Nieuws. uit de Parochie. Sint Agnes / Santa Inés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuws. uit de Parochie. Sint Agnes / Santa Inés"

Transcriptie

1 Nieuws uit de Parochie Sint Agnes / Santa Inés Jaargang 43, nummer 1 voor de maanden augustus-oktober 2014

2 Inhoudsopgave Voorwoord van de Redactie...3 Woord van de Parochievicaris...4 Vanuit het bestuur...7 Ziekenzondag 21 september...8 Oktober Wereldmissiemaand...9 In het boek opgetekend...10 Overleden...10 Gedoopt...10 Korte berichten...10 Agnes-Willibrordkamp Liturgieoverzicht...12 Vieringen door de week...14 Fatimakapel (Newtonstraat 326)...14 Misintenties...14 Huisbezoek pastorale werkgroep...14 Pastoraal spreekuur...15 Vanuit de Pastoraatsgroep...15 Terugblik Bezinningsavonden...16 Terug van weggeweest...18 Bedevaart naar Beauraing in september...20 Oikocredit...21 Collecte-overzicht...22 Bedevaart Lourdes...22 Wie, wat waar in de Agnes...23 Kopijdatum AM 2: 3 oktober Verschijningsdatum AM 2: 21 oktober

3 Voorwoord van de Redactie Voor u ligt het eerste nummer van de 43 e jaargang van de Agnes Mobile. Het wordt een spannend jaar, zeker voor de Agnes Mobile. Hoe gaat deze verder als in januari 2015 de fusie een feit wordt en er een gezamenlijk parochieblad ontstaat, zoiets als u rond Pasen al heeft gezien in de vorm van het blad Passie. De redactie zal de komende tijd wel extra bijeenkomsten verwachten om over het toekomstige blad te brainstormen. Helemaal verdwijnen zal de AM wel niet, er blijven toch berichten en artikelen die specifiek de Agnes aangaan, en bij de Agnesparochianen bekend gemaakt moeten worden. In ieder geval komt de AM dit jaar nog 3x uit (dit nummer, in oktober en het Kerstnummer in december). In dit nummer leest u verder veel over de fusie, de opening van het seizoen en de geplande parochiebijeenkomst na de viering, concerten en bedevaarten. De Agnesparochie is een actieve parochie met veel activiteiten voor jong en oud. Deze editie van de AM staat dan ook in het teken van de verslagen van deze activiteiten. De kampleiding van het Agnes- Willibrordkamp en de deelnemers aan de oecumenische bezinningsavonden hebben enthousiaste stukken ingestuurd over hun ervaringen en belevenissen. Oktober is Wereldmissiemaand. Onze aandacht en financiele ondersteuning worden gevraagd voor Myanmar, waar het missiewerk meer dan ooit nodig is na een jarenlange dictatuur. Een ander goed doel is Oikocredit, dat mensen door verstrekking van een kleine lening tegen gunstige tarieven in staat stelt een bestaan op te bouwen en op eigen benen te staan. De Redactie 3

4 Woord van de Parochievicaris DE ERFENIS VAN JEZUS Beste parochianen, wij hebben in onze parochie een mooi en heel druk seizoen gehad met veel mogelijkheden om samen feest te vieren. Midden in de geruchten, brieven en nieuws in de krant over de sluiting van onze vitale parochie kwam de Bisschop zelf als pastoor en hij heeft ons allemaal duidelijk gezegd dat er op dit moment geen sprake van was om deze of andere kerken te sluiten. Hij is als een echte herder in deze tijd onder ons geweest en is met ons samen bij verschillende vieringen voorgegaan. Ja, wij hebben dit jaar heel veel gevierd en achter elke viering en feest is het werk van ook veel veel mensen geweest. Daarom wil ik iedereen bedanken, zonder de inzet van zo veel mensen die als vrijwilligers hier in onze Agnesparochie pro Deo hun werk doen, het niet mogelijk zou zijn om alle activiteiten kunnen ontplooien. Van alle gelegenheden om samen te zijn die wij dit seizoen hebben gehad zou ik er twee onderstrepen, namelijk de Eerste Communie op zondag 25 mei waar 27 kinderen (van bijna 12 nationaliteiten) en hun families zijn geweest en het feest met de vrijwilligers op donderdag 26 juni waar onze pastoor en Bisschop is geweest tot het einde toe. Nogmaals wil ik iedereen bedanken en ik nodig jullie allemaal uit om door te gaan en vol HOOP te kijken naar de toekomst te kijken. De hele parochie met de samenwerking van alle groepen die hier een plaats hebben gevonden om Christus te leren volgen, kunnen lang blijven bestaan als wij doen wat de Vader op de berg Tabor aan Petrus, Jacobus en Johannes heeft gezegd: Dit is mijn Zoon, de Welbeminde, in wie Ik mijn behagen heb gesteld; LUISTERT NAAR HEM (Mt 17,5). Ik twijfel er niet aan, als wij naar Christus luisteren en Zijn woorden onderhouden, zullen wij een lange en vruchtbare toekomst hebben. Maar wij zitten in de zomertijd en ook in de zomer schenkt ons de kerk twee mooie feesten die heel dichter bij staan: De Gedaanteverandering en Maria Tenhemelopneming. Daarna aan het begint van de nieuwe seizoen op 14 september, die op dit jaar op zondag valt, zullen wij de Kruisverheffing vieren. Die dag zullen wij de parochie informeren over het proces van fusie met de andere parochies van Den Haag Noord. In de zomer is heel eenvoudig om lui te worden, daarom komen deze feesten 4

5 als hulp in augustus om ervan te laten proeven, zoals met de apostelen op de Tabor, dat de beloning voor degenen die Christus volgen en navolgen niets anders is dan het onsterfelijk leven. De apostelen moesten ook strijden om Jezus na te volgen. Het was een strijd tegen de menselijk mentaliteit, onze Paus Franciscus noemt het wereldse mentaliteit. Daarom zal Jezus tegen Petrus zeggen: Weg daar, achter Mij, Satan. Je bent een struikelblok voor Mij, want jouw gedachten zijn niet Gods gedachten, maar die van mensen (Mt 16,23). Met welke mentaliteit denken wij? Ja, wij moeten heel voorzichtig zijn en een onderscheidend vermogen hebben om te weten met welke mentaliteit wij redeneren en werken. De Gedaanteverandering is een geheel met de belijdenis van Petrus in de streek van Caesarea van Filippi, en de aanstoot die hij neemt aan de woorden van Jezus over zijn dood aan het kruis. Ja, Jezus moest Petrus en ook de andere leerlingen tonen dat Zijn belofte over zijn verrijzenis reëel was. Daarom openbaart Hij zich in Zijn Glorie aan drie vissers uit Galilea en verandert Hij in LICHT, een licht dat verlicht maar niet verbrandt. Het was al eerder voorgekomen op een andere berg, de Horeb, toen Mozes de brandende doornstruik zag en God met hem sprak (Gen 3,1-4). Of zoals Elia op de berg Karmel toen hij, vervolgd door de bloedige koningin Izebel, een zachte bries voelde en de stem van de Heer hoorde (1K 18,20 vv). Daarom moeten wij ons zelf vragen: LUISTER ik naar de stem van de Heer of LUISTER ik naar iemand anders? Heb ik een LICHT in mijn leven gehad, een LICHT die alle gebeurtenissen van mijn verleden verlicht? God wil met ons spreken, Hij stuurde Zijn Zoon en Hij praat altijd tegen ons hart. Het feest van Maria Tenhemelopneming gaat ook in de richting van luisteren en Jezus volgen. Wat de kerk heeft gedaan met de verklaring over Maria is het bevestigen van een oud gevoel dat bij het Christelijk volk over de Moeder van de Heer bestond. Paus Pius XII heeft op 1 november 1950 na een lang werelds onderzoek door Apostolische Constitutie het dogma verklaard dat Maria door het feit dat zij zonder zonde was ontvangen (Onbevlekte Ontvangenis) en door haar getoonde bereidheid om de Moeder van Jezus te zijn en haar leven naast haar Zoon tot de dood aan het kruis, en door de Sensus fidei die in het volk over haar was, zij met ziel en lichaam naar de hemel is gegaan. Het lichaam dat God zelf had gedragen, kon het bederf niet zien. Maria als nieuwe Eva zei JA tegen de engel en met haar ja woord zei ook ja tegen de wil en plannen van God voor haar en de hele mensheid. De eerste Eva zei NEE aan God in Eden, 5

6 zij geloofde de leugens van de slang. Maar God heeft Eva en Maria vrijgelaten om ja of nee te zeggen. En u, zegt u ja tegen de wil en plannen van God? Hoe kunnen wij weten dat wij de wil van God doen? Wat met Maria is gebeurd is een voorbeeld wat ook met de christenen gaat gebeuren; waar het hoofd is, daar zullen de ledematen volgen. In de Maagd Maria wordt weer zichtbaar dat Christus de laatste vijand die de mens heeft, namelijk de dood, door Jezus is vernietigd. Het begin van de nieuwe seizoen op zondag 14 september zullen wij met het feest van de Kruisverheffing starten. Die dag zal het pastorale team in wording alle parochianen informeren over de fusie van de parochies Den Haag Noord. Ik persoonlijk vind het heel mooi en profetisch om met dit feest het nieuwe seizoen te kunnen beginnen, omdat wij als christenen (leken, pastorale werkers, diakens, priesters, bisschoppen) zijn geroepen de Naam en het Kruis van Christus te verkondigen. Daarom zegt Sint Paulus: Maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid, maar voor hen die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, Gods kracht en Gods wijsheid (1Kor 1, 23v). Het kruis verliest zijn waarde en kracht als Christus alleen een goed mens is die de mensen van toen heeft geholpen. Maar als ik Christus als MIJN Redder erken, als Hij voor mij is gekomen toen ik in de duisternis was, moe van alles, als Jezus mij en mijn hele gezin een nieuwe horizon heeft gegeven en ons verzoening met elkaar heeft geschonken, dan kan ik de kracht en de wijsheid van het KRUIS ervaren en aan anderen het Kruis verkondigen, vol van vreugde, zoals de leerlingen toen hebben gedaan. De zaken van de RKK gaan over de rust van de zielen (Mt 11, 29). Ja, beste parochianen, wij zijn allemaal geroepen om het bestaan van onze katholieke kerkgemeenschap te verdedigen en werken om te evangeliseren. Verlies alstublieft niet de moed omdat wij arm zijn, Jezus en de apostelen waren allemaal arm, maar hun prediking bereikte de hele bekende wereld van toen. We mogen niet toelaten dat de mentaliteit van de wereld onze harten kan besmetten. Onze rijkdom is de zielen van vele armen en alle mensen die in onze parochie een toevluchtsoord vinden voor zowel hun materiële als geestelijke nood, voor de mensen die op de kerk van Beeklaan de liefde van God hebben gevonden en zich thuis voelen. Ik wens U een goed nieuw seizoen. Johnny Rivadeneira Aldás, Parochievicaris 6

7 Vanuit het bestuur Op zondag 14 september zal er, na de gezamenlijke viering van uur, dus rond uur, een hoorzitting plaatsvinden. Deze hoorzitting is onderdeel van de aanloop naar de fusie van parochies in Den Haag. U krijgt veel informatie over de fusie, maar ook over de toekomst van uw Agnesparochie. Uiteraard krijgt u ook de gelegenheid om vragen te stellen. Bij deze hoorzitting is ook Dolf Langerhuijzen aanwezig. Hij zal pastoor zijn van de gezamenlijke parochie. Verder is aanwezig mw. Bernadet Albers, coördinator van de laatste fase van het fusietraject. Wij, pastoraalteam en parochiebestuur, nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn. Het zal u wellicht al zijn opgevallen, er wordt aan de tuin gewerkt. Frans Valkenhoff en ondergetekende hebben de kastanje gesnoeid. De takken hingen over de sacristie en de stalling van de school. Alle brandnetels zijn weg, alle rommel is opgeruimd en verwijderd. Dit gebeurde in samenwerking met REAKT, een aan Parnassia verbonden organisatie die cliënten van Parnassia begeleid bij hun re-integratie. Deze groep heeft de tuin (mede) geadopteerd en zal, ook in de komende tijd, (mede)zorgdragen voor het onderhoud. De kosten, zo n 1200, - euro, van de eerste fase van dit project zijn geheel gedragen door de Stichting Vrienden van Parnassia. In een volgende fase zal er een terras worden aangelegd en een tuinpad met opgang naar de veranda zodat bewoners van Jonker Frans en het Hofje van Bohemen, met rolstoel en rollator in het parochiecentrum en de kerk kunnen komen. Het schilderwerk rond de tuin wordt eveneens aangepakt, er komt extra grond (compost) en, in het najaar, komt er ook beplanting. In het kader van Kerk & Samenleving zijn wij reeds uitdeelpunt van de voedselbank, met daaromheen extra steun, gesprek en begeleiding. Al meerdere jaren werken zo n 20 vrijwilligers erg hard aan dit project. Ook bieden wij onderdak aan de ouderensociëteit, een project van de Stichting Avaaz, waarbij zo n 50 ouderen, voornamelijk hindoestanen, op dinsdag bijeenkomen voor gesprek, activiteiten en een maaltijd. 7

8 De beleidsvisie van het bestuur is om, stapsgewijs, meer buurthuisfuncties in huis te halen. Dit in samenwerking met Jonker Frans, het Dialooghuis en de Regenvalk. Dit project voorziet ook in ondersteuning in het kader van WMO en Participatiewet. Het voortouw hierin wordt genomen door het Interreligieus Beraad Segbroek (IBS) en het Intercultureel Platform Segbroek (IPS), dit alles in nauwe samenwerking met de Gemeente Den Haag. De komende jaren zal ons parochiecentrum zich ontwikkelen tot een bruisend middelpunt van allerlei activiteiten. Dit veeleisende project wordt echter zodanig vormgegeven en georganiseerd dat het geen extra belasting voor onze vrijwilligers en parochie zal vormen. Ik houd u op de hoogte van de ontwikkelingen. Jean Bosch van Drakestein, vicevoorzitter Ziekenzondag 21 september Hierbij laten wij U weten, dat op zondag 21 september 2014 ziekenzondag wordt gevierd met een Eucharistieviering waarin de ziekenzalving en/of handoplegging zal plaatsvinden. Dit brengt U op een bijzondere manier in contact met Christus zelf. Het sacrament van de ziekenzalving is voor ieder die dit meemaakt een indrukwekkend ritueel. Naast de handoplegging zal de priester Uw voorhoofd en uw handen zalven met olie. Dit ritueel kan diep ingrijpen in de toestand van een ziek of gebroken mens en zijn of haar omgeving. Het is troostend en geeft kracht en het versterkt uw geloofsvertrouwen. Ook als u het sacrament niet kunt of wilt ontvangen bent u van harte welkom. Op de zondagen 7 september en 14 september kunt U zich achter in de kerk bij de leden van de Pastorale Werkgroep opgeven. Ook is het mogelijk opgave te doen, telefonisch of per , bij het secretariaat. De leden van de Pastorale Werkgroep 8

9 Oktober Wereldmissiemaand In de Wereldmissiemaand vraagt Missio aandacht voor de jonge kerken in de derde wereld. Dit jaar gaat de aandacht in het bijzonder uit naar Myanmar, voorheen Birma geheten. Meer dan 50 jaar was Myanmar afgesloten van de buitenwereld en leed de bevolking onder de heersende dictatuur. Sinds 2011 echter worden stappen gezet naar democratie met meer vrijheden voor de bevolking. Tijdens de dictatuur werden katholieke scholen en ziekenhuizen door de militaire regering onteigend en genationaliseerd en buitenlandse missionarissen het land uitgezet. Het was verboden kerken te bouwen en het christelijk geloof te verkondigen. Kerkdiensten werden gecontroleerd door de staat. Nu ervaren katholieke gelovigen een grotere vrijheid om hun geloof te beleven. Priesters, religieuzen en catechisten nemen de zorg op zich voor zieken, gehandicapten en armen en er zijn veel roepingen tot het priesterschap. Het onderwijsniveau in Myanmar is zeer laag. Goed opgeleide burgers en kritische studenten werden door de militairen gezien als een bedreiging. Universiteiten bleven jarenlang dicht. Nu wordt veel aandacht besteed aan het opnieuw opbouwen van onderwijs. De katholieke minderheidskerk is er tijdens de dictatuur toch in geslaagd het geloof door te geven. Nu staat men voor de uitdaging te leren wat het betekent in vrijheid te leven. De problemen zijn groot. Veel christenen leven in zeer moeilijke omstandigheden. Er is grote behoefte aan onderwijs. Om de Kerk en de katholieke gelovigen in Myanmar te helpen bij hun inspanningen om te komen tot een betere toekomst zal er op Missiezondag, 19 oktober, een deurcollecte worden gehouden. U kunt ook uw bijdrage storten op rekening NL65 INGB t.n.v. Missio Wereldmissiemaand te Den Haag. MOV - Agnesparochie 9

10 Overleden In het boek opgetekend Henri Louis (Harry) de Kuyper (75) (Buijs Ballotstraat) is na een moedig gedragen lijden toch nog onverwacht overleden op 13 juni De uitvaartdienst en begrafenis heeft plaats gevonden op 18 juni op de RK begraafplaats St. Barbara. Ramon Rossano van der Wal (47) (Valkenboslaan) is op 15 juli overleden. De begrafenis heeft plaats gevonden op 23 juli op de begraafplaats Nieuw Eykenduynen. Wij wensen de nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van het verlies van hun dierbaren. Gedoopt Lena Wisniowiecka Thaniaska van Aanholt Mishaizis Magdalina van Aanholt Jeanverviënne Maria Korte berichten Op 15 september wordt er een bedevaart georganiseerd naar Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo. Aanmeldingsformulieren hiervoor liggen achterin de Kerk. Het geheel wordt verzorgd door de Haagse Bedevaarten. In de maanden november en december zijn er weer concerten in onze kerk: 1 november Concert Exelsior; 15 november Concert Kwintessens; 22 november Concert Projectkoor o.l.v. Coen Ruivenkamp; 13 december Concert Jongerenkoor ACVA; exacte tijden en programma wordt t.z.t. bekend gemaakt. 10

11 Agnes-Willibrordkamp 2014 Op zondag 20 juli kwam iedereen met koffers, tassen en slaapzakken aan bij de Marthakerk. We mochten daar een mooie viering beleven, waarin de kinderen en leiding van het kamp centraal kwamen te staan. Na de viering hebben we samen geluncht en al snel was daar de bus! Alle bagage erin, nog wat laatste knuffels, kusjes en bemoedigende woorden en dan was daar toch echt het moment dat de bus moest vertrekken. Op naar De Ooymanhoeve. Na een goede reis zijn we aangekomen bij het kamphuis. Alle bagage weer uit de bus en in de slaapkamers brengen. We gingen gelijk naar het bos om de eerste spellen te spelen. Het is natuurlijk wel fijn om snel elkaars naam te kennen, daarom speelden we een kennismakingsspel. Na het namenspel moesten we ook nog een spel spelen om de groepjes te vormen. Met deze groepjes speelden we de rode draadspellen (spellen door het hele kamp waar punten mee te verdienen zijn). We moesten rebussen oplossen om zo elkaar te vinden. De oplossing van de rebus was ook gelijk de groepsnaam. Dit jaar waren er maar liefst zeven groepen. We hadden mooi weer en konden lekker spelen in het bos en op het mooie, grote terrein rond het kamphuis. Het thema van het kamp was: Follow Me!. De verhalen en spellen gingen over Mozes. De kinderen deden enthousiast hun best om bij de rode draadspellen zoveel mogelijk punten te verkrijgen. De groep met de meeste punten was aan het eind van de week de winnaar. Naast de dagopening en dagsluiting en de vele spellen hebben we ook een hele leuke speurtocht, een huifkartocht, waterballongevechten, een nachtspel, een barbecue en een woord- en communieviering in de openlucht gehouden. Op de bonte avond werd veel talent van de kinderen getoond. We konden genieten van hun dans, muziek en zang. Helaas moesten we weer naar huis, waar we eerst nog een korte viering hadden in de Marthakerk. De ouders horen het lied dat de leiding over hun kinderen ten gehore brengt en dan is het weer afscheid nemen. Het was een mooi kamp. Hopelijk gaan er volgend jaar weer nieuwe kinderen mee. Maar we hopen natuurlijk dat de enthousiaste kinderen van dit jaar er dan ook weer bij zijn. Kampleiding

12 Liturgieoverzicht zo 31 aug uur Eucharistieviering Ned. Gemengd koor zingt: Benedictus van Joop Schouten uur Eucharistieviering Spaans zo 7 sep uur Eucharistieviering Ned. m.m.v. Cantor/samenzang Markusmis uur Eucharistieviering Spaans zo 14 sep uur Gezamenlijke Eucharistieviering b.g.v. Opening seizoen Gemengd koor zingt: Preismesse Salve Regina van G.E. Stehle Kinderwoorddienst zo 21 sep uur Eucharistieviering Ned met aandacht voor alle zieken en toediening van de Ziekenzalving Dameskoor zingt: Moeder Anna van Joop Schouten uur Eucharistieviering Spaans 12

13 zo 28 sep uur Eucharistieviering Ned Herenkoor zingt: Messe aux Seminaire van Ch. Gounod Kinderwoorddienst uur Eucharistieviering Spaans zo 5 okt uur Gezamenlijke Eucharistieviering b.g.v. Teresiafeest Gemengd koor zingt: Sancti Joannis de Deo van J. Haydn zo 12 okt uur Eucharistieviering Ned. Dameskoor zingt: Tibi Laus van Herman Strategier Kinderwoorddienst uur Eucharistieviering Spaans zo 19 okt uur Eucharistieviering Ned. m.m.v. Cantor uur Eucharistieviering Spaans Vanaf dinsdag 9 september zijn er op dins-, woens- en donderdagmorgen om 9.30 weer Eucharistievieringen in de Fatimakapel, Newtonstraat

14 Vieringen door de week Fatimakapel (Newtonstraat 326) Elke dinsdag-, woensdag- en donderdagmorgen is er om 9.30 uur een Eucharistieviering, tenzij de kapelaan afwezig is, dan is er een Woord- en Communieviering of vervalt de viering. Elke zaterdagavond is er om uur een Eucharistieviering met de Neocatechumenen. Misintenties Het opgeven van een misintentie is in de kerk een zeer oude traditie. De misintenties worden opgedragen in de vieringen waarvoor zij worden gevraagd. Misintenties kunnen worden opgegeven voor overledenen, uitdankbaarheid, bij ziekte, bij een huwelijksjubileum, bij een verjaardag en andere gebeurtenissen. Voor de opgave van uw misintenties kunt u alleen terecht bij het parochiesecretariaat, dinsdag t/m donderdag van tot uur. Voor misintenties wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd (stipendium).hiervoor geldt een richtbedrag van minimaal 5.- Een envelop met daarin uw bijdrage, datum en gewenste misintentie(s), graag twee weken van tevoren in de brievenbus van het parochiesecretariaat, is voldoende. U kunt de bijdrage ook storten op bankrekening NL44INGB t.n.v. Misintenties St. Agnes o.v.v. de gewenste misintentie en datum (houdt dan wel rekening met een lange verwerkingstijd). Geregeld komt het voor dat er nog intenties voor de viering worden aan geboden aan de lector of lectrice, dit kan uitsluitend in dringende gevallen en moet contant worden afgerekend. Huisbezoek pastorale werkgroep De Pastorale Werkgroep laat u weten dat u i.v.m. ziekte of ouderdom en eenzaamheid een beroep kunt doen voor een bezoek van een van de leden van de pastorale werkgroep. Ook is het mogelijk om op uw verzoek de H.Communie te ontvangen. 14

15 U kunt zich hiervoor opgeven bij het secretariaat van dinsdag, t/m donderdag van tot uur. Pastoraal spreekuur Elke woensdag van uur en na de zondagsviering is kapelaan Johnny Rivadeneira Aldás in de kerk aanwezig voor het afnemen van de biecht en/of voor een pastoraal gesprek. Op woensdag aanbellen bij de pastorie. Vanuit de Pastoraatsgroep Ook voor de Pastoraatsgroep begint er een spannend nieuw werkseizoen. De eerste vergadering is begin september, gevolgd door een cursus van enkele avonden over het wel en wee van Pastoraatsgroepen. Deze bijeenkomsten zijn voor alle leden van de (nieuw) op te richten Pastoraatsgroepen. Alleen onze Agnesparochie heeft al enige jaren een officieel door de bisschop benoemde Pastoraatsgroep. Om alle Pastoraats groepen, die gevormd gaan worden in de afzonderlijke (oude) parochies, dezelfde taken en verantwoordelijkheden te laten hebben, nemen wij ook deel aan deze cursus. Onder Wie wat waar in de Agnes op de laatste bladzijde van deze AM leest u wie er in de Pastoraatsgroep zitten en welke velden zij vertegenwoordigen. Via deze rubriek zal ik u in de komende AM s op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Namens alle leden de Pastoraatsgroep 15

16 Terugblik Bezinningsavonden Voor wie ons nog niet kent, de groep rond de bezinningsavonden is voortgekomen uit Catechese voor volwassenen van de voormalige Theresiaparochie. In de jaren 90 had de gemeente van de Valkenboskerk daar veel contacten mee en is de groep oecumenisch geworden. Na het samengaan van de Theresiakerk en de Agneskerk, is de naam veranderd in Bezinning. Nu ook de Valkenboskerk dicht is komen wij bijeen in de pastorie van de Agneskerk, Beeklaan 188. De werkgroep organiseerde in het afgelopen seizoen vijf avonden tussen oktober en mei, en een slotdag. We hebben elk seizoen een thema. Het thema van het afgelopen seizoen was: Geloven in deze tijd - wat doet.met je geloof. Met dit onderwerp hielden we ons dus bezig tijdens de bezinningsavonden dit afgelopen seizoen. Op de eerste avond (29 oktober) kwam ds. Wigboldus en hadden we het over onrecht. Waarom doet God niets tegen onrecht? was de vraag die hij ons stelde. In de bijbel wordt die vraag omgekeerd, waar was jij- wat deed jij- waar is je broeder? Zijn wij niet zelf verantwoordelijk voor ons eigen (kleine) stukje onrecht en vrede hier op aarde? Een boeiende avond was het. Op 26 november spraken we met pastor Vogelaar over anders gelovigen. Wat doen die met je geloof, wat is hun invloed en hoe ga je met ze om? We hebben toen eerst eens op een rij gezet wat die anderen, zoals moslims, hindoes enz. dan wel geloven, en waar de verschillen liggen. We concludeerden dat respect voor elkaars geloof het allerbelangrijkste is. In januari was het thema: wat doet de maatschappij met je geloof, en was ds. Den Dulk onze inleider. We lazen hierover in de brieven van Paulus, Romeinen 13 en 11 en 2 Korintiers 10, en vergeleken de maatschappij van toen met die van nu. Natuurlijk kwamen ook de -toen nog- aanstaande verkiezingen aan de orde, en welke verbeteringen onze huidige maatschappij nodig zou hebben. Wegens ziekte viel pastor Zijerveld in februari uit, maar gelukkig vonden we pastor W. Vogelaar bereid ons nog een avond te begeleiden bij onze gesprekken. We hadden het die avond over de nieuwe media onder het motto : 16

17 Niet al het nieuwe is fout. Maar ook niet al het nieuwe goed. En stelden vast dat we altijd weer opnieuw moeten leren leven met veranderingen. Crisis was het onderwerp op de laatste avond. Ds. Koffeman kwam die avond leiden. We spraken eerst in kleine groepjes over onze persoonlijke crisis en wat dat met je geloof heeft gedaan, mooie zeer persoonlijke verhalen. Later lazen we in de Bijbel een paar crisis verhalen uit Job 3, Jona 2 en Marcus 14 Christus in Getsemané. Wat gebeurt daar met een mens en wat is zijn de verschillende reacties daarop. Voor de vijfde keer een heel boeiende avond met goede gesprekken en stof om nog langer dan die ene avond over na te denken. Op 10 mei kwamen we bij elkaar voor de gebruikelijke slotdag. Onder leiding van ds. Wigboldus kwamen alle onderwerpen nog een keer voorbij. We leven in een tijd waarin veel in beweging is en veranderingen aan de orde van de dag zijn. Dat geeft verwarring, verdriet en onzekerheid. Zoekende in deze tijd kunnen we kracht en energie putten uit de verhalen van Israël en God. Jezus is de vervulling daarvan, doet eer aan die traditie, en wijst de weg. Het was een fijne en inspirerende dag, die we besloten met een korte gebedsviering waarbij we Micha 6:8 lazen. Voor een volgend seizoen hebben we in de werkgroep besproken dat het misschien beter is om onze bijeenkomsten overdag te gaan houden in plaats van in de avond. We hebben die vraag nu voorgelegd aan onze deelnemers. Als u hier ook een mening over hebt geef die dan aan ons door, zodat we een volgend seizoen zo veel mogelijk mensen kunnen bereiken. Het thema waar we het volgend seizoen mee aan de slag gaan is al wel bekend. Het wordt: Profeten vroeger en nu. Voor de verdere invulling zal ik u informeren zodra daar meer over bekend is. Uw reacties zijn altijd van harte welkom bij A. Aarsen tel , mail of bij ondergetekende ( of N. Nieuwenhuizen 17

18 Terug van weggeweest DE VAKANTIE VOORBIJ Voor de meesten van ons zit de vakantieperiode er weer op. Het normale leven begint weer een beetje zijn aanvang te nemen. Scholen zijn weer begonnen of beginnen binnenkort, vakantiereisjes, uitjes, het kamp en andere vakantiebezigheden zijn weer achter de rug. De start van een nieuw werkjaar staat weer voor de boeg. Een jaar waar we als parochie voor de grote uitdaging staan om onze schouders te zetten onder het fusieproces wat gaat plaatsvinden in de komende maanden. Op 1 januari zal, zoals het er nu naar uit ziet, de fusie een feit zijn en onze Agnesparochie opgegaan zijn in de grote parochie Den Haag Noord. KORTE TERUGBLIK Voor de parochie veranderde er nog niet zo veel. Per 1 januari kregen we een nieuwe administrator als overbrugging. Hierdoor is er gelukkig weer wat rust in de parochie gekomen. Ik merk aan de ontmoetingen die ik heb gehad de afgelopen maanden dat er gelukkig weer wat zonniger gekeken wordt naar de toekomst. En dat is terecht! De fusie en alles wat daar mee samen hangt geeft ons, maar ook al de andere parochies kansen voor de toekomst die je anders niet voor mogelijk had gehouden. Er kan een proces op gang komen van onderlinge verrijking en versterking die anders nooit ontstaan zou zijn. Een boeiend proces! Voor mij is er de afgelopen tijd al wel erg veel veranderd. Na een afwezigheid van een aantal maanden door een zware hersenschudding ben ik afgelopen februari weer aan de slag gegaan. In eerste instantie even rustig aan opstarten. Maar al gauw bleek dat de clustervorming mijn tijd ging vragen. Het was dan ook een erg natuurlijk proces dat ik bij mijn terugkeer vooral veel overkoepelend aan het werk geweest ben geweest. M25, RKJ, het clusterproces, de PCI-en die steeds nauwer gaan samenwerken, het kamp, verschillende taken in het nieuw te vormen clusterteam waaronder de voorbereidingen voor de Lourdesbedevaart 18

19 hebben een groot deel van mijn tijd in beslag genomen. Voor wat betreft de liturgie op zondagen ben ik vanaf april vooral cluster breed actief aan de slag gegaan. Hierdoor was ik maar beperkt aanwezig in de Agnesparochie zelf. DE TOEKOMST TEGEMOET In overleg met Mgr. van den Hende als Bisschop en administrator is vlak voor de zomervakantie besloten dat ik na de zomerperiode ook weer actiever aanwezig zal zijn in de Agnesparochie om samen de weg te gaan naar de fusie. Zoals ik al zei, een boeiend proces met kansen voor de toekomst. Als lid van het toekomstige team van de nieuwe parochie is het goed om weer actiever aan de slag te gaan in de Agnes en zo mijn steentje bij te dragen aan het boeiende proces van samenwerking en kansen benutten. Ik ben blij dat ik vanuit het team in oprichting weer wat vaker aanwezig zal zijn op verschillende momenten in onze parochie. Hierdoor hoop ik een beetje een verbindende factor te kunnen worden in het samenwerkingsproces. Ik wens ons allen een goed en vruchtbaar werkjaar toe wat nu voor de deur staat. Dat de Geest van God u mag leiden in uw privé leven, in uw werk, in uw gezin of familie, ons de wijsheid en het verstand mag geven om juiste beslissingen te nemen. Dat diezelfde Geest van God onze nieuwe parochie die gaat ontstaan mag leiden en begeleiden in het uitdagende proces wat we samen aan zullen gaan. Vol goede moed de toekomst tegemoet! Diaken Ronald van Berkel 19

20 Bedevaart naar Beauraing in september Door zijn ligging en eenvoud is Beauraing uitermate geschikt om als Christen enkele dagen samen met elkaar tot bezinning te komen. Deze vorm van bedevaart gaan spreekt velen aan. Je mag weer even kind wezen en Maria ontmoeten als de Moeder met het Gouden Hart. Ook dit jaar is er een verzorgende bedevaart speciaal voor zieken en gehandicapten. Hiermede proberen wij, samen met u en vele anderen Gods volk onder weg aan deze bezinningsdagen gestalte te geven op een wijze die past in deze tijd. Moge Gods geest, die Maria vormde tot Moeder van ons allen, ons daarbij helpen. Deze verzorgingsbedevaart wordt begeleid door een priester. een arts, verpleegkundigen en brancardiers. De pelgrims en de staf logeren en worden verzorgd in het zogeheten ACCUEL. Dit is het gebouw vlak naast de Plaats van de Verschijning- dat hiervoor speciaal is ingericht. De datum van deze verzorgings-bedevaart is van zaterdag 20 t/m dinsdag 23 september. Het vervoer van en naar Beauraing gebeurt met touringcars en is in de prijs van 285,= inbegrepen. Een speciale rolstoelbus wordt ingezet zodat ook rolstoelpatiënten de bedevaart kunnen meemaken. Mocht U aan de oproep van Maria, dat men hier op bedevaart kome, gehoor willen geven of verlangt u nadere informatie, dan kunt u terecht bij Suze Korssen ( tussen en uur). 20

Uitleg voor kinderen die gevormd willen worden. Voordat je informatie krijgt over het vormsel zelf is het wel handig om te weten wat een symbool is:

Uitleg voor kinderen die gevormd willen worden. Voordat je informatie krijgt over het vormsel zelf is het wel handig om te weten wat een symbool is: Uitleg voor kinderen die gevormd willen worden. Voordat je informatie krijgt over het vormsel zelf is het wel handig om te weten wat een symbool is: Een symbool is iets wat je helpt herinneren of je in

Nadere informatie

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF juli en augustus 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekening Parochiekern Sint Jan:

Nadere informatie

Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Paulus II. Parochietour 2013

Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Paulus II. Parochietour 2013 Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Parochietour 2013 NOVEENGEBED PAROCHIETOUR 2013 Beste meebidder! Het gebed is van onschatbare waarde. Waarom bidden we dan zo weinig? Dat is een vraag

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF november 2015

NIEUWSBRIEF november 2015 Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF november 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekeningen: - NL93 INGB 0002 5647 72 t.n.v.

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Aan alle jongeren in België

Aan alle jongeren in België Aan alle jongeren in België Beste jongeren, De paus roept regelmatig elke twee of drie jaar bisschoppen van de hele wereld bijeen, om samen na te denken over belangrijke thema s uit het leven van de Kerk

Nadere informatie

Nieuws. uit de Parochie. Sint Agnes / Santa Inés

Nieuws. uit de Parochie. Sint Agnes / Santa Inés Nieuws uit de Parochie Sint Agnes / Santa Inés Jaargang 42, nummer 2 voor de maand oktober-november 2013 Inhoudsopgave Voorwoord van de Redactie...3 Woord van de diaken...4 Bijwonen Zaligverklaringen Pausen...7

Nadere informatie

Beleidsvisie Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht

Beleidsvisie Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht Beleidsvisie 2016-2015 Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht 1 Beleidsplan 2016-2025 1. Inleiding 2. Onze missie: waar staan we

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten In de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Afgelopen maandag hebben we met de deelnemers van de kring Eigentijds Bijbellezen Paasverhalen gelezen. Vier verhalen van de opstanding, verteld door

Nadere informatie

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens Voorbede Na de homilie van de diaken of de priester volgt de Voorbede. In de Voorbede bidden we als geloofsgemeenschap voor de intenties die in ons hart zijn. Uiteraard gaan de beden in het geval van een

Nadere informatie

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Jullie pastoor vd Weide Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Datum Activiteit Aanvang Bijzonderheden 3 November Allerzielen 11:00 uur De liturgische kleur is paars. De paaskaars brandt. Er is een Eucharistieviering.

Nadere informatie

VIERENDE GEMEENSCHAP...

VIERENDE GEMEENSCHAP... ... IN EEN BIDDENDE EN VIERENDE GEMEENSCHAP... KEN JIJ DE EN? 7 is al eeuwenlang een heilig getal. De zevende dag bijvoorbeeld is een rustdag. Zo zijn er ook zeven sacramenten, zeven belangrijke momenten

Nadere informatie

Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk

Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk Vrijdag 28 januari 2012 23.50u Mijn dochter, Ik geef de wereld dit kruistochtgebed (22) om gebeden te worden door de katholieke

Nadere informatie

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten Het sacrament van Het huwelijk Sacramenten Sacramenten IIn de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de In het evangelie willen Farizeeën Jezus op de proef stellen zeven sacramenten. Sacramenten met een

Nadere informatie

Hoe werkt een parochiecluster en wat merken we ervan?

Hoe werkt een parochiecluster en wat merken we ervan? Hoe werkt een parochiecluster en wat merken we ervan? De vertrouwde parochie gaat binnenkort met de buurparochies (in enkele gevallen: wel tien of meer) één nieuwe clusterparochie vormen. Wat gaan we daarvan

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

Jaar A - Jezus! Samen op weg

Jaar A - Jezus! Samen op weg B I J L A G E B I J J A A R A Gebeden en liederen GEBEDEN GEKEND IN HEEL DE WERELD INHOUDSTAFEL Onze Vader Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde

Nadere informatie

Geloven in Jezus Christus

Geloven in Jezus Christus Geloven in Jezus Christus Zoon van God Jezus krijgt God een menselijk gezicht. Immanuel wordt Hij genoemd: God met ons. Het is de naam die Hij bij zijn geboorte krijgt. ZIn Daar begint zijn bijzondere

Nadere informatie

Het sacrament van. Het doopsel. Sacramenten

Het sacrament van. Het doopsel. Sacramenten Het sacrament van Het doopsel Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de Kerk

Nadere informatie

Oase veelgestelde vragen:

Oase veelgestelde vragen: Oase veelgestelde vragen: De mensen van Oase krijgen vaak vragen van mensen buiten Oase, met name van katholieken van wie de thuis-kerk gesloten is. In dit artikel proberen we daar antwoord op te geven.

Nadere informatie

Het sacrament van. Het doopsel. Sacramenten

Het sacrament van. Het doopsel. Sacramenten Het sacrament van Het doopsel Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de Kerk

Nadere informatie

De geboden onderhouden, is trouw zijn aan God, maar het is evenzeer trouw zijn aan onszelf, aan onze ware natuur, en aan onze diepe aspiraties.

De geboden onderhouden, is trouw zijn aan God, maar het is evenzeer trouw zijn aan onszelf, aan onze ware natuur, en aan onze diepe aspiraties. Maria, leer ons bidden! Het gebed is er niet in de eerste plaats om ons te voldoen. Ze is onteigening van onszelf om ons in de gesteltenissen te plaatsen van de Heer, Hem in ons te laten bidden. In een

Nadere informatie

Jezus blijft altijd bij ons

Jezus blijft altijd bij ons Eerste Communieproject 46 Jezus blijft altijd bij ons Jezus staat op uit het graf Jezus is dood. In les 7 heb je gezien dat Jezus wordt vermoord. De vrienden van Jezus zijn bedroefd. Ze leggen Hem in een

Nadere informatie

het vuur van de liefde pinksteren 2008

het vuur van de liefde pinksteren 2008 het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende Pinksteren is het feest van de heilige Geest, het is de afronding van de Paastijd. We

Nadere informatie

21 februari 2012 mochten we samen vieren in de Basiliek van Sint Pieter

21 februari 2012 mochten we samen vieren in de Basiliek van Sint Pieter 3de aanzet Toen Jezus op zekere dag aan zijn leerlingen vroeg maar gij, wie zegt gij dat Ik ben?, was het Petrus die namens allen antwoordde: Gij zijt de Christus, de Zoon van de Levende God. Petrus sprak

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout

Jaarplan 2015. Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Jaarplan 2015 Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Ter inleiding: Voor u ligt het jaarplan 2015 van de parochiekern Sint Bartholomeus. Dit jaarplan is opgesteld door de Commissie Pastoraal

Nadere informatie

Parochie nodig. Pagina 1

Parochie nodig. Pagina 1 Parochie nodig Katholiek worden Wanneer u als volwassene er over nadenkt om katholiek te worden willen wij u daar graag bij begeleiden. Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden dan kunt u contact

Nadere informatie

Gepresenteerd door de pastoraatsgroep van de RK Parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes

Gepresenteerd door de pastoraatsgroep van de RK Parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes Gepresenteerd door de pastoraatsgroep van de RK Parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes Ter gelegenheid van het 50 ste verjaardag van het Tweede Vaticaans Concilie werd door Paus Benedictus XVI het kerkelijke

Nadere informatie

Het sacrament van. Boete en verzoening. Sacramenten

Het sacrament van. Boete en verzoening. Sacramenten Het sacrament van Boete en verzoening Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van

Nadere informatie

De Bijbel open (19-10)

De Bijbel open (19-10) 1 De Bijbel open 2013 41 (19-10) Hoe kan het nu dat mensen in de tijd van het Oude Testament God hoorden spreken, maar dat wij dat nu niet meer meemaken? Waarom gebeurt dat nu niet meer? Dat vraagt iemand

Nadere informatie

Het sacrament van. Boete en verzoening. Sacramenten

Het sacrament van. Boete en verzoening. Sacramenten Het sacrament van Boete en verzoening Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van

Nadere informatie

Het sacrament van. Het vormsel. Sacramenten

Het sacrament van. Het vormsel. Sacramenten Het sacrament van Het vormsel Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de Kerk

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de

Nadere informatie

Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen?

Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen? Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen? Inleiding Paul van der Laan 1. IJsbreker: GOED NIEUWS VERSPREIDT ZICH

Nadere informatie

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten Het sacrament van Het huwelijk Sacramenten Sacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de Kerk

Nadere informatie

Dienst Geestelijke Verzorging

Dienst Geestelijke Verzorging Dienst Geestelijke Verzorging Patiënt en dan? U bent in het ziekenhuis opgenomen en er komt veel op u af. Deze situatie kan veel vragen oproepen en geestelijk behoorlijk zwaar zijn. Als u behoefte hebt

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom Naam: Het Christendom Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus AVONDMAALSVIERING KONINGSKERK 13-09 - 2009 door ds. L. Krüger Schriftlezing: Koloss. 1: 24-29 (NBV) Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

Januari. woensdag 28 januari 2015 10:00 Ignatius Dag van Ontmoeting

Januari. woensdag 28 januari 2015 10:00 Ignatius Dag van Ontmoeting Januari donderdag 1 januari 2015 vrijdag 2 januari 2015 10:45 Jacobus Cenakel zaterdag 3 januari 2015 zondag 4 januari 2015 15:00 Jacobus Aanbidding maandag 5 januari 2015 dinsdag 6 januari 2015 woensdag

Nadere informatie

DOPEN. Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t. Geloven = dopen

DOPEN. Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t. Geloven = dopen Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t DOPEN Geloven = dopen Op veel plekken in de bijbel wordt gesproken over dopen. Maar als je onbekend bent met dopen, waar moet je dan beginnen? We hopen dat

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

RITUS VOOR DE SLUITING VAN DE DEUR VAN BARMHARTIGHEID BIJ GELEGENHEID VAN HET JUBILEUM-JAAR IN PLAATSELIJKE KERKEN

RITUS VOOR DE SLUITING VAN DE DEUR VAN BARMHARTIGHEID BIJ GELEGENHEID VAN HET JUBILEUM-JAAR IN PLAATSELIJKE KERKEN RITUS VOOR DE SLUITING VAN DE DEUR VAN BARMHARTIGHEID BIJ GELEGENHEID VAN HET JUBILEUM-JAAR IN PLAATSELIJKE KERKEN Drie-en-dertigste zondag door het jaar, 13 november 2016 Nederlandse vertaling: NRL, 2015

Nadere informatie

Lees Zoek op Om over na te denken

Lees Zoek op Om over na te denken Welkom bij de Online Bijbelcursus van Praise De bijbelcursus is wat voor jou als je: 1. Als je wilt weten wat christenen geloven. 2. Als je meer wilt begrijpen van de bijbel. 3. Als je wilt groeien in

Nadere informatie

Sassenheim, september 2014. Beste jongere,

Sassenheim, september 2014. Beste jongere, Sassenheim, september 2014 Beste jongere, Als je gedoopt bent en in groep 8 of de brugklas zit, wordt je nu uitgenodigd om deel te nemen aan de volgende stap in je leven, de voorbereiding op het sacrament

Nadere informatie

Inleiding Christendom

Inleiding Christendom Wie zijn de grondleggers van het christendom? Jezus zei: Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

Het sacrament van. De eucharistie. Sacramenten

Het sacrament van. De eucharistie. Sacramenten Het sacrament van De eucharistie Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de

Nadere informatie

Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt

Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt 15/10/2008 BEGROETING (door de priester) Sofie : Welkom, lieve Vital. Maandenlang hebben we naar jou komst uitgekeken. Vol verwachting, vol hoop en zeker vol liefde. Iedere

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen

Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen In de brochure Pastoraal bij het vormsel. Catechese en gemeenschap, wordt de eerste zondag van de advent gesuggereerd als een geschikt moment

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF september 2017 VIERINGEN IN DE MAANDEN SEPTEMBER 2017

NIEUWSBRIEF september 2017 VIERINGEN IN DE MAANDEN SEPTEMBER 2017 Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF september 2017 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Secretariaat: tel. (071) 5801215 sintjansparochie@hotmail.com

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Liturgie: Welkom EL 142: Majesteit, groot is zijn majesteit Begroeting Psalm 47: 2,3 Gedicht Luisterlied Gebed Lezen: Lucas 24: 36-53 Psalm 93:

Nadere informatie

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Voorbereiding Heilig Avondmaal Voorbereiding Heilig Avondmaal Delen (bijlage) MAANDAG: voor de jongere kinderen MAANDAG: voor de oudere kinderen Stel je bent in het buitenland op vakantie en je bezoekt daar een kerk. Bij binnenkomst

Nadere informatie

Het kerkgebouw Huis van God

Het kerkgebouw Huis van God Het kerkgebouw Huis van God Tekenwaarde TTemidden van vele andere gebouwen die worden gebruikt voor bewoning en bedrijvigheid is een kerk de ruimte voor de ontmoeting met God. Kerken staan meestal op een

Nadere informatie

Nieuws. uit de geloofsgemeenschap. Sint Agnes / Santa Inés

Nieuws. uit de geloofsgemeenschap. Sint Agnes / Santa Inés Nieuws uit de geloofsgemeenschap Sint Agnes / Santa Inés Jaargang 43, nummer 4 voor de maanden februari en maart 2015 Inhoudsopgave Voorwoord van de Redactie...3 Vanuit het bestuur...4 Vastentijd...8 Vanuit

Nadere informatie

ROUTEPLANNER VOOR EVANGELISATIE STAPPEN NAAR GROEI VAN DE PAROCHIE/GELOOFSGEMEENSCHAP

ROUTEPLANNER VOOR EVANGELISATIE STAPPEN NAAR GROEI VAN DE PAROCHIE/GELOOFSGEMEENSCHAP ROUTEPLANNER VOOR EVANGELISATIE 12 STAPPEN NAAR GROEI VAN DE PAROCHIE/GELOOFSGEMEENSCHAP Voor iedereen die wegen zoekt om het geloof door te geven: priesters, diakens, catechisten, pastoraal werkers, nieuwe

Nadere informatie

Eucharistieviering van 30 juni 2013 Dertiende zondag door het jaar (C)

Eucharistieviering van 30 juni 2013 Dertiende zondag door het jaar (C) Eucharistieviering van 30 juni 2013 Dertiende zondag door het jaar (C) Openingslied: koor. Begroeting Pr.: Welkom broeders en zusters, die de stap hebt gezet naar deze wekelijkse eucharistieviering, een

Nadere informatie

GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT

GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT Voorwoord Vooreerst willen we jou een goeie dag wensen, jij die nu deze folder leest. Een goeie dag vanwege jullie

Nadere informatie

AGNESNIEUWS. Informatieblad van de RK Geloofsgemeenschap Sint Agnes behorende bij

AGNESNIEUWS. Informatieblad van de RK Geloofsgemeenschap Sint Agnes behorende bij AGNESNIEUWS Informatieblad van de RK Geloofsgemeenschap Sint Agnes behorende bij Jaargang 43 nummer 5 april 2015 Inhoudsopgave Vanuit de Redactie 2 Vanuit de Pastoraatsgroep 3 Collecte overzicht 3 Lourdes

Nadere informatie

Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen,

Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen, Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen, over fondsenwerving (Bron The Spirituality Of Fundraising

Nadere informatie

Vrijwilligersenquête 2014

Vrijwilligersenquête 2014 Vrijwilligersenquête 2014 Geloofsgemeenschap O.L.V. ten Hemelopneming Houten Beste mede-parochiaan, Voor u ligt een vrijwilligersenquête van de Parochie Paus Johannes XXIII - locatie Houten. Door middel

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Twee weken geleden zijn we begonnen met lezingen uit het Marcus-evangelie. Een bijzonder evangelie waarin de vraag centraal staat: wie is Jezus? Hoe

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Kingdom Faith Cursus KF02 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Colin Urquhart ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

LITURGISCHE VIERINGEN

LITURGISCHE VIERINGEN Week 17 dd 27-04-2016 Federatie Sint-Kruis LITURGISCHE VIERINGEN UIT DE LITURGISCHE KALENDER De maand mei is bijzonder toegewijd aan de heilige Maria Zondag 1 mei: Zesde paaszondag: De H.Geest zal U alles

Nadere informatie

In de loop van de vele jaren dat ik in mijn bediening sta, constateerde

In de loop van de vele jaren dat ik in mijn bediening sta, constateerde INHOUDSOPGAVE Inleiding................................................... 5 1. Jezus en de doop........................................ 7 2. Het werk van de Heilige Geest.......................... 11

Nadere informatie

Handreiking bij een spirituele zoektocht.

Handreiking bij een spirituele zoektocht. Handreiking bij een spirituele zoektocht. Deze handreiking hoort bij: Oud- en nieuw- katholiek. De spirituele zoektocht van die andere katholieken. Door Joris Vercammen. Valkhof pers 2011. Het boek is

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Het sacrament van. De wijding. Sacramenten

Het sacrament van. De wijding. Sacramenten Het sacrament van De wijding Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de Kerk

Nadere informatie

Litanie (1) Bescherming tegen de Valse Profeet

Litanie (1) Bescherming tegen de Valse Profeet Litanie (1) Bescherming tegen de Valse Profeet Zondag 19 augustus 2012 22.56u Ik wil jullie dat jullie allemaal beginnen met een nieuwe litanie van gebeden om bescherming tegen de Valse Profeet en bid

Nadere informatie

2015-2016. Lambertuskerk - Rotterdam. Catechese. Geloofsvorming. Inleidingen. Verdieping

2015-2016. Lambertuskerk - Rotterdam. Catechese. Geloofsvorming. Inleidingen. Verdieping 2015-2016 Lambertuskerk - Rotterdam Catechese Geloofsvorming Inleidingen Verdieping Locatie en contactgegevens Kerk Oostzeedijk beneden 3 (geen brievenbus) Pastorie Hoflaan 121 3062 JE Rotterdam (bezoek-

Nadere informatie

Lesoverzicht. 1. Bidden p De Kerk p De priester p Vergeving p De Bijbel p Delen p Het offer p.

Lesoverzicht. 1. Bidden p De Kerk p De priester p Vergeving p De Bijbel p Delen p Het offer p. Lesoverzicht 1. Bidden p. 4 2. De Kerk p. 10 3. De priester p. 17 4. Vergeving p. 23 5. De Bijbel p. 28 6. Delen p. 35 7. Het offer p. 41 8. De H. Communie p. 48 9. Zingen voor God p. 55 10. Heilig worden

Nadere informatie

Bespreken Zondag 26 en 27

Bespreken Zondag 26 en 27 C2 1 De Heilige Doop 25 Bespreken Handelingen 2: 37-41 Wat was de uitwerking van de prediking van Petrus? (vers 37) Welke oproep en welke belofte wordt verbonden met de doop? (vers38) Voor wie is deze

Nadere informatie

1) Gered worden is net zo gemakkelijk als een cadeau krijgen (Johannes 1:12)

1) Gered worden is net zo gemakkelijk als een cadeau krijgen (Johannes 1:12) Les 8 - Redding In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Heel veel mensen hebben er geen behoefte aan zich door Jezus te laten redden. Daarvoor hebben ze allerlei redenen. Bijvoorbeeld:

Nadere informatie

Zet je voet maar op het water!

Zet je voet maar op het water! Zet je voet maar op het water! Gezinsdienst Zondag 1 mei 2016 Locatie: Voorganger: Organist: Medewerking: Oosterkerk Ds. Koning Jurjan Lipke Combo Joy 4 All Voor de dienst zingen we: Jezus roept alle kleine

Nadere informatie

Je bent een goed idee!

Je bent een goed idee! Je bent een goed idee! God heeft jou bedacht Jeugddienst 'ELIM' Spreker: Ds. D. Dekker Medewerking en muzikale begeleiding: Gospelgroep PROMISE 24 februari 2013 Aanvang: 19.00 uur Voor de dienst: U maakt

Nadere informatie

Nieuws. uit de Parochie. Sint Agnes / Santa Inés

Nieuws. uit de Parochie. Sint Agnes / Santa Inés Nieuws uit de Parochie Sint Agnes / Santa Inés Jaargang 41, nummer 5 voor de maanden maart-mei 2013 Inhoudsopgave Voorwoord van de Redactie... 4 Woord van de Parochievicaris... 5 Onderweg naar Pasen...

Nadere informatie

LES6. De wegloper belonen. Sabbat. Zondag Lees Lees 'De wegloper. Teken Teken een gympie en. Leer Begin met het uit je hoofd

LES6. De wegloper belonen. Sabbat. Zondag Lees Lees 'De wegloper. Teken Teken een gympie en. Leer Begin met het uit je hoofd De wegloper belonen Sabbat Lees Lees Filemon 1 alvast door. Heb je er ooit over nagedacht van huis weg te lopen? Hoe zou dat zijn? Waar zou je naar toe gaan? Wat zou je kunnen doen? Onesimus bevond zich

Nadere informatie

handleiding 18.2 DE PREEK

handleiding 18.2 DE PREEK handleiding 18.2 DE PREEK leerdoel wat je gaat behandelen bijbelstudie Rom. 10:8,14-21 lesstof Een belangrijk onderdeel van de dienst Een kerkdienst bestaat uit meer dan een preek, het geheel van de eredienst

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

Parochie Sint Christoffel Het sacrament van het vormsel

Parochie Sint Christoffel Het sacrament van het vormsel Parochie Sint Christoffel Het sacrament van het vormsel St. Paulus Bekering St. Joseph RK Open Hof H. Maria Koningin St. Caecilia H. Jozef Inhoud Inhoudsopgave pag.: 2 Voorwoord pag.: 3 Wat betekent vormsel

Nadere informatie

Filippenzen 1. Begin van de brief

Filippenzen 1. Begin van de brief Filippenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Filippi 1 Dit is een brief van Paulus, aan alle mensen in de stad Filippi die dankzij Jezus Christus bij God horen. De brief is ook voor de

Nadere informatie

Preekschets voor 26 mei 2013 Trinitatis. Lezingen : Spreuken 8:22-31 en Johannes 3:1-13

Preekschets voor 26 mei 2013 Trinitatis. Lezingen : Spreuken 8:22-31 en Johannes 3:1-13 Preekschets voor 26 mei 2013 Trinitatis Lezingen : Spreuken 8:22-31 en Johannes 3:1-13 De teksten gelezen De twee schriftlezingen geven twee manieren van kijken naar God : Spreuken (het lied van de wijsheid)

Nadere informatie

Zendingsmoment voor het sterzingen, opgebouwd rond Mt. 2, 1-12

Zendingsmoment voor het sterzingen, opgebouwd rond Mt. 2, 1-12 Pagina 1 Didactisch materiaal Affiche, sterreflectoren, veiligheidsjasjes, van het sterzingen Projectfiche sterzingen 2015 Verkleedmateriaal voor Driekoningen CD met sterzangerslied Teksten van de liederen

Nadere informatie

Zondag 12 april 2015 is er om 15 uur een aangepaste gezinsdienst in de Opstandingskerk te Terneuzen. Voorganger: de heer G.A. Slabbekoorn uit Goes

Zondag 12 april 2015 is er om 15 uur een aangepaste gezinsdienst in de Opstandingskerk te Terneuzen. Voorganger: de heer G.A. Slabbekoorn uit Goes LITURGISCHE WERKGROEP VOOR AANGEPASTE GEZINSDIENSTEN Corr. Adr.: Mevr. J. Pelle - Tel. 0115-694737 e-mail: japelle@zeelandnet.nl Dhr. A. Scheele - Tel. 0115-563188 e-mail: ascheele@hetnet.nl THEMA: Zondag

Nadere informatie

Pasen I. Preek over Romeinen 1:4 Wat betekent Pasen? Lezen: Johannes 20:1-23 en Romeinen 1:1-7

Pasen I. Preek over Romeinen 1:4 Wat betekent Pasen? Lezen: Johannes 20:1-23 en Romeinen 1:1-7 Pasen I. Preek over Romeinen 1:4 Wat betekent Pasen? Lezen: Johannes 20:1-23 en Romeinen 1:1-7 Jezus stond op uit de dood, uit het graf. Maar waarom is dat paasgebeuren nu belangrijk voor u/jou? Als iemand

Nadere informatie

pastoor Michel Hagen 100 Hagenpreken

pastoor Michel Hagen 100 Hagenpreken 100 Hagenpreken pastoor Michel Hagen 100 Hagenpreken s-hertogenbosch 2016 Inhoud Voorwoord...9 1. Geloven in de E-Cat?... 12 2. Ik ben Woord... 14 3. Hier rust het Rijke Roomsche leven... 16 4. Evolutie

Nadere informatie

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4).

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4). BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 4 Les 4 - Redding: Waarom is het voor ieder mens nodig om gered te worden? In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 1) De ongelovige

Nadere informatie

Parochie Sint Christoffel

Parochie Sint Christoffel Parochie Sint Christoffel Het sacrament van de Eucharistie (1 e communie) St. Paulus Bekering St. Joseph RK Open Hof H. Maria Koningin St. Caecilia H. Jozef Inhoud Inhoudsopgave pag.: 2 Voorwoord pag.:

Nadere informatie

Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag

Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag Intredelied: ZJ 585: Dankt, dankt nu allen God. Begroeting P. In de naam van de Vader, de Zoon en de

Nadere informatie

Door onze keuze is er een breuk tussen God en mens.

Door onze keuze is er een breuk tussen God en mens. Probleem: breuk tussen en mens Door onze keuze is er een breuk tussen en mens. maakte de mens omdat Hij een vriend wilde. Hij wilde aanhoudend contact met de mens. Hij gaf de mens een verrassend mooi leven.

Nadere informatie

Voor de dienst: "Laat Het Zien" van Reni en Elisa Welkom Lied 216 ( Morning has broken ) Bemoediging en groet Gebed Lied 780 (naar Psalm 139) Psalm 23

Voor de dienst: Laat Het Zien van Reni en Elisa Welkom Lied 216 ( Morning has broken ) Bemoediging en groet Gebed Lied 780 (naar Psalm 139) Psalm 23 Voor de dienst: "Laat Het Zien" van Reni en Elisa Welkom Lied 216 ( Morning has broken ) Bemoediging en groet Gebed Lied 780 (naar Psalm 139) Psalm 23 1 Een psalm van David. De HEER is mijn herder, het

Nadere informatie