Verkiezingsprogramma Lijst Lijst 17 Leef(t) met LEF!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkiezingsprogramma Lijst 17 2010-2014 Lijst 17 Leef(t) met LEF!"

Transcriptie

1 Verkiezingsprogramma Lijst Lijst 17 Leef(t) met LEF! 7 mei 2010.

2 Voorlopige versie: Opmaak en voorblad worden nog binnen 48 uur onder handen genomen. 2

3 3

4 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 Inleiding 4 Hoofdstuk 1: Onderwijs 5 Hoofdstuk 2: Wonen Hoofdstuk 3: Werken Hoofdstuk 4: Infrastructuur Hoofdstuk 5: Volksgezondheid 11 Hoofdstuk 6: Klimaat en milieu Hoofdstuk 7: Privacy (en internet) Hoofdstuk 8: Integratie Hoofdstuk 9: Economie Hoofdstuk 10: Bureaucratie en duidelijke taal Hoofdstuk 11: Overig Legalisering softdrugs Hoofdstuk 12: Bezuinigen (de Cut-list) Hoofdstuk 13: Joint Strike Fighter niet aanschaffen Hoofdstuk 14: AOW-leeftijd naar Hoofdstuk 15: Hypotheekrenteaftrek 20 Hoofdstuk 16: Banken met staatssteun geen bonussen Hoofdstuk 17: Back to Basic: Maximaal 10 ministeries! Nawoord 22 4

5 Voorwoord Nederland, 7 mei 2010, Geachte landgenoten, Het allereerste partijprogramma van Lijst 17; de allereerste landelijke politieke partij die de toekomst bekijkt vanuit het perspectief van jongeren. Het is ons een eer en genoegen om na ampel beraad en na enkele weken met weinig slaap ons partijprogramma te presenteren. Het is een uitdagend een leerzaam proces geweest. Nu eens confronterend, dan weer inspirerend of zelfs schokkend. Een kleine kanttekening dient te worden gezet. Slechts twaalf dagen geleden werd onze partij opgericht en maakten veel partijgenoten voor het eerst in levenden lijve kennis met elkaar. Een partijprogramma is de politieke kern van een partij, maar zeker niet het enige dat moet gebeuren wanneer je een landelijke politieke partij lanceert. Vandaar dat we onmogelijk kunnen stellen dat het nu voorliggende programma, met alle haast waarin het tot stand is gekomen, alles heeft wat wij ervan hebben verlangd. De samenhang kan wat beter, de formulering scherper. Er zijn enkele onderwerpen onbesproken, enkele maatregelen niet verkend en een aantal consequenties niet berekend. Dit gaan we uiteraard zo snel mogelijk doen. Maar laten we vooral kijken naar wat er wél ligt. Een programma dat zich richt op de toekomst, dat rekening houdt met alle Nederlanders, maar vooral met de generaties die zich warmlopen voor de arbeidsmarkt of net zijn begonnen met werken. Met standpunten die een balans uitstralen tussen mens en milieu en economie en die de lasten eerlijk verdelen. We hebben laten zien dat een jongerenpartij geen one issue partij hoeft te zijn. We hebben ook laten zien dat er een positieve manier is om te kijken naar onze maatschappij, naar participatie op de arbeidsmarkt en naar integratie. Lijst 17 wil de stem van jongeren versterken, Lijst 17 wil begrijpelijke en open politiek bedrijven en in beginsel iedereen bij onze samenleving betrekken. Lijst 17 staat voor respectvol omgaan met de medemens, met onze omgeving en met onze planeet. Wij investeren in de generaties van nu en zo bereiden we Nederland voor op de toekomst. 5

6 We zijn benieuwd naar de reacties en we zijn altijd bereikbaar voor suggesties, commentaar en complimenten. Tot slot: veel leesplezier gewenst. En welke partij je voorkeur ook heeft, vergeet in ieder geval niet te stemmen op 9 juni! Inleiding: Veel jongeren hebben niets met de politiek. Dat is de conclusie die vaak wordt getrokken als jongeren massaal niet komen opdagen op politieke debatten of bij verkiezingen. Maar laten we dit duidelijk stellen: ook deze jongeren vinden politiek ontzettend interessant. Politiek is namelijk overal een mening over hebben, het leuk vinden om na te denken over maatschappelijke problemen, vraagstukken van verschillende kanten te bekijken daarover in discussie gaan. En dat doen ze allemaal maar al te graag. En natuurlijk hebben veel jongeren niets met de politiek in Den Haag of in de gemeenteraden. De huidige politici spreken hen niet aan. Vaak letterlijk niet, vaak in woorden die hen vreemd zijn. En dat is zo ontzettend zonde, want alles is politiek. Je kans op een baan, de kwaliteit van onderwijs, de prijs van een sigaret etc. Dat politici jongeren niet goed aanspreken is een van de belangrijkste redenen voor de lage opkomst bij verkiezingen onder jongeren. Wij willen daar verandering in brengen. Wij willen laten zien dat stemmen nuttig en leuk kan zijn. Wij geven jongeren een stem en vertellen hen duidelijk wat we gaan doen met Nederland als ze op ons stemmen. Daarnaast wil ik van deze inleiding gebruik maken om toe te lichten hoe dit programma tot stand is gekomen. In de afgelopen weken hebben de 34 mensen op de lijst, samen met een aantal studentenverenigingen, experts, veel jongeren op straat en online, input geleverd. Zij hebben alles wat zij belangrijk vonden naar de programmacommissie gestuurd. Vervolgens hebben verschillende mensen uit de partij een of twee onderwerpen onder hun hoede genomen waar ze zich extra in hebben verdiept en ook het resultaat hiervan ging naar de programmacommissie. Deze commissie heeft toen na een dag voorbereiding en na een ellenlange zitting, de standpunten overgehouden die goed te verdedigen waren en breed gedragen werden in de partij. Om dat te controleren zijn alle standpunten ter stemming gebracht op een vergadering waarbij bijna de gehele partij aanwezig was, dit was op 2 mei jongstleden. Vervolgens werden daaruit gezamenlijk 17 speerpunten gekozen en deze werden dinsdagochtend gepresenteerd. Vanaf woensdag was het vooral keihard schrijven. We zijn ons er van bewust dat dit document niet voor iedereen evenveel uitnodigt om te lezen. Dit document is dan ook vooral bedoeld voor journalisten en voor wie het volledige partijprogramma wil 6

7 lezen. We komen in de loop van de week met een toegankelijke samenvatting van dit programma dat kort, concreet en bondig is geformuleerd, in enkele pagina s. Ter afsluiting nog twee veelgestelde vragen. 1) Menen jullie dit serieus? Ja, dit is volledig serieus. Wij werken met man en macht om met zoveel mogelijk zetels in de Kamer te komen. 2) Wie is jullie doelgroep? Het gebruik van het woord jongeren kan misleidend zijn. We willen de kloof verkleinen met alle jongeren die ver van de politiek staan en we willen hen naar de stembus krijgen. Voor de rest zijn in ieder geval alle scholieren, studenten, ouders van studenten, iedereen die net begint met werken en jonge gezinnen deel van de doelgroep en ook zeer gebaat bij onze standpunten. Zoals wij zullen betogen in ons verkiezingsprogramma geloven wij dat dit uiteindelijk voor heel Nederland het beste zal uitpakken. Dus stem gerust ook op ons. Hoofdstuk 1: Onderwijs Lager en middelbaar onderwijs Goed onderwijs moet volgens Lijst 17 draaien om het zo goed mogelijk voorbereiden van de leerlingen op de toekomst. Scholen zijn geen leerfabrieken, maar een plaats waar je je persoonlijk kunt ontwikkelen en waar je leert zelfstandig te denken. Tegelijkertijd blijven taal en rekenen essentiële onderdelen van het onderwijs. Lijst 17 vindt dat scholen ook een maatschappelijke rol hebben. Hieronder verstaan we onder andere het bijbrengen van sociale vaardigheden. Scholieren moeten weerbaar zijn en voor zichzelf leren opkomen. Op dit gebied bestaan al veel initiatieven die we willen steunen zoals Discussiëren kun je leren en Gelijk = Gelijk. Aan het eind van de middelbare school moeten scholieren weten waar ze goed in zijn en wat ze daarmee kunnen. Ze moeten zijn klaargestoomd voor een succesvolle doorstroming naar het vervolgonderwijs. Een samenleving valt of staat met goed onderwijs. De generaties die nu opgroeien zullen over enige jaren het land moeten onderhouden en vooruit helpen. De beroepsbevolking wordt kleiner terwijl de groep die onderhouden moet worden alleen maar groter wordt. Daarom is het essentieel dat de generaties die nu opgroeien goed opgeleid zijn. Een goed opgeleide bevolking leidt namelijk tot meer kennis, meer innovatie, meer export en meer succesvolle ondernemers. Goed onderwijs kan schooluitval voorkomen en jeugdwerkloosheid beperken. Onderwijs is de motor van onze economie. MBO, HBO en WO Investeren in het onderwijs is investeren in onze toekomst. Daarom zeggen wij: Speerpunt: Handen af van de Stufi! (studiefinanciering) Jongeren moeten de mogelijkheid hebben om zichzelf te kunnen ontwikkelen, ook als ze geen rijke ouders hebben. De basisbeurs maakt het voor veel jongeren net mogelijk om (met een bijbaantje) te kunnen studeren. Zonder die basisbeurs is dat voor veel jongeren onmogelijk. Uit onderzoek onder 7

8 14,000 studenten1 blijkt dat 1 op de 5(!) studenten stopt met studeren als de basisbeurs wordt afgeschaft. Van de scholieren en MBO ers is dat zelfs 42%! - Daarbij krijgt driekwart van de studenten op dit moment extra geld (gemiddeld 314 euro per maand) van hun ouders. Ruim 70 % van de ouders geeft aan deze bijdrage niet te kunnen verhogen % van de studenten geeft aan dat extra werken (bijbaan) negatieve gevolgen heeft voor de studieprestaties. Als de basisbeurs wordt afgeschaft gaat dat dus ook nog eens ten koste van de studieresultaten. Dit zou het einde van de kenniseconomie betekenen. De cijfers laten zien dat de basisbeurs doorslaggevend is in de keuze om te gaan studeren. Daarom gaan wij keihard strijden om deze te behouden. Natuurlijk bestaat onderwijs uit veel meer dan alleen de studiefinanciering. De kwaliteit van het onderwijs moet over de hele linie omhoog en we kunnen hele verhandelingen volschrijven over wat er moet veranderen. Zo willen we niet langer HBO s en universiteiten uitknijpen met constante bezuinigingen. Om ons verkiezingsprogramma leesbaar te houden beperken we ons tot een samenvatting door enkele concrete maatregelen te noemen. Wat gaan we doen? Hoe gaan we het doen? Waarom is dat nodig? Meer stageplekken creëren voor scholieren en studenten. We laten de overheid hierin het voortouw nemen en creëren extra stages bij overheidsinstellingen. Daarbij gaan we dit extra stimuleren bij de publieke sector en in het bedrijfsleven. Voor veel jongeren is een stage een verplicht onderdeel van de opleiding, voor anderen is het een mogelijkheid. In ieder geval is een stage een erg leerzame ervaring. Een vak leer je vaak pas echt in de praktijk. De opgedane kennis en contacten vertalen zich uiteindelijk eerder naar een nieuwe baan. Ruim 40,000 jongeren verlaten jaarlijks hun school zonder startkwalificatie (havo-, vwoof mbo-diploma vanaf niveau 2). Dit aantal willen wij in 2014 hebben gehalveerd. - Het EVC-traject (Erkennen van Verworven Competenties) wordt uitgebreid en vaker ingezet. Dit is een project waarbij jongeren met hun competenties en werkervaring versneld een erkend certificaat/diploma kunnen halen, toegespitst op hun kwaliteiten. Op dit moment kampen vooral het VMBO en MBO met veel schooluitval. Voor voortijdig schoolverlaters is de kans op een baan een stuk kleiner. Verder blijkt uit rapporten van de inspectie dat veel MBO s onder de maat presteren. We gaan onderzoeken hoe we dit het beste kunnen oplossen. Het is duidelijk dat dit de kern is waarmee we veel schooluitval - Veel leerlingen vallen uit omdat ze niet binnen het 1 Onderzoek LSVB onder studenten/scholieren/mboers/ouders 8

9 schoolsysteem passen. Voor ons is de leerling het belangijkste. Het systeem is slechts het middel. kunnen voorkomen. - Veel jongeren vallen uit omdat ze niet uitgedaagd worden, of omdat ze niets hebben met theorie. Voor de laatste categorie moet de focus liggen op praktijkonderwijs. Nog steeds moeten veel studenten een heel stuk reizen voor hun opleiding. Zonder OV zijn ze daar gemiddeld 1700 per jaar aan kwijt. Wij willen de OV-regeling voor studenten behouden, maar vinden dat deze ook moet gelden voor jongeren onder de 18. Dit kost ongeveer 120 miljoen. Zonder deze regeling kunen veel jongeren het zich niet permitteren om te studeren. Daarnaast is studeren meer dan alleen naar college gaan. Een OV-kaart maakt studenten mobiel en geeft ze de kans ook buiten de woon - of studieplek dingen te ondernemen die goed zijn voor de ontwikkeling. Schaalvergroting (deels) terugdraaien. Er moet een limiet komen aan het aantal scholieren dat onder hetzelfde overkoepelende bestuur in een basis- of middelbare school zit. Leraren kennen hun leerlingen weer bij naam en bestuurders moeten weten wat er speelt. Dit komt het onderwijs ten goede. Een aantal bestuurders van scholengemeenschappen hebben elke band met de werkvloer verloren. Het zorgt voor een extra laag management en zo ontstaat er een kloof tussen de realiteit van alledag en het bestuur. Die kloof moet verdwijnen. Alleen gekwalificeerde docenten voor de klas zetten. Het aantal niet-gekwalificeerde docenten moet omlaag. Vanwege het lerarentekort is dat lastig. We willen het tekort tegengaan door het vak van leraar interessanter te maken. Dat kan bijvoorbeeld door ze vaker in te zetten als onderwijsdeskundigen en ze te betrekken bij het verbeteren van het onderwijs. Daarnaast gaan we stimuleren dat ze zich Leraar zijn is nog steeds ondergewaardeerd. Dat is heel jammer, want zonder onderwijs zijn we nergens. Speerpunt: OV-jaarkaart voor alle studenten, van MBO tot WO, zelfs als je nog geen 18 bent. Toch moeten we ervoor waken om niet zomaar iedereen voor de klas te zetten. Nietgekwalificeerde leraren kunnen via een EVC-traject of de PABO hun kwalificatie halen. 9

10 Betere begeleiding voor leerlingen van speciaal onderwijs naar maarschappelijke participatie. goedkoop kunnen verdiepen op HBO s en universiteiten en meer doorgroeimogelijkheden krijgen. Carrière voor de klas. Tot slot: betere leraren betekent beter onderwijs. Simpel. Voor veel leerlingen in het speciaal onderwijs is het moeilijk om aansluiting te vinden op de arbeidsmarkt. Wij willen dat daar betere begeleiding voor komt. Wij vinden dat iedereen een goede kans moet krijgen om mee te draaien in onze maatschappij. Zeker wanneer ze dit zelf ook graag willen. Hoofdstuk 2: Wonen Jongerenhuisvesting Lijst 17 staat voor een stabiele woningmarkt waar iedereen een fatsoenlijke woonruimte moet kunnen huren of kopen. Dat is niet voor alle bevolkingsgroepen even eenvoudig. Speerpunt: We zetten ons in voor betaalbare huur- en koopwoningen voor jongeren en starters. Er zijn te weinig studentenkamers, maar het aantal leegstaande kantoorpanden wordt elk jaar groter. Speerpunt: Lijst 17 wil dat kantoorpanden die twee jaar leeg staan geschikt worden gemaakt voor studentenwoningen. Zo wordt het tekort verkleind en zullen de prijzen stabiliseren. Hoe gaan we dit aanpakken? Veel kantoorruimtes zullen, ook wanneer het financieel beter gaat, leeg blijven staan. Momenteel mag de bestemming van leegstaande kantoren maar voor vijf jaar worden gewijzigd. Voor vijf jaar is het vaak niet zo rendabel om alles om te bouwen. Op dit moment ligt er een voorstel om dit te veranderen naar tien jaar. Dat maakt het in een keer een stuk aantrekkelijker om de ruimtes om te bouwen. Wij steunen dit voorstel uiteraard. In Nederland staat 13% van de kantoorruimtes leeg en in Amsterdam zelfs ruim 16%. Daarvan is 15% tot 20% geschikt om om te bouwen tot woonruimte. Dat is ruim een miljoen vierkante meter 2! Een andere maatregel tegen hoge prijzen is een betere controle op huisjesmelkers. Hypotheekrenteaftrek De hypotheekrenteaftrek verstoort de woonmarkt en gaat uit van een soort omgekeerde solidariteit; hoe rijker je bent, hoe meer je ervan profiteert. De huizenprijzen zijn hierdoor opgedreven en daarom is het erg moeilijk voor starters om een huis te kopen. Ook worden de huren hoger, omdat de huizen meer waard zijn. Een slechte zaak voor jongeren dus. Wij willen dat starters een huis kunnen aanschaffen voor een redelijke prijs. Op dit moment zijn we jaarlijks 11 miljard kwijt aan de aftrek, inclusief de aftrek op goedkopere huizen. Speerpunt: Voor huizen tot euro krijg je hypotheekrenteaftrek. Daarboven schaffen we het geleidelijk af. De Nederlandse huizenbezitter heeft gemiddeld een hypotheekschuld die de afgelopen jaren is verdrievoudigd2b. Nederlanders steken zich dus flink in de schulden voor een huis. Dat komt deels door de hypotheekrenteaftrek, die hen de mogelijkheid geeft om een huis aan te schaffen dat duurder is dan ze eigenlijk kunnen kopen. Daardoor worden de prijzen omhoog gedreven. In ieder 2 2b 10

11 geval vinden wij het belangrijk dat starters wel een woning kunnen kopen en bij huizen vanaf drie ton zijn mensen kapitaalkrachtig genoeg om dat zelf te kunnen. Een bijkomend nadeel is dat deze regeling vooral banken bevoordeelt. Zij houden hier veel rente aan over en het geeft ze kans om allerlei risicovolle producten uit te zetten. Dit is een van de oorzaken van de crisis op de Amerikaanse huizenmarkt die in 2008 is ingezet. In het algemeen moet de doorstroming op de woningmarkt bevorderd te worden. Daarom willen we de overdrachtsbelasting halveren, omdat dit de drempel om door te stromen verlaagt. Hoofdstuk 3: Werken Iedereen die werkt levert een bijdrage aan de economie. Mensen die werken hebben geld te besteden, mensen die geld besteden stimuleren de bedrijven, die vervolgens weer mensen in dienst kunnen nemen. Lijst 17 wil graag dat zoveel mogelijk mensen door middel van (vrijwilligers)werk een bijdrage leveren aan Nederland. Daarbij moet extra rekening worden gehouden met jongeren. Enkele partijen willen ontslagregelingen versoepelen en het aantal tijdelijke contracten dat een werkgever mag aanbieden voor hij verplicht is een vast contract te geven uit te breiden. Dit vergroot de onzekerheid bij jongeren voor de toekomst en Lijst 17 wil dit daarom niet hebben. De werkende bevolking moet de niet-werkende bevolking grotendeels te onderhouden. Omdat meer jongeren studeren dan vroeger en omdat we allemaal steeds ouder worden, wordt de beroepsbevolking steeds kleiner. Daarom ziet Lijst 17 het als noodzakelijk om de AOW te verhogen tot 68 jaar. Daarover valt meer te lezen in ons hoofdstuk over bezuinigingen. Daarbij moet werken zoveel mogelijk worden gestimuleerd. Het minimumloon mag niet worden afgeschaft. Discriminatie op de werkvloer en in sollicitaties moet worden bestreden. Ook is het belangrijk om het vestigingsklimaat voor bedrijven te verbeteren, bijvoorbeeld door minder strenge regelgeving. Speerpunt: Tijdelijke uitkeringen zijn prima, maar met als doel om snel weer aan het werk te gaan. Wanneer we de mensen die kunnen werken, maar die een uitkering ontvangen, aan het werk zetten vangen we drie vliegen een klap. We hebben meer mensen op de arbeidsmarkt, de persoon in kwestie kan zich inzetten voor onze samenleving en we besparen de kosten van een uitkering. Om te bevorderen dat zoveel mogelijk mensen aan het (vrijwilligers)werk gaan is een heel pakket van maatregelen nodig. Ten eerste willen we dat werknemers van het UWV deels beloond worden op basis van het aantal mensen dat zij aan een baan helpen. Daarnaast willen we meer inzetten op persoonlijke begeleiding en eventuele omscholing van mensen in de WW. Naast de sollicitatieplicht voor WW ers willen we hen ook oproepen om in ieder geval vrijwilligerswerk te doen. Het sociale vangnet moet in ieder geval geen hangmat zijn. - Voor veel werkzoekenden ouder dan 50 jaar is het vaak lastig om een baan te vinden. Werkgevers worden afgeschrikt door verhalen over lagere productiviteit of flexibiliteit bij oudere werknemers. 11

12 Wij willen het eenvoudiger maken voor deze groep om aan een baan te komen. Om tot een goede oplossing te komen willen we om de tafel met o.a. het bedrijfsleven om te kijken wat we hier het beste aan kunnen doen. Productiviteit is belangrijk, maar ook niet alles. Oudere werknemers hebben vaak veel levens- en werkervaring, expertise en nuttige contacten. Veel bedrijven zouden er daarom sowieso goed aan doen om te zorgen voor een goede balans in hun personeelsbestand. - Lijst 17 realiseert zich dat de manier waarop we naar werken kijken hard aan het veranderen is. Flexibele werktijden en thuiswerken willen we zo veel mogelijk bevorderen, ook omdat het files terugdringt. Hetzelfde geldt voor het bemoedigen om meer in de buurt van je baan te gaan wonen. Hoofdstuk 4: Infrastructuur Openbaar vervoer Speerpunt: Lijst 17 wil dat het OV betaalbaar blijft. Openbaar vervoer is belangrijk. Het is een milieuvriendelijkere manier om jezelf door het land te verplaatsen. Het openbaar vervoer van nu kan echter een stuk beter. Er wordt te weinig onderhoud gepleegd en dat zorgt voor extra vertragingen, bovenop de gebruikelijke vertragingen. De OVchipkaart werkt nog steeds niet goed en kost veel meer dan was begroot. Doordat er niet altijd poortjes aanwezig zijn, vergeten mensen weleens uit te checken. Er zijn veel meer stations zonder poortjes dan van tevoren is toegezegd door de NS. Vergeten uit te checken betekent nu meteen een boete van 20 bij de NS3. De prijsstijgingen sinds de invoering van de OV-chipkaart zijn op veel trajecten hoger dan 15%4. De NS verdient meer dankzij de reizigersinformatie die de OV-chipkaart ze geeft, maar ondertussen wordt het voor de reiziger steeds duurder. Lijst 17 wil dat de problemen zo snel mogelijk worden opgelost, want zoals het nu gaat is belachelijk. Totdat dit allemaal is opgelost willen we de prijsverhogingen van de NS beperken. Meer vervoer in de avond en nacht Overdag zijn de verbindingen redelijk goed, maar s avonds en s nachts zijn veel steden en wijken slecht bereikbaar. Veel jongeren hebben daardoor moeite om thuis te komen. Er moeten daarom meer nachtbussen en treinen komen. Speerpunt: Lijst 17 wil meer openbaar vervoer in de avond en nacht. Autowegen Lijst 17 is uiteraard voor goede autowegen, maar wil momenteel niet extra investeren in nieuw asfalt. We zien wel het probleem dat de snelwegen aan het dichtslibben zijn. De afgelopen jaren hebben we gezien dat autorijden duurder maken niet zo n groot effect op de files heeft. Als we het autorijden en autobezit nog veel duurder maken gaat het wel een negatief effect hebben op het

13 bedrijfsleven en op gezinnen. Voor de oplossing van files is een totaaloplossing nodig. Zes onderdelen daarvan zijn het stimuleren van thuiswerken, flexibele werktijden, wonen in de buurt van werk, goed en betaalbaar openbaar vervoer, carpoolen en vrachtverkeer vaker via de trein of over het water. Op elk gebied zijn verschillende projecten die dit bevorderen. Lijst 17 gaat niet stemmen voor tolpoortjes of de kilometerheffing. Hoofdstuk 5: Volksgezondheid Onder volksgezondheid valt ontzettend veel te zeggen en we zouden hier makkelijk tientallen pagina s aan kunnen wijden. Vooralsnog zullen we het beperken tot een paar punten die voor ons belangrijk zijn. Het welzijn van alle burgers is belangrijk voor ons. We zien een aantal problemen op het gebied van gezondheid zoals een toename van het aantal mensen met overgewicht, bovenmatig alcoholgebruik, maar ook bijvoorbeeld een hoog percentage eenzaamheid (33% 5). Over het algemeen willen we al deze problemen bestrijden, maar niet met paardenmiddelen. Daarnaast vinden we vrijheid en eigen verantwoordelijkheid erg belangrijk. Mensen moeten zelf kunnen kiezen om veel te eten of drinken, maar als overheid zien we wel een taak om te zorgen voor goede voorlichting, zeker voor jongeren. Daarbij hoort ook dat we in ieder geval willen verzorgen dat er in schoolkantines de keuze voor gezond voedsel is, zonder dat we snoep willen verbieden. Gezondheidszorg Op dit moment zien we in de gezondheidszorg wat er gebeurt als we niet meer fatsoenlijk voor onze ouderen kunnen zorgen. Bedden worden niet voldoende verschoond, ze kunnen zelden naar buiten, mogen bijna nooit douchen, etc. Het behoeft weinig voorstellingsvermogen om de catastrofale gevolgen te zien als er nog minder geld beschikbaar is voor de ouderenzorg. Aan de ene kant moet de zorg voor ouderen direct verbeterd worden. Dat kost geld. Aan de andere kant zijn er ook plaatsen in de zorg waar bezuinigd kan worden. We willen voorkomen dat we aan symptoombestrijding gaan doen en we willen problemen in de kern aanpakken. Voor een totaaloplossing is echter een goed onderzoek nodig dat de kernproblemen van het huidige zorgsysteem blootlegt en zo n onderzoek is er nog niet. Een van de eerste dingen die we gaan doen als we in de Tweede Kamer komen is het initiëren van een dergelijk onderzoek. Lijst 17 wil trouwens geen vaste bijdrage voor een doktersconsult en we willen het eigen risico ook niet omhoog. Gezinnen met lage inkomens kunnen dan hun zorg niet meer betalen of geen zorg aanvragen terwijl het nodig is. We willen tevens dat de anticonceptie weer terugkomt in het basispakket, in ieder geval tot 23 jaar, zoals eerst het geval was

14 Jeugdzorg De Jeugdzorg functioneert niet goed. Zo worden jongeren met een zorgindicatie vaak in justitiële inrichtingen geplaatst vanwege ruimtegebrek en zijn de wachtlijsten in het algemeen te lang. Als je in Nederland als jongere een strafbaar feit pleegt, ben je niet in contact met 1 organisatie, maar gelijk met een stuk of 16. Het is net een spinnenweb, waar je dan moeilijk uitkomt. Voor Lijst 17 heeft het een hoge prioriteit om deze en andere problemen in de Jeugdzorg op te lossen. Tot slot willen we voorkomen dat ieder druk kind direct Ritalin voorgeschreven krijgt. Veel kinderen verliezen hier een groot deel van hun identiteit door, terwijl de oorzaak niet medisch is 6. Hoofdstuk 6: Klimaat en milieu Milieu Lijst 17 staat voor een goede balans tussen mens, milieu en economie. Deze balans is in de huidige samenleving doorgeslagen naar varkensflats en megastallen. Wij zijn dan ook tegen de bio-industrie en willen duurzame ondernemingen, zoals scharrelveehouderijen, belonen en bevorderen door stimuleringsregelingen in te voeren. - Dierproeven moeten verder worden beperkt en moet er meer toezicht op proeven met dieren worden gehouden. We zijn blij met de vorderingen van de laatste jaren en we hebben gezien dat de lijn die bijvoorbeeld de Dierenbescherming inzet met het voeren van de dialoog en het uitreiken van prijzen (LEF in het Lab-prijs) voor het terugdringen van dierproeven een constructieve lijn is die tot veel resultaat leidt. Duurzaamheid De wereldbevolking pleegt momenteel roofbouw op onze planeet. De aarde is ontzettend vervuild en we verbruiken veel meer fossiele brandstoffen dan dat er bij komen. Met de exponentiële groei van grote landen als China en India zal het energieverbruik en de vervuiling alleen maar toenemen. Het kan haast niet anders of er wordt in de komende decennia een punt bereikt waarop het niet meer verder kan. Als we dat punt bereikt hebben zijn we te laat. Om dat te voorkomen is het van belang dat we ons consumptiepatroon structureel veranderen. Lijst 17 realiseert zich hoe lastig het is om voorloper te zijn, want in het huidige systeem betekenen stevige milieumaatregelen vaak dat de concurrentiepositie van Nederland wordt aangetast (denk aan de vliegtaks). Daarom willen we dat Europa in overleg met o.a. de VS, Rusland, China en Japan tot plannen komt die een stuk ambitieuzer zijn. In Nederland willen we sowieso de recycling bevorderen van de 2 miljoen kilogram aan huishoudelijke apparaten die we elk jaar weggooien in Nederland. Wij gaan 500 miljoen per jaar uit de aardgasbaten investeren in het onderzoek naar nieuwe bronnen van duurzame energie en naar betere manieren om bijvoorbeeld zonne-energie op een goedkope manier klaar te maken voor massaal gebruik. Als we deze investering niet maken zullen we op een later moment extra energie moeten importeren, wat extra geld kost. Als we het zelf doen geven we een goed signaal af en zijn we voor duurzame energie niet afhankelijk van anderen

15 Groen Sommige gemeenten kappen bomen en vormen plantsoenen om tot grasvelden als bezuinigingsmaatregel. Nederland heeft al weinig groen en dit groen wordt dan ook nog eens vernietigd door de overheid. Dit is onacceptabel en het groen in Nederland moet dan ook zo veel mogelijk behouden worden. We zijn voor meer groen, bijvoorbeeld in de vorm van parken in de stad. We zijn tegen de import van tropisch hardhout. - De verschillende natuurgebieden in Nederland zijn niet met elkaar verbonden. Hierdoor kunnen veel dieren en planten zich niet verspreiden. Dit kan worden verholpen door zogenaamde ecoducten. Deze ecoducten verbinden gebieden met elkaar en beschermen de weinig maar ontzettend waardevolle natuurgebieden. De Europese Unie kent subsidies die we hiervoor kunnen gebruiken. Hoofdstuk 7: Privacy (en internet) Speerpunt: Privé blijft privé! Op dit moment worden steeds meer gegevens geregistreerd op steeds meer plekken. Er wordt geregistreerd waarvoor je je pinpas gebruikt, waar je naartoe belt, welke websites je bezoekt, wat voor boodschappen je doet en waar je naartoe reist. Deze gegevens worden lang bewaard (google bewaart informatie voor tientallen jaren) en dat is niet best. Nog even en de gegevens worden gecombineerd en iedereen kan voor een paar een euro een samenvatting van je leven kopen. De overheid werkt hard mee aan dit proces: big brother is watching you. Wat ons betreft moet er snel een grens getrokken worden. Onder het motto van veiligheid, zijn we juist steeds minder veilig en liggen onze gegevens steeds vaker soms letterlijk op straat. Verder willen we veel minder telefoontaps en internettaps. Nederland is een van de koplopers wat betreft privacy ontnemende maatregelen zoals internettaps en telefoontaps. Deze taps zijn de laatste jaren weer fors toegenomen. Lijst 17 is tegen het structureel tappen van internetverbindingen. Bij een internettap wordt gedurende een maand al je internetverkeer nagekeken, dit is inclusief bankzaken, mails etc. In Nederland kan je dus wapens smokkelen via de post vanwege het briefgeheim, maar worden de mails aan je geliefden meegelezen door iemand van de AIVD. Wat betreft telefoontappen zijn de vooruitzichten niet zo goed. In 2007 werd een wet aangenomen waarbij de AIVD een meldingsplicht heeft nadat je bent afgetapt. Onze Minister wilde daar vanaf, omdat dit onnodig en tijdrovend zou zijn. We zijn niet geheel tegen tappen, maar alleen wanneer aan strenge voorwaarden is voldaan. Er moet bijvoorbeeld tenminste sprake zijn van aantoonbare (mogelijke) dreiging. Wat wil Lijst 17? Lijst 17: is tegen het aftappen van internet- en telefoonverkeer zonder tussenkomst van een rechter. 15

16 Zolang aftappen nog toegestaan is zal Lijst 17 er op toezien dat de meldingsplicht wordt nageleefd. Het opslaan van internet en belgedrag gaan we terugbrengen naar maximaal drie maanden. Dit om enerzijds misdrijven wel op te kunnen lossen, anderzijds om de privacy van de burger te kunnen waarborgen. Lijst 17 wil geen extra internetbelasting Lijst 17 vindt dat internet inmiddels zo belangrijk is geworden dat mensen er niet van mogen worden afgesloten als straf vanwege bijv. illegaal downloaden. Volgens veel jurisprudentie geldt het briefgeheim niet voor s, omdat de wet niet duidelijk genoeg is geformuleerd. Wij willen in ieder geval dat het briefgeheim ook gaat gelden voor s. Hoofdstuk 8: Integratie Lijst 17 staat voor een samenleving waarin iedereen meedoet. We willen kansen bieden aan ALLE jongeren, niets slechts aan bepaalde groepen. Alle jongeren, onafhankelijk van sociale klasse of achtergrond moeten de kans krijgen zich te ontwikkelen. Het wordt tijd dat Nederland inziet dat diversiteit juist een kracht kan zijn in plaats van een zwakte. Natuurlijk moet wangedrag hard worden aangepakt, maar Lijst 17 gelooft dat vrijwel alle jongeren willen meedoen aan onze maatschappij, als ze zich maar welkom voelen en kansen zien. Lijst 17 vindt wel dat meedoen van twee kanten moet komen. Het is nodig dat iedereen de Nederlandse taal leert. Voorts zien we jongeren vaak verdwalen in het bureaucratische web van de overheid. Wij willen daarom dat alle communicatie vanuit de overheid begrijpelijker wordt geformuleerd en dat er een centraal aanspreekpunt komt voor jongeren met vragen over onderwijs of ondernemen. Speerpunt: Jongeren zijn de sleutel tot succesvolle integratie Wij willen laten zien dat jongeren samen moeten strijden tegen de onverdraagzaamheid. Zij moeten straks samen met elkaar deze samenleving draaiende houden. Zij zijn nog flexibel en komen op school met veel culturen in aanraking. Nederland Tolerant Er zijn al veel initiatieven in NL zoals Heilig, Gelijk=Gelijk en Tweede Wereldoorlog in Perspectief, waarin basis- en middelbare scholieren in contact komen met jongeren uit andere culturen. Hier 16

17 leren ze zich beter te verplaatsen in de ander en de geschiedenis en leren samen met de ander een oplossing te zoeken voor maatschappelijke problemen, zoals discriminatie. Het blijkt dat de jongeren veel vooroordelen verliezen en beter met elkaar om kunnen gaan. De kern zit erin dat mensen erbij betrekken altijd een beter effect heeft dan mensen isoleren. Jongeren begrijpen dat en in de oplossingen die ze aandragen in deze projecten komt altijd naar voren dat ze de verschillende groepen kennis met elkaar willen laten maken. Met debatten, met sport of met bijvoorbeeld toneel. De multiculturele samenleving is niet mislukt, maar het gaat ook niet vanzelf. Het ontkennen van de problemen, zoals de laatste decennia is gebeurd in de politiek, heeft averechts gewerkt, want die problemen moeten gewoon worden opgelost. Maar de basis is dat we met z n allen in dit land wonen en er samen wat van moeten maken. En daarnaast, mensen zijn vaak het product van hun omgeving. Veel cynici beamen dat indirect door te stellen dat buitenlanders een bepaalde verkeerde cultuur hebben. Cultuur is echter niet aangeboren. Dat betekent dat als je wil dat mensen zich anders gaan gedragen, dat je zelf het goede voorbeeld moet geven, dat je ze moet betrekken, dat je ze laat zien waarom jouw waarden dan zoveel beter zijn. En dat doe je niet door mensen massaal te stigmatiseren, uit te schelden of dood te wensen. Dat is juist ontzettend zwak. En je houdt steeds minder mensen over die zich willen inzetten voor je land. Terwijl zonder immigranten onze beroepsbevolking nog veel kleiner zou zijn, ook relatief. Van welke kant je het ook bekijkt, mensen betrekken is altijd beter dan isoleren. Wij zijn voor de positieve oplossing! 17 Hoofdstuk 9: Economie De economie heeft de afgelopen jaren een flinke deuk opgelopen. Het kapitalistische systeem waarin we leven heeft veel voordelen, maar helaas ook een aantal nadelen. De nadelen en de gevolgen daarvan hebben we kunnen zien bij veel banken. Winst was het enige dat telde. Op de internationale economie heeft Nederland maar een beperkte invloed. Nationaal kunnen we er in ieder geval voor zorgen dat de economie draaiende wordt gehouden door het verbeteren van het vestigingsklimaat, zorgen dat de investeringen op peil worden gehouden en dat banken weer vaker geld lenen aan elkaar en aan particulieren. We moeten vooral kijken naar de lange termijn. Lijst 17 pretendeert niet de economie volledig te kunnen sturen. Dat willen we ook niet. Aan de andere kant zijn er een aantal zaken die sowieso moeten worden geregeld. Zo wil Lijst 17 geen bonussen meer voor banken die staatssteun ontvangen. Daarnaast moet er meer toezicht zijn op banken. Los daarvan is de economie vooral een middel om welzijn te bevorderen. Daarom willen we ons speciaal richten op Nederlanders die aan het eind van hun geld een stukje maand overhebben. Armoede

18 Nog steeds leeft 7% van de Nederlanders onder de armoedegrens. De afgelopen jaren is dat percentage licht gedaald en dat willen we verder omlaag brengen. Gelukkig bestaat er inmiddels veel beleid waarmee minima enkele duizenden euro s per jaar extra kunnen besparen. Helaas weten veel van hen de weg niet te vinden naar de juiste loketten. Daarmee komt veel hulp dus niet aan. Lijst 17 vindt dit vreselijk en wil dat er alles aan gedaan wordt om dit geld op de juiste plek te krijgen. Ontwikkelingssamenwerking: De meeste mensen zijn wel voor ontwikkelingssamenwerking, maar niet voor de manier waarop. Dat komt voornamelijk omdat het geld niet altijd op de goede plek terecht komt.. Lijst 17 voelt een verantwoordelijkheid voor landen waar het minder goed gaat en wil daar graag vooral op de volgende manier aan bijdragen: - Lijst 17 wil verplichte samenwerking van NGO s. Dit verhoogt efficiëntie en in het verleden heeft dit ook veel succes met zich meegebracht. Dit blijkt ook in het onlangs vernieuwde Cotonou-verdrag 7. - Micro-investeringen: Je leent kleine bedragen aan mensen in armere landen, waardoor je een nieuwe groep ondernemers creëert. Er gaan geen banen verloren op deze manier, omdat je de mensen zelf aan de slag laat gaan met het geld dat ze lenen. Zij creëren nieuwe werkgelegenheid. - Patient capital: Ook hierbij wordt geld uitgeleend aan mensen in onderontwikkelde landen, alleen krijgen zij langer de tijd om hun idee/bedrijf van de grond te krijgen. Er wordt een groter bedrag geïnvesteerd in een kleiner bedrijf. - Voorwaarden voor ontwikkelingshulp: Het is belangrijk dat geldstromen op de goede plek terecht komen. Lijst 17 ziet echter niets in het opdringen van democratie als voorwaarde voor hulp. In het algemeen willen we de focus meer leggen op kennisoverdracht dan op materieel. Hoofdstuk 10: Bureaucratie en duidelijke taal Speerpunt: minder bureaucratie Minder regels Nederland houdt van regelzucht, dat maakt alles lekker "duidelijk'.we moeten af van de cultuur dat alles volledig moet worden dichtgetimmerd. Het werkt verlammend, je kán niet op alles voorbereid zijn en ondertussen ontmoedigt dit het creatief denken. Voorbeeld: je mag wel met een biertje zitten op een terras, maar niet staan. In de tram wel met 1 kinderwagen, maar niet met 2. De handhaving van dit soort regels kost handenvol geld. Al dit soort nutteloze regels moeten er allemaal uit. Het is slechts een middel, niet het doel. Het doel is namelijk om een ordelijke, veilige samenleving te hebben en deze regels zijn daarin volslagen nutteloos

19 Alles in protocollen vastleggen geeft schijnzekerheid. Stopt het pesten als een school een pestprotocol heeft? Die regeldruk komt van het Rijk, gemeenten, accountants en de onderwijsinspectie, maar ook van brandweer en Arbodienst. Er zijn besturen die ruim honderd plannen en protocollen voor veiligheid en kwaliteit in de kast hebben staan 8. Dit is uit de hand gelopen en het moet gewoon stoppen. Daarnaast komen veel regels voort uit richtlijnen van Europa. NL is hier vaak het braafste jongetje van de klas. Terwijl het alleen maar richtlijnen zijn en andere lidstaten nog ver achter lopen. Hier ligt ook een kans om het aantal regels in te perken. Speerpunt: duidelijke taal in de politiek en weten waar je zijn moet. Het Europees Referentie Kader (ERK) deelt taalvaardigheid op in zes niveaus 9. Het gemiddelde van Nederlanders ligt op B1. De meeste kranten hebben als niveau C1, wat twee niveaus hoger is en veel politici gebruiken C2. Uit alle taalonderzoeken blijkt dat gemiddelde Nederlanders de ambtelijke taal letterlijk niet begrijpen, laat staan als het gaat om voortijdige schoolverlaters 10. Het is goed om in het onderwijs zoveel mogelijk aandacht te besteden aan taal, maar het is te makkelijk, arrogant zelfs, om te stellen dat iedereen zich maar moet aanpassen aan de hoger opgeleiden. Wij willen duidelijke taal voor burgers. Formulieren moeten begrijpelijker worden gemaakt. Voor veel jongeren is het door de taalbarrière extra lastig om iets voor elkaar te krijgen bij de overheid. Ze worden nog vaker van het kastje naar de muur gestuurd. Als je als jongere in Nederland een strafbaar feit pleegt krijg je opeens met 16 organisaties tegelijk binnen Jeugdzorg te maken. Al deze organisaties samen - denk aan o.a. Family s First en Cardea -, maken het niet overzichtelijker. Het is simpel: er moet een jeugdloket komen waar jongeren op een laagdrempelige manier duidelijk wordt gemaakt waar ze moeten zijn en wat ze moeten doen. Voor hulp bij uitkeringen, voor vragen over werk,bij problemen met ouders, als je wil ondernemen, gewoon een loket dat je verder helpt. Hoofdstuk 11: Overig Discriminatie

20 Wij zijn tegen alle vormen van discriminatie en wij vinden dan ook dat het niks mag uitmaken welke seksuele geaardheid, huidskleur, afkomst, levensovertuiging of politieke gezindheid iemand heeft. Iedereen dient elkaar te respecteren en de overheid moet hierop toezien. Scholen zouden homoseksuele leraren niet mogen weigeren en ambtenaren in dienst van de overheid moeten homohuwelijken gewoon voltrekken. Lijst 17 wil verder het huidige beleid m.b.t. abortus, euthanasie en homohuwelijken in stand houden. Detentie Straffen na een misdaad is geen doel op zich. Uiteindelijk willen we een veilige samenleving waarin zoveel mogelijk mensen kunnen functioneren. Straffen zijn soms nodig om de veiligheid voor anderen te kunnen garanderen of om een gedragswijziging bij een gedetineerde in gang te zetten. Het doel moet altijd zijn om de gevangene uiteindelijk weer goed mee te laten draaien in de maatschappij, indien mogelijk. Het vroegtijdig opsluiten van jongeren blijkt niet goed te werken. Vaak gaan zij opnieuw in de fout, en na een celstraf voelen ze zich meer verwant met de medegevangenen dan met de maatschappij. Er is sinds twee jaar de mogelijkheid om jongeren naar een zogeheten heropvoedingsgezin te sturen. Er zijn genoeg plekken in Nederland beschikbaar, echter wordt deze maatregel weinig gebruikt. Daarnaast worden gevangenissen steeds comfortabeler, dit kost veel geld en schrikt minder af. Lijst 17 wil het gevangenisleven versoberen. Lijst 17 zou wil meer jeugdcriminelen naar heropvoedingsgezinnen worden gestuurd. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers zijn een van de belangrijkste onderdelen van de samenleving. Zonder vrijwilligers zouden veel maatschappelijke organisaties niet kunnen bestaan. Daarom is het belangrijk dat vrijwilligers de waardering krijgen die ze verdienen, maar ook dat wordt gestimuleerd dat ze dit werk blijven doen. Lijst 17 vindt de invoering van de maatschappelijke stages binnen het voortgezet onderwijs om die reden een goede keuze. 20

Verkiezingsprogramma Lijst 17 2010-2014 Lijst 17 Leef(t) met LEF!

Verkiezingsprogramma Lijst 17 2010-2014 Lijst 17 Leef(t) met LEF! Verkiezingsprogramma Lijst 17 2010-2014 Lijst 17 Leef(t) met LEF! 7 mei 2010. Voorlopige versie: Opmaak en voorblad worden nog binnen 48 uur onder handen genomen. 1 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 Inleiding

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Lijst 17 2010-2014 Lijst 17 Leef(t) met LEF!

Verkiezingsprogramma Lijst 17 2010-2014 Lijst 17 Leef(t) met LEF! Verkiezingsprogramma Lijst 17 2010-2014 Lijst 17 Leef(t) met LEF! 7 mei 2010. Voorlopige versie 1 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 Inleiding 4 Hoofdstuk 1: Onderwijs 5 Hoofdstuk 2: Wonen 8 Hoofdstuk 3:

Nadere informatie

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt.

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij vinden dat de overheid zich daarom minder met jou moet bemoeien en dat bedrijven minder invloed moeten hebben. Wij willen de overheid

Nadere informatie

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt.

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij vinden dat de overheid zich daarom minder met jou moet bemoeien en dat bedrijven minder invloed moeten hebben. Wij willen de overheid

Nadere informatie

We staan voor fundamentele keuzes bij deze verkiezingen. Kiezen we ervoor om de kloof

We staan voor fundamentele keuzes bij deze verkiezingen. Kiezen we ervoor om de kloof stem voor verandering Het verkiezingsprogramma in 5 minuten We staan voor fundamentele keuzes bij deze verkiezingen. Kiezen we ervoor om de kloof tussen arm en rijk te vergroten? Of kiezen we ervoor om

Nadere informatie

Inbreng Ruben Mink Algemene beschouwingen

Inbreng Ruben Mink Algemene beschouwingen Voorzitter, Inbreng Ruben Mink Algemene beschouwingen Voordat ik kom tot de bijdrage van de CDA-fractie wil ik graag een groot compliment maken. Zoals u misschien wél verwacht had, gaat dat compliment

Nadere informatie

Belangen: Macht van de Eerste Kamer

Belangen: Macht van de Eerste Kamer Belangen: Macht van de Eerste Kamer Korte omschrijving werkvorm: Aan de hand van een werkblad ontdekken leerlingen dat de plannen van het kabinet waarschijnlijk wel door de Tweede Kamer komen, maar niet

Nadere informatie

Samen bereiken we meer!

Samen bereiken we meer! Samen bereiken we meer! Wij zijn een christelijke partij die naar een betere samenleving streeft. Een land ben en maak je Samen. Dit is ons verkiezingsprogramma zodat u een beter idee krijgt waar onze

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

samen sterker Samenvatting verkiezingsprogramma Samen sterker - kansen voor iedereen

samen sterker Samenvatting verkiezingsprogramma Samen sterker - kansen voor iedereen samen sterker Samenvatting verkiezingsprogramma Samen sterker - kansen voor iedereen Voorwoord Alexander Pechtold 1 Het gaat goed met Nederland. In ons land wonen de gelukkigste, gezondste en best opgeleide

Nadere informatie

Met hart voor ouderen

Met hart voor ouderen Met hart voor ouderen Met hart voor ouderen Nederland telt steeds meer ouderen. Daar moeten we voor alles blij mee zijn. Het is een grote, sociale verworvenheid dat steeds meer mensen een hoge leeftijd

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Internationalisering > wegnemen barrières grensoverschrijdend vervoer > werken waar je wilt > meer innovatie over de grenzen heen Internationalisering Maastricht is de meest internationale

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma Op 15 maart zijn er weer verkiezingen. Iedereen mag kiezen op welke politieke partij hij of zij stemt. We kiezen dan de partijen die vier jaar lang samen bepalen wat er gebeurt. En

Nadere informatie

Toen wij als CDA samen met onze coalitiepartners aan de afgelopen periode begonnen, stonden er voor ons twee zaken voorop:

Toen wij als CDA samen met onze coalitiepartners aan de afgelopen periode begonnen, stonden er voor ons twee zaken voorop: Ruben Mink: Rotterdam staat er na 4 jaar beter voor! De fundamentele vraag die wat betreft het CDA centraal staat is of Rotterdam er BETER voorstaat dan vier jaar geleden. En of het stadsbestuur daaraan

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren in eenvoudige taal Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Utrecht

Verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren in eenvoudige taal Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Utrecht Jouw idealen in Utrecht Verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren in eenvoudige taal Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Utrecht 1 Jouw idealen in Utrecht Verkiezingsprogramma van de Partij voor de

Nadere informatie

Financiële bijlage D66-verkiezingsprogramma

Financiële bijlage D66-verkiezingsprogramma Financiële bijlage D66-verkiezingsprogramma D66 staat garant voor een solide financieel beleid, dat ruimte biedt voor investeringen in de kwaliteit van de samenleving en economische dynamiek. Het verkiezingsprogramma

Nadere informatie

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken?

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? 67 vragen over aow-vragen en uw pensioen (Uit AD van 1-11-2016) De AOW-leeftijd gaat in 2022 met drie maanden omhoog voor iedereen die na 1954 geboren is. Reden

Nadere informatie

Stellingen Stemwijzer beter begrijpen

Stellingen Stemwijzer beter begrijpen Stellingen Stemwijzer beter begrijpen 1. Bindend referendum Bij een referendum laten mensen weten wat ze van iets vinden. Bijvoorbeeld of een land bij de Europese Unie mag of niet. Of dat de inwoners in

Nadere informatie

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren.

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Voordat ik mijn speech begin, wil ik stilstaan bij de actualiteit.

Nadere informatie

2.1 De keuze tussen werk en vrije tijd

2.1 De keuze tussen werk en vrije tijd 2.1 De keuze tussen werk en vrije tijd Mensen moeten steeds de keuze maken tussen werken en vrije tijd: 1. Werken * Je ontvangt loon in ruil voor je arbeid; * Langer werken geeft meer loon (en dus kun

Nadere informatie

Lesbrief Iedereen betaalt belasting

Lesbrief Iedereen betaalt belasting Lesbrief Iedereen betaalt belasting inleiding Iedereen betaalt belasting» waar komt het geld vandaan?» waar gaat het geld naar toe?» nederland, europa en de wereld» Iedereen betaalt belasting 1 Iedereen

Nadere informatie

Eindexamen havo maatschappijwetenschappen pilot 2014-II

Eindexamen havo maatschappijwetenschappen pilot 2014-II Aanwijzing voor de kandidaat Als in een vraag staat dat je een hoofd- of kernconcept moet gebruiken, dan gebruik je in het antwoord die elementen uit de omschrijving van het hoofd- of kernconcept die nodig

Nadere informatie

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000).

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000). Begroting 2015-2018 Begroting 2015-2018 11-11-2014 voor ons ligt de begroting 2014 2018. Voor de PvdA zijn de mensen belangrijk. Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt die nu buiten spel staan, maar

Nadere informatie

Nieuwjaarstoespraak 2017 Burgemeester Visser. Beste inwoners van Twenterand, jong en oud, dames en heren,

Nieuwjaarstoespraak 2017 Burgemeester Visser. Beste inwoners van Twenterand, jong en oud, dames en heren, Nieuwjaarstoespraak 2017 Burgemeester Visser Beste inwoners van Twenterand, jong en oud, dames en heren, Van harte welkom in de vernieuwde Zandstuve, hier in Den Ham. Zoals u inmiddels weet, is het voor

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Werk > flexibelere arbeidsmarkt > verminderen bureaucratie > betere kansen voor startende (jonge) ondernemers Werk Algemeen Op dit moment hebben mensen die langs de kant staan te weinig kans

Nadere informatie

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Na jaren is er de laatste 4 jaar een echt sociaal geluid in Roermond te horen: Dat van de SP Om ook in de toekomst te zorgen

Nadere informatie

Ter attentie van de leden van de Vaste Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ter attentie van de leden van de Vaste Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap De Kinderombudsman Visie op het verlengen van de kwalificatieplicht tot 21 jaar 7 september 2015 Ter attentie van de leden van de Vaste Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Aanleiding De

Nadere informatie

Samen voor jouw Toekomst!

Samen voor jouw Toekomst! Verkiezingsprogramma SGP Zederik 2014 2018 Jongeren editie Samen voor jouw Toekomst! Een principiële keus, voor nu en later V e r k i e z i n g s p r o g r a m m a S G P Z e d e r i k 2 0 1 4 2018 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Aanval op de uitval. perspectief en actie

Aanval op de uitval. perspectief en actie Aanval op de uitval perspectief en actie Fatma wil fysiotherapeut worden. En dat kan ze ook. Maar ze heeft nog een wel een lange leerloopbaan te gaan. Er kan in die leerloopbaan van alles misgaan waardoor

Nadere informatie

Ik ben trots op Nederland. Met elkaar. hebben we veel bereikt. Ik zie kansen om. Nederland nog mooier te maken voor de

Ik ben trots op Nederland. Met elkaar. hebben we veel bereikt. Ik zie kansen om. Nederland nog mooier te maken voor de Ik ben trots op Nederland. Met elkaar hebben we veel bereikt. Ik zie kansen om Nederland nog mooier te maken voor de komende generaties aan wie we het land straks door zullen geven. Een welvarend land,

Nadere informatie

Kijktip: NOS Persconferentie Rutte en Samsom over regeerakkoord

Kijktip: NOS Persconferentie Rutte en Samsom over regeerakkoord Kijktip: NOS Persconferentie Rutte en Samsom over regeerakkoord Korte omschrijving werkvorm: De leerlingen bekijken een filmpje van de NOS, van maandag 29 oktober. Daarna beantwoorden ze vragen over dit

Nadere informatie

Samenvatting Kinderrechtenmonitor 2012 voor kinderen en jongeren

Samenvatting Kinderrechtenmonitor 2012 voor kinderen en jongeren Samenvatting Kinderrechtenmonitor 2012 voor kinderen en jongeren Het gaat goed met kinderen in Nederland. Uit onderzoeken blijkt dat Nederlandse kinderen in vergelijking met kinderen uit andere rijke landen

Nadere informatie

Studeren in 2015-2016. Check je geld! Wat je moet weten over studiekosten. www.wijzeringeldzaken.nl

Studeren in 2015-2016. Check je geld! Wat je moet weten over studiekosten. www.wijzeringeldzaken.nl Studeren in 2015-2016 Check je geld! Wat je moet weten over studiekosten www.wijzeringeldzaken.nl Alles over studeren en geldzaken op een rij: Zorgen over geld, daar zit niemand op te wachten. Zeker niet

Nadere informatie

forum beroepsonderwijs. DEC 6 dilemma s pittige discussies constructieve uitkomsten én hilarische momenten 1 oktober 2015 @THNK

forum beroepsonderwijs. DEC 6 dilemma s pittige discussies constructieve uitkomsten én hilarische momenten 1 oktober 2015 @THNK forum beroepsonderwijs 1 oktober 2015 @THNK Vindt u ook wat van het beroepsonderwijs? Praat mee! De volgende bijeenkomst vindt plaats op: n e x t DEC 3 Terugblik op het eerste Forum op 1 oktober met als

Nadere informatie

Inleiding regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst

Inleiding regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst Inleiding regeerakkoord 2017-2021 Vertrouwen in de toekomst Inleiding Mensen in Nederland hebben veel vrijheid. Nederlanders vormen een sterke groep. Iedereen kan proberen om verder te komen in zijn leven.

Nadere informatie

Onderzoek stemgedrag jongeren Door NCRV Rondom 10 en Netwerk 28 mei 2010

Onderzoek stemgedrag jongeren Door NCRV Rondom 10 en Netwerk 28 mei 2010 Onderzoek stemgedrag jongeren Door NCRV Rondom 10 en Netwerk 28 mei 2010 Ben je van plan om op 9 juni te gaan stemmen? Ja 698 83,1 Nee 39 4,6 Ik weet het nog niet 103 12,3 Stemgedrag PVV/ Wilders PvdA

Nadere informatie

Bijlage VMBO-GL en TL

Bijlage VMBO-GL en TL Bijlage VMBO-GL en TL 2011 tijdvak 2 maatschappijleer 2 CSE GL en TL Tekstboekje GT-0323-a-11-2-b Analyse maatschappelijk vraagstuk: jeugdwerkloosheid tekst 1 FNV vreest enorme stijging werkloosheid jongeren

Nadere informatie

HEEL NEDERLAND SAMEN VOORUIT

HEEL NEDERLAND SAMEN VOORUIT HEEL NEDERLAND SAMEN VOORUIT EENVOUDIGE SAMENVATTING VERKIEZINGSPROGRAMMA 2017 DE PVDA WERKT SAMEN MET JOU Eerlijk delen Vast werk Goed wonen Gezond leven Naar school kunnen Gelijke rechten Je mening kunnen

Nadere informatie

Leven in Leiden: Uitkomsten brainstorm Startbijeenkomst Sociaal Maatschappelijke Structuurvisie. Gemeente Leiden 6 april 2011

Leven in Leiden: Uitkomsten brainstorm Startbijeenkomst Sociaal Maatschappelijke Structuurvisie. Gemeente Leiden 6 april 2011 1. In 2025 is een kwart van de Leidse bevolking 65 jaar of ouder De vergrijzing is op dit moment in Leiden nog beperkt ten opzichte van de andere steden: 12% van de bevolking is 65+. Landelijk is dat nu

Nadere informatie

CODERING KIESKOMPAS BELEID BIJ BEANTWOORDING

CODERING KIESKOMPAS BELEID BIJ BEANTWOORDING CODERING KIESKOMPAS BELEID BIJ BEANTWOORDING Geen mening: Mee eens/niet mee eens: Geheel mee eens/oneens: Neutraal: niet in regeerakkoord - stelling deels in regeerakkoord - effecten van regeerakkoord

Nadere informatie

Discussienota Naar een socialere bijstand GroenLinks Den Haag November 2015

Discussienota Naar een socialere bijstand GroenLinks Den Haag November 2015 Discussienota Naar een socialere bijstand GroenLinks Den Haag November 2015 Inleiding Er is veel in beweging rond de bijstand. Sommige gemeenten experimenteren met een andere uitvoeringspraktijk, met minder

Nadere informatie

Banenplan voor Emmen D66

Banenplan voor Emmen D66 Banenplan voor Emmen D66 Voorwoord De wereld bevindt zich inmiddels zes jaar in een financiële crisis. De effecten daarvan zijn overal merkbaar. Vooral ook in Emmen. Mensen verliezen hun baan, maken schulden

Nadere informatie

DE PVDA WERKT SAMEN MET JOU

DE PVDA WERKT SAMEN MET JOU D N A L R E HEEL NED IT U R O O V N E SA M EENVOUD ZINGS TING VERKIE T A V N E M A S IGE PROGRAMMA 2017 2 Samenvatting PvdA verkiezingsprogramma 2017 DE PVDA WERKT SAMEN MET JOU Eerlijk delen Vast werk

Nadere informatie

1. Laat filmpje 1 ( Samenwerken ) zien. Laat de leerlingen groepjes maken van 3 of 4 leerlingen. Voor het spel is een even aantal groepjes nodig.

1. Laat filmpje 1 ( Samenwerken ) zien. Laat de leerlingen groepjes maken van 3 of 4 leerlingen. Voor het spel is een even aantal groepjes nodig. Debat: Formatiespel Korte omschrijving werkvorm In het formatiespel maken leerlingen kennis met een bijzonder fenomeen in de Nederlandse democratie: het proces dat de verkiezingsuitslag laat uitmonden

Nadere informatie

Publiekstekst Wet investeren in jongeren

Publiekstekst Wet investeren in jongeren Publiekstekst Wet investeren in jongeren Juni 2009 Deze publicatie is gemaakt door Stimulansz in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Stimulansz spreekt haar dank uit aan alle

Nadere informatie

Samen duurzaam inzetbaar: de rol van de OR

Samen duurzaam inzetbaar: de rol van de OR Samen duurzaam inzetbaar: de rol van de OR Verbond van Verzekeraars 18 september 2008 Programma Waarom zoveel aandacht voor inzetbaarheid? Wat gebeurt er bij verzekeraars Wat is inzetbaarheid? OR aan de

Nadere informatie

Beginselen van de politieke partijen die in 2006 in de Tweede Kamer vertegenwoordigd waren

Beginselen van de politieke partijen die in 2006 in de Tweede Kamer vertegenwoordigd waren Beginselen van de politieke partijen die in 2006 in de Tweede Kamer vertegenwoordigd waren Partij van de Arbeid (PvdA) Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) Christen-democratisch Appèl (CDA) Democraten

Nadere informatie

De Bibliotheek; óók partner in het sociale domein

De Bibliotheek; óók partner in het sociale domein De Bibliotheek; óók partner in het sociale domein Laaggeletterden hebben vaker te maken met armoede, Schuldhulp en gezondheidsproblemen. Gemeenten, wijkteams en consulenten Werk en Inkomen zijn zich hier

Nadere informatie

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken!

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken! Haarlemmermeer, 2 april 2013 Deze tijd vraagt om een nieuwe manier van denken met een duidelijke visie om de problemen aan te pakken. Ons motto; Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen

Nadere informatie

Als het economisch tegenzit, worden zij hard getroffen. Ze zitten vaker dan gemiddeld in de bijstand.

Als het economisch tegenzit, worden zij hard getroffen. Ze zitten vaker dan gemiddeld in de bijstand. 1 Dank voor dit rapport. Mooi dat het Sociaal en Cultureel Planbureau dit jaar dieper ingaat op één onderwerp dat de aandacht verdient: de arbeidsmarktpositie van migrantengroepen. Als het economisch tegenzit,

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Analyse enquête StemWijzer

Analyse enquête StemWijzer Analyse enquête StemWijzer Om te bepalen over welke onderwerpen stellingen in de StemWijzer zouden moeten worden opgenomen, is onderzoek gedaan naar de vraag: Op welke onderwerpen baseren mensen op welke

Nadere informatie

Sustainable development goals

Sustainable development goals Sustainable development goals The road to dignity by 2030 Ending Poverty, Transforming all Lives and Protecting the Planet = De weg naar waardigheid, Armoede beëindigen, alle levens veranderen en de aarde

Nadere informatie

ZZP Netwerk Nederland

ZZP Netwerk Nederland ZZP Netwerk Nederland sinds 11 juni 2009 voor, door en met ondernemende ZZP ers Postbus 9706 1006 GE AMSTERDAM www.zzpnetwerknederland.nl info@zzpnetwerknederland.nl rapportage n.a.v. onderzoek 15 januari

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma 2017-2021 Inleiding: Wij, van de VNG, willen een Nederland waar iedereen zich thuis voelt. We willen dus de vluchtelingen toe laten en we willen dat het verschil tussen arm en rijk

Nadere informatie

AMSTERDAMMERS AAN HET WERK. Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon

AMSTERDAMMERS AAN HET WERK. Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon AMSTERDAMMERS AAN HET WERK Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon 1 Samenvatting De weg uit armoede is werk. De vraag hoe mensen weer aan het werk geholpen kunnen worden is actueel. De flinke

Nadere informatie

Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo

Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo - Algemene daling in aantal mbo-studenten. Deze daling wordt grotendeels veroorzaakt door de afname van het aantal leerwerkplekken. - Vooral

Nadere informatie

10-puntenplan voor het herstel van de Nederlandse economie

10-puntenplan voor het herstel van de Nederlandse economie 10-puntenplan voor het herstel van de Nederlandse economie Nederland zit in een grote economische crisis. Het consumentenvertrouwen is dramatisch laag. Nederlanders zijn onzeker over hun baan, hun huis,

Nadere informatie

7 posters met de opties. U kunt de posters downloaden op https://www.prodemos.nl/leren/hoelossen-we-op-rechtsstaat/

7 posters met de opties. U kunt de posters downloaden op https://www.prodemos.nl/leren/hoelossen-we-op-rechtsstaat/ HOE LOSSEN WE DIT OP? KORTE OMSCHRIJVING WERKVORM U beschrijft steeds een conflictsituatie. Daarna vraagt u hoe de leerlingen dit probleem zouden oplossen. Zouden ze naar de politie stappen? Een advocaat

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

WIJ en jij Wet investeren in jongeren

WIJ en jij Wet investeren in jongeren Ik heb een WW-uitkering. Krijg ik een werkleeraanbod? Je krijgt pas een werkleeraanbod als je WW-uitkering is afgelopen. Zolang je een WW-uitkering krijgt, geldt voor jou de sollicitatie- en reintegratieplicht

Nadere informatie

Werkvel opdracht 9 (Onderhandelingsspel: hoe neem je samen moeilijke besluiten?)

Werkvel opdracht 9 (Onderhandelingsspel: hoe neem je samen moeilijke besluiten?) Werkvel opdracht 9 (Onderhandelingsspel: hoe neem je samen moeilijke besluiten?) Toelichting op de opdracht Tijdens deze opdracht gaan jullie in kleine groepjes in onderhandeling met elkaar over een pakket

Nadere informatie

Medewerkers met schulden

Medewerkers met schulden Medewerkers met schulden oplossen en voorkomen Financieel inzicht met de digitale loonstrook We verkeren wereldwijd in een financiële crisis. Deze economische situatie heeft z n weerslag op ieder persoonlijk.

Nadere informatie

Verkiezingen. 1. Politieke voorkeur

Verkiezingen. 1. Politieke voorkeur Verkiezingen Voor vijftigplussers staat er de komende jaren veel op het spel. De betaalbaarheid van de zorg staat ter discussie en het niveau van pensioenen en AOW dreigt te worden aangetast. Daarnaast

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Wet WIJ

Veelgestelde vragen Wet WIJ Veelgestelde vragen Wet WIJ Wat is de WIJ? WIJ staat voor Wet investeren in jongeren (WIJ). Deze nieuwe wet gaat in per 1 oktober 2009 en moet ervoor zorgen dat alle jongeren tot 27 jaar een opleiding

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Verdieping: Het huishoudboekje van Nederland

Verdieping: Het huishoudboekje van Nederland Verdieping: Het huishoudboekje van Nederland Korte omschrijving werkvorm In deze werkvorm leren leerlingen meer over de inkomsten en uitgaven van Nederland. In 2015 heeft de Nederlandse regering voor het

Nadere informatie

Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla

Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla Dank u wel voorzitter, Graag wil ik beginnen met het danken van het college en haar ambtenaren voor de uitvoerige beantwoording van alle vragen die wij hadden.

Nadere informatie

Kans op Amerikaanse dubbele dip is klein

Kans op Amerikaanse dubbele dip is klein Kans op Amerikaanse dubbele dip is klein De Verenigde Staten gaan meestal voorop bij het herstel van de wereldeconomie. Maar terwijl een gerenommeerd onderzoeksburo recent verklaarde dat de Amerikaanse

Nadere informatie

Dwarsdwarsdwars hhhhhhhhhhhhhhh

Dwarsdwarsdwars hhhhhhhhhhhhhhh Dwarsdwarsdwars hhhhhhhhhhhhhhh De waarde van onderwijs oktober 2013 lllllllllllllll dwarsdwarsdwars Inleiding De tijd dat het onderwijs alleen maar gericht was op het overdragen van kennis en vaardigheden

Nadere informatie

Nederland dient financiële steun te geven aan landen van de Europese Unie met een hoge staatsschuld die anders in grote problemen zullen komen.

Nederland dient financiële steun te geven aan landen van de Europese Unie met een hoge staatsschuld die anders in grote problemen zullen komen. Aankondiging Op 12 september dit jaar worden verkiezingen gehouden voor de Tweede Kamer. Politieke partijen hebben hun verkiezingsprogramma voor de komende jaren vastgesteld. De lijsttrekkers van de partijen

Nadere informatie

Veilig Nederland. Uw veiligheidsleverancier

Veilig Nederland. Uw veiligheidsleverancier Veilig Nederland Uw veiligheidsleverancier Woord vooraf Onderweg naar huis lastig worden gevallen op straat? s Ochtends, als u naar uw werk gaat, erachter komen dat uw auto is gestolen? U en uw gezin levend

Nadere informatie

Met hart voor ouderen

Met hart voor ouderen Met hart voor ouderen Beste kiezer, Bij alle onzekerheden in de wereld van vandaag is één ding zeker: Nederland telt steeds meer ouderen. Het is een grote, sociale verworvenheid dat steeds meer mensen

Nadere informatie

No show in de zorg. Voorstel om verspilling in de gezondheidszorg aan te pakken. Pia Dijkstra Tweede Kamerlid D66.

No show in de zorg. Voorstel om verspilling in de gezondheidszorg aan te pakken. Pia Dijkstra Tweede Kamerlid D66. No show in de zorg Voorstel om verspilling in de gezondheidszorg aan te pakken. Notitie Juli 2012 Pia Dijkstra Tweede Kamerlid D66 Inleiding De kosten van de gezondheidzorg stijgen hard. Dat komt voornamelijk

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de Partij van de Arbeid. Wij staan voor een spreiding van kennis, macht

Nadere informatie

Dagboek Nederland onder water?! Komt Nederland onder water te staan? En wat kunnen jij en de politiek doen om dit te voorkomen?

Dagboek Nederland onder water?! Komt Nederland onder water te staan? En wat kunnen jij en de politiek doen om dit te voorkomen? Dagboek Dagboek Nederland onder water?! Komt Nederland onder water te staan? En wat kunnen jij en de politiek doen om dit te voorkomen? Dat het klimaat verandert is een feit. Je hoort het overal om je

Nadere informatie

5.2 Wie is er werkloos?

5.2 Wie is er werkloos? 5.2 Wie is er werkloos? Volgens het CBS behoren mensen tot de werkloze beroepsbevolking als ze een leeftijd hebben van 15 tot en met 64 jaar, minder dan 12 uur werken, actief op zoek zijn naar betaald

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding... 4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van de rechten... 6 Hoofdstuk 2 De belangrijkste rechten...12

Inhoud. Inleiding... 4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van de rechten... 6 Hoofdstuk 2 De belangrijkste rechten...12 Inhoud Inleiding... 4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van de rechten... 6 Hoofdstuk 2 De belangrijkste rechten...12 Onderwerp 1 Gelijkheid...13 De rechten van Tim... 14 Onderwerp 2 Toegankelijkheid...17 De rechten

Nadere informatie

obs Jaarfke Torum 15 9679 CL Scheemda Postbus 60 9679 ZH Scheemda 0597 592524 jaarfke@planet.nl

obs Jaarfke Torum 15 9679 CL Scheemda Postbus 60 9679 ZH Scheemda 0597 592524 jaarfke@planet.nl obs Jaarfke Torum 15 9679 CL Scheemda Postbus 60 9679 ZH Scheemda 0597 592524 jaarfke@planet.nl 1 Actief burgerschap en sociale integratie: Door de toenemende individualisering in onze samenleving is goed

Nadere informatie

Kom jij ons team versterken? Uw Computerstudent

Kom jij ons team versterken? Uw Computerstudent Kom jij ons team versterken? Uw Computerstudent Computerhulp door studenten Lekker bijverdienen. Flexibiliteit! Mijn eigen afspraken in plannen. Ruimte voor doorgroeien en persoonlijke ontwikkeling Ben

Nadere informatie

Voorpublicatie Vertrouwen in de wetenschap

Voorpublicatie Vertrouwen in de wetenschap Voorpublicatie Vertrouwen in de wetenschap Augustus 2015 Het meeste wetenschappelijk onderzoek wordt betaald door de overheid uit publieke middelen. De gevolgen van wetenschappelijke kennis voor de samenleving

Nadere informatie

Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. www.s-p-a.be. tijdenveranderen.be. PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA.

Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. www.s-p-a.be. tijdenveranderen.be. PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA. Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. tijdenveranderen.be www.s-p-a.be PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA.indd 1 24/02/14 11 NA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen

Nadere informatie

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen.

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Toen wij over het coalitieakkoord spraken, telde de VVD Den Haag haar zegeningen. Er werd ruimte geboden voor een aantal van onze ideeën. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Maak uw eigen Miljoenennota

Maak uw eigen Miljoenennota Maak uw eigen Miljoenennota Er is weer economische groei, de huizenmarkt trekt aan, en volgens de rijksbegroting gepresenteerd op Prinsjesdag gaat bijna iedereen er volgend jaar financieel op vooruit.

Nadere informatie

Deze laatste begroting van de huidige bestuursperiode nodigt uit tot vooruitkijken.

Deze laatste begroting van de huidige bestuursperiode nodigt uit tot vooruitkijken. Geacht college, raad en toehoorders, Ik wil graag beginnen met een compliment voor deze begroting, die naar het schijnt in een bijzonder korte tijd is opgesteld. En daarnaast voor de uiterst overzichtelijke

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

VVD. De VVD wil dat de overheid zich weinig bemoeit met de economie. Mensen en bedrijven weten zelf wel wat goed voor ze is.

VVD. De VVD wil dat de overheid zich weinig bemoeit met de economie. Mensen en bedrijven weten zelf wel wat goed voor ze is. VVD De VVD wil dat de overheid zich weinig bemoeit met de economie. Mensen en bedrijven weten zelf wel wat goed voor ze is. De overheid moet wel zorgen voor veiligheid. Daarom moet de overheid overlast

Nadere informatie

WAAR WIJ VOOR STAAN. Socialisten & Democraten in het Europees Parlement. Fractie van de Progressieve Alliantie van

WAAR WIJ VOOR STAAN. Socialisten & Democraten in het Europees Parlement. Fractie van de Progressieve Alliantie van WAAR WIJ VOOR STAAN. Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten & Democraten in het Europees Parlement Strijden voor sociale rechtvaardigheid, het stimuleren van werkgelegenheid en groei, hervorming

Nadere informatie

Ouderen en de arbeidsmarkt. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Ouderen en de arbeidsmarkt. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen met betrekking tot ouderen van 55 + en de arbeidsmarkt?...2 2 Oudere werknemers moeten goedkoper

Nadere informatie

Speech van Klaas Knot bij het congres Ambitie loont Amsterdam, Wibauthuis, 10 november 2016

Speech van Klaas Knot bij het congres Ambitie loont Amsterdam, Wibauthuis, 10 november 2016 Speech van Klaas Knot bij het congres Ambitie loont Amsterdam, Wibauthuis, 10 november 2016 Amsterdam, Wibauthuis Klaas Knot heeft tijdens Ambitie Loont een congres georganiseerd door de Delta Lloyd Foundation,

Nadere informatie

Ik wil jullie graag laten zien wat Partij Westvoorne belangrijk vindt en waar mensen voor kunnen kiezen. Ik vertel bij elke foto wat het betekent.

Ik wil jullie graag laten zien wat Partij Westvoorne belangrijk vindt en waar mensen voor kunnen kiezen. Ik vertel bij elke foto wat het betekent. Ik wil jullie graag laten zien wat Partij Westvoorne belangrijk vindt en waar mensen voor kunnen kiezen. Ik vertel bij elke foto wat het betekent. 1. Zelfstandig Westvoorne Als heel veel dorpen bij elkaar

Nadere informatie

Organiseren van samenwerking in het jeugddomein

Organiseren van samenwerking in het jeugddomein Organiseren van samenwerking in het jeugddomein De overkoepelende resultaten van vier afstudeeronderzoeken Publiek Management In opdracht van Integraal Toezicht Jeugdzaken (ITJ) hebben vier studenten Bestuurs-

Nadere informatie

Studeren in 2015-2016. Check je geld! Wat je moet weten over studiekosten. www.wijzeringeldzaken.nl

Studeren in 2015-2016. Check je geld! Wat je moet weten over studiekosten. www.wijzeringeldzaken.nl Studeren in 2015-2016 Check je geld! Wat je moet weten over studiekosten www.wijzeringeldzaken.nl Alles over studeren en geldzaken op een rij: Zorgen over geld, daar zit niemand op te wachten. Zeker niet

Nadere informatie

Onderzoek: Gemeenteraadsverkiezingen

Onderzoek: Gemeenteraadsverkiezingen Onderzoek: Gemeenteraadsverkiezingen Publicatiedatum: 7-3- 2014 Over dit onderzoek Het 1V Jongerenpanel, onderdeel van EenVandaag, bestaat uit 7000 jongeren van 12 t/m 24 jaar. Aan dit online onderzoek,

Nadere informatie

Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Nummer 2, december 2006

Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Nummer 2, december 2006 WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Nummer 2, december 2006 Het komend jaar werkt het BPV&W samen met NIZW aan het project Bouwen aan actieve informatievoorziening

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING Berkelland BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING met elkaar voor elkaar Verkort verkiezingsprogramma 2014-2018 Kijk voor het volledige CDA verkiezingsprogramma op onze website www.cdaberkelland.nl www.cdaberkelland.nl

Nadere informatie

aan kunt werken bij het Rijk. Het Rijk is de verzamelnaam van alle ministeries, diensten en onderdelen, verspreid over het hele land,

aan kunt werken bij het Rijk. Het Rijk is de verzamelnaam van alle ministeries, diensten en onderdelen, verspreid over het hele land, . Hoe laten we onze jeugd gezonder eten en meer sporten? Dat is één van de belangrijke maatschappelijke vraagstukken waar je aan kunt werken bij het Rijk. Het Rijk is de verzamelnaam van alle ministeries,

Nadere informatie

Via de wijk aan het werk

Via de wijk aan het werk Via de wijk aan het werk Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en sport.

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie