Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt"

Transcriptie

1 Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

2 moving forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

3 colofon Uitgave: Stichting PowerLady, organisatie voor vrouwenempowerment. Auteurs: Giovanna Gill van projectbureau Ambitiouzz en Urmila Mac-nack van projectbureau UBloom. Eindredactie: Valeska Hovener van tekstbureau In Vogelvlucht. Vormgeving: Jo-Ann Liefden van Becoming Design. Fotografie: Jeffrey Mac-nack Eerste druk, december 2014 Copyright stichting PowerLady Stichting PowerLady Postbus EA Amsterdam Telefoon: Website: Facebook: KVK: Methodiekbeschrijving voor (zelf)organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Stichting PowerLady zet zich in voor de emancipatie en participatie van vrouwen. In het bijzonder voor vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die dit niet zonder hulp kunnen verkleinen. Stichting PowerLady reikt deze vrouwen de mogelijkheid aan om zich in een vrouwvriendelijke omgeving verder te kunnen ontwikkelen. De stichting is in 2006 opgericht en heeft haar werkgebied in Amsterdam en omgeving. Niets in deze uitgave mag vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Stichting voor vrouwenempowerment

4 inhoudsopgave Voorwoord 8 Vrouwenempowerment 10 Doelgroep 12 De rol van vrouwenorganisaties Moving Forward: de methodiek Moving Forward: wat? Moving Forward: voor wie? Moving Forward: waarom? Moving Forward: het team Moving Forward: coaches en trainers Moving Forward: in het kort Moving Forward: uitvoering in zes fases 24 Fase 1: Werving 26 Fase 2: Intake en introductie 32 Fase 3: Empowerment 40 Fase 4: Leren op de werkvloer 46 Fase 5: De afsluiting 48 Fase 6: De nazorg Moving Forward: de theorie Toepassing op de doelgroepen Verantwoording van de methodiek 60 Trainers aan het woord 62 Aan de slag 68 Dankwoord 70 Samenwerkingspartners 71

5 voorwoord Elke vrouw telt mee. Maar dat betekent niet dat iedere vrouw dezelfde kansen en mogelijkheden krijgt. Er is een grote groep vrouwen die moeilijk mee kan komen met de rest van de maatschappij. Door omstandigheden participeren ze niet mee op de arbeidsmarkt, leven ze in armoede en hebben ze niet de kracht om zelfstandig het roer om te gooien. Volgens het Servicepunt Emancipatie (SPE) is op dit moment meer dan de helft van de vrouwen in Amsterdam niet economisch zelfstandig. Dat betekent dat ze sterk afhankelijk zijn van een uitkeringsinstantie of van hun partner, en daarmee niet in staat om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Iemand wordt pas als economisch zelfstandig gezien wanneer zij meer dan duizend euro per maand te besteden heeft. Dit treft vrouwen van verschillende herkomst en leeftijden. Toch zien we dat vrouwen van een westerse komaf meer over een eigen beurs beschikken dan vrouwen met een niet-westerse achtergrond. De oorzaken zijn verschillend: van de taal niet machtig zijn en de alleenstaande zorg voor de kinderen tot het ontbreken van een gedegen opleiding. Economische zelfstandigheid bevordert de zelfbeschikking van vrouwen. Alleen op die manier blijven ze regisseur van hun eigen leven en stelt het hen in staat om bewuste keuzes te maken. Bovendien zorgt een eigen inkomen ervoor dat ze niet in een armoedeval terecht komen. Stichting PowerLady zet zich sinds 2006 in voor de emancipatie en participatie van deze kwetsbare groep vrouwen. Wij hebben ons als doel gesteld zoveel mogelijk vrouwen te helpen hun plek in de maatschappij te verwerven. Samen met projectbureaus Ubloom en Ambitiouzz hebben we de methodiek Moving Forward ontwikkeld. Een traject van zes maanden waarin we vrouwen stimuleren hun talenten te ontdekken en deze in de praktijk te brengen. Stap-voor-stap vooruit met als doel om uiteindelijk financieel onafhankelijk te worden. Met deze boekpublicatie en DVD willen we onze methodiek zoveel mogelijk delen met andere (zelf)organisaties die zich inzetten voor vergelijkbare doelgroepen. Door alle kennis en ervaring die we hebben opgedaan te delen, geloven wij dat we een nog grotere impact kunnen hebben op het bevorderen van vrouwenemancipatie in Nederland. Urmila Mac-nack & Giovanna Gill pagina 08 >> voorwoord pagina 09 >> voorwoord

6 Vrouwenempowerment Elke vrouw heeft unieke talenten en kwaliteiten waarmee zij is uitgerust. De één kan uitstekend met mensen omgaan en heeft een speciaal oog voor de ander. De ander kan goed organiseren en het overzicht bewaken. Sommige vrouwen voelen zich het fijnst wanneer ze hun mouwen kunnen opstropen en de boel kunnen aanpakken, de echte doeners. En andere vrouwen hebben een sterk analytisch vermogen of kunnen fantastisch met financiën omgaan, de echte denkers. Dan zijn er nog vrouwen die mensen met hun woorden kunnen raken, hetzij gesproken of geschreven. Natuurlijk zijn er tal van andere talenten te benoemen, maar het punt is dat de maatschappij iedere vrouw, met al haar gaven, nodig heeft om Nederland tot een betere plek te maken. Als we allemaal denkers zouden zijn en geen van ons allen doeners, zou er niks gebeuren en andersom ook niet. Ieder talent is nodig. Onbenut talent Jammer genoeg ziet PowerLady in de praktijk dat tal van deze vrouwelijke talenten te weinig worden erkend of zelfs onbenut blijven. Verschillende oorzaken hiervan zijn: een gebrek aan zelfkennis, onvoldoende zelfvertrouwen, kwaliteiten die nog niet volledig zijn ontwikkeld of simpelweg, omdat er te weinig kansen worden geboden. Juist om deze reden ziet PowerLady groot belang in de empowerment van vrouwen. Samen met het team helpt de stichting vrouwen hun bekwaamheden te ontdekken en te ontwikkelen. Empowerment staat bij PowerLady voorop en dat betekent dat vrouwen gestimuleerd worden hun potentieel te benutten, zodat ze op elk denkbaar vlak (verder) kunnen groeien als vrouw, moeder, oma, collega, werknemer, ondernemer, leider et cetera. Dromen waarmaken Als een vrouw niet in haarzelf gelooft, geeft PowerLady haar de mogelijkheid om opnieuw naar haarzelf te kijken, zodat ze inziet hoe waardevol ze is. Dit doet PowerLady met behulp van trainingen. Wanneer een vrouw geen uitzicht meer heeft, helpt PowerLady haar inzicht te krijgen, door te laten zien wat de Nederlandse maatschappij haar te bieden heeft. Dit doet PowerLady met behulp van coaching. En als een vrouw denkt dat ze iets niet kan, laat PowerLady haar inzien dat ze alle vaardigheden zelf in huis heeft en zet ze haar terug in haar kracht. Dit doet PowerLady door haar werkervaring op te laten doen. When you find purpose, you find passion. And when you find passion, it energizes your talent, so that you can achieve excellence. - JoHN C. MAxwell Vrouwen helpen hun dromen waar te maken is onze passie. Elke stap die daartoe bevorderlijk is, ziet PowerLady als empowerment. pagina 10 >> vrouwenempowerment pagina 11 >> vrouwenempowerment

7 doelgroep De groep vrouwen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt komen overal vandaan en zijn dus heel divers. Daarom is het belangrijk in te zoomen op deze doelgroep. Om wie gaat het precies? Wat is hun achtergrond? En hoe komt het dat ze in een afhankelijke situatie terecht zijn gekomen? Vrouwen in Amsterdam Amsterdam telt duizend vrouwen. Daarvan is de helft niet economisch zelfstandig (Bron: Servicepunt Emancipatie). Dit heeft deels te maken met de vele ontslagen die de afgelopen tien jaar in de zorg zijn gevallen, een sector waarin veel vrouwen werkzaam zijn. En deels met het feit dat vrouwen met een deeltijdbaan van minder dan twaalf uur per week ook tot de nietfinancieel zelfredzamen worden berekend. Van de Amsterdamse financieel afhankelijke vrouwen bestaat 55 procent uit westerse vrouwen. De overige vrouwen zijn van niet-westerse komaf, waarvan 43 procent tot de Surinaamse en Antilliaanse gemeenschap behoort en 15 procent tot de Turkse en Marokkaanse. Opvallend genoeg blijken de jonge niet-westerse vrouwen, tussen de 24 en 34 jaar oud, het meest kwetsbaar. (Bron: Servicepunt Emancipatie). Werkloze vrouwen In heel Nederland zijn er zo n duizend vrouwen werkloos (Bron: het Centraal Bureau voor de Statistiek). Vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn extra kwetsbaar. Zij hebben begeleiding nodig om de kloof tussen werken en niet-werken te dichten. Uit de praktijk blijkt dat deze vrouwen graag willen werken, maar allerlei belemmeringen ondervinden om hun arbeidsparticipatie op te kunnen pakken. Zo voelen ze zich snel verantwoordelijk voor de zorg van het gezin en het huishouden. Het gevoel daarin alleen te staan is sterk aanwezig en beïnvloedt de keuze om wel of niet te gaan werken. Bovendien maken ze de afweging thuis te blijven, omdat de kosten van de kinderopvang niet opwegen tegen hun verdiensten. Bevolkingsgroepen Het kan ook gebeuren dat vrouwen door een chronische ziekte arbeidsongeschikt raken. Dit komt relatief vaker voor bij vrouwen die afkomstig zijn uit de Turkse en Marokkaanse gemeenschap, dan bij andere bevolkingsgroepen. Daarbij voelen sommige vrouwen zich niet gemotiveerd omdat ze laag zijn opgeleid, de taal niet machtig zijn of ouder zijn. Al deze obstakels verkleinen hun kans op het krijgen van een baan. Uit onderzoek blijkt ook dat een gebrek aan zelfvertrouwen een rol speelt (Bron: Verwey-Jonker Instituut, rapport Vrouwen zonder werk en uitkering ). Zo ondervinden ze problemen op rationeel en financieel gebied, ontbreekt het hen aan een goed netwerk en worstelen ze met de opvoeding van hun kinderen. Doordat ze ook niet weten wat de Nederlandse samenleving aan mogelijkheden te bieden heeft en hoe de arbeidsmarkt in elkaar zit, maakt dat ze een lange weg af te leggen hebben voordat ze (weer) aan het werk kunnen. Verantwoordelijkheid Om vrouwen te helpen economisch onafhankelijk te worden, dienen alle genoemde obstakels te worden weggenomen. Maar de vrouwen hebben daar zelf ook een grote verantwoordelijkheid in. Ten eerste moeten ze willen werken en ten tweede, moeten ze ook de vrijheid geboden worden om aan hun zelfontplooiing te kunnen werken. Pas dan ligt de weg vrij om plaats te maken voor duurzame verandering. Economische zelfstandigheid is: In staat zijn om zelf in de eigen levensonderhoud te kunnen voorzien zonder tussenkomst van een partner of de overheid. - Het Sociaal Cultureel Woordenboek pagina 12 >> doelgroep pagina 13 >> doelgroep

