Deel 2: DO en MVO in het onderwijs. Deel 2. Duurzame Ontwikkeling en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in het onderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deel 2: DO en MVO in het onderwijs. Deel 2. Duurzame Ontwikkeling en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in het onderwijs"

Transcriptie

1 Deel 2: DO en MVO in het onderwijs Deel 2. Duurzame Ontwikkeling en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in het onderwijs 95

2

3 Deel 2: DO en MVO in het onderwijs Inhoudsoverzicht DEEL 2: DUURZAME ONTWIKKELING EN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN IN HET ONDERWIJS DUURZAME ONTWIKKELING EN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN IN HET ONDERWIJS Waarom DO en MVO in het onderwijs? Milestones inzake onderwijs en duurzame ontwikkeling UN Decade of Education for Sustainable Development Duurzaam Onderwijs in België en Nederland Sociale Economie op de Campus Het EI van MVO EcoCampus Project DOEN! DHO Keurmerk, AISHE & bijzonder kenmerk NVAO Referenties Meer weten? COMPETENTIES VOOR DUURZAME ONTWIKKELING EN/OF VERANTWOORD ONDERNEMEN Competenties voor duurzame ontwikkeling Competenties voor maatschappelijk verantwoord ondernemen Jonge MVO-professionals Business & Society Vlerick Gent Leuven Management School Referenties

4

5 Deel 2: DO en MVO in het onderwijs 1. Duurzame ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord ondernemen in het onderwijs 1.1 Waarom DO en MVO in het onderwijs? Duurzame ontwikkeling wint steeds meer aan belang. Vanuit de belangrijke maatschappelijke rol die het onderwijs heeft, kunnen opleidingsinstituten niet langer aan de kant blijven, maar dienen zij hun steentje bij te dragen aan een ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen 138. Reeds in 1992 werd het onderwijs via Agenda 21 opgeroepen om hierbij een rol te spelen. Met de UN Decade of Education for Sustainable Development (DESD) die loopt van 2005 tot 2014, wordt deze boodschap nog eens extra in de verf gezet. 1.2 Milestones inzake onderwijs en duurzame ontwikkeling 139 Reeds sinds 1972, maar vooral sinds eind de jaren 80 begin de jaren 90, worden er verklaringen ondertekend over de rol die het onderwijs moet spelen om mee te werken aan een duurzame samenleving. In deze verklaringen wordt meestal gefocust op de integratie van duurzame ontwikkeling in de verschillende rollen die een onderwijsinstelling opneemt. Zo wordt er gesproken van de integratie van duurzame ontwikkeling in onderwijs (curriculum), de nood naar interdisciplinair onderzoek op vlak van duurzame ontwikkeling en de maatschappelijke verantwoordelijkheid die de instellingen moeten nemen via hun bedrijfsvoering. Een overzicht van de verschillende verklaringen en handvesten inzake onderwijs en duurzame ontwikkeling is terug te vinden in Tabel BRUNDTLAND, G.H. en DE UNIVERSELE COMMISSIE VOOR MILIEU EN ONTWIKKELING, Onze Aarde Morgen: Het rapport van de Universele Commissie voor Milieu en Ontwikkeling, 1989, p UNESCO, (http://www.unesco.org/iau/sd/sd_declarations.html), 15 mei 2007 en DOEN!, DOEN! Duurzame ontwikkeling in het hoger onderwijs, 2007, (powerpointpresentatie). 140 Een beperkt overzicht van de verschillende verklaringen en handvesten inzake onderwijs en duurzame ontwikkeling is eveneens terug te vinden op: 99

6 HET IVOOR Jaartal Verklaring Initiatiefnemer 1972 Stockholm Declaration UN Conference on Human Environment 1988 Magna Charta Bologna European University Association 1990 Talloires Declaration Association of University Leaders for a Sustainable Future 1991 Halifax Declaration International Association of Universities (IAU), UN University, Association of Universities and Colleges of Canada 1992 Agenda 21: Chapter 21 UN Conference on Environment and Development 1993 Swansea Declaration Association of Commonwealth Universities 1993 Kyoto Declaration International Association of Universities (IAU) 1994 Copernicus Charter Association of Universities 1997 Thessaloniki Declaration UNESCO Conference on Environment and Public awareness for Sustainability 1999 Handvest Duurzaam HBO Nederlandse Vereniging van hogescholen (HBO-Raad) 2001 Lüneburg Declaration on Higher Education for Sustainable Development 2002 Ubuntu declaration on Education and Science and Technology for Sustainable Development 2002 UN Decade of Education for Sustainable Development (DESD ) 2005 Regionale Strategie voor Educatie voor Duurzame Ontwikkeling GHESP Partners (IAU, ULSF, Copernicus Campus en UNESCO) 11 internationale onderwijsinstellingen zoals United Nations University, de International Council for Science, de International Association of Universities (IAU), de Copernicus-Campus Global Higher Education for Sustainability Partnership (GHESP) UN General Assembly United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) Tabel 1: Overzichtstabel verklaringen inzake onderwijs en duurzame ontwikkeling 100

7 Deel 2: DO en MVO in het onderwijs 1.3 UN Decade of Education for Sustainable Development 141 In Hoofdstuk 36 van Agenda 21, het actieprogramma voor de 21ste eeuw dat in juni 1992 werd aangenomen door de VN-conferentie over Milieu en Ontwikkeling, wordt de nadruk gelegd op de doorslaggevende rol van educatie voor de bevordering van duurzame ontwikkeling. In dit kader lanceerden de Verenigde Naties op 1 maart 2005 de The United Nations Decade of Education for Sustainable Development (DESD). Dit decennium loopt van 2005 tot Het algemene doel van de DESD is om de principes, de waarden, en de praktijken van duurzame ontwikkeling te integreren in alle aspecten van onderwijs en het leren. De voornaamste doelstelling van DESD wordt door de Algemene Vergadering uiteengezet in resolutie 59/237: De Algemene Vergadering: encourages Governments to consider the inclusion of measures to implement the Decade in their respective education systems and strategies and, where appropriate, national development plans. 1.4 Duurzaam Onderwijs in België en Nederland Hieronder worden een aantal voorbeelden gegeven van acties ter bevordering van de integratie van duurzame ontwikkeling in het onderwijs, die door de overheden werden genomen en/of mee ondersteund. Het is geenszins de bedoeling hier een volledig overzicht te geven van beleidsmatige acties en acties binnen de instellingen. 141 UNESCO, (http://portal.unesco.org/education/en/ev.php- URL_ID=27234&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html), 15 mei

8 HET IVOOR Sociale Economie op de Campus 142 Tijdens de Week van de Sociale Economie wordt Sociale Economie op de Campus georganiseerd. Met dit initiatief wil het Vlaams Overleg voor de Sociale Economie (VOSEC) in samenwerking met Febecoop een brug slaan tussen de maatschappelijke realiteit m.b.t. de duale economische invulling van tewerkstelling en ondernemersschap en het onderwijsgebeuren anderzijds. Gedurende een week worden de lessen, lezingen, stages, workshops, bezoeken e.d. georganiseerd met de focus op een thema uit de sociale economie. Op deze manier kan men eveneens in contact komen met mogelijke stages in sociale economie ondernemingen. 'Sociale Economie op de campus' werd tijdens het academiejaar voor het eerst opgestart aan drie universiteiten: Universiteit Gent, Katholieke Universiteit Leuven en Universiteit Antwerpen Het EI van MVO 143 Het EI van MVO is een scriptieprijs voor eindwerken die verband houden met duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en/of bedrijfsethiek. De beste doctoraten en eindwerken op bachelor- en masterniveau worden bekroond. Het EI staat voor Economische Invulling, Ethisch Inzicht, Eigenzinnige Innovatie. De prijs is een initiatief van het Vlaams Netwerk voor Zakenethiek, maar wordt mee ondersteund door de Vlaamse minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen, MVOVlaanderen, Business & Society Belgium en Kauri vzw. De eerste prijsuitreiking vond plaats in november EcoCampus EcoCampus is de milieuzorgwerking voor het hoger onderwijs. EcoCampus is een initiatief van de cel Natuur- en Milieueducatie van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) van de Vlaamse overheid. Binnen EcoCampus wordt ondermeer een tool ontwikkeld voor het opzetten van een milieuzorgsysteem in het hoger onderwijs. EcoCampus gaat verder dan louter milieuzorg. Gelijklopend met het Vlaamse milieubeleid, wordt milieuzorg gekaderd binnen duurzame ontwikkeling. 142 VOSEC, (http://www.socialeeconomie.be/default.aspx?ref=acaaas&lang=nl), 15 mei VLAAMS NETWERK VOOR ZAKENETHIEK, (http://www.heteivanmvo.be/), 15 mei

9 Deel 2: DO en MVO in het onderwijs Project DOEN! 144 Het project DOEN! is een project dat op 1 februari 2007 van start ging, op vraag van drie Vlaamse ministers: Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming Frank Vandenbroecke, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur Kris Peeters en Vlaams minister Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen Kathleen Van Brempt. DOEN! staat voor Duurzaamheid, Onderwijs, Ethiek en Netwerk en wordt uitgevoerd door het Vlaams Netwerk voor Zakenethiek in samenwerking met Sustenuto, een adviesbureau op vlak van duurzaam ondernemen. Het project biedt de hogescholen en universiteiten een platform voor het verder ontwikkelen en toepassen van Duurzame Ontwikkeling. DOEN! wil de instellingen bijstaan in het integreren van duurzame ontwikkeling in het onderwijsprogramma en in de interne bedrijfsvoering. Hiertoe werden twee lerende netwerken opgestart, nl. één rond curriculum en één rond bedrijfsvoering DHO Keurmerk, AISHE & bijzonder kenmerk NVAO 145 De Nederlandse stichting Duurzaam Hoger Onderwijs (DHO) ontwikkelde in 2000 de AISHE-methode (Audit Instrument for Sustainability in Higher Education). De methode kan gebruikt worden om na te gaan hoe ver een onderwijsinstelling staat in het proces van invoering van duurzame ontwikkeling in hun onderwijs en organisatie; bij het ontwikkelen van beleid op dat gebied; en bij het vergroten van enthousiasme en draagvlak ervoor onder management, personeel en studenten. Indien men als instelling deze audit laat uitvoeren door DHO, dan kan men een DHO Keurmerk behalen. Een DHO Keurmerk kan behaald worden op verschillende niveaus, aangezien gewerkt wordt met de toekenning van sterren. Het hoogst mogelijk aantal uit te reiken sterren is hierbij vier. 144 MVOVLAANDEREN, (http://www.mvovlaanderen.be), 15 mei Stichting DHO, Jaarboekje 07-08: De maatschappelijke rol van hoger onderwijs instellingen, 2007, p

10 HET IVOOR Nederlandse WO- (Wetenschappelijk Onderwijs) en HBO- (Hoger Beroepsonderwijs) opleidingen die tegelijk met een zelfevaluatie ten behoeve van de accreditatie een AISHE-audit uitvoeren en het DHO Keurmerk behalen op tenminste het niveau van twee sterren, ontvangen bij de accreditatie van de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie) de toekenning van het bijzondere kenmerk duurzame ontwikkeling. De AISHE-methode van DHO is daarbij een gevalideerde en erkende methode om de opleidingen te beoordelen. Het vereiste minimumniveau is een DHO Keurmerk op het niveau van twee sterren, maar dit kan veranderen als het aantal toegekende keurmerken op het niveau van twee sterk toeneemt en daarmee niet meer voldoende onderscheidend is. Afgesproken is dat DHO en de NVAO één keer per jaar overleg zullen hebben om vast te stellen of de lat misschien hoger gelegd moet worden. 1.5 Referenties BRUNDTLAND, G.H. en DE UNIVERSELE COMMISSIE VOOR MILIEU EN ONTWIKKELING, Onze Aarde Morgen: Het rapport van de Universele Commissie voor Milieu en Ontwikkeling, Lannoo, Tielt, 1989, 440 p. DOEN!, DOEN! Duurzame ontwikkeling in het hoger onderwijs, 2007, (powerpointpresentatie). MVOVLAANDEREN, (http://www.mvovlaanderen.be), 15 mei Stichting DHO, Jaarboekje 07-08: De maatschappelijke rol van hoger onderwijs instellingen, DHO, Amsterdam, 2007, 80 p. UNESCO, (http://www.unesco.org/iau/sd/sd_declarations.html), 15 mei UNESCO, (http://portal.unesco.org/education/en/ev.php- URL_ID=27234&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html), 15 mei Vlaams Netwerk voor Zakenethiek, (http://www.heteivanmvo.be/), 15 mei VOSEC, (http://www.socialeeconomie.be/default.aspx?ref=acaaas&lang=nl), 15 mei Meer weten? Meer informatie over de DESD is terug te vinden op onderstaande website: URL_ID=27234&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 104

11 Deel 2: DO en MVO in het onderwijs 2. Competenties voor duurzame ontwikkeling en/of verantwoord ondernemen 2.1 Competenties voor duurzame ontwikkeling Steiner en Posch 146 geven aan dat duurzame ontwikkeling en het samenspel tussen de ecologische, sociale en economische dimensie kan gezien worden als een zeer complexe taak. Een logische consequentie van deze complexiteit is het complexe karakter van educatie voor duurzame ontwikkeling. Dieleman en Huisingh 147 wijzen erop dat een van de uitdagingen van educatie voor duurzame ontwikkeling ligt in de integratie van wetenschap, sociale wetenschap en managementkunde tot een overkoepelend raamwerk van systeemdenken. Volgens dezelfde auteurs is er nood aan interdisciplinariteit, kennis, vaardigheden en attitudetraining. Steiner en Posch voegen zelfregulerend leren toe als vereiste voor educatie voor duurzame ontwikkeling. De Nederlands stichting Duurzaam Hoger Onderwijs (DHO) heeft competenties geformuleerd om te kunnen werken in een duurzame samenleving. Deze worden opgesplitst in verschillende categorieën, en vormen een uitdieping en aanvulling op de hierboven aangegeven vereisten. De competenties gaan als volgt: STEINER, G., POSCH, A., Higher education for sustainability by means of transdisciplinary case studies: an innovatie approach for solving complex, real-world problems, Journal of Cleaner Production, 2006, p DIELEMAN, H.., HUISINGH, D., Games by which to learn and teach about sustainable development: exploring the relevance of games and experiental learning for sustainability, Journal of Cleaner Production, 2006, p STICHTING DHO, Jaarboekje 06-07: Over integratie van duurzame ontwikkeling in het hoger onderwijs, 2006, p

12 HET IVOOR Disciplinair De afgestudeerde student toont inzicht in duurzaamheidvraagstukken en kan de relatie leggen tussen het eigen vakgebied en duurzame ontwikkeling. Transdisciplinair De afgestudeerde student kan samenwerken met vertegenwoordigers van andere disciplines, zodat de reikwijdte en de beperkingen van de eigen discipline, in relatie tot het aan te pakken duurzaamheidvraagstuk en andere disciplines, onderkend worden. Intercultureel De afgestudeerde student kan samenwerken met mensen van andere culturen en heeft inzicht in elementen uit andere culturen die een basis vormen voor duurzame ontwikkeling in deze mondiale samenleving. Maatschappelijk belang De afgestudeerde student toont bewustzijn en besef van de maatschappij en de ontwikkeling naar de toekomst met oog voor sociaal-economische ongelijkheid. Daarbij kan de student diverse belangen onderkennen en er afwegingen tussen maken. Lange-termijnaspecten De afgestudeerde student kan een analyse voor de lange termijn maken en kan strategieën om een duurzaam toekomstbeeld te verwezenlijken toepassen. Systeem De afgestudeerde student kan de consequenties van producten en diensten (ecologisch/sociaal-cultureel/op lange termijn) in systeemverband plaatsen en van daaruit aan nieuwe oplossingen werken. Persoonlijk leiderschap De afgestudeerde student heeft moed en lef om op te boksen tegen de gevestigde orde. De student toont persoonlijk leiderschap. Overtuigingskracht, creativiteit, betrokkenheid en de kunst van het reflecteren zijn daarvoor essentieel. 106

13 Deel 2: DO en MVO in het onderwijs 2.2 Competenties voor maatschappelijk verantwoord ondernemen Jonge MVO-professionals Uit een onderzoek van Van Ewijk (2006) komt naar voor dat voor het werken aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) vier competenties van belang blijken: samenhang zien, samenwerking, leiderschap en leren. 149 Deze worden hieronder kort besproken. A. Samenhang zien Vanuit een mondiaal lange termijn perspectief moet je economische, sociale en ecologische ontwikkelingen in onderlinge samenhang kunnen bekijken en vertalen naar de praktijk. Deze integrale bril is nodig voor het bedenken van creatieve, toekomstgerichte oplossingen op verschillende schaalniveaus: product, proces, organisatie, keten en systeem. B. Samenwerking Het realiseren van complexe veranderingen kan alleen door goed samen te werken met mensen uit verschillende vakgebieden en culturen. Dit vraagt om goede communicatieve vaardigheden. Door eerst te luisteren leer je belangen van mensen kennen, pas daarna kun je ze overtuigen van de noodzaak en op een interactieve manier tot oplossingen komen. C. Leiderschap Duurzame innovaties en organisaties starten met integer leiderschap van betrokken mensen die beschikken over moed en doorzettingsvermogen. De kern van dit leiderschap is om de juiste mensen op basis van hun innerlijke drijfveren te betrekken in een netwerk. Door aan te sluiten bij het gevoel ben je in staat om nieuwe waarden in een organisatie te verankeren. 149 VAN EWIJK, M., MVO en duurzame ontwikkeling: Praktijk, arbeidsmarkt & hoger onderwijs,

14 HET IVOOR D. Leren Werken aan duurzame ontwikkeling is een continu leerproces. Je moet daarom in staat zijn om zowel je eigen leerproces aan te sturen als leerprocessen van anderen te ondersteunen. Beide vragen om continue reflectie op je eigen visie en waarden. Gebruik makend van je intuïtie kun je ondanks alle complexiteit en onzekerheid toch de juiste richting vinden Business & Society Vlerick Gent Leuven Management School Uit een onderzoek van Business & Society in samenwerking met Vlerick Gent Leuven Management School 150, gevoerd bij de CEO s en HR managers van 67 bedrijven met meer 250 werknemers, blijkt dat MVO-educatie zich nog in een pril stadium bevindt en dat bedrijfsleiders nog geen duidelijk idee hebben over hoe deze educatie moet zijn en wat er aangeleerd moet worden. Er is evenwel een consensus dat MVO dient geïntegreerd te worden in het onderwijs en zeker binnen de managementdisciplines. Meer dan 80% van de bevraagde bedrijfsleiders vindt dat opleiding voor MVO geïntegreerd moet worden in bestaande opleidingsonderdelen en cursussen. Human resources, strategie, ondernemerschap, marketing en international business voeren de lijst aan van cursussen waarin aandacht aan MVO moet besteed worden. Corporate Governance is het meest genoemde antwoord als aan bedrijfsleiders gevraagd wordt welke onderwerpen aangesneden moeten worden in een MVOcursus. Daarnaast worden ook milieu, duurzame ontwikkeling, gelijkheid van kansen en transparantie en accountability vaak genoemd. De bedrijfsleiders verwachten dat MVO-opleiding toekomstige managers uitrust met de juiste attitude en bewustzijn over bedrijfsverantwoordelijkheden. Het grootste belang hechten ze aan integriteit. 150 LOUCHE, C. en HUDLOT, B., CSR Education: A Business Leaders point of view,

15 Deel 2: DO en MVO in het onderwijs 2.3 Referenties DIELEMAN, H.., HUISINGH, D., Games by which to learn and teach about sustainable development: exploring the relevance of games and experiental learning for sustainability, Journal of Cleaner Production, 14 (2006), p LOUCHE, C., HUDLOT, B., CSR Education: A Business Leaders point of view, Business & Society Belgium, Brussel, 2007, 27 p. STICHTING DHO, Jaarboekje 06-07: Over integratie van duurzame ontwikkeling in het hoger onderwijs, 14 (2006), p STEINER, G., POSCH, A., Higher education for sustainability by means of transdisciplinary case studies: an innovatie approach for solving complex, real-world problems, Journal of Cleaner Production, 2006, p VAN EWIJCK, M., MVO en duurzame ontwikkeling: Praktijk, arbeidsmarkt & hoger onderwijs, Amorion, 2006, 12 p. (onuitgegeven rapport onderzoeksresultaten). 109

16 HET IVOOR 110

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Milieu- en preventiemanagement Een onderzoek naar de kwaliteit van de academisch gerichte bacheloren masteropleiding Milieu- en preventiemanagement aan de Vlaamse hogescholen

Nadere informatie

Studenten internationaliseren in eigen land. Nederlands instellingsbeleid. Den Haag, mei 2014

Studenten internationaliseren in eigen land. Nederlands instellingsbeleid. Den Haag, mei 2014 Nederlands instellingsbeleid Den Haag, mei 2014 Studenten internationaliseren in eigen land Adinda van Gaalen Hendrik Jan Hobbes Sjoerd Roodenburg Renate Gielesen Studenten internationaliseren in eigen

Nadere informatie

Kennisprogramma Duurzaam Dóór sociale innovatie voor een groene economie 2013-2016

Kennisprogramma Duurzaam Dóór sociale innovatie voor een groene economie 2013-2016 Kennisprogramma Duurzaam Dóór sociale innovatie voor een groene economie 2013-2016 1 Kennisprogramma Duurzaam Door: Sociale innovatie voor een groene economie Inhoudsopgave. Samenvatting Deel I Beleidskader

Nadere informatie

Nu leren voor later. Een verkennende studie naar duurzame ontwikkeling in onderwijs in Limburg. Ron Cörvers, Machiel Lamers en Carijn Beumer

Nu leren voor later. Een verkennende studie naar duurzame ontwikkeling in onderwijs in Limburg. Ron Cörvers, Machiel Lamers en Carijn Beumer Nu leren voor later Een verkennende studie naar duurzame ontwikkeling in onderwijs in Limburg Ron Cörvers, Machiel Lamers en Carijn Beumer 1 november 2009 Universiteit Maastricht International Centre for

Nadere informatie

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Handelsingenieur en Handelswetenschappen Een onderzoek naar de kwaliteit van de academisch gerichte bacheloren masteropleidingen Handelsingenieur, de academische gerichte

Nadere informatie

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Landelijk opleidingsoverleg Bedrijfskunde MER Colofon Inhoudsopgave Titel: Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Subtitel:

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal. Hogeschool NCOI

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal. Hogeschool NCOI Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal Hogeschool NCOI Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Opleidingsprofiel Master Industriële Innovatie

Opleidingsprofiel Master Industriële Innovatie Opleidingsprofiel Master Industriële Innovatie Auteur(s): M. Nieuwenhuijse M. Wit K. van Beurden W. Brouwer A. Cordia B. Meijer S. van Stroe Master industriële innovatie Hogeschool Rotterdam, Hogeschool

Nadere informatie

Kwaliteit. als opdracht

Kwaliteit. als opdracht Kwaliteit als opdracht 1 Colofon Uitgave HBO-raad Prinsessegracht 21 postbus 123 2501 CC Den Haag Website www.hbo-raad.nl Fotografie Hester Blankestijn Vormgeving en realisatie leids motief, Leiden augustus

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek 1 Factoren Vestigingsklimaat Zwaartepunten van 1 e tranche

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen door financiële organisaties

Maatschappelijk verantwoord ondernemen door financiële organisaties Maatschappelijk verantwoord ondernemen door financiële organisaties Een VBDO handleiding voor de structurele inbedding van MVO Consultancy and Research for Environmental Management Spuistraat 104d 1012

Nadere informatie

Advies. Weloverwogen gebruik van Engels in het hoger onderwijs

Advies. Weloverwogen gebruik van Engels in het hoger onderwijs Advies Weloverwogen gebruik van Engels in het hoger onderwijs Weloverwogen gebruik van Engels in het hoger onderwijs Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur

De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur Een evaluatie van de kwaliteit van de master-na-masteropleidingen in de Economische wetenschappen,

Nadere informatie

Gezamenlijke Visie Internationaal

Gezamenlijke Visie Internationaal Gezamenlijke Visie Internationaal Inhoudsopgave Voorwoord... 3 I. Inleiding... 4 II. Ontwikkelingen... 6 III. Branding van het Nederlands systeem voor hoger onderwijs en onderzoek... 11 IV. Versterking

Nadere informatie

BEOORDELING VAN BACHELOR- EN MASTERDIPLOMA S BIJ REKRUTERING

BEOORDELING VAN BACHELOR- EN MASTERDIPLOMA S BIJ REKRUTERING BEOORDELING VAN BACHELOR- EN MASTERDIPLOMA S BIJ REKRUTERING Van Eyck Julie Masterproef ingediend tot het behalen van de graad van Master in de handelswetenschappen. Academiejaar 2007-2008 Promotor : Prof.

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont

Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont Inleiding en samenvatting Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een wezenlijk deel van ondernemerschap. MVO loont, voor bedrijven en voor de samenleving.

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

LANDELIJK FACILITY MANAGEMENT COMPETENTIEPROFIEL 2012

LANDELIJK FACILITY MANAGEMENT COMPETENTIEPROFIEL 2012 LANDELIJK FACILITY MANAGEMENT COMPETENTIEPROFIEL 2012 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 9 1.1 AANLEIDING VOOR HERZIENING... 9 1.2 OPDRACHTFORMULERING LOOFD... 10 2. COMPETENTIEPROFIEL VAN DE OPLEIDING FACILITY

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE COLLEGEJAAR 2014-2015 Colofon Editie Redactie Bedrijfskunde, Rotterdam School of Management, Erasmus University september 2014 M.O. Bakker C.A. Rijnsburger T.

Nadere informatie

Evaluatie Centres of Entrepreneurship

Evaluatie Centres of Entrepreneurship Evaluatie Centres of Entrepreneurship 1 Evaluatie Centres of Entrepreneurship Evaluatiecommissie Centres of Entrepreneurship prof. dr. M. van der Steen dr. M.J.M. van den Berg H.C.W. Verhoeven-van Lierop

Nadere informatie

Drievoudige aanpak kenniscirculatie HBO - MKB

Drievoudige aanpak kenniscirculatie HBO - MKB Drievoudige aanpak kenniscirculatie HBO - MKB Dr. Daan Andriessen, is Lector Intellectual Capital bij de Hogeschool INHOLLAND. E- mail: Daan.Andriessen@INHOLLAND.nl Drs. Ger Olsder, is leider Unikum en

Nadere informatie

Werkboek Transfer van leren

Werkboek Transfer van leren Werkboek Transfer van leren Werkboek Transfer van leren Administratie Werkgelegenheid De auteur is Els Vanhoven van het HRM Centre van de Vlerick Leuven Gent Management School In samenwerking met : Kathleen

Nadere informatie

Duurzaam ondernemen integreren in het managementinformatiesysteem:

Duurzaam ondernemen integreren in het managementinformatiesysteem: Rijksuniversiteit Groningen Wetenschapswinkel Economie & Bedrijfskunde Duurzaam ondernemen integreren in het managementinformatiesysteem: de case Gasunie Niels Roek EC 144 2004 Duurzaam ondernemen integreren

Nadere informatie

Europees kwalificatiekader. Het europees kwalificatiekader voor een leven lang leren (EKK)

Europees kwalificatiekader. Het europees kwalificatiekader voor een leven lang leren (EKK) Europees kwalificatiekader Het europees kwalificatiekader voor een leven lang leren (EKK) Europe Direct helpt u antwoord te vinden op uw vragen over de Europese Unie Gratis nummer (*): 00 800 6 7 8 9 10

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. Toets Nieuwe Opleiding HBO Master opleiding

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. Toets Nieuwe Opleiding HBO Master opleiding Adviesrapport Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding Toets Nieuwe Opleiding HBO Master opleiding HBO Master opleiding Project Management Project Management deeltijd deeltijd Hogeschool Utrecht Hogeschool

Nadere informatie

Mondiale vorming en ontwikkelingseducatie op school

Mondiale vorming en ontwikkelingseducatie op school Mondiale vorming en ontwikkelingseducatie op school Een doorlichting van vijftien studies omtrent mondiale vorming en ontwikkelingseducatie Lieve Daens, Jan Van Ongevalle & Tom De Bruyn (HIVA) Draft, oktober

Nadere informatie

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s.

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s. Over dit jaarverslag Leeswijzer Welkom op het online jaarverslag van NCDO Voor het eerst in onze geschiedenis presenteren wij het jaarverslag uitsluitend online. Daarmee maken wij het u als lezer gemakkelijker

Nadere informatie