Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector"

Transcriptie

1 Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Editie 2 jaargang 3 De invloed van het CRAB decreet op uw dagelijkse werking Op 1 juni trad het CRAB-decreet in werking en werd de CRAB-adressendatabank de authentieke bron voor adresgegevens in Vlaanderen. Vlaamse overheidsinstanties, provincies, gemeenten, intercommunales en zelfs kerkfabrieken mogen vanaf dan in hun administratie enkel adressen gebruiken uit het CRAB. Het invoeren van een midoffice, definiëren van werkprocessen, herorganiseren van loketten, samenwerken tussen gemeentebestuur en OCMW Dit zijn maar enkele van de vele uitdagingen die bovenaan het todo lijstje van elk bestuur staan. Daarnaast dient u dagelijks uw burgers optimaal te bedienen. Cevi/Logins probeert u daarin zo goed mogelijk te ondersteunen. De ruime opkomst en positieve feedback op de verschillende informatiesessies, zoals rond onze midofficesuite, het CRAB-decreet, het Capelo project en de Beleids- en Beheerscyclus tonen aan dat u deze aanpak waar deert. Met deze newsletter informeren we u over deze projecten, over de nieuwe productontwikkelingen en enkele succesvolle invoeringen van toepassingen bij lokale besturen. Op 18 oktober zult u de getuigenissen van de besturen zelf kunnen horen tijdens onze klantendag in de Floréal Club in Blankenberge. Reserveer alvast deze datum. Het volledige programma volgt later. Ondertussen wens ik u veel leesplezier in deze newsletter. ir. Eddy Pacquée Algemeen directeur Dit is een belangrijke stap in een meer uniform en efficiënt gebruik van adressen in dossiers, registers, databanken en programma s. Voor de gemeenten betekent het CRAB echter ook een bijkomende verantwoordelijkheid en takenpakket. Ieder gemeentebestuur moet immers eerst de adressen op zijn grondgebied in de CRAB-databank nazien. Simultaan moeten de gemeenten ook de adressen in het CRAB bijhouden, zodat de databank ook actueel blijft. En tot slot moeten de gemeenten ook meldingen van foutieve of onduidelijke adressen procedureel opvolgen. Met LoGISBasis, het GIS-programma van Cevi/Logins, voert u deze taken efficiënt en vlot uit. Bovendien passen we ook onze andere programma s aan, zodat ze de adresgegevens uit het CRAB kunnen gebruiken. Inhoud Het GIS helpt u bij het situeren van adressen op het terrein. De adresgegevens zelf voert u in via gebruiksvriendelijke formuliervensters. LoGISBasis stuurt alle adresgegevens over het internet door naar de centrale CRAB-databank maar houdt ze ook bij in een lokale CRAB-databank die u heel wat extra mogelijkheden biedt. Op 16 en 17 mei organiseerden we hierover verschillende informatiesessies die door 160 belangstellenden werden bijgewoond. Als u er niet kon bij zijn of nog extra informatie wenst, kunt u steeds onze GIS-cel contacteren. Zo verneemt u hoe ook u met LoGISBasis kunt voldoen aan de richtlijnen uit het CRAB-decreet. De invloed van het CRAB decreet op uw dagelijkse werking p1 Cevi e-loket behaalt Anysurferlabel p2 Vzw Vijvens tevreden over planningstool DBS Admin p2 Stad Brugge digitaliseert inkomende facturen p2 Agenda opleidingen en events p3 Stand van Zaken Beleids- en Beheerscyclus p3 Knokke-Heist start met e-loket Bewonerskaarten met uitgestelde betaling p4 Stad Aalst gestart met ebirth p5 V-insight: dashboards voor bibliotheken p6 Logins ontwikkelt subsidieregeling derden voor OCMW Brussel p6 Cevi en HP: 10 jaar partners in IT - slotevenement op 19 mei 2011 p7 Stad Gent, Lokeren en Lebbeke kiezen voor BIBEL (BeleidsInformatie BELastingen) p7 Succesvolle start Project Capelo p8 Overpelt en Poperinge schakelen over naar Unibel voor beheer gemeentebelastingen p8 Positieve reacties tijdens productmeeting Midoffice p9 De Panne en Knokke-Heist kiezen voor GAS p9 Best Finance Team of the Year p9 Diensthoofdenmeeting burgerzaken van de grote steden (Roeselare, 18 mei 2011) p10 OCMW Evergem gestart met RBS Zorg+ p11 Van Cobra werkgroep naar gebruikersgroep p11 Maak uw printerpark groener via een printscan p11 1

2 Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Cevi e-loket behaalt Anysurferlabel Als openbaar bestuur hebt u meer en meer oog voor de toegankelijkheid van uw diensten. Werken aan toegankelijkheid gebeurt op verschillende manieren. Zo besteedt u aandacht aan de fysieke toegankelijkheid van de gebouwen, maar hebt u ook oog voor de verbetering van de dienstverlening. Uw dienstverlening verbeteren, dat omvat onder meer het herstructureren van het aanbod zodat het doorzichtiger wordt voor de burger, het wegwerken van administratieve drempels en de loketfunctie optimaal invullen. In het kader van het optimaliseren van de dienstverlening en het aanbieden van diensten buiten de openingsuren van de loketten maken meer en meer besturen gebruik van de e-loketten van Cevi. Door de koppeling met backofficetoepassingen staan de e-loketten niet alleen voor betere dienstverlening, maar betekenen ze ook een werklastbesparing voor de ambtenaar. Meer en meer burgers vinden hun weg naar de e-loketten. Daarom heeft Cevi er werk van gemaakt om de e-loketten toegankelijk te maken voor slechtzienden en voor gebruikers met verschillende besturingssystemen (Windows, Linux en Macintosh). Op het vlak van websites is AnySurfer het Belgische kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Wij zijn dan ook trots te melden dat de huidige versie van ons e-loket (versie 1.02) Anysurfer Proof is verklaard. Dit maakt het voor uw bestuur eenvoudiger om ook voor uw website met geïntegreerd e-loket het AnySurfer label te behalen. Stad Brugge digitaliseert inkomende facturen Vzw Vijvens tevreden over planningstool DBS Admin Martine Willems, sociaal assistente bij het Centrum voor Dagverzorging De Marolle van vzw Vijvens blikt tevreden terug op de planningstool die ze recent implementeerden voor hun dagverzorgingscentrum. De planningstool laat ons toe de bezetting correct en naar de toekomst toe op te volgen. Tevens bespaart de tool ons heel wat werk naar registratie en facturatie toe. Stad Brugge is de 3de grootste centrumstad in Vlaanderen en heeft een zeer gedecentraliseerde organisatie met een 10-tal clusters en meer dan 50 diensten. Via het project Destiny 2014 plant de stad een ambitieus veranderingstraject - administratieve vereenvoudiging en optimalisering van de processen vormen hierin een belangrijk onderdeel. In dit kader werd het project digitale facturatie opgestart. In dit project worden drie fases onderscheiden: 1) digitalisering inkomende facturen van papier naar digitaal, 2) inkomende e-facturatie, 3) uitgaande e-facturatie. Het digitaliseren van de inkomende facturen biedt de volgende voordelen: grotendeels verdwijnen van de handmatige input van de facturen, maximale traceerbaarheid van de factuur, betere rapportering inzake inkomende facturen, digitaal archief, kortere betaaltermijnen voor facturen... Er werd gekozen voor een toaaloplossing van papier naar digitaal die werkbaar is voor het personeel en geen extra inspanningen vraagt. Daarom werd er geopteerd om het inscannen te outsourcen. Om deze totaaloplossing te realiseren werd een beroep gedaan op drie partijen: Cevi als huisleverancier voor de financiële toepassingen en eerste aanspreekpunt in het project. Arco levert de workflowtoepassing en het documentmanagementsysteem. Bpost zorgt voor het inscannen en valideren van de facturen. Het project werd opgestart begin april 2011 en wordt nu verder geoptimaliseerd rekening houdend met de werking van de stad Brugge. Indien u ook uw facturen wenst te digitaliseren, kunt u ons de coupon op de laatste bladzijde terugsturen voor meer informatie. 2

3 8ste Cevi Klantendag Floréal Club Blankenberge Reserveer alvast dinsdag 18 oktober 2011 Stand van zaken Beleids- en Beheerscyclus Eind maart waren de piloten volledig opgestart met hun budget en de courante verrichtingen. Op 31 maart werd hierover een infosessie gehouden voor de OCMW s met een klantgetuigenis van de heer Filip Denorme, ontvanger van OCMW Dilbeek en mevrouw Kristin Debackere van de financiële dienst OCMW Dilbeek. Het OCMW Dilbeek heeft de overstap vlot doorstaan doordat de voorbereidingen inzake doelstellingen, actieplannen en indicatoren al in 2009 hadden plaatsgevonden. Het bestuur bleef werken met de bestaande programma s en had zo goed als geen opleiding nodig om op te starten met de BBC. Een aandachtspunt blijft nog de verdere uitwerking van de rapportering en het gebruik van indicatoren doorheen de organisatie en in de software. Op 5 april werd er een infosessie gehouden voor de gemeenten met een klantgetuigenis van de heer Stefaan Vandecasteele, stadsontvanger van stad Poperinge. Poperinge heeft de opstart goed verteerd maar gaf ook aan dat een goede voorbereiding van essentieel belang is en dat vooral de indeling van de Agenda opleidingen beleidsdomeinen, de interpretatie van de beleidsvelden en de onderverdeling in beleidsitems een denkoefening is die ook een invloed kan hebben op het organogram van de stad of de gemeente. Een goed uitgedachte structuur heeft zijn invloed op de dagelijkse werking, de kredietbewaking en de rapportering voor de verschillende actoren. In het najaar volgt nog een tweede infosessie waarbij we opnieuw een stand van zaken weergeven van de piloten en de programma s. Deze sessie zal normaal plaatsvinden in Leuven waarbij de ontvan- 9/9: Meer doen met Word 2007/ en 30/9: Publisher en 19/10: Excel 2007/2010: basis 20, 21, 27 en 28/10: Access: een database ontwerpen 9/11: Praktische opfrissing Excel 2007/ /11: Support voor ondersteuners Op 1 januari 2011 startten 20 besturen met de nieuwe Beleids- en Beheerscyclus (BBC). Deze zou op 1 januari 2014 ingevoerd moeten zijn voor alle lokale besturen (gemeente, OCMW en provinciebestuur). Cevi/Logins kan in 2011 rekenen op de inzet van 5 pilootbesturen: OCMW Boutersem, OCMW Dilbeek, gemeente Overpelt, OCMW Overpelt en de stad Poperinge. ger van gemeente Overpelt haar klantgetuigenis zal geven. Voor Overpelt ging de overstap van de BBC gepaard met de fusie van de financiële dienst voor de drie entiteiten: gemeente, OCMW en het AGB. Overpelt is hierbij drie keer piloot: één keer voor de BBC, één keer voor de gezamenlijke financiële dienst voor OCMW en Gemeente en bijkomend piloot avant la lettre voor het AGB aangezien de Vlaamse regering ook voor de AGB s de mogelijkheid zou willen creëren om de regels van de BCC te volgen. foto s: Overpelt: overpelt.be Poperinge: Hans Sterkendries OCMW Dilbeek: Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Deze newsletter is een uitgave van: Cevi NV Bisdomplein 3 - B Gent Logins NV Gnrl De Wittelaan 17 B32 - B Mechelen Redactie: Christine Boeve, Katie Bouckaert, Patrick De Backer, Katleen De Graeve, Paul De Taeye, Greetje De Quaker, Eddy Janssen, Daniëlle Koole, Eddy Pacquée, Ilse Packet, Jan Reynaert, Guido Ronsse, Anne Scheurweg, Johnny Slos, Magda Vercamer, Serge Vermeersch. Eindredactie: Katie Bouckaert Verantwoordelijke uitgever: Eddy Pacquée 3

4 Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Knokke-Heist start met e-loket Bewonerskaarten met uitgestelde betaling In Knokke-Heist neemt op een aantal piekmomenten de druk op het straatparkeren erg toe. Om die parkeerdruk te doen afnemen en te zorgen voor een meer gespreid parkeren, heeft de gemeente een parkeerplan ingevoerd. Voor de bewoners werd daarbij voorzien dat zij recht hebben op een bewonerskaart. Sinds januari kunnen deze via het e-loket worden aangevraagd en betaald. Voor de bewoners werd voorzien dat zij recht hebben op een bewonerskaart. Door het belang van de koppeling naar de bevolkingsgegevens, werd geopteerd voor de toepassing Bewonerskaarten van Cevi. Sinds januari kunnen de inwoners van de kustgemeente Knokke- Heist via het e-loket nu ook op de website van de gemeente hun bewonerskaart(en) aanvragen èn betalen. De aanvraag gebeurt met de elektronische identiteitskaart of eventueel door het Rijksregisternummer in te geven. Er wordt onmiddellijk een controle uitgevoerd of de aanvrager in Knokke-Heist woont en of de persoon 18 jaar of ouder is. De aanvraag wordt automatisch gecontroleerd (bijvoorbeeld voertuigeigenaar, documenten bedrijfswagen ) en elektronisch beschikbaar gesteld voor de gemeente. Als de controle positief is, wordt automatisch een mail verstuurd naar de aanvrager waarbij hij/zij via een eenvoudige hyperlink de betaling elektronisch kan uitvoeren. Deze uitgestelde betaling via het betalingsplatform van Fedict Ogone is een primeur binnen de openbare sector. Na betaling kan de aanvrager de kaart laten opsturen naar het thuisadres, of zelf afhalen in de Parkeershop van Knokke-Heist. Hierbij laten wij ook even Marc Vanockerhout, ICT-verantwoordelijke gemeente Knokke-Heist, aan het woord. kaarten in die maand. Ongeveer Aanmeldscherm e-loket Bewonerskaarten Knokke-Heist 67 % van de aanvragen De aanvraag en betaling van een bewonerskaart kan dus volledig digitaal verlopen, via het e-loket. voor een bewonerskaart gebeurde dus zonder dat de burger zich moet verplaatsen naar het gemeentehuis of de Parkeershop. Dat zorgt dus voor tijdwinst voor de gebruiker, minder lange wachtrijen in het gemeentehuis en minder administratieve rompslomp voor de gemeente. In de Parkeershop kan de burger natuurlijk ook nog altijd terecht voor het aanvragen van een bewonerskaart. In januari 2011 werden 2580 bewonerskaarten aangevraagd via het e- Loket, op een totaal van 3801 afgeleverde bewoners- Bij de realisatie van het nieuwe parkeerbeleid werden er diverse soorten parkeerkaarten ingevoerd, waarvan die voor inwoners en tweede verblijvers de belangrijkste vormen. Omdat het parkeerbedrijf geen toegang heeft tot het bevolkingsregister noch tot het bestand van de tweede verblijven, besloot het College de gemeentelijke administratie te laten instaan voor de afhandeling van de parkeerkaarten. Met Cevi werd samengewerkt om enerzijds hun toepassing Bewonerskaarten af te stemmen op het gemeentelijk parkeerreglement en anderzijds een e-loket te ontwikkelen gekoppeld aan de online betaalmogelijkheid via Ogone voor zowel debet- als kredietkaarten. 4

5 Stad Aalst gestart met ebirth Op 1 april is de stad Aalst gestart met ebirth, het elektronisch aangifteplatform voor geboorten. De stad Aalst opteerde meteen om ebirth in de toepassing WinAbs (burgerlijke stand) te integreren. Cevi ging graag op die vraag in en zorgde ervoor dat de stad Aalst op 1 april de elektronische kennisgevingen van geboorte met hun vertrouwde toepassing voor de burgerlijke stand (WinAbs) kon verwerken en er geen extra toepassing voor de verwerking van de kennisgevingen van geboorte gebruikt moest worden. ebirth staat voor Elektronische kennisgeving van geboorte. Het vervangt het oude papieren document (Model 1) dat de kraamkliniek of vroedvrouw moest afleveren bij een geboorte en dat door de gemeente van geboorte gebruikt werd voor opmaak van de geboorteakte. ebirth maakt een elektronische en beveiligde uitwisseling van gegevens mogelijk tussen de betrokkenen op het terrein (artsen, vroedvrouwen, ambtenaren van de Burgerlijke Stand) en de Gemeenschappen, met respect voor de privacy en het medisch geheim. Met de opstart van ebirth verkleint de kans op menselijke fouten en wordt de informatie sneller doorgespeeld aan de dienst Burgerzaken. Voor de ouders verandert er weinig, want zij moeten nog steeds aangifte doen op de dienst Burgerzaken. De papieren formulieren verdwijnen wel. Fedict ontwikkelde voor elke betrokken doelgroep in het project een specifieke toepassing: ebirth Medical voor ziekenhuizen en zorgverstrekkers, ebirth City voor de Burgerlijke Stand van de gemeente van geboorte. Elke toepassing is beschikbaar via twee interfaces: een webtoepassing of webservices. De webtoepassing geeft via een internetbrowser op een beveiligde wijze toegang tot ebirth. De webservices maken rechtstreekse integratie van de ebirth-functionaliteiten met de software van ziekenhuizen en gemeenten mogelijk. Fedict organiseerde in een demonstratietournee bij negentig procent van de gemeenten met een kraamkliniek. In de loop van 2011 gaat Fedict nog eens aan alle gemeenten en ziekenhuizen met kraamafdeling vragen om mee te stappen in het ebirth project. Alle zorgverstrekkers moeten daarna de informatie krijgen die ze nodig hebben om ebirth te gebruiken. Nicole Vercruysse, projectleider bij Fedict, hoopt ebirth gefaseerd in te voeren in de komende twaalf maanden. De integratie tussen het ebirth platform en WinAbs biedt de volgende functionaliteiten: de ambtenaar ontvangt in Win- Abs automatisch een nieuwe kennisgeving van geboorte; het ziekenhuis wordt automatisch van de goede ontvangst op de hoogte gebracht; er is een elektronische con- trole op een laattijdige aangifte van geboorte; vanuit WinAbs worden de vereiste statistische gegevens automatisch doorgestuurd naar de bevoegde instellingen nadat een dossier werd afgewerkt; de opmaak van een geboorteakte vereist veel minder werk daar de ontvangen gegevens automatisch in een nieuw dossier worden overgenomen. In juni zullen Aalst, Oostende, Oudenaarde, Roeselare en Veurne werken met de geïntegreerde ebirth webservice. Torhout start in oktober. Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Geert Renkens Volgens Els Van Assche, diensthoofd Burgerlijke Stand van de stad Aalst, functioneert het systeem bijzonder vlot, maar zal het nog beter werken wanneer het tweede ziekenhuis van Aalst klaar zal zijn om de gegevens elektronisch door te sturen. ebirth betekent alvast weer een stap in de administratieve vereenvoudiging en in de modernisering van de burgerlijke stand. 5

6 V-insight: dashboards voor bibliotheken V-insight is een webgebaseerd statistiekenportaal dat dynamische prestatie-indicatoren dynamisch bijhoudt en presenteert. Bibliothecarissen, marketingmedewerkers... krijgen zo inzicht in meetbare resultaten die als basis dienen voor effectieve besluitvorming en rapportering. De dashboardresultaten worden op drie manieren gepresenteerd: de grafische weergave biedt een snelle blik op het algemene resultaat; de top 10 geeft voor elk criterium (en de combinatie ervan) de meest gebruikte gegevens en de tabel ten slotte levert de volledige en meest gedetailleerde informatie. Momenteel zijn volgende kubussen beschikbaar: bibliografische beschrijvingen, leengedrag, uitleenbelasting, uitleningen en verlengingen, reserveringen, gehonoreerde reserveringen, afvoer, aanwinsten, bezit (exemplaren), bewegingen van objecten, toplijsten voor uitleningen en verlengingen, reserveringen en webvragen. Kubussen met verwante informatie kunnen bovendien gecombineerd worden om ratio s te berekenen. Met behulp van scoping, drilling, filtering, groepering, beperken, periodebepaling kunt u de aangeboden informatie analyseren tot op het gewenste niveau. Dit leidt niet enkel tot louter statistische cijfers maar brengt ook trends naar boven. Bovendien is er een verregaande integratie met Vubis. Volgende Oost- en West-Vlaamse bibliotheken maken al gebruik van V-insight: Eeklo, Evergem, Melle en Zottegem. In de loop van 2011 zullen ook de PBS-bibliotheken van Ovinob en Winob een V-insight omgeving beschikbaar stellen. Logins ontwikkelt subsidieregeling derden voor OCMW Brussel Het uitbetalen van steun aan de cliënt voor subsidieerbare steun resulteert in de opmaak van formulieren voor de POD. Er zijn nu al doorgedreven automatismen voorhanden voor de opmaak en het online verzenden van deze formulieren. Toch blijft het opvolgen van de subsidies zelf en de bijhorende controles nog een hele klus. Met onze nieuwe ontwikkeling willen we u hiervoor een goed en werkbaar instrument aanbieden. Dit instrument biedt de beheerders ook de mogelijkheid om deze materie nauwlettend op te volgen. Bij het uitbetalen van steun boeken we nu al het uitbetaalde bedrag als kost in de boekhouding. Nieuw is ook de boeking voor de vordering van de subsidie van het recupereerbare bedrag. Maandelijks wordt de maandstaat Wet65 (of Leefloon) binnengetrokken in de toepassing. Het programma identificeert automatisch alle eventuele verschillen tussen de maandstaat en de verwachtte subsidie. De verschillen kunnen divers zijn en moeten verder onderzocht en verbeterd worden (formulieren verbeteren, extra stukken indienen, onwaarden, oninbare bedragen). De soort verbetering resulteert in een voorstel tot boeking met deze verschillen. De werking is verschillend voor de Wet65 en het Leefloon. In fase 1 focussen we ons op de Wet65. Leefloon volgt in een tweede fase. Het jaar 2011 is een pilootjaar voor deze ontwikkeling. Vanaf 2012 komt deze interessante module ter beschikking. 6

7 Cevi en HP: 10 jaar partners in IT - slotevenement op 19 mei 2011 Bij de starthappening in september vorig jaar lag de klemtoon op pc s en printing. Nu lag de nadruk op servers, storage en networking. Alle hardwareproducenten leggen de laatste jaren de klemtoon op groen, integratie en bedrijfszekerheid. HP heeft hier als wereldspeler op infrastructuurvlak steeds een trekkersrol gespeeld en toonde de integratie van de diverse componenten onder de noemer converged infrastructure. pact van die toegenomen performantie op het dalende kostenplaatje. Storage Het is al lang geen geheim meer dat het volume aan bewaarde data explosief groeit. Het kostenefficiënt managen van data en flexibel kunnen inspelen op de groei zijn dan ook cruciale vereisten waar een storagesysteem moet aan voldoen. Maar met het toenemen van het volume aan data, wordt de werking van uw bestuur ook meer en meer afhankelijk van die data. Disaster recovery en business continuity zijn dan ook onontbeerlijk geworden. In de sessie werd de P4000 voorgesteld. Een familie van opslagsystemen die via Network Raid, Thin Provisioning, Snapshot en Remote copy technologieën er in slaagt om aan al die vereisten te voldoen. Networking Dat HP ook een belangrijke netwerkspeler is, is lang een van de best bewaarde geheimen gebleven. Met de overname van 3Com door HP is er een belangrijke verandering gekomen. 3Com heeft sinds lang een technisch sterke Proliant Servers HP en Intel hebben de afgelopen jaren sterk geïnvesteerd in het groener maken van servers. Groener wil in deze vooral zeggen minder stroomverbruik en minder warmteproductie. Maar dit mag niet ten koste gaan van de bedrijfszekerheid. Ook op dit laatste vlak werd verder gewerkt om heel wat parameters op te meten via de sea of sensors : een intern netwerk aan sensoren die de werking van de server en zijn componenten constant in de gaten houden, gekoppeld met een externe monitoring. We kregen ook een kijk op de recente en toekomstige evoluties in server processoren en de importfolio, maar had nooit de sterke merknaam die HP heeft. HP daarentegen heeft een sterk merk, maar had op networking geen volledig portfolio. Door de overname beschikken ze nu over een sterk merk en portfolio op networking. Of hoe 1 en 1 toch wel degelijk 3 kan zijn. Cevi Services In 2010 werden een aantal infrastructuurdiensten vernieuwd. Op het vlak van technische bijstand hebt u nu een ruime en duidelijker keuze tussen periodieke ondersteuning, ondersteuning op afroep en helpdeskondersteuning. In 2011 staan er nog enkele uitbreidingen en veranderingen te gebeuren die u zullen worden voorgesteld op de Klantendag. Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Gent, Lokeren en Lebbeke kiezen voor BIBEL (BeleidsInformatie BELastingen) BIBEL is een nieuwe Cevi-toepassing die op een vlotte manier rapporten en grafieken aflevert op basis van de belastinggegevens van de toepassing Unibel. BIBEL is systeemonafhankelijk, dynamisch, performant en benaderbaar vanuit verschillende dimensies en op verschillende detailniveaus. Er zijn 26 standaardrapporten voorzien op kohierartikels, bezwaren, budgetten, schulden, grondslagen en verzonden documenten. Via een algemene kubus kunt u zelf rapporten maken en dit op een even gebruiksvriendelijke manier als u draaitabellen maakt in Excel. Wenst u meer te vernemen over BIBEL? Stuur ons dan de coupon terug. Overzicht standaardrapporten voor Kohierartikels 7

8 Succesvolle start Project Capelo Op 1 januari 2011 ging het project Capelo van start. Dit project vloeit voort uit de wet op het Generatiepact. In deze wet werd bepaald dat elke ambtenaar vanaf 55 jaar een automatische raming van het pensioen moet ontvangen en dat het papieren pensioendossier, dat de laatste werkgever moet opmaken, zal worden afgeschaft. Het project Capelo bestaat uit deze drie luiken: 1. uitbreiding van de RSZ/RSZPPO-aangifte met bijkomende gegevens in verband met de loopbaan van het personeelslid; 2. de punctuele gegevens, waarbij informatie in verband met diploma s en de motivatie van het ontslag van statutaire personeelsleden zal worden opgevraagd; 3. de historische gegevens over de loopbanen van de personeelsleden in dienst op 1 januari 2011 waarbij een groot aantal loopbaangegevens moeten worden doorgegeven. Het eerste luik is van start gegaan en hiervoor organiseerde Cevi/Logins op 5, 7 en 8 april infosessies voor de gebruikers van de loontoepassing. Op deze sessies werd een inhoudelijk overzicht gegeven van alle nieuwe gegevens met de nodige aandachtspunten specifiek voor de besturen aangesloten bij Cevi/Logins. Ook werd de toepassing van deze nieuwe velden in het programma Cevips uitvoerig toegelicht zodat de RSZ/RSZPPO-aangifte voor het eerste kwartaal 2011 correct zal kunnen verlopen. Voor meer informatie kunt u de coupon terugsturen. Overpelt en Poperinge schakelen over naar Unibel voor beheer gemeentebelastingen Het Agentschap voor Binnenlands Bestuur stelde de gemeenten Overpelt en Poperinge aan als pilootgemeenten voor de implementatie van de Beleids- en Beheerscyclus. Hierbij schakelen beide gemeenten dit voorjaar eveneens over naar Unibel voor het beheer en de inning van de gemeentebelastingen. Unibel is een modulair pakket dat alle werkmiddelen bevat voor de automatisering van de belastingadministratie. Alle werkzaamheden vanaf de opbouw van de belastingbestanden, de opmaak van kohieren en aanslagbiljetten tot en met de betalingsopvolging en de vervolging van nalatige belastingplichtigen, zijn in de toepassing voorzien. De omschakeling voorziet in de conversie van de belastinggegevens naar Unibel, die aangepast werd aan de reglementering van de Beheers- en Beleidscyclus. Voor meer informatie kunt u ons de coupon terugsturen. 8

9 Positieve reacties tijdens productmeeting Midoffice Cevi heeft een volledig geïntegreerde midofficesuite die u ondersteunt bij het leveren van kwaliteitsvolle publieke dienstverlening met als uitgangspunt de burger centraal. Tijdens een productdemonstratie op 15 februari 2011 kreeg u een overzicht van het volledige aanbod. De reacties van de aanwezigen waren heel positief. Er waren lovende woorden voor de mogelijkheid om gefaseerd te starten en voor de integratie tussen de verschillende toepassingen. Zo kan de loketbediende met het dienstoverkoepelende a-loket de burger meteen informeren of verder helpen, ongeacht voor welk gemeentelijk product of via welk kanaal de burger een vraag stelde. Daarnaast heeft de medewerker aan het loket dankzij de integratie met een volledig overzicht van alle contacten van die burger met uw bestuur. Wilt u een van de toepassingen meer in detail zien of kon u niet aanwezig zijn? Graag maken we een afspraak voor een demonstratie op uw maat. De Panne en Knokke-Heist kiezen voor GAS De gemeenten De Panne en Knokke-Heist hebben beslist om te starten met de GAStoepassing van Cevi. De GAS-toepassing ondersteunt de GAS-ambtenaar en medewerkers in de registratie en opvolging van GAS-dossiers en alle mogelijke procedurele stappen. De controle op termijnen zorgt ervoor dat de nodige acties tijdig ondernomen worden om de dossiers binnen de wettelijke termijnen en volgens de opgelegde procedures af te handelen. Er is bovendien een koppeling voorzien met de bevolkingsgegevens en met het New Horizon Boekhoudpakket. Voor meer informatie kunt u ons de coupon terugsturen. Volg eenvoudig GAS-dossiers op. Best Finance Team of the Year Op 10 februari werd opnieuw de Award Best Finance Team of the Year toegekend. Voor de derde keer op rij werden enkele van onze klanten genomineerd voor deze trofee. Dit jaar waren de genomineerden: stad Brugge, gemeente Overpelt, gemeente Mol, Rode Kruis Vlaanderen en de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Stad Brugge werd genomineerd met het project Destiny 2014 waarbij de stad een ambitieus veranderingsproject voorstelde om te voldoen aan de doelstellingen van het Vlaams gemeentedecreet. De gemeente Overpelt werd genomineerd met een zeer actueel project, namelijk één financiële dienst voor de gemeente, het OCMW en het AGB. De eer viel dit jaar echter te beurt aan de Onafhankelijke Ziekenfondsen die een nieuw rapportagesysteem naar meer dan 50 entiteiten uitrolde. De twee vorige jaren gingen stad Zottegem en stad Gent met de prijs lopen. Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector 9

10 Diensthoofdenmeeting burgerzaken van de grote steden (Roeselare, 18 mei) Voor de meeting van de diensthoofden burgerzaken van de grote steden waren we deze keer te gast in de statige gemeenteraadszaal van het stemmige Roeselare. Voor de vergadering leidden Marc Vanderheere en Hilde Vergote ons rond in de volledig vernieuwde loketten van de dienst Burgerzaken. E-Loket Bewonerskaarten en betaalmodule De beschikbare modules in de toepassing van bewoners- en parkeerkaarten en de bestaande links worden overlopen. Zo is Cevi de enige aanbieder die een link beschikbaar stelt met de bevolkingsdossiers (interne en externe mutaties, overlijden ). De aanvragen kunnen zowel aan het fysisch loket als via het e-loket gebeuren. De eventuele betaling van de bewoners- en parkeerkaart is binnen het e-loket mogelijk via het systeem van onmiddellijke online betaling als via het systeem online betaling met uitstel (dus na bijkomende controles door de backoffice). Vreemdelingen De nieuwe module Vreemdelingen werd geanalyseerd. De conclusies daarvan komen aan bod. Ook de resultaten van de recent samengekomen werkgroep Vreemdelingen worden weergegeven. Deze werkgroep is samengesteld uit de steden Brugge, Gent, Leuven, Oostende. Bedoeling is dat de eindgebruiker op basis van een gekozen statuut via een wizard door de toepassing navigeert. Het uiteindelijke doel is het centraal bijhouden van alle info rond de vreemdelingen, uitreiken van correcte documenten, bijwerken van het dossier, bijhouden van alle aangereikte documenten (ingescand en als pdf ter beschikking gesteld) en de uitwisseling van dossiers tussen de besturen. Rijbewijzen nieuw model De omschrijving van de webservices van de FOD Mobiliteit zijn sinds half mei beschikbaar. De drie beschikbare webservices zijn: opvragen van een actueel dossier, opvragen van een historisch dossier, bijwerken van een dossier. In afwachting van de webservices zal Cevi al een aantal aanpassingen doen aan de huidige toepassing zoals het aanmaken van een elektronisch register, een kasregister, het uitdrukken van een ontvangst bewijs en het uitdrukken van een machtiging tot sturen. Midoffice - a-loket Het Midoffice productaanbod van Cevi wordt besproken. Zo worden het a-loket, de lokale producten- en dienstcataloog en de persoonlijke informatiepagina toegelicht en kort getoond. Scannen akten Burgerlijke Stand De geplande koppelingen tussen de toepassing burgerlijke stand WinAbs en de scantoepassing Scan- Search en het Akteloket van de firma Vanden Broele worden belicht. De koppeling zal er in bestaan dat de in ScanSearch beschikbare akten ook raadpleegbaar zullen zijn via WinAbs. Aanvragen op het Akteloket voor akten nodig bij de opmaak van een akte in WinAbs zullen gelanceerd worden vanuit de toepassing WinAbs. WebBv De toepassing draait nu bij diverse besturen. Het is de bedoeling dat alle andere diensten (financiën, belastingen, technische dienst ) omschakelen van WinBv naar deze WebBv. De toepassing is geschreven in.net, is meer gebruiksvriendelijk en volledig Windows-georiënteerd. De eindgebruiker moet geen codes meer kennen en iedere gebruiker heeft zijn eigen toegang op basis van zijn elektronische identiteitskaart. TCP/IP Er zijn momenteel al een 30-tal gemeenten omgeschakeld. Er is echter nog een probleem met de restart. Cevi moet voor bepaalde dossiers nog tussenkomen via de oude verbinding X25. Wij zullen het Rijksregister contacteren en samen met hen een oplossing zoeken. De aanwezige besturen bevestigen dat zij klaar zijn voor de omschakeling. Onze deadline is oktober E-Loket Begraven E-Loket Begraven is gestart in Brugge, Torhout, Roeselare, Evergem, Sint- Lievens-Houtem en Zelzate. Binnenkort schieten ook Gent en Sint-Niklaas uit de startblokken. Het voorbeeld van Brugge wordt vernoemd waarbij de begrafenisondernemer nog slechts 7 minuten per week in het stadhuis moet zijn voor meerdere dossiers. Alle nodige documenten worden na de elektronische aangifte onmiddellijk opgestuurd naar de begrafenisondernemer. Dit is heel duidelijk een voorbeeld van administratieve vereenvoudiging en een win-win situatie voor beide partijen. Varia De opstart van het CRAB-decreet van de Vlaamse Gemeenschap wordt toegelicht. Het is duidelijk dat het belangrijk zal zijn dat er een directe koppeling bestaat tussen de CRAB-codes en de Rijksregistercodes. 10

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Editie 1 jaargang 4 Impact van de digitale bouwaanvraag op uw werking Er beweegt momenteel

Nadere informatie

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Editie 2 jaargang 4 Vernieuwing: attesten online aanvragen en efficiënt verwerken voor

Nadere informatie

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Klaar voor digitale handtekening - infosessie februari 2014 Voorwoord Voorwoord 2 3 Voorwoord 4-10 Virtuele centrumsteden: 4 Noord 5 SOCiAL 6 STAD 7 Hageland

Nadere informatie

Kerndata. Informatie aan. uw bestuur. Een uitgave van V-ICT-OR vzw

Kerndata. Informatie aan. uw bestuur. Een uitgave van V-ICT-OR vzw Kerndata Informatie aan het werk in uw bestuur Een uitgave van V-ICT-OR vzw 1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 Colofon Deze tekst kwam tot stand tijdens zes

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag JAARVERSLAG Activiteitenverslag 2008 DIGIPOLIS PAG. INHOUD > Visie > Synergie Antwerpen - Gent Antwerpen > Synergie Antwerpen > Stad Antwerpen > OCMW Antwerpen > Lokale politie Antwerpen > Brandweer Antwerpen

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag JAARVERSLAG Activiteitenverslag 2009 DIGIPOLIS PAG. INHOUD > Visie > Synergie Antwerpen - Gent Antwerpen > Synergie Antwerpen > Stad Antwerpen > OCMW Antwerpen > Zorgbedrijf Antwerpen > Lokale politie

Nadere informatie

De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies

De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies De nieuwe regels toegelicht in 60 vragen en antwoorden Ben Gilot & Jan Leroy derde, herwerkte editie De beleids- en beheerscyclus

Nadere informatie

Voorwoord. voorwoord/pagina 2. Voorwoord. Capelo. Organisatie van de PDOS. De PDOS in cijfers. Ombudsdienst pensioenen. Bijlagen

Voorwoord. voorwoord/pagina 2. Voorwoord. Capelo. Organisatie van de PDOS. De PDOS in cijfers. Ombudsdienst pensioenen. Bijlagen JAARVERSLAG 2011 voorwoord/pagina 2 Johan Janssens, Administrateur-generaal Eén van de meest gebruikte woorden in dit jaarverslag is ongetwijfeld. Dit is uiteraard geen toeval. Geen enkel eigen project

Nadere informatie

Jaarrapport 2013. De entiteit e-government en ICT-Beheer. ICT-diensten en producten voor de entiteiten van de Vlaamse overheid

Jaarrapport 2013. De entiteit e-government en ICT-Beheer. ICT-diensten en producten voor de entiteiten van de Vlaamse overheid De entiteit e-government en ICT-Beheer ICT-diensten en producten voor de entiteiten van de Vlaamse overheid Jaarrapport 2013 Entiteit e-government en ICT-beheer (e-ib) Jaarrapport 2013 2 Inhoudstafel Inhoudstafel...2

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2013-2014

Beleidsprioriteiten 2013-2014 stuk ingediend op 2228 (2013-2014) Nr. 1 21 oktober 2013 (2013-2014) Beleidsbrief Binnenlands Bestuur Beleidsprioriteiten 2013-2014 ingediend door de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be

Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be Inhoud Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be RSZPPO Jozef II-straat 47 1000 Brussel Tel 02 239 12 11 Fax 02 239 13 80

Nadere informatie

SHOPT IT 2012. Met opleidingsgids ESCALA. Onze nieuwe stek in het Innovatie Centrum Lokeren bijna klaar!

SHOPT IT 2012. Met opleidingsgids ESCALA. Onze nieuwe stek in het Innovatie Centrum Lokeren bijna klaar! SHOPT IT 2012 Met opleidingsgids ESCALA Onze nieuwe stek in het Innovatie Centrum Lokeren bijna klaar! tijdschrift_victor_shopt ITindd 1 28/03/2012 16:29:04 2 V-ICT-OR Inhoudstafel 2 Voorwoord 2-10 Tracks

Nadere informatie

BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN

BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN een studie van het BICC-Thomas More (2012 2013) als bijdrage aan het IWT-project 3 x I. Informatiekwaliteit, Informatieveiligheid en Informatiearchitectuur in

Nadere informatie

jaarverslag To be continued...

jaarverslag To be continued... jaarverslag 2012 To be continued... Jaarverslag 2 012 Fonds voor de BEROEPSZIEKTEN Verantwoordelijke uitgever: Jan Uytterhoeven, Sterrenkundelaan 1 1210 Brussel Redactie en vormgeving: Alexander Van de

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Contactpunt Vlaamse Infolijn

Jaarverslag 2009. Contactpunt Vlaamse Infolijn Jaarverslag 2009 Contactpunt Vlaamse Infolijn Voorwoord 2009 was een jubileumjaar voor het Contactpunt Vlaamse Infolijn. Op 10 maart 2009 mocht het Contactpunt immers tien kaarsjes uitblazen. Bij de start

Nadere informatie

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012 Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 DEEL I: Ons agentschap en haar opdracht... 5 1. Onze Structuur, strategie en planning...

Nadere informatie

Toekomstgerichte studie over de potentiële economische mogelijkheden van het gebruik van de elektronische identiteitskaart en de elektronische

Toekomstgerichte studie over de potentiële economische mogelijkheden van het gebruik van de elektronische identiteitskaart en de elektronische Studie Toekomstgerichte studie over de potentiële economische mogelijkheden van het gebruik van de elektronische identiteitskaart en de elektronische handtekening Toekomstgerichte studie over de potentiële

Nadere informatie

Verontschuldigd: Francies DEBELS, raadslid.

Verontschuldigd: Francies DEBELS, raadslid. 360 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2 2. VISIE OP ANTWOORD EN DIENSTVERLENING 4 3. VISIE OP ZAAKGERICHT WERKEN 6 4. VISIE OP ORGANISATORISCHE ASPECTEN 8 5.

Nadere informatie

Digitaal vergaderen in Zemst

Digitaal vergaderen in Zemst juni 2015 - nr. 6 Digitaal vergaderen in Zemst Integratie gemeente-ocmw: morgen één team? Surfen en bellen anno 1 2015 Vlaams-Brabants steunpunt e-government Vlaams-Brabants steunpunt e-government 2 Voorwoord

Nadere informatie

Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen

Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen Jaarverslag 2010 2 Inleiding Jean-Marc Vandenbergh Administrateur-generaal 3 De afgelopen jaren bouwde de HVW hard verder om een instelling te worden waar iedereen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Jaarverslag van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

Jaarverslag 2014 Jaarverslag van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen JAARLIJKSE UITGAVE APRIL 2015 Jaarverslag 2014 Jaarverslag van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen Beleidsbeslissingen - Outputs - Bedrijfsvoering INHOUDSOPGAVE Beleidsbeslissingen

Nadere informatie

september magazine 2008

september magazine 2008 portimagazine september 2008 Editoriaal Beste makelaar, 3 Voorwoord 4 Even voorstellen Claude Rapoport, Afgevaardigd Bestuurder Pina Vitanza, directeur Marketing en Producten 6 ISS Full Care Een uiterst

Nadere informatie

AANWERVINGSBROCHURE. Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst

AANWERVINGSBROCHURE. Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst AANWERVINGSBROCHURE Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst 1. Een nieuwe financiële dienst! Helemaal nieuw is het uiteraard niet. Zoals elk lokaal bestuur heeft zowel de gemeente als het OCMW van

Nadere informatie

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Project aangeboden door Serbruyns Matthias voor het behalen van de graad van Bachelor in de New Media and Communication Technology Academiejaar 2012-2013 Stageplaats

Nadere informatie

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 9 280 74 21 E-mail: info@mobius.eu Web: www.mobius.eu BTW/TVA/VAT: BE 0472 582 515 RPR Gent Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 13-2-2013 Eindrapport Möbius

Nadere informatie

Start Begraafplaatsen.net overtreft alle verwachtingen. Digipolis over de migratie naar ROL.net. OCMW s blijven overstappen naar Remmicom BBC.

Start Begraafplaatsen.net overtreft alle verwachtingen. Digipolis over de migratie naar ROL.net. OCMW s blijven overstappen naar Remmicom BBC. Nieuwsbrief februari 2015 Intelligente software BLIJ bestuur Start Begraafplaatsen.net overtreft alle verwachtingen. Digipolis over de migratie naar ROL.net. OCMW s blijven overstappen naar Remmicom BBC.

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

inzicht ebusiness voor groeibedrijven INTERVIEW 2-3 EACCOUNTING 4 EFINANCIALS 5 EPERFORMANCE 6

inzicht ebusiness voor groeibedrijven INTERVIEW 2-3 EACCOUNTING 4 EFINANCIALS 5 EPERFORMANCE 6 inzicht INTERVIEW 2-3 Jo Sanders, Lena Plas en Yves tiberghien EEN INITIATIEF VAN ERNST & YOUNG IN SAMENWERKING MET DE TIJD EN L ECHO l NOVEMBER 2007 EACCOUNTING 4 Focus op internetboekhouden EFINANCIALS

Nadere informatie

'De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele doelstellingen.' Op weg naar een financiële gezondmaking?

'De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele doelstellingen.' Op weg naar een financiële gezondmaking? Vrije Universiteit Brussel Faculteit van de Economische, Sociale en Politieke Wetenschappen en Managementschool Solvay 'De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele

Nadere informatie