Drieëntwintigste zondag door het jaar (A)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Drieëntwintigste zondag door het jaar (A)"

Transcriptie

1 Contactblad voor Geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming St. Paulusparochie Locatie: Jaargang 50 nr september 2014 Drieëntwintigste zondag door het jaar (A) Matteüs 18, Als je broeder een zonde begaat, ga er heen en wijs hem terecht, tussen jou en hem alleen. Als hij naar je wil luisteren, heb je je broeder teruggewonnen. Als hij niet wil horen, neem er dan nog één of twee met je mee, opdat bij monde van twee of drie getuigen elk beweerd woord vaststaat. Feest van de Kruisverheffing (A) Johannes 3, God heeft de wereld zo lief, dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven.

2 ONZE LIEVE VROUW TENHEMELOPNEMING BELTRUM Bezoek- en postadres: Parochiecentrum, Achterom 2, 7156 ME Beltrum Telefoon: t.n.v. R.K. Locatieraad Beltrum Bankrekening / IBAN: NL13RABO Website: stpaulusparochie.nl Dan klikken op Beltrum ///*\\\ PASTORALE ZORG: Zijn er voorkomende gevallen waarbij voor u persoonlijk of voor uw directe omgeving pastorale zorg gewenst is, dan neemt u contact op met een van de volgende pastores: Pastores: Postadres: telefoon: K. Donders Grotestraat 88a 7151 BE Eibergen H. de Jong Kloostersteeg BB Groenlo S. Nagelmaeker Ververij KN Eibergen A. Zoet Nieuwstad BD Groenlo ///*\\\ BIJ OVERLIJDEN: Contact opnemen met: - uitvaartverzorging Ventura DELA Groenlo, tel. (0544) GUV & Wekking Uitvaartverzorging Oost-Gelre e.o. tel (lokaal tarief) - uitvaartverzorging Lichtenvoorde-Groenlo, tel. (0544) of een uitvaartcentrum naar uw keuze. Wij bevelen aan dit te blijven doen en niet zelf een pastor te gaan bellen. Het uitvaartcentrum is op de hoogte van de gang van zaken aangaande de stappen die genomen moeten worden bij een overlijden. ///*\\\ CENTRAAL SECRETARIAAT ST. PAULUSPAROCHIE Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo Bereikbaar: Maandag t/m donderdag van tot uur Tel

3 PAROCHIESECRETARIAAT: In het parochiecentrum tel. (0544) voor: - opgave misintenties ( 7,50 incl. jaargedachtenis) voor de periode 20 september tot 4 oktober 2014 uiterlijk t/m maandag 15 september vragen en informatie - aanmeldingen doop / huwelijk - kerktelefoon - ledenadministratie (voor alle vragen) Openingstijden: maandagavond uur donderdagochtend uur ///*\\\ AANLEVERING KOPIE VOOR DE ECHO : bij Fien Ballast, Kampstraat 19 - in brievenbus, wel duidelijk vermelden: Kopie Echo - of per s.v.p. in Word-document voor de periode 20 september tot 4 oktober 2014 uiterlijk t/m maandag 15 september 2014 ///*\\\ AANLEVEREN KOPIE VOOR KERKLIJKE VIERINGEN: na telefonische afspraak bij Lucy Spekschoor, Kleine Haar 2, Beltrum. U kunt haar elke werkdag bellen tussen en uur op telefoonnummer: adres: ///*\\\ AANLEVEREN KOPIE VOOR DRUKWERK: na telefonische afspraak bij t Achterummeke Achterom 1 (rechts naast Pastor Scholten) Brievenbus is aanwezig. adres: ///*\\\ -3-

4 Drieëntwintigste zondag door het jaar (A) 6 september 2014 Lezingen: Ezechiël 33, 7-9, Romeinen 13, 8-10 Matteüs 18, Verantwoordelijkheid en verbondenheid Het goede doen, een beter mens zijn is een verlangen, dat veel mensen hebben. Zij streven er ook oprecht naar om dat verlangen te vervullen. Maar zij ervaren ook, dat het leven weerbarstig is. Bemin uw naaste als uzelf, het gebod waarin alle geboden kunnen worden samengevat zoals Paulus in zijn brief aan de Romeinen zegt, zet hoog in. Hij zegt ook, dat de liefde de hele wet vervult. Van iedereen houden die je tegenkomt, daarmee voelen we ons overvraagd. We vinden sommige mensen nu eenmaal sympathiek en hebben een hekel aan sommige anderen. We hebben allemaal krassen op onze ziel door onrecht dat ons door anderen werd aangedaan. We zijn mensen, geen engelen en iedereen liefdevol behandelen, dat is een brug te ver. Maar misschien kunnen we liefde ook verstaan als de ander recht doen. De ander recht doen betekent, dat je iemand behandelt, zoals je zelf ook behandeld zou willen worden. Over Jezus staat geschreven, dat hij graag omging met zondaars en tollenaars. En als je even nadenkt over de hoofdrolspelers in de Bijbel, dan zijn dat zonder uitzondering personen die in hun leven grote fouten begingen, andere mensen schade toebrachten. Mozes doodde een Egyptenaar in zijn woede, David stuurde Uria de oorlog in om zo Batsheba tot vrouw te kunnen nemen, Jozef was een opschepper, Petrus een verrader, Paulus een christenjager, Rachab en Maria Magdalena hoeren. En verder zijn er in de Bijbel talloze naamloze mensen die door het noodlot getroffen worden, of falen in hun leven. Al die mensen doen in hun leven slechte dingen en ook goede dingen waarin zij boven zichzelf uitstijgen, vaak als zij God ontmoeten, of Jezus of een ander mens door wie God werkt. Dan kijken zij als het ware in een spiegel en zien zichzelf in hun gebrokenheid en vinden in verbinding met God of met mensen die in hen geloven de moed om ondanks hun fouten het goede te doen. We kunnen onszelf niet aan onze haren uit het moeras trekken zoals de baron van Münchhausen. We hebben anderen nodig om t goede te doen. Anderen die zijn zoals een wachter waar Ezechiël over spreekt, of die ons durven aan te spreken op onze fouten, niet als betweters, maar vanuit het besef, dat zij zelf ook mensen zijn die niet op eigen kracht tot het goede kunnen komen. Met hartelijke groet, Annet Zoet, pastoraal werker in de St. Paulusparochie. -4-

5 V I E R I N G E N E N I N T E N T I E S in de week van 6 tot 13 september 2014 Zaterdag 6 september uur in de kerk: Eucharistieviering Voorganger: K. Donders Koor: Herenkoor Acolieten: Jelmer ten Dam Raun te Bogt MISINTENTIES: Overl. ouders te Woerd-Nijhof; Fien Sonderen-Eskes; Jan Hofman en Wilhelmien Hofman-Gunnewijk; Bert Rigter; Marie Scharenborg-Sodaar; Herman Dreierink; Frans Harbers (jgd.); Riecky Amerongen-Grave; Jan Reijerink; Gerda Wolterinck- Huinink en overl. families Wolterinck-Huinink; Agnes Luttikholt-Stoteler; ome Jos Ribbers (jgd.) (nms. petekinderen). Woensdag 10 september 9.00 uur in de kerk: Viering Voorganger: K. Donders Misdienaars: Michelle Luttikholt Lisanne Wolterinck MISINTENTIES: Voor onze parochiegemeenschap. Donderdag 11 september uur in de kerk: Eucharistieviering Voorganger: K. Donders MISINTENTIES: Voor onze parochiegemeenschap. ///*\\\*///*\\\ -5-

