Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers. Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers. Jaargang 8 Nr. 5-juli 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers. Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers. Jaargang 8 Nr. 5-juli 2011"

Transcriptie

1 Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers Jaargang 8 Nr. 5-juli 2011 Kerkplein GH Stramproy Postbus ZG Stramproy Tel Fax

2 Inhoudsopgave 1. TWEEDE KAMER AKKOORD MET STRENGERE EISEN AAN COOKIES 2. LENEN BLIJFT GROOT PROBLEEM VOOR MKB ERS 3. LEVERANCIERS EN BELASTINGDIENST TEKENEN INTENTIEVER- KLARING HET BETROUWBARE AFREKENSYSTEEM 4. NIEUWE INVORDERINGSMETHODE EFFECTIEVER 5. LANGER DOORWERKEN NA 2013 LEVERT HOGERE AOW OP 6. NEDERLANDER HEEFT TOT 17 JUNI VOOR DE OVERHEID GEWERKT 7. SCHADEVERGOEDING BIJ GETREUZEL BELASTINGDIENST 8. BEZUINIGINGEN OP KINDEROPVANG EN KINDREGELINGEN 9. MERENDEEL HUIZENBEZITTERS KIEST VOOR HYPOTHEEK MET MAXIMALE BELASTINGAFTREK 10. PRIVÉ GEBRUIK AUTO VAN DE ZAAK BLIJFT BTW-BELAST 11. WEER MEER BEDRIJVEN OP DE FLES 12. MKB HOEFT MINDER SNEL ADVOCAAT IN TE SCHAKELEN 13. ZES TIPS OM LIQUIDITEITSTE-KORTEN OP TE VANGEN 14. AFM ONDERZOEKT PREMIE EN NUT VAN AOV 15. ZES REDENEN WAAROM U DE TOEKOMST ROOSKLEURIG IN KUNT ZIEN

3 1. TWEEDE KAMER AKKOORD MET STRENGERE EISEN AAN COOKIES De Tweede Kamer is recentelijk akkoord gegaan met de nieuwe Telecomwet. Daardoor is ook formeel vastgelegd dat er strengere eisen worden gesteld aan websites voor het plaatsen van cookies op de computer van de internetgebruiker. Met cookies, kleine tekstbestandjes, worden gegevens over het surfgedrag en persoonlijke voorkeuren van internetgebruikers geregistreerd. Ook kan door bedrijven onder meer worden bijhouden welke producten door internetters in een winkelwagentje zijn gedaan. De bedoeling is om gericht te kunnen adverteren op deze consumenten. Vanuit de internetbranche is hevig geprotesteerd tegen de strengere eisen. Nederland zou doorslaan met de privacyregels en internetters zouden heel vaak moeten klikken om toestemming te geven voor cookies. Ook zouden de maatregelen de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven in Europa schaden. 2. LENEN BLIJFT GROOT PROBLEEM VOOR MKB ERS Geld lenen blijft voor mkb-ondernemers een groot probleem. Het is nog moeilijker dan een jaar geleden. Zo ervaren mkb ers het, zegt Hans Biesheuvel, die begin deze maand aantrad als voorzitter van MKB-Nederland, de koepel van middelgrote en kleine ondernemingen. Biesheuvel begrijpt wel dat banken sinds de economische crisis goed naar de risico s kijken wanneer ondernemers met plannen komen waarvoor zij financiering willen hebben, want ook de banken hebben het moeilijk. Maar het lijkt erop dat zij alleen nog maar naar de risico s kijken, constateert hij. Voorheen hadden de traditionele banken vertrouwen in de ondernemer en dachten met hem mee. Het lijkt dat dit nu helemaal weg is. De MKB-voorzitter is dan ook erg blij met het innovatiefonds van 500 miljoen euro voor het midden- en kleinbedrijf dat minister Maxime Verhagen van Economische Zaken vrijdag aankondigde. Een megasucces voor het mkb, aldus Biesheuvel die de instelling van het fonds de grootste verdienste van dit kabinet noemt. Kleine en middelgrote ondernemingen kunnen uit dit fonds geld lenen voor vernieuwende projecten. Het potje is bestemd voor ondernemingen in de tien sectoren waarin Nederland tot de top van de wereld wil behoren. Het kabinet had die al eerder aangewezen: agrofood, chemie, creatieve industrie, energie, hightech, life sciences, logistiek, tuinbouw, water en hoofdkantoren. De nieuwe MKB-voorzitter gaat er bovenop zitten om ervoor te zorgen dat het geld ook echt terecht komt bij mkb ers. Het geld moet ook snel beschikbaar komen. De bouw behoort niet tot een van die uitverkoren sectoren, maar heeft het wel dramatisch moeilijk, aldus Biesheuvel. En gaat het niet goed met de bouw, dan heeft dat volgens hem zijn weerslag op de hele economie. Nederland kan het zich niet veroorloven de slechte situatie in de bouw te laten voortbestaan. MKB-Nederland wil dat het kabinet voor Prinsjesdag met een plan komt om de sector uit het slop te trekken. Wat het kabinet volgens Biesheuvel in elk geval moet doen, is de overdrachtsbelasting voor starters afschaffen. Dat is een eis aan het kabinet. Starters hebben het moeilijk op de koopwoningmarkt, maar zijn wel belangrijk voor de broodnodige doorstroming die de stagnerende markt weer op gang kan helpen. Een starter zorgt voor vier verhuisbewegingen. Ook bij verduurzaming valt in de bouw nog veel te winnen, meent Biesheuvel, die ook hier een rol weggelegd ziet voor het kabinet. Het gaat dan bijvoorbeeld om het isoleren van huizen of het plaatsen van HR-ketels. Het kabinet kan dit stimuleren door de voorwaarden te versoepelen om dit gefinancierd te krijgen. Bijvoorbeeld door dit structureel onder het lage btwtarief te brengen. Dat is niet alleen goed voor de bouw, maar ook voor de burger die zo zijn energiekosten kan terugdringen. Een plan hiervoor heeft MKB- Nederland al geruime tijd geleden bij het kabinet op tafel gelegd. 3. LEVERANCIERS EN BELASTING- DIENST TEKENEN INTENTIEVER- KLARING HET BETROUWBARE AFREKENSYSTEEM Het merendeel van de producenten en leveranciers van afrekensystemen tekende op maandag 18 april de intentieverklaring Het Betrouwbare Afrekensysteem. De intentieverklaring werd ook ondertekend door Peter Veld, directeur-generaal van de Belastingdienst. Met deze ondertekening spreken de partijen af om samen te komen tot een keurmerk voor afrekensystemen. Met dit keurmerk kunnen ondernemers erop vertrouwen dat alle transacties op een juiste wijze worden geregistreerd, dat er minder kans is op 3

4 fraude en dat de administratie voldoet aan de eisen van de Belastingdienst. Op 1 september 2011 willen de ondertekenaars de afspraken gereed hebben. Op de speciaal ontwikkelde website www. keurmerkafrekensystemen.nl is informatie te vinden over de deelnemers en de intentieverklaring. Directeur-generaal Veld van de Belastingdienst is blij dat de branche een keurmerk voor eerlijke afrekensystemen ontwikkelt: Daarmee wordt het voor ondernemers makkelijker om voor een kassa te kiezen die geen omzet voor de Belastingdienst verborgen houdt. Zowel ondernemers als de Belastingdienst hebben belang bij betrouwbare afrekensystemen: ondernemers lopen aanzienlijk minder financiële en fiscale risico s wanneer de gegevens in de administratie volledig en juist zijn. Hierbij valt te denken aan fraude en problemen met de accountant of de Belastinginspecteur. Ook kost het veel minder tijd om administraties (automatisch) te controleren. Deze ontwikkeling geeft de Belastingdienst ruimte om daar te controleren waar dat het meest gewenst is. De leveranciers en producenten van afrekensystemen die de intentieverklaring ondertekenen ondervinden veel hinder van concurrenten die wel ingaan op verzoeken van ondernemers om afrekensystemen te leveren die sommige betalingen niet registreren. Door te tekenen voor eerlijk ondernemen geven ze een duidelijk signaal af naar ondernemers en branchegenoten. De intentieverklaring maakt onderscheid tussen afrekensystemen die aan alle eisen van de Belastingdienst voldoen (gesloten zijn) en afrekensystemen die gesloten kunnen worden gemaakt. De systemen die aan alle eisen kunnen voldoen, krijgen een keurmerk. Systemen die gesloten kunnen worden gemaakt, worden door de leverancier met een afleveringsverklaring geleverd aan de ondernemer. Bij een controle kan de Belastingdienst of een accountant op grond van die afleververklaring controleren of de instellingen aan het afrekensysteem zijn veranderd. Producenten passen waar nodig de kassa s aan. Het streven is om vanaf 1 juli 2013 systemen die helemaal niet gesloten kunnen worden uit de markt te hebben. Op 1 september 2011 moet er een organisatie in het leven zijn geroepen die het keurmerk beheert en controleert. De komende maanden gaan de onder- tekenaars in een werkgroep het keurmerk ontwikkelen. De werkgroep wordt begeleid door een klankbordgroep van experts en van belanghebbenden. De groepen worden begeleid en gefaciliteerd door ICT Recht en ECP-EPN. 4. NIEUWE INVORDERINGSMETHO- DE EFFECTIEVER De invorderingsmethode waarmee de Belastingdienst sinds 2010 werkt werpt zijn vruchten af. Bij deze methode ligt de nadruk op loon- en overheidsvorderingen, zoals beslaglegging op bankrekeningen en inhoudingen op het loon of de uitkering (zoals de AOW). Eind 2009 is afgesproken om de wijze waarop vorderingen werden geïnd, effectiever te organiseren. De nieuwe aanpak blijkt te werken: het aantal oninbare posten is afgenomen, namelijk van 1,3 procent in 2008 tot 1 procent in Dit staat in het Beheerverslag 2010 van de Belastingdienst. Een ander gevolg van deze nieuwe werkwijze is dat deurwaarders gerichter kunnen worden ingezet, eenvoudige verzoeken om uitstel van betaling sneller worden afgehandeld en zaken waarin belastingschulden structureel in gebreke blijven prioriteit krijgen. Bij gevallen waarbij sprake is van fraude of een boete is de werkwijze onveranderd. 5. LANGER DOORWERKEN NA 2013 LEVERT HOGERE AOW OP Om doorwerken na 65 jaar te stimuleren, wil het kabinet dat mensen na 1 januari 2013 zelf kunnen kiezen of ze hun AOW op 65 jaar laten ingaan of later. Als de AOW later ingaat, dan wordt die jaarlijks 6,5 procent hoger. Mensen kunnen als ze willen hun AOW straks maximaal 5 jaar later laten ingaan. Dit staat in het voorontwerp van wet over de pensioenen dat minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag heeft ingediend bij de Tweede Kamer. Het kabinet wil met dit voorontwerp regelen dat de AOW-leeftijd en de aanvullende pensioenen gekoppeld worden aan de levensverwachting. De pensioenrichtleeftijd wordt in het Witteveenkader - het fiscale systeem voor pensioensparen aangepast en per 2013 gebaseerd op 66 jaar en per 2015 op 67 jaar. De AOW-leeftijd gaat per 1 januari 2020 naar 66 jaar en naar verwachting in 2025 naar 67 jaar. Daarnaast krijgt men na 1 januari 2020 de keuzemogelijkheid om eerder AOW te ontvangen, dat betekent wel dat men 6,5 procent van het AOW-pensioen inlevert. Het voorontwerp is een uitwerking van het pensioenakkoord dat op 10 juni 2011 is gesloten tussen het kabinet, werkgevers en werknemers over de AOW, de aanvullende pensioenen en de ouderenparticipatie. Het pensioenakkoord is een belangrijke en noodzakelijk stap om ook op langere termijn een houdbaar pensioenstelsel te houden. Bij de verdere uitwerking van het pensioenakkoord wordt behalve dit voorontwerp van wet ook de pensioenwet aangepast; dit wetsontwerp wordt in de loop van 2012 verwacht. De minister vindt het van groot belang zorgvuldig om te gaan met de rechten van pensioendeelnemers en laat daarom onderzoeken hoe om te gaan met het onderbrengen van de reeds opgebouwde pensioenrechten in het nieuwe stelsel. Deze onderzoeken zijn naar verwachting 1 maart 2012 gereed. 4

5 6. NEDERLANDER HEEFT TOT 17 JUNI VOOR DE OVERHEID GEWERKT Een Nederlander heeft gemiddeld tot 17 juni voor de staat gewerkt. Pas daarna verdiende hij voor zichzelf. Dat blijkt uit een onderzoek naar belastingdruk onder werknemers in de Europese Unie. De Cyprioten hoeven het minst van hun salaris af te dragen aan de overheid: zij zijn al op 13 maart klaar. De Belgen zijn recordhouder: zij moeten tot 4 augustus wachten voordat zij hun loon kunnen houden. Nederlanders bevinden zich Europees gezien in de middenmoot. Vorig jaar viel Belastingvrijheidsdag voor Nederland nog op 3 juli: de belastingdruk is dus verminderd. Volgens de onderzoekers is de belastingdruk in de hele EU licht gestegen in vergelijking met vorig jaar, vooral door een stijging van de btw-tarieven in dertien lidstaten. Hongarije was in 2010 hekkensluiter. Maar door lagere belastingtarieven valt Belastingvrijheidsdag daar dit jaar negen dagen eerder, op 29 juli. In acht EUlanden komt deze dag pas na de helft van het jaar. 7. SCHADEVERGOEDING BIJ GETREUZEL BELASTINGDIENST Mensen die een geschil hebben met de Belastingdienst en onredelijk lang op duidelijkheid moeten wachten, kunnen aanspraak maken op een vergoeding van immateriële schade, dat stelt de Hoge Raad in een vrijdag gepubliceerde uitspraak. Spanning en frustratie over de afloop van het geschil en over het lange wachten zijn grond voor een vergoeding. Aanleiding voor de uitspraak is een zaak die een belastingplichtige had aangespannen. Hij klaagde erover dat zijn bezwaarprocedure over een naheffingsaanslag van de Belastingdienst onredelijk lang had geduurd. Voor de Hoge Raad geldt dat als de redelijke termijn is overschreden, een schadevergoeding van 500 euro per halfjaar als uitgangspunt moet gelden. 8. BEZUINIGINGEN OP KINDEROP- VANG EN KINDREGELINGEN De kindregelingen zijn complex en de kosten zijn de afgelopen vijf jaar met 3 miljard euro gestegen. Het kabinet gaat daarom deze regelingen vereenvoudigen en er ruim 1,5 miljard euro op bezuinigen. Dat staat in de plannen die minister Henk Kamp van Sociale Zaken, mede namens staatssecretaris Weekers van Financiën, maandag heeft gepresenteerd. Kindregelingen geschrapt De twaalf kindregelingen is voor ouders ondoorzichtig en de regelingen werken elkaar soms tegen, aldus Kamp. Het kabinet schrapt daarom de kindertoeslag in box 3, de aftrek van de kosten voor levensonderhoud van kinderen en de ouderschapsverlofkorting. De kosten van de kindregelingen worden beperkt tot ongeveer 9 miljard euro, dat is gelijk aan de kosten van het niveau van De maatregelen treffen iedereen, ook de mensen met de laagste inkomens omdat zij veel gebruik maken van de kindregelingen. Het kabinet neemt voor deze laatste groep een aantal verzachtende maatregelen. Kinderopvang kosten De maatregelen leiden er toe dat de bijdrage van de overheid en werkgevers voor de kosten van kinderopvang samen daalt van 78 procent in 2010 naar 66 procent in Die van de ouders stijgt van 22 procent in 2010 naar 34 procent in Het kabinet neemt daartoe verschillende maatregelen op het gebied van de kinderopvang: De ouderbijdrage wordt voor alle kinderen verhoogd met 16,25%. Er komt een vaste bijdrage voor iedereen, ongeacht het inkomen, van ongeveer 15 euro per maand. De kinderopvangtoeslag wordt gekoppeld aan het aantal gewerkte uren. De toeslag voor het tweede en volgende kind wordt voor de hoogste inkomens versneld afgebouwd en komt voor de hoogste inkomens uit op 58,2 procent. Voor de hoogste inkomens is de kinderopvangtoeslag voor deze kinderen nu ruim 82%. De maximum uurtarieven worden in 2012 niet geïndexeerd. De hoogste inkomens, vanaf een gezamenlijk inkomen van ongeveer euro ontvangen vanaf 2013 geen kinderopvangtoeslag meer voor hun eerste kind. Ouders met een minimuminkomen met twee kinderen die twee dagen in de week gebruik maken van dagopvang betalen in euro per maand meer, ouders met een inkomen van 3,5 keer modaal betalen 99 euro per maand meer. In 2013 komt daar voor de groep met een minimuminkomen 15 euro bij. Voor de hoogste inkomens komt er in euro bij. Het totaal van de bezuinigingen op de kinderopvang bedraagt 774 miljoen euro. 5

6 Maatregelen kindgebonden budget Het kindgebonden budget is een tegemoetkoming in de kosten voor kinderen voor ouders met een laag inkomen. Een bezuiniging hierop is nodig, omdat de uitgaven zijn gestegen van 600 miljoen euro in 2006 naar 1 miljard euro in Het kabinet neemt de volgende maatregelen: Het kindgebonden budget wordt beperkt tot twee kinderen. Het wordt afgeschaft voor ouders met een vermogen van meer dan euro. De verhoging van de bedragen in 2011 wordt niet gecontinueerd. Het kindgebonden budget wordt niet gecorrigeerd voor de inflatie van 2012 tot en met De maatregelen leveren een besparing op van 200 miljoen euro in 2012, oplopend tot 250 miljoen euro in De vermogenstoets wordt van kracht in 2013, de overige maatregelen in Effect op arbeidsparticipatie De SGP heeft weer een cadeautje gekregen. Dit keer moet VVD-minister Kamp vrouwen met kinderen ontmoedigen om te gaan werken, aldus D66- Tweede Kamerlid Fatma Koser Kaya. Het Centraal Planbureau (CPB) heeft becijferd dat op basis van de plannen die minister Kamp 7000 mensen zullen stoppen met werken. Wat dit vervolgens betekent voor de koopkracht blijkt pas bij Prinsjesdag. 9. MERENDEEL HUIZENBEZITTERS KIEST VOOR HYPOTHEEK MET MAXIMALE BELASTINGAFTREK Hypotheken waarbij optimaal kan worden geprofiteerd van de belastingaftrek zijn veruit het populairst. Dit blijkt uit onderzoek van Independer.nl. De online vergelijker analyseerde van financiële producten de gegevens die bezoekers opgaven bij het vergelijken van hypotheken in de periode 20 mei tot en met 16 juni Aanleiding voor dit onderzoek is het plan dat de Rabobank op dit moment uitwerkt samen met andere banken en dat erin voorziet dat vrijwel alle huidige hypotheekvormen worden afgeschaft. De analyse laat zien dat de wensen van de consument in het geheel niet aansluiten bij de plannen van de Rabobank. Ruim 90% van de bezoekers op Independer.nl wil maximaal profiteren van de hypotheekrenteaftrek. Als de plannen van de Rabobank doorgaan, blijven alleen de annuïteiten- en lineaire hypotheek bestaan. Bij deze hypotheekvormen lost de klant tijdens de looptijd de hypotheek af. Bij de andere hypotheekvormen blijft het geleende bedrag gedurende de gehele looptijd ongewijzigd. Met uitzondering van de aflossingsvrije hypotheek bouwt men bij alle andere vormen een kapitaal op, waarmee de hypotheek aan het eind van de looptijd geheel of gedeeltelijk kan worden afgelost.de plannen van de Rabobank, die tot gevolg hebben dat de hypotheeklasten tijdens de looptijd gaan stijgen, doorkruisen de wens van heel veel huiseigenaren, maar zouden ook effect kunnen hebben op de woningmarkt. 10. PRIVÉGEBRUIK AUTO VAN DE ZAAK BLIJFT BTW-BELAST Op voorstel van Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft de ministerraad op 17 juni jl. ingestemd met het treffen van wet en regelgeving om het privégebruik van een auto van de zaak op een andere wijze in de btw-heffing te betrekken. Aanleiding hiervoor is de uitspraak van de Rechtbank Haarlem van 1 juni 2011 die in het uiterste geval tot gevolg zou kunnen hebben dat er geen btw geheven kan worden over het privégebruik van een auto van de zaak. Dit zou dan leiden tot een budgettaire derving van circa 0,5 mld. euro per jaar. Het risico dat de btw-correctie voor privégebruik van de auto van de zaak niet kan worden gehandhaafd terwijl de Europese regelgeving daartoe wel dwingt, acht de Staatssecretaris - mede gelet op de grote budgettaire gevolgen - onacceptabel. Om de mogelijke budgettaire derving zo snel als mogelijk een halt te kunnen toeroepen zal per vrijdag 1 juli a.s. de wet- en regelgeving wijzigen. Onderdeel van die aanpassingen is een wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 waartoe later dit jaar een wetsvoorstel zal worden ingediend. Daarbij zal er in worden voorzien dat die wijziging bij de inwerkingtreding zal terugwerken tot 1 juli Met ingang van 1 juli 2011 verdwijnt het onderscheid in de btw-heffing tussen het privégebruik van een auto van de zaak door ondernemers en werknemers. Het privégebruik van een auto van de zaak wordt voortaan als deze kostenloos ter beschikking wordt gesteld - als fictieve dienst belast naar het werkelijke privégebruik van de auto. Daarbij wordt woon-werkverkeer conform de BTW- Richtlijn gezien als privégebruik. De btw-heffing is vanaf 1 juli 2011 dus niet langer gekoppeld aan de hoogte van de bijtelling en onttrekking in de loon- en inkomstenbelasting, zoals nu nog het geval is. Om de administratieve lasten en uitvoeringskosten te verminderen, wordt goedgekeurd dat een forfaitair percentage van de catalogusprijs (incl. btw en bpm) van de auto als btw-correctie in aanmerking genomen mag worden. Dit nog voor 1 juli 2011 te bepalen forfaitaire percentage zal overeenkomen met de verschuldigde btw op het gemiddelde werkelijke privégebruik. Om te komen tot een reële btw-heffing in geval de auto voor het privé gebruik kosteloos ter beschikking wordt gesteld of tegen een lage vergoeding zal een maatregel getroffen worden. Deze zal eveneens per 1 juli 2011 gaan gelden. 11. WEER MEER BEDRIJVEN OP DE FLES Het aantal faillissementen is in mei met 37 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar. Daarmee is de dalende trend van de eerste maanden van het jaar doorbroken. Dat blijkt donderdag uit cijfers van Dun & Bradstreet. In totaal gingen er 627 ondernemingen over de kop, het hoogste aantal sinds juni In alle sectoren gingen meer bedrijven op de fles, maar de sterkste stijging was te zien in de transportsector met een plus van 63 procent en handel en reparatie, met 49 procent. In de sectoren horeca en bouw viel de stijging relatief gezien mee, met respectievelijk 14 en 19 procent. In alle provincies, behalve Groningen, gingen meer ondernemingen failliet. Uitschieter was de provincie Friesland, waar het aantal faillissementen met 89 procent toenam. Ook Utrecht bracht het er met een stijging van 78 procent slecht vanaf. 6

7 12. MKB HOEFT MINDER SNEL ADVOCAAT IN TE SCHAKELEN 13. ZES TIPS OM LIQUIDITEITSTE- Per 1 juli wordt de competentiegrens voor rechtszaken behandeld door de kantonrechter verhoogd van naar euro. Hierdoor is voor vorderingen tot euro geen advocaat meer nodig. JuroFoon verwacht een toename van het aantal rechtszaken omdat deze aanpassing een groot aantal voordelen met zich meebrengt. In de nieuwe wetgeving is bij zaken met een zuiver financieel belang tot euro geen advocaat meer nodig, op dit moment ligt die grens op euro. Hierdoor kunnen MKB ers gemakkelijker zelf of met behulp van een juridisch adviseur een (juridische) procedure starten zonder tussenkomst van een dure advocaat. In veel zaken wegen de advocaatkosten namelijk niet op tegen het te vorderen bedrag. Na de wetswijziging is dit in een groter aantal zaken wel het geval. Koert Adriaans van JuroFoon: Wij zijn erg blij met de veranderingen. Een gerechtelijke procedure wordt op deze manier voor veel mensen toegankelijker. Bovendien kunnen veel procedures na de wetswijziging sneller worden doorlopen. Doordat het gemakkelijker wordt om naar de rechter te stappen, kan er meer druk worden gelegd op niet betalende afnemers. Een jurist kan bij dit soort zaken helpen en de kosten wegen met de verruiming van de competentiegrens op tegen het te vorderen bedrag. Voorheen werden bedragen vaak kwijtgescholden omdat een procedure via een advocaat starten vaak duurder is, aldus Adriaans. 13. ZES TIPS OM LIQUIDITEITSTE- KORTEN OP TE VANGEN Marcel de Jongh, verantwoordelijk voor financieel management en reorganisatieadvies bij Protiviti, stelt dat zeker een kwart van de Nederlandse MKB-ers de komende periode in de betalingsproblemen komt. Dit wordt met name veroorzaakt door de uitkering van vakantiegeld in juni, de dubbele loonbelastingafdracht in juli en de BTW afdracht. Veel Nederlandse bedrijven hebben onvoldoende zicht op hun cashflow, en kunnen voor onaangename verrassingen komen te staan als blijkt dat hun bankstand deze vaak forse betaling niet toelaat. Bovendien is er in de zomerperiode standaard minder business, waardoor er minder wordt gefactureerd. En dan is er nog een derde tegenvaller, het betaalgedrag van debiteuren (met name b2b): betaaltermijnen worden in de maanden juni, juli en augustus verder opgerekt vanwege de vakantieperiode. De Jongh verwacht dan ook een stijging in het aantal faillissementen tijdens en vooral vlak na de vakantiemaanden. De Jongh geeft de volgende tips om op korte termijn voldoende cash in kas te houden en betalingsproblemen te voorkomen: Factureer op tijd en scherp uw debiteurenbeleid aan zodat uw afnemers op tijd betalen. Creëer rek in betalingen aan crediteuren maar pas op dat leveranciers niet in de problemen komen: bespreek gespreide betalingen en kom zelf met een voorstel. Stop de kosten die u makkelijk direct en voor een paar maanden kunt stopzetten, zoals de mineraalwatertap, het bloemenabonnement, kranten en tijdschriften. Bekijk de personeelsinzet kritisch: minder orders betekent minder werk, leen personeel (tijdelijk) uit aan collegabedrijven die het wel druk hebben, schrap in uitzendbureaufuncties en kijk goed naar regelingen voor tijdelijke WW en seizoenswerkloosheid. Behoud wel de kwaliteit die u nodig heeft voor de toekomst! Indien nodig, vraag dan uitstel van BTWbetaling en Loonbelastingafdracht aan bij de belastingdienst. Zorg dat u een voorstel klaar hebt voordat je contact opneemt. Als er concrete liquiditeitstekorten dreigen, neem dan proactief contact op met de bank en bespreek de tijdelijke liquiditeitsbehoefte want banken houden niet van verrassingen. Maak een cash flow forecast, bij voorkeur op weekbasis en dertien weken rolling. Ga er niet vanuit dat banken zonder voldoende zekerheid de tekorten tijdelijk zullen overbruggen. Er wordt veelal ook een bijdrage van eigen vermogen verschaffers verwacht. Banken zullen makkelijker geld verschaffen als blijkt dat de eigenaren van een bedrijf zelf bereid zijn additionele middelen in het bedrijf in te brengen, waaruit blijkt dat zij vertrouwen hebben in de toekomst. 14. AFM ONDERZOEKT PREMIE EN NUT VAN AOV Veel zelfstandigen en ondernemers verzekeren zich niet tegen arbeidsongeschiktheid (vanwege de hoge premies), en zij die dat wel doen lopen kans slachtoffer te worden van complexe voorwaarden en te magere dekkingen. Dit stelt de AFM in een rapport over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (aov s) in de Telegraaf. Het onderzoek leidde echter niet tot waarschuwingen of harde maatregelen. De AFM meldt in haar rapport dan wel dat de premies vaak erg hoog zijn, maar gaat daar niet verder op in. Ook voor klachten dat verzekeraars in de uitkeringsfase te streng zouden zijn, heeft de toezichthouder geen aanwijzingen kunnen vinden. De AFM ontdekte met name dat het probleem niet in de uitkeringen zit, maar in de producten zelf. Die zouden zo nodig aangepast moeten worden, meent de toezichthouder. Van de 49 onderzochte arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voldeden er negen niet aan de criteria van de toezichthouder. Deze criteria betreffen onder meer kostenefficiëntie, maar ook of de verzekering überhaupt nuttig is. Zo maakt de AFM zich zorgen om een betrekkelijk nieuwe verzekering: de zogenaamde uitgeklede aov. In ruil voor beperkingen in de dekking betaalt de verzekerde een lagere premie. Deze beperkingen kunnen echter zo veelomvattend zijn dat de vraag rijst of verzekeren überhaupt nog zin heeft. 7

8 15. ZES REDENEN WAAROM U DE TOEKOMST ROOSKLEURIG IN KUNT ZIEN De kleine en middelgrote bedrijven die de crisis (goed) doorstaan hebben, bevinden zich nu aan de vooravond van een nieuw tijdperk. Een tijdperk vol kansen om te profiteren van belangrijke marktontwikkelingen die momenteel plaatsvinden. Dat is althans de visie van Colt. Hieronder zes redenen die het bedrijf aanhaalt waarom het MKB de toekomst rooskleurig in kan zien: 1. Minder kleinere concurrenten Een groot aantal kleine bedrijven zijn failliet gegaan. U niet, u bent misschien zelfs slanker en fitter uit de recessie tevoorschijn gekomen, en daar plukt u nu de vruchten van. 2. Minder grotere concurrenten In tijden van overvloed zoeken grotere bedrijven altijd nieuwe wegen voor uitbreiding en profiteren ze van de niches die kleine bedrijven hebben ontwikkeld. Daarvan is nu geen sprake. Grote bedrijven richten zich momenteel weer op hun kernactiviteiten. De tijd is rijp om te investeren in groei op nichemarkten. 4. Leveranciers worden onder de loep genomen In tijden waarin de broekriem moet worden aangehaald, worden inkopers extra creatief. De status quo handhaven is geen optie meer, vooral niet als een concurrerende leverancier meer voor minder kan leveren. Innovatieve, kleinere spelers hebben nu de kans binnen te komen bij de grote ondernemingen. 5. Nieuwe technologie opent nieuwe markten Cloud-systemen zijn efficiënt, schaalbaar en veilig, en bieden het MKB toegang tot het soort computerkracht dat voorheen alleen was voorbehouden aan grote ondernemingen. 6. Nieuwe technologie maakt weg vrij voor nieuwe producten en diensten Massale toegang tot digitale producten, zoals camera s en breedbandinternet, heeft de weg vrijgemaakt voor nieuwe kansen die in alle sectoren drastische veranderingen kunnen teweegbrengen. Wees creatief! 6Minutes 3. Stijgende behoefte aan vernieuwing Systemen moeten nu worden bijgewerkt, er moeten nieuwe activiteiten worden ondernomen en inkoopcycli beginnen weer op gang te komen. Dit biedt volop kansen voor kleine en middelgrote ondernemingen die daarop kunnen inhaken. Kerkplein GH Stramproy Postbus ZG Stramproy Tel Fax Jaargang 8 Nr Disclaimer: Bij samenstellen van deze nieuwsbrief is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De juiste en volledigheid van de nieuwsbrief kan echter niet worden gegarandeerd. Wij accepteren dan ook geen aansprakelijkheid van schade, van welke aard ook die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en beslissingen die gebaseerd zijn op deze nieuwsbrief.

Nieuwsbrief van d.d Afzien van vrijwilligersvergoeding zonder giftenaftrek

Nieuwsbrief van d.d Afzien van vrijwilligersvergoeding zonder giftenaftrek Nieuwsbrief van d.d. 22-06-2011 Nummer: 08 2011 Afzien van vrijwilligersvergoeding zonder giftenaftrek Het op voorhand afzien van een vrijwilligersvergoeding staat aan de giftenaftrek bij de vrijwilliger

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2011

Nieuwsbrief juli 2011 Nieuwsbrief juli 2011 In dit nummer: Overgangsmaatregel verlaagd btw-tarief op verbouwingen Zelfstandigenaftrek wordt vervangen door 1 vaste aftrek Nieuwe btw-regels privégebruik zakelijke auto per juli

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 31 322 Kinderopvang Nr. 137 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Sociaal akkoord aow en Witteveenkader Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Sociaal akkoord aow en Witteveenkader Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid CPB Notitie 10 juni 2011 Sociaal akkoord aow en Witteveenkader Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. CPB Notitie Aan: Ministerie van SZW Centraal Planbureau Van Stolkweg

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2017

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2017 NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2017 Voor u ligt al weer de eerste nieuwsbrief van 2017. In deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte over de ontwikkeling van HEJO Advies & Administratie en geven wij u gratis weetjes

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 juni 2012

Nieuwsbrief 6 juni 2012 Afzender: Administratiekantoor Beeke van Belzen http://www.beekevanbelzen.nl Nieuwsbrief 6 juni 2012 Inhoudsopgave Rijschoolhouder voldoet niet aan administratieplicht: forse naheffingsaanslagen Minister

Nadere informatie

Inhoud. vragen en antwoorden over de AOW-leeftijdsverhoging en de oudedagslijfrente verzekering

Inhoud. vragen en antwoorden over de AOW-leeftijdsverhoging en de oudedagslijfrente verzekering vragen en antwoorden over de AOW-leeftijdsverhoging en de oudedagslijfrente verzekering Inhoud 1 Onze brief 2 1.1 Waarom krijg ik een brief van de Onderlinge s-gravenhage? 2 2 De toelichting bij onze brief

Nadere informatie

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken?

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? 67 vragen over aow-vragen en uw pensioen (Uit AD van 1-11-2016) De AOW-leeftijd gaat in 2022 met drie maanden omhoog voor iedereen die na 1954 geboren is. Reden

Nadere informatie

special MILJOENENNOTA 2014 uitgaven 267,0 miljard inkomsten 249,1 miljard De miljoenennota en uw portemonnee.

special MILJOENENNOTA 2014 uitgaven 267,0 miljard inkomsten 249,1 miljard De miljoenennota en uw portemonnee. MILJOENENNOTA 2014 special De miljoenennota en uw portemonnee. inkomsten 249,1 miljard uitgaven 267,0 miljard Het kabinet heeft op Prinsjesdag bekend gemaakt hoe de begroting, met daarin het bezuinigingspakket

Nadere informatie

CPB Notitie. Samenvatting. Aan: Ministerie van SZW

CPB Notitie. Samenvatting. Aan: Ministerie van SZW CPB Notitie Aan: Ministerie van SZW Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508 GM Den Haag T (070) 3383 380 I www.cpb.nl Contactpersoon M.H.C. Lever Datum: 10 juni 2011 Betreft: Sociaal akkoord

Nadere informatie

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 3-2015

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 3-2015 INHOUD 2 3 4 5 Einde voordeel personeelslening eigen woning Betere bescherming voor erfgenamen AOW-leeftijd definitief versneld omhoog Lagere transitievergoeding voor kleine werkgever 6 & 7 KORT NIEUWS

Nadere informatie

Ik doe wat gedaan moet worden. minister henk kamp. VERZEKERD! nummer 6, december 2011

Ik doe wat gedaan moet worden. minister henk kamp. VERZEKERD! nummer 6, december 2011 Ik doe wat gedaan moet worden minister henk kamp 10 VERZEKERD! nummer 6, december 2011 Hij staat bekend als doortastend. Een man die recht op zijn doel afgaat. Dat uitgerekend onder het bewind van minister

Nadere informatie

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2015 NIEUWSBRIEF. over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2015 NIEUWSBRIEF. over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid NIEUWSBRIEF over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid Via deze speciale Prinsjesdag-nieuwsbrief brengen wij u volledig op de hoogte van Prinsjesdag 2015 die relevant zijn voor werkgevers.

Nadere informatie

van invoering (beoogd)

van invoering (beoogd) Overzicht van de maatregelen: de stapeling In de tabel worden de maatregelen opgesomd, die tezamen de stapeling vormen. In de tabel worden alleen de maatregelen genoemd, die een financiële impact hebben.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 06-2015. 1. Einde voordeel personeelslening eigen woning

NIEUWSBRIEF 06-2015. 1. Einde voordeel personeelslening eigen woning NIEUWSBRIEF 06-2015 De media staan er vol van: uitgelekte plannen voor de belastinghervormingen waaronder een btw-verhoging voor honderden producten en diensten. De hoofdlijnen van de belastingherziening

Nadere informatie

Allianz Arbeidsongeschiktheids-

Allianz Arbeidsongeschiktheids- Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz verzekeringen Wagenparkmanagement Arbeidsongeschiktheids- Zekerheid over uw eigen inkomen Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nadere informatie

Laat uw geld groeien!

Laat uw geld groeien! AEGON Ontslagvergoeding Sparen Ontslagvergoeding nog niet nodig? Laat uw geld groeien! Een ontslag is een ingrijpende gebeurtenis. Naast de nodige emoties speelt dan ook uw financiële situatie een grote

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidverzekeringen Algemene informatie Arbeidsongeschiktheidverzekeringen VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV), de verschillende vormen De volledige AOV Deze verzekering biedt

Nadere informatie

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen RBS pensioen update Van premie tot pensioen Hoe is uw pensioen opgebouwd? Waarom zitten veel pensioenfondsen nu in de problemen? Hoe ziet de toekomst van pensioen in Nederland eruit? In deze RBS Pensioen

Nadere informatie

- Daarnaast is in 2012 de bijdrage van werkgevers verhoogd van ruim 700 miljoen naar ruim 1 miljard.

- Daarnaast is in 2012 de bijdrage van werkgevers verhoogd van ruim 700 miljoen naar ruim 1 miljard. Terugdraaien bezuinigingen 2013 mogelijk, effect voor 2013 al gehaald omdat bezuinigingen uit 2011 en 2012 meer opbrengen dan eerder geraamd Brancheorganisatie Kinderopvang, september 2012 De bezuinigingen

Nadere informatie

Facts & Figures uitwerking Pensioenakkoord

Facts & Figures uitwerking Pensioenakkoord Facts & Figures uitwerking Pensioenakkoord Waarom langer doorwerken? De levensverwachting stijgt Elke generatie leeft langer dan de vorige. Dat is al langer bekend, maar de stijging van de levensverwachting

Nadere informatie

Martin Gast. Edmond Halley BV Increase PensioenKnowHow BV. Increase Pensioen KnowHow

Martin Gast. Edmond Halley BV Increase PensioenKnowHow BV. Increase Pensioen KnowHow Martin Gast Edmond Halley BV Increase PensioenKnowHow BV Even voorstellen Wat is er aan de hand in lijfrenteland? Pensioenactualiteiten Kansen 3e pijler Ik ben Martin Gast Edmond Halley BV Pensioenconsultants

Nadere informatie

Belastingplan 2013: Wet herziening fiscale behandeling eigen woning

Belastingplan 2013: Wet herziening fiscale behandeling eigen woning Regelingen en voorzieningen CODE 3.2.3.30 verwachte wijzigingen Belastingplan 2013: Wet herziening fiscale behandeling eigen woning bronnen Informatieblad Woningmarkt 18.9.2012 Vragen en antwoorden over

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 705 Besluit van 20 september 2010 tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang in verband met

Nadere informatie

Belastingplan 2015. Zoals aangeboden aan de 2 e Kamer op 16 september 2014. Krijn Doornekamp

Belastingplan 2015. Zoals aangeboden aan de 2 e Kamer op 16 september 2014. Krijn Doornekamp Belastingplan 2015 Zoals aangeboden aan de 2 e Kamer op 16 september 2014 Krijn Doornekamp Wat komt aan de orde Inkomstenbelasting tarieven 2015 Wijzigingen in heffingskortingen Woningmarkt DGA/Zelfstandigen

Nadere informatie

Onderzoek uitwerking Lenteakkoord

Onderzoek uitwerking Lenteakkoord Onderzoek uitwerking Lenteakkoord Over het onderzoek Aan het onderzoek deden ruim 15.000 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 16 tot en met 17 mei 2012. Over het EenVandaag

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. November 2006

NIEUWSBRIEF. November 2006 NIEUWSBRIEF November 2006 BTW voor privé- gebruik bestelauto s Een bestelauto die doorlopend wisselend wordt gebruikt door twee of meer van uw werknemers, dan hoeft u voor de BTW-correctie wegens privé-gebruik

Nadere informatie

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG GROEI NAAR VERMOGEN Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG Maak optimaal gebruik van uw ontslagvergoeding U heeft bij uw ontslag een financiële vergoeding gekregen van uw werkgever

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 024 Wijziging van de Wet op de zorgtoeslag, in verband met de introductie van een vermogenstoets Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ALGEMEEN 1.

Nadere informatie

Wie in 2014 een eigen woning heeft of graag een woning wil kopen, moet rekening houden met een aantal ontwikkelingen.

Wie in 2014 een eigen woning heeft of graag een woning wil kopen, moet rekening houden met een aantal ontwikkelingen. Hypotheekgids 2014 Inleiding Wie in 2014 een eigen woning heeft of graag een woning wil kopen, moet rekening houden met een aantal ontwikkelingen. De wijzigingen op het gebied van hypotheek en wonen zijn

Nadere informatie

Allianz Arbeidsongeschiktheids-

Allianz Arbeidsongeschiktheids- Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz verzekeringen Wagenparkmanagement Arbeidsongeschiktheids- Zekerheid over uw eigen inkomen 1 Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 In opdracht

Nadere informatie

Kluwer Online Research. Nieuwe regels privégebruik ondernemingsauto in de omzetbelasting

Kluwer Online Research. Nieuwe regels privégebruik ondernemingsauto in de omzetbelasting Belastingadvies Actualiteiten auto in de omzetbelasting Nieuwe regels privégebruik ondernemingsauto in de omzetbelasting Per 1 juli 2011 geldt een nieuwe regeling voor het in de heffing betrekken van privégebruik

Nadere informatie

financiële dienstverlening

financiële dienstverlening Algemene gegevens cliënt Algemene gegevens partner Naam : Naam : Geboortedatum : Geboortedatum : Algemene Kennis en Ervaring 1. Wat weet u van hypotheken? 2. Wat weet u van beleggingsproducten? 3. Wat

Nadere informatie

Pensioenactualiteiten

Pensioenactualiteiten Pensioenactualiteiten Medezeggenschap Waterbedrijven, Waterschappen, Netwerkbedrijven 16-05-2013 Agenda Dekkingsgraad en financiële positie fonds Wijzigingen in 2012 Ontwikkelingen en gevolgen voor ABP

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Een nieuwsbrief over terrorisme, pensioen en fietsendiefstal

Een nieuwsbrief over terrorisme, pensioen en fietsendiefstal Een nieuwsbrief over terrorisme, pensioen en fietsendiefstal Onderwerpen 3 februari 2016 Schade door terrorisme en uw verzekering Hoogte pensioen wordt meer uw eigen risico Voorwoord Ons kantoor is gespecialiseerd

Nadere informatie

Facts & Figures uitwerking Pensioenakkoord

Facts & Figures uitwerking Pensioenakkoord Facts & Figures uitwerking Pensioenakkoord Waarom langer doorwerken? De levensverwachting stijgt Elke generatie leeft langer dan de vorige. Dat is al langer bekend, maar de stijging van de levensverwachting

Nadere informatie

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013 Oktober 2012 Nieuws hypotheekrenteaftrek Zoals het er nu voorstaat zal er vanaf 2013 alleen aftrek worden genoten voor hypotheekrente bij minimaal een annuïtaire aflossing. Op dit moment mag je nog de

Nadere informatie

Alleenstaande ouders en kindregelingen

Alleenstaande ouders en kindregelingen Alleenstaande ouders en kindregelingen Op deze site wordt u geïnformeerd over regelingen die in het regeerakkoord Bruggen slaan zijn opgenomen. Naar aanleiding van de plannen voor het versoberen van de

Nadere informatie

nieuwsplus Pensioenwijzigingen in 2014 en 2015 Inhoud 1. Wijzigingen in 2014

nieuwsplus Pensioenwijzigingen in 2014 en 2015 Inhoud 1. Wijzigingen in 2014 s-gravenhage, 21 mei 2013 Pensioenwijzigingen in 2014 en 2015 De gevolgen van het regeerakkoord VVD-PvdA zijn groot voor de AOW en de opbouw van pensioen in de tweede pijler. In deze tweede editie van

Nadere informatie

Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer

Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer Inhoud Een goede werkgever denkt mee. 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Zo werkt de Algemene nabestaandenwet (Anw). 5 Bijverzekeren

Nadere informatie

AEGON OverlijdensRisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden

AEGON OverlijdensRisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden AEGON OverlijdensRisicoverzekering Zorg voor uw nabestaanden De zekerheid dat de zorg voor uw nabestaanden goed is geregeld Even stilstaan bij iets waar u niet graag aan denkt U denkt er niet graag over

Nadere informatie

Algemene informatie arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Algemene informatie arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Algemene informatie arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Wij zetten de belangrijkste begrippen voor u op een rijtje: Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV), de verschillende vormen... 2 De volledige AOV...

Nadere informatie

Eerste koopkracht-indicaties Kunduz-akkoord. Maatregelen

Eerste koopkracht-indicaties Kunduz-akkoord. Maatregelen de vakcentrale voor professionals Eerste koopkracht-indicaties Kunduz-akkoord Op 26 april jl. zijn de vijf fracties in de Tweede Kamer van VVD, CDA, D66, GL en CU tot een akkoord gekomen om maatregelen

Nadere informatie

Het akkoord van de Kunduz-coalitie

Het akkoord van de Kunduz-coalitie April 2012 Het akkoord van de Kunduz-coalitie In het op 26 april jl. gesloten akkoord van de zogenaamde Kunduz-coalitie zijn ook een aantal maatregelen opgenomen die betrekking hebben op de arbeidsmarkt.

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 1.6, zevende lid, 1.8, eerste lid en 1.9, eerste lid, van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 1 ;

Gelet op de artikelen 1.6, zevende lid, 1.8, eerste lid en 1.9, eerste lid, van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 1 ; Ontwerpbesluit van [[ ]] tot wijziging van het Besluit kindertoeslag in verband met de indexatie van de toetsingsinkomens, de verhoging van de toeslagpercentages in de eerste kindtabel en de maximale toeslagpercentages

Nadere informatie

DE LIJFRENTEWIJZER. INHOUD Klik op het onderwerp voor meer informatie. UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT ZIJN UW MOGELIJKHEDEN? volgens het nieuw regime

DE LIJFRENTEWIJZER. INHOUD Klik op het onderwerp voor meer informatie. UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT ZIJN UW MOGELIJKHEDEN? volgens het nieuw regime volgens het oud regime DE LIJFRENTEWIJZER UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT ZIJN UW MOGELIJKHEDEN? volgens het oud regime UW LIJFRENTE KOMT VRIJ Uw lijfrente komt binnenkort vrij. Het is waarschijnlijk een tijd

Nadere informatie

Fiscale actualiteiten We moeten nuchter blijven!!

Fiscale actualiteiten We moeten nuchter blijven!! Fiscale actualiteiten We moeten nuchter blijven!! 16 november 2015 Pagina: 1 Pagina: 2 Pagina: 3 Pagina: 4 200 jaar Staten Generaal Pagina: 5 Miljoenennota Toelichting op: Begroting 2016 Per onderwerp/departement

Nadere informatie

Nieuwsbrief van d.d Verrekening teveel opgenomen vakantiedagen niet toegestaan

Nieuwsbrief van d.d Verrekening teveel opgenomen vakantiedagen niet toegestaan Nieuwsbrief van d.d. 20-10-2010 Nummer: 18 2010 Verrekening teveel opgenomen vakantiedagen niet toegestaan De meeste werkgevers zullen teveel opgenomen vakantiedagen in de praktijk gewoon verrekenen. En

Nadere informatie

Veranderingen in de Pensioenwereld

Veranderingen in de Pensioenwereld Veranderingen in de Pensioenwereld Veranderingen in de Pensioenwereld staan voor de deur U hebt er vast al van gehoord, de pensioenwereld gaat de komende tijd drastische veranderingen doormaken. Zowel

Nadere informatie

ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8

ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8 ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8 1. Pensioen in eigen beheer mogelijk afgeschaft Er is nog geen besluit genomen over de problemen met het pensioen in eigen beheer van 140.000 directeuren-grootaandeelhouders

Nadere informatie

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014)

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) Het einde van het jaar is weer in zicht. Bedrijfsopvolging.nl heeft wat fiscale tips voor familiebedrijven op een rij gezet. Schenken Ieder jaar kunt

Nadere informatie

Datum 31 januari Betreft Nota van wijziging Wet verhoging pensioenleeftijd, extra verhoging AOW en flexibilisering ingangsdatum AOW (33046)

Datum 31 januari Betreft Nota van wijziging Wet verhoging pensioenleeftijd, extra verhoging AOW en flexibilisering ingangsdatum AOW (33046) > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

KPMG Meijburg & Co ABCD. Wetsvoorstel Witteveen 2015

KPMG Meijburg & Co ABCD. Wetsvoorstel Witteveen 2015 Wetsvoorstel Witteveen 2015 Het wetsvoorstel Witteveen 2015 is op 15 april 2013 ingediend bij de Tweede Kamer. Het betreft de verlaging van de maximumopbouw- en premiepercentages voor pensioenen en de

Nadere informatie

Factsheet kinderopvang januari 2013

Factsheet kinderopvang januari 2013 Factsheet kinderopvang januari 2013 Inleiding Het kabinet Rutte/Ascher heeft onlangs besloten ook voor 2013 verdere bezuinigingen op de kinderopvang door te voeren. Er wordt vanaf 2010 elk jaar fors bezuinigd

Nadere informatie

Een beetje meer zekerheid voor ondernemers NIEUW: MKB VANGNET

Een beetje meer zekerheid voor ondernemers NIEUW: MKB VANGNET Een beetje meer zekerheid voor ondernemers NIEUW: MKB VANGNET MKB MKB VANGNET Een nieuw concept voor ondernemers, goedgekeurd door de Belastingdienst, het UWV en De Nederlandse Bank. Het is het meest complete

Nadere informatie

De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij

De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij 3 De beschikbare premieregeling In Nederland bestaan grofweg twee categorieën pensioenregelingen: beschikbare premieregelingen enerzijds en middelloon-

Nadere informatie

Pensioen in de Praktijk

Pensioen in de Praktijk Pensioen in de Praktijk Een gelukkig nieuwjaar! (maar wel met pensioenwerk aan de winkel ) Uiteraard opent deze eerste editie van Pensioen in de Praktijk in het nieuwe jaar met de beste wensen. Dat 2017

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2014 In opdracht

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Omzetbelasting Omzetbelasting Benut verlaagd BTW-tarief voor renovatie en onderhoud tot 1 juli 2015 Het BTW-tarief op arbeidskosten bij renovatie, herstel

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft Als zelfstandig ondernemer bent u gewend aan het nemen van risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico

Nadere informatie

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers?

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? De verlenging van uw contract U ontvangt voor de verlenging van de pensioenregeling voor uw werknemers een voorstel voor

Nadere informatie

UPDATE. Nieuwsbrief december 2013. Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media!

UPDATE. Nieuwsbrief december 2013. Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media! UPDATE Nieuwsbrief december 2013 Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media! Mandema & Partners helpt u graag bij het interpreteren van de actualiteiten die voor u en voor uw bedrijf

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over veranderingen in de WW. WW Duur. WW in de oude situatie WW in de nieuwe situatie. Aantal gewerkte jaren

Vragen en antwoorden over veranderingen in de WW. WW Duur. WW in de oude situatie WW in de nieuwe situatie. Aantal gewerkte jaren Maanden WW Vragen en antwoorden over veranderingen in de WW Hoe was de WW geregeld? Tot 1 januari 2016 kreeg je, afhankelijk van je arbeidsverleden maximaal 38 maanden WW. Per gewerkt jaar bouwde je een

Nadere informatie

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers?

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? De verlenging van uw contract U ontvangt voor de verlenging van de pensioenregeling voor uw werknemers een voorstel voor

Nadere informatie

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl Update! bpfhibin.nl stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen December 2014 Kunt u uw werknemers uitleggen wat er per 1 januari 2015 is veranderd aan hun pensioen? WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 20 202 32 798 Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met bezuiniging op het kindgebonden budget F BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Van der Helm Consultancy

Van der Helm Consultancy Eindejaarstips 2011 Van der Helm Consultancy Graag presenteert Van der Helm Consultancy u de Eindejaarstips 2011 Wat moet u echt nog deze laatste maand doen, of juist niet, om voordeel te behalen? Mocht

Nadere informatie

Annuïtair of lineair aflossen?

Annuïtair of lineair aflossen? 1 Annuïtair of lineair aflossen? Vind de hypotheekvorm voor jouw situatie Een publicatie van 2 Over eyeopen MEEUWENLAAN 98-100 1021 JL AMSTERDAM 020 303 1160 INFO@EYEOPEN.NL eyeopen is je eigen digitale

Nadere informatie

Als u een belastingaanslag

Als u een belastingaanslag Als u een belastingaanslag Het kan gebeuren dat u uw belastingaanslag niet kunt betalen. Wat komt er dan allemaal op u af? Mag u nog even wachten met betalen? Kunt u helemaal niet betalen? Krijgt u een

Nadere informatie

Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe pensioenregeling De pensioenregeling van Pensioenfonds voor de Accountancy wordt per 1 januari 2015 aangepast. Het bestuur heeft inmiddels de hoofdlijnen van de nieuwe regeling vastgesteld.

Nadere informatie

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Wilt u inkomenszekerheid

Nadere informatie

68 De Pensioenwereld in 2014

68 De Pensioenwereld in 2014 09 68 De Pensioenwereld in 2014 Pensioenregeling 69 Aanpassingen van het fiscale (Witteveen-)kader Auteurs: Ivar Sintemaartensdijk en Jan Stigter Pensioenen mogen zich nog altijd verheugen in de warme

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft Als zelfstandig ondernemer bent u gewend aan het nemen van risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat

Nadere informatie

Belastingplan 2016 in teken van lagere lasten op arbeid

Belastingplan 2016 in teken van lagere lasten op arbeid PAG 2 HOGER HEFFINGSVRIJ VERMOGEN IN BOX 3 PAG 3 WIJZIGING AANMERKELIJK BELANG EN EMIGRATIE PAG 4 AANPASSING AUTOBELASTINGEN PAG 5 VERLAGING TWEEDE EN DERDE SCHIJF EN VERLENGING DERDE SCHIJF PAG 6 SNELLERE

Nadere informatie

PENSIOENBAROMETER 2012 Onderzoek van GfK Panel Services in opdracht van Montae

PENSIOENBAROMETER 2012 Onderzoek van GfK Panel Services in opdracht van Montae PENSIOENBAROMETER 2012 Onderzoek van GfK Panel Services in opdracht van Montae Op macroniveau begrijpt de grote meerderheid van de Nederlandse werknemers dat ingrepen in het pensioenstelsel noodzakelijk

Nadere informatie

Bulletin Informatie voor kaderleden

Bulletin Informatie voor kaderleden Bulletin Informatie voor kaderleden 10 juni 2011 nummer 11.13 Inhoud: MHP over Pensioenakkoord: Stop eigen pensioenplannen kabinet Meest gestelde vragen Pensioenakkoord 3. Is het waar dat de pensioenuitkering

Nadere informatie

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015:

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015: Pensioen blad voor ondernemers april 2015 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 wat vinden we van ons pensioenfonds 4 Premie in 2015: pensioenpremie blijft gelijk 5 Welk pensioenloon

Nadere informatie

De gevolgen van het Kunduzakoord op het inkomen en de cao. Eddy Haket, Tilburg, 2 juli 2012

De gevolgen van het Kunduzakoord op het inkomen en de cao. Eddy Haket, Tilburg, 2 juli 2012 De gevolgen van het Kunduzakoord op het inkomen en de cao Eddy Haket, Tilburg, 2 juli 2012 Kunduzakoord òf Lenteakkoord Kunduz-akkoord Reiskosten Ontslagstelsel Pensioenakkoord Overig Reiskosten: woonwerk-verkeer

Nadere informatie

Fiscale kader aanvullende pensioenen minder beperkt

Fiscale kader aanvullende pensioenen minder beperkt Govert Terlouwstraat 6 3065 GH Rotterdam T 0103418732 Het Rietveld 55A 7321 CT Apeldoorn T 055-2018885 F 084-8671670 E info@hertgerspensioenadvies.nl I www.hertgerspensioenadvies.nl Fiscale kader aanvullende

Nadere informatie

FISCAAL NIEUWS EINDEJAARSTIPS EN FISCAAL NIEUWS 2014/2015. Afschaffen bijdrage in kosten kinderen

FISCAAL NIEUWS EINDEJAARSTIPS EN FISCAAL NIEUWS 2014/2015. Afschaffen bijdrage in kosten kinderen EINDEJAARSTIPS EN FISCAAL NIEUWS 2014/2015 FISCAAL NIEUWS Afschaffen bijdrage in kosten kinderen Vanaf 2015 zijn de volgende bijdragen in de kosten van kinderen afgeschaft: de aftrek voor levensonderhoud

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2015

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2015 NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2015 Prinsjesdag 2015: belastingen gaan eindelijk omlaag! Het belastingplan 2016 staat in het "teken" van belastingverlaging. Deze verlaging komt vooral werknemers en werkgevers ten

Nadere informatie

Een goede oudedagsvoorziening? Werknemers zijn aan zet

Een goede oudedagsvoorziening? Werknemers zijn aan zet 28 november 2014 Een goede oudedagsvoorziening? Werknemers zijn aan zet Jarenlang was pensioen géén actueel onderwerp. Je kreeg AOW als je 65 was en daarnaast een gegarandeerd pensioen dat via een werkgever

Nadere informatie

Versobering van de fiscale pensioenopbouw

Versobering van de fiscale pensioenopbouw Versobering van de fiscale pensioenopbouw 1. Hoofdlijnen van het wetsvoorstel Als het aan het kabinet ligt, dan wordt het Witteveenkader op drie manieren aangepast: verhoging van de pensioenrichtleeftijd,

Nadere informatie

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers 2 Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Wilt u inkomenszekerheid

Nadere informatie

Het webinar Pensioen 2.0 begint om 20.03

Het webinar Pensioen 2.0 begint om 20.03 Nog even geduld Het webinar Pensioen 2.0 begint om 20.03 Twitter? @BrightPensioen #NLPensioenbewust Pensioen 2.0 Twitter? @BrightPensioen #NLPensioenbewust Enkele onderwerpen Hoe werkt pensioen in Nederland?

Nadere informatie

Juni 2012 TAK NIEUWSBRIEF

Juni 2012 TAK NIEUWSBRIEF Juni 2012 TAK NIEUWSBRIEF ALGEMEEN Wilt u alle brieven, aanslagen etc. die u van de Belastingdienst krijgt naar ons zenden, e- mailen, faxen of afgeven, zodat we alles kunnen controleren en, indien nodig,

Nadere informatie

Notitie. 11 juni 2010. Datum. Onderwerp De meest gestelde vragen over het principe-akkoord AOW-pensioen. 1 Gemiddelde op basis van het verleden

Notitie. 11 juni 2010. Datum. Onderwerp De meest gestelde vragen over het principe-akkoord AOW-pensioen. 1 Gemiddelde op basis van het verleden Notitie Datum 11 juni 2010 Onderwerp De meest gestelde vragen over het principe-akkoord AOW-pensioen 1. Waarover gaat dit raadgevend referendum? De FNV heeft samen met de andere vakcentrales afspraken

Nadere informatie

GROEI NAAR VERMOGEN. Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG

GROEI NAAR VERMOGEN. Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG GROEI NAAR VERMOGEN Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG Zorgeloos genieten van uw pensioen Er komt een moment in uw leven dat u zonder zorgen wilt gaan genieten van uw pensioen.

Nadere informatie

Headline Headline. Sach-, Haftpflicht, Kfz etc. ARAG Incasso Verzekering voor ondernemers

Headline Headline. Sach-, Haftpflicht, Kfz etc. ARAG Incasso Verzekering voor ondernemers ARAG Incasso Verzekering voor ondernemers Ondernemers Sach-, ARAG Incasso Haftpflicht, Verzekering Kfz etc. Zes op de tien ondernemers hebben ermee te maken: klanten die veel te laat of niet betalen. En

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 33 682 Evaluatie Wet uniformering loonbegrip Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Welke DGA heeft straks pensioen?

Welke DGA heeft straks pensioen? Welke DGA heeft straks pensioen? WHITEPAPER Gemaakt door: info@tavernemeun.nl www.tavernemeun.nl 0318-518810 Pensioen: een serieuze aangelegenheid De directeur grootaandeelhouder is geen werknemer in de

Nadere informatie

Nieuwsbrief van d.d. 01-06-2010. Geen aansprakelijkheid van ene echtgenoot voor belastingschulden van andere echtgenoot

Nieuwsbrief van d.d. 01-06-2010. Geen aansprakelijkheid van ene echtgenoot voor belastingschulden van andere echtgenoot Nieuwsbrief van d.d. 01-06-2010 Nummer: 10 2010 Geen aansprakelijkheid van ene echtgenoot voor belastingschulden van andere echtgenoot Volgens het Burgerlijk Wetboek is de ene echtgenoot naast de andere

Nadere informatie

Headline Headline. Sach-, Haftpflicht, Kfz etc. ARAG Incasso Verzekering voor ondernemers

Headline Headline. Sach-, Haftpflicht, Kfz etc. ARAG Incasso Verzekering voor ondernemers Headline Headline Sach-, Haftpflicht, Kfz etc. ARAG Incasso Verzekering voor ondernemers Ondernemers ARAG Incasso Verzekering Zes op de tien ondernemers hebben ermee te maken: klanten die veel te laat

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel SP & PvdA. Van groot belang voor de kleine ondernemer. Voorstellen ter ondersteuning van ZZP ers en kleine ondernemers

Initiatiefvoorstel SP & PvdA. Van groot belang voor de kleine ondernemer. Voorstellen ter ondersteuning van ZZP ers en kleine ondernemers Initiatiefvoorstel SP & PvdA Van groot belang voor de kleine ondernemer Voorstellen ter ondersteuning van ZZP ers en kleine ondernemers Inleiding Vandaag de dag komen er steeds meer ZZP ers (zelfstandige

Nadere informatie

Wijziging pensioenregeling

Wijziging pensioenregeling Stichting Pensioenfonds TNO Wijziging pensioenregeling 2014 Wat vindt u in deze brochure? In deze brochure vindt u een overzicht van de wijzigingen van de pensioenregeling per 1 januari 2014. Introductie

Nadere informatie