Deelgemeente. Hillegersberg-Schiebroek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deelgemeente. Hillegersberg-Schiebroek"

Transcriptie

1 Onderafdeling Hillegersberg-Schiebroek postadres Vuurpijlstraat 14 d 3053 EZ Rotterdam telefoon +31(0) Internet ABN-AMRO t.n.v. VVD Hillegersberg-Schiebroek Deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek Trots om in te wonen, trots om in te werken Verkiezingsprogramma VVD Hillegersberg-Schiebroek Schiebroek (Nieuw) Terbregge 110-Morgen Hillegersberg

2

3 Inleiding De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) levert al jaren de grootste fractie in deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek en speelt een leidende rol in het dagelijks bestuur van deze deelgemeente. Dat willen we graag zo houden. Graag behartigen we de belangen van onze kiezers en dragen we bestuursverantwoordelijkheid voor deze deelgemeente. Wat heeft de inzet van de VVD Hillegersberg-Schiebroek u opgeleverd? Een reeks wapenfeiten: Reorganisatie van de deelgemeentelijke organisatie, met als eerste resultaat: alle activiteiten onder één dak met een servicebalie waar u terecht kunt met uw vragen, onder andere over de buitenruimte. Het nieuwe productgerichte nummertjessysteem ondersteunt dat u sneller en efficiënter wordt geholpen. Onze wijkpolitie weer op volle sterkte en meer zichtbaar. Samen met bewoners zijn actieprogramma s gemaakt (en voor een groot deel al uitgevoerd) voor de verbetering van de veiligheid en leefbaarheid in de eigen wijk. Het gaat daarbij om zaken als verhoogde inzet van gemeentelijke diensten (schoon maken en houden), het tegengaan van verloedering, de aanpak van onveilige plekken, een gerichte jeugdaanpak, de introductie van buurtbemiddeling en meer projectgerichte handhaving door politie. Er zijn versneld onderhoudsprogramma s voor straten, speelplaatsen en parken gerealiseerd, grote delen van de deelgemeente zijn zichtbaar opgeknapt. Herstructurering van de wijken Schiebroek en 110-Morgen is in een stroomversnelling gebracht. Er wordt gestaag kwalitatieve nieuwbouw gepleegd zodat mensen die dat willen in onze deelgemeente kunnen blijven wonen. Verschillende bouwprojecten die vast zaten zijn inmiddels in aanbouw onder andere de, Albert Heijn-locatie in Hillegersberg, en de Grindhorst (unieke woongroepvoorziening voor 55+). In samenwerking met de bewoners van Hillegersberg, Schiebroek, 110-Morgen en Terbregge is buslijn 35 voor de wijk behouden. Bewonersparticipatie is normaal geworden: belangrijke ingrepen in de eigen woonomgeving worden tevoren doorgesproken met de bewoners.(uiteraard geldt dit ook voor ondernemers). Het welzijnsbeleid is herijkt en is meer gericht op zaken waar de mensen echt om vragen en is bij voorbeeld gericht op het aan het werk helpen van jongeren en op achterstandsbestrijding. De VVD heeft, zoals beloofd bij de vorige verkiezingen, deze deelgemeente op de kaart gezet en dat willen we in de toekomst graag voor u blijven doen! Veiligheid, leefbaarheid en dienstverlening zijn daarbij de sleutelwoorden. Voor de VVD staat een goed woon-, leef- en werkklimaat in Hillegersberg-Schiebroek voorop. De VVD wil dat het deelgemeentebestuur intensief contact houdt en overleg voert met de maatschappelijke partijen. In de eerste plaats zijn dat natuurlijk de inwoners en ondernemers van de deelgemeente. Kennis nemen van wat er bij de inwoners en ondernemers leeft is van groot belang. Maar ook kennis nemen van de andere partijen die actief zijn in de deelgemeente, zoals politie, woningbouwcoöperaties, sportbesturen, onderwijsinstellingen, zorgleveranciers, vrijwilligersorganisaties en het Hoogheemraadschap. Pas dan kan het deelgemeentebestuur een goede regierol vervullen. De opgave van de deelraad en het dagelijks bestuur is, wat de VVD betreft, om met deze partijen te komen tot een deelgemeente waar bewoners en ondernemers trots op zijn: Deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek: Trots om in te wonen, trots om in te werken. 1

4 Veiligheid Veiligheid is naast eten, drinken, kleding en onderdak een basisbehoefte. De VVD vindt dat veiligheid en veiligheidsbeleving een centraal thema is. Veiligheid is meer dan blauw op straat. Iedere inwoner heeft een belangrijke rol om bij te dragen aan de veiligheid. De VVD wil de veiligheid concreet en op alle niveaus blijven aanpakken: bij de deelgemeente, bij de politie en bij de inwoners. Eigen verantwoordelijkheid Iedere inwoner draagt bij aan veiligheid: door sociale controle, door inbraakpreventie en door elkaar de helpende hand te bieden. Iedereen moet doordrongen zijn van de noodzaak van inbraakpreventie. Daarnaast zijn de bewoners de oren en ogen van de wijk. Datzelfde geldt voor de ondernemers. Veiligheid is van iedereen, vindt de VVD. Deelgemeente De leefomgeving bepaalt voor een groot deel het gevoel van veiligheid. De VVD vindt dat er sprake dient te zijn van een integrale aanpak. Alle portefeuillehouders moeten hun verantwoordelijkheid nemen in het verbeteren daarvan. De portefeuilles en aandachtspunten omvatten: Algemene en Bestuurlijke Zaken: - politie; - wijkveiligheid. Ruimtelijke Ordening en Beheer: - woningbouw en inrichting wijken ( veilig wonen ); - verkeersveilige wegen; - straatonderhoud en groenbeheer; - schone straten (Roteb, vuilnisbakken); - vergunningverlening en handhaving. Welzijn: - zelfredzaamheid; - bijzondere voorzieningen voor ouderen, thuis en op straat; - faciliteiten voor en begeleiding van jongeren; - samenwerking (bewoners)organisaties/groepen; - sociale contacten, cohesie. Economie, Sport en Onderwijs - winkelstrips, contacten met winkeliers; - sport- en spelfaciliteiten; - werkgelegenheid; - veilige scholen; - betrokkenheid familie bij leerlingen. Veiligheid krijgt pas gestalte als al deze onderwerpen aan de orde komen. De prioriteit van onze veiligheidszorg moet onverkort worden gehandhaafd. Politie Rotterdamse deelgemeenten hebben geen invloed op de hoeveelheid politie per district, dus ook niet per wijk. Dit betekent niet dat de deelgemeente niet haar invloed kan aanwenden om de wijkpolitie zoveel mogelijk maatwerk te laten leveren. In de afgelopen jaren is er door de VVD geïnvesteerd in het verbeteren van contacten tussen burger en politie: de wijkpolitie is zichtbaar op straat. Het werkplan van het district Noord is afgestemd op de concrete wensen van Hillegersberg en Schiebroek. De VVD vindt echter dat de aandacht niet mag verslappen en de politie voortdurend alert dient te blijven. De VVD denkt daarbij in het bijzonder aan de volgende punten: Het aanpakken van inbraken en diefstallen (met geweld) dient absolute prioriteit te houden. Het is onacceptabel dat mensen, vooral ook oudere mensen, op deze wijze van hun gevoel van veiligheid beroofd worden. Hard optreden tegen mensen die het verkeer onveilig maken. Het aanpakken van onbeschoft en gevaarlijk gedrag (rijden over de stoep, dubbel parkeren, scheuren door woonwijken) staat voorop. Tot nu toe hebben de verzoeken om camera s op de Straatweg geen resultaat gehad, maar we moeten hierop blijven inzetten, alleen al vanwege de grote groepen scholieren die hier fietsen. Zichtbaar en bereikbaar zijn voor de burger. De te beperkte slagkracht van de politie na meldingen via het nummer is tot op heden nog een groot punt van frustratie van de burger. De VVD vindt dat hier snel verandering in moet komen. 2

5 Leefbaarheid Voor velen is Hillegersberg-Schiebroek de fijnste deelgemeente van Rotterdam om in te wonen, te leven en te werken. Het is er groen, er is ruimte en er zijn aantrekkelijke woonwijken en goede voorzieningen, zoals winkels en sportvoorzieningen. Maar, dat blijft niet zomaar zo. Hillegersberg-Schiebroek wordt geconfronteerd met verstedelijking. De VVD zal deze nieuwe ontwikkelingen scherp blijven volgen en waar het kan haar invloed aanwenden om de kwaliteiten van onze deelgemeente voor de toekomst te behouden en waar het kan te versterken. Groen in de wijken zal gekoesterd worden en bouwvoorstellen daarvoor zullen kritisch worden beoordeeld. Woningbouw en visie op de wijken Het woningaanbod verbetert. Zeker in de wijken Schiebroek en 110-Morgen worden de handen uit de mouwen gestoken. Nog steeds zijn er niet genoeg woningen voor starters. Ook de behoefte aan aangepaste woningen voor ouderen is nog groot. In een tijd waarin kwaliteit van gebouwen en de uitstraling daarvan een belangrijk onderdeel is van het leefgenot streeft de VVD naar gevarieerde bouw en herbouw. Voor elke leeftijdsgroep moeten er mogelijkheden zijn: starters, gezinnen met jonge kinderen, gezinnen met oudere kinderen en ouderen. De VVD is een partij voor alle mensen, dat betekent dat wij op deelgemeenteniveau onze verantwoordelijkheid willen nemen voor de ruim 4000 mensen die zijn aangewezen op sociale woningbouw. De VVD besteedt dan ook uiterste zorg aan de bewoners van toekomstige sloopwoningen in Schiebroek en 110-Morgen. Een van de uitgangspunten is dat woningbouwcorporaties beheerders zijn van maatschappelijk gebonden vermogen en geen ondernemingen die naar maximale winst streven. Alle woningbouwcorporaties hebben een lange termijnplanning waarbij oude complexen systematisch worden afgeschreven en vervangen. Het is van belang dat hiervoor in de plaats niet uitsluitend woningen in hogere prijsklassen worden gebouwd, maar ook een aantal financieel bereikbare woningen. Daarbij wil de VVD mensen graag de mogelijkheid bieden door te stromen binnen onze deelgemeente. Monumenten De deelgemeente heeft een aantal interessante monumenten. Deze elementen verfraaien en verlevendigen de deelgemeente, en moeten alleen om die reden al gekoesterd worden. De VVD wil dat het deelgemeentebestuur in overleg blijft met onder andere de Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud Hillegersberg-Schiebroek-Terbregge, die in deze veel expertise heeft. Bereikbaarheid Het is belangrijk dat de deelgemeente goed bereikbaar is en blijft, zowel met de auto als met het openbaar vervoer. Dat vergt een adequate infrastructuur en goede parkeervoorzieningen. Het sluipverkeer maakt het te vaak onmogelijk om grote delen van Hillegersberg en Terbregge ongestoord te bereiken. Hierdoor worden bovendien bepaalde woonstraten onaanvaardbaar zwaar belast. De VVD wil hiervoor een definitieve oplossing. Wij hebben ons steeds ingespannen om een verbindingsweg A16-A13 gerealiseerd te krijgen - maar dan wel een die ondertunneld wordt aangelegd op ruime afstand van de bebouwde kom. Lukt dat laatste niet of blijft de Rijksoverheid talmen, dan is het doortrekken van de provinciale weg N209 (Doenkade) een aantrekkelijk, geluidsarm alternatief. Totdat een oplossing is gerealiseerd, zal de overlast op de Molenlaan en de Straatweg op andere wijze moeten worden bestreden. De VVD zal er al het mogelijke aan doen om het sluipverkeer te ontmoedigen en sluipverkeer uit verblijfsgebieden te weren. Ook als de oplossing de bevoegdheden van de deelgemeente overstijgt, zullen wij blijven strijden voor verbetering. Het openbaar vervoer is in sommige wijken beneden peil. Nieuw-Terbregge is bijvoorbeeld nauwelijks bereikbaar met het openbaar vervoer en als het al bereikbaar is dan is de frequentie véél te laag. De VVD zal alles op alles zetten om het centraal bestuur van Rotterdam en de stadsregio er van te overtuigen dat dit onacceptabel is. Daarnaast vindt de VVD dat de bestaande OV-verbindingen moeten blijven, dus handen af van buslijn 35 en tramlijnen 4 en 5. Met de komst van Randstad Rail zal de VVD alert blijven dat ook de verbindingen tussen de verschillende openbaar vervoermogelijkheden op elkaar aansluiten. 3

6 Parkeren Parkeren wordt in Rotterdam steeds moeilijker. In Hillegersberg-Schiebroek doet dit probleem zich niet alleen voor rond de winkelcentra, maar ook in een aantal woonwijken. Het blik op straat levert niet alleen irritatie op, maar kris-kras geparkeerde auto s kunnen bij calamiteiten ook gevaarlijk zijn. In overleg met bewoners, winkeliers en andere belanghebbenden zullen we tot oplossingen moeten komen. De VVD ziet het heffen van parkeergeld daarbij als een uiterste maatregel, die alleen kan worden toegepast als de opbrengsten daaruit volledig worden benut voor het scheppen van alternatieve parkeergelegenheid in de eigen buurt. Straatonderhoud Kuilen in de weg, losliggende stoeptegels, slecht functionerende afwatering. Hoe kun je spreken over ouderenzorg en veiligheid als mensen op deze wijze gevaar lopen op de openbare weg? Ergo: eerst onderhoud aan de leefomgeving, dan de rest. Dat was en blijft voor de VVD belangrijk. Ook de komende jaren zal de VVD zich inspannen voor het wegwerken van achterstallig straatonderhoud. Openbaar groen en speelvoorzieningen Openbaar groen en speelvoorzieningen zijn voor de VVD belangrijk in een fijne woonomgeving. In de afgelopen jaren zijn het onderhoud aan het Schiebroekse park en de Meidoornweide opgepakt. In 2006 start het Prinses Beatrixplantsoen en het Berg- en Broekpark. Nu is wat de VVD betreft in ieder geval het Prinsemolenpark aan de beurt. Wat betreft de speelvoorzieningen is er ook niet stilgezeten. De VVD heeft zich ingespannen voor meer en verbeterde speelvoorzieningen in onder andere het Kleiwegkwartier. Ook in de komende jaren willen we luisteren naar wat gevraagd wordt en nog nodig is in deelgemeente. Werk Binnen de deelgemeente moeten ook veel mensen hun brood kunnen verdienen: in de winkels en kantoren, in onderwijs en recreatie, in horeca en zakelijke dienstverlening, in handel en in schone industrie. Bij het uitwerken van de bestemmingsplannen vraagt de VVD aandacht voor het realiseren van meer werk dicht bij huis. De VVD zal zich inzetten voor het scheppen van noodzakelijke voorwaarden voor ondernemers om hen te helpen de lokale werkgelegenheid te vergroten. De deelgemeente moet niet zelf bedenken wat goed voor het bedrijfsleven zou kunnen zijn, maar moet eerst luisteren naar wat de ondernemers en vertegenwoordigers van instellingen te zeggen hebben en kan dan pas gaan handelen. Het is goed als de ondernemers zich verenigen en zo één spreekbuis naar de deelgemeente vormen. Natuurlijk moet de deelgemeente ook luisteren naar wat de bewoners willen. Dat kan wel eens strijdig zijn, bijvoorbeeld bij nieuwbouw van winkels of kantoren en instellingen in het groen. Pas na een goede afweging van de belangen moet de deelgemeente een beslissing nemen. Maar wel in een acceptabel tijdsbestek. De VVD vindt dat de deelgemeente snel moet kunnen besluiten, binnen van te voren aangegeven termijnen. Zowel de bedrijven als de bewoners hebben er recht op om op zo kort mogelijke termijn te weten waar zij aan toe zijn. Winkelcentra Er is de VVD heel wat aan gelegen dat de winkelcentra in de deelgemeente aantrekkelijk zijn en er pico bello uitzien. Schoon, heel en veilig. En met een positieve, gezellige en wervende uitstraling en inrichting. Samen met de winkeliers(verenigingen) zal hierop moeten worden ingezet. Ten gunste van ons aller leefgenot. De VVD vindt dat ondernemers die dat willen, hun winkels en bedrijven op zondagen voor het publiek moeten kunnen openen. Rotterdam Airport De VVD Hillegersberg-Schiebroek zal nauw blijven samenwerken met de fractie in de Rotterdamse gemeenteraad, maar wanneer de specifieke belangen van onze burgers en ons bedrijfsleven in het geding zijn, zullen wij een afwijkende mening kunnen hebben. De VVD Hillegersberg-Schiebroek is van mening dat Rotterdam Airport primair zakenluchthaven moet zijn. De VVD Hillegersberg-Schiebroek is tegen uitbreiding van de geluidsruimte en toename van de negatieve milieueffecten als gevolg van het accommoderen van meer vluchten, omdat deze het woon- en vestigingsklimaat in de deelgemeente aantasten. 4

7 Welzijn Het integrale welzijnsbeleid dat de deelgemeente de afgelopen jaren heeft uitgevoerd, moet worden voortgezet. Integraal beleid betekent dat de verschillende belangen evenwichtig worden afgewogen, afgestemd en op zijn tijd ook zorgvuldig worden heroverwogen. Waar mogelijk moeten organisaties zelfstandig, zonder overheidssteun, kunnen functioneren. Het welzijnswerk moet die mensen bereiken voor wie dit bedoeld is. De VVD wil dat krachtig wordt opgetreden tegen eventuele sociale misstanden. Bij de investeringen van de deelgemeente in het welzijnswerk moet het krijgen van aantoonbaar toekomstig maatschappelijk nut centraal blijven staan. Het subsidiebeleid moet gericht blijven op duidelijke en afrekenbare prestatieafspraken met instellingen. De VVD zal verdere professionalisering van welzijnsorganisaties ondersteunen. In het welzijnswerk blijft de inzet van vrijwilligers onmisbaar, mede daarom vindt de VVD het belangrijk dat de jaarlijkse deelgemeentelijke vrijwilligersprijs blijft bestaan. Naar verwachting zal medio 2006 de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in werking treden. Deze wet heeft grote consequenties voor het welzijnswerk van de gemeente en, afhankelijk van wat wordt overgedragen, ook van de deelgemeente. De invoering van de WMO geeft de deelgemeente mogelijk een bepaalde keuzevrijheid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. Het devies van de wet is: Meedoen. Indien nodig moet de deelgemeente de bewoners ondersteunen een actieve bijdrage aan de samenleving te leveren en de zelfredzaamheid te herstellen. De deelgemeente moet bij de voorbereiding en invoering van deze wet zoveel mogelijk in overleg treden met potentiële cliënten en zorgaanbieders. Goede communicatie moet onnodige sociale onrust en onzekerheid voorkomen. De financiële uitgaven voor de nieuwe zorgtaken moeten binnen de doeluitkering blijven die hiervoor door de rijksoverheid en gemeente beschikbaar worden gesteld. Inwoners en organisaties behoren ook in de beleidsontwikkeling onder de WMO te participeren. De VVD is voorstander van een Werk-, Welzijns- en Zorgloket in de deelgemeente, opgezet samen met alle betrokkenen. Prioriteiten 1. Het jeugd- en jongerenbeleid heeft voor de VVD een hoge prioriteit. De VVD wil de jongerenwerkloosheid terugdringen. De deelgemeente zal het aanbieden van leertrajecten voor jongeren met een baangarantie bevorderen. Hiermee kan mogelijk ook worden bereikt dat de jeugdcriminaliteit wordt teruggedrongen. Het aanbod moet gericht zijn op het bieden van structuur, het vergroten van de weerbaarheid en het bevorderen van de zelfredzaamheid. Bij de uitvoering van het jeugd - en jongerenbeleid is het noodzakelijk dat scholen, sportverenigingen en jongerenorganisaties daaraan ook een bijdrage leveren. 2. De VVD wil vrijwilligerswerk blijven stimuleren. Zo zal het steunpunt Mantelzorg door de deelgemeente gesteund moeten blijven. 3. Voor zover de deelgemeente kan bijdragen aan de gezondheid van zijn burgers moet de deelgemeente dat doen. De VVD wil dat naast de particuliere sportscholen en fitnesscentra ook de sportaccommodaties in stand blijven. Sportfaciliteiten in en bij scholen zouden in het totale aanbod van sportfaciliteiten moeten worden betrokken. Kinderen op scholen moeten worden aangemoedigd tot sporten door goede faciliteiten en voorzieningen en door actieve participatie van scholen en ouders. 4. In Hillegersberg-Schiebroek wonen veel oudere mensen. Daarop moet in het beleid van de deelgemeente worden geanticipeerd. Het ouderenbeleid dient te zijn gebaseerd op keuzevrijheid, zelfstandigheid, zelfredzaamheid, medezeggenschap en participatie in het maatschappelijk leven. De VVD is voorstander van het scheppen van voorwaarden om ouderen zo lang als gewenst te laten wonen in hun eigen leefomgeving. Openbare gebouwen, recreatie -, sport - en groenvoorzieningen dienen zo veel mogelijk toegankelijk en bruikbaar te zijn voor ouderen en gehandicapten. Mobiliteit is een belangrijke voorwaarde voor maatschappelijke en sociale participatie. De medio 2006 van kracht wordende Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO) heeft tot doel de kwaliteit van de zorg en de ondersteuning te verbeteren, zodat iedereen volwaardig aan de samenleving kan deelnemen. De gemeente heeft bij de WMO een regierol, maar omdat alleen de deelgemeente in staat is om in te spelen op de lokale omstandigheden en de wensen van de bewoners, zal de deelgemeente een duidelijke rol bij de uitvoering van de WMO moeten krijgen. 5. De VVD ziet kunst en cultuur niet als kerntaak van de deelgemeente. De VVD vindt wel dat de deelgemeente zowel actieve als passieve kunstbeoefening kan stimuleren, bijvoorbeeld door particuliere initiatieven voor tentoonstellingen te ondersteunen en door publiciteit mede te verzorgen. Ook zou de deelgemeente actief mee moeten werken atelier- en werkruimte voor kunstenaars en ruimte voor tentoonstellingen en kunstbeoefening (muziek) beschikbaar te krijgen. 5

8 Dienstverlening Bewoners en bedrijven weten prima hun eigen weg te vinden. Op het moment dat zij echter de overheid nodig hebben vindt de VVD dat de overheid er ook moet zijn. Dichtbij, zichtbaar en daadkracht zijn bij de VVD belangrijke uitgangspunten voor de deelgemeentelijke overheid. Informatie Het verstrekken van informatie is een basisvoorziening. Een ieder moet bij het deelgemeenteloket geholpen kunnen worden. Een klantgerichte en efficiëntere overheid is en blijft een uitgangspunt van de VVD. De VVD zal er alles aan blijven doen om vooral op het beleid te blijven sturen waar de burger daadwerkelijk op zit te wachten. De mogelijkheden van Internet, zowel voor het verstrekken van informatie als voor het doen van aanvragen dient beter te worden benut. Participatie Niet alleen bij de besluitvorming, maar ook bij de totstandkoming van besluitvorming moeten bewoners en bedrijven betrokken worden. Dat vergt een professionele aanpak van de deelgemeente. Financiën Een zorgvuldig financieel beleid is en blijft het uitgangspunt van de VVD. De middelen die de deelgemeente ontvangt van het centraal bestuur van Rotterdam, zijn schaars. Omdat de beleidsvrijheid bij het doen van uitgaven pas begint nadat aan alle wettelijke en onvermijdbare taken is voldaan, moeten er voortdurend prioriteiten worden gesteld. De VVD legt de prioriteit bij die producten, die de inwoners van Hillegersberg-Schiebroek het meest belangrijk vinden. Dit betekent dat waar mogelijk middelen naar straten en parken moeten. Goed onderhoud aan straten en groen moet zijn afgestemd op de wensen en behoeften van bewoners en ondernemers. In de afgelopen periode is het dagelijks bestuur onder leiding van de VVD deze weg al ingeslagen. In de vorige raadsperiode is er meer dan 2 miljoen euro extra vrij gemaakt om straten en parken aan te pakken. Het resultaat is al zichtbaar en de VVD wil deze resultaten verder uitbouwen. De VVD houdt haar beloften en zal zich hier ten volle op blijven inzetten. Ook zal de VVD zich blijven inspannen om de Rotterdamse politiek ervan te overtuigen dat de middelen verre van toereikend zijn om de deelgemeente goed te onderhouden. De bodemgesteldheid van de deelgemeente is landelijk gezien meer dan slecht! Tot slot De VVD hecht groot belang aan helderheid in beleid en daadkracht in uitvoering. De VVD roept een ieder op om hier een bijdrage aan te leveren onder het motto: Deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek: Trots om in te wonen, trots om in te werken. 6

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans VVD- Best Verkiezingsprogramma 2014-2018 Best in Balans 20 oktober 2013 Best in Balans Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2014-2018 genaamd Best in Balans. Met dit verkiezingsprogramma willen we u laten

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Samen voor jouw Toekomst!

Samen voor jouw Toekomst! Verkiezingsprogramma SGP Zederik 2014 2018 Jongeren editie Samen voor jouw Toekomst! Een principiële keus, voor nu en later V e r k i e z i n g s p r o g r a m m a S G P Z e d e r i k 2 0 1 4 2018 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen Op VVD Aalsmeer kun je rekenen De lokale VVD-fractie Aalsmeer/Kudelstaart Verkiezingsprogramma 2018-2022 1 Wat heeft VVD Aalsmeer de afgelopen jaren voor jou bereikt? Vanaf 2010 heeft de gemeenteraadsfractie

Nadere informatie

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma 2014-2018 Algemeen: De Partij van de Arbeid in de Noord-Bevelandse samenleving De leidende gedachte voor de PvdA is een mensvriendelijke samenleving,

Nadere informatie

Stadsagenda Vlaardingen

Stadsagenda Vlaardingen Stadsagenda Vlaardingen In Vlaardingen is het prettig wonen Percentage dat het (zeer) eens is met de volgende stellingen: 51% stad voor jonge gezinnen Wat voor stad is Vlaardingen? groene stad 80% 60%

Nadere informatie

BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK

BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK SCHAIJK IN ÉÉN WOORD 3 EVEN OPWARMEN AAN TAFEL! 7 8 9 ANALYSE VAN DE OPBRENGST Trots Samenwerking Werelddorp Verbreden Normen En Waarden Zorg

Nadere informatie

Geachte inwoners en ondernemers van Amsterdam West, geacht dagelijks bestuur en raadsleden,

Geachte inwoners en ondernemers van Amsterdam West, geacht dagelijks bestuur en raadsleden, Financiële beschouwingen, begroting 2014 Stadsdeel Amsterdam West Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, 26 november 2013 Voorzitter, Geachte inwoners en ondernemers van Amsterdam West, geacht dagelijks

Nadere informatie

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg RHENEN IS VAN ONS ALLEMAAL! PROGRAMMA RAADSPERIODE 2014 2018 De PvdA wil dat Rhenen een gemeente is waar - iedereen gelijke kansen heeft - het veilig leven, wonen en werken is - het kwetsbare wordt beschermd

Nadere informatie

Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV Voorburg

Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV Voorburg Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV 28-08-2017 - Voorburg Leidschendam-Voorburg, 22 september 2017 Aan de werksessie op 28 augustus 2017 deden ongeveer 20 inwoners mee. De bijeenkomst vond

Nadere informatie

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken!

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken! Haarlemmermeer, 2 april 2013 Deze tijd vraagt om een nieuwe manier van denken met een duidelijke visie om de problemen aan te pakken. Ons motto; Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen 2014 - Enkhuizen Hieronder vind je het SP-verkiezingsprogramma voor gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Enkhuizen

Nadere informatie

Stadsdeel Centrum. Wijkprogramma ARCHIPELBUURT / WILLEMSPARK BINNENSTAD ZEEHELDENKWARTIER HET OUDE CENTRUM RIVIERENBUURT KORTENBOS

Stadsdeel Centrum. Wijkprogramma ARCHIPELBUURT / WILLEMSPARK BINNENSTAD ZEEHELDENKWARTIER HET OUDE CENTRUM RIVIERENBUURT KORTENBOS Wijkprogramma 2016-2019 Stadsdeel Centrum ARCHIPELBUURT / WILLEMSPARK ZEEHELDENKWARTIER BINNENSTAD HET OUDE CENTRUM RIVIERENBUURT KORTENBOS STATIONSBUURT SCHILDERSWIJK TRANSVAAL, GROENTE- EN FRUITMARKT

Nadere informatie

Stadsdeel Scheveningen

Stadsdeel Scheveningen Wijkprogramma 2016-2019 Stadsdeel Scheveningen NOORDELIJK SCHEVENINGEN SCHEVENINGEN-DORP HAVENKWARTIER & VISSENBUURT WITTEBRUG & DUTTENDEL VAN STOLKPARK DUINDORP ZORGVLIET STATEN- EN GEUZENKWARTIER DUINOORD

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

2. Hoeveel jaar in totaal bent u wethouder in uw huidige gemeente?

2. Hoeveel jaar in totaal bent u wethouder in uw huidige gemeente? Geachte mevrouw, heer, Mijn naam is Sebastiaan van Niele. Ik ben student aan de Universiteit van Amsterdam in de laatste fase van mijn studie. Op het moment doe ik onderzoek naar de gevolgen van decentralisatie

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie

Gemeentelijke dienstverlening. *gematigde tevredenheid over dienstverlening score 6,5 (54% score 7 of hoger)

Gemeentelijke dienstverlening. *gematigde tevredenheid over dienstverlening score 6,5 (54% score 7 of hoger) Resultaten per thema Woon en leefomgeving Relatie burgergemeente Gemeentelijke dienstverlening Zorg en Welzijn burgerparticipatie *tevredenheid eigen buurt scoort 7,9 (90% score 7 of * tevredenheid leefbaarheid

Nadere informatie

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Verkiezingsprogramma VVD Winterswijk 2014-2018 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de VVD Winterswijk voor de periode 2014 2018. De VVD wil werken

Nadere informatie

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen!

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Samenvatting ondernemingsplan Samenvatting ondernemingsplan Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Dat is

Nadere informatie

KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN

KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN Programma 2014-2018 STERK VOOR DIEMEN - LEEFBAARHEID EN SOLIDARITEIT Inleiding Diemen moet de komende jaren heftige beslissingen nemen!

Nadere informatie

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND Helmond, stad van het doen Het Helmond dat we voor ogen hebben is aantrekkelijk om te wonen, te leven en te werken. Er is plaats voor iedereen, ook voor hen die minder makkelijk meedoen in een samenleving

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ!

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! 1 NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! WaterlandNatuurlijk, lokaal onderscheidend van de landelijke partijen door onafhankelijke politiek. De inwoners van Waterland zijn heel goed in staat om zelf te kiezen waar

Nadere informatie

Toon uw daadkracht 1 Algemene beschouwingen VVD begroting 2018

Toon uw daadkracht 1 Algemene beschouwingen VVD begroting 2018 1 De VVD Oostzaan is trots op haar inwoners en op het dorp. Een dorp met vele mogelijkheden. Oostzaan is een groene buffer tussen Zaanstad, Purmerend en Amsterdam. Oostzaan heeft een rijk verenigingsleven

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht Houten 2016

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht Houten 2016 Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht 2016 De Monitor Sociale Kracht: 7 pijlers Participatie De Monitor Sociale Kracht gaat uit van de beredeneerde veronderstelling dat de sociale kracht van

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de Partij van de Arbeid. Wij staan voor een spreiding van kennis, macht

Nadere informatie

Een leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad Daar zorgen wij voor

Een leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad Daar zorgen wij voor Een leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad Daar zorgen wij voor Trots Een prettig leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad. Dat is waar Spaarnelanden voor staat. En met dat

Nadere informatie

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan Leefbaarheid Samen werken aan prettig wonen in uw wijk Plezierig wonen wordt niet alleen bepaald door uw woning. Minstens zo belangrijk is een schone, veilige buurt, waarin de bewoners prettig met elkaar

Nadere informatie

Ouder worden in Maassluis

Ouder worden in Maassluis Ouder worden in Maassluis Samenvatting discussiebijeenkomsten Ouderen ten behoeve van de Heroriëntatie van het ouderenbeleid in de gemeente Maassluis. Sector Welzijn Juli 2003 Voorwoord Nederland vergrijst

Nadere informatie

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008 Startnotitie jeugd en jongerenbeleid Dalfsen 20092012 Segmentgroep, J. de Zeeuw september 2008 1. Inleiding De gemeente wil de huidige nota jeugdbeleid 20052008 evalueren en een nieuwe nota integraal jeugdbeleid

Nadere informatie

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Intergemeentelijke samenwerking Samenwerken of samenvoeging met andere gemeenten Het uitvoeren van een onderzoek naar de 2002 2003 -

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

De Grote Wommelgemse Enquête

De Grote Wommelgemse Enquête De Grote Wommelgemse Enquête Doel De enquête is opgezet als een papieren enquête die peilt naar de tevredenheid van de inwoners, die inzicht wil krijgen hoe de bevolking haar gemeente ziet en die antwoorden

Nadere informatie

Bijlage 8. Enquête. Analyse- en Oplossingsrichtingenfase MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag

Bijlage 8. Enquête. Analyse- en Oplossingsrichtingenfase MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag Bijlage 8 Enquête Analyse- en Oplossingsrichtingenfase MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag documenttitel: BIJLAGE 8 ENQUÊTE ANALYSE- EN OPLOSSINGSRICHTINGENFASE MIRT-ONDERZOEK BEREIKBAARHEID

Nadere informatie

Stadsdeel Scheveningen

Stadsdeel Scheveningen Wijkprogramma 2016-2019 Stadsdeel Scheveningen NOORDELIJK SCHEVENINGEN SCHEVENINGEN-DORP HAVENKWARTIER & VISSENBUURT WITTEBRUG & DUTTENDEL VAN STOLKPARK DUINDORP ZORGVLIET STATEN- EN GEUZENKWARTIER DUINOORD

Nadere informatie

Investeren in Helmonders BEGROTING 2007

Investeren in Helmonders BEGROTING 2007 Investeren in Helmonders BEGROTING 2007 Begroting 2007 De begroting 2007 is een goede start van deze bestuursperiode. De PvdA ondersteunt het extra geld ad euro 4,3 miljoen in onderwijs, welzijn en werkgelegenheid.

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 WSN: Thuis in Nijkerk Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 V O O R W O O R D Bertus Rakhorst over...geborgenheid Een goed en veilig thuis vormt een stevige basis van waaruit je je verder kunt

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Na jaren is er de laatste 4 jaar een echt sociaal geluid in Roermond te horen: Dat van de SP Om ook in de toekomst te zorgen

Nadere informatie

Slecht Voldoende Goed Weet niet Wat vindt u van de gezondheid- en zorgvoorzieningen 4% 36% 56% 4% Wat vindt u van het aanbod aan gezondheid- en

Slecht Voldoende Goed Weet niet Wat vindt u van de gezondheid- en zorgvoorzieningen 4% 36% 56% 4% Wat vindt u van het aanbod aan gezondheid- en Enquête Schuytgraaf Bewoners van Schuytgraaf hebben de enquête ingevuld. In totaal waren er 144 respondenten. Hieronder vind je de belangrijkste conclusies en opmerkingen die uit de enquête naar voren

Nadere informatie

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen!

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen! PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma 2014-2018 Gewoon doen! 1 De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten Solidair, samen en een stimulerende (ondersteunende) overheid De PvdA werkt aan een solidaire

Nadere informatie

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Een toekomstvisie voor Leidschendam-Voorburg De voormalige gemeenten Leidschendam en Voorburg kennen elk een eeuwenlange historie. Als gefuseerde gemeente gaat Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD)

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD) Verslag U bent aan de buurt Berkum 29 mei 2013 Aanvang Locatie Aanwezige functionarissen Aanwezig vanuit de politiek 20.00 uur Wijkcentrum De Weijenbelt Hans Kempenaar (voorzitter) Erik Dannenberg (wijkwethouder)

Nadere informatie

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING Berkelland BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING met elkaar voor elkaar Verkort verkiezingsprogramma 2014-2018 Kijk voor het volledige CDA verkiezingsprogramma op onze website www.cdaberkelland.nl www.cdaberkelland.nl

Nadere informatie

Leefbaarheidplan Zwaagdijk-West 2012-2016. Opgesteld door Dorpsraad Zwaagdijk West d.d. september 2012

Leefbaarheidplan Zwaagdijk-West 2012-2016. Opgesteld door Dorpsraad Zwaagdijk West d.d. september 2012 Leefbaarheidplan Zwaagdijk-West 2012-2016 Opgesteld door Dorpsraad Zwaagdijk West d.d. september 2012 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Algemene informatie dorp / kern 4 2.1 Historie 2.2 Ligging,

Nadere informatie

Voor Almere KAndidAten KwArtet

Voor Almere KAndidAten KwArtet Voor Almere Kandidaten kwartet 1. Arno Visser (43) woont in Almere Haven Financiën: verantwoord investeren in groei Eerst verdienen, dan uitgeven. Want iedere euro die de gemeente uitgeeft, is verdiend

Nadere informatie

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA!

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE 2014-2018 HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal Het kan anders Ons land verandert snel. Niet alleen kennen we op dit moment in Nederland financieel

Nadere informatie

KING Ondernemingspeiling

KING Ondernemingspeiling KING Ondernemingspeiling Vragenlijst versie december 0 Ondernemingspeiling op Waarstaatjegemeente.nl De vragen gaan over uw bedrijfslocatie in de gemeente XXX. In deze vragenlijst wordt gevraagd naar uw

Nadere informatie

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1 (2007/28317) QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1. ONDERZOEKSVRAGEN 1. Kan de raad met de programmabegroting beoordelen of de voorgenomen beleidsmaatregelen doeltreffend

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Voor individuele vrijheid Voor sociale rechtvaardigheid Voor maatschappelijke verantwoordelijkheid SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Rotterdam is van oudsher een havenstad, een

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

Daarvoor gaat u naar Minters

Daarvoor gaat u naar Minters Opvoeden & Opgroeien Eigen functioneren & Relaties Een leefbare buurt Daarvoor gaat u naar Minters U weet zelf vaak het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En u gaat voor goede raad of praktische

Nadere informatie

Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 1e discussiebijeenkomst 8 jan.2008

Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 1e discussiebijeenkomst 8 jan.2008 Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 1e discussiebijeenkomst 8 jan.2008 Agenda Aanvang 20.00 uur Inleiding DOP en resultaten enquête Pauze, koffie/thee Discussie in groepjes Afsluiting uiterlijk 22.30 uur Wat

Nadere informatie

Hoe groen zijn de partijprogramma s

Hoe groen zijn de partijprogramma s Hoe groen zijn de partijprogramma s Een onderzoek over wat er door de verschillende partijen is opgeschreven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 Werkwijze Alle 8 partijprogramma s zijn

Nadere informatie

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26 Welzijn Noorden veldwerker Wonen Zorg De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg Brochure Noorderveldwerker.indd 1 04-05-12 13:26 1 Inleiding De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Feijenoord. Gebiedsplan. Katendrecht-Wilhelminapier. Ambtelijke inventarisatie

Feijenoord. Gebiedsplan. Katendrecht-Wilhelminapier. Ambtelijke inventarisatie Feijenoord Gebiedsplan Katendrecht-Wilhelminapier Ambtelijke inventarisatie 2013 1 Maashaven O.z. 230 Inhoud 1....H uidige situatie...3 2....W at willen we bereiken...3 2.1 Beoogde doelen 2030...3 2.2

Nadere informatie

Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 SAMEN BOUWEN AAN BARENDRECHT

Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 SAMEN BOUWEN AAN BARENDRECHT Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 SAMEN BOUWEN AAN BARENDRECHT Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 Samen bouwen COLOFON Deze uitgave is tot stand gekomen met dank aan de inzet van

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR OPSTELLER VOORSTEL: AFDELING: PORTEFEUILLEHOUDER: Agendapunt: No. /'09 Dokkum, ONDERWERP: Wmo Verordening 2014 SAMENVATTING: De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Samen Sterker Algemene Beschouwingen door Ron Vermeulen, fractievoorzitter 30 oktober 2012

Samen Sterker Algemene Beschouwingen door Ron Vermeulen, fractievoorzitter 30 oktober 2012 hillegersberg-schiebroek Samen Sterker Algemene Beschouwingen door Ron Vermeulen, fractievoorzitter 30 oktober 2012 Deze titel heeft de PvdA gekozen omdat het juist nu in deze moeilijke tijden van belang

Nadere informatie

Visie Beheer Openbare Ruimte

Visie Beheer Openbare Ruimte Visie Beheer Openbare Ruimte De openbare ruimte bestaat uit de ondergrondse en bovengrondse voorzieningen die in beheer zijn de gemeenten en bestaat uit riolering, plantsoenen, bomen, wegen, straten, pleinen,

Nadere informatie

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe W ij wonen waar anderen op vakantie gaan CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 even voorstellen In onze gemeente wonen ruim 18.500 mensen in

Nadere informatie

Raadsvoorstel. orstel. Maatschappelijke participatie informatieronde Terugkoppeling koerswijzer Wmo en visie nieuw beleidsplan Wmo

Raadsvoorstel. orstel. Maatschappelijke participatie informatieronde Terugkoppeling koerswijzer Wmo en visie nieuw beleidsplan Wmo Titel Visie beleidsplan Wmo 2011-2014 Nummer 10/55 Datum 29 september 2010 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie informatieronde Terugkoppeling koerswijzer Wmo en visie nieuw beleidsplan

Nadere informatie

Parkeren dichtbij huis. Handleiding voor bewoners om parkeeren ruimteproblemen in de wijk aan te pakken

Parkeren dichtbij huis. Handleiding voor bewoners om parkeeren ruimteproblemen in de wijk aan te pakken Parkeren dichtbij huis Handleiding voor bewoners om parkeeren ruimteproblemen in de wijk aan te pakken 1 Parkeerproblemen in de woonwijk In veel woonwijken worden de bewoners dagelijks geconfronteerd met

Nadere informatie

Gemeente Beesel en haar inwoners presenteren: Blij in Beesel, vandaag, morgen en overmorgen

Gemeente Beesel en haar inwoners presenteren: Blij in Beesel, vandaag, morgen en overmorgen Gemeente Beesel en haar inwoners presenteren: Blij in Beesel, vandaag, morgen en overmorgen Visie Blij in Beesel, vandaag, morgen en overmorgen Een visie die van u is; die het (toekomst)beeld van inwoners

Nadere informatie

Uitzicht op een betere wijk

Uitzicht op een betere wijk Uitzicht op een betere wijk Deze visie is tot stand gekomen in bijeenkomsten met verschillende partijen. We danken de deelnemers hartelijk voor hun inzet. Wilt u meer weten? Heeft u na het lezen van deze

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Inleiding Wij zijn CDA Woudenberg. Sinds jaar en dag een actieve partij binnen de gemeentepolitiek in ons dorp. Wij leveren een positieve bijdrage aan het

Nadere informatie

Belanghoudersbijeenkomst

Belanghoudersbijeenkomst V e r s l a g Belanghoudersbijeenkomst Donderdag 17 november was u met ruim 30 andere genodigden aanwezig bij de belanghoudersbijeenkomst van Woningstichting Bergh. Een bijeenkomst waarbij wij graag twee

Nadere informatie

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN.

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. De 50PLUS-partij doet voor de tweede keer in haar bestaan mee aan de verkiezingen voor Provinciale Staten. Daarbij wil de partij in alle provincies haar aanwezigheid

Nadere informatie

KOERSDOCUMENT SOCIAAL DOMEIN VIJFHEERENLANDEN Werkgroep Sociaal Domein Versie 1.0

KOERSDOCUMENT SOCIAAL DOMEIN VIJFHEERENLANDEN Werkgroep Sociaal Domein Versie 1.0 KOERSDOCUMENT SOCIAAL DOMEIN VIJFHEERENLANDEN 2018-2022 Werkgroep Sociaal Domein 22-06-2017 Versie 1.0 Inhoudsopgave Inleiding Visie Sociaal Domein Doelstellingen Sociaal Domein Meedoen in Vijfheerenlanden

Nadere informatie

Krimp in Fryslân. Inwonertal

Krimp in Fryslân. Inwonertal Krimp in Fryslân Bevolkingsdaling, lokaal en regionaal, is een vraagstuk van nu én de komende jaren. Hoewel pas over enkele decennia de bevolking van Fryslân als geheel niet meer zal groeien, is in sommige

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA

VERKIEZINGSPROGRAMMA CDA VIANEN VERKIEZINGSPROGRAMMA 2010-2014 Vianen zelfstandig, sociaal en leefbaar Uitgangspunten. Uitgangspunten voor ons verkiezingsprogramma zijn de CDA - kernwaarden: gerechtigheid, solidariteit, gespreide

Nadere informatie

Deze tijd vraagt om creativiteit

Deze tijd vraagt om creativiteit 12 april 2012 Werkplaats Onderneem met zin! Deze tijd vraagt om creativiteit Participeren/ Meedoen naar vermogen Schakelen en verbinden Wim Roelofs Integrale aanpak en noodzaak om te schakelen en te verbinden

Nadere informatie

ARTIKEL LID 2 BRO: LADDER VOOR DUURZAME VERSTEDELIJKING

ARTIKEL LID 2 BRO: LADDER VOOR DUURZAME VERSTEDELIJKING ANNEKE FRANKEN & HANS KOOLEN GIJS HEUTINK ADVOCATEN ARTIKEL 3.1.6 LID 2 BRO: LADDER VOOR DUURZAME VERSTEDELIJKING www.gijsheutinkadvocaten.nl Inhoudsopgave Achtergrond Ladder Toepassingsbereik Ladder Ruimtelijke

Nadere informatie

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Pagina 1 / 6 Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Veel gehoord en gelezen is dat inzet op leefbaarheid geen verantwoordelijkheid en kerntaak meer is van woningcorporaties. Handen

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Onderwerpen Omnibus 2007

Nota van B&W. Onderwerp Onderwerpen Omnibus 2007 Onderwerp Onderwerpen Omnibus 2007 Nota van B&W Portefeuille mr. B. B. Schneiders Auteur Mevr. M. E. Spruyt Telefoon 5113719 E-mail: m.spruyt@haarlem.nl Concernstaf/Strategie en Beleidscoördinatie Reg.nr.

Nadere informatie

GEBIEDSPROGRAMMA

GEBIEDSPROGRAMMA GEBIEDSPROGRAMMA 2016-2019 STADSDEEL SCHEVENINGEN Van Stolkpark Concept met voorstellen van de Wijkvereniging Van Stolkpark Inleiding Elk gebied een eigen aanpak Dit jaar werken Scheveningen en de andere

Nadere informatie

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG PROVINCIAAL BELEID In maart 2015 zijn er weer provinciale statenverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

Coalitieakkoord Gemeente Beek Sociaal Verder

Coalitieakkoord Gemeente Beek Sociaal Verder Coalitieakkoord Gemeente Beek 2014-2018 Sociaal Verder 1. Inleiding In april 2014 hebben wij, de politieke partijen BBB-NDB en Progressief Beek, overeenstemming bereikt over het vormen van een coalitie

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen In het oostelijk deel van s-hertogenbosch ligt, midden in de polder, een nieuwe woonwijk: de Groote Wielen. In totaal komen er ongeveer 4.350 woningen, daarvan

Nadere informatie

Wij zijn Brabantse Waard

Wij zijn Brabantse Waard Wij zijn Brabantse Waard Gastvrij wonen Inhoudsopgave 3 Wie is Brabantse Waard 4 Een organisatie met een transparante structuur 5 Onze missie en visie 5 Doelstellingen waarin de gast centraal staat 6 Onze

Nadere informatie

Inwoners Daadkracht Economie Alertheid Ambities Leefbaarheid Bereikbaarheid Uitermate zorgvuldigheid Ruimtelijke ordening Gezondheidszorg

Inwoners Daadkracht Economie Alertheid Ambities Leefbaarheid Bereikbaarheid Uitermate zorgvuldigheid Ruimtelijke ordening Gezondheidszorg Partijprogramma De kunst van het verbinden Inwoners Daadkracht Economie Alertheid Ambities Leefbaarheid Bereikbaarheid Uitermate zorgvuldigheid Ruimtelijke ordening Gezondheidszorg De puntjes op de I van

Nadere informatie

Visie op participatie

Visie op participatie 1. Inleiding De VVD vindt dat ieder individu een zelfstandig en zelfredzaam bestaan moet kunnen hebben. Volledige zelfontplooiing is een basisrecht dat daarbij hoort. De overheid dient daar waar nodig

Nadere informatie

Activiteitenterrein Rouveen

Activiteitenterrein Rouveen Speerpunten CDA Staphorst: Zwembad moet open blijven Activiteitenterrein Rouveen Slagen NU inrichten Meer burger, minder overheid Centrum: fiets-veiliger De ZORG = voor IEDEREEN Glasvezel JA! Het CDA wil

Nadere informatie

Sport en de omgevingswet VSG bijeenkomst 21 april Ruimte voor Sport Dennis Ruijgt

Sport en de omgevingswet VSG bijeenkomst 21 april Ruimte voor Sport Dennis Ruijgt Sport en de omgevingswet VSG bijeenkomst 21 april 2017 Ruimte voor Sport Dennis Ruijgt Observaties Ik heb het al drie keer proberen uit te leggen aan de collega s van ruimte. Buitenruimte inzetten voor

Nadere informatie

Korte samenvatting verkiezings programma & presentatie 1 e tien kandidaten van AB 90

Korte samenvatting verkiezings programma & presentatie 1 e tien kandidaten van AB 90 Korte samenvatting verkiezings programma & presentatie 1 e tien kandidaten van AB 90 Terugblik Raadsperiode 2010-2014 Structuurvisie (visie voor 25 jaar) Actuele bestemmingsplannen Woningbouw in alle kernen

Nadere informatie

Plan van aanpak Nieuwe ruimte 2013

Plan van aanpak Nieuwe ruimte 2013 gemeente Eindhoven Plan van aanpak Nieuwe ruimte 2013 Fundamentele herziening van de lokale ruimtelijke kaders gemeente Eindhoven Inleiding In lijn met de kadernota 2013-2016 ( Morgen centraal ) willen

Nadere informatie

Trendsportal Slimme mobiliteit voor morgen

Trendsportal Slimme mobiliteit voor morgen Trendsportal Slimme mobiliteit voor morgen Geachte partijprogrammamakers voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018, U werkt momenteel aan het verkiezingsprogramma van uw partij voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma. Daadkrachtig en betrokken

Verkiezingsprogramma. Daadkrachtig en betrokken Verkiezingsprogramma Daadkrachtig en betrokken Als Volkspartij voor Vrijheid en Democratie willen we betrokken zijn. Betrokken bij de inwoners en ondernemers van de Gemeente Veere. De VVD is er van overtuigd

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

Huis van Renkum. Doelen waaraan wordt bijgedragen

Huis van Renkum. Doelen waaraan wordt bijgedragen Huis van Renkum Doelen waaraan wordt bijgedragen Het Huis van Renkum draagt in de meest brede zin bij aan het hoofddoel van de gemeente Renkum: het vergroten van de zelfredzaamheid, het sociaal functioneren

Nadere informatie

Uitnodiging aan het nieuwe kabinet

Uitnodiging aan het nieuwe kabinet Uitnodiging aan het nieuwe kabinet Uitnodiging aan het nieuwe kabinet Gemeenten: knooppunt in de samenleving Van veiligheid tot zorg, onderwijs en werkgelegenheid. Van energie en klimaatverandering tot

Nadere informatie

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010.

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Deze lokale politieke partij is voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2 Tegenbegroting 2015 Inleiding Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de sociaal-democratie. In deze tegenbegroting 2015 vertaalt de PvdA Utrecht deze

Nadere informatie