Archief van Scholengemeenschap de Bataafse Kamp (1904) (2003)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Archief van Scholengemeenschap de Bataafse Kamp (1904) 1911 2001 (2003)"

Transcriptie

1 Archief van Scholengemeenschap de Bataafse Kamp (1904) (2003) Gemeente Hengelo: , M. Isaäcson Tweede herziene druk

2 Inhoudsopgave I. Inleiding Geschiedenis van de Bataafse Kamp Het Gymnasium De HBS De MMS HAVO en VWO MULO, ULO, en MAVO scholen Openbare Scholengemeenschap Hengelo Verantwoording van de inventarisatie Geschiedenis en staat van het archief De indeling van het archief Korte aanwijzingen voor de gebruiker... 7 II. Algemeen... 9 III. Gymnasium ( ) Stukken van algemene aard Verslagen In- en uitgaande stukken Stukken betreffende bijzondere onderwerpen Reglementen, voorschriften en wetgeving Financiën Personeel Leerlingen Examens, lesroosters, vakantieroosters en -data Hengelose Gymnasiastenbond Varietas Delectat Specifiek onderwijs Boekenlijsten Excursies, schoolreizen, uitwisselingen en cursussen Jubilea, feestavonden en opvoeringen Schoolgidsen Inventaris van het archief van de Scholengemeenschap de Bataafse Kamp Pagina 2 van 31

3 2.12 Sportactiviteiten Tweede Wereldoorlog IV. HBS ( ) Stukken van algemene aard Verslagen In- en uitgaande stukken Stukken betreffende bijzondere onderwerpen Personeel Leerlingen Examens, lesroosters, vakantieroosters en -data HBS-Club Medewerking regionaal onderzoek van het CBS Jubilea en feestavonden V. MMS ( ) Stukken van algemene aard Verslagen betreffende de school Stukken betreffende bijzondere onderwerpen Personeel Leerlingen Examens VI. OSG Bataafse Kamp (Gymnasium, VWO, HAVO) ( ) Stukken van algemene aard Verslagen betreffende de school Stukken betreffende bijzondere onderwerpen Personeel Leerlingen Examens Lesroosters Jubilea en excursies Schoolgidsen Inventaris van het archief van de Scholengemeenschap de Bataafse Kamp Pagina 3 van 31

4 2.7 Schoolkranten VII. OSG Bataafse Kamp/Hengelo* (Gymnasium, VWO, HAVO, MAVO) ( ) Stukken betreffende bijzondere onderwerpen Personeel Reünies en excursies Examens Schoolgidsen Overige publicaties VIII. MULO, ULO, en MAVO scholen ( ) Stukken betreffende bijzondere onderwerpen Leerlingen Examens Jubilea Informatiegidsen Schoolkranten IX. Documentatie Krantenartikelen Fotomateriaal * Vanaf 1994 officieel OSG Hengelo genoemd, wanneer ook MAVO Woolde en het Wooldermeent College worden toegevoegd aan de scholengemeenschap voor Gymnasium, VWO, HAVO, MAVO en VBO. Inventaris van het archief van de Scholengemeenschap de Bataafse Kamp Pagina 4 van 31

5 I. Inleiding Inventaris van het archief van de Scholengemeenschap de Bataafse Kamp Pagina 5 van 31

6 1. Geschiedenis van de Bataafse Kamp 1.1 Het Gymnasium Op 23 januari 1911 werd door de gemeenteraad van Hengelo besloten tot de oprichting van een gymnasium en deze werd gehuisvest in het voormalig pand van de MULO aan de Schoolstraat. Korte tijd, van 1920 tot 1927, werden het gymnasium en de HBS samengevoegd tot een lyceum. Vanaf 1954 was het gymnasium ondergebracht in de Bataafse Kamp. Met de invoering van de Mammoetwet in 1968 gaat het gymnasium samen met HAVO en VWO in de Scholengemeenschap Bataafse Kamp (zie: 1.4). 1.2 De HBS De Gemeentelijke HBS (Hogere Burgerschool) werd in 1917 opgericht als driejarige kopschool van de 2 e MULO aan de Veldbeekstraat, alwaar het in eerste instantie ook gehuisvest werd. In 1918 vertrekt de HBS naar de Wilhelminaschool aan de Industriestraat, toen Haaksbergerstraat geheten. In 1920 werd de driejarige opleiding een vijfjarige opleiding en tevens werd de HBS samengevoegd met het gymnasium tot een lyceum. In 1927 ging de HBS opnieuw alleen verder. De HBS werd in 1954 samen met het gymnasium ondergebracht in de Bataafse Kamp, respectievelijk aan de rechter- en aan de linkerzijde van het gebouw. Door de invoering van de Mammoetwet werd de HBS in 1968 opgeheven. 1.3 De MMS De MMS (Middelbare Meisjesschool) werd in 1955 opgericht en ondergebracht bij de HBS in de Bataafse Kamp. Daar bleef het gevestigd tot de opheffing in HAVO en VWO Met de invoering van de Mammoetwet in 1968 worden de HBS en MMS afgeschaft en ontstaan het HAVO (Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs) en het VWO (Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs). Het gymnasium is dan gelijk aan het VWO met het verschil dat Latijn en Grieks als extra vakken worden gegeven. De HBS, MMS en het gymnasium die in hetzelfde gebouw onderdak vonden worden omgevormd tot Openbare Scholengemeenschap Bataafse Kamp. In 1989 wordt MAVO Driener Es erbij gevoegd ter voorbereiding van de basisvorming in het voorgezet onderwijs (zie: 1.6). 1.5 MULO, ULO, en MAVO scholen Op 4 januari 1887 besluit de gemeenteraad van Hengelo een Gemeentelijke MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs) school op te richten, om aansluiting te krijgen op het Lager Onderwijs en een vooropleiding te bieden voor de HBS of het Gymnasium. Het eerste schoolgebouw stond aan de Schoolstraat en tot hoofdonderwijzer werd de heer B.P. Hofstede benoemd. Deze verwierf grote bekendheid in de wijde omtrek voor zijn inzet voor het onderwijs. Het gevolg is dat de school enorm groeit en alle leerlingen niet meer in één schoolgebouw ondergebracht kunnen worden. In 1908 wordt een nieuw schoolgebouw aan de Oldenzaalsestraat in gebruik genomen. Hier is ook het Voortgezet Lager Onderwijs ondergebracht en heet de school officieel School voor MULO en VLO. In 1915 wordt de VLO afgescheiden en ontstaat er een 2 e MULO met een eigen schoolgebouw aan de Veldbleekstraat. Was de MULO eerst bedoeld als voorbereiding op de HBS en het Gymnasium, omstreeks 1918 konden leerlingen ook een MULO-diploma behalen en in 1920 wordt de officiële naam ULO (Uitgebreid Lager Onderwijs). Direct na de Tweede Wereldoorlog werd de 2 e ULO verhuisd naar een pand in de Rozenstraat en in 1951 werd de 1 e ULO ondergebracht in een schoolgebouw aan de Mussenstraat. Door de gestage groei van leerlingen werd in 1960 een 3 e ULO gesticht in de oude Leusveenschool aan de Ir. Schefferlaan en deze verhuist na enkele jaren naar een nieuw pand in Veldwijk Inventaris van het archief van de Scholengemeenschap de Bataafse Kamp Pagina 6 van 31

7 Toen in 1968 de Mammoetwet werd ingevoerd werd de ULO veranderd in MAVO (Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs). De 1 e ULO werd MAVO Driene, de 2 e ULO werd MAVO Woolde en de 3 e ULO werd MAVO Veldwijk. In de 80 er jaren van de twintigste eeuw loopt het aantal leerlingen van MAVO Veldwijk terug en besluit de gemeenteraad MAVO Driene en MAVO Veldwijk samen te voegen tot MAVO Driener Es. Niet lang daarna gaat MAVO Driener Es op in de Openbare Scholengemeenschap Bataafse Kamp (1989). De basisvorming in het voortgezet onderwijs in 1993 doet de gemeenteraad beslissen om per 1 augustus 1994 de Openbare Scholengemeenschap Hengelo op te richten waardoor ook MAVO Woolde als zelfstandige school ophoudt te bestaan (zie: 1.6). Het MAVO als onderwijsvorm blijft nog bestaan tot het jaar 2000, waarna het opgaat met het Voortgezet Beroeps Onderwijs in het VMBO (Voortgezet Middelbaar Beroepsonderwijs) 1.6 Openbare Scholengemeenschap Hengelo Per 1 augustus 1994 worden het VBO (Voorgezet Beroeps Onderwijs), het MAVO, het HAVO, het atheneum en het gymnasium ondergebracht in één school in het kader van de zogenoemde basisvorming. Naast de Bataafse Kamp heeft de OSG Hengelo vestigingen in de Bandoengstraat en de Rozenstraat. Deze laatste vestiging verhuist op 1 augustus 1996 naar de Sloetsweg. In 2000 wordt het VBO en het MAVO samengevoegd tot VMBO en verhuist de lokatie aan de Bataafse Kamp ook naar de Sloetsweg. 2. Verantwoording van de inventarisatie 2.1 Geschiedenis en staat van het archief Bij de ontruiming van de Bataafse Kamp in 2000 is het archief overgedragen aan de gemeente Hengelo. Tijdens de verhuizing van het archief bleken dat er flinke hiaten in zaten. Wanneer het archief per school wordt bekeken, dan valt op dat het deelarchief betreffende het gymnasium nagenoeg compleet is, vervolgens dat van de HBS, dan dat van de Scholengemeenschappen en waarna dat van de MMS en ULO s/mavo s volgt. Van deze laatste schoolvormen zijn bijna geen archiefstukken bewaard gebleven. Hier is geen afdoende verklaring voor en vind zijn weerslag in de inventaris. Wat betreft het gymnasium kan nog worden verwezen naar het archief Curatoren Gymnasium dat aanwezig is in het archief van de gemeente Hengelo. Er is niets uit het archief vernietigd behoudens dubbele exemplaren. De archiefstukken zijn ontdaan van alle hechtingen en verpakt in zuurvrije materialen. Het archief beslaat 4,5 m De indeling van het archief De indeling van het archief is gedaan naar de verschillende schoolvormen en samenwerkingen en volgt daarmee de ontwikkelingen in het openbaar voortgezet onderwijs in Hengelo. Het gevolg is dat de stukken niet geheel chronologisch zijn gerangschikt. Eén schoolvorm, het lyceum (van 1920 tot 1927), is buiten deze indeling gehouden omdat bleek dat de archiefstukken van de twee betreffende scholen, HBS en gymnasium, tijdens deze periode duidelijk gescheiden waren. Het kan zijn dat sommige hoofdstukken qua jaartallen elkaar overlappen. Dit is dan het gevolg van het afschaffen van een onderwijsvorm. Het moge echter duidelijk zijn dat de leerlingen die dit onderwijs volgden in de gelegenheid werden gesteld om voor dit onderwijstype alsnog examen te doen. Met betrekking tot de HBS en MMS zijn bijvoorbeeld stukken aanwezig over 1969 en 1970 terwijl de HBS in 1968 werd afgeschaft. 2.3 Korte aanwijzingen voor de gebruiker Zoals gezegd is het deelarchief van het gymnasium nagenoeg compleet. De namen en rapporten van de leerlingen alsmede de namen van het personeel zijn bijna over de gehele periode Inventaris van het archief van de Scholengemeenschap de Bataafse Kamp Pagina 7 van 31

8 bewaard gebleven en er zijn uitgebreide verzamelingen ingekomen stukken van de rectoren dr. P. Herfst en dr. P. de Jonge. De Hengelose Gymnasiastenbond is goed vertegenwoordigd in het archief, waarbij vermeld mag worden dat de verslagen van vergaderingen en bijeenkomsten een duidelijk beeld geven van het reilen en zeilen van deze bond. Dat wat voor het gymnasium geldt, geldt in mindere mate voor de HBS. Om enigszins een totaal beeld te krijgen van de school over de gehele periode zijn de formulieren betreffende de toestand van de school interessant. De cijferlijsten van de leerlingen zijn alleen bewaard gebleven over bijna de gehele periode , terwijl de lijsten met namen van ingeschreven leerlingen loopt van De MMS heeft in haar geheel bestaan in hetzelfde gebouw gezeten als de HBS. Veel archiefstukken met betrekking tot de HBS hebben ook betrekking op de MMS. Het beste beeld van de school geven de formulieren betreffende toestand van de HBS en MMS Er is echter weinig bekend over de leerlingen. Van de overige schoolvormen is summier iets aanwezig in het archief. Inventaris van het archief van de Scholengemeenschap de Bataafse Kamp Pagina 8 van 31

9 II. Algemeen Inventaris van het archief van de Scholengemeenschap de Bataafse Kamp Pagina 9 van 31

10 1. Rapport van de commissie van onderzoek naar de gedragingen gedurende de bezettingstijd van wethouder Post, december stuk 2. Stukken betreffende bouw en uitbreiding van de Bataafse Kamp, omslag 3. Stukken betreffende de invoering van de Mammoetwet, omslag Inventaris van het archief van de Scholengemeenschap de Bataafse Kamp Pagina 10 van 31

11 III. Gymnasium ( ) Inventaris van het archief van de Scholengemeenschap de Bataafse Kamp Pagina 11 van 31

12 1. Stukken van algemene aard 1.1 Verslagen 4. Formulieren betreffende de toestand van het Gymnasium ten behoeve van het Ministerie van Onderwijs en het CBS, N.b.: Bevat deels salarisstaten van leerkrachten 1 pak 5. Jaarverslagen betreffende de toestand van het Gymnasium ten behoeve van de Gemeenteraad, omslag 6. Jaarverslagen betreffende de cursussen ten behoeve van de Inspecteur der Gymnasia, omslag 1.2 In- en uitgaande stukken 7. Kopieboek van uitgaande brieven, 19 november 1927 januari deel 8. Ingekomen stukken van rector dr. P. Herfst, 10 maart januari omslag In- en uitgaande stukken van rector dr. P. De Jonge, 16 juni mei pakken juni december januari mei Ingekomen stukken van het Gemeentebestuur Hengelo, 22 juli november pakken juli december januari november Stukken betreffende bijzondere onderwerpen 2.1 Reglementen, voorschriften en wetgeving 13. Verordeningen op de heffing en invordering van schoolgeld voor het bezoeken van het Gymnasium in de gemeente Hengelo, 1911; 1922; 1927; delen 14. Verordening betreffende het College van Curatoren van het Gymnasium, 13 februari stuk 15. Reglement voor het Gymnasium in de gemeente Hengelo (O), 1911; 1926; 1930; 1934; stuk, 4 delen Inventaris van het archief van de Scholengemeenschap de Bataafse Kamp Pagina 12 van 31

13 16. Huishoudelijk reglement van het college van curatoren van het Gymnasium te Hengelo (O), 14 oktober deel 17. Huishoudelijk reglement voor het openbaar Gymnasium te Hengelo (O), 15 september deel 2.2 Financiën 18. Kasboek betreffende kleine voorschotten, deel 19. Doorslagen betreffende kleine bestellingen, 17 december april delen 20. Kasboeken betreffende kleine uitgaven, juli 1954 juni delen 2.3 Personeel 21. Verordeningen tot regeling van jaarwedden, 1911; 1917; 1918; delen 22. Register betreffende in dienst getreden en vertrokken leraren, curatoren en bedienend personeel, deel 23. Registers betreffende vervanging en verzuim van leraren, 1927/1928; 1930/1931; 1938/1939; 1962/ delen 24. Stukken betreffende reiskosten van personeel, 1939; omslag 25. Stukken betreffende het afscheid van de rector dr. P. Herfst, voorjaar omslag 26. Staten betreffende de spreekuren van docenten, 1946/1947; 1947/1948; 1949/1950; ; 1952/1953; 1953/1954; 1956/1957; 1958/1959; 1959/1960; 1961/ omslag 27. Formulieren met door leraren behandelde onderwerpen tijdens de cursus, 1954; 1956; omslag 28. Staten met namen van klassenmentoren, 1954/1955; 1958/1959; 1959/1960 N.b.: Bevat tevens staten met namen van klassenvertegenwoordigers 3 stukken 29. Stukken betreffende sollicitaties van leraren, pak 30. Staten met namen van leraren met betrekking tot surveillances in de gangen, 1958/1959; 1959/ stukken 31. Staten met adressen van personeel, [1955]; 1959/ stukken Inventaris van het archief van de Scholengemeenschap de Bataafse Kamp Pagina 13 van 31

14 2.4 Leerlingen 32. Rapporten, 1912/ / delen Staten betreffende vorderingen, ijver en gedrag van de leerlingen, 1917/ / pakken / /1924; [1924/1925] 1926/ / / Staten met rapportcijfers, met bijlagen, 1940/ / pakken / / / / / / Lijst van ingeschreven leerlingen, deel 39. Lijsten van namen en adressen van leerlingen, 1943/1944; 1944/1945; [1945/1946]; 1946/ / omslag 40. Notulenboeken lerarenvergaderingen met betrekking tot leerlingenaangelegenheden, 19 juli juni delen 41. Stukken betreffende de aanmelding van nieuwe leerlingen, 1946; 1947; pak 42. Aantekenboeken met betrekking tot leerlingen, [1920/1921]; 1927/1928; 1929/ / delen 43. Aantekenboek met straffen voor leerlingen, deel 44. Lijst met namen en adressen van oud-leerlingen, N.b.: Deze lijst is niet volledig. 45. Lijsten met absenties van leerlingen, 1917/1918; februari 1943; 1962/ stuk 2 delen, 1 stuk 46. Lijst met gedragsregels voor de leerlingen van het Gymnasium, [1960] 1 stuk 47. Stukken betreffende de beroepskeuze van leerlingen, omslag Staten met namen van klassenvertegenwoordigers, 1954/1955; 1958/1959; 1959/1960 Zie: Inventarisnummer 27 Lijsten van ingeschreven leerlingen/ schoolgeldlijsten voor Gymnasium, HBS en MMS, 1968/ /1970 Zie: Inventarisnummer 87 Inventaris van het archief van de Scholengemeenschap de Bataafse Kamp Pagina 14 van 31

15 Lijst met namen, adressen en geboortedata van nieuwe leerlingen van de HBS en het Gymnasium, 1926 Zie: Inventarisnummer Examens, lesroosters, vakantieroosters en -data Stukken betreffende de toelatingsexamens tot het Gymnasium en HBS, pakken ; ; 1948; Notulen van vergaderingen over toelatingsexamens met bijlagen, 1949; 1951; 1952; 1955; 1956; , omslag 51. Stukken betreffende eindexamens, 1944; 1950; ; pak 52. Stukken betreffende herexamens, ; 1952; omslag 53. Stukken betreffende verschillende roosters en data, ; omslag, 1 deel 2.6 Hengelose Gymnasiastenbond Varietas Delectat 54. Ledenlijsten, 1929/1930; 1943/1944; 1945/1946; 1948/1949; 1951/ /1958; 1962/1963; 1965/1966; 1966/ delen, 2 stukken 55. Verslagen van vergaderingen en bijeenkomsten, ; ; delen Ingekomen stukken, ; Stukken betreffende activiteiten van de Hengelose Gymnasiastenbond, 1935; 1946; ; 1959; 1961; 1965; 1966; Kasboeken, september september 1935; oktober september delen, 1 omslag 2 delen 60. Stukken met betrekking tot propaganda voor bestuursverkiezingen, [ ] 1 omslag 61. Speciale uitgave Nostra Scribamus ter gelegenheid van de opening van het nieuwe Gymnasiumgebouw, 6 november deel 62. Periodieke uitgave Nostra Scribamus, 9 mei deel Inventaris van het archief van de Scholengemeenschap de Bataafse Kamp Pagina 15 van 31

16 63. Boekje betreffende het excursiefonds van de Hengelose Gymnasiastenbond, deel 64. Facturen, [ ] 1 pak 2.7 Specifiek onderwijs 65. Stukken betreffende godsdienstonderwijs, omslag 2.8 Boekenlijsten 66. Boekenlijsten, 1941/1942; 1945/ omslag 2.9 Excursies, schoolreizen, uitwisselingen en cursussen 67. Stukken betreffende de uitwisseling met leerlingen van het Lyceum te Zaandam, omslag 68. Lijst met bezoekuren van de tentoonstelling Nederland Helpt Indië, stuk 69. Stukken betreffende een cursus op Diependaal te Markelo, omslag 70. Brief betreffende een Belgische reis naar Remouchamps, stuk 71. Brief betreffende een excursie naar Amsterdam, stuk 72. Stukken betreffende een excursie naar de Belgische Ardennen, omslag 73. Stukken betreffende een excursie naar Nijmegen, omslag 2.10 Jubilea, feestavonden en opvoeringen 74. Stukken betreffende het 25-jarig jubileum van het Gymnasium, pak, 3 delen 75. Stuk betreffende het voorlopig programma van het jubileum van het Gymnasium, stuk 76. Stukken betreffende opvoeringen, [ ] 1 omslag Inventaris van het archief van de Scholengemeenschap de Bataafse Kamp Pagina 16 van 31

17 2.11 Schoolgidsen 77. Programma van het Gymnasium, 1939/ stuk 78. Voorlichtingsboekjes Mededelingen voor de cursus, 1940/ /1945; 1952/1953; 1953/1954; 1955/ delen 2.12 Sportactiviteiten 79. Stukken betreffende sportactiviteiten, [1955]; 1958; omslag 2.13 Tweede Wereldoorlog 80. Stukken betreffende de arbeidsdienstplicht, 1943; omslag 81. Stukken betreffende de luchtbescherming, 1943; omslag Inventaris van het archief van de Scholengemeenschap de Bataafse Kamp Pagina 17 van 31

18 IV. HBS ( ) Inventaris van het archief van de Scholengemeenschap de Bataafse Kamp Pagina 18 van 31

19 1. Stukken van algemene aard 1.1 Verslagen 82. Formulieren betreffende de toestand van de HBS ten behoeve van het Ministerie van Onderwijs en het CBS, ; pak 83. Formulieren betreffende de toestand van de HBS en MMS ten behoeve van het Ministerie van Onderwijs en het CBS, pak 1.2 In- en uitgaande stukken 84. In- en uitgaande stukken van de rector, ; pak 2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen 2.1 Personeel 85. Formulieren voor de opgave van de tot de inrichting (HBS en MMS) toegelaten docenten en ander personeel i.v.m. bescherming van leerlingen tegen besmettingsgevaar, omslag 86. Lijsten met adressen van het personeel met vermelding van functie, omslag Stukken betreffende reiskosten van personeel, 1939; 1943 Zie: Inventarisnummer Leerlingen 87. Lijsten van ingeschreven leerlingen/ schoolgeldlijsten voor HBS, 1931/ / pak 88. Lijsten van ingeschreven leerlingen/ schoolgeldlijsten voor HBS en MMS, 1956/ / pak 89. Lijsten van ingeschreven leerlingen/ schoolgeldlijsten voor Gymnasium, HBS en MMS, 1968/ / omslag 90. Lijsten met namen, adressen en geboortedata van leerplichtige leerlingen van de HBS en de MMS, ; pak 91. Lijst met namen, adressen en geboortedata van nieuwe leerlingen van de HBS en het Gymnasium, omslag Inventaris van het archief van de Scholengemeenschap de Bataafse Kamp Pagina 19 van 31

20 92. Lijsten met namen en adressen van oud-leerlingen, N.b.: Deze lijst is niet volledig 1 stuk 93. Inentingsbewijzen van leerlingen van de HBS, pak Cijferlijsten, delen / / / / / / / / Examens, lesroosters, vakantieroosters en -data Stukken betreffende de toelatingsexamens tot het Gymnasium en HBS, Zie: Inventarisnummers Stukken betreffende eindexamens, pak , Stukken betreffende verschillende roosters en data, ; 1944; omslag 2.4 HBS-Club 101. Stukken betreffende de HBS Club, [1950; 1975]; 1959 N.b.: Zie ook inventarisnummers omslag 2.5 Medewerking regionaal onderzoek van het CBS 102. Stukken betreffende het onderzoek naar de regionale deelneming aan het voortgezet onderwijs ten behoeve van het Centraal Bureau voor de Statistiek, 1962/ omslag 2.6 Jubilea en feestavonden 103. Programma van de feestavond ter gelegenheid van de opening van het nieuw gebouw aan de Bataafse Kamp, stuk 104. Stukken betreffende het 50 jarig jubileum van de HBS, omslag Inventaris van het archief van de Scholengemeenschap de Bataafse Kamp Pagina 20 van 31

21 V. MMS ( ) Inventaris van het archief van de Scholengemeenschap de Bataafse Kamp Pagina 21 van 31

22 1. Stukken van algemene aard 1.1 Verslagen betreffende de school Formulieren betreffende de toestand van de HBS en MMS ten behoeve van het Ministerie van Onderwijs en het CBS, Zie: Inventarisnummer Stukken betreffende bijzondere onderwerpen 2.1 Personeel Formulieren voor de opgave van de tot de inrichting (HBS en MMS) toegelaten personen i.v.m. bescherming van leerlingen tegen besmettingsgevaar, Zie: Inventarisnummer Leerlingen Lijsten van ingeschreven leerlingen/ schoolgeldlijsten voor HBS en MMS, 1956/ /1968 Zie: Inventarisnummer 86 Lijsten van ingeschreven leerlingen/ schoolgeldlijsten voor Gymnasium, HBS en MMS, 1968/ /1970 Zie: Inventarisnummer 87 Lijsten met namen, adressen en geboortedata van leerplichtige leerlingen van de HBS en de MMS, ; ; 1969 Zie: Inventarisnummer Examens 105. Stukken betreffende eindexamens, omslag Inventaris van het archief van de Scholengemeenschap de Bataafse Kamp Pagina 22 van 31

23 VI. OSG Bataafse Kamp (Gymnasium, VWO, HAVO) ( ) Inventaris van het archief van de Scholengemeenschap de Bataafse Kamp Pagina 23 van 31

24 1. Stukken van algemene aard 1.1 Verslagen betreffende de school 106. Formulieren betreffende de toestand van de school ten behoeve van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen en het Centraal Bureau voor de Statistiek, omslag 2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen 2.1 Personeel 107. Stukken betreffende het afscheid van de leraren Buter, Van Lambaart en Van De Velde, 1978; omslag 108. Uitgave ter gelegenheid van het afscheid van rector Drs. J.A. de Vries, deel 109. Lijst met namen en adressen van personeel, stuk 2.2 Leerlingen 110. Leerlingenlijsten, 1974/1975; 1977/1978; 1983/1984; 1986/ pak 111. Stukken betreffende de aan- en afmelding van leerlingen, ; pak 112. Stukken betreffende anderstalige leerlingen, omslag 113. Crediteuren- en Debiteurenlijsten met betrekking tot leerlingen, pak 2.3 Examens Stukken betreffende eindexamens HAVO, Zie ook: Inventarisnummers pak ; ; 1982; 1984;1986; Stukken betreffende eindexamens VWO en Gymnasium, Zie ook: Inventarisnummers pak ; 1982; 1984; Inventaris van het archief van de Scholengemeenschap de Bataafse Kamp Pagina 24 van 31

25 118. Fotoboekjes waarvan 1 deel met namen van leerlingen en leraren van het VWO en HAVO met betrekking tot het eindexamen, 1983; delen 2.4 Lesroosters 119. Lesrooster voor leraren, 1983/ omslag 2.5 Jubilea en excursies 120. Stukken betreffende het 75-jarig jubileum van de Bataafse Kamp, omslag 2.6 Schoolgidsen 121. Beknopte gids voor het schooljaar, 1973/1974; 1975/1976; 1978/1979; 1980/ /1987; 1988/ delen 122. Lerarengidsen met informatie voor en over leraren, 1981/1982; 1985/1986; 1986/1987; 1988/ delen 123. Informatiegids over de school en de opleidingen, 1986/ deel 2.7 Schoolkranten 124. De Bataaf, 1980; 1981; delen 125. De Nieuwe Bataaf, 1985; delen Inventaris van het archief van de Scholengemeenschap de Bataafse Kamp Pagina 25 van 31

26 VII. OSG Bataafse Kamp/Hengelo* (Gymnasium, VWO, HAVO, MAVO) ( ) * Vanaf 1994 officieel OSG Hengelo genoemd, wanneer ook MAVO Woolde en het Wooldermeent College worden toegevoegd aan de scholengemeenschap voor Gymnasium, VWO, HAVO, MAVO en VBO. Inventaris van het archief van de Scholengemeenschap de Bataafse Kamp Pagina 26 van 31

27 1. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen 1.1 Personeel 126. Boekwerkje met namen en foto s van het personeel, 1990 N.b.: Slechte kwaliteit fotoafdrukken. 1 deel 1.2 Reünies en excursies 127. Programma van werkweek in Grouw, deel 128. Programma s van excursies naar Polen, delen 129. Stukken betreffende de reünie, 2000/2001 N.b.: De meeste stukken zijn informatiestukken over de reünie van omslag 1.3 Examens 130. Informatiegidsen over het eindexamen voor het MAVO, 1995/1996; 1998/ delen 131. Informatiegids over het eindexamen voor het HAVO, 1990/ deel 1.4 Schoolgidsen 132. Beknopte gids voor het schooljaar, 1989/1990; 1991/1992; 1992/ delen 133. Lerarengidsen met informatie voor en over leraren, 1991/1992; 1993/ / delen 1.5 Overige publicaties 134. Informatiebrochure, 1989/ deel 135. Nieuws uit OSG de Bataafse Kamp / Driener-Es nr.12, juni Batavaria nr.4, april deel 1 deel 137. Publicaties van leerlingen, 1991; [1993] 2 delen Inventaris van het archief van de Scholengemeenschap de Bataafse Kamp Pagina 27 van 31

28 VIII. MULO, ULO, en MAVO scholen ( ) Inventaris van het archief van de Scholengemeenschap de Bataafse Kamp Pagina 28 van 31

29 1. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen 1.1 Leerlingen Stukken betreffende het eindexamen Mavo Veldwijk, inclusief lijsten met namen van leerlingen en cijferlijsten, 1982 Zie: Inventarisnummer Examens 138. Stukken betreffende het eindexamen Mavo Veldwijk, inclusief lijsten met namen van leerlingen en cijferlijsten, pak 1.3 Jubilea 139. Uitgave ter gelegenheid van het 90-jarig jubileum van het MAVO Driene, stuk 140. Stukken betreffende het 100-jarig jubileum van het MAVO Driene, pak 1.4 Informatiegidsen 141. Klein Driene Nieuws, 1968; delen 142. Beknopte gids MAVO Veldwijk, 1981/1982; 1982/ delen 143. Agenda MAVO Driener-Es, 1983/ deel 144. Informatiegids MAVO Driener-Es, 1983/ / delen 1.5 Schoolkranten 145. De Mavoër, schoolkrant van MAVO Klein Driene, 1969; 1970; 1972; 1974 N.b.: De jaargangen zijn niet compleet Uitlaat, schoolkrant van MAVO Klein Driene, ; N.b.: De jaargangen zijn niet compleet. 6 delen 30 delen 147. Blunderblad, contactorgaan van MAVO Driener-Es afdeling Veldwijk, delen Inventaris van het archief van de Scholengemeenschap de Bataafse Kamp Pagina 29 van 31

30 IX. Documentatie Inventaris van het archief van de Scholengemeenschap de Bataafse Kamp Pagina 30 van 31

31 1. Krantenartikelen 148. Krantenartikelen, [ ] 1 omslag 2. Fotomateriaal Foto s, dia s en negatieven [1960] pakken, 1 deel Inventaris van het archief van de Scholengemeenschap de Bataafse Kamp Pagina 31 van 31

Nummer Toegang: 124. Archief Delft

Nummer Toegang: 124. Archief Delft Nummer Toegang: 124 Archief van curatoren (scholarchen) van de latijnse school (grote scholen) en regenten van het fraterhuis en het stedelijk (sinds 1950 grotius ), 1610-1966 Archief Delft 124 Latijnsche

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE KATHOLIEKE TECHNISCHE SCHOOL TE VENRAY (1946)

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE KATHOLIEKE TECHNISCHE SCHOOL TE VENRAY (1946) INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE KATHOLIEKE TECHNISCHE SCHOOL TE VENRAY (1946) 1947-1995 Paul Mols Doxis, Den Haag 2010 Inhoudsopgave 1 Stukken van algemene aard...3 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen.4

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van het christelijk lyceum Delft, met voorlopers, ; met retroacta vanaf 1906.

Plaatsingslijst van het archief van het christelijk lyceum Delft, met voorlopers, ; met retroacta vanaf 1906. Nummer Toegang: 652 Plaatsingslijst van het archief van het christelijk lyceum Delft, met voorlopers, 1928-1994; met retroacta vanaf 1906. Archief Delft 652 Christelijk Lyceum Delft 3 I N H O U D S O

Nadere informatie

Nummer Toegang: 121. Archief Delft

Nummer Toegang: 121. Archief Delft Nummer Toegang: 121 Plaatsingslijst van het archief van de eerste technische school, de gemeentelijke technische avondschool, en de Delftsche huishoud- en industrieschool 'rust-roest', 1911-1972 Archief

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Rijksscholengemeenschap te Gouda, 1865-1973

Inventaris van het archief van de Rijksscholengemeenschap te Gouda, 1865-1973 Nummer archiefinventaris: 3.12.18 Inventaris van het archief van de Rijksscholengemeenschap te Gouda, 1865-1973 Auteur: L.G. Kertomedjo Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE RECTOR VAN HET STEDELIJK GYMNASIUM (1828) (2015) DOOR

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE RECTOR VAN HET STEDELIJK GYMNASIUM (1828) (2015) DOOR G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 514 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE RECTOR VAN HET STEDELIJK GYMNASIUM (1828) 1879-1999 (2015) DOOR C.T.G. VAN DER TUIJN SCHIEDAM 2001 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Toegangsnummer: 163. J. de Jong, H.M.A. Kruse. Gemeentearchief Schiedam 1983, 2003, 2013. This finding aid is written in Dutch.

Toegangsnummer: 163. J. de Jong, H.M.A. Kruse. Gemeentearchief Schiedam 1983, 2003, 2013. This finding aid is written in Dutch. Toegangsnummer: 163 Inventaris van de archieven van de Gemeentelijke, na 1 september 1919 Rijks-HBS te Schiedam, van 1967-1973 Rijksscholengemeenschap, daarna RSG Schravenlant, 1869-1991 J. de Jong, H.M.A.

Nadere informatie

Nederlandse Christen-Vrouwen Bond / vanaf. 1999, Passage Christelijk-Maatschappelijke. Vrouwenbeweging, afdeling Houten, 1969-2006

Nederlandse Christen-Vrouwen Bond / vanaf. 1999, Passage Christelijk-Maatschappelijke. Vrouwenbeweging, afdeling Houten, 1969-2006 T00354 Inventaris van het archief van de Nederlandse Christen-Vrouwen Bond / vanaf 1999, Passage Christelijk-Maatschappelijke Vrouwenbeweging, afdeling Houten, 1969-2006 (354) Eddy Hinders December 2014

Nadere informatie

Archiefnummer 0702. Voorlopige inventaris van het archief van de DAGTEEKEN- EN KUNSTAMBACHTSSCHOOL VOOR MEISJES 1878-1923

Archiefnummer 0702. Voorlopige inventaris van het archief van de DAGTEEKEN- EN KUNSTAMBACHTSSCHOOL VOOR MEISJES 1878-1923 Archiefnummer 0702 Voorlopige inventaris van het archief van de DAGTEEKEN- EN KUNSTAMBACHTSSCHOOL VOOR MEISJES 1878-1923 Dagteeken- en Kunstambachtsschool voor Meisjes Deel I Klaas de Jong Amsterdam 2

Nadere informatie

Nummer Toegang: 0483 Inventaris van het archief van de openbare lagere school te Heusden, later basisschool Nieuwenrooy te Oudheusden, 1904-2007

Nummer Toegang: 0483 Inventaris van het archief van de openbare lagere school te Heusden, later basisschool Nieuwenrooy te Oudheusden, 1904-2007 Nummer Toegang: 0483 Inventaris van het archief van de openbare lagere school te Heusden, later basisschool Nieuwenrooy te Oudheusden, 1904-2007 T.T.A.B.M. van der Aalst, Streekarchief Langstraat Heusden

Nadere informatie

Nummer Toegang: 0468 Inventaris van Stichting J.P. van Rooij Mavo Drunen, 1963-1993

Nummer Toegang: 0468 Inventaris van Stichting J.P. van Rooij Mavo Drunen, 1963-1993 Nummer Toegang: 0468 Inventaris van Stichting J.P. van Rooij Mavo Drunen, 1963-1993 Bert de Vaan, Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden (c)

Nadere informatie

Buurtvereniging Juliana

Buurtvereniging Juliana Inventaris van het archief van Buurtvereniging Juliana 1937-2012 Archiefnummer 180 Gemeentearchief Wageningen 2013 Inleiding De viering van de verloving van H.K.H. Prinses Juliana met Z.K.H. Prins Bernhard

Nadere informatie

1. Correspondentie met de inspecteur van het middelbaar onderwijs,

1. Correspondentie met de inspecteur van het middelbaar onderwijs, Archief van het gymnasium en het lyceum I.C. te Venray 1. Correspondentie met de inspecteur van het middelbaar onderwijs, 1948-1961. 2. Boekenlijsten, 1954/1955-1961/1962. 3. Inzet van zusters voor de

Nadere informatie

Inventaris van het Archief van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van een school met de Bijbel te Bennekom, 1893-2008

Inventaris van het Archief van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van een school met de Bijbel te Bennekom, 1893-2008 Inventaris van het Archief van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van een school met de Bijbel te Bennekom, 1893-2008 Inleiding Geschiedenis van de School met de Bijbel De Kraats aan de Rijnsteeg

Nadere informatie

ZEEVAARTSCHOOL EN COMMISSIE VAN TOEZICHT OP DE ZEEVAARTSCHOOL

ZEEVAARTSCHOOL EN COMMISSIE VAN TOEZICHT OP DE ZEEVAARTSCHOOL ZEEVAARTSCHOOL EN COMMISSIE VAN TOEZICHT OP DE ZEEVAARTSCHOOL De hieronder beschreven stukken behoren tot het archief van de gemeente Schiermonnikoog. Bij de start van de Zeevaartschool werd de inrichting

Nadere informatie

Archief Bernardus Smeemanstichting

Archief Bernardus Smeemanstichting Plaatsingslijst Archiefnummer: 786 Archiefnaam: BSS Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1919-1992 Katholiek Documentatie Centrum 2010 1 Notariële akte van oprichting.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Essayeur-Generaal van 's Rijks Munt, 1795-1813

Inventaris van het archief van de Essayeur-Generaal van 's Rijks Munt, 1795-1813 Nummer archiefinventaris: 2.01.33 Inventaris van het archief van de Essayeur-Generaal van 's Rijks Munt, 1795-1813 Auteur: J.K. Bondam Nationaal Archief, Den Haag 1930 Copyright: cc0 This finding aid is

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE COMMISSIE INZAKE HUISHOUDELIJKE VOORLICHTING RESP.

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE COMMISSIE INZAKE HUISHOUDELIJKE VOORLICHTING RESP. G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 612 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE COMMISSIE INZAKE HUISHOUDELIJKE VOORLICHTING RESP. DE STICHTING VOOR HUISHOUDELIJKE EN GEZINSVOORLICHTING

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 27 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE SCHIEDAMSE KUNSTKRING 1934-1963 DOOR R.S. TOSCANI SCHIEDAM 2013 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 2 1. Geschiedenis...

Nadere informatie

Citeertitel: Landsbesluit dagscholen v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o. ==================================================================== HOOFDSTUK I

Citeertitel: Landsbesluit dagscholen v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o. ==================================================================== HOOFDSTUK I Intitulé : LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 11, eerste lid, 21, eerste en tweede lid, en 29 van de Landsverordening voortgezet onderwijs (AB 1989 no. GT 103)

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Rijks Middelbare Tuinbouwschool te Boskoop, 1918-1987

Inventaris van het archief van de Rijks Middelbare Tuinbouwschool te Boskoop, 1918-1987 Nummer archiefinventaris: 3.11.09 Inventaris van het archief van de Rijks Middelbare Tuinbouwschool te Boskoop, 1918-1987 Auteur: L.G. Kertomedjo Nationaal Archief, Den Haag 1990 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Examenrooster 2001. Algemeen verbindend voorschrift. Bestemd voor: Toelichting. Besluit: Artikel 3. Artikel 1. Artikel 2

Examenrooster 2001. Algemeen verbindend voorschrift. Bestemd voor: Toelichting. Besluit: Artikel 3. Artikel 1. Artikel 2 CEVO-mededelingen Bestemd voor: scholen voor mavo, vbo, havo en vwo; scholengemeenschappen waaraan bovengenoemde schoolsoorten zijn verbonden. Artikel 3 Deze regeling treedt in werking op de dag na de

Nadere informatie

Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen; NBvP Vrouwen van Nu afdeling Wageningen 1950-2007

Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen; NBvP Vrouwen van Nu afdeling Wageningen 1950-2007 Inventaris van het archief van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen; NBvP Vrouwen van Nu afdeling Wageningen 1950-2007 Archiefnummer 177 Gemeentearchief Wageningen 2013 Inleiding Op 14 oktober 1930

Nadere informatie

Sociaal Democratische Arbeiders Partij afdeling Wageningen. Partij van de Arbeid afdeling Wageningen. Inventaris van het archief van de

Sociaal Democratische Arbeiders Partij afdeling Wageningen. Partij van de Arbeid afdeling Wageningen. Inventaris van het archief van de Gemeentearchief Wageningen Inventaris van het archief van de Sociaal Democratische Arbeiders Partij afdeling Wageningen 1902-1946 respectievelijk Partij van de Arbeid afdeling Wageningen 1946-1986 Gemeentearchief

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 187 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs ter aanpassing van de profielen in de tweede fase van het vwo en het havo (aanpassing profielen

Nadere informatie

Thema s voor het centraal examen kklassieke taal en letterkunde 2002 Gele Katern 14, 24 mei 2000, p. 26-36.

Thema s voor het centraal examen kklassieke taal en letterkunde 2002 Gele Katern 14, 24 mei 2000, p. 26-36. (oud) OVERZICHT WET- & REGELGEVING TWEEDE FASE (Bijgewerkt tot en met Gele Katern 14 van 24 mei 2000). Thema s voor het centraal examen kklassieke taal en letterkunde 2002 Gele Katern 14, 24 mei 2000,

Nadere informatie

Katholieke Onderwijzersvereniging in het Aartsbisdom Utrecht en het Bisdom Groningen Sint Lebuïnus

Katholieke Onderwijzersvereniging in het Aartsbisdom Utrecht en het Bisdom Groningen Sint Lebuïnus Plaatsingslijst Archief Katholieke Onderwijzersvereniging in het Aartsbisdom Utrecht en het Bisdom Groningen Sint Lebuïnus Archiefnummer: 209 Archiefnaam: LEBU Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort

Nadere informatie

Inleiding. Aanwijzingen voor de gebruiker

Inleiding. Aanwijzingen voor de gebruiker T00349 Plaatsingslijst van het archief van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Heuvelrug / Parklaankerk (voorheen de Vrijzinnig Christelijke Vereniging Driebergen- Doorn en de Nederlandse Protestanten

Nadere informatie

Archief Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars 'De Brug'

Archief Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars 'De Brug' Nummer Toegang: NL-HaRKD-0160 Archief Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars 'De Brug' Tiny de Boer, Ramses van Bragt, 2001 / 2007 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) (c) 2000

Nadere informatie

Inventaris van het archief van Jongelingsvereniging op gereformeerde grondslag Samuel te Hilversum

Inventaris van het archief van Jongelingsvereniging op gereformeerde grondslag Samuel te Hilversum Inventaris van het archief van Jongelingsvereniging op gereformeerde grondslag Samuel te Hilversum (1887-1966) 888 Samengesteld door mw. drs. I. Kiel-Hartog Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging van Opleiders in de Gemeente-administratie, 1928-1975

Inventaris van het archief van de Vereniging van Opleiders in de Gemeente-administratie, 1928-1975 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.57 Inventaris van het archief van de Vereniging van Opleiders in de Gemeente-administratie, 1928-1975 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1988 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het College van Keurmeesters van de Keuringsdiensten van Waren, (1910)

Inventaris van het archief van het College van Keurmeesters van de Keuringsdiensten van Waren, (1910) Nummer archiefinventaris: 2.19.042.43 Inventaris van het archief van het College van Keurmeesters van de Keuringsdiensten van Waren, (1910) 1924-1979 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie tot het instellen van een Onderzoek naar de Bezoldiging van Burgemeesters en Gemeenteambtenaren

Inventaris van het archief van de Staatscommissie tot het instellen van een Onderzoek naar de Bezoldiging van Burgemeesters en Gemeenteambtenaren Nummer archiefinventaris: 2.04.40.05 Inventaris van het archief van de Staatscommissie tot het instellen van een Onderzoek naar de Bezoldiging van Burgemeesters en Gemeenteambtenaren Auteur: J.K. Bondam

Nadere informatie

Nummer Toegang: 2085. Archief van de Imkersvereniging Eensgezindheid Eerbeek en omstreken (1901-2010)

Nummer Toegang: 2085. Archief van de Imkersvereniging Eensgezindheid Eerbeek en omstreken (1901-2010) Nummer Toegang: 2085 Archief van de Imkersvereniging Eensgezindheid Eerbeek en omstreken (1901-2010) Imkersvereniging Eensgezindheid Eerbeek en Omstreken Regionaal Archief Zutphen This finding aid is written

Nadere informatie

Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl

Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl (klas 9 en 10tl) 2016-2017 Maastricht, 1 oktober 2016 Bernard Lievegoed School Toelichting PTA 2016-2017 Opleiding vmbo-tl 1 Inleiding De Bernard Lievegoed School

Nadere informatie

Nummer Toegang: 431 Plaatsingslijst van het archief van de Delftse vrouwenraad, met archieven van voorlopers en opvolgers,

Nummer Toegang: 431 Plaatsingslijst van het archief van de Delftse vrouwenraad, met archieven van voorlopers en opvolgers, Nummer Toegang: 431 Plaatsingslijst van het archief van de Delftse vrouwenraad, met archieven van voorlopers en opvolgers, 1939-2000 Archief Delft 431 Delftse Vrouwenraad 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Schipluiden

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Schipluiden Inventaris van het archief van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Schipluiden 567 (1896-1953) Samengesteld door Francisca de Vries Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Beheerscommissie Centrum Landvreugd, 1968-2012

Inventaris van het archief van de Beheerscommissie Centrum Landvreugd, 1968-2012 Toegangsnummer: 616 Inventaris van het archief van de Beheerscommissie Centrum Landvreugd, 1968-2012 J.M.M. Jansen Gemeentearchief Schiedam MMXIII This finding aid is written in Dutch. 2 Beheerscommissie

Nadere informatie

Welkom ouders van t Zonnewiel

Welkom ouders van t Zonnewiel Welkom ouders van t Zonnewiel Presentatie over: De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs en de scholen van Het Baken in Almere Onderwijsdoorstroomschema LWOO, wat is dat? LWOO op Stad

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953

Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953 Nummer archiefinventaris: 2.08.73 Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953 Auteur: G.J. Lamfers Nationaal Archief, Den Haag 2004 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Stroomdistributiebedrijven in Nederland, 1925-1992

Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Stroomdistributiebedrijven in Nederland, 1925-1992 Nummer archiefinventaris: 2.19.129 Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Stroomdistributiebedrijven in Nederland, 1925-1992 Auteur: J.A. Scholtz Nationaal Archief, Den Haag 2001

Nadere informatie

2. Wervingsfolders, algemene informatie, propaganda en publiciteit. 1 omslag.

2. Wervingsfolders, algemene informatie, propaganda en publiciteit. 1 omslag. KITLV-inventaris 232 H 1640 Archief IKK: Indische Kulturele Kring Tong-Tong, Indische Kulturele Kring, opgericht 6 mei 1959, opgeheven 2000. 1959-2005. 11 dozen. Schenking Indisch Wetenschappelijk Instituut,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Gemeentelijke Woningdienst, (1904-)

Inventaris van het archief van de Gemeentelijke Woningdienst, (1904-) Toegangsnummer: 69 Inventaris van het archief van de Gemeentelijke Woningdienst (1904-) 1918-1978. J.M.M. JANSEN Gemeentearchief Schiedam 2012 This finding aid is written in Dutch. 2 Gemeentelijke Woningdienst

Nadere informatie

Stichting Bijenteeltmuseum Odijk H.J. Postema Oktober 2014

Stichting Bijenteeltmuseum Odijk H.J. Postema Oktober 2014 95 Stichting Bijenteeltmuseum Odijk 1985-1998 H.J. Postema Oktober 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Geschiedenis... 3 2. Het archief... 3 3. Beperkingen openbaarheid... 3 4. Aanwijzingen voor de gebruiker...4

Nadere informatie

Lijst van te vernietigen en te bewaren documenten in stichtingsarchieven

Lijst van te vernietigen en te bewaren documenten in stichtingsarchieven Lijst van te vernietigen en te bewaren documenten in stichtingsarchieven Algemene richtlijnen: Documenten die informatie bevatten over het beleid, de doelstelling en de taakuitvoering van de organisatie,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de. Kiesvereniging Amerongen van de. Staatkundig Gereformeerde Partij,

Inventaris van het archief van de. Kiesvereniging Amerongen van de. Staatkundig Gereformeerde Partij, T00391 Inventaris van het archief van de Kiesvereniging Amerongen van de Staatkundig Gereformeerde Partij, 1979-2010 H. Postema December 2012 Inleiding Al vijf jaar na de start van de landelijke Staatkundig

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Wit-Gele Kruis Steenbergen 1917 1992

Inventaris van het archief van het Wit-Gele Kruis Steenbergen 1917 1992 Inventaris van het archief van het Wit-Gele Kruis Steenbergen 1917 1992 Inleiding De bisschop van Breda P. Hopmans propageerde na de oprichting van het Wit-Gele Kruis in het bisdom in 1916 de oprichting

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932

Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932 Nummer archiefinventaris: 2.08.35.02 Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING. Artikel 23 Eindcijfer eindexamen

UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING. Artikel 23 Eindcijfer eindexamen HOOFDSTUK V UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING Artikel 23 Eindcijfer eindexamen 1. Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel cijfer uit de reeks 1 tot en met 10.

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.19.025

Nummer archiefinventaris: 2.19.025 Nummer archiefinventaris: 2.19.025 Inventaris van de archieven van de Federatie van Verenigingen voor Leraren en Directeuren bij het Uitgebreid Technisch Onderwijs, 1962-1970; Federatie van Verenigingen

Nadere informatie

Samengesteld door P.H.C. Storm de Grave

Samengesteld door P.H.C. Storm de Grave Inventaris van het archief van de Vereniging voor Christelijk basis-onderwijs, Instituut Schreuder (1896-1990) Waarin opgenomen het archief van de Æneas Mackay s- chool 474 (1922-1963) Samengesteld door

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976

Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976 Nummer archiefinventaris: 2.13.153 Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976 Auteur: H.E.M. Mettes Nationaal Archief, Den Haag 2007 Copyright: cc0 This finding aid is written in

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van de werkgroep, vanaf 1968 de Stichting Kunstzinnige Vorming (KUVO) te Woerden, (1996)

Plaatsingslijst van het archief van de werkgroep, vanaf 1968 de Stichting Kunstzinnige Vorming (KUVO) te Woerden, (1996) Plaatsingslijst van het archief van de werkgroep, vanaf 1968 de Stichting Kunstzinnige Vorming (KUVO) te Woerden, 1966-1994 (1996) Vanaf 1966 werd door de gemeente Woerden vanuit het bureau Culturele Zaken

Nadere informatie

Nummer Toegang: 425 Plaatsingslijst van het archief van de rotary club Delft,

Nummer Toegang: 425 Plaatsingslijst van het archief van de rotary club Delft, Nummer Toegang: 425 Plaatsingslijst van het archief van de rotary club Delft, 1935-1997 Archief Delft 425 Rotary Club Delft 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 BESCHRIJVING

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 599 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET WOONWAGENSCHAP WESTLAND 1973-1982 DOOR J.M.M. JANSEN SCHIEDAM MMX Inventaris van het archief van het

Nadere informatie

VERENIGING VAN NEDERLANDSE BEELDENDE KUNSTENAARS DE BRUG. Inventaris van het archief van (1945-) 1951, 1960-1996 (-1998)

VERENIGING VAN NEDERLANDSE BEELDENDE KUNSTENAARS DE BRUG. Inventaris van het archief van (1945-) 1951, 1960-1996 (-1998) Inventaris van het archief van VERENIGING VAN NEDERLANDSE BEELDENDE KUNSTENAARS DE BRUG (1945-) 1951, 1960-1996 (-1998) Tiny de Boer / Ramses van Bragt Den Haag 2001 / 2007 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Inventaris

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 inhoud overgangsnormen TOPmavo havo en vwo uitslagregels overstap Interactieve pdf Met deze interactieve pdf heeft u eenvoudig toegang tot alle informatie van

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985

Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985 Nummer archiefinventaris: 2.19.164.03 Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985 Auteur: J.M.L. Scholten Nationaal Archief, Den Haag 1996 Copyright: (c) This finding aid is written

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 598 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET VOORMALIG VERZET SCHIEDAM 1945-2010 DOOR J.M.M. JANSEN SCHIEDAM 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 2 1.

Nadere informatie

T000343. Inventaris van het archief van de Vrijwillige Brandweer Langbroek, 1943-2010

T000343. Inventaris van het archief van de Vrijwillige Brandweer Langbroek, 1943-2010 T000343 Inventaris van het archief van de Vrijwillige Brandweer Langbroek, 1943-2010 E. Hinders Augustus 2011 INHOUDSOPGAVE I. INLEIDING 1.1 Geschiedenis 3 1.2 Taken 3 1.3 Organisatie 4 1.4 Personeel 4

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Vrij Beheer van kerkelijke Goederen

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Vrij Beheer van kerkelijke Goederen Inventaris van het archief van de Vereniging voor Vrij Beheer van kerkelijke Goederen (1838-1889) 238 Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie

Katholieke Onderwijsstichting Sint Martinus

Katholieke Onderwijsstichting Sint Martinus Plaatsingslijst Archief Katholieke Onderwijsstichting Sint Martinus Archiefnummer: 764 Archiefnaam: MARO Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1960-1994 Katholiek

Nadere informatie

J.M.M. JANSEN Gemeentearchief Schiedam, (c) 2004

J.M.M. JANSEN Gemeentearchief Schiedam, (c) 2004 77 Voorlopige inventaris van het archief van Sociaal-democratische Arbeiderspartij (SDAP) afdeling Schiedam. Na 1946 Partij van de Arbeid (PvdA) 1900-1994 (2002) J.M.M. JANSEN Gemeentearchief Schiedam,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereeniging Volksbadhuis A.C. DE VOOGD VAN DER STRAATEN Gemeentearchief Schiedam, (c) 1968

Inventaris van het archief van de Vereeniging Volksbadhuis A.C. DE VOOGD VAN DER STRAATEN Gemeentearchief Schiedam, (c) 1968 110 Inventaris van het archief van de Vereeniging Volksbadhuis 1899-1968 A.C. DE VOOGD VAN DER STRAATEN Gemeentearchief Schiedam, (c) 1968 Beschrijving van het archief Naam archiefblok: Archief van de

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de. Stichting Sponsorwerving Rhenen 750,

Inventaris van het archief van de. Stichting Sponsorwerving Rhenen 750, T00468 Inventaris van het archief van de Stichting Sponsorwerving Rhenen 750, 2007-2010 (2011) E. Tomassen Oktober 2015 Inleiding Geschiedenis van de archiefvormer Rond 1258 verkreeg Rhenen stadsrechten

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 362 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE WONINGBOUWVERENIGING VOOR KETHEL 1914-1989 DOOR F.M. VERHEIJEN SCHIEDAM 1992 INHOUDSOPGAVE INLEIDING...

Nadere informatie

Nummer Toegang: 205 Plaatsingslijst van het archief van de vereniging 'het kinderhuis', (1983).

Nummer Toegang: 205 Plaatsingslijst van het archief van de vereniging 'het kinderhuis', (1983). Nummer Toegang: 205 Plaatsingslijst van het archief van de vereniging 'het kinderhuis', 1904-1980 (1983). Archief Delft 205 Vereniging Het Kinderhuis 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging Schiedam Nicaragua 1987-1996

Inventaris van het archief van de Vereniging Schiedam Nicaragua 1987-1996 Toegangsnummer: 593 Inventaris van het archief van de Vereniging Schiedam Nicaragua 1987-1996 H. Kruse Gemeentearchief Schiedam 2008 This finding aid is written in Dutch. 2 Vereniging Schiedam Nicaragua

Nadere informatie

75 JAAR EHBO VERENIGING TER AAR 1936-2011

75 JAAR EHBO VERENIGING TER AAR 1936-2011 75 JAAR EHBO VERENIGING TER AAR 1936-2011 1936 Oprichting 20 april 1936 Eerste bestuur bestond uit: De heer S. Valk (voorzitter) Mej. Dijkstra (1 e secretaresse) Mej. A. Kroft (2 de secretaresse) De heer

Nadere informatie

Diploma's. Verklaring afgelegd examen

Diploma's. Verklaring afgelegd examen Regelingen en voorzieningen CODE 8.2.1.7 Diploma's. Verklaring afgelegd examen brochure bronnen www.ocwduo.nl, november 2010 Wie zijn diploma, certificaat of cijferlijst is kwijtgeraakt, bijvoorbeeld als

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie ter behartiging van Polderbelangen in het Hoogheemraadschap van Delfland C.G.D.

Inventaris van het archief van de Commissie ter behartiging van Polderbelangen in het Hoogheemraadschap van Delfland C.G.D. Inventaris van het archief van de Commissie ter behartiging van Polderbelangen in het Hoogheemraadschap van Delfland C.G.D. de Wilt Delft (webversie: Jan van den Noort 2007) Hoogheemraadschap van Delfland

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 4824 27 februari 2013 Regeling van het College voor examens van 12 februari 2013, nummer Cve-13.00545, houdende wijziging

Nadere informatie

==================================================================== HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen. Artikel 1

==================================================================== HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen. Artikel 1 Intitulé : LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 1 maart 1991 ter uitvoering van artikel 53, tweede lid, van de Landsverordening voortgezet onderwijs (AB 1989 no. GT 103) Citeertitel: Landsbesluit

Nadere informatie

Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (invoering basisvorming in voortgez... De citeertitel is door de wetgever vastgesteld.

Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (invoering basisvorming in voortgez... De citeertitel is door de wetgever vastgesteld. Page 1 of 6 (Tekst geldend op: 04-07-2004) Algemene informatie Eerst verantwoordelijke ministerie: Afkorting: Niet officiële titel: Citeertitel: Soort regeling: OCenW De citeertitel is door de wetgever

Nadere informatie

KITLV-inventaris 5. 0. Oude inventaris met inleiding. A. NOTULEN EN JAARVERSLAGEN

KITLV-inventaris 5. 0. Oude inventaris met inleiding. A. NOTULEN EN JAARVERSLAGEN KITLV-inventaris 5 H 1077: Archief van de Koninklijke Vereeniging Oost en West (1899-), met statuten, notulen en jaarverslagen, correspondentie, ledenadministratie en financiën. 1899-1971. 16 dozen. Schenking

Nadere informatie

Troubadourtje SCHOOLGIDS NIET VERGETEN!! Verwachtingsgesprekken. Agenda: AFSCHEID NEMEN

Troubadourtje SCHOOLGIDS NIET VERGETEN!! Verwachtingsgesprekken. Agenda: AFSCHEID NEMEN Troubadourtje Informatiekrant Katholieke basisschool De Troubadour Jaargang: 2016-2017 Datum: 22-09-2016 Inhoud: Verwachtingsgespre k schoolgids Afscheid Niet vergeten Groep 6: Gouden week Agenda: Verwachtingsgesprekken

Nadere informatie

Archief Haagse Aquarellisten

Archief Haagse Aquarellisten Nummer Toegang: NL-HaRKD-0567 Archief Haagse Aquarellisten Marcia Zaaijer, 1995; Lidy Visser, 2005 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) 1995, 2005 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van D.P.D. Fabius

Inventaris van het archief van D.P.D. Fabius 90 Inventaris van het archief van D.P.D. Fabius Levensjaren 1851-1931 (1872-1929) Samengesteld door mw. mr. M.A. Urbanus-Kamper Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden)

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het. Wit-Gele Kruis, R.K. Vereniging voor. Volksgezondheid en Ziekenverpleging te. Schalkwijk, en haar rechtsopvolger

Inventaris van het archief van het. Wit-Gele Kruis, R.K. Vereniging voor. Volksgezondheid en Ziekenverpleging te. Schalkwijk, en haar rechtsopvolger T00334 Inventaris van het archief van het Wit-Gele Kruis, R.K. Vereniging voor Volksgezondheid en Ziekenverpleging te Schalkwijk, en haar rechtsopvolger de Kruisvereniging Schalkwijk-Tull en t Waal, 1921-1991

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 568 PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VAN DE BRANDWEER WATERWEG 1890-2000 INHOUDSOPGAVE Wijze van citeren... 2 INVENTARIS... 3 2 Wijze van citeren

Nadere informatie

Bijlage 1: Schoolreglement

Bijlage 1: Schoolreglement Bijlage 1: Schoolreglement Bevoegd Gezag Artikel 1 Het bestuur van de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op reformatorische grondslag De Driestar te Gouda fungeert als bevoegd gezag over de

Nadere informatie

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF BOND VAN SCHUTTERIJEN "MAAS EN KEMPEN"

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF BOND VAN SCHUTTERIJEN MAAS EN KEMPEN KADOC Vlamingenstraat 39 3000 LEUVEN PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF BOND VAN SCHUTTERIJEN "MAAS EN KEMPEN" Bond van Schutterijen Maas en Kempen, 2 1. Stukken van algemene aard 1.1. Statuten 1. Stukken

Nadere informatie

Inventaris van het archief van De Heraut, de Herautvereniging, Dagblad De Standaard, NV Drukkerij De Standaard en Drukkerij Holland

Inventaris van het archief van De Heraut, de Herautvereniging, Dagblad De Standaard, NV Drukkerij De Standaard en Drukkerij Holland Inventaris van het archief van De Heraut, de Herautvereniging, Dagblad De Standaard, NV Drukkerij De Standaard en Drukkerij Holland 229 ((1870)-1872-1946 (1972)) Samengesteld door mw. drs. I. Kiel-Hartog

Nadere informatie

Regeling modellen diploma s v.w.o.-h.a.v.o.-v.m.b.o.

Regeling modellen diploma s v.w.o.-h.a.v.o.-v.m.b.o. Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Regeling modellen diploma s v.w.o.- h.a.v.o.-v.m.b.o. Bestemd voor scholen voor voortgezet

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921

Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921 Nummer archiefinventaris: 2.16.56.07 Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921 Auteur: SSA-V&W Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0

Nadere informatie

De kwaliteit van ons onderwijs

De kwaliteit van ons onderwijs De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College schooljaar 1995-1996 6 5 4 3 2 1 schooljaar 1996-1997 6 5 4 3 2 1 schooljaar 1997-1998 6 5 4 3 2 1 77% 84% 96% 98% 76% 64% 93% 93% 94%

Nadere informatie

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2014 / 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO 3T Koudum Bogerman Christelijke school voor lwoo, vmbo, havo, atheneum, gymnasium en technasium www.bogerman.nl Koudum, september 2014 Aan

Nadere informatie

Wat een ieder moet weten over het eindexamen

Wat een ieder moet weten over het eindexamen Wat een ieder moet weten over het eindexamen examen 2011/2012 Schoolexamens De schoolexamens komen als volgt tot stand: zij worden gevormd door het geheel van alle behaalde cijfers van alle examentoetsen

Nadere informatie

Reglement Toelatingscommissie Atlas College. Wijziging 7 maart 2007

Reglement Toelatingscommissie Atlas College. Wijziging 7 maart 2007 Reglement Toelatingscommissie Atlas College Wijziging 7 maart 2007 REGLEMENT TOELATINGSCOMMISSIE VAN HET ATLAS COLLEGE VOOR HET EERSTE LEERJAAR. INHOUD TAAK. Artikel 1...3 SAMENSTELLING, WERKZAAMHEDEN

Nadere informatie

STREEKARCHIEF NASSAU BRABANT

STREEKARCHIEF NASSAU BRABANT STREEKARCHIEF NASSAU BRABANT Inventaris van het archief van de Katholieke Stichting ter verzorging van de Mater Amabilisscholen in de plaats Steenbergen, (1950) 1953 1971 (1978) door R.C.M. Jacobs Juli

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Consulaat te Bogota,

Inventaris van het archief van het Nederlandse Consulaat te Bogota, Nummer archiefinventaris: 2.05.32.17 Inventaris van het archief van het Nederlandse Consulaat te Bogota, 1883-1921 Auteur: J.P. de Haas Nationaal Archief, Den Haag 1973 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 295 Besluit van 4 juli 2014 tot wijziging van enige besluiten op het terrein van onderwijs in verband met het vervangen van de verplichte maatschappelijke

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 6740 11 maart 2014 Regeling van het College voor examens van 11 februari 2014, nummer CvE-14.00870, houdende wijziging

Nadere informatie

Stichting Pieter Pauw

Stichting Pieter Pauw Inventaris van het archief van de Stichting Pieter Pauw 1911-1969 C.D. Gast Gemeentearchief Wageningen 1988 Inleiding Op 18 oktober 1911 riep mevrouw Margaretha Jacoba Pauw - Pont, weduwe van Pieter Pauw,

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College. Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2015-2016

Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College. Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2015-2016 Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2015-2016 Den Haag, juli 2015 Geachte ouder/verzorger (en beste leerlingen), Het

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement der K.A.V. Alcuinus Laatste wijziging 21-10-2015

Huishoudelijk Reglement der K.A.V. Alcuinus Laatste wijziging 21-10-2015 Huishoudelijk Reglement der K.A.V. Alcuinus Laatste wijziging 21-10-2015 I Algemene bepalingen 1. Het verenigingsjaar is verdeeld in twee semesters 2. Ieder semester wordt geopend d.m.v. een algemene ledenvergadering.

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek 2002. onderwijs STATISTISCH JAARBOEK

Statistisch Jaarboek 2002. onderwijs STATISTISCH JAARBOEK 61 STATISTISCH JAARBOEK 2002 5 62 Onderwijs Basis: meer leerlingen, rooms-katholiek het grootst Op 1 oktober 2001 telde Hengelo 28 basisscholen bestaande uit 10 openbare, 10 rooms-katholieke, 5 protestants-christelijke

Nadere informatie

Centrale examens van de eindexamens vwo, havo, mavo en vbo en van de schriftelijke examens van de staatsexamens vwo, havo, mavo in het jaar 2000

Centrale examens van de eindexamens vwo, havo, mavo en vbo en van de schriftelijke examens van de staatsexamens vwo, havo, mavo in het jaar 2000 CEVO-mededelingen Bestemd voor: scholen voor: c vwo, havo, mavo en vbo; c vso; c vhbo; c vavo; c de voorzitter van de staatsexamenscommissies vwo/ havo en mavo. a. het eerste tijdvak begint op 17 mei in

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ouders. Schooljaar 2014-2015 November nr. 3

Nieuwsbrief Ouders. Schooljaar 2014-2015 November nr. 3 Voorwoord Beste ouders/verzorgers, In deze oudernieuwsbrief staat de jaarvergadering van de ouderraad op maandag 17 november om 19.30 uur het meest centraal. Tijdens deze jaarvergadering wordt met de ouders/

Nadere informatie

Archief SDAP. Afdeling Delft (1897) 1898-1939 (1941, 1945)1898-1939

Archief SDAP. Afdeling Delft (1897) 1898-1939 (1941, 1945)1898-1939 Archief SDAP. Afdeling Delft (1897) 1898-1939 (1941, 1945)1898-1939 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01293 IISG Amsterdam 2015

Nadere informatie