: Gedrag en motivatie van personeel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ": Gedrag en motivatie van personeel"

Transcriptie

1 Gedrag en Motivatie van personeel Naam : xxx Studentnummer : Datum : januari NCOI Opleidingsgroep Opleiding : HBO Personeelsmanagement Module : Gedrag en motivatie van personeel Naam docent: De heer Vlake 1 bron afbeelding:

2 Voorwoord Mijn naam is Xxx. Werkzaam als Management Assistant bij xxx. xxx is een logistiek dienstverlener voor de farmaceutische, biotechnologische en medische industrie. Voor iedere klant, ontwerpt xxx individuele outsourcing logistiek en transport oplossingen, om ervoor te zorgen dat producten worden beheerd, bewaard en efficiënt vervoerd worden. De xxx is vertegenwoordigd in 14 Europese landen, en telt ongeveer medewerkers. is een dochteronderneming van Owens & Minor. Sinds 2009 heeft xxxx onder leiding van xxx een vestiging in Xxx (Oss) geopend. Wegens succes heeft xxx in mei 2012 haar deuren geopend van een state-of-the-art magazijn, die is ontworpen om te fungeren als een Centraal-Europese Warehouse, en bied als enige in Europa de faciliteit van diepgevroren palletplaatsen tot -40 C. Naast warehousing en transport biedt xxx een scala aan diensten met toegevoegde waarde, zoals orderto-cash, ompakken en relabeling alsmede monsters en promotie materieel beheer. Het magazijn is gecertificeerd volgens ISO 9001:2008. xxx Xxx is een sterk groeiende organisatie en wil dit ook graag voortzetten de komende jaren. Inmiddels zijn er 31 medewerkers in loondienst. Het verbeterplan heb ik geschreven voor de module Gedrag en Motivatie van personeel van de opleiding HBO Personeelsmanagement. Met dit plan hoop ik deze module succesvol af te ronden en tevens de directie en leidinggevende ervan te overtuigen dat er op een aantal vlakken op efficiëntere wijze doelen behaald kunnen worden. Om tot een realisatie van een verbeterplan te komen wil ik graag een aantal mensen bedanken. De HR Manager en leidinggevende van de afdeling cliënt service voor het verstrekken van informatie over de organisatie en mijn docent, Ben Vlake voor zijn zeer prettige manier van lesgeven en het correct beantwoorden van vragen. 2

3 Samenvatting Xxx is een logistiek dienstverlener voor de farmaceutische en biotechnologische industrie. Dit verbeterplan is geschreven om de leidinggevende van de afdeling client service te informeren over mogelijkheden om de Client Service anders en wellicht beter te laten presteren. Tevens stelt Xxx het doel om binnen een aantal jaren een grote groei door te maken waarbij een goed prestatieniveau van belang is. In dit plan staat beschreven wat de missie en de doelstellingen van Xxx zijn. Uitgebreid wordt er ingegaan op de huidige situatie van de werkomgeving en wat hier aan verbeterd kan worden. Hierin wordt duidelijk dat er op de afdeling client service gebrek is aan motivatie waardoor onder andere het ziekteverzuim maar ook het prestatieniveau daalt. Aan de hand van diverse theorieën wordt verklaard waar de prestaties vandaan komen. Hierbij de nadruk op leidinggeven, geboeide en gebonden medewerkers en gewenst en ongewenst gedrag. Er valt veel winst te behalen door aandacht aan de medewerkers te geven. Dit kan door middel van trainen en opleiden maar ook zonder kosten te maken kun je ervoor zorgen dat je medewerkers met veel liefde, plezier en extra inzet het werk verrichten. Tot slot wordt een advies gegeven aan de leidinggevende van de afdeling client service. Deels gericht op de theorie van Maslow. Een basis die belangrijk is voor iedere organisatie. Ken je mensen en weet wat de behoeftes zijn. Een goede voorbereiding is het halve werk zegt men weleens. Door gedrag te veranderen zijn medewerkers ook meer geboeid en zullen ze zich op zekere hoogte verbinden met de organisatie. 3

4 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Samenvatting 3 Inleiding 5 1 Missie en doelstellingen van de organisatie 6 2 De huidige situatie van de medewerkers 7 3 Verklaar de huidige prestaties a.d.h.v. 3 theorieën 8 4 Gewenst verbeterde prestaties van de medewerkers 9 5 Advies Literatuurlijst 12 4

5 Inleiding Xxx maakt op dit moment een enorme groei door. Mede door de groei van de organisatie is een goede structuur van belang. Per afdeling verschillen de reacties en de ontwikkeling op deze groei. Bij de afdeling Client Service, vallend onder operations is opgemerkt dat zij achterblijven met prestaties en ontwikkeling ten opzichte van andere. De leidinggevende van deze afdeling heeft me dan ook gevraagd eens samen te kijken naar het vinden van de oorzaak en verbetering van motivatie en prestaties van deze medewerkers. Samen met de leidinggevende van de afdeling Client Service hebben we een gedrags- en probleemanalyse gemaakt. Daarop volgend heb ik aan de hand van de theorie gekeken naar oplossingen om deze afdeling op een verbeterde manier te laten omgaan met de ontwikkelingen van het bedrijf. In dit plan wordt duidelijk dat er diverse mogelijkheden zijn om te zorgen voor gemotiveerde medewerkers waardoor de prestaties verbeteren. In het eerste hoofdstuk staat vermeld wat de strategieën van Xxx zijn. In hoofdstuk twee wordt de huidige situatie van de afdeling client service beschreven. In welke arbeidsomstandigheden wordt er gewerkt en hoe gaat men hier mee om. Vervolgens zal in hoofdstuk 3 duidelijk worden waarom er prestatievermindering is. In hoofdstuk 4 wordt dieper ingegaan op de gewenste prestaties en hoe deze te bereiken. Tot slot staan er in hoofdstuk 5 diverse adviezen voor de leidinggevende beschreven die waarvan ik denk dat het goed is wanneer deze toegepast worden. 5

6 1. Missie en doelstelling van de organisatie De missie van Xxx is om de preferred supplier te zijn om het gebied van farmacie en healthcare. Het doel van Xxx is op dit moment voornamelijk gericht op groei. Zoals in de inleiding zichtbaar heeft Xxx onlangs haar deuren van een nieuw pand geopend. Dit pand is een enorme investering geweest en daarom moeten we laten zien dat dit team het Warehouse gaat vullen. Op dit moment is nog maar 20% van het warehouse gevuld. Het doel is om dit aantal te vergroten naar 70% aan het einde van Dit vereist een actieve bijdrage van iedereen binnen de organisatie. Xxx zorgt ervoor dat alle werknemers de strategie volledig begrijpen en hun dagelijks werk uitvoeren op een manier die bijdraagt aan het succes van de strategie. Dit komt dus neer op goede communicatie. Concrete maatstaven en doelstellingen maken het makkelijker om op te focussen, om de belangrijkste prioriteiten te identificeren en mee bezig te gaan. 6

