Studiegids. Bacheloropleiding. Leraar omgangskunde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegids. Bacheloropleiding. Leraar omgangskunde 2015-2016"

Transcriptie

1 Studiegids Bacheloropleiding Leraar omgangskunde Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015

2 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding Beroepsprofiel Beroep Uitwerking van beroepsprofiel Competenties beginnende beroepsbeoefenaar Vaardigheden afgestudeerde Werkveld en functies Associate Degree of Education Omgangskunde (AD) Opleidingsprofiel Algemeen Doelstelling opleiding Het hbo-niveau van de opleiding Didactische uitgangspunten Inrichting opleiding Opleidingsvarianten Verkorte en versnelde opleidingsroutes Getuigschriften Graden en titulatuur Opleidingsstructuur Propedeuse Programma Studieadvies Overstappen Hoofdfase Toelating hoofdfase Programma s Stages en stagewaardigheid Profileringsruimte Excelleren Afstuderen Vervolgopleidingsmogelijkheden Examencommissie Instelling en benoeming Samenstelling Taken en bevoegdheden Verzoekschrift Introductie- en begeleidingsdagen, excursies, werkweken en trainingen Voorzieningen Begeleiding ICT-faciliteiten Algemeen MijnHU SharePoint OSIRIS Student Wachtwoord Informatiebeveiliging en privacy Registratie studievoortgang Studenten Informatie Punt (STIP) Studievereniging Opleidingscommissies Contactgegevens Cursussen 60 2/112

3 3.1 Cursusdeelname Inschrijving voor cursussen Aanwezigheidsplicht Ingangseisen Cursusbeschrijvingen Tentamens en examens Introductie Vrijstellingen Organisatie tentamens Tentamenvorm en -duur Tentamenrooster Inschrijving en deelname (her)tentamens Voorzieningen in geval van een functiebeperking Legitimatieplicht bij tentamens Gang van zaken tijdens tentamens Beoordeling Toekennen resultaat en inzage Onregelmatigheden / fraude Bewaring en teruggave tentamen- en examenwerk Geldigheidsduur resultaten Diplomering Procedure afgifte diploma Aantekening cum laude of met genoegen Roosters HU-onderwijsjaarrooster Vakanties en vrije dagen Lesdagen en -tijden Openingstijden gebouwen Roosterinformatie en -wijzigingen Klachten, bezwaar en beroep Inleiding Bezwaar Beroep Beroep aantekenen Hoger beroep Klachten Klacht indienen Herzieningsverzoeken bij klachten Ongewenst gedrag Schema klachten, bezwaar en beroep Studentzaken Studiebegeleiding Profileringsfonds Studentendecaan Centrum Studiekeuze Vertrouwenspersoon Studentenarts Bureau Studentenpsychologen Mediation Studeren met een functiebeperking Verbetering taalvaardigheden Bibliotheek Internationalisering Study abroad Stage in het buitenland Medezeggenschap Inspraakorganen /112

4 Ondersteuning bestuurlijk actieve studenten Studium Generale Studentenvereniging Algemeen Bestuursbeurs Topsport Trajectum Sport Veilig, gezond en milieuvriendelijk studeren Verzekeringen: aansprakelijkheid, ongevallen en reisverzekering Werken naast uw studie Huisvesting Over de HU Algemene informatie Onderwijsprofiel HU Bachelor- en masterstelsel Hogeschool- en faculteitsregelingen Orderegels Kwaliteitszorg Organogram HU Locaties HU Algemene informatie faculteit Educatie Algemeen Organogram faculteit Contactgegevens Plattegrond Praktische voorschriften en aanwijzingen Faciliteiten In- en uitschrijven voor de opleiding Toelatingsonderzoek Studiekosten, eigen bijdragen en tegemoetkoming Collegegeld Kosten voor boeken en leermiddelen Overige kosten Financiële tegemoetkoming Bijlagen Onderwijs- en examenregeling Cursusbeschrijvingen Deze studiegids is op 8 mei 2015 vastgesteld door de instituutsdirecteur Jaap van Voorst gevolgd door een positief advies van de (G)OC en goedgekeurd door de faculteitsdirecteur Dick de Wolff op 29 juni /112

5 1 Voorwoord Beste student, Voor u ligt de studiegids van de opleiding leraar Omgangskunde. We hopen dat u bij onze opleiding een prettige en succesvolle studietijd heeft. In deze studiegids vindt u belangrijke spelregels en nuttige informatie over uw studie. Hogeschool Utrecht biedt vraaggestuurd en competentiegericht onderwijs. Competentiegericht wil zeggen dat u vaardigheden opdoet die aansluiten bij het beroepsleven ( 2.1). Met vraaggestuurd onderwijs streven wij er naar het onderwijs en de ondersteuning eromheen zo in te richten dat u zich tijdens uw studie kunt ontwikkelen op een manier die ú belangrijk vindt en die bij u past. Hieronder vindt u informatie over de belangrijkste aspecten van uw studie. Invloed van de student Veel van onze mogelijkheden zijn ontwikkeld en verbeterd op initiatief van uw medestudenten. De hogeschool beschouwt u dan ook als partner; u maakt deel uit van onze kennisgemeenschap. De HU hecht veel waarde aan uw mening en ideeën. Dat begint al bij de evaluaties van alle cursussen, waar u als student uw oordeel en verbetertips kunt geven. Ook organiseren we op opleidingen en faculteiten onderwijsdialogen, waarin we samen in gesprek gaan over uw opleiding en alles eromheen. De HU ondersteunt actief deelname van studenten in opleidingscommissies en medezeggenschapsorganen (8.13). We vragen u elk jaar de NSE (Nationale Studenten Enquête) in te vullen. En bent u bijzonder tevreden over het onderwijs van die ene docent(e), nomineer hem/haar dan als docent(e) van het jaar. Excelleren De HU waardeert en stimuleert verschillende vormen van excellentie. Als u uitstekende resultaten in uw studie behaalt, ontvangt u bij uw diploma de aantekening cum laude of met genoegen (5.2). U kunt ook uitblinken op aspecten als innovatie en leiderschap, en ook dat wil de HU graag bevorderen. Hiervoor hebben we honourstrajecten ontwikkeld. U kunt met het volgen van deze trajecten Ster Verklaringen behalen. Als u vijf verschillende Ster Verklaringen behaalt, krijgt u het Honours Certificaat. Dit is een officieel HU-waardepapier dat u bij uw afstuderen naast uw diploma ontvangt (2.5.5). Verbreden en verdiepen Veel opleidingen kennen afstudeerrichtingen waarmee u zich kunt specialiseren op een onderdeel van uw vakgebied. Daarnaast kennen de meeste opleidingen de zogenaamde vrije profileringsruimte (van 30 EC, een half jaar), die u kunt gebruiken om u te verdiepen binnen uw eigen vakgebied, of om kennis te maken met een geheel ander vakgebied. Dat kan binnen uw faculteit of binnen een opleiding van een andere faculteit, maar ook een cursus aan een andere instelling is vaak mogelijk (2.5.4). Verder bestaat de mogelijkheid een eigen examenprogramma te ontwikkelen. De examencommissie van uw opleiding (2.6) moet daar toestemming voor geven. Voor advies over zo n eigen examenprogramma kunt u terecht bij uw studieloopbaanbegeleider (slb er, 2.8.1). Ook is er Studium Generale dat inspirerende programma s aanbiedt. Wat anders? U kunt uw studietijd natuurlijk ook benutten om u zo breed mogelijk te ontwikkelen en extra ervaring buiten uw reguliere studie op te doen. Wilt u een tijdje studeren in het buitenland (8.11)? Of denkt u erover bestuurlijk actief te worden in bijvoorbeeld een studievereniging, een gezelligheidsvereniging of een studentensportclub (8.18)? Of combineert u topsport met een studie (8.16)? Ook kunt u ervaring opdoen in medezeggenschap en opleidingscommissies. Er is van alles denkbaar dat door de HU actief ondersteund wordt. Studievertraging Het kan gebeuren dat uw studie niet verloopt zoals u dat graag zou willen. Als dat komt door bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld ziekte of familieomstandigheden, dan zijn er verschillende regelingen waarop u een beroep kunt doen. Als u door uw persoonlijke situatie tentamens mist, kunt u om een extra herkansing vragen (4.3.3). Haalt u te weinig studiepunten en dreigt u een negatief studieadvies te krijgen, dan kunt u hulp krijgen bij het maken van een studieplanning (2.4.2). En had u een studiebeurs maar 5/112

6 studeert u door persoonlijke omstandigheden zo lang dat u er geen recht meer op hebt? Dan is er wellicht een mogelijkheid tot financiële ondersteuning (8). In al deze gevallen geldt: meld het zo spoedig mogelijk aan uw studieloopbaanbegeleider (2.8.1) of uw studentendecaan (8.3)! Het is natuurlijk niet wenselijk dat u (veel) te lang over uw studie doet. Om dat te voorkomen, bieden opleidingen soms inhaaltrajecten aan. Die worden via intranet bekend gemaakt.heeft u een functiebeperking? Mogelijk heeft u dan meer tijd nodig voor uw studie, maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn. De hogeschool kent een breed scala aan voorzieningen die u in uw studie kunnen ondersteunen (8.9). Problemen en klachten Heeft u problemen die uw studie negatief kunnen beïnvloeden? Bij uw slb er (2.8.1) of een studentendecaan (8.3) bent u daarmee aan het juiste adres; zij kunnen u adviseren of doorverwijzen. Als u klachten heeft over de bejegening door studenten of medewerkers, kunt u ook een vertrouwenspersoon (8.5) inschakelen. Als er sprake is van een escalerende situatie kunnen onze studentmediators helpen om verdere escalatie te voorkomen en de samenwerking weer te herstellen (8.8). En gaat er binnen de HU iets fout of bent u het niet eens met een besluit? Op elke faculteit of opleiding is een klachtenloket waar u terecht kunt met bezwaren en klachten (7.1). Ook hiervoor is de studentendecaan het eerste aanspreekpunt. Wat verwacht de HU van u? Wij streven ernaar u een opleiding en studieklimaat te bieden waarin u zich optimaal kunt ontplooien. Daarvoor is het nodig dat iedere student zich aan de interne regels houdt (9.1.4). Ongewenst gedrag (bijvoorbeeld intimidatie, hat s, verbaal of fysiek geweld) wordt niet getolereerd. Als u een diploma haalt, moet u dat ook hebben verdiend: fraude (4.4.2) wordt niet getolereerd. Zeker als dit gevolgen heeft voor onschuldige medestudenten, doordat tentamenresultaten ongeldig worden verklaard, zijn de straffen zwaar. Zowel ongewenst gedrag als fraude kan leiden tot verwijdering van de opleiding. Er zijn heel veel mogelijkheden bij de HU om een prettige studietijd te hebben. U vindt het merendeel terug in deze studiegids. Lees de gids goed door voordat u aan uw studie begint. Is iets niet duidelijk of kunt u bepaalde informatie niet vinden, kijk dan op intranet of vraag het uw slb er of de onderwijsbalie (2.8.3). We wensen u een prettige studietijd en veel succes in dit studiejaar. Mede namens alle collega s die aan uw opleiding bijdragen, Jaap van Voorst Directeur Instituut Archimedes 6/112

7 2 Inrichting van de opleiding 2.1 Beroepsprofiel Beroep Na het behalen van het diploma bent u startbekwaam om les te kunnen geven in het tweedegraads onderwijsgebied. Het tweedegraads getuigschrift geeft toegang tot verschillende onderwijstypen; hiermee kunt u lesgeven in de onderbouw HAVO/VWO, het VMBO (Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs) en de BVE-sector (Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie). In de regio Utrecht gaat het merendeel van de leerlingen naar het beroepsonderwijs (70%). U bent na het behalen van het diploma bevoegd om les te geven in het vak waartoe u bent opgeleid. In uw geval dus leraar omgangskunde. Overigens komen niet alle afgestudeerden in het onderwijs terecht, omdat het diploma ook daarbuiten beschouwd wordt als een waardevol document Uitwerking van beroepsprofiel Voor het beroep van leraar is in de Wet BIO (beroepen in het onderwijs) vastgelegd aan welke bekwaamheidseisen een leraar moet voldoen. Dit is uitgewerkt in zeven competenties (de bekwaamheidseisen). Deze liggen ten grondslag aan alle bacheloropleidingen van Instituut Archimedes. De vakkennis waarover een startbekwaam docent moet beschikken is vastgelegd in de kennisbasis van het vak. Per vak is landelijk een kennisbasis ontwikkeld en vastgesteld. De opleiding is een internationaal erkende opleiding die voldoet aan het niveau dat internationaal is vastgelegd in de Dublin descriptoren. In par staat een toelichting op de startkwalificatie van de afgestudeerde en wordt nader ingegaan op de bekwaamheidseisen en de kennisbasis. In par worden de Dublin descriptoren nader toegelicht. De startkwalificatie van de afgestudeerde bestaat uit: Domeinspecifieke eisen: bekwaamheidseisen; Kennis vereisten: Kennisbases (generiek, vakspecifiek en ICT); Niveau eisen: Dublin descriptoren Competenties beginnende beroepsbeoefenaar Bekwaamheidseisen De bekwaamheidseisen zijn uitgewerkt in zeven competenties die zijn afgeleid van vier beroepsrollen: de interpersoonlijke, de pedagogische, de vakinhoudelijke en didactische en de organisatorische beroepsrol. Deze rollen zijn in vier beroepssituaties verder geconcretiseerd. Zie het volgende schema. 7/112

8 Beroepssituatie: Met leerlingen Met collega s Met omgeving Met zichzelf Beroepsrollen: Interpersoonlijk 1. interpersoonlijk competent 5. competent samenwerken met collega s 6. competent in samenwerking met de omgeving 7. competent in reflectie en ontwikkeling Pedagogisch 2. pedagogisch competent Vakinhoudelijk en didactisch 3. vakinhoudelijk en didactisch competent Organisatorisch 4. organisatorisch competent 1. Interpersoonlijk competent: leiding geven en zorgen voor een goede sfeer van omgaan met en samenwerking tussen leerlingen 2. Pedagogisch competent: zorgen voor een veilige leeromgeving en bevorderen van persoonlijke sociale en morele ontwikkeling. Bevorderen van de ontwikkeling tot een zelfstandig en verantwoordelijk persoon. 3. Vakinhoudelijk en didactisch competent: zorgen voor een krachtige leeromgeving en bevorderen van het leren. 4. Organisatorisch competent: zorgen voor een overzichtelijke, ordelijke en taakgerichte sfeer en structuur in de leeromgeving. 5. Competent in samenwerken in een team: zorgen dat het werk afgestemd is op dat van de collega s. Bijdragen aan het goed functioneren van de schoolorganisatie. 6. Competent in samenwerken met de omgeving: in het belang van de leerlingen een relatie onderhouden met ouders, buurt, bedrijven en instellingen. 7. Competent in reflectie en ontwikkeling: zorgen voor de eigen professionele ontwikkeling en de professionele kwaliteit van de beroepsuitoefening. Meer informatie is te vinden op Instituut Archimedes heeft onderzoek als achtste competentie toegevoegd. Bij deze competentie gaat het om onderzoekend handelen in de beroepspraktijk van de leraar. In deze competentie gaat het om de ontwikkeling van het onderzoekend vermogen. Een goede docent heeft een onderzoekende houding, maakt gebruik van recente kennis in zijn handelen en kan zelf eenvoudig onderzoek uitvoeren bij de ontwikkeling van het eigen onderwijs. Deze competentie wordt verder ontwikkeld. Voor alle acht competenties zijn gedragsindicatoren geformuleerd. Deze kunt u vinden in het opleidingsplan van Instituut Archimedes. Kennis vereisten: kennisbasis Een kennisbasis bevat de beschrijving van de kennis, die de leraar aan het einde van zijn of haar opleiding minimaal moet hebben om professioneel bekwaam en zelfstandig aan het werk te kunnen in het onderwijs. De beroepskennis van leraren heeft wortels in twee domeinen. In de eerste plaats het domein van het vak of de vakken. In de tweede plaats in het pedagogisch-didactische domein, waarin kennis over leren, onderwijzen en ontwikkeling centraal staat. Deze kennisbases vormen samen het fundament voor de beroepskennis. 8/112

9 Het vermogen om zijn kennis op een doelmatige manier in de praktijk over te dragen, maakt iemand tot een goede leraar. De opbouw van beroepskennis begint tijdens de opleiding. De aldaar verworven kennis heeft als fundament de kennisbases van de lerarenopleidingen. Deze vormen het minimumniveau van kennis waarover de leraar moet beschikken om vakbekwaam te worden verklaard. Die basis wordt gelegd in het curriculum van de opleidingen. Belangrijk is dat er naast deze kennis tijdens de opleiding ruim aandacht is voor beroepsvaardigheden en voor extra kennis, bovenop de landelijk geformuleerde kennisbases. Bij het afstuderen bent u als beginnende leraar startbekwaam, maar u zult de eerste jaren nog veel kennis en vaardigheden moeten opdoen om ook volledig beroepsbekwaam te zijn. Ook daarna blijft het van belang om tijdens uw loopbaan kennis en vaardigheden op het gebied van uw vak en uw beroep van leraar op peil te houden met bij- en nascholing. De kennisbasis die u moet beheersen bestaat uit twee delen: Generieke kennisbasis. In deze kennisbasis zijn de vereiste kenniselementen opgenomen die te maken hebben met kennis van de leerling en kennis van leren en ontwikkeling. Vakspecifieke kennisbasis. In deze kennisbasis zijn de vereiste kenniselementen opgenomen die te maken hebben met het vak waartoe u opgeleid wordt. Dit gaat om kennis van onderwijsinhouden en kennis van vakdidactiek. U vindt de complete kennisbases (generiek en van de verschillende vakken) op: Tijdens de opleiding wordt getoetst of u de kennisbasis beheerst. Voor meer informatie over de beoordeling zie par Een afgestudeerde beschikt over de hiervoor beschreven startkwalificatie. De opleiding leidt op tot deze startkwalificatie. In de cursusbeschrijvingen (bijlage Cursusbeschrijvingen en OSIRIS) wordt benoemd welke competenties (uit de bekwaamheidseisen) en welke kennis (op basis van de landelijk vastgestelde kennisbasis) aan bod zullen komen in de betreffende cursus. Tevens is van elke opleiding een overzicht in de vorm van een relatieschema beschikbaar waarin is aangegeven welke competentie en welk deel van de kennisbasis op welk beheersniveau in een cursus aan bod komen Vaardigheden afgestudeerde Het vak omgangskunde heeft betrekking op het begeleiden van ontwikkelings- en socialisatieprocessen. Het is een interdisciplinair vakgebied bestaande uit onder andere onderdelen uit de psychologie, agologie, sociologie, onderwijskunde. De student Omgangskunde wordt opgeleid om lessen met omgangskunde inhouden te kunnen geven aan leerlingen in alle sectoren van het mbo, veelal in het kader van persoonsvorming en beroepsvorming. Voorbeelden van cursussen/vakken die docenten omgangskunde geven zijn : o Communicatieve vaardigheden (voor de politieacademie) o Omgaan met straattaal (voor de opleiding integrale veiligheid) o Ontwikkelen van beroepsvaardigheden (voor de opleiding helpende Zorg & Welzijn) o Ethiek (voor de opleiding verpleegkunde) o Begeleiding van groepen of persoonlijke begeleiding(voor de opleiding pedagogisch medewerker jeugdzorg) o Omgaan met agressie (voor diverse mbo-opleidingen) o Teambuilding (medewerker evenementenorganisatie) Met name in opleidingen gericht op relatiegerichte beroepen worden docenten omgangskunde breed ingezet. In deze beroepen komt de persoonlijke relatie tot stand via direct contact met de cliënt (patiënt, leerling), hetzij individueel of in een groep en waarbij de kwaliteit van de dienstverlening afhankelijk is van de persoonlijke relatie tussen afnemer (of groepen afnemers) en dienstverlener (Zier, 1988, p. 15). Zo geven docenten omgangskunde binnen pedagogisch en sociaal werk vakken als pedagogiek, ontwikkelingspsychologie, groepsbegeleiding, communicatie en weerbaarheid. 9/112

10 De afgestudeerde student omgangskunde heeft kennis van verschillende aspecten uit sociale wetenschappen (gedrags- en maatschappijwetenschappen), is kundig in de daarop gefundeerde methoden en technieken en weet deze vaardig toe te passen. Kennis, inzicht en vaardigheden zijn gekoppeld aan attitudevorming en de ontwikkeling van handelingsbekwaamheid Werkveld en functies Omgangskunde is een boeiend vak dat gericht is op het begeleiden van leer-en veranderingsprocessen bij mensen. Omgangskunde is een kunde -vak: het is een praktisch vak. De theorie en de praktische trainingen zijn gericht op toepassing in werkelijke, levensechte situaties. De docent Omgangskunde tweedegraads is bevoegd voor de BVE-sector (ROC). Daarnaast geldt sinds de invoering van de Wet BIO in 2006 de bevoegdheid in het VO inclusief Praktijkonderwijs alleen indien het vak Omgangskunde op het lesrooster staat. In de BVE levert de docent Omgangskunde bijdragen op het terrein van persoonlijke en maatschappelijke begeleiding, zowel als op de voorbereiding van beroepsuitoefening van studenten in sectoren zoals in GDWS (gezondheidszorg, dienstverlening, welzijn en sport). Als het vak Omgangskunde op een school voor VO en/of Praktijkonderwijs op de lessentabel staat, kan de docent Omgangskunde daar bij uitstek bijdragen aan het helpen bekwamen van leerlingen in het omgaan met mensen en met zichzelf. De docent Omgangskunde is toegerust om intensieve en persoonlijke begeleiding van leerlingen te verzorgen bij het persoonlijk functioneren en het leren werken in groepen. De kwaliteit van de relatie die docenten Omgangskunde met de leerlingen weten te scheppen is van grote waarde gebleken bij het begeleiden van leerlingen bij het zich oriënteren op zichzelf (en de ander) en het eigen toekomstperspectief. De ervaring wijst uit dat docenten Omgangskunde ook in andere beroepsvelden terechtkomen en breder inzetbaar zijn waar het gaat om het benutten van hun educatieve, inter- en intrapersoonlijke vaardigheden. In onze kennisintensieve samenleving is een zichtbaar groeiende behoefte aan mensen die de omgang met zichzelf, anderen en (diverse) professionele situaties tot hun beroep hebben gemaakt Associate Degree of Education Omgangskunde (AD) Associate Degree of Education Omgangskunde is een tweejarig HBO-opleidingsprogramma, leidt onderwijsondersteuners/jobcoaches op tot bevoegde onderwijsprofessionals en helpt hen, naast de agogische, sociologische, psychologische competenties, ook didactische competenties te ontwikkelen. Het is een vakgericht opleiding. Dat wil zeggen dat naast cursussen voor pedagogische en didactische vaardigheden ook vakinhoudelijke Omgangskunde-cursussen deel uit maken van de opleiding. Na afronding van het AD-programma ontvangt u het HBO-diploma Associate Degree of Education Omgangskunde. Het AD-programma Omgangskunde maakt onderdeel uit van de bacheloropleiding docent Omgangskunde. Het is mogelijk om na het behalen van het AD-diploma door te stromen naar de bacheloropleiding en deze na nog eens twee jaar studeren af te ronden. Het AD-programma Omgangskunde wordt aangeboden als deeltijdopleiding. De ontwikkelingen in de sector waar het beroepsonderwijs leerlingen voor opleidt, gaan razendsnel. Het accent van dit onderwijstype komt voor een deel te liggen op het begeleiden van deelnemers naar volwaardig burgerschap. Dit vereist omgangskundige competenties als pedagogische wendbaarheid, coaching on the job, vernieuwend denken, communicatie, overleg en samenwerking en collegiale consultatie. Dit alles komt in het AD-traject Omgangskunde ruimschoots aan bod. Het is voor leerlingen in het beroepsonderwijs ook van belang dat het personeel in het beroepsonderwijs de vertaling naar de arbeidsmarkt kan maken vanuit een pedagogische en sociologische insteek. Daarom 10/112

11 vormt een belangrijke doelgroep van de AD-trajecten Omgangskunde de beroepsbeoefenaars afkomstig uit sectoren waar de leerlingen voor opgeleid worden. Met de in het beroepsonderwijs aangestelde ADgediplomeerden Omgangskunde wordt de benodigde kennis en het inzicht vanuit de arbeidsmarkt in het beroepsonderwijs gegarandeerd. De beschrijving die in deze studiegids wordt gegeven van de bacheloropleiding, geldt ook voor het ADprogramma. Waar het AD-programma afwijkt van de bacheloropleiding wordt dit expliciet aangegeven. 2.2 Opleidingsprofiel Algemeen Instituut Archimedes verzorgt de tweedegraads lerarenopleidingen voor onderbouw HAVO/VWO, het VMBO (Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs) en de BVE-sector (Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie).. In totaal zijn dit veertien opleidingen in voltijd en deeltijd. Behalve deze tweedegraads opleidingen (bachelor opleidingen) biedt Instituut Archimedes ook eerstegraads lerarenopleidingen (master opleidingen). Instituut Archimedes biedt een lerarenopleiding waar studenten, lerarenopleiders en leraren uit de scholen een inspirerende leeromgeving vormgeven, waar actief gewerkt wordt aan een onderzoekende houding en een stevige inhoudelijke basis gelegd wordt voor het vakgebied en het begeleiden van leerprocessen. Studenten van Instituut Archimedes worden vanuit verschillende invalshoeken opgeleid tot docenten die: Onderwijs uit kunnen voeren; Leerprocessen kunnen begeleiden; Leerprestaties kunnen beoordelen; Onderwijsleersituaties kunnen ontwerpen; Zodanig dat zij leerlingen kunnen inspireren tot leren en groei. Opleidingsvisie 1 Onze maatschappelijke opdracht is het opleiden van leraren voor het voortgezet en (middelbaar) beroepsonderwijs. Wij leren onze studenten dat zij als leraar cultuurdrager zijn en een rolmodel voor hun leerlingen. Onze beroepsopleidingen zijn competentiegericht, waarbij we de studenten een stevige kennisbasis geven en hen begeleiden om deze kennis, gecombineerd met vaardigheden en de juiste beroepshouding, in te zetten in de beroepspraktijk. Hiertoe werken wij nauw samen met de scholen in de regio Utrecht volgens het Utrechts Model. Dit model staat voor kwaliteit en voor de verbinding tussen opleiden, professionaliseren en innoveren. In samenwerking met de scholen leiden wij leraren op die kennis van zaken hebben en breed inzetbaar zijn in het onderwijs. De diversiteit in de instroom in de lerarenopleiding is groot. Onze docenten beschikken over een breed didactisch repertoire om met deze diversiteit om te gaan. Zij vervullen een voorbeeldfunctie voor de studenten, want wij vinden het belangrijk dat ook onze studenten leren omgaan met de grote diversiteit binnen de Utrechtse leerlingpopulatie. We vinden het vanzelfsprekend dat de docenten van ons instituut ook experts zijn in hun vakgebied, breed inzetbaar zijn en meewerken aan de verdere ontwikkeling van de lerarenopleiding. 1 Uit: De opleidingsvisie die school maakt (2010). Uit: Inspireren tot lerenmissie en visie van Instituut Archimedes (2015) 11/112

12 Wij bieden een lerarenopleiding van hoog niveau. We stellen niet alleen eisen aan het te behalen eindniveau, maar ook duidelijke eisen aan het startniveau van de student. Het onderwijs van Instituut Archimedes is studentgericht en vraaggestuurd. Mensen leren allemaal op hun eigen manier. Instituut Archimedes vindt dat het onderwijs aan moet sluiten in de vorm van gepersonaliseerd leren, zodat we studenten met verschillende achtergronden een passend opleidingstraject kunnen bieden en hen opleiden tot startbekwaam leraar voor verschillende sectoren in het onderwijs. Samenwerken speelt een belangrijke rol in ons onderwijs en uit zich in het werken in leerteams en in learning communities. (Inspireren tot leren 2015). Hierbij past blended learning, een vorm van digitale didactiek (zie informatie over blended learning in 2.2.4). Om een innovatieve lerarenopleiding van hoog niveau te kunnen blijven bieden werken we aan inbedding van onderzoek in onze opleidingen. Wij richten ons op praktijkgericht onderzoek in de context van het beroep en gebruiken dit als katalysator voor de integratie van opleiden, professionaliseren en innoveren. Competentiegericht De opleiding is competentiegericht. Een competentie is een vaardigheid - op grond van bijvoorbeeld kennis, vaardigheden en houdingen - die nodig is om een taak in een bepaalde (beroeps)context uit te oefenen. Voor het onderwijs betekent dit het volgende: Het onderwijs is gericht op het verwerven van beroepscompetenties, d.w.z. het in samenhang verwerven van kennis, vaardigheden en houdingsaspecten waarmee beroepstaken kunnen worden uitgevoerd binnen of buiten Nederland, maar altijd in een internationale context. Het leren wordt opgevat als een doelgerichte activiteit van de student; het onderwijs bevordert actief en zelfstandig leren. De docent ondersteunt en coacht het leerproces van de student en is inhoudelijk expert op een bepaald competentiegebied. Het leren vindt zoveel mogelijk plaats in realistische leeromgevingen, waarbij leertaken lijken op beroepstaken. Hierbij wordt waar wenselijk en mogelijk gebruikgemaakt van moderne media (ICT). Het onderwijs is gebaseerd op het concurrency-principe, waarbij leermomenten op de opleiding en in de beroepspraktijk elkaar wederzijds positief beïnvloeden. Het leren is een sociaal en interactief proces, studenten werken samen: met elkaar, de docent en professionals uit de praktijk. Toetsen zijn bedoeld om vast te stellen welk beheersniveau van de competenties is bereikt en de student inzicht te geven in de vorderingen in het eigen leerproces. Kennis is noodzakelijk om een goede leraar te kunnen worden, maar kennis alleen is niet genoeg. In een competentiegerichte opleiding laat u in de praktijk ook zien dat u er wat mee kunt, dat u competent bent. De praktijk is daarom een belangrijk onderdeel van de opleiding vanaf het eerste jaar. De opleidingsscholen spelen een belangrijke rol in de opleiding. 12/112

13 Keuzemogelijkheden Geen student is gelijk. Daarom biedt Instituut Archimedes de volgende keuzemogelijkheden binnen haar opleidingen: Keuze van leerwerkplek. U kunt per studiejaar kiezen voor een leerwerkplek in het vmbo, onderbouw havo/vwo/gymnasium of het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Voorwaarde is dat u in beide sectoren ervaring opdoet, maar hoeveel jaar en in welk studiejaar u dat doet is uw keuze. Keuze van een type opleidingsschool. Instituut Archimedes onderscheidt 2 typen, afhankelijk van de mate waarin Instituut Archimedes met deze school samenwerkt. U kunt kiezen voor een school waar wij nauw mee samen werken (een school of ROC-college voorzien van het keurmerk opleidingsschool) of een school waar Archimedes minder intensief mee samenwerkt (stageschool). Op een opleidingsschool is een begeleider vanuit Archimedes werkzaam, waardoor een deel van de opleiding en begeleiding op de school kan plaatsvinden. Stagescholen liggen doorgaans op een grotere afstand van Utrecht. Hier vindt de begeleiding op afstand plaats. Keuzes binnen onderwijseenheden. Binnen een onderwijseenheid kunt u veelal een keuze maken uit een aanbod van opdrachten, te onderzoeken onderwerp, te bestuderen literatuur, keuze tussen context van algemeen voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs, et cetera. In een aantal situaties heeft u de keuzemogelijkheid tussen het volgen van een cursus op het instituut of het ontwikkelen van een beroepsproduct in opdracht van de school waar u werkt. Dit bespreekt u met de betrokken docent en studiewerkbegeleider. Keuzes binnen de profileringsruimte. Dit is een vrije keuzeruimte van 30 EC (jaar 4). Door uw keuze kunt u een eigen accent geven aan uw studie, zie par Keuze voor een afstudeerrichting. Vanaf studiejaar 2015/2016 kiest u in het derde studiejaar voor een afstudeerprofiel AVO of beroepsgericht onderwijs. Met de eerste kunt u zich extra verdiepen in lesgeven op HAVO/VWO, met de tweede in lesgeven in het beroepsgerichte onderwijs (MBO en VMBO). U haalt wél een diploma waarmee u nog steeds in het gehele tweedegraads gebied kunt lesgeven. Samenwerking met de scholen Het Utrechts model We zien de opleiding als een samenwerkingsverband tussen drie partners: de student, de scholen en Instituut Archimedes. We spreken van het Utrechts model. Het Utrechts model staat voor de krachtige samenwerking die we opgebouwd hebben met de scholen om samen goede leraren op te leiden. Als voltijdstudent werk en leert u vanaf het eerste jaar een dag per week op school. Samen met de scholen ontwikkelen we leerwerktaken die aansluiten bij de fase van de opleiding waar u als student in zit en de leervragen die u als student hebt. Studenten worden inmiddels in de scholen gewaardeerd als docentondersteuning en om hun inbreng bij innovatie in de school. Voor studenten is gebleken dat de betrokkenheid bij de praktijk motiveert en stimuleert. U krijgt zo veel beter zicht op de verschillende scholen, bij welk schooltype u zich het meest thuis voelt en waarop u zich wilt specialiseren in de Profileringsruimte,zie par Keurmerk opleidingsscholen Om te zorgen voor kwaliteit in het opleiden samen met de scholen heeft Instituut Archimedes met de scholen een keurmerk ontwikkeld. In september 2005 hebben de eerste scholen dit keurmerk behaald en inmiddels is een groot aantal scholen gecertificeerd. Scholen met een Keurmerk Opleidingsschool hebben aangetoond dat zij aan de gezamenlijk geformuleerde kwaliteitscriteria voldoen. Een voltijdstudent is verplicht te leren en werken (zie Studie en Werk, par 2.2.4) op een opleidingsschool met dit keurmerk. In overleg met de studie-en-werkbegeleider (SWB) kan hier slechts in bepaalde gevallen van af worden geweken. Twee typen opleidingsscholen De opleiding kent twee domeinen: Vak en Beroep (zie par 2.2.4). Beide domeinen krijgen zowel op het instituut als in de praktijk vorm. Wat op de opleiding en wat in de praktijk gebeurt, is mede afhankelijk van uw keuzes. U kunt per studiejaar kiezen voor een leerwerkplek in het algemeen voortgezet onderwijs of het beroepsonderwijs. Voorwaarde is dat u in beide sectoren ervaring opdoet. Studenten die in of 13/112

14 daarna starten met de opleiding moeten in de eerste 2 jaren van hun opleiding zowel in het algemeen voortgezet onderwijs als in het beroepsonderwijs ervaring opdoen. De keuzes die een student kan maken binnen het programma worden mede bepaald door de school waar een student zijn werkplekleren vorm geeft. De ene school biedt meer mogelijkheden aan een student om zijn opleiding op de school vorm te geven dan de andere. In dit verband kennen wij twee samenwerkingsmodellen: Keurmerkschool Stageschool Elke student heeft een SWB en een IO met vaste taken. Voor studenten die hun leerwerkplek hebben op een keurmerkschool is de IO een school-io (deze begeleidt dan alle studenten van Instituut Archimedes op deze school, ongeacht studiejaar en vak). Voor de studenten op een stageschool is de SWB (of evt. iemand anders uit de vakgroep) ook de IO. Keurmerkschool: de opleider in de school als leider van een opleidingsteam in de school In dit model doet de student een (groot) deel van de opleiding in de school en is de school medeverantwoordelijk voor het curriculum van de opleiding. De school werkt ook actief mee aan de ontwikkeling van het programma. De instituutsopleider (IO) vanuit Archimedes maakt samen met de schoolopleider (SO) en de werkbegeleiders (WB) vanuit de school deel uit van het opleidingsteam. De IO geeft samen met de SO vorm aan het intervisieprogramma en de themabijeenkomsten op de school. De SO en de IO zijn veelal ook betrokken bij het formuleren van opdrachten in het kader van beroepsproducten. Op scholen met een keurmerk is de organisatie van het werkplekleren en de begeleiding goed geregeld. Naast de studie-en-werkbegeleider (SWB) wordt de student vanuit Instituut Archimedes begeleid door een Instituutsopleider (IO). De IO doet het lesbezoek en beoordeelt de les, onderhoudt contact met de werkbegeleider en beoordeelt samen met de vakdocent van het Instituut de beroepsproducten (zie 2.2.4) van de studenten. Daarnaast begeleidt de IO het praktijkdeel en eventueel in samenwerking met de vakdocent het tot stand komen van de beroepsproducten. Intervisie vindt plaats op de school onder begeleiding van de schoolopleider. De IO is ook op de hoogte van en betrokken bij de schoolontwikkeling. Alleen de door de examencommissie aangewezen examinator is verantwoordelijk voor de eindbeoordeling. De student kan onderwijseenheden ook op deze school volgen, bijvoorbeeld in de vorm van beroepsproducten, maar ook een cursus op een school (multiculturele school, grote groepsdynamiek et cetera) mits de school daartoe naar het oordeel van het Instituut over voldoende expertise beschikt. De school biedt de student de gelegenheid om onderzoek in de school te doen. Binnen de keurmerkscholen kunnen academische opleidingsscholen worden onderscheiden. Een academische opleidingsschool heeft een onderzoeksprogramma dat gekoppeld is aan de onderwijsontwikkeling van de school. Dit onderzoeksprogramma wordt in samenwerking met Archimedes opgezet en uitgevoerd. Er is een gecertificeerde schoolopleider en er is een onderzoeksbegeleider vanuit Instituut Archimedes. Op deze school zijn veel studenten van Instituut Archimedes aanwezig: minimaal 16. Stagemodel: de school als werkplek In dit model is de school de werkplek waar de op te leiden leraar in de praktijk functioneert. De school biedt de student de mogelijkheid tot het opdoen van ervaring op de werkplek. Hij wordt daarbij begeleid door een ervaren leerkracht annex collega; de werkbegeleider (WB). Hij geeft feedback uitmondend in een ontwikkelingsgericht advies en bespreekt de activiteiten samen met de student. Alle andere opleidingsactiviteiten liggen bij het instituut. Vanuit het instituut wordt de student begeleid door een studie-en-werkbegeleider (SWB). De SWB komt op lesbezoek. Intervisie en thema s gericht op morgen doe ik het beter vinden op het instituut plaats en worden begeleid door de SWB. In dit model heeft de student niet de mogelijkheid om extra onderwijseenheden (naast de verplichte drie) in de vorm van een beroepsproduct te volgen. Het is niet standaard dat de school de student de gelegenheid 14/112

15 geeft om extra onderzoek te doen in de school, zoals bij een academische opleidingsschool. De drie beroepsproducten en (onderzoeks)opdrachten vanuit verschillende cursussen kunnen binnen een stageschool vanzelfsprekend wel uitgevoerd worden. Het aantal studenten van Instituut Archimedes op dit type school is per school meestal 1 of 2. Dit zijn vaak deeltijdstudenten die een baan hebben op de school. Begeleiding vanuit Instituut Archimedes Studie-en-werkbegeleider (SWB) Instituutsopleider (IO) Vakdocent / expert Begeleiding vanuit School (leerwerkplek) Werkbegeleider (WB) Schoolopleider (SO) Vakdocent / Expert Bij Instituut Archimedes wordt u begeleid door een studie-enwerkbegeleider (SWB) bij het onderdeel Studie & Werk. De SWB begeleidt u bij het aansturen en monitoren van uw competentieontwikkeling en het verbinden van uw leren op de werkplek met het uw leren in de andere onderdelen van uw studie. De SWB volgt en begeleidt ook uw algehele studieplanning en voortgang. U wordt ondersteund bij het leren van de ervaringen op uw leerwerkplek door een Instituutsopleider (IO). De IO begeleidt u in samenwerking met de werkbegeleider en schoolopleider van de opleidingsschool. De IO is verantwoordelijk voor de beoordeling. U kunt inhoudelijke begeleiding krijgen van een vak- of onderwijskundig expert. Dit zal met name voorkomen bij het werken aan beroepsproducten. Een substantieel gedeelte van uw opleiding voert u taken uit op uw leerwerkplek in een school. Daar wordt u begeleid door een werkbegeleider (WB). Dit is een docent die werkzaam is op de school. De werkbegeleider wordt ook wel coach genoemd. Op scholen die in het bezit zijn van het keurmerk opleidingsscholen, is ook een schoolopleider (SO). De SO coördineert de werkzaamheden van de werkbegeleiders en neemt soms de taak van de werkbegeleider over. Een student kan inhoudelijke begeleiding krijgen van een andere docent in de school. Bijvoorbeeld als u werkt aan een beroepsproduct en uw werkbegeleider niet de juiste expertise heeft om u hierbij inhoudelijk goed te begeleiden. Keurmerkschool Stageschool Keurmerkschool met voldoende studenten Keurmerkschool Stageschool Keurmerkschool Stageschool Keurmerkschool Stageschool Doelstelling opleiding Het doel van de opleiding is om startbekwame leraren op te leiden. U leert om in het onderwijs te zorgen voor een krachtige leeromgeving voor leerlingen door uitdagende opdrachten en materialen te ontwikkelen en deze toe te passen tijdens het werkplekleren. Het verkrijgen van vakinhoudelijke bagage blijft een belangrijke doelstelling. Vakinhoudelijke kennis en inzicht maakt het de student mogelijk snel en adequaat lesmateriaal te kiezen of te ontwikkelen en toe te passen in voorkomende situaties. De inhoud van de verschillende cursusonderdelen en daarmee van de opleiding sluit aan bij de vereiste startkwalificatie (zie par ). De startkwalificatie is voor elk cursusonderdeel uitgewerkt in doelstellingen. Zie voor een specifieke uitwerking de cursusbeschrijvingen (bijlage Cursusbeschrijvingen) en de cursushandleidingen die bij de verschillende cursussen worden gebruikt. Utrechtse kleur van omgangskunde Kenmerkend voor de opleiding omgangskunde in Utrecht is de aandacht voor het werken vanuit sociale veiligheid en relatie, en jezelf kunnen inzetten als instrument bij ontwikkelings- en socialisatieprocessen, 15/112

16 dienstig aan de groep. De studenten ontwikkelen sterke communicatieve vaardigheden en zijn zich continu bewust van de normatieve dimensie. De studenten maken niet alleen kennis met de beroepspraktijk van de docent, maar ook met het toekomstige werkveld van de leerlingen in het mbo. Zij hebben zich ontwikkeld als een reflective practitioner: zij kunnen goed reflecteren op hun eigen handelen en zijn in staat hun eigen praktijk methodisch te onderzoeken, hun weg te vinden in de literatuur (zowel nationaal als internationaal) die zij op waarde kunnen schatten. In contact met jezelf en de ander Het leren hanteren van het hier en nu in het contact met anderen. Dit geldt zowel bij het bij het begeleiden van groepen als van het individu. De studenten leren zichzelf als instrument te hanteren in de interactie: zij leren zich gewaar te worden van de eigen gedachten, gevoelens en behoeften en die van anderen. Van de praktijk krijgen wij terug dat de docenten die omgangskunde hebben gestudeerd goede docenten zijn voor groepen met uitdagende problematieken en dat zij ingezet worden om bijeenkomsten te begeleiden over complexe maatschappelijke thema s. Zij zijn goed in staat om Leren, loopbaan en burgerschap vorm te geven. Verder wordt de docent omgangskunde ingezet als omgangskundige bij teamontwikkeling. Beroepsgericht werken Alle kennis en vaardigheden die in de opleiding worden behandeld worden zoveel mogelijk verbonden met het toekomstige werkveld van de mbo-leerlingen. Zowel in het eerste als derde jaar (binnen de leerlijn beroep) gaan studenten op wereldoriëntatie zodat de student betekenisvol onderwijs leert ontwerpen voor de mbo-leerlingen en praktijkervaringen van de mbo-leerlingen leert koppelen aan de theorie. Normatieve professionalisering Het hanteren van een brede kijk op de professionaliteit van het docentschap (normatieve professionaliteit). In Utrecht opgeleide docenten omgangskunde hebben diepgaande kennis opgedaan over de eigen professionele en persoonlijke identiteit. Zij beschikken niet alleen over vaardigheden en kennis maar hebben zich ontwikkeld als omgangskundige Dat wil zeggen dat hij/zij een op ontwikkeling gerichte houding verinnerlijkt hebben en het leren centraal weten te stellen (zowel van leerlingen als - voorbeeldmatig - het eigen leren). Dit komt tot uiting in de afstudeermodule Autonoom en Authentiek, waarin de student leiderschap laat zien bij het begeleiden van zichzelf en anderen (medestudenten). Het wordt ook zichtbaar in het feit dat diverse Utrechtse docenten Omgangskunde genomineerd zijn voor docent van het jaar (bv. in 2014 Marloes van der Meer: docent mbo van het jaar). Vanuit hun dieper gelegen opvattingen over wat goed is om te doen in het dagelijks handelen in de klas, over de rol van onderwijs in de samenleving én hun vaardigheden leveren zij een hooggewaardeerde bijdrage aan de brede vorming en morele ontwikkeling van leerlingen. Docenten omgangskunde hebben de juiste bagage om een goede bijdrage te kunnen leveren aan de vraag van de overheid met betrekking tot het aspect vorming voor alle leerlingen in het onderwijs waarbij het onder meer gaat om algemene ontwikkeling, besef van de waarde van tradities, normbesef en toerusting tot actief burgerschap. De Faculteit Educatie van Hogeschool Utrecht kiest hierbij voor bildung in plaats van vorming, waarbij bildung gedefinieerd is als het proces is van persoonlijke vorming op basis van een brede kennismaking met en beschouwing van culturele en maatschappelijke verworvenheden en uitingen (Van Stralen & Gude, 2012).In het projectplan bildung van de leraar staat als collectieve ambitie geformuleerd: de gebildete leraar is niet alleen technisch en instrumenteel toegerust om leerlingen pedagogisch en didactisch te begeleiden (Ausbildung), hij maakt ook zelf bewuste normatieve keuzes bij het opvoeden, onderwijzen én bilden van leerlingen (Vink, 2013). Reflective practitioner Kinkhorst (2010) stelt dat men de ontwikkeling tot reflectieve professional kan zien als een toenemend bewustzijn van aannames en het daarin incorporeren van variaties in contexten: het leren van mogelijke uitzonderingen en variaties op regels en regelmatigheid. Kenmerk bij de opleiding tot docent Omgangskunde is dat veel reflectie in de vorm van een interactief proces tot stand komt (in nabesprekingen, in time outs waarin metacommunicatie plaatsvindt, etc). Ook studenten onderling voeren de dialoog, zowel mondeling als schriftelijk. Zij schrijven veel procesanalyses n.a.v. kritische incidenten (via een stappenplan voor onderzoek van de ervaring gekoppeld aan 16/112

17 zelfonderzoek) en vragen feedback aan hun maatje. Het geven van ontwikkelingsgerichte feedback is een belangrijk aandachtspunt. Om te stimuleren dat men met nog meer afstand naar de eigen aannames kan kijken, wordt de studenten gevraagd om de koppeling met theoretische concepten uit de psychologische, pedagogische en agogische literatuur te leggen: welke concepten zijn mogelijk van toepassing of bruikbaar om deze ervaring te onderzoeken of alternatieven keuzes te bedenken? Kenmerk van de opleiding omgangskunde is ook dat we aandacht schenken aan de andere relevante deelvaardigheden bij het reflecteren, zoals benoemd door Kinkhorst (2010, p. 23). Denk aan: scheiden van feit en beleving, onderzoek naar eigen aandeel, focus aanbrengen (onderscheid in hoofd- en bijzaken), verklaren, emoties herkennen, impliciete aannames herkennen en toetsen, etc. Om de reflectie vruchtbaar te maken wordt de studenten gevraagd om tot slot te experimenteren op basis van nieuwe inzichten (alternatieve aannames) door leerdoelen of voornemens te formuleren voor de komende periode. Kwalificatie, subjectvorming en socialisatie het vormgeven van een curriculum vanuit een mix van de functies van onderwijs t.a.v. kwalificatie, subjectvorming en socialisatie in samenhang (het gedachtengoed van Biesta, 2012 Goed onderwijs en de cultuur van het meten). Het terrein subjectvorming is terug te zien doordat de studenten meer autonoom en onafhankelijk worden in hun denken en handelen (bv in de modules Ethiek, Burgerschap, Authentiek en Autonoom). Daarnaast verdiepen de studenten zich in de eigen socialisatie en die van leerlingen (bv. in de modules Kindertijd, Adolescentie). En uiteraard worden de studenten opgeleid voor het eigen bachelordiploma, waarbij zij zich bekwamen in het verzorgen van lessen gericht op het, in samenwerking met de rest van de school, toerusten van mbo-leerlingen voor het te behalen diploma (kwalificatie) Het hbo-niveau van de opleiding De HU heeft als taak om u als student op te leiden voor een functie op hbo-niveau. Daarom moet u als afgestudeerde voldoen aan een groot aantal (beroeps)competenties die zijn afgeleid van het beroepsprofiel. Om het niveau van beroepsuitoefening te bepalen worden de volgende vijf samenhangende criteria gehanteerd, de zogenaamde Dublin descriptoren: Kennis en inzicht; Toepassen van kennis en inzicht; Oordeelsvorming; Communicatie; Leervaardigheden. 17/112

18 De Dublin descriptoren zijn in Europees verband vastgelegde generieke descriptoren waarmee aangegeven wordt op welk niveau een bachelor de competenties moet beheersen. De Dublin descriptoren zijn: Kennis en inzicht Bezitten van theoretische (wetenschappelijke, actuele) en methodische kennis. - Heeft aantoonbare kennis en inzicht van een vakgebied, waarbij wordt voortgebouwd op het niveau bereikt in het voortgezet onderwijs en dit wordt overtroffen; - Functioneert doorgaans op een niveau waarop met ondersteuning van gespecialiseerde handboeken, enige aspecten voorkomen waarbij kennis van de laatste ontwikkelingen van het vakgebied vereist is. Toepassen van kennis en inzicht Oordeelsvorming Communicatie Leervaardigheden In een specifieke onderwijscontext kunnen ontwerpen en passend maken mede op basis van praktische kennis. - Is in staat om zijn/haar kennis en inzicht op dusdanige wijze toe te passen, dat dit een professionele benadering van zijn/haar werk of beroep laat zien, en beschikt over de competenties voor het opstellen en verdiepen van argumentaties en voor het oplossen van problemen op het vakgebied. Mede op basis van praktijkonderzoek (met inbegrip van diagnostiek), gericht op het verbeteren van de eigen (school)praktijk. - Is in staat om relevante gegevens te verzamelen en te interpreteren (meestal op het vakgebied) met het doel een oordeel te vormen dat mede gebaseerd is op het afwegen van relevante sociaal-maatschappelijke, wetenschappelijke of ethische aspecten en culturele en levensbeschouwelijke aspecten. Uitleggen en verantwoorden van keuzes, rekening houdend met de doelgroep. - Is in staat om informatie, ideeën en oplossingen over te brengen op een publiek bestaande uit specialisten of niet-specialisten. Systematisch oriënteren, plannen, uitvoeren van ontwikkel- en verbeteracties en reflecteren op eigen handelen in de (school)praktijk. - Reflectie is een belangrijk aspect van de leervaardigheid en richt zich op elke competentie en doet een beroep op de diepere lagen van persoonlijke identiteit en beroepsidentiteit. - Bezit leervaardigheden die noodzakelijk zijn om een vervolgstudie, die een hoog niveau van autonomie veronderstelt, aan te gaan. De Dublin descriptoren voor het AD programma zijn: Kennis en inzicht - heeft aantoonbare kennis en inzicht van een vakgebied waarbij wordt voortgebouwd op algemeen voortgezet onderwijs*; - functioneert doorgaans op het niveau van gevorderde leerboeken, heeft een kennisondergrond voor een beroepenveld of een beroep, voor persoonlijke ontwikkeling en voor verdere studie om de eerste cyclus (bachelor) af te ronden. (* in het kader van dit protocol moet hier ook worden gelezen het middelbaar beroepsonderwijs, niveau-4 ) Toepassen van kennis en inzicht heeft de vaardigheid om gegevens te identificeren en te gebruiken, teneinde een respons te bepalen met betrekking tot duidelijk gedefinieerde, concrete en abstracte problemen. Oordeelsvorming is in staat om kennis en inzicht in beroepsmatige contexten toe te passen. Communicatie Leervaardigheden kan communiceren met gelijken, leidinggevenden en cliënten over begrip, vaardigheden en werkzaamheden. bezit de leervaardigheden om een vervolgopleiding die een zekere mate van autonomie vraagt, aan te gaan. 18/112

19 Het onderwijs van Instituut Archimedes leidt de student op tot het niveau dat in de Dublin descriptoren voor de bachelor opleidingen is vastgelegd. In het opleidingsplan van Instituut Archimedes (Opleidingsplan 2015) 2 wordt bij de Dublin descriptoren beschreven hoe het hbo-niveau concreet invulling krijgt voor de lerarenopleidingen bachelor. In de toetsing wordt vastgesteld of de student aan deze niveau-eisen voldoet. Meer informatie over de Dublin descriptoren is te vinden op: Didactische uitgangspunten In het begin van de studie bepaalt het Instituut en deels de school de opzet en invulling van het programma, de inhoud van de opdrachten en de beoordelingscriteria. Tijdens de hoofdfase krijgt u als student, in overleg met uw school, meer invloed en meer verantwoordelijkheid bij het bepalen van de competenties die u wilt ontwikkelen, de opdrachten die daarbij passen en de wijze waarop die beoordeeld worden. Anders gezegd, de opleiding is in het begin aanbod- gestuurd en later meer vraag- gestuurd. Tijdens de opleiding neemt u als student steeds meer zelf het stuur in handen bij het inrichten van het eigen leerproces. Instituut Archimedes blijft gedurende het hele opleidingstraject verantwoordelijk voor het bewaken van de kwaliteit van uw leerproces, de beoordeling en het faciliteren van het leren. Kennis en vaardigheden; leren en onderzoeken in de beroepspraktijk Bij competentiegericht leren en opleiden ligt de nadruk op de beroepspraktijk en het adequaat leren handelen als professional. De professional, de competente leraar, kan in uiteenlopende situaties en in verschillende rollen gewenste resultaten boeken. U heeft daarvoor een flinke dosis kennis (concepten) nodig, veel vaardigheden en een passende houding. Daarbij heeft u als leraar kennis en vaardigheden nodig met betrekking tot het vak waarin u lesgeeft en het lesgeven zelf. Daarom onderscheiden we binnen de opleiding de volgende :leerlijnen Leerlijn kennis en vaardigheden (conceptuele leerlijn) In de conceptuele leerlijn ligt de nadruk op het eigen maken van de kennis van het vak, de vakdidactiek en de pedagogische en didactische kennis en vaardigheden van het beroep vindt hoofdzakelijk op de opleiding plaats.. Leren en onderzoeken in de praktijk (de integrale leerlijn) De integrale leerlijn staat voor leren en onderzoeken in de praktijk: als student werkt u aan de competenties voor het leraarschap en ontwikkelt u een reflecterende en onderzoekende houding. Deze leerlijn is gericht op de beroepsuitoefening van de leraar als reflective practitioner in de volle breedte van het beroep De onderdelen binnen elke leerlijn staan niet op zichzelf, maar hebben elkaar nodig. Er is dus een voortdurende wisselwerking tussen de verschillende onderdelen van elke leerlijn, maar ook tussen de onderdelen van de beide leerlijnen. De werkvormen die gebruikt worden in de beide leerlijnen zijn benoemd in de cursusbeschrijvingen (zie OSIRIS en bijlage Cursusbeschrijvingen). De cursussen binnen beide leerlijnen kunnen ook volgens het onderwijsconcept blended learning worden aangeboden. Een nadere beschrijving van blended learning vindt u in deze paragraaf. De leerlijn Leren en onderzoeken in de praktijk bestaat uit de volgende onderdelen Studie en Werk (leren in de praktijk) Beroepsproducten (onderzoek) Profilering Assessments. Deze programmaonderdelen worden hierna nader beschreven. Dit wordt afgesloten met een beschrijving van de beoordeling tijdens de opleiding. 2 Opleidingsplan Instituut Archimedes /112

20 Opleidingsmodel in schema (Generiek Leerplanschema) Leerlijnen Kennis en Vakinhoudelijke vaardigheden / kennis en concep-tueel vaardigheden en Vakdidactiek Programma onderdeel Vak 1-14 Werkvormen Toetsvormen Toetsing EC (werk)college, groepswerk, Schriftelijke toets, Specifieke 85 instructie, zelfstudie, luistervaardigheidstoet kennisbasis terugkoppeling, portfolio s, mondelinge toets, digi-tale toets, portfolio, presentatie, verslag, weblog. 1 Pedagogischdidactische kennis en vaardigheden van beroep Vakdidactiek 1- (werk)college, groepswerk, 2 3 instructie, zelfstudie, Beroeps Modules terugkoppeling, portfolio hoorcollege, interactieve werkvormen: rollenspel, oefenen gesprekstechnieken, presentatie, beroepsgerichte opdrachten Schriftelijke toets, portfolio, digitale taak Eindopdrachten in de vorm van dossiers, betoog, reflectie Kennistoetsen Generieke kennisbasis +addenda Leren en onderzoeken in de praktijk / integraal Praktijk- en ervaringsleren Studie & werk 5 intake 6, 1A-4B Assessment Hoofdfase bekwaam 7 Assessment Startbekwaam 8 Werkplekleren: leerwerkplanopdracht, logboek bijhouden, leerverslag. Studieloopbaanbegeleiding: intervisie, reflectie Maken (digitaal) ontwikkelingsportfolio Maken (digitaal) presentatieportfolio Beoordeling functioneren op de werkplek Beoordeling ontwikkelingsportfolio Beoordeling: presentatieportfolio Presentatie Criterium gericht interview Competen-ties 50 9 Onderzoek & beroepsproduct Minor Beroeps product Keuze onderdeel Uitvoeren onderzoek en ontwikkelen beroepsproduct Leergroepbijeenkomsten: intervisie, reflectie en presentatie Onderzoeksverslag Presentatie Beroepsproduct Binnen vak- en vakdidactiek worden twee vakken in het derde jaar aangewezen als profileringsvakken binnen de profilering AVO of beroepsgericht onderwijs. 4 Studenten binnen de AVO profilering volgen in het derde jaar de beroepsmodules: leren omgaan met verschillen; diversiteit: cultuur en onderwijzen; de leraar als mentor. Studenten binnen de BO profilering volgen in het derde jaar de beroepsmodule docent in het beroepsgerichte onderwijs. 5 Studie en Werk 3b, 4a en 4b zijn de aangewezen profileringsonderdelen binnen de profilering AVO of beroepsgericht onderwijs 6 Speciale module voor deeltijdstudenten waarin met hen het studieprogramma wordt vastgesteld op basis van eerdere opleidingen en ervaring. 7 Alleen voor voltijdstudenten 8 Is onderdeel van de profilering AVO/BO 9 Beroepsproduct 3 is het aangewezen profileringsonderdeel voor de profileringen AVO of beroepsgericht onderwijs. 20/112

Studiegids. Bacheloropleiding. Leraar Gezondheidszorg en Welzijn 2015-2016

Studiegids. Bacheloropleiding. Leraar Gezondheidszorg en Welzijn 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Leraar Gezondheidszorg en Welzijn 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR AARDRIJKSKUNDE 2015-2016

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR AARDRIJKSKUNDE 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding LERAAR AARDRIJKSKUNDE 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Leraar Spaans 2015-2016

Studiegids. Bacheloropleiding. Leraar Spaans 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Leraar Spaans 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel... 7 2.1.3

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Leraar Frans 2015-2016

Studiegids. Bacheloropleiding. Leraar Frans 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Leraar Frans 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Leraar geschiedenis 2015-2016

Studiegids. Bacheloropleiding. Leraar geschiedenis 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Leraar geschiedenis 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Leraar Duits 2015-2016

Studiegids. Bacheloropleiding. Leraar Duits 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Leraar Duits 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR FRANS 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR FRANS 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding LERAAR FRANS 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR NEDERLANDS 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR NEDERLANDS 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding LERAAR NEDERLANDS 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Kopopleiding

Studiegids. Bacheloropleiding. Kopopleiding Studiegids Bacheloropleiding Kopopleiding 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR SPAANS 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR SPAANS 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding LERAAR SPAANS 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR AARDRIJKSKUNDE

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR AARDRIJKSKUNDE Studiegids Bacheloropleiding LERAAR AARDRIJKSKUNDE 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR TECHNIEK EN. Associate degree opleiding ONDERWIJSONDERSTEUNER TECHNIEK

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR TECHNIEK EN. Associate degree opleiding ONDERWIJSONDERSTEUNER TECHNIEK Studiegids Bacheloropleiding LERAAR TECHNIEK EN Associate degree opleiding ONDERWIJSONDERSTEUNER TECHNIEK 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Leraar omgangskunde Hogeschool Utrecht, juli /121

Studiegids. Bacheloropleiding. Leraar omgangskunde Hogeschool Utrecht, juli /121 Studiegids Bacheloropleiding Leraar omgangskunde 2016-2017 Hogeschool Utrecht, juli 2016 1/121 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 4 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR GESCHIEDENIS

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR GESCHIEDENIS Studiegids Bacheloropleiding LERAAR GESCHIEDENIS 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR SCHEIKUNDE 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR SCHEIKUNDE 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding LERAAR SCHEIKUNDE 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

Stand van zaken ontwikkeling afstudeerrichtingen 2 e graads lerarenopleidingen NHL

Stand van zaken ontwikkeling afstudeerrichtingen 2 e graads lerarenopleidingen NHL 160624 Stand van zaken afstudeerrichtingen 2 e graads lerarenopleidingen NHL Inleiding: Vanaf november 2015 is een projectgroep van NHL- en werkveldcollega s bezig geweest met de kaders voor de afstudeerrichtingen

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Leraar Nederlands

Studiegids. Bacheloropleiding. Leraar Nederlands Studiegids Bacheloropleiding Leraar Nederlands 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel... 7 2.1.3

Nadere informatie

Praktijkopleider agrotechniek

Praktijkopleider agrotechniek Associate degree Deeltijd 2018-2019 Praktijkopleider agrotechniek Ontwikkel uw vaardigheden als praktijkopleider in de agrotechnische sector met deze tweejarige opleiding 2 De agrarische sector is continu

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we ons programma van toetsing ontworpen. Het programma van toetsing is gevarieerd en bevat naast kennistoetsen en beoordelingen

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding KOPOPLEIDING

Studiegids. Bacheloropleiding KOPOPLEIDING Studiegids Bacheloropleiding KOPOPLEIDING 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Programma van toetsing Versie 1.1 Con Amore B.V. Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we een nieuw programma van toetsing ontworpen. We zijn afgestapt van

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Leraar geschiedenis Hogeschool Utrecht, juli /124

Studiegids. Bacheloropleiding. Leraar geschiedenis Hogeschool Utrecht, juli /124 Studiegids Bacheloropleiding Leraar geschiedenis 2016-2017 Hogeschool Utrecht, juli 2016 1/124 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 4 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Wiskunde Hogeschool Utrecht, juli /120

Studiegids. Bacheloropleiding. Wiskunde Hogeschool Utrecht, juli /120 Studiegids Bacheloropleiding Wiskunde 2016-2017 Hogeschool Utrecht, juli 2016 1/120 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking

Nadere informatie

INSTITUUT THEO THIJSSEN. Afstudeerfase ITT Totaaloverzicht. DAG/DAV 4/VO 2 Studiejaar

INSTITUUT THEO THIJSSEN. Afstudeerfase ITT Totaaloverzicht. DAG/DAV 4/VO 2 Studiejaar INSTITUUT THEO THIJSSEN Afstudeerfase ITT Totaaloverzicht DAG/DAV 4/VO 2 Studiejaar 2013-2014 1 Inhoud Inleiding... 3 Verantwoording... 4 Verantwoording Afstudeerfase in schema: Matrix competenties/dublin

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Leraar scheikunde Hogeschool Utrecht, juli /122

Studiegids. Bacheloropleiding. Leraar scheikunde Hogeschool Utrecht, juli /122 Studiegids Bacheloropleiding Leraar scheikunde 2016-2017 Hogeschool Utrecht, juli 2016 1/122 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Leraar Frans Hogeschool Utrecht, juli /122

Studiegids. Bacheloropleiding. Leraar Frans Hogeschool Utrecht, juli /122 Studiegids Bacheloropleiding Leraar Frans 2016-2017 Hogeschool Utrecht, juli 2016 1/122 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking

Nadere informatie

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren.

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren. Bijlage V Bij het advies van de Commissie NLQF EQF Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en. Tabel ter vergelijking NLQF niveaus 5 t/m 8 en Dublindescriptoren NLQF Niveau 5 Context Een onbekende, wisselende

Nadere informatie

Verkorte studiegids. Bacheloropleiding ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIR ONDERWIJS (ALPO) 2013-2014

Verkorte studiegids. Bacheloropleiding ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIR ONDERWIJS (ALPO) 2013-2014 Verkorte studiegids Bacheloropleiding ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIR ONDERWIJS (ALPO) 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Inrichting van

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Naam: School: Daltoncursus voor leerkrachten Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Inleiding: De verantwoordelijkheden van de leerkracht zijn samen te vatten door vier beroepsrollen te

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR ENGELS

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR ENGELS Studiegids Bacheloropleiding LERAAR ENGELS 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2016-2017 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Leraar Engels Hogeschool Utrecht, juli /121

Studiegids. Bacheloropleiding. Leraar Engels Hogeschool Utrecht, juli /121 Studiegids Bacheloropleiding Leraar Engels 2016-2017 Hogeschool Utrecht, juli 2016 1/121 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 4 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking

Nadere informatie

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT DE SBL competenties COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Associate degree Deeltijd

Associate degree Deeltijd Associate degree Deeltijd 2018-2019 Bloemsierkunst Vakmanschap, effectief communiceren en managen op hbo-niveau in de bloemsierkunst U bent werkzaam in de bloemenbranche, als zelfstandig ondernemer of

Nadere informatie

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Samenwerken Omgevingsgericht/samenwerken Reflectie en zelfontwikkeling competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Competentieprofiel stichting Het Driespan, (V)SO

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase 11 februari 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Accreditatiekader, toegespitst

Nadere informatie

Competentiemeter docent beroepsonderwijs

Competentiemeter docent beroepsonderwijs Competentiemeter docent beroepsonderwijs De beschrijving van de competenties in deze competentiemeter is gebaseerd op: - de bekwaamheidseisen uit de Algemene Maatregel van Bestuur als uitwerking van de

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen SWOT-ANALYSE Met een SWOT-analyse breng ik mijn sterke en zwakke punten in kaart. Deze punten heb ik vervolgens in verband gebracht met de competenties van en leraar en heb ik beschreven wat dit betekent

Nadere informatie

1. Leerwerkplekovereenkomst Master Educational Needs (Master EN) Seminarium voor Orthopedagogiek HU

1. Leerwerkplekovereenkomst Master Educational Needs (Master EN) Seminarium voor Orthopedagogiek HU 1. Leerwerkplekovereenkomst Master Educational Needs (Master EN) Seminarium voor Orthopedagogiek HU school Schooltype: PO, SO, VO, VSO, MBO Adres Telefoon werkplekbegeleider E-mail (Werkplekbegeleider)

Nadere informatie

Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2015-2016. Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2015-2016 1/114

Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2015-2016. Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2015-2016 1/114 Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2015-2016 1/114 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 7 2 Inrichting van de opleiding 9 2.1 Beroepsprofiel... 9 2.1.1 Beroep... 9 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel... 9

Nadere informatie

Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview)

Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview) Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview) Student: Opleidingsassessor: Studentnummer:. Veldassessor:. Datum: Een startbekwaam

Nadere informatie

Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd

Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd Studiegids Bacheloropleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Educatie A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student is

Nadere informatie

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift HOGESCHOOL ROTTERDAM Pedagogisch didactisch getuigschrift Pedagogisch Didactisch Getuigschrift Handleiding voor de coach Instituut voor Lerarenopleidingen Versie 24.11.16 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3

Nadere informatie

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started Inhoud Competentiegericht opleiden 3 Doel van praktijktoetsen 4 Wijze van evalueren en beoordelen 4 Rollen 5 Getting started

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwtechnische Bedrijfskunde Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwtechnische Bedrijfskunde Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs Summa College maart 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: De vijf onderwijspijlers 4 Hoofdstuk 2: De vijf onderwijspijlers

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement voltijd 2015-2016

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement voltijd 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiemanagement voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs Ons Onderwijs Kwaliteit in onderwijs Voorwoord Bij Marianum staat de ontwikkeling van de leerling voorop. Wij staan voor aantrekkelijk en afgestemd onderwijs, gemotiveerde leerlingen en goede eindresultaten.

Nadere informatie

Lerarenopleiding Omgangskunde. Bachelor of Teacher Education in Social Skills - Voltijd

Lerarenopleiding Omgangskunde. Bachelor of Teacher Education in Social Skills - Voltijd 2018 2019 Lerarenopleiding Omgangskunde Bachelor of Teacher Education in Social Skills - Voltijd In het kort Wil je werken in het vmbo of mbo? Heb jij oog voor wat jongeren wél kunnen en wil jij ze hierin

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. AD Eventmanager 2015-2016

Studiegids. Bacheloropleiding. AD Eventmanager 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding AD Eventmanager 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Overzicht curriculum VU

Overzicht curriculum VU Overzicht curriculum VU Opbouw van de opleiding Ter realisatie van de gedefinieerde eindkwalificaties biedt de VU een daarbij passend samenhangend onderwijsprogramma aan. Het onderwijsprogramma bestaat

Nadere informatie

WINDESHEIM IN ZWOLLE: UNIEKE MASTER VOOR HET BEROEPS- ONDERWIJS. Inspirators voor de toekomst

WINDESHEIM IN ZWOLLE: UNIEKE MASTER VOOR HET BEROEPS- ONDERWIJS. Inspirators voor de toekomst WINDESHEIM IN ZWOLLE: UNIEKE MASTER VOOR HET BEROEPS- ONDERWIJS 90 Tweedegraads docenten en hbo-bachelors met een pedagogisch-didactisch getuigschrift die lesgeven in een beroepsgericht vak, kunnen bij

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Leraar Geschiedenis

Studiegids. Bacheloropleiding. Leraar Geschiedenis Studiegids Bacheloropleiding Leraar Geschiedenis 2017-2018 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2017 Studiegids bacheloropleiding Leraar Geschiedenis 2017-2018 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 4 2 De

Nadere informatie

Competentievenster 2015

Competentievenster 2015 Windesheim zet kennis in werking Competentievenster 2015 TWEEDEGRAADS LERARENOPLEIDING WINDESHEIM Inleiding 3 Het competentievenster van de tweedegraads lerarenopleidingen van Hogeschool Windesheim vormt

Nadere informatie

HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD. ILS Nijmegen

HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD. ILS Nijmegen HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD ILS Nijmegen Mei 2009 Voorwoord: Dit voorstel voor een competentieprofiel van de spd is ontworpen op verzoek van de directies van ILS- HAN en ILS-RU door de productgroep

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Uit: Besluit van 16 maart 2017 tot wijziging van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel en het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES in verband

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding Pedagogiek. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding Pedagogiek. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Pedagogiek Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, Utrecht, september 2013 Studiegids bacheloropleiding Pedagogiek Voltijd 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 05-06 Master Pedagogiek CROHO-nummer 443 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Zorg en Welzijn Versie: Concept besproken met AO-M.Peda 8-4-5 / definitief

Nadere informatie

Protocol PDG en educatieve minor

Protocol PDG en educatieve minor Protocol PDG en educatieve minor 28 april 2014 Inhoud Protocol voor beoordelingen door de NVAO van de kwaliteit van de afstudeerrichtingen algemeen vormend onderwijs en beroepsgericht onderwijs, het traject

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Studiegids. Associate Degree Kinderopvang. Pedagogiek, deeltijd 2012-2013

Studiegids. Associate Degree Kinderopvang. Pedagogiek, deeltijd 2012-2013 Studiegids Associate Degree Kinderopvang Pedagogiek, deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Informatiebrief voor scholen

Informatiebrief voor scholen Informatiebrief voor scholen Aan: Van : Datum: Onderwerp: Scholen die informatie willen over werkplekleren/begeleiding van deeltijdstudenten van Instituut Archimedes Bureau Ondersteuning Leerlijnen, Instituut

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen Afstudeerrichting Bedrijfscommunicatie 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen Afstudeerrichting Bedrijfscommunicatie 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiesystemen Afstudeerrichting Bedrijfscommunicatie 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 Master Pedagogiek CROHO-nummer 44113 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1. Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013

Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013 Bijlage 7: Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013 Visie opleidingen Pedagogiek Hogeschool van Amsterdam Wij dragen als gemeenschap en daarom ieder van ons als individu, gezamenlijk

Nadere informatie

Op weg naar de (academische) opleidingsschool

Op weg naar de (academische) opleidingsschool Discussienota Nationalgeographic.nl Adviescommissie ADEF OidS Mei 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Uitgangspunten Samen Opleiden 2. Ambities van (academische) opleidingsscholen 3. Concept Samen Opleiden

Nadere informatie

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn. Bachelor of Teacher Education in Welfare and Health Care - Voltijd

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn. Bachelor of Teacher Education in Welfare and Health Care - Voltijd 2018 2019 Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Bachelor of Teacher Education in Welfare and Health Care - Voltijd In het kort Wil je werken in het vmbo of mbo? Ben jij geïnteresseerd in gezondheid,

Nadere informatie

Lerarenopleidingen Amsterdam. Volg een versneld programma

Lerarenopleidingen Amsterdam. Volg een versneld programma Lerarenopleidingen Amsterdam Volg een versneld programma Versie juni 2016 Pabo-afgestudeerden Je bent in het bezit van een pabogetuigschrift* > versneld studieprogramma van 2 tot 3 jaar afhankelijk van

Nadere informatie

master leraar voortgezet onderwijs

master leraar voortgezet onderwijs DEEL JE KENNIS! master leraar voortgezet onderwijs JOUW PROGRAMMA IN EEN NOTENDOP De master Leraar voortgezet onderwijs van de VU is een eenjarige master (voltijd*) waarin je een eerstegraads onderwijsbevoegdheid

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling HU Bacheloropleidingen, Hoofdstukken 10. Versie 1 september Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2017

Onderwijs- en Examenregeling HU Bacheloropleidingen, Hoofdstukken 10. Versie 1 september Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2017 Versie 1 september 2017 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2017 Onderwijs- en Examenregeling HU 2017-2018 Bacheloropleidingen, Hoofdstukken 10 Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor eigen

Nadere informatie

Lerarenopleidingen Amsterdam. Volg een versneld programma

Lerarenopleidingen Amsterdam. Volg een versneld programma Lerarenopleidingen Amsterdam Volg een versneld programma Pabo-afgestudeerden Je bent in het bezit van een pabogetuigschrift*versneld studieprogramma van 2 tot 3 jaar afhankelijk van vooropleiding, vrijstellingen

Nadere informatie

FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM:

FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM: FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM: De (G)OC heeft als formele wettelijke vastgelegde taak het adviseren over de OER en het jaarlijks beoordelen

Nadere informatie

Gids voor werkplekbegeleiders Masters

Gids voor werkplekbegeleiders Masters Gids voor werkplekbegeleiders Masters 2015-2016 Inhoud Inleiding 2 Omvang van het werkplekleren 2 Begeleiding van de studenten 2 De leerwerkovereenkomst 3 Inhoud van het werkplekleren 4 Contact tussen

Nadere informatie

Werken met leeruitkomsten. 7 november 2016

Werken met leeruitkomsten. 7 november 2016 Werken met leeruitkomsten 7 november 2016 Wat zijn leeruitkomsten? Een leeruitkomst is een meetbaar resultaat van een leerervaring op basis waarvan vastgesteld kan worden in welke mate, tot op welk niveau

Nadere informatie

Master Expertleerkracht PO (MEPO)

Master Expertleerkracht PO (MEPO) Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Geodesie/Geo-informatica Duaal 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Geodesie/Geo-informatica Duaal 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Geodesie/Geo-informatica Duaal 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Associate Degree Eventmanager 2013-2014

Studiegids. Associate Degree Eventmanager 2013-2014 Studiegids Associate Degree Eventmanager 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Studiegids AD Eventmanager 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Lerarenopleiding Omgangskunde. Bachelor of Teacher Education in Social Skills -

Lerarenopleiding Omgangskunde. Bachelor of Teacher Education in Social Skills - 2018 2019 Lerarenopleiding Omgangskunde Bachelor of Teacher Education in Social Skills - In het kort Wil je werken in het vmbo of mbo? Heb jij oog voor wat jongeren wél kunnen en wil jij ze hierin begeleiden?

Nadere informatie

De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN

De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN M.11i.0419 De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN versie 02 M.11i.0419 Naam notitie/procedure/afspraak Visie op professionaliseren Eigenaar/portefeuillehouder Theo Bekker

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2014 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Deeltijd 2014-2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Thermometer leerkrachthandelen

Thermometer leerkrachthandelen Thermometer leerkrachthandelen Leerlijnen en ontwikkelingslijn voor leerkrachten van WSKO 1 Inleiding Leerkracht zijn is een dynamisch en complex vak. Mensen die leerkracht zijn en binnen onze organisatie

Nadere informatie

Hbo tweedegraadslerarenopleiding

Hbo tweedegraadslerarenopleiding Hbo tweedegraadslerarenopleiding Verkort traject www.saxionnext.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Een bijzondere opleiding 4 Opbouw 5 Toelating en inschrijving 7 Beste student, Je hebt een afgeronde hbo- of

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Informatica 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Informatica 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Informatica 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

NIEUW LEADERSHIP IN EDUCATION MASTER

NIEUW LEADERSHIP IN EDUCATION MASTER NIEUW LEADERSHIP IN EDUCATION MASTER Leadership IN EDUCATION (MASTER) Van leidinggevenden in het onderwijs wordt verwacht dat zij in staat zijn duurzame schoolontwikkeling te realiseren en onderwijsinnovatie

Nadere informatie

Partnerschap. en scholen werken op basis van een gezamenlijke verantwoordelijkheid samen met studenten aan hun ontwikkeling tot professional.

Partnerschap. en scholen werken op basis van een gezamenlijke verantwoordelijkheid samen met studenten aan hun ontwikkeling tot professional. Sinds een tiental jaren hebben we opleidingsvormen ontwikkeld die recht doen aan zowel vakbekwaamheid als praktijkkennis van aanstaande leraren. In toenemende mate doen we dat op basis van opleiden in

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LD Type 1 Salarisschaal 12 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Civiele Techniek Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Civiele Techniek Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Civiele Techniek Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Culturele en Maatschappelijke Vorming Afstudeerrichting Social Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Culturele en Maatschappelijke Vorming Afstudeerrichting Social Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming 2013-2014 1/117 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Pedagogiek 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Pedagogiek 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Pedagogiek 2013-2014 Studiegids bacheloropleiding Pedagogiek deeltijd 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7

Nadere informatie

1. Interpersoonlijk competent

1. Interpersoonlijk competent 1. Interpersoonlijk competent De docent BVE schept een vriendelijke en coöperatieve sfeer in het contact met deelnemers en tussen deelnemers, en brengt een open communicatie tot stand. De docent BVE geeft

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Facility Management 2013-2014. Versie 1.1. Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013

Studiegids. Bacheloropleiding. Facility Management 2013-2014. Versie 1.1. Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Studiegids Bacheloropleiding Facility Management 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Versie 1.1 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Milieukunde Duaal 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding. Milieukunde Duaal 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Milieukunde Duaal 2014-2015 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie