Cloudcomputing. zonder architectuur. waarheen leidt de weg?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cloudcomputing. zonder architectuur. waarheen leidt de weg?"

Transcriptie

1 Cloudcomputing zonder architectuur waarheen leidt de weg?

2 Cloud computing, zonder architectuur: waarheen leidt de weg? Inhoud 1. Inleiding 2. Belangrijkste bevindingen (Executive summary) 3. Cloud computing in Nederland 4. De strategie ontbreekt 5. De rol van de industrie: standaarden schetsen 6. De klant wil mee ontwikkelen 7. Reflectie Deze whitepaper is samengesteld in samenwerking met IBM

3 1. Inleiding Hoe gaan organisaties om met cloud computing? Is men vooral geïnteresseerd in IaaS, in PaaS of in SaaS? Hoe belangrijk is architectuur om je strategie ten aanzien van cloud computing te bepalen? Hoe integreer je de verschillende clouddiensten? Wil een bedrijf invloed hebben op de doorontwikkeling van standaard cloudproducten van leveranciers? Om deze en vele andere vragen te beantwoorden, deed IBM in de lente van 2013 een online onderzoek in samenwerking met AutomatiseringGids. Deze titel nodigde lezers, tijdschrift- en nieuwsbriefabonnees en bezoekers van de website uit om deel te nemen aan het onderzoek met 39 vragen over hun ervaring, mening, kennis en visie rond cloud computing. Deze white paper is gebaseerd op de resultaten van dat onderzoek. In de periode vanaf 25 april tot en met 29 mei 2013, deden 687 IT-professionals mee aan het onderzoek op automatiseringgids.nl. Van hen beantwoordden er 305 uiteindelijk alle 39 vragen. Het merendeel van de respondenten heeft een seniore functie bij middelgrote en grote organisaties. Ongeveer één op de vijf werkt in het middenbedrijf ( medewerkers), drie van de tien werken voor organisaties groter dan 750 werknemers. Meer dan de helft van de respondenten vervult een adviserende rol als het gaat om cloudtoepassingen. Bijna dertig procent is beslisser of eindverantwoordelijk. Nagenoeg de helft van de respondenten geeft aan dat ze deel uitmaken van het algemeen of IT-management. WhitepaperCloud computing Het gebruik van een adequate definitie van het onderzoeksonderwerp cloud computing kan helderheid scheppen. Een veel gehanteerde definitie is die van het Amerikaanse National Institute of Standards and Technology uit Die luidt: Cloud computing is a model for enabling ubiquitous, convenient, on-demand network access to a shared pool of configurable computing resources (e.g., networks, servers, storage, applications, and services) that can be rapidly provisioned and released with minimal management effort or service provider interaction. This cloud model is composed of five essential characteristics (on-demand self-service, broad network access, resource pooling, rapid elasticity, measured service) three service models (SaaS, PaaS, IaaS), and four deployment models (private cloud, community cloud, public cloud, hybrid cloud). De definitie vervolgt met een beschrijving van deze karakteristieken, service modellen en implementatiemodellen. Deze beschrijving is te vinden op: nistpubs/ /sp pdf. 2. Belangrijkste bevindingen Ruim vier op de tien organisaties gebruikt PaaS-, SaaS- en IaaS-toepassingen. Men vindt dat cloud computing grote invloed heeft op de IT-omgeving, maar twee van de drie respondenten geeft aan dan hun organisatie geen duidelijke integrale strategie heeft. Organisaties ontberen veelal de kennis van architectuur- en integratiestandaarden om een dergelijke strategie te formuleren. De belangrijkste drivers voor cloud computing zijn kostenbeheersing en flexibiliteit. De grootste risico s zijn dataprivacy en security. Het blijken gespecialiseerde, lastig te doorgronden vakgebieden. Actuele ontwikkelingen zullen die zorgen eerder vergroten dan verkleinen. Vier op de tien organisaties willen de integratie van clouddiensten van derde partijen in eigen hand houden en dus niet uitbesteden. Men denkt dit zelf te kunnen, ondanks de eerder vastgestelde onbekendheid met architectuur- en integratiestandaarden. Leveranciers beperken zich meestal tot het uitleggen van hun eigen cloudaanbod en blijken niet in staat om een klant te adviseren over de best passende cloudsituatie. Leveranciers vermijden ook gesprekken over diepgaande details van hun eigen producten en diensten. De markt heeft niettemin grote behoefte aan volledig, duidelijk en betrouwbaar advies voor strategie en architectuur. Ruim de helft van de ondervraagde organisaties gelooft dat dankzij cloud de stap naar dienstverlening van een derde partij makkelijker wordt. In de praktijk is migratie op SaaS-niveau echter meestal een moeizaam proces, ook met cloud. Drie op de vier organisaties willen invloed uitoefenen op de doorontwikkeling van uitbestede clouddienstverlening en producten. Dat kan bijvoorbeeld met cloud-gebruikersgroepen. De hiernavolgende hoofdstukken gaan dieper in op de hierboven geformuleerde conclusies.

4 Cloud computing in Nederland De meeste organisaties zijn aan de slag met cloud computing. Ruim vier op de tien gebruikt PaaS-, SaaS- en IaaS-toepassingen. Opvallend is dat de respondenten weliswaar een duidelijke visie hebben over de manier waarop cloud hun business beïnvloedt, maar de kennis van architectuur- en integratiestandaarden ontberen om op basis van een duidelijke strategie verdere stappen te zetten. 29% JA NEE 50% 0% 79% TOSCA 13% 54% 15% OSLC 24% 63% 31% ENIGSZINS OASIS LINKEDDATA JA NEE Basis: 326 IT-professionals De respondenten hebben wel een duidelijk beeld van de voornaamste redenen om cloud computing te gebruiken. De belangrijkste drivers voor cloud computing blijven kostenbeheersing en flexibiliteit. Het zijn allebei zaken die niet eenvoudig aan belang zullen inboeten, zeker niet in de huidige stroeve economische omstandigheden. SaaS 20% 58% PaaS 30% 17% 67% IaaS 40% 4% 20% 75% Basis: 459 IT-professionals 60% 6% 36% Gebruik clouddiensten 70% n 35% OpenStack Servicecatalogus met standaarddiensten Cloud computing 3. e kende begri p p e B Grootste risico cloud computing eerde automatis Volledig ge n clouddiensten ng va provisioni Basis: 351 IT-professionals Veranderende governance tussen business en IT Veiligheid en dataprivacy Termen als TOSCA, OASIS en OSLC zijn bij een overgrote meerderheid van de respondenten niet bekend. Dat kan wijzen op een beperkte interesse. Het kan ook zijn dat de respondenten er wel meer van willen weten maar daar nog geen werk van hebben gemaakt. De bedenkers en makers van dergelijke standaarden zijn meestal geen commerciële organisaties, maar open source-achtige samenwerkingsverbanden. Die hebben vaak geen gigantisch marketingbudget en dat kan een rol spelen in de relatieve onbekendheid. Verder hoeft natuurlijk niet iedereen architectuur- en integratiestandaarden te kennen. Het zou echter wel gesneden koek moeten zijn voor architecten die zich bezig houden met cloud computing. Whitepaper Garanderen van integrale IT-diensten over clouddiensten en niet-clouddiensten heen Teveel focus op technologie leidt af van de echte issues Zonder standaarden zit je straks in vendor lock-insituaties Eisen vanuit regulerende (overheids)instanties 0% 5% 15% 20% % Minstens even duidelijk is de perceptie van de grootste risico s van cloud computing: dataprivacy en security. Die risico s zijn te verkleinen, maar het betreft een uiterst gespecialiseerd en voor niet-ingewijden lastig te bevatten vakgebied. Actuele ontwikkelingen rond het Amerikaanse PRISM en het Britse Tempora zullen de breed gedeelde risico-inschatting waarschijnlijk alleen maar verder versterken. Ook recent nieuws over het aantal telefoontaps door de Nederlandse overheid dragen niet bij aan een gevoel van veiligheid.

5 Cloud computing 4. Een duidelijke strategie ontbreekt vaak Cloud computing is interessant en belangrijk voor de respondenten. De meesten noemen de invloed van cloud computing op hun organisatie groot. Toch heeft zeker twee van de drie organisatie geen duidelijke integrale strategie voor cloud computing en dus geen exact beeld van welke kant men op wil met de cloud. Bijna driekwart van de respondenten erkent dat referentiearchitecturen nodig zijn om de juiste stappen richting cloud te zetten. De invloed van cloud computing op de organisatie Basis: 682 IT-professionals 0% 5% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 50% 60% Nihil of zeer gering Tamelijk groot Gering Zeer groot 5. De rol van de industrie: standaarden schetsen De respondenten vinden referentiearchitecturen en integratiestandaarden belangrijk, maar stellen vast dat de IT-industrie daar te weinig aandacht aan besteedt. Drie kwart van de organisaties vindt dat leveranciers van producten en diensten vooral in hun eigen straatje praten. Meestal beperken ze zich tot het uitleggen van hun eigen cloudaanbod en besteden ze weinig aandacht aan al dan niet open standaarden voor interoperabiliteit en portabiliteit. Ze blijken niet in staat om een klant te helpen grip te krijgen op een hybride cloud situatie of een situatie met een deel cloud en een deel non-cloud. Weinig aandacht IT-industrie voor aanbod referentiearchitectuur en standaarden Zeer mee eens Mee eens Eens noch oneens Mee oneens Zeer mee oneens 60% 50% 40% 30% 20% 0% 16% 51% 21% Basis: 469 IT-professionals 2% 1% 20% 7% 14% Referentiearchitectuur van belang voor integratie en portabiliteit Basis: 476 IT-professionals 59% De meeste organisaties zijn wel voorzichtig begonnen een plan te trekken. Die groep zou mogelijk geholpen zijn met goed architectuuradvies, want in veel gevallen bestaan wel de wens en de vaardigheden om een cloudstrategie te ontwikkelen, maar ontbreken de kennis en prioriteit en beleidsmatige wil. Een mogelijke verklaring voor de schijnbare tegenstrijdigheid tussen het wel willen en niet - of maar mondjesmaat - doen is dat het beleid de ontwikkeling niet kan bijhouden. Dat draagt een risico in zich dat CIO s vaker overruled worden door CEO s, met onbeheersbare kosten en verouderde technologie tot gevolg. Vier op de tien organisaties willen de integratie van clouddiensten in eigen hand houden en bijna de helft zegt zelf over de benodigde vaardigheden te beschikken. Dat lijkt optimistisch, zeker gezien de eerder vastgestelde onbekendheid met referentiearchitecturen en integratiestandaarden. Kortom: organisaties willen wel en zeggen dat ze het zelf kunnen, maar weten niet goed hoe ze dat moeten doen. Dat leidt tot de eigenaardige situatie dat een organisatie in een gesprek met een leverancier al geacht wordt te praten over specificaties van clouddiensten en producten, terwijl diezelfde organisatie haar architectuur nog niet op orde heeft en niet heeft bepaald hoe zij cloudproducten en diensten wil integreren. In de ogen van de respondenten praten leveranciers gemakkelijker over de kenmerken van eigen diensten of producten dan over de hele architectuur en integratiestandaarden die een rol kunnen spelen bij een geïntegreerde dienstverlening aan eindgebruikers. Organisaties zouden geholpen zijn met leveranciers die afstappen van de gangbare gewoonte om te zeggen: Ik heb als oplossing voor uw probleem onze mooie Volkswagen Polo 1.4 met de volgende kenmerken. Als je van A naar B wilt, moet je beginnen met het bepalen van de diverse mogelijke transportmethodes, vóórdat je kiest voor de methode autovervoer en vervolgens het type auto dat je wilt gebruiken. Een dergelijk volledig advies blijft kennelijk een uitdaging voor veel leveranciers. Whitepaper Mogelijk is de wens om het strategische en tactisch niveau in eigen hand te houden de vader van de gedachte. De inrichting van het IT-landschap vormt immers de kern van het gedachtengoed van een organisatie. Als een organisatie zijn architectuur eenmaal bedacht heeft, kan een derde partij op operationeel niveau zorgen dat alles goed draait. De meeste organisaties vinden leveranciers evenmin duidelijk over de specificaties van hun eigen diensten, bijvoorbeeld over de locaties van dataopslag en de veiligheid daarvan. Leveranciers vermijden kennelijk niet alleen gesprekken over architectuur, maar ook gesprekken over diepgaande details van hun eigen producten en diensten. Het minste wat

6 Cloud computing leveranciers op de mat dienen te leggen is kennis met betrekking tot de ins en outs van hun eigen producten en diensten. Het is opvallend dat slechts één op de tien organisaties tevreden is over de huidige informatievoorziening over architectuur- en referentiestandaarden. De markt heeft grote behoefte aan volledig, duidelijk en betrouwbaar advies voor strategie en architectuur. Hier dient de IT-industrie een rol te spelen, in samenwerking met klanten- of brancheplatforms. 6. Klant wil mee ontwikkelen Bijna drie op de vier organisaties willen graag invloed uitoefenen op de doorontwikkeling van uitbestede clouddienstverlening en producten. De klant beseft dat de keuze voor de cloud een keuze voor standaardisatie is, maar wil graag dat een leverancier goed naar hem luistert, de behoeften helpt vaststellen en die meeneemt in de ontwikkeling van nieuwe versies van producten en diensten. Behoefte aan invloed op de doorontwikkeling van clouddiensten en producten Organisaties verwachten een duidelijke en hulpvaardige leverancier zonder overduidelijke verkooppraatjes, maar juist met veel kennis, visie en inlevingsvermogen. Een leverancier die flexibel, meedenkend en betrouwbaar is, die begrijpt dat een cloudtraject begint vanuit een architectuurvisie. Iemand die meewerkt aan integratie van verschillende diensten en producten voor cloud en non-cloud en oog heeft voor de integratie vanuit het perspectief van de eindgebruiker. De commerciant die zich in deze beschrijving herkent heeft in de ogen van de deelnemers een streepje voor. Als de ene leverancier niet aan de verwachtingen voldoet, kan een organisatie een beroep doen op een andere. Volgens ruim de helft van de respondenten kunnen zij dankzij cloudtoepassingen eenvoudig een breder scala aan dienstverleners gebruiken dan voorheen. Een mooie manier dus om een vendor lock-in te voorkomen. Zeer mee eens Mee eens Eens noch oneens Breder scala aan dienstverleners 15% 30% 39% Zeer mee eens Mee eens Basis: 426 IT-professionals 43% Mee oneens Zeer mee oneens 5% 11% Eens noch oneens 28% 0% 5% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Mee oneens 15% Basis: 527 IT-professionals Zeer mee oneens 4% 20% 30% 40% 50% Volgens het standaardbeeld over cloud computing kunnen organisaties makkelijker gebruik maken van de dienstverlening van andere partijen en dus flexibeler opereren. Op IaaS-niveau gaat dat beeld inderdaad wellicht op, maar op SaaS-niveau is het een stuk lastiger overstappen. Wie nu bijvoorbeeld zijn klantgegevens in Salesforce.com heeft zitten en morgen een ander CRMpakket wil gebruiken, moet minimaal al zijn bestaande data migreren. Whitepaper

7 Cloud computing 7. Reflectie Een organisatie kan kiezen om IaaS-dienstverlening van één externe leverancier te gebruiken en daar haar eigen business applicaties op te draaien. Dan kiest men bewust niét voor een SaaS-strategie met tachtig SaaS-oplossingen van misschien wel tachtig verschillende SaaS-leveranciers vanuit tachtig datacenters over de hele wereld. Dat lijkt misschien een behoudende stap richting wat men dan cloud computing noemt, maar het zorgt er wel voor dat men gemakkelijker controle houdt. Marc Steenbergen, sourcing executive bij IBM, bespiegelt de resultaten van het onderzoek. SAAS tenzij Je ziet ook organisaties die juist een andere insteek kiezen en een beleid hebben van SaaS, tenzij en beseffen dat er veel aandacht nodig is om bij alle leveranciers te zorgen voor een garantie van zaken als ISO27001-compliancy en identity & access management. Veel organisaties worstelen met die keuze en dat zie je terug in de onderzoeksresultaten. Je ziet ook dat men de waarde van architectuur erkent, maar het niet altijd makkelijk vindt om de organisatie, vooral het top management, op basis van die architectuur beslissingen te laten nemen. Dat is ook voor IBM-klanten een bekende uitdaging. Als er referentiearchitecturen, protocollen en integratiestandaarden worden genoemd, blijken de meeste respondenten die niet of nauwelijks te kennen. Hier is werk aan de winkel voor leveranciers en voor gebruikersorganisaties. WC Eend Een andere herkenbare uitkomst is dat de helft van de respondenten vindt dat leveranciers maar lastig de WC Eend-bril kunnen afzetten. En de plank misslaan door in de besluitvorming van klanten over cloud computing de hele strategie- en architectuurvorming over te slaan. Leveranciers kunnen zich onderscheiden door hun zelfbeheersing te bewaren en de klant te helpen met zijn strategie- en architectuurdenkfase. En pas daarna gezamenlijk te bekijken in welke mate de eigen cloudproducten en -diensten die strategie en architectuur kunnen invullen. Of te kiezen voor de rol van integrator vanuit het belang van de klant en dus over de eigen producten en diensten van derde partijen heen. standaard dienstverlening van leveranciers, dan ga je op zoek naar de juiste mix tussen kostenefficiëntie, flexibiliteit, betalen naar gebruik et cetera. Doorontwikkeling Whitepaper Op het misschien wel hoogste abstractieniveau speelt bij cloud computing dezelfde afweging die voor alle uitbestedingen geldt: hoeveel houd ik vast aan mijn eigenheid en in hoeverre gebruik ik de grootst gemene deler zoals een derde partij die aanbiedt? Vrijwel altijd zijn er verschillen tussen de wensenlijst van de klant en de specificatielijst van de clouddienst. Als je je eigenheid volledig wilt behouden, moet je kiezen voor een maatwerkapplicatie op een maatwerk middlewarelaag op een maatwerk serverplatform in je eigen datacentrum. Als je bereid bent om de balans te zoeken tussen specifieke wensen en de Leveranciers besteden tijd, aandacht en geld aan het doorontwikkelen van hun cloud dienstverlening. De dienstverlening is tenslotte productized en wordt ook ge-product managed. Als een klant vandaag op bijvoorbeeld versie 1.2 van de cloud dienstverlening instapt, biedt de leverancier over zes maanden de klant in principe zonder meerkosten versie 1.3. Net als bij standaard software, zoals SAP. In die wereld bespreken gebruikers al vele jaren wat ze missen aan functionaliteit en wat ze er graag bij willen hebben. SAP destilleert de grootste gemene deler uit deze input en gebruikt die belangrijke informatie voor de verdere ontwikkeling van haar softwareproduct. Voor cloud dienstverlening moet je dus ook zulke gebruikersgroepen hebben, of het nou om IaaS, PaaS of SaaS gaat. Uit de survey blijkt duidelijk dat organisaties die input willen geven en willen meedenken. Dat levert een leuke paradox op, want je kiest voor standaardisatie, maar wilt wel invloed op die standaard uitoefenen.

8 Leveranciers kunnen zich onderscheiden door hun zelfbeheersing te bewaren en de klant te helpen met de strategie- en architectuurfase WhitepaperCloud computing Is het erg om iets van je eigenheid kwijt te raken? Als er één klein verschilletje is tussen wat de cloud biedt en wat je eigen wensen zijn, soit. Maar als het er tien zijn en je veel moet sleutelen, kom je op het punt dat je moet toegeven dat het geen zin heeft om op de lopende band van de leverancier te stappen. Dan kun je beter voor maatwerk kiezen. Als het goed is, raken bedrijven alleen eigenheid kwijt die niet strategisch is. Dan is het niet erg. Een organisatie moet wel bereid zijn te kiezen wat men strategisch vindt en wat niet. Op SaaS-niveau heb je te maken met mensen uit de business, zoals het hoofd van de afdeling facturatie die zijn twintig administrateurs misschien niet anders wil laten werken dan ze gewend zijn. Op technisch niveau moeten de organisaties de verantwoordelijkheid voor bepaalde technologische keuzes bij de leverancier leggen. Ze hebben dan niet meer de beschikking over iedere parametersetting. Er is een aantal standaard parametersettings en daar moeten ze het mee doen. Dat kan betekenen dat je ergens anders wat moet aanpassen. Dat is het eeuwenoude spanningsveld tussen enerzijds de grootste gemene deler met het bijbehorende gemak en anderzijds de eigenheid van de organisatie waarvan je soms een stukje moet opofferen. Cloudlandschap Opvallend is ook dat men vaak graag zelf de verantwoordelijkheid houdt om alles te integreren in plaats van die uit te besteden. Als je naar een cloudlandschap gaat met vijftig SaaS-applicaties dan moét je die wel aan elkaar knopen. Je financiële pakket neem je als SaaS-dienst af bij leverancier A, je logistieke pakket als SaaSdienst bij leverancier B en je CRM-pakket als SaaS-dienst bij leverancier C. Fantastisch, maar zodra je iets verscheept uit het magazijn, moet je dat verwerken in de boekhouding. En als je een factuur stuurt vanuit de boekhouding moeten de klantgegevens wel matchen met die in het CRM-pakket. Master data management is key. En op dienstverleningsniveau moet je het financiële pakket in de lucht houden met een beschikbaarheid van, zeg, 99,5%. Dat geldt ook voor je logistieke pakket en je CRM-pakket. Prima, maar je hebt drie verschillende service levelafspraken met drie verschillende partijen. Die moet je integreren en die integratie moet je managen. Kun je dat zelf? Of haal je daar een gespecialiseerde partij voor in huis? Aan elkaar knopen Wie zorgt ervoor dat alles met elkaar werkt en dat de business een geïntegreerde dienstverlening krijgt met de juiste service levels? Als een bepaald proces niet loopt, ligt dat dan aan het financiële pakket of aan het logistieke pakket? Iemand moet de verantwoordelijkheid hebben om daar een antwoord op te geven en de probleemoplossing aan te sturen. Je kunt die verantwoordelijkheid neerleggen bij een van die vijftig SaaS-leveranciers, maar de meeste van hen leveren hun eigen SaaS-diensten, punt. Die kunnen dat niet. Je kunt de verantwoordelijk ook aan een afzonderlijke derde partij geven of je kunt je eigen ICT-afdeling de integratie laten doen en de diverse leveranciers laten aansturen. Veel organisaties neigen ernaar om het zelf te doen. Dat is begrijpelijk want daarmee houd je controle en grip. Maar het heeft ook zijn weerslag op je ICT-afdeling. Als je vijftig SaaS-oplossingen kiest, heb je te maken met vijftig leveranciers. Nou, succes met het aan elkaar knopen! Om dat goed te doen moet je veel kennis hebben van de bedrijfsprocessen en ook van service-integratie, beheerprocessen, compliancy-afhankelijkheden enzovoort. Wat je kunt doen is zelf eigenaar blijven van de architectuurkeuzes, maar de operationele service-integratie uitbesteden.

Cloud Computing: Het concept ontrafeld

Cloud Computing: Het concept ontrafeld pagina 1 van 5 XR Magazine - Platform en online vakblad over Enterprise-, Bedrijfs- en ICT-architectuur http://www.xr-magazine.nl Artikel Cloud Computing: Het concept ontrafeld Gepubliceerd: 09 september

Nadere informatie

Contract- en Service Management in de CLOUD. 29 September 2011

Contract- en Service Management in de CLOUD. 29 September 2011 Contract- en Service Management in de CLOUD 2011 29 September 2011 Agenda Opening CLOUD Service Management in de cloud (de praktijk) Vragen / discussie Opening Opening Jos Beeloo Service Manager Gerard

Nadere informatie

MBOcloud. Startdocument

MBOcloud. Startdocument MBOcloud Startdocument Juni 2012 1 Aanleiding Cloud Computing is een thema dat gedurende enige tijd speelt. Er is veel over bekend en er is op allerlei wijze aandacht aan besteed binnen de MBO sector.

Nadere informatie

White Paper - Quality as a Service & Waarom de Cloud? CeneSam, Februari 2014

White Paper - Quality as a Service & Waarom de Cloud? CeneSam, Februari 2014 White Paper - Quality as a Service & Waarom de Cloud? CeneSam, Februari 2014 Executive summary Cloud computing is een veelgehoorde term. Cloud computing is geen architectuurconcept maar een manier om een

Nadere informatie

agenda Wat is cloud? Stellingen toekomstvisie MBOcloud Hoe kan het eruit gaan zien? Programma MBOcloud Peiling samenwerking

agenda Wat is cloud? Stellingen toekomstvisie MBOcloud Hoe kan het eruit gaan zien? Programma MBOcloud Peiling samenwerking agenda Wat is cloud? Stellingen toekomstvisie MBOcloud Hoe kan het eruit gaan zien? Programma MBOcloud Peiling samenwerking Cloud? Cloud computing refers to on-demand network access to a shared pool of

Nadere informatie

Agenda. 1. Introductie CIBER. 2. Visie Cloud Services. 4. Hoe kan CIBER hepen. 2 Titel van de presentatie

Agenda. 1. Introductie CIBER. 2. Visie Cloud Services. 4. Hoe kan CIBER hepen. 2 Titel van de presentatie CIBER Nederland BV Agenda SURF 1. Introductie CIBER 2. Visie Cloud Services 3. Visiei Position Paper Beliefs 4. Hoe kan CIBER hepen 2 Titel van de presentatie 1. Introductie CIBER Nederland? Feiten en

Nadere informatie

Generieke gemeentelijke Infrastructuur modellen. Naar de Cloud

Generieke gemeentelijke Infrastructuur modellen. Naar de Cloud Generieke gemeentelijke Infrastructuur modellen & Naar de Cloud Over mijzelf 10+ jaar ervaring als infrastructuur / cloud architect CCSP (cloud security) gecertificeerd Ervaring binnen overheid: Gemeente

Nadere informatie

Cloudsourcing onder Architectuur. Martin van den Berg Serviceline Manager Architectuur Sogeti Nederland 13 oktober 2011

Cloudsourcing onder Architectuur. Martin van den Berg Serviceline Manager Architectuur Sogeti Nederland 13 oktober 2011 Cloudsourcing onder Architectuur Martin van den Berg Serviceline Manager Architectuur Sogeti Nederland 13 oktober 2011 Architectuur en de Cloud 1. Heb je architectuur harder nodig als je services uit de

Nadere informatie

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet 1 Wilbert Teunissen wilbert.teunissen@sogeti.nl Cloud Cases Strategie De rol van Functioneel Beheer 2 Onderwerpen 1. Context? Hug 3. the Impact cloud! FB 2.

Nadere informatie

Ubuntu Release Party welkom @ XTG 11/23/12 1

Ubuntu Release Party welkom @ XTG 11/23/12 1 Ubuntu Release Party welkom @ XTG 11/23/12 1 Welkom! Xpert in virtualization technology Kenniscentrum op gebied van virtualisatie: VMware, Citrix, Linux Microsoft... LPI Approved Training Partner Guru

Nadere informatie

MKB ICT-onderzoek 2009

MKB ICT-onderzoek 2009 ICT: noodzakelijk kwaad of concurrentievoordeel? Voor 32% van het MKB vormt ICT een bijrol binnen de business, terwijl voor het overig deel ICT een sleutelfunctie heeft binnen de bedrijfsvoering: als de

Nadere informatie

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact Veldwerk Doel van de Exact MKB Cloud Barometer Hoeveel waarde haalt het MKB uit de cloud? Hoe kunnen

Nadere informatie

Verras uw business-collega s met een IT-sixpack

Verras uw business-collega s met een IT-sixpack Hybride-cloudaanpak Verras uw business-collega s met een IT-sixpack De CIO staat steeds meer onder druk: enerzijds vragen uw businesscollega s een s nellere en meer flexibele dienstverlening, anderzijds

Nadere informatie

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud The Cloud Agenda Wat is de cloud? Ontwikkelingen en trends in de markt Bedrijfsstrategie Voordelen en vraagtekens Werken in de cloud: Hoe? Veiligheid & privacy Toepasbaarheid in breder verband Demo Borrel

Nadere informatie

Whitepaper Hybride Cloud Met z n allen naar de cloud.

Whitepaper Hybride Cloud Met z n allen naar de cloud. Whitepaper Hybride Cloud Met z n allen naar de cloud. Inhoudstafel 1. Inleiding 2. Met z n allen naar de cloud? 3. Voordelen van een hybride cloud 4. In de praktijk: Template voor moderne manier van werken

Nadere informatie

Misvattingen. Voor testen verandert er niks

Misvattingen. Voor testen verandert er niks De Cloud? Misvattingen De zoveelste hype. Waait wel over! Hebben we al, doen we al jaren met succes Wij gaan toch niet public In-house veel veiliger Ver van mijn bed show, een rekencentrumfeestje Voor

Nadere informatie

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce. Cloud Computing, een inleiding ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren 10 december 2013 Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.com 10 december 2013 1 Kenmerken van Cloud

Nadere informatie

Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving

Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving Cloud of Clouds Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving whitepaper CUSTOM 1 Bedrijven maken steeds vaker gebruik van meerdere clouddiensten, omdat ze aan iedereen in de organisatie

Nadere informatie

Profiteer van veranderende technologieën

Profiteer van veranderende technologieën Profiteer van veranderende technologieën Lees hoe Managed Services Providers u kunnen helpen profiteren van de nieuwste ontwikkelingen Uitdagingen en kansen in veranderende technologieën Ontwikkelingen

Nadere informatie

Microsoft; applicaties; ontwikkelaar; developer; apps; cloud; app; azure; cloud computing; DevOps; microsoft azure

Microsoft; applicaties; ontwikkelaar; developer; apps; cloud; app; azure; cloud computing; DevOps; microsoft azure Asset 1 van 7 Over het bouwen van cloudoplossingen Gepubliceerd op 24 february 2015 Praktische handleiding voor ontwikkelaars die aan de slag willen met het maken van applicaties voor de cloud. Zij vinden

Nadere informatie

Hoe belangrijk is het verschil tussen public en private cloud in de praktijk?

Hoe belangrijk is het verschil tussen public en private cloud in de praktijk? 1 Hoe belangrijk is het verschil tussen public en private cloud in de praktijk? De verschillende soorten cloud INHOUD Inleiding Public cloud Private cloud Community cloud Hybrid cloud In de praktijk Conclussie

Nadere informatie

Cloud Computing. Definitie. Cloud Computing

Cloud Computing. Definitie. Cloud Computing Cloud Computing Definitie In de recente literatuur rond Cloud Computing zijn enorm veel definities te vinden die het begrip allemaal op een verschillende manier omschrijven. Door deze diversiteit zijn

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

Resultaten 2 e Cloud Computing onderzoek in Nederland. Alfred de Jong Principal Consultant Manager Architectuur & Innovatie Practice

Resultaten 2 e Cloud Computing onderzoek in Nederland. Alfred de Jong Principal Consultant Manager Architectuur & Innovatie Practice Resultaten 2 e Cloud Computing onderzoek in Nederland Alfred de Jong Principal Consultant Manager Architectuur & Innovatie Practice De thema voor deze presentatie: Onderzoeksresultaten betreffende het

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services CLOUD DESIGN Managed Services We ontwerpen flexibele en kosteneffectieve cloud-architecturen als fundament voor uw digitale platform(en). De ontwikkelingen binnen

Nadere informatie

Trends in de Campusinfrastuctuur. In samenwerking met Stratix

Trends in de Campusinfrastuctuur. In samenwerking met Stratix Trends in de Campusinfrastuctuur In samenwerking met Stratix Agenda Workshop Trends in Campusinfrastructuur 30-4-2015 Agenda Introductie: SURFnet Automated Networks IaaS en SaaS Wireless Privacy en Security

Nadere informatie

Asset 1 van 17. Mobile Application Management en security. Gepubliceerd op 18 april 2015

Asset 1 van 17. Mobile Application Management en security. Gepubliceerd op 18 april 2015 Asset 1 van 17 Mobile Application Management en security Gepubliceerd op 18 april 2015 Veel organisaties hebben de afgelopen jaren hun eigen mobiele enterprise apps ontwikkeld. De data hierin is potentieel

Nadere informatie

Het gevaar van te grote afhankelijkheid bij Cloud Outsourcing

Het gevaar van te grote afhankelijkheid bij Cloud Outsourcing 1 of 6 Het gevaar van te grote afhankelijkheid bij Outsourcing BUILDING IT TOGETHER Introductie Nirvanix was één van de eerste grote leveranciers in Amerika en hostte na 7 jaar bestaan, een Petabyte aan

Nadere informatie

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen Exclusieve partnership Cloudleverancier NaviSite is als onderdeel van mediaconglomeraat Time Warner Cable één van de grootste wereldwijde providers van enterprise class

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

PRIVATE CLOUD. Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde

PRIVATE CLOUD. Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde IN HET KORT In de private cloud draaien uw Exact-oplossingen zoals u gewend bent, maar dan met optimale flexibiliteit, maximale prestaties

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING OVER SLIMMER WERKEN IN DE WOLKEN

CLOUD COMPUTING OVER SLIMMER WERKEN IN DE WOLKEN CLOUD COMPUTING OVER SLIMMER WERKEN IN DE WOLKEN EEN WHITE PAPER INTRODUCTIE ORGANISATIES KUNNEN NIET MEER OM CLOUD COMPUTING HEEN. VOOR VEEL BEDRIJVEN IS HET NIET MEER DE VRAAG ÓF ZE IN DE CLOUD GAAN

Nadere informatie

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten 1 Cloudcomputing is populair, en niet zonder reden. Clouddiensten

Nadere informatie

5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT

5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT 5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT Na enkele jaren ervaring met de cloud, realiseren zowel gebruikers als leveranciers zich dat enkele van de vaakst gehoorde mythes over cloud computing eenvoudigweg... niet waar

Nadere informatie

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV Wat is Cloud Op het moment dat content uit het eigen beheer c.q. toezicht verdwijnt

Nadere informatie

7x Managers in de cloud

7x Managers in de cloud cloud innovation by Macaw 7x Managers in de cloud Uitkomsten van het Nationale Cloudonderzoek Bij alles wat de businessmanager voorgelegd krijgt, wil hij weten wat het hem en zijn bedrijf oplevert. Voor

Nadere informatie

Private Cloud : Intelligent Hosting. [Kies de datum]

Private Cloud : Intelligent Hosting. [Kies de datum] Private Cloud : Intelligent Hosting [Kies de datum] Inleiding WideXS is een Nederlandse aanbieder van internetoplossingen en met ruim 15 jaar ervaring een begrip in de markt. In deze whitepaper beschrijft

Nadere informatie

Beer-as-a-service. Cloudcomputing voor Germanen

Beer-as-a-service. Cloudcomputing voor Germanen Beer-as-a-service Cloudcomputing voor Germanen De computer industrie lanceert telkens weer nieuwe hypes om haar diensten aan de man te brengen. Vandaag is het centraal in de cloud, morgen vooral weer decentraal

Nadere informatie

Whitepaper. Cloudarchitectuur Meer grip op cloud computing door inzet referentiearchitectuur. Auteur: Klaas Heek, Solutions Architect

Whitepaper. Cloudarchitectuur Meer grip op cloud computing door inzet referentiearchitectuur. Auteur: Klaas Heek, Solutions Architect Whitepaper Cloudarchitectuur Meer grip op cloud computing door inzet referentiearchitectuur Auteur: Klaas Heek, Solutions Architect Inhoudsopgave Inleiding 3 1 De hype overstijgen 3 2 De referentiearchitectuur

Nadere informatie

De impact van Edward Snowden s onthullingen over de NSA

De impact van Edward Snowden s onthullingen over de NSA cloud innovation by Macaw De impact van Edward Snowden s onthullingen over de NSA Rumoer in de cloud, of toch niet... De onthullingen van Edward Snowden hebben een zeer gevoelige snaar geraakt bij Nederlandse

Nadere informatie

Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening

Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening Whitepaper Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening Hoe voorkomt u downtime? Hoe vermindert u de impact als het toch optreedt? Hoe bent u zo snel mogelijk weer online? INHOUD» Technische mogelijkheden»

Nadere informatie

Dynamic infrastructure. Expertvisie: In vijf stappen naar een dynamische it-infrastructuur

Dynamic infrastructure. Expertvisie: In vijf stappen naar een dynamische it-infrastructuur Expertvisie: In vijf stappen naar een dynamische it-infrastructuur Expertvisie: In vijf stappen naar een dynamische it-infrastructuur We behandelen in dit document de 5 stappen naar een dynamische it-infrastructuur:

Nadere informatie

IAM en Cloud Computing

IAM en Cloud Computing IAM en Cloud Computing Cloud café 14 Februari 2013 W: http://www.identitynext.eu T: @identitynext www.everett.nl www.everett.nl Agenda 1. Introductie 2. IAM 3. Cloud 4. IAM en Cloud 5. Uitdagingen 6. Tips

Nadere informatie

ONTSOURCING Ontzorgen en cloud Sourcing in Onderwijs en Onderzoek. Het Rijk in de Wolken 3 november 2016 Harold Teunissen en Michel Wets

ONTSOURCING Ontzorgen en cloud Sourcing in Onderwijs en Onderzoek. Het Rijk in de Wolken 3 november 2016 Harold Teunissen en Michel Wets ONTSOURCING Ontzorgen en cloud Sourcing in Onderwijs en Onderzoek Het Rijk in de Wolken 3 november 2016 Harold Teunissen en Michel Wets SURF als paraplu SURF is de ICT-samenwerkingsorganisatie van het

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten Cloud Computing in Nederland. Alfred de Jong Principal Consultant Practice Leader Architectuur & Innovatie

Onderzoeksresultaten Cloud Computing in Nederland. Alfred de Jong Principal Consultant Practice Leader Architectuur & Innovatie Onderzoeksresultaten Cloud Computing in Nederland Alfred de Jong Principal Consultant Practice Leader Architectuur & Innovatie Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau

Nadere informatie

Wat. nou. cloud?! De zin én onzin! CSP

Wat. nou. cloud?! De zin én onzin! CSP Wat nou cloud?! De zin én onzin! CSP De zin en onzin van werken in de cloud De cloud, wat is dat nou precies? Is het een hype zoals je die vaker tegenkomt in ICT? Of biedt het echt kansen waar u als ondernemer

Nadere informatie

Cloud Computing: valkuilen en must haves in de contracten. Robert Grandia Rotterdam, 20 april 2016

Cloud Computing: valkuilen en must haves in de contracten. Robert Grandia Rotterdam, 20 april 2016 Cloud Computing: valkuilen en must haves in de contracten Robert Grandia Rotterdam, 20 april 2016 - Cloud Computing: wat is het? - 3 juridische valkuilen in contracten voor Cloud Computing - 7 must haves

Nadere informatie

Van Virtualisatie naar Cloud Computing De roadmap voor de toekomst?

Van Virtualisatie naar Cloud Computing De roadmap voor de toekomst? Van Virtualisatie naar Cloud Computing De roadmap voor de toekomst? Louis Joosse Principal Consultant Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van of voortvloeiende uit dit document

Nadere informatie

IaaS by Proact. datasheet. Uitdaging. Oplossing. U profiteert van: Van IT-afdelingen wordt steeds meer verwacht. Zij moeten e nerzijds de b

IaaS by Proact. datasheet. Uitdaging. Oplossing. U profiteert van: Van IT-afdelingen wordt steeds meer verwacht. Zij moeten e nerzijds de b datasheet Uitdaging Als CIO of IT-manager balanceert u dagelijks t ussen de eisen en w ensen van de business en het efficiënt en effectief omgaan met de b eschikbare financiële middelen. Hoe kunt u s neller

Nadere informatie

Whitepaper. Cloud Computing. Computication BV 2013. Alleen naar cloud bij gewenste flexibiliteit

Whitepaper. Cloud Computing. Computication BV 2013. Alleen naar cloud bij gewenste flexibiliteit Whitepaper Cloud Computing 1 Computication BV 2013 Nu we op de toppen van de hypecyclus van cloud computing zijn beland, lijkt iedereen te denken dat deze vorm van automatisering zaligmakend is. Het is

Nadere informatie

Enkele handige tips bij het beoordelen van clouddienstvoorwaarden. en Service Level Agreements

Enkele handige tips bij het beoordelen van clouddienstvoorwaarden. en Service Level Agreements Service Level Agreement tips Enkele handige tips bij het beoordelen van clouddienstvoorwaarden en Service Level Agreements Service Level Agreements SLA s komen onder meer voor als basis van veel clouddiensten.

Nadere informatie

integrating your business

integrating your business integrating your business Codit is een IT expert in business integratie en levert wereldwijd diensten in consultancy, technologie en managed services. Door de integratie van een centraal technologisch

Nadere informatie

Jos Witteveen Wat komt er kijken bij Clouddiensten voor de Zorg? 29 oktober 2013

Jos Witteveen Wat komt er kijken bij Clouddiensten voor de Zorg? 29 oktober 2013 Jos Witteveen Wat komt er kijken bij Clouddiensten voor de Zorg? 29 oktober 2013 Wat en wie is Andarr? Wij zijn dé partner voor waardevaste ICT transities / migraties. Wij helpen organisaties om blijvend

Nadere informatie

Meest mobiele organisatie van Nederland

Meest mobiele organisatie van Nederland Resultaten onderzoek Meest mobiele organisatie van Nederland Juni 2013 Uitkomsten onderzoek onder top organisaties in Nederland Uitgevoerd door Keala Research & Consultancy in de periode mei tot en met

Nadere informatie

Van BiSL naar BiSL Next

Van BiSL naar BiSL Next Whitepaper Van BiSL naar BiSL Next Auteur: Lucille van der Hagen Datum: 14 november 2016 Inhoud 1 Inleiding 2 Waarom veranderen? 3 Huidige BiSL model 4 Nieuwe BiSL model 5 Van huidig naar nieuw 6 Mapping

Nadere informatie

Betekent SOA het einde van BI?

Betekent SOA het einde van BI? Betekent SOA het einde van BI? Martin.vanden.Berg@sogeti.nl 18 september 2007 Agenda Wat is SOA? Wat is BI? Wat is de impact van SOA op BI? Sogeti Nederland B.V. 1 Agenda Wat is SOA? Wat is BI? Wat is

Nadere informatie

Leven na Windows Server 2003 end of service

Leven na Windows Server 2003 end of service whitepaper Leven na Windows Server 2003 end of service Gedwongen migratie is vooral een kans 2 De dagen van Windows Server 2003 zijn geteld. Op 14 juli 2015 trekt Microsoft definitief de stekker uit dit

Nadere informatie

Visie op co-sourcing

Visie op co-sourcing Visie op co-sourcing Ed Holtzer Manager Managed Services Meerdere functies bij diverse IT- en adviesorganisaties. O.a. sales manager, (business) consultant, projectleider en programmamanager in profit

Nadere informatie

Hoe stuur ik de Cloud?! Wat moeten we regelen voor een goede samenwerking

Hoe stuur ik de Cloud?! Wat moeten we regelen voor een goede samenwerking Hoe stuur ik de Cloud?! Wat moeten we regelen voor een goede samenwerking SaMBO-ICT september 2012 Agenda Wat verstaan we onder het begrip cloud? Welke vormen van cloud zijn er ook alweer? Wat zijn de

Nadere informatie

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 We staan aan de vooravond van de volgende Internetrevolutie De klassieke werkwijze van organisaties zal

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

ING stapt over naar de cloud. Rolf Zaal

ING stapt over naar de cloud. Rolf Zaal ING stapt over naar de cloud Rolf Zaal ING stapt over naar de cloud Lagere kosten en kortere doorlooptijden zonder datacentrum 11 september 2012 Rolf Zaal ING zet in rap tempo haar datacentra buiten de

Nadere informatie

Cloud. BSA The Software Alliance

Cloud. BSA The Software Alliance Cloud Steeds meer bedrijven omarmen het werken in de cloud. Maar wat betekent dit voor bedrijven, hun werknemers en het managen van de softwarelicenties? Dit e-book behandelt dergelijke ontwikkelingen

Nadere informatie

Waarom Cloud? Waarom nu? Marc Gruben April 2015

Waarom Cloud? Waarom nu? Marc Gruben April 2015 Waarom Cloud? Waarom nu? Marc Gruben April 2015 Waarom Daarom Cloud? Cloud! Waarom Daarom nu? nu! Marc Gruben April 2015 Wie ben ik? Informatie analist Project/development manager Developer/architect Wie

Nadere informatie

Zwaarbewolkt met kans op neerslag

Zwaarbewolkt met kans op neerslag 8 ControllersMagazine januari - februari 2015 automatisering Zwaarbewolkt met kans op neerslag Cloud was het woord van 2014. Het gaat hierbij om hard- en software die niet meer hoeft te worden aangeschaft

Nadere informatie

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN Inleiding CRM Resultants biedt aan haar klanten de keuze om Microsoft Dynamics CRM in huis te installeren, of om de

Nadere informatie

BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD. Ron Vermeulen Enterprise Consultant

BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD. Ron Vermeulen Enterprise Consultant BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD Ron Vermeulen Enterprise Consultant BRAIN FORCE Europe Europese Professional Services Provider Consultancy, Projects & Solutions, Staffing Belangrijkste Partnerships

Nadere informatie

Beheersing van Informatie Voorziening uit de wolk

Beheersing van Informatie Voorziening uit de wolk Beheersing van Informatie Voorziening uit de wolk - Governance op IT-dienstverlening uit de cloud Door Lex Scholten en Frank van Outvorst Gepubliceerd in Keynotes 04, winter 2013 (Uitgeverij TIEM, Baarn)

Nadere informatie

CRM vanuit organisatorisch perspectief

CRM vanuit organisatorisch perspectief Highlights survey CRM in Nederland 2009/2010 CRM vanuit organisatorisch perspectief MarketCap International BV 13 Januari 2010 AGENDA o over de survey en de populatie o actief met en focus op CRM o hulp

Nadere informatie

Factsheet CLOUD MANAGEMENT Managed Services

Factsheet CLOUD MANAGEMENT Managed Services Factsheet CLOUD MANAGEMENT Managed Services CLOUD MANAGEMENT Managed Services Met Cloud Management beheren we uw cloud-omgeving en ontzorgen we u 24x7. De ontwikkelingen binnen cloud computing volgen elkaar

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

Cloud vraagt om een ander type datacenter- en IT-manager. Ben Meesters, SPIE ICS

Cloud vraagt om een ander type datacenter- en IT-manager. Ben Meesters, SPIE ICS Cloud vraagt om een ander type datacenter- en IT-manager Ben Meesters, SPIE ICS Vernieuwing van onze steden Ontwikkeling van gerichte oplossingen voor groeiende behoeften op het gebied van energieprestatie,

Nadere informatie

De Cloud: een zegen voor security en privacy of juist een donderwolk? Willem Voogt, Principal Consultant Security Advisory Quint

De Cloud: een zegen voor security en privacy of juist een donderwolk? Willem Voogt, Principal Consultant Security Advisory Quint De Cloud: een zegen voor security en privacy of juist een donderwolk? Willem Voogt, Principal Consultant Security Advisory Quint Impact Cloud Computing staat volop in de belangstelling Low High Augmented

Nadere informatie

Ed Holtzer Algemeen Manager Ictivity Managed Services

Ed Holtzer Algemeen Manager Ictivity Managed Services Ed Holtzer Algemeen Manager Ictivity Managed Services Ruim 25 jaar ervaring Meerdere functies bij diverse IT- en adviesorganisaties Voorheen freelancer als (business) consultant, projectleider en programmamanager

Nadere informatie

WHITEPAPER NIEUWE HARDWARE? LET OP UW ORACLE LICENTIES EN VOORKOM FINANCIËLE GEVOLGEN. Hardwarevirtualisatie en licenties

WHITEPAPER NIEUWE HARDWARE? LET OP UW ORACLE LICENTIES EN VOORKOM FINANCIËLE GEVOLGEN. Hardwarevirtualisatie en licenties WHITEPAPER NIEUWE HARDWARE? LET OP UW ORACLE LICENTIES EN VOORKOM FINANCIËLE GEVOLGEN Hardwarevirtualisatie en licenties Financieel risico? Vijf belangrijke vragen Prakijkscenario en advies Inleiding Virtualisatie

Nadere informatie

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Codeless White Paper Roland Worms, Directeur Wouter van der Ven, Lead Software Architect Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Het IT dilemma. Als standaard

Nadere informatie

Met behoud naar de cloud maar hoe en met wie?

Met behoud naar de cloud maar hoe en met wie? Asset 1 van 6 Met behoud naar de cloud maar hoe en met wie? Gepubliceerd op 1 juni 2015 We moeten naar of iets met de cloud. Wie heeft ondertussen niet zelf dit gevoel dan wel het verzoek gekregen van

Nadere informatie

Microsoft CSP via TD Cloud

Microsoft CSP via TD Cloud Microsoft CSP via TD Cloud Bundel uw cloudoplossingen! microsoft@techdata.nl / +31 (0)88 1334 240. 1 Waarom naar de Cloud? Waar uw personeel tien jaar geleden nog van 9 tot 5 op uw kantoor werkte, klinkt

Nadere informatie

Gedegen Cloud management volgens Mirabeau

Gedegen Cloud management volgens Mirabeau Managed Services Managed Services Met Cloud Management beheren we uw cloud-omgeving en ontzorgen we u 24x7. De ontwikkelingen binnen cloud computing volgen elkaar in hoog tempo op. Regelmatig worden er

Nadere informatie

MASTERCLASS MOBILE DEVICE SECURITY CLOUD COMPUTING, SMARTPHONES, EN SECURITY

MASTERCLASS MOBILE DEVICE SECURITY CLOUD COMPUTING, SMARTPHONES, EN SECURITY MASTERCLASS MOBILE DEVICE SECURITY CLOUD COMPUTING, SMARTPHONES, EN SECURITY Hans Breukhoven BlinkLane Consulting 18 September 2012 2 Wie ben ik? Partner bij BlinkLane Consulting Interim IT-manager & adviseur

Nadere informatie

De toekomst van consultancy

De toekomst van consultancy De toekomst van consultancy Course Assignment Management Consulting 5 oktober 2013 Teska Koch 2518936 Teska.koch@hotmail.com Word count: 1.510 Een kijkje in de glazen bol: Wat is de toekomst van consultancy?

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt De impact van Cloud Computing op de Nederlandse zakelijke markt De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is en bedrijven informatietechnologie

Nadere informatie

Gevangen. in de Wolken. 25e sambo-ict conferentie Tilburg, 18 januari 2012. Fabrice Mous Fabrice.Mous@ictivity.nl +31 648585162

Gevangen. in de Wolken. 25e sambo-ict conferentie Tilburg, 18 januari 2012. Fabrice Mous Fabrice.Mous@ictivity.nl +31 648585162 Gevangen in de Wolken 25e sambo-ict conferentie Tilburg, 18 januari 2012 Fabrice Mous Fabrice.Mous@ictivity.nl +31 648585162 Fabrice Mous Directeur Outdare & adviseur voor Ictivity Veel kennis en ervaring

Nadere informatie

Partneren met een Cloud broker

Partneren met een Cloud broker Partneren met een Cloud broker Vijf redenen om als reseller te partneren met een Cloud broker Introductie Cloud broker, een term die je tegenwoordig vaak voorbij hoort komen. Maar wat is dat nu precies?

Nadere informatie

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA 16 januari 2014 Doetinchem Agenda Introductie Aanleiding Samenvatting handreiking Uitkomsten workshop netwerkbijeenkomst Afsluiting 2 Introductie

Nadere informatie

Cloud Computing. -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015. Opvallend betrokken, ongewoon goed

Cloud Computing. -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015. Opvallend betrokken, ongewoon goed Cloud Computing -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015 Opvallend betrokken, ongewoon goed Agenda Inleiding Mijn achtergrond Over Innvolve Cloud Computing Overwegingen Afsluiting

Nadere informatie

De as a Service dienstverlening in het Nederlandse ICT landschap in kaart gebracht.

De as a Service dienstverlening in het Nederlandse ICT landschap in kaart gebracht. De as a Service dienstverlening in het Nederlandse ICT landschap in kaart gebracht. VOORLOPIGE RESULTATEN VOISS RESEARCH VOISS research richt zich sinds begin 2013 op het in kaart brengen van ICT bedrijven

Nadere informatie

Masterclass. Uitbesteden / Outsourcing

Masterclass. Uitbesteden / Outsourcing Masterclass Uitbesteden / Outsourcing Agenda Hoe is het begonnen en waar staat outsourcing nu Praktische oefeningen om outsourcing te ervaren Uiteenzetting van de verschillende typen uitbesteding Hulp

Nadere informatie

Onderzoek uitbesteding werkplekbeheer

Onderzoek uitbesteding werkplekbeheer Login Consultants Onderzoek uitbesteding werkplekbeheer White paper Eigendom en Garantie De informatie, concepten en ideeën beschreven in dit document zijn eigendom van Login Consultants. Zonder beperking

Nadere informatie

Green Community Cloud voor Onderwijs en Onderzoek

Green Community Cloud voor Onderwijs en Onderzoek Green Community Cloud voor Onderwijs en Onderzoek Ir. Eric Heemskerk Vancis BV SARA en Vancis SARA BV heeft een nationale rol als Supercomputer en e-science Support Center voor Onderwijs en Wetenschap.

Nadere informatie

De RealDolmen-cloud. Ademruimte voor uw ICT

De RealDolmen-cloud. Ademruimte voor uw ICT De RealDolmen-cloud Ademruimte voor uw ICT De cloud komt niet uit de lucht gevallen. Voor heel wat organisaties is de cloud een logische stap die voortvloeit uit de gewijzigde verwachtingen van hun gebruikers.

Nadere informatie

IaaS als basis voor maatwerkoplossingen

IaaS als basis voor maatwerkoplossingen 1 IaaS als basis voor maatwerkoplossingen De specialisten van Fundaments: uw logische partner INHOUD Vooraf Terugblik Cloud De rol van de IaaS Provider IaaS maatwerkoplossingen in het onderwijs Conclusie

Nadere informatie

Vervang uw verouderde hardware

Vervang uw verouderde hardware Whitepaper Vervang uw verouderde hardware Dedicated of Cloud? Alles over virtualisatie. Wat is het, hoe werkt het en wat zijn de voordelen? INHOUD» Wat is virtualisatie?» Wat is een Virtual Server?» Besparen

Nadere informatie

IaaS als basis voor maatwerkoplossingen

IaaS als basis voor maatwerkoplossingen 1 IaaS als basis voor maatwerkoplossingen De specialisten van Fundaments: uw logische partner INHOUD Vooraf Terugblik Cloud De rol van de IaaS Provider IaaS maatwerkoplossingen in het onderwijs Conclusie

Nadere informatie

Whitepaper Hybride Cloud

Whitepaper Hybride Cloud Whitepaper it starts here Whitepaper Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Wat is de cloud?...4 2.1 Typen clouds...4 2.2 Cloud service modellen...5 2.3 Uitdagingen voor de IT-professional...6 2.4 De gewijzigde

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt 2 inleiding De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is onder invloed van de schuldencrisis in een nieuwe recessie beland; de economische

Nadere informatie

De transitie van een omvangrijk contract van KPN

De transitie van een omvangrijk contract van KPN De transitie van een omvangrijk contract van KPN Het is cruciaal dat het KPN-netwerk 24/7 in de lucht is, ook omdat vitale communicatiediensten ervan afhankelijk zijn. Onderhoud, schoonmaak en beveiliging

Nadere informatie

IT-security bij kleine ondernemingen 10-2013

IT-security bij kleine ondernemingen 10-2013 IT-security bij kleine ondernemingen 10-2013 Analyse Peter Vermeulen, Directeur Pb7 Research: Het onderzoek laat zien dat kleinzakelijke ondernemingen zich vooral baseren op resultaten die in het verleden

Nadere informatie

MKB Cloud Barometer 2014 Management Samenvatting Zakelijke Dienstverlening In opdracht van: Exact Nederland & KPN

MKB Cloud Barometer 2014 Management Samenvatting Zakelijke Dienstverlening In opdracht van: Exact Nederland & KPN Management Samenvatting Zakelijke Dienstverlening In opdracht van: Exact Nederland & KPN Peter Vermeulen Pb7 Research 1 juli 2014 peter@pb7.nl 1 Inhoud Inhoud... 1 Achtergrond... 2 De MKB Cloud Barometer

Nadere informatie