Jaarrapportage Branche informatie voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrapportage 2011. Branche informatie voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening"

Transcriptie

1 Jaarrapportage 2011 Branche informatie voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening

2 Inhoud Inleiding... 3 Samenvatting... 3 Kerncijfers 2009, 2010, Participatie... 5 Verzuimontwikkeling... 6 Verzuimkosten... 7 Meldingsfrequentie... 8 Verzuimduur... 9 Verzuimpercentage naar leeftijdsklasse over Verzuimpercentage per leeftijdsklasse Verzuimaandeel per leeftijdsklasse Verzuimpercentage per duurklasse over Instroom 2 e verzuimjaar Gemiddelde duur van een dienstverband (M/V) Gemiddelde leeftijd Leeftijdsopbouw in procenten Rekenregels Definities Pagina 2

3 Inleiding FCB verzamelt gegevens over de arbeidsmarkt in de branche Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening binnen het FCB onderzoeksprogramma. Het primaire doel van dit onderzoeksprogramma is gericht op het voorzien in eenduidige en betrouwbare informatie over de arbeidsmarkten, de economische ontwikkelingen, stelselwijzigingen en brancheontwikkelingen. In dit rapport geven we in cijfers een beeld van het verzuim. De cijfers zijn gebaseerd op de gebruikers van de VerzuimSpiegel per branche. Samenvatting Aantal aangesloten organisaties en medewerkers Er zijn 84 organisaties uit de Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening aangesloten bij de VerzuimSpiegel met 9860 werknemers. Dit vertegenwoordigt 14,50% van de branche. Verzuimpercentages Het verzuimpercentage is gemiddeld in 2011: 5,89% (Dit was 5,76% in 2010). Het verzuim is ten opzichte van 2010 met 0,13 procentpunt gestegen Verzuimkosten De jaarlijks gemiddelde verzuimkosten per medewerker over het jaar 2010 zijn: Meldingsfrequentie De meldingsfrequentie voor 2011 is 0,9 (dit was 1,0 in 2010). Dat betekent dat het aantal nieuwe verzuimgevallen gedaald is. Gemiddelde verzuimduur De gemiddelde verzuimduur in dagen is voor ,3 (Dit was 17,5 dagen in 2010). De gemiddelde verzuimduur is in ,8 dagen langer dan in Verzuimpercentage per leeftijdsklasse Het verzuimpercentage is in de leeftijdscategorie het hoogste, namelijk 6,92% < >55 2,43% 5,18% 6,71% 6,92% 5,93% Aandeel verzuimpercentage per leeftijdsklasse Het verzuimpercentage onderverdeeld in leeftijdsklasse laat zien dat het grootste deel van het verzuim wordt veroorzaakt door de leeftijdsgroep van jaar. < >55 0,23% 1,17% 1,52% 1,92% 1,05% Verzuimpercentage in duurklasse Het verzuimpercentage onderverdeeld in duurklasse (in dagen) laat zien dat het lange verzuim het zwaarst meeweegt. < >365 0,90% 1,05% 1,41% 2,53% Pagina 3

4 Kerncijfers 2009, 2010, 2011 Tabel 1 verzuimcijfers afgelopen 3 jaar Verzuimpercentage 4,31% 5,76% 5,89% Meldingsfrequentie 0,84 1,00 0,9 Gemiddelde duur (dagen) 15,0 17,5 19,3 Het verzuimpercentage in 2011 is 5,89% dat is 0,13 procentpunt hoger dan het verzuim in De meldingsfrequentie is licht gedaald ten opzichte van Uit onderzoek van 365/ArboNed blijkt dat landelijk het verzuim ook is gestegen. 365/ArboNed meldt ook het aantal verzuimmeldingen dat te maken had met psychische problemen in 2011 is toegenomen. In de eerste helft van 2011 is de meldingsfrequentie hoger dan in de tweede helft van het jaar. Volgens 365/ArboNed heeft dat te maken met de ontwikkeling van de economie, die in de tweede helft van het jaar slechter was. "Het is een bekend fenomeen dat het verzuim lager is, als het economisch tegen zit. Mensen houden de hand op de knip en nemen geen risico s, aldus Corné Roelen, bedrijfsarts en epidemioloog bij 365/ArboNed. Wat we ook zien is dat de griepincidentie (het aantal meldingen van griep) in de eerste helft van 2011 een grote piek kent en dat deze piek aan het einde van 2011 uitblijft Bron: Google Grieptrends (2012). Bewerking door FCB Pagina 4

5 Participatie In onderstaande tabel worden de aantallen organisaties en werknemers weergegeven die deelnemen aan de VerzuimSpiegel. Op basis van deze deelnemers zijn de branchespecifieke arbeidsmarktgegevens weergegeven in deze rapportage. Tabel 2 Participatie in de VerzuimSpiegel Branche WMD Totaal deelnemende organisaties Procentueel deel van de branche 5,33% 5,60% Totaal deelnemende werknemers Procentueel deel van de branche 14,46% 14,50% PI online 1) PI koppeling 1) ) PI Online & PI Koppeling De VerzuimSpiegel is een applicatie die arbeidsmarktgegevens uit de branches WJK verzamelt en weergeeft. VerzuimSpiegel PI-online is een Personeelsinformatiesysteem (PI) voor het registreren en beheren van arbeidsgegevens. Bij VerzuimSpiegel PI-koppeling is sprake van een gegevenskoppeling tussen het PI systeem van een organisatie en de VerzuimSpiegel. De arbeidsmarktgegevens van alle aangesloten organisaties tezamen worden gepresenteerd in het benchmarkoverzicht. Organisaties kunnen rapportages opvragen van hun eigen organisatie en de informatie vergelijken met de branche. FCB eist een minimale deelname van 10% van alle werknemers binnen de branches, waarmee gewaarborgd wordt dat de gebruikte gegevens representatief zijn voor de branche. Pagina 5

6 Verzuimontwikkeling Figuur 1 Verzuimontwikkeling Begin 2011 hadden we te maken met een griepgolf die eind 2010 in november startte. Het effect van die griepgolf hield t/m februari aan. Figuur 1 toont de geleidelijke daling van het verzuim vanaf januari tot augustus, waarna het weer langzaam gaat stijgen. In het voorjaar en de zomer is het verzuim zoals gebruikelijk laag. In het najaar en de winter is het verzuim meestal hoger. De verwachte seizoensgriep in december blijft echter tot op heden uit. Dat is verwonderlijk volgens de Belgische viroloog prof. dr. Marc Van Ranst. Piekte de wintergriep de afgelopen jaren in december of januari, nu zien we nog steeds geen opgaande lijn. Zelfs niet in de landen waar het kouder is dan bij ons. Zouden we een jaar zonder griep krijgen? Pagina 6

7 Verzuimkosten Tabel 3 Gemiddelde kosten verzuim per medewerker WMD Gem. Jaarlijkse Verzuimkosten per medewerker Verzuimkostenpercentage 8,6% De kosten zijn berekend uitgaande van de gemiddelde salariskosten over Verzuimkosten = gemiddeld bruto maandsalaris x FTE x verzuimpercentage x 2 Op basis van het gemiddelde bruto maandsalaris, het aantal FTE en het verzuimpercentage berekenen we de kosten van het verzuim: De factor 2 is een constante die we hanteren om rekening te houden met werkgeverslasten op de salariskosten. Met dat cijfer kunnen we berekenen wat de gemiddelde jaarlijkse verzuimkosten per medewerker zijn. De kosten bestaan uit directe kosten en indirecte kosten. De directe kosten, zijn de kosten van productieverlies. Onder de 'directe verzuimkosten' wordt het uitgekeerde ziekengeld verstaan ofwel de bruto loonkosten van de zieke werknemers (excl. zwangerschapsuitkeringen), verhoogd met het vakantiegeld (8%) en de werkgeverslasten voor WW, WIA en ziektekostenverzekering (20%). Naast het doorbetalen van het bruto loon van zieke werknemers zijn er nog andere kosten die voortvloeien uit verzuim, de zogenaamde 'indirecte verzuimkosten' 1. Hieronder staan enkele voorbeelden: indirecte loonkosten: toeslagen, eventuele 13e maand, pensioenpremie, reiskostenvergoeding. kosten Voor het organiseren van vervanging en het begeleiden van de vervanging overige indirecte kosten: kosten arbodienst, personeelsverloop, begeleiding en re-integratie, administratieve verplichtingen, etc. immateriële zaken die tot kosten kunnen leiden: slecht imago, kwaliteitsverlies, overbelasting collega's, etc. Onderzoeken geven aan dat de indirecte verzuimkosten ongeveer even groot zijn als de directe verzuimkosten. Voor de totale verzuimkosten worden daarom de directe verzuimkosten verdubbeld. En wat het verzuimkostenpercentage is: het verzuimkostenpercentage drukt uit hoe groot de verzuimkosten zijn ten opzichte van de totale loonsom. 1 Bronnen: Vernet, CBS, Zestor, Ministerie SZW. Pagina 7

8 Meldingsfrequentie Figuur 2 Meldingsfrequentie De ontwikkeling van de meldingsfrequentie is over het algemeen wat grilliger dan het verzuimpercentage. Pieken en dalen in het verzuimpercentage worden namelijk getemperd door het langdurig verzuim. De meldingsfrequentie is gevoelig voor nieuwe kortdurende verzuimmeldingen zoals griep en influenza-achtige ziektes. De dikke groene (figuur links) lijn toont het aantal griepachtige ziektebeelden (ILI = Influenza-Like-Illness) per inwoners in Nederland over het winterseizoen Dat zijn er nog minder dan vergeleken met die van vorig jaar, toen er ook slechts sprake was van zeer een milde epidemie. Pagina 8

9 Verzuimduur Figuur 3 Gemiddelde verzuimduur Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde verzuimduur. Wat opvalt is de piek in juli en augustus. Dit is deels verklaarbaar doordat in de vakantieperiode de meldingsfrequentie omlaag gaat. Er zijn in deze periode gemiddeld minder werknemers kort ziek en de langdurig zieke werknemers zorgen daarmee voor een gemiddeld langere verzuimduur. Pagina 9

10 Verzuimpercentage naar leeftijdsklasse over 2011 Verzuimpercentage per leeftijdsklasse Verzuimaandeel per leeftijdsklasse Figuur 4 Verzuimpercentage per leeftijd In figuur 4 zien we het verzuimpercentage per leeftijdsgroep. Deze grafiek zegt iets over hoe zwaar een bepaalde leeftijdsgroep wordt getroffen door verzuim. In deze grafiek zien we dat ouderen een hoger verzuimpercentage hebben dan jongeren (<26 jaar). Vergelijken we figuur 4 met figuur 5 dan zien we dat de groep jaar een groter aandeel heeft in het verzuim dan de groep >55 jaar, ondanks dat het verzuimpercentage in de eerste leeftijdsklasse lager is. Dit is te verklaren doordat er meer medewerkers in de leeftijdsklasse zijn. Figuur 5 Verzuimaandeel per leeftijd In deze grafiek zien we hoeveel procentpunt van het verzuim door een leeftijdsgroep wordt veroorzaakt. Het verzuim in Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening is in ,89%. Van het totale verzuim is 1,92 procentpunt veroorzaakt door werknemers van jaar oud. Let op! Dit is dus niet het verzuimpercentage van medewerkers tot 55 jaar! Dit cijfer zegt iets over de omvang van de verzuimproblematiek in een leeftijdsgroep. Stel dat je het verzuimbeleid op een bepaalde leeftijdsgroep wilt richten, dan kun je aan deze percentages zien in welke leeftijdsgroep de meeste verbetering is te bereiken. Pagina 10

11 Verzuimpercentage per duurklasse over 2011 Figuur 6 Verzuimpercentage per duurklasse Deze grafiek helpt bij het maken van keuzes in het verzuimbeleid. De duurklassen zijn hetzelfde als wat we ook kort, middellang en lang verzuim noemen. Het totale verzuim in de branche is de optelsom van de vier blokken. Als we willen dat het verzuimpercentage afneemt, dan is er mogelijk meer verbetering te bereiken door in ieder geval lang verzuim aan te pakken. Wat uiteraard niet wil zeggen dat er geen aandacht moet zijn voor kortdurend verzuim. Verzuim langer dan een jaar bedraagt 2,53%. Instroom 2 e verzuimjaar Instroom 2 e verzuimjaar is het percentage verzuimgevallen in de verslagperiode dat 1 jaar of langer duurt ten opzichte van het gemiddelde aantal werknemers in de verslagperiode. Uit de gegevens van de VerzuimSpiegel blijkt dat de instroom 2 e verzuimjaar in ,67% bedraagt voor de branche WMD. Pagina 11

12 Gemiddelde duur van een dienstverband (M/V) Gemiddelde leeftijd Figuur 7 Gemiddelde duur dienstverband Figuur 8 Gemiddelde leeftijd Bovenstaande grafiek toont hoe lang in 2011 gemiddeld een dienstverband heeft geduurd in de branche WMD, onderverdeeld in Man/Vrouw en Totaal. Binnen de gebruikers van de VerzuimSpiegel in de branche is de gemiddelde duur van een dienstverband 6,2 jaar. In de branche WMD lijkt de balans in gemiddelde duur dienstverband tussen Man/Vrouw in evenwicht te zijn. In bovenstaande grafiek wordt de gemiddelde leeftijd weergegeven van alle gebruikers van de VerzuimSpiegel in de branche WMD over Onderverdeel in Man/Vrouw en Totaal. De gemiddelde leeftijd over 2011 is 41 jaar. Tevens kan geconcludeerd worden dat er meer vrouwen dan mannen in de branche aanwezig zijn van de aangesloten organisaties op de VerzuimSpiegel. Dit blijkt uit de grafiek door de geringe invloed van de gemiddeld hogere leeftijd van mannen op de totale gemiddelde leeftijd. Pagina 12

13 Leeftijdsopbouw in procenten Figuur 9 Leeftijdsopbouw in procenten In bovenstaande grafiek wordt de leeftijdsopbouw van alle werknemers in de branche over 2011 weergegeven van alle bij de VerzuimSpiegel aangesloten organisaties. De grafiek laat zien dat de vergrijzing in de branche WMD toeneemt. Pagina 13

14 Rekenregels In 1996 werd door de Projectgroep Uniformering Verzuimgrootheden, onder auspiciën van het LISV, de "Berekening van ziekteverzuim - Standaard voor verzuimregistratie" vastgesteld. Op deze basis heeft het CBS voortgeborduurd en in 2005 het document Nationale Verzuimstatistiek uitgegeven. Dat document vormt de basis voor de berekeningsmethode van de VerzuimSpiegel. Verzuimpercentage elke ziektedag in de periode x pt x ao x 100% elke dienstverbanddag in de periode x pt Meldingsfrequentie aantal ziekmeldingen in de periode aantal werknemers in de periode alle ziektedagen van de in de periode beëindigde gevallen Gemiddelde duur alle in de periode beëindigde gevallen Definities Verzuimpercentage Van alle werknemers wordt elke ziektedag in de periode vermenigvuldigd met de bij die dag behorende parttimefactor (pt) en de arbeidsongeschiktheidsfactor (ao), waarna zij worden opgeteld. Van alle werknemers (ziek en niet ziek) wordt elke dienstverbanddag in de periode vermenigvuldigd met de bij die dag behorende parttimefactor (pt), waarna zij worden opgeteld. Dit is exclusief zwangerschap. Meldingsfrequentie Totaal aantal ziekmeldingen in de periode gedeeld door het aantal werknemers in de periode. Gemiddelde duur Beëindigde gevallen zijn ziektegevallen waarvan de hersteldatum in de periode valt. Ziektedagen van beëindigde gevallen zijn alle dagen vanaf de eerste ziektedag tot aan de hersteldatum. De aansluitende ziektedagen die vóór de periode vallen worden dus ook meegerekend. Dagen Alle dagen in de verzuimgrootheden zijn kalenderdagen. Periode De periode waarover het verzuim wordt berekend (dit kan door de gebruiker zelf worden ingesteld bijvoorbeeld maand, kwartaal of jaar). Verzuimpercentage langer dan 1 jaar Het verzuimpercentage in de rapportageperiode dat veroorzaakt wordt door medewerkers met een verzuimperiode van 1 jaar of meer. Pagina 14

15 Jaarrapportage 2011 Branche informatie voor Jeugdzorg

16 Inhoud Inleiding... 3 Samenvatting... 3 Kerncijfers 2009, 2010, Participatie... 5 Verzuimontwikkeling... 6 Verzuimkosten... 7 Meldingsfrequentie... 8 Verzuimduur... 9 Verzuimpercentage naar leeftijdsklasse over Verzuimpercentage per leeftijdsklasse Verzuimaandeel per leeftijdsklasse Verzuimpercentage per duurklasse over Instroom 2 e verzuimjaar Gemiddelde duur van een dienstverband (M/V) Gemiddelde leeftijd Leeftijdsopbouw in procenten Rekenregels Definities Pagina 2

17 Inleiding FCB verzamelt gegevens over de arbeidsmarkt in de branche Jeugdzorg binnen het FCB onderzoeksprogramma. Het primaire doel van dit onderzoeksprogramma is gericht op het voorzien in eenduidige en betrouwbare informatie over de arbeidsmarkten, de economische ontwikkelingen, stelselwijzigingen en brancheontwikkelingen. In dit rapport geven we in cijfers een beeld van het verzuim. De cijfers zijn gebaseerd op de gebruikers van de VerzuimSpiegel per branche. Samenvatting Aantal aangesloten organisaties en medewerkers Er zijn 12 organisaties uit de Jeugdzorg aangesloten bij de VerzuimSpiegel met 5682 werknemers. Dit vertegenwoordigt 18,94% van de branche. Verzuimpercentages Het verzuimpercentage is gemiddeld in ,33% (Dit was 5,44% in 2010). Het verzuim is ten opzichte van 2010 met 0.11 procentpunt afgenomen. Verzuimkosten De jaarlijks gemiddelde verzuimkosten per medewerker over het jaar 2010 zijn: Meldingsfrequentie De meldingsfrequentie voor 2011 is 1,20 (dit was 1,30 in 2010). Dat betekent dat het aantal nieuwe verzuimgevallen gedaald is. Gemiddelde verzuimduur De gemiddelde verzuimduur in dagen is voor ,5 (Dit was 16,3 dagen in 2009). De gemiddelde verzuimduur is in ,2 dagen langer dan in Verzuimpercentage per leeftijdsklasse Het verzuimpercentage is in de leeftijdscategorie het hoogst, namelijk 6,68%. < >55 1,96% 4,69% 5,76% 6,68% 5,91% Aandeel verzuimpercentage per leeftijdsklasse Het verzuimpercentage onderverdeeld in leeftijdsklasse laat zien dat het grootste deel van het verzuim wordt veroorzaakt door de leeftijdsgroep van jaar. < >55 0,16% 1,51% 1,31% 1,55% 0,80% Verzuimpercentage in duurklasse Het verzuimpercentage onderverdeeld in duurklasse (in dagen) laat zien dat het verzuimduur van dagen het zwaarst meeweegt. < >365 1,45% 1,48% 1,63% 0,78% Pagina 3

18 Kerncijfers 2009, 2010, 2011 Tabel 1 verzuimcijfers afgelopen 3 jaar Verzuimpercentage 5,59% 5,44% 5,33% Meldingsfrequentie 1,20 1,30 1,20 Gemiddelde duur (dagen) 15,0 16,3 19,5 Het verzuimpercentage in 2011 is 5,33% dat is 0.11 procentpunt lager dan het verzuim in De meldingsfrequentie is licht gedaald ten opzichte van Uit onderzoek van 365/ArboNed blijkt dat landelijk het verzuim ook is gestegen. 365/ArboNed meldt ook het aantal verzuimmeldingen dat te maken had met psychische problemen in 2011 is toegenomen. In de eerste helft van 2011 is de meldingsfrequentie hoger dan in de tweede helft van het jaar. Volgens 365/ArboNed heeft dat te maken met de ontwikkeling van de economie, die in de tweede helft van het jaar slechter was. "Het is een bekend fenomeen dat het verzuim lager is, als het economisch tegen zit. Mensen houden de hand op de knip en nemen geen risico s, aldus Corné Roelen, bedrijfsarts en epidemioloog bij 365/ArboNed. Wat we ook zien is dat de griepincidentie (het aantal meldingen van griep) in de eerste helft van 2011 een grote piek kent en dat deze piek aan het einde van 2011 uitblijft Bron: Google Grieptrends (2012). Bewerking door FCB Pagina 4

19 Participatie In onderstaande tabel worden de aantallen organisaties en werknemers weergegeven die deelnemen aan de VerzuimSpiegel. Op basis van deze deelnemers zijn de branchespecifieke arbeidsmarktgegevens weergegeven in deze rapportage. Tabel 2 Participatie in de VerzuimSpiegel Branche JEUGDZORG 1/1/ /31/2011 Totaal deelnemende organisaties Procentueel deel van de branche 11,90% 14,29% Totaal deelnemende werknemers Procentueel deel van de branche 17,84% 18,94% PI online 1) 0 0 PI koppeling 1) ) PI Online & PI Koppeling De VerzuimSpiegel is een applicatie die arbeidsmarktgegevens uit de branches WJK verzamelt en weergeeft. VerzuimSpiegel PI-online is een Personeelsinformatiesysteem (PI) voor het registreren en beheren van arbeidsgegevens. Bij VerzuimSpiegel PI-koppeling is sprake van een gegevenskoppeling tussen het PI systeem van een organisatie en de VerzuimSpiegel. De arbeidsmarktgegevens van alle aangesloten organisaties tezamen worden gepresenteerd in het benchmarkoverzicht. Organisaties kunnen rapportages opvragen van hun eigen organisatie en de informatie vergelijken met de branche. FCB eist een minimale deelname van 10% van alle werknemers binnen de branches, waarmee gewaarborgd wordt dat de gebruikte gegevens representatief zijn voor de branche. Pagina 5

