Inhoud. 1. Inleiding 2. Conclusie 3. Resultaten. 4. Bijlagen. Financieel bewustzijn Financieel maatschappelijke thema s Eigen omgang met geld

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. 1. Inleiding 2. Conclusie 3. Resultaten. 4. Bijlagen. Financieel bewustzijn Financieel maatschappelijke thema s Eigen omgang met geld"

Transcriptie

1 MEIDEN & LATER Een onderzoek in opdracht van Delta Lloyd Group naar de financiële toekomstvisie van meiden van 13 t/m 17 jaar. 1

2 Inhoud 1. Inleiding 2. Conclusie 3. Resultaten Financieel bewustzijn Financieel maatschappelijke thema s Eigen omgang met geld 4. Bijlagen Doelgroepkenmerken Onderzoeksverantwoording 2

3 Inleiding 3

4 Onderzoek naar thema Later. Achtergrond In dit onderzoek staat het thema later centraal. Binnen dit thema wordt ingezoomd op meisjes van 13 t/m 17 jaar: streven ze naar financiële zelfstandigheid? Zijn zij financieel bewust, hoe gaan ze nu om met geld? En hoe staan ze in maatschappelijke financiële vraagstukken? Om dat goed in beeld te brengen, vergelijken we de uitspraken van meisjes met die van jongens van dezelfde leeftijd en kijken we naar verschillende achtergrondkenmerken. 4

5 Conclusies 5

6 Samenvatting van de conclusies De financiële toekomstvisie van meiden in een notendop: Meisjes zijn erg positief over hun toekomst. Ze denken later bijna evenveel te gaan verdienen als jongens: zo n 3000 euro netto per maand. De helft denkt, ondanks de financiële crisis waarin zij opgroeien en die ze ook nog wel even zien duren, binnen drie maanden aan het werk te zijn na afstuderen. Een behoorlijk optimistisch scenario als we kijken naar de huidige statistieken. Het valt daarbij op dat toch een behoorlijke groep meiden deze zaken nog niet concreet kan maken. Meiden blijken al behoorlijk realistisch en goed financieel bewust. Hun huidige financiële gedrag is vrij verantwoord: ze sparen, lenen weinig (maar zijn wel sterk geneigd tot lenen voor huis of studie) en staan nauwelijks rood. Als het om de toekomst gaat, zien ze in dat de AOW te zijner tijd niet meer zal zijn wat het geweest is en voelen de noodzaak om bij te gaan sparen. Hun pensioenleeftijd (69+) en die van hun ouders (67) weten ze in te schatten. Het grootste deel van de meisjes begrijpt wat inflatie is, maar kan zich het daadwerkelijke effect hiervan op de prijzen nog niet goed voorstellen. Een aanbeveling voor financiële educatie: het financieel bewustzijn in grote lijnen is er wel onder jonge meiden, maar er is behoefte aan concretiseren van moeilijke concepten als inflatie. Wat betékent dat in de praktijk? De financiële ongelijkheid van tussen mannen en vrouwen is nog niet goed doorgedrongen: slechts 11% wist dit juist in te schatten. De oorzaak daarvan beschouwen jongeren als tweeledig: aan de ene kant is het een erfenis uit het verleden en is de emancipatie nog niet voldoende doorgedrongen, aan de andere kans is het feit dat vrouwen minder verdienen ook een logisch gevolg van keuzes die vrouwen zelf maken, zoals minder werken vanwege de zorg voor de kinderen. Als het aankomt op het bekostigen van sociale zekerheid uit de schatkist, dan zien we dat het recht op uitkering bij ziekte (WIA) nauwelijks betwist is, voor WW-uitkeringen gaan de handen al minder op elkaar en bijstand vinden meiden (en jongens) van nu zeker niet vanzelfsprekend, vooral niet als niet werken een keuze is. Ook ontwikkelingshulp uit de schatkist is (nog) niet iets waarover meiden bij meerderheid politiek correct denken te moeten doen: 3 op de 10 is hiervoor. 6

7 Resultaten: Financieel bewustzijn 7

8 Jongens en meisjes schatten hun toekomstige verdiensten grofweg gelijk in: gemiddeld zo n euro netto per maand. 4 op de 10 (meisjes meer dan jongens) weet de toekomstige verdiensten nog niet concreet te maken. Geschat maandsalaris op 35-jarige leeftijd Totaal (n=999) Meisje (n=590) Jongen (n=409) tot 1000 euro 1000 tot 1500 euro 1500 tot 2000 euro 2% 4% 11% 0% 1% 1% -0% -1% -1% Gemiddelde: (voor berekening van het gemiddelde zijn bedragen hoger dan afgerond op ) 2000 tot 2500 euro 2500 tot 3000 euro 3000 tot 3500 euro 7% 7% 14% -3% -1% -2% 3% 1% 2% Totaal: Meisje: Jongen: tot 4000 euro 2% -1% 1% 4000 tot 5000 euro 3% -1% 1% 5000 tot 6000 euro 4% 1% 6000 tot euro 3% -0% 0% euro of meer 4% -1% 1% dat weet ik echt niet 39% 6% -6% 0% 10% 20% 30% 40% % verschil t.o.v. totaal A6. Hoeveel geld denk je dat je per maand verdient met werken (op je rekening krijgt) als je 35 jaar bent? Dat weet je natuurlijk nu nog niet, maar probeer het zo goed mogelijk te gokken. Basis: allen 8

9 Jongeren zijn positief over hun baankansen na afstuderen, al lijken meisjes iets behoudender in hun inschatting. De helft denkt binnen 3 maanden aan het werk te zijn. 3 op de 10 heeft geen idee. Termijn van baan vinden na school of studie 100% 80% 12% 9% 14% 13% 15% 14% meteen binnen 1 maand 60% 40% 20% 0% 26% 28% 24% 13% 16% 11% 5% 1% 5% 1% 4% 2% 29% 28% 30% Totaal (n=999) Meisje (n=590) Jongen (n=409) na 1 tot 3 maanden na 3 tot 6 maanden na 6 tot 12 maanden na een jaar of langer dat weet ik echt niet Vooral havisten (58%) en MBO ers (61%) denken vaak dat ze binnen drie maanden na afstuderen al aan de slag kunnen. Volgens onderzoek van Intermediair in 2011 deed 70% van de starters er 3 maanden of langer over om aan het werk te komen. In dat licht schatten jongeren hun baankansen dus zeer positief in! C1. Als jij klaar bent met je school of studie, hoe snel denk je dat je dan een baan zult vinden? Basis: allen 9

10 Over de economie zijn jongeren minder optimistisch: bijna de helft denkt dat de crisis nog wel even zal aanhouden. Bijna een kwart kan hier geen inschatting van maken. Inschatting hoe lang economische crisis nog zal duren 100% 80% 60% 40% 30% 28% 31% 47% 47% 46% nee, ik denk dat het snel beter zal gaan met de economie in Nederland ja, ik denk dat de crisis nog heel lang duurt dat weet ik echt niet 20% 0% 23% 24% 23% Totaal (n=999) Meisje (n=590) Jongen (n=409) Onder MBO ers bestaat vaker het dat de crisis nog lang zal duren (56%). Hoger opgeleide jongeren lijken een wat positiever beeld te hebben. C2. Op dit moment is er in Nederland een economische crisis. Denk jij dat de crisis nog lang zal duren? Basis: allen 10

11 Bijna twee derde van de jongeren kan de kapitaalgroei op een spaarrekening realistisch inschatten, maar een kwart denkt in 10 jaar zijn spaargeld te kunnen verdubbelen of zelfs te verviervoudigen. Inschatting kapitaalgroei op spaarrekening 100% 80% 60% 40% 20% 0% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 63% 62% 64% 17% 17% 18% 7% 7% 6% 10% 11% 9% Totaal (n=999) Meisje (n=590) Jongen (n=409) 800 euro 1000 euro 1300 euro 2000 euro 4000 euro * dat weet ik echt niet * Uitgegaan van een reguliere spaarrente van 2,5% per jaar inclusief rente op rente C3. Stel, je zet 1000 euro op een spaarrekening. De bank geeft jou ieder jaar een paar procent rente op je spaargeld. Je laat die 1000 euro 10 jaar op de spaarrekening staan. Hoeveel geld denk jij dat er na 10 jaar ongeveer op je spaarrekening staat (inclusief rente)? 16- en 17-jarigen en VWO ers schatten de kapitaalgroei van hun spaargeld het vaakst goed in (70%). Jongeren die niet sparen slagen hier aanmerkelijk minder vaak in (44%). Basis: allen 11

12 Drie kwart van de jongeren begrijpt het principe van inflatie, al denkt tegelijkertijd bijna de helft dat de waarde van vastgoed sterker zal stijgen dan de inflatie. De jeugd van nu gelooft duidelijk minder in beleggen dan in sparen, meisjes nog sterker dan jongens. Waarde van kapitaal in de toekomst % (helemaal) mee eens Totaal (n=999) Meisje (n=590) Jongen (n=409) van 100 euro kan ik over 30 jaar veel minder kopen dan nu 46% 30% 8% 16% 76% 75% 77% als je nu een huis koopt, kun je dat over 30 jaar voor meer geld (met winst) weer verkopen 12% 35% 24% 28% 47% 45% 49% als je je geld wilt laten groeien kun je het beste gaan sparen 45% 40% 7% 8% 85% 85% 84% als je je geld wilt laten groeien kun je het beste gaan beleggen (aandelen van bedrijven kopen) 6% 37% 34% 23% 43% 39% 47% 0% 20% 40% 60% 80% 100% helemaal waar een beetje waar niet waar dat weet ik niet Hoe ouder en hoe hoger opgeleid de jongeren zijn, hoe meer ze zien in beleggen om hun geld te laten groeien. C4. Vul in of onderstaande uitspraken volgens jou waar of niet waar zijn. Basis: allen 12

13 Jongeren schatten de pensioenleeftijd van hun ouders op 67 jaar, zelf denken ze gemiddeld zeker twee jaar langer te moeten doorwerken. De helft denkt pas met 70 jaar of later met pensioen te kunnen gaan. Geschatte pensioenleeftijd ouders/verzorgers Geschatte eigen pensioenleeftijd Gemiddelde: 100% 80% 60% 40% 66,7 66,7 66,8 69,2 69,2 69,2 6% 6% 5% 22% 21% 23% 4% 4% 3% 40% 38% 42% 100% 80% 60% 40% 5% 5% 6% 9% 1% 10% 1% 9% 14% 16% 13% 7% 6% 7% 4% 2% 5% 31% 33% 30% jonger dan 65 jaar 65 jaar 66 jaar 67 jaar 68 jaar 69 jaar 20% 0% 6% 8% 1% 4% 2% 1% 9% 10% 9% 2% 2% 2% 9% 8% 10% Totaal (n=999) Meisje (n=590) Jongen (n=409) 20% 0% 18% 16% 20% 11% 9% 13% Totaal (n=999) Meisje (n=590) Jongen (n=409) 70 jaar ouder dan 70 jaar dat weet ik echt niet C6. Op welke leeftijd denk je dat jouw ouders/verzorgers kunnen stoppen met werken (met pensioen gaan)? Als je het niet precies weet, probeer het dan te schatten. C7. En op welke leeftijd kun jij zelf later met pensioen gaan? Basis: allen 13

14 Een derde van de jongeren kan echt niet inschatten hoeveel een oudere momenteel aan AOW ontvangt. De rest schat gemiddeld zo n 1000 euro per maand (bij benadering correct voor een alleenstaande). Inschatting hoogte AOW-uitkering Gemiddelde in % 80% 60% 40% 20% 0% 10% 9% 11% 11% 13% 9% 13% 11% 15% 21% 20% 22% 7% 5% 4% 8% 5% 5% 34% 38% 30% Totaal (n=999) Meisje (n=590) Jongen (n=409) tot 500 euro 500 tot 750 euro 750 tot 1000 euro 1000 tot 1500 euro 1500 tot 2000 euro 2000 euro of meer dat weet ik echt niet C8. Op dit moment krijgen mensen die met pensioen gaan elke maand geld van de overheid, dat heet AOW. Hoeveel euro AOW denk jij dat gepensioneerden elke maand op hun rekening krijgen? Basis: allen 14

15 Ruim de helft van de jongeren denkt te zijner tijd zelf minder of helemaal geen AOW meer te krijgen. Inschatting eigen AOW bedrag in de toekomst 100% 80% 60% 40% 20% 0% 12% 11% 12% 10% 11% 9% 47% 50% 45% 10% 8% 12% 21% 20% 22% Totaal (n=999) Meisje (n=590) Jongen (n=409) krijg ik per maand meer geld (AOW) van de overheid dan de mensen die nu met pensioen zijn krijg ik per maand even veel geld (AOW) van de overheid als de mensen die nu met pensioen zijn krijg ik per maand minder geld (AOW) van de overheid dan de mensen die nu met pensioen zijn krijg ik helemaal geen geld (AOW) van de overheid dat weet ik echt niet C9. Als het voor jou later tijd is om met pensioen te gaan, dan: Basis: allen 15

16 Jongeren zien nu al in sterke mate de noodzaak van bijsparen (of -verzekeren) voor je pensioen, jongens nog wat sterker dan meisjes. Zelf sparen voor aanvullend pensioen 100% 80% 1% 1% 1% 31% 36% 26% nee, dat is niet nodig want ik krijg genoeg geld (AOW) van de overheid 60% dat is een beetje nodig, want anders heb je na je pensioen maar weinig geld te besteden 40% 20% 53% 48% 58% dat is zeker nodig, want anders heb je na je pensioen niet genoeg geld om van te leven 0% 15% 15% 14% Totaal (n=999) Meisje (n=590) Jongen (n=409) dat weet ik echt niet C10. Naast de AOW die de overheid elke maand geeft kun je ook zelf voor je pensioen sparen. Denk je dat het voor jongeren van jouw leeftijd nodig is om later extra geld te sparen voor als je met pensioen gaat? Basis: allen 16

17 Conclusie Financieel bewustzijn (1) Jongeren lijken te begrijpen wat inflatie is, maar onderschatten het effect ervan. Driekwart van de jongeren meent dat je over 30 jaar veel minder kunt kopen van je geld dan nu (door inflatie). Jongens zijn daarin stelliger (52% helemaal waar) dan meisjes (40% helemaal waar). Wel denken veel jongeren dat de waarde van vastgoed nog altijd sneller zal stijgen dan de inflatie: bijna de helft (47%) denkt dat je over 30 jaar je huis kunt verkopen met winst. Ook hier zijn jongens stelliger (15% helemaal waar) dan meisjes (10% helemaal waar). Hoe groot het effect van inflatie is, hoeveel minder veel minder is, dat lijkt tot slechts een ruime kwart doorgedrongen. Deze groep meent voor hun 50 euro over 40 jaar (terecht) nog slechts een pizza te kunnen kopen. Een veel grotere groep (44%) denkt dat als je nu voor 50 euro een spijkerbroek kan kopen, dat dat in 2052 nog steeds kan. De generatie jongeren van nu gelooft vooral in sparen, veel minder in beleggen. Een kwart denkt zijn spaargeld in 10 jaar tijd minstens te verdubbelen. De huidige generatie jongeren, opgroeiend tijdens de financiële crisis, heeft maar weinig geloof in beleggen. Om hun geld te laten groeien zou 85% gaan sparen, 43% zou (daarnaast) eventueel gaan beleggen. Jongens lijken wel iets meer te hebben met beleggen dan meisjes (47% vs. 39%). (Deze voorzichtige houding komt mogelijk bij moeder (belangrijkste financiële opvoeder, vooral bij meisjes!) vandaan. In Vrouwen & Geld zagen we dat moeder relatief weinig kennis heeft over de beleggingsportefeuille (als die er is), wat wijst op weinig verstand van of ervaring met beleggen en mogelijk ook minder interesse in beleggen? Ook is uit ander onderzoek is bekend dat vrouwen minder (willen) beleggen.) De onderschatting van het effect van inflatie zien we ook hierin terug: er valt nauwelijks tegen inflatie op te sparen (zeker als er ook vermogensbelasting betaald moet worden) maar jongeren missen dit inzicht blijkbaar. Voor een deel van de jongeren geldt dat hun beeld van sparen ook is geflatteerd door hun perceptie van renteopbrengsten bij sparen. Een kwart van de jongens en meisjes denkt zijn spaargeld in 10 jaar tijd minstens te kunnen verdubbelen. 63% is wel realistisch over sparen en verwacht dat 1000 euro spaargeld op de bank in 10 jaar tijd groeit naar zo n 1300 euro. Opvallend is dat jongeren die niet sparen aanmerkelijk minder vaak het juiste antwoord weten te geven (44%). 17

18 Conclusie Financieel bewustzijn (2) De economische crisis houdt nog wel even aan volgens bijna de helft van de jongeren, maar er is desalniettemin optimisme over de eigen baankansen na afstuderen. Over de economie zijn zowel jongens als meisjes wat somber: 47% denkt dat de crisis nog wel even aan zal houden. Toch zijn jongeren positief over hun eigen kansen op een baan na afstuderen: ruim de helft denkt binnen drie maanden al aan de bak te kunnen. Dat is in de huidige economische omstandigheden vrij optimistisch. Meisjes lijken daarbij wel iets behoudender te zijn in het inschatten van hun baankansen: 9% denkt meteen aan het werk te kunnen, onder jongens is dit 15%. Een vrij grote groep van 3 op de 10 jongeren zegt echt geen inschatting te kunnen maken. Zijn deze jongeren onvoldoende met hun toekomst bezig of juist onzeker over de toekomst? Jongeren schatten de pensioenleeftijd van hun ouders op 67 jaar, die van zichzelf op ruim 69 jaar. Zij denken zelf minder AOW te krijgen dan ouderen van nu en zien de noodzaak van bijsparen al in. Zowel jongens als meisjes denken dat hun ouders op de leeftijd van 67 jaar met pensioen zullen gaan. Zelf denken ze gemiddeld zeker twee jaar langer te moeten doorwerken, de helft van de jongens en meisjes denkt pas met 70 jaar of nog later met pensioen te kunnen. Een AOW-uitkering schatten zij op zo n euro per maand per persoon, maar ze denken zelf te zijner tijd minder te krijgen (47%) of zelfs helemaal niets meer (jongens 12%, meisjes 8%). De noodzaak van bijsparen als aanvulling op de AOW is jongeren dan ook al goed duidelijk: 84% denkt dat dit een beetje of zeker nodig is. Bij jongens is dit besef iets sterker (58% zeker nodig) dan bij meisjes (48% zeker nodig). 18

19 Resultaten: Financieel maatschappelijke thema s 19

20 Slechts 11% van de jongeren wist het inkomensverschil tussen mannen en vrouwen goed in te schatten. Bijna twee derde dacht dat dit verschil kleiner zou zijn. Geschat verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen 100% 80% 7% 5% 8% 26% 30% 22% 2% 5% 60% 40% 20% 0% 30% 29% 31% 11% 11% 12% 9% 9% 10% 17% 16% 17% Totaal (n=999) Meisje (n=590) Jongen (n=409) 12% 18% 22% dat weet ik echt niet E1a. Vrouwen in Nederland verdienen minder dan mannen (als ze hetzelfde werk doen) en bouwen daardoor ook minder pensioen op. Hoeveel procent denk jij dat vrouwen gemiddeld minder verdienen dan mannen? Basis: allen 20

21 Jongens en meisjes zoeken het inkomensverschil tussen mannen en vrouwen zowel in discriminatie als het logische gevolg van eigen keuzes en aard van vrouwen. Jongens (n=409) Redenen waarom vrouwen gemiddeld 18% minder verdienen Meisjes (n=590) Discriminatie, emancipatie - Omdat de emancipatie van de vrouwen nog in gang is. Het verschil zal steeds minder worden. - Voor een deel komt het ook door sexuele discriminatie. - Omdat het systeem krom is. Minder werken, minder hogerop komen - Vrouwen zitten niet in de top van het bedrijfsleven, en hebben vaker een part-time baan. - Vaker part-time baan, meer verzuim i.v.m. zwangerschappen e.d. - Vrouwen zijn niet zo competitief als mannen en hoeven dus niet per sé een topbaan. Vrouwen onderhandelen minder - Vrouwen gaan eerder akkoord met een lager salaris. Verschil in inzet en capaciteiten - Ze werken minder hard dan mannen. En mannen hebben meer inzicht in de dingen dan vrouwen. E1b. Het antwoord op de vorige vraag was: vrouwen verdienen gemiddeld 18% minder dan mannen voor hetzelfde werk. Waarom denk jij dat dat is? Discriminatie, emancipatie - Glazen plafond, vrouwen krijgen de kans niet. - Omdat mensen denken dat vrouwen minder (zwaar) werk kunnen. - Ouderwetse gedachte omdat de man een halve eeuw geleden kostwinner was, maar dat is zo achterhaald. Volkomen belachelijk! - Ik denk dat vrouwen nog moeten laten zien dat ze evenveel kunnen als mannen. - Dit komt omdat de emancipatie niet genoeg is doorgedrongen! Minder werken, minder hogerop komen - Omdat werkgevers met vrouwen een grotere kans lopen dat zij zwanger worden en daardoor een aantal maanden niet aan het werk kunnen. Bovendien is er een grotere kans dat vrouwen parttime gaan werken voor de kinderen. - Mannen zijn ambitieuzer. - Minder uren, minder lange carrière Vrouwen onderhandelen minder - Ze vragen minder snel om opslag, zijn bescheiden. Basis: allen 21

22 Jongeren zijn zeker niet unaniem vóór bijstand en WW uit de schatkist. Wel vindt 9 op de 10 dat er bij ziekte recht moet zijn op een WIA-uitkering. Nog geen 3 op de 10 (meisjes iets vaker dan jongens) is van mening dat ontwikkelingshulp uit de schatkist moet komen. Uitkeringen en ontwikkelingshulp betalen uit de schatkist % (helemaal) mee eens Totaal (n=999) Meisje (n=590) Jongen (n=409) als ik later niet kan werken omdat ik ziek ben, dan vind ik dat ik recht heb op een uitkering (WIA) uit de schatkist 68% 20% 1% 88% 88% 88% als ik later een keer ontslagen word, dan vind ik dat ik recht heb op een uitkering uit de schatkist (WW) 28% 34% 8% 5% 62% 58% 67% als ik later geen werk kan vinden, dan vind ik dat ik recht heb op een uitkering uit de schatkist 22% 34% 9% 4% 56% 54% 57% uit de schatkist moeten we hulp aan arme landen betalen (ontwikkelingshulp) 11% 15% 21% 25% 27% 31% 23% als ik later niet wil werken (bijvoorbeeld omdat ik voor de kinderen wil zorgen), dan vind ik dat ik recht heb op een uitkering (bijstand) uit de schatkist 8% 15% 22% 31% 23% 22% 24% 0% 20% 40% 60% 80% 100% helemaal mee eens een beetje mee eens een beetje mee oneens helemaal mee oneens Hogeropgeleide jongeren zijn vaker voor het betalen van ontwikkelingshulp en WIA-uitkeringen uit de schatkist. E2b. In Nederland betalen we van elke euro die we verdienen een deel belasting aan de staat. De belasting die wij betalen gaat naar de schatkist en daarvan betaalt de overheid bijvoorbeeld de uitkeringen. Geef bij iedere uitspraak aan in hoeverre je het eens of oneens bent. Basis: allen 22

23 Conclusie Financieel maatschappelijke thema s Slechts 11% van de jongeren wist in te schatten dat vrouwen in Nederland gemiddeld 18% minder verdienen dan mannen. 63% dacht dat dit percentage lager zou liggen. De achterliggende reden hiervan lijkt enerzijds te worden gezocht in discriminatie en nog altijd gebrek aan emancipatie. Toch zien jongeren ook in dat dit deels een logisch gevolg is van de keuzes die vrouwen zelf maken (bijvoorbeeld: part-time werken). Jongeren zijn zeker niet unaniem voor het recht op bijstandsuitkeringen en WW-uitkeringen uit de schatkist. Wel vindt 9 op de 10 dat er bij ziekte recht moet zijn op een WIA-uitkering. Nog geen 3 op de 10 is van mening dat uit de schatkist ontwikkelingshulp bekostigd moet worden. Jongens en meisjes staan sterk achter het recht op een WIA-uitkering bij ziekte (88%), maar zien veel minder de noodzaak van bijstandsuitkeringen. In het geval van geen werk kunnen vinden moet hier wel recht op bestaan volgens een meerderheid (56%). Niet willen werken daarentegen hoeft volgens de meeste jongeren niet door de belastingbetaler bekostigd te worden: nog geen kwart is hiervoor. Een uitkering uit de schatkist bij ontslag (WW) heeft voor jongens meer waarde (67%) dan voor meisjes (58%), mogelijk omdat jongens ook meer willen gaan werken later en, net als de generatie van hun vaders, de kost verdienen voor het huishouden als een belangrijke(re) verantwoordelijkheid zien (zo zagen we in Vrouwen & Geld). Ook opvallend: de nieuwe generatie vindt het bekostigen van ontwikkelingshulp uit de schatkist zeker niet vanzelfsprekend: ruim een kwart is hiervoor (meisjes en hoogopgeleiden iets vaker). 23

24 Resultaten: Eigen omgang met geld 24

25 De overgrote meerderheid van de jongeren geeft aan te sparen; 8% spaart niet. Ruim 40% spaart voor iets specifieks, de rest (de helft van alle jongeren) zet wel geld apart maar niet voor iets in het bijzonder. Sparen 100% 80% 60% 40% 20% 43% 42% 44% 49% 49% 49% ja, ik spaar voor iets, namelijk: ik spaar wel, maar niet voor iets bijzonders nee, ik spaar niet 0% 8% 9% 7% Totaal (n=999) Meisje (n=590) Jongen (n=409) D1. Spaar je ergens voor? Basis: allen 25

26 Een rijbewijs en/of auto zijn populaire spaardoelen onder jongeren. Ook sparen zij voor hun studie, voor een vakantie, een computer/laptop of gadgets. Spaardoel(en) D1. Spaar je ergens voor? Selectie: spaart voor iets specifieks (n=429) 26

27 Bijna alle jongeren hebben een mobiele telefoon en een ruime helft van hen betaalt zelf (mee aan) de kosten hiervan. Ca. 4 van de 10 jongeren hoeft helemaal niet mee te betalen aan hun telefoon. Betalen van mobiele telefoonkosten 100% 80% 60% 40% 20% 36% 35% 37% 21% 21% 20% 42% 43% 40% ik betaal zelf alle kosten van mijn mobiele telef oon mijn ouders/verzorgers en ik betalen allebei een deel van de kosten mijn ouders/verzorgers betalen alle kosten van mijn mobiele telef oon ik heb zelf geen mobiele telefoon 0% 2% 1% 3% Totaal (n=999) Meisje (n=590) Jongen (n=409) D2. Heb jij zelf een mobiele telefoon? Zo ja: wie betaalt de kosten daarvan (abonnement of beltegoed)? Basis: allen 27

28 Bijna alle jongeren met een mobieltje zeggen op de hoogte te zijn van de kosten hiervan: gemiddeld zo n 13 à 14 euro per maand. Schatting maandelijkse telefoonkosten Gemiddelde in 13,40 13,50 13,40 100% 80% 60% 40% 20% 0% 26% 28% 21% 32% 11% 12% 32% 25% 9% 13% 16% 10% 4% 5% 4% 5% 5% 6% 6% 5% 7% 6% 7% 6% Totaal (n=982) Meisje (n=586) Jongen (n=396) 5 euro of minder 6 t/m 10 euro 11 t/m 15 euro 16 t/m 20 euro 21 t/m 25 euro 26 t/m 30 euro meer dan 30 euro per maand nee, dat weet ik niet D3. Weet jij wat elke maand ongeveer de kosten (abonnement of beltegoed) zijn van jouw mobiele telefoon? Selectie: heeft een mobiele telefoon 28

29 1 op de 5 jongeren zegt wel eens geld tekort te komen, maar voor minder dan de helft van hen is dat aanleiding tot regelmatig lenen (8%) of vaak roodstaan (1%). Tekort aan geld % (helemaal) mee eens Totaal (n=999) Meisje (n=590) Jongen (n=409) ik kom regelmatig geld te kort 6% 13% 13% 57% 19% 20% 19% ik leen regelmatig geld van anderen 2% 6% 13% 71% 8% 10% 6% ik sta vaak rood (onder nul) op mijn bankrekening 0% 1% 4% 93% 1% 1% 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% helemaal mee eens een beetje mee eens een beetje mee oneens helemaal mee oneens D4. In hoeverre ben je het eens met deze uitspraken? Onder jongeren uit een (beetje) arm gezin is het percentage dat geld tekort komt relatief hoog (45%), maar het percentage dat geld leent van anderen verhoudingsgewijs niet hoger dan gemiddeld (7%). Dat betekent dat deze jongeren ondanks hun regelmatige tekorten verstandig omgaan met geld! Basis: allen 29

30 Het gros zou lenen voor een huis of studie, voor consumptieve leningen zijn jongeren terughoudender. Meisjes lijken iets makkelijker te lenen voor een studie, jongens zijn iets vaker dan meisjes bereid om een hypotheekschuld aan te gaan. Wel/geen geld lenen voor Totaal (n=999) Meisje (n=590) Jongen (n=409) een huis (hypotheek) 89% -3% 3% een studie of opleiding (studielening) 80% 3% -3% een auto 28% 0% -0% een televisie 4% -0% 0% een vakantie 4% 1% -1% een smartphone (bijvoorbeeld een iphone) 4% 1% -1% een bankstel 4% 2% -2% geen van deze 7% 2% -2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% D5. Als je niet genoeg geld hebt om iets te kopen kun je daarvoor geld lenen, bijvoorbeeld bij een bank of bij je ouders. Zou jij later voor deze dingen geld lenen als je er niet genoeg spaargeld voor hebt? Basis: allen 30

31 Conclusie Eigen omgang met geld Jongeren lijken hun financiën aardig op orde te hebben: ze sparen veelvuldig en lenen beperkt. Bijna alle jongeren sparen, waarvan een krappe helft voor een speciaal doel. 8% van de jongeren spaart niet, maar onder jongeren die (een beetje) in armoede opgroeien is dit percentage dubbel zo hoog. 2 op de 10 zegt regelmatig geld tekort te komen. In arme gezinnen is dit percentage veel hoger met 45% en ook bij niet-spaarders, eenoudergezinnen en MBO ers komt dit vaker voor. Toch is de groep leners veel kleiner: 8% leent regelmatig (meisjes (10%) vaker dan jongens 6%). Opvallend genoeg is het aandeel leners binnen arme gezinnen niet hoger: deze groep laat zich ondanks financiële tekorten dus niet vaker verleiden tot lenen! Slechts een enkeling staat regelmatig rood (in contrast: van volwassenen staat de helft wel eens rood, volgens onderzoek van Intomart GfK/ SNS Bank (eind 2011)). Het gros van de jongeren zou lenen voor een huis of studie, eventueel voor een auto maar nauwelijks voor consumptieve zaken als een vakantie of een smartphone. Een zeer grote groep jongeren zou lenen voor de aankoop van een huis (89%, jongens iets vaker) of voor het bekostigen van een studie (80%, meisjes iets vaker). Voor consumptieve zaken zijn zij minder bereid om een lening aan te gaan: ruim een kwart overweegt dit voor een auto, maar slechts een fractie zou lenen voor een vakantie, bankstel, smartphone of tv. Meer dan de helft van de jongeren betaalt (mee) aan hun mobiel. Ruim 9 van de 10 mobielbezitters zegt op de hoogte te zijn van hun belkosten. Bijna alle jongeren tussen de 13 en 17 jaar hebben een eigen mobiele telefoon die ze meestal (deels) zelf betalen. Het overgrote deel van de jongeren met een mobieltje zegt te weten wat hun mobieltje per maand kost (93%): 13 à 14 euro per maand. Jongeren die niet sparen, hebben vaker geen idee van de kosten van hun telefoon. 31

32 Bijlage 32

33 De meeste jongeren vinden het eigen gezin niet rijk, maar ook niet arm. 3 van de 10 voelt zich (een beetje) rijk, 6% zegt thuis (een beetje) in armoede te leven. Inschatting levensstandaard van eigen huishouden 100% 2% 29% 1% 29% 3% 29% 80% 60% 40% 20% 0% 27% 28% 27% 60% 60% 59% 6% 6% 6% 3% 6% 3% 2% 7% 3% 2% 3% 6% Totaal (n=999) Meisje (n=590) Jongen (n=409) heel rijk een beetje rijk niet rijk, maar ook niet arm een beetje arm heel arm dat weet ik echt niet dat wil ik niet zeggen Jongeren die in een eenoudergezin opgroeien hebben vaker het gevoel het (een beetje) arm te hebben thuis (27%). Ook onder niet-spaarders ligt dit percentage relatief wat hoger (13%). F1. Vind jij dat jullie thuis (in het gezin waar je de meeste dagen van de week woont) rijk of arm zijn? Basis: allen 33

34 Ruim 80% van de respondenten woont bij beide ouders, zo n 8% groeit op in een eenoudergezin. Woont meeste dagen van de week bij % 80% 60% 40% 20% 0% 83% 84% 82% 4% 2% 5% 4% 1% 1% 4% 4% 1% 7% 7% 7% 1% 1% 1% Totaal (n=999) Meisje (n=590) Jongen (n=409) bij mijn vader en moeder (samen) helft van tijd bij moeder, helf t vader (co-ouders) bij mijn moeder en haar partner bij mijn vader en zijn partner alleen bij mijn moeder alleen bij mijn vader bij anderen A1. Bij wie woon je de meeste dagen van de week? Basis: allen 34

35 Van de groep respondenten waarvan de ouders een co-ouderschap hebben, woont de grootste groep weer (deels) in een twee-oudergezin om dat één of beide ouders een nieuwe partner hebben. Ouders wonen samen met nieuwe partner 100% 80% 23% 6% 23% 32% ja, allebei mijn ouders wonen samen met een nieuwe partner 60% 13% 23% 8% alleen mijn moeder woont samen met een nieuwe partner 40% 20% 0% 34% 40% 49% 30% 20% Totaal (n=36) Meisje (n=17) Jongen (n=19) alleen mijn vader woont samen met een nieuwe partner nee, allebei mijn ouders wonen niet samen met een nieuwe partner A1b. Wonen jouw ouders samen met een nieuwe partner? Selectie: heeft co-ouders 35

36 Opleiding(en) respondent en ouders Totaal Meisje Jongen (n=999) (n=590) (n=409) Opleiding respondent VMBO (kader- en beroepsgerichte leerweg), VBO 32% 27% 37% MAVO, VMBO (theoretische en gemengde leerweg) 7% 7% 8% HAVO 18% 21% 15% VWO 35% 37% 34% MBO 6% 6% 6% HBO/WO 1% 2% 0% Anders 0% 0% 0% Hoogste behaalde opleiding moeder/verzorgster Geen onderwijs/basisonderwijs 1% 1% 2% LBO, VMBO (kader- en beroepsgerichte leerweg), VBO 7% 7% 6% MAVO, eerste drie jaar HAVO/VWO, MULO, ULO, 16% 16% 15% MBO 26% 26% 26% HAVO/VWO (bovenbouw), WO- en HBO-propedeuse 17% 16% 17% HBO, WO-bachelor/kandidaats 17% 18% 16% WO-doctoraal/master 6% 5% 7% Dat weet ik niet 10% 11% 10% Hoogste behaalde opleiding vader/verzorger Geen onderwijs/basisonderwijs 2% 1% 2% LBO, VMBO (kader- en beroepsgerichte leerweg), VBO 11% 12% 9% MAVO, eerste drie jaar HAVO/VWO, MULO, ULO, 10% 11% 9% MBO 24% 25% 24% HAVO/VWO (bovenbouw), WO- en HBO-propedeuse 12% 11% 13% HBO, WO-bachelor/kandidaats 20% 18% 22% WO-doctoraal/master 10% 9% 11% Dat weet ik niet 11% 13% 10% 36

37 Opleiding(en) respondent en betaald werk ouders Totaal Meisje Jongen (n=999) (n=590) (n=409) Opleiding respondent VMBO (kader- en beroepsgerichte leerweg), VBO 32% 27% 37% MAVO, VMBO (theoretische en gemengde leerweg) 7% 7% 8% HAVO 18% 21% 15% VWO 35% 37% 34% MBO 6% 6% 6% HBO/WO 1% 2% 0% anders 0% 0% 0% Betaald werk moeder/verzorgster ja, voltijds (full time) 18% 17% 19% ja, deeltijd (part time) 53% 55% 50% nee, is huisman/huisvrouw 20% 19% 22% nee, is werkloos 2% 2% 3% nee, is arbeidsongeschikt of langdurig ziek 4% 4% 5% nee, is gepensioneerd of met de VUT 0% 0% 0% dat weet ik niet 3% 3% 2% Betaald werk vader/verzorger ja, voltijds (full time) 80% 78% 82% ja, deeltijd (part time) 8% 9% 7% nee, is huisman/huisvrouw 1% 1% 2% nee, is werkloos 3% 3% 2% nee, is arbeidsongeschikt of langdurig ziek 2% 3% 2% nee, is gepensioneerd of met de VUT 1% 1% 1% dat weet ik niet 5% 5% 5% 37

38 Onderzoeksverantwoording Veldwerk: Online (CAWI) op deelnemers van het Intomart GfK Online panel dat bestaat uit ca personen Veldwerkperiode: 8 t/m 13 juni 2012 Doelgroep: Steekproef: Nederlandse jongens en meisjes van 13 t/m 17 jaar. N=999, een respons van 41% onder een bruto steekproef van n=2440 panelleden. De netto steekproef (n=999) is gewogen naar de volgende kenmerken uit de Gouden Standaard: geslacht, leeftijd en opleiding. Daarmee kan deze steekproef als representatief worden beschouwd voor jongeren van 13 t/m 17 jaar. Rapportage: Certificering PowerPoint rapportage van de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek. Naast deze PowerPoint rapportage is er een uitgebreid tabellenboek en een SPSS-bestand beschikbaar. Het onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met het kwaliteitssysteem van Intomart GfK dat is gecertificeerd volgens de normen van NEN-EN-ISO 9001, ISO en ISO Intomart GfK onderschrijft de gedragsregels van E.S.O.M.A.R. (European Society for Opinion and Market Research) en is lid van de brancheorganisatie MOA (zie Het is toegestaan de uitkomsten van onderzoek extern te publiceren. Wel dient in dat geval bij de onderzoeksresultaten als bron "Intomart GfK <opleveringsmaand en jaar onderzoek>" te worden vermeld. Exclusiviteit van verzamelde gegevens is gebaseerd op de Gedragscode van de MOA, art. 9 (zie 38

39 39

Inhoud. 1. Inleiding 2. Conclusie 3. Resultaten. 4. Bijlagen

Inhoud. 1. Inleiding 2. Conclusie 3. Resultaten. 4. Bijlagen MEIDEN & LATER Een onderzoek in opdracht van Delta Lloyd Group naar de financiële toekomstvisie van meiden van 13 t/m 17 jaar. 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Conclusie 3. Resultaten Financiële rolpatronen Financieel

Nadere informatie

Inhoud. 1. Inleiding 2. Conclusie 3. Resultaten. 4. Bijlagen

Inhoud. 1. Inleiding 2. Conclusie 3. Resultaten. 4. Bijlagen MEIDEN & LATER Een onderzoek in opdracht van Delta Lloyd Group naar de financiële toekomstvisie van meiden van 13 t/m 17 jaar. 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Conclusie 3. Resultaten Financiële rolpatronen Financieel

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder duurzame inzetbaarheid In opdracht van GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder duurzame inzetbaarheid In opdracht van. GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder pensioenleeftijdsverwachting. In opdracht van GfK Intomart 2013 33213 Delta

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over hoe bewust werknemers zich voorbereiden op hun pensioen op verschillende thema s, waaronder aanpak werkgevers bij langer doorwerken. In opdracht van

Nadere informatie

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen?

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s. In opdracht van. GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland met pensioen? Januari

Nadere informatie

Nationale-Nederlanden

Nationale-Nederlanden Nationale-Nederlanden DGA Onderzoek Risicobeheersing en mogelijkheden voor pensioenopbouw Juli 2011 Judith de Roij van Zuijdewijn 27555 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Managementsamenvatting 3 Resultaten Pensioen

Nadere informatie

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen?

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over hoe bewust werknemers zich voorbereiden op hun pensioen op verschillende thema s, waaronder aanpak werkgevers bij langer doorwerken opdracht

Nadere informatie

Onderzoek belang mensenrechten voor bancair product

Onderzoek belang mensenrechten voor bancair product Onderzoek belang mensenrechten voor bancair product December 2011 (28437) Conclusies 2 85% Van de Nederlanders heeft niet gelet op het investeringsbeleid bij afsluiten rekening Van de Nederlanders vindt

Nadere informatie

DELTA LLOYD Hoe gaat NL met pensioen? - Landenvergelijking. September 2015

DELTA LLOYD Hoe gaat NL met pensioen? - Landenvergelijking. September 2015 DELTA LLOYD Hoe gaat NL met pensioen? - Landenvergelijking September 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Management Summary 3. Resultaten BIJLAGEN Onderzoeksverantwoording Certificering Contact 2 2 1. Inleiding

Nadere informatie

WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD

WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD De perceptie van jonge dieren volgens de Nederlandse consument Judith de Roij van Zuijdewijn Karin Ursem 31369 Intomart GfK 2012 Wakker Dier Jonge dieren

Nadere informatie

MONITOR WERK Meting maart 2014. 34993 Maart 2014 Francette Broekman

MONITOR WERK Meting maart 2014. 34993 Maart 2014 Francette Broekman MONITOR WERK Meting maart 2014 34993 Maart 2014 Francette Broekman GfK Intomart 2014 34993 Achmea Volgens Nederland Werk Maart 2014 1 Inleiding GfK Intomart 2014 34993 Achmea Volgens Nederland Werk Maart

Nadere informatie

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Rapportage Juli 2013 Meer informatie: info@wijzeringeldzaken.nl Samenvatting (1/3) 1. Veel 17-jarigen maken de indruk verstandig om te gaan

Nadere informatie

MONITOR WERK Meting mei 2013

MONITOR WERK Meting mei 2013 MONITOR WERK Meting mei 2013 32663 Mei 2013 Peter Mulder Tim Vermeire Intomart GfK 2013 32663 Achmea Volgens Nederland Werk Mei 2013 1 Inhoud 1. Management summary 2. Resultaten De Achmea Stemmingsindex

Nadere informatie

JEUGD WERKLOOSHEID 1-METING Onderzoek naar de perceptie van jeugdwerkloosheid onder jongeren in opdracht van het Ministerie VWS - Jeugd en Gezin

JEUGD WERKLOOSHEID 1-METING Onderzoek naar de perceptie van jeugdwerkloosheid onder jongeren in opdracht van het Ministerie VWS - Jeugd en Gezin JEUGD WERKLOOSHEID 1-METING Onderzoek naar de perceptie van jeugdwerkloosheid onder jongeren in opdracht van het Ministerie VWS - Jeugd en Gezin FERNANDO MC DOUGAL MSC ODETTE VLEK MSC AMSTERDAM, AUGUSTUS

Nadere informatie

Sparen voor een koopwoning

Sparen voor een koopwoning Sparen voor een koopwoning Consumentenonderzoek in opdracht van de Volksbank GfK februari 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management summary Onderzoeksresultaten Onderzoeksverantwoording Contact 2 Management summary

Nadere informatie

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL 2014. December 2014 Marij Tillmanns 36683 GfK 2014 CTO Oval December 2014

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL 2014. December 2014 Marij Tillmanns 36683 GfK 2014 CTO Oval December 2014 CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL December Marij Tillmanns 36683 1 Inhoud 1. Management Summary 2. Resultaten Algemeen Overall tevredenheid Bedrijfsarts Casemanager Achtergrondkenmerken 3. Onderzoeksopzet

Nadere informatie

Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015

Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015 Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden ABN AMRO April 2015 Belastingteruggave 3 Sparen 7 Verantwoording onderzoek 12 2 Belastingteruggave Zicht

Nadere informatie

Hoe staan werkzame 50-plussers tegenover pensioen? oktober 2015

Hoe staan werkzame 50-plussers tegenover pensioen? oktober 2015 Hoe staan werkzame 50-plussers tegenover pensioen? oktober 2015 Inhoudsopgave Management Summary Pagina 3 Onderzoeksresultaten Pagina 7 Onderzoeksverantwoording Pagina 40 oktober 2015 2 Management Summary

Nadere informatie

Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015

Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015 Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden ABN AMRO April 2015 Vakantiegeld 3 Op vakantie 8 Verantwoording onderzoek 13 2 Vakantiegeld Zicht op geld April

Nadere informatie

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS Uitstelgedrag onder financiële consumenten Juni 2015 1 Inhoudsopgave 3 6 Management Summary Grafische samenvatting Opvallende resultaten Onderzoeksresultaten Uitstelgedrag Zorg

Nadere informatie

Goede Voornemens 2015

Goede Voornemens 2015 Goede Voornemens 2015 Customer Intelligence Klantonderzoek & Advies Daniëlle Boshove december 2014 Achtergrond onderzoek en methode Doel: achterhalen welke goede voornemens de Nederlander heeft voor 2015

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID

DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID INHOUD Inleiding 1 2 Management Summary Resultaten De Achmea Stemmingsindex van Nederland Special: gezondheid Onderzoeksverantwoording INLEIDING INLEIDING Achtergrond

Nadere informatie

Resultaten onderzoek Kinderen en geld. Februari 2015

Resultaten onderzoek Kinderen en geld. Februari 2015 Resultaten onderzoek Kinderen en geld Februari 2015 Resultaten onderzoek kinderen en geld 2015 2 Inleiding De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) organiseert ieder jaar in De week van het geld gastlessen

Nadere informatie

Pensioenmonitor 2014 Een onderzoek naar kennis, houding en gedrag rondom de oudedagsvoorziening onder de Nederlandse beroepsbevolking

Pensioenmonitor 2014 Een onderzoek naar kennis, houding en gedrag rondom de oudedagsvoorziening onder de Nederlandse beroepsbevolking Pensioenmonitor 2014 Een onderzoek naar kennis, houding en gedrag rondom de oudedagsvoorziening onder de Nederlandse beroepsbevolking 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Samenvatting 6 Onderzoeksresultaten in

Nadere informatie

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 Management Summary Pensioen Niet-gepensioneerden hebben steeds minder vertrouwen in de afgegeven pensioenindicatie. Een ruime meerderheid schat in dat de

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen? - Spiegelmeting werkgevers -

Hoe gaat Nederland met pensioen? - Spiegelmeting werkgevers - Hoe gaat Nederland met pensioen? - Spiegelmeting werkgevers - Een onderzoek onder werkgevers naar de verwachtingen ten aanzien van langer doorwerken door hun werknemers en hun eigen rol daarin. In opdracht

Nadere informatie

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers)

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) September 2014 GfK 2014 Kennis langdurig ziekteverzuim september 2014 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers November 2014 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 1 Beleggingsportefeuille GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 2 Zes op de tien beleggers

Nadere informatie

Financiële opvoeding. September 2007

Financiële opvoeding. September 2007 Financiële opvoeding September 2007 Inhoud INHOUD... 1 1 INLEIDING... 2 1.1 AANLEIDING... 2 1.2 METHODE VAN ONDERZOEK... 2 1.3 ACHTERGRONDVARIABELEN... 3 LEESWIJZER... 4 2 ZAKGELD EN KLEEDGELD... 5 2.1

Nadere informatie

Onderzoek onder kinderen groep 5 t/m 8

Onderzoek onder kinderen groep 5 t/m 8 Onderzoek onder kinderen groep 5 t/m 8 februari/maart 2015 Bewaren van geld Hoe bewaar jij je geld? (meerdere antwoorden mogelijk) In mijn spaarpot Op de bank In mijn portemonnee Op een speciale plek,

Nadere informatie

Jongeren & hun financiële verwachtingen

Jongeren & hun financiële verwachtingen Nibud, februari Jongeren & hun financiële verwachtingen Anna van der Schors Daisy van der Burg Nibud in samenwerking met het 1V Jongerenpanel van EenVandaag Inhoudsopgave 1 Onderzoeksopzet Het Nibud doet

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt

Factsheet persbericht. Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt Factsheet persbericht Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt Inleiding Van augustus 2009 tot en met september 2009 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand AFM Consumentenmonitor voorjaar 20 Roodstand Juni 20 GfK 20 AFM Consumentenmonitor Juni 20 1 Management Summary Bijna de helft van alle Nederlanders staat wel eens rood. Diegenen die niet rood kunnen staan,

Nadere informatie

Vrouwen & Geld, thema Verantwoordelijkheid

Vrouwen & Geld, thema Verantwoordelijkheid Vrouwen & Geld, thema Verantwoordelijkheid Een onderzoek in opdracht van Delta Lloyd Group naar de wijze waarop vrouwen omgaan met de verantwoordelijkheid voor hun financiële zelfstandigheid Januari 2012

Nadere informatie

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Inleiding De Consumentenbond heeft onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en beoordeling van twee financieel toezichthouders in Nederland: De Autoriteit

Nadere informatie

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013 Onderzoek Arbeidsongeschiktheid In opdracht van Loyalis juni 2013 Inleiding» Veldwerkperiode: 27 maart - 4 april 2013.» Doelgroep: werkende Nederlanders» Omdat er specifiek uitspraken gedaan wilden worden

Nadere informatie

Het spaargedrag van Nederland

Het spaargedrag van Nederland 17 november 2016 Het spaargedrag van Nederland Onderzoek van ABN AMRO ABN AMRO deed in september en oktober 2016 onderzoek naar spaargedrag onder 2001 Nederlanders vanaf 18 jaar. De uitkomsten van het

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten

Onderzoeksresultaten Onderzoeksnaam Grote Moraalenquête 2009 Selectie alle vragen Selectiedatum 10-8-2009-25-9-2009 Onderzoeksresultaten - 22-09-2009 1. Hieronder staan zes zaken die mensen belangrijk kunnen vinden. Wilt u

Nadere informatie

Vrouwen & Geld, thema Verantwoordelijkheid

Vrouwen & Geld, thema Verantwoordelijkheid Vrouwen & Geld, thema Verantwoordelijkheid Een onderzoek in opdracht van Delta Lloyd naar de wijze waarop vrouwen omgaan met de verantwoordelijkheid voor hun financiële zelfstandigheid Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 420 Respondenten WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd en opleiding naar

Nadere informatie

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Alfahulp en huishoudelijke hulp Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Inhoudsopgave Geschreven voor Achtergrond & doelstelling 3 Conclusies 5 Resultaten 10 Bereidheid tot betalen 11 Naleven regels 17

Nadere informatie

Opiniepeiling Pensioenakkoord

Opiniepeiling Pensioenakkoord Opiniepeiling Pensioenakkoord Een online onderzoek in opdracht van Unie Services Juni - 2011 Ellen Cox Marij Tillmanns (27533) Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Onderzoeksverantwoording 3 Resultaten B Bijlagen

Nadere informatie

HUMO enquête naar de koopkracht

HUMO enquête naar de koopkracht HUMO enquête naar de koopkracht Steekproef N= 1000 respondenten representatief voor de Nederlandstalige 20-plussers (geen studenten) Methode Combinatie van telefonisch (23%; bij 65-plussers) en online

Nadere informatie

Factsheet: financiële planning MBO-ers

Factsheet: financiële planning MBO-ers bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 W www.motivaction.nl Factsheet: financiële planning MBO-ers Onderzoek

Nadere informatie

Vara - Kassa 3 Resultaten Aflevering 3 Financiën 1 22 mei 2007

Vara - Kassa 3 Resultaten Aflevering 3 Financiën 1 22 mei 2007 Vara - Kassa 3 Resultaten Aflevering 3 Financiën 1 22 mei 2007 1 onderzoeksgegevens mogen alleen gebruikt worden onder vermelding van YoungVotes en de VARA Factsheet Jongeren en Financiën Jongeren betalen

Nadere informatie

Vakantiegeldenquete 2010

Vakantiegeldenquete 2010 Vakantiegeldenquete 2010 Inleiding Net als vorig jaar heeft het Nibud onderzoek gedaan naar de manier waarop mensen zich in financieel opzicht voorbereiden op de vakantie en of men zich aan hun budget

Nadere informatie

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Type beleggingsverzekering en wijze van afsluiten Kennis van- en informatie over de

Nadere informatie

Kinderen leren omgaan met geld

Kinderen leren omgaan met geld Kinderen leren omgaan met geld Een onderzoek onder ouders van kinderen in groep 7 en 8 Rapportage November 2012 Samenvatting (1/4) 1.Negen op de tien kinderen in groep zeven en acht krijgen zakgeld Het

Nadere informatie

VAN EUNEN MARKETING. Nederlanders en geld: verslag van een onderzoek

VAN EUNEN MARKETING. Nederlanders en geld: verslag van een onderzoek FILOSOFIE MAGAZINE Nederlanders en geld: verslag van een onderzoek Augustus 2009 Boomberglaan 81-1217 RP Hilversum - TEL 035 623 19 47 - FAX 035 621 60 88 - GSM 06 532 109 85 - Info@vaneunen.nl www.vaneunen.nl

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen? In vergelijk met België, Zweden en Denemarken

Hoe gaat Nederland met pensioen? In vergelijk met België, Zweden en Denemarken Hoe gaat Nederland met pensioen? In vergelijk met België, Zweden en Denemarken Onderzoek van GfK september 2015 Inleiding Delta Lloyd doet doorlopend nieuwe kennis op over ontwikkelingen rondom pensionering

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

5 Starters op de markt voor koopwoningen

5 Starters op de markt voor koopwoningen 5 Starters op de markt voor koopwoningen In het derde kwartaal van 2008 is een aantal aanvullende vragen gesteld aan personen die op dit moment een woning huren en zich oriënteren op een koopwoning. Dit

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Utrecht, 2011. Het financiële gedrag van kinderen tussen 12 en 18 & de rol van hun ouders

Utrecht, 2011. Het financiële gedrag van kinderen tussen 12 en 18 & de rol van hun ouders Utrecht, 2011 Het financiële gedrag van kinderen tussen 12 en 18 & de rol van hun ouders Samenvatting en Conclusie Geld van de ouders De meeste scholieren krijgen zakgeld (88 procent). Kleedgeld is minder

Nadere informatie

De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft)

De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft) De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft) Inleiding Veel mensen ervaren moeilijkheden om werk te vinden te behouden, of van baan / functie te veranderen. Beperkingen, bijvoorbeeld

Nadere informatie

WIJ en jij Wet investeren in jongeren

WIJ en jij Wet investeren in jongeren Ik heb een WW-uitkering. Krijg ik een werkleeraanbod? Je krijgt pas een werkleeraanbod als je WW-uitkering is afgelopen. Zolang je een WW-uitkering krijgt, geldt voor jou de sollicitatie- en reintegratieplicht

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Beleggers

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Beleggers AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Beleggers Juni 2013 GfK 2013 AFM Consumentenmonitor Juni 2013 1 Inhoudsopgave 1. Onderzoeksresultaten in detail Zorgplicht Beleggersprofiel Bijlagen Achtergrond Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Publiekstekst Wet investeren in jongeren

Publiekstekst Wet investeren in jongeren Publiekstekst Wet investeren in jongeren Juni 2009 Deze publicatie is gemaakt door Stimulansz in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Stimulansz spreekt haar dank uit aan alle

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Geschonken in het verleden betekent eerder schenken in de toekomst Schenkingsregeling door vijfde van vermogenden actief in gebruik

Geschonken in het verleden betekent eerder schenken in de toekomst Schenkingsregeling door vijfde van vermogenden actief in gebruik Geschonken in het verleden betekent eerder schenken in de toekomst Schenkingsregeling door vijfde van vermogenden actief in gebruik Schenken door vermogenden 2014 TNS 23 oktober 2014 Inhoudsopgave 1 3

Nadere informatie

Lesbrief Meneer Beer

Lesbrief Meneer Beer Lesbrief Meneer Beer Het verhaal Het verhaal gaat over Meneer Beer. Hij is verliefd op een prachtig berinnetje, maar hij durft het haar niet te vertellen. Hij vindt zichzelf maar een eenvoudige beer. Om

Nadere informatie

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten 1 Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten In opdracht van InterBank juli 2006 2 Copyright 2006 Blauw Research bv Alle rechten voorbehouden. De resultaten zoals beschreven

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Q3 2009 Kredietwaarschuwingszin

AFM Consumentenmonitor Q3 2009 Kredietwaarschuwingszin AFM Consumentenmonitor Q3 009 Kredietwaarschuwingszin GfK Michel van der List Marcel Cools/ Niek Damen Indeling Rapportage Kredietwaarschuwingszin 1 Onderzoeksverantwoording Kennisvragen Kredietwaarschuwingszin

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2015 Beleggers November 2015. GfK 2015 AFM Consumentenmonitor November 2015 1

AFM Consumentenmonitor najaar 2015 Beleggers November 2015. GfK 2015 AFM Consumentenmonitor November 2015 1 AFM Consumentenmonitor najaar 1 Beleggers November 1 GfK 1 AFM Consumentenmonitor November 1 1 Percentage beleggers in Nederland stabiel 90 0 0 60 0 40 30 3 3 4 1 1 16 1 1 1 0 Voorjaar 1 (n = 934) Najaar

Nadere informatie

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Voorbeeldpresentatie Inhoud 1 Inleiding 2 Resultaten - Spontane en geholpen bekendheid - Herkenning radiocommercial en rapportcijfer - Teruggespeelde boodschap -

Nadere informatie

FINANCIELE ZEKERHEID. GfK September 2015. GfK 2015 Achmea Financiële Zekerheid september 2015

FINANCIELE ZEKERHEID. GfK September 2015. GfK 2015 Achmea Financiële Zekerheid september 2015 FINANCIELE ZEKERHEID GfK September 2015 1 Opvallende resultaten Meer dan de helft van de Nederlanders staat negatief tegenover de terugtredende overheid Financiële zekerheid: een aanzienlijk deel treft

Nadere informatie

Onderzoek: Studiekeuze

Onderzoek: Studiekeuze Onderzoek: Studiekeuze Publicatiedatum: 31-01- 2014 Over dit onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 29 t/m 31 januari 2014, deden 712 scholieren en 1064 studenten mee. De uitslag van de peiling

Nadere informatie

19 maart 2016. Onderzoek: Korten pensioenen?

19 maart 2016. Onderzoek: Korten pensioenen? 19 maart 2016 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen

Nadere informatie

Hypotheek. Wilt u Nationale Hypotheekgarantie? Ja Nee

Hypotheek. Wilt u Nationale Hypotheekgarantie? Ja Nee Het klantprofiel moet inzicht geven in uw (financiële) situatie en uw wensen/doelstellingen als u een inkomensterugvalmee maakt. De volgende gegevens worden van u gevraagd: uw financiële positie, kennis,

Nadere informatie

13 februari 2016. Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering

13 februari 2016. Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering 13 februari 2016 Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een

Nadere informatie

Figuur 11 Bekendheid van het energielabel (n=494) Let u bij het kopen van een woning op het energieverbruik van de woning?

Figuur 11 Bekendheid van het energielabel (n=494) Let u bij het kopen van een woning op het energieverbruik van de woning? 5 Het energielabel In het tweede kwartaal van 2008 is een aantal aanvullende vragen gesteld aan de respondenten. Deze vragen gingen over het energielabel. De resultaten van deze vragen worden in dit hoofdstuk

Nadere informatie

Klantprofiel. Waaruit blijkt dat?

Klantprofiel. Waaruit blijkt dat? Klantprofiel Wat is uw burgerlijke staat? o Alleenstaand o Gehuwd(gemeenschap van goederen) o Gehuwd(huwelijkse voorwaarden) o Samenwonend met samenlevingscontract o Samenwonend zonder samenlevingscontract

Nadere informatie

Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen

Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen Onderzoek van GfK november 2015 Inleiding Het aantal ondernemers blijft groeien. In 2015 heeft

Nadere informatie

Eén panellid, werkzaam in de juridische dienstverlening, geeft juist aan dat zijn omzet is toegenomen door de kredietcrisis.

Eén panellid, werkzaam in de juridische dienstverlening, geeft juist aan dat zijn omzet is toegenomen door de kredietcrisis. Respons Van 25 juni tot en met 5 juli is aan de leden van het Brabantpanel een vragenlijst voorgelegd met als thema Kredietcrisis. Ruim de helft van de 1601 panelleden (54%) vulde de vragenlijst in. Hieronder

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2015 Beleggers

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2015 Beleggers AFM Consumentenmonitor voorjaar 2015 Beleggers Juni 2015 GfK 2015 AFM Consumentenmonitor Juni 2015 1 Inhoudsopgave 1. Onderzoeksresultaten in detail Beleggersprofiel Beleggingsportefeuille Risico, rendement

Nadere informatie

FNV Vrouw Postbus 8576, 1005 AN Amsterdam Tel: 020-5816398 post@fnvvrouw.nl www.fnvvrouw.nl. Minder gaan werken? Of stoppen misschien?

FNV Vrouw Postbus 8576, 1005 AN Amsterdam Tel: 020-5816398 post@fnvvrouw.nl www.fnvvrouw.nl. Minder gaan werken? Of stoppen misschien? FNV Vrouw Postbus 8576, 1005 AN Amsterdam Tel: 020-5816398 post@fnvvrouw.nl www.fnvvrouw.nl Minder gaan werken? Of stoppen misschien? Minder werken. Of stoppen, misschien? Je loopt met het idee rond om

Nadere informatie

De duurzame energiesector

De duurzame energiesector De duurzame energiesector Welk beeld hebben jongeren van (werken in) de duurzame energiesector? GfK November 2016 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management Summary Slide 3 Onderzoeksresultaten Slide 5 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Pensioenverdeling. Onderzoek over de verdeling van het pensioen na een scheiding

Pensioenverdeling. Onderzoek over de verdeling van het pensioen na een scheiding Pensioenverdeling Onderzoek over de verdeling van het pensioen na een scheiding 1 Onderzoeksresultaten 2 Ruim de helft heeft het formulier ingevuld en opgestuurd. 31% van de niet-gebruikers heeft geen

Nadere informatie

Inventarisatieformulier

Inventarisatieformulier U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilosofie is, om samen met onze relaties, een inventarisatie te maken van de risico's

Nadere informatie

Armoedebeleving. College voor de Rechten van de Mens. GfK [April 2017] GfK May 17, 2017 Armoedebeleving 0

Armoedebeleving. College voor de Rechten van de Mens. GfK [April 2017] GfK May 17, 2017 Armoedebeleving 0 Armoedebeleving College voor de Rechten van de Mens GfK [April 2017] GfK May 17, 2017 Armoedebeleving 0 Management Summary GfK May 17, 2017 Armoedebeleving 1 Management summary Doelstelling onderzoek Kenmerken

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007 LelyStadsGeluiden De mening van de jongeren gepeild School en werk 007 In 007 hebben.37 jongeren meegewerkt aan de jongerenenquête. Het onderzoek had als doel om in kaart te brengen wat jongeren doen,

Nadere informatie

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Stichting Weet Wat Je Besteedt (WWJB) Extra uitleg en Q&A Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Wat is pensioen? Tekst uit het filmpje Wist je dat je nu waarschijnlijk al pensioen opbouwt? Een klein

Nadere informatie

Goede voornemens 2014

Goede voornemens 2014 Goede voornemens 2014 Goede voornemens 2014 Heeft u goede voornemens voor 2014? Welke van de onderstaande goede voornemens is uw belangrijkste goede voornemen voor 2014? Top 5 Goede Voornemens 2013 (N

Nadere informatie

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT In opdracht van NOC*NSF 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit onderzoek wordt iedere

Nadere informatie

Afhankelijk van een uitkering in Nederland

Afhankelijk van een uitkering in Nederland Afhankelijk van een uitkering in Nederland Harry Bierings en Wim Bos In waren 1,6 miljoen huishoudens voor hun inkomen afhankelijk van een uitkering. Dit is ruim een vijfde van alle huishoudens in Nederland.

Nadere informatie

Inzicht verkrijgen in de attitude van jongeren ten aanzien van de natuur.

Inzicht verkrijgen in de attitude van jongeren ten aanzien van de natuur. Inzicht verkrijgen in de attitude van jongeren ten aanzien van de natuur. Door middel van CAWI onderzoek is de vragenlijst voorgelegd aan respondenten uit het Pollland Panel van De Vos & Jansen. Jongeren

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Wet WIJ

Veelgestelde vragen Wet WIJ Veelgestelde vragen Wet WIJ Wat is de WIJ? WIJ staat voor Wet investeren in jongeren (WIJ). Deze nieuwe wet gaat in per 1 oktober 2009 en moet ervoor zorgen dat alle jongeren tot 27 jaar een opleiding

Nadere informatie

De VrijBaan Vragenlijst (Algemeen)

De VrijBaan Vragenlijst (Algemeen) De VrijBaan Vragenlijst (Algemeen) Inleiding Veel mensen ervaren moeilijkheden om werk te vinden te behouden, of van baan / functie te veranderen. Beperkingen, bijvoorbeeld als gevolg van een gezondheidsprobleem,

Nadere informatie

Imago onderzoek monumentale molens

Imago onderzoek monumentale molens Inhoudsopgave 1 Bekendheid 5 2 Bezoek van monumentale 7 3 Mening over behoud monumentale 4 Toekomstbestendigheid van de vrijwilliger 5 Bijlage Onderzoeksverantwoording 9 12 18 2 Inleiding Jullie vraagstuk

Nadere informatie

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Stichting toetsing verzekeraars Datum: 8 februari 2016 Projectnummer: 2015522 Auteur: Marit Koelman Inhoud 1 Achtergrond onderzoek 3 2

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie

Wet investeren in jongeren (WIJ)

Wet investeren in jongeren (WIJ) Wet investeren in jongeren (WIJ) WIJ staat voor Wet investeren in jongeren (WIJ). Dit is een nieuwe wet die ervoor moet zorgen dat alle jongeren tot 27 jaar een opleiding volgen of werken. Wat is de WIJ?

Nadere informatie

Voorbeeldcase RAB RADAR

Voorbeeldcase RAB RADAR Voorbeeldcase RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Private Banking (19725) Inhoud 2 Inleiding Resultaten - Spontane en geholpen merkbekendheid - Spontane en geholpen reclamebekendheid - Herkenning radiocommercial

Nadere informatie

CO2 opslag Mei 2010. Een internet onderzoek in opdracht van Gemeente Barendrecht. Uitgevoerd door: Intomart GfK bv

CO2 opslag Mei 2010. Een internet onderzoek in opdracht van Gemeente Barendrecht. Uitgevoerd door: Intomart GfK bv CO2 opslag Mei 2010 Een internet onderzoek in opdracht van Gemeente Barendrecht Uitgevoerd door: Intomart GfK bv Uw contact: Tom van Dijk Tel.: +31 (0)35-6258411 / Fax: +31 (0)35-6246532 E-mail: Tom.van.Dijk@GfK.com

Nadere informatie

10. Veel ouderen in de bijstand

10. Veel ouderen in de bijstand 10. Veel ouderen in de bijstand Niet-westerse allochtonen ontvangen 2,5 keer zo vaak een uitkering als autochtonen. Ze hebben het vaakst een bijstandsuitkering. Verder was eind 2002 bijna de helft van

Nadere informatie

De grootste financiële beslissing in een mensenleven

De grootste financiële beslissing in een mensenleven De grootste financiële beslissing in een mensenleven 1 520.000.000.000,- ( 520 mrd) Totale hypotheekschuld van Nederlandse huishoudens Bron: NMa 2 170.000,- De gemiddelde grootte van een hypotheek in Nederland

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Nut vakbonden onbekend bij jongeren 30 november 2011 Inleiding Van oktober 2011 tot november 2011 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden 2464

Nadere informatie