READ BETWEEN THE LINES READ BETWEEN THE LINES WINNAARS POPTHESIS- PRIJS 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "READ BETWEEN THE LINES READ BETWEEN THE LINES WINNAARS POPTHESIS- PRIJS 2012"

Transcriptie

1 READ BETWEEN THE LINES WINNAARS POPTHESIS- READ PRIJS 2012 BETWEEN THE LINES POPTHESISPRIJS EDITIE 2012

2 Read Between the Lines Een jaar is voorbij voordat je er erg in hebt. Een jaar waarin we met Poppunt weer heel wat stappen vooruit hebben gezet, en een stevige basis hebben gebouwd voor een boeiend Helemaal aan het einde van 2012 mogen we nog wat mensen gelukkig maken dankzij de 7 e Popthesisprijs: een bekroning voor het harde werk dat bachelor- en masterstudenten het afgelopen academiejaar hebben geleverd om een goeie scriptie af te leveren. Maar de Popthesisprijs is meer dan dat. Poppunt wil op die manier onderzoek over de brede muzieksector stimuleren en er tegelijkertijd ook voor zorgen dat de vele resultaten ervan terugvloeien naar die sector. Veel professionals krijgen namelijk regelmatig de vraag om aan een onderzoek mee te werken, en via deze weg zien ze ook wat het heeft opgeleverd. Daarnaast wil de Popthesisprijs inspiratie bieden aan studenten die nog op zoek zijn naar een interessant onderwerp. Voor deze 7 e editie mochten we 20 scripties verwelkomen. Die werden van voor naar achter (en terug) gelezen door onze professionele jury: voorzitter Gert Keunen (Briskey, docent Fontys Rockacademie en PHL Music), Ayco Duyster (Studio Brussel), Marc Steens (Clubcircuit), Wouter Degraeve (Muziekcentrum Vlaanderen), Pedro Debruyckere (IASPM, Artevelde Hogeschool) en Tijs Vastesaeger (Doenker, docent PHL Music). Na rijpe beraadslaging besliste de jury om dit jaar 2 masterscripties ex aequo op 1 te plaatsen. Sophie Van Ranst (Bio-Ingenieurswetenschappen, UGent) waagde zich aan het heikele topic van de nieuwe geluidsnormen en schreef een scriptie met als titel Kritische evaluatie nieuwe geluidsnormen voor muziekevenementen. Aan de hand van een groot aantal metingen in zeer diverse omstandigheden ging Sophie na of en hoe vaak de nieuwe normen worden overtreden. Ze besteedde ook veel aandacht aan de invloed die meetplaats, -duur en instrumenten hebben op de gemeten geluidsdruk. Daarmee raakt ze een van de belangrijkste onduidelijkheden aan die nog heersen ivm de nieuwe normen. De jury over de scriptie van Sophie: Aan de scriptie van Sophie Van Ranst vallen meteen de hoeveelheid en complexiteit van de uitgevoerde geluidsmetingen, het sérieux en het oog voor detail op. Het is een heel degelijke technische oefening, die meteen een aantal hardnekkige mythes over geluid en geluidsnormen weerlegt. De scriptie heeft een zeer hoge actualiteitswaarde, ondanks het ontbreken van samenvattende of scherpe aanbevelingen. Doordat niet zozeer de normen op zich, maar wel de plaats en manier van meten ter discussie worden gesteld, is dit eindwerk bijzonder relevant in het licht van de nieuwe geluidsnormen die op 1 januari 2013 ingaan.

3 Diane De Moor (Rechtsgeleerdheid, KULeuven) gooide het uiteraard over een andere boeg. Zij vroeg zich af hoe het nu precies zit met de combinatie auteursrechten en sociale media in haar scriptie Intellectuele eigendom en digitale sociale netwerken. In welke mate kan een digitaal sociaal netwerk aansprakelijk gesteld worden voor een auteursrechtelijke inbreuk?. Gebruikers van sociale netwerken delen namelijk constant auteursrechtelijk beschermd materiaal, zonder dat ze zich daar altijd bewust van zijn. Wat zijn hiervan de gevolgen? Rechthebbenden willen enerzijds de controle op de exploitatie van hun werken niet verliezen, maar anderzijds vrezen gebruikers dat hun recht op informatie aan banden wordt gelegd als de sociale netwerken geviseerd worden. Er is dus een echt spanningsveld tussen het auteursrecht en de toepassing daarvan online. De jury over de scriptie van Diane: De scriptie van Diane De Moor getuigt van een grote degelijkheid en geeft een mooi beeld van waar we vandaag de dag staan in de moeilijke relatie tussen auteursrechten en het internet. Door middel van grondig uitgevoerde desk research maakt het eindwerk begrijpelijk wat eigenlijk zeer complex is. Hoewel de conclusies en aanbevelingen uitgebreider en scherper geformuleerd mochten zijn, heeft Diane aan de hand van een aantal goed gekozen en uitgewerkte cases een goeie bijdrage geleverd aan een zeer actueel debat. Maar hiermee houdt het prijzenfestival niet op. Dit jaar besliste de jury ook een prijs toe te kennen voor de beste bachelorscriptie. Die eer valt Katrien Anthonis & Charlotte Smekens (Departement Lerarenopleiding, Katholieke Hogeschool Kempen) te beurt. In hun scriptie Karaoke in de Engelse les: een meerwaarde? vroegen ze zich af hoe het komt dat er zo weinig muzische activiteiten gebruikt worden om de lessen Engels in het secundair onderwijs aantrekkelijker te maken. Nochtans lijkt het voor de hand liggend dat die activiteiten het en de betrokkenheid van de leerlingen verhogen. Het bleek geen sinecure om met muziek de beoogde doelstellingen te bereiken, maar toch slaagden Katrien en Charlotte erin om er een heel goed gedocumenteerde en onderbouwde scriptie over te maken. De jury over hun werk: In deze bachelorscriptie hebben Katrien Anthonis & Charlotte Smekens een interessant actie-onderzoek gevoerd. Ze hebben aan de hand van zeer degelijk uitgewerkt lesmateriaal geprobeerd om een nieuwe methode toe te passen, maar hebben gemerkt dat dit niet tot de gewenste resultaten leidde. De studentes geven het falen eerlijk toe en tonen ook aan dat ze daaruit veel hebben geleerd. De doelstelling van het onderzoek, nl de betrokkenheid en het welbevinden van leerlingen verhogen, is lovenswaardig. De koppeling tussen het ontwerpen van lesmateriaal en het onderzoeken van de effectiviteit daarvan biedt een mooie meerwaarde. In deze publicatie vatten de winnaars hun scriptie samen. Samen met ongeveer 180 andere scripties zijn ze ook terug te vinden in de online bibliotheek op poppunt.be.

4 Kritische evaluatie nieuwe geluidsnormen voor muziekevenementen Sophie Van Ranst Universiteit Gent Bio-Ingenieurswetenschappen Promotoren: Dick Botteldooren, Timothy Van Renterghem Een paar jaar geleden schreven de kranten en tijdschriften voor het eerst over jongeren die last hadden van tinnitus en andere ooraandoeningen nadat ze terugkeerden van de festivals of een avondje stappen. Vanaf dan besliste minister Joke Schauvlieghe dat er een nieuwe wetgeving moest komen om jongeren en ouderen gedurende muziekevenementen te beschermen. Vanaf 1 januari 2013 treedt de nieuwe regelgeving in werking voor de cafés, concertzalen, jeugdhuizen en festivals. Vanaf dan beslissen cafébazen en concertorganisatoren zelf hoe luid ze muziek zullen spelen. Maar afhankelijk van de hoeveelheid decibels zullen ze wel meer of minder maatregelen moeten treffen. Ondanks het feit dat de wetgeving gehoorschade wil tegengaan, stuit ze op zeer veel kritiek. Op het internet zijn zeer veel discussies te vinden, kijk maar naar het YouTube-filmpje met drummer Michael Schack. Er heerst ongeloof over de haalbaarheid van de limiet van 100 db(a) (gemeten over een uur). Daarnaast was er het dubieuze idee om drumstellen af te schermen om het volume af te laten nemen. De bedoeling van deze thesis was om geluidsmetingen uit te voeren in cafés en concertzalen. Op die manier formuleerde die een antwoord op verschillende vragen, zoals: aan welke geluidsniveaus worden we feitelijk blootgesteld? Is de nieuwe wetgeving wel haalbaar? Wat is de invloed op de metingen van pauzes gedurende concerten? Wat is de invloed van de plaats van de luidsprekers in de zaal? Kunnen kleinere cafés nog live muziek brengen? Speelt het muziekgenre een rol?

5 Oude en nieuwe wetgeving Tot het einde van 2012 wordt het geluid in concertzalen, cafés, feestzalen of muziekevenementen op twee manieren gereglementeerd: federaal via het Koninklijk Besluit van 24 februari 1977 of regionaal via VLAREM. De indelingen waren echter zeer onduidelijk en zorgden voor veel discussies. Vanaf 2013 komen in de nieuwe wetgeving drie categorieën aan bod: categorie 1 met een maximaal geluidsniveau van 85 db(a) gemeten over 15 minuten, categorie 2 met maximum 95 db(a) gemeten over 15 minuten en categorie 3 met maximum 100 db(a) gemeten over één uur. Naargelang de categorie moeten er meer maatregelen genomen worden: aanbieden van (gratis) oordoppen, in het bezit zijn van een grond- en geluidsplan, continu de geluidniveaus meten en registreren, enzovoort. Het onderzoek Gedurende twee tot drie maanden voerde ik in verschillende Gentse cafés en concertzalen zeer veel metingen uit gedurende fuiven en concerten. Daarbij werd rekening gehouden met de verschillende muziekstijlen, de opstelling van de luidsprekers en de aanwezigheid van pauzes. In de concertzalen werden gedurende concerten en fuiven op verschillende plaatsen metingen uitgevoerd om te zien wat de invloed van de meetplaats is op het geluidsniveau. Is dat luider, stiller of hetzelfde naarmate men zich in het midden van de zaal, achteraan, aan een luidspreker of tussen twee speakers in bevindt? Het is belangrijk om op te merken dat de niveaus hoofdzakelijk afhankelijk bleken van de opstelling van de luidsprekers. Bij de meeste concerten en fuiven werd gekozen voor twee grote luidsprekers (line-arrays) boven het podium die gericht waren naar het publiek. Daarbij was duidelijk te zien dat naarmate men zich verder van het podium bevond, de geluidsniveaus afnamen. Indien er verschillende luidsprekers verdeeld waren over de zaal, dan bleven ze egaal ongeacht de plaats. Daarnaast zijn de geluidsniveaus afhankelijk van een goede soundcheck. Je zou verwachten dat rockmuziek bijvoorbeeld luider is dan popmuziek en metal luider dan blues. Toch verschillen de niveaus amper wanneer je de resultaten bekijkt. De reden is dat het volume van ieder instrument tijdens de soundcheck zo ingesteld wordt, dat de hele band samen minder of net 100 db(a) bereikt.

