BROCHURE Karakter Praktitioner

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BROCHURE Karakter Praktitioner 2015-2016"

Transcriptie

1 BROCHURE Karakter Praktitioner ontdekken. ontmoeten. ontplooien. ontplooien DÉ LEERGANG VOOR MANAGERS, ENTREPENEURS, TRAINERS, BUSINESS EXPERTS Landgoed Stakenberg Elspeet

2 BEELDVORMING Na 20 jaar HR en 20 jaar Belevenis-trainer en -coach is het tijd om mijn ervaringen te delen. Delen vanuit het 0-kwadrant in een nieuw Denkproces: van Vastdenken naar Losdenken, van Losdenken naar Anders Denken en van Anders Denken naar Omdenken. Het is geweldig om te zien hoe de deelnemers op ieders eigen wijze genieten van deze Wandeling bij de Karakter Praktitioner. Zie 3 reacties: We kennen elkaar inmiddels meer dan 15 jaar. Destijds werd ik al op vernieuwende wijze door jou getriggerd om mij meer bewust van mijzelf te worden. Wat me nu, na 15 jaar, tijdens deze cursus is overkomen overtrof letterlijk mijn stoutste verwachtingen. We hebben deel 1 (het fundament) van jouw programma inmiddels doorlopen. Mijn persoonlijke groei van de afgelopen 7 jaar heeft ertoe geleid dat ik naast pragmatisch en analytisch ook emotioneel kan (en van mijzelf mag) zijn. Daarbij is kwetsbaar durven zijn voor mij inmiddels meer een kracht dan dat ik het een zwakte vind. Naast de duidelijke opbouw van het programma wist jij zowel mij als de overige cursisten zodanig te boeien, zelfs te raken op een positieve en betrokken manier, dat ik het gevoel had dat jij ons allen in een flow bracht. Bewonderenswaardig zoals jij omstandigheden en gevoel inzichtelijk maakt. Situaties die doelgericht in de groep ontstaan worden op heldere en boeiende wijze benaderd en besproken, waardoor ik durf te stellen dat de wijze waarop jij dat doet, Harry, mij aanzienlijk meer inzicht geeft in mensen, hun gevoel en hun gedrag. Dat is ook waar ik naar op zoek ben. Mijn thema is dat ik gedrag beter wil kunnen herkennen (en kunnen voelen). Je hebt mij in het eerste deel van de cursus handvatten en een beter inzicht gegeven. Dank daarvoor, ik ben er erg blij mee. Ben zeer benieuwd naar het vervolg. Groet Hans Udo Een avontuur waarvan ik de impact niet had kunnen bevatten! Ontmoeten, delen en leren van en met elkaar in de vrijheid van de leerplek. Lieve Harry ik ben blij met jouw toeziend en begeleidend oog. Dank voor deze kans. Warme groet Henriette Na jaren met enorm veel plezier met mijn werk bezig geweest te zijn, raakte ik zowel zakelijk als privé op een dood spoor. Ik zat in een vicieuze cirkel en merkte dat dit ook invloed had op mijn gezin. Het was voor mij dan ook een grote verrassing en prima timing toen Harry aan mij vroeg of ik met hem mee op pad wilde gaan met de Karakter Praktitioner. Harry ken ik al enige tijd en vanuit eigen ervaring ben ik zeer enthousiast geworden over de methodieken van Karakter bij het begeleiden van teams en individuen. Na 4 mooie en intensieve sessies in de rustgevende polder heb ik de kracht weer gevonden om mij in te zetten voor leuke dingen. Ondertussen heb ik een andere baan gevonden en mag ik onderdeel uitmaken van de Karakter familie. Dank je wel Harry! Erwin Philips

3 De Uitleg Het kost veel meer energie om dingen tegen te houden het geeft energie om vanuit eigen kracht(en) te werken! Hoe gaan mensen met zichzelf en met elkaar om. Dat is het uitgangspunt. Oftewel: de relatie gaat voor de inhoud. In veel opleidingen en verandertrajecten zien we dat er veel tijd en geld gestoken wordt in de inhoud van de betrokkenen, zoals cognitieve kennis of competentieontwikkeling. Dit is zeker belangrijk, echter niet het vertrekpunt om ontwikkelingen en veranderingen te doen slagen. Uitgangspunt is dat mensen voor eigen kwaliteiten en krachten uitkomen en dat minder krachtige eigenschappen kwetsbaar getoond kunnen worden. Als er een omgeving ontstaat waarin mensen op die manier kunnen samenwerken, ontstaan er vanzelf bewegingen om elkaar aan te vullen. Als mensen de tijd en ruimte nemen om elkaar echt te ontmoeten, blijkt dat er door deze ontmoeting veel meer energie vrijkomt om schijnbaar onoplosbare problemen te doen verdwijnen. Dit gebeurt veel vaker door een verbeterde relatie met jezelf of met elkaar, en zonder al te veel (cognitieve) kennis. Een lege trainingsmap en een volle rugzak met actieve werkvormen Learning by doing is het motto. In het aanbod tref je outdoor-opdrachten, voorstellen aan de hand van een symbool, verhalen maken bij het kampvuur, ontmoetingen via het Talentengesprek, het spiegelen met paarden en ga zo maar door. En niet omdat het een uitje is, neen omdat het functioneel is voor de ontwikkeling van het individu en van de groep. Actieve werkvormen zijn uitermate geschikt om te laten beleven hoe het is om samen te werken. Door achteraf het proces te evalueren en de spiegel respectvol te tonen, maakt elk individu zelf de transfer naar het persoonlijke en het professionele leven. Dit gebeurt eisend naar elkaar, echter wel met de verantwoordelijkheid bij de juiste persoon. Er is niets vervelender dan een trainer die op de plaats gaat zitten van de manager, afgezien van het feit dat een dergelijk relationele (vaak onbewuste) afspraak desastreus kan zijn voor het rendement van de training. Schematisch ziet een ontwikkelingstraject er als volgt uit: De Ontdekking De Ontmoeting De Ontknoping De Ontplooiing

4 Het O-kwadrant Ontdekken Ontmoeten Ontplooien - Ontknopen Bij de begeleiding van organisaties, teams en personen werk ik altijd op het snijvlak van: Organisatie dynamieken Professionele vraagstukken Persoonlijke thema s Een mens heeft, net als een organisatie en een team, een aantal vaste patronen in zijn gedrag (het persoonlijke script). De vraag die door een organisatie bij een begeleidingsinstituut wordt neergelegd komt vanuit dit script. Het is dus essentieel dat het scriptmatige gedrag boven tafel komt. In een ontwikkelingstraject is het als begeleider van belang de organisatie te dienen door een scriptvrije ontwikkeling aan te bieden. Hierdoor komt er bij de deelnemer potentieel vrij om meer keuzes en alternatieven te zien en initiatieven zelf op te pakken vanuit een eigen vrije wil en ambitie. Nadeel van scriptmatig gedrag is het vastzitten en geen alternatieven zien voor een nieuw script. De scriptvrije ontwikkeling hanteer ik door de organisatiedynamieken en de persoonlijke thema s in te sluiten in de Leergang.

5 Instrumenten Als er in een organisatie voor de deelnemers gedacht wordt en het begeleidingsbureau komt met een volledig uitgedacht programma, blijven de deelnemers werken in het script dat al bestaat. Ze blijven afwachten en laten alles geduldig over zich heen komen. Ik bied een scriptvrij programma aan. Veelal organiseren begeleiders programma s vanuit de eigen veiligheid. Zij weten dan alles van de onderwerpen die de deelnemers in korte tijd tot zich moeten nemen en waarmee ze moeten gaan werken. Ik draai het om: de inhoud wordt bepaald door de deelnemers. Weg is de veiligheid voor de begeleiders; er is sprake van een volledige gelijkwaardigheid en kwetsbaarheid. Dit zorgt er juist voor dat iedereen de eigen taak echt wil oppakken. Bewustwording Ervaren Taak oppakken Tijdens het Programma ontstaat bewustwording en inzicht in de bestaande dynamiek en door de persoonlijke thema s. Vervolgens komt het ervaren van ander gedrag van zichzelf en van anderen in samenwerking met elkaar. En als laatste; hoe wordt de taak opgepakt als individu, team en organisatie? Voor echte scriptverandering zijn er een aantal voorwaarden: 1. Er moet veiligheid worden ervaren door te ontrafelen wat er precies speelt op relationeel en inhoudelijk niveau. Wat zijn de feiten / problemen / doelen en behoeften / acties; 2. Er is een consistent Ouder systeem nodig: Zo doen we dat en We doen het zo ; 3. Er is een goede balans nodig tussen taakgerichtheid en mensgerichtheid. Plan van Aanpak In het Programma doorlopen we het O-kwadrant. Het O-kwadrant staat voor Ontdekken, Ontmoeten, Ontplooien en Ontknopen. Per kwadrant bieden wij een krachtig instrument aan in begrijpelijke taal, waarin de kwaliteit van het materiaal en de ervaring van de begeleider meer effect sorteren door de opzet en de sfeer. Immers de vorm waarin een inhoudelijke goede begeleiding is gegoten, is een belangrijke voorwaarde voor effectiviteit. Het belangrijkste uitgangspunt is dat ik werk met de aanwezige talenten en kwaliteiten van de deelnemers. U krijgt geen nieuwe management theorieën over u heen, die veel vaker dienen voor de veiligheid van de begeleiders dan voor de persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast werk ik met het model van de logische niveaus van Bateson. De kracht van dit model zit in de combinatie van eenvoud en essentie, op het onderscheid waarop leren, veranderingen en ontwikkeling zich voordoen. De ontwikkeling richt zich op omgeving, gedrag en competenties, omdat de meetbare output daar zichtbaar wordt (dit noemen we buitenkant leren) én op overtuigingen, identiteit en zingeving (dit noemen we binnenkant leren).

6 Professionele benadering en juiste Contractering De professionele benadering begint met een verkenning van het gebied rondom de vraag die gesteld wordt. Samen met de deelnemer gaan we op zoek naar de (niet zichtbare en onbewuste) thema s en dynamieken op zowel organisatie-, professioneel, als persoonlijk niveau en hoe deze elkaar beïnvloeden. Met name door het zichtbaar maken van de niet zichtbare en onbewuste thema s en dynamieken, komt ook het verborgen potentieel van het systeem in beeld. Dit is het gebied waar de ontwikkeling moet plaatsvinden. Er ontstaan vele mogelijkheden om mee aan de slag te gaan. Om de juiste beweging (de meest dienende) te kunnen maken, vraagt het commitment van alle deelnemers. Dit commitment dient te worden opgeëist. De Ontdekking Alle deelnemers en de trainers nemen een symbool mee om zich voor te stellen. Het symbool geeft een beeld over het karakter, over de kwaliteiten en over de mindere kwaliteiten. Het symbool zegt ook iets over hoe iemand als mens in het werk en in het privé leven staat. Door het presenteren van het symbool aan de teamgenoten, ontstaat er meer interesse en respect door elkaar op een andere manier te leren kennen. Ieder teamlid krijgt zijn eigen plek. Kleur bekennen In het Talentengesprek maakt de deelnemer een bewustwordingsproces door van zijn of haar kennis, kunde, eigenschappen en omstandigheden. De uitkomst is een kleurenscala van ervaringen, mogelijkheden, wensen en verwachtingen. De deelnemer bekent kleur en er vindt een bewustwording plaats van krachtige en minder krachtige talenten. Het Talentengesprek wordt vervolgd met een MBTI (= een type indicator) en een rapportage. MBTI bestaat uit een vragenlijst. Uit de gegeven antwoorden ontstaat een karakterschets. Er is direct feedback van de begeleider. Tenslotte worden door de begeleider en de deelnemer de basiscompetenties en de competenties van de eigen rol met de uitkomsten van het Talentengesprek/MBTI gemeten: wat is goed en wat kan beter? Tevens wordt er een Paspoort naar de Toekomst uitgedeeld.

7 De Ontmoeting In de ontmoeting werken we met paarden. Een paard gaat elke ontmoeting neutraal aan en bepaald dan of hij zijn leiderschap afstaat. Dit is afhankelijk van de manier van presenteren. Wie bent u in de ontmoeting met het paard? En hoe uit u dat in lichaamstaal, intonatie, geloof en zelfvertrouwen? Ik heb daarvoor 12 spelregels ontwikkeld, die u in staat stellen om echt de ontmoeting aan te gaan. Zo werkt het ook met mensen. Bent u bereid om op sommige momenten het leiderschap af te staan? Dit element dient om u inzicht te geven in hoe u uw ontmoeting met collega s kunt optimaliseren. Uw identiteit start met het kunnen aangaan van echte ontmoetingen! De Ontplooiing In de ontplooiing kijken we naar de teaming standaard. Deze bestaat uit Voorbereiding, Communicatie, Wie, Uitvoering, Nazorg en Emotie & Fun. De meeste deelnemers zijn uitstekend in de uitvoering, maar vaak minder in een aantal andere aspecten van de teaming standaard. Voor een succesvolle realisatie van doelstellingen is een goede teaming standaard een absolute voorwaarde. Er worden een aantal opdrachten uitgevoerd, zodat de deelnemers per opdracht kunnen groeien als team en als individu. De Ontknoping In de ontknoping integreren we de opgedane ervaringen met de persoonlijke doelstellingen. Via het realiseren van een haal & breng matrix worden de uiteindelijke acties, waaraan iedereen zijn commitment geeft, bepaald.

8

9 DE ROUTE van Vastdenken naar Losdenken, van Losdenken naar Anders denken en van Anders denken naar Omdenken Wat is Omdenken? Omdenken is denken in termen van kansen en niet van problemen. Het is een manier van denken waarbij je kijkt naar de werkelijkheid zoals die is, en wat je daar mee zou kunnen. Je gebruikt in feite de energie van het probleem voor iets nieuws en verandert zo het script. Je kunt mensen niets leren, je kan helpen het in zichzelf te vinden (Galileo) Omdenken is een denkproces, waarin we 3 fasen onderscheiden: Van Vastdenken naar Losdenken In 2015 wordt elk mens op andere talenten aangesproken, namelijk besluiten nemen vanuit eigen authenticiteit, denken en doen vanuit persoonlijk leiderschap en klantgericht werken vanuit duurzaam ontmoeten en echt verbinden met de klant. Het bewust worden en zijn van het huidige script is de basis om dat script aan te tikken en op weg te gaan naar een nieuw script. Nu ik een bindende boeier ben begrijp ik ook veel beter het effect van mijn valkuilen en vaste overtuigingen. Van Losdenken naar Anders denken In het los denken word je je bewust van je vaste script en de vele mogelijkheden die er zijn om dat script te doorbreken. Met de tips gaan we het nieuwe script vormgeven. Anders denken is herkenbaar omdat het valt binnen de bedrijfsprocessen van de werkomgeving. De meeste tips die ik geef zijn tips in anders denken, de kracht ligt vaak in de simpele herkenning ervan. Nu ik mijn werk kan zien vanuit rationeel en emotioneel niveau komt er ruimte vrij om breder en anders naar mijn bedrijfsprocessen te kijken. Van Anders denken naar Omdenken Je stapt in je denken uit je werkplek en denkt vanuit de werkomgeving (je domein). In dat domein kom je van alles tegen om onderscheidend, anders en met name vernieuwend te denken. Nu ik de beperking van mijn domeindenken heb losgelaten, wordt de wereld veel groter en zijn er talloze mogelijkheden om te gaan schakelen.

10 En hoe ziet het Programma in onderdelen er uit? Deel I van vastdenken naar losdenken. Elke organisatie, team of individu heeft een aantal vaste patronen in het gedrag: het Script. De vraag die elke organisatie bij een externe coach/trainer van Karakter neerlegt, komt vanuit dit script. Het is dus essentieel dat het scriptmatig gedrag van alle deelnemers boven tafel komt. 'Een ieder wordt bejegend naar de wijze waarop je zelf optreedt' We verleggen de focus van individuele kennis naar relationele kennis door het gebruik van het Symbool, de Paardenspiegel en krachtige Outdoor opdrachten. De Paardenspiegel verschaft een helder inzicht in de positie van de deelnemers, in het proactief handelen in diverse situaties, in het sneller en sterker te werk gaan vanuit de eigen overtuiging, in het echt kunnen verbinden, in een duidelijke communicatie met meer energie en gevoel, in vernieuwend gedrag met meer zelfreflectie en hogere concentratie, en in het nemen van eigen verantwoordelijkheid. We verleggen in Deel II de focus van relationele kennis naar duurzaam verbinden. Pas als er besef van veiligheid is, ontstaat ruimte; pas als er besef van ruimte is ontstaat respect; pas als er besef van respect is, ontstaat verbinding. De deelnemers zijn na dit deel in staat sneller en sterker vanuit wederzijdse overtuiging te werk te gaan, ze kunnen makkelijker een wederzijds 'gun'contract realiseren, zich meer inleven in de collega of klant en beter luisteren, ze kunnen collega s en klanten positief verrassen en een nog krachtiger relatie opbouwen door sneller en/of beter te handelen. Het resultaat is een nieuw relationeel contract om zo de collega/klant duurzaam te ontmoeten en te verbinden. In deel III nemen we praktijkvoorbeelden als oefenstof, waarbij de groep letterlijk gaat denken vanuit een nieuw perspectief, een nieuwe omgeving, een nieuw uitgangspunt. Je kunt mensen niets leren, je kan helpen het in zichzelf te vinden (Galileo) In deel IV gaan we het omdenken implementeren door te leren borgen middels het toepassen van voortgangsgesprekken en het installeren van programmamanagers.

11 Eigen unieke trainingslocatie Sinds mei 2015 werkt Karakter vanuit een eigen trainingslocatie: Landgoed Stakenberg in Elspeet. Hier wordt het nuttige en het aangename verenigd. Bij aankomst ruik je dennengeur, je geniet van de lunch en aan het einde van de dag de Berenburg. Het programma is afhankelijk van de vraag, waarbij de deelnemers zelf de basis vormen.

12 DATA KARAKTER PRACTITIONER III Module 1 van Vastdenken naar Losdenken Vrijdag 04 september september oktober oktober november 2015 deelexamen

13 Module 2 van Losdenken naar Anders denken Vrijdag 27 november december januari februari februari 2016 deelexamen

14 Module 3 van Anders denken naar Omdenken Vrijdag 18 maart april 2016 Do & Vr 28 en 29 april 2016 deelexamen

15 Module 4 Borgen en Certificatie Vrijdag 20 mei juni juni juli 2016 eindexamen Certificaat Karakter Praktitioner

16 Investering 18 dagen training & coaching 18 dagen met of zonder paarden 18 dagen lunches 18 dagen minimaal 10 belevenissen 18 dagen taart 18 dagen outdoor opdrachten op de hei 18 dagen reader 18 dagen eigen parkeerplaats 18 dagen afsluitende borrel(s) 18 dagen intensieve ontwikkeling 18 dagen koffie, thee, water, fris 18 dagen gelukkig zijn. 18 dagen x dagen accommodatie Stakenberg x = ex. BTW all in.

17 Harry G. Selier Harry Selier kent vanuit zijn rol als trainer/coach de bedrijfsprocessen binnen organisaties. Sinds 1999 begeleidt hij in diverse bedrijfstakken ontwikkelingstrajecten en concludeert dat het businessmodel en het denken van medewerkers vast zit. Gevolg: te weinig innovatie en vernieuwing, duurzame klantenbinding en te weinig persoonlijke kracht. Verkopers zitten te wachten op de klant die niet meer binnenkomt, omdat de showroom de computer is geworden; receptionisten stemmen hun handelen niet af op de identiteit van de klant en adviseurs verschuilen zich achter de . Zijn conclusies en aanbevelingen in de vorm van tips baseert hij op een succesvolle begeleiding van het Ford Go Further traject, met meer dan 50 teams en ruim 500 deelnemers. Het denkscript moet worden doorbroken en ontwikkeld, het handelen moet scherp en attent worden en het persoonlijk leiderschap krachtig en kwetsbaar. Het zorgt ervoor dat de klanten fans worden zodat er sprake is van rendementsverbetering! Vanuit Karakter.nl begeleidt hij organisaties en individuen om (weer) in beweging te komen. Het openbuigen van de oogkleppen en letterlijk de blikverbreding geeft nieuwe energie en kansen. Vanuit oprechte betrokkenheid en enthousiasme krijgt hij mensen in beweging.

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Trainingsaanbod overheid

Trainingsaanbod overheid Trainingsaanbod overheid Trainen bij de overheid... 2 Persoonlijke effectiviteit en communicatie... 3 Communicatieve vaardigheden: leuk een mondige burger aan de balie. 4 Omgaan met agressie... 6 Overwin

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Mensen met mogelijkheden

Mensen met mogelijkheden Mensen met mogelijkheden Inspiratieboek voor professionals: dromen, durven en doen Arbeidsparticipatie en mensen met een psychische kwetsbaarheid Leeswijzer Wij hebben niet zomaar een boek willen maken,

Nadere informatie

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening Drijfveren in de zakelijke dienstverlening INHOUDSOPGAVE De methode 2 In gesprek met: Pierre Mellegers - Manager Management & Human Resource Development bij Eneco 6 Edwin Kist - Senior Vice President Human

Nadere informatie

Module Inleiding veranderkunde en communicatie 2. 1. Inleiding veranderkunde 3. 2. Veranderen van gedragspatronen 4. 3. Feedback 5. 4.

Module Inleiding veranderkunde en communicatie 2. 1. Inleiding veranderkunde 3. 2. Veranderen van gedragspatronen 4. 3. Feedback 5. 4. INHOUDSOPGAVE Module Inleiding veranderkunde en communicatie 2 1. Inleiding veranderkunde 3 2. Veranderen van gedragspatronen 4 3. Feedback 5 4. Trainer/coach 9 Module Insights Discovery 10 1. Inleiding

Nadere informatie

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie

De huidige wereld is het best te omschrijven als de wereld van het niet-weten. Oude

De huidige wereld is het best te omschrijven als de wereld van het niet-weten. Oude De huidige wereld is het best te omschrijven als de wereld van het niet-weten. Oude normen, waarden, waarheden, logica en systemen werken niet meer en we zijn met zijn allen op zoek. In deze wereld verandert

Nadere informatie

tips om een top manager te worden

tips om een top manager te worden 5 Gratis tips om een top manager te worden ebook voor managers die meer impact en betere resultaten willen. 2013 Frederike Mewe, psycholoog NIP 2 Welkom! Je bent jonge manager. Hiermee bedoel ik niet dat

Nadere informatie

Een eigenzinnig leiderschapstraject van Politieacademie, korpsen en partnerorganisaties

Een eigenzinnig leiderschapstraject van Politieacademie, korpsen en partnerorganisaties De nieuwe eeuw luidde een omvangrijk vernieuwingsproces in van het politieonderwijs. Onder de noemer Politieonderwijs 2002 werden de klassieke, functiegerichte bedrijfsen beroepsopleidingen die tot dan

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

VPTZ Academie. Voor professionele organisaties en deskundige vrijwilligers

VPTZ Academie. Voor professionele organisaties en deskundige vrijwilligers VPTZ Academie Voor professionele organisaties en deskundige vrijwilligers Inhoudsopgave VPTZ Academie Voor professionele organisaties en deskundige vrijwilligers VPTZ Academie 3 Even voorstellen 4 Accommodaties

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

Coaching voor leidinggevenden wacht niet tot het crisis is!

Coaching voor leidinggevenden wacht niet tot het crisis is! Coaching voor leidinggevenden wacht niet tot het crisis is! Rudy Vandamme Coachinggids 2004 Inleiding Veel leidinggevenden horen steeds meer over de mogelijkheid om zich te laten coachen, maar niet iedereen

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING info@exellior.com September 2014 Copyrights KNOWLEDGE INTO ACTION 2 GEFELICITEERD! U heeft besloten meer te willen weten over de ontwikkeling

Nadere informatie

Hand out behorende bij de training VOBSPAN. 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc.

Hand out behorende bij de training VOBSPAN. 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc. Hand out behorende bij de training VOBSPAN Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. St. Gerardusplein 26 33 WTC Amsterdam 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc.nl

Nadere informatie

WIE SAMENWERKT, EXCELLEERT

WIE SAMENWERKT, EXCELLEERT WIE SAMENWERKT, EXCELLEERT Iedereen werkt samen: met collega s in de organisatie en met externe partijen. In projectteams, met leidinggevenden en met medewerkers om leiding aan te geven. Ook privé werk

Nadere informatie

Vind je eigen kracht, en durf hem te gebruiken! Doelgroep: Volwassenen en kinderen die vastlopen op sociaal en emotioneel gebied.

Vind je eigen kracht, en durf hem te gebruiken! Doelgroep: Volwassenen en kinderen die vastlopen op sociaal en emotioneel gebied. individueel Vind je eigen kracht, en durf hem te gebruiken! Tijdens de gespreksessies leer je jezelf beter kennen en krijg je inzicht op je eigen ontwikkelingsperspectief Je bent geen slachtoffer van je

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek 5d coaching-training-advies 02-01-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van 5d coaching-training-advies vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Alleen wanneer je houdt van wat je doet, kun je kwaliteit leveren PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Opleidingen en Bedrijfstrainingen Over de opleiding Inhoud Inleiding

Nadere informatie

Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010. onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel

Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010. onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010 onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord................................................................................................

Nadere informatie