Nieuwsbrief juli 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief juli 2015"

Transcriptie

1

2 In deze nieuwsbrief Inhoud Inleiding Pagina 3 Ruben 10e op Nationale Chemie Olympiade Pagina 4 Vertrekkende en nieuwe teamleider Vwo Pagina 5 Fotomomentjes Pagina 7 4 Vwo bij Nationale Finale Social Innovation Relay Pagina 8 Vertrekkende en nieuwe docenten Pagina 9 Vakantierooster schooljaar Pagina 10 Agenda Pagina 10 Excursies/stage augustus en september Pagina 10 Schoolfoto Pagina 11 Contactavonden Pagina 11 Wij zijn gesloten! Pagina 11 2

3 Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. In deze nieuwsbrief naast interessante feiten en prestaties het bewaarblad met de belangrijkste informatie voor komend schooljaar. Verder een overzicht van de personeelswisselingen die met ingang van 1 augustus plaats zullen vinden. Inleiding In de nieuwsbrief van januari heb ik u iets verteld over de kwaliteitsonderzoeken die jaarlijks uitgevoerd worden ten einde het schoolklimaat, het onderwijsproces en de opbrengsten zo goed mogelijk in beeld te brengen. We stellen vast wat er naar wens gaat en wat er nog verbeterd kan worden. De uitkomsten worden verwerkt in het jaarplan van de school en de teamplannen per leerweg. De collectieve professionalisering van het personeel wordt mede gebaseerd op de resultaten van de gehouden enquêtes. Dit schooljaar zijn de volgende onderzoeken uitgevoerd: leerlingtevredenheid brugklas in november en mei, leerlingtevredenheid 3e leerjaar, oudertevredenheid 3e leerjaar, leerlingtevredenheid examenklassen en een evaluatie van de mentoren. Daarnaast is in het kader van burgerschap het project Vriend&Vijand uitgevoerd en door externen de sociale veiligheid op het Hoeksch Lyceum beoordeeld en vergeleken met het landelijk beeld. Uit alle onderzoeken komt naar voren dat het Hoeksch Lyceum op een keurig gemiddelde zit ten opzichte van de landelijke cijfers en in vergelijking tot vorige jaren een stijging in de waardering van ouders en leerlingen laat zien. Dat is verheugend. Tegelijkertijd hebben we vastgesteld dat er zeker ook nog een en ander verbeterd kan worden. Volgend jaar staat onder andere het volgende op het programma: Blijvende aandacht voor normen en waarden in de lessen en door middel van projecten Leerlingen wijzen op de gevolgen van buitensluiting en cyberpesten/digitaal pesten Collegiale visitatie ( docenten bezoeken elkaars lessen aan de hand van thema s en bespreken dit binnen de leerwegteams om de kwaliteit van de lessen te verhogen) Uitdagend en activerend onderwijs Rekening houden met individuele behoeften (gepersonaliseerd onderwijs) Scholing mentoren ( hoe motiveer en stimuleer ik leerlingen?, hoe voer ik optimaal leerlinggesprekken?, hoe communiceer ik met ouders en betrek ik ze bij het leerproces? etc.) Scholing in begaafdenonderwijs en omgaan met talenten op elk niveau U ziet we blijven werken aan ons onderwijs en een zo goed mogelijk leerklimaat en veilig schoolklimaat voor onze leerlingen. Ook volgend jaar zullen bovenstaande onderzoeken weer uitgevoerd worden. Voor nu wens ik u en alle leerlingen een hele fijne vakantie met veel rust en ruimte om energie en inspiratie op te doen. Op 24 augustus gaan onze deuren weer open! Mevr. drs. R.M Valkenborg, Rector 3

4 Ruben 10e op Nationale Chemie Olympiade Zoals velen van ons reeds weten, heeft Ruben van Baarle uit 6 Vwo deelgenomen aan de titanenstrijd van de Nationale Chemie Olympiade In het strijdperk traden de 20 beste gladiatoren van Nederland. Hiervan wist Ruben er 10 te verslaan en eindigde dus op een uitmuntende 10e plaats. Tijdens de zeer feestelijke prijsuitreiking in de prachtige Nieuwe Kerk in Middelburg werden alle deelnemers in het bijzijn van ouders en diverse prominenten letterlijk in het zonnetje gezet. Na diverse speeches kreeg iedere deelnemer de verdiende oorkonde, medaille en het prijzenpakket. Ze hadden een geweldige week achter de rug, waarin hun kennis en kunde flink op de proef werden gesteld. Het kunstmestbedrijf Yara uit Sluiskil was dit jaar de organisator van de Olympiade. Naast de theoretische en praktische toetsen hebben ze o.a. ook Gent bezocht, een boottocht gemaakt, geskied en zeer lekker gegeten. Volgend jaar is de Universiteit van Nijmegen aan de beurt voor de organisatie. Hoewel Ruben de Internationale Chemie Olympiade in Bakoe, Azerbeidzjan dus niet gehaald heeft, feliciteren wij hem natuurlijk van harte met dit schitterende resultaat. We hopen volgend jaar weer te kunnen deelnemen met net zulke goede kandidaten. 4

5 Vertrekkende en nieuwe teamleider Vwo Aan het einde van dit schooljaar zal de teamleider van het Vwo, de heer Clemens Bentlage, het Hoeksch Lyceum vaarwel zeggen. Er liggen nieuwe uitdagingen op zijn pad. Het Hoeksch Lyceum kijkt met dankbaarheid terug op de periode van de heer Bentlage als teamleider en docent economie. Een gedreven teamleider die op vele terreinen heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de school. Met name zijn niet aflatende zorg voor leerlingen en collega s, zal ons bij blijven. Wij wensen de heer Bentlage heel veel succes met zijn nieuwe plannen. Per 1 augustus 2015 zal de heer Jeroen Dekens starten als de nieuwe teamleider van het Vwo. Een man van kaliber, een enthousiaste persoonlijkheid met een echt onderwijshart, die wij van harte welkom heten binnen het directieteam. De heer Dekens heeft zich inmiddels voorgesteld aan het personeel. De leerlingen zullen de nieuwe teamleider leren kennen op de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar. Ouders en verzorgers zullen in de gelegenheid zijn persoonlijk met de heer Dekens kennis te maken tijdens de contactavonden in september. Wij wensen de heer Dekens een bijzonder fijne en succesvolle tijd op het Hoeksch Lyceum toe. Mevr. drs. R.M. Valkenborg, rector Hoeksch Lyceum. Dhr. Bentlage, vertrekkend teamleider Vwo: Na ruim zeven jaar werkzaam geweest te zijn op het Hoeksch Lyceum, ga ik per 1 augustus de school verlaten. Ik kijk met plezier terug op alle leerlingen die ik heb mogen begeleiden en alle fijne collega s waarmee ik heb samengewerkt. In de periode dat ik heb gewerkt op het Hoeksch Lyceum is er een groei geweest van een school in zwaar weer met weinig aanmeldingen naar een school die weer gezond is qua leerlingenaantal en onderwijsaanbod. Ik ben blij dat ik aan die ontwikkeling mijn steentje heb kunnen bijdragen. Voor mij persoonlijk is het tijd voor wat nieuws. Ik ga de komende periode parttime lesgeven in de vakken economie en management & organisatie op de Ring van Putten in Spijkenisse, werken als e-learning ontwikkelaar economie voor Kunskapsskolan Nederland en werken als auteur voor Noordhoff Uitgevers. Voor het nieuwe schooljaar liggen er dus voldoende uitdagingen op mijn bord die ik met plezier ga oppakken. Ik wens alle leerlingen, hun ouders en ook mijn collega s veel plezier en succes toe op het Hoeksch Lyceum in de komende tijd! Clemens Bentlage 5

6 Dhr. Dekens, nieuwe teamleider Vwo: Per 1 augustus start ik als teamleider Vwo op het Hoeksch Lyceum. Een kwaliteitsschool met een heldere missie en visie. Wat mij aanspreekt binnen de visie van de school is dat naast het verwerven van kennis en vaardigheden er veel aandacht is voor het pedagogisch klimaat en de talentontwikkeling van de verschillende leerlingen. Een school waar ik mij graag aan wil verbinden. Sinds 1998 ben ik werkzaam binnen het middelbaar- en hoger onderwijs en heb ik een aantal mooie functies mogen bekleden. Als onder andere docent, zorgcoördinator, sociale vaardigheidstrainer, jeugdhulpverlener, coach, beleidsadviseur onderwijs, teamleider en directeur van een middelbare school heb ik veel aspecten van het onderwijs voorbij zien komen. Alle functies heb ik met evenveel plezier vervuld, waarbij de cognitieve en sociale ontwikkeling van de leerling voor mij altijd centraal heeft gestaan. Ik ben er trots op dat ik nu een bijdrage kan gaan leveren aan het openbaar onderwijs in de Hoeksche Waard. Op persoonlijk vlak kan ik u vertellen dat ik in Oud-Beijerland woon en gelukkig getrouwd ben met Bianca. Mijn vrouw is werkzaam als adviseur economische zaken in de Nissewaard. Ons gezin bestaat verder uit vier kinderen, van wie er één op de kinderopvang zit, twee op de basisschool en één op het Hoeksch Lyceum. De komende jaren zal ik met het team blijven werken aan de kwaliteit van de Vwo-afdeling en het verder op de kaart zetten van het Hoeksch Lyceum. Ik kijk er naar uit u volgend schooljaar te mogen ontmoeten. Jeroen Dekens Achtergrond Jeroen Dekens Jeroen Dekens (1976) studeerde geschiedenis aan de Lerarenopleiding van de Hogeschool Rotterdam ( ). Verder volgde hij de opleiding tot zorgcoördinator (2004) en de opleiding tot coach van docenten aan het IVLOS van de Universiteit Utrecht (2005). In 2008 behaalde hij zijn master s degree in de stadspedagogiek (onderdeel van de sociale pedagogiek) en in 2013 behaalde hij zijn tweede master s degree (cum laude) aan de leiderschapsacademie aan de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool Amsterdam met een specialisatie onderwijsmanagement en persoonlijk leiderschap 6

7 Hoeksch Lyceum Fotomomentjes Leerlingen uit de 1e jaars SportKlas sluiten het SportKlasjaar af met surflessen in Scheveningen Leerlingen uit 3 Mavo zijn op excursie geweest naar de Markthal en het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam Leerlingen uit de 2e jaars SportKlas sluiten het SportKlasjaar af met ski- en snowboardles bij Snowworld in Zoetermeer Brugklasleerlingen brengen een bezoek aan de bibliotheek met mevrouw Beverwijk Leerlingen uit de 3e jaars SportKlas sluiten het Sportklasjaar of een geheel andere wijze af. In samenwerking met de Triatlon-vereniging Hoeksche Waard is er voor deze leerlingen een echte triatlon georganiseerd rond de Binnenmaas. En als afsluiting voor de examenleerlingen : de diploma-uitreiking. Vele jaren keihard voor gewerkt! 7

8 4 Vwo bij Nationale Finale Social Innovation Relay 4 Vwo leerlingen van het Hoeksch Lyceum hebben in het kader van het International Business College met succes deelgenomen aan een nieuw Europees project: Social Innovation Relay (SIR). Social Innovation Relay is een wereldwijde competitie die georganiseerd wordt in samenwerking met Nationale Nederlanden en HP. Tijdens Social Innovation Relay worden leerlingen van de middelbare school uitgedaagd om een innovatief (zakelijk) concept te ontwikkelen, om daarmee een sociale behoefte aan te pakken. Door het project maken leerlingen kennis met sociaal ondernemerschap. Twee teams van het Hoeksch Lyceum werden uitgenodigd voor de Nationale Finale, waarin 10 teams uit heel Nederland, die uiteindelijk het beste idee hadden, streden om de titel en een plaats voor de Internationale Finale in Kopenhagen. Team F.A.M. Mous, bestaande uit Anna de Koning, Fleur Jagram, Mees Monen en Menno in t Veld, hadden een F.A.M. Mous box bedacht om het tekort aan voedsel en schoon drinkwater in derdewereldlanden aan te pakken. Team Raise your Voice (Vanessa Vredeveld, Esmée Portier en Nynke Brons) had het sociale probleem gepeste kinderen als onderwerp. Na zeer goede presentaties van beide teams zat team Raise your Voice bij de laatste drie finalisten. Helaas ging een andere groep met de reis naar Kopenhagen ervandoor. De leerlingen van het Hoeksch Lyceum hebben een fantastische prestatie geleverd en zijn weer een ervaring rijker. Een mooie afronding van een zeer geslaagd project. 8

9 Vertrekkende en nieuwe docenten. Afscheid nemen van het Hoeksch Lyceum met verschillende redenen, zoals pensionering, verhuizing, dichter bij huis werken, de navolgende docenten: Dhr. M. Eggen informatie-/wiskunde Mevr. N. Groeneveld Frans Dhr. J. Haer biologie Mevr. H. Hassan biologie Dhr. A. Kijkuit - geschiedenis Mevr. T. Quist natuurkunde Mevr. R. Snoei Klassieke Talen Mevr. T. Vermeulen geschiedenis Dhr. P. Vos - biologie Mevr. A. van Wageningen beeldende vorming Dhr. A. Sieders - natuurkunde Ook gaat ons verlaten dhr. C. Bentlage, teamleider Vwo. Nieuwe docenten, die staan te trappelen om op het Hoeksch Lyceum komend cursusjaar les te geven zijn: Dhr. F. Ballieux M & O en economie Dhr. E. de Beer natuurkunde Dhr. J. van Bijsterveld - biologie Mevr. S. Bikker lichamelijke opvoeding Mevr. J. de Boer beeldende vorming Dhr. K. Blanken natuur-/scheikunde Mevr. M. van Brakel klassieke talen en Frans Mevr. I. Geuke biologie Mevr. I. Goudswaard Frans Dhr. L. Hartog - wiskunde Mevr. N. van Heteren natuurkunde Mevr. J. de Kater remedial teacher Dhr. Th. De Kovel - wiskunde Mevr. M. Lagendijk Nederlands Mevr. C. Westerweele beeldende vorming Mevr. Z. van Zanten geschiedenis Met ingang van de nieuwe cursus heeft het Hoeksch Lyceum ook een verzuimcoördinator: Dhr. M. Vermeulen De heer J.T. Dekens start komend schooljaar als teamleider Vwo. 9

10 Vakanties schooljaar : Herfstvakantie t/m (26 oktober : lesvrije dag voor leerlingen) Kerstvakantie t/m Voorjaarsvakantie t/m Paasvakantie t/m Meivakantie/Hemelvaart t/m Pinksteren t/m Zomervakantie t/m Agenda Planning 1e schoolweek Maandag 24 aug uur Ontvangst nieuwe brugklasleerlingen: 1e introductiedag 4e, 5e, 6e lesuur Introductieprogramma 2e leerjaar Mavo, Havo en Vwo Dinsdag 25 aug uur Vervolg introductie 1e jrs brugklasleerlingen, incl. lunch 1e, 2e, 3e lesuur Introductieprogramma M3 en M4 door mentor 1e, 2e, 3e lesuur Introductieprogramma V4 door mentor 2e, 3e, 4e lesuur Introductieprogramma H4 en V5 door mentor 4e, 5e lesuur Introductieprogramma H5 en V6 door mentor 4e, 5e, 6e lesuur Introductieprogramma H3 en V3 door mentor 6e, 7e, 8e lesuur PWS middag H5 en V6 Woensdag 26 aug uur Aanvang alle lessen volgens rooster Excursies/stage augustus en september Ardennen Survival : woensdag 26 aug. t/m vrijdag 28 aug. (4 Mavo l.o.2 en 5 Havo b.s.m.) Stage 4 Mavo : maandag 31 aug. t/m vrijdag 4 sept. Driedaagse werkweek alle 2e klassen : maandag 14 sept. t/m vrijdag 18 sept. 10

11 Schoolfoto Schoolfoto s worden op donderdag 10 september gemaakt van alle leerlingen en klassen. Contactavonden Contactavonden voor alle leerjaren zullen plaatsvinden in de eerste weken van het nieuwe schooljaar: Brugklassen, 1e jaar Woensdag 30 september 2015 Brugklassen, 2e jaar Dinsdag 22 september 2015 Mavo, 3e jaar Woensdag 9 september 2015 Havo en Vwo, 3e jaar Donderdag 24 september 2015 Mavo, examenklas Woensdag 23 september 2015 Havo en Vwo, 4e jaar Dinsdag 8 september 2015 Vwo 5e jaar Donderdag 10 september 2015 Havo en Vwo, examenklassen Dinsdag 15 september 2015 Wij zijn gesloten! Bij calamiteiten te bereiken Het Hoeksch Lyceum en het Actief College zijn in verband met de zomervakantie gesloten tot 17 augustus a.s. De lessen beginnen een week later. In geval van calamiteiten kunt u contact opnemen met het bestuurskantoor van Stichting Acis, telefoonnummer: Tot slot, een zomergroet. De medewerkers van het Hoeksch Lyceum wensen u een ontspannen en zonnige zomervakantie toe. 11

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

Controle schoolexamencijfers door kandidaten en examinatoren. Mini-uitwisseling Gelsenkirchen en Dortmund (naar Baarn)

Controle schoolexamencijfers door kandidaten en examinatoren. Mini-uitwisseling Gelsenkirchen en Dortmund (naar Baarn) Agenda wo 25 april ma 30 april vr 4 mei ma 7 vr 11 mei di 8 mei do 10 zo 13 mei ma 14 mei vr 1 juni ma 14 mei e.v. wo 16 mei do 17 ma 20 mei Controle schoolexamencijfers door kandidaten en examinatoren

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Schoolgids 2014-2015

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Schoolgids 2014-2015 Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Aan onze leerlingen, hun ouders en andere belangstellenden, Elk jaar kiest de commissie identiteit een

Nadere informatie

Welkom op het Wartburg

Welkom op het Wartburg Welkom op het Wartburg Introgids 014-015 Onze missie en visie In onze missie proberen wij onder woorden te brengen wat christelijk-reformatorisch onderwijs op het Wartburg College betekent: Het Wartburg

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe!

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe! Voorwoord In het voorwoord van het vorige jaarverslag van onze school was de eerste zin Wie beweert dat het onderwijs saai is, heeft het mis. Wel, dat is nog steeds het geval. En wellicht geldt de stelling

Nadere informatie

GROEP8 BROCHURE. Geef je toekomst een plus!

GROEP8 BROCHURE. Geef je toekomst een plus! GROEP8 BROCHURE GEEF JE TOEKOMST EEN PLUS! CAROLUS IN HET KORT Leren in een veilige, rustige omgeving, met respect voor elkaar. Zo kun je de sfeer binnen het Carolus het beste omschrijven. Een school waar

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

jaargang 21 nr. 1 LEF VOOR LATER

jaargang 21 nr. 1 LEF VOOR LATER jaargang 21 nr. 1 l o c a t i e m a l d e r b u r c h t s t r a a t LEF VOOR LATER Excelleren op de mavo Samenwerking Kandinsky en Het Talent 2 kandinskynieuws kandinskynieuws 3 Nieuws van de ouderraad

Nadere informatie

Schoolgids De Rietlanden

Schoolgids De Rietlanden Schoolgids De Rietlanden i n g t i c h Voortgezet Onderwijs Lelystad 2015-2016 t S Inhoud Voorwoord 3 1. Algemeen...4 Adres en bereikbaarheid... 4 Schooltoezicht... 4 Raad van toezicht... 4 Karakterisering...

Nadere informatie

Beste ouders, 13 februari 2015

Beste ouders, 13 februari 2015 Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 13 februari 2015 Hierbij ontvangt u van ons de info, de laatste

Nadere informatie

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes Dit is een uitgave van Eerst de Klas Maart 2010 EERST DE klas Verderop in deze krant: 2 3 De eerste week voor de klas. Maak kennis met de deelnemers! Wat is Eerst de Klas? 6 7 Lerarenopleiding. Leiderschapsprogramma.

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders 2011 Binnenste Buiten Inhoud Welkom 2 1 Waar staan wij voor? 5 2 Welke lijn kun je kiezen? 6 3 Wat kun je verwachten?

Nadere informatie

De Wijckwijzer. Deze week was de Avondvierdaagse. Alle kinderen die meededen: gefeliciteerd met deze sportieve prestatie!

De Wijckwijzer. Deze week was de Avondvierdaagse. Alle kinderen die meededen: gefeliciteerd met deze sportieve prestatie! De Wijckwijzer is de nieuwsbrief van onze school en wordt maandelijks per mail verstuurd aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van de van Asch van Wijckschool. Ook is de Wijckwijzer te vinden op het

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N ! schoolgids 2014-2015 emmauscollege SAMEN OP WEG! S A M E N O P W E G Emmauscollege r.k. scholengemeenschap voor havo, atheneum en gymnasium Het Emmauscollege bevindt zich op één locatie in een goed gefaciliteerd

Nadere informatie

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers WP wijzer team 4 Schooljaar 2014-2015 Voor de werkers van klas 1G, G1A, G1B, 2G, G2A, G2B Beste werker van team 4, Het boekje dat voor je ligt is een gids met informatie over de leerjaren 1 en 2 havo/vwo

Nadere informatie

Talentontwikkeling op de havo

Talentontwikkeling op de havo Talentontwikkeling op de havo Verhalen uit de praktijk regionale talentnetwerken Talentontwikkeling op de havo Verhalen uit de praktijk Talentontwikkeling op de havo Inhoudsopgave 1. Over deze publicatie

Nadere informatie

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u.

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. 2015 magazine Wageningen vmbo Pantarijn Ontdek(t) je talent vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. Open huis 2015 2 Pantarijn Wageningen VMBO Aan de leerlingen van groep 8 Je laatste jaar op de basisschool.

Nadere informatie

Stedelijk Gymnasium Arnhem REDACTIONEEL RECTORIS IN DEZE ABACUS. Jaargang 2008-2009, oktober 2008 VAN OUDERS VOOR OUDERS IN BEWEGING.

Stedelijk Gymnasium Arnhem REDACTIONEEL RECTORIS IN DEZE ABACUS. Jaargang 2008-2009, oktober 2008 VAN OUDERS VOOR OUDERS IN BEWEGING. ABACUS SGA Stedelijk Gymnasium Arnhem Jaargang 2008-2009, oktober 2008 VAN OUDERS VOOR OUDERS REDACTIONEEL mogelijkheid in schoolteams te hockeyen en te roeien. Of er leerlingen dan wel docenten van het

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer,

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer, Schoolgids 2014-2015 Welkom op het MLA Beste lezer, Deze schoolgids laat iets zien van de manier waarop wij het leren van kinderen begeleiden in een belangrijke fase van hun leven. De school heeft een

Nadere informatie

Noorda, voorzitter van de VSNU, aankijkt tegen Eerst de Klas, en hoe scholen en bedrijven het programma ervaren.

Noorda, voorzitter van de VSNU, aankijkt tegen Eerst de Klas, en hoe scholen en bedrijven het programma ervaren. Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm Dit is een uitgave van Eerst de Klas December 2010 EERST DE klas Verderop in deze krant: 2 3 Stimulans voor onderwijs. Terugblik op het eerste jaar met Els Pelzer.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

Hoeks Melanchthonnieuws --------------------------------------

Hoeks Melanchthonnieuws -------------------------------------- Hoeks Melanchthonnieuws -------------------------------------- Bulletin voor ouders van leerlingen van Melanchthon Bergschenhoek september 2014 -------------------------------------- Klaar voor de start?!

Nadere informatie

PROMOTIE BLIJFT ACTUEEL! NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE ICHTHUS COLLEGE - TALENT

PROMOTIE BLIJFT ACTUEEL! NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE ICHTHUS COLLEGE - TALENT PrOmotie M A G A Z I N E Magazine voor het praktijkonderwijs - Nr.7 najaar 2009 NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE LESBRIEF DE KREDIETCRISIS ICHTHUS

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012-2013

JAARVERSLAG 2012-2013 JAARVERSLAG 2012-2013 Brinnr Opgesteld door Datum en plaats : 09XB : T. Ruijter-Winder : 28-10-2013 Heiloo Inleiding In dit verslag legt de school verantwoording af over het gevoerde beleid in het afgelopen

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie