Investeren in Project Ubuntuplein Noorderhaven te Zutphen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Investeren in Project Ubuntuplein Noorderhaven te Zutphen"

Transcriptie

1 Investeren in Project Ubuntuplein Noorderhaven te Zutphen

2 Inhoud Woord vooraf Project Ubuntuplein Coöperatie Ubuntuplein Zutphen De Derde Fase Rowida De Naobers De ondernemers Zorgwoningen De financiering Wat moet er exact gefinancierd worden? Hoe gaat er gefinancierd worden? Over Silverstone en het hedgefonds Hoe kunt u ook meedoen? Globale begroting en exploitatie Adressen en Contact Bijlagen: Plattegronden

3 Woord vooraf Geen van de initiatiefnemers van Coöperatie Ubuntuplein Zutphen had in 2004 nog van het woord participatiesamenleving gehoord. Wel zagen ze duidelijk dat de samenleving nooit op de gangbare manier de problemen van de vergrijzing zou kunnen gaan oplossen. Met die gedachte ontstond het plan om een experimenteel woon- en werkproject in Zutphen te ontwikkelen. Om zelf in de toekomst prettig te kunnen wonen en om te onderzoeken hoe nieuwe solidariteit de vraag naar professionele hulp zou kunnen verminderen. Met de ervaring die hierbij wordt opgedaan zou het als voorbeeld kunnen gaan dienen voor de komende generaties. In de afgelopen jaren is er samen gewerkt om dit complexe plan uit te werken. En met succes! Vele hindernissen zijn genomen en er is een schat aan kennis vergaard. Er is een aantrekkelijke locatie en de architecten hebben het voorlopig ontwerp van het Ubuntuplein klaarliggen. Er is ook een partij gevonden die het project Ubuntuplein wil financieren, namelijk Silverstone WM, een gerenommeerde buitenlandse financier. Hierdoor is het voor de Coöperatie mogelijk om het Ubuntuplein op een solide manier volledig gefinancierd te krijgen. De laatste hindernis die nog genomen moet worden is de proof of own equity (het in te zetten eigen vermogen): Deze financier heeft als belangrijke voorwaarde dat de CUZ voor de periode van één jaar 10% van het te financieren bedrag als eigen vermogen ( Own Equity ) ter beschikking stelt aan Silverstone WM. Deze inleg wordt na een jaar gegarandeerd terugbetaald met een aantrekkelijke rente. De Coöperatie zoekt mensen die geld daarvoor willen uitlenen. Voor u is dit een uitgelezen kans om een innovatief sociaal en cultureel project te helpen financieren met een gegarandeerd rendement plus een mogelijke bonus. In deze brochure wordt dit uitgebreid toegelicht. Wij hopen dat u na het lezen van dit document ook het belang ziet van dit pioniersproject en u net als wij ook zoveel kansen en mogelijkheden ziet en bij wil dragen aan de financiering om dit mooie plan te verwerkelijken. Aart Oosthoek Voorzitter Coöperatie Ubuntuplein Zutphen u.a. 3

4 1 Project Ubuntuplein Ubuntuplein is een vernieuwend woon- en werkproject met eigen zorgfaciliteiten en wil een voorbeeld zijn voor nieuwe vormen van solidariteit en sociale duurzaamheid. De Coöperatie Ubuntuplein Zutphen u.a. (CUZ) 1 gaat dit realiseren en beheren. Het project heeft als doelgroep mensen die open staan voor vernieuwing op woon- en/of werkgebied en eigen initiatief willen nemen. Mensen die ook de meerwaarde zien van een sociaal duurzame samenleving waarbij zorgen met en voor elkaar een centrale rol heeft. Deze doelgroep bestaat uit: actieve 50-plussers mensen die professionele zorg nodig hebben (jonge) gezinnen ondernemers. Gezamenlijk gaan zij wonen en werken in circa 213 woningen en 24 werkruimtes, samengesteld uit sociale en vrije sector huurwoningen, koop- en zorgappartementen, te huren werkruimtes en commerciële ruimtes. Ook komen er semiopenbare gemeenschappelijke binnentuinen, een grand café en een parkeergarage. De totale netto bouwoppervlakte is ongeveer m2. Er is reeds een uitgewerkt voorlopig ontwerp. De architecten (Faro Architecten; Negen graden architectuur en van Veen architecten) en aannemer Heijmans staan klaar om het ontwerp af te maken en met de bouw te starten. Zie de bijlagen voor meer informatie en plattegronden. Noorderhaven wordt met jachthaven en nieuwe tunnels onder het spoor de eigentijdse aanvulling op de binnenstad van Zutphen. Het rood omkaderde deel vormt het Ubuntuplein. 1 In deze brochure zal verder de afkorting CUZ worden gebruikt in plaats van de volledige naam Coöperatie Ubuntuplein Zutphen u.a.. 4

5 De verwachting is dat het Ubuntuplein zich op korte termijn zal ontwikkelen tot een levendige woonen werkomgeving, in het centrum van de stad. Het wordt een sociale en culturele buurt met alle noodzakelijke voorzieningen op steenworp afstand. Het woon- en werkproject is gelegen in de wijk Noorderhaven. Deze wijk wordt een eigentijdse aanvulling op de binnenstad van Zutphen. Een aantrekkelijke plek waar mensen met plezier wonen en werken. Waar een terrasje gepakt kan worden en het water van de IJssel altijd dichtbij is. Een echte thuishaven met ruimte voor eigen initiatief. Kort samengevat is het Ubuntuplein: De plek van een ideaal De naam van de coöperatie die hiervoor is opgericht Een toekomstgericht woon- en werkcomplex Een levendig buurtje in de Noorderhaven van Zutphen Naar verwachting in 2017 gereed voor oplevering Plattegrond Ubuntuplein, begane grond. Verklaring van de naam Ubuntu (spreek uit Oe-BOEN-toe) is een begrip uit Afrika dat gaat over relaties tussen mensen. Er zijn veel vertalingen voor het uit de Bantoe-talen afkomstige woord, zoals bijvoorbeeld: Eén-zijn, Ik ben omdat wij zijn, wij zijn omdat ik ben, Menselijkheid tegenover anderen, Menselijk worden door anderen. Een opgave die wij graag aan ons samenwerkingsverband van zorgen met en voor elkaar willen verbinden. 5

6 2 Coöperatie Ubuntuplein Zutphen Coöperatie Ubuntuplein Zutphen u.a. (CUZ) is een samenwerkingsverband van drie bewonersverenigingen en een aantal ondernemers met het doel een bloeiende, levendige en gevarieerde buurtgemeenschap te vormen, waar veel ruimte is voor ontmoeting. De drie bewonersverenigingen zijn De Derde Fase, De Naobers en Rowida. Iedere bewonersvereniging heeft zijn eigen sfeer, cultuur, activiteiten en doelgroep. De ondernemers van het Ubuntuplein bieden voorzieningen die aansluiten bij de behoeftes van de bewoners. Er kunnen allerlei inspirerende dwarsverbanden ontstaan, die voor vernieuwende mogelijkheden zorgen. Leden van één van deze drie bewonersverenigingen die tevens lid zijn van CUZ, kunnen een woning of werkruimte op het Ubuntuplein kopen of huren. Hieronder volgt een korte beschrijving van de drie bewonersverenigingen en de ondernemers. 2.1 De Derde Fase (Bewoners)vereniging De Derde Fase stimuleert en ondersteunt 50-plussers bij vitaal en zinvol ouder worden. In de woon- en werkomgeving van het Ubuntuplein kunnen mensen in hun derde levensfase met al hun opgedane ervaring en wijsheid voor henzelf en voor de omgeving zinvolle activiteiten ontplooien. Betrokkenheid op elkaar en de omgeving, zorg voor elkaar, inzet van talenten, kunst/cultuur, verbinding en verdieping, deel uitmaken van - en iets betekenen voor een groter geheel, dat alles zorgt voor een gevoel van zinvolheid. Ervaring leert dat mensen die hun leven als zinvol ervaren, langer gezond blijven en gelukkiger zijn. De Derde Fase richt zich met levensloopbestendige appartementen op 50-plussers en op mensen die een werkruimte willen gaan gebruiken. Het aanbod omvat prettige woningen en werkruimtes voor de jongere ouderen en de alleroudsten. Daarbij heeft ze een kleurrijk palet van bewoners voor ogen, van uiteenlopende achtergronden en vermogens. De Derde Fase biedt een nieuw perspectief aan degenen die openstaan voor een nieuwe uitdaging en zoeken naar verbinding. Bewonersvereniging De Derde Fase heeft vier hoofdthema s: Wonen en bouwen Zorg (thuis en binnen de muren van het Ubuntuplein) Zinvol ouder worden, verdieping, (vrijwilligers-)werk, kunst/cultuur en ontspanning. Leren Binnen het project Ubuntuplein biedt De Derde Fase circa 100 duurzame en levensloopbestendige appartementen en 24 verhuurbare werkruimtes. De naam De Derde Fase verwijst naar de 'derde levensfase'. 6

7 2.2 Rowida Rowida is een woongemeenschap voor gezinnen en jonge mensen. Het doel is om een prettige en groene buurt te vormen waar mensen met elkaar betrokken zijn en de drempels laag. Rowida wil een open en moderne gemeenschap vormen die ruimte biedt voor (gezamenlijke) activiteiten. Ze wil voor de bewoners de mogelijkheid faciliteren om samen activiteiten te organiseren rondom gezin, wonen en werk. Rowida biedt appartementen en grondgebonden woningen voor gezinnen met opgroeiende kinderen en jongeren. De belangrijkste uitgangspunten van Rowida zijn: Zorg en aandacht voor elkaar Aandacht voor natuur en milieu Ruimte voor creativiteit Deze drie pijlers vormen een goede basis voor verbindende activiteiten, gezamenlijke ideeën over samenleven en een prettige omgeving voor jong en oud. Doordat de doelgroep van Rowida een stuk jonger is dan De Derde Fase en De Naobers, ontstaat er een gevarieerde bewonersgroep op het Ubuntuplein. Rowida biedt binnen het Ubuntuplein 37 woningen die gesitueerd zijn rondom een gezamenlijke tuin. Er zijn zowel appartementen als grondgebonden woningen. De binnentuin van Rowida, maar ook die van de Naobers en De Derde Fase, het grand café en de vele werkplekken bieden veel gelegenheid tot ontmoeting. Rowida is een verbastering van het Tsjechische woord rodina/rodiny, dat gezin of gezinnen betekent. 2.3 De Naobers Bewonersvereniging De Naobers is een groep enthousiaste 50-plussers die zo lang mogelijk zelfstandig wil blijven wonen in een kleine gemeenschap. De vereniging heeft 24 levensloopbestendige woningen, waarvan 10 sociale huurwoningen. De andere 14 woningen bestaan uit koopwoningen of vrije sector huurwoningen Met hulp en aandacht voor elkaar, in de traditie van het beproefde nabuurschap. Privacy is belangrijk, maar men wil elkaar ook inspireren en samen dingen ondernemen in een gemoedelijke sfeer. Het gaat er vooral om dat mensen elkaars gezelschap kunnen opzoeken als ze dat willen, gezamenlijk activiteiten kunnen ondernemen en talenten kunnen blijven benutten. Mensen blijven hierdoor langer gezond en zelfredzaam. Dit initiatief past goed in de participatiesamenleving, waar de overheid naar streeft. Dus een samenleving waarin iedereen die dat kan, verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar eigen leven en omgeving, waarbij de overheid geen of slechts een faciliterende rol speelt. 7

8 Mensen die bij De Naobers komen wonen, kunnen rekenen op een luisterend oor, aandacht, begrip en gezelligheid. Problemen worden bespreekbaar gemaakt en er vindt een open en eerlijke uitwisseling plaats van gedachten, ideeën en gevoelens. Wonen bij De Naobers betekent een verbintenis met elkaar aangaan. Een verbintenis die telkens opnieuw gedefinieerd zal worden. De naam van de groep, de Naobers (Achterhoeks voor 'goede buur'), zegt het al: je bent een goede buur voor elkaar. 2.4 De ondernemers Van de totale oppervlakte van het Ubuntuplein, is er circa 3000 m2 gereserveerd voor commercieel en maatschappelijk vastgoed. Hier kunnen verschillende ondernemers zich vestigen. Dit kunnen zorgaanbieders zijn als arts en fysiotherapeut, maar er komen ook vergaderruimtes, een ontmoetingsruimte, enkele kantoren en een markthal. Verder zal er een grand café komen met aangrenzende zalen, bestemd voor ontmoetingen en activiteiten. De ondernemers kunnen elkaar inspireren en ondersteunen. Daarnaast zullen zij een belangrijke sociale rol vervullen binnen het Ubuntuplein. Dit kan zijn door de diverse zorg die zal worden aangeboden. Maar het kan ook zijn ook op het gebied van cultuur en educatie. Zo kunnen het grand café, de ontmoetingsruimte en de markthal een belangrijke verbindende factor vormen omdat het ideale plekken zijn voor ontmoeting en ontspanning. Al deze commerciële ruimtes zijn voornamelijk gesitueerd op de begane grond. Daarnaast zijn er circa 25 werkruimtes van 15 m2 tot 25 m2 beschikbaar. Deze zijn in eerste instantie bedoeld voor leden van de bewonersverenigingen, maar kunnen ook aan derden worden verhuurd. Mensen die willen gaan ondernemen op het Ubuntuplein, moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moeten zij lid zijn van CUZ en onderschrijven zij de doelstellingen van CUZ. Ze kunnen een werkruimte huren en hoeven niet op het Ubuntuplein te wonen om er te kunnen werken. 2.5 Zorgwoningen Binnen het project Ubuntuplein komen circa 52 zorgwoningen, waar een op de doelgroep aangepast zorgpakket op maat aan de bewoners geboden wordt. Deze 52 zorgwoningen bestaan uit 16 besloten in beschermde omgeving geplaatste woningen voor dementerenden (tot het levenseinde) en 36 zorgwoningen voor alle zorgdoelgroepen, overwegend ouderen. Dit kunnen woningen zijn voor dementerenden (alleenstaand of echtparen), andere psychische of mentale zorgvragers, maar ook voor mensen met fysieke beperkingen of psychosomatische aandoeningen. 8

9 3 De financiering 3.1 Wat moet er exact gefinancierd worden? In totaal zijn er circa 213 woningen met een totaal gebruiksoppervlakte van ca m2. Type Van 100 appartementen Bewonersvereniging De Derde Fase 20 appartementen + 17 eengezinswoningen Bewonersvereniging Rowida 24 appartementen Bewonersvereniging De Naobers 52 zorgappartementen Coöperatie Ubuntuplein Zutphen Commerciële ruimten Coöperatie Ubuntuplein Zutphen Ca. 25 logeer- en werkruimten Coöperatie Ubuntuplein Zutphen Grand café Coöperatie Ubuntuplein Zutphen Zalen voor ontmoeting en presentatie Coöperatie Ubuntuplein Zutphen Markthal Coöperatie Ubuntuplein Zutphen Binnentuinen Coöperatie Ubuntuplein Zutphen Overdekte parkeergelegenheid Coöperatie Ubuntuplein Zutphen De totale stichtingskosten van het project zijn circa 45 miljoen. Naast het bedrag wat door kopers wordt opgebracht is er circa 42 miljoen nodig voor de CUZ om het project te realiseren. In het overzicht op pagina 12 is te zien hoe de investeringen en exploitatie van het Ubuntuplein er in het eerste jaar uit zullen zien. In het overzicht op pagina 13 is te zien hoe de exploitatie er voor de daaropvolgende 25 jaar globaal uit zal zien. Op het moment van het uitgeven van deze brochure is meer dan 60% van de woningen al gereserveerd. 3.2 Hoe gaat er gefinancierd worden? In Silverstone WM LLC (www.silverstonewm.com) heeft Coöperatie Ubuntuplein Zutphen u.a. een betrouwbare 2 financier gevonden die bereid is tegen gunstige voorwaarden geld te lenen om het Ubuntuplein te kunnen realiseren. Silverstone WM is een gerenommeerde buitenlandse financier die de CUZ een lening van 42,1 miljoen aanbiedt met een looptijd van 25 jaar tegen een vaste rente van 4% per jaar. Daarmee heeft onze coöperatie een haalbaar plan voor de exploitatie van het Ubuntuplein. Aan die financiering zitten een aantal voorwaarden vast. Aan één daarvan moet nog worden voldaan: gedurende één jaar deel te nemen in het hedgefonds van Silverstone WM. Het gaat om een bedrag van 4,21 miljoen, zijnde 10% van de totale lening van 42,1 miljoen. Dit bedrag komt na 1 jaar weer terug bij de coöperatie, plus een netto rente van ongeveer 1% + een eventuele bonus. De CUZ 2 Door verschillende experts hebben we een screening doen uitvoeren van deze financier. Op verzoek en onder bepaalde voorwaarden kunt u hiervan inzage krijgen. Neem daarvoor contact op met Eric ten Hagen, directeur CUZ. 9

10 geeft één op één de netto rente en bonus door aan de mensen die ons dit bedrag voor een jaar hebben uitgeleend. Eind oktober 2015 moet de CUZ deze 10% beschikbaar stellen aan Silverstone om de lening te kunnen ontvangen. De Stichting Vrienden van het Ubuntuplein heeft een plan gemaakt om gezamenlijk met alle leden van Coöperatie Ubuntuplein Zutphen u.a. de komende maanden dit bedrag van 4,21 miljoen binnen te halen. Er is op dit moment door de leden zelf al toegezegd. Concreet vragen wij u om voor minimaal één jaar (langer kan ook) geld te lenen aan de Stichting Vrienden van het Ubuntuplein voor de inleg van deze zogenaamde own equity. Wij bieden u hiervoor een gegarandeerde netto rente van 1 procent plus een bonus die bepaald wordt door het rendement van het fonds. 3.3 Over Silverstone en het hedgefonds Onze contractpartner is Silverstone WM LLC. Dit is een een holding company (moederbedrijf) dat een hedgefonds heeft opgericht in Israël onder de naam Silverstone WM. Hierbij is Silverstone zelf de general partner en alle gegadigden voor leningen, zoals de Coöperatie Ubuntuplein Zutphen, zijn limited partner. Silverstone WM heeft statuten die vermelden dat limited partners nooit verder aansprakelijk kunnen zijn, dan hun deelname groot is. Daarnaast geldt ook dat de general partner gehouden is alle afspraken die in het hedgefonds activity agreement zijn gemaakt, na te komen op straffe van vervolging. Alle partners worden verplicht aangemeld bij het ministerie van Justitie in Israël.. Eén van die voorwaarden is dat de inleg in ieder geval terugbetaald wordt, los van de fondsresultaten. Verder staan er andere voorwaarden in de statuten, zoals de betrokkenheid van een begeleidend juristenkantoor, een accountant en een supervisor die ingezetene van Israël is. Ten slotte zijn alle verantwoordelijken van Silverstone WM LLC en Silverstone WM gescreend op financiële betrouwbaarheid. Het fonds staat in Israël onder toezicht van de financiële autoriteit en het ministerie van Justitie. De herkomst van het geld wordt geverifieerd, met name ter voorkoming van witwassen. Wat is een hedgefonds? Een hedgefonds is een beleggingsfonds dat open is voor een beperkt aantal investeerders. Ieder hedgefonds heeft zijn eigen investeringsstrategie. De aanduiding hedge (Engels voor heg of afscheiding) in de term hedgefonds duidt op het afschermen van risico's. Kenmerkend voor een hedgefonds is dat de fondsbeheerder meestal zelf ook financieel betrokken is bij het fonds. 10

11 Alles op een rij U leent geld uit aan de Stichting Vrienden van het Ubuntuplein. Na 1 jaar ontvangt u het geleende bedrag terug met een rentevergoeding van 3%, waarvan na aftrek van alle kosten 1 % overblijft. Daar bovenop komt een bonus indien het fonds meer rendement maakt dan 3%. Mensen die een groot bedrag willen inleggen kunnen direct in overleg treden met Dhr. Eric ten Hagen, directeur van de CUZ. over de voorwaarden en rentevergoeding. Ook kleine bedragen zijn welkom. 3.4 Hoe kunt u ook meedoen? Om u de zekerheid te bieden dat de door u ingelegde bedragen uitsluitend worden aangewend voor de Own Equity zoals in deze brochure is weergegeven, vragen we u uw bijdrage over te maken naar de Stichting Vrienden van het Ubuntuplein. Pas wanneer deze stichting het volledige voor de Own Equity benodigde bedrag heeft verzameld wordt het geld dat u geleend heeft, overgemaakt naar de CUZ die daarmee haar partnerschap bij Silverstone WM realiseert. Mocht onverhoopt niet voor 1 december 2015 het benodigde bedrag verzameld worden, en we kunnen geen alternatief aanwenden, dan stort de stichting het door u beschikbaar gestelde bedrag prompt weer aan u terug. Omdat een jaar voor sommige financiers vrij kort is, wordt de mogelijkheid geboden om de periode te verlengen naar maximaal 10 jaar. In overleg met de Stichting Vrienden van het Ubuntuplein kunnen er ook langere termijnen worden afgesproken. In dat geval is de rente 3,5%. Deze rente is vast en gegarandeerd. Vanaf het derde jaar kan zonder opgaaf van reden en zonder kosten op elke moment de lening weer worden opgeëist. Er is dan immers voldoende vermogen opgebouwd, om die lening zonder probleem terug te kunnen betalen. Neemt u voor mogelijkheden en voorwaarden contact op met Eric ten Hagen.. Voor contact zie de adresgegevens op pagina 14 Ontwerp Ubuntuplein met zicht op het Grand Café. 11

12 4 Globale begroting en exploitatie Investeringsbegroting eerste jaar, 2018 m2 Huur per mnd Koopwoningen, pro memorie Vrije sector huurwoningen Sociale huurwoningen Zorgwoningen sociaal Verhuurbare ruimten Parkeren Overige ruimten (niet verhuurbaar) Commercieel Investeringen in kwaliteit en E-maatregelen Totaal exclusief koopwoningen Eerste termijn vooruitbetaling rente Afsluitprovisie en overige financieringskosten Totaal te financieren Exploitatiebegroting eerste jaar 2018 Inkomsten: Huurinkomsten lidmaatschap commerciële functies VVE inkomsten kopers Lidmaatschapsgelden Inkomsten: Uitgaven: VVE bijdrage ( 5 per m2 VVO per jaar); ook kopers Betreft: woonfuncties VVE bijdrage ( 7 per m2 VVO per jaar) Betreft: overig Beheerkosten Assurantiën stelpost Uitgaven: Afschrijvingskosten: Gebouwen Inrichting e.d.: 20% reservering voor vervanging Afschrijvingskosten: Resultaat voor belastingen Belastingen (vpb 20%) Resultaat na belastingen Rente 4%, eerste jaar meegefinancierd Exploitatie resultaat: Opmerking: getallen zijn slechts indicatief. Bij uitwerking ontwerp kunnen kleine variaties optreden. 12

13 Samenvatting overzicht exploitatie Ubuntuplein eerste 25 jaar: jaar inkomsten uitgaven huren e.d. rente beheer onderhoud per jaar Exploitatie resultaat Toelichting bij tabel: Huren e.d.: incl. servicekosten en bijdragen VVE kopers. M.i.v huurverhoging 2% per jaar Rente: 4% over Beheer: incl. bijdrage van Coöp. aan VVE. Jaarlijkse kostenstijging ca. 2,5% Exploitatie resultaat: netto bijdrage aan reservering voor aflossing/reserve 13

14 5 Adressen en Contact Investeerders, ondernemers en andere belangstellenden kunnen gebruik maken van het ingesloten contactformulier of direct contact opnemen met : Eric ten Hagen, directeur Loverendale PG Zutphen telefoon / Stichting Vrienden van het Ubuntuplein Zutphen Postbus BA Zutphen Bezoekadres: Pakhuis Noorderhaven Lijmerij AZ Zutphen (achter het treinstation) KvK: Bank: NL56INGB Coöperatie Ubuntuplein Zutphen u.a Postbus BA ZUTPHEN Tel KvK: Bank: NL52RABO Bewonersvereniging De Derde Fase Bewonersvereniging De Naobers Bewonersvereniging Rowida 14

15 6 Bijlagen: Plattegronden van enkele woonlagen De volgende pagina s geven een beeld van de inrichting van het Ubuntuplein. Het ontwerp is nog aan optimalisaties onderhevig. Toelichting op de plattegronden: Op de hoek van het Ubuntuplein en Het Groote Bolwerk ligt het grand café. Daarnaast liggen de zalen. Aan de oostkant van het plein zijn, onder de zorgappartementen, op de begane grond allerlei voorzieningen gevestigd die verband houden met zorg Aan het Groote Bolwerk liggen onder de appartementen van Rowida twee commerciële ruimten. In één daarvan komt de markthal. Er is een grote en een kleinere binnentuin. Een deel van de begane grond van de grootste binnentuin is bestemd voor parkeren. De parkeerplaatsen zijn overdekt door een plateau dat deel uitmaakt van de open groene binnenruimte. Begane Grond 15

16 Begane grond Eerste verdieping Derde verdieping 16

Het Project Ubuntuplein Noorderhaven Zutphen

Het Project Ubuntuplein Noorderhaven Zutphen Het Project Ubuntuplein Noorderhaven Zutphen Inhoud Woord vooraf...3 1 Project Ubuntuplein...4 2 De Locatie...6 3 Coöperatie Ubuntuplein en de bewoners...7 3.1 De Coöperatie...7 3.2 De Derde Fase...8 3.3

Nadere informatie

Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt!

Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt! Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt! Emma s Hof Den Haag Aanvraag indienen Op de website www.fonds1818.nl kunt u het digitale aanvraagformulier invullen. Of u stuurt een uitgewerkt projectplan

Nadere informatie

Mens- en Milieuvriendelijk. 19 eengezinswoningen & 17 appartementen

Mens- en Milieuvriendelijk. 19 eengezinswoningen & 17 appartementen Mens- en Milieuvriendelijk Wonen 19 eengezinswoningen & 17 appartementen Noaberschap Dichtbij het Zwarte Water en de authentieke wijkboerderij De Klooienberg verrijst een bijzonder project. Op deze prachtige

Nadere informatie

Aanbod woningen 2008/2009 215,25

Aanbod woningen 2008/2009 215,25 Haalbaarheid Aanvullend op het stedenbouwkundig plan gaat dit document in op de haalbaarheid van het plan en dan met name de keuze van de twee doelgroepen en het daarbij te realiseren aanbod. Door het

Nadere informatie

Eigentijds wooncomfort in authentiek Vlissingen. 55 huurappartementen. Vida en Armonia. Plattegronden en huurprijzen. www.spaanskwartier.

Eigentijds wooncomfort in authentiek Vlissingen. 55 huurappartementen. Vida en Armonia. Plattegronden en huurprijzen. www.spaanskwartier. Eigentijds wooncomfort in authentiek Vlissingen 55 huurappartementen Vida en Armonia Plattegronden en huurprijzen www.spaanskwartier.nl Armonia President Rooseveltlaan Salvador Dalístraat Vida Antoní Gaudipark

Nadere informatie

Gemeenschapsopbouw met ouderen

Gemeenschapsopbouw met ouderen Gemeenschapsopbouw met ouderen Een kwestie van professionaliteit De wens om sociale contacten aan te gaan, is voor ouderen vaak de reden om in een wooncomplex voor ouderen te gaan wonen. Eenmaal in dat

Nadere informatie

BROUWTOREN CERESSTRAAT, BREDA

BROUWTOREN CERESSTRAAT, BREDA Object: Oppervlakte: Parkeren: Huurprijs: Huurtermijn: Bierbrouwerij De Drie Hoefijzers is één van de meest kenmerkende panden in Breda met een rijke historie. In dit monument was een belangrijke brouwerij

Nadere informatie

10 DECEMBER 2014 www.noorderhavenzutphen.nl

10 DECEMBER 2014 www.noorderhavenzutphen.nl Verslag workshop NOORDERHAVEN VELD 10 10 DECEMBER 2014 www.noorderhavenzutphen.nl Op woensdagavond 10 december is de eerste bijeenkomst voor Veld 10, aan de haven geweest. Op deze avond zijn zo n 140 geïnteresseerden

Nadere informatie

W I N K E L e n I N H E T N I E U W E B A N N E C E N T R U M

W I N K E L e n I N H E T N I E U W E B A N N E C E N T R U M W I N K E L e n I N H E T N I E U W E B A N N E C E N T R U M B e z a a n j a c h t p l e i n - A m s t e r d a m N o o r d Het Nieuwe Banne Centrum Centraal gelegen in Amsterdam Noord, aan het Bezaanjachtplein

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE OVER START UP KANTOREN - SCHUMANPARK 9 APELDOORN

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE OVER START UP KANTOREN - SCHUMANPARK 9 APELDOORN VRIJBLIJVENDE INFORMATIE OVER START UP KANTOREN - SCHUMANPARK 9 APELDOORN Algemene gegevens Adresgegevens Schumanpark 9 7336 AM Apeldoorn Oppervlakte Totaal beschikbaar ca. 1.433 m² v.v.o. Begane grond,

Nadere informatie

Mooi wonen met alle zorg die u wenst. Fraaie zorgappartementen in het compleet vernieuwde Woonzorgcentrum en verpleeghuis Gertrudis in s-heerenberg

Mooi wonen met alle zorg die u wenst. Fraaie zorgappartementen in het compleet vernieuwde Woonzorgcentrum en verpleeghuis Gertrudis in s-heerenberg Mooi wonen met alle zorg die u wenst Fraaie zorgappartementen in het compleet vernieuwde Woonzorgcentrum en verpleeghuis Gertrudis in s-heerenberg Zo zorgen we voor elkaar in de Achterhoek Comfortabel

Nadere informatie

Woonoppervlakte 87 m 2 Vraagprijs 209.000,- kosten koper TE KOOP. Maria Austriastraat 554 Amsterdam

Woonoppervlakte 87 m 2 Vraagprijs 209.000,- kosten koper TE KOOP. Maria Austriastraat 554 Amsterdam Woonoppervlakte 87 m 2 Vraagprijs 209.000,- kosten koper TE KOOP Maria Austriastraat 554 Amsterdam OMSCHRIJVING Eigentijds drie kamer maisonette met een ruim prive terras op het zuidoosten. Op de eerste

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE OVER SCHUMANPARK 9 APELDOORN

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE OVER SCHUMANPARK 9 APELDOORN VRIJBLIJVENDE INFORMATIE OVER SCHUMANPARK 9 APELDOORN Algemene gegevens Adresgegevens Schumanpark 9 7336 AM Apeldoorn Oppervlakte Totaal beschikbaar ca. 1.433 m² v.v.o. Begane grond ca. 354 m² v.v.o. 1

Nadere informatie

Compleet wonen in Schavenweide

Compleet wonen in Schavenweide Compleet wonen in Wonen in In november 2013 is het nieuwe geopend: een eigentijds woonzorgcentrum dat van alle gemakken is voorzien. Voor senioren een prachtige en veilige plek om te wonen. bestaat uit

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Een nieuwe kantoorruimte die jou helpt bij je werk? Een werkplek die

Een nieuwe kantoorruimte die jou helpt bij je werk? Een werkplek die Het nieuwe werken in hartje Heerlen Een nieuwe kantoorruimte die jou helpt bij je werk? Een werkplek die je kunt afstemmen op de activiteiten die je uitvoert. Die jou laat doen waar je goed in bent, van

Nadere informatie

Kamer zonder wachtlijst

Kamer zonder wachtlijst Kamer zonder wachtlijst Uw kinderen zijn toch al druk genoeg? Onze kinderen hebben meer tijd voor hun studie Kees-Jan & Anneke Schultens uit Enschede Stichting Kamer zonder Wachtlijst (SKZW) Volkerakstraat

Nadere informatie

3025SE Rotterdam. 628,78 p/mnd. 51,99 p/mnd. Netto huur. Servicekosten. Faciliteiten

3025SE Rotterdam. 628,78 p/mnd. 51,99 p/mnd. Netto huur. Servicekosten. Faciliteiten Robijn Willem van Zuylenstraat 102 3025SE Rotterdam Netto huur 628,78 p/mnd Servicekosten 51,99 p/mnd Faciliteiten Woningomschrijving Per direct is er een nette 3-kamerwoning met open keuken (elektrisch

Nadere informatie

HEUVEL 21 OOSTERHOUT. Oranjesingel 2, 4811 CN Breda

HEUVEL 21 OOSTERHOUT. Oranjesingel 2, 4811 CN Breda Object: In het centrum van Oosterhout aan het karakteristieke plein De Heuvel is een zeer fraai afgewerkte kantoorvilla beschikbaar. Een visitekaartje voor uw bedrijf. Het object betreft een monumentaal

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE OVER SCHUMANPARK 9 APELDOORN

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE OVER SCHUMANPARK 9 APELDOORN VRIJBLIJVENDE INFORMATIE OVER SCHUMANPARK 9 APELDOORN Algemene gegevens Adresgegevens Schumanpark 9 7336 AM Apeldoorn Oppervlakte Toren A Totaal beschikbaar ca. 1.723 m² v.v.o. Begane grond ca. 354 m²

Nadere informatie

KETELHUIS CERESPLEIN, BREDA

KETELHUIS CERESPLEIN, BREDA Object: Oppervlakte: Parkeren: Huurprijs: Huurtermijn: Bierbrouwerij De Drie Hoefijzers is één van de meest kenmerkende panden in Breda met een rijke historie. In dit monument was een belangrijke brouwerij

Nadere informatie

POSTHOORNSTRAAT 494, 3011 WD ROTTERDAM

POSTHOORNSTRAAT 494, 3011 WD ROTTERDAM POSTHOORNSTRAAT 494, 3011 WD ROTTERDAM Huurprijs 2.750,- per maand POSTHOORNSTRAAT 494, 3011 WD ROTTERDAM TE HUUR! Zeer luxe 4-kamer appartement op de 27e verdieping (inclusief parkeerplaats in parkeergarage)

Nadere informatie

Sport- en (be)leefcampus De Braak. Hotspot voor beweging, gezondheid en onderwijs

Sport- en (be)leefcampus De Braak. Hotspot voor beweging, gezondheid en onderwijs Sport- en (be)leefcampus De Braak Hotspot voor beweging, gezondheid en onderwijs Voorwoord In 2016 hebben wij de Strategische Agenda van Helmond gepresenteerd. Bedoeld om kansen te verzilveren en de basis

Nadere informatie

Comfortabel, ruim & duurzaam wonen in Vlaardingen. 30 huurwoningen in een groene woonomgeving

Comfortabel, ruim & duurzaam wonen in Vlaardingen. 30 huurwoningen in een groene woonomgeving Comfortabel, ruim & duurzaam wonen in Vlaardingen 30 huurwoningen in een groene woonomgeving 2 Veel wooncomfort op een levendige locatie Drie identieke blokken met ieder veertig woningen. Negentig huurappartementen

Nadere informatie

Palmpolstraat 62 * Palmpolstraat 62 *, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 55,- per vierkante meter per jaar

Palmpolstraat 62 * Palmpolstraat 62 *, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 55,- per vierkante meter per jaar Palmpolstraat 62 * Huurprijs: 55,- per vierkante meter per jaar Algemene Informatie TE HUUR: Zeer aantrekkelijk geprijsde, hoogwaardig afgewerkte kantoorruimte op Veluwsekant in Almere Gelegen op het goed

Nadere informatie

Kommenank. Terborgseweg 20, Doetinchem. TE HUUR: Ruime driekamer appartementen

Kommenank. Terborgseweg 20, Doetinchem. TE HUUR: Ruime driekamer appartementen Kommenank Terborgseweg 20, Doetinchem TE HUUR: Ruime driekamer appartementen Inhoudsopgave Pag. 2 Inhoudsopgave Pag. 3 Plaatsinformatie Doetinchem Pag. 4 Het woongebouw Pag. 5 Kenmerken en omschrijving

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Hart van Austerlitz, garantstelling voor de te sluiten hypotheek voor de koop van acht woningen bestemd voor ouderen

RAADSVOORSTEL Hart van Austerlitz, garantstelling voor de te sluiten hypotheek voor de koop van acht woningen bestemd voor ouderen RAADSVOORSTEL Hart van Austerlitz, garantstelling voor de te sluiten hypotheek voor de koop van acht woningen bestemd voor ouderen Portefeuillehouder Sander Jansen Ronde Tafel 30 maart 2017 Opsteller D.

Nadere informatie

TE HUUR: Westdam 3 B 3441 GA Woerden 475 EXCL BTW P/M. Moderne kantoor- en ver gaderruimte

TE HUUR: Westdam 3 B 3441 GA Woerden 475 EXCL BTW P/M. Moderne kantoor- en ver gaderruimte TE HUUR: Westdam 3 B 3441 GA Woerden 475 EXCL BTW P/M Moderne kantoor- en ver gaderruimte 2 onlinemakelaarsdiensten.nl 24/7 toegang tot het gebouw 3 onlinemakelaarsdiensten.nl INLEIDING Welkom! Sinds kort

Nadere informatie

Christinaflat in Ameide Zorgeloos wonen

Christinaflat in Ameide Zorgeloos wonen Christinaflat in Ameide Zorgeloos wonen Christinaflat in Ameide Zorgeloos wonen Midden in het Groene Hart, aan de Lek tussen Schoonhoven en Vianen, ligt Ameide. In dit prachtige dorp realiseert Woonzorg

Nadere informatie

Meer Investplan. Meer Rendement. Meer Zekerheid. Meer Invest B.V. Boeingavenue 215 1119 PD Schiphol-Rijk E-mail: Info@meerinvest.

Meer Investplan. Meer Rendement. Meer Zekerheid. Meer Invest B.V. Boeingavenue 215 1119 PD Schiphol-Rijk E-mail: Info@meerinvest. Meer Rendement Meer Zekerheid Meer Invest B.V. Boeingavenue 215 1119 PD Schiphol-Rijk E-mail: Info@meerinvest.nl Kvk: 61887331 2 Onze Visie Uw opgebouwde kapitaal op de bank zetten loont tegenwoordig niet

Nadere informatie

landelijk wonen in t Groene Hart RIANTE VRIJSTAANDE WONINGEN IN TER AAR (GEMEENTE NIEUWKOOP)

landelijk wonen in t Groene Hart RIANTE VRIJSTAANDE WONINGEN IN TER AAR (GEMEENTE NIEUWKOOP) landelijk wonen in t Groene Hart RIANTE VRIJSTAANDE WONINGEN IN TER AAR (GEMEENTE NIEUWKOOP) EEN RUSTIGE OMGEVING, MAAR WEL OVERAL DICHTBIJ Ter Aar is een van de kernen van de gemeente Nieuwkoop. Een gemoedelijke

Nadere informatie

Welkom. Vitalis Woonzorg Groep heet u welkom op Landgoed De Klokkenberg

Welkom. Vitalis Woonzorg Groep heet u welkom op Landgoed De Klokkenberg Welkom Vitalis Woonzorg Groep heet u welkom op Landgoed De Klokkenberg Landgoed de Klokkenberg omvang 41 ha. Voormalig sanatorium en medisch centrum. 1954 sanatorium/klooster. Vervolgens thorax- en hartcentrum,

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE COMMERCIELE RUIMTE TE HUUR

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE COMMERCIELE RUIMTE TE HUUR VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE COMMERCIELE RUIMTE TE HUUR ORANJEKWARTIER, AMSTERDAM Type : Commerciële ruimten Locatie : Amsterdam, Koningin Wilhelminaplein Parkeerplaatsen : Betaald parkeren Oranjekwartier,

Nadere informatie

PCOB. Actief netwerk van en voor senioren. Gemeenschappelijk actief

PCOB. Actief netwerk van en voor senioren. Gemeenschappelijk actief PCOB Actief netwerk van en voor senioren Gemeenschappelijk actief PCOB: gemeenschappelijk actief! Dynamisch, betrokken, professioneel en christelijk geïnspireerd; het zijn dé kenmerken van de PCOB. We

Nadere informatie

Thús wonen BROCHURE FONTEINSHOF

Thús wonen BROCHURE FONTEINSHOF Thús wonen BROCHURE FONTEINSHOF INHOUDSOPGAVE Algemene informatie 3 1. Wat gaan we bouwen? 4 2. Plattegronden 5 3. Huurprijzen 11 4. Hoe komt u in aanmerking? 12 5. Extra informatie 13 Contactgegevens

Nadere informatie

WonenaandeAa. 30eengezinswoningen

WonenaandeAa. 30eengezinswoningen WonenaandeAa 30eengezinswoningen Wonen aan de Aa Geachte lezer, In de prachtig groene buurt Beeklust aan de Rombout Verhulstlaan bouwt Beter Wonen 30 grondgebonden woningen. Met Wonen aan de Aa ontstaat

Nadere informatie

Wonen en opgroeien in authentiek Vlissingen

Wonen en opgroeien in authentiek Vlissingen Wonen en opgroeien in authentiek Vlissingen Karakteristieke gevels in eigentijds Nieuw Bonedijke Toen ze ruim 70 jaar geleden werden neergezet, waren ze hypermodern. De panden aan de waren bestemd voor

Nadere informatie

kiezen voor evenwicht tussen jong & oud in Zandvoort

kiezen voor evenwicht tussen jong & oud in Zandvoort kiezen voor evenwicht tussen jong & oud in Zandvoort 5 Bijdragen aan een krachtige gemeenschap met ruimte voor evenwicht. Inhoud Woord vooraf 5 Richting, ruimte en resultaat Maatschappelijke omgeving 6

Nadere informatie

Thús Wonen BROCHURE HALBERTSMASTRJITTE

Thús Wonen BROCHURE HALBERTSMASTRJITTE Thús Wonen BROCHURE HALBERTSMASTRJITTE INHOUDSOPGAVE Algemene informatie 1 1. Wat gaan we bouwen? 2 2. Plattegronden 3 3. Huurprijzen 9 4. Hoe komt u in aanmerking? 10 5. Extra informatie: 11 Parkeren

Nadere informatie

Vrijblijvende informatie Commercieel vastgoed. Te huur Stationsstraat 43, 5038 EC Tilburg

Vrijblijvende informatie Commercieel vastgoed. Te huur Stationsstraat 43, 5038 EC Tilburg Vrijblijvende informatie Commercieel vastgoed Te huur Stationsstraat 43, 5038 EC Tilburg Object Prachtige monumentale kantoorvilla. De mogelijkheden bestaat om per kamer vanaf circa 15m² of per verdieping

Nadere informatie

Schiekade 532, 3032 AZ Rotterdam Vraagprijs ,- k.k.

Schiekade 532, 3032 AZ Rotterdam Vraagprijs ,- k.k. , 3032 AZ Rotterdam Vraagprijs 477.500,- k.k. Omschrijving WOON-PRAKTIJKPAND! Op loopafstand van Rotterdam-Centrum bieden wij aan een LUXE 4-KAMER APPARTEMENT (153 m2) MÉT APARTE BEDRIJFSRUIMTE (112 m2).

Nadere informatie

Bijlage bij inventarisatie bijdrage Zonnehuis

Bijlage bij inventarisatie bijdrage Zonnehuis Bijlage bij inventarisatie bijdrage Zonnehuis Inhoud 1. Tekst van mail 2. Bijeenkomst 26 januari en een overzicht tot nu toe 3. Exploitatiebegroting 1. Tekst van mail Beste vriend/vriendin van Blue Star,

Nadere informatie

De Hoek. Transeedijk 2-1 t/m 2-22 in Lobith. Prachtig gelegen driekamer huurappartementen

De Hoek. Transeedijk 2-1 t/m 2-22 in Lobith. Prachtig gelegen driekamer huurappartementen De Hoek Transeedijk 2-1 t/m 2-22 in Lobith Prachtig gelegen driekamer huurappartementen Plaatsinformatie Lobith Lobith is onderdeel van de groene en waterrijke gemeente Rijnwaarden in de provincie Gelderland

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR UTRECHT, HAMMARSKJOLDHOF 40. Ca. 510 m² BVO Winkelruimte UTRECHT - HAMMARSKJOLDHOF 40

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR UTRECHT, HAMMARSKJOLDHOF 40. Ca. 510 m² BVO Winkelruimte UTRECHT - HAMMARSKJOLDHOF 40 VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR UTRECHT, HAMMARSKJOLDHOF 40 Ca. 510 m² BVO Winkelruimte 1 ALGEMEEN OBJECT Deze prettige ruimte betreft ca 510 m² BVO en is gelegen op de begane grond en ligt aan

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2018

Beleidsplan 2014-2018 Beleidsplan 2014-2018 (versie 20 oktober 2014) INLEIDING Wooninitiatief Plu-S is een stichting waarvan het bestuur wordt gevormd door ouders of de wettelijke vertegenwoordigers van mensen met een beperking.

Nadere informatie

12 AAN HET STATIONSPLEIN IN RIJSSEN APPARTEMENTEN & COMMERCIËLE RUIMTES

12 AAN HET STATIONSPLEIN IN RIJSSEN APPARTEMENTEN & COMMERCIËLE RUIMTES APPARTEMENTEN & COMMERCIËLE RUIMTES 12 AAN HET STATIONSPLEIN IN RIJSSEN 3 N350 Regge N347 RIJSSEN N350 N347 centrum De Spoorburght is ideaal gelegen. Op loopafstand van het centrum en het station naast

Nadere informatie

Te huur 86 appartementen in woonpark Zonnetij te Aarle-Rixtel

Te huur 86 appartementen in woonpark Zonnetij te Aarle-Rixtel Te huur 86 appartementen in woonpark Zonnetij te Aarle-Rixtel Inhoudsopgave Zonnetij 3 Waar gelegen in Aarle-Rixtel? 4 De appartementen 5 Kwaliteit en voorzieningenniveau 6 Situatietekening 7 Blok A Overzichtsplattegrond

Nadere informatie

Nieuwe arrangementen in (zorg)vastgoed. Workshop 3 van 4

Nieuwe arrangementen in (zorg)vastgoed. Workshop 3 van 4 Nieuwe arrangementen in (zorg)vastgoed Workshop 3 van 4 7 november 2013 Programma Presentatie: Draaiknoppen t.b.v. een gezonde zorgexploitatie - Inclusief inkomen cliënten en gevolgen voor zorg-/diensten

Nadere informatie

beleid: maart 2007, versie: 2013

beleid: maart 2007, versie: 2013 Kopen van een woning beleid: maart 2007, versie: 2013 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens

Nadere informatie

De Ammerse Veste bestaat uit 22 huur en 22 koopappartementen. Pagina 2

De Ammerse Veste bestaat uit 22 huur en 22 koopappartementen. Pagina 2 AMMERSE VESTE Sociale en veilige woonomgeving In de Ammerse Veste in Groot-Ammers woont u in een sociale en veilige woonomgeving, zonder privacy in te leveren. Uw woning is afgestemd op het gerief dat

Nadere informatie

Social Deal De Dobbelsteen, Breda. voorbereidende notitie t.b.v. gesprek op 24 mei 2013

Social Deal De Dobbelsteen, Breda. voorbereidende notitie t.b.v. gesprek op 24 mei 2013 Social Deal De Dobbelsteen, Breda voorbereidende notitie t.b.v. gesprek op 24 mei 2013 Big Deal voor de Dobbelsteen, 22 mei 2013 Waarom deze notitie? Sinds jaar en dag gebruiken diverse groepen en verenigingen

Nadere informatie

GRONINGEN Regattaweg 210

GRONINGEN Regattaweg 210 GRONINGEN Regattaweg 210 Vraagprijs: 195.000 k.k. 088-203 30 00 www.lefier.nl www.facebook.com/lefierwonen www.twitter.com/lefier_wonen Lefier verkoopt! Wij zijn Lefier! Een wooncorporatie met ambities

Nadere informatie

Fiscale Advisering proefexamen / zitting middag

Fiscale Advisering proefexamen / zitting middag OPGAVE 1 Klazine Jansen (35) en volledig gezond startte 8 jaar geleden haar veganistisch restaurant Het enige alternatief in de vorm van een eenmanszaak. Het restaurant is gehuisvest in een oud tolhuis,

Nadere informatie

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein Samenvatting In 2015 leverden wij 39 appartementen op aan het Schauwplein te Putten. De belangstelling voor de woningen was groot en leidde tot doorstroming. Wij sloten in 2015 inclusief deze nieuwbouw

Nadere informatie

Dorpsontwikkeling Den Ham Voorontwerp bestemmingsplan Zuidmaten oost woongebied

Dorpsontwikkeling Den Ham Voorontwerp bestemmingsplan Zuidmaten oost woongebied Dorpsontwikkeling Den Ham Voorontwerp bestemmingsplan Zuidmaten oost woongebied Welkom Inleiding door wethouder Oordt 1 Opbouw presentatie Huidige situatie Uitgangspunten Het stedenbouwkundige plan Referentiebeelden

Nadere informatie

Karakteristieke kantoorruimte op unieke zichtlocatie. Inspirerende omgeving voor zelfstandig ondernemers en kleine organisaties

Karakteristieke kantoorruimte op unieke zichtlocatie. Inspirerende omgeving voor zelfstandig ondernemers en kleine organisaties Karakteristieke kantoorruimte op unieke zichtlocatie Inspirerende omgeving voor zelfstandig ondernemers en kleine organisaties Bijzondere kantoorruimtes met uitgebreide voorzieningen Villa Vught Een karakteristiek

Nadere informatie

TE HUUR. Van der Brugghenstraat SL NIJMEGEN

TE HUUR. Van der Brugghenstraat SL NIJMEGEN TE HUUR Van der Brugghenstraat 1 6511 SL NIJMEGEN. Projectinformatie Algemene gegevens : Op toplocatie gelegen kantoorruimte op de 2 e verdieping van een fraai object waarin ook De Hypotheker op de begane

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE OVER SCHUMANPARK 9 APELDOORN

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE OVER SCHUMANPARK 9 APELDOORN VRIJBLIJVENDE INFORMATIE OVER SCHUMANPARK 9 APELDOORN Algemene gegevens Adresgegevens Schumanpark 9 7336 AM Apeldoorn Oppervlakte Totaal beschikbaar ca. 1.302 m² v.v.o. Begane grond ca. 354 m² v.v.o. 1

Nadere informatie

GARANTIEFONDS VAST RENDEMENT MAXIMALE ZEKERHEID

GARANTIEFONDS VAST RENDEMENT MAXIMALE ZEKERHEID GARANTIEFONDS VAST RENDEMENT MAXIMALE ZEKERHEID VEILIG EN VERTROUWD IN VASTGOEDINVESTERINGEN MEERDERVOORT GARANTIEFONDS Investeren met unieke zekerheid U wilt uw vermogen op een goede maar vooral veilige

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR. Almere - Haven, Kerkgracht m² BVO Winkel ALMERE HAVEN - KERKGRACHT 2

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR. Almere - Haven, Kerkgracht m² BVO Winkel ALMERE HAVEN - KERKGRACHT 2 VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR Almere - Haven, Kerkgracht 2 825 m² BVO Winkel 1 ALGEMEEN OBJECT Kerkgracht 2 betreft een winkelpand ter grootte van circa 825 m² gelegen aan het marktplein van Almere

Nadere informatie

BOUWBULLETIN Selwerd/Patrimonium

BOUWBULLETIN Selwerd/Patrimonium N BOUWBULLETIN Selwerd/Patrimonium zomer 2013 Beste lezer, Met dit bulletin willen we u op de hoogte brengen van de plannen en bouwontwikkelingen rondom ZINN locatie Patrimonium in Selwerd. Ik ben blij

Nadere informatie

OUD GEBOUW, NIEUW GEBRUIK

OUD GEBOUW, NIEUW GEBRUIK PROJECT UITGELICHT: HET GROOT ZIEKENGASTHUIS IN S-HERTOGENBOSCH OUD GEBOUW, NIEUW GEBRUIK Maakt werk van leegstand Hoofdkantoor Dr. Kuyperstraat 9 2514 BA Den Haag T: 070 335 20 30 F: 070 347 07 77 3 Oud

Nadere informatie

Prospectus Zonneakker Vlieland

Prospectus Zonneakker Vlieland De Energie Coöperatie (ECV) gaat een op realiseren. Voor de exploitatie van deze ' ' is subsidie van de Rijksoverheid ontvangen. Voor de realisatie van deze zonneakker zelf is geld nodig. De ECV nodigt

Nadere informatie

offices Werken op een nieuw niveau www.levelleiden.nl

offices Werken op een nieuw niveau www.levelleiden.nl offices Werken op een nieuw niveau www.levelleiden.nl DE UNIQUE SELLING POINTS VAN LEVEL OFFICES OP EEN RIJ: hoogwaardige kantoorruimte met moderne uitstraling multifunctioneel concept met hotel, restaurant,

Nadere informatie

Grote Markt 181. Grote Markt 181, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 3.300,- per maand

Grote Markt 181. Grote Markt 181, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 3.300,- per maand Grote Markt 181, Grote Markt 181 Huurprijs: 3.300,- per maand Neem contact op Grote Markt 181, Algemene Informatie TE HUUR: Horecaruimte in het stadshart van Almere. GROTE MARKT 181 te ALMERE STAD Locatie

Nadere informatie

mijneikendonk Locatie 3: 18 jongerenappartementen Verrassend wonen in de tuin van de binnenstad ben zo op mijn werk met de snelweg dichtbij

mijneikendonk Locatie 3: 18 jongerenappartementen Verrassend wonen in de tuin van de binnenstad ben zo op mijn werk met de snelweg dichtbij mijneikendonk ben zo op mijn werk met de snelweg dichtbij Locatie 3: 18 jongerenappartementen Verrassend wonen in de tuin van de binnenstad Eikendonk verrassend wonen in de tuin van de binnenstad Eikendonk

Nadere informatie

3232LE Brielle. 710,68 p/mnd. 70,58 p/mnd. Netto huur. Servicekosten. Faciliteiten

3232LE Brielle. 710,68 p/mnd. 70,58 p/mnd. Netto huur. Servicekosten. Faciliteiten Geuzenhof Plantageweg 10 3232LE Brielle Netto huur Servicekosten 710,68 p/mnd 70,58 p/mnd Faciliteiten Woningomschrijving Begane grond woning in de Geuzenhof. Gelegen dicht bij de entree, postboxen, recreatiezaal

Nadere informatie

Omdat bouwen teamwork is

Omdat bouwen teamwork is Omdat bouwen teamwork is Nijhuis Bouw Innovatie en duurzaamheid komen bij Nijhuis samen. Wij bouwen niet alleen huizen, ook leefbare wijken en gebieden waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Ontwikkelen

Nadere informatie

Laurens Huize Sint Petrus. Gezellige locatie met een lange traditie. meer dan zorg

Laurens Huize Sint Petrus. Gezellige locatie met een lange traditie. meer dan zorg Laurens Huize Sint Petrus Gezellige locatie met een lange traditie meer dan zorg Huize Sint Petrus Laurens Huize Sint Petrus is een woonzorglocatie voor ouderen in Berkel en Rodenrijs. De locatie bestaat

Nadere informatie

t Ganderije II Van Damstraat 2-I t/m 2-11 in Gaanderen Zeer centraal gelegen driekamer huurappartementen

t Ganderije II Van Damstraat 2-I t/m 2-11 in Gaanderen Zeer centraal gelegen driekamer huurappartementen t Ganderije II Van Damstraat 2-I t/m 2-11 in Gaanderen Zeer centraal gelegen driekamer huurappartementen Plaatsinformatie Gaanderen Het Gelderse dorp Gaanderen maakt deel uit van de gemeente Doetinchem

Nadere informatie

Thuis is waar je hart is

Thuis is waar je hart is Thuis is waar je hart is Woon-, zorg- en dienstencentrum Margaretha Lekker thuis Wonen aan de karakteristieke gracht van Kampen, middenin de historische binnenstad. Dat is wonen in Woon-, zorg- en dienstencentrum

Nadere informatie

TE KOOP in combinatie met Geldropseweg 73 / 73a / 75 & De Dieze 16 te Best. Aalsterweg 36-38 5615 CG Eindhoven

TE KOOP in combinatie met Geldropseweg 73 / 73a / 75 & De Dieze 16 te Best. Aalsterweg 36-38 5615 CG Eindhoven TE KOOP in combinatie met Geldropseweg 73 / 73a / 75 & De Dieze 16 te Best Aalsterweg 36-38 5615 CG Eindhoven 1 Aalsterweg 36-38 5615 CG Eindhoven Gelegen op een absolute A1 lokatie te Eindhoven bieden

Nadere informatie

Geldermalsen, Zaaiwaardweg 6

Geldermalsen, Zaaiwaardweg 6 Geldermalsen, Zaaiwaardweg 6 OMSCHRIJVING: In het centrum van Geldermalsen gelegen kantoor- /winkel-/ of praktijkruimte, gebouwd onder architectuur in de stijl van de Amsterdamse school. De ruimte is ca.

Nadere informatie

Kranenburgweg 140-143

Kranenburgweg 140-143 Kranenburgweg 140-143 Den Haag Scheveningen TE HUUR HOOGWAARDIGE KANTOORRUIMTE BEGANE GROND: CIRCA 410 M² 1 E VERDIEPING: CIRCA 145 M² 2 E VERDIEPING: CIRCA 218 M² HUURPRIJS: 160,- PER M² PER JAAR, TE

Nadere informatie

DONGEN Hoge Ham 93. Commerciële ruimte gelegen in het centrum van Dongen. Oppervlakte : circa 129 m² Bouwjaar : 2008. 149.000 v.o.n.

DONGEN Hoge Ham 93. Commerciële ruimte gelegen in het centrum van Dongen. Oppervlakte : circa 129 m² Bouwjaar : 2008. 149.000 v.o.n. DONGEN Hoge Ham 93 Commerciële ruimte gelegen in het centrum van Dongen. Oppervlakte : circa 129 m² Bouwjaar : 2008 149.000 v.o.n. Elk huis heeft z n eigen charme. Elke straat, elk plein een eigen uitstraling.

Nadere informatie

Dit is de kans om vandaag je woning van morgen te kopen. project Koning Davidstraat

Dit is de kans om vandaag je woning van morgen te kopen. project Koning Davidstraat Dit is de kans om vandaag je woning van morgen te kopen. project Koning Davidstraat Locatie bkz koning davidstraat 03 Wonen aan de entree van de stad Comfortabel wonen nabij het gezellige centrum van Zaandam.

Nadere informatie

Dit is de kans om vandaag je woning van morgen te kopen. project Koning Davidstraat

Dit is de kans om vandaag je woning van morgen te kopen. project Koning Davidstraat Dit is de kans om vandaag je woning van morgen te kopen. project Koning Davidstraat Locatie bkz koning davidstraat 03 Wonen aan de entree van de stad Comfortabel wonen nabij het gezellige centrum van Zaandam.

Nadere informatie

Compleet wonen in woonzorgcentrum Schavenweide

Compleet wonen in woonzorgcentrum Schavenweide Compleet wonen in woonzorgcentrum Appartementen gebouw B, C & D Woonzorgcentrum In november 2013 is het nieuwe geopend: een eigentijds woonzorgcentrum dat van alle gemakken is voorzien. Voor senioren een

Nadere informatie

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1 Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed 19 april 2012 pagina 1 Strategie van Ymere Missie Ymere werkt als maatschappelijke onderneming aan wijken met perspectief, waar bewoners willen

Nadere informatie

Bedrijfsruimten Coöperatiegebouw Ontdek Achterveld

Bedrijfsruimten Coöperatiegebouw Ontdek Achterveld Bedrijfsruimten Coöperatiegebouw Ontdek Achterveld Koopprijs: 100.000,00 v.o.n. exclusief BTW per unit Huurprijs: 115,00 exclusief BTW per m2 per jaar Omschrijving Bedrijfsruimten op de begane grond van

Nadere informatie

Te huur: 45 appartementen met 1 of 2 slaapkamers

Te huur: 45 appartementen met 1 of 2 slaapkamers Te huur: 45 appartementen met 1 of 2 slaapkamers Het Hoefijzer Het Hoefijzer bestaat uit 45 levensloopbestendige appartementen verdeeld over twee gebouwen in drie bouwlagen. Het hoofdgebouw, voorzien van

Nadere informatie

Vriendenerf. Een duurzaam CPO-project voor vijftigplussers. Impressie van Vriendenerf (ontwerp: atelier GROENBLAUW)

Vriendenerf. Een duurzaam CPO-project voor vijftigplussers. Impressie van Vriendenerf (ontwerp: atelier GROENBLAUW) Vriendenerf Een duurzaam CPO-project voor vijftigplussers Impressie van Vriendenerf (ontwerp: atelier GROENBLAUW) Werkdocument Visie en ambitie Versie 1.0, 16 september 2012 1 Visie en ambitie Vriendenerf

Nadere informatie

TE HUUR. Circa 101 m 2 vvo Horecaruimte

TE HUUR. Circa 101 m 2 vvo Horecaruimte Circa 101 m 2 vvo Horecaruimte TE HUUR Stationsweg 10 s-hertogenbosch Functionele horecaruimte gelegen aan de voet van het Centraal Station van s-hertogenbosch. OMGEVINGSFACTOREN Het karakteristieke gebouw

Nadere informatie

ACACIASTRAAT 3 NIJMEGEN 189.000 k.k. www.acaciastraat3.nl Omschrijving Nijmegen-Oost wordt zo geliefd door tal van redenen, waardoor zoveel mensen juist hier willen wonen. Stijlvol wonen in authentieke

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaren. Vastgoeddiensten in vertrouwde handen. mijn-thuis.nl

Vereniging van Eigenaren. Vastgoeddiensten in vertrouwde handen. mijn-thuis.nl Vereniging van Eigenaren in vertrouwde handen thuis ondersteunt op alle niveaus en neemt initiatief Vereniging van Eigenaren in vertrouwde handen thuis is specialist op het gebied van beheer van vastgoed.

Nadere informatie

Duurzaam en comfortabel wonen met de voorzieningen binnen handbereik

Duurzaam en comfortabel wonen met de voorzieningen binnen handbereik Schoolstraat Hilvarenbeek 6 appartementen op een levendige locatie Duurzaam en comfortabel wonen met de voorzieningen binnen handbereik De gemeente Hilvarenbeek ligt in het zuiden van de provincie Noord

Nadere informatie

Wij zijn Brabantse Waard

Wij zijn Brabantse Waard Wij zijn Brabantse Waard Gastvrij wonen Inhoudsopgave 3 Wie is Brabantse Waard 4 Een organisatie met een transparante structuur 5 Onze missie en visie 5 Doelstellingen waarin de gast centraal staat 6 Onze

Nadere informatie

Te huur. 13 multifunctionele woningen Canneveltstraat/Wheeme in Vollenhove. Duurzaam en comfortabel wonen nabij de stadskern van Vollenhove

Te huur. 13 multifunctionele woningen Canneveltstraat/Wheeme in Vollenhove. Duurzaam en comfortabel wonen nabij de stadskern van Vollenhove Wetland Wonen Groep Weg van Rollecate 11a 8325 CP Vollenhove Postbus 18 8325 ZG Vollenhove Tel.nr. 0527-249710 Fax.nr. 0527-249730 www.wetlandwonen.nl info@wetlandwonen.nl Te huur 13 multifunctionele woningen

Nadere informatie

Samen in F U N ( D I N G )

Samen in F U N ( D I N G ) Samen in FUN(DING) Coming soon! Binnenkort openen we in het Spijkerkwartier onze droom; een laagdrempelig, sfeervol high end hotel, espressobar en foodbar in een van de mooiste wijken van Arnhem. Wij zijn

Nadere informatie

Kantoor. Bestemming. Hoofdbestemming. Energie. Energielabel

Kantoor. Bestemming. Hoofdbestemming. Energie. Energielabel Koningin Emmaplein 12 3016 AB Rotterdam Contactpersoon info@parc.nl 010 4365 700 Kenmerken Algemeen Bestemming Huurprijs 16.000,- per Jaar Hoofdbestemming Status Gereed Beschikbaar In overleg Oppervlakten

Nadere informatie

Uithoorn. Wieger Bruinlaan 8. Gebouw Wieger. Bijzonder complex met stadse allure

Uithoorn. Wieger Bruinlaan 8. Gebouw Wieger. Bijzonder complex met stadse allure Uithoorn Wieger Bruinlaan 8 Gebouw Wieger Bijzonder complex met stadse allure Achterzijde/waterkant van Wieger Wieger Completer dan gebouw Wieger kan een bedrijfsverzamelgebouw niet zijn. Wieger biedt

Nadere informatie

WEGWIJZER Woongoed Garantwoning. Postadres: Postbus 7120, 4330 GC Middelburg Bezoekadres: Buitenruststraat 235, Middelburg. www.woongoed.

WEGWIJZER Woongoed Garantwoning. Postadres: Postbus 7120, 4330 GC Middelburg Bezoekadres: Buitenruststraat 235, Middelburg. www.woongoed. WEGWIJZER Woongoed Garantwoning Postadres: Postbus 7120, 4330 GC Middelburg Bezoekadres: Buitenruststraat 235, Middelburg www.woongoed.nl WEGWIJZER Woongoed Garantwoning Wat is een Woongoed Garantwoning?

Nadere informatie

Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016

Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016 Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016 Samenvatting In de eerste helft van 2016 leverden wij geen nieuwe woningen op. Dat zie je terug in de slaagkansen

Nadere informatie

4 MAART 2015 www.noorderhavenzutphen.nl

4 MAART 2015 www.noorderhavenzutphen.nl Verslag workshop 2 WONEN AAN DE HAVEN NOORDERHAVEN 4 MAART 2015 www.noorderhavenzutphen.nl Op woensdagavond 4 maart is de tweede workshop voor Veld 10 in de oude Broodfabriek gehouden. Op deze avond hebben

Nadere informatie

Kantoorruimte 690 m 2 v.v.o. Wijnhavenkwartier 's-gravenhage TE HUUR. Hoogwaardige kantoorruimte in een aangename omgeving. Makelaar: Jorg Olie

Kantoorruimte 690 m 2 v.v.o. Wijnhavenkwartier 's-gravenhage TE HUUR. Hoogwaardige kantoorruimte in een aangename omgeving. Makelaar: Jorg Olie Kantoorruimte 690 m 2 v.v.o. TE HUUR Wijnhavenkwartier 's-gravenhage Hoogwaardige kantoorruimte in een aangename omgeving Makelaar: Jorg Olie OMGEVINGSFACTOREN Door die centrale ligging vindt u in de directe

Nadere informatie

Leharstraat 27 - Dongen

Leharstraat 27 - Dongen Leharstraat 27 - Dongen!!! AANTREKKELIJKE SCHERPE PRIJS!!! Let op: Deze woning wordt aangeboden met een VANAF-PRIJS, waarbij er een voorstel/bod gedaan kan worden vanaf 199.000,- k.k. Op een prettige locatie

Nadere informatie

Onderzoek woningbehoefte

Onderzoek woningbehoefte Onderzoek woningbehoefte Woningbouw stagneert in Waarde. Wie wil er in Waarde wonen? Waarde, april 2017 Aan: Gemeente Reimerswaal R&B Wonen Wethouder J. Sinke Directeur P. Bevers Postbus 70 Van der Biltplein

Nadere informatie

Akropolis op Zeeburgereiland

Akropolis op Zeeburgereiland Akropolis op Zeeburgereiland Het Zeeburgereiland Het Zeeburgereiland is een nieuw stuk stad, tussen het Oostelijk Havengebied en IJburg in. Het hele Zeeburgereiland bestaat uit verschillende buurten. Voor

Nadere informatie