2015 Inburgering en ISK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2015 Inburgering en ISK"

Transcriptie

1 2015 Inburgering en ISK

2 1. Inleiding De ambitie voor het inburgeringbeleid richt zich vooral op het creëren van kansen voor mensen die mede doordat ze onze taal niet spreken en schrijven problemen ondervinden bij het meedoen aan de samenleving. Meer dan voorheen maakt educatie deel uit van het totale sociale beleid. Scholing en educatie zijn dus geen doel op zich, maar instrumenten om andere doelen op deelterreinen van lokaal beleid zoals werkgelegenheid, sociale zaken, allochtonenbeleid, ouderenbeleid, jeugd- en jongerenbeleid, lokaal onderwijsbeleid, emancipatie, sociale vernieuwing en sociale veiligheid te realiseren. Algemeen: Op 1 januari 2013 is de Wet inburgering veranderd. Kort komt het erop neer dat het elektronisch praktijkexamen (EPE) en het decentraal praktijkexamen komen te vervallen. De vaardigheden lezen, luisteren en schrijven in de Nederlandse taal op niveau A2 van de verzoeker worden getoetst. De onderdelen toets gesproken Nederlands (TGN) en kennis Nederlandse samenleving (KNS) blijven bestaan. Maar ook in 2015 is het een en ander veranderd. Hieronder vindt u alle noodzakelijke informatie! Inburgeringsexamen of Staatsexamen NT2 Inburgeren kan op 2 manieren. - De meeste inburgeraars doen het inburgeringsexamen. - Maar inburgeren kan ook met het Staatsexamen Nederlands als 2e taal (NT2). - Als u moet inburgeren, krijgt u een brief van DUO. In de brief staat op welke datum u inburgeringsplichtig bent geworden. Het is belangrijk of u vóór of na 1 januari 2015 inburgeringsplichtig bent geworden. In de brief staat dat u 3 jaar de tijd krijgt om in te burgeren (de inburgeringstermijn). Pagina 2 van 21

3 Inburgeren met inburgeringsexamen De meeste inburgeraars doen het inburgeringsexamen. Werd u vóór 2015 inburgeringsplichtig? Dan moet u 5 examens doen voor het inburgeringsexamen. U moet voor alle 5 examens slagen. Werd u na 1 januari 2015 inburgeringsplichtig, dan moet u voor 6 examens slagen. U doet dan ook het examen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt. Vóór 2015 Vanaf 2015 Lezen Luisteren Schrijven Lezen Luisteren Schrijven Spreken Spreken Kennis Nederlandse Samenleving Kennis Nederlandse Maatschappij Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt Inburgeren met Staatsexamen NT2 Inburgeren met het Staatsexamen NT2 kan ook. U hebt het NT2-diploma nodig voor bijvoorbeeld hoger onderwijs in Nederland. Het is moeilijker dan de andere examens. Werd u vóór 2015 inburgeringsplichtig? Dan hoeft u alleen het Staatsexamen NT2 te doen. Als u slaagt, krijgt u het NT2-diploma. U bent dan ingeburgerd. Werd u na 1 januari 2015 inburgeringsplichtig? Dan doet u naast het Staatsexamen NT2 nog 2 examens. Het examen Kennis Nederlandse Maatschappij en het examen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt. Slaagt u voor de 3 examens, dan krijgt u het NT2-diploma en het inburgeringsdiploma. Vóór 2015 Vanaf 2015 NT2 NT2 Kennis Nederlandse Maatschappij Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt Wel of niet examen doen U moet inburgeren. Maar soms is het niet nodig om examen te doen. Bijvoorbeeld omdat u al heel lang in Nederland woont. Of omdat u al een diploma hebt. Of omdat u het inburgeringsexamen echt niet kunt halen. Pagina 3 van 21

4 Wel examen doen Als u moet inburgeren, krijgt u een brief van DUO. In de brief staat dat u inburgeringsplichtig bent. In de brief staat ook hoelang u de tijd krijgt om in te burgeren. Dit heet de inburgeringstermijn. Binnen deze inburgeringstermijn moet u uw inburgeringsexamen halen. Niet examen doen Soms hoeft u helemaal geen examen te doen. Dat heet een ontheffing. Soms hoeft u een examen of meerdere examens niet te doen. Dat heet een vrijstelling. U moet een vrijstelling of een ontheffing zelf aanvragen. Er te lang over doen U moet binnen 3 jaar inburgeren. Bent u te laat? Dan bekijkt DUO of u genoeg hebt gedaan om op tijd uw inburgeringsdiploma te halen. Te laat, maar wel uw best gedaan. Vindt DUO dat u genoeg uw best hebt gedaan? Dan krijgt u maximaal 2 jaar extra de tijd om uw inburgeringsdiploma te halen. Gesprek Vindt DUO dat u niet genoeg hebt gedaan? Dan stuurt DUO u een brief. U kunt dan een gesprek aanvragen. Een gesprek om te vertellen waarom u te laat bent. Vindt DUO na het gesprek dat u toch genoeg uw best hebt gedaan? Dan krijgt u maximaal 2 jaar extra om uw inburgeringsdiploma te halen. Een boete Vindt DUO na het gesprek dat u niet genoeg hebt gedaan? Of hebt u geen gesprek aangevraagd? Dan krijgt u een boete. Deze boete is minimaal 250,- en maximaal 1250,-. U krijgt wel maximaal 2 jaar extra om uw inburgeringsdiploma te halen. Asielmigranten De meeste inburgeraars zijn asielmigrant. Sommige regels zijn voor asielmigranten anders dan voor andere inburgeraars. Analfabeten Asielmigranten kunnen om te alfabetiseren extra tijd krijgen. Voor hen kan de inburgeringstermijn twee jaar langer worden. Inkomen telt niet bij lenen Asielmigranten kunnen lenen voor de cursus en het examen. Het maakt niet uit hoeveel geld ze verdienen. Niet terugbetalen Asielmigranten hoeven de lening niet terug te betalen, als ze op tijd inburgeren. Pagina 4 van 21

5 Zelf verantwoordelijk U bent zelf verantwoordelijk voor uw inburgering. Maar u kunt wel iemand vragen om u te helpen. Wie kan u helpen? Wilt u hulp bij het regelen van uw inburgering? Misschien kan uw familie helpen. Of een vriend. Of iemand van uw school. Machtigen Wilt u dat iemand anders dingen voor u regelt bij DUO? Dan kunt u iemand machtigen. Pagina 5 van 21

6 Inburgeren betalen Inleiding: Inburgeren kost geld. U moet de cursus en het examen betalen. U kunt bij DUO geld lenen voor de cursus en het examen. Hoeveel geld kost inburgeren? Examen doen kost 350,- in totaal. De cursus kost niet overal evenveel geld. Hoeveel geld kost het inburgeringsexamen? Omschrijving Bedrag Schrijven 50,- Spreken 60,- Luisteren 50,- Lezen 50,- Kennis Nederlandse Maatschappij 40,- Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt 100,- Totaal 350,- Hoeveel geld kost de inburgeringscursus? De inburgeringscursus kost niet bij elke school evenveel geld. U kunt bij de school vragen hoeveel de cursus kost. Hoe betaalt u dat? U kunt er voor kiezen de cursus en het examen zelf te betalen. Als u zelf betaalt, hoeft u geen geld te lenen. U kunt er ook voor kiezen om geld te lenen van DUO. Pagina 6 van 21

7 Lenen bij DUO U kunt bij DUO een lening krijgen. Dan betaalt DUO het geld voor de cursus en/of het examen. U moet het geld later in delen terugbetalen. U betaalt dan elke maand een bedrag. Asielmigrant hoeft niet terugbetalen Bent u asielmigrant? Of vader, moeder of kind van een asielmigrant? Dan kunt u ook lenen. Maar u hoeft niets terug te betalen, als u op tijd uw diploma hebt. U hebt een brief over uw inburgeringsplicht gehad van DUO. In deze brief staat hoeveel tijd u hebt om uw diploma te halen. Lenen voor cursus en examen Lenen? DUO betaalt voor u. U krijgt het geld niet op uw bankrekening. Geld lenen voor de cursus Voor uw inburgeringscursus krijgt u facturen van de school. Een factuur is een brief waarin staat hoeveel geld u moet betalen. Wilt u van DUO geld lenen voor de cursus? Stuur dan de facturen met de post naar DUO. Geen kopie, maar de echte factuur. U moet uw burgerservicenummer en uw handtekening erop schrijven. DUO betaalt het geld dan aan de school. Hebt u na uw 3 jaar inburgering nog facturen over? Dan moet u de facturen zo snel mogelijk naar DUO sturen. U krijgt van DUO een brief aan het einde van de 3 jaar. Geld lenen voor het examen Als u wilt lenen, vraagt u of DUO het examen voor u betaalt. DUO betaalt het geld voor uw inburgeringscursus aan de school. Dat is uw lening. U krijgt het geld niet op uw bankrekening. Hebt u zich online aangemeld voor een examen via Mijn Inburgering? Dan heeft u het examengeld al direct betaald. Mag u lenen? De meeste inburgeraars kunnen lenen bij DUO. Maar niet als het inkomen te hoog is. Bijna iedere inburgeraar Bijna iedere inburgeraar mag lenen. Ook inburgeraars uit een EU/EER-land, Turkije of Z-witserland, die niet verplicht hoeven in te burgeren mogen lenen. Als het inkomen niet te hoog is. Niet verplicht inburgeren Moet u niet verplicht inburgeren, maar wilt u zelf graag? Dan kunt u het beste even met ons contact opnemen. Pagina 7 van 21

8 Hoeveel mag u lenen? Als u een lening aanvraagt, krijgt u een brief. In de brief staat hoeveel u mag lenen. Hoeveel maximaal? Iedereen die moet inburgeren, kan maximaal ,- lenen. U kunt niet langer dan 3 jaar geld lenen. De 3 jaar gaat in als u de eerste factuur naar DUO hebt gestuurd. Stuur de facturen zo snel mogelijk. Inkomen en lenen Hoeveel u mag lenen, hangt af van uw inkomen. Hoe meer geld u verdient, hoe minder geld u kunt lenen. Wie meer verdient dan ,77 krijgt geen lening van DUO. Waarvoor kunt u geld lenen? U kunt geld lenen voor cursussen op school en voor de examens. U kunt alleen lenen voor scholen die op de site van Blik op Werk staan ( ) Een alfabetiseringscursus. De school moet op de site Blik op Werk staan. Een inburgeringscursus. De school moet op de site Blik op Werk staan. Het inburgeringsexamen. De cursus Nederlands als 2e Taal (NT2). De school moet op de site Blik op Werk staan. Het Staatsexamen Nederlands als 2e Taal (NT2). Examen doen Inleiding Op het inburgeringsexamen bekijkt DUO of u genoeg weet over Nederland. En of uw Nederlands goed genoeg is. Als u slaagt, krijgt u het inburgeringsdiploma. Schrijven Het examen Schrijven (Schrijfvaardigheid) is een examen met pen en papier. U moet korte brieven schrijven en een formulier invullen. Het examen duurt 35 minuten. Spreken Examen Spreekvaardigheid Het examen Spreken (Spreekvaardigheid) doet u op de computer. Op het examen moet u Nederlands spreken en verstaan. U moet filmpjes bekijken en vragen beantwoorden. Het examen duurt 35 minuten. Luisteren Examen Luistervaardigheid Het examen Luisteren (Luistervaardigheid) doet u op de computer. U krijgt vragen over filmpjes en u luistert naar teksten. Bijvoorbeeld over naar de dokter gaan of over naar school gaan. Het examen duurt 45 minuten Pagina 8 van 21

9 Lezen Examen Leesvaardigheid Het examen Lezen (Leesvaardigheid) doet u op de computer. U moet korte teksten lezen. U moet ook vragen beantwoorden. Het examen duurt 50 minuten. Kennis Nederlandse Maatschappij Het examen Kennis Nederlandse Maatschappij doet u op de computer. U kijkt naar korte filmpjes op de computer. In de filmpjes ziet u Nederlandse situaties. Bijvoorbeeld over werken of naar de dokter gaan. Na elk filmpje moet u een vraag beantwoorden. Het examen duurt 45 minuten. Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt Het examen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt gaat over werken en werk zoeken. U moet thuis of op school opdrachten doen. Het resultaat stuurt u naar DUO. Daarvoor moet u kaarten gebruiken. Deze kaarten heten Resultaatkaarten. DUO kijkt of u de opdrachten goed gedaan hebt. Dan krijgt u een gesprek bij DUO. Op het gesprek krijgt u vragen. Het gesprek duurt ongeveer 40 minuten. Van dit examen is er geen oefenexamen. Examenplaatsen: Amsterdam Eindhoven Rijswijk Zwolle Rotterdam U kunt zich op 3 manieren aanmelden voor examens. U mag kiezen. 1. Aanmelden via internet Ga naar Mijn Inburgering op het internet om u aan te melden. 2. Aanmelden met een formulier Hieronder staat het Aanmelden voor examens formulier om u aan te melden. U moet het formulier eerst printen. Op het formulier staat wat u verder moet doen. Download Aanmelding inburgeringsexamen (87Kb, pdf) 3. Aanmelden via de school Misschien kan uw school u aanmelden. Wilt u dat? Vraag het op de school waar u de cursus hebt. Op tijd aanmelden U moet zich op tijd aanmelden. Als u zich met een formulier hebt aangemeld voor het examen, krijgt u een brief. Daarin staat de datum van uw examen. Als u zich via Mijn Inburgering aanmeldt, kunt u zelf een datum kiezen. Voor meer informatie: Pagina 9 van 21

10 Wij helpen u met vragen over inburgeren in Nederland en het aanvragen van een lening. Wilt u meer weten? Ook over ons inburgeringaanbod? Neem dan contact op met: Helpdesk/ trajectbegeleider: Joop Janse Telefoon: (afdeling Educatie)) Relatiebeheer Danny Johan Directeur afdeling Educatie en Internationale Schakel Klas Telefoon: ( afdeling Educatie) Telefoon: De afdeling Educatie beschikt over het Blik op Werk Keurmerk. Wat houdt dat in? Borg voor basiskwaliteit en betrouwbaarheid: Dienstverleners mét het Blik op Werk Keurmerk onderscheiden zich van andere dienstverleners. Het keurmerk staat borg voor de basiskwaliteiten en de betrouwbaarheid van de dienstverleners, die zich inspannen bij het uitvoeren van inburgeringtrajecten Certificerende instellingen toetsen de werkwijzen, afspraken en resultaten van de dienstverleners. Daarnaast onderzoeken zij voortdurend de tevredenheid van cliënten en opdrachtgevers. Zo borgen we de betrouwbaarheid en kwaliteit van de dienstverlening. Pagina 10 van 21

11 Alfabetiseringstrajecten: Als een cursist aan een traject begint, dan is het natuurlijk prettig of zelfs noodzakelijk om te weten na hoeveel tijd welk resultaat verwacht kan worden. Dit is een uitermate complexe vraag. Allereerst omdat de doelgroep zo divers is. De leervaardigheid van een cursist die nooit onderwijskansen gehad heeft, kan groot zijn. De cursist heeft alleen nooit training genoten. Ontvangt hij/zij deze training wel dan kan een deel van de cursisten in een vrij vlot tempo leren. Er zijn echter ook alfabetiseringscursisten die wel naar school zijn geweest maar daar niet hebben leren lezen of schrijven. Daaraan kunnen weer heel praktische problemen ten grondslag liggen, zoals slechte ogen of een slecht gehoor. Maar er kan ook sprake zijn van een zeer lage leervaardigheid of een leerstoornis. In een alfabetiseringstraject wordt de cursist een aantal vaardigheden/competenties aangereikt om het niveau te behalen. Allereerst is daar het verwerven van een woordenschat/aanspreekbaar maken. Daarnaast verwerft hij/zij een aantal studievaardigheden tijdens de lessen. De cursist leert zelfstandig te werken. Ook aan computervaardigheden wordt gewerkt; veel goed lesmateriaal is beschikbaar via Internet of computerprogramma s. Voor het technische aspect van het lees- en schrijfproces zal de cursist een aantal motorische vaardigheden moeten ontwikkelen (dit geldt natuurlijk niet voor alle cursisten). Het proces van technisch lezen en schrijven (volgens de structuurmethode van analyse en synthese) vormt een belangrijk onderdeel van het traject. Daarnaast moet de cursist op functioneel niveau (een kaartje lezen/schrijven, een afvalkalender lezen, een antwoordbriefje invullen, personalia invullen) presteren. In de fase van o naar alfa a komen bovengenoemde vaardigheden allemaal aan bod. Bovendien is het leren lezen en schrijven in de aanvang een tijdrovend proces. Wanneer de cursist alfa a heeft gehaald, kan hij in principe lezen en schrijven. Alfa b werkt op het niveau van meerlettergrepige woorden, langere teksten en een hoger functioneel niveau. Pagina 11 van 21

12 Inhoud Doel Doelgroep Intensiteit Duur Groepsgrootte Programma Inburgeringtraject Soort scholing Alfabetisering Alfa A Alfabetisering: geen losse letters maar zinvolle klanken in een woord of een korte zin worden geleerd. Woorden worden ingevuld op formulieren. Daarna worden er vertrouwde namen en basiszinnen gesproken, gelezen, geschreven en begrepen. Alles wat geleerd wordt heeft een functie in het dagelijkse leven. Allereerst wordt gestart met spreken en luisteren, dan lezen en schrijven. Gewerkt wordt met Alfa Sprint methodiek. Het beheersen van taalkundige basisvaardigheden op alfa A niveau ter voorbereiding op het inburgeringsexamen. Analfabete, anders alfabete (niet gealfabetiseerd in het Latijnse schrift) inburgeringplichtigen 12 uren per week. Gemiddelde duur van het traject: minimaal 120 uur. Minimaal 12 maximaal 15 cursisten. Intake en evaluatie Een individueel intakegesprek en intaketoets(en). Intake- en evaluatiegesprek met casemanager(s)/trajectbegeleiders Locatie Koning Willem I College s-hertogenbosch, Onderwijsboulevard 1 Begin niveau Eindniveau Instroommomenten Prijs per cursist Informatie Lezen en schrijven, (mogelijk ook spreken en luisteren) lager dan alfabetiseringsniveau A. Alfabetiseringsniveau A, vastgesteld via trajecttoets alfabetisering. In principe kan de cursist op ieder moment starten met de opleiding. 10,40 per uur Helpdesk/ trajectbegeleider: Telefoon: (afdeling Educatie)) Pagina 12 van 21

13 Inhoud Doel Doelgroep Intensiteit Duur Groepsgrootte Programma Inburgeringtraject Soort scholing Alfabetisering Alfa B Alfabetisering. Gewerkt wordt met Alfa Sprint methodiek. Het beheersen van taalkundige basisvaardigheden op alfa B niveau ter voorbereiding op het inburgeringsexamen. Analfabete, anders alfabete (niet gealfabetiseerd in het Latijnse schrift) inburgeringplichtigen die niveau alfa A alfabetisering beheersen (onder taalniveau A1). 12 uren per week Gemiddelde duur van het traject: minimaal 120 uur. Minimaal 12 maximaal 15 cursisten. Intake en evaluatie Een individueel intakegesprek en intaketoets(en). Intake- en evaluatiegesprek met casemanager(s)/trajectbegeleiders Locatie Koning Willem I College s-hertogenbosch, Onderwijsboulevard 1. Begin niveau Eindniveau Instroommomenten Prijs per cursist Informatie Lezen en schrijven, (mogelijk ook spreken en luisteren) lager dan alfabetiseringsniveau B. Alfabetiseringsniveau B, vastgesteld via trajecttoets alfabetisering. In principe kan de cursist op ieder moment starten met de opleiding. 10,40 per uur Helpdesk/ trajectbegeleider: Telefoon: (afdeling Educatie)) Pagina 13 van 21

14 Inhoud Doel Doelgroep Intensiteit Duur Groepsgrootte Programma Inburgeringtraject Soort scholing Alfabetisering (tot A1) Cursisten die niveau 0 scoren bij de TIWI starten in de introductiegroep. Na 10 weken vinden er evaluatiegesprekken plaats. Cursisten zijn (nog) niet toe aan het maken van TOA toetsen en blijven in het introductieprogramma voor verdieping van de betreffende leerstof en meer training functionele vaardigheden. Daarna maken cursisten TOA toetsen voor 4 deelvaardigheden. Beheersen ze voor een deel niveau A1, dan stromen ze door naar deelvaardigheden waar zij na enige tijd alsnog de betreffende deelvaardigheden op niveau A1 halen. Beheersen ze niveau A1 dan stromen ze door naar inburgering. Het beheersen van taalkundige basisvaardigheden op A1 niveau ter voorbereiding op inburgeringstraject Inburgeringplichtigen 12 uren per week. Gemiddelde duur van het traject: minimaal 120 uur Minimaal 12 maximaal 15 cursisten Intake en evaluatie Een individueel intakegesprek en intaketoets(en). Intake- en evaluatiegesprek met casemanager(s)/trajectbegeleiders Locatie Koning Willem I College s-hertogenbosch, Onderwijsboulevard 1. Begin niveau Eindniveau Instroommomenten Prijs per cursist Informatie Niveau 0 TIWI Niveau A1, vastgesteld via de TOA toets (Toolkit Onderwijs en Arbeid). In principe kan de cursist op ieder moment starten met de opleiding. 10,40 per uur Helpdesk/ trajectbegeleider: Telefoon: (afdeling Educatie)) Pagina 14 van 21

15 Inhoud Doel Doelgroep Intensiteit Duur Groepsgrootte Programma Inburgeringtraject Soort scholing Naar A2 ( Inburgeringsexamen) A1: Kan vertrouwde dagelijkse uitdrukkingen en basiszinnen gericht op de bevrediging van concrete behoeften begrijpen en gebruiken. Kan zichzelf aan anderen voorstellen en kan vragen stellen en beantwoorden over persoonlijke gegevens zoals waar hij/zij woont, mensen die hij/zij kent en dingen die hij/zij bezit. Kan op een simpele wijze reageren, aangenomen dat de andere persoon langzaam en duidelijk praat en bereid is om te helpen. A2: Kan zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen begrijpen die verband hebben met zaken van direct belang (bijvoorbeeld persoonsgegevens, winkelen, familie, plaatselijke geografie, werk) Kan communiceren in simpele en alledaagse taken die een eenvoudige en directe uitwisseling over vertrouwde en alledaagse kwesties vereisen. Kan in eenvoudige bewoordingen aspecten van de eigen achtergrond, de onmiddellijke omgeving en kwesties op het gebied van diverse behoeften beschrijven. Het behalen van niveau A2 Inburgeringsdiploma Inburgeringplichtigen 12 uren per week. Gemiddelde duur van het traject minimaal 240 uur Minimaal 15 cursisten Intake en evaluatie Een individueel intakegesprek en intaketoets(en)/tiwi Intake- en evaluatiegesprek met casemanager(s)/trajectbegeleiders Locatie Koning Willem I College s-hertogenbosch, Onderwijsboulevard 1. Begin niveau Eindniveau Instroommomenten Prijs per cursist Informatie Niveau A1 Niveau A2 In principe kan de cursist op ieder moment starten met de opleiding. 10,40 per uur inclusief boekengeld en materiaal, exclusief examengeld. Helpdesk/ trajectbegeleider: Telefoon: (afdeling Educatie)) Pagina 15 van 21

16 Programma Inburgering Soort scholing Naar Staatsexamen 1 1. Inhoud Het Staatsexamen NT2 is een examen Nederlands voor mensen die een andere moedertaal hebben en die op latere leeftijd Nederlands hebben geleerd. Met het behalen van het Staatsexamen NT2 kunnen zij laten zien dat ze de Nederlandse taal voldoende beheersen om in Nederland te kunnen werken of studeren. 2. Doel Het behalen van Staatsexamen Doelgroep Examenprogramma I van het staatsexamen NT2 is bedoeld voor anderstalige cursisten die een lagere functie op de arbeidsmarkt willen vervullen en daarvoor een beroepsopleiding willen volgen. 4. Intensiteit 6 uren per week. 6 uur zelfstudie per week 5. Duur Gemiddelde duur van het traject bedraagt minimaal 240 uur 6. Groepsgrootte Minimaal 15 maximaal 20 cursisten 7. Intake en evaluatie Een individueel intakegesprek en intaketoets(en)/tiwi. 8. Locatie Koning Willem I College s-hertogenbosch, Onderwijsboulevard Begin niveau Afhankelijk van vooropleiding 10. Eindniveau Staatsexamen Instroommomenten In principe kan de cursist op ieder moment starten met de opleiding. 12. Prijs 10,40 per uur, inclusief boeken en materiaal, exclusief examenkosten 13. Informatie Helpdesk/ trajectbegeleider: Telefoon: (afdeling Educatie)) Pagina 16 van 21

17 Inhoud Doel Doelgroep Intensiteit Duur Groepsgrootte Intake en evaluatie Programma Inburgering Soort scholing Naar Staatsexamen II Het Staatsexamen NT2 is een examen Nederlands voor mensen die een andere moedertaal hebben en die op latere leeftijd Nederlands hebben geleerd. Met het behalen van het Staatsexamen NT2 kunnen zij laten zien dat ze de Nederlandse taal voldoende beheersen om in Nederland te kunnen werken of studeren. Het behalen van Staatsexamen II. Examenprogramma II van het staatsexamen NT2 is bedoeld voor anderstalige cursisten die een midden- of hogere kaderfunctie willen uitoefenen. U kunt hierbij denken aan een studie in het hoger beroepsonderwijs, een universiteit of een beroepsopleiding op het hoogste niveau binnen een ROC. 6 uur per week. 6 uur zelfstudie per week Gemiddelde duur van het traject bedraagt minimaal 240 uur Minimaal 15 cursisten maximaal 20 cursisten Een individueel intakegesprek en intaketoets(en). Locatie Koning Willem I College s-hertogenbosch, Onderwijsboulevard 1. Begin niveau Eindniveau Instroommomenten Prijs per cursist Informatie Afhankelijk van vooropleiding. Staatsexamen II In principe kan de cursist op ieder moment starten met de opleiding. 10,40 per uur inclusief boeken en materialen, exclusief examenkosten Helpdesk/ trajectbegeleider: Telefoon: (afdeling Educatie)) Pagina 17 van 21

18 ISK-KWIC Internationale Schakelklassen Onderwijsboulevard 1 Postbus DE s-hertogenbosch telefoon: (073) Voorwoord Het is vaak een hele stap om een nieuw leven op te bouwen in een ander land, zowel voor ouders als voor kinderen. De ISK is dan voor leerlingen van 12 tot 20 jaar de eerste kennismaking met het leven en leren in Nederland. Leerlingen ontmoeten op de ISK andere jongeren vanuit de hele wereld en soms ook uit hun eigen moederland. Op de ISK, de Internationale Schakelklassen, leren de leerlingen de taal kennen en de cultuur begrijpen. Zoals de naam van de school al zegt, is de ISK een schakel tussen het onderwijs in het land van herkomst en het gewone Nederlandse onderwijs. De ISK is een locatie van het Koning Willem I College, een ROC waar het succes van de leerling centraal staat. Het ISK valt onder één paraplu met de afdeling Educatie. Het Koning Willem I College is een echte community college: het speelt een actieve rol in de samenleving. Wij willen als school een veilige leeromgeving bieden, waarbinnen leerlingen zich thuis gaan voelen. Binnen de kleinschaligheid en veiligheid van de ISK vinden leerlingen een stevige basis. Vanuit die basis kunnen zij weer verder groeien en zich ontwikkelen tot mensen die een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan onze samenleving. Met elkaar willen we een klimaat scheppen waarin met plezier en resultaat wordt gewerkt. Een goed en regelmatig contact tussen ouders en school is daarbij van groot belang. Dit contact loopt veelal direct via de mentor. Drie keer per jaar krijgt u een uitnodiging om de voortgang van uw kind te komen bespreken. Verder kunt u altijd een afspraak maken met de mentor van de leerling of iemand van de locatieleiding om bepaalde zaken te bespreken. We hopen, dat uw kind een plezierige tijd zal hebben op onze ISK! Pagina 18 van 21

19 Inhoud Programma Internationale Schakelklas/ Eerste Opvang Anderstaligen Soort scholing NT2 Nederlands als Tweede taal (NT2): De leerlingen leren de Nederlandse taal verstaan, lezen, schrijven en spreken. Reken- en wiskundelessen: De leerlingen gaan verder waar ze in hun eigen land gebleven waren. Ieder op zijn eigen niveau. De leerlingen leren hoe in Nederland het vak wiskunde en rekenen gegeven worden: met veel nadruk op het gebruik van die vakken in de dagelijkse praktijk, gericht op het vinden van creatieve oplossingen en niet op het leren van trucs. Creatieve vorming: De creatieve kant van de leerlingen wordt hier ontwikkeld. In Nederland is de ontwikkeling van creatieve vaardigheden heel belangrijk. Zo verwachten werkgevers bijvoorbeeld van hun medewerkers dat ze creatief kunnen inspelen op vragen, die zich voordoen. Daarnaast levert creatieve vorming een bijdrage aan de verhoging van de kwaliteit van een ieders leven. Sportlessen: Hierbij gaat het vooral om het samen spelen en werken, emotiebeheersing, het leren omgaan met elkaar, te leren winnen en verliezen. En natuurlijk is het belangrijk voor de leerlingen om veel en goed te leren bewegen. De sportlessen helpen leerlingen ook om een keuze te maken voor een sport in de vrije tijd. Die sport zien we als een extra middel om aansluiting te vinden bij Nederlanders. Tijdens de sportlessen houden we rekening met de kledingvoorschriften van verschillende religies. Leerlingen moeten hun kleding wel zo dragen dat er geen gevaar voor de veiligheid ontstaat. Engels: In Nederland is Engels voor de meeste mensen de tweede taal. Bovendien is Engels een wereldtaal. Daarom zijn leerlingen in Nederland verplicht om ook Engels te leren. In de meeste klassen op de ISK beginnen we daar vast mee om leerlingen beter voorbereid naar het vervolgonderwijs te laten gaan. Kennis der Natuur: In veel landen hebben de leerlingen het vak science gevolgd. Dat is een verzamelnaam voor vakken als natuurkunde, biologie en een stukje scheikunde. In deze lessen wordt ook de manier van denken en werken, die bij deze vakken centraal staat, aangeleerd. Keuzewerkuur: In deze uren kiezen leerlingen zelf aan welk vak ze zelfstandig onder begeleiding willen werken. Aan een vak dat ze interessant vinden, een vak waarin ze achter lopen of een vak waar ze meer van moeten weten voor een volgende school. Het kiezen om aan zo n vak te werken draagt bij aan de zelfstandigheid en de verantwoordelijkheid voor de eigen studie. Stages vormen voor ISK een belangrijk onderdeel van het rooster. Leerlingen kunnen vast wennen aan het voortgezet onderwijs of MBO onderwijs. Stages zorgen ook voor een verbetering van de Nederlandse taal. Burgerschap Alle Nederlandse scholen besteden op hun manier aandacht aan burgerschap. Dat is logisch, want de leerlingen van nu, bepalen straks hoe de maatschappij eruit ziet. Pagina 19 van 21

20 Doel Doelgroep Intensiteit Duur Groepsgrootte Aanmelden Het is dus van belang dat je je als goed burger leert gedragen. Voor ISK leerlingen betekent dat nogal wat. Het is belangrijk dat zij weten hoe onze maatschappij georganiseerd is, hoe democratie werkt, welke rechten en plichten er zijn. En ook wat Nederlandse normen en waarden zijn. Ze mogen er best hun eigen gedachten en meningen op na houden, maar er zijn grenzen: discriminatie is bijvoorbeeld absoluut niet toegestaan. Soms vraagt dit van een leerling dat hij zijn gedrag flink zal moeten aanpassen. Allerlei zaken, die hij altijd normaal heeft gevonden, kunnen hier heel andere reacties oproepen. Voorbeelden zat: hoe je omgaat met leeftijdsgenoten van het andere geslacht, hoe je je weerbaar opstelt, hoe je je kleedt, kortom hoe je omgaat met verschillen. Burgerschap is echter niet alleen: doen wat er van je verwacht wordt. Er hoort ook bij dat je je afvraagt wat jouw bijdrage aan de maatschappij is. Hoe je helpt de maatschappij beter te maken. Dan kan je denken aan zaken als het milieu, vrijwilligerswerk, goede doelen. En het is hoe dan ook belangrijk dat je meedenkt over de toekomst. Want de leerlingen van nu komen terecht in een wereld, die vanaf nu wordt vormgegeven. Maar misschien is het allerbelangrijkste nog wel hoe in de dagelijkse gang van zaken de medewerkers laten zien hoe zij zich als rolmodel gedragen. Hoe ze conflicten oppakken, zorg dragen voor (sociale) veiligheid, oog voor de ander hebben, democratische waarden uitdragen, enz. Zij zullen dit regelmatig met leerlingen bespreken Onderwijs op maat geven aan allochtone leerlingen,zodat zij zo spoedig mogelijk naar een vorm van Nederlands onderwijs geschakeld kunnen worden. Omdat de school een schakel is tussen het verleden van de leerlingen in het eigen land en hun toekomst in Nederland, willen wij de leerlingen geborgenheid en veiligheid bieden. Alle leerlingen tussen de 12 en 20 jaar, die in s-hertogenbosch of in de nabijgelegen gemeenten wonen en nog geen of een beetje Nederlands verstaan, lezen, schrijven of spreken, kunnen onderwijs op de ISK volgen. Voor de leerlingen die 18 jaar of ouder zijn, is er een speciale procedure, omdat ze niet meer leerplichtig zijn. 26 uur per week Er zijn voorschriften over het minimale aantal klokuren begeleide onderwijstijd per leerjaar. Voor de ISK is dit 1040 uur. Tot begeleide onderwijstijd worden vanzelfsprekend de ingeroosterde lessen gerekend maar ook mentor- of studiebegeleiding, toetsen, excursies, kennismakingsdagen, werkweken,sportdagen, activiteiten in de vorm van individuele of groepsopdrachten in het kader van het lesprogramma, maatschappelijke stages en voorlichting van vervolgstudies Minimaal 15 maximaal 18 leerlingen per groep Wanneer kunnen leerlingen worden aangemeld? Het hele jaar kunnen leerlingen worden aangemeld. Er zijn in principe geen wachtlijsten, behalve voor de 18+leerlingen. Leerlingen die zich na 1 april aanmelden worden niet direct meer geplaatst. Ze moeten dan wachten tot na de zomervakantie. Welke gegevens zijn belangrijk voor de inschrijving? De leerlingen moeten altijd zelf meekomen als ze worden aangemeld. De volgende zaken moeten dan ook meegenomen worden: Pagina 20 van 21

Inburgeren voor asielmigranten

Inburgeren voor asielmigranten Inburgeren voor asielmigranten Inburgeren U hebt een verblijfsvergunning Asiel bepaalde tijd. En u hebt van DUO een brief gekregen. In de brief staat dat u moet inburgeren. Als u gaat inburgeren leert

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bent u inburgeringsplichtig? 4 Op tijd inburgeren 4 Zelf regelen 4 DigiD 4

Inhoudsopgave. Bent u inburgeringsplichtig? 4 Op tijd inburgeren 4 Zelf regelen 4 DigiD 4 Over inburgeren Inburgeren Als u gaat inburgeren leert u over Nederland. U leert de Nederlandse taal. En u leert over het leven in Nederland. Inburgeren helpt u bij het leven in Nederland. Bij boodschappen

Nadere informatie

Inburgeren voor asielmigranten

Inburgeren voor asielmigranten Inburgeren voor asielmigranten Inburgeren U hebt een verblijfsvergunning Asiel bepaalde tijd. En u hebt van DUO een brief gekregen. In de brief staat dat u moet inburgeren. Als u gaat inburgeren leert

Nadere informatie

Inburgeren voor asielmigranten

Inburgeren voor asielmigranten Inburgeren voor asielmigranten Inburgeren U hebt een verblijfsvergunning Asiel bepaalde tijd. En u hebt van DUO een brief gekregen. In de brief staat dat u moet inburgeren. Als u gaat inburgeren leert

Nadere informatie

Inburgeren Examen doen

Inburgeren Examen doen Inburgeren Examen doen Examen doen voor inburgering Gaat u het inburgeringsexamen doen? In deze folder leest u hoe u het inburgeringsexamen kunt doen. U leest welke examenonderdelen er zijn en waar u de

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst BVNT2. Mohammed el Hamdaoui Beleidsadviseur DUO

Informatiebijeenkomst BVNT2. Mohammed el Hamdaoui Beleidsadviseur DUO Informatiebijeenkomst BVNT2 Mohammed el Hamdaoui Beleidsadviseur DUO 14 november 2014 Presentatie - Globaal overzicht van taken en activiteiten DUO - Inzoomen: - Informatievoorziening - Kennisgeving -

Nadere informatie

Voortgangscijfers inburgering Totaal Nederland

Voortgangscijfers inburgering Totaal Nederland Voortgangscijfers inburgering Totaal Nederland Nieuwkomers die in Nederland moeten inburgeren zijn verplicht Nederlands te leren en zich te verdiepen in de Nederlandse samenleving, waarden en normen. Ook

Nadere informatie

Voortgangscijfers inburgering gemeente Utrecht

Voortgangscijfers inburgering gemeente Utrecht Voortgangscijfers inburgering gemeente Utrecht Nieuwkomers die in Nederland moeten inburgeren zijn verplicht Nederlands te leren en zich te verdiepen in de Nederlandse samenleving, waarden en normen. Ook

Nadere informatie

Voortgangscijfers inburgering Totaal Nederland

Voortgangscijfers inburgering Totaal Nederland Voortgangscijfers inburgering Totaal Nederland Nieuwkomers die in Nederland moeten inburgeren zijn verplicht Nederlands te leren en zich te verdiepen in de Nederlandse samenleving, waarden en normen. Ook

Nadere informatie

Cursussen voor volwassenen

Cursussen voor volwassenen Groningen Drenthe Overijssel 26 2014-2015 Cursussen voor volwassenen www.alfa-college.nl U volgt uw cursus bij het Alfa-college Het Alfa-college is het regionaal opleidingen centrum voor Noorden Oost-Nederland,

Nadere informatie

INBURGEREN VERGOEDING INBURGERINGSDIPLOMA: GELD TERUG

INBURGEREN VERGOEDING INBURGERINGSDIPLOMA: GELD TERUG INBURGEREN VERGOEDING INBURGERINGSDIPLOMA: GELD TERUG U heeft het inburgeringsexamen of het Staatsexamen NT2 gedaan of u gaat nog examen doen. Een cursus en examen kosten geld. Als u het diploma heeft

Nadere informatie

tieve En Ect Educa traj

tieve En Ect Educa traj Educatieve trajecten Educatieve trajecten In opdracht van gemeentes verzorgt het ROC Kop van Noord- Holland opleidingen voor volwassenen om participatie in de samenleving of op het werk te vergroten: de

Nadere informatie

Inburgering 2013. Jacqueline van Swaaij Noorderpoort Rudi Knol Alfa-college

Inburgering 2013. Jacqueline van Swaaij Noorderpoort Rudi Knol Alfa-college Inburgering 2013 Jacqueline van Swaaij Noorderpoort Rudi Knol Alfa-college De onderwerpen Inburgeraars met een verblijfsvergunning voor 1 januari 2013 Inburgeraars met een verblijfsvergunning na 1 januari

Nadere informatie

Inburgeren in Inburgering. Wilma Smit Noorderpoort Rudi Knol Alfa-college

Inburgeren in Inburgering. Wilma Smit Noorderpoort Rudi Knol Alfa-college Inburgeren in Inburgering Wilma Smit Noorderpoort Rudi Knol Alfa-college Veldschets Taalniveaus, hoe burger je in? Inburgering tot 1 januari 2013 Inburgering vanaf 1 januari 2013 en vanaf 1 januari 2015

Nadere informatie

College van B&W. Leden van de gemeenteraad. Informatie over de uitvoering van Wet inburgering. Geachte dames en heren,

College van B&W. Leden van de gemeenteraad. Informatie over de uitvoering van Wet inburgering. Geachte dames en heren, College van B&W Uw contact R.J.A. Berkvens T (020) 540 46 27 F (0297) 38 76 76 r.berkvens@amstelveen.nl Leden van de gemeenteraad Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum

Nadere informatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie 1. Waarom deze publicatie? Als u via naturalisatie Nederlander wilt worden, moet u onder andere voldoende zijn ingeburgerd. Dit wil zeggen dat u behoorlijk

Nadere informatie

Inburgeren Geld lenen

Inburgeren Geld lenen Inburgeren Geld lenen Geld lenen Gaat u inburgeren? De inburgeringscursus en het inburgeringsexamen kosten geld. Dat geld kunt u lenen bij DUO. U krijgt het geld niet zelf. DUO betaalt het geld aan de

Nadere informatie

Inburgeren; om te beginnen

Inburgeren; om te beginnen DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 10.2.4.81 vervallen: het gelijknamige bericht, datumnr 0804-427 Inburgeren; om te beginnen brochure bronnen brochure DUO, Servicecentrum Inburgering, uitgave januari

Nadere informatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie 1. Waarom deze publicatie? Als u via naturalisatie Nederlander wilt worden, moet u onder andere zijn ingeburgerd. Dit wil zeggen dat u behoorlijk Nederlands

Nadere informatie

Inburgeren; vergoeding

Inburgeren; vergoeding Regelingen en voorzieningen CODE 6.6.4.86 Inburgeren; vergoeding brochure bronnen DUO, Servicecentrum Inburgering, uitgave januari 2010 Inburgeringsdiploma: Geld terug U heeft het inburgeringsexamen of

Nadere informatie

Ellis Delken. Emmeke Boot

Ellis Delken. Emmeke Boot 2005 Ellis Delken Emmeke Boot Keurmerk Intake intake-toets leertempo opleiding werkervaring andere taal beoogd examendoel budget Cursusaanbod 2016 Fase A: van 0 naar A2 Fase B: op weg naar het examen Alfabetisering

Nadere informatie

Integratie en Samenleving. Nieuwe beleidsontwikkelingen

Integratie en Samenleving. Nieuwe beleidsontwikkelingen Integratie en Samenleving Nieuwe beleidsontwikkelingen Onderwerpen 1. Politieke achtergrond 2. Overeenkomsten en verschillen oude en nieuwe regelingen 3. Nieuwe examenonderdelen 4. Vrijstellingsregelingen

Nadere informatie

INBURGEREN GELD LENEN GELD LENEN VOOR CURSUS EN EXAMEN

INBURGEREN GELD LENEN GELD LENEN VOOR CURSUS EN EXAMEN INBURGEREN GELD LENEN GELD LENEN VOOR CURSUS EN EXAMEN U moet inburgeren in Nederland. Daarom moet u examen doen. Misschien doet u eerst nog een cursus. De cursus en het examen kosten geld. U kunt dit

Nadere informatie

Inburgeren; geld lenen

Inburgeren; geld lenen Regelingen en voorzieningen CODE 6.6.4.84 Inburgeren; geld lenen brochure bronnen brochure DUO Servicecentrum Inburgering, uitgave januari 2010 Geld lenen voor cursus en examen U moet inburgeren in Nederland.

Nadere informatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie in het buitenland

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie in het buitenland Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie in het buitenland Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Hoe ziet het inburgeringsexamen eruit? 3. Wanneer hoef ik het inburgeringsexamen niet te

Nadere informatie

Inburgeren. In de Hoeksche Waard

Inburgeren. In de Hoeksche Waard Inburgeren In de Hoeksche Waard inburgeren in de Hoeksche Waard Doel van deze folder Per 1 januari 2007 is de Wet Inburgering (WI) in werking getreden. In deze folder staat omschreven wat inburgeren betekent

Nadere informatie

hoe moet ik inburgeren? informatiebrochure over de wet inburgering

hoe moet ik inburgeren? informatiebrochure over de wet inburgering hoe moet ik inburgeren? informatiebrochure over de wet inburgering Inhoud 2 Wet inburgering 3 Wat is inburgeren? 4 Waarom inburgeren? 5 Wie moeten inburgeren? 6 Wanneer hoeft u niet in te burgeren? 9 Hoe

Nadere informatie

Dit is het schema zoals dat vanaf 1 januari 2015 geldt.

Dit is het schema zoals dat vanaf 1 januari 2015 geldt. ( jan 2015) Dit is het schema zoals dat vanaf 1 januari 2015 geldt. Wijziging: Het onderdeel KNS van het inburgeringsexamen is uitgebreid Informatie over naturalisatie en inburgering Wil de klant door

Nadere informatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie in het buitenland

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie in het buitenland Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie in het buitenland 1. Waarom deze publicatie? U moet het inburgeringsexamen halen om Nederlander te kunnen worden. Dit geldt ook als u in het buitenland

Nadere informatie

hoe moet ik inburgeren? informatiebrochure over de wet inburgering

hoe moet ik inburgeren? informatiebrochure over de wet inburgering hoe moet ik inburgeren? informatiebrochure over de wet inburgering Inhoud Wet inburgering Wet inburgering Wat is inburgeren? Waarom inburgeren? Wie moeten inburgeren? Wanneer hoeft u niet in te burgeren?

Nadere informatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie in het buitenland

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie in het buitenland Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie in het buitenland 1. Waarom deze publicatie? U moet het inburgeringsexamen halen om Nederlander te kunnen worden. Dit geldt ook als u in het buitenland

Nadere informatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie 1. Waarom deze publicatie? Als u via naturalisatie Nederlander wilt worden, moet u onder andere voldoende zijn ingeburgerd. Dit wil zeggen dat u behoorlijk

Nadere informatie

examen doen voor inburgering of naturalisatie

examen doen voor inburgering of naturalisatie InburgerEN EXAMEN DOEN examen doen voor inburgering of naturalisatie Wilt u zich aanmelden voor het inburgeringsexamen? In deze folder leest u welke examens er zijn. Ook leest u hoe u de examens kunt doen.

Nadere informatie

STAATSEXAMENS NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL

STAATSEXAMENS NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL STAATSEXAMENS NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL EXAMENJAAR 2018 Staatsexamens Nederlands als tweede taal EXAMENJAAR 2018 3 Inhoud 1 De StaatsexamensNederlands als tweede taal 4 1.1 Voor wie zijn de Staatsexamens

Nadere informatie

Bij uw partner in Nederland wonen

Bij uw partner in Nederland wonen Bij uw partner in Nederland wonen Wilt u bij uw partner in Nederland gaan wonen? Dan is deze folder voor u. Denk eerst goed na! Verhuizen naar een ander land is niet gemakkelijk. U heeft plichten als u

Nadere informatie

Inburgerings- examen: voorwaarde voor naturalisatie

Inburgerings- examen: voorwaarde voor naturalisatie Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie Deze brochure legt uit hoe het nieuwe inburgeringsexamen werkt. Vanaf 1 januari 2007 moet u dit examen

Nadere informatie

Sectorgids Educatie OnderwijsBoulevard 2015-2016

Sectorgids Educatie OnderwijsBoulevard 2015-2016 : specialisten in maatwerk Sectorgids Educatie 2015-2016 Sector Educatie - 2 Inhoudsopgave pagina Inleiding 1 BasisEducatie in de 2 Nederlands als tweede Taal (NT2) en inburgering in de 3 4 6 3 MBO opleidingen

Nadere informatie

INBURGEREN EXAMEN DOEN EXAMEN DOEN VOOR INBURGERING OF NATURALISATIE

INBURGEREN EXAMEN DOEN EXAMEN DOEN VOOR INBURGERING OF NATURALISATIE INBURGEREN EXAMEN DOEN EXAMEN DOEN VOOR INBURGERING OF NATURALISATIE Wilt u zich aanmelden voor het inburgeringsexamen? In deze folder leest u welke examens er zijn. Ook leest u hoe u de examens kunt doen.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 20 april 2016 Betreft Voortgang inburgering

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 20 april 2016 Betreft Voortgang inburgering > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333 44 44 F 070

Nadere informatie

Aanmelding Taal- en Schakelcursus Inholland. Wat stuurt u naar ons op?

Aanmelding Taal- en Schakelcursus Inholland. Wat stuurt u naar ons op? Aanmelding Taal- en Schakelcursus Inholland Wat stuurt u naar ons op? Uw aanmelding is compleet als u de volgende documenten opstuurt: 1. het aanmeldformulier, volledig en duidelijk ingevuld Probeer alles

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 609 8 januari 2015 Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 29 december 2014, nummer WBN 2015/1,

Nadere informatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie in het buitenland

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie in het buitenland Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie in het buitenland 1. Waarom deze publicatie? 2. Hoe ziet het inburgeringsexamen eruit? U moet het inburgeringsexamen halen om Nederlander te kunnen worden.

Nadere informatie

Inburgeren; persoonsvolgend budget

Inburgeren; persoonsvolgend budget DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 10.2.4.87 Inburgeren; persoonsvolgend budget algemene informatie bronnen Brochure IB-Groep 'Inburgeren; persoonsvolgend budget', uitgave januari 2008 Zoeken in dit

Nadere informatie

Informatie over naturalisatie en inburgering

Informatie over naturalisatie en inburgering ( november 2012) Dit is het schema zoals dat vanaf 1 januari 2013 zal gelden. Wijziging: de inburgeringstaken worden per 1 januari 2013 overgeheveld van de gemeente naar DUO. Tot 1 januari 2015 zijn er

Nadere informatie

Inburgering en Onderwijs: Van Syrië naar Nederland. Inburgeren en doorleren dat kan! Wilma Smit Aghyad AlSherfawi Corine Rockers

Inburgering en Onderwijs: Van Syrië naar Nederland. Inburgeren en doorleren dat kan! Wilma Smit Aghyad AlSherfawi Corine Rockers Inburgering en Onderwijs: Van Syrië naar Nederland. Inburgeren en doorleren dat kan! Wilma Smit Aghyad AlSherfawi Corine Rockers Inhoud Sessie 1. Het onderwijssysteem in Syrië 2. Onderwijs: MBO/HBO/universiteit

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren?

Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren? basis educatie Wie niet goed kan lezen, schrijven en rekenen, is geen uitzondering. In ons land heeft meer dan half miljoen mensen er moeite mee. In een centrum voor basiseducatie kan je die achterstand

Nadere informatie

Schets van het onderwijsprogramma Route 3, jaar havo/vwo

Schets van het onderwijsprogramma Route 3, jaar havo/vwo Schets van het onderwijsprogramma Route 3, 12-16 jaar havo/vwo De leerlingen in route 3 (12 16) uitstroomprofiel havo/vwo kunnen instromen in verschillende fasen van het reguliere onderwijs: in de onderbouw

Nadere informatie

Nederlands als basis. 2013-2014 www.rocrivor.nl. Beter leren schrijven, lezen, computer, rekenen

Nederlands als basis. 2013-2014 www.rocrivor.nl. Beter leren schrijven, lezen, computer, rekenen Nederlands als basis 2013-2014 www.rocrivor.nl Beter leren schrijven, lezen, computer, rekenen NEDERLANDS NIVEAUVERHOGING EN STAATSEXAMEN ZOMERCURSUS NEDERLANDS Welkom bij roc rivor ROC Rivor is hét opleidingscentrum

Nadere informatie

Beginnerslessen. Lesbrief 42. Het inburgeringsexamen

Beginnerslessen. Lesbrief 42. Het inburgeringsexamen Beginnerslessen Lesbrief 42. Het inburgeringsexamen Wat leert u in deze les? Gesprekken over het inburgeringsexamen begrijpen. Welke examens bij het inburgeringsexamen horen. Waar u kunt oefenen met de

Nadere informatie

basiseducatie Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren?

basiseducatie Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren? basis educatie Heb je problemen met lezen, schrijven of rekenen? Je bent niet alleen! In Vlaanderen heeft 1 op 7 mensen er moeite mee. Bij Basiseducatie kan je opnieuw bijbenen. Er zijn 13 Centra voor

Nadere informatie

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College Talent voor de Toekomst! Informatie Saenredam College 201 4 5 /201 Inhoudsopgave Dit hebben we speciaal voor jou geschreven 2 Openbare school Open avond VMBO bij het Saenredam College 3 Onderbouw Nieuwe

Nadere informatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Hoe ziet het inburgeringsexamen eruit? 3. Wanneer hoef ik het inburgeringsexamen niet te doen? 4. Wat moet

Nadere informatie

Informatie Taal op de werkvloer. Nederlandse taal op de werkvloer: ook uw belang! Hoe ziet het traject Taal op de werkvloer eruit?

Informatie Taal op de werkvloer. Nederlandse taal op de werkvloer: ook uw belang! Hoe ziet het traject Taal op de werkvloer eruit? Informatie Taal op de werkvloer Nederlandse taal op de werkvloer: ook uw belang! De Nederlandse taal verbindt ons allemaal Heeft u werknemers in dienst die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen? Die

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Taal doet meer Taal doet meer heeft een niet meer weg te denken rol in de Utrechtse samenleving op het gebied van integratie en participatie. Door taal

Nadere informatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 10.2.4.58 vervallen: het gelijknamige bericht, datumnr 0805-554 Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie brochure bronnen brochure van de IND ' Inburgeringsexamen:

Nadere informatie

Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen 1. Welke cursussen biedt Ad Appel Taaltrainingen? Er zijn cursussen Inburgering en Nederlands als Tweede Taal op alle niveaus van A1 tot C1. U kunt lessen volgen voor alle vaardigheden of voor één vaardigheid

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Organisatieonderdeel

Nadere informatie

De online inburgeringscursus ter voorbereiding op het basisexamen inburgering buitenland:

De online inburgeringscursus ter voorbereiding op het basisexamen inburgering buitenland: Heeft u een buitenlandse partner waarmee u in Nederland wilt wonen? Komt u voor langere tijd naar Nederland of wilt u een MVV aanvragen? Dan moet u voor uw komst al basiskennis hebben van de Nederlandse

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 18055 19 november 2010 Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 5 november 2010, nr.

Nadere informatie

Informatie Taal op de Werkvloer. Nederlandse taal op de werkvloer: ook uw belang! Hoe ziet Taal op de werkvloer eruit?

Informatie Taal op de Werkvloer. Nederlandse taal op de werkvloer: ook uw belang! Hoe ziet Taal op de werkvloer eruit? Informatie Taal op de Werkvloer Nederlandse taal op de werkvloer: ook uw belang! De Nederlandse taal verbindt ons allemaal Heeft u werknemers in dienst die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen? Die

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Uw kind gaat naar het mbo Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 - De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon College p4 - Uw kind

Nadere informatie

Schets van het onderwijsprogramma Route 2, jaar vmbo basis

Schets van het onderwijsprogramma Route 2, jaar vmbo basis Schets van het onderwijsprogramma Route 2, 12 16 jaar vmbo basis Bij leerlingen in route 2 uitstroomprofiel vmbo basis ligt het accent op instroom in de onderbouw van de vmbo basisberoepsgerichte leerweg.

Nadere informatie

INBURGEREN IS MEER DAN INBURGERINGEXAMEN HALEN

INBURGEREN IS MEER DAN INBURGERINGEXAMEN HALEN INBURGEREN IS MEER DAN INBURGERINGEXAMEN HALEN Welk aanbod is er voor inburgeraars en doorburgeraars? Een greep uit het aanbod Voor niet-inburgeringsplichtigen (autochtoon en allochtoon) Alfabetisering

Nadere informatie

Schets van het onderwijsprogramma Route 3, 16+ mbo 3-4, hbo(-schakel), vavo

Schets van het onderwijsprogramma Route 3, 16+ mbo 3-4, hbo(-schakel), vavo Schets van het onderwijsprogramma Route 3, 16+ mbo 3-4, hbo(-schakel), vavo De leerlingen in route 3 (16+) uitstroomprofiel mbo 3-4, hbo en vavo kunnen instromen in verschillende vormen van regulier onderwijs,

Nadere informatie

Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering

Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering In iedere FAQ-lijst vindt u eerst de lijst met vragen, zodat u de voor u interessante vragen en antwoorden op de pagina s hierna makkelijk terug kunt

Nadere informatie

Meedoen Werkt! Geen werk, geen uitkering, wél ambitie? Ontwikkel je talent in Purmerend!

Meedoen Werkt! Geen werk, geen uitkering, wél ambitie? Ontwikkel je talent in Purmerend! Meedoen Werkt! Geen werk, geen uitkering, wél ambitie? Ontwikkel je talent in Purmerend! Heb je geen werk, geen uitkering maar wél ambitie? Wil je bijvoorbeeld graag werkervaring opdoen, in contact komen

Nadere informatie

Schets onderwijsprogramma en lessentabel Route 3, jaar havo/vwo

Schets onderwijsprogramma en lessentabel Route 3, jaar havo/vwo Schets onderwijsprogramma en lessentabel Route 3, 12-16 jaar havo/vwo De leerlingen in route 3 (12 16) uitstroomprofiel havo/vwo kunnen instromen in verschillende fasen van het reguliere onderwijs: in

Nadere informatie

Project Taalcoaches. 1 januari 2009 31 december 2011. Locatie Moerdijk. Vluchtelingenwerk Brabant-West. Projectvoorstel taalcoaches.

Project Taalcoaches. 1 januari 2009 31 december 2011. Locatie Moerdijk. Vluchtelingenwerk Brabant-West. Projectvoorstel taalcoaches. Locatie Moerdijk VluchtelingenWerk Brabant-West Postbus 173 4250 DD Werkendam Telefoon (0183) 50 90 16 Fax (0183) 50 90 17 afdeling@vluchtelingenwerk.org Project Taalcoaches 1 januari 2009 31 december

Nadere informatie

Staatsexamen Nederlands als tweede taal. Wat is het NT2-examen?

Staatsexamen Nederlands als tweede taal. Wat is het NT2-examen? Staatsexamen Nederlands als tweede taal Als het Nederlands niet uw moedertaal is en u wilt laten zien dat u deze taal goed beheerst, kunt u het NT2-examen doen. NT2 betekent: Nederlands als tweede taal.

Nadere informatie

Schets onderwijsprogramma en lessentabel. Route 2, 16+ mbo 2. april 2016

Schets onderwijsprogramma en lessentabel. Route 2, 16+ mbo 2. april 2016 Schets onderwijsprogramma en lessentabel De leerlingen in route 2 uitstroomprofiel mbo 2 worden voorbereid op instroom in een niveau 2 opleiding op het mbo. De school moet voor deze leerlingen een veilige

Nadere informatie

Schets onderwijsprogramma en lessentabel Route 2, jaar vmbo basis

Schets onderwijsprogramma en lessentabel Route 2, jaar vmbo basis Schets onderwijsprogramma en lessentabel Route 2, 12 16 jaar vmbo basis Bij leerlingen in route 2 uitstroomprofiel vmbo basis ligt het accent op instroom in de onderbouw van de vmbo basisberoepsgerichte

Nadere informatie

Schets van het onderwijsprogramma. Route 2, 16+ mbo 2. april 2016

Schets van het onderwijsprogramma. Route 2, 16+ mbo 2. april 2016 Schets van het onderwijsprogramma De leerlingen in route 2 uitstroomprofiel mbo 2 worden voorbereid op instroom in een niveau 2 opleiding op het mbo. De school moet voor deze leerlingen een veilige plek

Nadere informatie

KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010

KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010 KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010 Het Albeda College wil goed onderwijs geven. Om dit te kunnen doen hebben we regels. In dit kwaliteitshandvest lees je wat die regels zijn. Je leest wat de school

Nadere informatie

Heb je nog vragen? Schoolleiding. Contactpersonen: Anita Gietermans Telefoonnummer: (075)

Heb je nog vragen? Schoolleiding. Contactpersonen: Anita Gietermans Telefoonnummer: (075) Heb je nog vragen? Contactpersonen: Anita Gietermans Telefoonnummer: (075) 640 91 30 Schoolleiding. Henk Lüken: vestigingsdirecteur Anita Gietermans: afdelingsleider leerjaar 1 en ISK Jan Willem van der

Nadere informatie

RAPPPORTAGE ONDERZOEK INBURGERAARS: Starters eerste helft 2013

RAPPPORTAGE ONDERZOEK INBURGERAARS: Starters eerste helft 2013 RAPPPORTAGE ONDERZOEK INBURGERAARS: Starters eerste helft 2013 22-05-2014 IN OPDRACHT VAN: Dienst Uitvoering Onderwijs UITGEVOERD DOOR: MWM2, Anuschka Sital 2 SAMENVATTING ACHTERGROND MWM2 heeft in opdracht

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11168 25 april 2013 Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 16 april 2013, nummer WBV 2013/6, houdende

Nadere informatie

Beleidsregels Wet inburgering 2017

Beleidsregels Wet inburgering 2017 17.0002206 - gemeenschappelijke regeling PR IñEVELAMPFN Beleidsregels Wet inburgering 2017 afdeling Werk, Inkomen en Zorg 'h G o fn g cn l e Bor's c I g Gemeente Goes Gė'iìuenie Krip el Ie G f* i 11 n

Nadere informatie

Aanmeldformulier traject NT2 Language Center Nederlands als Tweede Taal cursusjaar

Aanmeldformulier traject NT2 Language Center Nederlands als Tweede Taal cursusjaar Aanmeldformulier traject NT2 Language Center Nederlands als Tweede Taal cursusjaar 2016-2017 Voor de cursist met de doelstelling om zich voor te bereiden op het Staatsexamen NT2 (Nederlands als tweede

Nadere informatie

IN OPDRACHT VAN GEMEENTES VERZORGT HET ROC KOP VAN NOORDHOLLAND OPLEIDINGEN VOOR VOLWASSENEN OM PARTICIPATIE IN DE

IN OPDRACHT VAN GEMEENTES VERZORGT HET ROC KOP VAN NOORDHOLLAND OPLEIDINGEN VOOR VOLWASSENEN OM PARTICIPATIE IN DE V N I T T C A C J U A D TR DUCATIV TRAJCTN IN OPDRACHT VAN GMNTS VRZORGT HT ROC KOP VAN NOORDHOLLAND OPLIDINGN VOOR VOLWASSNN OM PARTICIPATI IN D SAMNLVING OF OP HT WRK T VRGROTN: D ZOGNOMD DUCATIV TRAJCTN.

Nadere informatie

Ontwikkel. jezelf op. Roncalli. méér dan een diploma!

Ontwikkel. jezelf op. Roncalli. méér dan een diploma! Ontwikkel jezelf op Roncalli méér dan een diploma! Beste bijna-brugklasser, Het is zover: je mag je middelbare school gaan kiezen. Dat is best een pittige klus. Reden om samen met je ouder(s) op zoek te

Nadere informatie

Ontwikkelen/schrijiven methodiek Nederlands (geschreven door Jalal Al Baz) Kennis voor een gevulde winkelwagen / 2004/EQC/0021

Ontwikkelen/schrijiven methodiek Nederlands (geschreven door Jalal Al Baz) Kennis voor een gevulde winkelwagen / 2004/EQC/0021 Ontwikkelen/schrijiven methodiek Nederlands (geschreven door Jalal Al Baz) Kennis voor een gevulde winkelwagen / 2004/EQC/0021 Beschrijving van de methodiek Nederlands op de boulevard Inleiding In het

Nadere informatie

Beleidsregels Wet inburgering. WIZ de Bevelanden

Beleidsregels Wet inburgering. WIZ de Bevelanden Beleidsregels Wet inburgering WIZ de Bevelanden 2015 afdeling Sociale Zaken 1 Poststuknr.: 14.029431 Beleidsregels Wet inburgering WIZ de Bevelanden 2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Schets van het onderwijsprogramma Route 1, jaar praktijkschool vso

Schets van het onderwijsprogramma Route 1, jaar praktijkschool vso Schets van het onderwijsprogramma Route 1, 12 16 jaar praktijkschool vso De leerlingen in Route 1 Uitstroomprofiel praktijkonderwijs, vso bereiden zich voor op instroom in het praktijkonderwijs (en soms

Nadere informatie

Schets van het onderwijsprogramma Route 1, 16+ (begeleid) werk, inburgering

Schets van het onderwijsprogramma Route 1, 16+ (begeleid) werk, inburgering Schets van het onderwijsprogramma, inburgering De leerlingen in route 1 uitstroomprofiel (begeleid) werk, inburgering stromen door naar (begeleid) werk. Dat betekent dat er in het onderwijsprogramma aan

Nadere informatie

Voorstel programma educatie

Voorstel programma educatie Voorstel programma educatie 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Landelijke ontwikkelingen 3. Regio Rivierenland 4. Opdracht ROC Rivor 5. Opleidingsbehoefte per gemeente 6. Voorwaarden cursusaanbod 2013

Nadere informatie

Schets onderwijsprogramma en lessentabel Route 3, jaar vmbo kader/gl/tl

Schets onderwijsprogramma en lessentabel Route 3, jaar vmbo kader/gl/tl Schets onderwijsprogramma en lessentabel Route 3, 12 16 jaar vmbo kader/gl/tl De leerlingen in route 3 uitstroomprofiel vmbo k/gl/t worden voorbereid op instroom in de onderbouw van het vmbo (kader, gemengde

Nadere informatie

Schets van het onderwijsprogramma. Route 2, 16+ mbo entree. april 2016

Schets van het onderwijsprogramma. Route 2, 16+ mbo entree. april 2016 Schets van het onderwijsprogramma De leerlingen in route 2 uitstroomprofiel entreeopleiding worden voorbereid op instroom in de entreeopleiding in het mbo. De entreeopleiding is drempelloos en duurt een

Nadere informatie

Aanbod. laaggeletterdheid en inburgering

Aanbod. laaggeletterdheid en inburgering Aanbod laaggeletterdheid en inburgering voor Organisaties voor volwasseneneducatie 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding...2 Aanbod algemeen Kernaanbod...3 Aanvullend aanbod: wisselcollecties...4 Aanvullend

Nadere informatie

Schets van het onderwijsprogramma Route 3, 12 16 jaar vmbo kader/gl/tl

Schets van het onderwijsprogramma Route 3, 12 16 jaar vmbo kader/gl/tl Schets van het onderwijsprogramma Route 3, 12 16 jaar vmbo kader/gl/tl De leerlingen in route 3 uitstroomprofiel vmbo k/gl/t worden voorbereid op instroom in de onderbouw van het vmbo (kader, gemengde

Nadere informatie

Onderweg. Voorbereiding op het inburgeringsexamen in Nederland. Jenny van der Toorn-Schutte. Boom, Amsterdam. onder redactie van Mariëlle van Rooij

Onderweg. Voorbereiding op het inburgeringsexamen in Nederland. Jenny van der Toorn-Schutte. Boom, Amsterdam. onder redactie van Mariëlle van Rooij Onderweg Voorbereiding op het inburgeringsexamen in Nederland Jenny van der Toorn-Schutte onder redactie van Mariëlle van Rooij Boom, Amsterdam Inhoud Voorwoord 6 Aanwijzingen voor de docent 8 De klanken

Nadere informatie

Vorming Training Scholing Voor alle cliënten van Odion

Vorming Training Scholing Voor alle cliënten van Odion Vorming Training Scholing Voor alle cliënten van Odion 2012 Inleiding Voor wie is het loket Vorming, Training, Scholing? Voor alle cliënten van Odion van zowel Dagbesteding Kinderen en Volwassenen als

Nadere informatie

EEN PASSEND LEERTRAJECT VOOR ELKE NT2-CURSIST

EEN PASSEND LEERTRAJECT VOOR ELKE NT2-CURSIST nt2 EEN PASSEND LEERTRAJECT VOOR ELKE NT2-CURSIST Een complete set van instrumenten voor elke fase in het leertraject van de NT2-cursist Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen en examens 1 15333 ICE brochure

Nadere informatie

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk SG Nelson Mandela mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk Dalton is een Daltonschool Zo wil Scholengemeenschap Nelson Mandela bekend staan. In een open sfeer bepalen de leerlingen zelf voor een deel hun

Nadere informatie

In de meeste gevallen moet uw kind een taaltest afleggen. Een vrijstelling hiervan is in sommige gevallen mogelijk, wanneer:

In de meeste gevallen moet uw kind een taaltest afleggen. Een vrijstelling hiervan is in sommige gevallen mogelijk, wanneer: Diplomawaardering Met een diploma dat niet-nederlands is, krijgt uw kind soms moeilijk toegang tot het hoger onderwijs in Nederland. Daarvoor verschillen de onderwijssystemen van de diverse landen te veel.

Nadere informatie

Wat moet ik regelen? (informatie voor vergunninghouders)

Wat moet ik regelen? (informatie voor vergunninghouders) Wat moet ik regelen? (informatie voor vergunninghouders) Dit document is afkomstig van https://www.coa.nl/mycoa/mycoa/, zie https://www.coa.nl/mycoa/hy/printpdf/infosheetprint/1540 Wat moet ik regelen?

Nadere informatie

Informatie over naturalisatie en inburgering

Informatie over naturalisatie en inburgering DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 10.2.4.57 Informatie over naturalisatie en inburgering algemene informatie bronnen NVVB brochure Ontheffing inburgeringsexamen april 2008 NVVB brochure Informatie

Nadere informatie

Zomerschool ROC van Twente

Zomerschool ROC van Twente 2014 Zomerschool ROC van Twente College voor Educatie ROC van Twente 27-3-2014 INHOUD aanleiding... 2 opzet zomercursussen... 3 programma zomercursussen... 4 financieel... 5 Pagina 1 AANLEIDING Het ROC

Nadere informatie

Aanvraag Tegemoetkoming scholieren

Aanvraag Tegemoetkoming scholieren Aanvraag Tegemoetkoming scholieren Voor scholieren van 18 jaar of ouder in het voortgezet onderwijs Dit formulier Ben je 18 jaar of ouder en volg je voortgezet onderwijs? Dan kun je met dit formulier een

Nadere informatie

Staatsexamen Nederlands als tweede taal

Staatsexamen Nederlands als tweede taal Staatsexamen Nederlands als tweede taal Als het Nederlands niet uw moedertaal is en u wilt laten zien dat u deze taal goed beheerst, kunt u het NT2-examen doen. NT2 betekent: Nederlands als tweede taal.

Nadere informatie