Investeren in Project Ubuntuplein Noorderhaven te Zutphen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Investeren in Project Ubuntuplein Noorderhaven te Zutphen"

Transcriptie

1 Investeren in Project Ubuntuplein Noorderhaven te Zutphen

2 Inhoud Woord vooraf Project Ubuntuplein Coöperatie Ubuntuplein Zutphen De Derde Fase Rowida De Naobers De ondernemers Zorgwoningen De financiering Wat moet er exact gefinancierd worden? Hoe gaat er gefinancierd worden? Over Silverstone en het hedgefonds Hoe kunt u ook meedoen? Globale begroting en exploitatie Adressen en Contact Bijlagen: Plattegronden

3 Woord vooraf Geen van de initiatiefnemers van Coöperatie Ubuntuplein Zutphen had in 2004 nog van het woord participatiesamenleving gehoord. Wel zagen ze duidelijk dat de samenleving nooit op de gangbare manier de problemen van de vergrijzing zou kunnen gaan oplossen. Met die gedachte ontstond het plan om een experimenteel woon- en werkproject in Zutphen te ontwikkelen. Om zelf in de toekomst prettig te kunnen wonen en om te onderzoeken hoe nieuwe solidariteit de vraag naar professionele hulp zou kunnen verminderen. Met de ervaring die hierbij wordt opgedaan zou het als voorbeeld kunnen gaan dienen voor de komende generaties. In de afgelopen jaren is er samen gewerkt om dit complexe plan uit te werken. En met succes! Vele hindernissen zijn genomen en er is een schat aan kennis vergaard. Er is een aantrekkelijke locatie en de architecten hebben het voorlopig ontwerp van het Ubuntuplein klaarliggen. Er is ook een partij gevonden die het project Ubuntuplein wil financieren, namelijk Silverstone WM, een gerenommeerde buitenlandse financier. Hierdoor is het voor de Coöperatie mogelijk om het Ubuntuplein op een solide manier volledig gefinancierd te krijgen. De laatste hindernis die nog genomen moet worden is de proof of own equity (het in te zetten eigen vermogen): Deze financier heeft als belangrijke voorwaarde dat de CUZ voor de periode van één jaar 10% van het te financieren bedrag als eigen vermogen ( Own Equity ) ter beschikking stelt aan Silverstone WM. Deze inleg wordt na een jaar gegarandeerd terugbetaald met een aantrekkelijke rente. De Coöperatie zoekt mensen die geld daarvoor willen uitlenen. Voor u is dit een uitgelezen kans om een innovatief sociaal en cultureel project te helpen financieren met een gegarandeerd rendement plus een mogelijke bonus. In deze brochure wordt dit uitgebreid toegelicht. Wij hopen dat u na het lezen van dit document ook het belang ziet van dit pioniersproject en u net als wij ook zoveel kansen en mogelijkheden ziet en bij wil dragen aan de financiering om dit mooie plan te verwerkelijken. Aart Oosthoek Voorzitter Coöperatie Ubuntuplein Zutphen u.a. 3

4 1 Project Ubuntuplein Ubuntuplein is een vernieuwend woon- en werkproject met eigen zorgfaciliteiten en wil een voorbeeld zijn voor nieuwe vormen van solidariteit en sociale duurzaamheid. De Coöperatie Ubuntuplein Zutphen u.a. (CUZ) 1 gaat dit realiseren en beheren. Het project heeft als doelgroep mensen die open staan voor vernieuwing op woon- en/of werkgebied en eigen initiatief willen nemen. Mensen die ook de meerwaarde zien van een sociaal duurzame samenleving waarbij zorgen met en voor elkaar een centrale rol heeft. Deze doelgroep bestaat uit: actieve 50-plussers mensen die professionele zorg nodig hebben (jonge) gezinnen ondernemers. Gezamenlijk gaan zij wonen en werken in circa 213 woningen en 24 werkruimtes, samengesteld uit sociale en vrije sector huurwoningen, koop- en zorgappartementen, te huren werkruimtes en commerciële ruimtes. Ook komen er semiopenbare gemeenschappelijke binnentuinen, een grand café en een parkeergarage. De totale netto bouwoppervlakte is ongeveer m2. Er is reeds een uitgewerkt voorlopig ontwerp. De architecten (Faro Architecten; Negen graden architectuur en van Veen architecten) en aannemer Heijmans staan klaar om het ontwerp af te maken en met de bouw te starten. Zie de bijlagen voor meer informatie en plattegronden. Noorderhaven wordt met jachthaven en nieuwe tunnels onder het spoor de eigentijdse aanvulling op de binnenstad van Zutphen. Het rood omkaderde deel vormt het Ubuntuplein. 1 In deze brochure zal verder de afkorting CUZ worden gebruikt in plaats van de volledige naam Coöperatie Ubuntuplein Zutphen u.a.. 4