7 2. Huidige situatie van de medewerkers Zoals eerder aangegeven maakt Xxx een enorme groei door in een zeer korte tijd. Van medewerkers wordt verwacht een extra steentje bij te dragen. Ook gaan er veel veranderingen plaatsvinden binnen de organisatie. Het team operations bestaat uit 4 afdelingen. Namelijk planning, client service, transport en warehouse. Alle deze afdelingen dienen goed samen te werken om de gewenste resultaten te behalen. Samen hebben zij als doel het juiste product op de juiste plaats te krijgen. De afdeling client service is de eerste schakel voor binnenkomende orders. Van belang is dat er vanaf dit moment een verspreiding van juiste informatie ontstaat. Client service dient te zorgen voor een goede communicatie naar de klant, het Warehouse en de planning. Deze afdeling is de spil tussen klant en operatie. Het ziekteverzuim op de afdeling Client Service is erg hoog. Het percentage op deze afdeling is ten opzichte van vorige jaar met 24% gestegen. Doordat er regelmatig medewerkers van de afdeling Client Sevice niet aanwezig zijn door verzuim wordt de werkdruk op de afdeling verhoogd. Door deze werkdruk ontstaan fouten en frustraties. Door deze fouten daalt de klanttevredenheid. Klanten worden niet netjes te woord gestaan maar ook worden er fouten gemaakt veroorzaakt door deze afdeling. Andere afdelingen zijn hier de dupe van. Het Warehouse maakt fouten doordat er gegevens verkeerd worden ingevoerd en de chauffeurs leveren het verkeerde product af en worden daar uiteindelijk op aangesproken. De oorzaak van het verhoogde verzuimpercentage en de fouten heeft te maken met werkdruk en de veranderingen door de enorme groei. De werkdruk bepaald ook een minder positieve sfeer binnen de groep. 7

8 3. Verklaar de huidige prestaties a.d.h.v. theorieën Leiderschap De teamleider/manager is verantwoordelijk voor goede samenwerking, goede prestaties en structuur binnen de afdeling client service. Echter door alle drukte heeft de leidinggevende weinig tijd om aandacht te besteden aan zijn/haar medewerkers. Door alle druk worden medewerkers uit het oog verloren en is er geen leiderschap en structuur meer. Hierdoor gaat motivatie verloren maar ook zeker de prestaties van de medewerkers. Ook is opmerkelijk dat de leidinggevende moeite heeft om de medewerkers enthousiast mee te krijgen in het veranderingstraject. Geboeide en verbonden medewerkers Ondanks dat het bedrijf nog maar een aantal jaar bestaat heeft Xxx veel gebonden medewerkers. Dit heeft veelal te maken met het feit dat er een groot deel van medewerkers afkomstig is van een lang dienstverband bij een andere werkgever met dezelfde directeur. De directeur is een nieuw bedrijf gestart en heeft veel medewerkers meegenomen naar Xxx. Deze medewerkers hebben de cultuur van het bedrijf gecreëerd. Te merken is dat deze medewerkers zich enigszins afschermen van de geboeide en innoverende nieuwe medewerkers. Gewenst en ongewenst gedrag Het ziekteverzuim stijgt. De afdeling is onderbezet en er ontstaat een chaos. Ook is duidelijk zichtbaar dat men de veranderingen niet accepteert. Bijvoorbeeld doordat er nieuwe systemen geïntroduceerd worden omdat dit een efficiëntere werkwijze en prestatie zal moeten opleveren. Wat je ziet is dat de medewerkers toch met de oude systemen blijven werken omdat ze daar goed mee om kunnen gaan. 8

9 4. Gewenst verbeterde prestaties van de medewerkers Leiderschap Door de groei van de organisatie heeft het team te maken met veranderingen. Bij veranderingen is leiderschap noodzakelijk. Van de leidinggevende op de afdeling client service wordt nogal wat verwacht. Weinig blijkt vanzelfsprekend. Een goed leiderschap bij structuur en consideratie. Althans volgens Ohio State University¹. Structuur aanbrengen is de mate waarin een leider zijn rol en die van werknemers definieert en structureert om doelen te bereiken. Daartoe behoort het organiseren en ordenen van werkzaamheden, werkrelaties en doelen. De leider die hoog scoort op deze dimensie, verdeelt taken onder groepsleden, verwacht dat ze zich aan duidelijke prestatienormen houden en benadrukt dat deadlines gehaald moeten worden. Ook consideratie stijl zou goed zijn voor de leidinggevende van de afdeling. Dit type leider bekommert zich zichtbaar om het welzijn, de status en tevredenheid van zijn volgelingen. Een leider die hoog scoort op deze dimensie, helpt werknemers bij persoonlijke problemen, is vriendelijk en toegankelijk en behandelt alle werknemers als gelijken. ² De medewerkers van deze afdeling dienen meer gemotiveerd te zijn om hun werk goed te doen en om mee te gaan met de groei. Geboeide en verbonden medewerkers Zowel gebonden als verbonden medewerkers moeten mee met de groei van de organisatie. Zowel geboeide als gebonden medewerkers zijn nodig binnen de organisatie. Zoals bij ons allen bekend is de belangrijkste reden om medewerkers te binden en te boeien om de uitstroom te verkleinen. Want uitstroom kost namelijk geld. Door de groei en veranderingen die het bedrijf doormaakt zijn zeker geboeide maar ook gebonden mensen nodig. Een gebonden medewerker voor het identificeren met de missie, normen en waarden, ofwel de identiteit van het bedrijf. En geboeide medewerkers die streven naar het uiterste ' de goede deal' maken. De medewerkers moeten geboeid en gebonden worden om te zorgen voor een betere klanttevredenheid, een hogeren omzet, en een hogeren productiviteit. Als medewerkers het naar hun zin hebben zullen ze gevraagd of ongevraagd meer en beter werk verrichten. Gewenst en ongewenst gedrag Het ziekteverzuim percentage moet omlaag. Werknemers dienen aanwezig te zijn om het team te ondersteunen. Veranderingen zijn een logische stap ten aanzien van de groei. Men wil graag dat haar medewerkers mee gaan met de veranderingen en de bedrijfsstrategieën. De leidinggevende wenst dat zijn medewerkers positief tegen deze veranderingen aankijkt. 1 Ohio State University - Stephen P. Robbins en Timothy A. Judge Gedrag in organisaties (tiende editie) bladzijde 273 9

10 5. Advies Leidinggeven Voor de leidinggevende van de afdeling is het ingewikkeld om medewerkers enthousiast mee te krijgen in een veranderingstraject. Dit vereist namelijk inzicht in het eigen leiderschapsgedrag. De leidinggevende dient een cursus te gaan volgen om zijn persoonlijke veranderingskracht te vergroten. Vaak weten leidinggevenden wel welk gedrag effectiever is, maar lukt het ze niet dit gedrag te vertonen. Voor hen is praten over de (gewenste) verandering vaak gemakkelijker dan zelf echt te veranderen. Wat maakt veranderen nu zo lastig? Meestal gaat het veranderen van leiderschapsgedrag een stap verder dan het aanleren van trucs en tips. Trainingen, lezingen en coaching zijn weinig zin vol als leidinggevenden niet wezenlijk begrijpen wat er zich in hun leidinggevende brein afspeelt. Ook het motiveren van medewerkers dient onder de loep genomen te worden. De motivatoren die medewerkers aanzetten tot verhoogde inzet in de functie. Volgens onderzoek van Herzberg³ motiveer je mensen door bijvoorbeeld uitdaging in het werk te bieden of waardering te geven voor de verrichte werkzaamheden. Maar ook factoren (door Herzberg hygiënefactoren genoemd) die vooral negatief kunnen werken als ze niet goed geregeld zijn kunnen negatieve gevolgen hebben op de motivatie. Denkend aan het salaris, secundaire arbeidsvoorwaarden of de relaties met collega s. Ik adviseer de leidinggevende een onderzoek te doen naar bovenstaande factoren. Beloon medewerkers als ze een extra steentje bijdragen. Geboeide en gebonden medewerkers Eerst moet inzichtelijk worden wat medewerkers aan een organisatie bindt. Dit kan door bijvoorbeeld door een functioneringsgesprek te voeren, het medewerker-tevredenheidonderzoek of wellicht ook een exitgesprek biedt input over wat de medewerker goed en minder goed vond. Ook is het niet onverstandig om bij indiensttreding goed in het personeelsdossier te zetten waarom deze persoon voor de organisatie heeft gekozen. Door dit steeds terug te pakken bij functionerings- en beoordelingsgesprekken en het personeelsbeleid hier op af te stemmen stel je de medewerker niet teleur. Luister dus goed naar medewerkers. Vraag hen wat zij goed of fout vinden aan Xxx als werkgever. Ga vooral aan de slag met de punten waarop men kritiek geeft. Zijn er kritiek puntjes en je maakt beloftes, maak deze dan ook waar. Er is niets vervelender voor een medewerker als deze ergens mee zit hier niets aan gedaan wordt terwijl dit niet gebeurd. Een medewerker houdt de verbetering van dit kritische punt nauwlettend in de gaten omdat dit voor hem/haar belangrijk is. Voor Xxx is het ook raadzaam om mee te gaan in de tijd. Veel bedrijven geven hun medewerkers veel meer flexibiliteit door het nieuwe werken in bedrijf te brengen. Xxx is een zeer jonge organisatie met ook veel jonge medewerkers. Medewerkers met kinderen bijvoorbeeld. Bied men de mogelijkheid om bijvoorbeeld de kinderen van school te halen. Niet direct heel het nieuwe werken is voor een logistiek dienstverlener in te passen maar er zijn ook mogelijkheden om dit deels te introduceren. Je houdt mensen geboeid en gebonden door ze te belonen. Er zijn ook andere manieren om medewerkers te belonen dan alleen een goed salaris en goede arbeidsvoorwaarden. Geef medewerkers complimenten. Dit heeft meer effect dan je denkt. Men voelt zich dan gewaardeerd en waardevol. Hierdoor zullen ze een extra steentje bijdragen. 10

11 Gewenst en ongewenst gedrag Kijkend naar het verzuim veroorzaakt door druk en motivatieachteruitgang dient men vooraan te beginnen. Ken je mensen en weet wat hen behoeftes zijn. Neem als voorbeeld de Maslows theorie van de behoeftehiërarchie. Deze behoefte bestaat uit vijf behoeftes. Fysiologische behoeften, veiligheid, sociale behoeften, respect en zelfverwerkelijking. Vanuit het oogpunt van arbeidsmotivatie zouden behoeften dan weliswaar nooit totaal bevredigd worden, maar een voldoende bevredigde behoefte zou geen motiverende factor meer zijn voor het individu. Wanneer je iemand wilt motiveren moet je dus, volgens Maslow, begrijpen op welk niveau van de behoeftehiërarchie deze persoon zich bevindt, en je richten op het bevredigen van behoeften op of boven dat niveau. ¹ Blijkend is dat er erg veel verzuim in op de afdeling client service. De oorzaak blijkt stress door werkdruk te zijn. Dit zal deels ook het geval zijn maar ook door alle veranderingen waar niet goed over gecommuniceerd wordt. Ik adviseer om de wedewerkers volledig van alles op de hoogte te houden. Communiceer veranderingen en vraag naar meningen van de groep. Om de medewerkers mee te laten gaan met deze veranderingen zullen zijn van iedere stap op de hoogte gehouden moeten worden. Door telkens met hen te communiceren en naar hen meningen te vragen zal je zien dat ze de gemaakte stappen beter begrijpen en accepteren. Om het voorbeeld van de ingevoerde systemen te nemen; Er dient een training gegeven te worden. Doordat men leert om te gaan met deze systemen gaat men er ook gebruik van maken. Laat men inzien dat het ook daadwerkelijk efficiënter is om met deze systemen te werken. De prestaties blijven dus op het oude niveau terwijl er door te werken met de nieuwe systemen waarschijnlijk de prestaties hoger zullen zijn en de werkdruk wel mee valt. 2 Theorie van Maslow- Stephen P. Robbins en Timothy A. Judge Gedrag in organisaties (tiende editie) bladzijde Herzberg (1975) Gedrag in organisatie (tiende editie) bladzijde 261 Bronnen: De Geluksfabriek Maurit Bruel 11

12 Literatuurlijst Bruel M. / Colsen C. De Geluksfabriek Herzberg (1975) Maslow- Stephen P. Robbins en Timothy A. Judge Robbins Stephen P. en Judge Timothy A. Gedrag in organisaties (tiende editie) 12

Verbeterplan instroom, doorstroom en uitstroom Xxx Xxx

Verbeterplan instroom, doorstroom en uitstroom Xxx Xxx Verbeterplan instroom, doorstroom en uitstroom Xxx Xxx Naam : xxx Studentnummer : 4334252 Datum : 07-2012 1 NCOI Opleidingsgroep Opleiding : HBO Personeelsmanagement Module : Personeelsmanagement en Organisatie

Nadere informatie

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Sales als basis voor klantcontact stimuleert klanttevredenheid Meer dan 900 medewerkers van Transcom Nederland verzorgen dagelijks facilitaire

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dit medewerkerstevredenheidsonderzoek bestaat uit een aantal standaard onderwerpen die vaak gebruikt worden in medewerkerstevredenheidsonderzoeken. Afhankelijk van de

Nadere informatie

WEDERZIJDS WAARDEREN

WEDERZIJDS WAARDEREN WEDERZIJDS WAARDEREN Een kwestie van uiten! 2012. Een e-paper over het belang van wederzijds waarderen als HR aandachtspunt in de veranderende wereld van werk. Met inzichten en tips om waarderen bespreekbaar

Nadere informatie

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden zeker gedeeltelijk niet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Voor discussies heb ik geen tijd, ík beslis. Medewerkers met goede voorstellen

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

Oefenvragen Ondernemerskunde A - Leiderschap & motivatie

Oefenvragen Ondernemerskunde A - Leiderschap & motivatie Oefenvragen Ondernemerskunde A - Leiderschap & motivatie 1. Als mensen handelen, naar welk beeld handelen zij dan? A. Vanuit de werkelijkheid zoals anderen die denken te zien. B. Zij handelen vanuit de

Nadere informatie

5. Welke stijl van leidinggeven, volgens het model van Situatiegericht Leiderschap, hoort bij onderstaande uitspraak?

5. Welke stijl van leidinggeven, volgens het model van Situatiegericht Leiderschap, hoort bij onderstaande uitspraak? Oefenvragen Middle Management A Module Leiderschap 1. Welke stijl van leidinggeven wordt bedoeld met het kernbegrip 'De kunst van het loslaten'? A. Uitleggen. B. Instrueren. C. Stimuleren. D. Delegeren.

Nadere informatie

Hoe behoud ik mijn beste medewerkers in moeilijke tijden? www.roberthalf.nl

Hoe behoud ik mijn beste medewerkers in moeilijke tijden? www.roberthalf.nl Hoe behoud ik mijn beste medewerkers in moeilijke tijden? www.roberthalf.nl Het is onze doelstelling om te allen tijde beschikbaar te zijn voor onze klanten als het gaat om werving en selectie en personeels-

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

www.accountemps.be 1 Hoe behoudt u uw beste medewerkers?

www.accountemps.be 1 Hoe behoudt u uw beste medewerkers? www.accountemps.be 1 Hoe behoudt u uw beste medewerkers? Gespecialiseerd boekhoudkundig of financieel personeel uitzenden is ons vak. Daarnaast adviseren en informeren wij bedrijven ook graag over verloning

Nadere informatie

Medewerkerbetrokkenheid. 1. Werk aan medewerkertevredenheid. Betrokkenheid uit jezelf. Waarom zou iemand het maximale inzetten voor een werkgever?

Medewerkerbetrokkenheid. 1. Werk aan medewerkertevredenheid. Betrokkenheid uit jezelf. Waarom zou iemand het maximale inzetten voor een werkgever? Dat is de vraag! Natuurlijk is werk nog steeds vanzelfsprekend voor mensen maar het is niet meer zo vanzelfsprekend om voor de duur van het leven die ene baas te kiezen. Mensen maken enorm veel keuzes.

Nadere informatie

Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken

Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken Personeelsgesprekken Het personeelsgesprek (ook wel functioneringsgesprek) is een belangrijk instrument dat ingezet kan worden voor een heldere arbeidsverhouding

Nadere informatie

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie

HOE LAAT IK MEDEWERKERS

HOE LAAT IK MEDEWERKERS MANAGEMENT Een zelfstandige medewerker is een tevreden medewerker HOE LAAT IK MEDEWERKERS ZELFSTANDIG FUNCTIONEREN? De ene mens is de andere niet. Sommigen zijn blij met een chef die aan hen geducht leiding

Nadere informatie

Wie dit niet kan lezen, is niet gek! Laaggeletterdheid bij SITA

Wie dit niet kan lezen, is niet gek! Laaggeletterdheid bij SITA Wie dit niet kan lezen, is niet gek! Laaggeletterdheid bij SITA Het ervaringsverhaal Start met vragen aan u, kort SITA algemeen Laaggeletterdheid bij SITA Afronding met vragen aan u 2 Vraag 1 Heeft u medewerkers

Nadere informatie

Motivatie: presteren? Of toch maar leren?

Motivatie: presteren? Of toch maar leren? Arjan van Dam Motivatie: presteren? Of toch maar leren? Een van de lastigste opgaven van managers is werken met medewerkers die niet gemotiveerd zijn. Op zoek naar de oorzaken van het gebrek aan motivatie,

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

Betrokkenheid medewerkers, wat levert dat op?

Betrokkenheid medewerkers, wat levert dat op? 1 2 Betrokkenheid medewerkers, wat levert dat op? Woorden als motivatie, passie, bevlogenheid, engagement en betrokkenheid zijn niet de verantwoordelijkheid van de HR afdeling. Zeker niet als duidelijk

Nadere informatie

Brochure. Groepstraining - maatwerk. Modern Timemanagement Effectief Werken. 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief.

Brochure. Groepstraining - maatwerk. Modern Timemanagement Effectief Werken. 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Brochure Groepstraining - maatwerk Modern Timemanagement Effectief Werken 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Modern Timemanagement 100% overzicht. De juiste focus. In control.

Nadere informatie

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Toelichting Hierbij een compilatie van diverse artikelen over motivatie, draagvlak en verandertrajecten voor de interne coördinator cultuureducatie ICC. 1 Hoe werkt

Nadere informatie

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Training Leiderschap Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Als leidinggevende komt er veel op je af. Je moet doelen halen, maar je wilt ook je medewerkers motiveren. Hoe houd je dat in balans?

Nadere informatie

Persoonlijk rapport van: Marieke Adesso 29 Mei 2006 1

Persoonlijk rapport van: Marieke Adesso 29 Mei 2006 1 Talenten Aanzien en Erkenning 3 Besluitvaardigheid 8 Confrontatie en Agitatie 4 Doelgerichtheid 4 Talenten Hulpvaardigheid 5 Ontzag 3 Orde en Netheid 4 Pragmatisme 6 Stressbestendigheid 7 Verantwoording

Nadere informatie

WORKSHOP JONGEREN MOTIVEREN

WORKSHOP JONGEREN MOTIVEREN WORKSHOP JONGEREN MOTIVEREN Onderwijssymposium ANAI Alkmaar Michiel Stadhouders 13 januari 2014 Programmavoorstel 60 minuten In tweetallen: wat is motivatie voor jou? 1. Jongeren & motivatie 2. Kijken

Nadere informatie

Feedback. in hapklare brokken

Feedback. in hapklare brokken Feedback in hapklare brokken Jan van Baardewijk Zorgteamtrainer Op zorgteamtraining.nl is de meest recente versie van feedback gratis beschikbaar. Mocht je willen weten of je de meest recente versie hebt,

Nadere informatie

Leermodule 8: Terugblik op zelfleiderschap

Leermodule 8: Terugblik op zelfleiderschap Leermodule 8: Terugblik op zelfleiderschap Zelfleiderschap is dat je jezelf aanstuurt. Je doet wat jij belangrijk, waardevol, leuk of interessant vindt. Je kiest je eigen weg en je zorgt goed voor jezelf.

Nadere informatie

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen 3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen en die het managen veel simpeler en succesvoller maken! Door Esther Mallant 2012 Esther Mallant www.hrmallant.nl Introductie De 3 vragen die managers

Nadere informatie

Leef Slimmer. Werk Slimmer.

Leef Slimmer. Werk Slimmer. Leef Slimmer. Werk Slimmer. Vitaliteit, focus en meer energie. Een visie op duurzame inzetbaarheid van werknemers Whitepaper 2015 Het Belang van Duurzaamheid Duurzame inzetbaarheid van werknemers is een

Nadere informatie

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU?

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? Thuis en op school heb je allerlei waarden meegekregen. Sommigen passen bij je, anderen misschien helemaal niet. Iedereen heeft waarden. Ken

Nadere informatie

Psychisch verzuim voorkomen kán! Zo werk je prettiger!

Psychisch verzuim voorkomen kán! Zo werk je prettiger! Psychisch verzuim voorkomen kán! Zo werk je prettiger! Vooraf Psychisch verzuim Problemen. Op het werk of privé. Die Psychisch verzuim is ziekteverzuim vanwege hebben we allemaal wel eens. Uw psychische

Nadere informatie

Organiseren. werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye

Organiseren. werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye Organiseren werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye Inhoud 1. Organiseren is keuzes maken 6. Planning en digitaal organiseren 7. E-mail organiseren Pagina

Nadere informatie

Het Functioneringsgesprek

Het Functioneringsgesprek Het Functioneringsgesprek Augustus 2010 Het Functioneringsgesprek Inleiding Een functioneringsgesprek heeft tot doel de kwaliteit van het werk te verhogen en daarnaast zorgt het voor een verhoging van

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling PAPI PAPI Coachingsrapport Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling Alle rechten voorbehouden Cubiks Intellectual Property Limited 2008. De inhoud van dit document is relevant op de afnamedatum en bevat

Nadere informatie

Hé jij, word eens tevreden!

Hé jij, word eens tevreden! Héjij,wordeenstevreden! of hoemedewerkerstevredenheid eninternecommunicatiezichverhouden. Auteur :LiesbethDolman(student424868,CD3A) Datum :donderdag25oktober2007 Minor :Internecommunicatiebijveranderingen

Nadere informatie

ecourse Moeiteloos leren leidinggeven

ecourse Moeiteloos leren leidinggeven ecourse Moeiteloos leren leidinggeven Leer hoe je met minder moeite en tijd uitmuntende prestaties met je team bereikt 2012 Marjan Haselhoff Ik zou het waarderen als je niets van de inhoud overneemt zonder

Nadere informatie

Bonus: Hoe goed ben jij momenteel?

Bonus: Hoe goed ben jij momenteel? Bonus: Hoe goed ben jij momenteel? Blad 1 van 20 Hoe goed ben jij momenteel? Iedereen kan zijn leiderschapsvaardigheden aanzienlijk verbeteren met een beetje denkwerk en oefening. Met deze test krijg je

Nadere informatie

360 feedback 3.1 M. Camp Opereren als lid van een team Omgaan met conflicten Omgaan met regels

360 feedback 3.1 M. Camp Opereren als lid van een team Omgaan met conflicten Omgaan met regels 360 feedback 3.1 Student: M. camp Studentnummer: 11099003 Klas: WDH31 Datum: 2-02-2014 Personen welke de formulieren hebben ingevuld: - M. Camp - Menno Lageweg - Ir. S.W.L. van Herk - D.J. Jager M. Camp

Nadere informatie

Teams zijn samengevoegd in verschillende categorieën. Per categorie worden een paar vragen behandeld.

Teams zijn samengevoegd in verschillende categorieën. Per categorie worden een paar vragen behandeld. Teams zijn samengevoegd in verschillende categorieën. Per categorie worden een paar vragen behandeld. De visie van de trainer/coach over de speelwijze en de te behalen doelen is duidelijk 4 35 25 15 5

Nadere informatie

Training Klantbeleving

Training Klantbeleving Training Klantbeleving Klantbeleving: voeg waarde toe en verwonder Betalen voor de verzending van je online bestelling? Een week wachten tot je de offerte in je mailbox vindt? Daar nemen klanten geen genoegen

Nadere informatie

360 graden feedback formulier

360 graden feedback formulier 360 graden feedback formulier Je bent gevraagd om feedback te geven door middel van dit formulier. Het doel van dit onderzoek is: Een beter beeld te krijgen van mijn sterke en minder sterke competenties.

Nadere informatie

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Leergang voor de praktijkmedewerker/praktijkmanager van de tandarts/huisartsenpraktijk. voor data of voor in-company verzoeken 1 De praktijkmanager kan een

Nadere informatie

Business Case Vitaliteit & Inzetbaarheid. Enkele voorbeelden

Business Case Vitaliteit & Inzetbaarheid. Enkele voorbeelden Business Case Vitaliteit & Inzetbaarheid Enkele voorbeelden Gallup Consulting, 2002 (200.000 werknemers uit 36 multinationals): 12% meer klantgroei 62% minder veiligheidsincidenten 18% meer productiviteit

Nadere informatie

Bijlage 3 Samenvatting onderzoek HAN naar werkzame factoren vanuit gebruikersperspectief

Bijlage 3 Samenvatting onderzoek HAN naar werkzame factoren vanuit gebruikersperspectief Bijlage 3 Samenvatting onderzoek HAN naar werkzame factoren vanuit gebruikersperspectief In 2016 (februari tot juli) hebben acht studenten, in totaal 3 groepen, van de Hogeschool Arnhem Nijmegen nader

Nadere informatie

Samen in gesprek over plezier in het werk

Samen in gesprek over plezier in het werk Samen in gesprek over plezier in het werk Gesprekshandleiding Samen in gesprek over plezier in het werk Inleiding Werkdruk is een ervaring. Twee mensen in dezelfde situatie, in dezelfde organisatie kunnen

Nadere informatie

Rapport Carriere Waarden I

Rapport Carriere Waarden I Rapport Carriere Waarden I Kandidaat TH de Man Datum 18 Mei 2015 Normgroep Advies 1. Inleiding Carrièrewaarden zijn persoonlijke kenmerken die maken dat u bepaald werk als motiverend ervaart. In dit rapport

Nadere informatie

Communiceren op basis van Management Drives De wereld van de kleuren onthuld

Communiceren op basis van Management Drives De wereld van de kleuren onthuld Haalt het beste uit uw mensen! Communiceren op basis van Management Drives De wereld van de kleuren onthuld Haalt het beste uit uw mensen! Management Drives? Management Drives is het bedieningspaneel en

Nadere informatie

Basis Individuele Coaching (BIC)

Basis Individuele Coaching (BIC) Basis Individuele Coaching (BIC) 5 stappen tot het Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) Voorbereiding, uitgangspunten en stappenplan POP, competentielijst en checklist www.liannevandriel.nl Lianne van Driel

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Competence Navigator - Individueel rapport. Piet Pienter 16.03.2015. Competence Navigator - Individueel rapport Piet Pienter 16.03.2015 11:05 1.

Competence Navigator - Individueel rapport. Piet Pienter 16.03.2015. Competence Navigator - Individueel rapport Piet Pienter 16.03.2015 11:05 1. 16.03.2015 16.03.2015 11:05 1. Algemene verdeling van de indicaties Aantal deelnemers: 7, Aantal indicaties 136 / 140 In het 360 diagnose proces over jouw competenties, hebben 7 mensen, waaronder jijzelf,

Nadere informatie

Feedback Project Ergonomisch Ontwerpen

Feedback Project Ergonomisch Ontwerpen Feedback Project Ergonomisch Ontwerpen Competenties Sociaal en communicatief functioneren (P9) Initiatief (P10) Reflectie (P11) Afgelopen module heb je met een groepje gewerkt aan je project. In week 7

Nadere informatie

Open Training. Modern Timemanagement. 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief.

Open Training. Modern Timemanagement. 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Open Training Modern Timemanagement 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Modern Timemanagement 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Wil jij meer

Nadere informatie

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!!

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!! 4.1 Personeelsbeleid: 1.4 funtioneringsprocedure. 9c Competentiescan blz. 1 van 6 Vragen competentiescan POP Overige Functies Bij de beoordeling geldt: maak een keuze uit: 1 = o / 2 = m / 3 = v / 4 = rv

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid. Plan van Aanpak. Verstarring erger dan vergrijzing

Duurzame Inzetbaarheid. Plan van Aanpak. Verstarring erger dan vergrijzing Duurzame Inzetbaarheid Plan van Aanpak Verstarring erger dan vergrijzing Energiek zijn en blijven is motivatie x competenties x conditie Definitie: Duurzame inzetbaarheid is de mate, waarin medewerkers

Nadere informatie

10 Tips. over Leiderschap voor startende Managers. 2014 zwaartekracht academie

10 Tips. over Leiderschap voor startende Managers. 2014 zwaartekracht academie 10 Tips over Leiderschap voor startende Managers 1. 1 Accepteer het feit dat jij nog steeds veel moet leren. Je hebt de afgelopen jaren keihard gewerkt om dit te bereiken. Op jouw vakgebied heb je de nodige

Nadere informatie

Kiezen voor coaching als managementstijl

Kiezen voor coaching als managementstijl Kiezen voor coaching als managementstijl Druk, druk druk! Bijna iedere manager kent wel dit gevoel. Beter leren delegeren dus! Om te kunnen delegeren heb je echter verantwoordelijke en zelfsturende medewerkers

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Medewerkerstevredenheidsonderzoek 1 Inleiding: Beste collega, Voor je ligt één van de instrumenten om te kunnen meten hoe ons bedrijf functioneert: Het medewerkerstevredenheidsonderzoek. In dit jaarlijks

Nadere informatie

E-PAPER. Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken!

E-PAPER. Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken! Dé expert in praktische apotheektrainingen E-PAPER Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken! 1 Inhoudsopgave De cliënt en ik 3 Weet jij nog waarom je in de apotheek wilde

Nadere informatie

B1 - DESKUNDIGE LEIDINGGEVENDE

B1 - DESKUNDIGE LEIDINGGEVENDE B1 - DESKUNDIGE LEIDINGGEVENDE Competentieprofiel Waardegebonden competenties Klantgerichtheid De dienstverlening afstemmen op de gevoeligheden, behoeften en wensen van interne klanten en burgers, ook

Nadere informatie

Motivatievragenlijst. MQ rapport. de heer Piet Hollander. 29 oktober 2002

Motivatievragenlijst. MQ rapport. de heer Piet Hollander. 29 oktober 2002 Motivatievragenlijst MQ rapport de heer Piet Hollander 29 oktober 2002 Dit rapport is gegenereerd door een instrument behorende tot het SHL Human Resource Management System. Het gebruik van enig instrument

Nadere informatie

U levert maatwerk, wij ook. Zakelijke taaltrainingen op maat.

U levert maatwerk, wij ook. Zakelijke taaltrainingen op maat. Klantbeoordelingen 2015 - zakelijke taaltrainingen januari t/m december 2015, n = 1.247 Klantenwaardering Vraagstelling Uitstekend Goed Voldoende Onvoldoende Slecht Wat vindt u van het gebruikte lesmateriaal?

Nadere informatie

Een Positieve Klas resultaten Duhamel College Den Bosch

Een Positieve Klas resultaten Duhamel College Den Bosch Een Positieve Klas resultaten Duhamel College Den Bosch Mentoren van Duhamel College Den Bosch (vmbo) hebben het programma Een Positieve Klas in het schooljaar 2011-2012 uitgevoerd met eerste en tweede

Nadere informatie

Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans

Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans LEADERSHIP IN PROJECT-BASED ORGANIZATIONS Dealing with complex and paradoxical demands Leiderschap

Nadere informatie

Vliegende start voor (startend) onderwijspersoneel

Vliegende start voor (startend) onderwijspersoneel Cursussen, conferenties en advies Vliegende start voor (startend) onderwijspersoneel Overzicht cursusaanbod voor (startend) personeel in het onderwijs 2009/2010 Volg een cursus bij AOb scholing De AOb

Nadere informatie

Zelfbeeld. Het zelfvertrouwen wordt voor een groot deel bepaald door de ideeën die het kind over zichzelf heeft: het zelfbeeld.

Zelfbeeld. Het zelfvertrouwen wordt voor een groot deel bepaald door de ideeën die het kind over zichzelf heeft: het zelfbeeld. Zelfbeeld Het zelfvertrouwen wordt voor een groot deel bepaald door de ideeën die het kind over zichzelf heeft: het zelfbeeld. Een kind dat over het algemeen positief over zichzelf denkt, heeft meer zelfvertrouwen.

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

Over Performance Dialogue

Over Performance Dialogue Over Performance Dialogue Wij ondersteunen organisaties bij het versterken van de dialoog tussen de organisatie en haar medewerkers over functioneren en presteren. Dit doen wij door middel van training

Nadere informatie

De business case voor Vitaliteit

De business case voor Vitaliteit De business case voor Vitaliteit Loes Meijlink, TheSparkCompany, 2011, 2012 T: +31 (0)6 11799488 E: Loes@TheSparkCompany.nl W: www.thesparkcompany.nl 1 Vitale bedrijven presteren beter Gallup Consulting,

Nadere informatie

Mens en organisatie. Hoe laat jij je motiveren?

Mens en organisatie. Hoe laat jij je motiveren? Mens en organisatie Hoe laat jij je motiveren? Passie of angst Alles wat wij doen is te herleiden naar Passie of Angst. In deze blog vertellen wij hoe wij hier bij OC Waterloo mee omgaan. Geschreven door:

Nadere informatie

www.tijdvoornu.nl Gezond samen werken Zelfsturende teams in de zorg zijn zelf verantwoordelijk voor de eigen resultaten, kort samengevat:

www.tijdvoornu.nl Gezond samen werken Zelfsturende teams in de zorg zijn zelf verantwoordelijk voor de eigen resultaten, kort samengevat: Gezond samen werken Zelfsturende teams in de zorg zijn zelf verantwoordelijk voor de eigen resultaten, kort samengevat: - tevreden cliënten - tevreden medewerkers - financieel gezond Gezond samen werken

Nadere informatie

Resultaatgericht Management (3 daags)

Resultaatgericht Management (3 daags) Resultaatgericht Management (3 daags) Steviger sturen op resultaten en verwachtingen? En dit in een omgeving waar u met minder mensen meer moet bereiken? In de training Resultaatgericht Management ontdekt

Nadere informatie

Teamkompas voor Zelfsturing

Teamkompas voor Zelfsturing Teamkompas voor Zelfsturing Wat is het teamkompas: Met dit instrument kun je inzicht krijgen in de ontwikkeling van je team als het gaat om effectief samenwerken: Waar staan wij als team? Hoe werken wij

Nadere informatie

Producten. Advies coaching en training Strategie Financieel

Producten. Advies coaching en training Strategie Financieel Het bedrijf Wij zijn een full concept bureau voor de automotive en Aftersales Specialist. Wij staan voor flexibel, transparant en praktische oplossingen. Producten Advies coaching en training Strategie

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Werken aan een gezonde toekomst Kom in beweging! 2 Wat gaan we doen? Kennismaking: Wie zijn wij? Actieve kennismaking Ik ga

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

Eerste sessie. Time Management. Quick Win: multitasken Structureel: direct beslissen Toepassingen: Concreet beslissen

Eerste sessie. Time Management. Quick Win: multitasken Structureel: direct beslissen Toepassingen: Concreet beslissen Time Management Sneller, eenvoudiger, productiever! Eerste sessie Extra voordeel voor snelle beslissers! Quick Win: multitasken Structureel: direct beslissen Toepassingen: Concreet beslissen Structureel

Nadere informatie

Hart voor de Zorg Programma. Hartcoherentie training voor zorgverleners

Hart voor de Zorg Programma. Hartcoherentie training voor zorgverleners Hart voor de Zorg Programma Hartcoherentie training voor zorgverleners HeartMath Hart voor de Zorg Programma De hedendaagse hectische, steeds veranderende en veeleisende zorgomgeving vraagt veel energie

Nadere informatie

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties Het zorgen voor een goede basis. Elk bedrijf wil een goed resultaat halen. Dat lukt beter als u regelmatig met uw medewerkers bespreekt hoe het gaat, hoe dingen beter zouden kunnen en wat daarvoor nodig

Nadere informatie

Rapport Vitaliteitscan

Rapport Vitaliteitscan Rapport Vitaliteitscan Voor: F.K.J Kras 24 maart 2011 Rapportage Individuele Scan Geachte heer/mevrouw F.K.J Kras Hieronder treft u de rapportage aan van de door u ingevulde vitaliteitscan voor werkenden.

Nadere informatie

Algemeen rapport resultaat

Algemeen rapport resultaat Algemeen rapport resultaat Onderzoekdefinitie: Quickscan Medewerkersonderzoek School: Christelijk Lyceum Veenendaal Onderzoekperiode: 01-08-2013 t/m 1-06-2014 Benchmark: Alle scholen Kwaliteitscholen 26-05-2014

Nadere informatie

Klantgerichtheidtest. En u vindt dat u klantgericht bent?????

Klantgerichtheidtest. En u vindt dat u klantgericht bent????? Klantgerichtheidtest En u vindt dat u klantgericht bent????? Daag uzelf uit en doe de test. Het kost u hooguit 15 minuten om de lijst in te vullen. Algemene informatie bij het invullen van de vragenlijst.

Nadere informatie

Workshops : Leen Goossens -GSM: 0495/64.57.96- leengoos@hotmail.com. Leren en studeren

Workshops : Leen Goossens -GSM: 0495/64.57.96- leengoos@hotmail.com. Leren en studeren Workshops : Leren en studeren Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) : Als werknemer moet je blijven leren, anders kom je buiten spel te staan. Werkgevers willen graag medewerkers die zich verder ontwikkelen.

Nadere informatie

LEIDING GEVEN AAN JONGE MEDEWERKERS

LEIDING GEVEN AAN JONGE MEDEWERKERS HOW TO: LEIDING GEVEN AAN JONGE MEDEWERKERS Een handleiding vol met tips om te communiceren en leiding te geven aan jonge medewerkers voor een optimaal bedrijfsresulltaat. L1NDA 1 Introductie In de horeca

Nadere informatie

HPC-O. Human Performance Contextscan Organisatierapportage Datum: Opdrachtgever: Auteur:

HPC-O. Human Performance Contextscan Organisatierapportage <Naam onderwijsinstelling> Datum: Opdrachtgever: Auteur: HPC-O 1 HPC-O Human Performance Contextscan Organisatierapportage Datum: Opdrachtgever: Auteur: 24 april 2008 drs M.G. Wildschut HPC-O

Nadere informatie

Analytisch denken Het oplossen van problemen door vragen te ontleden in kleinere delen, verbanden leggen en logische conclusies trekken.

Analytisch denken Het oplossen van problemen door vragen te ontleden in kleinere delen, verbanden leggen en logische conclusies trekken. Creatief denken Het flexibel kunnen inspelen op nieuwe omstandigheden. Associëren, brainstormen en het bedenken van nieuwe originele dingen en originele oplossingen voor problemen. Analytisch denken Het

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT Training en ondersteuning in mentaal fit werken 2 Gezond Werken Gezonde werknemers gaan met plezier naar het werk. Ze zijn geestelijk fit en blijven fit. Gezonde werkdruk biedt

Nadere informatie

WERKNEMERS ZELF AAN DE SLAG MET HUN DUURZAME INZETBAARHEID

WERKNEMERS ZELF AAN DE SLAG MET HUN DUURZAME INZETBAARHEID HEALTH WEALTH CAREER MERCER WERKNEMERS- ONDERZOEK SERIES WERKNEMERS ZELF AAN DE SLAG MET HUN DUURZAME INZETBAARHEID DUURZAME INZETBAARHEID PRODUCTIEVE, GEMOTIVEERDE EN GEZONDE WERKNEMERS DIE IN STAAT ZIJN

Nadere informatie

Handleiding bij het invullen

Handleiding bij het invullen O L A 4243 North Sherry Drive Marion, IN 46952 jlaub@indwes.edu (765) 677-2520 Organizational Leadership Assessment Beoordeling van Leiderschap in Organisaties Handleiding bij het invullen Het doel van

Nadere informatie

Zo zijn onze manieren. Gedragscode Coloriet

Zo zijn onze manieren. Gedragscode Coloriet Zo zijn onze manieren Gedragscode Coloriet Wij zijn Coloriet Alle medewerkers, vrijwilligers, leerlingen en stagiaires horen bij Coloriet. Bij ons werken vriendelijke, deskundige, gepassioneerde en verantwoordelijke

Nadere informatie

Bevlogenheid het resultaat van leiderschap

Bevlogenheid het resultaat van leiderschap Bevlogenheid het resultaat van leiderschap Hans Aerts Werken is leuk, het is zinvol. Het leidt tot enthousiasme en geluk. Ook hoor je vaak dat werken structuur en houvast biedt in je leven. Werken is niet

Nadere informatie

Online onderzoek Uw werknemers

Online onderzoek Uw werknemers Toelichting Online onderzoek In dit bestand vindt u een inspirerende voorbeeldvragenlijst voor een werknemertevredenheid onderzoek! De vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van uw eigen

Nadere informatie

Visiedocument: Hostmanship en de Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Visiedocument: Hostmanship en de Code Verantwoordelijk Marktgedrag Visiedocument: Hostmanship en de Code DANKZIJ HOSTMAN SHIP IS HET DUS MOGELIJK EEN BELANGRIJKE MEERWAARDE BIEDEN ÉN EEN GOEDE INVULLING GEVEN AAN DE CODE Hostmanship kan de meerwaarde bieden die opdrachtgevers

Nadere informatie

SPEELWIJZE WERKPLEZIER SPEL - Bladzijde 1 / 11

SPEELWIJZE WERKPLEZIER SPEL - Bladzijde 1 / 11 SPEELWIJZE WERKPLEZIER SPEL - Bladzijde 1 / 11 SPEELWIJZE Werkplezier Spel Heb je plezier in je werk? Dat is een vraag die regelmatig wordt gesteld. Is je antwoord ja, dan is de kunst dit zo te houden.

Nadere informatie

Interviewvragen DRIJFVEREN

Interviewvragen DRIJFVEREN Interviewvragen DRIJFVEREN Achter iemands persoonlijke intrinsieke motivatoren komen is niet makkelijk. Hoe geeft iemand op zijn eigen wijze uiting aan zijn drijfveren? De enige manier om hierachter te

Nadere informatie

ippq Organisatierapport voor Octopus BV 2012-12-06

ippq Organisatierapport voor Octopus BV 2012-12-06 ippq Organisatierapport voor Octopus BV 2012-12-06 Rapport - Overzicht 1. Doelstelling 2. Het Performance-Happiness Model 3. Belangrijkste uitkomsten 4. De 5Cs 5. Vertrouwen, trots en erkenning 6. Vergelijking

Nadere informatie

HET EVALUATIEGESPREK. Je prestaties onder de loep

HET EVALUATIEGESPREK. Je prestaties onder de loep HET EVALUATIEGESPREK Je prestaties onder de loep Inhoudstafel 1. Wat mag je verwachten van het evaluatiegesprek p4 2. Voorbereiding is alles! p5 3. Hoe herpak je je na een mindere evaluatie p7 4. De verschillen

Nadere informatie

Business Lounge: uw klant aan de bestuurstafel!

Business Lounge: uw klant aan de bestuurstafel! Gaby Remmers: senior onderzoeker Blauw Research Drijfveer: organisaties helpen inzicht te krijgen in de kansen op een nog klantgerichtere dienstverlening Andre Heeling: onderzoeker Blauw Research Drijfveer:

Nadere informatie

FEED BACK COMMENTAAR GEVEN EN ONTVANGEN MARIETA KOOPMANS

FEED BACK COMMENTAAR GEVEN EN ONTVANGEN MARIETA KOOPMANS FEED BACK COMMENTAAR GEVEN EN ONTVANGEN MARIETA KOOPMANS INHOUD Inleiding 7 1 Zelfonderzoek feedback geven en ontvangen 9 Checklist feedback geven en ontvangen 11 2 Communicatie en feedback 15 Waarnemen,

Nadere informatie

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Hoe tevreden zijn de medewerkers met en hoe betrokken zijn zij bij de organisatie en welke verbeterpunten ziet men voor de toekomst? Wat is medewerkerstevredenheid

Nadere informatie