6 Feest van de Kruisverheffing (A) 13 / 14 september 2014 Lezingen: Numeri 21, 4 9; Fillippenzen 2, 6 11; Johannes 3, Toen ik ontdekte, dat ik een stukje moest schrijven over het feest van de Kruisverheffing, was ik nieuwsgierig, want ik kende het feest niet. Het wordt gevierd op een vaste datum, op 14 september en daarom valt het maar eens in de vijf of zes jaar op een zondag. Het feest is ontstaan in het jaar 335 toen keizer Constantijn die zich bekeerde tot het Christendom nadat hij een visioen had gehad waarin hij het teken van het kruis had gezien. Hij liet in Jeruzalem een kerk bouwen boven het graf van Jezus, die gewijd werd op 13 september. De volgende dag werd aan de kerkgangers het kruis vertoond, dat keizerin Helena, de moeder van keizer Constantijn vijftien jaar eerder op 14 september had teruggevonden. Vanaf die tijd is de gewoonte om het kruis te vereren verspreid geraakt. Het lijkt tegenstrijdig: het kruis is een afschrikwekkend martelwerktuig, een schandpaal voor de ergste criminelen en ook voor Jezus. Is het dan eigenlijk niet weerzinwekkend om het lijden en de dood aan een kruis te verheerlijken? Het is de kern en tegelijk ook het paradoxale in ons geloof, dat juist in het kruis waaraan Jezus Christus stierf voor ons Gods kracht en wijsheid is gelegen. Met zijn lijden en dood aan het kruis heeft Hij ons redding gebracht. Daarmee is het kruis ook een teken van heil en verlossing. Dezelfde dubbele betekenis heeft de slang in het verhaal uit Numeri. Als het volk in de woestijn na bijna 40 jaar verbitterd is en niet meer gelooft in het beloofde land, stuurt God giftige vuurspuwende slangen, waardoor velen sterven. Het volk vraagt dan Mozes hen te verlossen van de slangen. God laat Mozes een koperen slang maken en die op een paal zetten, zodat ieder die er naar opziet, in leven blijft. Ook de slang is zowel giftig en dodelijk als anderzijds teken van inkeer, nieuw begin, nieuw leven, net als het kruis. Jezus pakt dit verhaal op in zijn gesprek met Nicodemus die niet begrijpt hoe een mens opnieuw geboren kan worden. Het gaat over de hemel en de aarde: uit de hemel, bij God vandaan komen, op aarde leven en sterven en tenslotte in dat sterven weer omhoog worden geheven naar de hemel, weer naar God in de voltooiing van alles in alles, dood en leven, einde en nieuw begin. Een leven doorzichtig geworden juist op het kruis, alles gegeven, zelfs zijn leven, weggeschonken in een uiterst gebaar van dienen en daarin omhoog geheven door God, opdat wij Hem zien, in Hem geloven en doen wat hij heeft gedaan: omzien naar elkaar, naar de ander, naar de wereld, die in Gods ogen redding nodig heeft. Annet Zoet, pastoraal werker in de St. Paulusparochie. -6-

7 V I E R I N G E N E N I N T E N T I E S in de week van 13 tot 20 september 2014 Zaterdag 13 september uur in de kerk: Eucharistieviering Voorganger: K. Donders Koor: Kiddoesj Acolieten: Demi Schutten Laurine te Bogt MISINTENTIES: Overl. ouders Roerdink-Broshuis en Theo; overl. fam. Ottink-Spilman; Theo Kok en overl. familie; Frans en Dien Klein Gunnewiek-Lemelder; Herman Dreierink; Lies Stoverink-Garstenveld; Willie Maarse; Jan Reijerink; Dien Geverinck-ten Heggeler; Frans Rosing (jgd.); overl. fam. ter Bogt-Niesink; Theo Brinke (jgd.); overl. fam. Brinke-Severt; mgr. Hennie Bomers en Annkeke Beernink-Bomers; Antonius Nijenhuis en overl. familie; Bernard Tuinte en Louise; overl. fam. Tuinte-Beernink. Woensdag 17 september 9.00 uur in de kerk: GEEN Viering (i.v.m. viering heden middag) uur in de kerk: Viering b.g.v. opening K.B.O. seizoen Voorganger: H. de Jong Misdienaars: Demi Kl. Gunnewiek Kayleigh Maarse MISINTENTIES: Voor onze parochiegemeenschap. Donderdag 18 september uur in de kerk: Eucharistieviering Voorganger: H. de Jong MISINTENTIES: Mina Stroet-Lankveld; Annie Ernst-Baks; Gerhard Halink. ///*\\\*///*\\\ -7-

8 W E E K E N D V I E R I N G E N S T. P A U L U S P A R O C H I E Weekend 6 / 7 september: Groenlo zo uur eucharistieviering Lievelde zo uur woord- en communieviering Beltrum za uur eucharistieviering Eibergen za uur terugkomviering 1e communiekantjes Rekken zo 9.00 uur eucharistieviering Neede geen viering Rietmolen za uur eucharistieviering Weekend 13 / 14 september: Groenlo zo uur eucharistieviering Lievelde zo 9.00 uur eucharistieviering Beltrum za uur eucharistieviering Eibergen za uur eucharistieviering Rekken geen viering Neede za uur woord- en communieviering Rietmolen zo uur woord- en communieviering ///*\\\*///*\\\ K O M E N D E V I E R I N G E N I N O N Z E K E R K Zondag 21 september uur Oecumenische viering Zaterdag 28 september uur Woord- en Communieviering ///*\\\*///*\\\ -8-

9 L O C A T I E M E D E D E L I N G E N OVER DOPEN GESPROKEN Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen contact opnemen met: * Het secretariaat van de parochie, telefoon: Openingstijden: ma u. en do u. Als voorbereiding op iedere doop zijn er twee avonden gepland, waarbij we nader kennismaken met elkaar en met de doop. Op deze avonden worden dan ook beide ouders gevraagd aanwezig te zijn. Voor de eerste avond wordt u gevraagd het geboortekaartje en eventueel een foto van uw kind mee te brengen. De avonden zijn van uur en vinden plaats in het parochiecentrum. DOOP: TIJD: VOORBEREIDING: (onder voorbehoud) Groenlo: 7 december uur 27 november en 4 december Beltrum: 14 december uur 27 november en 4 december WEEKENDWACHT ST. PAULUS PAROCHIE vrijdag 9.00 uur tot maandag 9.00 uur 5 t/m 8 september S. Nagelmaeker t/m 15 september A. Zoet ACOLIETEN Zondag 28 september uur: GEEN MISDIENAARS Woensdag 24 september 9.00 uur: Lisanne Wolterinck Michelle Luttikholt OPBRENGST COLLECTES AUGUSTUS 2014 In de kerk 714,- -9-

10 MEDEDELINGEN Sluiting secretariaat: Maandag 8 september is het secretariaat gesloten vanwege de kermis. Taizé: Woensdag 10 september is om uur een Taizéviering in de R.K. Calixtus kerk in Groenlo. Verschuiving misintenties: De misintenties van 21 september (oecumenische viering) gaan mee naar zondag 28 september. Vrijwilligersmiddag: Bent u één van de onze vele vrijwilligers voor de locatie Beltrum? Noteer dan nu alvast de datum in uw agenda voor de vrijwilligersmiddag. Deze wordt gehouden op zondagmiddag 28 september 2014 van uur tot ± u. Nadere informatie volgt in de uitnodiging, die binnenkort bij u in de bus valt. Locatieraad Beltrum Wolkverhalen Er wonen werelden in de wolken om die te zien moet je oog in een andere stand even de knop om en je ziet kastelen een prins op het paard Roodkapje en de wolf de wondere wereld van weleer, verhalen verrassend geschreven in de wolken ik zit in de trein en kijk om mij heen ipads, smartphones smartphones, ipads lieve wolken ach helaas niemand leest meer jouw verhalen sorry, niemand kijkt Oeke Kruythof -10-

11 ANDERS VIEREN OP ZATERDAG: DE VESPERS Ongetwijfeld heeft u al vernomen of gelezen over de andere invulling van de viering op zaterdag in de Calixtuskerk vanaf 1 september. De viering om uur zal niet meer worden gehouden in de vorm van een eucharistieviering (tenzij er op de betreffende zaterdag n kerkelijk hoogfeest wordt gevierd, zoals o.a. op 1 november, Allerheiligen). Op 6 september zal een Vesperviering worden gehouden. Wat is een Vesperviering en hoe is zo n viering opgebouwd? Het woord Vesper komt van het Latijnse vespera dat avond betekent. De Vesperviering is het kerkelijke gebed dat aan het begin van de avond wordt gehouden en dat onderdeel uitmaakt van het Getijdengebed. In kloosters en abdijen wordt dit Getijdengebed op verschillende momenten van de dag onderhouden. Zo krijgen tijd, arbeid en rust een ritme en worden zij door het gebed geheiligd. Het Tweede Vaticaans Concilie gaf al aan, dat niet alleen geestelijken dragers zijn van dit gebed, maar het hele volk van God. In onze parochie hebben we al ervaringen met het kerkelijke avondgebed in de vorm van oecumenische vespervieringen in de Advent en Veertigdagentijd. De Vesperviering is een eigenstandige viering, maar kan aan de vooravond van de zondag een goede voorbereiding zijn op de viering van de Eucharistie, de volgende dag. In het hart van het kerkelijke avondgebed staan de gezongen psalmen. Hoe oud ze ook zijn, ze bezingen vreugde en verdriet, goed en kwaad, wanhoop en vertrouwen van mensen van alle tijden en plaatsen. Door alles heen spreekt het geloof in God. Als de dag ten einde loopt, breekt de tijd aan van de dankzegging voor alles wat God ons die dag gegeven heeft en voor al het goede dat we in zijn naam hebben mogen doen. Zoals de wierook bij het avondoffer in de tempel, stijgt ook nu het gebed van de hele Kerk ten hemel. De vespers is als volgt opgebouwd: Kruisteken Lofzang / Hymne Twee psalmen met antifonen Lofzang uit het nieuwe testament met antifoon Schriftlezing Meditatie/stilte Beurtzang Lofzang van Maria (Magnificat) met antifoon Voorbeden Onze Vader Slotgebed Zegenbede Voor iedere kerkganger is er een liturgieboekje beschikbaar. Op zaterdag 6 september is de eerste Vesperviering om uur met medewerking van het dameskoor. Pastoor H.A.M. de Jong -11-

12 ZONNEBLOEM BELTRUM, NATIONALE ZIEKENDAG 2014 Zaterdag 13 september a.s. is weer de jaarlijkse viering van de Nationale Ziekendag in Beltrum. De viering is in samenwerking met Pastoor Donders en het koor Kiddoesj. Er is een mooie viering in elkaar gezet en hierbij wordt u allen van harte uitgenodigd aanwezig te zijn. Het thema van dit jaar is dan ook Er kan zoveel meer dan je denkt. Dit is ter gelegenheid van de Week van de Zonnebloem. Deze dag organiseert de Zonnebloem al sinds 1974 elk jaar op de tweede zondag van september en is bedoeld om de contacten tussen zieke en gezonde mensen te stimuleren en meer begrip voor elkaar te kweken. Een week waarin de vrijwilligers extra aandacht geven aan zieken, gehandicapten en hulpbehoevende ouderen. U wordt dan ook van harte uitgenodigd om een bloemetje na de viering mee te nemen en weg te brengen. Tot ziens op zaterdag 13 september a.s. om uur. Wil Spilman, secr Zonnebloem Beltrum. WANDELEN MET FRANCISCUS: GROENLO EN OMGEVING Op 12 oktober 2014 is er een wandeling met Franciscus in en rond Groenlo, van ongeveer 14 kilometer lang. Na een korte inleiding beginnen de deelnemers aan de wandeling bij de kerk van Lievelde, dit is tevens het eindpunt. De route voert de wandelaars via een oud kloosterpad richting Groenlo. Er wordt om het mooie oude vestingstadje heen gewandeld, en gepauzeerd bij zorgcentrum De Molenberg waar gelegenheid is om de lunch te nuttigen. Vervolgens lopen de wandelaars via beboste en meer open paden weer richting de kerk van Lievelde. Onderweg is ruimte voor gesprek, maar ook voor stilte. Locatie: Datum en tijd: R.K. kerk in Lievelde (Koningsplein 1, 7137 MD Lievelde) zondag 12 oktober, van (korte inleiding met koffie en thee) tot uur Kosten, ter plekke te voldoen: 5,- (voor FB-leden 3,50). Lunchpakket graag zelf meenemen. Aanmelding en meer informatie: via de mail: of telefonisch:

13 CURSUS KUNST EN SPIRITUALITEIT: ALLES IS LUCHT? over het boek Prediker geen oog wordt verzadigd van zien, geen oor wordt vervuld van horen (Pred. 1,8) De zoektocht naar de zin van het leven in het boek Prediker laat zich lezen als eigentijdse literatuur. Hij onderzoekt alles en stelt vast dat ons leven vluchtig is als lucht. Ze is er als adem of wind, maar tegelijk is ze ongrijpbaar. Op voorhand is het niet duidelijk wie beter af is: de wijze of de dwaas, de arme of de rijke, de knecht of de koning? Prediker stelt vragen die geen simpel antwoord vinden. Hij laat je dieper doordenken over tijd en eindigheid, wijsheid en zotheid, recht en onrecht, over betrokken zijn en de betrekkelijkheid daarvan. De hoofdstukken vormen bij Prediker geen afgerond geheel, ze roepen beelden en vragen op om te overwegen en doordenken. De beeldende kunst die wordt getoond zet eveneens aan tot verstilling en meditatie bij het leven. Daarbij wordt recht gedaan aan de titel: Alles is lucht? Kunst, die een mens lucht geeft én luchtig genoeg om op adem te blijven én vluchtig in de zin van nooit helemaal te doorgronden. Kortom: een cursus waarin je veel wordt aangereikt en wordt uitgedaagd je ziel te verrijken Ook dat is en geeft uiteindelijk: lucht! Praktische informatie: Deze cursus wordt aangeboden in Eibergen. Data: maandag 6 oktober, 10 november, 8 december 2014, 12 januari, 9 februari en 9 maart Tijd: uur. Plaats: H. Matteüskerk - Antoniusbeuk, Grootestraat 88. Begeleiding: pastoraal werker Annet Zoet. Kosten: 25,- voor 6 bijeenkomsten. Informatie en aanmelding: voor 25 september 2014 bij Annet Zoet, telefoon , -13-

14 OIKOCREDIT HELPT BOEREN IN ONTWIKKELINGSLANDEN EEN BETER BESTAAN OP TE BOUWEN Celoso Jallasa Choque uit Bolivia boekt veel vooruitgang nu hij zijn land met een tractor bewerkt. Die kon hij kopen met een microkrediet. Op de onherbergzame hoogvlaktes van Bolivia hoeden herders hun lama s en verbouwen boeren quinoa, een graansoort die gebruikt wordt voor pasta, brood en bier. Celoso Jallasa Choque is zo n quinoa-boer. Hij leerde het vak van zijn vader. Trouwde met Julia en kreeg met haar negen kinderen. Nu stopt hij al zijn energie in het laten groeien van zijn boerenbedrijf. Dat betekent acht maanden per jaar de grond omploegen, zaaien, onkruid wieden, oogsten en graan zeven. Aanvankelijk deed hij alles met de hand. Maar op 3800 meter hoogte is lichamelijke inspanning bijzonder zwaar. Dus leende Celoso twee jaar geleden dollar om een tractor te kopen, een lening die hij in vier jaar afbetaalt. Het werk is een stuk makkelijker geworden, waardoor ik veel vooruitgang heb kunnen boeken, zegt Celoso. En we verdienen nu genoeg geld om al onze kinderen naar school te sturen. Waar Celoso zijn land bewerkt wonen nog ruim vijfhonderd boeren die net als hij met microkrediet hun bedrijf hebben kunnen opbouwen en uitbreiden, waardoor de hele streek tot bloei komt! Oikocredit vecht al bijna 40 jaar tegen armoede. Het belangrijkste wapen? Microkrediet. Het kapitaal komt via een breed netwerk van lokale microfinancieringsinstellingen over de hele wereld terecht bij mensen die daarmee hun levensomstandigheden kunnen verbeteren. Geld lenen zorgt voor zelfvertrouwen, gelijkwaardige relaties en economische groei. Anders dan geefgeld, wordt leengeld steeds opnieuw uitgeleend: zo kunnen veel meer mensen geholpen worden. Ga voor meer informatie naar -14-

15 GRIEKENLANDREIS 'In de voetsporen van Paulus' Een 12-daagse rondreis door Griekenland met parochianen uit parochie St Paulus en St Ludger. Wanneer? Van 14 t/m 25 april Dus over een goed half jaar! Voor wie? Voor ieder die jong van geest is en (redelijk) gezond van lijf en leden Aanmelden? Via de mail: Kosten? Vermoedelijk 1500, - per persoon (op basis van tweepersoonskamers) Alle maaltijden (plus fooien!) zijn dan ook betaald hiermee. Reisleiding: Pastor S. Nagelmaeker (Parochie St Paulus) Pastor Jos Droste (Parochie St Ludger) Touroperator: DrieTour Driebergen Uitnodiging: Op donderdagavond 3 oktober 2014 om uur houden we een infoavond in het parochiecentrum van Beltrum. EETCAFÉ In juni was het de laatste keer dat er in de Wanne het Eetcafé gehouden werd. Omdat er geen duidelijkheid was waar het na de vakantie plaats zou vinden hebben wij, als Eetcaféteam, beloofd u via De Echo op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op korte termijn. Wij kunnen u meedelen dat er op 23 september weer een Eetcafé gehouden wordt in de zaal van het nieuwe Kulturhus, Mariaplein 6-b. De maaltijd mogen wij in de keuken van de Hassinkhof voor u bereiden. Zoals u van ons gewend bent, beginnen wij om uur met een drankje en omstreeks uur zullen we aan tafel gaan. Als u niet eerder als gast hebt deelgenomen aan het Eetcafé bent u, na aanmelding, van harte welkom! Wij vragen alle gasten bij verhindering dit ons te laten weten. Tel: Wij hopen veel gasten te mogen verwelkomen! Het Eetcafé team, Bennie, Maria, Marietje en José -15-

16 LEDEN VAN DE K.B.O. Attentie!!! Zoals u in het nieuwe programmaboekje hebt kunnen lezen beginnen wij op woensdag 17 september met het nieuwe seizoen van onze K.B.O. We openen met een Eucharistieviering om uur in de kerk en gaan daarna voor een gezellige Bingo naar de Wanne. In het programma staat als locatie het nieuwe Kulturhus maar omdat de ruimte daar voor ± 60 personen en Bingo spelen te klein is gaan we nu naar de Wanne! We hopen op een goede opkomst en wensen u alvast een fijne middag. Vriendelijke groet, Bestuur K.B.O. ZIJACTIEF NIEUWS Op zaterdag 27 september wordt in Groessen de jaarlijkse provinciale wandeldag gehouden uur ontvangst koffie/thee. U kunt meedoen aan de 5 of 10 km uur is de lunch, daarna is er een middagprogramma uur afsluiting. Onkosten zijn die dag Graag opgave voor 19 september bij Corrie Ribbers, tel En dames, denken jullie aan de excursie naar het gemeentehuis. Zie programmaboekje. ZONNEBLOEM BELTRUM De Zonnebloem Beltrum organiseert een gezellige middag op zaterdag 11 oktober a.s. bij Zalencentrum Dute. Onder het genot van een hapje en een drankje kan er gezellig gepraat en genoten worden van een optreden van Herman Riethorst, zanger en conferencier. Binnenkort zal de uitnodiging verschijnen in de ECHO. Wij van De Zonnebloem hopen velen van U te mogen verwelkomen. Voor vervoer kan worden gezorgd Zonnebloem Beltrum, secr. Wil Spilman

17 -17-

18 -18-

19 HUISARTSENPOST OOST ACHTERHOEK Op werkdagen tussen s avonds uur en s morgens uur en in het weekend kunt u het centrale nummer van de Huisartsenpost Oost Achterhoek bereiken onder telefoonnummer: POLITIE GEMEENTE BERKELLAND Inwoners van gemeente Berkelland kunnen op de volgende manieren contact opnemen met de politie: * Vrije inloop politiebureau van uur aan de Haarloseweg 2 01, 7271 BT te Borculo. * Afspraak maken? 24 uur bereikbaar via tel * Voor het doen van aangifte eerst een afspraak maken. * Aangifte kan ook via internet: WIJKVERPLEEGKUNDIG SPREEKUUR Elke woensdagochtend houdt de wijkverpleegkundige spreekuur in het Dorpshuis de Wanne. Hier kunt u terecht voor al uw vragen over wonen, welzijn en zorg. Het spreekuur is op woensdagochtend van tot uur. Team Voormekaar Beltrum (ma. t/m vrij uur) Voormekaar Beltrum is de nieuwe werkwijze in de gemeente Berkelland als het gaat om wonen, welzijn en zorg. Heeft u hulp nodig, heeft een vraag? Wilt u helpen of heeft u ideeën voor uw buurt, neem dan contact met ons op. ///*\\\*///*\\\ -19-

20 Deze plant heeft een bloem gekregen. Alleen is de bloem nog een beetje saai zo. Geef ji de plant weer een beetje kleur? = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = KINDERVIERINGEN Nog niet bekend -20-

Eenentwintigste zondag door het jaar (A)

Eenentwintigste zondag door het jaar (A) Contactblad voor Geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming St. Paulusparochie Locatie: Jaargang 50 nr. 19 23 augustus 2014 Eenentwintigste zondag door het jaar (A) Matteüs 16, 13 20 En Ik zeg

Nadere informatie

Elfde zondag door het jaar (B)

Elfde zondag door het jaar (B) Contactblad voor Geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming St. Paulusparochie Locatie: Jaargang 51 nr. 14 13 juni 2015 Elfde zondag door het jaar (B) Marcus 4, 26 34 Zo is het koningschap van

Nadere informatie

Vijftiende zondag door het jaar (B)

Vijftiende zondag door het jaar (B) Contactblad voor Geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming St. Paulusparochie Locatie: Jaargang 51 nr. 16 11 juli 2015 Vijftiende zondag door het jaar (B) Marcus 6, 6 13 Overal waar ge een huis

Nadere informatie

Zevenentwintigste zondag door het jaar (A)

Zevenentwintigste zondag door het jaar (A) Contactblad voor Geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming St. Paulusparochie Locatie: Jaargang 50 nr. 22 4 oktober 2014 Zevenentwintigste zondag door het jaar (A) Matteüs 21, 33 43 Wanneer

Nadere informatie

Zevende zondag van Pasen (B)

Zevende zondag van Pasen (B) Contactblad voor Geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming St. Paulusparochie Locatie: Jaargang 51 nr. 12 16 mei 2015 Zevende zondag van Pasen (B) Johannes 17, 11b 19 Vader, wat Ge mij hebt

Nadere informatie

Drieëntwintigste zondag door het jaar (B)

Drieëntwintigste zondag door het jaar (B) Contactblad voor Geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming St. Paulusparochie Locatie: Jaargang 51 nr. 19 5 september 2015 Drieëntwintigste zondag door het jaar (B) Marcus 7, 31 37 Hij ziet

Nadere informatie

Eerste zondag van de Advent (C) Lucas 21, 25 28. 34 36

Eerste zondag van de Advent (C) Lucas 21, 25 28. 34 36 Contactblad voor Geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming St. Paulusparochie Locatie: Jaargang 52 nr. 1 28 november 2015 Eerste zondag van de Advent (C) Lucas 21, 25 28. 34 36 Dan zullen er

Nadere informatie

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 7 e Zondag van Pasen. 8 mei 2016 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 7 e Zondag van Pasen. 8 mei 2016 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED 7 e Zondag van Pasen 8 mei 2016 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Welkom door een kerkmeester Openingslied:, hoe Hij zijn belofte houdt, die de mens

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Contactblad voor Geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming

Contactblad voor Geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming Contactblad voor Geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming Jaargang 53, nummer 10 29 juli 2017 Periode: zaterdag 29 juli t/m vrijdag 25 augustus 2017 Mooie dahliaboeketten fleuren de entree

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

School Gezinsdienst. Prinses Julianakerk Scheveningen. Zondag 5 februari 2017

School Gezinsdienst. Prinses Julianakerk Scheveningen. Zondag 5 februari 2017 School Gezinsdienst Prinses Julianakerk Scheveningen Zondag 5 februari 2017 Thema: Heb je naaste lief! Voorganger: Arjo van der Steen Organist: Frans van Riessen Het verloop van de dienst Welkom Zingen:

Nadere informatie

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 11 januari 2015. Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 11 januari 2015. Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED Oud-Katholieke Parochie van de H.Georgius St. Joris op t Zand te Amersfoort 11 januari 2015 Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan Welkom door kerkmeester

Nadere informatie

Eerste zondag van de veertigdagentijd (B)

Eerste zondag van de veertigdagentijd (B) Contactblad voor Geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming St. Paulusparochie Locatie: Jaargang 51 nr. 6 21 februari 2015 Eerste zondag van de veertigdagentijd (B) Marcus 1, 12 15 Hij wordt

Nadere informatie

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest Themaoverzicht Groep 1 1. In het begin 2. Noach 3. God belooft 4. Abraham 5. Isaak 6. Jakob en Esau 7. Jakob 8. Jozef 9. Dromen 10. Jozef de onderkoning 11. Mozes 12. Mozes naar de farao 13. God straft

Nadere informatie

Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1)

Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1) Zondag 28 Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1) Lees de tekst van Zondag 28 Vraag 75 : Hoe wordt gij in het Heilig Avondmaal vermaand en verzekerd, dat gij aan de enige offerande van Christus, aan

Nadere informatie

Zondag 28 september 2014 gaan we in ballingschap wel of niet aan het werk in de wijngaard

Zondag 28 september 2014 gaan we in ballingschap wel of niet aan het werk in de wijngaard Zondag 28 september 2014 gaan we in ballingschap wel of niet aan het werk in de wijngaard De Heilige Teresia van Lisieux, wier feest gevierd wordt op 1 oktober, zei eens: "Al had ik alle mogelijke zonden

Nadere informatie

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse Graankorrels in de aarde 5 e zondag van de veertigdagentijd ( "zondag "Schaf mij recht" - 1 e passiezondag) 22 maart 2015 voorganger: ds. N.J. Pronk organist: Līga

Nadere informatie

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft.

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. Van harte welkom! Welkom! Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. U bent te gast in de Hervormde

Nadere informatie

Pasen I. Preek over Romeinen 1:4 Wat betekent Pasen? Lezen: Johannes 20:1-23 en Romeinen 1:1-7

Pasen I. Preek over Romeinen 1:4 Wat betekent Pasen? Lezen: Johannes 20:1-23 en Romeinen 1:1-7 Pasen I. Preek over Romeinen 1:4 Wat betekent Pasen? Lezen: Johannes 20:1-23 en Romeinen 1:1-7 Jezus stond op uit de dood, uit het graf. Maar waarom is dat paasgebeuren nu belangrijk voor u/jou? Als iemand

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt De tien Geboden Of Tien belangrijke regels Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Gezang 119: 1 en 2 De kerk van alle tijden kent slechts één vaste

Nadere informatie

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we eerste zondag van Advent. Advent

Nadere informatie

Doopsel in een zondagse eucharistieviering

Doopsel in een zondagse eucharistieviering Doopsel in een zondagse eucharistieviering 1. OPENING VAN DE DIENST Intredeprocessie en intredelied Openingswoord met een bijzondere begroeting van de dopeling en zijn / haar familie. Ook de naamgeving

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Afgelopen maandag hebben we met de deelnemers van de kring Eigentijds Bijbellezen Paasverhalen gelezen. Vier verhalen van de opstanding, verteld door

Nadere informatie

1) Gered worden is net zo gemakkelijk als een cadeau krijgen (Johannes 1:12)

1) Gered worden is net zo gemakkelijk als een cadeau krijgen (Johannes 1:12) Les 8 - Redding In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Heel veel mensen hebben er geen behoefte aan zich door Jezus te laten redden. Daarvoor hebben ze allerlei redenen. Bijvoorbeeld:

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 Welkom Kinderen: Dag lieve mensen allemaal, wij heten jullie heel hartelijk welkom in deze viering van onze Naamopgave. Wij komen vandaag aan Jezus zeggen dat ons hartje klaar

Nadere informatie

Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht

Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht Votum en zegengroet Zingen: Psalm 21: 1, 2 en 3 Gebed Lezen: Lucas 24: 13-53 Zingen: Gezang 98: 1-3 Tekst: Zondag 17 HC Preek Thema: Opstanding:

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. 1 e zondag na Epifanie Doop van de Heer 12 januari 2014

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. 1 e zondag na Epifanie Doop van de Heer 12 januari 2014 Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse 1 e zondag na Epifanie Doop van de Heer 12 januari 2014 Jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik vreugde (Matteüs 3) Voorganger Ouderling Diaken Organist Koster

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom Naam: Het Christendom Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden

Nadere informatie

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool NAAM September 2009 In september en oktober 2009 was de Levend evangelie Gemeente bezig met het onderwerp 40 DAGEN GEBED. Om gemeente breed

Nadere informatie

Pastoraat wat is dat?

Pastoraat wat is dat? Pastoraat wat is dat? Eigenlijk best een lastige vraag! Pastoraat daar zijn heel veel dikke boeken over geschreven. Maar na het lezen weet je het soms nog niet!? Daarom mogen jullie een paar minuten daar

Nadere informatie

Zondag 46 gaat over : Onze Vader, Die in de hemelen zijt.

Zondag 46 gaat over : Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Zondag 46 Zondag 46 gaat over : Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Lees de tekst van Zondag 46 Vraag 120 : Waarom heeft Christus geboden God alzo aan te spreken : Onze Vader? Antw : Opdat Hij van stonden

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK

ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK 1 ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK I. Orde van dienst bij de opname tijdens de eucharistieviering (in voorbereiding van de eerste communie)

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265 Jaarreeks 1: Jaarreeks 1: 1. Gods eigendom Abba, Vader, U alleen U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart. U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen U behoor ik toe.

Nadere informatie

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Oecumenisch Roze Viering zondag 6 maart 2016 om 15.00 uur THEMA Hoe ik ook ben Voorganger ds. Ilse Hogeweg Paradijskerk Nieuwe Binnenweg 25, Rotterdam Gedachten

Nadere informatie

Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen?

Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen? Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen? Inleiding Paul van der Laan 1. IJsbreker: GOED NIEUWS VERSPREIDT ZICH

Nadere informatie

Zondag 12 april 2015 is er om 15 uur een aangepaste gezinsdienst in de Opstandingskerk te Terneuzen. Voorganger: de heer G.A. Slabbekoorn uit Goes

Zondag 12 april 2015 is er om 15 uur een aangepaste gezinsdienst in de Opstandingskerk te Terneuzen. Voorganger: de heer G.A. Slabbekoorn uit Goes LITURGISCHE WERKGROEP VOOR AANGEPASTE GEZINSDIENSTEN Corr. Adr.: Mevr. J. Pelle - Tel. 0115-694737 e-mail: japelle@zeelandnet.nl Dhr. A. Scheele - Tel. 0115-563188 e-mail: ascheele@hetnet.nl THEMA: Zondag

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 29 april 2012 vierde zondag van Pasen Wijkgemeente Ambacht-Oost In de Bethelkerk

Orde van dienst voor de viering van zondag 29 april 2012 vierde zondag van Pasen Wijkgemeente Ambacht-Oost In de Bethelkerk Orde van dienst voor de viering van zondag 29 april 2012 vierde zondag van Pasen Wijkgemeente Ambacht-Oost In de Bethelkerk Jezus als de goede herder. Fresco begin derde eeuw, catacombe van Callixtus.

Nadere informatie

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Prediking Geloofsbelijdenis Onderwijzing bij het Avondmaal De apostel Paulus beschrijft hoe onze Heer Jezus Christus het heilig Avondmaal heeft ingesteld:

Nadere informatie

Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2)

Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2) Zondag 29 Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2) Lees de tekst van Zondag 29 Vraag 78 : Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Antw : Nee; maar gelijk het water

Nadere informatie

Eucharistieviering. m.m.v. Taizé-jongerengroep Amersfoort. Vijfde zondag van Pasen. 24 april 2016

Eucharistieviering. m.m.v. Taizé-jongerengroep Amersfoort. Vijfde zondag van Pasen. 24 april 2016 Eucharistieviering m.m.v. Taizé-jongerengroep Amersfoort Vijfde zondag van Pasen 24 april 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort Uitnodiging tot de communie Jezus Christus zelf

Nadere informatie

Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag

Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag Intredelied: ZJ 585: Dankt, dankt nu allen God. Begroeting P. In de naam van de Vader, de Zoon en de

Nadere informatie

Protestantse gemeente Biddinghuizen

Protestantse gemeente Biddinghuizen Protestantse gemeente Biddinghuizen Zondag 16 november 2014 Thema: Meedoen met Jezus Viering van het Heilig Avondmaal de Tafel van de Heer Voorganger: ds. Beatrice L. Jongkind Organist: dhr. Cor van Kooten

Nadere informatie

Jaar A - Jezus! Samen op weg

Jaar A - Jezus! Samen op weg B I J L A G E B I J J A A R A Gebeden en liederen GEBEDEN GEKEND IN HEEL DE WERELD INHOUDSTAFEL Onze Vader Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 40 (12-10)

De Bijbel open 2013 40 (12-10) 1 De Bijbel open 2013 40 (12-10) Er was eens een man die de studeerkamer van een predikant binnenkwam. Hij keek om zich heen en zag al die boeken staan die je in een studeerkamer aantreft. Toen zei die

Nadere informatie

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Zondag 7 juli 014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst In de

Nadere informatie

Kinder-Dankdagdienst

Kinder-Dankdagdienst Kinder-Dankdagdienst Woensdag 2 november 2016 Met als thema Dankend bij Eén Psalm 65 Voorganger: Ds. Ria Scheltens-Ritzema Muzikale begeleiding: Sipke de Boer en Jacqueline van de Steeg Welkom Votum en

Nadere informatie

K e r s t m i s. St. Paulusparochie. Contactblad voor. Geloofsgemeenschap. Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming. Locatie:

K e r s t m i s. St. Paulusparochie. Contactblad voor. Geloofsgemeenschap. Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming. Locatie: Contactblad voor Geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming St. Paulusparochie Locatie: Jaargang 52 nr. 2 19 december 2015 K e r s t m i s 2 0 1 5 Jezus Hij is het licht der wereld Kleine boreling

Nadere informatie

De Rozenkrans St. Lambertusparochie Rotterdam - Kralingen

De Rozenkrans St. Lambertusparochie Rotterdam - Kralingen De Rozenkrans St. Lambertusparochie Rotterdam - Kralingen Deze rozenkrans mag je mooi inkleuren. Het Rozenkransgebed Er zijn liedjes waarin eenzelfde zin steeds weer herhaald wordt. Zo is er ook een gebed

Nadere informatie

Zet je voet maar op het water!

Zet je voet maar op het water! Zet je voet maar op het water! Gezinsdienst Zondag 1 mei 2016 Locatie: Voorganger: Organist: Medewerking: Oosterkerk Ds. Koning Jurjan Lipke Combo Joy 4 All Voor de dienst zingen we: Jezus roept alle kleine

Nadere informatie

VIERING OVER DE NAAM 21 april 2001

VIERING OVER DE NAAM 21 april 2001 Parochie Lommel-Barrier Werkgroep Eerste Communie VIERING OVER DE NAAM 21 april 2001 Vooraf: Klaarzetten: micro voor de kinderen, doopregister, water (vijvertje). Ook de witte (kiezel)steentjes waarop

Nadere informatie

C JAAR PREEK ADVENT. H. Maria Maior, Dordrecht. Rorate Coeli. Dauwt heemlen.

C JAAR PREEK ADVENT. H. Maria Maior, Dordrecht. Rorate Coeli. Dauwt heemlen. 1 C JAAR PREEK ADVENT Vierde zondag van de Advent Zondag - Rorate Coeli Dauwt heemlen, wijkt vaneen Zondag 20 december 2015 EERSTE LEZING Micha 5, 1 3 GRADUALE Psalm 80, 1-8 TWEEDE LEZING Hebreeen 10,

Nadere informatie

Liturgische suggesties bij Dichterbij dan je denkt

Liturgische suggesties bij Dichterbij dan je denkt Liturgische suggesties bij Dichterbij dan je denkt Algemeen De voorgestelde liederen zijn gekozen uit het Liedboek van de Kerken (LvdK), uit de bundel Tussentijds (TT) en uit Liederen en Gebeden uit Iona

Nadere informatie

Samenvattingen Geloof ABC

Samenvattingen Geloof ABC Samenvattingen Geloof ABC Info 1ABC: Wat is geloof? Het gaat in dit project om de belangrijkste wereldgodsdiensten: jodendom, christendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme. Deze godsdiensten geven antwoorden

Nadere informatie

OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer!

OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer! WILHELMINAKERK SOEST 27 september 2015 Voorganger: Ambtsdrager: Lector: Organist: ds. Sj. van der Zee, Gorinchem Fred Heidinga, Dênise Smit Loes Paul Theo van der Woude OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

2 Dit huis van hout en steen, dat lang de stormen heeft doorstaan, waar nog de wolk gebeden hangt van wie zijn voorgegaan,

2 Dit huis van hout en steen, dat lang de stormen heeft doorstaan, waar nog de wolk gebeden hangt van wie zijn voorgegaan, Oecumenische viering 10 mei 2015 Zondag Rogate Medewerkenden: Pastor Hans Schoorlemmer, verkondiging en ds. Ad van Noord, liturg Buitenkerkkoor o.l.v. Bram Gordijn André Poortman, orgel Voorbereiding Welkom

Nadere informatie

Het logo als gespreksopener. Een catechetische handreiking

Het logo als gespreksopener. Een catechetische handreiking Het logo als gespreksopener Een catechetische handreiking 2 Het Jaar van het Geloof Van 11 oktober 2012 (de begindatum van Vaticanum II en de publicatiedatum van de Catechismus van de Katholieke Kerk)

Nadere informatie

Welkom in de Open Hof

Welkom in de Open Hof Welkom in de Open Hof Gez. 125: 1, 3 Ps138: 1, 3 ELB 10 Projectlied ELB 241 ELB 186a: 1, 2 Opw 461 Math. 1: 18-25 Mededelingen Voorganger : Rudolf Setz Muziek : Jasper Dijkstra Voorbede : Jescavan Dijk

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST De Kern 26 maart 2017 om uur. 4e zondag in de 40 dagen, zondag Laetare, verheug u... Thema: Meer dan genoeg

ORDE VAN DIENST De Kern 26 maart 2017 om uur. 4e zondag in de 40 dagen, zondag Laetare, verheug u... Thema: Meer dan genoeg ORDE VAN DIENST De Kern 26 maart 2017 om 10.00 uur 4e zondag in de 40 dagen, zondag Laetare, verheug u... Thema: Meer dan genoeg voorganger: ds. Harry Gijsen organist: Peter de Rijke Orgelspel voor de

Nadere informatie

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse 21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse Votum en groet Ps. 65,1 (U luistert als wij bidden) De lofzang klinkt uit Sions zalen tot U met stil ontzag.

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

- 1 - AANKONDIGING VAN DE HEER Orde I - Avondgebed. STILTE allen gaan staan

- 1 - AANKONDIGING VAN DE HEER Orde I - Avondgebed. STILTE allen gaan staan AANKONDIGING VAN DE HEER Orde I - Avondgebed STILTE allen gaan staan OPENING openingsvers en lofprijzing (Lb 190a of 194) lichthymne (Lb 237) terwijl kaarsen worden aangestoken Inleidend woord LIED daarna

Nadere informatie

Vierde zondag door het jaar (B)

Vierde zondag door het jaar (B) Contactblad voor Geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming St. Paulusparochie Locatie: Jaargang 51 nr. 4 24 januari 2015 Derde zondag door het jaar (B) Marcus 1, 14 20 Nadat Johannes is overgeleverd

Nadere informatie

EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN

EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN Vaak wordt u zelf niets wijzer van vragen die aan u gesteld worden. Hier willen we u een paar heel belangrijke vragen voorleggen, die juist wel vooral voor uzelf van belang

Nadere informatie

Een Visioen van Liefde

Een Visioen van Liefde Een Visioen van Liefde Orthen, april 2012 WIE ZIJN WIJ? De oorsprong van de gemeenschap San Salvator ligt in de rooms-katholieke traditie, en voelt zich van daaruit verbonden met de Bijbel, geïnspireerd

Nadere informatie

Oase veelgestelde vragen:

Oase veelgestelde vragen: Oase veelgestelde vragen: De mensen van Oase krijgen vaak vragen van mensen buiten Oase, met name van katholieken van wie de thuis-kerk gesloten is. In dit artikel proberen we daar antwoord op te geven.

Nadere informatie

DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI Oecumenische viering in Het Schip. Thema: Het woord is aan jou!

DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI Oecumenische viering in Het Schip. Thema: Het woord is aan jou! DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI 2016 Oecumenische viering in Het Schip Thema: Het woord is aan jou! Voorgangster: Pastor Evelien Reeuwijk m.m.v. Bel Canto o.l.v. Mirjam Bastiaanse orgel: Cor van Kooten

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST WILHELMINAKERK 13 AUGUSTUS 2017

PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST WILHELMINAKERK 13 AUGUSTUS 2017 PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST WILHELMINAKERK 13 AUGUSTUS 2017 DIENST VAN SCHRIFT EN TAFEL EN BEVESTIGING VAN EEN AMBTSDRAGER Voorganger: ds. Wim Kievit Ambtsdrager van dienst: Wim van Assenbergh Organist:

Nadere informatie

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk?

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk? ZONDAG 17 november 2013 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Wie is arm wie is rijk? Dienst van bevestiging: mw. Aaltje Timmerman tot ouderling Eredienst. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr.

Nadere informatie

Geloof Brengt Verandering Toets 1 - antwoorden

Geloof Brengt Verandering Toets 1 - antwoorden Toets 1 - antwoorden Geloof (1-11) Lesstof: Hoofdstuk 1 1. Wat is noodzakelijk om van God te kunnen ontvangen? Geloof [1] 2. Noem vier uitingen van geloof. - Geloof voor redding [1.2] - Geloof en werken

Nadere informatie

Eucharistieviering van 3 november 2013 Eenendertigste zondag door het jaar (C)

Eucharistieviering van 3 november 2013 Eenendertigste zondag door het jaar (C) Eucharistieviering van 3 november 2013 Eenendertigste zondag door het jaar (C) Intredelied: ZJ nr. 540: Heer, onze Heer, hoe zijt gij aanwezig, strofe 1, 2 en 3. Begroeting P. Welkom zusters en broeders,

Nadere informatie

Parochie Sint Christoffel

Parochie Sint Christoffel Parochie Sint Christoffel Het sacrament van de Eucharistie (1 e communie) St. Paulus Bekering St. Joseph RK Open Hof H. Maria Koningin St. Caecilia H. Jozef Inhoud Inhoudsopgave pag.: 2 Voorwoord pag.:

Nadere informatie

Cadeautjes. Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt

Cadeautjes. Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt Cadeautjes Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Opwekking 32 Dit is de dag, dit is de dag, die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft. Wees

Nadere informatie

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Voorbereiding Heilig Avondmaal Voorbereiding Heilig Avondmaal Delen (bijlage) MAANDAG: voor de jongere kinderen MAANDAG: voor de oudere kinderen Stel je bent in het buitenland op vakantie en je bezoekt daar een kerk. Bij binnenkomst

Nadere informatie

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou.

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Voor jou! 9 Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Het boek gaat over geloven. Het gaat over jouw geloof! Lees en bekijk alles goed. Je

Nadere informatie

De goede dood (2012) Films die er toe doen

De goede dood (2012) Films die er toe doen Films die er toe doen De goede dood (2012) Regie: Wannie de Wijn, Nederland. Datum: Donderdag 17 september Tijd: 19.30 uur Plaats: De Menorah, Dwarswijk 350, 9202 CA Drachten Informatie: Dhr. Ate Klomp,

Nadere informatie

DE GEBOORTE VAN JEZUS

DE GEBOORTE VAN JEZUS Bijbel voor Kinderen presenteert DE GEBOORTE VAN JEZUS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door:

Nadere informatie

Kerk- School- en Gezinsdienst op zondag 29 maart 2015 in de Martinikerk

Kerk- School- en Gezinsdienst op zondag 29 maart 2015 in de Martinikerk Kerk- School- en Gezinsdienst op zondag 29 maart 2015 in de Martinikerk Voorganger: Ds. M.N. Ariesen-Holwerda Organist: Kees Nottrot Pianist: Peter Wagenaar Afkondigingen Zingen van een psalm 122: 1 en

Nadere informatie

Gebeden voor jongeren

Gebeden voor jongeren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Gebeden voor jongeren... 2 Gebed van het licht... 2 Mijn leven tot een licht... 2 Gebed voor sterke benen... 2 Dankgebed... 3 Gebed van Franciscus... 3 Dankgebed als je

Nadere informatie

Sassenheim, september 2014. Beste jongere,

Sassenheim, september 2014. Beste jongere, Sassenheim, september 2014 Beste jongere, Als je gedoopt bent en in groep 8 of de brugklas zit, wordt je nu uitgenodigd om deel te nemen aan de volgende stap in je leven, de voorbereiding op het sacrament

Nadere informatie

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen GODS GEZIN Studielessen voor 4-7 jarigen 2003 Geschreven door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen Oorspronkelijk bedoeld voor studie in kleine groepen in de Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling

Nadere informatie

Ds. Corrie Pronk van de Protestantse gemeente Boornbergum Kortehemmen

Ds. Corrie Pronk van de Protestantse gemeente Boornbergum Kortehemmen Thema en lezingen voor de Laatste zondag van het kerkelijk jaar, de zondagen van Advent en voor Kerstmorgen. SYMBOLISCH BLOEMSCHIKKEN: LAATSTE ZONDAG KERKELIJK JAAR 26 NOVEMBER 2017 Thema: Een open deur:

Nadere informatie

God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig.

God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig. zondag 1 januari NIEUWJAARSDAG God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig. Psalm 67:2 God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig. Wees bij ons en bescherm ons. Dan zal iedereen zien dat u

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het zijn wonderlijke verhalen, de verhalen rond de geboorte van Jezus: Maria, die zwanger is door de heilige Geest, Jozef, die in een droom een engel

Nadere informatie

Jeugddienst 1 oktober 9.30 uur Vrouw met de kruik

Jeugddienst 1 oktober 9.30 uur Vrouw met de kruik Jeugddienst 1 oktober 9.30 uur Vrouw met de kruik Zingen voor de dienst: Schrijvers van gerechtigheid - Wat een wonder dat ik meewerken mag Wat een wonder dat ik meewerken mag in Uw koninkrijk, dat ik

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn informatie voorafgaand aan het gesprek over de uitvaart Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Mt 28,6 Inleiding Het is belangrijk

Nadere informatie

Gemeente van onze Here Jezus Christus,

Gemeente van onze Here Jezus Christus, Gemeente van onze Here Jezus Christus, Echt gelukkig! Dat is het thema waar we vanochtend over na gaan denken. En misschien denkt u wel: Wat heeft dat thema nu met deze tekst te maken, Die gaat toch over

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 6 juli 2014, 3 e zondag van de zomer Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Ad Huetink Voorganger: ds. Kees Benard = = = = = = = = = = = = =

Nadere informatie