8 De rol van vrouwenorganisaties Zo op het eerste gezicht lijken vrouwen dezelfde kansen te krijgen als mannen. Iedere vrouw heeft immers het recht verworven haar eigen keuzes te kunnen maken. Toch heerst er nog steeds veel ongelijkheid. En dat komt omdat onze maatschappij steeds aan verandering onderhevig is. Hierdoor zijn er knelpunten ontstaan in het emancipatieproces. Met name de komst van vrouwen met een migrantenachtergrond vraagt vandaag de dag om een geheel andere aanpak. Vrouwenorganisaties die deze veranderingen signaleren, zullen ook steeds meer in staat moeten zijn een vertaling te maken die aansluit op de vraag van deze doelgroep. Alleen op die manier kunnen de behoeften van verschillende vrouwen worden vervuld. Brugfunctie Vrouwenorganisaties spelen een belangrijke rol bij het vrouwenemancipatieproces in de maatschappij. Ze brengen het proces teweeg en zijn een brugfunctie tussen de doelgroep en de overheid. Hiermee geven ze mede richting aan het emancipatiebeleid van verschillende gemeenten. Om het belang hiervan te benadrukken, is het cruciaal dat iedere vrouwenorganisatie zich bewust is van haar eigen nut en noodzaak. Emancipatieproces Nederland is sinds de jaren zestig een eind gekomen in het emancipatieproces. De traditionele rolverdeling tussen mannen en vrouwen behoort inmiddels niet meer tot de norm. Jammer genoeg blijken niet alle vrouwen in staat de mogelijkheden aan te pakken die de maatschappij hen biedt. Hierin is een grote rol voor vrouwenorganisaties weggelegd. Samen met deze vrouwen kunnen zij een oplossing bieden voor de obstakels die het emancipatieproces en de stap naar arbeid tegengaan. Werken bevordert namelijk de zelfbeschikking en zelfontplooiing van vrouwen en stelt ze in staat om vrije keuzes te maken. Prioriteitsgebieden De Amsterdamse politiek hecht veel waarde aan de kracht van vrouwenorganisaties en biedt ondersteuning als bepaalde factoren het emancipatieproces belemmeren. Vanuit deze visie heeft het gemeentelijk beleid van prioriteit gegeven aan de aandachtsgebieden: economische zelfstandigheid, zelfbeschikking, zelfbewust opgroeien, de emancipatie van vaders en de zichtbaarheid van lesbische vrouwen. PowerLady gaat er vanuit dat veel thema s ook in de toekomst actueel zullen blijven. Aandachtsgebieden Vrouwenorganisaties leveren een bijdrage aan het bevorderen van de economische zelfstandigheid van vrouwen door hen maatschappelijk te activeren. Ze helpen mee aan de ontwikkeling van succesvolle programma s en methodieken op het gebied van zelfredzaamheid. Binnen het thema zelfbewust opgroeien creëren ze programma s waarbij het empoweren van jonge vrouwen (meisjes) centraal staat. Door vaders te emanciperen, werken ze mee aan de mentaliteitsverandering rond de rolverdeling van zorgtaken binnen gezinnen. Ook verbeteren vrouwenorganisaties de zichtbaarheid van lesbische vrouwen door seksualiteit en vrouwenliefde maatschappelijk bespreekbaar te maken. Toekomst Door de bezuinigingen van de afgelopen jaren, hebben steeds meer (vrouwen)organisaties hun deuren moeten sluiten. Een gebrek aan visie en de nodige financiële middelen hebben hun doorstart verhinderd. Daarom is het des te belangrijker geworden om als (zelf)organisatie aansluiting te vinden op het overheidsbeleid. Uiteindelijk heeft iedereen hetzelfde doel namelijk, om te blijven zoeken naar oplossingen voor gezamenlijke problemen waarbij ontwikkeling en samenwerking voorop staan. Emancipatie is: Het streven naar gelijkgerechtigdheid, zelfstandigheid en eerlijker maatschappelijke verhoudingen. - Het Sociaal Cultureel Woordenboek pagina 14 >> de rol van vrouwenorganisaties pagina 15 >> de rol van vrouwenorganisaties

9 1 MOVING FORWARD: DE METHODIEK elke stap vooruit telt pagina 16 >> 1 moving forward: de methodiek pagina 17 >> 1 moving forward: de methodiek

10 1.1 Moving Forward: wat? Moving Forward is een methodiek waarin vrouwen uitgedaagd worden een persoonlijke reis aan te gaan waarin zij hun ambities kunnen waarmaken. In zes maanden tijd krijgen zij de kans om via coaching en training meer inzicht te krijgen in hun eigen doelstellingen, toekomstperspectieven, talenten en kansen. Door MOVING FORWARD krijgen vrouwen de kans hun persoonlijke betrokkenheid in de maatschappij te versterken. - PowerLady Onder begeleiding doen vrouwen werkervaring op bij een werkervaringsplek van hun keuze, bijvoorbeeld in de zorg, detailhandel of administratie. Hiermee vergroten zij zowel hun maatschappelijke betrokkenheid als hun economische zelfstandigheid. In het kort richt Moving Forward zich op de zelfontplooiing, socialisatie, waardering, erkenning, zelfrespect en de economische zekerheid van vrouwen. 1.2 Moving Forward: voor wie? De methodiek is toe te passen op verschillende groepen vrouwen in de leeftijd van 18 tot en met 45 jaar, die zich in een vrouwvriendelijke omgeving (verder) willen ontwikkelen. Binnen de gestelde doelgroep richt PowerLady zich in haar aanbod op de meest kwetsbare vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De methodiek is succesvol toegepast op diverse vrouwen, met name op vrouwen met een dubbele culturele achtergrond, die tot de volgende categorieën behoren: >> Niet-uitkeringsgerechtigde vrouwen met of zonder opleiding; >> Niet-uitkeringsgerechtigde vrouwen met een taalbarrière; >> Niet-uitkeringsgerechtigde vrouwen met een taalbarrière en met een middelbare tot hogere opleiding; >> Alleenstaande moeders met of zonder uitkering. 1.3 Moving Forward: waarom? Vrouwen hebben vandaag de dag nog steeds een achtergestelde positie op de arbeidsmarkt en dat maakt hen erg kwetsbaar. Vooral wanneer ze in een situatie zitten waarbij ze afhankelijk zijn van een partner of een uitkeringsinstantie, winnen sociaal isolement en een steeds groter wordende afstand tot de arbeidsmarkt terrein. Dit gebeurt voornamelijk wanneer het inkomen of de partner wegvalt of het recht op een uitkering niet vanzelfsprekend is. Moving Forward is bedoeld om kwetsbare werkzoekende vrouwen weer terug in hun kracht te zetten. pagina 18 >> 1 moving forward: de methodiek pagina 19 >> 1 moving forward: de methodiek

11 1.4 Moving Forward: het team Vrouwen die zich aanmelden voor Moving Forward worden opgevangen door het vaste team van PowerLady. Het team werkt achter de schermen mee aan het zo vlot mogelijk laten verlopen van elk onderdeel van Moving Forward. Een onderlinge afstemming en nauwe samenwerking is noodzakelijk om alle trajectonderdelen goed op elkaar te laten aansluiten. Het is belangrijk dat de deelnemers een globaal overzicht hebben van wat het traject hen te bieden heeft. Bovendien biedt Moving Forward een omgeving die hun ontwikkelingsproces kansrijker zal maken. Vaste teamleden en taken De projectleider: >> Draagt zorg voor de algehele coördinatie van het project; >> Is verantwoordelijk voor de inhoudelijke en financiële verantwoording naar de fondsen; >> Ziet toe op het aansturen van het team en het werken volgens planning; >> Draagt zorg voor de verantwoording naar het stichtingsbestuur; >> Behandelt klachten van de deelnemers en bedrijven; >> Is het aanspreekpunt voor de coaches en het beleid hieromtrent. De projectmedewerker: >> Registreert alle deelnemers en verdeelt hen over de coaches; >> Is verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoer van de trainingen; >> Is verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoer van de overige trajectonderdelen; >> Draagt zorg voor het opzetten en onderhouden van de deelnemersadministratie. De coachbegeleider: >> Is het centrale contactpunt voor de coaches en de deelnemers; >> Is intervisor en geeft werkinhoudelijke ruggenspraak aan de coaches; >> Rapporteert belemmeringen aan de projectmedewerker. De PR & communicatiemedewerker: >> Is verantwoordelijk voor de werving van de trajectdeelnemers via flyers, social media, de website et cetera; >> Draagt zorg voor alle externe communicatie omtrent het verloop van het traject Moving Forward in de media of anderzijds. 1.5 Moving Forward: coaches en trainers Naast het vaste team voorzien coaches en trainers de deelnemers van Moving Forward van hun expertise. De deelnemers worden intrinsiek begeleid en aangemoedigd hun talenten te ontdekken. Coaches De coaches van Moving Forward bestaan uit vrouwen die ervaring hebben opgedaan in het coachingsvak. Het kunnen ook vrouwen zijn die pas in het werkveld zitten en via Moving Forward extra praktijkervaring willen opdoen om hun eigen kwaliteiten te versterken. Uit de praktijk is gebleken dat alle coaches, ongeacht hun kennis of achtergrond, behoefte hebben aan periodieke intervisies. Daarnaast is het handig om binnen het team een aanspreekpunt aan te wijzen voor ruggenspraak. Ook is het wenselijk als er een opfriscursus wordt aangeboden over de verschillende instrumenten, die tijdens het coachen kunnen worden ingezet. Verder is het belangrijk om de coaches vanuit de organisatie een gevoel van betrokkenheid mee te geven en omgekeerd, om de betrokkenheid naar de organisatie en andere teamleden te stimuleren. Tijdens het wervingsproces van de coaches wordt als voorwaarde gesteld dat de kandidaat bereid is om zich op te werpen als spil voor de deelnemer. De coach moet in staat zijn een combinatiefunctie te kunnen vervullen, van zowel de mentale coaching als de trajectbegeleiding van de deelnemer. De deelnemer ziet haar begeleider vaak als rolmodel waar ze zich aan kan optrekken. Bovendien moet ze kunnen rekenen op haar betrokkenheid, enthousiasme, professionele houding en en de juiste vertegenwoordiging naar externe partijen. Wat doet de coach? De coach is erop gericht om de persoonlijke effectiviteit van de deelnemer te vergroten, zowel in haar privé- als in haar werkleven. Zij helpt de deelnemer om voldoende zelfvertrouwen en zelfinzicht te krijgen waarmee ze haar doelen en wensen kan realiseren. Ze begeleidt haar op gelijkwaardig niveau. De deelnemers worden aangemoedigd hun eerste stap naar maatschappelijke participatie, zelfredzaamheid en economische zelfstandigheid te zetten. Via periodieke gesprekken met de deelnemer, houdt de coach haar voortgang en de bijbehorende leerdoelen in de gaten. Tegelijkertijd houdt zij rekening met de leefsituatie van de deelnemer, haar kansen en eventuele risico s die een goede afronding van het traject in gevaar kunnen brengen. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor haar eigen leerproces. Trajectbegeleiding Als trajectbegeleider heeft de coach als doel om de deelnemer stap-voor-stap terug te laten keren in de maatschappij. Denk hierbij aan het doorbreken van een (dreigend) sociaal isolement door de deelnemer aan een werkervaringsplek te helpen of een opleiding of cursus voor haar te vinden in de richting die bij haar past. pagina 20 >> 1 moving forward: de methodiek pagina 21 >> 1 moving forward: de methodiek

12 1.6 Moving Forward: in het kort Tijdens het Moving Forward-traject voert de coach drie ijkgesprekken met de deelnemer: een startgesprek, een voortgangsgesprek en een eindgesprek. Hiervoor gebruikt zij een persoonlijk ontwikkelingsplan en de aandachtspunten die uit de voortgangsrapportage zijn meegenomen zoals: de algemene punten, de motivatie, de aanwezigheid, de taken en werkzaamheden en de taalontwikkeling van de deelnemer. Zodra de deelnemer een werkervaringsplek heeft, volgt de coach haar ontwikkelingen nauwgezet. De begeleiding voor en op de werkervaringsplek is gericht op het aanleren, versterken en behouden van de competenties van de deelnemer. Zij moet zich volledig kunnen ontplooien op de werkervaringsplek. In eerste instantie is de begeleiding gericht op het opdoen van werkervaring met als ultieme doel uitstroom naar een reguliere baan of een Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL-opleiding). Trainers De professionals die worden ingezet om binnen Moving Forward trainingen te geven aan de deelnemers zijn enthousiaste en betrokken mensen. Het is belangrijk dat ze kennis hebben van de doelgroep en diens achtergrond en dat ze daar tijdens hun trainingen op in weten te spelen. Zo nodig zijn ze in staat hun theoretische expertise te koppelen aan de daadwerkelijke leefwereld van de deelnemer. Zo weet een trainer: >> Te doorgronden welke weerstanden een rol spelen bij de deelnemer en wat hun persoonlijke ontwikkeling in de weg staat; >> Te benoemen wat deze weerstanden zijn, deze samen met de deelnemer te analyseren, te kijken waar het vandaan komt en mogelijkheden of alternatieven aan te reiken om er mee om te kunnen gaan; >> De groep te betrekken bij elkaars leerprocessen; >> Belangrijke bevindingen zodanig aan de coaches terug te koppelen dat zij, indien noodzakelijk en gewenst, daar buiten de trainingen om extra aandacht aan kunnen besteden. Wat doet de trainer? Gedurende de trainingen van Moving Forward wordt de nadruk gelegd op de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer. Ze leert gaandeweg waarom verandering belangrijk is en hoe zij dat kan bewerkstelligen in haar leven. Op basis van verschillende thema s kunnen de trainers een eigen programma samenstellen. De thema s die hiervoor zijn gebruikt zijn: >> Taalontwikkeling en netwerken; >> Persoonlijke ontwikkeling, zoals de trainingen: Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POPplan, Leiderschap en Assertiviteit (jiujitsu), Elders Verworven Competenties (EVC) en Personal Branding. FASE DOEL RESULTAAT 1. Werving De bekendmaking van het traject aan de deelnemers en belanghebbenden (zoals opdrachtgevers, begeleiders e.d.). Het binnenhalen van de beoogde doelgroep voor deelname aan het traject. 2. Intake en Introductie Intake: Een individuele kennismaking van een deelnemer met een vast teamlid van PowerLady. Een screening op geschiktheid voor trajectdeelname. Het verstrekken van globale informatie over het traject. Introductie: De deelnemers krijgen gedetailleerdere informatie over het traject. De deelnemers, coaches, teamleden en groepsgenoten worden aan elkaar geïntroduceerd tijdens de introductiedag. De deelnemers en coaches krijgen de gelegenheid om met elkaar een match te maken. 3. Empowerment De deelnemers krijgen uiteenlopende en praktische trainingen aangeboden ter voorbereiding op het maken en hanteerbaar houden van toekomstbepalende keuzes. 4. Leren op de werkvloer De deelnemers oefenen in de praktijk met het versterken van competenties die belangrijk zijn om als werknemer op de werkvloer te kunnen functioneren, bijvoorbeeld middels een werkervaringsplek. 5. De afsluiting De deelnemers ronden het traject af door middel van een slotbijeenkomst en een certificaatuitreiking. 6. De nazorg Na vier weken dient er contact plaats te vinden met alle deelnemers om na te gaan in hoeverre zij de eindresultaten hebben kunnen implementeren in hun dagelijks leven en waar ze nog mogelijke blokkades ondervinden. Belanghebbenden zijn op de hoogte. Het minimaal aantal deelnemers van acht vrouwen is geworven. Iedere deelnemer heeft een vast teamlid vanuit de organisatie leren kennen en vice versa. De deelnemers zijn geselecteerd voor een definitieve deelname aan het traject. Iedere deelnemer heeft gereflecteerd op haar eigen persoon en heeft inzichten opgedaan om deze in haar voordeel te laten werken. Ze heeft gekeken naar haar persoonlijke wensen en kansen om deze in acties om te zetten. Iedere deelnemer heeft de tijd en ruimte gekregen om haar competenties te versterken, haar cv aan te vullen en mogelijk te netwerken binnen de organisatie. Iedere deelnemer heeft een certificaat ontvangen als bewijs van deelname waarmee haar eigenwaarde en zelfverzekerdheid nog meer worden vergroot. Iedere deelnemer heeft, indien nodig, een laatste ondersteuning en/of doorverwijzing gekregen om eventuele belemmeringen die haar vooruitgang tegen gaan weg te nemen. pagina 22 >> 1 moving forward: de methodiek pagina 23 >> 1 moving forward: de methodiek

13 2 MOVING FORWARD: uitvoering in zes fases een blik naar de toekomst pagina 24 >> 2 moving forward: uitvoering in zes fases pagina 25 >> 2 moving forward: uitvoering in zes fases