20 Verzuimontwikkeling Figuur 1 Verzuimontwikkeling Begin 2011 hadden we te maken met een griepgolf die eind 2010 in november startte. Het effect van die griepgolf hield t/m februari aan. Figuur 1 toont de geleidelijke daling van het verzuim vanaf januari tot augustus, waarna het weer langzaam gaat stijgen. In het voorjaar en de zomer is het verzuim zoals gebruikelijk laag. In het najaar en de winter is het verzuim meestal hoger. Pagina 6

21 Verzuimkosten Tabel 3 Gemiddelde kosten verzuim per medewerker JEUGDZORG Gem. Jaarlijkse Verzuimkosten per medewerker 3.149,- Verzuimkostenpercentage 8,0% De kosten zijn berekend uitgaande van de gemiddelde salariskosten over Verzuimkosten = gemiddeld bruto maandsalaris x FTE x verzuimpercentage x 2 Op basis van het gemiddelde bruto maandsalaris, het aantal FTE en het verzuimpercentage berekenen we de kosten van het verzuim: De factor 2 is een constante die we hanteren om rekening te houden met werkgeverslasten op de salariskosten. Met dat cijfer kunnen we berekenen wat de gemiddelde jaarlijkse verzuimkosten per medewerker zijn. De kosten bestaan uit directe kosten en indirecte kosten. De directe kosten, zijn de kosten van productieverlies. Onder de 'directe verzuimkosten' wordt het uitgekeerde ziekengeld verstaan ofwel de bruto loonkosten van de zieke werknemers (excl. zwangerschapsuitkeringen), verhoogd met het vakantiegeld (8%) en de werkgeverslasten voor WW, WIA en ziektekostenverzekering (20%). Naast het doorbetalen van het bruto loon van zieke werknemers zijn er nog andere kosten die voortvloeien uit verzuim, de zogenaamde 'indirecte verzuimkosten' 1. Hieronder staan enkele voorbeelden: indirecte loonkosten: toeslagen, eventuele 13e maand, pensioenpremie, reiskostenvergoeding. kosten Voor het organiseren van vervanging en het begeleiden van de vervanging overige indirecte kosten: kosten arbodienst, personeelsverloop, begeleiding en re-integratie, administratieve verplichtingen, etc. immateriële zaken die tot kosten kunnen leiden: slecht imago, kwaliteitsverlies, overbelasting collega's, etc. Onderzoeken geven aan dat de indirecte verzuimkosten ongeveer even groot zijn als de directe verzuimkosten. Voor de totale verzuimkosten worden daarom de directe verzuimkosten verdubbeld. En wat het verzuimkostenpercentage is: het verzuimkostenpercentage drukt uit hoe groot de verzuimkosten zijn ten opzichte van de totale loonsom. 1 Bronnen: Vernet, CBS, Zestor, Ministerie SZW. Pagina 7

22 Meldingsfrequentie Figuur 2 Meldingsfrequentie De ontwikkeling van de meldingsfrequentie is over het algemeen wat grilliger dan het verzuimpercentage. Pieken en dalen in het verzuimpercentage worden namelijk getemperd door het langdurig verzuim. De meldingsfrequentie is gevoelig voor nieuwe kortdurende verzuimmeldingen zoals griep en influenzaachtige ziektes. De dikke groene lijn toont het aantal griepachtige ziektebeelden (ILI = Influenza-Like-Illness) per inwoners in Nederland over het winterseizoen Dat zijn er nog minder dan vergeleken met die van vorig jaar, toen er ook slechts sprake was van zeer een milde epidemie. De verwachte seizoensgriep in december blijft echter tot op heden uit. Dat is verwonderlijk volgens de Belgische viroloog prof. dr. Marc Van Ranst. Piekte de wintergriep de afgelopen jaren in december of januari, nu zien we nog steeds geen opgaande lijn. Zelfs niet in de landen waar het kouder is dan bij ons. Zouden we een jaar zonder griep krijgen? Pagina 8

23 Verzuimduur Figuur 3 Gemiddelde verzuimduur Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde verzuimduur. Wat opvalt is de piek in mei en augustus. Dit is deels verklaarbaar doordat in de vakantieperiodes (meivakantie en zomervakantie) de meldingsfrequentie omlaag gaat. Er zijn in deze periode gemiddeld minder werknemers kort ziek en de langdurig zieke werknemers zorgen daarmee voor een gemiddeld langere verzuimduur. Pagina 9

24 Verzuimpercentage naar leeftijdsklasse over 2011 Verzuimpercentage per leeftijdsklasse Verzuimaandeel per leeftijdsklasse Figuur 4 Verzuimpercentage per leeftijd In figuur 4 zien we het verzuimpercentage per leeftijdsgroep. Deze grafiek zegt iets over hoe zwaar een bepaalde leeftijdsgroep wordt getroffen door verzuim. In deze grafiek zien we dat ouderen een hoger verzuimpercentage hebben dan jongeren (<26 jaar). Vergelijken we figuur 4 met figuur 5 dan zien we dat de groep jaar ongeveer een gelijk aandeel heeft in het verzuim als de groep jaar, ondanks dat het verzuimpercentage in deze eerste leeftijdsklasse lager is. Dit is te verklaren doordat er meer medewerkers in de leeftijdsklasse zijn. Figuur 5 Verzuimaandeel per leeftijd In deze grafiek zien we hoeveel procentpunt van het verzuim door een leeftijdsgroep wordt veroorzaakt. Het verzuim in Jeugdzorg is in ,33%. Van het totale verzuim is 1,51 procentpunt veroorzaakt door werknemers van jaar oud. Let op! Dit is dus niet het verzuimpercentage van medewerkers van 26 tot 35 jaar! Dit cijfer zegt iets over de omvang van de verzuimproblematiek in een leeftijdsgroep. Stel dat je het verzuimbeleid op een bepaalde leeftijdsgroep wilt richten, dan kun je aan deze percentages zien in welke leeftijdsgroep de meeste verbetering is te bereiken. Pagina 10

25 Verzuimpercentage per duurklasse over 2011 Figuur 6 Verzuimpercentage per duurklasse Deze grafiek helpt bij het maken van keuzes in het verzuimbeleid. De duurklassen zijn hetzelfde als wat we ook kort, middellang en lang verzuim noemen. Het totale verzuim in de branche is de optelsom van de vier blokken. Als we willen dat het verzuimpercentage afneemt, dan is er mogelijk meer verbetering te bereiken door in ieder geval lang verzuim aan te pakken. Wat uiteraard niet wil zeggen dat er geen aandacht moet zijn voor kortdurend verzuim. Verzuim langer dan een jaar bedraagt 0,80%. Instroom 2 e verzuimjaar Instroom 2 e verzuimjaar is het percentage verzuimgevallen in de verslagperiode dat 1 jaar of langer duurt ten opzichte van het gemiddelde aantal werknemers in de verslagperiode. Uit de gegevens van de VerzuimSpiegel blijkt dat de instroom 2 e verzuimjaar in ,66% bedraagt voor de branche Jeugdzorg. Pagina 11

26 Gemiddelde duur van een dienstverband (M/V) Gemiddelde leeftijd Figuur 7 Gemiddelde duur dienstverband Figuur 8 Gemiddelde leeftijd Bovenstaande grafiek toont hoe lang in 2011 gemiddeld een dienstverband heeft geduurd in de branche Jeugdzorg, onderverdeeld in Man/Vrouw en Totaal. Binnen de gebruikers van de VerzuimSpiegel in de branche is de gemiddelde duur van een dienstverband 6,8 jaar. In de branche Jeugdzorg slaat de balans in gemiddelde duur dienstverband tussen Man/Vrouw door naar Man. In bovenstaande grafiek wordt de gemiddelde leeftijd weergegeven van alle gebruikers van de VerzuimSpiegel in de branche Jeugdzorg over Onderverdeel in Man/Vrouw en Totaal. De gemiddelde leeftijd in 2011 is 38 jaar. Tevens kan geconcludeerd worden dat er meer vrouwen dan mannen in de branche werken van de aangesloten organisaties op de VerzuimSpiegel. Dit blijkt uit de grafiek door de geringe invloed van de gemiddeld hogere leeftijd van mannen op de totale gemiddelde leeftijd. Pagina 12

27 Leeftijdsopbouw in procenten Figuur 9 Leeftijdsopbouw in procenten In bovenstaande grafiek wordt de leeftijdsopbouw van alle werknemers in de branche over 2011 weergegeven van alle bij de VerzuimSpiegel aangesloten organisaties. We zien in figuur 9 dat de vergrijzing in de branche nog steeds toeneemt. Pagina 13

28 Rekenregels In 1996 werd door de Projectgroep Uniformering Verzuimgrootheden, onder auspiciën van het LISV, de "Berekening van ziekteverzuim - Standaard voor verzuimregistratie" vastgesteld. Op deze basis heeft het CBS voortgeborduurd en in 2005 het document Nationale Verzuimstatistiek uitgegeven. Dat document vormt de basis voor de berekeningsmethode van de VerzuimSpiegel. Verzuimpercentage elke ziektedag in de periode x pt x ao x 100% elke dienstverbanddag in de periode x pt Meldingsfrequentie aantal ziekmeldingen in de periode aantal werknemers in de periode alle ziektedagen van de in de periode beëindigde gevallen Gemiddelde duur alle in de periode beëindigde gevallen Definities Verzuimpercentage Van alle werknemers wordt elke ziektedag in de periode vermenigvuldigd met de bij die dag behorende parttimefactor (pt) en de arbeidsongeschiktheidsfactor (ao), waarna zij worden opgeteld. Van alle werknemers (ziek en niet ziek) wordt elke dienstverbanddag in de periode vermenigvuldigd met de bij die dag behorende parttimefactor (pt), waarna zij worden opgeteld. Dit is exclusief zwangerschap. Meldingsfrequentie Totaal aantal ziekmeldingen in de periode gedeeld door het aantal werknemers in de periode. Gemiddelde duur Beëindigde gevallen zijn ziektegevallen waarvan de hersteldatum in de periode valt. Ziektedagen van beëindigde gevallen zijn alle dagen vanaf de eerste ziektedag tot aan de hersteldatum. De aansluitende ziektedagen die vóór de periode vallen worden dus ook meegerekend. Dagen Alle dagen in de verzuimgrootheden zijn kalenderdagen. Periode De periode waarover het verzuim wordt berekend (dit kan door de gebruiker zelf worden ingesteld bijvoorbeeld maand, kwartaal of jaar). Verzuimpercentage langer dan 1 jaar Het verzuimpercentage in de rapportageperiode dat veroorzaakt wordt door medewerkers met een verzuimperiode van 1 jaar of meer. Pagina 14

29 Jaarrapportage 2011 Branche informatie voor Kinderopvang

30 Inhoud Inleiding... 3 Samenvatting... 3 Kerncijfers 2009, 2010, Participatie... 5 Verzuimontwikkeling... 6 Verzuimkosten... 7 Meldingsfrequentie... 8 Verzuimduur... 9 Verzuimpercentage naar leeftijdsklasse over Verzuimpercentage per leeftijdsklasse Verzuimaandeel per leeftijdsklasse Verzuimpercentage per duurklasse over Instroom 2 e verzuimjaar Gemiddelde duur van een dienstverband (M/V) Gemiddelde leeftijd Leeftijdsopbouw in procenten Rekenregels Definities Pagina 2