6 Veel kritiek kwam er verder op het gebied van de pauzes tussen de concerten. Veel geluidstechnici vonden het oneerlijk dat er verder gemeten mocht worden gedurende tussen twee concerten in, terwijl dat natuurlijk onmogelijk is bij fuiven. Uit het onderzoek blijkt dat de geluidsniveaus 0 à 2 db(a) toenamen naarmate de pauze er niet bijgerekend werd. De onderbrekingen hadden amper een invloed op de metingen. In de grote concertzalen is de nieuwe wetgeving dus mogelijk, maar is dat ook zo voor kleinere cafés? Kijk maar naar Café Video, een klein Gents muziekcafé waar haast iedere weekavond livemuziek gespeeld wordt, gaande van rock tot folk. Ongeacht het muziekinstrument of genre en uitgaande van de nieuwe wetgeving (categorie 3), werden bij de metingen geen overtredingen geregistreerd! Zelfs bij de kleinere cafés is de nieuwe regelgeving haalbaar. Veel danscafés kregen de laatste jaren een slechte reputatie op het gebied van te luide muziek. In acht verschillende studentencafés in de Gentse Overpoort werden ambulante geluidsmetingen uitgevoerd op verschillende tijdstippen. Uit de resultaten bleek dat de geluidsniveaus sterk verschilden van elkaar. Ze bevonden zich tussen de 82 en 98 db(a), waarbij er slechts een keer een overtreding werd geregistreerd. De meeste cafés kunnen perfect ondergebracht worden in categorie 2 of 3. Een laatste vaststelling was dat de volumes langzaam toenamen naarmate de avond vorderde. Kritiekpunten Op het gebied van de geluidsniveaus lijkt de nieuwe wetgeving zeker haalbaar, maar natuurlijk moet er gekeken worden naar het totaalplaatje. De kosten die cafébazen en concertorganisatoren bijvoorbeeld moeten maken om geluidsmeters en oordoppen aan te kopen, en zaal- en grondplannen te plaatsen. Daarnaast moeten de decibels volgens de wet gemeten worden aan de PA. Dat is de plaats waar de geluidstechnicus het geluid regelt tijdens concerten. Nergens wordt echter vermeld waar die zich precies moet bevinden, terwijl er duidelijke indicaties zijn dat, afhankelijk van de opstelling van de luidsprekers, het geluid afneemt naarmate men zich verder van de speakers bevindt. Conclusie De nieuwe wetgeving is werkbaar, maar het risico op gehoorschade blijft bestaan. De geluidsniveaus kunnen echter niet nog meer verlaagd worden, want dan gaat de beleving van de muziek verloren. Het blijft dus nodig om de nodige voorzorgen te nemen en gepaste gehoorbescherming te gebruiken. Uiteindelijk zijn het niet alleen de excessen in cafés en concertzalen die aangepakt moeten worden, maar ook andere boosdoeners, zoals bv mp3-spelers. Het is belangrijk om mensen bewust te maken van de gevolgen van te hoge geluidsniveaus. Mensen die fitnessen zetten bijvoorbeeld graag hun muziek luid zodat ze gestimuleerd worden, of tijdens verbouwingen beschermen we ons te vaak niet tegen de luidruchtige machines waarmee we werken. Uiteindelijk zijn we ook niet het enige land dat maatregelen treft. In andere Europese landen wordt geopteerd voor strengere geluidsnormen (gemeten over een uur): Zweden 100 db(a), Oostenrijk en Zwitserland 93 à 95 db(a), Duitsland 99 db(a) en in Italië 95 db(a). De WHO geeft als richtwaarde 100 db(a) mee, gemeten over vier uur en minder dan vijf keer per jaar.

7 Intellectuele eigendom en digitale sociale netwerken. In welke mate kan een digitaal sociaal netwerk aansprakelijk gesteld worden voor een auteursrechtelijke inbreuk? Diane De Moor Katholieke Universiteit Leuven Rechtsgeleerdheid Promotor: Marie-Christine Janssens De strijd tussen het auteursrecht en het recht op informatie Creatieve personen die erin slagen om aan hun ideeën een originele vorm te geven, beschikken over een specifiek intellectueel eigendomsrecht, met name het auteursrecht. Daarmee beschermen ze het gebruik van hun werk door andere personen. Vanuit die gedachte heerst er sinds de uitvinding van het wereldwijde web een hevige strijd tussen auteursrechthebbenden en internetgebruikers. Het internet is vandaag het platform bij uitstek waarop gebruikers met elkaar in contact komen (via digitale sociale netwerken) en het is het ideale medium voor rechthebbenden om consumenten te bereiken. Er heerst echter een dualiteit: enerzijds willen creatievelingen de controle op de exploitatie van hun werken niet verliezen, anderzijds vrezen gebruikers dat hun recht op informatie aan banden zal worden gelegd. Een surfer kan zijn of haar recht op informatie doen gelden indien een belemmering of een verbod ervoor zorgt dat de toegang tot bepaalde informatie wordt geblokkeerd. Een dergelijke toegangsbelemmering kan echter toch gebeuren indien blijkt dat het auteursrecht op het internet geschonden wordt. Recht op informatie is een uitbreiding van het recht op vrijheid van meningsuiting. Het recht op vrijheid van meningsuiting is een fundamenteel beginsel, vervat in artikel 10 van het Europees Vedrag van de Rechten van de Mens. Kan hetzelfde gezegd worden over het auteursrecht? Welk recht heeft met andere woorden voorrang? Indien je echter snel een eenduidig antwoord zou kunnen formuleren op de vraag wanneer welk recht primeert, dan zou het probeem waarrond deze thesis handelt, snel opgelost zijn. 1 WHO = Wereldgezondheidsorganisatie

8 Onderzoek Om een antwoord te formuleren op de vraag wie de strijd wint, is het noodzakelijk om aan te tonen wanneer het auteursrecht van toepassing is en vervolgens te bepalen in hoeverre bepaalde actoren - voornamelijk digitale sociale netwerken - al dan niet aansprakelijk zijn. De problematiek van de aansprakelijkheid voor auteursrechtelijke inbreuken op netwerken situeert zich op verschillende niveaus. In mijn onderzoek stel ik daarom eerst de vraag in welke mate handelingen op het internet een schending uitmaken van het auteursrecht en wat voor impact ze hebben op de verspreiding van beschermd materiaal. Dat wordt duidelijk aan de hand van basisbeginsels zoals het reproductierecht en het publieke mededelingsrecht ten aanzien van de hedendaagse technieken op digitale sociale netwerken. Vervolgens bespreek ik de aansprakelijkheid van tussenpersonen (Internet Service Providers of ISP s) op het internet. Ten slotte pas ik dat toe op de digitale sociale netwerken, in de hoop de aansprakelijkheid van dergelijke kanalen duidelijker af te bakenen. Het ankerpunt van mijn uiteenzetting is rechtspraak. Naast die uit België en andere landen wordt er voornamelijk verwezen naar de arresten van het Europees Hof van Justitie. Het auteursrecht heeft immers een internationale dimensie waardoor de rechtspraak van het Hof een grote impact heeft op de informatiemaatschappij. De aansprakelijkheid van digitale sociale netwerken Het juridische kader toont aan dat een inbreuk op het internet wettelijk bepaald is en dat op het meeste materiaal dat op digitale sociale netwerken te vinden is, het auteursrecht rust. Bovendien merk ik in mijn onderzoek op dat sociaalnetwerksites vaak voorzien in technische middelen en functies (bijvoorbeeld muziek delen of foto s uploaden) om gebruikers aan te moedigen, zoals het geval is bij embedden en streamen. Wanneer auteursrechtelijk beschermd materiaal op die manier verspreid wordt zonder voorafgaande toestemming van de auteur is er echter sprake van een schending. Sinds 2010 voert de sociaalnetwerksite Soundcloud bijvoorbeeld een takedown beleid, waarbij onwettelijk aangeboden materiaal van gebruikers verwijderd wordt bij een schending van het auteursrecht. Als een gebruiker van Soundcloud een muziekstuk waarop auteursrecht rust als stream aanbiedt, miskent hij het publiek mededelingsrecht van de rechthebbende. Op grond van haar beleid eist Soundcloud het recht op om gebruikers de toegang tot haar website te weigeren wanneer herhaaldelijk een inbreuk op het auteursrecht wordt vastgesteld. Het is bijna altijd zo dat om beschermd materiaal aan te bieden, de voorafgaande toestemming van de rechthebbende vereist is. In België kan dat via de beheersvennootschappen. Die vinden dat websites of sociaalnetwerksites verantwoordelijk moeten zijn voor wat gebruikers doen met hun diensten zoals streamen, uploaden of embedden (YouTube, Facebook, Deezer, Flickr). Om die mening kracht bij te zetten, heeft de beheersvennootschap Sabam een overeenkomst gesloten met streamingdiensten in Belgïe (Spotify, Deezer). Sabam redeneert dat wanneer die diensten inkomsten genereren door beschermd materiaal aan te bieden, ze ook moeten bijdragen aan de vergoeding van de rechthebbende. Sabam stelt dat steeds meer streamingdiensten zoals Spotify, Youtube en Deezer het belang van de

9 bescherming auteursrechten op het internet erkennen door dergelijke overeenkomsten te sluiten. Verder bespreek ik in welke mate ISP s aansprakelijk gesteld kunnen worden indien ze zich gedragen als tussenpersoon tussen de gebruiker en de rechthebbende. Het Hof van Cassatie heeft namelijk het begrip tussenpersoon gedefinieerd als dienstverlener die kennis of controle heeft over informatie die gegeven of opgeslagen is. Die definitie is van belang omdat digitale sociale netwerken kunnen vergeleken worden met ISP s aangezien zij ook mogelijkheden faciliteren om materiaal te verspreiden en in bepaalde vormen materiaal opslaan. De verantwoordelijkheid voor auteursrechtelijke inbreuken verschuiven naar de ISP s, als zij kennis hebben van onrechtmatige inhoud op hun servers, lijkt voorlopig een oplossing, maar zeker niet de beste. Het is wellicht wel een voldoende goed instrument voor de rechter om in het belang van de bescherming van de auteursrechten een juiste richting te geven aan de internetmaatschappijen. Ze kunnen echter niet altijd verantwoordelijk zijn voor een auteursrechtelijke inbreuk. Het is technisch heel ingewikkeld om beschermd materiaal op te sporen, waardoor de activiteiten van de providers uithollen (zie de rechtszaak tussen Scarlet en Sabam). ISP s kunnen niet verplicht worden om actief op zoek te gaan naar illegale content die via hun servers zou passeren. Andere tussenpersonen zoals de digitale sociale netwerken mogen niet uit het oog verloren worden. Zij hebben immers als doel om aangeboden inhoud zo overzichtelijk mogelijk weer te geven (zie YouTube of Facebook). Aangezien ze inhoud of informatie zo gemakkelijk beschikbaar maken voor het publiek zijn zij het die uploaden en downloaden van auteursrechtelijke inhoud stimuleren. Voor de auteursrechthebbende is het eveneens eenvoudiger zich te richten tot digitale sociale netwerken omdat ze dichter bij de gebruiker en bij de inbreuken staan. Hun hoofdactiviteit bestaat erin om gebruikers op de netwerken te houden en diensten aan te bieden. Dat in tegenstelling tot de ISP s, waar de kernactiviteit anders is en er slechts technische faciliteiten worden aangeboden (die toegang geven tot de activiteiten op de sociale netwerksites). Digitale sociale netwerken maken het mogelijk om inhoud beschikbaar te maken voor gebruikers op internet en stimuleren hun gebruikers om inhoud of informatie op te laden. Die vorm van faciliteren kan een inbreuk vormen op het auteursrecht. Beheerders van netwerken moeten oppassen met hetgeen beschikbaar wordt gesteld en de gebruiker moet eigenlijk weten dat het kan gaan om auteursrechtelijk beschermd materiaal. Uiteindelijk staan dergelijke netwerken dichter bij hun gebruikers en hebben ze een beter zicht op de gestelde inbreuken op het auteursrecht. Er dient wel opgemerkt te worden dat de digitale sociale netwerken het slechts mogelijk maken voor de internetgebruikers om een inbreuk te kunnen plegen, maar het zijn nog steeds de internetgebruikers zelf die de inbreuk daadwerkelijk plegen. De vraag dient gesteld te worden wanneer een digitaal sociaal netwerk op de hoogte hoort te zijn van een inbreuk op het auteursrecht. Volgens recente rechtspraak bestaat de kans dat netwerken een stakingsvordering of blokkering opgelegd krijgen indien ze via hun kanaal en hun diensten gebruikers toelaten auteursrechtelijke beschermde inhoud toe te voegen en te verspreiden bij andere gebruikers. 1 Cass. 3 februari Hvj 24 november 2011, C-70/10, Scarlet t. Sabam: Het Europees Hof van Justitie heeft hier geoordeeld dat de nationale rechter geen maatregel kan oplegen aan de internet service provider Scarlet om preventief al het onrechtmatig verkeer via zijn servers te filteren op eigen kosten en onbeperkt in tijd.

