Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk"

Transcriptie

1 Informatiemap Afdeling Samenleving Team Werk en Inkomen Gemeente Katwijk 2015 uitgave: gemeente Katwijk

2 2

3 Geachte heer of mevrouw, U kunt op dit moment (tijdelijk) niet zelf in uw inkomsten voorzien. Daarom doet u een beroep op de Participatiewet (Pw). De afdeling Samenleving (team werk en inkomen) zorgt ervoor dat u krijgt waar u recht op heeft: een inkomen. Maar ook ondersteuning om zo snel mogelijk weer aan het werk te komen. U hebt rechten, maar ook plichten. Wij ondersteunen u met voorzieningen. Daar staat ook iets tegenover. We maken met u heldere afspraken in een plan van aanpak. Dit is niet vrijblijvend. Op weg naar werk kunt u op ons rekenen. Wij rekenen ook op u! Met deze map informeren we u over uw rechten en plichten. En over de voorzieningen die we u kunnen bieden. Verder vindt u adressen van anderen die u verder kunnen helpen. In de map kunt u ook alle papieren van de afdeling Samenleving bewaren, maar ook de formulieren die u naar ons moet terugsturen, kunt u hierin opbergen. Het is dan ook verstandig om deze map altijd mee te nemen naar uw afspraken bij ons. Dan weten we precies wat we eerder hebben afgesproken en kunnen we samen alles goed bijhouden. De informatiemap is uw persoonlijke map. Met zowel voor u als voor ons allerlei vertrouwelijke gegevens. Gaat u er daarom alstublieft zorgvuldig mee om. Mocht u nog vragen hebben nadat u alle informatie in de map heeft doorgenomen, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de afdeling Samenleving (team werk en inkomen) tijdens het telefonisch spreekuur. Burgemeester en wethouders van Katwijk Namens dezen, het hoofd van de afdeling Samenleving 1. Persoonlijk In dit hoofdstuk kunt u uw persoonlijke zaken opbergen, zoals bijvoorbeeld brieven, beschikkingen en andere documenten van de afdeling Samenleving. 2. Algemeen In dit hoofdstuk vindt u algemene informatie over de afdeling Samenleving, openingstijden, spreekuren, telefoonnummers, adressen etc. Ook is een lijst opgenomen van andere instellingen die voor u belangrijk kunnen zijn. 3. Rechten en plichten Als u een uitkering ontvangt, heeft u rechten, maar ook plichten. In dit hoofstuk vertellen we daar meer over. Bijvoorbeeld over inkomsten, samenwonen, vakantieregels, fraude, kortom: wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten. 4. Werk Werk boven inkomen. Dit betekent dat wij de wettelijke plicht hebben er alles aan te doen om u niet alleen een inkomen te bieden, maar ook te ondersteunen bij het vinden van werk. Wij maken hiervoor met u duidelijke afspraken. In dit hoofdstuk geven we informatie over de mogelijkheden die we u kunnen bieden om uw kans op werk te vergroten. 3

4 5. Inkomen In dit hoofdstuk kunt u uw uitkeringsspecificatie opbergen. U kunt dan zien hoe uw uitkering is opgebouwd. Ook vindt u hier informatie over wat u moet doen als u inkomsten ontvangt en over de heffingskortingen (belastingen). 6. Zorg De afdeling Samenleving kan u ook ondersteunen op zorggebied. Bijvoorbeeld als u schulden heeft, of als u kosten heeft die u niet van uw maandelijkse inkomsten kunt betalen. U kunt dan een beroep doen op de Bijzondere Bijstand. Afdeling Samenleving, Postadres: Postbus 589, 2220 AN Katwijk Bezoekadres: Kon. Julianalaan 3, Katwijk, telefoon: , Website: 4

5 1. PERSOONLIJK Op de volgende pagina's is ruimte voor uw persoonlijke aantekeningen, zoals gespreksnotities. Ook kunt u hier uw post bewaren. Datum: Gesproken met: Aantekeningen: 5

6 Datum: Gesproken met: Aantekeningen: 6

7 1.1 Ziektekosten ZORGVERZEKERING Iedereen moet zich bij een zorgverzekeraar verzekeren tegen ziektekosten. Veel verzekeringsmaatschappijen bieden de basisverzekering en aanvullende pakketten aan. U kiest zelf bij welke maatschappij u zich wilt verzekeren. Mensen met een laag inkomen kunnen zorgtoeslag aanvragen. Meer informatie hierover vindt u verderop in deze map (onder 5.6 Zorgtoeslag). Aanvullende verzekering. De basisverzekering dekt niet volledig alle medische kosten. Daarom is het van belang om naast de basisverzekering ook een aanvullende verzekering te hebben. Het is belangrijk dat u daaraan deelneemt omdat de aanvullende verzekering een vergoeding geeft voor een aantal bijzondere zaken, zoals een kunstgebit, kraamkosten enzovoort. Kosten die onder deze aanvullende verzekering vallen, kunnen in beginsel niet via de bijzondere bijstand vergoed worden. Collectieve verzekering bij Zorg en Zekerheid. Als u van de afdeling Samenleving een uitkering ontvangt, kunt u deelnemen aan de collectieve zorgverzekering voor minima die de gemeente heeft afgesloten met Zorg en Zekerheid uit Leiden. Deze verzekering biedt een goede en uitgebreide dekking tegen een aantrekkelijke premie. U krijgt een korting op de premie van zowel de basis- als de aanvullende verzekering. Eén keer per jaar kunt u van verzekeraar wisselen, per 1 januari. U kunt bij uw contactpersoon vragen om meer informatie, ook is er materiaal beschikbaar met informatie over de verzekering en aanvraagformulieren. Vergoeding via de bijzondere bijstand. Op individuele basis kan bijzondere bijstand worden verstrekt in een gedeelte van de kosten van een aanvullende ziektekostenverzekering. Dit kan als u de aanvullende verzekering AV- Gemeente Top bij Zorg en Zekerheid heeft of als u een vergelijkbaar aanvullend pakket bij een andere verzekeraar heeft. Voor verdere informatie zie

8 Nog vragen? Voor vragen kunt u zich wenden tot uw contactpersoon bij de afdeling Samenleving. Ook kunt u de website van de gemeente Katwijk raadplegen: Hebt u vragen over de zorgverzekering van Zorg en Zekerheid, dan kunt u daarvoor terecht bij: Zorg en Zekerheid Postbus AK Leiden Telefoon (071) Verzekeringswinkel van Zorg en Zekerheid in Katwijk: Dwarsstraat 19, Open maandag t/m vrijdag van 9.00 tot uur 8

9 2. ALGEMEEN 2.1 Informatie over de afdeling Samenleving Adres. Afdeling Samenleving, Team Werk en Inkomen Postbus AN KATWIJK Graag bij correspondentie de naam van uw contactpersoon vermelden. Website: Openingstijden van het Zorgloket. Het Zorgloket in het gemeentehuis van Katwijk is open op: Katwijk, Koningin Julianalaan 3 Maandag tot en met en vrijdag van 8.00 tot uur; Op afspraak op maandag- en donderdagmiddag van tot uur. Of op donderdagavond tussen en uur. Telefonisch is het Zorgloket op maan- t/m vrijdag van 8.00 tot uur bereikbaar op: Samenleving. Indien u een afspraak heeft gemaakt met een medewerker van de afdeling Samenleving, kunt u zich in het gemeentehuis melden bij de receptie. Het telefonisch spreekuur. De afdeling Samenleving heeft een telefonisch spreekuur op iedere werkdag van tot uur. Dit betekent dat u uw contactpersoon tijdens dit spreekuur kunt bellen op de onderstaande telefoonnummers. Buiten dit telefonisch spreekuur is uw contactpersoon niet bereikbaar. 9

10 Waarom een telefonisch spreekuur? In het verleden kon het voorkomen dat u naar uw contactpersoon belde met vragen over uw persoonlijke situatie en dat u uw contactpersoon niet kon bereiken. Dit komt doordat onze medewerkers vaak afspraken hebben, huisbezoeken afleggen of spreekuur houden. Om ervoor te zorgen dat u weet op welke momenten u in ieder geval uw contactpersoon kunt spreken, is het spreekuur ingevoerd. Wanneer u tijdens dit telefonisch spreekuur belt, wordt u zeker te woord gestaan. U kunt dan bijvoorbeeld een afspraak maken met uw contactpersoon. U kunt op werkdagen tussen tot uur contact opnemen met uw contactpersoon op de volgende telefoonnummers. De heer Barnhoorn Mevrouw Hes De heer Van der Horst Mevrouw Luong De heer Majdoubi De heer Remmelzwaal De heer Valkenberg Mevrouw De Vreugd (071) (niet op vrijdag) (071) (niet op dinsdag en woensdag) (071) (niet op woensdag) (071) (niet op woensdag en vrijdag) (071) (niet op vrijdag) (071) (alle dagen aanwezig) (071) (niet op woensdag) (071) (niet op woensdag en donderdag) Betaaldata van uitkeringen. Periodieke uitkeringen zijn uiterlijk op de laatste dag van de maand op uw bank- of gironummer bijgeschreven. Wanneer u de exacte betaaldatum wilt weten dan kunt u kijken op De exacte betaaldata vindt u onder het kopje Betaalschema bijstandsuitkeringen. Nog vragen? Als u na het lezen van dit informatieboek nog vragen heeft, neem dan contact op met uw contactpersoon bij het team werk en inkomen van de afdeling Samenleving. Formulierenbrigade. Vindt u het invullen van formulieren moeilijk? De Formulierenbrigade helpt u gratis bij het invullen van formulieren. De formulierenbrigadier kijkt samen met u naar de regelingen en voorzieningen waar u recht op hebt. Voor hulp bij het invullen van formulieren kunt u contact opnemen met de Formulierenbrigade: telefoon:

11 2.2 Bezwaar, beroep en voorlopige voorzieningen Bezwaar. Als u het niet eens bent met een beslissing die de gemeente over uw uitkering heeft genomen, dan kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. Dit doet u binnen zes weken na de datum van de beslissing. Waartegen kunt u bezwaar maken? U moet hierbij denken aan zaken zoals: u heeft bijstand aangevraagd en u krijgt niet wat u ons heeft gevraagd. wij keren minder uit dan wat er in het besluit staat. wij voeren iets anders uit dan in het besluit staat. Bijvoorbeeld wij houden teveel in op uw uitkering bij terugvordering. u bent het oneens met het besluit om u een boete of afstemming van de uitkering op te leggen. u bent het oneens met het besluit om (een deel van) uw uitkering stop te zetten. Bij wie, wanneer en hoe maak ik dan bezwaar? U kunt uw bezwaar per brief indienen of via een digitaal formulier op de website van de gemeente Katwijk. Als u via de website een bezwaar wilt indienen heeft u een DigiD nodig. Als u uw bezwaar per brief indient dan moet u dit sturen naar het college van burgemeester en wethouders. In de beschikking (brief over het besluit waar u bezwaar tegen maakt) staat het adres. Uw bezwaarschrift moet binnen 6 weken na het versturen van de beschikking bij het college zijn. Maakt u bezwaar omdat onze beschikking te laat is, dan kunt u de brief sturen als de termijn, waarbinnen wij het besluit hadden moeten nemen, is afgelopen. Wat moet ik in mijn bezwaarschrift schrijven? U moet in ieder geval het volgende melden: uw volledige naam en adres; de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft; het besluit waartegen u bezwaar maakt; de redenen waarom u bezwaar maakt; een vertaling in de Nederlandse taal, als u het in een andere taal geschreven heeft. U moet het bezwaarschrift ondertekenen. Verder voegt u er een kopie bij van de beschikking, waartegen u bezwaar maakt. Wat gebeurt er nadat ik mijn bezwaarschrift heb gestuurd? De gemeente bevestigt altijd de ontvangst van uw bezwaarschrift. De gemeente behandelt vervolgens uw bezwaarschrift en zal u uitnodigen voor een gesprek daarover. Dit gesprek vindt plaats met twee ambtenaren van de afdeling Bedrijfsvoering, team bezwaar. Het kan zijn dat daarvóór nog met u contact wordt opgenomen of dat u nog om nadere informatie wordt gevraagd. U krijgt vóór het gesprek met het team bezwaar de gelegenheid om de stukken, die betrekking hebben op het bezwaar, in te zien of deze worden u toegezonden. Bereid uzelf goed voor op dat gesprek zodat u alles duidelijk kunt maken wat u wilt zeggen. 11

12 U kunt daarvoor een vertegenwoordiger of gemachtigde meenemen. Geprobeerd wordt uiterlijk binnen 6 weken na inzending van uw bezwaarschrift de beslissing daarop af te geven. Gaat het langer duren dan krijgt u daar bijtijds bericht van. En als ik het niet eens ben met de uitspraak? Als u geen gelijk krijgt, omdat bijvoorbeeld uw bezwaar niet juist wordt gevonden (ongegrond verklaard) en u bent het daar niet mee eens, dan kunt u in beroep gaan bij de sector bestuursrecht van de rechtbank. Als u het met de uitspraak van die rechtbank ook niet eens bent, dan kunt u ten slotte nog in hoger beroep gaan bij de Centrale Raad van Beroep te Utrecht. Adressen staan in de brieven die u er in zo'n geval over krijgt. Kan ik in afwachting van de beslissing voorlopig geld lenen? Het is niet mogelijk om in afwachting van het afronden van uw bezwaar of uw beroep (voorlopig) geld van ons te lenen. Zit u in ernstige geldproblemen, dan kunt u nog proberen een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzitter van de Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie of bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, in Den Haag. Als u zo'n voorlopige voorziening aan wilt vragen, overleg dat dan even met uw contactpersoon. Nog vragen? Heeft u na het lezen van dit informatieblad nog vragen, dan kan uw contactpersoon deze beantwoorden. Neem contact met hem/haar op tijdens het telefonisch spreekuur (zie 2.1). 12

13 2.3 Belangrijke adressen UWV WERKbedrijf Holland Rijnland Langegracht NH Leiden Postbus AA Leiden Telefonisch bereikbaar: maandag t/m vrijdag uur Informatiecentrum: maandag t/m vrijdag uur Maregroep (Workfirst en re-integratie) Bezoekadres: postadres: Nijverheidsweg 22 Postbus MH Voorhout 2215 ZG Voorhout Uitzendbureaus Luba Noordeinde CS KATWIJK Randstad Voorstraat EM KATWIJK Start People Breestraat CJ LEIDEN Belastingdienst Leiden Postbus PE LEIDEN Belastingtelefoon: Willem de Zwijgerlaan 2a 2316 GB Leiden balie: uur ma do van 8.00 tot en vrijdag uur 13

14 UWV uitkeringen UWV telefoon: (ma - vr uur) Bezoekadres: Verbeekstraat CA LEIDEN Correspondentieadres: Postbus PC Leiden Cliëntenpanel Pw, Ioaw, Ioaz Stichting StaandeBij postadres: Parnassia DL KATWIJK Formulierenbrigade Spreekuur op diverse locaties Algemeen Maatschappelijk Werk (Kwadraad) Telefoon Schimmelpenninckstraat EP KATWIJK Inloopspreekuren: 9.00 tot uur Graaf Florislaan ED RIJNSBURG Woningbouwvereniging DUNAVIE Valkenburgseweg KD KATWIJK openingstijden: ma. t/m do uur vrijdag: uur 14

15 Rechtshulp Het Juridisch Loket Bargelaan 8 a 2333 CT LEIDEN openingstijden: uur Sociale Verzekeringsbank (SVB) SVB Stationsplein AJ LEIDEN Postadres: Postbus PC Leiden AOW en ANW Kinderbijslag openingstijden: uur Studiefinanciering e.d. DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs, voorheen IB- Groep) Infolijn: bereikbaar uur Servicekantoor: Koninginnegracht 12 B AA Den Haag bezoek: alleen na afspraak 15

16 Kinderopvang KOK Kinderopvang De Krom KK KATWIJK tel fax Met diverse locaties en mogelijkheden voor buitenschoolse opvang (BSO) Benjamin Ben (gastouderbureau) B4KIDS Schipholweg ZL Leiden Tel tel tel. Infopunt Hanneke van de Plas Parijsstraat PP Katwijk met diverse locaties en mogelijkheden SKW Stichting Kinder- Dagverblijven Wassenaar Van Polanenpark SL Wassenaar tel wassenaar.nl met locatie in Katwijk en div. mogelijkheden 16

17 3. RECHTEN EN PLICHTEN 3.1. Rechten én plichten De gemeente voert de Participatiewet uit. Als u onvoldoende inkomsten heeft, worden die aangevuld tot het bestaansminimum. Dat is een recht. Maar daar tegenover staan ook plichten. In hoofdlijnen staan hieronder de rechten en plichten beschreven. Wat mag u van ons verwachten? Wij behandelen u beleefd in al onze contacten. Wij nemen uw argumenten om bijstand aan te vragen serieus. Wij houden ons aan de afspraken, die met u gemaakt worden. Wij gaan zorgvuldig en discreet met uw gegevens om. Wij zullen u de nodige informatie verstrekken. Wij zullen uw recht op een uitkering zorgvuldig toetsen. Wij zullen u wijzen op andere voorzieningen. Wij verwerken uw aanvraag zo snel mogelijk, meestal binnen 6 weken. Wij houden ons aan de regels voor aanvraag, controle en beëindiging. Wij bieden u alle mogelijke hulp om weer werk te vinden. Wij bekijken regelmatig met u of uw uitkering nog wel klopt. Wij houden u op de hoogte van eventuele nieuwe regels en ontwikkelingen (via berichten in de huis-aan-huis bladen, op de website en zo nodig via brieven). Wat verwachten wij van u? U verstrekt ons alle informatie die wij nodig hebben en van u vragen. Dit om uw recht op een uitkering te kunnen beoordelen. U geeft ons uit uzelf alle gegevens door, waarvan u denkt dat ze van invloed kunnen zijn op de beoordeling van uw aanvraag voor een uitkering. U geeft ons uit uzelf alle gegevens door, die van invloed kunnen zijn op uw uitkering (bijvoorbeeld: de hoogte van uw inkomen of wijzigingen in de gezinssamenstelling). U houdt zich aan de afspraken, die wij met u maken. U reageert op onze uitnodiging en laat ons ook toe bij huisbezoek. De schriftelijke vragen, die wij u tussentijds regelmatig toesturen, stuurt u correct ingevuld en voor de aangegeven tijd aan ons toe. U probeert actief in uw eigen levensonderhoud te voorzien. U behandelt de medewerker van de afdeling Samenleving correct. U houdt zich aan de gedragsregels van de afdeling Samenleving (zie verder). 17

18 Wat verwachten wij bovendien van u als u arbeidsplichtig bent? U probeert naar beste vermogen werk te vinden. U werkt volledig mee aan alle voorwaarden en verplichtingen die wij u opleggen om in uw eigen levensonderhoud te voorzien door weer aan het werk te komen. U doet niets wat het vinden van werk bemoeilijkt. U werkt mee aan het onderzoek of u meer kans op werk maakt als u een reintegratietraject gaat volgen. U werkt gemotiveerd mee aan een re-integratietraject dat uw kans op werk vergroot. U geeft gehoor aan oproepen voor werkgelegenheid voor u. In het gemeentehuis geldt een aantal gedragsregels: Aanwijzingen opvolgen van ons personeel. Agressie (ook mondeling), bedreiging en vernieling van goederen zijn verboden. Gebruik van verdovende, hallucinerende en opwekkende middelen is verboden, evenals handel daarin. Dat geldt ook voor alcohol. Het bezit van slag-, steek- en vuurwapens is verboden. Discriminatie en ongewenste intimiteiten zijn niet toegestaan. De publieksruimte en toiletten mag u enkel gebruiken voor het doel waarvoor ze bestemd zijn. Naast de hierboven speciaal genoemde gedragsregels gelden de algemeen gebruikelijke fatsoensnormen. Houdt u zich niet aan de regels, dan kan dat voor u bepaalde gevolgen hebben. Afhankelijk van uw gedrag zijn verschillende afstemmingen van de uitkeringen mogelijk. U kan de toegang tot ons gebouw worden ontzegd. Ook kunt u een korting krijgen op uw uitkering of de afdeling Samenleving kan aangifte doen bij de politie. Duidelijk is in ieder geval dat u er nooit beter van wordt. 18

19 3.2. Controle en voortgangsonderzoek Controle van uw gegevens. Wij controleren regelmatig, soms onverwacht maar in ieder geval wanneer dat nodig is, uw gegevens om te beoordelen of u nog recht heeft op een uitkering en om fraude te voorkomen. U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen ten opzichte van de situatie toen u uw uitkering aanvroeg. Op basis van de informatie die u bij uw uitkeringsaanvraag verstrekt, wordt uw recht op een uitkering en de hoogte daarvan vastgesteld. Iedere wijziging (mutatie) in uw situatie die van invloed kan zijn op (de hoogte van) uw uitkering dient u direct en volledig aan ons door te geven. Zo moet u bijvoorbeeld ook de volgende wijzigingen doorgeven: de aan- en verkoop van een auto (ongeacht hoe oud deze is), het openen van een nieuw bankrekeningnummer en de ontvangst van een pensioen. Wij beoordelen of de wijzigingen gevolgen hebben voor het recht op bijstand of de hoogte ervan. Indien u niet of niet tijdig wijzigingen doorgeeft, dan kan dit tot het opleggen van een boete of een waarschuwing daarvoor leiden (zie 3.6.). Wij sturen u met enige regelmaat een formulier met uw gegevens zoals ze bij ons bekend zijn. U moet deze gegevens controleren en eventuele veranderingen en/of onjuistheden aan ons doorgeven. U dient het formulier ondertekend aan ons retour te zenden. Wij kunnen u ook uitnodigen voor een gesprek waarin uw persoonlijke situatie kan worden gecontroleerd. Ook kunt u gevraagd worden informatie schriftelijk over te leggen. Hoe vaak u wordt uitgenodigd voor een gesprek, is onder meer afhankelijk van uw positie op de arbeidsmarkt. U krijgt vooraf bericht welke gegevens u moet meenemen. Waar nodig informeren wij bij andere instellingen naar de juistheid van de door u verstrekte gegevens. Uitgebreide controle vindt plaats als er een goede aanleiding voor een intensief onderzoek is. Bijvoorbeeld als we van andere organisaties informatie over u hebben ontvangen of als er tips binnenkomen. Maar ook als u behoort tot een groep cliënten met bepaalde kenmerken, kan dat aanleiding zijn om vaker te controleren of u nog recht heeft op een uitkering. U bent verplicht op een uitnodiging in te gaan en bij ons op gesprek te verschijnen. Als u niet verschijnt, zonder dat daarvoor een geldende reden is opgegeven, dan kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering. Op tijd gegevens verstrekken. Als u de gegevens niet op tijd verstrekt, wordt uw uitkering geblokkeerd (opgeschort). Wij kunnen u daarnaast een boete opleggen wegens schending van de inlichtingenplicht (zie verder onder 3.5 en 3.6). Bij een opschorting melden wij u tot wanneer u nog uiterlijk de tijd hebt om de gegevens te verstrekken. Bent u dan nog nalatig, dan wordt de uitkering beëindigd vanaf de eerste dag dat de informatie gevraagd was. Dat gebeurt ook als blijkt dat u onjuiste gegevens verstrekt. 19

20 Werk boven inkomen. De afdeling Samenleving helpt uitkeringsgerechtigden bij het vinden van werk. Werk gaat ook in de Participatiewet voor op bijstand. Uw klantmanager bij Samenleving maakt samen met u een plan dat uiteindelijk moet leiden tot werk: een zogenoemd trajectplan. In het traject dat we met u afspreken en waaraan u verplicht bent uw medewerking te verlenen worden belemmeringen om te kunnen werken weggenomen. Dat betekent dat u zelf actie moet ondernemen, maar ook dat Samenleving u ondersteunt. Misschien moet u een reintegratietraject gaan volgen. Samenleving helpt u door de kosten te betalen en u informatie te geven over bijvoorbeeld kinderopvang als dat nodig is. Of misschien kan Samenleving u ook met andere problemen helpen als die uw weg naar de arbeidsmarkt belemmeren. De afspraken die de afdeling Samenleving met u maakt, worden schriftelijk vastgelegd. Daarin wordt ook opgenomen: wat verwacht Samenleving van u en wat kunt u van Samenleving verwachten. Op verschillende momenten controleert Samenleving of u uw afspraken voldoende nakomt en wat het resultaat is. Eventueel worden nadere afspraken met u gemaakt. Beschikking. U krijgt schriftelijk bericht of er wel of niet iets wijzigt aan uw uitkering. Dat is een beschikking. Bijzondere bijstand en aanvullende voorzieningen. Als u extra kosten heeft die u niet van uw normale inkomen kunt betalen, dan kunt u dat ter sprake brengen. Wellicht zijn er mogelijkheden om daarvoor bijzondere bijstand te verkrijgen. Ook bestaat de mogelijkheid een vergoeding te krijgen voor kosten van sport, ontspanning en cultuur. Denk daarbij onder andere aan kosten van het lidmaatschap van sportverenigingen, clubs, enzovoorts. Meer informatie over bijzondere bijstand en andere vormen van inkomensondersteuning vindt u in deze map (Hoofdstuk 6). 20

21 3.3 Arbeidsverplichting en algemeen geaccepteerde arbeid In eigen onderhoud voorzien. Wie een bijstandsuitkering heeft, heeft meestal ook arbeidsverplichtingen. Dit houdt in dat iemand er zo veel mogelijk aan moet doen om weer aan het werk te komen of om actief mee te doen in de samenleving. Uitgangspunt is dat iedereen in zijn eigen levensonderhoud voorziet. Werk biedt perspectief. Niet alleen financieel, ook sociaal-maatschappelijk. De arbeidsverplichtingen zijn niet nieuw, die stonden ook al in de Wet werk en bijstand. Maar in de Participatiewet zijn ze uitgebreider beschreven. Als iemand zich niet aan deze verplichtingen houdt, krijgt hij vanaf 2015 met strengere maatregelen te maken. Wat zijn die verplichtingen? 1. U probeert betaald werk te vinden. Daarvoor moet u: kranten, internet en andere mogelijkheden raadplegen voor vacatures; ingeschreven staan bij het UWV werkbedrijf; in de vacaturebank van UWV kijken; reageren op vacatures. 2. U werkt mee aan een onderzoek. Wij bekijken bij dit onderzoek wat uw mogelijkheden zijn om aan het werk te gaan. 3. U helpt ons om een plan van aanpak voor uw re-integratie te maken en uit te voeren. U houdt zich aan de afspraken die u hierover met ons maakt. U neemt de reintegratievoorzieningen die wij u bieden aan. 4. U moet zich inschrijven bij één of meer uitzendbureaus. 5. U zoekt niet alleen naar werk in uw eigen woonplaats, maar ook in uw regio of nog verder weg. En als u werk vindt of werk wordt aangeboden, dan neemt u dit aan. 6. U bent bereid om voor uw werk te reizen. Werk waarvoor u elke dag tot maximaal 3 uur moet reizen (1 1 / 2 uur heen en 1 1 / 2 uur terug) mag u niet weigeren. 7. Als het nodig is om werk te krijgen of te behouden, en als het voor u en uw gezin mogelijk is, moet u zelfs verhuizen. U moet dan wel een contract hebben voor ten minste een jaar en zo veel verdienen met deze baan dat u geen bijstandsuitkering meer nodig hebt. 8. U zorgt ervoor dat u uw kennis en vaardigheden bijhoudt of verbetert, als dit nodig is voor het krijgen of behouden van werk. Dus als u een cursus moet volgen om de nieuwste benodigde technieken in uw vakgebied te leren, dan doet u dat ook. 9. Als u al (deeltijd)werk hebt, moet u dit zo lang mogelijk behouden. U mag niet zomaar stoppen met het werk. Stoppen kan alleen als uw contract eindigt of als u wordt ontslagen. 10. U doet geen dingen die het vinden van werk moeilijker maken en u doet uw best bij sollicitaties. Zo zorgt u ervoor dat u netjes gekleed, met een verzorgd uiterlijk en op tijd op uw sollicitatiegesprek of op uw werk verschijnt. 11. U doet onbetaalde werkzaamheden die nuttig zijn voor de samenleving, als wij u vragen dit te doen. Dit is een tegenprestatie. Het gaat om werkzaamheden voor acht uur per week gedurende zes maanden. U doet deze werkzaamheden eventueel naast uw reintegratietraject of deeltijdwerk. 21

22 Wilt u van uw sollicitaties brieven bewaren en deze meenemen wanneer wij daarom vragen? Wij kunnen u ook vragen nog andere bewijsstukken in te leveren. Welke maatregelen kunnen wij nemen? Wanneer u onvoldoende moeite doet om aan het werk te komen of uw afspraken hierover met ons niet nakomt, heeft dit gevolgen. Wij kunnen u dan een zogenaamde maatregel opleggen. Dit houdt in dat uw uitkering verlaagd wordt of dat u zelfs helemaal geen uitkering krijgt. Voor het niet nakomen van de genoemde verplichtingen bij punt 1, 2, 3 en 11 zullen wij uw persoonlijke situatie bekijken en een passende maatregel opleggen. Voor de arbeidsverplichtingen bij punt 4 tot en met 10 geldt de volgende maatregel: De eerste keer dat u zich niet aan een of meer van deze verplichtingen houdt, krijgt u een maand helemaal geen uitkering. Als u binnen een jaar weer uw arbeidsverplichtingen niet nakomt, krijgt u twee maanden helemaal geen uitkering. En houdt u zich vanaf dat moment binnen een jaar nog een keer niet aan de verplichtingen, dan krijgt u zonder meer drie maanden geen uitkering. Iedere volgende keer krijgt u drie maanden wederom geen uitkering. Wie heeft geen arbeidsplicht? In beginsel heeft iedereen tussen 18 en de pensioengerechtigde leeftijd een arbeidsverplichting. Wij kunnen in individuele gevallen een individuele afweging maken en (tijdelijke) ontheffing van de arbeidsverplichting verlenen, als daarvoor medische of sociale redenen bestaan. Als dat het geval is, ontvangt u daarover een beschikking. Ontheffing arbeidsverplichting voor alleenstaande ouders met kinderen onder de 5 jaar. Bent u een alleenstaande ouder en heeft u kinderen onder de 5 jaar? Dan kunt u een tijdelijke ontheffing van de arbeidsverplichting aanvragen. De ontheffing van de arbeidsverplichting duurt maximaal 5 jaar. Er wordt in een plan van aanpak vastgelegd wat er van u wordt verwacht op het gebied van uw re-integratie. Iedere zes maanden heronderzoekt het college dit plan van aanpak. Blijkt uit dit onderzoek dat u uw verplichtingen zoals afgesproken niet nakomt, dan wordt de ontheffing ingetrokken. U komt daarna ook niet meer in aanmerking voor de ontheffing. Verplichtingen jongeren. Als u jonger bent dan 27 jaar heeft u in principe geen recht op bijstand. U moet eerst vier weken zelf op zoek naar werk of een opleiding voordat u aanspraak kunt maken op een uitkering van, of ondersteuning door de gemeente. Als na deze vier weken blijkt dat u zich niet, of onvoldoende, heeft ingezet om aan het werk te komen, kunnen wij de uitkering verlagen of weigeren. Als u niet kan werken of niet naar school (terug) kan, moet u dit binnen deze vier weken aantonen. 22

23 Tegenprestatie. Wij vragen aan iedereen met een uitkering om iets terug te doen voor zijn of haar uitkering. Dit wordt de tegenprestatie genoemd. Deze tegenprestatie kunt u leveren door onbeloonde maatschappelijk nuttige activiteiten uit te voeren op bijvoorbeeld een school, sportvereniging of in een buurthuis. Deze activiteiten zijn nuttig voor de samenleving, maar ook nuttig voor uzelf. Een tegenprestatie levert namelijk sociale contacten en zingeving op, maar kan ook zorgen voor bijvoorbeeld nieuwe ervaringen en een werkritme. Bij een tegenprestatie gaat het om een onbetaalde maatschappelijke nuttige activiteit van beperkte duur en omvang, in beginsel voor acht uur per week gedurende zes maanden. Het mag geen werk zijn waarvoor u regulier betaald hoort te worden. Als u voor minimaal acht uur per week vrijwilligerswerk verricht, kan u met de gemeente overleggen of dit als tegenprestatie kan gelden. Wanneer u intensieve mantelzorg verleent, kan de gemeente beoordelen dat u geen tegenprestatie hoeft te verrichten zolang u mantelzorg verleent. Ook als u voor 24 uur per week deelneemt aan een re-integratietraject kunnen wij u vrijstelling geven van uw tegenprestatie. Wanneer u weigert een tegenprestatie te leveren, bepaalt de gemeente of u een lagere uitkering krijgt. De gemeente bepaalt zelf de hoogte van de verlaging en de duur. Wij benaderen u om een tegenprestatie te leveren. Wanneer u zelf al ideeën heeft voor een tegenprestatie, kunt u hiervoor contact opnemen met uw klantmanager. 23

Werk boven uitkering. 2015 Werk boven uitkering

Werk boven uitkering. 2015 Werk boven uitkering Werk boven uitkering 1 2 Inhoud Waarom deze brochure? 5 Werk boven uitkering 6 Werk zoeken is een verplichting 6 School boven werk (voor personen tot 27 jaar) 7 Startkwalificatie 7 Regionaal Meld- en Coördinatiepunt

Nadere informatie

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen.

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen. Als u een minimuminkomen hebt is het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Al het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Iets extra s doen of geld opzij zetten

Nadere informatie

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie In deze brochure 1 Met wie krijgt u te maken? 4 UWV WWplus Participatiefonds Re-integratiebedrijven

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wanneer hebt u recht op bijstand? 3 Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? 5 Hoe hoog is uw

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAO?

Hoe zit dat met de WAO? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de WAO? Informatie over de WAO-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat mvoor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Verzuimverzekering Optimaal Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van de verzekering

Nadere informatie

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie.

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. uwv.nl werk.nl Ik ben ziek. Wat nu? Wilt u meer weten? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. Kijk dan voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden Inhoud Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begrippenlijst Hoofdstuk 2 Te verzekeren risico Artikel 2 Wat is het doel van de verzekering? Artikel 3 Welke documenten horen bij de verzekering? Hoofdstuk

Nadere informatie

Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering

Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw Generali Ondernemer op verzuimverzekering. Hierin leest u waarvoor u

Nadere informatie

Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering

Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw Ondernemer op verzuimverzekering. Hierin leest u waarvoor u verzekerd bent, hoe

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave

Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Afkomstig uit het primair onderwijs?

Afkomstig uit het primair onderwijs? Afkomstig uit het primair onderwijs? Wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie In deze brochure 1 Met wie krijgt u te maken? 4 Participatiefonds UWV Loyalis Maatwerkadministraties

Nadere informatie

Ik ben langdurig ziek. Wat nu?

Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk, dan zorgen wij voor

Nadere informatie

Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden

Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden V5 01-2014/Argo Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden 1 van Pagina 68 Inhoudsopgave 1. Welkom bij Tzorg... 4 2. Wie is Tzorg?... 5 2.1 Aanvullende diensten... 5 3. In dienst bij Tzorg... 7 3.1 Arbeidsovereenkomst...

Nadere informatie

Ontslagvergoeding 2015 (Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015)

Ontslagvergoeding 2015 (Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015) Ontslagvergoeding 2015 (Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015) Complete informatie over uw ontslagvergoeding, transitievergoeding en de financiële consequenties van ontslag Colofon Tekst: Hoewel uiterste

Nadere informatie

Verzuimverzekering Conventioneel. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Verzuimverzekering Conventioneel. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Verzuimverzekering Conventioneel Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAO?

Hoe zit dat met de WAO? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de WAO? Informatie over de WAO-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat mvoor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Geconsolideerde tekst van de regeling BELEIDSREGELS WWB. Inhoudsopgave. Richtlijnen "Bijstand" Begrippen B001 - Voorbeelden van inrichtingen

Geconsolideerde tekst van de regeling BELEIDSREGELS WWB. Inhoudsopgave. Richtlijnen Bijstand Begrippen B001 - Voorbeelden van inrichtingen Geconsolideerde tekst van de regeling BELEIDSREGELS WWB Inhoudsopgave Richtlijnen "Bijstand" Begrippen B001 - Voorbeelden van inrichtingen Aanvraag B142 - Verkorte aanvraagprocedure na korte onderbreking

Nadere informatie

Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden. Cliëntenraden denken en doen mee

Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden. Cliëntenraden denken en doen mee Handreiking Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden Cliëntenraden denken en doen mee Colofon Uitgave Landelijke Cliëntenraad Postbus 95966 2509 CZ Den Haag T (070) 3499790 www.landelijkeclientenraad.nl

Nadere informatie