Kerkblad. 7 oktober Lichtpuntviering. 31 oktober Ik geloof... van de Protestantse Gemeente Agnus Dei te WAALRE. 54 e jaargang nr.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kerkblad. 7 oktober Lichtpuntviering. 31 oktober Ik geloof... van de Protestantse Gemeente Agnus Dei te WAALRE. 54 e jaargang nr."

Transcriptie

1 Kerkblad 54 e jaargang nr oktober oktober Lichtpuntviering 31 oktober Ik geloof... van de Protestantse Gemeente Agnus Dei te WAALRE MEDITATIE Heb je vijanden lief Als ik het helemaal heb gehad met het werk en afleiding zoek, mag ik graag een detective kijken, Frost, Inspector Lynley, Silent witness. Of een detective lezen, Henning Mankell, Nicci French, Sebastian Fitzek. Wanneer er een moord gepleegd is, wordt er door de rechercheurs aan familie, vrienden en collega s gevraagd of het slachtoffer ook vijanden had, want dat spoor kan naar de dader leiden. De vraag die de politie stelt, zouden wij onszelf ook moeten stellen: Heb ik vijanden? Het is de moeite waard om zo nu en dan als een detective te speuren naar vijanden in ons leven, niet om een op handen zijnd misdrijf te voorkomen, maar om onszelf te leren kennen en ontwikkelen. Natuurlijk zult u zeggen: Ik heb geen vijanden. Dat zeg ik ook, ik ben geen drugsbarones maar dorpsdominee, die zelfs bang is om vijanden te maken. Maar als ik het woord vijanden gebruik, doel ik niet op mensen die mij mogelijkerwijs naar het leven staan, maar mensen die in mijn ogen vijandig zijn, aan wie ik mij erger. Van die types die doen wat ik afkeur, waar ik een hekel aan heb. Ik noem maar wat: mensen die besluiteloos zijn, die de kantjes ervan af lopen, die agressief zijn, die mijn normen en waarden met voeten treden. Als u ontdekt hebt wie uw vijanden zijn, denk dan eens aan de uitspraak van Jezus: Heb je vijanden lief. Bij mij begint de bloeddruk onmiddellijk te stijgen: Jezus zal toch niet bedoelen dat we dingen over hun kant moeten laten gaan? Niet voor niets vinden jonge ouders het stellen van grenzen in de opvoeding weer belangrijk en wil de samenleving de hufterigheid een halt toe roepen. De uitspraak van Jezus is vaak misbruikt om het kwaad met de mantel der liefde te bedekken, maar dan stik je op den duur. Dat kan niet de bedoeling zijn. Daniël Ofman, organisatie adviseur, brengt mij op een andere gedachte. (Hij is ooit als bedrijfskundige afgestudeerd aan het TU in Eindhoven). Ofman schrijft dat ieder mens kernkwaliteiten heeft, sterke eigenschappen die echt bij die persoon horen. Maar een kernkwaliteit kan doorslaan en een valkuil worden. Behulpzaamheid wordt bemoeizucht en daadkracht drammerigheid. Als iemand doorschiet in een bepaalde kwaliteit, roept dat irritatie op, dat is een allergie. De vervelende eigenschap van de ander bergt echter een kwaliteit in zich. En voor degene die er allergisch voor is is dit een belangrijk ontwikkelpunt, een uitdaging dus. Heb je vijanden lief, je allergie is je uitdaging. Als ik mij erger aan losbollen en lellebellen, zegt dat iets over hen, maar vooral ook over mij. Wat bij de ander overmatig aanwezig is, wijst op een gebrek bij mij. Waar blijft mijn feestneus, als ik me altijd begraaf in mijn werk? Waar is de sensualiteit als ik alleen maar serieus ben? Ik mag wel blij zijn dat vijanden mijn pad kruisen, want ze wijzen mij op mijn onderdrukte kwaliteiten. Jezus wil niet dat wij perfecte mensen worden, Hij streeft naar heelheid. Vijanden herinneren mij eraan dat ik nog andere kanten in mij heb, die ook mee willen doen. Heb je vijanden lief, wordt detective, onderzoek. En dat gaat het beste als je het met liefde doet. Kopij (liefst via ) voor nummer 11 van 3 november 2007 dat voor 5 weken dienst doet, moet uiterlijk 20 oktober 2007 binnen zijn bij B. Haasakker, Hutdijk 21 of G. Kok- Schipper, Arembergstraat Aukje Westra

2 OP DE EERSTE DAG DER WEEK EREDIENSTEN Alle vieringen beginnen om uur, tenzij anders vermeld. 7 okt. Mw. Ds. A.H. Westra. Dienst van Schrift en Tafel. Eerste collecte voor Kerk en Israël *), tweede collecte voor Algemeen Diaconaal Werk. Na de dienst samenzijn in de hal. 14 okt. Mw. Ds. A. v.d. Zijpp uit Eindhoven. Eerste collecte voor Kerkinactie Werelddiaconaat *), tweede collecte voor Oikocredit *). Na de dienst samenzijn in de hal. 21 okt. Ds. V.P. Top. Eerste collecte voor Diaconaal Noodfonds, tweede collecte voor OLAD. Na de dienst samenzijn in de hal. 28 okt. Ds. P.K. Pilon uit Son. Eerste collecte voor Kerkinactie Diaconaat *), tweede collecte voor NBG *). Na de dienst samenzijn in de hal. 4 nov. Mw. Ds. A.H. Westra. Dienst van Schrift en Tafel. Gedachteniszondag. Eerste collecte voor Kerkinactie Zending, tweede collecte voor Algemeen Kerkenwerk. Na de dienst samenzijn in de hal. *) Zie voor een toelichting elders in dit nummer. Zondag 21 oktober 2007 Over twee jaar is het kerkgebouw vijftig jaar oud. Een goede reden om iets speciaals te doen. Aan plannen en ideeën is in de pastorie geen gebrek, maar zijn ze ook uitvoerbaar? Ik wil u er deze ochtend over vertellen in de hoop dat u kritisch mee gaat denken of wellicht zelf betere ideeën heeft. (vt) 26 oktober 5 november 2007 Bijbel 10 daagse Van 26 oktober tot en met 5 november wordt voor de derde keer de Bijbel10daagse gehouden met als thema: de vreemdeling en de Bijbel. De initiatiefnemers willen met deze tiendaagse de bijbel in al zijn facetten aan bod laten komen. Het thema biedt aanknopingspunten vanuit kerkelijk, sociaal maatschappelijk, politiek, literair en cultureel perspectief. Zo zorgt men er voor dat de Bijbel in de belangstelling komt te staan. Via de media zult u op de hoogte gehouden worden. Zondag 11 november: Bijbel en Popmuziek De eerste muzikanten hebben zich al aangemeld. En er is nog ruimte voor meer mensen. Dus als je jouw/uw favoriete muziek live wilt uitvoeren voor een aandachtige en nieuwsgierige groep mensen dan kun je je bij mij aanmelden. Akoestisch of licht versterkt. Voor inlichtingen: Vijko Top, tel.: , KINDEROPPAS 7 okt. Margriet Willems en Fleur Willems 14 okt. Colien Hartman en Anique ten Brinke 21 okt. Lonnie Sturm en Iris Sturm BIJ DE VIERINGEN 28 okt. Anneke Filmer en Maaike Filmer 4 nov. Corine Hagenaars en Roos Gaakeer Zondag 7 oktober 2007 Op zondag 7 oktober worden er vier (!) nieuwe ambtsdragers bevestigd en één neemt afscheid. In deze dienst lezen we een verhaal uit Handelingen. Het schip met Paulus als gevangene aan boord, komt in zwaar weer terecht. Paulus spreekt passagiers en bemanning toe: het schip zal vergaan, maar de mensen zullen behouden worden. En zo gaat het met de kerk ook, de vorm zal veranderen, maar de mensen zullen zeker doorgaan met geloven. In deze dienst vieren we de maaltijd van de Heer. Het is deze zondag ook Israëlzondag. Maar we kunnen niet alles Een volgend jaar besteden we daar weer aandacht aan. 3 TOELICHTING BIJ ENKELE COLLECTES IN OKTOBER oktober 2007 Eerste collecte: Kerk en Israël De eerste zondag in oktober is in onze kerk Israëlzondag. In veel gemeenten wordt op deze zondag in woord, lied en gebed stilgestaan bij de ontmoeting tussen Kerk en Israël. De opbrengst van de collecte op Israëlzondag maakt het mogelijk om op allerlei wijzen vorm te geven aan de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël. Zo worden er contacten onderhouden met de joodse gemeenschap in Nederland, rechtstreeks en ook via het OJEC (Overlegorgaan Joden en Christenen). Toerusting van predikanten, studenten theologie en geïnteresseerde gemeenteleden voor de ontmoeting met het volk Israël vindt niet alleen in Nederland plaats, maar ook in Israël. Er wordt informatief en praktisch toerustingsmateriaal gemaakt waarmee in de gemeente gewerkt kan worden. Het kwartaalblad Kerk en Israël Onderweg biedt informatie over de belangrijke thema s in het gesprek met Israël, maar ook over de lotgevallen van de joodse gemeenschap in Nederland, Israël en elders. 14 oktober 2007 Eerste collecte: Kerkinactie/werelddiaconaat (zondag voor het Werelddiaconaat) Kerk in Actie helpt Nepalese boeren een nieuwe richting te vinden door bij te dragen aan het project Seeds for Survival van de Nepal Permaculture Group (NPG). Deze organisatie leert arme boeren weer zaden en gewassen te verbouwen, die van oudsher in Nepal voorkomen. Het werk van de NPG werpt letterlijk vruchten af. Het draagt bij aan sterke gewassen, efficiëntere inkoop van zaden, en gevarieerde oogsten. 4

3 De NPG ondersteunt boeren bij het kiezen van goede zaden en stimuleert de boeren om variatie aan te brengen in de te verbouwen gewassen. Hierdoor zijn de opbrengsten niet alleen geschikt voor de export, maar is er allereerst voldoende te eten voor de gezinnen en gemeenschappen die om de boerenbedrijven heen staan. Deze ontwikkeling maakt zo n verschil. Prachtig is het om te zien dat voedselhulpprogramma s op steeds meer plekken in Nepal overbodig raken en gezinnen weer zelfstandig kunnen functioneren. 14 oktober 2007 Tweede collecte: Oikocredit Wat doet Oikocredit? Oikocredit verstrekt wereldwijd krediet aan kansarme ondernemers. Door enerzijds microkredietinstellingen te financieren, die de lening opsplitsen in kleine bedragen voor particuliere ondernemers, én door anderzijds leningen te verstrekken aan coöperaties en kleine bedrijven, stimuleert Oikocredit duurzame economische ontwikkeling. De debiteuren zijn vaak vrouwen, en leningen worden in vrijwel alle gevallen terugbetaald. Oikocredit hanteert als stelregel dat geld geven afhankelijkheid schept, maar geld lenen zelfstandigheid bevordert. Oikocredit trekt daartoe kapitaal aan door de uitgifte van aandelen. Deelname in Oikocredit is mogelijk via het Oikocredit Nederland Fonds (ONF). (bovenstaande tekst is gedeeltelijk overgenomen uit Andersom, September Andersom is het kwartaalblad van Oikocredit Nederland) 28 oktober 2007 Eerste collecte: Kerkinactie/diaconaat Op initiatief van predikanten, pastores en vrijwilligers uit het justitiepastoraat en uit de Haagse kerken ontstond in 1981 een vorm van dagopvang voor mensen die na hun detentie nergens anders terecht konden. Ruim 25 jaar later is dit lokale, Haagse initiatief uitgegroeid tot de huidige Stichting Exodus Nederland. Exodus biedt opvang en begeleiding aan gedetineerden in de laatste fase van hun straf en aan ex-gedetineerden om een succesvolle terugkeer in de samenleving mogelijk te maken. De zelf ontwikkelde methodiek is opgebouwd rond de sleutels : wonen, werken, relaties en zingeving. Jaarlijks kunnen ongeveer 350 (ex-)gedetineerden terecht in tien Exodushuizen verspreid over het land. De opvang en begeleiding die Exodus biedt, zijn de beste preventie tegen terugval in de criminaliteit. Onderzoek wijst uit dat de Exodusaanpak werkt. Maar liefst 82 procent van de (ex-) gedetineerden die het Exodusprogramma in één van de tien Exodushuizen afmaakt, blijft uit de criminaliteit. Kerk in Actie steunt de Stichting Exodus Nederland met uw bijdrage. 28 oktober 2007 Tweede collecte: Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) (Nationale Bijbelzondag) Thuiskomen is het thema van de Nationale Bijbelzondag Thuiskomen kan een positief gevoel oproepen, na een lange vakantie of een drukke werkdag. Oost, west, thuis best. Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens. Het roept iets op van veiligheid en geborgenheid. Thuis kun je jezelf zijn. Waar we ook zijn, we willen ons graag thuis voelen. 5

4 Van vrijdag 26 oktober tot en met maandag 5 november is er opnieuw een Bijbel10daagse. In de Bijbel10daagse 2007 gaat het over 'de vreemdeling en de Bijbel'. Hoe staat het met de vreemdelingen onder ons? Doen wij er alles aan dat ze zich ook thuis voelen? Velen verlieten uit noodzaak hun land. Gemakkelijk was die stap niet. Het betekent verdriet om wat je achter moest laten, meer nog: om wie je achter moest laten. Gunnen we als medeasielzoekers die mensen een thuis? Hier en nu in onze straat, in onze kerk of gemeente? Of zien we hen alleen als gelukzoekers en lopen we hen voorbij zonder te vertellen waar het echte geluk te vinden is? Het NBG zet zich zowel in binnen- als buitenland in, om te zorgen dat de Bijbel zoveel mogelijk mensen bereikt én aanspreekt. Een aantal van de buitenlandse partners van het NBG is aangewezen op financiële steun vanuit Nederland. Daardoor kunnen zij de Bijbel blijven vertalen, verspreiden en speciale uitgaven verzorgen. Het NBG is op haar beurt weer afhankelijk van giften en contributies en heeft als doel om van iedere euro in ieder geval 50% aan projecten in het buitenland en 35% aan projecten in Nederland te besteden. UIT DE GEMEENTE Tenzij iets anders vermeld is, worden de bijeenkomsten gehouden in een der zalen van het kerkgebouw en beginnen ze om uur. 5 okt uur Gespreksgroep jarigen in soos *) 7 okt uur Lichtpuntviering *) 8 okt uur Leerhuis 3) 9 okt. Lezing Oud maar niet af Valkenswaard *) 16 okt. Vergadering Kerkenraad 18 okt. Ritme en rituelen; avond over geloofsopvoeding 2) 19 okt uur Gespreksgroep jarigen in soos *) 20 okt uur Studiedag classis *) 21 okt uur Begijnenhofbijeenkomst Eindhoven *) 21 okt uur Choral Evensong in de Cathrien Eindhoven *) 31 okt. Ik geloof... 2) 2 nov. Lezing Immanuelkerk Veldhoven *) Met *) wordt verwezen naar een nadere omschrijving elders in dit nummer; de cijfers verwijzen naar de activiteiten omschreven in de Gemeentegids. VARIA Vakantie Ook dominees moeten af en toe uitgelaten worden. Wij zijn met vakantie van maandag 22 tot en met zondag 28 oktober. In noodgevallen kunt u zich wenden tot de voorzitter van de kerkenraad, die u verder verwijst. Aukje Westra en Vijko Top VERSLAG KERKENRAADSVERGADERING 18 SEPTEMBER 2007 De kerkenraad kwam na de zomer voor het eerst bijeen op 18 september. Het is zeer verheugend dat de kerkenraad uitgebreid is met vier nieuwe ambtsdragers. In het vorige Galmgat zijn Cobi Haasakker en Peter Sturm al genoemd; we zijn blij dat Gerrit Kok (Arembergstraat) eveneens toetreedt tot het College van Kerkrentmeesters en dat Hans Vermeijden diaken wil worden. Allen worden bevestigd in de dienst van 7 oktober. Gerard van Aller en Wout van Lent zijn in de vergadering herbenoemd; we zijn heel dankbaar dat zij hun taak als ouderling willen voortzetten. Ook Marleen Roozenbeek heeft aangegeven dat zij diaken blijft. Haar formele herbenoeming vindt in de volgende kerkenraadsvergadering plaats. Er zijn ook nieuwe wijkcontacten: in de wijk Aalst Noord zullen Yvonne Vermunt-Rem, en Piet en Hannie Hamelink samen, deze functie vervullen; in de wijk Aalst Oost wordt Wil van den Berg wijkcontact. We wensen iedereen veel succes en Gods zegen bij het vervullen van deze ambten en taken toe. Helaas hebben we ook afscheid moeten nemen van een kerkenraadslid: Peter Montnor heeft in juli zijn ambt van diaken per direct neergelegd. Binnenkort nemen we ook afscheid van Gerrit Kok (Parklaan) die ruim acht jaar lid/penningmeester van het College van Kerkrentmeesters (eerder College van Beheer) is geweest. We danken beiden hartelijk voor het werk dat ze gedaan hebben voor onze gemeente. In de vergadering is verder gesproken over het voorstel van de Taakgroep Vieringen voor een nieuw liturgieboekje. Het wordt nog op een paar punten aangepast en daarna wordt er een boekje van gemaakt. Binnenkort wordt deze nieuwe liturgie dan ook ingevoerd. Daarna kwamen de doelstellingen voor het nieuwe seizoen aan de orde. De kerkenraad heeft een aantal thema s gekozen en daarbij concrete actiepunten geformuleerd. De thema s zijn jeugd, jubileum, rand-kerkelijken, jarigen en financiën. Enkele concrete actiepunten zijn: jongerengespreksgroepen voor jarigen, jarigen en jarigen, themadiensten voor jong en oud, en een bezinning op de vraag hoe wij ons verhouden tot rand-kerkelijken. Het jubileum betreft het 50-jarig bestaan in mei 2009 van ons kerkgebouw. Onze predikanten spreken de komende tijd met zo veel mogelijk gemeenteleden om vorm te geven aan de invulling van dit jubileum, een gelegenheid om terug te kijken, maar zeker ook vooruit! Andere activiteiten worden de komende tijd onder uw aandacht gebracht. 6 7 Namens de kerkenraad, Johanna Alberda, scriba

5 VAN DE DIACONIE DIACONAAL CENTRUM EINDHOVEN (DCE) Hemelrijken 117, Eindhoven Weer naar school De laatste tijd hadden wij ontmoetingen met mensen die weer opnieuw moesten gaan leren. Tomas leert nu voor vrachtwagenchauffeur. Je zou denken dat dat heel praktisch op de weg gebeurt. Ja, dat ook. Maar er komt heel wat meer bij kijken. Wat is een tachograaf en welke papieren moet je hebben als je de grens overgaat of als je buiten de EU komt? Later kwam Toon die metselaar was, maar bij het ouder worden kreeg hij het aan zijn rug. Dan kun je in de WAO terechtkomen. Maar je kunt je ook laten omscholen. En dat gebeurde ook, gelukkig kon hij bij dezelfde baas blijven. Hij kon kraanmachinist worden maar moest daarvoor weer naar school. Nee, last van hoogtevrees heeft hij gelukkig niet, anders kun je het wel vergeten, als je tientallen meters naar boven moet klauteren. Maar welke gewichten kun je tillen en hoe moet je manoeuvreren? Kracht en gewicht en moment zijn moeilijke termen, probeer alles maar in je hoofd te stampen. Maar het is gelukt. Er zijn ook anderen, jongeren, ouderen, ieder heeft een eigen levensverhaal. Ja, een inloophuis is een samenleving in het klein. Gerard van Gurp Diaconaal Centrum Eindhoven, ( ) Open Huis Sint Cathrien, ( ) VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS Contributie Galmgat Als gevolg van stijgende kosten en minder stijgende inkomsten wordt voor 2007 een tekort voorzien van ruim 8000 euro. Bij ongewijzigd beleid zullen er ook in de komende jaren aanzienlijke tekorten zijn. Maatregelen zijn en worden genomen om, waar redelijkerwijs mogelijk, op kosten te besparen dan wel de inkomsten te verhogen. De kosten voor het Galmgat en voor de jaarlijks verschijnende Gemeentegids zullen dit jaar ca euro zijn. Het is in vele Protestantse gemeenten gebruikelijk dat van de ontvangers van het kerkblad, ter compensatie van de daarvoor gemaakte kosten, een contributie wordt gevraagd. In het vertrouwen dat u, gezien de noodzaak om onze inkomsten te verhogen, daarvoor begrip zult hebben heeft de kerkenraad besloten ook in onze gemeente een contributie voor het kerkblad te gaan vragen. Daarom zult u in het Galmgat van begin november 2007 een nota aantreffen van 15 Euro voor het jaar 2008, met het verzoek deze te voldoen voor 1 december aanstaande. 8 Als het voor u niet mogelijk mocht zijn om de contributie op te brengen, wordt u gevraagd contact op te nemen met de Penningmeester. Het Galmgat is inmiddels ook te downloaden via de website van de AD kerk. TOEKOMST EN KWALITET 9 Anton van der Lugt Hoe zorgen we in de toekomst voor kwaliteit van onze gemeente? Al meer dan een jaar is de Brainstormcommissie van onze classis zich intensief aan het bezinnen op de toekomst van de gemeenten binnen onze classis Peel en Kempenland. Er zijn twee effecten die aanleiding geven tot zorg: - Er is gemiddeld een afname waarneembaar van het ledental van de gemeenten in de classis (net als elders in Nederland). - De kosten voor vooral kleine gemeenten gaan gemiddeld omhoog. Naar aanleiding van de discussies over deze ontwikkelingen heeft de brainstormcommissie een bijeenkomst voorbereid met als thema: Toekomst en kwaliteit: hoe zorgen we in de toekomst voor kwaliteit van onze gemeente? Deze studiedag zal plaatsvinden op zaterdag 20 oktober 2007 in ontmoetingscentrum Het Kruispunt, Slachthuisstraat 22 te Geldrop. De bijeenkomst duurt van circa uur tot uur en staat onder leiding van de heer Jandirk Pronk. Elk geïnteresseerd gemeentelid is van harte welkom. In verband met de lunch graag opgeven uiterlijk 7 oktober 2007 bij mevrouw M. Veninga- Verbaas, scriba I van de classis. Tel of OECUMENISCHE WERKGROEP AALST-WAALRE Gerard van Aller Vertegenwoordiger Waalre in classis Afscheid Nienke van der Tang Afgelopen voorjaar heeft Nienke van der Tang onze werkgroep verlaten. Wij willen haar bedanken voor haar geweldige inzet en in het bijzonder haar muzikale inbreng. Met name haar muzikale inbreng zullen wij enorm missen, maar ook haar enthousiasme waarmee zij alles aanpakte. Gelukkig hebben wij een opvolger voor haar gevonden. Evert Nagel komt onze werkgroep versterken en wij zijn erg blij dat hij mee gaat doen. Fien de Ronde, oecumenische werkgroep

6 GEDACHTENISZONDAG Op zondag 4 november gedenken wij de gemeenteleden die het afgelopen jaar gestorven zijn. We noemen hun namen, voor elkaar en voor God, en ontsteken een kaars. Vrienden die zijn overleden, al wie ons zijn voorgegaan, vouw ze samen in de vrede van uw ene naam. Laat ze niet tot niets bevriezen in de ijskou van voorbij, laat hun namen nieuw geschieden aan uw overzij. Allen die zo, zonder adem biddende, zijn voorgegaan, bind ze samen in het amen, van uw vaste naam. Guillaume van der Graft De namen van de overledenen zullen in het novembernummer van het Galmgat afgedrukt worden. Ds. Aukje Westra COMMISSIE VORMING EN TOERUSTING Ik geloof Wat moeten we met traditionele opvattingen binnen de kerk als de enig geboren Zoon, maagdelijke geboorte, lichamelijke wederopstanding? Wat moeten we nog met het begrip zonde? Het ligt gevoelig allemaal, maar ik vind dat daar eens van gedachten over gewisseld zou moeten worden. De inzichten van moderne theologen beginnen gemeengoed te worden. sommige mensen dachten dat daarmee het hele geloof bij het oud vuil kon. Persoonlijk vind ik dat niet. LICHTPUNTVIERINGEN Een nieuwsgierige voorbijganger maakte eens een Lichtpuntviering mee. De meditatie aan de hand van een bijbelverhaal sprak haar aan, de momenten van inkeer herinnerden haar aan de rust waar zij naar verlangde. Maar, vroeg zij zich af, waarom moeten we in dit uur ook met elkaar in gesprek? Is samen stil zijn niet voldoende? Nee, samen stil zijn is niet genoeg. Want het lichtpunt dat in de stilte gevonden wordt kan in het gesprek met anderen aanwakkeren tot een vuurtje. Maar dan moet je wel je mond opendoen en vertellen waar jij het licht gezien hebt. Een Lichtpuntviering is een oefening in aandacht èn ontmoeting. Op 7 oktober aanstaande om uur is er weer een Lichtpuntviering. Je bent welkom. Agnus Dei kerk, Koningin Julianalaan 12, Waalre Informatie: ds Aukje Westra, tel , Andere data zijn: 25 november, 20 januari en 6 april. STARTZONDAG 2007: EEN ZONDAG WAAR MUZIEK IN ZIT De startzondag van 2007 had als thema 'Muziek in de kerk'. Tijdens de dienst werden een groot aantal verschillende liederen gezongen voorafgegaan door een korte inleiding. Inleidingen waren erg divers van aard: de invloed van Johannes de Heer op de kerkmuziek kwam ter sprake maar ook was er aandacht voor het 'Kumbaya my lord'. Zo ontstond er op deze zondagmorgen een geheel eigen muzikale fruitmand met een belangrijke inbreng van velen. De dienst werd besloten door het zingen van gezang 461, een slotlied dat tijdens de dienst was gekozen door de aanwezigen zelf. Tot zover een brief van een lid van de Agnus Dei-gemeente. In twee gespreksavonden kijken we of en wat er van onze opvattingen bij het oud vuil moet. Of wordt het tijd voor recycling? De eerste avond is op 31 oktober. De stilte zingt. Als we over God willen spreken, moeten we eerst zwijgen. De tweede avond is op 28 november. Geloof vraagt niet alleen om uitleg, maar vooral om verbeelding. U bent om uur welkom in de grote zaal van de Agnus Dei kerk. Leiding: ds. Aukje Westra Fien de Beun Eelco Kooiker

7 Na afloop waren er verschillende activiteiten. De taakgroep vernieuwing verzorgde een tentoonstelling en vertoonde een video van de 'Vieringen op Wieringen' die op 8 juli jongstleden in de AD kerk werd gehouden. Ook waren er de 'Diakonaal Liniaal' en het memoryspel 'Zoek de Balans' waarmee iedereen kon nagaan hoe het met zijn kennis over diaconaat was gesteld. Om het belang van 'delen' te onderstrepen waren de koffiekopjes deze keer uitnodigend opgesteld op verschillende tafels en werd iedereen verzocht om voor elkaar in te schenken. Daarnaast waren ook de koekjes 'van eigen deeg': in de kindernevendienstruimte waren wafelijzers opgesteld waarmee iedereen voor zichzelf maar ook voor anderen een wafel kon bakken. Vanwege een spontane actie van de jongeren bleven wachtrijen uit. Zij hadden ervoor gezorgd dat er aan het einde van de kerkdienst al een flinke voorraad wafels klaar was. Kumbaya my lord Het diaconaal terras in de kindernevendienstruimte bood er een goed uitzicht over de grote zaal waar verder gedanst kon worden. De dans instuderen De uitvoering Koffietafel 12 Slotlied 13 Wafels bakken Klaas Brink

8 JEUGD EN JONGEREN Aan alle jongeren, en hun vrienden, van de Agnus Dei-gemeente tussen 12 en 15 jaar. Eind augustus hebben we met 24 jongeren gekampeerd op camping Ter Spegelt in Eersel. Niet alleen kamperen, maar ook vlotbouwen, barbecuen, een nachtspel, zwemmen, voetballen, weinig slapen, en veel gezelligheid. Komend jaar gaan we weer, maar dan langer. Want dat willen de jongeren die meegeweest zijn. Om elkaar beter te leren kennen bieden we jullie de mogelijkheid om elkaar ook in de soosruimte van de AD-kerk te ontmoeten. Eén keer per maand op een vrijdagavond. Ik vertel eerst kort één van de ruigere bijbelverhalen en daarna probeer ik het verhaal uit te leggen met fragmenten uit films, popsongs en vooral spel. En er is natuurlijk alle gelegenheid om vragen te stellen of om een pittige discussie op te zetten. Dit onderdeel duurt in totaal drie kwartier tot een uur. Daarna kunnen jullie tafeltennissen, TV-kijken, of gewoon even praten bij een open haardvuur. Tot de kerstvakantie hebben we per leeftijdsgroep 3 avonden gepland. En in de kerstvakantie hebben we ook nog een activiteit. Als er belangstelling voor is een ruilbeurs voor jullie computergames. En als het lukt voor de vrouwen een Ladies-day : we proberen een schoonheidsspecialiste of een kledingadviseuse uit te nodigen. Je kunt vrijblijvend een keer komen kijken. Neem vrienden of vriendinnen mee. En die hoeven geen lid te zijn van onze kerk en hoeven ook niet gelovig te zijn. Stel dat het leuk wordt en jullie willen na de kerstvakantie doorgaan dan komen er nog drie avonden. Vijko Top heeft de leiding. Er zijn twee groepen: De 12- en 13-jarigen zijn welkom op vrijdagavond 19 oktober om uur in de soos. (en op 16 november en 14 december). De avond duurt tot ongeveer uur. De 14- en 15-jarigen zijn welkom op vrijdagavond 5 oktober om uur in de soos. (en op 2 november en 7 december) De jongeren tussen 16 en 19 jaar worden persoonlijk uitgenodigd voor de bijeenkomsten op maandagavond. Inlichtingen kun je krijgen bij Vijko Top, tel , mail: VAN DE LEESTAFELCOMMISSIE In verband met de eerste thema-avond over geloofsopvoeding met het onderwerp bagage, wat geloof je?, wat draag je mee?, hebben in september boeken uit de eigen bibliotheek van de kerk op de leestafel gelegen. Oktober is gewijd aan de tweede thema-avond ritme en rituelen. Ook wordt aandacht geschonken aan de bijbeltiendaagse van het Nederlands Bijbel Genootschap. Die is van tot Elders in dit blad vindt u meer informatie over dit onderwerp. Er is tevens een nieuw boek aangeschaft: Bloemen geven zin symbolische bloemsierkunst voor liturgie en bezinning. Het boek is geschreven door Tini Brugge met creaties van Hanneke Maassen en fotografie van Isabel Rottiers. Namens de leestafelcommissie, BLOEMEN De bloemengroet uit de kerk ging naar: 2 sep. : mevrouw Reijersen 9 sep. : familie de Vrieze 16 sep. : Bertus Haasakker Gerda Kok 23 sep. : Marjoleine Meppelink (doop dochter Nina) 30 sep. : Ilja en Jeroen Posthumus (doop dochter Floor en zoon Daan) MUTATIES overleden: op 15 september: mevrouw S.C. Gunther-de Wolff, Malvalaan 188, 92 jr. verhuisd: Karin Kruseman, van Alexanderstraat 31 naar Kon. Wilhelminalaan 6 vertrokken: Karel van Zwet, van Broekhovenseweg 26, Riethoven naar Tilburg Dhr. J.J. Verboven van Pr. Clauslaan 10 naar Eindhoven Jet van Wifferen. Lineke Heijsman 14 15

9 VAN ELDERS BEGIJNENHOFBIJEENKOMST EINDHOVEN Op zondag 21 oktober 2007 is er weer een gespreksbijeenkomst in het gemeenschapshuis "De Ronde", Tongelresestraat 146 te Eindhoven. Aanvang: uur. Dan spreekt Prof. A. Wessels uit Amstelveen over het onderwerp: Bijbel en Koran. Een actueel thema. Er zijn in Nederland mensen die vinden dat de Koran verboden moet worden. De kloof tussen moslims en andere Nederlanders lijkt steeds groter te worden. In onze samenleving is de bijbel voor de meerderheid een min of meer vertrouwd boek. Voor sommigen een kompas, voor anderen een boek vol vreemde voorstellingen. De Koran is voor velen in onze samenleving een onbekend boek. Maar steeds vaker klinkt in discussies dat het een gevaarlijk geschrift is. Er wordt in dat boek opgeroepen tot geweld tegen niet-moslims. Zonder kennis napraten is echter niet zonder gevaar voor een veelkleurige samenleving. Daarom is het beter dat we vooroordelen aandacht geven. Onze gastspreker is iemand die een kenner van beide heilige boeken is. LEZING IMMANUELKERK VELDHOVEN 16 L. Minnema, tel Donderdag 1 november: DE BIJZONDERE TIJD WAARIN WIJ LEVEN door Hans Stolp De Maya-kalender de Tzolkin vertelt dat wij in 2012 een grote sprong gaan maken in onze ontwikkeling en de vierde dimensie zullen binnentreden. De Egyptische traditie vertelt dat vanaf 17 september 2001 (!) nieuwe energieën vanuit de kosmos naar de aarde en de mensheid zullen gaan toestromen om de mensheid te verheffen naar een hogere dimensie. De Oosterse traditie vertelt dat wij aan het einde van het donkere tijdperk het Kali Yuga genoemd leven, en dat wij vanuit dit diepste donker de overgang zullen maken naar een nieuw Gouden Tijdperk, dat alleen maar vrede, liefde en wijsheid kent. Als je op deze en vele andere eeuwenoude voorspellingen let, dan leven wij kennelijk in een heel bijzondere tijd. Een tijd waarin de energietrilling verhoogd wordt, waarin mensen weer leren zullen geestelijk te denken, en waarin een nieuwe eerbied ontwaakt voor de aarde, de dieren en de natuur. Maar wel is voor die grote overgang, die voorspeld wordt, ons aller inzet nodig! Het meest bijzondere evenwel is dat in deze tijd de kracht van ons ego versterkt wordt, zodat het in staat raakt het hoger zelf te dragen en te baren. Maar deze ontwikkeling vraagt van ons wel dat wij het meesterschap over die toenemende egokracht verwerven en die zodoende in een sfeer van vrede en zelfbewustzijn leren hanteren. Juist het zinloze geweld van onze tijd maakt duidelijk wat er gebeurt als we ons níet voor dat meesterschap inzetten. OUD MAAR NIET AF. Iemand zei: Ik krijg soms het gevoel dat er verwacht wordt dat je, op een bepaalde leeftijd en als er zich problemen met je lichaam en geest voordoen, uit het leven zult stappen. Kunnen we niet een avond hebben over: het kiezen voor een vrijwillig levenseinde? Achter zo n opmerking gaan hele werelden schuil. Er is de wereld van de ethiek: wat is goed en wat is niet goed? Mag je je leven teruggeven aan je Schepper als het niet meer menswaardig is? Maar wat is dat: menswaardig? En er is de wereld van het ouder worden. We willen allemaal graag oud worden. Maar wat betekent dat in onze tijd? Een tijd, waarin vooral telt wat jong is: het bruisende, de eeuwige jeugd, het succesvolle. Denk maar aan reclame-uitingen. In zo n tijd worden oud zijn en oud worden heel gauw als een probleem gezien. Wie oud is, lijkt afgeschreven en opgebruikt. Hebben ouderen dan echt geen eigen bijdrage aan samenleving en cultuur? Is er niet meer dan de economie: ouderen kosten enerzijds veel, anderzijds hebben de ouderen van nu in veel gevallen het nodige te besteden... Is dat alles? Over deze vragen spreekt ds. Henk Veltkamp op dinsdag 9 oktober. Hij is nu predikant in Veghel. Eerder was hij predikant in o.m. Dronten en Waalre. Daarna vele jaren hoofd van de geestelijke verzorging in één van de eindhovense ziekenhuizen. Organisatie: Raad van Kerken Valkenswaard Datum: dinsdag 9 oktober 2007 Aanvang: 20 uur Plaats: Ontmoetingskerk, Julianastraat 12 te Valkenswaard Kosten: géén, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld Contact-persoon: ds. Ton van Andel, tel Opgave: graag voor 1 oktober, bij het Pastoraal Centrum, Bergstraat 17, 5551 AW Dommelen; Tel ; CHORAL EVENSONG IN DE CATHRIEN op zondag 21 oktober om 17:00 uur Deze oecumenische viering van komende zondag wordt muzikaal verzorgd door het koor Capella Vesperale o.l.v. Ruud Huijbregts en Gerard Habraken bespeelt het orgel. De voorganger is ds. Chris Mondt uit Eindhoven. De orde van dienst bestaat o.a. uit Canticles, het Anthem 'King of Glory, King of Peace' van W.H. Harris / J.S. Bach, en de Psalmen 119 en 145. Met de aanwezigen worden ook drie samenzangliederen uitgevoerd. Voor en na de viering speelt de organist werken van Anton Bruckner. Iedereen is van harte welkom bij deze vieringen. De toegang is vrij, ter bestrijding van de onkosten is er een collecte bij de uitgang. Alje H. Brouwer 17

10 BELANGRIJKE GEGEVENS De Agnus Dei-kerk staat aan de Koningin Julianalaan 12, en is voorzien van een ringleiding voor slechthorenden met hoorapparaat. Onze predikanten zijn V. Top en A. Westra, Michiel de Ruyterstraat 42, Waalre, tel Op zaterdag liever niet bellen. Koster L.M. Nijdam woont op Michiel de Ruyterstraat 40, Waalre, tel De scriba van de kerkenraad is mevrouw Joh. Alberda, Kastanjelaan 31, 5581HD Waalre. Het adres van de kerkenraad is Koningin Julianalaan 12, 5582 JV Waalre. De diaconie heeft onder de naam Diaconie Agnus Dei Kerk-Waalre twee rekeningen: nr bij de Rabobank in Aalst en nr bij de Postbank. Diaconale hulpverlening: mevrouw N. Stevelink, tel Het Bloemenfonds heeft rekening nr bij de Postbank, t.n.v. Bloemenfonds AD Vrouwendienst, p/a Vossenlaan 19, Waalre. Het College van Kerkrentmeesters heeft onder de naam Kerkrentmeesters Agnus Dei Gemeente twee rekeningen: nr bij de Rabobank Valkenswaard en Waalre en nr bij de Postbank. De penningmeester is de heer G.F. Kok, Parklaan 6a. De administratie is in handen van B. Filmer en A. Filmer-van Slageren, Gestelsestraat 87. Collectebonnen zijn verkrijgbaar elke zondag na de dienst in de hal van de kerk. De AD-Vrouwendienst is te bereiken onder telefoonnummer Voor transport naar en van kerkdiensten kan gebeld worden. Het OLAD-comité heeft rekening nr bij de Postbank, t.n.v. Comité Oudere Leden Agnus Dei-kerk Aalst-Waalre, De Pracht 5, 5583 CW Waalre. Verzoeke trouw- of verhuiskaart, bericht van geboorte of overlijden ook te sturen aan de ledenadministrateur, mevrouw G. Kok-Schipper, Arembergstraat 21, 5583 CD Waalre. De distributie van het kerkblad wordt verzorgd door de heer M. Heijligers, Wilhelminalaan 40, tel en mevrouw G.J. Vos, Wilhelminalaan 50, tel ; mevrouw C. Veerman-van der Klis, Jasmijnlaan 7, tel voor Aalst, en de heer B. van Wely, De Kranssen 15, tel voor Waalre. De Webmeester van is Jopie Schekkerman, tel Redactie: B. Haasakker, Hutdijk 21, tel en G. Kok-Schipper, Arembergstraat 21, tel Publicatie van bovenstaande gegevens zal niet in elk nummer plaatsvinden; dit hangt af van de beschikbare ruimte. Zou u daarom deze gegevens willen bewaren? 18

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf.

VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf. VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: 10.00 uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf. DIENST VAN VOORBEREIDING Welkom en mededelingen Stilte Aanvangslied: lied. 221:1,3 Groet en bemoediging Vg: de Heer zij

Nadere informatie

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 Zijn wij in U één, samen op uw wegen, dan wordt ons tot zegen lachen en geween. DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk.

Nadere informatie

Hartelijk welkom in de Buurtkerk te Noordwijk aan Zee. op zondag 20 november Gedachteniszondag

Hartelijk welkom in de Buurtkerk te Noordwijk aan Zee. op zondag 20 november Gedachteniszondag Hartelijk welkom in de Buurtkerk te Noordwijk aan Zee op zondag 20 november 2016 Gedachteniszondag Voorganger: ds. Petra van der Burg Organist dhr. Jan van Duin Het Mirjamkoor onder leiding van Anita Minnema

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk?

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk? ZONDAG 17 november 2013 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Wie is arm wie is rijk? Dienst van bevestiging: mw. Aaltje Timmerman tot ouderling Eredienst. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr.

Nadere informatie

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen. Een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen. Een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Zondag 21 mei 2017 Zesde zondag van Pasen Een dienst van Schrift en Tafel Kees de kort: wijs en dwaas Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Voor het eerst hier in de kerk? Welkom

Nadere informatie

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o.

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. 5 e zondag na Epifanie Werelddiaconaat 7 februari 2016 dienst voor jong en oud(er) Thema blijf vertrouwen... - ontmoeting en koffie/thee - orgelspel - welkom

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. Dienst van Schrift en Tafel

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. Dienst van Schrift en Tafel Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse 5 e zondag na Epifanie 9 februari 2014 Dienst van Schrift en Tafel Jullie zijn het zout der aarde Matteüs 5:13 Voorganger Ouderling Diaken Organist Koster : ds. Bob

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Echteld Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016

Protestantse Gemeente Echteld  Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Protestantse Gemeente Echteld www.kerkechteld.nl Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Thema: liefde = zegen Voorganger Ds. Wya de Kam - Diepeveen

Nadere informatie

Thema: Wees ons nabij VOORBEREIDING

Thema: Wees ons nabij VOORBEREIDING Orde voor de dienst bij de laatste zondag van het kerkelijk jaar Ontmoetingskerk Noordeloos 20 november 2016 Thema: Wees ons nabij Voorgangers: drs. Lizanne Bak en ds. Annette Driebergen Organist: Pim

Nadere informatie

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 VOORBEREIDING Inleidend orgelspel Koraalvoorspel over Es ist gewisslich an der Zeit (gez. 279) van J.S. Bach Welkom

Nadere informatie

Zeg maar 'ja' tegen het leven!

Zeg maar 'ja' tegen het leven! Israël - Zondag 5 oktober 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Zeg maar 'ja' tegen het leven! Dienst van bevestiging van ambtsdragers en medewerkers. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr.

Nadere informatie

zondag 25 oktober 2015

zondag 25 oktober 2015 ORDE VAN DIENST zondag 25 oktober 2015 Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer Organist: Anco Vahl Ouderling van dienst: Leo Endedijk Diaken van dienst: Jitske de Jong PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE Prinses Irenestraat

Nadere informatie

SAAMHORIG ONDERWEG WERKPLANNEN VOOR SEIZOEN 2015-2016 BIJ BELEIDSPLAN 2015-2019 VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLO

SAAMHORIG ONDERWEG WERKPLANNEN VOOR SEIZOEN 2015-2016 BIJ BELEIDSPLAN 2015-2019 VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLO SAAMHORIG ONDERWEG WERKPLANNEN VOOR SEIZOEN 2015-2016 BIJ BELEIDSPLAN 2015-2019 VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLO 2 Voorwoord In oktober 2014 is het beleidsplan 2015-2019 van de Protestantse Gemeente

Nadere informatie

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Voorbereiding Heilig Avondmaal Voorbereiding Heilig Avondmaal Delen (bijlage) MAANDAG: voor de jongere kinderen MAANDAG: voor de oudere kinderen Stel je bent in het buitenland op vakantie en je bezoekt daar een kerk. Bij binnenkomst

Nadere informatie

Orde van de dienst van. van zondag 12 april 2015 10.00 uur. in De Schepershof. Het thema van deze dienst is: Een nieuwe kijk na Pasen

Orde van de dienst van. van zondag 12 april 2015 10.00 uur. in De Schepershof. Het thema van deze dienst is: Een nieuwe kijk na Pasen Orde van de dienst van van zondag 12 april 2015 10.00 uur. in De Schepershof Het thema van deze dienst is: Een nieuwe kijk na Pasen Deze dienst is voorbereid en wordt uitgevoerd door leden van de werkgroep

Nadere informatie

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Romeinen 10: 17 Toelichting op de gang van zaken in de eredienst Informatie voor onze gasten Op pagina 4 vindt u de volgorde van de

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 5 juni 2016, Martinikerk

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 5 juni 2016, Martinikerk Mattheus 13: 1 9 Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 5 juni 2016, Martinikerk 2 OM TE BEGINNEN orgelspel Improvisatie over Psalm 8 moment van stilte welkom door de ouderling van dienst aansteken

Nadere informatie

RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART. hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan

RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART. hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan Uitgave ten dienste van de Gereformeerde Kerk te Ermelo/ gemeente van de Protestantse

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

GEMEENTEBRIEF. 4 oktober 2015. nr. 1718 DE GOEDE REEDE. Israëlzondag

GEMEENTEBRIEF. 4 oktober 2015. nr. 1718 DE GOEDE REEDE. Israëlzondag GEMEENTEBRIEF 4 oktober 2015 nr. 1718 DE GOEDE REEDE Derde zondag van de herfst Voorganger Ds. Tineke Wielstra-Ensing Ouderling van dienst Henk Wijnberger Diaken Jeroen Lamers Organist Ytsen Wielstra Lector

Nadere informatie

Zondag 19 oktober Kom maar hier - vertrouw op Mij!

Zondag 19 oktober Kom maar hier - vertrouw op Mij! Zondag 19 oktober 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Voorhof Vakantie Club - dienst Thema: Kom maar hier - vertrouw op Mij! Voorganger: ds. Bram Bregman Mee voorbereid door: mw Karin Schaap Muzikale

Nadere informatie

Beleidsplan. Gemeente. Steenwijkerwold 2014-2018

Beleidsplan. Gemeente. Steenwijkerwold 2014-2018 Beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Steenwijkerwold 2014-2018 1 Inhoud 1. Beleidsvoornemens 2. Algemene beschrijving van de gemeente 3. Prioriteiten voor de komende jaren 4. Werkvelden a. Pastoraat

Nadere informatie

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid Liturgie PGA wijkgemeente Arnhem Zuid Vierplaats De Kandelaar mei 2015 APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus,

Nadere informatie

Liturgie voor de afscheids- en bevestigingsdienst van ambtsdragers op zondag

Liturgie voor de afscheids- en bevestigingsdienst van ambtsdragers op zondag Liturgie voor de afscheids- en bevestigingsdienst van ambtsdragers op zondag 9-10-2016 Voorganger: Organist: m.m.v. Locatie: Afscheid van: Bevestiging van: ds. Nita van der Horst-Kattenberg Sander vd Houten

Nadere informatie

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn informatie voorafgaand aan het gesprek over de uitvaart Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Mt 28,6 Inleiding Het is belangrijk

Nadere informatie

GEMEENTEBRIEF. 24 augustus nr DE GOEDE REEDE

GEMEENTEBRIEF. 24 augustus nr DE GOEDE REEDE GEMEENTEBRIEF 24 augustus 2014 nr. 1658 DE GOEDE REEDE Voorganger Ds. Tineke Wielstra-Ensing Ouderling van dienst Rina Keulen-Schenk Diaken Henk Ubing Organist Ytsen Wielstra Lector Riet Tigchelaar Kosters

Nadere informatie

10 april 2016. Afscheid van Frans Armee, Gerrit de Lange, Wout Nederveen Bevestiging van Henk van der Goot. 9.30 uur

10 april 2016. Afscheid van Frans Armee, Gerrit de Lange, Wout Nederveen Bevestiging van Henk van der Goot. 9.30 uur 10 april 2016 9.30 uur Afscheid van Frans Armee, Gerrit de Lange, Wout Nederveen Bevestiging van Henk van der Goot Organist: Joop van Oordt Voorganger: ds. Adri van der Wal Intocht De kerkenraad komt binnen

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Lichtenvoorde

Protestantse Gemeente Lichtenvoorde Protestantse Gemeente Lichtenvoorde Jaarwerkplan voor kerkenraad, predikant en kerkelijk werker voor 2015 I. Procedure 1. Dit Jaarwerkplan is een afgeleide van het (meerjarig) beleidsplan van onze kerkelijke

Nadere informatie

'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) 'Hij kent je bij je naam'. (internet) http://www.youtube.com/watch?

'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) 'Hij kent je bij je naam'. (internet) http://www.youtube.com/watch? Liturgie Jongerenviering op 10 juni 2012 Protestantse Kerk in Wehl Welkom Anneke We begroeten elkaar met het zingen van: 'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) Thema van de

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Zondag Quasimodo geniti (als pasgeboren kinderen) Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Orgelspel Stilte Om te beginnen De kaarsen worden aangestoken Gemeente gaat staan Zingen'

Nadere informatie

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden k Jaargang 37 Uitgave juni Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Informatie Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14, 6915 SV,

Nadere informatie

Het lied dat je raakt

Het lied dat je raakt Geloofsontmoetingen Gemeente kring Vergader opening Regio ontmoeting Thema Het lied dat je raakt Concept 0.9 (12 maart 2015) Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland Voorwoord Sinds een paar

Nadere informatie

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde Zo blijven dan geloof, hoop en liefde 1 Kor. 13, vers 13a DUINZICHTKERK zondag 23 november 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds C. van Duinen; ouderling van dienst L. Fijn van Draat;

Nadere informatie

Orde van de dienst op de 20e zondag na Pinksteren 11 oktober anno Domini 2015

Orde van de dienst op de 20e zondag na Pinksteren 11 oktober anno Domini 2015 Orde van de dienst op de 20e zondag na Pinksteren 11 oktober anno Domini 2015 waarin Marleen Kruijt wordt bevestigd in het ambt van ouderling-kerkrentmeester en waarin het ambt wordt neergelegd door: Roelien

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Doopdienst 18 oktober 2015

Doopdienst 18 oktober 2015 Doopdienst 18 oktober 2015 De Heilige Doop zal worden bediend aan Maartje van Diest, Menno Klaassen en Sam Knoester Voorganger: Ds. Huib Stolk uit Lelystad Organist: Dhr. Cor van Kooten Welkom door de

Nadere informatie

Zondag 29 mei 2016 in de Galluskerk Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg

Zondag 29 mei 2016 in de Galluskerk Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg Numeri 9: 15 t/m 23 Zondag 29 mei 2016 in de Galluskerk Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg Orgelspel Om te beginnen Moment van stilte waarin we ons openstellen voor God en elkaar De kaarsen op de

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Bilthoven

Protestantse Gemeente Bilthoven Protestantse Gemeente Bilthoven WIJKGEMEENTE OOST / WEST Trinitatis zondag 31 mei 2015 Noorderkerk, 10.30 uur Voorganger Ouderlingen Diakenen Lector Leiding kinderkerk Organist Koster Collecte ds. Paul

Nadere informatie

DE VOORBEREIDING We gaan staan; nadat de Paaskaars is aangestoken zingen we: MUZIEK Wanneer de muziek zwijgt proberen we stil te worden.

DE VOORBEREIDING We gaan staan; nadat de Paaskaars is aangestoken zingen we: MUZIEK Wanneer de muziek zwijgt proberen we stil te worden. Protestantse gemeente De Bron Groningen Zondag: 11 december 2016 Aanvang 10:00 uur 3 e zondag van Advent kleur: paars viering voorbereid door gemeenteleden piano: Vincent van Ravels Wilt U zich voorzien

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat.

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat. BELEIDSPLAN PROTESTANTSE KERK OLDELAMER/OLDETRIJNE VISIE Wij zien onze gemeente als een huis waarvan de deuren wijd open staan naar buiten toe. Het is ons streven om als gemeente in de wereld te staan

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. Dienst van Schrift en Tafel

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. Dienst van Schrift en Tafel Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse 8 e zondag van de zomer 10 augustus 2014 Dienst van Schrift en Tafel Kleitablet, Zimbabwe, juli 1990 Petrus wordt gered uit de golven Voorganger Ouderling Diaken Organist

Nadere informatie

Kom en Zing! Startzondag, 15 september 2013

Kom en Zing! Startzondag, 15 september 2013 Kom en Zing! Startzondag, 15 september 2013 Woord vooraf: We zijn deze zondag zingend begonnen met gemeenteleden die een bijzondere muzikale bijdrage aan deze dienst gaan leveren. Tijdens de dienst zullen

Nadere informatie

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Tafeldienst, Voorganger: Mia Versteege Thema: Miscommunicatie m.m.v. Frans Leijten, orgel VOORBEREIDING

Nadere informatie

Gemeente, wij ontvingen een bericht van overlijden. (de gemeente gaat staan; we blijven staan tot na het aanvangslied)

Gemeente, wij ontvingen een bericht van overlijden. (de gemeente gaat staan; we blijven staan tot na het aanvangslied) Protestantse Gemeente Wijk bij Duurstede Zondag 1 januari 2017 Naamgeving en besnijdenis van Jezus Kleur Zondagskind Koster: Organist Diaken Collectant Ouderling Voorganger : wit : Amélie Migchels : Kees

Nadere informatie

Eindverslag commissie Toekomst Protestantse gemeente te Terneuzen.

Eindverslag commissie Toekomst Protestantse gemeente te Terneuzen. Eindverslag commissie Toekomst Protestantse gemeente te Terneuzen. Inhoud: 1. Inleiding 2. Opdracht 3. De commissie 4. De activiteiten 5. Aanbevelingen en actiepunten. 1. Inleiding - Duidelijke behoefte

Nadere informatie

Zondagmorgen 30 oktober

Zondagmorgen 30 oktober Zondagmorgen 30 oktober 7 e zondag van de herfst, kleur groen, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Scott Baks Piano: Pieter Blokland Ouderling van dienst: Cees Verhoeff Lector: Nel

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Laren (Gld) 26 juni 2016 Een mens te zijn op aarde

Protestantse Gemeente Laren (Gld) 26 juni 2016 Een mens te zijn op aarde Protestantse Gemeente Laren (Gld) 26 juni 2016 Een mens te zijn op aarde Liturgie voor de dienst waarin Pauline Kramer afscheid neemt als pastoraal werker Voorbereiding - begroeting door ouderling en stilte

Nadere informatie

Kerkenraad - Hervormde gemeente Meerkerk. Verslag gemeenteavond d.d. 23 april 2014 in Het Anker, aanvang 20.00 uur.

Kerkenraad - Hervormde gemeente Meerkerk. Verslag gemeenteavond d.d. 23 april 2014 in Het Anker, aanvang 20.00 uur. Kerkenraad - Hervormde gemeente Meerkerk Verslag gemeenteavond d.d. 23 april 2014 in Het Anker, aanvang 20.00 uur. Welkom De voorzitter van vanavond, Huib Slingerland, heet allen hartelijk welkom. Hij

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 22 maart 2015

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 22 maart 2015 Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 22 maart 2015 voorganger: organist: ds Jessa van der Vaart Erik Visser Orde van de dienst. orgelspel Johann Sebastian Bach, Fantasie en fuga in C. luiden

Nadere informatie

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Voorganger Ouderling Diaken Lector Organist Kind en Kerk KeK Ds. Peter Verhoeff uit Alkmaar

Nadere informatie

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse 10 e zondag van de zomer 25 augustus 2013 dienst van Schrift en Tafel voorganger: ds. Nico Pronk organiste: Līga Vilmane ouderling: mevr. Mannie Molderink koster:

Nadere informatie

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I Preek Gemeente van Christus, De mooiste dingen in het leven kun je niet als erfernis wegschenken Let er maar eens op. De belangrijkste dingen zijn geen erfstuk. Zeker, je kunt mooie spulletjes erven. Of

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Bilthoven

Protestantse Gemeente Bilthoven Protestantse Gemeente Bilthoven WIJKGEMEENTE OOST / WEST zondag 9 augustus 2015 Noorderkerk, 10.30 uur Voorganger Ouderling Diakenen Lector Organist Koster Collecte ds. Benedikte L. Bos Ria Foeken en Tjitske

Nadere informatie

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld Avondwake Mientje van Dijk - van Halteren Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld 1 2 Begroeting Tijdens begroeting steken zusjes van Mientje kaarsen aan: Nel, Joke, Corry, Marjan en

Nadere informatie

Elisa Jasmijn Alferink

Elisa Jasmijn Alferink Orde van dienst voor de viering van de heilige Doop van Elisa Jasmijn Alferink Dochter van Jeroen en Anouk Alferink-Vugteveen 3 juli 2016 in de Plaskerk te Raalte Voorganger: ds. Karolien Zwerver Organist:

Nadere informatie

Zondag 27 november 2016

Zondag 27 november 2016 Zuiderkerk Nieuw-Amsterdam Veenoord Zondag 27 november 2016 Gezinsdienst Musical 'Het dromenmuseum' (Tekst: Erik Idema, muziek: Gerard van Amstel) Thema: Vrede Voorganger: ds. Elly Wisselink Organist/pianist:

Nadere informatie

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Startzondag 2014 Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Op weg naar een vertrouwensvolle gemeente Welkom door ouderling van dienst Intochtslied: Tussentijds 3: 1, 6 en 2 Hier is de plaats waar God ons wil

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

- Meesters en juffen van de Parel, de Ark, de Rehoboth-school, de van der Brugghen-school en andere scholen

- Meesters en juffen van de Parel, de Ark, de Rehoboth-school, de van der Brugghen-school en andere scholen Met medewerking van - Voorganger: Ds. Richtsje Abma - de Oosterlichtband onder leiding van Willem Boersma - Hans Koster, Bianca Posthumus, Martijn Bakker, Ronella van der Torre, Ilse van der Torre - Ouderling:

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg Zondag 19 februari 2017 in de Grote of Martinikerk van Doesburg

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg Zondag 19 februari 2017 in de Grote of Martinikerk van Doesburg Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg Zondag 19 februari 2017 in de Grote of Martinikerk van Doesburg Orgelspel Om te beginnen Welkom - door de dienstdoende ouderling Aansteken tafelkaarsen door een

Nadere informatie

Liturgie avondgebed in de Stille Week in de Michaëlskerk. Aanvang uur dinsdag 11 april Sterk en dapper

Liturgie avondgebed in de Stille Week in de Michaëlskerk. Aanvang uur dinsdag 11 april Sterk en dapper Liturgie avondgebed in de Stille Week in de Michaëlskerk Voorbereid door gemeenteleden Aanvang 19.30 uur dinsdag 11 april 2017 Sterk en dapper Sterk en dapper is jezelf, anderen en situaties accepteren.

Nadere informatie

Protestantse gemeente Kantens Stitswerd - Rottum. Beleidsplan

Protestantse gemeente Kantens Stitswerd - Rottum. Beleidsplan Protestantse gemeente Kantens Stitswerd - Rottum Beleidsplan 2013-2018 Inleiding In dit beleidsplan proberen wij een beeld te geven van onze werkzaamheden op dit moment en in de komende drie jaren. We

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 28 juni 2015 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 2 e Zondag van de Zomer Kleur: groen Kleur van groei en aarde, toekomst en hoop In deze dienst nemen 6 kinderen afscheid van de kindernevendienst

Nadere informatie

Bemoediging en gebed van toenadering:

Bemoediging en gebed van toenadering: VREDESKAPEL zondag 6 oktober 2013 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds. C. van Duinen; ouderling van dienst V. van Bijlert ; diaken van dienst Th. Smit; organist Roelfien Folkersma. M.m.v.

Nadere informatie

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse De zalving door een vrouw. herkomst onbekend. 3 e zondag na Trinitatis (zondag van de Drie-eenheid) 16 juni 2013 voorganger: ds. N.J. Pronk organiste: Līga Vilmane

Nadere informatie

Ziekenzondag. 14 september 2014. Thema: Er kan zoveel meer. Voorgangers: pastor M.Vet en ds Marina Slot. : jongerenkoor Aloud

Ziekenzondag. 14 september 2014. Thema: Er kan zoveel meer. Voorgangers: pastor M.Vet en ds Marina Slot. : jongerenkoor Aloud Ziekenzondag 14 september 2014 Thema: Er kan zoveel meer. Voorgangers: pastor M.Vet en ds Marina Slot. Ouderling Diaken Mmv. : Tineke Hupkens. : Simon Oudt. : jongerenkoor Aloud Openingslied door jongerenkoor

Nadere informatie

Wat is jouw topmoment?

Wat is jouw topmoment? Zondag 21 februari 2016 2e zondag 40 dagentijd Wat is jouw topmoment? Begroeting (ouderling van dienst) We gaan staan Welkom Zingen: Vrede voor jou Vrede voor jou, hierheen gekomen, zoekend met ons om

Nadere informatie

Lezen : Johannes 14: 1-9. Opwekking 25 Gezang 156 EL 459 Opwekking 687 Gezang 28 Opwekking 710

Lezen : Johannes 14: 1-9. Opwekking 25 Gezang 156 EL 459 Opwekking 687 Gezang 28 Opwekking 710 Lezen : Johannes 14: 1-9 Opwekking 25 Gezang 156 EL 459 Opwekking 687 Gezang 28 Opwekking 710 Kumba Ya my Lord Kom bij ons o Heer, kom bij ons Kom bij ons o Heer, kom bij ons Kom bij ons o Heer, kom

Nadere informatie

Laetare. Schrift & Tafel

Laetare. Schrift & Tafel Orde van dienst Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur 4 e van de 40 Dagen, kleur: roze Laetare Verheugt u met Jeruzalem en juicht over haar (Jesaja 66:10a) Schrift & Tafel Voorganger: Ouderlingen: Diakenen: Organist:

Nadere informatie

zondag 12 februari uur Bevestiging van Arie de Moes tot diaken

zondag 12 februari uur Bevestiging van Arie de Moes tot diaken zondag 12 februari 2017 9.30 uur Bevestiging van Arie de Moes tot diaken Organist: Joop van Oordt Voorganger: ds. Adri van der Wal Intocht De kerkenraad komt binnen. We worden stil. Welkom door de ouderling

Nadere informatie

DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI Oecumenische viering in Het Schip. Thema: Het woord is aan jou!

DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI Oecumenische viering in Het Schip. Thema: Het woord is aan jou! DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI 2016 Oecumenische viering in Het Schip Thema: Het woord is aan jou! Voorgangster: Pastor Evelien Reeuwijk m.m.v. Bel Canto o.l.v. Mirjam Bastiaanse orgel: Cor van Kooten

Nadere informatie

Zondag 8 mei 2016 Wezenzondag Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost

Zondag 8 mei 2016 Wezenzondag Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost Zondag 8 mei 2016 Wezenzondag Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost Voorganger Organist : ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Iedereen kan elke zondag voorafgaande aan of na de dienst een lichtje

Nadere informatie

Eredienst Kerk & School met kinderen en leerkrachten van CBS t Kompas

Eredienst Kerk & School met kinderen en leerkrachten van CBS t Kompas Protestantse gemeente te Hoek Zondag 8 november 2015 Eredienst Kerk & School met kinderen en leerkrachten van CBS t Kompas Bouwen aan een veilig Huis Voorganger: Ouderling van dienst: Organist: ds. Arie

Nadere informatie

Voorganger: Bert Kort Organist: Maarten Westenberg Koster: Jeannet de Jong Beamist: Chris Burger

Voorganger: Bert Kort Organist: Maarten Westenberg Koster: Jeannet de Jong Beamist: Chris Burger Ontmoetingskerk, Heerde Zangdienst Zondag, 6 nov 16, om 19:00u Voorganger: Bert Kort Organist: Maarten Westenberg Koster: Jeannet de Jong Beamist: Chris Burger Welkom door Ouderling van Dienst We worden

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

Enquête kerkdiensten, jaarthema en beleid Gereformeerde kerk Wijnjewoude-Hemrik

Enquête kerkdiensten, jaarthema en beleid Gereformeerde kerk Wijnjewoude-Hemrik Enquête kerkdiensten, jaarthema en beleid Gereformeerde kerk Wijnjewoude-Hemrik Inleiding en werkwijze In deze enquête vragen wij u/ jullie een mening over kerkdiensten en activiteiten voor gebed. Vanaf

Nadere informatie

Thema: Toekomstmaaltijd - Gods goedheid proeven

Thema: Toekomstmaaltijd - Gods goedheid proeven Zondag 28 september 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Toekomstmaaltijd - Gods goedheid proeven Viering van het Heilig Avondmaal de Tafel van Jezus. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist:

Nadere informatie

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. 7e zondag van Pasen / wezenzondag exaudi / hoor 17 mei 2015

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. 7e zondag van Pasen / wezenzondag exaudi / hoor 17 mei 2015 Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. 7e zondag van Pasen / wezenzondag exaudi / hoor 17 mei 2015 voorganger: ouderling: diaken: organist : koster: ds. Bob Wijnbergen Herman Nijhuis Herman Langerak

Nadere informatie

14 februari 2016; Glazen Kerk jongerendienst; Immanuëlkerk; ds. Martijn van Leerdam; Gerard de Waardt. Zingen: Opwekking 542. Zingen voor de dienst

14 februari 2016; Glazen Kerk jongerendienst; Immanuëlkerk; ds. Martijn van Leerdam; Gerard de Waardt. Zingen: Opwekking 542. Zingen voor de dienst 14 februari 2016; Glazen Kerk jongerendienst; Immanuëlkerk; ds. Martijn van Leerdam; Gerard de Waardt Zingen: Opwekking 542 Zingen voor de dienst 1 God van trouw, U verandert nooit, Eeuwige, U mijn vredevorst.

Nadere informatie

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Ouderling van dienst is Burg Anker Diaken is Alma van Hengel De piano wordt bespeeld

Nadere informatie

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom. Zondag Reminiscere

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom. Zondag Reminiscere Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Zondag 21 februari 2016 kleur: paars Zondag Reminiscere Dienst: Oude kerk om 10.30 uur Voorganger: mevr. Ds. M.A. de Hoog, Doorn Organist: dhr. Sjoerd Meijer

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. Zondag 25 mei 2014. Voorganger: ds. Yko van der Goot Organist: Erik Visser

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. Zondag 25 mei 2014. Voorganger: ds. Yko van der Goot Organist: Erik Visser Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten Zondag 25 mei 2014 Voorganger: ds. Yko van der Goot Organist: Erik Visser Orde van de dienst. Orgelspel, Georg Böhm, Preludium, fuga en postludium in G. Luiden

Nadere informatie

Protestantse gemeente Amstelkerk Ouderkerk aan de Amstel

Protestantse gemeente Amstelkerk Ouderkerk aan de Amstel Uw kerkelijke uitvaart Protestantse gemeente Amstelkerk Ouderkerk aan de Amstel Adres: Amstelkerk, Kerkstraat 11, 1191 JB Ouderkerk aan de Amstel Website: www.amstelkerk.net Voor de pastorale begeleiding

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 28 februari 2016 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK Derde zondag van de Veertigdagentijd- Oculi Kleur: Paars Het paars wil inkeer geven in passie en advent. Wij hebben in ons leven ons van God

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Bilthoven wijkgemeente oost / west. zondag 25 oktober 2015 Centrumkerk, uur

Protestantse Gemeente Bilthoven wijkgemeente oost / west. zondag 25 oktober 2015 Centrumkerk, uur Protestantse Gemeente Bilthoven wijkgemeente oost / west zondag 25 oktober 2015 Centrumkerk, 10.30 uur Voorganger Ouderling Diakenen Lector Leiding kinderkerk Orgel Koster Collecte ds. Benedikte Bos Joost

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we: 1. Voor uw liefde Heer Jezus, dank U wel. 2. Jezus vol liefde.

Voor de dienst zingen we: 1. Voor uw liefde Heer Jezus, dank U wel. 2. Jezus vol liefde. Voor de dienst zingen we: 1. Voor uw liefde Heer Jezus, dank U wel. 2. Jezus vol liefde. Voor uw liefde,heer Jezus, dank U wel. (2x) Wij aanbidden U, Heer. U komt toe alle lof en eer. O, Heer, wij prijzen

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Bij de dienst Vanmorgen vertelt het evangelie van Lucas over de ontmoeting vol Geestdrift tussen twee vrouwen:

Nadere informatie

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse Graankorrels in de aarde 5 e zondag van de veertigdagentijd ( "zondag "Schaf mij recht" - 1 e passiezondag) 22 maart 2015 voorganger: ds. N.J. Pronk organist: Līga

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 201 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger : Ds. Jan de Geus orgel : Kees van den Berg 1 De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden

Nadere informatie

9e zondag van de zomer. Bij deze zondag. Kindernevendienst. Kinderoppas Martine van Manen

9e zondag van de zomer. Bij deze zondag. Kindernevendienst. Kinderoppas Martine van Manen 18 augustus 2013 22 e jaargang nr. 33 9e zondag van de zomer Kleur groen De kleur van hoop, verwachting en toekomst. Groen is ook de kleur van de feestloze tijd. Bij deze zondag Voorganger Ouderling van

Nadere informatie

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF juli en augustus 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekening Parochiekern Sint Jan:

Nadere informatie

zondag 5 feb 2017 in het Kruispunt

zondag 5 feb 2017 in het Kruispunt zondag 5 feb 2017 in het Kruispunt lezing oude testament (lector) Jesaja 43, 9-12 lied Liedboek 513 God heeft het eerste woord... lezing nieuwe testament (lector) Matteus 5, 13-16 lied Liedboek 838, 1.

Nadere informatie