2015 Inburgering en ISK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2015 Inburgering en ISK"

Transcriptie

1 2015 Inburgering en ISK

2 1. Inleiding De ambitie voor het inburgeringbeleid richt zich vooral op het creëren van kansen voor mensen die mede doordat ze onze taal niet spreken en schrijven problemen ondervinden bij het meedoen aan de samenleving. Meer dan voorheen maakt educatie deel uit van het totale sociale beleid. Scholing en educatie zijn dus geen doel op zich, maar instrumenten om andere doelen op deelterreinen van lokaal beleid zoals werkgelegenheid, sociale zaken, allochtonenbeleid, ouderenbeleid, jeugd- en jongerenbeleid, lokaal onderwijsbeleid, emancipatie, sociale vernieuwing en sociale veiligheid te realiseren. Algemeen: Op 1 januari 2013 is de Wet inburgering veranderd. Kort komt het erop neer dat het elektronisch praktijkexamen (EPE) en het decentraal praktijkexamen komen te vervallen. De vaardigheden lezen, luisteren en schrijven in de Nederlandse taal op niveau A2 van de verzoeker worden getoetst. De onderdelen toets gesproken Nederlands (TGN) en kennis Nederlandse samenleving (KNS) blijven bestaan. Maar ook in 2015 is het een en ander veranderd. Hieronder vindt u alle noodzakelijke informatie! Inburgeringsexamen of Staatsexamen NT2 Inburgeren kan op 2 manieren. - De meeste inburgeraars doen het inburgeringsexamen. - Maar inburgeren kan ook met het Staatsexamen Nederlands als 2e taal (NT2). - Als u moet inburgeren, krijgt u een brief van DUO. In de brief staat op welke datum u inburgeringsplichtig bent geworden. Het is belangrijk of u vóór of na 1 januari 2015 inburgeringsplichtig bent geworden. In de brief staat dat u 3 jaar de tijd krijgt om in te burgeren (de inburgeringstermijn). Pagina 2 van 21

3 Inburgeren met inburgeringsexamen De meeste inburgeraars doen het inburgeringsexamen. Werd u vóór 2015 inburgeringsplichtig? Dan moet u 5 examens doen voor het inburgeringsexamen. U moet voor alle 5 examens slagen. Werd u na 1 januari 2015 inburgeringsplichtig, dan moet u voor 6 examens slagen. U doet dan ook het examen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt. Vóór 2015 Vanaf 2015 Lezen Luisteren Schrijven Lezen Luisteren Schrijven Spreken Spreken Kennis Nederlandse Samenleving Kennis Nederlandse Maatschappij Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt Inburgeren met Staatsexamen NT2 Inburgeren met het Staatsexamen NT2 kan ook. U hebt het NT2-diploma nodig voor bijvoorbeeld hoger onderwijs in Nederland. Het is moeilijker dan de andere examens. Werd u vóór 2015 inburgeringsplichtig? Dan hoeft u alleen het Staatsexamen NT2 te doen. Als u slaagt, krijgt u het NT2-diploma. U bent dan ingeburgerd. Werd u na 1 januari 2015 inburgeringsplichtig? Dan doet u naast het Staatsexamen NT2 nog 2 examens. Het examen Kennis Nederlandse Maatschappij en het examen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt. Slaagt u voor de 3 examens, dan krijgt u het NT2-diploma en het inburgeringsdiploma. Vóór 2015 Vanaf 2015 NT2 NT2 Kennis Nederlandse Maatschappij Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt Wel of niet examen doen U moet inburgeren. Maar soms is het niet nodig om examen te doen. Bijvoorbeeld omdat u al heel lang in Nederland woont. Of omdat u al een diploma hebt. Of omdat u het inburgeringsexamen echt niet kunt halen. Pagina 3 van 21

4 Wel examen doen Als u moet inburgeren, krijgt u een brief van DUO. In de brief staat dat u inburgeringsplichtig bent. In de brief staat ook hoelang u de tijd krijgt om in te burgeren. Dit heet de inburgeringstermijn. Binnen deze inburgeringstermijn moet u uw inburgeringsexamen halen. Niet examen doen Soms hoeft u helemaal geen examen te doen. Dat heet een ontheffing. Soms hoeft u een examen of meerdere examens niet te doen. Dat heet een vrijstelling. U moet een vrijstelling of een ontheffing zelf aanvragen. Er te lang over doen U moet binnen 3 jaar inburgeren. Bent u te laat? Dan bekijkt DUO of u genoeg hebt gedaan om op tijd uw inburgeringsdiploma te halen. Te laat, maar wel uw best gedaan. Vindt DUO dat u genoeg uw best hebt gedaan? Dan krijgt u maximaal 2 jaar extra de tijd om uw inburgeringsdiploma te halen. Gesprek Vindt DUO dat u niet genoeg hebt gedaan? Dan stuurt DUO u een brief. U kunt dan een gesprek aanvragen. Een gesprek om te vertellen waarom u te laat bent. Vindt DUO na het gesprek dat u toch genoeg uw best hebt gedaan? Dan krijgt u maximaal 2 jaar extra om uw inburgeringsdiploma te halen. Een boete Vindt DUO na het gesprek dat u niet genoeg hebt gedaan? Of hebt u geen gesprek aangevraagd? Dan krijgt u een boete. Deze boete is minimaal 250,- en maximaal 1250,-. U krijgt wel maximaal 2 jaar extra om uw inburgeringsdiploma te halen. Asielmigranten De meeste inburgeraars zijn asielmigrant. Sommige regels zijn voor asielmigranten anders dan voor andere inburgeraars. Analfabeten Asielmigranten kunnen om te alfabetiseren extra tijd krijgen. Voor hen kan de inburgeringstermijn twee jaar langer worden. Inkomen telt niet bij lenen Asielmigranten kunnen lenen voor de cursus en het examen. Het maakt niet uit hoeveel geld ze verdienen. Niet terugbetalen Asielmigranten hoeven de lening niet terug te betalen, als ze op tijd inburgeren. Pagina 4 van 21

5 Zelf verantwoordelijk U bent zelf verantwoordelijk voor uw inburgering. Maar u kunt wel iemand vragen om u te helpen. Wie kan u helpen? Wilt u hulp bij het regelen van uw inburgering? Misschien kan uw familie helpen. Of een vriend. Of iemand van uw school. Machtigen Wilt u dat iemand anders dingen voor u regelt bij DUO? Dan kunt u iemand machtigen. Pagina 5 van 21

6 Inburgeren betalen Inleiding: Inburgeren kost geld. U moet de cursus en het examen betalen. U kunt bij DUO geld lenen voor de cursus en het examen. Hoeveel geld kost inburgeren? Examen doen kost 350,- in totaal. De cursus kost niet overal evenveel geld. Hoeveel geld kost het inburgeringsexamen? Omschrijving Bedrag Schrijven 50,- Spreken 60,- Luisteren 50,- Lezen 50,- Kennis Nederlandse Maatschappij 40,- Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt 100,- Totaal 350,- Hoeveel geld kost de inburgeringscursus? De inburgeringscursus kost niet bij elke school evenveel geld. U kunt bij de school vragen hoeveel de cursus kost. Hoe betaalt u dat? U kunt er voor kiezen de cursus en het examen zelf te betalen. Als u zelf betaalt, hoeft u geen geld te lenen. U kunt er ook voor kiezen om geld te lenen van DUO. Pagina 6 van 21

7 Lenen bij DUO U kunt bij DUO een lening krijgen. Dan betaalt DUO het geld voor de cursus en/of het examen. U moet het geld later in delen terugbetalen. U betaalt dan elke maand een bedrag. Asielmigrant hoeft niet terugbetalen Bent u asielmigrant? Of vader, moeder of kind van een asielmigrant? Dan kunt u ook lenen. Maar u hoeft niets terug te betalen, als u op tijd uw diploma hebt. U hebt een brief over uw inburgeringsplicht gehad van DUO. In deze brief staat hoeveel tijd u hebt om uw diploma te halen. Lenen voor cursus en examen Lenen? DUO betaalt voor u. U krijgt het geld niet op uw bankrekening. Geld lenen voor de cursus Voor uw inburgeringscursus krijgt u facturen van de school. Een factuur is een brief waarin staat hoeveel geld u moet betalen. Wilt u van DUO geld lenen voor de cursus? Stuur dan de facturen met de post naar DUO. Geen kopie, maar de echte factuur. U moet uw burgerservicenummer en uw handtekening erop schrijven. DUO betaalt het geld dan aan de school. Hebt u na uw 3 jaar inburgering nog facturen over? Dan moet u de facturen zo snel mogelijk naar DUO sturen. U krijgt van DUO een brief aan het einde van de 3 jaar. Geld lenen voor het examen Als u wilt lenen, vraagt u of DUO het examen voor u betaalt. DUO betaalt het geld voor uw inburgeringscursus aan de school. Dat is uw lening. U krijgt het geld niet op uw bankrekening. Hebt u zich online aangemeld voor een examen via Mijn Inburgering? Dan heeft u het examengeld al direct betaald. Mag u lenen? De meeste inburgeraars kunnen lenen bij DUO. Maar niet als het inkomen te hoog is. Bijna iedere inburgeraar Bijna iedere inburgeraar mag lenen. Ook inburgeraars uit een EU/EER-land, Turkije of Z-witserland, die niet verplicht hoeven in te burgeren mogen lenen. Als het inkomen niet te hoog is. Niet verplicht inburgeren Moet u niet verplicht inburgeren, maar wilt u zelf graag? Dan kunt u het beste even met ons contact opnemen. Pagina 7 van 21

8 Hoeveel mag u lenen? Als u een lening aanvraagt, krijgt u een brief. In de brief staat hoeveel u mag lenen. Hoeveel maximaal? Iedereen die moet inburgeren, kan maximaal ,- lenen. U kunt niet langer dan 3 jaar geld lenen. De 3 jaar gaat in als u de eerste factuur naar DUO hebt gestuurd. Stuur de facturen zo snel mogelijk. Inkomen en lenen Hoeveel u mag lenen, hangt af van uw inkomen. Hoe meer geld u verdient, hoe minder geld u kunt lenen. Wie meer verdient dan ,77 krijgt geen lening van DUO. Waarvoor kunt u geld lenen? U kunt geld lenen voor cursussen op school en voor de examens. U kunt alleen lenen voor scholen die op de site van Blik op Werk staan ( ) Een alfabetiseringscursus. De school moet op de site Blik op Werk staan. Een inburgeringscursus. De school moet op de site Blik op Werk staan. Het inburgeringsexamen. De cursus Nederlands als 2e Taal (NT2). De school moet op de site Blik op Werk staan. Het Staatsexamen Nederlands als 2e Taal (NT2). Examen doen Inleiding Op het inburgeringsexamen bekijkt DUO of u genoeg weet over Nederland. En of uw Nederlands goed genoeg is. Als u slaagt, krijgt u het inburgeringsdiploma. Schrijven Het examen Schrijven (Schrijfvaardigheid) is een examen met pen en papier. U moet korte brieven schrijven en een formulier invullen. Het examen duurt 35 minuten. Spreken Examen Spreekvaardigheid Het examen Spreken (Spreekvaardigheid) doet u op de computer. Op het examen moet u Nederlands spreken en verstaan. U moet filmpjes bekijken en vragen beantwoorden. Het examen duurt 35 minuten. Luisteren Examen Luistervaardigheid Het examen Luisteren (Luistervaardigheid) doet u op de computer. U krijgt vragen over filmpjes en u luistert naar teksten. Bijvoorbeeld over naar de dokter gaan of over naar school gaan. Het examen duurt 45 minuten Pagina 8 van 21

9 Lezen Examen Leesvaardigheid Het examen Lezen (Leesvaardigheid) doet u op de computer. U moet korte teksten lezen. U moet ook vragen beantwoorden. Het examen duurt 50 minuten. Kennis Nederlandse Maatschappij Het examen Kennis Nederlandse Maatschappij doet u op de computer. U kijkt naar korte filmpjes op de computer. In de filmpjes ziet u Nederlandse situaties. Bijvoorbeeld over werken of naar de dokter gaan. Na elk filmpje moet u een vraag beantwoorden. Het examen duurt 45 minuten. Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt Het examen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt gaat over werken en werk zoeken. U moet thuis of op school opdrachten doen. Het resultaat stuurt u naar DUO. Daarvoor moet u kaarten gebruiken. Deze kaarten heten Resultaatkaarten. DUO kijkt of u de opdrachten goed gedaan hebt. Dan krijgt u een gesprek bij DUO. Op het gesprek krijgt u vragen. Het gesprek duurt ongeveer 40 minuten. Van dit examen is er geen oefenexamen. Examenplaatsen: Amsterdam Eindhoven Rijswijk Zwolle Rotterdam U kunt zich op 3 manieren aanmelden voor examens. U mag kiezen. 1. Aanmelden via internet Ga naar Mijn Inburgering op het internet om u aan te melden. 2. Aanmelden met een formulier Hieronder staat het Aanmelden voor examens formulier om u aan te melden. U moet het formulier eerst printen. Op het formulier staat wat u verder moet doen. Download Aanmelding inburgeringsexamen (87Kb, pdf) 3. Aanmelden via de school Misschien kan uw school u aanmelden. Wilt u dat? Vraag het op de school waar u de cursus hebt. Op tijd aanmelden U moet zich op tijd aanmelden. Als u zich met een formulier hebt aangemeld voor het examen, krijgt u een brief. Daarin staat de datum van uw examen. Als u zich via Mijn Inburgering aanmeldt, kunt u zelf een datum kiezen. Voor meer informatie: Pagina 9 van 21

10 Wij helpen u met vragen over inburgeren in Nederland en het aanvragen van een lening. Wilt u meer weten? Ook over ons inburgeringaanbod? Neem dan contact op met: Helpdesk/ trajectbegeleider: Joop Janse Telefoon: (afdeling Educatie)) Relatiebeheer Danny Johan Directeur afdeling Educatie en Internationale Schakel Klas Telefoon: ( afdeling Educatie) Telefoon: De afdeling Educatie beschikt over het Blik op Werk Keurmerk. Wat houdt dat in? Borg voor basiskwaliteit en betrouwbaarheid: Dienstverleners mét het Blik op Werk Keurmerk onderscheiden zich van andere dienstverleners. Het keurmerk staat borg voor de basiskwaliteiten en de betrouwbaarheid van de dienstverleners, die zich inspannen bij het uitvoeren van inburgeringtrajecten Certificerende instellingen toetsen de werkwijzen, afspraken en resultaten van de dienstverleners. Daarnaast onderzoeken zij voortdurend de tevredenheid van cliënten en opdrachtgevers. Zo borgen we de betrouwbaarheid en kwaliteit van de dienstverlening. Pagina 10 van 21

11 Alfabetiseringstrajecten: Als een cursist aan een traject begint, dan is het natuurlijk prettig of zelfs noodzakelijk om te weten na hoeveel tijd welk resultaat verwacht kan worden. Dit is een uitermate complexe vraag. Allereerst omdat de doelgroep zo divers is. De leervaardigheid van een cursist die nooit onderwijskansen gehad heeft, kan groot zijn. De cursist heeft alleen nooit training genoten. Ontvangt hij/zij deze training wel dan kan een deel van de cursisten in een vrij vlot tempo leren. Er zijn echter ook alfabetiseringscursisten die wel naar school zijn geweest maar daar niet hebben leren lezen of schrijven. Daaraan kunnen weer heel praktische problemen ten grondslag liggen, zoals slechte ogen of een slecht gehoor. Maar er kan ook sprake zijn van een zeer lage leervaardigheid of een leerstoornis. In een alfabetiseringstraject wordt de cursist een aantal vaardigheden/competenties aangereikt om het niveau te behalen. Allereerst is daar het verwerven van een woordenschat/aanspreekbaar maken. Daarnaast verwerft hij/zij een aantal studievaardigheden tijdens de lessen. De cursist leert zelfstandig te werken. Ook aan computervaardigheden wordt gewerkt; veel goed lesmateriaal is beschikbaar via Internet of computerprogramma s. Voor het technische aspect van het lees- en schrijfproces zal de cursist een aantal motorische vaardigheden moeten ontwikkelen (dit geldt natuurlijk niet voor alle cursisten). Het proces van technisch lezen en schrijven (volgens de structuurmethode van analyse en synthese) vormt een belangrijk onderdeel van het traject. Daarnaast moet de cursist op functioneel niveau (een kaartje lezen/schrijven, een afvalkalender lezen, een antwoordbriefje invullen, personalia invullen) presteren. In de fase van o naar alfa a komen bovengenoemde vaardigheden allemaal aan bod. Bovendien is het leren lezen en schrijven in de aanvang een tijdrovend proces. Wanneer de cursist alfa a heeft gehaald, kan hij in principe lezen en schrijven. Alfa b werkt op het niveau van meerlettergrepige woorden, langere teksten en een hoger functioneel niveau. Pagina 11 van 21

12 Inhoud Doel Doelgroep Intensiteit Duur Groepsgrootte Programma Inburgeringtraject Soort scholing Alfabetisering Alfa A Alfabetisering: geen losse letters maar zinvolle klanken in een woord of een korte zin worden geleerd. Woorden worden ingevuld op formulieren. Daarna worden er vertrouwde namen en basiszinnen gesproken, gelezen, geschreven en begrepen. Alles wat geleerd wordt heeft een functie in het dagelijkse leven. Allereerst wordt gestart met spreken en luisteren, dan lezen en schrijven. Gewerkt wordt met Alfa Sprint methodiek. Het beheersen van taalkundige basisvaardigheden op alfa A niveau ter voorbereiding op het inburgeringsexamen. Analfabete, anders alfabete (niet gealfabetiseerd in het Latijnse schrift) inburgeringplichtigen 12 uren per week. Gemiddelde duur van het traject: minimaal 120 uur. Minimaal 12 maximaal 15 cursisten. Intake en evaluatie Een individueel intakegesprek en intaketoets(en). Intake- en evaluatiegesprek met casemanager(s)/trajectbegeleiders Locatie Koning Willem I College s-hertogenbosch, Onderwijsboulevard 1 Begin niveau Eindniveau Instroommomenten Prijs per cursist Informatie Lezen en schrijven, (mogelijk ook spreken en luisteren) lager dan alfabetiseringsniveau A. Alfabetiseringsniveau A, vastgesteld via trajecttoets alfabetisering. In principe kan de cursist op ieder moment starten met de opleiding. 10,40 per uur Helpdesk/ trajectbegeleider: Telefoon: (afdeling Educatie)) Pagina 12 van 21

13 Inhoud Doel Doelgroep Intensiteit Duur Groepsgrootte Programma Inburgeringtraject Soort scholing Alfabetisering Alfa B Alfabetisering. Gewerkt wordt met Alfa Sprint methodiek. Het beheersen van taalkundige basisvaardigheden op alfa B niveau ter voorbereiding op het inburgeringsexamen. Analfabete, anders alfabete (niet gealfabetiseerd in het Latijnse schrift) inburgeringplichtigen die niveau alfa A alfabetisering beheersen (onder taalniveau A1). 12 uren per week Gemiddelde duur van het traject: minimaal 120 uur. Minimaal 12 maximaal 15 cursisten. Intake en evaluatie Een individueel intakegesprek en intaketoets(en). Intake- en evaluatiegesprek met casemanager(s)/trajectbegeleiders Locatie Koning Willem I College s-hertogenbosch, Onderwijsboulevard 1. Begin niveau Eindniveau Instroommomenten Prijs per cursist Informatie Lezen en schrijven, (mogelijk ook spreken en luisteren) lager dan alfabetiseringsniveau B. Alfabetiseringsniveau B, vastgesteld via trajecttoets alfabetisering. In principe kan de cursist op ieder moment starten met de opleiding. 10,40 per uur Helpdesk/ trajectbegeleider: Telefoon: (afdeling Educatie)) Pagina 13 van 21

14 Inhoud Doel Doelgroep Intensiteit Duur Groepsgrootte Programma Inburgeringtraject Soort scholing Alfabetisering (tot A1) Cursisten die niveau 0 scoren bij de TIWI starten in de introductiegroep. Na 10 weken vinden er evaluatiegesprekken plaats. Cursisten zijn (nog) niet toe aan het maken van TOA toetsen en blijven in het introductieprogramma voor verdieping van de betreffende leerstof en meer training functionele vaardigheden. Daarna maken cursisten TOA toetsen voor 4 deelvaardigheden. Beheersen ze voor een deel niveau A1, dan stromen ze door naar deelvaardigheden waar zij na enige tijd alsnog de betreffende deelvaardigheden op niveau A1 halen. Beheersen ze niveau A1 dan stromen ze door naar inburgering. Het beheersen van taalkundige basisvaardigheden op A1 niveau ter voorbereiding op inburgeringstraject Inburgeringplichtigen 12 uren per week. Gemiddelde duur van het traject: minimaal 120 uur Minimaal 12 maximaal 15 cursisten Intake en evaluatie Een individueel intakegesprek en intaketoets(en). Intake- en evaluatiegesprek met casemanager(s)/trajectbegeleiders Locatie Koning Willem I College s-hertogenbosch, Onderwijsboulevard 1. Begin niveau Eindniveau Instroommomenten Prijs per cursist Informatie Niveau 0 TIWI Niveau A1, vastgesteld via de TOA toets (Toolkit Onderwijs en Arbeid). In principe kan de cursist op ieder moment starten met de opleiding. 10,40 per uur Helpdesk/ trajectbegeleider: Telefoon: (afdeling Educatie)) Pagina 14 van 21

15 Inhoud Doel Doelgroep Intensiteit Duur Groepsgrootte Programma Inburgeringtraject Soort scholing Naar A2 ( Inburgeringsexamen) A1: Kan vertrouwde dagelijkse uitdrukkingen en basiszinnen gericht op de bevrediging van concrete behoeften begrijpen en gebruiken. Kan zichzelf aan anderen voorstellen en kan vragen stellen en beantwoorden over persoonlijke gegevens zoals waar hij/zij woont, mensen die hij/zij kent en dingen die hij/zij bezit. Kan op een simpele wijze reageren, aangenomen dat de andere persoon langzaam en duidelijk praat en bereid is om te helpen. A2: Kan zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen begrijpen die verband hebben met zaken van direct belang (bijvoorbeeld persoonsgegevens, winkelen, familie, plaatselijke geografie, werk) Kan communiceren in simpele en alledaagse taken die een eenvoudige en directe uitwisseling over vertrouwde en alledaagse kwesties vereisen. Kan in eenvoudige bewoordingen aspecten van de eigen achtergrond, de onmiddellijke omgeving en kwesties op het gebied van diverse behoeften beschrijven. Het behalen van niveau A2 Inburgeringsdiploma Inburgeringplichtigen 12 uren per week. Gemiddelde duur van het traject minimaal 240 uur Minimaal 15 cursisten Intake en evaluatie Een individueel intakegesprek en intaketoets(en)/tiwi Intake- en evaluatiegesprek met casemanager(s)/trajectbegeleiders Locatie Koning Willem I College s-hertogenbosch, Onderwijsboulevard 1. Begin niveau Eindniveau Instroommomenten Prijs per cursist Informatie Niveau A1 Niveau A2 In principe kan de cursist op ieder moment starten met de opleiding. 10,40 per uur inclusief boekengeld en materiaal, exclusief examengeld. Helpdesk/ trajectbegeleider: Telefoon: (afdeling Educatie)) Pagina 15 van 21

16 Programma Inburgering Soort scholing Naar Staatsexamen 1 1. Inhoud Het Staatsexamen NT2 is een examen Nederlands voor mensen die een andere moedertaal hebben en die op latere leeftijd Nederlands hebben geleerd. Met het behalen van het Staatsexamen NT2 kunnen zij laten zien dat ze de Nederlandse taal voldoende beheersen om in Nederland te kunnen werken of studeren. 2. Doel Het behalen van Staatsexamen Doelgroep Examenprogramma I van het staatsexamen NT2 is bedoeld voor anderstalige cursisten die een lagere functie op de arbeidsmarkt willen vervullen en daarvoor een beroepsopleiding willen volgen. 4. Intensiteit 6 uren per week. 6 uur zelfstudie per week 5. Duur Gemiddelde duur van het traject bedraagt minimaal 240 uur 6. Groepsgrootte Minimaal 15 maximaal 20 cursisten 7. Intake en evaluatie Een individueel intakegesprek en intaketoets(en)/tiwi. 8. Locatie Koning Willem I College s-hertogenbosch, Onderwijsboulevard Begin niveau Afhankelijk van vooropleiding 10. Eindniveau Staatsexamen Instroommomenten In principe kan de cursist op ieder moment starten met de opleiding. 12. Prijs 10,40 per uur, inclusief boeken en materiaal, exclusief examenkosten 13. Informatie Helpdesk/ trajectbegeleider: Telefoon: (afdeling Educatie)) Pagina 16 van 21

17 Inhoud Doel Doelgroep Intensiteit Duur Groepsgrootte Intake en evaluatie Programma Inburgering Soort scholing Naar Staatsexamen II Het Staatsexamen NT2 is een examen Nederlands voor mensen die een andere moedertaal hebben en die op latere leeftijd Nederlands hebben geleerd. Met het behalen van het Staatsexamen NT2 kunnen zij laten zien dat ze de Nederlandse taal voldoende beheersen om in Nederland te kunnen werken of studeren. Het behalen van Staatsexamen II. Examenprogramma II van het staatsexamen NT2 is bedoeld voor anderstalige cursisten die een midden- of hogere kaderfunctie willen uitoefenen. U kunt hierbij denken aan een studie in het hoger beroepsonderwijs, een universiteit of een beroepsopleiding op het hoogste niveau binnen een ROC. 6 uur per week. 6 uur zelfstudie per week Gemiddelde duur van het traject bedraagt minimaal 240 uur Minimaal 15 cursisten maximaal 20 cursisten Een individueel intakegesprek en intaketoets(en). Locatie Koning Willem I College s-hertogenbosch, Onderwijsboulevard 1. Begin niveau Eindniveau Instroommomenten Prijs per cursist Informatie Afhankelijk van vooropleiding. Staatsexamen II In principe kan de cursist op ieder moment starten met de opleiding. 10,40 per uur inclusief boeken en materialen, exclusief examenkosten Helpdesk/ trajectbegeleider: Telefoon: (afdeling Educatie)) Pagina 17 van 21

18 ISK-KWIC Internationale Schakelklassen Onderwijsboulevard 1 Postbus DE s-hertogenbosch telefoon: (073) Voorwoord Het is vaak een hele stap om een nieuw leven op te bouwen in een ander land, zowel voor ouders als voor kinderen. De ISK is dan voor leerlingen van 12 tot 20 jaar de eerste kennismaking met het leven en leren in Nederland. Leerlingen ontmoeten op de ISK andere jongeren vanuit de hele wereld en soms ook uit hun eigen moederland. Op de ISK, de Internationale Schakelklassen, leren de leerlingen de taal kennen en de cultuur begrijpen. Zoals de naam van de school al zegt, is de ISK een schakel tussen het onderwijs in het land van herkomst en het gewone Nederlandse onderwijs. De ISK is een locatie van het Koning Willem I College, een ROC waar het succes van de leerling centraal staat. Het ISK valt onder één paraplu met de afdeling Educatie. Het Koning Willem I College is een echte community college: het speelt een actieve rol in de samenleving. Wij willen als school een veilige leeromgeving bieden, waarbinnen leerlingen zich thuis gaan voelen. Binnen de kleinschaligheid en veiligheid van de ISK vinden leerlingen een stevige basis. Vanuit die basis kunnen zij weer verder groeien en zich ontwikkelen tot mensen die een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan onze samenleving. Met elkaar willen we een klimaat scheppen waarin met plezier en resultaat wordt gewerkt. Een goed en regelmatig contact tussen ouders en school is daarbij van groot belang. Dit contact loopt veelal direct via de mentor. Drie keer per jaar krijgt u een uitnodiging om de voortgang van uw kind te komen bespreken. Verder kunt u altijd een afspraak maken met de mentor van de leerling of iemand van de locatieleiding om bepaalde zaken te bespreken. We hopen, dat uw kind een plezierige tijd zal hebben op onze ISK! Pagina 18 van 21

19 Inhoud Programma Internationale Schakelklas/ Eerste Opvang Anderstaligen Soort scholing NT2 Nederlands als Tweede taal (NT2): De leerlingen leren de Nederlandse taal verstaan, lezen, schrijven en spreken. Reken- en wiskundelessen: De leerlingen gaan verder waar ze in hun eigen land gebleven waren. Ieder op zijn eigen niveau. De leerlingen leren hoe in Nederland het vak wiskunde en rekenen gegeven worden: met veel nadruk op het gebruik van die vakken in de dagelijkse praktijk, gericht op het vinden van creatieve oplossingen en niet op het leren van trucs. Creatieve vorming: De creatieve kant van de leerlingen wordt hier ontwikkeld. In Nederland is de ontwikkeling van creatieve vaardigheden heel belangrijk. Zo verwachten werkgevers bijvoorbeeld van hun medewerkers dat ze creatief kunnen inspelen op vragen, die zich voordoen. Daarnaast levert creatieve vorming een bijdrage aan de verhoging van de kwaliteit van een ieders leven. Sportlessen: Hierbij gaat het vooral om het samen spelen en werken, emotiebeheersing, het leren omgaan met elkaar, te leren winnen en verliezen. En natuurlijk is het belangrijk voor de leerlingen om veel en goed te leren bewegen. De sportlessen helpen leerlingen ook om een keuze te maken voor een sport in de vrije tijd. Die sport zien we als een extra middel om aansluiting te vinden bij Nederlanders. Tijdens de sportlessen houden we rekening met de kledingvoorschriften van verschillende religies. Leerlingen moeten hun kleding wel zo dragen dat er geen gevaar voor de veiligheid ontstaat. Engels: In Nederland is Engels voor de meeste mensen de tweede taal. Bovendien is Engels een wereldtaal. Daarom zijn leerlingen in Nederland verplicht om ook Engels te leren. In de meeste klassen op de ISK beginnen we daar vast mee om leerlingen beter voorbereid naar het vervolgonderwijs te laten gaan. Kennis der Natuur: In veel landen hebben de leerlingen het vak science gevolgd. Dat is een verzamelnaam voor vakken als natuurkunde, biologie en een stukje scheikunde. In deze lessen wordt ook de manier van denken en werken, die bij deze vakken centraal staat, aangeleerd. Keuzewerkuur: In deze uren kiezen leerlingen zelf aan welk vak ze zelfstandig onder begeleiding willen werken. Aan een vak dat ze interessant vinden, een vak waarin ze achter lopen of een vak waar ze meer van moeten weten voor een volgende school. Het kiezen om aan zo n vak te werken draagt bij aan de zelfstandigheid en de verantwoordelijkheid voor de eigen studie. Stages vormen voor ISK een belangrijk onderdeel van het rooster. Leerlingen kunnen vast wennen aan het voortgezet onderwijs of MBO onderwijs. Stages zorgen ook voor een verbetering van de Nederlandse taal. Burgerschap Alle Nederlandse scholen besteden op hun manier aandacht aan burgerschap. Dat is logisch, want de leerlingen van nu, bepalen straks hoe de maatschappij eruit ziet. Pagina 19 van 21

20 Doel Doelgroep Intensiteit Duur Groepsgrootte Aanmelden Het is dus van belang dat je je als goed burger leert gedragen. Voor ISK leerlingen betekent dat nogal wat. Het is belangrijk dat zij weten hoe onze maatschappij georganiseerd is, hoe democratie werkt, welke rechten en plichten er zijn. En ook wat Nederlandse normen en waarden zijn. Ze mogen er best hun eigen gedachten en meningen op na houden, maar er zijn grenzen: discriminatie is bijvoorbeeld absoluut niet toegestaan. Soms vraagt dit van een leerling dat hij zijn gedrag flink zal moeten aanpassen. Allerlei zaken, die hij altijd normaal heeft gevonden, kunnen hier heel andere reacties oproepen. Voorbeelden zat: hoe je omgaat met leeftijdsgenoten van het andere geslacht, hoe je je weerbaar opstelt, hoe je je kleedt, kortom hoe je omgaat met verschillen. Burgerschap is echter niet alleen: doen wat er van je verwacht wordt. Er hoort ook bij dat je je afvraagt wat jouw bijdrage aan de maatschappij is. Hoe je helpt de maatschappij beter te maken. Dan kan je denken aan zaken als het milieu, vrijwilligerswerk, goede doelen. En het is hoe dan ook belangrijk dat je meedenkt over de toekomst. Want de leerlingen van nu komen terecht in een wereld, die vanaf nu wordt vormgegeven. Maar misschien is het allerbelangrijkste nog wel hoe in de dagelijkse gang van zaken de medewerkers laten zien hoe zij zich als rolmodel gedragen. Hoe ze conflicten oppakken, zorg dragen voor (sociale) veiligheid, oog voor de ander hebben, democratische waarden uitdragen, enz. Zij zullen dit regelmatig met leerlingen bespreken Onderwijs op maat geven aan allochtone leerlingen,zodat zij zo spoedig mogelijk naar een vorm van Nederlands onderwijs geschakeld kunnen worden. Omdat de school een schakel is tussen het verleden van de leerlingen in het eigen land en hun toekomst in Nederland, willen wij de leerlingen geborgenheid en veiligheid bieden. Alle leerlingen tussen de 12 en 20 jaar, die in s-hertogenbosch of in de nabijgelegen gemeenten wonen en nog geen of een beetje Nederlands verstaan, lezen, schrijven of spreken, kunnen onderwijs op de ISK volgen. Voor de leerlingen die 18 jaar of ouder zijn, is er een speciale procedure, omdat ze niet meer leerplichtig zijn. 26 uur per week Er zijn voorschriften over het minimale aantal klokuren begeleide onderwijstijd per leerjaar. Voor de ISK is dit 1040 uur. Tot begeleide onderwijstijd worden vanzelfsprekend de ingeroosterde lessen gerekend maar ook mentor- of studiebegeleiding, toetsen, excursies, kennismakingsdagen, werkweken,sportdagen, activiteiten in de vorm van individuele of groepsopdrachten in het kader van het lesprogramma, maatschappelijke stages en voorlichting van vervolgstudies Minimaal 15 maximaal 18 leerlingen per groep Wanneer kunnen leerlingen worden aangemeld? Het hele jaar kunnen leerlingen worden aangemeld. Er zijn in principe geen wachtlijsten, behalve voor de 18+leerlingen. Leerlingen die zich na 1 april aanmelden worden niet direct meer geplaatst. Ze moeten dan wachten tot na de zomervakantie. Welke gegevens zijn belangrijk voor de inschrijving? De leerlingen moeten altijd zelf meekomen als ze worden aangemeld. De volgende zaken moeten dan ook meegenomen worden: Pagina 20 van 21

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Bij uw partner in Nederland wonen

Bij uw partner in Nederland wonen Bij uw partner in Nederland wonen Wilt u bij uw partner in Nederland gaan wonen? Dan is deze folder voor u. Denk eerst goed na! Verhuizen naar een ander land is niet gemakkelijk. U heeft plichten als u

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Nina Zwart Onderzoek bij ISK Dordrecht SOCIALE VAARDIGENHEDEN ISK

Nina Zwart Onderzoek bij ISK Dordrecht SOCIALE VAARDIGENHEDEN ISK Nina Zwart Onderzoek bij ISK Dordrecht SOCIALE VAARDIGENHEDEN ISK INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding pagina 3 1.1 Situatieschets pagina 3 1.2 Onderzoeksvraag pagina 3 1.3 Doelstelling 2. Oriëntatie pagina 4 2.1

Nadere informatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Hoe ziet het inburgeringsexamen eruit? 3. Wanneer hoef ik het inburgeringsexamen niet te doen? 4. Wat moet

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken Taalachterstand onder jongeren in Utrecht Een onderzoek naar de stand van zaken Juli 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Inleiding... 5 1. Onderzoeksopzet. 6 Aanleiding.. Doelstelling. Methode.. Eindresultaat..

Nadere informatie

DE STAAT VAN DE LEERLING

DE STAAT VAN DE LEERLING DE STAAT VAN DE LEERLING De Staat van de Leerling Voorwoord In deze Staat van de Leerling beschrijven leerlingen hun ervaringen op school. Ze zeggen wat hen motiveert. Je proeft hun enthousiasme als ze

Nadere informatie

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22161, 94891 Naam opleiding Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4 Leerweg BOL Datum / Cohort / Versie Kwalificatiedossier 2014-2017 Opleidingsduur 3 jaar Startdatum

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Samen werken aan Taalcoaching

Samen werken aan Taalcoaching Samen werken aan Taalcoaching Samen werken aan Taalcoaching Welkom! Wij heten je van harte welkom bij ons taalcoachproject. Om de eerste start te ondersteunen bieden wij deze brochure aan met achtergrondinformatie

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE 14 15 Schoolgids MAASLANDCOLLEGE Omwille van de leesbaarheid is in alle voorkomende gevallen de mannelijke vorm gebruikt. Daar waar docent, leerling staat, kunt u ook docente, leerlinge lezen. Overal waar

Nadere informatie

KORTE BERICHTEN ALGEMEEN WERKENDEN/WERKZOEKENDEN INBURGERING INBURGERING. c o l o f o n. De nieuwe regering heeft spannende projecten op de rol.

KORTE BERICHTEN ALGEMEEN WERKENDEN/WERKZOEKENDEN INBURGERING INBURGERING. c o l o f o n. De nieuwe regering heeft spannende projecten op de rol. KORTE BERICHTEN nr. 47 maart 2007 ALGEMEEN WERKENDEN/WERKZOEKENDEN voorheen Nederlands op de Werkvloer c o l o f o n Bijna een op de vijf inwoners van Nederland op 1 januari 2006 is allochtoon. Iedereen

Nadere informatie

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

Alternatieven voor als je gezakt bent

Alternatieven voor als je gezakt bent Alternatieven voor als je gezakt bent Met dit document willen we je informeren over de mogelijkheden die je hebt als je gezakt bent voor je VMBO-, HAVO- of VWO-examen. Dit document zal per niveau toelichten

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

PROMOTIE BLIJFT ACTUEEL! NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE ICHTHUS COLLEGE - TALENT

PROMOTIE BLIJFT ACTUEEL! NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE ICHTHUS COLLEGE - TALENT PrOmotie M A G A Z I N E Magazine voor het praktijkonderwijs - Nr.7 najaar 2009 NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE LESBRIEF DE KREDIETCRISIS ICHTHUS

Nadere informatie

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Jenaplanschool EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Aartseveen 70 3755 VE Eemnes 035-538 98 91 www.hobbitstee.nl Voorwoord Uw dochter of zoon gaat naar één van de

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam)

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) Al Doende Leren Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) i.s.m. Els Kuiper (Vrije Universiteit Amsterdam) Kees Broekhof (Sardes)

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015 SCHOOLGIDS Schooljaar 2014 2015 I S L A M I T I S C H E B R E D E S C H O O L A L W A F A Buskenblaserstraat 65 BOS EN LOMMER 1055 AG AMSTERDAM TELEFOON 020 486 16 38 / 020 411 79 05 E-mail : info@alwafa.nl

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Over het Oranje Fonds Official partners

Over het Oranje Fonds Official partners Taal voor Twee Over het Oranje Fonds Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Jaarlijks besteedt het Fonds 30 miljoen aan ruim 7.000 sociale initiatieven die er actief

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos. Adviesrapport. Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri

Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos. Adviesrapport. Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos Adviesrapport Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri juni 2013 Colofon juni 2013, Pharos Kennis- en adviescentrum migranten, vluchtelingen en gezondheid. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink Marijke Booijink Terug naar de basis Mogelijkheden voor het verbeteren van de communicatie tussen leerkrachten en allochtone ouders in het primair onderwijs Handreiking Handreiking Terug naar de basis

Nadere informatie