31 Inleiding FCB verzamelt gegevens over de arbeidsmarkt in de branche Kinderopvang binnen het FCB onderzoeksprogramma. Het primaire doel van dit onderzoeksprogramma is gericht op het voorzien in eenduidige en betrouwbare informatie over de arbeidsmarkten, de economische ontwikkelingen, stelselwijzigingen en brancheontwikkelingen. In dit rapport geven we in cijfers een beeld van het verzuim. De cijfers zijn gebaseerd op de gebruikers van de VerzuimSpiegel per branche. Samenvatting Aantal aangesloten organisaties en medewerkers Er zijn 151 organisaties uit de Kinderopvang aangesloten bij de VerzuimSpiegel met werknemers. Dit vertegenwoordigt 18,21% van de branche. Verzuimpercentages Het verzuimpercentage is gemiddeld in 2011: 5,38% (Dit was 5,20% in 2010). Het verzuim is ten opzichte van 2010 met 3,4% gestegen. Verzuimkosten De jaarlijks gemiddelde verzuimkosten per medewerker over het jaar 2010 zijn: Meldingsfrequentie De meldingsfrequentie voor 2011 is 1,21 (dit was 1,34 in 2010). Dat betekent dat het aantal nieuwe verzuimgevallen gedaald is. Gemiddelde verzuimduur De gemiddelde duur in dagen is voor (Dit was 13,9 dagen in 2010). De gemiddelde verzuimduur is in 2011 ruim 2 dagen langer dan in Verzuimpercentage per leeftijdsklasse Het verzuimpercentage is in de leeftijdscategorie >55 het hoogste, namelijk 6,69%. < >55 2,93% 5,89% 6,14% 6,37% 6,69% Aandeel verzuimpercentage per leeftijdsklasse Het verzuimpercentage onderverdeeld in leeftijdsklasse laat zien dat het grootste deel van het verzuim wordt veroorzaakt door de leeftijdsgroep van jaar. < >55 0,68% 2,10% 1,17% 1,02% 0,40% Verzuimpercentage in duurklasse Het verzuimpercentage onderverdeeld in duurklasse (in dagen) laat zien dat het verzuimduur van dagen het zwaarst meeweegt. < >365 1,16% 1,33% 1,68% 1,20% Pagina 3

32 Kerncijfers 2009, 2010, 2011 Tabel 1 verzuimcijfers afgelopen 3 jaar Verzuimpercentage 4,91% 5,20% 5,38% Meldingsfrequentie 1,02 1,34 1,21 Gemiddelde duur (dagen) 13 13,9 16,0 Het verzuimpercentage in 2011 is 5,38% dat is 0,18 procentpunt hoger dan het verzuim in De meldingsfrequentie is licht gedaald ten opzichte van Uit onderzoek van 365/ArboNed blijkt dat landelijk het verzuim ook is gestegen. 365/ArboNed meldt ook het aantal verzuimmeldingen dat te maken had met psychische problemen in 2011 is toegenomen. In de eerste helft van 2011 is de meldingsfrequentie hoger dan in de tweede helft van het jaar. Volgens 365/ArboNed heeft dat te maken met de ontwikkeling van de economie, die in de tweede helft van het jaar slechter was. "Het is een bekend fenomeen dat het verzuim lager is, als het economisch tegen zit. Mensen houden de hand op de knip en nemen geen risico s, aldus Corné Roelen, bedrijfsarts en epidemioloog bij 365/ArboNed. Wat we ook zien is dat de griepincidentie (het aantal meldingen van griep) in de eerste helft van 2011 een grote piek kent en dat deze piek aan het einde van 2011 uitblijft Bron: Google Grieptrends (2012). Bewerking door FCB Pagina 4

33 Participatie In onderstaande tabel worden de aantallen organisaties en werknemers weergegeven die deelnemen aan de VerzuimSpiegel. Op basis van deze deelnemers zijn de branchespecifieke arbeidsmarktgegevens weergegeven in deze rapportage. Tabel 2 Participatie in de VerzuimSpiegel Branche KINDEROPVANG Totaal deelnemende organisaties Procentueel deel van de branche 7,15% 7,55% Totaal deelnemende werknemers Procentueel deel van de branche 18,26% 18,21% PI online 1) PI koppeling 1) ) PI Online & PI Koppeling De VerzuimSpiegel is een applicatie die arbeidsmarktgegevens uit de branches WJK verzamelt en weergeeft. VerzuimSpiegel PI-online is een Personeelsinformatiesysteem (PI) voor het registreren en beheren van arbeidsgegevens. Bij VerzuimSpiegel PI-koppeling is sprake van een gegevenskoppeling tussen het PI systeem van een organisatie en de VerzuimSpiegel. De arbeidsmarktgegevens van alle aangesloten organisaties tezamen worden gepresenteerd in het benchmarkoverzicht. Organisaties kunnen rapportages opvragen van hun eigen organisatie en de informatie vergelijken met de branche. FCB eist een minimale deelname van 10% van alle werknemers binnen de branches, waarmee gewaarborgd wordt dat de gebruikte gegevens representatief zijn voor de branche. Pagina 5

34 Verzuimontwikkeling Figuur 1 Verzuimontwikkeling Begin 2011 hadden we te maken met een griepgolf die eind 2010 in november startte. Het effect van die griepgolf hield t/m februari aan. Figuur 1 toont de geleidelijke daling van het verzuim vanaf januari tot augustus, waarna het weer langzaam gaat stijgen. In het voorjaar en de zomer is het verzuim zoals gebruikelijk laag. In het najaar en de winter is het verzuim meestal hoger. Pagina 6

35 Verzuimkosten Tabel 3 Gemiddelde kosten verzuim per medewerker KINDEROPVANG Gem. Jaarlijkse Verzuimkosten per medewerker 1.560,- Verzuimkostenpercentage 7,7% De kosten zijn berekend uitgaande van de gemiddelde salariskosten over Verzuimkosten = gemiddeld bruto maandsalaris x FTE x verzuimpercentage x 2 Op basis van het gemiddelde bruto maandsalaris, het aantal FTE en het verzuimpercentage berekenen we de kosten van het verzuim: De factor 2 is een constante die we hanteren om rekening te houden met werkgeverslasten op de salariskosten. Met dat cijfer kunnen we berekenen wat de gemiddelde jaarlijkse verzuimkosten per medewerker zijn. De kosten bestaan uit directe kosten en indirecte kosten. De directe kosten, zijn de kosten van productieverlies. Onder de 'directe verzuimkosten' wordt het uitgekeerde ziekengeld verstaan ofwel de bruto loonkosten van de zieke werknemers (excl. zwangerschapsuitkeringen), verhoogd met het vakantiegeld (8%) en de werkgeverslasten voor WW, WIA en ziektekostenverzekering (20%). Naast het doorbetalen van het bruto loon van zieke werknemers zijn er nog andere kosten die voortvloeien uit verzuim, de zogenaamde 'indirecte verzuimkosten' 1. Hieronder staan enkele voorbeelden: indirecte loonkosten: toeslagen, eventuele 13e maand, pensioenpremie, reiskostenvergoeding. kosten Voor het organiseren van vervanging en het begeleiden van de vervanging overige indirecte kosten: kosten arbodienst, personeelsverloop, begeleiding en re-integratie, administratieve verplichtingen, etc. immateriële zaken die tot kosten kunnen leiden: slecht imago, kwaliteitsverlies, overbelasting collega's, etc. Onderzoeken geven aan dat de indirecte verzuimkosten ongeveer even groot zijn als de directe verzuimkosten. Voor de totale verzuimkosten worden daarom de directe verzuimkosten verdubbeld. En wat het verzuimkostenpercentage is: het verzuimkostenpercentage drukt uit hoe groot de verzuimkosten zijn ten opzichte van de totale loonsom. 1 Bronnen: Vernet, CBS, Zestor, Ministerie SZW. Pagina 7

36 Meldingsfrequentie Figuur 2 Meldingsfrequentie De ontwikkeling van de meldingsfrequentie is over het algemeen wat grilliger dan het verzuimpercentage. Pieken en dalen in het verzuimpercentage worden namelijk getemperd door het langdurig verzuim. De meldingsfrequentie is gevoelig voor nieuwe kortdurende verzuimmeldingen zoals griep en influenzaachtige ziektes. De dikke groene lijn toont het aantal griepachtige ziektebeelden (ILI = Influenza-Like-Illness) per inwoners in Nederland over het winterseizoen Dat zijn er nog minder dan vergeleken met die van vorig jaar, toen er ook slechts sprake was van zeer een milde epidemie. De verwachte seizoensgriep in december blijft echter tot op heden uit. Dat is verwonderlijk volgens de Belgische viroloog prof. dr. Marc Van Ranst. Piekte de wintergriep de afgelopen jaren in december of januari, nu zien we nog steeds geen opgaande lijn. Zelfs niet in de landen waar het kouder is dan bij ons. Zouden we een jaar zonder griep krijgen? Pagina 8

37 Verzuimduur Figuur 3 Gemiddelde verzuimduur Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde verzuimduur. Wat opvalt is de piek in augustus. Dit is deels verklaarbaar doordat in de vakantieperiode de meldingsfrequentie omlaag gaat. Er zijn in deze periode gemiddeld minder werknemers kort ziek. De langdurig zieke werknemers zorgen daarmee voor een gemiddeld langere verzuimduur. Pagina 9

38 Verzuimpercentage naar leeftijdsklasse over 2011 Verzuimpercentage per leeftijdsklasse Verzuimaandeel per leeftijdsklasse Figuur 4 Verzuimpercentage per leeftijd In figuur 4 zien we het verzuimpercentage per leeftijdsgroep. Deze grafiek zegt iets over hoe zwaar een bepaalde leeftijdsgroep wordt getroffen door verzuim. In deze grafiek zien we dat ouderen een hoger verzuimpercentage hebben dan jongeren (<26 jaar). Vergelijken we figuur 4 met figuur 5 dan zien we dat de groep jaar een groter aandeel heeft in het verzuim dan de groep >55 jaar, ondanks dat het verzuimpercentage in deze leeftijdsklasse lager is. Dit is te verklaren doordat er meer medewerkers in de leeftijdsklasse zijn. Figuur 5 Verzuimaandeel per leeftijd In deze grafiek zien we hoeveel procentpunt van het verzuim door een leeftijdsgroep wordt veroorzaakt. Het verzuim in Kinderopvang is in ,38%. Van het totale verzuim is 2,10 procentpunt veroorzaakt door werknemers van jaar oud. Let op! Dit is dus niet het verzuimpercentage van medewerkers van 26 tot 35 jaar! Dit cijfer zegt iets over de omvang van de verzuimproblematiek in een leeftijdsgroep. Stel dat je het verzuimbeleid op een bepaalde leeftijdsgroep wilt richten, dan kun je aan deze percentages zien in welke leeftijdsgroep de meeste verbetering is te bereiken. Pagina 10

39 Verzuimpercentage per duurklasse over 2011 Figuur 6 Verzuimpercentage per duurklasse Deze grafiek helpt bij het maken van keuzes in het verzuimbeleid. De duurklassen zijn hetzelfde als wat we ook kort, middellang en lang verzuim noemen. Het totale verzuim in de branche is de optelsom van de vier blokken. Als we willen dat het verzuimpercentage afneemt, dan is er mogelijk meer verbetering te bereiken door in ieder geval lang verzuim aan te pakken. Wat uiteraard niet wil zeggen dat er geen aandacht moet zijn voor kortdurend verzuim. Verzuim langer dan een jaar bedraagt 1,20%. Instroom 2 e verzuimjaar Instroom 2 e verzuimjaar is dat percentage verzuimgevallen in de verslagperiode dat 1 jaar of langer duurt ten opzichte het gemiddelde aantal werknemers in de verslagperiode. Uit de gegevens van de VerzuimSpiegel blijkt dat de instroom 2 e verzuimjaar in ,60% bedraagt voor de branche Kinderopvang. Pagina 11

40 Gemiddelde duur van een dienstverband (M/V) Gemiddelde leeftijd Figuur 7 Gemiddelde duur dienstverband Figuur 8 Gemiddelde leeftijd Bovenstaande grafiek toont hoe lang in 2011 gemiddeld een dienstverband heeft geduurd in de branche Kinderopvang, onderverdeeld in Man/Vrouw en Totaal. Binnen de gebruikers van de VerzuimSpiegel in de branche is de gemiddelde duur van een dienstverband 4,9 jaar. In de branche Kinderopvang slaat de balans in gemiddelde duur dienstverband tussen Man/Vrouw door naar Vrouw. In bovenstaande grafiek wordt de gemiddelde leeftijd weergegeven van alle gebruikers van de VerzuimSpiegel in de branche Kinderopvang over Onderverdeel in Man/Vrouw en Totaal. De gemiddelde leeftijd over 2011 is 34 jaar. Tevens kan geconcludeerd worden dat er meer vrouwen dan mannen in de branche werken van de aangesloten organisaties op de VerzuimSpiegel. Dit blijkt uit de grafiek door de geringe invloed van de gemiddeld hogere leeftijd van mannen op de totale gemiddelde leeftijd. Pagina 12

41 Leeftijdsopbouw in procenten Figuur 9 Leeftijdsopbouw in procenten In bovenstaande grafiek wordt de leeftijdsopbouw van alle werknemers in de branche over 2011 weergegeven van alle bij de VerzuimSpiegel aangesloten organisaties. De afgelopen 3 jaren is de gemiddelde leeftijdsopbouw in de Kinderopvang stabiel te noemen. Pagina 13

42 Rekenregels In 1996 werd door de Projectgroep Uniformering Verzuimgrootheden, onder auspiciën van het LISV, de "Berekening van ziekteverzuim - Standaard voor verzuimregistratie" vastgesteld. Op deze basis heeft het CBS voortgeborduurd en in 2005 het document Nationale Verzuimstatistiek uitgegeven. Dat document vormt de basis voor de berekeningsmethode van de VerzuimSpiegel. Verzuimpercentage elke ziektedag in de periode x pt x ao x 100% elke dienstverbanddag in de periode x pt Meldingsfrequentie aantal ziekmeldingen in de periode aantal werknemers in de periode alle ziektedagen van de in de periode beëindigde gevallen Gemiddelde duur alle in de periode beëindigde gevallen Definities Verzuimpercentage Van alle werknemers wordt elke ziektedag in de periode vermenigvuldigd met de bij die dag behorende parttimefactor (pt) en de arbeidsongeschiktheidsfactor (ao), waarna zij worden opgeteld. Van alle werknemers (ziek en niet ziek) wordt elke dienstverbanddag in de periode vermenigvuldigd met de bij die dag behorende parttimefactor (pt), waarna zij worden opgeteld. Dit is exclusief zwangerschap. Meldingsfrequentie Totaal aantal ziekmeldingen in de periode gedeeld door het aantal werknemers in de periode. Gemiddelde duur Beëindigde gevallen zijn ziektegevallen waarvan de hersteldatum in de periode valt. Ziektedagen van beëindigde gevallen zijn alle dagen vanaf de eerste ziektedag tot aan de hersteldatum. De aansluitende ziektedagen die vóór de periode vallen worden dus ook meegerekend. Dagen Alle dagen in de verzuimgrootheden zijn kalenderdagen. Periode De periode waarover het verzuim wordt berekend (dit kan door de gebruiker zelf worden ingesteld bijvoorbeeld maand, kwartaal of jaar). Verzuimpercentage langer dan 1 jaar Het verzuimpercentage in de rapportageperiode dat veroorzaakt wordt door medewerkers met een verzuimperiode van 1 jaar of meer. Pagina 14

Jaarrapportage 2010. Branche informatie voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening

Jaarrapportage 2010. Branche informatie voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Jaarrapportage 2010 Branche informatie voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Inhoud Inleiding... 3 Samenvatting... 3 Kerncijfers 2008, 2009, 2010... 4 Participatie... 5 Verzuimontwikkeling...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld.

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld. Inhoudsopgave 1. Tijdreeks verzuimcijfers 2. Verzuim naar geslacht 3. Verzuim naar grootteklasse 4. Verzuim en meldingsfrequentie naar leeftijd 5. Combinatie verzuimpercentage en meldingsfrequentie 6.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld.

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld. Inhoudsopgave 1. Verzuim naar geslacht 2. Tijdreeks verzuimcijfers 3. Verzuim naar grootteklasse 4. Verzuim en meldingsfrequentie naar leeftijd 5. Combinatie verzuimpercentage en meldingsfrequentie 6.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld.

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld. Inhoudsopgave 1. Verzuim naar geslacht 2. Tijdreeks verzuimcijfers 3. Verzuim naar grootteklasse 4. Verzuim en meldingsfrequentie naar leeftijd 5. Combinatie verzuimpercentage en meldingsfrequentie 6.

Nadere informatie

Branche Viewer. Algemene Ziekenhuizen. Kwartaal

Branche Viewer. Algemene Ziekenhuizen. Kwartaal Branche Viewer Algemene Ziekenhuizen Kwartaal 2016-1 Inhoudsopgave Voorwoord/Analyse 1. Verzuimpercentage naar ziektejaar 2. Tijdreeks verzuimcijfers 3. Combinatie verzuimpercentage en meldingsfrequentie

Nadere informatie

Branche Viewer. Geestelijke Gezondheidszorg. Kwartaal

Branche Viewer. Geestelijke Gezondheidszorg. Kwartaal Branche Viewer Geestelijke Gezondheidszorg Kwartaal 2016-3 Inhoudsopgave Voorwoord/Analyse 1. Verzuimpercentage naar ziektejaar 2. Tijdreeks verzuimcijfers 3. Combinatie verzuimpercentage en meldingsfrequentie

Nadere informatie

Branche Viewer VVT. Kwartaal

Branche Viewer VVT. Kwartaal Branche Viewer VVT Kwartaal 2016-4 Inhoudsopgave Voorwoord/Analyse 1. Verzuimpercentage naar ziektejaar 2. Tijdreeks verzuimcijfers 3. Combinatie verzuimpercentage en meldingsfrequentie 4. Verzuim naar

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld.

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld. Inhoudsopgave 1. Verzuim naar geslacht 2. Tijdreeks verzuimcijfers 3. Verzuim naar grootteklasse 4. Verzuim en meldingsfrequentie naar leeftijd 5. Combinatie verzuimpercentage en meldingsfrequentie 6.

Nadere informatie

Branche Viewer VVT. Kwartaal

Branche Viewer VVT. Kwartaal Branche Viewer VVT Kwartaal 2015-4 Inhoudsopgave Voorwoord/Analyse 1. Verzuimpercentage naar ziektejaar 2. Tijdreeks verzuimcijfers 3. Combinatie verzuimpercentage en meldingsfrequentie 4. Verzuim naar

Nadere informatie

verzuimnetwerk Vernet Viewer Zorg aan Zet Voortschrijdend jaar 2013-1 t/m 2013-4 T (020) 422 9771 F (020) 427 2839 E info@vernet.nl W www.vernet.

verzuimnetwerk Vernet Viewer Zorg aan Zet Voortschrijdend jaar 2013-1 t/m 2013-4 T (020) 422 9771 F (020) 427 2839 E info@vernet.nl W www.vernet. verzuimnetwerk Vernet Viewer Zorg aan Zet Voortschrijdend jaar -1 t/m -4 Oude Braak 16 1012 PS Amsterdam T (020) 422 9771 F (020) 427 2839 E info@vernet.nl W www.vernet.nl Inhoudsopgave 1. Leeftijdsopbouw

Nadere informatie

Notitie. Verzuimrapportage 2e kwartaal 2014 1. AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca. VAN : Secretariaat Veneca

Notitie. Verzuimrapportage 2e kwartaal 2014 1. AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca. VAN : Secretariaat Veneca Notitie AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca VAN : Secretariaat Veneca DATUM : 22 september 2014 ONDERWERP : Verzuimrapportage 2e kwartaal 2014 NUMMER : 20344209 Algemeen Vanaf het

Nadere informatie

Feiten en cijfers 2010 Branche WMD

Feiten en cijfers 2010 Branche WMD Feiten en cijfers 2010 Branche WMD Ieder jaar maakt FCB de zogenoemde factsheets. Deze bestaat uit cijfers over de branche in een bepaald jaar. De cijfers over 2010 worden met de ontwikkelingen ook in

Nadere informatie

Notitie NOTITIE. Verzuimrapportage 4 e kwartaal AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca. VAN : Secretariaat Veneca

Notitie NOTITIE. Verzuimrapportage 4 e kwartaal AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca. VAN : Secretariaat Veneca Notitie AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca VAN : Secretariaat Veneca DATUM : juli 2013 ONDERWERP : Verzuimrapportage 1e 2013 NUMMER : 20216018 Algemeen Vanaf het 2004 verzorgt

Nadere informatie

Toelichting. PS = gemiddeld aantal werknemers BF = beëindigingsfrequentie

Toelichting. PS = gemiddeld aantal werknemers BF = beëindigingsfrequentie Toelichting In dit KwartaalRapport zijn de volgende tabellen opgenomen: Tabel Eerste ziektejaar Pagina 1 Tijdreeks verzuimcijfers 2 2 Verzuim naar geslacht 3 3 Verzuim naar leeftijdklasse 4 4 Verzuim naar

Nadere informatie

VerzuimMonitor Sector Zorg Jaar 2005

VerzuimMonitor Sector Zorg Jaar 2005 VerzuimMonitor Sector Zorg Verzuimpercentage Sector Zorg Meldingsfrequentie Sector Zorg Gemiddelde duur Sector Zorg Aantal werknemers Sector Zorg De indeling voor de vijf regio s in de zorgsector NN :

