GEWOON DOEN WAAR JE GOED IN BENT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEWOON DOEN WAAR JE GOED IN BENT"

Transcriptie

1

2 GEWOON DOEN WAAR JE GOED IN BENT SUBSIDIEAANVRAAG MEERJARENBELEIDSPLAN KUNST EN CULTUUR INHOUD pag. 1. Beleidsplan Algemene informatie Terugblik op en evaluatie van de periode 2009 heden Plannen en activiteiten voor de periode Bedrijfsvoering Meerjarenbegroting Kwantitatieve gegevens over activiteiten en bezoekers/deelnemers Samenvatting Bijlagen 1

3 1.1. ALGEMENE INFORMATIE 1.1.A. Algemene gegevens van de aanvrager Naam instelling (indien afwijkend van de statutaire naam): Rabarber, de theaterschool van Den Haag Statutaire naam instelling: Stichting Kindertheater Van Alles Wat Statutaire doelstelling De stichting heeft ten doel: het (doen) uitvoeren van theatervoorstellingen voor de jeugd en door de jeugd ; het bevorderen van de bewustwording van de levensbeschouwing van het kind en van het bezoek aan theatervoorstellingen; het verbreiden en verdiepen van de belangstelling in en kennis van het theater en al hetgeen in de ruimste zin daarmee verband houdt. Aard van de instelling Educatieve instelling talentontwikkelaarpodium (incl. productiehuis) theaterinstelling Bezoekadres: Bilderdijkstraat 35 Postcode en plaats: 2513 CM Den Haag Postadres: Postbus 578 Postcode en plaats: 2501 CN Den Haag Telefoonnummer: Website: 1.1.B. Contactpersoon voor de subsidieaanvraag Naam contactpersoon: Karin Lucet Functie contactpersoon: Zakelijk leider Telefoonnummer contactpersoon: contactpersoon: 2

4 1.1.C. Financiële gegevens aanvrager Rekeningnummer: ING Bank (waarop subsidie kan worden overgemaakt) Ten name van: Stichting Kindertheater Van Alles Wat 1.1.D. Rechtsvorm Rechtsvorm (stichting, vereniging): stichting Jaar van oprichting: 1978 Inschrijving Kamer van Koophandel te: Den Haag KvK nummer: E. Directie Naam/namen: R.A. van Leeuwen In functie sinds: 1985 Benoemingstermijn(en): n.v.t. 1.1.F. Samenstelling Bestuur of Raad van Toezicht Bestuur: (aankruisen) Raad van Toezicht Naam: X Bestuur In functie sinds: Termijn benoeming Treedt af op (volgens geldend rooster van aftreden): Voorzitter E. van den Berg jaar Secretaris J.K. van der Geer jaar Penningmeester G.IJ van den Brink jaar (leden) H.F. Hoogeveen e termijn 4 jr B.J. Tideman jaar

5 1.1.G. Gevraagd subsidiebedrag voor de periode Totale omvang jaarlijkse exploitatie: Rabarber basis Instroom cursisten Koorenhuis (in 2013) Gevraagde jaarlijkse structurele bijdrage van gemeente in periode : (jaarlijks) Gesubsidieerd in het kader van het Meerjarenbeleidsplan kunst en cultuur van de gemeente Den Haag (aankruisen) X ja, te weten: , (= 9 12: 6,79% + trend 2011) nee Ondertekening Hierbij verklaart ondergetekende, daartoe statutair bevoegd, dit formulier naar waarheid en zonder voorbehoud te hebben ingevuld. Wanneer de contactpersoon de aanvraag namens het bestuur ondertekent, een kopie van de machtiging daartoe bijvoegen. Naam: Functie: E. van den Berg Voorzitter Bestuur Stichting Kindertheater Van Alles Wat Datum: Plaats: Den Haag Handtekening: 4

6 1.2. TERUGBLIK OP EN EVALUATIE VAN DE PERIODE 2009 HEDEN Missie, visie en doelstellingen Missie Theaterschool Rabarber heeft als missie, om vanuit haar educatieve functie, zoveel mogelijk Haagse kinderen, jongeren en jong volwassenen tussen 6 en 26 jaar in aanraking te brengen met het cultuurgoed theater. Rabarber doet dit op een gestructureerde en professionele wijze door middel van een lange leerlijn. Spelplezier neemt altijd een belangrijke plek in binnen de theaterbeleving van alle leerlingen. Bij vermoedens van talent wordt er alles aan gedaan om dit bij deze leerlingen optimaal tot ontwikkeling te laten komen. Rabarber staat midden in de samenleving. Naast de culturele aspecten van kunstbeleving is de sociale kant minstens zo belangrijk. Rabarber stelt zich ten doel dat de leerlingen aan het einde van hun tijd bij de theaterschool inzicht verworven hebben in hun eigen theatrale verbale en non verbale mogelijkheden en die van hun medeleerlingen. Door zowel actief, receptief als reflectief kennis te maken met theater krijgen zij bouwstenen aangereikt waarmee zij op weg kunnen gaan om op te groeien tot evenwichtige, nieuwsgierige en inspirerende jong volwassenen. Visie Lange leerlijn Rabarber werkt met een goed doordacht theaterlesplan dat bestaat uit een lange leerlijn, waarbij de leerjaren nauw op elkaar aansluiten. Leerlingen doorlopen op de theaterschool een volledig programma. In deze lessen zit een duidelijke structuur en een heldere opbouw. Docerende theatermakers De docenten van Rabarber zijn, naast het lesgeven, veelal ook actief in het theater. Alle docenten zijn van hbo niveau en opgeleid aan toneelschool, dansacademie of conservatorium. Theater als middel voor persoonlijke ontwikkeling Door middel van theater werken kinderen aan het ontwikkelen van hun persoonlijkheid. Leerlingen bij Rabarber worden zich bewust van zichzelf en hun relatie met anderen. In de lessen gaat het er om van ieder kind de authenticiteit te ontdekken. Daarbij wordt altijd gedacht vanuit hun mogelijkheden en niet vanuit hun onmogelijkheden. Leerlingen krijgen persoonlijk advies over hun talenten en mogelijkheden en worden desgewenst geholpen met het zoeken naar een passende vervolgopleiding binnen de culturele sector. Doelstellingen na het volgen van de lange leerlijn heeft iedere leerling aan het einde van de Rabarbertijd inzicht in haar/zijn eigen theatrale verbale en non verbale mogelijkheden; ten minste eenmaal in een grote en kleine zaalproductie meegespeeld; met de lesgroepen ten minste een of twee professionele voorstellingen bezocht; geleerd om met jongeren vanuit diverse achtergronden om te gaan; kennis van het theater landschap en weet hij/zij daarin zelf een weg te vinden en deze interesses met anderen te delen; talentvolle leerlingen hebben een advies gekregen hoe en waar zij hun talenten zo optimaal mogelijk verder kunnen ontwikkelen Functies 1) Aanbieder van educatieve programma s De hoofdfunctie van Rabarber is de theaterschool met het lesaanbod vanuit de doorlopende leerlijn. Daarnaast biedt de organisatie educatieve activiteiten als de school brede theaterklassen i.s.m. Dalton Den Haag en verschillende theaterworkshops/lesprogramma s op maat voor basisscholen. 2) Talentontwikkelaar Rabarber streeft er naar dat leerlingen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen binnen het curriculum. Hiervoor zijn, naast de verdiepende werkplaatsen en, de verschillende productieklassen, drie specifieke vooropleidingen (zgn. pre kunstvakonderwijs) in het lesprogramma opgenomen. Rabarber begeleidt hiermee jongeren, die van theater hun beroep willen maken. 5

7 3) Productiehuis Per schoolseizoen maakt Rabarber circa dertien eigen voorstellingen, waaronder drie tot vier grote producties. Deze toegankelijke familievoorstellingen worden deels gespeeld in het eigen theater Merlijn, maar ook op andere plekken, zoals jaarlijks in de kerstvakantie in de grote zaal van Theater aan het Spui en in de zomer op het reizende theaterfestival de Parade. Daarnaast organiseert Rabarber het Studio 33 festival (kleine producties met thema s die tieners interesseren) en een eenakterfestival in samenwerking met Dalton Den Haag en andere middelbare scholen. 4) Aanbieder van jeugdtheater Door het produceren van bovengenoemde familievoorstellingen bereikt Rabarber jaarlijks circa jonge Haagse kinderen, voor wie het vaak een eerste kennismaking met theater is. 5) Kansen voor nieuwe theatermakers Jonge, net beginnende, theatermakers, die bij ons werken als docent, kunnen zich ontwikkelen in het theater vak in de breedste zin. Zij krijgen de kans voor het eerst een eigen regie of choreografie te maken binnen een beschermde omgeving, zonder grote druk van buiten af. Met regelmaat vindt daarna doorstroming plaats naar (grotere) Haagse gezelschappen. Ook is Rabarber een belangrijke stageplaats voor aankomende theatermakers en vormgevers. 6) Podium Rabarber heeft in het pand aan de Bilderdijkstraat 37 haar eigen theater Merlijn met 120 stoelen. Deze zaal wordt ook bespeeld door derden. Door de opening van het Culturalis theater is de bespeling door de HVA (Haagse Vereniging voor Amateurtheater) de laatste twee jaar drastisch afgenomen. 7) Loketfunctie Rabarber stimuleert en wijst leerlingen de weg in het Haagse cultuuraanbod, onder meer met de Rabarberpas, waarmee zij op vertoon kortingen krijgen bij een groot deel van de Haagse podia Positionering Den Haag: Als theaterschool heeft Rabarber een bijzondere positie in Den Haag. De organisatie is een leverancier van leerlingen en docenten aan culturele instellingen in Den Haag. Zo werkt Rabarber samen met Theater aan het Spui, Festival de Betovering, het Koorenhuis, Stella Den Haag, Toneelgroep de Appel, Firma Mes, de Haagse film commissionair, Alba theaterhuis, HVA, Stichting Boog, het Residentie Orkest, Musicon, Haganum Festival, Holland Dance Festival, Your Stage Festival, Kindervakantiepas, zorgorganisatie Florence, Parkpop, BS Het Zonnelicht, Dalton Den Haag, Koninklijke Schouwburg, Korzo, De WinterParade en een groot aantal basisscholen en BSO s. Rabarber heeft zitting in het Directieoverleg Haagse Podia, de werkgroep Jeugd en Jongeren, de werkgroep Educatie en is lid van de Duurzaamheidskring Haagse theaters. Rabarber ondersteunt de VoorleesExpress Den Haag en Doe een wens stichting. Regio Haaglanden: Het verzorgingsgebied van de theaterschool strekt zich uit tot de regio Haaglanden. Ook leerlingen en publiek van buiten Den Haag weten Rabarber te vinden. Metropool Rotterdam/Den Haag: Rabarber werkt samen met Hofplein Rotterdam, een andere grote theaterschool. Deze samenwerking richt zich vooral op het uitwisselen van deskundigheid. Ook met Codarts zijn goede contacten. In de loop der jaren zijn veel getalenteerde Rabarberleerlingen bij Codarts gaan studeren op de dans en muziektheaterafdelingen. Vanuit Rotterdam worden stageplaatsen vervuld bij Rabarber. Rabarber speelt vanaf 2012 ook in Rotterdam op het reizend theaterfestival De Parade. Landelijk: Rabarber geniet landelijke bekendheid als gewaardeerde theaterschool. Toneelacademie Maastricht noemt Rabarber zelfs haar hofleverancier. Veel oud leerlingen van Rabarber hebben theater, film en televisiewereld hun weg gevonden, zoals Barry Atsma, Eva Duijvestein, Frank en Stephan Evenblij, Jelle de Jong, Aus Greidanus jr, Fedja van Huêt, Georgina Verbaan, John Williams en vele anderen. Zij zijn goede ambassadeurs voor de school. Regelmatig komen oud leerlingen na hun studie als docent bij Rabarber 6

8 terug. Deze jonge makers zorgen voor nieuwe theaterimpulsen. Tijdens voorstellingen op het theaterfestival de Parade profileert Rabarber zich voor een groot landelijk publiek. Rabarber is medeoprichter van en neemt zitting in het Landelijk overlegorgaan Netwerk jeugdtheaterscholen en draagt bij aan de werkgroep CAO en financiën en adviseert andere jeugdtheaterscholen in Nederland bij het maken van een leerplan. Met betrekking tot het filmbeleid (zie ook ) is er een samenwerking met Eyeworks. Internationaal: Los van het aanbieden van het Engelstalig lesprogramma voor de groeiende internationale populatie in Den Haag, heeft Rabarber geen grote internationale ambities. Wel zijn er betrekkingen met Performer House uit Denemarken en Theaterexperience in Israël o.m. voor uitwisseling Evaluatie De periode gaat voor Rabarber de boeken in als een periode van groei. Vooral op het gebied van cultureel ondernemerschap. In de afweging speelt altijd mee of een activiteit bijdraagt aan de missie en kernactiviteiten van Rabarber. Cursusaanbod In de afgelopen jaren zijn verschillende activiteiten aan het programma toegevoegd. Streetdance, camera acteren, theaterkostuum maken, musicalzang en soap acteren als korte cursussen. Camera acteren heeft een vaste plek in het lesprogramma gekregen. In de hedendaagse theaterwereld en op de verschillende kunstvakopleidingen neemt camera acteren een steeds belangrijkere plaats in. Rabarber is één van de eerste theaterscholen die camera acteren in haar curriculum heeft opgenomen. Deze uitbreiding past goed bij de ambities van Den Haag als film stad. Zie Sinds vijf jaar biedt Rabarber de 7 up theaterklas voor kinderen met het syndroom van Down. De Engelstalige theateropleiding is van start gegaan voor de leeftijdsgroep 8 12 jaar. De leeftijd van de introductie klassen is verlaagd van 7 naar 6 jaar. De oudertoneelcursus Cultuur dat doe je samen is in het najaar van 2011 gestart. Voorstellingsbeleid De markt voor de familievoorstellingen van Rabarber blijkt groot. Het is een merknaam geworden in Den Haag. Rabarber haalt met deze producties volle zalen en realiseert een zaalbezetting van +/ 90%. Ook op de voorstellingen op de Parade is veel publiek afgekomen. Hiermee genereerde Rabarber extra inkomsten. Dit alles legitimeert de keuze voor het spelen van meer voorstellingen. Vooropleiding kunstvakonderwijs Naast de beroepsvooropleiding LOT (landelijke oriëntatie toneelscholen) is Rabarber gestart met een tweetal andere vooropleidingen. LOMM: landelijke oriëntatie muziektheater/musicalopleidingen en het Tussenjaar, bedoeld voor getalenteerde jongeren die zich na hun middelbare schooltijd oriënteren op een vervolgopleiding binnen het kunstvakonderwijs in de brede zin. Aanbod basisscholen Medio 2010 is Rabarber een samenwerking aangegaan met basisschool Het Zonnelicht. Deze school nabij de Haagse Molenwijk wordt bezocht door kinderen van 48 verschillende nationaliteiten. De samenwerking is mogelijk geworden in het kader van subsidie voor de verlengde schooldag. Rabarber geeft voorlopig drie jaar lang (t/m 2013) acht uur in de week spel en danslessen aan de groepen 5 t/m 8 en een introductieprogramma van zes weken aan groep 1 t/m 4. Er is hiervoor een speciaal spel en dans plan opgezet gebaseerd op het vergroten van de sociale vaardigheden, taal en rekenen. Sinds 2009 verzorgt Rabarber theaterworkshops voor basisscholen rond de eigen familievoorstellingen. Leerlingen van scholen waar deze workshop wordt gehouden, ontvangen een kortingsvoucher waarmee ze voor 7 (i.p.v. 9) de voorstelling kunnen bijwonen. Paradevoorstelling Rabarber voorziet met voorstellingen op de Parade in de behoefte om op locatie te spelen. Bovendien worden hiermee extra inkomsten gegenereerd. Indien financieel haalbaar zal Rabarber, op speciaal verzoek van de organisatie van de Parade, vanaf de zomer van 2012 alle steden van de Parade aandoen. Tot nu toe werd alleen in Den Haag gespeeld. 7

9 Musical Summer School Tijdens de Musical Summer School volgen kinderen gedurende één week in de zomervakantie 40 uur lessen in zang, dans en spel en krijgen ze een masterclass van bekende musicalsterren. De groep brengt gezamenlijk een bezoek aan een professionele musical in het Circustheater. De week wordt afgesloten met de opvoering van de met elkaar gemaakte musical in theater Merlijn. De eerste succesvolle editie van de Summer Musical School vond plaats in de zomer van Bevorderen theaterbezoek Leerlingen kunnen op vertoon van de Rabarberpas in verschillende Haagse theaters voorstellingen met korting of zelfs gratis bijwonen. Deze speciale pas bestaat vanaf seizoen 09/10. Daarnaast heeft Rabarber een theaterbezoek plan ontwikkeld voor de productieklassen, vooropleidingen en de Dalton theaterklassen. De samenwerking met de Kindervakantiepas bestaat uit het aanbieden van een theaterworkshop in combinatie met het bezoeken van een Rabarbervoorstelling voor een speciale prijs. Publieksbereik Kinderen en jongeren zijn de belangrijkste doelgroep van Rabarber. Zij worden bereikt via traditionele marketingmiddelen als de website, flyers en posters. Via social media en via free publicity. Maar vooral door mond tot mondreclame, een hele effectieve manier van communiceren. Daarnaast zijn er verschillende afgeleide doelgroepen: ouders van (potentiële) leerlingen, bezoekers van Rabarber voorstellingen en leerlingen van basisscholen, middelbare scholen en via buitenschoolse opvang. Rabarber heeft een grote aantrekkingskracht op kinderen en jongeren uit heel Den Haag. De verschillende samenwerkingsprojecten met andere instellingen dragen bij aan de naamsbekendheid van de theaterschool. Overige bijzonderheden In de zomer van 2009 is het leegstaande café aan de Bilderdijkstraat verbouwd tot een inpandige foyer met de benodigde geluiddempende voorzieningen en energiezuinige toepassingen. Hierdoor heeft Rabarber voor het eerst in haar geschiedenis een centrale plek voor samenkomst van leerlingen, ouders en publiek. In het seizoen vierde theaterschool Rabarber haar 25 jarig jubileum. Directeur Rebecca van Leeuwen ontving eind 2009 de Victorine Hefting Prijs en in mei 2011 werd zij benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Zij ontving deze prijs omdat zij met Rabarber een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de persoonlijke en culturele ontwikkeling van duizenden jongeren. Dat is niet alleen van belang voor die leerlingen zelf, maar ook voor de toekomst van de maatschappij. Mede hierdoor heeft Rebecca van Leeuwen een belangrijke bijdrage geleverd aan de uitstraling van Den Haag op landelijk niveau Organisatorisch en financiële ontwikkelingen Rabarber kan terugkijken op positieve ontwikkelingen: een ondanks de crisis stabiel leerlingental, een enthousiast team, een toename van het aantal voorstellingen met (bijna) uitverkochte zalen. De organisatie draait nu met een personeelsbestand dat bestaat uit 6,3 fte (in 2011). Hieronder vallen de directeur, de zakelijk leider, een productie/management assistent, schoolcoördinator, technicus en leerlingenadministratie/receptie. Elementaire functies zoals een conciërge, schoonmaak en een foyermedewerker, maar ook een technisch assistent ontbreken in de basisstructuur. De afgelopen drie jaar heeft Rabarber dit gat gevuld door het aantrekken van vijf medewerkers via Stichting Werkbij. Vanaf januari 2011 zijn deze gesubsidieerde arbeidsplaatsen helaas verloren gegaan, Per 1 november is de laatste verdwenen. Op dit moment wordt er meer dan optimaal gebruik gemaakt van het personeel en de faciliteiten. Het gebouw aan de Bilderdijkstraat is gemiddeld 75 uur per week in bedrijf. Voor een stabiele toekomst en mogelijke uitbreiding zal de personele inzet mee moeten groeien. Financiële ontwikkeling Rekening houdend met een jaarlijkse geringe verhoging van de eigen inkomsten, de inmiddels verder aangescherpte kostenbesparingen en de (solide) eigen vermogenspositie heeft Rabarber mogelijkheden gezien om de bezuinigingen op de jaarlijkse exploitatiesubsidie van 7,69% vanaf januari 2011 te kunnen opvangen. Wel blijkt het echter lastiger de contributiegelden te innen. Met grote zorg wordt de gezonde financiële situatie bewaakt. Rabarber is trots op de eigen inkomsten van circa 60%. 8

10 1.3. PLANNEN EN ACTIVITEITEN VOOR DE PERIODE Ambities Doen waar je goed in bent In de ruim 25 jaar Rabarber is er veel veranderd maar veel ook niet. De kern van de activiteiten is tot op de dag van vandaag het plezier van theater overbrengen op kinderen. Tegenwoordig is er bijna geen toneelstuk, televisieserie of musical waar niet een (oud )leerling van Rabarber aan meewerkt. In de aanloop naar een theatercarrière heeft de school een belangrijke functie. De titel van dit plan luidt Gewoon doen waar je goed in bent. Dit geldt zowel voor de leerlingen als voor de theaterschool zelf. Cultuur doen we samen, met onze leerlingen, met onze partners in Den Haag en met partijen buiten de stad. We kijken vol vertrouwen uit naar de volgende 25 jaar. De kracht van Rabarber kwaliteit van het lesaanbod, lange leerlijn, de mogelijkheden van het kind als uitgangspunt, docenten zijn ook theatermakers, van schoolkind tot jong volwassene, trouw aan het product Verdieping bestaand beleid Rabarber ziet geen redenen om het huidige beleid en aanbod ingrijpend te veranderen. De huidige lijn zal in de periode zoveel mogelijk worden voortgezet en verdiept. Kernwaarden spelplezier persoonlijke ontwikkeling talentontwikkeling magie en passie van en voor theater Lesaanbod De theaterschool presenteert lessen op het gebied van toneel, zang, dans, musical, en camera acteren. Het lesaanbod van Rabarber is succesvol. Het helpt alle leerlingen in hun spelontwikkeling en begeleidt de meest succesvolle jongeren in het traject om van theater hun vak te maken. Indien gewenst zal de theaterschool het aanbod uitbreiden met nieuwe lessen. Rabarber volgt de actuele ontwikkelingen in de theaterwereld en voegt alleen nieuwe disciplines toe als dit een noodzakelijke aanvulling is voor de leerlijn en als er voldoende vraag is. Het schoolwerkplan is zo opgebouwd dat alle leerlingen in klassen naar niveau en leeftijd zitten. Iedere fase heeft haar eigen doelstelling. Het langlopende traject start vanaf zeven jaar. Na de basisklassen stromen de leerlingen door naar de opleiding en productieklassen. De leerlingen kunnen hun tijd bij Rabarber desgewenst afsluiten met een oriëntatie cursus voor de diverse theaterscholen (LOT, LOMM en Tussenjaar). Leerlingen tussen 18 en 26 jaar, die nog behoefte hebben om lessen te volgen, kunnen meedoen aan het 18+ lessentraject. Bij de beginnende jonge leerlingen in de basisklassen gaat het vooral om het ontwikkelen van spelplezier. Drama is een middel om hun zelfvertrouwen te vergroten en de interactie tussen kinderen te versterken. Op een speelse manier maken ze kennis met theatrale vormen. In de jaren daarna is spelplezier nog steeds de basis maar wordt het accent verlegd naar de ontwikkeling van individuele kwaliteiten. Leerlingen die van theater hun beroep willen maken worden in speciale vooropleidingklassen voorbereid op de toneelschool of andere kunstvakopleidingen. Ieder jaar evalueren de docenten en directie of de geboden leerlijn aansluit bij de ontwikkelingen op theatergebied. Docerende theatermakers De docenten van Rabarber zijn, naast het lesgeven, veelal ook actief in het theater, als acteur, regisseur, zanger, danser of scenarioschrijver. Deze docerende theatermakers beschikken over goede didactische vaardigheden. De combinatie van uitvoerend kunstenaar en lesgeven levert, volgens Rabarber, de beste docenten op. Deze docenten weten als geen ander de weg in het veranderend theaterlandschap. 9

11 Theaterklassen voor middelbaar onderwijs Sinds 2002 werken Dalton Den Haag en Rabarber samen in de Theaterklas, de eerste van Den Haag. Speciaal hiervoor werd het boekje Cultuurprofiel gemaakt waarin het leerplan van de Dalton Theaterklas als voorbeeld voor anderen dient. Ook de komende jaren zullen leerlingen van de theaterklas op dinsdag en vrijdag overdag lessen volgen bij Rabarber. Rabarber is voornemens te zoeken naar soortgelijke samenwerking met een andere middelbare school in Den Haag. Projecten met basisscholen Het langlopende project dat Rabarber met basisschool Het Zonnelicht doet in het kader van de verlengde schooldag biedt eventueel mogelijkheden voor andere basisscholen. Zie punt De theaterworkshops op basisscholen rond de familievoorstellingen van Rabarber worden voortgezet. Hiermee worden nieuw publiek en nieuwe leerlingen gegenereerd. Podium Theater Merlijn in het pand aan de Bilderdijkstraat 37 wordt intensief bespeeld door de eigen productieklassen, maar wordt ook gebruikt door anderen. Rabarber wil graag een startpodium bieden aan jonge theatergezelschappen met een relatie met Rabarber (oud leerlingen of docenten). Ook kan Merlijn dienen als podium voor kindertheatergezelschappen die een locatie zoeken voor een try out. Rabarber heeft het publiek hiervoor tenslotte al in huis. Gehoor geven aan behoefte om te spelen Na het doorlopen van de basis en leerjaren willen de jongeren spelen voor publiek. Om in deze behoefte te voorzien en om ze te behouden zal het aantal producties uitgebreid moeten worden. Hoofddoelstelling: aan het einde van een repetitieperiode kunnen de leerlingen datgene wat zij in de lessen en tijdens de repetities geleerd hebben neerzetten in een voorstelling waarin zij laten zien dat zij kunnen transformeren en reproduceren. Subdoelen: inzet tonen, verantwoordelijkheid (niet op een repetitie verschijnen, kan niet, want dan kunnen ook anderen niet goed repeteren), leren dat een voorstelling een groepsproces is, gelijkwaardigheid. Een aantal van deze producties worden ingebed in het Studio 33 Festival met voorstellingen rond thema s die leven onder jongeren. Jonge theatermakers krijgen hierdoor de kans zich te ontwikkelen in vernieuwende theatervormen. Onderzocht wordt of een aantal van deze laagdrempelige producties aangeboden kan worden als CKV voorstelling voor middelbare scholieren. Bevorderen theaterbezoek Ook in de komende jaren zal Rabarber theater en cultuurbezoek onder haar leerlingen blijven stimuleren. Dit gebeurt onder meer met de Rabarberpas en met bijzondere samenwerkingsverbanden. Verder ontvangt elke Rabarberleerling jaarlijks o.m. een voucher voor het gratis bijwonen van één van de Rabarberproducties. Hiermee wordt het bezoek van voorstellingen en het kijken naar elkaar gestimuleerd. Door het aantal voorstellingen uit te breiden en door te spelen in wijktheaters als het Culturalis Theater en Theater Dakota verwacht Rabarber met de toegankelijke manier van jeugdtheater nieuwe publieksgroepen te bereiken. Marktonwikkelingen in Den Haag Het zijn onrustige tijden. Door de op handen zijnde bezuinigingen is de toekomst ongewis. Er zijn veel veranderingen op komst: er worden nieuwe coalities gesmeed en taken zullen worden verschoven. Dit geeft onzekerheid, meer biedt ook kansen. Het Koorenhuis heeft aangegeven niet langer als aanbieder van theatercursussen voor kinderen en jongeren op te treden. Het gaat om ongeveer 400 leerlingen (huidige aantal) in de leeftijdscategorie 6 t/m 18 jaar. Het Koorenhuis heeft Rabarber verzocht deze functie over te nemen. Vanzelfsprekend zal dit voor ons grote gevolgen hebben. De theaterschool wordt hiermee de exclusieve Haagse aanbieder voor theater en musicallessen voor jeugd en jongeren. 10

12 Zeer waarschijnlijk neemt het aantal leerlingen en de druk op huidige voorzieningen sterk toe. Leerlingen die nu bij het Koorenhuis aan de Prinsengracht lessen volgen, zullen in de nieuwe constructie naar Rabarber aan de Bilderdijkstraat worden geleid. Het Koorenhuis opereert echter ook in stadsdeel Escamp in Zuidwest Den Haag. Omdat Rabarber het belangrijk vindt dat dit stadsdeel betrokken blijft, zal dit tot gevolg hebben dat voor het eerst sinds lange tijd buiten het eigen pand vrijetijd theaterlessen gegeven worden. Door de komst van het nieuwe kunstencentrum Zuid 57 met Theater Dakota en een filmzaal verwacht Rabarber dat het aantal leerlingen daar in de loop van de jaren flink zal kunnen groeien. Rabarber wil in de overgangsfase graag de volgende uitgangspunten hanteren: Cursisten van het Koorenhuis worden ingepast in de Rabarberstructuur en lesprogramma s; Op de locatie in Zuid 57 worden in eerste instantie lesklassen ingericht volgens de Rabarberstructuur voor kinderen van 6 t/m 12 jaar; Vanaf 13 jaar (brugklasleeftijd) zullen de Zuid 57 leerlingen, die in werkplaatsen en productieklassen terecht komen, naar de Bilderdijkstraat worden geleid; In Zuid 57 zullen in eerste instantie de musicalklassen voor jonge kinderen (zoals het Koorenhuis die geeft) gehandhaafd blijven. Op termijn worden deze opgenomen in het curriculum van Rabarber; Extra formatie o.a. een inhoudelijke en organisatorische coördinator is noodzakelijk om de uitbreiding in leerlingen en taken in de Bilderdijkstraat en Zuid 57 aan te kunnen. Het persoonlijke karakter, begeleiding van docenten en de sfeer zijn sterke kanten van Rabarber. Dit moet goed bewaakt worden. Om inzicht te geven in de financiële opbouw, is dit onderdeel apart begroot. Versterking van de organisatie De afgelopen jaren is Rabarber gegroeid. Het leerlingental is gestegen van in 2009 tot ruim in schoolseizoen 2011/2012. Met de instroom van leerlingen via het Koorenhuis zou het totaal aantal boven leerlingen kunnen uitkomen. Dat is een stijging van 160% t.o.v Om voorbereid te zijn op de toekomst en de nieuwe taak is het noodzakelijk om de basis van de bedrijfsvoering zo spoedig mogelijk op orde te krijgen. Met de huidige formatie van 6,3 fte in 2011 is Rabarber niet toegerust om deze taken in de toekomst uit te voeren. Door het plotseling wegvallen van de Werkbijmedewerkers en tussentijdse kortingen wordt het huidige personeel zwaarder dan ooit belast. De volgende functies hebben prioriteit: 1) Conciërge/onderhoud technisch assistent voor de Bilderdijkstraat: 1 fte 2) Foyermedewerkers voor de Bilderdijkstraat: 1 fte 3) Schoonmaker voor de Bilderdijkstraat: 1 fte 4) Bij instroom cursisten Koorenhuis 1 fte, verdeeld over verschillende posities (Bilderdijkstraat) en 5) een inhoudelijke en organisatorische coördinator voor Zuid 57 (0,5 fte) Huisvesting De uitbreiding zou tot gevolg kunnen hebben dat het pand aan de Bilderdijkstraat in de huidige staat te klein wordt voor de theaterschool. Een goede oplossing zou het aanbrengen van een nieuwe geluiddichte schuifwand in de studio zijn, waardoor structureel één leslokaal extra beschikbaar komt. Indien noodzakelijk is Rabarber bereid te verhuizen naar een andere centrale locatie in het Haagse centrum. Sinds 2000 is Rabarber gehuisvest in de Bilderdijkstraat Het verduurzamen van het energieverbruik heeft grote prioriteit; om dit te bekostigen wordt veelal projectsubsidie gezocht Positionering De positie van Rabarber zal zich de komende tijd verstevigen. Door de op handen zijnde verschuiving van leerlingen van het Koorenhuis naar Rabarber zal de school nog verder groeien. Ook blijft de theaterschool een belangrijke gesprekspartner voor allerlei partijen die in de stad iets willen met jeugd/jongeren, theater, educatie en voorstellingen. Bestaande en beoogde samenwerkingsverbanden staan vermeld in

13 Den Haag manifesteert zich de afgelopen jaren steeds meer als film stad. De gemeente ambieert een nauwe samenwerking met Rabarber om Haags talent nog meer tot wasdom te laten komen. Door extra inzet van de gemeente worden steeds meer televisieseries en films in Den Haag opgenomen. Rabarberleerlingen krijgen hiermee de kans om mee te spelen in televisieseries en films die in Den Haag worden opgenomen. Acteren voor de camera wordt steeds belangrijker. Bij de toelating voor toneelscholen zijn tegenwoordig audities voor de camera. Rabarber heeft haar aanbod voor film uitgebreid met cameralessen, maar ook met scenario schrijven. Dit aanbod wordt de komende jaren in het lesprogramma verankerd in de filmproductieklas. De bestaande nauwe contacten met Rotterdamse instellingen als Hofplein en Codarts zal Rabarber in de toekomst voorzetten Cultureel ondernemerschap Momenteel voorziet Rabarber voor circa 60% in eigen inkomsten. Nieuwe initiatieven die niet direct bij de leerlijn horen, vallen in de categorie cultureel ondernemerschap. Dit zijn onder meer: Het uitbreiden van de speelperiode van bestaande voorstellingen; Paradevoorstellingen door het hele land (indien noodzakelijk aangevuld met projectsubsidie); De VO Dalton theaterklas; Uitbreiding zoeken in de samenwerking met een tweede middelbare school Uitbreiding van de Musical Summer School, wellicht met Engelstalig aanbod; Het project in het kader van de Verlengde Schooldag met basisschool Het Zonnelicht in ieder geval t/m 2013; Samenwerkingsverbanden met scholen: zie Cultuureducatie; Projecten zoals met het Residentie Orkest en Festival De Betovering; Projecten met zorginstelling Florence; Overige samenwerkingsverbanden zoals plannen voor het aanbieden van drama binnen de dansopleiding van het Koninklijk Conservatorium. Met deze activiteiten hoopt Rabarber nog meer eigen inkomsten te genereren Maatschappelijk draagvlak Op het gebied van publieksontwikkeling verwacht Rabarber de komende periode: Extra leerlingen: uitbreiding van leerlingental met 500 (schatting) tot 2016; Extra publiek: meer leerlingen zorgen automatisch voor meer publiek bij voorstellingen: ouders, andere familie en vriendjes en vriendinnetjes; Door het aanbieden van theaterworkshops op basisscholen (rond familieproducties) blijft Rabarber kinderen uit achterstandswijken interesseren. Deze groep komt normaal gesproken niet eenvoudig in contact met theater; Door de samenwerking met de Ooievaarspas kunnen kinderen van minder draagkrachtige ouders gratis meedoen aan een cursus tot 300,. publiciteit daarvoor loopt veel al via scholen, buurthuizen en bibliotheken; Met het langer doorspelen van familievoorstellingen niet alleen in schoolvakanties, maar uitbreiden naar het weekend erna kan meer publiek getrokken worden; Door het aanbieden van familievoorstellingen aan o.m. Culturalis Theater en Theater Dakota verwacht Rabarber nieuwe publieksgroepen te bereiken. De doelen en inzet van (communicatie)middelen worden jaarlijks geëvalueerd. Zoals eerder aangegeven is Rabarber een belangrijke samenwerkingspartner voor veel partijen in de stad. Een aantal gezamenlijke projecten: Festival de Betovering (o.a. met een groot aantal theaterworkshops), het Residentie Orkest, Stella Den Haag Zinder Festival, Haganum Festival, Your Stage Festival en het Scholiereneenakterfestival (zie Cultuureducatie). 12

14 Draagvlak wordt ook gecreëerd door ouders meer te betrekken bij de lessen van hun kinderen. Bijvoorbeeld door het uitbreiden van het aanbod van ouder kind lessen. Het doel is inzicht geven in spelmethoden en visie en hen meer te betrekken bij de ontwikkeling van hun kind en bij het Haagse culturele leven. Rabarber heeft geen aparte publiciteitsmedewerker, maar met verenigde krachten manifesteert het kantoorpersoneel zich op het gebied van social media, onder meer via Hyves, Facebook, Flickr, You Tube en Twitter. De organisatie wordt ondersteund door circa dertig enthousiaste vrijwilligers, voortkomend uit het ouder en leerlingenbestand en verder geworven in samenwerking met HOF. Stagiaires cultureel maatschappelijke vorming; evenementen organisatie; marketing en communicatie; drama,; dans en vormgeving. De Vriendenclub is in het seizoen 11/12 nieuw leven in geblazen en zal de komende jaren verder gereactiveerd worden. Aan het eind van ieder seizoen wil Rabarber dat tenminste mensen een voorstelling of activiteit van de theaterschool hebben bezocht Cultuureducatie Cultuureducatie vormt de basis van het aanbod van de Rabarbertheaterlessen. Rabarber heeft het altijd belangrijk gevonden om kinderen en jongeren binnen de vrijetijdsector cultuureducatie te bieden. Zij doet dat met behulp van een lange leerlijn die is vastgelegd in een schoolwerkplan. Het effect is tweeledig. Enerzijds is cultuureducatie zeer belangrijk voor de ontwikkeling van sociale vaardigheden en het eventueel ontdekken en ontwikkelen van eigen talent. Anderzijds ontwikkelen de leerlingen een culturele interesse die zij ook als volwassenen behouden. Doordat bij Rabarber zo n grote, diverse groep leerlingen deelneemt aan de lessen is de uitwisseling groot en komen kinderen in aanraking met leeftijdgenoten uit alle lagen van de samenleving. Dit stelt de leerlingen in staat om een completer mensbeeld te ontwikkelen, waardoor zij zowel op sociaal als op emotioneel vlak gemakkelijker met anderen kunnen communiceren en samenleven. Bij Rabarber wordt vaak de basis gelegd voor vriendschappen die tot ver in de adolescentie gehandhaafd blijven. Rabarber vindt het essentieel om naast de cultuureducatie die zij in de vrijetijdssector biedt steeds in contact te blijven met het basis en middelbaar onderwijs. Zij zoekt daar waar mogelijk naar samenwerking. Door leerlingen in alle facetten van hun leven, zowel op school als in hun vrije tijd, met cultuureducatie in aanraking te laten komen, zal het effect optimaal zijn. Uitgangspunten: in de onderbouw is drama vooral een middel voor het verkrijgen van diverse praktische en sociale vaardigheden en het duiden van het verschil tussen realiteit en spelwerkelijkheid. In de middenbouw is drama een middel om sociale vaardigheden te versterken en groepsgevoel te vergroten. In de bovenbouw krijgen de scholen handvatten aangeboden bij het maken van de schoolmusical in groep acht d.m.v. een korte regiecursus en dramaturgische onderbouwing. Door de wens van de overheid om cultuureducatie op scholen uit te breiden en door de verlengde schooldag is de vraag naar theaterlessen op basisscholen sterk gestegen. Rabarber probeert vanuit haar ervaring en expertise voor iedere aanvrager tot een zo goed mogelijk leerplan te komen. Binnen de huidige structuur ontbreekt het Rabarber echter aan mogelijkheden om de toenemende vraag aan te kunnen. Als er wordt gekozen voor een structureel en kwalitatief hoogwaardig aanbod voor basisscholen zal dit binnen de organisatie van Rabarber belegd moeten worden. Hiervoor is een extra inhoudelijk en organisatorisch coördinator nodig die onder meer een aparte pool met gespecialiseerde dramadocenten zal aansturen. Rabarber kan dit aanbod tegen kostprijs aanbieden als de betreffende scholen betalen voor het op maat samengestelde leerplan ( 80 per uur) en als de docenten met hun groepen kunnen werken volgens de voorwaarden van Rabarber. Deze houden in dat de maximale groepsgrootte per les 15 leerlingen is en dat er gewerkt kan worden in een ruim en leeg lokaal. Kunnen scholen hier niet aan voldoen, maar is het aanbod wel de aangewezen taak voor Rabarber, dan is additionele financiële ondersteuning noodzakelijk. 13

15 Basisonderwijs Ambitie: samenwerking met basisscholen uitbreiden en verdiepen. Gebruikmaken van de ingestelde onderwijstijdverlenging om een leerlijn voor een aantal theater kunstvakken te ontwikkelen en te implementeren; Coaching programma s ontwikkelen voor groepsleerkrachten; Het onderzoeken van mogelijkheden om PABO studenten beter voorbereiden op kunst en cultuur, door het vervaardigen en aanbieden van een lesprogramma waarin dramavaardigheden op diverse niveaus worden aangeboden. Hiermee kunnen de studenten aan de slag met hun stageklassen en later met reguliere klassen; Aanbieden van uitgewerkte en goed doordachte workshops, gegeven door de theaterdocenten van Rabarber. Door kinderen vooraf zelf te laten ervaren, wordt de bewustwording tijdens het kijken naar een voorstelling vergroot. Het aanbieden van het juiste niveau is hierbij van het grootste belang. Rabarber biedt deze theaterworkshops aan voor de onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Middelbaar onderwijs Ambitie: samenwerking middelbare scholen/theaterklassen uitbreiden Het op maat aanbieden van workshopprogramma s ter voorbereiding van een bezoek aan Haagse theatervoorstellingen, i.s.m. het betreffende gezelschap. Deze goed opgebouwde workshops worden gegeven door theaterdocenten van Rabarber. Hierdoor wordt de bewustwording tijdens het kijken van de voorstelling vergroot; Workshops aanbieden aan bovenbouw middelbare scholen met specifieke thema s als aan vulling op hun CKV programma; Het Eenakterfestival zal vanaf november 2012 jaarlijks worden georganiseerd door Rabarber i.s.m. Dalton Den Haag. Aan het festival zullen leerlingen van tien middelbare scholen deelnemen. Er wordt steeds gekozen voor een maatschappelijk thema dat aansluit bij één van de grote producties van de Appel of het Nationale Toneel. De scholen maken zelf de korte stukken van maximaal een half uur. Rabarber doet de supervisie en biedt ter ondersteuning workshops en masterclasses aan. Deze eenakters worden gedurende een week in theater Merlijn gespeeld. Deze activiteit wordt in principe gefinancierd vanuit projectsubsidies. Het festival levert extra publiek op en geeft de mogelijkheid van het scouten van nieuw talent; Naast de Theaterklas van Dalton Den Haag wil Rabarber graag net zo intensief samenwerken met een andere middelbare school. Gezien het overgaan van de theater en musicallessen van het Koorenhuis naar Rabarber is het niet ondenkbaar dat de leerlingen van bijvoorbeeld het TheaterPlan van Segbroek (nu begeleid door het Koorenhuis) in de toekomst ook bij Rabarber zullen worden ondergebracht. Vooropleidingen kunstvakonderwijs Ambitie: vooropleidingen kunstvakopleidingen beter verankeren in de stad Rabarber is een belangrijke leverancier voor toneelscholen, dansopleidingen en andere kunstvakopleidingen. Met de LOT, Tussenjaar en LOMM wil de theaterschool leerlingen optimaal voorbereiden op een beroepsopleiding. Het maken van de juiste studiekeuze wordt steeds belangrijker. De studiefinanciering is beperkt tot vier jaar en het collegegeld voor een tweede studie is vrijgelaten. Dit betekent dat een tweede studie kostbaar is. Vooropleidingen en tussenjaren worden hierdoor nog belangrijker. Rabarber biedt in deze opleidingen een breed scala aan vakgebieden waar leerlingen later tijdens hun studie en werk ook mee in aanraking komen. Rabarber werkt met docenten van de vier grote kunstvakopleidingen in Nederland, die ieder een eigen signatuur hebben. Aan het eind van een vooropleiding of Tussenjaar heeft de leerling een goed inzicht in de verschillende mogelijkheden en kan hij/zij een goed gefundeerde keuze maken. Rabarber zal dit aanbod de komende jaren nog duidelijker onder de aandacht brengen van leerlingen en andere geïnteresseerden. 14

16 1.4. BEDRIJFSVOERING Organogram Bestuur Algemeen Directeur 1 fte Zakelijk Leider 0,8 fte Coördinatie school + management assistentie 1,25 fte (0,2 fte) Zuid 57 0,5 fte Docenten Leerlingenadministratie en Receptie 1,45 fte (0,2 fte) Techniek en Productie 1,35 fte (0,1 fte) Foyer 1 fte (0,2 fte) Schoonmaak 1 fte (0,2 fte) vrijwilligers Concierge/onder houdtechnische assistentie 1 fte (0,1 fte) ( fte) = Rabarber instroom cursisten Koorenhuis Toelichting bij de organisatiestructuur Waar is de zakelijke leiding in uw instelling belegd? Bij zakelijk leider Karin Lucet Waar is de artistieke leiding in uw instelling belegd? Bij algemeen directeur Rebecca van Leeuwen Hoe vaak vergadert het bestuur / Raad van Toezicht? Bestuursvergaderingen van Rabarber vinden gemiddeld vier keer per jaar plaats Wanneer en hoe legt de directie verantwoording af bij bestuur / Raad van Toezicht? Tijdens de bestuursvergaderingen, door onafhankelijke accountants gecontroleerde 15

17 jaarverslagen en functioneringsgesprekken met de directie Personeel uren volledige werkweek aantal openingsuren van Rabarber per week Realisatie / per jaar 40 +/ 75 formele formatie in fte 5,9 8,85 aantal medewerkers in dienst ondersteunend personeel docenten in loondienst vast docenten in loondienst tijdelijk docenten zzp waarvan vast (fte): ondersteunend personeel docenten in loondienst vast waarvan tijdelijk (fte): ondersteunend personeel docenten in loondienst tijdelijk docenten zzp Instroom Koorenhuis en Zuid 57 waarvan tijdelijk (fte): ondersteunend personeel docenten diversen aantal betrokken vrijwilligers stagiaires 4,3 2,55 1,6 1,96 1, ,1 1,74 3,75 1,34 2,53 1,5 1, Risico s Welke (bedrijfs)risico s loopt uw instelling? (graag specificeren) 1) Het wegvallen van de subsidie: het gevolg is dat het voortbestaan van de theaterschool zoals deze nu bestaat in gevaar komt. 2) Veiligheid van kinderen en personeel. Voor elk instituut dat met zoveel kinderen te maken heeft is de veiligheid van deze kinderen ten alle tijden een risico waar rekening mee gehouden dient te worden. 3) De druk op het personeel is de afgelopen jaren sterk toegenomen en door het plotseling wegvallen van 5 fte aan Werkbij banen (re integratie via Gemeente Den Haag op factuurbasis (cultureel tarief), is de nood heel hoog. 4) Imagoschade, Rabarber staat bekent als kwalitatief goede theater school. Om deze reputatie te behouden is het van belang dat het personeel gekwalificeerd is. 16

18 5) Doordat er steeds meer mogelijkheden(op externe locaties) op Rabarber afkomen is er het risico dat de kwaliteit van Rabarber in gevaar komt. (Koorenhuis, middelbare scholen) Welke maatregelen treft u/ heeft u getroffen om deze risico s te beperken? 1) Het voortbestaan van de theaterschool wordt gewaarborgd door het grote deel aan eigen inkomsten. Rabarber is actief op het gebied van cultureel ondernemerschap, zie hiervoor het beleidsplan. Echter zou het wegvallen van de subsidie wel aanzienlijke gevolgen hebben voor onder andere de toegankelijkheid van de school. De prijzen zouden omhoog moeten om selfsupporting te worden waardoor de theaterschool niet langer toegankelijk is voor alle lagen van de Haagse bevolking, maar slechts voor een kleine elite. Dit gaat in tegen de missie en visie van Rabarber. 2) Voor Rabarber staat de veiligheid van de kinderen voorop. Rabarber waarborgt dit door: Goed opgeleide docenten, toezicht op de kinderen door medewerkers met ARBO BHV certificaten. Veiligheid van het pand is van belang (goed onderhouden brandmeldinstallatie, evacuatieplannen, verzekeringen e.d. ). 3) Rabarber vraagt in de 2.1 Rabarber basis begroting 3 fte op minimumloon niveau om de functies van conciërge, foyermedewerker en schoonmaker te vervullen. 4) Rabarber neemt alleen gekwalificeerde docenten (hbo opgeleid) aan om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. 5) Rabarber blijft altijd haar kernwaarden vasthouden. Elke nieuwe mogelijkheid die Rabarber benut zal volgens die kernwaarden zijn. Door goede coördinatie, ook op locaties niet zijnde de Bilderdijkstraat, draagt Rabarber zorg voor constante kwaliteit volgens de normen en waarden van Rabarber waardoor er één Rabarber bestaat en gehandhaafd wordt. Investeringen Welke investeringen staan er in de periode gepland? 1. Eventuele vervanging brandmeldinstallatie 2. Om tegemoet te kunnen komen aan het groeiende aantal leerlingen, zeker rekening houdend met de toestroom van het Koorenhuis is er een schuifwand nodig om extra lesruimte te creëren. De kosten voor deze geluidsdichte schuifwand schatten wij op , 3. Verschillende aanpassingen i.v.m. duurzaamheid in energie Hoe gaat u deze investeringen financieren? 1. Naast de jaarlijkse aanzienlijke post onderhoud is er een voorziening getroffen voor onderhoud calamiteiten, daarnaast is hierover intensief contact met de verhuurder Gemeente Den Haag DSO. 2. Om deze schuifwand te financieren is een bedrag opgenomen in begroting 2.2. Rabarber instroom cursisten Koorenhuis, verspreid over 4 jaar. 3. Hiervoor wordt veelal projectsubsidie aangevraagd. 17

19 2.1 MEERJARENBEGROTING RABARBER BASIS 18

20 2.2 MEERJARENBEGROTING RABARBER INSTROOM CURSISTEN KOORENHUIS 19

21 20

22 3. KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER ACTIVITEITEN EN BEZOEKERS/DEELNEMERS 21

23 22

24 4. SAMENVATTING 4.1 Algemene gegevens Rabarber, de theaterschool van Den Haag Stichting Kindertheater Van Alles Wat Educatieve instelling talentontwikkelaar podium inclusief productiehuis theaterinstelling Bilderdijkstraat CM Den Haag Doel, functies, activiteiten Missie Theaterschool Rabarber heeft als missie, om vanuit haar educatieve functie, zoveel mogelijk Haagse kinderen, jongeren en jong volwassenen tussen 6 en 26 jaar in aanraking te brengen met het cultuurgoed theater. Rabarber realiseert haar missie door: Een theaterlesplan met een lange leerlijn; Docerende theatermakers die naast het lesgeven actief zijn in het theater en kansen krijgen; Vanuit visie dat theater een middel is voor persoonlijke ontwikkeling. Functies 1) Aanbieder van educatieve programma s: theaterlessen, doorlopende leerlijn, Dalton Theaterklas, workshops op maat voor basisscholen; 2) Talentontwikkelaar: verschillende productieklassen, drie specifieke vooropleidingen; 3) Productiehuis: per seizoen circa dertien eigen voorstellingen, waaronder drie tot vier grote producties, het Studio 33 festival en het eenakterfestival; 4) Aanbieder van jeugdtheater: jaarlijks bereik van ca Haagse kinderen; 5) Kansen voor nieuwe theatermakers: plek voor eerste eigen regie/choreografie afgestudeerde theatermakers, stageplaats voor aankomende theatermakers en vormgevers; 6) Podium: theater Merlijn met 120 stoelen, bespeeld met eigen producties en door derden; 7) Loketfunctie: begeleiden van jongeren die van theater hun beroep willen maken, promoten van Haagse cultuuraanbod onder leerlingen, o.m. met de Rabarberpas. 4.3 Plannen en prioriteiten Rabarber ziet geen redenen om het huidige beleid en aanbod ingrijpend te veranderen. De huidige lijn zal in de periode zoveel mogelijk worden voortgezet en verdiept. Nieuwe prioriteiten : Uitbreiden producties: gehoor geven aan behoefte van leerlingen om te spelen; Actualiseren aanbod: extra cursussen, o.m. camera acteren; Maatschappelijk draagvlak wordt vergroot door uitbreiding van aantal leerlingen, extra publiek, grotere naamsbekendheid, projecten op basisscholen en festival met middelbare scholen; Cultureel ondernemerschap uitbreiden door o.m. Paradevoorstellingen door het hele land, theaterklas bij tweede middelbare school, uitbreiding Summer Musical School, projecten met Residentie Orkest, de Betovering, zorginstelling Florence, diverse samenwerkingsverbanden; Cultuureducatie: veel kansen voor scholen en voor Rabarber. Grote uitbreiding verwacht, zie

25 4.4 Additionele prioriteiten De verwachtte toestroom van leerlingen naar Rabarber via het Koorenhuis heeft grote gevolgen voor de organisatie. Het leerlingental zou hierdoor kunnen groeien van naar Dit heeft tot gevolg dat het aantal cursussen zal toenemen en het docentencorps zal groeien. Ook vraagt het om aanpassingen op organisatorisch gebied. Voor de lessen op de voor Rabarber nieuwe locatie Zuid 57 is een inhoudelijke en organisatorische coördinator noodzakelijk. In Zuid 57 moet het persoonlijke karakter en de sfeer van Rabarber goed bewaakt worden. Versterking organisatie los van nieuwe leerlingen via Koorenhuis: conciërge/technisch assistent Bilderdijkstraat: 1 fte foyermedewerker Bilderdijkstraat: 1 fte schoonmaker voor de Bilderdijkstraat: 1 fte Versterking bij instroom cursisten Koorenhuis naar Bilderdijkstraat verdeeld over verschillende posities: 1 fte De uitbreiding zou tot gevolg kunnen hebben dat het pand aan de Bilderdijkstraat in de huidige staat te klein wordt voor de theaterschool. Een goede oplossing zou het aanbrengen van een nieuwe geluiddichte schuifwand in de studio zijn, waardoor structureel één leslokaal extra beschikbaar komt. Voor de nieuwe locatie Zuid 57 is vereist: inhoudelijk en organisatorisch coördinator Op het terrein van cultuureducatie zijn veel mogelijkheden. Rabarber heeft de ervaring en de expertise om het aanbod voor basisscholen sterk uit te breiden. Binnen de huidige structuur ontbreekt het Rabarber echter aan mogelijkheden om de toenemende vraag aan te kunnen. Hiervoor is een extra coördinator nodig die onder meer een aparte pool met gespecialiseerde dramadocenten zal aansturen. Rabarber kan dit aanbod tegen kostprijs aanbieden als de betreffende scholen betalen voor het op maat samengestelde leerplan ( 80 per uur) en als de docenten met hun groepen kunnen werken volgens de voorwaarden van Rabarber. Deze houden in dat de maximale groepsgrootte per les 15 leerlingen is en dat er gewerkt kan worden in een ruim en leeg lokaal. Kunnen scholen hier niet aan voldoen, maar is het aanbod wel de aangewezen taak voor Rabarber, dan is additionele financiële ondersteuning noodzakelijk. 24

Inkoop van buitenschoolse theatereducatie seizoen 2015/2016 Uitgangspunten en voorwaarden

Inkoop van buitenschoolse theatereducatie seizoen 2015/2016 Uitgangspunten en voorwaarden Inkoop van buitenschoolse theatereducatie seizoen 2015/2016 Uitgangspunten en voorwaarden Mei 2015 Inleiding Westland Cultuurweb is op zeer korte termijn op zoek naar aanbieders voor lessen theater aan

Nadere informatie

Cultuur in Den Haag in cijfers

Cultuur in Den Haag in cijfers Cultuur in cijfers Gemeente Den Haag Afdeling Cultuurbeleid Oktober 2013 Cultuur in cijfers 1 Voorwoord Voor u ligt het cijfermatig overzicht van de prestaties van de Haagse culture instellingen. Deze

Nadere informatie

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan Dit is de Lindenberg De Lindenberg is het huis waar alles kan. Niet in de letterlijke zin natuurlijk; ook de Lindenberg heeft te maken met wet- en regelgeving en financiële grenzen. Maar de zin verwoordt

Nadere informatie

Kunstschool Boxtel. Inleiding

Kunstschool Boxtel. Inleiding Kunstschool Boxtel Inleiding In dit beknopte scenario wordt een kleine duurzame organisatie voor cultuureducatie in de gemeente Boxtel omschreven; Kunstschool Boxtel. Kunst- en cultuureducatie stimuleert,

Nadere informatie

INFORMATIE BOEKJE 2013-2014

INFORMATIE BOEKJE 2013-2014 INFORMATIE BOEKJE 2013-2014 WELKOM Droom jij er van om in de spotlights te staan, te acteren, te zingen of misschien wel te dansen? Dan ben je bij Theaterschool Westelijke Mijnstreek aan het juiste adres!

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdtheaterschool Krimpen aan den IJssel 2013-2014

Beleidsplan Jeugdtheaterschool Krimpen aan den IJssel 2013-2014 Beleidsplan Jeugdtheaterschool Krimpen aan den IJssel 2013-2014 1 Inleiding Met veel plezier bieden we u een plan aan voor Jeugdtheaterschool Krimpen aan den IJssel. Al jaren spelen familievoorstellingen

Nadere informatie

Cultuureducatie, geen vak apart

Cultuureducatie, geen vak apart Cultuureducatie, geen vak apart Uitvoeringsplan Theo Thijssen Inleiding Op Educatief Centrum Theo Thijssen wordt gewerkt aan een ononderbroken ontwikkeling van kinderen van 0-13 jaar. Het ondernemend leren

Nadere informatie

Cultuureducatie in het basisonderwijs

Cultuureducatie in het basisonderwijs Cultuureducatie in het basisonderwijs Gemeente Westland Nulmeting Inleiding Teneinde aan het einde van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) vast te kunnen stellen wat de bereikte resultaten

Nadere informatie

De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor!

De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor! De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor! Verbindingen leggen en onderhouden. Dat is de belangrijkste taak van de combinatiefunctionaris.

Nadere informatie

CKE koers 2014. van care naar share. Eindhoven, september 2011

CKE koers 2014. van care naar share. Eindhoven, september 2011 CKE koers 214 van care naar share Eindhoven, september 211 Doelstellingen CKE heeft in mei deze verkenning gestart naar aanleiding van de druk op het subsidie en de wens adequaat in te kunnen spelen op

Nadere informatie

Rhedelijk Cultureel. Leerplan. September 2015

Rhedelijk Cultureel. Leerplan. September 2015 Rhedelijk Cultureel Leerplan September 2015 1 Inhoudsopgave 1. Ter inleiding 3 2. Missie en visie 4 2.1 Missie 2.2 Visie 2.3 Doelstellingen 2.4 Werkwijze 3. Uitgangspunten en kwaliteitsbeleid 5 3.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

THEATER DEGASTEN WIE ZIJN WIJ?

THEATER DEGASTEN WIE ZIJN WIJ? THEATER DEGASTEN WIE ZIJN WIJ? Hoewel we sinds februari 2013 stichting DEGASTEN zijn, bestaan we al sinds 2003 onder de naam Jong RAST, in Amsterdam. Jong RAST bestaat sinds 2003 als talentontwikkelingsorganisatie

Nadere informatie

Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier

Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier Dario Fo, ondernemers in de kunst Poeldijk, 13 december 2012 Inleiding Op de vraag van de gezamenlijke basisscholen uit De Lier voor een

Nadere informatie

Aanvraagformulier kleine subsidies. Aanvraagformulier subsidie 2017. Gegevens aanvragende instelling. Naam van uw instelling

Aanvraagformulier kleine subsidies. Aanvraagformulier subsidie 2017. Gegevens aanvragende instelling. Naam van uw instelling Aanvraagformulier kleine subsidies Aanvraagformulier subsidie 2017 Gegevens aanvragende instelling Naam van uw instelling Correspondentieadres (dit is het adres waar wij uw post naar toe sturen Naam contactpersoon

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF

KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF Uitgewerkt door: Thijs Oud kunst- en cultuurcoördinator Kunst & COO Langezwaag, juni 2011 KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF De opdracht voor Kunst & COO INHOUDSOPGAVE 1.

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen, Cultuureducatie Projectplan Buitenschoolse activiteiten 2010-2013

Gemeente Dalfsen, Cultuureducatie Projectplan Buitenschoolse activiteiten 2010-2013 Gemeente Dalfsen, Cultuureducatie Projectplan Buitenschoolse activiteiten 2010-2013 Inleiding De gemeente Dalfsen wil voor haar jonge inwoners een cultureel en kunstzinnig klimaat scheppen waarin zoveel

Nadere informatie

Inkoop van buitenschoolse cultuureducatie seizoen 2015/2016 - Rondom de (brede) school - Popmuziek - Dans - Beeldende Kunst Visie, uitgangspunten en

Inkoop van buitenschoolse cultuureducatie seizoen 2015/2016 - Rondom de (brede) school - Popmuziek - Dans - Beeldende Kunst Visie, uitgangspunten en Inkoop van buitenschoolse cultuureducatie seizoen 2015/2016 - Rondom de (brede) school - Popmuziek - Dans - Beeldende Kunst Visie, uitgangspunten en voorwaarden December 2014 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Visie

Nadere informatie

VACATURE ALGEMEEN DIRECTEUR

VACATURE ALGEMEEN DIRECTEUR VACATURE ALGEMEEN DIRECTEUR HET LAAGLAND Het Laagland is dé professionele jeugdtheatervoorziening van Limburg die in eigen huis en op locatie, op regionale en (inter-)nationale podia een breed publiek

Nadere informatie

Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege

Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege.. Samen ontdekken waar je goed in bent Inhoud: 1. Wat wordt verstaan onder maatschappelijke stage? 2. De doelstelling van het Elzendaalcollege

Nadere informatie

Cursus Coördinator Cultuureducatie Onderbouw V.O

Cursus Coördinator Cultuureducatie Onderbouw V.O Cursus Coördinator Cultuureducatie Onderbouw V.O. 2012-2013 CultuurlinC, marktplaats cultuureducatie Roosendaal biedt de cursus Coördinator Cultuureducatie Onderbouw Voortgezet Onderwijs aan. Aanleiding

Nadere informatie

Inkoop van buitenschoolse muziekeducatie seizoen 2014/2015 Uitgangspunten en voorwaarden

Inkoop van buitenschoolse muziekeducatie seizoen 2014/2015 Uitgangspunten en voorwaarden Inkoop van buitenschoolse muziekeducatie seizoen 2014/2015 Uitgangspunten en voorwaarden Mei 2014 Inleiding Onlangs maakte Muziekschool Westland bekend dat zij gaat stoppen met haar activiteiten. Muziekschool

Nadere informatie

(Zelf)evaluatie-instrument leerlingen Cultuurprofielscholen

(Zelf)evaluatie-instrument leerlingen Cultuurprofielscholen (Zelf)evaluatie-instrument leerlingen Cultuurprofielscholen Ten behoeve van de (zelf)beoordeling door de leerlingen van de scholen voor het lidmaatschap van de Vereniging CultuurProfielScholen. I Gegevens

Nadere informatie

CONNECT, Projectplan. creatief talent verbinden. Een project van Theaterwerkplaats Kazou www.theaterwerkplaatskazou.nl. Onbekend maakt onbemind

CONNECT, Projectplan. creatief talent verbinden. Een project van Theaterwerkplaats Kazou www.theaterwerkplaatskazou.nl. Onbekend maakt onbemind Projectplan CONNECT, creatief talent verbinden Een project van Theaterwerkplaats Kazou www.theaterwerkplaatskazou.nl Voorstelling Kompas, slotapplaus, Junushof Wageningen, 2009 Onbekend maakt onbemind

Nadere informatie

Aanvraagformulier Maatschappelijke Stage schooljaar 2007 2008. Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs

Aanvraagformulier Maatschappelijke Stage schooljaar 2007 2008. Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs Aanvraagformulier Maatschappelijke Stage schooljaar 2007 2008 Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs Dit aanvraagformulier bestaan uit 4 onderdelen a t/m d.

Nadere informatie

Projectvoorstel musical Little Shop of Horrors

Projectvoorstel musical Little Shop of Horrors 2009 Projectvoorstel musical Little Shop of Horrors Hanneke Arpots Nijmeegse Scholengemeenschap Groenewoud Juni 2009 Aan: Betreft: Bestuur van de Stichting tot Steun van de NSG / Joost Eijkhout projectplan

Nadere informatie

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening (ook als ontmoetingsplek) in de binnenstad. Cultuurparticipatie Kernfuncties leren, lezen en informeren bieden voor burgers mogelijkheden

Nadere informatie

Aanvraag structurele subsidie 2016 Amateurkunsten en Volkscultuur

Aanvraag structurele subsidie 2016 Amateurkunsten en Volkscultuur Aanvraag structurele subsidie 2016 Amateurkunsten en Volkscultuur De ingevulde formulieren dienen volledig ingevuld teruggezonden te worden aan: Gemeente Venlo, afdeling Publieke Dienstverlening, Postbus

Nadere informatie

Werkprogramma 2013 -Samenvatting-

Werkprogramma 2013 -Samenvatting- Werkprogramma 2013 -Samenvatting- Leerdam, april 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Visie Jong Leerdam 3 3. Sportieve en Gezonde School 4 4. Culturele School 6 5. Actieve Buurt 7 6. Sterke vereniging

Nadere informatie

INFORMATIE BOEKJE 2014-2015

INFORMATIE BOEKJE 2014-2015 INFORMATIE BOEKJE 2014-2015 WELKOM Droom jij er van om in de spotlights te staan? Wil jij graag acteren, regisseren of performen? Wil jij op het podium staan? Dan ben je bij Theaterschool Westelijke Mijnstreek

Nadere informatie

November 2015. Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018

November 2015. Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018 November 2015 Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018 Voorwoord Dit beleidsplan bevat de omschrijving van de activiteiten en doelstellingen van Stichting UICF. Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen

Nadere informatie

Theaterbeoefenaars in Nederland gemeten

Theaterbeoefenaars in Nederland gemeten Theaterbeoefenaars in Nederland gemeten Jongerentheater leeft: er is ondanks de crisis vanaf 2008 nog steeds nieuw aanbod ontwikkeld voor jeugd- en jongerentheater. Theateraanbieders werken voor het overgrote

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Broekmolenweg 16 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl B e l e i d s p l a n 2 0 1 3-2 0 1 6 Z I C H T B A AR M AK E N W AT E R I S, S T I M U L E R E N W AT

Nadere informatie

Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Gemeente Almere

Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Gemeente Almere Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Gemeente Almere Uitleg format Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Het voor u liggend formulier is bedoeld om subsidie aan te vragen bij de gemeente Almere voor een combinatiefuncties.

Nadere informatie

LET OP: de deadline voor het indienen van een subsidieaanvraag voor 2018 is 1 mei 2017

LET OP: de deadline voor het indienen van een subsidieaanvraag voor 2018 is 1 mei 2017 Aanvraagformulier maatschappelijke subsidie 2018 LET OP: de deadline voor het indienen van een subsidieaanvraag voor 2018 is 1 mei 2017 Gegevens aanvragende instelling Naam van uw instelling Naam contactpersoon

Nadere informatie

projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Eerste fase tweede fase Derde fase

projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Eerste fase tweede fase Derde fase projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Ammodo hanteert voor elk donatiebesluit (op initiatief van derden of van Ammodo zelf) de met het formulier Projectvoorstel verzamelde gegevens. Om zoveel

Nadere informatie

Samenhang en onderscheid activiteiten CultuurSchakel en Koorenhuis

Samenhang en onderscheid activiteiten CultuurSchakel en Koorenhuis Samenhang en onderscheid activiteiten CultuurSchakel en Koorenhuis Ten behoeve van een duidelijke positionering in de stad van zowel CultuurSchakel als Koorenhuis in de nieuwe structuur van cultuureducatie

Nadere informatie

HET PODIUMFONDS LAND VAN CUIJK & MAASDUINEN

HET PODIUMFONDS LAND VAN CUIJK & MAASDUINEN HET PODIUMFONDS LAND VAN CUIJK & MAASDUINEN Richtlijnen Raadpleeg eerst de richtlijnen voordat u het formulier invult. Inleiding Financiële ondersteuning kan worden verleend aan concrete culturele en maatschappelijke

Nadere informatie

Programma Kinderen Maken Muziek

Programma Kinderen Maken Muziek Programma Kinderen Maken Muziek Periode 2015-2017 Inleiding Kinderen Maken Muziek wil een bijdrage leveren aan het versterken van de sociale cohesie door kinderen samen een instrument te leren bespelen.

Nadere informatie

KUNSTENPLAN 2017-2020 RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN VIERJARIGE SUBSIDIES

KUNSTENPLAN 2017-2020 RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN VIERJARIGE SUBSIDIES KUNSTENPLAN 2017-2020 RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN VIERJARIGE SUBSIDIES RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN VIERJARIGE SUBSIDIES KUNSTENPLAN 2017-2020 Inleiding Deze richtlijnen voor het ondernemingsplan zijn

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

SchoolConnect. Een vriendschap tussen jullie school en een school in Ethiopië!

SchoolConnect. Een vriendschap tussen jullie school en een school in Ethiopië! SchoolConnect Een vriendschap tussen jullie school en een school in Ethiopië! SchoolConnect SchoolConnect is een programma van stichting Joni. Het is een samenwerkingsverband tussen scholen in Nederland

Nadere informatie

Internationale contacten

Internationale contacten Aanvraagformulier Internationale contacten Subsidieregeling kultuer en mienskip Fryslân Hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 Laagdrempelige culturele activiteiten, onderdeel Internationale contacten Formulier retour

Nadere informatie

Contact. particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs. bezoekadres Handelskade 75. postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer

Contact. particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs. bezoekadres Handelskade 75. postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer Contact bezoekadres Handelskade 75 postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer telefoon 0570-60 30 83 fax 0570-60 37 05 e-mail info.next@saxion.nl particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs Hbo Tweedegraadslerarenopleiding

Nadere informatie

Jaarplan stichting Anders 2014

Jaarplan stichting Anders 2014 Jaarplan stichting Anders 2014 Datum: 1 februari 2014 1 Gegevens organisatie Naam stichting Anders RSIN Nummer 802149169 KvK Nummer 41081953 Internetadres www.stichtinganders.nu Postadres Postbus 308,

Nadere informatie

Voor Ondernemers Door Ondernemers in Groningen. Vodo50. Groningen, september 2014 Martijn van der Tuin

Voor Ondernemers Door Ondernemers in Groningen. Vodo50. Groningen, september 2014 Martijn van der Tuin Voor Ondernemers Door Ondernemers in Groningen Vodo50 Groningen, september 2014 Martijn van der Tuin Aanleiding Nederland en Groningen moeten het voor de groei van de economie vooral hebben van actieve

Nadere informatie

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan.

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan. Profielschets directeur OBS Het Toverkruid ELK KIND IS UNIEK! Algemeen In de gemeente Asten zijn twee basisscholen van PlatOO gesitueerd; OBS Het Toverkruid en OBS de Horizon. PlatOO zoekt voor OBS Het

Nadere informatie

Stichting Duurzame Stad

Stichting Duurzame Stad Stichting Duurzame Stad 2012-2013 Bestuursplan van de stichting Duurzame Stad Zoetermeer november 2012 1. Inleiding De Stichting Duurzame Stad is opgericht in november 2011. De oprichting van de stichting

Nadere informatie

BESLUIT INZAKE INVULLING VAN HET VOOR DE MUZIEKSTUDIO IN DCR GERESERVEERDE BUDGET EN SUBSIDIËRING LOOS

BESLUIT INZAKE INVULLING VAN HET VOOR DE MUZIEKSTUDIO IN DCR GERESERVEERDE BUDGET EN SUBSIDIËRING LOOS Gemeente Den Haag Ons kenmerk BOW/2009.259 RIS 162930 BESLUIT INZAKE INVULLING VAN HET VOOR DE MUZIEKSTUDIO IN DCR GERESERVEERDE BUDGET EN SUBSIDIËRING LOOS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

Nadere informatie

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE Keizersgrach T 020-6 info@mocca-amsterdam.nl Factsheet Basispakket, Overgangsregeling Kunstkijkuren en de Cultuurbus Amsterdam Juli 2014 Inhoud Het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie 2 MoccaAcademie

Nadere informatie

Docentenvragenlijst. Jongeren en Cultuur

Docentenvragenlijst. Jongeren en Cultuur School: Plaats: Klas(sen): Docentenvragenlijst Jongeren en Cultuur Deze vragenlijst gaat over ict-faciliteiten en cultuuractiviteiten bij u op school. Op de volgende bladzijden vindt u hierover vragen.

Nadere informatie

TONEELACADEMIE MAASTRICHT. start vanaf 1 oktober 2012 met een POST-ACADEMISCHE OPLEIDING THEATERDOCENT

TONEELACADEMIE MAASTRICHT. start vanaf 1 oktober 2012 met een POST-ACADEMISCHE OPLEIDING THEATERDOCENT TONEELACADEMIE MAASTRICHT start vanaf 1 oktober 2012 met een POST-ACADEMISCHE OPLEIDING THEATERDOCENT inschrijvingen mogelijk tot 15 september 2012 Er is veel interesse voor deze opleiding. De plaatsen

Nadere informatie

relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ)

relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ) Nieuwe culturele landschap: relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ) Cultura Venray() in Algemeen/ontwikkelingen Op 18 mei 2016 heeft de raad besloten om de subsidie voor het kunstencentrum Jerusalem

Nadere informatie

Beleidsnotitie Maatschappelijke stages in Hengelo

Beleidsnotitie Maatschappelijke stages in Hengelo Beleidsnotitie Maatschappelijke stages in Hengelo Hengelo, maart 2009 282843 conceptnotitie Maatschappelijke Stages.doc Pagina 1 van 6 03-06-2009 1. Inleiding Dit document vormt de beleidsvisie van de

Nadere informatie

Aanvraagformulier welzijnssubsidie 2016

Aanvraagformulier welzijnssubsidie 2016 Aanvraagformulier welzijnssubsidie 2016 Activiteiten waarvoor u een welzijnssubsidie aanvraagt De nieuwe koers: eigen kracht eerst! In 2014 heeft de gemeenteraad van Baarle-Nassau nieuw welzijnsbeleid

Nadere informatie

Wij hebben reeds diverse succesvolle maatschappelijke activiteiten lopen bijvoorbeeld;

Wij hebben reeds diverse succesvolle maatschappelijke activiteiten lopen bijvoorbeeld; Beste Rabobank, Als eerste willen wij u bedanken voor deze unieke mogelijkheid om één van onze wensen en ambities die wij als SportPlus vereniging hebben via deze mogelijkheid waar te kunnen maken. Wij

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 0 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1. Visie 3 2. Kernwaarden en Huishoudelijk reglement 3 3. Doelstelling 3 4. Beleidsplan 2016-2019 4 5. Vrijwilligersbeleid 4 6. PR en Fondsenwerving 5

Nadere informatie

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.24 Festival oude muziek

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.24 Festival oude muziek Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.24 Festival oude muziek Aanvraagtermijn Een aanvraag voor instellingssubsidie voor de jaren 2017 tot en met 2020 op grond van dit hoofdstuk

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar

Jaarplan schooljaar Jaarplan schooljaar 2013-2014 Arnhem, september 2013 Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2013-2014. Dit jaarplan bevat de uitgangspunten en doelen die centraal staan bij de invulling van het betreffende

Nadere informatie

(Voortgezet) speciaal onderwijs voor leerlingen met een langdurige ziekte en/of lichamelijke beperking. Piramide werkt op het Podium

(Voortgezet) speciaal onderwijs voor leerlingen met een langdurige ziekte en/of lichamelijke beperking. Piramide werkt op het Podium Piramide werkt op het Podium 1. De school De Piramide is een (V)SO school in cluster 3 ziekte en of lichamelijke beperking in de leeftijd van 3 t/m 20 jaar. De school is gevestigd in Den Haag Zuidwest

Nadere informatie

s-gravenhage 27 November 2012 Activiteit: OPRICHTEN BUURTENERGIEBEDRIJF IN DE STATIONSBUURT Aanvraag subsidieverlening Planontwikkeling 1

s-gravenhage 27 November 2012 Activiteit: OPRICHTEN BUURTENERGIEBEDRIJF IN DE STATIONSBUURT Aanvraag subsidieverlening Planontwikkeling 1 Subsidieaanvraag : oprichten buurtenergiebedrijf in de schilderswijk 1 s-gravenhage 27 November 2012 Activiteit: OPRICHTEN BUURTENERGIEBEDRIJF IN DE STATIONSBUURT Aanvraag subsidieverlening Planontwikkeling

Nadere informatie

Cultuurbeleidsplan 2015-2019

Cultuurbeleidsplan 2015-2019 CBS Maranatha Hoogklei 7, 9671 GC Winschoten Cultuurbeleidsplan 2015-2019 1. Inleiding Dit is het cultuureducatieplan van de CBS Maranatha in Winschoten. Een plan dat is opgesteld om een bijdrage te leveren

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Filmhuis De Keizer

Jaarplan 2014 Filmhuis De Keizer Jaarplan 2014 Filmhuis De Keizer INLEIDING Stichting filmhuis De Keizer stelt zich ten doel films te vertonen die cinematografisch, kunstzinnig, inhoudelijk of anderszins meer te bieden hebben, voor een

Nadere informatie

Prikkel de nieuwsgierigheid van kinderen. In drie stappen naar een Techniek&ik-locatie

Prikkel de nieuwsgierigheid van kinderen. In drie stappen naar een Techniek&ik-locatie Prikkel de nieuwsgierigheid van kinderen In drie stappen naar een Techniek&ik-locatie 2 Techniek&ik wordt ondersteund door 01_2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Iniatiefnemers 4 Ga mee op ontdekking 5 Stap

Nadere informatie

Cultuureducatie in het PO en SO

Cultuureducatie in het PO en SO Cultuureducatie in het PO en SO 04-10-2015/JD Inhoud Introductie 1. PR8cultuurprogramma 2. Expertisecentrum Kunst en Scholen 3. Cultuureducatie met Kwaliteit 4. Aanvullende educatieve projecten Introductie

Nadere informatie

Wat vinden wij belangrijk?

Wat vinden wij belangrijk? informatieavond Wat vinden wij belangrijk? Kunst is een verrijking voor je leven. Het stimuleert de creativiteit, geeft plezier en zelfvertrouwen en zorgt voor ontwikkeling. Kunst stimuleert kritisch denkvermogen

Nadere informatie

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP)

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Met het Budget Educatie en Participatie Projecten willen de provincie Groningen en het Rijk een aantal doelstellingen bereiken. We hanteren daarbij een

Nadere informatie

Profiel Directeur Stichting De Tamboer

Profiel Directeur Stichting De Tamboer www.detamboer.nl Profiel Directeur Stichting De Tamboer juni 2017 Inleiding Theater De Tamboer is gevestigd in het centrum van de stad Hoogeveen. De gemeente Hoogeveen telt ruim 55.000 inwoners, waarvan

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 3. Stichting en samenwerkingspartners 4. Doelstellingen 6. Het educatieve programma 7. Opbouw van het programma 8

Inhoudsopgave. Inleiding 3. Stichting en samenwerkingspartners 4. Doelstellingen 6. Het educatieve programma 7. Opbouw van het programma 8 Stichting De Muren hebben Oren Beleidsplan 2016-2017 Inhoudsopgave Inleiding 3 Stichting en samenwerkingspartners 4 Doelstellingen 6 Het educatieve programma 7 Opbouw van het programma 8 Actueel: Scholen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Datum: 1 januari 2014

Jaarverslag 2013 Datum: 1 januari 2014 Jaarverslag 2013 Datum: 1 januari 2014 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. AANLEIDING... 3 2. ZORGAANBOD... 3 2.1 BEHANDELING IN GROEP... 3 2.2 BEGELEIDING IN GROEP... 4 2.3 ONTWIKKELING DOOR INTERACTIE...

Nadere informatie

Samenvatting Strategisch beleidsplan 2013-2016. Zonder visie regeert de boekhouder

Samenvatting Strategisch beleidsplan 2013-2016. Zonder visie regeert de boekhouder Samenvatting Strategisch beleidsplan 2013-2016 Zonder visie regeert de boekhouder 1. Inleiding Dit is het tweede beleidsplan dat is geschreven voor en door het bestuur en management van Stichting Theaterschip.

Nadere informatie

Stadsschouwburg Utrecht

Stadsschouwburg Utrecht Stadsschouwburg Utrecht Bijeenkomst culturele instellingen 6 juli 2007 Verschil Maken Uitwerking: twee loketten 1. Artistieke beslissingen: fondsen persoongerichte subsidies (inter)nationale projecten

Nadere informatie

Generiek aanvraagformulier waarderingsubsidie amateurkunst

Generiek aanvraagformulier waarderingsubsidie amateurkunst Generiek aanvraagformulier waarderingsubsidie amateurkunst Wanneer dit formulier invullen? Alle verenigingen en stichtingen die zich actief bezighouden met amateurkunst en gevestigd zijn in de gemeente

Nadere informatie

Voor amateurkunstverenigingen geldt dat de aanvraag geen betrekking mag hebben op de verplichte jaarlijkse voorstelling.

Voor amateurkunstverenigingen geldt dat de aanvraag geen betrekking mag hebben op de verplichte jaarlijkse voorstelling. AANVRAAGFORMULIER INCIDENTELE SUBSIDIE AMATEUR- EN PODIUMKUNST U kunt uw aanvraag vóór 15 januari, 15 mei of 15 september indienen bij burgemeester en wethouders van Amersfoort, postbus 4000, 3800 EA Amersfoort.

Nadere informatie

Aanvraagformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Ontwikkelingsprojecten van en vermarkting door ondernemingen

Aanvraagformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Ontwikkelingsprojecten van en vermarkting door ondernemingen Aanvraagformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Ontwikkelingsprojecten van en vermarkting door ondernemingen Heeft u hulp nodig? Informatie over de regeling kunt u vinden op onze

Nadere informatie

Woerdens Techniek Talent

Woerdens Techniek Talent Woerdens Techniek Talent Werkgroep Promotie en werving Concept Activiteitenplan 2013/2014 versie 3.0, Woerden, 23-08- 2013 Aanleiding Het Woerdens Techniek Talent is een initiatief van onderwijsinstellingen,

Nadere informatie

Inspirerend onderwijs

Inspirerend onderwijs Inspirerend onderwijs Voor u ligt de verkorte versie van het strategisch beleidsplan 2006 2010 van de Una Scholengroep. Het spoorboekje voor de komende jaren. Er staat in wie we zijn en wat we willen.

Nadere informatie

HZO en jong talent : Quintijn van Heek uit Vlissingen

HZO en jong talent : Quintijn van Heek uit Vlissingen HZO en jong talent : Quintijn van Heek uit Vlissingen HZO en grote namen : Wibi Soerjadi HZO en cultuur in Zeeland : Stenzel & Kivits Nieuwjaarsconcert 2016 Al eeuwenlang kenmerken water, dijken en polders

Nadere informatie

Inspiratie door de brede school. Pilot kunst en cultuur in de brede school van het voortgezet onderwijs 2006-2009

Inspiratie door de brede school. Pilot kunst en cultuur in de brede school van het voortgezet onderwijs 2006-2009 Inspiratie door de brede school Pilot kunst en cultuur in de brede school van het voortgezet onderwijs 2006-2009 Deelnemende scholen: CSG Calvijn Maarten Luther OSG Nieuw Zuid: Putsebocht Nova College

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder)

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) 1. Beleidsterrein Beleidstaak: Sociaal Cultureel Werk Beheerstaak: Samenlevingsopbouwwerk, functienummer 630.00 Dit beleidsterrein omvat kinderwerk,

Nadere informatie

Culturele activiteit voor ouderen

Culturele activiteit voor ouderen Aanvraagformulier Culturele activiteit voor ouderen Hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 Laagdrempelige culturele activiteiten, onderdeel culturele activiteit voor ouderen Formulier retour sturen naar: Bezoekadres:

Nadere informatie

Presentatie Regionale bijeenkomst Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) in Parkstad

Presentatie Regionale bijeenkomst Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) in Parkstad Presentatie Regionale bijeenkomst Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) in Parkstad 2017-2020 16 juni 2016 Femke Smeets Hoofd educatie SCHUNCK* Wat is SCHUNCK*? We schakelen over naar de film > SCHUNCK*

Nadere informatie

FORMULIER VOOR (GEBUNDELDE) AANVRAAG FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING NIEUWE ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 BRUMMEN

FORMULIER VOOR (GEBUNDELDE) AANVRAAG FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING NIEUWE ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 BRUMMEN Aanvraagformulier subsidie 2015 FORMULIER VOOR (GEBUNDELDE) AANVRAAG FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING NIEUWE ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 BRUMMEN Voor de functies ontmoeting en dagbesteding wordt een aanvraag

Nadere informatie

landelijke oriëntatie cursus theaterscholen

landelijke oriëntatie cursus theaterscholen landelijke oriëntatie cursus theaterscholen Inleiding: Binnen het Hoger beroepsonderwijs bieden vier hogescholen theater opleidingen aan. Het gaat om de opleidingen drama, kleinkunst, mime, regie, docent

Nadere informatie

Wat houdt het programma van de theaterklas in? In de theaterklas werken we met lesmodules die telkens een periode van vier weken omvatten. De lessen b

Wat houdt het programma van de theaterklas in? In de theaterklas werken we met lesmodules die telkens een periode van vier weken omvatten. De lessen b Theaterklas Wat houdt het programma van de theaterklas in? In de theaterklas werken we met lesmodules die telkens een periode van vier weken omvatten. De lessen beginnen steeds met fysieke oefeningen,

Nadere informatie

Jeugdtheaterschool 2016 / Floreffestraat 21 A 5705 AR Helmond

Jeugdtheaterschool 2016 / Floreffestraat 21 A 5705 AR Helmond Jeugdtheaterschool 2016 / 2017 Floreffestraat 21 A 5705 AR Helmond 0492 47 52 55 info@annatheater.nl www.annatheater.nl Jeugdtheaterschool Annatheater Onze Jeugdtheaterschool is een plek waar kinderen

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie Regionale Cultuurplannen

Aanvraagformulier subsidie Regionale Cultuurplannen 1 Aanvraagformulier subsidie Regionale Cultuurplannen De Regionale Cultuurplannen (RCP) omvatten een subsidiebudget voor het vergroten van cultuurparticipatie, bedoeld voor amateurkunst (alle kunst- en

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Stichting Talent2Grow

Beleidsplan Stichting Stichting Talent2Grow Beleidsplan 2015-2019 Stichting Stichting Talent2Grow Stichting Talent2Grow Internet: www.talent2grow.nl Email: info@talent2grow.nl Postadres: Willem Littelstraat 7, 2871 ND Schoonhoven Telefoon: +31 (0)6

Nadere informatie

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012 Paleis van de Verdraagzaamheid Jaarplan 2012 Voorwoord Door een zeer succesvolle eerste editie van de jaarlijkse verkiezing van Ambassade en Ambassadeur van de Verdraagzaamheid was 2011 voor het Paleis

Nadere informatie

PRESENTEERT. onderwijsteam MIKspecials. onderwijsteam MIKxer. onderwijsteam deskundigheidsbevordering

PRESENTEERT. onderwijsteam MIKspecials. onderwijsteam MIKxer. onderwijsteam deskundigheidsbevordering PRESENTEERT onderwijsteam MIKspecials onderwijsteam MIKxer onderwijsteam deskundigheidsbevordering Deskundigheidsbevordering De nieuwe beleidsperiode voor cultuureducatie is op 1 januari 2013 van start

Nadere informatie

Concept Inhoudelijk / Activiteiten Jaarverslag Open Academie 2011

Concept Inhoudelijk / Activiteiten Jaarverslag Open Academie 2011 Concept Inhoudelijk / Activiteiten Jaarverslag Open Academie 2011 1 Inhoudelijk jaarverslag 2011 Open Academie Lingewaard` Inleiding 2011 was voor de Open Academie een geslaagd jaar. Dit verslag geeft

Nadere informatie

Subsidieaanvraag projectsubsidie Amateurkunst

Subsidieaanvraag projectsubsidie Amateurkunst Subsidieaanvraag projectsubsidie Amateurkunst Deel A: Algemene informatie Deel B: Begroting Deel C: Ondertekening Deel D: Checklist projectomschrijving Bijlage voorbeeld begroting Deel A: Algemene informatie

Nadere informatie

1. CONTACTGEGEVENS. PERSOONLIJKE GEGEVENS CONTACTPERSOON Initialen. E-mailadres. Voornaam. Correspondentieadres. Tussenvoegsel Postcode

1. CONTACTGEGEVENS. PERSOONLIJKE GEGEVENS CONTACTPERSOON Initialen. E-mailadres. Voornaam. Correspondentieadres. Tussenvoegsel Postcode 1. CONTACTGEGEVENS PERSOONLIJKE GEGEVENS CONTACTPERSOON Initialen E-mailadres Voornaam Correspondentieadres Tussenvoegsel Postcode Achternaam Plaats Geslacht Telefoonnummer Functie GEGEVENS ORGANISATIE

Nadere informatie

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking)

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestaties : Naam organisatie : Stichting Amersfoort in C Maatschappelijk doel (betreft outcomedoelstellingen) Het bieden

Nadere informatie

Beweging die nu te zien is m.b.t. cultuureducatie binnen het primair onderwijs

Beweging die nu te zien is m.b.t. cultuureducatie binnen het primair onderwijs Bijlage 2 Aanvraag Cultuureducatie met Kwaliteit in het Primair Onderwijs 2013 2016 Opgesteld door Cultura in samenwerking met de en besproken met Fonds Cultuurparticipatie. Lokale Situatie en context

Nadere informatie

Advies Fonds Stimulering Cultureel Ondernemerschap, derde ronde

Advies Fonds Stimulering Cultureel Ondernemerschap, derde ronde Fonds Stimulering Cultureel Ondernemerschap, derde ronde Aan het college van burgemeester en wethouders Den Haag, september 2013 Inhoudsopgave A. B. Adviezen Fonds Stimulering Cultureel Ondernemerschap

Nadere informatie

STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER

STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER DANS BELEIDSPLAN 2014-2017 Inleiding Stichting de Lichting is opgericht in 1986 en heeft als algemene doelstelling het stimuleren van podiumkunsten, en het verrichten

Nadere informatie

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging Elke dag inspirerend vwo / havo elke dag een uitdaging Samen met uw zoon of dochter staat u voor een belangrijke keuze. Op basis van het advies van de basisschool ligt de uitdaging op vwo of havo-niveau.

Nadere informatie

Aanvraagformulier Incidentele subsidie cultureel klimaat

Aanvraagformulier Incidentele subsidie cultureel klimaat Aanvraagformulier Incidentele subsidie cultureel klimaat Vul het formulier in en beantwoord daarbij alle vragen. Als u dit niet doet, kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen. Dien het aanvraag

Nadere informatie