Inhoud. 1. Inleiding 2. Conclusie 3. Resultaten. 4. Bijlagen. Financieel bewustzijn Financieel maatschappelijke thema s Eigen omgang met geld

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. 1. Inleiding 2. Conclusie 3. Resultaten. 4. Bijlagen. Financieel bewustzijn Financieel maatschappelijke thema s Eigen omgang met geld"

Transcriptie

1 MEIDEN & LATER Een onderzoek in opdracht van Delta Lloyd Group naar de financiële toekomstvisie van meiden van 13 t/m 17 jaar. 1

2 Inhoud 1. Inleiding 2. Conclusie 3. Resultaten Financieel bewustzijn Financieel maatschappelijke thema s Eigen omgang met geld 4. Bijlagen Doelgroepkenmerken Onderzoeksverantwoording 2

3 Inleiding 3

4 Onderzoek naar thema Later. Achtergrond In dit onderzoek staat het thema later centraal. Binnen dit thema wordt ingezoomd op meisjes van 13 t/m 17 jaar: streven ze naar financiële zelfstandigheid? Zijn zij financieel bewust, hoe gaan ze nu om met geld? En hoe staan ze in maatschappelijke financiële vraagstukken? Om dat goed in beeld te brengen, vergelijken we de uitspraken van meisjes met die van jongens van dezelfde leeftijd en kijken we naar verschillende achtergrondkenmerken. 4

5 Conclusies 5

6 Samenvatting van de conclusies De financiële toekomstvisie van meiden in een notendop: Meisjes zijn erg positief over hun toekomst. Ze denken later bijna evenveel te gaan verdienen als jongens: zo n 3000 euro netto per maand. De helft denkt, ondanks de financiële crisis waarin zij opgroeien en die ze ook nog wel even zien duren, binnen drie maanden aan het werk te zijn na afstuderen. Een behoorlijk optimistisch scenario als we kijken naar de huidige statistieken. Het valt daarbij op dat toch een behoorlijke groep meiden deze zaken nog niet concreet kan maken. Meiden blijken al behoorlijk realistisch en goed financieel bewust. Hun huidige financiële gedrag is vrij verantwoord: ze sparen, lenen weinig (maar zijn wel sterk geneigd tot lenen voor huis of studie) en staan nauwelijks rood. Als het om de toekomst gaat, zien ze in dat de AOW te zijner tijd niet meer zal zijn wat het geweest is en voelen de noodzaak om bij te gaan sparen. Hun pensioenleeftijd (69+) en die van hun ouders (67) weten ze in te schatten. Het grootste deel van de meisjes begrijpt wat inflatie is, maar kan zich het daadwerkelijke effect hiervan op de prijzen nog niet goed voorstellen. Een aanbeveling voor financiële educatie: het financieel bewustzijn in grote lijnen is er wel onder jonge meiden, maar er is behoefte aan concretiseren van moeilijke concepten als inflatie. Wat betékent dat in de praktijk? De financiële ongelijkheid van tussen mannen en vrouwen is nog niet goed doorgedrongen: slechts 11% wist dit juist in te schatten. De oorzaak daarvan beschouwen jongeren als tweeledig: aan de ene kant is het een erfenis uit het verleden en is de emancipatie nog niet voldoende doorgedrongen, aan de andere kans is het feit dat vrouwen minder verdienen ook een logisch gevolg van keuzes die vrouwen zelf maken, zoals minder werken vanwege de zorg voor de kinderen. Als het aankomt op het bekostigen van sociale zekerheid uit de schatkist, dan zien we dat het recht op uitkering bij ziekte (WIA) nauwelijks betwist is, voor WW-uitkeringen gaan de handen al minder op elkaar en bijstand vinden meiden (en jongens) van nu zeker niet vanzelfsprekend, vooral niet als niet werken een keuze is. Ook ontwikkelingshulp uit de schatkist is (nog) niet iets waarover meiden bij meerderheid politiek correct denken te moeten doen: 3 op de 10 is hiervoor. 6

7 Resultaten: Financieel bewustzijn 7

8 Jongens en meisjes schatten hun toekomstige verdiensten grofweg gelijk in: gemiddeld zo n euro netto per maand. 4 op de 10 (meisjes meer dan jongens) weet de toekomstige verdiensten nog niet concreet te maken. Geschat maandsalaris op 35-jarige leeftijd Totaal (n=999) Meisje (n=590) Jongen (n=409) tot 1000 euro 1000 tot 1500 euro 1500 tot 2000 euro 2% 4% 11% 0% 1% 1% -0% -1% -1% Gemiddelde: (voor berekening van het gemiddelde zijn bedragen hoger dan afgerond op ) 2000 tot 2500 euro 2500 tot 3000 euro 3000 tot 3500 euro 7% 7% 14% -3% -1% -2% 3% 1% 2% Totaal: Meisje: Jongen: tot 4000 euro 2% -1% 1% 4000 tot 5000 euro 3% -1% 1% 5000 tot 6000 euro 4% 1% 6000 tot euro 3% -0% 0% euro of meer 4% -1% 1% dat weet ik echt niet 39% 6% -6% 0% 10% 20% 30% 40% % verschil t.o.v. totaal A6. Hoeveel geld denk je dat je per maand verdient met werken (op je rekening krijgt) als je 35 jaar bent? Dat weet je natuurlijk nu nog niet, maar probeer het zo goed mogelijk te gokken. Basis: allen 8

9 Jongeren zijn positief over hun baankansen na afstuderen, al lijken meisjes iets behoudender in hun inschatting. De helft denkt binnen 3 maanden aan het werk te zijn. 3 op de 10 heeft geen idee. Termijn van baan vinden na school of studie 100% 80% 12% 9% 14% 13% 15% 14% meteen binnen 1 maand 60% 40% 20% 0% 26% 28% 24% 13% 16% 11% 5% 1% 5% 1% 4% 2% 29% 28% 30% Totaal (n=999) Meisje (n=590) Jongen (n=409) na 1 tot 3 maanden na 3 tot 6 maanden na 6 tot 12 maanden na een jaar of langer dat weet ik echt niet Vooral havisten (58%) en MBO ers (61%) denken vaak dat ze binnen drie maanden na afstuderen al aan de slag kunnen. Volgens onderzoek van Intermediair in 2011 deed 70% van de starters er 3 maanden of langer over om aan het werk te komen. In dat licht schatten jongeren hun baankansen dus zeer positief in! C1. Als jij klaar bent met je school of studie, hoe snel denk je dat je dan een baan zult vinden? Basis: allen 9

10 Over de economie zijn jongeren minder optimistisch: bijna de helft denkt dat de crisis nog wel even zal aanhouden. Bijna een kwart kan hier geen inschatting van maken. Inschatting hoe lang economische crisis nog zal duren 100% 80% 60% 40% 30% 28% 31% 47% 47% 46% nee, ik denk dat het snel beter zal gaan met de economie in Nederland ja, ik denk dat de crisis nog heel lang duurt dat weet ik echt niet 20% 0% 23% 24% 23% Totaal (n=999) Meisje (n=590) Jongen (n=409) Onder MBO ers bestaat vaker het dat de crisis nog lang zal duren (56%). Hoger opgeleide jongeren lijken een wat positiever beeld te hebben. C2. Op dit moment is er in Nederland een economische crisis. Denk jij dat de crisis nog lang zal duren? Basis: allen 10

11 Bijna twee derde van de jongeren kan de kapitaalgroei op een spaarrekening realistisch inschatten, maar een kwart denkt in 10 jaar zijn spaargeld te kunnen verdubbelen of zelfs te verviervoudigen. Inschatting kapitaalgroei op spaarrekening 100% 80% 60% 40% 20% 0% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 63% 62% 64% 17% 17% 18% 7% 7% 6% 10% 11% 9% Totaal (n=999) Meisje (n=590) Jongen (n=409) 800 euro 1000 euro 1300 euro 2000 euro 4000 euro * dat weet ik echt niet * Uitgegaan van een reguliere spaarrente van 2,5% per jaar inclusief rente op rente C3. Stel, je zet 1000 euro op een spaarrekening. De bank geeft jou ieder jaar een paar procent rente op je spaargeld. Je laat die 1000 euro 10 jaar op de spaarrekening staan. Hoeveel geld denk jij dat er na 10 jaar ongeveer op je spaarrekening staat (inclusief rente)? 16- en 17-jarigen en VWO ers schatten de kapitaalgroei van hun spaargeld het vaakst goed in (70%). Jongeren die niet sparen slagen hier aanmerkelijk minder vaak in (44%). Basis: allen 11

12 Drie kwart van de jongeren begrijpt het principe van inflatie, al denkt tegelijkertijd bijna de helft dat de waarde van vastgoed sterker zal stijgen dan de inflatie. De jeugd van nu gelooft duidelijk minder in beleggen dan in sparen, meisjes nog sterker dan jongens. Waarde van kapitaal in de toekomst % (helemaal) mee eens Totaal (n=999) Meisje (n=590) Jongen (n=409) van 100 euro kan ik over 30 jaar veel minder kopen dan nu 46% 30% 8% 16% 76% 75% 77% als je nu een huis koopt, kun je dat over 30 jaar voor meer geld (met winst) weer verkopen 12% 35% 24% 28% 47% 45% 49% als je je geld wilt laten groeien kun je het beste gaan sparen 45% 40% 7% 8% 85% 85% 84% als je je geld wilt laten groeien kun je het beste gaan beleggen (aandelen van bedrijven kopen) 6% 37% 34% 23% 43% 39% 47% 0% 20% 40% 60% 80% 100% helemaal waar een beetje waar niet waar dat weet ik niet Hoe ouder en hoe hoger opgeleid de jongeren zijn, hoe meer ze zien in beleggen om hun geld te laten groeien. C4. Vul in of onderstaande uitspraken volgens jou waar of niet waar zijn. Basis: allen 12

13 Jongeren schatten de pensioenleeftijd van hun ouders op 67 jaar, zelf denken ze gemiddeld zeker twee jaar langer te moeten doorwerken. De helft denkt pas met 70 jaar of later met pensioen te kunnen gaan. Geschatte pensioenleeftijd ouders/verzorgers Geschatte eigen pensioenleeftijd Gemiddelde: 100% 80% 60% 40% 66,7 66,7 66,8 69,2 69,2 69,2 6% 6% 5% 22% 21% 23% 4% 4% 3% 40% 38% 42% 100% 80% 60% 40% 5% 5% 6% 9% 1% 10% 1% 9% 14% 16% 13% 7% 6% 7% 4% 2% 5% 31% 33% 30% jonger dan 65 jaar 65 jaar 66 jaar 67 jaar 68 jaar 69 jaar 20% 0% 6% 8% 1% 4% 2% 1% 9% 10% 9% 2% 2% 2% 9% 8% 10% Totaal (n=999) Meisje (n=590) Jongen (n=409) 20% 0% 18% 16% 20% 11% 9% 13% Totaal (n=999) Meisje (n=590) Jongen (n=409) 70 jaar ouder dan 70 jaar dat weet ik echt niet C6. Op welke leeftijd denk je dat jouw ouders/verzorgers kunnen stoppen met werken (met pensioen gaan)? Als je het niet precies weet, probeer het dan te schatten. C7. En op welke leeftijd kun jij zelf later met pensioen gaan? Basis: allen 13

14 Een derde van de jongeren kan echt niet inschatten hoeveel een oudere momenteel aan AOW ontvangt. De rest schat gemiddeld zo n 1000 euro per maand (bij benadering correct voor een alleenstaande). Inschatting hoogte AOW-uitkering Gemiddelde in % 80% 60% 40% 20% 0% 10% 9% 11% 11% 13% 9% 13% 11% 15% 21% 20% 22% 7% 5% 4% 8% 5% 5% 34% 38% 30% Totaal (n=999) Meisje (n=590) Jongen (n=409) tot 500 euro 500 tot 750 euro 750 tot 1000 euro 1000 tot 1500 euro 1500 tot 2000 euro 2000 euro of meer dat weet ik echt niet C8. Op dit moment krijgen mensen die met pensioen gaan elke maand geld van de overheid, dat heet AOW. Hoeveel euro AOW denk jij dat gepensioneerden elke maand op hun rekening krijgen? Basis: allen 14

15 Ruim de helft van de jongeren denkt te zijner tijd zelf minder of helemaal geen AOW meer te krijgen. Inschatting eigen AOW bedrag in de toekomst 100% 80% 60% 40% 20% 0% 12% 11% 12% 10% 11% 9% 47% 50% 45% 10% 8% 12% 21% 20% 22% Totaal (n=999) Meisje (n=590) Jongen (n=409) krijg ik per maand meer geld (AOW) van de overheid dan de mensen die nu met pensioen zijn krijg ik per maand even veel geld (AOW) van de overheid als de mensen die nu met pensioen zijn krijg ik per maand minder geld (AOW) van de overheid dan de mensen die nu met pensioen zijn krijg ik helemaal geen geld (AOW) van de overheid dat weet ik echt niet C9. Als het voor jou later tijd is om met pensioen te gaan, dan: Basis: allen 15

16 Jongeren zien nu al in sterke mate de noodzaak van bijsparen (of -verzekeren) voor je pensioen, jongens nog wat sterker dan meisjes. Zelf sparen voor aanvullend pensioen 100% 80% 1% 1% 1% 31% 36% 26% nee, dat is niet nodig want ik krijg genoeg geld (AOW) van de overheid 60% dat is een beetje nodig, want anders heb je na je pensioen maar weinig geld te besteden 40% 20% 53% 48% 58% dat is zeker nodig, want anders heb je na je pensioen niet genoeg geld om van te leven 0% 15% 15% 14% Totaal (n=999) Meisje (n=590) Jongen (n=409) dat weet ik echt niet C10. Naast de AOW die de overheid elke maand geeft kun je ook zelf voor je pensioen sparen. Denk je dat het voor jongeren van jouw leeftijd nodig is om later extra geld te sparen voor als je met pensioen gaat? Basis: allen 16

17 Conclusie Financieel bewustzijn (1) Jongeren lijken te begrijpen wat inflatie is, maar onderschatten het effect ervan. Driekwart van de jongeren meent dat je over 30 jaar veel minder kunt kopen van je geld dan nu (door inflatie). Jongens zijn daarin stelliger (52% helemaal waar) dan meisjes (40% helemaal waar). Wel denken veel jongeren dat de waarde van vastgoed nog altijd sneller zal stijgen dan de inflatie: bijna de helft (47%) denkt dat je over 30 jaar je huis kunt verkopen met winst. Ook hier zijn jongens stelliger (15% helemaal waar) dan meisjes (10% helemaal waar). Hoe groot het effect van inflatie is, hoeveel minder veel minder is, dat lijkt tot slechts een ruime kwart doorgedrongen. Deze groep meent voor hun 50 euro over 40 jaar (terecht) nog slechts een pizza te kunnen kopen. Een veel grotere groep (44%) denkt dat als je nu voor 50 euro een spijkerbroek kan kopen, dat dat in 2052 nog steeds kan. De generatie jongeren van nu gelooft vooral in sparen, veel minder in beleggen. Een kwart denkt zijn spaargeld in 10 jaar tijd minstens te verdubbelen. De huidige generatie jongeren, opgroeiend tijdens de financiële crisis, heeft maar weinig geloof in beleggen. Om hun geld te laten groeien zou 85% gaan sparen, 43% zou (daarnaast) eventueel gaan beleggen. Jongens lijken wel iets meer te hebben met beleggen dan meisjes (47% vs. 39%). (Deze voorzichtige houding komt mogelijk bij moeder (belangrijkste financiële opvoeder, vooral bij meisjes!) vandaan. In Vrouwen & Geld zagen we dat moeder relatief weinig kennis heeft over de beleggingsportefeuille (als die er is), wat wijst op weinig verstand van of ervaring met beleggen en mogelijk ook minder interesse in beleggen? Ook is uit ander onderzoek is bekend dat vrouwen minder (willen) beleggen.) De onderschatting van het effect van inflatie zien we ook hierin terug: er valt nauwelijks tegen inflatie op te sparen (zeker als er ook vermogensbelasting betaald moet worden) maar jongeren missen dit inzicht blijkbaar. Voor een deel van de jongeren geldt dat hun beeld van sparen ook is geflatteerd door hun perceptie van renteopbrengsten bij sparen. Een kwart van de jongens en meisjes denkt zijn spaargeld in 10 jaar tijd minstens te kunnen verdubbelen. 63% is wel realistisch over sparen en verwacht dat 1000 euro spaargeld op de bank in 10 jaar tijd groeit naar zo n 1300 euro. Opvallend is dat jongeren die niet sparen aanmerkelijk minder vaak het juiste antwoord weten te geven (44%). 17

18 Conclusie Financieel bewustzijn (2) De economische crisis houdt nog wel even aan volgens bijna de helft van de jongeren, maar er is desalniettemin optimisme over de eigen baankansen na afstuderen. Over de economie zijn zowel jongens als meisjes wat somber: 47% denkt dat de crisis nog wel even aan zal houden. Toch zijn jongeren positief over hun eigen kansen op een baan na afstuderen: ruim de helft denkt binnen drie maanden al aan de bak te kunnen. Dat is in de huidige economische omstandigheden vrij optimistisch. Meisjes lijken daarbij wel iets behoudender te zijn in het inschatten van hun baankansen: 9% denkt meteen aan het werk te kunnen, onder jongens is dit 15%. Een vrij grote groep van 3 op de 10 jongeren zegt echt geen inschatting te kunnen maken. Zijn deze jongeren onvoldoende met hun toekomst bezig of juist onzeker over de toekomst? Jongeren schatten de pensioenleeftijd van hun ouders op 67 jaar, die van zichzelf op ruim 69 jaar. Zij denken zelf minder AOW te krijgen dan ouderen van nu en zien de noodzaak van bijsparen al in. Zowel jongens als meisjes denken dat hun ouders op de leeftijd van 67 jaar met pensioen zullen gaan. Zelf denken ze gemiddeld zeker twee jaar langer te moeten doorwerken, de helft van de jongens en meisjes denkt pas met 70 jaar of nog later met pensioen te kunnen. Een AOW-uitkering schatten zij op zo n euro per maand per persoon, maar ze denken zelf te zijner tijd minder te krijgen (47%) of zelfs helemaal niets meer (jongens 12%, meisjes 8%). De noodzaak van bijsparen als aanvulling op de AOW is jongeren dan ook al goed duidelijk: 84% denkt dat dit een beetje of zeker nodig is. Bij jongens is dit besef iets sterker (58% zeker nodig) dan bij meisjes (48% zeker nodig). 18

19 Resultaten: Financieel maatschappelijke thema s 19

20 Slechts 11% van de jongeren wist het inkomensverschil tussen mannen en vrouwen goed in te schatten. Bijna twee derde dacht dat dit verschil kleiner zou zijn. Geschat verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen 100% 80% 7% 5% 8% 26% 30% 22% 2% 5% 60% 40% 20% 0% 30% 29% 31% 11% 11% 12% 9% 9% 10% 17% 16% 17% Totaal (n=999) Meisje (n=590) Jongen (n=409) 12% 18% 22% dat weet ik echt niet E1a. Vrouwen in Nederland verdienen minder dan mannen (als ze hetzelfde werk doen) en bouwen daardoor ook minder pensioen op. Hoeveel procent denk jij dat vrouwen gemiddeld minder verdienen dan mannen? Basis: allen 20

21 Jongens en meisjes zoeken het inkomensverschil tussen mannen en vrouwen zowel in discriminatie als het logische gevolg van eigen keuzes en aard van vrouwen. Jongens (n=409) Redenen waarom vrouwen gemiddeld 18% minder verdienen Meisjes (n=590) Discriminatie, emancipatie - Omdat de emancipatie van de vrouwen nog in gang is. Het verschil zal steeds minder worden. - Voor een deel komt het ook door sexuele discriminatie. - Omdat het systeem krom is. Minder werken, minder hogerop komen - Vrouwen zitten niet in de top van het bedrijfsleven, en hebben vaker een part-time baan. - Vaker part-time baan, meer verzuim i.v.m. zwangerschappen e.d. - Vrouwen zijn niet zo competitief als mannen en hoeven dus niet per sé een topbaan. Vrouwen onderhandelen minder - Vrouwen gaan eerder akkoord met een lager salaris. Verschil in inzet en capaciteiten - Ze werken minder hard dan mannen. En mannen hebben meer inzicht in de dingen dan vrouwen. E1b. Het antwoord op de vorige vraag was: vrouwen verdienen gemiddeld 18% minder dan mannen voor hetzelfde werk. Waarom denk jij dat dat is? Discriminatie, emancipatie - Glazen plafond, vrouwen krijgen de kans niet. - Omdat mensen denken dat vrouwen minder (zwaar) werk kunnen. - Ouderwetse gedachte omdat de man een halve eeuw geleden kostwinner was, maar dat is zo achterhaald. Volkomen belachelijk! - Ik denk dat vrouwen nog moeten laten zien dat ze evenveel kunnen als mannen. - Dit komt omdat de emancipatie niet genoeg is doorgedrongen! Minder werken, minder hogerop komen - Omdat werkgevers met vrouwen een grotere kans lopen dat zij zwanger worden en daardoor een aantal maanden niet aan het werk kunnen. Bovendien is er een grotere kans dat vrouwen parttime gaan werken voor de kinderen. - Mannen zijn ambitieuzer. - Minder uren, minder lange carrière Vrouwen onderhandelen minder - Ze vragen minder snel om opslag, zijn bescheiden. Basis: allen 21

22 Jongeren zijn zeker niet unaniem vóór bijstand en WW uit de schatkist. Wel vindt 9 op de 10 dat er bij ziekte recht moet zijn op een WIA-uitkering. Nog geen 3 op de 10 (meisjes iets vaker dan jongens) is van mening dat ontwikkelingshulp uit de schatkist moet komen. Uitkeringen en ontwikkelingshulp betalen uit de schatkist % (helemaal) mee eens Totaal (n=999) Meisje (n=590) Jongen (n=409) als ik later niet kan werken omdat ik ziek ben, dan vind ik dat ik recht heb op een uitkering (WIA) uit de schatkist 68% 20% 1% 88% 88% 88% als ik later een keer ontslagen word, dan vind ik dat ik recht heb op een uitkering uit de schatkist (WW) 28% 34% 8% 5% 62% 58% 67% als ik later geen werk kan vinden, dan vind ik dat ik recht heb op een uitkering uit de schatkist 22% 34% 9% 4% 56% 54% 57% uit de schatkist moeten we hulp aan arme landen betalen (ontwikkelingshulp) 11% 15% 21% 25% 27% 31% 23% als ik later niet wil werken (bijvoorbeeld omdat ik voor de kinderen wil zorgen), dan vind ik dat ik recht heb op een uitkering (bijstand) uit de schatkist 8% 15% 22% 31% 23% 22% 24% 0% 20% 40% 60% 80% 100% helemaal mee eens een beetje mee eens een beetje mee oneens helemaal mee oneens Hogeropgeleide jongeren zijn vaker voor het betalen van ontwikkelingshulp en WIA-uitkeringen uit de schatkist. E2b. In Nederland betalen we van elke euro die we verdienen een deel belasting aan de staat. De belasting die wij betalen gaat naar de schatkist en daarvan betaalt de overheid bijvoorbeeld de uitkeringen. Geef bij iedere uitspraak aan in hoeverre je het eens of oneens bent. Basis: allen 22

23 Conclusie Financieel maatschappelijke thema s Slechts 11% van de jongeren wist in te schatten dat vrouwen in Nederland gemiddeld 18% minder verdienen dan mannen. 63% dacht dat dit percentage lager zou liggen. De achterliggende reden hiervan lijkt enerzijds te worden gezocht in discriminatie en nog altijd gebrek aan emancipatie. Toch zien jongeren ook in dat dit deels een logisch gevolg is van de keuzes die vrouwen zelf maken (bijvoorbeeld: part-time werken). Jongeren zijn zeker niet unaniem voor het recht op bijstandsuitkeringen en WW-uitkeringen uit de schatkist. Wel vindt 9 op de 10 dat er bij ziekte recht moet zijn op een WIA-uitkering. Nog geen 3 op de 10 is van mening dat uit de schatkist ontwikkelingshulp bekostigd moet worden. Jongens en meisjes staan sterk achter het recht op een WIA-uitkering bij ziekte (88%), maar zien veel minder de noodzaak van bijstandsuitkeringen. In het geval van geen werk kunnen vinden moet hier wel recht op bestaan volgens een meerderheid (56%). Niet willen werken daarentegen hoeft volgens de meeste jongeren niet door de belastingbetaler bekostigd te worden: nog geen kwart is hiervoor. Een uitkering uit de schatkist bij ontslag (WW) heeft voor jongens meer waarde (67%) dan voor meisjes (58%), mogelijk omdat jongens ook meer willen gaan werken later en, net als de generatie van hun vaders, de kost verdienen voor het huishouden als een belangrijke(re) verantwoordelijkheid zien (zo zagen we in Vrouwen & Geld). Ook opvallend: de nieuwe generatie vindt het bekostigen van ontwikkelingshulp uit de schatkist zeker niet vanzelfsprekend: ruim een kwart is hiervoor (meisjes en hoogopgeleiden iets vaker). 23

24 Resultaten: Eigen omgang met geld 24

25 De overgrote meerderheid van de jongeren geeft aan te sparen; 8% spaart niet. Ruim 40% spaart voor iets specifieks, de rest (de helft van alle jongeren) zet wel geld apart maar niet voor iets in het bijzonder. Sparen 100% 80% 60% 40% 20% 43% 42% 44% 49% 49% 49% ja, ik spaar voor iets, namelijk: ik spaar wel, maar niet voor iets bijzonders nee, ik spaar niet 0% 8% 9% 7% Totaal (n=999) Meisje (n=590) Jongen (n=409) D1. Spaar je ergens voor? Basis: allen 25

26 Een rijbewijs en/of auto zijn populaire spaardoelen onder jongeren. Ook sparen zij voor hun studie, voor een vakantie, een computer/laptop of gadgets. Spaardoel(en) D1. Spaar je ergens voor? Selectie: spaart voor iets specifieks (n=429) 26

27 Bijna alle jongeren hebben een mobiele telefoon en een ruime helft van hen betaalt zelf (mee aan) de kosten hiervan. Ca. 4 van de 10 jongeren hoeft helemaal niet mee te betalen aan hun telefoon. Betalen van mobiele telefoonkosten 100% 80% 60% 40% 20% 36% 35% 37% 21% 21% 20% 42% 43% 40% ik betaal zelf alle kosten van mijn mobiele telef oon mijn ouders/verzorgers en ik betalen allebei een deel van de kosten mijn ouders/verzorgers betalen alle kosten van mijn mobiele telef oon ik heb zelf geen mobiele telefoon 0% 2% 1% 3% Totaal (n=999) Meisje (n=590) Jongen (n=409) D2. Heb jij zelf een mobiele telefoon? Zo ja: wie betaalt de kosten daarvan (abonnement of beltegoed)? Basis: allen 27

28 Bijna alle jongeren met een mobieltje zeggen op de hoogte te zijn van de kosten hiervan: gemiddeld zo n 13 à 14 euro per maand. Schatting maandelijkse telefoonkosten Gemiddelde in 13,40 13,50 13,40 100% 80% 60% 40% 20% 0% 26% 28% 21% 32% 11% 12% 32% 25% 9% 13% 16% 10% 4% 5% 4% 5% 5% 6% 6% 5% 7% 6% 7% 6% Totaal (n=982) Meisje (n=586) Jongen (n=396) 5 euro of minder 6 t/m 10 euro 11 t/m 15 euro 16 t/m 20 euro 21 t/m 25 euro 26 t/m 30 euro meer dan 30 euro per maand nee, dat weet ik niet D3. Weet jij wat elke maand ongeveer de kosten (abonnement of beltegoed) zijn van jouw mobiele telefoon? Selectie: heeft een mobiele telefoon 28

29 1 op de 5 jongeren zegt wel eens geld tekort te komen, maar voor minder dan de helft van hen is dat aanleiding tot regelmatig lenen (8%) of vaak roodstaan (1%). Tekort aan geld % (helemaal) mee eens Totaal (n=999) Meisje (n=590) Jongen (n=409) ik kom regelmatig geld te kort 6% 13% 13% 57% 19% 20% 19% ik leen regelmatig geld van anderen 2% 6% 13% 71% 8% 10% 6% ik sta vaak rood (onder nul) op mijn bankrekening 0% 1% 4% 93% 1% 1% 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% helemaal mee eens een beetje mee eens een beetje mee oneens helemaal mee oneens D4. In hoeverre ben je het eens met deze uitspraken? Onder jongeren uit een (beetje) arm gezin is het percentage dat geld tekort komt relatief hoog (45%), maar het percentage dat geld leent van anderen verhoudingsgewijs niet hoger dan gemiddeld (7%). Dat betekent dat deze jongeren ondanks hun regelmatige tekorten verstandig omgaan met geld! Basis: allen 29

30 Het gros zou lenen voor een huis of studie, voor consumptieve leningen zijn jongeren terughoudender. Meisjes lijken iets makkelijker te lenen voor een studie, jongens zijn iets vaker dan meisjes bereid om een hypotheekschuld aan te gaan. Wel/geen geld lenen voor Totaal (n=999) Meisje (n=590) Jongen (n=409) een huis (hypotheek) 89% -3% 3% een studie of opleiding (studielening) 80% 3% -3% een auto 28% 0% -0% een televisie 4% -0% 0% een vakantie 4% 1% -1% een smartphone (bijvoorbeeld een iphone) 4% 1% -1% een bankstel 4% 2% -2% geen van deze 7% 2% -2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% D5. Als je niet genoeg geld hebt om iets te kopen kun je daarvoor geld lenen, bijvoorbeeld bij een bank of bij je ouders. Zou jij later voor deze dingen geld lenen als je er niet genoeg spaargeld voor hebt? Basis: allen 30

31 Conclusie Eigen omgang met geld Jongeren lijken hun financiën aardig op orde te hebben: ze sparen veelvuldig en lenen beperkt. Bijna alle jongeren sparen, waarvan een krappe helft voor een speciaal doel. 8% van de jongeren spaart niet, maar onder jongeren die (een beetje) in armoede opgroeien is dit percentage dubbel zo hoog. 2 op de 10 zegt regelmatig geld tekort te komen. In arme gezinnen is dit percentage veel hoger met 45% en ook bij niet-spaarders, eenoudergezinnen en MBO ers komt dit vaker voor. Toch is de groep leners veel kleiner: 8% leent regelmatig (meisjes (10%) vaker dan jongens 6%). Opvallend genoeg is het aandeel leners binnen arme gezinnen niet hoger: deze groep laat zich ondanks financiële tekorten dus niet vaker verleiden tot lenen! Slechts een enkeling staat regelmatig rood (in contrast: van volwassenen staat de helft wel eens rood, volgens onderzoek van Intomart GfK/ SNS Bank (eind 2011)). Het gros van de jongeren zou lenen voor een huis of studie, eventueel voor een auto maar nauwelijks voor consumptieve zaken als een vakantie of een smartphone. Een zeer grote groep jongeren zou lenen voor de aankoop van een huis (89%, jongens iets vaker) of voor het bekostigen van een studie (80%, meisjes iets vaker). Voor consumptieve zaken zijn zij minder bereid om een lening aan te gaan: ruim een kwart overweegt dit voor een auto, maar slechts een fractie zou lenen voor een vakantie, bankstel, smartphone of tv. Meer dan de helft van de jongeren betaalt (mee) aan hun mobiel. Ruim 9 van de 10 mobielbezitters zegt op de hoogte te zijn van hun belkosten. Bijna alle jongeren tussen de 13 en 17 jaar hebben een eigen mobiele telefoon die ze meestal (deels) zelf betalen. Het overgrote deel van de jongeren met een mobieltje zegt te weten wat hun mobieltje per maand kost (93%): 13 à 14 euro per maand. Jongeren die niet sparen, hebben vaker geen idee van de kosten van hun telefoon. 31

32 Bijlage 32

33 De meeste jongeren vinden het eigen gezin niet rijk, maar ook niet arm. 3 van de 10 voelt zich (een beetje) rijk, 6% zegt thuis (een beetje) in armoede te leven. Inschatting levensstandaard van eigen huishouden 100% 2% 29% 1% 29% 3% 29% 80% 60% 40% 20% 0% 27% 28% 27% 60% 60% 59% 6% 6% 6% 3% 6% 3% 2% 7% 3% 2% 3% 6% Totaal (n=999) Meisje (n=590) Jongen (n=409) heel rijk een beetje rijk niet rijk, maar ook niet arm een beetje arm heel arm dat weet ik echt niet dat wil ik niet zeggen Jongeren die in een eenoudergezin opgroeien hebben vaker het gevoel het (een beetje) arm te hebben thuis (27%). Ook onder niet-spaarders ligt dit percentage relatief wat hoger (13%). F1. Vind jij dat jullie thuis (in het gezin waar je de meeste dagen van de week woont) rijk of arm zijn? Basis: allen 33

34 Ruim 80% van de respondenten woont bij beide ouders, zo n 8% groeit op in een eenoudergezin. Woont meeste dagen van de week bij % 80% 60% 40% 20% 0% 83% 84% 82% 4% 2% 5% 4% 1% 1% 4% 4% 1% 7% 7% 7% 1% 1% 1% Totaal (n=999) Meisje (n=590) Jongen (n=409) bij mijn vader en moeder (samen) helft van tijd bij moeder, helf t vader (co-ouders) bij mijn moeder en haar partner bij mijn vader en zijn partner alleen bij mijn moeder alleen bij mijn vader bij anderen A1. Bij wie woon je de meeste dagen van de week? Basis: allen 34

35 Van de groep respondenten waarvan de ouders een co-ouderschap hebben, woont de grootste groep weer (deels) in een twee-oudergezin om dat één of beide ouders een nieuwe partner hebben. Ouders wonen samen met nieuwe partner 100% 80% 23% 6% 23% 32% ja, allebei mijn ouders wonen samen met een nieuwe partner 60% 13% 23% 8% alleen mijn moeder woont samen met een nieuwe partner 40% 20% 0% 34% 40% 49% 30% 20% Totaal (n=36) Meisje (n=17) Jongen (n=19) alleen mijn vader woont samen met een nieuwe partner nee, allebei mijn ouders wonen niet samen met een nieuwe partner A1b. Wonen jouw ouders samen met een nieuwe partner? Selectie: heeft co-ouders 35

36 Opleiding(en) respondent en ouders Totaal Meisje Jongen (n=999) (n=590) (n=409) Opleiding respondent VMBO (kader- en beroepsgerichte leerweg), VBO 32% 27% 37% MAVO, VMBO (theoretische en gemengde leerweg) 7% 7% 8% HAVO 18% 21% 15% VWO 35% 37% 34% MBO 6% 6% 6% HBO/WO 1% 2% 0% Anders 0% 0% 0% Hoogste behaalde opleiding moeder/verzorgster Geen onderwijs/basisonderwijs 1% 1% 2% LBO, VMBO (kader- en beroepsgerichte leerweg), VBO 7% 7% 6% MAVO, eerste drie jaar HAVO/VWO, MULO, ULO, 16% 16% 15% MBO 26% 26% 26% HAVO/VWO (bovenbouw), WO- en HBO-propedeuse 17% 16% 17% HBO, WO-bachelor/kandidaats 17% 18% 16% WO-doctoraal/master 6% 5% 7% Dat weet ik niet 10% 11% 10% Hoogste behaalde opleiding vader/verzorger Geen onderwijs/basisonderwijs 2% 1% 2% LBO, VMBO (kader- en beroepsgerichte leerweg), VBO 11% 12% 9% MAVO, eerste drie jaar HAVO/VWO, MULO, ULO, 10% 11% 9% MBO 24% 25% 24% HAVO/VWO (bovenbouw), WO- en HBO-propedeuse 12% 11% 13% HBO, WO-bachelor/kandidaats 20% 18% 22% WO-doctoraal/master 10% 9% 11% Dat weet ik niet 11% 13% 10% 36

37 Opleiding(en) respondent en betaald werk ouders Totaal Meisje Jongen (n=999) (n=590) (n=409) Opleiding respondent VMBO (kader- en beroepsgerichte leerweg), VBO 32% 27% 37% MAVO, VMBO (theoretische en gemengde leerweg) 7% 7% 8% HAVO 18% 21% 15% VWO 35% 37% 34% MBO 6% 6% 6% HBO/WO 1% 2% 0% anders 0% 0% 0% Betaald werk moeder/verzorgster ja, voltijds (full time) 18% 17% 19% ja, deeltijd (part time) 53% 55% 50% nee, is huisman/huisvrouw 20% 19% 22% nee, is werkloos 2% 2% 3% nee, is arbeidsongeschikt of langdurig ziek 4% 4% 5% nee, is gepensioneerd of met de VUT 0% 0% 0% dat weet ik niet 3% 3% 2% Betaald werk vader/verzorger ja, voltijds (full time) 80% 78% 82% ja, deeltijd (part time) 8% 9% 7% nee, is huisman/huisvrouw 1% 1% 2% nee, is werkloos 3% 3% 2% nee, is arbeidsongeschikt of langdurig ziek 2% 3% 2% nee, is gepensioneerd of met de VUT 1% 1% 1% dat weet ik niet 5% 5% 5% 37

38 Onderzoeksverantwoording Veldwerk: Online (CAWI) op deelnemers van het Intomart GfK Online panel dat bestaat uit ca personen Veldwerkperiode: 8 t/m 13 juni 2012 Doelgroep: Steekproef: Nederlandse jongens en meisjes van 13 t/m 17 jaar. N=999, een respons van 41% onder een bruto steekproef van n=2440 panelleden. De netto steekproef (n=999) is gewogen naar de volgende kenmerken uit de Gouden Standaard: geslacht, leeftijd en opleiding. Daarmee kan deze steekproef als representatief worden beschouwd voor jongeren van 13 t/m 17 jaar. Rapportage: Certificering PowerPoint rapportage van de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek. Naast deze PowerPoint rapportage is er een uitgebreid tabellenboek en een SPSS-bestand beschikbaar. Het onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met het kwaliteitssysteem van Intomart GfK dat is gecertificeerd volgens de normen van NEN-EN-ISO 9001, ISO en ISO Intomart GfK onderschrijft de gedragsregels van E.S.O.M.A.R. (European Society for Opinion and Market Research) en is lid van de brancheorganisatie MOA (zie Het is toegestaan de uitkomsten van onderzoek extern te publiceren. Wel dient in dat geval bij de onderzoeksresultaten als bron "Intomart GfK <opleveringsmaand en jaar onderzoek>" te worden vermeld. Exclusiviteit van verzamelde gegevens is gebaseerd op de Gedragscode van de MOA, art. 9 (zie 38

39 39

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder pensioenleeftijdsverwachting. In opdracht van GfK Intomart 2013 33213 Delta

Nadere informatie

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen Nibud, 2010 Samenvatting Het Nibud heeft

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder duurzame inzetbaarheid In opdracht van GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland

Nadere informatie

Mbo ers in geldzaken. Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten. Nibud, 2011

Mbo ers in geldzaken. Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten. Nibud, 2011 Mbo ers in geldzaken Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten Nibud, 2011 Mbo ers in geldzaken / 2 Mbo ers in geldzaken Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten Nibud,

Nadere informatie

Publieksmonitor. Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp

Publieksmonitor. Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in

Nadere informatie

Studentenonderzoek 2015

Studentenonderzoek 2015 Anna van der Schors Studentenonderzoek 2015 Achtergrondstudie bij Handreiking Student & Financiën Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Nibud, juni 2015 Anna van der Schors Gea Schonewille

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Handreiking STUDENT & FINANCIËN. voor advies & voorlichting aan studenten NATIONAAL INSTITUUT VOOR BUDGETVOORLICHTING

Handreiking STUDENT & FINANCIËN. voor advies & voorlichting aan studenten NATIONAAL INSTITUUT VOOR BUDGETVOORLICHTING Handreiking voor advies & voorlichting aan studenten STUDENT & FINANCIËN NATIONAAL INSTITUUT VOOR BUDGETVOORLICHTING Handreiking STUDENT & FINANCIËN Colofon Aan deze uitgave hebben meegewerkt: Annemarie

Nadere informatie

Minder geld. Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling. Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting

Minder geld. Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling. Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Minder geld Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting 2 / Minder geld; hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling Minder geld Hoe huishoudens omgaan

Nadere informatie

Financieel gedrag van kinderen en jongeren. Rapportage deskresearch In opdracht van Wijzer in geldzaken

Financieel gedrag van kinderen en jongeren. Rapportage deskresearch In opdracht van Wijzer in geldzaken Financieel gedrag van kinderen en jongeren Rapportage deskresearch In opdracht van Wijzer in geldzaken Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Financieel gedrag van kinderen en jongeren: Prestaties 6 1.1 Financieel

Nadere informatie

Lesbrief Meneer Beer

Lesbrief Meneer Beer Lesbrief Meneer Beer Het verhaal Het verhaal gaat over Meneer Beer. Hij is verliefd op een prachtig berinnetje, maar hij durft het haar niet te vertellen. Hij vindt zichzelf maar een eenvoudige beer. Om

Nadere informatie

Voor mijn gevoel had ik veel geld. Jongvolwassenen en schulden

Voor mijn gevoel had ik veel geld. Jongvolwassenen en schulden Voor mijn gevoel had ik veel geld Jongvolwassenen en schulden Florieke Westhof en Lennart de Ruig m.m.v. Mirjam Tom Zoetermeer, 22 april 2015 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia.

Nadere informatie

Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen

Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen 1 Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen Onderdeel

Nadere informatie

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL PARTICPATIEF ONDERZOEK MET VROUWEN, BELANGENBEHARTIGERS EN UITVOERDERS VAN HET ARMOEDEBELEID IN BRABANT SAMEN ZOEKEN NAAR OPLOSSINGEN COLOFON Armoede onder Brabantse vrouwen

Nadere informatie

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE W E V R O E G E N U I T 2 0 L A N D E N H O E Z E D E N K E N IN EEN ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR CICERO BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE WAT HOUDT NEDERLANDERS

Nadere informatie

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Stichting Weet Wat Je Besteedt (WWJB) Extra uitleg en Q&A Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Wat is pensioen? Tekst uit het filmpje Wist je dat je nu waarschijnlijk al pensioen opbouwt? Een klein

Nadere informatie

Resultaten onderzoek Kinderen en geld. Februari 2015

Resultaten onderzoek Kinderen en geld. Februari 2015 Resultaten onderzoek Kinderen en geld Februari 2015 Resultaten onderzoek kinderen en geld 2015 2 Inleiding De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) organiseert ieder jaar in De week van het geld gastlessen

Nadere informatie

Vermogensmarkt Bank, Beurs of de Haaien

Vermogensmarkt Bank, Beurs of de Haaien Vermogensmarkt Bank, Beurs of de Haaien Havo Economie 2010-2011 VERS 1 INHOUD Blz. HOOFDSTUK 1: DE VERMOGENSMARKT 2 1.1 Een markt voor geld 2 1.2 De vraag naar geld 4 1.2.2 Consumenten als vragers naar

Nadere informatie

MONEY MINDSETS ALLES WAT JE MOET WETEN OVER JONGEREN EN GELD

MONEY MINDSETS ALLES WAT JE MOET WETEN OVER JONGEREN EN GELD MONEY MINDSETS ALLES WAT JE MOET WETEN OVER JONGEREN EN GELD INHOUDSOPGAVE VoorwoorD 3 MONEY MINDSETS ALLES WAT JE MOET WETEN OVER JONGEREN EN GELD Hoofdstuk 1. InlEIDING 4 1.1. Steeds meer verantwoordelijkheid

Nadere informatie

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet 2 / De consument en zijn beleggingsverzekering De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige

Nadere informatie

Bevrijd of beklemd? Werk, inhuur, inkomen en welbevinden van zzp ers. Edith Josten Jan Dirk Vlasblom Cok Vrooman

Bevrijd of beklemd? Werk, inhuur, inkomen en welbevinden van zzp ers. Edith Josten Jan Dirk Vlasblom Cok Vrooman Bevrijd of beklemd? Werk, inhuur, inkomen en welbevinden van zzp ers Edith Josten Jan Dirk Vlasblom Cok Vrooman Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, november 2014 Het Sociaal en Cultureel Planbureau

Nadere informatie

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter Een onderzoek van Wijzer in geldzaken 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter

Nadere informatie

Resultaten van een survey-onderzoek bij leerlingen uit de derde graad secundair onderwijs.

Resultaten van een survey-onderzoek bij leerlingen uit de derde graad secundair onderwijs. Financieel risicogedrag bij jongeren Resultaten van een survey-onderzoek bij leerlingen uit de derde graad secundair onderwijs. Synthese van de resultaten en conclusies Ilse Cornelis en Bérénice Storms

Nadere informatie

Financieel risicogedrag van jongeren: visie van jongeren op financiële educatie

Financieel risicogedrag van jongeren: visie van jongeren op financiële educatie Financieel risicogedrag van jongeren: visie van jongeren op financiële educatie Rapport Ilse Cornelis en Bérénice Storms Inhoudstafel 0. Introductie 6 1. Focusgroepen over financiële educatie 6 1.1. Opzet

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Spoedzoekers: enquête onder woningzoekenden in vijf regio's

Spoedzoekers: enquête onder woningzoekenden in vijf regio's VROM-Inspectie Regio Noord Overheden Spoedzoekers: enquête onder woningzoekenden in vijf regio's Deelrapport bij 'Als wachten te lang duurt' Cascadeplein 10 Postbus 30020 9700 RM Groningen Telefoon 050-5992700

Nadere informatie

KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND

KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND Datum: 25 juni 2013 Rapportnummer: KOM4/2013 Kinderen in armoede in Nederland Verwey-Jonker Instituut Majone Steketee Trudi Nederland Jodi Mak Renske van der Gaag Maxine

Nadere informatie

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015 Dutch Wealth Report 2015 Zonder vermogen geen groei Voor de derde keer bieden wij u het rapport Vermogend Nederland aan. Dit rapport biedt inzicht in de wereld van de vermogende Nederlander, samen gesteld

Nadere informatie

Pensioen Nieuwsbrief AC Rijksvakbonden Wordt pensioen een DOE-HET-ZELF-KLUS? Doe. Angelique Kansouh. Sabrina Watson. Rosanna Hubregtsen

Pensioen Nieuwsbrief AC Rijksvakbonden Wordt pensioen een DOE-HET-ZELF-KLUS? Doe. Angelique Kansouh. Sabrina Watson. Rosanna Hubregtsen Pensioen Nieuwsbrief AC Rijksvakbonden Wordt pensioen een DOE-HET-ZELF-KLUS? Angelique Kansouh Doe Sabrina Watson Fo Rosanna Hubregtsen Juli 2014 MEI De AC Rijksvakbonden zijn een initiatief van NCF, Juvox,

Nadere informatie