Opleidingsoverzicht. Primair. Maak uw keuze uit:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleidingsoverzicht. Primair. Maak uw keuze uit:"

Transcriptie

1 Opleidingsoverzicht Primair Najaar 2015 Onderwijs Maak uw keuze uit: Rekencoördinator Anti-pestcoördinator Talentbegeleider Intern Begeleider Onderwijskundig (e-)learning Ontwerper Strategisch Onderwijskundig Leiderschap Omgaan met verschillen in de klas Taalexpert Bovenschoolse- & Meerscholendirecteur Blended Learning Design Rekendiagnostiek Schoolleider PO Gedragsexpert Nr. 1 in onderwijsopleidingen 1. Verrijkt leren 2. Nieuwste inzichten en trends 3. Docenten met hun voeten in de praktijk Alle opleidingen ontwikkelen wij i.s.m. met professionele partners:

2 Dé opleiding waar staatssecretaris Dekker u professionaliseringsbudget voor heeft gegeven. 5-daagse opleiding > 23 & 30 september, 7 & 14 oktober, 4 november 2015 > BCN Utrecht CS Schoolleider Primair Onderwijs 5-DAAGSE OPLEIDING 23 & 30 september, 7 & 14 oktober, 4 november 2015 BCN Utrecht CS Schoolleider Met aansluiting op Post-HBO opleiding Primair Onderwijs Effectief leiderschap vanuit een onderwijskundige visie Effectief leiderschap vanuit een onderwijskundige visie 1 Ondernemerschap in het onderwijs 2 21st Century skills 3 Onderzoeksvaardigheden 4 Naar een professionele cultuur 5 Leindinggeven aan verandering i.s.m. De opleiding gaat in op alle aspecten die u in uw functie nodig heeft: > Sterk persoonlijk leiderschap: iemand die mensen in en rond de school kan inspireren, motiveren en stimuleren. Hen kan leiden, begeleiden en coachen. > Een duidelijke visie: op kwalitatief goed onderwijs waarin effectief wordt omgegaan met verschillen tussen leerlingen > Integraal leiderschap: onderwijskundig leider, begeleider, beheerder, ondernemer: zet de verschillende beleidsterreinen integraal in om te werken aan onderwijsverbetering Registreren in het Schoolleidersregister PO De onderdelen van dit programma dragen bij aan de ontwikkeling van de 5 competenties uit de Beroepsstandaard. Daardoor kunnen zij het begin vormen van een opleidingstraject dat uiteindelijk leidt tot uw registratie in het Schoolleidersregister PO. Ook kunnen zij onderdeel zijn van de verplichte nascholing. De modules uit dit programma leveren vrijstellingen op voor het bijwonen van even zovele modules uit de diverse opleidingsprogramma s van Via Vinci Academy. Dat kunnen modules uit de initiële Schoolleidersopleiding PO zijn, maar ook uit de nascholingsprogramma s. Uw hoofddocent Drs. Bert Peene werkt als kerndocent voor Via Vinci Academy. Zijn werkwijze wordt vooral gekenmerkt door interactiviteit en praktijkgerichtheid. Vanuit een relevant theoretisch kader gaat hij samen met u op zoek naar de manier waarop inzichten en modellen vertaald kunnen worden naar de praktijk waarin u dagelijks werkt. Daardoor krijgt de opleiding een hoog maatwerkgehalte en hebben cursisten al snel het gevoel dat het daadwerkelijk over hun leervragen gaat. Met aansluiting op Post-HBO opleiding 1 Ondernemerschap in het onderwijs > De ondernemende (onderwijs)manager > Toekomstbestendige schoolorganisaties > Effectief (en efficiënt) stakeholdermanagement > Do s and dont s van netwerken > De ontwikkeling van competentie 2: In relatie staan tot de omgeving 2 21st Century Skills > Kenmerken 21st century skills > Hogere orde doelen, de onderzoekende school > Mediawijsheid, flipping-the-classroom en andere ICT-integratie in het onderwijs > Leerling- en leraarcompetenties bij invoering 21st century skills > De ontwikkeling van competentie 3: Vormgeven aan organisatiekenmerken vanuit een onderwijskundige gerichtheid 3 Onderzoeksvaardigheden > Functie en plaats van onderzoek in een lerende en onderzoekende schoolcultuur > Fasen in een onderzoek > Onderzoeksontwerp > Kwantitatieve en kwalitatieve dataverzameling > Data-analyse en interpretatie > Waardering en evaluatie van eigen onderzoek en dat van anderen > Rapporteren en presenteren 4 Naar een professionele cultuur > Het ontstaan van organisatieculturen > Meer en minder effectieve culturen > Een onderzoekende schoolcultuur > Professioneel, professionals en professionaliseren > Lerende Organisatie en Professionele Leergemeenschap > Ontwikkeling van competentie 3: Vormgeven aan organisatiekenmerken vanuit een onderwijskundige gerichtheid en competentie 4: Strategieën hanteren t.b.v. samenwerking. Leren en onderzoeken op alle niveaus 5 Leidinggeven aan verandering > Richtingen in de veranderkunde > Over betekeniseilandjes, betekenisstrijd en het belang van een goed gesprek > Diepgaande verandering bewerkstelligen > Capacity building of Hoe vergroot u het verandervermogen van uw school? > Het belang van transformationeel leiderschap > Weerstand omzetten in veranderbereidheid 2

3 CERTIFICAAT VAN DEELNAME De relatie tussen het vastgesteld strategisch beleid van het bestuur en de differentiatie die de bovenschools directeur per school moet aanbrengen Praktijkcase school voor beter begaafden Projectimplementatie met resultaatverantwoordelijke schoolteams, hoe pakt u dit aan? Bovenschoolse & Meerscholendirecteur in het Primair Onderwijs 5-daagse opleiding > 8 oktober, 5, 12 & 26 november, 10 december 2015 > Meeting Plaza Utrecht Bovenschoolse & Meerscholendirecteur in het Primair Onderwijs 5-DAAGSE OPLEIDING 8 oktober, 5, 12 & 26 november, 10 december 2015 Meeting Plaza Utrecht Met aansluiting op post-hbo opleiding Bovenschoolse & Meerscholendirecteur in het Primair Onderwijs Dé complete opleiding die u in 5 dagen ontwikkelt tot professional in uw uitdagende werkveld! Ondernemerschap, per school een uitdaging Waar liggen kansen voor groei en verbetering, ook in situaties van krimp en bezuinigingen? 1 Onderwijs en innovatie: veranderingen door resultaatverantwoordelijkheid Hoe creëert u binnen het managementteam zowel veranderbereidheid als verandersnelheid? 2 Dé complete opleiding die u in 5 dagen ontwikkelt tot professional in uw uitdagende werkveld! Bepaal de strategische koers van uw onderwijsinstellingen Als Bovenschoolse of Meerscholendirecteur moet u beschikken over diverse competenties om uw onderwijsinstelling(en) succesvol te laten zijn. Naast persoonlijk leiderschap moet u beschikken over ondernemerschap en bent u coach, inspirator, motivator, vertegenwoordiger, beleidsmaker en leidinggevende in één. Ook moet u een efficiënte inzet van tijd, middelen en mensen realiseren, besluiten kunnen en durven nemen en leiderschap kunnen delen. Kortom er wordt enorm veel van u gevraagd en verwacht. Deze complete opleiding leidt u op tot dé Bovenschoolse of Meerscholendirecteur die zijn/haar veelzijdige, dynamische, verantwoordelijke functie optimaal uit kan oefenen. De opleiding biedt u gegarandeerd persoonlijke groei met als einddoel een kwaliteitsverbetering van uw onderwijs! Alle aspecten en competenties die u in uw praktijk nodig heeft worden behandeld zoals: > De relatie tussen ondernemerschap en strategisch beleid > Internal branding: hoe maakt u van uw leerkrachten ambassadeurs? > Het creëren van veranderbereidheid binnen uw onderwijsinstelling > Resultaatverantwoordelijke teams en innovatiekracht > Mogelijkheden om performance- & talentmanagement succesvol te maken 1 Ondernemerschap, per school een uitdaging > Waar liggen kansen voor groei en verbetering, ook in situaties van krimp en bezuinigingen? > De relatie tussen het vastgesteld strategisch beleid van het bestuur en de differentiatie die de bovenschools directeur per school moet aanbrengen > Praktijkcase school voor beter begaafden 2 Onderwijs en innovatie: veranderingen door resultaatverantwoordelijkheid > Hoe creëert u binnen het managementteam zowel veranderbereidheid als verandersnelheid? > Projectimplementatie met resultaatverantwoordelijke schoolteams, hoe pakt u dit aan? 3 Ondernemerschap, per school een uitdaging > Onderscheidend vermogen in het Primair Onderwijs? Iedere school levert toch hetzelfde? > Internal branding ofwel werken aan een collectieve ambitie 4 Ondernemerschap, per school een uitdaging > Hoe balanceert u optimaal tussen kwaliteit en efficiency? > Hoe realiseert u resultaatverantwoordelijke teams en innovatiekracht? 5 Hoe maakt u Performance- & Talentmanagement tot een succes? > Afstemming van de ontwikkeling van professionals en de ontwikkeling van de school leidt tot de beste resultaten > Hoe realiseert u een verbeterde gesprekkencyclus met aandacht voor ambities? Inclusief certificaat Onderwijsmarketing: op zoek naar toegevoegde waarde Onderscheidend vermogen in het Primair Onderwijs? Iedere school levert toch hetzelfde? Internal branding ofwel werken aan een collectieve ambitie Innovatie van de bedrijfsvoering Hoe balanceert u optimaal tussen kwaliteit en efficiency? Hoe realiseert u resultaatverantwoordelijke teams en innovatiekracht? Hoe maakt u Performance- & Talentmanagement tot een succes? Afstemming van de ontwikkeling van professionals en de ontwikkeling van de school leidt tot de beste resultaten Hoe realiseert u een verbeterde gesprekkencyclus met aandacht voor ambities? Behaal maximaal rendement uit deze 5-daagse opleiding: Iedere module wordt afgesloten met een praktijkcase, waarin u theorie vertaalt naar diverse praktijksituaties. Het is mogelijk uw eigen praktijkcase in te brengen! i.s.m. Uw docenten Drs. Bert Peene werkt als kerndocent voor Via Vinci Academy. Zijn werkwijze wordt vooral gekenmerkt door interactiviteit en praktijkgerichtheid. Vanuit een relevant theoretisch kader gaat hij samen met u op zoek naar de manier waarop inzichten en modellen vertaald kunnen worden naar de praktijk waarin u dagelijks werkt. Daardoor krijgt de opleiding een hoog maatwerkgehalte en hebben cursisten al snel het gevoel dat het daadwerkelijk over hun leervragen gaat. Drs. Peter Peene studeerde na de Pedagogische Academie Onderwijskunde aan de Universiteit van Utrecht. Hij werkte als leerkracht en (meerscholen) directeur in het basisonderwijs en als docent onderwijskunde aan de PABO. Sinds 1996 is hij actief in de begeleiding van scholen en besturen en in het trainen en opleiden van onderwijsmanagers. Hij geeft onderwijskundig leiding aan Via Vincy Academy. 3

