ALGEMENE VOORWAARDEN - TEAM FIELDBOX NEDERLAND BV (ontwerp versie 1-24 februari 2015) - in depot gelegd: KvK, onder nummer:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN - TEAM FIELDBOX NEDERLAND BV (ontwerp versie 1-24 februari 2015) - in depot gelegd: KvK, onder nummer: 62636758"

Transcriptie

1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangebracht door deelnemers en leden van Team Fieldbox. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. 1. Team Fieldbox a. Fieldbox in een geregistreerd merknaam van Juno International Ltd., en in licentie gegeven aan Team Fieldbox Nedereland BV. b. Producten en diensten van Fieldbox kunnen uitsluitend verkocht worden door mensen die lid zijn van Team Fieldbox. Mensen van Team Fieldbox beschikken over het predicaat Certified Fieldbox Specialst, en kunnen franchisenemers ( Fieldbox Franchiser), resellers ( Official Fieldbox Resellers ) of de Master Franchisenemer zijn. c. Deelnemers en leden van Team Fieldbox kunnen in Nederland uitsluitend worden aangewezen door de Master Franchisenemer: Team Fieldbox Nederland BV, Wilhelminalaan 19, 6721 ER Bennekom, telefoonnummer: , d. Deelnemers en leden van Team Fieldbox staan vermeld op de website: 2. Het tot stand komen van overeenkomsten a. Op de verkoop van producten en diensten van Fieldbox zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. b. Inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever worden expliciet van de hand gewezen. c. Overeenkomsten komen schriftelijk tot stand, dit kan ook per elektronische mail plaatsvinden. 3. Producten a. De Fieldbox tablet i. Fieldbox is een toestel, inclusief onderstaande toebehoren, waarop door de ontwikkelaar de Fieldbox applicatie ( toepassing ) is geïnstalleerd. ii. Het toestel betreft een 7 tablet PC met Wi-Fi en 3G verbinding, ingebouwde camera en touchscreen. De tablet vn Fieldbox zit in een beschermende behuizing ( casing ), verder is er een oplader voor netstroom en een oplader voor de auto. iii. Inclusief SIM-kaart met unlimited internet only abonnement van een Nederlandse provider met uniek IMEI-nummer. iv. Optioneel wordt een Autohouder voor de Fieldbox tablet bijgeleverd. v. Producten worden geleverd binnen 5 werkdagen, nadat de betaling van een pro-forma factuur is ontvangen. b. De Fieldbox toepassingen.

2 i. De toepassing van Fieldbox betreft de Fieldbox Basisapplicatie zoals die is geïnstalleerd op het toestel, zoals genoemd in artikel 3.a., en levert functionaliteit: geplande service-tickets weergeven, werkinformatie, GPS lokatie opslaan, tijd registreren naar aanleiding van GPS-lokatie, materialen opslaan, werkinformatie opslaan, foto s en video s maken en uploaden, documenten inzien, digitale handtekening, versturen van digitaal geconverteerde werkbonnen per . ii. Fieldbox kan gebruikt worden door iemand die daarvoor geautoriseerd is, en de rechten Field Worker heeft. iii. Optioneel kan de module Kilometerregistratie worden gebruikt. Deze module levert functionaliteit: Google Maps navigatie, het registreren van gereden Kilometers met de bedrijfsauto van de klant. Gereden Kilometers worden volgens specificatie van de Belastingdienst geregistreerd, zoals dit is geregeld in artikel 13bis Wet loonbelasting. iv. Optioneel kan de module Kassa worden aangezet. Deze module levert functionaliteit: het verwerken en berekenen van alle ingevoerde gegevens op de ticket naar een factuur. v. Optioneel kan de module Betalingen worden toegevoegd. Deze module ondersteund betalen op lokatie via ideal, PIN-betalingen en betalingen door middel van Creditcard. c. De toepassing, zoals genoemd in artikel 3.b.iv (kassa) en 3.b.v (betalingen) kan op basis van een bestelling van de klant. d. Na akkoord van Team Fieldbox kan een Fieldbox basisapplicatie beschikken over meer functies. e. Elke extra module wordt geleverd binnen 5 werkdagen, nadat de betaling van een pro-forma factuur is ontvangen.

3 4. Fieldbox Ground Control, online planboard voor het plannen van Fieldworkers. a. Standaard voor levering van een Fieldbox tablet wordt door Team Fieldbox een Fieldbox Ground Control ingesteld voor de klant. Fieldbox Ground Control is een online planboard dat gebruikt kan worden door iemand die daarvoor geautoriseerd is, en de rechten Team Leader heeft. b. Ground Control werkt via een internetbrowser zoals Chrome, Internet Explorer of Firefox. c. Ground Control levert functionaliteit waaronder: het inplannen van werkorders voor Field Workers die Fieldbox gebruiken. d. Belangrijke onderdelen binnen het Fieldbox Planboard is de filter: behoefd planning of reeds ingepland. e. De planner kan de per ticket de werkzaamheden toewijzen aan Fieldworkers, verbruiksmaterialen-, documenten-, en berichten toevoegen. f. Nieuwe Servicemeldingen, met de nieuwe meldingen app Fieldbox-On-The-Go App, Eigen App (zie ook volgende artikel, artikel 5), die in het veld gegenereerd worden worden automatisch toegevoegd als een nieuwe service-ticket dat planning behoefd (behoefd planning). g. Elke kilometerregistratie, of kilometerregistratie-overzichten worden automatisch per verzonden aan de gebruiker met de rechten Team Leader. 5. Een Eigen App, de Fieldbox-On-The-Go App a. De Fieldbox-On-The-Go App is een white label product. Dit betekent dat deze app voor de klant wordt gepersonaliseerde door Team Fieldbox, met de huisstijlkenmerken, teksten, afbeeldingen en logo s van de opdrachtgever, tot een Eigen App. b. Met deze app van de klant kunnen nieuwe meldingen zoals bestellingen, klachten en storingen die in het veld gegenereerd inschieten als een nieuwe service-ticket dat planning behoefd, in Fieldbox Ground Control (behoefd planning). c. De eigen app kan na productie worden gedownload op de volgende wijzen: i. de App Store van Apple voor iphone en ipad, ii. of Android Market / Google Market voor Android Smart Phones. d. De Eigen App, zoals genoemd in artikel 4.c.i. (App Store) en 4.c.ii (Android) kan op basis van een bestelling van de klant. e. Met de productie van een Eigen App zal binnen 5 werkdagen worden gestart, nadat de betaling van een pro-forma factuur is ontvangen. f. Na akkoord van Team Fieldbox wordt de Eigen App, binnen 4 weken geproduceerd, en online gebracht.

4 6. Integratie a. Fieldbox beschikt over een online integratieplatform met virtuele stekkers ten behoeve van het koppelen van Fieldbox met diverse andere software. b. De virtuele stekkers, API s genaamd (application programming interface) wordt online gehost op een server van Fieldbox. c. Ten behoeve van de integratie dient een integratieplan te worden gemaakt door een iemand die beschikt over het predicaat Certified Fieldbox Expert. d. Het integratieplan dient te worden opgesteld in het Engels, volgens de richtlijnen van Team Fieldbox. Deze richtlijnen zijn volgens gangbare projectmethode voor software ontwikkeling, Agile Scrum. e. De koppeling kan uitsluiten worden gemaakt door een iemand die beschikt over het predicaat Certified Fieldbox Expert. f. Nadat deze koppeling is gemaakt zal de Certified Fieldbox Expert, de integratie dienen te autorizeren door een Certified Fieldbox Master. g. Pas na autorisatie kan de integratie in de productie-omgeving worden gebracht. h. De integratie, zoals genoemd in artikel 5.a t/m 5.g kan op basis van een bestelling van de klant. Na akkoord van Team Fieldbox wordt de integratie op basis van het projectplan gerealiseerd. 7. Maatwerk, Fieldbox-Op-Maat a. Fieldbox kan op maat gemaakt worden volgens het programma Fieldbox-Op-Maat. b. Ten behoeve van maatwerk dient een beschrijving te worden gemaakt door iemand die beschikt over het predicaat Certified Fieldbox Expert. c. Het maatwerkplan dient te worden opgesteld in het Engels, volgens de richtlijnen van Team Fieldbox, dat is vastgelegd in Fieldbox Code for Customized Development. Deze richtlijnen zijn volgens gangbare projectmethode voor software ontwikkeling, Agile Scrum. d. Tijdens het ontwikkelproces wijst de opdrachtgever iemand aan die de rol van Product Owner op zich neemt. e. De Product Owner is iemand die beschikt over het predicaat Certified Fieldbox Expert, en kan dezelfde persoon zijn die de maatwerkbeschrijving heeft gemaakt. f. Maatwerk kan alleen worden gemaakt door iemand die beschikt over het predicaat Certified Fieldbox Master. g. Pas na autorisatie door de Product Owner kan het maatwerk in de productie-omgeving worden gebracht. h. Maatwerk, zoals genoemd in artikel 6.a t/m 6.g kan op basis van een bestelling van de klant. Na akkoord van Team Fieldbox wordt het maatwerk op basis van het projectplan gerealiseerd.

5 8. Integer gebruik van SIM-kaarten a. Het is de gebruiker niet toegestaan zonder toestemming van ontwikkelaar wijzigingen of toevoegingen (waaronder ook geldt toepassing ) in de configuratie van Fieldbox aan te brengen of de SIM-kaart te vervangen of in een ander toestel te plaatsen. b. Het is distributeur niet toegestaan reparaties en/of onderhoudswerkzaamheden aan de Fieldbox te (doen laten) verrichten anders dan door de ontwikkelaar. c. Gebruiker is in het kader van technische controles verplicht op eerste verzoek van ontwikkelaar de Fieldbox aan distributeur te overhandigen. d. Ingeval van diefstal of vermissing is ontwikkelaar gehouden om de desbetreffende Fieldbox tablet te blokkeren. e. Het Fieldbox-toestel heeft een uniek IMEI-nummer en dat nummer is gekoppeld aan de SIM- kaart, zodoende zal deze SIM-kaart alleen functioneert op het geleverde Fieldbox-toestel. f. De gebruiker van de Fieldbox applicatie heeft bij ontwikkelaar en distributeur een uniek gebruikersnummer en dat nummer is gekoppeld aan de door ontwikkelaar geleverde SIM-kaart, zodoende zal de Fieldbox alleen functioneren met door ontwikkelaar geleverde SIM-kaart. g. Indien gebruiker (of derden) zonder medeweten of toestemming van ontwikkelaar wijzigingen aan de Fieldbox doorvoert (toestel en/of toepassing) dan vervalt de kwaliteitsgarantie zoals genoemd in artikel 6 en is ontwikkelaar gerechtigd de werking van de Fieldbox (toestel en/of toepassing) te blokkeren, zonder dat de overeengekomen abonnementsperiode met de distributeur komt te vervallen.

6 9. Verzekering a. Het is mogelijk om de hardware producten, zoals genoemd in artikel 3, bij aankoop te voorzien van een verzekering. b. Verzekering wordt afgegeven door de Master Franchiser, Team Fieldbox Nederland B.V.. c. Bij verzekering garandeerd de verzekeraar in het geval van schade, storing, of diefstal dat de gebruiker binnen 4 uur ter plaatse weer beschikt over een een werkend toestel. d. Verzekeringen zijn uitsluitend mogelijk indien Fieldbox ook de hardware, het Fieldbox Device levert. e. Verzekering is uitsluitend geldig indien de gebruiker een contract aangaat van telkens 36 maanden. f. Nadat een Fieldbox device 36 maanden in gebruik is, wordt deze automatisch vervangen door nieuwe hardware. g. Deze verzekering geldt voor elke plaats in Nederland, Nederlands grondgebied. h. Fieldbox geeft service, reparatie of vervanging van de hardware inclusief de Fieldbox basisapplicatie of de Fieldbox Maatwerkapplicatie, inclusief alle bestelde modules (zoals bijvoorbeeld: Kassa en Betalingen). i. Looptijd. De looptijd van de verzekering is de looptijd van het contract. j. Verzekering geldt op hardware dat stuk is gegaan door technische gebreken, val-, stootschade en weg is bij diefstal. k. Bij schade dient de gebruiker dit door Team Fieldbox te laten controleren. l. Bij diefstal dient gebruiker aangifte te doen bij de politie en daarvan het officiële rapport aan Team Fieldbox toe te zenden. m. De verzekering bestaat uit 3 delen: i. Hardware (indien van toepassing) zoals in dit artikel beschreven, ii. Beschikbaarheid van de basis-applicatie (software), iii. Het behoud van data bij rampspoed bij Fieldbox, middels deelname aan de collectieve Escrowregeling, zie ook het volgende artikel, 10. Collectieve Escrow-regeling.

7 10. Collectieve Escrow-regeling en Continuïteit van de applicaties bij rampspoed a. Opdrachtgevers van Fieldbox die kiezen voor de Fieldbox Verzekering maken automatisch gebruik van de Collectieve Escrow regeling. b. Deze regeling gaat direct van kracht in elke situatie waarin de ontwikkelaar (Juno International Ltd.) en Team Fieldbox Nederland BV niet langer in staat is de continuïteit te waarborgen (bijvoorbeeld door faillissement, het niet realiseren van de kwaliteitsgarantie of beveiligingsproblemen). c. In een dergelijk geval behoudt elke andere partij het recht op continuïteit, dat is gegarandeerd door een Escrow Agent. d. De Escrow Agent is Escrow Alliance BV te Haarlem. e. Producten en intellectuele eigendommen zoals genoemd in artikel 1 worden in een situatie geschetst in artikel 8.a direct door Team Fieldbox BV overgenomen -of vise versa- op basis van een escrowregeling. f. In het geval van ramspoed zoals hier boven genoemd worde de rechten en plichten worden overgenomen volgens een Collectieve Escrow Overeenkomst tussen ontwikkelaar en Team Fieldbox, waarvan de deelnemende opdrachtgevers een afschrift ontvangen. g. De ontwikkelaar dient vier maal per jaar opnieuw de meest recente versie van haar producten, en de database zoals genoemd in artikel 3 in Depot te laten nemen door de Escrow Agent. Het bewijs hiervan levert de Escrow Agent, aan elke deelnemer van de collectieve escrow regeling.

8 11. Service Level Agreement, kwaliteitsafspraken a. Fabrieksgarantie i. Standaard hebben hardware producten, zoals genoemd in artikel 3 een fabrieksgarantie van 1 jaar. ii. Fabrieksgarantie wordt afgehandeld door ontwikkelaar, al dan niet via de fabrikant(en) van de hardware. iii. Fabrieksgarantie geldt alleen op hardware dat stuk is door technische gebreken. Val- of stootschade, diefstal en overige invloeden vallen buiten de fabrieksgarantie. iv. Bij fabrieksgarantie wordt de hardware binnen 20 werkdagen gerepareerd en teruggestuurd naar gebruiker. v. Gebruiker kan optioneel in afwachting van reparatie een leentoestel ontvangen, hiervoor wordt door ontwikkelaar borg in rekening gebracht. b. Software i. De ontwikkelaar garandeerd een beschikbaarheid van 99,9% van de applicaties zoals genoemd in artikel 3, gemeten over een periode van een jaar wordt door ontwikkelaar gegarandeerd. ii. Softwareproblemen worden binnen 1 werkdag door ontwikkelaar opgevolgd voor herstel. iii. Alle gegevens die door de gebruiker worden verzameld zijn eigendom van de gebruiker, deze data wordt voor een periode van tenminste 365 dagen door ontwikkelaar opgeslagen tijdens dagelijkse back- ups. iv. Deze back-ups kunnen middels het Fieldbox Ground Control worden besteld en opgehaald. c. Beveiliging i. Alle gegevens die worden verstuurd met of naar de Fieldbox worden versleuteld met een HTTPS-verbinding (een normale HTTP-verbinding met daarop een beveiliging), de zogenaamde Secure Sockets Layer, SSL-Verbinding, volgens een gecertificeerde SHA-256 versleuteling. Deze versleuteling wordt door de ontwikkelaar gegarandeerd. ii. Bij nodige updates, uitgevoerd door ontwikkelaar aan het systeem, zal ontwikkelaar 48 uur vooraf schriftelijk opgave te doen naar gebruiker en na goedkeuring van Team Fieldbox Nederland BV iii. Updates vinden alleen tussen 20:00 en 06:30, of in het weekend plaats. d. Datanetwerk i. Voor de beschikbaarheid van de dataverbinding wordt gebruik gemaakt van de netwerken van een Nederlandse providers ii. Het SLA van ontwikkelaar met betrekking tot bereik van het netwerk is gelijk aan de SLA van desbetreffende provider.

9 12. Implementatie & Support a. Team Fieldbox draagt zorg voor een passende implementatie door de locale Fieldbox Franchiser. b. In het geval van een support-vraag is er voor de eerste lijn is er een vraag-en-antwoord-gedeelte (FAQ-sectie, frequently asked questions) op de site: c. Als het antwoord daar niet te vinden is kan de gebruiker bellen met de Serviceen helpdesk van Team Fieldbox. De Service- en helpdesk is tussen 8:00 en 18:00 uur beschikbaar voor telefonische ondersteuning via , of via de chatfunctie van Fieldbox Ground Control, of via per via d. Als het er geen goed antwoord of oplossing is verkregen via de helpdesk dan zal de locale Fieldbox franchiser het behandelen in samenspraak met de technische supportafdeling van fieldbox ( Fieldbox IT Services ), totdat deze naar tevredenheid van de gebruiker is afgehandeld. 13. Trainingen a. Voor teams die Fieldbox gaan gebruiken zijn er verschillende trainingsprogramma s ontwikkeld. b. Trainingen aan team van Field Workers en de Team Leaders van de opdrachtgever, worden gegeven door en/of onder verantwoordelijkheid van de Fieldbox Franchiser. c. Trainingen kunnen uitsluitend worden gegeven door iemand met het predicaat Fieldbox Specialist. d. Een training kan plaatsvinden op basis van een bestelling van de klant. e. Na akkoord van Team Fieldbox wordt, binnen 1 week een training ingepland door de Fieldbox Franchiser. Nadere inlichtingen: Wenst u nadere inlichtingen dan kunt u zich wenden tot uw locale Fieldbox Franchiser of contact opnemen met het centrale telefoonnummer van Team Fieldbox: ,

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek)

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Aalsbergen 7 6942 SE Didam T: 0316 29 42 42 F: 084 00 32 755 E: info@comvio.nl Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Begrippen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: - Beschikbaarheid : het

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT

SERVICE LEVEL AGREEMENT SERVICE LEVEL EasyKiosk computerzuilen AGREEMENT Versie 01-2015 EasyKiosk Computerzuilen Handelsweg 15 5527 AL Hapert Nederland Telefoon: +31 (0)497 36 95 01 Web: www.easykiosk.nl E-mail: info@easykiosk.nl

Nadere informatie

CONTRACTVOORWAARDEN. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831.

CONTRACTVOORWAARDEN. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831. Inleiding Deze Contractvoorwaarden beschrijven de dienstverlening op het gebied van de ICT-dienstverlening

Nadere informatie

Snel Starten! Yes Telecom, zakelijk de beste keuze. Dé Business Provider

Snel Starten! Yes Telecom, zakelijk de beste keuze. Dé Business Provider Snel Starten! Yes Telecom, zakelijk de beste keuze Dé Business Provider Verlies of diefstal van uw mobiele telefoon Wanneer u uw telefoon bent verloren of wanneer uw telefoon is gestolen, is het van belang

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT BLUEWATER

SERVICE LEVEL AGREEMENT BLUEWATER SERVICE LEVEL AGREEMENT BLUEWATER Overeenkomst tussen Stream BV & 30 mei 2012 Status: Definitief, versie 1.1 Pagina 1 van 21 VERSIEHISTORIE Versie Datum Wijzigingen 1.1 30-05-2012 Definitieve

Nadere informatie

Voorwaarden Visma Software BV Softwaredienst

Voorwaarden Visma Software BV Softwaredienst Voorwaarden Visma Software BV Softwaredienst Algemeen 1. Visma Software BV geeft bij wijze van dienstverlening op afstand toegang tot en verstrekt gebruiksrechten betreffende de functionaliteit van haar

Nadere informatie

Emeni V.O.F. ALGEMENE VOORWAARDEN VERKOOP EN DIENSTVERLENING

Emeni V.O.F. ALGEMENE VOORWAARDEN VERKOOP EN DIENSTVERLENING A. ALGEMENE BEPALINGEN artikel 1. Definities en begrippen Emeni: de vennootschap onder firma Emeni, gevestigd aan de Krekelberg 82, 4708 KP Roosendaal (KvK-nummer 20089131), de gebruikster van deze algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en zijn opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015 Artikel: 1 Definities 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Colani.nl. gevestigd te Geertruidenberg, mede handelend onder de handelsnamen

Nadere informatie

Service Level Agreement Sensus BPM Cloud

Service Level Agreement Sensus BPM Cloud Service Level Agreement Sensus BPM Cloud 1 Cloud Dienstverlening Algemeen Deze Service Level Agreement (SLA) is van toepassing op alle door Sensus-methode B.V. afgesloten Cloud overeenkomsten, en beschrijft

Nadere informatie

D e o b j e c t i e v e z a k e n p a r t n e r i n t e le c o m m u n i c a t i e DIENSTENMENU

D e o b j e c t i e v e z a k e n p a r t n e r i n t e le c o m m u n i c a t i e DIENSTENMENU D e o b j e c t i e v e z a k e n p a r t n e r i n t e le c o m m u n i c a t i e DIENSTENMENU BTC TELECONSULT, DE MICHELINSTER IN DE TELECOMMARKT Als u lekker wilt gaan eten heeft u keuze uit een groot

Nadere informatie

V20120702. 1 Definities. Pagina 1 van totaal 12

V20120702. 1 Definities. Pagina 1 van totaal 12 SOFTWARE LICENTIE OVEREENKOMST INZAKE VABI ELEMENTS SOFTWARE MODULES V20120702 Leverancier bereid is om aan Gebruiker een niet-exclusieve Licentie te verlenen op de Software op basis van de in deze software

Nadere informatie

Service Level Agreement Cloud dienstverlening

Service Level Agreement Cloud dienstverlening Service Level Agreement Cloud dienstverlening DELTACARE B.V. Rijnstraat 495b 5215 EJ 's Hertogenbosch T 073-6444 666 F 073-6444 664 info@deltacare.nl www.deltacare.nl Copyright 2011, Deltacare B.V. Alle

Nadere informatie

Voorwaarden Repper-account

Voorwaarden Repper-account Voorwaarden Repper-account Versie 1 3 2014 Toepasselijkheid 1. De bepalingen in deze overeenkomst zijn onlosmakelijk verbonden met de algemene voorwaarden van leverancier. Bij tegenstrijdigheid tussen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie februari 2015 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Mach3Builders Versie AV.v.1/2011

ALGEMENE VOORWAARDEN. Mach3Builders Versie AV.v.1/2011 ALGEMENE VOORWAARDEN Mach3Builders Versie AV.v.1/2011 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN...1 1.1 TOEPASSELIJKHEID...1 1.2 DEFINITIES...1 1.3 OVEREENKOMSTEN...1 1.4 MEDEWERKING/INFORMATIEPLICHT OPDRACHTGEVER...2

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie februari 2015 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie februari 2015 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E BUSINESS, als leverancier van de software en diensten;

Nadere informatie

2.2. Overeenkomst. Contractnummer: 2014.xxx. Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS

2.2. Overeenkomst. Contractnummer: 2014.xxx. Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS V 2.2 Overeenkomst Contractnummer: 2014.xxx Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS Passie voor GEO! Auteursrecht Deze publicatie is een

Nadere informatie

Jij ook? Algemene Voorwaarden

Jij ook? Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Geldig vanaf januari 2014 1 Algemene Voorwaarden BlinktUit Artikel 1: Definities 1.1 Content: alle content die de Klant heeft geplaatst of wenst te plaatsen op de Website/Webshop,

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

Product beschrijving

Product beschrijving Product beschrijving Versie : Juli 2014 Xelion BV. Niets uit deze dienstbeschrijving mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden op welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Xelion

Nadere informatie

ONLINE-OFFICE Dienstbeschrijving en SLA. versie 5.2

ONLINE-OFFICE Dienstbeschrijving en SLA. versie 5.2 ONLINE-OFFICE Dienstbeschrijving en SLA versie 5.2 Gilze, augustus 2014 Definities Algemene Voorwaarden Beschikbaarheid Customer Support Leverancier Opdrachtgever Dit zijn de voorwaarden die van toepassing

Nadere informatie

Product beschrijving

Product beschrijving Product beschrijving Versie : Juli 2014 Xelion BV. Niets uit deze dienstbeschrijving mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden op welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Xelion

Nadere informatie

EXACT ONLINE VOORWAARDEN

EXACT ONLINE VOORWAARDEN EXACT ONLINE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Exact Online Voorwaarden en in de Exact Online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Versie 30 juni 2015

Algemene Voorwaarden. Versie 30 juni 2015 Algemene Voorwaarden Versie 30 juni 2015 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen MediaCT en haar klanten en prospects. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA) / Dossier afspraken en procedures (DAP)

Service Level Agreement (SLA) / Dossier afspraken en procedures (DAP) (SLA) / Dossier afspraken en procedures (DAP) www.cobra.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Service Level Agreement 3 2.1 Definities 3 2.2 Inleiding 5 2.2.1 Doel 5 2.2.2 Samenhang 5 2.2.3 Beheer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. ITsyndicaat. Versie AV.v.1/2015

ALGEMENE VOORWAARDEN. ITsyndicaat. Versie AV.v.1/2015 ALGEMENE VOORWAARDEN ITsyndicaat Versie AV.v.1/2015 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN... 1 1.1 TOEPASSELIJKHEID... 1 1.2 DEFINITIES... 1 1.3 BEVESTIGING... 2 1.4 AANBIEDINGEN... 2 1.5 OVEREENKOMSTEN... 2 1.6 MEDEWERKING/INFORMATIEPLICHT

Nadere informatie