Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt"

Transcriptie

1 Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

2 moving forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

3 colofon Uitgave: Stichting PowerLady, organisatie voor vrouwenempowerment. Auteurs: Giovanna Gill van projectbureau Ambitiouzz en Urmila Mac-nack van projectbureau UBloom. Eindredactie: Valeska Hovener van tekstbureau In Vogelvlucht. Vormgeving: Jo-Ann Liefden van Becoming Design. Fotografie: Jeffrey Mac-nack Eerste druk, december 2014 Copyright stichting PowerLady Stichting PowerLady Postbus EA Amsterdam Telefoon: Website: Facebook: KVK: Methodiekbeschrijving voor (zelf)organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Stichting PowerLady zet zich in voor de emancipatie en participatie van vrouwen. In het bijzonder voor vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die dit niet zonder hulp kunnen verkleinen. Stichting PowerLady reikt deze vrouwen de mogelijkheid aan om zich in een vrouwvriendelijke omgeving verder te kunnen ontwikkelen. De stichting is in 2006 opgericht en heeft haar werkgebied in Amsterdam en omgeving. Niets in deze uitgave mag vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Stichting voor vrouwenempowerment

4 inhoudsopgave Voorwoord 8 Vrouwenempowerment 10 Doelgroep 12 De rol van vrouwenorganisaties Moving Forward: de methodiek Moving Forward: wat? Moving Forward: voor wie? Moving Forward: waarom? Moving Forward: het team Moving Forward: coaches en trainers Moving Forward: in het kort Moving Forward: uitvoering in zes fases 24 Fase 1: Werving 26 Fase 2: Intake en introductie 32 Fase 3: Empowerment 40 Fase 4: Leren op de werkvloer 46 Fase 5: De afsluiting 48 Fase 6: De nazorg Moving Forward: de theorie Toepassing op de doelgroepen Verantwoording van de methodiek 60 Trainers aan het woord 62 Aan de slag 68 Dankwoord 70 Samenwerkingspartners 71

5 voorwoord Elke vrouw telt mee. Maar dat betekent niet dat iedere vrouw dezelfde kansen en mogelijkheden krijgt. Er is een grote groep vrouwen die moeilijk mee kan komen met de rest van de maatschappij. Door omstandigheden participeren ze niet mee op de arbeidsmarkt, leven ze in armoede en hebben ze niet de kracht om zelfstandig het roer om te gooien. Volgens het Servicepunt Emancipatie (SPE) is op dit moment meer dan de helft van de vrouwen in Amsterdam niet economisch zelfstandig. Dat betekent dat ze sterk afhankelijk zijn van een uitkeringsinstantie of van hun partner, en daarmee niet in staat om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Iemand wordt pas als economisch zelfstandig gezien wanneer zij meer dan duizend euro per maand te besteden heeft. Dit treft vrouwen van verschillende herkomst en leeftijden. Toch zien we dat vrouwen van een westerse komaf meer over een eigen beurs beschikken dan vrouwen met een niet-westerse achtergrond. De oorzaken zijn verschillend: van de taal niet machtig zijn en de alleenstaande zorg voor de kinderen tot het ontbreken van een gedegen opleiding. Economische zelfstandigheid bevordert de zelfbeschikking van vrouwen. Alleen op die manier blijven ze regisseur van hun eigen leven en stelt het hen in staat om bewuste keuzes te maken. Bovendien zorgt een eigen inkomen ervoor dat ze niet in een armoedeval terecht komen. Stichting PowerLady zet zich sinds 2006 in voor de emancipatie en participatie van deze kwetsbare groep vrouwen. Wij hebben ons als doel gesteld zoveel mogelijk vrouwen te helpen hun plek in de maatschappij te verwerven. Samen met projectbureaus Ubloom en Ambitiouzz hebben we de methodiek Moving Forward ontwikkeld. Een traject van zes maanden waarin we vrouwen stimuleren hun talenten te ontdekken en deze in de praktijk te brengen. Stap-voor-stap vooruit met als doel om uiteindelijk financieel onafhankelijk te worden. Met deze boekpublicatie en DVD willen we onze methodiek zoveel mogelijk delen met andere (zelf)organisaties die zich inzetten voor vergelijkbare doelgroepen. Door alle kennis en ervaring die we hebben opgedaan te delen, geloven wij dat we een nog grotere impact kunnen hebben op het bevorderen van vrouwenemancipatie in Nederland. Urmila Mac-nack & Giovanna Gill pagina 08 >> voorwoord pagina 09 >> voorwoord

6 Vrouwenempowerment Elke vrouw heeft unieke talenten en kwaliteiten waarmee zij is uitgerust. De één kan uitstekend met mensen omgaan en heeft een speciaal oog voor de ander. De ander kan goed organiseren en het overzicht bewaken. Sommige vrouwen voelen zich het fijnst wanneer ze hun mouwen kunnen opstropen en de boel kunnen aanpakken, de echte doeners. En andere vrouwen hebben een sterk analytisch vermogen of kunnen fantastisch met financiën omgaan, de echte denkers. Dan zijn er nog vrouwen die mensen met hun woorden kunnen raken, hetzij gesproken of geschreven. Natuurlijk zijn er tal van andere talenten te benoemen, maar het punt is dat de maatschappij iedere vrouw, met al haar gaven, nodig heeft om Nederland tot een betere plek te maken. Als we allemaal denkers zouden zijn en geen van ons allen doeners, zou er niks gebeuren en andersom ook niet. Ieder talent is nodig. Onbenut talent Jammer genoeg ziet PowerLady in de praktijk dat tal van deze vrouwelijke talenten te weinig worden erkend of zelfs onbenut blijven. Verschillende oorzaken hiervan zijn: een gebrek aan zelfkennis, onvoldoende zelfvertrouwen, kwaliteiten die nog niet volledig zijn ontwikkeld of simpelweg, omdat er te weinig kansen worden geboden. Juist om deze reden ziet PowerLady groot belang in de empowerment van vrouwen. Samen met het team helpt de stichting vrouwen hun bekwaamheden te ontdekken en te ontwikkelen. Empowerment staat bij PowerLady voorop en dat betekent dat vrouwen gestimuleerd worden hun potentieel te benutten, zodat ze op elk denkbaar vlak (verder) kunnen groeien als vrouw, moeder, oma, collega, werknemer, ondernemer, leider et cetera. Dromen waarmaken Als een vrouw niet in haarzelf gelooft, geeft PowerLady haar de mogelijkheid om opnieuw naar haarzelf te kijken, zodat ze inziet hoe waardevol ze is. Dit doet PowerLady met behulp van trainingen. Wanneer een vrouw geen uitzicht meer heeft, helpt PowerLady haar inzicht te krijgen, door te laten zien wat de Nederlandse maatschappij haar te bieden heeft. Dit doet PowerLady met behulp van coaching. En als een vrouw denkt dat ze iets niet kan, laat PowerLady haar inzien dat ze alle vaardigheden zelf in huis heeft en zet ze haar terug in haar kracht. Dit doet PowerLady door haar werkervaring op te laten doen. When you find purpose, you find passion. And when you find passion, it energizes your talent, so that you can achieve excellence. - JoHN C. MAxwell Vrouwen helpen hun dromen waar te maken is onze passie. Elke stap die daartoe bevorderlijk is, ziet PowerLady als empowerment. pagina 10 >> vrouwenempowerment pagina 11 >> vrouwenempowerment

7 doelgroep De groep vrouwen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt komen overal vandaan en zijn dus heel divers. Daarom is het belangrijk in te zoomen op deze doelgroep. Om wie gaat het precies? Wat is hun achtergrond? En hoe komt het dat ze in een afhankelijke situatie terecht zijn gekomen? Vrouwen in Amsterdam Amsterdam telt duizend vrouwen. Daarvan is de helft niet economisch zelfstandig (Bron: Servicepunt Emancipatie). Dit heeft deels te maken met de vele ontslagen die de afgelopen tien jaar in de zorg zijn gevallen, een sector waarin veel vrouwen werkzaam zijn. En deels met het feit dat vrouwen met een deeltijdbaan van minder dan twaalf uur per week ook tot de nietfinancieel zelfredzamen worden berekend. Van de Amsterdamse financieel afhankelijke vrouwen bestaat 55 procent uit westerse vrouwen. De overige vrouwen zijn van niet-westerse komaf, waarvan 43 procent tot de Surinaamse en Antilliaanse gemeenschap behoort en 15 procent tot de Turkse en Marokkaanse. Opvallend genoeg blijken de jonge niet-westerse vrouwen, tussen de 24 en 34 jaar oud, het meest kwetsbaar. (Bron: Servicepunt Emancipatie). Werkloze vrouwen In heel Nederland zijn er zo n duizend vrouwen werkloos (Bron: het Centraal Bureau voor de Statistiek). Vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn extra kwetsbaar. Zij hebben begeleiding nodig om de kloof tussen werken en niet-werken te dichten. Uit de praktijk blijkt dat deze vrouwen graag willen werken, maar allerlei belemmeringen ondervinden om hun arbeidsparticipatie op te kunnen pakken. Zo voelen ze zich snel verantwoordelijk voor de zorg van het gezin en het huishouden. Het gevoel daarin alleen te staan is sterk aanwezig en beïnvloedt de keuze om wel of niet te gaan werken. Bovendien maken ze de afweging thuis te blijven, omdat de kosten van de kinderopvang niet opwegen tegen hun verdiensten. Bevolkingsgroepen Het kan ook gebeuren dat vrouwen door een chronische ziekte arbeidsongeschikt raken. Dit komt relatief vaker voor bij vrouwen die afkomstig zijn uit de Turkse en Marokkaanse gemeenschap, dan bij andere bevolkingsgroepen. Daarbij voelen sommige vrouwen zich niet gemotiveerd omdat ze laag zijn opgeleid, de taal niet machtig zijn of ouder zijn. Al deze obstakels verkleinen hun kans op het krijgen van een baan. Uit onderzoek blijkt ook dat een gebrek aan zelfvertrouwen een rol speelt (Bron: Verwey-Jonker Instituut, rapport Vrouwen zonder werk en uitkering ). Zo ondervinden ze problemen op rationeel en financieel gebied, ontbreekt het hen aan een goed netwerk en worstelen ze met de opvoeding van hun kinderen. Doordat ze ook niet weten wat de Nederlandse samenleving aan mogelijkheden te bieden heeft en hoe de arbeidsmarkt in elkaar zit, maakt dat ze een lange weg af te leggen hebben voordat ze (weer) aan het werk kunnen. Verantwoordelijkheid Om vrouwen te helpen economisch onafhankelijk te worden, dienen alle genoemde obstakels te worden weggenomen. Maar de vrouwen hebben daar zelf ook een grote verantwoordelijkheid in. Ten eerste moeten ze willen werken en ten tweede, moeten ze ook de vrijheid geboden worden om aan hun zelfontplooiing te kunnen werken. Pas dan ligt de weg vrij om plaats te maken voor duurzame verandering. Economische zelfstandigheid is: In staat zijn om zelf in de eigen levensonderhoud te kunnen voorzien zonder tussenkomst van een partner of de overheid. - Het Sociaal Cultureel Woordenboek pagina 12 >> doelgroep pagina 13 >> doelgroep

8 De rol van vrouwenorganisaties Zo op het eerste gezicht lijken vrouwen dezelfde kansen te krijgen als mannen. Iedere vrouw heeft immers het recht verworven haar eigen keuzes te kunnen maken. Toch heerst er nog steeds veel ongelijkheid. En dat komt omdat onze maatschappij steeds aan verandering onderhevig is. Hierdoor zijn er knelpunten ontstaan in het emancipatieproces. Met name de komst van vrouwen met een migrantenachtergrond vraagt vandaag de dag om een geheel andere aanpak. Vrouwenorganisaties die deze veranderingen signaleren, zullen ook steeds meer in staat moeten zijn een vertaling te maken die aansluit op de vraag van deze doelgroep. Alleen op die manier kunnen de behoeften van verschillende vrouwen worden vervuld. Brugfunctie Vrouwenorganisaties spelen een belangrijke rol bij het vrouwenemancipatieproces in de maatschappij. Ze brengen het proces teweeg en zijn een brugfunctie tussen de doelgroep en de overheid. Hiermee geven ze mede richting aan het emancipatiebeleid van verschillende gemeenten. Om het belang hiervan te benadrukken, is het cruciaal dat iedere vrouwenorganisatie zich bewust is van haar eigen nut en noodzaak. Emancipatieproces Nederland is sinds de jaren zestig een eind gekomen in het emancipatieproces. De traditionele rolverdeling tussen mannen en vrouwen behoort inmiddels niet meer tot de norm. Jammer genoeg blijken niet alle vrouwen in staat de mogelijkheden aan te pakken die de maatschappij hen biedt. Hierin is een grote rol voor vrouwenorganisaties weggelegd. Samen met deze vrouwen kunnen zij een oplossing bieden voor de obstakels die het emancipatieproces en de stap naar arbeid tegengaan. Werken bevordert namelijk de zelfbeschikking en zelfontplooiing van vrouwen en stelt ze in staat om vrije keuzes te maken. Prioriteitsgebieden De Amsterdamse politiek hecht veel waarde aan de kracht van vrouwenorganisaties en biedt ondersteuning als bepaalde factoren het emancipatieproces belemmeren. Vanuit deze visie heeft het gemeentelijk beleid van prioriteit gegeven aan de aandachtsgebieden: economische zelfstandigheid, zelfbeschikking, zelfbewust opgroeien, de emancipatie van vaders en de zichtbaarheid van lesbische vrouwen. PowerLady gaat er vanuit dat veel thema s ook in de toekomst actueel zullen blijven. Aandachtsgebieden Vrouwenorganisaties leveren een bijdrage aan het bevorderen van de economische zelfstandigheid van vrouwen door hen maatschappelijk te activeren. Ze helpen mee aan de ontwikkeling van succesvolle programma s en methodieken op het gebied van zelfredzaamheid. Binnen het thema zelfbewust opgroeien creëren ze programma s waarbij het empoweren van jonge vrouwen (meisjes) centraal staat. Door vaders te emanciperen, werken ze mee aan de mentaliteitsverandering rond de rolverdeling van zorgtaken binnen gezinnen. Ook verbeteren vrouwenorganisaties de zichtbaarheid van lesbische vrouwen door seksualiteit en vrouwenliefde maatschappelijk bespreekbaar te maken. Toekomst Door de bezuinigingen van de afgelopen jaren, hebben steeds meer (vrouwen)organisaties hun deuren moeten sluiten. Een gebrek aan visie en de nodige financiële middelen hebben hun doorstart verhinderd. Daarom is het des te belangrijker geworden om als (zelf)organisatie aansluiting te vinden op het overheidsbeleid. Uiteindelijk heeft iedereen hetzelfde doel namelijk, om te blijven zoeken naar oplossingen voor gezamenlijke problemen waarbij ontwikkeling en samenwerking voorop staan. Emancipatie is: Het streven naar gelijkgerechtigdheid, zelfstandigheid en eerlijker maatschappelijke verhoudingen. - Het Sociaal Cultureel Woordenboek pagina 14 >> de rol van vrouwenorganisaties pagina 15 >> de rol van vrouwenorganisaties

9 1 MOVING FORWARD: DE METHODIEK elke stap vooruit telt pagina 16 >> 1 moving forward: de methodiek pagina 17 >> 1 moving forward: de methodiek

10 1.1 Moving Forward: wat? Moving Forward is een methodiek waarin vrouwen uitgedaagd worden een persoonlijke reis aan te gaan waarin zij hun ambities kunnen waarmaken. In zes maanden tijd krijgen zij de kans om via coaching en training meer inzicht te krijgen in hun eigen doelstellingen, toekomstperspectieven, talenten en kansen. Door MOVING FORWARD krijgen vrouwen de kans hun persoonlijke betrokkenheid in de maatschappij te versterken. - PowerLady Onder begeleiding doen vrouwen werkervaring op bij een werkervaringsplek van hun keuze, bijvoorbeeld in de zorg, detailhandel of administratie. Hiermee vergroten zij zowel hun maatschappelijke betrokkenheid als hun economische zelfstandigheid. In het kort richt Moving Forward zich op de zelfontplooiing, socialisatie, waardering, erkenning, zelfrespect en de economische zekerheid van vrouwen. 1.2 Moving Forward: voor wie? De methodiek is toe te passen op verschillende groepen vrouwen in de leeftijd van 18 tot en met 45 jaar, die zich in een vrouwvriendelijke omgeving (verder) willen ontwikkelen. Binnen de gestelde doelgroep richt PowerLady zich in haar aanbod op de meest kwetsbare vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De methodiek is succesvol toegepast op diverse vrouwen, met name op vrouwen met een dubbele culturele achtergrond, die tot de volgende categorieën behoren: >> Niet-uitkeringsgerechtigde vrouwen met of zonder opleiding; >> Niet-uitkeringsgerechtigde vrouwen met een taalbarrière; >> Niet-uitkeringsgerechtigde vrouwen met een taalbarrière en met een middelbare tot hogere opleiding; >> Alleenstaande moeders met of zonder uitkering. 1.3 Moving Forward: waarom? Vrouwen hebben vandaag de dag nog steeds een achtergestelde positie op de arbeidsmarkt en dat maakt hen erg kwetsbaar. Vooral wanneer ze in een situatie zitten waarbij ze afhankelijk zijn van een partner of een uitkeringsinstantie, winnen sociaal isolement en een steeds groter wordende afstand tot de arbeidsmarkt terrein. Dit gebeurt voornamelijk wanneer het inkomen of de partner wegvalt of het recht op een uitkering niet vanzelfsprekend is. Moving Forward is bedoeld om kwetsbare werkzoekende vrouwen weer terug in hun kracht te zetten. pagina 18 >> 1 moving forward: de methodiek pagina 19 >> 1 moving forward: de methodiek

11 1.4 Moving Forward: het team Vrouwen die zich aanmelden voor Moving Forward worden opgevangen door het vaste team van PowerLady. Het team werkt achter de schermen mee aan het zo vlot mogelijk laten verlopen van elk onderdeel van Moving Forward. Een onderlinge afstemming en nauwe samenwerking is noodzakelijk om alle trajectonderdelen goed op elkaar te laten aansluiten. Het is belangrijk dat de deelnemers een globaal overzicht hebben van wat het traject hen te bieden heeft. Bovendien biedt Moving Forward een omgeving die hun ontwikkelingsproces kansrijker zal maken. Vaste teamleden en taken De projectleider: >> Draagt zorg voor de algehele coördinatie van het project; >> Is verantwoordelijk voor de inhoudelijke en financiële verantwoording naar de fondsen; >> Ziet toe op het aansturen van het team en het werken volgens planning; >> Draagt zorg voor de verantwoording naar het stichtingsbestuur; >> Behandelt klachten van de deelnemers en bedrijven; >> Is het aanspreekpunt voor de coaches en het beleid hieromtrent. De projectmedewerker: >> Registreert alle deelnemers en verdeelt hen over de coaches; >> Is verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoer van de trainingen; >> Is verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoer van de overige trajectonderdelen; >> Draagt zorg voor het opzetten en onderhouden van de deelnemersadministratie. De coachbegeleider: >> Is het centrale contactpunt voor de coaches en de deelnemers; >> Is intervisor en geeft werkinhoudelijke ruggenspraak aan de coaches; >> Rapporteert belemmeringen aan de projectmedewerker. De PR & communicatiemedewerker: >> Is verantwoordelijk voor de werving van de trajectdeelnemers via flyers, social media, de website et cetera; >> Draagt zorg voor alle externe communicatie omtrent het verloop van het traject Moving Forward in de media of anderzijds. 1.5 Moving Forward: coaches en trainers Naast het vaste team voorzien coaches en trainers de deelnemers van Moving Forward van hun expertise. De deelnemers worden intrinsiek begeleid en aangemoedigd hun talenten te ontdekken. Coaches De coaches van Moving Forward bestaan uit vrouwen die ervaring hebben opgedaan in het coachingsvak. Het kunnen ook vrouwen zijn die pas in het werkveld zitten en via Moving Forward extra praktijkervaring willen opdoen om hun eigen kwaliteiten te versterken. Uit de praktijk is gebleken dat alle coaches, ongeacht hun kennis of achtergrond, behoefte hebben aan periodieke intervisies. Daarnaast is het handig om binnen het team een aanspreekpunt aan te wijzen voor ruggenspraak. Ook is het wenselijk als er een opfriscursus wordt aangeboden over de verschillende instrumenten, die tijdens het coachen kunnen worden ingezet. Verder is het belangrijk om de coaches vanuit de organisatie een gevoel van betrokkenheid mee te geven en omgekeerd, om de betrokkenheid naar de organisatie en andere teamleden te stimuleren. Tijdens het wervingsproces van de coaches wordt als voorwaarde gesteld dat de kandidaat bereid is om zich op te werpen als spil voor de deelnemer. De coach moet in staat zijn een combinatiefunctie te kunnen vervullen, van zowel de mentale coaching als de trajectbegeleiding van de deelnemer. De deelnemer ziet haar begeleider vaak als rolmodel waar ze zich aan kan optrekken. Bovendien moet ze kunnen rekenen op haar betrokkenheid, enthousiasme, professionele houding en en de juiste vertegenwoordiging naar externe partijen. Wat doet de coach? De coach is erop gericht om de persoonlijke effectiviteit van de deelnemer te vergroten, zowel in haar privé- als in haar werkleven. Zij helpt de deelnemer om voldoende zelfvertrouwen en zelfinzicht te krijgen waarmee ze haar doelen en wensen kan realiseren. Ze begeleidt haar op gelijkwaardig niveau. De deelnemers worden aangemoedigd hun eerste stap naar maatschappelijke participatie, zelfredzaamheid en economische zelfstandigheid te zetten. Via periodieke gesprekken met de deelnemer, houdt de coach haar voortgang en de bijbehorende leerdoelen in de gaten. Tegelijkertijd houdt zij rekening met de leefsituatie van de deelnemer, haar kansen en eventuele risico s die een goede afronding van het traject in gevaar kunnen brengen. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor haar eigen leerproces. Trajectbegeleiding Als trajectbegeleider heeft de coach als doel om de deelnemer stap-voor-stap terug te laten keren in de maatschappij. Denk hierbij aan het doorbreken van een (dreigend) sociaal isolement door de deelnemer aan een werkervaringsplek te helpen of een opleiding of cursus voor haar te vinden in de richting die bij haar past. pagina 20 >> 1 moving forward: de methodiek pagina 21 >> 1 moving forward: de methodiek

