Verkeersplan Sinterklaas Intocht Rotterdam 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkeersplan Sinterklaas Intocht Rotterdam 2012"

Transcriptie

1 Verkeersplan Sinterklaas Intocht Rotterdam 2012 Sint Nicolaas Intocht Comité Gerealiseerd door: Aernout van der Goes Versiedatum:

2 Inhoudsopgave: 1. Algemene Informatie over het evenement Blz Toestroom en leegloop Blz Parkeren en stallingen Blz Openbaar vervoer Blz Afsluiten van wegen en bijbehorende omleidingen Blz Verkeersmaatregelen, hekken- en bordenplan Blz Uitvoering verkeersregeling Blz Ziekenhuizen en zorginstellingen Blz Communicatie/ Afspraken met/ Informatie aan Blz Bussen Blz In geval van gladheid Blz. 8 Bijlage Blz. 8 2

3 1. Algemene Informatie over het evenement Naam: Sinterklaas Intocht Rotterdam - Omschrijving: Feestelijke openingsact op Willemsplein waarbij de Sint aankomt. Vervolgens zal de sint met een stoet door de stad richting het Grotekerkplein gaan. Als einde zal er een afscheidsdefilé zijn voor de Sint op het Grotekerkplein. - Datum: 17 November Tijdstip: Opbouw : begin om uur : einde om uur Afbouw : begin: om uur : einde: om uur Beginshow: Willemsplein. - Stoet: de stoet zal vertrekken van het parkeerterrein van het Willemsplein en zijn weg via de Zalmstraat, Gedempte Zalmhaven, Scheepstimmermanslaan, Vasteland (noordelijke rijbaan), Schiedamsedijk (westelijke rijbaan), Schilderstraat, Witte de Withstraat, Eendrachtsweg, Eendrachtsplein, Nieuwe Binnenweg 2 keer, Mauritsweg, van Oldenbarneveltstraat, Mauritsstraat, Aert van Nesstraat, Meent, Rodezand, Hoogstraat en Grotekerkplein (zie ook bijlage 1). - Eindshow: Grotekerkplein. - Tijdschema: zie bijlage Verwachte deelnemersaantal: Verwachte bezoekersaantallen: - Totaal: Gelijktijdig: Verwachte vervoerswijzeverdeling: Fiets: 5 % Openbaar vervoer: 55% Auto: 5% Te voet 35% Bijzonderheden op logistiek gebied: Er zal een opstelplaats zijn voor de stoet. Deze opstelplaats zal op het parkeerterrein van het Willemsplein zijn. Er zullen vrachtwagens gebruikt worden voor de aan- en afvoer van het podium op het Willemsplein. Deze zullen het verkeer niet verhinderen omdat deze het Willemsplein direct op kunnen rijden. Op deze manier hoeven er, voor de opbouw van het podium, geen wegen worden afgezet. Er zal geen afbouw van de stoet zijn omdat de deelnemers van de stoet direct doorrijden naar hun thuis locatie. 1.6 N.v.t. 2. Toestroom en leegloop 2.1 De toestroom: - van deelnemers zal gebeuren met bussen die vertrekken van de Robert Baeldestraat. Zij zullen allen uitstappen bij het parkeerterrein van het Willemsplein (zie bijlage 3). Vanuit het Willemsplein zullen ook de deelnemers vertrekken die tijdens de stoet erbij lopen. - van toeschouwers zal te voet gebeuren. Alle toeschouwers kunnen het plein goed bereiken. Het plein blijft open dus er zal geen 3

4 oponthoud zijn bij het betreden van het plein. Ook kunnen de toeschouwers achter de stoet aanlopen als zij dit willen. 2.2 Schoonmaak: Het plein zal na het vertrek van de stoet schoongeveegd worden. Dit zal gedaan worden door de Roteb. Er van uitgaande dat de stoet geen afval achter zal laten wordt er niet achter de stoet schoongemaakt (zie ook bijlage 2). 2.3 De leegloop: - van deelnemers zal gebeuren met bussen. Deze bussen zullen vetrekken van het Delfsevaart. De bussen zullen terug rijden naar de Robert Baeldestraat. De leegloop zal om uur beginnen en eindigen om uur. Op de parkeervakken op de Delftsevaart zal een parkeerverbod staan. - van toeschouwers zal te voet gebeuren. Alles toeschouwers kunnen het plein goed verlaten. Ook tijdens de route en na het afscheidsdefilé is er een goede mogelijkheid om het terrein te verlaten. 3 Parkeren en stallingen 3.1 Er zullen vanuit onze organisatie geen parkeervoorzieningen worden getroffen. Dit om de mensen te stimuleren met het openbaar vervoer/fiets te komen. 3.2 Alleen op het Willemsplein zal er een parkeerverbod gelden. Het parkeerterrein op het Willemsplein is bedoeld voor bussen daarom kunnen de bewoners gewoon nog parkeren in de desbetreffende buurt. 3.3 Wij zullen alleen parkeerplaatsen voor bussen innemen. Dit in overleg met Spido. Daarom is het voor de bewoners geen probleem om nog te parkeren. Dit is dan ook de reden dat wij niet gebruik zullen maken van de evenementenparkeerregeling. 3.4 Er zullen stallingsvoorzieningen voor fietsen worden getroffen. Dit om de mensen sneller met de fiets naar het evenement te laten komen. De plaats van de fietsenstalling staat in de plattegrond. 4 Openbaar vervoer 4.1 Beschikbaarheid van het OV- systeem: het Willemsplein is heel goed te bereiken met het openbaar vervoer. Metrostation Leuvehaven ligt op loopafstand van het Willemsplein. Ook is het mogelijk om via tramlijnen 20, 25 en 8 het plein te bereiken. Het zal ook duidelijk naar de toeschouwers worden gecommuniceerd dat zij kunnen reizen via Metrostation Leuvehaven. 4.2 Omleidingen van routes/lijnen: Er zullen omleidingen zijn voor de trams. De trams zullen niet over de nieuwe binnenweg rijden. De tram zal tussen uur worden omgeleid. Er zal naar RET worden gecommuniceerd wanneer de stoet de Nieuwe binnenweg neigt te verlaten. Indien er sprake is van vertraging/versnelling dan wordt dit gecommuniceerd via de verkeersmarinier. Ook zal er geknipt worden in de stoet. Dit om te zorgen dat er niet te veel oponthoud zal zijn voor het openbaar vervoer. Dit gebeurt onder toezicht van stadstoezicht. Voor details zie bijlage N.v.t. 4.4 N.v.t. 4

5 5 Afsluitingen van wegen en bijbehorende omleidingen 5.1 Communicatie en visie: Vanwege ervaring van voorgaande jaren is besloten om het hele plan zo dynamisch mogelijk te houden. Dit omdat de kans op vertraging/versnelling reëel is. Er zal in eerste instantie volledig uitgegaan worden van het tijdschema zoals beschreven in bijlage 2. Als vertraging/versnelling toch plaatsvindt dan zal dit via het communicatieteam dat vooraan de stoet loopt doorgegeven worden. Het team zal bestaan uit de organisatie, Stadstoezicht, Politie en Verkeersmarinier. Op deze manier blijven alle diensten goed op de hoogte van de voortgang van de stoet en kan aan de hand van deze informatie afzettingen zo efficiënt mogelijk neergezet worden. Ook is er besloten om fietsers, indien mogelijk, vrij te laten in hun route. 5.1 Beoogde afsluitingen en faseringen: zie bordenplan. Voor tijden zie tijdschema in bijlage Piekmomenten: het evenement vindt plaats op zaterdag dus er zal geen spits zijn. Wel zal er veel winkelend publiek zijn op het laatste stuk van de route. De escorte van de Sint zorgt ervoor dat publiek zo min mogelijk hinder ondervind. - Specifieke omstandigheden: Bij slecht weer zal er bij elkaar gekomen worden door het Coördinatieteam. De organisatie zal, indien dit nodig is, dit aangeven. De organisatie zal contact hebben met The Hague Rotterdam Airport om zo over een juiste weersvoorspelling te beschikken. 5.3 Evenement in relatie tot andere kalenders: - Op de Vlasmarkt zullen weg werkzaamheden zijn. Er is wel beloofd door de aannemer dat alles tijdens de intocht opgeruimd zal zijn. Op de Westerstraat zullen er rioolwerkzaamheden plaatsvinden. Gemeentewerken zorgt ervoor dat dit schoon, dicht en opgeruimd zal zijn ten tijde van de intocht.nl - Het evenement zal geen hinder ondervinden van andere evenementen. - Er zal, voor zover bekend, geen voetbalwedstrijd worden gespeeld op 17 november Het evenement zal geen hinder ondervinden van drukte op de cruiseterminal of andere attractiepunten in Rotterdam. 5.4 Beoogde en benodigde doorlaatregeling voor bestemmingsverkeer: er zal bij de kruising van het Vasteland en Schiedamsedijk een verkeersregelaar staan. Dit omdat bestemmingsverkeer naar het Erasmus MC in geval van nood over het noordelijke fietspad moet kunnen rijden. Hier zullen 4 vrijwilligers verdeeld staan die ervoor zorgen dat het fietspad leeg blijft. Mocht er een situatie zijn waarin er een prio voertuig over het fietspad moet dan neemt de politie het over. Overig bestemmingsverkeer zal om moeten rijden. 5.5 Bijzondere omstandigheden: Bij de opbouw en afbouw op het Willemsplein zal er een parkeerverbod gelden op het plein. Bij opbouw en afbouw op het Grote Kerkplein zal er geen hinder zijn voor verkeer. 6 Verkeersmaatregelen, hekken- en bordenplan 6.1 Verkeersmaatregelen: zie bordenplan 6.2 Datum en tijdstip plaatsing hekken en borden: Het hekwerk m.b.t. de parkeerontzegging zal op 10 november worden geplaatst. Op deze manier zullen bewoners op tijd weten dat zij hier op 17 november niet mogen parkeren. Het overige 5

6 hekwerk zal op de 17 november worden geplaatst. Het zal van te voren naast de weg neer worden gezet door Buko. Waarna verkeersregelaars hun posten zullen bemannen en de hekken en borden zullen plaatsen. Zie voor tijden en details de postinstructie. 6.3 Datum en tijdstip verwijdering hekken en borden: Alle hekken zullen vanaf uur op 17 november worden verwijdert. 6.4 Regeling verkeerslichten: In overleg met verkeersmarinier 6.5 Overige verkeersinstrumenten: In overleg met verkeersmarinier 6.6 Draaiboek van in- en uitschakelen van de verkeersmaatregelen: In overleg met verkeersmarinier 6.7 Inzet verkeersregelaar: Volgt na postinstructies 6.8 Postinstructie verkeersregelaars: zie postinstructie 7 Uitvoering verkeersregeling 7.1 Afspraken over postinstructie verkeersregelaars en afspraken met politie: De verkeersregelaars zullen voor het evenement een bijeenkomst hebben waar hun uitgelegd wordt wat er van hun verwacht wordt. De uitleg zal gedaan worden door de politie. 7.2 Afspraken over rolverdeling overheid en organisatie: De organisatie is verantwoordelijk voor het evenement en de uitvoering van de verkeersregeling. De politie ziet to op de veiligheid en de evenementenregelaars. De verkeersmarinier is verantwoordelijk voor de bereikbaarheid en doorstroming. Stadstoezicht heeft een eigen taak als handhaver maar levert daarnaast ook verkeersregelaars. In die hoedanigheid vallen de stadswachten onder de verantwoordelijkheid van de organisatie. De Roteb zal er voor zorgen dat het Willemsplein naderhand weer schoon word gemaakt. Het zal niet nodig zijn om achter de stoet aan schoon te maken. Dit omdat uit voorgaande jaren blijkt dat dit geen afval achterlaat. 7.3 Contactpersonen voor verkeersregeling: - Patrick van Raalte Aernout van der Goes Ziekenhuizen en zorginstanties 8.1 Bereikbaarheid voor bezoekers/ patiënten: De stoet zal over de Noordelijke rijbaan van het Vasteland rijden. Hierdoor zal het niet mogelijk zijn om via deze weg het ziekenhuis te bereiken. In geval van nood is het wel mogelijk voor hulpdiensten om over het noordelijke fietspad het ziekenhuis te bereiken. 8.2 Routes voor spoedtransporten: de spoedtransporten kunnen hun weg altijd vervolgen. De verkeersregelaars zullen er op toezien dat het hekwerk op tijd opzij wordt gezet. Het Vasteland is een belangrijke route voor spoedtransporten en zal dus altijd open blijven. De stoet zal rijden op de noordelijke rijbaan van het Vasteland. Hierdoor zal het spoedtransport over het noordelijk fietspad zijn weg moeten vervolgen. Hier staan 4 vrijwilligers dit ervoor zorgen dat het fietspad leeg zal zijn. Ook dit zal onder begeleiding gaan van de aanwezige verkeersregelaars. Mocht het zo zijn dat er een spoedtransport door moet ten tijde van het verplaatsen van het Vasteland naar de Schiedamsedijk dan zullen de verkeersregelaars er op toezien dat het spoedtransport 6

7 door de stoet kan. Ook zullen de verkeersregelaars ervoor zorgen dat het langzame verkeer er op dat moment niet door gaat. 9 Communicatie/ Afspraken met/ Informatie aan 9.1 informatie aan VIP- klanten: de ondernemersfederatie zal worden ingelicht over het evenement. Ook zullen er brieven worden verspreid in het evenement gebied. 9.2 informatie aan OV- diensten; tijdens het dienstoverleg zullen de OV- diensten op de hoogte worden gebracht van het evenement. 9.3 informatie aan bewoners: dit zal gedaan worden met behulp van een bewonersbrief. 9.4 N.v.t. 10 Bussen 10.1 beoogde opstelplaats en aantal bussen: - aantal bussen: 4 - opstelplaats: - toevoer: Willem Ruyslaan t.h.v. Robert Baeldestraat. - afvoer: Delfsevaart draaiboek/dienstregeling: - toevoer: 9.30: eerste bus vertrekt richting Rhijnspoorkade (de Majesteit) : 3 bussen vertrekken richting Willemsplein - afvoer: 15.45: vertrek 4 bussen van Delfsevaart in- en uitstaplocaties: - instaplocaties: - Willem Ruyslaan: zie bijlage 5 - Delfsevaart : zie bijlage 6 - uitstaplocaties: - Willemsplein: zie bijlage 3 - Rhijnspoorkade (de Majesteit).: zie bijlage 7 11 In geval van gladheid Tijdens de intocht geldt de gladheidsregeling vanuit de gemeente. Dit houd in dat wanneer het glad is dat voertuigen van de Roteb die dit tegengaan ten alle tijden voorrang hebben, dus ook tijdens de intocht. In de stoet lopen 2 mensen mee met oortjes die hierover kunnen worden aangesproken mocht gladheid zich voordoen. Dan kunnen zij in samenwerking met de verkeersmarinier de stoet aan de voor en achterkant stoppen zodat er ruimte is voor de Roteb. 7

8 Bijlages: Bijlage 1: 8

9 Bijlage 2: Tijd Activiteit 06.00u Sint Nicolaas Intocht Comité aanwezig op Sociëteit Hermes 07.00u Rene van den Eijk aanwezig op Sociëteit Hermes met kleding en grimeur Sint. Hulp- sniccers aanwezig voor sjouwen 07.00u 1e jaars aanwezig op Sociëteit Hermes, melden, inleveren collegekaart 07.30u Sint, Lijfpieten en Bert Jansen aanwezig op Sociëteit Hermes 07.30u Visagisten aanwezig op Sociëteit Hermes, uitpakken en opstellen. Sint verkleden en schminken u Inschepen kinderen op Majesteit 09.40u Pieten inschepen op Majesteit 10.00u Schieruiters, Magro, Rotjeknor, Discopieten, Piet el Presley aanwezig op Sociëteit Hermes 10.00u Vertrek boten 10.15u Sint en pieten stappen aan boord 11.15u EHBO op locatie 11.30u Aansluiten rest van de vloot 11.30u Reddingsbrigade gaat te water 11.30u Aanvang programma Willemsplein 11.30u Vertrek bussen met deelnemers stoet richting Willemsplein 12.00u Alle deelnemers stoet aanwezig op Willemsplein 13.00u Aankomst Sint op Willemsplein, ontvangst Burgemeesteer 12.45u EHBO op locatie Grotekerkplein 13.25u Sint verlaat podium, begeeft zich naar de stoet 13.30u Activiteiten Grote Kerkplein beginnen 13.30u Kop van de stoet in beweging 13.35u Aankomst Scheepstimmermanslaan 13.45u Aankomst Vasteland 13.45u Schoonmaak Roteb van Willemsplein 13.50u Aankomst Schiedamsedijk 13.55u Aankomst Schilderstraat 14.00u Aankomst Witte de Withstraat 14.10u Aankomst Eendrachtsplein 14.15u Aankomst Nieuwe Binnenweg 14.45u Aankomst Mauritsweg 14.50u Ontmanteling op Mauritsweg 14.50u Aankomst van Oldenbarneveltstraat 14.55u Aankomst Mauritsstraat 15.00u Aankomst Aert van Nesstraat 15.10u Aankomst Coolsingel 15.15u Aankomst Meent 15.25u Aankomst Hoogstraat 15.30u Sint op podium Grotekerkplein 15.45u Afvoer Pieten 16.00u Sint verlaat Grote Kerkplein 9

10 Bijlage 3: 10

11 Bijlage 4: Locatie Betreffende Openbaar Oplossing Vervoer Scheepstimmermanslaan/ Tram Knippen Vasteland Eendrachtsweg Tram Knippen Westblaak/Rochussenstraat Bus Knippen Mauritsweg Tram/Metro Knippen Oldenbarneveltstraat Tram Begeleiding van evenementregelaars. Coolsingel Tram Knippen Op alle conflictpunten is er extra inzet van verkeersregelaars. Voor details zie postinstructies. 11

12 Bijlage 5: 12

13 Bijlage 6: 13

14 Bijlage 7: 14

Verkeers- en mobiliteitsplan Roparun 2016 Rotterdam (Bijlage M)

Verkeers- en mobiliteitsplan Roparun 2016 Rotterdam (Bijlage M) Verkeers- en mobiliteitsplan Roparun 2016 Rotterdam (Bijlage M) 1 Roparun 2016 Bijlage M versie 24 maart 2016 Het verkeers-mobiliteitsplan is een deelplan en maakt onderdeel uit van het Veiligheidsplan

Nadere informatie

Aan het einde van dit formulier vindt u een toelichting op de vragen die gesteld worden.

Aan het einde van dit formulier vindt u een toelichting op de vragen die gesteld worden. Aanvraagformulier evenementenvergunning Wilt u een nieuw evenement organiseren, of heeft u hulp nodig bij het invullen van dit formulier, dan vragen wij u om contact op te nemen met onze evenementencoördinatoren

Nadere informatie

Samenvatting Bijlage bij schriftelijke vragen PvdA/GroenLinks Fietsroutes via centrum van Rotterdam Aanbevelingen ter verbetering van

Samenvatting Bijlage bij schriftelijke vragen PvdA/GroenLinks Fietsroutes via centrum van Rotterdam Aanbevelingen ter verbetering van Samenvatting Bijlage bij schriftelijke vragen PvdA/GroenLinks Fietsroutes via centrum van Rotterdam Aanbevelingen ter verbetering van fietsverbindingen door het centrum van Rotterdam Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

(concept) Draaiboek Evenementen Gemeente Vianen

(concept) Draaiboek Evenementen Gemeente Vianen (concept) Draaiboek Evenementen Gemeente Vianen Naam evenement: Datum: Evt. versie: Inleiding: Een omschrijving van het evenement met daarbij algemene informatie zoals doel van het evenement, welke organisatie

Nadere informatie

Medewerkersbalie. Zwolle, 5 april Betreft: aanvullende informatie Bevrijdingsfestival Overijssel. Geachte bewoner(s) rondom Park de Wezenlanden,

Medewerkersbalie. Zwolle, 5 april Betreft: aanvullende informatie Bevrijdingsfestival Overijssel. Geachte bewoner(s) rondom Park de Wezenlanden, Zwolle, 5 april 2017 Betreft: aanvullende informatie Bevrijdingsfestival Overijssel Geachte bewoner(s) rondom Park de Wezenlanden, Op dit moment zijn wij druk bezig met de organisatie van Bevrijdingsfestival

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Medewerkersbalie. Zwolle, 5 april Betreft: aanvullende informatie Bevrijdingsfestival Overijssel. Geachte bewoner(s) rondom Park de Wezenlanden,

Medewerkersbalie. Zwolle, 5 april Betreft: aanvullende informatie Bevrijdingsfestival Overijssel. Geachte bewoner(s) rondom Park de Wezenlanden, Zwolle, 5 april 2017 Betreft: aanvullende informatie Bevrijdingsfestival Overijssel Geachte bewoner(s) rondom Park de Wezenlanden, Op dit moment zijn wij druk bezig met de organisatie van Bevrijdingsfestival

Nadere informatie

Beschikking van burgemeester en wethouders van Brielle inzake het nemen van een verkeersbesluit, als bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994

Beschikking van burgemeester en wethouders van Brielle inzake het nemen van een verkeersbesluit, als bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 18806 30 maart 2017 Verkeersbesluit 1 april 2017 Beschikking van burgemeester en wethouders van Brielle inzake het nemen

Nadere informatie

Gemeente Bronckhorst. Feestelijke intocht Sinterklaas met optocht en Pieten disco na afloop op de Markt in Zelhem. Omschrijving activiteit/evenement

Gemeente Bronckhorst. Feestelijke intocht Sinterklaas met optocht en Pieten disco na afloop op de Markt in Zelhem. Omschrijving activiteit/evenement Naam evenement Omschrijving activiteit/evenement Intocht Sinterklaas Feestelijke intocht Sinterklaas met optocht en Pieten disco na afloop op de Markt in Zelhem Soort evenement Optocht Gegevens evenement

Nadere informatie

Gemeenten Amsterdam Zuidoost -Tijdelijk Verkeersbesluit Kwaku 2015 - Nelson Mandela Park

Gemeenten Amsterdam Zuidoost -Tijdelijk Verkeersbesluit Kwaku 2015 - Nelson Mandela Park STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15259 3 juni 2015 Gemeenten Amsterdam Zuidoost -Tijdelijk Verkeersbesluit Kwaku 2015 - Nelson Mandela Park ZK15002015

Nadere informatie

VERSLAG. Informatiebijeenkomst Mijlweg. 4 december 2012 16.00 uur Kantine Sarens. 1. Opening van de bijeenkomst door Menke Hopma

VERSLAG. Informatiebijeenkomst Mijlweg. 4 december 2012 16.00 uur Kantine Sarens. 1. Opening van de bijeenkomst door Menke Hopma VERSLAG Datum 6 december 2012 Kenmerk Notulist Saskia Wubben Kopie aan Piet Vlasblom, IBD, SBBD, WD, DOV en Parktrust Bijlage(n) Contactpersoon S. Wubben T +31 (0)78 770 s.wubben@drechtsteden.nl 4 december

Nadere informatie

Gemeente Ten Boer. Aanvraagformulier evenementenvergunning

Gemeente Ten Boer. Aanvraagformulier evenementenvergunning Gemeente Ten Boer Aanvraagformulier evenementenvergunning Toelichting Aanvraagformulier evenementenvergunning Ten Boer Dit aanvraagformulier is bestemd voor het aanvragen van een vergunning voor een evenement.

Nadere informatie

Draaiboek Vocaal Festival Annen 2010

Draaiboek Vocaal Festival Annen 2010 .. Stichting Vocaal Festival Annen Hofakkers 51, 9468 ED Annen KvK 01159237 Bank 1509.85.924 IBan NL52RABO0150985924 info@vocaalfestivalannen.nl www.vocaalfestivalannen.nl Draaiboek Vocaal Festival Annen

Nadere informatie

12 punten m. Centrum (Lijnbaan) Gebied. Lijnbaan, Beurstraverse, Stadhuis Rotterdam. Toeristische punten in omgeving

12 punten m. Centrum (Lijnbaan) Gebied. Lijnbaan, Beurstraverse, Stadhuis Rotterdam. Toeristische punten in omgeving 5 6 ROTTERDAM 7 Gebied Centrum (Lijnbaan) 3 8 Toeristische punten in omgeving Lijnbaan, Beurstraverse, Stadhuis Rotterdam 2 9 Voorzieningen Openbaar Vervoer Centraal Station, divesre tram- en bushaltes,

Nadere informatie

Publiekshal Het Rond 1, Zeist Telefoon 14 030 zeist@zeist.nl www.zeist.nl www.twitter.com/gemeentezeist

Publiekshal Het Rond 1, Zeist Telefoon 14 030 zeist@zeist.nl www.zeist.nl www.twitter.com/gemeentezeist Publiekshal Het Rond 1, Zeist Telefoon 14 030 zeist@zeist.nl Postbus 513, 3700 AM Zeist www.zeist.nl www.twitter.com/gemeentezeist Gemeente Zeist AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Ondergetekende vraagt een

Nadere informatie

1. Algemene omschrijving

1. Algemene omschrijving 1.1 Inleiding 1. Algemene omschrijving georganiseerd. Kort algemene informatie invullen over het evenement. In elk geval door wie het wordt 1.2 Ervaringen uit het verleden risico s Kort aangeven er op

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor evenementen met verhoogde aandacht of grootschalige evenementen (B- en C-evenement)

Aanvraagformulier voor evenementen met verhoogde aandacht of grootschalige evenementen (B- en C-evenement) Aanvraagformulier voor evenementen met verhoogde aandacht of grootschalige evenementen (B- en C-evenement) De aanvraag voor een B- of C-evenement dient minimaal 12 weken voorafgaand aan het evenement bij

Nadere informatie

Uitvoering werk s-gravenweg- Burgemeester Oudlaan januari-december 2016

Uitvoering werk s-gravenweg- Burgemeester Oudlaan januari-december 2016 Informatieavond 8-12-2015 Uitvoering werk s-gravenweg- Burgemeester Oudlaan januari-december 2016 Programma van de avond Korte uitleg over het project tot nu toe: Onderhoudswerk Inrichting groenstroken

Nadere informatie

Locatieprofiel Broekweg

Locatieprofiel Broekweg Locatieprofiel Broekweg Als u een evenement in Vlaardingen wilt organiseren kan dat op meerdere locaties. Voor deze locaties zijn locatieprofielen opgesteld, zodat u makkelijk kunt zien welke locatie geschikt

Nadere informatie

Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014

Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014 Resultaten peiling EnschedePanel Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014 In 2012 heeft de gemeenteraad van Enschede de Fietsvisie vastgesteld. Doel van deze visie is om meer te gaan doen voor fietsers.

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een evenementenvergunning

Aanvraagformulier voor een evenementenvergunning Openbare Orde en Veiligheid Aanvraagformulier voor een evenementenvergunning U dient een evenementenvergunning aan te vragen indien aan één of meerdere hieronder omschreven voorwaarden wordt voldaan: -

Nadere informatie

De Binnenrotte, de markt van Rotterdam

De Binnenrotte, de markt van Rotterdam De Binnenrotte, de markt van Rotterdam 1. Startpunt (ambitie van de stad, vernieuwing) Het Laurenskwartier bestaat al zolang de stad oud is. Sterker nog: het wàs ooit de stad. De historische lading van

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenementenvergunning

Aanvraagformulier evenementenvergunning Aanvraagformulier evenementenvergunning Aan de Burgemeester van de gemeente Dantumadiel Postbus 22 9104 ZG Damwâld De aanvraag moet minimaal 8 weken voor de datum van het evenement worden ingediend. Een

Nadere informatie

Veiligheidsplan Algemeen deel

Veiligheidsplan Algemeen deel Veiligheidsplan Algemeen deel Het algemeen deel van het veiligheidsplan biedt de aanvrager van een vergunning voor een evenement houvast in wat noodzakelijk is om op te nemen in een Veiligheidsplan. Echter

Nadere informatie

Format Calamiteitenplan gemeente Bussum. Welk evenement? Datum en tijdstip?

Format Calamiteitenplan gemeente Bussum. Welk evenement? Datum en tijdstip? Format Calamiteitenplan gemeente Bussum Dit document toont een manier om uw calamiteitenplan in te delen. Het is een handreiking. U kunt van de voorgestelde opbouw afwijken. Welk evenement? Datum en tijdstip?

Nadere informatie

Uitkomsten enquête - Verkeer in de Stad - Denk en Doe Mee-panel

Uitkomsten enquête - Verkeer in de Stad - Denk en Doe Mee-panel Uitkomsten enquête - Verkeer in de Stad - Denk en Doe Mee-panel 2 Onderzoek Het is te druk op de fietspaden in de grote steden. Oorzaak? Steeds meer fietsers en snelheidsverschillen door de komst van e-bikes,

Nadere informatie

Bij een klein evenement zijn er minder bezoekers en is er minder inzet van de hulpdiensten en ons nodig.

Bij een klein evenement zijn er minder bezoekers en is er minder inzet van de hulpdiensten en ons nodig. Gemeente Achtkarspelen Aanvraagformulier evenementenvergunning Met dit formulier kunt u een evenementenvergunning aanvragen. Om een goed beeld van het evenement te krijgen is het belangrijk dat u dit formulier

Nadere informatie

N232 Groot onderhoud Schipholweg

N232 Groot onderhoud Schipholweg Home N232 Groot onderhoud Schipholweg Waar? Schipholweg (N232) Wat? Groot onderhoud Wanneer? 7 mei t/m 18 juni 2012 Actueel (laatste wijziging 2 mei 2012) Volg het onderhoud van de N232 nu via twitter:

Nadere informatie

Checklist evenement: MELDING of VERGUNNINGAANVRAAG

Checklist evenement: MELDING of VERGUNNINGAANVRAAG Checklist evenement: MELDING of VERGUNNINGAANVRAAG Met dit formulier kunt u nagaan of u een vergunning nodig heeft voor het evenement dat u wilt organiseren. Allereerst volgt u de checklist waaruit blijkt

Nadere informatie

Infoavond voor bewoners optochtroute(s) & binnengebied. 7 Juni, Werkgroep VOVV + T&T

Infoavond voor bewoners optochtroute(s) & binnengebied. 7 Juni, Werkgroep VOVV + T&T Infoavond voor bewoners optochtroute(s) & binnengebied. 7 Juni, 2017 Werkgroep VOVV + T&T Agenda 19:30-19:40 -> Opening van de bijeenkomst 19:40-20:10 -> (Toelichting) verkeersmaatregelen (VOVV & T&T)

Nadere informatie

Aanvraag vergunning innemen openbare grond (voor niet commerciële doeleinden)

Aanvraag vergunning innemen openbare grond (voor niet commerciële doeleinden) Aanvraag vergunning innemen openbare grond (voor niet commerciële doeleinden) 42,- Deze aanvraag wordt gedaan conform artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening. Door middel van dit formulier

Nadere informatie

Vul hier de algemene gegevens over het evenement in. Dat wil zeggen: naam, omschrijving, datum, tijdstippen en verwachte aantal deelnemers.

Vul hier de algemene gegevens over het evenement in. Dat wil zeggen: naam, omschrijving, datum, tijdstippen en verwachte aantal deelnemers. Toelichting aanvraagformulier Evenement/Festiviteit Deze toelichting geeft nadere uitleg bij de vragen van het aanvraagformulier. Houdt u deze toelichting bij de hand wanneer u het aanvraagformulier invult.

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergunning publieksevenementen

Aanvraagformulier vergunning publieksevenementen Aanvraagformulier vergunning publieksevenementen Voor het aanvragen van een vergunning voor een evenement en de bijbehorende vergunningen/ontheffingen kunt u gebruik maken van dit aanvraagformulier. Het

Nadere informatie

Klankbordgroep Zandeweg/Kuivezand

Klankbordgroep Zandeweg/Kuivezand Klankbordgroep Zandeweg/Kuivezand Advies aan de gemeente 12 januari 2015 12 januari 2015 1 Doelen in volgorde van prioriteit 1 Veiligheid 2 Toegankelijkheid 3 Leefbaarheid 12 januari 2015 2 Doel 1: Veiligheid

Nadere informatie

Faradaystraat 2a Postbus DB Zwolle T: F:

Faradaystraat 2a Postbus DB Zwolle T: F: BVA Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912 Fietsenstalling Station Haren 1.117-1 - bepaling aantal stallingsvoorzieningen oostzijde - 10 maart 2014 Gemeente Haren 1.

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 6 april 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_03880 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergunning evenement

Aanvraagformulier vergunning evenement Aanvraagformulier vergunning evenement Dit formulier zenden aan: Per post: Gemeente Eindhoven, Veiligheid en Bestuur t.a.v. afd. Veiligheid, cluster evenementen Postbus 90150 5600 RB Eindhoven E-mail:

Nadere informatie

Verkeersinformatie. ABN AMRO Marathon Rotterdam EXO / BCCB

Verkeersinformatie. ABN AMRO Marathon Rotterdam EXO / BCCB Verkeersinformatie ABN AMRO Marathon Rotterdam EXO / BCCB Inhoudsopgave Algemene informatie Marathon blz. 2 Parcourskaarten blz. 2 Afsluitingen van wegen blz. 5 Bereikbaarheid van parkeergarages blz. 6

Nadere informatie

Gemeente Bronckhorst. Smoks Halloween. Naam evenement

Gemeente Bronckhorst. Smoks Halloween. Naam evenement Naam evenement Omschrijving activiteit/evenement Smoks Halloween Evenement waar verklede kinderen een opgemaakte pompoen kunnen inleveren. Kleurwedstrijd, Lampionoptocht met dweilorkest. Alles is het zelfde

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenementenvergunning

Aanvraagformulier evenementenvergunning Aanvraagformulier evenementenvergunning 1. Gegevens aanvrager Naam organisatie: Achternaam aanvrager: Voornaam aanvrager: Geslacht: Man Vrouw Straat en huisnummer: Postcode: E-mailadres: Telefoonnummer:

Nadere informatie

Het kantoor @Westblaak 155

Het kantoor @Westblaak 155 Het kantoor @Westblaak 155 Mooie grote open ruimtes Bereikbaarheid Omgeving Westblaak Kwaliteit Het Kantoor Het representatieve kantoorgebouw RotterdamOffice aan de Westblaak 155-189 ligt uiterst centraal

Nadere informatie

Opbouw: Datum: - - Tijd: uur tot uur Afbouw: Datum: - - Tijd: uur tot uur

Opbouw: Datum: - - Tijd: uur tot uur Afbouw: Datum: - - Tijd: uur tot uur Postadres: Gemeente Wijdemeren Postbus 190 1230 AD Loosdrecht Aanvraagformulier meerjarige evenementenvergunning Let op! Lever dit formulier tenminste acht weken voor de aanvang van het evenement in bij

Nadere informatie

Evenementenvergunning aanvragen

Evenementenvergunning aanvragen Evenementenvergunning aanvragen Formulier voor het aanvragen van een evenementenvergunning als bedoeld in artikel 2:25 van de algemene Plaatselijke verordening 2009 (APV), alsmede voor het aanvragen van

Nadere informatie

Shantyfestival Maritiem Dokkum 2012

Shantyfestival Maritiem Dokkum 2012 Shantyfestival Maritiem Dokkum 2012 Zaterdag 16 juni 2012 de Dokkum is verheugd u uit te nodigen deel te nemen aan het tweede Shantyfestival Maritiem 2012. Na dat in 2008 het festival een groot succes

Nadere informatie

Afspraken m.b.t. het vervoer/verplaatsen van leerlingen i.v.m. schoolactiviteiten.

Afspraken m.b.t. het vervoer/verplaatsen van leerlingen i.v.m. schoolactiviteiten. Afspraken m.b.t. het vervoer/verplaatsen van leerlingen i.v.m. schoolactiviteiten. Inleiding: Elk teamlid dat bezig is met een activiteit buiten de school, is verplicht om het opgestelde protocol inzake

Nadere informatie

Tijdsplan Evenementen

Tijdsplan Evenementen Categorie Activiteit Aantal weken voor begin toernooi 1. Algemeen 8 7 6 5 4 3 2 1 0-1 Lijst (eind)verantwoordelijken 1.2 Aandachtspunten Inventarisatie afbreukrisico s Tijdsplannen voor de toernooidagen

Nadere informatie

Locatieprofiel De Loper

Locatieprofiel De Loper Locatieprofiel De Loper Als u een evenement in Vlaardingen wilt organiseren kan dat op meerdere locaties. Voor deze locaties zijn locatieprofielen opgesteld, zodat u makkelijk kunt zien welke locatie geschikt

Nadere informatie

Heeft u een KvK nummer (Kamer van Koophandel)? Ja. Kvk-nummer 40120425. Wie is de verantwoordelijke persoon tijdens het evenement?

Heeft u een KvK nummer (Kamer van Koophandel)? Ja. Kvk-nummer 40120425. Wie is de verantwoordelijke persoon tijdens het evenement? Naam organisatie Website voor meer informatie Heeft u een KvK nummer (Kamer van Koophandel)? Sportvereniging Halle http://www.svhalle.nl Ja Kvk-nummer 40120425 Wie is de verantwoordelijke persoon tijdens

Nadere informatie

Evenementen Checklist

Evenementen Checklist Categorie Activiteit Check Categorie Activiteit Check 1. Algemeen 5. Drank en catering Lijst (eind)verantwoordelijken 5.2 Algemeen Aanwijzen verantwoordelijke. 1.2 Aandachspunten Inventarisatie afbreukrisico

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek fietsers 2007. Michiel Bassant

Tevredenheidsonderzoek fietsers 2007. Michiel Bassant Tevredenheidsonderzoek fietsers 2007 Michiel Bassant Inleiding De gemeente Amsterdam wil het fietsgebruik stimuleren. Om dit te bereiken wordt een actief fietsbeleid gevoerd met maatregelen die het fietsen

Nadere informatie

Draaiboek evenement (naam evenement)

Draaiboek evenement (naam evenement) <datum van opstellen draaiboek > Draaiboek evenement (naam evenement) Voorwoord Dit draaiboek is gericht op de praktische uitvoering van het evenement. Het betreft alle operationele informatie over de

Nadere informatie

stationsplein (inclusief kruisplein) Locatieprofiel

stationsplein (inclusief kruisplein) Locatieprofiel Motel Mozaïque Locatieprofiel stationsplein (inclusief kruisplein) Voor de meest gebruikte evenementenlocaties in het centrum van Rotterdam zijn locatieprofielen beschreven. De profielen zijn opgesteld

Nadere informatie

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet, bevoegd dit verkeersbesluit te nemen,

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet, bevoegd dit verkeersbesluit te nemen, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34760 1 juli 2016 Onderwerp: Tijdelijke verkeersmaatregelen i.v.m. de doorkomst van de Internationale Nijmeegse Vierdaagse

Nadere informatie

Heeft u een KvK nummer (Kamer van Koophandel)? Nee. Wie is de verantwoordelijke persoon tijdens het evenement? de aanvrager

Heeft u een KvK nummer (Kamer van Koophandel)? Nee. Wie is de verantwoordelijke persoon tijdens het evenement? de aanvrager Naam organisatie Website voor meer informatie Heeft u een KvK nummer (Kamer van Koophandel)? Bedrijvig en Ondernemend Zelhem www.bozelhem.nl Wie is de verantwoordelijke persoon tijdens het evenement? de

Nadere informatie

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland Apeldoorn, Spainkbos 1 e etappe 6 mei 2016 De eerste drie etappes van de Giro d Italia worden in Gelderland gereden. De start van dit internationale topsportevenement

Nadere informatie

Organiseren van een evenement (aanvraag/melding)

Organiseren van een evenement (aanvraag/melding) Organiseren van een evenement (aanvraag/melding) Met dit formulier kunt u nagaan of u een vergunning nodig heeft voor het evenement (besloten of voor publiek toegankelijk) dat u wilt organiseren of dat

Nadere informatie

Checklist en aanvraagformulier evenementenvergunning

Checklist en aanvraagformulier evenementenvergunning Checklist en aanvraagformulier evenementenvergunning Met dit formulier kunt u nagaan of u vergunning(en) nodig heeft voor het evenement dat u wilt organiseren. Allereerst volgt u een checklist waaruit

Nadere informatie

MEMORANDUM. B 5.1 Inleiding. Datum : 2 mei 2013. Aan : - Kopie aan : - Van : Dhr. M. Koops, doorkiesnummer: (0572) 347 861

MEMORANDUM. B 5.1 Inleiding. Datum : 2 mei 2013. Aan : - Kopie aan : - Van : Dhr. M. Koops, doorkiesnummer: (0572) 347 861 Bijlage 5 Verkeer en Parkeren MEMORANDUM Datum : 2 mei 2013 Aan : - Kopie aan : - Van : Dhr. M. Koops, doorkiesnummer: (0572) 347 861 Onderwerp : Verkeerskundige consequenties van evenementen landgoed

Nadere informatie

Informatiebrief Verkeersmaatregelen Vitaminstore Halve van Haarlem Zondag 25 september 2016

Informatiebrief Verkeersmaatregelen Vitaminstore Halve van Haarlem Zondag 25 september 2016 Informatiebrief Verkeersmaatregelen Vitaminstore Halve van Haarlem Zondag 25 september 2016 Organisator Vitaminstore Halve van Haarlem Onder voorbehoud van de bij ons aanwezige kennis in begin september

Nadere informatie

Gemeente Leiden, verkeersbesluitproject parkeergarage Garenmarkt, tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met fysieke afsluitingen omgeving

Gemeente Leiden, verkeersbesluitproject parkeergarage Garenmarkt, tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met fysieke afsluitingen omgeving STAATSCOURANT 19 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 44433 augustus 2016 Gemeente Leiden, verkeersbesluitproject parkeergarage Garenmarkt, tijdelijke verkeersmaatregelen

Nadere informatie

De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken.

De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken. 100082: Welk voorwerp houd je hier boven je hoofd? 1. Een rood voorwerp. 2. Een map. 3. Een voetbal. 100081: Je slaat af naar links. Gebeurt dat hier helemaal veilig? 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet

Nadere informatie

-Je moet stoppen, ook afslaan mag niet. (denk aan: niet tegen de armen rijden)

-Je moet stoppen, ook afslaan mag niet. (denk aan: niet tegen de armen rijden) Superfietser 2015 Belangrijkste regels -Volg de aanwijzingen van de politie. -Iedereen moet stoppen. -Je moet stoppen, ook afslaan mag niet. (denk aan: niet tegen de armen rijden) -Je mag doorrijden. -STOP

Nadere informatie

Als dit formulier niet voldoende ruimte biedt, dan graag aanvullen in bijlage.

Als dit formulier niet voldoende ruimte biedt, dan graag aanvullen in bijlage. Gemeente Haarlem Aanvraag vergunning evenement Inclusief aanvraag gebruiksvergunning 1 Gegevens aanvrager 1a Naam aanvrager 1b Contactpersoon Man Vrouw 1c 1d 1e Adres/postbus Postcode en plaats Inschrijfnummer

Nadere informatie

Rectificatie van de op gepubliceerde tekst onder nr: 68658

Rectificatie van de op gepubliceerde tekst onder nr: 68658 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2940 17 januari 2017 Gemeente Leiden, verkeersbesluit project parkeergarage Garenmarkt, tijdelijke verkeersmaatregelen

Nadere informatie

Locatieprofiel Dirk de Derdelaan

Locatieprofiel Dirk de Derdelaan Locatieprofiel Dirk de Derdelaan Als u een evenement in Vlaardingen wilt organiseren kan dat op meerdere locaties. Voor deze locaties zijn locatieprofielen opgesteld, zodat u makkelijk kunt zien welke

Nadere informatie

ADVIES FIETSROUTE HENGSTDIJK - HULST

ADVIES FIETSROUTE HENGSTDIJK - HULST ADVIES FIETSROUTE HENGSTDIJK - HULST ADVIES FIETSROUTE HENGSTDIJK HULST Vertrek: voor de school. Fiets richting Vogelwaarde via de Hengstdijkse Kerkstraat. Let op: fiets achter elkaar, want er is hier

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Gemeente Menameradiel Bezoekadres: Dyksterbuorren 16, 9036 MS Menaam Postadres: postbus 3, 9036 ZW Menaam Tel.nr.: 0518-45 29 00 E-mail: gemeente@menameradiel.nl 1. Gegevens

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Gemeente Leeuwarderadeel Bezoekadres: Ljipstrjitte 1, Stiens Postadres: Postbus 24, 9050 AA, Stiens Contactpersoon: G. de Vries Tel.nr.: 058-2576617 E-mail: info@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

Het kantoor @Westblaak 155

Het kantoor @Westblaak 155 Het kantoor @Westblaak 155 Mooie grote open ruimtes Bereikbaarheid Omgeving Westblaak Kwaliteit Het Kantoor Het representatieve kantoorgebouw RotterdamOffice aan de Westblaak 155-189 ligt uiterst centraal

Nadere informatie

Paarden in de stad 2011

Paarden in de stad 2011 Paarden in de stad 2011 De locaties Jaarlijks vindt in het Kralingse Bos het CHIO Rotterdam Plaats. Het CHIO Rotterdam is een internationaal paardensport evenement. Dit jaar wordt het CHIO Rotterdam (24

Nadere informatie

Meldingsformulier kleinschalig evenement

Meldingsformulier kleinschalig evenement Meldingsformulier kleinschalig evenement Met dit formulier meldt u een straatbarbecue, een buurtfeest, een open dag, kinderspeelactiviteiten, fiets- of wandeltochten of herdenkingen. Een vergunning voor

Nadere informatie

Gegevens organisatie. KvK-nummer. Verantwoordelijk tijdens evenement. Gegevens verantwoordelijke persoon. Pagina 1

Gegevens organisatie. KvK-nummer. Verantwoordelijk tijdens evenement. Gegevens verantwoordelijke persoon. Pagina 1 Gegevens organisatie Naam organisatie Website voor meer informatie Heeft u een KvK nummer (Kamer van Koophandel)? KvK-nummer Stichting Omroep Gelderland www.gld.n1 Kvk-nummer 9061963 Verantwoordelijk tijdens

Nadere informatie

Let op: alleen alcohol schenken op Koningsdag, zonder evenement? Vul alleen de Aanvraag ontheffing alcohol schenken Koningsdag 2014 in.

Let op: alleen alcohol schenken op Koningsdag, zonder evenement? Vul alleen de Aanvraag ontheffing alcohol schenken Koningsdag 2014 in. Gemeente Amsterdam Telefoon 14 020 www.amsterdam.nl Aanvraag evenementvergunning Koningsdag 2014 Dit formulier inclusief bijlagen uiterlijk op donderdag 19 december 2014 indienen bij betreffende stadsdeel.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Ten Boer. Aanvraag evenementenvergunning. Naam en telefoonnummer voor nadere info:..

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Ten Boer. Aanvraag evenementenvergunning. Naam en telefoonnummer voor nadere info:.. 1. Gegevens aanvrager: Aanvraag evenementenvergunning Organisatie: Naam en voorletters aanvrager: de heer / mevrouw: (doorhalen wat nvt is) Straatnaam: Postcode: Woonplaats: Tel. nummer: Fax. nummer: E-mail:

Nadere informatie

Alternatief verkeer en vervoer bij langdurige verkeersafsluitingen

Alternatief verkeer en vervoer bij langdurige verkeersafsluitingen Advies BurgerPanelRotterdam Alternatief verkeer en vervoer bij langdurige verkeersafsluitingen Samenvatting van het advies In Rotterdam zijn er dikwijls werkzaamheden aan de wegen nodig. Dit leidt vaak

Nadere informatie

Instructies 10km Parcourspost 10-01

Instructies 10km Parcourspost 10-01 s 10km Parcourspost 10-01 Lokatie: Hoek Burgwal - Beestenmarkt 1e passage nvt 15.00 evt 2e passage 9,95 15:30 Tijdens de wedstrijd en de recreatieloop het kruispunt met behulp van hekken en lint vrij van

Nadere informatie

Formulier evenementenvergunning

Formulier evenementenvergunning Bestuursondersteuning Formulier evenementenvergunning 1. Organisator / contactpersoon Voorletters en achternaam Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer privé Telefoonnummer werk Contactpersoon Telefoonnummer

Nadere informatie

Heeft u een KvK nummer (Kamer van Koophandel)? Ja. Kvk-nummer Wie is de verantwoordelijke persoon tijdens het evenement?

Heeft u een KvK nummer (Kamer van Koophandel)? Ja. Kvk-nummer Wie is de verantwoordelijke persoon tijdens het evenement? Naam organisatie Website voor meer informatie Heeft u een KvK nummer (Kamer van Koophandel)? Stichting Omroep Gelderland http://www.omroepgelderland.nl Kvk-nummer 09061963 Wie is de verantwoordelijke persoon

Nadere informatie

Algemeen aanwijzingsbesluit gebied Centrum bij de APV Rotterdam 2012

Algemeen aanwijzingsbesluit gebied Centrum bij de APV Rotterdam 2012 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 1684 7 januari 2016 Algemeen aanwijzingsbesluit gebied Centrum bij de APV Rotterdam 2012 De gebiedscommissie Centrum, gelezen het voorstel van

Nadere informatie

formulier evenenementenvergunning

formulier evenenementenvergunning Bestuursondersteuning Formulier evenementenvergunning 1. Organisator / contactpersoon Voorletters en achternaam Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer privé Telefoonnummer werk Contactpersoon Telefoonnummer

Nadere informatie

Uitvoeringsplan reconstructie Moleneind. Datum: 16 januari 2013

Uitvoeringsplan reconstructie Moleneind. Datum: 16 januari 2013 Uitvoeringsplan reconstructie Moleneind Datum: 16 januari 2013 Inleiding Dit is het uitvoeringsplan voor de reconstructie van het Moleneind te Drachten. Dit plan is bedoeld om inzicht te geven in de wijze

Nadere informatie

Aanvraagformulier kleine evenementen Gemeente Amersfoort

Aanvraagformulier kleine evenementen Gemeente Amersfoort Aanvraagformulier kleine evenementen Gemeente Amersfoort Met dit formulier vraagt u een evenementenvergunning aan. Alleen een volledig ingevulde en gedocumenteerd formulier wordt in behandeling genomen.

Nadere informatie

Evenement vergunningaanvraag

Evenement vergunningaanvraag Evenement vergunningaanvraag Gegevensformulier ten behoeve van het organiseren en uitvoeren van een evenement. Formulier voor het aanvragen van een vergunning voor het organiseren en uitvoeren van een

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID ZANDVOORT TIJDENS A1GP World Cup of Motorsport

BEREIKBAARHEID ZANDVOORT TIJDENS A1GP World Cup of Motorsport BEREIKBAARHEID ZANDVOORT TIJDENS A1GP World Cup of Motorsport De A1GP World Cup of Motorsport is een van de grootste evenementen op Circuit Park Zandvoort. Ook dit jaar wordt de nodige drukte weer verwacht.

Nadere informatie

gemeente Hilvarenbeek

gemeente Hilvarenbeek Hartveroverende Heerlyckheit gemeente Hilvarenbeek Aanvraagformulier Evenementenvergunning Met dit formulier kun u een vergunning aanvragen voor het houden van een evenement op basis van artikel 2:25 van

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Uw aanvraag van Ons kenmerk Bijlagen. 15 september 2009 HT

Datum Uw kenmerk Uw aanvraag van Ons kenmerk Bijlagen. 15 september 2009 HT Openbare Werken Onderdoor 25 Postbus 30, 3990 DA Houten Telefoon 030 639 26 11 Fax 030 639 28 99 E-mail: gemeentehuis@houten.nl Stichting Kinderactiviteiten Houten Postbus 9 3990 DA Houten Datum Uw kenmerk

Nadere informatie

Verkeersbesluit Snelfietsroute Muntmeesterlaan, Muntweg, Goffertpark

Verkeersbesluit Snelfietsroute Muntmeesterlaan, Muntweg, Goffertpark STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20694 15 juli 2015 Snelfietsroute Muntmeesterlaan, Muntweg, Goffertpark Verkeersbesluit Snelfietsroute Muntmeesterlaan,

Nadere informatie

Verkeersmaatregelen Duinvlietweg / Duinvlietspad zondag 25 september 2016

Verkeersmaatregelen Duinvlietweg / Duinvlietspad zondag 25 september 2016 Informatiebrief Verkeersmaatregelen Vitaminstore Halve van Haarlem Zondag 25 september 2016 Verkeersmaatregelen Duinvlietweg / Duinvlietspad zondag 25 september 2016 Organisator Vitaminstore Halve van

Nadere informatie

De Grote Bornse Carnavalsoptocht

De Grote Bornse Carnavalsoptocht De Grote Bornse Carnavalsoptocht Een van de grootste en bekendste onderdelen van het Bornse Carnaval is wellicht wel de Grote Bornse Carnavalsoptocht. Elk jaar op de carnavalszaterdag trekt deze bonte

Nadere informatie

Deelrapport Hoogwater? Vrije Weg! Toeritten A12 toerit 14, Woerden. 1 Deelrapport toerit Woerden (14 A2)

Deelrapport Hoogwater? Vrije Weg! Toeritten A12 toerit 14, Woerden. 1 Deelrapport toerit Woerden (14 A2) Deelrapport Hoogwater? Vrije Weg! Toeritten A12 toerit 14, Woerden 1 Deelrapport toerit Woerden (14 A2) Het project Hoogwater? Vrije weg! van de innovatieprogramma s Wegen naar de Toekomst en waterinnovatie

Nadere informatie

Parkeertarieven. Zuyderland Medisch Centrum

Parkeertarieven. Zuyderland Medisch Centrum Parkeertarieven Zuyderland Medisch Centrum U kunt naar Zuyderland Medisch Centrum komen met openbaar vervoer, uw eigen auto, de taxi of een ambulance. Openbaar vervoer Aan de Rijksweg-Noord, op loopafstand

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Groot onderhoud N218b

Groot onderhoud N218b Groot onderhoud N218b Vlot en Veilig Op het gebied van verkeer en vervoer wil de provincie een aantrekkelijke leefomgeving met een optimale infrastructuur. Snelle en veilige verbindingen voor auto, fiets,

Nadere informatie

Aanwijzingen bij het invullen van de risicoanalyse

Aanwijzingen bij het invullen van de risicoanalyse anwijzingen bij het invullen van de risicoanalyse Door recente incidenten op en in binnen- en buitenland is het noodzakelijk gebleken dat voor een groot een risicoanalyse door de organisatie wordt opgesteld.

Nadere informatie

Q&A. Groot onderhoud N218b Groene Kruisweg

Q&A. Groot onderhoud N218b Groene Kruisweg Q&A Groot onderhoud N218b Groene Kruisweg Aan welk gedeelte van de Groene Kruisweg wordt gewerkt? Het gedeelte tussen het kruispunt ter hoogte van de Oude Singel / Stationssingel in Geervliet en de kruising

Nadere informatie

Verkeersbesluit voor het evenement Brielle Blues op 27 juli 2014, zodat het evenement kan plaatsvinden.

Verkeersbesluit voor het evenement Brielle Blues op 27 juli 2014, zodat het evenement kan plaatsvinden. Aan burgemeester en wethouders ingekomen: reg.nr.: Datum: 16 juni 2014 Sector/stafafdeling: BZM/BOA Portefeuillehouder: Wethouder Schoon Ontworpen door: M.Roelfzema/ D. Dubach par.: par. Afd.hfd. par.

Nadere informatie

Informatieavond Herinrichting straten kern Loon op Zand

Informatieavond Herinrichting straten kern Loon op Zand Informatieavond Herinrichting straten kern Loon op Zand Projectpartners Opdrachtgever: Projectleider: Projectleider: Directie UAV: Toezichthouder: Opdrachtnemer: Projectleider: Uitvoerder: Omgevingsmanager:

Nadere informatie

College van burgemeester en wethouders 12 mei 2015

College van burgemeester en wethouders 12 mei 2015 Memo aan onderwerp van datum Gemeenteraad Doorkomst 2e etappe Tour de France College van burgemeester en wethouders 12 mei 2015 De start van de Tour de France in Nederland Op zaterdag 4 juli 2015 start

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een vergunning voor het houden van een evenement. Gegevens aanvrager. Naam organisatie/ vergunningaanvrager

Aanvraagformulier voor een vergunning voor het houden van een evenement. Gegevens aanvrager. Naam organisatie/ vergunningaanvrager Aanvraagformulier voor een vergunning voor het houden van een evenement Gegevens aanvrager Naam organisatie/ vergunningaanvrager Adres Postcode en woonplaats Naam van de contactpersoon Adres, postcode

Nadere informatie

1. Een stilstaand voertuig voorbijrijden 2. Rechts een weg inslaan

1. Een stilstaand voertuig voorbijrijden 2. Rechts een weg inslaan Hoe moeten de fietstaken uitgevoerd worden? 1. Een stilstaand voertuig voorbijrijden 2. Rechts een weg inslaan mindert snelheid en kijkt voor zich uit. kijkt om : nadert er verkeer? vertraagt of versnelt,

Nadere informatie