Basisarrangement. Groep: AGL fase 1 Leerjaar 1 Vak: Nederlandse taal. 5x per week 45 minuten werken aan de basisdoelen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Basisarrangement. Groep: AGL fase 1 Leerjaar 1 Vak: Nederlandse taal. 5x per week 45 minuten werken aan de basisdoelen"

Transcriptie

1 Basis Groep: AGL fase 1 Leerjaar 1 Vak: Nederlandse taal 5x per week 45 minuten werken aan de basisdoelen Deviant methode leer/werkboek VIA vooraf op weg naar 1F. De 8 thema s in het boek hebben terugkerende hoofdstukken; 1. Moeilijke woorden, 2. Spelling & Grammatica, 3. Lezen, 4. Schrijven, 5. Spreken&Luisteren. Op deze wijze worden alle kerndoelen behandeld en aangeboden met thema gerichte alledaagse praktische onderwerpen Leesboeken Format boekverslag- en boekbespreking Format werkstuk- en spreekbeurt Kerndoelen: 1. De leerling leert actief te luisteren naar gesproken taal over alledaagse en werkgerelateerde onderwerpen. (hoofdstuk 5) Mondelinge Vaardigheden: Luisteren, luisteren naar instructie om taken of handelingen uit te voeren; luisteren naar een voorgelezen of verteld verhaal als toehoorder; luisteren naar radio, tv en gesproken tekst op internet om benodigde informatie eruit te halen. 2. De leerling leert zich mondeling verstaanbaar en begrijpelijk uit te drukken in gesprekken, overlegsituaties en presentaties over alledaagse en werkgerelateerde onderwerpen. (hoofdstuk 5) Mondelinge vaardigheden: Gesprekken voeren en spreken, informatie vragen en uitwisselen in formele en informele situaties; de eigen mening verwoorden en onderbouwen met argumenten; beurten kunnen nemen en afstaan; een kort gesprek beginnen en eindigen; afspraken maken en samenvatten; een verstaanbare en vloeiende spraak; afstemmen op gesprekspartner/publiek; gebruik maken van ondersteunende (visueel en auditief) materialen. 3. De leerling leert zakelijke teksten te lezen over onderwerpen die aansluiten bij de eigen interesses, de leefwereld en de wereld van arbeid. (hoofdstuk 1) Lezen: Zakelijke teksten, lezen van informatieve teksten, bijvoorbeeld in een schoolboek, in een tijdschrift of op het internet; lezen van instructieve teksten, bijvoorbeeld routebeschrijving, recept of werkinstructie; lezen van (eenvoudige) betogende teksten, bijvoorbeeld in huis-aan-huisbladen, in advertenties of (overheids)brochures. 4. De leerling leert verhalende en fictionele teksten belevend te lezen en de eigen interesses en voorkeuren op het gebied van fictie te verkennen. (Hoofdstuk 3 en 5) Lezen: Narratieve, fictionele teksten, zelfstandig zoeken en kiezen van teksten en films op basis van eigen voorkeur; praten over gelezen teksten/boeken/films; verwoorden van beargumenteerd oordeel over een boek/tekst/film; beschrijven hoe personages voelen, denken en handelen. 5. De leerling leert zich schriftelijk begrijpelijk uit te drukken in korte, eenvoudige teksten over alledaagse en werkgerelateerde onderwerpen. (hoofdstuk 2 en 4) Schrijven, een brief, kaart of schrijven om te bedanken, te feliciteren, uit te nodigen of om informatie te vragen; formulieren en werkbriefjes invullen; korte berichten schrijven met eenvoudige informatie; verslagen schrijven met behulp van een stramien; vrij schrijven van een korte tekst of gedicht om eigen ervaringen en gevoelens over te brengen; woordkeuze variëren afhankelijk van de situatie. 6. De leerling leert in schriftelijke producten verzorgde taal te gebruiken. (hoofdstuk 2 en 4) correct spellen van frequent gebruikte woorden; correct spellen van frequent gebruikte werkwoorden; voor werkwoordspelling voorwaardelijke grammaticale kennis gebruiken, zoals onderwerp en persoonsvorm; formuleren van leesbare zinnen; leestekens (hoofdletter, punt, vraagteken) gebruiken; gebruik maken van spellingcontrole op de computer. 7. De leerling leert zijn woordenschat uit te breiden met behulp van strategieën. (hoofdstuk 1) Strategieën, onderstrepen van onbekende woorden; vragen wat een woord betekent; afleiden van woorden uit de context; gebruik maken van een woordenboek; opschrijven van belangrijke woorden; het zoeken van bekende woorddelen in een onbekend woord. 8. De leerling leert om taalactiviteiten (spreken, luisteren, schrijven en lezen) voor te bereiden, te plannen en na te kijken. (hoofdstuk 2,4 en 5) nadenken over inhoud en doel; structureren en informatie ordenen; volgorde bepalen bij uitvoeren van taalactiviteiten; nakijken van (schriftelijke) producten. 9. De leerling leert van feedback van anderen en van eigen reflectie op taalactiviteiten. (hoofdstuk 1,2,3,4 en 5) luisteren naar reacties van anderen; nadenken over uitgevoerde taalactiviteit; proberen om verbeteringen toe te passen in nieuwe taalactiviteiten. Lesmodel: DAIM 45 min Instructievaardigheden: klassikaal en uitvoerend met gebruik van Digibord 5 min Oriëntatie: herhalen vorige les Nederlands 5 min Instructie: doel benoemen aan het begin van de les (IA) Begeleid inoefenen: verlengde instructie voor de leerlingen van het intensief 30 min Verwerking: tussentijds feedback geven aan individuele leerlingen 5 min Afsluiting: leerlingen leveren individueel het werk in Januari: Cijfer tussen de 6,1 en de 7,9 voor de methodegebonden toetsen van thema 1 en 2. Mei/juni:Cijfer tussen de 6,1 en de 7,9 voor de methodegebonden toetsen van thema 3 en 4. Cijfer tussen de 6,1 en de 7,9 voor boekverslag en werkstuk.

2 Groep: AGL fase 1 Leerjaar 1 Vak: Nederlandse taal Extra aanvullend op het basis: 5 keer per week 45 werken aan de basisdoelen. Na de klassikale instructie tenminste een verlengde instructie van 10 minuten. Methode Deviant VIA vooraf op weg naar 1F Extra aandacht voor de leerstofdoelen: In het individuele plan van de leerling zijn de resultaten van de 0-meting opgenomen waaruit de specifieke doelstellingen mbt de kerndoelen/leerstofdoelen op zijn gebaseerd. Intensief Verdiepend Leerstofdoelen: Visualiseren van de stappen die genomen zijn, eventueel geheugensteuntjes opschrijven. Rekenkaart gebruiken. Meer in oefening van de aangeboden leerstof Voordoen-nadoen Vergroten van zelfvertrouwen door het geven van complimenten Opdrachten mondeling afnemen i.p.v. schriftelijk Sommige opdrachten in subgroep met intensief gezamenlijk doorlopen. Januari: Cijfer tussen de 5,5 en de 6,0 voor de methodegebonden toetsen van thema 1 en 2. Mei/juni:Cijfer tussen de 5,5 en de 6,0 voor de methodegebonden toetsen van thema 3 en 4. Cijfer tussen de 5,5 en de 6,0 voor boekverslag en werkstuk. 5 x per week 45 minuten aan de basisdoelen. Deviant VIA Vooraf Op weg naar 1F Deviant VIA 1F Doorstart methode gericht op KSE niveau/ivio examen. 5 x per week 45 minuten volgens de methode. Extra verwerking als een leerling klaar is d.m.v werkbladen gericht op (werkwoord) spelling en zinsontleding. Of zelfstandige verwerking van de methode Doorstart KSE 2. Op redelijk zelfstandige basis behalen van de basisdoelen. referentieniveau 1F/KSE 2 (2F) Januari: Cijfer tussen de 8,0 en de 10,0 voor de methodegebonden toetsen van thema 1 en 2. Mei/juni:Cijfer tussen de 8,0 en de 10,0 voor de methodegebonden toetsen van thema 3 en 4. Cijfer tussen de 8,0 en de 10,0 voor boekverslag en werkstuk.

3 Basis Groep: AGL fase 1 Leerjaar 2 Vak: Nederlands 5x per week 45 minuten werken aan de basisdoelen Deviant methode leer/werkboek VIA vooraf op weg naar 1F. De 8 thema s in het boek hebben terugkerende hoofdstukken; 1. Moeilijke woorden, 2. Spelling & Grammatica, 3. Lezen, 4. Schrijven, 5. Spreken&Luisteren. Op deze wijze worden alle kerndoelen behandeld en aangeboden met thema gerichte alledaagse praktische onderwerpen Leesboeken Format boekverslag- en boekbespreking Format werkstuk- en spreekbeurt Kerndoelen: 1. De leerling leert actief te luisteren naar gesproken taal over alledaagse en werkgerelateerde onderwerpen. (hoofdstuk 5) Mondelinge Vaardigheden: Luisteren, luisteren naar instructie om taken of handelingen uit te voeren; luisteren naar een voorgelezen of verteld verhaal als toehoorder; luisteren naar radio, tv en gesproken tekst op internet om benodigde informatie eruit te halen. 2. De leerling leert zich mondeling verstaanbaar en begrijpelijk uit te drukken in gesprekken, overlegsituaties en presentaties over alledaagse en werkgerelateerde onderwerpen. (hoofdstuk 5) Mondelinge vaardigheden: Gesprekken voeren en spreken, informatie vragen en uitwisselen in formele en informele situaties; de eigen mening verwoorden en onderbouwen met argumenten; beurten kunnen nemen en afstaan; een kort gesprek beginnen en eindigen; afspraken maken en samenvatten; een verstaanbare en vloeiende spraak; afstemmen op gesprekspartner/publiek; gebruik maken van ondersteunende (visueel en auditief) materialen. 3. De leerling leert zakelijke teksten te lezen over onderwerpen die aansluiten bij de eigen interesses, de leefwereld en de wereld van arbeid. (hoofdstuk 1) Lezen: Zakelijke teksten, lezen van informatieve teksten, bijvoorbeeld in een schoolboek, in een tijdschrift of op het internet; lezen van instructieve teksten, bijvoorbeeld routebeschrijving, recept of werkinstructie; lezen van (eenvoudige) betogende teksten, bijvoorbeeld in huis-aan-huisbladen, in advertenties of (overheids)brochures. 4. De leerling leert verhalende en fictionele teksten belevend te lezen en de eigen interesses en voorkeuren op het gebied van fictie te verkennen. (Hoofdstuk 3 en 5) Lezen: Narratieve, fictionele teksten, zelfstandig zoeken en kiezen van teksten en films op basis van eigen voorkeur; praten over gelezen teksten/boeken/films; verwoorden van beargumenteerd oordeel over een boek/tekst/film; beschrijven hoe personages voelen, denken en handelen. 5. De leerling leert zich schriftelijk begrijpelijk uit te drukken in korte, eenvoudige teksten over alledaagse en werkgerelateerde onderwerpen. (hoofdstuk 2 en 4) Schrijven, een brief, kaart of schrijven om te bedanken, te feliciteren, uit te nodigen of om informatie te vragen; formulieren en werkbriefjes invullen; korte berichten schrijven met eenvoudige informatie; verslagen schrijven met behulp van een stramien; vrij schrijven van een korte tekst of gedicht om eigen ervaringen en gevoelens over te brengen; woordkeuze variëren afhankelijk van de situatie. 6. De leerling leert in schriftelijke producten verzorgde taal te gebruiken. (hoofdstuk 2 en 4) correct spellen van frequent gebruikte woorden; correct spellen van frequent gebruikte werkwoorden; voor werkwoordspelling voorwaardelijke grammaticale kennis gebruiken, zoals onderwerp en persoonsvorm; formuleren van leesbare zinnen; leestekens (hoofdletter, punt, vraagteken) gebruiken; gebruik maken van spellingcontrole op de computer. 7. De leerling leert zijn woordenschat uit te breiden met behulp van strategieën. (hoofdstuk 1) Strategieën, onderstrepen van onbekende woorden; vragen wat een woord betekent; afleiden van woorden uit de context; gebruik maken van een woordenboek; opschrijven van belangrijke woorden; het zoeken van bekende woorddelen in een onbekend woord. 8. De leerling leert om taalactiviteiten (spreken, luisteren, schrijven en lezen) voor te bereiden, te plannen en na te kijken. (hoofdstuk 2,4 en 5) nadenken over inhoud en doel; structureren en informatie ordenen; volgorde bepalen bij uitvoeren van taalactiviteiten; nakijken van (schriftelijke) producten. 9. De leerling leert van feedback van anderen en van eigen reflectie op taalactiviteiten. (hoofdstuk 1,2,3,4 en 5) luisteren naar reacties van anderen; nadenken over uitgevoerde taalactiviteit; proberen om verbeteringen toe te passen in nieuwe taalactiviteiten. Lesmodel: DAIM 45 min Instructievaardigheden: klassikaal en uitvoerend met gebruik van Digibord 5 min Oriëntatie: herhalen vorige les Nederlands 5 min Instructie: doel benoemen aan het begin van de les (IA) Begeleid inoefenen: verlengde instructie voor de leerlingen van het intensief 30 min Verwerking: tussentijds feedback geven aan individuele leerlingen 5 min Afsluiting: leerlingen leveren individueel het werk in Januari: Cijfer tussen de 6,1 en de 7,9 voor de methodegebonden toetsen van thema 5 en 6. Mei/juni:Cijfer tussen de 6,1 en de 7,9 voor de methodegebonden toetsen van thema 7 en 8. Cijfer tussen de 6,1 en de 7,9 voor boekverslag en werkstuk.

4 Groep: AGL fase 1 Leerjaar 2 Vak: Nederlands Extra aanvullend op het basis: 5 keer per week 45 werken aan de basisdoelen. Na de klassikale instructie tenminste een verlengde instructie van 10 minuten. Methode Deviant VIA vooraf op weg naar 1F Extra aandacht voor de leerstofdoelen: In het individuele plan van de leerling zijn de resultaten van de 0-meting opgenomen waaruit de specifieke doelstellingen mbt de kerndoelen/leerstofdoelen op zijn gebaseerd. Intensief Verdiepend Leerstofdoelen: Visualiseren van de stappen die genomen zijn, eventueel geheugensteuntjes opschrijven. Rekenkaart gebruiken. Meer in oefening van de aangeboden leerstof Voordoen-nadoen Vergroten van zelfvertrouwen door het geven van complimenten Opdrachten mondeling afnemen i.p.v. schriftelijk Sommige opdrachten in subgroep met intensief gezamenlijk doorlopen. Januari: Cijfer tussen de 5,5 en de 6,0 voor de methodegebonden toetsen van thema 5 en 6. Mei/juni:Cijfer tussen de 5,5 en de 6,0 voor de methodegebonden toetsen van thema 7 en 8. Cijfer tussen de 5,5 en de 6,0 voor boekverslag en werkstuk. 5 x per week 45 minuten aan de basisdoelen. Deviant VIA Vooraf Op weg naar 1F Deviant VIA 1F Doorstart methode gericht op KSE niveau/ivio examen. 5 x per week 45 minuten volgens de methode. Extra verwerking als een leerling klaar is d.m.v werkbladen gericht op (werkwoord) spelling en zinsontleding. Of zelfstandige verwerking van de methode Doorstart KSE 2. Op redelijk zelfstandige basis behalen van de basisdoelen. referentieniveau 1F/KSE 2 (2F) Januari: Cijfer tussen de 8,0 en de 10,0 voor de methodegebonden toetsen van thema 5 en 6. Mei/juni:Cijfer tussen de 8,0 en de 10,0 voor de methodegebonden toetsen van thema 7 en 8. Cijfer tussen de 8,0 en de 10,0 voor boekverslag en werkstuk.

5 Basis Groep: PRO fase 2 Leerjaar 3 Vak: Nederlands 5x per week 45 minuten werken aan de basisdoelen Deviant methode leer/werkboek VIA vooraf op weg naar 1F & Deviant methode leer/werkboek VIA De 8 thema s in het boek hebben terugkerende hoofdstukken; 1. Moeilijke woorden, 2. Spelling & Grammatica, 3. Lezen, 4. Schrijven, 5. Spreken&Luisteren. Op deze wijze worden alle kerndoelen behandeld en aangeboden met thema gerichte alledaagse praktische onderwerpen Kerndoelen: 1. De leerling leert actief te luisteren naar gesproken taal over alledaagse en werkgerelateerde onderwerpen. (hoofdstuk 5) Mondelinge Vaardigheden: Luisteren, luisteren naar instructie om taken of handelingen uit te voeren; luisteren naar een voorgelezen of verteld verhaal als toehoorder; luisteren naar radio, tv en gesproken tekst op internet om benodigde informatie eruit te halen. 2. De leerling leert zich mondeling verstaanbaar en begrijpelijk uit te drukken in gesprekken, overlegsituaties en presentaties over alledaagse en werkgerelateerde onderwerpen. (hoofdstuk 5) Mondelinge vaardigheden: Gesprekken voeren en spreken, informatie vragen en uitwisselen in formele en informele situaties; de eigen mening verwoorden en onderbouwen met argumenten; beurten kunnen nemen en afstaan; een kort gesprek beginnen en eindigen; afspraken maken en samenvatten; een verstaanbare en vloeiende spraak; afstemmen op gesprekspartner/publiek; gebruik maken van ondersteunende (visueel en auditief) materialen. 3. De leerling leert zakelijke teksten te lezen over onderwerpen die aansluiten bij de eigen interesses, de leefwereld en de wereld van arbeid. (hoofdstuk 1) Lezen: Zakelijke teksten, lezen van informatieve teksten, bijvoorbeeld in een schoolboek, in een tijdschrift of op het internet; lezen van instructieve teksten, bijvoorbeeld routebeschrijving, recept of werkinstructie; lezen van (eenvoudige) betogende teksten, bijvoorbeeld in huis-aan-huisbladen, in advertenties of (overheids)brochures. 4. De leerling leert verhalende en fictionele teksten belevend te lezen en de eigen interesses en voorkeuren op het gebied van fictie te verkennen. (Hoofdstuk 3 en 5) Lezen: Narratieve, fictionele teksten, zelfstandig zoeken en kiezen van teksten en films op basis van eigen voorkeur; praten over gelezen teksten/boeken/films; verwoorden van beargumenteerd oordeel over een boek/tekst/film; beschrijven hoe personages voelen, denken en handelen. 5. De leerling leert zich schriftelijk begrijpelijk uit te drukken in korte, eenvoudige teksten over alledaagse en werkgerelateerde onderwerpen. (hoofdstuk 2 en 4) Schrijven, een brief, kaart of schrijven om te bedanken, te feliciteren, uit te nodigen of om informatie te vragen; formulieren en werkbriefjes invullen; korte berichten schrijven met eenvoudige informatie; verslagen schrijven met behulp van een stramien; vrij schrijven van een korte tekst of gedicht om eigen ervaringen en gevoelens over te brengen; woordkeuze variëren afhankelijk van de situatie. 6. De leerling leert in schriftelijke producten verzorgde taal te gebruiken. (hoofdstuk 2 en 4) correct spellen van frequent gebruikte woorden; correct spellen van frequent gebruikte werkwoorden; voor werkwoordspelling voorwaardelijke grammaticale kennis gebruiken, zoals onderwerp en persoonsvorm; formuleren van leesbare zinnen; leestekens (hoofdletter, punt, vraagteken) gebruiken; gebruik maken van spellingcontrole op de computer. 7. De leerling leert zijn woordenschat uit te breiden met behulp van strategieën. (hoofdstuk 1) Strategieën, onderstrepen van onbekende woorden; vragen wat een woord betekent; afleiden van woorden uit de context; gebruik maken van een woordenboek; opschrijven van belangrijke woorden; het zoeken van bekende woorddelen in een onbekend woord. 8. De leerling leert om taalactiviteiten (spreken, luisteren, schrijven en lezen) voor te bereiden, te plannen en na te kijken. (hoofdstuk 2,4 en 5) nadenken over inhoud en doel; structureren en informatie ordenen; volgorde bepalen bij uitvoeren van taalactiviteiten; nakijken van (schriftelijke) producten. 9. De leerling leert van feedback van anderen en van eigen reflectie op taalactiviteiten. (hoofdstuk 1,2,3,4 en 5) luisteren naar reacties van anderen; nadenken over uitgevoerde taalactiviteit; proberen om verbeteringen toe te passen in nieuwe taalactiviteiten. Lesmodel: DAIM 45 min Instructievaardigheden: klassikaal en uitvoerend met gebruik van Digibord 5 min Oriëntatie: herhalen vorige les Nederlands 5 min Instructie: doel benoemen aan het begin van de les (IA) Begeleid inoefenen: verlengde instructie voor de leerlingen van het intensief 30 min Verwerking: tussentijds feedback geven aan individuele leerlingen 5 min Afsluiting: leerlingen leveren individueel het werk in Januari: Cijfer tussen de 6,1 en de 7,9 voor de methodegebonden toetsen van thema 3,4,5,6,7 en 8 Mei/juni:Cijfer tussen de 6,1 en de 7,9 voor de methodegebonden toetsen van thema 1,2,3 en 4

6 Groep: PRO fase 2 Leerjaar 3 Vak: Nederlands Extra aanvullend op het basis: 5 keer per week 45 werken aan de basisdoelen. Na de klassikale instructie tenminste een verlengde instructie van 10 minuten. Methode Deviant VIA vooraf op weg naar 1F& Deviant methode leer/werkboek VIA Extra aandacht voor de leerstofdoelen: Intensief Verdiepend Leerstofdoelen: Visualiseren van de stappen die genomen zijn, eventueel geheugensteuntjes opschrijven. Meer in oefening van de aangeboden leerstof Voordoen-nadoen Vergroten van zelfvertrouwen door het geven van complimenten Opdrachten mondeling afnemen i.p.v. schriftelijk Sommige opdrachten in subgroep met intensief gezamenlijk doorlopen. Januari: Cijfer tussen de 5,5 en de 6,0 voor de methodegebonden toetsen van thema 3,4,5, Mei/juni:Cijfer tussen de 5,5 en de 6,0 voor de methodegebonden toetsen van thema 5 x per week 45 minuten aan de basisdoelen. Deviant VIA Vooraf Op weg naar 1F Deviant VIA 1F Doorstart methode gericht op KSE niveau/ivio examen. 5 x per week 45 minuten volgens de methode. Extra verwerking als een leerling klaar is d.m.v werkbladen gericht op (werkwoord) spelling en zinsontleding. Of zelfstandige verwerking van de methode Doorstart KSE 2. Op redelijk zelfstandige basis behalen van de basisdoelen. referentieniveau 1F/KSE 2 (2F) Januari: Cijfer tussen de 8,0 en de 10,0 voor de methodegebonden toetsen van thema 3,4,5,6,7 en 8 Mei/juni:Cijfer tussen de 8,0 en de 10,0 voor de methodegebonden toetsen van thema 1,2,3 en 4

7 Basis Groep: AGL fase 2 Leerjaar 4 Vak: Nederlands 5x per week 45 minuten werken aan de basisdoelen Deviant methode leer/werkboek VIA vooraf op weg naar 1F & Deviant methode leer/werkboek VIA De 8 thema s in het boek hebben terugkerende hoofdstukken; 1. Moeilijke woorden, 2. Spelling & Grammatica, 3. Lezen, 4. Schrijven, 5. Spreken&Luisteren. Op deze wijze worden alle kerndoelen behandeld en aangeboden met thema gerichte alledaagse praktische onderwerpen Kerndoelen: 1. De leerling leert actief te luisteren naar gesproken taal over alledaagse en werkgerelateerde onderwerpen. (hoofdstuk 5) Mondelinge Vaardigheden: Luisteren, luisteren naar instructie om taken of handelingen uit te voeren; luisteren naar een voorgelezen of verteld verhaal als toehoorder; luisteren naar radio, tv en gesproken tekst op internet om benodigde informatie eruit te halen. 2. De leerling leert zich mondeling verstaanbaar en begrijpelijk uit te drukken in gesprekken, overlegsituaties en presentaties over alledaagse en werkgerelateerde onderwerpen. (hoofdstuk 5) Mondelinge vaardigheden: Gesprekken voeren en spreken, informatie vragen en uitwisselen in formele en informele situaties; de eigen mening verwoorden en onderbouwen met argumenten; beurten kunnen nemen en afstaan; een kort gesprek beginnen en eindigen; afspraken maken en samenvatten; een verstaanbare en vloeiende spraak; afstemmen op gesprekspartner/publiek; gebruik maken van ondersteunende (visueel en auditief) materialen. 3. De leerling leert zakelijke teksten te lezen over onderwerpen die aansluiten bij de eigen interesses, de leefwereld en de wereld van arbeid. (hoofdstuk 1) Lezen: Zakelijke teksten, lezen van informatieve teksten, bijvoorbeeld in een schoolboek, in een tijdschrift of op het internet; lezen van instructieve teksten, bijvoorbeeld routebeschrijving, recept of werkinstructie; lezen van (eenvoudige) betogende teksten, bijvoorbeeld in huis-aan-huisbladen, in advertenties of (overheids)brochures. 4. De leerling leert verhalende en fictionele teksten belevend te lezen en de eigen interesses en voorkeuren op het gebied van fictie te verkennen. (Hoofdstuk 3 en 5) Lezen: Narratieve, fictionele teksten, zelfstandig zoeken en kiezen van teksten en films op basis van eigen voorkeur; praten over gelezen teksten/boeken/films; verwoorden van beargumenteerd oordeel over een boek/tekst/film; beschrijven hoe personages voelen, denken en handelen. 5. De leerling leert zich schriftelijk begrijpelijk uit te drukken in korte, eenvoudige teksten over alledaagse en werkgerelateerde onderwerpen. (hoofdstuk 2 en 4) Schrijven, een brief, kaart of schrijven om te bedanken, te feliciteren, uit te nodigen of om informatie te vragen; formulieren en werkbriefjes invullen; korte berichten schrijven met eenvoudige informatie; verslagen schrijven met behulp van een stramien; vrij schrijven van een korte tekst of gedicht om eigen ervaringen en gevoelens over te brengen; woordkeuze variëren afhankelijk van de situatie. 6. De leerling leert in schriftelijke producten verzorgde taal te gebruiken. (hoofdstuk 2 en 4) correct spellen van frequent gebruikte woorden; correct spellen van frequent gebruikte werkwoorden; voor werkwoordspelling voorwaardelijke grammaticale kennis gebruiken, zoals onderwerp en persoonsvorm; formuleren van leesbare zinnen; leestekens (hoofdletter, punt, vraagteken) gebruiken; gebruik maken van spellingcontrole op de computer. 7. De leerling leert zijn woordenschat uit te breiden met behulp van strategieën. (hoofdstuk 1) Strategieën, onderstrepen van onbekende woorden; vragen wat een woord betekent; afleiden van woorden uit de context; gebruik maken van een woordenboek; opschrijven van belangrijke woorden; het zoeken van bekende woorddelen in een onbekend woord. 8. De leerling leert om taalactiviteiten (spreken, luisteren, schrijven en lezen) voor te bereiden, te plannen en na te kijken. (hoofdstuk 2,4 en 5) nadenken over inhoud en doel; structureren en informatie ordenen; volgorde bepalen bij uitvoeren van taalactiviteiten; nakijken van (schriftelijke) producten. 9. De leerling leert van feedback van anderen en van eigen reflectie op taalactiviteiten. (hoofdstuk 1,2,3,4 en 5) luisteren naar reacties van anderen; nadenken over uitgevoerde taalactiviteit; proberen om verbeteringen toe te passen in nieuwe taalactiviteiten. Lesmodel: DAIM 45 min Instructievaardigheden: klassikaal en uitvoerend met gebruik van Digibord 5 min Oriëntatie: herhalen vorige les Nederlands 5 min Instructie: doel benoemen aan het begin van de les (IA) Begeleid inoefenen: verlengde instructie voor de leerlingen van het intensief 30 min Verwerking: tussentijds feedback geven aan individuele leerlingen 5 min Afsluiting: leerlingen leveren individueel het werk in Januari: Cijfer tussen de 6,1 en de 7,9 voor de methodegebonden toetsen van thema 3,4,5,6,7 en 8 Mei/juni:Cijfer tussen de 6,1 en de 7,9 voor de methodegebonden toetsen van thema 1,2,3 en 4

8 Groep: AGL fase 2 Leerjaar 4 Vak: Nederlands Extra aanvullend op het basis: 5 keer per week 45 werken aan de basisdoelen. Na de klassikale instructie tenminste een verlengde instructie van 10 minuten. Methode Deviant VIA vooraf op weg naar 1F& Deviant methode leer/werkboek VIA Extra aandacht voor de leerstofdoelen: Intensief Verdiepend Leerstofdoelen: Visualiseren van de stappen die genomen zijn, eventueel geheugensteuntjes opschrijven. Meer in oefening van de aangeboden leerstof Voordoen-nadoen Vergroten van zelfvertrouwen door het geven van complimenten Opdrachten mondeling afnemen i.p.v. schriftelijk Sommige opdrachten in subgroep met intensief gezamenlijk doorlopen. Januari: Cijfer tussen de 5,5 en de 6,0 voor de methodegebonden toetsen van thema 3,4,5,6,7 en 8 Mei/juni:Cijfer tussen de 5,5 en de 6,0 voor de methodegebonden toetsen van thema 1,2,3 en 4 5 x per week 45 minuten aan de basisdoelen. Deviant VIA Vooraf Op weg naar 1F Deviant VIA 1F Doorstart methode gericht op KSE niveau/ivio examen. 5 x per week 45 minuten volgens de methode. Extra verwerking als een leerling klaar is d.m.v werkbladen gericht op (werkwoord) spelling en zinsontleding. Of zelfstandige verwerking van de methode Doorstart KSE 2. Op redelijk zelfstandige basis behalen van de basisdoelen. referentieniveau 1F/KSE 2 (2F) Januari: Cijfer tussen de 8,0 en de 10,0 voor de methodegebonden toetsen van thema 3,4,5,6,7 en 8 Mei/juni:Cijfer tussen de 8,0 en de 10,0 voor de methodegebonden toetsen van thema 1,2,3 en 4

9 Basis Groep: AGL fase 3 Vak: Nederlands 2x per week 45 minuten werken aan de basisdoelen Deviant VIA vooraf op weg naar 1F. De 8 thema s in het boek hebben terugkerende hoofdstukken; 1. Moeilijke woorden, 2. Spelling & Grammatica, 3. Lezen, 4. Schrijven, 5. Spreken&Luisteren. Op deze wijze worden alle kerndoelen behandeld en aangeboden met thema gericht alledaagse praktische onderwerpen Kerndoelen: 1. De leerling leert actief te luisteren naar gesproken taal over alledaagse en werkgerelateerde onderwerpen. (hoofdstuk 5) Mondelinge Vaardigheden: Luisteren, luisteren naar instructie om taken of handelingen uit te voeren; luisteren naar een voorgelezen of verteld verhaal als toehoorder; luisteren naar radio, tv en gesproken tekst op internet om benodigde informatie eruit te halen. 2. De leerling leert zich mondeling verstaanbaar en begrijpelijk uit te drukken in gesprekken, overlegsituaties en presentaties over alledaagse en werkgerelateerde onderwerpen. (hoofdstuk 5) Mondelinge vaardigheden: Gesprekken voeren en spreken, informatie vragen en uitwisselen in formele en informele situaties; de eigen mening verwoorden en onderbouwen met argumenten; beurten kunnen nemen en afstaan; een kort gesprek beginnen en eindigen; afspraken maken en samenvatten; een verstaanbare en vloeiende spraak; afstemmen op gesprekspartner/publiek; gebruik maken van ondersteunende (visueel en auditief) materialen. 3. De leerling leert zakelijke teksten te lezen over onderwerpen die aansluiten bij de eigen interesses, de leefwereld en de wereld van arbeid. (hoofdstuk 1) Lezen: Zakelijke teksten, lezen van informatieve teksten, bijvoorbeeld in een schoolboek, in een tijdschrift of op het internet; lezen van instructieve teksten, bijvoorbeeld routebeschrijving, recept of werkinstructie; lezen van (eenvoudige) betogende teksten, bijvoorbeeld in huis-aan-huisbladen, in advertenties of (overheids)brochures. 4. De leerling leert verhalende en fictionele teksten belevend te lezen en de eigen interesses en voorkeuren op het gebied van fictie te verkennen. (Hoofdstuk 3 en 5) Lezen: Narratieve, fictionele teksten, zelfstandig zoeken en kiezen van teksten en films op basis van eigen voorkeur; praten over gelezen teksten/boeken/films; verwoorden van beargumenteerd oordeel over een boek/tekst/film; beschrijven hoe personages voelen, denken en handelen. 5. De leerling leert zich schriftelijk begrijpelijk uit te drukken in korte, eenvoudige teksten over alledaagse en werkgerelateerde onderwerpen. (hoofdstuk 2 en 4) Schrijven, een brief, kaart of schrijven om te bedanken, te feliciteren, uit te nodigen of om informatie te vragen; formulieren en werkbriefjes invullen; korte berichten schrijven met eenvoudige informatie; verslagen schrijven met behulp van een stramien; vrij schrijven van een korte tekst of gedicht om eigen ervaringen en gevoelens over te brengen; woordkeuze variëren afhankelijk van de situatie. 6. De leerling leert in schriftelijke producten verzorgde taal te gebruiken. (hoofdstuk 2 en 4) correct spellen van frequent gebruikte woorden; correct spellen van frequent gebruikte werkwoorden; voor werkwoordspelling voorwaardelijke grammaticale kennis gebruiken, zoals onderwerp en persoonsvorm; formuleren van leesbare zinnen; leestekens (hoofdletter, punt, vraagteken) gebruiken; gebruik maken van spellingcontrole op de computer. 7. De leerling leert zijn woordenschat uit te breiden met behulp van strategieën. (hoofdstuk 1) Strategieën, onderstrepen van onbekende woorden; vragen wat een woord betekent; afleiden van woorden uit de context; gebruik maken van een woordenboek; opschrijven van belangrijke woorden; het zoeken van bekende woorddelen in een onbekend woord. 8. De leerling leert om taalactiviteiten (spreken, luisteren, schrijven en lezen) voor te bereiden, te plannen en na te kijken. (hoofdstuk 2,4 en 5) nadenken over inhoud en doel; structureren en informatie ordenen; volgorde bepalen bij uitvoeren van taalactiviteiten; nakijken van (schriftelijke) producten. 9. De leerling leert van feedback van anderen en van eigen reflectie op taalactiviteiten. (hoofdstuk 1,2,3,4 en 5) luisteren naar reacties van anderen; nadenken over uitgevoerde taalactiviteit; proberen om verbeteringen toe te passen in nieuwe taalactiviteiten. Lesmodel: DAIM 45 min Instructievaardigheden: klassikaal en uitvoerend met gebruik van Digibord 5 min Oriëntatie: herhalen vorige les Nederlands 5 min Instructie: doel benoemen aan het begin van de les (IA) Begeleid inoefenen: verlengde instructie voor de leerlingen van het intensief 30 min Verwerking: tussentijds feedback geven aan individuele leerlingen 5 min Afsluiting: leerlingen leveren individueel het werk in Toetsafname methodegebonden toets door docent. Het doel is behaald wanneer de leerlingen minimaal 70% hebben afgevinkt. (minimaal 70% goed scoren).

10 Groep: AGL fase 3 Vak: Nederlands Extra aanvullend op het basis: (stapelen) leertijd: Lessen worden begeleid uitgewerkt aan de instructietafel. Doel: Na iedere klassikale instructie 10 minuten verlengde instructie. Extra aandacht voor de leerstofdoelen Deviant VIA vooraf op weg naar 1F Intensief Extra aandacht voor de leerstofdoelen: In het individuele plan van de leerling zijn de resultaten van de 0-meting opgenomen waaruit de specifieke doelstellingen mbt de kerndoelen/leerstofdoelen op zijn gebaseerd. Visualiseren van de stappen die genomen zijn, eventueel geheugensteuntjes opschrijven. Meer in oefening van de aangeboden leerstof Vergroten van zelfvertrouwen door het geven van complimenten Opdrachten mondeling afnemen i.p.v. schriftelijk Verdiepend Leerstofdoelen: Doelstellingen leerlijn worden getoetst door docent (zie uitgewerkte leerlijnen in klassenmap) Het doel is behaald wanneer deze leerlingen minimaal 70% hebben afgevinkt. Toetsafname methodegebonden toets door docent. Het doel is behaald wanneer de leerlingen minimaal 70% goed scoren. 2 x per week 45 minuten aan de basisdoelen. Deviant VIA Vooraf Op weg naar 1F Deviant VIA 1F Doorstart methode gericht op KSE niveau/ivio examen. 2 x per week 45 minuten volgens de methode. Extra verwerking als een leerling klaar is d.m.v werkbladen gericht op (werkwoord) spelling en zinsontleding. Of zelfstandige verwerking van de methode Doorstart KSE 2. Korte instructie Zelfstandig stille verwerking Complexere opgaven Doorstart methode gericht op KSE niveau/ivio examen referentieniveau 1F/KSE 2 (2F) Toetsafname methodegebonden toets door docent. Het doel is behaald wanneer de leerlingen minimaal 70% goed score. Het behalen van een IVIO examen in de maand december, januari of mei is voor enkele leerlingen een eikpunt

2 x per week 45 minuten werken aan de basisdoelen, daarnaast verrijking en verdiepingswerk op Studiemeter.nl.

2 x per week 45 minuten werken aan de basisdoelen, daarnaast verrijking en verdiepingswerk op Studiemeter.nl. Basis Groep: AGL Fase 1 Leerjaar 1 Vak: Engels 2 x per week 45 minuten werken aan de basisdoelen, daarnaast verrijking en verdiepingswerk op Studiemeter.nl. methode De 8 thema s in het boek hebben terugkerende

Nadere informatie

Naam leerlingen. Groep BBL1 Engels. Verdiepend arrangement. Basisarrange ment. Leertijd; 3 keer per week 45 minuten werken aan de basisdoelen.

Naam leerlingen. Groep BBL1 Engels. Verdiepend arrangement. Basisarrange ment. Leertijd; 3 keer per week 45 minuten werken aan de basisdoelen. Verdiepend Basisarrange ment Naam leerlingen Groep BBL1 Engels Leertijd; 3 keer per week 45 minuten werken aan de basisdoelen. - 3 keer per week 45 minuten basisdoelen toepassen in verdiepende contexten.

Nadere informatie

Didactisch Groepsplan 1 e leerjaar AGL

Didactisch Groepsplan 1 e leerjaar AGL Didactisch Groepsplan AGL DiscoveryCollege versie 2 DC1B 20152016 Didactisch Groepsplan 1 e leerjaar AGL Lesmodel: DAIM 45 min 5 min Oriëntatie: herhalen vorige les 5 min Instructie: doel benoemen aan

Nadere informatie

Promotie Cultuur en Maatschappij werkboek Waar woon je? (methode Cultuur & Maatschappij)

Promotie Cultuur en Maatschappij werkboek Waar woon je? (methode Cultuur & Maatschappij) Basis Groep: AGL fase 1 Leerjaar 1 Vak: Mens & Maatschappij 2x per week 45 minuten werken aan de basisdoelen Promotie Cultuur en Maatschappij werkboek Waar woon je? (methode Cultuur & Maatschappij) Promotie

Nadere informatie

Basisarrangement. Groep: AGL Fase 1, leerjaar 1 en 2 Vak: Mens, Natuur & Techniek

Basisarrangement. Groep: AGL Fase 1, leerjaar 1 en 2 Vak: Mens, Natuur & Techniek Basis Groep: AGL Fase 1, leerjaar 1 en 2 Vak: Mens, Natuur & Techniek Leertijd; werkboek : 2 keer per week 45 minuten voor de leerstofdoelen. 8 uur praktijkles volgens het lesrooster hoe zie ik er uit,

Nadere informatie

Naam leerlingen. Groep BBL 1 Nederlands. Verdiepend arrangement. Basisarrange ment. Leertijd; 5 keer per week 45 minuten werken aan de basisdoelen.

Naam leerlingen. Groep BBL 1 Nederlands. Verdiepend arrangement. Basisarrange ment. Leertijd; 5 keer per week 45 minuten werken aan de basisdoelen. Verdiepend Basisarrange ment Naam leerlingen Groep BBL 1 Nederlands Leertijd; 5 keer per week 45 minuten werken aan de basisdoelen. - 5 keer per week 45 minuten basisdoelen toepassen in verdiepende contexten.

Nadere informatie

Didactisch Groepsplan Leerjaar 2 BK

Didactisch Groepsplan Leerjaar 2 BK Didactisch Groepsplan Leerjaar 2 BK Lesmodel: DAIM 45 min 5 min Oriëntatie: herhalen vorige les 5 min Instructie: doel benoemen aan het begin van de les Na de klassikale instructie tenminste een verlengde

Nadere informatie

Groepsplan Yulius Onderwijs

Groepsplan Yulius Onderwijs Groepsplan Yulius Onderwijs Yulius onderwijslocatie Drechtster College Leerroute AGL Groep/klas Fase 3 leerjaar 1 Mentor(en) Lennart Hartog (Wilfried Foesenek) Schooljaar 2015-2016 Datum start groepsplan

Nadere informatie

Groepsplan Yulius Onderwijs

Groepsplan Yulius Onderwijs Groepsplan Yulius Onderwijs Yulius onderwijslocatie Drechtster College Leerroute AGL Groep/klas Fase 3 leerjaar 5 Mentor(en) Lennart Hartog Schooljaar 2014-2015 Datum start groepsplan September 2014 Datum

Nadere informatie

Naam leerlingen. Groep BBL 1 Biologie. Verdiepend arrangement. Basisarrange ment. Leertijd; 3 keer per week 45 minuten werken aan de basisdoelen.

Naam leerlingen. Groep BBL 1 Biologie. Verdiepend arrangement. Basisarrange ment. Leertijd; 3 keer per week 45 minuten werken aan de basisdoelen. Verdiepend Basisarrange ment Naam leerlingen Groep BBL 1 Biologie Leertijd; 3 keer per week 45 minuten werken aan de basisdoelen. - 3 keer per week 45 minuten basisdoelen toepassen in verdiepende contexten.

Nadere informatie

Lesmodel: DAIM 45 min 5 min Oriëntatie: herhalen vorige les 5 min Instructie: doel benoemen aan het begin van de les

Lesmodel: DAIM 45 min 5 min Oriëntatie: herhalen vorige les 5 min Instructie: doel benoemen aan het begin van de les Didactisch Groepsplan Leerjaar 1A - Kader Lesmodel: DAIM 45 min 5 min Oriëntatie: herhalen vorige les 5 min Instructie: doel benoemen aan het begin van de les Na de klassikale instructie tenminste een

Nadere informatie

Didactisch Groepsplan 2 e leerjaar AGL

Didactisch Groepsplan 2 e leerjaar AGL Didactisch Groepsplan AGL DiscoveryCollege versie 2 DC2B 20152016 Didactisch Groepsplan 2 e leerjaar AGL Lesmodel: DAIM 45 min 5 min Oriëntatie: herhalen vorige les 5 min Instructie: doel benoemen aan

Nadere informatie

Didactisch Groepsplan 3 e leerjaar AGL

Didactisch Groepsplan 3 e leerjaar AGL Didactisch Groepsplan 3 e leerjaar AGL Lesmodel: DAIM 45 min 5 min Oriëntatie: herhalen vorige les 10 min Instructie: doel benoemen aan het begin van de les plus instructie geven 25 minuten: verwerking

Nadere informatie

Didactisch Groepsplan Leerjaar 1A TL

Didactisch Groepsplan Leerjaar 1A TL Didactisch Groepsplan Leerjaar 1A TL Lesmodel: DAIM 45 min 5 min Oriëntatie: herhalen vorige les 5 min Instructie: doel benoemen aan het begin van de les 5 min Afsluiting: Na de klassikale instructie tenminste

Nadere informatie

Didactisch Groepsplan Leerjaar 3 K

Didactisch Groepsplan Leerjaar 3 K Didactisch Groepsplan Leerjaar 3 K Lesmodel: DAIM 45 min 5 min Oriëntatie: herhalen vorige les 5 min Instructie: doel benoemen aan het begin van de les Dyslexie Leerlingen die een dyslexie verklaring hebben

Nadere informatie

Didactisch Groepsplan Fase A AGL

Didactisch Groepsplan Fase A AGL Didactisch Groepsplan Fase A AGL Lesmodel: DAIM 45 min 5 min Oriëntatie: herhalen vorige les 5 min Instructie: doel benoemen aan het begin van de les Na de klassikale instructie tenminste een verlengde

Nadere informatie

Doorlopende leerlijnen Nederlands (PO - havo/vwo) 2011

Doorlopende leerlijnen Nederlands (PO - havo/vwo) 2011 Doorlopende leerlijnen Nederlands ( - havo/vwo) 2011 De samengevatte kerndoelen en eindtermen in samenhang met de referentieniveaus taal Domein 1. Leesvaardigheid Nr. 4: Informatie achterhalen in informatieve

Nadere informatie

Doorlopende leerlijnen Nederlands (PO - vmbo) 2011

Doorlopende leerlijnen Nederlands (PO - vmbo) 2011 Doorlopende leerlijnen Nederlands ( - vmbo) 2011 De samengevatte kerndoelen en eindtermen in samenhang met de referentieniveaus Domein 1. Leesvaardigheid Nr. 4: Informatie achterhalen in informatieve en

Nadere informatie

Groepsplan Yulius Onderwijs

Groepsplan Yulius Onderwijs Groepsplan Yulius Onderwijs Yulius onderwijslocatie De DRECHTSTER Leerroute AGL Groep/klas Fase 3 Mentor(en) Lennart Hartog Schooljaar Datum start groepsplan September 2013 Datum 1 e evaluatie groepsplan

Nadere informatie

2F TAKEN SPECIFICATIE EN KENMERKEN week 1 week 2 week 3 week 4 week 5 week 6 week 7 week 8 week 9 week 10 Neemt deel aan discussie en overleg

2F TAKEN SPECIFICATIE EN KENMERKEN week 1 week 2 week 3 week 4 week 5 week 6 week 7 week 8 week 9 week 10 Neemt deel aan discussie en overleg 2F TAKEN SPECIFICATIE EN KENMERKEN week 1 week 2 week 3 week 4 week 5 week 6 week 7 week 8 week 9 week 10 Neemt deel aan discussie en overleg Gesprekken Kan eenvoudige gesprekken voeren over alledaagse

Nadere informatie

Nieuw Nederlands 4 vmbo-gt Literatuur: Lijsters (Noordhoff Uitgevers), Lezen voor de lijst

Nieuw Nederlands 4 vmbo-gt Literatuur: Lijsters (Noordhoff Uitgevers), Lezen voor de lijst Locatie: Innova Schooljaar: 2016-2018 Vak: Nederlands las: 3 & 4 Afdeling: mavo Bronnen: Nieuw Nederlands 3 vmbo-gt Nieuw Nederlands 4 vmbo-gt Literatuur: Lijsters (Noordhoff Uitgevers), Lezen voor de

Nadere informatie

Taal in beeld Spelling in beeld

Taal in beeld Spelling in beeld Taal in beeld/ / Spelling in beeld Kerndoelanalyse SLO Juli 2011 Verantwoording 2011 SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling), Enschede Alle rechten voorbehouden. Mits de bron wordt vermeld

Nadere informatie

Onderwijsbehoeften: - Korte instructie - Afhankelijk van de resultaten Test jezelf toevoegen Toepassing en Verdieping

Onderwijsbehoeften: - Korte instructie - Afhankelijk van de resultaten Test jezelf toevoegen Toepassing en Verdieping Verdiepend Basisarrange ment Naam leerlingen Groep BBL 1 Wiskunde Leertijd; 5 keer per week 45 minuten werken aan de basisdoelen. - 5 keer per week 45 minuten basisdoelen toepassen in verdiepende contexten.

Nadere informatie

Taal in beeld/ Spelling in beeld (tweede versie) Kerndoelanalyse SLO

Taal in beeld/ Spelling in beeld (tweede versie) Kerndoelanalyse SLO Taal in beeld/ Spelling in beeld (tweede versie) Kerndoelanalyse SLO Oktober 2015 Verantwoording 2015 SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling), Enschede Mits de bron wordt vermeld, is het

Nadere informatie

Registratieblad aanbod doelen SLO groep 1 en 2

Registratieblad aanbod doelen SLO groep 1 en 2 Registratieblad aanbod doelen SLO groep 1 en 2 Mondelinge taalvaardigheid: aanbod doelen voor groep 1 en 2 verwerkt in de kleuterthema s Woordenschat en woordgebruik Th 1 2 3 4 5 6 totaal uitbreiden van

Nadere informatie

Tussendoelen Engels onderbouw vo havo/vwo

Tussendoelen Engels onderbouw vo havo/vwo Tussendoelen Engels onderbouw vo havo/vwo Preambule Voor alle domeinen van Engels geldt dat het gaat om toepassingen van kennis en vaardigheden op thema s die alledaags en vertrouwd zijn. Hieronder worden

Nadere informatie

SLO-kerndoelanalyse Alles-in-1/Alles apart. Uitgeverij Alles-in-1

SLO-kerndoelanalyse Alles-in-1/Alles apart. Uitgeverij Alles-in-1 SLO-kerndoelanalyse Alles-in-1/Alles apart Uitgeverij Alles-in-1 Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede 2 maart 2010 Alle rechten voorbehouden. Mits de bron wordt vermeld is het toegestaan om zonder

Nadere informatie

SLO-kerndoelanalyse Alles-in-1/Alles apart. Uitgeverij Alles-in-1

SLO-kerndoelanalyse Alles-in-1/Alles apart. Uitgeverij Alles-in-1 SLO-kerndoelanalyse Alles-in-1/Alles apart Uitgeverij Alles-in-1 Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede 2 maart 2010 Alle rechten voorbehouden. Mits de bron wordt vermeld is het toegestaan om zonder

Nadere informatie

2011 SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling), Enschede

2011 SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling), Enschede Taalfontein Kerndoelanalyse SLO Juli 2011 Verantwoording 2011 SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling), Enschede Alle rechten voorbehouden. Mits de bron wordt vermeld is het toegestaan om

Nadere informatie

CONCEPT. Tussendoelen Engels onderbouw vo havo/vwo

CONCEPT. Tussendoelen Engels onderbouw vo havo/vwo Tussendoelen Engels onderbouw vo havo/vwo Preambule Voor alle domeinen van Engels geldt dat het gaat om toepassingen van kennis en vaardigheden op thema s die alledaags en vertrouwd zijn. Hieronder worden

Nadere informatie

Onderdeel: Spelling Algemene informatie: Wat moet je kennen: Wat moet je kunnen: Toetsing:

Onderdeel: Spelling Algemene informatie: Wat moet je kennen: Wat moet je kunnen: Toetsing: Onderdeel: Spelling week 1 t/m week 3 1 & 2 Digitale methode 1F Spelling: verdubbeling en verenkeling. 1F Spelling: vorming van het bijvoeglijk naamwoord. 1F Werkwoordspelling waarvan een deel zuiver morfologisch

Nadere informatie

Didactisch Groepsplan Leerjaar 2A

Didactisch Groepsplan Leerjaar 2A Didactisch Groepsplan Leerjaar 2A Lesmodel: DAIM 45 min 5 min Oriëntatie: herhalen vorige les 5 min Instructie: doel benoemen aan het begin van de les Na de klassikale instructie tenminste een verlengde

Nadere informatie

Staal. Kerndoelanalyse SLO

Staal. Kerndoelanalyse SLO Staal Kerndoelanalyse SLO oktober 2014 Verantwoording 2014SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling), Enschede Mits de bron wordt vermeld, is het toegestaan zonder voorafgaande toestemming van

Nadere informatie

Didactisch Groepsplan Leerjaar 4 B

Didactisch Groepsplan Leerjaar 4 B Didactisch Groepsplan Leerjaar 4 B Lesmodel: DAIM 45 min 5 min Oriëntatie: herhalen vorige les 5 min Instructie: doel benoemen aan het begin van de les Na de klassikale instructie tenminste een verlengde

Nadere informatie

Zin in taal/ Zin in spelling tweede editie

Zin in taal/ Zin in spelling tweede editie Zin in taal/ Zin in spelling tweede editiee Kerndoelanalyse SLO Juli 2011 Verantwoording 2011 SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling), Enschede Alle rechten voorbehouden. Mits de bron wordt

Nadere informatie

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT)

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT) 2015-2016 Onderdeel: Spelling week 1 t/m week 3 1 & 2 Digitale methode 1F Spelling: verdubbeling en verenkeling. 1F Spelling: vorming van het bijvoeglijk naamwoord. 1F Werkwoordspelling waarvan een deel

Nadere informatie

Naam leerlingen. Groep BBL1 Mens & Maatschappij. Verdiepend arrangement. Basisarrange ment

Naam leerlingen. Groep BBL1 Mens & Maatschappij. Verdiepend arrangement. Basisarrange ment Groep BBL1 Mens & Maatschappij Leertijd; 3 keer per week 45 minuten werken aan de basisdoelen. - 3 keer per week 45 minuten basisdoelen toepassen in verdiepende contexten. Verdieping op de basisdoelen

Nadere informatie

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT)

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT) 2016-2017 Vak: Nederlands Klas: vmbo-tl 2 Onderdeel: Spelling 1 & 2 Digitale methode 1F Spelling: verdubbeling en verenkeling. 1F Spelling: vorming van het bijvoeglijk naamwoord. 1F Werkwoordspelling waarvan

Nadere informatie

Nederlands ( 3F havo vwo )

Nederlands ( 3F havo vwo ) Einddoelen Nederlands Nederlands ( 3F havo vwo ) havo/vwo bovenbouw = CE = Verdiepende keuzestof = SE Mondelinge taalvaardigheid Subdomeinen Gespreksvaardigheid Taken: - deelnemen aan discussie en overleg

Nadere informatie

Leerlijn domein mondelinge taalvaardigheid

Leerlijn domein mondelinge taalvaardigheid Leerlijn domein mondelinge taalvaardigheid Kerndoelen: 1. Leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie mondeling (of schriftelijk) gestructureerd weer te

Nadere informatie

CONCEPT. Domein A 1: Lezen van zakelijke teksten. Tussendoelen Nederlands onderbouw vo havo/vwo

CONCEPT. Domein A 1: Lezen van zakelijke teksten. Tussendoelen Nederlands onderbouw vo havo/vwo Tussendoelen Nederlands onderbouw vo havo/vwo Domein A 1: Lezen van zakelijke teksten Subdomein A 1.1: Woordenschat 1.1 h/v de betekenis van onbekende woorden afleiden uit de context; 1.2 h/v de betekenis

Nadere informatie

De leerling leert strategieën te gebruiken voor het uitbreiden van zijn Duitse woordenschat.

De leerling leert strategieën te gebruiken voor het uitbreiden van zijn Duitse woordenschat. A. LEER EN TOETSPLAN DUITS Onderwerp: Leesvaardigheid De leerling leert strategieën te gebruiken voor het uitbreiden van zijn Duitse woordenschat. De leerling leert strategieën te gebruiken bij het verwerven

Nadere informatie

Nederlands ( 3F havo vwo )

Nederlands ( 3F havo vwo ) Nederlands Nederlands ( 3F havo vwo ) havo/vwo bovenbouw = CE = Verdiepende keuzestof = SE Mondelinge taalvaardigheid Subdomeinen Gespreksvaardigheid Taken: - deelnemen aan discussie en overleg - informatie

Nadere informatie

Kinderen leren schrijven. www.taalvorming.nl

Kinderen leren schrijven. www.taalvorming.nl Kinderen leren schrijven www.taalvorming.nl Uitgangspunten van taalvorming Taalvorming is een lang bestaande werkwijze die je ook kunt zien als schrijfdidactiek werken vanuit eigen ervaringen samenhang

Nadere informatie

Doelenkaart (V)SO. Domein Schriftelijk Taal, Schrijven. Schoolstandaard van de Waterlelie. Uitstroomperspectief (UPP)

Doelenkaart (V)SO. Domein Schriftelijk Taal, Schrijven. Schoolstandaard van de Waterlelie. Uitstroomperspectief (UPP) Doelenkaart (V)SO Domein Schriftelijk Taal, Schrijven Schoolstandaard van de Waterlelie A Plus Speciaal Onderwijs (SO) Uitstroom profiel vervolg onderwijs Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) Oriëntatiefase

Nadere informatie

CONCEPT. Domein A 1: Lezen van zakelijke teksten. Tussendoelen Nederlands onderbouw vo, vmbo

CONCEPT. Domein A 1: Lezen van zakelijke teksten. Tussendoelen Nederlands onderbouw vo, vmbo Tussendoelen Nederlands onderbouw vo, vmbo Domein A 1: Lezen van zakelijke teksten Subdomein A 1.1: Woordenschat 1.1 vmbo de betekenis van onbekende woorden afleiden uit de context; 1.2 vmbo de betekenis

Nadere informatie

Leerlijn Spreken & luisteren groep 5

Leerlijn Spreken & luisteren groep 5 Leerlijn Spreken & luisteren groep 5 Spreken (individueel / gesprekken voeren): Luisteren: Een monoloog houden in een kleine groep, duidelijk verwoorden wat ze bedoelen. Een gesprek (overleg) voeren in

Nadere informatie

Onderdeel: Spelling Algemene informatie: Wat moet je kennen: Wat moet je kunnen: Toetsing:

Onderdeel: Spelling Algemene informatie: Wat moet je kennen: Wat moet je kunnen: Toetsing: Vak: Nederlands Klas: IG2 MH/HV Onderdeel: Spelling week 1 t/m week 4 Aantal lessen per week: 2 Methode: Nieuw Nederlands 5 e editie Hoofdstuk: 1 & 2 Blz. 33 t/m 35 Digitale methode 1F Spelling: verdubbeling

Nadere informatie

Informatieavond. Groep 7a

Informatieavond. Groep 7a Informatieavond Groep 7a Opbouw van de avond Vakinhoudelijke informatie Bijzonderheden groep 7: 2015-2016 Rekenen Nieuwe methode Wereld in Getallen 4 Hoofdrekenen Cijferen Breuken Meten, tijd en geld Opbouw

Nadere informatie

Onderdeel: Spelling - ANV Algemene informatie: Wat moet je kennen: Wat moet je kunnen: Toetsing:

Onderdeel: Spelling - ANV Algemene informatie: Wat moet je kennen: Wat moet je kunnen: Toetsing: Vak: Nederlands Klas: IG2 MH/HV Onderdeel: Spelling - ANV Aantal lessen per week: 2 Nieuw Nederlands 5 e editie Hoofdstuk: & 2 Blz. 33 t/m 35 Digitale methode F Spelling: verdubbeling en verenkeling. F

Nadere informatie

Uitgegeven: 3 februari 2010. 2010, no. 10 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN

Uitgegeven: 3 februari 2010. 2010, no. 10 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Uitgegeven: 3 februari 2010 2010, no. 10 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN BELEIDSREGEL voor het verkrijgen van een partiële ontheffing voor het vak Fries in het primair en voortgezet onderwijs in de provincie

Nadere informatie

Toelichting M-nummers in relatie tot referentieniveaus Meijerink (1F)

Toelichting M-nummers in relatie tot referentieniveaus Meijerink (1F) Toelichting M-nummers in relatie tot referentieniveaus Meijerink 1. Mondelinge Taalvaardigheid 1 1.1. Gesprekken Algemene omschrijving Kan eenvoudige gesprekken voeren over vertrouwde onderwerpen in het

Nadere informatie

Nationaal congres Taal en Lezen. 15 oktober 2015 Effectief spellingonderwijs WWW.CPS.NL

Nationaal congres Taal en Lezen. 15 oktober 2015 Effectief spellingonderwijs WWW.CPS.NL Nationaal congres Taal en Lezen 15 oktober 2015 Effectief spellingonderwijs WWW.CPS.NL Contactgegevens Tseard Veenstra t.veenstra@cps.nl 06 55168626 Is spellingonderwijs nog relevant als we met behulp

Nadere informatie

Format groepsplan. HOE bied ik dit aan? -instructie -leeromgeving AANPAK METHODIEK. Automatiseren Modelen. Automatiseren Modelen Begeleid inoefenen

Format groepsplan. HOE bied ik dit aan? -instructie -leeromgeving AANPAK METHODIEK. Automatiseren Modelen. Automatiseren Modelen Begeleid inoefenen Format groepsplan Groep namen WAT wil ik bereiken? WAT bied ik aan om dit doel te bereiken? HOE bied ik dit aan? -instructie -leeromgeving HOEveel tijd? Zelfstandig of met de leerkracht? HOE volg ik de

Nadere informatie

Taal en rekenen ook in het praktijkonderwijs Passende Perspectieven. Flitsbijeenkomst januari 2012 Steunpunt Taal & Rekenen vo Els Leenders

Taal en rekenen ook in het praktijkonderwijs Passende Perspectieven. Flitsbijeenkomst januari 2012 Steunpunt Taal & Rekenen vo Els Leenders Taal en rekenen ook in het praktijkonderwijs Passende Perspectieven Flitsbijeenkomst januari 2012 Steunpunt Taal & Rekenen vo Els Leenders SLO en leerplannen Het referentiekader taal en rekenen Opbouw

Nadere informatie

Groep: AGL fase 1 Vak: Culturele oriëntatie en creatieve expressie

Groep: AGL fase 1 Vak: Culturele oriëntatie en creatieve expressie Basis Groep: AGL fase 1 Vak: Culturele oriëntatie en creatieve expressie Kerndoelen: Verwerking binnen de lessen van de andere leergebieden. ICT, digibord, creatieve materialen Culturele oriëntatie en

Nadere informatie

Werken aan onderwijskwaliteit. Referentieniveaus Taal. Mienke Droop, Heleen Strating, EN Gert Gelderblom, PO-Raad

Werken aan onderwijskwaliteit. Referentieniveaus Taal. Mienke Droop, Heleen Strating, EN Gert Gelderblom, PO-Raad Werken aan onderwijskwaliteit met de Referentieniveaus Taal Mienke Droop, Heleen Strating, EN Gert Gelderblom, PO-Raad Taal Invoeren van referentieniveaus leidt tot verlaging van het niveau, omdat men

Nadere informatie

Nederlands ( 2F havo vwo )

Nederlands ( 2F havo vwo ) Tussendoelen Nederlands Nederlands ( 2F havo vwo ) havo/vwo = Basis Leesvaardigheid zakelijke teksten Onderwerpen teksten over alledaagse onderwerpen, onderwerpen die aansluiten bij de leefwereld van de

Nadere informatie

Leerlijn Nederlands Manager Ondernemer Horeca. Leerjaar 1

Leerlijn Nederlands Manager Ondernemer Horeca. Leerjaar 1 Leerlijn Nederlands Manager Ondernemer Horeca Leerjaar 1 JAAR 1 Kerntaken en werkprocessen : 1.6-2.3-4.2-4.3-4.6-4.7-4.10-5.2-5.3-5.5 ( uit opleidingsplan) TAALVAAR DIGHEID SUBVAARDIGHEI D TAALSITUATIE

Nadere informatie

Kruistabel ter inspiratie voor het opmaken van een jaarplan Duits voor de derde graad Moderne Talen

Kruistabel ter inspiratie voor het opmaken van een jaarplan Duits voor de derde graad Moderne Talen Titel / thema tekst / toets Kruistabel ter inspiratie voor het opmaken van een jaarplan Duits voor de derde graad Moderne Talen LUISTERVAARDIGHEID De leerlingen kunnen Lu 1 op beschrijvend niveau van narratieve,

Nadere informatie

PORTFOLIO NEDERLANDS NAAM: OPLEIDING: KLAS: Portfolio Nederlandse taal, deel 1 Versie 11-07-13 Pagina 1

PORTFOLIO NEDERLANDS NAAM: OPLEIDING: KLAS: Portfolio Nederlandse taal, deel 1 Versie 11-07-13 Pagina 1 PORTFOLIO NEDERLANDS NAAM: OPLEIDING: KLAS: Portfolio Nederlandse taal, deel 1 Versie 11-07-13 Pagina 1 Het portfolio voor de Nederlandse taal bestaat uit de volgende onderdelen: - Inleiding - Algemeen

Nadere informatie

Groepsplan Yulius Lingewaal College

Groepsplan Yulius Lingewaal College Groepsplan Yulius Lingewaal College Klas D VMBO TL 4 Mentor Schooljaar 2014-2015 Datum start groepsplan 2 september 2014 Didactische leerlijnen Leerlijn Doelen Aanpak / Organisatie Materiaal Evaluatie

Nadere informatie

PTA Nederlands TL/GL Bohemen, Houtrust, Kijkduin, Media&Design cohort 13-14-15

PTA Nederlands TL/GL Bohemen, Houtrust, Kijkduin, Media&Design cohort 13-14-15 Examenprogramma NE/K/1 Oriëntatie op leren en werken De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en op het belang van Nederlands in de maatschappij. NE/K/2 Basisvaardigheden De kandidaat kan

Nadere informatie

A. LEER EN TOETSPLAN 2014-2015

A. LEER EN TOETSPLAN 2014-2015 Vak: Leerjaar: 1 Onderwerp: fictie (creatief lezen) Kerndoel(en): (nr)-2, 3, 4, 5, 7, 10. 1-smaakontwikkeling bevorderen 2-soorten verhalen onderscheiden 3-beoordelingswoorden 4-begrippen: spanning en

Nadere informatie

Referentieniveaus. Conclusies

Referentieniveaus. Conclusies Referentieniveaus In Alles-Apart worden alle regels en strategieën aangeboden op het gebied van begrijpend lezen, (werkwoord)spelling, grammatica en Engels. Tijdens de projecten worden deze regels en strategieën

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. Vak: Nederlandse taal en literatuur (Netl)

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. Vak: Nederlandse taal en literatuur (Netl) PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Vak: Nederlandse taal en literatuur (Netl) Inleiding Voor het vak Nederlands ben je bezig met twee onderdelen: taalvaardigheid en literatuuronderwijs. Voor taalvaardigheid

Nadere informatie

TAALONTWIKKELING 2. Activiteiten bij leren. Inspiratie:

TAALONTWIKKELING 2. Activiteiten bij leren. Inspiratie: TAALONTWIKKELING 2 Boek: Activiteiten bij leren Inspiratie: Blz. 15 Blz. 18 Blz. 39 Taalactiviteiten bij een boek Leergebieden in samenhang (kerndoelen) linken naar Taalactiviteiten rond een boek Voor

Nadere informatie

ROUTE 2F, Nederlands voor niveau 2F

ROUTE 2F, Nederlands voor niveau 2F ROUTE 2F, Nederlands voor niveau 2F Schrijfvaardigheid * Kan samenhangende teksten schrijven met een eenvoudige, lineaire opbouw, over uiteenlopende vertrouwde onderwerpen uit de (beroeps)opleiding en

Nadere informatie

Lesbeschrijving Nederlands

Lesbeschrijving Nederlands Lesbeschrijving Nederlands Overzicht Leerjaar 1 VOx leerlijn nr. 1 Mondelinge taal Onderdeel nr. 1.3 Spreekvaardigheid Subonderdeel nr. 1.3.1 Spreken Lesnummer 34 Titel van de les Ik houd mijn spreekbeurt

Nadere informatie

Toelichting M-nummers in relatie tot referentieniveaus Meijerink (3F)

Toelichting M-nummers in relatie tot referentieniveaus Meijerink (3F) Toelichting M-nummers in relatie tot referentieniveaus Meijerink 1. Mondelinge Taalvaardigheid 1.1. Gesprekken Kan op effectieve wijze deelnemen aan gesprekken over onderwerpen uit de (beroeps)opleiding

Nadere informatie

Toelichting M-nummers in relatie tot referentieniveaus Meijerink (2F)

Toelichting M-nummers in relatie tot referentieniveaus Meijerink (2F) Toelichting M-nummers in relatie tot referentieniveaus Meijerink 1. Mondelinge Taalvaardigheid 1 1.1. Gesprekken Algemene omschrijving Kan in gesprekken over alledaagse en niet-alledaagse onderwerpen uit

Nadere informatie

OVERZICHT TUSSENDOELEN GEVORDERDE GELETTERDHEID. 1. Lees- en schrijfmotivatie

OVERZICHT TUSSENDOELEN GEVORDERDE GELETTERDHEID. 1. Lees- en schrijfmotivatie OVERZICHT TUSSENDOELEN GEVORDERDE GELETTERDHEID 1. Lees- en schrijfmotivatie 1.1 Kinderen zijn intrinsiek gemotiveerd voor lezen en schrijven. 1.2 Ze beschouwen lezen en schrijven als dagelijkse routines.

Nadere informatie

ROUTE 2F, Nederlands voor niveau 2F

ROUTE 2F, Nederlands voor niveau 2F ROUTE 2F, Nederlands voor niveau 2F Schrijfvaardigheid * Kan samenhangende teksten schrijven met een eenvoudige, lineaire opbouw, over uiteenlopende vertrouwde onderwerpen uit de (beroeps)opleiding en

Nadere informatie

Informatieboekje Groep

Informatieboekje Groep Informatieboekje Groep 4 Basisschool de Peppel Wilhelminaplantsoen 1A 4271 AX Dussen Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Groepsinformatie 3. Extra dit jaar 4. Huiswerk 5. Leerstofaanbod 6. LVS 7. Overige informatie

Nadere informatie

(Vak)teksten lezen in vmbo - mbo - Handleiding

(Vak)teksten lezen in vmbo - mbo - Handleiding (Vak)teksten lezen in vmbo - mbo - Handleiding Aan de slag met lezen in beroepsgerichte vakken Voor de verbetering van leesvaardigheid is het belangrijk dat leerlingen regelmatig en veel lezen. Hoe krijg

Nadere informatie

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT)

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT) 2015-2016 Onderdeel: Spelling Lesperiode: week 1 t/m week 3 Aantal lessen per week: 4 Methode: Nieuw Nederlands 5 e editie Hoofdstuk: 1F Spelling: verdubbeling en verenkeling. 1F Spelling: vorming van

Nadere informatie

PTA Nederlands BBL & KBL Kijkduin, Statenkwartier (Vakcollege Techniek) cohort 14-15-16

PTA Nederlands BBL & KBL Kijkduin, Statenkwartier (Vakcollege Techniek) cohort 14-15-16 Examenprogramma (verschillen tussen BBL en KBL zijn in de tekst aangegeven) NE/K/1 Oriëntatie op leren en werken De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en op het belang van Nederlands in

Nadere informatie

Huiswerkprotocol Mattheusschool

Huiswerkprotocol Mattheusschool Huiswerkprotocol Mattheusschool De Mattheusschool geeft huiswerk aan onze leerlingen vanaf groep 3. Dit huiswerk past in onze visie dat de omgeving steeds meer eisen aan de kinderen stelt naarmate ze ouder

Nadere informatie

Tussendoelen Gevorderde Geletterdheid. 1. Tussendoelen lees- en schrijfmotivatie. 2. Tussendoelen technisch lezen

Tussendoelen Gevorderde Geletterdheid. 1. Tussendoelen lees- en schrijfmotivatie. 2. Tussendoelen technisch lezen Tussendoelen Gevorderde Geletterdheid Bron: Aarnoutse, C. & Verhoeven, L. (red.), Zandt, R. van het, Biemond, H.(in voorbereiding). Tussendoelen Gevorderde Geletterdheid. Een leerlijn voor groep 4 tot

Nadere informatie

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT)

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT) Onderdeel: Grammatica zinsdelen 1F Grammaticale kennis: onderwerp, lijdend voorwerp, hoofdzin, bijzin, gezegde, persoonsvorm. 1E Grammaticale kennis: meewerkend voorwerp. 2E Grammaticale kennis: bijwoordelijke

Nadere informatie

PTA Nederlands BBL & KBL Kijkduin, Statenkwartier (Vakcollege Techniek) cohort

PTA Nederlands BBL & KBL Kijkduin, Statenkwartier (Vakcollege Techniek) cohort Examenprogramma (verschillen tussen BBL en KBL zijn in de tekst aangegeven) NE/K/1 Oriëntatie op leren en werken De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en op het belang van Nederlands in

Nadere informatie

Groepsplan Zonnehuisschool VSO dagbesteding

Groepsplan Zonnehuisschool VSO dagbesteding Groepsplan Zonnehuisschool VSO dagbesteding Leergebied: Technisch lezen Klas Leerjaar 3 Leerkracht Cor Eurlings Tijdsperiode September 2013 t/m juli 2014 Tijd per week 4 Lesuren van 30 minuten i.v.m. het

Nadere informatie

Luisteren 1 hv 2 hv 3hv

Luisteren 1 hv 2 hv 3hv Carte Orange 1 hv, 2 hv, 3 hv ERK-overzicht 1 Luisteren 1 hv 2 hv 3hv 1 Gesprekken tussen moedertaalsprekers verstaan A2 Kan het onderwerp bepalen van een langzaam en duidelijk gesproken gesprek 2-3-4-5-6-7-8*

Nadere informatie

Zakelijk Professioneel (PROF) - B2

Zakelijk Professioneel (PROF) - B2 Zakelijk Professioneel (PROF) - B2 Voor wie? Voor hogeropgeleiden die hun taalvaardigheid in het Nederlands zullen moeten bewijzen op de werkvloer in Vlaanderen, Nederland of in een buitenlands bedrijf

Nadere informatie

Toelichting M-nummers in relatie tot referentieniveaus Meijerink (4F)

Toelichting M-nummers in relatie tot referentieniveaus Meijerink (4F) Toelichting M-nummers in relatie tot referentieniveaus Meijerink (4F) 1. Mondelinge Taalvaardigheid Niveau 4F 1.1 Gesprekken Algemene omschrijving Kan in alle soorten gesprekken de taal nauwkeurig en doeltreffend

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken en spelling

Opbrengstgericht werken en spelling WORKSHOP Opbrengstgericht werken en spelling Programma en doelen Is spelling moeilijk? Het waarom en wat Effectief spellingonderwijs Spellingbewustzijn Tips Afsluiting. Schema spellingsproces Gesproken

Nadere informatie

Beleid huiswerk/hulpwerk t Speel-Kwartier

Beleid huiswerk/hulpwerk t Speel-Kwartier Beleid huiswerk/ t Speel-Kwartier 2015-2016 Dit beleid is geschreven vanuit de visie van t Speel-Kwartier. Dit beleid ondersteunt ons bij het bereiken van ons onderwijskundig doel; Kinderen begeleiden

Nadere informatie

Nederlands. Afsluitende toets niveau 2F. Handleiding digitale toetsafname

Nederlands. Afsluitende toets niveau 2F. Handleiding digitale toetsafname Nederlands Afsluitende toets niveau 2F Handleiding digitale toetsafname Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling Arnhem (2014) Niets uit dit werk mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Welkom op de informatieavond van groep 6!

Welkom op de informatieavond van groep 6! Welkom op de informatieavond van groep 6! Wilt u zo vriendelijk zijn de lijst met noodnummers te controleren? Graag een vinkje als het oké is. De lijst ligt op de instructietafel. Juf Corine Verschoor

Nadere informatie

Doelenkaart SO en VSO

Doelenkaart SO en VSO Doelenkaart SO en VSO Domein Schriftelijk Taal, Lezen Schoolstandaard van de Waterlelie A Plus Speciaal Onderwijs (SO) Uitstroom profiel vervolg onderwijs Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) Oriëntatiefase

Nadere informatie

Leestoets Nederlands. Afsluitende toets niveau 2F. Handleiding digitale toetsafname

Leestoets Nederlands. Afsluitende toets niveau 2F. Handleiding digitale toetsafname Leestoets Nederlands Afsluitende toets niveau 2F Handleiding digitale toetsafname Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling Arnhem (2012) Niets uit dit werk mag zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Nederlands in Uitvoering

Nederlands in Uitvoering Nederlands in Uitvoering Leerjaar 1 Sport & spel Een mondelinge instructie begrijpen Algemene modulegegevens Leerjaar: 1 Taaltaak: Een mondelinge instructie begrijpen Thema: Sport & spel Leerstijlvariant:

Nadere informatie

Leerjaar 3 G-T Nieuw Nederlands

Leerjaar 3 G-T Nieuw Nederlands Leerjaar 3 G-T Nieuw Nederlands 01-10-2016 Periode 1 (begin schooljaar tot rapport 1) Hoofdstuk 1; Informatie Leesvaardig Hoofdzaken Hoofdgedachte Schrijfvaardig Zakelijke e-mail Geen expliciete toets,

Nadere informatie

Aanvullende informatie ter voorbereiding op de TGN A1. Inleiding. Hoe maakt u de TGN?

Aanvullende informatie ter voorbereiding op de TGN A1. Inleiding. Hoe maakt u de TGN? Aanvullende informatie ter voorbereiding op de TGN A1 Inleiding Dit is informatie over de Toets Gesproken Nederlands (of TGN) 1. De TGN maakt deel uit van het inburgeringsexamen buitenland. Moet u de TGN

Nadere informatie

Ko observatielijst/ Kern(tussen)doelen TULE SLO Van November 2006

Ko observatielijst/ Kern(tussen)doelen TULE SLO Van November 2006 1 Ko observatielijst/ Kern(tussen)doelen TULE SLO Van November 2006 Mondeling onderwijs Kerndoel 1 Kerndoel 2 Kerndoel 3 Schriftelijk onderwijs Kerndoel 4 Bijlage kerndoel 4 leestechniek Kerndoel 5 Kerndoel

Nadere informatie

PIT HAVO-2 +HAVO/VWO Onderdeel: Spelling H1 en H2 Algemene informatie: Wat moet je kennen: Wat moet je kunnen: Toetsing:

PIT HAVO-2 +HAVO/VWO Onderdeel: Spelling H1 en H2 Algemene informatie: Wat moet je kennen: Wat moet je kunnen: Toetsing: PIT HAVO-2 +HAVO/VWO-2 2016-2017 Vak: Nederlands Onderdeel: Spelling H1 en H2 Lesperiode: 1 Aantal lessen per week: 4 Hoofdstuk: 1 en 2 Extra materiaal: Nieuw Nederlands Online De leerling kent de volgende

Nadere informatie

PTA Nederlands BBL Kijkduin, Statenkwartier Waldeck cohort 15-16-17

PTA Nederlands BBL Kijkduin, Statenkwartier Waldeck cohort 15-16-17 Exameneenheden Nederlands (verschillen tussen BBL en KBL zijn in de tekst aangegeven) NE/K/1 Oriëntatie op leren en werken De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en op het belang van Nederlands

Nadere informatie

Taaltaken, verwerkingsniveaus, tekstsoorten, tekstkenmerken en strategieën

Taaltaken, verwerkingsniveaus, tekstsoorten, tekstkenmerken en strategieën 1 Bijlage 10. Eindtermen moderne vreemde talen: Frans of Engels van de derde graad bso (derde leerjaar) Taaltaken, verwerkingsniveaus, tekstsoorten, tekstkenmerken en strategieën LUISTEREN vrij concreet

Nadere informatie

PTA Basis 2015-2016. Inhoud

PTA Basis 2015-2016. Inhoud PTA Basis 2015-2016 Inhoud Maatschappijleer... 2 Kunstvakken 1... Biologie... 5 Engels... 6 Geschiedenis... 9 Wiskunde... 10 Nederlands... 12 Zorg en Welzijn... 1 Lichamelijke Opvoeding... 16 Maatschappijleer

Nadere informatie

Programmering Leerstof & Toetsing VWO

Programmering Leerstof & Toetsing VWO onderdeel Toetsvorm 33 1 ste schooldag 17 augustus Introductie / informatie leerjaar 3 34 35 36 GP 1 37 GP 1 (vervolg) Uitleg spreekopdracht Oefenen informatieve voordracht aan de hand van krantenartikels

Nadere informatie