Opmerking 2: De naam van een stof of voorwerp in hoofdletters geeft een juiste vervoersnaam aan (zie 3.1.2).

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opmerking 2: De naam van een stof of voorwerp in hoofdletters geeft een juiste vervoersnaam aan (zie 3.1.2)."

Transcriptie

1 3.2.2 Tabel B: Lijst van gevaarlijke goederen in alfabetische volgorde De volgende tabel B is een alfabetische lijst van de stoffen en voorwerpen, die in numerieke volgorde zijn genoemd in tabel A van Deze tabel is geen integrerend onderdeel van het ADN. Deze lijst is met de nodige zorg samengesteld door het Secretariaat van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties, met het doel om het raadplegen van de bijlagen A en B te vergemakkelijken, maar op deze lijst kan niet worden vertrouwd als een vervanging voor de zorgvuldige bestudering en naleving van de werkelijke bepalingen van die Bijlagen die in geval van tegenstrijdigheden doorslaggevend zijn. Opmerking 1: Bij het vaststellen van de alfabetische volgorde is de volgende informatie niet in aanmerking genomen, zelfs indien deze deel uitmaakt van de juiste vervoersnaam: cijfers, Griekse letters, de afkortingen "sec" en "tert" en de letters "N" (stikstof), "n" (Normaal), "o" (ortho), "m" (meta), "p" (para) en "N.E.G." (niet elders genoemd). Opmerking 2: De naam van een stof of voorwerp in hoofdletters geeft een juiste vervoersnaam aan (zie 3.1.2). Opmerking 3: De naam van een stof of voorwerp in hoofdletters, gevolgd door het woord "zie", geeft een alternatieve juiste vervoersnaam of een gedeelte van een juiste vervoersnaam (behalve bij PCB's) aan (zie ). Opmerking 4: Een positie in kleine letters, gevolgd door het woord "zie", geeft aan dat de positie geen juiste vervoersnaam maar een synoniem is. Opmerking 5: Indien een positie gedeeltelijk in hoofdletters en gedeeltelijk in kleine letters is aangegeven, dan wordt het laatstgenoemde gedeelte niet beschouwd als deel van de juiste vervoersnaam (zie ). Opmerking 6: Een juiste vervoersnaam mag in enkelvoud of meervoud worden gebruikt, afhankelijk van het geval, voor doeleinden van documentatie en kenmerking van verpakkingen (zie ). Opmerking 7: Zie voor de exacte vaststelling van een juiste vervoersnaam

2 1,1,1,2-TETRAFLUORETHAAN ,1,1-TRICHLOORETHAAN ,1,1-TRIFLUORETHAAN ,1,2,2-TETRACHLOORETHAAN ,1-DICHLOOR-1-NITROETHAAN ,1-DICHLOORETHAAN ,1-DICHLOORETHYLEEN, GESTABILISEERD: zie ,1-Diethoxyethaan: zie ,1-DIFLUORETHAAN ,1-DIFLUORETHEEN: zie ,1-DIFLUORETHYLEEN ,1-DIMETHOXYETHAAN ,2,3,6-TETRAHYDROBENZALDEHYDE ,2,3,6-TETRAHYDROPYRIDINE ,2-BIS-(DIMETHYLAMINO)-ETHAAN ,2-BUTYLEENOXIDE, GESTABILISEERD ,2-DIBROOMBUTANON ,2-Dibroomethaan: zie ,2-DICHLOOR-1,1,2,2-TETRAFLUORETHAAN ,2-Dichloorethaan: zie ,2-DICHLOORETHYLEEN ,2-DICHLOORPROPAAN ,2-Diethoxyethaan: zie ,2-DIMETHOXYETHAAN ,2-EPOXY-3-ETHOXYPROPAAN ,2-PROPYLEENDIAMINE ,3,5-TRIMETHYLBENZEEN ,3-DICHLOORACETON ,3-DICHLOORPROPANOL ,3-DIMETHYLBUTYLAMINE ,5,9-CYCLODODECATRIEEN BROOM-3-CHLOORPROPAAN BROOM-3-METHYLBUTAAN BROOMBUTAAN

3 1-BUTEEN CHLOOR-1,1-DIFLUORETHAAN CHLOOR-1,2,2,2-TETRAFLUORETHAAN CHLOOR-2,2,2-TRIFLUORETHAAN CHLOORPROPAAN CHLOORPROPANOL ETHYLPIPERIDINE H-TETRAZOL HYDROXYBENZOTRIAZOL, WATERVRIJ, droog of bevochtigd met minder dan 20 massa- % water HYDROXYBENZOTRIAZOL-MONOHYDRAAT METHOXY-2-PROPANOL METHYLPIPERIDINE PENTOL (2-AMINOETHOXY)ETHANOL ,2'-DICHLOORDIETHYLETHER ,2-DIMETHYLPROPAAN ,3-DIHYDROPYRAN ,3-DIMETHYLBUTAAN ,4-PENTAANDION ,4-TOLUEENDIAMINE, OPLOSSING ,4-TOLUEENDIAMINE, VAST AMINO-4,6-DINITROFENOL, BEVOCHTIGD met ten minste 20 massa-% water AMINO-4-CHLOORFENOL AMINO-5-DIETHYLAMINOPENTAAN BROOM-2-NITROPROPAAN-1,3-DIOL BROOMBUTAAN BROOMETHYLETHYLETHER BROOMPENTAAN CHLOORETHANAL Chloorethanol: zie CHLOORPROPAAN CHLOORPROPEEN CHLOORPYRIDINE

4 2-DIETHYLAMINOETHANOL DIMETHYLAMINOACETONITRIL DIMETHYLAMINOETHANOL DIMETHYLAMINOETHYLACRYLAAT DIMETHYLAMINOETHYLMETHACRYLAAT Ethoxyethanol: zie Ethoxyethylacetaat: zie ETHYLANILINE ETHYLBUTANOL ETHYLBUTYLACETAAT ETHYLBUTYRALDEHYDE Ethylhexaldehyde: zie ETHYLHEXYLAMINE ETHYLHEXYLCHLOORFORMIAAT JOODBUTAAN Methoxyethanol: zie METHYL-1-BUTEEN METHYL-2-BUTEEN METHYL-2-HEPTAANTHIOL METHYL-5-ETHYLPYRIDINE METHYLBUTANAL METHYLFURAN METHYLPENTANOL TRIFLUORMETHYLANILINE ,3-DIETHOXYPROPEEN ,3'-IMINOBISPROPYLAMINE BROOMPROPYN CHLOOR-4-METHYLFENYL- ISOCYANAAT, VLOEIBAAR CHLOOR-4-METHYLFENYLISOCYANAAT, VAST CHLOORPROPANOL DIETHYLAMINOPROPYLAMINE Ethylhexaldehyde: zie HYDROXYBUTYRALDEHYDE: zie

5 3-Isocyanatomethyl- 3,5,5-trimethylcyclohexylisocyanaat: zie METHYL-1-BUTEEN METHYLBUTAAN-2-ON METHYLMERCAPTO-PROPIONALDEHYDE: zie Methylpenteen-2-yn-4-ol-1: zie NITRO-4-CHLOORBENZOTRIFLUORIDE TRIFLUORMETHYLANILINE ,4'-DIAMINODIFENYLMETHAAN CHLOOR-o-TOLUIDINE-HYDROCHLORIDE, OPLOSSING CHLOOR-o-TOLUIDINE-HYDROCHLORIDE, VAST METHOXY-4-METHYLPENTAAN-2-ON METHYLMORFOLINE NITROFENYLHYDRAZINE, met ten minste 30 massa-% water THIAPENTANAL MERCAPTOTETRAZOL-1-AZIJNZUUR METHYLHEXAAN-2-ON NITROBENZOTRIAZOL tert-BUTYL-2,4,6-TRINITRO- m-xyleen FOSFABICYCLONONANEN Aanspaninrichtingen voor veiligheidsgordels: zie Aanspaninrichtingen voor veiligheidsgordels: zie AANSTEKERS met brandbaar gas AANVULLINGSSPRINGLADINGEN AARDGAS, SAMENGEPERST met hoog methaangehalte AARDGAS, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR, met hoog methaangehalte Aardolie, ruwe: zie AARDOLIEDESTILLATEN, N.E.G AARDOLIEPRODUCTEN, N.E.G ACCUMULATOREN, DROOG, MET VAST KALIUMHYDROXIDE, electrische stroombron ACCUMULATOREN, NAT, GEVULD MET ALKALISCHE ELEKTROLYT, electrische stroombron ACCUMULATOREN, NAT, GEVULD MET ZURE ELEKTROLYT, electrische stroombron ACCUMULATOREN, NAT, VAN HET GESLOTEN TYPE, electrische stroombron ACCUMULATORVLOEISTOF, ALKALISCH

6 ACCUMULATORVLOEISTOF, ZUUR ACEETALDEHYDE ACEETALDEHYDEAMMONIAK ACETAL ACETALDOXIME ACETON ACETONCYAANHYDRINE, GESTABILISEERD ACETONITRIL ACETONOLIËN Acetylaceton: zie ACETYLBROMIDE ACETYLCHLORIDE ACETYLEEN, OPGELOST ACETYLEEN, OPLOSMIDDELVRIJ Acetyleentetrabromide: zie Acetyleentetrachloride: zie ACETYLJODIDE ACETYLMETHYLCARBINOL ACRIDINE ACROLEINE DIMEER, GESTABILISEERD ACROLEINE, GESTABILISEERD ACRYLAMIDE, OPLOSSING ACRYLAMIDE, VAST ACRYLNITRIL, GESTABILISEERD ACRYLZUUR, GESTABILISEERD Actinoliet: zie ADIPONITRIL AËROSOLEN AFGEDANKTE VERPAKKINGEN, LEEG, ONGEREINIGD AFVAL VAN FERROMETALEN in voor zelfverhitting vatbare vorm Afvalstoffen, die brandbare vloeistoffen met een vlampunt van ten hoogste 60 C bevatten: zie AFVALZWAVELZUUR Airbagmodules: zie

7 Airbagmodules: zie ALCOHOLATEN VAN AARDALKALIMETALEN, N.E.G ALCOHOLATEN VAN ALKALIMETALEN, VOOR ZELFVERHITTING VATBAAR, BIJTEND, N.E.G ALCOHOLATEN, OPLOSSING in alcohol, N.E.G ALCOHOLEN, BRANDBAAR, GIFTIG, N.E.G ALCOHOLEN, N.E.G ALCOHOLISCHE DRANKEN met meer dan 24 vol.-% en ten hoogste 70 vol.-% alcohol ALCOHOLISCHE DRANKEN met meer dan 70 vol.-% alcohol ALDEHYDEN, BRANDBAAR, GIFTIG, N.E.G ALDEHYDEN, N.E.G ALDOL alfa-chloorpropionzuur alfa-dichloorhydrine: zie alfa-methylbenzylalcohol, VAST alfa-methylbenzylalcohol, VLOEIBAAR alfa-methylvaleraldehyde alfa-naftylamine alfa-pineen ALKALIMETAALAMIDEN ALKALOÏDEN, VAST, N.E.G ALKALOÏDEN, VLOEIBAAR, N.E.G ALKALOÏDEZOUTEN, VAST, N.E.G ALKALOÏDEZOUTEN, VLOEIBAAR, N.E.G ALKYLFENOLEN, VAST, N.E.G. (met inbegrip van de homologe reeks C2-C12) ALKYLFENOLEN, VLOEIBAAR, N.E.G. (met inbegrip van de homologe reeks C2-C12) ALKYLSULFONZUREN, VAST, met meer dan 5% vrij zwavelzuur ALKYLSULFONZUREN, VAST, met ten hoogste 5% vrij zwavelzuur ALKYLSULFONZUREN, VLOEIBAAR, met meer dan 5% vrij zwavelzuur ALKYLSULFONZUREN, VLOEIBAAR, met ten hoogste 5% vrij zwavelzuur ALKYLZWAVELZUREN ALLYLACETAAT ALLYLALCOHOL ALLYLAMINE

8 ALLYLBROMIDE ALLYLCHLOORFORMIAAT ALLYLCHLORIDE ALLYLETHYLETHER ALLYLFORMIAAT ALLYLGLYCIDYLETHER ALLYLISOTHIOCYANAAT, GESTABILISEERD ALLYLJODIDE ALLYLTRICHLOORSILAAN, GESTABILISEERD ALUMINIUMBOORHYDRIDE ALUMINIUMBOORHYDRIDE IN APPARATEN ALUMINIUMBROMIDE, OPLOSSING ALUMINIUMBROMIDE, WATERVRIJ ALUMINIUMCARBIDE ALUMINIUMCHLORIDE, OPLOSSING ALUMINIUMCHLORIDE, WATERVRIJ ALUMINIUMFERROSILICIUMPOEDER ALUMINIUMFOSFIDE ALUMINIUMFOSFIDE, PESTICIDE ALUMINIUMHYDRIDE ALUMINIUMNITRAAT ALUMINIUMPOEDER, GECOAT ALUMINIUMPOEDER, NIET GECOAT ALUMINIUMRESINAAT ALUMINIUMSILICIUMPOEDER, NIET GECOAT AMALGAAM VAN AARDALKALIMETALEN, VAST AMALGAAM VAN AARDALKALIMETALEN, VLOEIBAAR AMALGAAM VAN ALKALIMETALEN, VAST AMALGAAM VAN ALKALIMETALEN, VLOEIBAAR Amfibool asbest, zie AMINEN, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G AMINEN, VAST, BIJTEND, N.E.G AMINEN, VLOEIBAAR, BIJTEND, BRANDBAAR, N.E.G AMINEN, VLOEIBAAR, BIJTEND, N.E.G

9 AMINOFENOLEN (o-, m-, p-) AMINOPYRIDINEN (o-, m-, p-) Aminosulfonzuur: zie AMMONIAK, OPLOSSING in water, met een dichtheid bij 15 C lager dan 0,880 kg/l, met meer dan 35 % doch ten hoogste 50% ammoniak AMMONIAK, OPLOSSING in water, met een dichtheid bij 15 C lager dan 0,880 kg/l, met meer dan 50 % ammoniak AMMONIAK, OPLOSSING in water, relatieve dichtheid tussen 0,880 en 0,957 bij 15 C, met meer dan 10% maar ten hoogste 35% ammoniak AMMONIAK, WATERVRIJ AMMONIAK, WATERVRIJ, STERK GEKOELD 9000 Slechts toegelaten voor vervoer in tankschepen AMMONIUMARSENAAT Ammoniumbifluoride, oplossing: zie Ammoniumbifluoride, vast: zie Ammoniumbisulfaat: zie AMMONIUMDICHROMAAT AMMONIUMDINITRO-o-CRESOLAAT, OPLOSSING AMMONIUMDINITRO-o-CRESOLAAT, VAST AMMONIUMFLUORIDE AMMONIUMFLUOROSILICAAT AMMONIUM-KWIKCHLORIDE AMMONIUMMETAVANADAAT AMMONIUMNITRAAT AMMONIUMNITRAAT met een totale hoeveelheid brandbare stoffen van ten hoogste 0,2% (met inbegrip van organische stoffen, berekend als koolstof) en zonder andere toegevoegde stof AMMONIUMNITRAAT, VLOEIBAAR, warme geconcentreerde oplossing met een concentratie hoger dan 80% maar ten hoogste 93% AMMONIUMNITRAAT-EMULSIE, vast, tussenprodukt voor de bereiding van springstoffen AMMONIUMNITRAAT-EMULSIE, vloeibaar, tussenprodukt voor de bereiding van springstoffen AMMONIUMNITRAAT-GEL, vast, tussenprodukt voor de bereiding van springstoffen AMMONIUMNITRAAT-GEL, vloeibaar, tussenprodukt voor de bereiding van springstoffen AMMONIUMNITRAATHOUDENDE MESTSTOFFEN

10 AMMONIUMNITRAATHOUDENDE MESTSTOFFEN, homogene mengsels van het stikstof/fosfaat-, stikstof/kali- of stikstof/fosfaat/kali-type, die niet meer dan 70% ammoniumnitraat bevatten en waarvan het totale gehalte aan brandbare organische stoffen, berekend als koolstof, niet meer bedraagt dan 0,4%, of die niet meer dan 45% ammoniumnitraat bevatten, met een onbeperkt gehalte brandbare stoffen Slechts gevaarlijk indien losgestort of onverpakt. AMMONIUMNITRAAT-SUSPENSIE, vast, tussenprodukt voor de bereiding van springstoffen AMMONIUMNITRAAT-SUSPENSIE, vloeibaar, tussenprodukt voor de bereiding van springstoffen AMMONIUMPERCHLORAAT AMMONIUMPERCHLORAAT AMMONIUMPERSULFAAT AMMONIUMPIKRAAT, BEVOCHTIGD met ten minste 10 massa-% water AMMONIUMPIKRAAT, droog of bevochtigd met minder dan 10 massa-% water AMMONIUMPOLYSULFIDE, OPLOSSING AMMONIUMPOLYVANADAAT AMMONIUMSULFIDE, OPLOSSING AMMONIUMWATERSTOFDIFLUORIDE, OPLOSSING AMMONIUMWATERSTOFDIFLUORIDE, VAST AMMONIUMWATERSTOFSULFAAT Amosiet: zie AMYLACETATEN AMYLAMINEN AMYLBUTYRATEN AMYLCHLORIDEN AMYLFORMIATEN AMYLFOSFAAT AMYLMERCAPTANEN AMYLNITRATEN AMYLNITRIETEN AMYLTRICHLOORSILAAN ANILINE ANILINEHYDROCHLORIDE ANISIDINEN ANISOL

11 ANISOYLCHLORIDE ANORGANISCHE ANTIMOONVERBINDING, VAST, N.E.G ANORGANISCHE ANTIMOONVERBINDING, VLOEIBAAR, N.E.G ANORGANISCHE BROMATEN, N.E.G ANORGANISCHE BROMATEN, OPLOSSING IN WATER, N.E.G ANORGANISCHE CHLORATEN, N.E.G ANORGANISCHE CHLORATEN, OPLOSSING IN WATER, N.E.G ANORGANISCHE CHLORIETEN, N.E.G ANORGANISCHE HYPOCHLORIETEN, N.E.G ANORGANISCHE NITRATEN, N.E.G ANORGANISCHE NITRATEN, OPLOSSING IN WATER, N.E.G ANORGANISCHE NITRIETEN, N.E.G ANORGANISCHE NITRIETEN, OPLOSSING IN WATER, N.E.G ANORGANISCHE PERCHLORATEN, N.E.G ANORGANISCHE PERCHLORATEN, OPLOSSING IN WATER, N.E.G ANORGANISCHE PERMANGANATEN, N.E.G ANORGANISCHE PERMANGANATEN, OPLOSSING IN WATER, N.E.G ANORGANISCHE PEROXIDEN, N.E.G ANORGANISCHE PERSULFATEN, N.E.G ANORGANISCHE PERSULFATEN, OPLOSSING IN WATER, N.E.G Anthofylliet: zie ANTIKLOPMIDDEL VOOR MOTORBRANDSTOF ANTIKLOPMIDDEL VOOR MOTORBRANDSTOF, BRANDBAAR ANTIMOON-KALIUMTARTRAAT ANTIMOONLACTAAT ANTIMOONPENTACHLORIDE, OPLOSSING ANTIMOONPENTACHLORIDE, VLOEIBAAR ANTIMOONPENTAFLUORIDE ANTIMOONPOEDER ANTIMOONTRICHLORIDE ANTIMOONWATERSTOF Apparaat met accuvoeding APPARATEN, KLEIN, MET KOOLWATERSTOFGAS, met aftapinrichting Niet onderworpen aan het ADN, zie ook bijzondere bepaling 240 in hoofdstuk 3.3.

12 ARGON, SAMENGEPERST ARGON, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR ARSEEN ARSEENBROMIDE ARSEENPENTOXIDE ARSEENSTOF Arseensulfiden, n.e.g.: zie Arseensulfiden, n.e.g.: zie ARSEENTRICHLORIDE ARSEENTRIOXIDE ARSEENVERBINDING, VAST, N.E.G., anorganisch ARSEENVERBINDING, VLOEIBAAR, N.E.G., anorganisch ARSEENWATERSTOF ARSEENZUUR, VAST ARSEENZUUR, VLOEIBAAR Arsenaten, n.e.g.: zie Arsenaten, n.e.g.: zie ARSENICUM Arsenieten, n.e.g.: zie Arsenieten, n.e.g.: zie ARSINE, GEADSORBEERD ARSINE: zie ARYLSULFONZUREN, VAST met ten hoogste 5% vrij zwavelzuur ARYLSULFONZUREN, VAST, met meer dan 5% vrij zwavelzuur ARYLSULFONZUREN, VLOEIBAAR, met meer dan 5% vrij zwavelzuur ARYLSULFONZUREN, VLOEIBAAR, met ten hoogste 5% vrij zwavelzuur ASBEST, AMFIBOOL ASBEST, CHRYSOTIEL AZIJNZUUR, OPLOSSING met meer dan 80 massa-% zuur AZIJNZUUR, OPLOSSING met ten minste 50 massa-% en ten hoogste 80 massa-% zuur AZIJNZUUR, OPLOSSING, met meer dan 10 massa-%, maar minder dan 50 massa-% zuur AZIJNZUURANHYDRIDE AZODICARBONAMIDE

13 BARIUM BARIUMAZIDE, BEVOCHTIGD met ten minste 50 massa-% water BARIUMAZIDE, droog of bevochtigd met minder dan 50 massa-% wate BARIUMBROMAAT BARIUMCHLORAAT, OPLOSSING BARIUMCHLORAAT, VAST BARIUMCYANIDE BARIUMHYPOCHLORIET, met meer dan 22% actief chloor BARIUMLEGERINGEN, PYROFOOR BARIUMNITRAAT BARIUMOXIDE BARIUMPERCHLORAAT, OPLOSSING BARIUMPERCHLORAAT, VAST BARIUMPERMANGANAAT BARIUMPEROXIDE BARIUMVERBINDING, N.E.G BATTERIJEN MET METALLISCH LITHIUM (met inbegrip van batterijen met lithiumlegeringen) BATTERIJEN MET METALLISCH LITHIUM IN APPARATUUR (met inbegrip van batterijen met lithiumlegeringen) BATTERIJEN MET METALLISCH LITHIUM VERPAKT MET APPARATUUR (met inbegrip van batterijen met lithiumlegeringen) BATTERIJEN, DROOG, MET VAST KALIUMHYDROXIDE BATTERIJEN, NAT, GEVULD MET ALKALISCHE ELEKTROLYT BATTERIJEN, NAT, GEVULD MET ZURE ELEKTROLYT: zie BATTERIJEN, NAT, VAN HET GESLOTEN TYPE: zie Beits: zie Beits: zie Beits: zie Beits: zie Bekleding van vaten: zie BENZALDEHYDE BENZEEN BENZEENSULFONYLCHLORIDE BENZIDINE

14 BENZINE BENZOCHINON BENZONITRIL BENZOTRICHLORIDE BENZOTRIFLUORIDE BENZOYLCHLORIDE BENZYLBROMIDE BENZYLCHLOORFORMIAAT BENZYLCHLORIDE Benzylcyanide: zie BENZYLDIMETHYLAMINE BENZYLIDEENCHLORIDE BENZYLJODIDE BERYLLIUMNITRAAT BERYLLIUMPOEDER BERYLLIUMVERBINDING, N.E.G Beschermlaag voor voertuigcarrosserieën: zie BESCHERMLAK, OPLOSSING (waaronder voor industriële of andere doeleinden gebruikte oppervlaktebehandelingen of deklagen, zoals beschermlaag voor voertuigcarrosserieën, bekleding van vaten) BESMETTELIJKE STOF, alleen GEVAARLIJK VOOR DIEREN BESMETTELIJKE STOF, GEVAARLIJK VOOR MENSEN BESTANDDELEN VAN EEN PYROTECHNISCHE KETEN, N.E.G BESTANDDELEN VAN EEN PYROTECHNISCHE KETEN, N.E.G BESTANDDELEN VAN EEN PYROTECHNISCHE KETEN, N.E.G BESTANDDELEN VAN EEN PYROTECHNISCHE KETEN, N.E.G beta-naftylamine, OPLOSSING beta-naftylamine, VAST Bhusa BICYCLO-[2,2,1]-HEPTADIEEN-2,5, GESTABILISEERD Bij de aanleg van wegdekken gebruikte oliën bij een temperatuur gelijk aan of hoger dan 100 C en lager dan het vlampunt: zie Bij de aanleg van wegdekken gebruikte oliën met een vlampunt hoger dan 60 C, bij een temperatuur gelijk aan of hoger dan het vlampunt: zie

15 Bij de aanleg van wegdekken gebruikte oliën met een vlampunt van ten hoogste 60 C: zie BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, BIJTEND, N.E.G., met een LC 50 van ten hoogste 1000 ml/m³ en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 10 LC 50 BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, BIJTEND, N.E.G., met een LC 50 van ten hoogste 200 ml/m³ en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 500 LC 50 BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G. met een LC 50 van ten hoogste 1000 ml/m³ en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 10 LC 50 BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G. met een LC 50 van ten hoogste 200 ml/m³ en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 500 LC 50 BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, BRANDBAAR, N.E.G., met een LC 50 van ten hoogste 1000 ml/m³ en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 10 LC 50 BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, BRANDBAAR, N.E.G., met een LC 50 van ten hoogste 200 ml/m³ en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 500 LC 50 BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, N.E.G., met een LC 50 van ten hoogste 1000 ml/m³ en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 10 LC 50 BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, N.E.G., met een LC 50 van ten hoogste 200 ml/m³ en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 500 LC 50 BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, OXIDEREND, N.E.G., met een LC 50 van ten hoogste 1000 ml/m³ en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 10 LC 50 BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, OXIDEREND, N.E.G., met een LC 50 van ten hoogste 200 ml/m³ en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 500 LC BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, REACTIEF MET WATER, BRANDBAAR, N.E.G. met een LC 50 van ten hoogste 1000 ml/m³ en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 10 LC 50 BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, REACTIEF MET WATER, BRANDBAAR, N.E.G. met een LC 50 van ten hoogste 200 ml/m³ en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 500 LC 50 BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, REACTIEF MET WATER, N.E.G., met een LC 50 van ten hoogste 1000 ml/m³ en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 10 LC BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, REACTIEF MET WATER, N.E.G., met een LC 50 van ten hoogste 200 ml/m³ en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 500 LC BIJPRODUCTEN VAN DE ALUMINIUMFABRICAGE BIJPRODUCTEN VAN HET OMSMELTEN VAN ALUMININIUM BIJTENDE ALKALISCHE VLOEISTOF, N.E.G BIJTENDE BASISCHE ANORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G

16 BIJTENDE BASISCHE ANORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G BIJTENDE BASISCHE ORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G BIJTENDE BASISCHE ORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G BIJTENDE VASTE STOF, BRANDBAAR, N.E.G BIJTENDE VASTE STOF, GIFTIG, N.E.G BIJTENDE VASTE STOF, N.E.G BIJTENDE VASTE STOF, OXIDEREND, N.E.G BIJTENDE VASTE STOF, REACTIEF MET WATER, N.E.G BIJTENDE VASTE STOF, VOOR ZELFVERHITTING VATBAAR, N.E.G BIJTENDE VLOEISTOF, BRANDBAAR, N.E.G BIJTENDE VLOEISTOF, GIFTIG, N.E.G BIJTENDE VLOEISTOF, N.E.G BIJTENDE VLOEISTOF, OXIDEREND, N.E.G BIJTENDE VLOEISTOF, REACTIEF MET WATER, N.E.G BIJTENDE VLOEISTOF, VOOR ZELFVERHITTING VATBAAR, N.E.G BIJTENDE ZURE ANORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G BIJTENDE ZURE ANORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G BIJTENDE ZURE ORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G BIJTENDE ZURE ORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G BIOLOGISCHE STOF, CATEGORIE B BIOLOGISCHE STOF, CATEGORIE B (alleen dierlijke stoffen) Bisulfaten, oplossing in water: zie Bitumen, oplossing van, bij een temperatuur gelijk aan of hoger dan 100 C en lager dan het vlampunt: zie Bitumen, oplossing van, met een vlampunt hoger dan 60 C, bij een temperatuur gelijk aan of hoger dan het vlampunt: zie Bitumen, oplossing van, met een vlampunt van ten hoogste 60 C: zie BOMMEN, BRANDBARE VLOEISTOF BEVATTEND, met springlading BOMMEN, BRANDBARE VLOEISTOF BEVATTEND, met springlading BOMMEN, met springlading BOMMEN, met springlading BOMMEN, met springlading BOMMEN, met springlading BOORSPANEN VAN FERROMETALEN in voor zelfverhitting vatbare vorm

17 BOORTRIBROMIDE BOORTRICHLORIDE BOORTRIFLUORIDE BOORTRIFLUORIDE, GEADSORBEERD BOORTRIFLUORIDE-AZIJNZUUR-COMPLEX, VAST BOORTRIFLUORIDE-AZIJNZUUR-COMPLEX, VLOEIBAAR BOORTRIFLUORIDE-DIETHYLETHERAAT BOORTRIFLUORIDE-DIHYDRAAT BOORTRIFLUORIDE-DIMETHYLETHERAAT Boortrifluoride-ether-complex: zie BOORTRIFLUORIDE-PROPIONZUUR-COMPLEX, VAST BOORTRIFLUORIDE-PROPIONZUUR-COMPLEX, VLOEIBAAR BORNEOL BOTERZUUR BOTERZUURANHYDRIDE BRANDBAAR METAALPOEDER, N.E.G BRANDBARE ANORGANISCHE VASTE STOF, BIJTEND, N.E.G BRANDBARE ANORGANISCHE VASTE STOF, GIFTIG, N.E.G BRANDBARE ANORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G BRANDBARE METAALHYDRIDEN, N.E.G BRANDBARE METAALZOUTEN VAN ORGANISCHE VERBINDINGEN, N.E.G BRANDBARE ORGANISCHE VASTE STOF, BIJTEND, N.E.G BRANDBARE ORGANISCHE VASTE STOF, GESMOLTEN, N.E.G BRANDBARE ORGANISCHE VASTE STOF, GIFTIG, N.E.G BRANDBARE ORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G BRANDBARE VASTE STOF, OXIDEREND, N.E.G Verboden te vervoeren BRANDBARE VLOEISTOF, BIJTEND, N.E.G BRANDBARE VLOEISTOF, GIFTIG, BIJTEND, N.E.G BRANDBARE VLOEISTOF, GIFTIG, N.E.G BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G BRANDBLUSAPPARATEN met samengeperst of vloeibaar gemaakt gas BRANDMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading BRANDMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading BRANDMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading

18 BRANDMUNITIE, met vloeistof of gel, met verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading BRANDMUNITIE, WITTE FOSFOR, met verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading BRANDMUNITIE, WITTE FOSFOR, met verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading BRANDSTOF VOOR STRAALVLIEGTUIGEN BRANDSTOFRESERVOIR VOOR HYDRAULISCH AGGREGAAT VOOR VLIEGTUIGEN (dat een mengsel van watervrije hydrazine en methylhydrazine bevat) (M86 brandstof) BROMOFORM BROOM BROOM, OPLOSSING BROOMACETON BROOMACETYLBROMIDE BROOMAZIJNZUUR, OPLOSSING BROOMAZIJNZUUR, VAST BROOMBENZEEN BROOMBENZYLCYANIDEN, VAST BROOMBENZYLCYANIDEN, VLOEIBAAR BROOMCHLOORDIFLUORMETHAAN BROOMCHLOORMETHAAN BROOMCHLORIDE BROOMMETHYLPROPANEN BROOMPENTAFLUORIDE BROOMPROPANEN BROOMTRIFLUORETHEEN: zie BROOMTRIFLUORETHYLEEN BROOMTRIFLUORIDE BROOMTRIFLUORMETHAAN BROOMWATERSTOF, WATERVRIJ: zie BROOMWATERSTOFZUUR BRUCINE BUIZEN, DETONEREND BUIZEN, DETONEREND BUIZEN, DETONEREND BUIZEN, DETONEREND BUIZEN, DETONEREND, met veiligheidsvoorzieningen

19 BUIZEN, DETONEREND, met veiligheidsvoorzieningen BUIZEN, DETONEREND, met veiligheidsvoorzieningen BUIZEN, NIET DETONEREND BUIZEN, NIET DETONEREND BUIZEN, NIET DETONEREND BUTAAN BUTAAN (handelsnaam): zie BUTAANDION BUTADIENEN, GESTABILISEERD (1,2-butadieen) BUTADIENEN, GESTABILISEERD (1,3-butadieen) BUTANOLEN BUTYLACETATEN BUTYLACRYLATEN, GESTABILISEERD BUTYLBENZENEN Butylchloriden: zie BUTYLFOSFAAT BUTYLMERCAPTAAN BUTYLMETHYLETHER BUTYLNITRIETEN BUTYLPROPIONATEN BUTYLTOLUENEN BUTYLTRICHLOORSILAAN BUTYLVINYLETHER, GESTABILISEERD Butyn-2: zie BUTYNDIOL-1, BUTYRALDEHYDE BUTYRALDOXIME BUTYRONITRIL BUTYRYLCHLORIDE CADMIUMVERBINDING CALCIUM CALCIUM, PYROFOOR CALCIUMARSENAAT CALCIUMARSENAAT EN CALCIUMARSENIET, MENGSEL, VAST

20 CALCIUMCARBIDE CALCIUMCHLORAAT CALCIUMCHLORAAT, OPLOSSING IN WATER CALCIUMCHLORIET CALCIUMCYAANAMIDE met meer dan 0,1 massa-% calciumcarbide CALCIUMCYANIDE CALCIUMDITHIONIET CALCIUMFOSFIDE CALCIUMHYDRIDE CALCIUMHYPOCHLORIET, DROOG CALCIUMHYPOCHLORIET, DROOG, BIJTEND CALCIUMHYPOCHLORIET, GEHYDRATEERD MENGSEL, BIJTEND met ten minste 5,5%, doch ten hoogste 16% water CALCIUMHYPOCHLORIET, GEHYDRATEERD MENGSEL, met ten minste 5,5% maar ten hoogste 16% water CALCIUMHYPOCHLORIET, GEHYDRATEERD, BIJTEND met ten minste 5,5%, doch ten hoogste 16% water CALCIUMHYPOCHLORIET, GEHYDRATEERD, met ten minste 5,5% maar ten hoogste 16% water CALCIUMHYPOCHLORIET, MENGSEL, DROOG, BIJTEND met meer dan 39% actief chloor (8,8% actieve zuurstof) CALCIUMHYPOCHLORIET, MENGSEL, DROOG, BIJTEND met meer dan 10%, doch ten hoogste 39% actief chloor CALCIUMHYPOCHLORIET, MENGSEL, DROOG, met meer dan 10%, doch ten hoogste 39% actief chloor CALCIUMHYPOCHLORIET, MENGSEL, DROOG, met meer dan 39% actief chloor (8,8% actieve zuurstof) CALCIUMLEGERINGEN, PYROFOOR CALCIUMMANGAANSILICIDE CALCIUMNITRAAT Calciumoxide Niet onderworpen aan het ADN CALCIUMPERCHLORAAT CALCIUMPERMANGANAAT CALCIUMPEROXIDE CALCIUMRESINAAT

21 CALCIUMRESINAAT, GESMOLTEN en gestold CALCIUMSILICIDE CAPRONZUUR CARBONYLFLUORIDE CARBONYLSULFIDE Caustische potas: zie Caustische soda: zie CELLULOID in blokken, staven, rollen, bladen, pijpen, etc. (met uitzondering van afvalstoffen) CELLULOIDAFVAL CERIUM, platen, blokken en staven CERIUM, spanen of gruis CESIUM CESIUMHYDROXIDE CESIUMHYDROXIDE, OPLOSSING CESIUMNITRAAT CHEMISCHE REAGENTIASET CHEMISCHE STOF ONDER DRUK, BIJTEND, N.E.G CHEMISCHE STOF ONDER DRUK, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G CHEMISCHE STOF ONDER DRUK, BRANDBAAR, GIFTIG, N.E.G CHEMISCHE STOF ONDER DRUK, BRANDBAAR, N.E.G CHEMISCHE STOF ONDER DRUK, GIFTIG, N.E.G CHEMISCHE STOF ONDER DRUK, N.E.G CHINOLINE CHLOOR CHLOOR, GEADSORBEERD Chlooracetaldehyde: zie CHLOORACETOFENON, VAST CHLOORACETOFENON, VLOEIBAAR CHLOORACETON, GESTABILISEERD CHLOORACETONITRIL CHLOORACETYLCHLORIDE CHLOORANILINEN, VAST CHLOORANILINEN, VLOEIBAAR

22 CHLOORANISIDINEN CHLOORAZIJNZUUR, GESMOLTEN CHLOORAZIJNZUUR, OPLOSSING CHLOORAZIJNZUUR, VAST CHLOORBENZEEN CHLOORBENZOTRIFLUORIDEN CHLOORBENZYLCHLORIDEN, VAST CHLOORBENZYLCHLORIDEN, VLOEIBAAR Chloorbleekloog: zie CHLOORBUTANEN CHLOORCRESOLEN, OPLOSSING CHLOORCRESOLEN, VAST CHLOORCYAAN, GESTABILISEERD CHLOORDIFLUORMETHAAN CHLOORDINITROBENZENEN, VAST CHLOORDINITROBENZENEN, VLOEIBAAR CHLOORFENOLATEN, VAST CHLOORFENOLATEN, VLOEIBAAR CHLOORFENOLEN, VAST CHLOORFENOLEN, VLOEIBAAR CHLOORFENYLTRICHLOORSILAAN CHLOORFORMIATEN, GIFTIG, BIJTEND, BRANDBAAR, N.E.G CHLOORFORMIATEN, GIFTIG, BIJTEND, N.E.G CHLOORMETHYLCHLOORFORMIAAT CHLOORMETHYLETHYLETHER CHLOORNITROANILINEN CHLOORNITROBENZENEN, VAST CHLOORNITROBENZENEN, VLOEIBAAR CHLOORNITROTOLUENEN, VAST CHLOORNITROTOLUENEN, VLOEIBAAR CHLOORPENTAFLUORETHAAN CHLOORPENTAFLUORIDE CHLOORPIKRINE CHLOORPIKRINE, MENGSEL, N.E.G

23 CHLOORSILANEN, BIJTEND, BRANDBAAR, N.E.G CHLOORSILANEN, BIJTEND, N.E.G CHLOORSILANEN, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G CHLOORSILANEN, GIFTIG, BIJTEND, BRANDBAAR, N.E.G CHLOORSILANEN, GIFTIG, BIJTEND, N.E.G CHLOORSILANEN, REACTIEF MET WATER, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G CHLOORSULFONZUUR met of zonder zwaveltrioxide CHLOORTOLUENEN CHLOORTOLUIDINEN, VAST CHLOORTOLUIDINEN, VLOEIBAAR CHLOORTRIFLUORETHYLEEN, GESTABILISEERD, KOELGAS R CHLOORTRIFLUORIDE CHLOORTRIFLUORMETHAAN CHLOORTRIFLUORMETHAAN EN TRIFLUORMETHAAN, AZEOTROPISCH MENGSEL, dat ca. 60 % chloortrifluormethaan bevat CHLOORWATERSTOF, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR Verboden te vervoeren CHLOORWATERSTOF, WATERVRIJ: zie CHLOORWATERSTOFZUUR CHLOORZUUR, OPLOSSING IN WATER met ten hoogste 10% chloorzuur CHLORAAL, WATERVRIJ, GESTABILISEERD CHLORAAT EN BORAAT, MENGSEL CHLORAAT EN MAGNESIUMCHLORIDE, MENGSEL, OPLOSSING CHLORAAT EN MAGNESIUMCHLORIDE, MENGSEL, VAST CHLORIET, OPLOSSING CHLOROFORM CHLOROPREEN, GESTABILISEERD CHROMYLCHLORIDE: zie CHROOM(III)FLUORIDE, OPLOSSING CHROOM(III)FLUORIDE, VAST CHROOMNITRAAT CHROOMOXYCHLORIDE Chroomtrifluoride, oplossing: zie Chroomtrifluoride, vast: zie CHROOMTRIOXIDE, WATERVRIJ

24 CHROOMZUUR, OPLOSSING Chroomzuur, vast: zie CHROOMZWAVELZUUR Chrysotiel, zie cis-2-buteen CONDENSATOR, ASYMMETRISCH (met een energieopslagcapaciteit van meer dan 0,3Wh) CONDENSATOR, ELEKTRISCH, DUBBELLAAGS (met een energieopslagcapaciteit van meer dan 0,3 Wh) COPRA CRESOLEN, VAST CRESOLEN, VLOEIBAAR CRESYLZUUR Crocidoliet: zie CROTONALDEHYDE CROTONALDEHYDE, GESTABILISEERD CROTONYLEEN CROTONZUUR, VAST CROTONZUUR, VLOEIBAAR Cumeen: zie CYAANBROMIDE CYAANCHLORIDE, GESTABILISEERD: zie CYAANWATERSTOF, GESTABILISEERD, met minder dan 3% water CYAANWATERSTOF, GESTABILISEERD, met minder dan 3% water en geabsorbeerd door een inert poreus materiaal CYAANWATERSTOF, OPLOSSING IN ALCOHOL met ten hoogste 45 massa-% cyaanwaterstof CYAANWATERSTOF, OPLOSSING IN WATER met ten hoogste 20 % cyaanwaterstof CYAANWATERSTOFZUUR, OPLOSSING IN WATER, met ten hoogste 20 % cyaanwaterstof: zie CYANIDE, OPLOSSING, N.E.G CYANIDEN, ANORGANISCH, VAST, N.E.G CYANUURCHLORIDE CYCLOBUTAAN

25 CYCLOBUTYLCHLOORFORMIAAT CYCLOHEPTAAN CYCLOHEPTATRIEEN CYCLOHEPTEEN CYCLOHEXAAN CYCLOHEXANON CYCLOHEXEEN CYCLOHEXENYLTRICHLOORSILAAN CYCLOHEXYLACETAAT CYCLOHEXYLAMINE CYCLOHEXYLISOCYANAAT CYCLOHEXYLMERCAPTAAN CYCLOHEXYLTRICHLOORSILAAN CYCLONIET, BEVOCHTIGD: zie CYCLONIET, GEDESENSIBILISEERD: zie CYCLONIET, GEMENGD: zie 0391 CYCLOOCTADIEENFOSFINEN: zie CYCLOOCTADIENEN CYCLOOCTATETRAEEN CYCLOPENTAAN CYCLOPENTANOL CYCLOPENTANON CYCLOPENTEEN CYCLOPROPAAN CYCLOTETRAMETHYLEENTETRANITRAMINE, BEVOCHTIGD met ten minste 15 massa- % water CYCLOTETRAMETHYLEENTETRANITRAMINE, GEDESENSIBILISEERD CYCLOTRIMETHYLEENTRINITRAMINE, BEVOCHTIGD met ten minste 15 massa-% water CYCLOTRIMETHYLEENTRINITRAMINE, GEDESENSIBILISEERD CYCLOTRIMETHYLEENTRINITRAMINE, GEMENGD MET CYCLOTETRAMETHYLEENTETRANITRAMINE, BEVOCHTIGD met ten minste 15 massa- % water

26 CYCLOTRIMETHYLEENTRINITRAMINE, GEMENGD MET CYCLOTETRAMETHYLEENTETRANITRAMINE, GEDESENSIBILISEERD met ten minste 10 massa-% flegmatiseermiddel CYMENEN DECABORAAN DECAHYDRONAFTALEEN Decaline: zie DEFLAGRERENDE METAALZOUTEN VAN AROMATISCHE NITROVERBINDINGEN, N.E.G DESINFECTIEMIDDEL, VAST, GIFTIG, N.E.G DESINFECTIEMIDDEL, VLOEIBAAR, BIJTEND, N.E.G DESINFECTIEMIDDEL, VLOEIBAAR, GIFTIG, N.E.G DEUTERIUM, SAMENGEPERST DIACETONALCOHOL Diacetyl: zie DIALLYLAMINE DIALLYLETHER DIAZODINITROFENOL, BEVOCHTIGD met ten minste 40 massa-% water of mengsel van alcohol en water DIBENZYLDICHLOORSILAAN DIBORAAN DIBROOMCHLOORPROPANEN DIBROOMDIFLUORMETHAAN DIBROOMMETHAAN DIBUTYLAMINOETHANOL DIBUTYLETHERS DICHLOORACETYLCHLORIDE DICHLOORANILINEN, VAST DICHLOORANILINEN, VLOEIBAAR DICHLOORAZIJNZUUR DICHLOORDIFLUORMETHAAN DICHLOORDIFLUORMETHAAN EN 1,1-DIFLUORETHAAN, AZEOTROPISCH MENGSEL, dat ca. 74 % dichloordifluormethaan bevat DICHLOORFENYLISOCYANATEN DICHLOORFENYLTRICHLOORSILAAN

27 DICHLOORFLUORMETHAAN DICHLOORISOCYANUURZURE ZOUTEN DICHLOORISOCYANUURZUUR, DROOG DICHLOORISOPROPYLETHER DICHLOORMETHAAN DICHLOORMETHYLETHER, SYMMETRISCH Verboden te vervoeren DICHLOORPENTANEN DICHLOORPROPENEN DICHLOORSILAAN DICYAAN DICYCLOHEXYLAMINE DICYCLOHEXYLAMMONIUMNITRIET DICYCLOPENTADIEEN DIDYMIUMNITRAAT DIEPTEBOMMEN DIEPTEPEILVOORWERPEN, ONTPLOFBAAR DIEPTEPEILVOORWERPEN, ONTPLOFBAAR DIEPTEPEILVOORWERPEN, ONTPLOFBAAR DIEPTEPEILVOORWERPEN, ONTPLOFBAAR DIESELOLIE DIETHOXYMETHAAN DIETHYLAMINE DIETHYLBENZEEN DIETHYLCARBONAAT DIETHYLDICHLOORSILAAN Diethyleendiamine: zie DIETHYLEENGLYCOLDINITRAAT, GEDESENSIBILISEERD, met ten minste 25 massa-% niet vluchtig, niet in water oplosbaar flegmatiseermiddel DIETHYLEENTRIAMINE DIETHYLETHER DIETHYLKETON DIETHYLSULFAAT DIETHYLSULFIDE DIETHYLTHIOFOSFORYLCHLORIDE

28 DIFENYLAMINOCHLOORARSINE DIFENYLBROOMMETHAAN DIFENYLCHLOORARSINE, VAST DIFENYLCHLOORARSINE, VLOEIBAAR DIFENYLDICHLOORSILAAN DIFENYLMETHAAN-4,4'-DIISOCYANAAT Slechts gevaarlijk bij vervoer in tankschepen Difluordibroommethaan: zie DIFLUORFOSFORZUUR, WATERVRIJ DIFLUORMETHAAN Difluormethaan, pentafluorethaan en 1,1,1,2-tetrafluorethaan, zeotropisch mengsel met ca. 10% difluormethaan en 70% pentafluorethaan: zie Difluormethaan, pentafluorethaan en 1,1,1,2-tetrafluorethaan, zeotropisch mengsel met ca. 20% difluormethaan en 40% pentafluorethaan: zie Difluormethaan, pentafluorethaan en 1,1,1,2-tetrafluorethaan, zeotropisch mengsel met ca. 23% difluormethaan en 25% pentafluorethaan: zie DIISOBUTYLAMINE DIISOBUTYLEEN, ISOMERE VERBINDINGEN DIISOBUTYLKETON DIISOOCTYLFOSFAAT DIISOPROPYLAMINE DIISOPROPYLETHER DIKETEEN, GESTABILISEERD Dimethoxymethaan: zie DIMETHYLAMINE, OPLOSSING IN WATER DIMETHYLAMINE, WATERVRIJ DIMETHYLCARBONAAT DIMETHYLCYCLOHEXANEN DIMETHYLDICHLOORSILAAN DIMETHYLDIETHOXYSILAAN DIMETHYLDIOXANEN DIMETHYLDISULFIDE DIMETHYLETHER DIMETHYLHYDRAZINE, ASYMMETRISCH DIMETHYLHYDRAZINE, SYMMETRISCH

29 DIMETHYLSULFAAT DIMETHYLSULFIDE DIMETHYLTHIOFOSFORYLCHLORIDE DI-n-AMYLAMINE DINATRIUMTRIOXOSILICAAT DI-n-BUTYLAMINE DINGU: zie DINITROANILINEN DINITROBENZENEN, VAST DINITROBENZENEN, VLOEIBAAR DINITROFENOL, BEVOCHTIGD met ten minste 15 massa-% water DINITROFENOL, droog of bevochtigd met minder dan 15 massa-% water DINITROFENOL, OPLOSSING DINITROFENOLATEN van alkalimetalen, droog of bevochtigd met minder dan 15 massa-% water DINITROFENOLATEN, BEVOCHTIGD met ten minste 15 massa-% water DINITROGLYCOLURIL DINITRO-o-CRESOL DINITRORESORCINOL, BEVOCHTIGD met ten minste 15 massa-% water DINITRORESORCINOL, droog of bevochtigd met minder dan 15 massa-% water DINITROSOBENZEEN DINITROTOLUENEN, GESMOLTEN DINITROTOLUENEN, VAST DINITROTOLUENEN, VLOEIBAAR DI-n-PROPYLETHER DIOXAAN DIOXOLAAN DIPENTEEN DIPICRYLAMINE: zie DIPICRYLSULFIDE, BEVOCHTIGD met ten minste 10 massa-% water DIPICRYLSULFIDE, droog of bevochtigd met minder dan 10 massa-% water DIPROPYLAMINE Dipropyleentriamine: zie DIPROPYLKETON

30 DISPERSIE VAN AARDALKALIMETALEN DISPERSIE VAN AARDALKALIMETALEN, BRANDBAAR DISPERSIE VAN ALKALIMETALEN DISPERSIE VAN ALKALIMETALEN, BRANDBAAR DISTIKSTOFOXIDE DISTIKSTOFOXIDE, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR DISTIKSTOFTETROXIDE DISTIKSTOFTRIOXIDE Verboden te vervoeren DIVINYLETHER, GESTABILISEERD DODECYLTRICHLOORSILAAN DRAAISPANEN VAN FERROMETALEN in voor zelfverhitting vatbare vorm Droogijs: zie DRUKINKT, brandbaar Drukinktoplosmiddelen: zie Drukinktverdunners: zie DRUKINKT-VERWANTE PRODUKTEN, brandbaar ELEKTROLYT VOOR BATTERIJEN, ALKALISCH: zie lak: zie lak: zie lak: zie lak: zie EPIBROOMHYDRINE EPICHLOORHYDRINE ESTERS, N.E.G ETHAAN ETHAAN, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR Ethanal: zie ETHANOL ETHANOL, OPLOSSING ETHANOLAMINE ETHANOLAMINE, OPLOSSING ETHEEN, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR: zie ETHEEN: zie Niet onderworpen aan het ADN - indien gebruikt als koelmiddel, zie 5.5.3

31 ETHERS, N.E.G ETHYL-2-CHLOORPROPIONAAT ETHYLACETAAT ETHYLACETYLEEN, GESTABILISEERD ETHYLACRYLAAT, GESTABILISEERD ETHYLALCOHOL, OPLOSSING: zie ETHYLALCOHOL: zie ETHYLAMINE ETHYLAMINE, OPLOSSING IN WATER met ten minste 50 massa-% en ten hoogste 70 massa-% ethylamine ETHYLAMYLKETON ETHYLBENZEEN ETHYLBROMIDE ETHYLBROOMACETAAT ETHYLBUTYLETHER ETHYLBUTYRAAT ETHYLCHLOORACETAAT ETHYLCHLOORFORMIAAT ETHYLCHLOORTHIOFORMIAAT ETHYLCHLORIDE ETHYLCROTONAAT ETHYLDICHLOORARSINE ETHYLDICHLOORSILAAN ETHYLEEN ETHYLEEN, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR ETHYLEENCHLOORHYDRINE ETHYLEENDIAMINE ETHYLEENDIBROMIDE ETHYLEENDICHLORIDE ETHYLEENGLYCOLDIETHYLETHER ETHYLEENGLYCOLMONOETHYLETHER ETHYLEENGLYCOLMONOETHYLETHERACETAAT ETHYLEENGLYCOLMONOMETHYLETHER ETHYLEENGLYCOLMONOMETHYLETHERACETAAT

32 ETHYLEENIMINE, GESTABILISEERD ETHYLEENOXIDE ETHYLEENOXIDE EN PROPYLEENOXIDE, MENGSEL met ten hoogste 30% ethyleenoxide ETHYLEENOXIDE MET STIKSTOF tot een maximale totale druk van 1 MPa (10 bar) bij 50 C ETHYLETHER: zie ETHYLFENYLDICHLOORSILAAN ETHYLFLUORIDE ETHYLFORMIAAT Ethylhexaldehyden: zie Ethylideenchloride: zie ETHYLISOBUTYRAAT ETHYLISOCYANAAT ETHYLLACTAAT ETHYLMERCAPTAAN ETHYLMETHACRYLAAT, GESTABILISEERD ETHYLMETHYLETHER ETHYLMETHYLKETON ETHYLNITRIET, OPLOSSING ETHYLORTHOFORMIAAT ETHYLOXALAAT ETHYLPROPIONAAT ETHYLPROPYLETHER ETHYLTRICHLOORSILAAN ETHYN, OPGELOST: zie ETHYN, OPLOSMIDDELVRIJ EXPANDEERBARE POLYMEERKORRELS, die brandbare dampen ontwikkelen EXTRACTEN, AROMATISCH, VLOEIBAAR EXTRACTEN, SMAAKSTOFFEN, VLOEIBAAR FAKKELS VOOR VLIEGTUIGEN FAKKELS VOOR VLIEGTUIGEN FAKKELS VOOR VLIEGTUIGEN FAKKELS VOOR VLIEGTUIGEN FAKKELS VOOR VLIEGTUIGEN FENACYLBROMIDE

33 Fenacylchloride, vast: zie Fenacylchloride, vloeibaar: zie FENETIDINEN FENOL, GESMOLTEN FENOL, OPLOSSING FENOL, VAST FENOLATEN, VAST FENOLATEN, VLOEIBAAR FENOLSULFONZUUR, VLOEIBAAR FENYLACETONITRIL, VLOEIBAAR FENYLACETYLCHLORIDE FENYLCARBYLAMINECHLORIDE FENYLCHLOORFORMIAAT Fenylchloride: zie FENYLEENDIAMINEN FENYLFOSFORDICHLORIDE FENYLFOSFORTHIODICHLORIDE FENYLHYDRAZINE FENYLISOCYANAAT FENYLKWIKACETAAT FENYLKWIKHYDROXIDE FENYLKWIKNITRAAT FENYLKWIKVERBINDING, N.E.G FENYLMERCAPTAAN Fenylmethylether: zie FENYLTRICHLOORSILAAN FERROCERIUM FERROSILICIUM met ten minste 30 massa-% doch minder dan 90 massa-% silicium FILMS MET EEN BASIS VAN NITROCELLULOSE, gecoat met gelatine, met uitzondering van afvalstoffen FLITSLICHTBOMMEN FLITSLICHTBOMMEN FLITSLICHTBOMMEN FLITSLICHTBOMMEN

34 FLITSLICHTPATRONEN FLITSLICHTPATRONEN FLITSLICHTPOEDER FLITSLICHTPOEDER FLUOR, SAMENGEPERST FLUORANILINEN FLUORAZIJNZUUR FLUORBENZEEN FLUORBOORZUUR FLUORFOSFORZUUR, WATERVRIJ FLUOROSILICATEN, N.E.G FLUORSULFONZUUR FLUORTOLUENEN FLUORWATERSTOF, WATERVRIJ FLUORWATERSTOFZUUR, met meer dan 60% maar ten hoogste 85% fluorwaterstof FLUORWATERSTOFZUUR, met meer dan 85% fluorwaterstof FLUORWATERSTOFZUUR, met ten hoogste 60% fluorwaterstof FOEZELOLIE FORMALDEHYDE, OPLOSSING, BRANDBAAR FORMALDEHYDE, OPLOSSING, met ten minste 25% formaldehyde Formuleringen, die brandbare vloeistoffen met een vlampunt van ten hoogste 60 C bevatten: zie FOSFINE, GEADSORBEERD FOSFINE: zie FOSFOR, GEEL, DROOG Fosfor, geel, gesmolten: zie FOSFOR, GEEL, IN OPLOSSING FOSFOR, GEEL, ONDER WATER FOSFOR, ROOD, AMORF FOSFOR, WIT, DROOG FOSFOR, WIT, GESMOLTEN FOSFOR, WIT, IN OPLOSSING FOSFOR, WIT, ONDER WATER FOSFORHEPTASULFIDE (chemische formule P4S7), vrij van witte of gele fosfor

35 FOSFORIGZUUR FOSFOROXYBROMIDE FOSFOROXYBROMIDE, GESMOLTEN FOSFOROXYCHLORIDE FOSFORPENTABROMIDE FOSFORPENTACHLORIDE FOSFORPENTAFLUORIDE FOSFORPENTAFLUORIDE, GEADSORBEERD FOSFORPENTASULFIDE (chemische formule P2S5), vrij van witte of gele fosfor FOSFORPENTOXIDE FOSFORSESQUISULFIDE (chemische formule P4S3), vrij van witte of gele fosfor FOSFORTRIBROMIDE FOSFORTRICHLORIDE FOSFORTRIOXIDE FOSFORTRISULFIDE (chemische formule P4S6), vrij van witte of gele fosfor FOSFORWATERSTOF FOSFORZUUR, OPLOSSING FOSFORZUUR, VAST FOSFORZUURANHYDRIDE: zie FOSGEEN FREESSPANEN VAN FERROMETALEN in voor zelfverhitting vatbare vorm FTAALZUURANHYDRIDE met meer dan 0,05% maleïnezuuranhydride FUMARYLCHLORIDE FURALDEHYDEN FURAN Furfural: zie FURFURYLALCOHOL FURFURYLAMINE GALLIUM Gasgeneratoren voor airbags: zie Gasgeneratoren voor airbags: zie GASMONSTER, DRUKLOOS, BRANDBAAR, N.E.G., niet sterk gekoeld vloeibaar GASMONSTER, DRUKLOOS, GIFTIG, BRANDBAAR, N.E.G., niet sterk gekoeld vloeibaar GASMONSTER, DRUKLOOS, GIFTIG, N.E.G., niet sterk gekoeld vloeibaar

36 GASOLIE GASPATRONEN zonder aftapinrichting, niet hervulbaar GEADSORBEERD GAS, BRANDBAAR, N.E.G GEADSORBEERD GAS, GIFTIG, BIJTEND, N.E.G GEADSORBEERD GAS, GIFTIG, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G GEADSORBEERD GAS, GIFTIG, BRANDBAAR, N.E.G GEADSORBEERD GAS, GIFTIG, N.E.G GEADSORBEERD GAS, GIFTIG, OXIDEREND, BIJTEND, N.E.G GEADSORBEERD GAS, GIFTIG, OXIDEREND, N.E.G GEADSORBEERD GAS, N.E.G GEADSORBEERD GAS, OXIDEREND, N.E.G GEDESENSIBILISEERDE ONTPLOFBARE STOF, VAST, N.E.G GEDESENSIBILISEERDE ONTPLOFBARE STOF, VLOEIBAAR, N.E.G GEGASTE LAADEENHEID Gemagnetiseerde stoffen Niet onderworpen aan het ADN GENETISCH GEMODIFICEERDE MICRO-ORGANISMEN GENETISCH GEMODIFICEERDE ORGANISMEN GEREGLEMENTEERD MEDISCH AFVAL, N.E.G GERMAAN: zie GERMAANWATERSTOF GERMAANWATERSTOF, GEADSORBEERD Gevaarlijke goederen in machines of gevaarlijke goederen in apparaten GEZWINDE LONT, NIET DETONEREND GIFTIGE ANORGANISCHE VASTE STOF, BIJTEND, N.E.G GIFTIGE ANORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G GIFTIGE ANORGANISCHE VLOEISTOF, BIJTEND, N.E.G GIFTIGE ANORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G GIFTIGE ORGANISCHE VASTE STOF, BIJTEND, N.E.G GIFTIGE ORGANISCHE VASTE STOF, BRANDBAAR, N.E.G GIFTIGE ORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G GIFTIGE ORGANISCHE VLOEISTOF, BIJTEND, N.E.G GIFTIGE ORGANISCHE VLOEISTOF, BRANDBAAR, N.E.G GIFTIGE ORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G Niet onderworpen aan het ADN (zie ook subsectie b)

37 GIFTIGE VASTE STOF, OXIDEREND, N.E.G GIFTIGE VASTE STOF, REACTIEF MET WATER, N.E.G GIFTIGE VASTE STOF, VOOR ZELFVERHITTING VATBAAR, N.E.G GIFTIGE VLOEISTOF, OXIDEREND, N.E.G GIFTIGE VLOEISTOF, REACTIEF MET WATER, N.E.G GLYCEROL-alfa-MONOCHLOORHYDRINE GLYCIDALDEHYDE GRANATEN, hand- of geweer-, met springlading GRANATEN, hand- of geweer-, met springlading GRANATEN, hand- of geweer-, met springlading GRANATEN, hand- of geweer-, met springlading GRONDFAKKELS GRONDFAKKELS GRONDFAKKELS GRONDSTOF VOOR ROOKZWAK BUSKRUIT, BEVOCHTIGD met ten minste 17 massa-% alcohol GRONDSTOF VOOR ROOKZWAK BUSKRUIT, BEVOCHTIGD met ten minste 25 massa-% water GUANIDINENITRAAT GUANYLNITROSAMINOGUANYLIDEENHYDRAZINE, BEVOCHTIGD met ten minste 30 massa-% water GUANYLNITROSAMINOGUANYLTETRAZEEN, BEVOCHTIGD, met ten minste 30 massa-% water of mengsel van alcohol en water HAFNIUMPOEDER, BEVOCHTIGD met ten minste 25 massa-% water HAFNIUMPOEDER, DROOG HANDSEINMIDDELEN HANDSEINMIDDELEN HARS, OPLOSSING, brandbaar HARSOLIE HELIUM, SAMENGEPERST HELIUM, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR HEPTAFLUORPROPAAN HEPTANEN HEXACHLOORACETON

38 HEXACHLOORBENZEEN HEXACHLOORBUTADIEEN HEXACHLOORCYCLOPENTADIEEN HEXACHLOORPLATINAZUUR, VAST HEXACHLOROFEEN HEXADECYLTRICHLOORSILAAN HEXADIENEN HEXAETHYLTETRAFOSFAAT HEXAFLUORACETON HEXAFLUORACETON-HYDRAAT, VAST HEXAFLUORACETON-HYDRAAT, VLOEIBAAR HEXAFLUORETHAAN HEXAFLUORFOSFORZUUR HEXAFLUORPROPEEN HEXALDEHYDE HEXAMETHYLEENDIAMINE, OPLOSSING HEXAMETHYLEENDIAMINE, VAST HEXAMETHYLEENDIISOCYANAAT HEXAMETHYLEENIMINE HEXAMETHYLEENTETRAMINE HEXANEN HEXANITRODIFENYLAMINE HEXANITROSTILBEEN HEXANOLEN HEXEEN HEXOGEEN, BEVOCHTIGD: zie HEXOGEEN, GEDESENSIBILISEERD: zie HEXOGEEN, GEMENGD: zie 0391 HEXOLIET, droog of bevochtigd met minder dan 15 massa-% water HEXOTOL, droog of bevochtigd met minder dan 15 massa-% water: zie HEXOTONAL HEXYL: zie HEXYLTRICHLOORSILAAN HMX, BEVOCHTIGD: zie

Benaming en beschrijving UN-nr Klasse Opmerkingen

Benaming en beschrijving UN-nr Klasse Opmerkingen Benaming en beschrijving UN-nr Klasse Opmerkingen AANSPANINRICHTINGEN VOOR VEILIGHEIDSGORDELS 0503 1 AANSPANINRICHTINGEN VOOR VEILIGHEIDSGORDELS 3268 9 AANSTEKERS die een brandbaar gas bevatten 1057 2

Nadere informatie

AMMONIAK, OPLOSSING in water, met een dichtheid bij 15 C lager dan 0,880 kg/l, met meer dan 2073 2. 50 % ammoniak

AMMONIAK, OPLOSSING in water, met een dichtheid bij 15 C lager dan 0,880 kg/l, met meer dan 2073 2. 50 % ammoniak AANSPANINRICHTINGEN VOOR VEILIGHEIDSGORDELS 0503 1 AANSPANINRICHTINGEN VOOR VEILIGHEIDSGORDELS 3268 9 AANSTEKERS met brandbaar gas 1057 2 AANVULLINGSSPRINGLADINGEN 0060 1 AARDGAS, SAMENGEPERST met hoog

Nadere informatie

OFFICIELE BERICHTEN AVIS OFFICIELS

OFFICIELE BERICHTEN AVIS OFFICIELS BELGISCH STAATSBLAD 3.05.200 MONITEUR BELGE 32595 OFFICIELE BERICHTEN AVIS OFFICIELS SELOR SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID SELOR BUREAU DE SELECTION DE L ADMINISTRATION FEDERALE Werving. Uitslag

Nadere informatie

0146 ZETMEELNITRAAT, droog of bevochtigd met minder dan 20 massa-% water 1 1.1D 1 0146

0146 ZETMEELNITRAAT, droog of bevochtigd met minder dan 20 massa-% water 1 1.1D 1 0146 UN-nr. Benaming en beschrijving Klasse 0004 AMMONIUMPICRAAT, droog of bevochtigd met minder dan 10 massa-% water 1 1.1D 1 0004 0005 PATRONEN VOOR WAPENS, met springlading 1 1.1F 1 0005 0006 PATRONEN VOOR

Nadere informatie

TABEL A. Verpakkingen Mobiele tanks ADR-tanks. Bijzondere verpakkingsvoorschriften. Gezamenlijke verpakking. Bijzondere bepalingen

TABEL A. Verpakkingen Mobiele tanks ADR-tanks. Bijzondere verpakkingsvoorschriften. Gezamenlijke verpakking. Bijzondere bepalingen TABEL A. 5. 4.2..5/6..4 7. 0004 AMMONIUMPICRAAT, droog of bevochtigd met minder dan 10 massa-% water 1 1.1D 1 P112(a) P112(b) P112(c) PP26 MP20 1 V2, V CV1 S1 0004 AMMONIUMPICRAAT, droog of bevochtigd

Nadere informatie

Richtlijn leiding markering UT

Richtlijn leiding markering UT Richtlijn leiding markering UT Leidingen die door de UT gebouwen lopen dienen voorzien te zijn van een markering waaraan is te zien: Welke inhoud de leiding heeft Wat de druk is Wat de stroomrichting is

Nadere informatie

3.3 Bijzondere bepalingen van toepassing op bepaalde stoffen of voorwerpen

3.3 Bijzondere bepalingen van toepassing op bepaalde stoffen of voorwerpen Deel Lijst van gevaarlijke goederen, bijzondere bepalingen evenals vrijstellingen in verband met het vervoer van gevaarlijke goederen verpakt in gelimiteerde hoeveelheden - 61 - - 6 - Inhoud.1 lgemeen.1.1

Nadere informatie

1. Mag U in éénzelfde container volgende colli samen vervoeren? - Colli met UN 1848 en colli met UN 3114 O Ja O Neen

1. Mag U in éénzelfde container volgende colli samen vervoeren? - Colli met UN 1848 en colli met UN 3114 O Ja O Neen UBIJSCHLINGSPLEIDING - BASIS 1. Mag U in éénzelfde container volgende colli samen vervoeren? - Colli met UN 1848 en colli met UN 3114 Ja - Colli met UN 3112 en colli met UN 3125 Ja - Colli met UN 2021

Nadere informatie

3.1.2.8.1 Voeg in de eerste zin in of 318 na bijzondere bepaling 274.

3.1.2.8.1 Voeg in de eerste zin in of 318 na bijzondere bepaling 274. VERTALING WIJZIGINGEN ADN INGAANDE 1-1-2011 Bronnen: ECE/ADN/9 d.d. 25 juni 2010 ECE-ADN-9 FINAL-E_RedConfDMS van mei 2010 ECE/ADN/9/Corr.1 d.d. 29 juni 2010 ECE/ADN9/Corr.2 d.d. 30 augustus 2010 DEEL

Nadere informatie

Hoofdstuk Algemene voorschriften

Hoofdstuk Algemene voorschriften 2.1.1 Inleiding Hoofdstuk 2.1 - Algemene voorschriften 2.1.1.1 De klassen gevaarlijke goederen volgens het RID zijn de volgende: Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Ontplofbare stoffen en voorwerpen. Gassen. Brandbare

Nadere informatie

UINITIELE OPLEIDING - BASIS. 1. Mag U in éénzelfde container volgende colli samen vervoeren? - Colli met UN 1848 en colli met UN 3114 O Ja O Neen

UINITIELE OPLEIDING - BASIS. 1. Mag U in éénzelfde container volgende colli samen vervoeren? - Colli met UN 1848 en colli met UN 3114 O Ja O Neen UINITIELE OPLEIDING - BASIS 1. Mag U in éénzelfde container volgende colli samen vervoeren? - Colli met UN 1848 en colli met UN 3114 O Ja - Colli met UN 3111 en colli met UN 3221 O Ja - Colli met UN 3112

Nadere informatie

DRAAGBARE GASDETECTIE APPARATUUR DRÄGER PROEFBUISJES P.

DRAAGBARE GASDETECTIE APPARATUUR DRÄGER PROEFBUISJES P. Reeds miljoenen keer gebruikt: de Dräger korte termijn detector buisjes hebben zich wereldwijd bewezen als een zeer rendabel en betrouwbare manier voor het meten van gas. Rendable, betrouwbare manier om

Nadere informatie

KAM-regel 007 - Bijlage 7 - Gevaarlijke combinaties van chemicalie n (niet limitatief)

KAM-regel 007 - Bijlage 7 - Gevaarlijke combinaties van chemicalie n (niet limitatief) KAM-regel 007 - Bijlage 7 - Gevaarlijke combinaties van chemicalie n (niet limitatief) De gevaarlijke combinaties van chemicaliën zijn onderverdeeld in: - Combinaties van chemicaliën die toxische reactieprodukten

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER Vervoer te Land Directie Vervoer van Gevaarlijke Stoffen

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER Vervoer te Land Directie Vervoer van Gevaarlijke Stoffen FEDERALE VERHEIDSDIENST MBILITEIT EN VERVER Vervoer te Land Directie Vervoer van Gevaarlijke Stoffen ADR Vragenlijsten voor de examens van de bestuurders. Initiële opleiding basis 1-2005 1 EXAMENVRAGEN

Nadere informatie

Interventiewaarden gevaarlijke stoffen 2007

Interventiewaarden gevaarlijke stoffen 2007 Interventiewaarden gevaarlijke fen 2007 Interventiewaarden gevaarlijke fen 2007 02 03 Inleiding Bij calamiteiten, waar gevaarlijke fen vrijkomen, is het van cruciaal belang om snel inzicht te krijgen

Nadere informatie

Opmerking: Voor juiste vervoersnamen, gebruikt voor het vervoer van monsters, zie 2.1.4.1.

Opmerking: Voor juiste vervoersnamen, gebruikt voor het vervoer van monsters, zie 2.1.4.1. DEEL Lijst van gevaarlijke goederen, bijzondere alsmede vrijstellingen inzake gevaarlijke goederen, verpakt in gelimiteerde en HOOFDSTUK. ALGEMEEN.. Inleiding Behalve de voorschriften waarnaar in de tabellen

Nadere informatie

Mobiele tanks en containers voor losgestort vervoer en Bijzondere. Gezamenlijke verpakking Instructies. bepalingen

Mobiele tanks en containers voor losgestort vervoer en Bijzondere. Gezamenlijke verpakking Instructies. bepalingen 5. svoorschriften.5/6..4 0004 AMMONIUMPIKRAAT, droog of bevochtigd met minder dan 10 massa-% water 1 1,1D 1 0 E0 P112(a) P112(b) P112(c) PP26 MP20 1, V 0004 AMMONIUMPIKRAAT, droog of bevochtigd met minder

Nadere informatie

4.1.1 Algemene voorschriften voor het verpakken van gevaarlijke goederen in verpakkingen, met inbegrip van IBC's en grote verpakkingen

4.1.1 Algemene voorschriften voor het verpakken van gevaarlijke goederen in verpakkingen, met inbegrip van IBC's en grote verpakkingen DEEL 4 Voorschriften voor verpakkingen en tanks HOOFDSTUK 4.1 GEBRUIK VAN VERPAKKINGEN, MET INBEGRIP VAN IBC's EN GROTE VERPAKKINGEN 4.1.1 Algemene voorschriften voor het verpakken van gevaarlijke goederen

Nadere informatie

Mobiele tanks en containers voor losgestort vervoer. Gezamenlijke en Bijzondere. Instructies. Bijzondere bepalingen. bepalingen

Mobiele tanks en containers voor losgestort vervoer. Gezamenlijke en Bijzondere. Instructies. Bijzondere bepalingen. bepalingen .5/6..4 Etiketten 5. 7. 0004 AMMONIUMPIKRAAT, droog of bevochtigd met minder dan 10 massa-% water 1 1,1D 1 0 E0 P112(a) P112(b) P112(c) PP26 MP20 1, V 0004 AMMONIUMPIKRAAT, droog of bevochtigd met minder

Nadere informatie

Veilig werken in de cabine

Veilig werken in de cabine Veilig werken in de cabine Filter geplaatst STOP Alarm UIT S O S Signalering Overdruk Systeem Hoe veilig is werken in de cabine van een grondverzetmachine? Grondverzetwerkzaamheden op vervuilde bodems

Nadere informatie

Overzicht van de Gaerner-handpompen

Overzicht van de Gaerner-handpompen Overzicht van de Gaerner-handpompen Gewicht 3,0 kg 4,4 kg 4,1 kg 4,1 kg 1,2 kg 2,5 kg Zuigbuis vast vast vast vast Telescoop Telescoop Viscositeit cst. 400 1000 3000 1000 800 50 Qmax, l/min 35 50 55 50

Nadere informatie

BIJLAGE. Aanhangsel. bij het voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

BIJLAGE. Aanhangsel. bij het voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 23.10.2014 COM(2014) 652 final ANNEX 1 BIJLAGE Aanhangsel bij het voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt op de achtste

Nadere informatie

Hoofdstuk 8: Identificatie van gevaarlijke stoffen

Hoofdstuk 8: Identificatie van gevaarlijke stoffen Hoofdstuk 8: Identificatie van gevaarlijke stoffen Olt. Bart Noyens - Brandweer Kasterlee Provinciaal Instituut voor brandweer en ambulanciersopleiding Oostmalsesteenweg 75 2520 Ranst Vervoer over de weg

Nadere informatie

Mediabestendigheid GVK-producten

Mediabestendigheid GVK-producten Mediabestendigheid GVK-producten 2 OZICHT MEDIABESTENDIGHEID (isoftaalzuur A Acetaldehyde alle / niet bestendig niet bestendig niet bestendig Aceton 25 50 beperkt bestendig bestendig bestendig Aceton 100

Nadere informatie

Chemische bestendigheid kunststoffen

Chemische bestendigheid kunststoffen = niet bestand = matig bestand Acetaaldehyde 40% + Acetaaldehyde 100% + Aceton 100% + + + Acrylnitril + + + Adipinezuur Allylalcohol + Aluin + + Aluminiumchloride + + + + + + Aluminiumsulfaat + + + Ammoniak

Nadere informatie

Transport gevaarlijke stoffen

Transport gevaarlijke stoffen min. 30 cm Identificatienummer gevaar Identificatienummer stof 40 cm Afmeting mag ongeveer 10% afwijken Herkenningsbord Blanco Lijst van stoffen en identificatienummers Betekenis van gevaarsidentificatienummers

Nadere informatie

Benaming/Omschrijving van het goed Opmerking NHM

Benaming/Omschrijving van het goed Opmerking NHM Aanspaninrichtingen voor veiligheidsgordels, Zie 0503 870895 Aanspaninrichtingen voor veiligheidsgordels, Zie 3268 870895 AANSTEKERS of navulpatronen voor aanstekersdie een brandbaar gas bevatten 1057

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER Vervoer te Land Directie Vervoer van Gevaarlijke Stoffen

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER Vervoer te Land Directie Vervoer van Gevaarlijke Stoffen FEDERALE VERHEIDSDIENST MBILITEIT EN VERVER Vervoer te Land Directie Vervoer van Gevaarlijke Stoffen ADR Vragenlijsten voor de examens van de bestuurders. Bijscholing - basis 1-2005 1 EXAMENVRAGEN BIJSCHLINGSPLEIDING

Nadere informatie

Betekenis H-zinnen. Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren

Betekenis H-zinnen. Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren Betekenis H-zinnen Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren 00 Ontplofbare stoffen, instabiel Instabiele ontplofbare stof H0 Ontplofbare stoffen, subklasse. H0 Ontplofbare stoffen, subklasse. H03 Ontplofbare

Nadere informatie

Chemische resistentie Strizo vloersystemen

Chemische resistentie Strizo vloersystemen C= Strizo polyurethaan topcoating Strizo PU 700, Strizo PU 715, Strizo PU 730, Strizo PU 780 Aceton + + - +/- Aluminium chloride + + + + Aluminium hydroxide + + + + Amine +/- +/- - - Ammoniak 10% + + +

Nadere informatie

Arbocatalogus pkgv-industrie Organische oplosmiddelen

Arbocatalogus pkgv-industrie Organische oplosmiddelen Arbocatalogus pkgv-industrie Organische oplosmiddelen Bijlage 5 Oplosmiddelenchecklist Arbeidsomstandighedenregeling Bijlage XIII behorend bij artikel 4.19, eerste lid Lijst van wettelijke grenswaarden

Nadere informatie

DEEL 1: GEVARENAANDUIDINGEN ; H-zinnen

DEEL 1: GEVARENAANDUIDINGEN ; H-zinnen DEEL 1: GEVARENAANDUIDINGEN ; H-zinnen Materiële gevaren Klasse 2.1 Ontplofbare stoffen, instabiele ontplofbare stoffen H200 Instabiele ontplofbare stof. Subklasse 1.1 H201 Ontplofbare stof; gevaar voor

Nadere informatie

Opslag stoffen in het Activiteitenbesluit

Opslag stoffen in het Activiteitenbesluit Opslag stoffen in het Activiteitenbesluit De voorschriften en bepalingen voor de opslag van stoffen staan verspreid in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende ministeriële regeling. Ook in de werkingssfeer

Nadere informatie

Klasse 8: Bijtende stoffen

Klasse 8: Bijtende stoffen Klasse 8: Bijtende stoffen De bijtende stoffen (zuren en basen) kunnen afhankelijk van hun oorsprong (organisch of anorganisch) worden onderverdeeld in de volgende groepen: - anorganische zuren, zoals

Nadere informatie

Activiteitenbesluit: Opslag stoffen

Activiteitenbesluit: Opslag stoffen Activiteitenbesluit: Opslag stoffen Mei 2008 De voorschriften en bepalingen voor de opslag van stoffen staan verspreid in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende ministeriële regeling. De voorschriften

Nadere informatie

cursus meetploegen Herkennen van gevaarlijke stoffen O/Lt Koen Maes Lt Koen Vanderzwalm

cursus meetploegen Herkennen van gevaarlijke stoffen O/Lt Koen Maes Lt Koen Vanderzwalm cursus meetploegen Herkennen van gevaarlijke stoffen O/Lt Koen Maes Lt Koen Vanderzwalm Wat als dit voorvalt??? Algemene aandachtspunten bij ongevallen Bij elk ongeval met gevaarlijke stoffen: over welke

Nadere informatie

Vervoer gevaarlijke stoffen en tunnels

Vervoer gevaarlijke stoffen en tunnels Vervoer gevaarlijke stoffen en tunnels Vervoer gevaarlijke stoffen en tunnels Dit is een geheugensteun voor chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren. In deze brochure staan onderwerpen die belangrijk

Nadere informatie

1. U verricht volgend vervoer van Antwerpen naar Herstal :

1. U verricht volgend vervoer van Antwerpen naar Herstal : UBIJSCHLINGSPLEIDING SPECIALISATIE TANK 1. U verricht volgend vervoer van Antwerpen naar Herstal : - compartiment 1 : 7.000 liter Triethylamine ingedeeld bij UN-nummer 1296 - compartiment 2 : 8.000 liter

Nadere informatie

Paragraaf 1: Fossiele brandstoffen

Paragraaf 1: Fossiele brandstoffen Scheikunde Hoofdstuk 2 Samenvatting Paragraaf 1: Fossiele brandstoffen Fossiele brandstof Koolwaterstof Onvolledige verbranding Broeikaseffect Brandstof ontstaan door het afsterven van levende organismen,

Nadere informatie

DEEL 3. Lijst van de gevaarlijke goederen, bijzondere bepalingen en vrijstellingen met betrekking tot de beperkte en uitgezonderde hoeveelheden

DEEL 3. Lijst van de gevaarlijke goederen, bijzondere bepalingen en vrijstellingen met betrekking tot de beperkte en uitgezonderde hoeveelheden DEEL 3 Lijst van de gevaarlijke goederen, bijzondere bepalingen en vrijstellingen met betrekking tot de beperkte en uitgezonderde hoeveelheden - 261 - HOOFDSTUK 3.1 ALGEMEENHEDEN 3.1.1 Inleiding Naast

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G. Vervoer Gevaarlijke Stoffen. Schwartzmans B.V. Waalwijk

J A A R V E R S L A G. Vervoer Gevaarlijke Stoffen. Schwartzmans B.V. Waalwijk J A A R V E R S L A G 2013 Vervoer Gevaarlijke Stoffen Schwartzmans B.V. Waalwijk EVO - Afdeling Bedrijfsadvies Signaalrood 60 2718 SG Zoetermeer Postbus 350 2700 AJ Zoetermeer 079 346 73 46 Bedrijfsgegevens

Nadere informatie

INTRODUCTIECURSUS BOUWCHEMIE HOOFDSTUK 5: ORGANISCHE CHEMIE

INTRODUCTIECURSUS BOUWCHEMIE HOOFDSTUK 5: ORGANISCHE CHEMIE INTRODUCTIECURSUS BOUWCHEMIE HOOFDSTUK 5: ORGANISCHE CHEMIE OVERZICHT 1. Structuur van het koolstofatoom 2. Isomerie 3. De verzadigde koolwaterstoffen of alkanen 4. De alkenen 5. De alkynen 6. De alcoholen

Nadere informatie

Stichting AL-terrein Antonie van Leeuwenhoeklaan MA Bilthoven

Stichting AL-terrein Antonie van Leeuwenhoeklaan MA Bilthoven KAM regel 019 bijlage 1: Zwartelijststoffen Inhoudsopgave De zwartelijststoffen 1 voor bodem, water en lucht is opgesteld door het voormalige Ministerie van VROM. De Rijksoverheid streeft naar beëindiging

Nadere informatie

31.12.2008 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 353/141

31.12.2008 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 353/141 31.12.2008 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 353/141 BIJLAGE II SPECIALE VOORSCHRIFTEN VOOR DE ETIKETTERING EN VERPAKKING VAN BEPAALDE STOFFEN EN MENGSELS De bijlage bestaat uit vijf delen. deel

Nadere informatie

ADN-VRAGENCATALOGUS 2011

ADN-VRAGENCATALOGUS 2011 CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART CCNR-ZKR/ADN/WG/CQ/2011/13 definitief 27 januari 2012 Or. DUITS ADN-VRAGENCATALOGUS 2011 Chemie De ADN-vragencatalogus 2011 is op 27-01-2012 in de onderhavige versie

Nadere informatie

De klassieke oranje HSID-symbolen vervallen en worden vervangen door de nieuwe GHS/CLP-pictogrammen.

De klassieke oranje HSID-symbolen vervallen en worden vervangen door de nieuwe GHS/CLP-pictogrammen. GEMEENSCHAPPELIJKE PREVENTIEDIENST Gevaarlijke stoffen - etikettering De klassieke oranje HSID-symbolen vervallen en worden vervangen door de nieuwe GHS/CLP-pictogrammen. Op 31 december 2008 is de Verordening

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER Vervoer te Land Directie Vervoer van Gevaarlijke Stoffen

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER Vervoer te Land Directie Vervoer van Gevaarlijke Stoffen FEDERALE VERHEIDSDIENST MBILITEIT EN VERVER Vervoer te Land Directie Vervoer van Gevaarlijke Stoffen ADR Vragenlijsten voor de examens van de bestuurders. Bijscholing tanks 1-2005 1 EXAMENVRAGEN BIJSCHLINGSPLEIDING

Nadere informatie

Oefen opgaven rekenen 4 HAVO bladzijde 1

Oefen opgaven rekenen 4 HAVO bladzijde 1 Oefen opgaven rekenen 4 HAVO bladzijde 1 Opgave 1 uitrekenen en afronden Bij +/- rond je af op het kleinste aantal DECIMALEN, bij x/ rond je af op het kleinste aantal SIGNIFICANTE CIJFERS. Bij gecombineerde

Nadere informatie

Stappenplan voor het explosieveiligheidsdocument. In een onderzoek kunnen de volgende stappen genomen worden:

Stappenplan voor het explosieveiligheidsdocument. In een onderzoek kunnen de volgende stappen genomen worden: ATEX introductie De Atex richtlijn is van toepassing op alle plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen. De richtlijn heeft een breed werkingsgebied en omvat naast gasexplosiegevaar ook stofexplosiegevaar.

Nadere informatie

THEORIE UIT EXPERIMENTEN TABELLEN SCIENCE / NATUURKUNDE / SCHEIKUNDE

THEORIE UIT EXPERIMENTEN TABELLEN SCIENCE / NATUURKUNDE / SCHEIKUNDE THEORIE UIT EXPERIMENTEN ONDERBOUW TABELLEN SCIENCE / NATUURKUNDE / SCHEIKUNDE TABEL 1 DICHTHEID (bij 25 C) gram per cm 3 = g cm -3 aardgas 0,00076 alcohol 0,8 aluminium 2,7 broom 3,1 butagas 0,0024 eikenhout

Nadere informatie

Heeft u het gevoel dat er iets niet klopt aan een klant of een bestelling, gebruik uw gezonde verstand en gebruik onderstaande tips!

Heeft u het gevoel dat er iets niet klopt aan een klant of een bestelling, gebruik uw gezonde verstand en gebruik onderstaande tips! GOEDE PRAKTIJK - KEN UW KLANT (HERKEN DE CRIMINEEL!) Editie: November 2013 Aan: Leden van het VHCP Heeft u het gevoel dat er iets niet klopt aan een klant of een bestelling, gebruik uw gezonde verstand

Nadere informatie

Overzichtstabel gevaarlijke producten volgens de CLP-verordening Versie 21/04/2015

Overzichtstabel gevaarlijke producten volgens de CLP-verordening Versie 21/04/2015 Vlaamse overheid Afdeling Milieuvergunningen Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 Brussel T 02 553 79 97 F 02 553 79 95 milieuvergunningen@lne.vlaanderen.be Overzichtstabel gevaarlijke producten volgens

Nadere informatie

Rekenen aan reacties (de mol)

Rekenen aan reacties (de mol) Rekenen aan reacties (de mol) 1. Reactievergelijkingen oefenen: Scheikunde Deze opgaven zijn bedoeld voor diegenen die moeite hebben met rekenen aan reacties 1. Reactievergelijkingen http://www.nassau-sg.nl/scheikunde/tutorials/deeltjes/deeltjes.html

Nadere informatie

Hoe ontstaan gevaarlijke gassen in containers? 1. De lading zelf 2. Gassingen met bestrijdingsmiddel 3. De container

Hoe ontstaan gevaarlijke gassen in containers? 1. De lading zelf 2. Gassingen met bestrijdingsmiddel 3. De container Hoe ontstaan gevaarlijke gassen in containers? 1. De lading zelf 2. Gassingen met bestrijdingsmiddel 3. De container 1) De lading zelf kan gevaarlijke of verstikkende gassen produceren. Zelfs voedingsmiddelen

Nadere informatie

8 ADR- voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke goederen in colli

8 ADR- voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke goederen in colli 8 ADR- voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke goederen in colli 8.1 Verpakkings- en etiketteringsvoorschriften 8.1.1 MERKEN a) De colli (vaten, jerrycans, kisten, zakken,...) en de I.B.C.'s (grote

Nadere informatie

RICHTLIJN PROBITFUNCTIES

RICHTLIJN PROBITFUNCTIES RICHTLIJN PROBITFUNCTIES RICHTLIJN OVER HET GEBRUIK VAN PROBITFUNCTIES IN DE KWANTITATIEVE RISICOANALYSE Versie 2.0 01/03/2011 Vlaamse overheid Departement LNE Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid

Nadere informatie

SECTOR BRANDWEER / VEILIGHEID

SECTOR BRANDWEER / VEILIGHEID SECTOR BRANDWEER / VEILIGHEID Toelichting bij het aanvraagformulier gebruiksvergunning voor bouwwerken. De aanvraag en de daarbij horende bescheiden moeten in het Nederlands zijn gesteld. 1. Naam van de

Nadere informatie

Wat zijn anorganische of minerale stoffen? In hoeveel stofklassen zijn de anorganische stoffen in te delen?

Wat zijn anorganische of minerale stoffen? In hoeveel stofklassen zijn de anorganische stoffen in te delen? Wat zijn anorganische of minerale stoffen? A. Deze stoffen komen hoofdzakelijk voor in de niet-levende natuur. In hoeveel stofklassen zijn de anorganische stoffen in te delen? B. 4 Welk van deze stofklassen

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G. Vervoer van Gevaarlijke Stoffen. Schwartzmans bv Waalwijk

J A A R V E R S L A G. Vervoer van Gevaarlijke Stoffen. Schwartzmans bv Waalwijk J A A R V E R S L A G 2014 Vervoer van Gevaarlijke Stoffen Schwartzmans bv Waalwijk EVO - Afdeling Bedrijfsadvies Signaalrood 60 2718 SG Zoetermeer Postbus 350 2700 AJ Zoetermeer 079 346 73 46 www.evo.nl

Nadere informatie

Bepaal het atoomskelet van de verbinding

Bepaal het atoomskelet van de verbinding MODULE 2 Bijlage 1 Stappenplan voor het schrijven van een goede Lewisformule Het vinden van een goede lewisformule voor een gegeven brutoformule is niet altijd eenvoudig. Bijna altijd kan je aan de hand

Nadere informatie

ADN-VRAGENCATALOGUS 2011 Gas

ADN-VRAGENCATALOGUS 2011 Gas CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART CCNR-ZKR/ADN/WG/CQ/2011/12 definitief 27 januari 2012 Or. DUITS ADN-VRAGENCATALOGUS 2011 Gas De ADN-vragencatalogus 2011 is op 27-01-2012 in de onderhavige versie aangenomen

Nadere informatie

DEEL 2 Classificatie HOOFDSTUK 2.1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN. 2.1.1 Inleiding. 2.1.1.1 De klassen gevaarlijke stoffen volgens het ADR zijn de volgende:

DEEL 2 Classificatie HOOFDSTUK 2.1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN. 2.1.1 Inleiding. 2.1.1.1 De klassen gevaarlijke stoffen volgens het ADR zijn de volgende: DEEL 2 Classificatie HOOFDSTUK 2.1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN 2.1.1 Inleiding 2.1.1.1 De klassen gevaarlijke stoffen volgens het ADR zijn de volgende: Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Ontplofbare stoffen en voorwerpen.

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE INSTRUCTIES VOLGENS HET ADN. Maatregelen in het geval van een ongeval of noodgeval

SCHRIFTELIJKE INSTRUCTIES VOLGENS HET ADN. Maatregelen in het geval van een ongeval of noodgeval SCHRIFTELIJKE INSTRUCTIES VOLGENS HET ADN Maatregelen in het geval van een ongeval of noodgeval In het geval van een ongeval of noodgeval dat tijdens het vervoer kan voorkomen of optreden, moeten de leden

Nadere informatie

Fiche 6 (Observatie): Transport van gevaarlijke producten en signalisatie

Fiche 6 (Observatie): Transport van gevaarlijke producten en signalisatie Fiche 6 (Observatie): Transport van gevaarlijke producten en signalisatie Inleiding Volgens het soort transport is de internationale reglementering die van kracht is, verschillend : Transport langs de

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G. Veiligheidsadviseur vervoer Gevaarlijke Stoffen. Schwartzmans B.V. Waalwijk

J A A R V E R S L A G. Veiligheidsadviseur vervoer Gevaarlijke Stoffen. Schwartzmans B.V. Waalwijk J A A R V E R S L A G 2015 Veiligheidsadviseur vervoer Gevaarlijke Stoffen Schwartzmans B.V. Waalwijk EVO - Afdeling Bedrijfsadvies Signaalrood 60 2718 SG Zoetermeer Postbus 350 2700 AJ Zoetermeer 079

Nadere informatie

Gevarenaanduidingen (H)

Gevarenaanduidingen (H) Gevarenaanduidingen (H) H200 H201 H202 H203 H204 H205 H220 H221 H222 H223 H224 H225 H226 H228 H240 H241 H242 H250 H251 H252 Instabiele ontplofbare stof. Ontplofbare stof; gevaar voor massa-explosie. Ontplofbare

Nadere informatie

T2: Verbranden en Ontleden, De snelheid van een reactie en Verbindingen en elementen

T2: Verbranden en Ontleden, De snelheid van een reactie en Verbindingen en elementen T2: Verbranden en Ontleden, De snelheid van een reactie en Verbindingen en elementen 2008 Voorbeeld toets dinsdag 29 februari 60 minuten NASK 2, 2(3) VMBO-TGK, DEEL B. H5: VERBRANDEN EN ONTLEDEN 3(4) VMBO-TGK,

Nadere informatie

Scheikunde Samenvatting H4+H5

Scheikunde Samenvatting H4+H5 Scheikunde Samenvatting H4+H5 Hoofdstuk 4 4.2 Stoffen worden ingedeeld op grond van hun eigenschappen. Er zijn niet-ontleedbare stoffen en ontleedbare stoffen. De niet-ontleedbare stoffen zijn verdeeld

Nadere informatie

3.1.2 Juiste vervoersnamen Opmerking: Voor de juiste vervoersnamen, te gebruiken voor het vervoer van monsters, zie 2.1.4.1.

3.1.2 Juiste vervoersnamen Opmerking: Voor de juiste vervoersnamen, te gebruiken voor het vervoer van monsters, zie 2.1.4.1. Deel 3 Lijst van gevaarlijke goederen, bijzondere bepalingen alsmede vrijstellingen inzake gevaarlijke goederen, verpakt in gelimiteerde en vrijgestelde hoeveelheden HOOFDSTUK 3.1 ALGEMEEM 3.1.1 Inleiding

Nadere informatie

Opleiding Meetploegen

Opleiding Meetploegen Campus Vesta Opleiding Meetploegen Jef Van Tongerloo Juliaan De Bie jef.vantongerloo@geel.be juliaan.debie@brandweer.mechelen.be Eigenschappen gevaarlijke stoffen Inleiding Natuurkundige basisprincipes

Nadere informatie

Omschrijving Voorbeelden van verpakkingen

Omschrijving Voorbeelden van verpakkingen Checklist VHLS - PREZPUNT - ZKN versie 19072015 Omschrijving Voorbeelden van verpakkingen Voorbeelden van gebruikte etiketten en pictogrammen Transportetiketten Pictogrammen Pictogrammen GHS EU (oud) Totale

Nadere informatie

5 Formules en reactievergelijkingen

5 Formules en reactievergelijkingen 5 Formules en reactievergelijkingen Stoffen bestaan uit moleculen en moleculen uit atomen (5.1) Stoffen bestaan uit moleculen. Een zuivere stof bestaat uit één soort moleculen. Een molecuul is een groepje

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Organische stoffen

Hoofdstuk 3 Organische stoffen oofdstuk 3 Organische stoffen 3.1 Organische stoffen Organische stoffen bestaan uit moleculen die opgebouwd zijn uit één of meer koolstofatomen die onderling en/of aan andere atomen gebonden zijn door

Nadere informatie

Tabellen met achtergrondwaarden en maximale waarden voor grond en baggerspecie uit bijlage B, hoofdstuk 4 van de Regeling bodemkwaliteit.

Tabellen met achtergrondwaarden en maximale waarden voor grond en baggerspecie uit bijlage B, hoofdstuk 4 van de Regeling bodemkwaliteit. Tabellen met achtergrond en maximale voor grond en baggerspecie uit bijlage B, hoofdstuk 4 van de Regeling bodemkwaliteit. Tabel 1 geeft de norm voor toepassen van grond of baggerspecie op of in de bodem,

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van richtlijn 91/155/EEG van de Commissie der Europese Gemeenschappen

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van richtlijn 91/155/EEG van de Commissie der Europese Gemeenschappen 1.Identificatie van de stof of het preparaat en van de firma 1.1 Identificatie van de stof of het preparaat: Synoniemen: R 134 a UN :3159 No CAS : 000811-97-2 No index CE S.O. Code NFPA 1-0-1 No EINECS

Nadere informatie

Basis chemie Chemie 6 (2u)

Basis chemie Chemie 6 (2u) Inhaallessen Basis chemie Chemie 6 (2u) Deze slides voor de inhaallessen worden ter beschikking gesteld, maar ze zijn te beperkt om als samenvatting van de cursus te kunnen dienen. Alle oefeningen worden

Nadere informatie

Gevaarlijke stoffen Etikettering

Gevaarlijke stoffen Etikettering Gevaarlijke stoffen Etikettering Info nieuwe pictogrammen.doc. EtiketteringInfo 01/08/2012 Pagina 1 van 8 1. Algemene informatie Vanaf 1 december 2010 moeten stoffen worden ingedeeld, geëtiketteerd en

Nadere informatie

Code Voorzorgsmaatregelen Gevarenklasse Gevarencategorie

Code Voorzorgsmaatregelen Gevarenklasse Gevarencategorie Lijst van voorzorgsmaatregelen (P-zinnen) Algemeen Code Voorzorgsmaatregelen Gevarenklasse Gevarencategorie P101 P102 P103 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking

Nadere informatie

CLP-GHS. Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

CLP-GHS. Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals CLP-GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals P I C T O G R A M M E N GHS01 GHS02 Instabiele ontplofbare stoffen Ontplofbaar - subklasse 1.1, 1.2, 1.3 en 1.4 Zelfontledende

Nadere informatie

Lijst van schadelijke stoffen in grondwaterbeschermingsgebieden

Lijst van schadelijke stoffen in grondwaterbeschermingsgebieden Lijst schadelijke stoffen in grondwaterbeschermingsgebieden (geconsolideerde versie, geldend af 28-3-1995 tot 1-4-2006) Gegevens de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel provincie

Nadere informatie

Heeft u het gevoel dat er iets niet klopt aan een klant of een bestelling, gebruik uw gezonde verstand en gebruik onderstaande tips!

Heeft u het gevoel dat er iets niet klopt aan een klant of een bestelling, gebruik uw gezonde verstand en gebruik onderstaande tips! GOEDE PRAKTIJK - KEN UW KLANT (HERKEN DE CRIMINEEL!) Editie: April 2014 Aan: Leden van het VHCP Heeft u het gevoel dat er iets niet klopt aan een klant of een bestelling, gebruik uw gezonde verstand en

Nadere informatie

LIJST BELGISCHE GRENSWAARDEN

LIJST BELGISCHE GRENSWAARDEN LIJST BELGISCHE GRENSWAARDEN Met het Koninklijk Besluit van 20 mei 2011 is de lijst van grensn voor blootstelling aan chemische agentia in bijlage I van het KB van 22 maart 2002 aangepast. De nieuwe en

Nadere informatie

Chemicaliënvastheid van Redoxproducten

Chemicaliënvastheid van Redoxproducten Infoblad 1093 Chemicaliënvastheid van Redoxproducten Chemicaliënvastheidsgegevens van Redoxmetaalcoatings Voor de bescherming en het onderhoud van fabrieksinstallaties, machines, apparatuur, leidingen,

Nadere informatie

Gevaarlijke stoffen PREVENTIEMAATREGELEN

Gevaarlijke stoffen PREVENTIEMAATREGELEN (ook producten met gevaarlijke eigenschappen genoemd) zijn terug te vinden in alledaagse producten zoals schoonmaakmiddelen en verf. We zijn er zo aan gewend geraakt dat we er niet meer bij stilstaan dat

Nadere informatie

Oplossen en mengen. Opdracht 2. Niet.

Oplossen en mengen. Opdracht 2. Niet. VW CURIE DSTUK 5 { oofdstuk 5 y plossen en mengen pdracht 1. a alcohol (ethanol), olie, vet, benzine en kwik (amalgamen) b IJzer als element is onoplosbaar, maar als ijzer(ii)- of ijzer(iii)-ionen kunnen

Nadere informatie

Handschoenen tegen chemische risico s en micro organismen

Handschoenen tegen chemische risico s en micro organismen Handschoenen tegen chemische risico s en micro organismen 1 Algemeen Contact met vaste, vloeibare of gasvormige chemische stoffen zoals o.a. zuren, logen, oliën, vetten, bestrijdingsmiddelen, oplosmiddelen,

Nadere informatie

Leidingmarkering. Ken de inhoud van uw leidingen. -

Leidingmarkering. Ken de inhoud van uw leidingen.  - Leidingmarkering Ken de inhoud van uw leidingen Leidingmarkering: wetgeving Waarom coderen? Voldoen aan de wettelijke verplichtingen! De werkgever is verplicht om leidingen die gevaarlijke stoffen transporteren

Nadere informatie

DEEL 2 Classificatie

DEEL 2 Classificatie DEEL 2 Classificatie - 90 - HOOFDSTUK 2.1 ALGEMENE BEPALINGEN 2.1.1 Inleiding 2.1.1.1 De klassen gevaarlijke goederen volgens het ADR zijn de volgende : Klasse 1 Ontplofbare stoffen en voorwerpen Klasse

Nadere informatie

H228 Ontvlambare vaste stoffen, gevarencategorie 1 en 2

H228 Ontvlambare vaste stoffen, gevarencategorie 1 en 2 Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren Code Van toepassing op H00 Ontplofbare stoffen, instabiel H01 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.1 H0 Ontplofbare stoffen, subklasse 1. H03 Ontplofbare stoffen,

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Straatsburg, 16 december 2008 (OR. en) 2007/0121 (COD) LEX 958 PE-CONS 3671/08 ADD 2 REV 2 COMPET 306 ENV 538 CHIMIE 49 MI 293 ENT 213 CODEC 1079 VERORDENING

Nadere informatie

Atomen en elementen. Edelgasconfiguratie zouten en verbindingen. Inhaallessen Basis chemie 15/01/2012

Atomen en elementen. Edelgasconfiguratie zouten en verbindingen. Inhaallessen Basis chemie 15/01/2012 Inhaallessen Basis chemie Chemie 6 (2u) Deze slides voor de inhaallessen worden ter beschikking gesteld, maar ze zijn te beperkt om als samenvatting van de cursus te kunnen dienen. Alle oefeningen worden

Nadere informatie

VLAREM-trein 2013 een toelichting

VLAREM-trein 2013 een toelichting VLAREM-trein 2013 een toelichting 18/05/2015 Gert Boschmans Business Manager Erkend Milieudeskundige gert.boschmans@be.bureauveritas.com INHOUD Inleiding: Totstandkoming Belangrijkste wijzigingen CLP en

Nadere informatie

Hoofdstuk 2.2 - Bijzondere voorschriften voor de afzonderlijke klassen

Hoofdstuk 2.2 - Bijzondere voorschriften voor de afzonderlijke klassen Hoofdstuk 2.2 - Bijzondere voorschriften voor de afzonderlijke klassen 2.2.1 Klasse 1 Ontplofbare stoffen en voorwerpen 2.2.1.1 Criteria 2.2.1.1.1 Stoffen en voorwerpen in de zin van klasse 1 zijn: a)

Nadere informatie

OPMERKING. tankwagons, afneembare tanks en batterijwagons voor tankcontainers, wissellaadtanks en MEGC s Volgende bepalingen gelden voor

OPMERKING. tankwagons, afneembare tanks en batterijwagons voor tankcontainers, wissellaadtanks en MEGC s Volgende bepalingen gelden voor Hoofdstuk 4.3 - Gebruik van de tankwagons, de afneembare tanks, de tankcontainers en de wissellaadtanks, waarvan de houders vervaardigd zijn uit metaal, evenals de batterijwagons en de gascontainers met

Nadere informatie

Chemisch rekenen versie

Chemisch rekenen versie Chemisch rekenen versie 27-01-2017 Je kunt bij een onderwerp komen door op de gewenste rubriek in de inhoud te klikken. Wil je vanuit een rubriek terug naar de inhoud, klik dan op de tekst van de rubriek

Nadere informatie

Identificatie gevaarlijke stoffen

Identificatie gevaarlijke stoffen Identificatie gevaarlijke stoffen 2 Gas 3 Brandbare vloeistof 4 Brandbare vaste stof 5 Oxiderende werkende stof of Organische peroxide 6 Giftige stof 7 Radioactieve stof 8 Bijtende stof 9 Diverse gevaarlijke

Nadere informatie

Hoofdstuk 5.3 - Etiketteren (grote etiketten) en kenmerken

Hoofdstuk 5.3 - Etiketteren (grote etiketten) en kenmerken Hoofdstuk 5.3 - Etiketteren (grote etiketten) en kenmerken OPMERKING. Voor de kenmerking en etikettering van containers, MEGC s, tankcontainers en mobiele tanks van een vervoer dat deel uitmaakt van een

Nadere informatie

Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren.

Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren. Overzicht H-zinnen (Hazard) H-zin Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren. H200 Instabiele ontplofbare stof. H201 Ontplofbare stof: gevaar voor massa-explosie. H202 Ontplofbare stof, ernstig gevaar

Nadere informatie

LIJST VAN GEVARENAANDUIDINGEN, AANVULLENDE GEVARENAANDUIDINGEN EN AANVULLENDE ETIKETTERINGSELEMENTEN VOLGENS BIJLAGE III VAN DE CLP-VERORDENING

LIJST VAN GEVARENAANDUIDINGEN, AANVULLENDE GEVARENAANDUIDINGEN EN AANVULLENDE ETIKETTERINGSELEMENTEN VOLGENS BIJLAGE III VAN DE CLP-VERORDENING LIJST VAN GEVARENAANDUIDINGEN, AANVULLENDE GEVARENAANDUIDINGEN EN AANVULLENDE ETIKETTERINGSELEMENTEN VOLGENS BIJLAGE III VAN DE CLP-VERORDENING DEEL 1: GEVARENAANDUIDINGEN Gevarenaanduidingen voor materiële

Nadere informatie

Hoofdstuk 5.3 - Etiketteren (grote etiketten) en kenmerken

Hoofdstuk 5.3 - Etiketteren (grote etiketten) en kenmerken Hoofdstuk 5.3 - Etiketteren (grote etiketten) en kenmerken OPMERKING. Voor de kenmerking en etikettering van containers, MEGC s, tankcontainers en mobiele tanks van een vervoer dat deel uitmaakt van een

Nadere informatie