14 fase 1: werving 2.1 Fase 1: Werving Een goede werving vraagt om een sterke boodschap, de juiste communicatie en een heldere aanmeldingsprocedure. Aangezien er maximaal twaalf vrouwen aan een traject kunnen meedoen, is het noodzakelijk dat de juiste doelgroep aangesproken wordt. De doelgroep moet zich in alle communicatieuitingen kunnen herkennen. Doel en werkwijze Het doel van de eerste fase is het vinden en selecteren van de meest geschikte deelnemers. Na de werving vindt de aanmeldingsprocedure plaats. Wanneer een programma tot stand komt in opdracht van een gemeenteaanbesteding, biedt deze vaak hulp bij de werving. Het gaat immers om klanten binnen hun eigen gemeente. Vaak hebben zij zelf al de doelgroep bepaald en de eisen voor deelname vastgesteld. Een team van klantmanagers zijn medeverantwoordelijk voor de werving. Een folder met de juiste informatie over het traject is daarbij een must. Als een traject door een fonds wordt bekostigd, is de organisatie zelf verantwoordelijk voor het aantrekken van de doelgroep. Dan is het van belang dat stap-voor-stap de juiste deelnemers worden bereikt. Bepaal de doelgroep Om de juiste vrouwen te werven moet er een duidelijk profiel zijn. Bij de subsidieaanvraag is deze al vastgelegd in een specifieke doelgroep. Voor elke (zelf)organisatie kan dit anders zijn. Het maakt in principe niet uit welke doelgroep dit betreft, zolang er een heldere profielschets wordt gemaakt. Een profiel kan er als volgt uitzien: >> Ben jij een alleenstaande moeder; >> Ben jij al langer dan zes maanden niet aan het werk; >> Weet je niet wat je de hele dag moet doen; >> Ben je gemotiveerd weer aan de slag te gaan en mensen te ontmoeten; >> Ben je woonachtig in Amsterdam Zuidoost; >> En ben je tussen de 18 en 35 jaar oud? Bepaal de boodschap Maak vervolgens een leuke, pakkende tekst die de doelgroep aanspreekt. Gebruik daarbij geen moeilijke woorden en zorg ervoor dat de resultaten van het traject worden vermeld. Als de gemeente de wervende partij is, houd er dan rekening mee dat er met de klantmanagers gecommuniceerd wordt en niet rechtstreeks met de doelgroep. Pas hierop de tekst aan. pagina 26 >> 2 moving forward: uitvoering in zes fases pagina 27 >> 2 moving forward: uitvoering in zes fases

15 Voorbeeld communicatieboodschap: Met dit traject kan PowerLady je helpen een baan te vinden die bij je past. Dit doen we door een training van drie maanden met diverse modules, een werkstage en een persoonlijke coach. Het doel is je weer zelfvertrouwen te geven, je talenten en vaardigheden op een rijtje te krijgen en te bedenken in wat voor baan jij jezelf ziet. Door middel van sollicitatietraining, personal branding, de genoemde stage en meer helpen we je die baan te vinden. Bepaal de samenwerking De meeste organisaties zijn vertegenwoordigd door een sterke achterban. Het benaderen van een doelgroep hoeft daardoor niet al te ingewikkeld te zijn. De achterban kan worden ingezet om bepaalde vrouwen te vinden bij de wervingsprocedure. Zij kennen de doelgroep en zijn als de beste in staat om het nieuwe project uit te dragen. Bovendien is de samenwerking met andere vrouwenorganisaties erg nuttig. Elkaar op de hoogte houden van de werkzaamheden creëert ruimte voor samenwerking, doorverwijzing en aansluiting. Voorbeeldflyer: BEN JIJ EEN ALLEENSTAANDE MOEDER EN ZIT JE THUIS ZONDER WERK? WIL JE WEER AAN DE SLAG? Stichting Powerlady helpt je weer richting arbeidsmarkt. In het Moving Forward traject krijg je weer zelfvertrouwen, ontdek je wat je wil en doe je een stage die je werkervaring geeft. * Ben jij een alleenstaande moeder? * Ben jij al langer dan zes maanden niet aan het werk? * Weet je niet wat je de hele dag moet doen? * Ben je gemotiveerd weer aan de slag te gaan en mensen te ontmoeten? * Ben je woonachtig in Amsterdam Zuidoost? * En tussen de 18 en 35 jaar? Dan kom je in aanmerking voor het Moving Forward traject, zodat je een baan vindt die bij je past. Met dit traject ontdek je je talenten, krijg je weer zelfvertrouwen en ontwikkel je jouw vaardigheden. Dit doen we door: diverse trainingen, een werkstage en een persoonlijke coach! Duur: 6 maanden Intensiteit: 2 tot 4 dagdelen per week Start: 10 maart Kosten: gratis als je aan de voorwaarden voldoet Voertaal: Nederlands Voor meer informatie en aanmelden kijk je op onze website, Of bel of ons op Op 3 maart starten wij ook met een soortgelijk traject voor de NUG (niet uitkerings gerechtigd) vrouwen, NUG on Top. Kijk hiervoor op onze website. Zit je thuis zonder werk en uitkering? Wil je weer aan de slag? Stichting Powerlady helpt je weer richting arbeidsmarkt. In het NUG on Top traject krijg je weer zelfvertrouwen, ontdek je wat je wilt en doe je een stage die je werkervaring geeft. * Ben jij al langer dan zes maanden niet aan het werk? * Heb je geen uitkering of alleen een ANW-uitkering? * Ben je eenzaam en weet je niet wat je de hele dag moet doen? * Ben je gemotiveerd weer aan de slag te gaan en mensen te ontmoeten? * Ben je woonachtig in Amsterdam? * En tussen de 18 en 44 jaar? Dan ben je een NUGer en kom je in aanmerking voor het NUG on Top traject! Met dit traject ontdek je je talenten, krijg je weer zelfvertrouwen en ontwikkel je jouw vaardigheden. Dit doen we door: diverse trainingen, een werkstage en een persoonlijke coach, zodat je een baan vindt die bij je past. Duur: 6 maanden Start: 3 maart Voertaal: Nederlands Intensiteit: 2 tot 4 dagdelen per week Kosten: gratis als je aan de voorwaarden voldoet Voor meer informatie en aanmelden kijk je op onze website, of bel of ons op Binnenkort starten wij ook met een soortgelijk traject MOVING FORWARD voor alleenstaande moeders. Kijk hiervoor op onze website. Aanmeldingsprocedure Tijdens de werving kunnen kandidaten zich aanmelden voor een Moving Forward-traject. De aanmeldingsprocedure is er om de juiste informatie van een mogelijke deelnemer te verzamelen. Daarbij is het van belang dat de deelnemer weet wat er van haar wordt verwacht. Vaak verloopt dit proces niet geheel vlekkeloos. Aanmeldingen komen op verschillende manieren binnen: de één meldt zich aan via de website, de ander heeft haar gegevens op een papiertje achtergelaten bij één van de teamleden. Om te voorkomen dat er gegevens verloren gaan en er onnodig energie wordt gestoken in intakegesprekken, dient de aanmeldingsprocedure meteen als voorselectie van de deelnemers. Het is van belang dat de deelnemer in dit stadium al in grote lijnen leert wat er van haar wordt verwacht. Een paar tips om de aanmeldingsprocedure beter te laten verlopen zijn: Resultaten >> Zorg dat vrouwen zich op uitsluitend één manier kunnen aanmelden, bijvoorbeeld via de website; >> Zorg dat er duidelijk communiceerd wordt wat voor gegevens de aanmelder moet achterlaten. Denk daarbij ook aan zaken als beschikbaarheid en kinderopvang; >> Zorg dat de deelnemer aan alle eisen in de profielschets voldoet. Dit om teleurstelling te voorkomen bij de aanmelder; >> Zorg dat alle collega s en vrijwilligers op de hoogte zijn wat het traject precies inhoudt, zodat alle richtlijnen eenduidig naar buiten kunnen worden gecommuniceerd; >> Zorg dat er binnen vierentwintig uur een reactie komt op de aanmelding. Geef meteen aan of iemand wel of niet in aanmerking komt voor een intakegesprek. >> De deelnemers voelen zich aangesproken tot het traject; >> De organisatie heeft maximaal twaalf deelnemers geworven; >> De organisatie heeft een profielschets opgesteld; >> De organisatie heeft een heldere aanmeldingsprocedure en is klaar voor de volgende fase. pagina 28 >> 2 moving forward: uitvoering in zes fases pagina 29 >> 2 moving forward: uitvoering in zes fases

16 Magali Toussaint (33) Moving Forward-deelnemer Ik ben nooit van plan geweest om zo lang in Nederland te blijven. Na mijn studie zou ik weer verder gaan, op naar een land waar ik mijn dromen zou kunnen waarmaken. Ik ben echt een avonturier en heb altijd een internationale carrière geambieerd. Ik ben opgegroeid in Frankrijk en voor een studentenuitwisselingsprogramma naar Nederland gekomen. Omdat ik hier niet zou gaan wonen, heb ik mij nooit opengesteld voor de Nederlandse taal. Ik vond het geen mooie taal en dus niet de moeite waard om het te leren. In 2009 veranderde dit helemaal. Ik kreeg een relatie, vond een baan en begon het leven hier te waarderen. Toen het duidelijk werd dat mijn partner vanwege zijn baan hier moest blijven, besloot ik mijn eigen integratie in de hand te nemen. Ik moest daar zelf verandering in brengen. Ik heb de taal beter leren spreken Tijdens een bezoek aan een talenmarkt in het centrum van Amsterdam, kwam ik in aanraking met PowerLady. Ik kreeg veel informatie van verschillende organisaties mee. De folder van PowerLady sprak me erg aan. Wat mij vooral opviel, was dat het materiaal en de website er goed verzorgd uit zagen. Er was aandacht aan besteed en dat gaf mij het eerste vertrouwen in de organisatie. Ik wilde in contact komen met mensen, de taal oefenen en werk vinden. Het traject Moving Forward Nug on Top bood het volledige pakket aan. Na de aanmelding via de site werd er dezelfde week nog contact met me opgenomen voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek leerde ik de vrouwen achter PowerLady kennen. Het traject bij PowerLady heeft mij verder geholpen. Ik heb de taal beter leren spreken waardoor mijn mogelijkheden zijn vergroot. De hele ervaring heeft mij uiteindelijk gemotiveerd om iets voor mijzelf te beginnen. Mijn bedrijf U Diverse voor internationale carrièrecoaching en -advies is een feit. Ik heb zin in het pad dat voor mij ligt. Ik weet nu hoe ik obstakels kan overwinnen. I am Moving Forward Magali pagina 30 >> 2 moving forward: uitvoering in zes fases pagina 31 >> 2 moving forward: uitvoering in zes fases

17 fase 2: intake en introductie 2.2 Fase 2: Intake en introductie Kort na de aanmelding van de deelnemer volgt een intakegesprek. Tijdens dit gesprek heeft de medewerker een onderzoekende en observerende rol. Ze richt zich op de talenten, kwaliteiten en vaardigheden die de deelnemer bezit. Als beide partijen na afloop van dit gesprek nog verder met elkaar willen, volgt een uitnodiging voor de introductiedag. Doel en werkwijze Deze fase heeft als doel om de deelnemer beter te leren kennen. Zo wordt de motivatie van de dame in kwestie besproken en haar enthousiasme getoetst. Iemands beweegreden zich aan te melden voor een Moving Forward-traject wordt aan de hand van een aantal tools en relevante vragen in kaart gebracht. De voorselectie Een goede voorselectie vormt een belangrijk onderdeel van een traject. De deelnemer moet voldoen aan het profiel, dat in de eerste fase is opgesteld, en dient daarbij een gemotiveerde vrouw te zijn die zichzelf wil ontwikkelen. Zo is een vrouw gemotiveerd als ze zich heeft voorbereid op het gesprek, vragen stelt en een beeld heeft van waar ze naar toe zou willen. Bovendien voorkomt een sterke drive uitval in een later stadium. Een deelnemer die enthousiast en vastberaden is, heeft dan ook de meeste kans van slagen. De uitnodiging Na de aanmelding dient binnen een week telefonisch contact te worden opgenomen met de deelnemer waarbij ze een uitnodiging ontvangt voor een intakegesprek. Bovendien krijgt ze direct de opdracht na te denken over wat zij met het traject zou willen bereiken. De uitnodiging kan ook digitaal worden verstuurd. Zorg sowieso voor een adres. Het intakegesprek Het intakegesprek vindt uiterlijk in de derde week na de aanmelding plaats. Hiervoor wordt in principe dertig minuten per persoon gereserveerd. Een intakeformulier dient als basis voor het gesprek en kan eventueel worden aangevuld met relevante, verdiepende vragen. Ook wordt een wensenkaart ingevuld. Hierop geeft de deelnemer haar wensen en competenties aan. De tool helpt de deelnemer niet alleen om keuzes te maken, maar ook om inzicht te krijgen in haar talenten. Daarbij geeft het instrument richting aan de begeleider. Ze ziet waarin de deelnemer zich kan ontwikkelen waardoor het traject focus krijgt. Gespreksrichtlijnen De intake dient als basisgesprek. Om deze goed te laten verlopen kunnen een aantal richtlijnen worden aangehouden. Zo kan de medewerker van een (zelforganisatie) beginnen met een voorstelrondje: wie is ze en wat doet ze precies binnen de organisatie? pagina 32 >> 2 moving forward: uitvoering in zes fases pagina 33 >> 2 moving forward: uitvoering in zes fases

18 Vervolgens kan getoetst worden wat de deelnemer inhoudelijk al weet van het traject en wat de medewerker haar nog kan vertellen. Belangrijk is ook dat er een globaal overzicht van het traject wordt gegeven, de empowermenttrainingen, de begeleiding, de introductiedag en wat het opdoen van (vrijwillige) werkervaring voor de deelnemer kan betekenen. Tijdens het gesprek let de medewerker op de non-verbale communicatie van de deelnemer. Haar houding verschaft namelijk veel informatie. Zo kan een klant het één zeggen, maar iets anders uitstralen. Zodra hiervan sprake is, moet er verder worden doorgevraagd. Alleen op deze wijze kan aan het einde van het gesprek een duidelijk besluit worden genomen. De deelnemer is zelf veel aan het woord. Van haar wordt gevraagd om zich voor te stellen en iets over haarzelf te vertellen. Ook dient ze haar verwachtingen uit te spreken, wat ze denkt aan het einde van het traject bereikt te hebben en hoeveel tijd ze wekelijks aan het project kan besteden. Als laatste moet duidelijk de duur van het traject aangegeven worden. Alle data gedurende de zes maanden moeten al vaststaan, zodat de deelnemer deze dagen kan vrijhouden. Daarnaast dient ze minimaal één dagdeel per week vrij te houden om als vrijwilliger werkervaring op te kunnen doen. Het besluit Na het intakegesprek dient meteen een besluit te worden genomen of de deelnemer wel of niet in aanmerking komt voor het traject. Een deelnemer komt niet in aanmerking wanneer bijvoorbeeld blijkt dat ze niet enthousiast is of niet in staat om de tijd en planning van het traject waar te maken. Ook kan het zo zijn dat iemand een zeer laag taalniveau heeft en daardoor niet kan deelnemen. In dat geval wordt ze doorverwezen naar een taaltraject. Als er twijfel bestaat, zowel vanuit de deelnemer als vanuit de organisatie, om iemand wel of niet te laten deelnemen, spreek dan een deadline af om hier later op terug te komen. Zorg ervoor dat daar niet langer dan een week over heen gaat, zodat de deelnemer weet waar ze aan toe is. Een nette afhandeling zorgt dat de organisatie betrouwbaar en zorgvuldig overkomt. De introductiedag Nadat alle gesprekken hebben plaatsgevonden volgt de introductiedag. Dit is de dag waarop de deelnemers voor het eerst kennismaken met hun medetrajectgenoten. Zes maanden lang zullen ze met elkaar optrekken en bij elkaar betrokken zijn. Een leuke, interactieve kennismaking is daarom van groot belang. Bovendien is zo n dag best spannend, want het besef mee te zullen gaan doen aan een traject begint nu echt tot hen door te dringen. Het introductieprogramma duurt maximaal twee uur. Besef wel dat sommige deelnemers niet openlijk voor een groep durven spreken. Ruim daarom voldoende tijd in om hen na afloop alsnog de gelegenheid te geven vragen te stellen. Een introductieprogramma kan er als volgt uitzien: Inloop Kennismaking team Kennismaking deelnemers Filmpje Pauze Jouw traject Praktische zaken Vragen Afsluiting De kennismaking De deelnemer zal tijdens het Moving Forward-traject met verschillende actoren te maken hebben. Daarom is een kennismaking met het team op de introductiedag van groot belang. Ze moet weten wie ze voor welke zaak kan bereiken en hoe. Daarnaast is het fijn een gezicht te hebben gezien, want dat helpt de deelnemer om hulp te durven vragen. Mocht een teamlid niet aanwezig zijn, dan wordt zij geïntroduceerd middels een foto en haar contactgegevens. Ook krijgen de deelnemers de kans zichzelf te presenteren. Filmpje PowerLady heeft een korte film laten produceren over het Moving Forward Nug On Top-traject voor niet-uitkeringsgerechtigde vrouwen. Deze film is te vinden op Powerlady.nl. Een film is een toegankelijk middel voor een organisatie om te laten zien wat een traject inhoudt. Ook tijdens de introductiemiddag kan een film dienen als een leuke, praktijkgerichte variatie op het dagprogramma. Jouw traject Tijdens het onderdeel jouw traject wordt kort stilgestaan bij het hele programma van Moving Forward. De doelstellingen van het traject worden benoemd zodat de deelnemers de gelegenheid krijgen om vragen te kunnen stellen. In dit stadium zijn ze volledig op de hoogte gebracht van wat er van hen wordt verwacht en de mogelijkheden die het traject hen te bieden heeft. Praktische zaken Ruim tijdens de introductiedag opnieuw tijd in om de deelnemers te wijzen op belangrijke data als de certificaatuitreiking. Op deze manier kunnen zaken meteen in de agenda worden genoteerd. Verder kan aandacht worden besteed aan praktische dingen die de deelnemer over de trainingen moet weten bijvoorbeeld, het meenemen van pen en papier, het dragen van makkelijke kleding of het meebrengen van een cv. Het zijn basale zaken waar de deelnemers geen rekening mee houden, omdat ze langdurig uit het arbeidsproces zijn geweest. pagina 34 >> 2 moving forward: uitvoering in zes fases pagina 35 >> 2 moving forward: uitvoering in zes fases

19 Sfeer en setting Zorg ervoor dat de deelnemers in een ontspannen sfeer terecht komen. Dit wordt gecreëerd door bijvoorbeeld tijdens de inloop wat achtergrondmuziek op te zetten, van tevoren een praatje te maken en de catering te verzorgen. Dit helpt de vrouwen zich wat losser te voelen. Resultaten >> De organisatie heeft persoonlijk kennisgemaakt met de deelnemer; >> De organisatie weet wat de wensen en kwaliteiten zijn van de deelnemer; >> De organisatie heeft bepaald of de deelnemer geschikt is voor het traject; >> De deelnemer heeft kennisgemaakt met haar medetrajectgenoten; >> De deelnemer beschikt over alle informatie over het traject; >> De deelnemer is goed voorbereid en klaar voor de start van haar traject. Elke reis begint bij de eerste stap. Glenda Blokland, coach Moving Forward pagina 36 >> 2 moving forward: uitvoering in zes fases pagina 37 >> 2 moving forward: uitvoering in zes fases

20 Graciella Kempes (32) Moving Forward-deelnemer Ik had nooit gedacht dat ik in een sociaal isolement terecht kon komen. Ik heb verschillende banen gehad, in de technische sector en als administrateur. Met mijn mbo-opleiding had ik vroeger snel aan de slag gekund, maar de tijden zijn veranderd. De crisis eiste een kleine twee jaar geleden ook bij mij zijn tol; ik verloor mijn baan en kwam thuis te zitten. Als alleenstaande moeder van drie kinderen is zo n gebeurtenis dan extra zwaar. Iedere dag zocht ik naar werk en spitte ik alle vacatures door. Helaas zonder succes. Ik wilde niet thuis zitten. Ik wilde mij nuttig voelen, een toevoeging voor de maatschappij zijn en bovenal: een rolmodel voor mijn kinderen. Van een vriendin hoorde ik over PowerLady en meldde me aan voor het traject Moving Forward alleenstaande moeder. Ik vond het geweldig om met andere vrouwen aan de toekomst te werken en te leren van elkaar. Met dit traject hoopte ik mezelf beter te leren kennen en weer stappen te kunnen maken richting de arbeidsmarkt. Ik verloor bijna uit het oog wat dicht bij mijn hart ligt Het belangrijkste dat ik geleerd heb, is dat ik veel meer kan dan ik dacht. De trainingen over persoonlijke ontwikkeling hebben mij echt inzicht gegeven over wie ik ben en de talenten die ik bezit. Nu ik het heft in eigen handen heb genomen, kan ik zelf weer mijn grenzen aangeven en mijn toekomst bepalen. Tijdens de competentietraining heb ik zoveel meer van mijzelf ontdekt, vaardigheden waarvan ik niet wist dat ik die had. Het mooiste dat ik ontdekt heb, is dat ik de passie heb om dingen te creëren. Ik ben goed met mijn handen en wil het liefst iets in de mode doen. Ik was zo gefocust op het vinden van een baan, dat ik bijna uit het oog verloor wat dicht bij mijn hart ligt. Inmiddels ben ik begonnen aan een modeopleiding en heb ik een toekomst in de kledingbranche op het oog. Ik ben er nog niet, maar ik blijf zeker doorgaan. Ik heb geleerd de juiste stappen te zetten en vertrouwen te hebben in mijzelf. Ondertussen zet ik me als vrijwilliger in op een school, zodat ik onder de mensen blijf. Thuis blijven doe ik niet meer. I am Moving Forward Graciella pagina 38 >> 2 moving forward: uitvoering in zes fases pagina 39 >> 2 moving forward: uitvoering in zes fases

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

Aan de slag met de Werk Ster!

Aan de slag met de Werk Ster! Aan de slag met de Werk Ster! Werk Ster Copyright EgberinkDeWinter 2013-2014 Werk Ster Stappen naar werk De Werk Ster helpt je duidelijk te krijgen waar jij op dit moment staat op weg naar werk. Je krijgt

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk De jongeren die zich aanmelden bij Maljuna Frato hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt en hebben weinig of geen zicht op hun mogelijkheden, kwaliteiten

Nadere informatie

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Projectplan Eigen Kracht - Van barrière naar carrière LEVgroep Penningstraat 55 5701 MZ Helmond Projectperiode 2013 2014 1 1 Inleiding Eigen Kracht is

Nadere informatie

Samenwerken èn netwerken

Samenwerken èn netwerken Samenwerken èn netwerken Stappenplan voor versterken van zelforganisaties Auteurs Saskia van Grinsven en Jamila Achahchah Fotografie: Guillermo Dazelle MOVISIE Juni 2012 Inleiding Voor je ligt een stappenplan

Nadere informatie

Employee Support en Menea

Employee Support en Menea Employee Support en Menea Sinds de aankondiging in april heb je de adviseurs van Employee Support bij Philip Morris kunnen zien om jou en je collega's te ondersteunen en bij te staan. Gelukkig hebben veel

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Project Vadercentra: 1. Probleemstelling.

Project Vadercentra: 1. Probleemstelling. Project Vadercentra: 1. Probleemstelling. De SCP-studie Variatie in participatie naar achtergronden van de arbeidsdeelname van allochtone en autochtone vrouwen (september 1999) heeft uitgewezen dat niet

Nadere informatie

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Waarom? Ik heb het idee dat ik wel eens tekortschiet als het erom gaat anderen duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik

Nadere informatie

1. Eigenaarschap zelfstandigheid verantwoordelijkheid ondernemendheid zelfsturing en zelfregulatie

1. Eigenaarschap zelfstandigheid verantwoordelijkheid ondernemendheid zelfsturing en zelfregulatie Persoonlijke ontwikkeling en socialisatie analyseren / plannen / creëren / representeren van jezelf (LOCO) 1. Eigenaarschap zelfstandigheid verantwoordelijkheid ondernemendheid zelfsturing en zelfregulatie

Nadere informatie

Rotterdams Ambassadrices Netwerk

Rotterdams Ambassadrices Netwerk De ambassadrice als werver van inburgeraars 1. Inleiding; eigen ervaringen 2 A. Wat is werven 2 B. Het belang van werven 2 C. Verwachtingen 3 D. Rollenspel 4 E. Opdracht 4 2. Voortraject: 4 A. Doel 4 B.

Nadere informatie

Jan de Laat OVERSTAG

Jan de Laat OVERSTAG Jan de Laat VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van teksten

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue verbeteren met

Nadere informatie

De Bakfiets. Jobcoaching. De Bakfiets. Onze dienstverlening. Coaching / Persoonlijke ondersteuning

De Bakfiets. Jobcoaching. De Bakfiets. Onze dienstverlening. Coaching / Persoonlijke ondersteuning Jobcoaching De Bakfiets Onze dienstverlening Coaching / Persoonlijke ondersteuning De Bakfiets Dit is de persoonlijke begeleiding van de werknemer. Afhankelijk van de het doel van de coaching vindt de

Nadere informatie

Meer doen in minder tijd én met minder stress!

Meer doen in minder tijd én met minder stress! Meer doen in minder tijd én met minder stress! Is Werken in Flow iets voor jou? Wil jij grip op je overvolle inbox? Een opgeruimde werkomgeving? Een halve tot een hele werkdag tijdswinst per week? Een

Nadere informatie

Meedoen Werkt! Geen werk, geen uitkering, wél ambitie? Ontwikkel je talent in Purmerend!

Meedoen Werkt! Geen werk, geen uitkering, wél ambitie? Ontwikkel je talent in Purmerend! Meedoen Werkt! Geen werk, geen uitkering, wél ambitie? Ontwikkel je talent in Purmerend! Heb je geen werk, geen uitkering maar wél ambitie? Wil je bijvoorbeeld graag werkervaring opdoen, in contact komen

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Reïntegratie... een stapsgewijze benadering

Reïntegratie... een stapsgewijze benadering N A Z A R I A N & Z U I D E M A Reïntegratie... een stapsgewijze benadering Van kennis naar kunde. A C A D E M Y Nr. 12 M I J N O B J E C T I V I T E I T Waarom deze training? Wanneer je als reïntegratiecoach

Nadere informatie

Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap

Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap 2014 Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap Je bent hoger opgeleid, zit aan het begin van je carrière en hebt de ambitie

Nadere informatie

Stichting Jong Actief Trajecten

Stichting Jong Actief Trajecten Participatieladder Jong Actief Trede 6: Betaald werk Re-integratie Trede 5: Betaald werk met ondersteuning Re-integratie Trede 4: Onbetaald werk Sociale Activering / Dagbesteding Trede 3: Deelname georganiseerde

Nadere informatie

P e r s o n a l C a r e e r P l a n

P e r s o n a l C a r e e r P l a n P e r s o n a l C a r e e r P l a n If you can dream it, you can do it. Walt Disney First comes thought; then organization of that thought, into ideas and plans; then transformation of those plans into

Nadere informatie

Deals KRACHT on Tour Amsterdam - vrijdag 11 november 2016

Deals KRACHT on Tour Amsterdam - vrijdag 11 november 2016 Deals KRACHT on Tour Amsterdam - vrijdag 11 november 2016 Deal nr. Dealmaker Omschrijving Voorwaarden Aantal plekken 1 Asito Ontdek tijdens een rondetafelgesprek van Asito hoe jij werk en zorg kunt combineren

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

Gegarandeerd succes, doelgericht resultaat met Business to Personal B2P

Gegarandeerd succes, doelgericht resultaat met Business to Personal B2P 1 Gegarandeerd succes, doelgericht resultaat met Business to Personal B2P Persoonlijk klantencontact in jouw on-offline communicatie Ben je op zoek naar de juiste identiteit van jouw organisatie? Ken je

Nadere informatie

Welkom. Neem contact op zodat wij aan de hand van uw situatie specifieker kunnen aangeven wat wij kunnen betekenen. Werkgever. Werknemer.

Welkom. Neem contact op zodat wij aan de hand van uw situatie specifieker kunnen aangeven wat wij kunnen betekenen. Werkgever. Werknemer. http://www. Welkom Organisaties die afscheid gaan nemen van medewerkers helpen wij door deze medewerkers te begeleiden op weg naar nieuw werk: tijdig, passend en in een goede sfeer. Dat scheelt organisaties

Nadere informatie

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma Young Professional programma Voorbeeld van de opbouw van een YP programma 1 Flow van het programma: Het programma Intake (½ dag) Ik & mijn leiderschap (2 dagen groepsprogramma) Ik & de ander (2 dagen groepsprogramma)

Nadere informatie

Methodiekbeschrijving Januari 2008. Laat Zien Wat Je Kunt

Methodiekbeschrijving Januari 2008. Laat Zien Wat Je Kunt Methodiekbeschrijving Januari 2008 Laat Zien Wat Je Kunt Deel 1: Methodiekbeschrijving Het is bij de juiste methodiekvaststelling bepalend uit welke personen de doelgroep bestaat. De methodiek is vooral

Nadere informatie

SCHOLING ARMOEDE & SOCIALE UITSLUITING

SCHOLING ARMOEDE & SOCIALE UITSLUITING SCHOLING ARMOEDE & SOCIALE UITSLUITING Armoede in Nederland neemt toe, steeds meer mensen staan aan de zijlijn en kunnen sociaal, economisch en maatschappelijk niet mee doen. Uitstroom uit armoede lukt

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

FemaleTOPTalent. Werken vanuit persoonlijke drijfveren: Meer overtuiging. Meer bereik en resultaat. Van stress naar helderheid.

FemaleTOPTalent. Werken vanuit persoonlijke drijfveren: Meer overtuiging. Meer bereik en resultaat. Van stress naar helderheid. FemaleTOPTalent Werken vanuit persoonlijke drijfveren: Meer overtuiging. Meer bereik en resultaat. Het FemaleTopTalent programma voor de vrouwelijke professional: Met een HBO- of academische opleiding;

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

Weerbaarheidstraining voor iedereen. Weerbaar met Accres. Accres.nl/weerbaarheid

Weerbaarheidstraining voor iedereen. Weerbaar met Accres. Accres.nl/weerbaarheid Weerbaarheidstraining voor iedereen Weerbaar met Accres Accres.nl/weerbaarheid Stevig in je schoenen leren staan Weerbaarheidstraining voor iedereen! Overtuigend nee durven zeggen Weerbaar zijn betekent:

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie Inleiding Per 1 januari 2015 hebben zowel de gemeente Enschede als het Leger des Heils zich aangesloten bij het landelijk programma

Nadere informatie

Stap in je loopbaan met de ontwikkelcarrousel! Utrecht.nl

Stap in je loopbaan met de ontwikkelcarrousel! Utrecht.nl Stap in je loopbaan met de ontwikkelcarrousel! Stap in je loopbaan met de ontwikkelcarrousel! Voor je ligt informatie over de ontwikkelcarrousel met workshops die het Expertisecentrum (voorheen Loopbaancentrum)

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

Stappenplan Taalcoach. Uitgangspunt: Hoe zet je een taalcoachproject op?

Stappenplan Taalcoach. Uitgangspunt: Hoe zet je een taalcoachproject op? Stappenplan Taalcoach Uitgangspunt: Hoe zet je een taalcoachproject op? I nleiding Eind juni is het project Taalcoach van start gegaan. Het doel van het project is het realiseren van een taalkoppel, bestaande

Nadere informatie

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG 2012 Een opleiding om hoger op te komen 1 OPLEIDING 2012 Ervaring: De training heeft me sterker gemaakt in mijn rol als leidinggevende. Ik heb mijn beleid en doelen

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7 SAMEN STA JE STERK SUPPORT FRYSLÂN BELEIDSPLAN 2015-2017 INLEIDING Maatjesproject Support Fryslân startte in 2001 als onderdeel van Solidair Fryslân. Per 1 januari 2014 is Support Fryslân een zelfstandige

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

Online Life Coaching Opleiding

Online Life Coaching Opleiding Online Life Coaching Opleiding De Life Coaching Opleiding laat je in 2 maanden ongelooflijk veel groeien en alle kennis verzamelen die je nodig hebt als Life Coach om jezelf en anderen succesvol te begeleiden

Nadere informatie

Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière

Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière TRAININGSPROGRAMMA VIER WORKSHOPS De wereld verandert snel en dat is van invloed op ieders plaats en functioneren op de arbeidsmarkt. We maken

Nadere informatie

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor werkgevers

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor werkgevers Intersectorale mobiliteit Informatie voor werkgevers Deze folder is onderdeel van een drieluik. Er is ook een folder voor werknemers en professionals. Om belemmeringen in kaart te brengen bij intersectorale

Nadere informatie

GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR

GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR Altijd al gezocht naar een trainingsconcept voor uw medewerkers waar je meteen van zegt: GewoonDoen! Nu is deze kans eindelijk aanwezig en wel voor een deelnameprijs van

Nadere informatie

(als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014. Karin Boelens

(als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014. Karin Boelens Werk naar werk (als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014 Karin Boelens Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Mobiliteit: Werk naar werk... 3 2.1 Voorlichting... 3 2.2 Intakegesprek... 4 2.2.1 Portal Werkinzicht...

Nadere informatie

geen dag zonder een goed CV Pitchvideo

geen dag zonder een goed CV Pitchvideo Pitchvideo Een pitchvideo is een korte kernachtige videoboodschap waarin je je van je beste kant laat zien en aantoont wat jouw toegevoegde waarde is voor een toekomstige werkgever of klant Voor wie is

Nadere informatie

Specialist Development Leergang: KOERS

Specialist Development Leergang: KOERS Specialist Development leergang KOERS Pagina 1 van 7 Specialist Development Leergang: KOERS "The future belongs to those who see possibilities before they become obvious." De Specialist Development Leergang

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

TRAININGSCENTRUM. Schakel naar een passend vervolgtraject. Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 16 tot 23 jaar

TRAININGSCENTRUM. Schakel naar een passend vervolgtraject. Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 16 tot 23 jaar TRAININGSCENTRUM Schakel naar een passend vervolgtraject Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 16 tot 23 jaar Wat is een Trainingscentrum? Bij de Trainingscentra van Lijn5

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

DEEL 1. WERKBOEK 4 Eigenwaarde Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou!

DEEL 1. WERKBOEK 4 Eigenwaarde Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou! DEEL 1 1 WERKBOEK 4 Eigenwaarde Inhoud 2 1. Hoe zit het met je gevoel van eigenwaarde? 3 2. Welke talenten van jezelf ken je al? 4 3. Verborgen talenten & bewondering 6 4. Verborgen talenten & feedback

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

Meedoen Werkt! Ontwikkel je talent in Purmerend!

Meedoen Werkt! Ontwikkel je talent in Purmerend! Meedoen Werkt! Ontwikkel je talent in Purmerend! Heb je een WWB-uitkering én ambitie? Wil je bijvoorbeeld graag werkervaring opdoen, in contact komen met mensen of jezelf ontwikkelen? Geef je dan op voor

Nadere informatie

Growth & Reflection. Opleverdatum: 18 juni 2014

Growth & Reflection. Opleverdatum: 18 juni 2014 Growth & Reflection Growth & Reflection Opleverdatum: 18 juni 2014 Multimediaal Reclamebureau 2013/2014 Inleiding Er zit alweer een half jaar bij MMR op en ik heb weer veel nieuwe dingen geleerd en nieuwe

Nadere informatie

Voor Ondernemers Door Ondernemers in Groningen. Vodo50. Groningen, september 2014 Martijn van der Tuin

Voor Ondernemers Door Ondernemers in Groningen. Vodo50. Groningen, september 2014 Martijn van der Tuin Voor Ondernemers Door Ondernemers in Groningen Vodo50 Groningen, september 2014 Martijn van der Tuin Aanleiding Nederland en Groningen moeten het voor de groei van de economie vooral hebben van actieve

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling PAPI PAPI Coachingsrapport Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling Alle rechten voorbehouden Cubiks Intellectual Property Limited 2008. De inhoud van dit document is relevant op de afnamedatum en bevat

Nadere informatie

Leergang. Inspirerend Leiderschap

Leergang. Inspirerend Leiderschap Leergang Inspirerend Leiderschap Algemene informatie Doelgroep Leergang opzet Groepsgrootte Begeleiders en docenten hoger en midden management 8 modules van 2 dagen, incl.1 overnachting per module maximaal

Nadere informatie

Talentcoach doorbreekt patronen

Talentcoach doorbreekt patronen Talentcoach Talentcoach doorbreekt patronen Talentcoach is een social profit organisatie. Wij gaan niet voor financiële winst, maar voor sociale winst. Mensen willen mee doen, maar zijn niet (meer) in

Nadere informatie

De Budget Ster: omgaan met je schulden

De Budget Ster: omgaan met je schulden De Budget Ster: omgaan met je schulden Budget Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Budget Ster MOTIVATIE EN VERANTWOORDELIJKHEID STRESS DOOR SCHULDEN BASISVAARDIGHEDEN STABILITEIT FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

zorgvernieuwingsprijs

zorgvernieuwingsprijs Nationale Nationale zorgvernieuwingsprijs zorgvernieuwingsprijs Concept Een Incare afdeling van het UWV kan inspelen op de behoefte van mannelijke werklozen door startcursussen, vervolgcursussen en praktijkstages

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: APQ rapportage Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 16.06.2015 / APQ rapportage 2 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in jouw inzetbaarheid. We bespreken hoe

Nadere informatie

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten AVONTURENKAART Reflectieopdrachten Je hebt aangegeven dat je het niet weet; je hangt niet erg aan je huidige baan maar hebt ook niet de ambitie om naar een andere baan op zoek te gaan. Geef hieronder kort

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

Workshops De werkelijkheid van gedrag. 11 maart, 25 maart en 8 april 2010

Workshops De werkelijkheid van gedrag. 11 maart, 25 maart en 8 april 2010 Workshops De werkelijkheid van gedrag 11 maart, 25 maart en 8 april 2010 Workshops De werkelijkheid van gedrag Vandaag heb je de eerste workshop De werkelijkheid van gedrag gevolgd. De workshops geven

Nadere informatie

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs Ons Onderwijs Kwaliteit in onderwijs Voorwoord Bij Marianum staat de ontwikkeling van de leerling voorop. Wij staan voor aantrekkelijk en afgestemd onderwijs, gemotiveerde leerlingen en goede eindresultaten.

Nadere informatie

Met de wervingscirkel kun je stap voor stap een wervingsactie voorbereiden:

Met de wervingscirkel kun je stap voor stap een wervingsactie voorbereiden: Wervingscirkel 1 Veel vrijwilligersorganisaties hebben probelemen met het werven van vrijwilligers. Je hebt tenslotte geen baan te bieden met salaris, maar je biedt een vorm van vrijetijdsbesteding. In

Nadere informatie

Vrijwillige Professionals. Individueel Advies

Vrijwillige Professionals. Individueel Advies Vrijwillige Professionals Individueel Advies Wie zijn wij Kennisoverdracht is het sleutelwoord binnen het Gilde! Zo n 400 vrijwilligers van Gilde Den Haag zetten zich met hun kennis, kunde en (levens)

Nadere informatie

Outplacement: voor de werknemer

Outplacement: voor de werknemer Outplacement: voor de werknemer Ontslag: een keerpunt voor werkgever en werknemer De aanleiding tot outplacement is een toekomstig ontslag. Dat kan zijn door een reorganisatie of omdat werknemer en werkgever,

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR OUDERS HAPPY EN HEALTHY

INFORMATIE VOOR OUDERS HAPPY EN HEALTHY INFORMATIE VOOR OUDERS HAPPY EN HEALTHY Inleiding Steeds meer kinderen hebben al op jongere leeftijd te maken met overgewicht. Dit gaat niet altijd automatisch over wanneer zij in de puberteit komen en

Nadere informatie

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld:

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld: Inleiding Deze Loopbaan-stappenwijzer is bestemd voor OBP-medewerkers en geeft praktische tips over loopbaanpaden, carrièremogelijkheden en mobiliteit. Ben je toe aan nieuwe uitdaging? Heb je behoefte

Nadere informatie

Management samenvatting Ongekend Talent. De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen

Management samenvatting Ongekend Talent. De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen Management samenvatting Ongekend Talent De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen De managementsamenvatting van Ongekend Talent is mede mogelijk gemaakt door Equal subsidiering

Nadere informatie

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je bent gericht op de nieuwste HR ontwikkelingen en nieuwsgierig naar hoe andere HR professionals zaken

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Werving en contractering van kandidaten. Administratie, subsidies en voorzieningen

Werving en contractering van kandidaten. Administratie, subsidies en voorzieningen Introductie Business case en visie op inclusief ondernemen Communicatie en interne organisatie Analyse van processen, rollen en taken voor plaatsing Werving en contractering van kandidaten Administratie,

Nadere informatie

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Combo Emonomy Combo Emonomy heeft een lange historie en traditie in methodiekontwikkeling, onderzoek, opleiding, coaching en advies op het gebied van arbeidsontwikkeling,

Nadere informatie

Personal Branding voor Ingenieurs

Personal Branding voor Ingenieurs Personal Branding voor Ingenieurs 8 juni 2012 Lustrumsymposium Jullie doelen - succesvolle loopbaan - een baan vinden - de allerbeste zijn? - Saskia Slotboom 2012 2 Personal Branding Tools en praktische

Nadere informatie

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

Werken in een andere sector of branche: iets voor u?

Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Uw hele loopbaan blijven werken in dezelfde sector of branche? Voor veel werknemers is het bijna vanzelfsprekend om te blijven werken in de sector of

Nadere informatie

De wervende verenigingsadviseur

De wervende verenigingsadviseur De wervende verenigingsadviseur Inzet op energie en wervend vermogen van de vereniging WHISE ACADEMY De wervende verenigingsadviseur Het boeien en binden van mensen en organisaties in de lokale samenleving

Nadere informatie

23/12/15. Startsessie groepsprogramma. Wat gaan we doen vandaag? Doelstelling

23/12/15. Startsessie  groepsprogramma. Wat gaan we doen vandaag? Doelstelling Medefinanciering door Wat gaan we doen vandaag? Opfrissing: Back@work? Praktische afspraken Kennismaking (ijsbreker) Trajectboekje Startsessie Back@work Vragenlijsten Vragenronde Doelstelling Back@work

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Onderwerp: social return en inbesteden Datum commissie: 6 juni 2013 Datum raad: Nummer: Documentnummer: Steller: Eric Dammingh Fractie: PvdA-GroenLinks Samenvatting Meedoen

Nadere informatie

Succesvolle matching & begeleiding van werknemers met een arbeidsbeperking

Succesvolle matching & begeleiding van werknemers met een arbeidsbeperking Succesvolle matching & begeleiding van werknemers met een arbeidsbeperking Radar is uw zorgzame partner in business www.radar.org Wel de voldoening & de voordelen, niet de rompslomp We werken gewoon als

Nadere informatie

Irma Steenbeek VERSTAG

Irma Steenbeek VERSTAG Irma Steenbeek VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van

Nadere informatie

Cleo-Patria. vrouwen- en buurtstudio s. in het kort

Cleo-Patria. vrouwen- en buurtstudio s. in het kort Cleo-Patria vrouwen- en buurtstudio s in het kort Cleo-Patria vrouwen- en buurtstudio s Cleo-Patria staat voor een concept dat inmiddels op ca. 10-15 locaties succesvol is en wordt toegepast. De doelstelling

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk: een gratis leerplek. 18 januari 2011 Mariëlle Meeuwsen MOVISIE Lotte Lebbink Cofora

Vrijwilligerswerk: een gratis leerplek. 18 januari 2011 Mariëlle Meeuwsen MOVISIE Lotte Lebbink Cofora Vrijwilligerswerk: een gratis leerplek 18 januari 2011 Mariëlle Meeuwsen MOVISIE Lotte Lebbink Cofora Inhoud Opening Quiz vrijwilligerswerk Hoe is vrijwilligerswerk te gebruiken op de arbeidsmarkt: praktijkvoorbeeld

Nadere informatie

mind heart body food home

mind heart body food home Inleiding 7 Een moment voor jezelf 11 Retreat your mind 16 Retreat your heart 36 Retreat your body 50 Retreat your food 82 Retreat your home 106 Extra tips 118 Dankwoord 125 Retreat Yourself_binnenwerk2.indd

Nadere informatie

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Training Leiderschap Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Als leidinggevende komt er veel op je af. Je moet doelen halen, maar je wilt ook je medewerkers motiveren. Hoe houd je dat in balans?

Nadere informatie

Post-hbo cursus Jobcoach

Post-hbo cursus Jobcoach Post-hbo cursus Jobcoach Voor veel mensen met een arbeidshandicap is terugkeer naar betaald werk geen optie. Aan de zijlijn van de samenleving staan echter ook niet. Een jobcoach helpt om een passende

Nadere informatie

Publiciteit en werving OSA

Publiciteit en werving OSA Publiciteit en werving OSA Bereik de ouders persoonlijk Het is belangrijk om veel aandacht aan werving en publiciteit te besteden. In het bijzonder als u met open inschrijving werkt. Denkt u hierbij aan

Nadere informatie

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Ben je een betrokken leidinggevende, docent, trainer of coach die (aankomend) pedagogisch medewerkers wil stimuleren om de belangrijkste pedagogische vaardigheden

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers Expertisecentrum Plato van werk-naar-werk en loopbaancoaching Voor medewerkers inhoud wij maken er werk van! 04 Onze dienstverlening voor jou 09 Loopbaanoriëntatie en Loopbaancoaching 05 over expertisecentrum

Nadere informatie

Het werkveld. Kennis en vaardigheden

Het werkveld. Kennis en vaardigheden Eindkwalificatie propedeuse opleiding Communicatie Vanuit de visie van Biesta dient uitgebalanceerd onderwijs te leunen op drie pijlers, namelijk persoonlijke ontwikkeling, socialisatie en kwalificatie.

Nadere informatie

Succesvolle carrière als (wijk)verpleegkundige? Verstand van Zorg

Succesvolle carrière als (wijk)verpleegkundige? Verstand van Zorg Succesvolle carrière als (wijk)verpleegkundige? Verstand van Zorg Opleiding én prachtbaan Verpleegkundige als regisseur van de zorg De komende jaren verandert de zorg ingrijpend. Steeds minder mensen verblijven

Nadere informatie