Whitepaper. Connected Android Apps. Inleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Whitepaper. Connected Android Apps. Inleiding"

Transcriptie

1 Whitepaper Connected Android Apps Inleiding Dit jaar zou wel eens het jaar van de tablet kunnen worden. De mobiele markt heeft met de komst van de tablet al laten zien dat mobiliteit niet stopt bij het uitbreiden van functionaliteit op smartphones. Tablets en andere draagbare apparaten zouden zomaar de klassieke desktop of laptop kunnen gaan vervangen. Ook het Android platform heeft zich de laatste jaren hierin bewezen. Voorheen werd getwijfeld aan de volwassenheid van Android, echter is er met de komst van versie 4.0 een completer, sneller en stabieler platform voor mobiele apparaten ontwikkeld. Android is inmiddels zo nadrukkelijk aanwezig dat elk bedrijf of persoon die zijn applicatie (App) serieus neemt deze minimaal uitbrengt voor Android apparaten. Mede omdat is gebleken dat Android gebruikers meer gebruik maken van hun Apps dan van de Android internet browser. (1) In dit artikel staan enkele afwegingen die men dan moet maken met de bijhorende argumenten en tips. Client-server Nspyre Postbus AB Utrecht T F Op het Nspyre Android seminar in 2011 is gebleken hoe veel interesse er vanuit de markt is voor connected Apps. Meer dan 60% van de bezoekers heeft aangegeven dat zijn toekomstige App een client-server verbinding tot stand zal brengen. Echter, in werkelijkheid blijkt dit getal voor de Android Market vele malen lager te liggen. Volgens onderzoek schijnt dit zelfs onder de 20% te zijn.(2) Dit is niet vreemd wanneer men kijkt naar de Android Software Development Kit (SDK) en de Android Developers website. Hier is duidelijk te zien dat de grootste tekortkoming tegenwoordig niet meer het native development of de ontwikkelomgeving is, maar meer het gebrek aan informatie over het gebruik van een internet verbinding in de App. Uit bovenstaande cijfers zou opgemaakt kunnen worden dat het maken van een 'connected' App vaak gewenst is maar in de praktijk lastig blijkt. Gelukkig zijn ze daar bij het Android team inmiddels achter want er is de laatste maanden een aantal nieuwe, netwerk gerelateerde artikelen op de Android Developers website geplaats. Zo is er een nieuwe basic training: Performing network operations en nieuwe advanced trainingen zoals: Transferring data without draining the battery en Syncing to the Cloud. 1

2 Communicatie ontwerp De term communicatie is erg breed. Ook als het gaat om data uitwisseling tussen een Android apparaat en een server die via het internet verbonden zijn. Voordat er een goed ontwerp gemaakt kan worden is het van belang goed te kijken naar de volgende punten: de hoeveelheid data, de richting waarin deze data verloopt en de frequentie waarmee de data gesynchroniseerd wordt. Bijvoorbeeld, eens in het uur dienen enkele bytes opgehaald te worden om de klok te synchroniseren. Of, men wil elke 5 minuten de laatste Facebook berichten inclusief foto's ophalen en deze vervolgens op het apparaat bewaren. Tevens zijn de schaalbaarheid en de uitbreidbaarheid ook erg van belang bij het ontwerp van de App. Het is belangrijk om vooraf na te denken over het eventueel toenemen van gebruikers of het veranderen van de data structuur zodat hier rekening mee gehouden kan worden. Architectuur Allereerst is het maken van een goede architectuur belangrijk. Zo moeten bijvoorbeeld de Activities (Android User Interface component voor een scherm) zo veel mogelijk losgekoppeld zijn van de gegevens en van de logica. Voor de meeste programmeurs is dat beter bekend als het design-pattern Model-View-Controller ofwel MVC. Bij Android is de layout en zijn user controls de 'view' en de 'controller' is de Activity die met zijn logica weet hoe hij de 'view' kan updaten. Vandaar de classname View waar de meeste user controls van afleiden. De 'controller' maakt vervolgens gebruik van de interfaces op een Service of een ContentProvider. Delen van deze interfaces staan al vast maar de programmeur kan hier gemakkelijk nieuwe interfaces aan toevoegen. Als er voor een Service gekozen is kan er eventueel ook gebruik gemaakt worden van Intents of van Android Interface Definition Language (AIDL) zodat de Service ook in een eigen proces kan draaien. Een los proces betekent ook dat meerdere Activities gebruik kunnen maken van die interfaces en maakt caching en lifecycle makkelijker beheersbaar. Het gebruik van een Service of ContentProvider zijn twee verschillende methoden om de data ofwel het 'model' te abstraheren van het gebruik ervan. Deze componenten hebben zelf dan ook geen user interface (UI). De Service is meer bedoeld voor het aanbieden van één of meerdere functionele interfaces en eventueel het afhandelen van taken op de achtergrond. De ContentProvider is bedoeld voor het aanbieden van grote hoeveelheden data op een generieke manier. Zodra de Activity op het scherm zichtbaar is kan de view de juiste informatie op het scherm zetten door data uit het 'model' te halen. Zodra het 'model' veranderd, omdat er bijvoorbeeld een update is opgehaald over het internet, zal deze de view op de hoogte brengen van de veranderingen. Zorg er dus voor dat in de user interface, en op het data interface niveau, geen referenties zitten naar het gebruikte protocol of uitwisselingsproces. 2

3 Omdat het updaten van het 'model' en het updaten van de 'view' op aparte threads moet gebeuren is het handig om hiervoor de AsyncTask te gebruiken. Dit maakt het de ontwikkelaar op het gebied van threading een stuk makkelijker. Het is zelfs mogelijk om de gebruiker van de voortgang op de hoogte te stellen door de extra aanwezige callback methoden. SOAP vs. REST Een 'model' moet zichzelf kunnen updaten of laten updaten door het raadplegen van een server via het internet. Voor dit proces zijn er diverse mogelijkheden die onder te verdelen zijn in SOAP en REST. SOAP staat voor Simple Object Access Protocol en is een techniek die al wat langer bestaat en vaak gebruik maakt van een framework die hele classes kan genereren op basis van de interface contracten die opgesteld zijn. SOAP zorgt er voor dat een object aan beide kanten van de verbinding kan bestaan. REST staat voor Representational State Transfer. Deze techniek is niet meer dan de conclusie dat bestaande internet technieken zoals URI's met GET en POST prima voldoen voor toekomstige Apps. Het maken van de keuze tussen deze twee is afhankelijk van de toepassing en eventueel bestaande servers. Vanwege performance, standaardisatie of ontwikkeltijd kan voor andere vergelijkbare aanpakken gekozen worden. Voor het maken van deze keuze zouden de volgende voor- en nadelen kunnen helpen. Voordelen REST Op de eerste plaats is REST lichtgewicht. Dit betekent dat er nagenoeg geen overhead in de data zit, omdat de intelligentie om het te kunnen parsen bij de client en server aanwezig (moeten) zijn. Ook is de verbinding hierdoor makkelijker te debuggen, omdat de data redelijk leesbaar is. Voor het ontwikkelen met een REST ontwerp zijn geen extra tools of frameworks nodig wat de leercurve korter maakt dan bij SOAP. Doordat er bij REST gebruik wordt gemaakt van URI's en mime-types kan men de data ook in meerdere formats aanbieden. Zo kan er bijvoorbeeld HTML, XML of JSON worden teruggegeven aan de hand van het mime-type zodat dezelfde server te benaderen is door verschillende toepassingen. Ook staat deze methode aan de hand van de URI of mime-type bestaande caching mechanismen van webservers toe. Zo kan men bijvoorbeeld met enkele regels configuratie alle plaatjes van een bepaalde extensie aan de kant van de gebruiker laten bewaren. De afweging tussen XML, CSV en JSON is grotendeels te maken op basis van leesbaarheid en data overhead. Wanneer men al gebruik maakt van een Linux server met Apache, PHP en MySQL (LAMP) dan is REST een voor de hand liggende keuze. Het gebruik van REST is mogelijk op vrijwel alle client oplossingen. Vrijwel elke taal, SDK of library heeft wel de mogelijkheid om een REST server te benaderen. 3

4 Voordelen SOAP Een voordeel van SOAP is dat men automatisch beter object georiënteerd gaat werken waardoor de interfacing vervolgens makkelijker aan te passen en uit te breiden is. De tools en frameworks die er voor SOAP zijn zorgen er voor dat de interfaces de contracten nakomen. Hiermee zorgt men er voor dat het eenduidig is hoe er mee gecommuniceerd moet worden en is de interfacing ook strikter waardoor fouten eerder worden ontdekt. De tools bij SOAP zorgen voor code generatie en vergemakkelijken toekomstige uitbreidbaarheid. Voor Android is er de 'ksoap2-android' library maar vergelijk dit niet met grote SOAP frameworks zoals die uit Microsoft Visual Studio. Voor een kleiner bedrag aan licentiekosten heeft men ook 'WSClient++'. Als men al gebruik maakt van bijvoorbeeld een Windows Server kan men er voor kiezen om deze met SOAP te benaderen. Wanneer men echter nog geen bestaande server heeft is het de moeite waard om eens te kijken naar de App Engine en Cloud to Device Messaging. Met behulp van een extra Google Eclipse plugin bouwt men in zeer korte tijd een eigen SOAP API. Deze plugin integreert weer volledig met de rest van de Android SDK. Met behulp van de plugin genereert men dus de backend/server software en de interfaces (RPC API s) voor Android en andere clients zoals bijvoorbeeld een Ajax gebaseerde website. De SOAP server kan vervolgens als Google cloud service gehost worden waardoor je een schalende oplossing hebt die bij weinig gebruik ook nog eens gratis is. Beveiliging Wanneer de App gevoelige informatie communiceert is het van belang dat er goed wordt gekeken naar de beveiliging. Naast code-obfuscation en beveiligde data opslag is de beveiliging van de verbinding ook belangrijk. Over deze verbinding worden namelijk de login gegevens van een gebruiker verstuurd. De login gegevens zijn het makkelijkste in te voeren en op te slaan door gebruik te maken van de AccountManager van Android. Met dit mechanisme kan men alle of specifieke type accounts opvragen die onder de Android instellingen pagina genaamd 'Accounts & Synchroniseren' staan. Wanneer de App niet het juiste type account heeft gevonden kan deze automatisch een Activity oproepen die het invullen van login gegevens afhandelt zoals gebruikersnaam en wachtwoord. Vervolgens kan de App telkens dit account opvragen zonder weer de gebruiker te moeten vragen om het wachtwoord. Hiermee is het eventueel zelf onbeveiligd opslaan van wachtwoorden omzeild. Om de verbinding te beveiligen tegen verschillende Hack methoden zoals bijvoorbeeld man-in-the-middle is encryptie van de verbinding het belangrijkste. Dit maakt namelijk afluisteren haast onmogelijk, sniffers zinloos en vele andere hacking methoden onbruikbaar. Encryptie is tegenwoordig standaard aan het worden voor communicatie in de vorm van HTTPS. HTTPS is gelijk aan HTTP maar dan over een veilige transport laag genaamd Transport Layer Security (TLS). TLS is de opvolger van Secure Sockets Layer 4

5 (SSL) maar wordt vaak nog steeds SSL genoemd. Al deze afkortingen willen niets anders zeggen dat de data voor de App versleuteld wordt verzonden waardoor zonder het kraken van deze versleuteling niet te zien valt wat de data nou daadwerkelijk is. Android bied alle benodigde functionaliteit voor het gebruik van SSL en TLS aan in de SDK. Synchronisatie Omdat elke App een iets andere aanpak vergt kan men niet de ultieme Connected App aanpak voorschrijven. Voor data die vaak wijzigt kan er beter niet gekozen worden voor het persistent maken van de data. Simpele runtime caching kan eventueel wel worden gedaan in de Service. Wanneer er dan tussen Activities wordt gewisseld is de data nog direct beschikbaar tot het afsluiten van de Service. Data wordt alleen opgehaald wanneer die nodig is (Lazy loading). De controller zal bijvoor beeld gebruik maken van de functionele interfaces die men in AIDL heeft vast gelegd. Eventueel kan men hier een eigen ServiceClient maken die de verbinding met de Service afhandelt. Voor het asynchrone gedrag van dit ontwerp is het goed om op elke functionele interface een registerlistener of registerhandler te maken. De Service zal na het ontvangen van de data de juiste Callback functie aanroepen op deze Listener of Handler. De Handler zal op zijn beurt de juiste View updaten. Bij blocking/synchrone functies is het verstandig om de AsyncTask te gebruiken. 5

6 Wanneer de hoeveelheid data langzaam in de tijd groeit of weinig zal wijzigen is het beter om het te synchroniseren in de App. Hiervoor gebruik men een SyncAdapter die door het Operating System (OS) zal worden aangeroepen om de data in de ContentProvider te synchroniseren met de server(preloading). Wanneer de App de data wil weergeven zal deze reeds aanwezig zijn. De ContentProvider zal de data ontvangen en opslaan in bijvoorbeeld een lokale SQLite database. Beide methoden kunnen ook naast elkaar bestaan en dan gebruik maken van dezelfde ServerProxy. De ServerProxy is de class waar men typisch de REST of SOAP methoden implementeert zoals een Add of Remove functie. In geval van SOAP zal men hier de functies en data omzetten naar iets wat over het internet gaat (Marshalling) en het omzetten van de data die terugkomt (Unmarshalling). In geval van REST is dit de plaats waar een GET of POST wordt gedaan. Tevens is de ServerProxy de plaats waar eventueel de AccountManager aangesproken zou kunnen worden. Conclusie Android heeft inmiddels een uitgebreide SDK met daarin een degelijke set aan componenten. Het is echter nog niet gemakkelijk om daarmee een connected App te maken. Gelukkig zijn er al vele software engineers en hobbyisten die hun bevindingen hebben gedeeld op het grote internet zodat toekomstige engineers nu prima uit de voeten kunnen met de SDK. Wat betreft het communicatie mechanisme is SOAP minder geschikt voor Android wanneer men niet gebruik maakt van een goed framework. Wanneer men bijvoorbeeld al van Windows servers gebruik maakt zal men eerder kiezen voor SOAP vanwege de tooling voor het maken van webservices. Wanneer men gebruik 6

7 maakt van Linux servers zal men eerder voor REST gaan in combinatie met LAMP. Deze oplossing is ook meer geschikt wanneer men naast de App ook met een website als UI dezelfde interface of server wil benaderen. Wanneer er nog helemaal geen servers of bestaande implementaties zijn dan is App Engine de uitkomst voor het maken van een multi platform oplossing. Android bied dus voldoende keuze en vrijheid aan de ontwikkelaar. Bronnen statistische gegevens: 1. Nielsen, juni 2011, Telecom Research & Insights: Smartphone Analytics 2. Kinvey, augustus 2011, Mobile Cloud Backends: 3/4 of ios and Android apps don t connect to a backend Voor meer informatie Nspyre TG Android Luuk van Hal T. +31(0) E. W. Gerelateerd Android nieuws? Klik hier. 7

Eindverslag. Technische Universiteit Delft. TI3800 Bachelorproject. Mobiel Notificatie Systeem

Eindverslag. Technische Universiteit Delft. TI3800 Bachelorproject. Mobiel Notificatie Systeem Technische Universiteit Delft TI3800 Bachelorproject Mobiel Notificatie Systeem Eindverslag Auteurs: Edwin van den Houdt ManWai Shing Begeleiders: Cor-Paul Bezemer (TU Delft) Eugène Pattikawa (Exact) Peter

Nadere informatie

Wat zijn de mogelijkheden van sociale media in de CoCon software suite?

Wat zijn de mogelijkheden van sociale media in de CoCon software suite? Sociale media in conferentie applicaties Wat zijn de mogelijkheden van sociale media in de CoCon software suite? Project aangeboden door Elias Callens voor het behalen van de graad van Bachelor in de New

Nadere informatie

Bachelor eindproject

Bachelor eindproject Technische Universiteit Delft Bachelor eindproject Faculteit: Electrotechniek, Wiskunde en Informatica Sectie: Web Information Systems DENC Docs Studenten: Martijn Berger (1123076) Michael Croes (1265180)

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop 15/1/2010 Versie: 1.0 Opdrachtgever: Rody Middelkoop MINOR EAD CLOUD COMPUTING Cloud Computing en Enterprise Application Development Studenten: Thijs Smeenk Joris Peters Matthijs Bloemendal Student nr.:

Nadere informatie

Re-engineering Legacy in een veranderende software-architectuur

Re-engineering Legacy in een veranderende software-architectuur Re-engineering Legacy in een veranderende software-architectuur Universiteit van Amsterdam Master Software Engineering Masterproject Marinus Geuze Afstudeerdocent: Drs. H. Dekkers Stagebegeleider: ing.

Nadere informatie

Forum Standaardisatie. Expertadvies Widgets. Datum 2 april 2014

Forum Standaardisatie. Expertadvies Widgets. Datum 2 april 2014 Forum Standaardisatie Expertadvies Widgets Datum 2 april 2014 Colofon Projectnaam Expertadvies Widgets Versienummer 1.0 Locatie Organisatie Forum Standaardisatie Postbus 96810 2509 JE Den Haag forumstandaardisatie@logius.nl

Nadere informatie

HTML 5 App. Herman van Dompseler in opdracht van SURFnet. 20 december 2012 Versie 0.91

HTML 5 App. Herman van Dompseler in opdracht van SURFnet. 20 december 2012 Versie 0.91 Herman van Dompseler in opdracht van SURFnet 20 december 2012 Versie 0.91 Contents Inleiding... 4 Wat is HTML 5... 4 Wat is er mogelijk met HTML 5?... 5 HTML 5 handige links... 8 Part 1: HTML 5 Apps...

Nadere informatie

Smartphones en tablets in de bedrijfsomgeving

Smartphones en tablets in de bedrijfsomgeving WAAR LIGGEN DE RISICO S EN WAAR IS DE CONTROLE? Smartphones en tablets in de bedrijfsomgeving Smartphones en tablets, zowel zakelijk als privéeigendom, overspoelen de werkomgeving. Op deze apparaten wordt

Nadere informatie

EWI. BSc- project EASY REST API EN DEMONSTRATOR IN3405. Data Archiving and Networked Services

EWI. BSc- project EASY REST API EN DEMONSTRATOR IN3405. Data Archiving and Networked Services BSc- project EASY REST API EN DEMONSTRATOR IN3405 Data Archiving and Networked Services EWI MSc Maarten Hoogerwerf (DANS) dr. Arjan van Genderen (TU Delft) dr. Hans- Gerhard Gross (TU Delft) Georgi Khomeriki

Nadere informatie

Digitale enquête. De ontwikkeling van een mobiele enquête applicatie.

Digitale enquête. De ontwikkeling van een mobiele enquête applicatie. Digitale enquête De ontwikkeling van een mobiele enquête applicatie. Naam: Lars Groot Studentnummer: 1555467 Cursus: Afstuderen Cursuscode: TEET-VABACHEX Versie: Concept Begeleider: Michiel Rovers Datum:

Nadere informatie

Scriptie onderzoeksemester

Scriptie onderzoeksemester Scriptie onderzoeksemester Auteurs Opdrachtgever Hugo Zonderland esser-emmerik Document Opdrachtgever Scriptie onderzoeksemester esser-emmerik Herman Versteegt herman@esser-emmerik.nl Wouter van Emmerik

Nadere informatie

Verslag afstudeerstage

Verslag afstudeerstage Verslag afstudeerstage White Label Hosting Jeroen Peters December 2008 Student Mens & Informatica Stenden Hogeschool Voorwoord Dit verslag heb ik geschreven in het kader van mijn afstudeerstage bij de

Nadere informatie

FESTIVALINFO MOBIELE APPLICATIE

FESTIVALINFO MOBIELE APPLICATIE FESTIVALINFO MOBIELE APPLICATIE Student : Teun Ingels Studentnummer: 1527670 Cursus: Afstudeerstage Scriptie TEET-VMBACHEX-11 Datum: 13-03-2012 Festivalinfo mobiele applicatie 2 van 65 FESTIVALINFO MOBIELE

Nadere informatie

ADF en APEX: een vergelijk

ADF en APEX: een vergelijk DBA en : een vergelijk Wanneer komen ze het beste tot hun recht? Oracle Application Express() is een technologie die al niet meer weg te denken is uit het Oracle-spectrum. wordt aangeboden als een product

Nadere informatie

Privacy & security in de cloud

Privacy & security in de cloud 1 Privacy & security in de cloud een verkenning van tools en technieken 2 3 Samenvatting Dit document beschrijft een verkenning van tools en technieken die de beveiliging en privacy van clouddiensten ondersteunen.

Nadere informatie

Evolutie van het Web Bundel 2009

Evolutie van het Web Bundel 2009 Evolutie van het Web Bundel 2009 Nationaal Architectuur Forum Web 2.0 - Insight Divergence Convergence Folksonomies Social Networks Crowdsourcing Social Shopping Twitter/Miniblogs Social Marketing RSS

Nadere informatie

LoopbaanApp Rijk. Haalbaarheidsonderzoek. In opdracht van: Versie 1.0

LoopbaanApp Rijk. Haalbaarheidsonderzoek. In opdracht van: Versie 1.0 LoopbaanApp Rijk Haalbaarheidsonderzoek In opdracht van: Versie 1.0 Status definitief Datum 27 juni 2013 Management samenvatting In opdracht van het ministerie van BZK heeft ICTU een haalbaarheidsonderzoek

Nadere informatie

Nieuw in SharePoint 2013. Danny Burlage

Nieuw in SharePoint 2013. Danny Burlage Nieuw in SharePoint 2013 Danny Burlage Inhoudsopgave 1 INTRODUCTIE 6 2 DE VISIE ACHTER SHAREPOINT 2013 8 3 NIEUW IN EEN VOGELVLUCHT 14 3.1 Samenwerken in SharePoint 17 3.2 Document Management in SharePoint

Nadere informatie

Waarom de nmd HyperDrive wizard te beperkt was?

Waarom de nmd HyperDrive wizard te beperkt was? Waarom de nmd HyperDrive wizard te beperkt was? Maak kennis met de nmd HyperDrive Stageplaats: Nomadesk Stagementor: dhr. De Buf Miguel Stagebegeleider: mevr. Deraedt Ann Project aangeboden door Gilles

Nadere informatie

Privacy & security in de cloud een verkenning van tools en technieken

Privacy & security in de cloud een verkenning van tools en technieken Privacy & security in de cloud een verkenning van tools en technieken Project : SURFworks Projectjaar : 2012 Projectmanager : Jocelyn Manderveld Auteur(s) : Wouter Bokhove, Maarten Wegdam Reviewer(s) Opleverdatum

Nadere informatie

Cloud Computing. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Cloud Computing. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Cloud Computing Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 13 Inhoud 1. Cloud Computing vandaag de dag.... 3 2. Cloud Computing en Services...

Nadere informatie

Het verbinden van sociale media en het weer

Het verbinden van sociale media en het weer Het verbinden van sociale media en het weer I. van der Giessen KNMI Intern Rapport IR-2014-05 Het verbinden van sociale media en het weer Een onderzoek naar de mogelijkheden binnen ArcGIS om real-time

Nadere informatie

IN3405 - Bachelorproject. Factureringsproces. 18 juli 2008. Technische Universiteit Delft Faculteit EWI Technische Informatica

IN3405 - Bachelorproject. Factureringsproces. 18 juli 2008. Technische Universiteit Delft Faculteit EWI Technische Informatica IN3405 - Bachelorproject Factureringsproces Hidde Boomsma 1174371 Elger Lambert 1154273 18 juli 2008 Technische Universiteit Delft Faculteit EWI Technische Informatica Examen Commissie Yom Schutte Arjen

Nadere informatie

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Versie 2, juli 2002. 1997-2002 Smartsite Software B.V. Smartsite Dynamic Web System Disclaimer Hoewel deze handleiding met de grootste zorgvuldigheid tot

Nadere informatie

Inleiding! 6. Webbrowser! 7. Webserver! 9. Web Standaarden! 10. Het document object model! 13. Een goede website opbouwen! 14

Inleiding! 6. Webbrowser! 7. Webserver! 9. Web Standaarden! 10. Het document object model! 13. Een goede website opbouwen! 14 ClientSide Wepages Inleiding! 6 Webbrowser! 7 Browser geschiedenis! 7 Webserver! 9 Web Standaarden! 10 Voordelen van Web Standards voor uw bedrijf!! 10 Dynamische HTML! 11 Web 2.0! 12 Het document object

Nadere informatie

Knowledge Network. Technische Universiteit Delft Tam Tam. Eindverslag Bachelorproject. Joost-Wim Boekesteijn (1174355) Benjamin W. Broersma (1174401)

Knowledge Network. Technische Universiteit Delft Tam Tam. Eindverslag Bachelorproject. Joost-Wim Boekesteijn (1174355) Benjamin W. Broersma (1174401) Technische Universiteit Delft Tam Tam Knowledge Network Eindverslag Bachelorproject Joost-Wim Boekesteijn (74355) Benjamin W. Broersma (7440) Bachelorproject (IN3700) Technische Informatica Faculteit Elektrotechniek,

Nadere informatie

Stageopdrachten 2013/2014

Stageopdrachten 2013/2014 Stageopdrachten 2013/2014 Stageopdrachten Inleiding Onderzoeksgebieden Advanced Marketing met Dynamics AX Agile en Dynamics CRM Application Life Cycle Management voor Dynamics CRM Azure en BizTalk 2013

Nadere informatie

Early warning system

Early warning system Scriptie ingediend tot het behalen van de graad van PROFESSIONELE BACHELOR IN DE ELEKTRONICA-ICT Early warning system Youness El Lamzi Departement Wetenschappen en Techniek Opleiding Elektronica-ICT Academiejaar

Nadere informatie

MOBILE De mogelijkheden van mobile apps

MOBILE De mogelijkheden van mobile apps MOBILE De mogelijkheden van mobile apps Gemak dient de mens INHOUD Apps zorgen voor gebruikersgemak 2 The future is mobile 3 De groei van apps 4 Verwachting = nieuwe standaard 4 Van website naar mobiel

Nadere informatie

Analyse Databasegebruik van het ChipSoft Framework

Analyse Databasegebruik van het ChipSoft Framework Patronen in SQL Server trace-logs Daniël Vrancken 0594229 (15-08-2006) Afstudeerdocent: Stagebegeleider: Opdrachtgever: Publicatiestatus: Jan van Eijck Lars Truijens ChipSoft Openbaar (v1.1) Master Software

Nadere informatie