5 De verwachting is dat het Ubuntuplein zich op korte termijn zal ontwikkelen tot een levendige woonen werkomgeving, in het centrum van de stad. Het wordt een sociale en culturele buurt met alle noodzakelijke voorzieningen op steenworp afstand. Het woon- en werkproject is gelegen in de wijk Noorderhaven. Deze wijk wordt een eigentijdse aanvulling op de binnenstad van Zutphen. Een aantrekkelijke plek waar mensen met plezier wonen en werken. Waar een terrasje gepakt kan worden en het water van de IJssel altijd dichtbij is. Een echte thuishaven met ruimte voor eigen initiatief. Kort samengevat is het Ubuntuplein: De plek van een ideaal De naam van de coöperatie die hiervoor is opgericht Een toekomstgericht woon- en werkcomplex Een levendig buurtje in de Noorderhaven van Zutphen Naar verwachting in 2017 gereed voor oplevering Plattegrond Ubuntuplein, begane grond. Verklaring van de naam Ubuntu (spreek uit Oe-BOEN-toe) is een begrip uit Afrika dat gaat over relaties tussen mensen. Er zijn veel vertalingen voor het uit de Bantoe-talen afkomstige woord, zoals bijvoorbeeld: Eén-zijn, Ik ben omdat wij zijn, wij zijn omdat ik ben, Menselijkheid tegenover anderen, Menselijk worden door anderen. Een opgave die wij graag aan ons samenwerkingsverband van zorgen met en voor elkaar willen verbinden. 5

6 2 Coöperatie Ubuntuplein Zutphen Coöperatie Ubuntuplein Zutphen u.a. (CUZ) is een samenwerkingsverband van drie bewonersverenigingen en een aantal ondernemers met het doel een bloeiende, levendige en gevarieerde buurtgemeenschap te vormen, waar veel ruimte is voor ontmoeting. De drie bewonersverenigingen zijn De Derde Fase, De Naobers en Rowida. Iedere bewonersvereniging heeft zijn eigen sfeer, cultuur, activiteiten en doelgroep. De ondernemers van het Ubuntuplein bieden voorzieningen die aansluiten bij de behoeftes van de bewoners. Er kunnen allerlei inspirerende dwarsverbanden ontstaan, die voor vernieuwende mogelijkheden zorgen. Leden van één van deze drie bewonersverenigingen die tevens lid zijn van CUZ, kunnen een woning of werkruimte op het Ubuntuplein kopen of huren. Hieronder volgt een korte beschrijving van de drie bewonersverenigingen en de ondernemers. 2.1 De Derde Fase (Bewoners)vereniging De Derde Fase stimuleert en ondersteunt 50-plussers bij vitaal en zinvol ouder worden. In de woon- en werkomgeving van het Ubuntuplein kunnen mensen in hun derde levensfase met al hun opgedane ervaring en wijsheid voor henzelf en voor de omgeving zinvolle activiteiten ontplooien. Betrokkenheid op elkaar en de omgeving, zorg voor elkaar, inzet van talenten, kunst/cultuur, verbinding en verdieping, deel uitmaken van - en iets betekenen voor een groter geheel, dat alles zorgt voor een gevoel van zinvolheid. Ervaring leert dat mensen die hun leven als zinvol ervaren, langer gezond blijven en gelukkiger zijn. De Derde Fase richt zich met levensloopbestendige appartementen op 50-plussers en op mensen die een werkruimte willen gaan gebruiken. Het aanbod omvat prettige woningen en werkruimtes voor de jongere ouderen en de alleroudsten. Daarbij heeft ze een kleurrijk palet van bewoners voor ogen, van uiteenlopende achtergronden en vermogens. De Derde Fase biedt een nieuw perspectief aan degenen die openstaan voor een nieuwe uitdaging en zoeken naar verbinding. Bewonersvereniging De Derde Fase heeft vier hoofdthema s: Wonen en bouwen Zorg (thuis en binnen de muren van het Ubuntuplein) Zinvol ouder worden, verdieping, (vrijwilligers-)werk, kunst/cultuur en ontspanning. Leren Binnen het project Ubuntuplein biedt De Derde Fase circa 100 duurzame en levensloopbestendige appartementen en 24 verhuurbare werkruimtes. De naam De Derde Fase verwijst naar de 'derde levensfase'. 6

7 2.2 Rowida Rowida is een woongemeenschap voor gezinnen en jonge mensen. Het doel is om een prettige en groene buurt te vormen waar mensen met elkaar betrokken zijn en de drempels laag. Rowida wil een open en moderne gemeenschap vormen die ruimte biedt voor (gezamenlijke) activiteiten. Ze wil voor de bewoners de mogelijkheid faciliteren om samen activiteiten te organiseren rondom gezin, wonen en werk. Rowida biedt appartementen en grondgebonden woningen voor gezinnen met opgroeiende kinderen en jongeren. De belangrijkste uitgangspunten van Rowida zijn: Zorg en aandacht voor elkaar Aandacht voor natuur en milieu Ruimte voor creativiteit Deze drie pijlers vormen een goede basis voor verbindende activiteiten, gezamenlijke ideeën over samenleven en een prettige omgeving voor jong en oud. Doordat de doelgroep van Rowida een stuk jonger is dan De Derde Fase en De Naobers, ontstaat er een gevarieerde bewonersgroep op het Ubuntuplein. Rowida biedt binnen het Ubuntuplein 37 woningen die gesitueerd zijn rondom een gezamenlijke tuin. Er zijn zowel appartementen als grondgebonden woningen. De binnentuin van Rowida, maar ook die van de Naobers en De Derde Fase, het grand café en de vele werkplekken bieden veel gelegenheid tot ontmoeting. Rowida is een verbastering van het Tsjechische woord rodina/rodiny, dat gezin of gezinnen betekent. 2.3 De Naobers Bewonersvereniging De Naobers is een groep enthousiaste 50-plussers die zo lang mogelijk zelfstandig wil blijven wonen in een kleine gemeenschap. De vereniging heeft 24 levensloopbestendige woningen, waarvan 10 sociale huurwoningen. De andere 14 woningen bestaan uit koopwoningen of vrije sector huurwoningen Met hulp en aandacht voor elkaar, in de traditie van het beproefde nabuurschap. Privacy is belangrijk, maar men wil elkaar ook inspireren en samen dingen ondernemen in een gemoedelijke sfeer. Het gaat er vooral om dat mensen elkaars gezelschap kunnen opzoeken als ze dat willen, gezamenlijk activiteiten kunnen ondernemen en talenten kunnen blijven benutten. Mensen blijven hierdoor langer gezond en zelfredzaam. Dit initiatief past goed in de participatiesamenleving, waar de overheid naar streeft. Dus een samenleving waarin iedereen die dat kan, verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar eigen leven en omgeving, waarbij de overheid geen of slechts een faciliterende rol speelt. 7

8 Mensen die bij De Naobers komen wonen, kunnen rekenen op een luisterend oor, aandacht, begrip en gezelligheid. Problemen worden bespreekbaar gemaakt en er vindt een open en eerlijke uitwisseling plaats van gedachten, ideeën en gevoelens. Wonen bij De Naobers betekent een verbintenis met elkaar aangaan. Een verbintenis die telkens opnieuw gedefinieerd zal worden. De naam van de groep, de Naobers (Achterhoeks voor 'goede buur'), zegt het al: je bent een goede buur voor elkaar. 2.4 De ondernemers Van de totale oppervlakte van het Ubuntuplein, is er circa 3000 m2 gereserveerd voor commercieel en maatschappelijk vastgoed. Hier kunnen verschillende ondernemers zich vestigen. Dit kunnen zorgaanbieders zijn als arts en fysiotherapeut, maar er komen ook vergaderruimtes, een ontmoetingsruimte, enkele kantoren en een markthal. Verder zal er een grand café komen met aangrenzende zalen, bestemd voor ontmoetingen en activiteiten. De ondernemers kunnen elkaar inspireren en ondersteunen. Daarnaast zullen zij een belangrijke sociale rol vervullen binnen het Ubuntuplein. Dit kan zijn door de diverse zorg die zal worden aangeboden. Maar het kan ook zijn ook op het gebied van cultuur en educatie. Zo kunnen het grand café, de ontmoetingsruimte en de markthal een belangrijke verbindende factor vormen omdat het ideale plekken zijn voor ontmoeting en ontspanning. Al deze commerciële ruimtes zijn voornamelijk gesitueerd op de begane grond. Daarnaast zijn er circa 25 werkruimtes van 15 m2 tot 25 m2 beschikbaar. Deze zijn in eerste instantie bedoeld voor leden van de bewonersverenigingen, maar kunnen ook aan derden worden verhuurd. Mensen die willen gaan ondernemen op het Ubuntuplein, moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moeten zij lid zijn van CUZ en onderschrijven zij de doelstellingen van CUZ. Ze kunnen een werkruimte huren en hoeven niet op het Ubuntuplein te wonen om er te kunnen werken. 2.5 Zorgwoningen Binnen het project Ubuntuplein komen circa 52 zorgwoningen, waar een op de doelgroep aangepast zorgpakket op maat aan de bewoners geboden wordt. Deze 52 zorgwoningen bestaan uit 16 besloten in beschermde omgeving geplaatste woningen voor dementerenden (tot het levenseinde) en 36 zorgwoningen voor alle zorgdoelgroepen, overwegend ouderen. Dit kunnen woningen zijn voor dementerenden (alleenstaand of echtparen), andere psychische of mentale zorgvragers, maar ook voor mensen met fysieke beperkingen of psychosomatische aandoeningen. 8

9 3 De financiering 3.1 Wat moet er exact gefinancierd worden? In totaal zijn er circa 213 woningen met een totaal gebruiksoppervlakte van ca m2. Type Van 100 appartementen Bewonersvereniging De Derde Fase 20 appartementen + 17 eengezinswoningen Bewonersvereniging Rowida 24 appartementen Bewonersvereniging De Naobers 52 zorgappartementen Coöperatie Ubuntuplein Zutphen Commerciële ruimten Coöperatie Ubuntuplein Zutphen Ca. 25 logeer- en werkruimten Coöperatie Ubuntuplein Zutphen Grand café Coöperatie Ubuntuplein Zutphen Zalen voor ontmoeting en presentatie Coöperatie Ubuntuplein Zutphen Markthal Coöperatie Ubuntuplein Zutphen Binnentuinen Coöperatie Ubuntuplein Zutphen Overdekte parkeergelegenheid Coöperatie Ubuntuplein Zutphen De totale stichtingskosten van het project zijn circa 45 miljoen. Naast het bedrag wat door kopers wordt opgebracht is er circa 42 miljoen nodig voor de CUZ om het project te realiseren. In het overzicht op pagina 12 is te zien hoe de investeringen en exploitatie van het Ubuntuplein er in het eerste jaar uit zullen zien. In het overzicht op pagina 13 is te zien hoe de exploitatie er voor de daaropvolgende 25 jaar globaal uit zal zien. Op het moment van het uitgeven van deze brochure is meer dan 60% van de woningen al gereserveerd. 3.2 Hoe gaat er gefinancierd worden? In Silverstone WM LLC (www.silverstonewm.com) heeft Coöperatie Ubuntuplein Zutphen u.a. een betrouwbare 2 financier gevonden die bereid is tegen gunstige voorwaarden geld te lenen om het Ubuntuplein te kunnen realiseren. Silverstone WM is een gerenommeerde buitenlandse financier die de CUZ een lening van 42,1 miljoen aanbiedt met een looptijd van 25 jaar tegen een vaste rente van 4% per jaar. Daarmee heeft onze coöperatie een haalbaar plan voor de exploitatie van het Ubuntuplein. Aan die financiering zitten een aantal voorwaarden vast. Aan één daarvan moet nog worden voldaan: gedurende één jaar deel te nemen in het hedgefonds van Silverstone WM. Het gaat om een bedrag van 4,21 miljoen, zijnde 10% van de totale lening van 42,1 miljoen. Dit bedrag komt na 1 jaar weer terug bij de coöperatie, plus een netto rente van ongeveer 1% + een eventuele bonus. De CUZ 2 Door verschillende experts hebben we een screening doen uitvoeren van deze financier. Op verzoek en onder bepaalde voorwaarden kunt u hiervan inzage krijgen. Neem daarvoor contact op met Eric ten Hagen, directeur CUZ. 9

10 geeft één op één de netto rente en bonus door aan de mensen die ons dit bedrag voor een jaar hebben uitgeleend. Eind oktober 2015 moet de CUZ deze 10% beschikbaar stellen aan Silverstone om de lening te kunnen ontvangen. De Stichting Vrienden van het Ubuntuplein heeft een plan gemaakt om gezamenlijk met alle leden van Coöperatie Ubuntuplein Zutphen u.a. de komende maanden dit bedrag van 4,21 miljoen binnen te halen. Er is op dit moment door de leden zelf al toegezegd. Concreet vragen wij u om voor minimaal één jaar (langer kan ook) geld te lenen aan de Stichting Vrienden van het Ubuntuplein voor de inleg van deze zogenaamde own equity. Wij bieden u hiervoor een gegarandeerde netto rente van 1 procent plus een bonus die bepaald wordt door het rendement van het fonds. 3.3 Over Silverstone en het hedgefonds Onze contractpartner is Silverstone WM LLC. Dit is een een holding company (moederbedrijf) dat een hedgefonds heeft opgericht in Israël onder de naam Silverstone WM. Hierbij is Silverstone zelf de general partner en alle gegadigden voor leningen, zoals de Coöperatie Ubuntuplein Zutphen, zijn limited partner. Silverstone WM heeft statuten die vermelden dat limited partners nooit verder aansprakelijk kunnen zijn, dan hun deelname groot is. Daarnaast geldt ook dat de general partner gehouden is alle afspraken die in het hedgefonds activity agreement zijn gemaakt, na te komen op straffe van vervolging. Alle partners worden verplicht aangemeld bij het ministerie van Justitie in Israël.. Eén van die voorwaarden is dat de inleg in ieder geval terugbetaald wordt, los van de fondsresultaten. Verder staan er andere voorwaarden in de statuten, zoals de betrokkenheid van een begeleidend juristenkantoor, een accountant en een supervisor die ingezetene van Israël is. Ten slotte zijn alle verantwoordelijken van Silverstone WM LLC en Silverstone WM gescreend op financiële betrouwbaarheid. Het fonds staat in Israël onder toezicht van de financiële autoriteit en het ministerie van Justitie. De herkomst van het geld wordt geverifieerd, met name ter voorkoming van witwassen. Wat is een hedgefonds? Een hedgefonds is een beleggingsfonds dat open is voor een beperkt aantal investeerders. Ieder hedgefonds heeft zijn eigen investeringsstrategie. De aanduiding hedge (Engels voor heg of afscheiding) in de term hedgefonds duidt op het afschermen van risico's. Kenmerkend voor een hedgefonds is dat de fondsbeheerder meestal zelf ook financieel betrokken is bij het fonds. 10

11 Alles op een rij U leent geld uit aan de Stichting Vrienden van het Ubuntuplein. Na 1 jaar ontvangt u het geleende bedrag terug met een rentevergoeding van 3%, waarvan na aftrek van alle kosten 1 % overblijft. Daar bovenop komt een bonus indien het fonds meer rendement maakt dan 3%. Mensen die een groot bedrag willen inleggen kunnen direct in overleg treden met Dhr. Eric ten Hagen, directeur van de CUZ. over de voorwaarden en rentevergoeding. Ook kleine bedragen zijn welkom. 3.4 Hoe kunt u ook meedoen? Om u de zekerheid te bieden dat de door u ingelegde bedragen uitsluitend worden aangewend voor de Own Equity zoals in deze brochure is weergegeven, vragen we u uw bijdrage over te maken naar de Stichting Vrienden van het Ubuntuplein. Pas wanneer deze stichting het volledige voor de Own Equity benodigde bedrag heeft verzameld wordt het geld dat u geleend heeft, overgemaakt naar de CUZ die daarmee haar partnerschap bij Silverstone WM realiseert. Mocht onverhoopt niet voor 1 december 2015 het benodigde bedrag verzameld worden, en we kunnen geen alternatief aanwenden, dan stort de stichting het door u beschikbaar gestelde bedrag prompt weer aan u terug. Omdat een jaar voor sommige financiers vrij kort is, wordt de mogelijkheid geboden om de periode te verlengen naar maximaal 10 jaar. In overleg met de Stichting Vrienden van het Ubuntuplein kunnen er ook langere termijnen worden afgesproken. In dat geval is de rente 3,5%. Deze rente is vast en gegarandeerd. Vanaf het derde jaar kan zonder opgaaf van reden en zonder kosten op elke moment de lening weer worden opgeëist. Er is dan immers voldoende vermogen opgebouwd, om die lening zonder probleem terug te kunnen betalen. Neemt u voor mogelijkheden en voorwaarden contact op met Eric ten Hagen.. Voor contact zie de adresgegevens op pagina 14 Ontwerp Ubuntuplein met zicht op het Grand Café. 11

12 4 Globale begroting en exploitatie Investeringsbegroting eerste jaar, 2018 m2 Huur per mnd Koopwoningen, pro memorie Vrije sector huurwoningen Sociale huurwoningen Zorgwoningen sociaal Verhuurbare ruimten Parkeren Overige ruimten (niet verhuurbaar) Commercieel Investeringen in kwaliteit en E-maatregelen Totaal exclusief koopwoningen Eerste termijn vooruitbetaling rente Afsluitprovisie en overige financieringskosten Totaal te financieren Exploitatiebegroting eerste jaar 2018 Inkomsten: Huurinkomsten lidmaatschap commerciële functies VVE inkomsten kopers Lidmaatschapsgelden Inkomsten: Uitgaven: VVE bijdrage ( 5 per m2 VVO per jaar); ook kopers Betreft: woonfuncties VVE bijdrage ( 7 per m2 VVO per jaar) Betreft: overig Beheerkosten Assurantiën stelpost Uitgaven: Afschrijvingskosten: Gebouwen Inrichting e.d.: 20% reservering voor vervanging Afschrijvingskosten: Resultaat voor belastingen Belastingen (vpb 20%) Resultaat na belastingen Rente 4%, eerste jaar meegefinancierd Exploitatie resultaat: Opmerking: getallen zijn slechts indicatief. Bij uitwerking ontwerp kunnen kleine variaties optreden. 12

13 Samenvatting overzicht exploitatie Ubuntuplein eerste 25 jaar: jaar inkomsten uitgaven huren e.d. rente beheer onderhoud per jaar Exploitatie resultaat Toelichting bij tabel: Huren e.d.: incl. servicekosten en bijdragen VVE kopers. M.i.v huurverhoging 2% per jaar Rente: 4% over Beheer: incl. bijdrage van Coöp. aan VVE. Jaarlijkse kostenstijging ca. 2,5% Exploitatie resultaat: netto bijdrage aan reservering voor aflossing/reserve 13

14 5 Adressen en Contact Investeerders, ondernemers en andere belangstellenden kunnen gebruik maken van het ingesloten contactformulier of direct contact opnemen met : Eric ten Hagen, directeur Loverendale PG Zutphen telefoon / Stichting Vrienden van het Ubuntuplein Zutphen Postbus BA Zutphen Bezoekadres: Pakhuis Noorderhaven Lijmerij AZ Zutphen (achter het treinstation) KvK: Bank: NL56INGB Coöperatie Ubuntuplein Zutphen u.a Postbus BA ZUTPHEN Tel KvK: Bank: NL52RABO Bewonersvereniging De Derde Fase Bewonersvereniging De Naobers Bewonersvereniging Rowida 14

15 6 Bijlagen: Plattegronden van enkele woonlagen De volgende pagina s geven een beeld van de inrichting van het Ubuntuplein. Het ontwerp is nog aan optimalisaties onderhevig. Toelichting op de plattegronden: Op de hoek van het Ubuntuplein en Het Groote Bolwerk ligt het grand café. Daarnaast liggen de zalen. Aan de oostkant van het plein zijn, onder de zorgappartementen, op de begane grond allerlei voorzieningen gevestigd die verband houden met zorg Aan het Groote Bolwerk liggen onder de appartementen van Rowida twee commerciële ruimten. In één daarvan komt de markthal. Er is een grote en een kleinere binnentuin. Een deel van de begane grond van de grootste binnentuin is bestemd voor parkeren. De parkeerplaatsen zijn overdekt door een plateau dat deel uitmaakt van de open groene binnenruimte. Begane Grond 15

16 Begane grond Eerste verdieping Derde verdieping 16

Van huur en koop naar coöp?

Van huur en koop naar coöp? Van huur en koop naar coöp? Een vooronderzoek naar de mogelijkheden van de coöperatieve rechtsvorm in het woondomein Auteurs: ir. A. Elbers en ing. drs. H. Pelgrum (Arcadis Nederland BV) Rotterdam, oktober

Nadere informatie

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN concept DORPSVISIE DIEPENVEEN Oktober 2013 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Andere rol gemeente... 3 1.2 Verantwoording Themakeuzes... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. Karakterisering dorp Diepenveen... 5 2.1 Historie...

Nadere informatie

Langer Thuis? Toekomstbestendig wonen begint vandaag!

Langer Thuis? Toekomstbestendig wonen begint vandaag! Langer Thuis? Toekomstbestendig wonen begint vandaag! 2 Voorwoord Een slimme senior is op de toekomst voorbereid Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het ondersteunen en huisvesten

Nadere informatie

Ga mee naar buiten. Bouwveld informatie Blixembosch Buiten. CPO-paspoort Samen bouwen Bouwveld 3

Ga mee naar buiten. Bouwveld informatie Blixembosch Buiten. CPO-paspoort Samen bouwen Bouwveld 3 Ga mee naar buiten Bouwveld informatie Blixembosch Buiten CPO-paspoort Samen bouwen Bouwveld 3 1 Inleiding 4 2 Overzichtskaart 5 3 Wat is Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)? 8 3.1 Definitie

Nadere informatie

VOORSTEL STUDIEVERENIGINGEN VAN

VOORSTEL STUDIEVERENIGINGEN VAN VOORSTEL STUDIEVERENIGINGEN VAN DE FACULTEIT MAATSCHAPPIJ- EN GEDRAGSWETENSCHAPPEN RUIMTE IN HET NIEUWE ROETERSEILAND COMPLEX 1 VOORWOORD 12 NOVEMBER 2012 FV-FMG UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Voor u ligt

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Voorbij de waan van de dag

Voorbij de waan van de dag Voorbij de waan van de dag Over mogelijke toekomsten voor de sociale huisvesting in Nederland Cor van Montfort Martin Schulz Tamara Metze Ted van de Wijdeven Taco Brandsen Jan-Kees Helderman Andrea Frankowski

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Woord vooraf. A. Algemeen. B. Opstarten (voor zorgboeren) C. Deelnemers. D. Begeleiding van deelnemers. E. Organisatie. F.

INHOUDSOPGAVE. Woord vooraf. A. Algemeen. B. Opstarten (voor zorgboeren) C. Deelnemers. D. Begeleiding van deelnemers. E. Organisatie. F. INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 1. Woord vooraf A. Algemeen 1. Een zorgboerderij; wat moet ik me daarbij voorstellen? 2. Stand van zaken in Nederland B. Opstarten (voor zorgboeren) 1. Overwegingen bij het starten

Nadere informatie

Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar

Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar Bovendien is dit landelijk Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar te gebruiken: als basis voor het eigen pedagogisch beleidsplan van de instelling; als lesmateriaal in opleidingen en bijscholing; om

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

DE STAD, DE MENS EN HET SPEL

DE STAD, DE MENS EN HET SPEL DE STAD, DE MENS EN HET SPEL Een verkenning in de regio Haarlem door De Denksportmakelaar naar de realisatiemogelijkheden van sociale netwerken en denksportcentra. Colofon De Denksportmakelaar is een samenwerkingsproject

Nadere informatie

Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten

Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten Michiel Kort Dirk Louter 13 juli 2011 43267 Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten Inhoud Pagina

Nadere informatie

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen Woonvisie 2011 2016 Voorwoord...2 Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Woonbeleid en zijn omgeving...4 Hoofdstuk 2 Woonmonitor 2009...5 Hoofdstuk 3 Visie en doelstellingen wonen...7 Hoofdstuk 4 Woningbouwprogramma...8

Nadere informatie

Mogelijkheden voor private en maatschappelijke financiering voor natuur

Mogelijkheden voor private en maatschappelijke financiering voor natuur Mogelijkheden voor private en maatschappelijke financiering voor natuur 1 Mogelijkheden voor private en maatschappelijke financiering voor natuur 2 1. Inleiding Tijdens de behandeling van de begroting

Nadere informatie

Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden

Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden Praktijkleren 1 van 11-11-2013 t/m 31-01-2014 Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden Melanie Boerhout & Peeke Hilhorst Studentnummer Melanie Boerhout: 1631255

Nadere informatie

Buurthuizen in zelf beheer

Buurthuizen in zelf beheer Buurthuizen in zelf beheer Benodigde kwaliteiten voor succesvol zelfinitiatief Astrid Huygen Buurthuizen in zelfbeheer Benodigde kwaliteiten voor succesvol zelfinitiatief Astrid Huygen Maart 2014 Reiziger,

Nadere informatie

Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed

Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed De beurskoersen schommelen en kennen een neergaande trend. De rente is historisch laag. Voor beleggers een onzekere situatie, en voor wie op

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden Voorwoord Lefier heeft 2014 goed doorstaan. Daar zijn we trots op, omdat er extreem veel veranderde. De Tweede Kamer stelde opnieuw vast wat

Nadere informatie

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei INFORMATIEF MAGAZINE OVER BELEGGEN BIJ SYNVEST. Editie voorjaar 2015 SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei In deze uitgave: Succesvolle start 2015 en verdere groei Wat is het verschil tussen actief

Nadere informatie

COÖPERATIEF HANDELEN

COÖPERATIEF HANDELEN COÖPERATIEF HANDELEN Een blauwdruk van een coöperatief model om pop-up initiatieven in handelskernen mogelijk te maken Het project Coöperatief handelen is een initiatief van Stebo vzw in samenwerking met

Nadere informatie

De route naar een duurzame woningmarkt

De route naar een duurzame woningmarkt de route naar een duurzame woningmarkt De route naar een duurzame woningmarkt SNS Bank N.V. (ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank, SNS Bank en Zwitserleven) 1 Woningmarkt heeft behoefte aan hervorming De fiscale

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar Inhoud Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Inleiding 5 Hoofdstuk 2: Eenzaam in Rotterdam: Het probleem 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie