Postacademische Leergang. Strategisch Beleidsadvies

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Postacademische Leergang. Strategisch Beleidsadvies"

Transcriptie

1 Postacademische Leergang Strategisch Beleidsadvies

2 Postacademische Leergang Strategisch Beleidsadvies De ontwikkeling van de Nederlandse samenleving gaat een nieuwe fase in. Een versnipperd politiek landschap, krimp en bezuinigingen zorgen voor complexe en zeer uitdagende vraagstukken. Hoe speelt u daarop in? En hoe vindt u de balans tussen de diverse belangen van overheid, burger en maatschappij? Deze vragen staan centraal in de postacademische leergang Strategisch Beleidsadvies. Overheidsbeleid is overal. Met het maken van beleid opleveren voor deelnemers. Elke groep is overzichtelijk (maximaal 20 personen) en heterogeen. vervult de overheid een cruciale rol bij complexe en maatschappelijke vraagstukken. Het halen van De groepssamenstelling wordt mede bepaald de doelstellingen, ambitieus of niet, is daarbij niet door de uitkomsten van de intakegesprekken vanzelfsprekend. Beleid wordt allang niet meer in een die met alle deelnemers worden gevoerd als ivoren toren gemaakt maar het is ook geen kwestie onderdeel van het aanmeldingstraject. van U vraagt en wij draaien. Succesvol beleid hangt Binnen de groep is stevige interactie tussen af van de wijze waarop u dat vormgeeft. Het is altijd de deelnemers. Dit maakt de leergang tot een ingewikkelder dan men denkt. uitstekend netwerkplatform dat in de praktijk veel langdurige en waardevolle relaties oplevert. Hoe te komen tot integraal en effectief beleid? Wat betekent regie precies? En: hoe beleid te Kerndocent realiseren dat echt werkt te midden van diverse Peter Noordhoek krachtenvelden, politieke doelstellingen en Peter Noordhoek is directeur van adviesbureau bestuurlijke verhoudingen? En vooral: welke rol Northedge. Hij heeft ruime ervaring in het vervult u en hoe maakt u het verschil? publieke domein en heeft opdrachten gedaan voor diverse overheden en maatschappelijke Deze vragen én denkrichtingen komen terug organisaties, onder meer op de terreinen kwaliteit, in de postacademische leergang Strategisch regelgeving en politiek-bestuurlijke aangelegenheden. Hij heeft meerdere publicaties op zijn Beleidsadvies. De leergang behandelt ook aanpalende thema s zoals veranderkunde, naam staan en was o.a. voorzitter van de leiderschap en het omgaan met macht en Rijksbrede benchmark (RBB). invloed. Deelnemers worden aangezet tot zelfreflectie en een vakoverstijgende houding. Docenten Het docentencorps bestaat uit gerenommeerde Groepssamenstelling hoogleraren, docenten en praktijkprofessionals De leergangen van AOG School of Management onder wie prof. dr. Luchien Karsten, zijn zo opgezet dat ze maximaal rendement ir. drs. Jan den Hollander, prof. dr. Walter Kickert, Beleidsambtenaren zijn gewend om in een dynamische en turbulente omgeving te verkeren. Daar verlangt u misschien ook naar. In deze leergang komen we daaraan tegemoet door spannende thema s op een boeiende manier te agenderen en te adresseren. Toch geeft de leergang niet enkel antwoorden. We dagen ook uit. Zetten aan tot nadenken. Zaaien twijfel en verwarring. Beleidsadvies is een complex en veeleisend vakgebied. Maar ook mooi en betrokken. Daarom gaan we de diepte in en zoeken we naar academische vergezichten. Samen met inspirerende docenten en medecursisten die afkomstig zijn uit diverse overheidsorganisaties. Peter Noordhoek, kerndocent Strategisch Beleidsadvies ir. Makkie Metsemakers, prof. dr. Michiel Herweijer en dr. Klaartje Peeters. Flexibele Masterstudie Deze leergang kan deel uitmaken van de masterstudie van AOG School of Management. AOG School of Management biedt als enige instituut in Nederland deze opleiding voor professionals in flexibele vorm, waarbij u zelf uw leerroute en tempo bepaalt. De juiste keuze Is deze leergang de juiste keuze voor u? Heeft u vragen over de inhoud/doelstellingen/opzet van de leergang? Wij adviseren alle potentiële deelnemers om vóór inschrijving hierover inhoudelijk te overleggen met één van onze adviseurs. Onze adviseurs zijn bereikbaar via De leergang De leergang is modulair opgebouwd: zeven tweedaagse modules gespreid over een periode van negen maanden. U komt bij elkaar op een centrale locatie in Nederland. Tijdens de leergang werkt u aan een visiedocument. U sluit de leergang af met een examen en de verdediging van dit document. Bij goed gevolg ontvangt u een postacademisch diploma van de Stichting Academische Opleidingen Groningen, namens de Rijksuniversiteit Groningen. Aanmelden U kunt zich aanmelden via het bijgevoegde aanmeldingsformulier. Het aanmeldingsformulier is ook op te vragen bij de studieadviseurs en te downloaden van

3 Inhoud van de opleiding Module 1 Beleid: introductie en context Het doel van deze module is om kennis te maken met actuele inzichten om tot integraal beleid te komen. Beleid is niet voor niets complex, dat heeft een achtergrond. Waar komt de behoefte om te komen tot beleid vandaan en welke positie neemt de beleidsmaker dan in ons maatschappelijke en politieke systeem in? Een tour d horizon. Deelnemersprofiel Deelnemers hebben meerjarige ervaring met beleid en beschikken over HBO/ Bachelor en/of universitair/master diploma. Professionals die een beleidsmatige functie (willen) vervullen, (beleids)adviseurs en stafmedewerkers die te maken hebben met beleid behoren tot de doelgroep. Diploma Bij goed gevolg ontvangt u een postacademisch diploma van de Stichting Academische Opleidingen Groningen, een stichting die is gelieerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Praktische informatie Duur: 7 modules van 2 aaneengesloten dagen, gespreid over 9 maanden. Start: 1 keer per jaar. Locatie: De meeste modules worden gegeven op een centraal in Nederland gelegen locatie, enkele modules vinden plaats in Groningen. Persoonlijk contact en aanmelding We staan u graag te woord om al uw vragen te beantwoorden. U kunt onze studieadviseurs bereiken via het telefoonnummer Bij hen kunt u zich ook aanmelden. Module 2 Persoonlijk leiderschap Het voorbereiden, begeleiden en realiseren van integrale beleidsveranderingen vereist kennis en inzicht met betrekking tot persoonlijk leiderschap. Centraal staat het kritisch vermogen van de beleidsadviseur ten aanzien van het uitstellen van oordelen en zich te oriënteren op de ander. Module 3 Regie in de publieke dynamiek Bestuurslagen zijn in beweging, vooral nu. De aansluiting van de deelnemers op de ontwikkelingen in deze op elkaar ingrijpende bestuurslagen is van belang. Begrip creëren voor de ambiguïteit van het management: de verhouding tussen bestuurlijke wil en inhoudelijke onderbouwing. Hoe kunt u beïnvloeden en regisseren? Moet u dat willen en hoe gaat u daarmee om? Module 4 Beleidsadviseur als strategisch magiër Belangrijk uitgangspunt voor succesvol beleid is het eigenaarschap van beleidsontwikkeling. Deze verantwoordelijkheid houdt niet op bij het inleveren van nota s. Hoe gaat u strategisch en effectief om met politiek-bestuurlijke verhoudingen? Dit vraagt om specifieke kennis en inzichten die van de beleidsadviseur een inhoudelijk sterke en behendige beleidsmagiër maakt. Module 5 Beleid en verandering Beleid gaat vaak over iets nieuws. Het betekent voor betrokkenen altijd een verandering. Veranderen brengt altijd gedoe met zich mee. Wat zijn hiervan de kenmerken en wat zijn effectieve interventies op welke momenten? Hoe vertaalt zich dat in regelgeving? Deze module biedt inzicht in de veranderdynamiek die gepaard gaat met het ontwikkelen van beleid. Ik ben nu bijna acht jaar beleidsadviseur integrale veiligheid. Na zoveel jaar vond ik het goed om nieuwe kennis op te doen. De meerwaarde van deze opleiding vind ik dat je met gelijkgestemde collega s vanuit andere beleidsterreinen je ervaringen kunt delen en uitwisselen. De leergang gaat niet alleen over theorie en praktijk, maar ook over jezelf. Je beseft dat je bepaalde zaken anders moet zien. Bovendien was het heel praktijkgericht. Van tevoren moest iedereen aangeven tegen welke knelpunten we aanliepen. Tijdens de bijeenkomsten hebben we vaak naar die cases teruggegrepen. Daarbij hebben we geleerd vragen te stellen zonder oordeel. Aat-Jan de Jong, beleidsadviseur integrale veiligheid, Gemeente Emmen Module 6 Macht, vertrouwen en loyaliteit De toenemende complexiteit van openbaar bestuur maakt dat bestuurders onmogelijk op de hoogte kunnen zijn van alles wat zich binnen ambtelijke organisaties afspeelt. Daarbij komt dat organisaties over enige discretionaire ruimte beschikken om bepaalde beslissingen adequaat toe te kunnen passen op individuele gevallen. Waar liggen grenzen en wie bepaalt? Module 7 Lobby en invloed Om effectief de regie op het totale beleidsproces te kunnen hebben is het belangrijk te realiseren welk spel er gaande is van continue beïnvloeden en beïnvloed worden. Rekening houden met toekomstige ontwikkelingen kan proactief lobbyen het beleidsproces enorm vergemakkelijken.

4 Deelnemers aan voorgaande edities zijn onder meer werkzaam bij de volgende organisaties: Gemeente Emmen Provincie Noord-Holland Gemeente Slochteren Ministerie van Binnenlandse Zaken Gemeente Rotterdam Ministerie van Justitie Gemeente Assen Provincie Drenthe Gemeente Groningen Waterschap Hunze en Aa s Provincie Groningen Gemeente Den Haag Ministerie van Economische Zaken. AOG School of Management biedt managers en professionals de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen op strategisch niveau. In samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen organiseren we een veelzijdig palet aan opleidingen. Daarbinnen staat het groepsgewijs leren, de klassieke Universitas, centraal. Onze opleidingen zijn een inspirerend platform, waar een kruisbestuiving plaatsvindt tussen hoogleraren, praktijkprofessionals en de deelnemers. Deze vorm van cocreatie stimuleert, prikkelt en daagt uit tot zelfontplooiing. Deelnemers verwerven vakoverstijgende inzichten, zodat strategische keuzes beter kunnen worden onderbouwd. Door verdieping van inzichten ontwikkelen deelnemers hun leiderschap. Postadres: AOG School of Management Postbus 7080, 9701 JB Groningen Bezoekadres: Radesingel EK Groningen Studieadviseurs: Fax: Internet: AOG School of Management is onderdeel van AOG Contractonderwijs BV, de publiekprivate onderneming van de Rijksuniversiteit Groningen en Freia.

5 Betreft de leergang: (slechts één leergang vermelden) editie I Persoonlijke gegevens naam: (man/vrouw) voornamen (voluit): roepnaam: titulatuur: privé-adres: (straat) (pc + plaats) telefoon privé: privé: geboortedatum: geboorteplaats: werkadres: (bedrijf ) (straat) (pc + plaats) telefoon werk: fax werk: werk: II Opleidingen (vanaf middelbaar onderwijs) instelling: plaats: van - tot: studierichting: diploma behaald op: III Beroepservaring bedrijf/organisatie: plaats: van - tot: functie: aanmeldingsformulier

6 Relevante nevenwerkzaamheden, bestuursfuncties en dergelijke met betrekking tot beroepsactiviteiten: Welke vakbladen, kranten en/of tijdschriften leest u? Bent u lid van een branche- of beroepsvereniging? Zo ja, welke? IV Algemeen Welke persoonlijke en zakelijke motieven heeft u om aan de leergang deel te nemen? V Op welke wijze heeft u kennis genomen van de leergang? (Slechts 1 antwoord is mogelijk) via een oud-cursist, namelijk: via iemand van de P&O afdeling, namelijk: via een collega, namelijk: via een docent van de leergang, namelijk: via een advertentie in: via een artikel in: via internet anders, namelijk:

7 VI Toelating Toelating tot de AOG-leergangen geschiedt op basis van een persoonlijk (telefonisch) intakegesprek. In dit gesprek komen wederzijdse doelen en verwachtingen aan de orde. Indien nog geen intakegesprek heeft plaatsgevonden, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact op. VII Betaling De betaling van het opleidingsgeld zal ineens worden voldaan.* * In overleg met AOG School of Management kan in individuele gevallen tot een afwijkende betalingsregeling worden besloten. Betaling zal geschieden door: de cursist; stuur de factuur naar mijn privé-adres. door een andere betalende instantie, namelijk: Bedrijf/organisatie: Contactpersoon: Adres: Postcode + Woonplaats: In dit laatste geval dient deze instantie mede te ondertekenen. Door medeondertekening verplicht deze instantie zich de opleidingskosten op zich te nemen. De cursist en -indien van toepassing- de betalende instantie verklaren kennis te hebben genomen van de inschrijvings- en betalingsvoorwaarden en dienovereenkomstig te handelen. Aldus getekend te Datum De cursist (naam + handtekening) De betalende instantie (naam + handtekening) Dit formulier zenden aan: AOG School of Management Antwoordnummer VD GRONINGEN Tel: Fax: AOG School of Management is een onderdeel van AOG Contractonderwijs B.V. van de Rijksuniversiteit Groningen. februari 2011

8 Inschrijvings- en betalingsvoorwaarden voor leergangen van AOG School of Management: Artikel 1: Inschrijving 1. De inschrijving voor een leergang vindt uitsluitend plaats door middel van het aanmeldingsformulier en geldt voor de totale aaneengesloten studieperiode. 2. Inschrijvingen worden geacht door AOG School of Management te zijn aanvaard, nadat AOG School of Management zulks schriftelijk heeft bevestigd. 3. Annulering van een inschrijving voordat de leergang is begonnen, geschiedt door middel van een aangetekend schrijven. Indien bedoelde kennisgeving ten minste 6 weken voor aanvang van de eerste module wordt ontvangen, is de cursist 75% van het collegegeld verschuldigd. 4. Annulering door de cursist tijdens de leergang is niet mogelijk. 5. De inschrijving wordt bekrachtigd door ondertekening van het aanmeldingsformulier. Artikel 2: Betalingsvoorwaarden 1. De opleidingskosten (bestaande uit component leergangkosten, accommodatiekosten en examengeld) staan vermeld op de website en in de praktische zaken van de betreffende editie. De opleidingskosten dienen binnen 14 dagen na toezending van de nota te worden voldaan. 2. AOG School of Management is in geval van achterstand in betaling door een cursist bevoegd betrokkene de toegang tot de leergang te ontzeggen zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Daarenboven is AOG School of Management gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met de cursist te beëindigen. 3. Een directe regeling voor de betaling van de opleidingskosten door de werkgever van de cursist vindt uitsluitend plaats door middel van medeondertekening van het aanmeldingsformulier. De betalingsverplichtingen worden voor de cursist overgenomen door zijn/haar werkgever vanaf het moment dat het aanmeldingsformulier geheel ingevuld en mede ondertekend door de werkgever is ontvangen door AOG School of Management. Artikel 3: De colleges 1. De plaatsen waar en de tijden waarop de diverse colleges plaatsvinden, zijn vermeld in het desbetreffende studierooster. AOG School of Management behoudt zich in bijzondere gevallen het recht voor deze indeling te wijzigen. 2. AOG School of Management behoudt zich het recht voor om in bijzondere gevallen wijzigingen aan te brengen in de opzet en de inhoud van de leergang. Artikel 4: Examens De criteria waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor een AOG-diploma zullen per leergang worden opgesteld. De criteria kunnen bestaan uit de volgende items: presentieplicht kennistoetsing mate van inzet en participatie bij de trainingen werkstukken praktijkopdrachten vorderings- en/ of eindgesprek stages Iedere AOG-leergang zal vooraf de toetsingscriteria kenbaar maken. De algehele kwaliteitsbewaking is in handen van het bestuur van AOG School of Management. Artikel 5: Auteurs en eigendomsrecht op cursusmateriaal Na afloop van de leergang gaat het eigendom van het cursusmateriaal over op de cursist. AOG School of Management bezit auteursrecht op de door haar verschafte en samengestelde leermiddelen. De leermiddelen zijn niet in de handel verkrijgbaar en uitsluitend bestemd voor de deelnemers aan de AOG-leergangen. Behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen mag niets uit deze leermiddelen worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden zonder schriftelijke toestemming van AOG School of Management. Artikel 6: Toepasselijkheid voorwaarden Door ondertekening van het aanmeldingsformulier geeft de cursist/ werkgever te kennen deze voorwaarden en het bepaalde in de desbetreffende studiegids te kennen en te aanvaarden. Deze voorwaarden en het bepaalde in de desbetreffende studiegids vormen de gehele aanmelding. Wijzigingen en/of aanvullingen zijn slechts schriftelijk mogelijk.

een ander perspectief!

een ander perspectief! Omdat het onderwijs gebaat is bij een ander perspectief! Onderwijs wordt georganiseerd door mensen uit het onderwijs. Dat is de praktijk die we kennen. Een praktijk die er voor heeft gezorgd dat de kwaliteit

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN INSPIRERENDE EN UITDAGENDE TRAINING EFFECTIEF COMMUNICEREN MET NLP NLP (neurolinguïstisch programmeren) is een methode om effectief te communiceren en is gebaseerd

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRINCE2 IS A REGISTERED TRADE MARK OF AXELOS LIMITED PRINCE2 PRACTITIONER UW INVESTERING Inschrijfgeld: 100,- Cursusgeld: 1.690,- Studiemateriaal: 125,- Examenkosten:

Nadere informatie

Informatie over de. Oriëntatiecursus Onderwijsmanagement

Informatie over de. Oriëntatiecursus Onderwijsmanagement Informatie over de Oriëntatiecursus Onderwijsmanagement Voorwoord Onze samenleving verandert. In de dynamiek van maatschappelijke context - een vergrijzende bevolking, verschillende culturele achtergronden,

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011 Het is intussen vijf jaar geleden dat veel gemeenten aan de slag zijn gegaan met het opzetten van een Lokale Educatieve Agenda. Wij willen dit jaar samen met u een pas op de plaats maken en inventariseren

Nadere informatie

Informatie over de. Opleiding Middenmanagement

Informatie over de. Opleiding Middenmanagement Informatie over de Opleiding Middenmanagement Voorwoord Onze samenleving verandert. In de dynamiek van maatschappelijke context - een vergrijzende bevolking, verschillende culturele achtergronden, een

Nadere informatie

Training: Sitemanagement

Training: Sitemanagement Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers

Nadere informatie

Opleiding. Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement. Post HBO

Opleiding. Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement. Post HBO Opleiding Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement Post HBO Colofon STOC BV, Den Haag e-mail: info@stoc.nl http://www.stoc.nl Maart 2014 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011 Net als in het aanbod voor het voorjaar 2011, maken we in het najaar graag met u een pas op de plaats na 5 jaar LEA. We staan stil bij hoe de LEA zich heeft ontwikkeld en kijken van daaruit vooruit naar

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

OPLEIDING DIRECTEUR PRIMAIR ONDERWIJS 2014-2015. 6e leergang

OPLEIDING DIRECTEUR PRIMAIR ONDERWIJS 2014-2015. 6e leergang OPLEIDING DIRECTEUR PRIMAIR ONDERWIJS 2014-2015 6e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek NIMO - Project Management Instituut B.V. 07-02-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van NIMO - Project Management Instituut B.V. vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS 2012-2013 Penta Nova, Academie voor Schoolleiderschap Penta Nova, Academie voor Schoolleiderschap, is opgericht in januari 2009 als opvolger van

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller

Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller Inhoud Het bedrijfseconomisch geweten van de organisatie 5 : iets voor u? 7 Groningse accenten: een waardevolle voorsprong

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Informatiepakket Juni 2013 1

Informatiepakket Juni 2013 1 Informatiepakket Juni 2013 1 De Master City Developer opleiding is een topopleiding gericht op stedelijke gebiedsontwikkeling vanuit een integrale benadering. Het is een opleiding die het beste uit praktijk

Nadere informatie

Samen verder met NEN 1010

Samen verder met NEN 1010 Galvanistraat 51 6716 AE Ede T 0318-631 670 E info@elektroraad.nl www.elektroraad.nl leertraject voor werkzoekenden in de elektrotechniek Samen verder met NEN 1010 een initiatief van Elektroraad datum:

Nadere informatie

Governance in de zorg

Governance in de zorg vereniging van bestuurders in de zorg Governance in de zorg Over besturing en bestuurders in de zorg anno 2015 Rapport Commissie Governance NVZD o.l.v. prof. mr. H.J. de Kluiver 27 maart 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

coaching voor BELEGGERS & TRADERS Coaching van het Beleggingsinstituut

coaching voor BELEGGERS & TRADERS Coaching van het Beleggingsinstituut coaching voor BELEGGERS & TRADERS Coaching van het Beleggingsinstituut Coaching van het Beleggingsinstituut COACHING ALS STRATEGISCH EN PRAKTISCH KOMPAS VOOR RENDEMENT EN VERMOGENSONTWIKKELING In financieel

Nadere informatie

Leergang Public Affairs

Leergang Public Affairs 1 Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. Campus Den Haag Sinds 1999 heeft de Universiteit Leiden een vestiging in Den Haag: Campus Den Haag. Den Haag als politiek en bestuurlijk hart van Nederland

Nadere informatie

ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding

ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding Seizoen 2013/ 14 HOOFD JEUGD OPLEIDING Algemeen Sinds 2001 is er de opleiding TC I Jeugd. De opleiding TC I Jeugd leidt de deelnemers op voor de functie van Jeugdtrainer

Nadere informatie

Professional coach INZICHT. Wie zichzelf kent, kent iedereen. Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding. - Chinees gezegde -

Professional coach INZICHT. Wie zichzelf kent, kent iedereen. Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding. - Chinees gezegde - Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding Professional coach Wie zichzelf kent, kent iedereen - Chinees gezegde - Inzicht in Wie ben ik en wat wil ik echt in het leven? Wat zijn

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie

CURSUSPROGRAMMA 2015. Discipline overstijgende scholing

CURSUSPROGRAMMA 2015. Discipline overstijgende scholing CURSUSPROGRAMMA 2015 Discipline overstijgende scholing 2 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Geachte collega, Wij medisch specialisten werken veel samen: met elkaar binnen de maatschap/vakgroep, met ondersteunend

Nadere informatie

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden HBO Bedrijfskunde HBO Bedrijfskundige Informatica HBO Payrollopleidingen Korte HBO Leergangen HBO Maatwerk en incompany Erkend door het Ministerie van OCW

Nadere informatie

Vergroot uw slagkracht als manager

Vergroot uw slagkracht als manager Vergroot uw slagkracht als manager U bent een specialist die is doorgegroeid naar een managementfunctie en bent al een aantal jaar als leidinggevende actief. Om succesvol te blijven en mee te kunnen met

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie