Het FRGE-krediet in een veertigtal vragen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het FRGE-krediet in een veertigtal vragen"

Transcriptie

1 Het FRGE-krediet in een veertigtal vragen 1) Wat is het FRGE? 2) Waarom moet ik aankloppen bij wvi voor een lening bij het Fonds? 3) Welke rol speelt de stad/gemeente? 4) Welke gemeenten nemen deel aan deze actie? 5) Kan een lening voordelig zijn als ik wel genoeg geld opzij heb staan? 6) Zijn de leningen van het Fonds uitsluitend bedoeld voor mensen die het financieel moeilijk hebben? 7) Wie behoort tot de doelgroep? 8) Wat houdt de extra ondersteuning voor de doelgroep in? 9) Hoe ga ik tewerk als ik een lening bij het Fonds wil afsluiten? 10) Welke documenten heb ik nodig om een aanvraag te kunnen indienen? 11) Kan ik lenen bij het Fonds voor eigen werk? 12) Kan ik voor elke groene lening terecht bij het Fonds? 13) Zijn alle leningen bij het Fonds groene leningen? 14) Aan welke rentevoet kan ik lenen? 15) Blijft de intrestvoet van een lening bij het Fonds altijd 2 procent? 16) Welke investeringen komen in aanmerking voor een lening? 17) Wat is het minimale en maximale bedrag dat ik kan lenen? 18) Wat is de looptijd van een FRGE-lening? 19) Wat is een woning? 20) Zijn de leningen uit het Fonds beperkt tot energiebesparende maatregelen in bestaande woningen? 21) Kan ik ook een lening krijgen voor werken aan mijn buitenverblijf? 22) Kan ik een lening krijgen voor energiebesparingswerken aan een huis dat ik verhuur? 23) Kan elke huurder de lening krijgen? 24) Kan ik voor meerdere verschillende huizen een lening van euro krijgen? 25) Mag ik meer dan 1 investering tegelijk doen? 26) Zijn er inkomensbeperkingen om in aanmerking te komen voor deze leningen? 27) Ik ben gepensioneerd, maar ik wil ook besparen op mijn energiefactuur, kan ik nog een lening krijgen? 28) Ik heb een vennootschap, kan die ook zo n lening krijgen? 29) Moet ik een dossierkost betalen om een lening af te sluiten? 30) Ik wil zo n investering doen, want ik wil ook besparen op mijn energiefactuur, maar welke investering is het beste in mijn geval? 31) Als ik voor een investering in hoogrendementsglas kies, moet dat dan enkel over het glas gaan of komen de volledige ramen in aanmerking? 32) Moet ik een schuldsaldoverzekering aangaan voor deze lening? 33) Kan ik bij wvi een schuldsaldoverzekering aangaan? 34) Moet het volledige bedrag van de lening in één keer opgenomen worden? 35) Welke documenten heb ik nodig om een eerste opname te doen? 36) Welke documenten heb ik nodig om een tweede of volgende opname te doen? 37) Wat als ik het leningsbedrag niet volledig opneem? 38) Wanneer moet ik de eerste aflossing van mijn krediet betalen? 39) Wat gebeurt er als ik een aflossing te laat betaal? 40) Wat gebeurt er als ik een aflossing niet betaal? 41) Hoelang loopt deze actie? 42) Waar kan ik terecht voor bijkomende informatie en hulp bij de aanvraag?

2 1) Wat is het FRGE? Het FRGE (Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost) is een fonds dat opgericht werd door de federale overheid met een dubbel doel: Het verstrekken van leningen aan particulieren met het oog op het uitvoeren in particuliere woningen van structurele maatregelen die de energiekost moeten doen dalen. Het verstrekken van leningen aan particulieren behorend tot de doelgroep van de meest hulpbehoevenden met het oog op het uitvoeren in particuliere woningen van structurele maatregelen die de energiekost moeten doen dalen. 2) Waarom moet ik aankloppen bij wvi voor een lening bij het Fonds? Het Fonds verstrekt niet rechtstreeks leningen aan gezinnen maar doet een beroep op Lokale Entiteiten. De meeste steden en gemeenten tellen te weinig inwoners om zelf een Lokale Entiteit op te richten. Daarom hebben een aantal steden en gemeenten, in samenspraak met het OCMW, de West- Vlaamse intercommunale aangeduid als Lokale Entiteit. In opdracht van 54 West-Vlaamse gemeenten en de provincie behartigt wvi een aantal taken: bedrijfshuisvesting ontwikkelen, woonprojecten realiseren, studiewerk verrichten en advies verlenen op het vlak van ruimtelijke planning, mobiliteit, milieu en natuur. Voortaan zal wvi ook optreden als Lokale Entiteit. 3) Welke rol speelt de stad/gemeente? Elke stad/gemeente voorziet een lokaal loket. U kunt er terecht voor eerstelijns informatie en voor formaliteiten zoals de ondertekening van de leningsovereenkomst. U kunt ook met uw vragen steeds terecht bij de Lokale Entiteit wvi. 4) Welke gemeenten nemen deel aan deze actie? Woon je in Ardooie, Beernem, Blankenberge, Bredene, Damme, De Haan, Gistel, Hooglede, Ichtegem, Ingelmunster, Izegem, Jabbeke, Knokke-Heist, Ledegem, Lichtervelde, Meulebeke, Middelkerke, Moorslede, Oostkamp, Oostrozebeke, Oudenburg, Roeselare, Ruiselede, Staden, Tielt, Wielsbeke, Wingene, Zedelgem en Zuienkerke, dan kan je bij wvi een goedkope FRGE-lening aanvragen. Woon je niet in één van deze gemeenten/steden, wend je dan tot je lokale milieudienst, zij zullen je vertellen of je eventueel bij een andere lokale entiteit terecht kan. 5) Kan een lening voordelig zijn als ik wel genoeg geld opzij heb staan? Het is voordelig om te lenen als de opbrengst van de belegging van uw spaargeld (bijvoorbeeld op een spaarboekje) hoger is dan de intrest die u betaalt voor de lening. Maar eigenlijk is het Fonds bedoeld voor gezinnen die niet genoeg geld opzij staan hebben. Als u echt geld wilt verdienen dan raden wij u aan om een groen hypothecair krediet aan te gaan bij een bank voor de financiering van meerdere of van dure energiebesparende maatregelen (bijvoorbeeld zonnepanelen). U kunt dan jaarlijks de som van de intresten, de kapitaalaflossingen en de premie schuldsaldoverzekering aftrekken van uw belastbaar inkomen bij de aangifte van de personenbelasting. Het grote voordeel van een hypothecair krediet is dat u een belastingvoordeel geniet op de kapitaalaflossingen. Nadeel is dat er kosten verbonden zijn aan het afsluiten van een hypothecair krediet. Daarom is een hypothecair krediet alleen interessant als u een voldoende groot bedrag leent. 6) Zijn de leningen van het Fonds uitsluitend bedoeld voor mensen die het financieel moeilijk hebben? Nee, iedereen kan een lening krijgen. Het speelt geen rol of u veel of weinig verdient. De wvi doet wel iets extra voor mensen die het financieel moeilijk hebben. Voor hen onderzoekt de wvi welke energiebesparende maatregelen aangewezen zijn. Samen met het OCMW wordt de financiële draagkracht van het gezin afgetoetst aan de kosten/baten van de investering. Daarna zoekt de wvi en aannemer om de energiebesparende maatregelen uit te voeren. De wvi volgt ook de uitvoering van de werken op. Het Fonds kan de werken prefinancieren en de terugbetaling gebeurt op basis van de besparing op de energiefactuur.

3 7) Wie behoort tot de doelgroep? Mensen die in aanmerking komen voor verhoogde tegemoetkoming in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkering. Mensen die niet tot de eerste categorie behoren, maar die een jaarlijks bruto gezinsinkomen hebben dat lager is dan ,02 euro, verhoogd met 2.177,65 euro per persoon ten laste (vermelde bedragen zijn gekoppeld aan de spilindex 103,14, geldend op 1 juni 1999 (basis 1996= 100)) (Volgens de huidige index bedraagt het jaarlijks bruto gezinsinkomen ,9 euro verhoogd met 2.763,6 euro per persoon ten laste). Mensen die een schuldbemiddeling overeenkomstig de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet of een collectieve schuldregeling overeenkomstig de artikelen 1675/2 en volgende van het gerechtelijk wetboek, genieten en die bovendien niet in staat zijn om hun energiefactuur te betalen. Mensen die het OCMW sociaal of budgettair begeleidt, wegens betalingsmoeilijkheden, in het bijzonder voor de rekeningen voor gas en elektriciteit. 8) Wat houdt de extra ondersteuning voor de doelgroep in? Mensen die tot de doelgroep behoren, kunnen onder andere rekenen op volgende bijkomende diensten: (ESCO: Energy Service COmpany, wvi fungeert in dit geval als ESCO) ESCO zoekt een aannemer/installateur en vraagt offertes ESCO helpt met kiezen van een aannemer ESCO volgt de werken op ESCO onderzoekt welke subsidies en steunmaatregelen van toepassing zijn ESCO vraagt de beschikbare subsidies en steunmaatregelen aan ESCO betaalt de aannemer rechtstreeks 9) Hoe ga ik tewerk als ik een lening bij het Fonds wil afsluiten? U kunt vanaf 1 april 2011 een aanvraagformulier krijgen via het Lokaal Loket. U zult ook een aanvraagformulier kunnen afhalen van of een formulier laten toesturen. De datum van ontvangst door de wvi van het volledig aanvraagdossier bepaalt de rangorde bij de toekenning van de lening. Dit is belangrijk want het aantal leningen dat de wvi per kalenderjaar kan toestaan is beperkt. Zijn de leningen op, dan moet u wachten tot de start van het nieuwe jaar. Op tijd aanvragen is de boodschap! U dient samen met het aanvraagformulier onder meer een offerte van een aannemer in. U kunt dus het best nu alvast één of meerdere aannemers een offerte laten opmaken als u in april de lening wil aanvragen. Maar ga niet overhaast te werk bij de uitvoering van het werk. De factuur van de aannemer mag hoogstens 30 dagen oud zijn op datum van de toekenning van de lening (vanaf 1 mei 2011). Reken op 1 tot 3 maanden na de aanvraag vóór de wvi de lening toekent. 10) Welke documenten heb ik nodig om een aanvraag te kunnen indienen? Je moet bij je aanvraag de volgende documenten voegen: kopie van de identiteitskaart recto verso van kredietnemer en medekredietnemer kopie van een/de prijsofferte(s) voor de uit te voeren werken kopie van de loonfiche(s) van kredietnemer en medekredietnemer van de laatste 3 maanden kopie van het laatste (meest recente) aanslagbiljet personenbelasting waarop uw (kredietnemer en medekredietnemer) belastbaar inkomen staat en, indien u getrouwd bent of feitelijk samenwoont, dat van uw partner; (meest) recente eindafrekening elektriciteit (meest) recente eindafrekening aardgas (indien van toepassing) de facturen over de laatste 12 maanden voor stookolie (indien van toepassing) Identificatieklever van de mutualiteit Verzamel alvast de documenten die je al hebt en neem nu al de nodige kopieën, dan is je dossier snel klaar.

4 11) Kan ik lenen bij het Fonds voor eigen werk? Nee, de lening is alleen bedoeld om werken te financieren die zijn uitgevoerd door een geregistreerde aannemer. 12) Kan ik voor elke groene lening terecht bij het Fonds? Als u de keuze hebt tussen een lening bij het Fonds en een lening bij de bank zult u altijd minder afbetalen bij het Fonds. Voor sommige groene leningen kunt u echter alleen terecht bij een bank: een groene lening voor fotovoltaïsche zonnepanelen; een groen hypothecair krediet; een groene lening met een langere duur dan 5 jaar; een groene lening van meer dan euro per woning 13) Zijn alle leningen bij het Fonds groene leningen? Nee. De federale overheid heeft bepaald welke energiebesparende investeringen in aanmerking komen voor de intrestkorting van 1,5 procent. Een lening bij het Fonds voor deze investeringen komt in aanmerking voor de intrestkorting. U kunt bij de wvi ook een aanvraag indienen om te lenen voor energiebesparende maatregelen die geen recht geven op de intrestkorting. De wvi zal die voorstellen ter goedkeuring voorleggen aan het Fonds. Als het gaat over een structurele energiebesparende maatregel met duidelijke energiewinst zal het Fonds de aanvraag goedkeuren. Een voorbeeld is de vervanging van een oude gaskachel door een nieuwe HR+ gaskachel. 14) Aan welke rentevoet kan ik lenen? Elke lening wordt afgesloten aan een vaste rentevoet van 2% op jaarbasis. Er wordt jaarlijks een rentevoet voor de nieuwe leningen bepaald. Daarnaast kan iedereen die in aanmerking komt voor de intrestbonificatie van 1,5% hier ook van genieten bij onze lening. Onze lening is immers erkend als groene lening. Deze bonificatie wordt onder de vorm van een jaarlijkse teruggave gestort op uw kredietrekening. 15) Blijft de intrestvoet van een lening bij het Fonds altijd 2 procent? Als de marktrente stijgt of daalt dan kan het leningspercentage dat vastgelegd wordt bij het afsluiten van de lening aan Fonds mee stijgen of dalen maar het bedraagt altijd minder dan het tarief van een bank. Het vastgelegde percentage kan niet wijzigen in de loop van de vijf jaar dat u de lening afbetaalt. 16) Welke investeringen komen in aanmerking voor een lening? vervanging oude verwarmingsketel (bijv. condensatieketel) hoogrendementsbeglazing dak- / vloer- / muurisolatie warmtepomp (ook voor nieuwbouw!) zonneboiler (ook voor nieuwbouw!) thermostatische kranen kamerthermostaat met tijdsregeling energieaudit van de woning gaskachel met HR+ label driedubbele beglazing (ook voor nieuwbouw!) ventilatiesysteem D met warmterecuperatie (ook voor nieuwbouw!)

5 andere energiebesparende maatregelen worden per aanvraag geëvalueerd (voor nieuwbouw of verbouwingen) vervanging decentrale verwarming/ elektrische verwarming door condensatieketel vervanging elektrische boiler door energiezuinige waterverwarming (bijv. gasgeiser zonder waakvlam, ) plaatsen van een frequentie gestuurde circulatiepomp warmtepompboiler canadese put of grondbuis uitvoeren van een luchtdichtheidsmeting domotica met REG-functionaliteiten mini-warmtekrachtkoppeling pelletkachel buitenzonnewering ter bescherming van oververhitting De vereisten voor de installaties zijn dezelfde als deze die gehanteerd worden om in aanmerking te komen voor belastingaftrek (zie Over andere investeringen die een duidelijke energiewinst opleveren, mag je zeker een vraag stellen, en het FRGE zal hierover dan autonoom beslissen. 17) Wat is het minimale en maximale bedrag dat ik kan lenen? Je kan bij ons 100% van je investering financieren, met een minimum van euro tot maximum van euro per woning voor de volledige duur van de actie. Je lening kan nooit groter zijn dan het bedrag dat op je offerte staat. 18) Wat is de looptijd van een FRGE-lening? Elke lening die in dit kader afgesloten wordt, heeft een looptijd van 60 maanden. Hierdoor wordt het mogelijk dat je een beperkte investering, zoals het isoleren van je dak, kan terugbetalen met de besparing die je realiseert op je energiefactuur. De looptijd begint te lopen na de laatste opname. 19) Wat is een woning? Een woning wordt gedefinieerd als een wooneenheid. Een plaats waar een gezin, of een alleenstaande, woont die daar zijn domicilie heeft. 20) Zijn de leningen uit het Fonds beperkt tot energiebesparende maatregelen in bestaande woningen? Nee, u kunt ook lenen bij het Fonds voor sommige energiebesparende maatregelen in uw nieuwbouwwoning. Op die manier kunt u één of meer extra energiebesparende maatregelen betalen zoals driedubbel glas, een ventilatiesysteem D met warmterecuperatie, een zonneboiler, een warmtepomp. Voor een zonneboiler en een geothermische warmtepomp in een nieuwbouw kunt u 43,2 procent van de kostprijs recupereren via een korting op de personenbelasting. Maar u krijgt de belastingkorting pas twee maanden na ontvangst van het aanslagbiljet van het jaar na de betaling van de factuur. Met de lening kunt u de periode overbruggen tot het geld van de belastingkorting effectief op uw rekening staat. 21) Kan ik ook een lening krijgen voor werken aan mijn buitenverblijf? Neen, het doel van de wetgever was duidelijk energiebesparing te promoten op de plaatsen waar mensen het grootste deel van de tijd wonen, omdat daar het verbruik het hoogste is en dus ook de besparing het grootst kan zijn. Maar laat dat je vooral niet tegenhouden je buitenverblijf ook te isoleren! Dat blijft immers een goede investering, maar je kan er geen FRGE lening voor bekomen.

6 22) Kan ik een lening krijgen voor energiebesparingswerken aan een huis dat ik verhuur? Ja, op voorwaarde dat je huurder daar zijn hoofdverblijfplaats heeft. Opgelet, wanneer je je huis verhuurt aan iemand die tot de doelgroep behoort, mag je geen bijkomende huur rekenen na het beëindigen van de werken! Jij krijgt een duidelijke meerwaarde van je pand, de energiekostenbesparing die je huurder geniet, is voor hem/haar. Je woning zal ook veel makkelijker te verhuren zijn, aangezien er een veel lagere energiekost is voor de bewoner. En dat is ook winst voor jou als eigenaar. 23) Kan elke huurder de lening krijgen? Ja, dat kan. We raden de huurders aan vooraf goede afspraken te maken met de eigenaar. Bedoeling is dat de eigenaar zijn verantwoordelijkheid opneemt. De afspraken kunnen gaan over een investering door de eigenaar, een vermindering van de huurprijs of een overeenkomst over de duur van de huurovereenkomst. Voor mensen die het financieel moeilijker hebben, biedt de wvi volledige trajectbegeleiding aan (doorlichten van de woning, zoeken aannemer, opvolgen werken). Als het gaat over zo n begeleide investering voor een huurder zal de wvi altijd contact nemen met de eigenaar om afspraken te maken. Een contract wordt opgemaakt waarin precies wordt bepaald wie wat doet en wie welke verantwoordelijkheid draagt. 24) Kan ik voor meerdere verschillende huizen een lening van euro krijgen? Ja, in theorie kan het, maar dit moet telkens door het FRGE zelf beslist worden. Het FRGE houdt in zijn beslissing rekening met het sociale karakter van de voorgestelde investeringen. Het FRGE zal dan ook positiever staan tegenover de renovatie van wooneenheden die je verhuurt aan sociaal zwakkeren, of mensen die tot de doelgroep behoren, op voorwaarde dat je geen huurverhogingen invoert. 25) Mag ik meer dan 1 investering tegelijk doen? Natuurlijk mag je meer dan één investering tegelijk doen. Je mag bijvoorbeeld je dak isoleren, hoogrendementsglas plaatsen en een zonneboiler. Maar je kan maximaal euro per woning lenen gedurende de gehele duur van de actie. 26) Zijn er inkomensbeperkingen om in aanmerking te komen voor deze leningen? Neen, er zijn geen inkomensbeperkingen. Iedereen, zelfs diegenen met een hoog inkomen, komen in aanmerking. Wij kijken enkel volgens strikte, vastgelegde normen na of je de lening wel kan terugbetalen. 27) Ik ben gepensioneerd, maar ik wil ook besparen op mijn energiefactuur, kan ik nog een lening krijgen? Natuurlijk kan je als gepensioneerde bij ons nog een lening krijgen. Dikwijls zijn de oudere huizen niet goed geïsoleerd, of verouderd op energievlak. Het is onder andere de bedoeling van het FRGE om het via deze lening ook voor gepensioneerden mogelijk te maken om deze investeringen te doen zodat ook zij kunnen genieten van een lagere energiefactuur. De eenvoudigste investeringen zoals bijv. dakisolatie verdienen zichzelf immers binnen zeer korte tijd terug (soms zelfs binnen het jaar!). 28) Ik heb een vennootschap, kan die ook zo n lening krijgen? Neen, deze lening is voorbehouden voor particulieren. 29) Moet ik een dossierkost betalen om een lening af te sluiten? Neen, er wordt je geen enkele dossierkost aangerekend. De overheid heeft ervoor gezorgd dat de kosten zo laag mogelijk zijn. Dus naast een zeer voordelige rentevoet, geen dossierkosten!

7 30) Ik wil zo n investering doen, want ik wil ook besparen op mijn energiefactuur, maar welke investering is het beste in mijn geval? Hiervoor is de energiescan nuttig. Dit is een zeer korte en snelle analyse, waarin de meest duidelijke besparingsmogelijkheden naar voor gebracht worden. Een energiescan wordt voor doelgroepdossiers gratis aangeboden. Wil je echt grondig te werk gaan, dan kies je voor een energie-audit. Dat is een uitgebreide doorlichting van je woning, waarbij de energiepijnpunten blootgelegd worden en waarna je zwart op wit in een rapport kan zien welke investering welke besparing zal opleveren. Het kost je enkele honderden euro (afhankelijk van de grootte van het gebouw, maar die kan je bijlenen. Met een energie-audit ben je zeker dat de geplande investering daadwerkelijk energiewinst oplevert. 31) Als ik voor een investering in hoogrendementsglas kies, moet dat dan enkel over het glas gaan of komen de volledige ramen in aanmerking? In dit geval komt het volledige raam in aanmerking. Opgelet: het volledige raam moet in dat geval aan de fiscale isolatienorm voldoen! Dus schrijnwerk én glas! (klik op voor meer informatie) Indien enkel het schrijnwerk wordt vervangen, komen deze kosten uiteraard niet in aanmerking. 32) Moet ik een schuldsaldoverzekering aangaan voor deze lening? Neen, dat is niet verplicht. Wij raden het wel aan, aangezien het niet duur is en een extra zekerheid geeft voor u of uw nabestaanden. 33) Kan ik bij wvi een schuldsaldoverzekering aangaan? Je moet deze verzekering zelf afsluiten, wvi biedt die niet aan. Je kan daarvoor terecht bij je verzekeringsmakelaar, verzekeringsagent of bank, die je met plezier een vrijblijvende offerte zal maken. 34) Moet het volledige bedrag van de lening in één keer opgenomen worden? Neen, je kan het leningsbedrag in verschillende keren opnemen (bijvoorbeeld om een voorschot te betalen aan je aannemer/installateur, en later de afrekening), maximaal gespreid over zes maanden. Met andere woorden: de opnameperiode is zes maanden. Tijdens deze opnameperiode betaal je enkel intresten op het reeds opgenomen bedrag. Aangezien deze (kleine) bedragen steeds variëren is het aangeraden met een domiciliëring te werken, zo betaal je steeds het juiste bedrag, zonder dat je het zelf moet opvolgen. Opgelet: de opnameperiode komt niet in mindering van de totale looptijd van het krediet. Het krediet begint te lopen met de eerste opname. Maar de looptijd is vastgesteld op 60 kapitaalsaflossingen (60 maanden) en de terugbetalingen van het kapitaal beginnen pas te lopen één maand na de laatste opname. 35) Welke documenten heb ik nodig om een eerste opname te doen? De uitbetaling van de lening gebeurt in één of maximum vier delen. De eerste uitbetaling wordt uitgevoerd nadat onderstaande documenten zijn aangeleverd: Kopie van het ondertekend aannemingscontract of een door beide partijen ondertekende offerte Kopie van een door de kredietnemer goedgekeurde factuur ( goedgekeurd door de kredietnemer handgeschreven op de factuur). De gefactureerde werken moeten conform de initiële aanvraag zijn. Facturen die niet conform zijn worden niet uitbetaald. Formulier attest energiebesparende maatregelen waarop de aannemer het factuurbedrag en de datum invult en aanduidt welk gedeelte van de geplande werken uitgevoerd is. Een ondertekende domiciliëringsopdracht voor de terugbetaling van het krediet bij de financiële instelling van de kredietnemer.

8 De facturen moeten verplicht de volgende gegevens vermelden: 1. naam, adres, registratienummer en btw-nummer van de aannemer. 2. naam en adres van de aanvrager (als privépersoon). 3. de datum. 4. de gedetailleerde omschrijving van de geleverde werken opdat de lokale entiteit West- Vlaamse Intercommunale de werken die in aanmerking komen kan bepalen. 5. Indien de werken worden uitgevoerd exact zoals beschreven in de offerte, volstaat een verwijzing met referentienummer en datum van deze offerte. 6. Indien niet het volledige bedrag van de offerte wordt opgenomen, dient de factuur te vermelden welke werken van de offerte worden gefactureerd. 7. de kostprijs en de btw per artikel. 8. de kredietnemer dient de factuur te voorzien van zijn handtekening en de handgeschreven vermelding goedgekeurd Indien de factuur onvoldoende informatie bevat kan er om een bijkomende ondertekende detailweergave worden gevraagd (zolang dit niet bij het dossier gevoegd werd kan de betaling niet uitgevoerd worden). 36) Welke documenten heb ik nodig om een tweede of volgende opname te doen? Voor de volgende uitbetalingen worden volgende documenten opgevraagd: Kopie van een door de kredietnemer goedgekeurde factuur ( goedgekeurd door kredietnemer handgeschreven op de factuur) Formulier attest energie besparende maatregelen 37) Wat als ik het leningsbedrag niet volledig opneem? Als je het bedrag van je leningsovereenkomst niet volledig opneemt, wordt het niet opgenomen bedrag gewoon in mindering gebracht van het initieel geleend bedrag en leen je dus gewoon minder. Je betaalt natuurlijk ook minder terug. Bedragen die niet opgenomen zijn op het einde van de opnameperiode van zes maanden worden dus automatisch in mindering gebracht van het op de kredietovereenkomst vermeld geleend bedrag. 38) Wanneer moet ik de eerste aflossing van mijn krediet betalen? De eerste aflossing van je krediet ligt ongeveer één maand na de laatste opname, en steeds op de vijftiende van de maand, dus één maand nadat je het laatste gedeelte van het geleende bedrag ontvangen hebt of het door wvi doorgestort werd naar de aannemer/installateur. Zolang je de lening niet volledig opgenomen hebt, betaal je geen kapitaal terug, en betaal je dus enkel intrest op de bedragen die je reeds opgenomen hebt. 39) Wat gebeurt er als ik een aflossing te laat betaal? Het is van het allergrootste belang dat je geen aflossingen te laat betaalt, het gaat hier immers om een zeer goedkoop krediet dat over een lange termijn gespreid is. De maandelijkse aflossingen zijn niet groot en voor de kleinere investeringen zijn ze echt klein, en zelfs in bepaalde gevallen duidelijk minder dan de besparing die je maakt op je energiefactuur. Het missen van een aflossing zorgt immers voor een rappelbrief en die kost je 15,00 euro! bovendien beginnen er dan verwijlintresten te lopen, en die zijn hoger dan de normale intresten. Als je drie maanden te laat betaald hebt, zijn wvi en het FRGE wettelijk verplicht (dit gebeurt automatisch door de computer, zonder enige menselijke tussenkomst ) om dat door te geven aan de CKP, de Centrale voor Kredieten aan Particulieren. En zo kom je op de zwarte lijst (opgelet: dat geldt voor alle kredieten die je maandelijks moet aflossen en die niet hypothecair zijn!).

9 40) Wat gebeurt er als ik een aflossing niet betaal? Als je een aflossing niet betaalt, dan zijn er (naast het feit dat er je een hoop rappelkosten en aanverwante kosten zullen aangerekend worden) onder andere twee mogelijke scenario s. Ofwel heb je werk, en dan wordt er beslag gelegd op je loon bij je werkgever. Ofwel ga je in schuldbemiddeling bij het OCMW of een erkende schuldbemiddelingsdienst. 41) Hoelang loopt deze actie? Deze actie loopt gedurende minimaal 5 jaren. Maar per werkingsjaar (dat loopt van november tot oktober) beschikt wvi voor alle deelnemende lokale overheden samen over een budget van euro tot euro. Wij verwachten hiermee 285 à 715 leningen te kunnen toestaan. Zijn de leningen op, dan moet je wachten tot de start van het nieuwe werkingsjaar. Op tijd aanvragen is de boodschap! 42) Waar kan ik terecht voor bijkomende informatie en hulp bij de aanvraag? Voor meer informatie en hulp bij de aanvraag kunt u terecht bij: Lokale Entiteit wvi: Via of telefonisch op het nummer 050/ (Jeroen Verbeke of Nathalie Van Wilder) op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag of na afspraak in de Baron Ruzettelaan 35, 8310 Brugge. Er staat uitgebreide info op (onder goedkope energieleningen )

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2%

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2% REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE EN RENTELOZE LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST 1. Definities Doelgroep: de doelgroep

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN ENERGIELENINGEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST (FRGE)

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN ENERGIELENINGEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST (FRGE) REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN ENERGIELENINGEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST (FRGE) Artikel 1. Definities 1. De Schakelaar: vereniging De Schakelaar is een vereniging

Nadere informatie

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST ARTIKEL 1: DEFINITIES 1 Duwolim: cvba met sociaal oogmerk

Nadere informatie

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST ARTIKEL 1: DEFINITIES 1 Cvba met sociaal oogmerk Duwolim:

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE ENERGIELENING

REGLEMENT VOOR VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE ENERGIELENING REGLEMENT VOOR VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE ENERGIELENING Artikel 1. Definities 1. Beleidsgroep: de beleidsgroep is samengesteld uit één vertegenwoordiger per gemeente en één per OCMW van de deelnemende gemeenten

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis

Het nodige geld voor uw eigen huis Het nodige geld voor uw eigen huis Het Soepel Woonkrediet in de praktijk FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Dromen van een eigen huis of appartement. Huren wordt alsmaar duurder. Veel mensen willen dan

Nadere informatie

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Wie heeft recht op de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas? Welke maatregelen beschermen je tegen afsluiting? Sociale maatregelen

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt 2015 Voorjaar Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051

Nadere informatie

Geld en energie sparen

Geld en energie sparen Geld en energie sparen Goedkope leningen voor energiebesparende investeringen 2011 www.energiesparen.be VEA Je dak isoleren, ramen vervangen, de oude verwarmingsketel vervangen Je huis renoveren kost veel

Nadere informatie

Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof

Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof limburg.be/wonen 011 23 72 02 Energie besparen Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Geld gooi

Nadere informatie

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Wettelijk prospectus EDITIE Nr. 15 GELDIG VANAF 17 MAART 2015 Dit prospectus is van toepassing op de kredietaanvragen die werden ingediend bij Elantis N.V. Elantis,

Nadere informatie

SOCIALE LENINGEN VAN DE VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW) EN HET VLAAMS WONINGFONDS (VWF)

SOCIALE LENINGEN VAN DE VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW) EN HET VLAAMS WONINGFONDS (VWF) WOONLENINGEN Wil je een woning kopen, renoveren of bouwen? Dan heb je een lening nodig. In deze folder bespreken we: sociale leningen van de VMSW en het VWF; woonkredieten van kredietmaatschappijen erkend

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas 2 In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P 19

Nadere informatie

Brussel, 6 februari 2008 080206_Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers

Brussel, 6 februari 2008 080206_Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers Brussel, 6 februari 2008 080206_Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers Inhoud Krachtlijnen van het advies... 3 Advies... 4

Nadere informatie

Aanpak energiearmoede Zonnebeke

Aanpak energiearmoede Zonnebeke Aanpak energiearmoede Zonnebeke Evaluatie en aanbevelingen 1. INLEIDING In 2011 werd de Westhoek erkend als lokale entiteit voor het FRGE (fonds ter reductie van de globale energiekost). De opstart van

Nadere informatie

Gids consumentenkrediet nr. 14, geldig vanaf 01/01/2014. Consumentenkredieten

Gids consumentenkrediet nr. 14, geldig vanaf 01/01/2014. Consumentenkredieten Gids consumentenkrediet nr. 14, geldig vanaf 01/01/2014 Consumentenkredieten Heel vaak heeft men geld nodig net op het moment dat men het krapst bij kas zit. Stel: tijdens een herfststorm merkt u dat uw

Nadere informatie

KBC-Woongids. Editie 2014

KBC-Woongids. Editie 2014 KBC-Woongids Editie 2014 3 KBC Bank & Verzekering KBC Bank & Verzekering Koestert u koop-, bouw- of renovatieplannen? Dan komt deze KBC-Woongids u ongetwijfeld goed van pas. Hij staat niet alleen boordevol

Nadere informatie

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK INLEIDING EEN GOEDE VOORBEREIDING OP DE TOEKOMST Om

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Krediet kost geld Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Wat vindt u in deze gids? Banken en kredietverlening zijn niet meer weg te denken uit het leven van de consument. Banken spannen zich sterk

Nadere informatie

Thema 7. 1 Begrip en belang. Krediet. Info & analyse

Thema 7. 1 Begrip en belang. Krediet. Info & analyse Thema 7 Krediet Wat zul je leren? Het begrip krediet omschrijven en het belang ervan aantonen. Het begrip kredietopening omschrijven en het gebruik van de kredietopening toelichten. Het begrip kaskrediet

Nadere informatie

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies isoleer, isoleer, isoleer! Premies voor energiebesparing in Vlaanderen subsidies VEA 2010 isoleer, isoleer, cv-installateur isoleer! bereken uw winst op www.energiesparen.be Energie besparen: u wint altijd

Nadere informatie

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Hospitalisatieverzekering, schuldsaldoverzekering, verzekering gewaarborgd wonen, verzekering voor motorrijtuigen,

Nadere informatie

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies isoleer, isoleer, isoleer! Premies voor energiebesparing in Vlaanderen subsidies VEA 2011 isoleer, isoleer, cv-installateur isoleer! bereken uw winst op www.energiesparen.be Energie besparen: u wint altijd

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

1. Professionele adviseurs die de tijd voor u nemen... 3. 2. De verschillende hypotheekvormen... 4. 3. Rente... 7

1. Professionele adviseurs die de tijd voor u nemen... 3. 2. De verschillende hypotheekvormen... 4. 3. Rente... 7 Hypotheekbrochure Inhoudsopgave 1. Professionele adviseurs die de tijd voor u nemen... 3 2. De verschillende hypotheekvormen... 4 3. Rente... 7 6. Belastingstelsel Wet IB 2001... 9 7. Hypotheekrente blijft

Nadere informatie

INFRAX EN STEBO, PARTNERS IN EEN SOCIAAL ENERGIEBELEID IN LIMBURG

INFRAX EN STEBO, PARTNERS IN EEN SOCIAAL ENERGIEBELEID IN LIMBURG Erwin De bruyn Stebo Joachim de Wijs Stebo INFRAX EN STEBO, PARTNERS IN EEN SOCIAAL ENERGIEBELEID IN LIMBURG Infrax als sociale netbeheerder Als netbedrijf vervult Infrax een belangrijke sociale rol. Zo

Nadere informatie

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 -11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 om 17 uur op de tweede werkdag volgend op de sluiting van de vergadering. Het incident is gesloten. Mevrouw Tinne Rombouts treedt als waarnemend voorzitter

Nadere informatie