AANMELDING NIEUWE LEERLINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANMELDING NIEUWE LEERLINGEN"

Transcriptie

1 Telefoon: januari 2013 In dit nummer: Zending Personele zaken Nieuwjaarswens Aanmelding Welkom Maandregel Schoolcommissie Schoonmaak Kerk/School/Gezin Oudergesprekken CITO Ouderbijdrage Zwemgeld Gevonden Wintersport School op Seef Gebedsgroep Nieuwsbrief Mail Overblijven Tot slot Kalender Vakantierooster ZENDING In afgelopen periode hebben we gespaard voor het opzetten van een kliniek in Ethiopië. Hiervoor is 850,00 opgehaald. Bedankt voor het sparen. In de komende periode sparen we voor het doel dat gekoppeld is aan de themaweek Kerk/School/Gezin. Het zendingsdoel is een project van Trans World Radio. Dit is een kinderprogramma dat wordt uitgezonden in Noord India. In de afgelopen periode hebben de kinderen 304,60 meegebracht. Hartelijk dank daarvoor! PERSONELE ZAKEN JARIG 17 januari Zwanet Muilwijk 25 januari Harriët van der Plas 5 februari Dick de Koning 11 februari Nellie Prins Van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst! NIEUWJAARSWENS De eerste schoolweek zit er al weer op! De kinderen en leerkrachten zijn uitgerust en met plezier weer aan het werk gegaan. We wensen ieder een mooi en gezegend 2013! AANMELDING NIEUWE LEERLINGEN Op woensdag 30 januari houden we open huis van tot uur. Ouders kunnen zich oriënteren op de schoolkeuze voor hun kind. We verzorgen een rondleiding door de school en nemen een kijkje in de groepen 1 en 2. Er is koffie voor de ouders en limonade voor de kinderen. Ook ouders die al hebben ingeschreven en waarvan hun kind in het voorjaar op school komt, zijn hartelijk welkom. Al tijdens het open huis worden kinderen ingeschreven, zowel van ouders die hun eerste kind aanmelden als van ouders die al kinderen op school hebben. Ouders die hun eerste kind aanmelden hebben een kort kennismakings- /intakegesprek met de schoolleiding. s Avonds is er van tot uur opnieuw gelegenheid om leerlingen in te schrijven en om intakegesprekken te voeren. Ook is er een rondleiding, echter door de lege school. We vinden het prettig wanneer u in uw omgeving aandacht vraagt voor het open huis en de aanmelding. Vaak realiseren ouders zich niet dat het moment van inschrijving voor hun nog jonge kind al is aangebroken. Voor onze planning is het belangrijk dat kinderen die vóór 1 oktober jaar zijn, worden ingeschreven.

2 pagina 2 WELKOM Wij heten de volgende nieuwe leerling van harte welkom: groep 1C: Ákos Vámos, Fenne Vlot, Thijs van de Wetering groep 1D: Jedidja van Houwelingen, Jens de Rover MAANDREGEL De komende weken staat de volgende regel centraal: STOP DENK..DOE. DE SCHOOLCOMMISSIE Zoals u wellicht weet is onze school per 1 augustus 2012 bestuurlijk gefuseerd met Tri Via. Vanaf die datum vormt TriVia het bevoegd gezag over 8 protestants-christelijke scholen uit Hardinxveld-Giessendam, Schoonrewoerd, Zederik en Zijderveld, met ruim 1650 leerlingen en 170 personeelsleden in vaste dienst. Mede als gevolg van deze bestuurlijke fusie zal TriVia nog beter in staat zijn om de belangen van ons protestants Christelijk onderwijs in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden te behartigen. Ten gevolge van deze fusie heeft elke school een schoolcommissie die voornamelijk als taak heeft het geven van advies aan de directie van de betreffende school. Dit advies heeft vooral betrekking op: - de identiteit van de school (voorheen taak van de identiteitscommissie) - het personeelsbeleid - het geven van advies op het gebied van onderwijs, organisatie en financieel beleid - bestuursvoordrachten doen De taak om bestuursvoordrachten te doen en om als contactpunt met ouders te fungeren is belangrijk om ervoor te zorgen dat de relatie tussen verenging en leden in stand blijft. Het oude bestuur heeft 3 leden bereid gevonden zich in te zetten als schoolcommissielid van de Rehobothschool. Zij zijn voor een periode van 2x 4 jaar benoemd. De leden van de schoolcommissie zijn nu: Erna Wiersma, Janneke den Uil en Janka van Dijke Wij horen graag van u bij vragen en of opmerkingen in het belang van onze kinderen op de Rehobothschool! Mijn naam is Erna Wiersma. Ik ben getrouwd met Marten, samen hebben we drie kinderen waarvan Jonathan en Ruben op de Rehobothschool zitten. Ik ben overblijfmoeder en wil me nu ook gaan inzetten voor de schoolcommissie. Verder zie je mij wel eens bij de Rinnah want daar werk ik als vrijwilligster. Kerkelijk zijn wij verbonden aan de Christengemeente. Ik ben Janneke den Uil, 46 jaar, getrouwd met Kees. Moeder van Hanna (19), Nathan (17), Eva (14) en Lukas (7). Kerkelijk leven wij mee in de PKN. Naast de zorg voor mijn gezin ben ik als vrijwilligster aktief bij oa. dagboerderij "de Hoeff"en logeerhuis "de Ark". Ook ben ik overblijfmoeder en lid van de gebedsgroep van de Rehobothschool. Mijn naam is Janka van Dijke. Ik ben getrouwd met Alex en samen hebben wij drie kinderen: Joost, Merel en Tijs. De jongste zit nog op de Rehobothschool. Wij zijn kerkelijk meelevend in de PKN. Drie dagen in de week ben ik aan het werk als docent Nederlands op de Calvijn in Hardinxveld-Giessendam. Voorheen zat ik in het bestuur, nu hoop ik me voor de school in te kunnen zetten binnen de Schoolcommissie.

3 pagina 3 SCHOONMAAKAVONDEN In januari zullen de eerste schoonmaakavonden van het jaar zijn. In onderstaand schema kunt u zien wanneer de schoonmaakavonden in januari en in juni zijn. Het is mogelijk dat de contactouder van uw kind u hiervoor benadert. Uw medewerking wordt zeer op prijs gesteld. Vele handen maken licht werk! Dinsdag 15 januari cluster 1 (groep 1A/2A, 1B/2B, 1C, 1D en 2C) Woensdag 16 januari cluster 3 (groep 5B/7B, 6A/7A en 6A/6B) Donderdag 17 januari cluster 2 (groep 3A, 3B, 4A en 4B) Donderdag 17 januari cluster 4 (groep 5A, 6B/8B, 6C en 8A) Maandag 24 juni cluster 2 (groep 3A, 3B, 4A en 4B) Dinsdag 25 juni cluster 3 (groep 5B/7B, 6A/7A en 6A/6B) Woensdag 26 juni cluster 4 (groep 5A, 6B/8B, 6C en 8A) Donderdag 27 juni cluster 1 (groep 1A/2A, 1B/2B, 1C, 1D en 2C) KERK/SCHOOL/GEZIN In de week van 21 t/m 27 januari staat het thema Dank U wel! centraal in het kader van. Aan dit thema zal gedurende deze week op verschillende manieren aandacht gegeven worden: vertellen van Bijbelverhalen, maken van werkjes en aanleren van liederen. Aan het eind van de week wordt op zondag 27 januari het thema afgesloten met een kerkdienst in de verschillende kerken. Tijdens deze diensten zal ook het thema Dank U wel! centraal staan. Hieronder kunt u lezen in welke kerken de diensten zijn: 9.30 uur: Hervormde Kerk (oude kerk; Peulenstraat) 9.30 uur Hervormde Kerk (nieuwe kerk; Nieuweweg) 9.30 uur Gereformeerde Kerk (Stationsstraat) 9.30 uur Nederlands Gereformeerde Kerk (Hervormd Centrum) uur Hervormde Kerk Giessen-Oudekerk uur Christengemeente (Breedeway 1) Tevens is er op zaterdagavond 26 januari om uur een uurtje zingen in de Hervormde Kerk aan de Peulenstraat. Tijdens dit zanguurtje worden o.a. de liederen gezongen die de kinderen in de KSG-week hebben geleerd. Ook dit jaar staat er weer een project centraal waar we voor gaan sparen: stichting Trans World Radio een kinderprogramma dat wordt uitgezonden in Noord India. Tenslotte volgt hieronder het leesrooster van deze week: Maandag 21-1 Dinsdag 22-1 Woensdag 23-1 Donderdag 24-1 Vrijdag 25-1 Zaterdag 26-1 : Lucas 24:13-35: De Emmausgangers : 1 Samuel 1 en 2: 1-11: Geboorte van Samuel en loflied van Hanna : Lucas 17: 11-19: De tien melaatsen : Marcus 12: 41-44: Het penningske van de weduwe : Mattheus 18: 21-35: De onbarmhartige dienstknecht : 1 Thes. 5: 12-28: Het gedeelte van de weektekst

4 pagina 4 OUDERGESPREKKEN Op maandag 4 februari en donderdag 7 februari zijn er weer oudergesprekken. Deze gesprekken zullen met name gericht zijn op de leerresultaten. Bij de groepen 8 zullen dit schooladviesgesprekken zijn. Natuurlijk speelt ook het welbevinden van de kinderen een rol. Het rapport ontvangt u voorafgaand aan de gesprekken op vrijdag 1 februari. Ter voorbereiding op de gesprekken ontvangt u bij deze weer een vragenlijst, waarin u gesprekspunten kunt aangeven. De eerste ronde gesprekken is s middags van uur en de tweede ronde s avonds van uur tot uur. De gesprekken duren zoals gebruikelijk 10 minuten. U wordt verzocht op bijgaand formulier tenminste twee periodes aan te geven waarop u voor een gesprek kunt komen. Wij hopen op deze manier tot een evenwichtige verdeling te komen. Extra onder uw aandacht: voorheen hoefde u niets te doen tenzij u niet kon op een bepaald moment. Nu worden alle ouders ingedeeld n.a.v. hun wens op het ingeleverde formulier. Dus let op de bijlagen bij deze die we beiden graag uiterlijk donderdag 17 januari retour ontvangen. Wij hopen u de indeling voor de oudergesprekken 1 februari bekend te maken. De leerkracht van groep 1C, Nellie Prins, is op maandag niet aanwezig op school! Voor groep 1C zullen de gesprekken daarom zoveel mogelijk op donderdag plaatsvinden. CITO-EINDTOETS Op 5, 6 en 7 februari nemen de leerlingen van de groepen 8 deel aan de CITO -eindtoets. Het advies van de leerkrachten wordt in de oudergesprekken op maandag 4 en donderdag 7 februari al besproken met de ouders. De verwachting is dat het resultaat van de CITO-eindtoets dit advies zal bevestigen. Zorg er als ouders voor dat de kinderen op deze dagen uitgerust en ontspannen aan de slag kunnen, zodat ze kunnen laten zien wat ze kunnen. OUDERBIJDRAGE De factuur voor de ouderbijdrage is meegegeven met de leerlingen. De wetgever heeft bepaald dat de ouderbijdrage vrijwillig is. In de bijdrage zit echter ook het bedrag dat is verschuldigd voor het schoolreisje. Wanneer dit bedrag niet wordt voldaan kan uw kind niet deelnemen aan het schoolreisje. We hopen de ouderbijdrage spoedig te mogen ontvangen. Als u het niet kunt betalen neem dan contact op met de directeur van de school. Dan zoeken we samen naar een oplossing. ZWEMGELD Voor enkele leerlingen van groep 2 is de bijdrage voor het schoolzwemmen nog niet betaald. Wilt u in uw administratie nakijken of deze bijdrage al betaald is? GEVONDEN VOORWERPEN De mand met gevonden voorwerpen bij de administratie is weer tot de rand toe gevuld. Er zit van alles in: - jassen - rugtassen - sjaals - mutsen - sieraden - fietssleutels - schoenen - handschoenen - brooddoosjes. Wij bewaren deze spullen tot 15 januari. Is uw kind wat kwijt, kom dan even langs bij de administratie. Na 15 januari zoeken wij een goede bestemming voor deze voorwerpen. NAAR DE WINTERSPORT IN DE VOORJAARSVAKAN- TIE? Regelmatig komt het voor dat ouders vragen of zij op vrijdagmorgen al kunnen vertrekken naar de wintersport. Om daaraan enigszins tegemoet te komen hebben we besloten dat we op die dag vrijdag 22 februari een continurooster zullen draaien. We gaan om uur uit.

5 pagina 5 SCHOOL OP SEEF In de onderbouw maken wij gebruik van de Verkeerskalender. Elke maand lezen wij met de leerlingen een verhaal over verkeer. We praten hierover na en doen wat oefeningen. Verkeer is een vak dat vooral in de praktijk geleerd wordt. U begeeft zich als ouder dagelijks met uw kind in het verkeer. Daarom betrekken we u graag bij de besproken onderwerpen. Het weer heeft een grote invloed op ons gedrag in het verkeer. Kinderen zijn speels en dat kan gevaarlijke situaties opleveren. Vooral wanneer zij onvoorbereid op pad gaan tijdens sneeuw, gladheid of andere bijzondere weersomstandigheden. U kunt hiermee rekening houden als weggebruiker, maar ook als ouder, wanneer u met uw kind op pad gaat. Buitenspelen in de sneeuw bijvoorbeeld is leuk, maar sneeuw en gladheid zorgt ook voor een langere remweg voor auto s en fietsers. Sneeuwballen gooien naar ander verkeer of op de rijbaan sleeën is dan onverstandig. U kunt uw kind hier op wijzen. Ook zullen de kinderen bij gladheid zelf voorzichtiger moeten fietsen of zelfs een andere route moeten kiezen. Regen, harde wind of mist zorgen voor een slecht zicht op de weg. Het is belangrijk hier rekening mee te houden bij bijvoorbeeld de kledingkeuze. Een winterjas die licht van kleur of met reflecterende strepen is beter zichtbaar en dus veiliger. Een capuchon hoort strak om het hoofd te zitten, zodat de gebruiker goed naar links en rechts kan kijken. Goede verlichting is essentieel voor goede zichtbaarheid. De boodschap is dus: zorg dat je zelf goed ziet én gezien wordt en houdt rekening met het onvoorspelbare gedrag. PS: op kunt u een digitale versie van de verkeerskalender bekijken. Ook zijn er leuke interactieve oefeningen in de plaat verwerkt, die u thuis met uw kind kunt doen. Op de site staat ook andere informatie voor ouders. GEBEDSGROEP Iedere 2 weken komt de gebedsgroep samen om te bidden voor school en alles/ iedereen die daarbij hoort. Graag nodigen we jullie uit om ook een gebeds/ dankpunt te mailen naar Ook de kinderen kunnen dat doen via hun schoolmailadres of door het aan de leerkracht vragen. Een andere (anonieme) manier is om een briefje te adresseren aan de gebedsgroep en in de brievenbus van school te deponeren. Heeft iemand onder u leed te dragen? Laat hij bidden. Is iemand blij te moede? Laat hij lofzingen. Jak.5:13 NIEUWSBRIEF Data waarop de nieuwsbrieven verschijnen (onder voorbehoud): Wilt u de per mail ontvangen i.p.v. op papier? Stuur een mail naar: MAILTJE NAAR DE LEERKRACHT? Wanneer u wilt kunt u een mail naar de leerkracht van uw kind sturen. Het mailadres van leerkrachten is als volgt samengesteld: voornaam + eerste letter van de achternaam + rehobothschool.nl. Als voorbeeld:

6 pagina 6 OVERBLIJVEN De aanmelding voor het overblijven gaat via de administratie: 1. kinderen die op vaste dagen overblijven: via het aanmeldingsformulier 2. kinderen die incidenteel overblijven: op maandag voor uur (dit kan ook telefonisch: of per mail: Een overblijfkaart (met 10 strippen) is op maandagochtend, voor schooltijd, verkrijgbaar bij de administratie. Wij verzoeken u met nadruk uw kind op maandag voor uur op te geven, zodat wij kunnen zorgen voor voldoende overblijfkrachten voor die week. Dit is in het belang van alle kinderen die deelnemen. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk uw kind op een ander tijdstip op te geven. Wanneer uw kind opgegeven is voor het overblijven wordt het ook daadwerkelijk verwacht. Als uw kind niet komt, terwijl het opgegeven is, willen we u vragen dit door te geven aan school. Een kind mag niet zelf aangeven ergens anders heen te gaan. Wij hebben de verantwoording voor de kinderen en als een kind wel op de lijst staat en er niet is moeten wij achterhalen waar het kind is, dit geeft zorg en kost onnodig tijd. Alvast bedankt voor uw medewerking. Verdere informatie m.b.t. Tussenschoolse opvang (TSO) kunt u vinden in de informatiegids. Het hek op het onder- en bovenbouwplein blijft tot uur gesloten i.v.m. het overblijven. TOT SLOT Juich aard en dien de HEER met vreugde. Psalm 100 is een psalm die oproept om te juichen. Maar is dit wel een tijd om te juichen? Via de krant, televisie of internet hoor je vooral negatieve boodschappen. Berichten over bezuiniging, ontslag en geweld. Als je daar bij blijft stil staan, blijft er niet veel over om je vrolijk over te maken. Maar toch even terug naar die psalm uit de Bijbel. Lees die eens door en zet een streep onder de werkwoorden: juich, dien, kom, erken, kom, hef aan, breng hulde, prijs. Beide coupletten roepen je op om het te beamen: de HEER is goed. Het juichen is niet gericht op de eigen situatie, maar wil je juist vanuit jouw situatie, vanuit wat je bezig houdt, optillen naar God. Want Hij is je Maker en Hij zorgt voor je. De psalmist beschrijft dat zorgen voor als het weiden van zijn schapen door een herder. Waarbij Hij steeds op zoek gaat naar een voedzame plek, waarbij hij voor veiligheid zorgt, maar ook bewegingsvrijheid geeft aan zijn schapen. Hij is goed, zijn liefde gaat nooit voorbij en zijn trouw geldt niet alleen voor oude mensen. Maar ook voor jou en voor je kinderen. Dus juich je mee? Die trouw van God werkt ook door in mensen die Hem liefhebben. In behulpzame ouders op school en in de leerkrachten. En in de gebedsgroepen. Misschien wordt daarin nog wel nadrukkelijker duidelijk wat trouw inhoudt: tijd, aandacht en betrokkenheid. Soms kan dat net die knipoog zijn die kleur geeft aan een grauwe dag. Juist in tijden waarin weinig reden tot juichen is, kan dat zoveel betekenen voor een leerkracht, een kind, een moeder bij het schoolhek.

7 pagina 7 KALENDER JANUARI/FEBRUARI 2013 MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG Formulier gespreksavond inleveren kunst- en cultuurdag 30 Open Huis 31 1 rapport 1 4 gespreksavond 5 citotoets 6 citotoets 7 -gespreksavond -citotoets VAKANTIEROOSTER + EXTRA VRIJE DAGEN Voorjaarsvakantie maandag 25 februari t/m vrijdag 1 maart 2013 Biddag woensdag 13 maart 2013 Goede Vrijdag / Pasen vrijdag 29 maart en maandag 1 april 2013 Mei- en Hemelvaartvakantie maandag 29 april t/m vrijdag 10 mei 2013 Pinksteren maandag 20 mei 2013 Sportdag (groep 1 t/m 4 vrij) dinsdag 28 mei 2013 Schoolkamp woensdag 12 juni t/m vrijdag 14 juni 2013 Studiemorgen woensdag 19 juni 2013 Zomervakantie maandag 22 juli t/m vrijdag 30 augustus VAKANTIEROOSTER Het vakantierooster voor het schooljaar is nog niet vastgesteld. Van een aantal vakanties staat echter wel vast dat we het landelijk advies zullen volgen. We kunnen dan uitgaan van de volgende datums: Herfstvakantie maandag 21 oktober t/m vrijdag 25 oktober 2013 Kerstvakantie maandag 23 december 2013 t/m vrijdag 3 januari 2014 Voorjaarsvakantie maandag 17 februari t/m vrijdag 21 februari 2014

Collega juf Eva van der Zouwen is ziek als gevolg van haar zwangerschap en zij wordt op donderdag en vrijdag vervangen door juf Ans Bos.

Collega juf Eva van der Zouwen is ziek als gevolg van haar zwangerschap en zij wordt op donderdag en vrijdag vervangen door juf Ans Bos. Telefoon: 0184 612942 E-mail:info@rehobothschool.nl 6 december 2013 In dit nummer: Zending Personele zaken Welkom Hoofdluis Maandregel Continurooster en Nieuwjaar Ouderbijdrage Schooldammen Schoonmaak

Nadere informatie

21 juni 2013. Telefoon: 0184 612942 E-mail:info@rehobothschool.nl. In dit nummer: Zending Personele zaken Jarig

21 juni 2013. Telefoon: 0184 612942 E-mail:info@rehobothschool.nl. In dit nummer: Zending Personele zaken Jarig Telefoon: 0184 612942 E-mail:info@rehobothschool.nl 21 juni 2013 In dit nummer: Zending Personele zaken Jarig Nieuwsbrief Schoolreisje Overgang Themabijeenkomst Rapport en gespreksavond Schooltijden Laatste

Nadere informatie

nieuwsbrief 14 JANUARI 2016 TERUGBLIK

nieuwsbrief 14 JANUARI 2016 TERUGBLIK Telefoon: 0184 612942 E-mail:info@rehobothschool.nl 14 JANUARI 2016 In dit nummer: pagina 1: Terugblik Personele zaken Administratie Cito pagina 2: Gespreksavonden Aanmelding Ouderbijdrage MR pagina 3:

Nadere informatie

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari CBS De Regenboog Mars 1 Postbus 285 9600AG Hoogezand 0598-321031 december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender

Nadere informatie

Aan de ouders, Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van juni. Wij wensen u fijne dagen toe met Hemelvaart en Pinksteren.

Aan de ouders, Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van juni. Wij wensen u fijne dagen toe met Hemelvaart en Pinksteren. Schoolreisje groep 1 en 2 Aan de ouders, Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van juni. Wij wensen u fijne dagen toe met Hemelvaart en Pinksteren. Bijbelverhalen Week 22 en 23: Respect Inhoud: Over respectvol

Nadere informatie

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 Beste ouders en verzorgers, Wederom mag ik u met trots deze jaarplanner digitaal overhandigen. Dit schooljaar hebben we weer een prachtige digitale kalender met belangrijke

Nadere informatie

28 augustus 2015. Vreedzame school. Nieuw meubilair groep 3. Lydia

28 augustus 2015. Vreedzame school. Nieuw meubilair groep 3. Lydia 28 augustus 2015 Vreedzame school Inmiddels zitten de eerste weken er weer op en zijn alle groepen goed begonnen. U heeft in de informatiefolders van de verschillende groepen kunnen lezen dat er in de

Nadere informatie

Weesp, 9 september 2016

Weesp, 9 september 2016 Weesp, 9 september 2016 Inhoud - Start nieuwe schooljaar - Nieuw schoolrooster - Informatieavonden - Reminder studiedag 25 september - Schoolgids - Uitbreiding kindgesprekken - Het grote project - Aanmelden

Nadere informatie

O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat RE Goes Verkorte schoolgids

O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat RE Goes Verkorte schoolgids Verkorte schoolgids 2013-2014 O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat 1 4461 RE Goes 0113-214568 Hierbij ontvangt u de belangrijkste informatie uit de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. De

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. nr augustus 2017

NIEUWSBRIEF. nr augustus 2017 NIEUWSBRIEF nr. 1 23 augustus 2017 In deze nieuwsbrief: Nieuwe collega: Daniëlle Informatieavonden Afstemmingsgesprekken Vreedzame school Verlofaanvragen Ziek melden Schoolreis groep 1-2 Het goede doel

Nadere informatie

Iedereen hartelijk welkom in dit nieuwe schooljaar! We hopen dat jullie en u allen heerlijk zijn uitgerust. Het is fijn om iedereen weer te zien!

Iedereen hartelijk welkom in dit nieuwe schooljaar! We hopen dat jullie en u allen heerlijk zijn uitgerust. Het is fijn om iedereen weer te zien! Nieuwsbrief Radarschool Jan Wouter van den Doel 31 augustus 2015 Jaargang 17 nr. 1 Website: www.jwvddoel.nl E mail :info@jwvddoel.nl Bezoekadres: Kabbelaarsbank 2, 4301 XB Zierikzee Postadres: Postbus

Nadere informatie

Jaargang 19, nummer 5 februari 2016

Jaargang 19, nummer 5 februari 2016 februari 2016 Belangrijke data 14 februari Themadienst 9.30 uur in de Maranathakerk 16 + 18 februari Rapportgesprekken groep 1-7 22 t/m 26 februari Voorjaarsvakantie 29 februari Inloopmiddag 1 maart Ouderavond

Nadere informatie

13 juni 2014. www.tkoggeschip.nl

13 juni 2014. www.tkoggeschip.nl 13 juni 2014 Abraham Kuyperplein 2 Amsterdam tel.: 5061980 www.tkoggeschip.nl BIJLAGE In de bijlage vindt u uitleg over de nieuwe normering van de CITO toetsen. Ook is er nieuws van de Peuterschool (een

Nadere informatie

INFORMATIE NOVEMBER 2013 NUMMER 4

INFORMATIE NOVEMBER 2013 NUMMER 4 INFORMATIE NOVEMBER 2013 NUMMER 4 schooljaar 2013-2014 Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, Onlangs was de nieuwe algemeen directeur van stichting Proceon op schoolbezoek. Hij was aangenaam verrast

Nadere informatie

Mededelingen 1. Schooljaar 2015-2016 4 september 2015

Mededelingen 1. Schooljaar 2015-2016 4 september 2015 Mededelingen 1 Schooljaar 2015-2016 4 september 2015 7 t/m 11 september Kennismakingskampen HB4 BB1 HB3 BB3 11 september Koffieochtend 15 september 18.30-20.00 informatieavond alle groepen. Twee centrale

Nadere informatie

Vrijdag 11 maart 2016

Vrijdag 11 maart 2016 Vrijdag 11 maart 2016 Want deze mijn zoon was dood, en is weder levend geworden; en hij was verloren, en is gevonden! Lukas 15 : 24a In de week van Biddag hebben we met groep 7 stil gestaan bij het thema:

Nadere informatie

goede doelengeld 213.99

goede doelengeld 213.99 goede doelengeld 213.99 e-mail: beatrixschool@vpcoermelo.nl Website: www.beatrixschoolermelo.nl Nieuwsbrief 4 december schooljaar 2015-2016 AGENDA Woensdag 2 december Sinterklaas en zijn Pieten bezoeken

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF VOOR OUDERS & LEERLINGEN Schooljaar 2016/ nummer 10

NIEUWSBRIEF VOOR OUDERS & LEERLINGEN Schooljaar 2016/ nummer 10 NIEUWSBRIEF VOOR OUDERS & LEERLINGEN Schooljaar 2016/2017 16-11-2016 nummer 10 Agenda Di 22 november Vr 2 december Do 8 december Do 22 december Vr 23 december Ma 26 december vr 6 jan. Ma 16 t/m vr 20 januari

Nadere informatie

D i g i t a l e n i e u w s b r i e f. Openbare basisschool Prof. Kohnstamm Nummer 1; schooljaar 2013/2014

D i g i t a l e n i e u w s b r i e f. Openbare basisschool Prof. Kohnstamm Nummer 1; schooljaar 2013/2014 VANUIT DE SCHOOLLEIDING Start nieuwe schooljaar Het nieuwe schooljaar is deze week van start gegaan. Op maandagmorgen waren er heel veel kinderen die zin hadden om weer naar school te gaan! Gelukkig want

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016

NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016 NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016 In deze nieuwsbrief: MR informatieavond Nieuws uit het schoolteam Koningsspelen De Oase rekent er op los! Schoonmaakavond Zomerfeest Vakanties en studiedagen 2016/2017 Oproep

Nadere informatie

Nieuwsbrief. nr. 6 28 januari 2011. kopij: postvak " nieuwsbrief" teamkamer. 9.00-11.30 uur Open huis voor nieuwe ouders 19.30 uur Informatieavond

Nieuwsbrief. nr. 6 28 januari 2011. kopij: postvak  nieuwsbrief teamkamer. 9.00-11.30 uur Open huis voor nieuwe ouders 19.30 uur Informatieavond Nieuwsbrief nr. 6 28 januari 2011 kopij: postvak " nieuwsbrief" teamkamer Maandag 31 januari 9.00-11.30 uur Open huis voor nieuwe ouders 19.30 uur Informatieavond 1 tot en met 3 februari Cito toets groep

Nadere informatie

Fusie: Op dit moment zijn er nog geen verdere mededelingen te doen, betreffende de voorgenomen fusie.

Fusie: Op dit moment zijn er nog geen verdere mededelingen te doen, betreffende de voorgenomen fusie. TWISTVLIEDSCHOOL School voor Katholiek Primair Onderwijs Kwikstaart 44 46 Postbus 381 3640 AJ Mijdrecht Tel. 0297 256654 E mail: twistvliedschool@hetnet.nl TWIST INFO 31 e jaargang no 10 juli 2015 Fusie:

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF VOOR OUDERS & LEERLINGEN Schooljaar 2016/ nummer 15

NIEUWSBRIEF VOOR OUDERS & LEERLINGEN Schooljaar 2016/ nummer 15 NIEUWSBRIEF VOOR OUDERS & LEERLINGEN Schooljaar 2016/2017 21-12-2016 nummer 15 Agenda Do 22 december Kerstviering start 18.30 uur Bij slecht weer start: gr. 1 t/m 4 17.30 uur en gr. 5 t/m 8 18.30 uur Vr

Nadere informatie

Maart 2015 Jaargang 2014-2015 nr. 8

Maart 2015 Jaargang 2014-2015 nr. 8 Nieuwsbrief maart 2015: Nieuws vanuit: De directie Bijgaand treft u weer onze nieuwe maandbrief aan. Het is alweer de maandbrief van de maand maart. In deze maand start straks de lente weer. Deze maand

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. NR. 16 vrijdag 18 december 2015

NIEUWSBRIEF. NR. 16 vrijdag 18 december 2015 NR. 16 vrijdag 18 december 2015 Kerstfeest! Kerst is een tijd voor familie. Tijd voor gezelligheid, fijne kaarsjes in het donker, liefst even geen geruzie, tijd voor lekker uitgebreid eten. Het is mooi

Nadere informatie

Bijlage: - MR vacature - Matrix kerken

Bijlage: - MR vacature - Matrix kerken 1 oktober 2015 ONS - NIEUWS Agenda: 2-10: speelgoedochtend kleuters 5-10: inloopspreekuur IB-er Dag van de leraar 7-10: finale voorleeswedstrijd 7-10: schoolgebedsgroep 12-10: bibliotheekactiviteit gr

Nadere informatie

Sportdag Hartenaas. De schoolgids vindt u op onze website. www.hartenaas.nl

Sportdag Hartenaas. De schoolgids vindt u op onze website. www.hartenaas.nl 1 6 j u n i 2 0 1 4 Sportdag Hartenaas 1 Sportdag Hartenaas Op vrijdag 20 juni 2014 vindt de jaarlijkse sportdag van Hartenaas plaats (mocht het deze dag erg slecht weer zijn, dan wordt de sportdag verplaatst

Nadere informatie

Via de nieuwsbrief, die elke maand door de school per mail aan u verzonden word, wordt u op de hoogte gebracht van de eventuele veranderingen.

Via de nieuwsbrief, die elke maand door de school per mail aan u verzonden word, wordt u op de hoogte gebracht van de eventuele veranderingen. TSO INFORMATIEBOEKJE Beste ouder(s) en verzorger(s), Dit informatiebulletin is bedoeld om u te informeren over het wel en wee van de tussenschoolse opvang (de TSO of het overblijven) op de Koningin Wilhelmina

Nadere informatie

Belangrijke data volgend schooljaar Als bijlage van deze nieuwsbrief krijgt u de belangrijke data voor het nieuwe schooljaar.

Belangrijke data volgend schooljaar Als bijlage van deze nieuwsbrief krijgt u de belangrijke data voor het nieuwe schooljaar. Zevensterstraat 3 7521 GN Enschede 053-4316428 info@zevenstervco.nl www.zevenstervco.nl nr 42 Nieuwsbrief 2 juli 2015 Belangrijke data volgend schooljaar Als bijlage van deze nieuwsbrief krijgt u de belangrijke

Nadere informatie

INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5

INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5 INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5 schooljaar 2015 2016 Geachte ouders, beste leerlingen, Dit is de laatste Van Hasseltschool nieuwsbrief van 2015. Het is ook de allerlaatste van mijn hand. Na ruim 40 jaar

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

Agenda februari: Agenda begin maart:

Agenda februari: Agenda begin maart: Van Oldenbarneveltstraat 70 3882 CG Putten Tel.: 0341-3441 Email: Info@ichthusputten.nl Agenda februari: 1 Oefenen schoolschaken 3 en 6 leerlingen lesvrij 7 Inschrijven gesprekken 10 Oefenen schoolschaken

Nadere informatie

Vrijdag 28 oktober 2016

Vrijdag 28 oktober 2016 Vrijdag 28 oktober 2016 U zag om naar het land en gaf het overvloed, U maakt het zeer rijk; de beek van God is vol water; U geeft hun koren: ja zó geeft U het Psalm 65:10 SV Op de kerkelijke kalender van

Nadere informatie

16 januari 2015. Telefoon: 0184 612942 E-mail:info@rehobothschool.nl

16 januari 2015. Telefoon: 0184 612942 E-mail:info@rehobothschool.nl Telefoon: 0184 612942 E-mail:info@rehobothschool.nl 16 januari 2015 In dit nummer: Personele zaken 1 PERSONELE ZAKEN Collega juf Janneke Groenewegen zien we al weer regelmatig in de school; zij werkt op

Nadere informatie

Zonne(blad)wijzer Nieuws uit de groepen

Zonne(blad)wijzer Nieuws uit de groepen 08/04 T/M 15/4 2014 WEEKNUMMER 15/16 Kalender 17/4 Paasviering in de klassen 18/4-21/4 Zijn de leerlingen vrij(goede Vrijdag en tweede Paasdag) 25/4 Oranjedag(alle leerlingen zijn na de rommelmarkt vrij)

Nadere informatie

Peppelinfo december 2014, nummer 4

Peppelinfo december 2014, nummer 4 Peppelinfo december 2014, nummer 4 Beste ouders, Inmiddels ben ik al weer drie weken op de Peppel en begin ik me al aardig thuis te voelen. Ik heb al veel ouders ontmoet en al een aantal prettige gesprekken

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 6. 12 e jaargang Vrijdag 14 november 2014. Afscheid juf Audrey. Verplaatsen leerlingen. Sinterklaasviering 5 december

Nieuwsbrief nr. 6. 12 e jaargang Vrijdag 14 november 2014. Afscheid juf Audrey. Verplaatsen leerlingen. Sinterklaasviering 5 december Alexander Gogelweg 65 4384 EV Vlissingen 0118-465261 louisedecolignyschool@onzewijs.nl Website: www.louisedecolignyschool-onzewijs.nl Nieuwsbrief nr. 6 12 e jaargang Vrijdag 14 november 2014 Afscheid juf

Nadere informatie

Kalender april en mei. Maandag 25 mei Tweede Pinksterdag (de kinderen zijn vrij) Dinsdag 26 mei Meester- en Juffendag, continurooster

Kalender april en mei. Maandag 25 mei Tweede Pinksterdag (de kinderen zijn vrij) Dinsdag 26 mei Meester- en Juffendag, continurooster obs De Phoenix Week 21-2015 Beste ouder(s)/verzorger(s), Na twee weken vakantie gaan we er volop tegenaan tot het einde van dit schooljaar. De komende drie weken staan in het teken van CITO toetsen en

Nadere informatie

WEEKBRIEF 28 AUGUSTUS 2015 / NUMMER 3. informatieavond kleuters en groep 3: uur. kennismakingsgesprekken. kennismakingsgesprekken

WEEKBRIEF 28 AUGUSTUS 2015 / NUMMER 3. informatieavond kleuters en groep 3: uur. kennismakingsgesprekken. kennismakingsgesprekken WEEKBRIEF 28 AUGUSTUS 2015 / NUMMER 3 Aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen, Afgelopen woensdag stond in mijn krant een pagina groot artikel over onderzoek naar de Kanjertraining. Ik heb een foto

Nadere informatie

25-02-2016. Pasen. We zullen er met z n allen van smullen!

25-02-2016. Pasen. We zullen er met z n allen van smullen! 25-02-2016 Afgelopen 2 weken zijn de rapporten mee naar huis gegaan en hebben wij met alle ouders 10 minuten gesprekken gevoerd. Ook met de kinderen in de bovenbouwgroepen zijn de behaalde resultaten van

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. September 2014 JAARGANG 19 - NUMMER 210 C.B.S. Nederwoud Kruisbeekweg 45 6741 NE Lunteren T: 0318-482204 F: 0318-487611

NIEUWSBRIEF. September 2014 JAARGANG 19 - NUMMER 210 C.B.S. Nederwoud Kruisbeekweg 45 6741 NE Lunteren T: 0318-482204 F: 0318-487611 NIEUWSBRIEF September 2014 JAARGANG 19 - NUMMER 210 C.B.S. Nederwoud Kruisbeekweg 45 6741 NE Lunteren T: 0318-482204 F: 0318-487611 E: directie@cbsnederwoudlunteren.nl W: www.cbsnederwoudlunteren.nl Welkom

Nadere informatie

Vakantierooster & studiedagen komend cursusjaar Hieronder ziet u het vastgestelde vakantierooster voor komend cursusjaar 2016-2017: Nr 16:

Vakantierooster & studiedagen komend cursusjaar Hieronder ziet u het vastgestelde vakantierooster voor komend cursusjaar 2016-2017: Nr 16: Nr 16: 17 juni 2016 Inleiding De afgelopen periode hebben we hard gewerkt aan de voorbereidingen voor volgend cursusjaar. In deze nieuwsbrief krijgt u daar dan ook veel informatie over. Onder andere het

Nadere informatie

Nieuwsbrief 31 augustus 2015

Nieuwsbrief 31 augustus 2015 Nieuwsbrief 31 augustus 2015 ALGEMEEN We zijn allemaal uitgerust en met veel plezier aan het nieuwe schooljaar begonnen. We heten alle nieuwe leerlingen en hun ouders van harte welkom op De Achtsprong.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Geachte ouder(s)/verzorger(s), Leerlingnieuws

Nieuwsbrief. Geachte ouder(s)/verzorger(s), Leerlingnieuws Nieuwsbrief November 2015 No. 3 Voor alle data geldt: Deo Volente ------------------------ Kernwaarde schooljaar 2015-2016 Schepper en schepsel ------------------------ Leven en leren Leiden en loslaten

Nadere informatie

13 februari 2015. Telefoon: 0184 612942 E-mail:info@rehobothschool.nl

13 februari 2015. Telefoon: 0184 612942 E-mail:info@rehobothschool.nl Telefoon: 0184 612942 E-mail:info@rehobothschool.nl 13 februari 2015 In dit nummer: Personele zaken Pensioen Even voorstellen Biddag 1 2 PERSONELE ZAKEN Hersteld: Collega Janneke Groenewegen werkt met

Nadere informatie

AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december

AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december Schooljaar 2011-2012 Vrijdag 16 december 2011 nr. 7 AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december Woensdag 21 december Woensdag 21 december Vrijdag 23 december Zaterdag 24 december t/m zondag 8 januari

Nadere informatie

Prins Mauritsschool Nassaulaan 54 2628 GJ Delft tel. 015 256 82 51. Delft, 11 januari 2013. Geachte ouders,

Prins Mauritsschool Nassaulaan 54 2628 GJ Delft tel. 015 256 82 51. Delft, 11 januari 2013. Geachte ouders, Prins Mauritsschool Nassaulaan 54 2628 GJ Delft tel. 015 256 82 51 Delft, 11 januari 2013 Geachte ouders, Met de kinderen hebben we de eerste werkweek in het nieuwe jaar achter de rug. We wensen u Gods

Nadere informatie

augustus 2015 Beste ouders,

augustus 2015 Beste ouders, augustus 2015 1 2 Beste ouders, Hierbij de kalender voor dit schooljaar. U vindt in deze kalender vooral informatie voor de dagelijkse dingen. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de schoolgids.

Nadere informatie

ONS - NIEUWS. 15 oktober 2015

ONS - NIEUWS. 15 oktober 2015 15 oktober 2015 ONS - NIEUWS Agenda: 16-10: aaneengesloten schooldag bovenbouw 17-10 - 25-10: herfstvakantie 26-10: luizencontrole 29-10: inloop Barbera Kaai CJG 30-10: Hooizolder gr 5-6 30-10: Gastles

Nadere informatie

Vrijdag 3 maart 2017 Thema Biddag 2017: God Hoort! Gebed voor de familie Lok Geboorten

Vrijdag 3 maart 2017 Thema Biddag 2017: God Hoort! Gebed voor de familie Lok Geboorten Vrijdag 3 maart 2017 Thema Biddag 2017: God Hoort! De geschiedenis van Hagar en Ismaël laat ons zien dat God dwars door alle omstandigheden van het leven heen de God is Die hoort! Dit blijkt uit het feit

Nadere informatie

Kalender schooljaar

Kalender schooljaar Kalender schooljaar 2016-2017 Augustus 2016 zondag 9 14 21 maandag 1 10 15 22 dinsdag 2 11 16 23 woensdag 3 Juf Nienke jarig 12 17 24 donderdag 4 13 18 25 vrijdag 5 12 19 26 zaterdag 6 13 20 27 September

Nadere informatie

Tussen schoolse opvang basisschool De Vlier

Tussen schoolse opvang basisschool De Vlier Tussen schoolse opvang basisschool De Vlier Zo, hier is hij dan! Onze allereerste nieuwsbrief. Via deze weg proberen wij u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van nieuwtjes, afspraken en andere wetenswaardigheden

Nadere informatie

Agenda september: Maandagmiddag 16 nov. heeft het team een gezamenlijke scholing. Alle leerlingen zijn deze dag om 12.00 uur vrij!!

Agenda september: Maandagmiddag 16 nov. heeft het team een gezamenlijke scholing. Alle leerlingen zijn deze dag om 12.00 uur vrij!! Pagina 1 NIEUWSBRIEF NO. 1 OBS DE BOUWSTEEN SCHOOLJAAR 2015 2016 0597-331570 11 SEPTEMBER 2015 Agenda september: Vooruitblik oktober: 13 okt. Oud papier lopen 14 okt. Nieuwsbrief 2 5-16 okt. Schoolbreed

Nadere informatie

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl 2014-2015 Jaarkalender Faseschool Graaf Reinald Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 Groepsverdeling

Nadere informatie

Nieuwsbrief 9 25 april 2013 De Binckhorst- St. Jan inside-out

Nieuwsbrief 9 25 april 2013 De Binckhorst- St. Jan inside-out R.K. Basisschool De Binckhorst- St. Jan Eemnesserweg 17 1251 NA Laren tel: 035 5382501 Nieuwsbrief 9 25 april 2013 De Binckhorst- St. Jan inside-out Kleine kalender Vrijdag 26 april Zaterdag 27 april t/m

Nadere informatie

Facebook: OBS De Dubbeldekker Twitter: @obsdubbeldekker Website: www.dedubbeldekker.nl

Facebook: OBS De Dubbeldekker Twitter: @obsdubbeldekker Website: www.dedubbeldekker.nl Facebook: OBS De Dubbeldekker Twitter: @obsdubbeldekker Website: www.dedubbeldekker.nl NIEUWSBRIEF REGULIER nummer, november 2015 Begrijpt u de nieuwsbrief niet zo goed? Let op: *Na iedere nieuwsbrief

Nadere informatie

+9*/ Geachte ouder(s) / verzorger(s),

+9*/ Geachte ouder(s) / verzorger(s), +9*/ Geachte ouder(s) / verzorger(s), Vakantierooster 2015-2016 Deze week is het rooster voor het schoolseizoen 2015-2016 goedgekeurd en door de MR positief bekrachtigd. Voor ouders en belangstellenden

Nadere informatie

Opbrengst zendingsgeld deze week opgehaald deze week gespaard door: stand thermometer 24,00 onderbouw 595,08 28,50 bovenbouw 608,18

Opbrengst zendingsgeld deze week opgehaald deze week gespaard door: stand thermometer 24,00 onderbouw 595,08 28,50 bovenbouw 608,18 Vrijdag 8 april 2016 Weest blijde met mij; want ik heb den penning gevonden, dien ik verloren had. Alzo, zeg Ik ulieden, is er blijdschap voor de engelen Gods over één zondaar, die zich bekeert Lukas 15

Nadere informatie

Lijster eens. 21 augustus 2017 schooljaar nieuwsbrief 1

Lijster eens. 21 augustus 2017 schooljaar nieuwsbrief 1 Lijster eens Lijsterhof 6, 3772 AA Barneveld www.obs-delijster.nl 21 augustus 2017 schooljaar 2017-2018 nieuwsbrief 1 Van de directie Wat zijn die 6 weken omgevlogen. Ik hoop dat iedereen een goede vakantie

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 Schooljaar 2015-2016 oktober 2015

Nieuwsbrief 3 Schooljaar 2015-2016 oktober 2015 Nieuwsbrief 3 Schooljaar 2015-2016 oktober 2015 Hoofdweg 2034 2158MC Buitenkaag 0252 544308 e.vansteen@st-willibrordusschool.nl www.st-willibrordusschool.nl In dit nummer Even voorstellen! Alle vakanties

Nadere informatie

Nieuwsbrief cbs Sjaloom. Cursusjaar 2015-2016

Nieuwsbrief cbs Sjaloom. Cursusjaar 2015-2016 Nieuwsbrief cbs Sjaloom Cursusjaar 2015-2016 Nummer: 1 Datum: 24-08-15 Algemeen Belangrijke data: 24 Augustus Eerste schooldag 24 Augustus Luizencontrole 07 September Start project Kunst (alle groepen)

Nadere informatie

Nr. 8 6 maart Agenda. Zie het Lam! Welkom. Gedragsregels. Groepsnieuws

Nr. 8 6 maart Agenda. Zie het Lam! Welkom. Gedragsregels. Groepsnieuws Beste ouder(s), Na de voorjaarsvakantie zijn we weer met nieuwe energie aan het werk gegaan. De komende tijd staat in het teken van de voorbereiding van de biddagviering, terwijl we ook op weg zijn naar

Nadere informatie

Nieuwsbrief Prot. Chr. Basisschool De Hoeksteen nummer 5 4 november 2015 www.dehoeksteenvoorthuizen.nl Postbus 1 3780 BA Voorthuizen 0342-472633

Nieuwsbrief Prot. Chr. Basisschool De Hoeksteen nummer 5 4 november 2015 www.dehoeksteenvoorthuizen.nl Postbus 1 3780 BA Voorthuizen 0342-472633 Nieuwsbrief Prot. Chr. Basisschool De Hoeksteen nummer 5 4 november 2015 www.dehoeksteenvoorthuizen.nl Postbus 1 3780 BA Voorthuizen 0342-472633 Om te onthouden maandagmiddag 9 november : unit 1 naar Papierazzi

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 / 2. 7 juni Beste ouders / verzorgers,

Nieuwsbrief 1 / 2. 7 juni Beste ouders / verzorgers, Nieuwsbrief 1 / 2 7 juni 2016 Beste ouders / verzorgers, Deze week: Bijbelse geschiedenis Gefeliciteerd met Ruben! Bij het thema Wenmorgens Schoolreis Bijlage 1: De koning van Egypteland Bijlage 2: Anna:

Nadere informatie

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius.

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius. de school met pit Schoolkalender 0-0 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat SR Delft T 0- info@cornelismusius.nl Peuterspeelzaal Het Muizenhuis Prins Mauritsstraat SR Delft T 0-0 0 muizenhuis@laurentiusstichting.nl

Nadere informatie

Peuteropvang Schimmelpenninck van der Oye Oosterdorpsstraat 16 3871 AD Hoevelaken Tel. 06-21302629 E-mail: po@svdohoevelaken.nl.

Peuteropvang Schimmelpenninck van der Oye Oosterdorpsstraat 16 3871 AD Hoevelaken Tel. 06-21302629 E-mail: po@svdohoevelaken.nl. December 2015 Eind. Er komt bijna een eind aan het jaar 2015. We kijken uit naar kerst. Dat we weer mogen gedenken dat de Heere Jezus voor ons naar de aarde is gekomen om onze Redder te zijn! Dat blijft

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 10 23 januari 2015

Nieuwsbrief nr. 10 23 januari 2015 Nieuwsbrief nr. 10 23 januari 2015 Agenda 26 januari Centrale aanmelddag nieuwe leerlingen (15.30-17.00 uur en 19.00-20.30 uur) 20.00 uur vergadering Schoolcommissie 27 januari Workshop groep 5 t/m 8 Waar

Nadere informatie

WeekBlad. Fluitenbergstraat NL Den Haag

WeekBlad. Fluitenbergstraat NL Den Haag Fluitenbergstraat 6 2545 NL Den Haag 070 3099066 www.tamarschool.nl - info@tamarschool.nl Rekeningnr. NL 58 INGB 0000 0829 78 tnv School met de Bijbel (het) Woord vooraf Komende week, op vrijdag, vieren

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F 6

N I E U W S B R I E F 6 N I E U W S B R I E F 6 Vrijdag 20 november 2015 G r o e n v a n P r i n s t e r e r s c h o o l www.groenvanprinstererkatwijk.nl Piet Heinlaan 3 Geïnspireerd Kindgericht groenkw@xs4all.nl & 071 4016917

Nadere informatie

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar.

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar. Vrijdag 10 juni 2016 Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) Regel van de week: We luisteren naar elkaar. Storing bij het versturen van e-mails Afgelopen week hebben

Nadere informatie

D i g i t a l e n i e u w s b r i e f. Openbare basisschool Prof. Kohnstamm Nummer 7; schooljaar 2012/2013

D i g i t a l e n i e u w s b r i e f. Openbare basisschool Prof. Kohnstamm Nummer 7; schooljaar 2012/2013 VANUIT DE SCHOOLLEIDING Proeftuintjes in de school In eerdere nieuwsbrieven hebben wij u bericht over de proeftuintjes die wij in de school aan het uitvoeren zijn. De leerkrachten zijn aan het kijken of

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Het team van de Rehoboth wenst u en uw Kind(eren) alle goeds voor 2014.

Het team van de Rehoboth wenst u en uw Kind(eren) alle goeds voor 2014. januari 2014 nummer 5 sbrief w Nieu 6 januari: nieuwjaarsreceptie voor kinderen/ ouders 7 januari: groep 8 houtwallen maken 8 januari: hoofdluiscontrole 15 januari: groep 1/2a en b geen school 17 januari:

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

Ichthusnieuws. schooljaar 2014-2015 Nieuwsbrief nummer 1, 22-08-2014 www.deichthusschool.nl

Ichthusnieuws. schooljaar 2014-2015 Nieuwsbrief nummer 1, 22-08-2014 www.deichthusschool.nl Ichthusnieuws schooljaar 2014-2015 Nieuwsbrief nummer 1, 22-08-2014 www.deichthusschool.nl Agenda: 25 augustus Start schoolzwemmen groepen 5 9 september Informatieavond voor groep 1 t/m 8 vanaf 19.00 uur

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS van de peutergroep. Ds. Pieter van Dijkeschool.

INFORMATIEGIDS van de peutergroep. Ds. Pieter van Dijkeschool. INFORMATIEGIDS van de peutergroep Ds. Pieter van Dijkeschool. Schooljaar 2014 Inhoud VOORWOORD... 3 IDENTITEIT EN DOELSTELLING... 4 ALGEMENE INFORMATIE... 5 PERSONEEL... 5 AANMELDING VAN PEUTERS... 6 VOOR-

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 (26 januari 2015)

Nieuwsbrief 6 (26 januari 2015) Dr. G.A. Wumkesskoalle Sluisdijk 25 8501 BZ Joure Postbus 68 8500 AB Joure tel/: 0513 414244 e-mail: wumkesskoalle@cbo-meilan.nl Nieuwsbrief 6 (26 januari 2015) Geachte ouders, Beetje later dan afgesproken,

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2016

Nieuwsbrief januari 2016 Nieuwsbrief januari 2016 Aan de ouders en verzorgers, De tijd vliegt voorbij. Als u dit leest, hebben de kinderen al bijna kerstvakantie. Een aantal drukke maanden liggen achter ons. Aan het einde van

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Doekoe-actie COOP. In dit nummer

Nieuwsbrief. Doekoe-actie COOP. In dit nummer JAARGANG 2014/2015 NUMMER 12 Nieuwsbrief 17 April 2015 Doekoe-actie COOP In dit nummer 1 Doekoe-actie COOP 2 Tentoonstelling DRU 70 jaar bevrijding 3 Hoofdluis 4 Uitnodiging Koningsdag Schutterij De Eendracht

Nadere informatie

1 juli 2016 jaargang 24 nummer 41

1 juli 2016 jaargang 24 nummer 41 1 juli 2016 jaargang 24 nummer 41 Wij zijn nog steeds blij met uw lege cartridges en de PLUS-sponsorzegel/vouchers. Oud papier Wist u dat u uw oud papier in de container bij Top1Toys kwijt kunt? De opbrengst

Nadere informatie

24 januari 2014 schooljaar 2013/2014 nr. 10

24 januari 2014 schooljaar 2013/2014 nr. 10 24 januari 2014 schooljaar 2013/2014 nr. 10 Aanmelden Over een poosje starten de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar al. Om het aantal groepen te bepalen is het belangrijk te weten kinderen op hoeveel

Nadere informatie

www.schakellelystad.nl 1 februari 2013 Schakelaartje Nr. 277 26 e jaargang week 5 6 februari Schakeljournaal 1/2A en 4A 8 februari Schakeljournaal 6A en 7B 11 februari SR vergadering 11 februari Slotweek

Nadere informatie

Nieuwsbrief. In dit nummer. Avond andere schooltijden. 20 maart 2015. Groeien doe je nooit alleen

Nieuwsbrief. In dit nummer. Avond andere schooltijden. 20 maart 2015. Groeien doe je nooit alleen JAARGANG 2014/2015 NUMMER 10 Nieuwsbrief 20 maart 2015 In dit nummer 1 Avond andere schootlijden 2 Nieuwste kinderboeken Avond andere schooltijden 3 Klassenlunch 4 Paaslunch 5 Ulftse vierdaagse 6 Eieractie

Nadere informatie

SCHOOLNIEUWS JOSEFSCHOOL WEEK 41

SCHOOLNIEUWS JOSEFSCHOOL WEEK 41 Inhoud SCHOOL INFORMATIE... 2 Onderwerp: Verkeersveiligheid rondom de Josefschool... 3 Onderwerp: Ouderhulplijst... 5 OVERIGE INFORMATIE... 6 Onderwerp: Bibliotheek... 7 1 SCHOOL INFORMATIE 2 Onderwerp:

Nadere informatie

DE POSTDUIF 16 juni 2015

DE POSTDUIF 16 juni 2015 DE POSTDUIF 16 juni 2015 Welkom. Zo naar het einde van het schooljaar genieten we altijd weer van zoveel leuke activiteiten. Voor de komende weken hebben we weer een nieuwe Postduif gemaakt. Veel leesplezier!

Nadere informatie

21 september 2012. Telefoon: 0184 612942 E-mail:info@rehobothschool.nl

21 september 2012. Telefoon: 0184 612942 E-mail:info@rehobothschool.nl Telefoon: 0184 612942 E-mail:info@rehobothschool.nl 21 september 2012 In dit nummer: Zending Personele zaken Jarig Welkom Maandregel Hoofdluis Ouderbijdrage Oudergesprekken Werk Kinderpostzegels Fiets

Nadere informatie

MEI De één komt eraan.. de ander gaat weg..

MEI De één komt eraan.. de ander gaat weg.. MEI 2015 De één komt eraan.. de ander gaat weg.. Al vele jaren kreeg u het laatste nieuws van onze school via onze Nieuwsbrief. Van een papieren versie ging de nieuwsbrief al over in een digitale versie.

Nadere informatie

Leren van elkaar. Agenda

Leren van elkaar. Agenda Agenda Donderdag 5 februari - Schoonmaakmiddag gr 1-8 - Nieuwsbrief 8 Vrijdag 13 februari Weeksluiting met ouders gr 3/4 05-02-2015 Nr. 8 2014-2015 Leren van elkaar Beste ouders, verzorgers van de leerlingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 23 december 2016

Nieuwsbrief. 23 december 2016 Nieuwsbrief 23 december 2016 CBS Het Talent Achterdijkshoorn 9 2635 MK Den Hoorn tel: 015-2626285 E: info@cbshettalent.nl W: www.cbshettalentdenhoorn.nl directeur: M. Faber Beste ouders/verzorgers, Dit

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u de maandbrief van mei, o.a. door de vakantie, iets later dan u van ons gewend bent. Onze excuses voor eventueel ongemak.

Hierbij ontvangt u de maandbrief van mei, o.a. door de vakantie, iets later dan u van ons gewend bent. Onze excuses voor eventueel ongemak. mei 2014 Geachte ouders / verzorgers. Hierbij ontvangt u de maandbrief van mei, o.a. door de vakantie, iets later dan u van ons gewend bent. Onze excuses voor eventueel ongemak. In de nieuwsbrief vindt

Nadere informatie

En dan Nog.. Even Dit

En dan Nog.. Even Dit En dan Nog.. Even Dit Enschede, 17 december 2014 Alle locaties Hoofdlocatie St. Jan Haaksbergerstraat 255 7545 GH Enschede Tel: 053 431 43 01 st.jan@skoe.nl Locatie Veldkamp Joh. Ter Horststraat 30 7513

Nadere informatie

27 juni 2016 schooljaar 2015-2016 nieuwsbrief 20

27 juni 2016 schooljaar 2015-2016 nieuwsbrief 20 Lijster eens Lijsterhof 6, 3772 AA Barneveld www.obs-delijster.nl 27 juni 2016 schooljaar 2015-2016 nieuwsbrief 20 Van de directie Op verzoek van de kinderredactie komt deze Lijstereens een paar dagen

Nadere informatie

Brouwershaven Inleiding

Brouwershaven Inleiding beschouwing Brouwershaven Inleiding Activiteitenkalender Nieuws van school Nieuws uit de groepen Liedrooster Nieuwsbrief nummer 5 14 e jaargang 27 oktober 2014 Na een echte herfstvakantie, zijn we vanmorgen

Nadere informatie

Schooljaar Locatie Stroekeld Locatie Roerdomp Vrijdag 10 februari 2017 tel

Schooljaar Locatie Stroekeld Locatie Roerdomp Vrijdag 10 februari 2017 tel Schooljaar 2016 2017 Locatie Stroekeld Locatie Roerdomp info@julianaschool.net Vrijdag 10 februari 2017 tel. 0548-636000 www.julianaschool.net Nummer 21 Inhoud Kreet van de Week Wandel4Daagse Themaweek

Nadere informatie

VRIJDAG 28 OKTOBER 2016

VRIJDAG 28 OKTOBER 2016 VRIJDAG 28 OKTOBER 2016 In deze nieuwsbrief o.a.: Bingo-avond groepen 4 t/m 8 Bij Weet u dat informatie over kledinginzameling (Reshare) en rapport/portfolio Nog een paar kinderen gezocht voor de schoolzwemkampioenschappen!

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 16. Koningsdag!

Nieuwsbrief nr. 16. Koningsdag! Alexander Gogelweg 65 4384 EV Vlissingen 0118-465261 louisedecolignyschool@onzewijs.nl Website: www.louisedecolignyschool-onzewijs.nl Nieuwsbrief nr. 16 12 e jaargang Vrijdag 24 april 2015 Koningsdag!

Nadere informatie

Jaargang 3 nr. 10 5 juni 2015. = Kind op Maandag. Carrousel Nieuws. Agenda

Jaargang 3 nr. 10 5 juni 2015. = Kind op Maandag. Carrousel Nieuws. Agenda Jaargang 3 nr. 10 5 juni 2015 = Kind op Maandag Week 24: 8 14 juni Uitgeblust? 1 Koningen 19 Alle mensen hebben kunnen zien dat de Heer God is, zelfs koning Achab. Maar koningin Izebel is boos, zij wil

Nadere informatie

Protocol TussenSchoolse Opvang RKBS De Rietvink

Protocol TussenSchoolse Opvang RKBS De Rietvink Protocol TussenSchoolse Opvang RKBS De Rietvink Inhoud: 1.0 Inleiding 2.0 Hoe maakt u gebruikt van de overblijfvoorziening 2.1 Inschrijving 2.2 Kosten / automatische incasso 2.3 Aanmelden, afmelden 3.0

Nadere informatie

Jaargang 23 nummer 10 Donderdag 10 november 2016

Jaargang 23 nummer 10 Donderdag 10 november 2016 Jaargang 23 nummer 10 Donderdag 10 november 2016 Agenda 10-17 november 2016 zondag 13 november maandag 14 november dinsdag 15 november Bijbelrooster Week 46: 14 t/m 18 november 2016 In het profetenhuis

Nadere informatie

Verjaardagen van kinderen: Specifieke informatie voor ouders en verzorgers: Nieuwsbrief : 1 Datum: 28 augustus 2015

Verjaardagen van kinderen: Specifieke informatie voor ouders en verzorgers: Nieuwsbrief : 1 Datum: 28 augustus 2015 Nieuwsbrief : 1 Datum: 28 augustus 2015 Verjaardagen van kinderen: De komende 14 dagen vieren de volgende leerlingen hun verjaardag. Te beginnen in groep 1/2 B, daar is Tijn binnenkort het feestvarken.

Nadere informatie