3 VMBO-BASIS. Naam. Klas

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3 VMBO-BASIS. Naam. Klas"

Transcriptie

1 ECONOMIE 3 VMBO-BASIS LEERWERKBOEK A Naam Klas

2

3 P I N CODE 5e editie vmbo-basis 3A leerwerkboek Auteurs Jacques van der Linden Ben van Os Eindredacteur Leen Doorduin Noordhoff Uitgevers Groningen

4 Omslagfoto: Image Select, Wassenaar Conceptontwerp omslag: Fabrique, Communicatie en design, Delft Vertaling vormgeving omslag: Duko Hamminga Grafisch Ontwerp, Assen Ontwerp binnenwerk: Duko Hamminga Grafisch Ontwerp, Assen Illustraties: Cartoony, Pieter Hogenbirk, Huizen Technisch tekenwerk: PrePressMediaPartners, Wolvega Beeldresearch: B en U International Picture Service, Diemen ANP Photo, Rijswijk: p. 6 Nationale Beeldbank, Amsterdam: p. 7, 92 Ben van Os, Veldhoven: p. 8, 14, 55, 86 Picture Alliance, Frankfurt: p. 15 p. 17 Ina Bos, Haren: p. 22 Hollandse Hoogte, Amsterdam: p. 25, 28, 38, 40, 50, 70, 71, 83, 97 o Angel Photography, Amsterdam: p. 39 Merlijn Michon Fotografie, Amsterdam: p. 44, 60 WFA Fotografie, Den Haag: p. 45 DNB, Amsterdam: p. 46 BMW Group Nederland / PR & Sponsoring, Rijswijk: p. 56 p. 75 ANWB, Den Haag: p. 76 Consumentenbond, Den Haag: p. 77, 78, 79, 80, 94, 96, 97l, 98 Voermans van Bree, Arnhem: p. 84 Nestlé, Amsterdam: p. 88 Courtesy of Apple: p. 97 b p / Noordhoff Uitgevers bv Groningen/Houten, The Netherlands Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Reprorecht (Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, Voor het overnemen van (een) gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without prior written permission of the publisher. ISBN

5 Inhoud Hoe werk je met Pincode? 4 1 Hoe ga je met geld om? 6 Exameneenheid Consumptie Kan ik pinnen? 38 Exameneenheid Consumptie Weet jij wat je koopt? 70 Exameneenheid Consumptie Algemene vaardigheden 102 Alfabetische begrippenlijst 105 Register 107

6 Hoe werk je met Pincode? Pincode voor vmbo bovenbouw basis bestaat uit vier leerwerkboeken. Voor ieder leerjaar twee. De nadruk in de eerste twee leerwerkboeken ligt op het schoolexamen. De nadruk van de laatste twee leerwerkboeken ligt op het centraal examen. Hoe ziet een hoofdstuk eruit? Hoofdstukopening Ieder hoofdstuk begint met een stuk tekst over Jesse en zijn vrienden. Deze tekst en de vragen die erbij horen, zetten je aan het denken over het onderwerp in het hoofdstuk. Paragraaf Iedere paragraaf bestaat uit vier pagina s. Boven aan de pagina staat een tekst met een bron. De teksten die je moet leren, zijn aangegeven met een rode stippellijn. Onder de tekst en bron staan vragen over de tekst en de bron. Met deze vragen oefen je of je de leertekst goed snapt. Als er een voor een vraag staat, weet je dat er in deze opgave gerekend moet worden. Rode stippellijn Rekenblok Exameneenheid Inleidend verhaal Voorkennis In deze paragraaf worden belangrijke theorie en de bijbehorende begrippen herhaald die in de onderbouw zijn behandeld. Ook kun je met vragen oefenen of je de theorie nog weet. Samenvatting en begrippen In de samenvatting staan alle belangrijke dingen op een rij. In de begrippenlijst vind je de belangrijke begrippen en wat ze betekenen. Samenvatting Begrippen Vragen Theorie 4 Hoe werk je met Pincode?

7 Beroep en ICT In elk hoofdstuk wordt aandacht besteed aan een beroep. In het leerwerkboek staat een korte omschrijving. In de ICT werk je deze opdracht over het beroep verder uit. Hierna weet je gelijk of je dit beroep leuk vindt of niet. Ook vind je op deze pagina een overzicht van alle ICT die er bij dit hoofdstuk zit. Oefenen Je kunt erg veel oefenen met Pincode. In elk hoofdstuk heb je een Test jezelf om te kijken wat je al weet. Met de Herhalingsopgaven kun je per paragraaf extra oefenen. Vervolgens zijn er de Extra opgaven. Deze opgaven zijn iets moeilijker en lijken ook meer op het eindexamen. Beroep en ICT Keuzeopdrachten Test Keuzeopdrachten Na Beroep en ICT staan twee keuzeopdrachten. Dit zijn onderzoeken of grotere opdrachten die je samen met andere leerlingen kunt doen. Herhalingsopgaven Extra opgaven Hoe werk je met Pincode? 5

8 1 Hoe ga je met geld om? Exameneenheid Consumptie Inhoud Voorkennis 1.1 Hoe kom jij aan inkomen? 1.2 Waar heb jij behoefte aan? 1.3 Kom jij daarmee uit? 1.4 Wat heb je ervoor over? Samenvatting & Begrippen Beroep en ICT Keuzeopdrachten Test jezelf Herhalingsopgaven Extra opgaven 6

9 Intro Had ik maar een scooter! Jesse hoort een enorm lawaai onder het raam van zijn slaapkamer. Als hij naar buiten kijkt, ziet hij Amir lachend naar boven kijken. Hij zit op een gave scooter. Niet van mij hoor, roept hij, van mijn broer. Bovengekomen meldt Amir trots dat hij aardig opschiet met sparen voor een eigen scooter. En elke maand krijg ik van mijn ouders twintig euro voor de scooter. Jesse wordt rood van jaloezie. Ook hij wil graag een scooter. Maar bij zijn ouders hoeft hij voor iets extra s niet aan te komen. Die moeten iedere maand al puzzelen om rond te komen met hun geld. Jesse zal er echt zelf voor moeten sparen! 1 Lees de tekst Had ik maar een scooter! a Amir zit op een gave scooter. Van wie is die scooter? b Vanaf welke leeftijd mag je op een scooter rijden? c Wat kost een scooter ongeveer? d Jesse woont op tien minuten fietsen van school. Wat vind jij van Jesses wens om een scooter te kopen? 7

10 * Voorkennis In Voorkennis gaat het over hoe je in je behoeften kunt voorzien en over consumeren. Ook leer je hoe je een deel van een bedrag kunt omrekenen in procenten. Consumeren Jesse wil graag een scooter en een laptop. Zijn moeder kan dat niet voor hem betalen. We moeten ook nog kunnen eten, zegt ze. Dingen die je graag wilt of die je nodig hebt, noem je behoeften. Het voorzien in behoeften noem je consumeren. Als je meer wilt consumeren, heb je meer inkomen nodig. Met een bijbaan krijg je extra inkomen. Je ontvangt dan loon voor je werk. Van je loon kun je bijvoorbeeld een laptop kopen en zo in je behoefte aan een laptop voorzien. 2 Lees de tekst Consumeren. a Jesse heeft een aantal wensen. Noteer zijn wensen hieronder. Streep het foute antwoord door. b Dingen die je graag wilt of die je nodig hebt, noem je behoeften / consumeren. c Het voorzien in een behoefte noem je behoeften / consumeren. Vul het juiste woord in. d Met een bijbaan ontvang je 3 Bekijk de bron bij de tekst Consumeren. Normaal kost een cd in deze winkel 9,99. Hoeveel geld kan Jesse besparen als hij gebruik maakt van de aanbieding? 8 1 Hoe ga je met geld om?

11 Van bedrag naar procenten Sophie heeft 500 op de bank staan. Zij krijgt na een jaar van de bank 15 rente. Hoeveel % rente krijgt ze? Stap 1 Van welk bedrag moet je uitgaan? Stappen Stap 1 Van welk bedrag moet je uitgaan? 500 Stap 2 Bereken 1% van het bedrag waarvan je uitgaat = 5 Stap 3 Hoe vaak past de uitkomst van stap 2 in het bedrag dat je om wilt rekenen in %? 15 5 = 3% Stap 2 Bereken 1% van het bedrag waarvan je uitgaat. Stap 3 Hoe vaak past de uitkomst van stap 2 in het bedrag dat je om wilt rekenen in %? 4 Bekijk de bron bij de tekst Van bedrag naar procenten. a Je hebt 250 op de bank staan. Na een jaar krijg je van de bank 7,50 aan rente. Reken uit hoeveel procent rente je krijgt. Stap 1: Stap 2: Stap 3: b Amir heeft 550 op de bank staan. Na een jaar krijgt Amir van de bank 22 aan rente. Reken uit hoeveel procent rente Amir krijgt. Stap 1: Stap 2: R Stap 3: We maken de berekening nu iets korter. We slaan stap 1 over en beginnen direct met stap 2. c Sophie heeft op de bank staan. Na een jaar krijgt Sophie van de bank 84,15. Dit is de rente die ze van de bank krijgt. Reken uit hoeveel procent rente Sophie krijgt. Stap 2: Stap 3: Voorkennis 9

12 1.1 Hoe kom jij aan inkomen? Heb jij inkomen? Waar geef jij je geld aan uit? In deze paragraaf leer je hoe mensen aan geld komen en waar mensen het geld aan besteden. A Inkomensvormen Jesse krijgt per maand 25 zakgeld en 40 kleedgeld. Jesse hoeft niets te doen voor zijn zakgeld en kleedgeld. Hij krijgt het van zijn ouders. Zijn ouders geven een deel van hun inkomen aan hem. Dat noem je een inkomensoverdracht. Veel jongeren hebben een bijbaan. Inkomsten van een bijbaan noem je inkomen uit arbeid. Inkomen in natura is loon dat niet in geld wordt uitbetaald. Zo werkt Mark bij een boer. Hij mag iedere week groenten mee naar huis nemen. Er zijn drie inkomensvormen: inkomen uit arbeid (loon of salaris, vakantiegeld, loon in natura) inkomen uit bezit (rente, winst, huur, pacht) inkomen uit overdracht jongens meisjes krant bezorgen babysitten bij de boer karweitjes en klusjes werken in de supermarkt horeca schoonmaken ander baantje In het staafdiagram zie je dat 11% van de meisjes een bijbaan in de winkel heeft. 5 Lees tekst A Inkomensvormen. a Hoe noem je de inkomensvorm(en) van Jesse? b Jesse krijgt iedere maand onder andere 25 zakgeld en 40 kleedgeld. Omcirkel het juiste antwoord. Dit inkomen van Jesse hoort bij: A bijbaan B vakantiewerk C geld van ouders c Onder welke inkomensvorm valt de rente die je krijgt over je banktegoed? 6 Bekijk de bron bij tekst A Inkomensvormen. In de grafiek zie je onderstaande bijbanen. Schrijf een J bij de bijbanen die jongens vooral hebben en een M bij bijbanen die meer door meisjes worden gedaan. werken in de supermarkt schoonmaken horeca krant bezorgen bij de boer babysitten karweitjes en klusjes ander baantje 10 1 Hoe ga je met geld om?

13 B Inkomensverschillen Het inkomen van Jesse is lager dan dat van zijn vrienden. Amir krijgt bijvoorbeeld 55 kleedgeld, 45 zakgeld en nog 20 om voor een scooter te sparen. Inkomensverschillen zie je overal. Het inkomen van jou en jouw klasgenoten is niet gelijk. Ook jullie ouders verdienen niet allemaal hetzelfde. Er is verschil in inkomen tussen jongeren, tussen ouders en tussen de inwoners van verschillende landen. In de grafiek hiernaast zie je inkomensverschillen tussen jongens en meisjes. Gemiddeld inkomen per maand in euro s naar leeftijd en geslacht Leeftijd Jongens Meisjes 13 jaar jaar jaar jaar jaar In de tabel hierboven kun je zien dat een meisje van 16 jaar gemiddeld 203 te besteden heeft. 7 Lees tekst B Inkomensverschillen. a Amir heeft verschillende inkomsten per maand. Bereken het totale inkomen van Amir in één maand. Het inkomen van Amir is per maand b Hoeveel euro ontvangt Amir iedere maand meer dan Jesse? 8 Bekijk de bron bij tekst B Inkomensverschillen. a In de tabel staan de gemiddelde inkomens van jongeren. Het gemiddelde inkomen per maand van een jongen van vijftien jaar is Streep het foute antwoord door. b Jesse heeft meer / minder dan het gemiddelde inkomen. c Geef twee redenen waarom Jesse minder inkomen heeft dan de gemiddelde jongen van 15 jaar. 1.1 Hoe kom jij aan inkomen? 11

14 C Koopkracht Frisdrank in de voetbalkantine is 0,20 per glas duurder geworden. Als Jesse daar een glas cola koopt, houdt hij minder geld over dan eerst. Als de glazen fris duurder worden, kun je minder kopen voor je geld. Je koopkracht wordt minder. Koopkracht laat zien hoeveel goederen je met je geld kunt kopen. Als je inkomen gelijk blijft en de prijzen stijgen, kun je minder kopen. Een glas frisdrank is een kleine uitgave voor Jesse. Maar hij wil ook de volgende dingen kopen: een broek van 60, een trui van 45 en een computerspel van 25. De koopkracht van Jesse is niet genoeg om alles te kopen. Mensen met een laag inkomen hebben hier iedere maand mee te maken! De boodschappen zijn in 2010 duurder geworden. De koopkracht is gedaald. 9 Bekijk de bron bij tekst C Koopkracht. a Op de tekening zie je twee gevulde winkelwagentjes. Onder beide tekeningen staat 100. Hoe komt het dat de ene winkelwagen minder gevuld is dan de andere? Omcirkel het juiste antwoord. A De prijzen zijn gedaald. B De prijzen zijn gestegen. C De prijzen zijn gelijk gebleven. 10 Lees tekst C Koopkracht. a Jesse schrikt van de nieuwe prijzen in de voetbalkantine. Kun je een reden verzinnen waarom de prijzen stijgen? b Streep het foute antwoord door. Als de prijzen stijgen en je inkomsten blijven gelijk, dan daalt / stijgt je koopkracht. c Noem een manier waarop Jesse zijn koopkracht zelf kan vergroten. d Streep het foute antwoord door. Moeder betaalde vorig jaar voor de wekelijkse boodschappen 83,70. Dit jaar betaalde ze voor dezelfde boodschappen 79,45. Haar koopkracht is gedaald / gestegen Hoe ga je met geld om?

15 D Hoeveel procent is dat? Amir wil wel eens weten hoeveel procent hij van zijn inkomen uitgeeft aan kleding. Zijn inkomen is 120. Amir geeft gemiddeld 30 uit aan kleding. Hoeveel procent van zijn inkomen besteedt Amir aan kleding? Stappen Stap 1 Bereken 1% van het bedrag waar je van uitgaat (dat noem je 100%). Stap 1 Stap = 1, ,20 = 25% Stap 2 Hoe vaak past de uitkomst van stap 1 in het bedrag dat je om wilt rekenen in %? 11 Lees tekst D Hoeveel procent is dat? a Je krijgt iedere week 10 zakgeld van je ouders. Hiervan besteed je 2 aan snoep. Hoeveel procent van je zakgeld besteed je aan snoep? b Jesse geeft gemiddeld 10 uit aan snoep en drank per maand. Zijn inkomsten zijn per maand 75. Hoeveel procent van zijn inkomen besteedt hij aan snoep en drank? c Maya krijgt 12,50 als kerstbonus op haar werk. Normaal verdient ze 50 per weekend. Hoeveel procent is haar kerstbonus van haar weekendsalaris? 12 Lees de samenvatting. Hieronder zie je drie zinnen. Zet onderstaande begrippen bij de juiste zin. inkomen uit arbeid inkomen uit bezit inkomensoverdracht 1 Je krijgt iedere maand geld van je ouders. 2 Je werkt iedere week een paar uur in de supermarkt. 3 Je hebt veel geld staan op je spaarrekening en krijgt daarvan ieder jaar rente. Samenvatting Er zijn drie inkomensvormen: inkomen uit arbeid (bijbaan), inkomen uit bezit en inkomen uit overdracht (zakgeld en kleedgeld). Niet iedereen heeft evenveel inkomen: er zijn inkomensverschillen. Koopkracht laat zien hoeveel goederen je met je geld kunt kopen. 1.1 Hoe kom jij aan inkomen? 13

16 1.2 Waar heb jij behoefte aan? Mensen kopen niet allemaal hetzelfde. In deze paragraaf leer je waardoor onze wensen verschillen en hoe we beïnvloed worden bij wat we kopen. A Basisbehoeften en overige behoeften Jesse heeft veel wensen. Zo wil hij nu graag een nieuwe broek. Zijn oude is uit de mode! Basisbehoeften zijn kleding, onderdak, eten en drinken. De basisbehoeften zijn noodzakelijk. Alle andere behoeften noem je overige behoeften. Dit zijn de niet-noodzakelijke behoeften. Wel kunnen ze je leven fijner maken. Een voorbeeld hiervan is een mobiel. Een mobiel is een luxe goed. Luxe goederen zijn niet van levensbelang, niet noodzakelijk. Ze horen bij de overige behoeften. Je kunt in je behoeften voorzien door het kopen van goederen. Dit noem je consumeren. Iemand die in zijn behoeften voorziet door iets te kopen, noem je een consument. 13 Bekijk de bron bij tekst A Basisbehoeften en overige behoeften. a Is een notebook een basisbehoefte of hoort een notebook bij de overige behoeften? b De prijs voor het notebook was 450. Wat wordt de nieuwe prijs met de korting eraf? 14 Lees tekst A Basisbehoeften en overige behoeften. a De tekst vertelt over basisbehoeften en overige behoeften. Zet de volgende goederen in de juiste kolom. aftershave brood trui aardappelen make-up mobiel Basisbehoeften Overige behoeften b Vul het juiste woord in. Als je producten of goederen koopt om in je behoeften te voorzien, noem je dat 14 1 Hoe ga je met geld om?

17 B Prioriteitenlijst Jesse bekijkt zijn wensenlijstje nog eens goed. Een broek, een trui, een computerspel. Heeft hij die trui echt nodig? En dat computerspel? Jesse heeft genoeg te wensen, maar niet genoeg geld. Hij moet keuzes maken. Vaak zijn je (geld)middelen niet voldoende om in al je wensen te voorzien. Een econoom zegt dan dat de middelen schaars zijn. Als je niet alles kunt kopen moet je een keuze maken. Wil je een nieuwe trui of een nieuwe broek? Om beter te kunnen kiezen kun je een keuzelijst maken. Je belangrijkste behoefte zet je bovenaan. Je noemt dit een prioriteitenlijst: een lijst met behoeften waarvan de belangrijkste bovenaan staat. 15 Bekijk de bron bij tekst B Prioriteitenlijst. Op de foto zie je enkele computergames. Streep het foute antwoord door. Deze games behoren tot de basisbehoeften / overige behoeften. Deze games zijn om het leven prettiger te maken / nodig om te kunnen leven. 16 Lees tekst B Prioriteitenlijst. a Wat wordt er bedoeld met: Middelen zijn schaars? Streep het foute antwoord door. Er is genoeg / te weinig geld om alles te kopen. b Vul het juiste woord in. Een lijstje van al je behoeften noem je een c Stel dat jij niet alles kunt kopen wat je wilt. Je moet kiezen tussen nieuwe schoenen of een nieuwe winterjas. Wat kies je en waarom? d Als je middelen schaars zijn, waarom moet je dan een prioriteitenlijst maken? e De vader van Sanne heeft een andere baan. Hij gaat 500 per maand meer verdienen. Sanne zegt: Onze basisbehoeften blijven hetzelfde, maar onze prioriteitenlijst wordt nu anders. Vertel of Sanne gelijk heeft of niet. Leg uit waarom. 1.2 Waar heb jij behoefte aan? 15

18 C Consumentengedrag Jesse ziet in de winkel een computerspel liggen. Het is afgeprijsd voor 9,99. Hij koopt het spel meteen. Consumentengedrag of koopgedrag is de manier waarop je geld uitgeeft. Jouw koopgedrag wordt beïnvloed. Reclame, vrienden en ouders hebben invloed op je koopgedrag. Belangrijk voor je consumentengedrag zijn je inkomen, je leeftijd en je opleiding. Ook maakt het verschil of je een jongen of meisje bent. Door technologische ontwikkelingen verandert je koopgedrag ook. Nu zijn er producten die er vroeger niet waren. En bestaande producten worden steeds vernieuwd. Verschil in consumentengedrag tussen 15- tot 16-jarigen en 21- tot 24-jarigen kleding, cosmetica alcohol, roken, drugs, gokken transport mobiele telefoon huur en huishoudgeld, kost en inwoning verzekeringen 15 tot 16-jarigen vakantie 21 tot 24-jarigen De boodschappen zijn in 2010 duurder geworden De koopkracht is gedaald. Percentage van het inkomen 17 Lees tekst C Consumentengedrag. a Kruis aan wie invloed hebben op het koopgedrag van jongeren bij het kopen van schoenen. je ouders je vrienden de regering b Streep door wat niet belangrijk is voor koopgedrag. je inkomen / je woonplaats / je opleiding c Fabrikanten verzinnen steeds weer nieuwe producten. Hierdoor verandert je koopgedrag. Deze verandering komt door 18 Bekijk de bron bij tekst C Consumentengedrag. a Waaraan geven de 15- en 16-jarigen in verhouding meer geld uit dan de 21- tot 24-jarigen? b Wat vond jij vijf jaar geleden heel leuk, maar nu niet meer? c Waaraan geven de 21- tot 24-jarigen in verhouding meer geld uit dan de 15- en 16-jarigen? d Waarom zouden de 21- tot 24-jarigen procentueel minder geld uitgeven aan alcohol, drugs en gokken? 16 1 Hoe ga je met geld om?

19 D Doelgroep en reclame Amir laat Jesse zijn nieuwe mobieltje zien. Het is het nieuwste mobieltje dat er is. Gaaf! Jongeren hebben veel geld te besteden. Omdat veel jongeren dezelfde behoeften hebben, zijn ze een belangrijke groep consumenten (kopers). Een groep consumenten met dezelfde behoeften noem je een doelgroep. Reclame is aandacht vragen voor een product en vertellen dat een bepaald product erg goed is. Het doel van reclame is het product te verkopen. Er zijn veel manieren om een reclameboodschap over te brengen. Denk bijvoorbeeld aan: tv, kranten, radio, tijdschriften, folders, bushokjes, huis-aan-huisbladen en internet. E-commerce: winkelen op internet. 19 Lees tekst D Doelgroep en reclame. Waarom zijn jongeren een belangrijke doelgroep? Kruis de juiste antwoorden aan. Ze hebben allemaal dezelfde behoeften. Ze zijn jong. Ze laten zich niet gemakkelijk ompraten. Ze hebben veel te besteden. 20 Bekijk de bron bij tekst D Doelgroep en reclame. a Je ziet hier de site van beltonen.nl. Er wordt een aantal ringtonen aangeboden. Voor welke doelgroep is deze reclame bedoeld? b Heb jij wel eens een ringtone gedownload? c Weet jij of je opa of oma ook ringtonen downloadt? 21 Lees de samenvatting. Schrijf twee zaken op die invloed hebben op jouw consumentengedrag. 1 2 Samenvatting Je moet keuzes in je behoeften maken. Je consumentengedrag wordt beïnvloed door ouders, vrienden en reclame. En door je inkomen, leeftijd en opleiding. 1.2 Waar heb jij behoefte aan? 17

20 1.3 Kom jij daarmee uit? Veel mensen hebben moeite om rond te komen. In deze paragraaf leer je hoe je de eindjes aan elkaar kunt knopen. A Inkomsten en uitgaven Jesse heeft in de stad een leuke broek gezien. Hij kost 79,95. Helaas, Jesse komt een tientje tekort. Jesse wil alles wel kopen: een broek, een computergame, een nieuwe dvd en een bioscoopkaartje voor de nieuwste film. Hij heeft meer behoeften dan hij met zijn geld kan kopen. Je kunt niet alles kopen wat je wilt. Je moet keuzes maken. Daarom moet je weten wat je inkomsten zijn en je uitgaven daarop aanpassen. Totaalplanning inkomen familie Muller in euro s Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Totaal 22 Lees tekst A Inkomsten en uitgaven. a Streep de foute antwoorden door. Jesse heeft veel / weinig behoeften. Voor zijn behoeften heeft Jesse voldoende / te weinig geld. b Je kunt niet alles kopen wat je wilt. Je moet keuzes maken. Waarom moet je keuzes maken? 23 Bekijk de bron bij tekst A Inkomsten en uitgaven. a Wat zijn de totale verwachte inkomsten van de familie Muller per jaar? Omcirkel het juiste antwoord. A B C b Welk bedrag ontvangt de familie Muller minimaal iedere maand? c In de maand mei ontvangt de familie Muller vakantiegeld. Bereken het bedrag aan vakantiegeld Hoe ga je met geld om?

21 B Budgetplan De moeder van Jesse zegt: Je moet leren met je geld uit te komen. Laten we jouw uitgaven maar eens op een rijtje zetten. Een overzicht van je inkomsten en uitgaven die je verwacht, noem je een budgetplan of begroting. Een budgetplan kun je bijvoorbeeld van een maand of van een jaar maken. Het maken van een budgetplan noem je budgetteren. Door te budgetteren weet je beter hoeveel je te besteden hebt. Je stemt je uitgaven af op je inkomsten. Zo voorkom je dat je geldproblemen krijgt. Inkomsten Uitgaven Kleedgeld 40 Kleding 28 Zakgeld 25 Snoep, snacks, drinken 24 Geld opa 10 Bioscoop, eten 7 Computerspellen, tijdschriften 15 Cadeaus 5 Uitgaven en inkomsten van Jesse. Jesse komt er nu achter dat hij een tekort heeft. Hij kan niet eens voor zijn scooter sparen! 24 Bekijk de bron bij tekst B Budgetplan. a Je ziet het budgetplan van Jesse. Bereken de totale inkomsten en uitgaven van Jesse. Inkomsten Uitgaven Totaal: Totaal: b Jesse heeft een overschot / tekort van c Hoe zou Jesse dit tekort kunnen aanvullen? 25 Lees tekst B Budgetplan. Schrijf het bijpassende woord in de tweede kolom. Een overzicht van inkomsten en uitgaven noem je: Het maken van een budgetplan noem je: Door goed te budgetteren voorkom je: 1.3 Kom jij daarmee uit? 19

22 C Huishoudelijke uitgaven De moeder van Jesse heeft een budgetplan voor de maand september. Ze heeft de uitgaven keurig verdeeld in: Dagelijkse uitgaven De gewone uitgaven voor bijvoorbeeld voeding, persoonlijke verzorging, zakgeld en uitgaan. Vaste lasten Dat zijn uitgaven die iedere maand of kwartaal terugkomen. Denk aan uitgaven voor huur, energie, verzekeringen en abonnementen. Dit zijn uitgaven waar je aan vastzit. Incidentele uitgaven Dit zijn grote uitgaven die je niet regelmatig doet of die je nog niet had verwacht. Bijvoorbeeld: de vakantie of de televisie die plotseling kapot gaat. Voor incidentele uitgaven leg je geregeld geld apart. Budgetplan familie Muller september dit jaar Huishoudgeld 650 Huur 525 Kleding 340 Verzekeringen 315 Gas en elektra 160 Abonnementen 28 Zak- en kleedgeld 65 Gemeentelijke belastingen 41 Schoolkosten 280 Motorrijtuigenbelasting 41 Contributies 25 Waterleidingbedrijf 64 Telefoonrekening 49 Drogist 25 Espressoapparaat 125 Kapper 35 Totaal Lees tekst C Huishoudelijke uitgaven. De huishoudelijke uitgaven kun je in drie groepen verdelen. Noteer hieronder deze drie groepen Bekijk de bron bij tekst C Huishoudelijke uitgaven. a Tel de dagelijkse uitgaven op. b Tel de incidentele uitgaven op. Huishoudgeld Kleding Zakgeld Schoolkosten Drogist Espressoapparaat + Kapper + Totaal Totaal c Vul onderstaande tabel in en gebruik de uitkomsten van hierboven. Tel de bedragen op. Dagelijkse uitgaven Vaste lasten 1.248,00 Incidentele uitgaven + Totaal 20 1 Hoe ga je met geld om?

23 D Van week naar maand en andersom Maya betaalt 7,50 per week voor haar tennisles. Hoeveel geeft Maya per maand uit aan tennisles? Bereken als tussenstap eerst het bedrag per jaar! 7,50 * 52 = 390 per jaar 390 : 12 = 32,50 per maand Maandbedragen kun je ook omrekenen naar weekbedragen. Zo kost de krant bijvoorbeeld 20 per maand. Hoeveel is dat per week? (Als tussenstap eerst het bedrag per jaar uitrekenen.) 20 * 12 = 240 per jaar 240 : 52 = 4,62 per week Formule Bedrag per maand = bedrag per week * 52 weken : 12 maanden Bedrag per week = bedrag per maand * 12 maanden : 52 weken 28 Zoek op in je agenda. Een jaar heeft weken. Een jaar heeft maanden. 29 Lees tekst D Van week naar maand en andersom. a Je krijgt 15 per maand aan zakgeld. Reken uit hoeveel dat per week is. b Je krijgt 7,50 per week aan zakgeld. Reken uit hoeveel dat per maand is. c Imke geeft 650 uit aan kleding per jaar, aan toiletartikelen 15 per maand en voor 10 per maand aan cadeaus. Hoeveel geeft zij gemiddeld per week uit? d Achmed geeft 25 per maand uit aan uitgaan, gemiddeld 3 per week aan cadeaus en 175 per drie maanden aan kleding. Hoeveel geeft hij gemiddeld per maand uit? 30 Lees de samenvatting. Vul in en gebruik daarbij de begrippen uit de samenvatting. a Inzicht in je inkomsten en uitgaven krijg je door b Uitgaven van een huishouden kun je verdelen in Samenvatting Een budgetplan is belangrijk om inzicht te hebben in je inkomsten en uitgaven. De uitgaven van een huishouden kun je verdelen in dagelijkse uitgaven, vaste lasten en incidentele uitgaven. 1.3 Kom jij daarmee uit? 21

24 1.4 Wat heb je ervoor over? Een scooter kost meer dan alleen de aanschafprijs. In deze paragraaf leer je iets over bijkomende kosten en hoe je daar rekening mee kunt houden. A Nibud Jesse komt niet rond met zijn inkomen. Hij zal een bijbaan moeten zoeken. Met folders rondbrengen kan hij 15 per week verdienen. Misschien kan hij daar wat van sparen. Het Nibud is het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. Het geeft voorlichting over rondkomen met je inkomsten. Nibud heeft software waarmee je je uitgaven en inkomsten kunt bijhouden. Dat programma heet Nibud Manager. Grip op de knip is bepalend voor geluk De hoogte van het inkomen heeft geen invloed op het geluksgevoel. De mate waarin mensen controle over hun financiële situatie hebben, speelt een veel belangrijkere rol. Grip op inkomsten en uitgaven maakt veel gelukkiger dan de hoogte van het inkomen. Dat blijkt uit een onderzoek door het Nibud en de Wageningen Universiteit. 31 Lees tekst A Nibud. a Wat is de belangrijkste taak van het Nibud? b Waarom denk je heeft het Nibud een Nibud Manager-programma? 32 Bekijk de bron bij tekst A Nibud. a Vertel in je eigen woorden wat er wordt bedoeld met dit krantenartikel. b Heb jij grip op je geld? 22 1 Hoe ga je met geld om?

25 B Bijbaan Jesse komt Amir tegen. In de supermarkt zoeken ze nog vakkenvullers, zegt hij. Jesse springt op zijn fiets en gaat naar de supermarkt. Als hij terugkomt, straalt hij helemaal. Ik ben aangenomen. Ik werk 2 uur per week en krijg 3,75 per uur! Jesse weet dat hij meer inkomsten moet hebben dan uitgaven. Anders kan hij nooit geld reserveren voor zijn scooter. Gelukkig kan hij zijn inkomsten vergroten met folders rondbrengen en vakken vullen! 33 Lees tekst B Bijbaan. a Jesse had te weinig inkomsten. Hij heeft gezorgd dat hij meer inkomsten kreeg. Op welke manier heeft Jesse zijn inkomsten kunnen vergroten? b Omcirkel het juiste antwoord. Reserveren kun je alleen maar, wanneer je veel inkomsten hebt geen uitgaven hebt meer uitgaven dan inkomsten hebt meer inkomsten dan uitgaven hebt 34 Bekijk de bron bij tekst B Bijbaan. a Reken uit wat Jesse nu iedere week aan extra inkomsten heeft. Folders rondbrengen Vakken vullen 2 * = Totaal b Hoeveel inkomsten heeft Jesse nu per maand? Reken het weekbedrag om naar een maandbedrag. 1.4 Wat heb je ervoor over? 23

26 C Reserveren Jesse spaart voor zijn scooter. Hij heeft inmiddels 300 op de bank staan. Reserveren is geld apart houden waarmee je later onverwachte of grote uitgaven wilt betalen. Je reserveert geld voor incidentele uitgaven zoals een vakantie. Of voor een scooter. Reserveren kan alleen als je inkomsten groter zijn dan je uitgaven. Er is nog een andere manier om aan geld te komen. Je kunt geld lenen om producten te kopen. Aankoop bedrag Termijnbedrag Looptijd In maanden Lees tekst C Reserveren. a Wanneer kun je reserveren? Bij postorderbedrijf Nekkerkamp kun je met geleend geld kopen! b Vind je lenen voor jezelf wel of geen verstandige manier om aan geld te komen? Waarom? Wel / Niet verstandig, omdat 36 Bekijk de bron bij tekst C Reserveren. Even aandacht Het aankoopbedrag is het bedrag dat je maximaal mag besteden. Dit is dus het bedrag dat je leent. Het termijnbedrag is het bedrag dat je iedere maand moet betalen. De looptijd is het aantal keren dat je het maandbedrag moet betalen. a Stel dat je leent. Wat moet je dan in totaal terugbetalen? Totaal terug te betalen: 32 * = b Bereken hoeveel je extra betaalt door in 32 maanden (in termijnen) te betalen. Totaal terug te betalen geleend bedrag = kosten van het lenen = c Je leent Wat moet je terugbetalen? d Hoeveel betaal je extra? 24 1 Hoe ga je met geld om?

In & Out! voor scholieren. Docentenhandleiding

In & Out! voor scholieren. Docentenhandleiding In & Out! voor scholieren Docentenhandleiding In & Out voor scholieren Docentenhandleiding Nibud Het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) is een onafhankelijke stichting die consumenten

Nadere informatie

Mbo ers in geldzaken. Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten. Nibud, 2011

Mbo ers in geldzaken. Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten. Nibud, 2011 Mbo ers in geldzaken Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten Nibud, 2011 Mbo ers in geldzaken / 2 Mbo ers in geldzaken Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten Nibud,

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

DE KEUZE IS AAN ONS MODULE 1 HAVO 4. HAVO Economie 2010 / 2011 VERS

DE KEUZE IS AAN ONS MODULE 1 HAVO 4. HAVO Economie 2010 / 2011 VERS DE KEUZE IS AAN ONS MODULE 1 HAVO 4 HAVO Economie 2 INHOUDSOPGAVE Blz INLEIDING 3 HOOFDSTUK 1: ECONOMIE IS KIEZEN 4 1.1 IN HET GEZIN 5 1.2 IN DE SAMENLEVING 6 1.3 EN IN BEDRIJVEN 7 HOOFDSTUK 2: SCHAARSTE

Nadere informatie

Handreiking STUDENT & FINANCIËN. voor advies & voorlichting aan studenten NATIONAAL INSTITUUT VOOR BUDGETVOORLICHTING

Handreiking STUDENT & FINANCIËN. voor advies & voorlichting aan studenten NATIONAAL INSTITUUT VOOR BUDGETVOORLICHTING Handreiking voor advies & voorlichting aan studenten STUDENT & FINANCIËN NATIONAAL INSTITUUT VOOR BUDGETVOORLICHTING Handreiking STUDENT & FINANCIËN Colofon Aan deze uitgave hebben meegewerkt: Annemarie

Nadere informatie

Vermogensmarkt Bank, Beurs of de Haaien

Vermogensmarkt Bank, Beurs of de Haaien Vermogensmarkt Bank, Beurs of de Haaien Havo Economie 2010-2011 VERS 1 INHOUD Blz. HOOFDSTUK 1: DE VERMOGENSMARKT 2 1.1 Een markt voor geld 2 1.2 De vraag naar geld 4 1.2.2 Consumenten als vragers naar

Nadere informatie

Studentenonderzoek 2015

Studentenonderzoek 2015 Anna van der Schors Studentenonderzoek 2015 Achtergrondstudie bij Handreiking Student & Financiën Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Nibud, juni 2015 Anna van der Schors Gea Schonewille

Nadere informatie

Thema Informatie vragen bij een instelling

Thema Informatie vragen bij een instelling http://www.edusom.nl Thema Informatie vragen bij een instelling Les 28. Geld lenen Wat leert u in deze les? Een gesprek voeren met een bank over geld lenen. Woorden en zinnen gebruiken die gaan over het

Nadere informatie

Inhoud in vogelvlucht

Inhoud in vogelvlucht Inhoud in vogelvlucht Voorwoord... xv Over de auteurs... xvii Dankwoord... xviii Inleiding... 1 Deel I: Basisprincipes... 7 Hoofdstuk 1: Ja, ik wil beleggen!... 9 Hoofdstuk 2: Je financiële situatie...

Nadere informatie

Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen.

Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen. Examen VMBO-KB 2015 tijdvak 2 donderdag 18 juni 13.30-15.30 uur economie CSE KB Bij dit examen hoort een bijlage. Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen.

Nadere informatie

economie CSE GL en TL

economie CSE GL en TL Examen VMBO-GL en TL 2012 tijdvak 2 dinsdag 19 juni 13.30-15.30 uur economie CSE GL en TL Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 43 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 57 punten te

Nadere informatie

2. OVERZICHT HOUDEN...

2. OVERZICHT HOUDEN... 18 plus en je geld Inhoud 1. 18 WORDEN... 3 WIE GAAT DAT BETALEN?... 3 JE EIGEN ZORGVERZEKERING... 5 2. OVERZICHT HOUDEN... 7 POST OPRUIMEN... 7 WAAR BLIJFT JE GELD?... 9 BETALINGEN REGELEN... 11 EXTRA

Nadere informatie

economie CSE GL en TL

economie CSE GL en TL Examen VMBO-GL en TL 2012 tijdvak 1 vrijdag #dag 25 # mei 13.30 #tijd- 15.30 - #tijd uur economie CSE GL en TL Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 47 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Wat koop ik voor mijn goeie geld. Inflatie. HAVO Economie 2008-2009 Versie 1

Wat koop ik voor mijn goeie geld. Inflatie. HAVO Economie 2008-2009 Versie 1 Wat koop ik voor mijn goeie geld Inflatie HAVO Economie 2008-2009 Versie 1 Wat koop ik voor mijn goeie geld 2 Inflatie Als je de kranten openslaat is er een behoorlijke kans dat bij de economische pagina's

Nadere informatie

9 e Jongeren en geld.

9 e Jongeren en geld. 9 e Jongeren en geld. Geld is altijd al belangrijk geweest voor de mensheid en tot op de dag van vandaag zijn veel mensen er door geobsedeerd. Geld helpt je in je onderhoud te voorzien, geld bepaald je

Nadere informatie

Lesbrief Meneer Beer

Lesbrief Meneer Beer Lesbrief Meneer Beer Het verhaal Het verhaal gaat over Meneer Beer. Hij is verliefd op een prachtig berinnetje, maar hij durft het haar niet te vertellen. Hij vindt zichzelf maar een eenvoudige beer. Om

Nadere informatie

MONEY MINDSETS ALLES WAT JE MOET WETEN OVER JONGEREN EN GELD

MONEY MINDSETS ALLES WAT JE MOET WETEN OVER JONGEREN EN GELD MONEY MINDSETS ALLES WAT JE MOET WETEN OVER JONGEREN EN GELD INHOUDSOPGAVE VoorwoorD 3 MONEY MINDSETS ALLES WAT JE MOET WETEN OVER JONGEREN EN GELD Hoofdstuk 1. InlEIDING 4 1.1. Steeds meer verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam)

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) Al Doende Leren Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) i.s.m. Els Kuiper (Vrije Universiteit Amsterdam) Kees Broekhof (Sardes)

Nadere informatie

Financieel gedrag van kinderen en jongeren. Rapportage deskresearch In opdracht van Wijzer in geldzaken

Financieel gedrag van kinderen en jongeren. Rapportage deskresearch In opdracht van Wijzer in geldzaken Financieel gedrag van kinderen en jongeren Rapportage deskresearch In opdracht van Wijzer in geldzaken Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Financieel gedrag van kinderen en jongeren: Prestaties 6 1.1 Financieel

Nadere informatie

Wetenschapsknooppunt Erasmus Universiteit Rotterdam. Werkboek voor jonge beleggers

Wetenschapsknooppunt Erasmus Universiteit Rotterdam. Werkboek voor jonge beleggers Wetenschapsknooppunt Erasmus Universiteit Rotterdam Werkboek voor jonge beleggers 1200 Praagse miniatuur (kleine afbeelding in een boek) van een werkplaats voor manuscripten (geschreven boeken) waar de

Nadere informatie

Zakelijke communicatie

Zakelijke communicatie Zakelijke communicatie voor professionals Daniël Janssen Mirjam van der Loo Jan van den Hurk Frank Jansen Eerste druk Zakelijke communicatie voor professionals Zakelijke communicatie voor professionals

Nadere informatie

Examen VMBO-KB. economie CSE KB. tijdvak 1 dinsdag 29 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VMBO-KB. economie CSE KB. tijdvak 1 dinsdag 29 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VMBO-KB 2007 tijdvak 1 dinsdag 29 mei 13.30-15.30 uur economie CSE KB Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 42 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 51 punten te behalen. Voor

Nadere informatie

Inleiding lesbrief Snoep & Snacks

Inleiding lesbrief Snoep & Snacks Lesbrief Lesvorm : workshop Doelgroep : vmbo GL/TL klas 2 havo en vwo klas 2 mbo niveau 1 en 2, studiejaar 1 Duur : 90-100 minuten Gastdocent : mogelijk Inleiding lesbrief Snoep & Snacks De workshop Snoep

Nadere informatie

economie CSE GL en TL

economie CSE GL en TL Examen VMBO-GL en TL 2013 tijdvak 2 dinsdag 18 juni 13.30-15.30 uur economie CSE GL en TL Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 48 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 59 punten te

Nadere informatie

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch?

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Snap binnen 2 uur de belangrijkste financiële begrippen:

Nadere informatie

Uitkomen met inkomen

Uitkomen met inkomen Uitkomen met inkomen Start: Donderdagavond 31 maart Tijd: 19.30 21.30 uur Plaats: Versa Welzijn, Larenseweg 30 te Hilversum Frequentie: 6 bijeenkomsten wekelijks Voor wie De cursus Uitkomen met inkomen

Nadere informatie

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 SCHOLENSTRIJD.NL Lesbrief Beleggen Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 Bewerkt van oorspronkelijke uitgave 2008 Stichting leerplanontwikkeling (), Enschede, IEX Mediagroep, Amsterdam Alle

Nadere informatie

Module Rekenvaardigheid in havo als voorbereiding op pabo. AN nr. 3.4044.0006

Module Rekenvaardigheid in havo als voorbereiding op pabo. AN nr. 3.4044.0006 Module Rekenvaardigheid in havo als voorbereiding op pabo AN nr..4044.0006 Inleiding Beste leerling, Wanneer je naar de PABO gaat is het belangrijk dat je een goede beheersing hebt van de Nederlandse

Nadere informatie

2 Verhoudingen, procenten, breuken en kommagetallen

2 Verhoudingen, procenten, breuken en kommagetallen Rekenen en wiskunde uitgelegd Kennisbasis voor leerkrachten basisonderwijs Uitwerkingen van de opgaven bij de basisvaardigheden 2 Verhoudingen, procenten, breuken en kommagetallen Peter Ale Martine van

Nadere informatie

Marktonderzoek. Mirjam Broekhoff, Harm Stumpel, Roel Kooiker. Negende druk

Marktonderzoek. Mirjam Broekhoff, Harm Stumpel, Roel Kooiker. Negende druk Marktonderzoek Mirjam Broekhoff, Harm Stumpel, Roel Kooiker Negende druk Noordhoff Uitgevers bv Marktonderzoek Mirjam Broekhoff Harm Stumpel Roelof Kooiker Negende druk Noordhoff Uitgevers bv Groningen

Nadere informatie