4 het rekenonderwijs! 5-daagse opleiding > 8 & 22 september, 13 oktober, 10 & 24 november 2015 > Meeting Plaza Utrecht Verkorte opleiding Rekencoördinator PO Eenvoudig online inschrijven! 5-DAAGSE POST-BACHELOR OPLEIDING 21 april, 12, 28 mei, 11 en 25 juni 2015 Jacobikerk Utrecht VERKORTE OPLEIDING 2 edities januari 2015 volgeboekt, nieuwe data beschikbaar! Rekencoördinator PO Zorg voor kwalitatief goed rekenonderwijs op uw school! U gaat naar huis met: Zorg voor kwalitatief goed rekenonderwijs op uw school! Uw docent: Ceciel Borghouts Ruim 25 jaar evaring binnen Kennis van het landelijk protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie (ERWD) Kennis van enkele belangrijke leerlijnen Kennis over de referentieniveaus Verbeterde didactische en pedagogische kwaliteiten met betrekking tot handelingsgericht werken Belangrijke literatuur op het gebied van rekenonderwijs... en u maakt (een begin van) een beleidsplan voor uw eigen school Rekenonderwijs op uw school Een belangrijk onderdeel van de opleiding is dat u leert om (onderdelen van) het rekenonderwijs te analyseren. De praktijkopdracht is een analyse van het rekenonderwijs van uw school. Deze analyse maakt u aan de hand van de verschillende huiswerkopdrachten. Aan de hand van de huiswerkopdrachten brengt u de schoolsituatie in kaart (analyse). U geeft per onderdeel aan hoe de huidige situatie is, wat u daar van vindt en waarom u dat vindt. Vervolgens trekt u bij elk onderdeel een conclusie: wat zou er in uw ogen nog gedaan moeten worden op dit terrein / onderdeel. Dit geheel mondt uit in een plan van aanpak voor komende jaren: een meerjarenplan. Dat plan stelt u op in overleg met uw directeur en presenteert u op de laatste middag aan uw medecursisten. Maak nu een professionaliseringsslag in uw rekenonderwijs! Resultaat van de opleiding: > U bent in staat een analyse te maken van het rekenonderwijs op uw school (praktijkopdracht!). U kunt daarbij aangeven waar het rekenonderwijs sterk is en waar het rekenonderwijs nog aandacht behoeft. Op basis daarvan kunt u een aanzet maken voor het rekenbeleid binnen uw school. > U heeft kennis van verschillende leerlijnen, modellen en materialen die gebruikt worden bij het rekenonderwijs > U weet wat de referentieniveaus voor u betekenen > U weet hoe u moet omgaan met leerlingen met rekenproblemen Uw docent: Ceciel Borghouts is als rekenspecialist al bijna 25 jaar actief binnen het rekenonderwijs. Zij is mede auteur van het protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie. Zij verzorgt landelijke trainingen over het protocol en over rekendiagnostiek in de lijn van het protocol. Daarnaast is zij ontwikkelaar van rekenmethoden en materialen. Zij geeft vele workshops, lezingen en masterclasses voor o.a. School aan Zet over diverse rekenonderwerpen. Ook verzorgt zij als zelfstandige vele rekenverbetertrajecten. Rekenen is een prachtig vak, maar in de praktijk weerbarstig. De leerkracht speelt een heel belangrijke rol bij de kwaliteit van het rekenonderwijs. Dag 1 Gecijferdheid en Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en dyscalculie Ochtend: De ochtend staat in het teken van gecijferdheid, waarbij het zowel gaat om gecijferdheid van de deelnemers persoonlijk als wel om gecijferdheid op de basisschool. Middag: In de middag maken we een start met het Protocol Ernstige Reken- Wiskunde-problemen en dyscalculie. > Visie en uitgangspunten > Handelingsmodel en drieslagmodel Dag 2 Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en dyscalculie Vervolg van het protocol: > Vier hoofdfasen per leerlijnen > Werken op de sporen (afstemmen) > Werken met groepsplannen volgens het protocol > Stappenplan Elke leerlijn is opgebouwd uit vier hoofdfasen. Een goede leerkracht herkent deze vier fasen en kan op basis daarvan gerichter werken. Hij volgt dan niet meer strak de methode maar kiest activiteiten uit de juiste fase die passen bij de onderwijsbehoeften van de leerling. Dit klinkt eenvoudiger dan het in de praktijk is. Tijdens dag 2 maken we kennis met dit principe en later in de opleiding (dag 4) komen we hier bij de uitwerking van de leerlijnen weer op terug. Dag 3 Referentieniveaus en monitoring Ochtend: In de ochtend bekijken we wat de referentieniveaus rekenen voor u betekenen. Wat betekent dit voor de betere, gemiddelde en zwakke rekenaars? Middag: In de middag gaan we wat dieper in op het monitoren van de rekenontwikkeling. Wat betekent dat in het licht van het protocol (kijkend door de bril van de modellen)? Na deze dag hebt u een bredere en andere kijk op monitoring. En wat betreft de referentieniveaus weet u precies wat er op het niveau van 1F en 1S van de leerlingen wordt verwacht en wat dat voor de rekenlessen betekent. Dag 4 Leerlijnen De leerlijnen rekenen t/m 100, delen en vermenigvuldigen worden besproken volgens de vier hoofdfasen van het protocol. Dit aan de hand van praktijkvoorbeelden en uw vragen. De genoemde leerlijnen worden besproken volgens de vier hoofdfasen. We zoeken bij elke fase activiteiten zodat helder wordt wat de opbouw van de leerlijn zou moeten zijn. Vervolgens krijgt u als huiswerk de opdracht om te kijken of u deze opbouw ook terug kunt vinden in uw methode. Dag 5 Materiaalgebruik en presentatie eindopdracht Ochtend: Materiaalgebruik: welke rekenmaterialen zijn geschikt om in te zetten bij het verbeteren van het rekenonderwijs? En bij welke leerlijn en op welk moment van de rekenontwikkeling? Hoe moet het materiaal worden gebruikt en hoe bouw je het gebruik van het materiaal weer af? Deze en meer vragen zullen we behandelen in de ochtend. Middag: In de middag in groepjes aan elkaar presenteren van de praktijkopdracht. 4

