Zo Gewoon! VGR Jaarverslag 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zo Gewoon! VGR Jaarverslag 2014"

Transcriptie

1 Zo Gewoon! VGR Jaarverslag

2 Inhoudsopgave Inleiding pag Collectieve belangenbehartiging De resultaten op de zeven levensterreinen toegelicht Wonen Werken Vervoer Buitenruimte en gebouwen Rotterdam The Hague Airport Kunsthal Zorg en welzijn Sport en vrije tijd Veiligheid De jaarlijkse Dag van Het Gesprek van De Dag In gesprek met de politiek Ontwikkelingen Brede raad Rondom VGR VGR-netwerk Comité van Aanbeveling Sporten met een beperking PR en communicatie VGR organisatie 17. Bijlage I- Ledenlijst VGR 19. Bijlage II- Inspreekstuk commissie ZOCS

3 Inleiding Het jaarverslag van de VGR over 2014 geeft als vanouds inzicht in de activiteiten die in het voorbije jaar door team en bestuur zijn ontplooid. Dat zijn er vele geweest. Vele nuttige ook, belangrijk voor de participatie van de Rotterdammer met een beperking in de Rotterdamse samenleving. U zult zo matigen wij ons aan uit dit verslag begrijpen dat hard is gewerkt en dat vele plannen nieuw en voortgezet -zijn uitgevoerd. Dat alles vond plaats in een jaar dat de kwalificatie bewogen meer dan verdient. Externe en interne ontwikkelingen hebben daarvoor gezorgd. Extern, omdat het jaar 2014 de aanloop bevatte naar de decentralisaties waarmee allerlei taken en bevoegdheden, die de positie van de Rotterdammer met een beperking rechtstreeks raken, zijn overgeheveld naar de gemeente. Intern, omdat het jaar 2014 het laatste (volle) jaar is gebleken dat de VGR gesubsidieerd door de gemeente Rotterdam door het leven kan. De gemeente heeft besloten de subsidie per 1 juli 2015 te beëindigen en daarmee het voortbestaan van de VGR in direct gevaar gebracht. Vanwege de decentralisaties is in Rotterdam gekozen voor de instelling van een Brede Raad, een nieuw op te richten adviesorgaan dat ook belangenbehartigingsactiviteiten zal moeten gaan ontplooien. De gemeente meent, vanwege die beoogde instelling, verder te kunnen zonder de VGR. De toekomst zal dat gaan uitwijzen. U begrijpt dat de gemeentelijke besluiten tot veel scepsis aan de zijde van de VGR hebben geleid. Scepsis, die er echter niet aan in de weg heeft gestaan om datgene te doen waar de VGR al 40 jaar voor staat: het verbeteren van de positie van de Rotterdammer met een beperking. Dit jaarverslag getuigt daarvan! Nardy Desloover, voorzitter VGR foto: de VGR spreekt in bij de raadscommissie 3

4 1. Collectieve belangenbehartiging In Rotterdam leven meer dan mensen met een beperking. De Vereniging van Gehandicaptenorganisaties Rotterdam (VGR) heeft als doel te bereiken dat mensen met een beperking op een gelijkwaardige manier kunnen deelnemen aan de samenleving. Daarom onderschrijft de VGR ten volle de 22 VN Standaardregels voor Gelijke Kansen uit De VGR bestaat sinds 1975 en bestaat uit ruim 40 lid-organisaties. Zij wordt bijgestaan door tientallen enthousiaste vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en ambassadeurs. Door haar verbindende kracht tussen partijen zoals de gemeente, de politiek, instellingen, bedrijven en andere relevante partijen maakt zij het verschil in Rotterdam voor mensen met een beperking. De werkzaamheden van de VGR bestrijken alle levensterreinen van mensen met een beperking, die zijn onderverdeeld in zeven focusgebieden t.w. wonen, werken, vervoer, buitenruimte, zorg & welzijn, sport & vrije tijd en veiligheid en zijn zowel gericht op beleid (1) als op de uitwerking van beleid op de doelgroep (2). Volwaardig burgerschap door deelname van mensen met een beperking aan de maatschappij is daarbij richtinggevend. 1. Door deelname aan de Stichting Platform Agenda 22 (SPA22) en de Woon Advies Commissie (WAC) adviseert de VGR de gemeente op alle voornoemde levensterreinen. De VGR heeft input geleverd aan de 14 adviezen die in 2014 door SPA zijn uitgebracht. o.a. over de Wmo verordening en aan de adviezen uitgebracht door de WAC. 2. Aan de hand van signalering, door polls op de website, (on-)gevraagd schouwen, platformbijeenkomsten, ambassadeursoverleg, meldpuntfunctie, klachtenbundeling etc. stelt de VGR ongewenste situaties aan de kaak. foto: scootmobielers langs de Maas 4

5 Signaleren Het afgelopen jaar zijn 49 signalen van burgers in behandeling genomen: het betrof klachten over het openbaar vervoer (14), de buitenruimte (12), toegankelijkheid van specifieke gebouwen (bijv. stemlokalen) en festivals (10), zorg (5), speciaal vervoer (3), en overige (5). De VGR gebruikt de positie die zij heeft binnen Rotterdam en gaat, door gebruik te maken van haar netwerk, op zoek naar soms onconventionele en creatieve oplossingen. Ook individuele burgers wendden zich tot de VGR omdat zij volledig waren vastgelopen binnen het systeem. De VGR kijkt uit naar de ratificatie van het VN verdrag voor mensen met een beperking (medio 2015). Op 19 december 2013 werd in Rotterdam al een motie aangenomen waarin het college van B&W wordt verzocht te rapporteren aan de gemeenteraad hoe tot samenhang wordt gekomen tussen de decentralisaties en de 22 VN standaardregels voor mensen met een beperking. De essentie van het VN-verdrag is dat participatie voor mensen met een beperking vanzelfsprekend is. 5

6 2. De resultaten op de zeven levensterreinen toegelicht Hieronder volgt een aantal highlights van de activiteiten van de VGR in 2014 op de eerder genoemde terreinen wonen, werken, vervoer, buitenruimte, zorg & welzijn, sport & vrije tijd en veiligheid. 2.1 Wonen De VGR is lid van de Woon Advies Commissie (WAC) en werft de ervaringsdeskundigen die i.s.m. de WAC worden getraind in het lezen van tekeningen. De WAC toetst bouw- en verbouwplannen op toegankelijkheid en aanpasbaarheid. Ook beoordeelt zij (her-) inrichtingsplannen van de buitenruimten. Door concrete, constructieve afspraken met de gemeente Rotterdam worden (ver-)bouwplannen op tekening in een vroeg moment in het proces bij de WAC ingediend voor advies. Dat heeft geleid tot een forse toename van het aantal uitgebrachte adviezen. Waren het in 2013 nog 29 adviezen in 2014 zijn er 83 adviezen uitgebracht. De VGR heeft met ervaringsdeskundigen op verschillende locaties geschouwd. Ook is input geleverd aan de uitgebrachte schriftelijke adviezen. foto: schouw buitenruimte 2.2 Werken Ook bij het thema werken geldt dat de VGR door haar activiteiten en wijze van werken in staat is contacten tussen partijen tot stand te brengen. De VGR coacht de WSW-adviesraad, zowel bij het voorbereiden als bij het houden van vergaderingen. Zij zorgt ervoor dat de vaak emotioneel geladen individuele verhalen worden omgevormd tot een collectief issue. Op onderwerpen waar meer knowhow voor nodig is, worden trainingen georganiseerd. In 2014 heeft de adviesraad de wethouder geadviseerd over onder andere het Koersdocument Participatiewet Rotterdam en het PGB WSW. Ook in 2014 is de VGR vooral bruggenbouwer geweest tussen de WSW-Raad enerzijds en de politiek anderzijds. 6

7 2.3 Vervoer De kracht van de VGR is het tot stand brengen van relaties en verbindingen tussen mensen en organisaties om verbeteringen en aanpassingen in het openbaar vervoer in Rotterdam te verwezenlijken. Communicatie vooraf voorkomt herstel achteraf. Ook in 2014 heeft de VGR deelgenomen aan het Platform Reizigersbelangen Openbaar Vervoer en voerde zij regelmatig overleg met de RET. De VGR pleit voor maximaal toegankelijk (openbaar) vervoer en signaleert knelpunten. De positieve, constructieve relatie met de RET heeft er toe geleid dat aandacht voor mensen met een beperking een geborgd aandachtsgebied is binnen de RET. In een halve pagina grote advertentie in het dagblad Metro werd in de week van de toegankelijkheid in 2014 tweemaal gewezen op de geleidelijnen voor blinden en slechtzienden. Een bij veel reizigers nog steeds onbekend fenomeen. Het onderscheid bij in- en uitchecken bij de OV-chip poortjes wordt nu door één en twee piepjes ook voor blinden en slechtziende reizigers makkelijker te herkennen. Op 13 maart 2014 werd het nieuwe Centraal Station officieel geopend. De VGR is in verschillende stadia betrokken geweest bij de bouw van het station; denk bijvoorbeeld aan de geleidelijnen en de toegankelijkheid van de liften. Ook na de oplevering bleef de VGR alert en gaf signalen door over verbeterpunten. Deze zijn inmiddels uitgevoerd. De VGR is betrokken bij de aanleg van de Hoekse Lijn, m.n. wat betreft de toegankelijkheid: de voorzieningen voor mensen met een beperking die in de buitenruimte worden aangebracht, moeten aansluiten op de voorzieningen in de stations van de Hoekse Lijn. Proefmateriaal voor de Hoekse Lijn is op metrostation Alexander door ervaringsdeskundigen van de VGR getest. Bushalte De VGR heeft ter plaatse geadviseerd met ervaringsdeskundigen aan ontwerpers/tekenaars en uitvoerders over de pilot - bushalte die is aangelegd aan de s Gravendijkwal ter hoogte van het tankstation/hoofdingang Erasmus MC. Alle bushaltes zullen uiteindelijk volgens dit uitgewerkte concept worden aangepakt en toegankelijk gemaakt. foto s: pilot- bushalte s Gravendijkwal 7

8 2.4 Buitenruimte en gebouwen De VGR werkt actief mee aan de verbetering van de toegankelijkheid van de buitenruimte in de stad. Het uitgangspunt is dat richtlijnen voor de toegankelijkheid structureel en continu worden opgenomen in het beleid van de gemeente. Om kostenbesparend en effectief te zijn is het van belang dat in de planningsfase standaard wordt geadviseerd door ervaringsdeskundigen. De VGR vervult het voorzitterschap van de werkgroep Buitenruimte (samenwerkingsverband van ambtenaren van Stadsontwikkeling en Stadsbeheer en de VGR en de WAC). Het doel van deze samenwerking is het borgen van de toegankelijkheid in de Standaardwegenbouwdetails en de Rotterdamse Stijl. De definitieve richtlijnen zijn in 2014 gereed gekomen. De start is gemaakt voor een plan van aanpak voor de implementatie van deze richtlijnen. De plezierige samenwerking in deze werkgroep heeft andere positieve effecten. Zo komen b.v. de (her)inrichtingsplannen voor de buitenruimte nu wel regelmatig binnen bij de WAC, wat in 2014 zorgde voor genoemde forse stijging van het aantal adviezen. De schouwpool van de VGR bestaat uit (ervarings-) deskundigen die samen met of op verzoek van de VGR gebouwen en buitenruimte schouwen op toegankelijkheid. Nieuwe toetreders tot deze schouwpool worden getraind door de VGR. Naar aanleiding van signalen na de werkzaamheden op de Coolsingel heeft de VGR actie ondernomen. Samen met ervaringsdeskundigen is ter plaatse aan de gemeente getoond waar verbeteringen gewenst waren. Veel van de geconstateerde obstakels zijn inmiddels verholpen. De VGR ondersteunt actieve burgers in de wijk en werkt zoveel mogelijk met hen samen. Zo heeft de VGR in Hoogvliet het gehandicaptenplatform aldaar ondersteund bij een schouwactiviteit waarbij eerstejaarsstudenten Verzorging van het Zadkine college met gehandicapte ouderen de route van verzorgingshuis naar het centrum van Hoogvliet hebben geschouwd op rolstoeltoegankelijkheid. foto: schouw met studenten Zadkine college in Hoogvliet Regelmatig wordt op verzoek of naar aanleiding van een signaal een gebouw of voorziening geschouwd. Twee mooie voorbeelden in 2014 zijn de schouw van Rotterdam The Hague Airport en van de Kunsthal. 8

9 Rotterdam The Hague Airport foto: schouw airport Op 10 juli 2014 vond op verzoek van Rotterdam The Haque Airport een schouw plaats. Het vliegveld heeft zich ten doel gesteld het meest toegankelijke van Europa te zijn. Ervaringsdeskundigen en VGRmedewerkers hebben onder begeleiding van een adviseur veiligheid, milieu en arbo en een communicatiemedewerker van het vliegveld een uitgebreide wandeling gemaakt zowel buiten, als in de aankomsthal. Er werden veel suggesties gedaan ter verbetering van de toegankelijkheid. Vervolgens genoot iedereen van de heerlijke lunch en van de rondrit die werd aangeboden door de Airport. De VGR heeft de suggesties vertaald in aanbevelingen en het vliegveld is hiermee voortvarend aan de slag gegaan. In 2015 wordt het resultaat gepresenteerd aan de VGR en de ervaringsdeskundigen. foto: bewegwijzering airport foto: toegangsdraaideur airport Kunsthal Ook bij de Kunsthal hebben wij samengewerkt met ervaringsdeskundigen. Er waren doven, blinden en slechtzienden, maar ook rolstoel- en scootmobielgebruikers onder de schouwers. Ook hier werd een uitgebreid schouwrapport opgesteld dat werd overhandigd aan de directie van de Kunsthal. 9

10 foto: buitenzijde Kunsthal foto: bewegwijzering Kunsthal Zowel Rotterdam-The Hague Airport als de Kunsthal reageerde positief op het enthousiasme van de schouwers en de kwaliteit van het advies. 2.5 Zorg en Welzijn De VGR had regelmatig en veelvuldig overleg met ambtenaren die belast waren met de drie decentralisaties. Dit ging zowel over de inhoud van het beleid via de belangenconsultatie met het Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente, als over de communicatie richting burgers. De VGR heeft aandacht gevraagd voor en geadviseerd over de (soms specifieke) communicatie en voorlichting rond de Wmo aan mensen met b.v. een auditieve of een visuele beperking of aan mensen met een verstandelijke beperking. Hierbij is aandacht gevraagd voor de belangen van verschillende groepen die de VGR vertegenwoordigt. Het persoonsgebonden budget (PGB) en het belang hiervan voor veel mensen is uitvoerig onder de aandacht gebracht. Ook op dit terrein is de VGR de verbindingsofficier van praktijk naar beleid. 2.6 Sport en Vrije tijd De VGR neemt deel aan de adviesgroep Sport en Vrije tijd. Deze adviesgroep adviseert de gemeente over het beleid voor sporters met een beperking. foto: rolstoelbasketballers Wethouder van der Laan (sport, recreatie, kunst en cultuur) heeft begin 2014 de nieuwe Richtlijnen Toegankelijkheid Indoor Sportaccommodaties in ontvangst genomen. Deze richtlijnen zijn door Stichting Onbeperkt Sportief in samenwerking met de Gemeente Rotterdam, Stichting Platform Agenda 22 en de VGR opgesteld. Naar aanleiding van deze nieuwe richtlijnen heeft de Wethouder 3,2 miljoen vrijgemaakt om de sportaccommodaties in de stad aan te passen aan deze richtlijnen. Op verzoek van de gemeente heeft de VGR met haar ervaringsdeskundigen begin 2014 al deze 10

11 sportaccommodaties (zwembaden en sporthallen) geschouwd op rolstoeltoegankelijkheid en een aantal accommodaties op volledige toegankelijkheid (Topsportcentrum, Schuttersveld, de Wilgenring). Een rapport met aanbevelingen is aan de gemeente aangeboden en gezamenlijk is besloten welke aanpassingen nodig zijn. foto: één van de VGR-Ambassadeurs maakt een rit met het rolstoel- op- rupsvoertuig tijdens het schouwen van de horeca aan het strand van Hoek van Holland. In september 2014 heeft de VGR wederom deelgenomen aan de jaarlijkse Sport-op-Maatdag in het Zuiderpark. Met een kraampje/stand werd informatie gegeven over de VGR en over toegankelijkheid, er zijn leden geworven voor het VGR jongerenpanel en werd via o.a. een interview voor Radio 509 aandacht gevraagd voor onze doelstellingen; obstakels wegnemen die een deelname aan de samenleving voor mensen met een beperking belemmeren. foto: leden werven voor foto: folders van de VGR foto: logo Radio 509 jongerenpanel VGR 11

12 2.7 Veiligheid Uit een in 2013 gehouden inventarisatie bij de VGR-achterban over veiligheid (bij rampen en calamiteiten), kwam de vraag naar voren: Worden wij niet vergeten? Uit verschillende bijeenkomsten over dit thema werd duidelijk dat er behoefte is aan voorlichting en oefening, zowel aan potentiële slachtofferzijde als aan de kant van hulpverlenende instanties zoals bijv. de brandweer en zorgaanbieders/woningbouworganisaties. In de deelgemeenten Hoek van Holland en Hoogvliet is de VGR betrokken bij actieve werkgroepen die initiatieven ontplooien om voorlichting te geven over veiligheid en/of een ontruimingsoefening te organiseren met ervaringsdeskundigen. In Hoek van Holland maakt de VGR structureel onderdeel uit van W2ZV (wonen, welzijn zorg en veiligheid). De werkgroep Veiligheid/Uitgankelijkheid van W2ZV heeft in oktober 2014 een ontruimingsoefening georganiseerd in verzorgingshuis De Atlas. De VGR heeft samen met SPA22 een rondje gemaakt door de stad om kennis te maken met de gebiedsdirecteuren/-commissies. Tijdens het gesprek in Overschie werd door de gebiedsdirecteur van Overschie geopperd een veiligheidsconferentie te organiseren. Hiertoe is eind december in samenwerking met de brandweer en de wijkpolitie een eerste aanzet gedaan. Idee is om het format van de veiligheidsconferentie uiteindelijk door te trekken naar de overige Rotterdamse stadsgebieden. foto: flyer van de VRR (Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond) 12

13 fotof 3. De jaarlijkse Dag van 3.1 Het Gesprek van De Dag Onder deze titel organiseerde de VGR op 3 maart 2014 tijdens haar jaarlijkse De Dag van rondetafelgesprekken tussen politici uit de Rotterdamse raad en de achterban van de VGR. Politici van CDA, CU/SGP, D 66, GroenLinks, Leefbaar Rotterdam, PvdA, SP en VVD gingen in gesprek met (ervarings-)deskundigen over de thema s wonen / werken / vervoer / sport & vrije tijd / zorg & welzijn en veiligheid. Dat leverde enthousiaste en soms felle discussies op. foto foto: deelnemers in gesprek aan rondetafel In het bedrijfsrestaurant van ABNAMRO aan de Coolsingel in Rotterdam werden wij gastvrij ontvangen. Op grote hoogte met een prachtig uitzicht over Rotterdam werd menig politicus de ogen geopend. foto: Stadhuis gezien vanuit ABN-gebouw Coolsingel foto: vier Rotterdamse politici 13

14 Mieke Cardol, lector Disability studies aan de Hogeschool Rotterdam en lid van ons Comité van Aanbeveling, verzorgde een inleiding onder de titel Van burgers, voor burgers waarin zij vanuit een verrassend oogpunt aandacht vroeg voor de inclusieve samenleving. Gerrit Hitzerd kreeg voor zijn jarenlange inzet voor de VGR en haar doelstellingen de VGR Award 2014 uitgereikt en Jan-Rob Makkenze praatte als dagvoorzitter de onderwerpen aan elkaar en had nog wat kritische vragen aan het slot van de dag voor alle politici. foto: Mieke Cardol foto: Gerrit Hitzerd krijgt award foto: Jan-Rob Makkenze aan het woord Tot slot van de dag werd er nog gezellig genetwerkt onder het genot van een door ABNAMRO aangeboden Bitterballen Borrel. Bij het vertrek werd menig deelnemer nog een presentje overhandigd in de vorm van een karikatuur tekening die tijdens de bijeenkomst door Ruben Maalman werden getekend. afbeelding: karikaturen van enkele aanwezigen van Het Gesprek van De Dag 3.2 In gesprek met de politiek De VGR heeft begin 2014, in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014, gesprekken gevoerd met de politieke partijen om aandacht te vragen voor mensen met een beperking. Na de verkiezingen heeft de VGR kennisgemaakt met nieuwe gemeenteraadsleden; met name de raadsleden van de commissie ZOCS (Zorg Ontwikkeling Cultuur en Sport). 14

15 afbeelding van deelname-vignet Mooierdam De VGR werd in februari door de CU/SGP genomineerd als deelnemer van hun project Mooierdam. Mooierdam is een 100% Rotterdams initiatief waarbij ondernemers, de politiek en het maatschappelijk middenveld zich samen inzetten voor een mooiere stad. 3.3 Ontwikkelingen Brede Raad Eind september gaf de gemeente de VGR te kennen dat de subsidie per 1 juli 2015 zal worden stopgezet. De reden hiervoor is dat, met de beoogde instelling van een Brede Raad per 1 juli 2015, de inbreng op beleidsontwikkeling vanuit de doelgroep mensen met een beperking voldoende gewaarborgd zal zijn. Artikel in Rotterdams Dagblad van donderdag 9 oktober 2014 De VGR trok aan de bel bij de politiek door in te spreken in de gemeenteraad bij de commissie ZOCS om aandacht te vragen voor de activiteiten die de VGR náást beleidsadvisering uitvoert ten behoeve van mensen met een beperking. De gemeenteraad heeft de wethouder toen gevraagd om opnieuw te bezien hoe hij de kennis, expertise en activiteiten van de VGR gaat borgen in de nieuwe brede raad en de ondersteuning van die raad. De volledige tekst van het inspreekstuk is als bijlage toegevoegd. 15

16 4. Rondom VGR 4.1 VGR - netwerk De VGR is als een octopus actief op alle levensterreinen, zij verbindt relevante partijen met elkaar. Uitgangspunt is altijd de mensen met een beperking in de stad. De VGR heeft ook het afgelopen jaar weer vier keer een Ambassadeursoverleg georganiseerd. Ambassadeurs zijn ervaringsdeskundigen, die meestal ook actief zijn als belangenbehartiger in hun eigen gebied. Onderling wordt informatie en kennis gedeeld. Veel van de ambassadeurs doen ook actief mee bij het schouwen van objecten zoals bijvoorbeeld de Kunsthal. foto: schouwers Kunsthal in overleg 4.2 Comité van Aanbeveling De VGR heeft sinds 2013 een Comité van Aanbeveling dat haar netwerk openstelt voor maatschappelijke participatie, studie en ontwikkeling voor mensen met een beperking. Deelnemers zijn: - Dhr. Henk van der Beek, Vicevoorzitter MKB Nederland (Rotterdam) - Dhr. Dr. Michael P. Bergen, lid Raad van Bestuur Rijndam Revalidatiecentrum - Mw. Dr. Mieke Cardol, lector Disability Studies, diversiteit en participatie aan de Hoge School Rotterdam - Dhr. Henry. Greenfield, Coördinator Toegankelijkheid en Diversiteit EUR; studeren zonder drempels - Dhr. Sander de Kramer, Radio en TV presentator, schrijver columnist, mede initiatiefnemer Sunday Foundation. Bekend ook als Hoofdredacteur van de Straatkrant. - Dhr. Pedro Peters, Algemeen Directeur, CEO van de RET - Dhr. Mr. Roland H.J. Wondolleck, Algemeen Directeur Rotterdam The Hague Airport BV 4.3 Sporten met een beperking Het jubilerende fonds DBL stelde aan de VGR een groot bedrag ter beschikking ten behoeve van mensen met een beperking en een kleine beurs om toch te kunnen sporten. De schenking werd in beheer geven bij het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam. 16

17 Mensen met een beperking konden hierop een beroep doen voor de vergoeding van contributie en reiskosten. In 2014 werden 272 aanvragen gehonoreerd voor een totaalbedrag van , PR en communicatie Website VGR (www.vgr-rotterdam.nl) met relevante informatie voor de doelgroep; tweemaandelijkse digitale nieuwsbrief (ca. 220 aanmeldingen) en eventuele tussentijdse nieuwsflits; Twitter; 1374 tweets/ 556 volgers; Facebook; 216 vrienden en 79 likes; ca posts; Brochure Uitgebrachte adviezen Radio/TV uitzendingen/interviews kranten VGR organisatie Bestuur Voorzitter: Nardy Desloover Secretaris: Jan Poot Penningmeester: Sjaak Zeelenberg Bestuursleden: Lia Schop en Alie Visscher De Algemene Ledenvergadering heeft op 22 november 2014 de voordracht tot herbenoeming van de bestuursleden Nardy Desloover, Lia Schop en Sjaak Zeelenberg conform de statuten goedgekeurd. Ondanks het verstrijken van de tweede en daarmee maximale termijn is de ALV ook akkoord gegaan met de herbenoeming van bestuurslid Jan Poot. Het bestuur bestaat uit vijf vrijwilligers, waarvan twee ervaringsdeskundigen die naast hun bestuurstaken voor de VGR ook participeren in overlegvormen in de stad. Tevens nemen zij regelmatig deel aan de schouw van een gebouw of buitenruimte of geven zij (desgevraagd) ervaringsdeskundig advies, bijvoorbeeld tijdens de schouw van de Kunsthal en Rotterdam-The Hague Airport. foto: Jan Poot foto: grote vlag met foto van Jan Poot Bestuurslid Jan Poot viel de eer te beurt om geëerd te worden met een eigen vlag in de vlaggenparade aan de Maasboulevard ter ere van al die onmisbare Rotterdamse vrijwilligers. 17

18 Op de foto naast de Vlag van Jan Poot, collega bestuurders Lia Schop(links) en Alie Visscher. Team Frans Voskamp, programmamanager Gerda Paul, beleidsmedewerker Gerda Huijssen, consulent belangenbehartiging Annely den Boer, secretariaatsmedewerker Zij worden daarnaast ondersteund door een wisselend aantal enthousiaste vrijwilligers. Adres: Rode Kruisgebouw aan de Leeuwenstraat 9-11, 3011 AL Rotterdam / foto: entree Rode Kruisgebouw 18

19 Bijlage I Ledenlijst VGR Nieuwe lid-organisaties in 2014: Reumapatiëntenvereniging Rotterdam e.o. : De Reumapatiëntenvereniging Rotterdam behartigt de algemene maatschappelijke belangen en de specifieke problemen van personen met reumatische aandoeningen. Stichting Zwemgym: Stichting Zwemgym organiseert zwemmen voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking. Zij biedt de deelnemers verschillende vormen van begeleiding tijdens het zwemmen: therapeutisch zwemmen, leren zwemmen, recreatief zwemmen en ouder-kind zwemmen. Overige lid-organisaties: 1. ANGO Groot Rotterdam 2. ANGO Haaglanden 3. Arrows ASVZ 5. BOSK Rotterdam 6. De Zonnebloem 7. Dit Koningskind 8. Dr. M. Polanoschool 9. Epilepsie Vereniging Nederland, gewest zuidwest 10. Coöperatie i.o. Wijkbussen Rotterdam 11. Gehandicapten Platform Feijenoord / Obstakel 12. Gemiva-SVG Groep / De Nieuwe Schalm 13. Helen Keller stichting 14. Jacob en Geertruida Hoek Stichting 15. Koninklijke Aurisgroep 16. Koninklijke Visio Rotterdam 17. Longfonds Rayon Rijnmond 18. Metro BE / Blauwe Vogels Rotterdam e.o. 19. Middin 20. Multiple Sclerose Vereniging Nederland 21. NVVS Rotterdam 22. Oogvereniging 23. Parkinson Vereniging 24. Psoriasis Vereniging Zuidwest Nederland 25. Reconvalescentenschool 26. Reumapatiëntenvereniging Rotterdam e.o. 27. Rijvereniging De Hazelaar 28. RIS- vereniging voor aangepast sporten 29. Rode Kruis afd. Rotterdam 30. Samen 010 (voorheen KSA) 31. Hersenletsel.nl (voorheen Samen Verder, Ver. Voor CVA gehandicapten) 19

20 32. Stichting Bouwend Rotterdam 33. Stichting Haben 34. Stichting Ik werk! 35. Stichting Pijn-Hoop, regio Zuid Holland Zuid 36. Stichting Roeivalidatie 37. Stichting Rolstoelbus Rotterdam 38. Stichting Sportieve Handy s 39. Stichting Zwemgym 40. Streven doet Herleven 41. SVBS 42. SwedoRo 43. VSN 20

21 Bijlage II Inspreekstuk Raadscommissie ZOCS d.d. 8 oktober 2014 Dank u voor de gelegenheid tot inspreken in deze vergadering. Ik ben Frans Voskamp, programmamanager van de Vereniging van Gehandicaptenorganisaties Rotterdam (VGR). Op maandag 29 september j.l. ontving de VGR een brief van de gemeente Rotterdam met daarin de aankondiging dat de subsidierelatie met de VGR per 1 juli 2015 wordt opgezegd. Als argumentatie wordt aangevoerd dat, met de beoogde instelling van een Brede Raad, de inbreng op beleidsontwikkeling vanuit de doelgroep mensen met een beperking voldoende gewaarborgd zal zijn. De VGR vindt dit een onverstandige keuze. De keuze miskent dat de VGR veel meer activiteiten ontplooit dan in de Brede Raad aan de orde kunnen komen én de keuze miskent dat de borging waarover in de brief wordt gesproken zeer onvolkomen zal zijn. In diezelfde brief geeft de gemeente aan dat de VGR zich richt op het toegankelijk maken van de samenleving in alle leefgebieden en dat zij daarmee belangenbehartiger is voor mensen met een beperking. Een belangrijk onderdeel van ons werk is advisering, waarbij ik onderscheid maak tussen beleidsadvisering en overige advisering. Als eerste beleidsadvisering. De VGR doet dit door deelname aan Stichting Platform Agenda 22. Via dit platform levert de VGR, samen met vertegenwoordigers van andere clientenorganisaties, input voor de gevraagde en ongevraagde adviezen die door SPA22 worden uitgebracht. Een ander onderdeel van ons werk betreft advisering vanuit (ervarings)deskundigheid. Dit is duidelijk iets anders dan beleidsadvisering en vaak meer op de praktijk, de uitvoering gericht. Dit advies wordt uitgebracht aan ambtenaren, gemeentelijke diensten, burgers, maatschappelijk middenveld, horeca etc. Een 2-tal actuele voorbeelden van deze praktische advisering zijn: Rotterdam/The Hague Airport is geschouwd met 10 ervaringsdeskundigen. Op dit moment worden aan de hand van het VGR rapport verbeterpunten aangebracht. De VGR wordt binnenkort uitgenodigd mee te doen aan een veiligheidsoefening om daarmee een zo realistisch mogelijk beeld te krijgen; Op verzoek van de Dienst Sport en Cultuur heeft de VGR, samen met ervaringsdeskundigen, de toegankelijkheid van sportaccommodaties in kaart gebracht. Het doel was om beschikbare gelden zo efficiënt mogelijk te kunnen besteden aan de verbetering van de toegankelijkheid. Talrijke andere voorbeelden kunt u in onze jaarverslagen lezen. 21

22 Minder praktische, maar evenzeer belangrijke, voorbeelden van advisering zijn: structureel overleg met de RET i.v.m. de ontwikkelingen rond het toegankelijk openbaar vervoer; structureel overleg met Stadsontwikkeling over de toegankelijkheid van de buitenruimte, dit samen met de Woonadviescommissie in opdracht van voormalig wethouder Van Huffelen. De VGR adviseert de gemeente over de communicatie aan mensen met een visuele of een auditieve beperking en licht verstandelijk beperkten t.b.v. de voorlichting over de veranderingen in de Wmo. Tevens legt zij contact tussen de gemeente en groepen zodat zij hun specifieke vragen kunnen stellen tijdens voorlichting bijeenkomsten. De VGR vraagt ook aandacht voor Uitgankelijkheid, kan ik snel naar buiten bij een calamiteit; steeds belangrijker i.v.m. het langer thuis wonen. Dit zijn slechts voorbeelden uit onze dagelijkse praktijk. De lijst zou vele malen langer kunnen zijn. Steeds is daarbij van belang dat de activiteiten constructief zijn en er daadwerkelijk toe bijdragen dat de Rotterdammer met een beperking een meer inclusieve rol in de Rotterdamse samenleving kan spelen. De Brede Raad zal daarin niet kunnen voorzien. Ik zei u al dat de VGR meent dat haar huidige kennis en expertise onvoldoende borging in de Brede Raad kan krijgen. Het enkel overhevelen van die kennis en expertise is niet genoeg. Miskend wordt namelijk dat die kennis en expertise is gegroeid door de veelheid van contacten en activiteiten die de voorbije 40 jaar door medewerkers van de VGR zijn opgebouwd. De noodzakelijke voeding droogt, zo vreest de VGR, snel op als het uitgebreide netwerk van ervaringsdeskundigen ( uit de 45 lidorganisaties, onze ambassadeurs en onze vrijwilligers) niet meer kan worden benut. In haar brief noemt de gemeente onze werkwijze belangenbehartiging. Als belangenbehartiging betekent op een constructieve wijze de participatie bevorderen van Rotterdammers met een beperking dan zijn wij er als VGR trots op dat wij belangenbehartiger genoemd worden. Wij willen dat graag blijven. De Rotterdammer met een beperking heeft daar recht op. Dank u wel. 22

Inleiding pag Collectieve belangenbehartiging 5.

Inleiding pag Collectieve belangenbehartiging 5. 1 Inhoudsopgave Inleiding pag. 3. 1. Collectieve belangenbehartiging 5. 2. De resultaten op de zeven levensterreinen toegelicht 6. 2.1 Wonen 6. 2.2 Werken 6. 2.3 Vervoer 6. 2.4 Buitenruimte en gebouwen

Nadere informatie

Werkplan Stichting Brede Raad Rotterdam

Werkplan Stichting Brede Raad Rotterdam Werkplan 2017 Stichting Brede Raad Rotterdam Rotterdam 26 mei 2016 Werkplan 2017, definitief, onderdeel subsidieaanvraag 2017, Stichting Brede Raad Rotterdam 1. Inhoud 2. Inleiding... 2 Leeswijzer... 2

Nadere informatie

Vereniging van Gehandicaptenorganisaties Rotterdam. Jaarplan Het jaar van de verandering!

Vereniging van Gehandicaptenorganisaties Rotterdam. Jaarplan Het jaar van de verandering! Vereniging van Gehandicaptenorganisaties Rotterdam Jaarplan 2015 Het jaar van de verandering! Rotterdam, mei 2014 Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Veranderingen in 2015 3 2. De VGR als intermediair 3 3. De

Nadere informatie

Zo Gewoon! VGR Jaarverslag 2016

Zo Gewoon! VGR Jaarverslag 2016 Zo Gewoon! VGR Jaarverslag 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding pag. 3 1. Collectieve belangenbehartiging 5 1.1 Inleiding 5 1.2 Wat hebben we gedaan aan collectieve belangenbehartiging 5 1.2.1 Wonen 6 1.2.2

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam Jaarverslag 2010 WSW Raad Amsterdam april 2011 Mw. H.J. Gussenhoven Ambtelijk Secretaris WSW Raad Voorwoord van de voorzitter De WSW Raad is op basis van de Verordening WSW in 2009 ingesteld. De raad heeft

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Stichting Gehandicaptenbeleid Lansingerland

Stichting Gehandicaptenbeleid Lansingerland Inleiding De stichting Gehandicaptenbeleid Lansingerland (SGL) is een platform voor de belangenbehartiging van mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychiatrische beperking en chronisch zieken.

Nadere informatie

Werkplan 2016. PCG Iedereen doet mee

Werkplan 2016. PCG Iedereen doet mee Werkplan 2016 PCG Iedereen doet mee Provinciale Chronisch zieken en Gehandicaptenraad Groningen September 2015 Inhoud 1 Inleiding 2 Bestuurlijke organisatie 3 Activiteiten 3.1 Opnieuw opbouwen en uitbouwen

Nadere informatie

JAARPLAN & BEGROTING 2013

JAARPLAN & BEGROTING 2013 JAARPLAN & BEGROTING 2013 1 Jaarplan 2013 PMF UH Voor 2013 zijn door het PMF UH de hieronder kort beschreven werkzaamheden en activiteiten gepland. Dit jaarplan 2013 is afgeleid van het meerjarenplan PMF

Nadere informatie

Informatiekaart VN-verdrag Handicap voor gemeenten

Informatiekaart VN-verdrag Handicap voor gemeenten Informatiekaart VN-verdrag Handicap voor gemeenten 1. Inleiding Deze informatiekaart geeft informatie over de betekenis van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (verder: het Verdrag)

Nadere informatie

uw partner in toegankelijkheid

uw partner in toegankelijkheid uw partner in toegankelijkheid Werkplan OLGA 2011-2012 (april) 1. Inleiding a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Aandacht! d. Bewustwording 2. Activiteiten 2011 a. Extern overleg b. Uitgankelijkheid c. Politiek

Nadere informatie

WERKPLAN. Onbeperkt Oost

WERKPLAN. Onbeperkt Oost WERKPLAN Onbeperkt Oost 2015 Onbeperkt Oost p/a Timorplein 8 1094 CB Amsterdam September 2014 Met dit werkplan en deze begroting vraagt de vereniging Onbeperkt Oost een subsidie aan voor het jaar 2015.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Gehandicaptenraad Landgraaf

JAARVERSLAG 2013 Gehandicaptenraad Landgraaf 1 JAARVERSLAG 2013 Gehandicaptenraad Landgraaf JAARVERSLAG GEHANDICAPTENRAAD LANDGRAAF 2013 Pagina 1 2 INLEIDING: De Gehandicaptenraad Landgraaf behartigt de collectieve belangen van alle mensen met een

Nadere informatie

december 2014 Informatiekaart VN-verdrag TransitieBureau Wmo

december 2014 Informatiekaart VN-verdrag TransitieBureau Wmo december 2014 Informatiekaart VN-verdrag TransitieBureau Wmo Deze informatiekaart is bedoeld om u in te lichten over het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (verder: VN-verdrag Handicap)

Nadere informatie

Werkplan OLGA 2016. 1. Inleiding. 2. Activiteiten 2016. 3. Bestuur en financiën. a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Bewustwording

Werkplan OLGA 2016. 1. Inleiding. 2. Activiteiten 2016. 3. Bestuur en financiën. a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Bewustwording Overleg Lichamelijk Gehandicapten Amstelland Secretariaat: Bertha von Suttnerlaan 98 1187 SX Amstelveen Telefoon: 020-345 34 29 Fax: 084-837 73 45 E-mail: info@olga-amstelland.nl Internet: www.olga-amstelland.nl

Nadere informatie

Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering

Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering Wmo - WI Adviesraad Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering Gemeente Wageningen Jaarverslag 2014 Maart 2015 Inleiding De Wmo/WI-adviesraad van Wageningen werd augustus 2007 opgericht.

Nadere informatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie In deze informatie-set vindt u voorbeelden van documenten en profielen die door Wmo Adviesraden zijn gebruikt in het Plan van aanpak bij de omvorming naar een brede Adviesraad Sociaal Domein of Participatieraad.

Nadere informatie

Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn. Jaarverslag 2014

Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn. Jaarverslag 2014 Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn Jaarverslag 2014 Voorwoord Geachte lezer, D O O R G A A N Voor u ligt het jaarverslag 2014 van de Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn (SGB). Een jaar waarin we als

Nadere informatie

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 Inleiding Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Het doel van de wet is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij,

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2011 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord 2 2. De Mantelzorg Adviesraad 2 3. PR en communicatie 3 4. Activiteiten 3 5. Advisering 3 6. Deskundigheidsbevordering 3 7. Vertegenwoordiging

Nadere informatie

uw partner in toegankelijkheid

uw partner in toegankelijkheid Overleg Lichamelijk Gehandicapten Amstelland uw partner in toegankelijkheid Werkplan OLGA 2012 1. Inleiding. a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Aandacht! d. Bewustwording 2. Activiteiten 2012. a. Extern

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem

Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem 2012 Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten September 2011 Aanleiding

Nadere informatie

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM Vastgesteld: 19 juli 2007 VR2007/075 Inwerking: 01 augustus 2007 Artikel 1 Begripsomschrijvingen a. de gemeente: Schiedam b. de raad: de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013

Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013 Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013 Deelnemen aan de samenleving Zelfstandig blijven Aan het werk blijven Senioren doen mee Gouda 11 maart 14 Een woord vooraf 1. Stichting Seniorenplatform

Nadere informatie

Provinciale Chronisch zieken en gehandicaptenraad Groningen WERKPLAN EN BEGROTING 2014

Provinciale Chronisch zieken en gehandicaptenraad Groningen WERKPLAN EN BEGROTING 2014 Provinciale Chronisch zieken en gehandicaptenraad Groningen WERKPLAN EN BEGROTING 2014 Groningen oktober 2013 Inleiding De Provinciale Chronisch zieken en Gehandicaptenraad Groningen (PCG) is de overkoepeling

Nadere informatie

Samenvatting: Advies:

Samenvatting: Advies: College V200900311 Onderwerp: Brede sportcommissie Samenvatting: Inleiding: Op 15 november 2008 is door uw college het convenant met de sportraad opgezegd. Aan een drietal oud-bestuursleden van de sportraad

Nadere informatie

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL 1 INLEIDING De Wmo Adviesraad is op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning bij besluit van de gemeenteraad van 27-9-2007 (de z.g. participatieverordening) door

Nadere informatie

Stichting Gehandicapten Platform Roermond. Jaarverslag 2015

Stichting Gehandicapten Platform Roermond. Jaarverslag 2015 Stichting Gehandicapten Platform Roermond Jaarverslag 2015 Het Gehandicapten Platform Roermond Het Gehandicapten Platform Roermond is opgericht in 1993, kort voor het in werking treden van de Wet Voorzieningen

Nadere informatie

Het Gehandicapten Platform Roermond

Het Gehandicapten Platform Roermond Jaarverslag 2013 Het Gehandicapten Platform Roermond Het Gehandicapten Platform Roermond is opgericht in 1993, kort voor het in werking treden van de Wet Voorzieningen Gehandicapten. Aanvankelijk is het

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein

Adviesraad Sociaal Domein Adviesraad Sociaal Domein Jaarverslag 2016 1 Van de voorzitter: Dit is het eerste jaarverslag van de Adviesraad Sociaal Domein Woudenberg. Dankzij een goede voorbereiding hebben we vanaf 1 januari 2016

Nadere informatie

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2014 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. De Mantelzorg Adviesraad... 4 3. PR en communicatie... 4 4. Activiteiten... 4 5. Advisering... 5 6. Deskundigheidsbevordering...

Nadere informatie

Meerjarenplan bijgewerkt

Meerjarenplan bijgewerkt Meerjarenplan 2015-2017 bijgewerkt 30-09-2015 Stichting De Slinger Almelo www.deslingeralmelo.nl 1 1. Missie en Visie De Slinger Almelo Missie De missie van De Slinger Almelo is de betrokkenheid (MBO)

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Platform Mantelzorg Amsterdam

JAARVERSLAG 2013. Platform Mantelzorg Amsterdam JAARVERSLAG 2013 Het PMA behartigt op basis van een onafhankelijke positie de collectieve belangen van mantelzorgers in Amsterdam. Dit gebeurt onder andere door middel van gevraagde en ongevraagde adviezen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vereniging Onbeperkt Oost

Jaarverslag 2014. Vereniging Onbeperkt Oost Jaarverslag 2014 Vereniging Onbeperkt Oost COLOFON Vereniging Onbeperkt Oost Timorplein 8 1094 CB Amsterdam 020 6933059 info@onbeperktoost.nl www.onbeperktoost.nl www.facebook.com/onbeperktoost februari

Nadere informatie

Cools, Luuk. Onderwerp: FW: jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012. jaarverslag 2012 WMO raad.03.doc. Bijlagen: Geachte lezer,

Cools, Luuk. Onderwerp: FW: jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012. jaarverslag 2012 WMO raad.03.doc. Bijlagen: Geachte lezer, Cools, Luuk Onderwerp: FW: jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012 Bijlagen: jaarverslag 2012 WMO raad.03.doc Geachte lezer, bijgaand bieden wij u ter informatie het jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012 aan.

Nadere informatie

Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Mill Beleidsplan 2015 e.v.

Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Mill Beleidsplan 2015 e.v. Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Mill Beleidsplan 2015 e.v. Secretariaat: M.T.A. Peters, Brugse Berg 23, 5451 WP Mill Tel.: 0485-455477 Email: info@pgmill.nl Website: www.pgmill.nl Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Flexibele adviseringsstructuur sociaal domein 1

Flexibele adviseringsstructuur sociaal domein 1 Flexibele adviseringsstructuur sociaal domein 1 Inleiding Met de decentralisaties in het sociaal domein heeft de gemeente de verantwoordelijkheid gekregen voor de zorg en ondersteuning van een grotere

Nadere informatie

TOEGANKELIJKHEID UNDER CONSTRUCTION INITIATIEFVOORSTEL

TOEGANKELIJKHEID UNDER CONSTRUCTION INITIATIEFVOORSTEL TOEGANKELIJKHEID UNDER CONSTRUCTION INITIATIEFVOORSTEL Inleiding Even ergens lunchen in de stad, vergadering op die ene locatie of een borrel in een andere zaak. Vaak staan we er niet bij stil hoe we er

Nadere informatie

Agendapunt: 12. Aan de gemeenteraad

Agendapunt: 12. Aan de gemeenteraad Bijlagen 015 17 november 015 nr. 41/8[Vul hier nr. in] reg.nr.intb-15-006 Bijlagen: -- Agendapunt: 1 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein 016 Aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Verordening Wmo-adviesraad gemeente Molenwaard

Verordening Wmo-adviesraad gemeente Molenwaard Verordening Wmo-adviesraad gemeente Molenwaard Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door Onderwerp Gemeente Molenwaard Verordening Wmo-adviesraad

Nadere informatie

Voorbij er Sociale Zaken. Aan de gemeenteraad Purmersteenweg 42 1440 AA PURMEREND. Geachte leden van de gemeenteraad,

Voorbij er Sociale Zaken. Aan de gemeenteraad Purmersteenweg 42 1440 AA PURMEREND. Geachte leden van de gemeenteraad, Postbus 15 P u R M E R E N *$iíi;i "ffi,ni\zl Aan de gemeenteraad Purmersteenweg 42 1440 AA PURMEREND uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 7 juli 2015 Geachte leden van de gemeenteraad, Met deze brief

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Gehandicapten Platform 2012

Jaarverslag Stichting Gehandicapten Platform 2012 Jaarverslag Stichting Gehandicapten Platform 2012 Het Gehandicapten Platform Roermond Het Gehandicapten Platform Roermond is opgericht in 1993, kort voor het in werking treden van de Wet Voorzieningen

Nadere informatie

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Jaar van 'oprichting' Wij behartigen uw belangen zodat ook u mee kunt doen! Platform Maatschappelijke Ondersteuning Opgericht: 20 juni 2012 Adres:

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

17R071. Initiatief voorstel. Zeist toegankelijk voor iedereen Niets over ons zonder ons

17R071. Initiatief voorstel. Zeist toegankelijk voor iedereen Niets over ons zonder ons Initiatief voorstel 17R071 Zeist toegankelijk voor iedereen Niets over ons zonder ons Ronde Tafel : Nog in te plannen Debat : Nog in te plannen Raadsvergadering : Nog in te plannen Informatie bij : Ans

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht

Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht Utrecht, april 2011 Wsw-raad Utrecht Biltstraat 439 3572 AW UTRECHT 030-2331176 1. Inleiding In 2008 is de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) gewijzigd. Eén van deze wijzigingen

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

vast te stellen de Verordening Burgertafel Sociaal Domein Zeewolde 2017.

vast te stellen de Verordening Burgertafel Sociaal Domein Zeewolde 2017. Documentnummer V206 De raad van de gemeente Zeewolde, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. ; gehoord de commissie Onderwijs en Welzijn d.d. 17 mei 2017; gelet op artikel 147 en 150

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Installatie en taken Adviesraad

1. Inleiding. 2. Installatie en taken Adviesraad 1. Inleiding Op 1-1-2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) in werking getreden. Het doel van de Wmo is dat elke burger, met of zonder een beperking, volwaardig aan de samenleving kan deelnemen.

Nadere informatie

Ratificatie VN-verdrag 2006a

Ratificatie VN-verdrag 2006a Ratificatie VN-verdrag 2006a Op 13 december 2006 hebben de Verenigde Naties het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap aangenomen. Op 30 maart 2007 ondertekende Nederland dit Verdrag.

Nadere informatie

Presentatie Adviesraad Sociaal Domein

Presentatie Adviesraad Sociaal Domein Presentatie Adviesraad Sociaal Domein Geschiedenis 1993: Stichting Cliëntenplatform De Trechter van Sociale Zaken & Werk 1993: Stichting Cliëntenplatform Oss (SCPO) 2012: Wmo-raad 2016: Adviesraad Sociaal

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 activiteiten Rotterdams Advies Platform Agenda 22

Jaarverslag 2007 activiteiten Rotterdams Advies Platform Agenda 22 Jaarverslag 2007 activiteiten Rotterdams Advies Platform Agenda 22 Rotterdam 10 maart 2008 Definitief, d.d. 10 maart 2008 1 Jaarverslag 2007 activiteiten Rotterdams Advies Platform Agenda 22 Achtergrond

Nadere informatie

Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk

Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk met lokale en regionale cliëntenraden, patiëntenverenigingen en belangengroepen De burger als adviseur van gemeenten 7 oktober 2015 Den Haag

Nadere informatie

Resultaat Enquête Platform VG ZOB. Maart 2014 Marja Briels, Maarten Haasnoot, Lex Krzyzanowski

Resultaat Enquête Platform VG ZOB. Maart 2014 Marja Briels, Maarten Haasnoot, Lex Krzyzanowski Resultaat Enquête Platform VG ZOB Maart 2014 Marja Briels, Maarten Haasnoot, Lex Krzyzanowski Allereerst dank aan diegenen die hebben gereageerd op deze enquête Constateringen (1) Respons: Aantal respondenten

Nadere informatie

Op weg naar 2017 Werkplan PMB gemeente Eersel

Op weg naar 2017 Werkplan PMB gemeente Eersel Op weg naar 2017 Werkplan PMB gemeente Eersel 2015-2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Evaluatie 2013 en 2014... 3 3. Doelen... 4 4. Voor wie: Doelgroepen... 4 5. Wat doen we?... 5 6. Hoe doen we dat?...

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders;

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; De raad van de gemeente Menterwolde; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; gelet op artikel 2.1.3 van de Wmo 2015; gelet op artikel 47 van de Participatiewet; BESLUIT: Vast

Nadere informatie

Gemeente Rotterdam Cluster MO T.a.v. mevrouw A. van der Kooij Postbus BA Rotterdam. Informeel advies concept Programma Langer Thuis

Gemeente Rotterdam Cluster MO T.a.v. mevrouw A. van der Kooij Postbus BA Rotterdam. Informeel advies concept Programma Langer Thuis Stichting Platform Agenda 22 Schiedamse Vest 154 3011 BH Rotterdam Postbus 21392 3001 AJ Rotterdam Aan: Gemeente Rotterdam Cluster MO T.a.v. mevrouw A. van der Kooij Postbus 1024 3000 BA Rotterdam tel.

Nadere informatie

1. Voorwoord blz Organisatie en missie blz Voorgenomen werkzaamheden blz Tijdsbesteding blz. 7

1. Voorwoord blz Organisatie en missie blz Voorgenomen werkzaamheden blz Tijdsbesteding blz. 7 Werkplan 2017 2018 Inhoud 1. Voorwoord blz. 3 2. Organisatie en missie blz. 5 3. Voorgenomen werkzaamheden blz. 6 4. Tijdsbesteding blz. 7 2 1. Voorwoord Het Bestuur van het Gehandicapten Platform heeft

Nadere informatie

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 (3-9-2008) Roland Meijden van der - 2008-63 b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 Onderwerp: Verordening Wmo-platform Giessenlanden De raad van de gemeente Giessenlanden, overwegende

Nadere informatie

B en W d.d

B en W d.d B en W. 13.1064 d.d. 26-11-2013 Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst MEE - gemeente Leiden Burgemeester en wethouders besluiten: Behoudens advies van de commissie 1. In te stemmen met het aangaan van een

Nadere informatie

ADVIES OV-CHIPKAART. Den Haag, december 2009. Voorall Van Diemenstraat 196 2518 VH Den Haag 070 365 52 88 info@voorall.nl www.voorall.

ADVIES OV-CHIPKAART. Den Haag, december 2009. Voorall Van Diemenstraat 196 2518 VH Den Haag 070 365 52 88 info@voorall.nl www.voorall. ADVIES OV-CHIPKAART Den Haag, december 2009 Voorall Van Diemenstraat 196 2518 VH Den Haag 070 365 52 88 info@voorall.nl www.voorall.nl Inleiding Overal in Nederland is sprake van invoering van de OV-chipkaart.

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie adviesraad sociaal domein Ede 2015.

Verordening cliëntenparticipatie adviesraad sociaal domein Ede 2015. De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; gelet op artikel 47 van de Participatiewet artikel 2.1.3, derde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Inleiding Dit plan bestaat uit vier delen: De voornemens van de Millenniumwerkgroep voor 2014 als overkoepelende werkgroep; Het activiteitenplan van de werkgroep

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Gehandicaptenraad Landgraaf

JAARVERSLAG 2014 Gehandicaptenraad Landgraaf 1 JAARVERSLAG 2014 Gehandicaptenraad Landgraaf Pagina 1 2 Algemeen De Gehandicaptenraad Landgraaf behartigt de collectieve belangen van alle mensen met een functiebeperking en chronische aandoeningen in

Nadere informatie

Aan burgemeester en wethouders

Aan burgemeester en wethouders Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2016.0.032.999 Coördinerend Portefeuillehouder Zaaknummer 2016-06-00868 Anja Haga Cluster BR Vertrouwelijk Nee Ambtenaar Cees Vermeulen Datum in college 28-06-2016

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie Wsw gemeente Noordwijk

Verordening cliëntenparticipatie Wsw gemeente Noordwijk Verordening cliëntenparticipatie Wsw gemeente Noordwijk Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder a. Wsw: Wet sociale werkvoorziening; b. Dagelijks Bestuur: het Dagelijks

Nadere informatie

Inclusief beleid. Een samenleving voor iedereen Wmo, Inclusief beleid, MLN 1

Inclusief beleid. Een samenleving voor iedereen Wmo, Inclusief beleid, MLN 1 Inclusief beleid Een samenleving voor iedereen 20-9-2010 Wmo, Inclusief beleid, MLN 1 Inclusief beleid Beleid waarbij in alle fasen van de beleidscyclus rekening wordt gehouden met verschillen tussen mensen

Nadere informatie

Aandacht voor iedereen

Aandacht voor iedereen Aandacht voor iedereen Veranderingen in de zorg Klankbordgroep belangenbehartiging Aalsmeer 12 mei 2014 Esther Anker Adviseur versterking Wmo In deze presentatie 1. Landelijke ontwikkelingen 2. Hoe is

Nadere informatie

Cliëntenparticipatie WWB, IOAW, IOAZ en WSW 2012

Cliëntenparticipatie WWB, IOAW, IOAZ en WSW 2012 Cliëntenparticipatie WWB, IOAW, IOAZ en WSW 2012 Verordening m.i.v. 1 januari 2012 Vastgesteld d.d. 21 december 2011 De raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk; gelezen het voorstel van het College van

Nadere informatie

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlem c.c. leden van de commissie Samenleving

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlem c.c. leden van de commissie Samenleving Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlem c.c. leden van de commissie Samenleving Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer E-mail Kopie aan Onderwerp 19 mei 2016 2016/09 S.K. Augustin

Nadere informatie

ZUID-HOLLAND ZUID WERKDOCUMENT. 2 juli 2012

ZUID-HOLLAND ZUID WERKDOCUMENT. 2 juli 2012 ZUID-HOLLAND ZUID WERKDOCUMENT 2012 2013 2 juli 2012 Inhoudsopgave blz. Voorwoord 3 1. Inleiding 3 1.1 Missie, en doelstelling 3 1.1.1 Missie 1.1.2 Doelstelling 1.2 Bestuurlijke organisatie 4 1.3 Financieel

Nadere informatie

Het aantal mensen van de doelgroepen die een beroep op Dress hebben gedaan is meer dan voorgaand jaar t.w 166

Het aantal mensen van de doelgroepen die een beroep op Dress hebben gedaan is meer dan voorgaand jaar t.w 166 Van de coördinator. Voorwoord en verwachtingen 2015 Het jaar 2014 is een spannend jaar geweest waarin er sprake was van sluiting i.v.m. een te korte aan financiële middelen. Zoals aangegeven in het jaarverslag

Nadere informatie

Nieuwsbrief 4 maart 2010. Een blik terug.

Nieuwsbrief 4 maart 2010. Een blik terug. Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Nieuwsbrief 4 maart 2010 Een blik terug. Op 13 november kwamen cliënten en contactpersonen van de denktank bij elkaar om terug te kijken op het congres

Nadere informatie

Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik De raad van de gemeente Lopik; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2009; gehoord hebbende de inspraakreactie in

Nadere informatie

Stichting Seniorenraad Baarn

Stichting Seniorenraad Baarn De gemeente heeft een aantal 'adviseurs': groepen inwoners die de gemeente adviseren over onderwerpen die belangrijk zijn voor bepaalde doelgroepen, gebieden of wijken. De Contactcommissie Lage Vuursche

Nadere informatie

Inleiding. Samenstelling

Inleiding. Samenstelling JAARVERSLAG 2014 1 Inleiding De Wmo-raad is de adviesraad van het college van burgemeester en wethouders, in het kader van de Wmo, en geeft gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen die met de Wet

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening

Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Artikel 1 - Begripsbepalingen In dit besluit wordt verstaan onder: a. de wet: de Wet sociale werkvoorziening; b. gemeenten: de gemeenten die

Nadere informatie

Mensen weten wat mantelzorg is. Mensen weten wat mantelzorg waard is. Mensen weten wat mantelzorgers nodig hebben.

Mensen weten wat mantelzorg is. Mensen weten wat mantelzorg waard is. Mensen weten wat mantelzorgers nodig hebben. Jaarrapportage 2013 Missie Het Platform wil bijdragen aan een samenleving waar mantelzorg een eigen, unieke vorm van zorg is die naast professionele en vrijwillige zorg een volwaardige plek inneemt in

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college d.d. 7 januari 2014, nummer ;

Gelezen het voorstel van het college d.d. 7 januari 2014, nummer ; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leusden. Nr. 124595 12 september 2016 Verordening Wmo Adviesraad 2014 De raad van de gemeente Leusden, Gelezen het voorstel van het college d.d. 7 januari 2014,

Nadere informatie

Hierna de kern van de toespraak van de heer Aartjan ter Haar, beleidsmedewerker van ieder(in), van de Week van de Toegankelijkheid.

Hierna de kern van de toespraak van de heer Aartjan ter Haar, beleidsmedewerker van ieder(in), van de Week van de Toegankelijkheid. Verkorte weergave van de gehouden toespraken bij het SGB mini symposium, op 6 oktober 2016 in de kantine van het gemeentehuis van Baarn. =================================================================

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017 Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017 De raad van de gemeente Ten Boer; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 maart 2017 gelet op artikel 2.1.3, derde lid van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Veiligheid van mensen met een beperking en senioren

Veiligheid van mensen met een beperking en senioren Veiligheid van mensen met een beperking en senioren Advies Aan de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) Mei 2014 1 Inleiding De huidige tendens in beleid en politiek is dat mensen steeds langer zelfstandig

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Het rooster is als bijlage bij het huishoudelijk reglement in te zien/ of op te vragen bij de secretaris van de klantenkamer.

JAARVERSLAG 2012. Het rooster is als bijlage bij het huishoudelijk reglement in te zien/ of op te vragen bij de secretaris van de klantenkamer. JAARVERSLAG 2012 De doelstelling van Klantenkamer De Langstraat De doelstelling van Klantenkamer De Langstraat is om op te komen voor de belangen van alle mensen met een Wsw-indicatie in de gemeenten Waalwijk,

Nadere informatie

Verordening Wmo Adviesraad Woensdrecht 2015

Verordening Wmo Adviesraad Woensdrecht 2015 Verordening Wmo Adviesraad Woensdrecht 2015 Vrijgegeven voor inspraak: 25 maart 2015 De raad van de gemeente Woensdrecht; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 26 mei

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen

Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen Inleiding. Preambule De Participatieraad heeft als visie: iedere burger van de gemeente Heerenveen moet zijn of haar leven op eigen wijze kunnen inrichten

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wsw Wet Sociale Werkvoorziening

Verordening Cliëntenparticipatie Wsw Wet Sociale Werkvoorziening Verordening Cliëntenparticipatie Wsw Wet Sociale Werkvoorziening. De raad van de gemeente Hilversum, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 april 2008; BESLUIT De Verordening cliëntenparticipatie

Nadere informatie

Werkplan 2015 COC Rotterdam pagina 1

Werkplan 2015 COC Rotterdam pagina 1 Werkplan 2015 COC Rotterdam pagina 1 Werkplan 2015 COC Rotterdam Introductie COC Rotterdam vervult als belangenbehartiger voor de LHBT-gemeenschap al 67 jaar een belangrijke maatschappelijke rol in Rotterdam

Nadere informatie

Algemene informatiebrochure

Algemene informatiebrochure De Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie Algemene informatiebrochure De Ango, steunt je bij je handicap De Ango werkt aan het verbeteren van levensomstandigheden van mensen met een beperking en

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

BoZ! Bewoners op Zuid

BoZ! Bewoners op Zuid BoZ! Bewoners op Zuid Wie zijn wij? Noem ons de ambassadeurs of verbinders op Zuid. We zijn actieve bewoners en ondernemers die zich met plezier en naar eigen vermogen inzetten voor de gebieden IJsselmonde,

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Implementatie plan VN-Verdrag mensen met een beperking van de Wmo Advies Raad De Bilt

Implementatie plan VN-Verdrag mensen met een beperking van de Wmo Advies Raad De Bilt Implementatie plan VN-Verdrag mensen met een beperking van de Wmo Advies Raad De Bilt Sinds 14 juli 2016 geldt het VN-Verdrag voor de rechten van personen met een beperking in Nederland. Dit VN-Verdrag

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Vereniging Onbeperkt Oost

Jaarverslag 2013. Vereniging Onbeperkt Oost Jaarverslag 2013 Vereniging Onbeperkt Oost Colofon Vereniging Onbeperkt Oost Timorplein 8 1094 CB Amsterdam 020 4273849 info@onbeperktoost.nl www.onbeperktoost.nl februari 2014 2 Inleiding Dit is het tweede

Nadere informatie

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support PG-monitor 2011 Factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten support pg-monitor 2011 Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord 1 1 Organisatie 2 2 Opbouw achterban 3 Organisaties van patiënten,

Nadere informatie

MONITOR BURGERPARTICIPATIE 2013 ENQUÊTE

MONITOR BURGERPARTICIPATIE 2013 ENQUÊTE MONITOR BURGERPARTICIPATIE 2013 ENQUÊTE De Monitor Burgerparticipatie wordt tweejaarlijks uitgevoerd om het gemeentelijk beleid en activiteiten op het gebied van burgerparticipatie landelijk in kaart te

Nadere informatie

Prestatieplan 2017 STG

Prestatieplan 2017 STG Prestatieplan 2017 STG Midden en Zuid-Kennemerland Jan Stuytstraat 44 2014 XK Haarlem Telefoon: 023-5516368 Mobiel: 06-22707400 stg@thuiszorg-gehandicapten.nl www.thuiszorg-gehandicapten.nl Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Verordening Brede Raad Rotterdam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van de concerndirecteur Maatschappelijke Ontwikkeling van 20 april 2015, nummer

Nadere informatie