10 De rechtszaak Gema tegen Youtube In 2010 diende Gema (Duitse beheersvennootschap) klacht in tegen YouTube (dochterbedrijf van Google) wegens een inbreuk op het auteursrecht van verschillende muziekstukken waarvan Gema de rechten bezit. Gema eiste dat niet alleen op de inhoud van de beelden wordt gefilterd, maar dat moet voorkomen worden aan de hand van een meer specifieke woordfilter dat andere varianten van het werk van de rechthebbende worden geüpload. YouTube gaf geen gevolg aan het verzoek van Gema om de betreffende uploads te verwijderen. De website verweerde zich door te stellen dat het niet verantwoordelijk is voor onrechtmatige opgeladen inhouden, aangezien het de gebruiker zelf is die de wet overtreedt en YouTube de inhouden voldoende controleert door telkens te reageren op vastgestelde inbreuken. Het kanaal biedt immers de mogelijkheid om te filteren op auteursrechtelijk beschermd materiaal. Rechthebbenden kunnen via het systeem referentiemateriaal van beelden waar auteursrecht op rust aanvoeren, waarna de filter de volledige databank controleert op de inhouden. De rechter oordeelde dat YouTube niet kan verwachten dat rechthebbenden telkens van het systeem gebruikmaken, maar dat de site zelf de gebruikers moet wijzen op een mogelijk auteursrechtelijke inbreuk. YouTube werd met andere woorden als een digitaal sociaal netwerk verantwoordelijk beschouwd voor het hosten van auteursrechtelijk beschermde uploads. Het vonnis van 20 april 2012 stelde vervolgens dat de netwerksite onvoldoende inspanningen leverde om een auteursrechtelijk inbreuk te vermijden, aangezien de onrechtmatige verspreiding van inhouden wordt toegestaan. De rechtbank legde een bevel op waarbij het sociale netwerk twee filters moest installeren om te controleren op nieuwe, illegale uploads. Daarmee is bekrachtigd dat digitale sociale netwerken aansprakelijk kunnen zijn, door toe te laten dat auteursrechtelijk beschermd materiaal door gebruikers op hun netwerk wordt geplaatst. Het staat vast dat YouTube niet zelf als inbreukpleger mag beschouwd worden, maar dat het als tussenpersoon wel verantwoordelijkheid draagt.

11 Conclusie Wat ik met mijn uiteenzetting beoog, is trachten een antwoord te vinden op de vraag in hoeverre digitale sociale netwerken aansprakelijk zijn bij de facilitatie van inbreuken door gebruikers op het auteursrecht. Na duidelijk te maken dat de vermogensrechten van de rechthebbende vaak miskend worden op dergelijke netwerken door diverse technieken, lijkt het voldoende te stellen dat enige aansprakelijkheid zich toch opdringt. Een uitkomst zoeken voor deze delicate kwestie is niet de bedoeling van mijn betoog, ik wou eerder een waarschuwing formuleren voor de toekomst van het internet en het auteursrecht. De verwende gebruiker heeft op internet het besef verloren als hij onwetend beschermd materiaal verspreidt en afhaalt. Sommigen hebben wel het besef maar beroepen zich graag op het recht van vrijheid van meningsuiting wegens belemmering van de informatievrijheid. Daar staan de rechthebbenden tegenover, die steeds meer de toegang tot het internet willen beperken met gerechtsprocessen, omdat ze de controle op de exploitatie van hun werken niet willen verliezen. De spanningen die bijgevolg ontstaan, zijn ondertussen al op een zodanig hoog niveau dat er wordt gesproken over de verdwijning van het auteursrecht. Zo zal er nooit een oplossing bereikt worden. Aangezien veel van de regels hun grondslag vinden in Europese Richtlijnen is er misschien toch een rol weggelegd voor de nationale rechter. Die heeft veel bewegingsruimte bij de invulling van de vastgestelde richtlijnen. Het kan de taak van de rechter zijn om de gebruiker wakker te schudden en hem ervan bewust te maken dat hij of zij de grens heeft overschreden. Daarnaast kan de wetgever instaan voor de toelichting en verduidelijking van het auteursrecht aan de gebruikers. Om dat te kunnen bewerkstelligen, moet de wetgever zich actief betrekken bij de minste ontwikkeling op het internet en de nodige informatie verschaffen via allerhande kanalen. Je mag niet vergeten dat de mogelijkheden op het internet voortdurend en snel toenemen. In de toekomst zullen vernieuwende technologieën meer technische systemen tot stand brengen om inbreuken op een rechtvaardige manier op te sporen. Hoe dat concreet in zijn werk gaat, is afwachten. Waar vooral aandacht aan besteed moet worden is de manier waarop gebruikers omgaan met auteursrecht. Het lijkt alsof de gewone gebruiker het respect verloren heeft. Dat is niet helemaal aan de gebruiker zelf te wijten. Iedereen heeft respect voor een creatieve schepping, maar er ontbreekt een betrouwbaar systeem op het internet om de voorafgaande toestemming af te dwingen. Volgens mij is de digitale wereld van die aard dat het quasi onhaalbaar is voor de Belgische wetgever om specifieke maatregelen uit te vaardigen die de onverbiddelijke ontwikkelingen van het internet bedwingen. Daar komt nog bij dat het auteursrecht grotendeels op internationaal niveau geharmoniseerd is en is het voor de wetgever moeilijk om snel op te treden bij dergelijke snelle evoluties.

12 Karaoke in de Engelse les: een meerwaarde? Katrien Anthonis & Charlotte Smekens Katholieke Hogeschool Kempen Departement Lerarenopleiding Promotor: Werner Stijnen Welbevinden en betrokkenheid: twee kernwoorden die elke leerkracht vooropstelt om een optimaal leerproces tot stand te brengen. Toch is het telkens weer een uitdaging om te zoeken naar geschikte activiteiten om welbevinden en betrokkenheid daadwerkelijk bij de leerlingen te bekomen. In die context trokken muzische activiteiten onze interesse. Aangezien Engelstalige muziek vandaag de dag all around us leeft en een belangrijk deel uitmaakt van de leefwereld van de leerlingen, leek het ons de moeite om te onderzoeken of de integratie van karaoke in de lessen Engels een meerwaarde kan betekenen voor zowel de leerkracht als de leerlingen.

13 Muzische communicatie is intense communicatie Engelse les bevat weinig muziek Muzisch leren kan wel degelijk betrokkenheid en welbevinden teweegbrengen. Ten eerste is het een actieve vorm van leren. Het materiaal daagt leerlingen uit om te beschouwen, te exploreren, te experimenteren, vorm te geven, te reflecteren, te evalueren, enz. Indien leerlingen zich erin kunnen herkennen, zorgt dat voor een verhoogde betrokkenheid. Daardoor gaan leerlingen niet enkel expliciet, maar ook impliciet leren. De activiteiten hebben ten tweede een sterk affectief karakter. Ze kunnen een aangename, prikkelende en stimulerende leeromgeving scheppen als ze rekening houden met de eigenheid van de jongeren. Dat kan door aan te sluiten bij de leef- en belevingswereld alsook bij hun zone van naaste ontwikkeling. Indien de activiteiten daarin slagen, is er sprake van een verhoogd welbevinden wat een verhoogde leerwinst tot gevolg heeft. Eén beeld zegt meer dan duizend woorden. Muzisch materiaal spreekt meerdere zintuigen aan, waardoor het dichter bij de werkelijkheid staat dan de doorsnee schoolse opdracht. Het zorgt bovendien niet enkel voor bredere impressies, maar geeft ook de mogelijkheid tot meer diepgaande expressies. Muzische communicatie is kortom intense communicatie. Bovendien stijgen de transfermogelijkheden. De kennis en de vaardigheden worden niet geïsoleerd aangeboden en ingeoefend, wat ervoor zorgt dat de leerlingen het geleerde makkelijker in nieuwe contexten kunnen toepassen. Als leerkrachten secundair onderwijs in opleiding stelden we vast dat het gebruik van muzische activiteiten in het vak Engels redelijk beperkt blijft. Het komt wel regelmatig aan bod, maar op een eerder traditionele wijze, waardoor de meerwaarde wat verloren gaat. Daarmee bedoelen we dat de creativiteit, de gevoelsimpressies en de zelfexpressie die aangereikt worden via het materiaal, hoofdzakelijk ondergeschikt blijven aan de kennis en de vaardigheden die de leerlingen moeten ontwikkelen om de eindtermen te bereiken. Nochtans lijken muzische activiteiten een heleboel kansen te bieden om de leerlingen volledig onder te dompelen in de vreemde taal. Enerzijds kunnen creativiteit en het gevoelsleven hand in hand gaan. Anderzijds is er de mogelijkheid om het theoretische en het communicatieve aspect van taal te combineren. Goed gekozen muzische werkvormen en materiaal lijken met andere woorden mogelijkheden in te houden om de leerlingen te ontwikkelen als totale persoon. De vraag die we ons stelden was de volgende: kan de leervorm op een gerichte manier worden ingezet, om zo het welbevinden en de betrokkenheid van de leerlingen te laten stijgen en uiteindelijk een positieve groei in het leerproces en de leerresultaten van de leerlingen tot stand te brengen? Daarnaast kunnen muzische activiteiten de leerlingen mee klaarstomen om zich te integreren en te functioneren in onze maatschappij. Jongeren leren omgaan met ervaringen en gevoelens bij zichzelf en bij anderen en er kan gewerkt worden rond attitudevorming (o.a. samenwerken, respect, enz.). Ten slotte bereidt het muzische de leerlingen voor op onze multiculturele samenleving.

14 Karaoke als muzische activiteit Secundair versus basisonderwijs Karaoke biedt als leervorm een aantal belangrijke voordelen. Kenmerkend is het feit dat leerlingen wel in aanraking komen met de spelling van bepaalde woorden maar weinig tijd hebben om te twijfelen over de specifieke uitspraak ervan. Bovendien ontwikkelen leerlingen op die wijze een zeker ritme in de taal. Ritmisch spreken is nodig om een taal natuurlijk te laten klinken. Door de tekst te ondersteunen door beeld, wordt de taalontwikkeling vereenvoudigd en de begripsvorming gestimuleerd. Vervolgens moeten de leerlingen hun grenzen verleggen om te durven zingen voor een groep. Zo kan hun zelfzekerheid stap voor stap opgebouwd worden. Bovendien kan je aan karaoke allerlei soorten opdrachten verbinden, zowel cognitieve als creatieve. Voor alle leeftijden? Vanaf de puberteit worden leerlingen rijp voor abstract denken. Concreet materiaal is dus niet langer een noodzakelijke voorwaarde om cognitief te leren. Bovendien is de puberteit een periode van onzekerheid waarbij leerlingen angst hebben voor een imaginair publiek. Ze vragen zich voortdurend af wie ze zijn, wie ze zouden willen zijn en hoe ze overkomen bij anderen. Leerlingen willen bijgevolg het risico niet nemen zichzelf belachelijk te maken. Het gebruik van muzische activiteiten blijkt vanaf het secundair onderwijs niet meer zo vanzelfsprekend. Het muzische wordt minder geïntegreerd in het secundair onderwijs in vergelijking met het basisonderwijs. Uit het theoretische kader en de afgenomen interviews en enquêtes blijken meerdere struikelblokken het gebruik van muzische activiteiten te bemoeilijken. Hieronder enkele belangrijke knelpunten: Tijdsgebrek: Leerkrachten stellen de behandeling van de leerstof voorop, waardoor er voor muzische activiteiten vaak geen tijd meer is. Sfeer en relatie: Muzische activiteiten vragen zowel van de leerkracht als van de leerlingen om uit de comfort zone te treden. Onduidelijke effecten op lange termijn: Is het enkel leuk om te doen of steken de leerlingen er werkelijk iets van op? Extra werk en voorbereiding: Hand- en werkboeken zijn niet altijd op muzische activiteiten voorzien, waardoor leerkrachten ze zelf moeten ontwikkelen. Gebrek aan didactisch materiaal en/of een geschikt lokaal

15 Voorwaarden voor karaoke in de les Uit de afgenomen interviews blijkt dat bij de integratie van muzische activiteiten, een veilige sfeer opbouwen de prioriteit is. Erna is de houding van de leerkracht bepalend om het enthousiasme van de leerlingen aan te wakkeren. Hij moet ook, in samenspraak met de leerlingen, duidelijke afspraken opstellen om de veilige sfeer te waarborgen. Het is tevens belangrijk dat de activiteiten aansluiten bij de leef- en belevingswereld van de jongeren en hun creativiteit stimuleren. Kennis mag bij muzische activiteiten met andere woorden niet op de eerste plaats komen. Een extra stimulans om de leerlingen te motiveren om te zingen, is een competitie-element toevoegen. Toch kan je geen enkele leerling verplichten om aan muzische activiteiten deel te nemen. De meerwaarde van muzische activiteiten bestaat immers uit het feit dat je ermee specifiek kan focussen op de emoties van de leerlingen. Lesmateriaal: pick and choose Als praktijktest ontwikkelden we een coöperatief groepswerk waarbij leerlingen rond een popliedje naar keuze konden werken. Hierbij kregen ze een uitdaging voorgeschoteld. Die hield in dat het meest creatieve groepje de Class Awards zou winnen. Om die uitdaging tot een goed einde te brengen, was het aan de leerlingen om achtereenvolgens onderstaande stappen te doorlopen: 1. Vorm groepjes en zorg voor een creatieve groepsnaam. Kies vervolgens ook een liedje van de gegeven ipod-lijst. 2. Ontdek je liedje. a. Leg de liedjestekst voor je en open de juiste videoclip. Bekijk en beluister de videoclip en markeer de belangrijkste woorden in de tekst. Let daarbij op woorden die beklemtoond of herhaald worden. b. Vergelijk jouw selectie van woorden met die van je groepsgenoten. Probeer gezamenlijk tot een selectie van de vier belangrijkste woorden te komen. Bespreek met behulp van die woorden de boodschap van het liedje. 3. Creatieve presentatie Gebruik jullie selectie van vier kernwoorden om een creatieve rapsong te creëren van minstens vier tekstregels. Probeer daarmee een creatieve interpretatie van het liedje te geven. Hecht belang aan ritme en intonatie. Tijdens de presentatie van het liedje, aan het einde van het lesuur, gebruiken jullie die rapsong om de rest van de klas te overtuigen om op jullie groepje te stemmen. Bekijk indien nodig eens het voorbeeld van de leerkracht.

16 4. Pick and choose Selecteer in jullie liedje één minuut die jullie gaan zingen voor de klas. Het fragment moet de boodschap van het liedje duidelijk weergeven. Oefen het in met behulp van de oorspronkelijke videoclip en de karaokeversie. Besteed aandacht aan ritme, intonatie en uitspraak. 5. Presentatie en verkiezing 6. Klassikale reflectie Het concept werd uitgetest in twee klassen mechanica-elektriciteit en in één klas Latijn. Karaoke, een meerwaarde? In hoeverre heeft de integratie van het muzische aspect karaoke in het vak Engels in de eerste en tweede graad van het secundair onderwijs gunstige effecten op het leerproces en de leerresultaten van de leerlingen en biedt het met andere woorden een meerwaarde? Als we kijken naar de resultaten van onze praktijktest, merken we dat die erg uiteenlopend zijn. In de klassen mechanica-elektriciteit daalde het welbevinden doorheen de activiteiten en lag de betrokkenheid constant laag. De leerlingen deden weinig tot geen moeite om hun kennis of hun vaardigheden actief aan te spreken of om hun capaciteiten uit te breiden. Hun stressniveau steeg naarmate de presentatie naderde en ze vonden geen steun bij elkaar. Erg veel plezier leken ze tijdens de alternatieve les niet te ervaren. In de klas Latijn zagen we het tegenovergestelde. De groepssfeer was op voorhand al positief en het welbevinden steeg naar een topscore gedurende de les. Ook de betrokkenheid lag hoog, hoewel de leerlingen de neiging hadden om onderling Nederlands te spreken. De leerlingen probeerden tijdens de les hun kennis uit te breiden en spraken spontaan al hun vaardigheden aan. De creativiteit die in de activiteiten aan bod kwam, de mogelijkheid hun unieke talenten te tonen en de aangename lessfeer, zorgden ervoor dat deze leerlingen wél hun grenzen verlegden. De vraag of muzische activiteiten een meerwaarde bieden, blijft dus onbeantwoord. Toch kunnen we opmerken dat de groepssfeer in beide deelgroepen erg verschillend was. Het is mogelijk dat die sfeer het succes van het karaokeconcept mee bepaalt. Indien dat het geval is, kan karaoke slechts een meerwaarde betekenen als de sfeer vooraf reeds goed is. Indien er negativiteit in de klasgroep heerst, lijkt het beter om eerst hieraan te werken via andere (vakoverschrijdende) activiteiten.

17 Poppunt vzw Poppunt vzw is het aanspreekpunt voor muzikanten en dj s uit pop, rock, dance en aanverwante genres. Geen boekings- of managementkantoor, geen overheid of instituut. Wel een bende muziekliefhebbers die zich iedere dag inspannen om het leven van dj s, producers en muzikanten interessanter te maken. Muzikanten, dj s, producers, managers in spe, organisatoren, kunnen bij Poppunt terecht voor popadvies. Vragen in verband met contracten, auteursrechten, belastingen, zelfpromotie, enz. worden helemaal gratis beantwoord. Via mail, telefoon of persoonlijk gesprek indien nodig. Poppunt organiseert eigen projecten als Play & Produce (voor dj s en producers), Muzikantendag (voor muzikanten en bands), Stoemp! (Brusselse caféconcerten) 100% Puur (speelkansen voor bands), Popfolio (multimedia), de Popthesisprijs (stimuleren en publiceren van onderzoek), enz. We geven een driemaandelijks magazine uit, en op onze website poppunt.be kan je terecht voor videoreportages, blogs, tips en tricks, en popinfo. En dan is er ook nog de Muzikantengids, hét handboek voor muzikanten en dj s, en de verschillende brochures die ook online te lezen zijn. Poppunt is ook de organisatie achter vi.be, de communitysite voor muzikanten, dj s en organisaties. Vi.be is de Vlaamse muziekscene online, met intussen ongeveer 7000 bands, 5000 dj s en 900 professionele muziekorganisaties. Vi.be biedt muzikanten en dj s de broodnodige speelkansen, airplay en andere mediakansen.

18 Oogst Editie 2006 Anthony Albers Johan Ardui Jonathan Badisco Liesje Borremans Tom Claerhout Marjolein Claes Jolien De Boodt Yves De Deurwaerder Sari Depreeuw Hendrik De Rycker Kim Devos & Cindy Vanhoutte Alexander Deweppe Tom Evens Koen Galle Muriel Grégoire Steven Hellemans Tine Jagers Tine Jagers Anne Kalders Tijs Laurens A partial translation of Lost In The Woods by J. Palacios and an introduction on how issues related to objectivity versus subjectivity can influence translation. Rockin in the free world: God, rock en de roep om bevrijding. De financiële positie van de Vlaamse artiest/muzikant in een discussie omtrent het auteursrecht. Inkomstenbelasting van muziek- en podiumkunstenaars. Crisis in de muziekindustrie: een analyse voor de gevolgen voor kleinere labels en artiesten in eigen beheer. Het statuut van de kunstenaar in het BTW-recht, BTW vrijstelling en aftrek. De sculptuur van de popmuzikant: het culturele gedrag nader bekeken De rol van de muziekindustrie in een geglobaliseerd en digitaal muzieklandschap. Interoperabiliteit via het softwarebeschermingsrecht, het mededingingsrecht en het auteursrecht: een bespreking van de zaak VirginMega/Apple Platenmaatschappijen in Vlaanderen: werking, invloed van technologische veranderingen, strategieën en ondersteuning vanuit het beleid. Hip hop identity in a township reality. Describing the social environment of youngsters on the Cape,Flats by reflecting on their rap music. Van Paganini tot Petrucci, Evolutie van klassiek citaat in vijftig jaar rockgeschiedenis. There s no business like showbusiness: ticketprijzen bij populaire muziekconcerten. Een kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar de dj-gemeenschap in Vlaanderen. Bewaking & Beveiliging bij Popconcerten:Muziekclubs. Van slavenliederen tot hedendaagse dancehall. John Scofield. Gevolgen van globalisering op de Vlaamse muzieksector. An annotated Dutch Translation of the Stay Human album lyrics by Michael Franti & Spearhead, with an introduction to American protest songs from the 1960s. Het lokale multimuzikale muziekfestival tegenover het nationale unimuzikale muziekfestival: Casestudy Bergfestival. Els Mertens 1. Sampling in België en Nederland - 2. Sampling in België - 3. De thuiskopie en de vrije kopie - 4. Popharmonie - 5. Analyse van popnummers Bert Meyers Een zoektocht naar het controversiële binnen de muziekindustrie: Een verkenning van de genres Hiphop en Punkrock. Daphne Op de Beeck Waarom muziek? In een dagcentrum voor mensen met een mentale en/of fysieke handicap. Barbara Peremans De rol van fandom in de identiteitsvorming van Clouseaufans van het eerste uur. When the music s over, turn out the lights Herlinde Raeman De functies en het belang van (radio en geschreven pers als) gatekeepers in de Vlaamse rockmuziek. Elke Roevens Illegale muziekbestanden.

19 Astrid Simon Joris Thys Kristof Vande Velde Steven Vanden Broucke Patricia Van den Kerckhove Pieter Jan Van der Bracht Olivier Van Haver Elke Van Hevele Hanne Vansant Matthias Varewyck Bart Vermijlen Dries Verstraeten Sofie Voorhoof Len Vrijders Limburg: geografische naam of sterk merk? Wat bieden de concepten creatieve industrie en citymarketing voor de ontwikkeling van Limburg als creatieve regio? Case: Limburgse muziekfestivals. De impact van de cultuureconomische globalisering binnen de festivalmarkt in Europa. Nederlandstalige online muziekjournalistiek, Een onderzoek naar onafhankelijke online muziekmagazines. Hiphop in Vlaanderen: een Sociologische Analyse. Popster in de postmoderne samenleving. Een kwantitatieve inhoudsanalyse van Madonna s liedjesteksten en muziekvideo s. Een nieuwe vorm van mediapaniek? Homofobe geluiden in de hedendaagse reggaemuziek. Technologie vs economie: de digitale muziekindustrie. Een beschrijving van de relatie tussen mannelijkheid, genderrelaties en machtsrelaties in de hiphopscene Hit Me Baby One More Time Imagebuilding en Idoolvorming. Casestudy: Britney Spears. Automatische genreclassificatie van muziek via support vector machines. Under Press(ure). Een sociologisch onderzoek naar de invloed van de commercialisering van de geschreven pers op de omgang van muziekjournalisten met de muziekindustrie in Vlaanderen. De Rock and Roll-performance in Vlaanderen, : Receptie, toe-eigening en de verzuilde kritiek. De representatie van vrouwen op TMF. Automatische detectie van ritmepatronen in muziek.

20 Editie 2007 Julie Badisco Folkrevival in Vlaanderen. Boomt het bal? Ewoud Beirlant Platenverzamelingen: Een onderzoek naar de leefwereld en de typologische kenmerken van de platenverzamelaar Sarah Boerhave Maakt internet de klassieke muziekjournalist obsoleet?. Een exploratief onderzoek naar de rol van internet, en het bijzonder myspace.com, als gatekeeper binnen de muziekindustrie en de invloed ervan op de rol van de klassieke muziekjournalistiek in Vlaanderen. Fréderic Busscher De lokale ondersteuning van popmuzikanten: Vlaams-Brabant - een veldanalyse Barbara Decroix Sociale waarden in subculturen: case white metal Jan Devos The Evolution of Hip-Hop Culture Anton Fannes We don t need no education - onderzoek naar de muzikale kennis van rockers Brecht Gielis De opportuniteiten van het kunstendecreet versus cultureelindustrieel beleid voor de popmuziek in Vlaanderen. Kristel Lambregts Het Sportpaleis telt! Een onderzoek naar de creatie van werkgelegenheid door de activiteiten in het Sportpaleis Koen Legrand Metalheads: identiteit en ervaring bij heavy metalfans Els Meersseman Fiscaal statuut van de Belgische artiest Emile Nols No pay no play? De grijze zone van de muziekindustrie Marliese Peeters Radio Donna: samenhang tussen playlists en de hitparade. Muriel Pessinet Madonna als exponent van het postmodernisme Lutgarde Ruwet De beschrijving en analyse van de troubadourslyriek en -muziek van 1100 tot 1300 Dorien Sampermans Het succes van covers en originelen Geert Speltincx Gangsta rap, check it out! Kevin Taelman De muziekwerking van Studio Brussel. Mogelijkheden en ondersteuning van de beginnende Vlaamse muzikant. Merdan Taplak What s hot and what s not? Gatekeeping op Studio Brussel Wim Van Bael Digitale muziek, een kans voor de bibliotheek? Lieven Van Keer Onderzoek en aanzet naar de volwaardige erkenning en ondersteuning van dj s en producers in Vlaanderen Anneleen Van Passel Van onbekend naar bemind - Marktonderzoek naar het proces van bekendheid voor jong, Vlaams talent in Vlaanderen met behulp van een artiestenbureau Ronny Vanden Bempt & idafx: Intelligente digitale audio effecten Tony Ward Marieke Vangheluwe Globalisering vs. Lokalisering. De amerikanisering van rockmuziek in Frankrijk en Groot- Brittanië? Stephanie Vanhove Backtrackalgoritmen voor regelgebaseerde vierstemmige harmonisatie Johan Verckist Rock en kritische theorie: een studie naar de plaats van populaire muziek in onze hedendaagse samenleving

21 Editie 2008 Anniek Orye Subjectieve onderwijstheorieën van beleidsmakers en docenten binnen de pop-en rockopleiding: PHL Music. Valentine Raeman Are the Times A-Changin? Een exploratief onderzoek naar de rol van platenmaatschappijen als gatekeepers in de Vlaamse muziekindustrie anno 2008 Riet Aerts Invloed van een producer op een muziekgroep. Bart De Groote Plaats van jongerenmuziekzenders in het omroeplandschap: een vergelijkende casestudie tussen JIM en TMF. Nadia Van Campenhout De jumpcultuur: een kwalitatieve verkenning van een muziek- en dansrage. Maria Grob Fabolous FRET? Onderzoek naar de lezerstevredenheid van FRET Magazine. Marieke Vangheluwe De toe-eigening van rockmuziek in België tijdens de jaren zestig. Isabel Allaert Rock in Beeld. Birgit Soetewey De charts en het concertbezoek: in hoeverre zijn die nog gelinkt? (in opdracht van Muziekcentrum Vlaanderen). Robin Broos Van deejay naar deejay: De muzikale vrijheid en de status van de Vlaamse deejay: een chronologie. Willem Scheire Punk in Vlaanderen einde jaren 70: populaire cultuur en jeugdcultuur in een crisisperiode. Margot Vanhouche Succes gegarandeerd? Een onderzoek naar succesfactoren binnen cultuurindustrieën op basis van twee cases uit de Vlaamse muziekindustrie: Clouseau en Laura Lynn. Pieter-Jan Pauwels Gather-it-yourself. Een hedendaagse kijk op de electronic DIY scene binnen jongerensubculturen. Dorien Meeus Positie van de Vlaamse zomerfestivals en de verhouding tot het reguliere concertaanbod anno Evelyn Vandervieren Gebruiksvriendelijkheid, dat klinkt als muziek in de oren! Evaluatie van Belgische e-shops die legale muziekdownloads aanbieden. Dries Vanherwegen Alleen Elvis blijft bestaan? Een beschrijvend onderzoek naar de carrières van Vlaamse professionele popmuzikanten. Maaike Joris Culturele kritiek: een onderzoek naar muziekrecensies in Vlaanderen. Yves Aerden Tussen anarchie en hysterie: de punkbeweging in België ( ). Jeroen Bergen The Evolution of Rock Music and Rock-based Pop Music in the 20th Century. Niels Klerkx Er kwamen andere tijden. Politiek en sociaal engagement in de popmuziek in Vlaanderen in de periode Evert Demeyer Communicatie tussen muzikant en programmator: Hoe kan een beginnende muzikant zijn podiumkansen maximaliseren? Arne De Schepper Vriend of vijand. Een exploratieve literatuurstudie naar de ambivalente relatie tussen muziek en het internet. Lieselot Mattheüs Drempelverlaging aan de deur, niet op het podium. Sam Mertens Sponsoring voor muziek in Vlaanderen anno Jasper Nijsmans Some Rights Reserved. Creative Commons in de Belgische muzieksector.

22 Editie 2009 Kim De Brabander Edith Depuydt Nathalie Scheltiens Glenn Magerman Astrid Stockman Senne Guns Stijn De Mulder Hanne Valckenaers Lien Vanhaverbeke Pauline Delaruelle Camille De Groote Pieter Van den Brande Christiaan De Beukelaer Stijn Van Moen Dana Vanduren Alexander Synhaeve Bruno Morez Katrien Valgaeren Marc Vanlaer Yves Frateur Lander Exelmans Jasper Delbecke Tom Tilley Maarten Grieten Jeroen De Bodt Mattias Brants Arne De Schepper Nathalie Blancquaert Levi Van Dijck Judith Van Eeckhout Simon Timmermans Jazz in België. Het belang van het ontstaan van het jazzonderwijs Actuele tendensen in de muziekbeleving van jongeren Muziekperceptie bij Cochleair Implantaatgebruikers e-marketing voor muzikanten De partituur voorbij - naar een creatieve invulling van het vak begeleidingspraktijk Nederlandstalige Covers van Anderstalige Popnummers Authenticiteit in Vlaamse Popmuziek: Een onderzoek naar de visie van de muziekindustrie Een beleidsaanbeveling voor het subsidiëren van alternatieve managementbureaus: de noodzakelijkheid en wenselijkheid binnen het Vlaamse pop-rockcircuit. Populaire muziek uit Vlaanderen als cultuurtoeristisch product Onderzoek naar het verschuivend businessmodel in de muziekindustrie: het 360 gradencontract, ook voor artiesten een redding? From piracy to promotion: the impact of Music 2.0 on upcoming artists and young consumers in Flanders. A mixed method research on the power blocks of the music industry in Flanders. Frieten met curry. Indo-jazz bij Aka Moon Who Owns Folklore? Vinyl versus CD versus MP3: een noodgedwongen evolutie? Is punk dood? De punksubcultuur in Vlaanderen anno 2009: een kwalitatief onderzoek Analyse van de markt van deejay-afspeelapparatuur onder invloed van de evolutie naar digitale muziek Taalgebruik en identiteit in Vlaamse en Nederlandse rap binnen een Europese context Ich bin wie gay: Een analyse van de Homo Top 100 en kwalitatieve diepte-interviews met holebi s De invloed van reclamemuziek op de effectiviteit van een televisiespot voor low involvementproducten Muziekblogs Het concept creativiteit in de non-formele muziektechniekeducatie in Vlaanderen Faking It: Authenticiteit in de Belgische popmuziek De invloed van Web 2.0 op de promotie en distributie van (Belgische) muziek. Muziekfestivals in Vlaanderen: indeling naar organisatiestructuur en werking Journalistiek vs. peer-2-peer: een exploratief onderzoek naar de beeldvorming van internetpiraterij in de Vlaamse pers. Rate the video: onderzoek naar de evolutie van de muziekvideo met focus op seksualiteit Vloek of zegen? Een onderzoek naar de gevolgen van nieuwe communicatietechnologieën voor de verspreiding van muziek met focus op het internet Auteursrechten en de waarde ervan voor muzikanten in de non-stop evoluerende muziekindustrie van vandaag: een kwalitatief onderzoek Hoe efficiënt is de controle op beheersvennootschappen in het auteursrecht en de naburige rechten? Myth and money. Het romantische kunstenaarsbeeld vandaag. Een sociologische analyse. LineUp

"Myth and money" Het romantische kunstenaarsbeeld en de muziekindustrie vandaag. Een sociologische analyse.

Myth and money Het romantische kunstenaarsbeeld en de muziekindustrie vandaag. Een sociologische analyse. "Myth and money" Het romantische kunstenaarsbeeld en de muziekindustrie vandaag. Een sociologische analyse. 2 DE PLAATS POPTHESISPRIJS 2009 Read between the lines Het is niet iedereen gegeven om tussen

Nadere informatie

Hoe efficiènt is de controle op beheersvennootschappen in het auteursrecht en de naburige rechten?

Hoe efficiènt is de controle op beheersvennootschappen in het auteursrecht en de naburige rechten? Hoe efficiènt is de controle op beheersvennootschappen in het auteursrecht en de naburige rechten? 3 DE PLAATS POPTHESISPRIJS 2009 Read between the lines Het is niet iedereen gegeven om tussen de regels

Nadere informatie

Woensdag 19 januari 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Woensdag 19 januari 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Woensdag 19 januari 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Voorstel voor een reglementering maximale geluidsniveaus muziek Dames en heren, Het is mij een

Nadere informatie

Discussie: Start de les door de volgende stelling op het bord te schrijven:

Discussie: Start de les door de volgende stelling op het bord te schrijven: Lesbrief 1 Introductie auteursrecht Voorbereiding Doelen: - De leerlingen worden zich bewust van het bestaan en het belang van auteursrecht en leren verschillende begrippen rondom auteursrecht kennen.

Nadere informatie

Organisatoren gezocht Op donderdagavond 30 april 2015, tijdens de Week van de Amateurkunsten,

Organisatoren gezocht Op donderdagavond 30 april 2015, tijdens de Week van de Amateurkunsten, presenteert Organisatoren gezocht Op donderdagavond 30 april 2015, tijdens de Week van de Amateurkunsten, wil Poppunt samen met steden en gemeenten, jeugdhuizen en -verenigingen, scholen, clubs, concertzalen,

Nadere informatie

GELUIDSNORMEN VOOR MUZIEKACTIVITEITEN

GELUIDSNORMEN VOOR MUZIEKACTIVITEITEN GELUIDSNORMEN VOOR MUZIEKACTIVITEITEN INHOUD - Achtergrond wetgeving - Wat zijn decibels? - Indeling in geluidsniveaus - Welke toelating of vergunning? - Geluid meten - Controle - Communiceer vooraf! ACHTERGROND

Nadere informatie

Organisatoren gezocht Op donderdagavond 30 april 2015, tijdens de Week van de Amateurkunsten,

Organisatoren gezocht Op donderdagavond 30 april 2015, tijdens de Week van de Amateurkunsten, presenteert Organisatoren gezocht Op donderdagavond 30 april 2015, tijdens de Week van de Amateurkunsten, wil Poppunt samen met steden en gemeenten, jeugdhuizen en -verenigingen, scholen, clubs, concertzalen,

Nadere informatie

ADVIES op het besluit voor nieuwe Vlaamse reglementering betreffende het maximale geluidsniveau van muziek in een inrichting

ADVIES op het besluit voor nieuwe Vlaamse reglementering betreffende het maximale geluidsniveau van muziek in een inrichting ADVIES op het besluit voor nieuwe Vlaamse reglementering betreffende het maximale geluidsniveau van muziek in een inrichting Op 10 juni 2011 keurde de Vlaamse regering de principes goed voor de reglementering

Nadere informatie

Pakket 5: auteursrechten

Pakket 5: auteursrechten Pakket 5: auteursrechten Inhoud 5. PAKKET 5: AUTEURSRECHTEN ENZ. 5.1 Eindtermen voor het lager onderwijs 3 5.2 Eindtermen voor het secundair onderwijs 4 5.3 Doelen 5 5.4 Links 6 5.5 Tip voor de leerkracht

Nadere informatie

FUNCTIEOMSCHRIJVING. Assistent Popadvies en Informatie

FUNCTIEOMSCHRIJVING. Assistent Popadvies en Informatie FUNCTIEOMSCHRIJVING Assistent Popadvies en Informatie 1. Poppunt Poppunt is het aanspreekpunt voor de muzikant en dj in Vlaanderen. Het maximaliseren van kansen is onze opdracht en drijfveer. Poppunt geeft

Nadere informatie

Rick Vorstenbosch & RIan Schobers

Rick Vorstenbosch & RIan Schobers Rick Vorstenbosch & RIan Schobers Spotify Analyse Trendcanvas Dit canvas was gemaakt in de tweede week van World Of Digital Publishing. Met een blik op Vinyl Revival en toenemende verkoopcijfers zou een

Nadere informatie

De zakelijke kant van muziek

De zakelijke kant van muziek De zakelijke kant van muziek Leerlingentekst en opdrachten Muziek en tekst: eigendom, rechten en geld verdienen Je bent gek op muziek en wat is nou leuker dan van je hobby je werk maken? Als je een bandje

Nadere informatie

Treatment Intellectueel eigendom, de rechten zijn oneerlijk verdeeld.

Treatment Intellectueel eigendom, de rechten zijn oneerlijk verdeeld. Treatment Intellectueel eigendom, de rechten zijn oneerlijk verdeeld. Lesley Adu-Darkwah John Martens Marleen van Rijn Hoofdvraag In hoeverre is het terecht of onterecht dat een mode-ontwerp moeilijker

Nadere informatie

Lesvoorbereidingsformulier

Lesvoorbereidingsformulier UC Leuven Limburg Lerarenopleiding kleuter- en lager onderwijs Lesvoorbereidingsformulier Het mentaal en schriftelijk voorbereiden van een les is iets anders dan het invullen van een lesvoorbereidingsformulier.

Nadere informatie

CONCEPT DESIGN GELUID

CONCEPT DESIGN GELUID CONCEPT DESIGN GELUID GELUID CONCEPT 1 PRESENTATIE Music Explorer 1 PROBLEEM Video en audio streaming services ( YouTube, Spotify, Pandora enz.) hebben een vernieuwende manier nodig om hun bezoekers kennis

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 9. 5 Planning 83 5.1 Leerdoelen en persoonlijke doelen 84 5.2 Het ontwerpen van het leerproces 87 5.3 Planning in de tijd 89

Inhoud. Inleiding 9. 5 Planning 83 5.1 Leerdoelen en persoonlijke doelen 84 5.2 Het ontwerpen van het leerproces 87 5.3 Planning in de tijd 89 Inhoud Inleiding 9 1 Zelfsturend leren 13 1.1 Zelfsturing 13 1.2 Leren 16 1.3 Leeractiviteiten 19 1.4 Sturingsactiviteiten 22 1.5 Aspecten van zelfsturing 25 1.6 Leerproces vastleggen 30 2 Oriëntatie op

Nadere informatie

2. In functie van implementatie van onderzoekscompetenties in de lerarenopleiding

2. In functie van implementatie van onderzoekscompetenties in de lerarenopleiding Gebruikswijzer P- Reviews: Hoe kunnen de Reviews op een nuttige manier geïntegreerd worden in de lerarenopleiding? In deze gebruikswijzer bekijken we eerst een aantal mogelijkheden tot implementatie van

Nadere informatie

Tune that Radio! Matthias Snellings Begelijder: Sten Govaerts Promotor: Erik Duval Blog: matthiassnellings.wordpress.com

Tune that Radio! Matthias Snellings Begelijder: Sten Govaerts Promotor: Erik Duval Blog: matthiassnellings.wordpress.com Tune that Radio! Matthias Snellings Begelijder: Sten Govaerts Promotor: Erik Duval Blog: matthiassnellings.wordpress.com 1. Situering en Probleemstelling De originele opdracht van de thesis luidde om een

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Slotwoord Jongerenmediadag

Slotwoord Jongerenmediadag Slotwoord Jongerenmediadag Woensdag 7 november 2012 Hallo iedereen! Het is nu mijn beurt om samen met jullie deze Jongerenmediadag stilaan af te ronden. De Jongerenmediadag kadert in de uitvoering van

Nadere informatie

Scientix Conferentie: M@thM@tes (17-11-2014)

Scientix Conferentie: M@thM@tes (17-11-2014) M@thM@testes SCIENTIX CONFERENTIE secundair onderwijs 17 november 2014 Indeling Ontstaan Evolutie Filmpjes Meerwaarde Onze opvoedingsdoelen Ontstaan (1) Schooljaar 2009-20102010 (3 Industriële Wetenschappen

Nadere informatie

Buma 100 jaar: het openbaarmakingsrecht in 2025 11 oktober 2013

Buma 100 jaar: het openbaarmakingsrecht in 2025 11 oktober 2013 Buma 100 jaar: het openbaarmakingsrecht in 2025 11 oktober 2013 Jacqueline Seignette Jacqueline Seignette, Höcker advocaten, Amsterdam http://vimeo.com/2465906 Ideale situatie: creativiteit vrije loop

Nadere informatie

VMBO praktische leerweg VMBO theoretische leerweg HAVO VWO

VMBO praktische leerweg VMBO theoretische leerweg HAVO VWO Page of 7 Enquête voortgezet onderwijs Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E. Er zijn in totaal 9 vragen. A. Over jezelf Dit onderdeel bestaat uit zeven vragen. Hoe oud ben je? In welke klas

Nadere informatie

FUNCTIEOMSCHRIJVING. Assistent Popadvies en Informatie

FUNCTIEOMSCHRIJVING. Assistent Popadvies en Informatie FUNCTIEOMSCHRIJVING Assistent Popadvies en Informatie 1. Poppunt Poppunt is het aanspreekpunt voor de muzikant en dj in Vlaanderen. Het maximaliseren van kansen is onze opdracht en drijfveer. Poppunt geeft

Nadere informatie

GELUIDSNORMEN VOOR MUZIEKACTIVITEITEN WIJZIGING PER

GELUIDSNORMEN VOOR MUZIEKACTIVITEITEN WIJZIGING PER GELUIDSNORMEN VOOR MUZIEKACTIVITEITEN WIJZIGING PER Informatievergadering voor de horeca maandag 3 december 2012 20.00 uur Porseleinhallen AGENDA 1. Verwelkoming door de heer Stijn TANT, schepen voor leefmilieu

Nadere informatie

Samenvatting. Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren. Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B

Samenvatting. Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren. Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B Samenvatting Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B Deze samenvatting gaat over hoofdstuk 4; eerst publiceren dan filteren,

Nadere informatie

29/04/2013. Nieuwe Geluidsnormen. Wat houdt het in? Hoe gaan we er mee om?

29/04/2013. Nieuwe Geluidsnormen. Wat houdt het in? Hoe gaan we er mee om? Nieuwe Geluidsnormen Wat houdt het in? Hoe gaan we er mee om? 1 2 1 GELUID Wat is geluid? geluid = golven Wat is lawaai? Geluid dat als overlast ervaren wordt 3 GELUID Geluid meten: geluiddruk-niveau wordt

Nadere informatie

20/11/2015 HOE EN WAAR EFFICIËNT ZOEKEN? INHOUD SESSIE

20/11/2015 HOE EN WAAR EFFICIËNT ZOEKEN? INHOUD SESSIE HOE EN WAAR EFFICIËNT ZOEKEN? Stieve Van der Bruggen 1 INHOUD SESSIE 1) Google 2) Wikipedia 3) Waarom de bibliotheek? 4) Efficiënt opzoeken via LIMO 5) Enkele nuttige databanken 6) Enkele oefeningen +

Nadere informatie

Make it work! Virtuele mobiliteit in internationale stages integreren: een snelgids

Make it work! Virtuele mobiliteit in internationale stages integreren: een snelgids Make it work! Virtuele mobiliteit in internationale stages integreren: een snelgids Wat? Internationale stages worden steeds belangrijker in de context van de internationalisering van hoger onderwijs en

Nadere informatie

Instructie: Landenspel light

Instructie: Landenspel light Instructie: Landenspel light Korte omschrijving werkvorm In dit onderdeel vormen groepjes leerlingen de regeringen van verschillende landen. Ieder groepje moet uiteindelijk twee werkbladen (dus twee landen)

Nadere informatie

Omgaan met pestgedrag voor leerlingen

Omgaan met pestgedrag voor leerlingen Omgaan met pestgedrag voor leerlingen Algemeen: Uw ROC wil door middel van eenduidige trainingen pesten structureel aanpakken. Trainingen en cursussen als maatwerk. Doelstelling: Het doel van de training

Nadere informatie

Annette Koops: Een dialoog in de klas

Annette Koops: Een dialoog in de klas Annette Koops: Een dialoog in de klas Als ondersteuning bij het houden van een dialoog vindt u hier een compilatie aan van Spreken is zilver, luisteren is goud : een handleiding voor het houden van een

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch)

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) 159 Ouders spelen een cruciale rol in het ondersteunen van participatie van kinderen [1]. Participatie, door de Wereldgezondheidsorganisatie gedefinieerd als

Nadere informatie

Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015

Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015 Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015 In het leven van alle dag speelt Wetenschap en Techniek (W&T) een grote rol. We staan er vaak maar weinig bij stil, maar zonder de vele uitvindingen in de wereld van

Nadere informatie

ADVIES MAATSCHAPPELIJKE EN POLITIEKE VORMING OP SCHOOL

ADVIES MAATSCHAPPELIJKE EN POLITIEKE VORMING OP SCHOOL ADVIES MAATSCHAPPELIJKE EN POLITIEKE VORMING OP SCHOOL Jongeren hebben nood aan maatschappelijke en politieke vorming en zien hierin een rol weggelegd voor het onderwijs. De Vlaamse Jeugdraad geeft in

Nadere informatie

Visie op muzische opvoeding

Visie op muzische opvoeding Visie op muzische opvoeding 28 oktober 2011 Tijdens de studiedag MUZO op MAAT door Stef Lysebettens kwamen we gezamenlijk tot volgende visie over muzische vorming. Wij willen aandacht besteden aan de totale

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Verantwoordelijke marketing en communicatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Verantwoordelijke marketing en communicatie FUNCTIEBESCHRIJVING Verantwoordelijke marketing en communicatie Poppunt Poppunt is het aanspreekpunt voor de muzikant en dj in Vlaanderen. Het maximaliseren van kansen is onze opdracht en drijfveer. Poppunt

Nadere informatie

C5basis)201452015) Discipline:*muziek*/*dans* Thema:)GEZONDHEID))))))))))))) Gr)152:)Museum)voor)Religieuze)Kunst)

C5basis)201452015) Discipline:*muziek*/*dans* Thema:)GEZONDHEID))))))))))))) Gr)152:)Museum)voor)Religieuze)Kunst) Ondersteunend)educatief)materiaal))voor)de)groepen)758)behorende)bij):) C5basis)201452015) Discipline:*muziek*/*dans* Thema:)GEZONDHEID))))))))))))) Gr)152:)Museum)voor)Religieuze)Kunst) ) Gr)354:)Markant)Uden)i.s.m.)Jelle)Douma)

Nadere informatie

Ontdek de Bibliotheek. Ontdek de Bibliotheek. Ontdek de Bibliotheek

Ontdek de Bibliotheek. Ontdek de Bibliotheek. Ontdek de Bibliotheek Ontdek de Bibliotheek Ontdek de Bibliotheek Ontdek de Bibliotheek Welkom in de bibliotheek. Je gaat op ontdekking in de bibliotheek. Hierbij doe je een onderzoek naar verschillende soorten media; zoals

Nadere informatie

16/02/2016 HOE EN WAAR EFFICIËNT ZOEKEN? INHOUD SESSIE

16/02/2016 HOE EN WAAR EFFICIËNT ZOEKEN? INHOUD SESSIE HOE EN WAAR EFFICIËNT ZOEKEN? Stieve Van der Bruggen 1 INHOUD SESSIE 1) Google 2) Wikipedia 3) Waarom de bibliotheek? 4) Efficiënt opzoeken via LIMO 5) Enkele nuttige databanken 6) Enkele oefeningen +

Nadere informatie

3M SCIENCE CHALLENGE VOOR DE LEERLINGEN

3M SCIENCE CHALLENGE VOOR DE LEERLINGEN 3M SCIENCE CHALLENGE VOOR DE LEERLINGEN WAT IS HET? De 3M Science Challenge is een wedstrijd voor leerlingen van middelbare scholen scholen die draait om creativiteit, vindingrijkheid en innovatie. OPDRACHT

Nadere informatie

De vragen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en zijn onderverdeeld in de volgende vijftien categorieën:

De vragen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en zijn onderverdeeld in de volgende vijftien categorieën: > Categorieën De vragen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en zijn onderverdeeld in de volgende vijftien categorieën: 1 > Poten, vleugels, vinnen 2 > Leren en werken 3 > Aarde, water,

Nadere informatie

Media. Enquête mediagebruik op Sigo

Media. Enquête mediagebruik op Sigo Media Enquête mediagebruik op Sigo Deze enquête wordt anoniem afgenomen en bevat drie luiken. Het eerste luik behandelt mediagebruik tijdens de lessen, luik twee handelt over sociale media en het laatste

Nadere informatie

TREATMENT. FREE FASHION Time for justification. Lesley Adu-Darkwah John Martens Marleen van Rijn

TREATMENT. FREE FASHION Time for justification. Lesley Adu-Darkwah John Martens Marleen van Rijn TREATMENT FREE FASHION Time for justification Lesley Adu-Darkwah John Martens Marleen van Rijn Begin juni zal er door John Martens, Lesley Adu-Darkwah en Marleen van Rijn een vijftien minuten durende documentaire

Nadere informatie

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie?

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? De externe omgeving wordt voor meer en meer organisaties een onzekere factor. Het is een complexe oefening voor directieteams om

Nadere informatie

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren Visie Missie De Jan Ligthartscholen van de Jan Ligthartgroep Tilburg hebben een duidelijk doel voor ogen: het onderwijs dusdanig inrichten dat het de basis vormt van het levenslang leren dat een mens doet.

Nadere informatie

Pascal Smet reageert op gebrek aan kennis in onderwijs - Belg...

Pascal Smet reageert op gebrek aan kennis in onderwijs - Belg... Pascal Smet reageert op gebrek aan kennis in onderwijs (http://www.knack.be/auteurs/simon-demeulemeester/author- Simon Demeulemeester demeulemeester/author-4000174167085.htm) woensdag 23 januari 2013 om

Nadere informatie

Fianne Konings en Marjo Berendsen over Culturele instellingen en een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs door Jacolien de Nooij

Fianne Konings en Marjo Berendsen over Culturele instellingen en een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs door Jacolien de Nooij Fianne Konings en Marjo Berendsen over Culturele instellingen en een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs door Jacolien de Nooij De publicatie van Fianne Konings, Culturele instellingen en een doorlopende

Nadere informatie

Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E.

Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E. Page of 6 Enquête basisonderwijs Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E. Er zijn in totaal 9 vragen. A. Over jezelf Dit onderdeel bestaat uit zeven vragen. Hoe oud ben je? In welke klas zit je?

Nadere informatie

De toenemende invloed van het Handvest op het auteursrecht AIPPI. woensdag 11 maart 2015

De toenemende invloed van het Handvest op het auteursrecht AIPPI. woensdag 11 maart 2015 De toenemende invloed van het Handvest op het auteursrecht AIPPI woensdag 11 maart 2015 1 Quaedvlieg 2006 Het lijkt geen goed idee dat iedere individuele rechter in ieder individueel geval een eigen afweging

Nadere informatie

34 interessante manieren om audio te gebruiken in de klas. reative Commons Attribution

34 interessante manieren om audio te gebruiken in de klas. reative Commons Attribution 34 interessante manieren om audio te gebruiken in de klas. reative Commons Attribution 1. Gebruik muziek als timer Classtools.net heeft gebruiksklare voorbeelden. Je kan er zelfs je eigen muziek uploaden.

Nadere informatie

Geluidsnormen in de horeca

Geluidsnormen in de horeca Geluidsnormen in de horeca Een gids voor Leuvense Horeca-uitbaters De nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten * toepassing van de Wet Schauvlieghe (01-01-2013) Bent u uitbater van een horeca-zaak

Nadere informatie

Online leefwereld. Ontdekken wie je bent. Wat doet havo 4 leerling online? 01-04-16. De sociale online leefwereld van de havo 4 leerling

Online leefwereld. Ontdekken wie je bent. Wat doet havo 4 leerling online? 01-04-16. De sociale online leefwereld van de havo 4 leerling Online leefwereld De sociale online leefwereld van de havo 4 leerling Evelyn Verburgh Mediacoach Studiemiddag Facta Betere studieresultaten in havo 4 31 maart 2016 Aantrekkingskracht Ertoe doen Contacten

Nadere informatie

Kate Brunton van ESI LIVE noemt zich > Chief Business Development Officer

Kate Brunton van ESI LIVE noemt zich > Chief Business Development Officer 1 2 Kate Brunton van ESI LIVE noemt zich > Chief Business Development Officer 3 Indelen in groepjes van 3 Het is maandagmorgen 30 oktober 2017.gisteren was de closingparty van DDW 2017, staan kan je amper

Nadere informatie

1 De drie hoofdlijnen: muziekdocenten, leerkrachten en leerlingen.

1 De drie hoofdlijnen: muziekdocenten, leerkrachten en leerlingen. IKEI, MIK en het Leerorkest hebben bij elkaar opgeteld jaren ervaring met het geven van instrumentaal muziekonderwijs op de basisschool. Vanuit de overtuiging dat deze vorm van muziek educatie alleen verder

Nadere informatie

vaardigheden - 21st century skills

vaardigheden - 21st century skills vaardigheden - 21st century skills 21st century skills waarom? De Hoeksteen bereidt leerlingen voor op betekenisvolle deelname aan de wereld van vandaag en de toekomst. Deze wereld vraagt kinderen met

Nadere informatie

TOELICHTING MELDING ONRECHTMATIGE INFORMATIE

TOELICHTING MELDING ONRECHTMATIGE INFORMATIE TOELICHTING MELDING ONRECHTMATIGE INFORMATIE Vraag 1 Bij deze vraag dient u aan te geven wie de verzoeker is van deze melding. Eventuele correspondentie over de melding zal naar deze persoon worden verstuurd.

Nadere informatie

Uitbouw van een digitaal platform ter ontsluiting van onderzoek voor lerarenopleiders

Uitbouw van een digitaal platform ter ontsluiting van onderzoek voor lerarenopleiders Uitbouw van een digitaal platform ter ontsluiting van onderzoek voor lerarenopleiders Kristof Van De Keere, Stephanie Vervaet, Thomas Smets, Katrine Patteet, Renaat Frans en Job De Meyere Waarom Edurama?

Nadere informatie

SPECIAAL ONDERWIJS TALENTEN CAMPUS VENLO GELUKT! ELK TALENT TELT! EEN INKIJK BIJ

SPECIAAL ONDERWIJS TALENTEN CAMPUS VENLO GELUKT! ELK TALENT TELT! EEN INKIJK BIJ SPECIAAL ONDERWIJS TALENTEN CAMPUS VENLO GELUKT! ELK TALENT TELT! EEN INKIJK BIJ GELUKT! Ik zit aan mijn ontbijt. Een beetje nerveus neem ik nog snel de krant door. Gek eigenlijk. Ik sta al jaren voor

Nadere informatie

Basisles 4: Windows Movie Maker

Basisles 4: Windows Movie Maker Basisles 4: Windows Movie Maker Onderwerp Het hanteren van het programma Windows Live Movie Maker: foto s toevoegen, overgangen selecteren, muziek toevoegen, film opslaan Leeftijd/Doelgroep Alle leerjaren

Nadere informatie

De meerwaarde van sociale media: poppodia en publiekssegmentatie

De meerwaarde van sociale media: poppodia en publiekssegmentatie De meerwaarde van sociale media: poppodia en publiekssegmentatie Groningen, Noorderslag Science 18 januari 2014 Dr. Koos Zwaan Drs. Annelies de Bruine Lectoraat Media, Cultuur & Burgerschap Hogeschool

Nadere informatie

SEE INFORMATION DIFFERENTLY ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER: EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK BASISKENNIS OVER RETENTIESCHEMA'S

SEE INFORMATION DIFFERENTLY ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER: EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK BASISKENNIS OVER RETENTIESCHEMA'S SEE INFORMATION DIFFERENTLY ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER: EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK BASISKENNIS OVER RETENTIESCHEMA'S INLEIDING DEZE SNELGIDS HELPT U BIJ HET PLANNEN, MAKEN EN BEHEREN VAN RETENTIESCHEMA'S

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken

Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Directie Wetgeving Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

infobrochure methodeonderwijs De Lotus

infobrochure methodeonderwijs De Lotus infobrochure methodeonderwijs De Lotus Mosselerlaan 62 3600 GENK 089 35 16 21 directie.middenschool@gocampusgenk.be Inhoudsopgave Inleiding Zelfgestuurd leren Kernteam Kringgesprek Coöperatieve werkvormen

Nadere informatie

Doet je buurt bruisen.

Doet je buurt bruisen. Doet je buurt bruisen. Gratis tool Organiseer op www.planidoo.be Samen. Sneller. Beter. 1 Een event in je straat, dorp, gemeente of stad? Gratis tool Ben je een vat vol wervelende ideeën voor toffe activiteiten

Nadere informatie

Ronde 6. Wordt u ook pro bso-contractwerk? 1. Inleiding

Ronde 6. Wordt u ook pro bso-contractwerk? 1. Inleiding Waarom is het een probleem? (= wat zijn de negatieve gevolgen van het probleem? Wat zijn de gevolgen van de beperking?) Wat zijn de oorzaken van het probleem? Hoe kan het probleem opgelost/aangepakt worden?

Nadere informatie

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Deze lijst is het onderzoekresultaat van een PWO-traject binnen de lerarenopleidingen van de KAHO Sint-Lieven,

Nadere informatie

Toespraak minister Hirsch Ballin bij oprichting Platform Internetveiligheid op 8 december 2009. Dames en heren,

Toespraak minister Hirsch Ballin bij oprichting Platform Internetveiligheid op 8 december 2009. Dames en heren, Toespraak minister Hirsch Ballin bij oprichting Platform Internetveiligheid op 8 december 2009 Dames en heren, Goed dat we hier bijeen zijn om het Platform Internetveiligheid op te richten. Ik ben blij

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

Regulering muziekactiviteiten

Regulering muziekactiviteiten Regulering muziekactiviteiten Koen Mandonx Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieu-inspectie Aanpak in Vlaanderen Aanpak in Vlaanderen 2 1 Voorbereidingstraject nieuwe norm - 2009: het

Nadere informatie

Thema in de kijker : Filosoferen met kinderen

Thema in de kijker : Filosoferen met kinderen Thema in de kijker : Filosoferen met kinderen Wat is filosoferen met kinderen? Samen op een gestructureerde wijze nadenken en praten over filosofische vragen. Zoeken naar antwoorden op vragen die kinderen

Nadere informatie

Kritisch denken over complexe politieke problemen. Margarita Jeliazkova Instituut ELAN, Universiteit Twente, Enschede

Kritisch denken over complexe politieke problemen. Margarita Jeliazkova Instituut ELAN, Universiteit Twente, Enschede Kritisch denken over complexe politieke problemen Margarita Jeliazkova Instituut ELAN, Universiteit Twente, Enschede Agenda Wat is kritisch denken en wat is het niet? Wat zijn complexe maatschappelijke

Nadere informatie

Vormingsavond inclusief onderwijs

Vormingsavond inclusief onderwijs Vormingsavond inclusief onderwijs Op dinsdagavond 5 december was het dan eindelijk zo ver: de langverwachte vormingsavond over inclusief onderwijs kon uiteindelijk toch nog plaatsvinden. En tot onze grote

Nadere informatie

Reflectieverslag mondeling presenteren

Reflectieverslag mondeling presenteren Reflectieverslag mondeling presenteren Naam: Registratienummer: 900723514080 Opleiding: BBN Groepsdocente: Marjan Wink Periode: 2 Jaar: 2008 Inleiding In dit reflectieverslag zal ik evalueren wat ik tijdens

Nadere informatie

Shake Song Fort van de Verbeelding. Bovenbouw Groep 7 en 8

Shake Song Fort van de Verbeelding. Bovenbouw Groep 7 en 8 Shake Song Fort van de Verbeelding Bovenbouw Groep 7 en 8 1. Shake Song overzicht Alle kinderen hebben een zelfgemaakte shaker. Die is in het begin nog niet nodig want we leren eerst het liedje en daarna

Nadere informatie

Logboek persoonlijk ontwikkelingsplan persoonlijk actieplan. Naam student: Maes Pieter

Logboek persoonlijk ontwikkelingsplan persoonlijk actieplan. Naam student: Maes Pieter BACHELOR NA BACHELOR ADVANCED BUSINESS MANAGEMENT Logboek persoonlijk ontwikkelingsplan persoonlijk actieplan Naam student: Maes Pieter 2011-2012 POP EERSTE GEKOZEN ALGEMENE COMPETENTIE: OPBOUWEN VAN EEN

Nadere informatie

Ontdek de Bibliotheek

Ontdek de Bibliotheek Ontdek de Bibliotheek Welkom in de bibliotheek. Je gaat op ontdekking in de bibliotheek. Hierbij doe je een onderzoek naar verschillende soorten media; zoals boeken, tijdschriften, video, audio etc. Zo

Nadere informatie

ENQUETE POPCULTUUR IN NOORD LIMBURG voor muzikanten

ENQUETE POPCULTUUR IN NOORD LIMBURG voor muzikanten ENQUETE POPCULTUUR IN NOORD LIMBURG voor muzikanten BELANGRIJK: Gegeven antwoorden worden strikt vertrouwelijk en naamloos verwerkt. Deelname aan de enquête is anoniem. Wil je echter kenbaar maken waar

Nadere informatie

Mediawijsheid. Werkblad Auteursrecht bij muziek. Muziek en auteursrecht

Mediawijsheid. Werkblad Auteursrecht bij muziek. Muziek en auteursrecht Werkblad Auteursrecht bij muziek Muziek en auteursrecht Wanneer je een liedje op de radio hoort, luister je naar de zanger of zangeres die het liedje zingt. Maar wist je dat er heel veel mensen meewerken

Nadere informatie

ThreeC lessenserie verpakkingen. Leerlingenwerkboek

ThreeC lessenserie verpakkingen. Leerlingenwerkboek ThreeC lessenserie verpakkingen Leerlingenwerkboek 1 Inleiding Welkom bij het project ThreeC! ThreeC staat voor Creating Competencies for a Circular Economy. We gaan dus aan de slag met de circulaire economie.

Nadere informatie

Het statuut van de kunstenaar Enkele knelpunten

Het statuut van de kunstenaar Enkele knelpunten Het statuut van de kunstenaar Enkele knelpunten Voorwoord De lijst met knelpunten welke volgt is niet exhaustief. De opsomming is gebaseerd op de vragen welke onze consulenten krijgen en hun analyses van

Nadere informatie

Doorbraak! Een spannend jongens- en marketingboek in één

Doorbraak! Een spannend jongens- en marketingboek in één Niels Aalberts Doorbraak! Zero Budget Marketing op internet Een spannend jongens- en marketingboek in één Zesendertig man, zes shows en dan blazen we de hele boel op. Sorry?! Hoe bedoel je? vraag ik in

Nadere informatie

Praktische gids voor het gebruik van sociale netwerksites

Praktische gids voor het gebruik van sociale netwerksites Rapport Praktische gids voor het gebruik van sociale netwerksites Je rechten en plichten eenvoudig uitgelegd Colofon Praktische gids voor het gebruik van sociale netwerksites auteur(s): Ellen Wauters,

Nadere informatie

Mediawijsheid. Werkblad Auteursrecht bij films. Films en auteursrecht

Mediawijsheid. Werkblad Auteursrecht bij films. Films en auteursrecht Werkblad Auteursrecht bij films Films en auteursrecht De bioscoopfilm is net afgelopen en je blijft nog even zitten om de aftiteling van de film te bekijken. Dat duurt lang zeg. Zoveel namen. Hebben al

Nadere informatie

Nieuw in Tilburg! [Geef tekst op]

Nieuw in Tilburg! [Geef tekst op] Nieuw in Tilburg! [Geef tekst op] +31613021720 Info@muziekschoolmontauban.nl www.muziekschoolmontauban.nl Over Muziekschool Montauban Muziekschool Montauban staat voor de bereikbaarheid van muziekles voor

Nadere informatie

POPTHESISPRIJS EDITIE 2010 WINNAAR POPTHESISPRIJS 2010

POPTHESISPRIJS EDITIE 2010 WINNAAR POPTHESISPRIJS 2010 POPTHESISPRIJS EDITIE 2010 WINNAAR POPTHESISPRIJS 2010 Read Between the Lines In 2010 organiseerde Poppunt voor de vijfde keer de Popthesisprijs: de kroon op het werk voor al wie een universiteits- of

Nadere informatie

Voorwoord. Nienke Meijer College van Bestuur Fontys Hogescholen

Voorwoord. Nienke Meijer College van Bestuur Fontys Hogescholen 3 Voorwoord Goed onderwijs is een belangrijke voorwaarde voor jonge mensen om uiteindelijk een betekenisvolle en passende plek in de maatschappij te krijgen. Voor studenten met een autismespectrumstoornis

Nadere informatie

Ontwerp rapport Digitaal Instellingsplan Hogeschool van Amsterdam

Ontwerp rapport Digitaal Instellingsplan Hogeschool van Amsterdam Ontwerp rapport Digitaal Instellingsplan Hogeschool van Amsterdam Team Fristeractief: Annet Heitman Jasper Mijdam Charlotte Cozijn Puck Holshuijsen Marieke Zeegers 17 november 2010 Digitaal instellinsplan,

Nadere informatie

RONDE 1: INBREKEN IN DE KLAS Didactische praktijken ter ondersteuning van gelijke onderwijskansen in het KLEUTERONDERWIJS

RONDE 1: INBREKEN IN DE KLAS Didactische praktijken ter ondersteuning van gelijke onderwijskansen in het KLEUTERONDERWIJS CONFERENTIE STEUNPUNT GOK: De lat hoog voor iedereen!, Leuven 18 september STROOM KRACHTIGE LEEROMGEVINGEN RONDE 1: INBREKEN IN DE KLAS Didactische praktijken ter ondersteuning van gelijke onderwijskansen

Nadere informatie

Karen van der Pauw

Karen van der Pauw Karen van der Pauw www.jeloopbaandebaas.nl Waarom je nog niet de baan hebt die je wilt... 3 Waarom je niet weet wat je wilt... 3 Wat je in dit werkboek zult leren... 4 Wat je in dit werkboek NIET zult

Nadere informatie

Infosessie Elektronisch versterkte muziek 10 maart 2015. Dienst milieu en landbouw An Vandermoere Adjunct milieuambtenaar

Infosessie Elektronisch versterkte muziek 10 maart 2015. Dienst milieu en landbouw An Vandermoere Adjunct milieuambtenaar Infosessie Elektronisch versterkte muziek 10 maart 2015 Dienst milieu en landbouw An Vandermoere Adjunct milieuambtenaar Overzicht 1. Wetgeving vóór 2013 2. Wetgeving vanaf 2013 3. Praktisch (meten/tips)

Nadere informatie

Coöperatief leren Wat is coöperatief leren? 1.1 Algemeen

Coöperatief leren Wat is coöperatief leren? 1.1 Algemeen Coöperatief leren 1 Bij MOVO en ICO gaat het niet alleen om het verwerven van kennis over andere culturen maar vooral om het ontwikkelen van overtuigingen, attitudes en vaardigheden. Belangrijk is dus

Nadere informatie

Je creëert en produceert zelfstandig en in opdracht. Je stelt doelen, neemt de verantwoordelijkheid en streeft naar het beste resultaat

Je creëert en produceert zelfstandig en in opdracht. Je stelt doelen, neemt de verantwoordelijkheid en streeft naar het beste resultaat 08720 Artiest muziek 10-04-2008 08:37 Pagina 1 werkproces 1 1 2 3 4 5 6 Werken als muzikant Artiest Muziek Wat laat je zien? Je creëert en produceert zelfstandig en in opdracht Je zet ideeën om in concepten

Nadere informatie

Nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten

Nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten Nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten KADER Nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten PRINCIPE TOEPASSING LEUVEN POLITIEREGLEMENT ARGUMENTATIE VOLGENDE STAPPEN KADER Wetgeving voor 1 januari

Nadere informatie

Link met het secundair onderwijs

Link met het secundair onderwijs Link met het secundair onderwijs 1. Instroomprojecten 'Tutoraat' en 'Klimop' De moeizame doorstroom in het secundair onderwijs en de instroom naar het hoger onderwijs van kansarme en allochtone jongeren

Nadere informatie

ZET DE BOXEN AAN! Kijk op de week. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS

ZET DE BOXEN AAN! Kijk op de week. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS ZET DE BOXEN AAN! Jongeren verkennen verschillende manieren om radio te maken (podcasting, internetradio), beluisteren voorbeelden en zetten de grote lijnen uit voor een eigen radio-uitzending: voor wie?

Nadere informatie

User-Generated Content na Deckmyn

User-Generated Content na Deckmyn User-Generated Content na Deckmyn Prof. Dr. P. B. Hugenholtz VVA, 13 februari 2015 Wat is User-generated Content? Wat is UGC? [volgens de Commissie Auteursrecht] Het moet gaan om een bewerking van bestaande

Nadere informatie

Read between the lines

Read between the lines Read between the lines - Beschouwingen over poponderzoek in Vlaanderen Popthesisprijs 2006-2007 Publicatie in het kader van de Popthesisprijs edities 2006 2007 van Poppunt, aanspreekpunt voor muzikant

Nadere informatie

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF CONTEXT Context Instroom Een bekende, stabiele leef- en leeromgeving. 1 Een herkenbare leef- en werkomgeving. Tussen niveau 1 en 2 is geen verschil in context;

Nadere informatie

1. Luister je naar de radio?

1. Luister je naar de radio? Muziek In hoeverre ben je het (on)eens met de volgende stellingen? 10 95% 1. Luister je naar de radio? (n=538) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 5% Ja Nee Weet niet Toelichting: Ja Alleen naar muziek De hele dag door...3fm

Nadere informatie