5 i.s.m. 2-daagse cursus > 11 & 21 september, 1 & 26 oktober, 5 & 13 november 2016 > Meeting Plaza Utrecht Utrecht Taalexpert MEERDAAGSE OPLEIDING 11 & 21 september, 1 & 26 oktober, 5 & 13 november 2015 Meeting Plaza Utrecht Met aansluiting Post-HBO! Verkorte opleiding TAALEXPERT Creëer uw eigen taalonderwijs, passend bij de moderne eisen! Word dé taalexpert binnen uw school 1 MODULE 3 MODULE Dyslexie Engels Taalontwikkeling van het jonge kind 4 MODULE 2 MODULE 5 MODULE 6 MODULE Creatief met taal Nederlands als Taal & Multimedia tweede taal De invoering van Passend Onderwijs zorgt ervoor dat van leraren in het regulier onderwijs steeds meer wordt gevraagd. Bijvoorbeeld op het gebied van taalontwikkeling. De verkorte opleiding Taalexpert heeft tot doel om leraren en intern begeleiders zo goed mogelijk toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van taalontwikkeling in de klas en op school. Deze opleiding vergroot uw algehele niveau van lees-taalonderwijs en actualiseert uw kennis. U leert resultaten van het talig leerproces te analyseren en evalueren en komt boven de stof te staan. Daardoor bent u in staat om uw eigen taalonderwijs te creëren, passend bij de moderne eisen. Bijvoorbeeld: gebruik van multimedia, omgaan met anderstalige leerlingen, signaleren van taalstoornissen en/of dyslexie. Iedere module werkt u actief aan verbetering van de opbrengsten van het taalonderwijs in uw groep of school. Deze verkorte opleiding Taalexpert bestaat uit zes keuzemodulen. U verkrijgt een certificaat wanneer u drie modulen met goed gevolg heeft afgesloten. In iedere module staat een ander thema centraal. Aansluiting Post-HBO U kunt ervoor kiezen om na deze verkorte opleiding, aansluitend een gecertificeerd Post- HBO diploma te behalen. Hiertoe biedt Via Vinci Academy een 1-jarige opleiding Taalexpert. Na afronding van de volledige opleiding, ontvangt u het registerdiploma Taalexpert. Uw docenten > Suzan ter Riele > Kathleen Moore > Charlotte van den Oudenalde > José breekveldt > Monique Basten 1 Dyslexie Op iedere school zit wel een leerling met dyslexie. Wat is dyslexie en wat is de rol van de school? Wat betekent dit voor het kind en wat betekent dit voor u als leraar? In de module worden onder ander deze vragen beantwoord. 2 Opbrengstgericht Engels in het basisonderwijs Steeds meer scholen breiden het onderwijs in de Engelse taal uit en starten al in de onderbouw met het (spelenderwijs) aanbieden van Engels. Gebleken is dat dit geen negatieve effecten heeft op het onderwijs in de Nederlandse taal, mits voldaan wordt aan een aantal voorwaarden. 3 Taalonderwijs aan het jonge kind In de module Taalonderwijs aan het jonge kind leert u het lees-en taalonderwijs in de onderbouw vorm te geven, op basis van actuele inzichten en uitgangspunten. 4 Creatief met taal in de groepen 3 tot en met 8 In de module Creatief met taal leert u dat taalonderwijs meer is dan het volgen van een taalmethode. Taal is overal, de hele dag! Bewustwording en reflectie op de taal, die wordt gebruikt, stimuleert en vergroot de taalvaardigheid van leerlingen. 5 Nederlands als tweede taal Op iedere school zitten leerlingen met Nederlands als tweede taal. De leerlingen hebben specifieke onderwijsbehoeften. Hoe beter de school hierbij aansluit, hoe sneller de leerlingen zullen profiteren van het onderwijs op de school. 6 Taalonderwijs en multimedia Kinderen groeien op in een wereld waarin internet, sociale media, smartphones en tablets een steeds prominentere rol spelen. Het onderwijs én de leraar dienen mee te gaan in deze ontwikkeling. Kijk voor de leerdoelen van iedere module op 5

6 2-daagse cursus > 20 & 27 november 2015 > Meeting Plaza Utrecht Anti-pestcoördinator 2-DAAGSE CURSUS 5 & 12 juni 2015 Meeting Plaza Utrecht Voldoe in twee dagen aan de nieuwe pestwet Anti-pestcoördinator Voorkom, herken en reken af met pestgedrag! U leert: Herkennen van pestgedrag Voorkom, herken en reken af met pestgedrag! Opstellen of actualiseren van pestprotocol voor de school De verschillende vormen van pesten Ouderbetrokkenheid vergroten Samenwerking met de directie en anderen Hoofddocent: Theo Klungers Posicom, professionele aanpak van pesten De nieuwe pestwet Het is een kerntaak van scholen om een veilige school te garanderen. De nadruk van dit beleid ligt op het preventieonderdeel. Het nieuwe wetsvoorstel vereist een schoolbrede en structurele pestaanpak; een pestprotocol is verplicht. Scholen die te weinig doen aan het bevorderen van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten, worden door de onderwijsinspectie aangesproken en aangezet tot verbetering. De onderwijsinspectie ziet hier streng op toe. Externe voorlichting, nazorg en ouderbetrokkenheid staan centraal in deze aanpak. Uit het plan van aanpak van staatssecretaris Dekker: In het wetsvoorstel wordt voorgesteld dat iedere school in het funderend onderwijs (a) een effectief anti-pestprogramma gebruikt, (b) de sociale veiligheid op de school monitort, (c) een vertrouwenspersoon annex pestcoördinator heeft, en (d) dat de inspectie hierop toeziet. Wat levert deze opleiding u op? > U gaat naar huis met praktische tools om de volgende dag collega s en leerlingen te helpen > U krijgt handvatten om uw eigen pestprotocol vorm te geven of te actualiseren > U leert pesten signaleren > U kunt pestgedrag zo veel mogelijk voorkomen > U heeft de vaardigheid om pesten adequaat aan te pakken > U bent deskundig aanspreekpunt voor uw leerlingen, collega s en directieleden Uw docent: Theo Klungers is sinds 1996 pestdeskundige bij Posicom en werkt gemiddeld 1,5 dag per week docent. Hij onderzoekt en deelt van wat beter werkt m.b.t. het voorkomen en aanpakken van pesten. Hij heeft ervaring in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Hij geeft m.b.t. pesten via opleidingsinstituten trainingen aan leraren en verzorgt geaccrediteerde nascholing over pesten aan therapeuten. Ook werd hij uitgenodigd door staatssecretaris Sander Dekker van OCW en Kinderombudsman Marc Dullaert om als expert op het gebied van pesten deel te nemen aan een expertmeeting om te reflecteren over een plan van aanpak m.b.t. pesten op school. Dag 1 > 20 november, uur Dagdeel 1 Verkenning van het probleem > Aanleiding cursus: plannen Dekker en huidige stand van zaken > Taak en positie van de antipestcoördinator > Onderzoek naar pesten > Wat is pesten; verschillen met plagen en ruzie > Vormen van pesten, waaronder cyberpesten > Oorzaken en gevolgen > Groepsdynamiek > Rollen in een groep > Herkennen van pestgedrag Dagdeel 2 Handelingsmogelijkheden voor een veilige leeromgeving > Fleur Bloemen en Tim Ribberink hoe dit soort heftige gevallen te voorkomen? > Preventieve maatregelen: hoe zorg je voor een gezellige klas? > Curatieve maatregelen: hoe handel je als er pesten wordt gesignaleerd? > Effectieve antipestprogramma s Dag 2 > 27 november, uur Dagdeel 1 Juridische kwesties > Pesten en de wet > Aansprakelijkheid > Voorkomen van juridische claims Dagdeel 2 Pestprotocol > Antipestbeleid van de school (pestprotocol): visie, aanpak preventief en curatief, consequenties > Rol van de ouders: samenwerking met ieder een eigen verantwoordelijkheid > Zichtbaar en meetbaar maken van pesten > Implementatie van het protocol, zodat iedereen binnen school weet wat er van diegene wordt verwacht en deze ook in staat is om te handelen > Gespreksvoering met pesters, slachtoffers, meelopers etc. > Gespreksvoering met ouders > Advisering van collega s > Positionering van de antipestcoördinator: wat kan deze, wat doet deze en aan wie legt deze verantwoording af? 6

7 In 2015 moet 90% van de basisscholen voldoen aan de norm voor cognitief talentvolle leerlingen (Bestuursakkoord PO-raad en OCW). MODULE 1: De 7 uitdagingen van de hoogbegaafde leerling MODULE 2: Klassenmanagement hele land. i.s.m. 4-daagse opleiding > 2, 23 november & 14 december 2015 > Novilo Utrecht Talentbegeleider BO Talentbegeleider BO 4-DAAGSE OPLEIDING 30 maart, 24 april, 26 mei & 22 juni 2015 Novilo, Utrecht 2 maart gratis voorlichtingsmiddag, schrijf u vrijblijvend in! Talentbegeleider BO Blijft u de inspectie voor? In 2015 moet 90% van de basisscholen voldoen aan de norm voor cognitief talentvolle leerlingen (Bestuursakkoord PO-raad en OCW). Blijft u de inspectie voor? De inspectie kijkt mee: wat doet u met talent? Als leerkracht met een groep van dertig of meer leerlingen wordt er steeds meer van u gevraagd. Per 1 augustus 2014 is de wet op Passend Onderwijs ingevoerd. In het kader van deze wet worden er steeds meer zorgleerlingen in de klas geplaatst. Een deel van deze leerlingen is meer- of hoogbegaafd: ze hebben veel capaciteiten, maar deze komen niet altijd tot uiting in de klas. Veel van deze leerlingen presteren onder hun kunnen of hebben sociale belemmeringen. Hoe u deze leerlingen herkent en effectief begeleidt, leert u tijdens deze opleiding. Wat levert deze opleiding u op? > Uw school voldoet aan de eisen van de inspectie > U gaat naar huis met praktische tools om de volgende dag leerlingen te helpen en beleid op te zetten > U leert getalenteerde leerlingen signaleren > Structurele oplossingen voor problemen die in het verleden veel ad-hoc tijd kosten > U kunt compacten en verrijken een inhoudelijk passend aanbod geven > U wordt begeleid in het opzetten van een hoogbegaafdenwerkgroep & PLUS-klas > Afstemming binnen het team zodat er een gemeenschappelijke aanpak wat overgang van jaren en het (tijdelijk) overnemen van klassen makkelijker maakt Uw docenten: Tijl Koenderink, Ervaringsdeskundige, oprichter Novilo, voormalig bestuurslid Leonardostichting, expert op het gebied van Leren Leren. Ook is Tijl auteur van twee boeken. Dick Verwij, Trainer en onderwijsadviseur, hoogbegaafdheidsexpert met jarenlange ervaring door het hele land. Marianne van Zetten, Trainer, Productontwikkelaar, Auteur van het boek: Ben jij een cheetah? Specialist Hoogbegaafdheid, Leerkracht Basisonderwijs. Uw ervaren docenten: Tijl Koenderink MODULE 3: Opzetten talentbeleid, talentwerkgroep, PLUS-klas MODULE 4: Beleid, casuïstiek en de werking van de hersenen Ervaringsdeskundige, oprichter Novilo, voormalig bestuurslid Leonardostichting, expert op het gebied van Leren Leren. Ook is Tijl auteur van twee boeken. 1 De 7 uitdagingen van de hoogbegaafde leerling > Talent: een luxe-probleem? > De wereld of het kind aanpassen? > Atrributiestijlen > Signaleren > Wat is begaafdheid/intelligentie? > Hoe herkent u getalenteerde leerlingen in de klas, ook als ze niet excelleren? > Signaleringsmethoden: officiële protocollen en de eigen ervaring > De 7 uitdagingen van de hoogbegaafde leerling > Beperkende overtuigingen, geheugen-of begripsleren, motivatie en verwachtingen > Zelfstandig werken, samenwerken, frustatietolerantie, hiaten in kennis 2 Klassenmanagement > Waarom komt talent niet in beweging? > Hyperparenting: ouders die met goede bedoelingen hun kind teveel beschermen > Zesjescultuur, waarom en wat brengt de toekomst? > Klassenmanagement > Compacten > Verrijken > Gedifferentieerde instructie, gedifferentieerde weektaak > Inrichting dag en weektaak, tweesporenbeleid > Implementatie 3 Opzetten talentbeleid, talentwerkgroep, PLUS klas > Opbouw van beleid > 3 niveaus: Doel Beleid Uitvoering > De beleidspiramide > Moet een kind versnellen? > Onderdelen beleid, doelstelling, signaleren en selecteren > Omgaan met kerndoelen, invulling verrijking, inrichting in de klas > Implementatie 4 Beleid, casuïstiek en de werking van de hersenen > Beleid > Samen doorlopen uitgewerkte beleidsplan > Aanvullende informatie over implementatie > Bespreken casuïstiek > Case kleuters > Case gedragsproblemen > Case leerproblemen > Executieve functies Dick Verwij Trainer en onderwijsadviseur, hoogbegaafdheidsexpert met jarenlange ervaring door het Marianne van Zetten Trainer, Productontwikkelaar, Auteur van het boek: Ben jij een cheetah? Specialist Hoogbegaafdheid, Leerkracht Basisonderwijs. 7

8 MODULE 1 > Voorwaarden voor differentiatie: de basis op orde 4-daagse opleiding > 8, 24 september, 13 & 29 oktober 2015 > Meeting Plaza Utrecht Omgaan met verschillen in de klas Breng uw eigen praktijkcases in! 4-DAAGSE CURSUS > 8, 24 SEPTEMBER, 13 & 29 OKTOBER 2015 > MEETING PLAZA UTRECHT Omgaan met verschillen in de klas Leer differentiëren in didactische en gedragsmatige aanpak! MODULE 2 > Differentiatie: didactiek Leer differentiëren in didactische en gedragsmatige aanpak! MODULE 3 > Differentiatie: gedrag MODULE 4 > Gesprekken met leerlingen en hun ouders Karen van Kooten Leerkracht, orthopedagoog en trainer Maak als leraar het verschil! De kwaliteit van het onderwijs is de belangrijkste pijler onder passend onderwijs (Referentiekader Passend onderwijs 2013). Leerkrachten worden geacht goed onderwijs te geven aan alle leerlingen. Maar leerlingen verschillen van elkaar in didactischeen pedagogische onderwijsbehoefte. Om het onderwijs af te kunnen stemmen op de verschillen tussen leerlingen is differentiatie noodzakelijk. In de praktijk blijkt dit voor veel leerkrachten echter een enorme opgave. Vooral jonge leerkrachten lopen hier in de praktijk veelal tegenaan. De toenemende diversiteit aan leerlingen vraagt om een hoge kwaliteit van het onderwijs. Als leraar wil je graag je passie combineren met een aanpak voor het omgaan met verschillen in je klas. Hoe pak je dit nou goed aan vanuit je eigen pedagogisch- en didactische vakmanschap, zodat je als leraar het verschil maakt voor je leerling? In deze 4-daagse opleiding leert u hoe u op een effectieve én haalbare manier ervoor zorgt dat uw leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Zorg ervoor dat uw de basisondersteuning binnen uw school op orde heeft Basisscholen worden geacht om hun basisondersteuning goed op orde te hebben. Criterium hiervoor is het landelijk vastgestelde toezichtkader van de onderwijsinspectie waarin een minimum-norm voor basiskwaliteit wordt genoemd: de leerprestaties van de school zijn tenminste voldoende. Dit vraagt van de leerkrachten dat zij handelings- en opbrengstgericht werken. De centrale vraag is: Wat hebben mijn leerlingen nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen?. Om een kwalitatief goed basisaanbod te kunnen bieden moeten leerkrachten kunnen differentiëren in didactische en gedragsmatige aanpak. Deze onderwerpen komen uitgebreid in deze cursus aan de orde. Uw docent: Karen van Kooten werkt als leerkracht, orthopedagoog en trainer en kent het onderwijs van binnen en van buiten. Karen geeft trainingen en begeleidt leerkrachten, intern begeleiders en directeuren van scholen in het (speciaal) basisonderwijs rond gedragsproblemen. Zij streeft ernaar haar trainingen zo effectief mogelijk te laten zijn: wat op een studiedag wordt gedaan moet de dag erna ook toe te passen zijn in een klas met 30 leerlingen. Daarnaast werkt Karen als redactielid bij JSW, het vakblad voor leerkrachten in het basisonderwijs en Pabo-studenten. 1 Voorwaarden voor differentiatie: de basis op orde De eerste dag van de opleiding gaan we terug naar de basis: Wat hebben alle leerlingen in uw groep nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen? We brengen uw handelen in kaart, u als leerkracht bent immers de belangrijkste factor voor goed onderwijs! We behandelen de basisvoorwaarden voor een goed leerklimaat in uw klas: > De basishouding van de leerkracht: verschillen tussen leerlingen zijn geen belemmering maar een verrijking. 2 Differentiatie: Didactiek Als de voorwaarden op orde zijn kan goed onderwijs gegeven worden. Op dag 2 bespreken we het handelings- en opbrengstgericht werken en het directe instructie model. De stappen van het model zeggen echter nog niets over de kwaliteit. De kwaliteit is afhankelijk van uw leerkracht handelen. > Directe instructiemodel: de mogelijkheden en veel voorkomende valkuilen. 3 Differentiatie: Gedrag Voor 7-10% van de leerlingen in uw klas is een preventieve gedragsaanpak op schoolniveau onvoldoende. Tips en trucs werken bij deze leerlingen niet of tijdelijk. Op deze dag behandelen we de onderwijsbehoeften van leerlingen met opvallend gedrag. > Vroegtijdige signalering: de sociale ontwikkeling van kinderen en de protectieve en risicofactoren. 4 Gesprekken met leerlingen en hun ouders Op de laatste dag van de opleiding behandelen gaan we dieper in op de communicatie met leerlingen en ouders. Gesprekken over onderwijsbehoeften vragen om een hele andere houding en gespreksvaardigheden: > Drie factoren van gesprekken: jezelf, contact met de ander, heldere boodschap Kijk voor een uitgebreide programmabeschrijving op 8

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen januari 2015 Riemer Kemper Wietske Zevering Sanneke Zegwaard Inhoud 1. Inleiding op de professionaliseringsthema s... 3 2. Omgaan met verschillen... 5

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Opleiding Schoolleider

Opleiding Schoolleider Opleiding Schoolleider Post-HBO opleiding voor leidinggevenden in het onderwijs Jaar 1 Basisbekwaam Jaar 2 Vakbekwaam Programmagids 2014-2015 Opleiding Schoolleider 2014/2015 Inhoud pagina Voorwoord 2

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Master Integraal Leiderschap. Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO

Master Integraal Leiderschap. Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO Master Integraal Leiderschap Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO Programmagids 2015-2016 Master Integraal Leiderschap 2015-2016 Inhoud pagina Voorwoord 2 Inleiding 3 Voor wie?

Nadere informatie

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs 3 Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs Ria Timmermans, Emerance Uytendaal, Daniëlle Verschuren en Nora Booij Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren

Nadere informatie

Wij zijn Da Vinci. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat

Wij zijn Da Vinci. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat Wij zijn Da Vinci Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 ONZE SCHOOL... 4 ONZE AMBITIE... 6 ONS ONDERWIJS... 7 ONZE BOUWSTENEN... 8 ONZE VISIE... 10 ONZE ORGANISATIE...

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Actieplan Basis voor Presteren

Actieplan Basis voor Presteren Actieplan Basis voor Presteren Naar een ambitieuze leercultuur voor alle leerlingen 1. Inleiding Elke klas zit barstensvol talent, want ieder kind heeft talent. Dit talent vormt het meest kostbare kapitaal

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Een verkenning Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Monica Robijns APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie

APS voortgezet onderwijs. Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015. www.aps.nl/talen

APS voortgezet onderwijs. Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015. www.aps.nl/talen APS voortgezet onderwijs Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015 www.aps.nl/talen Voorwoord APS-talen begeleidt ook in het schooljaar 2014-2015 schoolleiders en docenten bij de realisatie van goed, motiverend

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Voorwoord: Alle leerlingen perspectief op ontwikkeling 4 Deel A _ Basis Ontwikkelingsperspectief:

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Voorwoord. Organisatie Fricolore Akademy: Annemarie Kingma, akingma-douma@bornego.nl Anne Leijenaar, a.leijenaar@emelwerda.nl

Voorwoord. Organisatie Fricolore Akademy: Annemarie Kingma, akingma-douma@bornego.nl Anne Leijenaar, a.leijenaar@emelwerda.nl Voorwoord Professionalisering in de school is een belangrijk aspect in de onderwijsontwikkeling. Naast het individuele aanbod krijgt de Fricolore Academy steeds vaker het verzoek voor teamtrainingen vanuit

Nadere informatie

CAOP Research & Europa, januari 2014

CAOP Research & Europa, januari 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks- en adviesteam van het CAOP op het

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan?

De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan? Onderzoeksrapport De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan? Resultaten van een onderzoek op twaalf Nederlandse scholen voor voortgezet onderwijs Universiteit Utrecht Onderwijsadvies

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 1 2 INHOUD Algemene gegevens... 4 Voorwoord... 5 Inleiding - waarom een strategisch beleidsplan?...

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

VRAGEN OM MEER over het bevorderen van vraagarticulatie in lerende netwerken

VRAGEN OM MEER over het bevorderen van vraagarticulatie in lerende netwerken VRAGEN OM MEER over het bevorderen van vraagarticulatie in lerende netwerken Naomi Mertens Vragen om meer 1 APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau op het gebied van leren, onderwijsvormgeving,

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie