Dienstverleningsmonitor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dienstverleningsmonitor 2012-2013"

Transcriptie

1 UM Medewerkersmonitor augustus 2013 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

2 Inhoud Management samenvatting 1 1 Inleiding 3 2 Methodologische verantwoording Doel van het onderzoek Onderzoeksgroep en onderzoeksmethode De vragenlijst Respons Betrouwbaarheid en generaliseerbaarheid Statistische analyses 6 3 Werkplek Werklocatie IT Overige voorzieningen met betrekking tot de werkplek 16 4 Informatie Wetenschappelijke informatievoorzieningen Informatie en informatiesystemen Informatie over de UM Overige voorzieningen met betrekking tot informatie 29 5 Personeelszaken Personeelszaken Overige voorzieningen met betrekking tot personeelszaken 34 6 Financiën Financiën Overige voorzieningen met betrekking tot financiën 38 7 Service Facilitaire diensten Informatie, advisering en ondersteuning Overige diensten Overige voorzieningen met betrekking tot service 51 8 Faciliteiten Faciliteiten Overige voorzieningen met betrekking tot faciliteiten 56 9 Verbeterpunten Achtergrond Prioriteitenmatrix totaal 61

3 Management samenvatting Universiteit Maastricht werkt continu aan het verbeteren van de dienstverlening. Een hulpmiddel hierbij is de jaarlijkse tevredenheidsmeting onder de medewerkers, die sinds 2011 de dienstverleningsmonitor wordt genoemd. Door middel van deze dienstverleningsmonitor wordt in kaart gebracht hoe belangrijk medewerkers de verschillende diensten vinden en hoe tevreden ze hierover zijn. Deze samenvatting bevat de belangrijkste resultaten van de dienstverleningsmonitor van het academische jaar. Voor dit onderzoek zijn alle medewerkers uitgenodigd die ten tijden van de looptijd van het onderzoek in dienst waren bij de UM en waarvan een adres bekend was. Het onderzoek is uitgevoerd in juni 2011 en de vragenlijst was beschikbaar in het Nederlands en het Engels. In totaal hebben ruim 1100 medewerkers aan het onderzoek deelgenomen, een respons van 29%. Voor elk onderdeel worden hieronder de meest positieve en negatieve aspecten weergegeven (ervan uitgaande dat minimaal 30 respondenten dit aspect gebruiken). Positieve aspecten zijn die aspecten waarover minimaal 80% van de respondenten (zeer) tevreden is. Verbeterpunten zijn die aspecten waarover minimaal 15% van de respondenten (zeer) ontevreden is. Werkplek Positieve aspecten: Standaard computerprogramma s: 91% van de respondenten is (zeer) tevreden Outlook etc. op mobiele telefoon/tablet: 86% van de respondenten is (zeer) tevreden Vaste telefoon: 83% van de respondenten is (zeer) tevreden Computer: laptop: 82% van de respondenten is (zeer) tevreden Computer: pc: 81% van de respondenten is (zeer) tevreden Faciliteiten voor thuiswerken: 81% van de respondenten is (zeer) tevreden Collegezaal: 80% van de respondenten is (zeer) tevreden Verbeterpunten: Flexwerkplekken: 19% van de respondenten is (zeer) ontevreden Informatie Positieve aspecten: De bibliotheeklocatie Randwyck: 91% van de respondenten is (zeer) tevreden Ondersteuning en assistentie van de : 87% van de respondenten is (zeer) tevreden Interbibliothecair leenverkeer: 87% van de respondenten is (zeer) tevreden Tijdschriften: 86% van de respondenten is (zeer) tevreden De bibliotheeklocatie Binnenstad: 83% van de respondenten is (zeer) tevreden Zoekmachines: 82% van de respondenten is (zeer) tevreden Boeken: 81% van de respondenten is (zeer) tevreden IMAR: 81% van de respondenten is (zeer) tevreden Catalogi: 80% van de respondenten is (zeer) tevreden Trainingen: 80% van de respondenten is (zeer) tevreden Verbeterpunten: METIS: 32% van de respondenten is (zeer) ontevreden Telefoongids: 22% van de respondenten is (zeer) ontevreden UM website: 20% van de respondenten is (zeer) ontevreden SLcM: 19% van de respondenten is (zeer) ontevreden Planon: 18% van de respondenten (zeer) ontevreden Flycatcher Internet Research 1 UM Medewerkersmonitor

4 Personeelszaken Positieve aspecten: Digitale salarisstrook: 87% van de respondenten is (zeer) tevreden Opleiding en training: 82% van de respondenten is (zeer) tevreden Verbeterpunten: Advisering bij uitkering en pensioen: 18% van de respondenten is (zeer) ontevreden Begeleiding van buitenlandse medewerkers: 16% van de respondenten is (zeer) ontevreden Advisering bij ziekte en arbeidsongeschiktheid: 16% van de respondenten is (zeer) ontevreden Financiën Positieve aspecten: Financiële advisering bij projectvoorstellen: 85% van de respondenten is (zeer) tevreden Verbeterpunten: Financiële rapportages: 15% van de respondenten is (zeer) ontevreden Service Positieve aspecten: Receptiediensten: 91% van de respondenten is (zeer) tevreden Secretariaat van de werkeenheid: 91% van de respondenten is (zeer) tevreden Studium Generale: 90% van de respondenten is (zeer) tevreden Griffies: 89% van de respondenten is (zeer) tevreden Telefooncentrale: 88% van de respondenten is (zeer) tevreden Huismeesterdiensten: 87% van de respondenten is (zeer) tevreden UM card: 86% van de respondenten is (zeer) tevreden Beheer/planning toetsruimtes: 86% van de respondenten is (zeer) tevreden Levering goederen: 83% van de respondenten is (zeer) tevreden Juridische advisering: 81% van de respondenten is (zeer) tevreden UM-sport: 81% van de respondenten is (zeer) tevreden Postbezorging: 80% van de respondenten is (zeer) tevreden Servicepoint : 80% van de respondenten is (zeer) tevreden Verbeterpunten: Schoonmaak: 29% van de respondenten is (zeer) ontevreden Advisering bij perscontacten: 22% is (zeer) ontevreden Catering: 21% van de respondenten is (zeer) ontevreden CRISP-: 15% van de respondenten is (zeer) ontevreden Faciliteiten Positieve aspecten: - Verbeterpunten: Bewegwijzering: 24% van de respondenten is (zeer) ontevreden Automaten: 23% van de respondenten is (zeer) ontevreden Restaurant/mensa: 21% van de respondenten is (zeer) ontevreden Toiletten: 16% van de respondenten is (zeer) ontevreden Fietsenstalling: 16% van de respondenten is (zeer) ontevreden Flycatcher Internet Research 2 UM Medewerkersmonitor

5 1 Inleiding Universiteit Maastricht werkt continu aan het verbeteren van de dienstverlening. Een hulpmiddel hierbij is de jaarlijkse tevredenheidsmeting onder de medewerkers, die sinds 2011 de dienstverleningsmonitor wordt genoemd. Door middel van deze dienstverleningsmonitor wordt in kaart gebracht hoe belangrijk medewerkers de verschillende diensten vinden en hoe tevreden ze hierover zijn. De jaarlijkse tevredenheidsmeting wordt sinds 2005 uitgevoerd onder de leden van de UM Medewerkersmonitor. Alle medewerkers van de UM kunnen lid worden van de Medewerkersmonitor en ontvangen naast de tevredenheidsmeting ook verdiepingsonderzoeken over diensten van de UM. Sinds het academisch jaar worden alle medewerkers van de UM uitgenodigd voor de dienstverleningsmonitor. De onderzoeken worden uitgevoerd door Flycatcher Internet Research. In dit rapport worden de resultaten van de dienstverleningsmonitor voor het academisch jaar weergegeven. Dit onderzoek is in juni 2013 uitgevoerd. Flycatcher Internet Research 3 UM Medewerkersmonitor

6 2 Methodologische verantwoording In dit hoofdstuk wordt een korte onderzoeksverantwoording gegeven. Naast een beschrijving van de onderzoeksopzet en de methodologie van het onderzoek, wordt de respons en generaliseerbaarheid van het onderzoek besproken. 2.1 Doel van het onderzoek Het voornaamste doel van dit onderzoek is in kaart brengen in hoeverre de medewerkers tevreden zijn over de verschillende diensten van de Universiteit Maastricht (UM). 2.2 Onderzoeksgroep en onderzoeksmethode De doelgroep van het onderzoek bestaat uit de medewerkers van de UM. Voor dit onderzoek zijn alle medewerkers uitgenodigd die ten tijden van de looptijd van het onderzoek in dienst waren bij de UM en waarvan een adres bekend was. Hiervoor is door de UM een adressenlijst aangeleverd. Flycatcher Internet Research is gespecialiseerd in online onderzoek, dat wil zeggen dat een vragenlijst via internet kan worden ingevuld en verzonden. Respondenten worden via benaderd om mee te doen aan het onderzoek. Door te klikken op een, voor elke respondent unieke, hyperlink in het bericht komt men bij de eerste pagina van het onderzoek terecht. De vragenlijst is eenvoudig in te vullen en kan met een enkele muisklik verzonden worden. De vragenlijst is alleen toegankelijk voor mensen die daarvoor een uitnodiging gekregen hebben. Van de vragenlijst is een Nederlandse en Engelse versie beschikbaar. 2.3 De vragenlijst In de vragenlijst is de tevredenheid gemeten van de volgende diensten: werkplek; o werkplek; o IT; informatie; o wetenschappelijke informatievoorzieningen; o informatie en informatiesystemen; o informatie over de UM; personeelszaken; financiën; service; o facilitaire diensten; o informatie, advisering en ondersteuning; faciliteiten. De tevredenheid per dienst is gemeten op basis van: 1. het gebruik van de aspecten; 2. het belang van de aspecten op een 5-puntsschaal; 3. de tevredenheid met de aspecten op een 5-puntsschaal; 4. opmerkingen en suggesties ter verbetering. Alleen respondenten die aangeven een aspect in de afgelopen 12 maanden gebruikt te hebben (vraag 1), krijgen de vragen over het belang en de tevredenheid. Bij de vraag over de tevredenheid krijgen respondenten de mogelijkheid om in een open vraag hun antwoord toe te lichten. Het belang en de tevredenheid worden in dit rapport vergeleken in prioriteitenmatrices. Door middel van een prioriteitenmatrix kan in één oogopslag gezien worden welke aspecten verbeterd kunnen worden. Een prioriteitenmatrix is opgedeeld in vier kwadranten. Aspecten die volgens de respondenten belangrijk zijn, maar waarover ze minder tevreden/ontevreden zijn, zijn de belangrijkste verbeterpunten. Flycatcher Internet Research 4 UM Medewerkersmonitor

7 In de prioriteitenmatrix wordt het belang van een aspect gedefinieerd door het gemiddelde belang (vraag 2: minimaal 1, maximaal 5) maal het percentage medewerkers dat het aspect gebruikt (vraag 1: minimaal 0, maximaal 1). Het gemiddelde tevredenheidsniveau wordt gemeten op een schaal van 1 tot 5 (vraag 3). 2.4 Respons Het onderzoek is op maandag 3 juni 2013 verstuurd naar 3837 medewerkers en kon ingevuld worden tot maandag 17 juni Op maandag 10 juni 2013 is een herinnering gestuurd naar iedereen die het onderzoek op dat moment nog niet (volledig) had ingevuld. In totaal hebben 1101 medewerkers het onderzoek ingevuld, een respons van 29%. Een overzicht van de respons is te vinden in onderstaande tabel. Responsoverzicht aantal adressen 3837 netto verzonden* 3761 respons 1101 relatief 29,3% te snel of niet serieus ingevuld** 11 vragenlijst niet helemaal ingevuld** 117 *Door foutieve adressen zijn netto minder uitnodigingen verzonden dan het aantal adressen. **Deze respondenten zijn niet meegenomen in de respons en de resultaten. In de tabellen hieronder is de respons per beheerseenheid en voor ers en ers te vinden. De respondenten zijn representatief voor de totale groep medewerkers van de UM wat beheerseenheid betreft. De ers zijn iets oververtegenwoordigd, terwijl ers iets ondervertegenwoordigd zijn. Respons per beheerseenheid absoluut relatief UM totaal 2009 (%) Faculty of Humanities and Sciences () 62 6% 4% Faculty of Health, Medicine and Life Sciences () % 43% Faculty of Law () 52 5% 7% Faculty of Arts and Social Sciences () 63 6% 5% Faculty of Psychology and Neurosciences () 70 6% 7% School of Business and Economics () % 14% Finance (F) 65 6% 3% Facilitaire Dienst () 46 4% 4% Informatie Communicatie Technologie Servicecentrum () 39 4% 2% Studentenservicecentrum () 29 3% 2% Universiteitsbibliotheek () 56 5% 3% Talencentrum (TC) 8 1% 1% Maastricht University Office () 60 5% 5% anders 7 1% 0% Respons / absoluut relatief UM totaal 2009 (%) % 54% % 46% anders 31 3% 0% 2.5 Betrouwbaarheid en generaliseerbaarheid Omdat niet de gehele populatie aan het onderzoek heeft deelgenomen, worden uitkomsten gegenereerd die in bepaalde mate zullen afwijken van de uitkomsten in de gehele populatie. Daarom is het zaak deze uitkomsten slechts met inachtneming van een bepaalde waarschijnlijkheid (betrouwbaarheid) te interpreteren. Betrouwbaarheid is belangrijk omdat het de mogelijkheid geeft om aan de hand van de resultaten van een deel van de populatie, met een bepaalde zekerheid, uitspraken te kunnen doen over de gehele populatie. Afhankelijk van het aantal respondenten en het gevonden antwoord in het onderzoek, Flycatcher Internet Research 5 UM Medewerkersmonitor

8 kunnen aan de hand van onderstaande formule de marges bepaald worden die betrekking hebben op de totale populatie: 1, Indien er generalisaties worden gedaan met behulp van deze formule zullen de uitspraken gedaan worden met een betrouwbaarheid van 95%. De maximale nauwkeurigheidsmarge voor de totale groep respondenten (n=1101) bedraagt 2,5% bij een betrouwbaarheid van 95%. Bij een groter aantal respondenten, verandert de betrouwbaarheid niet, maar worden de marges kleiner zodat met een hogere nauwkeurigheid uitspraken kunnen worden gedaan. Voorbeeld: 1a. Heeft u in de afgelopen 12 maanden gebruik gemaakt van flexwerkplekken? absoluut relatief ja % nee % totaal % In het voorbeeld geeft 17% van de respondenten aan dat zij in de afgelopen 12 maanden gebruik gemaakt hebben van flexwerkplekken. De marge voor de gehele populatie is in dit geval: 0,17 1 0, , ,9% In dit geval kan met 95% zekerheid geconcludeerd worden dat het aantal medewerkers van de UM dat in de afgelopen 12 maanden gebruik gemaakt heeft van flexwerkplekken, zal liggen tussen 15,1% en 18,9% (17% +/- 1,9%). 2.6 Statistische analyses Om meer inzicht te krijgen in de resultaten zijn uitsplitsingen gemaakt naar: / (bijlage 37); beheerseenheid (bijlage 38); vergelijking met de resultaten van de vorige meting waar mogelijk (bijlage 39). Omdat het aantal respondenten per subgroep bij de uitsplitsing naar beheerseenheid te klein is, zijn hier geen statistische analyses uitgevoerd. Deze resultaten dienen dan ook met voorzichtigheid betracht te worden. Deze resultaten worden weergegeven in bijlage 38 en worden niet besproken. De uitsplitsing naar / en de vergelijking met de resultaten van vorig jaar zijn wel statistisch getest. De analyses zijn uitgevoerd door middel van de chi-kwadraat toets. Door middel van de Bonferroni-methode is gecorrigeerd voor multiple testing. De met rood weergegeven cijfers zijn significant hoger dan de cijfers in blauw. Aandachtspunten: Indien gesproken wordt van significantie, wordt hiermee bedoeld statistische significantie met een betrouwbaarheid van 95%. Dit wil zeggen dat met 95% zekerheid geconcludeerd mag worden dat een verschil daadwerkelijk bestaat en niet op toeval berust. Enkele variabelen zijn ingedeeld in een beperkt aantal categorieën (bijv. zeer tevreden en tevreden zijn samengevoegd, net zoals zeer ontevreden en ontevreden ). Dit is noodzakelijk omdat de te vergelijken groepen voldoende respondenten moeten bevatten om betrouwbare statistische analyses mogelijk te maken. Flycatcher Internet Research 6 UM Medewerkersmonitor

9 3 Werkplek In dit hoofdstuk worden resultaten over de werkplek weergegeven door middel van tabellen en grafieken. Ook worden de belangrijkste resultaten kort beschreven. N.B. In geval van afronding kan het voorkomen dat de som van de aantallen afwijkt van het totaal. 3.1 Werklocatie Resultaten De overgrote meerderheid maakt gebruik van een kantoorruimte en drie vijfde van een vergaderruimte. Wanneer wordt gekeken naar het belang, blijkt dat men met name de kantoorruimte en het laboratorium belangrijk vindt. Het meest tevreden zijn de respondenten over de kantoorruimte, de onderwijsgroepsruimte en de collegezaal. Dit blijkt ook uit de prioriteiten matrix. Uit deze matrix kan verder afgeleid worden dat de vergaderruimte belangrijker dan gemiddeld wordt gevonden, maar dat de tevredenheid hierover onder het gemiddelde ligt. Aan dit aspect zou prioriteit moeten worden gegeven bij verbeteringen. Wanneer wordt gekeken naar de open antwoorden, blijkt dat de ontevredenheid over de vergaderruimtes met name wordt veroorzaakt door te weinig of te krappe/kleine vergaderruimtes. 1a. Van welke werkplekken heeft u in de afgelopen 12 maanden gebruik gemaakt? (meerdere antwoorden mogelijk) absoluut (n=1101) relatief (n=1101) kantoorruimte % flexwerkplekken % laboratorium (zoals scheikunde laboratoria en skills lab) % computerruimte % onderwijsgroepsruimte % collegezaal % vergaderruimte % geen van bovenstaande (door naar vraag 2a) 22 2% Van welke werkplekken heeft u in de afgelopen 12 maanden gebruik gemaakt? (meerdere antwoorden mogelijk) kantoorruimte 89% flexwerkplekken laboratorium (zoals scheikunde laboratoria en skills lab) computerruimte 11% 17% 16% onderwijsgroepsruimte collegezaal 30% 35% vergaderruimte 60% geen van bovenstaande 2% Flycatcher Internet Research 7 UM Medewerkersmonitor

10 1b. Hoe belangrijk is/zijn deze locatie(s) voor uw functioneren als medewerker?* * zie bijlage 1 voor frequenties kantoorruimte 2% 0% 0% 17% 81% flexwerkplekken 2% 1% 14% 36% 47% laboratorium (zoals scheikunde laboratoria en skills lab) 2% 2% 1% 13% 82% computerruimte 3% 1% 23% 28% 44% onderwijsgroepsruimte 2% 1% 16% 36% 44% collegezaal 4% 1% 17% 38% 40% vergaderruimte 2% 0% 19% 25% 54% zeer belangrijk belangrijk neutraal onbelangrijk zeer onbelangrijk Flycatcher Internet Research 8 UM Medewerkersmonitor

11 1c. In hoeverre bent u tevreden over aspecten van deze locatie(s)?* * zie bijlage 2a voor frequenties en bijlage 2b voor de toelichting kantoorruimte 1% 12% 8% 24% 54% flexwerkplekken 3% 12% 16% 16% 53% laboratorium (zoals scheikunde laboratoria en skills lab) 3% 2% 16% 19% 60% computerruimte 0% 8% 9% 23% 60% onderwijsgroepsruimte 3% 0% 11% 19% 66% collegezaal 4% 0% 19% 16% 61% vergaderruimte 7% 1% 10% 22% 61% zeer tevreden tevreden neutraal ontevreden zeer ontevreden Flycatcher Internet Research 9 UM Medewerkersmonitor

12 Prioriteitenmatrix Resultaten / Wanneer wordt gekeken naar de verschillen tussen 'ers en 'ers, blijken er geen significante verschillen te zijn. Percentage ontevreden medewerkers kantoorruimte 9% 10% flexwerkplekken 16% 19% laboratorium (zoals scheikunde laboratoria en skills lab) 5% 8% computerruimte 8% 10% onderwijsgroepsruimte 4% 1% collegezaal 3% 8% vergaderruimte 8% 7% Vergelijking vorige meting Wanneer de huidige resultaten vergeleken worden met de resultaten van de vorige meting, blijkt dat er geen statistisch significante verschillen zijn. Flycatcher Internet Research 10 UM Medewerkersmonitor

13 Percentage ontevreden medewerkers kantoorruimte 11% 9% flexwerkplekken 23% 19% laboratorium (zoals scheikunde laboratoria en skills lab) 10% 6% computerruimte 9% 9% onderwijsgroepsruimte 5% 3% collegezaal 3% 4% vergaderruimte 10% 8% 3.2 IT Resultaten De respondenten maken het meest gebruik van printers, scanners en kopieerapparaten en de vaste telefoon. Wat de computers betreft, gebruiken de meeste medewerkers een pc. Vooral de pc en standaard computerprogramma's zijn belangrijk. Ook zijn de respondenten over het algemeen tevreden over de diensten, met name over de standaard computerprogramma's en outlook, etc. voor mobiele telefoon en tablet zijn ze tevreden. Over multimedia zijn ze iets minder tevreden. Uit de prioriteitenmatrix blijkt dat minder dan gemiddeld tevreden is over het draadloos netwerk en de printers, scanners en kopieerapparaten, maar dat deze voorzieningen wel meer dan gemiddeld van belang zijn. Met betrekking tot het draadloos netwerk blijkt dat men met name ontevreden is over de wisselvallige ontvangst. De ontevredenheid met de printers, scanners en kopieerapparaten wordt vooral veroorzaakt door storingen. 2a. Van welke IT faciliteiten van de UM heeft u in de afgelopen 12 maanden gebruik gemaakt? (meerdere antwoorden mogelijk) absoluut (n=1101) relatief (n=1101) computer: AthenaDesktop % computer: pc % computer: laptop % computer: thin client 101 9% draadloos netwerk (WIFI) % standaard computerprogramma's (bijv. , webbrowser, Officepakket, etc.) % vaste telefoon % mobiele telefoon % outlook etc. op mobiele telefoon of tablet % printers/scanners/kopieerapparaten % faciliteiten voor thuiswerken (bijv. VPN-toegang tot netwerk, SBC/Citrix, webmail) % multimedia (zoals video- of audio opnames van colleges) % geen van bovenstaande (door naar vraag 3a) 7 1% Flycatcher Internet Research 11 UM Medewerkersmonitor

14 Van welke IT faciliteiten van de UM heeft u in de afgelopen 12 maanden gebruik gemaakt? (meerdere antwoorden mogelijk) computer: AthenaDesktop 41% computer: pc 54% computer: laptop 37% computer: thin client 9% draadloos netwerk (WIFI) standaard computerprogramma's (bijv. , webbrowser, Officepakket, etc.) vaste telefoon 65% 79% 88% mobiele telefoon 19% outlook etc. op mobiele telefoon of tablet 37% printers/scanners/kopieerapparaten faciliteiten voor thuiswerken (bijv. VPN-toegang tot netwerk, SBC/Citrix, webmail) multimedia (zoals video- of audio opnames van colleges) 11% 63% 91% geen van bovenstaande 1% Flycatcher Internet Research 12 UM Medewerkersmonitor

15 2b. Hoe belangrijk is/zijn deze dienst(en) voor uw functioneren als medewerker?* * zie bijlage 3 voor frequenties computer: AthenaDesktop 6% 1% 1% 21% 72% computer: pc 2% 0% 0% 13% 85% computer: laptop 5% 0% 0% 24% 71% computer: thin client 5% 0% 15% 25% 55% draadloos netwerk (WIFI) 2% 0% 11% 33% 55% standaard computerprogramma's (bijv. , webbrowser, Officepakket, etc.) 1% 0% 0% 15% 84% vaste telefoon 3% 0% 18% 37% 41% mobiele telefoon 1% 0% 9% 35% 55% outlook etc. op mobiele telefoon of tablet 2% 0% 13% 37% 48% printers/scanners/kopieerapparaten 5% 0% 0% 36% 59% faciliteiten voor thuiswerken (bijv. VPN-toegang tot netwerk, SBC/Citrix, webmail) 7% 1% 0% 34% 58% multimedia (zoals video- of audio opnames van colleges) 5% 0% 21% 34% 40% zeer belangrijk belangrijk neutraal onbelangrijk zeer onbelangrijk Flycatcher Internet Research 13 UM Medewerkersmonitor

16 2c. In hoeverre bent u tevreden over deze dienst(en)?* * zie bijlage 4a voor frequenties en bijlage 4b voor de toelichting computer: AthenaDesktop computer: pc computer: laptop computer: thin client draadloos netwerk (WIFI) standaard computerprogramma's (bijv. , webbrowser, Officepakket, etc.) vaste telefoon mobiele telefoon outlook etc. op mobiele telefoon of tablet printers/scanners/kopieerapparaten faciliteiten voor thuiswerken (bijv. VPN-toegang tot netwerk, SBC/Citrix, webmail) multimedia (zoals video- of audio opnames van colleges) 17% 15% 6% 2% 25% 12% 5% 2% 29% 12% 5% 1% 15% 24% 6% 2% 18% 16% 9% 3% 25% 6% 2% 0% 24% 13% 3% 1% 25% 14% 6% 2% 23% 11% 2% 1% 14% 15% 10% 1% 22% 12% 6% 1% 9% 31% 11% 2% 59% 56% 53% 53% 54% 66% 59% 53% 63% 59% 59% 47% zeer tevreden tevreden neutraal ontevreden zeer ontevreden Flycatcher Internet Research 14 UM Medewerkersmonitor

17 Prioriteitenmatrix Resultaten / 'ers zijn minder tevreden over de pc, laptop en standaard computerprogramma's dan de 'ers. Percentage ontevreden medewerkers computer: AthenaDesktop 13% 7% computer: pc 11% 3% computer: laptop 8% 3% computer: thin client 0% 9% draadloos netwerk (WIFI) 11% 13% standaard computerprogramma's (bijv. , webbrowser, Officepakket, etc.) 4% 1% vaste telefoon 4% 4% mobiele telefoon 8% 8% outlook etc. op mobiele telefoon of tablet 4% 3% printers/scanners/kopieerapparaten 12% 11% faciliteiten voor thuiswerken (bijv. VPN-toegang tot netwerk, SBC/Citrix, webmail) 7% 6% multimedia (zoals video- of audio opnames van colleges) 17% 9% Flycatcher Internet Research 15 UM Medewerkersmonitor

18 Vergelijking vorig jaar De respondenten zijn nu meer tevreden over de laptop, thin client, standaard computerprogramma's en outlook etc. voor mobiele telefoon en tablet dan tijdens de vorige meting. Ze zijn echter nu relatief minder tevreden over de printers, scanners en kopieerapparaten. Percentage ontevreden medewerkers computer: AthenaDesktop 12% 8% computer: pc 8% 7% computer: laptop 9% 5% computer: thin client 20% 8% draadloos netwerk (WIFI) 10% 12% standaard computerprogramma's (bijv. , webbrowser, Officepakket, etc.) 6% 3% vaste telefoon 4% 4% mobiele telefoon 6% 8% outlook etc. op mobiele telefoon of tablet 9% 3% printers/scanners/kopieerapparaten 8% 12% faciliteiten voor thuiswerken (bijv. VPN-toegang tot netwerk, SBC/Citrix, webmail) 9% 7% multimedia (zoals video- of audio opnames van colleges) 14% 13% 3.3 Overige voorzieningen met betrekking tot de werkplek Ruim een vijfde van de respondenten vindt dat er nog andere voorzieningen zijn die voor hen belangrijk zijn, maar die nog niet aan bod zijn gekomen. Het gaat dan met name om het meubilair en klimaatbeheersing. 3. Zijn er nog andere voorzieningen met betrekking tot uw werkplek die voor uw functioneren als medewerker belangrijk zijn, maar die in dit deel van de vragenlijst niet aan bod gekomen zijn? absoluut relatief nee % ja, namelijk* % totaal % * zie bijlage 5 voor toelichting Zijn er nog andere voorzieningen met betrekking tot uw werkplek die voor uw functioneren als medewerker belangrijk zijn, maar die in dit deel van de vragenlijst niet aan bod gekomen zijn? 22% 78% nee ja Flycatcher Internet Research 16 UM Medewerkersmonitor

19 4 Informatie In dit hoofdstuk worden resultaten over informatie weergegeven door middel van tabellen en grafieken. Ook worden de belangrijkste resultaten kort beschreven. N.B. In geval van afronding kan het voorkomen dat de som van de aantallen afwijkt van het totaal. 4.1 Wetenschappelijke informatievoorzieningen Resultaten De meest gebruikte bibliotheekvoorzieningen zijn tijdschriften en zoekmachines. De tijdschriften zijn ook de meest belangrijke voorziening. Wat de tevredenheid betreft, zijn de respondenten tevreden over alle voorzieningen, met name over de bibliotheeklocatie Randwyck. Uit de prioriteitenmatrix blijkt dat de catalogi, boeken en zoekmachines ondergemiddeld scoren op tevredenheid en bovengemiddeld op het belang. Deze aspecten zijn dus het belangrijkste verbeterpunten. Uit de open antwoorden blijkt dat de respondenten vinden dat niet alle benodigde boeken verkrijgbaar zijn, dat de catalogi niet gebruiksvriendelijk zijn en dat de zoekfunctie niet duidelijk is. 4a. Van welke bibliotheekvoorzieningen heeft u in de afgelopen 12 maanden gebruik gemaakt? (meerdere antwoorden mogelijk) absoluut (n=1101) relatief (n=1101) de bibliotheeklocatie Binnenstad % de bibliotheeklocatie Randwyck % boeken (gedrukt en/of elektronisch) % tijdschriften (gedrukt en/of elektronisch) % catalogi % zoekmachines % interbibliothecair leenverkeer 92 8% informatiepunt voor auteursrechten op de website van de 16 1% ondersteuning en assistentie van de (fysiek of via Ask Your Librarian (AYL)) 88 8% trainingen (bijv. Endnote) 57 5% geen van bovenstaande (door naar vraag 5a) % Van welke bibliotheekvoorzieningen heeft u in de afgelopen 12 maanden gebruik gemaakt? (meerdere antwoorden mogelijk) de bibliotheeklocatie Binnenstad de bibliotheeklocatie Randwyck 17% 17% boeken (gedrukt en/of elektronisch) 24% tijdschriften (gedrukt en/of elektronisch) 40% catalogi 24% zoekmachines 38% interbibliothecair leenverkeer 8% informatiepunt voor auteursrechten op de website van de 1% ondersteuning en assistentie van de trainingen (bijv. Endnote) 5% 8% geen van bovenstaande 42% Flycatcher Internet Research 17 UM Medewerkersmonitor

20 4b. Hoe belangrijk is/zijn deze voorziening(en) voor uw functioneren als medewerker?* * zie bijlage 6 voor frequenties de bibliotheeklocatie Binnenstad de bibliotheeklocatie Randwyck boeken (gedrukt en/of elektronisch) tijdschriften (gedrukt en/of elektronisch) catalogi zoekmachines interbibliothecair leenverkeer informatiepunt voor auteursrechten op de website van de ondersteuning en assistentie van de (fysiek of via Ask Your Librarian (AYL)) trainingen (bijv. Endnote) 43% 29% 22% 5% 0% 35% 40% 20% 4% 0% 55% 33% 11% 1% 0% 19% 3% 0% 0% 58% 33% 8% 0% 0% 64% 29% 6% 0% 0% 63% 28% 8% 1% 0% 44% 38% 13% 6% 0% 40% 48% 11% 1% 0% 26% 56% 18% 0% 0% 78% zeer belangrijk belangrijk neutraal onbelangrijk zeer onbelangrijk Flycatcher Internet Research 18 UM Medewerkersmonitor

21 4c. In hoeverre bent u tevreden over deze voorziening(en)?* * zie bijlage 7a voor frequenties en bijlage 7b voor de toelichting de bibliotheeklocatie Binnenstad de bibliotheeklocatie Randwyck boeken (gedrukt en/of elektronisch) tijdschriften (gedrukt en/of elektronisch) catalogi zoekmachines interbibliothecair leenverkeer informatiepunt voor auteursrechten op de website van de ondersteuning en assistentie van de (fysiek of via Ask Your Librarian (AYL)) trainingen (bijv. Endnote) 26% 11% 5% 1% 29% 8% 1% 0% 21% 11% 7% 1% 25% 9% 5% 0% 20% 5% 1% 3% 2% 14% 21% 14% 36% 10% 2% 1% 25% 19% 0% 0% 8% 5% 0% 19% 19% 0% 0% 57% 62% 60% 61% 60% 61% 51% 56% 42% 45% 61% zeer tevreden tevreden neutraal ontevreden zeer ontevreden Flycatcher Internet Research 19 UM Medewerkersmonitor

22 Prioriteitenmatrix Resultaten / Er zijn geen significante verschillen tussen de 'ers en 'ers wat betreft de ontevredenheid over de bibliotheekvoorzieningen. Percentage ontevreden medewerkers de bibliotheeklocatie Binnenstad 9% 2% de bibliotheeklocatie Randwyck 2% 0% boeken (gedrukt en/of elektronisch) 10% 2% tijdschriften (gedrukt en/of elektronisch) 6% 0% catalogi 7% 3% zoekmachines 4% 6% interbibliothecair leenverkeer 3% 5% informatiepunt voor auteursrechten op de website van de 0% 0% ondersteuning en assistentie van de (fysiek of via Ask Your Librarian (AYL)) 4% 5% trainingen (bijv. Endnote) 0% 0% Flycatcher Internet Research 20 UM Medewerkersmonitor

23 Vergelijking vorige meting Sinds de vorige meting zijn er geen significante verschillen in de mate van ontevredenheid over de verschillende bibliotheekvoorzieningen. Percentage ontevreden medewerkers de bibliotheeklocatie Binnenstad 4% 6% de bibliotheeklocatie Randwyck 2% 1% boeken (gedrukt en/of elektronisch) 7% 8% tijdschriften (gedrukt en/of elektronisch) 4% 5% catalogi 4% 6% zoekmachines 3% 5% interbibliothecair leenverkeer 7% 3% ondersteuning en assistentie van de (fysiek of via Ask Your Librarian (AYL)) 4% 5% trainingen (bijv. Endnote) 4% 0% Informatie en informatiesystemen Resultaten IMAR, de telefoongids en Eleum zijn de meest gebruikte informatiesystemen. De gebruikers vinden SLcM en Planon het belangrijkste. Wanneer wordt gekeken naar de tevredenheid, blijkt vier vijfde tevreden te zijn over IMAR. Over METIS en de telefoongids zijn de respondenten minder tevreden. Een derde is ontevreden over METIS en ruim een vijfde over de telefoongids. Uit de prioriteitenmatrix blijkt ongeveer hetzelfde. METIS, de telefoongids Be Informed, Planon en SLcM scoren ondergemiddeld wat de tevredenheid betreft. Omdat de telefoongids daarnaast bovengemiddeld scoort bij het belang is dit het belangrijkste verbeterpunt. Uit bijlage 9b blijkt dat men vooral ontevreden is over de vindbaarheid van de telefoongids zelf, dat niet alle medewerkers zijn opgenomen in de telefoongids en dat medewerkers lastig te vinden zijn in de telefoongids. 5a. Van welke informatiesystemen heeft u in de afgelopen 12 maanden gebruik gemaakt? absoluut (n=1101) relatief (n=1101) Eleum % SLcM (Student Lifecycle Managementsystem) 100 9% financiële management informatie (SAP-finance) % Planon (SAP-SRM) % Be Informed 101 9% IMAR % METIS % telefoongids % Corsa % geen van bovenstaande (door naar vraag 6a) 47 4% Flycatcher Internet Research 21 UM Medewerkersmonitor

UM Medewerkersmonitor Dienstverleningsmonitor 2010-2011

UM Medewerkersmonitor Dienstverleningsmonitor 2010-2011 UM Medewerkersmonitor Dienstverleningsmonitor 2010-2011 juni 2011 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever

Nadere informatie

Algemene tevredenheidsmeting UM Medewerkers. Deelrapport: Faculty of Arts and Social Sciences (FASoS)

Algemene tevredenheidsmeting UM Medewerkers. Deelrapport: Faculty of Arts and Social Sciences (FASoS) Algemene tevredenheidsmeting UM Medewerkers Deelrapport: Faculty of Arts and Social Sciences (FASoS) juli 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 1.1 Doelstelling van het onderzoek 1 1.2 De vragenlijst 1 1.3

Nadere informatie

Internetpeiling ombuigingen

Internetpeiling ombuigingen Internetpeiling ombuigingen In opdracht van: Gemeente Sittard-Geleen januari 2012 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Voorzieningen Bewonerspanel Roerdalen

Voorzieningen Bewonerspanel Roerdalen Voorzieningen april 2011 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan. P.O. Box

Nadere informatie

Algemene tevredenheidsmeting UM Medewerkers. Deelrapport: Maastricht University Office

Algemene tevredenheidsmeting UM Medewerkers. Deelrapport: Maastricht University Office Algemene tevredenheidsmeting UM Medewerkers Deelrapport: Maastricht University Office juli 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 1.1 Doelstelling van het onderzoek 1 1.2 De vragenlijst 1 1.3 Doelgroep 2 1.4

Nadere informatie

Algemene tevredenheidsmeting UM Medewerkers. Deelrapport: Informatie Communicatie Technologie Servicecentrum (ICTS)

Algemene tevredenheidsmeting UM Medewerkers. Deelrapport: Informatie Communicatie Technologie Servicecentrum (ICTS) Algemene tevredenheidsmeting UM Medewerkers Deelrapport: Informatie Communicatie Technologie Servicecentrum (ICTS) juli 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 1.1 Doelstelling van het onderzoek 1 1.2 De vragenlijst

Nadere informatie

Hogeschool Zuyd - Alumni

Hogeschool Zuyd - Alumni Hogeschool Zuyd - Alumni (werk)situatie alumni 2007 november 2007 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever

Nadere informatie

Centrum van Horst Wonen Limburg

Centrum van Horst Wonen Limburg Centrum van Horst Wonen Limburg januari 2013 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet

Nadere informatie

Bewonerspanel Roerdalen Onderzoek Burgerparticipatie

Bewonerspanel Roerdalen Onderzoek Burgerparticipatie Bewonerspanel Roerdalen Onderzoek Burgerparticipatie In opdracht van gemeente Roerdalen februari 2012 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder

Nadere informatie

Onderzoek Uw wijk en het Centrum van Weert

Onderzoek Uw wijk en het Centrum van Weert Onderzoek Uw wijk en het Centrum van Weert In opdracht van Wonen Limburg en Gemeente Weert november 2015 www.flycatcher.eu Er wordt momenteel hard aan gewerkt het centrum leefbaarder te maken waardoor

Nadere informatie

Openbare ruimte Bewonerspanel Roerdalen

Openbare ruimte Bewonerspanel Roerdalen Openbare ruimte november 2010 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan. Postbus

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek 2009 Facilitair Bedrijf UT

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek 2009 Facilitair Bedrijf UT Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek 2009 Facilitair Bedrijf UT Het Facilitair Bedrijf heeft in 2009 een klanttevredenheidsonderzoek gehouden onder haar gebruikers. Dit rapport is een samenvatting

Nadere informatie

ONDERZOEK WEBSITE. Gemeente Hulst. GfK Panel Services I mei 2013. GfK 2013 Onderzoek website gemeente Hulst 31 mei 2013 1

ONDERZOEK WEBSITE. Gemeente Hulst. GfK Panel Services I mei 2013. GfK 2013 Onderzoek website gemeente Hulst 31 mei 2013 1 ONDERZOEK WEBSITE Gemeente Hulst GfK Panel Services I mei 2013 GfK 2013 Onderzoek website gemeente Hulst 31 mei 2013 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Gebruik website Zoekmachine

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Communicatie Bewonerspanel Roerdalen

Communicatie Bewonerspanel Roerdalen Communicatie december 2013 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan. Inhoud

Nadere informatie

Universiteit Utrecht. Klanttevredenheidsonderzoek Facilitaire Dienstverlening 2013. September 2013

Universiteit Utrecht. Klanttevredenheidsonderzoek Facilitaire Dienstverlening 2013. September 2013 Universiteit Utrecht Klanttevredenheidsonderzoek Facilitaire Dienstverlening 2013 September 2013 Doelgroep en respons 2013 Verzonden enquetes 6.084 Respons 1.305 21% De enquête is verzonden aan ca. 6.100

Nadere informatie

Gebruikersonderzoek studenten Bibliotheek TU/e

Gebruikersonderzoek studenten Bibliotheek TU/e Gebruikersonderzoek studenten Bibliotheek TU/e publiekssamenvatting Maurits van der Graaf 2006-09-14 Pleiade Management and Consultancy BV Keizersgracht 62 1015 CS Amsterdam The Netherlands T: +31 20 488

Nadere informatie

Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom

Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom In opdracht van: Contactpersonen: Agentschap Telecom mevrouw Y. Veenstra, de heer A. Ballast Utrecht, april 2013 DUO MARKET RESEARCH

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek 2011 Facilitair Bedrijf UT

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek 2011 Facilitair Bedrijf UT Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek 2011 Facilitair Bedrijf UT Het Facilitair Bedrijf heeft in maart van 2011 een klanttevredenheidsonderzoek gehouden onder haar gebruikers. Dit rapport is een samenvatting

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Facilitair Bedrijf UT

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Facilitair Bedrijf UT Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Facilitair Bedrijf UT Het Facilitair Bedrijf heeft in oktober van 2013 een klanttevredenheidsonderzoek gehouden onder haar gebruikers. Dit rapport is een samenvatting

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Warmtenet Resultaten gebruikers

Warmtenet Resultaten gebruikers Warmtenet Resultaten gebruikers in opdracht van: gemeente Maastricht juli 2013 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012. Koro Enveloppen & Koro PackVision

Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012. Koro Enveloppen & Koro PackVision Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012 Opdrachtgever: Uitvoering: Koro Enveloppen & Koro PackVision Tema BV December 2014 1 I N L E I D I N G In 2014 heeft Tema voor de vijfde

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Versie: Fictivia B.V. Junior Consult Groningen Fictief 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Directieoverzicht 4 Leiderschap.7

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek Basisschool Sint Martinus In opdracht van Contactpersoon Basisschool Sint Martinus de heer F. Giesen Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek. Meting april - mei 2013. Uw consultant Emile van Geelen. Groepsrapportage Sjaloom Zorg Cliënten. E: Emile.van.Geelen@effectory.

Cliëntenonderzoek. Meting april - mei 2013. Uw consultant Emile van Geelen. Groepsrapportage Sjaloom Zorg Cliënten. E: Emile.van.Geelen@effectory. Cliëntenonderzoek Groepsrapportage Sjaloom Zorg Cliënten Meting april - mei 2013 Uw consultant Emile van Geelen E: Emile.van.Geelen@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Universiteit Utrecht. Klanttevredenheidsonderzoek Facilitaire Dienstverlening 2013. September 2013

Universiteit Utrecht. Klanttevredenheidsonderzoek Facilitaire Dienstverlening 2013. September 2013 Universiteit Utrecht Klanttevredenheidsonderzoek Facilitaire Dienstverlening 2013 September 2013 Doelgroepen en respons Studenten 2013 Verzonden enquetes 4.999 Respons 253 5% De enquête is verzonden aan

Nadere informatie

Panelonderzoek Europese interne markt

Panelonderzoek Europese interne markt Panelonderzoek Europese interne markt Highlights resultaten onderzoek KvK-ondernemerspanel naar de Europese interne markt juni 2016 In december 2015 /januari 2016 is via het KvK online ondernemerspanel

Nadere informatie

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Definitieve rapportage 4 augustus 2016 DATUM 4 augustus 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Bussum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Stappenplan ONLINE OUDERTEVREDENHEIDSPEILING

Stappenplan ONLINE OUDERTEVREDENHEIDSPEILING Stappenplan ONLINE OUDERTEVREDENHEIDSPEILING Een succesvolle peiling start met een goede voorbereiding. Door alle betrokkenen vooraf goed te informeren wordt draagvlak gecreëerd, dat komt de respons op

Nadere informatie

Effectiviteitonderzoek naar de kennisoverdracht van I&E Milieu

Effectiviteitonderzoek naar de kennisoverdracht van I&E Milieu Effectiviteitonderzoek naar de kennisoverdracht van I&E Milieu SAMENVATTING dr. L.A. Plugge 1, drs. J. Hoonhout 2, T. Carati 2, G. Holle 2 Universiteit Maastricht IKAT, Fac. der Psychologie Inleiding Het

Nadere informatie

Intern tevredenheidsonderzoek. nderzoek Facilitair Bedrijf - Universiteit Twente. Contactpersonen: Drs. Egbert Engelfriet Hanneke Grobbe, MSc

Intern tevredenheidsonderzoek. nderzoek Facilitair Bedrijf - Universiteit Twente. Contactpersonen: Drs. Egbert Engelfriet Hanneke Grobbe, MSc Intern tevredenheidsonderzoek nderzoek Facilitair Bedrijf - Universiteit Twente Contactpersonen: Arjen Maliepaard, MSc Drs. Egbert Engelfriet Hanneke Grobbe, MSc INTEGRON BV Juni 2009 Wijnhaven 65 Postbus

Nadere informatie

De must-have KPI voor iedere ICT-manager IT-HAPPINESS BENCHMARK. 5 mei 2014. In samenwerking met:

De must-have KPI voor iedere ICT-manager IT-HAPPINESS BENCHMARK. 5 mei 2014. In samenwerking met: De must-have KPI voor iedere ICT-manager IT-HAPPINESS BENCHMARK 5 mei 2014 : WAAROM ICT-KLANTTEVREDENHEID METEN? Om de ICT-dienstverlening optimaal aan te laten sluiten bij de wensen van de organisatie.

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek CBS Paadwizer In opdracht van Contactpersoon Stichting de Tjongerwerven Christelijk Primair Onderwijs de heer H. van Malsen en de heer A. Vos Utrecht, februari

Nadere informatie

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3 Rapportage Burgerpanel meting 3: Juni 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Horst aan de Maas Dhr. F. Geurts Utrecht, juli 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

UvA-HvA Medewerkersmonitor Interne Dienstverlening 2013

UvA-HvA Medewerkersmonitor Interne Dienstverlening 2013 UvA-HvA Medewerkersmonitor Interne Dienstverlening 2013 Beleidsreactie College van Bestuur UvA-HVA datum 1 juli 2013 1. Inleiding In het voorjaar van 2013 is een meting van de Medewerkersmonitor Interne

Nadere informatie

Meetbaar en stuurbaar maken van organisatieprestaties. Advies en verbetermanagement.

Meetbaar en stuurbaar maken van organisatieprestaties. Advies en verbetermanagement. Meetbaar en stuurbaar maken van organisatieprestaties. Advies en verbetermanagement. Intern tevredenheidsonderzoek Facilitair Bedrijf Gemeente Maastricht Datum : Mei 2010 Contactpersoon : Maaike Kuipers

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Noordenveld juli 2017 Samenvatting In april t/m juni 2017 heeft ZorgfocuZ voor de gemeente Noordenveld het cliëntervaringsonderzoek Wmo uitgevoerd. De doelgroep

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Wachttijden 2014

Onderzoeksrapport. Wachttijden 2014 Onderzoeksrapport Wachttijden 2014 Inhoudsopgave 1. Abstract 2. Inleiding 3. De Geneeskundestudent 4. Methode 5. Resultaten - Enquête algemeen - Enquête Wachttijden 6. Conclusie 7. Referenties 8. Contactgegevens

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Evaluatie deelname burgerpanel November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015 / 164 Datum November 2015

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage Stichting Het Lichtpunt Meting april 2014 Uw consultant Carolien Wannyn E: carolien.wannyn@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Rapportage Gebruikerstevredenheidsonderzoek P-Direkt

Rapportage Gebruikerstevredenheidsonderzoek P-Direkt Rapportage Gebruikerstevredenheidsonderzoek P-Direkt Q3-2015 Gebruikerstevredenheid P-Direkt Over het afgelopen kwartaal hebben 1150 gebruikers de vragenlijst (bijna) volledig ingevuld. Dit zijn er 40

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014 Gemeente Woerden Klanttevredenheid Wmo over 2013 31 juli 2014 DATUM 31 juli 2014 TITEL Klanttevredenheid Wmo over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Woerden Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus

Nadere informatie

Evaluatie Jaarboek- Rotterdam Port Information

Evaluatie Jaarboek- Rotterdam Port Information Meetbaar en stuurbaar maken van organisatieprestaties. Advies en verbetermanagement. Evaluatie Jaarboek- Rotterdam Port Information Datum: April 2013 Contactpersonen: Rogier Jongejan Benjamin de Mooij

Nadere informatie

Vraag & Antwoord. Tevredenheidsmetingen Scholengroep Veluwezoom 2013

Vraag & Antwoord. Tevredenheidsmetingen Scholengroep Veluwezoom 2013 Vraag & Antwoord Tevredenheidsmetingen Scholengroep Veluwezoom 2013 Thema Vraag Antwoord Algemeen Wat meet het Scholengroep Veluwezoom richt zich op maximale talentontwikkeling en het vergroten van de

Nadere informatie

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage -

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage - De dienstverlening van Onderzoek onder aangesloten instellingen - Eindrapportage - 09-09-2009 Inhoud Inleiding 3 Managementsamenvatting 4 Onderzoeksopzet 5 Resultaten 6 Tevredenheid 6 Gebruik en waardering

Nadere informatie

Invoering WIK een goede zet!

Invoering WIK een goede zet! Invoering WIK een goede zet! Korte peiling over een actueel onderwerp op het gebied van credit management juni 2013 Korte peiling: WIK B15893 / juni 2013 Pag. 1 Copyright 2013 Blauw Research bv Alle rechten

Nadere informatie

Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd door Maart 2009 Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd door: Almere Staete Radioweg 6a 1324 KW ALMERE Tel. (036) 5300402 E-mail: info@trendview.nl

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Schoolrapportage CBS De Windroos Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Noordkwartier Mevrouw W. Drenth Utrecht, mei 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan

Nadere informatie

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Voorbeeldpresentatie Inhoud 1 Inleiding 2 Resultaten - Spontane en geholpen bekendheid - Herkenning radiocommercial en rapportcijfer - Teruggespeelde boodschap -

Nadere informatie

Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014

Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014 Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Mei In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Aanvullend Openbaar Vervoer Kwartaalrapportage 2012-4: Deur tot deur plus vervoer Kamer tot kamer vervoer

Tevredenheidsonderzoek Aanvullend Openbaar Vervoer Kwartaalrapportage 2012-4: Deur tot deur plus vervoer Kamer tot kamer vervoer Tevredenheidsonderzoek Aanvullend Openbaar Vervoer Kwartaalrapportage 2012-4: Deur tot deur plus vervoer Kamer tot kamer vervoer Tevredenheidsonderzoek Aanvullend Openbaar Vervoer Kwartaalrapportage 2012-4:

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meander In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus'

Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus' Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus' Aansluiting mbo-opleidingen op de arbeidsmarkt gev16-0731mr/bes_alg 1 1. Inleiding Aanleiding en achtergrond onderzoek Op 14 oktober 2015 heeft Tweede Kamerlid

Nadere informatie

Onderzoektechnische verantwoording. Opinieonderzoek Solidariteit

Onderzoektechnische verantwoording. Opinieonderzoek Solidariteit Onderzoektechnische verantwoording Opinieonderzoek Solidariteit Project 18917 / mei 2013 Een onderzoek in opdracht van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, te Den Haag. AUTEURSRECHT MARKETRESPONSE

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek 2015

Medewerkerstevredenheidsonderzoek 2015 Medewerkerstevredenheidsonderzoek 2015 Myrte Legemaate Augustus 2015 INHOUD 1. Samenvatting... 2 2. Medewerkersonderzoek 2015... 3 3. De vragenlijst... 3 4. Kengetallen en Streefnormen... 4 5. Resultaten

Nadere informatie

Gemeente Ommen. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 28 juli 2017

Gemeente Ommen. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 28 juli 2017 Gemeente Ommen Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 28 juli 2017 DATUM 28 juli 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076)

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN Tevredenheidsonderzoek ketenpartners SUN Groningen Colofon Opdrachtgever SUN Groningen Datum Maart 2017 Auteurs Bert van Putten David Scheffer KWIZ Stavangerweg

Nadere informatie

Nederlands bedrijfsleven: maak faillissementsfraude snel openbaar

Nederlands bedrijfsleven: maak faillissementsfraude snel openbaar Nederlands bedrijfsleven: maak faillissementsfraude snel openbaar Korte peiling over een actueel onderwerp op het gebied van credit management juni 2014 Tussentijdse meting Trendmeter 14 B16475 / juni

Nadere informatie

Klantonderzoek: statistiek!

Klantonderzoek: statistiek! Klantonderzoek: statistiek! Statistiek bij klantonderzoek Om de resultaten van klantonderzoek juist te interpreteren is het belangrijk de juiste analyses uit te voeren. Vaak worden de mogelijkheden van

Nadere informatie

Resultaten Kwaliteitsmonitor Dienstverlening Archieven Instelling: (17) Regionaal Archief Leiden

Resultaten Kwaliteitsmonitor Dienstverlening Archieven Instelling: (17) Regionaal Archief Leiden Instelling: (17) Regionaal Archief Leiden Toelichting op het rapport Dit rapport bevat een samenvatting van de belangrijkste resultaten van de 2007-meting van de Kwaliteitsmonitor Dienstverlening Archieven.

Nadere informatie

Tevredenheid nieuwsbrief gestegen

Tevredenheid nieuwsbrief gestegen KTO Bureau Wbtv Mei 2016 Tevredenheid nieuwsbrief gestegen In maart 2016 is door DESAN een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder tolken en vertalers van bureau Wbtv. In totaal hebben 518 tolken

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Tussenmeting 2015 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, oktober

Nadere informatie

Werkdruk in het onderwijs

Werkdruk in het onderwijs Rapportage Werkdruk in het primair en voortgezet onderwijs DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven dr. Eric Elphick drs. Liesbeth van der Woud Maart 2012 tel: 030-2631080 fax: 030-2616944 email:

Nadere informatie

Invoering WIK een goede zet!

Invoering WIK een goede zet! Invoering WIK een goede zet! Korte peiling over een actueel onderwerp op het gebied van credit management juni 2013 Korte peiling: WIK B15893 / juni 2013 Pag. 1 Copyright 2013 Blauw Research bv Alle rechten

Nadere informatie

Evaluatie Sport Mobiliteit Centrum 2014

Evaluatie Sport Mobiliteit Centrum 2014 Evaluatie Sport Mobiliteit Centrum 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks-

Nadere informatie

Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010. De Meent

Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010. De Meent Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010 De Meent Gorinchem 08 december 2010 Inhoud I Voorwoord... 3 II Inleiding... 4 III Resultatenoverzicht... 5 IV Analyse... 23 V Conclusies... 25 2

Nadere informatie

CQI-Concernrapport Volckaert

CQI-Concernrapport Volckaert Ervaringen van somatische cliënten, contactpersonen van cliënten met een psychogeriatrische indicatie en thuiszorg cliënten CQI-Concernrapport Volckaert December 2016 Samenstelling: drs. J.J. Haamers,

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Basisschool Den Doelhof De heer P. Engels Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon RKBS 't Valder De heer H. Hetterscheid Utrecht, april 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van Duren

Nadere informatie

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1. Methode van onderzoek 1 1.2. Responsverantwoording 1 1.3. Leeswijzer 2 2. Tevredenheid Wmo-cliënten 3 2.1. Aanvragen van de voorzieningen 3 2.2. (On)Tevredenheid PGB 4 2.3. Tevredenheid

Nadere informatie

Enquête gebruikers e-laadpunten

Enquête gebruikers e-laadpunten Enquête gebruikers e-laadpunten Inleiding Begin juli 2013 heeft stichting e-laad een enquête uitgezet met als doel inzicht te krijgen in de ervaringen en wensen van gebruikers die hun elektrische auto

Nadere informatie

Praktische tips voor succesvol marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector

Praktische tips voor succesvol marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector Marktonderzoek kunt u prima inzetten om informatie te verzamelen over (mogelijke) markten, klanten of producten, maar bijvoorbeeld ook om de effectiviteit van

Nadere informatie

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat externe tevredenheidsmeting Pagina 1 Rinske Rill en Dea Bobeldijk. 21 mei 1 Inhoud Samenvatting... 1. Inleiding... 4 2. Aantallen respondenten...

Nadere informatie

Rapportage Dagbesteding en Vervoer. www.triqs.nl

Rapportage Dagbesteding en Vervoer. www.triqs.nl Rapportage Dagbesteding en Vervoer Versie 1.0.0 Juli 2012 Drs. J.J. Laninga DBV2.0 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde meting. Deze rapportage

Nadere informatie

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten en

Nadere informatie

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Klanttevredenheidsmonitor Onderzoek uitgevoerd door a-advies Mei 2017

Klanttevredenheidsmonitor Onderzoek uitgevoerd door a-advies Mei 2017 Klanttevredenheidsmonitor 2017 Onderzoek uitgevoerd door a-advies Mei 2017 Onderzoek Vragenlijst uitgezet onder actieve gebruikers van de OFED Kennisbank in 2016 Uitnodiging verstuurd via nieuwsbrief die

Nadere informatie

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Ervaring in de driehoek Cello heeft in de periode mei juni van dit jaar onderzoek laten uitvoeren naar de ervaringen van cliënten, ouders / vertegenwoordigers

Nadere informatie

Rapport Klanttevredenheidsonderzoek Kredietbank Nederland 2013 / 2014 Gemeente Renkum

Rapport Klanttevredenheidsonderzoek Kredietbank Nederland 2013 / 2014 Gemeente Renkum Rapport Klanttevredenheidsonderzoek Kredietbank Nederland 2013 / 2014 Gemeente Renkum 3 april 2015 Right Marktonderzoek Emmawijk 55-8011 CN Zwolle T 038 421 21 85 E info@rightmarktonderzoek.nl www.rightmarktonderzoek.nl

Nadere informatie

Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn

Deelrapportage Apotheken door Cliënten Bekeken Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn E Inhoud 1. Inleiding en methode 1 1.1. Achtergrond 1 1.2. Doel van het kwaliteitstraject: meten en verbeteren

Nadere informatie

RODI Banken 2011. Relatie-onderzoek Autodealers Banken

RODI Banken 2011. Relatie-onderzoek Autodealers Banken RODI Banken 2011 Relatie-onderzoek Autodealers Banken Management Summary Aan het RODI Banken 2011 hebben 238 autodealers deelgenomen, wat overeenkomt met een respons van 10,. BOVAG-leden doen gemiddeld

Nadere informatie

Tenzij anders staat aangegeven, bevat het rapport gemiddelde scores (schoolcijfer).

Tenzij anders staat aangegeven, bevat het rapport gemiddelde scores (schoolcijfer). Instelling: (45) Stadsarchief Amsterdam Toelichting op het rapport Dit rapport bestaat uit 3 onderdelen. Deel 1 Resultaten Dit deel bevat de actuele resultaten van uw instelling. Indien eerder aan de Kwaliteitsmonitor

Nadere informatie

Online enquête Kennisplein Omgevingsvergunning

Online enquête Kennisplein Omgevingsvergunning Ministerie van VROM Kennisplein Omgevingsvergunning Online enquête Kennisplein Omgevingsvergunning Rijnstraat 8 Postbus 30945 2500 GX Den Haag Interne postcode IPC 660 http://omgevingsvergunning.vrom.nl

Nadere informatie

Rapportage. Peiling onder mkb ers en zzp ers. 20 april 2017

Rapportage. Peiling onder mkb ers en zzp ers. 20 april 2017 Rapportage Peiling onder mkb ers en zzp ers 20 april 2017 In opdracht van: Betaalme.nu Datum: 20 april 2017 Projectnummer: 2017051 Auteurs: Kelly de Heij en Sterre Horsman Inhoud 1 Achtergrond & opzet

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Emmen juli 2017 Samenvatting In april t/m juni heeft ZorgfocuZ voor de gemeente Emmen het cliëntervaringsonderzoek Wmo uitgevoerd. De doelgroep voor dit

Nadere informatie

Resultaat Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp ook in 2009 zeer positief!

Resultaat Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp ook in 2009 zeer positief! Resultaat Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp ook in 2009 zeer positief! Doel klanttevredenheidsonderzoek Om de dienstverlening van het Bureau Wsnp zo optimaal mogelijk op de wensen en behoeften van

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Beginmeting 2014 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, september

Nadere informatie

Windenergie Zeekracht

Windenergie Zeekracht Windenergie september 2011 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan. Postbus

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage mei - juni 2014 Uw consultant Carolien Wannyn E: carolien.wannyn@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding en verantwoording...3

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2006

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2006 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2006 November 2006 Stefan Peters & Carolien van Ees 14162 Inhoudsopgave 1. Inleiding en onderzoeksdoel 2. Onderzoeksopzet 3. Conclusies 4. Resultaten Inleiding en

Nadere informatie

ALGEMEEN RAPPORT Publieksprijs Beste Vastgoedfonds Aanbieder 2011

ALGEMEEN RAPPORT Publieksprijs Beste Vastgoedfonds Aanbieder 2011 ALGEMEEN RAPPORT Publieksprijs Beste Vastgoedfonds Aanbieder 2011 Markt, trends en ontwikkelingen Amsterdam, april 2012 Ir. L. van Graafeiland Dr. P. van Gelderen Baken Adviesgroep BV info@bakenadviesgroep.nl

Nadere informatie