12 1.6 Moving Forward: in het kort Tijdens het Moving Forward-traject voert de coach drie ijkgesprekken met de deelnemer: een startgesprek, een voortgangsgesprek en een eindgesprek. Hiervoor gebruikt zij een persoonlijk ontwikkelingsplan en de aandachtspunten die uit de voortgangsrapportage zijn meegenomen zoals: de algemene punten, de motivatie, de aanwezigheid, de taken en werkzaamheden en de taalontwikkeling van de deelnemer. Zodra de deelnemer een werkervaringsplek heeft, volgt de coach haar ontwikkelingen nauwgezet. De begeleiding voor en op de werkervaringsplek is gericht op het aanleren, versterken en behouden van de competenties van de deelnemer. Zij moet zich volledig kunnen ontplooien op de werkervaringsplek. In eerste instantie is de begeleiding gericht op het opdoen van werkervaring met als ultieme doel uitstroom naar een reguliere baan of een Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL-opleiding). Trainers De professionals die worden ingezet om binnen Moving Forward trainingen te geven aan de deelnemers zijn enthousiaste en betrokken mensen. Het is belangrijk dat ze kennis hebben van de doelgroep en diens achtergrond en dat ze daar tijdens hun trainingen op in weten te spelen. Zo nodig zijn ze in staat hun theoretische expertise te koppelen aan de daadwerkelijke leefwereld van de deelnemer. Zo weet een trainer: >> Te doorgronden welke weerstanden een rol spelen bij de deelnemer en wat hun persoonlijke ontwikkeling in de weg staat; >> Te benoemen wat deze weerstanden zijn, deze samen met de deelnemer te analyseren, te kijken waar het vandaan komt en mogelijkheden of alternatieven aan te reiken om er mee om te kunnen gaan; >> De groep te betrekken bij elkaars leerprocessen; >> Belangrijke bevindingen zodanig aan de coaches terug te koppelen dat zij, indien noodzakelijk en gewenst, daar buiten de trainingen om extra aandacht aan kunnen besteden. Wat doet de trainer? Gedurende de trainingen van Moving Forward wordt de nadruk gelegd op de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer. Ze leert gaandeweg waarom verandering belangrijk is en hoe zij dat kan bewerkstelligen in haar leven. Op basis van verschillende thema s kunnen de trainers een eigen programma samenstellen. De thema s die hiervoor zijn gebruikt zijn: >> Taalontwikkeling en netwerken; >> Persoonlijke ontwikkeling, zoals de trainingen: Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POPplan, Leiderschap en Assertiviteit (jiujitsu), Elders Verworven Competenties (EVC) en Personal Branding. FASE DOEL RESULTAAT 1. Werving De bekendmaking van het traject aan de deelnemers en belanghebbenden (zoals opdrachtgevers, begeleiders e.d.). Het binnenhalen van de beoogde doelgroep voor deelname aan het traject. 2. Intake en Introductie Intake: Een individuele kennismaking van een deelnemer met een vast teamlid van PowerLady. Een screening op geschiktheid voor trajectdeelname. Het verstrekken van globale informatie over het traject. Introductie: De deelnemers krijgen gedetailleerdere informatie over het traject. De deelnemers, coaches, teamleden en groepsgenoten worden aan elkaar geïntroduceerd tijdens de introductiedag. De deelnemers en coaches krijgen de gelegenheid om met elkaar een match te maken. 3. Empowerment De deelnemers krijgen uiteenlopende en praktische trainingen aangeboden ter voorbereiding op het maken en hanteerbaar houden van toekomstbepalende keuzes. 4. Leren op de werkvloer De deelnemers oefenen in de praktijk met het versterken van competenties die belangrijk zijn om als werknemer op de werkvloer te kunnen functioneren, bijvoorbeeld middels een werkervaringsplek. 5. De afsluiting De deelnemers ronden het traject af door middel van een slotbijeenkomst en een certificaatuitreiking. 6. De nazorg Na vier weken dient er contact plaats te vinden met alle deelnemers om na te gaan in hoeverre zij de eindresultaten hebben kunnen implementeren in hun dagelijks leven en waar ze nog mogelijke blokkades ondervinden. Belanghebbenden zijn op de hoogte. Het minimaal aantal deelnemers van acht vrouwen is geworven. Iedere deelnemer heeft een vast teamlid vanuit de organisatie leren kennen en vice versa. De deelnemers zijn geselecteerd voor een definitieve deelname aan het traject. Iedere deelnemer heeft gereflecteerd op haar eigen persoon en heeft inzichten opgedaan om deze in haar voordeel te laten werken. Ze heeft gekeken naar haar persoonlijke wensen en kansen om deze in acties om te zetten. Iedere deelnemer heeft de tijd en ruimte gekregen om haar competenties te versterken, haar cv aan te vullen en mogelijk te netwerken binnen de organisatie. Iedere deelnemer heeft een certificaat ontvangen als bewijs van deelname waarmee haar eigenwaarde en zelfverzekerdheid nog meer worden vergroot. Iedere deelnemer heeft, indien nodig, een laatste ondersteuning en/of doorverwijzing gekregen om eventuele belemmeringen die haar vooruitgang tegen gaan weg te nemen. pagina 22 >> 1 moving forward: de methodiek pagina 23 >> 1 moving forward: de methodiek

13 2 MOVING FORWARD: uitvoering in zes fases een blik naar de toekomst pagina 24 >> 2 moving forward: uitvoering in zes fases pagina 25 >> 2 moving forward: uitvoering in zes fases

14 fase 1: werving 2.1 Fase 1: Werving Een goede werving vraagt om een sterke boodschap, de juiste communicatie en een heldere aanmeldingsprocedure. Aangezien er maximaal twaalf vrouwen aan een traject kunnen meedoen, is het noodzakelijk dat de juiste doelgroep aangesproken wordt. De doelgroep moet zich in alle communicatieuitingen kunnen herkennen. Doel en werkwijze Het doel van de eerste fase is het vinden en selecteren van de meest geschikte deelnemers. Na de werving vindt de aanmeldingsprocedure plaats. Wanneer een programma tot stand komt in opdracht van een gemeenteaanbesteding, biedt deze vaak hulp bij de werving. Het gaat immers om klanten binnen hun eigen gemeente. Vaak hebben zij zelf al de doelgroep bepaald en de eisen voor deelname vastgesteld. Een team van klantmanagers zijn medeverantwoordelijk voor de werving. Een folder met de juiste informatie over het traject is daarbij een must. Als een traject door een fonds wordt bekostigd, is de organisatie zelf verantwoordelijk voor het aantrekken van de doelgroep. Dan is het van belang dat stap-voor-stap de juiste deelnemers worden bereikt. Bepaal de doelgroep Om de juiste vrouwen te werven moet er een duidelijk profiel zijn. Bij de subsidieaanvraag is deze al vastgelegd in een specifieke doelgroep. Voor elke (zelf)organisatie kan dit anders zijn. Het maakt in principe niet uit welke doelgroep dit betreft, zolang er een heldere profielschets wordt gemaakt. Een profiel kan er als volgt uitzien: >> Ben jij een alleenstaande moeder; >> Ben jij al langer dan zes maanden niet aan het werk; >> Weet je niet wat je de hele dag moet doen; >> Ben je gemotiveerd weer aan de slag te gaan en mensen te ontmoeten; >> Ben je woonachtig in Amsterdam Zuidoost; >> En ben je tussen de 18 en 35 jaar oud? Bepaal de boodschap Maak vervolgens een leuke, pakkende tekst die de doelgroep aanspreekt. Gebruik daarbij geen moeilijke woorden en zorg ervoor dat de resultaten van het traject worden vermeld. Als de gemeente de wervende partij is, houd er dan rekening mee dat er met de klantmanagers gecommuniceerd wordt en niet rechtstreeks met de doelgroep. Pas hierop de tekst aan. pagina 26 >> 2 moving forward: uitvoering in zes fases pagina 27 >> 2 moving forward: uitvoering in zes fases

15 Voorbeeld communicatieboodschap: Met dit traject kan PowerLady je helpen een baan te vinden die bij je past. Dit doen we door een training van drie maanden met diverse modules, een werkstage en een persoonlijke coach. Het doel is je weer zelfvertrouwen te geven, je talenten en vaardigheden op een rijtje te krijgen en te bedenken in wat voor baan jij jezelf ziet. Door middel van sollicitatietraining, personal branding, de genoemde stage en meer helpen we je die baan te vinden. Bepaal de samenwerking De meeste organisaties zijn vertegenwoordigd door een sterke achterban. Het benaderen van een doelgroep hoeft daardoor niet al te ingewikkeld te zijn. De achterban kan worden ingezet om bepaalde vrouwen te vinden bij de wervingsprocedure. Zij kennen de doelgroep en zijn als de beste in staat om het nieuwe project uit te dragen. Bovendien is de samenwerking met andere vrouwenorganisaties erg nuttig. Elkaar op de hoogte houden van de werkzaamheden creëert ruimte voor samenwerking, doorverwijzing en aansluiting. Voorbeeldflyer: BEN JIJ EEN ALLEENSTAANDE MOEDER EN ZIT JE THUIS ZONDER WERK? WIL JE WEER AAN DE SLAG? Stichting Powerlady helpt je weer richting arbeidsmarkt. In het Moving Forward traject krijg je weer zelfvertrouwen, ontdek je wat je wil en doe je een stage die je werkervaring geeft. * Ben jij een alleenstaande moeder? * Ben jij al langer dan zes maanden niet aan het werk? * Weet je niet wat je de hele dag moet doen? * Ben je gemotiveerd weer aan de slag te gaan en mensen te ontmoeten? * Ben je woonachtig in Amsterdam Zuidoost? * En tussen de 18 en 35 jaar? Dan kom je in aanmerking voor het Moving Forward traject, zodat je een baan vindt die bij je past. Met dit traject ontdek je je talenten, krijg je weer zelfvertrouwen en ontwikkel je jouw vaardigheden. Dit doen we door: diverse trainingen, een werkstage en een persoonlijke coach! Duur: 6 maanden Intensiteit: 2 tot 4 dagdelen per week Start: 10 maart Kosten: gratis als je aan de voorwaarden voldoet Voertaal: Nederlands Voor meer informatie en aanmelden kijk je op onze website, Of bel of ons op Op 3 maart starten wij ook met een soortgelijk traject voor de NUG (niet uitkerings gerechtigd) vrouwen, NUG on Top. Kijk hiervoor op onze website. Zit je thuis zonder werk en uitkering? Wil je weer aan de slag? Stichting Powerlady helpt je weer richting arbeidsmarkt. In het NUG on Top traject krijg je weer zelfvertrouwen, ontdek je wat je wilt en doe je een stage die je werkervaring geeft. * Ben jij al langer dan zes maanden niet aan het werk? * Heb je geen uitkering of alleen een ANW-uitkering? * Ben je eenzaam en weet je niet wat je de hele dag moet doen? * Ben je gemotiveerd weer aan de slag te gaan en mensen te ontmoeten? * Ben je woonachtig in Amsterdam? * En tussen de 18 en 44 jaar? Dan ben je een NUGer en kom je in aanmerking voor het NUG on Top traject! Met dit traject ontdek je je talenten, krijg je weer zelfvertrouwen en ontwikkel je jouw vaardigheden. Dit doen we door: diverse trainingen, een werkstage en een persoonlijke coach, zodat je een baan vindt die bij je past. Duur: 6 maanden Start: 3 maart Voertaal: Nederlands Intensiteit: 2 tot 4 dagdelen per week Kosten: gratis als je aan de voorwaarden voldoet Voor meer informatie en aanmelden kijk je op onze website, of bel of ons op Binnenkort starten wij ook met een soortgelijk traject MOVING FORWARD voor alleenstaande moeders. Kijk hiervoor op onze website. Aanmeldingsprocedure Tijdens de werving kunnen kandidaten zich aanmelden voor een Moving Forward-traject. De aanmeldingsprocedure is er om de juiste informatie van een mogelijke deelnemer te verzamelen. Daarbij is het van belang dat de deelnemer weet wat er van haar wordt verwacht. Vaak verloopt dit proces niet geheel vlekkeloos. Aanmeldingen komen op verschillende manieren binnen: de één meldt zich aan via de website, de ander heeft haar gegevens op een papiertje achtergelaten bij één van de teamleden. Om te voorkomen dat er gegevens verloren gaan en er onnodig energie wordt gestoken in intakegesprekken, dient de aanmeldingsprocedure meteen als voorselectie van de deelnemers. Het is van belang dat de deelnemer in dit stadium al in grote lijnen leert wat er van haar wordt verwacht. Een paar tips om de aanmeldingsprocedure beter te laten verlopen zijn: Resultaten >> Zorg dat vrouwen zich op uitsluitend één manier kunnen aanmelden, bijvoorbeeld via de website; >> Zorg dat er duidelijk communiceerd wordt wat voor gegevens de aanmelder moet achterlaten. Denk daarbij ook aan zaken als beschikbaarheid en kinderopvang; >> Zorg dat de deelnemer aan alle eisen in de profielschets voldoet. Dit om teleurstelling te voorkomen bij de aanmelder; >> Zorg dat alle collega s en vrijwilligers op de hoogte zijn wat het traject precies inhoudt, zodat alle richtlijnen eenduidig naar buiten kunnen worden gecommuniceerd; >> Zorg dat er binnen vierentwintig uur een reactie komt op de aanmelding. Geef meteen aan of iemand wel of niet in aanmerking komt voor een intakegesprek. >> De deelnemers voelen zich aangesproken tot het traject; >> De organisatie heeft maximaal twaalf deelnemers geworven; >> De organisatie heeft een profielschets opgesteld; >> De organisatie heeft een heldere aanmeldingsprocedure en is klaar voor de volgende fase. pagina 28 >> 2 moving forward: uitvoering in zes fases pagina 29 >> 2 moving forward: uitvoering in zes fases

16 Magali Toussaint (33) Moving Forward-deelnemer Ik ben nooit van plan geweest om zo lang in Nederland te blijven. Na mijn studie zou ik weer verder gaan, op naar een land waar ik mijn dromen zou kunnen waarmaken. Ik ben echt een avonturier en heb altijd een internationale carrière geambieerd. Ik ben opgegroeid in Frankrijk en voor een studentenuitwisselingsprogramma naar Nederland gekomen. Omdat ik hier niet zou gaan wonen, heb ik mij nooit opengesteld voor de Nederlandse taal. Ik vond het geen mooie taal en dus niet de moeite waard om het te leren. In 2009 veranderde dit helemaal. Ik kreeg een relatie, vond een baan en begon het leven hier te waarderen. Toen het duidelijk werd dat mijn partner vanwege zijn baan hier moest blijven, besloot ik mijn eigen integratie in de hand te nemen. Ik moest daar zelf verandering in brengen. Ik heb de taal beter leren spreken Tijdens een bezoek aan een talenmarkt in het centrum van Amsterdam, kwam ik in aanraking met PowerLady. Ik kreeg veel informatie van verschillende organisaties mee. De folder van PowerLady sprak me erg aan. Wat mij vooral opviel, was dat het materiaal en de website er goed verzorgd uit zagen. Er was aandacht aan besteed en dat gaf mij het eerste vertrouwen in de organisatie. Ik wilde in contact komen met mensen, de taal oefenen en werk vinden. Het traject Moving Forward Nug on Top bood het volledige pakket aan. Na de aanmelding via de site werd er dezelfde week nog contact met me opgenomen voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek leerde ik de vrouwen achter PowerLady kennen. Het traject bij PowerLady heeft mij verder geholpen. Ik heb de taal beter leren spreken waardoor mijn mogelijkheden zijn vergroot. De hele ervaring heeft mij uiteindelijk gemotiveerd om iets voor mijzelf te beginnen. Mijn bedrijf U Diverse voor internationale carrièrecoaching en -advies is een feit. Ik heb zin in het pad dat voor mij ligt. Ik weet nu hoe ik obstakels kan overwinnen. I am Moving Forward Magali pagina 30 >> 2 moving forward: uitvoering in zes fases pagina 31 >> 2 moving forward: uitvoering in zes fases

17 fase 2: intake en introductie 2.2 Fase 2: Intake en introductie Kort na de aanmelding van de deelnemer volgt een intakegesprek. Tijdens dit gesprek heeft de medewerker een onderzoekende en observerende rol. Ze richt zich op de talenten, kwaliteiten en vaardigheden die de deelnemer bezit. Als beide partijen na afloop van dit gesprek nog verder met elkaar willen, volgt een uitnodiging voor de introductiedag. Doel en werkwijze Deze fase heeft als doel om de deelnemer beter te leren kennen. Zo wordt de motivatie van de dame in kwestie besproken en haar enthousiasme getoetst. Iemands beweegreden zich aan te melden voor een Moving Forward-traject wordt aan de hand van een aantal tools en relevante vragen in kaart gebracht. De voorselectie Een goede voorselectie vormt een belangrijk onderdeel van een traject. De deelnemer moet voldoen aan het profiel, dat in de eerste fase is opgesteld, en dient daarbij een gemotiveerde vrouw te zijn die zichzelf wil ontwikkelen. Zo is een vrouw gemotiveerd als ze zich heeft voorbereid op het gesprek, vragen stelt en een beeld heeft van waar ze naar toe zou willen. Bovendien voorkomt een sterke drive uitval in een later stadium. Een deelnemer die enthousiast en vastberaden is, heeft dan ook de meeste kans van slagen. De uitnodiging Na de aanmelding dient binnen een week telefonisch contact te worden opgenomen met de deelnemer waarbij ze een uitnodiging ontvangt voor een intakegesprek. Bovendien krijgt ze direct de opdracht na te denken over wat zij met het traject zou willen bereiken. De uitnodiging kan ook digitaal worden verstuurd. Zorg sowieso voor een adres. Het intakegesprek Het intakegesprek vindt uiterlijk in de derde week na de aanmelding plaats. Hiervoor wordt in principe dertig minuten per persoon gereserveerd. Een intakeformulier dient als basis voor het gesprek en kan eventueel worden aangevuld met relevante, verdiepende vragen. Ook wordt een wensenkaart ingevuld. Hierop geeft de deelnemer haar wensen en competenties aan. De tool helpt de deelnemer niet alleen om keuzes te maken, maar ook om inzicht te krijgen in haar talenten. Daarbij geeft het instrument richting aan de begeleider. Ze ziet waarin de deelnemer zich kan ontwikkelen waardoor het traject focus krijgt. Gespreksrichtlijnen De intake dient als basisgesprek. Om deze goed te laten verlopen kunnen een aantal richtlijnen worden aangehouden. Zo kan de medewerker van een (zelforganisatie) beginnen met een voorstelrondje: wie is ze en wat doet ze precies binnen de organisatie? pagina 32 >> 2 moving forward: uitvoering in zes fases pagina 33 >> 2 moving forward: uitvoering in zes fases

18 Vervolgens kan getoetst worden wat de deelnemer inhoudelijk al weet van het traject en wat de medewerker haar nog kan vertellen. Belangrijk is ook dat er een globaal overzicht van het traject wordt gegeven, de empowermenttrainingen, de begeleiding, de introductiedag en wat het opdoen van (vrijwillige) werkervaring voor de deelnemer kan betekenen. Tijdens het gesprek let de medewerker op de non-verbale communicatie van de deelnemer. Haar houding verschaft namelijk veel informatie. Zo kan een klant het één zeggen, maar iets anders uitstralen. Zodra hiervan sprake is, moet er verder worden doorgevraagd. Alleen op deze wijze kan aan het einde van het gesprek een duidelijk besluit worden genomen. De deelnemer is zelf veel aan het woord. Van haar wordt gevraagd om zich voor te stellen en iets over haarzelf te vertellen. Ook dient ze haar verwachtingen uit te spreken, wat ze denkt aan het einde van het traject bereikt te hebben en hoeveel tijd ze wekelijks aan het project kan besteden. Als laatste moet duidelijk de duur van het traject aangegeven worden. Alle data gedurende de zes maanden moeten al vaststaan, zodat de deelnemer deze dagen kan vrijhouden. Daarnaast dient ze minimaal één dagdeel per week vrij te houden om als vrijwilliger werkervaring op te kunnen doen. Het besluit Na het intakegesprek dient meteen een besluit te worden genomen of de deelnemer wel of niet in aanmerking komt voor het traject. Een deelnemer komt niet in aanmerking wanneer bijvoorbeeld blijkt dat ze niet enthousiast is of niet in staat om de tijd en planning van het traject waar te maken. Ook kan het zo zijn dat iemand een zeer laag taalniveau heeft en daardoor niet kan deelnemen. In dat geval wordt ze doorverwezen naar een taaltraject. Als er twijfel bestaat, zowel vanuit de deelnemer als vanuit de organisatie, om iemand wel of niet te laten deelnemen, spreek dan een deadline af om hier later op terug te komen. Zorg ervoor dat daar niet langer dan een week over heen gaat, zodat de deelnemer weet waar ze aan toe is. Een nette afhandeling zorgt dat de organisatie betrouwbaar en zorgvuldig overkomt. De introductiedag Nadat alle gesprekken hebben plaatsgevonden volgt de introductiedag. Dit is de dag waarop de deelnemers voor het eerst kennismaken met hun medetrajectgenoten. Zes maanden lang zullen ze met elkaar optrekken en bij elkaar betrokken zijn. Een leuke, interactieve kennismaking is daarom van groot belang. Bovendien is zo n dag best spannend, want het besef mee te zullen gaan doen aan een traject begint nu echt tot hen door te dringen. Het introductieprogramma duurt maximaal twee uur. Besef wel dat sommige deelnemers niet openlijk voor een groep durven spreken. Ruim daarom voldoende tijd in om hen na afloop alsnog de gelegenheid te geven vragen te stellen. Een introductieprogramma kan er als volgt uitzien: Inloop Kennismaking team Kennismaking deelnemers Filmpje Pauze Jouw traject Praktische zaken Vragen Afsluiting De kennismaking De deelnemer zal tijdens het Moving Forward-traject met verschillende actoren te maken hebben. Daarom is een kennismaking met het team op de introductiedag van groot belang. Ze moet weten wie ze voor welke zaak kan bereiken en hoe. Daarnaast is het fijn een gezicht te hebben gezien, want dat helpt de deelnemer om hulp te durven vragen. Mocht een teamlid niet aanwezig zijn, dan wordt zij geïntroduceerd middels een foto en haar contactgegevens. Ook krijgen de deelnemers de kans zichzelf te presenteren. Filmpje PowerLady heeft een korte film laten produceren over het Moving Forward Nug On Top-traject voor niet-uitkeringsgerechtigde vrouwen. Deze film is te vinden op Powerlady.nl. Een film is een toegankelijk middel voor een organisatie om te laten zien wat een traject inhoudt. Ook tijdens de introductiemiddag kan een film dienen als een leuke, praktijkgerichte variatie op het dagprogramma. Jouw traject Tijdens het onderdeel jouw traject wordt kort stilgestaan bij het hele programma van Moving Forward. De doelstellingen van het traject worden benoemd zodat de deelnemers de gelegenheid krijgen om vragen te kunnen stellen. In dit stadium zijn ze volledig op de hoogte gebracht van wat er van hen wordt verwacht en de mogelijkheden die het traject hen te bieden heeft. Praktische zaken Ruim tijdens de introductiedag opnieuw tijd in om de deelnemers te wijzen op belangrijke data als de certificaatuitreiking. Op deze manier kunnen zaken meteen in de agenda worden genoteerd. Verder kan aandacht worden besteed aan praktische dingen die de deelnemer over de trainingen moet weten bijvoorbeeld, het meenemen van pen en papier, het dragen van makkelijke kleding of het meebrengen van een cv. Het zijn basale zaken waar de deelnemers geen rekening mee houden, omdat ze langdurig uit het arbeidsproces zijn geweest. pagina 34 >> 2 moving forward: uitvoering in zes fases pagina 35 >> 2 moving forward: uitvoering in zes fases

19 Sfeer en setting Zorg ervoor dat de deelnemers in een ontspannen sfeer terecht komen. Dit wordt gecreëerd door bijvoorbeeld tijdens de inloop wat achtergrondmuziek op te zetten, van tevoren een praatje te maken en de catering te verzorgen. Dit helpt de vrouwen zich wat losser te voelen. Resultaten >> De organisatie heeft persoonlijk kennisgemaakt met de deelnemer; >> De organisatie weet wat de wensen en kwaliteiten zijn van de deelnemer; >> De organisatie heeft bepaald of de deelnemer geschikt is voor het traject; >> De deelnemer heeft kennisgemaakt met haar medetrajectgenoten; >> De deelnemer beschikt over alle informatie over het traject; >> De deelnemer is goed voorbereid en klaar voor de start van haar traject. Elke reis begint bij de eerste stap. Glenda Blokland, coach Moving Forward pagina 36 >> 2 moving forward: uitvoering in zes fases pagina 37 >> 2 moving forward: uitvoering in zes fases

20 Graciella Kempes (32) Moving Forward-deelnemer Ik had nooit gedacht dat ik in een sociaal isolement terecht kon komen. Ik heb verschillende banen gehad, in de technische sector en als administrateur. Met mijn mbo-opleiding had ik vroeger snel aan de slag gekund, maar de tijden zijn veranderd. De crisis eiste een kleine twee jaar geleden ook bij mij zijn tol; ik verloor mijn baan en kwam thuis te zitten. Als alleenstaande moeder van drie kinderen is zo n gebeurtenis dan extra zwaar. Iedere dag zocht ik naar werk en spitte ik alle vacatures door. Helaas zonder succes. Ik wilde niet thuis zitten. Ik wilde mij nuttig voelen, een toevoeging voor de maatschappij zijn en bovenal: een rolmodel voor mijn kinderen. Van een vriendin hoorde ik over PowerLady en meldde me aan voor het traject Moving Forward alleenstaande moeder. Ik vond het geweldig om met andere vrouwen aan de toekomst te werken en te leren van elkaar. Met dit traject hoopte ik mezelf beter te leren kennen en weer stappen te kunnen maken richting de arbeidsmarkt. Ik verloor bijna uit het oog wat dicht bij mijn hart ligt Het belangrijkste dat ik geleerd heb, is dat ik veel meer kan dan ik dacht. De trainingen over persoonlijke ontwikkeling hebben mij echt inzicht gegeven over wie ik ben en de talenten die ik bezit. Nu ik het heft in eigen handen heb genomen, kan ik zelf weer mijn grenzen aangeven en mijn toekomst bepalen. Tijdens de competentietraining heb ik zoveel meer van mijzelf ontdekt, vaardigheden waarvan ik niet wist dat ik die had. Het mooiste dat ik ontdekt heb, is dat ik de passie heb om dingen te creëren. Ik ben goed met mijn handen en wil het liefst iets in de mode doen. Ik was zo gefocust op het vinden van een baan, dat ik bijna uit het oog verloor wat dicht bij mijn hart ligt. Inmiddels ben ik begonnen aan een modeopleiding en heb ik een toekomst in de kledingbranche op het oog. Ik ben er nog niet, maar ik blijf zeker doorgaan. Ik heb geleerd de juiste stappen te zetten en vertrouwen te hebben in mijzelf. Ondertussen zet ik me als vrijwilliger in op een school, zodat ik onder de mensen blijf. Thuis blijven doe ik niet meer. I am Moving Forward Graciella pagina 38 >> 2 moving forward: uitvoering in zes fases pagina 39 >> 2 moving forward: uitvoering in zes fases

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Sterk. Methodiekbeschrijving. Een cursus voor vrouwen die weerbaar willen worden

Sterk. Methodiekbeschrijving. Een cursus voor vrouwen die weerbaar willen worden Sterk Methodiekbeschrijving Een cursus voor vrouwen die weerbaar willen worden Blijf Groep, september 2009 Colofon Deze methodiekbeschrijving is een uitgave van Blijf Groep. Blijf Groep biedt, coördineert

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

COMMISSIE AVEM ARBEIDSDEELNAME VROUWEN UIT ETNISCHE MINDERHEIDSGROEPEN. Aanbevelingen op maat

COMMISSIE AVEM ARBEIDSDEELNAME VROUWEN UIT ETNISCHE MINDERHEIDSGROEPEN. Aanbevelingen op maat COMMISSIE AVEM ARBEIDSDEELNAME VROUWEN UIT ETNISCHE MINDERHEIDSGROEPEN Aanbevelingen op maat B E K N O P T E U I T G A V E COLOFON TEKST Commissie Arbeidsdeelname Vrouwen uit Etnische Minderheidsgroepen

Nadere informatie

Over het Oranje Fonds Official partners

Over het Oranje Fonds Official partners Taal voor Twee Over het Oranje Fonds Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Jaarlijks besteedt het Fonds 30 miljoen aan ruim 7.000 sociale initiatieven die er actief

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Van Zelfbeschikking naar Toekomstperspectief

Van Zelfbeschikking naar Toekomstperspectief Van Zelfbeschikking naar Toekomstperspectief Een trainingshandleiding om vluchtelingen te ondersteunen naar economische, sociale & educatieve zelfredzaamheid Colofon Auteur: Anne-Floor Dekker Redactie:

Nadere informatie

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN Auteurs: Femke Vennik, Hester van de Bovenkamp, Ilse Raats, Femke de Wit, Ella Visserman, Kor Grit Datum: Augustus 2013

Nadere informatie

Je moet echt een wil hebben, anders ga je het niet redden

Je moet echt een wil hebben, anders ga je het niet redden Je moet echt een wil hebben, anders ga je het niet redden Eindrapport van een verkennend onderzoek naar de succesvolle (her)instroom van langdurig werklozen in reguliere arbeid voor Gemeente Breda Lectoraat

Nadere informatie

Samen werken aan werk: lessons learned CREATIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTEN EN RE-INTEGRATIEBEDRIJVEN

Samen werken aan werk: lessons learned CREATIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTEN EN RE-INTEGRATIEBEDRIJVEN Samen werken aan werk: lessons learned CREATIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTEN EN RE-INTEGRATIEBEDRIJVEN Samen werken aan werk: lessons learned Creatieve samenwerking tussen gemeenten en re-integratiebedrijven

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

De doorstroom van vrouwen onder de loep Discussiestuk De Haagse Maatschap

De doorstroom van vrouwen onder de loep Discussiestuk De Haagse Maatschap De doorstroom van vrouwen onder de loep Discussiestuk De Haagse Maatschap Doorstroom van vrouwen onder de loep 1.0/LVI/05-10-2010 1 De Haagse Maatschap Wilt u ons iets toesturen? Postbus 13870 2501 EW

Nadere informatie

Vrouwenstemmen kleuren de vernieuwing. een stimulans voor nieuwe projecten

Vrouwenstemmen kleuren de vernieuwing. een stimulans voor nieuwe projecten Vrouwenstemmen kleuren de vernieuwing een stimulans voor nieuwe projecten Inhoud 1. Introductie 4 2. Projectopzet 8 3. Basiscursus Wonen in West 12 4. Kadertraining met praktijkcoaching 16 5. Cursus Ouderraad

Nadere informatie

Werken aan economische participatie. 29 best practices

Werken aan economische participatie. 29 best practices Werken aan economische participatie 29 best practices Auteurs: Anne van der Vinne m.m.v. Jamila Achahchah en Paul van Yperen. Met tekstbijdragen van Jetta Klijnsma, Wil Verschoor en Annie Oude Avenhuis.

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Gezin in Balans. Terug in het gezin en terug in de samenleving. Gezinsondersteuning en maatschappelijke reintegratie voor (ex-) gedetineerde moeders

Gezin in Balans. Terug in het gezin en terug in de samenleving. Gezinsondersteuning en maatschappelijke reintegratie voor (ex-) gedetineerde moeders Gezin in Balans Terug in het gezin en terug in de samenleving Gezinsondersteuning en maatschappelijke reintegratie voor (ex-) gedetineerde moeders Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1. Waar werkt Gezin

Nadere informatie

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie.

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie. DE SUCCESFORMULE: Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie Toekomstbestendig NJR het Bureau is het jongerenadviesbureau voor professionals over jongeren. NJR het Bureau ontwikkelt: ǃ Beleidsadvies

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Voorwoord Dit jaarverslag geeft u een beeld van de activiteiten

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Hoe werk jij? Methodiekontwikkeling bij de dienst SOZAWE Jeanine Vosselman Monique Beukeveld Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Bureau Onderzoek heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie