Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk"

Transcriptie

1 Informatiemap Afdeling Samenleving Team Werk en Inkomen Gemeente Katwijk 2015 uitgave: gemeente Katwijk

2 2

3 Geachte heer of mevrouw, U kunt op dit moment (tijdelijk) niet zelf in uw inkomsten voorzien. Daarom doet u een beroep op de Participatiewet (Pw). De afdeling Samenleving (team werk en inkomen) zorgt ervoor dat u krijgt waar u recht op heeft: een inkomen. Maar ook ondersteuning om zo snel mogelijk weer aan het werk te komen. U hebt rechten, maar ook plichten. Wij ondersteunen u met voorzieningen. Daar staat ook iets tegenover. We maken met u heldere afspraken in een plan van aanpak. Dit is niet vrijblijvend. Op weg naar werk kunt u op ons rekenen. Wij rekenen ook op u! Met deze map informeren we u over uw rechten en plichten. En over de voorzieningen die we u kunnen bieden. Verder vindt u adressen van anderen die u verder kunnen helpen. In de map kunt u ook alle papieren van de afdeling Samenleving bewaren, maar ook de formulieren die u naar ons moet terugsturen, kunt u hierin opbergen. Het is dan ook verstandig om deze map altijd mee te nemen naar uw afspraken bij ons. Dan weten we precies wat we eerder hebben afgesproken en kunnen we samen alles goed bijhouden. De informatiemap is uw persoonlijke map. Met zowel voor u als voor ons allerlei vertrouwelijke gegevens. Gaat u er daarom alstublieft zorgvuldig mee om. Mocht u nog vragen hebben nadat u alle informatie in de map heeft doorgenomen, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de afdeling Samenleving (team werk en inkomen) tijdens het telefonisch spreekuur. Burgemeester en wethouders van Katwijk Namens dezen, het hoofd van de afdeling Samenleving 1. Persoonlijk In dit hoofdstuk kunt u uw persoonlijke zaken opbergen, zoals bijvoorbeeld brieven, beschikkingen en andere documenten van de afdeling Samenleving. 2. Algemeen In dit hoofdstuk vindt u algemene informatie over de afdeling Samenleving, openingstijden, spreekuren, telefoonnummers, adressen etc. Ook is een lijst opgenomen van andere instellingen die voor u belangrijk kunnen zijn. 3. Rechten en plichten Als u een uitkering ontvangt, heeft u rechten, maar ook plichten. In dit hoofstuk vertellen we daar meer over. Bijvoorbeeld over inkomsten, samenwonen, vakantieregels, fraude, kortom: wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten. 4. Werk Werk boven inkomen. Dit betekent dat wij de wettelijke plicht hebben er alles aan te doen om u niet alleen een inkomen te bieden, maar ook te ondersteunen bij het vinden van werk. Wij maken hiervoor met u duidelijke afspraken. In dit hoofdstuk geven we informatie over de mogelijkheden die we u kunnen bieden om uw kans op werk te vergroten. 3

4 5. Inkomen In dit hoofdstuk kunt u uw uitkeringsspecificatie opbergen. U kunt dan zien hoe uw uitkering is opgebouwd. Ook vindt u hier informatie over wat u moet doen als u inkomsten ontvangt en over de heffingskortingen (belastingen). 6. Zorg De afdeling Samenleving kan u ook ondersteunen op zorggebied. Bijvoorbeeld als u schulden heeft, of als u kosten heeft die u niet van uw maandelijkse inkomsten kunt betalen. U kunt dan een beroep doen op de Bijzondere Bijstand. Afdeling Samenleving, Postadres: Postbus 589, 2220 AN Katwijk Bezoekadres: Kon. Julianalaan 3, Katwijk, telefoon: , Website: 4

5 1. PERSOONLIJK Op de volgende pagina's is ruimte voor uw persoonlijke aantekeningen, zoals gespreksnotities. Ook kunt u hier uw post bewaren. Datum: Gesproken met: Aantekeningen: 5

6 Datum: Gesproken met: Aantekeningen: 6

7 1.1 Ziektekosten ZORGVERZEKERING Iedereen moet zich bij een zorgverzekeraar verzekeren tegen ziektekosten. Veel verzekeringsmaatschappijen bieden de basisverzekering en aanvullende pakketten aan. U kiest zelf bij welke maatschappij u zich wilt verzekeren. Mensen met een laag inkomen kunnen zorgtoeslag aanvragen. Meer informatie hierover vindt u verderop in deze map (onder 5.6 Zorgtoeslag). Aanvullende verzekering. De basisverzekering dekt niet volledig alle medische kosten. Daarom is het van belang om naast de basisverzekering ook een aanvullende verzekering te hebben. Het is belangrijk dat u daaraan deelneemt omdat de aanvullende verzekering een vergoeding geeft voor een aantal bijzondere zaken, zoals een kunstgebit, kraamkosten enzovoort. Kosten die onder deze aanvullende verzekering vallen, kunnen in beginsel niet via de bijzondere bijstand vergoed worden. Collectieve verzekering bij Zorg en Zekerheid. Als u van de afdeling Samenleving een uitkering ontvangt, kunt u deelnemen aan de collectieve zorgverzekering voor minima die de gemeente heeft afgesloten met Zorg en Zekerheid uit Leiden. Deze verzekering biedt een goede en uitgebreide dekking tegen een aantrekkelijke premie. U krijgt een korting op de premie van zowel de basis- als de aanvullende verzekering. Eén keer per jaar kunt u van verzekeraar wisselen, per 1 januari. U kunt bij uw contactpersoon vragen om meer informatie, ook is er materiaal beschikbaar met informatie over de verzekering en aanvraagformulieren. Vergoeding via de bijzondere bijstand. Op individuele basis kan bijzondere bijstand worden verstrekt in een gedeelte van de kosten van een aanvullende ziektekostenverzekering. Dit kan als u de aanvullende verzekering AV- Gemeente Top bij Zorg en Zekerheid heeft of als u een vergelijkbaar aanvullend pakket bij een andere verzekeraar heeft. Voor verdere informatie zie

8 Nog vragen? Voor vragen kunt u zich wenden tot uw contactpersoon bij de afdeling Samenleving. Ook kunt u de website van de gemeente Katwijk raadplegen: Hebt u vragen over de zorgverzekering van Zorg en Zekerheid, dan kunt u daarvoor terecht bij: Zorg en Zekerheid Postbus AK Leiden Telefoon (071) Verzekeringswinkel van Zorg en Zekerheid in Katwijk: Dwarsstraat 19, Open maandag t/m vrijdag van 9.00 tot uur 8

9 2. ALGEMEEN 2.1 Informatie over de afdeling Samenleving Adres. Afdeling Samenleving, Team Werk en Inkomen Postbus AN KATWIJK Graag bij correspondentie de naam van uw contactpersoon vermelden. Website: Openingstijden van het Zorgloket. Het Zorgloket in het gemeentehuis van Katwijk is open op: Katwijk, Koningin Julianalaan 3 Maandag tot en met en vrijdag van 8.00 tot uur; Op afspraak op maandag- en donderdagmiddag van tot uur. Of op donderdagavond tussen en uur. Telefonisch is het Zorgloket op maan- t/m vrijdag van 8.00 tot uur bereikbaar op: Samenleving. Indien u een afspraak heeft gemaakt met een medewerker van de afdeling Samenleving, kunt u zich in het gemeentehuis melden bij de receptie. Het telefonisch spreekuur. De afdeling Samenleving heeft een telefonisch spreekuur op iedere werkdag van tot uur. Dit betekent dat u uw contactpersoon tijdens dit spreekuur kunt bellen op de onderstaande telefoonnummers. Buiten dit telefonisch spreekuur is uw contactpersoon niet bereikbaar. 9

10 Waarom een telefonisch spreekuur? In het verleden kon het voorkomen dat u naar uw contactpersoon belde met vragen over uw persoonlijke situatie en dat u uw contactpersoon niet kon bereiken. Dit komt doordat onze medewerkers vaak afspraken hebben, huisbezoeken afleggen of spreekuur houden. Om ervoor te zorgen dat u weet op welke momenten u in ieder geval uw contactpersoon kunt spreken, is het spreekuur ingevoerd. Wanneer u tijdens dit telefonisch spreekuur belt, wordt u zeker te woord gestaan. U kunt dan bijvoorbeeld een afspraak maken met uw contactpersoon. U kunt op werkdagen tussen tot uur contact opnemen met uw contactpersoon op de volgende telefoonnummers. De heer Barnhoorn Mevrouw Hes De heer Van der Horst Mevrouw Luong De heer Majdoubi De heer Remmelzwaal De heer Valkenberg Mevrouw De Vreugd (071) (niet op vrijdag) (071) (niet op dinsdag en woensdag) (071) (niet op woensdag) (071) (niet op woensdag en vrijdag) (071) (niet op vrijdag) (071) (alle dagen aanwezig) (071) (niet op woensdag) (071) (niet op woensdag en donderdag) Betaaldata van uitkeringen. Periodieke uitkeringen zijn uiterlijk op de laatste dag van de maand op uw bank- of gironummer bijgeschreven. Wanneer u de exacte betaaldatum wilt weten dan kunt u kijken op De exacte betaaldata vindt u onder het kopje Betaalschema bijstandsuitkeringen. Nog vragen? Als u na het lezen van dit informatieboek nog vragen heeft, neem dan contact op met uw contactpersoon bij het team werk en inkomen van de afdeling Samenleving. Formulierenbrigade. Vindt u het invullen van formulieren moeilijk? De Formulierenbrigade helpt u gratis bij het invullen van formulieren. De formulierenbrigadier kijkt samen met u naar de regelingen en voorzieningen waar u recht op hebt. Voor hulp bij het invullen van formulieren kunt u contact opnemen met de Formulierenbrigade: telefoon:

11 2.2 Bezwaar, beroep en voorlopige voorzieningen Bezwaar. Als u het niet eens bent met een beslissing die de gemeente over uw uitkering heeft genomen, dan kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. Dit doet u binnen zes weken na de datum van de beslissing. Waartegen kunt u bezwaar maken? U moet hierbij denken aan zaken zoals: u heeft bijstand aangevraagd en u krijgt niet wat u ons heeft gevraagd. wij keren minder uit dan wat er in het besluit staat. wij voeren iets anders uit dan in het besluit staat. Bijvoorbeeld wij houden teveel in op uw uitkering bij terugvordering. u bent het oneens met het besluit om u een boete of afstemming van de uitkering op te leggen. u bent het oneens met het besluit om (een deel van) uw uitkering stop te zetten. Bij wie, wanneer en hoe maak ik dan bezwaar? U kunt uw bezwaar per brief indienen of via een digitaal formulier op de website van de gemeente Katwijk. Als u via de website een bezwaar wilt indienen heeft u een DigiD nodig. Als u uw bezwaar per brief indient dan moet u dit sturen naar het college van burgemeester en wethouders. In de beschikking (brief over het besluit waar u bezwaar tegen maakt) staat het adres. Uw bezwaarschrift moet binnen 6 weken na het versturen van de beschikking bij het college zijn. Maakt u bezwaar omdat onze beschikking te laat is, dan kunt u de brief sturen als de termijn, waarbinnen wij het besluit hadden moeten nemen, is afgelopen. Wat moet ik in mijn bezwaarschrift schrijven? U moet in ieder geval het volgende melden: uw volledige naam en adres; de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft; het besluit waartegen u bezwaar maakt; de redenen waarom u bezwaar maakt; een vertaling in de Nederlandse taal, als u het in een andere taal geschreven heeft. U moet het bezwaarschrift ondertekenen. Verder voegt u er een kopie bij van de beschikking, waartegen u bezwaar maakt. Wat gebeurt er nadat ik mijn bezwaarschrift heb gestuurd? De gemeente bevestigt altijd de ontvangst van uw bezwaarschrift. De gemeente behandelt vervolgens uw bezwaarschrift en zal u uitnodigen voor een gesprek daarover. Dit gesprek vindt plaats met twee ambtenaren van de afdeling Bedrijfsvoering, team bezwaar. Het kan zijn dat daarvóór nog met u contact wordt opgenomen of dat u nog om nadere informatie wordt gevraagd. U krijgt vóór het gesprek met het team bezwaar de gelegenheid om de stukken, die betrekking hebben op het bezwaar, in te zien of deze worden u toegezonden. Bereid uzelf goed voor op dat gesprek zodat u alles duidelijk kunt maken wat u wilt zeggen. 11

12 U kunt daarvoor een vertegenwoordiger of gemachtigde meenemen. Geprobeerd wordt uiterlijk binnen 6 weken na inzending van uw bezwaarschrift de beslissing daarop af te geven. Gaat het langer duren dan krijgt u daar bijtijds bericht van. En als ik het niet eens ben met de uitspraak? Als u geen gelijk krijgt, omdat bijvoorbeeld uw bezwaar niet juist wordt gevonden (ongegrond verklaard) en u bent het daar niet mee eens, dan kunt u in beroep gaan bij de sector bestuursrecht van de rechtbank. Als u het met de uitspraak van die rechtbank ook niet eens bent, dan kunt u ten slotte nog in hoger beroep gaan bij de Centrale Raad van Beroep te Utrecht. Adressen staan in de brieven die u er in zo'n geval over krijgt. Kan ik in afwachting van de beslissing voorlopig geld lenen? Het is niet mogelijk om in afwachting van het afronden van uw bezwaar of uw beroep (voorlopig) geld van ons te lenen. Zit u in ernstige geldproblemen, dan kunt u nog proberen een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzitter van de Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie of bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, in Den Haag. Als u zo'n voorlopige voorziening aan wilt vragen, overleg dat dan even met uw contactpersoon. Nog vragen? Heeft u na het lezen van dit informatieblad nog vragen, dan kan uw contactpersoon deze beantwoorden. Neem contact met hem/haar op tijdens het telefonisch spreekuur (zie 2.1). 12

13 2.3 Belangrijke adressen UWV WERKbedrijf Holland Rijnland Langegracht NH Leiden Postbus AA Leiden Telefonisch bereikbaar: maandag t/m vrijdag uur Informatiecentrum: maandag t/m vrijdag uur Maregroep (Workfirst en re-integratie) Bezoekadres: postadres: Nijverheidsweg 22 Postbus MH Voorhout 2215 ZG Voorhout Uitzendbureaus Luba Noordeinde CS KATWIJK Randstad Voorstraat EM KATWIJK Start People Breestraat CJ LEIDEN Belastingdienst Leiden Postbus PE LEIDEN Belastingtelefoon: Willem de Zwijgerlaan 2a 2316 GB Leiden balie: uur ma do van 8.00 tot en vrijdag uur 13

14 UWV uitkeringen UWV telefoon: (ma - vr uur) Bezoekadres: Verbeekstraat CA LEIDEN Correspondentieadres: Postbus PC Leiden Cliëntenpanel Pw, Ioaw, Ioaz Stichting StaandeBij postadres: Parnassia DL KATWIJK Formulierenbrigade Spreekuur op diverse locaties Algemeen Maatschappelijk Werk (Kwadraad) Telefoon Schimmelpenninckstraat EP KATWIJK Inloopspreekuren: 9.00 tot uur Graaf Florislaan ED RIJNSBURG Woningbouwvereniging DUNAVIE Valkenburgseweg KD KATWIJK openingstijden: ma. t/m do uur vrijdag: uur 14

15 Rechtshulp Het Juridisch Loket Bargelaan 8 a 2333 CT LEIDEN openingstijden: uur Sociale Verzekeringsbank (SVB) SVB Stationsplein AJ LEIDEN Postadres: Postbus PC Leiden AOW en ANW Kinderbijslag openingstijden: uur Studiefinanciering e.d. DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs, voorheen IB- Groep) Infolijn: bereikbaar uur Servicekantoor: Koninginnegracht 12 B AA Den Haag bezoek: alleen na afspraak 15

16 Kinderopvang KOK Kinderopvang De Krom KK KATWIJK tel fax Met diverse locaties en mogelijkheden voor buitenschoolse opvang (BSO) Benjamin Ben (gastouderbureau) B4KIDS Schipholweg ZL Leiden Tel tel tel. Infopunt Hanneke van de Plas Parijsstraat PP Katwijk met diverse locaties en mogelijkheden SKW Stichting Kinder- Dagverblijven Wassenaar Van Polanenpark SL Wassenaar tel wassenaar.nl met locatie in Katwijk en div. mogelijkheden 16

17 3. RECHTEN EN PLICHTEN 3.1. Rechten én plichten De gemeente voert de Participatiewet uit. Als u onvoldoende inkomsten heeft, worden die aangevuld tot het bestaansminimum. Dat is een recht. Maar daar tegenover staan ook plichten. In hoofdlijnen staan hieronder de rechten en plichten beschreven. Wat mag u van ons verwachten? Wij behandelen u beleefd in al onze contacten. Wij nemen uw argumenten om bijstand aan te vragen serieus. Wij houden ons aan de afspraken, die met u gemaakt worden. Wij gaan zorgvuldig en discreet met uw gegevens om. Wij zullen u de nodige informatie verstrekken. Wij zullen uw recht op een uitkering zorgvuldig toetsen. Wij zullen u wijzen op andere voorzieningen. Wij verwerken uw aanvraag zo snel mogelijk, meestal binnen 6 weken. Wij houden ons aan de regels voor aanvraag, controle en beëindiging. Wij bieden u alle mogelijke hulp om weer werk te vinden. Wij bekijken regelmatig met u of uw uitkering nog wel klopt. Wij houden u op de hoogte van eventuele nieuwe regels en ontwikkelingen (via berichten in de huis-aan-huis bladen, op de website en zo nodig via brieven). Wat verwachten wij van u? U verstrekt ons alle informatie die wij nodig hebben en van u vragen. Dit om uw recht op een uitkering te kunnen beoordelen. U geeft ons uit uzelf alle gegevens door, waarvan u denkt dat ze van invloed kunnen zijn op de beoordeling van uw aanvraag voor een uitkering. U geeft ons uit uzelf alle gegevens door, die van invloed kunnen zijn op uw uitkering (bijvoorbeeld: de hoogte van uw inkomen of wijzigingen in de gezinssamenstelling). U houdt zich aan de afspraken, die wij met u maken. U reageert op onze uitnodiging en laat ons ook toe bij huisbezoek. De schriftelijke vragen, die wij u tussentijds regelmatig toesturen, stuurt u correct ingevuld en voor de aangegeven tijd aan ons toe. U probeert actief in uw eigen levensonderhoud te voorzien. U behandelt de medewerker van de afdeling Samenleving correct. U houdt zich aan de gedragsregels van de afdeling Samenleving (zie verder). 17

18 Wat verwachten wij bovendien van u als u arbeidsplichtig bent? U probeert naar beste vermogen werk te vinden. U werkt volledig mee aan alle voorwaarden en verplichtingen die wij u opleggen om in uw eigen levensonderhoud te voorzien door weer aan het werk te komen. U doet niets wat het vinden van werk bemoeilijkt. U werkt mee aan het onderzoek of u meer kans op werk maakt als u een reintegratietraject gaat volgen. U werkt gemotiveerd mee aan een re-integratietraject dat uw kans op werk vergroot. U geeft gehoor aan oproepen voor werkgelegenheid voor u. In het gemeentehuis geldt een aantal gedragsregels: Aanwijzingen opvolgen van ons personeel. Agressie (ook mondeling), bedreiging en vernieling van goederen zijn verboden. Gebruik van verdovende, hallucinerende en opwekkende middelen is verboden, evenals handel daarin. Dat geldt ook voor alcohol. Het bezit van slag-, steek- en vuurwapens is verboden. Discriminatie en ongewenste intimiteiten zijn niet toegestaan. De publieksruimte en toiletten mag u enkel gebruiken voor het doel waarvoor ze bestemd zijn. Naast de hierboven speciaal genoemde gedragsregels gelden de algemeen gebruikelijke fatsoensnormen. Houdt u zich niet aan de regels, dan kan dat voor u bepaalde gevolgen hebben. Afhankelijk van uw gedrag zijn verschillende afstemmingen van de uitkeringen mogelijk. U kan de toegang tot ons gebouw worden ontzegd. Ook kunt u een korting krijgen op uw uitkering of de afdeling Samenleving kan aangifte doen bij de politie. Duidelijk is in ieder geval dat u er nooit beter van wordt. 18

19 3.2. Controle en voortgangsonderzoek Controle van uw gegevens. Wij controleren regelmatig, soms onverwacht maar in ieder geval wanneer dat nodig is, uw gegevens om te beoordelen of u nog recht heeft op een uitkering en om fraude te voorkomen. U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen ten opzichte van de situatie toen u uw uitkering aanvroeg. Op basis van de informatie die u bij uw uitkeringsaanvraag verstrekt, wordt uw recht op een uitkering en de hoogte daarvan vastgesteld. Iedere wijziging (mutatie) in uw situatie die van invloed kan zijn op (de hoogte van) uw uitkering dient u direct en volledig aan ons door te geven. Zo moet u bijvoorbeeld ook de volgende wijzigingen doorgeven: de aan- en verkoop van een auto (ongeacht hoe oud deze is), het openen van een nieuw bankrekeningnummer en de ontvangst van een pensioen. Wij beoordelen of de wijzigingen gevolgen hebben voor het recht op bijstand of de hoogte ervan. Indien u niet of niet tijdig wijzigingen doorgeeft, dan kan dit tot het opleggen van een boete of een waarschuwing daarvoor leiden (zie 3.6.). Wij sturen u met enige regelmaat een formulier met uw gegevens zoals ze bij ons bekend zijn. U moet deze gegevens controleren en eventuele veranderingen en/of onjuistheden aan ons doorgeven. U dient het formulier ondertekend aan ons retour te zenden. Wij kunnen u ook uitnodigen voor een gesprek waarin uw persoonlijke situatie kan worden gecontroleerd. Ook kunt u gevraagd worden informatie schriftelijk over te leggen. Hoe vaak u wordt uitgenodigd voor een gesprek, is onder meer afhankelijk van uw positie op de arbeidsmarkt. U krijgt vooraf bericht welke gegevens u moet meenemen. Waar nodig informeren wij bij andere instellingen naar de juistheid van de door u verstrekte gegevens. Uitgebreide controle vindt plaats als er een goede aanleiding voor een intensief onderzoek is. Bijvoorbeeld als we van andere organisaties informatie over u hebben ontvangen of als er tips binnenkomen. Maar ook als u behoort tot een groep cliënten met bepaalde kenmerken, kan dat aanleiding zijn om vaker te controleren of u nog recht heeft op een uitkering. U bent verplicht op een uitnodiging in te gaan en bij ons op gesprek te verschijnen. Als u niet verschijnt, zonder dat daarvoor een geldende reden is opgegeven, dan kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering. Op tijd gegevens verstrekken. Als u de gegevens niet op tijd verstrekt, wordt uw uitkering geblokkeerd (opgeschort). Wij kunnen u daarnaast een boete opleggen wegens schending van de inlichtingenplicht (zie verder onder 3.5 en 3.6). Bij een opschorting melden wij u tot wanneer u nog uiterlijk de tijd hebt om de gegevens te verstrekken. Bent u dan nog nalatig, dan wordt de uitkering beëindigd vanaf de eerste dag dat de informatie gevraagd was. Dat gebeurt ook als blijkt dat u onjuiste gegevens verstrekt. 19

20 Werk boven inkomen. De afdeling Samenleving helpt uitkeringsgerechtigden bij het vinden van werk. Werk gaat ook in de Participatiewet voor op bijstand. Uw klantmanager bij Samenleving maakt samen met u een plan dat uiteindelijk moet leiden tot werk: een zogenoemd trajectplan. In het traject dat we met u afspreken en waaraan u verplicht bent uw medewerking te verlenen worden belemmeringen om te kunnen werken weggenomen. Dat betekent dat u zelf actie moet ondernemen, maar ook dat Samenleving u ondersteunt. Misschien moet u een reintegratietraject gaan volgen. Samenleving helpt u door de kosten te betalen en u informatie te geven over bijvoorbeeld kinderopvang als dat nodig is. Of misschien kan Samenleving u ook met andere problemen helpen als die uw weg naar de arbeidsmarkt belemmeren. De afspraken die de afdeling Samenleving met u maakt, worden schriftelijk vastgelegd. Daarin wordt ook opgenomen: wat verwacht Samenleving van u en wat kunt u van Samenleving verwachten. Op verschillende momenten controleert Samenleving of u uw afspraken voldoende nakomt en wat het resultaat is. Eventueel worden nadere afspraken met u gemaakt. Beschikking. U krijgt schriftelijk bericht of er wel of niet iets wijzigt aan uw uitkering. Dat is een beschikking. Bijzondere bijstand en aanvullende voorzieningen. Als u extra kosten heeft die u niet van uw normale inkomen kunt betalen, dan kunt u dat ter sprake brengen. Wellicht zijn er mogelijkheden om daarvoor bijzondere bijstand te verkrijgen. Ook bestaat de mogelijkheid een vergoeding te krijgen voor kosten van sport, ontspanning en cultuur. Denk daarbij onder andere aan kosten van het lidmaatschap van sportverenigingen, clubs, enzovoorts. Meer informatie over bijzondere bijstand en andere vormen van inkomensondersteuning vindt u in deze map (Hoofdstuk 6). 20

21 3.3 Arbeidsverplichting en algemeen geaccepteerde arbeid In eigen onderhoud voorzien. Wie een bijstandsuitkering heeft, heeft meestal ook arbeidsverplichtingen. Dit houdt in dat iemand er zo veel mogelijk aan moet doen om weer aan het werk te komen of om actief mee te doen in de samenleving. Uitgangspunt is dat iedereen in zijn eigen levensonderhoud voorziet. Werk biedt perspectief. Niet alleen financieel, ook sociaal-maatschappelijk. De arbeidsverplichtingen zijn niet nieuw, die stonden ook al in de Wet werk en bijstand. Maar in de Participatiewet zijn ze uitgebreider beschreven. Als iemand zich niet aan deze verplichtingen houdt, krijgt hij vanaf 2015 met strengere maatregelen te maken. Wat zijn die verplichtingen? 1. U probeert betaald werk te vinden. Daarvoor moet u: kranten, internet en andere mogelijkheden raadplegen voor vacatures; ingeschreven staan bij het UWV werkbedrijf; in de vacaturebank van UWV kijken; reageren op vacatures. 2. U werkt mee aan een onderzoek. Wij bekijken bij dit onderzoek wat uw mogelijkheden zijn om aan het werk te gaan. 3. U helpt ons om een plan van aanpak voor uw re-integratie te maken en uit te voeren. U houdt zich aan de afspraken die u hierover met ons maakt. U neemt de reintegratievoorzieningen die wij u bieden aan. 4. U moet zich inschrijven bij één of meer uitzendbureaus. 5. U zoekt niet alleen naar werk in uw eigen woonplaats, maar ook in uw regio of nog verder weg. En als u werk vindt of werk wordt aangeboden, dan neemt u dit aan. 6. U bent bereid om voor uw werk te reizen. Werk waarvoor u elke dag tot maximaal 3 uur moet reizen (1 1 / 2 uur heen en 1 1 / 2 uur terug) mag u niet weigeren. 7. Als het nodig is om werk te krijgen of te behouden, en als het voor u en uw gezin mogelijk is, moet u zelfs verhuizen. U moet dan wel een contract hebben voor ten minste een jaar en zo veel verdienen met deze baan dat u geen bijstandsuitkering meer nodig hebt. 8. U zorgt ervoor dat u uw kennis en vaardigheden bijhoudt of verbetert, als dit nodig is voor het krijgen of behouden van werk. Dus als u een cursus moet volgen om de nieuwste benodigde technieken in uw vakgebied te leren, dan doet u dat ook. 9. Als u al (deeltijd)werk hebt, moet u dit zo lang mogelijk behouden. U mag niet zomaar stoppen met het werk. Stoppen kan alleen als uw contract eindigt of als u wordt ontslagen. 10. U doet geen dingen die het vinden van werk moeilijker maken en u doet uw best bij sollicitaties. Zo zorgt u ervoor dat u netjes gekleed, met een verzorgd uiterlijk en op tijd op uw sollicitatiegesprek of op uw werk verschijnt. 11. U doet onbetaalde werkzaamheden die nuttig zijn voor de samenleving, als wij u vragen dit te doen. Dit is een tegenprestatie. Het gaat om werkzaamheden voor acht uur per week gedurende zes maanden. U doet deze werkzaamheden eventueel naast uw reintegratietraject of deeltijdwerk. 21

22 Wilt u van uw sollicitaties brieven bewaren en deze meenemen wanneer wij daarom vragen? Wij kunnen u ook vragen nog andere bewijsstukken in te leveren. Welke maatregelen kunnen wij nemen? Wanneer u onvoldoende moeite doet om aan het werk te komen of uw afspraken hierover met ons niet nakomt, heeft dit gevolgen. Wij kunnen u dan een zogenaamde maatregel opleggen. Dit houdt in dat uw uitkering verlaagd wordt of dat u zelfs helemaal geen uitkering krijgt. Voor het niet nakomen van de genoemde verplichtingen bij punt 1, 2, 3 en 11 zullen wij uw persoonlijke situatie bekijken en een passende maatregel opleggen. Voor de arbeidsverplichtingen bij punt 4 tot en met 10 geldt de volgende maatregel: De eerste keer dat u zich niet aan een of meer van deze verplichtingen houdt, krijgt u een maand helemaal geen uitkering. Als u binnen een jaar weer uw arbeidsverplichtingen niet nakomt, krijgt u twee maanden helemaal geen uitkering. En houdt u zich vanaf dat moment binnen een jaar nog een keer niet aan de verplichtingen, dan krijgt u zonder meer drie maanden geen uitkering. Iedere volgende keer krijgt u drie maanden wederom geen uitkering. Wie heeft geen arbeidsplicht? In beginsel heeft iedereen tussen 18 en de pensioengerechtigde leeftijd een arbeidsverplichting. Wij kunnen in individuele gevallen een individuele afweging maken en (tijdelijke) ontheffing van de arbeidsverplichting verlenen, als daarvoor medische of sociale redenen bestaan. Als dat het geval is, ontvangt u daarover een beschikking. Ontheffing arbeidsverplichting voor alleenstaande ouders met kinderen onder de 5 jaar. Bent u een alleenstaande ouder en heeft u kinderen onder de 5 jaar? Dan kunt u een tijdelijke ontheffing van de arbeidsverplichting aanvragen. De ontheffing van de arbeidsverplichting duurt maximaal 5 jaar. Er wordt in een plan van aanpak vastgelegd wat er van u wordt verwacht op het gebied van uw re-integratie. Iedere zes maanden heronderzoekt het college dit plan van aanpak. Blijkt uit dit onderzoek dat u uw verplichtingen zoals afgesproken niet nakomt, dan wordt de ontheffing ingetrokken. U komt daarna ook niet meer in aanmerking voor de ontheffing. Verplichtingen jongeren. Als u jonger bent dan 27 jaar heeft u in principe geen recht op bijstand. U moet eerst vier weken zelf op zoek naar werk of een opleiding voordat u aanspraak kunt maken op een uitkering van, of ondersteuning door de gemeente. Als na deze vier weken blijkt dat u zich niet, of onvoldoende, heeft ingezet om aan het werk te komen, kunnen wij de uitkering verlagen of weigeren. Als u niet kan werken of niet naar school (terug) kan, moet u dit binnen deze vier weken aantonen. 22

23 Tegenprestatie. Wij vragen aan iedereen met een uitkering om iets terug te doen voor zijn of haar uitkering. Dit wordt de tegenprestatie genoemd. Deze tegenprestatie kunt u leveren door onbeloonde maatschappelijk nuttige activiteiten uit te voeren op bijvoorbeeld een school, sportvereniging of in een buurthuis. Deze activiteiten zijn nuttig voor de samenleving, maar ook nuttig voor uzelf. Een tegenprestatie levert namelijk sociale contacten en zingeving op, maar kan ook zorgen voor bijvoorbeeld nieuwe ervaringen en een werkritme. Bij een tegenprestatie gaat het om een onbetaalde maatschappelijke nuttige activiteit van beperkte duur en omvang, in beginsel voor acht uur per week gedurende zes maanden. Het mag geen werk zijn waarvoor u regulier betaald hoort te worden. Als u voor minimaal acht uur per week vrijwilligerswerk verricht, kan u met de gemeente overleggen of dit als tegenprestatie kan gelden. Wanneer u intensieve mantelzorg verleent, kan de gemeente beoordelen dat u geen tegenprestatie hoeft te verrichten zolang u mantelzorg verleent. Ook als u voor 24 uur per week deelneemt aan een re-integratietraject kunnen wij u vrijstelling geven van uw tegenprestatie. Wanneer u weigert een tegenprestatie te leveren, bepaalt de gemeente of u een lagere uitkering krijgt. De gemeente bepaalt zelf de hoogte van de verlaging en de duur. Wij benaderen u om een tegenprestatie te leveren. Wanneer u zelf al ideeën heeft voor een tegenprestatie, kunt u hiervoor contact opnemen met uw klantmanager. 23

Informatiemap. Sociale Zaken. Gemeente Katwijk

Informatiemap. Sociale Zaken. Gemeente Katwijk Informatiemap Sociale Zaken Gemeente Katwijk 2012 uitgave: gemeente Katwijk vormgeving : HWR drukwerk B.V., Katwijk 1 Geachte heer of mevrouw, U kunt op dit moment (tijdelijk) niet zelf in uw inkomsten

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 13.1156 d.d. 17-12-2013 Onderwerp De beantwoording van schriftelijke vragen van het raadslid L. RADEMAKER (SP) inzake Uitkeringsgerechtigden moeten duidelijkheid krijgen over hoogte uitkering

Nadere informatie

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Participatie en Inkomen. Gemeente Katwijk

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Participatie en Inkomen. Gemeente Katwijk Informatiemap Afdeling Samenleving Team Participatie en Inkomen Gemeente Katwijk 2017 uitgave: gemeente Katwijk Geachte heer of mevrouw, U kunt op dit moment (tijdelijk) niet zelf in uw inkomsten voorzien.

Nadere informatie

Voorkom problemen, houd u aan de regels!

Voorkom problemen, houd u aan de regels! Voorkom problemen, houd u aan de regels! Vanaf 1 januari 2013 worden overtredingen van de uitkeringsregels strenger bestraft. De overheid en het Nederlandse publiek vinden het belangrijk dat geld dat bestemd

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Iedere Nederlander moet zelf in zijn levensonderhoud voorzien. Lukt u dat niet én zijn er geen andere voorzieningen, dan helpt

Nadere informatie

PARTICIPATIEWET. Maar nu.wat verandert er allemaal??

PARTICIPATIEWET. Maar nu.wat verandert er allemaal?? PARTICIPATIEWET Inleiding Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder steuntje in de rug niet redt, valt vanaf 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De Participatiewet is er namelijk

Nadere informatie

WWB wijzigt per 1 januari 2015 in Participatiewet. De kostendelersnorm

WWB wijzigt per 1 januari 2015 in Participatiewet. De kostendelersnorm WWB wijzigt per 1 januari 2015 in Participatiewet Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand? Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (Wwb) de Participatiewet. Iedereen die op

Nadere informatie

PARTICIPATIEWET en WET MAATREGELEN WWB 2015

PARTICIPATIEWET en WET MAATREGELEN WWB 2015 PARTICIPATIEWET en WET MAATREGELEN WWB 2015 Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand? Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet. En niet alleen de naam

Nadere informatie

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Het doorgeven van een voor de uitkering relevante wijziging moet altijd gebeuren via het mutatieformulier. Let op: Dit is de enige manier waarop

Nadere informatie

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Het doorgeven van een voor de uitkering relevante wijziging moet altijd gebeuren via het mutatieformulier. Let op: Dit is de enige manier waarop

Nadere informatie

Wat doet het Inlichtingenbureau?

Wat doet het Inlichtingenbureau? Wat doet het Inlichtingenbureau? Deze brochure geeft belangrijke informatie met betrekking tot de controle van uw gegevens. Wanneer u bijstand krijgt, worden uw gegevens gecontroleerd door verschillende

Nadere informatie

OVERZICHT WIJZIGINGEN WET INKOMENSVOORZIENIGING OUDERE EN GEDEELTELIJK ARBEIDSONGESCHIKTE WERKELOZE WERKNEMERS (IOAW) EN GEWEZEN ZELFSTANDIGEN (IOAZ)

OVERZICHT WIJZIGINGEN WET INKOMENSVOORZIENIGING OUDERE EN GEDEELTELIJK ARBEIDSONGESCHIKTE WERKELOZE WERKNEMERS (IOAW) EN GEWEZEN ZELFSTANDIGEN (IOAZ) OVERZICHT WIJZIGINGEN WET INKOMENSVOORZIENIGING OUDERE EN GEDEELTELIJK ARBEIDSONGESCHIKTE WERKELOZE WERKNEMERS (IOAW) EN GEWEZEN ZELFSTANDIGEN (IOAZ) Met ingang van 1 januari 2015 wordt een aantal wijzigingen

Nadere informatie

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Het doorgeven van een voor de uitkering relevante wijziging moet altijd gebeuren via het mutatieformulier. Let op: Dit is de enige manier waarop

Nadere informatie

Wat zijn mijn rechten en plichten bij een WAO/WIA/ WAZ/ Wajong-uitkering? Wat als u zich niet aan de regels houdt?

Wat zijn mijn rechten en plichten bij een WAO/WIA/ WAZ/ Wajong-uitkering? Wat als u zich niet aan de regels houdt? Wat zijn mijn rechten en plichten bij een WAO/WIA/ WAZ/ Wajong-uitkering? Wat als u zich niet aan de regels houdt? VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen

Nadere informatie

INHOUD. Werk Inschrijven bij UWV WERKbedrijf 2 Een uitkering en vrijwilligerswerk? 2

INHOUD. Werk Inschrijven bij UWV WERKbedrijf 2 Een uitkering en vrijwilligerswerk? 2 September 2011 Naam Adres Woonplaats Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van Sociale Zaken van dit jaar. In elke nieuwsbrief behandelen we onderwerpen die voor u van belang kunnen zijn. Hieronder vindt u

Nadere informatie

Participatiewet. Aanvraag en spelregels van een bijstandsuitkering

Participatiewet. Aanvraag en spelregels van een bijstandsuitkering Participatiewet Aanvraag en spelregels van een bijstandsuitkering Inhoudsopgave U hebt een DigiD nodig 3 U volgt de volgende stappen 4 Bijstand voor jongeren 5 Vaste contactpersoon 5 Deze spelregels zijn

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Inhoudsopgave Wanneer hebt u recht op bijstand? 3 Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? 4 Hoe hoog is uw bijstandsuitkering?

Nadere informatie

De Wet Werk en Bijstand verandert op 1 januari 2015 in Participatiewet

De Wet Werk en Bijstand verandert op 1 januari 2015 in Participatiewet De Wet Werk en Bijstand verandert op 1 januari 2015 in Participatiewet Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand? Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet.

Nadere informatie

U kunt een tegemoetkoming bij de gemeente aanvragen als u behoort tot één van onderstaande, speciale doelgroepen:

U kunt een tegemoetkoming bij de gemeente aanvragen als u behoort tot één van onderstaande, speciale doelgroepen: Wet kinderopvang Om aanspraak te maken op een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang, moet u zelf een opvangplaats voor uw kind regelen. Uitgangspunt van de Wet kinderopvang is dat kinderopvang een

Nadere informatie

BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE

BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregel

Nadere informatie

Brochuretekst SZW. Wet werk en bijstand Januari 2012

Brochuretekst SZW. Wet werk en bijstand Januari 2012 Brochuretekst SZW Wet werk en bijstand Januari 2012 Wet werk en bijstand Iedereen moet zoveel mogelijk in zijn eigen levensonderhoud voorzien met werken. Lukt dit niet, dan helpt de overheid u met werk

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING KOSTEN KINDEROPVANG SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE 2015. Geachte ouder(s),

AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING KOSTEN KINDEROPVANG SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE 2015. Geachte ouder(s), AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING KOSTEN KINDEROPVANG SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE 2015 Geachte ouder(s), U heeft kinderopvang in verband met Sociaal Medische Indicatie nodig en u wilt een tegemoetkoming

Nadere informatie

Een eigen inkomen met de Wajong

Een eigen inkomen met de Wajong uwv.nl werk.nl Een eigen inkomen met de Wajong Als u zelf geen geld kunt verdienen Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl. U kunt ook

Nadere informatie

12 Belangrijke adressen, telefoonnummers en spreekuren

12 Belangrijke adressen, telefoonnummers en spreekuren Dak- en thuislozen In deze brochure 3 Dak- en thuisloos 4 Dakloos 6 Thuisloos 7 Het locatiebezoek 9 Klachten en bezwaar 10 Schema: locatiebezoek 10 Beheer van uw uitkering 12 Belangrijke adressen, telefoonnummers

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Wanneer hebt u recht op bijstand? Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan?

Wet werk en bijstand. Wanneer hebt u recht op bijstand? Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? Iedereen moet zoveel mogelijk in zijn eigen levensonderhoud voorzien met werken. Lukt dit niet, dan helpt de overheid u met werk zoeken. Zolang u geen werk hebt gevonden ontvangt u bijstand, via de Wet

Nadere informatie

>>> WAT ER IN 2015 VERANDERT ALS U EEN UITKERING HEBT

>>> WAT ER IN 2015 VERANDERT ALS U EEN UITKERING HEBT Van bijstand naar Participatiewet WAT ER IN 2015 VERANDERT ALS U EEN UITKERING HEBT >>> VANAF 1 januari 2015 TREEDT DE PARTIcIPATIEWET IN WERKING. DEZE VERVANGT DE WET WERK EN BIjSTAND (WWB), DE IOAW EN

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Participatiewet. Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand? Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in 2015? De kostendelersnorm

Participatiewet. Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand? Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in 2015? De kostendelersnorm Participatiewet Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand? Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet. En niet alleen de naam verandert. Iedereen die op

Nadere informatie

WAT WIJZIGT ER PER 1 JANUARI 2015? In deze uitgebreide nieuwsbrief treft u informatie aan over de Participatiewet, met speciale aandacht voor:

WAT WIJZIGT ER PER 1 JANUARI 2015? In deze uitgebreide nieuwsbrief treft u informatie aan over de Participatiewet, met speciale aandacht voor: INFORMATIEBRIEF WAT WIJZIGT ER PER 1 JANUARI 2015? In deze uitgebreide nieuwsbrief treft u informatie aan over de Participatiewet, met speciale aandacht voor: De kostendelersnorm pagina 1 en 2 Strengere

Nadere informatie

Deeltijd-WW, en nu? Wat u moet weten als u een uitkering krijgt

Deeltijd-WW, en nu? Wat u moet weten als u een uitkering krijgt Deeltijd-WW, en nu? Wat u moet weten als u een uitkering krijgt Werk boven uitkering UWV stimuleert mensen om aan het werk te gaan en ondersteunt ze daarbij. Is werken niet mogelijk, dan verstrekt UWV

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

WIJ-Wet Investeren in Jongeren

WIJ-Wet Investeren in Jongeren WIJ-Wet Investeren in Jongeren Afdeling Samenleving Bezoekadres: 1 e bezoek: Publiekscentrum Raadhuisplein 2 Krimpen aan den IJssel Openingstijden: Maandag; 08.30 12.30 uur Dinsdag; 08.30 12.30 uur Woensdag;

Nadere informatie

Op eigen kracht maar niet alleen

Op eigen kracht maar niet alleen uwv.nl/wajong werk.nl Op eigen kracht maar niet alleen Wat u moet weten als u Wajong aanvraagt Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/wajong.

Nadere informatie

Beleidsregel vergoeding eigen bijdrage kosten kinderopvang Hilversum 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum,

Beleidsregel vergoeding eigen bijdrage kosten kinderopvang Hilversum 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum, Beleidsregel vergoeding eigen bijdrage kosten kinderopvang Hilversum 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum, gelet op de artikelen in de Algemene wet bestuursrecht (Awb),

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Sociale Zaken. Naam: Burgerservicenummer: Adres: Huisnummer: Postcode: Woonplaats:

Wijzigingsformulier Sociale Zaken. Naam: Burgerservicenummer: Adres: Huisnummer: Postcode: Woonplaats: Wijzigingsformulier Sociale Zaken Naam: Burgerservicenummer: Adres: Huisnummer: Postcode: Woonplaats: Dit formulier is bedoeld om wijzigingen in uw persoonlijke situatie door te geven aan afdeling Sociale

Nadere informatie

Aanvraag individuele inkomenstoeslag 2016 Werk en inkomen

Aanvraag individuele inkomenstoeslag 2016 Werk en inkomen Aanvraag individuele inkomenstoeslag 2016 Werk en inkomen Wat is een Individuele inkomenstoeslag? De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag dat u kunt ontvangen als u tenminste drie jaar van een

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING KOSTEN KINDEROPVANG SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE 2016. Geachte ouder(s),

AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING KOSTEN KINDEROPVANG SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE 2016. Geachte ouder(s), AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING KOSTEN KINDEROPVANG SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE 2016 Geachte ouder(s), U heeft kinderopvang in verband met Sociaal Medische Indicatie nodig en u wilt een tegemoetkoming

Nadere informatie

WWB & Participatiewet

WWB & Participatiewet Wat gaat er veranderen vanaf 1 januari 2015? WWB & Participatiewet Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand? Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet.

Nadere informatie

Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u?

Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Vanaf 2015 is er veel veranderd rondom werk en inkomen. Zo is de Participatiewet ingevoerd, zijn

Nadere informatie

Informatieblad. Veelgestelde vragen over de veranderingen in de Wet werk en bijstand per 1 januari 2012

Informatieblad. Veelgestelde vragen over de veranderingen in de Wet werk en bijstand per 1 januari 2012 Informatieblad Veelgestelde vragen over de veranderingen in de Wet werk en bijstand per 1 januari 2012 De informatie in deze uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. U kunt aan

Nadere informatie

NU WEET IK WAT BELANGRIJK IS BIJ MIJN BIJSTANDS- UITKERING. Spelregels met duidelijke afspraken. HOUTEN IJSSELSTEIN LOPIK NIEUWEGEIN VIANEN

NU WEET IK WAT BELANGRIJK IS BIJ MIJN BIJSTANDS- UITKERING. Spelregels met duidelijke afspraken. HOUTEN IJSSELSTEIN LOPIK NIEUWEGEIN VIANEN 1 NU WEET IK WAT BELANGRIJK IS BIJ MIJN BIJSTANDS- UITKERING. Spelregels met duidelijke afspraken. HOUTEN IJSSELSTEIN LOPIK NIEUWEGEIN VIANEN SPELREGELS MET DUIDELIJKE AFSPRAKEN Heeft u geen of onvoldoende

Nadere informatie

Spelregels voor een uitkering

Spelregels voor een uitkering Spelregels voor een uitkering Voor het aanvragen van een uitkering geldt een aantal spelregels. De gemeente Nederweert wil u hierin zo goed mogelijk begeleiden. In deze folder leest u hoe de procedure

Nadere informatie

Aanvraag Tegemoetkoming 2016 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden

Aanvraag Tegemoetkoming 2016 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden Aanvraag Tegemoetkoming 2016 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Nadere informatie

Werkloos? Weener XL helpt u op weg naar werk

Werkloos? Weener XL helpt u op weg naar werk Werkloos? Weener XL helpt u op weg naar werk Hulp op weg naar inkomen Soms gebeuren er dingen in het leven die u liever anders had gezien. U wordt werkloos of mag minder uren werken, uw relatie strandt.

Nadere informatie

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Uitkering en fraude. Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. www.utrecht.nl

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Uitkering en fraude. Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. www.utrecht.nl www.utrecht.nl Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid Deze folder is speciaal voor cliënten van Sociale Zaken & Werkgelegenheid (SoZaWe) die meer willen weten over de gevolgen van fraude. Er is

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave. Werk Informatie voor werkgevers 2

Voorwoord. Inhoudsopgave. Werk Informatie voor werkgevers 2 Mei 2014 Voorwoord In deze tweede digitale nieuwsbrief weer volop nieuws. Zo kunt u lezen over WeHelpen.nl; een nieuwe, laagdrempelige manier om hulp aan te bieden en te ontvangen. Zo kan iedereen een

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? UWV Telefoon Werknemers via 0900-92 94 0,04 per minuut, met een starttarief van 0,045. Hier komen nog uw gebruikelijke

Nadere informatie

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door

Nadere informatie

Stuur dus de gevraagde informatie tijdig en volledig toe om stopzetting of vertraging van de betalingen te voorkomen!

Stuur dus de gevraagde informatie tijdig en volledig toe om stopzetting of vertraging van de betalingen te voorkomen! Status- en mutatieformulieren en formulieren maandelijkse inkomsten De gemeente Moerdijk werkt vanaf 1 januari 2010 niet meer met maandbriefjes (Rofjes), maar met status- en mutatieformulieren. U ontvangt

Nadere informatie

Bijzondere bijstand Participatiewet, aanvraagformulier

Bijzondere bijstand Participatiewet, aanvraagformulier Bijzondere bijstand Participatiewet, aanvraagformulier 1. Persoonsgegevens aanvrager Naam: Burgerservicenummer: Adres: Postcode/ woonplaats: Telefoonnummer: Naam partner (indien van toepassing) Burgerservicenummer

Nadere informatie

Inlichtingen- en aanvraagformulier bijzondere bijstand

Inlichtingen- en aanvraagformulier bijzondere bijstand Inlichtingen- en aanvraagformulier bijzondere bijstand 1. Reden aanvraag 2. Persoonsgegevens aanvrager partner Burgerservicenummer Naam Woonadres Woonplaats Geboortedatum Telefoonnummer E-mailadres 3.

Nadere informatie

Aanvraag Tegemoetkoming 2017 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden

Aanvraag Tegemoetkoming 2017 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden Aanvraag Tegemoetkoming 2017 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Nadere informatie

Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2016

Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2016 Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2016 Lees voor het invullen van dit formulier eerst de Toelichting goed door. De door u verstrekte gegevens worden in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand bewindvoering

Aanvraagformulier bijzondere bijstand bewindvoering Aanvraagformulier bijzondere bijstand bewindvoering 1. Persoonsgegevens aanvrager partner* Burgerservicenummer Naam Woonadres Woonplaats Geboortedatum Telefoonnummer E-mailadres 2. Bijzondere kosten Ik

Nadere informatie

Hoe zit dat met de IOW?

Hoe zit dat met de IOW? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de IOW? Informatie over de IOW-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Aanvraagformulier AZOSS 2011 overige minima

Aanvraagformulier AZOSS 2011 overige minima Reg.nr. Werkprocesnr. Ontvangstdatum Aanvraagformulier AZOSS 2011 overige minima Leest u voor u dit formulier invult eerst de toelichting. De gemeente Oss, de gemeente Maasdonk en de zorgverzekeraars CZ

Nadere informatie

Rechten en plichten. Wet werk en bijstand (WWB)

Rechten en plichten. Wet werk en bijstand (WWB) Rechten en plichten Wet werk en bijstand (WWB) mei 2014 Wanneer ontvangt u een WWB uitkering? Heeft u onvoldoende inkomsten om in uw eigen levensonderhoud te voorzien? Dan kunt u in aanmerking komen voor

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijdrage maatschappelijke participatie Fraude en boete

Aanvraagformulier bijdrage maatschappelijke participatie Fraude en boete Aanvraagformulier bijdrage maatschappelijke participatie Fraude en boete Wanneer u een uitkering bijdrage Maatschappelijke Participatie van de gemeente ontvangt behoort u aan enkele verplichtingen te voldoen.

Nadere informatie

Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Schouwen- Duiveland 2015

Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Schouwen- Duiveland 2015 Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Schouwen- Duiveland 2015 De raad van de gemeente Schouwen-Duiveland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 september 2014;

Nadere informatie

Modelteksten wijziging WWB en samenvoeging WIJ

Modelteksten wijziging WWB en samenvoeging WIJ Modelteksten wijziging WWB en samenvoeging WIJ Teksten - 2012 Oktober 2011 Deze publicatie is gemaakt door Stimulansz in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Stimulansz spreekt

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND. Naam BSN Relatie (bijvoorbeeld vader, moeder, kind etc.)

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND. Naam BSN Relatie (bijvoorbeeld vader, moeder, kind etc.) Datum melding: (in te vullen door gemeente) AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND 1. Persoonsgegevens: Naam: Telefoonnummer: Burgerservicenummer: Naam partner: (indien van toepassing) Burgerservicenummer

Nadere informatie

Wet investeren in jongeren (WIJ)

Wet investeren in jongeren (WIJ) Wet investeren in jongeren (WIJ) WIJ staat voor Wet investeren in jongeren (WIJ). Dit is een nieuwe wet die ervoor moet zorgen dat alle jongeren tot 27 jaar een opleiding volgen of werken. Wat is de WIJ?

Nadere informatie

Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2015

Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2015 Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2015 Lees voor het invullen van dit formulier eerst de Toelichting goed door. De door u verstrekte gegevens worden in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegegevens

Nadere informatie

Wet afschaffing huishoudinkomenstoets

Wet afschaffing huishoudinkomenstoets Wet afschaffing huishoudinkomenstoets Modelteksten Juni 2012 Deze publicatie is gemaakt door Stimulansz in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Stimulansz spreekt haar dank

Nadere informatie

Aanvraagformulier minima-voorzieningen gemeente Tholen

Aanvraagformulier minima-voorzieningen gemeente Tholen Aanvraagformulier minima-voorzieningen gemeente Tholen 1. Mijn persoonlijke gegevens Achternaam Voorletters Geboortedatum Man/vrouw BSN-nummer Adres Huisnummer Postcode Woonplaats (Mobiele) telefoon Bankrekening

Nadere informatie

Wat wilt u aanvragen? Zie de voorwaarden op bladzijde 5

Wat wilt u aanvragen? Zie de voorwaarden op bladzijde 5 Aanvraagformulier voor: - - - Persoonlijk participatiebudget (pensioengerechtigden) - Tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering Hieronder staan de gegevens die bij ons bekend zijn. Als er iets

Nadere informatie

Nieuwe regels voor de bijstandsuitkering. De regels rond de bijstandsuitkering veranderen. Dat is een

Nieuwe regels voor de bijstandsuitkering. De regels rond de bijstandsuitkering veranderen. Dat is een De regels rond de bijstandsuitkering veranderen. Dat is een direct gevolg van de Participatiewet, die vanaf 1 januari 2015 van kracht is. Deze wet vervangt (onder meer) de Wet werk en bijstand. Het doel

Nadere informatie

Inlichtingen- en aanvraagformulier bijzondere bijstand 2017

Inlichtingen- en aanvraagformulier bijzondere bijstand 2017 Inlichtingen- en aanvraagformulier bijzondere bijstand 2017 1. Reden aanvraag 2. Persoonsgegevens aanvrager partner Burgerservicenummer Naam Woonadres Woonplaats Geboortedatum Telefoonnummer E-mailadres

Nadere informatie

Beleidsregels activeringspremies gemeente Best. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Artikel 1 Begripsbepalingen

Beleidsregels activeringspremies gemeente Best. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Artikel 1 Begripsbepalingen Beleidsregels activeringspremies gemeente Best Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt, hebben dezelfde betekenis als in

Nadere informatie

Naam: Burgerservicenummer: Geboortedatum: Adres: Huisnummer:

Naam: Burgerservicenummer: Geboortedatum: Adres: Huisnummer: Wijzigingsformulier Sociale Zaken Naam: Burgerservicenummer: Geboortedatum: Adres: Huisnummer: Postcode: Woonplaats: Dit formulier is bedoeld om wijzigingen in uw persoonlijke situatie door te geven aan

Nadere informatie

Van bijstand naar Participatiewet. Wat verandert er in 2015 in de Wet werk en bijstand?

Van bijstand naar Participatiewet. Wat verandert er in 2015 in de Wet werk en bijstand? Van bijstand naar Participatiewet Wat verandert er in 2015 in de Wet werk en bijstand? Wat zijn de belangrijke veranderingen in 2015? Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet.

Nadere informatie

Kinderopvangtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kinderopvangtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kinderopvangtoeslag 2011 Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Of wilt u het aanvragen? Dan is

Nadere informatie

Welkom bij de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug. Wij helpen u graag een stapje verder!

Welkom bij de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug. Wij helpen u graag een stapje verder! Welkom bij de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug. Wij helpen u graag een stapje verder! SAMEN VERDER In deze folder: Wie zijn we? Traject naar werk Wanneer kom ik in aanmerking voor een bijstandsuitkering?

Nadere informatie

Als u 65 jaar of ouder bent

Als u 65 jaar of ouder bent 2007 Als u 65 jaar of t Als u 65 jaar wordt, heeft dit gevolgen voor uw belasting en premie volksverzekeringen. Deze gevolgen hebben bijvoorbeeld betrekking op uw belastingtarief, uw heffingskortingen,

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015 De raad van de gemeente Castricum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober [nummer]; gelet op

Nadere informatie

Toelichting. Algemeen

Toelichting. Algemeen Toelichting Algemeen Op 1 januari 2013 zijn de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving en de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd in werking getreden. Hierdoor wijzigt o.a. de

Nadere informatie

Aanvraagformulier collectieve zorgverzekering minima 2015

Aanvraagformulier collectieve zorgverzekering minima 2015 Aanvraagformulier collectieve zorgverzekering minima 2015 datum ontvangst: Clientnr: Werkprocesnr: 1. Uw gegevens ( kopie paspoort of identiteitskaart bijvoegen) Burgerservicenummer Voorletters en naam

Nadere informatie

Wat komt er kijken bij reïntegratie? Rechten en plichten

Wat komt er kijken bij reïntegratie? Rechten en plichten Wat komt er kijken bij reïntegratie? Rechten en plichten Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en de WAO. Maar koppelt dat altijd aan het

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD BIJ AANVRAAGFORMULIER INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG

INFORMATIEBLAD BIJ AANVRAAGFORMULIER INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG INFORMATIEBLAD BIJ AANVRAAGFORMULIER INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG Belangrijk: Lees eerst dit informatieblad. Heeft u recht op individuele inkomenstoeslag? Vul dan het aanvraagformulier in. Deze informatie

Nadere informatie

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kindgebonden budget 2011 Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kindgebonden budget Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen.

Nadere informatie

Let op! Er zijn meer inkomsten die meetellen. Wilt u precies weten hoe het zit? Neem dan contact met ons op.

Let op! Er zijn meer inkomsten die meetellen. Wilt u precies weten hoe het zit? Neem dan contact met ons op. NIEUWSBRIEF IGSD september 2013 In dit nummer In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde: 1. Bijverdienen en een bijstandsuitkering 2. De hoogte van uw uitkering is veranderd per 1 juli

Nadere informatie

WIJZIGINGSFORMULIER TEGEMOETKOMING KOSTEN KINDEROPVANG SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE 2016. Geachte ouder(s),

WIJZIGINGSFORMULIER TEGEMOETKOMING KOSTEN KINDEROPVANG SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE 2016. Geachte ouder(s), WIJZIGINGSFORMULIER TEGEMOETKOMING KOSTEN KINDEROPVANG SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE 2016 Geachte ouder(s), U heeft kinderopvang in verband met Sociaal Medische Indicatie op basis van de verordening Wet kinderopvang

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD WSNP. Pagina 1 van 6

INFORMATIEBLAD WSNP. Pagina 1 van 6 INFORMATIEBLAD WSNP U bent toegelaten tot de Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen. De bewindvoerder heeft u tijdens het huisbezoek uitgelegd wat haar taken zijn, wat de Rechter-commissaris doet

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Richtlijn 320 Ingangsdatum: 01-01-2014

Afdeling Samenleving Richtlijn 320 Ingangsdatum: 01-01-2014 Afdeling Samenleving Richtlijn 320 Ingangsdatum: 01-01-2014 VERREKENING VAN INKOMSTEN EN INKOMSTENVRIJLATING Algemeen De in aanmerking te nemen zijn in art. 31 WWB gedefinieerd. Hiermee wordt rekening

Nadere informatie

Aanvraag bijzondere bijstand / zorgkosten

Aanvraag bijzondere bijstand / zorgkosten Aanvraag bijzondere bijstand / zorgkosten Waarom dit formulier? Met dit formulier vraagt u een vergoeding aan als u bijzondere zorgkosten heeft die u niet kunt betalen en ook niet vergoed krijgt. Ruimte

Nadere informatie

Nieuwsbrief WerkSaam. WW-uitkering. onze nieuwsbrieven. Hierbij ontvangt u. nieuwsbrief. In zullen onze nieuwsbrieven

Nieuwsbrief WerkSaam. WW-uitkering. onze nieuwsbrieven.  Hierbij ontvangt u. nieuwsbrief. In zullen onze nieuwsbrieven Nieuwsbrief WerkSaam WWuitkering Het afgelopen jaar hebben wij veel mensen aan werk kunnen helpen. Soms is dit tijdelijk werk en lukt het u niet om aansluitend ander werk te vinden. Het kan ook zijn, dat

Nadere informatie

Bijstands uitkering. rechten en plichten

Bijstands uitkering. rechten en plichten Bijstands uitkering rechten en plichten 2012 INHOUDSOPGAVE BIJSTAND EN NU?...5 Bijstandsuitkeringen...5 Beschikking...5 Betaaldatum...5 Wijzigingen...6 Inleverschema inkomstenformulier 2012...6 Verblijf

Nadere informatie

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg Beleidsregels Kinderopvang Gemeente Steenbergen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen,

Nadere informatie

Wat gaat er veranderen in de Wet werk en bijstand?

Wat gaat er veranderen in de Wet werk en bijstand? Wat gaat er veranderen in de Wet werk en bijstand? Per 1 januari 2012 is de Wet werk en bijstand (WWB) veranderd. Er gelden nieuwe regels voor mensen die een bijstandsuitkering aanvragen én voor mensen

Nadere informatie

Toelichting op Wijzigingsformulier

Toelichting op Wijzigingsformulier Toelichting op Wijzigingsformulier U ontvangt van ons een uitkering. Eén van de verplichtingen voor behoud van deze uitkering is dat u wijzigingen aan ons doorgeeft. Wijzigingen doorgeven Als er iets wijzigt

Nadere informatie

Tegemoetkoming kinderopvangkosten sociaal medische indicatie

Tegemoetkoming kinderopvangkosten sociaal medische indicatie Tegemoetkoming kinderopvangkosten sociaal medische indicatie Als u niet in aanmerking komt voor een toeslag/tegemoetkoming op grond van de Wet kinderopvang maar opvang is wel noodzakelijk op sociaal medische

Nadere informatie

Weer aan het werk. Gefeliciteerd, een baan! Eerst: meld uw werk

Weer aan het werk. Gefeliciteerd, een baan! Eerst: meld uw werk Weer aan het werk Weer aan het werk U krijgt van ons een uitkering omdat u (tijdelijk) geen eigen of onvoldoende inkomen heeft. Het is de bedoeling dat u snel (weer) werk vindt waarmee u in uw levensonderhoud

Nadere informatie

Publiekstekst Wet investeren in jongeren

Publiekstekst Wet investeren in jongeren Publiekstekst Wet investeren in jongeren Juni 2009 Deze publicatie is gemaakt door Stimulansz in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Stimulansz spreekt haar dank uit aan alle

Nadere informatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Heerhugowaard Officiële naam regeling verordening tegenprestatie gemeente Heerhugowaard 2015 Citeertitel Verordening Tegenprestatie

Nadere informatie

Kindertoeslag Een bijdrage in de kosten voor levensonderhoud van uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kindertoeslag Een bijdrage in de kosten voor levensonderhoud van uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kindertoeslag 2008 Een bijdrage in de kosten voor levensonderhoud van uw kinderen Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kindertoeslag De kindertoeslag is een bijdrage in de kosten voor levensonderhoud

Nadere informatie

Aanvraag Sociaal medische indicatie kinderopvang 2015

Aanvraag Sociaal medische indicatie kinderopvang 2015 Aanvraag Sociaal medische indicatie kinderopvang 2015 Sector Maatschappelijke Zorg Aan het College Postbus 600 6460 AP Kerkrade Met dit formulier kunt u de gemeente vragen te onderzoeken of u in aanmerking

Nadere informatie

Beleidsregels tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang Gemeente Súdwest-Fryslân

Beleidsregels tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang Gemeente Súdwest-Fryslân Beleidsregels tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang Gemeente Súdwest-Fryslân Artikel 1. Doel van de regeling Deze regeling heeft als doel te voorzien in een tegemoetkoming in de kosten van de eigen

Nadere informatie

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Extra geld voor mensen met een laag inkomen Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon, weinig inkomsten of een uitkering? Dan heeft u dit jaar misschien

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijdrage maatschappelijke participatie Fraude en boete

Aanvraagformulier bijdrage maatschappelijke participatie Fraude en boete Aanvraagformulier bijdrage maatschappelijke participatie Fraude en boete Wanneer u een uitkering bijdrage Maatschappelijke Participatie van de gemeente ontvangt behoort u aan enkele verplichtingen te voldoen.

Nadere informatie

Wijzigingen Wet werk en bijstand per 1 januari 2012

Wijzigingen Wet werk en bijstand per 1 januari 2012 Wijzigingen Wet werk en bijstand per 1 januari 2012 In 2012 verandert de Wet werk en bijstand (WWB). Er gelden dan nieuwe regels voor mensen die een bijstandsuitkering aanvragen én voor mensen die al een

Nadere informatie