INLEIDING 1 1 ALGEMEEN INTERNE RELATIES Raad van Bestuur Strategische Conferenties

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INLEIDING 1 1 ALGEMEEN 3 1.1 INTERNE RELATIES 3. 1.1.1 Raad van Bestuur 3. 1.1.2 Strategische Conferenties 4. 1.1."

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012

2

3 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 1 ALGEMEEN INTERNE RELATIES Raad van Bestuur Strategische Conferenties Medische Staf Verpleegkundig Stafconvent EXTERNE RELATIES St. Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) AMC VUmc en Amstelacademie Hogescholen Sigra Vereniging Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ) INTERNE OVERLEGSTRUCTUREN TEACHING HOSPITAL Directie-overleg Staf- en coördinatorenoverleg KVO-overleg Bedrijfsbureau-overleg BIJZONDERE ONTWIKKELINGEN 8 2 GENEESKUNDE ONDERWIJS Geneeskundestudenten Coassistenten AIOS Ondersteuning OLVG-brede en lokale opleidingsactiviteiten medische specialisten 17 3 VERPLEEGKUNDE EN ANDERE ZORGPROFESSIONALS ONDERWIJS 19

4 3.1.1 HBO-Verpleegkunde -Duaal OPLEIDING EN TRAINING Basis- en specialistische opleidingen Nurse Practitioners en Physician Assistants Stagiairs HBO-V Algemene Gezondheidszorg Intensieve Zorg (AIZ) Leerwerkplaatsmodel Inwerkprogramma jong gediplomeerde verpleegkundigen Ondersteuning poliklinieken door KVO ers Introductie nieuwe medewerkers Onze Lieve Vrouwe Gasthuis TRAUMA OPVANG 26 4 TRAINING EN OPLEIDINGEN BEDRIJFSOPLEIDINGEN Afdelingsleidersleergang Training, Coaching en Intervisie op maat Leergang Leidinggeven en Vernieuwen Coachen voor Professionals Gastvrije Zorg Leergang HR-Assistenten CURSUSSEN, BIJSCHOLING EN TRAININGEN 32

5 4.2.1 Werkbegeleiderscursus Psychische en Fysieke Weerbaarheid Train de Trainer Voorbehouden Handeling Bejegening voor poli-medewerkers en - op maat Klinisch redeneren Maatwerktrainingen door arts-docent Scholing Ethiek 1 en Decubitus en wondzorg Urologie Gynaecologie Oncologie bijscholing Scholing Borstvoeding Perinatologie PubMed Kleinschalig Wetenschappelijk onderzoek Statistiek en SPSS Good Clinical Practice Evidence Based Practice voor Verpleegkundigen Evidence Based Medicine Scientific Writing Critically Appraised Topic Scholing externe klanten SKILLSLABORATORIA Activiteiten in het wetlab Reanimatietrainingen - en overige activiteiten in het Skillslab Activiteiten buiten het Skillslab Voorbehouden handelingen (carrousels) 41 5 KWALITEITSBELEID TH ACCREDITATIE TEACHING HOSPITAL REGISTRATIE VAN BIJ- EN NASCHOLING ELECTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO) VOOR ZORGPROFESSIONALS SAMENWERKING MET COMMISSIE KWALITEIT INTERNE VISITATIE MSRC-OPLEIDINGSVISITATIES EN PROEFVISITATIES 44

6 5.7 EVALUATIESYSTEMEN Onderwijskundige Ondersteuning 45 6 ONDERZOEK EN WETENSCHAP BUREAU WETENSCHAP Activiteiten Wetenschapscoördinator L. Dijksman Activiteiten coördinator verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek S. Rijkenberg Samenwerkingsverbanden Onze Lieve Wetenschap COMMISSIE WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK OLVG WETENSCHAPSWEEK EN CATWALK Wetenschapsweek CAT-walk PUBLICATIES 52 7 ONDERWIJSVOORZIENINGEN BIBLIOTHEEK Nieuw in Productie Adviescommissie Bibliotheek Samenwerking met andere ziekenhuisbibliotheken AUDIOVISUELE ZAKEN Belangrijkste activiteiten Productie BEDRIJFSBUREAU TEACHING HOSPITAL Ontwikkelingen en activiteiten in Productie 61 8 PERSONEEL ACTIVITEITEN PERSONELE BEZETTING ZIEKTEVERZUIM 65 9 FINANCIËN RESULTATENREKENING

7 9.2 OVERIGE FINANCIËN BIJLAGEN 69 BIJLAGE 1 ORGANOGRAM OLVG 70 BIJLAGE 2 ORGANOGRAM DIRECTORAAT TEACHING HOSPITAL 71 BIJLAGE 3 PERSONELE BEZETTING PER 31 DECEMBER BIJLAGE 4 DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING MEDEWERKERS 74 BIJLAGE 5 COASSISTENTEN 76 BIJLAGE 6 JAARVERSLAG CENTRALE OPLEIDINGSCOMMISSIE 78 BIJLAGE 7 JAARVERSLAG COMMISSIE WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK OLVG 85 BIJLAGE 8 GENEESKUNDIGE PUBLICATIES OLVG BIJLAGE 9 VISIE EN MISSIE TEACHING HOSPITAL 108

8

9 INLEIDING Het jaar 2012 was voor Teaching Hospital een jaar van verandering. Niet alleen was 2012 het laatste jaar onder directeurschap van Maarten Schutte die op 28 maart 2013 afscheid van ons nam, en van de selectie van de nieuwe directeur TH dr. Jaring van der Zee. Het afgelopen jaar werd ook het besturingsmodel van het OLVG bijgesteld en vastgelegd in een document Zo werkt het OLVG. In het organisatiemodel neemt Teaching Hospital nu de plaats in van een stafdienst en niet meer die van directoraat naast de primaire en medisch ondersteunende units. Stafdiensten zijn vanuit het eigen expertisegebied gevraagd en ongevraagd adviserend en ondersteunend voor de totale organisatie, aldus Zo werkt het OLVG. De missie van het OLVG is onveranderd, waarbij naast het leveren van kwalitatief goede patiëntenzorg als tweede en derde punt staan: het verbeteren van de zorg door het verrichten van onderzoek, en het delen van kennis door het verzorgen van opleidingen. Aldus weet Teaching Hospital nog steeds wat het te doen staat op het punt van adviseren en ondersteunen van de totale organisatie. In dit Jaarverslag staat dan ook weer in tekst, cijfers en grafieken wat we hebben bijgedragen aan onderwijs, opleiding en onderzoek van de medische, verpleegkundige en andere zorgprofessionals in het OLVG, en veelal ook breder ten behoeve van onderwijs en gezondheidszorg in het algemeen. 1

10 2

11 1 ALGEMEEN Teaching Hospital leverde in 2013 drie keer een trimesterrapportage over met name het medisch specialistische onderwijs en de evaluatie ervan, de voorbehouden handelingen, medicatieveiligheid en BLS en Alert ten behoeve van de OLVG-brede rapportages die door de Raad van Bestuur aan de units worden gepresenteerd. In de Kaderbrief van de RvB zomer 2012 werd voor het eerst het perspectief Opleiding, Onderwijs en Onderzoek opgenomen waarbij de volgende vier punten werden toegelicht: Professionalisering van bij opleiding betrokken medewerkers ( opleiden is een vak ); Competentiegericht opleiden; De kwaliteitscyclus waarbij evaluatie van onderwijs een belangrijk instrument is; Evidence based practice voor medici en verpleegkundigen waarbij het wetenschapsbeleidsplan en de verpleegkundige visie leidend zijn. Opname van opleiding, onderwijs en onderzoek in de beleids-en begrotingscyclus van het OLVG kan bijdragen aan de borging van deze belangrijke OLVG-doelstellingen. Teaching Hospital heeft in 2012 niet alleen zijn eigen Jaarplan uitgevoerd, maar vele TH ers hebben ook bijgedragen aan OLVG-brede projecten en trajecten. Zo zitten TH-medewerkers in visitatiecommissies bij de interne visitatie, begeleiden zij spiegel- en focusgesprekken, nemen deel in stuurgroepen als Arbeidsmarkt en strategische personeelsplanning, Kwaliteit en Veiligheid, Adviesgroep BIG, projectgroep EVD, bibliotheekcommissie, ziekenhuiscommissie Wetenschap, ziekenhuiscommissie Reanimatie enzovoorts. 1.1 INTERNE RELATIES De directie van TH heeft deelgenomen aan unitvoorzittersoverleggen en bedrijfsleidersoverleggen Raad van Bestuur Tijdens werkoverleggen van de directie TH met de (toen nog) voorzitter Douwe Hemrika van de Raad van Bestuur kwamen de volgende belangrijke onderwerpen aan de orde: de opvolging van de directeur TH, de keuze voor een nieuwe functie hoofd verpleegkundige opleidingen, de benodigde aanpassing van Samenwerkingsovereenkomst OLVG AMC en de beoogde gastvrijheidstrainingen voor OLVGafdelingsleiders. Met deze laatsten werd een start gemaakt in september, nadat de RvB in mei een brief over het belang van de waarde gastvrij in het OLVG aan het unitmanagement stuurde waarin de training voor de afdelingsleiders verplicht werd gesteld. Nadat in het kader van de up date van het besturingsmodel van het OLVG, leidend tot het document Zo werkt het OLVG, nieuwe functiebeschrijvingen zijn opgesteld voor directeur en adjunct-directeur TH, is een benoemingsadviescommissie is ingesteld waarin de adjunct-directeur participeerde. Er was ruim voldoende belangstelling van goede kandidaten voor de functie directeur TH; de keuze voor dr. Jaring van der Zee werd in het najaar gemaakt. In verband met de beperktere beschikbaarheid van Van der Zee voor TH en de daaruit voortvloeiende taakherschikkingen binnen TH, gaf de RvB toestemming voor het opstellen van een functietypering Hoofd verpleegkundige Opleidingen, en het openstellen van de vacacture voor deze nieuwe functie. De (interne) selectieprocedure kon in het najaar worden afgerond; Claudia Bronner werd door de sollicitatiecommissie gekozen en is sinds 1 januari 2013 de nieuwe meewerkende leidinggevende van het team klinisch verpleegkundig opleiders. 3

