ALGEMENE VOORWAARDEN - TEAM FIELDBOX NEDERLAND BV (ontwerp versie 1-24 februari 2015) - in depot gelegd: KvK, onder nummer:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN - TEAM FIELDBOX NEDERLAND BV (ontwerp versie 1-24 februari 2015) - in depot gelegd: KvK, onder nummer: 62636758"

Transcriptie

1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangebracht door deelnemers en leden van Team Fieldbox. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. 1. Team Fieldbox a. Fieldbox in een geregistreerd merknaam van Juno International Ltd., en in licentie gegeven aan Team Fieldbox Nedereland BV. b. Producten en diensten van Fieldbox kunnen uitsluitend verkocht worden door mensen die lid zijn van Team Fieldbox. Mensen van Team Fieldbox beschikken over het predicaat Certified Fieldbox Specialst, en kunnen franchisenemers ( Fieldbox Franchiser), resellers ( Official Fieldbox Resellers ) of de Master Franchisenemer zijn. c. Deelnemers en leden van Team Fieldbox kunnen in Nederland uitsluitend worden aangewezen door de Master Franchisenemer: Team Fieldbox Nederland BV, Wilhelminalaan 19, 6721 ER Bennekom, telefoonnummer: , d. Deelnemers en leden van Team Fieldbox staan vermeld op de website: 2. Het tot stand komen van overeenkomsten a. Op de verkoop van producten en diensten van Fieldbox zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. b. Inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever worden expliciet van de hand gewezen. c. Overeenkomsten komen schriftelijk tot stand, dit kan ook per elektronische mail plaatsvinden. 3. Producten a. De Fieldbox tablet i. Fieldbox is een toestel, inclusief onderstaande toebehoren, waarop door de ontwikkelaar de Fieldbox applicatie ( toepassing ) is geïnstalleerd. ii. Het toestel betreft een 7 tablet PC met Wi-Fi en 3G verbinding, ingebouwde camera en touchscreen. De tablet vn Fieldbox zit in een beschermende behuizing ( casing ), verder is er een oplader voor netstroom en een oplader voor de auto. iii. Inclusief SIM-kaart met unlimited internet only abonnement van een Nederlandse provider met uniek IMEI-nummer. iv. Optioneel wordt een Autohouder voor de Fieldbox tablet bijgeleverd. v. Producten worden geleverd binnen 5 werkdagen, nadat de betaling van een pro-forma factuur is ontvangen. b. De Fieldbox toepassingen.

2 i. De toepassing van Fieldbox betreft de Fieldbox Basisapplicatie zoals die is geïnstalleerd op het toestel, zoals genoemd in artikel 3.a., en levert functionaliteit: geplande service-tickets weergeven, werkinformatie, GPS lokatie opslaan, tijd registreren naar aanleiding van GPS-lokatie, materialen opslaan, werkinformatie opslaan, foto s en video s maken en uploaden, documenten inzien, digitale handtekening, versturen van digitaal geconverteerde werkbonnen per . ii. Fieldbox kan gebruikt worden door iemand die daarvoor geautoriseerd is, en de rechten Field Worker heeft. iii. Optioneel kan de module Kilometerregistratie worden gebruikt. Deze module levert functionaliteit: Google Maps navigatie, het registreren van gereden Kilometers met de bedrijfsauto van de klant. Gereden Kilometers worden volgens specificatie van de Belastingdienst geregistreerd, zoals dit is geregeld in artikel 13bis Wet loonbelasting. iv. Optioneel kan de module Kassa worden aangezet. Deze module levert functionaliteit: het verwerken en berekenen van alle ingevoerde gegevens op de ticket naar een factuur. v. Optioneel kan de module Betalingen worden toegevoegd. Deze module ondersteund betalen op lokatie via ideal, PIN-betalingen en betalingen door middel van Creditcard. c. De toepassing, zoals genoemd in artikel 3.b.iv (kassa) en 3.b.v (betalingen) kan op basis van een bestelling van de klant. d. Na akkoord van Team Fieldbox kan een Fieldbox basisapplicatie beschikken over meer functies. e. Elke extra module wordt geleverd binnen 5 werkdagen, nadat de betaling van een pro-forma factuur is ontvangen.

3 4. Fieldbox Ground Control, online planboard voor het plannen van Fieldworkers. a. Standaard voor levering van een Fieldbox tablet wordt door Team Fieldbox een Fieldbox Ground Control ingesteld voor de klant. Fieldbox Ground Control is een online planboard dat gebruikt kan worden door iemand die daarvoor geautoriseerd is, en de rechten Team Leader heeft. b. Ground Control werkt via een internetbrowser zoals Chrome, Internet Explorer of Firefox. c. Ground Control levert functionaliteit waaronder: het inplannen van werkorders voor Field Workers die Fieldbox gebruiken. d. Belangrijke onderdelen binnen het Fieldbox Planboard is de filter: behoefd planning of reeds ingepland. e. De planner kan de per ticket de werkzaamheden toewijzen aan Fieldworkers, verbruiksmaterialen-, documenten-, en berichten toevoegen. f. Nieuwe Servicemeldingen, met de nieuwe meldingen app Fieldbox-On-The-Go App, Eigen App (zie ook volgende artikel, artikel 5), die in het veld gegenereerd worden worden automatisch toegevoegd als een nieuwe service-ticket dat planning behoefd (behoefd planning). g. Elke kilometerregistratie, of kilometerregistratie-overzichten worden automatisch per verzonden aan de gebruiker met de rechten Team Leader. 5. Een Eigen App, de Fieldbox-On-The-Go App a. De Fieldbox-On-The-Go App is een white label product. Dit betekent dat deze app voor de klant wordt gepersonaliseerde door Team Fieldbox, met de huisstijlkenmerken, teksten, afbeeldingen en logo s van de opdrachtgever, tot een Eigen App. b. Met deze app van de klant kunnen nieuwe meldingen zoals bestellingen, klachten en storingen die in het veld gegenereerd inschieten als een nieuwe service-ticket dat planning behoefd, in Fieldbox Ground Control (behoefd planning). c. De eigen app kan na productie worden gedownload op de volgende wijzen: i. de App Store van Apple voor iphone en ipad, ii. of Android Market / Google Market voor Android Smart Phones. d. De Eigen App, zoals genoemd in artikel 4.c.i. (App Store) en 4.c.ii (Android) kan op basis van een bestelling van de klant. e. Met de productie van een Eigen App zal binnen 5 werkdagen worden gestart, nadat de betaling van een pro-forma factuur is ontvangen. f. Na akkoord van Team Fieldbox wordt de Eigen App, binnen 4 weken geproduceerd, en online gebracht.

4 6. Integratie a. Fieldbox beschikt over een online integratieplatform met virtuele stekkers ten behoeve van het koppelen van Fieldbox met diverse andere software. b. De virtuele stekkers, API s genaamd (application programming interface) wordt online gehost op een server van Fieldbox. c. Ten behoeve van de integratie dient een integratieplan te worden gemaakt door een iemand die beschikt over het predicaat Certified Fieldbox Expert. d. Het integratieplan dient te worden opgesteld in het Engels, volgens de richtlijnen van Team Fieldbox. Deze richtlijnen zijn volgens gangbare projectmethode voor software ontwikkeling, Agile Scrum. e. De koppeling kan uitsluiten worden gemaakt door een iemand die beschikt over het predicaat Certified Fieldbox Expert. f. Nadat deze koppeling is gemaakt zal de Certified Fieldbox Expert, de integratie dienen te autorizeren door een Certified Fieldbox Master. g. Pas na autorisatie kan de integratie in de productie-omgeving worden gebracht. h. De integratie, zoals genoemd in artikel 5.a t/m 5.g kan op basis van een bestelling van de klant. Na akkoord van Team Fieldbox wordt de integratie op basis van het projectplan gerealiseerd. 7. Maatwerk, Fieldbox-Op-Maat a. Fieldbox kan op maat gemaakt worden volgens het programma Fieldbox-Op-Maat. b. Ten behoeve van maatwerk dient een beschrijving te worden gemaakt door iemand die beschikt over het predicaat Certified Fieldbox Expert. c. Het maatwerkplan dient te worden opgesteld in het Engels, volgens de richtlijnen van Team Fieldbox, dat is vastgelegd in Fieldbox Code for Customized Development. Deze richtlijnen zijn volgens gangbare projectmethode voor software ontwikkeling, Agile Scrum. d. Tijdens het ontwikkelproces wijst de opdrachtgever iemand aan die de rol van Product Owner op zich neemt. e. De Product Owner is iemand die beschikt over het predicaat Certified Fieldbox Expert, en kan dezelfde persoon zijn die de maatwerkbeschrijving heeft gemaakt. f. Maatwerk kan alleen worden gemaakt door iemand die beschikt over het predicaat Certified Fieldbox Master. g. Pas na autorisatie door de Product Owner kan het maatwerk in de productie-omgeving worden gebracht. h. Maatwerk, zoals genoemd in artikel 6.a t/m 6.g kan op basis van een bestelling van de klant. Na akkoord van Team Fieldbox wordt het maatwerk op basis van het projectplan gerealiseerd.

5 8. Integer gebruik van SIM-kaarten a. Het is de gebruiker niet toegestaan zonder toestemming van ontwikkelaar wijzigingen of toevoegingen (waaronder ook geldt toepassing ) in de configuratie van Fieldbox aan te brengen of de SIM-kaart te vervangen of in een ander toestel te plaatsen. b. Het is distributeur niet toegestaan reparaties en/of onderhoudswerkzaamheden aan de Fieldbox te (doen laten) verrichten anders dan door de ontwikkelaar. c. Gebruiker is in het kader van technische controles verplicht op eerste verzoek van ontwikkelaar de Fieldbox aan distributeur te overhandigen. d. Ingeval van diefstal of vermissing is ontwikkelaar gehouden om de desbetreffende Fieldbox tablet te blokkeren. e. Het Fieldbox-toestel heeft een uniek IMEI-nummer en dat nummer is gekoppeld aan de SIM- kaart, zodoende zal deze SIM-kaart alleen functioneert op het geleverde Fieldbox-toestel. f. De gebruiker van de Fieldbox applicatie heeft bij ontwikkelaar en distributeur een uniek gebruikersnummer en dat nummer is gekoppeld aan de door ontwikkelaar geleverde SIM-kaart, zodoende zal de Fieldbox alleen functioneren met door ontwikkelaar geleverde SIM-kaart. g. Indien gebruiker (of derden) zonder medeweten of toestemming van ontwikkelaar wijzigingen aan de Fieldbox doorvoert (toestel en/of toepassing) dan vervalt de kwaliteitsgarantie zoals genoemd in artikel 6 en is ontwikkelaar gerechtigd de werking van de Fieldbox (toestel en/of toepassing) te blokkeren, zonder dat de overeengekomen abonnementsperiode met de distributeur komt te vervallen.

6 9. Verzekering a. Het is mogelijk om de hardware producten, zoals genoemd in artikel 3, bij aankoop te voorzien van een verzekering. b. Verzekering wordt afgegeven door de Master Franchiser, Team Fieldbox Nederland B.V.. c. Bij verzekering garandeerd de verzekeraar in het geval van schade, storing, of diefstal dat de gebruiker binnen 4 uur ter plaatse weer beschikt over een een werkend toestel. d. Verzekeringen zijn uitsluitend mogelijk indien Fieldbox ook de hardware, het Fieldbox Device levert. e. Verzekering is uitsluitend geldig indien de gebruiker een contract aangaat van telkens 36 maanden. f. Nadat een Fieldbox device 36 maanden in gebruik is, wordt deze automatisch vervangen door nieuwe hardware. g. Deze verzekering geldt voor elke plaats in Nederland, Nederlands grondgebied. h. Fieldbox geeft service, reparatie of vervanging van de hardware inclusief de Fieldbox basisapplicatie of de Fieldbox Maatwerkapplicatie, inclusief alle bestelde modules (zoals bijvoorbeeld: Kassa en Betalingen). i. Looptijd. De looptijd van de verzekering is de looptijd van het contract. j. Verzekering geldt op hardware dat stuk is gegaan door technische gebreken, val-, stootschade en weg is bij diefstal. k. Bij schade dient de gebruiker dit door Team Fieldbox te laten controleren. l. Bij diefstal dient gebruiker aangifte te doen bij de politie en daarvan het officiële rapport aan Team Fieldbox toe te zenden. m. De verzekering bestaat uit 3 delen: i. Hardware (indien van toepassing) zoals in dit artikel beschreven, ii. Beschikbaarheid van de basis-applicatie (software), iii. Het behoud van data bij rampspoed bij Fieldbox, middels deelname aan de collectieve Escrowregeling, zie ook het volgende artikel, 10. Collectieve Escrow-regeling.

7 10. Collectieve Escrow-regeling en Continuïteit van de applicaties bij rampspoed a. Opdrachtgevers van Fieldbox die kiezen voor de Fieldbox Verzekering maken automatisch gebruik van de Collectieve Escrow regeling. b. Deze regeling gaat direct van kracht in elke situatie waarin de ontwikkelaar (Juno International Ltd.) en Team Fieldbox Nederland BV niet langer in staat is de continuïteit te waarborgen (bijvoorbeeld door faillissement, het niet realiseren van de kwaliteitsgarantie of beveiligingsproblemen). c. In een dergelijk geval behoudt elke andere partij het recht op continuïteit, dat is gegarandeerd door een Escrow Agent. d. De Escrow Agent is Escrow Alliance BV te Haarlem. e. Producten en intellectuele eigendommen zoals genoemd in artikel 1 worden in een situatie geschetst in artikel 8.a direct door Team Fieldbox BV overgenomen -of vise versa- op basis van een escrowregeling. f. In het geval van ramspoed zoals hier boven genoemd worde de rechten en plichten worden overgenomen volgens een Collectieve Escrow Overeenkomst tussen ontwikkelaar en Team Fieldbox, waarvan de deelnemende opdrachtgevers een afschrift ontvangen. g. De ontwikkelaar dient vier maal per jaar opnieuw de meest recente versie van haar producten, en de database zoals genoemd in artikel 3 in Depot te laten nemen door de Escrow Agent. Het bewijs hiervan levert de Escrow Agent, aan elke deelnemer van de collectieve escrow regeling.

8 11. Service Level Agreement, kwaliteitsafspraken a. Fabrieksgarantie i. Standaard hebben hardware producten, zoals genoemd in artikel 3 een fabrieksgarantie van 1 jaar. ii. Fabrieksgarantie wordt afgehandeld door ontwikkelaar, al dan niet via de fabrikant(en) van de hardware. iii. Fabrieksgarantie geldt alleen op hardware dat stuk is door technische gebreken. Val- of stootschade, diefstal en overige invloeden vallen buiten de fabrieksgarantie. iv. Bij fabrieksgarantie wordt de hardware binnen 20 werkdagen gerepareerd en teruggestuurd naar gebruiker. v. Gebruiker kan optioneel in afwachting van reparatie een leentoestel ontvangen, hiervoor wordt door ontwikkelaar borg in rekening gebracht. b. Software i. De ontwikkelaar garandeerd een beschikbaarheid van 99,9% van de applicaties zoals genoemd in artikel 3, gemeten over een periode van een jaar wordt door ontwikkelaar gegarandeerd. ii. Softwareproblemen worden binnen 1 werkdag door ontwikkelaar opgevolgd voor herstel. iii. Alle gegevens die door de gebruiker worden verzameld zijn eigendom van de gebruiker, deze data wordt voor een periode van tenminste 365 dagen door ontwikkelaar opgeslagen tijdens dagelijkse back- ups. iv. Deze back-ups kunnen middels het Fieldbox Ground Control worden besteld en opgehaald. c. Beveiliging i. Alle gegevens die worden verstuurd met of naar de Fieldbox worden versleuteld met een HTTPS-verbinding (een normale HTTP-verbinding met daarop een beveiliging), de zogenaamde Secure Sockets Layer, SSL-Verbinding, volgens een gecertificeerde SHA-256 versleuteling. Deze versleuteling wordt door de ontwikkelaar gegarandeerd. ii. Bij nodige updates, uitgevoerd door ontwikkelaar aan het systeem, zal ontwikkelaar 48 uur vooraf schriftelijk opgave te doen naar gebruiker en na goedkeuring van Team Fieldbox Nederland BV iii. Updates vinden alleen tussen 20:00 en 06:30, of in het weekend plaats. d. Datanetwerk i. Voor de beschikbaarheid van de dataverbinding wordt gebruik gemaakt van de netwerken van een Nederlandse providers ii. Het SLA van ontwikkelaar met betrekking tot bereik van het netwerk is gelijk aan de SLA van desbetreffende provider.

9 12. Implementatie & Support a. Team Fieldbox draagt zorg voor een passende implementatie door de locale Fieldbox Franchiser. b. In het geval van een support-vraag is er voor de eerste lijn is er een vraag-en-antwoord-gedeelte (FAQ-sectie, frequently asked questions) op de site: c. Als het antwoord daar niet te vinden is kan de gebruiker bellen met de Serviceen helpdesk van Team Fieldbox. De Service- en helpdesk is tussen 8:00 en 18:00 uur beschikbaar voor telefonische ondersteuning via , of via de chatfunctie van Fieldbox Ground Control, of via per via d. Als het er geen goed antwoord of oplossing is verkregen via de helpdesk dan zal de locale Fieldbox franchiser het behandelen in samenspraak met de technische supportafdeling van fieldbox ( Fieldbox IT Services ), totdat deze naar tevredenheid van de gebruiker is afgehandeld. 13. Trainingen a. Voor teams die Fieldbox gaan gebruiken zijn er verschillende trainingsprogramma s ontwikkeld. b. Trainingen aan team van Field Workers en de Team Leaders van de opdrachtgever, worden gegeven door en/of onder verantwoordelijkheid van de Fieldbox Franchiser. c. Trainingen kunnen uitsluitend worden gegeven door iemand met het predicaat Fieldbox Specialist. d. Een training kan plaatsvinden op basis van een bestelling van de klant. e. Na akkoord van Team Fieldbox wordt, binnen 1 week een training ingepland door de Fieldbox Franchiser. Nadere inlichtingen: Wenst u nadere inlichtingen dan kunt u zich wenden tot uw locale Fieldbox Franchiser of contact opnemen met het centrale telefoonnummer van Team Fieldbox: ,

Kenmerken Nomadesk Software

Kenmerken Nomadesk Software Kenmerken Nomadesk Software DATABEVEILIGING Versleutelde lokale schijf Nomadesk creëert een veilige virtuele omgeving, een Vault, op uw lokale harde schijf. Alle mappen en bestanden opgeslagen op de Vault

Nadere informatie

Enkele handige tips bij het beoordelen van clouddienstvoorwaarden. en Service Level Agreements

Enkele handige tips bij het beoordelen van clouddienstvoorwaarden. en Service Level Agreements Service Level Agreement tips Enkele handige tips bij het beoordelen van clouddienstvoorwaarden en Service Level Agreements Service Level Agreements SLA s komen onder meer voor als basis van veel clouddiensten.

Nadere informatie

Dienstbeschrijving I AM Connect 1 Platform

Dienstbeschrijving I AM Connect 1 Platform CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 Verkoop@cbgconnect.nl Dienstbeschrijving I AM Connect 1 Platform Versie: 1 Maand: juli 2015 Versie: 1.0 Maand: april 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Sporter

SportCTM 2.0 Sporter SportCTM 2.0 Sporter APP Inloggen Dotcomsport heeft ter ondersteuning van de dagelijkse praktijk ook een APP ontwikkeld, om data invoer te vereenvoudigen. Deze APP ondersteunt de onderdelen; Agenda (invoer

Nadere informatie

ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE

ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE Auteur Gerard Huis in 't Veld Datum 10 februari 2017 Versie 1.0 1 Inleiding Dit document biedt een toelichting op de elektronische handtekening die wordt geleverd

Nadere informatie

Feature checklist NeMO 5 Android

Feature checklist NeMO 5 Android Feature checklist NeMO 5 Android PCA Mobile 2014 Feature Omschrijving Opmerkingen Algemene kenmerken Mobile Only NeMO5 voor Android is een Native Android Applicatie (app) Cloud Vereist geen lokale of gehoste

Nadere informatie

Knab Verzekeren gebruiksvoorwaarden

Knab Verzekeren gebruiksvoorwaarden Knab Verzekeren gebruiksvoorwaarden Knab Verzekeren gebruiksvoorwaarden Wie zijn wij? De app wordt je aangeboden door Knab Verzekeren, een handelsnaam van Knab Advies en Bemiddeling N.V. Knab Verzekeren

Nadere informatie

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT

SERVICE LEVEL AGREEMENT SERVICE LEVEL AGREEMENT 5612 AJ EINDHOVEN T: 040-2390741 F: 040-2390742 E: info@centis-backup.eu w: www.centis-backup.eu 1. INHOUDSOPGAVE 1. Inhoudsopgave......2 2. Definities....2 3. Beveiliging......3

Nadere informatie

HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE

HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE Via onze SonicWALL Secure Remote Access Appliance is het mogelijk om vanaf thuis in te loggen op de RDS omgeving van CuraMare. Deze handleiding beschrijft de inlogmethode

Nadere informatie

Online urenportal. Gebruikershandleiding voor medewerker

Online urenportal. Gebruikershandleiding voor medewerker Online urenportal Gebruikershandleiding voor medewerker Versie: 1.0/2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Uitgangspunt van deze handleiding... 3 Minimale eisen bij gebruik van de webportal... 3 Ondersteuning/support...

Nadere informatie

AdmInbox. Installatie Scan Plug-in

AdmInbox. Installatie Scan Plug-in AdmInbox Installatie Scan Plug-in Doel van deze handleiding De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden om daarmee optimaal aan te sluiten bij de specifieke bedrijfsomstandigheden

Nadere informatie

Intramed OnLine instellen en gebruiken. Voor Android tablet of telefoon

Intramed OnLine instellen en gebruiken. Voor Android tablet of telefoon Intramed OnLine instellen en gebruiken Voor Android tablet of telefoon Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen...1 1.1 Toegang tot inlogportalen...1 Hoofdstuk 2 Basic account...3 2.1 Microsoft Remote Desktop

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Introductie Meta. Hoofdstuk 2 Mobiel apparaat. 2.1 Land/regio 2.2 Datum/tijd Hoofdstuk 3 Meta-installatie

Hoofdstuk 1 Introductie Meta. Hoofdstuk 2 Mobiel apparaat. 2.1 Land/regio 2.2 Datum/tijd Hoofdstuk 3 Meta-installatie Magister Meta Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Introductie Meta 2 Hoofdstuk 2 Mobiel apparaat 4 2.1 Land/regio 4 2.2 Datum/tijd 4 Hoofdstuk 3 Meta-installatie 6 Hoofdstuk 4 Android/iOS functionaliteit Meta 9

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Toestelschade en Toestel Totaal Service

Aanvullende Voorwaarden Toestelschade en Toestel Totaal Service Aanvullende Voorwaarden Toestelschade en Toestel Totaal Service Aanvullende Voorwaarden Toestelschade en Toestel Totaal Service KPN B.V. versie juli 2009 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN..........................................

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Servicedesk

Dienstbeschrijving Servicedesk Monteba IT Solutions is een diensten bedrijf. We richten ons primair op het onderhoud en installatie van computers, internet en telefonie. Om de dienstverlening te stroomlijnen maakt onze Servicedesk gebruik

Nadere informatie

Intramed OnLine instellen en gebruiken. Voor Android tablet of telefoon

Intramed OnLine instellen en gebruiken. Voor Android tablet of telefoon Intramed OnLine instellen en gebruiken Voor Android tablet of telefoon Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen...1 1.1 Toegang tot inlogportalen...1 Hoofdstuk 2 Basic account...3 2.1 Microsoft Remote Desktop

Nadere informatie

IFECTIVE KNOWLEDGE FRAMEWORK

IFECTIVE KNOWLEDGE FRAMEWORK IFECTIVE KNOWLEDGE FRAMEWORK Eenvoudig informatie beheren en vinden Er is veel informatie over een onderwerp of klant. Het blijft echter lastig om de informatie te bundelen en gemakkelijk terug te vinden.

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement 1 Algemene bepalingen 1.1 Partijen Deze Service Level Agreement (verder te noemen: SLA) is een overeenkomst die is gesloten tussen: WAME BV, gevestigd te Enschede aan de Deurningerstraat

Nadere informatie

NOTA. Inhoud. Stuurgroep Informatica 2014-12-09. ICT-Richtlijn

NOTA. Inhoud. Stuurgroep Informatica 2014-12-09. ICT-Richtlijn FACULTEIT THEOLOGIE EN RELIGIEWETENSCHAPPEN SINT-MICHIELSSTRAAT 4 BUS 3100 3000 LEUVEN DATUM C.C. 2014-12-09 NOTA TAL BLZ. ICT-Richtlijn Aanvullend aan de universitaire gedragslijn 1, waar elk personeelslid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 - Doelstelling

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 - Doelstelling Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden staan de rechten en plichten van diegene die gebruik maken van de MiessAgenda via de MiessAgendaApp ( applicatie ) of de website MiessAgenda.nl ( website

Nadere informatie

I AM. Totaalcommunicatie. Dienstbeschrijving

I AM. Totaalcommunicatie. Dienstbeschrijving Totaalcommunicatie Dienstbeschrijving Document historie Versie Toelichting Auteur Datum 1.0 Initiële versie RoutIT B.V. 09-03-2015 1.1 Aanpassing met vast toestel RoutIT B.V. 09-11-2016 2 1. Inhoud 1.

Nadere informatie

App4Broker : uw nieuwe app!

App4Broker : uw nieuwe app! App4Broker : uw nieuwe app! Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave 1. U GEBRUIKT MYBROKER AL... 3 1.1. APP4BROKER DOWNLOADEN OP UW TABLET... 3 1.2. INSTALLATIE VAN HET CERTIFICAAT... 4 2. U HEEFT NOG NOOIT MET

Nadere informatie

Handleiding Vodafone Cloud

Handleiding Vodafone Cloud Handleiding Vodafone Cloud Hoe installeer ik Vodafone Cloud op mijn mobiel? 1. Download de app op je toestel via de Appstore. Gebruik de zoekterm Vodafone Cloud. 2. Zodra de app geïnstalleerd is klik je

Nadere informatie

ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA. versie 2.0

ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA. versie 2.0 ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA versie 2.0 Gilze, februari 2014 Definities Algemene Voorwaarden Beschikbaarheid Customer Support Dienst FIFO Kantooruren Opdrachtgever Klantapparatuur Maximale Hersteltijd

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Introductie Meta. Hoofdstuk 2 Mobiel apparaat. Hoofdstuk 3 Meta-installatie. Hoofdstuk 4 Android/iOS functionaliteit Meta

Hoofdstuk 1 Introductie Meta. Hoofdstuk 2 Mobiel apparaat. Hoofdstuk 3 Meta-installatie. Hoofdstuk 4 Android/iOS functionaliteit Meta Meta voor Hoofdstuk 1 Introductie Meta Hoofdstuk 2 Mobiel apparaat 2.1 Land/regio 2.2 Datum/tijd Hoofdstuk 3 Meta-installatie Hoofdstuk 4 Android/iOS functionaliteit Meta 4.1 Starten 4.2 Inzien gegevens

Nadere informatie

Project Veilige Data Opslag

Project Veilige Data Opslag 10 goede redenen Sla al uw foto s veilig op Sla al uw films veilig op Sla al uw muziek veilig op Sla al uw documenten, Excel, Word, etc, etc veilig op Deel de data met uw huisgenoten Opslag van alle soorten

Nadere informatie

Account In jouw beveiligde online account kan je overal en altijd evenementen en ticketproducten aanmaken en beheren.

Account In jouw beveiligde online account kan je overal en altijd evenementen en ticketproducten aanmaken en beheren. Account Account In jouw beveiligde online account kan je overal en altijd evenementen en ticketproducten aanmaken en beheren. Live chat In jouw account kan je direct vragen stellen aan onze specialisten.

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 Android/iOS functionaliteit Meta

Hoofdstuk 4 Android/iOS functionaliteit Meta Hoofdstuk 1 Introductie Hoofdstuk 2 Mobiel apparaat 2 4 2.1 Land/regio 4 2.2 Datum/tijd 4 Hoofdstuk 3 -installatie Hoofdstuk 4 Android/iOS functionaliteit 4.1 Starten 6 9 9 4.2 Inzien gegevens 11 4.3 Navigatie

Nadere informatie

Bijlage IV - Programma van Eisen

Bijlage IV - Programma van Eisen Bijlage IV - Programma van Eisen In deze bijlage vindt u alle eisen die Opdrachtgever stelt aan de gevraagde oplossing. Met uw Inschrijving op deze opdracht accepteert u onvoorwaardelijk de hieronder gestelde

Nadere informatie

BRUIKLEENOVEREENKOMST / GEBRUIKSVOORWAARDEN ICT APPARATUUR

BRUIKLEENOVEREENKOMST / GEBRUIKSVOORWAARDEN ICT APPARATUUR BRUIKLEENOVEREENKOMST / GEBRUIKSVOORWAARDEN ICT APPARATUUR De Hogeschool van Amsterdam in deze vertegenwoordigd door Naam : verder te noemen de werkgever en Naam : Personeelsnummer : HvA-ID : Organisatie-eenheid

Nadere informatie

NOKIA BEPERKTE FABRIEKSGARANTIE VOOR NOKIA WINDOWSTELEFOON

NOKIA BEPERKTE FABRIEKSGARANTIE VOOR NOKIA WINDOWSTELEFOON NOKIA BEPERKTE FABRIEKSGARANTIE VOOR NOKIA WINDOWSTELEFOON LET OP! Deze beperkte fabrieksgarantie ( Garantie ) geldt alleen voor authentieke Nokia-producten met Windowstelefoon die zijn verkocht via geautoriseerde

Nadere informatie

Dainamics Webdesign - Contract Onderhoudsabonnement

Dainamics Webdesign - Contract Onderhoudsabonnement Dainamics Webdesign - Contract Onderhoudsabonnement Waarom onderhoud van je WordPress website? WordPress websites zijn flexibel en betrouwbaar. WordPress is een open source programma. Dat betekent dat

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

Office 365 installeren. Office 365 installeren voor leerkrachten

Office 365 installeren. Office 365 installeren voor leerkrachten Office 365 installeren Office 365 installeren voor leerkrachten informaticadienst@sint-rembert.be Scholengroep Sint-Rembert v.z.w. 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 3 2 Inleiding... 5 3 Office installeren

Nadere informatie

Handleiding Ritty-App

Handleiding Ritty-App Handleiding Ritty-App Installatie: U kunt de Ritty-App eenvoudig installeren door de deze te downloaden in de Apple Store of de Google Playstore. Let op dat je je automatische updates aan hebt staan of

Nadere informatie

Service Level Agreement Cloud dienstverlening

Service Level Agreement Cloud dienstverlening Service Level Agreement Cloud dienstverlening DELTACARE B.V. Rijnstraat 495b 5215 EJ 's Hertogenbosch T 073-6444 666 F 073-6444 664 info@deltacare.nl www.deltacare.nl Copyright 2011, Deltacare B.V. Alle

Nadere informatie

Leza biedt gebruikers de mogelijkheid om pc s, laptops en servers te back-uppen en back-ups te herstellen.

Leza biedt gebruikers de mogelijkheid om pc s, laptops en servers te back-uppen en back-ups te herstellen. LEZA ONLINE BACKUP Servicedefinitie 1. Data-encryptie 2. Beveiligde internetverbinding 3. Datacenter 4. Recovery 5. Richtlijnen reactietijden & bereikbaarheid 6. Controle Back-up 7. Onderhoudswerkzaamheden

Nadere informatie

Implementatiemodellen online werken

Implementatiemodellen online werken Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED www.ictaccountancy.nl Twee uitersten: 1. Software en gegevens lokaal 2. Software en gegevens bij ASP aanbieder Eerst begrippen voor de beeldvorming.. De begrippen

Nadere informatie

ProduPlus. Wat is ProduPlus

ProduPlus. Wat is ProduPlus ProduPlus Wat is ProduPlus ProduPlus is een machine monitoring systeem welke ook functies heeft voor order registratie, product data beheer en preventief onderhoud. ProduPlus is ontwikkeld voor gebruik

Nadere informatie

Dienstbeschrijving IP One Dash app

Dienstbeschrijving IP One Dash app Dienstbeschrijving IP One Dash app Auteur: Marketing Datum: 05-08-2015 Versie: 1.0 Aantal bladen: 10 Nummer: 1054 2 P a g i n a Inhoud 1 Algemeen... 4 1.1 Wat is de Dash app... 4 1.2 Inloggen... 4 1.3

Nadere informatie

Introductie Werken met Office 365

Introductie Werken met Office 365 Introductie Werken met Office 365 Een introductie voor gebruikers Inhoud Inleiding... 4 Aanmelden bij Office 365... 4 Werken met Office 365 Outlook... 5 Werken met Outlook 2007/2010... 5 Werken met de

Nadere informatie

NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING. 3.2.1. Eigenschappen knop

NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING. 3.2.1. Eigenschappen knop Handleiding NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING 1. Introductie 2. Configureren en bestellen 3. Sjabloon (categorieën en descriptors) 3.1 Lijst sjablonen 3.2 Sjablonen bewerken 3.2.1. Eigenschappen knop 4. Analyseren

Nadere informatie

2. Wat kost HBO GO? HBO GO is onderdeel van het HBO Pakket. Daarom betaalt u er niets extra voor.

2. Wat kost HBO GO? HBO GO is onderdeel van het HBO Pakket. Daarom betaalt u er niets extra voor. Q&A HBO GO Versie: 0 Versie: 1 Datum: 27 april 2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Algemeen Instellingen Problemen oplossen

Nadere informatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie Everything4Office ProjectManager Software voor Project Management Snel te implementeren Inpasbaar in uw situatie Economisch zeer verantwoord Everything4Office Software, Tolnasingel 1, 2411 PV Bodegraven

Nadere informatie

Sharpdesk Mobile V1.1 Gebruikershandleiding

Sharpdesk Mobile V1.1 Gebruikershandleiding Sharpdesk Mobile V1.1 Gebruikershandleiding Voor de iphone SHARP CORPORATION April 27, 2012 1 Inhoudsopgave 1 Overzicht... 3 2 Ondersteunde besturingssystemen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3 Installatie

Nadere informatie

KraamZorgCompleet OnLine instellen en gebruiken. Voor Android tablet of telefoon

KraamZorgCompleet OnLine instellen en gebruiken. Voor Android tablet of telefoon KraamZorgCompleet OnLine instellen en gebruiken Voor Android tablet of telefoon Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen...1 1.1 Toegang tot inlogportalen...1 Hoofdstuk 2 Basic account...3 2.1 Microsoft Remote

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Servicedesk

Dienstbeschrijving Servicedesk Monteba IT Solutions is een diensten bedrijf. We richten ons primair op het onderhoud en installatie van computers, internet en telefonie. Om de dienstverlening te stroomlijnen maakt onze Servicedesk gebruik

Nadere informatie

DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT

DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT Service Level Agreement (SLA) - BC Online Boekhouden Artikel 1. Definities Leverancier: BusinessCompleet.nl

Nadere informatie

Als u dit pakket installeert verklaart u zich akkoord met onderstaande leveringsonderhouds-

Als u dit pakket installeert verklaart u zich akkoord met onderstaande leveringsonderhouds- Als u dit pakket installeert verklaart u zich akkoord met onderstaande leveringsonderhouds- en licentievoorwaarden: Met het installeren van de demo-versie doet u geen bestelling en gaat u geen enkele financiële

Nadere informatie

Gebruikershandleiding MobiDM

Gebruikershandleiding MobiDM Gebruikershandleiding MobiDM Gebruikershandleiding voor versie 3.6.2 Versie 1.0 INHOUDSOPGAVE 1. DE MOBIDM PORTAL.... 2 1.1. INLOGGEN... 2 1.2. WACHTWOORD VERGETEN?... 2 2. TOESTELBEHEER.... 3 2.1. OS-AFHANKELIJKE

Nadere informatie

Hosting & support contract

Hosting & support contract Hosting & support contract FOCUSTOOL TRACK YOUR GOALS & BEHAVIORS 1. Inleiding FocusTool biedt online software voor het bijhouden van voortgang op doelen en gedrag voor teams.om meer grip te krijgen op

Nadere informatie

Inleiding. Wil je hier meer over weten klik dan op de onderstaande link voor het introductie filmpje. http://www.youtube.com/watch?

Inleiding. Wil je hier meer over weten klik dan op de onderstaande link voor het introductie filmpje. http://www.youtube.com/watch? Inhoud Inleiding... 1 Aanmelden bij Office 365... 2 Werken met Office 365 Outlook... 2 Agenda delen... 2 Gedeelde agenda inzien... 2 Gedeelde postbus inzien... 2 Een handtekening instellen... 3 Conversatieweergave

Nadere informatie

1. Het Online platform

1. Het Online platform www.festplanner.nl FEST is een route optimalisatie programma. Het helpt bij het weergeven van optimale routes over meerdere adressen en het neemt de planning uit handen. Inhoud 1. het Online platform...

Nadere informatie

INSTRUCTIEDOCUMENT ORGANISATIEBEHEERDER SMART 2

INSTRUCTIEDOCUMENT ORGANISATIEBEHEERDER SMART 2 INSTRUCTIEDOCUMENT ORGANISATIEBEHEERDER SMART 2 (Versie 1.0) In dit document wordt de werking uitgelegd van het beheer van organisatiegegevens en gebruikers in SMART 2. Het gaat stap voor stap hierdoor

Nadere informatie

Handleiding Zakelijk Beheer

Handleiding Zakelijk Beheer Handleiding Beheer 1 Handleiding Beheer - April 2011 Handleiding Beheer Indien u een zakelijk abonnement heeft bij Telfort, kunt u automatisch gebruik maken van zakelijk beheer. Hieronder vindt u een instructie

Nadere informatie

Handleiding gebruik Vtlb-calculator

Handleiding gebruik Vtlb-calculator Handleiding gebruik Vtlb-calculator Inleiding De Vtlb-calculator is een programma gemaakt voor Windows. Bent u een Apple gebruiker, zie uitleg onder aan de pagina. Let op! In Windows 10 wordt standaard

Nadere informatie

Je kunt nu inloggen in je eigen medewerker gegevens in Talent & Salaris (web), verder te noemen TSS.

Je kunt nu inloggen in je eigen medewerker gegevens in Talent & Salaris (web), verder te noemen TSS. Handleiding inloggen Talent en Salaris (web) Je kunt nu inloggen in je eigen medewerker gegevens in Talent & Salaris (web), verder te noemen TSS. Hiervoor typ je in het webadres van je browser het volgende

Nadere informatie

Inhoud. Installatie Algemeen Gebruik Techniek App beëindigen/blokkeren

Inhoud. Installatie Algemeen Gebruik Techniek App beëindigen/blokkeren Inhoud Installatie Algemeen Gebruik Techniek App beëindigen/blokkeren LET OP! Vul alleen uw gegevens in wanneer de adresregel begint met dit https://www.mijnnvd.nl. Alleen dan weet u zeker dat u inlogt

Nadere informatie

Beveiligingsbeleid Perflectie. Architectuur & Procedures

Beveiligingsbeleid Perflectie. Architectuur & Procedures Beveiligingsbeleid Perflectie Architectuur & Procedures 30 november 2015 Versiebeheer Naam Functie Datum Versie Dimitri Tholen Software Architect 12 december 2014 0.1 Dimitri Tholen Software Architect

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Startscherm trainer

SportCTM 2.0 Startscherm trainer SportCTM 2.0 Startscherm trainer Inloggen Webapplicatie Via inlog.dotcomsport.com kun je in inloggen op de webapplicatie van het SportCTM. Wij adviseren onderstaande browsers Windows: Internet Explorer,

Nadere informatie

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice SnelStart Stappenplan SBR btw-aangifte met SnelStart 12 Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Inleiding Vanaf 1 januari 2014 is het verplicht om de btw-aangifte te versturen volgens de Standard Business Reporting

Nadere informatie

Voor gebruikers van de Ricoh Smart Device Connector: Het apparaat configureren

Voor gebruikers van de Ricoh Smart Device Connector: Het apparaat configureren Voor gebruikers van de Ricoh Smart Device Connector: Het apparaat configureren INHOUDSOPGAVE 1. Voor alle gebruikers Inleiding...3 Hoe werkt deze handleiding?...3 Handelsmerken...4 Wat is Ricoh Smart

Nadere informatie

WiFi2Connect. Ontzorgt de horeca

WiFi2Connect. Ontzorgt de horeca WiFi2Connect HorecaConnect voor uw horeca onderneming. Wat biedt u dat? HorecaConnect biedt u het gemak van pinnen met IP pinnen, snel telefoneren met IP telefonie, een goede beveiliging met IP beveiliging

Nadere informatie

Databeveiliging en Hosting Asperion

Databeveiliging en Hosting Asperion Databeveiliging en Hosting Asperion www.asperion.nl info@asperion.nl Het Asperion Datacenter Uw gegevens veilig en professioneel bewaard Administraties bevatten vertrouwelijke informatie en daar moet vanzelfsprekend

Nadere informatie

1456B ÉÉN OPROEP, MEERDERE MANIEREN OM TE ANTWOORDEN MULTI-USER GATEWAY VOOR APPARTEMENTENCOMPLEXEN

1456B ÉÉN OPROEP, MEERDERE MANIEREN OM TE ANTWOORDEN MULTI-USER GATEWAY VOOR APPARTEMENTENCOMPLEXEN MONITOR SMARTPHONE EN TABLET GSM-TELEFOON VASTE TELEFOON 1456B ÉÉN OPROEP, MEERDERE MANIEREN OM TE ANTWOORDEN VOOR APPARTEMENTENCOMPLEXEN Passion.Technology. Design. VANAF MONITOR BEANTWOORD OPROEPEN ZOALS

Nadere informatie

Containermanagement. Fotobijschrift Schematisch overzicht WinConsyst WMSbeheersoftware. Pagina 28 van 39

Containermanagement. Fotobijschrift Schematisch overzicht WinConsyst WMSbeheersoftware. Pagina 28 van 39 Containermanagement Met de functionele WinConsyst WMS-beheersoftware verkrijgt u een multifunctioneel platform dat schaalbaar is u een groeimodel biedt voor de toekomst. U gebruikt alleen die functionaliteit

Nadere informatie

INSTALLEREN 1. Mobiele telefoon Siilo is nog niet beschikbaar op tablets of pc. Dat verandert in de toekomst. Momenteel kunt u met een Android - of ee

INSTALLEREN 1. Mobiele telefoon Siilo is nog niet beschikbaar op tablets of pc. Dat verandert in de toekomst. Momenteel kunt u met een Android - of ee HANDLEIDING 09/2016 INSTALLEREN 1. Mobiele telefoon Siilo is nog niet beschikbaar op tablets of pc. Dat verandert in de toekomst. Momenteel kunt u met een Android - of een Apple telefoon de app installeren.

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 2 Inleiding Lancom biedt haar klanten reeds sinds 2007 de mogelijkheid om te gaan werken van uit een Cloud model waarbij de servers in een datacenter van Lancom

Nadere informatie

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit Microsoft Office 365 voor bedrijven Remcoh legt uit Beter samenwerken, ook onderweg Starten met Office 365 is starten met het nieuwe werken. Met Office 365 heeft u namelijk de mogelijkheid om altijd en

Nadere informatie

Contict Drive Versie 3.0 Laatst herzien: juni 2016

Contict Drive Versie 3.0 Laatst herzien: juni 2016 Contict Drive Versie 3.0 Laatst herzien: juni 2016 Inhoudsopgave 1. Welkom bij Contict Drive!... 2 2. Aan de slag met Contict Drive... 3 2.1 Registreren... 3 2.2 Een Vault aanmaken... 4 2.3 Contict Drive

Nadere informatie

Voorwaarden en definities supportovereenkomst

Voorwaarden en definities supportovereenkomst Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Definities 2 2.1 Remote support 2 2.2 Spoedeisend correctief onderhoud 2 2.3 Bereikbaarheid 2 2.4 Updates 2 2.5 Lay-outs aanpassen 3 2.6 Rapportage 3 2.7 Consult online

Nadere informatie

Zarafa Email en Agenda

Zarafa Email en Agenda Pagina 1 van 6 Zarafa Email en Agenda Altijd en overal kunnen beschikken over je email, een up-to-date agenda en al je contactpersonen? Direct een mailtje terug kunnen sturen? Een nieuwe afspraak kunnen

Nadere informatie

Office 365 versus Online Werkplek

Office 365 versus Online Werkplek Office 365 versus Online Werkplek Datum: 4 juni 2017 Versie: 1.0 2017 Kology Kology Huis ter Heideweg 58 3705 LZ Zeist T. +31 30 890 48 50 E. info@kology.nl W. www.kology.nl Inhoudsopgave 1 Wat is Microsoft

Nadere informatie

Waarom Webfysio? www.webfysio.nl - team@webfysio.nl

Waarom Webfysio? www.webfysio.nl - team@webfysio.nl Uw cliënt verdient toch maatwerk zorg? Waarom Webfysio? Uw eigen online en blended maatwerk zorgpakketten aanbieden Uw cliënten ondersteunen met online agenda, notificaties en herinneringen Direct online

Nadere informatie

Welkom bij Teleservice Connect Mobile

Welkom bij Teleservice Connect Mobile Welkom bij Teleservice Connect Mobile Inhoud Welkom bij Teleservice Connect Mobile Welkom bij Teleservice Connect Mobile 3 Buitenland 10 2 Met 4 stappen klaar voor gebruik Snel starten Over voicemail 4

Nadere informatie

cloudoplossingen 105 mm 105 mm 90 mm 97 mm 97 mm Spreedbox Whitepaper security sendin.nl/spreedbox

cloudoplossingen 105 mm 105 mm 90 mm 97 mm 97 mm Spreedbox Whitepaper security sendin.nl/spreedbox cloudoplossingen 105 mm 105 mm 90 mm 97 mm 97 mm Spreedbox Whitepaper security sendin.nl/spreedbox Spreedbox De Spreedbox is een device waarmee u met collega s en cliënten kunt samenwerken en communiceren.

Nadere informatie

Handleiding beginnen met Calculus VIP. Datum December 2016 Calculus Software

Handleiding beginnen met Calculus VIP. Datum December 2016 Calculus Software Handleiding beginnen met Calculus VIP Datum December 2016 Auteur Calculus Software Inhoudsopgave Waarom Calculus VIP?... 3 Gemakkelijk... 3 Veilig... 3 Technische voorwaarden gebruik Calculus VIP... 3

Nadere informatie

Privacy beleid. Algemeen

Privacy beleid. Algemeen Privacy beleid Algemeen In dit Privacy beleid wordt beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verzamelen, gebruiken en delen persoonsgegevens om de websites van JaMa Media, zoals Mijnkoopwaar

Nadere informatie

Berichtenapp iwmo en ijw (verkorte instructie)

Berichtenapp iwmo en ijw (verkorte instructie) Berichtenapp iwmo en ijw (verkorte instructie) Met de berichtenapp van VNG kunt u nu snel en makkelijk Wmo- en Jeugdzorg-berichten versturen en ontvangen. Dit kan met je internetbrowser (https://berichtenapp.vng.nl)

Nadere informatie

Supportdesk Pro Basis Instructie

Supportdesk Pro Basis Instructie Supportdesk Pro Basis Instructie Inhoudsopgave 1 Supportdesk Pro 2 1 Inleiding 2 2 Werkwijze 2 2 Zaken 3 2.1 Introductie 3 2.2 Zaken beheren 3 2.3 Handmatig invoeren zaken basis 4 2.4 Verwerken zaken 4

Nadere informatie

Service Level Agreements

Service Level Agreements Service Level Agreements Support / Helpdesk Voor vragen of problemen kan u zich steeds wenden tot de helpdesk. De SLA contracten geven u hierbij echter garanties en een duidelijke omkadering wat er wel

Nadere informatie

Handleiding Office 365

Handleiding Office 365 Handleiding Office 365 Document: Handleiding Office 365 Datum: 2-6-2016 Versie: 0.2 Auteur: Stefan de Vries en Ingrid de Bont Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Aanmelden bij Office 365... 4 3 Navigeren

Nadere informatie

Handleiding. Voor gebruikers van VSS Family. Postbus AA Zwijndrecht. Molenvliet 1B 3335 LH Zwijndrecht

Handleiding. Voor gebruikers van VSS Family. Postbus AA Zwijndrecht. Molenvliet 1B 3335 LH Zwijndrecht Postbus 49 3330 AA Zwijndrecht Molenvliet 1B 3335 LH Zwijndrecht Tel 078 610 77 00 Email info@verkerk.com http://www.verkerkgroep.nl Handleiding Voor gebruikers van VSS Family Auteur /K. Korporaal Datum

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

Dienstbeschrijving. New Day at Work Online workspace of the future! Page 1

Dienstbeschrijving. New Day at Work Online workspace of the future! Page 1 Dienstbeschrijving New Day at Work Online workspace of the future! Page 1 Contents 1.0 Inleiding... 3 2.0 Workspace 365... 4 2.1 Drie type gebruikers van Workspace 365... 4 1. Office Medewerker... 4 2.

Nadere informatie

CREËER UW EIGEN ONLINE WERKPLEK MET WORKSPACE 365

CREËER UW EIGEN ONLINE WERKPLEK MET WORKSPACE 365 CREËER UW EIGEN ONLINE WERKPLEK MET WORKSPACE 365 Workspace 365 Creëer uw eigen online werkplek Tegenwoordig werken veel medewerkers via verschillende devices. Hierdoor is er steeds meer behoefte aan een

Nadere informatie

VERGELIJKING RITREGISTRATIESYSTEMEN

VERGELIJKING RITREGISTRATIESYSTEMEN VERGELIJKING RITREGISTRATIESYSTEMEN Algemeen LEVERANCIERS Accredis Aps Productnaam Hoofddoelgroep Accredis A1 Small Business/ / Overheid APS Connect / Overheid Business Rit registratie Small Business/

Nadere informatie

owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden

owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden official Solution Partner of owncloud Jouw bestanden in de cloud Thuiswerken, mobiel werken en flexwerken neemt binnen organisaties steeds grotere

Nadere informatie

SiteCam Webcam Hosting Services. Prijsstelling en Aanvraagformulier

SiteCam Webcam Hosting Services. Prijsstelling en Aanvraagformulier SiteCam Webcam Hosting Services Prijsstelling en Aanvraagformulier Introductie: SiteCam Hosting Services is ontwikkeld door WebcamCenter om onze klanten de mogelijkheid te bieden op een eenvoudige wijze

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Artis en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding Tropaz app voor zelfmeetcliënten

Gebruikers Handleiding Tropaz app voor zelfmeetcliënten Gebruikers Handleiding Tropaz app voor zelfmeetcliënten 1/13 Groene Hart Diagnostisch Centrum (GHDC) Bleulandweg 3 2803 HG Gouda Telefoon: 0182-570237 E-mail: zelfmeten@ghdc.nl www.trombosedienstgouda.nl

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN iphone Service Den Bosch, Phone Repairs. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt bedoeld met:

ALGEMENE VOORWAARDEN iphone Service Den Bosch, Phone Repairs. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt bedoeld met: ALGEMENE VOORWAARDEN iphone Service Den Bosch, Phone Repairs Identiteit van de ondernemer iphone Service Den Bosch / Phone Repairs Bezoekadres: Ploossche hof 13, 5233 HA s-hertogenbosch Telefoonnummer:

Nadere informatie

Voorbeelden en mogelijkheden rondom het delen van bestanden/foto s

Voorbeelden en mogelijkheden rondom het delen van bestanden/foto s Voorbeelden en mogelijkheden rondom het delen van bestanden/foto s Versie 21 april 2017 Er zijn tegenwoordig steeds meer mogelijkheden als het gaat om het delen van bestanden en foto s met anderen, waarbij

Nadere informatie

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Inhoud 1. Note... 2 2. Inhoud van de verpakking... 2 3. Product Aanzicht... 3 4. Opstarten en afsluiten... 4 5. Desktop... 5 6. Knoppen... 5 7. Het APK Scherm... 6 8. Systeem instellingen... 6 9. Installeren,

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA) Versie: Ultimate

Service Level Agreement (SLA) Versie: Ultimate Service Level Agreement (SLA) Versie: Ultimate Wat is een Service Level Agreement (hierna SLA) Een SLA is een afspraak die duidelijk maakt aan de opdrachtgever en de opdrachtnemer wat er van beide partijen

Nadere informatie

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services Dienstbeschrijving voor Efficon Shared Services Datum: 7 juni 2012 Versie: 1.0 Uitgebracht door: 4Minds Services & Solutions Adres Duwboot 5 Email: support@4minds.nl Website: www.4minds.nl Support: 030-221

Nadere informatie

Taxis Pitane voor iphone / ipad

Taxis Pitane voor iphone / ipad Taxis Pitane voor iphone / ipad gebruikershandleiding Censys BV - Eindhoven Voorwoord Censys BV is erkend Apple iphone software ontwikkelaar en heeft eveneens zijn Taxis Pitane voor iphone 3G/3GS/4 versie

Nadere informatie