FRANK VAN BORSELENLAAN 2A 2215RM VOORHOUT TELEFOON E- MAIL WEBSITE MOBIEL:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FRANK VAN BORSELENLAAN 2A 2215RM VOORHOUT TELEFOON 0252-217818 E- MAIL AART@AARTVROLIJK.NL WEBSITE WWW.AARTVROLIJK.NL MOBIEL: 06-2 2491960"

Transcriptie

1 1 FRANK VAN BORSELENLAAN 2A 2215RM VOORHOUT TELEFOON E- MAIL WEBSITE MOBIEL: CUR RICULUM VITAE PERSONALIA Naam: Aart Vrolijk Adres: Frank van Borselenlaan 2a Woonplaats: 2215 RM Voorhout Telefoon: / MISSIE Complementair werken met veel energie en inspiratie. In co-creatie ontwerpen en uitvoeren van maatwerk leer- en verandertrajecten op persoonlijk-, groeps- en organisatieniveau. Een inspirerende gids zijn voor anderen in hun persoonlijke ontwikkeling en het verbeteren van resultaat van team en organisatie. PERSOONLIJK PROFIEL De kracht van mij ligt in het doelgericht begeleiden van individuen en groepen in organisatie- en cultuur verandertrajecten. Ik werk vanuit de systeemtheorie, kijk daarbij naar het geheel, de patronen en dynamiek tussen mensen onderling en tussen mens en organisatie. Naast de inhoudelijke en feitelijke organisatiekenmerken zie ik vooral de onderstroom en softskills (competenties en gedrag) als ingang tot wezenlijke verandering en effectiever functioneren. Door mijn enthousiasme, aandacht en oprechte belangstelling, creëer ik een veilige (leer)omgeving. Ik doorbreek weerstanden, stimuleer eigenaarschap (zelfnemerschap) en actiebereidheid en vergroot het draagvlak voor de veranderrichting. Ik werk veelal op identiteitsniveau. Met mij bouw je aan je eigen ontwikkeling of die van je team. Mijn interventies zijn er op gericht om samen naar een effectief resultaat toe te werken. Samen met mij ga je patronen in situaties herkennen, je eigen rol erkennen en dit in acties omzetten. Ik word gezien als een authentiek, open, stimulerende, sensitieve en intuïtieve begeleider. Ik leer je ervaringsgericht veranderen door vooral in het hier en nu interventies te plegen. Coaching, training- en opleidingstrajecten zijn voor mij middelen om de organisatie te ondersteunen in het behalen van haar doelstellingen en medewerkers te begeleiden in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling. MERKWAARDEN! Krachtig en inspirerend, vertrouwenwekkend en reflectief, eigenzinnig en authentiek, geef richting en realiteitszin aan, stuur op resultaat.! Ga een intensieve interactie aan met klant/medewerker en haal de kern boven tafel.! Raken en geraakt willen worden om echt te kunnen leren en ontwikkelen.

2 2 LOOPBAAN 2004 Zelfstandig coach/therapeut Systeemtherapeut/coach/begeleider! Individuele coaching en (relatie)therapie.! Training en begeleiding bij vraagstukken over (persoonlijk) leiderschap, persoonlijke effectiviteit en teamontwikkeling, systeemproblematiek (organisatie en familieopstellingen)! Teambegeleiding op het midden en hoger managementniveau! Management Development trajecten en begeleiding bij veranderkundige vraagstukken (Lean implementatie, samenwerkingsproblematiek) Diverse branches: Retail Politie, Overheid, Zorg, Energiemarkt, Profit organisaties, KLM, PostNL Pentascope, implementatie adviesbureau (30 fte), Hilversum Onderzoek en veranderkundige implementatie- en begeleidingsvraagstukken in diverse organisaties Senior consultant in diverse rollen! Coaching: Individuele coachingstrajecten; groepscoaching en teamtrainingen (MT s)! Learning & Development: Ontwikkelen en uitvoeren van trainingen en development trajecten (MD trajecten, workshops en seminars voor (management) teams, leiderschap, persoonlijke effectiviteit, beïnvloeding en omgaan met weerstand, implementatie van verandervraagstukken; systemisch werken; Discover Analyse)! Organisatieontwikkeling/change management: Begeleiding en advies bij veranderprocessen; LEAN implementatie met accent op gedrag; inzet van Synthetron bij de bepaling van koers en richting bij organisatieontwikkeling.! Opleiding: Ontwikkeling, begeleiding en implementatie van opleidingscurricula! Docent: 2 jarige geaccrediteerde opleiding Retail ondernemer; Implementatiekunde! Gastdocent systemisch werk: Open Universiteit Utrecht (Change Management)! Projecten: Projectleiding ketensamenwerking en implementatie werkprocessen Projectmanagement Bureau (PMB, 170 fte), Amsterdam Management en planning van complexe ruimtelijke projecten in Amsterdam Manager personeel en organisatie (lid directieteam)! Leiding geven aan team van 6 HR professionals! Ontwikkelen en uitvoeren HR-beleid! Ontwikkeling en implementatie van het opleidingsbeleid op het gebied van projecten procesmanagement! Procesbegeleiding workshops; ontwikkeling train de trainer programma Raadgevend advies- en ingenieursbureau DHV, Amersfoort Milieu en Infrastructuur BV(1000 fte) Huisvesting en Vastgoed BV (150 fte) HR-management consultant unit personeel en organisatie! Lid managementteam! Begeleiding HR adviseurs en management bij rolverandering HR van beheer naar advies (implementatie integraal management)! Deelprojectleiding implementatie van competentie- en performancemanagement en MD trajecten! Projectleider herstructurering afdeling HRM en begeleiding personele reorganisatie, vormgeving en uitvoering van het employability programma! Ontwikkeling en uitvoering teamtrainingen en intervisie

3 3 Voor 1999 Regiopolitie Noord- en Oost Gelderland (9 jaren) HRM adviseur! Organisatie ontwikkeling, HR beleidsontwikkeling, werving en selectie, begeleiding reorganisatie Politie, coaching, projectactiviteiten. OPLEIDING 2014 Opleiding Emotionally Focused Therapy " Hechtingsproblematiek: Hoe verbinding werkt in het aanbrengen van balans in leven en werken. " Gespreksvoering in relaties: Toegankelijkheid, ontvankelijkheid en betrokkenheid als basis voor het voeren van 7 gesprekken om circulaire processen en verstoringen in relaties te doorbreken Opleiding psychotraumatologie en verlangen als opstellingsbasis " Traumawerk: de doorwerking van overlevingsstrategieën in ons leven en werk. Hoe doorbreek je oud handelingsrepertoire en handel je meer vanuit je verlangen. " Methodologisch werken: opstellingenwerk volgens de methode Franz Ruppert (psychotraumatoloog en psychotherapeut) Opleiding Change Management (Pentascope Academy) " Implementatiekunde/change management: verandervisie, verandertools en persoonlijk onderzoek naar de betekenis van implementeren van veranderingen in complexe organisaties. " Discover/MDI/Insights: sinds 2006 gelicenseerd consultant voor gedragsanalyse Phoenix opleidingen, Utrecht " Psychopathologie: cursus om de grenzen in de coaching te toetsen aan de DSM IV. Toepassen van diagnostische instrumenten. " Relatietherapie: begeleiding van relaties vanuit systemisch perspectief door gebruik te maken van structuur-, thema- of interventie opstellingen. " Professionele begeleiding: coachopleiding waarbij je leert in de ontmoeting met de coachee jezelf als instrument in te zetten. Persoonlijk werk op identiteitsniveau. " Karakterologie: betekenis van karakterstructuren in diagnostische werken, coaching en counseling. " Systemisch werken: systeemdynamiek (vanuit de fenomenologie) en de betekenis hiervan voor individu en organisatie. Toepassing familie- en organisatieopstellingen. " Transactionele Analyse/NLP: driejarige opleiding in professionele communicatie en begeleiding (Certified practitioner NLP) Nijenrode University, Breukelen " Management & Professional Development (MPD leergang): strategie, organisatieontwikkeling en persoonlijke effectiviteit CIOV VO opleidingen voor politie, Zutphen " Personeelsmanagement: strategie, beleid, communicatie en leidinggeven Hogeschool De Nijenburgh, Culemborgh " Vierjarige opleiding Personeelsmanagement: organisatie en beleid, bedrijfseconomie, filosofie en marketing

4 4 Overige cursussen: Loopbaanbegeleiding (van Ede & Partners, 2004), Verandermanagement (2003), training persoonlijke effectiviteit (1993), outplacement en advies (1992), adviesvaardigheden en praktisch leiding geven (1991) PERSOONLIJKE GEGEVENS Burgerlijke staat: ongehuwd Kinderen: 3 Geboortedatum: Geslacht: man Interesse: alpine klimtochten, fietsen, hardlopen, schilderen, filosofie en psychologie. BIJLAGE Onderstaand een korte weergave van een aanral recente activiteiten en resultaten. Coach/therapeut. Coaching van midden- en hoger management bij loopbaan-, functionerings- en persoonlijkheids vraagstukken. Door gesprekken, ervaringsgerichte oefeningen en interventies (bijv. familie of organisatieopstellingen, biografie, visualisaties, van klacht- naar probleemgericht werken) leren cliënten zicht te krijgen op de eigen belemmerende patronen en overtuigingen. De coachee handelt en reageert dichter vanuit zijn eigen kern, is assertiever en weet de essentie van eigen ontwikkeling te benoemen en daar planmatig ontwikkelingsgerichte actie op te zetten. De coachee krijgt handvatten aangereikt om het eigen ontwikkelingsproces verder vorm te geven. Zij worden effectiever en vergroten hun handelingsrepertoire. Teamontwikkeling en individuele coaching Belastingdienst. In navolging van het meerjarig MD traject worden verschillende vestigingen begeleid in hun teamontwikkeling en worden de medewerkers gecoacht. Ondersteuning bij LEAN implementatie door teams te begeleiden in het vergroten van de interpersoonlijke vaardigheden en samenwerking. De individuele teamleden hebben hun taken helder voor de geest en zijn bewust van hun kwaliteiten en valkuilen zodat ze een effectieve bijdrage kunnen leveren aan de teamdoelstellingen en teamresultaten. Het vergroten van de psychologische veiligheid in de teams heeft bijgedragen aan het teamresultaat. Leiderschap ontwikkeltraject team informatisering SFG Rotterdam. Het meerdaagse leiderschap ontwikkeltraject is een vervolg op de trainingscyclus professioneel adviseren (adviesrelatie met klant/opdrachtgevers) waarbij de projectleiders oefenen met verschillende beinvloedingsstijlen. Onderzocht werd wat de persoonlijke succesformule was en hoe deze effectief ingezet kon worden in project- adviesrelatie met de klant.

5 5 Er is een grotere bewustwording onstaan over het eigen handelingsrepertoire. De projectleiders durven te experimenteren met ander gedrag. Ze opereren meer als team en zoeken elkaar meer op. Het is ze gelukt intervisie zelfstandig op te pakken. Lerend veranderen projectadviseurs directoraat HRM LUMC. Ontwikkeling en begeleiding van meerdaagse bijeenkomsten van projectadviseurs. Doelstelling was om de adviseurs al werkend te leren los te komen van conceptuele inhoud en harde structuur naar samenwerken en leren de taal van de klant te spreken. Resultaat. De projectadviseurs hebben meer eigenaarschap genomen voor hun eigen ontwikkeling. Er is meer verbinding gekomen op hoofd, hart en handen (weten, willen en kunnen). De positie t.o.v de klant en hun toegevoegde bijdrage is in kaart gebracht en omgesmeed naar individuele- en groepsdoelstellingen. Meerjarig MD traject bij de Belastingdienst. In co-creatie met deelnemers ontwikkelen van een aansprekend learning & development traject voor managers en teamleiders. Met behulp van Insights Discovery worden de deelnemers ondersteund bij hun ontwikkeling van teamleider en supervisor. De gedragsanalyse geeft zicht op het handelingsrepertoire van de deelnemers. Tijdens centraal georganiseerde bijeenkomsten wordt gewerkt met Circulaire Processen om interactieve gedragspatronen inzichtelijk te maken die leidinggevende en medewerkers in de tang houden. Verder krijgen de deelnemers onderricht in toepassing van veranderkundige concepten. Begeleiding MT in het zicht krijgen op hun veranderkundige aanpak en onderlinge samenwerking. Inzicht bieden in veranderkundige concepten en aanpakken. Reflectiesessies op MT vergaderstijl. De teamleiders hebben hun persoonlijke- en teamdoelmatigheid versterkt. Ze zijn weerbaarder en effectiever geworden in het managen van hun medewerkers. Tevens is er grote vooruitgang geboekt in de eigen teamontwikkeling doordat ze leren herkennen wat de eigen en andermans patronen zijn in de samenwerking. MT heeft meer zicht gekregen op hun veranderkundige stijl t.o.v. de cultuur van de organisatie. Meerjarig MD traject teamcoaches en vestigingsmanagers PostNL. Trainen en begeleiden van verschillende groepen teamcoaches en managers bij de organisatieverandering in de vrije postmark. Operational excellence gedrag, standaardisatie en gedisciplineerd werken moet worden geïmplementeerd volgens een vast programmatische aanpak. Dit is opgebouwd door Waves van een half jaar met 6 trainingsdagen, waarin ik de teams begeleid heb om het migratiepad en de eigen gedragsontwikkeling vorm te geven en in een plan van aanpak te vervatten. de trainingen hebben de basis gelegd om de verschillende vestigingen gereed te maken om volgens de gezamenlijke standaardformule te werken. Facilitator MT GGD Hollands Noorden. Ontwikkeling en begeleiding van meerdaagse MT bijeenkomsten. Hierin werden de strategische vraagstukken behandeld, de businessplanning doorgenomen en vooral ook de samenwerkingsvraagstukken aan de kaak gesteld. Resultaat. Focus en doel zijn verhelderd. De samenwerkingsgerichtheid is vergroot. Door zicht en inzicht te krijgen in eigen en andermans handelingsrepertoire is de (psychologische) veiligheid toegenomen en daarmee de teameffectiviteit.

6 6 Teamcoach DUU OCW Zoetermeer. Onderzoek naar samenwerking, cultuur, werkdruk en processen en klantkwaliteit binnen de afdeling Klantcontactcentrum. Uit het onderzoek is een plan van aanpak ontstaan om de verbetering in samenwerking en heldere processturing te bewerkstelligen. Individuele en groepsinterventies hebben geleid tot een gemeenschappelijk gedragen centrale vraag voor een veranderaanpak en procesimplementatie. Naast LEAN-implementatie is ook een individuele gedragsanalyse (Insights Discovery) onderdeel van de veranderaanpak geworden. Er zijn door deze interventies significante veranderingen ontstaan in de teamsamstelling en teamsamenwerking. Docent en begeleider HBO-opleiding van supermarktondernemers. HBO geaccrediteerd opleiden en begeleiden van aspirant ondernemers in de Retail. Ze worden geschoold in strategisch-, financieel-, personeels- en verandermanagement. Een toonaangevende 2 jarige leergang in de retailbranche om aankomend ondernemers vakgericht op HBO-niveau te scholen.

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

Training, advies en begeleidingstrajecten voor organisaties in de zorg en welzijn

Training, advies en begeleidingstrajecten voor organisaties in de zorg en welzijn Training, advies en begeleidingstrajecten voor organisaties in de zorg en welzijn Onze UITDAGING: Managementproblemen oplossen: doortastend en doeltreffend Onze stijl: De Rotterdamse School: gericht de

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt.

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. 2014 Het aanbod van Shared Ambition Inhoudsopgave Shared Ambition

Nadere informatie

Professionele ervaring: Ervaringsgebieden en enkele relevante projecten

Professionele ervaring: Ervaringsgebieden en enkele relevante projecten Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens Naam: drs. Lieke A.M. Thijssen MMC Geboortedatum: 6 mei 1967 Adres: Julianalaan 133, 3722 GH Bilthoven Telefoon: +31 6 24553799 Email: lieke@leiderschapshuis.nl Website:

Nadere informatie

leergang voor operationeel management > Programma voor effectief management

leergang voor operationeel management > Programma voor effectief management leergang voor operationeel management > Programma voor effectief management Hoe krijg ik mijn mensen zover? Operationeel management is een vak apart en niet iets wat iemand zomaar kan of doet. In de praktijk

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening Drijfveren in de zakelijke dienstverlening INHOUDSOPGAVE De methode 2 In gesprek met: Pierre Mellegers - Manager Management & Human Resource Development bij Eneco 6 Edwin Kist - Senior Vice President Human

Nadere informatie

Persoonlijk Leiderschap

Persoonlijk Leiderschap Persoonlijk Leiderschap 10-DAAGS PROGRAMMA Een effectieve, krachtige, opleiding om het beste uit jezelf en daarmee ook uit anderen te halen Door Berry de Boer en Edwin Luijendijk 2 Persoonlijk leiderschap

Nadere informatie

Interim Permanent Ontwikkelprogramma 2012

Interim Permanent Ontwikkelprogramma 2012 Interim Permanent Ontwikkelprogramma 2012 Interim Permanent Ontwikkelprogramma In het opleidingsprogramma wordt invulling gegeven aan de aspecten van de ontwikkeling volgens het programma permanente educatie

Nadere informatie

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties SAM& Brochure Organisaties 2012, SAM& Uitgegeven in eigen beheer Info@SAMEN.nu Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

The Independence Company. Programma Trainingen 2015

The Independence Company. Programma Trainingen 2015 The Independence Company Programma Trainingen 2015 Inhoudsopgave Pagina Permanente Educatie TIC: méér dan vaktechniek 2 The Independence Company 3 Wat levert het jou op? 4 Het programma 5 Hoe werkt het?

Nadere informatie

Vergroot uw slagkracht als manager

Vergroot uw slagkracht als manager Vergroot uw slagkracht als manager U bent een specialist die is doorgegroeid naar een managementfunctie en bent al een aantal jaar als leidinggevende actief. Om succesvol te blijven en mee te kunnen met

Nadere informatie

Trainingsaanbod overheid

Trainingsaanbod overheid Trainingsaanbod overheid Trainen bij de overheid... 2 Persoonlijke effectiviteit en communicatie... 3 Communicatieve vaardigheden: leuk een mondige burger aan de balie. 4 Omgaan met agressie... 6 Overwin

Nadere informatie

Verkenning beroepspraktijk Toegepaste Psychologie Hogeschool Leiden

Verkenning beroepspraktijk Toegepaste Psychologie Hogeschool Leiden Verkenning beroepspraktijk Toegepaste Psychologie Hogeschool Leiden Eindrapportage Katja van Vliet Myriam Vandenbroucke Met medewerking van Hans Boutellier April 2009 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 2.

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat.

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. KANSEN VOOR MANAGERS december 2014 People Management Meer rendement uit talent pagina 4 Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. pagina 5 Als je overweegt een MBA te volgen is er een alternatief

Nadere informatie

InterCoach - Leergang tot coach voor Middenmanagers, Project- en Programmamanagers

InterCoach - Leergang tot coach voor Middenmanagers, Project- en Programmamanagers InterCoach - Leergang tot coach voor Middenmanagers, Project- en Programmamanagers De leergang van InterCoach is bestemd voor managers die plezier ontlenen aan het begeleiden van anderen bij het ontwikkelen

Nadere informatie

Leergang mensgericht leidinggeven

Leergang mensgericht leidinggeven Leergang mensgericht leidinggeven Open inschrijving voor managers en leidinggevende professionals in de zorg Opzet: Metaprofiel Analyse : meten van uw denkstijlen Zes trainingsdagen in vier maanden Afsluitende

Nadere informatie

Voorwoord. Organisatie Fricolore Akademy: Annemarie Kingma, akingma-douma@bornego.nl Anne Leijenaar, a.leijenaar@emelwerda.nl

Voorwoord. Organisatie Fricolore Akademy: Annemarie Kingma, akingma-douma@bornego.nl Anne Leijenaar, a.leijenaar@emelwerda.nl Voorwoord Professionalisering in de school is een belangrijk aspect in de onderwijsontwikkeling. Naast het individuele aanbod krijgt de Fricolore Academy steeds vaker het verzoek voor teamtrainingen vanuit

Nadere informatie

Gedrags- en vaardigheidstrainingen, Luteijn Groep

Gedrags- en vaardigheidstrainingen, Luteijn Groep Gedrags- en vaardigheidstrainingen, Luteijn Groep Sterke mensen, sterke organisaties Organisaties zijn voortdurend in verandering, de mensen die er werken ook. Om samen het beste resultaat te halen is

Nadere informatie

Course Strategic Health Management

Course Strategic Health Management Course Strategic Health Management Become a Master of Health Management InHealth Orteliuslaan 1-27 3528 InHealth BA Utrecht Orteliuslaan 1-27 3528 T 0343 BA Utrecht 59 49 63 E info@inhealth.nl T 0343 59

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie

Jong Talent. om de nabije toekomst van onze maatschappij en - meer specifiek - uw organisatie vorm te geven.

Jong Talent. om de nabije toekomst van onze maatschappij en - meer specifiek - uw organisatie vorm te geven. Jong Talent Jong Talent Ze zijn er gelukkig volop. Jonge mensen die geloven in de publieke zaak en zich daarvoor willen inzetten. Startende hbo ers en academici die bewust kiezen voor een carrière bij

Nadere informatie

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Alleen wanneer je houdt van wat je doet, kun je kwaliteit leveren PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Opleidingen en Bedrijfstrainingen Over de opleiding Inhoud Inleiding

Nadere informatie