Raphaëlstichting. Opleidingen en nascholing voor medewerkers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raphaëlstichting. Opleidingen en nascholing voor medewerkers"

Transcriptie

1 Raphaëlstichting Opleidingen en nascholing voor medewerkers

2 Inhoud Initiële opleiding 4 Medewerker Maatschappelijke Zorg niveau 3 en 4 Bij- en nascholing in antroposofische zorg- en hulpverlening 5 Oriëntatiecursus antroposofische zorgen hulpverlening EMC 5 Oriënterend jaar 6 Verdiepingscursus 6 Gespreksactiviteit 6 Opleiding middenkader 7 Jaarcursus KDC 8 Bijeenkomsten Jaarfeesten 8 Bijeenkomsten met arts Schoorel 8 Intervisie 8 Introductie en scholing nieuwe medewerkers 9 Onderzoek in eigen werk 9 Intervisie 9 Scholing psychiatrie 9 Queeste-salon 9 Lezingen Details en actuele informatie over het scholingsaanbod is te vinden op de pagina Opleidingen op Kristal, de intranetsite van de Raphaëlstichting. Deze pagina wordt maandelijks bijgehouden. Extern aanbod 10 Hogeschool Leiden: Sociaal pedagogische hulpverlening (SPH) 11 Edith Maryon College: applicatie opleiding en voortgezette opleiding 12 Academie voor verbindingskunst: De evenwichtskunstenaar, opleiding middenmanagement 12 Conferenties en symposia Antroposofische vereniging 12 NVAP: opleiding antroposofische gezichtspunten t.a.v. van de psychologie en de orthopedagogie, diagnostiek, psychopathologie en psychotherapie. 13 NVAZ: Herfstconferentie 13 Camphill: Studiecamp 3x3 14 Reguliere scholing Bedrijfshulpverlening (BHV) EHBO Careview-digitaal zorgplan cliënten Toepassing hygiënecode (HACCP) Omgaan met agressie Beleidsmatig denken Gezondheid en verzuim Verbindende communicatie Medicatietoediening Til- en transfertechnieken Feedback en sociale omgangsvormen 2

3 De Raphaëlstichting wil haar medewerkers een perspectief bieden om zich 'naar lichaam, ziel en geest te kunnen ontplooien'. Daartoe is er een ruim aanbod aan scholingsmogelijkheden. Behalve de 'verplichte' vakgebonden scholing worden er cursussen en lezingen georganiseerd die een verdieping in het werk en in de antroposofie mogelijk maken. Medewerkers worden op die manier ondersteund in het vermogen zich te verbinden met de wereld en de medemens en gestimuleerd zowel in hun individualiseringsproces als in hun gemeenschapszin. Deze brochure biedt een overzicht van scholing binnen de Raphaëlstichting op het gebied van (antroposofische) zorg en hulpverlening. De scholing wordt gegeven vanuit de mens- en zorgvisie van de stichting. Hetty Houtenbos, opleidingscoördinator 3

4 Initiële opleiding Opleidingen Maatschappelijke Zorg Opleiding voor niveau 3 en 4 Medewerker Maatschappelijke Zorg (voorheen SPW) De opleiding gaat uit van ervaringsleren, waarbij de ontwikkeling van je persoonlijke betrokkenheid in combinatie met beroepsvaardigheden leidt tot professionaliteit. Onderwerpen zijn onder andere: antroposofische menskunde, verzorging, behandelwijzen, organisatiekunde en kunstzinnige vorming. getuigschrift Heilpedagoog/Sociaaltherapeut van het Edith Maryon College. Doelgroep De SPW-opleiding Heilpedagogie/Sociaaltherapie is een driejarige opleiding op MBO 3- en 4-niveau. Voor mensen die eerder het SPW 3 diploma hebben behaald is er de mogelijkheid om een aanvullende SPW niveau-4 opleiding te volgen. De opleidingen zijn bedoeld voor medewerkers die een leerarbeidsovereenkomst sluiten met een van de instellingen van de Raphaëlstichting en voor medewerkers die een SPW-diploma willen behalen. Omvang 3 jaar. Elk opleidingsjaar omvat 35 lesweken. Het cursorisch deel omvat 8 uur p.w. en het praktijkdeel tenminste 24 uur, zelfstudie gemiddeld 4 uur p.w. Plaats Scorlewald. Coördinatie Hetty Houtenbos. Diplomering/certificering Wanneer de opleiding met goed gevolg wordt afgerond, ontvangt de deelnemer een landelijk erkend SPW diploma van ROC Mondriaan (waaraan de opleiding gelieerd is) en een Informatie en aanmelding Aanmelding vindt plaats door en onder verantwoording van personele zaken van de instelling waar de deelnemer werkzaam is. Mensen die nog niet in dienst zijn van een instelling aangesloten bij de Raphaëlstichting dienen eerst te solliciteren naar een leerwerkplek bij een van deze instellingen. De kosten voor de SPW opleidingen worden betaald door de instelling waar de deelnemer werkzaam is. Uitgezonderd de kosten voor het lesmateriaal ( 125) en de kosten voor verplichte literatuur (ongeveer 50 per jaar). Uitgebreide informatie op de website van het EMC: Brochure is daar te downloaden of te verkrijgen bij opleidingsassistent Luus Meijer of bij de afdeling medewerkerszaken van elke bij de Raphaëlstichting aangesloten instelling. 4

5 Antroposofische scholing Oriëntatiecursus antroposofische zorg- en hulpverlening Doelgroep Allen die belangstelling hebben voor de heilpedagogie en sociaaltherapie: door antroposofie geïnspireerde zorg voor kinderen en volwassenen met een ontwikkelingsstoornis. Voor mensen die nieuw zijn in de zorg, maar óók voor mensen die niet direct in de zorg werkzaam zijn, maar bijv. op de administratie van een antroposofische instelling. Bekendheid met de antroposofie is niet nodig. In deze cursus van het Edith Maryon College verdiepen deelnemers zich in de achtergronden van de antroposofische zorg- en hulpverlening. Onderwerpen: achtergronden van de heilpedagogie en sociaaltherapie, antroposofisch mensbeeld, visie en doelstelling van antroposofische zorg, religieuze en culturele aspecten, ontwikkelingsfasen, ontwikkelingsstoornissen, therapieën. Tussendoor wordt er kunstzinnig gewerkt (schilderen, tekenen, euritmie, muziek). Omvang 10 dagdelen. Plaats Organiserende instelling. Diplomering/certificering Het is mogelijk om een bewijs van deelname te ontvangen. Coördinatie, informatie en aanmelding Hetty Houtenbos, Oriënterend jaar Doelgroep Het oriënterend jaar is voor leerling-medewerkers die bijvoorbeeld nog een half jaar moeten wachten voordat ze aan de SPW-opleiding kunnen beginnen, voor medewerkers met een dienstverband van minder dan 20 uur in de week die de SPWopleiding niet mogen volgen, voor vrijwilligers, ouders en anderen die geïnteresseerd zijn in de antroposofische uitgangspunten van de heilpedagogie en de sociaaltherapie. Geschiedenis van de gehandicaptenzorg, cultuurperioden, christologie, drie- en vierledig mensbeeld, innerlijke en uiterlijke ontwikkelingsweg, twaalf zintuigen, uitwendige therapieën. Daarnaast zijn er kunstzinnige vakken als euritmie, schilderen, toneel en zang. Omvang De cursus bestaat uit twee maal 6 aansluitende donderdagochtenden. Plaats Breidablick. Coördinatie Ton Beemster. Diplomering/certificering Deelname kan leiden tot een getuigschrift. Informatie en aanmelding Breidablick, tel De cursus wordt gevolgd in eigen tijd of volgens afspraak met de leidinggevende. Zie voor actuele informatie Kristal, Opleidingen 5

6 Antroposofische scholing Verdiepingscursus Doelgroep Medewerkers met een afgeronde heilpedagogische/sociaaltherapeutische basisopleiding (bijv. SPW-Heilpedagogie/ Sociaaltherapie en/of Oriënterend jaar). De wezensdelen, de grondsteenspreuk, omgevingskunde, karma en reïncarnatie, relatie zorgaanbieder-zorgvrager, biografiekunde. Daarnaast zijn er kunstzinnige vakken als euritmie, schilderen, toneel en zang. Diplomering/certificering Op verzoek van de individuele deelnemer kan er een bewijs van deelname worden verkregen. Aanvragen bij de coördinator. Omvang 6 dagdelen, deelname aan alle modules is verplicht. Plaats Breidablick. Coördinatie en informatie Ton Beemster, tel Aanmelden Breidablick, tel Voor actuele informatie: Kristal, Opleidingen Gespreksactiviteit Doelgroep Medewerkers van de Raphaëlstichting. Gesprekken over dagelijkse gebeurtenissen op het werk vanuit de antroposofische visie op mens en wereld. Onderwerpen bijvoorbeeld: vierledig mensbeeld, toepassing en werking antroposofische geneesmiddelen, ontwikkelingsfasen, overgangssituaties, spreuken, inrichting omgeving, en alles dat door deelnemers wordt ingebracht. Omvang 5 ochtenden. Plaats Breidablick Coördinatie Petra Overbosch, Hans Boetes, Matthijs Chavannes. Informatie Ton Beemster tel Aanmelden Breidablick, tel Opleiding middenkader Doelgroep Huis-, team- en werkplaatsleiders van de instellingen van de Raphaëlstichting. Wereldontwikkeling, menskunde, werking van de ziel, organisatiekunde en (persoonlijk) leiderschap. Omvang Over een periode van 9 maanden de laatste vrijdag- en zaterdagochtend van de maand. Plaats Breidablick. Coördinatie en informatie Ton Beemster tel Aanmelden Breidablick, tel

7 Antroposofische scholing Jaarcursus Kinderdagcentra (KDC) Doelgroep Medewerkers van Rozemarijn, de Appelboom en de Koperen Bal. De cursus is gericht op het werken met kinderen. In de deze cursus krijgt men handvatten om een programma samen te stellen dat is afgestemd op de mogelijkheden en vragen van de kinderen waarmee dagelijks wordt gewerkt. Ook voor mensen die niet direct met de kinderen werken is de cursus een zinvol aanbod. Het leren waarnemen in relatie tot de ander en het reflecteren op het eigen handelen helpt een ieder zelfstandig onderzoekend in zijn werk te staan. De cursus is zo opgezet dat er minimaal informatie zal worden overgedragen en dat er een maximale inzet van de deelnemers wordt verwacht die zal bijdragen aan de eigen persoonlijke ontwikkeling. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de ervaringskennis die een ieder voorhanden heeft vanuit de eigen praktijk. Omvang Basis-driedaagse: 3 hele dagen Workshops: 1 dag per maand. Plaats Scorlewald. Coördinatie Hetty Houtenbos De cursus bestaat uit 2 onderdelen een basis-driedaagse en 11 workshops. Onderwerpen basis-driedaagse: visie, inlevend waarnemen, wilsrichting, euritmie, oefeningen. Onderwerpen workshops: creatieve en ontwikkelingsgerichte activiteiten, zintuigen, communicatie in de groep/klas, opstellen therapeutisch leerprogramma. Diplomering/certificering Elke deelnemer legt een map aan waarin de ontwikkeling van de leerweg tot vakman/vrouw zichtbaar wordt en schrijft een werkstuk waarin het onderzoek in de eigen praktijk centraal staat. Er zijn huiswerkopdrachten en de cursus kan worden afgesloten met een certificaat van deelname. Informatie en aanmelding: Men schrijft zich in voor de complete cursus. Er is een mogelijkheid voor mensen die de basis-driedaagse eerder hebben gedaan om mee te doen aan de workshops. Men schrijft zich dan wel voor alle workshops in. Cursus kan worden gevolgd in werktijd. Aanmelden bij Hetty Houtenbos via Zie voor actuele informatie Kristal, Opleidingen 7

8 Antroposofische scholing Rozemarijn Bijeenkomsten Jaarfeesten Doelgroep Alle belangstellenden, ouders, medewerkers van Rozemarijn. Omvang 4 x per jaar een avond. Coördinatie Astrid van Zon. Informatie en aanmelding Bijeenkomsten kunnen worden gevolgd in werktijd, aanmelden bij Astrid van Zon via of tel Bijeenkomsten met arts Schoorel Doelgroep Persoonlijk begeleiders van cliënten van Rozemarijn. Zintuigen, vierledig mensbeeld. Omvang 2 avonden. Coördinatie Astrid van Zon. Informatie en aanmelding Bijeenkomsten kunnen worden gevolgd in werktijd, aanmelden bij Astrid van Zon via of tel Intervisie leidinggevenden Is nog in ontwikkeling, vraag ernaar bij je leidinggevende. Midgard Inwerk- en scholingsprogramma Doelgroep Nieuwe medewerkers van Midgard, aan de eerste lichting nemen ook zittende medewerkers met een reguliere opleiding deel. Doel: nieuwe medewerkers bekend maken met de antroposofische visie en werkwijze en praktische zaken behandelen. Thema's: Mensbeeld (zevenjaars perioden), Techniek (tillen, agressie, epilepsie), Therapieën, Medisch (o.a. verzorging/verpleging, antroposofische medicatie, gezonde kleding), Cultuur (o.a. ritme, jaarfeesten, spreuken), Heilpedagogie en sociaaltherapie, Kwaliteit (kwaliteitssysteem, handboeken, protocollen), Psychiatrie, Communicatie (cliënt-medewerker, overdracht, sociale hygiëne, feedback) Omvang 10 maandagochtenden, eens per maand. Coördinatie Ineke Knoester. Diplomering/certificering Individuele evaluatie met iedere deelnemer door een van de docenten met de betreffende teamleider. Het verslag van deze evaluatie wordt meegenomen in de eindejaarsgesprekken. Informatie en aanmelding Aanmelding via afdeling M&O, verplichte deelname voor alle nieuwe medewerkers. De cursus wordt in werktijd gevolgd, gemiste bijeenkomsten dienen te worden ingehaald in een volgende cursusronde. Doelgroep Leidinggevenden (team-, huis- en werkplaatsleiders) van de Raphaëlstichting. 8

9 Antroposofische scholing Queeste Onderzoek in eigen werk Doelgroep Bureaumedewerkers van Queeste. Onderzoek naar wat er typisch antroposofisch is in ieders eigen werkwijze. Preciseren van antroposofische kernkwaliteit van wat onder 'Goede Zorg' verstaan wordt. Omvang Iedere eerste woensdag van de maand, 1 uur. Coördinatie Marianne Benjamin, Intervisie Doelgroep Medewerkers van Queeste, 5 personen per groep. Op verschillende niveau's : ouderbegeleiders, gespreks- en speltherapeuten, diagnostici, teamleiders en in de teams. Omvang Eens per maand. Coördinatie Marjan Zevenbergen, Scholing psychiatrie Doelgroep Nieuwe medewerkers van Queeste en derdejaars SPW(MMZ) cursisten. Onderwerpen: antroposofische menskunde, mensheidsontwikkeling en psychiatrische ziektebeelden. Er wordt met de verworven kennis geoefend. Omvang 5 dinsdagochtenden van uur. Coördinatie Erik Beemster, Scorlewald Lezingen Doelgroep Medewerkers van Scorlewald. De inhoud van de lezingen is gericht op het culturele leven (jaarfeesten) en de samenwerkingscultuur (communicatie) in de instelling. Omvang 8 maal per jaar op donderdagochtend uur. Coördinatie en informatie Nicolaas van Baarsen, Deelname is vrijwillig en in principe in werktijd, maar gaat altijd in overleg met de leidinggevende. Aanmelden niet nodig. Breidablick Lezingen Doelgroep Medewerkers van Breidablick. Antroposofisch menskundige thema's Omvang Wordt georganiseerd naar behoefte. Coördinatie Ton Beemster, Queeste-salon Doelgroep Alle medewerkers van Queeste. Uitwisselen van nieuwe inzichten, elkaar inspireren.omvang Iedere tweede woensdag van de maand. Coördinatie Marjan van Bree, 9

10 Extern aanbod Hogeschool Leiden Sociaal pedagogische hulpverlening (SPH) Doelgroep Deze deeltijd HBO-opleiding is bedoeld voor medewerkers met een leidinggevende functie op het niveau van huisleider, teamhoofd, groepscoördinator e.d. Ook persoonlijke motivatie kan aanleiding zijn om deze opleiding te volgen. De instroomeisen zijn: een vooropleiding die toelating geeft tot het HBO en relevante werkervaring met een omvang van tenminste 20 uur per week. Met deze opleiding verwerft de student zich de competenties om als beginnend beroepsbeoefenaar werkzaam te zijn overeenkomstig het beroepsprofiel. Door het volgen van de antroposofische differentiatie is de beginnend beroepsbeoefenaar tevens toegerust voor een hulp- en dienstverleningsfunctie op sociaalpedagogisch gebied binnen het antroposofische beroepenveld. Van het binnenschools programma is 25% van het reguliere programma vervangen door antroposofische inhouden. Deze onderdelen worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de opleiding Antroposofische Gezondheidszorg, leerroute Sociaal Kunstzinnige Therapie (Leiden). Daarnaast zijn er kunstzinnige vakken als euritmie, schilderen, toneel en zang. Diplomering/certificering Bij een voldoende afronding verkrijgt de student een SPHdiploma. Omvang 4 jaar, voor degenen die beschikken over een afgeronde SPW-opleiding op niveau 4 is er de driejarige variant. Het antroposofische blok uit het eerste jaar vormt voor deze groep een extra verplichting, waaraan voorafgaand aan de start voldaan moet zijn. De student die de antroposofische differentiatie wil volgen dient te beschikken over relevant werk, in dit geval bij een instelling in het antroposofische veld van hulpverlening. Plaats Hogeschool Leiden Informatie en aanmelding N. van Tol of D. Keijzer of 10

11 Extern aanbod Edith Maryon College Applicatieopleiding Doelgroep De applicatie-opleiding is voor medewerkers met een regulier SPW of vergelijkbaar diploma en die zich de typische antroposofische kenmerken van het werk eigen willen maken. Geschiedenis heilpedagogie, antroposofisch mensbeeld, levensprocessen, fenomenologie, drie- en vierledigheid, zintuigleer, karma en reïncarnatie, ontwikkelingsfasen van kind en volwassene, pedagogische hoofdwet, stoornissen in de ontwikkeling, levensfasen, oordeelsvorming, antroposofische psychologie, processen in de leef/ werkgroep, diagnostiek, samen werken met ouders, psychiatrie, individu en gemeenschap, kinderbesprekingen of biografiegesprekken, de cyclus van de heilpedagogische/sociaaltherapeutische methodiek. Daarnaast zijn er kunstzinnige vakken als euritmie, schilderen, toneel en zang. Omvang Anderhalf jaar, 30 opleidingsdagen: één opleidingsdag per twee weken. Plaats Edith Maryon College, Driebergen, Zeist. Coördinatie Alexandra Buijsman Diplomering/certificering De opleiding kan worden afgerond met een SPW-4 diploma. Informatie en aanmelding Zie voor actuele informatie: Brochure is daar te downloaden of te verkrijgen bij de afdeling personele zaken van elke bij de Raphaëlstichting aangesloten instelling. Edith Maryon College Voortgezette opleiding Doelgroep De voortgezette opleiding is een vervolgopleiding voor medewerkers met een afgeronde opleiding SPW-Heilpedagogie/Sociaaltherapie en voor medewerkers met een getuigschrift van de Interne Opleiding. Wezensdelen/orgaanpsychologie/de twaalf zintuigen, omgaan met je medemens, praktische ontwikkeling van het denken, kosmologie, ethische vraagstukken, drieledigheid in sociale organismen, onderzoek in eigen werk, hanteren van sociale processen, iografie, ontwikkelingsstoornissen, heilpedagogische diagnostiek, psychiatrie, grondsteenspreuk en Antroposofische Vereniging, scholingsweg. Daarnaast zijn er kunstzinnige vakken als euritmie, schilderen, toneel en zang. Omvang De opleiding wordt nieuw ontwikkeld. Coördinatie Manfred Flessner Informatie en aanmelding Zie voor actuele informatie: of bel

12 Extern aanbod Academie voor verbindingskunst De Evenwichtskunstenaar: opleiding voor middenmanagement Doelgroep Leidinggevenden in organisaties voor antroposofische gezondheidszorg: groepshoofden, huisverantwoordelijken, werkplaatsleiders, leidinggevenden in ondersteunende diensten. Persoonlijk leiderschap aan de hand van antroposofische thema's, werken met visie, kwaliteitszorg, leiding even aan team, coachen van medewerkers, beheer en beleid. Diplomering/certificering De cursus wordt afgesloten met een certificaat. Omvang Maandelijks een blok van 2 dagen gedurende 1 jaar. Plaats Zeist. Coördinatie Danja van der Meer / Kees van Langen. Informatie en aanmelding Zie voor actuele informatie: Brochure is daar te downloaden of te verkrijgen bij de afdeling personele zaken van elke bij de Raphaëlstichting aangesloten instelling. (Algemene) Antroposofische Vereniging Er is de internationale Algemene Antroposofische Vereniging in Dornach, Zwitserland, en de landelijke Antroposofische Vereniging in Nederland. Door beide verenigingen worden er tal van activiteiten georganiseerd ter verdieping en toepassing van de antroposofie. Deze zijn te vinden op: en NVAP Nederlandse Vereniging ter bevordering van Antroposofische Psychotherapie Opleiding antroposofische gezichtspunten t.a.v. van de psychologie en de orthopedagogie, diagnostiek, psychopathologie en psychotherapie Doelgroep Psychologen, orthopedagogen, psychotherapeuten, maatschappelijk werkers met V.O. en psychiaters. De opleiding biedt de belangrijkste antroposofische gezichtspunten t.a.v. van de psychologie (en de orthopedagogie), diagnostiek, psychopathologie en psychotherapie aan. Het programma wordt op drie wijzen aangeboden: inhoudelijke kennis, ervaringsgerichte oefeningen en een praktijkgerichte benadering. De opleiding wil de mens in alle leeftijdsfasen omvatten, met het doel een geïntegreerde opleiding te zijn voor therapeuten die werken met kinderen, volwassenen en met mensen met een verstandelijk beperking. Omvang Duur 2 jaar, op donderdag van tot en eens per maand op vrijdagochtend. Plaats Driebergen. Coördinatie Els van Beek. Informatie en aanmelding Informatie: Aanmelden: 12

13 Extern aanbod NVAZ Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders Herfstconferentie Elk jaar wordt er in de maand oktober een Conferentie georganiseerd, bekend onder de naam Herfstconferentie. In oneven jaren is dit een Nederlandse Conferentie, georganiseerd door de NVAZ en medewerkers van de verschillende instellingen. In even jaren is het een Internationale Conferentie, georganiseerd door de Medische Sectie van de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap in Dornach (Zwitserland). Doelgroep Alle medewerkers die werkzaam zijn binnen de antroposofische zorginstellingen. Bij de Nederlandse Conferentie zijn ook ouders en familie uitdrukkelijk welkom. De inhoud van de Conferentie wordt bepaald aan de hand van overkoepelend thema. Daarnaast worden er werkgroepen georganiseerd met specifieke inhouden die betrekking hebben op persoonlijke- of beroepsontwikkeling. Er is cultureel spektakel en ruimte voor persoonlijke ontmoetingen. Camphill Studiecamp 3x3 Doelgroep Alle, liefst jonge, medewerkers in de antroposofische zorg. Gezamenlijk werken aan het thema 'vertrouwen' middels biografisch werk, verbindende communicatie, waarnemingsoefeningen, casusbespreking. Ook is er ruimte voor collegiale ontmoeting. Omvang 3 dagen. Plaats wisselend Coördinatie NVAZ Informatie en aanmelding Voorwaarden voor deelname zijn: toestemming van de instelling waarin je werkzaam bent deelname in eigen tijd reis- en verblijfskosten worden betaald door de instelling Informatie over deze Conferenties is verkrijgbaar bij de eigen instelling en bij de NVAZ, meestal vanaf de maand juni. Zie ook: Omvang 3 x 2 dagen. Plaats wisselend in het land. Coördinatie Hans Schenkels Informatie en aanmelding Studiecamp 3x3: 13

14 Vakgebonden scholing Adressen Er wordt Raphaëlstichtingbreed of per instelling verplichte bij- en nascholing georganiseerd t.b.v. volgende onderwerpen: Bedrijfshulpverlening (BHV) EHBO Careview-digitaal zorgplan cliënten Toepassing hygiënecode (HACCP) Omgaan met agressie Beleidsmatig denken Gezondheid en verzuim Verbindende communicatie Medicatietoediening Til- en transfertechnieken Feedback en sociale omgangsvormen De therapeuten (kunstzinnige therapie, muziek, euritmie, spraak, massage en bad) zijn aangesloten bij een beroepsvereniging van waaruit zij verplichte bij- en nascholing volgen. Samen met een verplicht aantal uren werk en intervisie verzorgt dit de erkenning als therapeut. Informatie over de cursussen en trainingen is te vinden in de publicaties van de instellingen (nieuwsbrief, weekbericht e.d.). Ook kun je informatie vragen aan de team-, huis- of werkplaatsleider, de opleidingsfunctionaris of medewerker M&O van de instelling. Raphaëlstichting Duinweg AC Schoorl tel fax Breidablick Bamestraweg VN Middenbeemster tel. (0299) Iambe van Ostadestraat XA Amsterdam tel. (020) Midgard Regenboog GW Tuitjenhorn tel. (0226) Queeste Frieseweg CC Alkmaar tel. (072) Rozemarijn Ir. Lelylaan XP Heemstede tel. (023) Scorlewald Valkenlaan AV Schoorl tel. (072) Dit is een uitgave van de Raphaëlstichting Details en actuele informatie over het scholingsaanbod is te vinden op de pagina Opleidingen op Kristal, de intranetsite van de Raphaëlstichting. Deze pagina wordt maandelijks bijgehouden. Schoorl,

15

16 Raphaëlstichting Duinweg 35, 1871 AC Schoorl De Raphaëlstichting is een zorgaanbieder met 25 locaties in Noord-Holland, waaronder drie intramurale instellingen. Vanuit de antroposofische visie wordt zorg verleend aan mensen met een verstandelijke beperking, een psychiatrische zorgvraag en aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Naast wonen en dagbesteding wordt ambulante zorg en psychiatrische behandeling geboden. De instellingen zijn gecertificeerd. De stichting biedt zorg aan ca. 700 cliënten en heeft ca mensen in dienst. Het centraal bureau voor de ondersteunende functies is gevestigd in Schoorl.

Werkplan Registratie NVDA herzien 2012

Werkplan Registratie NVDA herzien 2012 Werkplan Registratie NVDA herzien 2012 Voorwaarden tot Registratie diploma van de opleiding diëtetiek hebben, geregistreerd staan in het Kwaliteitsregister Paramedici en de diëtetiek uit oefenen overeenkomstig

Nadere informatie

Contact. particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs. bezoekadres Handelskade 75. postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer

Contact. particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs. bezoekadres Handelskade 75. postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer Contact bezoekadres Handelskade 75 postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer telefoon 0570-60 30 83 fax 0570-60 37 05 e-mail info.next@saxion.nl particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs Hbo Tweedegraadslerarenopleiding

Nadere informatie

Cursus. montessori leidster

Cursus. montessori leidster Cursus voor montessori leidster van peutergroepen en kinderdagverblijven Brochure cursus Cursus voor montessori leidster van peutergroepen en kinderdagverblijven Achtergrond Doelgroep Inhoud Cursusopzet

Nadere informatie

Expert Antroposofisch Verpleegkundige(IFAP)

Expert Antroposofisch Verpleegkundige(IFAP) (IFAP) Door het Internationale Forum van Antroposofisch Verpleegkundigen (IFAP) in de Medische Sectie van de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap van het Goetheanum 1 2 1. Voorwoord In de laatste tientallen

Nadere informatie

Richtlijnen voor registratie van de verpleegkundige en verzorgende antroposofische zorg.

Richtlijnen voor registratie van de verpleegkundige en verzorgende antroposofische zorg. 1 Richtlijnen voor registratie van de verpleegkundige en verzorgende antroposofische zorg. De leden van de vereniging Verpleging & Verzorging Nederland antroposofische zorg kunnen zich laten registreren.

Nadere informatie

Bureau de Roos. Studiegids Specialisatiejaar kindertherapie

Bureau de Roos. Studiegids Specialisatiejaar kindertherapie Bureau de Roos Studiegids Specialisatiejaar kindertherapie Inleiding Leuk dat u interesse heeft in het Specialisatiejaar Kindertherapie dat Bureau de Roos aanbiedt. Dit jaar is speciaal voor hen die zich

Nadere informatie

Welzijn-breed (Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg BOL)

Welzijn-breed (Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg BOL) Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25477 3,5 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Auditorium, Elst Onze opleidingen in Elst kenmerken zich door kleinschaligheid en persoonlijk

Nadere informatie

Het CCE biedt scholing voor zorgprofessionals

Het CCE biedt scholing voor zorgprofessionals Scholing en training 2016 Het CCE biedt scholing voor zorgprofessionals die werken met cliënten met ernstig en aanhoudend probleemgedrag. De cliënten bij wie wij betrokken zijn, hebben een stoornis of

Nadere informatie

Welzijn Breed (Onderwijsassistent)

Welzijn Breed (Onderwijsassistent) Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25485 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Auditorium, Elst Onze opleidingen in Elst kenmerken zich door kleinschaligheid en persoonlijk contact.

Nadere informatie

Welzijn-breed (gespecialiseerd pedagogisch medewerker in de kinderopvang) BOL

Welzijn-breed (gespecialiseerd pedagogisch medewerker in de kinderopvang) BOL Crebo Duur Niveau Leerweg Start 25484 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus (bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Auditorium, Elst Onze opleidingen in Elst kenmerken zich door kleinschaligheid

Nadere informatie

Postmaster opleiding systeemtherapeut

Postmaster opleiding systeemtherapeut Postmaster opleiding systeemtherapeut mensenkennis In de context met cliënten, gezinnen en kinderen was dit leerzaam en direct bruikbaar in mijn werk. evaluatie deelnemer Postmaster opleiding systeemtherapeut

Nadere informatie

Post-hbo Strategisch vrijwilligersmanagement

Post-hbo Strategisch vrijwilligersmanagement Post-hbo Strategisch vrijwilligersmanagement Is uw personeelsbeleid klaar voor het werken met vrijwilligers? Tijden veranderen. Bezuinigingen zorgen er voor dat in veel sectoren steeds meer een beroep

Nadere informatie

Welzijn-Breed (Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen) BOL

Welzijn-Breed (Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen) BOL Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25478 3,5 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Auditorium, Elst Onze opleidingen in Elst kenmerken zich door kleinschaligheid en persoonlijk

Nadere informatie

Registratiecriteria jeugdzorgwerkers

Registratiecriteria jeugdzorgwerkers Registratiecriteria jeugdzorgwerkers Bijlage I: Eisen tot registratie jeugdzorgwerker De eisen tot registratie zijn ondergebracht in twee regelingen: 1. voor jeugdzorgwerkers die werkzaam zijn in de jeugdzorg

Nadere informatie

PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014. Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus

PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014. Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus Augustus PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014 Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus De Noordster EHBO Maandag 18-08 & 25-08 19.30u-21.30u Dinsdag 19-08 13.00u-14.30u Landsmeerstraat

Nadere informatie

Registratiecriteria jeugdzorgwerkers d.d. 29 februari 2016

Registratiecriteria jeugdzorgwerkers d.d. 29 februari 2016 Registratiecriteria jeugdzorgwerkers d.d. 29 februari 2016 Bijlage I: Eisen tot registratie jeugdzorgwerker De eisen tot registratie zijn ondergebracht in twee regelingen: 1) voor jeugdzorgwerkers die

Nadere informatie

Studiecentrum Trevrizent

Studiecentrum Trevrizent Studiecentrum Trevrizent Ontwikkelen in samenhang Cursusaanbod 2015 Studiecentrum Trevrizent Ton Beemster Het derde seizoen van Trevrizent biedt weer veel mogelijkheden om de horizon te verruimen. Zoals

Nadere informatie

Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen

Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Zesdaagse, geaccrediteerde Masterclass o.l.v. Annet van Laar, voor psychologen, trainers, coaches en therapeuten. Start: 14 februari 2014 Introductieworkshop:

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen 2 3 INHOUDSOPAVE PAGINA Kennis over psychische problemen bij ouderen nodig?! 4 Praktische

Nadere informatie

Accreditatiereglement

Accreditatiereglement Adverse childhood experiences are the most basic and long lasting determinants of health risks behaviors, mental illness, social malfunction, disease, disability, death and health costs. Prof. dr. Vincent

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Vrienden van. Ferm-Rozemarijn

Jaarverslag 2014. Stichting Vrienden van. Ferm-Rozemarijn Jaarverslag 2014 Stichting Vrienden van Ferm-Rozemarijn Inhoudsopgave 1 Bestuur verslag 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Bestuur 3 1.4 Comité van aanbeveling 3 1.5 Banden met de Raphaelstichting

Nadere informatie

De kunst jezelf en anderen te leiden

De kunst jezelf en anderen te leiden 4D organisatieontwikkeling & opleiding individu groep taak context TGI-opleiding 2016 2018 De kunst jezelf en anderen te leiden 1 TGI, de kunst jezelf en anderen te leiden Als leidinggevende, projectleider,

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 7. Over de auteurs g 9. Redactionele verantwoording 11. 1 Plannen van activiteiten 13. 2 Werken in een groep 45

Inhoud. Voorwoord 7. Over de auteurs g 9. Redactionele verantwoording 11. 1 Plannen van activiteiten 13. 2 Werken in een groep 45 Inhoud Voorwoord 7 Over de auteurs g 9 Redactionele verantwoording 11 1 Plannen van activiteiten 13 2 Werken in een groep 45 3 Werken met kinderen 60 4 Activiteiten begeleiden bij (psychogeriatrische)

Nadere informatie

De kunst jezelf en anderen te leiden

De kunst jezelf en anderen te leiden 4D organisatieontwikkeling & opleiding individu groep taak context TGI-opleiding 2015 2017 De kunst jezelf en anderen te leiden 1 TGI, de kunst jezelf en anderen te leiden Als leidinggevende, projectleider,

Nadere informatie

Studiecentrum Trevrizent. Cursusaanbod 2014

Studiecentrum Trevrizent. Cursusaanbod 2014 Studiecentrum Trevrizent Cursusaanbod 2014 Studiecentrum Trevrizent Trevrizent is een studiecentrum van de Raphaëlstichting. Het studiecentrum is ontstaan vanuit vragen van medewerkers en verwanten van

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Nederlandse vereniging voor kunstzinnige therapieën op antroposofische grondslag Pagina 1 van 5 Huishoudelijk Reglement NVKToag Behorend bij de statuten van de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Nieuwsbrief Najaar 2010 Consultatiebureau Widar & Oudergroep

Nieuwsbrief Najaar 2010 Consultatiebureau Widar & Oudergroep Nieuwsbrief Najaar 2010 Consultatiebureau Widar & Oudergroep Zeist, September 2010 Beste ouders, Namens Sylvia Stroink en de oudergroep van consultatiebureau Widar bieden wij u deze nieuwsbrief aan. Met

Nadere informatie

Begeleider specifieke doelgroepen BBL

Begeleider specifieke doelgroepen BBL Crebo Duur Niveau Leerweg 25476 3 jaar Niveau 3 BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start Augustus (december, februari of april als er voldoende aanmeldingen zijn) Locatie(s) Kronenburgsingel, Arnhem DIT

Nadere informatie

Thuisbegeleider BBL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen HOE IS DE OPLEIDING OPGEBOUWD

Thuisbegeleider BBL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen HOE IS DE OPLEIDING OPGEBOUWD Crebo Duur Niveau Leerweg 25479 3 jaar Niveau 4 BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start Augustus (december, februari of april als er voldoende aanmeldingen zijn) Locatie(s) Kronenburgsingel, Arnhem DIT

Nadere informatie

Richtlijnen voor registratie van de verpleegkundige en verzorgende antroposofische-zorg.

Richtlijnen voor registratie van de verpleegkundige en verzorgende antroposofische-zorg. 1 Richtlijnen voor registratie van de verpleegkundige en verzorgende antroposofische-zorg. De leden van de vereniging Verpleging & Verzorging Nederland Antroposofische Zorg kunnen zich laten registreren.

Nadere informatie

Onderzoek Muziektherapie in Nederland

Onderzoek Muziektherapie in Nederland Onderzoek Muziektherapie in Nederland Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie Onderzoeksdoelstelling Tweeledige doelstelling Inventarisatie van muziektherapeuten in het vak Hoeveel muziektherapeuten

Nadere informatie

Agogisch medewerker GGZ BOL

Agogisch medewerker GGZ BOL Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25474 3,5 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Kronenburgsingel, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE Je biedt ondersteuning aan cliënten van

Nadere informatie

Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen

Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Zesdaagse, geaccrediteerde Masterclass voor psychologen, trainers, coaches en therapeuten. Start 30 maart 2012 Open Avond: 6 maart a.s. WAAROM EEN MASTERCLASS

Nadere informatie

Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3

Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3 Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3 ALLROUND WANDELSPORT INSTRUCTEUR (AWI-3) Wandelsport: een leven lang bewegen Wandelen is hot. Het is op dit moment één van de meest beoefende sporten

Nadere informatie

NIFP OPLEIDING RAPPORTEUR NIFP. Verdiep en vergroot uw kennis van de forensische diagnostiek!

NIFP OPLEIDING RAPPORTEUR NIFP. Verdiep en vergroot uw kennis van de forensische diagnostiek! OPLEIDING RAPPORTEUR NIFP Verdiep en vergroot uw kennis van de forensische diagnostiek! Jaargang 2009-2010 NIFP NEDERLANDS INSTITUUT VOOR FORENSISCHE PSYCHIATRIE EN PSYCHOLOGIE Een forensisch psychiater

Nadere informatie

Plegan Opleidingen In samenwerking met academie antroposofische gezondheidszorg. De kwaliteit van gehechtheid en vitaliteit 16 oktober 2015

Plegan Opleidingen In samenwerking met academie antroposofische gezondheidszorg. De kwaliteit van gehechtheid en vitaliteit 16 oktober 2015 1 Plegan Opleidingen In samenwerking met academie antroposofische gezondheidszorg De kwaliteit van gehechtheid en vitaliteit 16 oktober 2015 nascholingsdag accreditatie voor 6 punten is aangevraagd voor

Nadere informatie

Naam van de opleiding : Freedom from Addiction Naam van de docent (en) : Dr Robert Dee McDonald Henk de Vos

Naam van de opleiding : Freedom from Addiction Naam van de docent (en) : Dr Robert Dee McDonald Henk de Vos Studie plan Naam van de opleiding : Freedom from Addiction Naam van de docent (en) : Dr Robert Dee McDonald Henk de Vos Totale duur van de opleiding 3 dagen Totaal aantal dagen 3 Totaal aantal uren 24

Nadere informatie

Klinisch Psycholoog. specialistische opleiding 2015-2019. Leidseplein 5 1017 PR Amsterdam T (020) 625 08 03 F (020) 625 59 79

Klinisch Psycholoog. specialistische opleiding 2015-2019. Leidseplein 5 1017 PR Amsterdam T (020) 625 08 03 F (020) 625 59 79 Klinisch Psycholoog specialistische opleiding 2015-2019 Leidseplein 5 1017 PR Amsterdam T (020) 625 08 03 F (020) 625 59 79 E info@rino.nl W www.rino.nl Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 2 2. DOELSTELLING...

Nadere informatie

SH10A. Seksuologie. post-hbo opleiding. Begeleiden bij seksuele problemen. mensenkennis

SH10A. Seksuologie. post-hbo opleiding. Begeleiden bij seksuele problemen. mensenkennis SH10A post-hbo opleiding Seksuologie Begeleiden bij seksuele problemen mensenkennis Post-hbo opleiding seksuologie Begeleiden bij seksuele problemen Goede begeleiding bij seksuele problemen vraagt specifieke

Nadere informatie

Welzijn. > gereformeerd mbo Zwolle 2016-2017. Ben jij: sociaal, zorgzaam en vol initiatief? Kom dan bij ons studeren!

Welzijn. > gereformeerd mbo Zwolle 2016-2017. Ben jij: sociaal, zorgzaam en vol initiatief? Kom dan bij ons studeren! > gereformeerd mbo Zwolle 2016-2017 Ben jij: sociaal, zorgzaam en vol initiatief? Kom dan bij ons studeren! Welzijn PEDAGOGISCH MEDEWERKER KINDEROPVANG > GESPECIALISEERD PEDAGOGISCH MEDEWERKER > ONDERWIJSASSISTENT

Nadere informatie

Welke hulpverleners en instellingen komen in aanmerking voor opname?

Welke hulpverleners en instellingen komen in aanmerking voor opname? CRITERIA ROZEHULPVERLENING.NL Welke hulpverleners en instellingen komen in aanmerking voor opname? 1. Hulpverleners, vrijgevestigd en/of werkzaam binnen instellingen, met een beroepsopleiding (HBO of academisch)

Nadere informatie

Hbo tweedegraadslerarenopleiding

Hbo tweedegraadslerarenopleiding Hbo tweedegraadslerarenopleiding Verkort traject www.saxionnext.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Een bijzondere opleiding 4 Opbouw 5 Toelating en inschrijving 7 Beste student, Je hebt een afgeronde hbo- of

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier voor de registratie tot IMH-Specialist

Aanmeldingsformulier voor de registratie tot IMH-Specialist Aanmeldingsformulier voor de registratie tot IMH-Specialist Vereniging DAIMH Dutch Association for Infant Mental Health Leidseplein 5 1017 PR Amsterdam Telefoon 020 4216120 Fax 020 6255979 E-mail info@daimh.nl

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Ouderen

Deeltijdbehandeling. Ouderen Deeltijdbehandeling Ouderen Deeltijdbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan

Nadere informatie

Registratie en herregistratie kwaliteitsregister: eisen en bewijslast Globaal overzicht (conceptversie oktober 2011)

Registratie en herregistratie kwaliteitsregister: eisen en bewijslast Globaal overzicht (conceptversie oktober 2011) Concept voor eerste registerontwerp Registratie en her kwaliteitsregister: eisen en bewijslast Globaal overzicht (conceptversie oktober 2011) Remedial Teacher Autisme specialist Gedragsspecialist Intern

Nadere informatie

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT)

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT) Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova Middenmanagement (MMOT) Doelgroep Inhoud Docenten die belangstelling hebben voor een functie als team- of afdelingsleider. Oriëntatie op management is bedoeld

Nadere informatie

overblijven Voor een verantwoorde overblijf

overblijven Voor een verantwoorde overblijf overblijven Voor een verantwoorde overblijf De VOO is de grootste opleider in de tussenschoolse opvang op school en maakt zich sterk voor een professionele overblijf in het primair onderwijs. Kiest u voor

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Nieuw Rijsenburg. Ons aanbod. Behandeldoelen

Nieuw Rijsenburg. Ons aanbod. Behandeldoelen Nieuw Rijsenburg Op de biologisch- dynamische boerderij Nieuw Rijsenburg bieden we psychiatrische zorg voor jongeren van 18 tot 28 jaar. Ons aanbod Je volgt een intensief behandelprogramma. We combineren

Nadere informatie

Leerplaatsomschrijving

Leerplaatsomschrijving Leerplaatsomschrijving Locatie/werkplek: De Campinglaan Onderdeel van KDC de Kleine Beer Adres: Postcode en woonplaats Vastgesteld: Campinglaan 1 a 9727 KH Groningen mei-2016 De Kleine Beer Kinderen/jongeren

Nadere informatie

Interdisciplinaire Basismodule Academie Antroposofische Gezondheidszorg

Interdisciplinaire Basismodule Academie Antroposofische Gezondheidszorg Interdisciplinaire Basismodule Academie Antroposofische Gezondheidszorg 2017-2018 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 De Basismodule: wat mag u verwachten?... 3 2. Inhouden... 5 3. Toetsing... 8 4. Algemene methodisch

Nadere informatie

Sociaal agogisch werk

Sociaal agogisch werk #5 Sociaal agogisch werk Groningen, Hoogeveen, Hardenberg lzijnswerk! e Jij? In het w! nt groeien * Laat je tale www.alfa-college.nl Bel voor informatie: 0800-235 825 368 Jouw mbo-opleiding volg je bij

Nadere informatie

Inleiding 3. Post-HBO opleiding Sensorische Informatieverwerking 5. Therapeutisch luisteren 6. Borsteldruktechniek 7

Inleiding 3. Post-HBO opleiding Sensorische Informatieverwerking 5. Therapeutisch luisteren 6. Borsteldruktechniek 7 Inhoud Inleiding 3 Post-HBO opleiding Sensorische verwerking 5 Therapeutisch luisteren 6 Borsteldruktechniek 7 Motorprogramma en Sensorische Dieet 8 Werken aan de Werkhouding 9 2 Inleiding Kenniscentrum

Nadere informatie

Cursus jeugd- en jongvolwassenen psychiatrie 2012-2013

Cursus jeugd- en jongvolwassenen psychiatrie 2012-2013 Cursus jeugd- en jongvolwassenen psychiatrie 2012-2013 Werken in de jeugd- of jongvolwassenen psychiatrie vraagt om bijzondere competenties en kennis. Zoals kennis over psychiatrische ziektebeelden en

Nadere informatie

Laagdrempelige workshops voor zorgvragers en zorgondersteuners

Laagdrempelige workshops voor zorgvragers en zorgondersteuners Laagdrempelige workshops voor zorgvragers en zorgondersteuners HEEL DE MENS werkt vanuit de visie dat lichaam, ziel en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. We richten ons op het ondersteunen

Nadere informatie

Algemene informatie Atma Instituut. Het Atma Instituut... 3 Introductiedagen... 4 Trainingen... 5 Accreditaties en certificeringen...

Algemene informatie Atma Instituut. Het Atma Instituut... 3 Introductiedagen... 4 Trainingen... 5 Accreditaties en certificeringen... Algemene informatie Atma Instituut Het Atma Instituut... 3 Introductiedagen... 4 Trainingen... 5 Accreditaties en certificeringen... 6 2 Brochure: Algemene informatie Atma Instituut Het Atma Instituut

Nadere informatie

ZW 8-8. Medewerker maatschappelijke zorg. voor volwassenen

ZW 8-8. Medewerker maatschappelijke zorg. voor volwassenen ZW 8-8 Medewerker maatschappelijke zorg voor volwassenen Medewerker maatschappelijke zorg voor volwassenen Schooljaar 2013-2014 Welzijn Zorg & Welzijn Zorg & W Als je je graag inzet voor anderen elzijn

Nadere informatie

Cursussen en Themabesprekingen

Cursussen en Themabesprekingen Cursussen en Themabesprekingen voor NPV-Thuishulpafdelingen en voor Kerkelijke Thuishulpprojecten Cursussen en Themabesprekingen Cursussen en Themabesprekingen NPV-Thuishulp De NPV-Thuishulp richt zich

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO examen 5 Het schakelprogramma 6 INHOLLAND met doorstroomminor 8 Studeren in deeltijd 9 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit

Nadere informatie

MASTER PEDAGOGIEK MASTEROPLEIDING DEELTIJD

MASTER PEDAGOGIEK MASTEROPLEIDING DEELTIJD MASTER PEDAGOGIEK MASTEROPLEIDING DEELTIJD 2017-2018 HVA.NL/MP CREATING TOMORROW MASTER PEDAGOGIEK ALS PEDAGOOG OF LERAAR HOUD JE VAN JE VAK. MAAR NA ENKELE JAREN WERKEN KAN ER EEN MOMENT KOMEN DAT JE

Nadere informatie

Opleiding. tot. Hooggevoeligheidsdeskundige

Opleiding. tot. Hooggevoeligheidsdeskundige Opleiding tot Hooggevoeligheidsdeskundige Voor u hebt u onze opleidingsgids. Voordat wij verder ingaan op de inhoud van de opleiding, willen we u eerst even kennis laten maken met Hooggevoelig heel gewoon.

Nadere informatie

Data Bij- & Nascholingsaanbod

Data Bij- & Nascholingsaanbod Data Bij- & Nascholingsaanbod De hieronder genoemde data zijn de datums waarop de bij- & nascholingen zoals opgenomen in het Programmaboek Instituut CAM Academie Bij- en Nascholing en in de hierna volgende

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Herzien 25 september 2012

Huishoudelijk Reglement Herzien 25 september 2012 Huishoudelijk Reglement NVDA 2012 1 Huishoudelijk Reglement Herzien 25 september 2012 Inhoudsopgave Bladzijde Artikel 1 Leden 1 Artikel 2 Voorwaarden 1-4 2.a. Algemene voorwaarden voor aspirant- leden,

Nadere informatie

STUDIEREGLEMENT SOPHIA HEALING & READING Van toepassing op de opleidingen Healing en Reading en Healing Arts Therapie

STUDIEREGLEMENT SOPHIA HEALING & READING Van toepassing op de opleidingen Healing en Reading en Healing Arts Therapie STUDIEREGLEMENT SOPHIA HEALING & READING Van toepassing op de opleidingen Healing en Reading en Healing Arts Therapie 1. Aanmelden U kunt zich telefonisch, schriftelijk of via de website voor een opleiding

Nadere informatie

Medewerker Maatschappelijke Zorg Gehandicaptenzorg 2010/2011

Medewerker Maatschappelijke Zorg Gehandicaptenzorg 2010/2011 Medewerker Maatschappelijke Zorg Gehandicaptenzorg 2010/2011 Wij zijn Zuidwester Stichting Zuidwester biedt ondersteuning aan ruim 1000 mensen met een handicap, in Zuid-Holland, Zeeland en West-Brabant.

Nadere informatie

Therapeutische peutergroepen. Algemene informatie

Therapeutische peutergroepen. Algemene informatie Therapeutische peutergroepen Algemene informatie Therapeutische peutergroep Behandeling op een therapeutische peutergroep (TPG) bestaat uit een intensief revalidatieprogramma voor kinderen van ongeveer

Nadere informatie

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Inleiding

Nadere informatie

Ravenswoud. Ons aanbod. Behandeldoel

Ravenswoud. Ons aanbod. Behandeldoel Ravenswoud In de landelijke omgeving van Oosterwolde en Appelscha staat onze boerderij Ravenswoud. Je kunt voor korte tijd opgenomen worden, om een pas op de plaats te maken, voordat je verder aan de slag

Nadere informatie

S TA G E S L I J N 5

S TA G E S L I J N 5 STAGES LIJN5 Wil jij stage lopen bij Lijn5? In de provincie Utrecht biedt Lijn5 behandeling en begeleiding aan kinderen en jongeren met én zonder licht verstandelijke beperking en hun gezin. Lijn5 beschikt

Nadere informatie

Sportleider SeniorenSport (SSS)

Sportleider SeniorenSport (SSS) Sportleider SeniorenSport (SSS) Een leven lang bewegen We worden steeds ouder en genieten gelukkig steeds langer van een goede gezondheid. Sport en bewegen speelt hierbij een belangrijke rol. Steeds meer

Nadere informatie

SCHOLING ARMOEDE & SOCIALE UITSLUITING

SCHOLING ARMOEDE & SOCIALE UITSLUITING SCHOLING ARMOEDE & SOCIALE UITSLUITING Armoede in Nederland neemt toe, steeds meer mensen staan aan de zijlijn en kunnen sociaal, economisch en maatschappelijk niet mee doen. Uitstroom uit armoede lukt

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis KINDEREN

&Ons Tweede Thuis KINDEREN &Ons Tweede Thuis KINDEREN & & KINDEREN Inleiding Het liefst zorg je als ouder zelf voor je kind maar soms heb je hulp nodig. Bijvoorbeeld als je kind een achterstand in de ontwikkeling of een verstandelijke,

Nadere informatie

EXPERTS IN HOREN, SPREKEN EN VERSTAAN. Groepsactiviteiten. Voor gezinnen met een slechthorend of doof kind tot de leeftijd van vijf jaar

EXPERTS IN HOREN, SPREKEN EN VERSTAAN. Groepsactiviteiten. Voor gezinnen met een slechthorend of doof kind tot de leeftijd van vijf jaar EXPERTS IN HOREN, SPREKEN EN VERSTAAN Groepsactiviteiten Voor gezinnen met een slechthorend of doof kind tot de leeftijd van vijf jaar Pento Vroegbehandeling biedt behandeling en begeleiding aan kinderen

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO-examen 5 Het Pre-masterprogramma 6 Studeren in deeltijd 8 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden biedt de eenjarige

Nadere informatie

cursusaanbod Trevrizent Studiecentrum van Breidablick

cursusaanbod Trevrizent Studiecentrum van Breidablick cursusaanbod 2012-2013 Trevrizent Studiecentrum van Breidablick Studiecentrum Trevrizent Studiecentrum Trevrizent is een initiatief van Breidablick, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking,

Nadere informatie

TWEEDEJAARS COMPLEXE COMMUNICATIE OP SPREEKKAMERNIVEAU. Locatie: Sophia Revalidatie, Den Haag

TWEEDEJAARS COMPLEXE COMMUNICATIE OP SPREEKKAMERNIVEAU. Locatie: Sophia Revalidatie, Den Haag TWEEDEJAARS COMPLEXE COMMUNICATIE OP SPREEKKAMERNIVEAU Locatie: Woensdag 12 t/m vrijdag 14 november 2014 Toelichting De Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) organiseert in samenwerking met

Nadere informatie

Werkenrode Volwassenen. Volwassenen met een lichamelijke handicap en/of niet-aangeboren- hersenletsel (NAH)

Werkenrode Volwassenen. Volwassenen met een lichamelijke handicap en/of niet-aangeboren- hersenletsel (NAH) Werkenrode Volwassenen Volwassenen met een lichamelijke handicap en/of niet-aangeboren- hersenletsel (NAH) Mensen met een handicap willen graag zo zelfstandig mogelijk leven. Meedoen in de maatschappij

Nadere informatie

Welzijn-breed (Begeleider Gehandicaptenzorg)

Welzijn-breed (Begeleider Gehandicaptenzorg) Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25475 3 jaar Niveau 3 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Einsteinweg, Elst Onze opleidingen in Elst kenmerken zich door kleinschaligheid en persoonlijk

Nadere informatie

Professionalisering in het montessori-onderwijs: opleiding, begeleiding en cursussen

Professionalisering in het montessori-onderwijs: opleiding, begeleiding en cursussen Professionalisering in het -onderwijs: opleiding, begeleiding en cursussen Status van deze notitie In deze notitie staan de bevindingen en aanbevelingen van het Montessori kenniscentrum ten aanzien van

Nadere informatie

OPLEIDING DOCENT NT2

OPLEIDING DOCENT NT2 OPLEIDING DOCENT NT2 IN DE VOLWASSENENEDUCATIE VU-NT2 PROFESSIONAL CURSUSJAAR 2016/2017 De opleiding Docent NT2 in de volwasseneneducatie is een gezamenlijke opleiding van de Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie

LVB-aanbod buiten Amsterdam

LVB-aanbod buiten Amsterdam LVB-aanbod buiten Amsterdam Lijn5 Naschoolse Dagbehandeling, locatie Purmerend Torenmolen 9 1444 GE PURMEREND Torenmolen 9 1444 GE PURMEREND 088-513 11 03 Zorgloket Amsterdam 088-513 11 04 Zorgloket Amsterdam

Nadere informatie

Kent u de verschillende taken en verantwoordelijkheden van een manager;

Kent u de verschillende taken en verantwoordelijkheden van een manager; Middle Management I Middle Management I is opgebouwd uit drie van de zes modules die in het programma van de Leergang Middle Management zitten; te weten; leidinggeven aan teams, organiseren en plannen;

Nadere informatie

Psychiatrie. disbalans in de samenhang van de wezensdelen. Erik Beemster

Psychiatrie. disbalans in de samenhang van de wezensdelen. Erik Beemster Psychiatrie disbalans in de samenhang van de wezensdelen Erik Beemster Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 7 Deel I: 1. De ontwikkeling van de aarde en de mensheid 15 o 1.A. De ontwikkeling van de aarde

Nadere informatie

Word ook cognitief gedragstherapeutisch werker VGCt! Informatie over de opleiding en registratie bij de VGCt

Word ook cognitief gedragstherapeutisch werker VGCt! Informatie over de opleiding en registratie bij de VGCt Word ook cognitief gedragstherapeutisch werker VGCt! Informatie over de opleiding en registratie bij de VGCt Voor HBO-afgestudeerden in de GGZ, zoals verpleegkundigen, sociotherapeuten, vaktherapeuten,

Nadere informatie

De volgende projecten zijn in de projectenbegroting opgenomen, de belangrijkste zullen kort nader worden toegelicht:

De volgende projecten zijn in de projectenbegroting opgenomen, de belangrijkste zullen kort nader worden toegelicht: Utrechtseweg 62, 3704 HE Zeist t. 085 77 33 181 info@maryoncollege.nl www.maryoncollege.nl Jaarverslag 2013 Algemeen In 2013 is binnen het Edith Maryon College (EMC) verder gewerkt aan het in 2012 ingezette

Nadere informatie

HET BEROEPSPROFIEL VAN DE MERIDIAAN - KLEURENTHERAPEUT

HET BEROEPSPROFIEL VAN DE MERIDIAAN - KLEURENTHERAPEUT HET BEROEPSPROFIEL VAN DE MERIDIAAN - KLEURENTHERAPEUT NEDERLANDSE BEROEPSVERENIGING MERIDIAAN- KLEURENTHERAPIE Dit beroepsprofiel is vastgesteld in de ledenvergadering van 21 april 2007. Beroepsprofiel

Nadere informatie

Brochure Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven 2014

Brochure Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven 2014 Brochure Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven 2014 Hét spel om kinderopvangteams met plezier de belangrijkste pedagogische vaardigheden te laten inoefenen www.bewustekinderopvang.nl & www.interactiespel.nl

Nadere informatie

De kunst van het lesgeven

De kunst van het lesgeven De kunst van het lesgeven Cursus voor schoolleiders en (intern) begeleiders te essentiële kwaliteitsaspecten te leren van een goed instructiegedrag, goed klassenmanagement en een goede pedagogische relatie.

Nadere informatie

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch werker Volwassenen en ouderen mensenkennis Van onze klinisch psycholoog heb ik een groep cliënten overgenomen, bij wie ik de instrumenten uit de opleiding

Nadere informatie

ZORG EN WELZIJN 2018/2019

ZORG EN WELZIJN 2018/2019 novacollege.nl Assistenten gezondheidszorg Dienstverlening Maatschappelijke zorg Pedagogisch werk Sociaal werk Verzorging Verpleegkunde ZORG EN WELZIJN 2018/2019 Mijn kwaliteit is empathie. Ik stem af

Nadere informatie

Registratieregeling Longfunctieanalisten 2011-2016

Registratieregeling Longfunctieanalisten 2011-2016 Nederlandse Vereniging voor Longfunctieanalisten Kwaliteitsregister Registratieregeling Longfunctieanalisten 2011-2016 Opgesteld door: NVLA (Nederlandse Vereniging van Longfunctieanalisten) www.nvla.nl

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid bij volwassenen

DESKUNDIG AAN HET WERK. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid bij volwassenen DESKUNDIG AAN HET WERK Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid bij volwassenen 2 INHOUDSOPGAVE PAGINA Kennis over psychische problemen nodig?! 4 Praktische informatie 5 Zicht op

Nadere informatie

& Pastorale Supervisie in Nederland

& Pastorale Supervisie in Nederland & Pastorale Supervisie in Nederland (HER)REGISTRATIE ALS PASTORAAL SUPERVISOR Herziene editie 2011 (update 2013) Regelgeving betreffende de (her)registratie en opleiding van pastoraal supervisoren Raad

Nadere informatie

Master s Event 8 oktober 2016

Master s Event 8 oktober 2016 Master s Event 8 oktober 2016 Welkom bij deze voorlichting over het hbo premasterprogramma Youth, Education and Society (YES) 10.00-10.30 zaal Ruppert Paars 12.15-12.45 zaal Ruppert 1.11 Introductie hbo

Nadere informatie

HULP BIJ OPVOEDING BEHANDELING BEGELEIDING OBSERVATIE DIAGNOSTIEK. kinderen

HULP BIJ OPVOEDING BEHANDELING BEGELEIDING OBSERVATIE DIAGNOSTIEK. kinderen HULP BIJ OPVOEDING BEHANDELING BEGELEIDING OBSERVATIE DIAGNOSTIEK kinderen Soms heeft een gezin extra begeleiding nodig. Bijvoorbeeld als uw kind een achterstand in de ontwikkeling of een verstandelijke,

Nadere informatie

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 Kleinschalig BBL-onderwijs INHOUDS OPGAVE 2 3 4 5 6 8 10 12 13 Welkom bij ROC A12 Professionalisering in de praktijk BBL, de uitleg Subsidie

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Nieuwsbrief Personeelsinfomiddag, Op 25 mei was het zover. Een personeelsinfomiddag van Dynamiek in een geheel nieuw jasje. 15 scholen lieten in hun marktkraam zien waar zij zo ontzettend trots op zijn.

Nadere informatie