Netwerk Rentevrij cvba met sociaal oogmerk Ondernemingsnummer: Vooruitgangstraat 333/ Brussel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Netwerk Rentevrij cvba met sociaal oogmerk Ondernemingsnummer: 870 131 273 Vooruitgangstraat 333/9 1030 Brussel"

Transcriptie

1 2012 Netwerk Rentevrij cvba met sociaal oogmerk Ondernemingsnummer: Vooruitgangstraat 333/ Brussel Tel: 02/ Fax: 02/

2 1. Inleiding Tussen de volatiele markten, grillige beurzen, pijnlijke besparingen en bonussen bleven we werken aan ons kleinschalig innovatief project. De huidige economische context dwingt ons na te denken over complementaire denkwijzen en systemen. We sterven naar een economie waar geld een middel wordt voor maatschappelijke verandering en geen doel op zich. In de voorbije 8 jaar hielp Netwerk Rentevrij 81 organisaties met 98 rentevrije leningen. Hiervan werden ondertussen al 27 leningen volledig terugbetaald en kon het geld in nieuwe projecten geïnvesteerd worden. Er lopen momenteel nog 60 leningen. We klokken na dit jaar in totaal af op aan uitgekeerde rentevrije leningen. Naast elke 2 euro die Netwerk Rentevrij uitbetaalt wordt bovendien minimaal 1 euro rentevrije lening bij de achterban opgehaald. Hierdoor hebben we dus bijna 7 miljoen euro aan rentevrije leningen door ons systeem beschikbaar gesteld aan organisaties met maatschappelijk rendement. We slaagden er in een mooie winst voor te leggen, die voornamelijk gerealiseerd is door extra dienstverlening en een lagere loonkost. We blijven de komende jaren positief begroten om ten minste op korte termijn ons overgedragen verlies weg te werken. We mochten dit jaar ook onze nieuwe medewerker Greg Van Elsen verwelkomen. Samen met de raad van bestuur, kredietcel en anderen werkten we verder het concept SoCrowd uit, dat we voorstellen op de AV in april We denken dat we hiermee de juiste weg ingeslagen zijn en hopen dat jullie er ook zo over denken. Alle aandeelhouders, groot of klein, werken immers mee aan een nieuw systeem waar geld ingezet wordt in maatschappelijk zinvolle initiatieven en niet enkel het grootste financieel rendement nastreeft. Bedankt! Tom Alleman, coördinator Netwerk Rentevrij cvba so In totaal met alle cofinanciering erbij, is Netwerk Rentevrij dus jaarlijks goed voor gemiddeld ongeveer euro kapitaal onder de vorm van rentevrije leningen aan onze klanten. Daar mogen we terecht trots op zijn. Dit is ook het 4de jaar op rij dat we geen faling hebben bij onze organisaties, en dit in het midden van de financiële storm waar we met z n allen in verzeild geraakt zijn. Dit hoge slaagpercentage is voornamelijk de verdienste van de organisaties zelf, maar is ook het gevolg van een goede screening/selectie van de organisaties die bij ons aankloppen.. Organisaties die op een positieve andere manier aan economie doen, kunnen bij ons aankloppen voor rentevrije leningen. Ze nemen maatschappelijk rendement voor op financiële winst, en werken ondermeer aan zelfbestuur,samenwerking, transparantie en democratische besluitvorming. Met steun van hun netwerk, sympathisanten, leden, achterben, en samen met onze aandeelhouders en cofinanciers slagen we er in organisaties die maatschappelijke meerwaarde creëren te ondersteunen in hun opstart of ontwikkeling. In 2012 ontvingen we 35 aanvragen, waarvan we er effectief 19 voorlegden aan de kredietcel. Dit is minder dan andere jaren, maar we mikken volgend jaar terug op meer aanvragen en leningen. Het afgelopen jaar was er een waarin we opnieuw gingen voor het 2 afbouwen van het overgedragen verlies en daar zijn we deels in geslaagd.

3 2. De organisatie algemene vergadering vrijwilliger(s) raad van bestuur netwerk externe deskundigen kredietcel personeel werkgroepen 2.1. Algemene Vergadering 2.2. Raad van Bestuur De jaarlijkse Algemene Vergadering ging door op 3 mei 2012 in de gebouwen van Velo vzw. Daar stonden de klassieke punten op de agenda: goedkeuring van jaarverslag en jaarrekening 2011, décharge van het bestuur en vooruitzichten voor het werkjaar. De raad van bestuur bestond op 31 december 2012 uit volgende 6 leden: -- Vertegenwoordigers van Netwerk Vlaanderen vzw: Erik Baelus (voorzitter Netwerk Rentevrij cvba) Op 31 december 2012 is de Algemene Vergadering als volgt samengesteld: -- Vertegenwoordiger van het Kringloopfonds cvba so: Werner Elpers Leden Bedrag Fairfin vzw Kringloopfonds cvba in vereffening Ethias leven KBC - Fonds Celina Ramos Reva vzw K.S.J. - K.S.A. - V.K.S.J. Landelijk Verbond Provincie Vlaams Brabant Provincie Oost-Vlaanderen Amarant vzw Organisaties (5) 500 Particulieren (130) Klanten (27) Totaal Externe bestuurders: Julia Rottiers (Flora vzw) Frederik Matthijs (Projectontwikkelaar sociale economie Gent) Klaartje Vandersypen (Account manager bij Vanbreda International) -- Personeel: Tom Alleman We mochten ook Pauline Deneffe en Hugo Wanner verwelkomen in onze raad van bestuur, maar zij waren nog geen officieel lid. De Raad van Bestuur vergaderde 5 keer in de loop van In de loop van 2012 traden 111 aandeelhouders toe tot het kapitaal voor een totaalbedrag van Dit hoge aantal nieuwe aandeelhouders is uiteraard een gevolg van het nieuwe systeem Socrowd, waar het netwerk van de organisaties aandeelhouder wordt bij Netwerk Rentevrij. Deze groei is voor 90% (in aantal) toe te schrijven aan het eerste testproject Filmhuis Mechelen, waar we heel wat kleine aandeelhouders mochten verwelkomen. Daarnaast traden ook twee organisaties in voor elk euro. Een particulier vroeg zijn aandelen terug op. 3

4 2.3. Kredietcel De kredietcel kwam 7 keer samen in In 2012 telde de kredietcel 8 externe leden met: Jan De Visscher, Paul Osterrieth, Arnout Vandecappelle, Pieter-Jan Vandevelde, John Vanwynsberghe, Willy Cosyns, Willy Verhoysen en Hugo Wanner. De teamleden zijn ook steeds aanwezig op de kredietcel waar ze meer duiding geven bij de dossiers Team Personeel In 2012 werkten 2 personeelsleden voor Rentevrij: Tom Alleman (4/5de-contract): Greg Van Elsen (2/5de-contract vanaf mei 2012): Vrijwilligers Julia Rottier en Frans Schoovaerts hielpen ons in 2010 bij het opmaken van de boekhouding. Ze zijn een grote hulp voor de organisatie. 4

5 3. Activiteitenverslag 3.1. Kredietaanvragen 2012 Dit was een beduidend rustiger jaar dan de voorbije jaren. Onzekerheid over toekomstige subsidies of wat mindere resultaten bij onze potentiele klanten kan aan de oorzaak liggen. Ook bij collega-kredietverstrekkers was 2012 een rustiger jaar. In de loop van 2012 ontvingen we in totaal 38 nieuwe kredietaanvragen via mail, post of telefoon Overzicht besproken aanvragen 2012 volgens sector ECOLOGIE 4 NOORD ZUID 2 SCHOLEN 1 JEUGD 2 SOCIO-CULTURELE SECTOR 4 WELZIJN 6 Hiervan werden 10 aanvragen bij het eerste contact doorverwezen naar andere financiers: -- 2 aanvragen betroffen een vraag tot voorfinanciering van een subsidie, die werden doorverwezen naar Triodos aanvragen werden ingediend door een puur commercieel initiatief, die meteen werden doorverwezen naar een klassieke bank of Triodos aanvragen werden ingediend door particulieren en werden doorverwezen. Van deze kwamen er 4 vragen uit Nederland. Uiteindelijk werden er 28 relevante kredietaanvragen ingediend. Bepaalde organisaties waren reeds klant, en kregen dus geen 2de bezoek over de vloer. Bepaalde organisaties werden bezocht, maar hiervan werd nooit een dossier gemaakt, omdat: -- De aanvraag uiteindelijk werd ingetrokken -- Het project nog te prematuur bleek -- Tijdens het gesprek bleek dat de klant en Rentevrij niet op dezelfde lijn zaten. Van de 28 behandelde aanvragen werden uiteindelijk 19 aanvragen voorgelegd aan de kredietcel. Van de 19 besproken aanvragen: -- Werden 9 dossiers goedgekeurd in 2012 hiervan zijn er 3 projecten die de lening pas in 2013 uitbetaald kregenen is er 1 project dat uiteindelijk de lening nog niet heeft opgevraagd -- werden 6 dossiers inhoudelijk afgekeurd -- werden 4 dossiers financieel afgekeurd of als onvoldoende beschouwd Van de 9 goedgekeurde aanvragen werden uiteindelijk maar 6 leningen effectief uitbetaald in Maar ook vorig jaar waren er een aantal projecten die pas dit jaar hun lening opgenomen hebben. 5

6 3.3. Leningen uitbetaald in Voorstelling klanten 2012 Netwerk Rentevrij betaalde 9 leningen uit in 2012 voor een totaalbedrag van Daarnaast zorgde het principe 2 voor 1 er voor dat het totale bedrag aan rentevrije leningen bijna euro bedraagt voor Overzicht uitbetaalde leningen 2012 Organisatie Bedrag Looptijd in maanden OWW Boechout apart vzw WGC De Zuidrand OWW Leuven E.MM.A. cvba OWW Mortsel WGC De Zilveren Knoop WGC De Vlier De Sterrebloem Totaal De gemiddelde lening bedraagt zo , met een looptijd van iets meer dan 8 jaar. Overzicht openstaande leningen op 31/12/2012 Verdeling per sector (in aantallen) apart vzw apart vzw baat een biologische zorgboerderij De Bekwame Boon uit waar jongeren uit de Bijzondere Jeugdbijstand begeleid worden wanneer het even niet goed loopt op hun school, hun werk of in hun voorziening. Netwerk Rentevrij kende in cofinanciering met Oya cvba een lening toe van euro. Socio-Culturele Sector 9 15,25% Scholen 5 8,47% Ecologische Sector 2 3,39% Welzijn 19 32,20% OWW Leuven vzw Oww Leuven vzw investeerde in een nieuw pand en staat model voor een nieuwe generatie van wereldwinkels. Netwerk Rentevrij steunde met een renteloze lening van euro. Sociale Economie 11 18,64% Noord-Zuid 13 22,03% Verdeling per sector (in openstaande bedragen) Socio-Culturele Sector ,41 15,17% Scholen ,07 9,89% Ecologische Sector ,86% Welzijn ,44 34,45% 6 Noord-Zuid ,51 19,81% Sociale Economie ,36 19,82%

7 Emma CVBA EVA, Maison Médicale du Nord en Aksent besloten om hun kennis en ervaring samen te leggen om samen het woonproject MAISON BILOBA HUiS te realiseren te midden van de Schaarbeekse Brabantwijk. Deze organisaties zijn zeer verschillend zowel in grootte, samenstelling, competenties, doelstellingen, doelpubliek, middelen en cultuur. Net dankzij hun diversiteit hebben zij de middelen gevonden om Maison BILOBA Huis te verankeren in de Brabantwijk. De totstandkoming van dit project is mogelijk gemaakt door de deskundigheid van de betrokkenen. Een geëngageerd netwerk van oprichters, partners en aandeelhouders geloofden in de ambitie van E.MMA. Netwerk Rentevrij hielp mee dit woonzorgproject voor senioren van diverse origine realiseren door de toekenning van euro. OWW Mortsel vzw Netwerk Rentevrij steunde Oww Mortsel met een renteloze lening ten belope van euro voor de aankoop van een modern pand op een commerciëlere locatie. Voorts deden ze beroep op een winwinlening van PMV. Participatieve financiering in het kwadraat! 7

8 De Sterrebloem vzw Methodeschool De sterrebloem ontving een renteloze lening van euro. Deze ervaringsgerichte school kon hierdoor investeren in containers en zo het tijdelijk plaatsgebrek oplossen. WGC s De basisdoelstelling bij de oprichting van een nieuwe wijkgezondheidscentrum is het ontwikkelen van kwalitatieve eerstelijnszorg op wijkniveau met bijzondere aandacht voor multidisciplinair werken, preventieve en integrale zorgverlening en grote toegankelijkheid. Het WGC De Zilveren Knoop in Lier kreeg van Netwerk Rentevrij een lening van euro voor de opstart van het centrum, naast de vereiste lening door de sympathisanten. Het WGC De Vlier in Sint-Niklaas ontving een herkapitalisatie van hun bestaande lening voor euro in functie van de aankoop van een belendend pand. Door het grote succes waren ze op zoek naar bijkomende ruimte. Het WGC De Zuidrand in Antwerpen kreeg van Netwerk Rentevrij een lening van euro voor de opstart van het centrum,naast de vereiste lening door de sympathisanten 8

9 4. Andere activiteiten 4.1. SOCROWD 1.Herprofilering In 2012 werd er grondig nagedacht over de herprofilering van Netwerk Rentevrij. We zochten naar een manier om onze werking te kunnen uitbreiden en zo onze maatschappelijke rol nog beter te kunnen vertolken, zonder evenwel onze basisprincipes uit het oog te verliezen. 3. Activiteiten Eén van de cruciale succesfactoren voor dit nieuwe concept is een goed on line platform, dat tegelijk de nodige geloofwaardigheid uitstraalt én voldoende wervend is voor het aantrekken van potentïele aandeelhouders. In 2012 ging er dan ook veel aandacht uit naar de ontwikkeling van de site en de communicatieve aspecten hieromtrent. Na een consultatie van onze stakeholders, zowel (potentiële) klanten als aandeelhouders, werd er besloten om in 2012 de fundamenten te leggen voor een vernieuwd concept. 2. Sociale crowdfunding Het actief betrekken van de achterban van een organisatie bij projectfinanciering is één van de grondbeginselen van Netwerk Rentevrij. In die zin zijn we een pionier van het zogenaamde crowdfunding dat recent aan een steile opmars is begonnen. Hoog tijd voor een sociale variant meenden we. SoCrowd werd geboren. Met SoCrowd willen we een volwaardig sociaal crowdfunding-platform uitbouwen waar organisaties met een maatschappelijke meerwaarde op een innovatieve manier financiering zoeken voor hun projecten. Op dit online platform zullen organisaties hun project aantrekkelijk kunnen voorstellen om financiële steun te verwerven van leden, sympathisanten of bevriende organisaties maar ook van een ruimer publiek van geïnteresseerden. Om de nodige buzz rond het project te creëren voorzien we een optimale integratie met diverse sociale media. SoCrowd bouwt dus verder op de succesvolle werking van Netwerk Rentevrij, met één wezenlijk verschil. Concreet kan men een project steunen van zijn of haar favoriete organisatie door één of meerdere aandelen van Netwerk rentevrij te kopen. Netwerk Rentevrij verdriedubbelt dit verdrag en keert dit uit als een renteloze lening aan de betrokken organisatie. Hiervoor gingen we in zee met een communicatiebureau dat in nauwe samenspraak met ons de website socrowd.be ontwikkelde. Daarnaast maakten we zelf een animatiefilmpje dat Socrowd op een laagdrempelige manier moet uitdragen. Voorts vond er in 2012 al een testcase plaats van het nieuwe concept. Samen met het Filmhuis Mechelen slaagden we erin op korte tijd bijna 100 nieuwe aandeelhouders te mobiliseren om het nodige krediet te verlenen. Het succes van deze actie sterkt ons in de overtuiging dat Socrowd veel potentieel heeft. Kortom, in 2012 werden de belangrijkste fundamenten gelegd om in 2013 SoCrowd succesvol uit te rollen! 4.2. Erkenningen -- Netwerk Rentevrij cvba so is erkend door de Nationale Raad voor de Coöperatie -- Binnen de Participatie Maatschappij Vlaanderen werd Netwerk Rentevrij erkend door 2 ondersteuningsfondsen: - Waarborgbeheer NV: erkenning als waarborghouder - Sociaal Investeringsfonds (SIFO): erkenning als co-financier. 9

10 5. De jaarrekening De jaarrekening 2012 van Netwerk Rentevrij cvba so werd dit jaar nagekeken door onze controlerende vennoot Werner Elpers, aangeduid op de AV van Hij leverde een verslag zonder voorbehoud Balans 2012 Het balanstotaal is gestegen met tot ACTIEF Het grootste deel van de activa is uiteraard de openstaande portefeuille. Op 31/12/2012 bedraagt deze , waarvan (of 14%) in 2013 terugbetaald zal worden. De overige zit op langere termijn vast bij onze klanten. BESPREKING KOSTEN 2012 Langs kostenzijde is dit een vrij normaal jaar geweest, behalve de loonkost die een stuk minder was dan andere jaren. Greg van Elsen werd pas eind mei aangeworven en tot dan was er dus maar een 4/5de bezetting. Dat maakt een gevoelig verminderde loonmassa voor Dit blijft een uitzonderlijk lage werkingskost. De financiële kosten waren de verwachte rentebetalingen aan SIFO. KOSTEN Post Omschrijving Percentage 61 Diensten en diverse goederen 8.2% 62 Bezoldiging, sociale lasten en personeel 75.5% 63 Afschrijvingen 2.5% 64 Diverse kosten 2.45% 65 Financiële kosten 9.4% Doordat in 2012 iets minder leningen uitgegeven zijn dan voorzien is er een bedrag van beschikbaar voor nieuwe leningen en werkingskosten. Volgens de afspraak bij de opstart zal 20% van het Eigen Vermogen niet ontleend worden ( ). In het kader van deze afspraak staat op een termijnrekening bij Triodos Bank. PASSIEF Eigen Vermogen In 2012 steeg het geplaatst kapitaal met tot Door een positief resultaat van bijna euro, daalde het overgedragen verlies tot euro. Vreemd Vermogen De overeenkomst van een achtergestelde lening van SD Worx ( ) werd verlengd in 2011 en is samen met het geleend kapitaal bij het Sociaal investeringsfonds (SIFO) goed voor bijna euro schuld op lange termijn. De aanwending van deze lening wordt elke 3 jaar geëvalueerd door SD Worx. BESPREKING OPBRENGSTEN 2012 Netwerk Rentevrij blijft een vrij eenvoudige opbrengstenstructuur behouden. Meer dan de helft komt van de administratievergoedingen van de leningen. Daarbij komt ook in 2012 een mooi bedrag aan dienstverlening, euro. Daarnaast vinden we uiteraard financiële opbrengsten die voor een groot deel zeer voorspelbaar zijn (termijnrekeningen), maar ondanks het feit dat we meer liquide middelen hadden is dit toch wat lager uitgevallen. Dit komt door de renteverlaging op de spaar- en zichtrekeningen van Triodos-Bank. OPBRENGSTEN Post Omschrijving Percentage 7002 administratievergoeding rentevrije lening 58,9% 7001 Opbrengsten dienstverlening 18,5% 75 Financiële opbrengsten 22,2% 5.2. Resultatenrekening 2012 Het positief resultaat van euro is te verklaren door lage algemene kosten gecombineerd met een mooie hoeveelheid aanvullende dienstverlening. Hieronder wordt een samenvatting gemaakt van de kosten en opbrengsten met wat bijkomende uitleg over de belangrijkste posten. 10

11 11

12 Balans 2012 ACTIVA 31/12/ /12/ /12/ VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Kosten van oprichting Afschrijving oprichtingskosten Materiële vaste activa PC afschrijving PC Software computers afschr software /58 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen > 1j leningen Leningen > 1 jaar Vorderingen < 1 jaar Werkingsdebiteuren Op te maken facturen Te ontvangen creditnota's 0, Overige Vorderingen Terug te vorderen belast en voorh Diverse vorderingen mbt leningen Maandelijkse vord leningen vorderingen leningen nog te vervallen bj gedeeltelijk opgenomen leningen niet-opgenomen leningen 4162 vorderingen op rsz 4169 vorderingen federale overheid 417 dubieuze vorderingen Geboekte waardeverminderingen Liquide middelen termijndeposito's (spaarrekening) kredietinstellingen (spaarrekening) kredietinstellingen (zichtrekening) overlopende rekeningen Over te dragen kosten verkregen opbrengsten (interesten triodos) TOTAAL DER ACTIVA

13 PASSIVA 31/12/ /12/ /12/ /15 EIGEN VERMOGEN Kapitaal Geplaatst kapitaal niet-opgevraagd kapitaal 14 Overgedragen winst/verlies Overdracht vorige jaren resultaat boekjaar voorzieningen en uitgest belastingen voorzieningen leningen 17/49 SCHULDEN Schulden op meer dan één jaar leningen van particulieren Achtergestelde leningen (SD Worx) Leningen cofinanciers >1j /48 Schulden op ten hoogste één jaar Financiele schulden Maandelijkse leningsschuld cofinancier leningschulden cofinanciers Werkingsschulden leveranciers Klanten - creduteuren te ontvangen facturen Schulden mbt belast / bezoldigingen R/C BTW - schuld einde periode Bezoldigingen Voorzieningen vak geld Diverse schulden toegezegde niet-opgen. Lening klanten-crediteuren ivm leningen Andere diverse schulden (Velt subs) overlopende rekeningen toe te rekenen kosten TOTAAL DER PASSIVA

14 nr OPBRENGSTEN resultaat 2010 resultaat 2011 resultaat OMZET administratievergoeding rentevrije lening lopende leningen nieuwe leningen Opbrengsten dienstverlening lidgelden, giften en legaten Andere bedrijfsopbrengsten Subsidies andere Financiële opbrengsten interesten fin rek termijnrekening? spaarrekening? zichtrekening interesten op leningen betalingsverschillen Uitzonderlijke opbrengsten Diverse uitzonderkijke opbrengsten Resultaatsverwerking over te dragen verlies TOTAAL OPBRENGSTEN nr KOSTEN resultaat 2010 resultaat 2011 resultaat Diensten en diverse goederen Bezoldiging, sociale lasten en personeel Brutobezoldiging RSZ patronale bijdrage verzekering AO Woon-werkverkeer Soc abonnement fietsvergoeding Onkostenvergoeding arbeidsgeneesk dienst voorziening vakantiegeld Afschrijvingen en waardeverminderingen op materiële vaste activa oprichtingskosten Afschrijvingen immat vaste active Afschrijvingen mat.vaste activa kredietverliezen Diverse kosten Niet-aftrekbare BTW Andere directe belastingen Vennootschapsbijdrage Financiële kosten Intresten Sifo betalingsverschillen bankkosten Uitzonderlijke kosten Belastingen op het resultaat TOTAAL KOSTEN RESULTAAT v/h boekjaar

15

16 Netwerk Rentevrij cvba so kan haar doelstellingen bereiken dankzij de steun van Aandeelhouders: Partners in de praktijk: OYA cvba

Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen

Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen Waarom deze brochure... en voor wie? De doelstelling Het verhogen van de slagkracht van het verenigingsleven staat

Nadere informatie

LRM 2013 JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVER DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

LRM 2013 JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVER DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING LRM 2013 JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVER DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 20 JAAR ZUURSTOF VOOR GROEI Ter gelegenheid van haar 20-jarig bestaan, heeft LRM geopteerd voor een visueel naslagwerk,

Nadere informatie

CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN

CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN Voorwoord Wat je nu in handen houdt is een naslagwerk voor zij die de sessies "Cijfers lezen en kritisch interpreteren" gevolgd hebben. Deze cursus richt zich op

Nadere informatie

financieel verslag 2013

financieel verslag 2013 financieel verslag 2013 DNS Belgium Financieel verslag INHOUDSTAFEL Mission statement... 1 Voorwoord... 2 Raad van Bestuur en strategisch comité... 4 DNS Belgium personeel... 6 Financiële resultaten...

Nadere informatie

VERTROUWELIJK Businessplan Villagio BVBA

VERTROUWELIJK Businessplan Villagio BVBA VERTROUWELIJK Businessplan Villagio BVBA Schaliënhoevedreef 20 2800 Mechelen Jeroen Swinkels Dries Cryns Wim Bex VERTROUWELIJK Businessplan Villagio BVBA Schaliënhoevedreef 20 2800 Mechelen Jeroen Swinkels

Nadere informatie

ZET MEE JE SCHOUDERS ONDER DE BZW

ZET MEE JE SCHOUDERS ONDER DE BZW ZET MEE JE SCHOUDERS ONDER DE BZW Campagnedossier FairFin December 2012 Auteurs: Stijn Suijs en Frank Vanaerschot 1. Tem het Bankwezen De financiële markten hebben ons woelige jaren bezorgd. Het bankwezen

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

MFI's. 1.132 aandeelhouders in 2014. Incofin cvso investeringsketen. Missie. 46 miljoen. Incofin cvso Jaarverslag 2014 2

MFI's. 1.132 aandeelhouders in 2014. Incofin cvso investeringsketen. Missie. 46 miljoen. Incofin cvso Jaarverslag 2014 2 Jaarverslag 2014 Incofin cvso Jaarverslag 2014 2 Missie Incofin cvso investeert in duurzame microfinancieringsinstellingen (MFI's) in ontwikkelingslanden die aangepaste financiële diensten aanbieden aan

Nadere informatie

NV GEMEENTELIJKE HOLDING IN VEREFFENING

NV GEMEENTELIJKE HOLDING IN VEREFFENING NV GEMEENTELIJKE HOLDING IN VEREFFENING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 26 juni 2013 14.30U NOTULEN Gemeentelijke Holding NV in vereffening Sint-Annadreef 68B 1020 Brussel RPR Brussel

Nadere informatie

TlB Jaarverslag 2009

TlB Jaarverslag 2009 TlB Jaarverslag 2009 Kerncijfers bedragen in miljoenen euro s 2009 2008 2007 2006 2005 Financieel Eigen vermogen 314 204 200 124 120 Aantal certificaathouders 14.778 11.797 12.084 9.039 9.271 Toevertrouwde

Nadere informatie

Inhoud. 24 Verslag Raad van Bestuur 26 Jaarrekening 37 Organigram

Inhoud. 24 Verslag Raad van Bestuur 26 Jaarrekening 37 Organigram Jaarverslag 2013 Inhoud 4 Woord vooraf 6 Ondernemingsprincipes 7 Kerncijfers 10 Mission statement 12 Activiteiten Niet-Leven 14 Activiteiten Leven 16 Distributie en commerciële werking 19 Andere ondersteunende

Nadere informatie

Jaarverslag. Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen vzw

Jaarverslag. Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen vzw 2006 e Federatie van Beschutte WerkplaatsenVlaamse Federatie van Beschutte WerkplaatsenVlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen e Federatie van Beschutte Werkplaatsen Vlaamse Federatie van Beschutte

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

2011 Jaarverslag 2011 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag. 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011. 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers-

2011 Jaarverslag 2011 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag. 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011. 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers- 2011 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag 2011 Jaarverslag

Nadere informatie

Prospectus voor het aanbod van Alterfin aandelen

Prospectus voor het aanbod van Alterfin aandelen Prospectus voor het aanbod van Alterfin aandelen Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel Haachtsesteenweg 159, 1030 Brussel (Schaarbeek),

Nadere informatie

directe investering Laat het grote publiek u financieren!

directe investering Laat het grote publiek u financieren! * directe investering Laat het grote publiek u financieren!! * praktischegids voor coöperaties en vzw s * 1 * VOORWOORD Autonome financiering én de band tussen coöperatie of vzw en publiek versterken:

Nadere informatie

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG JAARVERSLAG 2003 INHOUDSOPGAVE DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG 2003 Hoofdstuk 1 De feiten pag. 5 Hoofdstuk 2 Doelstelling en doelgroep pag. 7 Hoofdstuk 3 Ontstaan van de Stichting pag. 8 Hoofdstuk 4 Profiel van

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

KERNCIJFERS 2012. Projectsteun internationale projecten (via BRS VZW) 546.501

KERNCIJFERS 2012. Projectsteun internationale projecten (via BRS VZW) 546.501 Jaarverslag 2012 KERNCIJFERS 2012 Financieel Participatie in KBC Groep 7,01 % Participatie in KBC Ancora 58,91 % Eigen vermogen (in euro) 1.376.792.028 Resultaat van het boekjaar (in euro) -29.385.435

Nadere informatie

Jaarbericht DELTA N.V. 2013

Jaarbericht DELTA N.V. 2013 Jaarbericht DELTA N.V. 2013 2 Over dit verslag In dit jaarbericht legt DELTA verantwoording af over de activiteiten in 2013. Voor het eerst zijn dit jaar het maatschappelijke en financiële verslag zoveel

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK VZW

JAARVERSLAG 2011 VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK VZW JAARVERSLAG 2011 VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK VZW 2012-06-22 - v1.0 VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 5 1 Inhoudelijk verslag... 5 2 Financieel verslag... 5 3 Afkortingen... 6 A INKOMSTEN...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 OCMW MOORSLEDE

JAARVERSLAG 2009 OCMW MOORSLEDE JAARVERSLAG 2009 OCMW MOORSLEDE Sedert de NOB (nieuwe OCMW-boekhouding) is het jaarverslag een deel geworden van de jaarrekening (art. 63, 64, 65 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december

Nadere informatie

Fortis Bank nv. Jaarverslag 2010

Fortis Bank nv. Jaarverslag 2010 Fortis Bank nv Jaarverslag 2010 Inleiding Het Jaarverslag 2010 van Fortis Bank omvat zowel de Geconsolideerde als de Niet-geconsolideerde Jaarrekeningen, voorafgegaan door het verslag van de Raad van

Nadere informatie

BUSINESS ANGELS ondersteunen uw groei. Getuigenissen van ondernemende groeiers en hun Business Angels

BUSINESS ANGELS ondersteunen uw groei. Getuigenissen van ondernemende groeiers en hun Business Angels BUSINESS ANGELS ondersteunen uw groei Getuigenissen van ondernemende groeiers en hun Business Angels Inhoud 004 VOORWOORD Kris Peeters Minister-president van de Vlaamse regering Vlaams minister van Economie

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Secretaris: Dhr. Jan DE WINNE Financieel Beheerder: Mevr. Liesje BORREMANS

Jaarrekening 2014. Secretaris: Dhr. Jan DE WINNE Financieel Beheerder: Mevr. Liesje BORREMANS Jaarrekening 2014 Secretaris: Dhr. Jan DE WINNE Financieel Beheerder: Mevr. Liesje BORREMANS Inhoud Jaarrekening 2014 DEEL 1 : BELEIDSNOTA 1.1. Doelstellingenrealisatie 1.2. Doelstellingenrekening Schema

Nadere informatie

EVALUATIE VAN DE DURFKAPITAALREGELING

EVALUATIE VAN DE DURFKAPITAALREGELING EVALUATIE VAN DE DURFKAPITAALREGELING Eindrapport Uitgebracht in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken Amersfoort, 8 april 2005 VOORWOORD Het Ministerie van Economische Zaken heeft in juli

Nadere informatie

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg)

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg) Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen Toelichting

Nadere informatie

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 - De erkenning als Outplacementbureau voor vzw Vokans - p 2 - Prinses Astrid luistert naar verhalen van werkzoekenden met een arbeidshandicap - p 6 - Werk ze

Nadere informatie

1 Goed om te weten vóór u belegt. Is het een risicodragende belegging?

1 Goed om te weten vóór u belegt. Is het een risicodragende belegging? Met de steun van Met een directe investering belegt u uw geld in projecten zonder tussenkomst van een derde. Dit geeft u de kans om initiatieven te ondersteunen van plaatselijke ondernemingen, zoals coöperatieve

Nadere informatie