SEGER SIERENS fs Jooris en Bultinck Elisabeth

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SEGER SIERENS fs Jooris en Bultinck Elisabeth"

Transcriptie

1 SEGER SIERENS fs Jooris en Bultinck Elisabeth Segher Sierens bezat een feodaal leen afhangende van de heerlijkheid Woeste. Het was gelegen op het grondgebied van Maria Aalter op het Bulscampvelt. Het had een oppervlakte van zeven bunder of 21 gemet. (zie kaart geschiedenis van Aalter pg 44). Het bestond voor een gedeelte uit vijver, de rest was velt. Aan de oostzijde bevond zich het leen van de paters Jesuieten uit Mechelen (in 1707 zegt men dat de vijver Sesemmegat aan de oostzijde is gelegen), aan de zuidzijde was het leen van de Jesuieten uit Brugge. Aan de westzijde bevond zich de processiewech loopende van grandmère naer den haelterschen berch ofte ruysselede. Aan de heerlijkheid Woeste moest men een jaarlijkse rente van 11 oortjes betalen. In het penningrenteboek van Woeste uit 1634 vinden we volgende beschrijving: up bulscamptvelt boven de gistelviver hoofdende upt swemgat oost ant gatenerst. In het leenboek van Woeste uit hetzelfde jaar zien we noort licht naest gelant dheer geraert van bogaerde met een viver genaemt tattenerst. In het leenboek uit de 16e eeuw, bij het leenverhef uit 1543, zien we dat Jan van Vlaanderen, de toenmalige heer van Woeste, de omliggende vijvers gebruikt. Men noemt deze vijvers de laeternes. Segher was eraan gekomen bij het overlijden van Segher Bultynck, zijn grootvader. Diens erfgenamen, Lysbette gehuwd met Jooris Sierens en Marten Bultynck kwamen overeen dat het leen zou geerfd worden door Segherke, die in die periode nog kind was. Op 18 februari 1627 gebeurde het officiële leenverhef tegenover de leenmannen van Woeste. Jooris Sierens, als vader van Segherke, werd als bedienelijk man aangesteld en diende de eed van feaulteytschap af te leggen. De bodem van Aalter bestond in 1572 nog voor de helft uit praktisch onontgonnen heidegrond. Deze gronden waren niet helemaal onproduktief; er groeide veel kreupelhout dat als brandhout kon gebruikt worden. De zoden van heidekruid werden afgestoken en gedroogd om in de open haarden gestookt te worden. De heide was ook zeer geschikt voor het grazen van het vee; vooral schapen vonden er hun gading. Door de grote bevolkingstoename tijdens de zestiende eeuw ontstond er een grote behoefte aan nieuwe landbouwgronden om aan de stijgende vraag naar levensmiddelen te voldoen. De uutneminghen van veld of heidegrond werden verleend door de heer van Woeste om die heide tot landbouwgrond te herscheppen. In die uitgestrekte heidevlakte, een deel van het grote Bulskampveld, lagen enkele belangrijke vijvers zoals de Schuurlovijver, Blekkervijver. In de nabije omgeving van het Sierensleen vinden we namen als Gistelvijver, Vuile vijvers, Putmanvijver, Poekevijvers, Zeilschootvijver. Volgens het penningcohier van 1572 waren er op het grondgebied van Aalter minstens 400 ha vijvers. De vijvers waren meestal ondiepe plassen, die in de zommer droog lagen. De meeste vijvers waren vroegere turfputten. Enkele werden ingericht voor het kweken van vis door het uitdiepen van de bodem en het regelen van de watertoevoer. Daartoe werden de dammen van de vijvers op voldoende hoogte gehouden. In maart 1543 kwam het leen in handen van Philip van Pamele na de dood van zijn vader Pieter. Op 15/5/1555 kocht Marten Bultynck fs Philip het leen. Na zijn dood in 1559 kwam het leen in handen van zijn zoon Gillis. Zeger Bultinck beheerde het leen als bedienelijk man en voogd van Gillis. Ten gevolge van de herovering van het Meetjesland door de troepen van de hertog van Parma op de Calvinisten en de daaropvolgende invallen van de Hollandse vrijbuiters werd de streek van Aalter door zijn bewoners verlaten tijdens de periode Deze algemene vlucht had tot gevolg dat de vele akkers gedurende 20à30 jaar verlaten lagen en het natuurlandschap zich opnieuw uitbreide. Slechts vanaf 1600 komt er een schuchtere reactie en zal men geleidelijk aan de verlaten akkers opnieuw gaan bewerken. Aldus kwam Zegher Bultynck fs Marten in 1610 in bezit van het leen. Na de dood van Segher Sierens kwam het Sierensleen op 17/12/ in handen van diens oudste zoon Jooris uit Landegem. Na diens dood werd Jan Sierens uit Landegem feodaal erfgenaam. Het leenverhef geschiede op 17 juli Marten Sierens, als tweede oudste zoon, legde de eed van getrouwheid af in naam van zijn oudste broer Jan.

2 Eigendommen die later geerfd werden door zijn oudste zoon Jooris deze eigendommen waren nog in het bezit van Jooris in Een behuysde hofstede in Sleidinge onder de heerlijkheid van Straeten ; 847 roe N en W de straat en deels de Meulenberg Z en W land van zijn zusters Magdalen en Isabelle Sierens O de volgende 2 de Meulenberg in Sleidinge 439 roe O de landdreef Z Joos van Ackere (1707) W de voorgaande N de Meulenweg 3 de Byle 500 roe Z en W Geert Claeys (1707) N Paul Desmet(1707) O Pr Dhaenens(1707) 4 de vierweeghscheeden in Sleidinge Keure 442 roe O de Langendamstraat Z hoirs Jooris en Jan Rougis(1707) O Geert Vande Kerkhove(1707) N Lucas Dhaese (1707) 5 het stuck in de Langendam 229 roe W de straat N Jooris vande Woestyne(1707) O Lucas Dhaese(1707) Z hoirs Pieter Diericks (1707) 6 het gemet bachten Pr Reyssens 355 roe O en N wwe en hoirs Jooris Wullaert (1707) Z wwe en hoirs Andries Martens (1707) W wwe Pr Reyssens (1707) 7 den Bushschoot zijnde de N zijde van een meerdere partij gelegen alsvoor 429 roe Z Cristoffel Peerke in dezelfde partij(1707) W Pr Tollens en de armen van Sleidinge (1707) N de heere raet vander Meesch (1707) O de wwe Joos Lippens en het begijnhof (1707) 8 1/2 van een partij in Sleidinge op de Wittemoer 204 roe O de hoirs van Pr Vanhoorebeke; Pr Standaert(1707) Z de scheetgracht( W Hoirs Marten Vanhecke; hoirs Vanhoorebeke(1707) N hoirs Pr de Pauw(1707) In de verkaveling van Zeger Sierens werd deze partij geheel aan Jooris toebedeeld. Isabelle en Magdalene betaalden ervoor op 16/12/ Kort voor zijn dood verkocht Jooris 2 partijen in Evergem aan Andries VanDamme voor 2 schellingen per roe ( 1003 roe)

3 Eigendommen Seger Sierens en Vanheyste Magdalena (Evergem 285) en die later geerfd werden door zijn zoon Andries. (verkaveling 12/1/1696) In Zomergem Meirlaere alles bijeen gelegen: 1. Een behuisde hofstede met woonhuis en bomen 262 roe N de straat O de kinderen Jan Bultynck Z hoirs Seger Bultynck W het lochtynckbilxken 2. het lochtynckbilxken 222 roe O de voorgaande hofstede Z hoirs Seger Bultynck W Jan Bogaert N de straat 3. het lochtyncksbilxken 268 roe N de voorschreven hofstede O Maarten Devliegere Z Arent Deneve W hoirs Seger Bultynck 4. den Strinck 463 roe N hoirs SegerBultynck O en W Maarten Devliegere Z Jooris Derycke 5. de oostzijde van het dryhoecxken 185 roe W Jan Steyaert met de andere helft N en O de straat Z de volgende 6. de Bauwens 2 gemete roe O de voorgaande Z Boudewijn Demeyere W de kinderen Maarten Derycke N de volgende 7. het Calleboutsgemet 410 roe ZO de voorgaande ZW en NO Jooris Derycke N de volgende 100 roeden hiervan, De Cleemput, zijnde de zuidoostzijde van het Calleboutsgemet dat aan Seger Sierens toebehoort, gekocht op 3/4/1666 van Pieter Derycke voor 70 pond. Seger Sierens moet uitweg geven aan Pieter Derycke teneinde zijn achterliggende land te kunnen bereiken (Zom 108) 8. de Cromme hofstede 755 roe O kinderen Maarten Derycke Z Maarten Devliegere W Pieter Desmet N François Devliegere 9. het Breedestuck 914 roe NO de 2de navolgende ZO Begijnhof St.Elisabeth ZW Mr Dhaenens N Jooris Dereu 10. de noordzijde van de Leyvijfgemete 510 roe NO de Gentse Lieve ZO Marten Claeys ZW de weduwe Pieter Bultinck NW Jooris Dedobbelaere 11. het Lampaertstuck 800 roe NO Marten Claeys ZO Marten Devliegere ZW de 2de voorgaande NO hoirs Seger Bultinck

4 Eigendommen Seger Sierens die later geërfd werden door zijn dochter Joanna gehuwd met Pieter Desmedt. (1708) de NO kant van een behuisde hofstede in Zomergem Stocktevijver, in totaal 613 roeden. De zuidwestkant behoorde aan Marten Sierens fs Segher. Haar deel bestond uit de voorkamer van het woonhuis met de kelders eronder, de schuur tot en met de dorsvloer en geheel het gebint tussen de dorsvloer en de winkel aan t noordeinde, geheel het wagenhuis en het bilske ernaast aan de oostkant. De grond scheide aan de achterkant van het woonhuis bij de dubbele schoorsteen aan het noordeinde op de muur en voor het huis op dezelfde muur en zo zuidwaarts naar de straat tot één voet buiten het hofhekken naast de Gentse Lieve O Maarten Sierens Z de straat N Pieter Wille 17/03/1717 verkocht aan Marten Sierens fs Seger de Crommenbilck, 1043 roe in Zomergem Stocktevijver O enz meneer Van Susognis W Marten Sierens W Marten Sierens N de Stoktevijverstraat In 1720 en 1724 verkocht aan Marten Sierens fs Seger het Schoonland 443 roe in Zomergem Stocktevijver zijnde de zuidoostkant van een meerdere partij idem N de straat O en Z Maarten Sierens W Jan Martens met de andere helft In 1720 en 1724 verkocht aan Marten Sierens fs Seger 4. Het Bunder 878 roe in Zomergem Stocktevijver O Jan Martens Z meneer Vanbochoute W de volgende partij N Maarten Sierens met het boonbilcxken 6/11/1720 en 10/11/1724 verkocht aan Marten Sierens fs Seger 5. de 2 gemeten 666 roe in Zomergem Stocktevijver O de voorgaande Z de Gentse Lieve W meneer Vanbochoute 6/11/1720 verkocht aan Marten Sierens fs Seger 6. de Cause in Zomergem Stocktevijver 789 roe. De voetweg met de noordoostkant van het zuideinde van een dreef, het Brouckstraatje, komende van de Causeplas naar de Stoktevijverstraat, hier medegaande ZW het Brouckstraatje W het Brouckstraatje N Debbaut van Gent O Joos Sierens NO hoirs Frans Deroo ZO de wezen van... 6/11/1720 verkocht aan Marten Sierens fs Seger 7. het Eyndelbilxksken in Oostwinkel 576 roe, de dreef hier medegaande W het Brouckstraatje 1720 en 1724 verkocht aan Marten Sierens fs Seger 8. de Saghe, 204 roe bos zijnde de 5/8 van een meerdere partij gemeen met de weduwe van Joost Dobbelaere O de scheiding met Waarschoot NW meneer Marison met zijn bos 1720 en 1724 verkocht aan Marten Sierens fs Seger een partij in Oostwinkel 417 roe O en Z Pieter Matthys fs Pr W Joris Dobbelaere N de weduwe van Jan Desmet In 1720 en 1724 verkocht aan Marten Sierens fs Seger het Hooghstuk, 403 roe in Oostwinkel N Leischootstraatje lopende naar de Gentse Lieve Z de wezen van Maarten Devliegere en Joris Dobbelaere W Pieter Ryckaert In 1720 en 1724 verkocht aan Marten Sierens fs Seger het Sluyssekensbilcxken 437 roe in Zomergem Meirlaere Z de straat NO het groot begijnhof in Gent In 1720 en 1724 verkocht aan Marten Sierens fs Seger In 1708 verpacht aan Marten Devlieghere Eigendommen van Segher Sierens die later geerfd werden door Marten Sierens fs Segher (verkaveling van 12/01/1696)-(1732) de westkant van een behuisde hofstede, waar Marten op woonde, met een oppervlakte van 300 roeden

5 1732 W Marten Meiresonne N Jan Vanhecke. de oostzijde van een partij land de Leye 600 roeden NO Guillelmus Versluys ZW dit sterfhuis N de straat 811 roeden land den dompel 814 roe land het lange bilxken. O het cappitel van St Pharailden 526 roe de achterste 4 gemete 600 roe land in Oostwinkel het Leybilxken met de helft of de noordzijde van de Eyndeldreef, zuid daaraan van de Populierendreef tot de saggen door de overledene beplant O de doorenbos W de populierendreef 525 roe land St Jansbilxken O St Janshuis 707 roe land De Mersch in Zomergem 348 roe land Het Evenbilxken in Oostwinkel Z het Leyschootstraatje 241 roe weide in Drongen deel van een meerder partij De Mosselmeersch verpacht aan Joos Dereu. 316 roe bos in Ronsele de Droogenboombos 250 roe meersch in de Meirgelput

6 Jooris Sierens ( ) Jooris was de oudste zoon van Seger en Vanheyste Magdalena. Hij huwde voor de eerste keer met Catherine Dejonckheere. Samen h adden ze een kind Norbertine. Zij was kreupel en zwakzinnig. Norbertine leefde nog bij de dood van haar vader. Haar halfbroer Marten en Guillelmus Dejonckheere uit Tielt waren toen haar voogden. In 1667 herhuwde de 23 jarige Jooris met de 18 jarige Tanneken Vanloocke. Zij was van Landegem afkomstig en dochter van Jacques en Elisabeth Vande Vennet. Jooris bezat twee lenen: 1 het leen in Maria-Aalter dat hij erfde van zijn vader. Dit leen hing af van het leenhof van Wouste en had een oppervlakte van 7 bunder. Het was belast met een jaarlijkse rente van 11 oorten. 2 Een dreef loopende uyt de eirreweg tussen Landegem en Vosselare westwaarts naer de meerschen en de Calene Z Daelmaesseme van St Baafs W land van Jooris Sierens N mijnheer Macoen Jooris kwam aan dit leen gedurende zijn 2e huwelijk, het hing af van het leenhof van Nevele. Gedurende zijn 2e huwelijk verwierf hij nog verschillende eigendommen roe op de noordzijde van de hoeve waar hij woonde met de oostkamer van het huis, paardestal en ovenbuer, hem toegekomen bij vermangheling en uitgroting jegens Jan Poelman op 18/05/1693 Z De wederdelinge van Anna Vanloockene W en N het land en de hofstede van Guillelmus Lamme. O de straat de kamer en de paardestal stond op de grond van Anna Vanloocke 2 het Axveld ; de helft gekocht van Jan Maenhout en de andere helft bij uitgrotinghe van Jan Poelman; 653 roe 3 de 1/2 van een partij de Brielmeersch bij uitgrotinge jegens Jan Poelman, de andere helft behoort toe aan de weduwe; in tota al 660 roe N de Calene 4 4/5 van het Wulfhunnestuck aan de oostzijde van de Noorthoutstraat, gekocht van Jan van Baarvelde 800 roe 5 een behuysde hofstede met huis schuur stallen en fruitbomen in Landegem comende bij naerhede van uyt hoofde van Jan Meech 365 roe 6 een driehoekig partijtje nabij de voorgaande hofstede 400 roe7 een partij van 116 roe 7 de hooghe minre? 432 roe 8 de medenmeersch, 530 roe: maarsch wesende haeghe 9 een stuk land 846 roe 10 land waar de straat doorloopt 150 roe 11 een haeghestuck waar de straat doorloopt 556 roe 12 een haeghestuck de priest 345 roe 13 het reyken 241 roe 14 de langebilck 221 roe 15 de Willemshoek 45 roe 16 Vaersbilxken 176 roe roe aan de Z zijde van de Calene roe bos aan de Z zijde van de Calene 19 een bos 55 roe 20 het rot 308 roe 21 het Velt 842 roe Bij de dood van Jooris werd een staat van goed opgemaakt Baeten - de besaeythede van de houderigge, ten jaere 1708, heeft geconfisceert in 11 bunder 231 roe die al gefouragiert syn sulcx dat de voorenstaande prijs moet verminderd worden met 63 pond (er is schade van oorloge) -contante penningen: koeien, 2 vaarsen, 1 os, 3 starkens, 3 jaarlingen, 2 kalveren, 5 zwijnen paarden waarvan er twee toebehoren aan Jan en Marten Sierens - 3 wagens, 2 ploegen, 2 eggen, slepen, aelcuype - vlas, hooi, lijnsaet -5 bedden, coetse -een wijwatervat -weefgetouw, slijpsteen Commeren - rest van de koopsom van de hofstede aan Pr Desmedt uit Gent -pastoor, onderpastoor, 3e priester, klokluiden, waslicht, doodtkist het beste hoofd zijnde een paard Baeten Commeren: Anna Van loockene herhuwde met Pr Vermeulen Hun kinderen Isabelle gehuwd met Jan Coppens Gronden komende van Isabelle Sierens (1750) In Landegem -een mooie hofstede, huis, schuur en stallingen met 3 partijen land 7 gemet 253 roe ZO de houtstraat N de Weststraat - een partij in de Weststraat 750 roe - het vadeken in de Houtstraat 3 gemet 244 roe - het gysselhout in de houtstraat 4 gemet 23 roe - het holmenbilxken in de houtstraat 389 roe - een meersch ten O van de Calene 303 roe

7 - de grote Rostyne in de houtstraat 3 gemet 72 roe - het polderbos 550 roe - het Luckstuck in de Noorthoutstraat 5 gemet 50 roe - een meersch 492 roe - het leen 610 roe - het Crommestuck 508 roe - het herrottjen 150 roe - den bos 308 roe In Vosselare -een meersch ZO de Calene 525 roe - een meersch zijnde de ZW kant van een meerdere partij wesende een leen. Het resterende deel hoort toe aan Pieter Sierens 383 roe roe land in de Heirweg In Merendree Durmen 150 roe den gouden bergh ; haar toegekomen van haar ouders en van Jan en Marten Sierens en van diverse uitgrotingen van 16/4/1718; 12/03/1722; 13/3/1722; 5/6/1728 Samen kochten ze tijdens hun huwelijk diverse eigendommen - in 1749 kochten ze van Laureyns Soetaert een hofstede met huis, schuur, stallen en overbuer en 5 partijen land in totaal 10 gemet 551 roe in de wijk de vier Hecken ten zuiden van de straat naar de Cappellendries -een hofstede in Landegem met huis schuur en stallingen met een meersch nabij de Calene en een meersch in Vosselare; 5 gemet; aangekocht in 1716 van Pr de Nockere - een partij in Vosselaere in de herrewegh in 1750 aangekocht van Adriaan Devriendt 400 roe - 2 partijen in de houtstraat in Vosselare; 3 gemet 250 roe aangekocht van Pieter Vanhoucke in Vier partijen in de westhoek van Vosselare aangekocht van Jacques Sielers in 1739 Bij de dood van Jan Coppens - karn, hangende horlogie - 4 paarden, 9 koeien, 4 vaarsen, 2 renders, 3 kalveren 2 vette zwijnen en 3 andere zwijnen - 2 wagens waarvan één met de houpe en de wyte - begrafenis met de hoogste dienst - er werd land gepacht van Marie Sierens wwe van Pr Coppens - resultaat ( )-( )

8 Andries Sierens (1649-) Andries was de 2de zoon van Seger en Magdalena Vanheyste. HIj huwde op 26 jarige leeftijd in Sleidinge op 27/4/1675 met Anna Vandevelde. Zij was geboren in Waarschoot en dochter van Petrus en Anna Steenbeke. Samen kregen ze 8 kinderen waarvan 2 meisjes Anna en Joann a binnen de maand stierven. Gedurende zijn leven was Andries nog burgemeester van Sleidinge St.Baafs. Andries erfde een hofstede met landerijen in Zomergem Meirlare van zijn vader. Alles was bijeen gelegen. Ook tijdens hun huwe lijk kocht het echtpaar diverse eigendommen in Sleidinge. (1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12) Andries was een welstellende boer. Geen enkele eigendom was met een lening belast. In had hij 2 paarden (een grauwe merrie en een bruine ruin), zes koebeesten, een runderkalf en een varken. Naast zijn eigendommen pachtte Andries nog verschillende partijen land ( van advocaat Sturtewaeghen, Thomas van Houte uit Gent, Denys Buysse, Tanneken Dhanens, Jooris Vanspeybrouck, Frans Vankerrebrouck). I n waren Lieven Steyaert en Janneken Demuynck fs Jan vaste knecht en meid op de hoeve. Andries kweekte bijen, ze maakten zelf kaas en mosterd. In de wintermaanden spinden en weefden ze. Er was een speciale weefkamer voorzien. Het was een moeilijke tijd. Om de oorlog te ontvluchten had men een kamer gehuurd in Gent. Bij zijn dood bevond zich daar een spieschen coffer en een berderen coffer, een zilveren ganc en cnoppen, 2 gouden ringen, een hoed, 16 manshemden, 2 slaaplakens en 35 ellen gebleekt vlas. Andries stierf op 1 april. De kosten van begrafenis en beste hoofd bedroegen Er waren nog 5 minderjarige kinderen. Jooris Sierens en Charles Vanhoorebeke fs dheer Jan (gehuwd met zijn oudste dochter Magdalene) werden als voogden aangesteld. Er werd een staat van goed opgemaakt waarin hun roerende en onroerende goederen werden beschreven. Afgezien van hun eigendommen bedroegen de baten en de schulden Verder vermelde men nog dat er een proces hangende was voor de raad van Vlaanderen samen met Joos Goethals, Daniel Vanvooren en Pieter Steenbeke, als verweerders tegen J Bte de Bosch als eiser van borgen waarmede het sterfhuis van Pieter Steenbeke belast was. Een beschrijving van de roerende goederen zoals die aanwezig er waren bij de dood van Andries. In de keuken: hangel, brander, rooster, tang, vierschuppe, mausetel, tafel, 6 stoelen, 3 spinnewielen met toebehoren, zoutvat, lantaarn, kandelaar, wafelijzer, ijzeren pan, hangijzer, gaerderoppe, heynsel, schotelvat, schotels en lepels, 2 grote ketels, houtkete l, 2 paplepels, metalen pot, pan, 3 akers, stomyne sye, ijzeren pot, 6 tinnen platelen, 2 zoutvaten, lepels, mosterdpotten en schotel, geleyerd en aardewerk In de kamer: een spieschen slaapkoetse, pluymbedde, hoofdpulen, cassens, ghelouwe, groene spaanse sargien, slaaplakens, Kast, 4 stoelen, 2 possetten, gaspe, andere slaapkoets, pluymbedde, hooftpulen, saergien en slaaplakens, karn, vleesblok, vleeskuip met zwijnevlees, 12 a 13 stenen geheeckeld vlas, de klederen van de houderigge boven diegene haer toecommende voor een rouwcleedt sittecussen In de kelder: saenpot, karnemelkkuip,pot met 9 stenen boter, pot met swijnesmeer, platele In de weefkamer: een weefgetouw in refectie, spoelwiel, gaerewinde met blok, een lijnen laken, spade, bijl, vork, seysen kuip met assen Op de zolder: 50 zakken boucquit, 6 zakken koren, 9 zakken tarwe, 1zak erwten, wat lijnzaad, 20 vrouwenhemden, alle klein lijnwaad van de weduwe, 7 paar slaaplakens, 5 fluwijnen servieten, hooftpulen, 3 kussens, 6 biertonnen, 3 halve met een andere pot, paardezad el, trog, wieg, wan, caesbak, deschkleed, wagen ghewijte, 16 maalzakken, tarwe zeef, kaashoepe, roomsche bonen, vork, raapzaad, 4 pikken met haken, graanmercke, bobijnwiel, bobijnen, bierboom, manden, zetel, baensten, saerge, sacke, 2 strijkijzers, koelvat, theems, 2 vlase kels, ijzerwerk In de schuur: rauw vlas bij tarwekoren, stro, 3 wannen, 3 vlegels, 3 boothamers, raecke, wanstoel, 3 voeren wortelen, waskuip, 2 andere kuipen, suypaard, vlasbraecke, swyngelberth, slagh, bierstellinghe, bancken, caflemen, 2 rieken, mesthaak, schop, slapcuypen, varkensbak,2spaden, manden, 3 landwagens in refectie, 2 sleden, 2 eggen, ploegen, arnas, diltpersen, brandhout en stro, haererpeir tsen, mes, 8 hoenders en een haan Op het hof: 1000mutsaerthout en ruymelingen, 4 staecken bijen, langsweerde gezaagde houten bestaande in stijlen, plaeten berth, een hoop kuipen, 2 vlasrepen en andere prondelinge in Volpinswege dat ook aan het sterfhuis toebehoort akkerprijs: Inschulden: 2 jaar huis- en landpacht voor Marijn Bruggeman, 2 jaar landpacht voor Jan Verstraete (het Driehoecksken), 1 jaar landpacht voor Jan Snoeck, 3 zakken boucquyt verkocht aan Adriaan Decoorebyter, Charles Vanhoorebeke kreeg , kontante penningen 50 pond Sierens Seger fs Andries Elisabeth Moens stierf 7 dagen na de geboorte van haar 2de kind. Pieter Sierens en Andries Moens werden voogden over de 2 minderjarige kinderen. Elisabeh stierf in Sleidinge Volpinsweghe. Aan de kerk van OLVrouw van Sleidinge werden 8 zakken koren, 1 vrouwerok, een zilveren yserken en een gouden pedante gegeven. Pieter Vangeldere was knecht in Gronden die van haar zijde kwamen na de dood van haar ouders (verkaveling 20/6/1716) nr 19/20/21/22/23/24/25 Gedurende hun huwelijk vekochten ze volgende partijen die van haar zijde kwamen aan haar broer Andries Moens voor 500 gulden; -de Reybrouck in Evergem 782 roe -de Moortelput in Evergem 100 roe -een partij en Evergem op Asschaut cautere 150 roe Samen kochten Seger en Elisabeth Moens volgende landerijen: nr 13 en 14 Alle gronden waren onbelast. Baten en kommeren: In de keuken en de kelder: hangel, brander, rooster, tang, wafelijzer, ijzeren pan, hangijzer, cuyssche, 2 grote koperen kete ls, vertinde pot, papketel, 3 akers, klein keteltje, syje, ijzeren pot, rechtbank, tafel, zetel, posses stoelen, spinnewiel, haspe, vleesblok, 2 strijkijzers, tinnen mosterdpot, zoutvat, lepels, heynstel, kandelaars, lampehouder, geleierd en aardewerk, slabcuypken, lantaarn, oliekan, potten, plateelen, boter, zwijnevlees In de kamer: spiesschen kast, slaapkoets, karn, tafel, cleen hongenschrae, pluymebedde, hoofdkussens, 2 spaanse sargien, 24 pond garen, alle klederen van de overledene en de houder, boven diegene hem toekomen voor rouwkleed, hemden, slaaplakens, fluwijnen, Op de zolder: trog, 2 biertonnen, 2 vaatjes, wanmanden, kuip met assen, bobijnwiel, garenwinde, 34 zakken boucquyt, 2 zakken lijnzaad, waegewyte, deschcleet, 14 maalzakken, appelen, 13 stenen gezwingeld vlas, roomssche bonen, al de slaapdingen van het meisje, weircke sargien, In de shcuur en op het hof: een zwart ruinpaard, 4 koebeesten, tarwen, 1400 koren, schoven, stro, boothamers, raecken, vlegels, rauw vlas, rieken, mesthaak, mest in de put, brandhout, waskuip, een hoop wortelen, vlas, reep, zwingelberth, slagh, leestoel, spade, schop, bijl, cortewagen, landwagen, slee, ploeg, heegde, arnas, akkerprijs lasten: de parochiekosten, doodsschulden schulden: resultaat: 2 x

9 Seger stierf op 24/6/1742 in Sleidinge St Baafs Volpins wege op de hofstede nr 19 Gezien er minderjarige kinderen waren werden er voogden aan gesteld en werd er een staat van goed opgemaakt Gronden komende van zijn ouders nr1/15/16 Gronden aangekocht tijdens zijn eerste huwelijk nr 13/14 Gronden aangekocht tijdens zijn 2e huwelijk nr 17/18/19 Baeten - kast, karn, 2 tafels, spiegel, bed, 12tinnen tailloren, 6 tinnen schotels, zetelstoel, hangel, brander, 3 akers, 5 ketels, vi spaen, stromynghe, ijzeren pot, geleyerd werk, rebbank, 2 strijkijzers, 7 zakken tarwe, 4 stenen vlas, een pluymen bed, 2 ekels, spinnewielen, 500 mustaerts, 1 landwagen, mest op het hof, 1 paard, kalf, 2 renders, 4 koeien, ploeg, egde, sleper, gezaagd hout akkerprijs 51pond - contante penningen hiervan werden 34 pond betaald aan Pieter Sierens uit Landegem voor de stomme wesen - aan Lieven Sierens voor voorschot geld toen hij huwde voor de aankoop van een kleed, cnoppen en toebehoren, schoenen en bruidstukken voor zijn huwelijk - 27 pond geleend geld aan Pieter Degeldere - pacht te betalen door Joos Lippens - 3 jaar pacht te betalen door Jan Bruggeman voor de hofstede aan de kerk prijs van het weefgetouw Lasten - Schuldig aan Pieter Sierens als voogd van de innocente weesen 100 pond - Adriaan Van Ruyseloo leverde winkelwaar - Bier, wijn en vlees voor de uitvaart - 3 paar kousen gekocht van Norbert Aelman - Een zerk gekocht in Gent om op het graf te leggen 3 pond - arbeidsloon aan timmerman Jooris Vandewalle levering van bier flessen wijn gedronken op de uitvaart beste hoofd 8 pond lasten Baten De erfenis van Seger werd verdeeld op 13/5/1743. De onroerende goederen die aan de kinderen uit beide huwelijken toebehoorden werd geschat op een waarde van pond ( de behuysde hofstede en de grond in Sleidinge dorp bleven onverdeeld)? Het deel van Norbertine zie Evergem 324? Marie Vanzele herhuwde met Adriaan Soetaert wethouder van het Graafschap Evergem. Seger Sierens was nog wethouder van Sleidinge. Het beste hoofd betaald bij het overlijden van Seger Sierens 8 pond. Bij de dood van Pieter Sierens deelden de kinderen van Seger in de erfenis. Jan Sierens fs Andries ( ) 20/2/1726 Jan Sierens verklaard schuldig tezijn aan Marten Sierens fs Seger als voogd van zijn innocente zusters 25 pond en dit voor achterstallige huis en landpacht. Hij kan niet betalen. Er word borg genomen op het Callebouts gemet 500 roe. 1/3/1729 Rons 51 Jan Sierens verkoopt aan Christoffel Debackere de1/2 van volgende goederen, de andere helft behoort hem reeds toe. De verkoopsom is 250 pond met 2 pistollen voor verkopers huysvrouw en 1 pistolle hier op tafel - Een behuysde hofstede in Zomergem Meirlaere heerlijkheid Ronsele 300 roe aan de zuidkant van de Meirlare straat - Het Lochtinckbilcxken ten zuiden van de voorgaande 200 roe - Den grooten Strinck daer de voetwegel achterloopt 450 roe - Calleboutsgemet idem gelegen Jooris Sierens fs Andries ( ) Jooris was de jongste zoon van Andries en Anna Vandevelde. Hij huwde op 28 jarige leeftijd met Judoca Dewispelaere. Zij was dochter van Pieter. Samen hadden ze 14 kinderen over een periode van 19 jaar. Er waren 2 paar tweelingen bij. Vier dochters huwden en één dochter bleef ongehuwd. Jooris stierf op 64 jarige leeftijd in Evergem. Er was nog één minderjarig kind Catherine. Zij was 14 jaar. Jan Sierens was haar voogd. Jooris was rijk toen hij huwde. Toen hij stierf was hij arm. Alle geërfde gronden, zowel van zijn kant als van de zijde van zijn vrouw werden gedurende hun huwelijk verkocht om te schulden te betalen. Bij zijn dood werd een staat van goed opgemaakt. Er waren erg grote schulden ( ). Daareentegen was de huisraad erg armoedig (waarde ). Het resultaat was een schuldenlast van Roerende goederen: -een kast, doek, 4 spinnewielen, 5 stoelen, een ketting, heynsel, postet, tafel, 2 steen garen, 3 pakken gezwingeld vlas, 20 bonden rauw vlas, een spiegel, 3 koperen vaten, een vuurketel, haspe, de klederen van de overledene, wat slechte slaapdingen, een lijnen laken, zetelstoel, hout, appels, wat anderen oude prondelinge van kleine waarde Schulden: - aankoop vlas bij Frans Vankerckvoort en Jan Debaerdemaecker pond schuldig aan de innocente wezen van Seger Sierens, van een obligatie met 20 jaar verachterde renten idem aan Juffrouw Duyckens van Gent over kapitaal van 3 verschillende obligaties een obligatie en renten aan Pieter Steenbeke achterstel van landpacht en geleend geld bij Jan Sierens achterstel van landpachten aan Christoffel Debacker - één jaar huishuur aan Lieven Acke levering boter en melk door Judocus Coene kerkdiensten en uitvaart prochiekosten van Evergem /9/1725(Rons 51) Jooris verkoopt aan - Pr Meiresonne het Lampaertstuck in Zomergem Meirlaere 800 roe voor

10 - aan Pieter Herteleer het Breestuck in Zomergem 914 roe voor Jooris verhuisde van Sleidinge naar Evergem tussen en Judoca Dewispelaere stierf 10 maand later op Hun kinderen: 1. Isabelle ( ) Ze stierf toen ze 5 dagen oud was. 2. Petrus ( ) Hij stierf toen hij 4 dagen oud was. 3. Andreas ( ) Hij stierf op 28 jarige leeftijd. 4. Joanne ( ) Ze huwde in Oosteeklo in 1762 op 39 jarige leeftijd met Robeer Christoffel. Hij was zoon van Jan en Vaneesveld Joanna. Tevoren was hij weduwnaar van Anna Ryckaert. Christoffel was 63 toen hij huwde. Hij was 24 jaar ouder dan zijn vrouw. Ignatius, zijn zoon uit zijn eerste huwelijk, was het jaar daarvoor gehuwd met de jongere zus van Joanna. 5. Petrus ( ) Hij stierf op de leeftijd van 27 jaar. 6. Marie Catherine ( ) Ze stierf toen ze 12 jaar was. 7. Esabelle ( ) Ze stier fop 66 jarige leeftijd in Oosteeklo. 8. Marie Anne ( ) Ze huwde op 32 jarige leeftijd met Ignatius Robeer. Zijn vader Christoffel huwde het jaar daarop met haar zuster Joanna. In 1800 woonde het echtpaar in de Oosthoekstraat in Oosteeklo. Marie Anna stierf in Ze woonde toen in de Vlasschaardstraat. 9. Marie Magdalena ( ) Ze huwde met Desmedt Joannes toen ze 25 jaar was. Zijn ouders noemden Jooris en Petronelle Vanbouchoutte. Zij woonden in Oosteeklo. Door haar huwelijk en na de dood van haar moeder, kwamen haar 4 zusters ook in Oosteeklo wonen. Joannes Desmet stierf na 6 jaar huwelijk in HIj was 29 jaar. Drie weken na zijn dood werd zijn jongste kind Bernardine geboren. Magdalena kon echter niet verder zonder mannen. Ze huwde niet, maar op 15/6/1764, 21 maand na de dood van haar man werd Francisca Sierens geboren. Het kind groeide op tussen haar stiefbroer en stiefzusters. Ze werd haar hele leven lang Desmet genoemd alhoewel haar achternaam Sierens was. Ze huwde later met de Ertvelde afkomstige August Vanherreweghe. Ze woonden er op de wijk Ter Venen (1818 en 1840). Marie Magdalena stierf in Ertvelde in 1795 op 64 jarige l eeftijd. 10. Joannes Francis ( ) Hij stierf toen hij 4 dagen oud was. Reeds van bij de geboorte dacht men dat het kind niet zou blijven leven. Het werd dan ook onmiddellijk door de vroedvrouw Joanna Vaneename gedoopt. 11. Anna ( ) Ze stierf toen ze zes jaar oud was. Ze werd ook gedoopt door de vroedvrouw. Deze noemde Dorothea Plasschaert. 12.Joannes Francis ( ) Hij kreeg dezelfde naam als zijn vier jaar vroeger overleden broer. Hij stierf toen hij 5 dagen oud was. 13. Marie Thérèse ( ) Ze stierf toen ze 19 dagen oud was. 14. Marie Catherine( ) Ze huwde op 21 jarige leeftijd in 1761 met Ignatius Dewilde. Hij was de zoon van Joseph en Cornelie Vanaveren. Ignatius was schaapherder in Assenede. Zijn zoon Jacques ( 1762) was ook schaapherder.

11 1. Het Dreefstuk 346 roe in Sleidinge St. Baafs Hoywege Gekocht door Andries Sierens van Jan Vandendriessche fs Lieven op 22/01/1676 In 1742 verpacht aan Pauwel Vanderostyne 1743 O Adriaan Decoorebyter O Jan Vanhoorebeke Z Vincent Tollens Z Pieter Martens W Dellaertsdreve W Dellaersdreve N de weduwe van Andries Martens N kinderen Jan Martens fs Pr A Andries Sierens B Seger Sierens ( ) C Petronella Sierens X Ronsele (1743) 2. D hart 646 roe in Sleidinge Heerlijkheid Ter Hinnen Gekocht door Andries Sierens van de wezen Jan Vandevelde bij Josyne Dewilde op 15/7/1680 O de Schietgracht van de keure en St. Baafs Z Jooris Boelens W Pieter Steenbeke fs Jooris N procureur Cornelis Tack 3. Het Kettynckstuck 517 roe in Sleidinge St. Baafs in het Kerkstraetje Gekocht door Andries Sierens van Joos Bral en Janneken Steenbeke op 28/02/1682 O hoirs Denys Buysse Z de bisschop van Gent W Joos Vanderheecken N hoirs Jan Vandenbossche 4. Den Grooten Lauwdhontsbilck 288 roe in Sleidnge St. Baafs Kerkstraatje zijnde de helft van een meerder partij, de andere helft is eigendom van Jooris Bauwens. Gekocht door Andries Sierens van Joos Bral en Janneken Steenbeke op 28/2/1682 O hoirs Jan Goethals Z Pieter Steenbeke W Lieven Willems N Josyne Muysaert 5. Het voorenste stuck achter Smetjens, 600 roe in Sleidinge St. Baafs Gekocht door Andries Sierens van Andries Goethals fs Jan op 1/4/1688 O de Waterganck Z Anna Vandevelde met goederen van haar zijde W Andries Sierens N Pr Steenbeke A Andries Sierens en Anna Vandevelde B Seger Sierens C de helft Pr Sierens x Degreve 1743 de helft Catherine Sierens ( ) den Oostveldt 250 roe in Sleidinge St. Baafs gekocht door Andries Sierens in het curateel sterfhuis van Jan Bral en Janneken Steenbeke op 30/9/1688 O d Allenessenye in Gent Z het bisdom van Gent W Joost Vanderheecken N Lieven Vandevelde 7. het Meeste stuck achter Smetjens 275 roe in Sleidinge St.Baafs zijnde 1/3de van een meerder partij Gekocht door Andries Sierens van Andries Goethals fs Jan op 17/6/1692 O Andries Sierens Z Anna Vandevelde met haar eigendom N Jooris Vanspeybroeck in dezelfde partij N Pr Steenbeke

12 8. een behuysde hofstede met woonhuis, schuur, ovenbuer in Sleidinge Volpinsweghe 400 roe gekocht door Andries Sierens van Josyne Van Speybroeck wwe Pr Willems op 17/7/1694 O de straat Z Jacob Vandewalle W het stuk achter het huis N het Kerkstraatje hier half medegaande 9. het stuk achter het huis 800 roe in Sleidinge Volpinswege gekocht door Andries Sierens van de wwe Pr Willems op 17/7/1694 O de voorgaande hofstede Z Jacob Vandewalle W Lieven Saey N het stuck bachten de scheure 10. het stuck bachten de scheure in Sleidinge Volpinsweghe, 300 roe in een meerdere partij, de rest behoort toe aan de armen van Sleidinge Gekocht door Andries Sierens op 17/7/1694 van de wwe Pr Willems O en Z de 2 voorschreven W Jacob Vandewalle N het Kerkstraatje half meegaande 11. het Lovendoucxken in Sleidinge Hoywege 400 roe gekocht door Andries Sierens van Jacquemine Steenbeke op 17/4/1697 O de wwe Jooris Descheerdere Z Passchier Adenelle W de scheiding van de Keure en St.Baafs N Jaspaert en Pieter Steenbeke 12. Andries Sierens kocht tijdens zijn huwelijk een deel van een stuk land in Sleidinge Hoywege het eerste stuk achter Smetjens in het geheel 600 roe. De rest van het stuk behoort toe aan de houderige. Men kan niet meer achterhalen () hoeveel de grootte was dat tijdens hun huwelijk werd gekocht O Lieven Vandevelde O de lochtinck van Fr Vandevelde en Jan Ghelaude N dit sterfhuis N de cavels van Pieter, Catharine en Norbertine Z Pieter Pauwels W hoirs Jan Depoortere 1743 Jooris Sierens fs Seger 13. het Swaenestuck 4 gemet met spletgracht in Sleidinge St. Baafs Volpinswege Gekocht door Seger Sierens van Marie Adriane Borhuyt fa Jeron op 22/3/ idem O hoirs Jan en Guill Roegiers Z de kerk van Sleidinge W het Vaerdeken N hoirs Pr Vandekerckvoorde A aankoop door Seger Sierens tijdens zijn huwelijk met Elisabeth Moens ( ) B 1720 de helft aan Seger fs Andries en de helft aan Lieven en Anna Sierens C 1743 aan Lieven Sierens partijen naast elkaar gelegen 6 gemet in Sleidinge St. Baafs Volpinswege Gekocht door Seger Sierens van Jan Vanhecke fs Geeraert op 10/2/ O de straat Z Joannes Baptiste Dehaese W hoirs Pr Debaerdemaecker N wwe Guillemus Desuttere A aankoop door Zeger fs Andries tijdens huwelijk met Elisabeth Moens B 1720 de helft aan Zeger Sierens en de helft aan Lieven en Anna C 1743 Anna Sierens x Jacob Vansele 15. Een behuisde en beschuurde hofstede in Sleidinge St.Baafs ten dorpe

13 De westkant in 1742 verpacht aan Jooris Frederick 1743 O hoirs Pieter Pauwels Z wwe Jooris Bral en Jan Sturtewaegen W Sheerenstraete N hoirs Pieter Pauwels A Andries Sierens en Anna Vandevelde B Westkant 100 roe Seger Sierens bij erfenis ( ), Oostkant Pr Sierens bij erfenis en verkocht aan Jan Sierens fs Andries C 1743 de westkant aan de 5 wezen van Seger 16. Lauwdomsbilcken achter Smetjens 6 gemet (3 partijen nabij de hofstede nr 15) Verpacht sedert 22/3/1735 aan Fr Vandevelde 1743 O de waterloop Z Pieter Pauwels W wwe en kinderen Jan Depoortere N wwe Jan Bouchier A Andries Sierens en Anna Vandevelde B Seger Sierens ( ) C 1743 de 5 wezen van Seger (?Norbertine Sierens fa Seger?) 17. de Rien in Evergem Lambeke bij ende ten oostzijde van Sleyne dorp maaimeersch 300 roe 1743 W het vaardeken N de wwe en de kinderen Charles Claeys O de andere waterstroom Z wwe Pr Pauwels A aankoop door Seger Sierens fs Andries tijdens 2de huwelijk B /2 voor de 5 wezen van Zeger en 1/2 voor Marie Vansele C 1743 de 1/2 aan Pieter Sierens x Degreve en de helft aan Catherine Sierens ( ) 18. de vier gemeten 1200 roe in Sleidinge St Baafs Volpinswege in d holbeke De 1/2( 625 roe) aangekocht van Bernard Moens fs Andries op 11/12/ O wwe Jan Saey (of Guil Mattheus en de wwe Jacques Maenhout) Z hoirs Pieter en Christoffel Vanvooren (of Jan de Jaeghere) W de erfgenamen Seger Sierens met de 2 gemete N hoirs Guillemus Roegiers A de helft komende van de zijde van Marie Vansele, de helft aangekocht door Seger Sierens x Marie Vansele B /4 aan Lieven en Anna, de helft aan de erfgenamen Zeger Sierens en 1/4 aan Marie Vanzele 19. een behuisde hofstede in Sleidinge St.Baafs Volpinswege (19 en 20 samen 300 roe) 1720 O de straat Z Pr Teirlynck W Guillemus Mattheeuws in dezelfde hofstede N hoirs Christoffel Vanvooren A Lieven Moens B 1716 Elisabeth Moens x Seger Sierens 20. de westkant van een partij in de hofstede nr O Guillemus Mattheeuws in dezelfde partij Z Pr Teirlynck W Jooris Vanhecke N hoirs Christoffel Vanvooren A Lieven Moens B 1716 Elisabeth Moens x Seger Sierens 21. de 4 gemete in Sleidinge St.Baafs Volpinswege 600 roe in 1720 onverdeeld met de ergenamen van Andries Moens 1720 O wwe Jan Saey Z hoirs Pr en Christoffel Vanvooren W nr 22 N hoirs Guillemus Roegiers A Lieven Moens

14 B 1716 Elisabeth Moens x Seger Sierens en Andries Moens C 1743 Lieven Sierens 22. de 2 gemeten in Sleidinge St.Baafs Volpinswege 726 roe O nr 21 O Lievin Sierens fs Seger Z de armen van St.Jacob in Gent Z de armen van St.Jacobs in Gent W Karel Desmedt W Karel Desmedt N Jan Decrock N Jooris Bral A Lieven Moens B 1716 Elisabeth Moens xseger Sierens C 1743 Anna Sierens xjacob Vanzeele 23. Hettinckmeersch in Sleidinge St.Baafs Volpinswege 600 roe O Mr Dhaese O Mr Dehaese Z advokaat Lombaert Z Joannes Baptiste Lombaert W Pr Vangeldere W Baljuw Vangeldere N de armen van Sleidinge N de armen van Sleidinge A Lieven Moens B Elisabeth Moens x Seger Sierens C Lieven Sierens fs Seger 24. de kinderen Geirnaertsmeersch 200 roe maaimoer in Sleidinge St.Baafs Volpinswege wisselende met Jacques Vandewalle(1743) O de armen van Sleidinge idem Z Mr Dehaese N Vincents bos A Lieven Moens B Elisabeth Moens X Seger Sierens C Lieven Sierens fs Seger 25. een partij land wezende een vervallen hofstedeke 75 roe idem W Sheerenstraat N hoirs Jan Saey Z en O Joannes Baptiste Lombaert A Lieven Moens B Elisabeth Moens x Seger Sierens C Lieven Sierens fs Seger

15 Joanna Sierens ( ) gehuwd met Pieter Desmedt Joanna huwde met Pieter Devliegere in Sleidinge op 20 december Hij was de zoon van Francies en Jooryne Welvaert. Pieter stierf echter na 4 jaar huwelijk in Bij de verkaveling van de gemeenschappelijke eigendommen in 1679 hield Joanna 2 eigendommen en een rente over. Het Walleken, 300 roe in Zomergem Meirlare gebruikt door Marten Devliegere (1708) Aan de NO zijde paalde de grond van de er fgenamen van Andries Sierens. Een woning staande op een hofstede in Lovendegem in de Breedestraat gemeen met Christoffel Welvaert. Een rente van 21 schellingen per jaar (penninck 16) ten laste van Louis Verstraete uit Zomergem (sedert 3/3/1677) Twee jaar na de dood van haar eerste man herhuwde Joanna met Pieter Desmedt uit Oostwinkel. Hij was de zoon van Cornelis en Petrina Martens. Cornelis was baljuw van Oostwinkel, Pieter volgde hem op in die functie. Samen hadden ze zes kinderen waarvan alleen de oudste en de jongste bleven leven. Petronelle ( OW 22/10/1681) was de oudste. Zij werd geboren na 6 maand huwelijk wat er op wijst dat Joanna en Pieter mekaar reeds vroeger kenden. Petronelle huwde in 1711 met Le majeur Ignace. De jongste was een zoon, Jan Francies ( OW 25/03/1693). Hij huwde in 1720 met de uit Eeklo afkomstige Catherine Van Hoye. Pieter Desmedt was erg rijk. Hij erfde heel wat eigendommen van zijn ouders. Samen verwerfden Pieter en Joanna 22 eigendommen tijdens hun huwelijk waaronder de herberg St Huybrecht in Oostwinkel aan de kerk aan de westzijde van de pastorie en de herberg Den Cruyphuyt in Adegem. Al hun eigendommen waren onbelast. Pieter Desmet woonde op een hoeve aan de zuidkant van de kerk, een hoeve die nu niet meer bestaat maar die wel eens De Boomgaard wordt genoemd. De toegangsweg rechtover het hof Mouton bestaat nog. Het was een voornaam hof met mote en duiventil waar Cornelis Desmet, vader van Pieter, een brouwerij had uitgebaat. De woning was heel groot en voornaam. Ze bestond uit een zuidkamer, een kelder en nog een kamer, keuken, achterhuis, voorenste kelder, een klein keldertje, verder nog een brouwerij met kelder en zolder over de kelderkamer en een achterste zolder. Op het hof waren er de schuur en de stallen. Op de Brouwerijbilck gelegen aan de zuidzijde van de dreef van de heer van Oostwinkel, bevond zich nog een schuur met wagenhuis. De schuur werd na de dood van Joanna Sierens verkocht voor 20 pond aan Joos Arents uit Ursel. Op de hoeve waren er in paarden, 4 koeien, 2 renders, een kalf, 3 vaten bijen en 113 schapen met enkele lammeren (volgens de prijsie opgemaakt op 6,8,11 en 13/04/1709). Pieter Desmet was gedurende vele jaren baljuw van Oostwinkel. Hij maakte 2 oorlogen mee. Oostwinkel had evenals veel andere dorpen ook onder de vorige oorlogen veel geleden. Dikwijls moest men geld lenen om de opeisingen te kunnen betalen. Op 24 april 1689 toen de nieuwe oorlog tussen Frankrijk en Spanje uitbrak (de negenjarige oorlog) kwamen de wethouders van Oostwinkel samen en besloten gezamenlijk alle oorlogslasten te dragen en over het gehele diorp te verdelen. Indien iemands beesten werdengestolen of in de gevangenis belandde moest de hele bevolking van Oostwinkel inspringen om de ongelukkige te helpen. Er kawmen vele opeisingen en leningen moesten worden aangegaan bij rijke mensen. Heel de gemeente stond borg voor de terugbetaling van de geleende som en intrest. Het waren vooral de wethouders, dikwijls alleen de baljuw, die verantwoordelijk was. Zij verbonden ook hun eigen goederen en hun erfgenamen moesten er later de schuld van overnemen. Het opeisen en leveringen namem geen einde meer. De gemeenten konden natuurlijk weigeren aan de opeisingen te voldoen, maar dan kwamen de soldaten de boel in brand steken zoals datin 1694 het geval was te Ronsele, Zomegem en Waarschoot. Na de 9 jarige oorlog moesten er nog bestendig zware belastingen betaald worden. Er waren toen veel arme mensen. Op de Lieve werden schepen geplunderd. Ook in 1708 had men de hulp van Pieter nodig. In dat jaar was het Franse leger gekampeerd in Lovendegem, Zomergem en Bellem aan de oevers van de Brugse vaart. De pastoor van Oostwinkel vroeg aan Pieter Desmedt een sauvegarde te halen en te betalen. Niettegenstaande de sauvegarde aanwezig was kwam men toch de kerk en de woning van baljuw Desmedt plunderen. Acht jaar later had Oostwinkel nog steeds zijn schulden aan Pieter niet betaald. Men verweet hem dat hij enkele van zijn eigendommen uit het landboek hield om zo minder belast te worden(1694). Dit was slechts een klein vergrijp, hij deed anders meer dan genoeg voor Oostwinkel. De hele zaak werd voor de raad van Vlaanderen gesleept. In 1716 was men echter bevreesd dat men de schulden van Oostwinkel aan Pieter Desmedt niet meer kon bewi jzen daar zijn papieren verloren waren gegaan tijdens de plunderingen van de kerk in 1708 door het Franse leger.(zie Meetjesland e trim) Joanna stierf op de dag voor kerstmis Op 4/11/1716 werd een staat van goed opgemaakt. Van Pieter Desmedt werd gezegd da t hij in ryaty is ende vervolgens geen persoon om in dicco ende over publiekelijke affairen te staan om de redenen an ieders notoir. Verder beschouwd men Pieter als zijnde doodt ter weirelt. De goederen van Pieter Desmedt werden geconfisceerd en Ignace Lemajeur wer d voogd over zijn minderjarige schoonbroer. Dit alles volgens ordonnantie van 20/1/1714 verleend door de raad van Vlaanderen. Marten Sierens fs Seger weigerde pacht te betalen aan zijn zuster voor haar gedeelte van zijn hofstede. In 1708 moest hij nog betalen voor de jaren 1695 tot Hierover proceste men voor de raad van Vlaanderen. Rond 1707;1708;1710 pachte Jan Sierens fs Jooris land voor 1 pond per jaar.

16 SIERENS MAARTEN FS ZEGER ( ) Marten Sierens woonde in Zomergem op een hoeve met schuur, ovenbuer en wagenkot nabij Stocktevijver in de Sheerenstraete. De woning had een hoogkamer. De westzijde had hij geerfd van zijn vader, de oostzijde kocht hij op 17/03/1717 van Joannes Desmedt en Ignati us Lemajeur, zoon van zijn zuster Joanna. Het erf had een totale oppervlakte van 613 roeden. De scheiding tussen beide helften liep dwars door de dubbele schoorsteen van de ovenbuer tot halfweg de schuur. Het wagenkot bevond zich op de oostzijde. Er was een lochting bij en een boomgaard met appelbomen, perelaars kriekelaars, kerselaars, notebomen, een groenynckboom en een rabattynckboom. Voor de deur stond een grote perelaar. De straat was aan de zuidkant. Staat van goed opgemaakt bij zijn overlijden in Goederen hem toegedeeld van zijn vader bij de verkaveling van 12/01/1696 de westkant van een behuisde hofstede, waar Marten op woonde, met een oppervlakte van 300 roeden, west Marten Meiresonne, noord Jan Vanhecke. de oostzijde van een partij land de Leye 600 roeden, noordoost Guillelmus Versluys, zuidwest dit sterfhuis, noord de straat 811 roeden land den Dompel 814 roe land het lange bilxken. Oost het capitel van St Pharailden 526 roe de achterste 4 gemete 600 roe land in Oostwinkel het leybilxken met de helft of de noordzijde van de eyndeldreef, zuid daaraan van de Populierendreef tot de saggen door de overledene beplant, oost de doorenbos, west de populierendreef 525 roe land St Jansbilxken, oost St Janshuis 707 roe land De Mersch in Zomergem 348 roe land Het Evenbilxken in Oostwinkel, zuid het Leyschootstraatje 241 roe weide in Drongen deel van een meerder partij De mosselmeersch verpacht aan Joos Dereu. 316 roe bos in Ronsele de Droogenboombos 250 roe meersch in de Meirgelput 2 Goederen die Maarten Sierens en Marie Steyaert samen verworven tijdens hun huwelijk: de oostkant van de behuisde hofstede waar de overledene gestorven is, 313 roe. Oost de volgende, gekocht op 17/03/1717 van Joannes Desmet en Ignatius Lemayeur voor 166 pond Op 01/04/1722 kochten zij van Marten Sierens fs Jooris en Petronelle Van Maele, wwe Jacob Sierens, een behuisde hofstede met schuur en ovenbuer (318 roe) en een partij land het Langebilxken (608 roe) aan de noordzijde van de hofstede. De Stoktevijverstraat was aan de zuidkant en met de oostzijde paalde het aan Jan Martens. Aan de westkant was de volgende partij. Deze eigendommen werden gebruikt door Pieter Deblieck. Op 28/03/1730 werden van Marten Sierens fs Jooris 2 partijen land gekocht. Een eerste partij de Leybilk had een oppervlakte van 756 roe en paalde oost aan dit sterfhuis en Joos Sierens west de Lieve. Een tweede koop de Geerkens waren 2 partijen achter elkaar met een oppervlakte van 710 roe, palende aan de oostzijde aan de Lieve west aan de leenen en noord aan de Papenpiet van Ronsele. Deze laatste 710 roe werden gebruikt door Joos Vandenberghe. Bij aankoop van Joos Blomme fs Joos op 20/03/1706 voor 56 pond twee partijen land in Zomergem Corteboucken: 505 roe de Schoonenvrouwenbilc en aan de westkant ervan 210 roe land het Bree. Beide partijen worden door Jacob Gryp gebruikt. 236 roe zijnde 1/3de van een partij het drayboomstuk gekocht van Joos Demeyere op 10/02/1685 Op 14/06/1702 werden 2 partijen zaailand op Stocktevijver aangekocht van Jan Dobbelaere voor 22 pond per gemet. Een eerste partij het coorenbilksken (446roe), noord t Hopierken, zuid het Alfstuck, west de Bachtenbilck. Een tweede partij, zijnde 1/3 deel van het drayboomstuck met een oppervlakte van 236 roe, wesende het middelste deel van drie. Het eerste 1/3 deel was reeds in het bezit van Marten, het laatste 1/3 deel bleef eigendom van Jan Dobbelaere. 3 gemet 11 roe het Plattestuck oost dit sterfhuis met de vier gemete west Jan Martens met de dreef gekocht van Joos Demey ere fs Boudewijn en Jan Dobbelaere op 10/02/1685 en 25/03/ roe in de Oude Eekbos van Ronsele ( Coenhoeckbilck) gemeen met Jacob Uttenhove, noord de Diepenbeekstraat, gekocht van de weduwe Carel Vlerick op 24/01/1714.(Carel Vanhulle was curator ten sterfhuyse van Carel Vlerick en Tanneken Sierens) 2 gemet 60 roe land het Langebilksken aangekocht van David Rycke en Marie Wille op 01/09/1712 voor 40 pond en door Pieter Deblieck gebruikt 600 roe Den Bachtenbilk gekocht van Jan Decuypere op 03/04/1726 voor 76 pond en gebruikt door de weduwe Lieven Rootsaert. 728 roe land de Zeven Gemete gekocht van Maarten Devliegere 30/07/1694 een huis met erf, zijnde de zuidwest zijde van een meerdere partij de Leye, 601 roe zuidwest de Lieve, noord de straat gek ocht van begijntje Steyaert op 07/12/1707, verpacht aan Joos Vanbuylaere 684 roe land in Oostwinkel de vijf gemete zuid en noord Joos Sierens gekocht van Jan Bultynck op 30/07/ roe land de ginstbilk in Zomergem oost het Broeckstraatje, west Jan en Marie Sierens, gekocht van Joannes Decuypere op 30/12/ roe land in Oostwinkel en Ronsele de Mersch oost de Lieve, gekocht van de erfgenamen van... Colpaert op 02/07/ roe land in Ronsele het bollestuk noord de Ronselestraat aangekocht bij carutele van de weduwe Karel Vlerick 21/02/1711 gebruikt door Joos Vandenberghe 505 roe land in Oostwinkel de rostyne 257 roe land het hopierken noord de Stoktevijverstrate, zuid dit sterfhuis met het coorebilksken gekocht van Jan Dobbelaere op 17/06/ roe land de bachtenbilk gekocht als voren 593 roe land de alfstuk zuid de volgende, op 8/03/1689 gekocht van Pieter Devriese en Jan Dobbelaere 348 roe land het Boonbilksken zuid de volgende, noord de voorgaande aangekocht van Jan Dobbelaere 885 roe land het bunder west de volgende en noord de voorgaande gekocht van Jan Desmet (6/11/1720) en verdeling jegens Ignatius Lamajeur op 10/01/ roe land de 2 gemeten oost de voorgaande, zuid de Lieve, gekocht als voorgaande en gebruikt door Louis Deweerdt 793 roe land de cause met de oostkant de dreef op het Brouckstraatje, beginnende van de Causseplas tot op de Stoktevijverstraat, oost Joos Sierens, west het Brouckstraatje gekocht als voorgaande en gebruikt door Lieven Rootsaert 438 roe land het sluyskensbilksken oost en noord het begijnegoed; zuid ne Meirlaerstraate, gekocht als voorgaande en gebruikt door Pieter Vanheyste 584 roe de 2 gemete zuid de Lieve gekocht van Francis Cassier op 25/03/ roe maaimeersch in t schorre zuid de caelene gekocht van de erfgenamen Jan Depauw op 16/08/ roe meersch in de meirgelput gekocht van de kinderen van Marten Bultynck

17 3 gemet 176 roe zijnde 3 partijen de burgemeestersbilken in Zomergem gekocht op 10/06/1732 en gebruikt door Jan Wille 431 roe land en bos de berrens west het Brouckstraatje gekocht van de heer Snouckaert vroeger Heer van Zomergem en gebruikt door Guillelmus Debaets 658 roe land -het boschstuck noord Joos Sierens gekocht van David Derycke op 13/09/ roe meersch en land gekocht van David Derycke op 07/12/1717 en gebruikt door Guillelmus Debats met het deel van de berrents en de Ginstbilk 3 gemet 96 roe de grooten bilk west de Lieve gekocht als voren Op 07/10/1733 kwam men volgende zaken overeen: Marie Steyaert stond alle goederen af inbegrepen de bijleve met uitzondering van de Burgemeestersbilksken te Hoesel en de partij in Ursel Wessegem. De beide kinderen moesten dan ook hun deel van deze paritjen afstaan Marie Steyaert wil 40 pond voor de meerwaarde van de huisen op de afgestane gronden alle gebouwen op haar eigen gronden blijven van haar Marie Steyaert wil ook haar leven lang genieten van de pacht van de 3 partijen land(oa de partij in tschurre) ze wil haar leven lang de hoogkamer blijven bewonen met de noordhoek van de lochting tot en met het kriekelaarken en alle kerselaars, de kriekelaars tot aan de notelaar en dezelfde notelaar met de 2 naaste appelaars, de grote perelaar voor de deur, de groenynckboom, gaande naar de wateringende eenen rabattynckboom op de noordzi jde van de wegel (als zij het niet gebruikt mag de eigenaar het gebruiken) haar kinderen moeten haar jaarlijks 28 pond betalen de ovenbeur wil zij ook haar leven lang gebruiken, de eigenaar zelf mag ook brood bakken in de ovenbuer 2/3 van het houthok is ook voor haar 3 Bezette rente verkregen tijdens hun huwelijk 60 pond van Jan Geirnaert van Oostwinkel 26/1/ pond aan Joris Debourdere, baljuw van oostwinkel 27/05/ pond aan de weduwe Lieven Rootsaert 06/02/ pond aan Jan Vanhecke 28/06/ pond aan Pieter Bastiaen 16/01/ pond aan de erfgenamen van Jan Jacques in Oostwinkel (29/04/ Onbezette renten 132 pond aan de prochie van Oostwinkel 30/03/ pond aan de parochie van Ronsele 18/12/ pond aan de parochie van Ronsele 03/08/ pond aan Joos Sierens penning 20 voor notaris Derouck van Gent 08/01/ pond aan Joos Sierens voor Notaris Karel Vanhulle 09/02/ pond aan Joos Sierens voor notaris karel Vanhulle 28/06/ pond aan Karel Vanhulle van Ursel 24/08/ pond aan Jan Martens van Waarschoot 20/10/ pond aan Jooris Wille 27/03/ pond aan Jacob Claeys van Waarschoot 23/04/ pond aan Jacob Claeys van Waarschoot 26/01/ pond aan Joos Vanhecke 08/01/ pond aan Jan Bouts 14/05/ pond an Guillelmus Deneve 09/02/ pond aan Karel Rosemond van Ronsle 08/01/ pond aan Pieter Bouts 24/05/ pond aan de kinderen van Lieven Rootsaert 17/06/ pond aan Guillemus Snoeck 10/ Schulden van pachters Jaspar Derycke 2 jaar meerschpacht Pieter Derycke 2 jaar huis en landpacht Pieter Ide 2 jaar landpacht Guillemus yde 2 jaar Laureins Vanhulle 2 jaart Jan Dhooghe 2 jaar Maarten Kerckaert van Ursel huis en landpacht 6 De prijs van Landvette, houtgewas meubelen, huisgerief, kelets, emmers, bedden, granen,hooi,stro,vlas,paarden,koeien, runderen,kalveren,zwijnen,lanwagen,ploegen,eggen,arnasen,brandhout,mesthoop, -eenweefgetouw staande in het huis van Lieven Rotsaert -een weefgetouw staande in het huis van Vincent Rogiers -bij het huwelijk van >Karel Vanhulle en 300 pond geld en 88 pond voor een bed met toebehoren, een koe en crowaten totale som van baten: schulden: een stuk land in Ursel het doovestuk,komende van de zijde van Mari Steyaert verkocht tijdens hun huwelijk aan Pieter Yde voor 20 pond Marten Steyaert verkocht aan de houderige een stuk land gelegen naast de hofstde van marie Steyaert in Ursle t gentsche voor 11 pond 19/07/1697 Zom 122 Marten Sierens koopt van Jan Steyaert uit crachte van procuratie van Anna en Marie Steyaert (Jacqueline, Anna en Marie Steyaert zijn begijnyjes in St Elisabeth in Gent. Een behuysde hofstede in Zomergem Stocktevijver aan de brug, 2 gemet zijnde een herberg ZO langs de Lieve Nw destraat NO Marten Sierens fs Seger Zom 120 pg 156 Marten Sierens koopt van Jacob Derycke en Janneken Claeys - De vargdeute 550 roe in Zomergem Stocktevijver

18 - de suertbilck nabij het Brouckstraatje Op 7/11/1720 kocht hij van JanFrancies Desmedt fs Pieter de helft van volgende partijen. De andere helft kon hij kopen van Ignatius Lemajeur op10/1/1724. Op7/11/1720 betaalde hij hiervoor 205 pond inbegrepen 1/2 van een rente van 3 pond per jaar. Deze eigendommen kwamen van hun moeder Joanne Sierens. - De Crommenbilk 1053 roe - Het schoonland 443 roe - Het Bundere 878 roe - De2 gemete 666 roe - De Cause - Het gerede bilxken580 roe - De Saghe zijnde 3/5 van een grotere partij 204 roe - de meersch in Oostwinkel - Het Hooghstuck 403 roe - De Sluyskens bilcken 437 roe 29/11/1714 Zom 253 Marten Sierens doet clacht op de goederen van Petronelle Steyaert, begijntje 24/5/1726 Zom 148 en 149 Marten Sierens Procest tegen het Wenemaershospitaal uit Gent. Het gaat over de passage alover een straatje lopende tussen de landerijen van Marten Sierens. Het straatje was langs weerszijden afgeboord met een gracht. Marten kocht de partij enkele jaren terug. Marten deed oa de paarden van Jan Sierens arresteren toen hij er met zijn wagen voorbij kwam. Op 5/7/1727 kreeg Marten gelijk. 24/9/1727 Zom 253 Jan Vanhoorebeke leent 60 pond van Marten Sierens( penninck 20) 20/01/1728 Zom 253 Jooris Vanhulle leent 60 pond van Marten Sierens (penninck 20) 5/9/1734 Zom 82 In het sterfhuis van Marie Steyaert fa Marten wwe van Marten Sierens fs Seger Een leen afhangende van het leenhof van het land van de Woestijne Zom 430 pg 72 Zijn dochter Petronelle bezat 700 roe land dat kwam van haar vader(1696) daarna van diens vader Seger daarna van diens vader Jooris die het kocht van Jeremias Dobbelaere In het sterfhuis van Magdalena Sierens, vrouw van Karel Vanhulle: meer baten dan commeren: 2243p Magdalena Sierens ( ) en Isabelle Sierens ( ) 28/9/1720 Proces voor de raad van Vlaanderen tussen: - Marten Sierens van Zomergem als voogd over zijn zusters Magdalene en Isabelle Sierens eiser - Lieven Rougiers gehuwd met Marie Cocquyt fa Geeraert en de afstammelingen van Geeraert Coquyt, oorspronkelijk betrokkene verweerders - De verweerders werden veroordeelt tot het betalen van 60 pond voor 2 jaar landpacht laatst verschenen kerstavond 1719 en nog 10 pond voor het leggen van 1000 gheley stro, met de intrest, penninck 16e sedert 22/4/1720 en in de kosten van proces. 20/2/1726 Jan Sierens verklaard schuldig tezijn aan Marten Sierens fs Seger als voogd van zijn innocente zusters 25 pond en dit voor achterstallige huis en landpacht. Hij kan niet betalen. Er word borg genomen op het Callebouts gemet 500 roe. 19/12/1726 Marten Sierens fs Seger legt de eed af als voogd van zijn 2 innocente zusters voor de wet van Lovendegem (Zom 253) - Hij verklaard geen notities te hebben gedaan van betalingen aan hem gedaan door Jan Sierens ivm de vroegere pachten die Jan Sierens schuldig was volgens de voorwaarden van 30/08/ Dat hij geen andere penningen heeft ontvangen van Jan Sierens en aan 6 leeeesen doen tollen als 30 pond en 33 pond op datum van 26/01/1723 en 2/4/1724 van datum van 26/9/1724 alswanneer over Jan Sierens clacht is gedaan door Lieven Rougiers - Marten verklaard dat hij geen schriftelijke afrekeningen heeft gemaakt enkel mondelinge - Marten verklaard dat hij alleen 2 rentebrieven heeft ingetrokken van Jan Sierens één van 85 pond (wet van Ronsele) en één van 25 pond (wet van Zomergem - 20/2/1726) Zeger Sierens fs Andries beheerde het geld en goed van Magdalene en Isabelle Sierens fa Seger sr. Hij was hun voogd. oa 28/05/1733 Hij leende 85 pond aan Jan Van Straeten uit Zomergem (rente 5 p 5 sch per jaar) ZOM 127 Na diens dood in 1742 werd Pieter Sierens van Landegem voogd over de meerderjarige stomme ofte spraeckeloose wezen van Seger Sierens d oude.

Maarten Sierens (fs Jooris) en Blomme Janneken

Maarten Sierens (fs Jooris) en Blomme Janneken Maarten Sierens (fs Jooris) en Blomme Janneken Marten Sierens werd begraven in de St Catherine kerk in Brugge. De kerk zelf werd in 1588 afgebroken naar aanleiding van de moeilijkheden met de geuzen in

Nadere informatie

Maarten Sierens en Van Pamele Tanneken en Steyaert Cristina

Maarten Sierens en Van Pamele Tanneken en Steyaert Cristina Maarten Sierens en Van Pamele Tanneken en Steyaert Cristina Waar en wanneer Maarten Sierens geboren werd konden we niet achterhalen. Pas in 1628 vinden we een eerste vermelding van hem. In dat jaar huwt

Nadere informatie

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 )

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) (Tussen haakjes de RIN nummers in de stamboom www.breedijk.net. ) Klaas Breedijk: ik heb opgezocht wat ik op internet allemaal gevonden heb over zijn

Nadere informatie

Puntenkampioenschap snelheid (max 20 pr) pr. %

Puntenkampioenschap snelheid (max 20 pr) pr. % Puntenkampioenschap snelheid (max 20 pr) pr. % 1. De Graeve Antoine Waarschoot 20 47,82 25,0 2. Schijvynck Adelin Lovendegem 20 60,80 22,5 3. Van Landschoot Gebrs. Maldegem 20 63,18 20,0 4. Engels Julien

Nadere informatie

Heuvelrug, Col-lectie J.A.F. Thieme) 65

Heuvelrug, Col-lectie J.A.F. Thieme) 65 Het Kromme-Rijngebied 1999. - Dl.33 De verpachting Tijdens de openbare verpachting werd het veermet het veerhuis door Cornelis van Bemmeiingezet op 1200 gulden en vervolgens ver-hoogd met 125 gulden. Met

Nadere informatie

Kerkfabriek van Ramskapelle (Brugge) / L. Danhieux. - In: Inventarissen van archieven van kerkfabrieken, deel II, p

Kerkfabriek van Ramskapelle (Brugge) / L. Danhieux. - In: Inventarissen van archieven van kerkfabrieken, deel II, p BE-A0513_101065_100059_DUT Kerkfabriek van Ramskapelle (Brugge) / L. Danhieux. - In: Inventarissen van archieven van kerkfabrieken, deel II, p. 31-34. Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique

Nadere informatie

BIJLAGE: NADERE TOEGANG RVV 33372

BIJLAGE: NADERE TOEGANG RVV 33372 BIJLAGE: NADERE TOEGANG RVV 33372 De onderstaande beschrijvingen vormen een nadere toegang voor bestanddeelnummer 33372 van het archief van de Raad van Vlaanderen, bewaard in het Rijksarchief te Gent 1.

Nadere informatie

Heerlijkheid ter Hoyen in Markegem

Heerlijkheid ter Hoyen in Markegem Heerlijkheid ter Hoyen in Markegem Een heerlijkheid is een bestuursvorm voortkomend uit een feodale onderverdeling van het overheidsgezag in de middeleeuwen. De centrale persoon van de heerlijkheid was

Nadere informatie

Het armenbos. door Paul Lammeretz

Het armenbos. door Paul Lammeretz Het armenbos door Paul Lammeretz In de tweede helft van 1800 was het een slechte tijd voor de mensen. De lichamelijke conditie van grote delen van de Nederlandse bevolking was slecht; jonge en oude mensen,

Nadere informatie

AANGIFTEN VAN NALATENSCHAP

AANGIFTEN VAN NALATENSCHAP AANGIFTEN VAN NALATENSCHAP 1796-begin 20 ste eeuw Inleiding Terug te vinden in de archieven van de registratiekantoren Registratiekantoren Deinze (Fonds F399) en Kruishoutem(F453) (en in vroege Franse

Nadere informatie

punten snelheid 1. Vyvey Mario Kluizen 38,43 asduif snelheid oude ringnr 1. Vyvey Mario Kluizen /14 5,9

punten snelheid 1. Vyvey Mario Kluizen 38,43 asduif snelheid oude ringnr 1. Vyvey Mario Kluizen /14 5,9 punten snelheid pr % 1. Vyvey Mario Kluizen 20 38,43 2. Dhanyns Julien en Dirk Evergem 20 52,54 3. Van Waes Andre Evergem 20 56,24 4. De Sy Patrick Boekhoute 20 83,19 5. Lippens gebrs. Evergem 20 83,36

Nadere informatie

D37, Scheiweg 2. Geplaatst in de Heise Krant februari 2015, gewijzigd

D37, Scheiweg 2. Geplaatst in de Heise Krant februari 2015, gewijzigd D37, Scheiweg 2 Geplaatst in de Heise Krant februari 2015, gewijzigd 12-10-2016 De boerderij aan de Scheiweg met huisnummer 2, voorheen D37 is vanuit Maria-Heide gezien een vrij onbekende boerderij. Op

Nadere informatie

Oma Spillner en een dubbelhuwelijk in Schoonhoven

Oma Spillner en een dubbelhuwelijk in Schoonhoven Inleiding Oma Spillner en een dubbelhuwelijk in Schoonhoven In de jaren dertig groeide onze moeder op in Zuid-Limburg. Mama is de oudste van tien kinderen. Toen ze vier jaar oud was, kwam haar oma bij

Nadere informatie

BOERDERIJ MOERBEEK 48 LUTJEWINKEL juni 2012. 2012-1 boerderij Moerbeek 48. Inleiding. eerste steen. Luchtfoto vanuit het noorden.

BOERDERIJ MOERBEEK 48 LUTJEWINKEL juni 2012. 2012-1 boerderij Moerbeek 48. Inleiding. eerste steen. Luchtfoto vanuit het noorden. BOERDERIJ MOERBEEK 48 LUTJEWINKEL juni 2012 1 Inleiding Bewoning en veranderingen De boerderij is vrij zeker gebouwd begin 1800. In 1872 heeft er een grondige verbouwing plaats gevonden met o.a. een nieuwe

Nadere informatie

asduif snelheid oude ringnr pr % 1. Vyvey Mario Kluizen /14 6 5,9 2. Dhanyns Julien en Dirk Evergem /14 6 7,26

asduif snelheid oude ringnr pr % 1. Vyvey Mario Kluizen /14 6 5,9 2. Dhanyns Julien en Dirk Evergem /14 6 7,26 punten snelheid pr % 1. Vyvey Mario Kluizen 20 38,43 2. Dhanyns Julien en Dirk Evergem 20 52,54 3. Van Waes Andre Evergem 20 56,24 4. De Sy Patrick Boekhoute 20 83,19 5. Lippens gebrs. Evergem 20 83,36

Nadere informatie

Marten Kanters (1761?), timmerman en kroeghouder In de patentregisters van 1815 t/m 1818 woont Marten Kanters op Plaats nr. 17

Marten Kanters (1761?), timmerman en kroeghouder In de patentregisters van 1815 t/m 1818 woont Marten Kanters op Plaats nr. 17 Nieuwstraat 40/42 Bewoners van 1815 tot heden : Kanters -van der Meijden Knicknie van den Biggelaar van de Coevering Immens (café Victoria) supermarkt Boxer (de Kroon) en vervolgens de Jumbo kindsheidoptocht

Nadere informatie

VIIi - 1. Zie resp. Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2533A, f. 12, inv. nr. 2595, f. 146 en inv. nr. 2856, f.

VIIi - 1. Zie resp. Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2533A, f. 12, inv. nr. 2595, f. 146 en inv. nr. 2856, f. VIIi - 1 Op 9.1.1721 maken Arij Claesz van Rijt, bouwman, en Annetje Hermansdr Berkel, wonende te Hof van Delft, hun testament op. Het betreft een testament op de langstlevende, waarbij deze wordt verplicht

Nadere informatie

OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH RIETDIJK 19 Arie van den Bogaart een landbouwer uit Schijndel is in 1832 de eigenaar van dit huis (sectie: E130). Hij bezit ook het huis er naast Rietdijk D (verdwenen

Nadere informatie

D67, Hintelstraat 12

D67, Hintelstraat 12 D67, Hintelstraat 12 Geplaatst Heise Krant maart 2014, gewijzigd 04-06-2016 De boerderij D67 aan de Hintel wordt op dit moment bewoond door de familie Rikken, maar is beter bekend als de boerderij van

Nadere informatie

D88, Voorhei 3. Geplaatst in de Heise Krant augustus 2015, gewijzigd

D88, Voorhei 3. Geplaatst in de Heise Krant augustus 2015, gewijzigd D88, Voorhei 3 Geplaatst in de Heise Krant augustus 2015, gewijzigd 23-01-2017 De geschiedenis van boerderij D88, nu Voorhei 3, begint bij Theodorus van Asseldonk. Theodorus (Dirk) van Asseldonk (1797-1845),

Nadere informatie

OPEN VRAGEN. VRAGENLIJST n r I VERGELIJKEND EXAMEN Brussel, zaterdag 10 maart 2012 (voormiddag)

OPEN VRAGEN. VRAGENLIJST n r I VERGELIJKEND EXAMEN Brussel, zaterdag 10 maart 2012 (voormiddag) VERGELIJKEND EXAMEN 2012 SCHRIFTELIJK GEDEELTE Brussel, zaterdag 10 maart 2012 (voormiddag) VRAGENLIJST n r I OPEN VRAGEN Deze eerste vragenlijst bevat acht vragen. De antwoorden worden op 25 punten gequoteerd.

Nadere informatie

Ons eerste boek. plaatjes en bijschriften voor 't jonge volkje dat lezen leert. W.F. Oostveen

Ons eerste boek. plaatjes en bijschriften voor 't jonge volkje dat lezen leert. W.F. Oostveen Ons eerste boek plaatjes en bijschriften voor 't jonge volkje dat lezen leert W.F. Oostveen bron. A.W. Sijthoff, Leiden 1880-1890 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/oost080onse01_01/colofon.php

Nadere informatie

De Romeinen. Wie waren de Romeinen?

De Romeinen. Wie waren de Romeinen? De Romeinen Wie waren de Romeinen? Lang voor de Romeinen naar ons land kwamen, woonden ze in een kleine staat rond de stad Rome. Vanaf 500 voor Christus begonnen de Romeinen met gebiedsuitbreiding. Als

Nadere informatie

Written by Yvonne Roeling Wednesday, 31 December :00 - Last Updated Tuesday, 06 January :24

Written by Yvonne Roeling Wednesday, 31 December :00 - Last Updated Tuesday, 06 January :24 Familie de Vette uit Kethel en Spaland. (Fragmenten uit eigen onderzoek en dat van Dhr. A. v.d. Tang) De eerste voorouder de Vette kom ik tegen in een Notariële Acte van 18 Januari 1655 wanneer er een

Nadere informatie

OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH LENDERSGAT 1 (voorheen Erpsche steeg, later Brakkensedijk) In 1832 is Antonius van Hooft, tuinman te Vorstenbosch, eigenaar van deze boerderij. De woning werd in deze periode

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Het Huis. en de Heerlijkheid

Het Huis. en de Heerlijkheid Het Huis en de Heerlijkheid Bij ondergeteekende berusten een aantal documenten, die op het huis en de heerlijkheid Lisse betrekking hebben. De oudste berichten uit de tweede helft der 14de eeuw. Toen leefde

Nadere informatie

E70, Goordonksedijk 4

E70, Goordonksedijk 4 E70, Goordonksedijk 4 Geplaatst in de Heise Krant januari 2014, gewijzigd 13-04-2016 Wanneer we op de kadasterkaart van 1832 kijken, waar nu de Goordonksedijk loopt, zien we aan weerszijden een grote vlakte

Nadere informatie

Puntenkampioenschap snelheid ( max 20 pr.) pr %

Puntenkampioenschap snelheid ( max 20 pr.) pr % Puntenkampioenschap snelheid ( max 20 pr.) pr % 1. De Sy Patrick Boekhoute 20 81,61 2. Saelens Richie & Ludo Maldegem 20 82,21 3. Marclé Rudi Maldegem 20 85,68 4. Engels Julien Aalter 20 91,26 5. Van Hoecke

Nadere informatie

D74, thans Kruisstraat 12

D74, thans Kruisstraat 12 D74, thans Kruisstraat 12 Geplaatst in de Heise Krant van september 2011, gewijzigd 15-05-2015 De boerderij van Has van den Tillaar. Zo kennen de meesten onder ons de oude boerderij achter de kerk met

Nadere informatie

1195. Op deze plaats stond waarschijnlijk de boerderij van onze voorvader Cornelis Gerritsz Breedijcken.

1195. Op deze plaats stond waarschijnlijk de boerderij van onze voorvader Cornelis Gerritsz Breedijcken. 1. 1195. Op deze plaats stond waarschijnlijk de boerderij van onze voorvader Cornelis Gerritsz Breedijcken. 2. Haaswijk Boerderij Haaswijk gezien vanaf het water. 59. Pachtboerderij van Nicolaas Breedijk.

Nadere informatie

Het leven van Petronella Kortenhof (l8 1 1-1885), een Haarlemse vondelinge en inwoonster van Heemstede.

Het leven van Petronella Kortenhof (l8 1 1-1885), een Haarlemse vondelinge en inwoonster van Heemstede. Het leven van Petronella Kortenhof (l8 1 1-1885), een Haarlemse vondelinge en inwoonster van Heemstede. Inleiding Bij het invoeren van een Heemsteedse huwelijksakte van het echtpaar Hooreman-Kortenhof

Nadere informatie

D52, Past. Van Haarenstr. 58-60

D52, Past. Van Haarenstr. 58-60 D52, Past. Van Haarenstr. 58-60 Geplaatst in de Heise Krant van april 2012, gewijzigd 08-04-2015 Slechts weinig mensen weten dat in het pand waar nu rechts Henk Schepens en Marlène van Esch wonen, Pastoor

Nadere informatie

De Zwarte Doos - Stadsarchief Gent Boedelbeschrijvingen Gedele 330/274 (1771) Regesten

De Zwarte Doos - Stadsarchief Gent Boedelbeschrijvingen Gedele 330/274 (1771) Regesten De Zwarte Doos - Stadsarchief Gent Boedelbeschrijvingen Gedele 330/274 (1771) Regesten 330/274 f. 1/ Staat en augmentatie behorend aan Marie Clara Coleta de Coninck (dochter van Jan Baptiste en van wijlen

Nadere informatie

D27, thans Driehuizen 4-4a

D27, thans Driehuizen 4-4a D27, thans Driehuizen 4-4a Geplaatst in de Heise Krant maart 2012, gewijzigd 24-06-2015 Toen Hannes Heerkens in 1919 na een huwelijk van acht jaar weduwnaar werd, bleef hij met zes kinderen achter. De

Nadere informatie

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Zus Mina van den Berg

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Zus Mina van den Berg Blad 1 Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Zus Mina van den Berg Website: Stamboom familie Van den Berg > Mina van den Berg, zus van 01. Antoon van den Berg (1877-1961) De ouders van Mina

Nadere informatie

Afstammelingen van Devenijn, Willem

Afstammelingen van Devenijn, Willem Afstammelingen van Devenijn, Willem I. Devenijn, Willem (g. 1680-12-23 - Oostrozebeke, o. 1739-09-25 - Dentergem) echt. Leye, Magdalena " Ver (g. 1678, o. 1710-10-04 - Markegem), h. 1706-04-17 - Oostrozebeke

Nadere informatie

Brandrampen in Okegem (1900-1940)

Brandrampen in Okegem (1900-1940) Brandrampen in Okegem (1900-1940) Herman Brantegem In het vorige nummer van de Mededelingen brachten we reeds het relaas van enkele branden in Okegem tijdens de 19 de eeuw. In deze bijdrage bekijken we

Nadere informatie

Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh?

Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh? Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh? Soms weten bezoekers ons tijdens rondleidingen te vermelden dat Vincent van Gogh ooit een kamertje bewoonde in hotel Schafrath aan het Park in Nuenen.

Nadere informatie

Peeters (V2).indd 1 25-03-10 14:31

Peeters (V2).indd 1 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 1 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 3 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 5 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 7 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 8 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 9 25-03-10

Nadere informatie

Albert I van België: Brussel, 8 april Marche-les- Dames, 17 februari 1934

Albert I van België: Brussel, 8 april Marche-les- Dames, 17 februari 1934 Albert I van België: Brussel, 8 april 1875 - Marche-les- Dames, 17 februari 1934 Hij was prins van België, hertog van Saksen, prins van Saksen-Coburg-Gotha, was van 23 december 1909 tot 17 februari 1934

Nadere informatie

De twee generatie, Jan Isbrantssen (1612 tot 1659) en Aeghtje Cornelissen/Neeltie Bastiaanse

De twee generatie, Jan Isbrantssen (1612 tot 1659) en Aeghtje Cornelissen/Neeltie Bastiaanse Genealogie Van de(r) Tonnekreek De twee generatie, Jan Isbrantssen (1612 tot 1659) en Aeghtje Cornelissen/Neeltie Bastiaanse De tweede generatie bestaat uit de kinderen van Isbrant en Clasijntien, namelijk

Nadere informatie

Nummer Toegang: 857 Plaatsingslijst van stukken afkomstig van de eigenaren van de Hofwoning te 't Woudt,

Nummer Toegang: 857 Plaatsingslijst van stukken afkomstig van de eigenaren van de Hofwoning te 't Woudt, Nummer Toegang: 857 Plaatsingslijst van stukken afkomstig van de eigenaren van de Hofwoning te 't Woudt, 1672-1977 Archief Delft 857 Hofwoning te 't Woudt 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

Boven in het pand bevinden zich twee platte gevelstenen. In een van de gevelstenen (boven de voordeur) is de tekst 'HUIZE LOUISE' gebeiteld.

Boven in het pand bevinden zich twee platte gevelstenen. In een van de gevelstenen (boven de voordeur) is de tekst 'HUIZE LOUISE' gebeiteld. Huize Louise. Inleiding. Vanuit het zuiden, even voorbij de Markt en de Protestante kerk in de Grotestraat, staat op de nummers 92 tot 94 een pand dat de naam draagt 'Huize Louise'. In dit pand waren eerder

Nadere informatie

Warder in Gevelstenen. De oude huizen van Warder met hun gevelstenen

Warder in Gevelstenen. De oude huizen van Warder met hun gevelstenen Warder in Gevelstenen De oude huizen van Warder met hun gevelstenen Warder in Gevelstenen Een aantal oude huizen en boerderijen van Warder zijn voorzien van een gevelsteen. Hierop staat aangegeven wanneer

Nadere informatie

Inventaris van archief van de Parochie en Schepenbank van Nazareth

Inventaris van archief van de Parochie en Schepenbank van Nazareth BE-A0514_108677_107425_DUT Inventaris van archief van de Parochie en Schepenbank van Nazareth Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State Archives in Belgium

Nadere informatie

VIIc - 2. o.tr./tr. Berkel (Gerecht) 1/18.5.1739 (impost man f 15), scheiding van tafel en bed Berkel (Gerecht) 13.5.1761

VIIc - 2. o.tr./tr. Berkel (Gerecht) 1/18.5.1739 (impost man f 15), scheiding van tafel en bed Berkel (Gerecht) 13.5.1761 VIIc - 1 Na het overlijden van Annetje Arensdr Ham op 2.6.1762 te Berkel en Rodenrijs zijn Arij en Willem van Rijt en Geertje Cornelisdr Brederode, dochter van Marijtje van Rijt, als nakomelingen van Catharina

Nadere informatie

D63, Meester Schendelerstraat 2

D63, Meester Schendelerstraat 2 D63, Meester Schendelerstraat 2 Geplaatst in de Heise Krant januari 2015, gewijzigd 28-09-2016 Wanneer we de geschiedenis van het huis aan de Meester Schendelerstraat 2, voorheen D63, bestuderen, blijkt

Nadere informatie

De Zwarte Doos - Stadsarchief Gent Boedelbeschrijvingen Gedele 330/267 (1764) Regest

De Zwarte Doos - Stadsarchief Gent Boedelbeschrijvingen Gedele 330/267 (1764) Regest De Zwarte Doos - Stadsarchief Gent Boedelbeschrijvingen Gedele 330/267 (1764) Regest 330/267 f. 1/ Staat behorend aan Joannes Baptiste (7 jaar), Anna Marie (6 jaar), Dimphina (3 jaar) en Agnes Mast (1jaar),

Nadere informatie

Het ontstaan van de Warderweg. De ontsluiting van een geïsoleerd dorp

Het ontstaan van de Warderweg. De ontsluiting van een geïsoleerd dorp Het ontstaan van de Warderweg De ontsluiting van een geïsoleerd dorp Warderweg 2011 land Andries Nooij land Dirk Hop Situatie Warder westeinde - begin 1865 land Cornelis Kaaskooper land Chris Kochheim

Nadere informatie

Inhoud Beroepen Lijst 9: Namen van de bewoners gerangschikt per straat 9a: bewoners van Landegem Dorp. 9b: Bewoners van Vierhekken.

Inhoud Beroepen Lijst 9: Namen van de bewoners gerangschikt per straat 9a: bewoners van Landegem Dorp. 9b: Bewoners van Vierhekken. Inhoud Beroepen Lijst 1: Dagloner en dagloonsters. Lijst 2: Dienend personeel. Lijst 3: Huishoudster en huisvrouw. Lijst 4: Kantwerkster. Lijst 5: Landbouwers, landbouwersknecht, landbouwsters en landbouwster

Nadere informatie

De Zwarte Doos - Stadsarchief Gent Boedelbeschrijvingen Gedele. 330/275 (1772) Regesten

De Zwarte Doos - Stadsarchief Gent Boedelbeschrijvingen Gedele. 330/275 (1772) Regesten De Zwarte Doos - Stadsarchief Gent Boedelbeschrijvingen Gedele 330/275 (1772) Regesten 330/275 f. 1/ Staat behorend aan Rose Joanne ( 1 maart 1750) en Clara Capiau ( 27 februari 1757), minderjarige kinderen

Nadere informatie

de Loonschendijk Van de grensscheiding met de gemeente Capelle aan de grenspaal oostwaarts tot de Dijkbaansche of Egbondsch steeg

de Loonschendijk Van de grensscheiding met de gemeente Capelle aan de grenspaal oostwaarts tot de Dijkbaansche of Egbondsch steeg !"!" de Loonschendijk Van de grensscheiding met de gemeente Capelle aan de grenspaal oostwaarts tot de Dijkbaansche of Egbondsch steeg de Wittendijk Van de grensscheiding met de gemeente Capelle oostwaarts

Nadere informatie

Grafzerken in de kerk van Wortel

Grafzerken in de kerk van Wortel Grafzerken in de kerk van Wortel De volgende grafzerken zijn opgetekend in de kerk van Wortel en aangevuld met de notities van deken Lauwerys (HOK 1982, Wortel). Bij deze kerk is onze nummering dezelfde

Nadere informatie

Kastelen in Nederland

Kastelen in Nederland Kastelen in Nederland J In ons land staan veel kastelen. Meer dan honderd. De meeste van die kastelen staan in het water. Bijvoorbeeld midden in een meer of een heel grote vijver. Als er geen water was,

Nadere informatie

De eerste generatie, Isbrant Cornelis (pm 1588 tot pm 1653) en Clasijntien Richarts

De eerste generatie, Isbrant Cornelis (pm 1588 tot pm 1653) en Clasijntien Richarts Genealogie Van de(r) Tonnekreek De eerste generatie, Isbrant Cornelis (pm 1588 tot pm 1653) en Clasijntien Richarts Een genealoog probeert de familielijn zo ver mogelijk terug in de geschiedenis te traceren.

Nadere informatie

1. De wetgever heeft reeds in uw plaats gedacht

1. De wetgever heeft reeds in uw plaats gedacht 1. De wetgever heeft reeds in uw plaats gedacht 1.1. U HEEFT VOORAF NIETS GEREGELD Voor zover u geen testament opgemaakt heeft, heeft de wetgever de erfgenamen ingedeeld in vier categorieën, waarvan hij

Nadere informatie

KINNEKENS KAMP. Gegevens per perceel. Laatste verandering: 15-1-2013. Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk

KINNEKENS KAMP. Gegevens per perceel. Laatste verandering: 15-1-2013. Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk KINNEKENS KAMP Gegevens per perceel Laatste verandering: 15-1-2013 Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk Perceel nr. 1 Nieuw erf van 23-4-1793, groot 5 lopens - oost: de scheidingsloot tussen

Nadere informatie

Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn

Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn Filips II In 1566, meer dan vierhonderd jaar geleden, zijn veel mensen boos. Er is onrust in de Nederlanden. Er zijn spanningen over het geloof, veel mensen

Nadere informatie

D93,Gemzeweide 2. Geplaatst in de Heise Krant van juni 2016, gewijzigd

D93,Gemzeweide 2. Geplaatst in de Heise Krant van juni 2016, gewijzigd D93,Gemzeweide 2 Geplaatst in de Heise Krant van juni 2016, gewijzigd 28-10-2017 Dit artikel gaat over een Heise boerderij met een Veghels adres, namelijk Gemzeweide 2, voorheen Wethouder Donkersweg 4,

Nadere informatie

Inventaris Depot Hooreman / J. Mertens.

Inventaris Depot Hooreman / J. Mertens. BE-A0513_101768_100380_DUT Inventaris Depot Hooreman / J. Mertens. Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State Archives in Belgium This finding aid is written

Nadere informatie

heemkring CAMPENHOLT

heemkring CAMPENHOLT Staet ende Liste geformeert bij Meyer ende schepenen der parochie van Bucken van alle de persoonen, mans, vrouwen, kinderen, domestiquen, mede de qualitijten, officien, neringen, ambachten etc., alles

Nadere informatie

HANDBOEK VAN EEN WAGENMAKER 1799-1810

HANDBOEK VAN EEN WAGENMAKER 1799-1810 HANDBOEK VAN EEN WAGENMAKER 1799-1810 In de 5de jaargang van "Wissekerke" blz. 21-26 verscheen een artikel over "De wagenmakers Joos". Negen opeenvolgende generaties van die familie werkten in de wagenmakerij.

Nadere informatie

DE LATE MIDDELEEUWEN (1300-1555)

DE LATE MIDDELEEUWEN (1300-1555) DE LATE MIDDELEEUWEN (1300-1555) Deel 1: 1305-1354 De groei van de macht van het volk en het uitbreken van de Hoekse en Kabeljouwse twisten. In deze periode zien we de macht van de graafschappen en hertogdommen

Nadere informatie

Takken Carolus en August. Rond 1932, Geduld Overwint, met o.a. Aug. Dellaert, P. Dellaert, P. Doens, Arn. Dellaert. Camiel en Eugene, getrouwd in

Takken Carolus en August. Rond 1932, Geduld Overwint, met o.a. Aug. Dellaert, P. Dellaert, P. Doens, Arn. Dellaert. Camiel en Eugene, getrouwd in Tak Johanna. Geboren: na het huwelijk van 27 november 1838 tussen Johannes en Carolina, wordt op 23 december 1839 Johanna Maria Jacoba Dellaert geboren, als 1e kind. Tak Johanna. Huwelijk: op 1-5-1862

Nadere informatie

Bij de tijd Groep 6 thema 2, les 1 Een middeleeuwse stad Werkblad 1. dit is Joris. hij werkt in de her-berg. hij is blij en voert de kip-pen,

Bij de tijd Groep 6 thema 2, les 1 Een middeleeuwse stad Werkblad 1. dit is Joris. hij werkt in de her-berg. hij is blij en voert de kip-pen, Bij de tijd Groep 6 thema 2, les 1 Een middeleeuwse stad Werkblad 1 Ik wil vrij zijn! Joris = geel graaf = rood stad = blauw vrij = groen dit is Joris hij werkt in de her-berg hij is blij en voert de kip-pen,

Nadere informatie

Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten

Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten Doortje Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten isbn: 978-90-484-0769-9 nur: 344 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgenomen

Nadere informatie

Filips. Over Filips. Info. Bekenden van Filips. Filips. Tijdlijn Info Foto s Eten & Drinken. wsw. Filips 1540. Filips 1549.

Filips. Over Filips. Info. Bekenden van Filips. Filips. Tijdlijn Info Foto s Eten & Drinken. wsw. Filips 1540. Filips 1549. Over is de oudste zoon van de machtige keizer Karel V. Karel is geboren in Gent en is regelmatig in de Nederlanden. is geboren in Spanje en groeit daar op. Zijn vader ziet hij maar weinig, die is altijd

Nadere informatie

Vrijdag 13 april om 15.00 uur wordt op de begraafplaats aan de Kerkstraat in Waarland het graf van Piet Pater officieel bevestigd als oorlogsgraf.

Vrijdag 13 april om 15.00 uur wordt op de begraafplaats aan de Kerkstraat in Waarland het graf van Piet Pater officieel bevestigd als oorlogsgraf. Bevestiging oorlogsgraf Piet Pater Vrijdag 13 april om 15.00 uur wordt op de begraafplaats aan de Kerkstraat in Waarland het graf van Piet Pater officieel bevestigd als oorlogsgraf. Bij de ingang van de

Nadere informatie

WEBINAR Hoge Raad Rechtspraak Personen-, familie- en erfrecht. 11 februari 2015 Prof. Mr. T.J. Mellema-Kranenburg

WEBINAR Hoge Raad Rechtspraak Personen-, familie- en erfrecht. 11 februari 2015 Prof. Mr. T.J. Mellema-Kranenburg WEBINAR Hoge Raad Rechtspraak Personen-, familie- en erfrecht 11 februari 2015 Prof. Mr. T.J. Mellema-Kranenburg Onderwerpen 3 uitspraken: 1. samenwoners en natuurlijke verbintenis, HR 10 oktober 2014,

Nadere informatie

Boerderij Groot Koestapel, Gerven (Putten)

Boerderij Groot Koestapel, Gerven (Putten) Boerderij Groot Koestapel, Gerven (Putten) Ontstaan van de boerderij De naam Koestapel komt voor het eerst voor in een tijnsboek, een belastingboek van een Duits zogenaamd jufferen stift in Elten in ca.

Nadere informatie

Generation XII Ane nr. 6718/6719. Indholdsfortegnelse Kort overblik 2 Dierik Ver Braecken og Lijsbet De Buel 3 Kildemateriale 4

Generation XII Ane nr. 6718/6719. Indholdsfortegnelse Kort overblik 2 Dierik Ver Braecken og Lijsbet De Buel 3 Kildemateriale 4 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Dierik Ver Braecken og Lijsbet De Buel 3 Kildemateriale 4 Augustinus V.Braecken & Margriet Ver Couteren Egidius De Buel & Amelberga smaers Ane nr. 13436/13437 13438/13439

Nadere informatie

Het leven van vroeger

Het leven van vroeger Dit schooljaar gingen we samen met het vijfde leerjaar een hele dag naar Bokrijk. Hieronder lees je de verslagjes door de leerlingen geschreven. Het leven van vroeger Ze aten vaak stroop op hun brood en

Nadere informatie

TANTE BETSIE. Charles & Herman Horsthuis. (Elisabeth Helena Henriëtte Issels) (Arnhem 11 oktober 1885 Haarlem 29 oktober 1943)

TANTE BETSIE. Charles & Herman Horsthuis. (Elisabeth Helena Henriëtte Issels) (Arnhem 11 oktober 1885 Haarlem 29 oktober 1943) Charles & Herman Horsthuis TANTE BETSIE (Elisabeth Helena Henriëtte Issels) (Arnhem 11 oktober 1885 Haarlem 29 oktober 1943) De kunstzinnige familie Issels, waaruit wij mede voortgekomen zijn, telde één

Nadere informatie

Fragment-genealogie Smeets (3)

Fragment-genealogie Smeets (3) Fragment-genealogie Smeets (3) XI-1 ANNA MARIA SMEETS geboren te Schin op Geul t.o. de kerk en aldaar gedoopt 30 december 1770, dochter van WIJNANDUS SMEETS [X-2] en CHRISTINA LOOGEN. Zij huwde te Schin

Nadere informatie

Enkele raakpunten tussen Boom en Antwerpen

Enkele raakpunten tussen Boom en Antwerpen Enkele raakpunten tussen Boom en Antwerpen Terug naar overzicht jaarboek 1993-1994 door MARCEL THIJS (Foto: Caertboeck 1721, copie te raadplegen bij Ten Boome) In het waardevol boek Boom in het verleden

Nadere informatie

germaans volk), een sterke Franse groepering. Ze verkochten haar aan de Engelsen die haar beschuldigden van ketterij (het niet-geloven van de kerk).

germaans volk), een sterke Franse groepering. Ze verkochten haar aan de Engelsen die haar beschuldigden van ketterij (het niet-geloven van de kerk). Jeanne d'arc Aan het begin van de 15de eeuw slaagden de Fransen er eindelijk in om de Engelsen uit hun land te verdrijven. De strijd begon met een vrouw die later een nationale heldin werd, van de meest

Nadere informatie

Hierna worden de onwikkelingen geschetst van de familie Dellaert in IJzendijke. De 70e verjaardag van Olga Dellaert, op 8 augustus 2002 was de aanleiding om hier mee te starten. Inmiddels is dankzij de

Nadere informatie

inventarisnummer 473 (protocol van transporten etc. voor schepenen van sbosch verleden) 1789-1810

inventarisnummer 473 (protocol van transporten etc. voor schepenen van sbosch verleden) 1789-1810 Schepenbank Oisterwijk inventarisnummer 473 (protocol van transporten etc. voor schepenen van sbosch verleden) 1789-1810 31 maart 1790 473/9-10v Anna Mie Vugts weduwe van Johannes van de Ven, verkoopt

Nadere informatie

Maximiliaan II Emanuel van Beieren: München, 11 juli 1662 aldaar, 26 februari 1726

Maximiliaan II Emanuel van Beieren: München, 11 juli 1662 aldaar, 26 februari 1726 Maximiliaan II Emanuel van Beieren: München, 11 juli 1662 aldaar, 26 februari 1726 Maximiliaan Emanuel Lodewijk Maria Jozef Cajetanus Anton Nicolaas Frans Ignatius Felix, kortweg Max Emanuel en bijgenaamd

Nadere informatie

CONSULTATIES - CLAUSULES

CONSULTATIES - CLAUSULES NEDERLANDSTALIGE BENOEMINGSCOMMISSIE VOOR HET NOTARIAAT Bergstraat, 30 32 B 1000 Brussel Tel. 02 506 46 44 Fax 02 506 46 49 info@bcn.not.be VERGELIJKEND EXAMEN 2001 TOT RANGSCHIKKING VAN DE KANDIDAAT-NOTARISSEN

Nadere informatie

WOUTER KLOOTWIJK ANNE, HET PAARD EN DE RIVIER MET ILLUSTRATIES VAN ENZO PÉRÈS-LABOURDETTE LEOPOLD / AMSTERDAM

WOUTER KLOOTWIJK ANNE, HET PAARD EN DE RIVIER MET ILLUSTRATIES VAN ENZO PÉRÈS-LABOURDETTE LEOPOLD / AMSTERDAM WOUTER KLOOTWIJK ANNE, HET PAARD EN DE RIVIER MET ILLUSTRATIES VAN ENZO PÉRÈS-LABOURDETTE LEOPOLD / AMSTERDAM Eerste druk 2017 2017 tekst Wouter Klootwijk 2017 illustraties Enzo Pérès-Labourdette Boekverzorging

Nadere informatie

Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7)

Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7) Liturgie aangepaste dienst Baflo, 28-09-14 om 14.30 uur Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7) Welkom en mededelingen a. Opw. 334 Heer, uw licht en uw liefde schijnen b. Opw. 88 Een rivier vol

Nadere informatie

HEEMKUNDE TWEEDE JAARGANG

HEEMKUNDE TWEEDE JAARGANG DE KLEINE MEIJERIJ Vlugschrift HEEMKUNDE TWEEDE JAARGANG de Broeklei over Gebeurde het, HEEMKUNDE TWEEDE JAARGANG No. 2. November 1948. Vlugschrift van de Heemkundige Studiekring voor Helvoirt en Omstreken.

Nadere informatie

MULTATULI. Het beroemde liefdesverhaal uit Max Havelaar. Saïdjah en Adinda. Uitgeverij Eenvoudig Communiceren

MULTATULI. Het beroemde liefdesverhaal uit Max Havelaar. Saïdjah en Adinda. Uitgeverij Eenvoudig Communiceren MULTATULI Saïdjah en Adinda Het beroemde liefdesverhaal uit Max Havelaar Uitgeverij Eenvoudig Communiceren De buffel De vader van Saïdjah heeft een Dat sterke beest trekt de ploeg door de zware aarde.

Nadere informatie

Sint, mag ik u iets vragen?

Sint, mag ik u iets vragen? Sint, mag ik u iets vragen? inhoud Inleiding 3 1. Waar komt Sinterklaas vandaan? 4 2. Waarom vieren we pakjesavond op 5 5 december? 3. Waarom stopt Sint iets in je schoen? 6 4. Kwam Sinterklaas vroeger

Nadere informatie

Muschart, Grafzerken en Grafmonumenten in de Groote of St. Stevenskerk te Nymegen (Bijdragen en Mededeelingen Gelre 39, 1936)

Muschart, Grafzerken en Grafmonumenten in de Groote of St. Stevenskerk te Nymegen (Bijdragen en Mededeelingen Gelre 39, 1936) Van der Vaart, inventarisatie grafzerken 1998-2000 ligging 26z05 Van Schevichaven, Grafschriften, Familiewapens en Gilde-Teekens in de S.Stevenskerk, 1893 Kleijntjens, Grafschriften in de Stephanuskerk

Nadere informatie

Karel van België: Brussel, 10 oktober Oostende, 1 juni 1983

Karel van België: Brussel, 10 oktober Oostende, 1 juni 1983 Karel van België: Brussel, 10 oktober 1903 - Oostende, 1 juni 1983 Karel Theodoor Hendrik Anton Meinrad, graaf van Vlaanderen, prins van België, was regent van België van 1944 tot 1950. Graaf van Vlaanderen

Nadere informatie

DE VROEGE STEENBAKKERS VAN BAZEL

DE VROEGE STEENBAKKERS VAN BAZEL DE VROEGE STEENBAKKERS VAN BAZEL Wij hadden kunnen schrijven "De vroege steenbakkers van Steendorp". maar dat zou een anachronisme zijn geweest. Want de vroege steenbakkers over wie wij het hebben, leefden

Nadere informatie

Voorleesverhaal. Het leven in een kasteel. Voorleesverhaal voor groep 1 t/m 4 van het basisonderwijs

Voorleesverhaal. Het leven in een kasteel. Voorleesverhaal voor groep 1 t/m 4 van het basisonderwijs Voorleesverhaal Het leven in een kasteel Voorleesverhaal voor groep 1 t/m 4 van het basisonderwijs Beste leerkracht, Kinderen vinden kastelen vaak heel spannend. En terecht, want een kasteel is meestal

Nadere informatie

De bouw van het Misjkan

De bouw van het Misjkan De bouw van het Misjkan Laten wij nu eens een kijkje nemen op de plaats waar Betsalel en Oholiav en de overige mensen die hen helpen, bezig zijn met de bouw van het Misjkan, terwijl heel het volk hen steunt.

Nadere informatie

Blad1. NummerNaam inwoner OuderdomStaat of beroep Woonplaats Tijd van aankomst Tijd verblijf Kinderen onder de 12 jaar.

Blad1. NummerNaam inwoner OuderdomStaat of beroep Woonplaats Tijd van aankomst Tijd verblijf Kinderen onder de 12 jaar. NummerNaam inwoner OuderdomStaat of beroep Woonplaats Tijd van aankomst Tijd verblijf Kinderen onder de 12 jaar. 1 Joannes Van Hooimissen 45 schipper dorp 1776 20 2 Joannes Van Hooimissen 19 zoon dorp

Nadere informatie

NT00064_2004. Nadere Toegang op inv. nr 2004. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64)

NT00064_2004. Nadere Toegang op inv. nr 2004. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) NT00064_2004 Nadere Toegang op inv. nr 2004 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Januari 2015 Inleiding In dit document zijn regesten opgenomen van de dorpsgerechten van Tull

Nadere informatie

Lodewijk van Male: kasteel van Male, bij Brugge, 25 oktober 1330 vermoord Sint-Omaars, 30 januari 1384

Lodewijk van Male: kasteel van Male, bij Brugge, 25 oktober 1330 vermoord Sint-Omaars, 30 januari 1384 Lodewijk van Male: kasteel van Male, bij Brugge, 25 oktober 1330 vermoord Sint-Omaars, 30 januari 1384 Kasteel van Male, geboorteplaats van Lodewijk van Male Hij was enig kind en alzo opvolger van Lodewijk

Nadere informatie

Erfgoedproject Adriaan Pauw

Erfgoedproject Adriaan Pauw HISTORISCHE VERENIGING HEEMSTEDE-BENNEBROEK www.hv-hb.nl Erfgoedproject Adriaan Pauw Complete tekst van de video Adriaan Pauw, heer van Heemstede Nederland Noord Holland Heemstede de Binnenweg. Het is

Nadere informatie

STOLP (HERBERG) WINKELERWEG 7 WINKEL juni herberg Ut Krom. Inleiding

STOLP (HERBERG) WINKELERWEG 7 WINKEL juni herberg Ut Krom. Inleiding STOLP (HERBERG) WINKELERWEG 7 WINKEL juni 2013 1 Inleiding Vanuit de tekst in de overdrachtsakte van 1900, mogen we aannemen dat de boerderij, vanaf het begin tot aan de tijd dat paard en wagen en de hondenkar

Nadere informatie

Keizer Frans I Stefan: Nancy, 8 december 1708 Innsbruck, 18 augustus 1765

Keizer Frans I Stefan: Nancy, 8 december 1708 Innsbruck, 18 augustus 1765 Keizer Frans I Stefan: Nancy, 8 december 1708 Innsbruck, 18 augustus 1765 Hij was van 1729 tot 1737 als Frans III Stefan hertog van Lotharingen, van 1737 tot 1765 als Frans II Stefan of Frans Stefan groothertog

Nadere informatie

Het Paayenborchsteegje in Utrecht

Het Paayenborchsteegje in Utrecht Het Paayenborchsteegje in Utrecht Het Paayenborch steegje is een van de steegjes tussen de Oude Gracht en de Lange Nieuwstraat. De toegang aan de Oude Gracht lag tussen de Smeebrug en Geertebrug, ten noorden

Nadere informatie

Keizer Leopold I: Wenen, 9 juni aldaar, 5 mei 1705

Keizer Leopold I: Wenen, 9 juni aldaar, 5 mei 1705 Keizer Leopold I: Wenen, 9 juni 1640 - aldaar, 5 mei 1705 Leopold I (Leopold Ignatius Joseph Balthasar Felician; Hongaars: I. Lipót), was bijna een halve eeuw heerser als Rooms-Duitse keizer, koning van

Nadere informatie

Filips IV van Spanje: Valladolid, 8 april 1605 Madrid, 17 september 1665

Filips IV van Spanje: Valladolid, 8 april 1605 Madrid, 17 september 1665 Filips IV van Spanje: Valladolid, 8 april 1605 Madrid, 17 september 1665 Hij was koning van Spanje van 1621 tot 1665, landsheer van de Zuidelijke Nederlanden en koning van Portugal (als Filips III) tot

Nadere informatie