3 VMBO-BASIS. Naam. Klas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3 VMBO-BASIS. Naam. Klas"

Transcriptie

1 ECONOMIE 3 VMBO-BASIS LEERWERKBOEK A Naam Klas

2

3 P I N CODE 5e editie vmbo-basis 3A leerwerkboek Auteurs Jacques van der Linden Ben van Os Eindredacteur Leen Doorduin Noordhoff Uitgevers Groningen

4 Omslagfoto: Image Select, Wassenaar Conceptontwerp omslag: Fabrique, Communicatie en design, Delft Vertaling vormgeving omslag: Duko Hamminga Grafisch Ontwerp, Assen Ontwerp binnenwerk: Duko Hamminga Grafisch Ontwerp, Assen Illustraties: Cartoony, Pieter Hogenbirk, Huizen Technisch tekenwerk: PrePressMediaPartners, Wolvega Beeldresearch: B en U International Picture Service, Diemen ANP Photo, Rijswijk: p. 6 Nationale Beeldbank, Amsterdam: p. 7, 92 Ben van Os, Veldhoven: p. 8, 14, 55, 86 Picture Alliance, Frankfurt: p. 15 p. 17 Ina Bos, Haren: p. 22 Hollandse Hoogte, Amsterdam: p. 25, 28, 38, 40, 50, 70, 71, 83, 97 o Angel Photography, Amsterdam: p. 39 Merlijn Michon Fotografie, Amsterdam: p. 44, 60 WFA Fotografie, Den Haag: p. 45 DNB, Amsterdam: p. 46 BMW Group Nederland / PR & Sponsoring, Rijswijk: p. 56 p. 75 ANWB, Den Haag: p. 76 Consumentenbond, Den Haag: p. 77, 78, 79, 80, 94, 96, 97l, 98 Voermans van Bree, Arnhem: p. 84 Nestlé, Amsterdam: p. 88 Courtesy of Apple: p. 97 b p / Noordhoff Uitgevers bv Groningen/Houten, The Netherlands Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Reprorecht (Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, Voor het overnemen van (een) gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without prior written permission of the publisher. ISBN

5 Inhoud Hoe werk je met Pincode? 4 1 Hoe ga je met geld om? 6 Exameneenheid Consumptie Kan ik pinnen? 38 Exameneenheid Consumptie Weet jij wat je koopt? 70 Exameneenheid Consumptie Algemene vaardigheden 102 Alfabetische begrippenlijst 105 Register 107

6 Hoe werk je met Pincode? Pincode voor vmbo bovenbouw basis bestaat uit vier leerwerkboeken. Voor ieder leerjaar twee. De nadruk in de eerste twee leerwerkboeken ligt op het schoolexamen. De nadruk van de laatste twee leerwerkboeken ligt op het centraal examen. Hoe ziet een hoofdstuk eruit? Hoofdstukopening Ieder hoofdstuk begint met een stuk tekst over Jesse en zijn vrienden. Deze tekst en de vragen die erbij horen, zetten je aan het denken over het onderwerp in het hoofdstuk. Paragraaf Iedere paragraaf bestaat uit vier pagina s. Boven aan de pagina staat een tekst met een bron. De teksten die je moet leren, zijn aangegeven met een rode stippellijn. Onder de tekst en bron staan vragen over de tekst en de bron. Met deze vragen oefen je of je de leertekst goed snapt. Als er een voor een vraag staat, weet je dat er in deze opgave gerekend moet worden. Rode stippellijn Rekenblok Exameneenheid Inleidend verhaal Voorkennis In deze paragraaf worden belangrijke theorie en de bijbehorende begrippen herhaald die in de onderbouw zijn behandeld. Ook kun je met vragen oefenen of je de theorie nog weet. Samenvatting en begrippen In de samenvatting staan alle belangrijke dingen op een rij. In de begrippenlijst vind je de belangrijke begrippen en wat ze betekenen. Samenvatting Begrippen Vragen Theorie 4 Hoe werk je met Pincode?

7 Beroep en ICT In elk hoofdstuk wordt aandacht besteed aan een beroep. In het leerwerkboek staat een korte omschrijving. In de ICT werk je deze opdracht over het beroep verder uit. Hierna weet je gelijk of je dit beroep leuk vindt of niet. Ook vind je op deze pagina een overzicht van alle ICT die er bij dit hoofdstuk zit. Oefenen Je kunt erg veel oefenen met Pincode. In elk hoofdstuk heb je een Test jezelf om te kijken wat je al weet. Met de Herhalingsopgaven kun je per paragraaf extra oefenen. Vervolgens zijn er de Extra opgaven. Deze opgaven zijn iets moeilijker en lijken ook meer op het eindexamen. Beroep en ICT Keuzeopdrachten Test Keuzeopdrachten Na Beroep en ICT staan twee keuzeopdrachten. Dit zijn onderzoeken of grotere opdrachten die je samen met andere leerlingen kunt doen. Herhalingsopgaven Extra opgaven Hoe werk je met Pincode? 5

8 1 Hoe ga je met geld om? Exameneenheid Consumptie Inhoud Voorkennis 1.1 Hoe kom jij aan inkomen? 1.2 Waar heb jij behoefte aan? 1.3 Kom jij daarmee uit? 1.4 Wat heb je ervoor over? Samenvatting & Begrippen Beroep en ICT Keuzeopdrachten Test jezelf Herhalingsopgaven Extra opgaven 6

9 Intro Had ik maar een scooter! Jesse hoort een enorm lawaai onder het raam van zijn slaapkamer. Als hij naar buiten kijkt, ziet hij Amir lachend naar boven kijken. Hij zit op een gave scooter. Niet van mij hoor, roept hij, van mijn broer. Bovengekomen meldt Amir trots dat hij aardig opschiet met sparen voor een eigen scooter. En elke maand krijg ik van mijn ouders twintig euro voor de scooter. Jesse wordt rood van jaloezie. Ook hij wil graag een scooter. Maar bij zijn ouders hoeft hij voor iets extra s niet aan te komen. Die moeten iedere maand al puzzelen om rond te komen met hun geld. Jesse zal er echt zelf voor moeten sparen! 1 Lees de tekst Had ik maar een scooter! a Amir zit op een gave scooter. Van wie is die scooter? b Vanaf welke leeftijd mag je op een scooter rijden? c Wat kost een scooter ongeveer? d Jesse woont op tien minuten fietsen van school. Wat vind jij van Jesses wens om een scooter te kopen? 7

10 * Voorkennis In Voorkennis gaat het over hoe je in je behoeften kunt voorzien en over consumeren. Ook leer je hoe je een deel van een bedrag kunt omrekenen in procenten. Consumeren Jesse wil graag een scooter en een laptop. Zijn moeder kan dat niet voor hem betalen. We moeten ook nog kunnen eten, zegt ze. Dingen die je graag wilt of die je nodig hebt, noem je behoeften. Het voorzien in behoeften noem je consumeren. Als je meer wilt consumeren, heb je meer inkomen nodig. Met een bijbaan krijg je extra inkomen. Je ontvangt dan loon voor je werk. Van je loon kun je bijvoorbeeld een laptop kopen en zo in je behoefte aan een laptop voorzien. 2 Lees de tekst Consumeren. a Jesse heeft een aantal wensen. Noteer zijn wensen hieronder. Streep het foute antwoord door. b Dingen die je graag wilt of die je nodig hebt, noem je behoeften / consumeren. c Het voorzien in een behoefte noem je behoeften / consumeren. Vul het juiste woord in. d Met een bijbaan ontvang je 3 Bekijk de bron bij de tekst Consumeren. Normaal kost een cd in deze winkel 9,99. Hoeveel geld kan Jesse besparen als hij gebruik maakt van de aanbieding? 8 1 Hoe ga je met geld om?

