ALGEMENE INFORMATIE INHOUD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE INFORMATIE INHOUD"

Transcriptie

1 ALGEMENE INFORMATIE Verklaring van de symbolen 4 Voor uw veiligheid! 4 Belangrijk de juiste systeemsoftware! 6 Onderhoud en verzorging 6 Over het functioneren van uw navigatiesysteem 6 Functies 7 Systeemuitbreiding 7 Afstandsgegevens 7 Beperkingen bij gebruik (landspecifiek) 7 GPS-ontvangst 7 Opstartprocedure 7 Automatische nieuwe routebepaling 7 Gebieden met beperkte wegeninformatie 8 In- en uitschakelen 8 Afstandsbediening 8 Stand-by 10 Wegenkaart-DVD/CD plaatsen/verwisselen 10 C-IQ uw toegang tot kaart-, verkeers- en reisinformatie 11 Vrijgaveopties 11 Navigatie-ID lezen 12 Code-invoer 12 C-IQ SMS-lijst 13 Mijn C-IQ 13 Prepaid C-IQ 13 Preview 14 Configuratie 14 C-IQ Service 15 Soorten beeldschermmenu s 15 Popup-menu 15 Pulldown-menu (rolmenu) 16 Lijstenscherm 16 Instellingen - navigatiesysteem aanpassen 17 Kleuren bij dag/nacht 17 Beeldscherm 18 Berichtselectie 19 Routecriterium 19 Dynamische route 20 Snelheidswaarschuwing 21 Afstandsbediening 22 Functie Favorieten 22 Algemene instellingen 23 Taal 23 Akoestische instelling 23 Maateenheden 24 INHOUD 1

2 INHOUD Configuratie van toestel 25 Uitschakelprocedure 26 Systeemconfiguratie 26 Infopunten 27 Fabrieksinstellingen 28 NAVIGATIE Invoer bestemmingen 30 Directe-adresinvoer 30 Functie Lijst 31 Speziale bestemmingen 31 Bijzondere bestemmingen 31 Kruising 32 Alle straten (Quick Access) 32 Adresboek (zie ook kopje Adresboek) 33 Bestemmingskaart 33 Viapunten (tussenstops) 34 Begeleiding stoppen 35 Reisinformatie 35 Bijzondere bestemmingen 36 Reissymbolen 37 Schermweergaveopties 38 Begeleidingsscherm 38 Kaartscherm 39 Gesplitst scherm 39 Begeleiding in niet-gedigitaliseerde gebieden 40 Begeleiding in gedeeltelijk gedigitaliseerde gebieden 40 Gesproken meldingen 40 Alternatieve route plannen 40 TMC-verkeersinformatie 41 Pay TMC 42 In het kaartscherm 42 In het begeleidingsscherm 43 TMC-detailinformatie 43 Grafische weergave van een verkeersopstopping 44 Een verkeersopstopping omzeilen 44 Dynamische begeleiding op precieze tijden 45 TMC-symbolen 46 Menu Info 47 Adresboek 48 Adressen opslaan 48 Adressen wissen 48 Laatste bestemmingen wissen 48 Voertuigpositie in het adresboek opslaan 49 Adres uit bestemmingsgeheugen laden 49 2

3 TELEFOON CI CIX 3000 Blue 50 Koppeling tussen mobiele telefoon en CIX 3000 Blue 51 Driversoftware voor de CI Telefoonboek laden 52 Telefoonfuncties 53 Bellen 54 Gespreksvolume 54 Kiezen 54 Kiezen via cijfertoetsen 54 Telefoonlijsten 54 Bellen vanuit het telefoonboek 55 Namen en telefoonnummers uit het telefoonboek oproepen 55 Gegeven wissen 56 Gegeven toevoegen (alleen op SIM-kaart) 56 SMS (Short Message Service) 56 Ontvangst van SMS-berichten 57 SMS-berichten lezen 57 SMS-berichten schrijven 58 SMS-berichten verzenden 58 Direct kiezen van weergegeven telefoonnummers 58 Telefooninstellingen 59 Telefooninfo 59 Telefoonboek 59 Mailbox opslaan 60 SW download 60 Bluetooth 60 NUTTIGE EXTRA S Boordcomputer 61 Noodgeval 62 Invoeren van een wegenwachtnummer 63 STORINGEN EN MOGELIJKE OPLOSSINGEN Storingen en mogelijke oplossingen 64 INHOUD 3

4 ALGEMENE INFORMATIE Verklaring van de symbolen In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende symbolen gebruikt:! Met dit symbool worden veiligheidsaanwijzingen of waarschuwingen aangeduid. Deze bevatten belangrijke informatie over het veilige gebruik van het apparaat. Indien deze aanwijzing niet wordt opgevolgd, bestaat er kans op materiële schade of verwondingen. Volg deze aanwijzingen daarom altijd nauwkeurig op. Signaleert een uit te voeren actie. t U krijgt hier nuttige tips en informatie over de bediening van het systeem. Een punt vóór de tekst geeft een opsomming aan. Begrippen tussen aanhalingstekens geven een beeldschermmenuoptie aan. Voor uw veiligheid!! Het gebruik van het navigatiesysteem ontslaat u in geen geval van uw verantwoordelijkheid als bestuurder. De geldende verkeersregels en de huidige verkeerssituatie moeten altijd worden opgevolgd. Deze hebben altijd voorrang op de door het navigatiesysteem gegeven aanwijzingen wanneer de momentele verkeerssituatie en de aanwijzingen van het navigatiesysteem elkaar tegenspreken.! Het systeem houdt geen rekening met de relatieve veiligheid van de voorgestelde routes. Met wegversperringen, wegwerkzaamheden, hoogte- of gewichtsbeperkingen, verkeers- of weersomstandigheden of andere invloeden die de veiligheid of de rijtijd van de route beïnvloeden, wordt bij de voorgestelde routes geen rekening gehouden. Controleer de geschiktheid van de voorgestelde routes naar eigen goeddunken. Gebruik de functie Alternatieve Route om betere routevoorstellen te krijgen of rijd gewoon de route die u het best lijkt en laat de automatische routeherberekening een nieuwe route plannen.! Met het oog op de verkeersveiligheid mogen gegevens alleen aan het vóór de rit of bij stilstaand voertuig in het navigatiesysteem en de telefoon worden ingevoerd. 4

5 ALGEMENE INFORMATIE! De wettelijke, actuele maximumsnelheid in het wegverkeer heeft altijd prioriteit boven de opgeslagen waarden op de gegevens-cd/dvd. Het kan niet onder alle omstandigheden altijd worden gegarandeerd dat de snelheidswaarden van het navigatiesysteem met die van de actuele verkeerssituatie overeenstemmen.! In sommige gebieden kan het voorkomen dat niet alle informatie over een bepaalde weg is opgenomen. Zo kan bijvoorbeeld geen informatie beschikbaar zijn over verboden in te rijden in voetgangersgebieden, de rijrichting van een straat met eenrichtingsverkeer, of verboden af te slaan. In deze gebieden geeft het navigatiesysteem een waarschuwing. Neem altijd de verkeersborden en verkeersregels in acht.! Zorg ervoor dat iedereen die uw multimediasysteem gebruikt, toegang heeft tot deze gebruiksaanwijzing en de richtlijnen en adviezen vóór het gebruik van het systeem heeft gelezen.! Als uw monitor op een flexibele houder is gemonteerd, stelt u de monitor zo in dat u snel en gemakkelijk op het beeldscherm kunt kijken en reflectie en verblinding worden vermeden. Parkeer uw auto op een veilige plek voordat u instellingen uitvoert.! Is uw monitor op een vaste houder gemonteerd, controleer dan of deze door uw dealer volgens de bovenstaande adviezen is ingebouwd. De monitor mag niet zodanig worden ingebouwd, dat deze het zicht op belangrijke zaken in het kader van de veilige besturing van het voertuig belemmert (bijv. straat, spiegels, instrumenten, directe omgeving van het voertuig). Bovendien mag de monitor niet in het werkingsgebied van de airbags worden gemonteerd.! Kijk alleen op het beeldscherm als dit zonder gevaar mogelijk is. Als u lange tijd op het beeldscherm moet kijken, stop dan eerst op een veilige plek.! Bewaar de afstandsbediening altijd op een veilige plaats.! De in Boordcomputer van het systeem weergegeven waarden voor de huidige snelheid, de reistijd en de afgelegde afstand zijn berekend. De nauwkeurigheid kan niet in alle gevallen worden gegarandeerd. Bij de snelheid is de snelheidsmeter altijd bindend.! Als u in een noodgeval een hulpverlenende instantie (politie, brandweer, enz.) zoekt, vertrouw dan niet alleen op het navigatiesysteem. Er kan niet worden gegarandeerd, dat alle beschikbare hulpdiensten in uw omgeving in de database zijn opgeslagen. Handel naar eigen goeddunken en bekwaamheid om in een dergelijke situatie snel hulp te krijgen. 5

6 ALGEMENE INFORMATIE! Door telefoneren tijdens het rijden kan uw concentratie sterk afnemen waardoor u niet meer goed op de weg let. Om het leven van de inzittenden en dat van de andere verkeersdeelnemers niet in gevaar te brengen, is het verstandig om als bestuurder niet tijdens het rijden te telefoneren. Neem de plaatselijk geldende voorschriften met betrekking tot het telefoneren in de auto in acht.! Schakel de telefoon bij tankstations, chemische fabrieken, brandstofdepots of soortgelijke inrichtingen uit of laat deze uitgeschakeld.! Medische apparatuur zoals een pacemaker of gehoorapparaten kan bij ingeschakelde telefoon in de buurt van de GSM-antenne worden gestoord.! Raak de GSM-antenne tijdens het telefoneren niet aan. Belangrijk de juiste systeemsoftware! Vanaf voorjaar 2004 is voor uw navigatiesysteem de softwareversie MO 5595 beschikbaar. Deze versie moet op uw systeem zijn geïnstalleerd als u de wegenkaart-cd/dvd 2004/2 wilt gebruiken. Neem contact op met uw dealer of het C-IQ Service Center ( ) als uw systeem niet de correcte versie weergeeft. Ga als volgt na welke software op uw systeem is geïnstalleerd: Kies Systeeminformatie onder Instellingen, druk op de OK-toets. Kies Configuratie, druk op de OK-toets. Nu verschijnt het SW-nummer. Dit moet 0950 of hoger zijn. Onderhoud en verzorging Gebruik geen wasbenzine, alcohol of andere oplosmiddelen. Gebruik het liefst alleen een vochtige doek. Over het functioneren van uw navigatiesysteem Dit multimediasysteem is een buitengewoon nuttig hulpmiddel in het dagelijks verkeer. U voert simpelweg vóór het rijden de bestemming in, activeert Begeleiding en u kunt vertrekken. Het navigatiesysteem geeft u rij-instructies in akoestische en visuele vorm. Door de mobiele telefoon aan te sluiten kunt u in de auto veiliger en comfortabeler telefoneren. Een beperkt aantal bedieningstoetsen en een overzichtelijke menustructuur zorgen voor een gemakkelijke bediening. 6

7 ALGEMENE INFORMATIE Functies Sommige in deze handleiding beschreven functies kunnen alleen in combinatie met accessoires worden gebruikt. Het is ook mogelijk dat functies in sommige landen niet kunnen worden gebruikt, omdat de gegevens niet zijn geregistreerd. Vanwege de vele functies is er omwille van het bedieningsgemak en de functionaliteit van afgezien om alle instellingen willekeurig combineerbaar te kunnen gebruiken. Systeemuitbreiding In combinatie met een TMC-uitbreiding toont het systeem u de actuele verkeerssituatie op uw route en leidt u indien gewenst om verkeersopstoppingen heen. Door de aansluiting van talrijke systeemuitbreidingen is een informatie- en entertainmentsysteem mogelijk. Afstandsgegevens Op snelwegen wijken de afstanden tot afritten die het systeem aangeeft af van de verkeersborden. De borden op de snelwegen hebben betrekking op het begin van de afrit, terwijl het navigatiesysteem altijd de afstand tot het eind van de uitrijstrook aangeeft. Dat komt overeen met het punt waar de rijbanen zich splitsen. Beperkingen bij gebruik (landspecifiek) Als er op de onderste statusregel het symbool van een doorgestreepte hand verschijnt, zijn de bedieningsopties tijdens het rijden sterk beperkt. Het activeren van deze functie is afhankelijk van de landelijke wettelijke bepalingen. GPS-ontvangst Het systeem blijft in principe ook bij slechte GPS-ontvangst goed werken, hoewel dan de nauwkeurigheid van de plaatsbepaling kan verminderen. Opstartprocedure Als het voertuig langere tijd wordt geparkeerd, bewegen de satellieten zich intussen in hun baan om de aarde voort. Na het inschakelen van het contact kan het daardoor enkele minuten duren voordat het systeem weer voldoende satellieten kan ontvangen en de signalen kan analyseren. Voldoende ontvangst (driedimensionale positie) kunt u herkennen aan het zwarte satellietsymbool op het display. Als de GPS-ontvangst niet voldoende is, blijft het satellietsymbool rood. Bij het opstarten kan het navigatiesysteem u vertellen: Rij naar de geplande route. Het systeem gaat ervan uit, dat het voertuig zich buiten een ingevoerde straat bevindt. Als zich in dit gebied andere straten bevinden, kan het navigatiesysteem met meldingen komen die niet kloppen. Het systeem gaat ervan uit, dat het voertuig zich in een andere straat bevindt. Automatische nieuwe routebepaling Als u de aanwijzingen van het systeem niet opvolgt, plant het systeem automatisch een nieuwe route. 7

8 ALGEMENE INFORMATIE Gebieden met beperkte wegeninformatie In een aantal gebieden staat niet alle informatie over een weg op de wegenkaart-dvd/cd. Zo kunnen bijvoorbeeld afslagverboden, aanwijzingen over de rijrichting van een weg met eenrichtingverkeer of het inrijverbod in een voetgangersgebied ontbreken. Wanneer u een dergelijk gebied inrijdt, toont het navigatiesysteem een waarschuwing. t Gedetailleerde uitleg over de werking van het navigatiesysteem vindt u ook op het Internet onder In- en uitschakelen Het multimediasysteem wordt tegelijk met het contact in- en uitgeschakeld. Wanneer het systeem voor het uitzetten niet op stand-by is gezet, verschijnt eerst het titelscherm. Er volgt een aanwijzing over het gebruik van het systeem. Bevestig deze door op de OK-toets te drukken. Na enige seconden is het systeem bedrijfsgereed. Afstandsbediening Als u de afstandsbediening buiten de houder gebruikt, hebt u batterijen nodig die moeten worden vervangen als het systeem niet meer op het indrukken van de toetsen reageert of als het batterijsymbool in de statusregel verschijnt. Voorkom dat de afstandsbediening met geplaatste batterijen aan de brandende zon wordt blootgesteld. Als de afstandsbediening in de op de kabel aangesloten houder zit, kan het systeem altijd worden gebruikt, omdat het daar niet op batterijen werkt. Sommige toetsen hebben een dubbele functie. Deze kunnen worden geactiveerd door kort, gedurende minder dan een seconde, resp. lang, gedurende meer dan een seconde, op de desbetreffende toets te drukken. Afhankelijk van de geleverde configuratie kunnen er verschillende afstandsbedieningen zijn meegeleverd. De volledige functionaliteit is uitsluitend gegarandeerd als de juiste afstandsbediening geactiveerd is. Kies hiervoor Afstandsbediening onder Instellingen en activeer de gewenste afstandsbediening door de OK-toets in te drukken. 8

9 ALGEMENE INFORMATIE RC 5400 FAVOURITE Deze toets kan naar eigen keuze worden geprogrammeerd, zodat u direct toegang tot geselecteerde functies hebt (zie ook onder het kopje Instellingen). ENTERTAIN Druk minder dan 1 seconde op deze toets om terug te gaan naar de laatste gebruikte amusementsbron. NAVIGATION Druk minder dan 1 seconden om onderling tussen de begeleidingsschermen te schakelen. Als u meer dan 1 seconde op de toets drukt, komt u meteen in het hoofdmenu. Instellen van het volume. Cursortoetsen en OK-/bevestigingstoets. VOICE / ALT-R Druk minder dan 1 seconde op deze toets om de huidige gesproken begeleidingsaanwijzing op te roepen. Druk meer dan 1 seconde op deze toets om een alternatieve route te plannen. HOME Als uw eigen adres is opgeslagen, drukt u minder dan 1 seconde op de HOME-toets om dit adres op te roepen. Als u meer dan 1 seconde op deze toets drukt, wordt het adres dat onder Werk is opgeslagen, geladen. ESC Als u minder dan 1 seconde op ESC drukt, gaat u naar het vorige menu, als u meer dan 1 seconde op deze toets drukt, gaat u direct naar het hoofdmenu. 9

10 ALGEMENE INFORMATIE RC 5000 MAP U schakelt tussen de begeleidingsschermen. MENU Hoofdmenu oproepen. Instellen van het volume. Cursortoetsen en OK-/bevestigingstoets. ALT-R Alternatieve route plannen. REP Oproepen van de huidige gesproken begeleidingsaanwijzing. Stand-by U kunt het systeem vanuit het hoofdmenu op stand-by zetten. Kies Stand-by en druk op de OK-toets. Het beeldscherm wordt dan uitgeschakeld, de gesproken aanwijzingen voor de navigatie worden voortgezet als er externe luidsprekers zijn aangesloten. Als u de navigatie eerder wilt stoppen, drukt u op de OK-toets als u in één van de begeleidingsschermen staat. Kies Navigatie stoppen en druk op de OK-toets. Wegenkaart-DVD/CD plaatsen/verwisselen Wanneer de Power-LED brandt, drukt u eenmaal op de eject-toets van de navigatiecomputer (bij ingeschakeld contact). Wanneer de Power-LED niet brandt, drukt u tweemaal op de eject-toets. De DVD/CD wordt uitgeworpen. Verwijder de DVD/CD en schuif de nieuwe wegenkaart-dvd/cd voorzichtig met het opschrift naar boven in het CD-station totdat deze naar binnen wordt getrokken. Het systeem heeft na het verwisselen van de wegenkaart-dvd/cd enkele seconden nodig voor de initialisatie. 10

11 ALGEMENE INFORMATIE! Belangrijk: Gebruik uitsluitend originele gegevensdragers met een diameter van 12 cm. Breng geen CD s van 8 cm of met een speciale vorm aan. Hierdoor kan het systeem worden beschadigd. C-IQ uw toegang tot kaart-, verkeers- en reisinformatie Bij uw systeem hebt u een DVD/CD met actuele kaart-, verkeers- en reisinformatie ontvangen. De informatie op de DVD/CD is gecodeerd en wordt naar behoefte met behulp van een toegangscode gedeeltelijk of geheel voor een gedefinieerde periode vrijgegeven. Uw voordelen: U betaalt alleen voor informatie die u ook werkelijk gebruikt. U betaalt alleen voor de periode die u nodig hebt. Na de eerste keer vrijgeven ontvangt u de gratis, automatische C-IQ Update Service. Minstens één maal per jaar ontvangt u de geactualiseerde CD/DVD s. Klanten met een onbeperkte vrijgave ontvangen de C-IQ Update Service niet. Onbeperkt vrijgegeven producten kunnen uitsluitend met het vrijgegeven DVD/CD-versienummer worden gebruikt. U beschikt altijd over de meest actuele informatie. De noodzakelijke registratie en vrijgave kunt u comfortabel via het Internet (www.c-iq.net) of per telefoon onder afhandelen. Vrijgaveopties Op de DVD/CD staan alle weggegevens die regionaal al zijn ingevoerd. Waar beschikbaar bieden deze ook reisinformatie, hotel- en restaurantgidsen alsook TMC-verkeersinformatie voor landen die de service aanbieden. U kunt specifieke landen specifieke reisgidsen en evt. verkeersinformatie voor een bepaalde periode laten vrijgeven (zie ook preview en prepaid C-IQ in dit hoofdstuk). Uw C-IQ Service informeert u graag over de mogelijke toegangsopties. 11

12 ALGEMENE INFORMATIE Navigatie-ID lezen Houd uw navigatie-id en de softwarecode bij de hand als u contact opneemt. Voor lezen van de ID: Kies C-IQ in het hoofdmenu en druk op de OK-toets. Lees de 8-cijferige code naast de navigatie-id. Rechts hiervan vindt u de kaartgegevens. Het is handig beide op een vel papier te noteren. t U vindt de navigatie-id ook in het menu Code-invoer onder C-IQ Code-invoer Als u uw code hebt ontvangen, voert u deze in uw systeem in. Activeer in het hoofdmenu C-IQ, vervolgens Code-invoer. Druk steeds op de OK-toets. Plaats de cursor op de gewenste letters, symbolen of cijfers en bevestig deze steeds met de OK-toets. Als de code volledig is, springt de cursor automatisch op OK. Druk op de OK-toets. Het systeem informeert u indien er een onjuiste code is ingevoerd en/of uw systeemsoftware niet in staat is de gecodeerde informatie te verwerken. Kies in deze gevallen OK of C-IQ Service als u contact wilt opnemen en druk op de OK-toets.! Het vrijgeven door de code werkt alleen wanneer het systeem van een geldige datum is voorzien. Hiervoor moet het systeem eenmalig, of telkens na het loskoppelen van de voedingsspanning, via ten minste één GPS-satelliet een datum verzonden krijgen. 12

13 ALGEMENE INFORMATIE t Het systeem kan op schaal 1000 km ook zonder vrijgave worden bediend. Bestemmingen kunnen worden ingevoerd. Navigatieaanwijzingen worden echter alleen in vrijgegeven gebieden en/of voor vrijgegeven diensten verstrekt. C-IQ SMS-lijst Het systeem is zo uitgevoerd dat de C-IQ-code via SMS kan worden verwerkt. Om deze functie te kunnen gebruiken hebt u een bijpassende telefoonmodule nodig. Mijn C-IQ U kunt u altijd over de status van uw vrijgaven laten informeren. Kies Mijn C-IQ in het menu C-IQ. Druk op de OK-toets. Kies Actief en bevestig dit met de OK-toets indien u bijzonderheden over uw vrijgegeven producten wilt vernemen. Kies Start binnenkort en bevestig dit met de OK-toets als u details over reeds ontvangen software wilt zien. Kies Afloop binnenkort en bevestig dit met de OK-toets als u wilt weten welke serviceaanbiedingen u op dit moment gebruikt en hoe lang deze nog ter beschikking zijn. Kies Geretourneerd en druk op de OK-toets. U krijgt een overzicht over eerder vrijgegeven producten. Door bij Terug op de OK-toets te drukken komt u weer in het vorige menu. Als u geen keuze maakt, springt het systeem na korte tijd weer automatisch naar het vorige menu. Prepaid C-IQ U kunt voor uw systeem landkaarten voor de navigatie en/of reisinformatieproducten (bijv. hotel- en restaurantgidsen) voor één bedrag vooraf op dagbasis aanschaffen zonder dat u de dagen al moet vastleggen. Zo beschikt u altijd over de juiste gegevens voor korte trips in het buitenland en reizen in het weekend. Prepaid-vrijgaven zijn altijd op de geactiveerde kalenderdatum geldig. Na aanschaf van de prepaid-dagen bij de C-IQ Service (www.c-iq.net of ) activeert u deze zoals gewoonlijk in het navigatiesysteem met een toegangscode. Zorg ervoor dat de desbetreffende wegenkaart-cd/dvd is aangebracht. Neem voor nadere informatie over deze optie contact op met de C-IQ Service. 13

14 ALGEMENE INFORMATIE Als u reisinformatie en/of wegenkaarten hebt en u deze wilt activeren: Kies Prepaid C-IQ onder C-IQ, en druk op de OK-toets. Kies Prepaid-kaart of Prepaid-reisinformatie, en druk op de OK-toets. Op het beeldscherm wordt aangegeven op hoeveel prepaid-dagen u nog recht heeft. Kies Verder om naar de lijst met beschikbare producten (landkaarten of reisinformatieproducten) te gaan. Kies het gewenste product. Druk op de OK-toets. Preview Bij elke nieuwe CD/DVD-update kunt u steeds gedurende twee kalenderdagen zonder kosten twee landkaarten en twee reisinformatieproducten testen (kostenloze C-IQ Update Service niet voor klanten met onbeperkte vrijgave). Zorg ervoor dat de desbetreffende wegenkaart-cd/dvd is aangebracht. Kies Preview onder C-IQ en druk op de OK-toets. U ziet nu de status van uw previewopties. Deze toont het aantal kaart- en reisinformatieproducten dat u nog gratis kunt bekijken. Kies Verder en druk op de OK-toets om naar de lijst met beschikbare producten te gaan. Kies het gewenste product. Druk op de OK-toets. Kies C-IQ Service en druk op de OK-toets als u contact wilt opnemen. Via Terug en drukken op de OK-toets gaat u naar het menu C-IQ. Configuratie Stel uw systeem zo in dat u automatisch en vroegtijdig over de status van uw vrijgegeven producten wordt geïnformeerd. Kies Configuratie in het menu C-IQ en druk op de OK-toets. Activeer of deactiveer Afloop binnenkort en Start binnenkort door op de OK-toets te drukken. Verbergen houdt in dat er geen automatische aanwijzing volgt. Via Weergeven blijft u altijd op de hoogte. Stel het aantal dagen tot welke u van tevoren wilt worden geïnformeerd in tussen 1 en 10. Kies.. Dagen" en druk op de OK-toets. Door te drukken op de en toets stelt u de waarde in. Druk op de OK-toets. Kies Terug en druk op de OK-toets om terug naar het vorige menu te gaan. 14

15 C-IQ Service Hier vindt u de contactgegevens voor uw C-IQ Service. Kies C-IQ Service in het menu C-IQ. Druk op de OK-toets. Het telefoonnummer en het Internetadres verschijnen. Kies OK en druk op de OK-toets om naar het vorige menu te gaan. De optie Call C-IQ is alleen actief wanneer er een Communication Interface Module en een mobiele telefoon op het navigatiesysteem aangesloten zijn of wanneer er een mobiele telefoon via Bluetooth geregistreerd is. Soorten beeldschermmenu s ALGEMENE INFORMATIE Het navigatiesysteem werkt met drie soorten menu s: het popup-, pulldown- en het lijstmenu. De op dat moment actuele cursorpositie herkent u aan de pijlen links en rechts van de te kiezen functie. In principe worden functies die kunnen worden gekozen vet weergegeven. Op dat moment niet beschikbare functies zijn uitgegrijsd en worden door de cursor overgeslagen. Om een functie te kiezen verplaatst u de cursor met de cursortoetsen naar de gewenste optie/functie en drukt u op de OK-toets. Popup-menu Na kiezen van een functie verschijnt er evt. een popup-menu met verdere keuzeopties. Door op de cursortoets te drukken kan het popup-menu weer worden gesloten zonder een optie/functie te kiezen (terugspringen). 15

16 ALGEMENE INFORMATIE Pulldown-menu (rolmenu) In de begeleidingsmodus verschijnt er Functie op het beeldscherm. Na het indrukken van de OK-toets worden de beschikbare functies getoond. Wanneer er geen functie wordt gekozen, wordt het menu na enkele seconden automatisch weer gesloten. Lijstenscherm Bij verschillende keuzemogelijkheden verschijnt er rechts op het display een lijst. Wanneer niet alle punten op de lijst zichtbaar zijn, kan met de cursor worden doorgebladerd door bijv. onderaan de lijst nogmaals op de cursortoets te drukken. U kunt naar boven bladeren door na het bereiken van Terug nogmaals op de cursortoets te drukken. Wanneer er nadere informatie over een punt op de lijst beschikbaar is, verschijnt er rechts naast het onderwerp. Om deze informatie te bekijken drukt u op de cursortoets. Door het indrukken van de OK-toets, de cursortoets of de optie Terug te kiezen springt u terug naar het vorige menu zonder een keuze uit de lijst te maken. 16

17 ALGEMENE INFORMATIE Instellingen - navigatiesysteem aanpassen U kunt veel instellingen wijzigen om het navigatiesysteem naar wens aan te passen. De volgende functies zijn vanuit het hoofdmenu beschikbaar in het menu Instellingen : Kleuren bij dag/nacht Beeldscherm Berichtselectie Routecriterium Dynamische route Snelh. waarschuwing Afstandsbediening Functie Favorieten Alg. instellingen Systeemconfig. Infopunten Kleuren bij dag/nacht Keuze opties: Automatisch omschakelen van dag- en nachtkleuren, waarbij de nachtkleur wordt gekozen als het dimlicht op de auto is ingeschakeld. Altijd kleurinstelling voor daglicht Altijd kleurinstelling bij duisternis Kies Dag-/nachtkleur in het menu Instellingen en druk op de OK-toets. Kies één van de drie opties en druk op de OK-toets. U kunt de helderheid van het beeldscherm op de monitor aanpassen. 17

18 ALGEMENE INFORMATIE Beeldscherm Hiermee kunt u de diverse kleurencombinaties voor de beeldschermweergave kiezen en de statusregel configureren. Kleurinst.dag : Deze instelling is bij uitgeschakelde koplampen actief. Een optimaal contrast bij daglicht bieden blauw, rood en groen. Kleurinst. nacht : Is bij ingeschakelde koplampen actief. Een optimale leesbaarheid bij duisternis bieden donkerblauw, donkerrood en donkergroen. Statusregel links, Statusregel rechts resp. Statusregel boven : Om de informatie te kiezen die in de betreffende onderhoek of midden bovenin het beeldscherm moet verschijnen: Geen aanduiding Actuele tijdsaanduiding Datum Resterende reistijd: De berekende tijd voordat het volgende viapunt of de bestemming wordt bereikt. Resterende dynamische reistijd (inclusief vertragingen door files) Geschatte aankomsttijd: Berekende aankomsttijd op volgende viapunt/bestemming. Verwachte dynamische aankomsttijd (inclusief vertragingen door files) Totale vertraging op route Afstand naar volgende viapunt of bestemming Geografische hoogte, hoogte boven zeeniveau. Voor gebruik van deze functie moeten ten minste 4 satellieten worden ontvangen. Actuele snelheid TMC Snelheidsbeperking. Bedenk hierbij dat de snelheidsbeperkingen uit het navigatiesysteem niet altijd actueel zijn. Neem in elk geval de actuele snelheidsbeperking in acht. Kaartkleur : Maakt aanpassen dag/nacht mogelijk. Er kan steeds één waarde voor weergave worden gekozen: Kies Beeldscherm in het menu Instellingen. Druk op de OK-toets. Kies de in te stellen functie. Druk op de OK-toets. Selecteer uw optie en druk op de OK-toets. De cursor springt automatisch naar het vorige menu. 18

19 Voor de berekening van de resterende reistijd en de geschatte aankomsttijd gaat het navigatiesysteem uit van een gemiddelde snelheid. Indien nodig kunt u deze snelheid met de optie Systeeminformatie/snelheidscorrectie aan uw daadwerkelijke gemiddelde snelheid aanpassen. Berichtselectie Wanneer u voor deze functie kiest, verschijnt een lijst waaruit u kunt kiezen welke TMC-informatie moet worden getoond. De TMC-informatie kan alleen worden getoond wanneer een passend TMC-toestel is aangesloten en wanneer de wegenkaart-dvd/cd TMC-data bevat. Kies Verkeersinfo in het menu Instellingen. Druk op de OK-toets. Kies de in te stellen optie en activeer resp. deactiveer deze door op de OK-toets te drukken. Kies Opslaan en druk op de OK-toets. ALGEMENE INFORMATIE Door Alle keuzes ongedaan maken te kiezen en op de OK-toets te drukken deactiveert u alle opties in dit menu. Routecriterium Voor het berekenen van de route kunt u verschillende criteria kiezen: Snelle: geschikt voor alle situaties. Korte: goed voor stadsritten. Snelweg: nuttig wanneer u het liefst snelwegen gebruikt. Secundaire wegen: nuttig wanneer u snelwegen wilt vermijden. Geen tolwegen. Veerboten vermijden Tunnels vermijden Verkeersinformatie: schakelt de dynamische verkeersbegeleiding in en uit. Het symbool van het gekozen routecriterium verschijnt op de statusregel. Routecriterium instellen/wijzigen: Kies Routecriterium in het menu Instellingen en druk op de OK-toets. Er verschijnt een lijst met de routecriteria. Kies het gewenste routecriterium en bevestig dit met de OK-toets. Het symbool van het laatst gekozen routecriterium verschijnt op de statusregel Activeer de optie Geen tolwegen alleen als u het gebruik van tolwegen zoveel mogelijk wilt vermijden. Aanwijzing voor tolwegen, veerboten en tunnels: deze functies kunnen alleen worden gebruikt als de kaart de desbetreffende gegevens bevat. 19

20 ALGEMENE INFORMATIE Activeer de optie Verkeersinformatie als u automatisch om verkeersopstoppingen heen wilt worden geleid (zie ook kopjes TMC-verkeersinformatie en Dynamische route in dit hoofdstuk). Als Verkeersinformatie niet geactiveerd is, wordt de bestuurder omleidingen aangeboden. Deze moeten door hem handmatig worden bevestigd. t Het routecriterium kan ook in het menu Navigatie onder Routecriterium worden gewijzigd. Dynamische route Door het toevoegen van TMC-verkeersinformatie (zie ook kopje TMC-verkeersinformatie) hebt u de mogelijkheid de systeemcriteria in te stellen die het omzeilen van verkeersopstoppingen beïnvloeden. Instellingen in het menu Dynamische route kunnen alleen worden geconfigureerd als de optie Verkeersinfo onder Routecriterium geactiveerd is. Omleidingwens: legt vast of het systeem een omleiding plant of niet. Hierbij worden er talrijke factoren in het beslissingsproces betrokken. Hieronder vallen bijv. de omstandigheden op het omleidingstraject, zoals het type weg of het aantal plaatsen waardoor wordt gereden. Ook de waarschijnlijkheid van een groot verkeersaanbod op het omleidingstraject speelt een rol. Er zijn vijf niveaus beschikbaar. Het laagste niveau betekent dat afhankelijk van de omstandigheden ook de oorspronkelijke route met de file vaak wordt geprefereerd. Als de hoogste waarde is gekozen, wordt er altijd een omleiding gepland. Verkeershorizon: geeft aan tot welke afstand er met verkeersbelemmeringen voor een omleidingsvoorstel rekening moet worden gehouden. Totale vertraging: houdt rekening met de vertragingstijd tot welke de bestuurder geen omleidingsvoorstel wil ontvangen. Automatische modus: leidt u automatisch om files heen. Er verschijnt geen vraag voor de bestuurder. 20

21 ALGEMENE INFORMATIE Kies Dynamische route in het menu Instellingen. Druk op de OK-toets. Kies het in te stellen criterium en druk op de OK-toets. Stel de gewenste waarde in met behulp van de cursortoetsen en in. Druk op de OK-toets. Kies Terug als alle criteria naar wens zijn ingesteld en druk op de OK-toets. Voor activeren van de automatische modus: Kies Routecriteria onder Instellingen en activeer de optie Verkeersinfo. In het menu Dynamische route, ook onder Instellingen activeert u de Automatische modus, zodat het systeem u automatisch om de verkeersbelemmeringen leidt. Snelheidswaarschuwing In dit menu kunnen de snelheidsbeperking en de snelheidswaarschuwing voor de auto worden ingesteld. Bij de snelheidsbeperking maakt het systeem gebruik van gegevens die op de wegenkaart-cd/dvd zijn opgeslagen. U kunt in het systeem een waarschuwingsdrempel tot 50 km/u boven de opgeslagen snelheidsbeperking vastleggen. Afhankelijk van de ingestelde waarde verschijnen de desbetreffende instructies op de statusregel. Hiervoor moet u de snelheidsbeperking op één van de statusregels laten weergeven (zie onder Beeldscherm in dit hoofdstuk). Aan de kleur van het symbool voor de snelheidsbeperking op de statusregel herkent u de actuele status in verhouding tot de ingestelde waarden. Bij een zwart symbool en geen weergegeven waarde bevat de CD/DVD geen gegevens of is er geen snelheidsbeperking op deze weg. Bij een zwart symbool en een zwarte waarde rijdt u onder de actuele snelheidsbeperking. Bij een geel symbool overschrijdt u weliswaar de toegestane snelheid, maar blijft u onder uw ingestelde tolerantiewaarde. Een rood symbool geeft aan dat u zowel de toegestane snelheid als uw ingevoerde tolerantiewaarde hebt overschreden. 21

22 ALGEMENE INFORMATIE Bij de snelheidswaarschuwing voor de auto kunt u een absolute waarde invoeren. Bij het bereiken van deze waarde klinkt er een akoestisch signaal en verschijnt er een popup-scherm, als u deze optie geactiveerd hebt. Voor de snelheidswaarschuwing van de auto wordt niet de weergegeven snelheid maar de door het navigatiesysteem bepaalde snelheid van de auto als uitgangspunt genomen. Kies Snelh.waarschuwing onder Instellingen. Druk op de OK-toets Ga met de cursor naar het veld Waarschuwing km/u boven limiet. Kies Waarschuwing km/u om de absolute snelheidswaarde van de auto in te stellen. Druk steeds op de OK-toets. Stel met de cursortoetsen de waarschuwingsgrens in en druk op de OK-toets. Om de akoestische waarschuwing in/uit te schakelen kiest u Snelh.waarsch. aan/uit. Druk op de OK-toets. De actuele status (aan/uit) wordt door de kleur van het vierkantje weergegeven (rood = uit / groen = aan). Door de OK-toets in te drukken, wordt de snelheidswaarschuwing in- of uitgeschakeld. Afstandsbediening Voor uw systeem zijn er diverse afstandsbedieningen. Afhankelijk van de gebruikte afstandsbediening moet deze onder Afstandsbediening worden geactiveerd. Kies Afstandsbediening in het menu Instellingen. Druk op de OK-toets. Plaats de cursor op de gewenste optie. Druk op de OK-toets om te wisselen tussen actief en niet actief. Kies Opslaan en druk op de OK-toets. Functie Favorieten Deze toets op de afstandsbediening wordt zo geprogrammeerd dat bepaalde functies worden geactiveerd als deze kort of lang wordt ingedrukt. Bedenk dat deze functie uitsluitend in combinatie met de afstandsbediening RC 5400 beschikbaar is. Kies Functie Favorieten in het menu Instellingen. Druk op de OK-toets. Kies al naar gelang de gewenste functie kort of lang op Favorieten en druk op de OK-toets. Kies de gewenste functie, kies Opslaan en druk op de OK-toets. 22

23 Algemene instellingen Onder Alg. instellingen bevinden zich de volgende opties Taal Gesproken instelling Maateenheden Configuratie van toestel Uitschakelprocedure Taal Taal kiezen voor de gesproken info en de menuteksten op het display. Op dit moment staan de volgende talen met diverse sprekers of spreeksters op de taal-cd: Brits Engels Amerikaans Engels Frans Duits Nederlands Italiaans Spaans Deens Zweeds Fins met in het Engels gesproken aanwijzingen Er zijn twee talen tegelijkertijd in het systeem beschikbaar. Naar behoefte kunnen er andere talen van de systeemsoftware of de taal-cd worden geladen. Kies Alg. instellingen in het menu Instellingen. Druk op de OK-toets. Kies Taal. Druk op de OK-toets ALGEMENE INFORMATIE Kies Andere taal in de verschijnende lijst en druk op de OK-toets. Volg daarna de aanwijzingen op het beeldscherm. Er volgt een software-update. Na voltooien van het laden moet de CD/DVD door indrukken van de eject-toets worden verwijderd. Nadat u ter bevestiging op de OK-toets hebt gedrukt, wordt het navigatiesysteem opnieuw gestart. Akoestische instelling In het menu Volume kunt u de volgende opties kiezen: GALA: Voor kiezen van een regelcurve voor snelheidsafhankelijk aanpassen van het volume. Ter compensatie van de omgevingsgeluiden wordt het volume verhoogd naarmate de snelheid toeneemt. Maak een proefrit om de voor uw auto geschikte GALA-curve te vinden. Volume. 23

24 ALGEMENE INFORMATIE Gesproken aanwijzingen: Voor het aan- en uitzetten van de meldingen. Wanneer de gesproken info uitstaat, wordt het desbetreffende symbool op de statusregel getoond. Aanwijzing Nu afslaan : Voor het aan- en uitzetten van deze melding. Als u het aantal begeleidingsadviezen wilt terugbrengen, schakelt u hier de laatste aanwijzing nu afslaan uit. Kies Alg. instellingen in het menu Instellingen. Druk op de OK-toets. Kies Gespr. instelling. Druk op de OK-toets. Kies de in te stellen optie en druk op de OK-toets. Kies de gewenste waarde of de gewenste optie en druk op de OK-toets. Het volume of de GALA-instelling wordt met de cursortoetsen van de afstandsbediening en door op de OK-toets te drukken ingesteld. Kies Gespr. aanwijzingen aan/uit of de Nu afslaan en druk op de OK-toets om deze functies te activeren (groen) of te deactiveren (rood). Door Terug te kiezen en op de OK-toets te drukken komt u in het vorige menu. Maateenheden Mogelijke opties: Tijdformaat Datumformaat Maateenheden Tijdzone Kies Alg. instellingen in het menu Instellingen. Druk op de OK-toets. Kies Maateenheden. Druk op de OK-toets. De instelling van de maateenheid beïnvloedt de weergave op het beeldscherm en de gesproken aanwijzingen. Kies de gewenste maateenheid en druk op de OK-toets, eventueel meerdere keren om de gewenste instelling op te vragen. 24

25 ALGEMENE INFORMATIE Kies Tijdzone en druk op de OK-toets. U verhoogt of verlaagt de waarde met de cursortoetsen. Bevestig dit met de OK-toets. Tijdzone Wintertijd Zomertijd CET (Parijs, Berlijn) + 1:00 + 2:00 GMT (Londen) 0:00 + 1:00 Configuratie van toestel Wanneer er een multimediabox, een TV-tuner of een achteruitrijdcamera is geïnstalleerd, moet u de desbetreffende optie Multimediabox aangesloten, TV-tuner aangesloten resp. Achteruitrijdcamera aangesloten geactiveerd zijn. Om opties in/uit te schakelen: Kies Alg. instellingen in het menu Instellingen. Druk op de OK-toets. Kies Configuratie van toestel. Druk op de OK-toets. Plaats de cursor op de gewenste optie. Druk op de OK-toets om te wisselen tussen actief en niet actief. Bij geactiveerde optie Multimediabox aangesloten en/of TV-tuner aangesloten verschijnt in het hoofdmenu de functie TV/video, waarmee u van navigatie op multimedia kunt overschakelen (zie voor de bediening de gebruiksaanwijzing van de multimediabox en van de TV-tuner). Bij aangesloten CI 3000/MG 3000 gebeurt het herkennen automatisch en wordt het hier als geactiveerd weergegeven. U hoeft hier geen keuze te maken. Kies Opslaan en druk op de OK-toets. Bij correct aangesloten achteruitrijdcamera en de instelling Achteruitrijdcamera aangesloten wordt automatisch het beeld van de achteruitrijdcamera getoond, zodra de achteruitversnelling wordt ingeschakeld. Direct na het starten van het systeem kan het omschakelen soms met vertraging plaatsvinden. 25

26 ALGEMENE INFORMATIE Uitschakelprocedure U hebt de mogelijkheid om de uitschakelprocedure van het systeem in te stellen. Zo is het bij korte tussenstops mogelijk de actuele status van het toestel tot 10 minuten te ontvangen. Het systeem schakelt pas daarna uit. De monitor wordt altijd meteen uitgeschakeld. Kies Alg. instellingen in het menu Instellingen. Druk op de OK-toets. Kies Uitschakelprocedure. Druk op de OK-toets. Druk op de OK-toets, druk vervolgens op de toetsen op de afstandsbediening om de uitschakelvertraging in minuten in te stellen. Bevestig dit met de OK-toets. Bedenk dat bij uitgeschakelde motor de accu van de auto door gebruik van het multimediasysteem wordt ontladen. Gebruik de timerfunctie daarom zo spaarzaam mogelijk. Systeemconfiguratie Het menu Systeemconfig. biedt de functies: Diagnose : Voor de analyse van hard- en softwareproblemen (met veiligheidscode - alleen voor bevoegde reparateurs). Voorkeursinstellingen : Om de waarden onder het menu Instellingen op de fabrieksinstellingen te resetten (zie volgende alinea). Configuratie : Soft- en hardwaregegevens voor onderhoudsdoeleinden. Snelheidscorrectie: Voor instellen van de gemiddelde snelheid die de basis is voor het berekenen van de verwachte aankomsttijd en de resterende reistijd. Kies Systeemconfig. in het menu Instellingen. Druk op de OK-toets. Kies Snelh.correctie en druk op de OK-toets. Druk op de cursortoetsen om de snelheid te corrigeren en druk op de OK-toets. 26

27 Infopunten Verschillende providers van reis- en verkeersinformatie hebben deze speciaal voor navigatiesystemen geoptimaliseerd. Hierbij horen o.a. het attent maken op permanente radarinstallaties of andere, voor de veiligheid belangrijke (bijv. scholen, kleuterscholen enz.) en toeristisch bezienswaardige punten. Als een dergelijk product via een C-IQ-toegangscode is vrijgegeven, kan de functie Infopunten worden inof uitgeschakeld. Kies Infopunten in het menu Instellingen. Druk op de OK-toets. Activeer of deactiveer Alarm bij bijzondere bestemmingen door op de OK-toets te drukken. Als u een gesproken aanwijzing kunt activeren, verschijnt er bovendien nog een luidsprekersymbool. Kies Opslaan en druk op de OK-toets. ALGEMENE INFORMATIE Het gebruik van de functie Infopunten in combinatie met radarinstallaties ondersteunt u bij het met extra opmerkzaamheid rijden in de door de overheid als bijzonder belangrijk voor de veiligheid beschouwde gebieden. Ondanks het betrachten van uiterste zorgvuldigheid kunnen de gegevens toch hiaten vertonen. 27

28 ALGEMENE INFORMATIE Fabrieksinstellingen Via deze functie kunt u alle instellingen op de fabriekswaarden terugzetten. Kies Systeeminformatie in het menu Instellingen. Druk op de OK-toets. Kies Fabrieksinstellingen en druk op de OK-toets. Kies Ja of Nee en druk op de OK-toets. Instellingen voor Fabriekswaarde Tijdzone 0 Tijdformaat Datumformaat Maateenheden Gesproken info 24 uursformaat Dag.maand.jaar Km/m Aan Volume Middenstand = 0 GALA Kleur bij dag Kleur bij nacht Kaartkleur Wegenkaartmodus Statusregel links Statusregel rechts Statusregel boven Routecriterium Geen tolwegen Uit Blauw Donkerblauw Automatische omschakeling Richting noorden Resterende reistijd Geschatte aankomsttijd TMC Snelle Gedeactiveerd 28

29 ALGEMENE INFORMATIE Instellingen voor Veerboten mijden Tunnels mijden Verkeersinformatie Omleidingwens Vertragingstijd Automatische modus Fabriekswaarde Gedeactiveerd Gedeactiveerd Geactiveerd Middel Gering Uit Snelheidscorrectie 100% Infopunten Configuratie van toestel Gedeactiveerd Multimediabox gedeactiveerd TV-tuner gedeactiveerd Achteruitrijdcamera gedeactiveerd Afstandsbediening RC

30 NAVIGATIE Invoer bestemmingen De bestemming kan op de volgende manieren worden ingevoerd: Directe-adresinvoer, inclusief postcodes, Quick Access (QXS) en lijst Invoer van speciale bestemmingen Overname uit het adresboek Via de bestemmingskaart Coördinaten invoeren Overname uit Reisinformatie Directe-adresinvoer Kies in het Hoofdmenu de optie Navigatie. Druk op de OK-toets Voer via het toetsenbord het doeladres onder Land:, Plaats/postcode:, Adres: en evt. Speciale bestemmingen, en, indien bekend, het Huisnummer in. Bevestig elke letter met de OK-toets. Naam en Telefoon worden vaak ingevoerd als de bestemming moet worden opgeslagen (zie kopje Adresboek). Voor het invoeren van een spatie, kiest u Spatie en bevestigt u deze met de OK-toets. Het laatst ingevoerde teken kan met Verwijderen, de hele regel met Terug worden verwijderd. Tekens waarvoor geen naam bestaat, kunnen niet worden gekozen. Bij eenduidige tekenvolgorde wordt de invoer automatisch voltooid. Na invoeren van de postcode kunt u onder Lijst alle in aanmerking komende wijken laten weergeven. Kies de gewenste plaats, en bevestig deze met OK. Voor de doelbestemming volstaat ook het invoeren van de plaatsnaam. Het navigatiesysteem begeleidt u dan tot aan de stads- of dorpsgrens. Voor eenduidige invoer zijn postcode en plaatsnaam vereist. Bedenk echter dat de beschikbaarheid van postcodes afhankelijk is van de gegevens op de wegenkaart-cd/dvd. 30

31 Functie Lijst Als er meerdere plaatsen of straten met dezelfde naam zijn, verschijnen onder de functie Lijst automatisch alle opties met extra gegevens. Kies de gewenste plaats of de gewenste straat en druk op de OK-toets. De lijst met alle passende namen kan altijd via de functie Lijst worden opgevraagd. Wanneer er nog niets is ingevoerd, geeft de lijst een alfabetische opsomming. De gewenste bestemming kan uit de lijst worden gekozen. Met Terug in de lijst of door op de cursortoets te drukken, kan de lijst worden verlaten zonder een plaatsnaam te kiezen. Speziale bestemmingen Via Speciale bestemmingen kan het volgende worden ingevoerd: Bijzondere bestemmingen: Interessante en/of nuttige instanties, waarvan de adressen al op de CD/DVD zijn opgeslagen. Voorbeelden hiervan zijn tankstations, werkplaatsen, ziekenhuizen, luchthavens enz. Kruising: bij reeds ingevoerde plaatsnaam en straat Alle straten: Straatnaam zonder plaatsnaam invoeren. Quick Access, nuttig bij zelden voorkomende straatnamen. Bedenk dat deze functie afhankelijk is van de gebruikte wegenkaart-cd/dvd. Bijzondere bestemmingen Kies onder het menu Navigatie de optie Speciale bestemmingen. Druk op de OK-toets. Kies Bijzondere bestemmingen. Druk op de OK-toets. Kies: Inde buurt als u naar een bestemming in de omgeving van waar de auto zich op dit moment bevindt, wilt rijden, In de plaats van bestemming als u naar een adres in de reeds ingevoerde plaats wilt rijden. Interregionale bestemmingen, als u naar een bestemming van nationale of interregionale betekenis wilt rijden. Druk op de OK-toets. Kies de gewenste categorie. Scroll eventueel met de cursortoetsen en om de gewenste categorieën buiten beeld van het scherm weer te geven. Druk op de OK-toets. Kies het gewenste adres. Druk op de OK-toets. Kies Begeleiding. Druk op de OK-toets. NAVIGATIE 31

32 NAVIGATIE Bij wegenkaart-dvd/cd s met extra reisinformatie over bijzondere bestemmingen wordt op de regel Terug van de lijst een i getoond. Als er extra informatie beschikbaar is, wordt dit door een providerspecifieke letter (bijv. v voor Varta) weergegeven. Druk op de cursortoets om de extra informatie te bekijken (zie ook kopje Reisinformatie). t Als de eigenlijke bestemming bijv. alleen voor een ritje naar het tankstation wordt onderbroken, voert u de tussenliggende bestemming via Viapunten in. Kruising Bij langere doelstraten kan het nuttig zijn een kruising in te voeren: Kies onder het menu Navigatie de optie Speciale bestemmingen. Druk op de OK-toets. Kies Kruising. Druk op de OK-toets. Voer de kruising via het toetsenbord (zie Directe-adresinvoer) of de lijst (zie Lijstinvoer) in. Alle straten (Quick Access) Kies onder het menu Navigatie de optie Speciale bestemmingen. Druk op de OK-toets. Kies Alle straten. Druk op de OK-toets. Voer de straatnaam in (zie Directe-adresinvoer) en druk op de OK-toets. Dit soort invoer is alleen nuttig bij straten waarvan de naam weinig voorkomt. Bij invoer van een veel voorkomende straatnaam springt de cursor automatisch op Terug. Voer in dit geval eerst de plaatsnaam in. Bij een overzichtelijk aantal plaatsen met deze naam springt de cursor op Lijst. Kies de gewenste plaats, en druk op de OK-toets. Kies Begeleiding. Druk op de OK-toets. 32

33 Adresboek (zie ook kopje Adresboek) Wanneer het gewenste bestemmingsadres al in het adresboek staat of wanneer het adres tot de laatste 20 ingevoerde bestemmingen behoort, kunt u het adres gemakkelijk overnemen als bestemmingsadres: Kies in het menu Navigatie de functie Adresboek, druk op de OK-toets. Kies Adres laden, druk op de OK-toets. Kies de categorie van het adresboek of met Laatste bestemmingen het geheugen met de laatste 20 bestemmingen. Druk op de OK-toets. Kies het gewenste gegeven in de lijst. Druk op de OK-toets. NAVIGATIE Met Terug in de lijst of door op de cursortoets Links te drukken, kan de lijst worden verlaten zonder een plaatsnaam te kiezen. Wanneer u kaarten van verschillende leveranciers gebruikt, kan het noodzakelijk worden om de opgeslagen adressen aan te passen. Bestemmingskaart Via Bestemmingkaart is het mogelijk een bestemming in te voeren via: Vizier Coördinaten Vizier Wanneer de bestemming niet in de buurt van de positie van het voertuig ligt, moet u de bestemming van tevoren zo nauwkeurig mogelijk met het toetsenbord (zie Directe-adresinvoer) invoeren. Kies onder het menu Navigatie de optie Bestemmingskaart, of Druk op een cursortoets als de wegenkaart al wordt weergegeven. De bestemmingskaart wordt aangeduid met een vizier. Wanneer er geen bestemming is ingevoerd, geeft het vizier de positie van het voertuig aan. Het vizier kan nu met de cursortoetsen worden verplaatst. Druk op de OK-toets, kies Opslaan en druk opnieuw op de OK-toets, zodat het systeem de positie als bestemming overneemt. t Kies eerst een grote schaal om de bestemming ruwweg vast te leggen. Kies daarna een kleinere schaal om uw bestemming met het vizier exact te markeren. Bestemmingen in niet-gedigitaliseerde gebieden kunnen ook worden gekozen. Bij de bestemmingskeuze op snelwegen moet op de juiste kant van de rijbaan worden gelet. 33

34 NAVIGATIE Coördinaten Kies Bestemmingskaart onder Navigatie. De landkaart met het vizier verschijnt. Druk op de OK-toets. Kies Coördinaten en druk op de OK-toets. Kies Lengtegraad of Breedtegraad, druk op de OK-toets. Elke positie wordt nu met de cursortoetsen van de afstandsbediening vastgelegd en met OK bevestigd. Als u een positie wilt overslaan, drukt u op de OK-toets. Kies Coördinaten instellen, druk op de OK-toets. Voor het starten van de navigatie drukt u op de OK-toets, kiest u Terug, kiest u Begeleiding en drukt u opnieuw op de OK-toets. Viapunten (tussenstops) Wanneer u onderweg naar het ingevoerde bestemmingsadres nog meer plaatsen wilt bezoeken, kunt u deze als viapunten invoeren. Het navigatiesysteem plant een zodanige route dat de viapunten in de opgegeven volgorde worden bezocht voordat het bestemmingsadres wordt bereikt. Wanneer u een viapunt bent gepasseerd, wordt dit automatisch van de lijst met viapunten geschrapt. Er kunnen maximaal 25 viapunten worden opgeslagen. Kies in het menu Navigatie de optie Viapunten. Druk op de OK-toets. De viapunten kunt u net als de bestemmingsadressen invoeren (zie eerdere paragrafen). Via Terug komt u weer in het menu Navigatie. Bij een actief viapunt verwijst alle route-info, zoals bijv. afstand en reistijd, naar het desbetreffende viapunt. 34

Uw gebruiksaanwijzing. VDO DAYTON MS 5400

Uw gebruiksaanwijzing. VDO DAYTON MS 5400 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL DUTCH Van start gaan Als u de navigatiesoftware de eerste keer gebruikt, wordt een automatisch proces gestart voor het instellen van de basisinstellingen.

Nadere informatie

Waarschuwingen. Controleer dat uw positie stabiel is voordat u uw reis begint.

Waarschuwingen. Controleer dat uw positie stabiel is voordat u uw reis begint. De onderstaande symbolen worden in de handleiding en op het apparaat zelf gebruikt als waarschuwing. Hiermee wordt getoond hoe het product veilig en correct wordt gebruikt om persoonlijk letsel aan u en

Nadere informatie

NAVIGATIE. Quick Start Guide X-302MH. Nederlands. Rev 1.0

NAVIGATIE. Quick Start Guide X-302MH. Nederlands. Rev 1.0 NAVIGATIE Quick Start Guide X-302MH Nederlands Rev 1.0 Van start gaan Als u de navigatiesoftware de eerste keer gebruikt, wordt een automatisch proces gestart voor het instellen van de basisinstellingen.

Nadere informatie

1. Deze handleiding gebruiken

1. Deze handleiding gebruiken 1. Deze handleiding gebruiken Onderwerp Aan elk onderwerp zijn een nummer en titel toegewezen. Onderdeel Aan elk onderdeel is een titel toegewezen. Bedieningshandeling Aan elke bedieningshandeling is een

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. VDO DAYTON MS 5700 SD http://nl.yourpdfguides.com/dref/3700928

Uw gebruiksaanwijzing. VDO DAYTON MS 5700 SD http://nl.yourpdfguides.com/dref/3700928 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Algemene aanwijzingen

Algemene aanwijzingen Inhoud Inhoud 1 Algemene aanwijzingen................................... 2 Verklaring van de symbolen................................ 2 Voor uw veiligheid!.................................... 3 Over het

Nadere informatie

Gebruikershandleiding HERE Drive

Gebruikershandleiding HERE Drive Gebruikershandleiding HERE Drive Uitgave 1.0 NL HERE Drive HERE Drive brengt u naar de plaats van bestemming via routebeschrijvingen met spraakbegeleiding. U kunt: De weg vinden in uw eigen land of regio

Nadere informatie

InteGra Gebruikershandleiding 1

InteGra Gebruikershandleiding 1 InteGra Gebruikershandleiding 1 Algemeen Met dank voor de keuze van dit product aangeboden door SATEL. Hoge kwaliteit en vele functies met een simpele bediening zijn de voordelen van deze inbraak alarmcentrale.

Nadere informatie

1. Wanneer een correctie moet worden gemaakt

1. Wanneer een correctie moet worden gemaakt 1. Wanneer een correctie moet worden gemaakt In de volgende gevallen moet de huidige locatie worden gecorrigeerd: Na het verwisselen van een wiel (automatische correctie uitvoeren). (Afstandscorrectie).

Nadere informatie

Mobiel Internet Veiligheidspakket

Mobiel Internet Veiligheidspakket Mobiel Internet Veiligheidspakket Gebruikershandleiding Mobiel Internet Veiligheidspakket voor Windows Mobile smartphones Mobiel IVP Windows Mobile Versie 1.0, d.d. 20-07-2011 Inleiding... 3 1 Installatie...

Nadere informatie

Toyota Touch & Go/Plus Multimediasysteem Quick Guide

Toyota Touch & Go/Plus Multimediasysteem Quick Guide Toyota Touch & Go/Plus Multimediasysteem Quick Guide 1 Registreren 3 Koppelen telefoon 4 Muziek versturen met Bluetooth 5 Muziek afspelen 5 Bellen 6 Navigatie 7 POI's zoeken 8 USB navigatiebestemming 9

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R

H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R 2 0 1 6 0 8 2 4 INHOUDSOPGAVE 1. Software in 3 stappen geïnstalleerd...1 Stap 1: Downloaden van de software...1 Stap 2: Starten met de installatie...2

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de telefoon in gebruik neemt!

Gebruikershandleiding. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de telefoon in gebruik neemt! Gebruikershandleiding Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de telefoon in gebruik neemt! 1 Aansluiti ng voor oplader 2 Zaklamp 3 Scherm 4 M2-toets 5 M1-toets 6 Verzendtoets 7 Oortelefo on 10

Nadere informatie

BehervanhetnavigatiesystemviaBlue&Me

BehervanhetnavigatiesystemviaBlue&Me BehervanhetnavigatiesystemviaBlue&Me INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 INLEIDING...3 BEDIENINGEN OP HET STUURWIEL...4 BLUE&ME VERBINDING...6 NAVIGATIEMENU...7 AANKOMSTINFORMATIE...7 SIMULATIE...8 ONDERBREKEN

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Televisie menu. 4 Radio menu. 6 MiniGids. 8 TV Gids . Programma informatie oproepen. Kiezen en Kijken...

Inhoudsopgave: Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Televisie menu. 4 Radio menu. 6 MiniGids. 8 TV Gids . Programma informatie oproepen. Kiezen en Kijken... TV Menu Inhoudsopgave: Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Televisie menu. 4 Radio menu. 6 MiniGids. 8 TV Gids. 11 Programma informatie oproepen. 20 Kiezen en Kijken... 22 Bedienen van Kiezen en Kijken.. 24 Eredivisie

Nadere informatie

FIAT DUCATO 603.83.001 NL SMS-READER

FIAT DUCATO 603.83.001 NL SMS-READER FIAT DUCATO 603.83.001 NL SMS-READER ALGEMENE INFORMATIE Door spraakgestuurde technologie kunnen met de geïntegreerde Blue&Me SMS-reader automatisch, via het audiosysteem van uw auto, de berichten worden

Nadere informatie

HiPath 3000 HiPath Xpressions Compact Versie 2.0. Beknopte handleiding Xpressions aangepaste bedieningsinstructies

HiPath 3000 HiPath Xpressions Compact Versie 2.0. Beknopte handleiding Xpressions aangepaste bedieningsinstructies HiPath 3000 HiPath Xpressions Compact Versie 2.0 Beknopte handleiding Xpressions aangepaste bedieningsinstructies Dit apparaat is geproduceerd conform ons gecertificeerde systeem voor milieubeheer (ISO

Nadere informatie

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene installatiehandleiding Alarmlicht met sirene INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT MET SIRENE Gefeliciteerd met de aankoop van het Egardia alarmlicht met sirene. Website Egardia www.egardia.com Klantenservice

Nadere informatie

Aanvullende gebruiksaanwijzing. SMS op het vaste net tiptel 340 clip

Aanvullende gebruiksaanwijzing. SMS op het vaste net tiptel 340 clip Aanvullende gebruiksaanwijzing (NL) SMS op het vaste net tiptel 340 clip Inhoudsopgave Inhoudsopgave Pictogrammen in het display... 3 Overzicht van de mogelijke karakters... 4 Voorwoord... 5 Voorwaarden...

Nadere informatie

TEXECOM Vocale Telefoonkiezer Installatie- & programmatiehandleiding 20-04-2012

TEXECOM Vocale Telefoonkiezer Installatie- & programmatiehandleiding 20-04-2012 HI0990N02A Pag. 1/14 TEXECOM Vocale Telefoonkiezer Installatie- & programmatiehandleiding 20-04-2012 LIMOTEC Bosstraat 21 B- 8570 VICHTE Tel +32 (0) 56 650 660 www.limotec.be HI0990N02A Pag. 2/14 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Z-EMAP50 ESSENTIAL II NAVIGATION QUICK START GUIDE

Z-EMAP50 ESSENTIAL II NAVIGATION QUICK START GUIDE Z-EMAP50 ESSENTIAL II NAVIGATION QUICK START GUIDE NL Basisinstellingen 1. Selecteer uw gewenste taal en klik vervolgens op om uw selectie te bevestigen. U kunt dit later wijzigen in Regionale instellingen.

Nadere informatie

Traffic. Copyright 1996-2004 TomTom B.V., Nederland. TomTom is een handelsmerk van TomTom B.V. www.tomtom.com. Inleiding

Traffic. Copyright 1996-2004 TomTom B.V., Nederland. TomTom is een handelsmerk van TomTom B.V. www.tomtom.com. Inleiding Traffic Inhoud 1. Inleiding 2. Waarschuwingen 3. Aan de slag 4. Verkeersinformatie vernieuwen 5. Voordat u op weg gaat 5.1. Bekijk kaart 5.2 Toon verkeersinfo 6. Verkeer onderweg 6.1. Waar zijn de verkeersopstoppingen?

Nadere informatie

Verkorte Gebruiker Handleiding

Verkorte Gebruiker Handleiding Verkorte Gebruiker Handleiding Inhoud Algemeen... 3 Het keypad... 3 Functietoetsen... 4 Cijfertoetsen... 4 Navigatietoetsen... 4 LCD scherm... 4 Signalisatie LED s... 6 Noodtoetsen... 6 De verschillende

Nadere informatie

Afbeelding: V1.0. Klantenservice: 0165-751308 info@saveyourself.nl. 2. Uitleg van de toetsen Gebruik de afbeelding V1.

Afbeelding: V1.0. Klantenservice: 0165-751308 info@saveyourself.nl. 2. Uitleg van de toetsen Gebruik de afbeelding V1. Afbeelding: V1.0 2. Uitleg van de toetsen Gebruik de afbeelding V1.0 voor deze tabel De groene hoorn met OK erop Enter/beantwoorden Bellen In stand-by: Toegang naar bellijst In menu: enter knop De rode

Nadere informatie

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene installatiehandleiding Alarmlicht met sirene INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT MET SIRENE Gefeliciteerd met de aankoop van het WoonVeilig alarmlicht met sirene. Telefoonnummer WoonVeilig 0900-388 88 88

Nadere informatie

Het Keypad (met segmenten)

Het Keypad (met segmenten) Het Keypad (met segmenten) Het JABLOTRON 100 systeem kan worden gebruikt met verschillende type keypads waarmee het systeem kan worden bediend, en die informatie geven omtrent de status van het systeem

Nadere informatie

Gebruikers handleiding. JupiterPro. P2000 alarmontvanger

Gebruikers handleiding. JupiterPro. P2000 alarmontvanger Gebruikers handleiding JupiterPro P2000 alarmontvanger Inhoudsopgave: Functie toetsen. 3 Opties en functies. 4 Het scherm... 5 Ontvangen en lezen van de meldingen.. 6 Prioriteit per capcode selecteren

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Orange Hapi 50

Gebruikers handleiding Orange Hapi 50 Gebruikers handleiding Orange Hapi 50 Inhoudsopgave Eerste handelingen Eerste handelingen Hoe plaats ik de SIMkaart en de batterij in de telefoon? De mobiele telefoon opladen? Hoe begin ik het best? Mijn

Nadere informatie

zūmo 590 Snelstartgids

zūmo 590 Snelstartgids zūmo 590 Snelstartgids Maart 2014 190-01706-55_0A Gedrukt in Taiwan Aan de slag WAARSCHUWING Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere

Nadere informatie

SGH-A400 WAP browser Handleiding

SGH-A400 WAP browser Handleiding * Het is mogelijk dat de informatie in deze gebruiksaanwijzing op sommige plaatsen afwijkt van uw telefoon, omdat deze soms afhangt van de geïnstalleerde software of uw internet provider. Drukfouten voorbehouden.

Nadere informatie

De nieuwe Audi A3: start Audi connect.

De nieuwe Audi A3: start Audi connect. De nieuwe Audi A3: start Audi connect. Audi connect verbinden, gebruiken, activeren. Verbinden pagina 3 Gebruiken pagina 7 Activeren in de wagen pagina 8 Activeren via myaudi pagina 13 2 Meer informatie

Nadere informatie

Basisfuncties. Een oproep tot stand brengen. Oproepapparatuur. Oproepmethodes. tiptel IP 284

Basisfuncties. Een oproep tot stand brengen. Oproepapparatuur. Oproepmethodes. tiptel IP 284 Een oproep tot stand brengen Oproepapparatuur U kunt een telefoonoproep via de volgende apparatuur tot stand brengen: 1) Neem de hoorn, het symbool wordt in het inactieve scherm weergegeven. 2) Druk op

Nadere informatie

ENA 50-60 Bijlage. Installatie- en bedieningsinstructies. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60 Bijlage. Installatie- en bedieningsinstructies. Flamco www.flamcogroup.com ENA 50-60 Bijlage Installatie- en bedieningsinstructies Flamco www.flamcogroup.com Editie 2010 / NL Inhoud Pagina 1. Inbedrijfstelling 3 1.1. Inbedrijfstelling ENA 50/60 3 1.2. Parameters instellen voor

Nadere informatie

INLEIDING VOLG DEZE STAPPEN WANNEER U DE BLUE ALERT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT: Plaats de batterij. Laad de batterij op. Zet het toestel aan.

INLEIDING VOLG DEZE STAPPEN WANNEER U DE BLUE ALERT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT: Plaats de batterij. Laad de batterij op. Zet het toestel aan. IEIDING De mr Handsfree Blue Alert Gold is een uniek 2-in-1 toestel dat een handenvrije carkit combineert met een legaal GPS snelheid en camera waarschuwingssysteem. HANDSFREE CALLING VOLG DEZE STAPPEN

Nadere informatie

Beknopte gebruiksaanwijzing voor de belangrijkste functies van het Mobile Station

Beknopte gebruiksaanwijzing voor de belangrijkste functies van het Mobile Station Beknopte gebruiksaanwijzing voor de belangrijkste functies van het Mobile Station NL Het in gebruik nemen van het Mobile Station U dient de stappen in de aangegeven volgorde uit te voeren. Mobile Station

Nadere informatie

INSTELLINGS EN GEBRUIKERSHANDLEIDING SENIOREN GSM MET PANIEKKNOP EN LOKALISATIE

INSTELLINGS EN GEBRUIKERSHANDLEIDING SENIOREN GSM MET PANIEKKNOP EN LOKALISATIE INSTELLINGS EN GEBRUIKERSHANDLEIDING SENIOREN GSM MET PANIEKKNOP EN LOKALISATIE In deze handleiding beperken we ons tot de functionaliteiten zoals ze beschreven zijn op de website seniorenalarmen.be. Vooraleer

Nadere informatie

Positionering Nokia N76-1

Positionering Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries en N76 zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Inleiding. Veiligheidsvoorschriften. Waarschuwingen. Korte handleiding. Navigatiesysteem

INHOUDSOPGAVE. Inleiding. Veiligheidsvoorschriften. Waarschuwingen. Korte handleiding. Navigatiesysteem NL INHOUDSOPGAVE Inleiding Veiligheidsvoorschriften Waarschuwingen Korte handleiding Navigatiesysteem DUT_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 1 28/05/2014 16:46 DUT_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 2 28/05/2014

Nadere informatie

FAQ. Koppeling en verbinding

FAQ. Koppeling en verbinding FAQ Bluetooth Algemeen Bluetooth is een protocol voor radiocommunicatie met kort bereik, waarmee men gegevens en diensten kan uitwisselen tussen ten minste twee elektronische apparaten. Het geïntegreerde

Nadere informatie

Smartphones. Ingebruikname (nieuw en na reset) Versie 1.0 Uitjes.nl Aug, 2014. elibom games Smartphones, Page "1

Smartphones. Ingebruikname (nieuw en na reset) Versie 1.0 Uitjes.nl Aug, 2014. elibom games Smartphones, Page 1 Smartphones Ingebruikname (nieuw en na reset) Versie 1.0 Uitjes.nl Aug, 2014 elibom games Smartphones, Page "1 HUAWEI Y300 Ingebruikname na uitpakken: Achterkant afnemen De batterij plaatsen SD kaart wordt

Nadere informatie

Mobiel Internet Veiligheidspakket

Mobiel Internet Veiligheidspakket Mobiel Internet Veiligheidspakket Gebruikershandleiding Mobiel Internet Veiligheidspakket voor Android smartphones en tablets Mobiel IVP Android Versie 1.0, d.d. 20-07-2011 1 Inleiding... 3 2 Installatie...

Nadere informatie

Duifmelden. nl Gebruikershandleiding Automatische Aanmeld Module met de kloksystemen - Tauris - Unikon - Mega - Bricon - Benzing M1

Duifmelden. nl Gebruikershandleiding Automatische Aanmeld Module met de kloksystemen - Tauris - Unikon - Mega - Bricon - Benzing M1 Duifmelden.nl Pigeonscloud.com Gebruikershandleiding Automatische Aanmeld Module met de kloksystemen - Tauris - Unikon - Mega - Bricon - Benzing M1 Gebruikers handleiding Automatic Arrival Module for Pigeon

Nadere informatie

GO x40, GO x30, GO x20, GO x10, GO,XXL IQ Routes, XL IQ Routes, XL,ONE, ONE 2nd edition, Urban Rider, Rider Pro

GO x40, GO x30, GO x20, GO x10, GO,XXL IQ Routes, XL IQ Routes, XL,ONE, ONE 2nd edition, Urban Rider, Rider Pro Ritten rijden met de TomTom 1. Is uw TomTom geschikt om ritten te rijden? Met ritten bedoelen we routes, langs meerdere zogenaamde routepunten, uitgezet door iemand en opgeslagen als een geschikt digitaal

Nadere informatie

SmartHome Huiscentrale

SmartHome Huiscentrale installatiehandleiding SmartHome Huiscentrale Vervanging voor WoonVeilig Huiscentrale (model WV-1716) INSTALLATIEHANDLEIDING SMARTHOME HUISCENTRALE Website WoonVeilig www.woonveilig.nl Klantenservice Meer

Nadere informatie

O-synce NAVI2move. Gebruikershandleiding NEDERLANDS

O-synce NAVI2move. Gebruikershandleiding NEDERLANDS O-synce NAVI2move Gebruikershandleiding NEDERLANDS Versie Juni 2011 1 OM TE BEGINNEN... 4 1.1 Download en installeer het NaviControlCenter...4 1.2 Opladen...4 1.3 Het aan- en uitzetten van de NAVI2move...4

Nadere informatie

Introductie. Werking van RallySafe Unit. 1 De unit aanzetten

Introductie. Werking van RallySafe Unit. 1 De unit aanzetten Werking van RallySafe Unit Introductie Rallysafe units zijn ontworpen om de veiligheid van deelnemers te vergroten door middel van 'live' de status waarin de auto's zich bevinden - en veiligheid meldingen

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS

GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS RC UNIVERS34 8-in-1 LCD afstandsbediening GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS www.hqproducts.com 2 De RC UNIVERS34 universele afstandsbediening bedient vrijwel alle merken TV s (TV), DVD spelers en DVR spelers

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing... 2-14. Legenda... 15 Notities... 16. Notities Inhoud... 1

Gebruiksaanwijzing... 2-14. Legenda... 15 Notities... 16. Notities Inhoud... 1 Notities Inhoud... 1 Gebruiksaanwijzing... 2-14 Algemene aanwijzingen... 2 VoiceDial afstandsbediening... 3 PIN-code invoeren... 4 Tot stand brengen van een oproep via telefoonnummer... 5 Tot stand brengen

Nadere informatie

Inleiding. Inhoudsopgave. Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe comfort-bedieningselement!

Inleiding. Inhoudsopgave. Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe comfort-bedieningselement! Inleiding Inhoudsopgave Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe comfort-bedieningselement! Deze handleiding geldt voor voertuigen met een voorbereiding mobiele telefoon ET5 (geen netwerk) in combinatie

Nadere informatie

Handmatige Instellingen Exchange Online. Nokia E51 Symbian S60 Smartphone

Handmatige Instellingen Exchange Online. Nokia E51 Symbian S60 Smartphone Handmatige Instellingen Exchange Online Nokia E51 Symbian S60 Smartphone Inhoudsopgave 1 Handmatige Instellingen Exchange Online voor Nokia E51 Smartphone...3 1.1 Inleiding...3 1.2 Mail for Exchange van

Nadere informatie

Programmeerhandleiding Skyline Digital BUS2/VDS (Ref. nr. adresboek:7449, Ref nr. codemodule:7447)

Programmeerhandleiding Skyline Digital BUS2/VDS (Ref. nr. adresboek:7449, Ref nr. codemodule:7447) Algemeen Op het deurstation zelf kunnen de diverse instellingen, parameters en namen ingegeven worden. Hiervoor is dit document te gebruiken. Via een PC met software kan de namenlijst ook in- of uitgelezen

Nadere informatie

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

installatiehandleiding Alarmlicht

installatiehandleiding Alarmlicht installatiehandleiding Alarmlicht INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT Gefeliciteerd met de aankoop van het WoonVeilig alarmlicht. Telefoonnummer WoonVeilig 0900-388 88 88 E-mail WoonVeilig klantenservice@woonveilig.nl

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G E L V 1 5

H A N D L E I D I N G E L V 1 5 H A N D L E I D I N G E L L @ V 1 5 INHOUD Revision Data... 2 Introductie... 3 Ell@ Layout... 4 Aanzetten Ell@... 5 Unlocken van Ell@... 5 Hoofdmenu... 5 Raadplegen planning... 6 Invoeren prestatie...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Quick Smart Dimona NEW

Gebruikershandleiding. Quick Smart Dimona NEW Gebruikershandleiding Quick Smart Dimona NEW 1 Inhoudstafel Enkele basisprincipes 3 De parameters van de toepassing configureren 4 De werkgevers beheren 5 De werknemers beheren 6 Werknemers importeren

Nadere informatie

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox Berichtenbox Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox Inhoud 1. Inleiding 3 2. Inloggen op de berichtenbox 4 3. Lay-out van de berichtenbox 6 3.1 Linker menu

Nadere informatie

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox Berichtenbox Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox Inhoud 1. Inleiding 3 2. Inloggen op de berichtenbox 4 3. Lay-out van de berichtenbox 6 3.1 Linker menu

Nadere informatie

SmartHome Huiscentrale

SmartHome Huiscentrale installatiehandleiding SmartHome Huiscentrale Vervanging voor Egardia Huiscentrale (model GATE-01) INSTALLATIEHANDLEIDING SMARTHOME HUISCENTRALE Website Egardia www.egardia.com Klantenservice Meer informatie

Nadere informatie

De Konftel 250 Korte handleiding

De Konftel 250 Korte handleiding Conference phones for every situation De Konftel 250 Korte handleiding NEDERLANDS Beschrijving De Konftel 250 is een conferentietelefoon die kan worden aangesloten op analoge telefoonaansluitingen. Zie

Nadere informatie

Hanwell temperatuur / vocht logger handleiding

Hanwell temperatuur / vocht logger handleiding Hanwell temperatuur / vocht logger handleiding De Hanwell temperatuur / vochtigheid datalogger Hanwell Hanlog32USB software (W200) USB set up communicatie kabel Y055 Verschillende mogelijkheden: -starten

Nadere informatie

Gebruikershandleiding HERE Maps

Gebruikershandleiding HERE Maps Gebruikershandleiding HERE Maps Uitgave 1.0 NL HERE Maps HERE Maps toont u wat zich in de buurt bevindt en leidt u naar de plaats van bestemming. U kunt: Plaatsen, straten en diensten zoeken De weg vinden

Nadere informatie

Ashampoo Rescue Disc

Ashampoo Rescue Disc 1 Ashampoo Rescue Disc Met de software kunt u een Rescue (Herstel) CD, DVD of USB-stick maken. Het rescue systeem (redding systeem) is voor twee typen situaties bedoeld: 1. Om een back-up naar uw primaire

Nadere informatie

27/03/2014. GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

27/03/2014. GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 27/03/2014 GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 1. Aansluitschema s 2. Specificaties Voedingsspanning -24 Vac-dc Stroomverbruik Maximum 250 ma, nominaal 55 ma GSM frequentie GSM 850/900/1800/1900

Nadere informatie

Getting Started. Siemens M55 * PrePay. i-mode browser compatible AD-0571/07-03

Getting Started. Siemens M55 * PrePay. i-mode browser compatible AD-0571/07-03 Getting Started Siemens M55 * i-mode browser compatible PrePay * De browser van dit toestel ondersteunt i-mode; sommige i-mode diensten worden mogelijk niet ondersteund. AD-0571/07-03 Inhoudsopgave pagina

Nadere informatie

Mobiel Internet Veiligheidspakket

Mobiel Internet Veiligheidspakket Mobiel Internet Veiligheidspakket Gebruikershandleiding Mobiel Internet Veiligheidspakket voor BlackBerry Mobiel IVP BlackBerry Versie 1.0, d.d. 15-06-2012 1 Inleiding... 3 2 Installatie... 4 2.1 Installeren...

Nadere informatie

Stel de Trevler module niet bloot aan water of andere vloeibare substanties om gevaar voor u en schade aan het apparaat te voorkomen.

Stel de Trevler module niet bloot aan water of andere vloeibare substanties om gevaar voor u en schade aan het apparaat te voorkomen. Handleiding WAARSCHUWING Stel de Trevler module niet bloot aan water of andere vloeibare substanties om gevaar voor u en schade aan het apparaat te voorkomen. Open de behuizing van uw Trevler nooit, om

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Afstandsbediening BRC315D7

GEBRUIKSAANWIJZING. Afstandsbediening BRC315D7 GEBRUIKSAANWIJZING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 ONZE WELGEMEENDE DANK VOOR UW AANKOOP VAN DEZE AFSTANDS- BEDIENING. LEES DE HANDLEIDING AANDACHTIG ALVORENS

Nadere informatie

Start de applicatie op om naar het inlogscherm te gaan. Onthoudt mijn gegevens

Start de applicatie op om naar het inlogscherm te gaan. Onthoudt mijn gegevens iphone app - Users Users - iphone App Deze Paxton applicatie is gratis verkrijgbaar in de App Store. Deze applicatie is ontwikkeld om gebruikt te worden op elk ios apparaat versie 5.1 of hoger en is uitgevoerd

Nadere informatie

Timersymbool Wordt tijdens aftellen weergegeven. Batterijsymbool Geeft energieniveau batterij aan. symbool Geeft aan dat knoppengeluid AAN staat.

Timersymbool Wordt tijdens aftellen weergegeven. Batterijsymbool Geeft energieniveau batterij aan. symbool Geeft aan dat knoppengeluid AAN staat. KNOPPEN SYMBOLEN & BESCHRIJVINGEN MODUS AUTOMatisch ACHTERGRONDLICHT Alarmtest AR01 : WJ10 AR02 : WJ11 AR03 : WJ12 AR04 : WJ13 GARANTIEBEWIJS MODUS/INSTELLING LICHT Tijdzonesymbool Geeft in TIJDmodus tijdzone

Nadere informatie

GPS-COMMUNICATIE HUSQVARNA AUTOMOWER

GPS-COMMUNICATIE HUSQVARNA AUTOMOWER GPS-COMMUNICATIE HUSQVARNA AUTOMOWER NL INLEIDING De Automower GPS-communicatie-eenheid heeft twee belangrijke functies: Sms-functie en GPS-antidiefstalbeveiliging. De sms-functie stelt u in staat om via

Nadere informatie

COPYRIGHT GARANTIEBEPERKINGEN

COPYRIGHT GARANTIEBEPERKINGEN COPYRIGHT SLC BV 1996. All rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, overgebracht, opgeslagen in een opslagsysteem of doorgegeven in welke vorm of op welke manier ook - elektronisch,

Nadere informatie

Beknopte handleiding NF3000 INHOUDSOPGAVE

Beknopte handleiding NF3000 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE BEDIENING CENTRALE EN WEERGAVE... 2 Hoofdcentrale... 2 Primaire indicators... 2 Druktoetsen... 2 Toetsenbord... 3 Omschrijving LEDs... 4 BEDIENINGSACTIES OP DE CENTRALE... 5 Uitgangen Buiten-

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Jablotron 100 serie

Gebruikers handleiding Jablotron 100 serie Gebruikers handleiding Jablotron 100 serie 1.1 Bediening en informatie van uw beveiligingssysteem Het JABLOTRON 100 systeem kan worden bedient met verschillende soorten bediendelen, die tevens informatie

Nadere informatie

Installatie op CI+ gecertificeerde toestellen 2011

Installatie op CI+ gecertificeerde toestellen 2011 Installatie op CI+ gecertificeerde toestellen 2011 Onderwerp Pagina Belangrijke punten 2 3 Installatie ZIGGO Digitale TV op SAMSUNG CI+ TV 4 9 Frequenties en netwerknummers Ziggo 10-12 Problemen oplossen

Nadere informatie

LCD scherm va LCD scherm

LCD scherm va LCD scherm scherm 1. Gebruik scherm Met het in Uw scooter ingebouwde scherm kunt U alle rij-, stuuracties, remmen en bedienen van het voertuig bepalen. De elektrische installatie van de scooter en de elektronica

Nadere informatie

KPN Op Weg Startershandleiding

KPN Op Weg Startershandleiding KPN Op Weg Startershandleiding kpn.com/opweg 2008 KPN B.V. Alle rechten worden voorbehouden. Wisepilot is een handelsmerk van Appello Systems AB. De producten zijn eigendom van Appello Systems AB en zijn

Nadere informatie

Lagarde BV - Voorthuizerstraat 69c - 3881 SC Putten - Tel : 0341-375757 www.lagarde.nl - info@lagarde.nl

Lagarde BV - Voorthuizerstraat 69c - 3881 SC Putten - Tel : 0341-375757 www.lagarde.nl - info@lagarde.nl Lagarde BV - Voorthuizerstraat 69c - 3881 SC Putten - Tel : 0341-375757 www.lagarde.nl - info@lagarde.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Het Bedieningspaneel 3 PIN-code voor toegang tot het systeem 4 Het

Nadere informatie

PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION QUICK START GUIDE

PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION QUICK START GUIDE PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION QUICK START GUIDE NL Basisinstellingen 1. Selecteer uw gewenste taal en tik vervolgens op om uw selectie te bevestigen.u kunt dit later wijzigen in Regionale instellingen. 2.

Nadere informatie

Voornaamste functies 1 BACK ( ) Toebehoren

Voornaamste functies 1 BACK ( ) Toebehoren 210 Aan de slag m Rider 210 De Rider 210 is voorzien van een barometer die de hoogte in real time weergeeft. Dit apparaat heeft drie toetsen die voor meerdere functies worden gebruikt. Voornaamste functies

Nadere informatie

Documentatie. Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications

Documentatie. Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications Documentatie HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 60/80 OpenStage 60/80 T Beknopte handleiding Communication for the open minded Siemens Enterprise

Nadere informatie

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Taxis Pitane Link (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Inhoud Wat is Taxis Pitane Link?... 4 Inloggen in Taxis Pitane Link... 5 Wachtwoord vergeten... 6 Startscherm of hoofdmenu... 7 Helpvensters

Nadere informatie

gebruikershandleiding Elektronisch slot met noodsleutel think safe

gebruikershandleiding Elektronisch slot met noodsleutel think safe gebruikershandleiding Elektronisch slot met noodsleutel think safe 2 Gebruikershandleiding elektronisch slot met noodsleutel think safe Belangrijke aandachtspunten Lees de handleiding voordat u het elektronische

Nadere informatie

De Roger Pen in een pennenstreek

De Roger Pen in een pennenstreek De Roger Pen in een pennenstreek Proficiat met uw keuze voor de Roger Pen! U heeft gekozen voor de Roger Pen, het Zwitserse kwaliteitsproduct dat met de grootste zorg is ontwikkeld om de slechthorende

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SRP3011. Vragen? Vraag het Philips

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SRP3011. Vragen? Vraag het Philips Altijd tot uw dienst Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/support Vragen? Vraag het Philips SRP3011 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Uw universele afstandsbediening

Nadere informatie

11A Edge 605/705. Het hoofdmenu bereik je door de menu-knop in te drukken. Je gaat nu eerst het toestel instellen.

11A Edge 605/705. Het hoofdmenu bereik je door de menu-knop in te drukken. Je gaat nu eerst het toestel instellen. 11A Edge 605/705 Voor de Edge 605/705 gebruikers hebben we een korte handleiding samengesteld. Indien er in het boek al uitleg is gegeven over onderwerpen, wordt daarnaar verwezen. Ook adviseren we je

Nadere informatie

GPS Instructie MC de Kraats. Mapsource gebruik

GPS Instructie MC de Kraats. Mapsource gebruik GPS Instructie MC de Kraats Mapsource gebruik Mapsource en City Navigator Doel programma: Maken van routes op je computer Bestaat uit: Programma waar je in werkt: Mapsource Kaartmateriaal wat je gebruikt:

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia Maps

Gebruikershandleiding Nokia Maps Gebruikershandleiding Nokia Maps Uitgave 1.0 NL Nokia Maps Nokia Maps toont u wat zich in de buurt bevindt en leidt u naar de plaats van bestemming. U kunt: Plaatsen, straten en diensten zoeken De weg

Nadere informatie

GPS repeater. Inleiding

GPS repeater. Inleiding NASA GPS repeater Inleiding De Clipper GPS repeater wordt geleverd met 10 meter kabel, een 9 pins RS 232 connector en een 12 Volt voedingkabel. Het apparaat neemt gegevens over zoals verzonden door een

Nadere informatie

OVERZICHT APPARAAT. Knop Type patiënt. Pacemaker. Sync. Knop Rapporten Knop Afdrukken. Navigatieknoppen. Therapiepoort. ECG-poort.

OVERZICHT APPARAAT. Knop Type patiënt. Pacemaker. Sync. Knop Rapporten Knop Afdrukken. Navigatieknoppen. Therapiepoort. ECG-poort. SCHERM DEFIBRILLATOR OVERZICHT APPARAAT Knop Type patiënt Indicator Klaar voor gebruik USB-poort Therapieknop Overzicht apparaat AED Off Uit Monitor Display Kies energie Laden-knop Pacemaker Knop Lead

Nadere informatie

GO x40, GO x30, GO x20, GO x10, GO,XXL IQ Routes, XL IQ Routes, XL,ONE, ONE 2nd edition, Urban Rider, Rider Pro

GO x40, GO x30, GO x20, GO x10, GO,XXL IQ Routes, XL IQ Routes, XL,ONE, ONE 2nd edition, Urban Rider, Rider Pro Ritten rijden met de TomTom Is uw TomTom geschikt om ritten te rijden? Met ritten bedoelen we routes, langs meerdere zogenaamde routepunten, uitgezet door iemand en opgeslagen als een geschikt digitaal

Nadere informatie

Display keypad. Gebruikshandleiding 11/09-01 PC

Display keypad. Gebruikshandleiding 11/09-01 PC Display keypad Gebruikshandleiding 675 07 11/09-01 PC Inhoud 1. Inleiding 5 De Invoerder met toetsenbord met display 6 Het toetsenbord 7 De navigatietoetsen 7 De display 7 Hoofdscherm 7 Bij een alarmmelding

Nadere informatie

INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR

INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR CITROËN INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR LEXIA PROXIA CD 35 AFTER SALES SERVICE CITROËN DISTRIBUTEUR NIEUWE AUTO'S - Afleveringstechnicus - Coördinator terugroepacties CITROËN ERKEND REPARATEURS - Servicemanager

Nadere informatie

Handleiding. helloo watch. Handleiding 1

Handleiding. helloo watch. Handleiding 1 Handleiding helloo watch Handleiding 1 Allereerst dank voor de aanschaf en interesse in helloo. De leukste Gadget voor je kind. Wat heb je nodig? Een helloo horloge Een simkaart Een smartphone De helloo

Nadere informatie

VibraLITE 3. Digitale aanduiding ( naar keuze 12 of 24 uren). De 2de aanduiding kan gebruikt worden voor reizen in verschillende tijdzones.

VibraLITE 3. Digitale aanduiding ( naar keuze 12 of 24 uren). De 2de aanduiding kan gebruikt worden voor reizen in verschillende tijdzones. VibraLITE 3 Horlogefuncties Dubbele uuraanduiding. Digitale aanduiding ( naar keuze 12 of 24 uren). De 2de aanduiding kan gebruikt worden voor reizen in verschillende tijdzones. 2 Alarmfuncties Wekker

Nadere informatie

Rider 60. Stop ( /BACK/ / ) LAP PAGE

Rider 60. Stop ( /BACK/ / ) LAP PAGE Aan de slag NL Rider De Rider beschikt over een aanraakscherm. U kunt op het scherm klikken of de hardwareknop gebruiken om het apparaat te bedienen. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Aan-uit/Terug/Pauze/ Stop (

Nadere informatie

Auteur: Niels Bons. Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie. 2014, Provincie Fryslân. Uitgegeven in eigen beheer

Auteur: Niels Bons. Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie. 2014, Provincie Fryslân. Uitgegeven in eigen beheer Auteur: Niels Bons Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie 2014, Provincie Fryslân Uitgegeven in eigen beheer (mail@infofryslan.nl) Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

nüvi verkorte handleiding

nüvi verkorte handleiding nüvi 510 verkorte handleiding Belangrijke informatie Lees de gids Belangrijke veiligheidsen productinformatie in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie. Waarschuwing:

Nadere informatie

Beste MotoFunTours relatie,

Beste MotoFunTours relatie, Beste MotoFunTours relatie, De door u ontvangen motorroutes zijn opgezet en gecontroleerd door MotoFunTours aan de hand van de meest recente versie van Garmin GPS kaartmateriaal. Desondanks kunnen er verschillen

Nadere informatie

De mijn Volkswagen app koppelen aan uw Volkswagen.

De mijn Volkswagen app koppelen aan uw Volkswagen. De mijn Volkswagen app koppelen aan uw Volkswagen. Voordat u gebruik kunt maken van de Mijn Volkswagen app koppelt u eerst de app aan uw Volkswagen. Volg de hierna beschreven stappen. Stap 1 - Login scherm.

Nadere informatie