12 Op verzoek van de Douwe Hemrika heeft de directie TH het door het AMC opgestelde concept van de update van de Samenwerkingsovereenkomst van commentaar en aanvullingen voorzien; de nieuwe overeenkomst werd in maart 2013 getekend. Naast de werkoverleggen zijn met de voltallige RvB de trimestergesprekken gevoerd, in juli over het eerste trimester 2012, in november over het 2 e trimester en in maart 2013 over de Jaarrapportage De gesprekken werden gevoerd aan de hand van door de adjunct-directeur opgestelde powerpoints waarin de stand van zaken van al onze belangrijke onderwijs-, opleidings- en onderzoeksactiviteiten wordt weergegeven en uiteraard ook de financiële stand van zaken Strategische Conferenties De aanscherping van het besturingsmodel van het OLVG was onderwerp van diverse strategische conferenties waaraan ook de directie van TH deelnam. De wijziging van positie van Teaching Hospital, van dienst naar stafafdeling, was een gevolg van de aanpassing. Oorspronkelijk zou een halve dag van de zomerconferentie worden gewijd aan opleiding en onderzoek; daartoe had TH ook een programma voorbereid met als gastspreker Marius Buiting. Helaas is het programma gewijzigd en het dagdeel ingenomen door onderwerpen die op dat moment belangrijker werden geacht Medische Staf TH heeft een proeftraining Gastvrijheid gehouden waar stafbestuur en Raad van Bestuur aan meededen. Deze training werd niet geschikt geacht om uit te rollen naar de stafleden. Er zal een herziening komen nadat ervaring is opgedaan met de trainingen die TH voor de overige medewerkers geeft Verpleegkundig Stafconvent Teaching Hospital streeft naar een nauwe samenwerking met het Verpleegkundig Stafconvent van het OLVG. In 2012 was TH bij verschillende activiteiten van het VSC betrokken: Claudia Bronner, Mireille Stelwagen en Eveline Beelen participeerden in de werkgroep Ontwikkeling van de Visie op Verpleegkunde. Zij speelden een rol bij de beschrijving van de visie en de resultaatgebieden patiëntenzorg, verpleegkundig leiderschap, professionele standaarden, professionalisering, en verpleegkundig onderzoek. Mireille Stelwagen maakte deel uit van de organisatie rond de door het VSC geïnitieerde verpleegkundige scriptieprijs (zie paragraaf 7.3). In augustus 2012 kwam het verpleegkundig stafconvent met het verzoek aan TH om de verpleegafdelingen te ondersteunen bij het schrijven van een opleidingsplan. Karin Nicolaas en Claudia Bronner hebben in augustus een matrix geschreven gebaseerd op het opleidingsbeleidsplan van het OLVG. Als uitgangspunt werden de daarin beschreven leidende principes gebruikt, de Verpleegkundige Visie en het competentieprofiel van HBO-Verpleegkunde Duaal. Deze matrix werd op 4 oktober door hen gepresenteerd aan de afdelingsleiders van de kliniek en enthousiast ontvangen. De klinisch verpleegkundig opleiders zullen bij hun eigen afdelingen het invullen van het opleidingsplan op verzoek verder ondersteunen. In oktober werd TH via het VSC betrokken bij een notitie betreffende verschillende problemen die ervaren werden door de verpleegafdelingen. Een van deze problemen betrof de in- en uitstroom van studenten en de formatie aan studenten. Hierop aanhakend is een bijeenkomst georganiseerd door Claudia Bronner er Karin Nicolaas waarbij alle klinisch verpleegkundig opleiders en afdelingsleiders aanwezig waren, en met elkaar in gesprek gingen. Uit deze bijeenkomst kwamen verschillende oplossingen naar voren. 4

13 Vanaf oktober 2012 is er opnieuw gestart met een maandelijkse overlegmoment tussen het VSC en TH, hierin participeren Sabine Ruitenbeek, Karin Nicolaas en Claudia Bronner. 1.2 EXTERNE RELATIES St. Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) In 2012 hebben enkele oriënterende gesprekken plaats gevonden over de kansen die samenwerking tussen SLAZ en OLVG biedt op het gebied van opleiding en onderzoek. Het contact tussen TH en de onderwijsunie van het SLAZ is goed. In het disciplineoverstijgende onderwijs voor aios is er een gezamenlijke sessie georganiseerd in het SLAZ (over burn-out) en heeft het SLAZ eenmaal in samenwerking met TH het onderwijs in het OLVG verzorgd (over leiderschap en veranderen). Medewerkers van het SLAZ hebben meegedaan met de jaarlijkse EBM-cursus en als docent met een van de trainingen SPSS. Verder is er overleg gaande over gezamenlijk of parallel gebruik van onze electronische leeromgeving: Mijnleerportaal, en is er contact over afstemming tussen de bibliotheken, de wetenschapsbureaus en de audiovisuele diensten van beide huizen AMC Er is dit jaar een officieel OOR-reglement aangenomen, waarin de samenwerking tussen het AMC en de partners uit de Onderwijs en Onderzoeksregio formeel is bevestigd. Het aangepaste curriculum voor de initiële opleiding Geneeskunde is geïmplementeerd en de eerste master-studenten zijn ook in het OLVG begonnen. Het traject Teach the Teacher is voortvarend doorgezet. Er zijn drie in-company trainingen geweest van de modules Communicatie en Modernisering. Meer dan 90% van alle stafleden heeft de module Communicatie gevolgd, en meer dan 75% de module Modernisering. De verwachting is dat in 2013 alle stafleden de module Communicatie hebben gevolgd en 95% de module Modernisering. Verder hebben diverse stafleden nog verdiepingsmodules gedaan. Maarten Schutte was nauw betrokken bij het ontwerp van een nieuwe module doelgericht opleiden. Er was een vergadering met het OWIGEN-bestuur en een co-lunch, waarin het bestuur van de Co- Raad de kwaliteit van de coschappen toetste en in hun verslag veel goede punten en een aantal verbeterpunten noemde. De onderwijscoördinator bezocht de affiliatievergaderingen met de gynaecologie, de kindergeneeskunde, de interne geneeskunde en de neurologie. Overleg over verpleegkundige zaken heeft zich vrijwel uitsluitend afgespeeld in het kader van de stuurgroepen en projectgroepen voor de HBO-V duaal en de HBO-V AIZ intensieve zorg, dus in breder verband met de Hogeschool van Amsterdam en diverse ziekenhuizen VUmc en Amstelacademie De Amstelacademie/VUmc kent een platform Innovatie en Ontwikkeling van Branchegebonden Onderwijs (IOBO, voorheen de commissie Beheer) waarvoor enkele malen per jaar een vergadering wordt uitgeschreven voor alle deelnemende ziekenhuizen met betrekking tot de verpleegkundige vervolgopleidingen en de medische ondersteunende opleidingen. Deze bijeenkomsten zijn zeer informatief wat betreft nieuwe ontwikkelingen, ook landelijke, en het is een goede gelegenheid om managers en opleiders van andere ziekenhuizen te spreken. De nieuwe beroepsprofielen V&V, de 5

14 voorgenomen Master Intensieve Zorg, de regiovorming rond de CZO-opleidingen en het FZO fonds en voornemens voor nieuwe opleidingen zoals die tot researchverpleegkundige waren in 2012 onderwerp van presentaties en gesprek Hogescholen Wat betreft het contact met de Amsterdam School of Nursing van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) is dit in het kader van de HBO-V duaal voortgezet in stuur- en projectgroep teneinde het curricum voor deze vernieuwde variant voor UMC s en STZ-ziekenhuizen af te ronden, de evaluaties te bespreken, aanpassingen te doen waar nodig. Het is een mooie, in co-creatie tot stand gekomen opleiding waarvoor in het land veel belangstelling bestaat. Dit mede omdat in dit curriculum van meet af is gewerkt met de CanMeds competenties en klinisch redeneren en evidence based practice een grote plaats hebben gekregen. Wel is en blijft het zo dat de werkprocessen en planningen van een onderwijsinstelling en die van een ziekenhuis dermate uiteenlopen dat soms veel gevraagd wordt van onderling begrip en bereidheid tot aanpassing. Met Hogeschool Inholland is er goede samenwerking rond het opnemen van stagiaires uit de reguliere HBO-V opleiding, de variant HBO-V Technische vaardigheden en rond de opleiding tot verpleegkundig specialist, maar geen regulier overleg meer. Dit omdat de HBO-V duaal opleiding die wij met deze hogeschool hadden de afgelopen jaren is afgebouwd; de laatste groep studenten is zeer recent afgestudeerd. Met de Hogeschool Utrecht is de samenwerking in 2009 gestart vanuit de SEH met de voorbereidingen voor de nieuwe HBO-Bachelor Medische Hulpverlening (HBO BMH). Deze opleiding is in 2010 gestart; de studie richt zich voornamelijk op de domeinen spoedeisende hulp, ambulancezorg en anesthesie. De senior afdelingsleider van de SEH was betrokken bij de ontwikkeling van de Bachelor Medische Hulpverlening als veld/markt deskundige, daarbij ondersteund door de klinisch verpleegkundig opleider van TH. De SEH biedt jaarlijks plaats aan 8 stagiaires. De SEH voert 4 keer per jaar overleg met de hogeschool over curriculum en stagedoelen, en 3 keer per jaar neemt de klinisch verpleegkundig opleider deel aan bijeenkomsten op de hogeschool ten behoeve van curriculumontwikkeling Sigra De SIGRA (Samenwerking Instellingen gezondheidszorg regio Amsterdam) kent diverse overleggen rond arbeidsmarkt, onderwijs en opleiding waarin Teaching Hospital participeert. Zo is er een Regionaal Overleg Verpleegkundige Opleidingen Amsterdam waarin deelnemers van grote en kleine, algemene, academische en STZ-ziekenhuizen uit de regio bijelkaar kwamen om onderling kennis uit te wisselen en een netwerk te bouwen ten behoeve van een groeiende samenwerking en afstemming binnen de regio. Men weet elkaar nu te vinden, en de bijeenkomsten zijn rond de zomer beëindigd. Een belangrijk resultaat voortkomend uit dit overleg ligt in het besluit om de SIGRA het regionaal contactpunt te laten zijn voor het verzamelen en afstemmen in één systematiek van gegevens ten behoeve van CZO en FZO Vereniging Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ) De STZ-bijeenkomsten Opleiding, Onderwijs & Onderzoek worden bezocht door de directeur en/of de adjunct directeur van Teaching Hospital; het waren levendige, nuttige en informatieve bijeenkomsten. Vanuit TH zijn aan deze bijeenkomsten en aan diverse werkgroepen de volgende bijdragen geleverd: 6

15 Werkgroepen: Vergoedingen aios (Maarten Schutte) Het STZ ziekenhuis van de toekomst (Maarten Schutte) Kwaliteit verpleegkundig onderwijs en verpleegkundig en paramedisch personeel (Sabine Ruitenbeek), in het kader van het O&O&O Ontwikkelplan In 2012 zijn de volgende presentaties verzorgd: Leidende principes STZ-ziekenhuizen ten aanzien van vergoedingen AIOS (door Maarten Schutte) Kwaliteit van verpleegkundig personeel, onderwijs, opleiden en bijscholen, 7 maart 2012 (door Sabine Ruitenbeek) Netwerk Wetenschappelijk onderzoek (Lea Dijksman, ook aansturing van de werkgroep PWOepidemiologie/statistiek) en Saskia Rijkenberg) Dieuwke timmerman nam deel aan de netwerkbijeenkomsten voor opleidingsadviseurs, Elsbeht ten Kate, Mar Hustinx en IJbelien Jüngen namen deel aan het netwerk onderwijskundigen en opleiders, en Ineke Overtoom aan het Netwerk bibliothecarissen. Er was daarnaast actieve deelname vanuit de directie aan de discussies van de leerhuismanagers in Extranet STZ, en van andere TH-medewerkers in de diverse Extranet-afdelingen. Maarten Schutte heeft als visitator deelgenomen aan beperkte proefvisitaties van het Reinier de Graaf ziekenhuis en het Medisch centrum Twente Santeon De sectie O&O&O heeft regelmatig overleg gevoerd via videoconferencing. Besproken werden met name de elektronische leeromgeving met de perikelen die daar bij horen, en de Eftelingtrainingen. Verder kwamen aan de orde: regeling scholingskosten en scholingsverlof (mede in relatie tot thuis studeren), best practice bij het voorschrijven van medicatie, de plaatjes-databank SMART met het voorstel om dit gezamenlijk aan te schaffen, en auteursrecht. Op 28 september werd de Santeon-wetenschapsdag met succes in het OLVG gehouden. Deze dag was zeer goed bezocht, het niveau was hoog en het OLVG was een goede gastheer. (zie ook 7.1.4) 1.3 INTERNE OVERLEGSTRUCTUREN TEACHING HOSPITAL Directie-overleg Er vindt tweewekelijks een formeel en genotuleerd overleg plaats. Verder is er vrijwel dagelijks informeel overleg Staf- en coördinatorenoverleg Het regulier overleg is eenmaal per 2 maanden en biedt gelegenheid om onderling informatie uit te wisselen en nieuwe ontwikkelingen ter tafel te brengen. Deelnemers zijn de directie TH, Joep Maeijer, Ineke Overtoom, Ineke Schuijt, Florien Verhoeff, Dieuwke Timmerman, Niels Jansen, IJbelien Jüngen en Ursula Tibon. Onderwerpen als de digitale opslag van beeldmateriaal, mobiel werken, nieuwe klanten zoals de huisartsen en diverse verzorgingshuizen werden besproken. In het coördinatorenoverleg, dat maandelijks plaatsvindt, wordt aan de hand van een standaardagenda en een actie/afsprakenlijst gewerkt. Naast cijfermatige input ten behoeve van de trimesterrapportages was een belangrijk onderwerp dat in 2012 aan de orde kwam de notitie Toetsbeleid Voorbehouden Handelingen, opgesteld door Florien Verhoeff. Dit stuk is na het vaststellen van de nota in het 7

16 coördinatorenoverleg met het hoofd juridische zaken Wil Camstra besproken en krijgt een vervolg in KVO-overleg Dit maandelijkse overleg is gesplitst is in een algemeen deel en een deel specifiek over de HBO-V duaal opleiding, waarbij overigens ook stagiaires van de reguliere HBO-V en andere onderwijsinstellingen kunnen worden besproken. In het algemeen deel is in 2012 de keuze voor een hoofd verpleegkundige opleidingen als meewerkend leidinggevende voor het KVO-team uitgebreid aan de orde geweest. Ook de toenemende samenwerking met het verpleegkundig stafconvent, en de bijdragen aan het leren op de poliklinieken waren belangrijke onderwerpen. Praktische onderwerpen als: de verhuizing vanuit het beddenhuis naar (veel) minder ruimte op N1 en N3 en het meer mobiel werken kwamen eveneens aan de orde. Een aantal KVO s (Claudia Bronner en Karin Nicolaas) hebben samen met de adjunct-directeur overleg gevoerd met Exposz van de VU over een maatwerk nascholing voor klinisch verpleegkundig opleiders; hiervoor is een mooi programma ontwikkeld met onderwerpen als leerstrategiën, ontwerpen van trainingen, toetsen, didactische werkvormen en motiveren van studenten. Dit programma start in januari Bedrijfsbureau-overleg Het overleg van de drie medewerkers van het Bedrijfsbureau vond in het verslagjaar 4 maal plaats onder roulerend voorzitterschap. 1.4 BIJZONDERE ONTWIKKELINGEN Opleiding en wetenschap Alle units zijn bezig geweest met de uitvoering van het ziekenhuisbrede opleidingsbeleidsplan TH heeft een hulpmiddel aangereikt waarmee de verwezenlijking van het OLVG-brede opleidingsplan makkelijk in kaart te brengen is, en daarnaast een matrix afzonderlijk voor de verpleegafdelingen ten behoeve van het maken van een afdelingslopleidingsplan. Tijdens de jaargesprekken met de Raad van Bestuur zal de stand van zaken in de Units aan de orde komen. Het Beleidsplan Wetenschap is door de Raad van Bestuur vastgesteld en aan de Units opgedragen. Het eerste van de tien leidende principes luidt: Onderzoek doen is een kwaliteitskenmerk van het ziekenhuis, en het laatste luidt: Opleiding en wetenschappelijk onderzoek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voor AIOS In samenwerking tussen TH, met name onderwijskundige Elsbeth ten Kate, en de firma Blynk, is een programma opgesteld voor diepgaande ontwikkeling van de competentie Communicatie. In dit programma krijgen aios en opleiders trainingen, coachingsgesprekken en begeleiding van intervisie. Het programma gaat in 2013 van start en er zal aan deelgenomen worden door 10 aios en 6 stafleden van interne geneeskunde, orthopedie, maag-darm-leverziekten en gynaecologie. De onderwijskundige van TH zal in het programma meedraaien. Er is ook een onderzoek aan verbonden dat wordt begeleid vanuit het AMC door dr Kiki Lombarts. 8

17 Deskundigheidsbevordering klinisch verpleegkundig opleiders Voor Klinisch verpleegkundig opleiders van binnen en buiten TH is in het najaar van 2012 in opdracht van Teaching Hospital een interne scholing ontworpen door Exposz, de organisatie voor opleiden in zorg van de VU. Deze scholing bestaat uit zes dagdelen waarbij onderwerpen als onderwijs- en leertheoriën, ontwerpen van een training, toetsing, didactische werkvormen en vaardigheden, groepsdynamica en het motiveren van studenten en medewerkers aan bod komen. De scholing is gestart in januari Er neemt ook een opleider uit het SLAZ deel. Huisvesting Begin 2012 kreeg TH te horen dat de kamers van de klinisch verpleegkundig opleiders in het beddenhuis niet meer voor TH beschikbaar waren. Voor de KVO s is zeer beperkt ruimte gevonden op de 3 e etage van het N-gebouw en deels op de eerste etage. De verhuizing heeft gefaseerd plaatsgevonden, en omdat de ruimte op N-3 veel te klein was, is ook op N-1 geschoven, verhuisd en heringericht zodat nu voor alle TH-medewerkers op alle dagen een werkplek beschikbaar is, zij het dat op de dins- en donderdagen de kamers wel erg vol zitten. Leiderschaps- en Management Development Programma In de zomer van 2012 is een traject gestart voor een nieuw L en MD programma, nadat de bijstelling van het Unitmodel in augustus was afgerond en het boekje Meer dan de som der delen zo werkt het OLVG is verspreid. De aftrap begon met een aantal sessies voor medisch specialisten, bedrijfsleiders, afdelingsleiders en stafmanagers ter beantwoording van de vraag: welk leiderschap heeft het OLVG nodig? Sabine Ruitenbeek heeft hierin van meet af aan geparticipeerd en zij neemt deel in de stuurgroep t.b.v. de tot stand koming van het programma. Eind 2012 waren uitgangspunten en doelgroepen benoemd, voor de zomer van 2013 moet het uitvoerend bureau zijn geselecteerd. 9

18 10

19 2 GENEESKUNDE 2.1 ONDERWIJS Geneeskundestudenten Kleinschalig klinisch lijnonderwijs (KKLO): Ook dit jaar hebben weer studenten van het AMC het KKLO-onderwijs gevolgd in het OLVG. Het betrof zowel 1 ste, 2 de, 3 de als 4 de jaars. E. van den Akker, H. Weigel, K. Roozendaal, W. Killian, J. Matola en IJ. Jungen waren de tutoren van dit onderwijs Coassistenten In september 2012 begon na een lange voorbereiding de eerste master coassistent op dermatologie. Hierna volgenden ook Oogheelkunde en KNO. In 2012 hebben 553 coassistenten hun coschap in het OLVG gevolgd. Belangrijker is het aantal bezette weken gezien de lengte van de coschappen. In totaal ging het om 3400 weken bezetting. De meeste coassistenten komen uit het AMC, gevold door UMCG, VUMC, UMCU en LMCU. In bijlage 5 is een overzicht opgenomen. Ook dit jaar werd vanuit TH overstijgend onderwijs voor alle coassistenten aangeboden. Te weten: hecht- en knoopcursus, BLS en ALS, ECG-onderwijs, farmacotherapie, SEH-onderwijs. Voor de interne coassistenten was er wekelijks het Klop-onderwijs en Klinisch redeneren en het z.g. Proco-onderwijs. Elke maandag worden de coassistenten ontvangen door Anja Blankenzee en IJbelien Jüngen. Tijdens deze introductie worden zij welkom geheten en krijgen de belangrijkste informatie. Hierna volgt nog een informatieve bespreking met medewerkers van infectiepreventie, HKCL en de bibliotheek. Kwaliteitsbewaking ten aanzien van het opleidingsklimaat Er is een coassistentenopleidingscommissie (CoCo) gevormd door de vertegenwoordigers van de vakgroepen die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het coschap. De CoCo vergadert minimaal 2x per jaar onder voorzitterschap van de onderwijscoördinator. Behalve door de D-RECT enquête voor aios, wordt ook informatie over het opleidingsklimaat verkregen via de coassistenten. Alle coassistenten voeren in de laatste week van hun coschap een exitgesprek met de onderwijscoördinator over hoe zij het coschap hebben beleefd, en over de positieve- en de verbeterpunten. Er kwamen 436 coassistenten op gesprek. Tegelijk met de uitnodiging voor het gesprek ontvingen zij tot september 2012 ook de PHEEM-enquête, en deze leverden zij dan na het gesprek weer in. Zij krijgen dan ook de gelegenheid om vrije tekst in te vullen. Op verzoek van het AMC geschiedt het versturen en verwerken van de enquêtes voortaan alleen door het AMC, dat de resultaten dan naar het OLVG terugkoppelt. De respons wordt daardoor waarschijnlijk lager, maar duidelijkheid daarover hebben we pas eind De resultaten van die enquêtes worden in de CoCo-vergadering gepresenteerd, en de onderwijscoördinator voert ten minste een keer per jaar een gesprek met de opleiders waarbij de kwaliteit van de coschappen en het opleidingsklimaat aan de hand van de PHEEM-enquête en de exitgesprekken wordt besproken. 11

20 Tenslotte is er nog de jaarlijkse co-lunch die georganiseerd wordt samen met de Co-raad van het AMC, waar de dan aanwezige coassistenten door de vertegenwoordigers van de Co-Raad worden bevraagd over de kwaliteit van de coschappen. De notulen worden behandeld in de CoCo en ter kennisneming doorgegeven aan de leden van de COC. 1. Tabel Evaluatie coschappen 2012! " #! #!$ % & ' & $ # % % ( ) * +, " -.!" # $%% # %!& AIOS Medische vervolgopleidingen, poortspecialismen etc. Hierbij het overzicht van de (poort)specialismen in het OLVG (peildatum: ) waarvan 19 MSRC/RGS erkende poortspecialismen, inclusief de SEH die in 2013 als specialisme is erkend. N=25. 12

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten MES-6 / 2 14 A6 A6 Informatie voor en over Coassistenten A5 A5 A4 A4 Informatie voor en over Coassistenten Medisch Spectrum Twente Medisch Spectrum Twente (MST) behoort tot de grootste niet-academische

Nadere informatie

Sport en Welzijn. Physician Assistant Masteropleiding Amsterdam

Sport en Welzijn. Physician Assistant Masteropleiding Amsterdam Gezondh Sport en Welzijn Physician Assistant Masteropleiding Amsterdam Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Physician Assistant De Physician Assistant (PA) is een hoogopgeleide medische professional

Nadere informatie

Teaching on the Run. verbeter uw opleidingsvaardigheden voor dokters door dokters korte modules

Teaching on the Run. verbeter uw opleidingsvaardigheden voor dokters door dokters korte modules Teaching on the Run verbeter uw opleidingsvaardigheden voor dokters door dokters korte modules Teaching on the Run Teaching on the Run (TOTR) is een beknopte versie van het Teach the Teachers programma

Nadere informatie

Leerlijnen voor verpleegkundigen

Leerlijnen voor verpleegkundigen Diakonessenhuis Leerlijnen voor verpleegkundigen Loopbaanontwikkeling in het Diakonessenhuis Bij- en nascholing Coaching Communicatie Experimenteren met nieuw gedrag Leren en werken Oefenen in de praktijk

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder

Nadere informatie

Erkenningsaanvraag HERNIEUWDE ERKENNING

Erkenningsaanvraag HERNIEUWDE ERKENNING EISEN TE STELLEN AAN DE OPLEIDER, PLAATSVERVANGEND OPLEIDER, OPLEIDINGSGROEP EN OPLEIDINGSINRICHTING (In te vullen door de (beoogd) opleider, plaatsvervangend opleider en Raad van Bestuur/Directie.) Toelichting:

Nadere informatie

Modern opleiden: hoe visiteren?

