Grote brand in Emmeloord. Lelystad Airport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Grote brand in Emmeloord. Lelystad Airport"

Transcriptie

1 Personeelsmagazine van Brandweer Flevoland FLEVOLAND NIEUWS Inhoud Jeugdbrandweer Flevoland geregionaliseerd. App verbindt Project L en FollowUpp Echte helden Grote brand in Emmeloord Van de regionaal commandant Lelystad Airport Begin volgend jaar zal het besluit genomen worden over de groei van Lelystad Airport tot tweede luchthaven van Nederland. Een besluit dat niet alleen gunstig is voor Flevoland en in het bijzonder Lelystad in het kader van economische groei en werkgelegenheid, maar dat ook veel mogelijkheden en kansen gaat bieden voor onze organisatie. A l enige tijd vinden er oriënterende gesprekken plaats met de directie van de luchthaven over toekomstige samenwerking. Immers, Lelystad Airport zal straks naar een volume toegroeien van meer dan 5 miljoen reizigers per jaar en daar horen totaal andere faciliteiten en een meer uitgebreide brandweerorganisatie bij dan nu het geval is. Dat betekent een luchthaven brandweerpost, twee te bezetten crashtenders, oefenfaciliteiten en zoeken naar nevenfuncties voor de uren dat het personeel van de luchthavenbrandweer geen repressieve taken invult. En daar liggen de kansen! We zijn al in gesprek over de mogelijkheden voor een oefencentrum op het luchthaventerrein om meer effectief onze vakbekwaamheid op peil te houden en de gesprekken richten zich inmiddels op nog verdergaande samenwerking. Wat als wij daar ook een brandweerpost bouwen, kantoorfaciliteiten inrichten, werkplaatsen en activiteiten verplaatsen? Wat betekent dat voor de operationele dekking? Wat betekent dat voor de huidige huisvesting? Welke combinatiemogelijkheden zijn denkbaar? En dit alles met optimale benutting van elkaars capaciteiten. Zowel personeel als materieel. Wat kunnen we dan voor elkaar betekenen? Veel opties dienen zich bij dit soort vragen aan, elk met eigen voor- en nadelen. Een aantal scenario s wordt de komende periode uitgewerkt om allerlei mogelijkheden te verkennen en te beschouwen. We streven ernaar om deze in maart volgend jaar gereed te hebben, want als in maart volgend jaar het besluit over de groei van Lelystad Airport valt, kan het wel eens erg snel gaan en dan moeten wij klaar zijn om aan te haken als we onze kansen niet voorbij willen laten gaan. van de redactie... zevende jaargang december 2014 nr.4 Het lijkt op alle fronten of we aan het eind van het jaar met z n allen de gebruikelijke eindsprint hebben ingezet. Projecten die op volle toeren draaien, implementaties van regelingen die op 1 januari in moeten gaan en ook op gebied van branden is het op weg naar de finish van 2014 druk, met in een paar weken tijd meerdere grote branden. In deze gezamenlijke eindsprint besteden we aan veel actuele onderwerpen aandacht in. Veel leesplezier en fijne feestdagen! Bij een garagebedrijf aan de Produktieweg in Emmeloord woedde zaterdag 25 oktober een grote brand. Bij de brand raakte één persoon gewond en raakten veel oldtimers zwaar beschadigd. De brand leverde weer een bijzonder plaatje op. Natuurlijk gaan we deze scenario s zo transparant mogelijk intern bespreken. En ook met het veiligheidsbestuur en de meest betrokken gemeenten. Tevens zullen deze scenario s input zijn voor de verschillende veranderprogramma s. De besluitvorming over de richting en mate van samenwerking met de luchthaven wordt voor de zomer verwacht. Voordat dan alles gerealiseerd is, zijn we natuurlijk wel enkele jaren verder. We denken hierbij aan 2017/2018. En eigenlijk is dat niet eens zo ver weg! Gerrit Spruit Commandant Brandweer Flevoland De redactie 1

2 Voorlichting na brand Als er bij jou in de buurt brand uitbreekt zijn er vaak tal van vragen. Hoe heeft dit kunnen gebeuren en kan mij dit ook treffen? Het team dienstverlening wil kort na de brand zichtbaar in de buurt aanwezig zijn om al die vragen te beantwoorden. Dit kan in een buurthuis maar ook op de hoek van de straat met een speciaal daarvoor ingerichte container. Naam: Andrea van der Woude Post: Lelystad Functie: Management assistente Ken jij dit project? Ja, de bedoeling is dat er na een brand op een locatie in de buurt/woonwijk van de brand voorlichting wordt gegeven. Hierbij wordt de voorlichtingscontainer gebruikt en als er veel kinderen in deze buurt wonen is er een springkussen aanwezig. Na welke branden zou jij voorlichting geven en/of deze container inzetten? Na een woningbrand waarbij de container aanwezig is. Het gaat erom de burgers bewust te laten worden hoe een brand kan ontstaan en hoe snel deze uitbreidt. Wellicht zou deze ook ingezet kunnen worden na brand bij een bedrijf om de medewerkers van dat bedrijf bewust te maken van brandgevaar/risico s in hun eigen werk- en woonomgeving. Wat vind jij dat de burger moet weten na dit bezoek? De burger moet zich na dit bezoek bewust zijn van brandgevaar in de eigen omgeving en buurt. De burger gaat zijn/haar rookmelders checken en bewust door zijn/haar woning om te kijken naar brandgevaarlijke situaties. Daarnaast vind ik ook dat de burger Wisseling in de OR In oktober is de vacature in de OR vanuit de kiesgroep Brandweerzorg Oost / Zuid ingevuld door Dennis Lantrok. Dennis is medewerker bij de repressieve dienst in Almere, 18 jaar als vrijwilliger en sinds 8 jaar als beroepsmedewerker in de B-ploeg. zich na dit bezoek bewust moet zijn van het feit dat een brand inderdaad zo snel uitbreidt als uit onderzoeken blijkt! Je hebt niet zoveel tijd om te vluchten! Waar zou jij de aandacht op vestigen? Op situaties in huis die voor brand kunnen zorgen. Rookmelders, vluchtroutes en wat zijn brandgevaarlijke situaties in en om huis. Ik zou daarbij ook filmpjes laten zien van branden die in huis ontstaan en hoe snel deze uitbreiden. Naam: Joey Bakker Post: Emmeloord Functie: Vrijwilliger Ken jij dit project? Ik kende het project niet maar vanuit de wandelgangen heb ik er iets over gehoord. Het lijkt mij een goed initiatief. Na welke branden zou jij voorlichting geven en/of deze container inzetten? Na woningbranden. Dit heeft altijd impact in de buurt. Maar ook bij grote branden. Daar hoor en lees je van alles over maar er is weinig aandacht voor de omgeving na afloop van de brand. Ook bij branden met een bijzondere afloop kun je mensen voorlichting geven om ze bewust te maken en te informeren. Inmiddels is ook de vacature in Ondernemingsraad. Klik je hierop, dan de kiesgroep vind je algemene informatie over de Brandweerzorg OR, vertegenwoordiging, missie en visie Noord / West ingevuld door Arjen Op het serviceplein van intranet is en commissies en overleggen. Datema. Arjen is praktische informatie te vinden over de vanaf 2008 vrijwilliger, manschap A vergaderschema s, notulen van gehou- Ondernemingsraad. Wie zitten in de OR, in Emmeloord. den vergaderingen, eerder verzonden nieuwsbrieven en artikelen in Flevoland Vernieuwde website OR op Intranet nieuws en artikelen over de taken en Onlangs is de website van de OR op bevoegdheden van de OR. Intranet vernieuwd. We hebben de informatie van de OR wat beter op een rij Nieuwe medezeggenschap gezet. Binnen Brandweer Flevoland zijn veel veranderingen gaande. Als gevolg van Onder Organisatie vind je onderaan de bezui- Wat vind jij dat de burger moet weten na dit bezoek? Ons bezoek moet bewustwording teweegbrengen. Niet iedereen is op de hoogte van hoe snel een brand om zich heen kan grijpen. Men moet zelf preventieve maatregelen nemen om brand te voorkomen. En mensen moeten weten hoe te handelen bij een brand. Waar zou jij de aandacht op vestigen? Wat ik hiervoor al aangaf. Ik zou de aandacht vestigen op de gevaren van brand en hoe snel brand zich kan ontwikkelen. Naam: Alice Scheer Post: Emmeloord Functie: Bevelvoerder Ken jij dit project? De voorlichtingscontainer is in de wandelgangen aan de orde gekomen. Dus ik heb van de container gehoord. Na welke branden zou jij voorlichting geven en/of deze container inzetten? Brand die de burger of omgeving geraakt heeft in de breedste zin van het woord. Het kan zijn dat het een brand is geweest met slachtoffers waaromtrent vragen leven. Of een grote brand met een groot effectgebied. Wat vind jij dat de burger moet weten na dit bezoek? Na een bezoek aan de container zou de burger meer duidelijkheid moeten hebben over wat er is gebeurd (zonder privacy of andere hulpverleningsdiensten en onderzoeken te schaden), hoe de brandweer werkt, of er nog risico s zijn en/of er nog wat verwacht wordt van de burger (ramen/deuren gesloten houden). Met andere woorden: is het weer veilig. nigingen waaraan de organisatie moet voldoen kan niet alles blijven zoals het was. Daarnaast verandert de wereld om ons heen. Dan is het goed dat ook de organisatie hierop inspeelt. Om deze veranderingen mede vanuit de basis - de medewerkers zelf - te laten groeien, is ervoor gekozen om een aantal kerngroepen te formeren die de mogelijkheden voor een goed functionerende organisatie bedenkt, onderzoekt en uitwerkt. De ondernemingsraad bekijkt op welke wijze de medezeggenschap een rol kan spelen in een organisatie waarin de medewerkers participeren in de veranderingen. Op welke wijze kan er medezeggenschap zijn? Hoe moet invulling gegeven worden aan de bijzondere rechten, zoals advies- en instemmingrecht? Daarnaast weten kandidaten en startende OR-leden vaak niet precies wat een ondernemingsraad doet, wat de medezeggenschap inhoudt en op welke wijze je binnen de organisatie invloed kunt uitoefenen. Dit Maar het voornaamste is dat mensen moeten weten hoe incidenten voorkomen kunnen worden of wat heeft geholpen om het niet groter te laten worden. Waar zou jij de aandacht op vestigen? Hoe had dit voorkomen kunnen worden en wat betekent dat voor de burger zijn situatie. Brandveiligheid, het belang van rookmelders en je eigen inzicht en handelen. Naam: Fons Heerink Post: Zeewolde Functie: Vrijwilliger Ken jij dit project? Ik kende het project niet, maar vanuit de wandelgangen heb ik er iets over gehoord. Het lijkt mij een goed initiatief. Na welke branden zou jij voorlichting geven en/of deze container inzetten? Bij woningbranden en bij grote branden. Je zou bij evenementen in Flevoland de container kunnen inzetten. Maar vooral bij woningbrand. Burgers krijgen dan voorlichting over wat men zelf aan de woning kan doen om deze brandveiliger te maken. Wat vind jij dat de burger moet weten na dit bezoek? Dat de burger zelf ook een heleboel kan doen aan preventie in de woning en wat de burger kan doen bij bijvoorbeeld een keukenbrand of slaapkamerbrand. Waar zou jij de aandacht op vestigen? De burgers bewuster maken van wat ze zelf kunnen doen om hun woning of bedrijfspand veiliger te maken en wat er allemaal bij komt kijken voordat de brandweer er is. is binnen elke organisatie verschillend en is afhankelijk van een groot aantal, organisatiegebonden factoren. In de aanloop naar de algemene verkiezingen in oktober 2015 gaat een groepje OR-leden zich hier de komende maanden mee bezig houden. Hoe willen we OR zijn, in een veranderende brandweerorganisatie. In een handboek beschrijven we wat medezeggenschap inhoudt, wat de werkwijze van de OR is en wat we zien als taken van de OR. Ook zullen we beschrijven wat de achterban van de OR - de medewerkers - van de OR mag verwachten en wat OR-leden van elkaar mogen verwachten. Tenslotte buigen we ons over de competenties waarover een OR-lid moet beschikken om goed te kunnen functioneren. Dit is een flinke klus, maar beslist de moeite waard. 2

3 Jaap Weijermans: Als kweekvijver is de jeugdbrandweer heel belangrijk Jeugdbrandweer Flevoland geregionaliseerd Vanaf november vorig jaar is hij voor een periode van twee jaar gedetacheerd bij Brandweer Flevoland waar hij een aantal projecten voor zijn rekening neemt. Jaap Weijermans houdt zich bezig met een aantal projecten die niet goed van de grond kwamen en met het project luchthaven. In dit interview vertelt hij over het project jeugdbrandweer. Waarom houd je je bezig met de jeugdbrandweer? Dat was een wens die al een tijdje binnen Brandweer Flevoland leefde. Mijn opdracht was om te kijken of de jeugdbrandweer meer betrokken kon worden bij de brand- Uit ervaring blijkt dat op posten met een jeugdbrandweer 30 tot 40% afkomstig is van de jeugd. weer. Om dit te bereiken is gekozen voor zijn van jezelf, kan deze ook niet dienen als één regionale jeugdbrandweer Flevoland. kweekvijver. Uit ervaring blijkt dat op posten Op dit moment zijn er jeugdkorpsen actief met een jeugdbrandweer 30 tot 40% van de in Almere, Lelystad, Noordoostpolder en vrijwilligers afkomstig is van de jeugd. Over Zeewolde. het algemeen zie je ook dat deze groep weet waar ze aan begint, al echt besmet is met Waarom leefde die wens? Liep het niet het brandweervirus. Deze kandidaten haken goed? bijna niet af tijdens de opleiding of aan het Bij de regionalisering van de gemeentelijke begin van hun carrière. Als kweekvijver is de brandweer zijn de jeugdbrandweren buiten jeugdbrandweer dus heel belangrijk. beeld gebleven. De jeugdbrandweerkorpsen Wat verandert er nu allemaal? de jeugdleiders veel tijd. Verder is het idee waren allemaal anders georganiseerd. Het Wat was de reactie van de jeugdleiding We gaan kijken of we een aantal dingen om gebruik van elkaars oefenleiders te kun- ene jeugdkorps was een stichting, het ande- op het besluit? makkelijker kunnen maken. De jeugdbrand- nen maken. Stel dat er iemand ziek is dan is re een vereniging. Afgezien van de jeugd- Over het algemeen was de reactie positief. weer kan in de nieuwe situatie meegroeien wellicht een andere jeugdleider beschikbaar. brandweer in Emmeloord functioneerden ze Natuurlijk waren er ook twijfels en vragen. met de ontwikkelingen van de brandweer. Er zijn ook ideeën om bijvoorbeeld onderling zelfstandig en hadden ze formeel geen rela- Wat verandert er allemaal? Is dat wel zo De aansluiting houden wordt dus makkelij- wedstrijden te gaan houden. Dit idee is door tie met de brandweer. Je zag dat de jeugd- positief? Wat kunnen we zelf nog doen en ker. Wat al geopperd is door de jeugdleiders alle posten omarmd. Eigenlijk is de samen- brandweerkorpsen daardoor wat verder van wat wordt weggehaald?. Ik heb gesprekken is om een gezamenlijke database te maken voeging van de jeugdbrandweer slechts een de brandweer afstonden dan wenselijk. gevoerd met alle jeugdbrandweerleiders en waaruit oefenleiders oefeningen kunnen start van een nieuwe periode met nieuwe ze gevraagd wat hun wensen en verwach- halen. Op dit moment organiseert ieder ideeën en mogelijkheden. Wat hoop je te bereiken met het samen tingen waren. Ik heb bekeken in welke vorm jeugdkorps zijn eigen oefeningen en dat kost voegen van alle jeugdbrandweerkorpsen? Het belangrijkste doel van het hebben van een regionale jeugdbrandweer is om de de organisatie gegoten moest worden zodat iedereen zich erin kon vinden en jeugdkorpsen toch hun zelfstandigheid konden behouden. En dat is gelukt! Er is een unaniem Thijs van der Weijde (Lelystad) Joey Bakker (Noordoostpolder) Waarom ben je jeugdleider? doorstroom te bevorderen naar de gewone besluit gekomen. Waarom ben je jeugdleider? In de 4 jaar dat ik lid was heb ik een brandweer als vrijwilliger of beroepsmede- Ik ben zelf bij de jeugdbrandweer begon- hoop geleerd en een onwijs leuke tijd werker. Als een jeugdkorps geen onderdeel Ron van Zanten (Zeewolde) Waarom ben je jeugdleider? Ik ben jeugdleider geworden omdat ik jaren met jeugd heb gewerkt en omdat ik De samenvoeging van de jeugdbrandweer is slechts een start van een nieuwe periode met nieuwe ideeën en mogelijkheden. nen en daarna blijven plakken bij de brandweer en de jeugdbrandweer. Ik vind het leuk om de kennis over brandbestrijding over te brengen aan een nieuwe generatie brandweermensen. Hoe kijk je aan tegen het samen beleefd. Toen ik 18 werd en kon doorstromen naar de reguliere brandweer, kon ik eigenlijk geen afstand doen van de jeugdbrandweer en zodoende ben ik toentertijd blijven hangen als leider. Buiten de gezelligheid om vind ik het leuk om de jeugd te zien groeien. het brandweervak graag wil door geven voegen van de jeugdbrandweer? aan jongeren. René Kip (Almere) Ik vind het een logische stap gezien de doelstelling van de jeugdbrandweer om Hoe kijk je aan tegen het samenvoegen van de jeugdbrandweer? Hoe kijk je aan tegen het samen Waarom ben je jeugdleider? de leden klaar te stomen voor de brand- Ik zie het als een grote stap voor de voegen van de jeugdbrandweer? Samen met collega s Ed Wouters en Hans weer. Dat de jeugdbrandweren hierbij jeugdbrandweer. Wij zijn als jeugdbrand- De samenvoeging is een goed idee Voortwist heb ik de jeugdbrandweer in worden samengevoegd maakt vooral op weer Noordoostpolder altijd onderdeel omdat je zelf niet altijd meer het wiel Almere opgestart en nu ben ik voorzit- organisatorisch niveau een verschil. Ik geweest van de regio, dit in tegenstelling hoeft uit te vinden en ook omdat je bij- ter. Dat doe ik nog steeds met heel veel verwacht dat er op de oefenavonden niet tot de andere korpsen. De lijnen tussen voorbeeld samen een wedstrijd kan doen plezier. veel zal veranderen, maar misschien komt de gewone brandweer en de jeugd- en samen kunt oefenen. De kosten wor- er hierdoor wel meer samenwerking. brandweer in noord zijn altijd heel kort den dan ook minder. Hoe kijk je aan tegen het samen geweest. Wij worden gezien als onderdeel voegen van de jeugdbrandweer? Welke mogelijkheden heeft één van de brandweer. Welke mogelijkheden heeft één Ik juich dit heel erg toe. Nu kunnen we regionale jeugdbrandweer? regionale jeugdbrandweer? goede afspraken maken en zijn we een Vooral op organisatorisch niveau wordt Welke mogelijkheden heeft één Het biedt zowel voor de jongeren moge- afdeling binnen de brandweer. het een ontlasting voor de jeugdleiders regionale jeugdbrandweer? lijkheden omdat ze betrokken worden bij omdat zaken als de administratie worden Samen kunnen we ervaringen en kennis de brandweer. Zo kunnen ze makkelijker Welke mogelijkheden heeft één overgenomen. Hierdoor blijft meer tijd delen en ons als regionale jeugdbrand- doorstromen als ze 18 jaar zijn. Voor de regionale jeugdbrandweer? over om de oefenavonden voor te berei- weer profileren. Lelystad draait al jaren brandweer is het een kweekvijver. We kunnen nu meer samenwerken. Het den en bijvoorbeeld oefeningen op locatie mee in de top van Nederland en ik denk is een goede kweekvijver voor de brand- te regelen. Ik hoop dat de samenvoeging dat wij in dat opzicht van hun kunnen Dit interview met Ron is 2 weken geleden afge- weer en ook het aanschaffen van spullen ook leidt tot meer samenwerking tussen leren. Verder is het leuk om als leiding nomen. Helaas is Ron op zaterdag 6 december op en kleding wordt een stuk makkelijker. de korpsen zoals het organiseren van ideeën te delen en samen te bouwen aan 57-jarige leeftijd overleden. onderlinge wedstrijden. de toekomst van de jeugd. 3

4 Brandweeravond post Urk één groot feest De grote brandweeravond van de post Urk was dinsdag 25 november weer één groot feest. Tijdens de jaarlijkse brandweeravond worden de jubilarissen, bevorderden en gediplomeerden in het zonnetje gezet. Burgemeester Pieter van Maaren kreeg de eer om de diploma s, certificaten en onderscheidingen uit te reiken aan de betreffende brandweerlieden. Ivo Leijten, teamleider Brandweerzorg Noord, opende de avond en keek in vogelvlucht terug op Hij noemde hierin het overlijden van Pieter Hakvoort als gebeurtenis die het korps raakte en waarin de Urker brandweermensen een grote verbondenheid lieten zien. Ook stipte hij de trouwerij van Jan Post aan en de viering van en festiviteiten rond 75 jaar brandweer op Urk als bijzondere gebeurtenissen. De afscheidnemers Pieter Arie van Urk, Albert ten Napel en Arjan Hartman Regionaal commandant Gerrit Spruit keek in zijn toespraak naar de veranderingen van de afgelopen jaren bij de brandweer en de veranderingen die in de toekomst nog zullen volgen. Hij riep de aanwezigen op zich te laten horen en van de gelegenheid gebruik te maken om mee te denken. Burgemeester Pieter van Maaren maakte tenslotte van de gelegenheid gebruik de brandweermensen en op de achtergrond het thuisfront- te bedanken voor hun inzet. Aansluitend zette hij de brandweermensen die een diploma haalden, die een jubileum vierden en de afscheidnemers in het zonnetje. Pieter Arie van Urk, Albert ten Napel en Arjan Hartman namen na jaren trouwe dienst namelijk afscheid. Na het officiële gedeelte werd de avond afgesloten met een hapje en een drankje. Stand van zaken rond het project SIV Het project SIV is onlangs gestart. In samenspraak met de werkgroep is besloten om goed onderbouwd aan de pilot te beginnen en is gekozen voor de Risico Classificatie Matrix (RCM), een model waarin een weging wordt gemaakt tussen inzetrisico s en beheersbaarheid. In afwachting van de resultaten van het RCM-traject is de projectgroep gestart met het uitzetten van de grote lijnen. De daadwerkelijke start van de pilot met de SIV is afhankelijk van het verloop van het RCMtraject maar zal voor dit jaar niet worden gerealiseerd. Door verschillende oorzaken worden de normtijden regelmatig overschreden. Diverse ontwikkelingen kunnen leiden tot aanpassing van het (huidige) uitrukmodel van de brandweer (uitruk op maat). In Lelystad is onlangs gestart met de pilot SIV en in Almere wordt al een aantal jaren uitgerukt met een TS 4. De vraag is echter waar de grens ligt tussen veiligheid en effectiviteit waarbij het huidige competentieniveau als uitgangspunt moet worden genomen. Voor een gedegen onderbouwing hiervan wordt het Risico Classificatie Matrix (RCM)-traject voorgesteld. Onderbuik gevoel Uitruk op maat of variabele voertuigbezetting kan weerstand opleveren in een brandweerorganisatie. Uitrukken met zes man gaf een duidelijke taakverdeling en was voor iedereen vertrouwd en beproefd. De hieraan verbonden beleving van veiligheid is voor de brandweer een groot goed. Bij uitrukken met minder mensen ontstaat het onderbuik gevoel dat dit onveilig is. Het RCM-traject helpt om het onderbuik gevoel te vertalen in daadwerkelijk risico s en leert ons hoe wij hiermee om moeten gaan. Risico Classificatie Matrix (RCM) Het RCM-traject is ontwikkeld door het bedrijf FPS (Fire Protection Services) uit Doetinchem. Het model is voor het eerst gebruikt bij de brandweer in Zuid Limburg. Zij zijn als eerste in Nederland aan de slag gegaan met variabele voertuigbezetting. Het resultaat van het RCM-traject is afhankelijk van het risicoprofiel van het verzorgingsgebied en van het competentieniveau van de deelnemers. Het RCM-traject bestaat uit vier sessies en wordt gedaan met 12 bevelvoerders. Zij zijn de personen die vanuit hun functie en ervaring bij uitstek de risico s kunnen inschatten en moeten aangeven hoe daarmee om te gaan. Het resultaat bepaalt in grote mate hoe de pilot SIV uiteindelijke zijn vorm krijgt. Omdat onze eigen bevelvoerenden dit (eind) resultaat bepalen ontstaat binnen de brandweer draagvlak voor deze pilot. Andersom werken De doorlooptijd van het traject is 3 tot 4 weken. Tijdens het RCM-traject schatten bevelvoerders op basis van een melding welke risico s worden gelopen en wat er nodig is om daarmee om te gaan. Op deze manier wordt vooraf bepaald welke uitrukken wel of niet met minder bezetting gedaan kunnen worden en niet achteraf op basis van CBS cijfers, waarbij uitgegaan wordt van incidenten uit het verleden. Daarbij is de werkwijze vertrouwd, omdat bevelvoerders in de praktijk ook zo werken. Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van bovenstaand stuk dan kun je contact opnemen met Alex Ehlting brandweerflevoland.nl) of Roland Beekman Het RCM-traject geeft antwoord op de vraag waar de grens ligt tussen veiligheid en effectiviteit. Het geeft een gedegen onderbouwing voor de uitruk op maat en draagt bij aan het creëren van draagvlak. Uit het RCM-traject volgen o.a. benodigd materieel, het aantal mensen en aan welke competenties ze moeten voldoen. Daarnaast kan het RCM-traject gebruikt worden door brandweer Flevoland in de onderbouwing van haar keuzes naar het Veiligheidsbestuur. De OR wordt in het gehele traject meegenomen. 4

5 OMS-leveranciers druk met migratie Na het uitgebreide traject van aanbesteden zijn de veiligheidsregio s Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht na de zomer met het OMS een nieuwe fase ingegaan: de migratie van de oude naar de nieuwe aansluitingen, bij één van de zes nieuwe -op postcode toegewezenleveranciers. VERHALEN VOL VUUR Brandweermensen zitten barstensvol verhalen. Verhalen helpen ons om betekenis te geven aan wat we meemaken in ons vak. We leren zo van anderen en herkennen vaak onszelf. Jeroen van Opstal (kennisregisseur) vangt in deze column de verhalen en geeft ze een leerzaam podium voor iedereen. Inzet van een BOT team Ten tijde van het schrijven van dit artikel was de migratie van het OMS van de oude naar de nieuwe aansluiting Hierover is door ons MT vooralsnog geen besluit genomen. Doel is om het project Herstructurering OMS Midden-Nederland in Het is zondagavond rond de klok van half 11, mijn telefoon begint te rammelen. Ik vraag mezelf af: Wie belt mij nu nog op dit late tijdstip? Nu, daar in volle gang. Om een inzicht te geven in december af te ronden. Overdracht aan de kom ik gauw achter. Het is een collega van het BOT team de cijfers: waar eind oktober in Flevoland zo n 30 procent van de aansluitingen bij de nieuwe leveranciers was gerealiseerd, liep dit eind november al op tot zo n 55 procent. staande organisatie vindt dan eind december/ begin januari 2015 plaats. Monique Wesker (project OMS) en Remko Knook (Meldkamer) die mij vertelt dat de coördinator van het BOT ons verzoekt om naar Emmeloord te gaan. Er heeft daar een brand plaatsgevonden waarbij een slachtoffer te betreuren is. Projectleider Rob de Vries: Dit geeft aan dat Er gaat op dat moment van alles door mijn hoofd: Wat zou we nu nog achter liggen op schema, maar er precies gebeurd zijn? Wat kan ik tegenkomen? Hoe gaat dat de meeste aanbieders nu op stoom zijn. het met de mensen die erbij betrokken zijn? Waar moeten Daarbij zien we dat de verschillende partijen we rekening mee houden? Uiteraard kan ik putten uit mijn veel werk verzetten. Op de meldkamer, ervaring in dergelijke situaties, maar het blijft toch altijd bij de preventisten, maar zeker ook bij de enige spanning met zich mee brengen. meeste aanbieders. Ik wil de verschillende partijen dan ook complimenteren. Bij de Eenmaal op de kazerne is ook de OVD vrij vlot aanwezig. brandweer, gemeente en de meldkamer Voorafgaand aan het gesprek met de betrokkenen nemen hebben we deze complimenten ver- we met hem het een en ander door. Hij vertelt wat er pakt in een taart. Die werd met die avond is gebeurd en wat mensen hebben gezien en enthousiasme ontvangen! beleefd. Dat is niet mals. Beheer De projectgroep heeft brandweer Flevoland voorzien van een aantal mogelijke oplossingsrichtingen voor de inrichting van de OMSbeheersorganisatie. Het plan is om dit per regio te organiseren, maar hierbij wel intensief samen te werken. In Flevoland is het dan de vraag bij elke afdeling dit beheer te beleggen. Het voorstel is hier een splitsing in aan te brengen tussen operationeel beheer (Risicobeheersing) en contractbeheer (Bedrijfsvoering). Terug in de tijd Paard in de sloot Wat hebben donderdag 1 augustus 1992 en maandag 13 oktober 2014 met elkaar gemeen?.. op beide dagen rukte de brandweer uit voor een melding dier in nood bij manege Pampushout in Almere Stad. De brandweer werd ter assistentie geroepen voor een paard in de sloot. Het dier kon er niet meer op eigen kracht uitkomen. Was het in 1992 Peter Tak die de sprong in het diepe (de sloot) waagde, in 2014 was het de beurt aan Hendrik Kramer. Met vereende krachten lukte het om beide paarden weer op het drogen te krijgen. Welk nieuws zal Flevoland Nieuws brengen in 2036? Eerst worden de ingezette voertuigen weer uitrukgereed gemaakt. Wij drinken intussen enkele koppen koffie. Daarna gaan we met de betrokkenen naar boven om wat te eten en te drinken, want het is al ver na middernacht. In mijn rol van BOT-medewerker neem ik iedereen goed in ogenschouw. Zonder dat iemand wat zegt merk ik dat de inzet bij iedereen een behoorlijke impact heeft gehad. De OVD begint de nabespreking en richt zich eerst op de mensen die in het eerste voertuig zaten. Hij vraagt ze wat zij tegenkwamen tijdens hun inzet. Bijzonder is dat iedereen het gebeuren anders heeft beleefd en het is daarom goed dat iedereen zijn eigen verhaal kan vertellen. Dat iedereen er voor de volle honderd procent is ingegaan, wordt die avond wel duidelijk. Ook de mensen van het tweede voertuig vertellen wat zij hebben gezien en hoe ze dat beleefd hebben. De emoties die zulke gesprekken teweegbrengen zullen wij als BOTmedewerker goed in de gaten moeten houden. Dezelfde nacht voeren we ook met een aantal mensen apart gesprekken. Dat wordt zeker gewaardeerd. Maar als BOTmedewerker is het ook belangrijk om de volgende dagen en weken vinger aan de pols te houden om eventueel nazorg te kunnen verlenen. Dat zullen wij dan ook zeker doen. Piet Ruis, BOT-lid 5

6 App verbindt Project L en FollowUpp! Krachten bundelen Twee op zichzelf staande projecten maar beide met de focus op het bouwen van een App. De volgende vraag dringt zich dan op: Wat zijn de totale kosten en is er wel geld om beide projecten te realiseren? Als je beide projecten naast elkaar legt en ziet wat beide projectgroepen willen bereiken dan blijken de onderlinge verschillen minimaal. Begin november hebben de projectleiders elkaar geïnformeerd over wensen en ideeën. Deze kunnen zonder veel problemen in één App ondergebracht worden. De krachten bundelen is nu het credo. Besloten is dat Nico zich met de inhoud van de App en de realisatie daarvan gaat bezighouden en Martin richt zich op het uitrollen van het project. In december wordt één presentatie voor team brandweerzorg gegeven. Het besluit tot het maken van de App staat in het MT van december gepland. Twee projecten in één App. De App verbindt niet alleen mensen maar ook projecten. Martin van de Velde (post Almere) en Nico Buitink (Team Materieel & Logistiek) werken beide, in het kader van hun leergang operationeel manager, aan een projectopdracht. Bij project L (Lessons Learned) van Martin gaat het om het leren van jezelf en van elkaar en hoe je deze ervaringen binnen je korps deelt. De opdracht voor Project FollowUpp! van Nico komt van de teamleiders M&L en ICT: Ontwikkel een meldingensysteem waarin eenvoudig en eenduidig alle storingen of gebreken centraal worden gemeld, door de juiste afdeling wordt opgepakt en verwerkt. Beide collega s onderzochten de mogelijkheid of de App hierbij uitkomst kan bieden. Nico: We kennen het allemaal, iets is stuk of kennis uit het dagdagelijks operationeel er is een storing maar van melden komt het optreden structureel wordt geëvalueerd, niet. Vaak is onduidelijk bij wie je de storing gedeeld en geborgd? Als het mis gaat wordt moet melden en welk formulier je hiervoor dit vaak breed uitgemeten en bereik je een moet gebruiken. En als je daar eenmaal achter bent, moet je ook nog eerst inloggen in met de bijna ongevallen die niet de volle grote groep collega s. Maar hoe zit het het computersysteem om bij het juiste formulier te komen. Het gevolg is dat zo n sto- inmiddels de A.A.R. (After Action Review) bij aandacht krijgen? We kennen en gebruiken ring blijft liggen. Wat zou het toch mooi zijn oefeningen en inzetten om direct na afloop om een storing in enkele simpele stappen te te evalueren maar deze evaluatie blijft melden en dit centraal op te pakken. beperkt tot de mensen die erbij aanwezig zijn geweest. Delen met anderen is vaak Martin: De brandweer werkt in risicovolle omslachtig. Het zou mooi zijn als deze informatie eenvoudig kan worden gedeeld via situaties, waarin weinig ruimte is voor fouten. Van incidenten kun je leren maar hoe een App. krijg je die leermomenten onder de aandacht bij andere collega s. Kort samengevat: Hoe Nico: We zijn met ons projectteam begonnen om alle vormen van meldingen en kan Brandweer Flevoland ervoor zorgen dat de daarbij behorende formulieren tegen het licht te houden. Daarna hebben we een format ontwikkeld voor het verloop van een melding. Een App zou een goed middel zijn voor aanmelden en doorzetten van storingen. Met een App meld je een storing op één centraal punt. Daar wordt de storing opgepakt en doorgezet naar de afdeling KAM, M&L of OIV. Onder deze afdelingen hangen weer 5 tot 6 categorieën. De melder is met één enkele handeling klaar en de melding is gedurende het gehele traject te volgen. De App heeft ook een functie om maandelijks een managementrapportage uit te draaien of een bibliotheek te raadplegen. Het resultaat is een uniforme manier van het registreren van meldingen en een beter overzicht van alle meldingen en storingen binnen onze organisatie. Martin: Leren van jezelf maar ook leren van elkaar, daar is grote winst te behalen. Een goed voorbeeld hiervan de werkwijze van de Explosieve Opruimingsdienst Defensie (EODD). Na elke inzet zijn zij verplicht om direct een korte rapportage te maken, een werkje van een paar minuten. Storingen of gevaarlijke situaties komen met een korte omschrijving terecht in een Quality Board. De melding wordt de volgende dag opgepakt en bij de juiste afdeling neergelegd. Geen lange trajecten en invullen van formulieren na een vermoeiende inzet, maar een korte en krachtige melding, weggezet op één centraal punt. Met deze informatie en onze eigen ideeën bezochten wij Yucat BV, een IT-bedrijf gespecialiseerd in mobile toepassingen. Ons idee van kort en bondig rapporteren en delen is volgens Yucat zeker te realiseren in een App. Nico: Eind oktober, na heel veel voorbereiding, hebben wij vier bedrijven uitgenodigd die op basis van onze wensen een presentatie gaven over hoe de App voor FollowUpp! eruit zou kunnen komen te zien. Een van de criteria was dat een eenmaal gerealiseerd systeem eenvoudig modulair moet zijn uit te bouwen. De wens is om de App voor zowel Android als IOS te realiseren. Inmiddels is gekozen voor het bedrijf AppNormal om mee te gaan samenwerken. Sessies interne communicatie afgerond Gerrit Spruit en Marlou Boot zijn in het laatste kwartaal van 2014 de grotere kazernes in Flevoland langsgegaan om met de brandweermensen het gesprek aan te gaan over het door Renske Licht verrichte onderzoek naar de interne communicatie. De sessies op de posten in Almere Stad, Dronten, Emmeloord, Lelystad, Urk en Zeewolde werden redelijk tot goed bezocht. De aanwezigen bekeken eerst een filmpje waarin Renske Licht haar onderzoek toelicht en dit filmpje diende vervolgens als input voor een gesprek. Gerrit Spruit heeft de sessies als nuttig en prettig ervaren. Het was een mooie manier weer even met de mensen op de posten in gesprek te gaan en te horen wat er leeft. Er zijn in al deze sessies veel verschillende onderwerpen aan bod gekomen. Van oefenen tot belastbaarheid en van variabele voertuigbezetting tot veranderprogramma s. Deze gesprekken verliepen op alle posten in een goede sfeer. We kunnen zeker ons voordeel doen met deze sessies. 6

7 Veranderprogramma s brandweer Flevoland Bedrijfsvoering Na de start en vervolgbijeenkomsten van het programma bedrijfsvoering is in subgroepen veel informatie vergaard en verzameld. De bijeenkomst op 24 september stond in het teken van ophalen van wat de subgroepen bereikten, met als doel een terugkoppeling aan de andere programma s te kunnen geven. De bijeenkomst van 24 september Om hier goed mee verder te gaan is afgesproken dat het kernteam binnenkort weer leverde een samenhangend document op. Vervolgens wisselden bij elkaar komt om vanuit de huidige teams vertegenwoordigers van alle veranderprogramma s op 6 oktober met elkaar uit waar sentaties een beeld te geven van de produc- van de afdeling Bedrijfsvoering in korte pre- de programma s nu staan. Wim Maas lichtte ten en diensten. de status van het programma toe en kreeg de vraag wat de visie van Bedrijfsvoering Vervolgens is dan de opdracht aan het kernteam (wellicht in aangepaste subgroepen) voor de korte en lange termijn wordt. Een vraag waar het kernteam nu mee aan de om met die inhoud en de inmiddels in de slag is. Het kernteam gaat in beeld brengen afgelopen maanden opgehaalde informatie wat bedrijfsvoering biedt als ondersteuning een beeld te vormen hoe Bedrijfsvoering op aan de kerntaken van de organisatie. Met de korte en langere termijn de organisatie deze input wordt de organisatie gevraagd het best kan ondersteunen. hoe dit past in de huidige behoefte van de organisatie. Brandweerzorg Na een intensief jaar van bijeenkomsten in ontwerpteam, kernteam en deelgroepen van het programma Brandweerzorg krijgen de ideeën over de drie programmaonderdelen (de optimale repressie, de Brandweermens in 2020 en de taken, producten en diensten) steeds meer vorm. Vakmanschap Zoals in de vorige editie van Brandweer al is vermeld, is het kernteam uiteen gegaan in drie subgroepen. De vragen die zij aan het onderzoeken zijn: 1) Hoe werven en selecteren we de juiste Maar dat geeft niet, de energie is er en de brandweermens? (aansluitend op kennen, kunnen, zijn EN aansluitend op het in sommige gevallen misschien iets meer tijd wil om iets bij te dragen ook. Het traject gaat programma Brandweerzorg); opeisen, maar ook dat is geen probleem. 2) Aan welke kwaliteitseisen moet de Flevolandse brandweermens voldoen? In de komende edities van Brandweer Hoe meten we dat en wie doet deze hopen we je meer te kunnen vertellen over de bevindingen en ideeën toets? 3) Hoe ziet de nieuwe Flevolandse kennis- tot dan toe. en oefenorganisatie eruit? Heb je zelf ideeën of had je eerder geen tijd De aanpak per groep verschilt enorm. Het is en nu wel, informeer bij een van de ontwerpteamleden of je nog kunt aansluiten. De echt zoeken naar wie wat doet, hoeveel er gestuurd wordt, of juist niet, wie initiatief ontwerpteamleden zijn: Kees Splinter, Nellie neemt etc.. Zo zie je dat veranderen op deze Ras, Jeroen van Opstal en Marsha Jonker manier echt wennen is voor de betrokkenen. Brandweer in Verbinding What s in the name? Dat was een van de vragen waarover het ontwerpteam zich boog tijdens de eerste brainstormsessie. De naam moet de lading dekken, aangeven waar het ontwerpteam zich op gaat richten en vrij zijn van verwijzingen naar specifieke afdelingen of teams. Tijd dus om ook anderen binnen de afdeling Brandweerzorg erbij te betrekken. Zij kunnen met deze ideeën aan We zijn dus zeker nog niet klaar met het programma Brandweerzorg. In een bijeenkomst op in december hebben we dan ook gespro- Na het uitwisselen van verwachtingen en wensen zijn de deelnemers gestart met het formuleren van een De deelnemers van BIV buigen zich momenteel over verschillende vraagstukken: Wie zijn die partners? In welk verband? Wat zijn de slag te gaan, deze verfijnen en verder ken over hoe we verder denken te gaan met vraagstelling. Waar richt het ontwerpteam hun eisen? Kan die partner in een andere uitwerken. Het kernteam zal hier actief als de verdere invulling van het Programma zich op? Wat willen we onderzoeken? Voor situatie of veranderende wereld nog steeds klankbordgroep bij betrokken worden. In de Brandweerzorg klaar voor de toekomst. Er welk probleem gaan we een oplossing een partner zijn? Of misschien juist een leve- loop van 2015 kunnen de uitgewerkte plan- is nog steeds ruimte voor proeftuinen dus vinden? Na een open en levendige discus- rancier? Om gedegen antwoorden te krijgen nen afgestemd en eventueel bijgesteld wor- mocht je nog ideeën hebben lever ze aan. sie werd de vraagstelling geformuleerd. De op die vragen zijn verschillende technieken den zodat we in 2015 kunnen overgaan tot naam van het programma volgde rap daar- en methodieken onderzocht. Een stake- de implementatie. na: Brandweer in Verbinding. holdersanalyse en een drijvende krachten analyse lijken de zoektocht naar alle acto- Het programma Brandweer in Verbinding ren en factoren rondom de brandweer in (BIV) richt zich op de vele relaties en ver- kaart te kunnen brengen. Het ontwerpteam bindingen die Brandweer Flevoland heeft. heeft haar licht opgestoken bij Defensie, De omgeving waarin de brandweer zich omdat hun kennis en kunde wat dit onder- bevindt verandert in rap tempo. Aansluiting werp betreft mogelijk van waarde kan zijn. houden met de omgeving en de vele part- Momenteel wordt een sessie met onze part- ners van Brandweer Flevoland is daarom ners voorbereid. Tijdens die sessie hopen we heel belangrijk. Toekomstbestendigheid voor samen met onze partners in de breedste zin onze organisatie vraagt om een voortdurend van het woord-, antwoorden te vinden die helder beeld van onze (potentiele) klanten ons helpen bij onze zoektocht naar een toe- en partners. We moeten hun kennis en ver- komstbestendige relatie met onze partners wachtingen kennen. en omgeving. We houden jullie op de hoogte! 7

8 Nieuwe bluskleding voor Brandweer Flevoland Regionaal commandant Gerrit Spruit en Ronald van Kampen van Icon Protect ondertekenden woensdag 23 oktober op de kazerne in Lelystad het contract voor de nieuwe bluskleding. Het is de bedoeling dat alle posten van Brandweer Flevoland medio 2015 zijn uitgerust met de nieuwe pakken. Ronald van Kampen van Icon Protect biedt Gerrit Spruit een voorbeeld van het nieuwe bluspak aan in aanwezigheid van Rense Ruiten en Ted van de Wint. A an de ondertekening ging een uitgebreid aanbestedings- en testtraject vooraf waarbij Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht gezamenlijk optrokken. De praktijktesten met de pakken waren van doorslaggevend belang in de keuze voor het pak van leverancier Icon Protect. Projectleden Ted van de Wint en Rense Ruiten vertellen: Uit de praktijktesten kwamen de volgende conclusies: Het pak voelt goed, draagt soepel en comfortabel, geeft op een goede manier aan wanneer het te heet wordt en scoort hoog in de NEN-normen. Kortom: het is een kwalitatief goed pak. Ted van de Wint lachend: Maar daar heeft eigenlijk niemand het over. Iedereen heeft het over de kleur. We gaan van donkerblauw naar crèmekleurig. Dat ziet er anders uit dan we gewend zijn. Team Materieel en Logistiek gebruikt de laatste maanden van het jaar om de pakken in te meten op de verschillende posten. In de eerste helft van 2015 levert Icon Protect de pakken in samenwerking met de mensen van Materieel en Logistiek uit op de 15 posten in Flevoland. Geslaagd voor de HOvD-opleiding! Rob de Vries, Hans Twigt en Fred Vorenkamp sloten na een jaar studeren in oktober hun HOvDopleiding af. Ruud Walters zette ze in november tijdens het operationeel overleg in het zonnetje. Rob de Vries Ik heb in 2003 de 44ste voltijds Hoofdbrandmeester-opleiding gedaan bij het toenmalige Nibra. De wijze waarop indertijd invulling werd gegeven qua opleiding aan de rollen van compagniecommandant, algemeen commandant (toen hoofd stafsectie) en leider CoPI was op z n zachtst gezegd dun. In de zojuist afgeronde opleiding hebben we in een klein jaar alle aspecten van het HOvD-schap besproken, geleerd en beoefend. Dit alles volgens de laatste inzichten. Ik hoop het geleerde snel in de praktijk te kunnen brengen want het vak van HOvD is naar mijn mening nog leuker dan het werk als OvD. Waarom? Vanwege het multidisciplinaire aspect. Het vormgeven van vertrouwen tussen collega s van verschillende disciplines om gezamenlijk een klus te klaren. Fred Vorenkamp Net als Rob en Hans heb ik in het verleden al de opleiding Hoofdbrandmeester gedaan. Sinds die tijd is er echter veel veranderd in het werkveld. Vanuit mijn werk bij het IFV en zeker ook vanuit mijn interesse in het werk als HOvD heb ik de leergang HOvD gevolgd. De rol van HOvD spreekt me enorm aan. Ik zou in de toekomst graag de HOvD-rol vervullen en als leider CoPI actief zijn. Het omgaan met de verschillende belangen, tijdsdruk, het werken met mensen van verschillende partijen. Maar ook de rollen als compagniecommandant of als algemeen commandant in het ROT zijn uitdagend. Hans Twigt Toen ik in 2003 HOvD werd was er nog geen leergang HOvD. Er zat het een en ander in de opleiding Hoofdbrandmeester op het gebied van Commandoteam Plaats Incident, compagniecommandant en adviseur burgemeester. Er waren daarbij aanvullende crisisopleidingen (OCR). Het is goed om je regelmatig te laten bijscholen naar de nieuwste landelijke inzichten. Gezien het feit dat een bijscholing voor HOvD niet bestaat heb ik de complete leergang gevolgd. De wereld van rampenbestrijding en crisisbeheersing is afgelopen jaren flink veranderd en ontwikkeld. De entree van crisiscommunicatie en informatiemanagement, het multidisciplinaire aspect. Dit vraagt een ander type leiderschap. Interessante materie. Nieuw: procedure Centrale Inzet van Mensen en Middelen Onder bepaalde weersomstandigheden, maar ook tijdens andere bijzondere voorvallen, moet rekening worden gehouden met grote aantallen niet spoedeisende meldingen in een relatief kort tijdsbestek. Te denken valt aan stormschades, wateroverlast en niet spoedeisende meldingen tijdens bijvoorbeeld de jaarwisseling. Om in deze gevallen goed te kunnen handelen is de procedure Centrale Inzet van Mensen en Middelen (CIMM) opgesteld. Dit is een nieuwe versie van de in de volksmond bekende stormnachtprocedure. Opstopping Grote aantallen niet spoedeisende meldingen in een relatief kort tijdsbestek kunnen leiden tot opstopping op de meldkamer, wat voor de spoedeisende meldingen onacceptabel is. Er is dan behoefte aan een aangepaste alarmering en afhandeling van de grote aantallen niet spoedeisende meldingen. Daarbij staat tevens per melding de vraag centraal welke dienst of partij de best aangewezene is voor afhandeling van de melding: brandweer, gemeente, provincie, wegbeheerder of nog een andere dienst. Niet spoedeisend Bij inwerkingtreden van de Procedure Decentrale Inzet van Mens en Middelen (DIMM) alarmeert de meldkamer de Stafsectie Brandweerzorg bestaande uit de Algemeen Commandant Brandweerzorg (AC Brw)1, het Hoofd taakorganisatie BRon- en EMissiebestrijding (HBREM), het Hoofd taakorganisatie INformatie (HIN) en het Hoofd taakorganisatie ONdersteuning (HON). Hiermee wordt voorzien in het ontlasten van de meldkamer bij de aanname, uitgifte en begeleiding van grote aantallen niet spoedeisende meldingen, en indien gewenst en/ of noodzakelijk tevens bij het bepalen van welke dienst of partij de best aangewezene is voor afhandeling van de betreffende meldingen en het alarmeren van de betreffende dienst(en) en/of partij(en), niet zijnde de brandweer. Afhandeling Naast de brandweer zullen de gemeentes als beheerder van de openbare ruimte zorg dragen voor de afhandeling van meldingen van stormschade en wateroverlast. Vanuit de Stafsectie Brandweerzorg kunnen meldingen worden overgedragen aan de betreffende gemeente(s). Tevens wordt met de betreffende gemeente(s) een gezamenlijk overzicht bijgehouden van het totaal aan meldingen. Daarnaast wordt er in eerste instantie door de Hoofd Officier van Dienst (HOvD) en in tweede instantie door de Stafsectie Brandweerzorg met de piketvoorlichter Brandweer Flevoland afgestemd op welke wijze burgers en overige derden worden geïnformeerd over het handelings- en verwachtingsperspectief. Brandweer Flevoland plaatst dan telefoonnummers op de website, zodat de burger weet wie hij/zij in welk geval moet bellen. Implementatie De procedure CIMM bevindt zich momenteel in de implementatiefase. De diensten werken er naartoe de werkwijze begin volgend jaar operationeel te hebben. Lees de procedure CIMM op het serviceplein van intranet (onder operationele informatievoorziening, planvorming multi) 8

9 Grote veldoefening en systeemtest De afgelopen periode werd er volop in multidisciplinair verband geoefend. De Grootschalige multidisciplinaire veldoefening (GMVo) en de jaarlijkse systeemtest hadden plaats in oktober en november. Grootschalige Multidisciplinaire van deze oefening was, mede door de uitstekende samenwerking met Almere CityFC, Veldoefening Tijdens de Grootschalige Multidisciplinaire erg realistisch. De luchtballon lag over een Veldoefening bogen het CoPI en de operationele eenheden zich over een grootschalige het veld, waar op dat moment een voetbal- van de tribunes en de mand schuurde over ontruiming in het stadion van Almere CityFC. wedstrijd bezig was. Slachtoffers en vluchtende supporters; alle ingrediënten voor De hulpverleners van onder meer brandweer, politie, ambulancedienst, GHOR en het Rode een leerzame oefening waren aanwezig. De Kruis en ook de BHV organisatie van het oefenstaf kijkt tevreden terug. Sergio Lopez, stadion hadden hun handen vol aan een scenario waarbij een grote luchtballon door een voorbereiding als de oefening zelf verliepen oefenleider van de GMVo, hierover: Zowel de ongecontroleerde landing midden in een vol uitstekend. Tijdens de oefening hebben zich voetbalstadion neerkwam. De enscenering drie kleine no-play situaties voorgedaan. Dat is altijd even spannend voor mij als oefenleider, maar het is allemaal keurig opgelost. De evaluatie is inmiddels afgerond. De oefenstaf werkt momenteel aan een DVD met beelden van de oefening. Deze video wordt begin 2015 verwacht en verspreid onder de deelnemers. Systeemtest De systeemtest is een zo realistisch mogelijke praktijktest voor crisisteams. Alle onderdelen van de hoofdstructuur worden getest om een inzicht te krijgen in de kwaliteit van de crisisorganisatie. Veiligheidsregio s zijn bij wet verplicht om jaarlijks een dergelijke systeemtest te organiseren. Tijdens de test kijkt de Inspectie Veiligheid en Justitie langs de zijlijn mee. Zij stellen vast of de aanpak van de systeemtest en de toetsing voldoen aan de criteria in de Wet Veiligheidsregio. Dit jaar vond de test plaats in Almere. De driehoek (burgemeester, Openbaar Ministerie en politie) boog zich over de omgevingsanalyse die door de oefenstaf was voorbereid. Uit de omgevingsanalyse bleek een dreigende verstoring van de openbare orde door verschillende motorbendes. Een redelijk actueel thema in Nederland. De driehoek zag voldoende aanleiding om op te schalen naar GRIP3. Vervolgens kon de oefening, na alarmering door de meldkamer, ook beginnen voor het CoPI, het ROT en het GBT. De oefenstaf kijkt terug op een goed verlopen test. Momenteel werken evaluatoren aan een gedegen evaluatie. Mooie viering 75 jaar brandweer op Urk Geheel in stijl kwam de burgervader aan op een oude, door twee paarden getrokken, brandweerspuit om een brand te blussen. Het blussen van de brand in oude stijl, met twee man aan de handpomp, bleek niet het gewenste resultaat op te leveren. Er werd gekozen voor het blussen anno 2014 en wel met OneSeven. Dit alles onder toeziend oog van hoofd-brandweerzorg Marlou Boot. De brand werd geblust en dit was gelijk het startsein voor de opening van de dag. De dag werd afgesloten met de trekking van de mooiste kleurplaat door de burgemeester en een optocht met historische voertuigen. Naast een jubileumboek over 75 jaar brandweer op Urk was er voor de vrijwilligers een feestavond in het gemeentehuis. Voor de oudgedienden was er een bijeenkomst waar verhalen uit het verleden konden worden gedeeld, historisch beelden konden worden terug gekeken en kon het publiek kennismaken met het nieuwe materieel. Op 27 september was het dan eindelijk zover, 75 jaar brandweer op Urk en de regionale open dag. De officiële opening van deze dag werd uitgevoerd door burgemeester Pieter van Maaren. Voorafgaande aan de bijeenkomst van de oudgedienden opende de burgemeester in de bibliotheek een foto-expositie, waarin de historie van 75 jaar brandweerzorg werd getoond 9

MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden

MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden ü Aanleiding MOED ü Algemene informatie brandweer in de veiligheidsregio ü Inhoud MOED ü Samenvatting uitspraken algemeen bestuur 1. Aanleiding MOED De wereld

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

Is uw werknemer vrijwilliger bij Brandweer Flevoland? Flevoland

Is uw werknemer vrijwilliger bij Brandweer Flevoland? Flevoland Is uw werknemer vrijwilliger bij Brandweer Flevoland? Flevoland Wat betekent dit voor uw bedrijf? De brandweer: behulpzaam, deskundig en daadkrachtig 2 Brandweermensen, beroeps en vrijwilligers, zijn mannen

Nadere informatie

Uitruk op Maat. In deze uitgave. Project Uitruk op Maat van start in veiligheidsregio Zuidoost-Brabant. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Uitruk op Maat. In deze uitgave. Project Uitruk op Maat van start in veiligheidsregio Zuidoost-Brabant. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Uitruk op Maat Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Nieuwsbrief 1 november 2010 In deze uitgave Project Uitruk op Maat van start in veiligheidsregio Zuidoost-Brabant 2 3 Aanleiding van het project Uitruk

Nadere informatie

Samenwerken aan Brandveiligheid

Samenwerken aan Brandveiligheid Gemeente Leiderdorp Gemeente Leiderdorp Wie zijn wij als Brandweer Hollands Midden? Wat mag u van ons verwachten en hoe zijn we aan elkaar verbonden? Samenwerken aan Brandveiligheid Missie Brandweer Hollands

Nadere informatie

Brandweer Nederland Samen sterk, samen veilig

Brandweer Nederland Samen sterk, samen veilig Brandweer Nederland Samen sterk, samen veilig Met hart en ziel Brandweer Nederland staat voor 31.000 brandweermensen die zich met hart en ziel inzetten voor hun medemens. Die 24 uur per dag en 7 dagen

Nadere informatie

ECCvA/U Lbr: 07/40

ECCvA/U Lbr: 07/40 Brief aan de leden T.a.v. het college en gemeenteraad informatiecentrum tel. (070) 3738020 uw kenmerk bijlage(n) onderwerp Brandweerontwikkelingen Samenvatting ons kenmerk ECCvA/U200700611 Lbr: 07/40 datum

Nadere informatie

Evaluatieverslag SIS-oefening De Wissel Veiligheidsregio Brabant-Noord op 19 mei 2015

Evaluatieverslag SIS-oefening De Wissel Veiligheidsregio Brabant-Noord op 19 mei 2015 Evaluatieverslag SIS-oefening De Wissel Veiligheidsregio Brabant-Noord op 19 mei 2015 Samenvatting Inhoud 1. Inleiding 2. Verloop van de SIS-inzet in een oogopslag 3. Bevindingen 4. Aanbevelingen Kees

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 2030 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Directie Weerbaarheidsverhoging Afdeling veiligheidsregio's Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Vragen D66 Het lijkt D66 belangrijk dat er keuzemogelijkheden zijn. Dat lijkt nu niet het geval.

Vragen D66 Het lijkt D66 belangrijk dat er keuzemogelijkheden zijn. Dat lijkt nu niet het geval. TECHNISCHE VRAGEN Onderwerp : Brandweer Hollands Midden, raad 16 juni 2014 Vraagsteller: verschillende fracties Datum : 6 juni 2014 COMMISSIEADVIES Behandeld in commissievergadering: BM 2 juni 2014 Raadsvergadering

Nadere informatie

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Waarom een addendum? Het beleidsplan 2012-2015 is op 7 juli 2011 in een periode waarop de organisatie volop in ontwikkeling

Nadere informatie

Bijlage Begrotingswijzigingen 2017

Bijlage Begrotingswijzigingen 2017 Bijlage Begrotingswijzigingen 2017 Begrotingswijziging (onderdeel Bedrijfsvoering) Op 1 juli 2015 is het organisatieplan vastgesteld door het bestuur. Op basis van het organisatieplan bestaat de begroting

Nadere informatie

Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie

Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie C O N C E P T R A A D S V O O R S T E L Veiligheidregio Haaglanden Brandweer Haaglanden Bijlage 5.3 C O N C E P T R A A D S V O O R S T E L Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie

Nadere informatie

brandweer Nieuwegein Zuid Jij ook? Kom bij de brandweer!

brandweer Nieuwegein Zuid Jij ook? Kom bij de brandweer! I brandweer Nieuwegein Zuid Jij ook? Kom bij de brandweer! Brandweer Veiligheidsregio Utrecht zoekt vrijwilligers Werken bij de brandweer: voor sommigen is het een droom, voor anderen een roeping. Werken

Nadere informatie

Rotterdam-Rijnmond. NVBR bijeenkomst 07.03.12. Jan Boonekamp

Rotterdam-Rijnmond. NVBR bijeenkomst 07.03.12. Jan Boonekamp Rotterdam-Rijnmond NVBR bijeenkomst 07.03.12 Jan Boonekamp Hoe het begon. Maart 2009 Uitgangspunten: - RR was sedert 1 januari 2008 geregionaliseerd - We waren klaar om onze organisatie verder te ontwikkelen

Nadere informatie

Woensdag. februari. Wat doet BOT-MI? Brandweerscheurkalender 2012

Woensdag. februari. Wat doet BOT-MI? Brandweerscheurkalender 2012 Woensdag 15 Wat doet BOT-MI? februari Het BOT-mi is een samenwerkingsverband van zes ministeries en de daaraan verbonden kennisinstellingen. Het heeft expertise in huis op diverse gebieden zoals het uitvoeren

Nadere informatie

Samenvatting voor Bent u een man of een vrouw? (N=164) Antwoord Telling Percentage

Samenvatting voor Bent u een man of een vrouw? (N=164) Antwoord Telling Percentage Resultaten Brandweeronderzoek (Regio Utrecht) Aantal respondenten Aantal respondenten in deze vragenlijst: 164 Totaal aantal respondenten in deze vragenlijst: 3701 Percentage van het totaal: 4.4% Samenvatting

Nadere informatie

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004 No: 5.4/260204 Onderwerp: Verordening brandveiligheid en hulpverlening De Raad van de gemeente Noordenveld; - gelet op artikel 1, tweede lid, en artikel 12 van de brandweerwet 1985 - gelet op artikel 8,

Nadere informatie

Evaluatie van de brand in De Punt op 9 mei 2008

Evaluatie van de brand in De Punt op 9 mei 2008 Evaluatie van de brand in De Punt op 9 mei 2008 Bevindingen onderzoekscommissie Brand met dodelijke afloop in De Punt op 9 mei 2008 Ira Helsloot Overzicht presentatie Woord vooraf Korte herhaling: van

Nadere informatie

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Plan van Aanpak Format Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Inhoudsopgave 1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met functiecreatie. 1 2 Plan van aanpak pilot functiecreatie... 2 3 Projectstructuur

Nadere informatie

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen?

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen? Samenvatting Aanleiding en onderzoeksvragen ICT en elektriciteit spelen een steeds grotere rol bij het dagelijks functioneren van de maatschappij. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie (hierna: Ministerie

Nadere informatie

Monodisciplinaire evaluatie inzet Bevolkingszorg. Betreft: inzet woningbrand Paulus Potterstraat te Almere op 7 januari 2015

Monodisciplinaire evaluatie inzet Bevolkingszorg. Betreft: inzet woningbrand Paulus Potterstraat te Almere op 7 januari 2015 Monodisciplinaire evaluatie inzet Bevolkingszorg Betreft: inzet woningbrand Paulus Potterstraat te Almere op 7 januari 2015 Inleiding: Op 7 januari 2015 is er in de Paulus Potterstraat te Almere een woningbrand

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Coevorden Officiële naam regeling Verordening brandveiligheid

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg Aanleiding en projectdoelstellingen Aanleiding In 2011 werd door de (toenmalige) portefeuillehouder Bevolkingszorg in het DB Veiligheidsberaad geconstateerd dat de nog te vrijblijvend door de gemeenten

Nadere informatie

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan?

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan? HET PROJECTPLAN a) Wat is een projectplan? Vrijwel elk nieuw initiatief krijgt de vorm van een project. In het begin zijn het wellicht vooral uw visie, ideeën en enthousiasme die ervoor zorgen dat de start

Nadere informatie

In het vormgeven van deze hoofdpunten uit de visie heeft de brandweer flinke stappen gezet:

In het vormgeven van deze hoofdpunten uit de visie heeft de brandweer flinke stappen gezet: Agendapunt 4 Van Dagelijks Bestuur Aan Algemeen Bestuur Kopie aan Datum 08-03-2016 Onderwerp Voortgangsrapportage brandweer Telefoon E-mailadres Memo Voortgangsrapportage Brandweer Inleiding De brandweer

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

b Anders, namelijk: op verzoek van bestuurlijke werkgroep toekomstvisie gemeente Eindhoven Raadsinformatiebrief Betreft Toekomstvisie Brandweerzorg 3

b Anders, namelijk: op verzoek van bestuurlijke werkgroep toekomstvisie gemeente Eindhoven Raadsinformatiebrief Betreft Toekomstvisie Brandweerzorg 3 gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst00846 Dossiernummer 14.21.104 20 mei 2014 Raadsinformatiebrief Betreft Toekomstvisie Brandweerzorg 3 Inleiding Sinds het najaar van 2013 werkt in opdracht van het Algemeen

Nadere informatie

Kosten en opbrengst OMS. Resultaten onderzoek naar de kosten en opbrengst van het OMS in de regio Twente

Kosten en opbrengst OMS. Resultaten onderzoek naar de kosten en opbrengst van het OMS in de regio Twente Kosten en opbrengst OMS Resultaten onderzoek naar de kosten en opbrengst van het OMS in de regio Twente Inhoud Aanleiding onderzoek Cijfers OMS Twente Instrument kosten-baten analyse Maatschappelijke kosten

Nadere informatie

Plan van aanpak. nulmeting brandweerzorg Caribisch Nederland

Plan van aanpak. nulmeting brandweerzorg Caribisch Nederland nulmeting brandweerzorg Caribisch Nederland 1 Aanleiding 3 2 Onderzoeksopzet 4 3 Communicatie 8 Bijlage I Afkortingen 9 2 1 Caribisch Nederland kent één brandweerkorps, het brandweerkorps Caribisch Nederland

Nadere informatie

Oefenkalender Veiligheidsregio Flevoland

Oefenkalender Veiligheidsregio Flevoland 0 Oefenkalender Veiligheidsregio J a n u a r i 0 GHOR oefening CGV met VC Oefening Outbreak infectieziekte voor GGD ism GHOR Brandweer Oefening basisvaardigheden piketofficieren Brandweer Oefening basisvaardigheden

Nadere informatie

Opvang na uw uitzending. Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk

Opvang na uw uitzending. Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk Opvang na uw uitzending Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk werk helpt iedereen binnen of direct rondom Defensie met problemen die voortkomen uit het werk.

Nadere informatie

AGENDAPUNT 2015.02.16/08

AGENDAPUNT 2015.02.16/08 AGENDAPUNT 2015.02.16/08 Voorstel voor de vergadering van: het algemeen bestuur Datum vergadering: 16 februari 2015 Onderwerp: Portefeuillehouder: Indiener: AED Mevrouw mr. R.G. Westerlaken-Loos en de

Nadere informatie

Evaluatieverslag SIS-oefening als onderdeel van oefening Artefacto Veiligheidsregio IJsselland op 23 juni Samenvatting

Evaluatieverslag SIS-oefening als onderdeel van oefening Artefacto Veiligheidsregio IJsselland op 23 juni Samenvatting Evaluatieverslag SIS-oefening als onderdeel van oefening Artefacto Veiligheidsregio IJsselland op 23 juni 2017 Samenvatting Inhoud 1. Inleiding 2. Verloop van de SIS-inzet 3. Bevindingen 4. Aanbevelingen

Nadere informatie

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Werken in driehoeken is een wijze van samenwerking die in elke organisatie, projectteam en netwerk mogelijk is. Het maakt dat we kunnen werken vanuit een heldere

Nadere informatie

De nieuwe Brandweer Hollands Midden

De nieuwe Brandweer Hollands Midden De nieuwe Brandweer Hollands Midden Bijeenkomst gemeentebesturen (Leiden, 8 oktober 2010) Henk Meijer Regionaal Commandant Korte terugblik Discussie over regionalisering brandweer ruim 5 jaar geleden gestart

Nadere informatie

MEMO. Datum : 17 december 2013 Onderwerp : Notitie stand van zaken betreffende de brandweer van Langedijk

MEMO. Datum : 17 december 2013 Onderwerp : Notitie stand van zaken betreffende de brandweer van Langedijk MEMO Aan : De gemeenteraad Afdeling : - Van : College van B&W Afdeling : - Datum : 17 december 2013 Onderwerp : Notitie stand van zaken betreffende de brandweer van Langedijk Inleiding Deze notitie is

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Onderzoek Zeer grote brand aan de Herenweg 6 te Houten op 25 juli 2015

Plan van Aanpak. Onderzoek Zeer grote brand aan de Herenweg 6 te Houten op 25 juli 2015 Plan van Aanpak Onderzoek Zeer grote brand aan de Herenweg 6 te Houten op 25 juli 2015 Inspectie Veiligheid en Justitie 7 september 2015 1. Inleiding Aanleiding Op zaterdag 25 juli 2015, omstreeks 15:40

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

I K B E N B R A N D W E E R

I K B E N B R A N D W E E R IK BEN BRANDWEER Waar staat de brandweer voor? Wie zijn wij? Wat doen wij? En hoe willen wij gezien worden? Behulpzaam, deskundig en daadkrachtig. Dat is de brandweer. Maar wat betekent dit voor jou en

Nadere informatie

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND HOE TE KOMEN TOT EEN ADEQUATE ORGANISATIE VAN INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER? IN AANSLUITING OP HET HANDBOEK INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER Uitgave van het Projectbureau

Nadere informatie

Boerendijk AH Woerden (tijdens kantooruren)

Boerendijk AH Woerden (tijdens kantooruren) De opleidingseisen voor vrijwilligers zijn gelijk aan die voor beroepsbrandweerlieden. We verwachten van je dat je bereid bent om voor je opleiding een deel van je vrije tijd op te offeren. De basisopleiding

Nadere informatie

Project Kwaliteit brandweerpersoneel. De brandweer wordt nog veiliger en beter

Project Kwaliteit brandweerpersoneel. De brandweer wordt nog veiliger en beter Project Kwaliteit brandweerpersoneel De brandweer wordt nog veiliger en beter VAKBEKWAAM WORDEN, VAKBEKWAAM BLIJVEN Wat verandert er concreet? Alle medewerkers van de brandweer worden voortaan opgeleid,

Nadere informatie

Evaluatieverslag SIS-oefening als onderdeel van ZiROP-oefening Ik vertrek Maxima Medisch Centrum en Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost op 17 juni 2017

Evaluatieverslag SIS-oefening als onderdeel van ZiROP-oefening Ik vertrek Maxima Medisch Centrum en Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost op 17 juni 2017 Evaluatieverslag SIS-oefening als onderdeel van ZiROP-oefening Ik vertrek Maxima Medisch Centrum en Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost op 17 juni 2017 Samenvatting Inhoud 1. Inleiding 2. Verloop van de

Nadere informatie

Brandweer Bedum. Commissie Algemene Bestuurlijke Zaken. Rapportage en voortgang van de lokale Brandweer Bedum

Brandweer Bedum. Commissie Algemene Bestuurlijke Zaken. Rapportage en voortgang van de lokale Brandweer Bedum Brandweer Bedum Commissie Algemene Bestuurlijke Zaken Rapportage en voortgang van de lokale Brandweer Bedum Koos Poelma Commandant Brandweer 10 mei 2012 Programma Prestaties brandweerzorg Bedum 2011 Risico

Nadere informatie

Evaluatieverslag SIS-oefening van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden op 17 november Samenvatting

Evaluatieverslag SIS-oefening van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden op 17 november Samenvatting Evaluatieverslag SIS-oefening van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden op 17 november 2016 Samenvatting Inhoud 1. Inleiding 2. Verloop van de SISI-inzet 3. Bevindingen 4. Aanbevelingen 5.

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 10 januari 2017 R03S002/z Voorgenomen samenwerking Regionale Brandweer Flevoland met Lelystad airport

Datum Agendapunt Documentnummer. 10 januari 2017 R03S002/z Voorgenomen samenwerking Regionale Brandweer Flevoland met Lelystad airport Datum Agendapunt Documentnummer R03S002/z170000339 Onderwerp Voorgenomen samenwerking Regionale Brandweer Flevoland met Lelystad airport Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect Mogelijkheid tot het indienen

Nadere informatie

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Ivonne Vliek Veiligheidsregio Utrecht i.vliek@vru.nl / 088-878 4137 GHOR BGC Geneeskundige Hulpverlening Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing

Nadere informatie

Presentatie voorstellen AB MOED

Presentatie voorstellen AB MOED Presentatie voorstellen AB MOED 16 oktober 2014 Filmpje toekomstige brandweer dia 1 openingsdia Visieplaat MOED dia 2: Doel van de presentatie 1. Voorstellen MOED met raad delen vóór het AB van 30 oktober.

Nadere informatie

hittebestendig? Kom DE BUSSUMSE BRANDWEER

hittebestendig? Kom DE BUSSUMSE BRANDWEER jij Ben hittebestendig? Kom DE BUSSUMSE BRANDWEER versterken! De brandweer van Bussum De brandweer van Bussum draagt zorg voor het beperken en bestrijden van gevaar voor onze inwoners (en dieren) bij brand

Nadere informatie

Ons kenmerk C220/ Aantal bijlagen 1

Ons kenmerk C220/ Aantal bijlagen 1 Directie Bestuur & Organisatie Bestuur en Veiligheid Integrale Veiligheid en Handhaving de leden van de commissie Algemeen Bestuur Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax

Nadere informatie

Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl

Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl Voor u ligt het 7 e jaarverslag van de Ondernemingsraad van de gemeente Bronckhorst over het jaar 2011. Dit verslag is om u op

Nadere informatie

DBK Evenement, 1 februari 2012. Met DBK goud in handen overzicht van presentaties en workshops

DBK Evenement, 1 februari 2012. Met DBK goud in handen overzicht van presentaties en workshops DBK Evenement, 1 februari 2012 Met DBK goud in handen overzicht van presentaties en workshops De digitale bereikbaarheidskaart (DBK) heeft betrekking op de hele veiligheidsketen. Elk onderdeel van die

Nadere informatie

Evaluatie bedrijfsopvangteam 2011 Je staat er niet alleen voor

Evaluatie bedrijfsopvangteam 2011 Je staat er niet alleen voor Evaluatie bedrijfsopvangteam 2011 Je staat er niet alleen voor Datum 18 mei 2011 Steller E. Koning Afdeling C&R Versie 1.3 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Evaluatie... 4 2.1 Populatie... 4 2.2 Bekendheid

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement u. Functie officier van dienst Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub u Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Werken in driehoeken is een wijze van samenwerking die in elke organisatie en in elk netwerk mogelijk is. Het maakt dat we kunnen werken vanuit een heldere

Nadere informatie

Insteek: Veiligheid. Oftewel, de mensen op de TS moeten zich veilig voelen

Insteek: Veiligheid. Oftewel, de mensen op de TS moeten zich veilig voelen 2, 4 of 6 op een TS? Verslag van vakbijeenkomst 18 juni 2008 Dordrecht 18 juni 2008 Welkom en inleiding TS4 Welkomstwoord door voorzitter Stephan Wevers, portefeuillehouder brandweerzorg NVBR en regionaal

Nadere informatie

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout Veiligheidsregio in vogelvlucht Jos Stierhout Programma Welkom door Steven van de Looij Veiligheidsregio in grote lijnen Film 24 uur veiligheidsregio Bezoek meldkamer Dieper in de organisatie Onze programma

Nadere informatie

Evaluatieverslag SIS-oefening Sister Act van Veiligheidsregio Kennemerland op 13 mei Samenvatting

Evaluatieverslag SIS-oefening Sister Act van Veiligheidsregio Kennemerland op 13 mei Samenvatting Evaluatieverslag SIS-oefening Sister Act van Veiligheidsregio Kennemerland op 13 mei 2015 Samenvatting Inhoud 1. Inleiding 2. Verloop van de SIS-inzet in een oogopslag 3. Bevindingen 4. Aanbevelingen Annemarie

Nadere informatie

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen BEDRIJFSNOODPLAN Amstelveen 1. Inleiding Algemeen De Arbo-wet verplicht ieder bedrijf of instelling om passende bedrijfshulpverlening (BHV) te organiseren teneinde de gevolgen voor werknemers bij ongevallen

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

Jeroen Dusseldorp 17-12-2013

Jeroen Dusseldorp 17-12-2013 Groeidocument trainingen blok 2 Jeroen Dusseldorp 17-12-2013 Inleiding Voor u ligt mijn groeidocument van de trainingen die zijn gegeven in blok 2 van de minor Consultancy. Om een succesvolle consultant

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

Bestuurlijke keuzes en brandveiligheid: wat is veilig (genoeg)? Marco Zannoni NIBHV congres, 10 november 2014

Bestuurlijke keuzes en brandveiligheid: wat is veilig (genoeg)? Marco Zannoni NIBHV congres, 10 november 2014 Bestuurlijke keuzes en brandveiligheid: wat is veilig (genoeg)? Marco Zannoni NIBHV congres, 10 november 2014 COT: 25 jaar ervaring in oefeningen, onderzoek en advies 1 Ontwikkelingen Van regelgestuurd

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid vereniging X

Vrijwilligersbeleid vereniging X Vrijwilligersbeleid vereniging X Visie t.a.v. Vrijwilligers: Vrijwilligers zijn het kapitaal van onze vereniging: Vrijwilligers zijn een onmisbare schakel binnen onze vereniging Vanuit deze visie willen

Nadere informatie

Productbeschrijvingen generiek

Productbeschrijvingen generiek en generiek 108 Totaalbeeld Toelichting Het totaalbeeld is een informatieproduct dat wordt gegenereerd in de multidisciplinaire hoofdas van de crisisbeheersingsorganisatie in het landelijk crisismanagementsysteem

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar A. Venema, (t.a.v. AA. Venema)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar A. Venema, (t.a.v. AA. Venema) Vergadering: Agendanummer: 9 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar A. Venema, 0595 447724 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. AA. Venema) Aan de gemeenteraad, Onderwerp:

Nadere informatie

Monitor VRBZO na 2 e Berap 2015

Monitor VRBZO na 2 e Berap 2015 Monitor VRBZO na 2 e Berap 2015 In de tweede Bestuurlijke rapportage 2015 rapporteren we tussentijds over een aantal onderwerpen: - de voortgang van de werkzaamheden zoals benoemd in het VRBZO jaarplan

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Evaluatie project webshop 2.0

Evaluatie project webshop 2.0 Evaluatie project webshop 2.0 Kim Krijt MM2A Kim Ik vind dat de productie erg goed is verlopen, wij hebben onderling geen problemen gehad. Ik vind dat er erg goed werk is geleverd. Als ik het vergelijk

Nadere informatie

GRIP 1, zeer grote brand Venhuizen 30 mei 2017, gemeente Drechterland

GRIP 1, zeer grote brand Venhuizen 30 mei 2017, gemeente Drechterland GRIP 1, zeer grote brand Venhuizen 30 mei 2017, gemeente Drechterland 1. Overzicht Incident 30 mei 2017 Zeer grote brand, agrarisch bedrijf, Venhuizen Gemeente Drechterland GRIP 1 Omschrijving Op dinsdag

Nadere informatie

Doorontwikkeling Bevolkingszorg Zaanstreek- Waterland 2016

Doorontwikkeling Bevolkingszorg Zaanstreek- Waterland 2016 Doorontwikkeling Bevolkingszorg Zaanstreek- Waterland 2016 Inleiding Bevolkingszorg ten tijde van een crisis of calamiteit zet zich in voor die mensen die betrokken zijn en die niet in staat zijn zichzelf

Nadere informatie

GRIP 1 Stadhuis Den Helder 28 september 2016, gemeente Den Helder

GRIP 1 Stadhuis Den Helder 28 september 2016, gemeente Den Helder GRIP 1 Stadhuis Den Helder 28 september 2016, gemeente Den Helder Multidisciplinaire Quickscan GRIP 1 Stadhuis Den Helder, 28 september 2016 1. Overzicht Incident 28 september 2016 Middelbrand in het stadhuis

Nadere informatie

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR Datum: Woensdag

Nadere informatie

Presentatie VGGM. Politieke maandag Wageningen 10 oktober Albert-Jan van Maren Masja Kruse

Presentatie VGGM. Politieke maandag Wageningen 10 oktober Albert-Jan van Maren Masja Kruse Presentatie VGGM Politieke maandag Wageningen 10 oktober 2016 Albert-Jan van Maren Masja Kruse 1 Brandweer Gelderland- Midden Brandweer Wageningen per 1-1-2014 geregionaliseerd: onderdeel van Brandweer

Nadere informatie

In deze informatiebrief de volgende onderwerpen:

In deze informatiebrief de volgende onderwerpen: Je ontvangt deze email omdat wij elkaar persoonlijk kennen. Stel je deze informatief niet op prijs, meld je dan af via de daarvoor bestemde link. Is dit e-mailadres niet correct? Mail ons dan even, alvast

Nadere informatie

Van de redactie. Namens de redactie Jacqueline van der Maten

Van de redactie. Namens de redactie Jacqueline van der Maten Van de redactie Wat wonen we toch in een prachtige wijk! Ja, zult u zeggen, dat weten we wel. Maar je kijkt toch anders naar je wijk wanneer een buitenstaander, die hier nooit eerder geweest is, dat zegt.

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement dd. Functie tactisch manager Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub dd Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 In het Slotdocument van het VGS-congres 2013 Gemeentesecretaris in Veiligheid staat een leidraad voor

Nadere informatie

SPEELWIJZE WERKPLEZIER SPEL - Bladzijde 1 / 11

SPEELWIJZE WERKPLEZIER SPEL - Bladzijde 1 / 11 SPEELWIJZE WERKPLEZIER SPEL - Bladzijde 1 / 11 SPEELWIJZE Werkplezier Spel Heb je plezier in je werk? Dat is een vraag die regelmatig wordt gesteld. Is je antwoord ja, dan is de kunst dit zo te houden.

Nadere informatie

Stem op een kandidaat van de OV-HbR!!

Stem op een kandidaat van de OV-HbR!! Naam: Belia van den Beukel Werkzaam als: Medewerker Financiële Transacties Bij de afdeling: CFC/ Financial Accounting Verkiesbaar in Kiesgroep: 1 Ik stel mij kandidaat, omdat ik de Ondernemingsraad belangrijk

Nadere informatie

Koers naar De Bedoeling met Haarlemmermeer. Tekst: Martine van Dijk, A+O fonds Gemeenten/ Fotografie: Kees Winkelman

Koers naar De Bedoeling met Haarlemmermeer. Tekst: Martine van Dijk, A+O fonds Gemeenten/ Fotografie: Kees Winkelman Koers naar De Bedoeling met Haarlemmermeer Tekst: Martine van Dijk, A+O fonds Gemeenten/ Fotografie: Kees Winkelman De gemeente Haarlemmermeer is gestart met een nieuwe koers. Een koers waarbij klantgerichtheid

Nadere informatie

Bijeenkomst bevolkingszorg voor herhaling vatbaar

Bijeenkomst bevolkingszorg voor herhaling vatbaar Bijeenkomst bevolkingszorg voor herhaling vatbaar In het prachtige kasteel van Wijchen kwamen op donderdagmorgen 26 maart ruim zestig mensen met een rol in de regionale gemeentelijke crisisorganisatie

Nadere informatie

Nico bleef altijd rustig, legde dingen goed en duidelijk uit en nam de tijd, net zolang tot je het begreep.

Nico bleef altijd rustig, legde dingen goed en duidelijk uit en nam de tijd, net zolang tot je het begreep. Review van Denice: Beste Nico, Voordat ik bij Nico kwam lessen, zat ik bij een andere rijschool. Bij deze rijschool lukte het maar niet om verbetering te krijgen in mijn rijden. Dit was frustrerend en

Nadere informatie

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl VRAGENLIJST JOnG JOnG is een initiatief van en voor jonge ondernemers. Tot de doelgroep behoren Ondernemers in de eerste 5 jaar van hun ondernemerschap. JOnG stelt zich tot doel de individuele ondernemers

Nadere informatie

Blijvende vakbekwaamheid Brandweerpersoneel

Blijvende vakbekwaamheid Brandweerpersoneel Blijvende vakbekwaamheid Brandweerpersoneel Van bijscholen en oefenen naar Blijvende vakbekwaamheid Brandweer maakt deel uit van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is

Nadere informatie

Datum: 18 november 2015 Versie: 0.6 Status: concept. Plan van Aanpak Project Dekkingsplan 2.0

Datum: 18 november 2015 Versie: 0.6 Status: concept. Plan van Aanpak Project Dekkingsplan 2.0 Datum: 18 november 2015 Versie: 0.6 Status: concept Plan van Aanpak Project Dekkingsplan 2.0 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en achtergrond... 3 2. Opdrachten... 6 2.1. Opdracht 1: afhechten dekkingsplan 1.0...

Nadere informatie

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR54284_1 1 juni 2016 Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding De raad van de gemeente Leek; gelet op: - artikel 1, tweede lid, artikel 12

Nadere informatie

BETERapp pilot plan organisatie X. In twaalf weken een succesvolle pilot met de BETERapp.

BETERapp pilot plan organisatie X. In twaalf weken een succesvolle pilot met de BETERapp. BETERapp pilot plan organisatie X In twaalf weken een succesvolle pilot met de BETERapp. Ervaringen cliënt: BETERapp is trouwe vriend De Beterapp is absoluut een aanvulling op de reguliere behandeling.

Nadere informatie

1 De coördinatie van de inzet

1 De coördinatie van de inzet 1 De coördinatie van de inzet Zodra zich een incident voordoet of dreigt voor te doen, wordt de rampenbestrijdingsorganisatie via het proces van opschaling opgebouwd. Opschalen kan worden gedefinieerd

Nadere informatie

Tijdschrift Privacy 01 Maart 2015

Tijdschrift Privacy 01 Maart 2015 Tijdschrift Privacy 01 Maart 2015 Rob Geurts: "De privacyuitdagingen voor gemeenten zijn tamelijk groot" Rob Geurts, adviseur Informatiemanagement gemeente Zutphen "Een juiste privacyafweging vergt kennis

Nadere informatie

Zin in de OR-vergadering

Zin in de OR-vergadering Medezeggenschap nieuwe stijl Zin in de OR-vergadering Tekst: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman In Almere ging de medezeggenschap stevig op de schop. De structuur werd omgegooid, er kwamen tijdelijke

Nadere informatie

Samen duurzaam verder

Samen duurzaam verder Samen duurzaam verder Onlangs sloten we de pilot Duurzaam Severinus af met een brede evaluatie onder de pilot-woningen en locaties voor dagbesteding en thuisondersteuning met de medewerkers én de wettelijk

Nadere informatie

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: Rapportage Competenties Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 16.06.2015 / Competenties (QPN) 2 Inleiding In dit rapport wordt ingegaan op de competenties

Nadere informatie

Nieuwe koersen. Veiligheidsregio Brabant Noord in een veranderende omgeving. Themabijeenkomst raden Land van Cuijk 16 januari 2013

Nieuwe koersen. Veiligheidsregio Brabant Noord in een veranderende omgeving. Themabijeenkomst raden Land van Cuijk 16 januari 2013 Nieuwe koersen Veiligheidsregio Brabant Noord in een veranderende omgeving Themabijeenkomst raden Land van Cuijk 16 januari 2013 Koerswijziging/bezuinigingen Aansluiten bij nieuwe wetgeving en taakopvattingen

Nadere informatie

VOOR TALENT IN BEWEGING

VOOR TALENT IN BEWEGING VOOR TALENT IN BEWEGING 1 2 Waarom een regionaal mobiliteitscentrum? De veeleisende omgeving en veranderende samenleving leidt tot een overheid die steeds verandert om aan de maatschappelijke opdracht

Nadere informatie

GRIP-teams en kernbezetting

GRIP-teams en kernbezetting GR P Wat is GRIP? GRIP is de afkorting van Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure en staat voor: het snel en multidisciplinair organiseren van de juiste mensen en middelen die nodig

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie