Vormingen voorjaar 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vormingen voorjaar 2015"

Transcriptie

1 Vormingen voorjaar ondersteuning - vorming - opleiding - ondersteuning - vor

2

3 Inhoud vormingen voorjaar 2015 Zorgzaam samenleven voor iedereen Mensen ontmoeten geen andere culturen, mensen ontmoeten mensen... 4 Opvoeden in een steeds meer etnisch cultureel diverse samenleving... 4 Project: Mantelzorg in kleur: zorg dragen voor mantelzorgers met een migratieachtergrond... 5 Communiceren vanuit je hart Communicatie met (con)tact Liever communicatiever... 6 Vragen stellen hoe doe je dat?... 7 Gezag en respect zonder woorden Respectvol grenzen aangeven, de taal van je ogen, lichaam... 7 Body Language Trivia... 7 Omgaan met kritiek van de familie... 8 Roddelen Ouders begrijpen ouders begrenzen... 8 Met zachte hand de kracht van zorgvuldig contact... 9 Tweejarige opleiding Contactclown... 9 Creatieve werkvormen in de zorg... 9 De kracht van muziek Na de stilte komt muziek het dichtst bij het zeggen van het onzegbare. (Aldous Huxley, Engels schrijver) Muziek beluisteren in de zorg Muziek en dementie Muziek drukt dat uit wat niet gezegd kan worden maar waarover niet gezwegen kan worden. (Victor Hugo) Zingen tijdens de dagelijkse zorg Ontdek je stem en vele liedjes Omgangskunde vanuit verbinding Eenvoudig opvoeden Opvoeden in vertrouwen Opvoeden van kinderen: een beetje geven en een beetje nemen Ontdek je eigen opvoedingsstijl Ontdek je eigen opvoedingsstijl: verdiepingsdagen Omgaan met verschillende karakters Over angstige, verdrietige en onrustige kinderen Hooggevoeligheid als uitdaging Jaartraining Hooggevoeligheid Lachen is gezond - Humor en lichtheid brengen in de zorg. 16 Omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag in de zorg voor ouderen Aandacht voor levensvragen van ouderen Dementie, een ziekte van deze tijd, maar hoe ermee omgaan. 18 Omgaan met familie van personen met dementie Ethiek in de ouderenzorg Omgaan met psychiatrische patiënten in de thuiszorg Balanceren tussen veiligheid en vrijheid Valpreventie in de thuiszorg Hoe omgaan met diabetes? Hulp bij kleine ongevallen in en om het huis Zorg bij kinderziekten Beter voorkomen en eerste zorg Omgaan met emoties rond euthanasie Aanvaarden, loslaten en verbinden Rouwen en loslaten in je leven Mindful rouwen: aandachtgericht omgaan met verlies Troosten Tussen kwetsbaarheid en veerkracht ligt de kracht van een ritueel Hoe omgaan met rouw en verlieservaringen bij kinderen? daagse training: Rouwen: zich bewegen tussen verlies en leven Koesteren en ondersteunen van mantelzorgers Studiedag rond mantelzorg Project Mantelzorg in kleur: Zorg dragen voor mantelzorgers met een migratieachtergrond Gedeelde zorg Discretie in de zorg Zorg voor adempauze Levenslang wonen Initiatie Aromatherapie Aromatherapie in de praktijk Arbeidsongeschikt!? Het verandert je leven Parkinson heb je niet alleen Inspiratie voor zorgzaam leidinggeven Zelfreflectie als sleutel voor leidinggevenden Verdiepingsgroep: Zelfreflectie als sleutel voor leidinggevenden Veranderen, hoe krijg ik ze mee? Zonder dwarsliggers rijden er geen treinen Omgaan met weerstanden Werken aan werkvermogen Leiding geven voor kortgeschoolden Klantgericht werken in de zorg Een super-visie een super-team! Ontdek je eigen stijl van leiding geven Verkennen en aanwenden van zes competenties in efficiënt leiderschap

4 Teampower: vakkundig groepsenergie managen Macht managen: machtspatronen analyseren en balanceren.. 31 Leiding geven in zorg en welzijn Vinger aan de pols Inclusieve kinderopvang, een haalbare kaart Stress, burn-out en bore-out Persoonlijk leiderschap preventie van stress en burn-out Passie als preventie van burn-out Overzicht aanbod 2015 Overzichtskalender van open aanbod voorjaar Ons aanbod bij jou in je team, organisatie of instelling? Dat kan! Een aanbod op maat? Natuurlijk! Zorg, ook voor jezelf Op het kruispunt tussen persoon en werk Betrokken zijn, zonder jezelf te verliezen: hoe doe je dat? Een systemische kijk op gepast geven als hulpverlener Zelfreflectie als sleutel voor hulpverleners Afscheid nemen en loslaten Zorg voor de zorgverlener in de ouderenzorg Zelfzorg in de zorgsector Als zorg een opgave wordt Zelfzorg met Primordial Chi Kung Open hart: Constructief werken met emoties en professionele nabijheid Balans werk versus privé Of: hoe werk en privé beter combineren Kernkwaliteiten en werken met je eigen talenten Kiezen en beslissen Timemanagement Slimmer werken met meer energie en minder stress Geboeid door perfectionisme De kunst van het piekeren Tel ik mee en/of tel ik af? Inspiratiedag voor 55 plussers Veerkracht opbouwen Assertiviteitstraining Als ik mijn grenzen kan aangeven, hoef ik geen muren te bouwen Je innerlijke wijsheid als kompas Proeven van je levenskracht Gezond slapen en slaapproblemen

5 Zorg-Saam vzw: wie zijn we en wat doen we? Zorg-Saam wil mensen inspireren en in beweging brengen, omdat zorgzaam samenleven kan. Menselijke verbondenheid uit zich in zorgen voor elkaar. Zorg-Saam is een vormingsinstelling, gespecialiseerd in zorg, die inspireert tot meer autonomie en mondigheid van personen met een zorgbehoefte en hun omgeving. Tegelijk beweegt Zorg-Saam de zorgverleners tot een respectvolle benadering van personen met een zorgbehoefte en versterkt Zorg-Saam de draagkracht van informele en professionele zorgverleners. Daarvoor ontwikkelt Zorg-Saam kwaliteitsvolle vormingen : met aandacht voor de meest kwetsbare groepen in de samenleving, de actuele noden in de zorg en de toenemende diversiteit. Zowel geïnteresseerden, hulpverleners als organisaties zijn bij ons welkom. Ook via studiedagen en jaartrainingen staan we borg voor zorg. Want zorgen voor onszelf en anderen kunnen we leren en doorgeven! Onze vormingen worden verzorgd door vaste educatieve medewerkers van Zorg-Saam vzw samen met een team van professionele en ervaringsdeskundige freelance vormingswerkers. Zij hebben zich gespecialiseerd in één van onze thema s en hebben door opleiding of professionele ervaring een sterke voeling met het thema zorg. Wil je ons aanbod graag laten plaatsvinden in jouw team, organisatie of instelling? Dat kan! Op jouw vraag komen we tot bij jou met onze vormingen, van West-Vlaanderen tot Limburg en tot in Brussel. In overleg zoeken we naar een geschikte datum om dit leermoment in jullie vertrouwde omgeving te laten plaatsvinden. Je vindt hierover meer informatie op Ons aanbod bij jou in je team, organisatie of instelling? Dat kan! op pagina 45. Of heb je nood aan een vormingsaanbod op maat, dat niet in deze brochure is opgenomen? Dan kan je ons natuurlijk ook contacteren om je vormingsbehoefte toe te lichten. We gaan samen op zoek naar een aangepast aanbod. Onze medewerkers laten dit met de grootste zorg aansluiten bij jullie prioriteiten. Tot slot wensen we jullie een inspirerende zoektocht doorheen onze brochure en een deugddoende vorming, voor jou of je organisatie. Halfjaarlijks komt er een nieuwe brochure uit. Ook voor dit voorjaar hebben we een boeiend aanbod samengesteld. Ons open vormingsaanbod is toegankelijk voor alle geïnteresseerden. Het is opgedeeld in de volgende categorieën : 1. Zorgzaam samenleven voor iedereen 2. Communiceren vanuit je hart 3. Omgangskunde vanuit verbinding 4. Koesteren en ondersteunen van mantelzorgers 5. Inspiratie voor zorgzaam leidinggeven 6. Vinger aan de pols 7. Zorg, ook voor jezelf Deze vormingen zijn gepland op verschillende locaties verspreid over Vlaanderen en Brussel. Hierbij houden we rekening met de bereikbaarheid en de aangename sfeer van de locatie. Op Overzichtskalender van open aanbod voorjaar 2015 op pagina 41 vind je een kalender terug waarop alle vormingen en locaties vermeld zijn. Hou ook onze website in de gaten : Daarop maken we de extra vormingsinitiatieven bekend die we inplannen na het verschijnen van deze brochure. De nodige praktische informatie omtrent de inschrijvingen en betalingen vind je op Praktische informatie rond het open aanbod op pagina 43 in de brochure. Het Zorg-Saam team, Anja, Ann, Anne, Conny, Eline, Kristin en Mieke 3

6 Zorgzaam samenleven voor iedereen Een zorgzame samenleving heeft ook en vooral aandacht voor de meest kwetsbaren in de maatschappij. Iedereen heeft recht op goede zorg. Hoe kunnen we de drempel van een ondersteuningsaanbod in de zorg zo laag mogelijk houden voor iedereen, ongeacht kenmerken als culturele achtergrond, nationaliteit, geslacht, seksuele geaardheid, inkomen, religie, handicap of gezondheidstoestand? Drempelverlagend werken zorgt voor een kwaliteitsverbetering voor iedereen! Mensen ontmoeten geen andere culturen, mensen ontmoeten mensen Opvoeden in een steeds meer etnisch cultureel diverse samenleving In deze sessies leren we niet the do s and don ts van elke etnische cultuur die we in Vlaanderen kennen dat is onzinnig. Wel hoe je op een respectvolle wijze met elkaar kan omgaan ongeacht je etnische achtergrond. Er zal een theoretisch kader worden aangeboden, maar belangrijker: we oefenen samen., zowel formele als informele zorgverleners Wanneer 19 en 26 januari 2015 van 13u30 tot 16u30 Waar Konekt vzw Lijnmolenstraat 153, 9040 Sint-Amandsberg Begeleiding Els Haüser, psychotherapeute en diversiteitsconsultant Onze samenleving, onze straten, winkels, sportclubs, speeltuinen, scholen, worden steeds meer etnisch-cultureel divers. Dit is een feit, we kunnen en willen dit niet meer terugdraaien. In de klasjes van onze kinderen zien we steeds meer kleur, verschillende culturen, diverse moedertalen, dialecten en andere verschillen. Hoe gaan we als ouders en als grootouders om met deze veranderingen, met deze superdiversiteit? De vriendjes van onze dochters en zonen heten niet enkel Marie, Flor of Anna maar ook Mohamed, Ayse, Ali, Nurcan of Kundan. Wat maakt ons zo handelingsverlegen om in contact te komen met deze andere, om in dialoog te gaan? Bestaat er zoiets als politiek correct opvoeden? Wat doe je met je eigen vragen, onzekerheden en eventueel slechte ervaringen? Wat met Zwarte Piet? Wat met halal en haram? Wat met het Suikerfeest, het Offerfeest? En hoe leg ik dit weer allemaal uit aan mijn kinderen? Er worden in deze sessies geen kant en klare oplossingen gegeven, maar wel handvaten aangereikt die we kunnen gebruiken om ons een visie over deze diversiteit te vormen, ons eigen te maken en verder te exploreren. en ouders Wanneer 9 en 16 maart 2015 van 19u30 tot 22u00 Waar PRH Otto Veniusstraat 15, 2000 Antwerpen Begeleiding Els Haüser, psychotherapeut en diversiteitsconsultant 4

7 Project: Mantelzorg in kleur: zorg dragen voor mantelzorgers met een migratieachtergrond Zorg-Saam heeft in 2014 in samenwerking met Prisma vzw en OCMW Mechelen het project Mantelzorg in kleur uitgevoerd. De bedoeling van dit project is dubbel: - De belasting die (ouderen) zorg met zich meebrengt bespreekbaar maken bij mantelzorgers met een migratieachtergrond - Ondersteuningsmogelijkheden voor mantelzorgers bekendmaken om zo de draagkracht van deze groep van mantelzorgers te versterken. Deze groep van mantelzorgers groeit zeer snel. In veel gemeenschappen met een migratieachtergrond wordt in de eerste plaats voor mantelzorg gekozen. Helaas hebben ze vaak weinig informatie over de ondersteuningsmogelijkheden. De moeilijkste fase van het project, is het aanspreken van de mantelzorgers, om hen te overtuigen om mee op stap te gaan. Daarom is het noodzakelijk om zorgvuldig een netwerk van brugfiguren uit te bouwen. We hebben veel aandacht besteed aan de betrokkenheid van de deelnemers bij het uitstippelen van de ontmoetingsen vormingsmomenten, om die optimaal te doen aansluiten bij de noden en verwachtingen van de mantelzorgers. Zorg-Saam wil de ervaringen van dit project in Mechelen graag inzetten in andere steden of wijken. Spreekt dit project je aan? Aarzel dan niet om met ons contact op te nemen. We bekijken graag samen met jou wat de mogelijkheden zijn. 5

8 Communiceren vanuit je hart Communicatie geeft menselijke verbondenheid vorm, zeker binnen een zorgrelatie. Verbindende en respectvolle communicatie is een cruciale sleutel om de autonomie en mondigheid van personen met een zorgbehoefte en hun omgeving te respecteren. Het gaat uiteraard om woorden en taal, maar het gaat ook om non-verbale communicatie. En wanneer taal ontoereikend is gaan we creatief op zoek naar andere manieren van communicatie, door middel van dans, muziek, beelden of aanraking. Communicatie met (con)tact Liever communicatiever Helder duidelijk maken waar het werkelijk om gaat, blijft een hele uitdaging. Wat ik voel en denk lijkt zo vanzelfsprekend. Toch ontstaan er dagelijks grote of kleine misverstanden. Met een gezonde dosis humor en herkenbare verhalen uit het dagelijkse leven krijg je inzicht in de valkuilen van communicatie. Jouw manier van communiceren is het ideale startpunt om op verder te bouwen. Het gaat immers niet om veranderen maar om ontwikkelen. Vanuit vragen en ervaringen van de deelnemers wordt een driestappenplan en een levendig communicatiemodel (transactionele analyse) aangereikt. Wanneer 4 mei 2015 van 09u30 tot 16u30 Waar CC Hasselt Kunstlaan 5, 3500 Hasselt Begeleiding Patty Leppens, psychotherapeute, coach en opleider Of het nu over de relatie gaat met je familie, collega s, partner of kinderen, steeds speelt communicatie een belangrijke rol. Toch is goede communicatie niet vanzelfsprekend. Misverstanden zijn legio. Mensen voelen zich verkeerd begrepen, of niet gehoord. Communicatie is immers veel meer dan het uitwisselen van informatie via woorden en gebaren. Als mensen met elkaar spreken, spelen ook (onbewuste) emoties en patronen mee. Iedereen heeft bovendien zo zijn eigen stijl om iets (niet) duidelijk te maken. Om efficiënt te communiceren is het belangrijk inzicht te krijgen in de eigen communicatiestijl en die van de gesprekspartner. Ook echt kunnen luisteren en effectief omgaan met (ongewenste) kritiek en feedback zijn belangrijk. Zowel het starten van een goed gesprek als het respectvol beëindigen zijn een ware kunst. Hoe vermijd je een discussie zonder een meningsverschil uit de weg te gaan? Dit is een heel praktische cursus met concrete voorbeelden en oefeningen om de communicatie in relaties te verbeteren. Tijdens deze tweedaagse cursus verkennen we verschillende communicatiestijlen en zoeken naar hulpbronnen om gesprekken te vergemakkelijken. We oefenen met effectieve, verbindende communicatie en besteden ook aandacht aan de weerstanden die een vlotte interactie in de weg kunnen staan. Wanneer 12 en 26 maart 2015 van 09u30 tot 16u30 Waar t Groeihuis Sint-Jozefsdreef 7, 3020 Herent Begeleiding An Michiels, therapeute gespecialiseerd in het omgaan met hooggevoeligheid, auteur van het kinderboek De Hoogsensitiviteit Survivalgids Deelnameprijs 150 6

9 Vragen stellen hoe doe je dat? Spreken met elkaar, informatie uitwisselen, vertellen wat je wil delen dat lijkt eenvoudig. Iedereen communiceert zowel met het lichaam als met woorden. Toch blijkt dat velen zich niet gehoord of begrepen voelen. Als hulpverlener, verzorgende, verpleegster is het je taak om een bepaalde vorm van zorg te geven. Je hebt allerhande praktische (zorg) taken uit te voeren. Deze zijn gelinkt aan menselijke zorg. De signalen van de hulpvrager zijn niet altijd duidelijk. Wat wordt er bedoeld? Wat is de werkelijke hulpvraag? Op zo n moment is er nood aan duidelijk gerichte en ook open vragen. Hierbij is luisteren en horen wat gezegd wordt noodzakelijk. In deze cursus leren we juiste vragen stellen om met de bekomen informatie de cliënt de gepaste zorg te geven. Deze tools zijn toepasselijk zowel voor de hulpverlener/cliënt- verhouding als voor hulpverleners onderling. Doelgroep hulpverleners, verzorgden, verpleegsters, kortom, mensen die werken met andere mensen Wanneer 12 maart 2015 van 09u30 tot 16u30 Waar G.C. De Zandloper Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel Begeleiding Sofie Stiers, creatief en transpersoonlijk psychotherapeute, coach, counselor Gezag en respect zonder woorden Respectvol grenzen aangeven, de taal van je ogen, lichaam Werken met en tussen mensen (gezin, zorg, ouderen, teams..) vraagt heel wat inzet: luisteren, coachen, ondersteunen, begeleiden, zorgen. Maar bij alle interventies horen ook grenzen (fatsoen, afspraken, plichten). Vroeger werd respect afgedwongen, mensen (kinderen) waren minder bewust van hun rechten. Vandaag zijn mensen (kinderen) mondiger... respect en gezag moet je verdienen. Deze vorming leert ons grenzen te bewaken, op een respectvolle en duidelijke manier. De communicatie van grenzen steunt niet zozeer op woorden, maar wel op je ogen, je houding, toonhoogte We leren een unieke code-taal, even oud als het leven zelf, eigen aan dier en mens. Kennis van deze taal, maakt je interventie veel efficiënter, minder vermoeiend, en bovenal: je krijgt respect terug. Redenen genoeg om aan de slag te gaan! Deze unieke woordeloze codetaal is van toepassing op alle leeftijden, van baby tot ouderling, in gezin, kinderopvang, onderwijs, werk of rusthuis... Inhoud Onderscheid maken tussen leiderschap vanuit schrikbewind en leiderschap vanuit respect. Onderscheid maken tussen begeleiden (coachen) en leiden (grenzen). Verkennen van de unieke code-taal, eigen aan respectvol leiderschap. Werkvorm Aangename interactieve vorming met vele voorbeelden. Ondersteund door beeldmateriaal., ouders, begeleiders uit de zorgsector of het onderwijs Wanneer 21 april 2015 van 09u30 tot 16u30 Waar t Groeihuis Sint-Jozefsdreef 7, 3020 Herent Begeleiding Hendrik Gaublomme, teamcoach, creatief therapeut, yogadocent, Body Language Trivia Beleef, speel en test je kennis van lichaamstaal gedurende deze Body Language Trivia Quiz. Na een inleiding van een uur over positieve lichaamstaal en het belang en de impact van een krachtige eerste indruk verloopt de rest van de trivia volgens de topics en quizvragen gelinkt met de kleuren van ons Body Language Trivia rad. Tijdens deze formule delen we de groep in teams en bekijken we op een speelse manier 6 onderwerpen van dichtbij. Je leert ook een aantal trucjes om een goede eerste indruk na te laten. Als laatste bespreken we tips om communicatie en lichaamstaal te verbinden. Wedden dat je nadien jouw omgeving uit een ander perspectief bekijkt en ook nog eens professioneel voordeel zal kunnen halen met deze kennis van lichaamstaal? Wanneer 10 februari 2015 van 09u30 tot 12u30 Waar Konekt vzw Lijnmolenstraat 153, 9040 Sint-Amandsberg Begeleiding Dana Ketels, gecertificeerde Lichaamstaal trainer, spreker, coach, teamcoach Deelnameprijs 35 7

10 Omgaan met kritiek van de familie Professionals in de zorg vinden het niet altijd gemakkelijk om om te gaan met opmerkingen, kritiek, klachten van familieleden. Als ze geconfronteerd worden met kritiek die volgens hen terecht is, dan kunnen hulpverleners deze meestal goed hanteren. Anders is het als er kritiek wordt geuit die in de ogen van de professional onterecht is of als de kritiek voortkomt uit een visie op zorg of begeleiding die haaks staat op die van de instelling. Ook de wijze waarop de kritiek geuit wordt speelt een grote rol. Soms komt het tot confrontaties die de hulpverlener erg aangrijpen en die veel energie kosten. De vraag die hulpverleners dan ook vaak stellen is: hoe kunnen we anders met deze kritiek omgaan? Tijdens deze dag staan we stil bij eenvoudige strategieën die hulpverleners in staat stellen de contacten met de familieleden soepeler te laten verlopen. Doelgroep zorgverleners die regelmatig te maken krijgen met familieleden van zorgvragers Wanneer 3 maart 2015 van 09u00 tot 16u00 Waar CC Hasselt Kunstlaan 5, 3500 Hasselt Begeleiding Conny Thomas, sociaal agoge, psychotherapeute, educatief medewerkster Zorg-Saam Roddelen Overal wordt er geroddeld. Dit kan gaan van onschuldig plezier tot schadelijk gedrag. Waar ligt de grens en hoe ga je hier op verantwoorde wijze mee om? In deze opleiding krijg je verrassende inzichten over het ontstaan en de functie van roddelen. Dit helpt ons te begrijpen waarom het zo moeilijk is om roddelen echt te laten stoppen. Het geeft echter ook handvaten om hier constructief en positief mee om te gaan. Naast creatieve oefeningen en enkele theoretische schema s is er ruimte voor de concrete ervaringen van de deelnemers. Er worden praktische tips gegeven hoe je aan een betere groepswerking kan bijdragen. Wanneer 5 juni 2015 van 09u30 tot 16u30 Waar De Factorij - HIG Huart Hamoirlaan 136, 1030 Brussel Begeleiding Patty Leppens, psychotherapeute, coach en opleider Deelnameprijs 79 (= 70 cursusgeld + 9 lunch) Ouders begrijpen ouders begrenzen In deze training gaan we praktijkgericht aan de slag. We oefenen in het communiceren met ouders over hun kinderen. De kinderen waarvoor wij zorgen, zijn het liefste wat de ouders ons toevertrouwen. Ouders kunnen dan ook heel gevoelig reageren als het over hun kinderen gaat. Deze gevoeligheden oppikken en er goed mee leren omgaan, dat is waar het om gaat in deze training. Als ouders zich begrepen voelen en zich gezien voelen in hun bezorgdheid, dan kunnen ze vaak ook de begrenzing van een schoolse situatie waarin jij werkt met hun kind, makkelijker aanvaarden. Maar even goed moeten we werken aan de begrenzing in ons contact met ouders. We gaan uit van zeven basisvaardigheden: contact maken, je doel van het gesprek vasthouden, spreken vanuit observatie, positieve krachten van het kind benoemen, leiding nemen en geven, in een gesprek de juiste afstand bewaren om ons stevig te voelen in onze rol als begeleider, het gesprek afronden, nabespreken met collega s. Tijdens deze training wordt er zowel geoefend op gesprekstechnieken met kinderen en ouders als op nonverbale creatieve technieken met kinderen. Doelgroep leerkrachten, leerlingenbegeleiders, CLBmedewerkers, jongerenwerkers, hulpverleners Wanneer 11 juni 2015 van 09u00 tot 16u00 Waar Provinciehuis Vlaams-Brabant Provincieplein 1, 3010 Kessel-Lo Begeleiding Lies Ledegen, kleuterleidster en integratieve kindertherapeute. Heeft reeds 10 jaar een thuispraktijk voor kinderen tussen 4 en 12 jaar. Werkte voorheen in het onderwijs, tevens auteur van het boek Pipa vindt een weg. 8

11 Met zachte hand de kracht van zorgvuldig contact Uit eigen ervaring weten we hoe groot het effect van een bevestigend gebaar, een blik, een tactvolle aanraking kan zijn. Wat geldt voor elk van ons, geldt des te meer voor kinderen, ouderen, mensen met een handicap of dementie, zieken en stervenden. Deze vierdaagse praktijkstage over aanwezig-zijn en aanraken binnen een zorgverleningssituatie is als één geheel te volgen. Je verwerft er een ruime waaier aan tactiele vaardigheden en eenvoudige massagebewegingen die je van in het begin kunt toepassen in jouw context. Het geeft je, als zorgverlener, niet méér werk. Integendeel: je gegroeide deskundigheid en de positieve reacties die je daardoor zult krijgen, geven je een gevoel van erkenning en vreugde, zin en voldoening. In de opleiding Met zachte hand de kracht van zorgvuldig contact zijn zelfzorg, evenwicht tussen geven en ontvangen, aandacht en respect voor ieders grenzen het vertrekpunt. Doorheen het vele oefenen, waarbij je afwisselend gever en ontvanger bent, ervaar je aan den lijve het effect van deze benadering: rust én vitaliteit, ademruimte en ontspanning, verzachting van pijn, een gevoel van eigenwaarde en emotionele ruimte, ondersteuning en verbondenheid voor beiden. Je krijgt nieuwe inspiratie om de kwaliteiten die je in deze opleiding leerde kennen verder vorm te geven en te integreren in jouw dagelijkse omgeving. Doelgroep alle belangstellenden en zorgverleners uit alle sectoren Wanneer 22, 29 januari en 5, 12 februari 2015 van 09u30 tot 16u30 Waar De Blauwe Poort Collegebaan 49, 9090 Melle Begeleiding Michèle De Loof, muzikante, psychotherapeute, masseuse, vormingswerkster, vrijwilliger in een WZC Deelnameprijs 300 Meebrengen: Schrijfgerief, binnenhuisschoeisel, kussentje Tweejarige opleiding Contactclown Zorg-Saam organiseert in het najaar 2015 voor de 2de maal de tweejarige opleiding Contactclown. Tijdens deze training word je meegenomen in de wereld van de contactclown. Een wereld van humor en lichtheid, van contact en ontmoeting, van geven en ontvangen, van verbinding en samenwerking. De clown beschikt over een aantal kwaliteiten die een hartelijk contact mogelijk maken: hij treedt iedere situatie tegemoet met een open geest. Hij is ontvankelijk voor wat zich hier-en-nu aandient. Hij is creatief in het moment en ziet oneindig veel mogelijkheden om met moeilijke en pijnlijke situaties om te gaan. De contactclown stemt zich af op de situatie en de bewoner/patiënt, laat zich ook raken, neemt risico s en durft uit te glijden. Hij zegt vol overgave ja tegen de mensen en de omgeving en gebruikt al zijn zintuigen om het contact aan te gaan. Hij ontmoet de bewoner of patiënt met een open hart en respectvol zodat deze zich volledig gezien en erkend voelt. Vanuit deze uitwisseling ontstaan hartverwarmende spelmomenten met een lach en een traan waarin de ander zich even kan ontspannen, zorgen en pijn vergeet en een aangenaam moment kan beleven. Thema s die aan bod komen: - leren improviseren in contact met jezelf en met de ander - je intuïtie durven volgen - afstemmen op de ander - aanwezig zijn in het nu-moment - humor respectvol inzetten We werken met beweging, expressie, muziek en contactoefeningen. Het boek De clown, het innerlijke kind van Ton Kurstjens zal doorheen de opleiding als leidraad dienen. Praktische info Doelgroep: Mensen die zich als clown willen inzetten voor ouderen, ouderen met dementie of mensen met een fysieke en/of mentale beperking Wanneer: Start najaar Het eerste jaar bestaat uit 8 blokken van 2 dagen. In het tweede jaar zijn er 4 lesdagen, 4 stagedagen (WZC, een voorziening, ) + een afsluitende tweedaagse. Exacte data worden later meegedeeld Waar: Wordt later meegedeeld Begeleiding: Martine Bal, clown bij bejaarden en mensen met dementie. Geeft workshops clownerie en is docente in verscheidene opleidingen voor mensen die in de zorgverlening werken. Ton Kurstjens, vanaf 1983 actief in de clownerie, eerste als improviserende clown, later als docent. Legt nadruk op aandachtig en zorgvuldig contact aangaan. Meer info of interesse: 016/ of Creatieve werkvormen in de zorg Prentkaarten, foto s, natuurelementen, voorwerpen of symbolen zijn externe beelden. Visualisaties, geleide fantasieoefeningen, droombeelden, zijn eigen innerlijke beelden. Gebruik maken van die beelden in dagelijkse contacten met ouderen, jongeren, kinderen, psychiatrische patiënten en hun familieleden is zeer zinvol. Gevoelens en herinneringen, die vaak moeilijk communiceerbaar zijn, kunnen met behulp van beelden hertaald worden. Het werken met een beeld is laagdrempelig en speels en de impact die het heeft vaak verrassend en diepgaand. Tijdens deze dag proeven we van verschillende methodieken, bruikbaar voor individuele begeleidingen én voor groepen. Je zal ervaren wat je ligt en waar je je verder in wil verdiepen. en zorgverleners Wanneer 20 januari 2015 van 09u30 tot 16u30 Waar Atelier Vive la vie Grensstraat 53/1, 3010 Kessel-Lo Begeleiding Bie Schoeters, (loopbaan)coach 9

12 WORSHOPS MUZIEK Niets voor mij, denk je misschien. Ik kan niet zingen en speel geen instrument. Dan bent je de geknipte persoon voor deze workshops. Steeds meer wordt gepleit voor een brede toepassing van muziek in de zorg, door mensen die het dichtst bij de patiënt staan in de dagdagelijkse momenten. In De kracht van muziek maak je kennis met de basisprincipes en ontdekt je waarom muziek zo n krachtig medium is in de zorgrelatie. De andere workshops gaan dieper in op thema s als dementie of hoe u muziek beluisteren kan integreren in je werking. Muzikale voorkennis is helemaal niet nodig. Mocht dat je niet geruststellen: ook als luisteraar ben je hartelijk welkom. De kracht van muziek Na de stilte komt muziek het dichtst bij het zeggen van het onzegbare. (Aldous Huxley, Engels schrijver) Niemand twijfelt aan het effect van muziek op het welzijn van de mens. Muziek raakt ons, inspireert, ontroert, troost, verbindt en veel meer. In het bijzonder wanneer verbale communicatie moeilijk is of wordt, kan muziek een uitgelezen middel zijn om contact te maken en de relatie te verbeteren. We gaan zelf aan de slag om de kracht van muziek te ervaren, staan stil bij enkele theoretische inzichten uit de muziektherapie en maken een vertaalslag naar de dagdagelijkse zorg. In deze basisvorming, die afzonderlijk gevolgd kan worden, ervaren we het specifieke van muziek als non-verbale communicatie en haar heilzame invloed op de zorgrelatie. De andere workshops bouwen hierop verder. Deze vorming van een voormiddag kan je op verschillende data volgen., mantelzorgers, zorgverleners zonder muzikale voorkennis Wanneer 18 maart 2015 van 09u30 tot 12u30 Waar Oude Abdij Drongen Drongenplein 27, 9030 Drongen Begeleiding Mieke Wouters, muziektherapeute Deelnameprijs 35 Eventueel in combinatie met Muziek beluisteren in de zorg van 13u30 tot 16u30, mantelzorgers, zorgverleners zonder muzikale voorkennis Wanneer 25 maart 2015 van 09u30 tot 12u30 Waar Oude Abdij Drongen Drongenplein 27, 9030 Drongen Begeleiding Mieke Wouters, muziektherapeute Deelnameprijs 35 Eventueel in combinatie met Muziek en dementie van 13u30 tot 16u30 Muziek beluisteren in de zorg Mensen zeggen vaak dat ze hun gevoel kunnen leggen in bepaalde muziek. Dat is de manier waarop velen muziek ervaren. Het is echter de muziek die ons uitdrukt en niet omgekeerd. Tijdens de basisworkshop De kracht van de muziek hebben we dit al spelend aan den lijve ondervonden. Ook muziek beluisteren, alleen of samen, is een vorm van expressie die invloed heeft op emotioneel, sociaal, spiritueel en lichamelijk vlak. Muziek is vaak aanwezig binnen de zorg. Soms toevallig op de achtergrond, soms als bewuste interventie, soms intuïtief, soms als geplande activiteit. Deze workshop wil je bewust maken van de invloed die gedraaide muziek kan uitoefenen en wil je kennis laten maken met verschillende toepassingen van muziek beluisteren., mantelzorgers, zorgverleners zonder muzikale voorkennis die De kracht van muziek gevolgd hebben (kan dezelfde dag van 09u30 tot 12u30) Wanneer 18 maart 2015 van 13u30 tot 16u30 Waar Oude Abdij Drongen Drongenplein 27, 9030 Drongen Begeleiding Mieke Wouters, muziektherapeute Deelnameprijs 35 Meebrengen: muziekfragment op i-pod of CD 10

13 Muziek en dementie Muziek drukt dat uit wat niet gezegd kan worden maar waarover niet gezwegen kan worden. (Victor Hugo) Het is algemeen bekend dat het gebruik van muziek en stem een gunstig effect heeft op de relatie tussen verzorgende en patiënt. Uit recent onderzoek (A.Vink, 2013) blijkt dat het aanbieden van muziektherapie gedragsproblemen en onrust bij patiënten met dementie vermindert. Zij vertonen minder dwaal- en loopgedrag, roepen en schelden minder en gaan beter eten en drinken. Het algemeen welbevinden van patiënten en hun naasten vergroot. Redenen genoeg om resoluut te gaan voor een brede toepassing van muziek in het dagelijks tegemoet treden van de persoon met dementie. Deze workshop biedt een theoretisch kader, voorbeelden uit de praktijk en praktische adviezen om bewuster met muziek om te gaan., mantelzorgers, zorgverleners zonder muzikale voorkennis die de kracht van muziek gevolgd hebben (kan dezelfde dag van 09u30 tot 12u30) Wanneer 25 maart 2015 van 13u30 tot 16u30 Waar Oude Abdij Drongen Drongenplein 27, 9030 Drongen Begeleiding Mieke Wouters, muziektherapeute Deelnameprijs 35 Zingen tijdens de dagelijkse zorg Ben je benieuwd of het waar is dat zingen tijdens de zorg een positief effect heeft? Ben je ervan overtuigd dat personen met een handicap al zingend hun gevoelens kunnen uiten? Ben je bewust dat patiënten weten dat je hen hoort en zich verbonden voelen door samen te zingen? Ben je gefascineerd door het feit dat personen met dementie de liedjes uit hun jeugd uit het hoofd kennen? Wil je meer weten over de ongekende mogelijkheden van onze stem om de zorgrelatie te verbeteren, vooral met hen die het woord missen of niet (meer) kunnen praten? Heb je koudwatervrees of weet je niet hoe eraan te beginnen? Kom dan naar deze workshop om samen deze vragen te exploreren en passende antwoorden te vinden., mantelzorgers, zorgverleners zonder muzikale voorkennis Wanneer 27 maart 2015 van 09u30 tot 12u30 Waar Oude Abdij Drongen Drongenplein 27, 9030 Drongen Begeleiding Mieke Wouters, muziektherapeute Deelnameprijs 35 Eventueel in combinatie met Ontdek je stem en vele liedjes van 13u30 tot 16u30 Meebrengen: muziekfragment op i-pod of CD Ontdek je stem en vele liedjes Zingen mag weer en is niet langer oubollig. Terwijl er lange tijd een taboe op leek te rusten, mag je er weer openlijk voor uitkomen. En gelukkig maar. Zingen is niet alleen plezant en gezond, het is bovenal heel verbindend. Als pasgeborenen worden we spontaan door onze ouders en verzorgers gewiegd en al zingend getroost. Het ritme van hun woorden en de melodie van hun stem drukken liefde en zorg uit. Deze workshop is bedoeld: - voor iedereen die overtuigd is (of het wil worden) van het weldadig effect van zingen tijdens de zorg, - voor iedereen die zijn kinderlijke spontaniteit om te zingen kwijt geraakt is en zijn stem wil terugvinden, - voor iedereen die zijn rugzak vol liedjes wil steken om er intuïtief gebruik van te maken. Doelgroep voor alle geïnteresseerden Wanneer 27 maart 2015 van 13u30 tot 16u30 Waar Oude Abdij Drongen Drongenplein 27, 9030 Drongen Begeleiding Mieke Wouters, muziektherapeute Deelnameprijs 35 Eventueel in combinatie met Zingen tijdens de dagelijkse zorg van 09u30 tot 12u30 11

14 Omgangskunde vanuit verbinding In de zorg heb je een breed gamma aan ervaringen, inzichten en vaardigheden nodig om met elkaar om te gaan. Zoeken naar verbinding is een uitdaging wanneer bepaalde persoonskenmerken, ziektebeelden of complexe zorgsituaties veel aandacht opeisen. Deze vormingen zijn boeiend voor informele zorgverleners en voor professionals. De thema s kunnen heel uiteenlopend zijn: bijvoorbeeld omgaan met uitdagingen in opvoedingssituaties, perfectionisme, psychiatrische ziektebeelden, dementie, palliatieve zorg, ethiek in de zorgverlening Opvoeden, hoe doe je dat? De vormingen hieronder geven je de kans stil te staan bij jouw opvoedingsstijl en bij je omgang met kinderen. Eenvoudig opvoeden Kinderen hebben in deze jachtige maatschappij veel materiële spullen, veel keuzes en weinig vrije tijd. Kinderen vragen eerst en vooral ruimte en vrijheid om hun unieke persoonlijkheid te ontwikkelen. Hoe kunnen we terug oog krijgen voor de rijkdom van het innerlijk van een kind en wat het kind echt van ons vraagt? Vorming met een stukje theorie over het wezen van het kind en wat het kind nodig heeft om terug echt kind te kunnen zijn, op een natuurlijke en eenvoudige manier. We geven veel praktische tips mee om van onrust naar rust te gaan, in het omgaan met kinderen. We bekijken de evolutie van het natuurlijke spel bij een kind, wanneer het niet beïnvloed wordt door multimedia. We verwerken de verschillende onderdelen telkens op een kunstzinnige manier. En neen, daar is geen voorkennis voor vereist. Doelgroep voor alle mensen die omgaan met kinderen, in gezins- of werksituatie Wanneer 28 januari 2015 van 09u30 tot 16u30 Waar Hof Van Watervliet Oude Burg 27, 8000 Brugge Begeleiding Inge Vanassche, De Kleine Johannes vzw Opvoeden in vertrouwen Hoe kunnen we kinderen helpen opgroeien tot respectvolle en krachtige mensen die iets willen bijdragen aan het geluk van anderen zonder zichzelf tekort te doen? Hoe geef ik kinderen grenzen aan zonder ze te conditioneren of te manipuleren? Hoe laat ik hen in hun waarde zonder mijn eigen behoeften te ontkennen of te verloochenen? Hoe kunnen we hen helpen verantwoordelijkheid te nemen zodat ze de dingen doen vanuit zichzelf en niet omdat ze beloond of gestraft worden? Volgens het communicatiemodel van Marshal Rosenberg is het doel van communicatie elkaar ontmoeten in verbondenheid. Het gaat erom dat je elkaar respecteert en met verwondering kijkt naar de verschillen. Het doel is dus niet: voor elkaar krijgen dat het kind doet wat jij zegt. Deze vorming heeft tot doel inzicht te geven in respectvol en verbindend communiceren en de deelnemers d.m.v. oefeningen handvaten aan te reiken om tot een effectievere communicatie en samenwerking te komen met kinderen. Tijdens deze vorming wordt op een zeer praktische en levendige manier het model van Geweldloze Communicatie van Marshall Rosenberg voorgesteld. We onderzoeken de valkuilen die respectvolle communicatie belemmeren en we oefenen aan de hand van concrete voorbeelden en ingebrachte situaties van de deelnemers. Wanneer 12 februari en 5 maart 2015 van 09u30 tot 16u30 Waar t Groeihuis Sint-Jozefsdreef 7, 3020 Herent Begeleiding Martine Bal, creatief agoge, contactclown Deelnameprijs

15 Opvoeden van kinderen: een beetje geven en een beetje nemen Doel: inzicht krijgen in opvoedingsstijlen om zo tot een pedagogisch verantwoorde opvoedingsstijl te komen die jou het meeste ligt. Inhoud: aan de hand van verschillende opvoedingsstijlen bekijken we de mogelijkheden in onze opvoeding. Straffen en belonen: wanneer zitten we op het juiste spoor? En hoe zit het nu eigenlijk met de goede manieren bij kinderen? Hoe kunnen we hen, op een leuke manier, helpen in hun groeiproces? Doelgroep ouders, geïnteresseerden, leerkrachten, opvoeders Wanneer 11 maart 2015 van 09u30 tot 16u30 Waar Oude Abdij Drongen Drongenplein 27, 9031 Drongen Begeleiding Helga Bauwens, vormingsmedewerker & consultant kinderopvang en onderwijs, pedagogisch en klinisch geschoold Deelnameprijs 81 (= 70 cursusgeld + 11 lunch) Ontdek je eigen opvoedingsstijl Bij de opvoeding van kinderen vinden we het belangrijk dat ze zich goed kunnen ontplooien. We willen dat ze het beste uit zichzelf halen, genieten van het leven, er geraken, dat ze zich veilig en geliefd voelen, dat ze zelfvertrouwen hebben We zijn geneigd nadruk te leggen op die zaken die we zelf belangrijk vinden. Onze eigen persoonlijkheid heeft dus invloed op de manier waarop we met kinderen omgaan. In deze vorming Leer je je eigen natuurlijke manier van doen kennen en hoe dit je opvoedingsstijl beïnvloedt. Leer je de sterktes en valkuilen van je eigen stijl kennen. Leer je de verschillende stijlen van kinderen kennen en hoe je hiermee rekening kan houden. Leer je hoe je kinderen kan motiveren en bemoedigen, rekening houdend met hun eigen stijl. Leer je stilstaan bij je sterktes en uitdagingen in het toepassen van belangrijke opvoedingsprincipes. Leer je een persoonlijk actieplan opstellen. Bij deze vorming wordt gebruik gemaakt van het DISC gedragsprofiel. Dit instrument geeft inzicht in je eigen sterktes, motivaties en uitdagingen bij het opvoeden. Theorie wordt afgewisseld met oefeningen en het bespreken van eigen ervaringen. Inhoud Uitleg i.v.m. het DISC persoonlijkheidsprofiel. Invullen van je eigen profiel. Je eigen stijl van opvoeden herkennen en je manier van omgaan met de verschillende stijlen van kinderen. Doelgroep iedereen die met opvoeden te maken heeft Wanneer 24 april 2015 van 09u30 tot 16u30 Waar G.C. De Zandloper Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel Begeleiding Veerle Gouwy, pediatrisch verpleegkundige, geautoriseerd DISC trainer Deelnameprijs 74 ( 70 cursusgeld + 4 DISC introductie) 13

16 Ontdek je eigen opvoedingsstijl: verdiepingsdagen in samenwerking met KVLV Vierdaagse training in het najaar van 2015; met mogelijkheid tot voorafgaande kennismaking tijdens een lezing. Vierdaagse training Ben je een enthousiaste mama, papa, oma of opa? Ben je juf of meester of sta je in voor de verzorging van kinderen? Dan ben je meer dan welkom op deze training van vier dagen. De training is bedoeld voor iedereen die wil stilstaan bij zichzelf en de eigenheid van de kinderen. Er wordt telkens verder gewerkt op de inhoud van de vorige sessies. Sessie 1 Deze eerste dag krijg je meer inzicht in jezelf aan de hand van de vier gedragsstijlen van het DISC-model. Je leert begrijpen wat jouw voorkeursaanpak is en hoe dit je opvoedingsstijl beïnvloedt. Je krijgt inzicht hoe je de communicatie met de kinderen kan verbeteren. De DISC-gedragsstijlen zeggen iets over de wijze waarop je de omgeving waarneemt en hoe je daarop reageert. Het helpt je jouw sterke kanten te zien en laat je ontdekken wat jouw voorkeursstijl van gedrag en communiceren is. Sessie 2 Elk kind is uniek en heeft een eigen gedragsstijl. Het kind krijgt optimale kansen om te worden wie hij of zij is, wanneer bij de opvoeding wordt rekening gehouden met z n gedragsstijl. Hierdoor groeit de eigenwaarde van het kind. Het DISC-model helpt je goed aan te sluiten bij je kind en stil te staan bij de beste aanpak. Sessie 3 Hoe kunnen we onze kinderen in een bemoedigende sfeer opvoeden en toch voldoende grenzen stellen? Op welke manier kunnen we onze kinderen laten voelen dat we van hen houden? Volgende thema s komen tijdens deze sessie aan bod: de vijf liefdestalen voor kinderen en tieners, omgaan met regels en grenzen, meegeven van normen en waarden. Doelgroep iedereen die begaan is met de opvoeding van kinderen Wanneer 4-daagse training op zaterdag 26 september (sessie 1), vrijdag 16 oktober (sessie 2), zaterdag 14 november (sessie 3) en vrijdag 4 december 2015 (sessie 4). Telkens van 09u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u30. Je inschrijving betekent een engagement voor de vier dagen. Waar PRH Otto Veniusstraat 15, 2000 Antwerpen Begeleiding Veerle Gouwy, pediatrisch verpleegkundige, geautoriseerd DISC trainer Deelnameprijs 300 KVLV-leden 224 Info Tijdens de kennismakingsavonden van deze 4-daagse kan je een flyer bekomen die je 25 korting geeft op de deelnameprijs. Voorafgaande kennismakingsavonden (Deelname geeft recht op een kortingsbon voor de vierdaagse training) Ben je nog niet zeker of deze vierdaagse de training is die jij zoekt? Dan kan je als voorproevertje tijdens het voorjaar een lezing over het thema bijwonen. De lezingen worden georganiseerd door diverse KVLV afdelingen, verspreid over Vlaanderen. Voor data en locaties kan je terecht op de website: Tijdens deze lezingen kan je een flyer vragen, die je recht geeft op 25 euro korting voor de vierdaagse training van het najaar. Dit is de prijs die je anders voor het DISC-profiel zou betalen. Als dat geen leuk cadeautje is! Sessie 4 Opvoeden is een hele opgave en loopt niet altijd van een leien dakje. Om onze kinderen een goede, harmonieuze thuis te kunnen bieden is zelfzorg voor ouders zeer belangrijk. In deze sessie nemen we de tijd om te kijken hoe we meer in balans kunnen leven, meer onszelf kunnen zijn, beter omgaan met tijd en stress, beter plannen, meer kunnen genieten van de kleine dingen en minder het gevoel hebben geleefd te worden. 14

17 Omgaan met verschillende karakters Over angstige, verdrietige en onrustige kinderen Hoe beter reageren op scherpe karaktertjes. Extreem gedrag wordt vaak verward met pathologisch gedrag (adhd, autisme..). In deze vorming verkennen we een aantal gezonde persoonlijkheidskenmerken, maar wel met een scherp kantje. Soms zal een kind bepaalde gedragsvormen sterker ontwikkelen om voordelen te halen, actiepatronen om zich beter, sterker te voelen: extreem koppig, boos, triestig, mondig, beweeglijk... Vaak zijn deze eigenschappen storend en langdurig aanwezig. We verkennen 4 gedragspatronen: sterke binding met emotie en emotionele chantage; sterke binding met rede en de drang naar discussie; sterke binding met lichaam en zijn sterke beweeglijkheid; sterke binding met begrijpen en extreme koppigheid. Elk patroon heeft zijn positieve uitstraling, elk patroon heeft zijn negatieve randgebieden, zijn extreme polen. Maar vooral, elk karakter heeft zijn eigen taal. Soms moet je kort en duidelijk reageren, soms vanuit je gevoel, soms moet je uitleg geven en soms weer niet. Elk patroon heeft zijn eigen logica. Kennis en inzicht maakt je interventie efficiënt en vooral minder vermoeiend. Inhoud - storend gedrag beter beantwoorden - geïnspireerd aan de slag met het observeren van kinderen - vier bindingspatronen onderscheiden; - grensoverschrijding naar negatief gedrag vlugger leren detecteren. Werkvorm Aangename interactieve vorming met vele voorbeelden. We kennen ze allemaal, de zorgenkinderen: de kinderen die alleen willen zijn op zichzelf, de ruziemakers, de zeurders. Deze kinderen maken het ons moeilijk, maar meer nog: ze hebben het zelf heel moeilijk! Sommige kinderen hebben extra hindernissen te overwinnen voordat ze lekker in hun vel zitten. Ouders en opvoeders staan voor een uitdaging om hen te begeleiden: grenzen stellen, ruimte geven en veiligheid bieden spelen in dit proces een cruciale rol. Daardoor verwerft het kind geleidelijk aan zelfvertrouwen, basisveiligheid, sensitiviteit en innerlijke vrijheid. Ze voelen zich welkom zoals ze zijn en durven hun eigen pad te bewandelen. Ze leren dit eerst en vooral via hun lichaam, door het ontwikkelen van zintuiglijke oriëntaties. We bespreken elementaire zintuigen, die de kinderen de basisuitrusting geven waarop ze de rest van hun leven kunnen voortbouwen. Deze vorming heeft ook een kunstzinnig deel. We werken met oefeningen die we daarna zelf kunnen gebruiken. Zo ervaren de deelnemers aan de lijve hoe deugdzaam het is om met kunst aan de slag te gaan. Doelgroep voor alle mensen die omgaan met kinderen in gezins- of werksituatie Wanneer 16 maart 2015 van 09u30 tot 16u30 Waar G.C. De Markten Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel Begeleiding Inge Vanassche, De Kleine Johannes vzw Doelgroep ouders, begeleiders uit de zorgsector, onderwijs Wanneer 4 maart 2015 van 09u30 tot 16u30 Waar Het Achterhuis Diksmuidestraat 41, 9000 Gent Begeleiding Hendrik Gaublomme, teamcoach, creatief therapeut, yogadocent Deelnameprijs 81 ( 70 cursusgeld + 11 lunch) Inspiratie om te kunnen omgaan met hooggevoeligheid Hooggevoeligheid als uitdaging Iedere mens is gevoelig, de ene al wat meer dan de ander. Steeds meer mensen hebben last van hun te hoge gevoeligheid. Het is alsof er geen buffer meer is tov de buitenwereld: de druktes, stress, het geluid, de beelden en de situaties rond hen heen. Zelf ervaart men zijn gevoeligheid als een last. De uitdaging zit erin om er een kracht van te maken: Het is een gave! In deze vorming geven we meer uitleg over hoogsensitiviteit: - wat zijn de kenmerken? - hoe ga je ermee om? - wat zijn de valkuilen? Waar moet je op letten? - wat is de meerwaarde? In deze vorming geven we stukjes theorie afgewisseld met kunstzinnige verwerkingen, waardoor we ons terug krachtiger voelen en onze gevoeligheid beginnen te gebruiken als een kracht en meerwaarde. Er is geen kunstzinnige voorkennis vereist. Doelgroep voor alle mensen die zelf hoogsensitief zijn of omgaan met hoogsensitieve personen of kinderen Wanneer 20 april 2015 van 09u30 tot 16u30 Waar Oude Abdij Drongen Drongenplein 27, 9031 Drongen Begeleiding Inge Vanassche, De Kleine Johannes vzw Deelnameprijs 81 ( 70 cursusgeld + 11 lunch) 15

18 Jaartraining Hooggevoeligheid Je bent hoogsensitief, dat weet je nu. Je hebt het zelf ontdekt of je bent er achter gekomen door wat anderen je aangaven. Nu je dit weet geeft het je rust, maar ook nieuwe uitdagingen. Je vraagt je af: Hoe ga ik hiermee om? Hoe vertel ik het aan mijn omgeving? Hoe krijg ik de nodige rust? Dien ik me af te schermen of juist niet, en vooral hoe doe ik dit? Welk werk past het best bij mij? Je doet erg je best maar voor je het weet sta je (weer) voor (te) hoge drempels en maken frustraties je vleugellam. Je weet dat je enorme talenten hebt maar je hebt het idee dat het leven aan jou voorbijgaat zonder dat je er ten volle van geniet. Soms heb je zelfs het idee dat dit niet jouw leven is. Je weet dat jij het waard bent om een vervullend en actief leven te leiden, maar je komt vaak in situaties terecht waarin je het gevoel hebt dat je niet in het systeem past. Je lijkt nog gevoeliger te worden met de jaren. Herken je jezelf hierin? Wil je verder groeien, meer jezelf worden? Ben je op het punt gekomen dat je een manier wil vinden om anders met de dingen om te gaan? Wil jij een intens groeitraject doorlopen en een eind op weg gaan met gelijkgestemden? Dan is deze jaartraining beslist iets voor jou. We overlopen hoogsensitiviteit in al z n facetten en verdiepen ons in het leven van een hoogsensitief persoon in de verschillende levensdomeinen. Verscheidene situaties komen aan bod: van te veel verantwoordelijkheid nemen tot moeilijk keuzes kunnen maken. Je krijgt de kans om samen te oefenen. Je krijgt praktische tips om zowel thuis als op het werk toe te passen. Na deze jaartraining sta je ten volle in je eigen sensitieve kracht. Doelgroep hooggevoelige personen Data opleidingsdagen 31/01, 28/02, 25/04, 23/05, 13/06, 26/09, 24/10, 21/11, 12/12/2015 Waar Inner - G Baron de Vironlaan 62, 1700 Dilbeek Data weekend 28 & 29/03/2015 van zaterdag 09u30 tot zondag 16u30, vol pension Waar De Kluizerij Aalstersedreef 1, 1790 Affligem Begeleiding An Michiels, therapeute gespecialiseerd in het omgaan met hooggevoeligheid, auteur van het kinderboek De hoogsensitiviteit Survivalgids Deelnameprijs Wat brengt zorg met zich mee en hoe kunnen we hierbij helpen? Hoe zorgzaam omgaan met mensen met een ziekte of beperking Lachen is gezond - Humor en lichtheid brengen in de zorg Humor in de zorg: medicijn voor lichaam en geest. Humor is één van de weinige medicijnen die gelijktijdig op lichaam, emoties en geest een helende werking uitoefent. Humor kan zowel naar cliënten en bewoners als binnen een team van verzorgend en verplegend personeel belangrijke functies vervullen. Met humor kan je jezelf, een situatie of gebeurtenis relativeren, conflicten voorkomen, lichtheid brengen. Mensen met gevoel voor humor weten speels om te gaan met (moeilijke) situaties, beschikken over flexibiliteit en creativiteit om problemen op te lossen. Bij de zorgbehoevende is humor zinvol om bv. angst te reduceren of om met gekwetste gevoelens om te gaan. Humor komt nooit in de plaats van verdriet of pijn maar kan het verdriet of de pijn helpen dragen. Tijdens deze vorming bekijken we wat humor kan betekenen in de zorg voor onszelf en voor de zorgvrager. Wanneer kan humor? Welke rol speelt de zorgvrager hierin? Hoe werkt humor? Waarop moeten we letten als we humor willen gebruiken? Waar ligt de grens? Doelgroep vrijwilligers, verpleegkundigen, verzorgenden, poetshulpen, ergotherapeuten, animatoren Wanneer 19 januari 2015 van 09u30 tot 16u30 Waar De Blauwe Poort Collegebaan 49, 9090 Melle Begeleiding Martine Bal, creatief agoge, contactclown 16

19 Omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag in de zorg voor ouderen Klagen, mopperen, verbaal agressief uit de hoek komen, roepen, onterecht beschuldigen, Moeilijk hanteerbaar gedrag is een verzamelnaam voor verschillende vormen van gedrag waarmee je in de zorg voor ouderen te maken kan krijgen. Dit gedrag levert stress op bij de oudere, de omgeving en de zorgverleners. Daarom is het belangrijk om dit gedrag zo goed mogelijk trachten te begrijpen. De oorzaken van moeilijk hanteerbaar gedrag verschillen van persoon tot persoon. Elk mens reageert op zijn eigen manier op situaties die hij niet prettig vindt. Dat is afhankelijk van persoonlijkheid, culturele achtergrond, levensgeschiedenis, lichamelijke- en psychische gesteldheid. Wanneer je ervaart dat er onterecht iets met je gebeurt, kan dit leiden tot boosheid, verdriet, angst, verwarring, eenzaamheid en rusteloosheid, gevolgd door bepaald gedrag. Bijvoorbeeld agressie, terugtrekken in jezelf of juist claimend gedrag. Verzet kun je uiten met woorden of door je lichaamstaal. Pas als je als zorgverlener weet en begrijpt waar dit verzet of moeilijk hanteerbaar gedrag vandaan komt, is het vaker mogelijk om creatieve oplossingen te vinden om er op te reageren. Tijdens deze samenkomsten staan we stil bij de volgende vragen: - Wat is de bedoeling van dit gedrag? - Hoe ontstaat het moeilijk hanteerbaar gedrag? - Welke factoren kunnen probleemgedrag extra belastend maken? - Hoe kunnen we ermee omgaan? Deze vorming van 1 dag kan op verschillende locaties op verschillende data gevolgd worden. en zorgverleners Wanneer 4 juni 2015 van 09u00 tot 16u00 Waar G.C. De Zandloper Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel Begeleiding Conny Thomas, sociaal agoge, psychotherapeute, educatief medewerkster Zorg-Saam Aandacht voor levensvragen van ouderen Als zorgverlener krijg je regelmatig te maken met ouderen die bezig zijn met de zin van hun leven. Zeker wanneer zij afhankelijk geworden zijn van anderen. Soms stellen ze deze vragen naar zin (levensvragen) ronduit, maar veel vaker zijn ze verpakt in een opmerking of bepaald gedrag. Waarom moet dit mij nu overkomen? Waarom leef ik nog? Ik ben anderen enkel nog tot last. Ik zal blij zijn als de Heer me komt halen, ik ben zo moe. Bij dit soort vragen en verzuchtingen sta je vaak met je mond vol tanden. Wat zeg je wanneer iemand zich afvraagt wie er nog op hem zit te wachten? Hoe steun je een cliënt/bewoner die verzucht dat het leven niet meer de moeite waard is? Deze vorming richt zich naar zorgverleners die zorg bieden aan ouderen, in de thuissituatie of in zorginstellingen. De volgende thema s komen aan bod: Op welke manier zijn ouderen bezig met de zin van hun leven, welke levensvragen hebben ze zoal? Hoe ontstaan die? Hoe herken je de levensvragen die achter opmerkingen en verzuchtingen van de oudere kunnen schuilen? Hoe kun je omgaan met de levensvragen die je in je eigen situatie tegenkomt? Wat zijn concrete tips? De praktijkervaringen van jou en de andere deelnemers zijn het vertrekpunt van de training. De vorming maakt gebruik van beeldmateriaal en afwisselende, actieve werkvormen., mantelzorgers, rusthuismedewerkers, palliatieve hulpverleners Wanneer 7 mei 2015 van 09u00 tot 16u00 Waar PRH Otto Veniusstraat 15, 2000 Antwerpen Begeleiding Conny Thomas, sociaal agoge, psychotherapeute, educatief medewerkster Zorg-Saam Deelnameprijs 81 (= 70 cursusgeld + 11 lunch) 17

20 Dementie, een ziekte van deze tijd, maar hoe ermee omgaan De persoon waar je zorg voor draagt, begint meer en meer te vergeten. Je stelt je de vraag of we te maken hebben met normaal ouderdomsvergeten of met dementie. Om dementie te begrijpen kijken we eerst wat er precies in de hersenen gebeurt. We staan kort stil bij types van dementie. Het primaire kenmerk is het geheugenverlies en de verschillende symptomen vloeien daaruit voort. Om op een juiste manier om te gaan met personen met dementie gaan we na hoe de belevingswereld wordt opgebouwd en hoe die door dementie wordt beïnvloed. Zo komen we tot een persoonlijke en belevingsgerichte benadering. We gebruiken daarvoor enkele stellingen: iedereen met dementie heeft een belevingswereld die hem eigen is personen met dementie reageren normaal op, voor ons, irreële situaties het is niet omdat je dementie hebt dat je niets meer kan de mag-ik-is-magic-methode het vogelperspectief in de wijsheid daalt de noodzaak van het vliegeren. We bekijken onder andere het nut van een Realiteit Oriëntatie Training en Reminiscentie. Om blijvend contact te houden analyseren we de communicatieveranderingen. Tegelijkertijd hebben we oog voor de familie, voor de veranderingen binnen de relaties en hoe we ondersteuning kunnen geven. In deze sessie wordt gebruikt gemaakt van persoonlijke ervaringen en filmfragmenten. De interactie gebeurt door middel van wederzijdse bevraging, casussen, kritische commentaar op filmfragmenten en rollenspel. De rode draad in heel deze sessie is volgend uitgangspunt Als een puber mag puberen, dan mag een persoon met dementie ook dementeren. Op welke manier gaan we daarmee om en komen we eraan tegemoet? De ultieme vraag is dan: Kunnen personen met dementie nog gelukkig zijn? Doelgroep alle personen die in aanraking komen met personen met dementie of interesse hebben in dit thema Wanneer 19 mei 2015 van 09u30 tot 16u30 Waar Remysite Remylaan 4b, 3018 Wijgmaal Begeleiding Cyriel Conings, psychiatrisch verpleegkundige en referentiepersoon dementie Deelnameprijs 73 ( 70 cursusgeld + 3 lunch) Omgaan met familie van personen met dementie We ontdekken hoe de familieleden van personen met dementie zich voelen en wat dementie met hen doet. Waarom hebben we het soms moeilijk in de omgang met familie? Hoe kunnen we die relatie verbeteren en ombuigen tot een goede zorgrelatie die de kwaliteit van de zorg verbetert?, vrijwilligers, zorgverleners Wanneer 27 januari 2015 van 09u30 tot 16u30 Waar Het Achterhuis Diksmuidestraat 41, 9000 Gent Begeleiding Mie Baert, verpleegkundige, trainer, coach Deelnameprijs 81 ( 70 cursusgeld + 11 lunch) Ethiek in de ouderenzorg Zorg voor zorgbehoevende ouderen, er komt heel wat bij kijken. Het is niet eenvoudig om de oudere de zorg te geven die nodig is. Soms moet je de zelfredzaamheid van de oudere bevorderen. Teveel zorg maakt de oudere immers afhankelijk van hulp nog voordat het nodig is. Een andere keer moet je passiviteit in het leven van een zorgbehoevende oudere aanvaarden. Dan weer dien je als zorgverlener te aanvaarden dat de afhankelijkheid van de oudere alleen maar zal toenemen, dat terug autonoom en onafhankelijk worden niet meer kan. Comfortzorg is dan een mogelijkheid. Kortom, ethische vraagstukken behoren tot de realiteit van elke dag in de ouderenzorg: sondevoeding, fixatie, stoppen van een behandeling, discretie, deuren op slot of niet In hoeverre en op welke manier gaan we in overleg over al deze zaken? Welke waarden en normen hanteren we en welke rol spelen ze in onze besluitvorming? We gaan hiermee aan de slag vanuit jullie eigen problematiek en casussen. Tijdens de vorming wordt structuur voor een ethisch overleg aangereikt., vrijwilligers, mantelzorgers, zorgverleners Wanneer 6 februari 2015 van 09u30 tot 16u30 Waar Remysite Remylaan 4b, 3018 Wijgmaal Begeleiding Mieke Coeckelbergh, verpleegkundige, educatief medewerkster Zorg-Saam Deelnameprijs 73 ( 70 cursusgeld + 3 lunch) 18

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

VPTZ Academie. Voor professionele organisaties en deskundige vrijwilligers

VPTZ Academie. Voor professionele organisaties en deskundige vrijwilligers VPTZ Academie Voor professionele organisaties en deskundige vrijwilligers Inhoudsopgave VPTZ Academie Voor professionele organisaties en deskundige vrijwilligers VPTZ Academie 3 Even voorstellen 4 Accommodaties

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

COMMUNICATIE. Een uitgave van

COMMUNICATIE. Een uitgave van COMMUNICATIE Een uitgave van IMPULS, Willem Huveneerstraat - 3200 Aarschot tel 016 56 95 68 - fax 016 56 15 70 www.impulsvorming.be - info@impulsvorming.be 1 MEER ZEGGINGSKRACHT VERWERVEN, VAN MONOLOOG

Nadere informatie

24Hanteren van het groepsproces

24Hanteren van het groepsproces DC 24Hanteren van het groepsproces 1 Inleiding Het leven en/of participeren in groepen is waardevol. Je leeft en deelt met elkaar, oefent sociale vaardigheden, hebt samen plezier, leert van elkaar en steunt

Nadere informatie

Interactievaardigheden. Hoofdstuk 11

Interactievaardigheden. Hoofdstuk 11 134 Hoi Melvin, ga je je jas even ophangen? Niet op de grond gooien hoor! Hai Mandy, wat fijn dat je er weer bent. Ik zag je gisteren niet op de buitenschoolse opvang. Was je ziek? Nee, mijn opa is dood

Nadere informatie

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Met de steun van Pagina 2 van 49 I. Inleiding Pagina 3 van 49 1.1 Doel van de sessies Deze sessies kaderen in het project Talentontwikkeling

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 11 Helpen verwerken 17 Thuis en in het ziekenhuis

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

welkom in de groep concrete tips en aandachtspunten voor het werken met vluchtelingenkinderen in het jeugdwerk

welkom in de groep concrete tips en aandachtspunten voor het werken met vluchtelingenkinderen in het jeugdwerk welkom in de groep concrete tips en aandachtspunten voor het werken met vluchtelingenkinderen in het jeugdwerk Oost-Vlaams Diversiteitscentrum (ODiCe vzw) Lieselotte Reynvoet Inhoud Voorwoord 5 Inleiding

Nadere informatie

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching Coachen met een dubbel doel Handleiding voor positieve coaching Hockey Club Houten 1 Voorwoord Hoe krijgen we onze jeugd 1 zover dat ze met plezier het beste uit zichzelf halen? Het belang van goede coaches

Nadere informatie

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen Scala is het expertisecentrum voor emancipatie en participatie in Rotterdam. Scala zet zich in voor de structurele verbetering

Nadere informatie

Veerkracht in je werk. Werkboek voor zelfonderzoek en actie

Veerkracht in je werk. Werkboek voor zelfonderzoek en actie Veerkracht in je werk Werkboek voor zelfonderzoek en actie Welkom Veerkracht in je werk Werkboek voor zelfonderzoek en actie Leren heeft een persoonlijk karakter. Wij vinden dat daar een persoonlijke aanspreekvorm

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpati├źnten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25 Communicatie Beschikbaar gesteld door van Amerongen berging Inhoud Inleiding... 2 1 Feedback... 12 2 Assertiviteit... 18 3 Omgaan met conflicten... 21 4 Conflicthantering... 25 5 Omgang met agressie en

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van ERAcademy. ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van ERAcademy. ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl Hand-out behorende bij de training ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl Een nadere kennismaking ERAcademy is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke Goed genoeg opvoederschap handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke beperking Ans de Jong, Barbara Stremmelaar, Janneke Looij amerpoort werkt Goed genoeg opvoederschap handreiking

Nadere informatie

Goed in Gesprek. Communiceren in de langdurige zorg

Goed in Gesprek. Communiceren in de langdurige zorg Goed in Gesprek Communiceren in de langdurige zorg Goed in Gesprek Communiceren in de langdurige zorg Henry Mostert Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: h.mostert@vilans.nl Website:

Nadere informatie

Samen verschillend Pedagogisch kader diversiteit in kindercentra 0-13 jaar

Samen verschillend Pedagogisch kader diversiteit in kindercentra 0-13 jaar Samen verschillend Pedagogisch kader diversiteit in kindercentra 0-13 jaar Samen verschillend Pedagogisch kader diversiteit in kindercentra 0-13 jaar Anke van Keulen Elly Singer met medewerking van Ana

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

Docentenhandleiding training vrijwilligers Palliatieve Terminale zorg in de Geestelijke Gezondheidszorg

Docentenhandleiding training vrijwilligers Palliatieve Terminale zorg in de Geestelijke Gezondheidszorg Docentenhandleiding training vrijwilligers Palliatieve Terminale zorg in de Geestelijke Gezondheidszorg Inhoudsopgave Introductie... 4 Visie op kwaliteit... 4 Aandachtspunten bij voorbereiding... 5 Aandachtspunten

Nadere informatie

Sandra en Siona. gaan voor een goed gesprek. Communiceren in de zorg

Sandra en Siona. gaan voor een goed gesprek. Communiceren in de zorg Communiceren in de zorg Sandra en Siona gaan voor een goed gesprek Ruis en misverstanden Een compliment doet wonderen Ga in gesprek met familie Elkaar aanspreken: zo doe je dat! Gebruik jij ook LSD? Sandra

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Succesvol aansturen van teams

Succesvol aansturen van teams Succesvol aansturen van teams Door Erica Rijnsburger Leiders van teams, projecten, programma s, afdelingen of organisaties kunnen een grote invloed uitoefenen (positief of negatief) op de sfeer waarbinnen

Nadere informatie