11 Van bedrag naar procenten Sophie heeft 500 op de bank staan. Zij krijgt na een jaar van de bank 15 rente. Hoeveel % rente krijgt ze? Stap 1 Van welk bedrag moet je uitgaan? Stappen Stap 1 Van welk bedrag moet je uitgaan? 500 Stap 2 Bereken 1% van het bedrag waarvan je uitgaat = 5 Stap 3 Hoe vaak past de uitkomst van stap 2 in het bedrag dat je om wilt rekenen in %? 15 5 = 3% Stap 2 Bereken 1% van het bedrag waarvan je uitgaat. Stap 3 Hoe vaak past de uitkomst van stap 2 in het bedrag dat je om wilt rekenen in %? 4 Bekijk de bron bij de tekst Van bedrag naar procenten. a Je hebt 250 op de bank staan. Na een jaar krijg je van de bank 7,50 aan rente. Reken uit hoeveel procent rente je krijgt. Stap 1: Stap 2: Stap 3: b Amir heeft 550 op de bank staan. Na een jaar krijgt Amir van de bank 22 aan rente. Reken uit hoeveel procent rente Amir krijgt. Stap 1: Stap 2: R Stap 3: We maken de berekening nu iets korter. We slaan stap 1 over en beginnen direct met stap 2. c Sophie heeft op de bank staan. Na een jaar krijgt Sophie van de bank 84,15. Dit is de rente die ze van de bank krijgt. Reken uit hoeveel procent rente Sophie krijgt. Stap 2: Stap 3: Voorkennis 9

12 1.1 Hoe kom jij aan inkomen? Heb jij inkomen? Waar geef jij je geld aan uit? In deze paragraaf leer je hoe mensen aan geld komen en waar mensen het geld aan besteden. A Inkomensvormen Jesse krijgt per maand 25 zakgeld en 40 kleedgeld. Jesse hoeft niets te doen voor zijn zakgeld en kleedgeld. Hij krijgt het van zijn ouders. Zijn ouders geven een deel van hun inkomen aan hem. Dat noem je een inkomensoverdracht. Veel jongeren hebben een bijbaan. Inkomsten van een bijbaan noem je inkomen uit arbeid. Inkomen in natura is loon dat niet in geld wordt uitbetaald. Zo werkt Mark bij een boer. Hij mag iedere week groenten mee naar huis nemen. Er zijn drie inkomensvormen: inkomen uit arbeid (loon of salaris, vakantiegeld, loon in natura) inkomen uit bezit (rente, winst, huur, pacht) inkomen uit overdracht jongens meisjes krant bezorgen babysitten bij de boer karweitjes en klusjes werken in de supermarkt horeca schoonmaken ander baantje In het staafdiagram zie je dat 11% van de meisjes een bijbaan in de winkel heeft. 5 Lees tekst A Inkomensvormen. a Hoe noem je de inkomensvorm(en) van Jesse? b Jesse krijgt iedere maand onder andere 25 zakgeld en 40 kleedgeld. Omcirkel het juiste antwoord. Dit inkomen van Jesse hoort bij: A bijbaan B vakantiewerk C geld van ouders c Onder welke inkomensvorm valt de rente die je krijgt over je banktegoed? 6 Bekijk de bron bij tekst A Inkomensvormen. In de grafiek zie je onderstaande bijbanen. Schrijf een J bij de bijbanen die jongens vooral hebben en een M bij bijbanen die meer door meisjes worden gedaan. werken in de supermarkt schoonmaken horeca krant bezorgen bij de boer babysitten karweitjes en klusjes ander baantje 10 1 Hoe ga je met geld om?

13 B Inkomensverschillen Het inkomen van Jesse is lager dan dat van zijn vrienden. Amir krijgt bijvoorbeeld 55 kleedgeld, 45 zakgeld en nog 20 om voor een scooter te sparen. Inkomensverschillen zie je overal. Het inkomen van jou en jouw klasgenoten is niet gelijk. Ook jullie ouders verdienen niet allemaal hetzelfde. Er is verschil in inkomen tussen jongeren, tussen ouders en tussen de inwoners van verschillende landen. In de grafiek hiernaast zie je inkomensverschillen tussen jongens en meisjes. Gemiddeld inkomen per maand in euro s naar leeftijd en geslacht Leeftijd Jongens Meisjes 13 jaar jaar jaar jaar jaar In de tabel hierboven kun je zien dat een meisje van 16 jaar gemiddeld 203 te besteden heeft. 7 Lees tekst B Inkomensverschillen. a Amir heeft verschillende inkomsten per maand. Bereken het totale inkomen van Amir in één maand. Het inkomen van Amir is per maand b Hoeveel euro ontvangt Amir iedere maand meer dan Jesse? 8 Bekijk de bron bij tekst B Inkomensverschillen. a In de tabel staan de gemiddelde inkomens van jongeren. Het gemiddelde inkomen per maand van een jongen van vijftien jaar is Streep het foute antwoord door. b Jesse heeft meer / minder dan het gemiddelde inkomen. c Geef twee redenen waarom Jesse minder inkomen heeft dan de gemiddelde jongen van 15 jaar. 1.1 Hoe kom jij aan inkomen? 11

14 C Koopkracht Frisdrank in de voetbalkantine is 0,20 per glas duurder geworden. Als Jesse daar een glas cola koopt, houdt hij minder geld over dan eerst. Als de glazen fris duurder worden, kun je minder kopen voor je geld. Je koopkracht wordt minder. Koopkracht laat zien hoeveel goederen je met je geld kunt kopen. Als je inkomen gelijk blijft en de prijzen stijgen, kun je minder kopen. Een glas frisdrank is een kleine uitgave voor Jesse. Maar hij wil ook de volgende dingen kopen: een broek van 60, een trui van 45 en een computerspel van 25. De koopkracht van Jesse is niet genoeg om alles te kopen. Mensen met een laag inkomen hebben hier iedere maand mee te maken! De boodschappen zijn in 2010 duurder geworden. De koopkracht is gedaald. 9 Bekijk de bron bij tekst C Koopkracht. a Op de tekening zie je twee gevulde winkelwagentjes. Onder beide tekeningen staat 100. Hoe komt het dat de ene winkelwagen minder gevuld is dan de andere? Omcirkel het juiste antwoord. A De prijzen zijn gedaald. B De prijzen zijn gestegen. C De prijzen zijn gelijk gebleven. 10 Lees tekst C Koopkracht. a Jesse schrikt van de nieuwe prijzen in de voetbalkantine. Kun je een reden verzinnen waarom de prijzen stijgen? b Streep het foute antwoord door. Als de prijzen stijgen en je inkomsten blijven gelijk, dan daalt / stijgt je koopkracht. c Noem een manier waarop Jesse zijn koopkracht zelf kan vergroten. d Streep het foute antwoord door. Moeder betaalde vorig jaar voor de wekelijkse boodschappen 83,70. Dit jaar betaalde ze voor dezelfde boodschappen 79,45. Haar koopkracht is gedaald / gestegen Hoe ga je met geld om?

15 D Hoeveel procent is dat? Amir wil wel eens weten hoeveel procent hij van zijn inkomen uitgeeft aan kleding. Zijn inkomen is 120. Amir geeft gemiddeld 30 uit aan kleding. Hoeveel procent van zijn inkomen besteedt Amir aan kleding? Stappen Stap 1 Bereken 1% van het bedrag waar je van uitgaat (dat noem je 100%). Stap 1 Stap = 1, ,20 = 25% Stap 2 Hoe vaak past de uitkomst van stap 1 in het bedrag dat je om wilt rekenen in %? 11 Lees tekst D Hoeveel procent is dat? a Je krijgt iedere week 10 zakgeld van je ouders. Hiervan besteed je 2 aan snoep. Hoeveel procent van je zakgeld besteed je aan snoep? b Jesse geeft gemiddeld 10 uit aan snoep en drank per maand. Zijn inkomsten zijn per maand 75. Hoeveel procent van zijn inkomen besteedt hij aan snoep en drank? c Maya krijgt 12,50 als kerstbonus op haar werk. Normaal verdient ze 50 per weekend. Hoeveel procent is haar kerstbonus van haar weekendsalaris? 12 Lees de samenvatting. Hieronder zie je drie zinnen. Zet onderstaande begrippen bij de juiste zin. inkomen uit arbeid inkomen uit bezit inkomensoverdracht 1 Je krijgt iedere maand geld van je ouders. 2 Je werkt iedere week een paar uur in de supermarkt. 3 Je hebt veel geld staan op je spaarrekening en krijgt daarvan ieder jaar rente. Samenvatting Er zijn drie inkomensvormen: inkomen uit arbeid (bijbaan), inkomen uit bezit en inkomen uit overdracht (zakgeld en kleedgeld). Niet iedereen heeft evenveel inkomen: er zijn inkomensverschillen. Koopkracht laat zien hoeveel goederen je met je geld kunt kopen. 1.1 Hoe kom jij aan inkomen? 13

16 1.2 Waar heb jij behoefte aan? Mensen kopen niet allemaal hetzelfde. In deze paragraaf leer je waardoor onze wensen verschillen en hoe we beïnvloed worden bij wat we kopen. A Basisbehoeften en overige behoeften Jesse heeft veel wensen. Zo wil hij nu graag een nieuwe broek. Zijn oude is uit de mode! Basisbehoeften zijn kleding, onderdak, eten en drinken. De basisbehoeften zijn noodzakelijk. Alle andere behoeften noem je overige behoeften. Dit zijn de niet-noodzakelijke behoeften. Wel kunnen ze je leven fijner maken. Een voorbeeld hiervan is een mobiel. Een mobiel is een luxe goed. Luxe goederen zijn niet van levensbelang, niet noodzakelijk. Ze horen bij de overige behoeften. Je kunt in je behoeften voorzien door het kopen van goederen. Dit noem je consumeren. Iemand die in zijn behoeften voorziet door iets te kopen, noem je een consument. 13 Bekijk de bron bij tekst A Basisbehoeften en overige behoeften. a Is een notebook een basisbehoefte of hoort een notebook bij de overige behoeften? b De prijs voor het notebook was 450. Wat wordt de nieuwe prijs met de korting eraf? 14 Lees tekst A Basisbehoeften en overige behoeften. a De tekst vertelt over basisbehoeften en overige behoeften. Zet de volgende goederen in de juiste kolom. aftershave brood trui aardappelen make-up mobiel Basisbehoeften Overige behoeften b Vul het juiste woord in. Als je producten of goederen koopt om in je behoeften te voorzien, noem je dat 14 1 Hoe ga je met geld om?

17 B Prioriteitenlijst Jesse bekijkt zijn wensenlijstje nog eens goed. Een broek, een trui, een computerspel. Heeft hij die trui echt nodig? En dat computerspel? Jesse heeft genoeg te wensen, maar niet genoeg geld. Hij moet keuzes maken. Vaak zijn je (geld)middelen niet voldoende om in al je wensen te voorzien. Een econoom zegt dan dat de middelen schaars zijn. Als je niet alles kunt kopen moet je een keuze maken. Wil je een nieuwe trui of een nieuwe broek? Om beter te kunnen kiezen kun je een keuzelijst maken. Je belangrijkste behoefte zet je bovenaan. Je noemt dit een prioriteitenlijst: een lijst met behoeften waarvan de belangrijkste bovenaan staat. 15 Bekijk de bron bij tekst B Prioriteitenlijst. Op de foto zie je enkele computergames. Streep het foute antwoord door. Deze games behoren tot de basisbehoeften / overige behoeften. Deze games zijn om het leven prettiger te maken / nodig om te kunnen leven. 16 Lees tekst B Prioriteitenlijst. a Wat wordt er bedoeld met: Middelen zijn schaars? Streep het foute antwoord door. Er is genoeg / te weinig geld om alles te kopen. b Vul het juiste woord in. Een lijstje van al je behoeften noem je een c Stel dat jij niet alles kunt kopen wat je wilt. Je moet kiezen tussen nieuwe schoenen of een nieuwe winterjas. Wat kies je en waarom? d Als je middelen schaars zijn, waarom moet je dan een prioriteitenlijst maken? e De vader van Sanne heeft een andere baan. Hij gaat 500 per maand meer verdienen. Sanne zegt: Onze basisbehoeften blijven hetzelfde, maar onze prioriteitenlijst wordt nu anders. Vertel of Sanne gelijk heeft of niet. Leg uit waarom. 1.2 Waar heb jij behoefte aan? 15

18 C Consumentengedrag Jesse ziet in de winkel een computerspel liggen. Het is afgeprijsd voor 9,99. Hij koopt het spel meteen. Consumentengedrag of koopgedrag is de manier waarop je geld uitgeeft. Jouw koopgedrag wordt beïnvloed. Reclame, vrienden en ouders hebben invloed op je koopgedrag. Belangrijk voor je consumentengedrag zijn je inkomen, je leeftijd en je opleiding. Ook maakt het verschil of je een jongen of meisje bent. Door technologische ontwikkelingen verandert je koopgedrag ook. Nu zijn er producten die er vroeger niet waren. En bestaande producten worden steeds vernieuwd. Verschil in consumentengedrag tussen 15- tot 16-jarigen en 21- tot 24-jarigen kleding, cosmetica alcohol, roken, drugs, gokken transport mobiele telefoon huur en huishoudgeld, kost en inwoning verzekeringen 15 tot 16-jarigen vakantie 21 tot 24-jarigen De boodschappen zijn in 2010 duurder geworden De koopkracht is gedaald. Percentage van het inkomen 17 Lees tekst C Consumentengedrag. a Kruis aan wie invloed hebben op het koopgedrag van jongeren bij het kopen van schoenen. je ouders je vrienden de regering b Streep door wat niet belangrijk is voor koopgedrag. je inkomen / je woonplaats / je opleiding c Fabrikanten verzinnen steeds weer nieuwe producten. Hierdoor verandert je koopgedrag. Deze verandering komt door 18 Bekijk de bron bij tekst C Consumentengedrag. a Waaraan geven de 15- en 16-jarigen in verhouding meer geld uit dan de 21- tot 24-jarigen? b Wat vond jij vijf jaar geleden heel leuk, maar nu niet meer? c Waaraan geven de 21- tot 24-jarigen in verhouding meer geld uit dan de 15- en 16-jarigen? d Waarom zouden de 21- tot 24-jarigen procentueel minder geld uitgeven aan alcohol, drugs en gokken? 16 1 Hoe ga je met geld om?

19 D Doelgroep en reclame Amir laat Jesse zijn nieuwe mobieltje zien. Het is het nieuwste mobieltje dat er is. Gaaf! Jongeren hebben veel geld te besteden. Omdat veel jongeren dezelfde behoeften hebben, zijn ze een belangrijke groep consumenten (kopers). Een groep consumenten met dezelfde behoeften noem je een doelgroep. Reclame is aandacht vragen voor een product en vertellen dat een bepaald product erg goed is. Het doel van reclame is het product te verkopen. Er zijn veel manieren om een reclameboodschap over te brengen. Denk bijvoorbeeld aan: tv, kranten, radio, tijdschriften, folders, bushokjes, huis-aan-huisbladen en internet. E-commerce: winkelen op internet. 19 Lees tekst D Doelgroep en reclame. Waarom zijn jongeren een belangrijke doelgroep? Kruis de juiste antwoorden aan. Ze hebben allemaal dezelfde behoeften. Ze zijn jong. Ze laten zich niet gemakkelijk ompraten. Ze hebben veel te besteden. 20 Bekijk de bron bij tekst D Doelgroep en reclame. a Je ziet hier de site van beltonen.nl. Er wordt een aantal ringtonen aangeboden. Voor welke doelgroep is deze reclame bedoeld? b Heb jij wel eens een ringtone gedownload? c Weet jij of je opa of oma ook ringtonen downloadt? 21 Lees de samenvatting. Schrijf twee zaken op die invloed hebben op jouw consumentengedrag. 1 2 Samenvatting Je moet keuzes in je behoeften maken. Je consumentengedrag wordt beïnvloed door ouders, vrienden en reclame. En door je inkomen, leeftijd en opleiding. 1.2 Waar heb jij behoefte aan? 17

20 1.3 Kom jij daarmee uit? Veel mensen hebben moeite om rond te komen. In deze paragraaf leer je hoe je de eindjes aan elkaar kunt knopen. A Inkomsten en uitgaven Jesse heeft in de stad een leuke broek gezien. Hij kost 79,95. Helaas, Jesse komt een tientje tekort. Jesse wil alles wel kopen: een broek, een computergame, een nieuwe dvd en een bioscoopkaartje voor de nieuwste film. Hij heeft meer behoeften dan hij met zijn geld kan kopen. Je kunt niet alles kopen wat je wilt. Je moet keuzes maken. Daarom moet je weten wat je inkomsten zijn en je uitgaven daarop aanpassen. Totaalplanning inkomen familie Muller in euro s Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Totaal 22 Lees tekst A Inkomsten en uitgaven. a Streep de foute antwoorden door. Jesse heeft veel / weinig behoeften. Voor zijn behoeften heeft Jesse voldoende / te weinig geld. b Je kunt niet alles kopen wat je wilt. Je moet keuzes maken. Waarom moet je keuzes maken? 23 Bekijk de bron bij tekst A Inkomsten en uitgaven. a Wat zijn de totale verwachte inkomsten van de familie Muller per jaar? Omcirkel het juiste antwoord. A B C b Welk bedrag ontvangt de familie Muller minimaal iedere maand? c In de maand mei ontvangt de familie Muller vakantiegeld. Bereken het bedrag aan vakantiegeld Hoe ga je met geld om?

21 B Budgetplan De moeder van Jesse zegt: Je moet leren met je geld uit te komen. Laten we jouw uitgaven maar eens op een rijtje zetten. Een overzicht van je inkomsten en uitgaven die je verwacht, noem je een budgetplan of begroting. Een budgetplan kun je bijvoorbeeld van een maand of van een jaar maken. Het maken van een budgetplan noem je budgetteren. Door te budgetteren weet je beter hoeveel je te besteden hebt. Je stemt je uitgaven af op je inkomsten. Zo voorkom je dat je geldproblemen krijgt. Inkomsten Uitgaven Kleedgeld 40 Kleding 28 Zakgeld 25 Snoep, snacks, drinken 24 Geld opa 10 Bioscoop, eten 7 Computerspellen, tijdschriften 15 Cadeaus 5 Uitgaven en inkomsten van Jesse. Jesse komt er nu achter dat hij een tekort heeft. Hij kan niet eens voor zijn scooter sparen! 24 Bekijk de bron bij tekst B Budgetplan. a Je ziet het budgetplan van Jesse. Bereken de totale inkomsten en uitgaven van Jesse. Inkomsten Uitgaven Totaal: Totaal: b Jesse heeft een overschot / tekort van c Hoe zou Jesse dit tekort kunnen aanvullen? 25 Lees tekst B Budgetplan. Schrijf het bijpassende woord in de tweede kolom. Een overzicht van inkomsten en uitgaven noem je: Het maken van een budgetplan noem je: Door goed te budgetteren voorkom je: 1.3 Kom jij daarmee uit? 19

22 C Huishoudelijke uitgaven De moeder van Jesse heeft een budgetplan voor de maand september. Ze heeft de uitgaven keurig verdeeld in: Dagelijkse uitgaven De gewone uitgaven voor bijvoorbeeld voeding, persoonlijke verzorging, zakgeld en uitgaan. Vaste lasten Dat zijn uitgaven die iedere maand of kwartaal terugkomen. Denk aan uitgaven voor huur, energie, verzekeringen en abonnementen. Dit zijn uitgaven waar je aan vastzit. Incidentele uitgaven Dit zijn grote uitgaven die je niet regelmatig doet of die je nog niet had verwacht. Bijvoorbeeld: de vakantie of de televisie die plotseling kapot gaat. Voor incidentele uitgaven leg je geregeld geld apart. Budgetplan familie Muller september dit jaar Huishoudgeld 650 Huur 525 Kleding 340 Verzekeringen 315 Gas en elektra 160 Abonnementen 28 Zak- en kleedgeld 65 Gemeentelijke belastingen 41 Schoolkosten 280 Motorrijtuigenbelasting 41 Contributies 25 Waterleidingbedrijf 64 Telefoonrekening 49 Drogist 25 Espressoapparaat 125 Kapper 35 Totaal Lees tekst C Huishoudelijke uitgaven. De huishoudelijke uitgaven kun je in drie groepen verdelen. Noteer hieronder deze drie groepen Bekijk de bron bij tekst C Huishoudelijke uitgaven. a Tel de dagelijkse uitgaven op. b Tel de incidentele uitgaven op. Huishoudgeld Kleding Zakgeld Schoolkosten Drogist Espressoapparaat + Kapper + Totaal Totaal c Vul onderstaande tabel in en gebruik de uitkomsten van hierboven. Tel de bedragen op. Dagelijkse uitgaven Vaste lasten 1.248,00 Incidentele uitgaven + Totaal 20 1 Hoe ga je met geld om?

23 D Van week naar maand en andersom Maya betaalt 7,50 per week voor haar tennisles. Hoeveel geeft Maya per maand uit aan tennisles? Bereken als tussenstap eerst het bedrag per jaar! 7,50 * 52 = 390 per jaar 390 : 12 = 32,50 per maand Maandbedragen kun je ook omrekenen naar weekbedragen. Zo kost de krant bijvoorbeeld 20 per maand. Hoeveel is dat per week? (Als tussenstap eerst het bedrag per jaar uitrekenen.) 20 * 12 = 240 per jaar 240 : 52 = 4,62 per week Formule Bedrag per maand = bedrag per week * 52 weken : 12 maanden Bedrag per week = bedrag per maand * 12 maanden : 52 weken 28 Zoek op in je agenda. Een jaar heeft weken. Een jaar heeft maanden. 29 Lees tekst D Van week naar maand en andersom. a Je krijgt 15 per maand aan zakgeld. Reken uit hoeveel dat per week is. b Je krijgt 7,50 per week aan zakgeld. Reken uit hoeveel dat per maand is. c Imke geeft 650 uit aan kleding per jaar, aan toiletartikelen 15 per maand en voor 10 per maand aan cadeaus. Hoeveel geeft zij gemiddeld per week uit? d Achmed geeft 25 per maand uit aan uitgaan, gemiddeld 3 per week aan cadeaus en 175 per drie maanden aan kleding. Hoeveel geeft hij gemiddeld per maand uit? 30 Lees de samenvatting. Vul in en gebruik daarbij de begrippen uit de samenvatting. a Inzicht in je inkomsten en uitgaven krijg je door b Uitgaven van een huishouden kun je verdelen in Samenvatting Een budgetplan is belangrijk om inzicht te hebben in je inkomsten en uitgaven. De uitgaven van een huishouden kun je verdelen in dagelijkse uitgaven, vaste lasten en incidentele uitgaven. 1.3 Kom jij daarmee uit? 21

24 1.4 Wat heb je ervoor over? Een scooter kost meer dan alleen de aanschafprijs. In deze paragraaf leer je iets over bijkomende kosten en hoe je daar rekening mee kunt houden. A Nibud Jesse komt niet rond met zijn inkomen. Hij zal een bijbaan moeten zoeken. Met folders rondbrengen kan hij 15 per week verdienen. Misschien kan hij daar wat van sparen. Het Nibud is het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. Het geeft voorlichting over rondkomen met je inkomsten. Nibud heeft software waarmee je je uitgaven en inkomsten kunt bijhouden. Dat programma heet Nibud Manager. Grip op de knip is bepalend voor geluk De hoogte van het inkomen heeft geen invloed op het geluksgevoel. De mate waarin mensen controle over hun financiële situatie hebben, speelt een veel belangrijkere rol. Grip op inkomsten en uitgaven maakt veel gelukkiger dan de hoogte van het inkomen. Dat blijkt uit een onderzoek door het Nibud en de Wageningen Universiteit. 31 Lees tekst A Nibud. a Wat is de belangrijkste taak van het Nibud? b Waarom denk je heeft het Nibud een Nibud Manager-programma? 32 Bekijk de bron bij tekst A Nibud. a Vertel in je eigen woorden wat er wordt bedoeld met dit krantenartikel. b Heb jij grip op je geld? 22 1 Hoe ga je met geld om?

25 B Bijbaan Jesse komt Amir tegen. In de supermarkt zoeken ze nog vakkenvullers, zegt hij. Jesse springt op zijn fiets en gaat naar de supermarkt. Als hij terugkomt, straalt hij helemaal. Ik ben aangenomen. Ik werk 2 uur per week en krijg 3,75 per uur! Jesse weet dat hij meer inkomsten moet hebben dan uitgaven. Anders kan hij nooit geld reserveren voor zijn scooter. Gelukkig kan hij zijn inkomsten vergroten met folders rondbrengen en vakken vullen! 33 Lees tekst B Bijbaan. a Jesse had te weinig inkomsten. Hij heeft gezorgd dat hij meer inkomsten kreeg. Op welke manier heeft Jesse zijn inkomsten kunnen vergroten? b Omcirkel het juiste antwoord. Reserveren kun je alleen maar, wanneer je veel inkomsten hebt geen uitgaven hebt meer uitgaven dan inkomsten hebt meer inkomsten dan uitgaven hebt 34 Bekijk de bron bij tekst B Bijbaan. a Reken uit wat Jesse nu iedere week aan extra inkomsten heeft. Folders rondbrengen Vakken vullen 2 * = Totaal b Hoeveel inkomsten heeft Jesse nu per maand? Reken het weekbedrag om naar een maandbedrag. 1.4 Wat heb je ervoor over? 23

26 C Reserveren Jesse spaart voor zijn scooter. Hij heeft inmiddels 300 op de bank staan. Reserveren is geld apart houden waarmee je later onverwachte of grote uitgaven wilt betalen. Je reserveert geld voor incidentele uitgaven zoals een vakantie. Of voor een scooter. Reserveren kan alleen als je inkomsten groter zijn dan je uitgaven. Er is nog een andere manier om aan geld te komen. Je kunt geld lenen om producten te kopen. Aankoop bedrag Termijnbedrag Looptijd In maanden Lees tekst C Reserveren. a Wanneer kun je reserveren? Bij postorderbedrijf Nekkerkamp kun je met geleend geld kopen! b Vind je lenen voor jezelf wel of geen verstandige manier om aan geld te komen? Waarom? Wel / Niet verstandig, omdat 36 Bekijk de bron bij tekst C Reserveren. Even aandacht Het aankoopbedrag is het bedrag dat je maximaal mag besteden. Dit is dus het bedrag dat je leent. Het termijnbedrag is het bedrag dat je iedere maand moet betalen. De looptijd is het aantal keren dat je het maandbedrag moet betalen. a Stel dat je leent. Wat moet je dan in totaal terugbetalen? Totaal terug te betalen: 32 * = b Bereken hoeveel je extra betaalt door in 32 maanden (in termijnen) te betalen. Totaal terug te betalen geleend bedrag = kosten van het lenen = c Je leent Wat moet je terugbetalen? d Hoeveel betaal je extra? 24 1 Hoe ga je met geld om?

Examenopgaven VMBO-BB 2004

Examenopgaven VMBO-BB 2004 Examenopgaven VMBO-BB 2004 tijdvak 1 vrijdag 28 mei 9.00-10.30 uur ECONOMIE CSE BB Naam kandidaat Kandidaatnummer Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. Dit examen bestaat uit 30 vragen. Voor dit

Nadere informatie

Ik en de maatschappij. Rondkomen

Ik en de maatschappij. Rondkomen Ik en de maatschappij Rondkomen Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur: Jacobien Ubbink, Tessel Mulder Philein Educatieve Teksten Inhoudelijke redactie:

Nadere informatie

De basis van het Boekhouden

De basis van het Boekhouden De basis van het Boekhouden Werkboek Niveau 3 BKB/elementair boekhouden Hans Dijkink de basis van het boekhouden Niveau 3 BKB/elementair boekhouden Werkboek Hans Dijkink Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

Elementaire praktijk van de Financiering Werkboek

Elementaire praktijk van de Financiering Werkboek Elementaire praktijk van de Financiering Werkboek Niveau 4 PDB Mariëlle de Kock elementaire praktijk van de financiering Niveau 4 PDB Werkboek Mariëlle de Kock Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie

Bedrijfsadministratie Bedrijfsadministratie Opgaven Niveau 5 MBA Peter Kuppen Frans van Luit Bedrijfsadministratie MBA Niveau 5 Opgaven Opgaven Bedrijfsadminstratie MBA Niveau 5 P. Kuppen F. van Luit Eerste druk Noordhoff

Nadere informatie

(1 m.) Klassikale aftrap Docent stelt jou als gastdocent voor

(1 m.) Klassikale aftrap Docent stelt jou als gastdocent voor (1 m.) Klassikale aftrap Docent stelt jou als gastdocent voor Beschrijving (ter info voor gastdocent) Deze gastles gaat over inzicht krijgen in je inkomen en uitgaven. Jongeren moeten zorgen dat ze inkomen

Nadere informatie

Basisstudie in het boekhouden

Basisstudie in het boekhouden OPGAVEN Basisstudie in het boekhouden M.H.A.F. van Summeren, P. Kuppen, E. Rijswijk Zevende druk Basisstudie in het boekhouden Opgavenboek Opgavenboek Basisstudie in het boekhouden M.H.A.F. van Summeren

Nadere informatie

[zelf op te maken en in te vullen > denk hierbij aan het tonen van een foto en/of logo van de bank, je naam etc.

[zelf op te maken en in te vullen > denk hierbij aan het tonen van een foto en/of logo van de bank, je naam etc. Beschrijving Deze gastles gaat over inzicht krijgen in je inkomen en uitgaven. Jongeren moeten zorgen dat ze inkomen hebben. Anders is het lastig om een eigen leven in te vullen. Zakgeld, kleedgeld, baantje,

Nadere informatie

Fiscale Jaarrekening. Henk Fuchs Yvonne van de Voort UITWERKINGEN. Tweede druk

Fiscale Jaarrekening. Henk Fuchs Yvonne van de Voort UITWERKINGEN. Tweede druk Fiscale Jaarrekening Henk Fuchs Yvonne van de Voort UITWERKINGEN Tweede druk Fiscale jaarrekening Uitwerkingen opgaven Fiscale jaarrekening Uitwerkingen opgaven Henk Fuchs Yvonne van de Voort Tweede

Nadere informatie

Basiskennis Calculatie

Basiskennis Calculatie Basiskennis Calculatie Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN Derde druk Basiskennis Calculatie Uitwerkingen Basiskennis Calculatie Uitwerkingen Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Derde druk Noordhoff

Nadere informatie

Blommaert. Bedrijfseconomische Analyses OPGAVEN. Blommaert & Bedrijfseconomie vanuit managementperspectief. Zevende druk

Blommaert. Bedrijfseconomische Analyses OPGAVEN. Blommaert & Bedrijfseconomie vanuit managementperspectief. Zevende druk Blommaert Blommaert & Bedrijfseconomische Analyses Bedrijfseconomie vanuit managementperspectief OPGAVEN Zevende druk Bedrijfseconomische Analyses Opgaven en uitwerkingen Bedrijfseconomische Analyses

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Kom je ermee uit?

Hoofdstuk 2: Kom je ermee uit? Hoofdstuk 2: Kom je ermee uit? Een middagje shoppen. a 75 209 x 100% = 35,9%. b 209 : 3,72 = 56,18. Dus zij moet 57 uur werken om de nieuwe jas te kunnen kopen. c Zij had eerst kunnen sparen of zij had

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd

Boekhouden geboekstaafd Boekhouden geboekstaafd Drs. H. Fuchs S.J.M. van Vlimmeren OPGAVEN Zevende druk Boekhouden geboekstaafd 2 Opgaven Boekhouden geboekstaafd 2 Opgaven Drs. H. Fuchs S. J. M. van Vlimmeren Zevende druk Noordhoff

Nadere informatie

Elementaire praktijk van de Bedrijfsadministratie

Elementaire praktijk van de Bedrijfsadministratie Elementaire praktijk van de Bedrijfsadministratie Werkboek Niveau 4 PDB Hans Dijkink Elementaire praktijk van de Bedrijfsadministratie Niveau 4 PDB Werkboek Hans Dijkink Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

ECONOMIE VOOR VMBO BOVENBOUW. 3 vmbo - (k)gt ANTWOORDENBOEK

ECONOMIE VOOR VMBO BOVENBOUW. 3 vmbo - (k)gt ANTWOORDENBOEK ECONOMIE VOOR VMBO BOVENBOUW 3 vmbo - (k)gt ANTWOORDENBOEK Hoofdstuk 2 Het inkomen van consumenten Paragraaf 1 Welke soorten inkomens zijn er? 1 Oppassen. 2 3 Werken in de horeca mag je pas na je zestiende.

Nadere informatie

Maak je eigen jaarbegroting

Maak je eigen jaarbegroting Maak je eigen jaarbegroting Inleiding Een begroting maken. Het woord begroting wordt normaal gesproken alleen gebruikt bij bedrijven en de overheid. Maar het is tijd om ook jouw budget dezelfde aandacht

Nadere informatie

Ga naar www.nibud.nl klik bij Test en spel op: Alle tests en spellen Doe de test: Wat voor geldtype ben jij? Uitslag: je bent een

Ga naar www.nibud.nl klik bij Test en spel op: Alle tests en spellen Doe de test: Wat voor geldtype ben jij? Uitslag: je bent een kritisch consument Geld genoeg? In deze opdracht ga je je eigen inkomsten vergelijken met leeftijdgenoten, je maakt een overzicht van je inkomsten en uitgaven. Daarna laat je zien hoe belangrijk reclame

Nadere informatie

Elementaire praktijk van de Kostencalculatie Werkboek

Elementaire praktijk van de Kostencalculatie Werkboek Elementaire praktijk van de Kostencalculatie Werkboek Niveau 4 P Mariëlle de Kock elementaire praktijk van de kostencalculatie Niveau 4 (P) Werkboek Mariëlle de Kock Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

Thema 1 Pizzeria ANTWOORDEN

Thema 1 Pizzeria ANTWOORDEN 1 Thema 1 Pizzeria ANTWOORDEN Deel 1 Consumptie 1. Ieder mens probeert zo veel mogelijk wensen te vervullen. Iedereen begint daarbij met de belangrijkste behoeften: eten, drinken, kleding en een dak boven

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd

Boekhouden geboekstaafd Boekhouden geboekstaafd Drs. H. Fuchs S.J.M. van Vlimmeren OPGAVEN Achtste druk Boekhouden geboekstaafd 2 Opgaven Boekhouden geboekstaafd 2 Opgaven Drs. H. Fuchs S. J. M. van Vlimmeren Achtste druk Noordhoff

Nadere informatie

Belastingwetgeving 2015

Belastingwetgeving 2015 Belastingwetgeving 2015 Opgaven Niveau 5 MBA Peter Dekker RA Ludie van Slobbe RA Uitgeverij Educatief Belastingwetgeving Opgaven Niveau 5 MBA Peter Dekker RA Ludie van Slobbe RA Eerste druk Uitgeverij

Nadere informatie

Opmaak pilot Geld 25-01-2005 10:44 Pagina 1. Geld

Opmaak pilot Geld 25-01-2005 10:44 Pagina 1. Geld Opmaak pilot Geld 25-01-2005 10:44 Pagina 1 Geld Opmaak pilot Geld 25-01-2005 10:44 Pagina 2 GELD UITGEVEN Vraag 1 Bekijk deze advertentie. Welke afgebeelde producten koop jij wel eens? 2 Opmaak pilot

Nadere informatie

Bedrijfseconomie. Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN. Tweede druk

Bedrijfseconomie. Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN. Tweede druk Bedrijfseconomie Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN Tweede druk Bedrijfseconomie Uitwerkingen Bedrijfseconomie Uitwerkingen Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Tweede druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

Wat doe je met je geld? vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Wat doe je met je geld? vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd 20 October 2016 Licentie CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/62277 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd Opgaven

Boekhouden geboekstaafd Opgaven Boekhouden geboekstaafd Wim Broerse, Derk Jan Heslinga, Wim Schauten 13 e druk Boekhouden geboekstaafd 1 Drs. W.J. Broerse Drs. D.J.J. Heslinga Drs. W.M.J. Schauten Dertiende druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

Thema 1 Pizzeria. Deel 1 Consumptie

Thema 1 Pizzeria. Deel 1 Consumptie 1 Thema 1 Pizzeria Deel 1 Consumptie 1. Ieder mens probeert zo veel mogelijk wensen te vervullen. Iedereen begint daarbij met de belangrijkste behoeften: eten, drinken, kleding en een dak boven je hoofd.

Nadere informatie

Jaarrekening. Henk Fuchs OPGAVEN- EN WERKBOEK. Tweede druk

Jaarrekening. Henk Fuchs OPGAVEN- EN WERKBOEK. Tweede druk Jaarrekening Henk Fuchs OPGAVEN- EN WERKBOEK Tweede druk Jaarrekening Opgaven- en werkboek Jaarrekening Opgaven- en werkboek Henk Fuchs Tweede druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Opmaak binnenwerk:

Nadere informatie

Fiscale Jaarrekening. Henk Fuchs Yvonne van de Voort OPGAVEN- EN WERKBOEK. Tweede druk

Fiscale Jaarrekening. Henk Fuchs Yvonne van de Voort OPGAVEN- EN WERKBOEK. Tweede druk Fiscale Jaarrekening Henk Fuchs Yvonne van de Voort OPGAVEN- EN WERKBOEK Tweede druk Fiscale jaarrekening Opgaven- en werkboek Fiscale jaarrekening Opgaven- en werkboek Henk Fuchs Yvonne van de Voort

Nadere informatie

Belastingrecht voor het ho 2014

Belastingrecht voor het ho 2014 Belastingrecht voor het ho 2014 Uitwerkingen opgaven Deel 1 Inleiding belastingrecht Bart Kosters Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Belastingrecht voor het ho 2014 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie MBA

Bedrijfsadministratie MBA Bedrijfsadministratie MBA Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren OPGAVEN- EN WERKBOEK Tweede druk Bedrijfsadministratie MBA Opgaven- en werkboek Bedrijfsadministratie MBA Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Tweede

Nadere informatie

Nederlands in beeld bevat een tekstboek met een cd en een cd-rom. Op www.nederlandsinbeeld.nl vindt u extra informatie.

Nederlands in beeld bevat een tekstboek met een cd en een cd-rom. Op www.nederlandsinbeeld.nl vindt u extra informatie. Nederlands in beeld Nederlands in beeld bevat een tekstboek met een cd en een cd-rom. Op www.nederlandsinbeeld.nl vindt u extra informatie. Vervolgmogelijkheid: Basiscursus 1 ISBN 9789461057228 www.nt2.nl

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie MBA

Bedrijfsadministratie MBA Bedrijfsadministratie MBA Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN Tweede druk Bedrijfsadministratie MBA Uitwerkingen Bedrijfsadministratie MBA Uitwerkingen Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Tweede

Nadere informatie

Doel Leerlingen kunnen in eigen woorden formuleren waarvoor en wanneer de berekeningen nodig zijn en deze op een correcte manier uitrekenen.

Doel Leerlingen kunnen in eigen woorden formuleren waarvoor en wanneer de berekeningen nodig zijn en deze op een correcte manier uitrekenen. Algemene informatie: De aankomende 2 lessen ga je in groepjes van drie personen je bezig houden met het berekenen van procenten. Er zijn drie vormen en iedereen behandeld alle vormen. Jullie wisselen om

Nadere informatie

PROJECT. schaalrekenen. aardrijkskunde en wiskunde 1 vmbo-t/havo. naam. klas

PROJECT. schaalrekenen. aardrijkskunde en wiskunde 1 vmbo-t/havo. naam. klas schaalrekenen PROJECT aardrijkskunde en wiskunde 1 vmo-t/havo naam klas Auteurs Femke Trap José Spaan Bonhoeffer College, Castricum 2006 EPN, Houten, The Netherlands. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet

Nadere informatie

Inleiding Administratieve Organisatie. Opgavenboek

Inleiding Administratieve Organisatie. Opgavenboek Inleiding Administratieve Organisatie Opgavenboek Inleiding Administratieve Organisatie Opgavenboek drs. J.P.M. van der Hoeven Vierde druk Stenfert Kroese, Groningen/Houten Wolters-Noordhoff bv voert

Nadere informatie

Rekenen verhoudingen. Procenten voor 1F

Rekenen verhoudingen. Procenten voor 1F Rekenen verhoudingen Procenten voor 1F Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur(s): Piet Bandstra Inhoudelijke redactie: Jiska van Hall Christie Hofmeester

Nadere informatie

HOTEL HALLO. , Amsterdam. Werkboek. Nederlandse woordenschat voor anderstalige kinderen Kim Koelewijn

HOTEL HALLO. , Amsterdam. Werkboek. Nederlandse woordenschat voor anderstalige kinderen Kim Koelewijn HOTEL HALLO Werkboek Nederlandse woordenschat voor anderstalige kinderen Kim Koelewijn, Amsterdam 2014, Uitgeverij Boom, Amsterdam, Kim Koelewijn Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde

Nadere informatie

Financiële rapportage en analyse MBA

Financiële rapportage en analyse MBA Financiële rapportage en analyse MBA Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN Tweede druk Financiële rapportage en analyse Uitwerkingen Financiële rapportage en analyse Uitwerkingen Henk Fuchs Sarina

Nadere informatie

door: R-Newt jongerenwerk de Twern Werkboek Omgaan met Geld

door: R-Newt jongerenwerk de Twern Werkboek Omgaan met Geld door: R-Newt jongerenwerk de Twern Werkboek Omgaan met Geld Les 1 Omgaan met Geld eze les leren jullie een aantal woorden die met het omgaan van geld te maken hebben, gaan jullie praten over geld en gaan

Nadere informatie

Maak je eigen jaarbegroting

Maak je eigen jaarbegroting Maak je eigen jaarbegroting Inleiding Een begroting maken. Het woord begroting wordt normaal gesproken alleen gebruikt bij bedrijven en de overheid. Maar het is tijd om ook jouw budget dezelfde aandacht

Nadere informatie

Examen VMBO-BB. economie CSE BB. woensdag 26 mei 9.00-10.30 uur. Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje.

Examen VMBO-BB. economie CSE BB. woensdag 26 mei 9.00-10.30 uur. Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. Examen VMBO-BB 2010 tijdvak tijdv 1 woensdag 26 mei 9.00-10.30 uur economie CSE BB Naam kandidaat Kandidaatnummer Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. Dit examen bestaat uit 36 vragen. Voor dit

Nadere informatie

opgaven- en werkboek GECONSOLIDEERDE JAARREKENING Henk Fuchs 1e druk

opgaven- en werkboek GECONSOLIDEERDE JAARREKENING Henk Fuchs 1e druk opgaven- en werkboek Henk Fuchs GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 1e druk Geconsolideerde jaarrekening Opgaven- en werkboek Geconsolideerde jaarrekening Opgaven- en werkboek Henk Fuchs Eerste druk Noordhoff

Nadere informatie

Ik en de maatschappij. Geldzaken

Ik en de maatschappij. Geldzaken Ik en de maatschappij Geldzaken Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur: Tessel Mulder Philein Educatieve Teksten, Jacobien Ubbink Inhoudelijke redactie:

Nadere informatie

Periodeafsluiting. Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren OPGAVEN- EN WERKBOEK. Tweede druk

Periodeafsluiting. Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren OPGAVEN- EN WERKBOEK. Tweede druk Periodeafsluiting Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren OPGAVEN- EN WERKBOEK Tweede druk Periodeafsluiting Opgaven- en werkboek Periodeafsluiting Opgaven- en werkboek Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Tweede

Nadere informatie

Omgaan met geld. Budgetteren

Omgaan met geld. Budgetteren Omgaan met geld We leven in een consumptiemaatschappij. Overal worden goederen en diensten aangeboden. Via reclames word je aangemoedigd om steeds meer te kopen. Maar als consument moet je op je hoede

Nadere informatie

Basiscursus Nederlands voor buitenlanders Delftse methode. Oefenboek

Basiscursus Nederlands voor buitenlanders Delftse methode. Oefenboek Basiscursus Nederlands voor buitenlanders Delftse methode Oefenboek Beginners NT2-niveau 0 1 Delftse methode Basiscursus 1 Nederlands voor buitenlanders Oefenboek A.G. Sciarone P.J. Meijer Boom, Amsterdam

Nadere informatie

Routeboek Onderleggers voor de ISK

Routeboek Onderleggers voor de ISK Routeboek Onderleggers voor de ISK ISK Utrecht Boom, Amsterdam Deze uitgave is gemaakt in opdracht van ISK Utrecht. Tweede herziene uitgave 2014 2011 ISK Utrecht Behoudens de in of krachtens de Auteurswet

Nadere informatie

ECONOMIE. Begrippenlijst H1 VMBO-T2. PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw. Bewerkt door D.R. Hendriks. Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn

ECONOMIE. Begrippenlijst H1 VMBO-T2. PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw. Bewerkt door D.R. Hendriks. Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn ECONOMIE VMBO-T2 Begrippenlijst H1 PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw Bewerkt door D.R. Hendriks Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn Versie 1 2013-2014 Hoofdstuk 1 Geld genoeg? Begrippenlijst H1 Economie

Nadere informatie

Totaal 134,00 Berekening: zakgeld: 3,50 52 : 12 = 15,17 per maand. loon supermarkt: 25,00 52 : 12 = 108,33 per maand. oppassen: 5,00 52 : 12 = 21,67

Totaal 134,00 Berekening: zakgeld: 3,50 52 : 12 = 15,17 per maand. loon supermarkt: 25,00 52 : 12 = 108,33 per maand. oppassen: 5,00 52 : 12 = 21,67 1.1 Wat voor inkomen heb je? 1 a Zakgeld: 6 per week. Kleedgeld: 60 per maand. Bezorgen huis-aan-huisblad: 12 per week. (Voor de fietstassen en het regenpak kan geen bedrag en geen periode worden opgeschreven.)

Nadere informatie

12 merken, 13 ongelukken

12 merken, 13 ongelukken 12 merken, 13 ongelukken Karel Jan Alsem & Robbert Klein Koerkamp Eerste druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp omslag: G2K Designers, Groningen/Amsterdam Aan de totstandkoming van deze uitgave

Nadere informatie

handel en verkoop thema marketing

handel en verkoop thema marketing 4662_HV_WB_7_marketing_b 13-05-2005 10:50 Pagina 1 handel en verkoop thema marketing Basisberoepsgerichte leerweg 4662_HV_WB_7_marketing_b 13-05-2005 10:50 Pagina 2 colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v.

Nadere informatie

Een eigen bedrijf beginnen

Een eigen bedrijf beginnen 9 Een eigen bedrijf beginnen Naam:... Klas:... Colofon Uitgeverij: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Auteur: Arie Reijn Redactie: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Inhoudelijke redactie: Arie Reijn, Ingrid

Nadere informatie

Belastingrecht voor het ho 2014

Belastingrecht voor het ho 2014 Belastingrecht voor het ho 2014 Uitwerkingen opgaven Deel 7 Erfbelasting en schenkbelasting Henk Guiljam Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Belastingrecht voor het ho 2014 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

Lesbrief Meneer Beer

Lesbrief Meneer Beer Lesbrief Meneer Beer Het verhaal Het verhaal gaat over Meneer Beer. Hij is verliefd op een prachtig berinnetje, maar hij durft het haar niet te vertellen. Hij vindt zichzelf maar een eenvoudige beer. Om

Nadere informatie

Basisvaardigheden Nederlands Deel 1 van 2

Basisvaardigheden Nederlands Deel 1 van 2 Basisvaardigheden Nederlands Deel 1 van 2 Colofon Auteur: Hanneke Molenaar Inhoudelijke redactie: Ina Berlet Redactie: Edu Actief b.v. Vormgeving: Crius Group Illustraties: Edu Actief b.v. Titel: Basisvaardigheden

Nadere informatie

Uitprobeerpakket. Toetsboek 4 groep 4 blok 6

Uitprobeerpakket. Toetsboek 4 groep 4 blok 6 Uitprobeerpakket Toetsboek 4 groep 4 blok 6 Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Basiscursus 2 Nederlands voor buitenlanders. Tekstboek. DM-Basiscursus2-tekstboek_05.indd 1 07-09-15 12:34

Basiscursus 2 Nederlands voor buitenlanders. Tekstboek. DM-Basiscursus2-tekstboek_05.indd 1 07-09-15 12:34 Basiscursus 2 Nederlands voor buitenlanders Tekstboek DM-Basiscursus2-tekstboek_05.indd 1 07-09-15 12:34 Basiscursus 2 Nederlands voor buitenlanders P.J. Meijer A.G. Sciarone Tekstboek Herziene editie

Nadere informatie

Basiskennis Boekhouden

Basiskennis Boekhouden Basiskennis Boekhouden Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN Derde druk Basiskennis Boekhouden Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Uitwerkingen Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Derde druk Noordhoff

Nadere informatie

Belastingrecht MBA 2014

Belastingrecht MBA 2014 Belastingrecht MBA 2014 Uitwerkingen opgaven Deel 6 Formeel belastingrecht Henk Guiljam Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Belastingrecht MBA 2014 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten 1

Nadere informatie

Rapport Kinderen en Geld Enquête (NIBUD en het Jeugdjournaal)

Rapport Kinderen en Geld Enquête (NIBUD en het Jeugdjournaal) Rapport Kinderen en Geld Enquête (NIBUD en het Jeugdjournaal) Inleiding Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) geeft voorlichting over inkomsten en uitgaven van particuliere huishoudens.

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd

Boekhouden geboekstaafd Boekhouden geboekstaafd Drs. H. Fuchs S.J.M. van Vlimmeren UITWERKINGEN Achtste druk Boekhouden geboekstaafd 2 Uitwerkingen Boekhouden geboekstaafd 2 Uitwerkingen Drs. H. Fuchs S. J. M. van Vlimmeren

Nadere informatie

NIBUD Nationaal Scholierenonderzoek 2004/2005

NIBUD Nationaal Scholierenonderzoek 2004/2005 NIBUD Nationaal Scholierenonderzoek 2004/2005 Een onderzoek naar inkomsten, uitgaven, baantjes en omgaan met geld Inhoud 1 Inleiding... - 4-1.1 Doelstelling... - 4-1.2 Methode van onderzoek... - 4-1.3

Nadere informatie

PrOmotie. Cultuur en Maatschappij. Werkboek Rondkomen

PrOmotie. Cultuur en Maatschappij. Werkboek Rondkomen PrOmotie Cultuur en Maatschappij Werkboek Rondkomen Colofon Auteurs: Mieke van Wieringen, Ruud Schinkel Onder redactie van: Ina Berlet (SLO), Enschede en Sluiter boekproductie, Lelystad Met dank aan: Aveline

Nadere informatie

Begeleide interne stage

Begeleide interne stage Ik, leren en werken Begeleide interne stage Deel 2 Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur: Marian van der Meijs Inhoudelijke redactie: Titel: Ik, leren

Nadere informatie

PrOmotie. Cultuur en maatschappij. Werkboek Een grote aanschaf

PrOmotie. Cultuur en maatschappij. Werkboek Een grote aanschaf PrOmotie Cultuur en maatschappij Werkboek Een grote aanschaf Colofon Auteur: Onder redactie van: Met dank aan: Tekstredactie: Vormgeving: Illustraties: Drukwerk: Ruud Schinkel, Mieke van Wieringen Nico

Nadere informatie

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u?

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? Onafhankelijke informatie voor consumenten Wat is renterisico? Als u geld nodig heeft, kunt u een lening afsluiten. U moet het geleende geld wel terugbetalen.

Nadere informatie

Hoe wordt inflatie berekend? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 1 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/V1/5.1

Hoe wordt inflatie berekend? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 1 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/V1/5.1 Hoe wordt inflatie berekend? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 1 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/V1/5.1 Als je in de examenklas van het vmbo zit, woon je waarschijnlijk nog thuis.

Nadere informatie

Lenen vmbo12. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Lenen vmbo12. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 30 May 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/77297 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein. Wikiwijsleermiddelenplein

Nadere informatie

Ik en de maatschappij. Kiezen en kopen

Ik en de maatschappij. Kiezen en kopen Ik en de maatschappij Kiezen en kopen Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur: Gerda Verhey Inhoudelijke redactie: Ina Berlet Eindredactie: Daphne Ariaens

Nadere informatie

Spelend leren, leren spelen

Spelend leren, leren spelen Spelend leren, leren spelen een werkboek voor kinderen en ouders Rudy Reenders, Wil Spijker & Nathalie van der Vlugt Spelend leren, een werkboek voor kinderen en ouders leren spelen Rudy Reenders, Wil

Nadere informatie

Oefentoets Klas: havo 3 / vwo 3

Oefentoets Klas: havo 3 / vwo 3 Oefentoets Klas: havo 3 / vwo 3 Vak: economie Toets over: h1 en h2 Lesbrief: kopen en werken Hulpmiddelen: gewone rekenmachine DEZE OEFENTOETS BESTAAT UIT 8 OPGAVEN! Opgave 1 Begrippen 1 Noem alle productiefactoren

Nadere informatie

Belastingrecht voor het ho 2012

Belastingrecht voor het ho 2012 Belastingrecht voor het ho 2012 Uitwerkingen opgaven Deel 9 Formeel belastingrecht Henk Guiljam Noordhoff Uitgevers Groningen Belastingrecht voor het ho 2012 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen

Nadere informatie

PrOmotie. Cultuur en Maatschappij. Werkboek Tijd voor jezelf

PrOmotie. Cultuur en Maatschappij. Werkboek Tijd voor jezelf PrOmotie Cultuur en Maatschappij Werkboek Tijd voor jezelf Colofon Auteurs: Onder redactie van: Met dank aan: Vormgeving: Illustraties: Drukwerk: Mieke van Wieringen, Caroline van den Kommer Ina Berlet

Nadere informatie

Praktisch Verbintenissenrecht

Praktisch Verbintenissenrecht Praktisch Verbintenissenrecht Mr. dr. C. Phillips 2 e druk Toegang tot online studiehulp Als koper van dit e-book kun je een unieke code aanmaken die toegang geeft tot de website bij het e-book. 1. Ga

Nadere informatie

Zevende, herziene druk, derde oplage Illustraties Richard Flohr. C.E. Zegwaart-Braam

Zevende, herziene druk, derde oplage Illustraties Richard Flohr. C.E. Zegwaart-Braam verzorging/biologie 1 Zevende, herziene druk, derde oplage 2010 Illustraties Richard Flohr C.E. Zegwaart-Braam ISBN 978-90-76612-84-3 Spondi, Didam, The Netherlands Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

handel en verkoop thema marketing Gemengde leerweg

handel en verkoop thema marketing Gemengde leerweg handel en verkoop thema marketing Gemengde leerweg colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. Meppel Auteurs: A. Reijn, J. Abbes, J. Crins, R. Heynen, M. Verrij Redactie: Edu Actief b.v. Meppel Inhoudelijke redactie:

Nadere informatie

(1 m.) Klassikale aftrap Docent stelt jou als gastdocent voor

(1 m.) Klassikale aftrap Docent stelt jou als gastdocent voor (1 m.) Klassikale aftrap Docent stelt jou als gastdocent voor Beschrijving (ter info voor gastdocent) Deze gastles gaat over je leefstijl en welk soort uitgavenpatroon de leerling heeft. Ben je je bewust

Nadere informatie

Basiskennis Calculatie

Basiskennis Calculatie Basiskennis Calculatie Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren OPGAVEN Derde druk Basiskennis Calculatie Opgaven Basiskennis Calculatie Opgaven Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Derde druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

Nederlands. Schrijven. voor 1F Deel 1 van 5

Nederlands. Schrijven. voor 1F Deel 1 van 5 Nederlands Schrijven voor 1F Deel 1 van 5 Colofon Auteur: Mieke Lens Inhoudelijke redactie: Ina Berlet Redactie: Edu Actief b.v. Vormgeving: PPMP Prepress, Wolvega Illustraties: Edu Actief b.v. Titel:

Nadere informatie

12 merken, 13 ongelukken KarelJan Alsem en Robbert Klein Koerkamp

12 merken, 13 ongelukken KarelJan Alsem en Robbert Klein Koerkamp 12 merken, 13 ongelukken KarelJan Alsem en Robbert Klein Koerkamp Eerste druk 12 merken, 13 ongelukken 12 merken, 13 ongelukken Karel Jan Alsem & Robbert Klein Koerkamp Eerste druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd Uitwerkingen

Boekhouden geboekstaafd Uitwerkingen Boekhouden geboekstaafd Uitwerkingen Wim Broerse, Derk Jan Heslinga, Wim Schauten 13 e druk Boekhouden geboekstaafd 1 Uitwerkingen Drs. W.J. Broerse Drs. D.J.J. Heslinga Drs. W.M.J. Schauten Dertiende

Nadere informatie

'IK & Geld' De leerlinggegevens ontvangen wij graag uiterlijk één week voordat je met de lessen wilt beginnen.

'IK & Geld' De leerlinggegevens ontvangen wij graag uiterlijk één week voordat je met de lessen wilt beginnen. 'IK & Geld' Het lespakket 2016-2017 is geüpdatet en bestaat uit zes modules; Mijn levensstijl, Mijn inkomsten, Mijn uitgaven, Mijn bank, Mijn toekomst en Mijn mobieltje. Doel: Jongeren bewust gemaakt van

Nadere informatie

Werken in het management

Werken in het management 13 Werken in het management Naam:... Klas:... Colofon Uitgeverij: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Auteur: Monique de Bree Redactie: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Inhoudelijke redactie: Arie Reijn

Nadere informatie

Belastingrecht voor het ho 2010

Belastingrecht voor het ho 2010 Belastingrecht voor het ho 2010 Uitwerkingen opgaven Deel 1 Inleiding belastingrecht Bart Kosters Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Belastingrecht voor het ho 2010 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

nederlands Schrijven voor 1F Deel 2 van 5

nederlands Schrijven voor 1F Deel 2 van 5 nederlands Schrijven voor 1F Deel 2 van 5 Colofon Auteur: Mieke Lens Eindredactie: Ina Berlet Redactie: Edu Actief b.v. Vormgeving: Crius Group Illustraties: Edu Actief b.v. Nederlands - Schrijven voor

Nadere informatie

Loopbaanoriëntatie -begeleiding

Loopbaanoriëntatie -begeleiding Ik, leren en werken Loopbaanoriëntatie en -begeleiding Loopbaanlogboek voor fase 2 Voorbereiding Colofon Auteur: Edu Actief b.v. Redactie: Edu Actief b.v. Vormgeving: Edu Actief b.v. Illustraties: Edu

Nadere informatie

Werken in het bank- en verzekeringswezen

Werken in het bank- en verzekeringswezen 15 Werken in het bank- en verzekeringswezen Naam:... Klas:... Colofon Uitgeverij: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Auteur: Kees Faas Redactie: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Inhoudelijke redactie:

Nadere informatie

i n s t a p b o e k j e

i n s t a p b o e k j e jaargroep 7 naam: reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs i n s t a p b o e k j e d e r e k e n m a c h i n e Les Rekenen tot 000 Rekenen met de rekenmachine. Hiernaast zie je een rekenmachine. Hoe

Nadere informatie

Ik en de maatschappij. Meedoen en meepraten

Ik en de maatschappij. Meedoen en meepraten Ik en de maatschappij Meedoen en meepraten Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteurs: Ruud Schinkel, Annemieke Struijk Inhoudelijke redactie: Ina Berlet

Nadere informatie

administratie afdeling calculatie

administratie afdeling calculatie administratie afdeling calculatie colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. Meppel Auteurs: A. Bosma, J. Bijlsma, P.F.C. Croese, M. van Esch, J.M. van der Steeg Redactie: Edu Actief b.v. Meppel Inhoudelijke

Nadere informatie

Basisvaardigheden rekenen voor de pabo

Basisvaardigheden rekenen voor de pabo Basisvaardigheden rekenen voor de pabo Basisvaardigheden rekenen voor de pabo Ed de Moor Willem Uittenbogaard Sieb Kemme eindredactie Noordhoff Uitgevers Groningen Houten Eventuele op- en aanmerkingen

Nadere informatie

UITWERKING TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EXAMEN 2003-I EXAMEN: 2003-I

UITWERKING TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EXAMEN 2003-I EXAMEN: 2003-I TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EXAMEN 2003-I VAK: NIVEAU: ECONOMIE VMBO k EXAMEN: 2003-I De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Ik en de maatschappij. Online

Ik en de maatschappij. Online Ik en de maatschappij Online Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur: Mieke Lens Inhoudelijke redactie: Ina Berlet Eindredactie: Daphne Ariaens Titel:

Nadere informatie

OP KAMERS Opdrachtenblad Categorie:

OP KAMERS Opdrachtenblad Categorie: Opdrachten Opdracht 1 Jasmina raadt Wesley aan om wat vaker bij zijn ouders te gaan eten. Welke tips kun je nog meer bedenken om geld te besparen op het moment dat je wat krapper zit? Wesley woont op kamers.

Nadere informatie

i n s t a p b o e k j e

i n s t a p b o e k j e jaargroep 6 naam: reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs i n s t a p b o e k j e k l o k k i j k e n Les 1 Uren en minuten 1 Hoe laat begint elke les? Schrijf op. Rekenen Taal 2 Hoeveel uur is de

Nadere informatie

UITWERKING TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EXAMEN 2000 ECONOMIE MAVO-D NIVEAU: EXAMEN: 2000-I

UITWERKING TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EXAMEN 2000 ECONOMIE MAVO-D NIVEAU: EXAMEN: 2000-I UITWERKING TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EXAMEN 2000 VAK: NIVEAU: ECONOMIE MAVO-D EXAMEN: 2000-I Deze uitwerking wordt ook opgenomen in de Examenbundel Onderwijspers 2001-2002 die in de zomer van

Nadere informatie

Kies 1 SANDER HEEBELS MENNO BEEKHUIZEN PETRI BENSCHOP ANNE-MARIE BRUNEN MARIEKE STRIK HANNEKE SCHOTTERT

Kies 1 SANDER HEEBELS MENNO BEEKHUIZEN PETRI BENSCHOP ANNE-MARIE BRUNEN MARIEKE STRIK HANNEKE SCHOTTERT Kies 1 Leerwerkboek burgerschap SANDER HEEBELS MENNO BEEKHUIZEN PETRI BENSCHOP ANNE-MARIE BRUNEN MARIEKE STRIK HANNEKE SCHOTTERT Heb je een leeshandicap en wil je dit boek in een toegankelijke leesvorm,

Nadere informatie

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Rapportage Juli 2013 Meer informatie: info@wijzeringeldzaken.nl Samenvatting (1/3) 1. Veel 17-jarigen maken de indruk verstandig om te gaan

Nadere informatie