Kerkdiensten in de komende periode

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kerkdiensten in de komende periode"

Transcriptie

1

2 Protestantse gemeente te Eelde-Paterswolde Kosterijweg GE Eelde Kerkdiensten in de komende periode 2 december da. F.S.Karelse Kk/C 9 december ds. G.J.D. de Haan Oosterzee /Kk/K 16 december ds. K.M.v.d.Plas TL/Kk 23 december da. F.S.Karelse Kk 24 december ds.k.m.v.d.plas Kinderkerstmusical in de Dorpskerk da.f.s.karelse m.m.v. cantatekoor da.f.s.karelse m.m.v. cantorij 25 december ds. K.M.v.d.Plas Kk/C 30 december ds. K.M.v.d.Plas Kk 31 december Avondgebed 6 januari ds. K.M.v.d.Plas Nieuwjaarwensen / Kk/K K: Gelegenheid om koffie te drinken na afloop van de viering Kk: Kinderkerk en kinderoppas TL: De dienst wordt uitgezonden via Tynaarlo Lokaal C: De cantorij verleent medewerking aan deze viering 2

3 Inhoud Van de redactie 4 Kerstwens 5 X-plore 6 Hielle Tillema 25 jaar organist 7 Sing this night 8 Kerstdecoratie 2012, wijk 1 8 Advent en Kerst in de Kinderkerk 9 Club 9 Kerstmiddag voor senioren 10 Einde weeksluitingen in De Wieken. KC. 10 Kerstdecoratie avond wijk 2 11 Nieuwjaarsinstuif van de wijken 1,2 en 3 11 CODE 12 Bloemen gingen naar Puzzel 13 Agenda 14 Inleveren kopij 14 Neem en lees 15 Oikocredit en Kerst 16 Vanuit de diaconie, kerstpakketten 17 Wat betekent de kerk voor mij? 18 In Memoriam 20 De dag van de rechten van de mens 20 ZWO project Sumatra 21 Kerstmusical: Dat is pas Kerst! 22 Vanuit de diaconie 23 Gift 25 Collecteopbrengsten 25 Colofon 26 3

4 Van de redactie Sint is weer aangekomen in Nederland, in de winkels ligt veel moois en lekkers. Ondanks de crisis besteden we heel wat geld om het de decembermaand gezellig te maken in huis. Tijd om even stil te staan bij wat we afge lopen jaar hebben meegemaakt en hoe we het komend jaar misschien anders zouden willen doen. Ook een tijd om aan anderen om ons heen te denken, onszelf in een breder perspectief te plaatsen binnen de huidige samenleving. Wat kan ik doen voor een ander die het misschien wat minder heeft dan ik zelf. Op de basisschool wordt daar al aan gewerkt met het project schoenmaatje. De bedoeling is dat een kind een schoenendoos versiert en er spulletjes in stopt voor een kind in een arm land. Zodat ook hij of zij kan genieten van de luxe die wij hebben. Delen met elkaar kan het hele jaar, maar door de feestdagen lijkt iedereen toch even iets meer geprikkeld, gelukkig maar. Als redactie van KC willen we iedereen hele fijne feestdagen wensen! Namens de redactie, Hannah Matter 4

5 Kerstwens Op het moment dat ik dit schrijf is het gewapende vrede in Israël. Zo heet dat toch?, wanneer twee partijen afzien van geweld maar het niet openlijk afzweren? Zo wordt er met vrede omgegaan. Rond het begin van onze jaartelling was het niet anders trouwens. Met harde hand dwongen de Romeinen gehoorzaamheid af. Het was geven en nemen, een beetje macht in handen van het volk door zetbaas Herodes op de troon te houden, redelijk wat religieuze vrijheid en elke aanleiding tot opstand hard neerslaan. Pax Romana heette dat dan, Romeinse Vrede. En daar wordt zo n knechtje geboren. Met geen wapens dan zijn eigen kwetsbaarheid. Waarmee hij openstaat, mensen toelaat, naar mensen toegaat om hun medemens te zijn: God is je nabij, vrede zij met jou. Helende kracht ging ervan uit, van zijn consequente liefde en dienstbaarheid in Gods naam tot het einde. En nog steeds. Het hele kerstverhaal, van het begin tot het eind van de evangeliën, is een geschenk. Het ademt vrede. Verhalen om ons aan te scherpen, beelden om bij te schuilen, woorden die ons troosten, prikkelen, bemoedigen. Bij de gelegenheid van het Kerstfeest wens ik ons de kracht om kwetsbaar te durven zijn. En het geduld en de aandacht om die van anderen op te merken, en er zorgvuldig mee om te gaan. Het is een geschenk. Hartelijke groet van Kaj van der Plas 5

6 X-plore Zes keer zijn we bij elkaar geweest: Janna, Jenny, Rob en ds. Kaj van der Plas. Voor wat vroeger catechese heette maar nu Xplore. We hebben het over symbolen gehad. Een symbool wijst op een bepaalde betekenis, zonder daar zelf op te lijken. Met een plaatje kun je een boodschap overbrengen, zonder dat die boodschap op het plaatje lijkt. Water is een symbool dat veel in de bijbel voorkomt. Daarin lees je ook dat je symbolen kunt doen, kunt laten zien door wat je doet. Jeremia gooide een kruik stuk als symbool voor het volk dat over alle windstreken verspreid zou raken. Ook in de kerk zijn allemaal symbolen te zien (de Paaskaars bijvoorbeeld of de duif op de doopvont) en er worden symbolen gedaan (zoals dopen en avondmaal). De voorlaatste keer hebben we symbolen voor onszelf meegenomen en geraden wat die van de anderen betekenden. En de laatste keer aten we samen pizza! Eind maart beginnen we aan de volgende ronde. Iedereen heeft er zin in. Zit je zelf in de brugklas: geef je dan op en doe vanaf maar ook 6 keer mee! Kaj van der Plas 6

7 Hielle Tillema 25 jaar organist Op 24 november jongstleden bespeelde Hielle Tillema het orgel tijdens de gedachtenisdienst in De Wieken. In verband met het beëindigen van de weeksluitingen was dit zijn laatste keer aldaar, maar tevens ook zijn zilveren jubileum. Toen Hielle 25 jaar geleden samen met Greet en hun kinderen in Eelde kwam wonen, werd hij al snel, na voor een ballotagecommissie een proeve van bekwaamheid te hebben afgelegd, toegevoegd aan het groepje organisten-vrijwilligers in De Hoeksteen. Zij begeleidden bij toerbeurt de kerkdiensten, toen nog twee per zondag. Daarnaast speelde Hielle in de weeksluitingen in De Wieken. Na de fusie tot onze huidige PKN gemeente is Hielle, inmiddels als vaste vervanger van Vincent van Laar, nog altijd met enige regelmaat achter het orgel van de Dorpskerk te vinden. Waar hij met groot enthousiasme en fraai spel de samenzang begeleidt. Na afloop van de doopdienst van 18 november is Hielle, die ook in deze dienst organist was, even in het zonnetje gezet en ontving hij als blijk van waardering van de kerkenraad een bos bloemen, gevolgd door een welverdiend applaus van de gemeente. Hielle, dank voor je inzet en enthousiasme. Wij hopen nog heel lang van jouw orgelspel te mogen genieten! Namens de kerkenraad, Liesbeth Bronsema, scriba 7

8 Sing this night kerstconcert door het Cantatekoor Op donderdag 20 december zal het Cantatekoor voor de vierde keer in haar bestaan een kerstconcert geven. In de sfeervolle, kaarsverlichte Dorpskerk brengt het koor een vooral vrolijk kerstprogramma met Spaanse en Latijns- Amerikaanse Villancicos de Navidad uit de 16e en 17e eeuw, enkele 17e-eeuwse Cantiones Natalitiae van de Vlaamse componist Guilielmus Messaus en Christmas Carols van de Engelse componist John Rutter (geb. 1945). De instrumentale begeleiding is bijzonder: medewerking wordt verleend door Pieter Pilon piano en orgel, Beate Loonstra harp, en Jankees Braaksma blokfluit en slagwerk. Zij zullen ook enkele intermezzi ten gehore brengen. Het geheel staat als altijd onder leiding van onze cantor-organist Vincent van Laar. Het concert begint om uur. De toegang is vrij; er is aan de uitgang een collecte ter bestrijding van de onkosten. Na afloop is er in t Loughoes gelegenheid om met elkaar een glas Glühwein te drinken. U wordt van harte uitgenodigd het concert bij te wonen! Els Beelen Kerstdecoratie 2012, wijk 1 Zoals elk jaar tegen de kerstdagen organiseren we weer een middag om kerststukken te maken, deze keer gevraagd: eigen initiatief! Wil je zelf bedenken wat het deze keer wordt? Neem een schaal, pot, vaas, meerdere kleine potjes, strokrans of oasekrans, oasisblok of nog iets anders mee en maak er een mooi geheel van. Verder wat groen en versieringen, andere te gebruiken materialen, mesje, enz.; wij zorgen dat er weer veel gevarieerd groen is. Deze activiteit vindt plaats op woensdag 19 december, 14:30 in t Loughoes. Wil je je opgeven voor donderdag 13 dec. bij Lien Kadijk, tel of bij Ina Hiemstra, tel

9 Advent en Kerst in de Kinderkerk De adventstijd is een tijd van verwachting. We leven toe naar het kerstfeest, het feest waarop we zullen vieren dat er licht komt in het donker. Elke zondag zullen in de kerk de adventskaarsen worden aangestoken door een kind waarbij tevens een klein gedicht zal worden voorgedragen. Dit jaar worden de kinderen in de kinderkerk aan de hand genomen door 4 profeten. Voor alle vier profeten speelt verwachting een rol. Ze kijken uit naar een tijd die komen gaat. We luisteren naar Zacharia, Maleachi, Sefanja en Micha. Elke week komt er uit de mand, die voor in de kerk staat, een voorwerp dat past bij de profeet en wat het onderwerp wordt van het verhaal in de kinderkerk. Club Gelukkig hebben we goed nieuws en kunnen we starten met de clubs. Wat later dan jullie gewend zijn, maar toch... De verdeling ziet er als volgt uit: Groep 5: Melanie en Nienke op woensdag van tot uur. Groep 6: Melanie en Nienke op woensdag van tot uur. Groep 7: Jantine en Marieke op maandag van tot uur. Groep 8: Martine en Rianne op vrijdag van tot uur. Brugklas: Agnes en Marja 1 x in de maand. Data/tijd volgt nog Tweede klas: Editha en Willeke op zondag van tot uur. Op club krijgen jullie een brief met alle clubdata en bijzondere activiteiten. Wij hebben er heel veel zin in, jullie ook? groetjes de clubleiding Melanie, Nienke, Rianne, Editha, Willeke, Martine, Agnes, Marja, Jantine en Marieke 9

10 Kerstmiddag voor senioren De diaconiecommissie Senioren nodigt u van harte uit voor de kerstmiddag voor gemeenteleden van 75 jaar en ouder. Deze viering wordt gehouden op zaterdag 22 december in t Loughoes vanaf uur. Wanneer u familie of vrienden, die ook senior zijn, wilt meenemen, zijn die ook van harte welkom. Als u geen persoonlijke uitnodiging hebt ontvangen en toch graag wilt komen, kunt u zich opgeven bij onderstaande personen. Wilt u dan ook aangeven of u vervoer nodig heeft? Graag tot ziens op 22 december. Bea Brouwer tel: Harma Löhr tel: Wil Nijdam tel: Einde weeksluitingen in De Wieken. KC. Gedurende een lange reeks van jaren zijn er weeksluitingen gehouden in De Wieken. Predikanten uit onze eigen gemeente gingen er voor, maar ook voorgangers van buiten onze plaatselijke gemeente kwamen regelmatig op de zaterdagavond naar De Wieken. De organisatie van de weeksluitingen was in handen van de weeksluitingscommissie. Deze commissie zorgde er elk jaar weer voor dat deze bijeenkomsten door konden gaan, daarbij werden zowel protestantse als rooms katholieke voorgangers uitgenodigd. Daarnaast moest er iedere zaterdagavond ook een organist aanwezig zijn. Enkele keren per jaar werd de reguliere dienst van onze protestantse gemeente in De Wieken gehouden. Uiteraard waren deze bijeenkomsten in de eerste plaats bestemd voor de bewoners van De Wieken. Ook de bewoners van de aanleunwoningen waren van harte welkom. De bijzondere sfeer in deze bijeenkomsten maakte dat ook anderen de weeksluitingen in De Wieken meemaakten. Voor hen werd zelfs een speciale vervoersdienst georganiseerd. Wat was dan die bijzondere sfeer? Allereerst de kleinschaligheid. Tussen de dertig en zestig mensen waren de laatste jaren aanwezig. 10

11 Natuurlijk speelde ook een rol dat iedereen elkaar kende! Er werden bekende liederen gezongen en de verkondiging sprak velen aan. Het kopje koffie of thee dat na de dienst werd geserveerd hielp vast om de gesprekken op gang te brengen; de diensten eindigden altijd in een gezellige sfeer! Door de landelijke ontwikkelingen in de zorg en de slechte staat van het gebouw heeft Dignis/Lentis moeten besluiten te stoppen met het verzorgingshuisgedeelte van De Wieken. Dit betekent dat de recreatiezaal op korte termijn niet meer beschikbaar is. De kerkenraad heeft hierover overleg gevoerd met de weeksluitingscommissie en met de stichting "Vrienden van de Wieken." Uiteraard heeft er ook overleg plaatsgevonden met de directie. Van een definitieve sluiting is echter nog geen sprake. Vanuit De Wieken blijft extramurale dienstverlening bestaan aan de bewoners van de aanleunwoningen en is er een voorziening van 10 plaatsen voor kortdurende opnames beschikbaar. De kerkenraad wil hierbij ieder bedanken die in deze lange periode een steentje heeft bijgedragen bij alle activiteiten rondom de weeksluitingen. Op zaterdag 1 december deze keer om uur wordt de afscheidsdienst gehouden. Hiervoor zijn alle voorgangers, organisten en degenen die verder zijn of waren betrokken bij De Wieken uitgenodigd. Mocht u deze dienst bij willen wonen dan bent u ook van harte welkom! namens de kerkenraad, Wim Schoolderman Kerstdecoratie avond wijk 2 Hebt u zich nog niet opgegeven voor het maken van een Kerstcreatie op woensdagavond 12 december maar wilt u wel meedoen? Het kan nog. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Opgave bij Anna Mihl, tel: Nieuwjaarsinstuif van de wijken 1,2 en 3 Op zaterdag 12 januari zijn alle mensen van deze wijken tussen half drie en half vijf hartelijk welkom in t Loughoes voor de Nieuwjaarsontmoeting. Noteert u de datum alvast? Aaltje Lubbers 11

12 CODE De Commissie Open Dorpskerk Eelde (CODE) zoekt vanwege het terugtreden van een van de commissieleden: een enthousiaste man of vrouw om CODE te komen versterken. Codeleden zijn momenteel Tineke Stoffers, Andries Kamminga, Herman Kreeftenberg en Hein van Assen. We komen 2 tot 3 keer per jaar bij elkaar voor het regelen van o.a. het organiseren van de startavond voor de gastheren en -dames, het samenstellen van het rooster, de klassendag en dergelijke zaken. Taken kunnen in samenspraak worden geregeld. Lijkt het u iets om mee te denken en mee te doen aarzel dan niet om contact op te nemen met een van de commissieleden. Voor de openstellingsuren gedurende de zomermaanden zijn nieuwe gastheren en dames van harte welkom. Uw reactie tegemoet ziende en hopende op veel respons, namens CODE. Hein van Assen Bloemen gingen naar... 7 oktober Mw. Bloem - Hulst 14 oktober Mw. Wierenga - Hamster 21 oktober Mw. Biek - Timmer Fam. Schut 28 oktober Dhr. Drewes Fam. Hoogendoorn 4 november Fam. Kruijer 11 november? 18 november Mw. Schipper - Evertz 12

13 Puzzel De oplossing van de vorige puzzel was: MITHRA en DAUNUS Vul de gevraagde woorden in. De letters in de grijze vakjes vormen van boven naar beneden de oplossing. Tip, het heeft allemaal met 5 december te maken. Veel plezier! Ina Rawée cadeau 7.vriend 2. rijmpje 8. pamfletten 3. deel van een dag 9. papier omdoen 4. hoofddeksel 10. geintjes 5. maand 11.lekkernij 6. gooien 13

14 Agenda 11 december / 8 januari / 12 februari / 12 maart / 8 april Schilderavond. Allen aanvang 19:45 uur in t Loughoes. 1 december Koperpoetsen en bladharken 9:00 t Loughoes 5 december Koffietied 9.30 tot 11:00 t Loughoes 12 december Kerstdecoratie wijk t Loughoes dec. Kerstconcert Bloemenkoor t Loughoes 16 december Benefietconcert t.g.v. Bhutan t Loughoes 19 december Kerstdecoratie wijk t Loughoes 20 december Kerstconcert cantatekoor Dorpskerk 21 & 22 dec. Opa (Oud Papier actie): Tel december Charmantykoor + Amadeüs Dorpskerk 24 december Kerstmusical 17:00 Dorpskerk 12 januari Nieuwjaarsinstuif wijken 1,2, t Loughoes Inleveren kopij Website Kerkelijk Contact: Kopij voor het volgende nummer tot en met vrijdag 28 december, 24:00 uur per naar Handgeschreven berichten kunt u in de brievenbus van t Loughoes deponeren o.v.v. redactie KC. Dorpsklanken kerkelijke kopij voor Dorpsklanken vrijdags voor 18:00 uur naar Greet Hartman, Zondagsbrief Donderdagavond voor 20:00 uur per 14

15 Neem en lees Er kunnen weer eens aanwinsten voor de bibliotheek in t Loughoes gemeld worden. In de eerste plaats een uitdagend boek dat gelezen en besproken wordt in de gesprekskring Religie voor atheïsten. Onder die titel betoogt de auteur, Alain de Botton, op een originele manier dat de seculiere samenleving veel kan leren van religies als het gaat om zaken als gemeenschapszin, ethiek, onderwijs en kunst. In zijn boek ondertitel Een heidense gebruikersgids zet hij de dogmatische aspecten van godsdiensten overboord. Om er wel aspecten uit te filteren die troostrijk kunnen zijn voor de twijfelende hedendaagse mens. De schrijver is geboren in Zwitserland en houdt zich in zijn boeken bezig met wat wel een filosofie van het dagelijks bestaan wordt genoemd. In ieder geval nodigt hij in dit boek tot discussie uit. Die in de gesprekskring dan ook wel niet zal ontbreken. In de kast vindt u het onder 240 BOT. Angst kent veel verschijningsvormen. Gaat het om angst om te falen of voor schut te staan, angst voor de toekomst of voor de dood, angst om je te binden of angst om alleen gelaten te worden? Zo staat het op de omslag van een boek van Anselm Grün, monnik van een benedictijner abdij in Duitsland. De titel is Maak van angst je levenskracht; spirituele impulsen, een weg naar meer vitaliteit. De schrijver probeert een weg te wijzen waarlangs we kunnen leren om met angst te leven. Hij luistert daarbij vooral naar de evangeliën volgens Mattheüs en Lucas en spreekt in dat verband van de angsttherapie van Jezus. Dat levert inzichten op en perspectieven om te leren met angsten en bezorgdheden te leven (251 GRU). Tenslotte twee boekjes van Bernard Luttikhuis (predikant te Haarlem en betrokken bij de beweging Op goed gerucht). In Tien vormen om je vrijheid te bewaren probeert de schrijver de Tien geboden tot leven te brengen en aan te geven hoe actueel deze oudtestamentisch woorden zijn (226 LUT). En Tien vragen die steeds terugkomen is een boekje over problemen die veel christenen en andersgelovigen tegenwoordig bezig houden. Bestaat God? Waarom is er zoveel kwaad in de wereld? 15

16 Is er leven na de dood? Een helder geschreven gespreks- en leesboekje (240 LUT). Vragen of opmerkingen over de toerustingsbibliotheek? Altijd welkom bij Jan Nuiver ( ) Oikocredit en Kerst Hebben Oikocredit en Kerst wat met elkaar te maken. Op het eerste gezicht niet, maar toch wel. Kerst is als een feest van Licht goed bij ons bekend. Licht door de komst van Jezus, een teken van hoop. We vieren dat met licht van kaarsen en kerstboom, thuis en in de kerk. Oikocredit is minder bekend. Het is een coöperatieve vereniging, welke geld leent van mensen, kerken enz. en dit weer uitleent aan arme mensen in ontwikkelingslanden. Voorwaarde is dat men een goed ondernemingsplan heeft en niet door een plaatselijke bank wordt gefinancierd. Oikocredit verleent dan een lening in de vorm van microkrediet. Voor deze arme mensen de mogelijkheid om in hun eigen onderhoud te voorzien, kinderen naar school te kunnen sturen enz.. Licht in hun toekomst! Wilt u deze mensen ook in het Licht laten delen?. Dat kan door een participatie Oikocredit ( 200,-) te kopen of aan een ander cadeau te geven, bijvoorbeeld een kleinkind. Of een lidmaatschap Oikocredit Nederland ( 20,- per jaar). Hiermee wordt het werk van Oikocredit gesteund. Giften aan Oikocredit zijn fiscaal aftrekbaar. Meer weten? Kijk op of bel met werkgroep Drenthe van Oikocredit, Yvonne Vos de Vries tel e.mail 16

17 Vanuit de diaconie, kerstpakketten Traditiegetrouw zal de diaconie ook dit jaar weer kerstpakketten samenstellen en uitdelen aan hen, van wie wij gehoord hebben en weten dat zij dit heel goed kunnen gebruiken. Wij weten dat hun aantal helaas alleen maar toeneemt. Van diverse zijden hebben wij reeds adressen aangeleverd gekregen. Wij zijn van mening dat het uitdelen van kerstpakketten niet alleen een zaak is van de diaconie, maar van de hele gemeente. U bent dus uitgenodigd om hieraan mee te werken en te helpen. Vorige jaren was deze actie een groot succes. Wat u kunt doen: Goederen of overtollige kerstpakketten bij t Loughoes inleveren, of geld storten. 1) U kunt een pak koffie, suiker, meel, chocola, of anderszins meenemen naar t Loughoes, als het maar houdbaar is en goed verpakt Data waarop u uw goederen of overtollige kerstpakketten kunt inleveren bij t Loughoes: maandag 17, dinsdag 18 en woensdag 19 december s ochtends tussen 9 en 12 uur, of s avonds tussen 19 en 22 uur 2) U kunt een gift storten op rekening t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Wij zorgen voor de rest, namens u, namens onze gemeente, namens iedereen die omziet naar de ander vooral in deze kersttijd. NB: mocht u een persoon of gezin kennen in onze gemeente die volgens u ook in aanmerking komt voor een kerstpakket, dan kunt u dat melden bij de diaconie. Namens de diaconie, Joke Lambour Tel

18 Wat betekent de kerk voor mij? Ik ben in 1937 geboren in een Hervormd gezin in 2e Exloërmond. Mijn opa was in 1894 mede oprichter van de Hervormde gemeente. Eerst huiskamer bijeenkomsten, later: wegens plaatsgebrek, werd er een houten gebouw neer gezet. In 1938 werd de oude kerk vervangen door nieuwbouw met verenigingsgebouw. Vanaf mijn 19e jaar had ik met mijn vriendin de leiding van de zondagschool in Boermastreek Elke zondagmiddag van uur. Het gebouwtje werd beheerd door de gebr. Ensing, die zorgden dat de turf gestookte juffer kachel brandde. Wij hadden als leidraad Kind en zondag en we zongen uit het blauwe boekje Wie zingt mee. Er stond een harmonium waar mijn vriendin op begeleide. Ook maakten we onze eigen muziek instrumenten. Als we vroegen welk liedje er moest worden gezongen, was het steevast De dorre vlakte der woestijnen.. Kerst was een hoogte punt. We liepen eerst met een lijst om geld in te zamelen. We wisten precies welke boer een goede kop op de lijst zette. Daar kochten we leesboekjes (denk aan W.G. v.d. Hulst) kerstkransen en sinaasappels van. We hadden een kerstboom met echte kaarsjes. En een grote ketel chocolademelk stond op de kachel, gemaakt door fam. Ensing van eigen melk van de koeien. Tijdens dit alles voerden we een kerst spel op en een ouderling las het kerstverhaal voor. In 1962 zijn Henk en ik getrouwd. We woonden in Groningen waar we naar de Sionskerk gingen. We hebben 3 kinderen gekregen. In 1964 is onze oudste zoon Jan door ds. van Moorsel gedoopt. Later i.v.m. verhuizing gingen we naar de Kapel in Stadspark waar Christiaan door ds. De Bruin is gedoopt. In 1968 verhuisden we naar Paterswolde, waar Emiel in onze mooie dorpskerk door ds. Frank is gedoopt. April 1979 hebben Henk en ik hier in de Dorpskerk belijdenis gedaan. Ik voelde mij altijd bij de kerk betrokken en zo ben ik in 1989 bij de bloemendiensten begonnen en heb ik in 1995 de coördinatie van Mevr. Jo Sieben overgenomen. Bloemen hebben voor mij veel betekenis. Vooral de symbolischeliturgische bloemschikking krijgt meer zeggingskracht qua materiaal, 18

19 kleur en vorm. Het vergroot de betekenis van Bijbelse verhalen. We houden ons zoveel mogelijk aan de kleuren van het antependium. Onze 3 zoons gingen naar de Menso Alting school, waar ik in de oudercommissie heb gezeten en ook veel met handenarbeid heb meegeholpen. Vooral de coördinatie van het brigadieren was een tijdrovende maar dankbare taak. Ons gezin is inmiddels verrijkt met 3 schoondochters en 6 kleinkinderen. In september 1996 is de Duinstee Geriatrisch centrum naast de Wieken geopend. Ik werd door ds. van Vliet gevraagd of ik de contacten met de bewoners vanuit de kerk wilde onderhouden. Ik kreeg een lijst met bewoners die ik met hun verjaardag moest bezoeken. Dit bevredigde mij niet, want soms waren de desbetreffende bewoners overleden, waarvan ik niet op de hoogte was. Later heb ik samen met ds. Westmaas een gesprek gehad met de activiteiten begeleidster van de Duinstee hoe we dit beter konden uitvoeren. Sindsdien ben ik geregeld als vrijwilligster bezig met o.a. grand café, uitstapjes naar Intra tuin, klompenmuseum, muziek en nog veel meer activiteiten. Vooral het in sfeer brengen met betrekking op de jaargetijden vind ik een mooie bezigheid. Versieren van de gangen en kamers o.a. Koninginnedag, Pasen, Sint Maarten, Sinterklaas en Kerst. Straks ga ik kniepertjes bakken, al is het alleen al voor de geur. Ik vind dit ook Kerkenwerk. De laatste keer met de doop van Matthijs Bouma voelde ik die verbintenis met de kerk. De groep kinderen rond het doopvont samen met Matthijs. En dat wij als gemeenteleden beloofden Matthijs op te nemen. Toen dacht ik, ik hoor er ook bij! Met vriendelijke groet, Johanna Lieben-Beuker. Ik geef de pen door aan: Mev. Martha Hovingh-Feenstra 19

20 In Memoriam Ik lees in jou nu jij zo stil en onbewogen hier ligt, Zijn liefde en Zijn machtig mededogen waardoor uit koude klei zo vastgevroren altijd opnieuw weer leven wordt geboren Toon Hermans Afgelopen maand overleden in ons midden: Meinarda Henderika van der Meer Postema * Willem Lutgers * Ludolf Hendrik Gilles de Langen * De dag van de rechten van de mens 9 DECEMBER AANDACHT VOOR DE DAG VAN DE RECHTEN VAN DE MENS 10 december is internationale dag van de rechten van de mens. Ook in de kerk wordt daar aandacht aan geschonken. Na de dienst van 9 december zullen er in t Loughoes 20

21 kaarten liggen, die getekend kunnen worden voor een politieke gevangene in Iran. Nasrin Sotoudeh is advocate en moeder van twee kinderen. Sinds 4 september 2010 zit ze gevangen in Evin-gevangenis van Teheran wegens propaganda tegen de staat. Ze verdedigde minderjarige kinderen, die de doodstraf hadden gekregen. Daarnaast verdedigde ze mensenrechtenactivisten zoals Sherin Ebadi, de winnares van de nobelprijs voor de vrede in Haar kinderen worden verhinderd om hun moeder te bezoeken en haar man heeft een reisverbod gekregen, zodat hij niet voor haar zaak kan opkomen. Toch blijft ze geloven dat er gerechtigheid zal komen. U tekent op 9 december toch ook een kaart voor haar? Bij voorbaat dank, ook namens haar man en kinderen. Grace Molegraaf, Amnesty Eelde-Paterswolde. ZWO project Sumatra Mirima Nagtegaal, medewerkster van Kerk in Actie, bezocht in mei 2012 Zuid Sumatra, tijdens haar bezoek was ze ook bij een dienst van de GKSBS en bezocht ze een van de boerengroepen die door Yabima worden ondersteund. Boerengroepen Lembah Seputih Meneer Was ontving Miriam thuis en vertelde dat hij in 1976 met zijn gezin naar Zuid Sumatra is getransmigreerd (verhuisd) en kreeg toen een klein stuk land. Het land was toen heel wild begroeid en moest nog helemaal ontgonnen worden. Samen met de boeren in zijn omgeving hebben ze al het land ontgonnen. Gezamenlijk hebben deze boeren een groep van ongeveer 20 leden opgezet. Meneer Was verbouwde eerst cassave en mais, maar is later overgegaan op rijst, omdat dat meer opbrengt. Toch was de opbrengst niet hoog en het werk zwaar aangezien alles met de hand en de ploeg gedaan moest worden. 21

22 In 1995 heeft deze boerengroep geld gekregen. Van dit geld hebben ze samen één koe gekocht. Deze koe werd gebruikt om het land om te ploegen en er werd ook mee gefokt. De kalfjes werden doorgegeven aan verschillende leden van de groep, maar ook anderen uit de gemeenschap mochten meedoen. Iedereen die een kalfje kreeg moest op termijn ook weer een kalfje doorgeven aan iemand anders. Inmiddels heeft 90% van de boeren in de regio koeien, ongeveer 200 gezinnen. Er is nu veel meer welvaart. Toen de kerk een aantal jaar geleden een nieuw gebouw nodig had, hebben de leden van de groep allemaal een koe verkocht om met de opbrengst de kerk te sponsoren. De kerk had hen geholpen, nu konden zij de kerk helpen. De leden van de boerengroep van meneer Was zijn allemaal lid van de GKSBS, maar het is geen vereiste om lid te kunnen worden van de groep. De boerengroepen staan open voor iedereen. Zo zijn er projecten rondom sanitaire voorzieningen, het opknappen van huizen of het fokken van geiten, allemaal op dezelfde manier als bij de boerengroep van meneer Was. Iedere groep heeft een voorzitter, secretaris en penningmeester om te zorgen dat alles eerlijk geregeld wordt en dat de mensen die het t hardst nodig hebben als eerste worden geholpen. Zo werken Yabima en de GKSBS gezamenlijk aan de ondersteuning van boerengroepen met training over veehouderij, landbouw of biogas bijvoorbeeld. Door-Elske Cazemier, Kerk in actie Kerstmusical: Dat is pas Kerst! Al een paar weken wordt er elke zondagmiddag hard gewerkt in het Loughoes. Bijna 50 kinderen 22

23 en volwassenen werken samen aan een kerstmusical. Er wordt op de piano begeleid door Hanneke Jager. Desiree de Vos doet het spel en vele mensen helpen mee om het allemaal zo mooi mogelijk te laten worden. De musical gaat over vier kinderen die op zoek gaan naar de betekenis van kerst. Ze passeren holbewoners, belanden in Frankrijk en komen terecht bij de kerststal en bij boze herders. Zullen ze de betekenis vinden? De musical wordt opgevoerd op kerstavond, 24 december om 17:00 uur in de Dorpskerk. Het is geschikt voor alle leeftijden. Dus komt allen! (NB :er is dit jaar geen kinderkerstviering in het bos) Rian Westmaas Vanuit de diaconie Zaterdag 17 november, de 117 e Landelijke Diaconale Dag. Thema dit jaar: Hart voor diaconaat. Hart voor onze medemens ver weg en dichtbij. Men heeft ons een dag beloofd waarop medemensen centraal staan en waarop het diaconaat in al z n veelzijdigheid aan de orde zal komen: van diaconaat in een veranderde wereld tot betrokkenheid in de woonwijk. Het begint om 10 uur, dus dat wordt weer de trein van 7.36 uur uit Haren. We gaan met 3 diakenen, Joop, Jan Menno en ik, tenminste, dat zijn de diakenen uit Eelde-Paterswolde. In Haren worden we opgewacht door 4 diakenen van EVZ, Doortje en Jenny van de Dorpskerk en Marjolijn en Fimke van de Laarkerk uit Zuidlaren. We kunnen beslist niet in een stiltecoupé. Het is reuze gezellig zo n treinreis met onze diaconale zusters! In Zwolle moeten we overstappen en komen dan in een meer dan 23

24 overvolle trein. We staan geperst als haringen in een ton en kunnen geen vin meer verroeren. In Utrecht aangekomen blijkt dat we gelukkig niemand zijn kwijt geraakt. Wat snakken we naar koffie! Echter, als we om 9.45 uur in de Jaarbeurs aankomen, krijgen we geen koffie meer, order van het ontvangstcomité. We moeten direct de zaal in en worden verwelkomd door meer dan 1000 zingende diakenen! We vallen direct enthousiast in. Er wordt ons een heel programma geboden rond het thema Hart voor diaconaat. Na de liturgische opening volgen panelgesprekken met o.a. Arjan Plaisier (scriba PKN), Ineke Bakker, directeur STEK Den Haag, mensen van KIA voor binnen-, en buitenlands diaconaat, gasten uit India, een wethouder van sociale zekerheid in Amersfoort, jongeren over duurzaamheid en allerlei actieve diakenen. Een der laatste sprekers is Gerda Verburg, Nederlands vertegenwoordiger bij de wereldvoedselorganisatie in Rome. Als oud-minister vult haar retorisch betoog met gemak het dubbele van de haar toegestane tijd. Ook is er weer het cabaret van de gemeentereiniging. Tussendoor mogen we zingen: Hart voor de zaak, kloppend hart voor de zaak, kloppend hart voor de goede zaak van God en mens en Diaconaal, leef dan diaconaal, ondersteun dan het mensenkind van God. Na al die informatie mogen we dan eindelijk aan de koffie. Er wacht ons een biologische lunch met lekkere broodjes (de kaas althans). Verder maken we dankbaar gebruik van de pauze om langs de diverse stand te struinen naar informatie (en pepermuntjes!). We treffen weer enkele bekenden, o.a. Door-Elske als standhoudster en Henny Nagelhout van Diakonia. s Middags zijn er de workshops, 18 in getal. Joop en ik kiezen voor een workshop waarin de relatie wordt gelegd tussen arbeid en kledingindustrie in India, verteld door een Indiase vrouw, een praktijkdeskundige. Leerzaam. Jan Menno bezoekt onderwijl een workshop over voorbedes. Gedrieën gaan we naar de workshop Diaken in de praktijk, handvatten om praktisch en diaconaal aan de slag te gaan in de omgang met andersgelovigen, geleid door mannen van het kenniscentrum voor religie en ontwikkeling en het Hendrik Kraemer Instituut. Tot slot is er de gezamenlijke afsluiting met zang en mededelingen. Moe maar voldaan spoeden we ons vervolgens naar de uitgang, waar we het boekje met 101 tips voor een diaconaal kloppend hart mogen ontvangen en dan rest ons nog de lange reis naar huis. Gelukkig is de trein nu minder vol, maar pas vanaf Meppel hebben we het echt goed 24

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT In deze wijkbrief Dordtse Dom draait door Open-deur-dienst Reisje Hollands Venetië Expositie aquarellen Jubileum Grote Kerk Nieuwe leden kerkenraad Rooster van kerkdiensten

Nadere informatie

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 559 Jaargang 29 19 april 2012 Kerk Woerden en Zegveld Toegegeven, de Bijbel op zich bevat al meer dan genoeg schatten, maar toch kan een lezing in de deuterocanonieke Bijbelboeken

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

KERKBLAD. 50 jaar Nes Ammim. van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede. 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11

KERKBLAD. 50 jaar Nes Ammim. van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede. 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11 KERKBLAD van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede Redactie: Wim Assink G. Foulkesweg 259, 6703 DK Wageningen Tel. (0317) 84 34 54 Gerben Rietman

Nadere informatie

DRIEKLANK februari 2014

DRIEKLANK februari 2014 DRIEKLANK februari 2014 37.4 Informatieblad van de Protestantse gemeente te Usselo Adressen kerkgebouwen: Haaksbergerstraat 815, Usselo Hellerweg 50, Twekkelo Usselo / Boekelo / Twekkelo Drieklank, 37

Nadere informatie

24 december, 21:30 uur Kerstavonddienst Grote Kerk. Programma Kerst en Oud/Nieuw

24 december, 21:30 uur Kerstavonddienst Grote Kerk. Programma Kerst en Oud/Nieuw S amen Officieel orgaan van de Protestantse Gemeente Breda - 7e jaargang no. 10 - december 2014 Programma Kerst en Oud/Nieuw Zaterdag 20 december 14:00 Christmas Carols, Lutherse Kerk 19:30 Lessons and

Nadere informatie

BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1. INHOUD blz. blz.

BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1. INHOUD blz. blz. BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1 INHOUD blz. blz. Gedicht 1 Diaconie en zending 12 Van de redactie 2 Middagdienst 25 januari 15 Om te beginnen 2 Daans overpeinzingen

Nadere informatie

Halverwege. Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen. 30 ste jaargang nummer 4

Halverwege. Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen. 30 ste jaargang nummer 4 1 Halverwege Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen Kerst 2011 30 ste jaargang nummer 4 R o n d o m d e d i e n s t e n 2 R o n d o m d e d i e n s t e n Zaterdag 24 december

Nadere informatie

Kerkblad voor de PKN gemeente Exmorra-Allingawier. april 2012. nr. 300. December 2013. Nr. 318

Kerkblad voor de PKN gemeente Exmorra-Allingawier. april 2012. nr. 300. December 2013. Nr. 318 Kerkblad voor de PKN gemeente Exmorra-Allingawier December 2013 april 2012 Nr. 318 nr. 300 In verband met bereikbaarheid predikante: Ds. G. Rol, tel nr. 581845 06-30454803, in dringende gevallen voorzitter

Nadere informatie

De Kerk in t Midden. Informatieblad van en voor de protestantse gemeente Oosthoek te Hulst. Verschijnt 8 maal per jaar

De Kerk in t Midden. Informatieblad van en voor de protestantse gemeente Oosthoek te Hulst. Verschijnt 8 maal per jaar De Kerk in t Midden Informatieblad van en voor de protestantse gemeente Oosthoek te Hulst. Verschijnt 8 maal per jaar Jaargang 26 nr. 2 oktober 2014 Colofon Redactie: José v.d. Elshout - ds. Pieter Overduin

Nadere informatie

Planning Meander 2015

Planning Meander 2015 16 de jaargang no.3 december 2014 Kerstnummer Colofon De Meander verschijnt zes keer per jaar en wordt verspreid onder cliënten, vrijwilligers en medewerkers van de Swinhove Groep: locaties Swinhove, De

Nadere informatie

Kortom en met dank aan al die mensen die kopij hebben aangeleverd ook deze keer weer een boeiend nummer!

Kortom en met dank aan al die mensen die kopij hebben aangeleverd ook deze keer weer een boeiend nummer! 23e jaargang nr.7 12 oktober 2014 informatieblad van de OVG VAN DE REDACTIE In deze clip weer veel informatie. Over de komende vieringen maar ook over de gemeenschapsmiddag die volgende maand wordt gehouden.

Nadere informatie

Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015

Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015 Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015 Beste Parochianen, De adventstijd met z n vier weken van voorbereiding op het Kerstfeest valt altijd samen met de drukke decembermaand. Deze weken hebben

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

December 2010. Inhoudsopgave

December 2010. Inhoudsopgave December 2010 Inhoudsopgave Informatiepagina... 2 Weekenddiensten huisartsen/dierenartsen N schut, Elim, H veld... 3 Van de redactie... 4 In de Kiekerd... 7 CBS de Regenboog... 11 Dorcas... 15 S.S.N...

Nadere informatie

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN JAARGANG 33 NUMMER 5 MEI 2014 Kerken Samen Samen Kerken (KSSK) is een gezamenlijke uitgave van: de Hervormde Gemeente s-graveland de Hervormde Gemeente Kortenhoef de

Nadere informatie

Ugchelen. ...en God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Gedachteniszondag. Kerstviering senioren. Helicon bedankt!

Ugchelen. ...en God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Gedachteniszondag. Kerstviering senioren. Helicon bedankt! De Bron Ugchelen Uitgever: Bronkerk Ugchelen Woensdag 3 december 2014-51 e jaargang nr. 21 Helicon bedankt! De taxussen bij de brandweerkazerne staan er weer fris geknipt bij. Leerlingen van de afdeling

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis VOORWOORD Nog steeds is het aantal in - en aanloophuizen in Nederland groeiende. Duizenden vrijwilligers en vele beroepskrachten zijn dagelijks in de weer om het inloophuis in hun dorp, stadswijk of buurt

Nadere informatie

Meditatie DE GROTE SLEUTELDRAGER! En Ik heb de sleutels der hel en des doods. Openb. 1:18b

Meditatie DE GROTE SLEUTELDRAGER! En Ik heb de sleutels der hel en des doods. Openb. 1:18b Meditatie DE GROTE SLEUTELDRAGER! En Ik heb de sleutels der hel en des doods. Openb. 1:18b Jezus leeft, en zal niet meer sterven! En omdat Hij leeft, zullen al Zijn kinderen leven, eeuwig leven. Dat is

Nadere informatie

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants?

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? 58 e jaargang - nummer 1 MAART 2015 4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? www.irs.nu 380862_In De Rechte Straat nr 5 maart

Nadere informatie

GEERTEBRIEF. Zorg dat je erbij komt. Elk verteluur is weer. Kijkje achter de schermen. anders. Remonstrantse Gemeente Utrecht. pag. 3. pag. 5. pag.

GEERTEBRIEF. Zorg dat je erbij komt. Elk verteluur is weer. Kijkje achter de schermen. anders. Remonstrantse Gemeente Utrecht. pag. 3. pag. 5. pag. GEERTEBRIEF Remonstrantse Gemeente Utrecht Zorg dat je erbij komt pag. 3 Juli 2011 Elk verteluur is weer pag. 5 anders Kijkje achter de schermen pag. 8 Leesrooster Geen leesrooster in dit laatste nummer

Nadere informatie

Sint Martinus. Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Jaargang 38 Herfst #2

Sint Martinus. Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Jaargang 38 Herfst #2 Sint Martinus Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder Jaargang 38 Herfst #2 In dit nummer Voorwoord... 3 Let op: verhuizing Friesland... 3 In Memoriam:

Nadere informatie

De Clingel. De zomer van Het Huis Nebo. Thema. van Het Huis Nebo voor bewoners, cliënten en naasten. De duofiets is er!

De Clingel. De zomer van Het Huis Nebo. Thema. van Het Huis Nebo voor bewoners, cliënten en naasten. De duofiets is er! De Clingel van Het Huis Nebo voor bewoners, cliënten en naasten jaargang 27 september - oktober 2014 Vandaag heeft waarde Thema De zomer van Het Huis Nebo De duofiets is er! Wie was Floris Arntzenius?

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Oudenhoorn

Protestantse Gemeente Oudenhoorn JULI AUGUSTUS 2014 Protestantse Gemeente Oudenhoorn Kerkdiensten Zondag 6 juli 9.30 uur Ds. Koster, Spijkenisse Zondag 13 juli Mw. N.van Embden Zondag 20 juli Kindernevendienst Zondag 27 juli 9.30 uur

Nadere informatie