VAN ENERGIEOM TE WONEN NAAR ENERGIEOM TE LEVEN ZORGELOZE ENERGIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VAN ENERGIEOM TE WONEN NAAR ENERGIEOM TE LEVEN ZORGELOZE ENERGIE"

Transcriptie

1 Zorgeloze Energiezet mens en wonen centraal. Door een kleinschalig aanpak zijn zorg en praktische zaken beter te faciliteren. Zo houden we energie over om te leven. Van initiatief, ontwerp, bouwen tot en met energielevering en beheer. Levenslang effect van investeren.

2 VAN OM TE WONEN NAAR OM TE LEVEN

3 HET NIEUWE BOUWEN KLAAR VOOR LATER GREEN ENERGY & GREEN BUILDING LICHT EN GROEN SAMENWERKEN IN EEN CONSORTIUM

4 HET CONSORTIUM Al enige tijd werken de verschillende partijen uit dit consortium samen aan projecten, nemen deel aan dezelfde studies en leerprojecten en trekken samen op in acquisitie. We delen elkaars kennis en zijn ons diep bewust van de uitdagende kansen die de huidige economische onrust biedt. Elemans Van den Hork Architecten Licht & Groen Volantis Adviseurs & Ingenieurs Green Energy & Green Building Van der Maazen bouwgroep Klaar voor Later Van der Heijden bouw en ontwikkeling. Het Nieuwe Bouwen Van schrijven van een Programma van Eisen en het adviseren van huisvestingsplannen tot de uitvoering van maatregelen en uiteindelijk het overnemen van (gebouw)beheer en energieleverantie. Zorgeloze Energieontzorgthaar klanten voor het gele pakket en zorgen voor een samenhangende aanpak, zonderverlies van kennis of stroperige processen door te veel verschillende partijen. Met maar één doel voor ogen. Een goede ruimtelijke omgeving maken in dienst van de gebruikers. Waar zij welin zijn. Dát draagt uiteindelijk het meeste bij aan een succesvolle (zorg) organisatie. Een samenhangende financiële aanpak waarbij niet alleen de stichtingskosten maar ook beheer, onderhoud en de energiekosten worden meegenomen vult dit concept perfect aan. Gebruikscycli van 30, 40 of 50 jaar zijn in ons denken realistisch. HET CONSORTIUM

5 Zorg is in transitie Wonen en mens staan centraal Verzorgen wordt zorg ondernemen ondernemen Elke zorglocatie is uniek De transitie in de zorg biedt enorme kansen om als zorg-ondernemer elke zorg-locatie uniek te maken en te vermarkten ONZE VISIE

6 VISIE Zorgeloze Energie treft de zorg in zijn hoedanigheid als zorgverlener en vastgoedeigenaar, aan als partijen die midden in een transitie zitten in een turbulent economisch klimaat. Een tijd waarin bekostigingssystemen en zekerheden onder hun voeten wegzakken. Een tijd om nu door te pakken en klaar te zijn voor de toekomst. Wonen staat weer centraal door scheiding van Wonen en Zorg. Van Instelling naar verzorgd Wonen. Zorg zit in een transitie waardoor er onzekerheid is in zorgmodel en zorgvastgoed. Het biedt echter de mogelijkheid nu structureel te innoveren. Tijd om energiewinst te transformeren naar kwaliteit van leven via het zorgmodel en zorgvastgoed. Nu ondernemend handelen in een turbulent economisch klimaat. Van taaktabellen en minuten naar menselijke zorg en circulair ondernemen. Ondernemen op basis van passie voor zorg. Van welvaart naar welzijn. De zorginstelling ontwikkelt meer en meer haar eigen specifieke kwaliteit en identiteit. Elk zorghuis is uniek en onderscheidt zich door de mensen die er wonen en de leefstijlen die zij hebben. Down-sizenen transformeren naar een samenhangend geheel van kleinschalige woonvormen in de menselijke maat is daarbij cruciaal. De zorginstelling wordt een woon-, werk en zorggemeenschap. Wij dagen opdrachtgevers uit de zorgmodellen, het vastgoed en het kostenmodel te verbinden en op de lange termijn te beschouwen: daarvoor is moed nodig. ONZE VISIE

7 Samenwerken op basis van deskundigheid Anderen Jullie Wij ONZE MISSIE Gebouwen hebben een grote invloed op het welzijn van zijn gebruikers. Wij willen samen met hen huisvestingsconcepten bedenken, bouwen en beheren.

8 MISSIE Gebouwen hebben een grote invloed op het welzijn van zijn gebruikers. Wij willen samen met hen huisvestingsconcepten bedenken, bouwen en beheren. Centraal staat steeds de gebruiker. Daar gaat het uiteindelijk steeds weer om. Wij kunnen een belangrijke regierol nemen in het proces om te komen tot goede huisvesting. Huisvesting die het doel, de gebruiker faciliteert. De wijze waarop, de technische aspecten, duurzaamheid, architectonisch maar zeker ook financieel, daar hebben wij veel kaas van gegeten. Door samen met u te kijken naar de specifieke identiteit van uw zorginstelling en de wellicht verborgen kwaliteiten aan het licht te brengen is een fundament gelegd voor een verdere aanpak. Samenhangend en dynamisch. Dat concept wordt door het hele team gedragen en bewaakt vanaf initiatief tot en met het beheer van uw gebouwen. Een diep geworteld besef vanuit respect voor de schepping zit in alle leden van het consortium. Een duurzame aanpak is voor ons geen hype. Wij zijn overtuigd van de profit ook in geld, ervan. Daarbij maken wij gebruik van Dynamische Technische Rekenmodellen en Levensduurkostenberekeningen. ONZE MISSIE

9 Elke zorglocatie is uniek Sint Jozefoord kenmerkt zich door het landgoed en door verbondenheid in wonen en zorg CONCEPT SINT JOZEFOORD

10 HET ZOU ZO MAAR EENS KUNNEN Elke opgave is uniek en er is geen eensluidend antwoord voor elke vraag. Ondanks dat hebben we veel ideeën en presenteren we hier een concept voor twee van de uitvragen, waarvan verschillende facetten en processen ook direct toepasbaar zijn op de andere cases: Renovatie Zorggebouw Sint Jozefoord te Nuland. Het complex Sint Jozefoord bestaat uit samenhangende gebouwen in een prachtige landgoedachtige setting. De zorg die verleend wordt kent zijn oorsprong vanuit de katholieke traditie van barmhartigheid en verbondenheid en meer praktisch vanuit gedrevenheid, zorgvuldigheid en reinheid. Op deze kwaliteiten willen wij het licht richten. Hierop komt de focus te liggen en daarmee kan Sint Jozefoord zijn eigen identiteit en propositie versterken en gaan vermarkten. Het nieuwe Sint Jozefoord vormt een gemeenschap van een aantal kleinschalige woonvormen. Die ten opzichte van elkaar mogen verschillen met betrekking tot de zorgvraag, leefstijlen, bevolkings-groepenof op basis van andere identiteiten. De essentie is dat kleinschalige woongroepen beter zijn te faciliteren met zorg en praktische zaken. Elke woongroep maakt vervolgens deel uit van het collectief Sint Jozefoord. Éénvisie en één missie. EENHEID MET RUIMTE VOOR VERSCHEIDENHEID. SINT JOZEFOORD

11 Eenheid Met Ruimte voor Verscheidenheid Meerdere Kleinschalige Eenheden Maar er is Één Sint Jozefoord Ëén Zorgvisie en missie Één energie smartgrid Elke eenheid heeft een eigen identiteit woonvorm zorgteam energiesysteem gebouwbeheer SINT JOZEFOORD

12 Eenheid Met Ruimte voor Verscheidenheid Meerdere Kleinschalige Eenheden Elke eenheid heeft een eigen identiteit woonvorm zorgteam energiesysteem gebouwbeheer AMARANT Maar er is Één Daniël de Brouwerpark Ëén Zorgvisie en missie Één energie smartgrid

13 KLEINSCHALIGE EENHEDEN Binnen het totale complex biedt de Eenheid Ruimte voor Verscheidenheid Vanuit de behoefte voor een menselijke maat, de menselijke schaal kiezen wij voor het down-sizenvan., ja waarvan eigenlijk? Van verschillende aspecten. Decentraal ipvcentraal omdat veel zaken juist op de overzichtelijke maat van de mens veel makkelijker zijn te overzien en te beheren. Daar waar schaalvergroting echt nodig is zal daar op in gezet worden maar niet vanuit vanzelfsprekend. Elke eenheid kent Een eigen identiteit Een eigen zorgteam Een eigen verschijningsvorm Een eigen woonvorm en vormt zo een eigen woongemeenschap Een eigen duurzaam energiesysteem met een slimme koppeling naar de buren Een eigen onderhoudsaanpak CONCEPT

14 Elk gebouwdeel kent een eigen energieopwekking en is op een eigen wijze voorzien van een nieuwe omhulling die ten eerste het energieverlies minimaliseert en goed comfort biedt en tweede een eigen beeld en dus identiteit vormt. De meervoudige duurzame energiebronnen die we aantreffen in de omgeving worden met elkaar in verbinding gebracht zodat zij elkaar aan kunnen vullen en gebruik kunnen maken van elkaars overschotten en tekorten, met tussenkomst van slimme buffers. Zo ontstaat een smart griden kan de energievraag optimaal worden ingevuld. De kracht van deze meervoudige kleinschalige aanpak is dat de kleinschalige eenheden zowel op organisatorisch, sociaal maar ook op technisch en architectonisch niveau overzichtelijk en goed beheersbaar zijn. De schaal is menselijk en het verantwoordelijke team is klein en betrokken bij de bewoner. De bewoner vaart hier wel bij. Zijn woonlasten zijn laag en de zorgverlener werkt compact en effectief. CONCEPT

15 CONCEPT WELZIJN Nul op de meter Door gebouw en door goede zorg ONDERHOUD Wij ontzorgen u 30 jaar lang PROCES Open samenwerking MENSELIJKE MAAT Kleinschalig en gebruiker centraal BETROKKENHEID Systematisch betrekken van bewoners en medewerkers VASTGOEDWAARDE Flexibiliteit en multifunctionaliteit geven grote toekomstwaarde FINANCIEN Total cost of ownership PROPOSITIES

16 Energieconcept Nul op de meter. Per gebouwdeel maken we een specifiek plan dat nul-op-de-meter oplevert. Daarvoor gebruiken we budget uit de energiewinsten, we voorzien de gebouwen van een nieuwe schil, We gebruiken hoogwaardige bouwcomponenten (bijvoorbeeld accoya kozijnen) Maken gebruik van zonne-energie, conventioneel en/of gebouw geïntegreerd. CONCEPT Nul op de meter PROPOSITIES

17 WELZIJN Door gebouw en door goede zorg Welzijn Van Welvaart naar Welzijn. Door de lange termijn te beschouwen, zowel voor gebouwen als voor de gebruiker ontstaat ruimte om nieuwe keuzes te maken. Een woongroep van maximaal 8 wooneenheden of een combinatie van veelvouden daarvan is overzichtelijk en geeft de mogelijkheid elke bewoner aandacht te geven. (beheer)technisch en organisatorisch is een gebouw voor deze omvang overzichtelijk en praktisch. Een klusje is bijvoorbeeld in notime geregeld en hoeft niet via drie formulieren aangevraagd te worden. Elke woongroep heeft een eigen identiteit en staat in verbinding met daglicht en buitenruimten. Dit draagt allemaal bij aan het wel-zijn. PROPOSITIES

18 De menselijke maat Kleinschaligheid en gebruiker staan centraal Een woongroep heeft maximaal 8 wooneenheden of een combinatie van veelvouden daarvan. Dat is overzichtelijk en geeft de mogelijkheid elke bewoner aandacht te geven. (beheer)technisch en organisatorisch is een gebouw van deze omvang overzichtelijk en praktisch. Een klusje is bijvoorbeeld in no-time geregeld en hoeft niet via drie formulieren aangevraagd te worden. MENSELIJKE MAAT Kleinschalig en gebruiker centraal Elke woongroep heeft een eigen identiteit en staat in verbinding met daglicht en buitenruimten. Dit draagt allemaal bij aan het wel-zijn. PROPOSITIES

19 Onderhoud Wij ontzorgen u voor dertig jaar. Of veertig of vijftig jaar. Voor afgesproken onderdelen en voor de levering van energie. Deze duurzame aanpak is een vorm van circulair consumeren. Wij zijn zelf verantwoordelijk voor de materialen, voor zowel onderhoud als voor de milieutechnische restwaarde ervan. Door dat wij eigenaar blijven van bepaalde onderdelen blijft de meerinvesteringbeperkt en maken wij kwalitatieve keuzes. Wij zijn er tenslotte zelf verantwoordelijk voor. Graag vertellen wij u meer over het principe van circulair consumeren. Circulair consumeren is een praktische toepassing van Cradle to Cradle ONDERHOUD Wij ontzorgen u 30 jaar lang PROPOSITIES

20 Vastgoedwaarde Flexibiliteit en multifunctionaliteit zijn dé thema s wanneer het gaat om vastgoedwaarde. Een sterke hoofdstructuur die bestendig is in tijd. Gebouwen waarvan je nu al weet dat ze over 50 jaar nog waardevast zijn. Door in componenten te ontwerpen kunnen we de dynamiek van veranderende vragen tijdens de levensduur opvangen. Het gebouw is opgebouwd uit: Hoofddraagconstructie, jaar Huid, omhulsel van het gebouw jaar Ontsluiting (liften, trappen,entree) jaar Inbouw jaar Installaties jaar VASTGOEDWAARDE Flexibiliteit en multifunctionaliteit geven grote toekomstwaarde Door deze componenten los van elkaar te construeren kunnen deze separaat van elkaar vervangen worden en ontstaat een grote flexibiliteit. Het maakt het gebouw flexibel en multifunctioneel. Wanneer de componenten eenvoudig zijn te ontkoppelen vergroot dat nog eens de vele functionele toepassingen van het gebouw. PROPOSITIES

21 Financien De essentie van onze aanpak is om niet alleen de investeringskosten te beschouwen maar ook de energiekosten en de kosten voor onderhoud en beheer. Daarvoor bewaken wij gedurende het hele proces de kosten middels ramingen en levensduurberekeningen. De zogenaamde LCC (Life CycleCosts) berekeningen. Door deze werkwijze zijn kosten voor energie en onderhoud en beheer al tijdens de planfase inzichtelijk. Daardoor zijn effectieve (lucratieve) besluiten te nemen. Wij werken fase gewijsen dat maakt het telkens mogelijk om ondermeerde financiente toetsen aan de uitgangspunten. FINANCIEN Total cost of ownership PROPOSITIES

22 Betrokkenheid Tijdens het proces van initiatief tot en met beheer betrekken wij u en uw bewoners en medewerkers. Door samen met u een communicatieplan op te zetten leggen we aandacht daar waar die moet liggen. Tot tijdens de uitvoering en verder. Wij zetten eigen medewerkers in die respectvol omgaan met bewoners en leefomgeving.we zetten vanuit een maatschappelijk verantwoord ondernemen medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt in. We organiseren regelmatig bouwplaats bezoek en activiteiten met toekomstige bewoners We beperken de verhuisbewegingen tot éénmaalper bewoner. Maar in ons renovatieconcept hoeven bewoners veelal niet te verhuizen. BETROKKENHEID Systematisch betrekken van bewoners en medewerkers PROPOSITIES

23 Proces Een open en heldere communicatie van zowel uw ontwerpteam als ons consortiumteam zorgen voor een succesvolle samenvoeging tot een projectteam. Daar gaan we graag met u in overleg om slagvaardig aan het werk te kunnen. Wij werken graag op basis van gelijkwaardigheid en delen onze ervaringen en deskundigheid. Elk teamlid heeft zijn specifieke talent en draagt bij aan een goed resultaat. Daarbij is er sprake van een permante terugkoppeling naar uitgangspunten en gebruikers. Het betreft een circulair proces van handelen. In alle fasen, van initiatief, ontwerp, bouwen, energie leveren en onderhoud. PROCES Open samenwerking PROPOSITIES

24 Er volgt een overzicht van projecten zijn referenties van de betrokken partijen in het consortium in willekeurige volgorde en met verschillende disciplines, van advies tot beheer en van ontwerp tot realisatie. Daarmee maken wij onze woorden waar in de praktijk! Onze trotse projecten ONZE TROTSE PROJECTEN

25 Voor het Koning Willem I college in s Hertogenboschis voor de m2 bestaande gebouwen met een ingenieuze en nieuwe koppeling van duurzame energietechnieken een verhoging van de kwaliteit van het binnenklimaat gerealiseerd en tegelijkertijd de exploitatiekosten met Euro per jaar verlaagd. Door toepassing van korte termijn temperatuurbuffering, luchtwarmtepomptechnieken en het Energiedak wordt jaarlijks zo n 850 ton CO2 vermeden. ONZE TROTSE PROJECTEN

26 Voor het Christiaan Huygens College in Eindhovenis een Energiedak in combinatie met amorphe photovotaïsche zonneenergiecellen toegepast, die in de basis staat van de energielevering aan het nabijgelegen sportcomplex op de Botenlaanwaarvoor wij ook de energetische en technische aspecten hebben ontworpen. Het smart gridtussen de energiecentrale en de gebruikers, waar verschillende bronnen duurzame energie aan leveren heeft er mede toe geleid dat het Christiaan Huygens College de eerste CO2 neutrale school van Nederland is geworden. ONZE TROTSE PROJECTEN

27 In Villa Flora in Venlo wordt met een oppervlakte van circa m2 ruimte geboden voor zowel expertise-en expositieruimte als kantoorruimten. Energetische systemen zoals o.a. het zonneterpprincipe, fase veranderende materialen, warmtepomptechnieken met een extreem hoog rendement, biomassavergisting en een zelflerende en optimale daglichtregeling hebben ertoe geleid dat dit gebouw is uitgeroepen tot het groenste kantoor van Nederland en een van de duurzaamste gebouwen van Europa. ONZE TROTSE PROJECTEN

28 Voor de Koraal Groep wordt de zorglocatie Maasveld in Maastricht heringericht. Daarbij gaat het om een oud inrichtingsterrein waarop voor somatische en psychiatrische cliënten een huiselijke woon-en behandelingssfeer wordt gecreëerd. Kleinschalig wonen, dagbehandeling en besteding worden samen met facilitaire gebouwen op dit terrein ontwikkeld. Door gebruik te maken van luchtwaterwarmtepompen (LWW) wordt gekoeld en verwarmd zonder aardgas te gebruiken. Dat draagt bij aan comfort, duurzaamheid, energie en klimaat. Dit project omvat circa m² bvo vervangende nieuwbouw voor circa 225 clienten. ONZE TROTSE PROJECTEN

29 Voor de congregatie van zusters van Julie Postelte Boxmeerwerken wij aan de voorbereiding voor vervangende nieuwbouw van ca100 woonzorgeenheden en structureren de bestaande gebouwen door het maken van een corridor die de verschillende gebouwdelen verbind. Vanuit respect voor de schepping zet de opdrachtgever hoog in op duurzaamheid. Nieuwbouw is energieneutraal en de bestaande gebouwen binnen een tijdsbestek van 10 jaar. ONZE TROTSE PROJECTEN

30 Het Kulturhus de Burcht van Haeften in Haaftenis een combinatiegebouw van twee basisscholen, kinderopvang, sport, bibliotheek en dorpshuis dat is verbonden via een overdekte buitenruimte in de vorm van een kas zoals die in de directe omgeving voordoet. Het gebouw heeft een hoge duurzaamheid. Ondermeerdoor de toepassing van Biogas, Building IntegratedPV panelen, conventionele zonnepanelen (totaal maar liefst KWP) en warmtepomp met WKO bronnen. Door een intensieve samenwerking wordt basaal duurzaam omgegaan met energie. ONZE TROTSE PROJECTEN

31 Hoeve 3 Horzakte Ossis een plan voor ca32 woningen waarbij het thema van de Weconomyingezet is om de woonlasten laag te houden en de woon-en leefkwaliteithoog. Door onder andere de toepassing van geïntegreerde zonnepanelen op de zuidgerichte daken en individuele luchtwarmtepompen wordt nul-energie woning gerealiseerd. En door een collectie leef-en woonomgeving te stimuleren, door spullen te delen en diensten aan elkaar uit te wisselen blijven de woon- en leeflasten laag. ONZE TROTSE PROJECTEN

32 Voor opdrachtgever Pantein realisatie nieuwbouw in bouwteamverband van verzorgingstehuis Weijerstaetete Boxmeer. Dit plan omvat de realisatie van onder andere een gezondheidscentrum voor eerstelijns zorg, 48 intramurale verzorgingshuisplaatsen, 81 sociale huurappartementen en 12 koopappartementen. ONZE TROTSE PROJECTEN

33 Renovatie en uitbreiding van basisschool De Rank te Sprang- Capelle. Criteria bij deze grootschalige renovatie is het doorlopen van de diverse activiteiten in de school gedurende deze renovatie. Met behulp van ketenintegratie en Lean-engineering zijn we in staat om de activiteiten in de school doorgang te laten vinden. De planning, fasering en uitvoering zijn hier volledig op afgestemd. ONZE TROTSE PROJECTEN

34 In opdracht van een zorginstelling op het Glorieuxpark, een monumentaal park, nabij het centrum van Eindhoven. Zijn vier groepswoningen en negen appartementen voor jongeren gerealiseerd. Doelstelling en resultaat hiervan is energie neutraal op de meter. Alle toegepaste materialen zijn duurzaam geproduceerd en in de toekomst opnieuw te gebruiken. ONZE TROTSE PROJECTEN

35 In opdracht van woningbouwvereniging SWZ in de muziekwijk te Zwolle 19 woningen en 17 appartementengerealiseerd. Uitgangspunt bij dit plan is hoogwaardige insteek op het gebied van duurzaamheid. Voorbeelden van toepassingen hierbij zijn, hoogwaardige isolatie, extra luchtdichting, accoya (onderhoudsvriendelijke) kozijnen. De bewoners hebben gedurende het proces erg veel inspraak gehad in het ontwerp. Het centrale plein wordt vormgegeven door de met hout overdekte parkeergarage. ONZE TROTSE PROJECTEN

36 In opdracht van diverse opdrachtgevers beheren wij de exploitatie van diverse collectieve duurzame energiesystemen. Onderdeel hiervan is het beheer, onderhoud, administratie en bemeteringvan de installatie en het gebruik van de eindgebruikers. Daarbij wordt de data verzameld en verwerken wij deze tot jaarrekeningen van honderden gebruikers van diverse coöperaties. ONZE TROTSE PROJECTEN

Building4life. Wilt u weten hoe? Building4life. Jan van Polanenkade 26B1 4811 KM Breda Postbus 1069 4801 BB Breda

Building4life. Wilt u weten hoe? Building4life. Jan van Polanenkade 26B1 4811 KM Breda Postbus 1069 4801 BB Breda Wilt u weten hoe? Ga stap voor stap door onze aanpak: - Kennismaking Building4life - De Building4life werkwijze - Uitgewerkte case Amarant Tilburg Building4life Jan van Polanenkade 26B1 4811 KM Breda Postbus

Nadere informatie

Besparen met duurzame energie. Unica Ecopower

Besparen met duurzame energie. Unica Ecopower Besparen met duurzame energie Unica Ecopower Besparen met duurzame energie Dat voor u als eigenaar of beheerder van duurzaam vastgoed de energielevering op duurzame wijze moet geschieden spreekt voor zich.

Nadere informatie

DE NIEUWKOOPSE EILANDEN

DE NIEUWKOOPSE EILANDEN Contact: ev@vinkbouw.nl DE NIEUWKOOPSE EILANDEN FASE 1: 12 WONINGEN AAN DE PRACHTIGE NIEUWKOOPSE PLASSEN Ruimte om van te dromen INLEIDING Ook altijd graag aan het water willen wonen op een unieke plek,

Nadere informatie

Wat is duurzaamheid nou echt? Vanuit het perspectief van Volantis

Wat is duurzaamheid nou echt? Vanuit het perspectief van Volantis Wat is duurzaamheid nou echt? Vanuit het perspectief van Volantis Ivo Blezer 26 september 2013 Titel presentatie 26 september 2013 Ivo Blezer 1 Agenda: 1. Even voorstellen 2. Wat is? 3. Wat is in gebouwen?

Nadere informatie

+HUIS renovatie. Het beste energieneutraal renovatieconcept voor de Sparrenhoeven

+HUIS renovatie. Het beste energieneutraal renovatieconcept voor de Sparrenhoeven +HUIS renovatie Het beste energieneutraal renovatieconcept voor de Sparrenhoeven Dirk de Vroome Door Zon en Wind Atelier 10/15 Zehnder J.E.StorkAir GeoEnergie Datum: 11 november 2013 1 +HUIS renovatie

Nadere informatie

ert Harm ten Bolscher

ert Harm ten Bolscher Bent u toeschouwer of doet u mee? ert Harm ten Bolscher 21-3- Inhoud Trends voor de bouw-/ vastgoedwereld? Anders denken Aanpak vanuit F2F-/Citadel-netwerk Wat betekenen trends voor de vastgoed- en bouwwereld?

Nadere informatie

Vraagstelling. 3. Hoe ga je met elkaar aan het werk; welke vaardigheden en competenties zijn nodig?

Vraagstelling. 3. Hoe ga je met elkaar aan het werk; welke vaardigheden en competenties zijn nodig? Vraagstelling 1. Wat vragen opdrachtgevers en gebruikers werkelijk en hoe kunnen aanbieders kansen pakken door hun dromen waar te maken? 2. Hoe ontstaat een win-win situatie door gebruik te maken van elkaars

Nadere informatie

De bakens verzetten. Verduurzamen van commercieel vastgoed. Machiel Karels - consultant

De bakens verzetten. Verduurzamen van commercieel vastgoed. Machiel Karels - consultant De bakens verzetten Verduurzamen van commercieel vastgoed Machiel Karels - consultant Het glas is half leeg PROFIT 20-6- 20-6- Meer dan 25% van gebouwgebruikers klaagt over de huisvesting Ziekteverzuim

Nadere informatie

WELKOM. Gemeentehuis Brummen: creatie van duurzame toekomstwaarde. B L O S S O M c o n s u l t a n c y D e s i g n & B u i l d

WELKOM. Gemeentehuis Brummen: creatie van duurzame toekomstwaarde. B L O S S O M c o n s u l t a n c y D e s i g n & B u i l d Gemeentehuis Brummen: creatie van duurzame toekomstwaarde WELKOM Gemeentehuis Brummen: creatie van duurzame toekomstwaarde Maartje van den Berg Royal Haskoning Blossom consultancy Design & Build Haalbaarheid,

Nadere informatie

Duurzame zorgomgevingen

Duurzame zorgomgevingen Duurzame zorgomgevingen Healing Environments in woonzorggebouwen drs. ing. Bert Krikke Een healing environment is een omgeving die het welzijn, welbevinden en ziekteherstel bevordert Traditionele kenmerken:

Nadere informatie

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Woonzorgcentrum Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Uniek zijn en uniek blijven Vanaf de oprichting van Stichting Sint Anna in 1976 door de Zusters van Julie Postel, is het woonzorgcentrum

Nadere informatie

Vastgoed, de starter of de stopper van uw onderneming?

Vastgoed, de starter of de stopper van uw onderneming? Vastgoed, de starter of de stopper van uw onderneming? Inhoud Introductie Huidige situatie zorgvastgoed ontwikkeling Welke punten verdienen de aandacht bij het ontwikkelen van zorgvastgoed? Huren of vastgoed

Nadere informatie

Duurzame architectuur > méér dan alleen fysieke maatregelen

Duurzame architectuur > méér dan alleen fysieke maatregelen doel : CO2 reductie Duurzame architectuur > méér dan alleen fysieke maatregelen stimulatie > prestatie emotioneel fysiek Prestatie : synergie in beleving, comfort, energie,flexibiliteit, materiaal en

Nadere informatie

BMV De Vilgaard te Velden. Omschrijving van het project. BMV De Vilgaard te Velden

BMV De Vilgaard te Velden. Omschrijving van het project. BMV De Vilgaard te Velden Ambitie De gemeente Arcen en Velden wilde in 2007 een voorziening voor het dorp Velden en de stad Venlo realiseren. Een plek met een groot aantal mogelijkheden en gebruikers. Een Brede Maatschappelijke

Nadere informatie

MEER4ZORG. Persoonlijke aandacht. Professionaliteit. En vooruitzien. Daar draait het nu om in de wereld van de zorg.

MEER4ZORG. Persoonlijke aandacht. Professionaliteit. En vooruitzien. Daar draait het nu om in de wereld van de zorg. Tijden veranderen. De maatschappij verandert. En dus veranderen wij. De zorgbranche vraagt om vernieuwing. En die gaan wij samen brengen. Hoe? Met MEER4ZORG, een integrale manier om u volledig te onzorgen.

Nadere informatie

Dus: slim zijn! Aanbesteding Brummen: wie, wat, waarom en hoe. Gemeente Brummen: relatief klein maar professioneel. Oude huisvesting voldeed niet meer

Dus: slim zijn! Aanbesteding Brummen: wie, wat, waarom en hoe. Gemeente Brummen: relatief klein maar professioneel. Oude huisvesting voldeed niet meer Gemeente Brummen: relatief klein maar professioneel Oude huisvesting voldeed niet meer Politiek gevoelig Beperkt budget Dus: slim zijn! Ambitie: Hoogst haalbare duurzaamheid binnen de financiële kaders

Nadere informatie

Auteurs: Martin Liebregts en Haico van Nunen

Auteurs: Martin Liebregts en Haico van Nunen 1 Auteurs: Martin Liebregts en Haico van Nunen V A N L E V E N S D U U R D E N K E N N A A R M I L I E U W A A R D E N A N A L Y S E ( M I W A ) Bij duurzaamheid gaat het om doen of laten. De praktijk

Nadere informatie

... Gemeente Eindhoven en Eneco in 2045... Samen gaan we voor decentrale en duurzame toekomst! Waarde creëren Stadhuisplein. Veranderende overheid

... Gemeente Eindhoven en Eneco in 2045... Samen gaan we voor decentrale en duurzame toekomst! Waarde creëren Stadhuisplein. Veranderende overheid Gemeente Eindhoven en Eneco in 2045 Energieneutraal Veranderende overheid Waarde creëren Stadhuisplein Zichtbaar maken van innovatie Als duurzame stad Samen gaan we voor decentrale en duurzame toekomst!

Nadere informatie

Steek Energie in je huis

Steek Energie in je huis Steek Energie in je huis 9 oktober 2012 Breda 1 Bouwbedrijf Boot B.V. Bouwbedrijf Boot is actief in de woningbouw (particulier, ontwikkeling), zorg huisvesting en utiliteit (scholen, kantoren, bedrijfsgebouwen).

Nadere informatie

Van der Maazen Duurzame Ontwikkeling BV

Van der Maazen Duurzame Ontwikkeling BV inhoud. Voorstelrondje Van der Maazen Duurzame Ontwikkeling BV UKR en UKP- NESK prijs Hart van Oijen Onze gedachte over biogas Zijn wij op de goede weg? Van der Maazen Duurzame Ontwikkeling BV Bewust en

Nadere informatie

Maartje van den Berg - Blossom consultancy Design & Build. Haalbaarheid, duurzaamheid en aanbestedingsadvies

Maartje van den Berg - Blossom consultancy Design & Build. Haalbaarheid, duurzaamheid en aanbestedingsadvies Aanbesteding Brummen: wie, wat, waarom en hoe Maartje van den Berg - Blossom consultancy Design & Build Haalbaarheid, duurzaamheid en aanbestedingsadvies Ook architect: dynamische werkstijl duurzaamheid/

Nadere informatie

Duurzame renovatie provinciekantoor Noord-Holland. Haarlem 15 april 2013 Kees Schouten Omgevingsmanager Een Nieuw Huis

Duurzame renovatie provinciekantoor Noord-Holland. Haarlem 15 april 2013 Kees Schouten Omgevingsmanager Een Nieuw Huis Duurzame renovatie provinciekantoor Noord-Holland Haarlem 15 april 2013 Kees Schouten Omgevingsmanager Een Nieuw Huis Met passie, samenwerken en deskundigheid naar een blijvend duurzaam provincie kantoor

Nadere informatie

Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven!

Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven! Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven! Postbus 711 3900 AS Veenendaal Kerkewijk 26 3901 EG Veendaal (T) 0318-55 19 60 (F) 0318-55 19 61 (M) info@ingeniousvastgoed.nl (I) www.ingeniousvastgoed.nl Haar

Nadere informatie

6-11-2012. Nut en noodzaak energieconcepten in renovatie. Visie renovatie & energiezuinigheid. Programma. Renoveren in bestaande bouw

6-11-2012. Nut en noodzaak energieconcepten in renovatie. Visie renovatie & energiezuinigheid. Programma. Renoveren in bestaande bouw Programma Nut en noodzaak energieconcepten in renovatie van visie tot concept renovatie & energiezuinigheid Voorbeeldprojecten Toekomst + gebruiker (bestaande) bouw ir. H.J.J. (Harm) Valk senior adviseur

Nadere informatie

M3H Werkwijzer Duurzame woongebouwen

M3H Werkwijzer Duurzame woongebouwen M3H Werkwijzer Duurzame woongebouwen 1/7 Duurzame woongebouwen M3H ontwerpt en bouwt gebouwen die lang meegaan. Hoogwaardige gebouwen die mooi zijn in de omgeving en die passen bij de gebruikers. Gebouwen

Nadere informatie

CHRISTIAAN HUYGENS COLLEGE

CHRISTIAAN HUYGENS COLLEGE CHRISTIAAN HUYGENS COLLEGE Start: 2006 - Oplevering: 2010 Bruto vloer oppervlakte: 7.800 m2 Locatie: Eindhoven Functie: VMBO school Performance: CO2 neutraal, energie leverend, energie dak, smart grid

Nadere informatie

De tijd dat de aannemer alleen stenen kon stapelen is voorbij

De tijd dat de aannemer alleen stenen kon stapelen is voorbij De tijd dat de aannemer alleen stenen kon stapelen is voorbij De verantwoordelijkheid voor logistieke processen, kwaliteits-beheersing en planning komt steeds meer bij de aannemer te liggen. Wij, als coördinerend

Nadere informatie

Transformatiescan Schoolgebouwen

Transformatiescan Schoolgebouwen Transformatiescan Schoolgebouwen Is uw school aan opwaardering toe? Schoolbesturen worden geconfronteerd met veranderingen en trends in de samenleving én met wijzigingen in de wet- en regelgeving. Demografische

Nadere informatie

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap en Energiezuinig Wonen waar liggen verbindingen?

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap en Energiezuinig Wonen waar liggen verbindingen? Collectief Particulier Opdrachtgeverschap en Energiezuinig Wonen waar liggen verbindingen? DNA in de bouw De Nieuwe Aanpak in de bouw DNA in de bouw staat voor: transitie in de bouw vanuit de basis, de

Nadere informatie

Teveel CO 2. Stijgende energiekosten. Transformatie heeft de toekomst. 99% van de reductieopgave is in de bestaande voorraad te vinden!

Teveel CO 2. Stijgende energiekosten. Transformatie heeft de toekomst. 99% van de reductieopgave is in de bestaande voorraad te vinden! Teveel CO 2 Transformatie heeft de toekomst Stijgende energiekosten 20% besparen in 2018 3 1 4 Verborgen kosten (o.a. gezondheidszorg) economische noodzaak 2 99% van de reductieopgave is in de bestaande

Nadere informatie

Bepaal je bestemming vóórdat je vertrekt! Kennisdag Grip op Kwaliteit, 10 november 2015

Bepaal je bestemming vóórdat je vertrekt! Kennisdag Grip op Kwaliteit, 10 november 2015 Bepaal je bestemming vóórdat je vertrekt! Kennisdag Grip op Kwaliteit, 10 november 2015 Introductie Bernd Karstenberg, LCC adviseur André van den Hoek, Projectmanager onderwijshuisvesting (o.a. voor Lucas

Nadere informatie

Duurzaamheid Van ambitie naar werkelijkheid

Duurzaamheid Van ambitie naar werkelijkheid Provinciekantoor Houtplein te Haarlem Duurzaamheid Van ambitie naar werkelijkheid 15 juni 2013 Ir. J.W. (Jack) Ponsteen Cauberg-Huygen raadgevende ingenieurs BV Even voorstellen ir. Jack Ponsteen Vestigingsmanager

Nadere informatie

OBS De Wilgenstam DUURZAAM RENOVEREN MEERVOUDIGE OPBRENGST

OBS De Wilgenstam DUURZAAM RENOVEREN MEERVOUDIGE OPBRENGST OBS De Wilgenstam DUURZAAM RENOVEREN investeren in MEERVOUDIGE OPBRENGST WILGENSTAMSUSTINNODUURZAAMESCHOOL Aanleiding Ambitie om kennis duurzaam bouwen toe te passen op concreet project. Geheel vrijblijvend

Nadere informatie

Samenwerken, daar zijn we goed in. Met diverse andere professionals werken wij samen aan nieuwe ontwikkelingen en integrale oplossingen.

Samenwerken, daar zijn we goed in. Met diverse andere professionals werken wij samen aan nieuwe ontwikkelingen en integrale oplossingen. Vandaag de dag worden er steeds hogere eisen gesteld aan technische installaties van gebouwen. Op zich is dat niet vreemd, immers goed ontworpen installaties zorgen ervoor dat mensen zich in een gebouw

Nadere informatie

De consumenten beoordeelden de concepten met een rapportcijfer en noemden één woord/term per concept dat bleef hangen. Zie hieronder de uitkomsten.

De consumenten beoordeelden de concepten met een rapportcijfer en noemden één woord/term per concept dat bleef hangen. Zie hieronder de uitkomsten. UITKOMSTEN WONINGPANEL DE VOORSPRONG: Woningpanel De Voorsprong > Inleiding Tijdens De Voorsprong 2013 vroeg Energiesprong een woningpanel de verschillende concepten te beoordelen. De groep van 33 consumenten,

Nadere informatie

Nearly ZERO- energy Sports Facilities

Nearly ZERO- energy Sports Facilities Nearly ZEROenergy Sports Facilities 1 N0e-Sports De gemeente Eindhoven heeft de ambitie om het energieverbruik in de stad te reduceren. In de Klimaatverordening gemeente Eindhoven 2016 is vastgelegd dat

Nadere informatie

nearly Zero Energy Buildings

nearly Zero Energy Buildings nearly Zero Energy Buildings samen op weg naar energieneutraal Jan-Maarten Elias Unica Ecopower Naslag werk in whitepaper www.unica.nl Visie Gebouwen Faciliteren bedrijfsprocessen. Duurzame gebouwen zijn

Nadere informatie

Wie zijn wij? Van 0-meting tot haalbare business case. Programma. De methode. Meten van duurzaamheid. Heldere kijk op duurzaamheid.

Wie zijn wij? Van 0-meting tot haalbare business case. Programma. De methode. Meten van duurzaamheid. Heldere kijk op duurzaamheid. Van 0-meting tot haalbare business case Meer informatie: www.w-e.nl www.gprsoftware.nl ir. Janny Stevens (stevens@w-e.nl) ir. Saskia van Hulten (hulten@w-e.nl) Wie zijn wij? W/E adviseurs www.w-e.nl Saskia

Nadere informatie

PAARDENMARKT ALKMAAR

PAARDENMARKT ALKMAAR PAARDENMARKT ALKMAAR opdracht commerciële ruimten ca..00 m woningen ca..60 m parkeren ca. 70 m opdachtgever Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland Alkmaar architect OeverZaaijer architectuur en stedebouw

Nadere informatie

Omdat bouwen teamwork is

Omdat bouwen teamwork is Omdat bouwen teamwork is Nijhuis Bouw Innovatie en duurzaamheid komen bij Nijhuis samen. Wij bouwen niet alleen huizen, ook leefbare wijken en gebieden waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Ontwikkelen

Nadere informatie

Uw woningvoorraad is er aan toe De nieuwe, revolutionaire methode om al uw woningen moeiteloos te verduurzamen!

Uw woningvoorraad is er aan toe De nieuwe, revolutionaire methode om al uw woningen moeiteloos te verduurzamen! Uw woningvoorraad is er aan toe De nieuwe, revolutionaire methode om al uw woningen moeiteloos te verduurzamen! snelle realisatie in duurzame renovatie Met Renolution is uw woningbezit verrassend snel

Nadere informatie

Passiefhuis gecertificeerd & Energieneutraal

Passiefhuis gecertificeerd & Energieneutraal Passiefhuis gecertificeerd & Energieneutraal Sportpark Kilder Meer betrokkenheid Meer keuze Meer kwaliteit MeerWaarde Het consortium Het consortium van Campen heeft reeds meerdere energetisch hoogwaardige

Nadere informatie

Facet Een rationeel, transparant en duurzaam ontwikkel- en bouwproces

Facet Een rationeel, transparant en duurzaam ontwikkel- en bouwproces Facet Een rationeel, transparant en duurzaam ontwikkel- en bouwproces Facet, voor elk ontwikkel- en bouwproces Corporaties, overheden, beleggers, zorg- en onderwijsinstellingen en projectontwikkelaars

Nadere informatie

HOLLANDSE NIEUWE 21 INTERIEURARCHITECTEN EN PROJECTMANAGERS. hollandse-nieuwe.com

HOLLANDSE NIEUWE 21 INTERIEURARCHITECTEN EN PROJECTMANAGERS. hollandse-nieuwe.com INTERIEURARCHITECTEN EN PROJECTMANAGERS We zijn 21 jaar onderweg! Nog steeds kan het beter, slimmer, anders. Vandaar ook geen retrospectief maar een korte update van het nu en wat ons morgen gaat brengen.

Nadere informatie

Hoe gaan zorginstellingen om met het energievraagstuk?

Hoe gaan zorginstellingen om met het energievraagstuk? Hoe gaan zorginstellingen om met het energievraagstuk? Conclusies nav onderzoek in Opdracht van agentschap NL Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Dit rapport is bestemd voor de organisatie

Nadere informatie

TOTAL COST OF OWNERSHIP

TOTAL COST OF OWNERSHIP Nieuwe perspectieven op TOTAL COST OF OWNERSHIP INTELLIGENT BUILDING SPECIALS Investeren in comfort en energiebesparing loont Ondernemingen en overheidsorganisaties zijn zich er steeds meer van bewust

Nadere informatie

LITSERBORG DEN DUNGEN. Architecten aan de Maas De Litserborg Den Dungen

LITSERBORG DEN DUNGEN. Architecten aan de Maas De Litserborg Den Dungen LITSERBORG DEN DUNGEN Architecten aan de Maas De Litserborg Den Dungen Voor het dorp Den Dungen heeft Architecten aan de Maas naast de Sint Jacobus de Meerderekerk, samen met de gemeente en alle gebruikers,

Nadere informatie

U beschikt over bijzonder en waardevol vastgoed, maar heeft er geen goede bestemming meer voor

U beschikt over bijzonder en waardevol vastgoed, maar heeft er geen goede bestemming meer voor HERBESTEMMINGSSCAN Herbestemmingsscan U beschikt over bijzonder en waardevol vastgoed, maar heeft er geen goede bestemming meer voor U heeft te maken met een leegkomend of leegstaand pand Uw kosten voor

Nadere informatie

De keuze voor duurzaam bouwen

De keuze voor duurzaam bouwen De keuze voor duurzaam bouwen Ad Stas Woonbelang Veghel Wat aan de orde? Woonbelang Veghel beleid duurzaam (ver)bouwen en ervaringen instrumentarium, dilemma s en procesgang duurzaam concept; houtskeletbouw

Nadere informatie

Uitvaartcentrum en Crematorium De Iepenhof in Delft. Hulshof Architecten. Nationale Dubo Award presentatie 28 september 2011

Uitvaartcentrum en Crematorium De Iepenhof in Delft. Hulshof Architecten. Nationale Dubo Award presentatie 28 september 2011 Uitvaartcentrum en Crematorium De Iepenhof in Delft Hulshof Architecten Nationale Dubo Award presentatie 28 september 2011 Missie Hulshof Architecten Hulshof Architecten 25 jaar met een MISSIE een hoge

Nadere informatie

Samenvatting. Een Ecovat INFRASTRUKTUUR is een plug and play :

Samenvatting. Een Ecovat INFRASTRUKTUUR is een plug and play : Introductie Aris de Groot Energie-, Installatie- en Bouw BV Postbus 2 5400 AA Uden Ing. A.W. (Aris) de Groot. Directeur/eigenaar Bezoekadres: Loopkantstraat 7a Uden Mobiel 0651.386511 Samenvatting Een

Nadere informatie

Gebieden Energie Neutraal

Gebieden Energie Neutraal Gebieden Energie Neutraal Kennismaken met het programma GEN Liesbeth Schipper 27 september 2012 Inhoud Achtergrond Opzet GEN programma GEN Nieuwbouw Energieconcept Ontwikkel en businessmodel Omgeving GEN

Nadere informatie

DAN. Duurzaam denken en doen

DAN. Duurzaam denken en doen DAN. Duurzaam denken en doen Een warm onthaal begint bij Albrand duurzame energiesystemen Duurzame energiesystemen van ALBRAND. Anders DAN anders! Energie is er altijd en overal. Maar energie is niet vanzelfsprekend.

Nadere informatie

Van duurzaam denken naar duurzaam doen

Van duurzaam denken naar duurzaam doen Van duurzaam denken naar duurzaam doen Onze welvaart gaat ten koste van onze planeet en generaties na ons. Wij kunnen daar iets aan doen. Als we onze verantwoordelijkheid nemen. Maar hoe? Verantwoording

Nadere informatie

BOUWHULPGROEP ACTIVE HOUSE Ontwerpen met specificaties

BOUWHULPGROEP ACTIVE HOUSE Ontwerpen met specificaties BOUWHULPGROEP ACTIVE HOUSE Ontwerpen met specificaties BOUWHULPGROEP: advies en architectuur Architectuur en stedenbouw: de bestaande stad Advisering: wijk- en locatieontwikkeling Innovatie: energie, milieu

Nadere informatie

Van der Hoeven Tuinbouwprojecten met IQ

Van der Hoeven Tuinbouwprojecten met IQ Van der Hoeven Tuinbouwprojecten met IQ Een kassenbouwer die mee verandert Hoeveel is er allemaal al niet veranderd in de internationale glastuinbouw? Misschien is het grootste verschil wel de ontwikkeling

Nadere informatie

1E SCHOOL. duurzaam gerenoveerd

1E SCHOOL. duurzaam gerenoveerd 1E SCHOOL duurzaam gerenoveerd DUURZAAM RENOVEREN investeren in MEERVOUDIGE OPBRENGST INHOUD PRESENTATIE 1 Niet duurzame school 2 Duurzaam bouwen & leven 3 Duurzame energie, kleinschalig opgewekt 4 Passief

Nadere informatie

Overijssel maakt werk van nieuwe energie!

Overijssel maakt werk van nieuwe energie! Overijssel maakt werk van nieuwe energie! U wilt met uw onderneming of woningcorporatie werk maken van nieuwe energie of energiebesparing. Maar u krijgt de financiering niet (volledig) rond via een bancaire

Nadere informatie

Wonen in een oude school aan het Prins Hendrikpark!

Wonen in een oude school aan het Prins Hendrikpark! Wonen in een oude school aan het Prins Hendrikpark! Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Doe je mee? Floris Versterstraat 11 Bennebroekstraat 11 Floris Versterstraat 10 ZELFBOUW IN DE AANBIEDING Transformatie

Nadere informatie

ZONNE-ENERGIE IS DE ENERGIE VAN NU ÉN VAN ONZE TOEKOMST!

ZONNE-ENERGIE IS DE ENERGIE VAN NU ÉN VAN ONZE TOEKOMST! ZONNE-ENERGIE IS DE ENERGIE VAN NU ÉN VAN ONZE TOEKOMST! MONTAGE DOOR KOMO GECERTIFICEERD DAKDEKKERS- BEDRIJF ADVISEREN LEVEREN INSTALLEREN ADVISEREN Green Power Systems is uw adviseur, leverancier en

Nadere informatie

Duurzaam woon- en werkcomfort door gebruik van natuurlijke energiebronnen! + =

Duurzaam woon- en werkcomfort door gebruik van natuurlijke energiebronnen! + = Duurzaam woon- en werkcomfort door gebruik van natuurlijke energiebronnen! + = Krachten gebundeld... Pionier op het gebied van bodemenergie! Energiezuinige verwarmings- en koelingsproducten Geotherm Energy

Nadere informatie

BMV is een moderne, breed georiënteerde en regio-overstijgende bouwonderneming. die op duurzame en verantwoorde wijze projecten van uiteenlopende

BMV is een moderne, breed georiënteerde en regio-overstijgende bouwonderneming. die op duurzame en verantwoorde wijze projecten van uiteenlopende BMV is een moderne, breed georiënteerde en regio-overstijgende bouwonderneming die op duurzame en verantwoorde wijze projecten van uiteenlopende aard en omvang realiseert. Wij staan borg voor kwaliteit

Nadere informatie

Welkom. Vitalis Woonzorg Groep heet u welkom op Landgoed De Klokkenberg

Welkom. Vitalis Woonzorg Groep heet u welkom op Landgoed De Klokkenberg Welkom Vitalis Woonzorg Groep heet u welkom op Landgoed De Klokkenberg Landgoed de Klokkenberg omvang 41 ha. Voormalig sanatorium en medisch centrum. 1954 sanatorium/klooster. Vervolgens thorax- en hartcentrum,

Nadere informatie

1e Wormenseweg 286. Apeldoorn. Meer informatie op verhuurcentrumapeldoorn.nl 055-303 00 65

1e Wormenseweg 286. Apeldoorn. Meer informatie op verhuurcentrumapeldoorn.nl 055-303 00 65 1e Wormenseweg 286 Apeldoorn Kenmerken Huurprijs: 842,- p/m Perceeloppervlakte: ca. m 2 Woonoppervlakte: ca. 113m 2 Bouwjaar: 2009 Aanvaarding: direct Bijzonderheden zeer ruime lichte appartementen de

Nadere informatie

#zorgvastgoed. Aangesloten bij:

#zorgvastgoed. Aangesloten bij: 1 #zorgvastgoed 2 Korte enquête. HEB JE DE MENSEN WAARMEE JE WOONT ZELF UITGEZOCHT? 3 Korte enquête. HEB JE DE WONING OF WOONVORM WAARIN JE WOONT ZELF UITGEZOCHT? 4 Korte enquête. HEB JE DE PLAATS/ DE

Nadere informatie

INFORMATIE MEMORANDUM KLAASJE ZEVENSTER

INFORMATIE MEMORANDUM KLAASJE ZEVENSTER INFORMATIE MEMORANDUM KLAASJE ZEVENSTER Algemene toelichting Stichting Brentano Amstelveen (SBA) is gespecialiseerd in wonen, zorg en dienstverlening aan ouderen in Amstelveen. SBA is al 40 jaar actief

Nadere informatie

61duurzame woningen, Ulft. energieneutrale woningen, Borne6. 41nieuwbouw woningen, Neede

61duurzame woningen, Ulft. energieneutrale woningen, Borne6. 41nieuwbouw woningen, Neede 61duurzame woningen, Ulft energieneutrale woningen, Borne6 41nieuwbouw woningen, Neede 61 duurzame woningen, Ulft 1st prize competition Aannemer (penvoerder) Architect Installatie + adviseur Bouwfysisch-adviseur

Nadere informatie

Rechtbank Rotterdam 03 december 2015

Rechtbank Rotterdam 03 december 2015 Rijksvastgoedbedrijf Ministerie van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties Beeldkwaliteit Rechtbank Rotterdam 03 december 2015 Inleiding In dit beeldkwaliteitplan worden de ambities voor de verschijning

Nadere informatie

Duurzaam bouwen is innovatief denken... slim clubhuis.nl

Duurzaam bouwen is innovatief denken... slim clubhuis.nl Duurzaam bouwen is innovatief denken... Duurzaam bouwen =toekomstbestendig bouwen Duurzaam bouwen is goed voor mens, milieu en portemonnee: * mens; comfort, gezondheid, welzijn * milieu; biodiversiteit,

Nadere informatie

Samen leven, samen zorgen...

Samen leven, samen zorgen... Glorieuxpark Eindhoven Samen leven, samen zorgen... Kleinschalige, persoonlijke ouderenzorg voor: alleenstaande, zorgafhankelijke ouderen met een christelijke achtergrond zorgafhankelijke religieuzen Even

Nadere informatie

Energieverspilling is zinloos

Energieverspilling is zinloos Aan de slag in de Bestaande Bouw Energieverspilling is zinloos in het verleden en daarna samengesteld door: Martin Liebregts Haico van Nunen Donderdag 13 september 2007 Milieu - Aandacht in de tijd 2/31

Nadere informatie

duurzame energievoorziening voor bedrijventerreinen

duurzame energievoorziening voor bedrijventerreinen duurzame energievoorziening voor bedrijventerreinen De toekomst van de energievoorziening Gemeenten, provincies, bedrijven en projectontwikkelaars gaan zich steeds meer richten op duurzame energiedoelstellingen,

Nadere informatie

1 juni 2011 Minisymposium Groen Gas W. Deddens

1 juni 2011 Minisymposium Groen Gas W. Deddens 1 juni 2011 Minisymposium Groen Gas W. Deddens Agenda. Wie is RENDO Duurzaam? Voorbeeld project Toekomst duurzame energie projecten icm groen gas 2 RENDO Duurzaam. Aantal medewerkers : RENDO totaal ca.

Nadere informatie

Wie wordt de bouwheer?

Wie wordt de bouwheer? november 2013 het fundament Nieuwbouw en renovatie Wie wordt de bouwheer? 26 het fundament november 2013 Bij nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen is het nodig dat iemand de regie heeft. Dit zogenoemde

Nadere informatie

Doel ITANNEX: Verbeteren van de kwaliteit van de bebouwde omgeving en van het proces waarmee het ontworpen, gerealiseerd en beheerd wordt

Doel ITANNEX: Verbeteren van de kwaliteit van de bebouwde omgeving en van het proces waarmee het ontworpen, gerealiseerd en beheerd wordt Doel ITANNEX: Verbeteren van de kwaliteit van de bebouwde omgeving en van het proces waarmee het ontworpen, gerealiseerd en beheerd wordt Aannemers Architectenbureaus Ingenieurs- en Adviesbureaus Installateurs

Nadere informatie

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Toelichting op de aanpak van de gemeente Breda Marcel van Embden (projectleider afdeling Vastgoedbeheer) Inhoud Klimaatnota gemeente Breda Wat is de insteek bij het

Nadere informatie

Infoavond 8 oktober 2015 Yvonne Feuerhahn. Hoe begin je? Met het duurzamer maken van je huis?

Infoavond 8 oktober 2015 Yvonne Feuerhahn. Hoe begin je? Met het duurzamer maken van je huis? Infoavond 8 oktober 2015 Yvonne Feuerhahn Hoe begin je? Met het duurzamer maken van je huis? Yvonne Feuerhahn ambassadeur adviseur architect Sinds 2010 dagelijks bezig met het verduurzamen van bestaande

Nadere informatie

FixPlan voor installaties

FixPlan voor installaties FixPlan voor installaties Installatietechniek FixPlan installatietechniek is een creatieve en innovatieve partner die technische installaties ontwerpt, installeert, onderhoudt en beheert op het gebied

Nadere informatie

Slimbouwen, werk in proces!

Slimbouwen, werk in proces! Slimbouwen, werk in proces! Presentatie WVTTK architecten Eindhoven Joost van t Klooster 1 november Nieuwegein, 11 november Zwolle en 18 november Berkel-Enschot 15h45-16h30 VMRG-regiobijeenkomsten november

Nadere informatie

Projectbureau voor huisvesting & facility management

Projectbureau voor huisvesting & facility management Projectbureau voor huisvesting & facility management 2 Ondersteuning van huisvestingsprojecten Offace projectbegeleiding is een adviesbureau op het gebied van huisvesting en facility management. Wij ondersteunen

Nadere informatie

ALLES IN HUIS. GEEN ZORGEN.

ALLES IN HUIS. GEEN ZORGEN. ALLES IN HUIS. GEEN ZORGEN. Inhoud ALLES IN HUIS. GEEN ZORGEN. 4 Arnoud van Raak (eigenaar ARRA Management): Door een geïntegreerde aanpak van commercieel beheer, technisch beheer en volledige administratieve

Nadere informatie

HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING

HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING DATUM : 28-11-2012 OVER Het HerontwikkelLAB Introductie 2 VISIE Het overaanbod van kantoorruimte en de veranderde vraag ernaar hebben een omvangrijke en veelal structurele

Nadere informatie

Naar een duurzame school - een stappenplan - Kennis en regie schoolbesturen sleutelfactoren

Naar een duurzame school - een stappenplan - Kennis en regie schoolbesturen sleutelfactoren White Paper Naar een duurzame school - een stappenplan - Kennis en regie schoolbesturen sleutelfactoren Door: Jeroen Nollet Escoplan Barrel Ripper Matrix Onderwijshuisvesting Wim Fieggen Instituut Voor

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de GWW Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

MEI 2013. het Nieuwe Zorgwonen

MEI 2013. het Nieuwe Zorgwonen MEI 2013 het Nieuwe Zorgwonen De Zorg Onze Zorg Grote veranderingen in de AWBZ staan ons te wachten. De verzorgingshuisbewoner bestaat straks niet meer. De zorg die eens in het verzorgingshuis gegeven

Nadere informatie

DE SLIMSTE MENS TER IS BETER KLAAR VOOR DE ENERGIETRANSITIE. WinVorm 11 juni Dominiek Vandewiele

DE SLIMSTE MENS TER IS BETER KLAAR VOOR DE ENERGIETRANSITIE. WinVorm 11 juni Dominiek Vandewiele DE SLIMSTE MENS TER WERELD IS BETER KLAAR VOOR DE ENERGIETRANSITIE WinVorm 11 juni 2013 Dominiek Vandewiele De energietransitie komt! De derde landschappelijke energierevolutie? Even praktisch De energietransitie

Nadere informatie

BUREAUPRESENTATIE BUREAUPRESENTATIE 2015

BUREAUPRESENTATIE BUREAUPRESENTATIE 2015 BUREAUPRESENTATIE INHOUD 1. WIE IS MARGREET VAN DER HOEVEN ARCHITECTEN... 2. WERKWIJZE... 3. VISIE... 2. REFERENTIESLIJST... 2. REFERENTIES... 3. WAAROM MARGREET VAN DER HOEVEN ARCHITECTEN... WIE IS MARGREET

Nadere informatie

Verduurzamen van monumentaal vastgoed. Rianne Koster 30 juni 2011

Verduurzamen van monumentaal vastgoed. Rianne Koster 30 juni 2011 Verduurzamen van monumentaal vastgoed Rianne Koster 30 juni 2011 1 Agenda 1. Inleiding Triodos Bank 2. Triodos & Duurzaam Vastgoed 3. Villa Rusthoek Baarn 4. Uitgangspunten vastgoedfinanciering door Triodos

Nadere informatie

Bouwen is Vooruitzien

Bouwen is Vooruitzien Bouwen is Vooruitzien Energie van visie tot projecten Peter Op t Veld Inhoud Waar staan we? Europees energie en klimaatbeleid Tegenstelling collectief belang individueel belang Waar gaan we naar toe?

Nadere informatie

CPO Zuidhoek. Kapelle. Augustus 2012

CPO Zuidhoek. Kapelle. Augustus 2012 CPO Zuidhoek Kapelle Plangebied 1. 2. 3. Aanleiding In een samenwerking tussen gemeente Kapelle, CPOZ, Architecten Alliantie en Dubourgraaf is onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor collectief particulier

Nadere informatie

De 3 hoven, Haarlem. oude situatie

De 3 hoven, Haarlem. oude situatie De 3 hoven, Haarlem Locatie Ontwerp foto s Opdrachtgever Aannemer Adviseurs Totaal bvo Bouwkosten Projectduur Bijzonderheden Monacopad e.o., Haarlem M. Henssen, W. Swinkels, K. vd Velden, P. Spoelstra

Nadere informatie

Optimalisatie door Resultaatgerichte Samenwerking

Optimalisatie door Resultaatgerichte Samenwerking Optimalisatie door Resultaatgerichte Samenwerking Waardecreatie in de keten Bart Eissens Strategische vastgoedadviseur Sigma Coatings bouwdivisie Stof tot nadenken Het belang van de prestaties van vastgoed

Nadere informatie

Best practice duurzaam inkopen. Gemeente Schiedam

Best practice duurzaam inkopen. Gemeente Schiedam Best practice duurzaam inkopen Gemeente Schiedam 1 Pre-project fase 2 Business case 3 Adviseursselectie 4 Marktconsultatie 5 Ontwerpfase 6 Realisatie 7 Exploitatie 1 1 Pre-project fase Het begin, vanuit

Nadere informatie

Scheiden van wonen en zorg

Scheiden van wonen en zorg in essentie geen vastgoedvraagstuk René Hendriks In essentie geen vastgoedvraagstuk Effect op de zorgexploitatie vele malen groter Zorg ontvangen in een wooncomplex Ga ik zelf verhuren? Wonen in een OF

Nadere informatie

Een warm onthaal begint bij Albrand

Een warm onthaal begint bij Albrand Een warm onthaal begint bij Albrand Een warm onthaal begint bij Albrand De zekerheid van 30 jaar vakmanschap 02 De 10 zekerheden die we installateurs en eindgebruikers bieden, zorgen ervoor dat we al meer

Nadere informatie

Het moderne wonen Energieneutraal. Comfortabel wonen in een groene omgeving

Het moderne wonen Energieneutraal. Comfortabel wonen in een groene omgeving Het moderne wonen Energieneutraal Comfortabel wonen in een groene omgeving Een uniek project met uitgekiende systemen. Varianten: starters, senioren, zorg, kantoren en recreatie Het moderne wonen Energieneutraal

Nadere informatie

zorg voor wonen wonen met zorg

zorg voor wonen wonen met zorg zorg voor wonen wonen met zorg Architectenselectie I renovatie Ruimzicht I 14 oktober 2010 inhoud Over Inbo Ervaring met ouderenzorg Ervaring met renovatie Visie op de opdracht Samenwerking Over Inbo winnaar

Nadere informatie

Lindenhove. Renovatie & Transformatie. Informatie vanuit Renovatieteam Lindenhove

Lindenhove. Renovatie & Transformatie. Informatie vanuit Renovatieteam Lindenhove Lindenhove Renovatie & Transformatie Informatie vanuit Renovatieteam Lindenhove ' Duurzaam & Comfortabel Met slimme combinaties van energiebesparende maatregelen en opwekking van duurzame energie komen

Nadere informatie

100% 90% winnaar. Dutch Health Tec Academy, Utrecht. Voor minder dan de helft van de nieuwbouwprijs, mooi onderwijsgebouw neergezet

100% 90% winnaar. Dutch Health Tec Academy, Utrecht. Voor minder dan de helft van de nieuwbouwprijs, mooi onderwijsgebouw neergezet Dutch Health Tec Academy, Utrecht 100% transformatie van leegstaande bedrijfshal met kantoor naar onderwijsgebouw en kenniscentrum 90% hergebruik van bestaand casco winnaar van de VGME Award 2011 Voor

Nadere informatie

STEK. airconditioning. airconditioning. warmtepompen. vullen met koudemiddel

STEK. airconditioning. airconditioning. warmtepompen. vullen met koudemiddel Als specialist werken wij samen met u als Installateur. Een logische combinatie. warmtepompen computerruimtekoeling Koeltechnisch handelen Vacumeren Luchtbehandeling DRUKPBEPROEVING vullen met koudemiddel

Nadere informatie