Openbaar vervoer: blik op innovatieve concepten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Openbaar vervoer: blik op innovatieve concepten"

Transcriptie

1 Openbaar vervoer: blik op innovatieve concepten

2 2 Connekt

3 Voorwoord Overheden, vervoersbedrijven, marktpartijen en belangengroepen hebben een groeiende behoefte aan (innovatieve) oplossingen voor de huidige vervoersproblematiek. Openbaar vervoer speelt hierin een belangrijke rol. Het sociale, economische en politieke belang ervan is groot, voor overheden op alle verschillende niveaus. Om te kunnen concurreren met private vervoersmiddelen moet openbaar vervoer in staat kunnen zijn de aantrekkingskracht, betrouwbaarheid, veiligheid en efficiency te vergroten. Om dit te bereiken zijn niet alleen verbeteringen in bestaande vervoersconcepten nodig, maar ook ontwikkelingen van innovatieve vervoerswijzen. Innovatieve alternatieven bieden een nuttige en wenselijke aanvulling op het bestaande openbaar vervoer en gelukkig worden deze steeds concreter. Met behulp van dit boekje, waarin wij een aantal voorbeelden hebben uitgediept, geven wij u een algemeen beeld van de belangrijkste en meest actuele vernieuwingen binnen het openbaar vervoer. Zo krijgt u een overzicht van wat er speelt. Wilt u extra informatie over deze OV-vernieuwingen dan kunt u de genoemde bronnen raadplegen. Openbaar vervoer: blik op innovatieve concepten 3

4 De rol van Connekt Zoals in elke industrietak is samenwerking en afstemming op organisatorisch en technisch vlak een must om nieuwe ontwikkelingen effectief te kunnen toepassen. Connekt geeft hieraan ondersteuning door als platform een ontmoetingsplaats te bieden. Met het platform ITS OV faciliteert Connekt/ITS Netherlands al enige jaren de dialoog tussen de vervoerders, opdrachtgevende overheden en de industrie over ITS-toepassingen (Intelligente Transport Systemen) in het openbaar vervoer in Nederland. Het doel van dit platform is het realiseren en toepassen van open standaarden voor de (data) informatie-uitwisseling binnen het openbaar vervoer. Daarnaast is er ook veel kennis aanwezig over reisinformatiesystemen. Connekt faciliteert dit platform, brengt kennis in en verbindt de diverse (inter)nationale ontwikkelingen. 4 Connekt

5 Openbaar vervoer: blik op innovatieve concepten 5

6 6 Connekt

7 Inhoudsopgave Inleiding 9 1 OV-chipkaart 13 2 Individueel openbaar vervoer: de people mover 19 3 Lightrail 25 4 ITS-toepassingen in het openbaar vervoer 31 5 Innovaties in openbaar vervoer: algemeen 37 Alle bronnen op een rijtje 40 Openbaar vervoer: blik op innovatieve concepten 7

8 8 Connekt

9 Inleiding In dit boekje worden enkele voorbeelden rondom innovatief openbaar vervoer uitgelicht, met een focus op de ontwikkelingen in Nederland. In hoofdstuk 1 komt de OV-chipkaart aan bod, een ontwikkeling die op de rand van implementatie staat en een duidelijke impact zal hebben voor zowel de vervoersbedrijven als de reiziger. De recente ophef over de OVchipkaart geeft aan hoe belangrijk het is om alle aspecten van de implementatie te belichten. Hierna worden in het tweede hoofdstuk geautomatiseerde people movers besproken. Dit zijn onbemande voertuigen -bijvoorbeeld automatische busjes, kabelbanen en monorails- die rijden op een eigen infrastructuur. People movers zijn bij uitstek geschikt voor het bieden van efficiënt vervoer (voor- en natransport) op lokaal niveau, bijvoorbeeld tussen vervoerknooppunten en werk-, winkel- en recreatielocaties. Hoofdstuk 3 gaat in op lightrail. Onder lightrail vallen verschillende concepten van openbaar vervoer per spoor. Al deze concepten hebben gemeen dat het gaat Sneller en beter op weg met in-car systemen 9

10 om regionaal vervoer, waarbij een afstand tussen de tien en veertig kilometer wordt afgelegd. Een lightrailvoertuig kent meerdere verschijningsvormen en zit qua grootte tussen een tram en een trein in. Daarna richt hoofdstuk 4 zich op ITS-toepassingen in het openbaar vervoer: ITS-applicaties die erop gericht zijn de prestatie van het openbaar vervoer te verbeteren. Tot slot wordt, om uw beeld compleet te maken, een kort overzicht gegeven van innovaties in het openbaar vervoer in het algemeen. Zonder volledig te willen of kunnen zijn, wil Connekt u met dit boekje inzicht geven in de actuele stand van zaken rondom een aantal kansen en mogelijkheden voor OV-innovaties. Meer informatie kunt u vinden op: 10 Connekt

11 Openbaar vervoer: blik op innovatieve concepten 11

12 12 Connekt

13 1 OV-chipkaart De OV-chipkaart is een pas met een microchip en dient als vervoermiddel en betaalbewijs. De reiziger houdt de kaart voor een zogeheten check-in terminal, die bij de ingang van het station of in de bus of de tram staan. Via de microchip wordt een vooruitbetaling gedaan: van het saldo wordt een bedrag afgeboekt. Bij het verlaten van het voertuig laat de reiziger de kaart opnieuw lezen door de check-out terminal. Die berekent de daadwerkelijke ritprijs, waarna de definitieve afboeking of terugstorting plaatsvindt. Het saldo kan automatisch aangevuld worden vanaf de eigen bankrekening. Voor de invoering van de OV-chipkaart heeft het Ministerie van Verkeer en Waterstaat 115 miljoen euro uitgetrokken. De OV-chipkaart is een gezamenlijk initiatief van vijf grote openbaarvervoerbedrijven: Connexxion, GVB, HTM, NS en RET. Dit zijn de oprichters van de joint venture Trans Link Systems (TLS), waarin de vijf bedrijven samenwerken aan de introductie van de OV-chipkaart. Daarnaast fungeert TLS als clearinghouse en kaartuitgever. Iedere vervoerder geeft zijn eigen gebrande chipkaart uit, maar alle chipkaarten zijn bij alle vervoerders te gebruiken. Openbaar vervoer: blik op innovatieve concepten 13

14 Er komen drie soorten OV-chipkaarten. Persoonlijke kaarten zijn persoonsgebonden en oplaadbaar met een saldo. Anonieme kaarten kunnen door meerdere mensen gebruikt worden, echter niet tegelijk. Wegwerpkaarten zijn kartonnen kaarten voor eenmalig gebruik en bevatten een vast aantal dagen of ritten. In de toekomst zullen er naar alle waarschijnlijkheid meer toepassingen komen voor de OV-chipkaart, omdat verschillende functies meer en meer geïntegreerd zullen worden. Een nog onderbelicht thema is dat de OV-chipkaart veel mogelijkheden biedt bij prijszetting in het openbaar vervoer, door mogelijkheden voor differentiatie in prijs en doordat vervoerders inzicht krijgen in het reisgedrag van de reizigers. Algemene doelen OV-chipkaart: beperking van zwart- en grijsrijden, zodat het aantal incidenten in het openbaar vervoer afneemt. Veel trein- en metrostations worden voor het nieuwe reis- en betaalsysteem voorzien van poortjes/tourniquets, die alleen open gaan voor reizigers met een OV-chipkaart. Dit kan een verbetering van sociale veiligheid in het openbaar vervoer betekenen. gemak voor reizigers: geen contant geld nodig, niet meer in de rij voor een kaartje, in een handomdraai registreren en betalen. direct inzicht in het reisgedrag van groepen passagiers, waarmee een nauwkeuriger verdeling van de reizigersinkomsten 14 Connekt

15 over de verschillende vervoerders mogelijk wordt en de inzet van mensen en middelen voor de vervoerder kan worden geoptimaliseerd. Toepassing in de praktijk In Hong Kong en Singapore bestaan soortgelijke systemen al jaren. Miljoenen reizigers in Europa zijn gewend een OV-chipkaart te gebruiken, zoals in Londen en Parijs, maar ook in verschillende steden in Noorwegen en Zweden. In 2004 startten in Nederland de eerste proeven. Eind 2005 kwam de introductie van de kaart in de regio Rotterdam in trein, tram en metro. Vanaf 2006 stapte ook het GVB in Amsterdam in. Stand van zaken De stad Rotterdam is op dit moment het meest gevorderd als het gaat om de invoering van de OV-chipkaart. De beoogde landelijke invoering in 2009 zal waarschijnlijk verschoven worden naar een later tijdstip. Strippenkaarten en papieren abonnementen blijven daarom voorlopig nog geldig. Als de technische obstakels goed zijn verholpen, biedt het systeem volop kansen om letterlijk vaart te geven aan reizen met het openbaar vervoer. Openbaar vervoer: blik op innovatieve concepten 15

16 Peter van Dijk Directeur bij Vialis en oprichter van Mobility Commerce Services (Mcom) Vialis maakt samen met Thales deel uit van East-West e-ticketing B.V. Dit is een consortium waar ook MTR en Octopus Cards uit Hong Kong (vaste partners van East- West) in zitten. In opdracht van de in Trans Link Systems (TLS) verenigde vervoersbedrijven implementeren we de OV-chipkaart in Nederland. Openbaar vervoer mag nog veel meer om de reiziger gaan dan nu het geval is. Vandaar de oprichting van een aparte club binnen VolkerWessels die zich bezig houdt met de exploitatie en dienstverlening rondom de OV-chipkaart. De kaart levert immers een flink aandeel in klantgericht vervoer, op allerlei fronten. Het zorgt voor openbaar vervoer waarbij je makkelijk kunt afrekenen. Het wordt ook eerlijker, omdat je alleen betaalt voor de daadwerkelijk gereden kilometers. En, net zo belangrijk: het wordt veiliger. Reizigers zonder een geldig vervoerbewijs krijgen in de toekomst geen toegang meer tot de (grotere) stations. 16 Connekt

17 Degelijk openbaar vervoer kan grote positieve impact hebben op de congestie. Sinds er in België flink is geïnvesteerd en op sommige plekken zelfs gratis is geworden, is het aantal ov-reizigers behoorlijk toegenomen. Het imago van openbaar vervoer is nu niet goed, maar dat kan op redelijk korte termijn worden bijgesteld. Het snelste en beste is om er door de bril van de reiziger naar te kijken. Dan wordt duidelijk wat prioriteit moet hebben, wat reizigers écht willen. Ondanks de kinderziektes van nu ben ik ervan overtuigd dat de OV-chipkaart een grote bijdrage kan leveren aan sterk en betrouwbaar openbaar vervoer. Meer informatie kunt u vinden op: Openbaar vervoer: blik op innovatieve concepten 17

18 18 Connekt

19 2 Individueel openbaar vervoer: de people mover Binnen het openbaar vervoer kan onderscheid gemaakt worden tussen collectief en individueel vervoer. Bij collectief vervoer wordt het vervoermiddel gedeeld met andere reizigers, die een andere herkomst of bestemming kunnen hebben. Bij individueel of besloten vervoer gaat het om de specifieke vervoerswens van één reiziger of groep van reizigers. Collectief openbaar vervoer wordt uitgevoerd in opdracht van een (decentrale) overheid en wordt sinds 1969 mede betaald met behulp van een rijkssubsidie. Besloten vervoer wordt door de overheid niet gesubsidieerd. Dit hoofdstuk gaat dieper in op de ULTra PRT, een voorbeeld van individueel openbaar vervoer. Een onbemande taxi voor maximaal vier mensen met bagage, die autonoom op een aparte baan rijdt. Binnen een paar seconden staat hij voor je klaar en zoeft geruisloos naar de bestemming die je hebt ingetoetst op het touch screen bij de halte. De gelijkvloerse instap sluit aan op de hoogte van de trottoirband. Haltes kunnen zowel buiten als binnen worden gebouwd: handig Openbaar vervoer: blik op innovatieve concepten 19

20 voor kantoren, ziekenhuizen en verzorgingshuizen. Via lasertechnologie bepaalt het voertuigje zijn plaats op de weg en houdt genoeg afstand ten opzichte van andere voertuigjes. Zo werken ULTra s, people movers. De ULTra s rijden al op diverse plekken in de wereld. Heijmans werkt samen met de Engelse fabrikant, Advanced Transport Systems (ATS) aan de verdere ontwikkeling van ULTra s voor de Benelux. British Airport Authorities participeert voor 30% in het concept. Algemene kenmerken ULTra PRT: vervoerstype: individueel vervoer. kan tot 40 km/uur. rijdt op afroep. rijdt op eigen, aparte infra, die een netwerk vormt met eenrichtingsverkeer. Kosten aanleg: 3-5 miljoen per kilometer. is bedoeld voor binnenstedelijk verkeer en voor- en natransport: tussen huis of kantoor naar hoofdtransportlijnen, zoals trein en snelweg. Toepassing in de praktijk De ULTra PRT is vijf jaar getest op een baan in Cardiff. Ook gaat er eind dit jaar een proef van start op het Britse vliegveld Heathrow. Hoewel er slechts vier personen tegelijk in kunnen, is door de hoge frequentie de capaciteit groot. Dat maakt de ULTra PRT ook zeer geschikt voor de ontsluiting van woonwijken en bedrijventerreinen. In 20 Connekt

21 Nederland hebben diverse gemeenten interesse, onder meer Almelo, Maastricht en Lelystad. Stand van zaken De ontwikkeling van de ULTra loopt voor op andere vormen van people movers. Wat voorheen iets van de verre toekomst leek, is nu binnen handbereik. De technologie van de voertuigen heeft zich reeds bewezen: ze zijn energiezuinig, stil en veilig. De productie van de voertuigen is inmiddels gestart. Doordat het materieel licht en kleinschalig is, hoeft ook de infrastructuur niet zwaar te zijn. Dit scheelt aanzienlijk in (operationele) kosten. Bovendien wordt er minder beslag gelegd op ruimte en is er nauwelijks sprake van horizonvervuiling. Nu de bereikbaarheid van steden een hot item is voor gemeentebesturen, zou dit systeem als schakel kunnen fungeren in een solide openbaar vervoersysteem. Het systeem is commercieel goed exploiteerbaar vergelijk het huidige busvervoer, dat structurele subsidie ontvangt. Uit verkeerskundige studies blijkt dat er een significante wijziging ontstaat in vervoerskeuze: de auto wordt veel minder vaak gebruikt als er ook de keuze voor een ULTra is. Dat schept vervolgens weer capaciteit op de weg en in parkeervoorzieningen. Openbaar vervoer: blik op innovatieve concepten 21

22 Jos Heerkens Directeur Innovatie, Heijmans Infrastructuur B.V. Het bijzondere van ULTra is ook dat stedenbouwkundigen en architecten het eenvoudig kunnen inpassen in hun gebouwen. Denk aan hotels, zorgcentra, verzorgings- en verpleeghuizen, high tech parken. Op al die plekken is het mogelijk binnenhaltes aan te leggen. De consequenties hiervan zijn groot. Het stelt in staat de hele infrastructuur veel aangenamer in te richten zonder al dat autoblik. En de investeringen zijn veel minder dan bij nadere concepten, zoals de Maglev, de magnetsiche zweeftrein. Die heeft zware constructies nodig en is daardoor ook duur. De ULTra is erg licht en veel goedkoper. Bron: Advanced Transport Systems Ltd. 22 Connekt

23 De innovatieve gedachte achter ULTtra is: het is openbaar vervoer, maar individueel gericht. Bij innovaties voor het openbaar vervoer is het veel gebruikelijker te denken in termen van massavervoer. En: het gaat op afroep. Het voertuig wacht op jou, niet jij op het voertuig. Eén van de eisen is dat elke passagier binnen een minuut een karretje kan krijgen. Dat wil zeggen dat 80% van de reizigers binnen 20 seconden zijn taxi krijgt voorgereden. Bron: Advanced Transport Systems Ltd. Haalbaarheidsstudies laten zien dat het mogelijk is om binnen tien jaar dit systeem in gemeentes operabel te hebben. De gemeente Almelo is al heel ver. Die is op Europees niveau betrokken bij innovatief stedelijk vervoer. En de politieke wil is aanwezig: de wethouder daar wil in 2012 het systeem operabel hebben. Dergelijk enthousiasme heb je hard nodig om het systeem in de praktijk te realiseren. Iemand moet beginnen met de voordelen te demonstreren. Dan durven anderen een stuk sneller. Meer informatie kunt u vinden op: Openbaar vervoer: blik op innovatieve concepten 23

24 24 Connekt

25 3 Lightrail Wat is lightrail? De eerste vraag over lightrail is altijd: wat is het nu precies? De term wordt te pas en te onpas gebruikt, waardoor het een containerbegrip is voor verschillende soorten modern railvervoer. Moderne stadstrams-met-lage-vloer, sneltrams of metrosystemen zoals de Docklands Light Railway in Londen: volgens sommigen allemaal lightrail, terwijl anderen deze bestempelen als light train of tram-train. Een algemene definitie luidt als volgt: lightrail is een railvervoersysteem dat sneller is dan een tram en lichter en goedkoper is dan een trein. Kortom, het bevindt zich ergens tussen een trein, een tram en metro in. In het buitenland zijn lightrailsystemen al jarenlang in gebruik en neemt het belang van deze modaliteit ook toe: in verschillende steden breiden de netwerken zich uit. Maar in Nederland wilden lightrailsystemen tot begin deze eeuw niet goed van de grond komen. Met de groeiende mobiliteitsproblemen in en tussen de steden komt er echter steeds meer belangstelling voor lightrail. Zo wordt in Nijmegen en Groningen nagedacht over aanleg van een nieuw netwerk. Openbaar vervoer: blik op innovatieve concepten 25

26 Algemene kenmerken lightrail: vervoerstype: massavervoer. kan tot plm. 80 km/uur. rijdt volgens schema s. kan rijden op eigen infrastructuur of in combinatie met heavy-rail (trein) op bestaand treinspoor. Kosten eigen infra: miljoen per kilometer. is bedoeld voor interstedelijke/regionale verbindingen. Toepassing in de praktijk: twee recente Nederlandse voorbeelden 1 RijnGouweLijn De laatste jaren zijn in ons land diverse pilots geweest met lightrailsystemen. De primeur had de RijnGouwe- Lijn. Deze pilot startte in 2003, met als doel ervaring op te doen met het gemengde verkeer van heavy en lightrail op het bestaande treinspoor. Tijdens de proef waren er de nodige tegenslagen met storingen rond de infrastructuur en het materieel. Deze hadden echter niets te maken met het fenomeen lightrail op zich. De pilot wees uit dat gemengd heavy- en lightrail-verkeer mogelijk is, wat betreft techniek en veiligheid. En de reizigers zelf? Zij beoordeelden het lightrail materiaal positiever dan de eerdere treinstellen. De uitstraling was goed, het in- en uitstappen ging prettiger door de lage vloer en de sociale veiligheid was groter door een overzichtelijk interieur en aanwezig NS-personeel. 26 Connekt

27 2 Randstadrail RandstadRail koppelt Zoetermeer, Rotterdam, Den Haag en Scheveningen aan elkaar. Waar nu nog treinen rijden, zullen deze worden vervangen door sneltram of metro; zoals nu het geval is tussen Rotterdam, Den Haag en Zoetermeer. In Den Haag is er aansluiting op het tramnetwerk, in Rotterdam op de metro. De lijnen van RandstadRail staan los van het spoorwegnet. Het is geen geheim dat RandstadRail geen florissante start kende. Er waren problemen met stroomvoorziening en veel storingen van technische en communicatieve aard. De bus heeft lang als alternatief vervoer gediend. Sinds de herfst van 2007 rijdt de RandstadRail volledige diensten in de regio Haaglanden. In 2008 zullen de werkzaamheden in Rotterdam zijn afgerond. Tevens wordt er gewerkt aan een studie naar mogelijke uitbreiding. Stand van zaken Het publieke imago van lightrail is door de negatieve publiciteit over deze twee projecten nog niet al te best. Toch hebben deze railsystemen veel potentie om stedelijke regio s te ontsluiten en met elkaar te verbinden en zo het openbaar vervoer een aantrekkelijk vervoersalternatief te laten worden voor de auto. Bovendien schept het nieuwe kansen voor stedelijke ontwikkeling. Openbaar vervoer: blik op innovatieve concepten 27

28 Roland van Oeveren Directeur Projecten, Strukton Railinfra Het is frappant te zien hoe de geschiedenis zich herhaalt. Begin vorige eeuw hadden veel steden tramnetwerken, zowel intern als naar andere plaatsen toe. Die netwerken werden er door de opkomst van de auto en bus op veel plekken uitgegooid. Nu de steden beginnen dicht te groeien met files, komt de interesse voor dergelijk massavervoer weer net zo hard terug. Logisch ook, want de capaciteit is groter dan die van bus of auto. Lightrail is bovendien ideaal als aanvoersysteem naar het hoofdsysteem, de grote corridors. De overheid kan een grote slag slaan door te gaan werken met geïntegreerde contractvormen. Er is nu niemand meer die vanuit het onderhoud kennis inbrengt in het ontwerpproces. Door alle gescheiden fases gaat er geen expertise rond en worden de gebakken peren pas op het eind zichtbaar. ProRail is overigens flink aan het veranderen hierin en gaat steeds meer richting output specificatie. Zo moet het ook: de kwaliteit verbetert naarmate de markt grotere verantwoordelijkheid kan en mag dragen. Alles wordt nu nog door de overheid bepaald, van het tracé tot waar de halteplaatsen komen. Elke uitvraag wordt als een kind aangekleed met dikke wanten en een wollen das, zo is het tenminste goed ingepakt. Dat is de redenering. Maar je kunt de vraag heel anders formuleren. Bijvoor- 28 Connekt

29 beeld door te zeggen: ik wil als overheid dat mensen in een straal van 400 meter kunnen wonen van een halte, en dat niemand langer dan zes minuten hoeft te wachten bij een halte. Dan geef je vertrouwen aan de markt en is het aan deze marktpartijen om met goede oplossingen te komen. Dit kun je prima aan burgers uitleggen. Een goede proeftuin zou de vertramming van de Uithof in Utrecht kunnen zijn. Daar kan de gemeente Utrecht een leuke beauty contest van maken. Meer informatie kunt u vinden op: Openbaar vervoer: blik op innovatieve concepten 29

30 30 Connekt

31 4 ITS-toepassingen in het openbaar vervoer Het aandeel van de wereldpopulatie dat in steden woont, blijft toenemen. Dit betekent een enorme uitdaging voor het openbaar vervoer. Toepassing van ICT kan zorgen voor een toename van veiligheid, vermindering van reistijden, betaalgemak en lagere onderhoudskosten. Het beleid van de Europese Commissie - zoals geformuleerd in haar Green Paper - benadrukt het belang van toepassing van ICT in openbaar vervoer voor efficiënt management van stedelijke mobiliteit. IPTS staat voor Intelligent Public Transport Systems. Dit zijn alle elektronische systemen en bijbehorende technologieën die het reizen per openbaar vervoer veiliger, efficiënter en comfortabeler maken voor reizigers en de OV-bedrijven. Door de brede definitie van IPTS zijn er legio voorbeelden. Op de volgende pagina worden er een aantal gegeven. Openbaar vervoer: blik op innovatieve concepten 31

32 IPTS-toepassingen die de veiligheid in het openbaar vervoer vergroten: fleet management systemen: navigatietechnologie met een feedback link naar de operator, zodat de operator het voertuig kan volgen. CCTV (closed circuit television) camera s. automatische identificatie van voertuigen via bijvoorbeeld camera s. voor openbaar vervoer over de weg zijn verder vergelijkbare systemen mogelijk als in personenauto s: systemen die de snelheid aanpassen ten opzichte van de voorligger, de juiste rijstrook aanhouden enzovoorts. Toepassingen voor efficiëntie en milieu: prioriteitssystemen voor openbaar vervoer. fleet management systemen: betere planning en inzet van materieel waardoor het aantal vervoersbewegingen daalt; navigatiesystemen. elektronische tickets: deze zorgen voor een eenvoudige en snelle betaling, wat het openbaar vervoer efficiënter maakt. Bovendien geeft het de kans meer data te verzamelen over de vraag naar openbaar vervoer. systeemintegratie: dit verlaagt de wachttijd en wellicht zelfs het aantal overstappen, door dynamische halte-informatie; real-time informatie. 32 Connekt

33 Voor reizigersgemak zijn bovengenoemde real-time informatie, systeemintegratie, elektronische tickets en CCTV camera s ook van belang. Daarnaast zijn services mogelijk zoals WIFI-connecties in bussen en treinen. Voordelen IPTS heeft voordelen voor zowel overheid, bedrijfsleven als de gebruikers. Voor de reiziger is er een toename van het gevoel veiligheid, een prettigere beleving van de reis en beter persoonlijk tijdmanagement. De technologische middelen voor actuele en real-time informatie maakten de laatste jaren een significante ontwikkeling door. Deze stellen de reiziger in staat om snel, comfortabel, veilig en voordelig te reizen. Het reisgemak staat tegenwoordig centraal bij veel OV-bedrijven. Voor de overheid biedt IPTS een flinke bijdrage aan een oplossing voor maatschappelijke problemen als congestie en milieuvervuiling. Voor bedrijven levert het een commercieel voordeel op. Ze kunnen meer klanten trekken als gevolg van een verbeterde prestatie en service, en door verbeteringen in vloot en personeel plus management hiervan. Bij het invoeren van IPTS-toepassingen gaat het niet alleen over de techniek, maar juist over de implementatie en organisatie. Daarbij gaat het erom die kennisvragen te beantwoorden, die het proces kunnen versnellen en Openbaar vervoer: blik op innovatieve concepten 33

34 opschalen. Een voorbeeld hiervan is de totstandkoming van real-time reisinformatie. Dit vraagt om verbeterde kwaliteit van de basisgegevens én standaardisatie van de verschillende systemen van vervoerders door onderlinge aansluiting. Meer informatie kunt u vinden op: Vanderschuren, M. Intelligent transport systems for South Africa, Universiteit Twente, Connekt

35 Openbaar vervoer: blik op innovatieve concepten 35

36 36 Connekt

37 5 Innovaties in openbaar vervoer: algemeen Op dit moment zijn diverse innovaties in het openbaar vervoer actueel, op zeer uiteenlopende terreinen, zoals organisatorische ontwikkelingen en veranderingen in tarifering, reisinformatie, infrastructuur en materieel. Een korte verkenning volgt in dit hoofdstuk. Organisatorisch zijn er nieuwe ontwikkelingen zoals de OV-fiets voor goed voor- en natransport. Ook de aanbestedings- en concessiemethode verandert: openbaar vervoer wordt meer en meer georganiseerd volgens marktwerking, decentralisatie en aanbestedingen. Meer informatie kunt u vinden op: Potters, P. Creativiteit kan openbaar vervoer platteland redden, Connekt, 2003 Innovatieberaad Mobiliteit en Water, Innovatie mobiliteit en water: voor een Bereikbaar, Schoon en Veilig Nederland, Den Haag, Openbaar vervoer: blik op innovatieve concepten 37

38 Op het gebied van tarifering is er de introductie van eurokaartjes en andere regionale tarieven. Ook de betaalwijze verandert sterk door de OV-chipkaart, die in hoofdstuk 1 aan bod is gekomen. Reizigers krijgen steeds meer beschikking over reisinformatie, zoals individuele reisadviezen via ov9292, dynamische reisinformatie op de halte, of het project Haaglanden Mobiel, waarbij multimodale reisinformatiediensten worden aangeboden. Ook het Streetlight Zoetermeer project biedt een vorm van reisinformatie. Meer informatie kunt u vinden op: Ook de infrastructuur wordt volop benut voor innovatie. Vrije busbanen worden voorzien van VETAG of VECOM voor beïnvloeding van verkeerslichten. Er is aandacht voor prioriteitssystemen -deze verminderen de vertragende effecten van verkeerslichten op het openbaar vervoer- en voor oplossingen als embedded rail (een railsysteem waarbij de railconstructie in asfalt word verlijmd om overlast van aanleg en onderhoud te beperken). Qua materieel zijn er lagevloerbussen en trams, en materieel tussen bus en tram in, zoals bijvoorbeeld de Phileas bij Eindhoven Airport en Veldhoven. Ook zijn er nieuwe 38 Connekt

39 vervoersconcepten mogelijk: denk bijvoorbeeld aan de Randstad Rapid, een magneetzweeftrein om de grote steden in de Randstad te verbinden, en de Superbus, die met een snelheid van 150 tot 250 km/u kan rijden op een eigen baan, of met normale snelheid over bestaande infrastructuur. En ook de Hogesnelheidslijn, die zal gaan rijden tussen Amsterdam en Parijs, is interessant als serieuze concurrent voor de auto en het vliegtuig op dit traject. Bron: Consortium Transrapid Meer informatie kunt u vinden op: Openbaar vervoer: blik op innovatieve concepten 39

40 Alle bronnen op een rijtje Innovatieberaad Mobiliteit en Water, Innovatie mobiliteit en water: voor een Bereikbaar, Schoon en Veilig Nederland, Den Haag, 2006 Potters, P. Creativiteit kan openbaar vervoer platteland redden, Connekt, 2003 Vanderschuren, M. Intelligent transport systems for South Africa, Universiteit Twente, 2006 Websites Connekt

De kracht van pps in lightrail

De kracht van pps in lightrail De kracht van pps in lightrail Over de groeiende noodzaak van lightrail in stedelijke gebieden, de voordelen van publiek-private samenwerking en de gebundelde krachten van Strukton. Strukton pleit voor

Nadere informatie

Dag strippenkaart. Hallo OV-chipkaart. Vanaf 19 mei 2011 is de strippenkaart niet meer geldig. Kijk op ov-chipkaart.nl/zuidholland

Dag strippenkaart. Hallo OV-chipkaart. Vanaf 19 mei 2011 is de strippenkaart niet meer geldig. Kijk op ov-chipkaart.nl/zuidholland Dag strippenkaart Waar kan ik terecht met vragen? Voor alle vragen over het afschaffen van de strippenkaart en/of het reizen met de OV-chipkaart en over abonnementen bij Connexxion kunt u bij ons terecht.

Nadere informatie

Netwerk RandstadRail. verkeer en vervoer

Netwerk RandstadRail. verkeer en vervoer Netwerk RandstadRail verkeer en vervoer Kortere reistijden, hogere frequentie en meer comfort Sterke groei gebruik RandstadRail Haaglanden stapt over op Netwerk RandstadRail Elke dag stappen zo n 95.000

Nadere informatie

Security congres. Gerben Nelemans 8 oktober 2008

Security congres. Gerben Nelemans 8 oktober 2008 Security congres Gerben Nelemans 8 oktober 2008 Trans Link Systems Opgericht door de 5 grootste OV-bedrijven (vertegenwoordigen ruim 80% van de OV-markt). Samenwerking met alle andere OV-bedrijven. Elektronisch

Nadere informatie

Spookfiles A58 is één van de projecten binnen het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Spookfiles A58 is één van de projecten binnen het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Factsheet Algemene informatie Wat is het project Spookfiles A58? In de hele wereld wordt gewerkt aan manieren om het verkeer sneller, veiliger, comfortabeler en duurzamer maken. Nederland loopt voorop

Nadere informatie

Overstappen op hoogwaardig OV. HOV-NET Zuid-Holland Noord

Overstappen op hoogwaardig OV. HOV-NET Zuid-Holland Noord Overstappen op hoogwaardig OV HOV-NET Zuid-Holland Noord Overstappen op hoogwaardig OV 2 Zuid-Holland biedt veel mogelijkheden om te wonen, werken en recreëren. Het is het economisch hart van Nederland

Nadere informatie

BELEIDSKADER OPENBAAR VERVOER DAV IN VOGELVLUCHT

BELEIDSKADER OPENBAAR VERVOER DAV IN VOGELVLUCHT BELEIDSKADER OPENBAAR VERVOER DAV IN VOGELVLUCHT September 2016 1 Beleidskader openbaar DAV in vogelvlucht Het openbaar vervoer in de regio Drechtsteden / Alblasserwaard- Vijfheerenlanden (DAV) wordt opnieuw

Nadere informatie

Aan de lezer datum 14 mei telefoon (010) betreft* Brochure Hoekse Lijn, Lightrail langs de Nieuwe Waterweg. Geachte heer, mevrouw,

Aan de lezer datum 14 mei telefoon (010) betreft* Brochure Hoekse Lijn, Lightrail langs de Nieuwe Waterweg. Geachte heer, mevrouw, STADSREGM, ^ ^ "^^" ROTTERDAM Aan de lezer datum 14 mei 2008 ons kenmerk 25673 steller» A - van Kapel telefoon (010) 4172862 uw kenmerk betreft* Brochure Hoekse Lijn, Lightrail langs de Nieuwe Waterweg

Nadere informatie

Op weg naar veiligheid en gemak

Op weg naar veiligheid en gemak Op weg naar veiligheid en gemak Utrecht, 19 januari 2005 Erik Sigger Programmadirecteur Waarom OV-chipkaart en poortjes? Verbeteren sociale veiligheid voor klanten en medewerkers Vergroten van het reisgemak

Nadere informatie

Stap maar in! Breng wordt steeds toegankelijker. Ook als je een beperking hebt. Contact, informatie, vragen of klachten?

Stap maar in! Breng wordt steeds toegankelijker. Ook als je een beperking hebt. Contact, informatie, vragen of klachten? Contact, informatie, vragen of klachten? Breng Klantenservice Openbaar Vervoer Antwoordnummer 2125 8270 WB IJsselmuiden U kunt ons ook volgen via Twitter: @Brengov Telefoon: 0900-266 63 99 (lokaal tarief)

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

KEUZEVAK CYBERSPACE & CYBERLAW. Casus OV-chip. Gerrit-Jan Zwenne 17 november 2009

KEUZEVAK CYBERSPACE & CYBERLAW. Casus OV-chip. Gerrit-Jan Zwenne 17 november 2009 KEUZEVAK CYBERSPACE & CYBERLAW Casus OV-chip Gerrit-Jan Zwenne 17 november 2009 Géén korting voor reiziger met ovchipkaart Geen strippenkaart meer in metro R'dam Huizinga neemt snel besluit over ovchip

Nadere informatie

Visie openbaar vervoer BR-2010/1-7

Visie openbaar vervoer BR-2010/1-7 Visie openbaar vervoer BR-2010/1-7 ANWB-visie op het openbaar vervoer Ruim 1 miljoen ANWB-leden reizen regelmatig met het openbaar vervoer. Daarom worden in deze OV-visie de speerpunten van de ANWB geschetst

Nadere informatie

Radiuz deelname aan de Prijsvraag ideemobiel 2012 Verbeter de Knooppunten in de ketenmobiliteit. RADIUZ KNOOPPUNTEN onderweg van A naar B

Radiuz deelname aan de Prijsvraag ideemobiel 2012 Verbeter de Knooppunten in de ketenmobiliteit. RADIUZ KNOOPPUNTEN onderweg van A naar B Radiuz deelname aan de Prijsvraag ideemobiel 2012 Verbeter de Knooppunten in de ketenmobiliteit RADIUZ KNOOPPUNTEN onderweg van A naar B Wat is Radiuz? Radiuz is hét mobiliteitssysteem voor zakelijk Nederland.

Nadere informatie

Texelhopper. 24 september 2015

Texelhopper. 24 september 2015 Texelhopper 24 september 2015 Waarom doen we de pilot Texelhopper? Visie OV 2020; Texels initiatief BOVT; Uitgangspunten Wens: aanbod speelt beter in op vraag (door slimme inzet verschillende vervoersmiddelen)

Nadere informatie

Verslag symposium ROCOV Utrecht OV zonder oogkleppen

Verslag symposium ROCOV Utrecht OV zonder oogkleppen Verslag symposium ROCOV Utrecht OV zonder oogkleppen Derck Buitendijk (Berenschot) Hij houdt een inleiding over vernieuwing in de marktordening van het openbaar vervoer. Het huidige stelsel van openbaar

Nadere informatie

Goor - Borculo. Lijn. Twents. Ons Vervoer. dienstregeling geldig vanaf 13 december 2015

Goor - Borculo. Lijn. Twents. Ons Vervoer. dienstregeling geldig vanaf 13 december 2015 Lijn 95 Goor - Borculo Twents. Ons Vervoer. dienstregeling geldig vanaf 1 december 2015 Inhoudsopgave Gewoon een nieuwe dienstregeling Belangrijkste overstapmogelijkheden Beperkte (vakantie)dienstregeling

Nadere informatie

De OV-chipkaart Reizen met de OV-chipkaart bij NS

De OV-chipkaart Reizen met de OV-chipkaart bij NS De OV-chipkaart Reizen met de OV-chipkaart bij NS Kijk ook eens op ns.nl/ovchipkaart De OV-chipkaart: wel zo handig De OV-chipkaart. Eén kaart waarmee u kunt reizen in al het openbaar vervoer in Nederland.

Nadere informatie

Het succes van RandstadRail

Het succes van RandstadRail Het succes van RandstadRail Zijn de verwachtingen uitgekomen? Hans van der Stok RandstadRail, de verwachtingen, en wat ervan terecht gekomen is De wereld en plannen van rond 1990 Het product RandstadRail,

Nadere informatie

Overzicht van vragen 1. Waarom dit project? 2. Waarom de samenwerking met Go About?

Overzicht van vragen 1. Waarom dit project? 2. Waarom de samenwerking met Go About? Overzicht van vragen 1. Waarom dit project? 2. Waarom de samenwerking met Go About? 3. Wat houdt het project in? 4. Hoe werkt het? Hoe kan ik gebruik maken van de reisplanner? 5. Wat is mijn rol als werkgever?

Nadere informatie

De OV-chipkaart in Limburg

De OV-chipkaart in Limburg De OV-chipkaart in Limburg De nieuwe manier van reizen en betalen in het Openbaar Vervoer 1 Versie 9 Reizigersoverleg Limburg(ROL) Het ROL adviseert de Provincie over het Openbaar Vervoer Deze verenigingen/stichtingen

Nadere informatie

Onder andere in dit nummer: Welkom Kort nieuws binnenland Kort nieuws materieel Een jaar geleden Sprinter/SLT (2)

Onder andere in dit nummer: Welkom Kort nieuws binnenland Kort nieuws materieel Een jaar geleden Sprinter/SLT (2) Onder andere in dit nummer: Welkom Kort nieuws binnenland Kort nieuws materieel Een jaar geleden Sprinter/SLT (2) Welkom Helaas was het eerste nummer vertraagd, dit nummer niet. Ook in dit nummer zal weer

Nadere informatie

Commissie Verkeer en Vervoer vergadering 17 januari 2007. agendapunt 7

Commissie Verkeer en Vervoer vergadering 17 januari 2007. agendapunt 7 Commissie Verkeer en Vervoer vergadering 17 januari 2007 agendapunt 7 Onderwerp: OV-chipkaart: Stand van zaken, actuele planning en communicatie; Afspraken decentrale overheden inzake gezamenlijke elementen

Nadere informatie

OV-Café: Betalen in het OV 3.0

OV-Café: Betalen in het OV 3.0 Programmaboekje OV-Café: Betalen in het OV 3.0 Hoe gaan we in de toekomst betalen in het OV? Datum: Vrijdag 26 september 2014 13.45-17.00 Locatie: Hotel Haarhuis, Stationsplein 1, Arnhem Programma 13:15

Nadere informatie

Nationale DenkTank 2014 Flexibus

Nationale DenkTank 2014 Flexibus Flexibus Achtergrond en uitwerking Aanbod en vraag van het openbaar vervoer sluiten niet optimaal op elkaar aan, zowel in de stad als in de regio In drukke steden zijn er veel opstoppingen door verkeersdrukte

Nadere informatie

Ideate Januari 2016 1. MaaS aan de Maas. Mobility as a Service in Rotterdam

Ideate Januari 2016 1. MaaS aan de Maas. Mobility as a Service in Rotterdam Ideate Januari 2016 1 MaaS aan de Maas Mobility as a Service in Rotterdam Ideate April 2016 2 Ideate April 2016 3 Wat is een MaaS? MOBILITEIT C O M PLEET O NTZ O R G D! Mobility as a Service is een hot

Nadere informatie

Brabant reist met de OV-chipkaart. Met voordelige reisproducten voor de bus.

Brabant reist met de OV-chipkaart. Met voordelige reisproducten voor de bus. Brabant reist met de OV-chipkaart. Met voordelige reisproducten voor de bus. Daarnaast ook meer informatie over: OV-chipkaart in 5 stappen. Voordelen van een persoonlijke OV-chipkaart. Veelgestelde vragen.

Nadere informatie

Productvoorwaarden Landelijke Kortingsproduct ALTIJD KORTING

Productvoorwaarden Landelijke Kortingsproduct ALTIJD KORTING Productvoorwaarden Landelijke Kortingsproduct ALTIJD KORTING Naam reisproduct: Altijd Korting Korte beschrijving van het product Het landelijke kortingproduct is een reisproduct dat landelijk korting verstrekt

Nadere informatie

Het idee van reisadviezen uit de Kaartautomaat

Het idee van reisadviezen uit de Kaartautomaat Het idee van reisadviezen uit de Kaartautomaat Na het kopen van een kaartje / opladen van een chipkaart krijgt men direct een precies advies naar de eindbestemming. Mogelijke optie: automaten krijgen het

Nadere informatie

www.ov-chipkaart.nl 0900-0980 ( 0,10 per min.)

www.ov-chipkaart.nl 0900-0980 ( 0,10 per min.) www.ov-chipkaart.nl 0900-0980 ( 0,10 per min.) 410.00.038 OV Chipkaart def.indd 1 24-06-2008 14:19:30 Pagina Wat is de OV-chipkaart?... 3 - Even wennen - Waarom een OV-chipkaart? Wat moet ik doen om te

Nadere informatie

Presentatie KIVI-NIRIA

Presentatie KIVI-NIRIA Presentatie KIVI-NIRIA Benefits OV-Chipkaart Paul Morsch Dinsdag 10 mei 2011 Agenda Wie, wat en hoe? Terug naar het begin: de doelen Per doel een korte evaluatie Vervoerkundige kansen Conclusies 2 Wie,

Nadere informatie

Pallas Advies. Bedrijfsinformatie

Pallas Advies. Bedrijfsinformatie Pallas Advies Bedrijfsinformatie Wat is Pallas Advies? Pallas Advies ondersteunt en adviseert overheidsorganisaties op het gebied van parkeren, mobiliteit en (reis)informatie. De ondersteuning kan op meerdere

Nadere informatie

Beter Benutten. Slim en vlot van deur tot deur

Beter Benutten. Slim en vlot van deur tot deur Beter Benutten Slim en vlot van deur tot deur Slim en vlot van deur tot deur Omdat er, zeker in de stad, nog maar weinig mogelijkheden zijn om de infrastructuur uit te breiden, is juist daar een wereld

Nadere informatie

De Rotterdamse lijst van 10. Resultaten klanttevredenheidsonderzoek OV-chipkaart

De Rotterdamse lijst van 10. Resultaten klanttevredenheidsonderzoek OV-chipkaart De Rotterdamse lijst van 10 Resultaten klanttevredenheidsonderzoek OV-chipkaart Invoering OV-chipkaart: de Rotterdamse lijst van 10 De tien leerpunten worden onderverdeeld in: Leerpunten voor landelijke

Nadere informatie

Bruggen bouwen voor het spoor van de toekomst 29 januari 2013

Bruggen bouwen voor het spoor van de toekomst 29 januari 2013 Bruggen bouwen voor het spoor van de toekomst 29 januari 2013 Joke van Veen Manager Business Development NS Reizigers Dimitri Kruik Manager Veranderprogramma 2012-2015 ProRail De NS strategie De NS strategie

Nadere informatie

Nationaal verkeerskundecongres 2016

Nationaal verkeerskundecongres 2016 Nationaal verkeerskundecongres 2016 Ready for take off! De CityCoaster staat klaar voor vertrek, stapt u ook in? Ing. Erik Jongenotter Wittenveen+Bos Ir. Leo de Jong Keypoint Consultancy B.V. Sanne van

Nadere informatie

Rapportage online raadpleging OV Lijnennet 2018

Rapportage online raadpleging OV Lijnennet 2018 Rapportage online raadpleging OV Lijnennet 2018 In oktober 2016 organiseerde de Stadsregio Amsterdam een publieksraadpleging over het nieuwe OV Lijnennet. Een online vragenlijst maakte onderdeel uit van

Nadere informatie

IS HET EIGENLIJK ALTIJD DRUK. WE KOMEN ELKAAR DAN OOK ELKE DAG IN GROTE GETALE TEGEN : I N DE SUPERMARKT, OP SCHOOL, OP

IS HET EIGENLIJK ALTIJD DRUK. WE KOMEN ELKAAR DAN OOK ELKE DAG IN GROTE GETALE TEGEN : I N DE SUPERMARKT, OP SCHOOL, OP HET NIEUWE WERKEN......NIEUWE MOBILITEIT? I N N EDERLAND IS HET EIGENLIJK ALTIJD DRUK. WE KOMEN ELKAAR DAN OOK ELKE DAG IN GROTE GETALE TEGEN : I N DE SUPERMARKT, OP SCHOOL, OP KANTOOR EN NATUURLIJK OP

Nadere informatie

Bus en trein op één lijn. Buslijn 88 en de Valleilijn-trein

Bus en trein op één lijn. Buslijn 88 en de Valleilijn-trein Bus en trein op één lijn Buslijn 88 en de Valleilijn-trein Dienstregeling geldig per 14 december 2014 Beste reiziger, Vanaf 14 december 2014 rijden de bussen van yntus Gelderland volgens een nieuwe dienstregeling.

Nadere informatie

REISINFORMATIE- DIENSTEN

REISINFORMATIE- DIENSTEN REISINFORMATIE- DIENSTEN Met pre- en on-trip reisinformatiediensten kunnen reizigers slimmer, gemakkelijker en eenvoudiger reizen. Ze ontvangen reisinformatie op maat, op hun PC, via een app op hun smartphone

Nadere informatie

Breng direct RijnWaalsprinter

Breng direct RijnWaalsprinter Nieuw vanaf 29 augustus: Breng direct RijnWaalsprinter Arnhem Huissen Bemmel Nijmegen Gratis 5x retour Breng me direct langs de file Kijk voor meer info op breng.nl Nieuw: Breng direct RijnWaalsprinter

Nadere informatie

Productvoorwaarden U-OV Gemaksabonnementen

Productvoorwaarden U-OV Gemaksabonnementen Productvoorwaarden U-OV Gemaksabonnementen Datum: 13-12-2015 Artikel 1. Omschrijving en geldigheid a. U-OV Gemak Utrecht Stad geeft recht op vrij reizen met bus of tram van U-OV of treinen 2e klas van

Nadere informatie

QUICKSCAN OV-CHIPKAART IN Z O E T E R M E E R

QUICKSCAN OV-CHIPKAART IN Z O E T E R M E E R QUICKSCAN OV-CHIPKAART IN Z O E T E R M E E R Februari 2010 Bas Schuiling SP-Zoetermeer Stadhoudersting 12a 2713 GB ZOETERMEER E: zoetermeer@sp.nl Er is veel veranderd in het openbaar vervoer de laatste

Nadere informatie

Resultaten enquête Uithoornlijn

Resultaten enquête Uithoornlijn Resultaten enquête Uithoornlijn Juni 2015 Resultaten enquête Uithoornlijn Inleiding De gemeente Uithoorn en de Stadsregio Amsterdam willen graag weten wat inwoners van Uithoorn belangrijk vinden aan het

Nadere informatie

Breng direct RijnWaalsprinter

Breng direct RijnWaalsprinter Nieuw vanaf 29 augustus: Breng direct RijnWaalsprinter Arnhem Huissen Bemmel Nijmegen Gratis 5x retour Breng me direct langs de file Kijk voor meer info op breng.nl Comfortabel én snel langs de files Nieuw:

Nadere informatie

Lessen en ervaringen met Geintegreerd Netwerkbreed Verkeersmanagement (GNV) 6 oktober 2016

Lessen en ervaringen met Geintegreerd Netwerkbreed Verkeersmanagement (GNV) 6 oktober 2016 Lessen en ervaringen met Geintegreerd Netwerkbreed Verkeersmanagement (GNV) 6 oktober 2016 Waarom PPA? PPA is geen doel en staat niet op zich! Problemen door verkeer: Milieu: 29,3 miljoen ton CO 2 uitstoot

Nadere informatie

Het ov-chipkaartsysteem en privacy. Workshop Privacy & RFID 9 september 2005

Het ov-chipkaartsysteem en privacy. Workshop Privacy & RFID 9 september 2005 Het ov-chipkaartsysteem en privacy Workshop Privacy & RFID 9 september 2005 Inhoud A. Trans Link Systems: introductie B. Het OV-chipkaart systeem C. De OV-chipkaart D. Wie verwerkt (persoons)gegevens?

Nadere informatie

Neede - Almelo - Oldenzaal. Lijn. Twents. Ons Vervoer. dienstregeling geldig vanaf 13 december 2015

Neede - Almelo - Oldenzaal. Lijn. Twents. Ons Vervoer. dienstregeling geldig vanaf 13 december 2015 Lijn 66 Neede - Almelo - Oldenzaal Twents. Ons Vervoer. dienstregeling geldig vanaf 13 december 2015 Inhoudsopgave Gewoon een nieuwe dienstregeling Belangrijkste overstapmogelijkheden Beperkte (vakantie)dienstregeling

Nadere informatie

Presentatie reizen in het Openbaar Vervoer met een visuele beperking

Presentatie reizen in het Openbaar Vervoer met een visuele beperking Presentatie reizen in het Openbaar Vervoer met een visuele beperking Oogvereniging Nederland Datum: 28 maart 2015 Locatie: buurtcentrum Morschwijck, topaaslaan 19, 2332 JC Leiden Door: Peter Waalboer Algemeen

Nadere informatie

OV-chipkaart: Distributievisie stadsregio Rotterdam

OV-chipkaart: Distributievisie stadsregio Rotterdam OV-chipkaart: Distributievisie stadsregio Rotterdam Versie 02: oktober 2007 1. Inleiding De huidige vervoerbewijzen (strippenkaarten en sterabonnementen) kunnen in de stadsregio op meer dan 360 locaties

Nadere informatie

Deventer e.o. Streeklijnen. Reisinformatie en contact. Dienstregeling geldig per 13 december 2015. Meer informatie vindt u op www.syntusoverijssel.

Deventer e.o. Streeklijnen. Reisinformatie en contact. Dienstregeling geldig per 13 december 2015. Meer informatie vindt u op www.syntusoverijssel. Reisinformatie en contact Reisinformatie Voor agen over vertrek- en aankomsttijden verwijzen wij u naar 0900-9292 ( 0,70 p/m, met een maximum van 14,-). U kunt ook kijken op www.9292.nl Hier vindt u de

Nadere informatie

Slimme Mobiliteit de toekomst begint in het heden. Prof. Henk Meurs Radboud Universiteit

Slimme Mobiliteit de toekomst begint in het heden. Prof. Henk Meurs Radboud Universiteit Slimme Mobiliteit de toekomst begint in het heden Prof. Henk Meurs Radboud Universiteit Doel en opzet Trends in mobiliteit Toekomst is nu al zichtbaar Gevolgen voor opgaven Bijdrage van Slimme Mobiliteit

Nadere informatie

Everything should be kept as simple as possible, but not simpler Albert Einstein. Integraal kijken naar behoeften van de klant.

Everything should be kept as simple as possible, but not simpler Albert Einstein. Integraal kijken naar behoeften van de klant. Everything should be kept as simple as possible, but not simpler Albert Einstein Integraal kijken naar behoeften van de klant Joke van Veen De opdracht van NS - maximale reizigersgroei en klanttevredenheid

Nadere informatie

COLLECTIEF VERVOER. Wat verstaan we eronder, wat is het probleem en wat is de kracht ervan?

COLLECTIEF VERVOER. Wat verstaan we eronder, wat is het probleem en wat is de kracht ervan? COLLECTIEF VERVOER Wat verstaan we eronder, wat is het probleem en wat is de kracht ervan? OPZET PRESENTATIE Wat verstaan we onder collectief vervoer? Wat is het probleem? -> uitdagingen Wat is de kracht

Nadere informatie

Overdinkel - Enschede dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016

Overdinkel - Enschede dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016 Lijn 61 Overdinkel - Enschede dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016 Inhoudsopgave Gewoon een nieuwe dienstregeling 3 Belangrijkste overstapmogelijkheden 3 Beperkte (vakantie)dienstregeling 3 Onze

Nadere informatie

Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2.0

Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2.0 Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2. Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Werving en achtergronden deelnemers... 6 2.1 Interpretatie van de gegevens...6 2.2 Werving...6 2.3 Doelgroep...7 2.4 Kenmerken

Nadere informatie

deltaplan duurzame bereikbaarheid deltaplan duurzame bereikbaarheid

deltaplan duurzame bereikbaarheid deltaplan duurzame bereikbaarheid deltaplan duurzame bereikbaarheid deltaplan duurzame bereikbaarheid adviseurs deltaplan duurzame bereikbaarheid deltaplan? problemen! files slechte bereikbaarheid economische schade milieu-overlast gezondheid

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

Waterstof als transportbrandstof

Waterstof als transportbrandstof Waterstof als transportbrandstof Valkuilen en aanbevelingen Hans van Wermeskerken Rotterdam, 9 oktober 2013 NWBA/Ecomobiel Discipline naam [1] Ballast Nedam Oorsprong Ballast (1877) en Nedam (1899) Fusie

Nadere informatie

Overzicht van producten en diensten van de Radiuz partners / dienstverleners van mobiliteitsdiensten aan (klanten en kaarthouders van) Radiuz

Overzicht van producten en diensten van de Radiuz partners / dienstverleners van mobiliteitsdiensten aan (klanten en kaarthouders van) Radiuz Overzicht van producten en diensten van de Radiuz partners / dienstverleners van mobiliteitsdiensten aan (klanten en kaarthouders van) Radiuz Dit overzicht bevat 3 onderdelen: a. Frequently Asked Questions

Nadere informatie

Samen voor de slimste mobiliteit in de Brainport regio. Bram Hendrix (SRE) Maarten van Oosterhout (SRE) - Eindhoven, 6 november 2013 -

Samen voor de slimste mobiliteit in de Brainport regio. Bram Hendrix (SRE) Maarten van Oosterhout (SRE) - Eindhoven, 6 november 2013 - Samen voor de slimste mobiliteit in de Brainport regio Bram Hendrix (SRE) Maarten van Oosterhout (SRE) - Eindhoven, 6 november 2013 - Slim laden Samen voor de slimste mobiliteit in de Brainport regio elektrisch

Nadere informatie

Naar een andere Taxistandplaatsorganisatie

Naar een andere Taxistandplaatsorganisatie Naar een andere Taxistandplaatsorganisatie Met een betere afstemming van vraag op aanbod versie 13 november 2009 s.huiberts@h-ti.nl 1 Plaatsbepaling Parkeren op bij stationplein steeds lastiger (voetgangeronvriendelijk)

Nadere informatie

De invoering van de OV-Chipkaart

De invoering van de OV-Chipkaart oktober 2010l/jnovember 2010 Derde jaargang, nummer 2 U hebt de tweede digitale Nieuwsbrief van Reizigersoverleg Limburg (ROL) van 2010 in handen. Met deze Nieuwsbrief willen we u enkele keren per jaar

Nadere informatie

Hierbij informeer ik u over een aantal onderwerpen op het gebied van de OVchipkaart en de toegankelijkheid van het openbaar vervoer.

Hierbij informeer ik u over een aantal onderwerpen op het gebied van de OVchipkaart en de toegankelijkheid van het openbaar vervoer. > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Een maand lang reizen met voordeel en gemak. Informatie over maandabonnementen

Een maand lang reizen met voordeel en gemak. Informatie over maandabonnementen Een maand lang reizen met voordeel en gemak Informatie over maandabonnementen Inhoudsopgave 3 3 Maandtrajectabonnement 4 Maandnetabonnement 4 NS-stamkaart 4 Belastingvoordeel 5 Makkelijk verkrijgbaar 5

Nadere informatie

Beter Benutten ITS slimmer, leuker en aantrekkelijker op weg

Beter Benutten ITS slimmer, leuker en aantrekkelijker op weg Beter Benutten ITS slimmer, leuker en aantrekkelijker op weg DATA INCIDENTEN REISINFORMATIE DIENSTEN SUPERMARKT LOGISTIEK EVENEMENTEN De zeven thema s van Beter Benutten ITS t/m 2017 www.beterbenutten.nl

Nadere informatie

nr. 419 van KATIA SEGERS datum: 15 december 2016 aan BEN WEYTS Brabantnet - Stand van zaken drie tramlijnen

nr. 419 van KATIA SEGERS datum: 15 december 2016 aan BEN WEYTS Brabantnet - Stand van zaken drie tramlijnen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 419 van KATIA SEGERS datum: 15 december 2016 aan BEN WEYTS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN Brabantnet - Stand van zaken

Nadere informatie

Overdinkel - Oldenzaal - Almelo. Lijn. Twents. Ons Vervoer. dienstregeling geldig vanaf 13 december 2015

Overdinkel - Oldenzaal - Almelo. Lijn. Twents. Ons Vervoer. dienstregeling geldig vanaf 13 december 2015 Lijn 64 Overdinkel - Oldenzaal - Almelo Twents. Ons Vervoer. dienstregeling geldig vanaf 13 december 2015 Inhoudsopgave Gewoon een nieuwe dienstregeling Belangrijkste wijzigingen m.i.v. 13 december 2015

Nadere informatie

Binnenkort reist heel Brabant met de OV-chipkaart.

Binnenkort reist heel Brabant met de OV-chipkaart. Binnenkort reist heel Brabant met de OV-chipkaart. Nu te koop: voordelige reisproducten voor de bus. Daarnaast ook meer informatie over: OV-chipkaart in 5 stappen Voordelen van persoonlijke kaart Veelgestelde

Nadere informatie

Verslag en resultaten 2030: wie werkt er in het ov? 20 juni 2016

Verslag en resultaten 2030: wie werkt er in het ov? 20 juni 2016 Verslag en resultaten 2030: wie werkt er in het ov? 20 juni 2016 Alexandra van Huffelen, algemeen directeur GVB opent de bijeenkomst. Het personeel van de toekomst is een onderwerp dat haar na aan het

Nadere informatie

SMART MOBILITY: INNOVATIES IN STEDELIJKE MOBILITEIT. ir. Bart Vuijk

SMART MOBILITY: INNOVATIES IN STEDELIJKE MOBILITEIT. ir. Bart Vuijk SMART MOBILITY: INNOVATIES IN STEDELIJKE MOBILITEIT ir. Bart Vuijk TNO: MISSIE TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving

Nadere informatie

Tussentijdse evaluatie. gratis openbaar vervoer 65-plussers. Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkelingen Sector Beleid en Projecten

Tussentijdse evaluatie. gratis openbaar vervoer 65-plussers. Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkelingen Sector Beleid en Projecten Tussentijdse evaluatie gratis openbaar vervoer 65-plussers Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkelingen Sector Beleid en Projecten 10 februari 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1 Inleiding...

Nadere informatie

Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland

Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland Indicatie van het potentieel van Mobility Mixx wanneer toegepast op het gehele Nederlandse bedrijfsleven Notitie Delft, november 2010 Opgesteld door: A.

Nadere informatie

De OV-chipkaart Reizen met de OV-chipkaart bij NS

De OV-chipkaart Reizen met de OV-chipkaart bij NS De OV-chipkaart Reizen met de OV-chipkaart bij NS Kijk ook eens op ns.nl/ovchipkaart De OV-chipkaart: wel zo handig De OV-chipkaart. Eén kaart waarmee u kunt reizen in al het openbaar vervoer in Nederland.

Nadere informatie

Heel Brabant reist met de OV-chipkaart. Met voordelige reisproducten voor de bus.

Heel Brabant reist met de OV-chipkaart. Met voordelige reisproducten voor de bus. Heel Brabant reist met de OV-chipkaart. Met voordelige reisproducten voor de bus. Daarnaast ook meer informatie over: OV-chipkaart in 5 stappen. Voordelen van een persoonlijke OV-chipkaart. Veelgestelde

Nadere informatie

< Reizen met de ] [ OV-chipkaart >

< Reizen met de ] [ OV-chipkaart > < Reizen met de ] [ OV-chipkaart > Waar kan ik terecht voor meer informatie? Alles over de OV-chipkaart Klantenservice OV-chipkaart: via internet: www.ov-chipkaart.nl Hier vindt u ook filmpjes die u precies

Nadere informatie

RET als mobiliteitsmakelaar van Rotterdam. Aanleiding intern: RET bedrijfsplan. Rotterdam. frequentie van. van infra. Randstad materieel.

RET als mobiliteitsmakelaar van Rotterdam. Aanleiding intern: RET bedrijfsplan. Rotterdam. frequentie van. van infra. Randstad materieel. RET als mobiliteitsmakelaar van Rotterdam. Voortgang en eerste ervaringen Nationaal OV congres Theo Konijnendijk; 7 maart 04 Aanleiding intern: RET bedrijfsplan Duurzaam Ondernemen vast onderdeel van onze

Nadere informatie

Amersfoort. Stadsdienst. Wij zijn Syntus Utrecht en wij starten blanco. Behalve met de dienstregeling natuurlijk!

Amersfoort. Stadsdienst. Wij zijn Syntus Utrecht en wij starten blanco. Behalve met de dienstregeling natuurlijk! Amersfoort Stadsdienst 1 X2 3 N3 X4 5 6 7 8 17 N17 19 217 Wij zijn Syntus Utrecht en wij starten blanco. Behalve met de dienstregeling natuurlijk! Dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016 Op zondag

Nadere informatie

Goor - Borculo dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016

Goor - Borculo dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016 Lijn 95 Goor - Borculo dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016 1 Inhoudsopgave Gewoon een nieuwe dienstregeling 3 Belangrijkste overstapmogelijkheden 3 Beperkte (vakantie)dienstregeling 3 Onze vervoerbewijzen

Nadere informatie

Advies van de consumentenorganisaties in het LOCOV inzake exploitatie van stationsstallingen

Advies van de consumentenorganisaties in het LOCOV inzake exploitatie van stationsstallingen Advies van de consumentenorganisaties in het LOCOV inzake exploitatie van stationsstallingen Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer LOCOV-99/18 8 maart 1999 Advies van de consumentenorganisaties

Nadere informatie

Nieuw in 2013. Het Regio Abonnement. Reist u vaak in de regio Den Haag - Rotterdam? Dan is het nieuwe Regio Abonnement iets voor u!

Nieuw in 2013. Het Regio Abonnement. Reist u vaak in de regio Den Haag - Rotterdam? Dan is het nieuwe Regio Abonnement iets voor u! Nieuw in 2013 Het Regio Abonnement Reist u vaak in de regio Den Haag - Rotterdam? Dan is het nieuwe Regio Abonnement iets voor u! Wat is het Regio Abonnement? Het Regio Abonnement is een abonnement voor

Nadere informatie

Inspiratie- en referentieprojecten ontwerpopdracht transporttechniek-ecostad

Inspiratie- en referentieprojecten ontwerpopdracht transporttechniek-ecostad Inspiratie- en referentieprojecten ontwerpopdracht transporttechniek-ecostad Verplaatsingen in Vlaanderen vandaag (2007) Dagelijks gebruik transportmiddel of enkele keren per week 89% de auto 48% de fiets

Nadere informatie

Reizigersoverleg Brabant. 1) Klanttevredenheidsonderzoek april 2015 Aan het onderzoek hebben 440 panelleden deelgenomen.

Reizigersoverleg Brabant.  1) Klanttevredenheidsonderzoek april 2015 Aan het onderzoek hebben 440 panelleden deelgenomen. Geacht panellid, In heeft u deelgenomen aan één of meerdere onderzoeken van het digitaal reizigerspanel. 1) Klanttevredenheidsonderzoek 1 7 april en 1 mei 2) Informatievoorziening 20 juli 17 augustus 3)

Nadere informatie

Het openbaar vervoer in Ommen (afgerond 29-12-2014)

Het openbaar vervoer in Ommen (afgerond 29-12-2014) Het openbaar vervoer in Ommen (afgerond 29-12-2014) Inleiding Van oudsher verzorgen verschillende vervoerders het vervoer in en rond Ommen. Eén busboekje voor Ommen bestaat niet. Je zult hiervoor tenminste

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst BrabantStad NS Groep N.V.

Samenwerkingsovereenkomst BrabantStad NS Groep N.V. Samenwerkingsovereenkomst BrabantStad NS Groep N.V. 7 oktober 2005 Samenwerkingsovereenkomst BrabantStad - NS Groep N.V. De hieronder aangegeven partijen De Provincie Noord-Brabant in haar hoedanigheid

Nadere informatie

DE WET GELIJKE BEHANDELING OP GROND VAN HANDICAP OF CHRONISCHE ZIEKTE EN TOEGANKELIJKHEID VAN HET OPENBAAR VERVOER

DE WET GELIJKE BEHANDELING OP GROND VAN HANDICAP OF CHRONISCHE ZIEKTE EN TOEGANKELIJKHEID VAN HET OPENBAAR VERVOER DE WET GELIJKE BEHANDELING OP GROND VAN HANDICAP OF CHRONISCHE ZIEKTE EN TOEGANKELIJKHEID VAN HET OPENBAAR VERVOER Toegankelijk openbaar vervoer betekent dat mensen met een functiebeperking die zelfredzaam

Nadere informatie

Grensoverschrijdend. Interoperabel ticketing

Grensoverschrijdend. Interoperabel ticketing Grensoverschrijdend Interoperabel ticketing Bas van Os en Bas van Weele Dag van de Rail Utrecht, 21 juni 2017 Inhoud Probleem en oplossing Account-BasedReizen en EUROPEAN Travellers Club Waarom? vanuit

Nadere informatie

Oldenzaal Station - Oldenzaal De Thij dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016

Oldenzaal Station - Oldenzaal De Thij dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016 Lijn 65 Oldenzaal Station - Oldenzaal De Thij dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016 1 Inhoudsopgave Gewoon een nieuwe dienstregeling 3 Belangrijkste overstapmogelijkheden 3 Beperkte (vakantie)dienstregeling

Nadere informatie

Valleilijn. Bus en trein op één lijn. Buslijn en de Valleilijn-trein

Valleilijn. Bus en trein op één lijn. Buslijn en de Valleilijn-trein Valleilijn Bus en trein op één lijn Buslijn 84 88 en de Valleilijn-trein Dienstregeling geldig per 11 december 2016 Beste reiziger, Vanaf 11 december 2016 rijden de bussen van yntus Gelderland volgens

Nadere informatie

Vervoerplan RET 2016 Rotterdam, 10 maart 2015

Vervoerplan RET 2016   Rotterdam, 10 maart 2015 Vervoerplan RET 2016 Rotterdam, 10 maart 2015 ALGEMEEN Hieronder worden de wijzigingen in lijnvoering, route en frequentie beschreven die RET voorstelt voor de dienstregeling 2016. Niet alle wijzigingen

Nadere informatie

P & R Naar een gezamenlijke strategie Projectplan

P & R Naar een gezamenlijke strategie Projectplan P & R Naar een gezamenlijke strategie Projectplan Datum 26 mei 2010 dsfgsdfgasdfg Kantoorgebouw Leeuwensteyn Jaarbeursplein 15, 3521 AM Utrecht Postbus 24051, 3502 MB Utrecht T 030 291 82 20 E secretariaat@ov-bureaurandstad.nl

Nadere informatie

Wat wordt de Randstad er beter van?

Wat wordt de Randstad er beter van? Wat wordt de Randstad er beter van? Afronding DBR Arie Bleijenberg I&M, Den Haag, 3 juni 2015 Verantwoording DBR: 10,6 M, 100 onderzoekers, 14 programma s, 6 jaar Betere Randstad? Gebaseerd op: 9 artikelen

Nadere informatie

Betreft: Schriftelijke vragen GemeenteBelangen Eemsmond aan het college inzake invoering OV chipkaart

Betreft: Schriftelijke vragen GemeenteBelangen Eemsmond aan het college inzake invoering OV chipkaart Uithuizen, 26 oktober 2010 Geacht college, Betreft: Schriftelijke vragen GemeenteBelangen Eemsmond aan het college inzake invoering OV chipkaart Enige tijd geleden werden wij middels een artikel in het

Nadere informatie

Rijssen - Nijverdal - Hellendoorn dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016

Rijssen - Nijverdal - Hellendoorn dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016 Lijn 96 Rijssen - Nijverdal - Hellendoorn dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016 Inhoudsopgave Gewoon een nieuwe dienstregeling 3 Belangrijkste overstapmogelijkheden 3 Beperkte (vakantie)dienstregeling

Nadere informatie

Binnenkort reist heel Brabant met de OV-chipkaart.

Binnenkort reist heel Brabant met de OV-chipkaart. Binnenkort reist heel Brabant met de OV-chipkaart. Nu te koop: voordelige reisproducten voor de bus. Daarnaast ook meer informatie over: OV-chipkaart in 5 stappen Voordelen van persoonlijke kaart Veelgestelde

Nadere informatie

Reizigershandvest. Welke kwaliteit bieden wij u? Punctualiteit. Beschikbaarheid vervoer

Reizigershandvest. Welke kwaliteit bieden wij u? Punctualiteit. Beschikbaarheid vervoer Dit is het gezamenlijke reizigershandvest van de HTM en HTMbuzz. Het handvest geldt voor al het openbaar vervoer dat wordt uitgevoerd door de HTM en HTMbuzz in opdracht van de Metropoolregio Rotterdam

Nadere informatie

OORDEEL EN BELEVING OV-CHIPKAART NA UITFASERING NVB

OORDEEL EN BELEVING OV-CHIPKAART NA UITFASERING NVB OORDEEL EN BELEVING OV-CHIPKAART NA UITFASERING NVB Kwantitatief Onderzoek in de Regio Rotterdam MEIJERS RESEARCH Maart 2010 10011/01 1. Inleiding. Per 11 februari 2010 is het NVB in de regio Rotterdam

Nadere informatie

Het openbaar vervoer in Gelderland

Het openbaar vervoer in Gelderland Het openbaar vervoer in Gelderland Resultaten derde peiling GeldersPanel 3 april 2009 Inleiding Dit jaar wordt het streekvervoer in Gelderland opnieuw aanbesteed door de provincie. Het gaat dan met name

Nadere informatie

Krachten bundelen voor een toekomstvast doelgroepenvervoer en OV

Krachten bundelen voor een toekomstvast doelgroepenvervoer en OV Krachten bundelen voor een toekomstvast doelgroepenvervoer en OV Prof. dr. Henk Meurs MuConsult / Radboud Universiteit Nijmegen 20 juni 2013 - s Hertogenbosch Agenda Ontwikkelingen doelgroepenvervoer 2030

Nadere informatie

Antwoord Ja zeker! U kunt zich aanmelden via de website

Antwoord Ja zeker! U kunt zich aanmelden via de website VRAAG EN ANTWOORD LIJST PROEF 1 TRANZER Wat is Tranzer? Tranzer is een app waarmee u een digitaal treinkaartje kunt kopen. Wanneer u reist met de Valleilijn, hoeft u met dit kaartje niet meer in- en uit

Nadere informatie