Kerkdiensten in de komende periode

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kerkdiensten in de komende periode"

Transcriptie

1

2 Protestantse gemeente te Eelde-Paterswolde Kosterijweg GE Eelde Kerkdiensten in de komende periode 2 december da. F.S.Karelse Kk/C 9 december ds. G.J.D. de Haan Oosterzee /Kk/K 16 december ds. K.M.v.d.Plas TL/Kk 23 december da. F.S.Karelse Kk 24 december ds.k.m.v.d.plas Kinderkerstmusical in de Dorpskerk da.f.s.karelse m.m.v. cantatekoor da.f.s.karelse m.m.v. cantorij 25 december ds. K.M.v.d.Plas Kk/C 30 december ds. K.M.v.d.Plas Kk 31 december Avondgebed 6 januari ds. K.M.v.d.Plas Nieuwjaarwensen / Kk/K K: Gelegenheid om koffie te drinken na afloop van de viering Kk: Kinderkerk en kinderoppas TL: De dienst wordt uitgezonden via Tynaarlo Lokaal C: De cantorij verleent medewerking aan deze viering 2

3 Inhoud Van de redactie 4 Kerstwens 5 X-plore 6 Hielle Tillema 25 jaar organist 7 Sing this night 8 Kerstdecoratie 2012, wijk 1 8 Advent en Kerst in de Kinderkerk 9 Club 9 Kerstmiddag voor senioren 10 Einde weeksluitingen in De Wieken. KC. 10 Kerstdecoratie avond wijk 2 11 Nieuwjaarsinstuif van de wijken 1,2 en 3 11 CODE 12 Bloemen gingen naar Puzzel 13 Agenda 14 Inleveren kopij 14 Neem en lees 15 Oikocredit en Kerst 16 Vanuit de diaconie, kerstpakketten 17 Wat betekent de kerk voor mij? 18 In Memoriam 20 De dag van de rechten van de mens 20 ZWO project Sumatra 21 Kerstmusical: Dat is pas Kerst! 22 Vanuit de diaconie 23 Gift 25 Collecteopbrengsten 25 Colofon 26 3

4 Van de redactie Sint is weer aangekomen in Nederland, in de winkels ligt veel moois en lekkers. Ondanks de crisis besteden we heel wat geld om het de decembermaand gezellig te maken in huis. Tijd om even stil te staan bij wat we afge lopen jaar hebben meegemaakt en hoe we het komend jaar misschien anders zouden willen doen. Ook een tijd om aan anderen om ons heen te denken, onszelf in een breder perspectief te plaatsen binnen de huidige samenleving. Wat kan ik doen voor een ander die het misschien wat minder heeft dan ik zelf. Op de basisschool wordt daar al aan gewerkt met het project schoenmaatje. De bedoeling is dat een kind een schoenendoos versiert en er spulletjes in stopt voor een kind in een arm land. Zodat ook hij of zij kan genieten van de luxe die wij hebben. Delen met elkaar kan het hele jaar, maar door de feestdagen lijkt iedereen toch even iets meer geprikkeld, gelukkig maar. Als redactie van KC willen we iedereen hele fijne feestdagen wensen! Namens de redactie, Hannah Matter 4

5 Kerstwens Op het moment dat ik dit schrijf is het gewapende vrede in Israël. Zo heet dat toch?, wanneer twee partijen afzien van geweld maar het niet openlijk afzweren? Zo wordt er met vrede omgegaan. Rond het begin van onze jaartelling was het niet anders trouwens. Met harde hand dwongen de Romeinen gehoorzaamheid af. Het was geven en nemen, een beetje macht in handen van het volk door zetbaas Herodes op de troon te houden, redelijk wat religieuze vrijheid en elke aanleiding tot opstand hard neerslaan. Pax Romana heette dat dan, Romeinse Vrede. En daar wordt zo n knechtje geboren. Met geen wapens dan zijn eigen kwetsbaarheid. Waarmee hij openstaat, mensen toelaat, naar mensen toegaat om hun medemens te zijn: God is je nabij, vrede zij met jou. Helende kracht ging ervan uit, van zijn consequente liefde en dienstbaarheid in Gods naam tot het einde. En nog steeds. Het hele kerstverhaal, van het begin tot het eind van de evangeliën, is een geschenk. Het ademt vrede. Verhalen om ons aan te scherpen, beelden om bij te schuilen, woorden die ons troosten, prikkelen, bemoedigen. Bij de gelegenheid van het Kerstfeest wens ik ons de kracht om kwetsbaar te durven zijn. En het geduld en de aandacht om die van anderen op te merken, en er zorgvuldig mee om te gaan. Het is een geschenk. Hartelijke groet van Kaj van der Plas 5

6 X-plore Zes keer zijn we bij elkaar geweest: Janna, Jenny, Rob en ds. Kaj van der Plas. Voor wat vroeger catechese heette maar nu Xplore. We hebben het over symbolen gehad. Een symbool wijst op een bepaalde betekenis, zonder daar zelf op te lijken. Met een plaatje kun je een boodschap overbrengen, zonder dat die boodschap op het plaatje lijkt. Water is een symbool dat veel in de bijbel voorkomt. Daarin lees je ook dat je symbolen kunt doen, kunt laten zien door wat je doet. Jeremia gooide een kruik stuk als symbool voor het volk dat over alle windstreken verspreid zou raken. Ook in de kerk zijn allemaal symbolen te zien (de Paaskaars bijvoorbeeld of de duif op de doopvont) en er worden symbolen gedaan (zoals dopen en avondmaal). De voorlaatste keer hebben we symbolen voor onszelf meegenomen en geraden wat die van de anderen betekenden. En de laatste keer aten we samen pizza! Eind maart beginnen we aan de volgende ronde. Iedereen heeft er zin in. Zit je zelf in de brugklas: geef je dan op en doe vanaf maar ook 6 keer mee! Kaj van der Plas 6

7 Hielle Tillema 25 jaar organist Op 24 november jongstleden bespeelde Hielle Tillema het orgel tijdens de gedachtenisdienst in De Wieken. In verband met het beëindigen van de weeksluitingen was dit zijn laatste keer aldaar, maar tevens ook zijn zilveren jubileum. Toen Hielle 25 jaar geleden samen met Greet en hun kinderen in Eelde kwam wonen, werd hij al snel, na voor een ballotagecommissie een proeve van bekwaamheid te hebben afgelegd, toegevoegd aan het groepje organisten-vrijwilligers in De Hoeksteen. Zij begeleidden bij toerbeurt de kerkdiensten, toen nog twee per zondag. Daarnaast speelde Hielle in de weeksluitingen in De Wieken. Na de fusie tot onze huidige PKN gemeente is Hielle, inmiddels als vaste vervanger van Vincent van Laar, nog altijd met enige regelmaat achter het orgel van de Dorpskerk te vinden. Waar hij met groot enthousiasme en fraai spel de samenzang begeleidt. Na afloop van de doopdienst van 18 november is Hielle, die ook in deze dienst organist was, even in het zonnetje gezet en ontving hij als blijk van waardering van de kerkenraad een bos bloemen, gevolgd door een welverdiend applaus van de gemeente. Hielle, dank voor je inzet en enthousiasme. Wij hopen nog heel lang van jouw orgelspel te mogen genieten! Namens de kerkenraad, Liesbeth Bronsema, scriba 7

8 Sing this night kerstconcert door het Cantatekoor Op donderdag 20 december zal het Cantatekoor voor de vierde keer in haar bestaan een kerstconcert geven. In de sfeervolle, kaarsverlichte Dorpskerk brengt het koor een vooral vrolijk kerstprogramma met Spaanse en Latijns- Amerikaanse Villancicos de Navidad uit de 16e en 17e eeuw, enkele 17e-eeuwse Cantiones Natalitiae van de Vlaamse componist Guilielmus Messaus en Christmas Carols van de Engelse componist John Rutter (geb. 1945). De instrumentale begeleiding is bijzonder: medewerking wordt verleend door Pieter Pilon piano en orgel, Beate Loonstra harp, en Jankees Braaksma blokfluit en slagwerk. Zij zullen ook enkele intermezzi ten gehore brengen. Het geheel staat als altijd onder leiding van onze cantor-organist Vincent van Laar. Het concert begint om uur. De toegang is vrij; er is aan de uitgang een collecte ter bestrijding van de onkosten. Na afloop is er in t Loughoes gelegenheid om met elkaar een glas Glühwein te drinken. U wordt van harte uitgenodigd het concert bij te wonen! Els Beelen Kerstdecoratie 2012, wijk 1 Zoals elk jaar tegen de kerstdagen organiseren we weer een middag om kerststukken te maken, deze keer gevraagd: eigen initiatief! Wil je zelf bedenken wat het deze keer wordt? Neem een schaal, pot, vaas, meerdere kleine potjes, strokrans of oasekrans, oasisblok of nog iets anders mee en maak er een mooi geheel van. Verder wat groen en versieringen, andere te gebruiken materialen, mesje, enz.; wij zorgen dat er weer veel gevarieerd groen is. Deze activiteit vindt plaats op woensdag 19 december, 14:30 in t Loughoes. Wil je je opgeven voor donderdag 13 dec. bij Lien Kadijk, tel of bij Ina Hiemstra, tel

9 Advent en Kerst in de Kinderkerk De adventstijd is een tijd van verwachting. We leven toe naar het kerstfeest, het feest waarop we zullen vieren dat er licht komt in het donker. Elke zondag zullen in de kerk de adventskaarsen worden aangestoken door een kind waarbij tevens een klein gedicht zal worden voorgedragen. Dit jaar worden de kinderen in de kinderkerk aan de hand genomen door 4 profeten. Voor alle vier profeten speelt verwachting een rol. Ze kijken uit naar een tijd die komen gaat. We luisteren naar Zacharia, Maleachi, Sefanja en Micha. Elke week komt er uit de mand, die voor in de kerk staat, een voorwerp dat past bij de profeet en wat het onderwerp wordt van het verhaal in de kinderkerk. Club Gelukkig hebben we goed nieuws en kunnen we starten met de clubs. Wat later dan jullie gewend zijn, maar toch... De verdeling ziet er als volgt uit: Groep 5: Melanie en Nienke op woensdag van tot uur. Groep 6: Melanie en Nienke op woensdag van tot uur. Groep 7: Jantine en Marieke op maandag van tot uur. Groep 8: Martine en Rianne op vrijdag van tot uur. Brugklas: Agnes en Marja 1 x in de maand. Data/tijd volgt nog Tweede klas: Editha en Willeke op zondag van tot uur. Op club krijgen jullie een brief met alle clubdata en bijzondere activiteiten. Wij hebben er heel veel zin in, jullie ook? groetjes de clubleiding Melanie, Nienke, Rianne, Editha, Willeke, Martine, Agnes, Marja, Jantine en Marieke 9

10 Kerstmiddag voor senioren De diaconiecommissie Senioren nodigt u van harte uit voor de kerstmiddag voor gemeenteleden van 75 jaar en ouder. Deze viering wordt gehouden op zaterdag 22 december in t Loughoes vanaf uur. Wanneer u familie of vrienden, die ook senior zijn, wilt meenemen, zijn die ook van harte welkom. Als u geen persoonlijke uitnodiging hebt ontvangen en toch graag wilt komen, kunt u zich opgeven bij onderstaande personen. Wilt u dan ook aangeven of u vervoer nodig heeft? Graag tot ziens op 22 december. Bea Brouwer tel: Harma Löhr tel: Wil Nijdam tel: Einde weeksluitingen in De Wieken. KC. Gedurende een lange reeks van jaren zijn er weeksluitingen gehouden in De Wieken. Predikanten uit onze eigen gemeente gingen er voor, maar ook voorgangers van buiten onze plaatselijke gemeente kwamen regelmatig op de zaterdagavond naar De Wieken. De organisatie van de weeksluitingen was in handen van de weeksluitingscommissie. Deze commissie zorgde er elk jaar weer voor dat deze bijeenkomsten door konden gaan, daarbij werden zowel protestantse als rooms katholieke voorgangers uitgenodigd. Daarnaast moest er iedere zaterdagavond ook een organist aanwezig zijn. Enkele keren per jaar werd de reguliere dienst van onze protestantse gemeente in De Wieken gehouden. Uiteraard waren deze bijeenkomsten in de eerste plaats bestemd voor de bewoners van De Wieken. Ook de bewoners van de aanleunwoningen waren van harte welkom. De bijzondere sfeer in deze bijeenkomsten maakte dat ook anderen de weeksluitingen in De Wieken meemaakten. Voor hen werd zelfs een speciale vervoersdienst georganiseerd. Wat was dan die bijzondere sfeer? Allereerst de kleinschaligheid. Tussen de dertig en zestig mensen waren de laatste jaren aanwezig. 10

11 Natuurlijk speelde ook een rol dat iedereen elkaar kende! Er werden bekende liederen gezongen en de verkondiging sprak velen aan. Het kopje koffie of thee dat na de dienst werd geserveerd hielp vast om de gesprekken op gang te brengen; de diensten eindigden altijd in een gezellige sfeer! Door de landelijke ontwikkelingen in de zorg en de slechte staat van het gebouw heeft Dignis/Lentis moeten besluiten te stoppen met het verzorgingshuisgedeelte van De Wieken. Dit betekent dat de recreatiezaal op korte termijn niet meer beschikbaar is. De kerkenraad heeft hierover overleg gevoerd met de weeksluitingscommissie en met de stichting "Vrienden van de Wieken." Uiteraard heeft er ook overleg plaatsgevonden met de directie. Van een definitieve sluiting is echter nog geen sprake. Vanuit De Wieken blijft extramurale dienstverlening bestaan aan de bewoners van de aanleunwoningen en is er een voorziening van 10 plaatsen voor kortdurende opnames beschikbaar. De kerkenraad wil hierbij ieder bedanken die in deze lange periode een steentje heeft bijgedragen bij alle activiteiten rondom de weeksluitingen. Op zaterdag 1 december deze keer om uur wordt de afscheidsdienst gehouden. Hiervoor zijn alle voorgangers, organisten en degenen die verder zijn of waren betrokken bij De Wieken uitgenodigd. Mocht u deze dienst bij willen wonen dan bent u ook van harte welkom! namens de kerkenraad, Wim Schoolderman Kerstdecoratie avond wijk 2 Hebt u zich nog niet opgegeven voor het maken van een Kerstcreatie op woensdagavond 12 december maar wilt u wel meedoen? Het kan nog. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Opgave bij Anna Mihl, tel: Nieuwjaarsinstuif van de wijken 1,2 en 3 Op zaterdag 12 januari zijn alle mensen van deze wijken tussen half drie en half vijf hartelijk welkom in t Loughoes voor de Nieuwjaarsontmoeting. Noteert u de datum alvast? Aaltje Lubbers 11

12 CODE De Commissie Open Dorpskerk Eelde (CODE) zoekt vanwege het terugtreden van een van de commissieleden: een enthousiaste man of vrouw om CODE te komen versterken. Codeleden zijn momenteel Tineke Stoffers, Andries Kamminga, Herman Kreeftenberg en Hein van Assen. We komen 2 tot 3 keer per jaar bij elkaar voor het regelen van o.a. het organiseren van de startavond voor de gastheren en -dames, het samenstellen van het rooster, de klassendag en dergelijke zaken. Taken kunnen in samenspraak worden geregeld. Lijkt het u iets om mee te denken en mee te doen aarzel dan niet om contact op te nemen met een van de commissieleden. Voor de openstellingsuren gedurende de zomermaanden zijn nieuwe gastheren en dames van harte welkom. Uw reactie tegemoet ziende en hopende op veel respons, namens CODE. Hein van Assen Bloemen gingen naar... 7 oktober Mw. Bloem - Hulst 14 oktober Mw. Wierenga - Hamster 21 oktober Mw. Biek - Timmer Fam. Schut 28 oktober Dhr. Drewes Fam. Hoogendoorn 4 november Fam. Kruijer 11 november? 18 november Mw. Schipper - Evertz 12

13 Puzzel De oplossing van de vorige puzzel was: MITHRA en DAUNUS Vul de gevraagde woorden in. De letters in de grijze vakjes vormen van boven naar beneden de oplossing. Tip, het heeft allemaal met 5 december te maken. Veel plezier! Ina Rawée cadeau 7.vriend 2. rijmpje 8. pamfletten 3. deel van een dag 9. papier omdoen 4. hoofddeksel 10. geintjes 5. maand 11.lekkernij 6. gooien 13

14 Agenda 11 december / 8 januari / 12 februari / 12 maart / 8 april Schilderavond. Allen aanvang 19:45 uur in t Loughoes. 1 december Koperpoetsen en bladharken 9:00 t Loughoes 5 december Koffietied 9.30 tot 11:00 t Loughoes 12 december Kerstdecoratie wijk t Loughoes dec. Kerstconcert Bloemenkoor t Loughoes 16 december Benefietconcert t.g.v. Bhutan t Loughoes 19 december Kerstdecoratie wijk t Loughoes 20 december Kerstconcert cantatekoor Dorpskerk 21 & 22 dec. Opa (Oud Papier actie): Tel december Charmantykoor + Amadeüs Dorpskerk 24 december Kerstmusical 17:00 Dorpskerk 12 januari Nieuwjaarsinstuif wijken 1,2, t Loughoes Inleveren kopij Website Kerkelijk Contact: Kopij voor het volgende nummer tot en met vrijdag 28 december, 24:00 uur per naar Handgeschreven berichten kunt u in de brievenbus van t Loughoes deponeren o.v.v. redactie KC. Dorpsklanken kerkelijke kopij voor Dorpsklanken vrijdags voor 18:00 uur naar Greet Hartman, Zondagsbrief Donderdagavond voor 20:00 uur per 14

15 Neem en lees Er kunnen weer eens aanwinsten voor de bibliotheek in t Loughoes gemeld worden. In de eerste plaats een uitdagend boek dat gelezen en besproken wordt in de gesprekskring Religie voor atheïsten. Onder die titel betoogt de auteur, Alain de Botton, op een originele manier dat de seculiere samenleving veel kan leren van religies als het gaat om zaken als gemeenschapszin, ethiek, onderwijs en kunst. In zijn boek ondertitel Een heidense gebruikersgids zet hij de dogmatische aspecten van godsdiensten overboord. Om er wel aspecten uit te filteren die troostrijk kunnen zijn voor de twijfelende hedendaagse mens. De schrijver is geboren in Zwitserland en houdt zich in zijn boeken bezig met wat wel een filosofie van het dagelijks bestaan wordt genoemd. In ieder geval nodigt hij in dit boek tot discussie uit. Die in de gesprekskring dan ook wel niet zal ontbreken. In de kast vindt u het onder 240 BOT. Angst kent veel verschijningsvormen. Gaat het om angst om te falen of voor schut te staan, angst voor de toekomst of voor de dood, angst om je te binden of angst om alleen gelaten te worden? Zo staat het op de omslag van een boek van Anselm Grün, monnik van een benedictijner abdij in Duitsland. De titel is Maak van angst je levenskracht; spirituele impulsen, een weg naar meer vitaliteit. De schrijver probeert een weg te wijzen waarlangs we kunnen leren om met angst te leven. Hij luistert daarbij vooral naar de evangeliën volgens Mattheüs en Lucas en spreekt in dat verband van de angsttherapie van Jezus. Dat levert inzichten op en perspectieven om te leren met angsten en bezorgdheden te leven (251 GRU). Tenslotte twee boekjes van Bernard Luttikhuis (predikant te Haarlem en betrokken bij de beweging Op goed gerucht). In Tien vormen om je vrijheid te bewaren probeert de schrijver de Tien geboden tot leven te brengen en aan te geven hoe actueel deze oudtestamentisch woorden zijn (226 LUT). En Tien vragen die steeds terugkomen is een boekje over problemen die veel christenen en andersgelovigen tegenwoordig bezig houden. Bestaat God? Waarom is er zoveel kwaad in de wereld? 15

16 Is er leven na de dood? Een helder geschreven gespreks- en leesboekje (240 LUT). Vragen of opmerkingen over de toerustingsbibliotheek? Altijd welkom bij Jan Nuiver ( ) Oikocredit en Kerst Hebben Oikocredit en Kerst wat met elkaar te maken. Op het eerste gezicht niet, maar toch wel. Kerst is als een feest van Licht goed bij ons bekend. Licht door de komst van Jezus, een teken van hoop. We vieren dat met licht van kaarsen en kerstboom, thuis en in de kerk. Oikocredit is minder bekend. Het is een coöperatieve vereniging, welke geld leent van mensen, kerken enz. en dit weer uitleent aan arme mensen in ontwikkelingslanden. Voorwaarde is dat men een goed ondernemingsplan heeft en niet door een plaatselijke bank wordt gefinancierd. Oikocredit verleent dan een lening in de vorm van microkrediet. Voor deze arme mensen de mogelijkheid om in hun eigen onderhoud te voorzien, kinderen naar school te kunnen sturen enz.. Licht in hun toekomst! Wilt u deze mensen ook in het Licht laten delen?. Dat kan door een participatie Oikocredit ( 200,-) te kopen of aan een ander cadeau te geven, bijvoorbeeld een kleinkind. Of een lidmaatschap Oikocredit Nederland ( 20,- per jaar). Hiermee wordt het werk van Oikocredit gesteund. Giften aan Oikocredit zijn fiscaal aftrekbaar. Meer weten? Kijk op of bel met werkgroep Drenthe van Oikocredit, Yvonne Vos de Vries tel e.mail 16

17 Vanuit de diaconie, kerstpakketten Traditiegetrouw zal de diaconie ook dit jaar weer kerstpakketten samenstellen en uitdelen aan hen, van wie wij gehoord hebben en weten dat zij dit heel goed kunnen gebruiken. Wij weten dat hun aantal helaas alleen maar toeneemt. Van diverse zijden hebben wij reeds adressen aangeleverd gekregen. Wij zijn van mening dat het uitdelen van kerstpakketten niet alleen een zaak is van de diaconie, maar van de hele gemeente. U bent dus uitgenodigd om hieraan mee te werken en te helpen. Vorige jaren was deze actie een groot succes. Wat u kunt doen: Goederen of overtollige kerstpakketten bij t Loughoes inleveren, of geld storten. 1) U kunt een pak koffie, suiker, meel, chocola, of anderszins meenemen naar t Loughoes, als het maar houdbaar is en goed verpakt Data waarop u uw goederen of overtollige kerstpakketten kunt inleveren bij t Loughoes: maandag 17, dinsdag 18 en woensdag 19 december s ochtends tussen 9 en 12 uur, of s avonds tussen 19 en 22 uur 2) U kunt een gift storten op rekening t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Wij zorgen voor de rest, namens u, namens onze gemeente, namens iedereen die omziet naar de ander vooral in deze kersttijd. NB: mocht u een persoon of gezin kennen in onze gemeente die volgens u ook in aanmerking komt voor een kerstpakket, dan kunt u dat melden bij de diaconie. Namens de diaconie, Joke Lambour Tel

18 Wat betekent de kerk voor mij? Ik ben in 1937 geboren in een Hervormd gezin in 2e Exloërmond. Mijn opa was in 1894 mede oprichter van de Hervormde gemeente. Eerst huiskamer bijeenkomsten, later: wegens plaatsgebrek, werd er een houten gebouw neer gezet. In 1938 werd de oude kerk vervangen door nieuwbouw met verenigingsgebouw. Vanaf mijn 19e jaar had ik met mijn vriendin de leiding van de zondagschool in Boermastreek Elke zondagmiddag van uur. Het gebouwtje werd beheerd door de gebr. Ensing, die zorgden dat de turf gestookte juffer kachel brandde. Wij hadden als leidraad Kind en zondag en we zongen uit het blauwe boekje Wie zingt mee. Er stond een harmonium waar mijn vriendin op begeleide. Ook maakten we onze eigen muziek instrumenten. Als we vroegen welk liedje er moest worden gezongen, was het steevast De dorre vlakte der woestijnen.. Kerst was een hoogte punt. We liepen eerst met een lijst om geld in te zamelen. We wisten precies welke boer een goede kop op de lijst zette. Daar kochten we leesboekjes (denk aan W.G. v.d. Hulst) kerstkransen en sinaasappels van. We hadden een kerstboom met echte kaarsjes. En een grote ketel chocolademelk stond op de kachel, gemaakt door fam. Ensing van eigen melk van de koeien. Tijdens dit alles voerden we een kerst spel op en een ouderling las het kerstverhaal voor. In 1962 zijn Henk en ik getrouwd. We woonden in Groningen waar we naar de Sionskerk gingen. We hebben 3 kinderen gekregen. In 1964 is onze oudste zoon Jan door ds. van Moorsel gedoopt. Later i.v.m. verhuizing gingen we naar de Kapel in Stadspark waar Christiaan door ds. De Bruin is gedoopt. In 1968 verhuisden we naar Paterswolde, waar Emiel in onze mooie dorpskerk door ds. Frank is gedoopt. April 1979 hebben Henk en ik hier in de Dorpskerk belijdenis gedaan. Ik voelde mij altijd bij de kerk betrokken en zo ben ik in 1989 bij de bloemendiensten begonnen en heb ik in 1995 de coördinatie van Mevr. Jo Sieben overgenomen. Bloemen hebben voor mij veel betekenis. Vooral de symbolischeliturgische bloemschikking krijgt meer zeggingskracht qua materiaal, 18

19 kleur en vorm. Het vergroot de betekenis van Bijbelse verhalen. We houden ons zoveel mogelijk aan de kleuren van het antependium. Onze 3 zoons gingen naar de Menso Alting school, waar ik in de oudercommissie heb gezeten en ook veel met handenarbeid heb meegeholpen. Vooral de coördinatie van het brigadieren was een tijdrovende maar dankbare taak. Ons gezin is inmiddels verrijkt met 3 schoondochters en 6 kleinkinderen. In september 1996 is de Duinstee Geriatrisch centrum naast de Wieken geopend. Ik werd door ds. van Vliet gevraagd of ik de contacten met de bewoners vanuit de kerk wilde onderhouden. Ik kreeg een lijst met bewoners die ik met hun verjaardag moest bezoeken. Dit bevredigde mij niet, want soms waren de desbetreffende bewoners overleden, waarvan ik niet op de hoogte was. Later heb ik samen met ds. Westmaas een gesprek gehad met de activiteiten begeleidster van de Duinstee hoe we dit beter konden uitvoeren. Sindsdien ben ik geregeld als vrijwilligster bezig met o.a. grand café, uitstapjes naar Intra tuin, klompenmuseum, muziek en nog veel meer activiteiten. Vooral het in sfeer brengen met betrekking op de jaargetijden vind ik een mooie bezigheid. Versieren van de gangen en kamers o.a. Koninginnedag, Pasen, Sint Maarten, Sinterklaas en Kerst. Straks ga ik kniepertjes bakken, al is het alleen al voor de geur. Ik vind dit ook Kerkenwerk. De laatste keer met de doop van Matthijs Bouma voelde ik die verbintenis met de kerk. De groep kinderen rond het doopvont samen met Matthijs. En dat wij als gemeenteleden beloofden Matthijs op te nemen. Toen dacht ik, ik hoor er ook bij! Met vriendelijke groet, Johanna Lieben-Beuker. Ik geef de pen door aan: Mev. Martha Hovingh-Feenstra 19

20 In Memoriam Ik lees in jou nu jij zo stil en onbewogen hier ligt, Zijn liefde en Zijn machtig mededogen waardoor uit koude klei zo vastgevroren altijd opnieuw weer leven wordt geboren Toon Hermans Afgelopen maand overleden in ons midden: Meinarda Henderika van der Meer Postema * Willem Lutgers * Ludolf Hendrik Gilles de Langen * De dag van de rechten van de mens 9 DECEMBER AANDACHT VOOR DE DAG VAN DE RECHTEN VAN DE MENS 10 december is internationale dag van de rechten van de mens. Ook in de kerk wordt daar aandacht aan geschonken. Na de dienst van 9 december zullen er in t Loughoes 20

21 kaarten liggen, die getekend kunnen worden voor een politieke gevangene in Iran. Nasrin Sotoudeh is advocate en moeder van twee kinderen. Sinds 4 september 2010 zit ze gevangen in Evin-gevangenis van Teheran wegens propaganda tegen de staat. Ze verdedigde minderjarige kinderen, die de doodstraf hadden gekregen. Daarnaast verdedigde ze mensenrechtenactivisten zoals Sherin Ebadi, de winnares van de nobelprijs voor de vrede in Haar kinderen worden verhinderd om hun moeder te bezoeken en haar man heeft een reisverbod gekregen, zodat hij niet voor haar zaak kan opkomen. Toch blijft ze geloven dat er gerechtigheid zal komen. U tekent op 9 december toch ook een kaart voor haar? Bij voorbaat dank, ook namens haar man en kinderen. Grace Molegraaf, Amnesty Eelde-Paterswolde. ZWO project Sumatra Mirima Nagtegaal, medewerkster van Kerk in Actie, bezocht in mei 2012 Zuid Sumatra, tijdens haar bezoek was ze ook bij een dienst van de GKSBS en bezocht ze een van de boerengroepen die door Yabima worden ondersteund. Boerengroepen Lembah Seputih Meneer Was ontving Miriam thuis en vertelde dat hij in 1976 met zijn gezin naar Zuid Sumatra is getransmigreerd (verhuisd) en kreeg toen een klein stuk land. Het land was toen heel wild begroeid en moest nog helemaal ontgonnen worden. Samen met de boeren in zijn omgeving hebben ze al het land ontgonnen. Gezamenlijk hebben deze boeren een groep van ongeveer 20 leden opgezet. Meneer Was verbouwde eerst cassave en mais, maar is later overgegaan op rijst, omdat dat meer opbrengt. Toch was de opbrengst niet hoog en het werk zwaar aangezien alles met de hand en de ploeg gedaan moest worden. 21

22 In 1995 heeft deze boerengroep geld gekregen. Van dit geld hebben ze samen één koe gekocht. Deze koe werd gebruikt om het land om te ploegen en er werd ook mee gefokt. De kalfjes werden doorgegeven aan verschillende leden van de groep, maar ook anderen uit de gemeenschap mochten meedoen. Iedereen die een kalfje kreeg moest op termijn ook weer een kalfje doorgeven aan iemand anders. Inmiddels heeft 90% van de boeren in de regio koeien, ongeveer 200 gezinnen. Er is nu veel meer welvaart. Toen de kerk een aantal jaar geleden een nieuw gebouw nodig had, hebben de leden van de groep allemaal een koe verkocht om met de opbrengst de kerk te sponsoren. De kerk had hen geholpen, nu konden zij de kerk helpen. De leden van de boerengroep van meneer Was zijn allemaal lid van de GKSBS, maar het is geen vereiste om lid te kunnen worden van de groep. De boerengroepen staan open voor iedereen. Zo zijn er projecten rondom sanitaire voorzieningen, het opknappen van huizen of het fokken van geiten, allemaal op dezelfde manier als bij de boerengroep van meneer Was. Iedere groep heeft een voorzitter, secretaris en penningmeester om te zorgen dat alles eerlijk geregeld wordt en dat de mensen die het t hardst nodig hebben als eerste worden geholpen. Zo werken Yabima en de GKSBS gezamenlijk aan de ondersteuning van boerengroepen met training over veehouderij, landbouw of biogas bijvoorbeeld. Door-Elske Cazemier, Kerk in actie Kerstmusical: Dat is pas Kerst! Al een paar weken wordt er elke zondagmiddag hard gewerkt in het Loughoes. Bijna 50 kinderen 22

23 en volwassenen werken samen aan een kerstmusical. Er wordt op de piano begeleid door Hanneke Jager. Desiree de Vos doet het spel en vele mensen helpen mee om het allemaal zo mooi mogelijk te laten worden. De musical gaat over vier kinderen die op zoek gaan naar de betekenis van kerst. Ze passeren holbewoners, belanden in Frankrijk en komen terecht bij de kerststal en bij boze herders. Zullen ze de betekenis vinden? De musical wordt opgevoerd op kerstavond, 24 december om 17:00 uur in de Dorpskerk. Het is geschikt voor alle leeftijden. Dus komt allen! (NB :er is dit jaar geen kinderkerstviering in het bos) Rian Westmaas Vanuit de diaconie Zaterdag 17 november, de 117 e Landelijke Diaconale Dag. Thema dit jaar: Hart voor diaconaat. Hart voor onze medemens ver weg en dichtbij. Men heeft ons een dag beloofd waarop medemensen centraal staan en waarop het diaconaat in al z n veelzijdigheid aan de orde zal komen: van diaconaat in een veranderde wereld tot betrokkenheid in de woonwijk. Het begint om 10 uur, dus dat wordt weer de trein van 7.36 uur uit Haren. We gaan met 3 diakenen, Joop, Jan Menno en ik, tenminste, dat zijn de diakenen uit Eelde-Paterswolde. In Haren worden we opgewacht door 4 diakenen van EVZ, Doortje en Jenny van de Dorpskerk en Marjolijn en Fimke van de Laarkerk uit Zuidlaren. We kunnen beslist niet in een stiltecoupé. Het is reuze gezellig zo n treinreis met onze diaconale zusters! In Zwolle moeten we overstappen en komen dan in een meer dan 23

24 overvolle trein. We staan geperst als haringen in een ton en kunnen geen vin meer verroeren. In Utrecht aangekomen blijkt dat we gelukkig niemand zijn kwijt geraakt. Wat snakken we naar koffie! Echter, als we om 9.45 uur in de Jaarbeurs aankomen, krijgen we geen koffie meer, order van het ontvangstcomité. We moeten direct de zaal in en worden verwelkomd door meer dan 1000 zingende diakenen! We vallen direct enthousiast in. Er wordt ons een heel programma geboden rond het thema Hart voor diaconaat. Na de liturgische opening volgen panelgesprekken met o.a. Arjan Plaisier (scriba PKN), Ineke Bakker, directeur STEK Den Haag, mensen van KIA voor binnen-, en buitenlands diaconaat, gasten uit India, een wethouder van sociale zekerheid in Amersfoort, jongeren over duurzaamheid en allerlei actieve diakenen. Een der laatste sprekers is Gerda Verburg, Nederlands vertegenwoordiger bij de wereldvoedselorganisatie in Rome. Als oud-minister vult haar retorisch betoog met gemak het dubbele van de haar toegestane tijd. Ook is er weer het cabaret van de gemeentereiniging. Tussendoor mogen we zingen: Hart voor de zaak, kloppend hart voor de zaak, kloppend hart voor de goede zaak van God en mens en Diaconaal, leef dan diaconaal, ondersteun dan het mensenkind van God. Na al die informatie mogen we dan eindelijk aan de koffie. Er wacht ons een biologische lunch met lekkere broodjes (de kaas althans). Verder maken we dankbaar gebruik van de pauze om langs de diverse stand te struinen naar informatie (en pepermuntjes!). We treffen weer enkele bekenden, o.a. Door-Elske als standhoudster en Henny Nagelhout van Diakonia. s Middags zijn er de workshops, 18 in getal. Joop en ik kiezen voor een workshop waarin de relatie wordt gelegd tussen arbeid en kledingindustrie in India, verteld door een Indiase vrouw, een praktijkdeskundige. Leerzaam. Jan Menno bezoekt onderwijl een workshop over voorbedes. Gedrieën gaan we naar de workshop Diaken in de praktijk, handvatten om praktisch en diaconaal aan de slag te gaan in de omgang met andersgelovigen, geleid door mannen van het kenniscentrum voor religie en ontwikkeling en het Hendrik Kraemer Instituut. Tot slot is er de gezamenlijke afsluiting met zang en mededelingen. Moe maar voldaan spoeden we ons vervolgens naar de uitgang, waar we het boekje met 101 tips voor een diaconaal kloppend hart mogen ontvangen en dan rest ons nog de lange reis naar huis. Gelukkig is de trein nu minder vol, maar pas vanaf Meppel hebben we het echt goed 24

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Bij de dienst Vanmorgen vertelt het evangelie van Lucas over de ontmoeting vol Geestdrift tussen twee vrouwen:

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 29 december 2013

Zondagsbrief voor zondag 29 december 2013 Zondagsbrief voor zondag 29 december 2013 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. Kaj van der Plas Ouderling: Hielle Tillema Diaken: Joke Lambour

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 13 april 2014

Zondagsbrief voor zondag 13 april 2014 Zondagsbrief voor zondag 13 april 2014 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. L.O. Giethoorn, Groningen Ouderling: Hielle Tillema Diaken: Jan

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 18 augustus Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 18 augustus Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 18 augustus 2013 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. L. Giethoorn, Groningen Ouderling: Els Beelen Diaken: Joke

Nadere informatie

Advent. Advent is kijken naar wat komt Advent is durven dromen. Is licht zien in de duisternis, geloven dat God met ons is en dat zijn rijk zal komen.

Advent. Advent is kijken naar wat komt Advent is durven dromen. Is licht zien in de duisternis, geloven dat God met ons is en dat zijn rijk zal komen. Zondagsbrief voor zondag 2 december 2012 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Advent Advent is kijken naar wat komt, hoewel er weinig licht is. Je steekt een kaars aan in de nacht, omdat je

Nadere informatie

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade.

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade. Zondagsbrief voor zondag 18 juni 2017 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. L. Giethoorn Groningen Ouderling: Dorinda Hijszeler Diaken: Jan

Nadere informatie

SYMBOLEN. Dienst van zondag 13 mei, waarin Wouter Geert Jan Bronsema wordt gedoopt. Dorpskerk Eelde

SYMBOLEN. Dienst van zondag 13 mei, waarin Wouter Geert Jan Bronsema wordt gedoopt. Dorpskerk Eelde SYMBOLEN Dienst van zondag 13 mei, waarin Wouter Geert Jan Bronsema wordt gedoopt Dorpskerk Eelde Hartelijk welkom in deze dienst Het is een bijzondere dienst, want Wouter Geert Jan Bronsema wordt gedoopt!

Nadere informatie

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade.

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade. Zondagsbrief voor zondag 17 september 2017 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. In deze dienst wordt de maaltijd van de Heer gevierd. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. Kaj

Nadere informatie

20 december 2015, 10.00 u.

20 december 2015, 10.00 u. Liturgie 20 december 2015, 10.00 u. Grote Kerk op de Markt Vierde advent. Kleur: paars Voorganger: Organist: Pastor Jos van der Steen Caroline Schaap m.m.v. de cantorij olv Wijnand Kramer Lector: Annemarie

Nadere informatie

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Schippers en band Ouderling van dienst : Petra Jansen Thema

Nadere informatie

(2 de Advent ) Organist: mevr. M. Kok uur Nevendienst: Tieneke, Hannah en Sippie Oldholtpade

(2 de Advent ) Organist: mevr. M. Kok uur Nevendienst: Tieneke, Hannah en Sippie Oldholtpade 8de jaargang 6 december 2015 Nummer: 20 Kerkdiensten: Zondag 6 december Voorganger: ds. G.P. den Hollander (2 de Advent ) Organist: mevr. M. Kok 10.00 uur Nevendienst: Tieneke, Hannah en Sippie Oldholtpade

Nadere informatie

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording Zondag 6 augustus 2017 kleur: groen Dienst: Ichthuskerk om 9.30 uur Voorganger: mevr. Ds. M.A. de Hoog, Doorn Organist:

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Kerst Agenda

Nieuwsbrief. Kerst Agenda Jaargang 2016-2017 23 december 2016 nummer 6 Nieuwsbrief Kerst 2016 In de weken van advent leven we met de kinderen toe naar het kerstfeest. In een donkere nacht in Bethlehem straalt plotseling een licht.

Nadere informatie

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2)

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Contactblad van de Protestantse Gemeente te Nigtevecht www.kerknigtevecht.nl Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Zondag 3 februari 10.00 uur Ds. H. Eschbach, Terschuur Collecten : Evangelisch

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Lichtbron 2017 van 26 mei tot 2 juni. Lichtbron-inspiratie - Welkom Heilige Geest

Nieuwsbrief De Lichtbron 2017 van 26 mei tot 2 juni. Lichtbron-inspiratie - Welkom Heilige Geest Nieuwsbrief De Lichtbron 2017 van 26 mei tot 2 juni Lichtbron-inspiratie - Welkom Heilige Geest Welkom Heilige Geest, daal op ons neer, vervul iedere dag, ons hart steeds weer. Jezus heeft het onszelf

Nadere informatie

E R E D I E N S T. 25 december 2014 Kerstmorgen. KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN

E R E D I E N S T. 25 december 2014 Kerstmorgen. KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN E R E D I E N S T 25 december 2014 Kerstmorgen KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN Protestantse gemeente Brielle Sint-Catharijnekerk voorganger ds. Anke Dekker ouderling Rienk Koopmans organist Marco t Hart

Nadere informatie

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649 1. Formele naam kerkelijke gemeente Protestantse Gemeente te Haarlem De Protestantse Gemeente te Haarlem maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland. 2. Onderdelen Protestantse Gemeente te Haarlem

Nadere informatie

Thema: Een uitnodiging!

Thema: Een uitnodiging! Orde van dienst Protestantse gemeente te Wormerveer Zondag 8 oktober 2017 Thema: Een uitnodiging! Deze dienst is voorbereid samen met de werkgroep erediensten met en voor mensen met een beperking Voorganger:

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 6 september 2015 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 12 e Zondag van de Zomer Kleur: groen De kleur groen drukt nieuw leven, hoop, toekomst en groeikracht uit. Voorganger: Organist: Da. Geke

Nadere informatie

Jaargang 2015-2016 14 december 2015

Jaargang 2015-2016 14 december 2015 Advent Advent is een tijd van verwachten. We kijken uit naar het Kerstfeest, waarop we zullen vieren dat Jezus geboren wordt. De verwachting wordt gevoed door de profeet Jesaja, die vertelt dat eens een

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. NR. 16 vrijdag 18 december 2015

NIEUWSBRIEF. NR. 16 vrijdag 18 december 2015 NR. 16 vrijdag 18 december 2015 Kerstfeest! Kerst is een tijd voor familie. Tijd voor gezelligheid, fijne kaarsjes in het donker, liefst even geen geruzie, tijd voor lekker uitgebreid eten. Het is mooi

Nadere informatie

AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december

AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december Schooljaar 2011-2012 Vrijdag 16 december 2011 nr. 7 AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december Woensdag 21 december Woensdag 21 december Vrijdag 23 december Zaterdag 24 december t/m zondag 8 januari

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST. Zondag 23 oktober 2016

ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST. Zondag 23 oktober 2016 ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST Zondag 23 oktober 2016 6 e zondag van de herfst Liturgische kleur: rood In deze viering zal Conny van Lier worden aangesteld als jongerenwerker voor de Protestantse

Nadere informatie

Welkom in de Sint Jacobskerk. Wij wensen u een gezegende kerkdienst

Welkom in de Sint Jacobskerk. Wij wensen u een gezegende kerkdienst Welkom in de Sint Jacobskerk Wij wensen u een gezegende kerkdienst Sint Jacobskerk Derde zondag van epifanie Sint Jacobskerk Voorganger Ouderling v dienst Lector: Organist : ds. L. Wüllschleger : mw. Gerdi

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 12 augustus2012. Hartelijk welkom in deze dienst.

Zondagsbrief voor zondag 12 augustus2012. Hartelijk welkom in deze dienst. Zondagsbrief voor zondag 12 augustus2012 Hartelijk welkom in deze dienst. Bij de dienst Twee weken geleden stond het verhaal over het wandelen over het water (Marcus 6) centraal. Maar eigenlijk ging het

Nadere informatie

Zondag 20 december 2015

Zondag 20 december 2015 Welkom Aansteken 4de adventskaars Zondag 20 december 2015 Zuiderkerkgemeente Voorganger: Dr. H. Nobel Organist: mevr. W. Misker Paars Paars is de kleur van het stil worden, van bezinning en gebed. Het

Nadere informatie

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL Thema: Wachten Orde van dienst: - VOORBEREIDING Zondag 28 december 2014 Zuiderkerkgemeente Voorganger: ds. E. Wisselink Organist: mevr. Willy Misker Wit Wit is de kleur van de vreugde, wit is de kleur

Nadere informatie

Nieuwsbrief de Horizon

Nieuwsbrief de Horizon P a g i n a 1 Nieuwsbrief de Horizon Agenda 5 januari: luizencontrole 6 januari: oud papier 7 januari: inloopmiddag 11 januari: kleuters en onderbouw vrij 21 januari: studie dag leerlingen vrij 22 januari:

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Aan de dienst werken mee: Voorganger: ds. Nel van Doorn uit Middelburg Ouderling van dienst: Adrie van Sluijs Organist: Roel Sinke

Aan de dienst werken mee: Voorganger: ds. Nel van Doorn uit Middelburg Ouderling van dienst: Adrie van Sluijs Organist: Roel Sinke Hartelijk welkom in de Odulphuskerk Protestantse Gemeente Biggekerke/Meliskerke/Zoutelande zondag 19 november 2017 Familieviering Thema: Mijn zegen heb je! Aan de dienst werken mee: Voorganger: ds. Nel

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Bilthoven

Protestantse Gemeente Bilthoven Protestantse Gemeente Bilthoven WIJKGEMEENTE OOST / WEST zondag 9 augustus 2015 Noorderkerk, 10.30 uur Voorganger Ouderling Diakenen Lector Organist Koster Collecte ds. Benedikte L. Bos Ria Foeken en Tjitske

Nadere informatie

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Zondag 13 december 3e Advent Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Orgelspel Begroeting De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 601 Stilte om ons voor te bereiden op de dienst Bemoediging o.

Nadere informatie

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Ouderling van dienst is Burg Anker Diaken is Alma van Hengel De piano wordt bespeeld

Nadere informatie

Op verhaal komen. Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin. september-december 2015

Op verhaal komen. Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin. september-december 2015 Op verhaal komen Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin september-december 2015 In en rond de kerkjes van Schoorl en Groet gebeurt meer dan je denkt. In dit boekje vind je

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse

VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: 10.00 uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse OM TE BEGINNEN - Orgelspel - Welkom - Stil worden - Kind ontsteekt Tweede Adventskaars: Vandaag steek ik de tweede kaars

Nadere informatie

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden k Jaargang 37 Uitgave juni Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Informatie Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14, 6915 SV,

Nadere informatie

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 VOORBEREIDING Inleidend orgelspel Koraalvoorspel over Es ist gewisslich an der Zeit (gez. 279) van J.S. Bach Welkom

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Echteld Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016

Protestantse Gemeente Echteld  Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Protestantse Gemeente Echteld www.kerkechteld.nl Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Thema: liefde = zegen Voorganger Ds. Wya de Kam - Diepeveen

Nadere informatie

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Voor de dienst luisteren we naar: In de hemel is de Heer (Andre van Zyl). In

Nadere informatie

Instructie Ambtsdrager van Dienst (AvD) en 2 e ambtsdrager Gebaseerd op PGSG2013-006

Instructie Ambtsdrager van Dienst (AvD) en 2 e ambtsdrager Gebaseerd op PGSG2013-006 Kerk: Johanneskerk, Mgr. Vranckenstraat 9, 6134 AJ SITTARD Scribaat: p/a G. van Kranenburg Mgr. Vranckenstraat 9 6134 AJ SITTARD Tel: 046-4490080 E-mail: scriba@pgsittard.nl PGSG2015-I-087r2 2015-08-25

Nadere informatie

Beste Gemeenteleden, Adres: Telefoonnummer:

Beste Gemeenteleden, Adres: Telefoonnummer: Beste Gemeenteleden, Zaterdag 18 maart van 10.00-16.00 uur is het weer zover: Tijd voor de voorjaars rommelmarkt plus! In de samenloop kunt U lezen wat een gezellige dag het wordt! Hierbij willen wij ook

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen Verbondenheid met God Zondag 21 juni 2015, 9.30 uur PKN Hervormde kerk te Warstiens Voorganger :

Nadere informatie

Wat is jouw topmoment?

Wat is jouw topmoment? Zondag 21 februari 2016 2e zondag 40 dagentijd Wat is jouw topmoment? Begroeting (ouderling van dienst) We gaan staan Welkom Zingen: Vrede voor jou Vrede voor jou, hierheen gekomen, zoekend met ons om

Nadere informatie

13 december 2015 Derde zondag van Advent

13 december 2015 Derde zondag van Advent 13 december 2015 Derde zondag van Advent Dienst met de catechesegroep gehandicapten Bevestiging van Trudy van Wijngaarden tot diaken 9.30 uur Organist: Jan Quakkelaar Muzikale medewerking: fam. Blom -

Nadere informatie

Oogstdienst Aandacht voor project: (Geen) kinderarbeid India

Oogstdienst Aandacht voor project: (Geen) kinderarbeid India Zondag 6 november 2016 8e zondag van de herfst Oogstdienst Aandacht voor project: (Geen) kinderarbeid India Orgelspel Begroeting (ouderling van dienst) De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 975: 1,

Nadere informatie

Welkom in de Sint Jacobskerk. Wij wensen u een gezegende kerkdienst

Welkom in de Sint Jacobskerk. Wij wensen u een gezegende kerkdienst Welkom in de Sint Jacobskerk Wij wensen u een gezegende kerkdienst Sint Jacobskerk Voorganger : Ds. Joh. Visser (Antwerpen) Ouderling v dienst : Dhr. Hans Koster Lector : Dhr. Bram Leenhouts Organist :

Nadere informatie

Hemelse Boodschappen Wilt u dit boekje in de kerk laten liggen? Na de vierde zondag van Advent kunt u het mee naar huis nemen.

Hemelse Boodschappen Wilt u dit boekje in de kerk laten liggen? Na de vierde zondag van Advent kunt u het mee naar huis nemen. Boekje om te gebruiken in de diensten van de Protestantse Gemeente Heino tijdens de zondagen van Advent 2015 Hemelse Boodschappen Wilt u dit boekje in de kerk laten liggen? Na de vierde zondag van Advent

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Kerstvieringen

NIEUWSBRIEF Kerstvieringen NIEUWSBRIEF Kerstvieringen Op woensdag hebben de groepen 3, 4 en 4/5 hun kerstviering gehad. De kerk was prachtig versierd en er stond een hele grote kerstboom. De kinderen zongen geweldig en luisterden

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Zondag Quasimodo geniti (als pasgeboren kinderen) Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Orgelspel Stilte Om te beginnen De kaarsen worden aangestoken Gemeente gaat staan Zingen'

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga.

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Welkom in de Menorah M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist : Ds. A.H. Boschma : mw. L. van der Veen : De Kinderen

Nadere informatie

PGSchagen 18 september Thema: De gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester

PGSchagen 18 september Thema: De gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester PGSchagen 18 september 2016 Voorganger Dhr. J. Prij Jr, Organist Hanneke Muntjewerf Lector Janny de Visser, Koster Evert Meijer, Gastvrouw Nel Dantuma Thema: De gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Het team van De Spreng wenst alle kinderen en hun familie een mooi, gezond en leerzaam 2015!

NIEUWSBRIEF. Het team van De Spreng wenst alle kinderen en hun familie een mooi, gezond en leerzaam 2015! D NIEUWSBRIEF Nummer 9 8 januari 2015 Het team van De Spreng wenst alle kinderen en hun familie een mooi, gezond en leerzaam 2015! Trefwoord Thema: Rituelen week 2 t/m 4 (5 t/m 23 januari). Rituelen Inhoud:

Nadere informatie

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft.

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. Van harte welkom! Welkom! Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. U bent te gast in de Hervormde

Nadere informatie

Diaconale Adventsactie 2012. Midden onder ons

Diaconale Adventsactie 2012. Midden onder ons Diaconale Adventsactie 2012 Midden onder ons Foto voorzijde: Midden onder ons: gevangen vreemdelingen op Schiphol Oost. De Diaconale Adventsactie van de lutherse gemeente Amsterdam loopt van 2 december

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

1 Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande

1 Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande 1 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst Startzondag 13 september 2015 Woorddienst Voorganger: Aarnoud van der Deijl Thema: Goede buren m.m.v. Marjolein Dijkstra,

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom Naam: Het Christendom Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden

Nadere informatie

Week 2. De Hemel op Aarde: Thuis! Opdrachten om het adventsproject ook thuis te beleven.

Week 2. De Hemel op Aarde: Thuis! Opdrachten om het adventsproject ook thuis te beleven. Week 2. De Hemel op Aarde: Thuis! Opdrachten om het adventsproject ook thuis te beleven. Met de stukjes in dit boekje kun je ook thuis als gezin verder gaan met het adventsproject De Hemel op Aarde. De

Nadere informatie

Ds. Corrie Pronk van de Protestantse gemeente Boornbergum Kortehemmen

Ds. Corrie Pronk van de Protestantse gemeente Boornbergum Kortehemmen Thema en lezingen voor de Laatste zondag van het kerkelijk jaar, de zondagen van Advent en voor Kerstmorgen. SYMBOLISCH BLOEMSCHIKKEN: LAATSTE ZONDAG KERKELIJK JAAR 26 NOVEMBER 2017 Thema: Een open deur:

Nadere informatie

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Startzondag 2014 Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Op weg naar een vertrouwensvolle gemeente Welkom door ouderling van dienst Intochtslied: Tussentijds 3: 1, 6 en 2 Hier is de plaats waar God ons wil

Nadere informatie

14e Editie - november & december 2017 Activiteitenkalender

14e Editie - november & december 2017 Activiteitenkalender 14e Editie - november & december 2017 Activiteitenkalender Voorwoord De herfst is aangebroken. De bomen verkleuren en laten ons zien hoe mooi zij kunnen zijn met hun rode, gele en bruine bladeren. Het

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Oudewater

Protestantse Gemeente Oudewater Protestantse Gemeente Oudewater Welkom in deze kerkdienst van de PROTESTANTSE GEMEENTE OUDEWATER. Een hartelijke groet gaat ook uit naar degenen die via de Kerk TV deze dienst meemaken. Zondag 20 maart:

Nadere informatie

20 februari 2015 (nr 8) Nieuws uit groep 1/2

20 februari 2015 (nr 8) Nieuws uit groep 1/2 Nieuws uit groep 1/2 20 februari 2015 (nr 8) Deze week hebben we het thema Sneeuw en ijs afgesloten. Donderdagmiddag hebben we met z n allen genoten van een circuit rondom dit thema. We hebben o.a. vetbollen

Nadere informatie

Jaargang 26, nummer 7. Wijkberichten Dorpskerk Wijk aan Zee december 2014 Kerstnummer

Jaargang 26, nummer 7. Wijkberichten Dorpskerk Wijk aan Zee december 2014 Kerstnummer Jaargang 26, nummer 7. Wijkberichten Dorpskerk Wijk aan Zee december 2014 Kerstnummer Contactadres Mevr. J. van Wieren ~ tel. 0251-822705 Kerkenraadsleden H. van Heerden (ouderling) Julianaweg 23, 1949

Nadere informatie

1. Jozef en Maria moesten voor een volkstelling naar Bethlehem. Dat was een opdracht van keizer: a. Augustus b. Julius Caesar c. Tiberius d.

1. Jozef en Maria moesten voor een volkstelling naar Bethlehem. Dat was een opdracht van keizer: a. Augustus b. Julius Caesar c. Tiberius d. K erstm is Kerstquiz Lezen Het kerstverhaal ken je misschien, maar hoe goed ben je op de hoogte van de geschiedenis van Kerst? En wat weet je van alle gebruiken en feestelijkheden die erbij horen? Test

Nadere informatie

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade.

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade. Zondagsbrief voor zondag 11 juni 2017 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: dhr. B. Broers Ouderling: Hielle Tillema Diaken: Marja de Jong Lector:

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf.

VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf. VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: 10.00 uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf. DIENST VAN VOORBEREIDING Welkom en mededelingen Stilte Aanvangslied: lied. 221:1,3 Groet en bemoediging Vg: de Heer zij

Nadere informatie

Jaargang 26, nummer 7. Wijkberichten Dorpskerk Wijk aan Zee december 2015 Kerstnummer

Jaargang 26, nummer 7. Wijkberichten Dorpskerk Wijk aan Zee december 2015 Kerstnummer Jaargang 26, nummer 7. Wijkberichten Dorpskerk Wijk aan Zee december 2015 Kerstnummer Contactadres Mevr. J. van Wieren ~ tel. 0251-822705 Kerkenraadsleden H. van Heerden (ouderling) Julianaweg 23, 1949

Nadere informatie

Kerstfeest 2014. Ds. W.E. den Hertogschool

Kerstfeest 2014. Ds. W.E. den Hertogschool Kerstfeest 2014 Ds. W.E. den Hertogschool Kling klokjes klingelingeling, kling klokjes kling. Laat de boodschap horen: Jezus is geboren, Voor die blijde klanken, willen wij God danken. Kling klokjes klingelingeling,

Nadere informatie

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk?

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk? ZONDAG 17 november 2013 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Wie is arm wie is rijk? Dienst van bevestiging: mw. Aaltje Timmerman tot ouderling Eredienst. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr.

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 6 NOVEMBER Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse

VIERINGEN VOOR 6 NOVEMBER Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse VIERINGEN VOOR 6 NOVEMBER Morgendienst: 10.00 uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse OM TE BEGINNEN Orgelspel Welkom Stil worden Zingen: Dit is een morgen (LB 216) Bemoediging en groet Oogstviering Zingen:

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2015

Nieuwsbrief december 2015 Bijlage: Kennismaken met sport en cultuur Nieuwsbrief december Kleutergroepen: In een eerdere nieuwsbrief van dit jaar hebben we al aangegeven dat er in onze groep 1 erg veel leerlingen komen. Na intern

Nadere informatie

Zondag 5 maart 2017 Wijkgemeente De Drieklank CBS Het Kompas Schoolkerkdienst

Zondag 5 maart 2017 Wijkgemeente De Drieklank CBS Het Kompas Schoolkerkdienst Zondag 5 maart 2017 Wijkgemeente De Drieklank CBS Het Kompas Schoolkerkdienst Voorganger Organist Beamer : ds. Peter van de Peppel : Maarten Groen : Dirk Dallinga Thema: De verloren zoon Welkom en mededelingen

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 21 augustus 2016 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 10 e zondag van de zomer Kleur: Groen de kleur groen is de kleur van het leven - geef ons heden ons dagelijks brood - de kleur groen is de

Nadere informatie

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Voorbereiding Heilig Avondmaal Voorbereiding Heilig Avondmaal Delen (bijlage) MAANDAG: voor de jongere kinderen MAANDAG: voor de oudere kinderen Stel je bent in het buitenland op vakantie en je bezoekt daar een kerk. Bij binnenkomst

Nadere informatie

WELKOM. 5 oktober 2014. Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof

WELKOM. 5 oktober 2014. Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof WELKOM 5 oktober 2014 Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof Kerkelijke inzegening van het huwelijk van: Piet ter Borg en Monica Owusuah Muziek : Trumpet

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Bilthoven i.w.

Protestantse Gemeente Bilthoven i.w. Protestantse Gemeente Bilthoven i.w. zondag 8 juni 2014 Noorderkerk, 10.30 uur Pinksteren Voorgangers Ouderlingen Diaken Lector Zondagskind Leiding kinderkerk Organist Cantorij Koster Collecte ds Benedikte

Nadere informatie

VOORBEREIDEN op ontmoeting

VOORBEREIDEN op ontmoeting VOORBEREIDEN op ontmoeting De klok luidt Muziek NADEREN tot de Eeuwige Intocht met lied Wees welkom allemaal Ontsteken van de kaarsen Stilte en welkom Aanvangsgebed met Bemoediging (C2G en gemeente) Votum

Nadere informatie

9e zondag van de zomer. Bij deze zondag. Kindernevendienst. Kinderoppas Martine van Manen

9e zondag van de zomer. Bij deze zondag. Kindernevendienst. Kinderoppas Martine van Manen 18 augustus 2013 22 e jaargang nr. 33 9e zondag van de zomer Kleur groen De kleur van hoop, verwachting en toekomst. Groen is ook de kleur van de feestloze tijd. Bij deze zondag Voorganger Ouderling van

Nadere informatie

Voor de ouders en verzorgers,

Voor de ouders en verzorgers, Voor de ouders en verzorgers, Het is duidelijk te merken dat Sinterklaas weer in het land is, een gezellige tijd en tegelijkertijd een spannende tijd voor veel kinderen. We volgen binnen de school de lijn

Nadere informatie

Zondagmorgen 30 oktober

Zondagmorgen 30 oktober Zondagmorgen 30 oktober 7 e zondag van de herfst, kleur groen, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Scott Baks Piano: Pieter Blokland Ouderling van dienst: Cees Verhoeff Lector: Nel

Nadere informatie

zondag, 2 december 1 e advent

zondag, 2 december 1 e advent Advent- en Kerstboekje 2012 Wie een grote gebeurtenis verwacht, kijkt daar naar uit. Een bruiloft, een verjaardagsfeest. Op tijd stuur je daar bericht van rond, zodat iedereen voorbereid is, als het zover

Nadere informatie

SAMEN DELEN. een lesbrief in het kader van de schoenendoosactie

SAMEN DELEN. een lesbrief in het kader van de schoenendoosactie SAMEN DELEN een lesbrief in het kader van de schoenendoosactie INHOUD LESBRIEF 1. Introductie 2. De SAMEN DELEN Lesinhoud 3. De SAMEN DELEN Quizzz 4. Het SAMEN DELEN Diploma 5. De SAMEN DELEN Activiteiten

Nadere informatie

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde Zo blijven dan geloof, hoop en liefde 1 Kor. 13, vers 13a DUINZICHTKERK zondag 23 november 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds C. van Duinen; ouderling van dienst L. Fijn van Draat;

Nadere informatie

CBS Prins Maurits Orionstraat 1-2 2651 GS 010-5117078 info@pmschool.nl www.pmschool.nl

CBS Prins Maurits Orionstraat 1-2 2651 GS 010-5117078 info@pmschool.nl www.pmschool.nl nr: 14 3 juli 2015 CBS Prins Maurits Orionstraat 1-2 2651 GS 010-5117078 info@pmschool.nl www.pmschool.nl Voorwoord Hierbij ontvangt u de laatste nieuwsbrief van de Prins Mauritsschool. Terwijl Nederland

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 / 2. Deze week: Bijbelse geschiedenis Bij het thema Letters en cijfers Afscheid Juf Jansen

Nieuwsbrief 1 / 2. Deze week: Bijbelse geschiedenis Bij het thema Letters en cijfers Afscheid Juf Jansen Nieuwsbrief 1 / 2 23 november 2015 Beste ouders / verzorgers, Deze week: Bijbelse geschiedenis Bij het thema Letters en cijfers Afscheid Juf Jansen Voor alle data geldt: Deo Volente (zo de Heere wil en

Nadere informatie

Zondag 29 mei 2016 in de Galluskerk Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg

Zondag 29 mei 2016 in de Galluskerk Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg Numeri 9: 15 t/m 23 Zondag 29 mei 2016 in de Galluskerk Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg Orgelspel Om te beginnen Moment van stilte waarin we ons openstellen voor God en elkaar De kaarsen op de

Nadere informatie

Weekbrief Maartenskoerier 24 april 1 mei 2016

Weekbrief Maartenskoerier 24 april 1 mei 2016 NIEUWS UIT EIGEN GEMEENSCHAP Parochie-avond op 25 april om 20.00 uur in De Mantel De afgelopen maanden hebben we veel ondernomen. We hebben voor het eerst draaiboeken gemaakt voor de weken rond Pasen en

Nadere informatie

ZO MOOI WAS ONS KERST-STERREN-FEEST

ZO MOOI WAS ONS KERST-STERREN-FEEST ZO MOOI WAS ONS KERST-STERREN-FEEST Ondanks het barre winterweer hebben we op 20 december jl. een bijzonder en heel fijn kerstfeest gevierd. De H.J. Smitband speelde de sterren van de hemel en het Geuzenborgkoor

Nadere informatie

2152 BE Nieuw-Vennep 23 december tel

2152 BE Nieuw-Vennep 23 december tel Het Mozaïek Nieuwstraat 43 Nieuwsbrief 2152 BE Nieuw-Vennep 23 december 2016 www.basisschoolhetmozaiek.nl directie.mozaiek@jl.nu tel. 0252 672694 Data: 27 en 28 dec Basketball scool maandag 9 januari start

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. 1 e zondag van de Advent 1 december 2013

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. 1 e zondag van de Advent 1 december 2013 Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse 1 e zondag van de Advent 1 december 2013 Tamar door Marc Chagall (1960) Voorganger Ouderling Diaken Organist Koster : ds. Bob Wijnbergen : Jannie de Greef : Rita van

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 9 december 2012 Tweede advent Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 9 december 2012 Tweede advent Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen Orde van dienst voor de viering van zondag 9 december 2012 Tweede advent Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger orgel : Pastor Marja Griffioen : Kees van den Berg Bij de liturgische

Nadere informatie

Orde van dienst op de 16 e zondag na Pinksteren 26 september anno Domini 2017

Orde van dienst op de 16 e zondag na Pinksteren 26 september anno Domini 2017 Orde van dienst op de 16 e zondag na Pinksteren 26 september anno Domini 2017 Voorbereiding Inleidend orgelspel Binnenkomst ambtsdragers Welkom Lied tijdens het aansteken van de kaars: Nr. 280: 1, 4 en

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 8 4 december 2015. Contactavond. Inleveren bestellijsten + geld oliebollenactie. Om 14.00 uur zijn alle kinderen vrij

Nieuwsbrief nr. 8 4 december 2015. Contactavond. Inleveren bestellijsten + geld oliebollenactie. Om 14.00 uur zijn alle kinderen vrij Nieuwsbrief nr. 8 4 december 2015 Agenda Maandag 7 december Groep 3 t/m 8 schaatsen in Nijverdal Contactavond Dinsdag 8 december Zwemles Vrijdag 11 december Inleveren bestellijsten + geld oliebollenactie

Nadere informatie

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari CBS De Regenboog Mars 1 Postbus 285 9600AG Hoogezand 0598-321031 december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender

Nadere informatie

WEEKBRIEF 11 DECEMBER 2015 / NUMMER 18

WEEKBRIEF 11 DECEMBER 2015 / NUMMER 18 WEEKBRIEF 11 DECEMBER 2015 / NUMMER 18 Aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen, Onze school is afgelopen maandag weer in kerstsfeer gebracht. Zeker nu de ochtenden lang donker en schemerig zijn, geven

Nadere informatie