Modern opleiden: hoe visiteren? donderdag 30 september 1999 Vrijdag 9 oktober 2009 Modern opleiden: hoe visiteren? Corry den Rooyen, onderwijskundige Paul Blok, secretaris MSRC Introductie Maatschappelijke veranderingen Project modernisering

Nadere informatie

Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G

Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G 1 Disclosure Sinds 2013 lid Dagelijks Bestuur Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten 2 Inhoud presentatie Wat doet

Nadere informatie

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen BIJLAGE 1 Vragenlijst Vragen die betrekking hebben op de borging van de kwaliteit van de zorg. A. Algemeen Ik werk momenteel als arts

Nadere informatie

Modernisering Medische Vervolgopleidingen OOR ZWN

Modernisering Medische Vervolgopleidingen OOR ZWN Versie Definitief Datum, dinsdag 21 juli 2009 Opdrachtgever Stuurgroep Projectleider Prof. dr. H.A.P. Pols, voorzitter OOR-ZWN, namens de instellingen van de OOR-ZWN Mw. dr. C.J. Kruijthof, Sint Franciscus

Nadere informatie

Uitleg Gezamenlijk Consult pagina 1. Productie 2015 pagina 2. Patiëntenaantallen van het jaar 2015, 2014 en pagina 3. per specialisme pagina 4

Uitleg Gezamenlijk Consult pagina 1. Productie 2015 pagina 2. Patiëntenaantallen van het jaar 2015, 2014 en pagina 3. per specialisme pagina 4 Inhoudsopgave: Uitleg Gezamenlijk Consult pagina 1 Productie pagina 2 Patiëntenaantallen van het jaar, 2014 en pagina 3 2013 onderverdeeld per specialisme Grafiek patiëntenaantallen over de afgelopen 3

Nadere informatie

Sport en Welzijn. Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam

Sport en Welzijn. Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam Gezondh Sport en Welzijn Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Verpleegkundig Specialist De masteropleiding Advanced Nursing Practice (ANP) leidt

Nadere informatie

Statistieken. enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient. Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt. Schoonderwoerd, Sandra

Statistieken. enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient. Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt. Schoonderwoerd, Sandra Statistieken Naam formulier enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient Titel formulier Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt Gebruiker Schoonderwoerd, Sandra Aantal vragen 20 Totaal

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder

Nadere informatie

Enquète voor die opleiders met wie reeds gesproken is over de invoering van het schakeljaar

Enquète voor die opleiders met wie reeds gesproken is over de invoering van het schakeljaar Enquète voor die opleiders met wie reeds gesproken is over de invoering van het schakeljaar Premisse: OWIGEN en IOO gaan ervan uit dat u binnen uw OOR het aanspreekpunt bent voor de opleiding in uw discipline.

Nadere informatie

Van basisarts tot aios. Victor Slenter, arts M&G 25 november 2015 LUMC

Van basisarts tot aios. Victor Slenter, arts M&G 25 november 2015 LUMC Van basisarts tot aios Victor Slenter, arts M&G 25 november 2015 LUMC 1 Inhoud presentatie Wat doet het Capaciteitsorgaan? Wat doen basisartsen als zij zijn afgestudeerd? Aantal sollicitaties naar opleidingsplekken

Nadere informatie

Achtergrond Aanvraag

Achtergrond Aanvraag Onderwerp Contactperso on Inleiding Uitvoering Electronisch afnemen en verwerken van vragenlijsten voor evaluatie van opleidingsklimaat en opleiders (2010) Prof. Dr. Paul Brand, kinderarts en hoofd medisch

Nadere informatie

Sport en Welzijn. Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam

Sport en Welzijn. Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam Gezondh Sport en Welzijn Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Verpleegkundig Specialist De masteropleiding Advanced Nursing Practice (ANP) leidt

Nadere informatie

Workshop THE SELF DIRECTED LEARNER

Workshop THE SELF DIRECTED LEARNER Workshop THE SELF DIRECTED LEARNER Wat willen JULLIE bereiken vandaag? Wat willen WIJ bereiken vandaag? Jullie hebben kennis en kunde om jullie eigen opleiding vorm te geven AIOS in the lead Input krijgen

Nadere informatie

Raming benodigde instroom per medische en tandheelkundige vervolgopleiding 2015-2025/2031

Raming benodigde instroom per medische en tandheelkundige vervolgopleiding 2015-2025/2031 Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Raming benodigde instroom per medische en tandheelkundige vervolgopleiding 2015-2025/2031 Tabellenboek, behorende

Nadere informatie

Informatie voor en over coassistenten

Informatie voor en over coassistenten Medisch Spectrum Twente Medical School Twente Informatie voor en over coassistenten Informatie voor en over coassistenten Medisch Spectrum Twente Medisch Spectrum Twente (MST) behoort tot de grootste niet-academische

Nadere informatie

AIOS Inwerken. 38 uur per week, plus 10 uur opleidingsuren. versie november 2014. Spoedeisende hulp

AIOS Inwerken. 38 uur per week, plus 10 uur opleidingsuren. versie november 2014. Spoedeisende hulp Spoedeisende hulp AIOS Inwerken versie november 2014 Contract voor: In dienst per: Uit dienst per: 38 uur per week, plus 10 uur opleidingsuren 1 januari xxxx 31 december xxxx OLVG Oosterpark 9 1091AC Amsterdam

Nadere informatie

Resultaten rondje voorzitter COC langs de opleiders

Resultaten rondje voorzitter COC langs de opleiders Resultaten rondje voorzitter COC langs de opleiders Lambert de Bont Voorzitter Centrale Opleidingscommissie UMCG Aanleiding KNMG workshop over functioneren COC Nieuwe kaderbesluit Doel Stilstaan bij functioneren

Nadere informatie

Duaal opleidings traject tot verpleegkundige

Duaal opleidings traject tot verpleegkundige Duaal opleidings traject tot verpleegkundige Niveau 5 Tatiana Goijaerts 4e jaars leerling-verpleegkundige niveau 5 In de verpleging kun je echt alle kanten op Het stond voor Tatiana Goijaerts (23) nog

Nadere informatie

Onderdelen en ECTS-verdeling Master Geneeskunde

Onderdelen en ECTS-verdeling Master Geneeskunde Bijlage 1 Onderdelen en ECTS-verdeling Master Geneeskunde Master 1, 2 en 3 ECTS-verdeling Aantal weken 1 ECTS = 28 studieuren KENNIS EN INZICHT 26 Thema 1A Methoden van klinisch en epidemiologisch 4 4

Nadere informatie

AIOS Inwerken. 38 uur per week, plus 10 uur opleidingsuren. Spoedeisende hulp

AIOS Inwerken. 38 uur per week, plus 10 uur opleidingsuren. Spoedeisende hulp Spoedeisende hulp AIOS Inwerken Contract voor: In dienst per: Uit dienst per: 38 uur per week, plus 10 uur opleidingsuren 1 januari xxxx 31 december xxxx OLVG Oosterpark 9 1091AC Amsterdam T (020) 5999111

Nadere informatie

Werkplekleren: professionalisering van de opleiders in de artsenopleiding

Werkplekleren: professionalisering van de opleiders in de artsenopleiding Werkplekleren: professionalisering van de opleiders in de artsenopleiding Prof. dr. Lieve Van den Block Vakgroep Huisartsgeneeskunde Vakgroep Klinische Wetenschappen VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL (VUB) Centraal

Nadere informatie

Capaciteitsorgaan. en beroepskeuze

Capaciteitsorgaan. en beroepskeuze Capaciteitsorgaan en beroepskeuze V.A.J. Slenter, arts M&G, arts beleid en advies KNMG Directeur Capaciteitsorgaan 14 maart 2015 Carrièrebeurs Utrecht 1 Inhoud presentatie 1. De routing 2. Kenmerken van

Nadere informatie

Bekwaam verklaren met EPA s

Bekwaam verklaren met EPA s Bekwaam verklaren met EPA s Workshop 9a, door: Reinoud Gemke (opleider Kindergeneeskunde) Marijn Soeteman (aios Kindergeneeskunde) Sophie Kienhorst (aios Kindergeneeskunde) Marieke van der Horst (onderwijskundige,

Nadere informatie

Toelichting op de Specialismespecifieke Toelichtingen. Versie

Toelichting op de Specialismespecifieke Toelichtingen. Versie Toelichting op de Specialismespecifieke Toelichtingen Versie 20120726 1 september 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Wat is de functie van de specialistspecifieke

Nadere informatie

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen Begrippenlijst Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden Register Zorgprofessionals Uitvoeringsregelingen Vastgesteld door het College Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals op 10

Nadere informatie

Resultaten jonge klaren enquête 2014. Marjolein Kremers Penningmeester De Jonge Specialist

Resultaten jonge klaren enquête 2014. Marjolein Kremers Penningmeester De Jonge Specialist Resultaten jonge klaren enquête 2014 Marjolein Kremers Penningmeester De Jonge Specialist Enquête 2014 1322 respondenten 79% Medisch specialist 21% Aios Opleidingsregio s evenredig verdeeld M/V verdeling:

Nadere informatie

Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon. Datum: 15 februari Geachte aanbieder van nascholing,

Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon. Datum: 15 februari Geachte aanbieder van nascholing, Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon Datum: 15 februari 2016 Geachte aanbieder van nascholing, Op 1 mei 2014 is de pilot zelfevaluatie gunstbetoon van start gegaan. De zelfevaluatie

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 1 7 OKJ. 2013, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake

Nadere informatie

Voor je opleiding ben je van harte welkom in Laurentius. Operatieassistent & anesthesiemedewerker. Het leukste ziekenhuis van Limburg in Roermond!

Voor je opleiding ben je van harte welkom in Laurentius. Operatieassistent & anesthesiemedewerker. Het leukste ziekenhuis van Limburg in Roermond! Voor je opleiding ben je van harte welkom in Laurentius Operatieassistent & anesthesiemedewerker Het leukste ziekenhuis van Limburg in Roermond! Mensen opleiden vinden we belangrijk in Laurentius. Daarom

Nadere informatie

Project CanBetter. Patiëntveiligheid. Doelmatigheid. Ouderenzorg. Medisch Leiderschap 01-04-2014 2

Project CanBetter. Patiëntveiligheid. Doelmatigheid. Ouderenzorg. Medisch Leiderschap 01-04-2014 2 Medisch Leiderschap Prof.dr. Margriet Schneider Loes Nissen, aios MDL Jessica Vogel, Bedrijfsleider MDL Judith Voogt, student geneeskunde, onderzoeker V & V Project CanBetter Patiëntveiligheid Doelmatigheid

Nadere informatie

Inventarisatie: aantal weken coschappen per specialisme per faculteit Simone Bernard (bestuurslid LOCA 2011), januari 2012

Inventarisatie: aantal weken coschappen per specialisme per faculteit Simone Bernard (bestuurslid LOCA 2011), januari 2012 Inventarisatie: aantal weken coschappen per specialisme per faculteit Simone Bernard (bestuurslid LOCA 2011), januari 2012 Inleiding Nederland telt acht medische faculteiten, welke alle een ander curriculum

Nadere informatie

Draaiboek voor de te visiteren vakgroep

Draaiboek voor de te visiteren vakgroep Draaiboek voor de te visiteren vakgroep Ten behoeve van de kwaliteitsvisitatie van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen Laatst gewijzigd: februari 2014 1. Inleiding De kwaliteitsvisitatie richt

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst CENTRAAL COLLEGE MEDISCHE SPECIALISMEN BESLUIT CCMS no. 5-2000 OPLEIDINGSEISEN PATHOLOGIE 1 Het Centraal College Medische Specialismen,

Nadere informatie

NVVG. Regelgeving voor het verkrijgen van accreditatie-uren voor overige deskundigheidsbevordering door verzekeringsartsen

NVVG. Regelgeving voor het verkrijgen van accreditatie-uren voor overige deskundigheidsbevordering door verzekeringsartsen NVVG. Regelgeving voor het verkrijgen van accreditatie-uren voor overige deskundigheidsbevordering door verzekeringsartsen De ingangsdatum van deze accreditatieregelgeving is 1 april 2017. 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

De ingangsdatum van deze accreditatieregelgeving is 1 april 2017.

De ingangsdatum van deze accreditatieregelgeving is 1 april 2017. KAMG. Regelgeving voor het verkrijgen van accreditatie-uren voor overige deskundigheidsbevordering door artsen Maatschappij en Gezondheid en profielartsen Maatschappij en Gezondheid De ingangsdatum van

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk. Contact

Vrijwilligerswerk. Contact Werken bij Gelre Vacatures Vrijwilligerswerk Contact Zoeken Werken bij Gelre Home / Vacatures Vacatures Alle vacatures Alle vacatures Algemeen Ondersteunend Algemeen Ondersteunend Verpleegkundigen Apeldoorn

Nadere informatie

Tevredenheidsenquête MPU

Tevredenheidsenquête MPU Tevredenheidsenquête MPU Florian van Hunnik MPU-verpleegkundige 6 maart 204 Arts-assistenten ICU WAN hoofden SEH Verpleegafdelingen Inhoud Inleiding Methode Resultaten Conclusies Discussie Inleiding Arts-assistenten

Nadere informatie

Polikliniek. Algemene bezoekersinformatie

Polikliniek. Algemene bezoekersinformatie Polikliniek Algemene bezoekersinformatie 1 2 Inhoudsopgave Een afspraak maken met de specialist 4 Inlichtingen 4 Gastvrouw 4 Respectvol omgaan met elkaar 5 Rolstoelen 5 Inschrijving (ponsplaatje) 5 Melden

Nadere informatie

Verpleegkundige opleiding Niveau 4

Verpleegkundige opleiding Niveau 4 Verpleegkundige opleiding Niveau 4 Verpleegkundige opleiding Welkom We willen je van harte uitnodigen om student verpleegkundige te worden in het St. Antonius Ziekenhuis, locatie Nieuwegein en Utrecht.

Nadere informatie

Netwerkbijeenkomst Onderwijskundigen, 3 oktober 2017 Digitaal Portfolio

Netwerkbijeenkomst Onderwijskundigen, 3 oktober 2017 Digitaal Portfolio Netwerkbijeenkomst Onderwijskundigen, 3 oktober 2017 Digitaal Portfolio Marijn Soeteman Marieke van der Horst Marieke Bolk Programma (13.00u 15.30u) 1. Welkom en update status landelijke opleidingsplannen

Nadere informatie

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf 11 april 2013 Welkom VOC Hoogwaardige en persoonlijke patiëntenzorg Máxima Medisch Centrum: het grootste ziekenhuis in Zuidoost-Brabant Ruim 3.300 medewerkers,

Nadere informatie

SPELREGELS TOEWIJZINGSVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN DIE WORDEN BEKOSTIGD DOOR MIDDEL VAN EEN BESCHIKBAARHEIDBIJDRAGE (SPELREGELDOCUMENT 2016)

SPELREGELS TOEWIJZINGSVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN DIE WORDEN BEKOSTIGD DOOR MIDDEL VAN EEN BESCHIKBAARHEIDBIJDRAGE (SPELREGELDOCUMENT 2016) SPELREGELS TOEWIJZINGSVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN DIE WORDEN BEKOSTIGD DOOR MIDDEL VAN EEN BESCHIKBAARHEIDBIJDRAGE (SPELREGELDOCUMENT 2016) Januari 2015 1. Inleiding Dit document bevat de spelregels

Nadere informatie

Opleiden en het opleidingsfonds. Mw. drs. M.L. Köhlen

Opleiden en het opleidingsfonds. Mw. drs. M.L. Köhlen Opleiden en het opleidingsfonds Mw. drs. M.L. Köhlen Tot en met 2006 Financiering aios op basis van beleidsregel NZa Landelijke afspraken BOLS+ (NFU, NVZ, Orde, ZN) Lokaal uitwerking Zorgverzekeraars Regioplannen

Nadere informatie

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 2 januari 2015 Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Het Schakeljaar: CRU Master jaar 3. Dr T.W. van Haeften Opleidingscoördinator Master (CRU)

Het Schakeljaar: CRU Master jaar 3. Dr T.W. van Haeften Opleidingscoördinator Master (CRU) Het Schakeljaar: CRU Master jaar 3 Dr T.W. van Haeften Opleidingscoördinator Master (CRU) Het Schakeljaar Jaar van keuzes Schakelen van artsopleiding naar vervolgopleiding Te bespreken: 1. Het schakeljaar

Nadere informatie

3. Maakt de wetenschappelijke stage ook deel uit van het schakeljaar?

3. Maakt de wetenschappelijke stage ook deel uit van het schakeljaar? De masteropleiding geneeskunde van VU medisch centrum (VUmc) biedt je de mogelijkheid aan om in het kader van het zogenaamde dedicated schakeljaar een schakelstage te volgen. Om in aanmerking te komen

Nadere informatie

Scherpbier 2.0. Hein Brackel Arno van Rooijen Martin Rutten Albert Scherpbier

Scherpbier 2.0. Hein Brackel Arno van Rooijen Martin Rutten Albert Scherpbier Scherpbier 2.0 Hein Brackel Arno van Rooijen Martin Rutten Albert Scherpbier Scherpbier 1.0 Interne QA Externe QA Continue QA monitoring gebaseerd op systematische verzameling in PDA cyclus Periodieke

Nadere informatie

V&VN Geriatrie. Jaarplan 2014-2015. Inleiding. Missie

V&VN Geriatrie. Jaarplan 2014-2015. Inleiding. Missie V&VN Geriatrie Jaarplan 2014-2015 Inleiding Dit jaarplan beschrijft de activiteiten die de afdeling V&VN Geriatrie voornemens is uit te voeren in 2014 en 2015. Deze activiteiten zijn gebaseerd op de missie

Nadere informatie

Jaarverslag Centrale Opleidingscommissie UMCG 2014

Jaarverslag Centrale Opleidingscommissie UMCG 2014 Jaarverslag Centrale Opleidingscommissie UMCG 2014 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Centrale Opleidingscommissie (COC) UMCG 2014. Tot de taakstelling van de COC hoort het handhaven en bevorderen

Nadere informatie

WERKSTRUCTUUR VOOR DE ONDERWIJS-EN OPLEIDINGSREGIO NOORD-EN OOST NEDERLAND

WERKSTRUCTUUR VOOR DE ONDERWIJS-EN OPLEIDINGSREGIO NOORD-EN OOST NEDERLAND WERKSTRUCTUUR VOOR DE ONDERWIJS-EN OPLEIDINGSREGIO NOORD-EN OOST NEDERLAND Wie niet kan delen, kan niet vermenigvuldigen Het eerste concept voor de werkstructuur werd verspreid in juni 2006. In de afgelopen

Nadere informatie

Serviceconcept. Presentatie. Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Amsterdam

Serviceconcept. Presentatie. Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Amsterdam Serviceconcept ZORGVISIE PERSBERICHT 17 maart 2010 Het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) in Amsterdam is een van de eerste ziekenhuizen in Nederland die met grote regelmaat mysteryguests gaat inzetten

Nadere informatie

Leerplan profileringstage management en supervisie algemene kindergeneeskunde

Leerplan profileringstage management en supervisie algemene kindergeneeskunde Leerplan profileringstage management en supervisie algemene kindergeneeskunde W. Tjon A Ten, kinderarts L. Niers, kinderarts en opleider kindergeneeskunde F. Halbertsma, kinderarts-neonatoloog en plv opleider

Nadere informatie

Verpleegkundige opleiding Niveau 4

Verpleegkundige opleiding Niveau 4 Verpleegkundige opleiding Niveau 4 Verpleegkundige opleiding Welkom Het St. Antonius Ziekenhuis voert, in nauwe samenwerking met het MBO Utrecht, de versnelde opleiding tot verpleegkundige uit. Dit is

Nadere informatie

Volg je hart, gebruik je hoofd. Verpleegkundige in opleiding

Volg je hart, gebruik je hoofd. Verpleegkundige in opleiding Volg je hart, gebruik je hoofd Verpleegkundige in opleiding Opleiding verpleegkunde 22 Zoek je zinvol werk en wil je graag voor mensen zorgen? Word dan verpleegkundige! Kom naar VUmc. Wij zijn je ideale

Nadere informatie

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1 Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1 Id Naam Plaats Eindspecialisatie InstroomPersonen 1101001 Universitair Medisch Centrum Groningen Groningen Anesthesiologie 16 1101001 Universitair Medisch Centrum

Nadere informatie

Regionaal maximaal opleiden

Regionaal maximaal opleiden Regionaal maximaal opleiden Update aanpak krapte van gespecialiseerd verpleegkundige en medisch ondersteunende functies ROAZ bijeenkomst 2 december 2016 F. Dings, OLVG E. v.d. Meer, BovenIj F. van den

Nadere informatie

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 2 januari 2015 Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Verpleegkundig specialist (MANP)

Verpleegkundig specialist (MANP) Verpleegkundig specialist (MANP) Naam van de opleiding en opleidingsinstituut Door welk orgaan wordt deze opleiding erkend? Master Advanced Nursing Practice GSW, Inholland, Amsterdam NVAO = Nederlands/Vlaams

Nadere informatie

College Geneeskundige Specialismen

College Geneeskundige Specialismen College Geneeskundige Specialismen Besluit van 9 november 2016 houdende de wijziging van de volgende besluiten: Besluit spoedeisende geneeskunde van 9 januari 2013; Besluit ziekenhuisgeneeskunde van 11

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 32 393 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met de aanvulling met instrumenten voor bekostiging

Nadere informatie

Workshop: Lokaal opleidingsplan

Workshop: Lokaal opleidingsplan Workshop: Lokaal opleidingsplan 9 oktober 2009 Dr. Paetrick M. Netten, internist opleider Prof. Dr. Rijk. O.B. Gans, internist opleider en voorzitter van de werkgroep modernisering CCMS Workshop: Lokaal

Nadere informatie

16 augustus 2014. Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg

16 augustus 2014. Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg 16 augustus 2014 Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

Alumni-enquête opleiding HBO-Verpleegkunde De Haagse Hogeschool

Alumni-enquête opleiding HBO-Verpleegkunde De Haagse Hogeschool Alumni-enquête opleiding HBO-Verpleegkunde De Haagse Hogeschool Gepubliceerd van 10.05.2011 tot 21.06.2011 Uitgenodigd = 141 Respons = 49 (35%) Functies icu verpleegkundige i.o Gespecialiseerd verpleegkundige

Nadere informatie

1 HET ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS 1 - TOONAANGEVEND EN GASTVRIJ - 1 2 DUALE OPLEIDING 2 - INHOUD EN OPBOUW VAN DE OPLEIDING - 2 2.

1 HET ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS 1 - TOONAANGEVEND EN GASTVRIJ - 1 2 DUALE OPLEIDING 2 - INHOUD EN OPBOUW VAN DE OPLEIDING - 2 2. INFORMATIEBROCHURE HBO V DUAAL 2010-2011 INHOUDSOPGAVE 1 HET ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS 1 - TOONAANGEVEND EN GASTVRIJ - 1 2 DUALE OPLEIDING 2 - INHOUD EN OPBOUW VAN DE OPLEIDING - 2 2.1 INLEIDING 2 2.2

Nadere informatie

Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013

Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013 Versie: 1 juli 2014 Inleiding Het jaarverslag van de Cliëntenraad van het Reinier de Graaf ziekenhuis wordt hierbij voor de eerste keer als publicatie aan

Nadere informatie

Taakherschikking binnen de Maag Darm Leverziekten

Taakherschikking binnen de Maag Darm Leverziekten Taakherschikking binnen de Maag Darm Leverziekten Symposium taakherschikking MDL 09.30 Inleiding 09.40 PA, VS en VE: wat houden de functies in? 09.50 Juridisch Kader en nieuwe ontwikkelingen in regelgeving

Nadere informatie

Visitatie van de opleiding informatie voor aios

Visitatie van de opleiding informatie voor aios Visitatie van de opleiding informatie voor aios introductie Visitatie van de opleiding: informatie voor aios Kwaliteit staat bij de medische vervolgopleidingen hoog in het vaandel. Om de kwaliteit te bewaken

Nadere informatie

Intercollegiale Toetsing

Intercollegiale Toetsing Intercollegiale Toetsing Intercollegiale toetsing (ICT) is als volgt te omschrijven: vorm van deskundigheidsbevordering waarbij met specialisten uit het eigen specialisme of andere professionals met wie

Nadere informatie

Inventarisatie 2012.3 De coassistent in het buitenland

Inventarisatie 2012.3 De coassistent in het buitenland Inventarisatie 2012.3 De coassistent in het buitenland Inleiding Veel coassistenten maken gebruik van de mogelijkheid om in het buitenland een deel van de master te doen, zoals de wetenschappelijke stage

Nadere informatie

Capaciteitsmanagement in het SLAZ

Capaciteitsmanagement in het SLAZ Capaciteitsmanagement in het SLAZ: de lange weg naar sturen op cijfers Waarom simuleren, wachtrijtheorie en lineair programmeren voor de meeste ziekenhuizen onzinnig zijn en wat dan wel werkt Jesse de

Nadere informatie

Enquête ramingen FZO beroepen

Enquête ramingen FZO beroepen Enquête ramingen FZO beroepen Inleiding Dertien van de vijftien opleidingen die vallen onder het College Zorg Opleidingen(CZO), worden sinds 1 januari 2011 bekostigd uit het Fonds Ziekenhuis Opleidingen

Nadere informatie

FEBRUARI 2010 IN DIT NUMMER:

FEBRUARI 2010 IN DIT NUMMER: IN DIT NUMMER: HBO ontwikkelingen operatieassistent en anesthesiemedewerker Cursus Toetsen in de praktijk wordt voor de derde maal georganiseerd Innovatieprijs Indienen van erkenningsaanvraag INTR OC Erkenningen

Nadere informatie

Duaal opleidingstraject tot verpleegkundige

Duaal opleidingstraject tot verpleegkundige Duaal opleidingstraject tot verpleegkundige Niveau 5 Inleiding Met deze folder willen we je graag informeren over het duale opleidingstraject tot verpleegkundige niveau 5 (HBO) in dienst van het Bravis

Nadere informatie

Jaarverslag Centrale Opleidingscommissie UMCG 2013

Jaarverslag Centrale Opleidingscommissie UMCG 2013 Jaarverslag Centrale Opleidingscommissie UMCG 2013 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Centrale Opleidingscommissie (COC) UMCG 2013. Tot de taakstelling van de Centrale Opleidingscommissie hoort

Nadere informatie

Profiel. Manager Hospitality en Logistiek. 29 september Opdrachtgever Medisch Spectrum Twente

Profiel. Manager Hospitality en Logistiek. 29 september Opdrachtgever Medisch Spectrum Twente Profiel Manager Hospitality en Logistiek 29 september 2017 Opdrachtgever Medisch Spectrum Twente Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 06-2900

Nadere informatie

Functieomschrijving Hoofd Huisartsopleiding UMCG

Functieomschrijving Hoofd Huisartsopleiding UMCG Pagina 1 van 5 Functiebeschrijving Hoofd Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) Doel Het hoofd huisartsopleiding (hoofd opleidingsinstituut huisartsgeneeskunde, conform regelgeving)

Nadere informatie

Geregeld. Instituut Theo Thijssen. Juni 2015, jaargang 5, nr. 5

Geregeld. Instituut Theo Thijssen. Juni 2015, jaargang 5, nr. 5 Geregeld Instituut Theo Thijssen Juni 2015, jaargang 5, nr. 5 Website voor de schoolopleiders: www.werkvelditt.hu.nl Agenda: 7 oktober: Opleidingsraad 15 september: BOIS overleg Redactie Geregeld: Henk

Nadere informatie

HGZO-congres 2011. Samenwerken Samen werken Samen leren

HGZO-congres 2011. Samenwerken Samen werken Samen leren Samenwerken Samen werken Samen leren Samenwerken Het AMC wil met een beperkt aantal opleidingen structureel samenwerken bij het opleiden voor en in het AMC. Drie bij leren en werken betrokken partijen:

Nadere informatie

medisch centrum alkmaar

medisch centrum alkmaar medisch centrum alkmaar Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële)

Nadere informatie

Opleiding Heelkunde 2012. De worsteling met de implementatie van de modernisering

Opleiding Heelkunde 2012. De worsteling met de implementatie van de modernisering Opleiding Heelkunde 2012 De worsteling met de implementatie van de modernisering Herziene opleiding: van huidig naar nieuw Huidig Vage criteria leiden tot globale feedback onvoldoende (zelf)sturing van

Nadere informatie

Stand van Zaken Doorontwikkeling Interne Organisatie

Stand van Zaken Doorontwikkeling Interne Organisatie Stand van Zaken Doorontwikkeling Interne Organisatie Huisartsopleiding Leiden Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde PROF. DR. A.W.M. KRAMER 16 MAART 2016 DOCUMENTBEHEER Organisatie: Afdeling: Adres:

Nadere informatie

Workshop. Hoe maak ik een lokaal/regionaal plan? Scheltus van Luijk Corry den Rooyen. Donderdag 25 februari 2010

Workshop. Hoe maak ik een lokaal/regionaal plan? Scheltus van Luijk Corry den Rooyen. Donderdag 25 februari 2010 Workshop Hoe maak ik een lokaal/regionaal plan? Scheltus van Luijk Corry den Rooyen Donderdag 5 februari 010 Implementatie en visitatie Gaan hand in hand Wederzijdse beïnvloeding Wederzijdse stimulering

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid. Geert van den Brink Radboud Zorgacademie

Strategisch Opleidingsbeleid. Geert van den Brink Radboud Zorgacademie Strategisch Opleidingsbeleid Geert van den Brink Radboud Zorgacademie Oktober 2012 Huidige situatie Aantal zorgprofessionals in het UMCN (25 beroepen) Verpleegkunde Medische ondersteunende beroepen Paramedische

Nadere informatie

Bachelor VUmc-compas 15 Overgangsregeling. Prof.dr. Anton Horrevoets, Programmaleider Bachelor GNK

Bachelor VUmc-compas 15 Overgangsregeling. Prof.dr. Anton Horrevoets, Programmaleider Bachelor GNK Bachelor VUmc-compas 15 Overgangsregeling Prof.dr. Anton Horrevoets, Programmaleider Bachelor GNK Vumc compas 2015 Voldoen aan wettelijk raamwerk academische bachelor (OCW): Wet kwaliteit in verscheidenheid

Nadere informatie

OPLEIDINGSPLAN VOOR DE STAGE ZIEKENHUISPSYCHIATRIE ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS, AMSTERDAM

OPLEIDINGSPLAN VOOR DE STAGE ZIEKENHUISPSYCHIATRIE ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS, AMSTERDAM OPLEIDINGSPLAN VOOR DE STAGE ZIEKENHUISPSYCHIATRIE ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS, AMSTERDAM Versie 3.0 Auteurs: Jeroen Lijmer, psychiater en plaatsvervangend opleider Tjeerd van Benthem, psychiater en opleider

Nadere informatie

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting

Nadere informatie

Voorbeeld uit het ziekenhuis inzake CZO

Voorbeeld uit het ziekenhuis inzake CZO Geert van den Brink Radboud Zorgacademie April 2013 Taken UMC St Radboud Patiëntenzorg o 950 bedden o > 400.000 polikliniekbezoeken o Ca. 27.000 opnames per jaar Onderzoek o 6 verschillende onderzoekslijnen

Nadere informatie

Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk

Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk Deze éénjarige leergang bereidt u voor op de functie van praktijkondersteuner/-verpleegkundige in de huisartsenpraktijk (POH). Het lesprogramma sluit

Nadere informatie

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward Productive Ward Verbeter de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van uw zorg door reductie van verspilling Brochure Productive Ward CBO 2012 CBO, Postbus 20064, 3502 LB UTRECHT Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Op 28 november 2016 bezocht de Inspectie voor de Gezondheidszorg (inspectie) uw ziekenhuis in het kader van het onderwerp Sedatie buiten de OK.

Op 28 november 2016 bezocht de Inspectie voor de Gezondheidszorg (inspectie) uw ziekenhuis in het kader van het onderwerp Sedatie buiten de OK. > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen MC Zuiderzee t.a.v. mevrouw. Locatiedirecteur Postbus 5000 8200 GA Lelystad Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088

Nadere informatie

EPA s in de opleiding anesthesiologie

EPA s in de opleiding anesthesiologie EPA s in de opleiding anesthesiologie Invitational Conference Opleidingsplannen 23 juni 2015 Dr. Reinier Hoff Opleider anesthesiologie UMC Utrecht Redenen voor verandering Anesthesiologie niet in de volle

Nadere informatie

Gelet op de voorstellen van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen;

Gelet op de voorstellen van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen; Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit van kindergeneeskunde, gewijzigd bij

Nadere informatie