Kerkblad. 7 oktober Lichtpuntviering. 31 oktober Ik geloof... van de Protestantse Gemeente Agnus Dei te WAALRE. 54 e jaargang nr.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kerkblad. 7 oktober Lichtpuntviering. 31 oktober Ik geloof... van de Protestantse Gemeente Agnus Dei te WAALRE. 54 e jaargang nr."

Transcriptie

1 Kerkblad 54 e jaargang nr oktober oktober Lichtpuntviering 31 oktober Ik geloof... van de Protestantse Gemeente Agnus Dei te WAALRE MEDITATIE Heb je vijanden lief Als ik het helemaal heb gehad met het werk en afleiding zoek, mag ik graag een detective kijken, Frost, Inspector Lynley, Silent witness. Of een detective lezen, Henning Mankell, Nicci French, Sebastian Fitzek. Wanneer er een moord gepleegd is, wordt er door de rechercheurs aan familie, vrienden en collega s gevraagd of het slachtoffer ook vijanden had, want dat spoor kan naar de dader leiden. De vraag die de politie stelt, zouden wij onszelf ook moeten stellen: Heb ik vijanden? Het is de moeite waard om zo nu en dan als een detective te speuren naar vijanden in ons leven, niet om een op handen zijnd misdrijf te voorkomen, maar om onszelf te leren kennen en ontwikkelen. Natuurlijk zult u zeggen: Ik heb geen vijanden. Dat zeg ik ook, ik ben geen drugsbarones maar dorpsdominee, die zelfs bang is om vijanden te maken. Maar als ik het woord vijanden gebruik, doel ik niet op mensen die mij mogelijkerwijs naar het leven staan, maar mensen die in mijn ogen vijandig zijn, aan wie ik mij erger. Van die types die doen wat ik afkeur, waar ik een hekel aan heb. Ik noem maar wat: mensen die besluiteloos zijn, die de kantjes ervan af lopen, die agressief zijn, die mijn normen en waarden met voeten treden. Als u ontdekt hebt wie uw vijanden zijn, denk dan eens aan de uitspraak van Jezus: Heb je vijanden lief. Bij mij begint de bloeddruk onmiddellijk te stijgen: Jezus zal toch niet bedoelen dat we dingen over hun kant moeten laten gaan? Niet voor niets vinden jonge ouders het stellen van grenzen in de opvoeding weer belangrijk en wil de samenleving de hufterigheid een halt toe roepen. De uitspraak van Jezus is vaak misbruikt om het kwaad met de mantel der liefde te bedekken, maar dan stik je op den duur. Dat kan niet de bedoeling zijn. Daniël Ofman, organisatie adviseur, brengt mij op een andere gedachte. (Hij is ooit als bedrijfskundige afgestudeerd aan het TU in Eindhoven). Ofman schrijft dat ieder mens kernkwaliteiten heeft, sterke eigenschappen die echt bij die persoon horen. Maar een kernkwaliteit kan doorslaan en een valkuil worden. Behulpzaamheid wordt bemoeizucht en daadkracht drammerigheid. Als iemand doorschiet in een bepaalde kwaliteit, roept dat irritatie op, dat is een allergie. De vervelende eigenschap van de ander bergt echter een kwaliteit in zich. En voor degene die er allergisch voor is is dit een belangrijk ontwikkelpunt, een uitdaging dus. Heb je vijanden lief, je allergie is je uitdaging. Als ik mij erger aan losbollen en lellebellen, zegt dat iets over hen, maar vooral ook over mij. Wat bij de ander overmatig aanwezig is, wijst op een gebrek bij mij. Waar blijft mijn feestneus, als ik me altijd begraaf in mijn werk? Waar is de sensualiteit als ik alleen maar serieus ben? Ik mag wel blij zijn dat vijanden mijn pad kruisen, want ze wijzen mij op mijn onderdrukte kwaliteiten. Jezus wil niet dat wij perfecte mensen worden, Hij streeft naar heelheid. Vijanden herinneren mij eraan dat ik nog andere kanten in mij heb, die ook mee willen doen. Heb je vijanden lief, wordt detective, onderzoek. En dat gaat het beste als je het met liefde doet. Kopij (liefst via ) voor nummer 11 van 3 november 2007 dat voor 5 weken dienst doet, moet uiterlijk 20 oktober 2007 binnen zijn bij B. Haasakker, Hutdijk 21 of G. Kok- Schipper, Arembergstraat Aukje Westra

2 OP DE EERSTE DAG DER WEEK EREDIENSTEN Alle vieringen beginnen om uur, tenzij anders vermeld. 7 okt. Mw. Ds. A.H. Westra. Dienst van Schrift en Tafel. Eerste collecte voor Kerk en Israël *), tweede collecte voor Algemeen Diaconaal Werk. Na de dienst samenzijn in de hal. 14 okt. Mw. Ds. A. v.d. Zijpp uit Eindhoven. Eerste collecte voor Kerkinactie Werelddiaconaat *), tweede collecte voor Oikocredit *). Na de dienst samenzijn in de hal. 21 okt. Ds. V.P. Top. Eerste collecte voor Diaconaal Noodfonds, tweede collecte voor OLAD. Na de dienst samenzijn in de hal. 28 okt. Ds. P.K. Pilon uit Son. Eerste collecte voor Kerkinactie Diaconaat *), tweede collecte voor NBG *). Na de dienst samenzijn in de hal. 4 nov. Mw. Ds. A.H. Westra. Dienst van Schrift en Tafel. Gedachteniszondag. Eerste collecte voor Kerkinactie Zending, tweede collecte voor Algemeen Kerkenwerk. Na de dienst samenzijn in de hal. *) Zie voor een toelichting elders in dit nummer. Zondag 21 oktober 2007 Over twee jaar is het kerkgebouw vijftig jaar oud. Een goede reden om iets speciaals te doen. Aan plannen en ideeën is in de pastorie geen gebrek, maar zijn ze ook uitvoerbaar? Ik wil u er deze ochtend over vertellen in de hoop dat u kritisch mee gaat denken of wellicht zelf betere ideeën heeft. (vt) 26 oktober 5 november 2007 Bijbel 10 daagse Van 26 oktober tot en met 5 november wordt voor de derde keer de Bijbel10daagse gehouden met als thema: de vreemdeling en de Bijbel. De initiatiefnemers willen met deze tiendaagse de bijbel in al zijn facetten aan bod laten komen. Het thema biedt aanknopingspunten vanuit kerkelijk, sociaal maatschappelijk, politiek, literair en cultureel perspectief. Zo zorgt men er voor dat de Bijbel in de belangstelling komt te staan. Via de media zult u op de hoogte gehouden worden. Zondag 11 november: Bijbel en Popmuziek De eerste muzikanten hebben zich al aangemeld. En er is nog ruimte voor meer mensen. Dus als je jouw/uw favoriete muziek live wilt uitvoeren voor een aandachtige en nieuwsgierige groep mensen dan kun je je bij mij aanmelden. Akoestisch of licht versterkt. Voor inlichtingen: Vijko Top, tel.: , KINDEROPPAS 7 okt. Margriet Willems en Fleur Willems 14 okt. Colien Hartman en Anique ten Brinke 21 okt. Lonnie Sturm en Iris Sturm BIJ DE VIERINGEN 28 okt. Anneke Filmer en Maaike Filmer 4 nov. Corine Hagenaars en Roos Gaakeer Zondag 7 oktober 2007 Op zondag 7 oktober worden er vier (!) nieuwe ambtsdragers bevestigd en één neemt afscheid. In deze dienst lezen we een verhaal uit Handelingen. Het schip met Paulus als gevangene aan boord, komt in zwaar weer terecht. Paulus spreekt passagiers en bemanning toe: het schip zal vergaan, maar de mensen zullen behouden worden. En zo gaat het met de kerk ook, de vorm zal veranderen, maar de mensen zullen zeker doorgaan met geloven. In deze dienst vieren we de maaltijd van de Heer. Het is deze zondag ook Israëlzondag. Maar we kunnen niet alles Een volgend jaar besteden we daar weer aandacht aan. 3 TOELICHTING BIJ ENKELE COLLECTES IN OKTOBER oktober 2007 Eerste collecte: Kerk en Israël De eerste zondag in oktober is in onze kerk Israëlzondag. In veel gemeenten wordt op deze zondag in woord, lied en gebed stilgestaan bij de ontmoeting tussen Kerk en Israël. De opbrengst van de collecte op Israëlzondag maakt het mogelijk om op allerlei wijzen vorm te geven aan de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël. Zo worden er contacten onderhouden met de joodse gemeenschap in Nederland, rechtstreeks en ook via het OJEC (Overlegorgaan Joden en Christenen). Toerusting van predikanten, studenten theologie en geïnteresseerde gemeenteleden voor de ontmoeting met het volk Israël vindt niet alleen in Nederland plaats, maar ook in Israël. Er wordt informatief en praktisch toerustingsmateriaal gemaakt waarmee in de gemeente gewerkt kan worden. Het kwartaalblad Kerk en Israël Onderweg biedt informatie over de belangrijke thema s in het gesprek met Israël, maar ook over de lotgevallen van de joodse gemeenschap in Nederland, Israël en elders. 14 oktober 2007 Eerste collecte: Kerkinactie/werelddiaconaat (zondag voor het Werelddiaconaat) Kerk in Actie helpt Nepalese boeren een nieuwe richting te vinden door bij te dragen aan het project Seeds for Survival van de Nepal Permaculture Group (NPG). Deze organisatie leert arme boeren weer zaden en gewassen te verbouwen, die van oudsher in Nepal voorkomen. Het werk van de NPG werpt letterlijk vruchten af. Het draagt bij aan sterke gewassen, efficiëntere inkoop van zaden, en gevarieerde oogsten. 4

3 De NPG ondersteunt boeren bij het kiezen van goede zaden en stimuleert de boeren om variatie aan te brengen in de te verbouwen gewassen. Hierdoor zijn de opbrengsten niet alleen geschikt voor de export, maar is er allereerst voldoende te eten voor de gezinnen en gemeenschappen die om de boerenbedrijven heen staan. Deze ontwikkeling maakt zo n verschil. Prachtig is het om te zien dat voedselhulpprogramma s op steeds meer plekken in Nepal overbodig raken en gezinnen weer zelfstandig kunnen functioneren. 14 oktober 2007 Tweede collecte: Oikocredit Wat doet Oikocredit? Oikocredit verstrekt wereldwijd krediet aan kansarme ondernemers. Door enerzijds microkredietinstellingen te financieren, die de lening opsplitsen in kleine bedragen voor particuliere ondernemers, én door anderzijds leningen te verstrekken aan coöperaties en kleine bedrijven, stimuleert Oikocredit duurzame economische ontwikkeling. De debiteuren zijn vaak vrouwen, en leningen worden in vrijwel alle gevallen terugbetaald. Oikocredit hanteert als stelregel dat geld geven afhankelijkheid schept, maar geld lenen zelfstandigheid bevordert. Oikocredit trekt daartoe kapitaal aan door de uitgifte van aandelen. Deelname in Oikocredit is mogelijk via het Oikocredit Nederland Fonds (ONF). (bovenstaande tekst is gedeeltelijk overgenomen uit Andersom, September Andersom is het kwartaalblad van Oikocredit Nederland) 28 oktober 2007 Eerste collecte: Kerkinactie/diaconaat Op initiatief van predikanten, pastores en vrijwilligers uit het justitiepastoraat en uit de Haagse kerken ontstond in 1981 een vorm van dagopvang voor mensen die na hun detentie nergens anders terecht konden. Ruim 25 jaar later is dit lokale, Haagse initiatief uitgegroeid tot de huidige Stichting Exodus Nederland. Exodus biedt opvang en begeleiding aan gedetineerden in de laatste fase van hun straf en aan ex-gedetineerden om een succesvolle terugkeer in de samenleving mogelijk te maken. De zelf ontwikkelde methodiek is opgebouwd rond de sleutels : wonen, werken, relaties en zingeving. Jaarlijks kunnen ongeveer 350 (ex-)gedetineerden terecht in tien Exodushuizen verspreid over het land. De opvang en begeleiding die Exodus biedt, zijn de beste preventie tegen terugval in de criminaliteit. Onderzoek wijst uit dat de Exodusaanpak werkt. Maar liefst 82 procent van de (ex-) gedetineerden die het Exodusprogramma in één van de tien Exodushuizen afmaakt, blijft uit de criminaliteit. Kerk in Actie steunt de Stichting Exodus Nederland met uw bijdrage. 28 oktober 2007 Tweede collecte: Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) (Nationale Bijbelzondag) Thuiskomen is het thema van de Nationale Bijbelzondag Thuiskomen kan een positief gevoel oproepen, na een lange vakantie of een drukke werkdag. Oost, west, thuis best. Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens. Het roept iets op van veiligheid en geborgenheid. Thuis kun je jezelf zijn. Waar we ook zijn, we willen ons graag thuis voelen. 5

4 Van vrijdag 26 oktober tot en met maandag 5 november is er opnieuw een Bijbel10daagse. In de Bijbel10daagse 2007 gaat het over 'de vreemdeling en de Bijbel'. Hoe staat het met de vreemdelingen onder ons? Doen wij er alles aan dat ze zich ook thuis voelen? Velen verlieten uit noodzaak hun land. Gemakkelijk was die stap niet. Het betekent verdriet om wat je achter moest laten, meer nog: om wie je achter moest laten. Gunnen we als medeasielzoekers die mensen een thuis? Hier en nu in onze straat, in onze kerk of gemeente? Of zien we hen alleen als gelukzoekers en lopen we hen voorbij zonder te vertellen waar het echte geluk te vinden is? Het NBG zet zich zowel in binnen- als buitenland in, om te zorgen dat de Bijbel zoveel mogelijk mensen bereikt én aanspreekt. Een aantal van de buitenlandse partners van het NBG is aangewezen op financiële steun vanuit Nederland. Daardoor kunnen zij de Bijbel blijven vertalen, verspreiden en speciale uitgaven verzorgen. Het NBG is op haar beurt weer afhankelijk van giften en contributies en heeft als doel om van iedere euro in ieder geval 50% aan projecten in het buitenland en 35% aan projecten in Nederland te besteden. UIT DE GEMEENTE Tenzij iets anders vermeld is, worden de bijeenkomsten gehouden in een der zalen van het kerkgebouw en beginnen ze om uur. 5 okt uur Gespreksgroep jarigen in soos *) 7 okt uur Lichtpuntviering *) 8 okt uur Leerhuis 3) 9 okt. Lezing Oud maar niet af Valkenswaard *) 16 okt. Vergadering Kerkenraad 18 okt. Ritme en rituelen; avond over geloofsopvoeding 2) 19 okt uur Gespreksgroep jarigen in soos *) 20 okt uur Studiedag classis *) 21 okt uur Begijnenhofbijeenkomst Eindhoven *) 21 okt uur Choral Evensong in de Cathrien Eindhoven *) 31 okt. Ik geloof... 2) 2 nov. Lezing Immanuelkerk Veldhoven *) Met *) wordt verwezen naar een nadere omschrijving elders in dit nummer; de cijfers verwijzen naar de activiteiten omschreven in de Gemeentegids. VARIA Vakantie Ook dominees moeten af en toe uitgelaten worden. Wij zijn met vakantie van maandag 22 tot en met zondag 28 oktober. In noodgevallen kunt u zich wenden tot de voorzitter van de kerkenraad, die u verder verwijst. Aukje Westra en Vijko Top VERSLAG KERKENRAADSVERGADERING 18 SEPTEMBER 2007 De kerkenraad kwam na de zomer voor het eerst bijeen op 18 september. Het is zeer verheugend dat de kerkenraad uitgebreid is met vier nieuwe ambtsdragers. In het vorige Galmgat zijn Cobi Haasakker en Peter Sturm al genoemd; we zijn blij dat Gerrit Kok (Arembergstraat) eveneens toetreedt tot het College van Kerkrentmeesters en dat Hans Vermeijden diaken wil worden. Allen worden bevestigd in de dienst van 7 oktober. Gerard van Aller en Wout van Lent zijn in de vergadering herbenoemd; we zijn heel dankbaar dat zij hun taak als ouderling willen voortzetten. Ook Marleen Roozenbeek heeft aangegeven dat zij diaken blijft. Haar formele herbenoeming vindt in de volgende kerkenraadsvergadering plaats. Er zijn ook nieuwe wijkcontacten: in de wijk Aalst Noord zullen Yvonne Vermunt-Rem, en Piet en Hannie Hamelink samen, deze functie vervullen; in de wijk Aalst Oost wordt Wil van den Berg wijkcontact. We wensen iedereen veel succes en Gods zegen bij het vervullen van deze ambten en taken toe. Helaas hebben we ook afscheid moeten nemen van een kerkenraadslid: Peter Montnor heeft in juli zijn ambt van diaken per direct neergelegd. Binnenkort nemen we ook afscheid van Gerrit Kok (Parklaan) die ruim acht jaar lid/penningmeester van het College van Kerkrentmeesters (eerder College van Beheer) is geweest. We danken beiden hartelijk voor het werk dat ze gedaan hebben voor onze gemeente. In de vergadering is verder gesproken over het voorstel van de Taakgroep Vieringen voor een nieuw liturgieboekje. Het wordt nog op een paar punten aangepast en daarna wordt er een boekje van gemaakt. Binnenkort wordt deze nieuwe liturgie dan ook ingevoerd. Daarna kwamen de doelstellingen voor het nieuwe seizoen aan de orde. De kerkenraad heeft een aantal thema s gekozen en daarbij concrete actiepunten geformuleerd. De thema s zijn jeugd, jubileum, rand-kerkelijken, jarigen en financiën. Enkele concrete actiepunten zijn: jongerengespreksgroepen voor jarigen, jarigen en jarigen, themadiensten voor jong en oud, en een bezinning op de vraag hoe wij ons verhouden tot rand-kerkelijken. Het jubileum betreft het 50-jarig bestaan in mei 2009 van ons kerkgebouw. Onze predikanten spreken de komende tijd met zo veel mogelijk gemeenteleden om vorm te geven aan de invulling van dit jubileum, een gelegenheid om terug te kijken, maar zeker ook vooruit! Andere activiteiten worden de komende tijd onder uw aandacht gebracht. 6 7 Namens de kerkenraad, Johanna Alberda, scriba

5 VAN DE DIACONIE DIACONAAL CENTRUM EINDHOVEN (DCE) Hemelrijken 117, Eindhoven Weer naar school De laatste tijd hadden wij ontmoetingen met mensen die weer opnieuw moesten gaan leren. Tomas leert nu voor vrachtwagenchauffeur. Je zou denken dat dat heel praktisch op de weg gebeurt. Ja, dat ook. Maar er komt heel wat meer bij kijken. Wat is een tachograaf en welke papieren moet je hebben als je de grens overgaat of als je buiten de EU komt? Later kwam Toon die metselaar was, maar bij het ouder worden kreeg hij het aan zijn rug. Dan kun je in de WAO terechtkomen. Maar je kunt je ook laten omscholen. En dat gebeurde ook, gelukkig kon hij bij dezelfde baas blijven. Hij kon kraanmachinist worden maar moest daarvoor weer naar school. Nee, last van hoogtevrees heeft hij gelukkig niet, anders kun je het wel vergeten, als je tientallen meters naar boven moet klauteren. Maar welke gewichten kun je tillen en hoe moet je manoeuvreren? Kracht en gewicht en moment zijn moeilijke termen, probeer alles maar in je hoofd te stampen. Maar het is gelukt. Er zijn ook anderen, jongeren, ouderen, ieder heeft een eigen levensverhaal. Ja, een inloophuis is een samenleving in het klein. Gerard van Gurp Diaconaal Centrum Eindhoven, ( ) Open Huis Sint Cathrien, ( ) VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS Contributie Galmgat Als gevolg van stijgende kosten en minder stijgende inkomsten wordt voor 2007 een tekort voorzien van ruim 8000 euro. Bij ongewijzigd beleid zullen er ook in de komende jaren aanzienlijke tekorten zijn. Maatregelen zijn en worden genomen om, waar redelijkerwijs mogelijk, op kosten te besparen dan wel de inkomsten te verhogen. De kosten voor het Galmgat en voor de jaarlijks verschijnende Gemeentegids zullen dit jaar ca euro zijn. Het is in vele Protestantse gemeenten gebruikelijk dat van de ontvangers van het kerkblad, ter compensatie van de daarvoor gemaakte kosten, een contributie wordt gevraagd. In het vertrouwen dat u, gezien de noodzaak om onze inkomsten te verhogen, daarvoor begrip zult hebben heeft de kerkenraad besloten ook in onze gemeente een contributie voor het kerkblad te gaan vragen. Daarom zult u in het Galmgat van begin november 2007 een nota aantreffen van 15 Euro voor het jaar 2008, met het verzoek deze te voldoen voor 1 december aanstaande. 8 Als het voor u niet mogelijk mocht zijn om de contributie op te brengen, wordt u gevraagd contact op te nemen met de Penningmeester. Het Galmgat is inmiddels ook te downloaden via de website van de AD kerk. TOEKOMST EN KWALITET 9 Anton van der Lugt Hoe zorgen we in de toekomst voor kwaliteit van onze gemeente? Al meer dan een jaar is de Brainstormcommissie van onze classis zich intensief aan het bezinnen op de toekomst van de gemeenten binnen onze classis Peel en Kempenland. Er zijn twee effecten die aanleiding geven tot zorg: - Er is gemiddeld een afname waarneembaar van het ledental van de gemeenten in de classis (net als elders in Nederland). - De kosten voor vooral kleine gemeenten gaan gemiddeld omhoog. Naar aanleiding van de discussies over deze ontwikkelingen heeft de brainstormcommissie een bijeenkomst voorbereid met als thema: Toekomst en kwaliteit: hoe zorgen we in de toekomst voor kwaliteit van onze gemeente? Deze studiedag zal plaatsvinden op zaterdag 20 oktober 2007 in ontmoetingscentrum Het Kruispunt, Slachthuisstraat 22 te Geldrop. De bijeenkomst duurt van circa uur tot uur en staat onder leiding van de heer Jandirk Pronk. Elk geïnteresseerd gemeentelid is van harte welkom. In verband met de lunch graag opgeven uiterlijk 7 oktober 2007 bij mevrouw M. Veninga- Verbaas, scriba I van de classis. Tel of OECUMENISCHE WERKGROEP AALST-WAALRE Gerard van Aller Vertegenwoordiger Waalre in classis Afscheid Nienke van der Tang Afgelopen voorjaar heeft Nienke van der Tang onze werkgroep verlaten. Wij willen haar bedanken voor haar geweldige inzet en in het bijzonder haar muzikale inbreng. Met name haar muzikale inbreng zullen wij enorm missen, maar ook haar enthousiasme waarmee zij alles aanpakte. Gelukkig hebben wij een opvolger voor haar gevonden. Evert Nagel komt onze werkgroep versterken en wij zijn erg blij dat hij mee gaat doen. Fien de Ronde, oecumenische werkgroep

6 GEDACHTENISZONDAG Op zondag 4 november gedenken wij de gemeenteleden die het afgelopen jaar gestorven zijn. We noemen hun namen, voor elkaar en voor God, en ontsteken een kaars. Vrienden die zijn overleden, al wie ons zijn voorgegaan, vouw ze samen in de vrede van uw ene naam. Laat ze niet tot niets bevriezen in de ijskou van voorbij, laat hun namen nieuw geschieden aan uw overzij. Allen die zo, zonder adem biddende, zijn voorgegaan, bind ze samen in het amen, van uw vaste naam. Guillaume van der Graft De namen van de overledenen zullen in het novembernummer van het Galmgat afgedrukt worden. Ds. Aukje Westra COMMISSIE VORMING EN TOERUSTING Ik geloof Wat moeten we met traditionele opvattingen binnen de kerk als de enig geboren Zoon, maagdelijke geboorte, lichamelijke wederopstanding? Wat moeten we nog met het begrip zonde? Het ligt gevoelig allemaal, maar ik vind dat daar eens van gedachten over gewisseld zou moeten worden. De inzichten van moderne theologen beginnen gemeengoed te worden. sommige mensen dachten dat daarmee het hele geloof bij het oud vuil kon. Persoonlijk vind ik dat niet. LICHTPUNTVIERINGEN Een nieuwsgierige voorbijganger maakte eens een Lichtpuntviering mee. De meditatie aan de hand van een bijbelverhaal sprak haar aan, de momenten van inkeer herinnerden haar aan de rust waar zij naar verlangde. Maar, vroeg zij zich af, waarom moeten we in dit uur ook met elkaar in gesprek? Is samen stil zijn niet voldoende? Nee, samen stil zijn is niet genoeg. Want het lichtpunt dat in de stilte gevonden wordt kan in het gesprek met anderen aanwakkeren tot een vuurtje. Maar dan moet je wel je mond opendoen en vertellen waar jij het licht gezien hebt. Een Lichtpuntviering is een oefening in aandacht èn ontmoeting. Op 7 oktober aanstaande om uur is er weer een Lichtpuntviering. Je bent welkom. Agnus Dei kerk, Koningin Julianalaan 12, Waalre Informatie: ds Aukje Westra, tel , Andere data zijn: 25 november, 20 januari en 6 april. STARTZONDAG 2007: EEN ZONDAG WAAR MUZIEK IN ZIT De startzondag van 2007 had als thema 'Muziek in de kerk'. Tijdens de dienst werden een groot aantal verschillende liederen gezongen voorafgegaan door een korte inleiding. Inleidingen waren erg divers van aard: de invloed van Johannes de Heer op de kerkmuziek kwam ter sprake maar ook was er aandacht voor het 'Kumbaya my lord'. Zo ontstond er op deze zondagmorgen een geheel eigen muzikale fruitmand met een belangrijke inbreng van velen. De dienst werd besloten door het zingen van gezang 461, een slotlied dat tijdens de dienst was gekozen door de aanwezigen zelf. Tot zover een brief van een lid van de Agnus Dei-gemeente. In twee gespreksavonden kijken we of en wat er van onze opvattingen bij het oud vuil moet. Of wordt het tijd voor recycling? De eerste avond is op 31 oktober. De stilte zingt. Als we over God willen spreken, moeten we eerst zwijgen. De tweede avond is op 28 november. Geloof vraagt niet alleen om uitleg, maar vooral om verbeelding. U bent om uur welkom in de grote zaal van de Agnus Dei kerk. Leiding: ds. Aukje Westra Fien de Beun Eelco Kooiker

7 Na afloop waren er verschillende activiteiten. De taakgroep vernieuwing verzorgde een tentoonstelling en vertoonde een video van de 'Vieringen op Wieringen' die op 8 juli jongstleden in de AD kerk werd gehouden. Ook waren er de 'Diakonaal Liniaal' en het memoryspel 'Zoek de Balans' waarmee iedereen kon nagaan hoe het met zijn kennis over diaconaat was gesteld. Om het belang van 'delen' te onderstrepen waren de koffiekopjes deze keer uitnodigend opgesteld op verschillende tafels en werd iedereen verzocht om voor elkaar in te schenken. Daarnaast waren ook de koekjes 'van eigen deeg': in de kindernevendienstruimte waren wafelijzers opgesteld waarmee iedereen voor zichzelf maar ook voor anderen een wafel kon bakken. Vanwege een spontane actie van de jongeren bleven wachtrijen uit. Zij hadden ervoor gezorgd dat er aan het einde van de kerkdienst al een flinke voorraad wafels klaar was. Kumbaya my lord Het diaconaal terras in de kindernevendienstruimte bood er een goed uitzicht over de grote zaal waar verder gedanst kon worden. De dans instuderen De uitvoering Koffietafel 12 Slotlied 13 Wafels bakken Klaas Brink

8 JEUGD EN JONGEREN Aan alle jongeren, en hun vrienden, van de Agnus Dei-gemeente tussen 12 en 15 jaar. Eind augustus hebben we met 24 jongeren gekampeerd op camping Ter Spegelt in Eersel. Niet alleen kamperen, maar ook vlotbouwen, barbecuen, een nachtspel, zwemmen, voetballen, weinig slapen, en veel gezelligheid. Komend jaar gaan we weer, maar dan langer. Want dat willen de jongeren die meegeweest zijn. Om elkaar beter te leren kennen bieden we jullie de mogelijkheid om elkaar ook in de soosruimte van de AD-kerk te ontmoeten. Eén keer per maand op een vrijdagavond. Ik vertel eerst kort één van de ruigere bijbelverhalen en daarna probeer ik het verhaal uit te leggen met fragmenten uit films, popsongs en vooral spel. En er is natuurlijk alle gelegenheid om vragen te stellen of om een pittige discussie op te zetten. Dit onderdeel duurt in totaal drie kwartier tot een uur. Daarna kunnen jullie tafeltennissen, TV-kijken, of gewoon even praten bij een open haardvuur. Tot de kerstvakantie hebben we per leeftijdsgroep 3 avonden gepland. En in de kerstvakantie hebben we ook nog een activiteit. Als er belangstelling voor is een ruilbeurs voor jullie computergames. En als het lukt voor de vrouwen een Ladies-day : we proberen een schoonheidsspecialiste of een kledingadviseuse uit te nodigen. Je kunt vrijblijvend een keer komen kijken. Neem vrienden of vriendinnen mee. En die hoeven geen lid te zijn van onze kerk en hoeven ook niet gelovig te zijn. Stel dat het leuk wordt en jullie willen na de kerstvakantie doorgaan dan komen er nog drie avonden. Vijko Top heeft de leiding. Er zijn twee groepen: De 12- en 13-jarigen zijn welkom op vrijdagavond 19 oktober om uur in de soos. (en op 16 november en 14 december). De avond duurt tot ongeveer uur. De 14- en 15-jarigen zijn welkom op vrijdagavond 5 oktober om uur in de soos. (en op 2 november en 7 december) De jongeren tussen 16 en 19 jaar worden persoonlijk uitgenodigd voor de bijeenkomsten op maandagavond. Inlichtingen kun je krijgen bij Vijko Top, tel , mail: VAN DE LEESTAFELCOMMISSIE In verband met de eerste thema-avond over geloofsopvoeding met het onderwerp bagage, wat geloof je?, wat draag je mee?, hebben in september boeken uit de eigen bibliotheek van de kerk op de leestafel gelegen. Oktober is gewijd aan de tweede thema-avond ritme en rituelen. Ook wordt aandacht geschonken aan de bijbeltiendaagse van het Nederlands Bijbel Genootschap. Die is van tot Elders in dit blad vindt u meer informatie over dit onderwerp. Er is tevens een nieuw boek aangeschaft: Bloemen geven zin symbolische bloemsierkunst voor liturgie en bezinning. Het boek is geschreven door Tini Brugge met creaties van Hanneke Maassen en fotografie van Isabel Rottiers. Namens de leestafelcommissie, BLOEMEN De bloemengroet uit de kerk ging naar: 2 sep. : mevrouw Reijersen 9 sep. : familie de Vrieze 16 sep. : Bertus Haasakker Gerda Kok 23 sep. : Marjoleine Meppelink (doop dochter Nina) 30 sep. : Ilja en Jeroen Posthumus (doop dochter Floor en zoon Daan) MUTATIES overleden: op 15 september: mevrouw S.C. Gunther-de Wolff, Malvalaan 188, 92 jr. verhuisd: Karin Kruseman, van Alexanderstraat 31 naar Kon. Wilhelminalaan 6 vertrokken: Karel van Zwet, van Broekhovenseweg 26, Riethoven naar Tilburg Dhr. J.J. Verboven van Pr. Clauslaan 10 naar Eindhoven Jet van Wifferen. Lineke Heijsman 14 15

9 VAN ELDERS BEGIJNENHOFBIJEENKOMST EINDHOVEN Op zondag 21 oktober 2007 is er weer een gespreksbijeenkomst in het gemeenschapshuis "De Ronde", Tongelresestraat 146 te Eindhoven. Aanvang: uur. Dan spreekt Prof. A. Wessels uit Amstelveen over het onderwerp: Bijbel en Koran. Een actueel thema. Er zijn in Nederland mensen die vinden dat de Koran verboden moet worden. De kloof tussen moslims en andere Nederlanders lijkt steeds groter te worden. In onze samenleving is de bijbel voor de meerderheid een min of meer vertrouwd boek. Voor sommigen een kompas, voor anderen een boek vol vreemde voorstellingen. De Koran is voor velen in onze samenleving een onbekend boek. Maar steeds vaker klinkt in discussies dat het een gevaarlijk geschrift is. Er wordt in dat boek opgeroepen tot geweld tegen niet-moslims. Zonder kennis napraten is echter niet zonder gevaar voor een veelkleurige samenleving. Daarom is het beter dat we vooroordelen aandacht geven. Onze gastspreker is iemand die een kenner van beide heilige boeken is. LEZING IMMANUELKERK VELDHOVEN 16 L. Minnema, tel Donderdag 1 november: DE BIJZONDERE TIJD WAARIN WIJ LEVEN door Hans Stolp De Maya-kalender de Tzolkin vertelt dat wij in 2012 een grote sprong gaan maken in onze ontwikkeling en de vierde dimensie zullen binnentreden. De Egyptische traditie vertelt dat vanaf 17 september 2001 (!) nieuwe energieën vanuit de kosmos naar de aarde en de mensheid zullen gaan toestromen om de mensheid te verheffen naar een hogere dimensie. De Oosterse traditie vertelt dat wij aan het einde van het donkere tijdperk het Kali Yuga genoemd leven, en dat wij vanuit dit diepste donker de overgang zullen maken naar een nieuw Gouden Tijdperk, dat alleen maar vrede, liefde en wijsheid kent. Als je op deze en vele andere eeuwenoude voorspellingen let, dan leven wij kennelijk in een heel bijzondere tijd. Een tijd waarin de energietrilling verhoogd wordt, waarin mensen weer leren zullen geestelijk te denken, en waarin een nieuwe eerbied ontwaakt voor de aarde, de dieren en de natuur. Maar wel is voor die grote overgang, die voorspeld wordt, ons aller inzet nodig! Het meest bijzondere evenwel is dat in deze tijd de kracht van ons ego versterkt wordt, zodat het in staat raakt het hoger zelf te dragen en te baren. Maar deze ontwikkeling vraagt van ons wel dat wij het meesterschap over die toenemende egokracht verwerven en die zodoende in een sfeer van vrede en zelfbewustzijn leren hanteren. Juist het zinloze geweld van onze tijd maakt duidelijk wat er gebeurt als we ons níet voor dat meesterschap inzetten. OUD MAAR NIET AF. Iemand zei: Ik krijg soms het gevoel dat er verwacht wordt dat je, op een bepaalde leeftijd en als er zich problemen met je lichaam en geest voordoen, uit het leven zult stappen. Kunnen we niet een avond hebben over: het kiezen voor een vrijwillig levenseinde? Achter zo n opmerking gaan hele werelden schuil. Er is de wereld van de ethiek: wat is goed en wat is niet goed? Mag je je leven teruggeven aan je Schepper als het niet meer menswaardig is? Maar wat is dat: menswaardig? En er is de wereld van het ouder worden. We willen allemaal graag oud worden. Maar wat betekent dat in onze tijd? Een tijd, waarin vooral telt wat jong is: het bruisende, de eeuwige jeugd, het succesvolle. Denk maar aan reclame-uitingen. In zo n tijd worden oud zijn en oud worden heel gauw als een probleem gezien. Wie oud is, lijkt afgeschreven en opgebruikt. Hebben ouderen dan echt geen eigen bijdrage aan samenleving en cultuur? Is er niet meer dan de economie: ouderen kosten enerzijds veel, anderzijds hebben de ouderen van nu in veel gevallen het nodige te besteden... Is dat alles? Over deze vragen spreekt ds. Henk Veltkamp op dinsdag 9 oktober. Hij is nu predikant in Veghel. Eerder was hij predikant in o.m. Dronten en Waalre. Daarna vele jaren hoofd van de geestelijke verzorging in één van de eindhovense ziekenhuizen. Organisatie: Raad van Kerken Valkenswaard Datum: dinsdag 9 oktober 2007 Aanvang: 20 uur Plaats: Ontmoetingskerk, Julianastraat 12 te Valkenswaard Kosten: géén, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld Contact-persoon: ds. Ton van Andel, tel Opgave: graag voor 1 oktober, bij het Pastoraal Centrum, Bergstraat 17, 5551 AW Dommelen; Tel ; CHORAL EVENSONG IN DE CATHRIEN op zondag 21 oktober om 17:00 uur Deze oecumenische viering van komende zondag wordt muzikaal verzorgd door het koor Capella Vesperale o.l.v. Ruud Huijbregts en Gerard Habraken bespeelt het orgel. De voorganger is ds. Chris Mondt uit Eindhoven. De orde van dienst bestaat o.a. uit Canticles, het Anthem 'King of Glory, King of Peace' van W.H. Harris / J.S. Bach, en de Psalmen 119 en 145. Met de aanwezigen worden ook drie samenzangliederen uitgevoerd. Voor en na de viering speelt de organist werken van Anton Bruckner. Iedereen is van harte welkom bij deze vieringen. De toegang is vrij, ter bestrijding van de onkosten is er een collecte bij de uitgang. Alje H. Brouwer 17

10 BELANGRIJKE GEGEVENS De Agnus Dei-kerk staat aan de Koningin Julianalaan 12, en is voorzien van een ringleiding voor slechthorenden met hoorapparaat. Onze predikanten zijn V. Top en A. Westra, Michiel de Ruyterstraat 42, Waalre, tel Op zaterdag liever niet bellen. Koster L.M. Nijdam woont op Michiel de Ruyterstraat 40, Waalre, tel De scriba van de kerkenraad is mevrouw Joh. Alberda, Kastanjelaan 31, 5581HD Waalre. Het adres van de kerkenraad is Koningin Julianalaan 12, 5582 JV Waalre. De diaconie heeft onder de naam Diaconie Agnus Dei Kerk-Waalre twee rekeningen: nr bij de Rabobank in Aalst en nr bij de Postbank. Diaconale hulpverlening: mevrouw N. Stevelink, tel Het Bloemenfonds heeft rekening nr bij de Postbank, t.n.v. Bloemenfonds AD Vrouwendienst, p/a Vossenlaan 19, Waalre. Het College van Kerkrentmeesters heeft onder de naam Kerkrentmeesters Agnus Dei Gemeente twee rekeningen: nr bij de Rabobank Valkenswaard en Waalre en nr bij de Postbank. De penningmeester is de heer G.F. Kok, Parklaan 6a. De administratie is in handen van B. Filmer en A. Filmer-van Slageren, Gestelsestraat 87. Collectebonnen zijn verkrijgbaar elke zondag na de dienst in de hal van de kerk. De AD-Vrouwendienst is te bereiken onder telefoonnummer Voor transport naar en van kerkdiensten kan gebeld worden. Het OLAD-comité heeft rekening nr bij de Postbank, t.n.v. Comité Oudere Leden Agnus Dei-kerk Aalst-Waalre, De Pracht 5, 5583 CW Waalre. Verzoeke trouw- of verhuiskaart, bericht van geboorte of overlijden ook te sturen aan de ledenadministrateur, mevrouw G. Kok-Schipper, Arembergstraat 21, 5583 CD Waalre. De distributie van het kerkblad wordt verzorgd door de heer M. Heijligers, Wilhelminalaan 40, tel en mevrouw G.J. Vos, Wilhelminalaan 50, tel ; mevrouw C. Veerman-van der Klis, Jasmijnlaan 7, tel voor Aalst, en de heer B. van Wely, De Kranssen 15, tel voor Waalre. De Webmeester van is Jopie Schekkerman, tel Redactie: B. Haasakker, Hutdijk 21, tel en G. Kok-Schipper, Arembergstraat 21, tel Publicatie van bovenstaande gegevens zal niet in elk nummer plaatsvinden; dit hangt af van de beschikbare ruimte. Zou u daarom deze gegevens willen bewaren? 18

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 559 Jaargang 29 19 april 2012 Kerk Woerden en Zegveld Toegegeven, de Bijbel op zich bevat al meer dan genoeg schatten, maar toch kan een lezing in de deuterocanonieke Bijbelboeken

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1. INHOUD blz. blz.

BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1. INHOUD blz. blz. BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1 INHOUD blz. blz. Gedicht 1 Diaconie en zending 12 Van de redactie 2 Middagdienst 25 januari 15 Om te beginnen 2 Daans overpeinzingen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis VOORWOORD Nog steeds is het aantal in - en aanloophuizen in Nederland groeiende. Duizenden vrijwilligers en vele beroepskrachten zijn dagelijks in de weer om het inloophuis in hun dorp, stadswijk of buurt

Nadere informatie

De Kerk in t Midden. Informatieblad van en voor de protestantse gemeente Oosthoek te Hulst. Verschijnt 8 maal per jaar

De Kerk in t Midden. Informatieblad van en voor de protestantse gemeente Oosthoek te Hulst. Verschijnt 8 maal per jaar De Kerk in t Midden Informatieblad van en voor de protestantse gemeente Oosthoek te Hulst. Verschijnt 8 maal per jaar Jaargang 26 nr. 2 oktober 2014 Colofon Redactie: José v.d. Elshout - ds. Pieter Overduin

Nadere informatie

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN JAARGANG 33 NUMMER 5 MEI 2014 Kerken Samen Samen Kerken (KSSK) is een gezamenlijke uitgave van: de Hervormde Gemeente s-graveland de Hervormde Gemeente Kortenhoef de

Nadere informatie

KERKBLAD. 50 jaar Nes Ammim. van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede. 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11

KERKBLAD. 50 jaar Nes Ammim. van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede. 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11 KERKBLAD van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede Redactie: Wim Assink G. Foulkesweg 259, 6703 DK Wageningen Tel. (0317) 84 34 54 Gerben Rietman

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Halverwege. Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen. 30 ste jaargang nummer 4

Halverwege. Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen. 30 ste jaargang nummer 4 1 Halverwege Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen Kerst 2011 30 ste jaargang nummer 4 R o n d o m d e d i e n s t e n 2 R o n d o m d e d i e n s t e n Zaterdag 24 december

Nadere informatie

Kortom en met dank aan al die mensen die kopij hebben aangeleverd ook deze keer weer een boeiend nummer!

Kortom en met dank aan al die mensen die kopij hebben aangeleverd ook deze keer weer een boeiend nummer! 23e jaargang nr.7 12 oktober 2014 informatieblad van de OVG VAN DE REDACTIE In deze clip weer veel informatie. Over de komende vieringen maar ook over de gemeenschapsmiddag die volgende maand wordt gehouden.

Nadere informatie

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants?

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? 58 e jaargang - nummer 1 MAART 2015 4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? www.irs.nu 380862_In De Rechte Straat nr 5 maart

Nadere informatie

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT In deze wijkbrief Dordtse Dom draait door Open-deur-dienst Reisje Hollands Venetië Expositie aquarellen Jubileum Grote Kerk Nieuwe leden kerkenraad Rooster van kerkdiensten

Nadere informatie

Preken vermijden vragen waar mensen mee zitten

Preken vermijden vragen waar mensen mee zitten ida in dit Amsterdam maandblad van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Amsterdam jaargang 51 november 2012 10 INHOUD De preek volgens ds Tom Rijken, ds Ewoud Roos en ds Heek Leegte 2-5 Voelen & meebeleven

Nadere informatie

24 december, 21:30 uur Kerstavonddienst Grote Kerk. Programma Kerst en Oud/Nieuw

24 december, 21:30 uur Kerstavonddienst Grote Kerk. Programma Kerst en Oud/Nieuw S amen Officieel orgaan van de Protestantse Gemeente Breda - 7e jaargang no. 10 - december 2014 Programma Kerst en Oud/Nieuw Zaterdag 20 december 14:00 Christmas Carols, Lutherse Kerk 19:30 Lessons and

Nadere informatie

INHOUD MEI 2011 49 e JAARGANG INLEVEREN VAN KOPIE

INHOUD MEI 2011 49 e JAARGANG INLEVEREN VAN KOPIE INHOUD MEI 2011 49 e JAARGANG ONDERWERP PAGINA Inleveren van kopie 2 Kerkdiensten 3 Agenda 4 Van uw predikant 6 Van uw scriba 11 Kerkenraad 15 Kerkvoogdij 15 Verantwoording collecten en giften 16 Verenigingsnieuws

Nadere informatie

Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015

Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015 Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015 Beste Parochianen, De adventstijd met z n vier weken van voorbereiding op het Kerstfeest valt altijd samen met de drukke decembermaand. Deze weken hebben

Nadere informatie

Samen kom je verder Door samenwerking vitaal blijven

Samen kom je verder Door samenwerking vitaal blijven Samen kom je verder Door samenwerking vitaal blijven Katern Coevorden: samenwerking begint bij elkaar leren kennen Ter Aar: geef wat je kunt en vraag wat je nodig hebt Peel en Kempenland: doe mee, dat

Nadere informatie

Kerkblad voor de PKN gemeente Exmorra-Allingawier. april 2012. nr. 300. December 2013. Nr. 318

Kerkblad voor de PKN gemeente Exmorra-Allingawier. april 2012. nr. 300. December 2013. Nr. 318 Kerkblad voor de PKN gemeente Exmorra-Allingawier December 2013 april 2012 Nr. 318 nr. 300 In verband met bereikbaarheid predikante: Ds. G. Rol, tel nr. 581845 06-30454803, in dringende gevallen voorzitter

Nadere informatie

Kom-In - Herfst Antonius Abt Parochie sinds de 12de eeuw Kerkgebouw 50 jaar 1960-2010

Kom-In - Herfst Antonius Abt Parochie sinds de 12de eeuw Kerkgebouw 50 jaar 1960-2010 Kom-In - Herfst Antonius Abt Parochie sinds de 12de eeuw Kerkgebouw 50 jaar 1960-2010 Contactblad Parochie H. Antonius Abt Malden Pastoor Drs. T.H.M. Sip, Kerkplein 4 tel: 3580476 Voor pastorale zaken

Nadere informatie

En toen was er voor mij niemand meer

En toen was er voor mij niemand meer En toen was er voor mij niemand meer Over godsdienst en incest De samenwerkende synoden van de Nederlandse Hervormde Kerk de Gereformeerde Kerken in Nederland de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk

Nadere informatie

20 Rouwverwerking. 1 Inleiding

20 Rouwverwerking. 1 Inleiding DC 20 Rouwverwerking 1 Inleiding Het verlies van een partner, kind, broertje, zusje, een ouder of een vriend geeft veel verdriet en maakt dat alles anders wordt. De dagelijkse dingen zijn niet meer hetzelfde.

Nadere informatie

vieren Vechten voor Vrede Veertig weken oorlog en vrede in de kerken Teksten voor vieringen Interview met Peter Nissen over (vredes) kerken

vieren Vechten voor Vrede Veertig weken oorlog en vrede in de kerken Teksten voor vieringen Interview met Peter Nissen over (vredes) kerken Jaargang 1 Mei 2007 vieren Vrede.Vieren is een werkkrant voor de Vredesweek en is een uitgave van vredesorganisatie IKV Pax Christi, het samenwerkingsverband van IKV en Pax Christi Vechten voor Vrede Veertig

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

GEERTEBRIEF. Zorg dat je erbij komt. Elk verteluur is weer. Kijkje achter de schermen. anders. Remonstrantse Gemeente Utrecht. pag. 3. pag. 5. pag.

GEERTEBRIEF. Zorg dat je erbij komt. Elk verteluur is weer. Kijkje achter de schermen. anders. Remonstrantse Gemeente Utrecht. pag. 3. pag. 5. pag. GEERTEBRIEF Remonstrantse Gemeente Utrecht Zorg dat je erbij komt pag. 3 Juli 2011 Elk verteluur is weer pag. 5 anders Kijkje achter de schermen pag. 8 Leesrooster Geen leesrooster in dit laatste nummer

Nadere informatie

Sint Martinus. Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Jaargang 38 Herfst #2

Sint Martinus. Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Jaargang 38 Herfst #2 Sint Martinus Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder Jaargang 38 Herfst #2 In dit nummer Voorwoord... 3 Let op: verhuizing Friesland... 3 In Memoriam:

Nadere informatie

DRIEKLANK februari 2014

DRIEKLANK februari 2014 DRIEKLANK februari 2014 37.4 Informatieblad van de Protestantse gemeente te Usselo Adressen kerkgebouwen: Haaksbergerstraat 815, Usselo Hellerweg 50, Twekkelo Usselo / Boekelo / Twekkelo Drieklank, 37

Nadere informatie