INFORMATIEGIDS STAD AMSTERDAM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFORMATIEGIDS STAD AMSTERDAM"

Transcriptie

1 INFORMATIEGIDS STAD AMSTERDAM Gemeentelijke diensten en bedrijven Centrale Stadbestuur Activiteiten & Cursussen KINDEROPVANG SENIOREN TROUWEN IN NIEUW-WEST WINTER 2012

2 2 Informatiegids Stad Amsterdam

3 Centrale Stadsbestuur 3 Burgemeester Eberhard van der Laan Burgemeester Eberhard van der Laan is verantwoordelijk voor Openbare Orde en Veiligheid, Integraal Veiligheidsbeleid, Regelgeving en Handhaving, Algemene zaken, Communicatie, Juridische Zaken en de Bestuursdienst. Wethouder: Lodewijk Asscher beheert de portefeuilles Financiën, Jeugdzaken, Educatie en Project Wethouder Carolien Gehrels beheert de portefeuilles Economische Zaken, Waterbeheer, Monumenten, Kunst en Cultuur, Lokale Media, Bedrijven, Deelnemingen, Bedrijfsvoering en Inkoop. Die nieuwe was machine kwam er dankzij de Stadsbank van Lening Foto: Mirande Phernambucq / Hollandse Hoogte. Simpel, snel en betrouwbaar geld lenen! Wethouder Eric van der Burg beheert de portefeuilles Zorg en welzijn, Sport en Recreatie, Luchthaven, Personeel, Organisatie en Integriteit, Dienstverlening en Externe Betrekkingen en Dierenwelzijn. Wethouder Freek Ossel beheert de portefeuilles Wonen en Wijken, Armoede, Openbare Ruimte en Groen, Programma Maatschappelijke Investeringen (PMI), Koers Nieuw West, Zeehaven en Westpoort. Wethouder Maarten van Poelgeest beheert de portefeuilles Ruimtelijke Ordening (incl. Bouw en Woningtoezicht), en Grondzaken, Klimaat en Energie. Wethouder Eric Wiebes beheert de portefeuilles Verkeer Vervoer inclusief de Noord/Zuidlijn, ICT, glasvezel en Luchtkwaliteit. direct contant geld tegen inlevering van uw sieraden of gebruiksartikelen; elke 6 maanden verlengen mogelijk; u kunt op elk moment aflossen en uw bezittingen weer meenemen; Wethouder Andrée van Es beheert de portefeuilles Werk, Inkomen en Participatie, Diversiteit en Integratie, Inburgering en Bestuurlijk stelsel. Gemeentesecretaris Henk de Jong is gemeentesecretaris van Amsterdam. Hij is eerste adviseur van het college van B&W en eindverantwoordelijk voor de diensten van de centrale stad.

4 4 Informatiegids Stad Amsterdam Kwijtschelding voor sommige Amsterdammers Niet elke belastingplichtige is in staat om de lokale belastingen te betalen. De gemeenteraad van Amsterdam ziet graag dat burgers, die daadwerkelijk voor kwijtschelding in aanmerking komen, een aanvraag indienen. Heeft u een inkomen op bijstandsniveau en geen eigen vermogen en denkt u in aanmerking te kunnen komen voor kwijtschelding? Lees dan de hieronder genoemde criteria waaraan u moet voldoen. In sommige gevallen is kwijtschelding mogelijk. Als u; een (bijstands-) uitkering of alleen AOW of alleen studiefinanciering, en geen spaartegoed, heeft, dan komt u (afhankelijk van uw persoonlijke situatie) wellicht in aanmerking voor kwijtschelding. De Dienst Belastingen is voor vragen over kwijtschelding tussen uur en uur bereikbaar via Antwoord op telefoonnummer: Wie: Waarvoor: Hoe Amsterdammers die niet over voldoende geld beschikken om te kunnen betalen volgens door de rijksoverheid bepaalde normen (inkomen op bijstandsniveau en geen vermogen) Afvalstoffenheffing, Watersysteem Ingezetenen (WSHI), Zuiveringsheffing/Verontreinigingsheffing (ZH/VH) regelt u uw aanvraag voor kwijtschelding? Dit kan op twee manieren: 1 Ontvangt u eerst de aanslag Watersysteem Ingezetenen (WSHI), Zuiveringsheffing/ Verontreinigingsheffing (ZH/VH) van Waternet? Gebruik dan bijgevoegde antwoordkaart, of: 2 Ontvangt u eerst uw aanslag (afvalstoffenheffing) van de Dienst Belastingen? Geef uw verzoek om kwijtschelding door in het verzoekformulier aan te kruisen en het bijgevoegde formulier terug te sturen. Dit formulier vindt u, indien u in aanmerking komt, bij uw aanslagbiljet van de Dienst Belastingen. Vervolgens zal een medewerker van de Dienst Belastingen contact met u opnemen om uw verzoek verder af te handelen. De Dienst Belastingen is voor vragen over kwijtschelding tussen uur en uur bereikbaar via Antwoord op telefoonnummer:

5 Belangrijke telefoonnummers 5 Alarmnummers: Alarmnummer (Politie, Brandweer, Ambulance) Geen spoed wel Politie Centrale Doktersdienst Dag en nacht bereikbaar voor patienten van aangesloten huisartsen. Patiënten dienen eerst hun eigen huisarts te bellen. Dierenambulance (24 uur per dag)... (20 cpm) Tandarts Bemiddelingsbureau (24 uur per dag) Stichting ATA, personenalarmering Alarmeringssysteem voor senioren en gehandicapten. Informatienummers: (7 dagen per week) Informatie en advies aan Homoseksuele mannen en vrouwen Milieu Centraal Informatielijn (15 cpm) Telefonische chat- en hulpdiensten: Sensoor Telefonische Meldpunten: Dierenbescherming en Dierenkwijtlijn Meld Dierenmishandeling (10 cpm) Advies- en Meldpunt Kindermishandeling A dam Telefonische hulpdiensten: Blijf van mijn lijf (Meldpunt Vrouwenopvang A dam) / Eerste Lijn hulp voor vrouwen/meisjes die te maken hebben gehad met seksueel geweld of mishandeling. Kindertelefoon (Elke dag bereikbaar van uur.) Steunpunt Huiselijk Geweld Telefonische bemiddeling voor vrouwen met of zonder kinderen die in een crisissituatie terecht zijn gekomen en opvang nodig hebben. Tel. bereikbaar van ma. t/m vr uur. In de avonduren en in het weekend alleen voor acute situaties. Vervoer: Ziekentaxivervoer Boeken Island Bookstore Milieuvragen en milieuklachten Publieksvoorlichting (DBM) Vrijwilligers informatie telefoon Storingsnummers: Gas & licht thuis Openbare Verlichting Waternet (24 per dag) Verkeerslichten Dienst Waterbeheer en Riolering (verstoppingen buitenshuis; dag en nacht/grondwaterproblemen) COLOFON Telefoon 24 uur per dag, alle dagen van het jaar: en chat: De Informatiegids Stad Amsterdam is een uitgave van: Uitgeverij Maypress Postbus 53, 1700 AB Heerhugowaard T I Foto s binnenwerk: Maypress, Dynamo e.a. Redaktie: Maypress Advertentie acquisitie: Peter Knaap, Nico Ridder, Ilonka Luikel Verspreiding: Op 760 punten in Amsterdam, verkrijgbaar bij het Voorlichtingscentrum, Stadsdeelkantoren, Wijkcentra, activiteitencentra, artsen, apotheken, ziekenhuizen, politie wijkposten, bibliotheken en diverse middenstanders. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt en/of verveelvoudigd door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Hoewel deze gids met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, aanvaardt de uitgever geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van niet of onjuiste vermelding van gegevens in deze gids. De uitgever acht zich slechts te houden tot verbetering in de eerstvolgende editie. Polikliniek voor seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA) en Sense Onderzoek op SOA/HIV en hulpverlening bij al u vragen rondom seksualiteit zoals (on)gewenste zwangerschap, abortus, anticonceptie, inclusief plaatsing spiraaltjes. (Sense) Verwijsbrief niet nodig. Een SOA/HIV onderzoek is gratis. Een Sense consult is onder de 25 jaar gratis, boven de 25 jaar zijn er kosten aan verbonden. Voor een afspraak kunt u bellen op werkdagen naar Of dien een afspraakverzoek online in. Kijk voor actuele informatie op Weesperplein 1, 1018 XA, Amsterdam.

6 6 Informatiegids Stad Amsterdam Word lid van de OBA Boeken, cd s, dvd s, internet, e-books, luisterboeken, lezingen, games, blu-rays, concerten en meer. Kies het abonnement dat bij u past en word lid van de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA). Lid worden kan in alle 28 OBA-vestigingen en via Jeugdpas (gratis) De Jeugdpas is een gratis abonnement voor iedereen tot t 19 jaar, waarmee materialen geleend kunnen worden en gratis gebruik kan worden gemaakt van internet*. De pas geeft tevens recht op 50% korting op OBA-activiteiten. Gebruikerspas ( 15,00) Met de Gebruikerspas kan gratis gebruik worden gemaakt van internet en wifi*. Hiermee kunnen geen materialen worden geleend, maar de pas geeft wel recht op 50% korting op OBA-activiteiten. Leenpas ( 30,00) De Leenpas biedt de mogelijkheid om per jaar 50 materialen te lenen, gratis gebruik te maken van internet en wifi* en de pas geeft recht op 50% korting op OBA-activiteiten. Leenpas+ ( 50,00) Met de Leenpas+ kunnen per jaar onbeperkt materialen geleend worden. Met deze pas kan gratis gebruik worden gemaakt van internet en wifi* en de pas geeft recht op 50% korting op OBA-activiteiten. Daarnaast heeft deze pas een tegoed waarmee 10 keer gratis gereserveerd kan worden, en waarmee gratis 10 cd s s, dvd s, games of blu-rays geleend kunnen wor den. Vriendenpas ( 100,00) De Vriendenpas biedt de mogelijkheid de OBA financieel te steunen. Deze pas heeft dezelfde kenmerken als de Leenpas+. * Per 1 januari 2012 kunt u alleen gratis gebruik maken van internet en wifi als u in het bezit bent van een OBA-pas. Aan het gebruik van internet in de Centrale Bibliotheek zit een maximum van 3 uur per dag en in de andere e OBA-vestigingen een halfuur per dag (indien er plaats is). Aan het gebruik van wifi zit in alle OBA-vestigingen een maximum van 3 uur per dag.

7 Gemeentelijke diensten en bedrijven 7 ARCHIEF Stadsarchief Vijzelstraat 32, 1017 HL Amsterdam stadsarchief.amsterdam.nl Bezoekers: di t/m vr van uur. Zaterdag en zondag uur. Het Stadsarchief is er voor iedereen die belangstelling heeft voor de geschiedenis van zijn stad, buurt of familie en voor degene die het Stadsarchief nodig heeft bij zijn studie voor een scriptie of publicatie. BANKEN Stadsbank van Lening Postbus 992, 1000 AZ Amsterdam Internet: Filialen: Nes 57 Osdorpplein 516 Albert Cuypstraat 181 Gerard Doustraat 156 Bijlmerplein 133 Telefoonnummer voor alle kantoren: BELASTINGEN Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Bijlmerplein 395 in de Amsterdamse Poort Postbus 23475, 1100 DZ Amsterdam Geopend: ma. t/m vr. van uur. Telefonisch bereikbaar: van uur Taak: het taxeren van (on)roerend goed; het heffen en invorderen van gemeentelijke belastingen Klantenservice (particulieren) (ondernemingen) BESTUUR Gemeentebestuur Stadhuis, Amstel PN Amsterdam Burgemeester en Wethouders BINNENWATERBEHEER Dienst Binnenwaterbeheer De Ruyterkade AA Amsterdam Vragen over woonboten? Bel het woonbotenspreekuur, telefoon , dagelijks bereikbaar tussen uur. Aangifte doen van binnenhavengeld of wijzigingen doorgeven? Bel de binnenhavengeld administratie, telefoon , dagelijks bereikbaar tussen uur. Vragen over verwijderde vaartuigen? Bel het spreekuur van de Nautische inspectie, telefoon , dagelijks bereikbaar tussen uur. Vragen over openingstijden en vaarroutes? Bel met Sector Bruggen en Sluizen, telefoon , dagelijks bereikbaar tussen uur. Overlast van watergebruikers? Heeft u last van veel lawaai, hinderlijke golfslag, of ongewenst gedrag? Bel dan het Meldpunt overlast te water, telefoon of de Westerkeersluis, telefoon , 7 dagen per week 24 uur per dag bereikbaar. U kunt uw melding ook schriftelijk doorgeven.

8 8 Gemeentelijke diensten en bedrijven BRANDWEER Brandweer Amsterdam-Amstelland Karspeldreef 16, Amsterdam Landelijk alarmnummer ECONOMISCHE ZAKEN Economische Zaken, gemeente Amsterdam Gebouw Metropool, 4e etage Weesperstraat 89, 1018 VN Amsterdam Postbus 2133, 1000 CC Amsterdam Fax: Internet: Economische Zaken bewaakt het vestigingsklimaat en de vestigingsmogelijkheden voor bedrijven in Amsterdam. GEZONDHEIDSZORG GGD Amsterdam Geneeskundige & Gezondheidsdienst Nieuwe Achtergracht WT Amsterdam Postbus CE Amsterdam Fax: Sanquin Bloedbank Meld je aan als bloeddonor. Jellinek en PuntP Info, advies en voorlichting over alcohol, drugs en psychische klachten. www. jellinek.nl Afd. Preventie: 2e C. Huygensstr. 39 Aanmelding voor behandeling (middelengebruik en/of psychische klachten) kan via uw huisarts. Voor info over geestelijke gezondheidszorg in heel Amsterdam: HAVENBEDRIJF Haven Amsterdam De Ruijterkade 7 Postbus 19406, 1000 GK Geopend: ma. t/m vr Ontwikkeling, beheer en exploitatie van de Amsterdamse Havens. afd. Havendienst Taak: Toezicht op het scheepvaartverkeer en de veiligheid in de havens. JEUGDCRIMINALITEIT Bureau Halt Pieter Calandlaan 5-7, 1065 KH A dam Geopend: ma t/m vr van uur. Taak: In samenwerking met politie en justitie jongeren die opgepakt zijn voor veel voorkomende jeugdcriminaliteit, onder andere vandalisme, te bestraffen door hen de schade te laten betalen en hen te laten werken. KABEL UPC (0,10 cpm) UPC Nederland Hoofdkantoor Postbus DA Amsterdam Kabelweg BA Amsterdam Internet: KLACHTEN Centraal Punt Inspraak/ Beklagcommissie Inspraak Amstel 1, 1011 PN Amsterdam Taak: Informatie en advies over inspraak op het beleid en/of beïnvloeding van de besluitvorming van het centrale gemeentebestuur van Amsterdam. Ombudsman Singel 250, 1016 AB Postadres: Postbus 11131, 1001 GC Telefonisch spreekuur ma t/m vr van uur. Als men meent onbehoorlijk behandeld te zijn door de gemeente, een stadsdeelraad, een dienst of ambtenaar van de gemeente, dan kan men daarover een klacht indienen bij de Gemeentelijke Ombudsman. LOKET ZORG EN SAMENLEVEN Voor algemene vragen over de Wmo kunt u terecht bij het Loket Zorg en Samenleven in uw stadsdeel. Antwoord werkdagen uur Voor algemene vragen kunt u altijd terecht bij het Amsterdamse servicenummer Antwoord.

9 Gemeentelijke diensten en bedrijven 9 Wmo Helpdesk werkdagen uur. Voor de indicatiestelling voor het aanvullend openbaar vervoer (AOV) en informatie over hulp bij het huishouden kunt u terecht bij de Wmo Helpdesk. Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) (AWBZ) (WMO) werkdagen uur Voor het aanvragen van voorzieningen en indicatiestelling voor hulp bij het huishouden, woningaanpassingen en individuele vervoersvoorzieningen kunt u terecht bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Centraal Administratie Kantoor-bz (CAK) (gratis) werkdagen uur Voor vragen over de verrekening van de eigen bijdrage kunt u terecht bij het Centraal Administratie Kantoor-bz (CAK). MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Weesperstraat 101, 1018 VN Postbus 1840, 1000 BV Amsterdam Bereikbaar: ma. t/m vr. van uur De Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling is actief op zes beleidsterreinen: Onderwijs, Jeugd, Educatie & Inburgering, Sport & Recreatie, Kunst & Cultuur en Maatschappelijke & Gezondheidszorg. Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling afdeling Sport en Recreatie Weesperstraat 101, 1018 VN Postbus 1840, 1000 BV Geopend van ma. t/m vr. van uur Sport-o-theek Gyroscoopweg 62 A, 1042 AC Geopend uur. Op afspraak. Taak: uitleen van sportmaterialen MARKTWEZEN Food Center Amsterdam Jan van Galenstraat 4, 1051 KM Amsterdam Openingstijden Markt: ma t/m vrij van uur en op zaterdag van uur Kantoor: ma t/m vrij van uur MILIEU Afval Energie Bedrijf Australiehavenweg 21, 1045 BA Postadres: Postbus 58292, 1040 HG Amsterdam telt 6 Afvalpunten waar inwoners en bedrijven in Amsterdam hun grof afval, elektrische apparaten en klein chemisch afval kunnen brengen. De chemokarren halen in de stadsdelen het klein chemisch afval en kleine elektrische apparaten op. Bedrijven kunnen het Afval Energie Bedrijf inschakelen voor het sorteren en ophalen van gevaarlijk afval, of het zelf gesorteerd aanleveren op het Depot gevaarlijk afval van het Afval Energie Bedrijf, tussen en uur.. Alle ingezamelde afvalstoffen worden zoveel mogelijk hergebruikt. Gemeente Amsterdam Dienst Milieu en Bouwtoezicht (DMB) Weesperplein 4 Postadres: Postbus 922, 1000AX De Dienst Milieu en Bouwtoezicht, is een samenvoeging van de Milieudienst en onder meer de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de Stedelijke Woningdienst. De dienst voert de wettelijke milieutaken uit in opdracht van stadsdelen en de centrale stad en het bouw- en woningtoezicht voor grootstedelijke projecten. Publieksvoorlichting (buiten kantooruren) Voor milieuvragen, milieuklachten (geen klachten over huisvuil) en voor vragen en klachten over grootstedelijke bouwprojecten. Voor klachten over bedrijven 24-uur per dag telefonisch bereikbaar.

10 10 Gemeentelijke diensten en bedrijven ONDERZOEK EN STATISTIEK O+S, Dienst Onderzoek en Statistiek Oudezijds Voorburgwal GL Amsterdam Postbus 658, 1000 AR Amsterdam O+S is het Bureau voor Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam. Wij leveren onderzoeksinformatie ten behoeve van het ontwikkelen en evalueren van beleidsinitiatieven. ONTWIKKELINGSBEDRIJF Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam Weesperplein 8 Postbus 1104, 1000 BC Amsterdam Het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam geeft invulling aan stedelijke gebieden en ambities. Kerntaken zijn: het bouwrijp maken van gemeentelijk grond, het in erfpacht uitgeven daarvan, beheer van onroerend goed, financieel-economische projectbegeleiding en -management. Via de sectoren Programma, Projecten en dienstverlening & Beheer wordt bijgedragen aan de ontwikkeling van de stad. Erfpachtinformatie POLITIE Politie Amsterdam Amstelland Regiopolitie hoofdbureau Elandsgracht 117 Postbus 2287, 1000 CG Amsterdam Alarmnummer Geen spoed, wel politie Meld Misdaad Anoniem Telefonische Aangifte Gevonden Voorwerpen Vreemdelingenpolitie Telefonisch bereikbaar ma t/m vr uur Bezoekadres: Johan Huizingalaan 757, 1066 VH Amsterdam Ma t/m vr uur Wijkteams Alle wijkteambureaus zijn te bereiken via telefoonnummer: Commissie voor de Politieklachten Klachtencoördinator politiekorps A dam- Amstelland. Postadres: Postbus 2287, 1000 CG, A dam. Klachten over de regiopolitie kunt u schriftelijk bij deze commissie indienen. PROJECTMANAGEMENTBUREAU Projectmanagementbureau Weesperstraat 432, 1018 DN Postadres: Postbus 1269, 1000 BG Taak: Management, bouwmanagement en planning van (complexe) ruimtelijke projecten. Verzorgingsgebied: Amsterdam en de Amsterdamse regio. DIENST PERSOONSGEGEVENS Dienst Persoonsgegevens (DPG) Stadhouderskade 85, 1073 AT Postadres: Postbus 2752, 1000 CT Gevonden paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen (op afspraak), het afhalen van afschriften van akten, het aanvragen van een verblijfsvergunning, het indie- nen van een naturalisatieverzoek, het afleggen van een optieverklaring, het ophalen van uw verblijfsdocument. Openingstijden ma t/m vr uur RUIMTELIJKE ORDENING Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO) Jodenbreestraat NH Postbus 2758, 1000 CT Medewerkers van de DRO adviseren het gemeentebestuur over het ruimtelijkeordeningsbeleid van Amsterdam, voeren planologisch onderzoek uit en maken stedenbouwkundige plannen en ontwerpen. Informatiecentrum de Zuiderkerk Zuiderkerkhof WB Amsterdam Website: Bij de informatiebalie van de Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO) kunt u terecht met vragen over de ruimtelijke ontwikkeling van Amsterdam en over specifieke grote projecten in de stad. U kunt er ook bestemmingplannen van stadsdeel Centrum inzien. Openingstijden: op werkdagen van uur, zaterdag van uur.

11 Gemeentelijke diensten en bedrijven 11 STADSBOEKWINKEL Stadsboekwinkel / Stadsarchief Amsterdam Vijzelstraat 32, 1017 HL... Openingstijden: di t/m za van uur, zo van uur De stadsboekwinkel is de specialist voor publikaties over Amsterdam. STADSDELEN Stadsdeel Noord Buikslotermeerplein 2000 Stadsdeel Centrum Amstel 1 Stadsdeel Zuidoost Anton de Komplein 150 Stadsdeel Nieuw-West Samenvoeging: Geuzenveld-Slotermeer, Osdorp en Slotervaart - Pieter Calandlaan 1 - Osdorpplein Plein nr. 1 Voor Burgerzaken kunt u op alle locaties terecht. Voor vergunningen gaat u naar het loket aan het Osdorpplein Stadsdeel West Samenvoeging: Westerpark, Oud-West, De Baarsjes, Bos en Lommer - Bos en Lommerplein 250 Overige locaties: - Haarlemmerweg 8-10 en Baarsjesweg 224 (Burgerzaken) - Ten Katestraat (informatiebalie/loket Zorg en Samenleven) (Het loket aan het Bellamyplein is gesloten.) Stadsdeel Zuid Samenvoeging: Oud-Zuid en ZuiderAmstel - President Kennedylaan Tripolis, Burgerweeshuispad In beide gebouwen zijn loketten voor Burgerzaken. Voor vergunningen gaat u naar loket Tripolis. (De locaties aan de Koninginneweg en de Karel du Jardinstraat zijn gesloten.) Stadsdeel Oost Samenvoeging: Zeeburg en Oost- Watergraafsmeer - Oranje-Vrijstaatplein 2 (De locatie aan de Cruquiusweg is gesloten.) Verruimde openingstijden Stadsdeel Oost begint als eerste stadsdeel met openstelling op zaterdagmorgen en maandag- en dinsdagavond. Op afspraak kunt u dan terecht voor burgerzaken en vergunningen. STADSPAS Team Stadspas Antwoordnummer 10202, 1000 PA Telefonisch bereikbaar op werkdagen van uur VERKEER EN VERVOER Stadstoezicht D.Goedkoopstraat 9 Postbus 551, 1000 AN Amsterdam - Uitvoering betaald parkeren - Toezicht Openbare Ruimte - Handhaving Leefmilieu Informatietelefoon Voor informatie over alle producten van Stadstoezicht, bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot uur. GVB Klantenservice Openbaar vervoer Kaartverkoop, verkoop abonnementen en informatie stads- en streekvervoer: Stationsplein. Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer Nieuwevaart 5-9, 1018 AA Postbus 95089, 1090 HB IVV werkt in opdracht van het gemeentebestuur aan een bereikbare en veilige stad. Stadsmobiel Jan Tooropstraat 647, 1061 AE Bereikbaar ma t/m vrij uur Hét beschermd vervoer voor Amsterdammers met een lichte handicap en voor Amsterdammers van 65 jaar of ouder (in het bezit van een pas). Ook groepsvervoer voor elke groep mensen met willekeurig welk vervoer. VOORLICHTINGSLOKET Voorlichtingsloket Amstel 1, 1011 PN Amsterdam Geopend: ma t/m vr van uur. Bij het Voorlichtingsloket kunt u onder-

12 12 Gemeentelijke diensten en bedrijven meer terecht voor het inzien van bouwplannen, raadstukken, informatie over stadsdeel Amsterdam Centrum en over de gemeente Amsterdam. WATERNET Waternet Klantenservice ma t/m vrij uur Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam WERKVOORZIENING REGIO AMSTERDAM Pantar Amsterdam Kriekenoord PT Diemen Pantar Amsterdam begeleidt mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. Doel is een gewone baan of zo dicht mogelijk daarbij. Mensen die willen re-integreren kunnen bij ons terecht voor alle denkbare trajecten. Mensen met een handicap bieden we een opstap via de sociale werkvoorziening. Kom ook eens gezellig winkelen in onze kringloopwinkels. Of bezoek, op een unieke locatie aan de Gaasperplas, Boerderij Langerlust met een brasserie en zalenverhuur. Voor meer informatie: en WERK EN INKOMEN (DIENST) Dienst Werk en Inkomen Telefonisch Informatiecentrum Dienst Werk en Inkomen, kortweg DWI, neemt het initiatief om samen met werkgevers, het onderwijs en reïntegratiepartners werk te maken van mensen zonder werk. WONEN Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Jodenbreestraat NH Amsterdam Postadres: Postbus BX Amsterdam Website: Huurcommissie De Huurcommissie is een onafhankelijke organisatie die zich bezighoudt met geschillen tussen huurder en verhuurder over onderhoud, huurprijs en servicekosten van huurwoningen. Openingstijden: di en do uur De Ruyterkade 7, 1013 AA Amsterdam ZIEKENHUIZEN Academisch Medisch Centrum (AMC) Meibergdreef AZ Amsterdam (Zuid-Oost) VU Medisch Centrum De Boelelaan HV Amsterdam Anthoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis Plesmanlaan CX Amsterdam Boven IJ ziekenhuis Statenjachtstraat CS Amsterdam Slotervaart Ziekenhuis Louwesweg EC Amsterdam Onze Lieve Vrouwe Gasthuis locatie Oosterpark Oosterpark 9, 1091 AC Amsterdam locatie Prinsengracht Prinsengracht 769, 1017 JZ Amsterdam locatie IJburg Gezondheidscentrum Haveneiland IJburglaan 727, 1087 CH Amsterdam Sint Lucas Andreas Ziekenhuis Jan Tooropstraat 164, 1061 AE Amsterdam

13 Activiteiten & cursussen 13 Dynamo stadsdeel Oost bezoekadres: Ambonplein 55 postbus EA Amsterdam telefoon Dynamo Als het aan Dynamo ligt doen zoveel mogelijk mensen mee aan de samenleving. Actief, zelfstandig, op eigen kracht. Dynamo biedt een compleet aanbod van welzijnswerk en maatschappelijke dienstverlening. Dynamo beweegt tot meedoen. Bewonersinitiatieven U wilt iets opzetten in de buurt een bewonersgroep, een evenement, een schoonmaakploeg - en u heeft al positieve reacties van buren gehad. Klaar om te beginnen, maar hoe? U kunt nu eenvoudig online de beste tips & tricks vinden om dat zelf te regelen: Toch nog een vraag? Kom langs op een van de spreekuren van Participatie! De buurt is mijn netwerk: vrijwilligers gezocht Een buurt is een buurt als we er zijn voor elkaar. Veel activiteiten van Dynamo zijn alleen mogelijk omdat er actieve bewoners zijn die zich willen inzetten voor hun buurt en hun buren. Er zijn veel mogelijkheden voor mensen die af en toe, of elke week, actief willen zijn. Ga naar een Dynamolocatie in uw buurt en bespreek de mogelijkheden met een medewerker van Dynamo. Participatiemedewerkers De participatiemedewerkers onderhouden contacten met alle belangrijke spelers: het stadsdeel, de corporaties, vrijwilligersorganisaties, het bedrijfsleven, zorginstellingen, de politie, scholen, kerken en moskeeën en vooral met bewoners in de wijk. U zult onze participatiemedewerkers ook vaak in de buurt tegenkomen. Zij verbinden bewoners en organisaties met elkaar. Wilt u meer weten of meer betrokken zijn bij uw buurt, spreek ze aan! Participatiemedewerkers ondersteunen een groot aantal projecten in het stadsdeel. Word vrijwilliger bij Dynamo Dynamo organiseert al sinds jaren veel activiteiten voor en door bewoners in Amsterdam Oost en Zuid. Bij vrijwel al deze activiteiten is de hulp van vrijwilligers erg welkom. Dynamo heeft activiteiten op meer dan 50 locaties, van voorscholen tot jongerencentra en van computerwerkplaatsen tot naaileslokalen. Werken bij Dynamo betekent veel contacten opdoen met buurtbewoners, en nieuwe vaardigheden leren in een gezellige omgeving. Bij bepaalde functies zijn er mogelijkheden om een cursus te volgen. Heeft u interesse, neem dan contact op met onze vrijwilligerscoördinator Ans Visser, telefoon of Dwars door de buurt Tien keer per jaar verschijnt de buurtkrant Dwars door de buurt. Nieuws en informatie over de buurt en door de buurt. Een groep van 30 vrijwilligers, ondersteund door een kernredactie bepaalt de inhoud, schrijft de artikelen en maakt de foto s. Dwars is een ideale plek om je buurt (beter) te leren kennen en je betrokkenheid bij de buurt vorm te geven. Ook biedt de buurtkrant je de gelegenheid om (nog) beter te leren schrijven. is het digitale zusje van Dwars door de buurt. Voor contact over, meewerken aan, tips voor, advertenties in Dwars/Dwarsweb, bel, mail of kom eens langs bij de redactie tijdens kantoortijden. (Meer informatie telefoon ) Sport & spel Op verschillende locaties in stadsdeel Oost kunnen bewoners van alle leeftijden meedoen met sport en spel activiteiten. Kijk op voor het volledige aanbod. Voor de allerkleinsten is er peuterdans. Kinderen kunnen meedoen met de Talententent en bijvoorbeeld dansen, circus of judo. In de Talententent kunnen kinderen ontdekken wat hun talent is! Er zijn allerlei leuke activiteiten na schooltijd in Oost. Tieners en jongeren kunnen kickboksen en dansen. Volwassenen kunnen meedoen met onder andere fietslessen, yoga, dansen, conditietraining, koersbal en linedansen.

14 14 Informatiegids Stad Amsterdam Reizigersadvies- en vaccinatiebureau Inloopspreekuur: maandag t/m vrijdag uur (inschrijfbalie open vanaf 7.30 uur) Wanneer beginnen met vaccinaties: Kan direct na het boeken van de reis, de vaccinaties zijn jaren geldig. Last-minute boeking? Zelfs op de dag van vertrek zijn vaccinaties/malaria-advies mogelijk! Informatielijn: Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam Voor al uw juridisch advies: Mevrouw mr. T.C. TEN ROUWELAAR - ADVOCAAT - Specialisaties: Personen- en Familierecht, Strafrecht Postbus 71880, 1008 EB AMSTERDAM Telefoon: Fax: GIGANTISCHE VLOOIENMARKTEN Per eigen auto: Neveritaweg Aʼdam-Noord A10 ring Noord volg S118 Noord 1, GRATIS parkeren Openbaar vervoer Vanaf Aʼdam CS in 30 min. met veer NDSM. Elk 1e weekeinde van de maand Zomers elke 1e zondag 500 kramen!!! ij-hallen.nl Meer informatie: HOEGEN DIJKHOF Advocaten & Belastingkundigen Attorneys & Tax Counsellors Uw eersteklas adres voor praktisch en snel juridisch advies. Hoegen Dijkhof Advocaten & Belastingkundigen De Lairessestraat HJ Amsterdam tel: fax:

15 Activiteiten & cursussen 15 Ontmoeten & ontspannen Activiteiten voor alle leeftijden in stadsdeel Oost waarbij u anderen ontmoet in een ontspannen sfeer, zoals de buurtkamer, de kookactiviteiten, oefenen in een live band en het zangkoor voor senioren. Kijk op voor het volledige aanbod. Buurtrestaurant Elke zondag kunt u meekoken in het Buurtrestaurant. U kunt met de vrijwilligers meekoken of uw eigen vriendengroepje, familie of collega s die graag een keer (of iedere maand) voor max. 40 buurtbewoners willen koken, meenemen. Neem contact op met het buurtrestaurant in buurtcentrum Transvaal, telefoon mail naar Samen op Stap Hebt u zin om met anderen op stap te gaan naar een leuke activiteit? Samen op stap is bedoeld voor oudere buurtbewoners en mensen met een beperking. Neem contact op met Dynamo, telefoon of mail naar Leren Van Arabisch tot Engels, van blokfluitles tot huiswerkbegeleiding en van peuterspeelzalen tot cursussen mode maken, knutselen, schilderen en naailes. Kijk op voor het volledige aanbod. Spelen en leren bij peuteropvang of voorschool Peuters van 2 tot 4 jaar kunnen bij Dynamo spelen en leren bij een peuteropvang of voorschool. Hier wordt op een speelse manier aandacht besteed aan de ontwikkeling van peuters. Onder deskundige leiding krijgen peuters allerlei materialen en activiteiten aangeboden waardoor spelenderwijs hun ontwikkeling wordt gestimuleerd. U bent altijd welkom om een kijkje te nemen bij een peuteropvang of voorschool bij u in de buurt. Informeer naar de mogelijkheden voor uw peuter. De medewerkers van afdeling planning en plaatsing leggen u graag uit wat de mogelijkheden zijn. Inschrijven kan al vanaf 11 maanden. Dynamo,afdeling planning en plaatsing, telefoon , of kijk op Oudercontactmedewerkers Op de voorscholen werken oudercontactmedewerkers: zij leggen contact met ouders van kinderen op de voorschool en leggen uit wat er op school gebeurt. In de ouderkamer organiseren zij bijeenkomsten en cursussen, zoals taallessen, creatieve cursussen en voorlichtingsbijeenkomsten over bijvoorbeeld opvoeding, gezondheid of onderwijs. U kunt ook zelf met een idee komen voor een bijeenkomst of cursus. Opstapje Flexibel Opstapje Flexibel is spel- en leerprogramma voor moeders met kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar. Met behulp van werkbladen, voorleesboekjes en spelmartiaal kunt u uw kind spelenderwijs voorbereiden op de basisschool. Een buurtmoeder komt bij u thuis op bezoek die hierbij te helpen. Spelinloop en speelgoeduitleen De spelinloop is er voor ouders/verzorgers en hun kinderen van 0-4 jaar. Kinderen spelen dan samen met het beschikbare speelgoed van de speel-otheek. De ouders wisselen ondertussen met elkaar van gedachte over de opvoeding en ontwikkeling van hun kinderen. In de speel-o-theek vindt u een grote variëteit aan speelgoed voor kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 6 jaar. Om te kunnen lenen moet u lid worden van de speel-o-theek. Bij de inschrijving zijn adres- en persoonsgegevens verplicht. Talententent: 4-12 jaar Iedereen is ergens goed in. In onze Talententent kunnen kinderen op onderzoek uitgaan en ontdekken wat hun talent is! Er zijn allerlei leuke activiteiten na schooltijd in stadsdeel Oost. Huiswerkbegeleiding (Good4U) Een rustige plek voor het maken van je huiswerk in je eigen buurt onder begeleiding van een huiswerkbegeleider. Computer met internet, woordenboeken en dergelijke zijn aanwezig. (Meer informatie: Simone O Neil, coördinator Good4U, telefoon ) Hulp & advies Hulp en ondersteuning of informatie en advies bij moeilijkheden of vragen die u zelf heeft. Denkt u hier bijvoorbeeld aan maatschappelijk werk, schuldhulpverlening en opvoedondersteuning. Kijk op voor het volledige aanbod.

16 16 Activiteiten & cursussen Algemeen maatschappelijk werk Het maatschappelijk werk biedt hulp en advies bij persoonlijke problemen en vragen. U bespreekt uw probleem met een maatschappelijk werker. Samen met de maatschappelijk werker werkt u aan een oplossing, verandering of verbetering. De maatschappelijk werker bemiddelt indien nodig of verwijst naar de juiste instanties. Daarnaast organiseert het maatschappelijk werk bijeenkomsten voor mensen met gelijksoortige problematiek. Op deze manier kunnen de deelnemers van elkaar leren en bieden zij elkaar steun. Sociaal raadslieden De sociaal raadslieden geven informatie en advies over verschillende wetten, regelingen en voorzieningen, helpen bij het schrijven van een brief, opstellen van een bezwaarschrift of invullen van een formulier, biljet of aanvraag en bemiddelen bij instanties. Het maatschappelijk werk en sociaal raadslieden zijn bereikbaar via het Loket Zorg en Samenleven. Inloopspreekuur Loket Zorg en Samenleven dienstencentrum Oosterpark, s Gravesandeplein 19 maandag t/m vrijdag uur Telefonisch spreekuur: maandag t/m vrijdag uur tel Schuldhulpverlening Schuldhulpverlening biedt hulp en advies bij financiële problemen en oplopende schulden. Informatie en aanmelden: telefonisch aanmelden op telefoonnummer maandag, dinsdag en donderdag uur Langskomen op kantoor (dienstencentrum Oosterpark, s Gravesandeplein 19) maandag, dinsdag en donderdag uur Preventie en Voorlichting De medewerkers van Preventie en Voorlichting (P&V) richten zich op het voorkomen en bestrijden van armoede en schulden. P&V geeft voorlichtingen aan jong en oud over geldzaken en financiële voorzieningen. Ook organiseren zij sorteergroepen en budgetcursussen. (Meer informatie Moniek de Witte; tel ) Wijksteunpunt Wonen Bij het Wijksteunpunt Wonen (WSWonen) kunnen huurders van stadsdeel Oost terecht voor gratis informatie, advies en ondersteuning op het gebied van huren en wonen. Het WSWonen is een samenwerkingsverband van Huurteam Oost, de woonspreekuren en de wijkcentra. (Kijk bij adressen voor meer informatie) Inloopspreekuur (Wijttenbachstraat 34-hs) maandag uur woensdag uur Inloop Slim zoeken naar een woning Bewoners die op zoek zijn naar een nieuwe woning en hierbij ondersteuning willen, zijn welkom bij de inloop. maandag uur Buurtonline (Pretoriusstraat 50) dinsdag uur Cybersoek (Timorplein 22) woensdag uur Cybersoek (Timorplein 22) vrijdag uur Park De Meer (Anfieldroad 110) Stagebemiddeling Het Stagebureau van Dynamo begeleidt en bemiddelt jongeren naar diverse soorten stageplaatsen, zoals een snuffelstage, beroepsstage MBO en HBO en maatschappelijke stage. Daarnaast bieden zij ondersteuning bij het solliciteren. Je leert hoe je je kunt presenteren tijdens een gesprek, hoe je een sollicitatiebrief schrijft en hoe je zelf kunt zoeken naar een (erkend) leerbedrijf. Opvoedpunt De opvoedadviseurs van het Centrum Opvoedingsondersteuning kunnen helpen bij opvoedvragen. Zij geven adviezen en steun zodat u niet alleen staat in de af en toe lastige weg van het opvoeden. De adviseurs werken volgens de zogenaamde Triple P methode (Positief Pedagogisch Programma). Op alle dagen in de week bestaat er de mogelijkheid om een afspraak te maken met een van de pedagogisch adviseurs. In de inloopruimte is er een breed aanbod aan informatieve brochures en folders. (Kijk bij adressen voor meer informatie) De Buurtwerkplaats De Buurtwerkplaats is een plek waar mannen technische vaardigheden leren

17 Activiteiten & cursussen 17 en tegelijkertijd op sociaal vlak orde op zaken stellen. De deelnemers werken aan een positiever zelfbeeld, het terugkrijgen van de regie op eigen leven en het opbouwen van een sociaal leven. Maar ook aan praktisch toepasbare technische vaardigheden, zoals het repareren van fietsen, computers en huishoudelijke apparaten. Aanmelden/meer informatie Daan Verhamme, maatschappelijk werker of of Yousry Saad, participatiemedewerker of Dynamo Ouderen Dynamo Ouderen is er voor alle ouderen in Oost. Wij bevorderen dat ouderen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. U kunt bij ons terecht als u er zelf even niet meer uitkomt. De ouderenwerkers zoeken samen met u antwoord op uw vraag of een oplossing voor uw probleem. Komt u gerust langs op een van onze inloopspreekuren, die worden verzorgd door Dynamo Ouderen in samenwerking met het Loket Zorg en Samenleven. Inloopspreekuren Loket Zorg en Samenleven in samenwerking met Dynamo Ouderen: servicepunt t Hoeckhuys, Fizeaustraat 3, maandag uur servicepunt Het Brinkhuis, Brink 45, dinsdag uur servicepunt Kastanjehof, Kastanjeplein 60, dinsdag uur servicepunt De Gooyer, Von Zesenstraat 298, woensdag uur servicepunt Tesla, Middenweg 333, donderdag uur buurtcentrum Transvaal, Danie Theronstraat 2, vrijdag uur Ouderenadviseurs De ouderenadviseurs bieden ondersteuning aan zelfstandig wonende ouderen die de regie over hun leven (dreigen te) verliezen. Vaak hebben deze ouderen te maken met ingewikkelde problemen op het gebied van lichamelijke en geestelijke gezondheid, wonen, welzijn en financiën. Wanneer dat nodig is, ondersteunt de ouderenadviseur ook de mantelzorger(s). Het specialistische werk van de ouderenadviseurs sluit aan op het werk van Dynamo Ouderen. De ouderenadviseur werkt alleen op afspraak. Wanneer u een oudere kent in uw omgeving waar u zich zorgen over maakt, dan kunt u deze aanmelden bij Dynamo Ouderen, tel Dynamo Ouderen en de ouderenadviseurs zorgen in nauwe samenwerking voor de juiste ondersteuning. Alzheimercafé regio Oost, Diemen en Duivendrecht Voorlichting en ondersteuning voor mensen met dementie en hun vrienden en familie. Elke maand komt er een gastspreker om met de zaal te praten over onderwerpen die te maken hebben met dementie. Plaats: Grand Café Frankendael, Middenweg 116, elke 2e dinsdag van de maand uur Mantelzorg lunchroom Bent u mantelzorger? En zorgt u voor iemand in Oost of woont u zelf in deze buurt? Kom naar de: Mantelzorg Lunchroom. Elke derde dinsdag van de maand. U kunt genieten van een lekkere lunch en ervaringen uitwisselen met andere mantelzorgers. In de lunchroom staat elke keer een ander thema centraal. locatie: Woonzorgcentrum, De Kastanjehof, Kastanjeplein 60 tijd: uur Info & aanmelden: Marike Soeterik, telefoon , Handig + Handig + maakt wonen zonder zorgen mogelijk. Handig + biedt u helpende handen voor werkzaamheden in en om huis. Hebt u een lichamelijke of verstandelijke beperking of bent u 75 jaar of ouder én bent u niet in staat om bepaalde werkzaamheden zelf uit te voeren of heeft u geen naaste familie, vrienden of buren die u kunnen helpen Heeft u een vraag aan Handig +? Onze medewerkers kijken graag met u of Handig + u van dienst kan zijn. (Meer informatie; telefoon )

18 18 Activiteiten & cursussen Adressen Dynamo Centraal Bureau bezoekadres: Ambonplein 55 postbus EA Amsterdam tel Buurtcentra buurtcentrum De Vergulden Eenhoorn Ringdijk 58 tel buurtcentrum Oosterpark 3e Oosterparkstraat 159 tel buurtcentrum Park de Meer Anfieldroad 110 tel buurtcemtrum Transvaal Danie Theronstraat 2 tel servicepunt Het Brinkhuis Brink 45 tel Dienstencentra dienstencentrum Dapperbuurt Wijttenbachstraat 34-huis tel dienstencentrum Oosterpark 's Gravesandeplein 19 tel dienstencentrum Watergraafsmeer Kamerlingh Onneslaan 34 tel Jongerencentra DapperPunt Pieter Nieuwlandstraat 31 tel jongerencentrum club JACO Rhijnspoorplein 1a tel jongerenwerk Watergraafsmeer Middelhoffstraat 4 tel meidencentrum Silver Scissors Steve Bikoplein 13 tel Peuteropvang peuteropvang De Meer Mariotteplein 70 tel peuteropvang De Meerbeer Galileïplantsoen 39 tel peuteropvang De Vergulden Eenhoorn Ringdijk 58 tel Speeltuinen speeltuin Don Bosco James Wattstraat 50 tel

19 Activiteiten & cursussen 19 speeltuin Frankendael Fizeaustraat 37 tel speeltuin Linnaeusparkkwartier Mariotteplein t.o. nr 30 tel speeltuin Oosterpark Oosterpark 3 A tel speeltuin Transvaalkwartier Joubertstraat 2 tel Voorscholen voorschool Aldoende 2e Boerhaavestraat 22 tel voorschool De Amstel Middelhoffstraat 4 tel voorschool De Kaap Christiaan de Wetstraat 23 tel voorschool De Kraal Paradijsplein 4 tel voorschool De Kraanvogel President Brandtstraat 29 tel voorschool Frankendael Hogeweg 63 tel voorschool Ienie Mienie Anfieldroad 108 tel voorschool De Werf Pieter Nieuwlandstraat 95 tel voorschool Linnaeus 3e Oosterparkstraat 360 tel voorschool Louise de Coligny 2e Oosterparkstraat 33 tel voorschool Oosterpark 3e Oosterparkstraat 159 tel voorschool St. Barbara Eikenplein 3 tel voorschool St. Lidwina Simon Stevinstraat 48 tel voorschool Transvaal Danie Theronstraat 2 tel Overige Buurtonline Pretoriusstraat 50 tel Opvoedpunt Schalk Burgerstraat 17 tel Computerloods Steve Bikoplein 2 tel Dynamo Ouderen tel Kamerlingh Onneslaan 34 Telefonisch bereikbaar van uur. Daarna staat ons antwoordapparaat aan. Dit wordt regelmatig afgeluisterd, dus spreekt u een boodschap in. Handig + (voorheen Klussenteam) Isaac Asscherpad 17 tel Pitstop Transvaal Steve Bikoplein 4 tel Stagebemiddeling Wijttenbachstraat 34 hs tel speel-o-theek Dalila Danie Theronstraat 2 tel

20 20 Activiteiten & cursussen Dynamo stadsdeel Zuid bezoekadres: Ambonplein 55 postbus EA Amsterdam telefoon Dynamo in stadsdeel Zuid Als het aan Dynamo ligt doen zoveel mogelijk mensen mee aan de samenleving. Actief, zelfstandig, op eigen kracht. Dynamo biedt een compleet aanbod van welzijnswerk en maatschappelijke dienstverlening. Dynamo beweegt tot meedoen. Dynamo verzorgt in stadsdeel Zuid een deel van het welzijnzwerk, van opvoedingsondersteuning en dienstverlening voor ouderen, voorscholen en klussendienst tot naschoolse activiteiten voor kinderen en jongeren. Als u een initiatief wilt nemen voor een activiteit in uw straat of buurt kunnen medewerkers van Dynamo u daarbij ondersteunen. Ook kunt u, als u iets voor anderen wilt betekenen, u aanmelden als vrijwilliger bij onze organisatie. Maak uw idee waar in een buurtkamer De buurtkamer is de plek voor bewoners vanaf 23 jaar om elkaar te ontmoeten en elkaar beter te leren kennen. Denk aan koffieochtenden, documentaireavonden en gezamenlijk koken maar ook lezingen en informatiebijeenkomsten. Vindt u het leuk om na te denken over activiteiten en te helpen bij het organiseren ervan samen met andere actieve buurtgenoten? Word dan vrijwilliger in een van de buurtkamers! De vrijwilligers worden door Dynamo ondersteund. meer informatie: team Participatie Zuid, telefoon Vrijwilligers Een buurt is een buurt als we er zijn voor elkaar. Veel activiteiten van Dynamo zijn alleen mogelijk omdat er actieve bewoners zijn die zich willen inzetten voor hun buurt en hun buren. Er zijn veel mogelijkheden voor mensen die af en toe, of elke week, actief willen zijn. Werken bij Dynamo betekent veel leuke contacten opdoen met buurtbewoners en nieuwe vaardigheden leren in een gezellige omgeving. Bij bepaalde functies zijn er mogelijkheden om een cursus te volgen. Dynamo heeft een vrijwilligersbeleid. Hebt u interesse in vrijwilligerswerk bij Dynamo, neemt u dan contact op via: de Dynamo-locatie in uw buurt (zie adressen hieronder of of onze vrijwilligerscoördinator Ans Visser, telefoon (dinsdag, woensdag, donderdag). Sport & spel Allerlei soorten sportactiviteiten, van teamsport tot bewegen voor ouderen maar ook dans- of circuslessen voor kinderen. Speelochtend Katrijntje en Skippy elke vrijdag uur De speelochtenden zijn bestemd voor kinderen van 0 tot 2 jaar samen met hun ouder/verzorger. voorschool Katrijntje/Skippy, Vechtstraat 88, telefoon of Speelmiddag bij Villa Fleur De speelmiddag is voor ouders met kinderen van 0 tot 2 jaar op maandagmiddag. Ouders kunnen samen met kind kennismaken met de peuterspeelzaal Villa Fleur. Kinderen kunnen lekker met elkaar en met de ouders spelen en ouders kunnen elkaar ontmoeten. Het is gratis en aanmelden is niet nodig. Voorschool Villa Fleur, A.J. Ernsstraat 112, telefoon Speeltuin Goudestein in Buitenveldert Landskroon 90 telefoon DynaMove DynaMove is een sportproject in Amsterdam Zuid. In dit project kunnen jongeren tussen de 12 en 15 jaar kennismaken met verschillende sporten. Het voordeel van DynaMove is dat jongeren goedkoop een sport kunnen uitproberen, zonder meteen lid te moeten worden van een sportvereniging. Informeer naar de sporten van het komende seizoen bij

GRAAN VOOR VISCH. 1e HELFT 2014 12-18 0-12 18+ JAAR JAAR JAAR

GRAAN VOOR VISCH. 1e HELFT 2014 12-18 0-12 18+ JAAR JAAR JAAR GRAAN VOOR VISCH 1e HELFT 2014 0-12 JAAR 12-18 JAAR JAAR 1 Beste wijkbewoners, In deze folder vindt u een overzicht van de activiteiten georganiseerd door verschillende aanbieders in de wijk. De activiteiten

Nadere informatie

hoofddorppleinbuurt schinkelbuurt stadionbuurt Rommelmarkt in Olympus Zie pagina 2.

hoofddorppleinbuurt schinkelbuurt stadionbuurt Rommelmarkt in Olympus Zie pagina 2. hoofddorppleinbuurt schinkelbuurt stadionbuurt maart 2015 Rommelmarkt in Olympus Zie pagina 2. 2 Rommelmarkt 3 nieuwtjes uit het Huis van de Wijk Olympus 4 vrijwilligers gezocht 4 Het vondelpark informatiepunt

Nadere informatie

Dan leg ik op één oor te tobbe over morgen Denk ik wie zorgt er voor dat ik kan blijven zorgen MantelzorgWijzer

Dan leg ik op één oor te tobbe over morgen Denk ik wie zorgt er voor dat ik kan blijven zorgen MantelzorgWijzer MantelzorgWijzer MantelzorgWijzer van de Stichting Mantelzorg Nieuwe Waterweg Noord Colofon Tekst: MantelzorgWijzer Nieuwe Waterweg Noord: Jeannette Ladage Basistekst: Mantelzorg Barendrecht: Pamela van

Nadere informatie

BASISRECHTEN VOOR ONGEDOCUMENTEERDEN. Weetboek voor mens en instelling in Breda en omgeving.

BASISRECHTEN VOOR ONGEDOCUMENTEERDEN. Weetboek voor mens en instelling in Breda en omgeving. BASISRECHTEN VOOR ONGEDOCUMENTEERDEN Motto: wij willen respect, geen medelijden (Iraanse uitgeprocedeerde). Geen mens is illegaal. Hij handelt soms illegaal en wordt soms illegaal behandeld. Weetboek voor

Nadere informatie

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Meedoen is ontmoeten De gemeente heeft besloten deze krant uit te brengen om inzicht te geven in de nieuwe mogelijkheden van ondersteuning van mensen

Nadere informatie

50 jaar inzamelen bij Bim-Bam

50 jaar inzamelen bij Bim-Bam Editie Waterland 3e jaargang nr 1, april t/m augustus 2015 50 jaar inzamelen bij Bim-Bam pagina 5 Opvolger Valentino Rossi? pagina 44 Een bewogen crisispleegouder LTC Anonymous bestaat 90 jaar pagina 27

Nadere informatie

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Inhoudsopgave Even voorstellen 4 Voorwoord 6 Hoe is de zorg veranderd? 8 In vijf stappen naar hulp en zorg 13 Wat kunt u zelf oplossen?

Nadere informatie

Diaken Brussee: Eenzaamheid is de grootste armoede. Bijstandswerk: hedendaagse dwangarbeid? De Gouden Eeuw was helemaal zo gek nog niet

Diaken Brussee: Eenzaamheid is de grootste armoede. Bijstandswerk: hedendaagse dwangarbeid? De Gouden Eeuw was helemaal zo gek nog niet maart 2013 iedere maand gratis www.mugweb.nl GRATIS VOOR: MUG MAGAZine 25 jaar Diaken Brussee: Eenzaamheid is de grootste armoede Bijstandswerk: hedendaagse dwangarbeid? Thrillerschrijver Arjen Lubach

Nadere informatie

HVO-Querido beheert vier dagactiviteitencentra, verspreid over de stad. Elk DAC heeft zijn eigen sfeer en bijzonderheden.

HVO-Querido beheert vier dagactiviteitencentra, verspreid over de stad. Elk DAC heeft zijn eigen sfeer en bijzonderheden. dagactiviteiten 1 Dagactiviteiten Het is voor iedereen belangrijk om iets om handen te hebben. Werken, studeren of je uiten in creativiteit zijn noodzakelijke onderdelen van het dagelijkse leven. Daarom

Nadere informatie

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Wegwijzer Meerweide Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 Meerweide... 1 3 Prettig Wonen...

Nadere informatie

Wie kiest u? DE ZORGAANBIEDERS IN GOIRLE EN OMGEVING STELLEN ZICH AAN U VOOR. Mantelzorg-ondersteuning. Opvoed- en opgroeisituatie (kind) Daginvulling

Wie kiest u? DE ZORGAANBIEDERS IN GOIRLE EN OMGEVING STELLEN ZICH AAN U VOOR. Mantelzorg-ondersteuning. Opvoed- en opgroeisituatie (kind) Daginvulling Mantelzorg-ondersteuning Sociaal netwerk Daginvulling Opvoed- en opgroeisituatie (kind) Kortdurend verblijf Thuissituatie Opvoed- en opgroeisituatie (ouder) Zintuigspecifiek Huisvesting Financiële situatie

Nadere informatie

Jessica Meijer en haar boze stiefmoeder. Zorgakkoord pleister op de wonde. Mirjam Sterk houdt jongeren van de straat

Jessica Meijer en haar boze stiefmoeder. Zorgakkoord pleister op de wonde. Mirjam Sterk houdt jongeren van de straat juni 2013 iedere maand gratis www.mugweb.nl MUG MAGAZine 25 jaar Zorgakkoord pleister op de wonde Mirjam Sterk houdt jongeren van de straat Amerikaan in de ban van fietsstad Amsterdam Jessica Meijer en

Nadere informatie

Opvoedondersteuning op school

Opvoedondersteuning op school Opvoedondersteuning op school chemie tussen ouders, leerkrachten en CJG Interviews Praktijkvoorbeelden Tips Deel samen één koffiepot Laat een methode geen dwingend keurslijf worden. Voor ouders is herkenning

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Dementie, wat nu? dementiewijzer // Barneveld

Dementie, wat nu? dementiewijzer // Barneveld Dementie, wat nu? dementiewijzer // Barneveld Inhoud Voorwoord 5 1. Wat ben ik vergeetachtig. Zou ik dementerend zijn? 6 2. Diagnose dementie 10 3. Zorgt u voor iemand met dementie? 12 4. Meer hulp of

Nadere informatie

Wegwijzer De Twee Bruggen

Wegwijzer De Twee Bruggen Wegwijzer De Twee Bruggen Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over De Twee Bruggen bij de hand! Welkom in De Twee Bruggen Verpleegd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 De Twee Bruggen...

Nadere informatie

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek Jaarverslag 2012 Digitaal Trapveld Cybersoek Stichting Zeeburg Internetplein Maart 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Doelstellingen... 5 Doelgroepen... 6 Visie... 8 Werkwijze... 9 Succes en betekenis...

Nadere informatie

Uitnodiging feestelijke heropening van het vernieuwd sport- en speelterrein Boykes Speelhoeve

Uitnodiging feestelijke heropening van het vernieuwd sport- en speelterrein Boykes Speelhoeve Colofon Eens in de 2 maanden verschijnt de Wijkkrant Tuinzigt-Westerpark Oplage: 4350 Kopij inleveren voor: 16-01-2015 24-07-2015 20-03-2015 18-09-2015 22-05-2015 13-11-2015 Bezorging In het weekend van:

Nadere informatie

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

SPL Peuterfeest! Kosteloos bewegen met gemeentepolis. Zeven op de Garenmarkt. Informatiemarkt 6 juni. Junior stadsarcheologen aan het werk

SPL Peuterfeest! Kosteloos bewegen met gemeentepolis. Zeven op de Garenmarkt. Informatiemarkt 6 juni. Junior stadsarcheologen aan het werk 27 mei2015 Week 22, Jaargang 23 Foto: Buro JP markt 6 juni SPL Peuterfeest! Junior stadsarcheologen aan het werk Zeven op de Garenmarkt De eerste zeefdag was een groot succes. Kinderen vanaf 8 jaar konden

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Koffiekamer senioren in Caberg-Malpertuis voorbeeld van Wijkkracht

Koffiekamer senioren in Caberg-Malpertuis voorbeeld van Wijkkracht Trajektinfo jaargang 21 september 2013 De aftrap van Go Active Be Creative in de St. Franciscusschool te Reijmerstok. Rechts (in judopak) wethouder Piet Franssen van Gulpen-Wittem. Voor het artikel over

Nadere informatie

Informatie voor bewoners en verwanten. Stuifakkers Woonzorgcentrum

Informatie voor bewoners en verwanten. Stuifakkers Woonzorgcentrum Informatie voor bewoners en verwanten Stuifakkers Woonzorgcentrum Stuifakkers woonzorgcentrum Adres: Briggemandreef 2 3235 DZ Rockanje E-mailadres: stuifakkers@catharinastichting.nl Centraal telefoonnummer:

Nadere informatie

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT Verkiezingsprogramma voor een sociale stad 2014-2018 PvdA Den Haag Inhoud 1. Schouders eronder 3 2. Den Haag aan de slag 6 2.1 Werk, werk werk 6 2.2 Goed onderwijs: iedereen

Nadere informatie

Uitstapje met de vrijwilligers van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland

Uitstapje met de vrijwilligers van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland Dag Mantelzorgers en belangstellenden, Jaargang 2 / Uitgave juli/augustus 2014 Hierbij de nieuwsbrief van het Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland. Aan het Netwerk zijn partijen uit Steenwijkerland verbonden

Nadere informatie

Handleiding voor organisatoren

Handleiding voor organisatoren Handleiding voor organisatoren 2 handleiding KOM ERBIJ FESTIVALS De Kom erbij Festivals zijn een onderdeel van de Week tegen Eenzaamheid 2014. Een week waarin we samen eenzaamheid aanpakken. Wij, dat is

Nadere informatie

Hoeveel bijstand? bewaar dit bijstandsdossier! Klerenzooi: MUG kleedt moeder en kind. Nieuwe bijstand drijft Diemens gezin uit elkaar

Hoeveel bijstand? bewaar dit bijstandsdossier! Klerenzooi: MUG kleedt moeder en kind. Nieuwe bijstand drijft Diemens gezin uit elkaar februari 2012 iedere maand gratis www.mugweb.nl Nieuwe bijstand drijft Diemens gezin uit elkaar Wethouder Freek Ossel reorganiseert schuldhulp Roy Dames ging met criminelen om Rotterdam stuurt werklozen

Nadere informatie