Drieëntwintigste zondag door het jaar (A)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Drieëntwintigste zondag door het jaar (A)"

Transcriptie

1 Contactblad voor Geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming St. Paulusparochie Locatie: Jaargang 50 nr september 2014 Drieëntwintigste zondag door het jaar (A) Matteüs 18, Als je broeder een zonde begaat, ga er heen en wijs hem terecht, tussen jou en hem alleen. Als hij naar je wil luisteren, heb je je broeder teruggewonnen. Als hij niet wil horen, neem er dan nog één of twee met je mee, opdat bij monde van twee of drie getuigen elk beweerd woord vaststaat. Feest van de Kruisverheffing (A) Johannes 3, God heeft de wereld zo lief, dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven.

2 ONZE LIEVE VROUW TENHEMELOPNEMING BELTRUM Bezoek- en postadres: Parochiecentrum, Achterom 2, 7156 ME Beltrum Telefoon: t.n.v. R.K. Locatieraad Beltrum Bankrekening / IBAN: NL13RABO Website: stpaulusparochie.nl Dan klikken op Beltrum ///*\\\ PASTORALE ZORG: Zijn er voorkomende gevallen waarbij voor u persoonlijk of voor uw directe omgeving pastorale zorg gewenst is, dan neemt u contact op met een van de volgende pastores: Pastores: Postadres: telefoon: K. Donders Grotestraat 88a 7151 BE Eibergen H. de Jong Kloostersteeg BB Groenlo S. Nagelmaeker Ververij KN Eibergen A. Zoet Nieuwstad BD Groenlo ///*\\\ BIJ OVERLIJDEN: Contact opnemen met: - uitvaartverzorging Ventura DELA Groenlo, tel. (0544) GUV & Wekking Uitvaartverzorging Oost-Gelre e.o. tel (lokaal tarief) - uitvaartverzorging Lichtenvoorde-Groenlo, tel. (0544) of een uitvaartcentrum naar uw keuze. Wij bevelen aan dit te blijven doen en niet zelf een pastor te gaan bellen. Het uitvaartcentrum is op de hoogte van de gang van zaken aangaande de stappen die genomen moeten worden bij een overlijden. ///*\\\ CENTRAAL SECRETARIAAT ST. PAULUSPAROCHIE Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo Bereikbaar: Maandag t/m donderdag van tot uur Tel

3 PAROCHIESECRETARIAAT: In het parochiecentrum tel. (0544) voor: - opgave misintenties ( 7,50 incl. jaargedachtenis) voor de periode 20 september tot 4 oktober 2014 uiterlijk t/m maandag 15 september vragen en informatie - aanmeldingen doop / huwelijk - kerktelefoon - ledenadministratie (voor alle vragen) Openingstijden: maandagavond uur donderdagochtend uur ///*\\\ AANLEVERING KOPIE VOOR DE ECHO : bij Fien Ballast, Kampstraat 19 - in brievenbus, wel duidelijk vermelden: Kopie Echo - of per s.v.p. in Word-document voor de periode 20 september tot 4 oktober 2014 uiterlijk t/m maandag 15 september 2014 ///*\\\ AANLEVEREN KOPIE VOOR KERKLIJKE VIERINGEN: na telefonische afspraak bij Lucy Spekschoor, Kleine Haar 2, Beltrum. U kunt haar elke werkdag bellen tussen en uur op telefoonnummer: adres: ///*\\\ AANLEVEREN KOPIE VOOR DRUKWERK: na telefonische afspraak bij t Achterummeke Achterom 1 (rechts naast Pastor Scholten) Brievenbus is aanwezig. adres: ///*\\\ -3-

4 Drieëntwintigste zondag door het jaar (A) 6 september 2014 Lezingen: Ezechiël 33, 7-9, Romeinen 13, 8-10 Matteüs 18, Verantwoordelijkheid en verbondenheid Het goede doen, een beter mens zijn is een verlangen, dat veel mensen hebben. Zij streven er ook oprecht naar om dat verlangen te vervullen. Maar zij ervaren ook, dat het leven weerbarstig is. Bemin uw naaste als uzelf, het gebod waarin alle geboden kunnen worden samengevat zoals Paulus in zijn brief aan de Romeinen zegt, zet hoog in. Hij zegt ook, dat de liefde de hele wet vervult. Van iedereen houden die je tegenkomt, daarmee voelen we ons overvraagd. We vinden sommige mensen nu eenmaal sympathiek en hebben een hekel aan sommige anderen. We hebben allemaal krassen op onze ziel door onrecht dat ons door anderen werd aangedaan. We zijn mensen, geen engelen en iedereen liefdevol behandelen, dat is een brug te ver. Maar misschien kunnen we liefde ook verstaan als de ander recht doen. De ander recht doen betekent, dat je iemand behandelt, zoals je zelf ook behandeld zou willen worden. Over Jezus staat geschreven, dat hij graag omging met zondaars en tollenaars. En als je even nadenkt over de hoofdrolspelers in de Bijbel, dan zijn dat zonder uitzondering personen die in hun leven grote fouten begingen, andere mensen schade toebrachten. Mozes doodde een Egyptenaar in zijn woede, David stuurde Uria de oorlog in om zo Batsheba tot vrouw te kunnen nemen, Jozef was een opschepper, Petrus een verrader, Paulus een christenjager, Rachab en Maria Magdalena hoeren. En verder zijn er in de Bijbel talloze naamloze mensen die door het noodlot getroffen worden, of falen in hun leven. Al die mensen doen in hun leven slechte dingen en ook goede dingen waarin zij boven zichzelf uitstijgen, vaak als zij God ontmoeten, of Jezus of een ander mens door wie God werkt. Dan kijken zij als het ware in een spiegel en zien zichzelf in hun gebrokenheid en vinden in verbinding met God of met mensen die in hen geloven de moed om ondanks hun fouten het goede te doen. We kunnen onszelf niet aan onze haren uit het moeras trekken zoals de baron van Münchhausen. We hebben anderen nodig om t goede te doen. Anderen die zijn zoals een wachter waar Ezechiël over spreekt, of die ons durven aan te spreken op onze fouten, niet als betweters, maar vanuit het besef, dat zij zelf ook mensen zijn die niet op eigen kracht tot het goede kunnen komen. Met hartelijke groet, Annet Zoet, pastoraal werker in de St. Paulusparochie. -4-

5 V I E R I N G E N E N I N T E N T I E S in de week van 6 tot 13 september 2014 Zaterdag 6 september uur in de kerk: Eucharistieviering Voorganger: K. Donders Koor: Herenkoor Acolieten: Jelmer ten Dam Raun te Bogt MISINTENTIES: Overl. ouders te Woerd-Nijhof; Fien Sonderen-Eskes; Jan Hofman en Wilhelmien Hofman-Gunnewijk; Bert Rigter; Marie Scharenborg-Sodaar; Herman Dreierink; Frans Harbers (jgd.); Riecky Amerongen-Grave; Jan Reijerink; Gerda Wolterinck- Huinink en overl. families Wolterinck-Huinink; Agnes Luttikholt-Stoteler; ome Jos Ribbers (jgd.) (nms. petekinderen). Woensdag 10 september 9.00 uur in de kerk: Viering Voorganger: K. Donders Misdienaars: Michelle Luttikholt Lisanne Wolterinck MISINTENTIES: Voor onze parochiegemeenschap. Donderdag 11 september uur in de kerk: Eucharistieviering Voorganger: K. Donders MISINTENTIES: Voor onze parochiegemeenschap. ///*\\\*///*\\\ -5-

6 Feest van de Kruisverheffing (A) 13 / 14 september 2014 Lezingen: Numeri 21, 4 9; Fillippenzen 2, 6 11; Johannes 3, Toen ik ontdekte, dat ik een stukje moest schrijven over het feest van de Kruisverheffing, was ik nieuwsgierig, want ik kende het feest niet. Het wordt gevierd op een vaste datum, op 14 september en daarom valt het maar eens in de vijf of zes jaar op een zondag. Het feest is ontstaan in het jaar 335 toen keizer Constantijn die zich bekeerde tot het Christendom nadat hij een visioen had gehad waarin hij het teken van het kruis had gezien. Hij liet in Jeruzalem een kerk bouwen boven het graf van Jezus, die gewijd werd op 13 september. De volgende dag werd aan de kerkgangers het kruis vertoond, dat keizerin Helena, de moeder van keizer Constantijn vijftien jaar eerder op 14 september had teruggevonden. Vanaf die tijd is de gewoonte om het kruis te vereren verspreid geraakt. Het lijkt tegenstrijdig: het kruis is een afschrikwekkend martelwerktuig, een schandpaal voor de ergste criminelen en ook voor Jezus. Is het dan eigenlijk niet weerzinwekkend om het lijden en de dood aan een kruis te verheerlijken? Het is de kern en tegelijk ook het paradoxale in ons geloof, dat juist in het kruis waaraan Jezus Christus stierf voor ons Gods kracht en wijsheid is gelegen. Met zijn lijden en dood aan het kruis heeft Hij ons redding gebracht. Daarmee is het kruis ook een teken van heil en verlossing. Dezelfde dubbele betekenis heeft de slang in het verhaal uit Numeri. Als het volk in de woestijn na bijna 40 jaar verbitterd is en niet meer gelooft in het beloofde land, stuurt God giftige vuurspuwende slangen, waardoor velen sterven. Het volk vraagt dan Mozes hen te verlossen van de slangen. God laat Mozes een koperen slang maken en die op een paal zetten, zodat ieder die er naar opziet, in leven blijft. Ook de slang is zowel giftig en dodelijk als anderzijds teken van inkeer, nieuw begin, nieuw leven, net als het kruis. Jezus pakt dit verhaal op in zijn gesprek met Nicodemus die niet begrijpt hoe een mens opnieuw geboren kan worden. Het gaat over de hemel en de aarde: uit de hemel, bij God vandaan komen, op aarde leven en sterven en tenslotte in dat sterven weer omhoog worden geheven naar de hemel, weer naar God in de voltooiing van alles in alles, dood en leven, einde en nieuw begin. Een leven doorzichtig geworden juist op het kruis, alles gegeven, zelfs zijn leven, weggeschonken in een uiterst gebaar van dienen en daarin omhoog geheven door God, opdat wij Hem zien, in Hem geloven en doen wat hij heeft gedaan: omzien naar elkaar, naar de ander, naar de wereld, die in Gods ogen redding nodig heeft. Annet Zoet, pastoraal werker in de St. Paulusparochie. -6-

7 V I E R I N G E N E N I N T E N T I E S in de week van 13 tot 20 september 2014 Zaterdag 13 september uur in de kerk: Eucharistieviering Voorganger: K. Donders Koor: Kiddoesj Acolieten: Demi Schutten Laurine te Bogt MISINTENTIES: Overl. ouders Roerdink-Broshuis en Theo; overl. fam. Ottink-Spilman; Theo Kok en overl. familie; Frans en Dien Klein Gunnewiek-Lemelder; Herman Dreierink; Lies Stoverink-Garstenveld; Willie Maarse; Jan Reijerink; Dien Geverinck-ten Heggeler; Frans Rosing (jgd.); overl. fam. ter Bogt-Niesink; Theo Brinke (jgd.); overl. fam. Brinke-Severt; mgr. Hennie Bomers en Annkeke Beernink-Bomers; Antonius Nijenhuis en overl. familie; Bernard Tuinte en Louise; overl. fam. Tuinte-Beernink. Woensdag 17 september 9.00 uur in de kerk: GEEN Viering (i.v.m. viering heden middag) uur in de kerk: Viering b.g.v. opening K.B.O. seizoen Voorganger: H. de Jong Misdienaars: Demi Kl. Gunnewiek Kayleigh Maarse MISINTENTIES: Voor onze parochiegemeenschap. Donderdag 18 september uur in de kerk: Eucharistieviering Voorganger: H. de Jong MISINTENTIES: Mina Stroet-Lankveld; Annie Ernst-Baks; Gerhard Halink. ///*\\\*///*\\\ -7-

8 W E E K E N D V I E R I N G E N S T. P A U L U S P A R O C H I E Weekend 6 / 7 september: Groenlo zo uur eucharistieviering Lievelde zo uur woord- en communieviering Beltrum za uur eucharistieviering Eibergen za uur terugkomviering 1e communiekantjes Rekken zo 9.00 uur eucharistieviering Neede geen viering Rietmolen za uur eucharistieviering Weekend 13 / 14 september: Groenlo zo uur eucharistieviering Lievelde zo 9.00 uur eucharistieviering Beltrum za uur eucharistieviering Eibergen za uur eucharistieviering Rekken geen viering Neede za uur woord- en communieviering Rietmolen zo uur woord- en communieviering ///*\\\*///*\\\ K O M E N D E V I E R I N G E N I N O N Z E K E R K Zondag 21 september uur Oecumenische viering Zaterdag 28 september uur Woord- en Communieviering ///*\\\*///*\\\ -8-

9 L O C A T I E M E D E D E L I N G E N OVER DOPEN GESPROKEN Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen contact opnemen met: * Het secretariaat van de parochie, telefoon: Openingstijden: ma u. en do u. Als voorbereiding op iedere doop zijn er twee avonden gepland, waarbij we nader kennismaken met elkaar en met de doop. Op deze avonden worden dan ook beide ouders gevraagd aanwezig te zijn. Voor de eerste avond wordt u gevraagd het geboortekaartje en eventueel een foto van uw kind mee te brengen. De avonden zijn van uur en vinden plaats in het parochiecentrum. DOOP: TIJD: VOORBEREIDING: (onder voorbehoud) Groenlo: 7 december uur 27 november en 4 december Beltrum: 14 december uur 27 november en 4 december WEEKENDWACHT ST. PAULUS PAROCHIE vrijdag 9.00 uur tot maandag 9.00 uur 5 t/m 8 september S. Nagelmaeker t/m 15 september A. Zoet ACOLIETEN Zondag 28 september uur: GEEN MISDIENAARS Woensdag 24 september 9.00 uur: Lisanne Wolterinck Michelle Luttikholt OPBRENGST COLLECTES AUGUSTUS 2014 In de kerk 714,- -9-

10 MEDEDELINGEN Sluiting secretariaat: Maandag 8 september is het secretariaat gesloten vanwege de kermis. Taizé: Woensdag 10 september is om uur een Taizéviering in de R.K. Calixtus kerk in Groenlo. Verschuiving misintenties: De misintenties van 21 september (oecumenische viering) gaan mee naar zondag 28 september. Vrijwilligersmiddag: Bent u één van de onze vele vrijwilligers voor de locatie Beltrum? Noteer dan nu alvast de datum in uw agenda voor de vrijwilligersmiddag. Deze wordt gehouden op zondagmiddag 28 september 2014 van uur tot ± u. Nadere informatie volgt in de uitnodiging, die binnenkort bij u in de bus valt. Locatieraad Beltrum Wolkverhalen Er wonen werelden in de wolken om die te zien moet je oog in een andere stand even de knop om en je ziet kastelen een prins op het paard Roodkapje en de wolf de wondere wereld van weleer, verhalen verrassend geschreven in de wolken ik zit in de trein en kijk om mij heen ipads, smartphones smartphones, ipads lieve wolken ach helaas niemand leest meer jouw verhalen sorry, niemand kijkt Oeke Kruythof -10-

11 ANDERS VIEREN OP ZATERDAG: DE VESPERS Ongetwijfeld heeft u al vernomen of gelezen over de andere invulling van de viering op zaterdag in de Calixtuskerk vanaf 1 september. De viering om uur zal niet meer worden gehouden in de vorm van een eucharistieviering (tenzij er op de betreffende zaterdag n kerkelijk hoogfeest wordt gevierd, zoals o.a. op 1 november, Allerheiligen). Op 6 september zal een Vesperviering worden gehouden. Wat is een Vesperviering en hoe is zo n viering opgebouwd? Het woord Vesper komt van het Latijnse vespera dat avond betekent. De Vesperviering is het kerkelijke gebed dat aan het begin van de avond wordt gehouden en dat onderdeel uitmaakt van het Getijdengebed. In kloosters en abdijen wordt dit Getijdengebed op verschillende momenten van de dag onderhouden. Zo krijgen tijd, arbeid en rust een ritme en worden zij door het gebed geheiligd. Het Tweede Vaticaans Concilie gaf al aan, dat niet alleen geestelijken dragers zijn van dit gebed, maar het hele volk van God. In onze parochie hebben we al ervaringen met het kerkelijke avondgebed in de vorm van oecumenische vespervieringen in de Advent en Veertigdagentijd. De Vesperviering is een eigenstandige viering, maar kan aan de vooravond van de zondag een goede voorbereiding zijn op de viering van de Eucharistie, de volgende dag. In het hart van het kerkelijke avondgebed staan de gezongen psalmen. Hoe oud ze ook zijn, ze bezingen vreugde en verdriet, goed en kwaad, wanhoop en vertrouwen van mensen van alle tijden en plaatsen. Door alles heen spreekt het geloof in God. Als de dag ten einde loopt, breekt de tijd aan van de dankzegging voor alles wat God ons die dag gegeven heeft en voor al het goede dat we in zijn naam hebben mogen doen. Zoals de wierook bij het avondoffer in de tempel, stijgt ook nu het gebed van de hele Kerk ten hemel. De vespers is als volgt opgebouwd: Kruisteken Lofzang / Hymne Twee psalmen met antifonen Lofzang uit het nieuwe testament met antifoon Schriftlezing Meditatie/stilte Beurtzang Lofzang van Maria (Magnificat) met antifoon Voorbeden Onze Vader Slotgebed Zegenbede Voor iedere kerkganger is er een liturgieboekje beschikbaar. Op zaterdag 6 september is de eerste Vesperviering om uur met medewerking van het dameskoor. Pastoor H.A.M. de Jong -11-

12 ZONNEBLOEM BELTRUM, NATIONALE ZIEKENDAG 2014 Zaterdag 13 september a.s. is weer de jaarlijkse viering van de Nationale Ziekendag in Beltrum. De viering is in samenwerking met Pastoor Donders en het koor Kiddoesj. Er is een mooie viering in elkaar gezet en hierbij wordt u allen van harte uitgenodigd aanwezig te zijn. Het thema van dit jaar is dan ook Er kan zoveel meer dan je denkt. Dit is ter gelegenheid van de Week van de Zonnebloem. Deze dag organiseert de Zonnebloem al sinds 1974 elk jaar op de tweede zondag van september en is bedoeld om de contacten tussen zieke en gezonde mensen te stimuleren en meer begrip voor elkaar te kweken. Een week waarin de vrijwilligers extra aandacht geven aan zieken, gehandicapten en hulpbehoevende ouderen. U wordt dan ook van harte uitgenodigd om een bloemetje na de viering mee te nemen en weg te brengen. Tot ziens op zaterdag 13 september a.s. om uur. Wil Spilman, secr Zonnebloem Beltrum. WANDELEN MET FRANCISCUS: GROENLO EN OMGEVING Op 12 oktober 2014 is er een wandeling met Franciscus in en rond Groenlo, van ongeveer 14 kilometer lang. Na een korte inleiding beginnen de deelnemers aan de wandeling bij de kerk van Lievelde, dit is tevens het eindpunt. De route voert de wandelaars via een oud kloosterpad richting Groenlo. Er wordt om het mooie oude vestingstadje heen gewandeld, en gepauzeerd bij zorgcentrum De Molenberg waar gelegenheid is om de lunch te nuttigen. Vervolgens lopen de wandelaars via beboste en meer open paden weer richting de kerk van Lievelde. Onderweg is ruimte voor gesprek, maar ook voor stilte. Locatie: Datum en tijd: R.K. kerk in Lievelde (Koningsplein 1, 7137 MD Lievelde) zondag 12 oktober, van (korte inleiding met koffie en thee) tot uur Kosten, ter plekke te voldoen: 5,- (voor FB-leden 3,50). Lunchpakket graag zelf meenemen. Aanmelding en meer informatie: via de mail: of telefonisch:

13 CURSUS KUNST EN SPIRITUALITEIT: ALLES IS LUCHT? over het boek Prediker geen oog wordt verzadigd van zien, geen oor wordt vervuld van horen (Pred. 1,8) De zoektocht naar de zin van het leven in het boek Prediker laat zich lezen als eigentijdse literatuur. Hij onderzoekt alles en stelt vast dat ons leven vluchtig is als lucht. Ze is er als adem of wind, maar tegelijk is ze ongrijpbaar. Op voorhand is het niet duidelijk wie beter af is: de wijze of de dwaas, de arme of de rijke, de knecht of de koning? Prediker stelt vragen die geen simpel antwoord vinden. Hij laat je dieper doordenken over tijd en eindigheid, wijsheid en zotheid, recht en onrecht, over betrokken zijn en de betrekkelijkheid daarvan. De hoofdstukken vormen bij Prediker geen afgerond geheel, ze roepen beelden en vragen op om te overwegen en doordenken. De beeldende kunst die wordt getoond zet eveneens aan tot verstilling en meditatie bij het leven. Daarbij wordt recht gedaan aan de titel: Alles is lucht? Kunst, die een mens lucht geeft én luchtig genoeg om op adem te blijven én vluchtig in de zin van nooit helemaal te doorgronden. Kortom: een cursus waarin je veel wordt aangereikt en wordt uitgedaagd je ziel te verrijken Ook dat is en geeft uiteindelijk: lucht! Praktische informatie: Deze cursus wordt aangeboden in Eibergen. Data: maandag 6 oktober, 10 november, 8 december 2014, 12 januari, 9 februari en 9 maart Tijd: uur. Plaats: H. Matteüskerk - Antoniusbeuk, Grootestraat 88. Begeleiding: pastoraal werker Annet Zoet. Kosten: 25,- voor 6 bijeenkomsten. Informatie en aanmelding: voor 25 september 2014 bij Annet Zoet, telefoon , -13-

14 OIKOCREDIT HELPT BOEREN IN ONTWIKKELINGSLANDEN EEN BETER BESTAAN OP TE BOUWEN Celoso Jallasa Choque uit Bolivia boekt veel vooruitgang nu hij zijn land met een tractor bewerkt. Die kon hij kopen met een microkrediet. Op de onherbergzame hoogvlaktes van Bolivia hoeden herders hun lama s en verbouwen boeren quinoa, een graansoort die gebruikt wordt voor pasta, brood en bier. Celoso Jallasa Choque is zo n quinoa-boer. Hij leerde het vak van zijn vader. Trouwde met Julia en kreeg met haar negen kinderen. Nu stopt hij al zijn energie in het laten groeien van zijn boerenbedrijf. Dat betekent acht maanden per jaar de grond omploegen, zaaien, onkruid wieden, oogsten en graan zeven. Aanvankelijk deed hij alles met de hand. Maar op 3800 meter hoogte is lichamelijke inspanning bijzonder zwaar. Dus leende Celoso twee jaar geleden dollar om een tractor te kopen, een lening die hij in vier jaar afbetaalt. Het werk is een stuk makkelijker geworden, waardoor ik veel vooruitgang heb kunnen boeken, zegt Celoso. En we verdienen nu genoeg geld om al onze kinderen naar school te sturen. Waar Celoso zijn land bewerkt wonen nog ruim vijfhonderd boeren die net als hij met microkrediet hun bedrijf hebben kunnen opbouwen en uitbreiden, waardoor de hele streek tot bloei komt! Oikocredit vecht al bijna 40 jaar tegen armoede. Het belangrijkste wapen? Microkrediet. Het kapitaal komt via een breed netwerk van lokale microfinancieringsinstellingen over de hele wereld terecht bij mensen die daarmee hun levensomstandigheden kunnen verbeteren. Geld lenen zorgt voor zelfvertrouwen, gelijkwaardige relaties en economische groei. Anders dan geefgeld, wordt leengeld steeds opnieuw uitgeleend: zo kunnen veel meer mensen geholpen worden. Ga voor meer informatie naar -14-

15 GRIEKENLANDREIS 'In de voetsporen van Paulus' Een 12-daagse rondreis door Griekenland met parochianen uit parochie St Paulus en St Ludger. Wanneer? Van 14 t/m 25 april Dus over een goed half jaar! Voor wie? Voor ieder die jong van geest is en (redelijk) gezond van lijf en leden Aanmelden? Via de mail: Kosten? Vermoedelijk 1500, - per persoon (op basis van tweepersoonskamers) Alle maaltijden (plus fooien!) zijn dan ook betaald hiermee. Reisleiding: Pastor S. Nagelmaeker (Parochie St Paulus) Pastor Jos Droste (Parochie St Ludger) Touroperator: DrieTour Driebergen Uitnodiging: Op donderdagavond 3 oktober 2014 om uur houden we een infoavond in het parochiecentrum van Beltrum. EETCAFÉ In juni was het de laatste keer dat er in de Wanne het Eetcafé gehouden werd. Omdat er geen duidelijkheid was waar het na de vakantie plaats zou vinden hebben wij, als Eetcaféteam, beloofd u via De Echo op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op korte termijn. Wij kunnen u meedelen dat er op 23 september weer een Eetcafé gehouden wordt in de zaal van het nieuwe Kulturhus, Mariaplein 6-b. De maaltijd mogen wij in de keuken van de Hassinkhof voor u bereiden. Zoals u van ons gewend bent, beginnen wij om uur met een drankje en omstreeks uur zullen we aan tafel gaan. Als u niet eerder als gast hebt deelgenomen aan het Eetcafé bent u, na aanmelding, van harte welkom! Wij vragen alle gasten bij verhindering dit ons te laten weten. Tel: Wij hopen veel gasten te mogen verwelkomen! Het Eetcafé team, Bennie, Maria, Marietje en José -15-

16 LEDEN VAN DE K.B.O. Attentie!!! Zoals u in het nieuwe programmaboekje hebt kunnen lezen beginnen wij op woensdag 17 september met het nieuwe seizoen van onze K.B.O. We openen met een Eucharistieviering om uur in de kerk en gaan daarna voor een gezellige Bingo naar de Wanne. In het programma staat als locatie het nieuwe Kulturhus maar omdat de ruimte daar voor ± 60 personen en Bingo spelen te klein is gaan we nu naar de Wanne! We hopen op een goede opkomst en wensen u alvast een fijne middag. Vriendelijke groet, Bestuur K.B.O. ZIJACTIEF NIEUWS Op zaterdag 27 september wordt in Groessen de jaarlijkse provinciale wandeldag gehouden uur ontvangst koffie/thee. U kunt meedoen aan de 5 of 10 km uur is de lunch, daarna is er een middagprogramma uur afsluiting. Onkosten zijn die dag Graag opgave voor 19 september bij Corrie Ribbers, tel En dames, denken jullie aan de excursie naar het gemeentehuis. Zie programmaboekje. ZONNEBLOEM BELTRUM De Zonnebloem Beltrum organiseert een gezellige middag op zaterdag 11 oktober a.s. bij Zalencentrum Dute. Onder het genot van een hapje en een drankje kan er gezellig gepraat en genoten worden van een optreden van Herman Riethorst, zanger en conferencier. Binnenkort zal de uitnodiging verschijnen in de ECHO. Wij van De Zonnebloem hopen velen van U te mogen verwelkomen. Voor vervoer kan worden gezorgd Zonnebloem Beltrum, secr. Wil Spilman

17 -17-

18 -18-

19 HUISARTSENPOST OOST ACHTERHOEK Op werkdagen tussen s avonds uur en s morgens uur en in het weekend kunt u het centrale nummer van de Huisartsenpost Oost Achterhoek bereiken onder telefoonnummer: POLITIE GEMEENTE BERKELLAND Inwoners van gemeente Berkelland kunnen op de volgende manieren contact opnemen met de politie: * Vrije inloop politiebureau van uur aan de Haarloseweg 2 01, 7271 BT te Borculo. * Afspraak maken? 24 uur bereikbaar via tel * Voor het doen van aangifte eerst een afspraak maken. * Aangifte kan ook via internet: WIJKVERPLEEGKUNDIG SPREEKUUR Elke woensdagochtend houdt de wijkverpleegkundige spreekuur in het Dorpshuis de Wanne. Hier kunt u terecht voor al uw vragen over wonen, welzijn en zorg. Het spreekuur is op woensdagochtend van tot uur. Team Voormekaar Beltrum (ma. t/m vrij uur) Voormekaar Beltrum is de nieuwe werkwijze in de gemeente Berkelland als het gaat om wonen, welzijn en zorg. Heeft u hulp nodig, heeft een vraag? Wilt u helpen of heeft u ideeën voor uw buurt, neem dan contact met ons op. ///*\\\*///*\\\ -19-

20 Deze plant heeft een bloem gekregen. Alleen is de bloem nog een beetje saai zo. Geef ji de plant weer een beetje kleur? = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = KINDERVIERINGEN Nog niet bekend -20-

Kortom en met dank aan al die mensen die kopij hebben aangeleverd ook deze keer weer een boeiend nummer!

Kortom en met dank aan al die mensen die kopij hebben aangeleverd ook deze keer weer een boeiend nummer! 23e jaargang nr.7 12 oktober 2014 informatieblad van de OVG VAN DE REDACTIE In deze clip weer veel informatie. Over de komende vieringen maar ook over de gemeenschapsmiddag die volgende maand wordt gehouden.

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015

Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015 Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015 Beste Parochianen, De adventstijd met z n vier weken van voorbereiding op het Kerstfeest valt altijd samen met de drukke decembermaand. Deze weken hebben

Nadere informatie

Pasen. Vastenaktie 2011. Pasen. Goede Week

Pasen. Vastenaktie 2011. Pasen. Goede Week JAARGANG 29/2010-2011 MAANDELIJKSE UITGAVE VAN DE ST. JOZEFKERK TE LEUSDEN NR 7 SECRETARIAAT ST. JOZEFKERK Diana Mol en Olga Reimus, Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden, tel. 4941261 (voor uitvaarten buiten

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Meditatie DE GROTE SLEUTELDRAGER! En Ik heb de sleutels der hel en des doods. Openb. 1:18b

Meditatie DE GROTE SLEUTELDRAGER! En Ik heb de sleutels der hel en des doods. Openb. 1:18b Meditatie DE GROTE SLEUTELDRAGER! En Ik heb de sleutels der hel en des doods. Openb. 1:18b Jezus leeft, en zal niet meer sterven! En omdat Hij leeft, zullen al Zijn kinderen leven, eeuwig leven. Dat is

Nadere informatie

Een levende relatie met de Heer Jezus

Een levende relatie met de Heer Jezus M. G. de Koning Een levende relatie met de Heer Jezus evangelisatie Inhoud Vooraf...4 Deel : Waarom eigenlijk?... 5. Relaties...5 Inleiding...5 Relatie maakt de mens...5 De norm in de relatie...5 Twee

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 559 Jaargang 29 19 april 2012 Kerk Woerden en Zegveld Toegegeven, de Bijbel op zich bevat al meer dan genoeg schatten, maar toch kan een lezing in de deuterocanonieke Bijbelboeken

Nadere informatie

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht VAN DE REDACTIETAFEL Vol goede moed zijn we als redactie aan de 37 ste jaargang van ons tijdschrift INKO begonnen. Vol goede

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

1. God heeft de wereld geschapen.

1. God heeft de wereld geschapen. 1. God heeft de wereld geschapen. God heeft alles geschapen. Het licht en de zon; de planten en de bloemen; de vissen, de vogels en de dieren. Kleur deze tekeningen mooi in. God heeft ook de mensen geschapen,

Nadere informatie

Halverwege. Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen. 30 ste jaargang nummer 4

Halverwege. Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen. 30 ste jaargang nummer 4 1 Halverwege Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen Kerst 2011 30 ste jaargang nummer 4 R o n d o m d e d i e n s t e n 2 R o n d o m d e d i e n s t e n Zaterdag 24 december

Nadere informatie

Gabriëlle is eerder bestuurslid geweest en Joop is naast vele andere werkzaamheden koster van De Menswordingskerk.

Gabriëlle is eerder bestuurslid geweest en Joop is naast vele andere werkzaamheden koster van De Menswordingskerk. Parochiekern De Goede Herder Postadres: Hoge Rijndijk 16 2382 AS Zoeterwoude Telefoon secretariaat: ma-/wo-/vr-ochtend 071-541 15 10 Telefoon urgente zaken: 06-22 02 76 68 E-mail secretariaat: degoedeherder@yahoo.com

Nadere informatie

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave VOORBEELD-GEBEDEN In deze bundel kan je enkele gebeden vinden die je kan gebruiken tijdens eucharistievieringen. Of als je creatief bent en wat tijd hebt, kan je je door deze gebeden laten inspireren en

Nadere informatie

Kontaktblad Groenmarkt. De spiegel

Kontaktblad Groenmarkt. De spiegel Kontaktblad Groenmarkt De spiegel Als kind vreesde ik dat de spiegel me een ander gezicht zou laten zien of een blind, onpersoonlijk masker dat stellig iets gruwelijks zou verhelen. Evenzo heb ik gevreesd

Nadere informatie

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants?

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? 58 e jaargang - nummer 1 MAART 2015 4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? www.irs.nu 380862_In De Rechte Straat nr 5 maart

Nadere informatie

Hoe haal je het meest uit dit werkboek?

Hoe haal je het meest uit dit werkboek? werkboek 1 Inhoud Inleiding 3 1. Gods eeuwige plan en de insider 6 2. De insider en het Koninkrijk van God 10 3. De rol van de insider bij de verbreiding van het evangelie 15 4. Maar wat als? Van angst

Nadere informatie

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk?

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk? Het begin Geloven in God - hoe begin je daarmee? Je hebt erover gehoord van anderen en mogelijk ken je mensen die in Hem geloven. Misschien ben je zelf tot de ontdekking gekomen dat een leven zonder God

Nadere informatie

INHOUD MEI 2011 49 e JAARGANG INLEVEREN VAN KOPIE

INHOUD MEI 2011 49 e JAARGANG INLEVEREN VAN KOPIE INHOUD MEI 2011 49 e JAARGANG ONDERWERP PAGINA Inleveren van kopie 2 Kerkdiensten 3 Agenda 4 Van uw predikant 6 Van uw scriba 11 Kerkenraad 15 Kerkvoogdij 15 Verantwoording collecten en giften 16 Verenigingsnieuws

Nadere informatie

DE TIJD SAMENVOUWEN veertig keer samenvouwen - viering rond woord & brood -

DE TIJD SAMENVOUWEN veertig keer samenvouwen - viering rond woord & brood - DE TIJD SAMENVOUWEN veertig keer samenvouwen - viering rond woord & brood - derde vastenzondag 8 maart 2015 Bij het binnenkomen komen misdienaars Michiel en Sarah met voorganger Gert en lectoren Hildegart

Nadere informatie

Sint Martinus. Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Jaargang 38 Herfst #2

Sint Martinus. Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Jaargang 38 Herfst #2 Sint Martinus Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder Jaargang 38 Herfst #2 In dit nummer Voorwoord... 3 Let op: verhuizing Friesland... 3 In Memoriam:

Nadere informatie

De Stem van Mijn Geliefde. De Stem van Mijn Geliefde

De Stem van Mijn Geliefde. De Stem van Mijn Geliefde HANDBOEK OVER GEHOORZAAMHEID door Esther Korson Ik sliep, maar mijn hart waakte, de stem van mijn Geliefde, Die klopte Ziet Hem, Hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen! Hooglied 5:2

Nadere informatie

Jaarthema 2015: Deel je vreugde!

Jaarthema 2015: Deel je vreugde! Jaarthema 2015: Deel je vreugde! Maria was de eerste om haar vreugde te delen! Na de ontmoeting met de engel Gabriël, toen Maria haar Ja-woord gaf, is ze met spoed zegt Lucas, naar haar nicht Elisabeth

Nadere informatie

Hij bleef in de woestijn, veertig dagen (Mc 1,13)

Hij bleef in de woestijn, veertig dagen (Mc 1,13) Hij bleef in de woestijn, veertig dagen (Mc 1,13) Catechese op zondag: vasten Situering De veertigdagentijd wordt vaak gezien als een periode van strenge voorbereiding op de lentevreugde die de Paasdagen

Nadere informatie

Gemeentegids. maart t/m april 2014

Gemeentegids. maart t/m april 2014 Gemeentegids Grace Communion International Nederland en Vlaanderen maart t/m april 2014 Als de bloemen het met hun kleuren tonen, En met lentegeuren het leven bewijzen, Als de vogels de Heere loven, Dan

Nadere informatie

Met open armen. WERKGROEP EERSTE COMMUNIE onder leiding van Patricia Cerstiaens. Handleiding eerste leerjaar

Met open armen. WERKGROEP EERSTE COMMUNIE onder leiding van Patricia Cerstiaens. Handleiding eerste leerjaar Met open armen WERKGROEP EERSTE COMMUNIE onder leiding van Patricia Cerstiaens Handleiding eerste leerjaar Inhoud Inleiding..................................................................................................

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

KINDERKAMERBOEK ZIET UW KLEINEN

KINDERKAMERBOEK ZIET UW KLEINEN KINDERKAMERBOEK ZIET UW KLEINEN ZIET UW KLEINEN KINDERKAMERBOEK Een uitgave van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen Uw opmerkingen en suggesties over dit lesboek stellen wij op

Nadere informatie