Project plan. Plan van Aanpak voor nieuwe website BlueByte Services4u

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Project plan. Plan van Aanpak voor nieuwe website BlueByte Services4u"

Transcriptie

1 Project plan Plan van Aanpak voor nieuwe website BlueByte Services4u Studentgegevens: Auteur: Corné Strijkert Studentnummer: s Onderdeel: KBS Werkend leren Stagebegeleider school: Nog niet bekend Stagebegeleider bedrijf: Joost Spit Datum: 21 november 2011 Adresgegevens bedrijf: BlueByte Services4u Turfhorst 8a 8091 EH Wezep Tel:

2 Versiebeheer Versie 1 begonnen op: 21/11/2011, voltooid op: 23/11/2011 Auteur(s): Corné Strijkert 2

3 Inhoud 1 INLEIDING ACHTERGRONDEN. 5 3 DOELSTELLINGEN UITVOERING INLEIDING OPDRACHT OMSCHRIJVING EN PRODUCTEN PROJECT ACTIVITEITEN PROJECTGRENZEN EN RANDVOORWAARDEN 12 5 PROJECTORGANISATIE KWALITEIT PLANNING INLEIDING PLANNING RISICO ANALYSE KOSTEN EN BATEN 20 3

4 1 Inleiding Dit document bevat het plan van aanpak voor het project Website BlueByte Services4u. Het plan bevat een schematische versie van de planning. De opdracht wordt uitgebreid ontleed tot een werkbaar en realistisch plan. Hieronder volgt een korte opsomming van wat er in elk hoofdstuk behandeld wordt. In hoofdstuk 2 (Achtergronden) worden de achtergronden van het project besproken. Er wordt informatie gegeven over de organisatie en afdeling. Ook wordt in dit hoofdstuk projectinformatie gegeven. Hoofdstuk 3 (Doelstellingen) bespreekt de doelstellingen van het project. Hier staat welke doelen moeten worden gerealiseerd in het project. In hoofdstuk 4 (Uitvoering) word de eigenlijke opdracht besproken. De opdracht wordt omschreven en producten worden opgesomd. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de projectgrenzen en randvoorwaarden. Hoofdstuk 5 (Projectorganisatie) geeft informatie over de projectorganisatie die het project uitvoert. Hoofdstuk 6 (Kwaliteit) geeft kwaliteits eisen/normen weer waaraan het project moet voldoen bij oplevering. Daarnaast geeft dit hoofdstuk weer welke kwaliteits eisen in acht moeten worden genomen tijdens het project. Hoofdstuk 7 (Planning) bevat de planning en eventuele risico s die het project veroorzaken. In hoofdstuk 8 (Kosten en baten) worden de kosten en baten voor de organisatie besproken. 4

5 2 Achtergronden Organisatie Bluebyte Services4u is actief in de ICT dienstverlening. Het bedrijf levert een uitgebreide set aan diensten aan uiteenlopende doelgroepen binnen het MKB ( midden- en kleinbedrijf ). De hoofdactiviteiten van Bluebyte Services4u bevatten o.a. netwerkondersteuning, kantoorautomatisering, internet/intranet installaties, (remote)server beheer en het beheer van diverse infrastructuren (inclusief alle hardware en software). Het bedrijf is gevestigd in Wezep. Afdelingen Bluebyte Services4u geeft stagiaires onderdak bij AmeComputers te Wezep. Bluebyte Services4u heeft goede relaties met AmeComputers en is hier ook enige te gevestigd geweest. Op deze afdeling is een goede infrastructuur beschikbaar. Projectinformatie Dit project is in wezen nieuw. Dit houd in dat alle onderdelen die onderdeel van het project zijn volledig worden uitgevoerd en dat er dus geen onderdelen worden hergebruikt uit vorige projecten. Voor dit project is een aantal malen gepoogd het project op te zetten, maar strandde het project op ontbrekende expertise op dit vlak. Door nu een HBO student in te zetten op dit project hoopt het bedrijf dit project te laten slagen. Om een zo groot mogelijke garantie te geven dat dit project slaagt worden alle onderdelen opnieuw gedaan. Dit project heeft meerdere doelen in zich. Hieronder een opsomming van de belangrijkste beweegredenen voor dit project: Automatisering Door een website op te zetten die op het bedrijf afgestemde modules bevat kan werk bespaard worden. Omdat er nu geen website wordt gebruikt voor bepaalde informatie wordt het bedrijf telefonisch of via gecontacteerd. Door zo veel mogelijk vaste informatie online te geven bespaart dit onnodig werk. Verder worden nu veel activiteiten analoog gedaan die waarschijnlijk beter digitaal gedaan kunnen worden. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan automatisch gegenereerde offertes. Bedrijfsbeeld Door als bedrijf actief te zijn op heb web wordt bekendheid gecreëerd. Door bredere bekendheid kunnen meer potentiële klanten aangetrokken worden. Informatievoorziening Gebruikers krijgen een beter beeld van de activiteiten en diensten van het bedrijf. Deze activiteiten en diensten zijn op dit moment onvoldoende zichtbaar voor klanten die niet mondeling van Bluebyte Services4u gehoord hebben. Support Door middel van support modules kan snellere, duidelijkere en kwalitatief hogere ondersteuning verleent worden. Relaties Het project wordt tot stand gebracht door de volgende partijen: Opdrachtgever De opdrachtgever heeft een belangrijk aandeel in het project. De opdrachtgever geeft aan welke requirements moeten worden gerealiseerd en stuurt het project. Verder zorgt de opdrachtgever voor een geschikte infrastructuur waarbinnen het project gerealiseerd kan worden. Hogeschool Windesheim De voortgang van het project wordt wekelijks gerapporteerd aan Hogeschool Windesheim. Hogeschool Windesheim kan op die manier toezicht houden op de voortgang van het project. 5

6 3 Doelstellingen De doelstelling voor dit project kan afgeleid worden van de redenen waarom de opdrachtgever het project wenst. De beweegredenen voor dit project zijn opgesomd in hoofdstuk 2 onder het kopje Project informatie. Gewenst in dit project is het realiseren van een website met een overzichtelijke en duidelijke informatie structuur die de potentiële klanten al een duidelijk eerste beeld geeft van het diensten aanbod. Verder moet de website geautomatiseerd zijn. Het doel van deze gewenste functionaliteiten zijn het leveren van betere ICT dienstverlening voor het MKB ( Midden- en kleinbedrijf). Aan het eind van dit project dient er een volledig nieuw opgezette website te zijn waarin de requirements zijn gerealiseerd zoals beschreven in het Software Requirements Document. De doelstelling kan aan het eind gecontroleerd worden door het resultaat te vergelijken op volledigheid met de ten doel gestelde requirements. 6

7 4 Uitvoeringen 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt de eigenlijk opdracht nader omschreven. In paragraaf 4.2 wordt de opdracht omschreven en eventuele daaruit volgende producten. In paragaaf 4.3 zijn de projectactiviteiten omschreven die de opdracht (zoals beschreven in paragraaf 4.2) realiseren. Ten slotte worden de projectgrenzen en randvoorwaarden in paragraaf 4.4 gedefinieerd. 4.2 Opdracht omschrijving en producten In deze paragraaf wordt de opdracht omschreven. Het project heeft de naam Website BlueByte Services4u en dient vooral als aanduiding om het project te herkennen. De opdrachtgevende organisatie is zoals de naam ook aangeeft BlueByte Services4u. De opdracht wordt aangevraagd door de eigenaar van BlueByte Services4u, Joost Spit. De opdrachtnemende persoon is Corné Strijkert ( zie voor persoonsgegevens over de werknemende persoon het titelblad van dit document ). De opdracht is een gevolg van de doelstelling. Om de doelstelling zoals geformuleerd in hoofdstuk 3 te realiseren is deze opdracht samengesteld. De opdracht is in ruwe lijnen als volgt: Blue Byte is actief in de ICT dienstverlening. Blue Byte biedt een breed scala aan ICT diensten aan. Een greep uit het dienstenaanbod: Netwerk ondersteuning Kantoor automatisering Internet/Intranet installaties Remote Server Beheer Infrastructuur beheer Levering van computer hardware en software. Een ICT dienstverlener behoord een goede website te hebben waarop het dienstenaanbod duidelijk wordt. Bij Blue Byte ontbreekt deze broodnodige website. Blue Byte wenst daarom een volledig nieuwe website met uitgebreide mogelijkheden. Hieronder formuleer ik de opdracht(en). Ten eerste is het de bedoeling dat er een dynamische website opgezet word. Met dynamisch wordt bedoelt dat de website modulair van opzet is en dat de meeste onderdelen van de website aangepast kunnen worden op grootte, kleur, stijl, tekst, afbeeldingen, enzovoort. Om dit te realiseren dient een backstage/admin opgezet te worden waarin dit wordt gerealiseerd. Op de website wordt informatie weergegeven over Blue Byte. De diensten van Blue Byte moeten duidelijk aangeprezen worden. Diensten waarbij sprake is van abonnement prijzen of andere kosten moeten overzichtelijke schema s krijgen die dynamisch aan te passen zijn in de backstage. De website dient twee talig (Nederlands en Engels) te zijn, omdat Blue Byte ook actief is in het buitenland. Verder moet de website compatible zijn mij hedendaagse social media en zoekmachine optimalisatie. Op de website is de mogelijkheid tot registratie. Gebruikers kunnen dan in hun persoonlijk profiel gegevens omtrent de gebruikte services van Blue Byte inzien. Denk hierbij aan verbruik van bijvoorbeeld servers, geschiedenis van gedane activiteiten, download mogelijkheid ( bijv. drivers ), etc. Ten tweede moet de website diverse modules bevatten. Onderstaand een opsomming van modules die gewenst zijn: 7

8 Support Omdat Blue Byte vooral ondersteunende diensten levert is support belangrijk. De website moet daarom aandacht besteden aan support. Op dit moment worden klanten vooral geholpen via telefoon of remote desktop. Het is de bedoeling dat klanten ook via de website support kunnen krijgen. Hierbij wordt gedacht aan de opname van duidelijke contactpagina s, F.A.Q s, etc. Verder moet er gekeken worden naar een verbeterde vorm van remote login. Hierbij word gedacht aan opname van functionaliteit als LogMeIn of TeamViewer. Verder is t.b.v. support een FTP download pagina relevant. Via deze FTP verbinding kunnen bijvoorbeeld drivers gedownload worden. Precieze invulling van deze module zal tijdens het project gedaan worden. Monitoring Blue Byte biedt ook server ruimtes aan voor bijvoorbeeld de onderbrenging van websites. Voor het effectief beheren van deze virtuele- en fysieke servers is goede monitoring nodig van de servers. Gedacht wordt aan bijvoorbeeld dataverbruik, netwerk loads, en processor/memory gebruik. Wanneer bijvoorbeeld de klant bijna alle beschikbare ruimte in gebruik heeft zou het wenselijk zijn als de klant een ter waarschuwing krijgt. Op dit moment wordt monitoring gerealiseerd door middel van Kaseya, maar dit is te duur en te uitgebreid voor Blue Byte. Patchmanagement De mogelijkheid om via een agent pakketten te kunnen definiëren, deze up to date houden; eventueel met een geautomatiseerde scheduler. Offerte Omdat bepaalde diensten gepaard gaan met vaste abonnement prijzen is het handig als hier een module voor is die deze zaken regelt. Een klant moet op de website aan kunnen geven welk pakket zijn/haar keuze is. De klant moet dan onmiddellijk alle prijzen kunnen zien en eventueel een PDF offerte via de thuis gestuurd krijgen. Wanneer een klant een offerte/bestelling heeft geplaatst moet de informatie van de klant effectief kunnen worden ingezien en beheerd. Bovengenoemde modules dienen een nauwe samenwerking te kennen. Het is vooral zaak bij deze modules dat de functionaliteit een praktische oplossing biedt voor Blue Byte. De functionaliteit dient de huidige activiteiten te vereenvoudigen. De functionaliteit moet intuïtief werken, zodat een gebruiker zonder programmeer kennis de website kan bedienen. Samenvattend zal het uiteindelijke product een website voor de klant duidelijke en overzichtelijke website zijn. Aan de achterkant van deze website biedt deze een uitgebreid scala aan services voor de klant, maar ook voor Blue Byte. Deze services vereenvoudigen de huidige activiteiten. De website verbreed bovendien door middel van social media en zoekmachine optimalisatie het bereik waar klanten geworven kunnen worden. Bij analyse van de opdrachtomschrijving kunnen de volgende producten worden gedefinieerd: Rapport van kennismaking In het RvK wordt gerapporteerd over het kennismakingsgesprek met het bedrijf. Plan van Aanpak In het plan van aanpak wordt omschreven hoe het project wordt aangepakt en gerealiseerd. Software Requirements Specificatie In het SRS wordt de specificatie benoemt waarin staat welke requirements gerealiseerd moeten worden in het project. Functioneel ontwerp Het functioneel ontwerp bevat use cases voor complexe functionaliteit. Technisch ontwerp Het technische ontwerp bevat meerdere onderdelen die worden opgesomd in de volgende paragraaf. Het technisch ontwerp bevat onder andere structuurtekeningen voor de database en de code implementatie. Source code Het eigenlijk programmeren van de website. 8

9 Test rapport In dit document staan de resultaten van testen die gedaan worden op de website. Afhandeling project (eindproduct) Het project online plaatsen en in gebruik nemen. Eindpresentatie school Aan het eind van het project wordt een eindpresentatie gegeven op Hogeschool Windesheim (is niet in de planning opgenomen, omdat dit geen wezenlijk onderdeel van het project is. Omdat dit onderdeel wel in relatie staat tot het project is dit opgenomen als activiteit). 9

10 4.3 Projectactiviteiten In deze paragraaf worden de verschillende activiteiten opgesomd die tijdens het project gedaan worden en de producten realiseren die in de vorige paragraaf zijn genoemd. De activiteiten zijn gegroepeerd in 3 categorieën: voorbereiding, uitvoering en afronding. Hieronder volgt een puntsgewijze opsomming van de projectactiviteiten. Voorbereiding o Rapport van kennismaking o Schrijven rapport van kennismaking Software Requirements Specificatie Opstellen opdracht omschrijving in samenwerking met opdrachtgever. Analyseren opdrachtomschrijving. Schrijven Software Requirements Specificatie. o Plan van Aanpak Analyseren van de opdrachtomschrijving. Schrijven van het plan van aanpak. Uitvoering o Design website Blijvende activiteit. Dat wil zeggen dat er geen specifiek design ontwerp is bij aanvang van het programmeren. Er wordt per onderdeel gekeken en afgestemd hoe dit onderdeel wordt vormgegeven. o Use Case Specificatie (Functioneel ontwerp) Bevat alleen use cases voor complexe functionaliteit. Analyseren functionaliteit. Opstellen use case diagram. o Technisch ontwerp (Technisch ontwerp) Analyseren welke data moet opgeslagen worden in de database ene welke functionaliteit de website gaat bevatten. Opstellen ERD-driagram en klassendiagram. Opstellen diagrammen. o Source code Realiseren van de requirements. Tijdens het coderen kunnen de volgende projectactiviteiten herhaalt worden voor elk onderdeel van de code: Design website Use Case Specificatie o Voortgangsrapportage Elke week de voortgang van het project rapporteren. Afronding o Testen Opstellen mogelijke uitzonderingen per pagina. Uitvoeren uitzonderingen. Opstellen test rapport met samenvatting van de testresultaten. o Afhandeling project (eindproduct) Het project online plaatsen. Documenten opleveren. o Eindpresentatie school Aan het eind van het project wordt een eindpresentatie gegeven op Hogeschool Windesheim (is niet in de planning opgenomen, omdat dit geen 10

11 wezenlijk onderdeel van het project is. Omdat dit onderdeel wel in relatie staat tot het project is dit opgenomen als activiteit). 11

12 4.4 Projectgrenzen en randvoorwaarden De lengte van het project is 20 weken. Zoals in de wezenlijk planning ( zie hoofdstuk 7 ) in terug te vinden begint het project op 14 november 2011 en zal duren tot 30 maart Aan het eind van deze 20 weken moet het worden voldaan aan de onderstaande criteria: Documenten compleet De documenten die met het project samengaan, zoals opgesomd in de vorige paragraaf, moeten voltooid en compleet zijn. Website operationeel De gestelde requirements in het software requirements document moeten gerealiseerd zijn. In het geval niet alle requirements gerealiseerd zijn is het belangrijk dat de website in zodanige staat is dat deze werkbaar wordt geacht door de opdrachtgever. Samenwerking De communicatie moet effectief zijn geweest. Dit betekend dat de communicatie zodanig moet zijn dat het product aan het eind van het product gelijk is aan het gewenste product van de opdrachtgever. Afronding het product moet succesvol en volledig afgerond worden. Kwaliteit De kwaliteitseisen zoals gesteld in het hoofdstuk 6 moeten gehaald worden. 12

13 5 Projectorganisatie In dit hoofdstuk wordt de projectorganisatie/projectsamenstelling besproken. Functies Vaak wordt een project uitgevoerd door meerdere projectleden. Dit project wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door één persoon (Corné Strijkert). Deze persoon neemt alle taken die bij dit project horen op zich (zie hoofdstuk 4.5). In sommige gevallen moet er extra informatie gegeven worden door de opdrachtgever, omdat er geen kennis is over het huidige systeem. In dit geval wordt er samengewerkt met de opdrachtgevende persoon (Joost Spit). Dit houd in dat de volgende functies worden vervult door één projectlid en waar aangegeven samen met de opdrachtgevende persoon: Analist Opstellen van requirements na bespreking met opdrachtgever. Planner/Leider Het project plannen en zelfsturing hierop, omdat de ingeplande zaken niet kunnen worden gestuurd door een externe projectleider. De opdrachtgever zal ook de planning controleren. Dit is belangrijk, omdat de opdrachtgever een visie over de planning kan geven die het projectlid niet heeft. Ontwerper Het ontwerpen van het design van de website en het opstellen van functioneel- en technisch ontwerp. Programmeur Het coderen van het project. Quality Assurance Manager Het projectlid zal samen met de opdrachtgever controleren op waarborging van kwaliteit. Tester Testen van voltooide requirements. Naast de opdrachtgever en opdrachtnemer is er nog een derde instantie die een rol speelt in het project. Dit is hogeschool Windesheim. Deze neemt de volgende functies waar: Voortgang bewaken Het bewaken van de voortgang van het project doormiddel van rapportages opgesteld door de opdrachtnemer. Beoordeling Beoordeeld naast de opdrachtgever het proces en de eindproducten. Hieronder volgt een samenvatting van de projectorganisatie en functies in de vorm van een tabel: Naam Functie Beschikbaarheid Bevoegdheden Joost Spit Opdrachtgever Parttime - Beoordelen opdrachtnemer. - Corrigeren opdrachtnemer. -Afwijzen of accepteren product/project. Corné Strijkert Opdrachtnemer Fulltime Geen specifieke bevoegdheden Hogeschool Windesheim 3 e instantie ( stage beoordeling en begeleiding ) , telefonisch, mondeling -Beoordelen student. -Corrigeren student. -Eindbeoordeling geven student. 13

14 Communicatie Communicatie is een belangrijk onderdeel van het project. Binnen dit project wordt onderscheid gemaakt tussen externe- en interne communicatie. Onder externe communicatie wordt de communicatie tussen werknemer en opdrachtgever verstaan. Interne communicatie wordt binnen dit verband geïnterpreteerd als het vermogen het eigen project te kunnen plannen en hier op te sturen. De externe communicatie, dus de communicatie tussen werknemer en opdrachtgever, vergt binnen dit project speciale aandacht. De opdrachtgever is actief in Nederland, maar ook in het buitenland. Hierdoor is de opdrachtgever frequent niet fysiek beschikbaar. Om de communicatie toch flexibel en effectief te laten verlopen zijn onderstaande communicatie middelen beschikbaar: Telefoon Via vaste- of mobiele telefoon is de opdrachtgever op elk gewenst moment beschikbaar. Video calling Via msn kunnen video gesprekken opgezet worden en kunnen tijdens deze sessie bestanden gedeeld worden. Teamviewer/remote desktop Via computer bureaublad deling kan mee gekeken worden bij eventuele sessies waarbij dit een vereiste is. Evaluatie momenten Wanneer mogelijk wordt een evaluatie moment ingepland waarbij de opdrachtgever fysiek aanwezig is op de afdeling. Rapportage en documenten Hieronder volgt een tabel met activiteiten die gedaan worden in het kader van informatievoorziening. Per activiteit wordt aangegeven waar deze voor dient. Activiteit Urenverantwoording Vergaderfrequenties Week/voortgang verslag Archivering Omschrijving Een urenverantwoording waarin de gemaakt uren worden bijgehouden. Aan de hand van deze urenverantwoording kunnen de activiteiten van de opdrachtnemer gecontroleerd worden. Er worden geen vergaderingen gepland. In plaats hiervan worden informele werkoverleg momenten gehouden (vaak aan het begin van de dag). Wekelijks wordt de voortgang gerapporteerd aan hogeschool Windesheim en eventueel aan de opdrachtgever. Archivering van projectbestanden vind centraal plaats op een opslag server van Google. Zo wordt het risico tot gegevens verlies tot ene minimum beperkt en zijn projectbestanden altijd centraal beschikbaar. 14

15 6 Kwaliteit In dit hoofdstuk wordt besproken hoe de kwaliteit van het project wordt bewaakt Kwaliteit is een belangrijk begrip binnen het Project. Binnen een project moeten voldoende aspecten worden gedefinieerd die de kwaliteit waarborgen. Om deze kwaliteit in voldoende mate te waarborgen worden een aantal zaken uitgevoerd. Deze worden hieronder behandelt. Ten eerste is wordt de communicatie volgens vooraf overeengekomen standaarden uitgevoerd. Hieronder volgt een opsomming van belangrijke afspraken aangaande communicatie. Terugkoppeling met opdrachtgever Tijdens het uitvoeren van het project wordt voortdurend gecommuniceerd volgens de in hoofdstuk 5 onder het kopje communicatie opgesomde communicatie wijzen. Tijdens deze communicatie wijzen wordt overlegd over het gemaakte werk en wat er nog gemaakt moet worden. Voortgangrapportage Om de voortgang van het project te waarborgen wordt wekelijks gerapporteerd aan hogeschool Windesheim. Beheersing van complexiteit Met het invoeren van deelproducten wordt de complexiteit verminderd. Hierdoor word kwaliteit beter meetbaar. Deelproducten worden behandeld in hoofdstuk 4. Voor het bewaken van bovenstaande kwaliteitskenmerken wordt geen speciale software gebruikt. Naast kwaliteitsattributen voor het project zelf zijn onderstaande kwaliteitsnormen voor het uiteindelijke product van kracht. Deze worden getest bij afronding van het project. Reliability Het is van belang dat de gebruikers van de website kunnen vertrouwen op de correctheid van de website. Er dienen geen onverwachte situaties op te treden. De opdrachtgever heeft aangegeven dat de website een professioneel uiterlijk moet hebben. Availability/Performance De website moet geen lange wachttijden kennen. Gebruikers moeten zo als zij dat gewoonlijk ook doen bij andere websites kunnen navigeren door de website. Verder moeten de meeste pagina s beschikbaar zijn binnen 2 á 3 muisklikken. Useability De website moet cross-browser zijn. Dit houd in dat de website in de moderne browsers (Firefox, Chrome, Internet Explorer, etc.) juist moet worden weer gegeven. Voor een projectorganisatie omvang van 1 persoon is het niet voor de handliggend dat technische kwaliteit eisen mislopen. Toch worden hieronder de gebruikte technieken opgesomd die ook deze vorm van kwaliteit waarborgen. De website wordt geprogrammeerd in ASP.NET (.NET Framework 4 ) Programmeren in ASP.NET geschied in Microsoft Visual Studio 2010 De website gebruikt een database die werkt in Microsoft SQL Server 2008 Voor het beheer wordt Microsoft SQL Management Studio gebruikt ASP.NET AJAX/JQUERY AJAX Voor bepaalde onderdelen van de website wordt AJAX technologie gebruikt. Microsoft Visio 2010 UML diagrammen worden ontworpen in Microsoft Visio Documentatie wordt aangeboden in Microsoft Office formaat. 15

16 7 Planning 7.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt de concrete planning doorgenomen. Binnen dit project wordt gebruikt gemaakt van Mindmanager Professional 9. Met dit programma kunnen mindmaps ontworpen worden. Aan de nodes in deze mindmap kunnen tijdsindicaties, prioriteiten en andere aspecten toegekend worden. Hieronder volgt een korte samenvatting van het pakket mindmanager. Hieronder staat een screenshot van Mindmanager 9. In het bovenste werkveld staat de eigenlijke mindmap. In het onderstaande veld staan de nodes uit de mindmap weergegeven. Per node kan een tijdsindicatie opgegeven worden. In dit project worden alle activiteiten in de mindmap opgenomen. Een afbeelding van deze mindmap is opgenomen in de volgende paragraaf. Per node in deze mindmap is een tijdsindicatie toegekend. Zo wordt een betrouwbare planning verkregen. Deze planning wordt gedeeld met alle personen die betrokken zijn bij het project. Zo kan elke partij binnen het project de voortgang van het project inzien. 16

17 7.2 Planning Hieronder staat de planning die ontworpen is in Mindjet Mindmanager 9. De planning is dynamisch van opzet en wordt voortdurend bij gewerkt en uitgebreid. De onderdelen worden vanaf rechtsboven met de klok mee uitgevoerd. 17

18 7.3 Risico analyse In deze paragraaf worden de risico s die bij het project horen weerlegt. Bij het maken van de planning is gepoogd een zo realistisch mogelijke planning te maken. Alle requirements uit de Software Requirements Specificatie zijn terug te vinden in de mindmap planning. Zoals in de vorige paragrafen is benoemd is de mindmap planning erg dynamisch van opzet. Dit houd in dat de planning frequent veranderd. Wanneer een item uit de planning voltooid is wordt dit aangegeven met een vinkje. Het dynamische aspect van deze planning zorgt er voor dat het project flexibel wordt. Wanneer nieuwe requirements toegevoegd worden kan het project dit opvangen als gevolg van de flexibiliteit. Zoals eerder in dit document aangegeven is bestaat de projectgroep uit één lid. Dit lid heeft voldoend kennis om een succesvolle implementatie van de in de planning opgesomde activiteiten te realiseren of de in hoofdstuk 6 (Kwaliteit) opgenoemde tools en technieken optimaal te gebruiken. De activiteiten zijn opgesteld samen met de opdrachtgever. Tijdens het gehele project wordt voortduren geëvalueerd met de opdrachtgever. Op die manier houd de opdrachtgever overzicht op het project. De voortgang van het project is niet afhankelijk van andere projecten. Het project staat op zichzelf. Daarom is dit risico niet van significant belang. Het projectlid dat het project uitvoert is voldoende enthousiast om risico tot demotivatie uit te sluiten. Tenslotte is de organisatie voldoende veranderingsgezind om veranderingen in het project zonder grote gevolgen op te vangen. Binnen het project is rekening gehouden met onderstaande risico s: Tijdnood Tijdens de uitvoering van het project kan blijken dat de gestelde tijd voor de verschillende activiteiten binnen het project niet schaalbaar is of dat deze niet gehaald kan worden door onvoorziene omstandigheden. Op dat moment is het zaak dat de oorzaak van deze tijdnood vast gesteld wordt. Zo kan hier bij het verdere vervolg goed op ingespeeld worden. Waarschijnlijk is het onoverkomelijk dat bepaalde requirements komen te vervallen of van must have naar nice to have transformeren. Dit gebeurd in nauw overleg met de opdrachtgever. Om het risico tijdnood zo klein mogelijk te maken is zoals al eerder vermeld in deze paragraaf speling opgenomen in de planning. Zo heeft het project een zekere mate van veerkracht zonder buiten de gestelde planning te treden. Verlies van gegevens Tijdens het project kunnen allerlei vormen van gegevens verlies optreden. Gegevens verlies kan het verlies van documenten en source code in houden. Om de kans op gegevensverlies tot een minimum te reduceren is gekozen om de gegevens door midden van SVN op te slaan bij Google inplaats van lokaal in eigen beheer. Bij lokaal beheer is de kans groter dat gegevens definitief verdwijnen. Google wordt geacht professioneel met deze dienst om te gaan. 18

19 Falende infrastructuur Tijdens het project kan de infrastructuur die beschikbaar is gesteld t. b. v. het project falen. Hierbij kan gedacht worden aan uitval van systemen, netwerk, werkruimtes en calamiteiten. Dit project duurt drie weken en daardoor is de kans behoorlijk klein dat deze zaken tijdens dit project optreden. Als de infrastructuur toch vaalt is het zaak om z.s.m. tot een oplossing te komen samen met de opdrachtgever. Door de gegevens extern op te slaan wordt bereikt dat de infrastructuur los staat van de gegevensopslag en dus de voortgang. Falend projectteam Het projectteam is een team van mensen. Dit betekend dat er te allen tijde conflicten of andere uitingen van miscommunicatie optreden tijdens het project. Dit is uiterst onaangenaam voor het project en daarom is het belangrijk dat een falend projectteam wordt voorkomen. Dit wordt geraliseerd door goede communicatie binnen het team. Tijdens de uitvoering van het project kan het voorkomen dat teamleden onverwachts uitvallen door ziekte of andere belemmerende situaties. Als dit voorkomt is het belangrijk dat er haalbare oplossing wordt opgesteld samen met de opdrachtgever. 19

20 8 Kosten en baten In dit hoofdstuk worden de kosten en baten kort besproken die bij dit project horen. Kosten Er zijn geen speciale kosten verbonden aan dit project. De projectleden worden niet uitbetaald. Onder eventuele kosten kunnen het verbruik van de infrastructuur gerekend worden. Baten Het project levert als baten de in hoofdstuk 3 gesteld doelstellingen op. 20

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Windows Server

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Windows Server Instituut Broers Plan van Aanpak Windows Server [Zubin Mathoera, Vincent Darwinkel, Tomas Berends] 12-1-2017 VOORWOORD Dit plan van aanpak hebben wij volgens het boek van Roel Grit, Project Management,

Nadere informatie

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Zubin Mathoera & Tomas Berends. Zubin Mathoera Tomas Berends Maarten van Mensvoort Tim van Berkel

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Zubin Mathoera & Tomas Berends. Zubin Mathoera Tomas Berends Maarten van Mensvoort Tim van Berkel Instituut Broers Plan van Aanpak Zubin Mathoera & Tomas Berends Zubin Mathoera Tomas Berends Maarten van Mensvoort Tim van Berkel 00-00-0000 VOORWOORD Dit plan van aanpak hebben wij volgens het boek van

Nadere informatie

Plan van Aanpak. project Tetris Packing

Plan van Aanpak. project Tetris Packing Plan van Aanpak project Tetris Packing Inleiding! 4 Projectomschrijving! 5 Producten! 5 Testplan! 5 Ontwerprapport! 5 Implementatierapport! 5 Testrapport! 5 Systeemdocumentatie! 5 Aanpak! 6 Projectmethodiek!

Nadere informatie

Project. 3D-Fraggel. Plan van aanpak. Door: IH1T08 1/1

Project. 3D-Fraggel. Plan van aanpak. Door: IH1T08 1/1 Project 3D-Fraggel Plan van aanpak Door: 1/1 Project 3D-Fraggel Plan van aanpak Datum: 07-05-2001 Plaats: Enschede Opdrachtgever: Saxion Hogeschool Enschede Instituut ICT Afdeling Hogere Informatica Contactpersoon

Nadere informatie

Plan van aanpak 2006. Door: Jeroen Corsius en Mitchell Diels. GameShop

Plan van aanpak 2006. Door: Jeroen Corsius en Mitchell Diels. GameShop Plan van aanpak 2006 Door: Jeroen Corsius en Mitchell Diels GameShop 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave blz. 2. Achtergronden 3. Projectopdracht 4. Projectactiviteiten 5. Projectgrenzen en Randvoorwaarden

Nadere informatie

Voorblad Inhoudsopgave Inhoud

Voorblad Inhoudsopgave Inhoud Voorblad Inhoudsopgave Inhoud (INHOUD) Achtergronden We moeten een website voor een jonge catering en een party service bedrijf bouwen. Dit bedrijf is gespecialiseerd in verzorging van borrelhapjes en

Nadere informatie

Instituut Broers. Plan van Aanpak. [Project Steam OS

Instituut Broers. Plan van Aanpak. [Project Steam OS Instituut Broers Plan van Aanpak [Project Steam OS [Zubin Mathoera, Vincent Darwinkel, Tomas Berends] 12-1-2017 VOORWOORD Dit plan van aanpak hebben wij volgens het boek van Roel Grit, Project Management,

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project : Project DropCo. Bedrijf : DropCo

Plan van aanpak. Project : Project DropCo. Bedrijf : DropCo Plan van aanpak Project : Project DropCo Bedrijf : DropCo Plaats, datum: 16 Januari 2013, Oostburg Opgesteld door: Projectgroep X [Bjornvansteenberghe] [0030610] [30610@scalda.nl] [Dave Krijnen] [0030659]

Nadere informatie

Bijlage 3: Master testplan

Bijlage 3: Master testplan Bijlage 3: Master testplan KIS Testplan Inaxion Lelystad Adres: Jol -20 Postbus : 609 Postcode Plaats 8483 ED Lelystad I www.inaxion.nl Plaats Lelystad Datum 22 maart 200 Auteur Saidou Diallo Status Finaal.0

Nadere informatie

27-11-2014 PLAN VAN AANPAK NETIDENTITY. Priscilla

27-11-2014 PLAN VAN AANPAK NETIDENTITY. Priscilla 27-11-2014 NETIDENTITY PLAN VAN AANPAK Priscilla Inhoud Debriefing... 2 Projectresultaat... 5 Projectactiviteiten... 6 Projectgrenzen... 8 Kwaliteit... 9 Projectorganisatie...10 Planning...11 Kosten...12

Nadere informatie

Hosting & support contract

Hosting & support contract Hosting & support contract FOCUSTOOL TRACK YOUR GOALS & BEHAVIORS 1. Inleiding FocusTool biedt online software voor het bijhouden van voortgang op doelen en gedrag voor teams.om meer grip te krijgen op

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

Bedrijfszekerheid. Altijd in bedrijf ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN

Bedrijfszekerheid. Altijd in bedrijf ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Bedrijfszekerheid Altijd in bedrijf ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Altijd in bedrijf Onderwerpen Liveplan remote beheer Firmtel Telefonie Liveplan server backup LivePlan Remote Beheer

Nadere informatie

Plan van Aanpak IVS website: Stichting Innovision Solutions Vlietstraat 11 A 4535 HA Terneuzen KvK: 20170195 24 Oktober 2012

Plan van Aanpak IVS website: Stichting Innovision Solutions Vlietstraat 11 A 4535 HA Terneuzen KvK: 20170195 24 Oktober 2012 Plan van Aanpak IVS website: Stichting Innovision Solutions Vlietstraat 11 A 4535 HA Terneuzen KvK: 20170195 24 Oktober 2012 Inhoudsopgave 1 Projectopdracht..3 2 Deliverables 4 3 Projectgrenzen/activiteiten

Nadere informatie

Pakketaanbieding de Online oefentherapeut. Pakketaanbieding. De online oefentherapeut

Pakketaanbieding de Online oefentherapeut. Pakketaanbieding. De online oefentherapeut Pakketaanbieding De online oefentherapeut zomer 2015 1 Aanbieding 1. Om maximaal gebruik te maken van de online middelen die beschikbaar zijn tegen een behapbare inzet voor de drukbezette oefentherapeut

Nadere informatie

didiclass 2.0 Opdrachtnemer: E-minor projectgroep Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opdrachtgever: Walter Geerts, de open universiteit

didiclass 2.0 Opdrachtnemer: E-minor projectgroep Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opdrachtgever: Walter Geerts, de open universiteit didiclass 2.0 Opdrachtnemer: E-minor projectgroep Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opdrachtgever: Walter Geerts, de open universiteit Projectgroepleden: Laurens Ruiter: laurens.ruiter@gmail.nl Dévit Schimmel:

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project : HINT

Plan van aanpak. Project : HINT Plan van aanpak Project : HINT Bedrijf : Hogeschool Rotterdam Plaats, datum: 20-02-2008 Opgesteld door: Jesper Monteny, Camiel Flohr, Rudolf Kromojahjo, Myrene Zuiderwijk Plan van Aanpak project HINT pagina

Nadere informatie

Modules Online Kostenbeheer Mobiel. Dienstbeschrijving

Modules Online Kostenbeheer Mobiel. Dienstbeschrijving Modules Online Kostenbeheer Mobiel Dienstbeschrijving A ugust us 201 3 1 Overzicht 1.1 Wat is Online Kostenbeheer Mobiel? Online Kostenbeheer Mobiel is een aanvulling op mogelijkheden rondom facturen binnen

Nadere informatie

Project 2 Maze Driver. Plan van Aanpak TI1A

Project 2 Maze Driver. Plan van Aanpak TI1A Plan van Aanpak TI1A 1 Inhoudsopgave Achtergronden... 3 Projectopdracht... 4 Projectactiviteit... 5 Projectgrenzen... 6 Tussenresultaten... 7 Kwaliteit... 8 Projectorganisatie... 9 Planning... 10 Kosten

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Project: Portfolio Online 18-9-2013. Jeremy de Jager INHOLLAND

Plan van Aanpak. Project: Portfolio Online 18-9-2013. Jeremy de Jager INHOLLAND 18-9-2013 Plan van Aanpak Project: Portfolio Online Jeremy de Jager INHOLLAND Pagina 1 Hoofdstukken 1. Achtergronden - Projectnaam - Opdrachtgever - Opdrachtnemer - Beschrijving organisatie - Geschiedenis

Nadere informatie

Core Powertools - Koeling

Core Powertools - Koeling Core Powertools - Koeling Project WH3.1 Productontwikkeling MODULE (VAKCODE): BEROEPSPRODUCT: THCP Plan van Aanpak PERIODE: WH3.1 Productontwikkeling PROJECTLEDEN: Manuel Görlitz(12091715), Steven Leo(11113529),

Nadere informatie

Voorstel # ECC1501. Voorstel: #ECC1501. Email: info@socialelephant.nl Telefoon: +31(0)641101693 Auteur: Nico van der Zaan

Voorstel # ECC1501. Voorstel: #ECC1501. Email: info@socialelephant.nl Telefoon: +31(0)641101693 Auteur: Nico van der Zaan Voorstel # ECC1501 Inhoudsopgave OPDRACHTOMSCHRIJVING WERKZAAMHEDEN ONTWIKKELEN VAN EEN WEBSITE ONTWERP REALISEREN VAN HET ONTWERP PLAATSEN VAN DE DOOR EUROPEAN CREDIT CONTROL AANGELEVERDE CONTENT VERPLAATSEN

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren Maart 2015 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 2 December 2014 Yannick Verschueren

Nadere informatie

Wireless Leiden. Project Brief. 802.1x

Wireless Leiden. Project Brief. 802.1x Wireless Leiden 802.1x RADIUS server AP Hsleiden Hogeschool Leiden Wireless Ledien SURFnet RADIUS proxy Internet Universiteit Leiden RADIUS server RADIUS server UTwente Project Brief Naam : Richard van

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project : HINT

Plan van aanpak. Project : HINT Plan van aanpak Project : HINT Bedrijf : Hogeschool Rotterdam Plaats, datum: 20-02-2008 Opgesteld door: Jesper Monteny, Camiel Flohr, Rudolf Kromojahjo, Myrene Zuiderwijk Plan van Aanpak project HINT pagina

Nadere informatie

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit Microsoft Office 365 voor bedrijven Remcoh legt uit Beter samenwerken, ook onderweg Starten met Office 365 is starten met het nieuwe werken. Met Office 365 heeft u namelijk de mogelijkheid om altijd en

Nadere informatie

Project plan. Erwin Hannaart Sander Tegelaar 61849 62407

Project plan. Erwin Hannaart Sander Tegelaar 61849 62407 Project plan Erwin Hannaart Sander Tegelaar 61849 62407 I4C2 I4C1 1 Inhoudsopgave Doel en doelgroep van het project... 3 Beschrijving van het project... 4 Benodigde materialen... 5 Te verwachten resultaten,

Nadere informatie

PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN

PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN ( Project Initiation Document ) Datum voltooid: 20/03/2013 Auteur: Kevin Sanders Studentnummer: 2148839 Versie: 0.1 Status: Concept Documenthistorie

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project: Portfolio Website. Bedrijf: InHolland

Plan van aanpak. Project: Portfolio Website. Bedrijf: InHolland Plan van aanpak Project: Portfolio Website Bedrijf: InHolland Haarlem, 16-9-14 Opgesteld door: Maurice Wildenberg, 537811 Maurice@softwarehub.nl Instituut: Hogeschool Inholland Plan van Aanpak Portfoliowebsite

Nadere informatie

Plan van aanpak. Website voor Bouwkundig Adviesbureau Punte. Hugo Nijhuis John Oelen Frank Hazekamp Cindy Roelofs Ben Wilbers Tim Regelink

Plan van aanpak. Website voor Bouwkundig Adviesbureau Punte. Hugo Nijhuis John Oelen Frank Hazekamp Cindy Roelofs Ben Wilbers Tim Regelink Plan van aanpak Website voor Bouwkundig Adviesbureau Punte 2009 Hugo Nijhuis John Oelen Frank Hazekamp Cindy Roelofs Ben Wilbers Tim Regelink Contents Product Backlog... 3 Documentatie... 4 Kwaliteitsbeheer...

Nadere informatie

WEBSITE-Content.Web RESULTS! Not just websites s

WEBSITE-Content.Web RESULTS! Not just websites s AGENDA Kennismaking TeamForce Web Solutions Een nieuwe website Doel Wensen voor uw website Creatief ontwerp Structuur van de website Inrichten van Content.Web Vulwerkzaamheden Zoekmachine Optimalisatie

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 22 maart 2016 Versie : 0.8 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.8 Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

VERENIGINGSWIJZER.NL PROJECTPLAN

VERENIGINGSWIJZER.NL PROJECTPLAN Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Exacte Wetenschappen Project Multimedia Peter van Ulden Studentnr. 1494759 VERENIGINGSWIJZER.NL PROJECTPLAN INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding...3 2 Project omschrijving...4

Nadere informatie

Automatische mailing export. Automatisch exporteren van mailing rapportages uit MailPlus

Automatische mailing export. Automatisch exporteren van mailing rapportages uit MailPlus Automatische mailing export Automatisch exporteren van mailing rapportages uit MailPlus Specificatie 2.0 28 september 2009 INTRODUCTIE Bij marketing is het belangrijk om na een mailing de rapportage op

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

IT diensten op maat...

IT diensten op maat... IT diensten op maat... Even voorstellen. Interforce B.V. is een jong, dynamisch, kleinschalig automatisering- en dienstverlenend bedrijf van gedreven, klantgerichte en creatieve professionals, die stuk

Nadere informatie

Beveiligingsbeleid Perflectie. Architectuur & Procedures

Beveiligingsbeleid Perflectie. Architectuur & Procedures Beveiligingsbeleid Perflectie Architectuur & Procedures 30 november 2015 Versiebeheer Naam Functie Datum Versie Dimitri Tholen Software Architect 12 december 2014 0.1 Dimitri Tholen Software Architect

Nadere informatie

Pakketaanbieding Online profilering. Pakketaanbieding. Online profilering en communicatie met je cliënt

Pakketaanbieding Online profilering. Pakketaanbieding. Online profilering en communicatie met je cliënt Pakketaanbieding Online profilering en communicatie met je cliënt 1 Aanbieding 1. Om maximaal gebruik te maken van de online middelen die beschikbaar zijn tegen een behapbare inzet voor de drukbezette

Nadere informatie

Debriefing. Inleiding. Betrokkenen

Debriefing. Inleiding. Betrokkenen Debriefing Inleiding In deze debriefing is uitgewerkt wat ik te weten ben gekomen over de opdrachtgever, wat zijn doelgroep is, wat hij wil bereiken met de website die gebouwd gaat worden en hoe de opdrachtgever

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Versie nr.: 1.0 Datum: Opleiding: Informatica Richting: MEDTECH Projectleden: Jens Brokaar S

Plan van Aanpak. Versie nr.: 1.0 Datum: Opleiding: Informatica Richting: MEDTECH Projectleden: Jens Brokaar S Plan van Aanpak IPMEDT 6 Projectgroep 3 1 Versie nr. 1.0 Datum 10-10-2012 School HS Leiden Opleiding Informatica Richting MEDTECH Projectleden Jens Brokaar S1066589 Luuk Gortzak S1062708 Frans van Nijnanten

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project Digitaal Portfolio. Project: Webdesign. Organisatie: InHolland Haarlem. Opdrachtgever: Maya Schmuki

Plan van aanpak. Project Digitaal Portfolio. Project: Webdesign. Organisatie: InHolland Haarlem. Opdrachtgever: Maya Schmuki Plan van aanpak Project Digitaal Portfolio Plaats, datum: Haarlem, 14 Maart 2014 Project: Webdesign Organisatie: InHolland Haarlem Opdrachtgever: Maya Schmuki Opdrachtnemer: Frank Bakker E-mail: 463631@inholland.lnl

Nadere informatie

INSTALLATIE NIS UPDATE Q3-2014-03 Q3-2014-03

INSTALLATIE NIS UPDATE Q3-2014-03 Q3-2014-03 INSTALLATIE NIS UPDATE Q3-2014-03 Q3-2014-03 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Van Brug Software B.V. geen aansprakelijkheid voor enige schade

Nadere informatie

Plan van Aanpak SNES BANK 4/28/2015. 0866809 - Nina Donia 0902465 - Thijs de Ruiter 0890765 - Bryan Vermaat 0899670 - Imro Brammerloo.

Plan van Aanpak SNES BANK 4/28/2015. 0866809 - Nina Donia 0902465 - Thijs de Ruiter 0890765 - Bryan Vermaat 0899670 - Imro Brammerloo. 4/28/2015 Plan van Aanpak SNES BANK 0866809 - Nina Donia 0902465 - Thijs de Ruiter 0890765 - Bryan Vermaat 0899670 - Imro Brammerloo Opdrachtgever: E. van der Ven Te Rotterdam TECHNISCHE INFORMATICA 1C

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 20 juli 2017 Versie : 0.10 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.10.docx Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

VERENIGINGSWIJZER.NL FINAL DOCUMENT

VERENIGINGSWIJZER.NL FINAL DOCUMENT Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Exacte Wetenschappen Project Multimedia Peter van Ulden Studentnr. 1494759 VERENIGINGSWIJZER.NL FINAL DOCUMENT INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding...3 2 Aanpak & Techniek...4

Nadere informatie

INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4 2014-Q4

INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4 2014-Q4 INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4 2014-Q4 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Van Brug Software B.V. geen aansprakelijkheid voor enige schade

Nadere informatie

WHITE PAPER. Agile/Scrum

WHITE PAPER. Agile/Scrum WHITE PAPER Agile/Scrum Belangrijkste kenmerk van Scrum is de ontwikkeling via een serie van korte - iteraties, in Scrum terminologie sprints genoemd. Introductie Heel in het kort gezegd is Scrum een Agile

Nadere informatie

Modul-Fleet OPTIMALISATIE VAN HET WAGENPARKBEHEER. I can help! Ordered 3 items. Can t serve last client. Running late!

Modul-Fleet OPTIMALISATIE VAN HET WAGENPARKBEHEER. I can help! Ordered 3 items. Can t serve last client. Running late! Modul-Fleet OPTIMALISATIE VAN HET WAGENPARKBEHEER I can help! Ordered 3 items Can t serve last client Running late! Modul-Fleet OPTIMALISATIE VAN HET WAGENPARKBEHEER Wilt u beter inspelen op de groeiende

Nadere informatie

Cursus Analyse voor Web Applicaties 1. Webdesign / Web Programmeren Analyse voor web applicaties SDM methode + Basis UML

Cursus Analyse voor Web Applicaties 1. Webdesign / Web Programmeren Analyse voor web applicaties SDM methode + Basis UML Cursus Analyse voor Web Applicaties 1 Organisatie Opleiding Module Onderwerp Syntra AB Webdesign / Web Programmeren Analyse voor web applicaties SDM methode + Basis UML Analyse op basis van SDM en UML

Nadere informatie

Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr)

Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr) Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr) Identificatienummer: Publicatiedatum: 19 november 2015 Leeswijzer Dit rapport omschrijft het werkprofiel van 'Software engineer (sr)' zoals die door

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving all-in beheer

1 Dienstbeschrijving all-in beheer 1 Dienstbeschrijving all-in beheer De all-in beheer overeenkomst van Lancom is modulair opgebouwd. U kunt bij Lancom terecht voor deelgebieden zoals helpdesk ondersteuning of backup, maar ook voor totale

Nadere informatie

INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4-01 2014-Q4-01

INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4-01 2014-Q4-01 INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4-01 2014-Q4-01 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Van Brug Software B.V. geen aansprakelijkheid voor enige schade

Nadere informatie

Technisch ontwerp. Projectteam 6. Project "Web Essentials" 02 april 2009. Versie 2.1.0

Technisch ontwerp. Projectteam 6. Project Web Essentials 02 april 2009. Versie 2.1.0 Projectteam 6 Faculteit Natuur en Techniek Hogeschool Utrecht Projectleider: Hans Allis, hans.allis@student.hu.nl Technisch ontwerp Project "Web Essentials" 02 april 2009 Versie 2.1.0 Teamleden: Armin

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Versie 1.2 Oktober 2014

Dienstbeschrijving Versie 1.2 Oktober 2014 Dienstbeschrijving Versie 1.2 Oktober 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Belangrijkste voordelen... 4 3 RiskID, dé risicoanalyse software... 4 3.1 Sessie beheer... 4 3.1.1 Sessie ontwerp... 5 3.1.2

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST T E A M S E C O N D L I F E V E H I C L E

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST T E A M S E C O N D L I F E V E H I C L E Hogeschool Rotterdam Studierichting Autotechniek Second Life Vehicle SAMENWERKINGSOVEREENKOMST T E A M S E C O N D L I F E V E H I C L E Studenten: Adeel Din (0868474) Jacco Hak (0847289) Tom Nispen tot

Nadere informatie

Checklist risicofactoren IT-projecten

Checklist risicofactoren IT-projecten Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 5 Checklist risicofactoren IT-projecten In onderstaande checklists zijn de factoren die het slagen van een project beïnvloeden opgenomen. Projectomvang Hoe groot is

Nadere informatie

Software Test Plan. PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015

Software Test Plan. PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Software Test Plan PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage Versie 1 Versie

Nadere informatie

DRIVEN BY AMBITION SUCCESVOL EXACT IMPLEMENTEREN IN DE PRIVATE CLOUD

DRIVEN BY AMBITION SUCCESVOL EXACT IMPLEMENTEREN IN DE PRIVATE CLOUD DRIVEN BY AMBITION SUCCESVOL EXACT IMPLEMENTEREN IN DE PRIVATE CLOUD WOENSDAG 11 MEI INN STYLE, MAARSSEN Introduction Huub van Langerak Expert team Marc Eilander Expert team 3 Agenda Exact private cloud

Nadere informatie

Christian Hoppenbrouwers Tools voor offshore testen Voorjaarsevent Testnet: 30 juni 2008

Christian Hoppenbrouwers Tools voor offshore testen Voorjaarsevent Testnet: 30 juni 2008 Titel, samenvatting en biografie Samenvatting: Christian Hoppenbrouwers Tools voor offshore testen Voorjaarsevent Testnet: 30 juni 2008 Steeds meer bedrijven offshoren hun IT activiteiten naar landen als

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Opdrachtnemers: Hielke Kuipers 0896930@hr.nl. Opdrachtgever: Mr. Gerard van Kruiningen

Plan van Aanpak. Opdrachtnemers: Hielke Kuipers 0896930@hr.nl. Opdrachtgever: Mr. Gerard van Kruiningen Plan van Aanpak Project /: Pinautomaat Team: JHJ Organisatie: Hogeschool Rotterdam, Wijnhaven Opdrachtgever: Mr. Gerard van Kruiningen Opdrachtnemers: Jeroen van Ginkel 08699@hr.nl Hielke Kuipers 089690@hr.nl

Nadere informatie

Service Level Agreeement (SLA) CyberNetworks

Service Level Agreeement (SLA) CyberNetworks Artikel 1. Definities 1. Leverancier: CyberNetworks - gevestigd te Maastricht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 14076253. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

Testplan IpMEDT3 project

Testplan IpMEDT3 project Testplan IpMEDT3 project Versie: 1.0 Groepsbegeleider: Bob Zadok Blok Groepsleden: Luuk Gortzak (s1062708) Jens Brokaar (s1066589) Ellis Stroet (s1066586)

Nadere informatie

Project: DevThis! Bedrijf: Discodevelopment

Project: DevThis! Bedrijf: Discodevelopment Plan van aanpak Project: DevThis! Bedrijf: Plaats, datum: Rotterdam, 19 september 2009 Opgesteld door: Projectgroep Stephen Steven 0781359 Marvin 0790920 Sandra 0773300 Shanaka 0760515 Dairo 0763673 Plan

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Project 2 Maze Driver TI1A. Projectleider:

Plan van Aanpak. Project 2 Maze Driver TI1A. Projectleider: Plan van Aanpak TI1A Projectleider: Alex Guish. Opdrachtnemers: Boris van Norren. Ergin Ergin. Esat Karaer. Ruben Buitendijk. 0897361@hr.nl Emailadressen: 0833560@hr.nl 0886508@hr.nl 0893024@hr.nl 0890813@hr.nl

Nadere informatie

Invantive 2012 Release 1 (build 44)

Invantive 2012 Release 1 (build 44) Invantive 2012 Release 1 (build 44) Invantive Estate Invantive Vision Invantive Control Invantive Producer Invantive Query-programma Invantive Composition Invantive Studio 30 maart 2012 Oplossingen van

Nadere informatie

Pakketaanbieding Online profilering Contractvrije Paramedici. Pakketaanbieding. Online profilering en communicatie met je cliënt

Pakketaanbieding Online profilering Contractvrije Paramedici. Pakketaanbieding. Online profilering en communicatie met je cliënt Pakketaanbieding Online profilering en communicatie met je cliënt 1 Aanbieding 1. Om maximaal gebruik te maken van de online middelen die beschikbaar zijn tegen een behapbare en betaalbare inzet hebben

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 2: Implementeren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321

Nadere informatie

Plan van Aanpak Project Massamedia

Plan van Aanpak Project Massamedia Plan van Aanpak Project Massamedia M. Schel Marco Schel Producties Mei 2015 Inhoudsopgave Achtergrond... 3 Projectresultaat... 4 Projectactiviteiten... 5 Projectgrenzen... 6 Kwaliteit... 7 Projectorganisatie...

Nadere informatie

Onze Project oplossing

Onze Project oplossing 1 SalesManager Online Onze Project oplossing Hoe kunnen wij uw keten optimaliseren? SalesManager Online maakt het eenvoudig om uw klanten en relaties structureel en overzichtelijk te beheren en te bedienen.

Nadere informatie

Q3 Concept BV Tel: +31 (0)413 331 331

Q3 Concept BV Tel: +31 (0)413 331 331 Algemeen Deze Service Level Agreement (SLA) beschrijft de dienstverlening van Q3 Concept BV op het gebied van het beheer van de Q3 applicatie zoals Q3 Concept BV deze aanbiedt aan opdrachtgever en de service

Nadere informatie

testing with a smile

testing with a smile testing with a smile Online software voor volledig en gebruiksvriendelijk testmanagement! TESTEN MOET LEUK ZIJN Functioneel acceptatieen gebruikerstesten. Ongeëvenaard in compleetheid en eenvoud. On-Line,

Nadere informatie

Uitstroom + Crebonummer Applicatie- en mediaontwikkelaar; Crebonummer 25187 Niveau Niveau 4

Uitstroom + Crebonummer Applicatie- en mediaontwikkelaar; Crebonummer 25187 Niveau Niveau 4 VOORBLAD FORMAT BLAUWDRUK VAN DE OPLEIDING Algemene informatie Blauwdruk Ontwerper: Isolde Kolkhuis Tanke Ontwerpdatum: 23 september 2015 Versie: 03 Domein: Informatie- en communicatietechnologie Kwalificatiedossier:

Nadere informatie

icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous

icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous 2006-2007 Inhoudsopgave 1 2 1.1 Programmeertaal PHP5..................... 2 1.2 MySQL database......................... 3 1.3 Adobe Flash...........................

Nadere informatie

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING?

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Innervate: Januari 2011 WHITEPAPER CLOUD COMPUTING HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Lees hier in het kort hoe u zich het best kunt bewegen in de wereld van cloud computing

Nadere informatie

Individueel procesverslag

Individueel procesverslag Individueel procesverslag Een weergave van mijn werkzaamheden binnen het G-Blok. Afdeling : Academie voor ICT & Media, Informatica Schooljaar : 2009 Blok : G Datum : 30 10-2009 Plaats : Honselersdijk Naam:

Nadere informatie

CaseMaster PM ProjectManagement

CaseMaster PM ProjectManagement CaseMaster PM ProjectManagement Projectmanagement De manier waarop u uw projecten organiseert, voorbereid, uitvoert en afrond bepaald uw succes. Projecten staan en vallen met planning. Effectief projecten

Nadere informatie

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties DKTP Informatie Technologie Veembroederhof 1 1019 HD Amsterdam Telefoon 020 427 52 21 Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties Voor de meeste projectgroepen die software ontwikkelen vormt

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK. Project conceptipedia animatie. Kimberly ten Bras Eline de Lange EKT1d

PLAN VAN AANPAK. Project conceptipedia animatie. Kimberly ten Bras Eline de Lange EKT1d PLAN VAN AANPAK Project conceptipedia animatie Kimberly ten Bras Eline de Lange EKT1d inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Het project...3 1.1 Achtergronden...3 1.2 Conceptbeschrijving...3 1.3 Opdrachtomschrijving...3

Nadere informatie

PRESTATIESITE WEBPAKKET

PRESTATIESITE WEBPAKKET PRESTATIESITE WEBPAKKET PRESTATIESITE Wij hebben al onze ervaring gebruikt om een gestandaardiseerd webpakket te ontwikkelen met een lay-out welke de focus heeft op leads en new business. Op deze wijze

Nadere informatie

Parasoft toepassingen

Parasoft toepassingen Testen op basis van OSB en Digikoppeling Voor de bestaande Overheid Service Bus en de nieuwe standaard Digikoppeling zijn verschillende test- omgevingen opgezet. Hiermee kan het asynchrone berichtenverkeer

Nadere informatie

Fast-Audit Handleiding

Fast-Audit Handleiding Fast-Audit Handleiding 1 P a g e Inhoudstafel 1. Algemene informatie... 3 2. Gebruiksaanwijzing... 3 a. Stap 1 : Registratie... 4 b. Stap 2: Login... 5 c. Stap 3 : Een nieuwe audit maken... 6 d. Stap 4:

Nadere informatie

// Mamut Business Software

// Mamut Business Software // Mamut Business Software Eenvoudige installatiehandleiding Inhoud Voor de installatie 3 Over het programma 3 Over de installatie 4 Tijdens de installatie 5 Voorwaarden voor installatie 5 Zo installeert

Nadere informatie

Projectmanagement De rol van een stuurgroep

Projectmanagement De rol van een stuurgroep Projectmanagement De rol van een stuurgroep Inleiding Projecten worden veelal gekenmerkt door een relatief standaard projectstructuur van een stuurgroep, projectgroep en enkele werkgroepen. De stuurgroep

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Project Management met Teamcenter 2007 Door: Ramon van Raak Beheert u complexe projecten dan weet u als geen ander dat de projectvoorbereiding de basis legt

Nadere informatie

INSTALLATIE NIS UPDATE Q2-2014-02 Q2-2014-02

INSTALLATIE NIS UPDATE Q2-2014-02 Q2-2014-02 INSTALLATIE NIS UPDATE Q2-2014-02 Q2-2014-02 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Van Brug Software B.V. geen aansprakelijkheid voor enige schade

Nadere informatie

Uw productassortiment moeiteloos online én op papier met onze database publishing software.

Uw productassortiment moeiteloos online én op papier met onze database publishing software. Uw productassortiment moeiteloos online én op papier met onze database publishing software. De Guidance software pakketten maken het mogelijk om vanuit één centrale database zowel een webshop als catalogus

Nadere informatie

[ SCRUM. ] Een introductie

[ SCRUM. ] Een introductie [ SCRUM. ] Een introductie [ SCRUM IN HET KORT. ] Scrum is een agile-proces, welke het mogelijk maakt om te focussen op het leveren van het beste resultaat in de kortst mogelijke tijd. Het maakt het mogelijk

Nadere informatie

Zicht - Content Management Systeem een algemene beschrijving

Zicht - Content Management Systeem een algemene beschrijving Zicht - Content Management Systeem een algemene beschrijving Versie april/2008 Zicht nieuwe media ontwerpers 2008 1 Inleiding Een Content Management Systeem (CMS) is een webapplicatie waarmee je zonder

Nadere informatie

Installatietechniek. Beroepsproduct: Groep: Periode: Blok H1.2. Ingeleverd op: Vrijdag 18 november 2011 om 12.00. Projectleden: Ingeleverd door:

Installatietechniek. Beroepsproduct: Groep: Periode: Blok H1.2. Ingeleverd op: Vrijdag 18 november 2011 om 12.00. Projectleden: Ingeleverd door: Installatietechniek TISD WH1.2 Plan Van Aanpak Beroepsproduct: Groep: Plan Van Aanpak WH11B2 Periode: Blok H1.2 Ingeleverd op: Vrijdag 18 november 2011 om 12.00 Projectleden: Ingeleverd door: Tutor: Luuk

Nadere informatie

SLA: Implementatie apparatuur & applicaties

SLA: Implementatie apparatuur & applicaties Page 1 of 5 v 02.00 20100103 SLA: Implementatie apparatuur & applicaties GsSLA-000-000-001 Algemene SLA 1. I N H O U D 1.INHOUD... 1 2.TOEPASSINGSGEBIED... 1 3.BEPALINGEN... 2 Installatie & levering...

Nadere informatie

P R O F I E L : V R I J W I L L I G E R S 5 5 +

P R O F I E L : V R I J W I L L I G E R S 5 5 + P R O F I E L : V R I J W I L L I G E R S 5 5 + PLAN VAN AANPAK 14-02-2011 Groepsnaam: CAAJ Groepsnummer:5 Teamleden : Jorge Jager E-mail: j.jager1985@gmail.com 0614 430 721 osairis pengel email: uzzie_breakjam@hotmail.com

Nadere informatie

Mixed Emotions Digitaal Functioneel ontwerp Datum: 3 april 2014 - Onze referentie: MEO.001-01 - Versie: v1.0

Mixed Emotions Digitaal Functioneel ontwerp Datum: 3 april 2014 - Onze referentie: MEO.001-01 - Versie: v1.0 Mixed Emotions Digitaal Functioneel ontwerp Datum: 3 april 2014 - Onze referentie: MEO.001-01 - Versie: v1.0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 2 3 1. Achtergrond 4 2. Structuur 5 3. Inhoud Mixed Emotions

Nadere informatie

Data Warehouse. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Data Warehouse. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Data Warehouse Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DOEL VAN

Nadere informatie

Alfresco's Simple Records Management

Alfresco's Simple Records Management Alfresco's Simple Records Management Het e erste open source dossie r beh eersysteem Ee nvoudig beheer van dossiers Nieuwe wetten, regelgeving en normen hebben voor veel verandering gezorgd in hoe verslagen

Nadere informatie