Nadere informatie

KwartaalRapport. Gehandicaptenzorg periode

KwartaalRapport. Gehandicaptenzorg periode Rapport Gehandicaptenzorg periode Toelichting In dit Rapport zijn de volgende tabellen opgenomen: Tabel Eerste ziektejaar Pagina Tabel Eerste èn tweede ziektejaar Pagina 1 Tijdreeks verzuimcijfers 2 8

Nadere informatie

VerzuimMonitor Gehandicaptenzorg Jaar 2004

VerzuimMonitor Gehandicaptenzorg Jaar 2004 VerzuimMonitor Gehandicaptenzorg Verzuimpercentage GHZ Meldingsfrequentie GHZ Gemiddelde duur GHZ Aantal werknemers GHZ De indeling voor de vijf regio s in de zorgsector NN : Noord Nederland MN : Midden

Nadere informatie

Meldingsfrequentie Sector Zorg 2009. Verzuimpercentage Sector Zorg 2009. Aantal werknemers Sector Zorg 2009. Gemiddelde duur Sector Zorg 2009

Meldingsfrequentie Sector Zorg 2009. Verzuimpercentage Sector Zorg 2009. Aantal werknemers Sector Zorg 2009. Gemiddelde duur Sector Zorg 2009 Verzuimpercentage Sector Zorg Meldingsfrequentie Sector Zorg Gemiddelde duur Sector Zorg Aantal werknemers Sector Zorg De indeling voor de vijf regio s in de zorgsector NN : Noord Nederland MN : Midden

Nadere informatie

Feiten en cijfers 2010 Branche Kinderopvang

Feiten en cijfers 2010 Branche Kinderopvang Feiten en cijfers 2010 Branche Kinderopvang Ieder jaar maakt FCB de zogenoemde factsheets. Deze bestaat uit cijfers over de branche in een bepaald jaar. De cijfers over 2010 worden met de ontwikkelingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlage: De standaard rekenregels voor verzuimmaten...11

Inhoudsopgave. Bijlage: De standaard rekenregels voor verzuimmaten...11 Verzuimanalyse MBO-sector 3 e kwartaal 2013 t/m 2 e kwartaal 2013 MBO Raad Woerden, oktober 2013 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Het genereren van de verzuimgegevens... 4 3. Van registratie naar informatie...

Nadere informatie

Vernet Health Ranking

Vernet Health Ranking Naam Voorbeeldorganisatie Vernet-ID 000000 Voorbeeldbranche Vernet Health Ranking De Vernet Health Ranking(*) over 2014 is bekend! De score van uw organisatie is 5,2. Op verschillende verzuimonderdelen

Nadere informatie

Verzuimanalyse MBO-sector

Verzuimanalyse MBO-sector Verzuimanalyse MBO-sector 3 e kwartaal 2011 t/m 2 e kwartaal 2012 MBO Raad Woerden, November 2012 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Het genereren van de verzuimgegevens... 4 3. Van registratie naar

Nadere informatie

Vernet Viewer Q Voorbeeldorganisatie

Vernet Viewer Q Voorbeeldorganisatie Voorbeeld Vernet-ID 498319 Branche Gehandicaptenzorg Regio Randstad Ontwikkeling van verzuim Het verzuim in de in het voortschrijdend jaar 2016-2 t/m 2017-1 is %. Dit is een stijging ten opzichte van dezelfde

Nadere informatie

VerzuimMonitor Gehandicaptenzorg Jaar 2008

VerzuimMonitor Gehandicaptenzorg Jaar 2008 VerzuimMonitor Gehandicaptenzorg Verzuimpercentage GHZ Meldingsfrequentie GHZ Gemiddelde duur GHZ Aantal werknemers GHZ De indeling voor de vijf regio s in de zorgsector NN : Noord Nederland MN : Midden

Nadere informatie

Periodieke Brancherapportage 2013-2014

Periodieke Brancherapportage 2013-2014 Periodieke Brancherapportage 2013-2014 Peildatum: 1 juli 2014 Brancheorganisatie: Datum: oktober 2014 Sectormanager: Telefoonnummer: Zonder toestemming van de sectormanager mogen de in deze rapportage

Nadere informatie

Periodieke Brancherapportage 2014

Periodieke Brancherapportage 2014 Periodieke Brancherapportage 2014 Peildatum: 1 januari 2015 Brancheorganisatie: Datum: Februari 2015 Sectormanager: Jaap Tinga Telefoonnummer: Zonder toestemming van de sectormanager mogen de in deze rapportage

Nadere informatie

Meldingsfrequentie GHZ Verzuimpercentage GHZ Aantal werknemers GHZ Gemiddelde duur GHZ 2009

Meldingsfrequentie GHZ Verzuimpercentage GHZ Aantal werknemers GHZ Gemiddelde duur GHZ 2009 Verzuimpercentage GHZ Meldingsfrequentie GHZ Gemiddelde duur GHZ Aantal werknemers GHZ De indeling voor de vijf regio s in de zorgsector NN : Noord Nederland MN : Midden Nederland ZWN : Zuid-West Nederland

Nadere informatie

Periodieke Brancherapportage 2013-2014

Periodieke Brancherapportage 2013-2014 Periodieke Brancherapportage 2013-2014 Peildatum: 1 juli 2014 Brancheorganisatie: Datum: september 2014 Sectormanager: Telefoonnummer: Zonder toestemming van de sectormanager mogen de in deze rapportage

Nadere informatie

Vernet Health Ranking. Verzuim in de branche. Ontwikkeling van verzuim. Gemiva-SVG Groep. Vernet-ID Gehandicaptenzorg

Vernet Health Ranking. Verzuim in de branche. Ontwikkeling van verzuim. Gemiva-SVG Groep. Vernet-ID Gehandicaptenzorg Naam Gemiva-SVG Groep Vernet-ID 641316 Gehandicaptenzorg Vernet Health Ranking Over 2013 is de Vernet Health Ranking(*) voor uw organisatie bepaald. Uw score in 2013 is 9,7. heeft een goede performance

Nadere informatie

Verzuimcijfers 2010 sector Gemeenten

Verzuimcijfers 2010 sector Gemeenten Verzuimcijfers 00 sector Gemeenten A+O fonds Gemeenten, april 0 Ziekteverzuim bij gemeenten daalt licht tot, procent in 00 Het ziekte van gemeenten is in 00 licht gedaald tot, procent. Ten opzichte van

Nadere informatie

Brancherapportage J C:\Brancherapportages

Brancherapportage J C:\Brancherapportages 17-03-2017 2015 December VOB Brancherapportage J C:\Brancherapportages Ver. Openbare Bibliotheken ArboNed Kenniscentrum Rapportagedatum: 17-03-2017 Peildatum: 31-12-2016 Sectormanager: Jan Nieuwdorp jan.nieuwdorp@arboned.nl

Nadere informatie

Brancherapportage J C:\Brancherapportages

Brancherapportage J C:\Brancherapportages 23-03-2016 2015 December VOB Brancherapportage J C:\Brancherapportages Vereniging Openbare Bibliotheken ArboNed Kenniscentrum Rapportagedatum: 23-03-2016 Peildatum: 31-12-2015 Sectormanager: Jaap Tinga

Nadere informatie

VerzuimMonitor Gehandicaptenzorg Jaar 2007

VerzuimMonitor Gehandicaptenzorg Jaar 2007 VerzuimMonitor Gehandicaptenzorg Verzuimpercentage GHZ Meldingsfrequentie GHZ Gemiddelde duur GHZ Aantal werknemers GHZ De indeling voor de vijf regio s in de zorgsector NN : Noord Nederland MN : Midden

Nadere informatie

Analyse Ziekteverzuim

Analyse Ziekteverzuim Analyse Ziekteverzuim Jaaroverzicht 2013 In het Agrarisch en Groen Bedrijf pagina 1 SAZAS HELPT U VERDER! SAZAS HELPT U VERDER! pagina 2 1. INLEIDING Voor u ligt de analyse ziekteverzuim over het kalenderjaar

Nadere informatie

Ziekteverzuimcijfers sector gemeenten 2008

Ziekteverzuimcijfers sector gemeenten 2008 Ziekteverzuimcijfers sector gemeenten 2008 Versie 23 april 2009 1 Ziekteverzuim bij gemeenten daalt verder tot 5,3 procent in 2008 Het ziekteverzuimpercentage 2 van gemeenten is in 2008 afgenomen tot 5,3

Nadere informatie

PeopleOnline rapportraamwerk

PeopleOnline rapportraamwerk PeopleOnline rapportraamwerk begrippen, verzuimgrootheden en berekeningswijze Versie: 24-07-2012 Auteur: Erik Baaijens Heeft u vragen en maakt u nog geen gebruik van PeopleOnline? Bram Evers +31(0)478-759425

Nadere informatie

Bijlage. Verzuimgegevens Rijk. (excl. Defensie, Hoge Colleges van Staat en Rechtspraak) Man 61.968 Vrouw 45.039

Bijlage. Verzuimgegevens Rijk. (excl. Defensie, Hoge Colleges van Staat en Rechtspraak) Man 61.968 Vrouw 45.039 Bijlage Verzuimgegevens Rijk Aantal medewerkers Rijk 107.007 (excl. Defensie, Hoge Colleges van Staat en Rechtspraak) Man 61.968 Vrouw 45.039 5,2 5,0 1,3 1,0 0,8 1,1 2,5 0,6 Nulverzuim 42 % Aantal medew.

Nadere informatie

Rapportage benchmark ziekteverzuim SW-sector, 2007

Rapportage benchmark ziekteverzuim SW-sector, 2007 Rapportage benchmark ziekteverzuim SW-sector, 2007 24-06-2008, Bussum Etienne Lemmens, Orbis Inleiding Vergelijking Respons Regionale spreiding In de CAO voor de sector SW is opgenomen dat de verzuimbenchmark,

Nadere informatie

Ziekteverzuimregistratie

Ziekteverzuimregistratie Datum 22 juli 2002 Ons kenmerk EA2002/81344 zie verzendlijst Onderdeel directie Politie Inlichtingen M.Hendriks/F.v.Gessel T (070) 426 6809 F (070) 426 6809 Uw kenmerk Onderwerp Ziekteverzuimregistratie

Nadere informatie

Figuur 1: Verzuimpercentage onderwijzend personeel en ondersteunend personeel in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs ( ).

Figuur 1: Verzuimpercentage onderwijzend personeel en ondersteunend personeel in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs ( ). Het verzuimpercentage onder het in het primair onderwijs is tussen en afgenomen, van 6,8% in naar 6,4% in. In het voortgezet onderwijs is het verzuimpercentage onder het relatief stabiel: in komt het verzuimpercentage

Nadere informatie

dé verzuimspecialist VERZUIMRAPPORT

dé verzuimspecialist VERZUIMRAPPORT dé verzuimspecialist VERZUIMRAPPORT INLEIDING Voor u ligt de analyse ziekteverzuim over het kalenderjaar 2014. In deze analyse vindt u de kengetallen ziekteverzuim van de agrarische en groene sectoren.

Nadere informatie

VERZUIMRAPPORT 2016 Een gezonde aanpak van verzuim.

VERZUIMRAPPORT 2016 Een gezonde aanpak van verzuim. 2016 VERZUIMRAPPORT 2016 Een gezonde aanpak van verzuim. Verzuimrapport Inleiding V oor u ligt het verzuimrapport over het kalenderjaar 2016. In dit rapport vindt u de kengetallen van het ziekteverzuim

Nadere informatie

Verzuimonderzoek PO en VO 2013

Verzuimonderzoek PO en VO 2013 EINDTRAPPORTAGE Verzuimonderzoek PO en VO 2013 DUO Informatieproducten Ako Madomi 11 november 2014 Inhoudsopgave SAMENVATTING... 2 1 INLEIDING... 5 1.1 OPZET ONDERZOEK... 5 1.2 LEESWIJZER... 7 2 VERZUIMKENGETALLEN

Nadere informatie

Personeelsmonitor Gemeenten 2013

Personeelsmonitor Gemeenten 2013 Personeelsmonitor Gemeenten 1 Verzuimcijfers In dit hoofdstuk wordt stilgestaan bij het ziekteverzuim binnen de gemeentelijke bezetting. Naast het totale verzuimpercentage wordt onderscheid gemaakt naar

Nadere informatie

Verzuimonderzoek PO en VO 2012

Verzuimonderzoek PO en VO 2012 EINDRAPPORTAGE Verzuimonderzoek PO en VO 2012 DUO Informatieproducten Ako Madomi 15 september 2013 Inhoudsopgave SAMENVATTING... 3 1 INLEIDING... 6 1.1 OPZET ONDERZOEK... 6 1.2 LEESWIJZER... 8 2 VERZUIMKENGETALLEN

Nadere informatie

European Sick Leave Index Klant

European Sick Leave Index Klant European Sick Leave Index Wij danken u voor de deelname aan het onderzoek European Sick Leave Index. Dit initiatief is ontwikkeld om te beantwoorden aan een groeiende vraag naar inzichten in het effect

Nadere informatie

Verzuimonderzoek PO en VO 2016

Verzuimonderzoek PO en VO 2016 EINDRAPPORTAGE Verzuimonderzoek PO en VO 2016 DUO Informatieproducten Mark Dekkers en Joost Schaacke 19 oktober 2017 Inhoudsopgave SAMENVATTING... 2 1 INLEIDING... 5 1.1 OPZET ONDERZOEK... 5 1.2 LEESWIJZER...

Nadere informatie

Verzuimonderzoek PO en VO 2015

Verzuimonderzoek PO en VO 2015 EINDRAPPORTAGE Verzuimonderzoek PO en VO 2015 DUO Informatieproducten Ako Madomi 19 augustus 2016 Inhoudsopgave SAMENVATTING... 2 1 INLEIDING... 5 1.1 OPZET ONDERZOEK... 5 1.2 LEESWIJZER... 6 2 VERZUIMKENGETALLEN

Nadere informatie

Toelichting Berekening Verlof

Toelichting Berekening Verlof Toelichting Berekening Verlof Datum 08-12-2016 Auteur DUO Status Definitief Versie 1.0 Versiebeheer Versie Reden van versie Auteur Datum nummer 1 Initiële versie Tris Serail Aug 2016 pagina 2 van 10 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Aantal medewerkers West-Brabant

Aantal medewerkers West-Brabant Regio West-Brabant 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn West-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio West-Brabant. Waar mogelijk

Nadere informatie

European Sick Leave Index Voorbeeldklant

European Sick Leave Index Voorbeeldklant European Sick Leave Index Voorbeeldklant Wij danken u voor de deelname aan het onderzoek European Sick Leave Index. Dit initiatief is ontwikkeld om te beantwoorden aan een groeiende vraag naar inzichten

Nadere informatie

Jaarverslag NUVO verzuimdienst over 2010. Evaluatie op het gebied van verzuim en preventie

Jaarverslag NUVO verzuimdienst over 2010. Evaluatie op het gebied van verzuim en preventie Jaarverslag NUVO verzuimdienst over 2010 Evaluatie op het gebied van verzuim en preventie Opstellers: Ad Smit /Anja Kostermans Maart/april 2010 1 Inhoudsopgave 1. Verzuimanalyse 2010 tov 2009 3 2. Preventie..4

Nadere informatie

Tussentijdse brancherapportage CLC-VECTA. Periodieke tussentijdse Brancherapportage 1 juli 2010 1 juli 2011

Tussentijdse brancherapportage CLC-VECTA. Periodieke tussentijdse Brancherapportage 1 juli 2010 1 juli 2011 Tussentijdse brancherapportage CLC-VECTA Periodieke tussentijdse Brancherapportage 1 juli 2010 1 juli 2011 Peildatum: 01-juli-2011 Brancheorganisatie: CLC-VECTA Datum: 25 juli 2011 Sectormanager: Evelien

Nadere informatie

Verzuimgegevens BVE 3e kwartaal 2014 t/m 2e kwartaal 2015

Verzuimgegevens BVE 3e kwartaal 2014 t/m 2e kwartaal 2015 Printdatum : 5-10-2015 1/13 Aantal werknemers gemiddeld Aantal werknemers totaal Aantal fte Aantal fte BAPO Aantal fte ziek Aantal ziekmeldingen Aantal herstelmeldingen Aantal nul-verzuimers 49.100 58.155

Nadere informatie

Samen werken aan verzuimoplossingen.» Verzuimrapport 2015

Samen werken aan verzuimoplossingen.» Verzuimrapport 2015 Samen werken aan verzuimoplossingen.» Verzuimrapport 2015 Verzuimrapport Inleiding. V oor u ligt het verzuimrapport over het kalenderjaar 2015. In dit rapport vindt u de kengetallen van het ziekteverzuim

Nadere informatie

Ziekteverzuimgrootheden

Ziekteverzuimgrootheden Ziekteverzuimgrootheden Inleiding Onderstaand de definities en de wijze van berekenen van ziekteverzuimgrootheden. De standaard kent vier grootheden: Ziekteverzuimgrootheden het ziekteverzuimpercentage,

Nadere informatie

Rapportage. Rapportage benchmark ziekteverzuim SW-sector, 2011. Gezond & Veilig werken. Prae Advies & Onderzoek, 17 september 2012, Utrecht

Rapportage. Rapportage benchmark ziekteverzuim SW-sector, 2011. Gezond & Veilig werken. Prae Advies & Onderzoek, 17 september 2012, Utrecht Rapportage Rapportage benchmark ziekteverzuim SW-sector, 2011 Prae Advies & Onderzoek, 17 september 2012, Utrecht Gezond & Veilig werken Gezond & Veilig werken Rapportage benchmark ziekteverzuim SW-sector,

Nadere informatie

Verzuimonderzoek PO en VO 2014

Verzuimonderzoek PO en VO 2014 EINDRAPPORTAGE Verzuimonderzoek PO en VO 2014 DUO Informatieproducten Ako Madomi 11 November 2015 Inhoudsopgave SAMENVATTING... 2 1 INLEIDING... 5 1.1 OPZET ONDERZOEK... 5 1.2 LEESWIJZER... 7 2 VERZUIMKENGETALLEN

Nadere informatie

Rapportage Arbeidsmarkt Prestatie Kaart (APK)

Rapportage Arbeidsmarkt Prestatie Kaart (APK) Rapportage Arbeidsmarkt Prestatie Kaart (APK) Het in kaart brengen van de huidige personeelssamenstelling kan als een eerste stap worden gezien bij het opstellen van een strategisch personeelsplan. Analyses

Nadere informatie

Ziekteverzuim naar leeftijd en geslacht, 2002 2005

Ziekteverzuim naar leeftijd en geslacht, 2002 2005 0i07 07 Ziekteverzuim naar leeftijd en geslacht, 2002 2005 Frank van der Linden en Anouk de Rijk Centrum voor Beleidsstatistiek (maatwerk) Voorburg/Heerlen, 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken

Nadere informatie

Toelichting Arbeidsmonitor

Toelichting Arbeidsmonitor Toelichting Arbeidsmonitor Arbeidsmonitor Samenwerkingsverbanden van werkgevers Inleiding De vraag naar ken en stuurgetallen als basis voor strategische personeelsplanning binnen organisaties is het laatste

Nadere informatie

Grootste stijging aantal nieuwe WIA-uitkering in het hoger beroepsonderwijs

Grootste stijging aantal nieuwe WIA-uitkering in het hoger beroepsonderwijs Langdurig zieke werknemers die in aanmerking komen voor een uitkering op grond van arbeidsongeschiktheid vielen voorheen onder de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO). Op 1 januari 2006 maakte

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag 2012

Sociaal jaarverslag 2012 Sociaal jaarverslag 2012 Sociaal jaarverslag 2012 Inhoud Voorwoord... 4 Kengetallen Personeel 2012 Kerncijfers Sociaal Jaarverslag 2012 en 2011... 6 Omvang formatie en personeelsbezetting... 7 Overige

Nadere informatie

Voorbeelden Verzuimpercentages

Voorbeelden Verzuimpercentages Voorbeelden Verzuimpercentages I Voorbeelden Verzuimpercentages Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Verzuimpercentages 2... 2 1.1 Waarom verzuimpercentages?... 2 1.2 Verzuimpercentages scherm... 3 1.3 De rapporten...

Nadere informatie

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Drenthe 2017

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Drenthe 2017 Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Drenthe 2017 ZorgpleinNoord ZorgpleinNoord is het grootste werkgeversverband voor zorg en welzijn in Noord-Nederland. Tot 1 januari 2017 was het werkgebied Groningen

Nadere informatie

INHOUD Samenvatting verzuimonderzoek 2011...2 Ziekteverzuimcijfers en personeelskenmerken...3 Ziekteverzuimpercentage en schoolkenmerken...

INHOUD Samenvatting verzuimonderzoek 2011...2 Ziekteverzuimcijfers en personeelskenmerken...3 Ziekteverzuimpercentage en schoolkenmerken... INHOUD Samenvatting verzuimonderzoek...2 Uitvoering verzuimonderzoek...2 Verzuimcijfers...2 Conclusies...3 Ziekteverzuimcijfers en personeelskenmerken...3 Conclusies...4 Ziekteverzuimpercentage en schoolkenmerken...5

Nadere informatie

Cijfers en Kengetallen Brede Jeugdzorg

Cijfers en Kengetallen Brede Jeugdzorg Cijfers en Kengetallen Brede Jeugdzorg juli 2011 Jeugdzorg: Goed Werk is een project van en voor de jeugdzorg en richt zich o.a. op het versterken van de arbeidsmarktinformatie over de jeugdzorg. In dit

Nadere informatie

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Groningen 2017

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Groningen 2017 Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Groningen 2017 ZorgpleinNoord ZorgpleinNoord is het grootste werkgeversverband voor zorg en welzijn in Noord-Nederland. Tot 1 januari 2017 was het werkgebied Groningen

Nadere informatie

Meten = Weten Inventarisatie van leeftijdsgerelateerde personeelscijfers in uw onderneming

Meten = Weten Inventarisatie van leeftijdsgerelateerde personeelscijfers in uw onderneming Meten = Weten Inventarisatie van leeftijdsgerelateerde personeelscijfers in uw onderneming Inleiding De generatie van babyboomers gaat binnenkort met pensioen. En met hen een grote hoeveelheid vakkennis.

Nadere informatie

Verzuim en vervanging in het primair onderwijs 2009

Verzuim en vervanging in het primair onderwijs 2009 Verzuim en vervanging in het primair onderwijs 2009 VERZUIM EN VERVANGING IN HET PRIMAIR ONDERWIJS 2009 - eindrapport - Dr. M. Witvliet Drs. S.G. van Otterloo Drs. H. van Leenen Dr. B. Dekker Amsterdam,

Nadere informatie

Aantal medewerkers Zuidoost-Brabant

Aantal medewerkers Zuidoost-Brabant Regio Zuidoost-Brabant 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn Zuidoost-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio Zuidoost-Brabant.

Nadere informatie

Monitor Arbeid en Gezondheid update eerste halfjaar 2013 Cijfers & trends over Inzetbaarheid van werknemers

Monitor Arbeid en Gezondheid update eerste halfjaar 2013 Cijfers & trends over Inzetbaarheid van werknemers Monitor Arbeid en Gezondheid update eerste halfjaar 2013 Cijfers & trends over Inzetbaarheid van werknemers Oktober 2013 1 Inhoud Inleiding... 3 Belangrijkste resultaten/bevindingen... 5 Verzuimpercentage...

Nadere informatie

Aantal medewerkers Noordoost-Brabant

Aantal medewerkers Noordoost-Brabant Regio Noordoost-Brabant 1 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn Noordoost-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio Noordoost-Brabant.

Nadere informatie

Grafimediabranche: 10 kerncijfers Age Unlimited

Grafimediabranche: 10 kerncijfers Age Unlimited Grafimediabranche: 1 kerncijfers Age Unlimited Januari 24 Drs. Jos Teunen Figuur 1 45% Structuur Grafimediabranche Veel kleine bedrijven, werkgelegenheid vooral bij midden- en grootbedrijf bedrijven werkzame

Nadere informatie

Verzuimonderzoek PO en VO 2011

Verzuimonderzoek PO en VO 2011 EINDRAPPORTAGE Verzuimonderzoek PO en VO 2011 DUO Informatieproducten André Dickmann en Oscar Terpstra 2 november 2012 Inhoudsopgave Samenvatting 1. Inleiding 1.1 Opzet onderzoek 1.2 Leeswijzer 2. Verzuimkengetallen

Nadere informatie

Verzuimbenchmark Brancherapport 2016

Verzuimbenchmark Brancherapport 2016 lerend netwerk Verzuimbenchmark Brancherapport 2016 Respons: 52 Branches: Afval & Milieu, Water, Energie PLb, Energie NWb Introductie Verzuimbenchmark 2016 De Verzuimbenchmark is een jaarlijks terugkerend

Nadere informatie

Handleiding Arbeidsmonitor Pro

Handleiding Arbeidsmonitor Pro Inhoudsopgave Inleiding... 2 Instructie... 2 Periode... 2 Thema Arbeidsvolume... 5 Tabblad Kerncijfers... 5 Rapporten... 5 Tabblad Aantallen benchmark... 6 Tabblad Wonen en Werken... 7 Tabblad Regio Analyse...

Nadere informatie

Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017

Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017 Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017 ADVIES & DIENSTVERLENING Modernisering Ziektewet (BeZaVa) WGA vast - flex Wat betekent dit voor u? Betere producten, betere diensten. Slimmer werken. Aansluiten

Nadere informatie

Ziekteverzuimanalyse van O2A5

Ziekteverzuimanalyse van O2A5 Ziekteverzuimanalyse van O2A5 1 Ziekteverzuimanalyse van O2A5 Kalenderjaar 2007: het gehele jaar Kalenderjaar 2008: van januari 2008 tot half augustus 2008 Om een volledig beeld te kunnen vormen van de

Nadere informatie

Ziekteverzuim In het Agrarisch en Groen Bedrijf

Ziekteverzuim In het Agrarisch en Groen Bedrijf Ziekteverzuim In het Agrarisch en Groen Bedrijf Jaaroverzicht 2012 Uitgevoerd voor OWM SAZAS Stigas, mei 2013 A. de Rooij, medisch adviseur E. de Graaff, medewerker Service- en Contractmanagement Ó Stigas

Nadere informatie

Lagere lasten door ziekte en arbeidsongeschiktheid

Lagere lasten door ziekte en arbeidsongeschiktheid Ziekte en stellen veel medewerkers en werkgevers voor problemen. e begeleiding in de vorm van of schadelastbeperking kan dan veel opleveren. Dit met als doel persoonlijke zorgen, onnodige kosten en overbelasting

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag. P&O de Kempen juni 2016

Sociaal Jaarverslag. P&O de Kempen juni 2016 Sociaal Jaarverslag 2015 P&O de Kempen juni 2016 1 Inleiding Voor u ligt het sociaal jaarverslag 2015. Dit verslag geeft een beeld van de personele ontwikkelingen in 2015 in relatie tot de voorgaande jaren.

Nadere informatie

Het ziekteverzuim van arbeidsgehandicapten

Het ziekteverzuim van arbeidsgehandicapten Het ziekteverzuim van arbeidsgehandicapten Gwen Krul en Judy Moester Het landelijk gemiddelde voor het ziekteverzuim lag in 2002 op 5,3 procent. Het ziekteverzuim van arbeidsgehandicapten was in dat jaar

Nadere informatie

Brancherapport Arbeid. Voorbeeldbranche

Brancherapport Arbeid. Voorbeeldbranche Brancherapport Arbeid Voorbeeldbranche Brancherapport Arbeid voorbeeldbranche - Versie 216-5-3 12-5-45 O - Bijgeladen tot 21-5-216 - Rapportageperiode april 216 Toelichting voorbeeld rapport Voor u ligt

Nadere informatie

Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017

Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017 Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017 ADVIES & DIENSTVERLENING MODERNISERING ZIEKTEWET (BEZAVA) WGA VAST - FLEX Wat betekent dit voor u? Betere producten, betere diensten. Slimmer werken. Aansluiten

Nadere informatie

Definities en berekening van de verzuimmaten 2010

Definities en berekening van de verzuimmaten 2010 BIJLAGE 1 Definities en berekening van de verzuimmaten 2010 Bij de berekening van de verzuimkengetallen is, net als voorgaande jaren, aangesloten bij de standaard voor verzuimregistratie die in 1996 door

Nadere informatie

Kortetermijnontwikkeling

Kortetermijnontwikkeling Artikel, donderdag 22 september 2011 9:30 Arbeidsmarkt in vogelvlucht Het aantal banen van werknemers en het aantal openstaande vacatures stijgt licht. De loonontwikkeling is gematigd. De stijging van

Nadere informatie

Groothandel II Beleidsinformatie 4e kwartaal 2003

Groothandel II Beleidsinformatie 4e kwartaal 2003 Sector 42 Groothandel II Beleidsinformatie 4e kwartaal 2003 Kwartaalrapportage april 2004 Uitvoering Werknemersverzekeringen Afdeling Beleidsinformatievoorziening Sector Statistische Informatie & Analyse

Nadere informatie

Rapportage benchmark ziekteverzuim SW-sector, 2013

Rapportage benchmark ziekteverzuim SW-sector, 2013 Rapportage benchmark ziekteverzuim SW-sector, 2013 Een onderzoek in opdracht van SBCM uitgevoerd door Prae Advies & Onderzoek Utrecht, mei 2014 Gezond & Veilig werken Gezond & Veilig werken Rapportage

Nadere informatie

Loyalis Verzuimverzekering Met scherpe premies en veel voordelen

Loyalis Verzuimverzekering Met scherpe premies en veel voordelen Loyalis Verzuimverzekering Met scherpe premies en veel voordelen Loyalis Verzuimverzekering Met scherpe premies en veel voordelen Stel: uw werknemer wordt langdurig ziek. De loondoorbetaling van uw werknemer

Nadere informatie

Werkloosheidsuitkeringen (WW)

Werkloosheidsuitkeringen (WW) Horizontale as: % +/- t.o.v. jaar eerder Werkloosheidsuitkeringen (WW) Ontwikkeling aantal WW-uitkeringen 2014 en 2015-1 -7,5% 20% 15% 10% 5% - 2014-2,5% 2015 0% -5% -10% -15% -20% 2,5% 7,5% 1 Verticale

Nadere informatie

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren Het aantal mensen met een baan is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren hadden vaker werk. De beroepsbevolking

Nadere informatie

voor goede zorg zorg je samen Sociaal jaarverslag

voor goede zorg zorg je samen Sociaal jaarverslag voor goede zorg zorg je samen Sociaal jaarverslag Tabellen en Grafieken 2012 Coöperatie VGZ Univé-VGZ-IZA-Trias 2012 2011 2010 2009 2008 Personeelsaantallen 2629 3631 3818 4.027 4.212 Dienstjaren* 12,1

Nadere informatie

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting Jaarlijks brengt het A+O fonds Gemeenten de Personeelsmonitor uit. Dit rapport geeft de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van HRM en arbeidsmarktontwikkelingen bij gemeenten weer. In deze samenvatting

Nadere informatie

(V)SO in beeld. november 2015

(V)SO in beeld. november 2015 november 015 Focus op de sector De sector (v)so is volop in ontwikkeling. Passend onderwijs, de Wet Kwaliteit (v)so en het Toezichtkader (v)so vragen de komende jaren veel van speciaal onderwijs scholen

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2010

SOCIAAL JAARVERSLAG 2010 IN-, DOOR- EN UITSTROOM SOCIAAL JAARVERSLAG 2010 INSTROOM In 2010 zijn 12 nieuwe medewerkers bij de gemeente Heusden in dienst getreden. Het instroompercentage is sterk gedaald ten opzichte van 2009 en

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheid opnieuw in stijgende lijn Arbeidsmarktcijfers derde kwartaal 2013 Na het licht herstel van de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

Nadere informatie

Rapportage Vergelijkend Onderzoek naar Ziekteverzuim SW-sector 2003

Rapportage Vergelijkend Onderzoek naar Ziekteverzuim SW-sector 2003 Rapportage Vergelijkend Onderzoek naar Ziekteverzuim SW-sector 2003 Inleiding In het arboconvenant Sociale Werkvoorziening is bepaald dat jaarlijks een vergelijkend onderzoek naar de hoogte van het ziekteverzuim

Nadere informatie

Ziekteverzuim. Personeelsmonitor Gemeenten 2015

Ziekteverzuim. Personeelsmonitor Gemeenten 2015 Ziekteverzuim Personeelsmonitor Gemeenten 20 In dit hoofdstuk wordt stilgestaan bij het ziekteverzuim binnen de gemeentelijke bezetting. Naast het totale verzuimpercentage wordt onderscheid gemaakt naar

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014 Samenvatting De daling van de bezetting bij gemeenten heeft in 2014 doorgezet, dit is ook in onze organisatie het geval. Deze trend is binnen gemeenteland ook zichtbaar. Bij vertrek van medewerkers worden

Nadere informatie