Netwerk Rentevrij cvba met sociaal oogmerk Ondernemingsnummer: Vooruitgangstraat 333/ Brussel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Netwerk Rentevrij cvba met sociaal oogmerk Ondernemingsnummer: 870 131 273 Vooruitgangstraat 333/9 1030 Brussel"

Transcriptie

1 2012 Netwerk Rentevrij cvba met sociaal oogmerk Ondernemingsnummer: Vooruitgangstraat 333/ Brussel Tel: 02/ Fax: 02/

2 1. Inleiding Tussen de volatiele markten, grillige beurzen, pijnlijke besparingen en bonussen bleven we werken aan ons kleinschalig innovatief project. De huidige economische context dwingt ons na te denken over complementaire denkwijzen en systemen. We sterven naar een economie waar geld een middel wordt voor maatschappelijke verandering en geen doel op zich. In de voorbije 8 jaar hielp Netwerk Rentevrij 81 organisaties met 98 rentevrije leningen. Hiervan werden ondertussen al 27 leningen volledig terugbetaald en kon het geld in nieuwe projecten geïnvesteerd worden. Er lopen momenteel nog 60 leningen. We klokken na dit jaar in totaal af op aan uitgekeerde rentevrije leningen. Naast elke 2 euro die Netwerk Rentevrij uitbetaalt wordt bovendien minimaal 1 euro rentevrije lening bij de achterban opgehaald. Hierdoor hebben we dus bijna 7 miljoen euro aan rentevrije leningen door ons systeem beschikbaar gesteld aan organisaties met maatschappelijk rendement. We slaagden er in een mooie winst voor te leggen, die voornamelijk gerealiseerd is door extra dienstverlening en een lagere loonkost. We blijven de komende jaren positief begroten om ten minste op korte termijn ons overgedragen verlies weg te werken. We mochten dit jaar ook onze nieuwe medewerker Greg Van Elsen verwelkomen. Samen met de raad van bestuur, kredietcel en anderen werkten we verder het concept SoCrowd uit, dat we voorstellen op de AV in april We denken dat we hiermee de juiste weg ingeslagen zijn en hopen dat jullie er ook zo over denken. Alle aandeelhouders, groot of klein, werken immers mee aan een nieuw systeem waar geld ingezet wordt in maatschappelijk zinvolle initiatieven en niet enkel het grootste financieel rendement nastreeft. Bedankt! Tom Alleman, coördinator Netwerk Rentevrij cvba so In totaal met alle cofinanciering erbij, is Netwerk Rentevrij dus jaarlijks goed voor gemiddeld ongeveer euro kapitaal onder de vorm van rentevrije leningen aan onze klanten. Daar mogen we terecht trots op zijn. Dit is ook het 4de jaar op rij dat we geen faling hebben bij onze organisaties, en dit in het midden van de financiële storm waar we met z n allen in verzeild geraakt zijn. Dit hoge slaagpercentage is voornamelijk de verdienste van de organisaties zelf, maar is ook het gevolg van een goede screening/selectie van de organisaties die bij ons aankloppen.. Organisaties die op een positieve andere manier aan economie doen, kunnen bij ons aankloppen voor rentevrije leningen. Ze nemen maatschappelijk rendement voor op financiële winst, en werken ondermeer aan zelfbestuur,samenwerking, transparantie en democratische besluitvorming. Met steun van hun netwerk, sympathisanten, leden, achterben, en samen met onze aandeelhouders en cofinanciers slagen we er in organisaties die maatschappelijke meerwaarde creëren te ondersteunen in hun opstart of ontwikkeling. In 2012 ontvingen we 35 aanvragen, waarvan we er effectief 19 voorlegden aan de kredietcel. Dit is minder dan andere jaren, maar we mikken volgend jaar terug op meer aanvragen en leningen. Het afgelopen jaar was er een waarin we opnieuw gingen voor het 2 afbouwen van het overgedragen verlies en daar zijn we deels in geslaagd.

3 2. De organisatie algemene vergadering vrijwilliger(s) raad van bestuur netwerk externe deskundigen kredietcel personeel werkgroepen 2.1. Algemene Vergadering 2.2. Raad van Bestuur De jaarlijkse Algemene Vergadering ging door op 3 mei 2012 in de gebouwen van Velo vzw. Daar stonden de klassieke punten op de agenda: goedkeuring van jaarverslag en jaarrekening 2011, décharge van het bestuur en vooruitzichten voor het werkjaar. De raad van bestuur bestond op 31 december 2012 uit volgende 6 leden: -- Vertegenwoordigers van Netwerk Vlaanderen vzw: Erik Baelus (voorzitter Netwerk Rentevrij cvba) Op 31 december 2012 is de Algemene Vergadering als volgt samengesteld: -- Vertegenwoordiger van het Kringloopfonds cvba so: Werner Elpers Leden Bedrag Fairfin vzw Kringloopfonds cvba in vereffening Ethias leven KBC - Fonds Celina Ramos Reva vzw K.S.J. - K.S.A. - V.K.S.J. Landelijk Verbond Provincie Vlaams Brabant Provincie Oost-Vlaanderen Amarant vzw Organisaties (5) 500 Particulieren (130) Klanten (27) Totaal Externe bestuurders: Julia Rottiers (Flora vzw) Frederik Matthijs (Projectontwikkelaar sociale economie Gent) Klaartje Vandersypen (Account manager bij Vanbreda International) -- Personeel: Tom Alleman We mochten ook Pauline Deneffe en Hugo Wanner verwelkomen in onze raad van bestuur, maar zij waren nog geen officieel lid. De Raad van Bestuur vergaderde 5 keer in de loop van In de loop van 2012 traden 111 aandeelhouders toe tot het kapitaal voor een totaalbedrag van Dit hoge aantal nieuwe aandeelhouders is uiteraard een gevolg van het nieuwe systeem Socrowd, waar het netwerk van de organisaties aandeelhouder wordt bij Netwerk Rentevrij. Deze groei is voor 90% (in aantal) toe te schrijven aan het eerste testproject Filmhuis Mechelen, waar we heel wat kleine aandeelhouders mochten verwelkomen. Daarnaast traden ook twee organisaties in voor elk euro. Een particulier vroeg zijn aandelen terug op. 3

4 2.3. Kredietcel De kredietcel kwam 7 keer samen in In 2012 telde de kredietcel 8 externe leden met: Jan De Visscher, Paul Osterrieth, Arnout Vandecappelle, Pieter-Jan Vandevelde, John Vanwynsberghe, Willy Cosyns, Willy Verhoysen en Hugo Wanner. De teamleden zijn ook steeds aanwezig op de kredietcel waar ze meer duiding geven bij de dossiers Team Personeel In 2012 werkten 2 personeelsleden voor Rentevrij: Tom Alleman (4/5de-contract): Greg Van Elsen (2/5de-contract vanaf mei 2012): Vrijwilligers Julia Rottier en Frans Schoovaerts hielpen ons in 2010 bij het opmaken van de boekhouding. Ze zijn een grote hulp voor de organisatie. 4

5 3. Activiteitenverslag 3.1. Kredietaanvragen 2012 Dit was een beduidend rustiger jaar dan de voorbije jaren. Onzekerheid over toekomstige subsidies of wat mindere resultaten bij onze potentiele klanten kan aan de oorzaak liggen. Ook bij collega-kredietverstrekkers was 2012 een rustiger jaar. In de loop van 2012 ontvingen we in totaal 38 nieuwe kredietaanvragen via mail, post of telefoon Overzicht besproken aanvragen 2012 volgens sector ECOLOGIE 4 NOORD ZUID 2 SCHOLEN 1 JEUGD 2 SOCIO-CULTURELE SECTOR 4 WELZIJN 6 Hiervan werden 10 aanvragen bij het eerste contact doorverwezen naar andere financiers: -- 2 aanvragen betroffen een vraag tot voorfinanciering van een subsidie, die werden doorverwezen naar Triodos aanvragen werden ingediend door een puur commercieel initiatief, die meteen werden doorverwezen naar een klassieke bank of Triodos aanvragen werden ingediend door particulieren en werden doorverwezen. Van deze kwamen er 4 vragen uit Nederland. Uiteindelijk werden er 28 relevante kredietaanvragen ingediend. Bepaalde organisaties waren reeds klant, en kregen dus geen 2de bezoek over de vloer. Bepaalde organisaties werden bezocht, maar hiervan werd nooit een dossier gemaakt, omdat: -- De aanvraag uiteindelijk werd ingetrokken -- Het project nog te prematuur bleek -- Tijdens het gesprek bleek dat de klant en Rentevrij niet op dezelfde lijn zaten. Van de 28 behandelde aanvragen werden uiteindelijk 19 aanvragen voorgelegd aan de kredietcel. Van de 19 besproken aanvragen: -- Werden 9 dossiers goedgekeurd in 2012 hiervan zijn er 3 projecten die de lening pas in 2013 uitbetaald kregenen is er 1 project dat uiteindelijk de lening nog niet heeft opgevraagd -- werden 6 dossiers inhoudelijk afgekeurd -- werden 4 dossiers financieel afgekeurd of als onvoldoende beschouwd Van de 9 goedgekeurde aanvragen werden uiteindelijk maar 6 leningen effectief uitbetaald in Maar ook vorig jaar waren er een aantal projecten die pas dit jaar hun lening opgenomen hebben. 5

6 3.3. Leningen uitbetaald in Voorstelling klanten 2012 Netwerk Rentevrij betaalde 9 leningen uit in 2012 voor een totaalbedrag van Daarnaast zorgde het principe 2 voor 1 er voor dat het totale bedrag aan rentevrije leningen bijna euro bedraagt voor Overzicht uitbetaalde leningen 2012 Organisatie Bedrag Looptijd in maanden OWW Boechout apart vzw WGC De Zuidrand OWW Leuven E.MM.A. cvba OWW Mortsel WGC De Zilveren Knoop WGC De Vlier De Sterrebloem Totaal De gemiddelde lening bedraagt zo , met een looptijd van iets meer dan 8 jaar. Overzicht openstaande leningen op 31/12/2012 Verdeling per sector (in aantallen) apart vzw apart vzw baat een biologische zorgboerderij De Bekwame Boon uit waar jongeren uit de Bijzondere Jeugdbijstand begeleid worden wanneer het even niet goed loopt op hun school, hun werk of in hun voorziening. Netwerk Rentevrij kende in cofinanciering met Oya cvba een lening toe van euro. Socio-Culturele Sector 9 15,25% Scholen 5 8,47% Ecologische Sector 2 3,39% Welzijn 19 32,20% OWW Leuven vzw Oww Leuven vzw investeerde in een nieuw pand en staat model voor een nieuwe generatie van wereldwinkels. Netwerk Rentevrij steunde met een renteloze lening van euro. Sociale Economie 11 18,64% Noord-Zuid 13 22,03% Verdeling per sector (in openstaande bedragen) Socio-Culturele Sector ,41 15,17% Scholen ,07 9,89% Ecologische Sector ,86% Welzijn ,44 34,45% 6 Noord-Zuid ,51 19,81% Sociale Economie ,36 19,82%

7 Emma CVBA EVA, Maison Médicale du Nord en Aksent besloten om hun kennis en ervaring samen te leggen om samen het woonproject MAISON BILOBA HUiS te realiseren te midden van de Schaarbeekse Brabantwijk. Deze organisaties zijn zeer verschillend zowel in grootte, samenstelling, competenties, doelstellingen, doelpubliek, middelen en cultuur. Net dankzij hun diversiteit hebben zij de middelen gevonden om Maison BILOBA Huis te verankeren in de Brabantwijk. De totstandkoming van dit project is mogelijk gemaakt door de deskundigheid van de betrokkenen. Een geëngageerd netwerk van oprichters, partners en aandeelhouders geloofden in de ambitie van E.MMA. Netwerk Rentevrij hielp mee dit woonzorgproject voor senioren van diverse origine realiseren door de toekenning van euro. OWW Mortsel vzw Netwerk Rentevrij steunde Oww Mortsel met een renteloze lening ten belope van euro voor de aankoop van een modern pand op een commerciëlere locatie. Voorts deden ze beroep op een winwinlening van PMV. Participatieve financiering in het kwadraat! 7

8 De Sterrebloem vzw Methodeschool De sterrebloem ontving een renteloze lening van euro. Deze ervaringsgerichte school kon hierdoor investeren in containers en zo het tijdelijk plaatsgebrek oplossen. WGC s De basisdoelstelling bij de oprichting van een nieuwe wijkgezondheidscentrum is het ontwikkelen van kwalitatieve eerstelijnszorg op wijkniveau met bijzondere aandacht voor multidisciplinair werken, preventieve en integrale zorgverlening en grote toegankelijkheid. Het WGC De Zilveren Knoop in Lier kreeg van Netwerk Rentevrij een lening van euro voor de opstart van het centrum, naast de vereiste lening door de sympathisanten. Het WGC De Vlier in Sint-Niklaas ontving een herkapitalisatie van hun bestaande lening voor euro in functie van de aankoop van een belendend pand. Door het grote succes waren ze op zoek naar bijkomende ruimte. Het WGC De Zuidrand in Antwerpen kreeg van Netwerk Rentevrij een lening van euro voor de opstart van het centrum,naast de vereiste lening door de sympathisanten 8

9 4. Andere activiteiten 4.1. SOCROWD 1.Herprofilering In 2012 werd er grondig nagedacht over de herprofilering van Netwerk Rentevrij. We zochten naar een manier om onze werking te kunnen uitbreiden en zo onze maatschappelijke rol nog beter te kunnen vertolken, zonder evenwel onze basisprincipes uit het oog te verliezen. 3. Activiteiten Eén van de cruciale succesfactoren voor dit nieuwe concept is een goed on line platform, dat tegelijk de nodige geloofwaardigheid uitstraalt én voldoende wervend is voor het aantrekken van potentïele aandeelhouders. In 2012 ging er dan ook veel aandacht uit naar de ontwikkeling van de site en de communicatieve aspecten hieromtrent. Na een consultatie van onze stakeholders, zowel (potentiële) klanten als aandeelhouders, werd er besloten om in 2012 de fundamenten te leggen voor een vernieuwd concept. 2. Sociale crowdfunding Het actief betrekken van de achterban van een organisatie bij projectfinanciering is één van de grondbeginselen van Netwerk Rentevrij. In die zin zijn we een pionier van het zogenaamde crowdfunding dat recent aan een steile opmars is begonnen. Hoog tijd voor een sociale variant meenden we. SoCrowd werd geboren. Met SoCrowd willen we een volwaardig sociaal crowdfunding-platform uitbouwen waar organisaties met een maatschappelijke meerwaarde op een innovatieve manier financiering zoeken voor hun projecten. Op dit online platform zullen organisaties hun project aantrekkelijk kunnen voorstellen om financiële steun te verwerven van leden, sympathisanten of bevriende organisaties maar ook van een ruimer publiek van geïnteresseerden. Om de nodige buzz rond het project te creëren voorzien we een optimale integratie met diverse sociale media. SoCrowd bouwt dus verder op de succesvolle werking van Netwerk Rentevrij, met één wezenlijk verschil. Concreet kan men een project steunen van zijn of haar favoriete organisatie door één of meerdere aandelen van Netwerk rentevrij te kopen. Netwerk Rentevrij verdriedubbelt dit verdrag en keert dit uit als een renteloze lening aan de betrokken organisatie. Hiervoor gingen we in zee met een communicatiebureau dat in nauwe samenspraak met ons de website socrowd.be ontwikkelde. Daarnaast maakten we zelf een animatiefilmpje dat Socrowd op een laagdrempelige manier moet uitdragen. Voorts vond er in 2012 al een testcase plaats van het nieuwe concept. Samen met het Filmhuis Mechelen slaagden we erin op korte tijd bijna 100 nieuwe aandeelhouders te mobiliseren om het nodige krediet te verlenen. Het succes van deze actie sterkt ons in de overtuiging dat Socrowd veel potentieel heeft. Kortom, in 2012 werden de belangrijkste fundamenten gelegd om in 2013 SoCrowd succesvol uit te rollen! 4.2. Erkenningen -- Netwerk Rentevrij cvba so is erkend door de Nationale Raad voor de Coöperatie -- Binnen de Participatie Maatschappij Vlaanderen werd Netwerk Rentevrij erkend door 2 ondersteuningsfondsen: - Waarborgbeheer NV: erkenning als waarborghouder - Sociaal Investeringsfonds (SIFO): erkenning als co-financier. 9

10 5. De jaarrekening De jaarrekening 2012 van Netwerk Rentevrij cvba so werd dit jaar nagekeken door onze controlerende vennoot Werner Elpers, aangeduid op de AV van Hij leverde een verslag zonder voorbehoud Balans 2012 Het balanstotaal is gestegen met tot ACTIEF Het grootste deel van de activa is uiteraard de openstaande portefeuille. Op 31/12/2012 bedraagt deze , waarvan (of 14%) in 2013 terugbetaald zal worden. De overige zit op langere termijn vast bij onze klanten. BESPREKING KOSTEN 2012 Langs kostenzijde is dit een vrij normaal jaar geweest, behalve de loonkost die een stuk minder was dan andere jaren. Greg van Elsen werd pas eind mei aangeworven en tot dan was er dus maar een 4/5de bezetting. Dat maakt een gevoelig verminderde loonmassa voor Dit blijft een uitzonderlijk lage werkingskost. De financiële kosten waren de verwachte rentebetalingen aan SIFO. KOSTEN Post Omschrijving Percentage 61 Diensten en diverse goederen 8.2% 62 Bezoldiging, sociale lasten en personeel 75.5% 63 Afschrijvingen 2.5% 64 Diverse kosten 2.45% 65 Financiële kosten 9.4% Doordat in 2012 iets minder leningen uitgegeven zijn dan voorzien is er een bedrag van beschikbaar voor nieuwe leningen en werkingskosten. Volgens de afspraak bij de opstart zal 20% van het Eigen Vermogen niet ontleend worden ( ). In het kader van deze afspraak staat op een termijnrekening bij Triodos Bank. PASSIEF Eigen Vermogen In 2012 steeg het geplaatst kapitaal met tot Door een positief resultaat van bijna euro, daalde het overgedragen verlies tot euro. Vreemd Vermogen De overeenkomst van een achtergestelde lening van SD Worx ( ) werd verlengd in 2011 en is samen met het geleend kapitaal bij het Sociaal investeringsfonds (SIFO) goed voor bijna euro schuld op lange termijn. De aanwending van deze lening wordt elke 3 jaar geëvalueerd door SD Worx. BESPREKING OPBRENGSTEN 2012 Netwerk Rentevrij blijft een vrij eenvoudige opbrengstenstructuur behouden. Meer dan de helft komt van de administratievergoedingen van de leningen. Daarbij komt ook in 2012 een mooi bedrag aan dienstverlening, euro. Daarnaast vinden we uiteraard financiële opbrengsten die voor een groot deel zeer voorspelbaar zijn (termijnrekeningen), maar ondanks het feit dat we meer liquide middelen hadden is dit toch wat lager uitgevallen. Dit komt door de renteverlaging op de spaar- en zichtrekeningen van Triodos-Bank. OPBRENGSTEN Post Omschrijving Percentage 7002 administratievergoeding rentevrije lening 58,9% 7001 Opbrengsten dienstverlening 18,5% 75 Financiële opbrengsten 22,2% 5.2. Resultatenrekening 2012 Het positief resultaat van euro is te verklaren door lage algemene kosten gecombineerd met een mooie hoeveelheid aanvullende dienstverlening. Hieronder wordt een samenvatting gemaakt van de kosten en opbrengsten met wat bijkomende uitleg over de belangrijkste posten. 10

11 11

12 Balans 2012 ACTIVA 31/12/ /12/ /12/ VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Kosten van oprichting Afschrijving oprichtingskosten Materiële vaste activa PC afschrijving PC Software computers afschr software /58 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen > 1j leningen Leningen > 1 jaar Vorderingen < 1 jaar Werkingsdebiteuren Op te maken facturen Te ontvangen creditnota's 0, Overige Vorderingen Terug te vorderen belast en voorh Diverse vorderingen mbt leningen Maandelijkse vord leningen vorderingen leningen nog te vervallen bj gedeeltelijk opgenomen leningen niet-opgenomen leningen 4162 vorderingen op rsz 4169 vorderingen federale overheid 417 dubieuze vorderingen Geboekte waardeverminderingen Liquide middelen termijndeposito's (spaarrekening) kredietinstellingen (spaarrekening) kredietinstellingen (zichtrekening) overlopende rekeningen Over te dragen kosten verkregen opbrengsten (interesten triodos) TOTAAL DER ACTIVA

13 PASSIVA 31/12/ /12/ /12/ /15 EIGEN VERMOGEN Kapitaal Geplaatst kapitaal niet-opgevraagd kapitaal 14 Overgedragen winst/verlies Overdracht vorige jaren resultaat boekjaar voorzieningen en uitgest belastingen voorzieningen leningen 17/49 SCHULDEN Schulden op meer dan één jaar leningen van particulieren Achtergestelde leningen (SD Worx) Leningen cofinanciers >1j /48 Schulden op ten hoogste één jaar Financiele schulden Maandelijkse leningsschuld cofinancier leningschulden cofinanciers Werkingsschulden leveranciers Klanten - creduteuren te ontvangen facturen Schulden mbt belast / bezoldigingen R/C BTW - schuld einde periode Bezoldigingen Voorzieningen vak geld Diverse schulden toegezegde niet-opgen. Lening klanten-crediteuren ivm leningen Andere diverse schulden (Velt subs) overlopende rekeningen toe te rekenen kosten TOTAAL DER PASSIVA

14 nr OPBRENGSTEN resultaat 2010 resultaat 2011 resultaat OMZET administratievergoeding rentevrije lening lopende leningen nieuwe leningen Opbrengsten dienstverlening lidgelden, giften en legaten Andere bedrijfsopbrengsten Subsidies andere Financiële opbrengsten interesten fin rek termijnrekening? spaarrekening? zichtrekening interesten op leningen betalingsverschillen Uitzonderlijke opbrengsten Diverse uitzonderkijke opbrengsten Resultaatsverwerking over te dragen verlies TOTAAL OPBRENGSTEN nr KOSTEN resultaat 2010 resultaat 2011 resultaat Diensten en diverse goederen Bezoldiging, sociale lasten en personeel Brutobezoldiging RSZ patronale bijdrage verzekering AO Woon-werkverkeer Soc abonnement fietsvergoeding Onkostenvergoeding arbeidsgeneesk dienst voorziening vakantiegeld Afschrijvingen en waardeverminderingen op materiële vaste activa oprichtingskosten Afschrijvingen immat vaste active Afschrijvingen mat.vaste activa kredietverliezen Diverse kosten Niet-aftrekbare BTW Andere directe belastingen Vennootschapsbijdrage Financiële kosten Intresten Sifo betalingsverschillen bankkosten Uitzonderlijke kosten Belastingen op het resultaat TOTAAL KOSTEN RESULTAAT v/h boekjaar

15

16 Netwerk Rentevrij cvba so kan haar doelstellingen bereiken dankzij de steun van Aandeelhouders: Partners in de praktijk: OYA cvba

Jaarverslag Socrowd cvba so 2013

Jaarverslag Socrowd cvba so 2013 Jaarverslag Socrowd cvba so 2013 Socrowd cvba met sociaal oogmerk Ondernemingsnummer: 0870 131 273 Vooruitgangstraat 333/9 1030 Brussel Tel: 02/274.00.17 Fax: 02/201.06.02 www.socrowd.be info@socrowd.be

Nadere informatie

Netwerk Rentevrij cvba met sociaal oogmerk. Tel: 02/274.00.17 Ondernemingsnummer: 870 131 273. Fax: 02/201.06.02 Vooruitgangstraat 333/9

Netwerk Rentevrij cvba met sociaal oogmerk. Tel: 02/274.00.17 Ondernemingsnummer: 870 131 273. Fax: 02/201.06.02 Vooruitgangstraat 333/9 2011 Netwerk Rentevrij cvba met sociaal oogmerk Tel: 02/274.00.17 Ondernemingsnummer: 870 131 273 Fax: 02/201.06.02 Vooruitgangstraat 333/9 www.rentevrij.be 1030 Brussel info@rentevrij.be 1. Inleiding

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Inhoud. Inleiding De Organisatie Algemene Vergadering. 1.2 Raad Van Bestuur. 1.3 Kredietcel Team

INHOUDSOPGAVE. Inhoud. Inleiding De Organisatie Algemene Vergadering. 1.2 Raad Van Bestuur. 1.3 Kredietcel Team INHOUDSOPGAVE Inhoud Inleiding 1 1. De Organisatie 3 1.1 Algemene Vergadering 1.2 Raad Van Bestuur 1.3 Kredietcel 1.4. Team 2. Activiteiten verslag 6 2. 1 Leningen 2016 2.2 Overzicht Openstaande Leningen

Nadere informatie

Netwerk Rentevrij cvba met sociaal oogmerk Ondernemingsnummer: 870 131 273 Vooruitgangstraat 333/9 1030 Brussel

Netwerk Rentevrij cvba met sociaal oogmerk Ondernemingsnummer: 870 131 273 Vooruitgangstraat 333/9 1030 Brussel 2010 Netwerk Rentevrij cvba met sociaal oogmerk Ondernemingsnummer: 870 131 273 Vooruitgangstraat 333/9 1030 Brussel Tel: 02/274.00.17 Fax: 02/201.06.02 www.rentevrij.be info@rentevrij.be 1. Inleiding

Nadere informatie

Jaarverslag Socrowd cvba so 2014

Jaarverslag Socrowd cvba so 2014 Jaarverslag Socrowd cvba so 2014 Socrowd cvba met sociaal oogmerk Ondernemingsnummer: 0870 131 273 Vooruitgangstraat 333/9 1030 Brussel Tel: 02/274.00.17 Fax: 02/201.06.02 www.socrowd.be info@socrowd.be

Nadere informatie

Financieel verslag. NEWB Europese coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Financieel verslag. NEWB Europese coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Financieel verslag 2015 NEWB Europese coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 1210 Sint-Joost-ten-Node BE 0836.324.003 Boekhoudkantoor Q-bus cvba Grote Steenweg 110 2600 Berchem BE 0475.875.347

Nadere informatie

Interne Balans VZW Boekjaar 2014

Interne Balans VZW Boekjaar 2014 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 2.449,72 Materiële vaste activa Meubilair en rollend materieel Die volle eigendom zijn van de vereniging 22/27 2.449,72 24 2.449,72 241 2.449,72 24100000 24190000 Meub. en

Nadere informatie

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45%

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45% FINANCIEEL PLAN opstart 1. PROGNOSE RESULTATENREKENING Cijfers in euro Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 BEDRIJFSOPBRENGSTEN 291.500 327.530 448.381 493.094 542.276 Omzet 290.000 326.000 446.820 491.502

Nadere informatie

Jaarrapport. Onderneming. Rapporteringsperiode. Vlaamse Bridge Liga VZW

Jaarrapport. Onderneming. Rapporteringsperiode. Vlaamse Bridge Liga VZW Jaarrapport Onderneming Vlaamse Bridge Liga VZW 0417.758.412 Rapporteringsperiode 1 JANUARI 2016-31 DECEMBER 2016 Inhoudstafel Balans 2 Resultatenrekening 4 Resultaatverwerking 7 Afschrijvingstabel 2016

Nadere informatie

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010 Bridgeboetiek vzw Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/5 Datum lijst 14/10/2010 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF

Nadere informatie

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 340.346,18 538.042,40 Oprichtingskosten... 4.1 20...... Immateriële vaste activa... 4.2 21 244.452,43 441.579,00 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

Interne Balans Ope 2013 --> Afs 2013

Interne Balans Ope 2013 --> Afs 2013 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 35.169,27 III. Materiële vaste activa (toel. I; B) B. Installaties; machines en uitrusting 22/27 35.169,27 23 1.000,43 230000 230009 INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING 2.776,11

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 juni 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Inga Verhaert Telefoon: 03 240 52 50 Agenda nr. 5/1 Intern Verzelfstandigde Agentschappen opheffing

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2010 2009 BALANS NA VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 99.203 88.118 I. Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

Interne Balans Ope > Afs 2012

Interne Balans Ope > Afs 2012 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 2.151,84 III. Materiële vaste activa (toel. I; B) C. Meubilair en rollend materieel 22/27 2.041,84 24 2.041,84 240100 240109 INFORMATICAMATERIEEL 3.336,00 AFSCHRIJVINGEN INFORMATICAMATERIEEL

Nadere informatie

Bedrijf 901 STROOMINVEST cvoa Proef- & saldibalans - Balans - Bj 2016 Op rapportage datum

Bedrijf 901 STROOMINVEST cvoa Proef- & saldibalans - Balans - Bj 2016 Op rapportage datum Proef- & saldibalans - Balans - Bj 2016 31/12/2016 ACTIVA VASTE ACTIVA III. MATERIELE VASTE ACTIVA B. INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING 232000 UITRUSTING 3.821,43 D 3.821,43 3.821,43 3.821,43 232900

Nadere informatie

1 toelichting jaarrekening

1 toelichting jaarrekening I. Staat van de immateriële vaste activa (post 21 van de activa) a) Aanschaffingswaarde Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa Overdrachten en buitengebruikstellingen ( ) Overboekingen

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 8 augustus 2008 VERSLAG van het Rekenhof over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv 4596 REK Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 2 3 Stuk 37-K (2007-2008)

Nadere informatie

Interne Balans VZW Boekjaar 2016

Interne Balans VZW Boekjaar 2016 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 454,38 Materiële vaste activa Installaties; machines en uitrusting Die volle eigendom zijn van de vereniging 22/27 23 231 23101000 23102000 23190000 23191000 23192000 Computerhardware

Nadere informatie

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap)

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap) vrijdag 3 april 2015 09:20 Bedrijf: 1 - VIA VENETO VZW Pagina 1 van 6 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 1.081,00 1.067,87 Oprichtingskosten 20 Immateriële vaste activa (toelichting 5.1.1)

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

Pagina 1/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012. Actief passief resultatenbalans

Pagina 1/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012. Actief passief resultatenbalans Pagina 1/7 ACTIEF Vaste activa 130.590,47-57.842,12 72.748,35 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa 17.743,07-6.920,53 10.822,54 210100 Software - Aanschaffingswaarde 17.743,07-6.920,53 10.822,54

Nadere informatie

A&B KMO-partners CVBA I VLEVA VZW 1000 Brussel 2012 : Van 01/01/2012 tot 31/12/ : Van 01/01/2011 tot 31/12/2011 ACTIVA

A&B KMO-partners CVBA I VLEVA VZW 1000 Brussel 2012 : Van 01/01/2012 tot 31/12/ : Van 01/01/2011 tot 31/12/2011 ACTIVA BALANS Pagina: 1 ACTIVA VLEVA VASTE ACTIVA 5.247,00 29.636,82 III. MATERIELE VASTE ACTIVA 5.247,00 29.636,82 C. MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL 1.575,27 7.606,26 Meubilair 24000000 95.856,02 95.856,02 Geb.

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr 1 0454423323 VOL-VZW 21 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20128 47390603 42179615 Oprichtingskosten 20 Irnrnateriele vaste activa 21 11 143122 1 1228793 Materiele vaste activa Terreinen en

Nadere informatie

Boekhouding verenigingen 28 februari Sylvia Thienpont

Boekhouding verenigingen 28 februari Sylvia Thienpont Boekhouding verenigingen 28 februari 2015 Sylvia Thienpont Boekhouding verenigingen 1. Wettelijk kader boekhoudkundige Kleine verenigingen Grote en zeer grote verenigingen 2. Dubbel boekhouden versus vereenvoudigd

Nadere informatie

AANWEZIGHEIDSLIJST VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VZW BENETIET GEHOUDEN OP DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL OP

AANWEZIGHEIDSLIJST VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VZW BENETIET GEHOUDEN OP DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL OP Benetiet vzw Luitenant Lippenslaan 15 bus 7 2140 Antwerpen (Borgerhout) R.P.R. Antwerpen BTW-nummer: BE 0635.546.374 AANWEZIGHEIDSLIJST VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VZW BENETIET GEHOUDEN OP DE MAATSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag

Halfjaarlijks financieel verslag In het eerste halfjaar van het boekjaar 2009/2010 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 15,3 miljoen euro. Dit resultaat ligt in lijn met het resultaat over dezelfde periode van het vorige

Nadere informatie

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Nr. I 0454.423.323 I VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA....... 20/28 467.243,35 526.129,30 Oprichtingskosten.......................

Nadere informatie

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Cf. KB van 19 december 2003 & KB van 18 december 2012 1 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Fondsen

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: NewB Europese vennootschap Adres: Rue Botanique Nr: 75 Bus: Postnummer: 1210 Gemeente: Sint-Joost-ten-Node Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van

Nadere informatie

VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45

VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45 IMELDAZIEKENHUIS ACTIVA Codering Boekjaar Voorgaand boekjaar 31.12.2015 31.12.2014 VASTE ACTIVA 20/28 90.018.468,84 93.315.397,83 I. Oprichtingskosten 20 311.038,94 462.863,45 II. Immateriële vaste activa

Nadere informatie

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 BALANS VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingkosten 20 I Immateriële vaste activa 21 Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en

Nadere informatie

ACTIVA 31/12/2007. ProAcc Professional 2.26 (build 003) v2.26 OC-ANB BALANS Datum: 05/03/2008 17:41 1000 Brussel Pagina: 1

ACTIVA 31/12/2007. ProAcc Professional 2.26 (build 003) v2.26 OC-ANB BALANS Datum: 05/03/2008 17:41 1000 Brussel Pagina: 1 OC-ANB BALANS Datum: 05/03/2008 17:41 1000 Brussel Pagina: 1 2007 : Van 01/01/2007 tot ACTIVA VASTE ACTIVA 7.452,17 III. MATERIELE VASTE ACTIVA 7.452,17 B. INSTALLATIES MACHINES EN UITRUSTING 7.452,17

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/11/2015 BE 0462.537.075 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15679.00182 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DE LILLE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kwadenbulk

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.734.686 32.984.388 Immateriële vaste activa (+) 1.150.385 1.437.882 Materiële vaste activa 25.293.956 25.256.129

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Born in Africa Vereniging zonder winstoogmerk Adres: ROBERT DALECHAMPLAAN Nr: 7 Bus: Postnummer: 1200 Gemeente: Sint-Lambrechts-Woluwe Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.312.589 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: KAURI Rechtsvorm: VZW Adres: de Fiennestraat Nr.: 77 Postnummer: 1070 Gemeente: Brussel 7 Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

over de controle van de rekeningen 2011-2014 van Gimvindus nv

over de controle van de rekeningen 2011-2014 van Gimvindus nv ingediend op 37-I (2014-2015) Nr. 1 10 september 2015 (2014-2015) Verslag van het Rekenhof over de controle van de rekeningen 2011-2014 van Gimvindus nv verzendcode: ECO 2 37-I (2014-2015) Nr. 1 1011 Brussel

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Congresstraat Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015 WALDO STICHTING TE ODIJK Jaarrekening 2013 9 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Resultaat 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 32.724.128 32.734.686 Immateriële vaste activa (+) 1.103.982 1.150.385 Materiële vaste activa 27.209.152 25.293.956

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I VOL 2.1 BALANS NA WNSTVERDELNG ACTVA VASTE ACTVA...... Oprichtingskosten... mmateriële vaste activa... Toel. 5.1 5.2 1 Codes Boekjaar Vorig boekjaar Materiële vaste activa......... Terreinen en gebouwen......

Nadere informatie

Verslag. Waarborgbeheer nv: Controle van de rekeningen 2004-2005. van het Rekenhof. 37-A (2009) Nr. 1 13 juli 2009 (2009) stuk ingediend op

Verslag. Waarborgbeheer nv: Controle van de rekeningen 2004-2005. van het Rekenhof. 37-A (2009) Nr. 1 13 juli 2009 (2009) stuk ingediend op stuk ingediend op 37-A (2009) Nr. 1 13 juli 2009 (2009) Verslag van het Rekenhof Waarborgbeheer nv: Controle van de rekeningen 2004-2005 verzendcode: REK 2 Stuk 37-A (2009) Nr. 1 V l a a m s Pa r l e m

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

Afsluitverrichtingen D C 57.016.188 59.452.800

Afsluitverrichtingen D C 57.016.188 59.452.800 Afsluitverrichtingen D C 57.016.188 59.452.800 1 604 000 Aankoop handelsgoederen 64.000 64.000 411 000 Aftrekbare BTW op aankopen 3.840 418 000 Borchtochten leeggoed 1.500 440 000 a/ Leveranciers 69.340

Nadere informatie

Bericht dd. 05/07/2011. IMMO-ANTARES nv Havenlaan Brussel RPR

Bericht dd. 05/07/2011. IMMO-ANTARES nv Havenlaan Brussel RPR Bericht dd. 05/07/2011 IMMO-ANTARES nv Havenlaan 12 1080 Brussel RPR 0456.398.361 Gereglementeerde informatie - KB 14 november 2007 Isin-code : BE0003676872 Als emittent van de deelbewijzen in de vastgoedbelegging

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.984.388 32.741.818 Immateriële vaste activa (+) 1.437.882 809.387 Materiële vaste activa 25.256.129 25.642.116

Nadere informatie

BEDRIJVENPARK KORTRIJK-NOORD VZW MARKTPLEIN KUURNE RPR Kortrijk Ondernemingsnummer: BALANS PER 31 DECEMBER 2011

BEDRIJVENPARK KORTRIJK-NOORD VZW MARKTPLEIN KUURNE RPR Kortrijk Ondernemingsnummer: BALANS PER 31 DECEMBER 2011 BEDRIJVENPARK KORTRIJK-NOORD VZW RPR Kortrijk Ondernemingsnummer: 0840.158.273 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 BOEKJAAR 01/01/2011 BEDRIJVENPARK KORTRIJK-NOORD VZW RPR Kortrijk Ondernemingsnummer: 0840.158.273

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.741.818 33.212.282 Immateriële vaste activa (+) 809.387 598.375 Materiële vaste activa 25.642.116 26.323.475

Nadere informatie

R A P P O R T. van. De Korte Weg B.V. Langeweg

R A P P O R T. van. De Korte Weg B.V. Langeweg R A P P O R T 2 0 1 3 van De Korte Weg B.V. te Langeweg Inhoud: - Voorwoord - Balans per 31 december 2013 - Toelichting op de balans - Staat van herkomst en bestedingen - Resultatenrekening over 2013 -

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN WOORD VOORAF... OVER DE AUTEURS... v vii HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN 1 INLEIDING... 2 2 DE BALANS... 3 2.1 Ondernemingsmiddelen of activa... 4 2.2 Ondernemingsbronnen of passiva...

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 per 31/12/2013

JAARREKENING 2013 per 31/12/2013 @Transvaal VZW Transvaalstraat 15 26 BERCHEM B.T.W.: n.b. R.P.R. 832.645.3 JAARREKENING 213 per 31/12/213 Inhoud: 1. Balans 2. Resultaten-rekening 3. Specificatie investeringen & afschrijvingen BALANS

Nadere informatie

3.4 Financieel verslag

3.4 Financieel verslag 3.4 Financieel verslag Verplichte Ziekteverzekering (VP) Afsluiting 2012 2011 Het RIZIV heeft op het moment van de redactie van dit jaarverslag de rekeningen van de verplichte verzekering met betrekking

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2013/2014

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2013/2014 , Leuven, 31 januari 2014 (17.40 CET) boekjaar 2013/2014 In het eerste halfjaar van boekjaar 2013/2014 realiseerde KBC Ancora een positief resultaat van 37,0 miljoen euro, ten opzichte van een negatief

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 per 31/12/2014

JAARREKENING 2014 per 31/12/2014 @Transvaal VZW Transvaalstraat 15 26 BERCHEM B.T.W.: n.b. R.P.R. 832.645.3 JAARREKENING 214 per 31/12/214 Inhoud: 1. Balans 2. Resultatenrekening 3. Specificatie investeringen & afschrijvingen BALANS &

Nadere informatie

De bestuurders van de NV IMMO ZENOBE GRAMME, verklaren dat voor zover hen bekend:

De bestuurders van de NV IMMO ZENOBE GRAMME, verklaren dat voor zover hen bekend: Bericht dd 31/08/2010 NV IMMO-ZENOBE GRAMME Havenlaan 12 1080 Brussel RPR 0456 572 664 Gereglementeerde informatie - KB 14 november 2007 Isin-code: BE0003809267 Als emittent van de deelbewijzen in de vastgoedbelegging

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/06/2016 BE 0824.339.751 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16260.00550 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: SOLAR ECO-INVEST Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Beeldopties Balans: Type Balans / Resultaat Tonen Beide Niveau Uitgebreid Boekjaar 2014 Periode 1-4 Onverwerkt Vergelijken m et

Beeldopties Balans: Type Balans / Resultaat Tonen Beide Niveau Uitgebreid Boekjaar 2014 Periode 1-4 Onverwerkt Vergelijken m et Administratie: 7841 - Gemeenschapscentrum De Pianofabriek VZW Datum: 31 maart 2015 door Hilde Kenens Balans / Resultaatrekening Beeldopties Balans: Type Balans / Resultaat Tonen Beide Niveau Uitgebreid

Nadere informatie

Identificatie rapportering Brussel

Identificatie rapportering Brussel Identificatie rapportering 2014 Naam entiteit: Categorie: Adres: Contactpersoon : Vlaams Woningfonds rechtspersoon Ieperlaan41 1000 Brussel Guy Servotte Telefoonnummer: 02/548.91.31 Soort rapportering:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Rue du Congrès Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Boekhouding OFP / IBP

Boekhouding OFP / IBP Boekhouding OFP / IBP 27 maart 2014 Harold François Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 2 Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 3 Boekhoudkundige verplichtingen Wet dd. 17/07/1975

Nadere informatie

Thema 7 Overlopende rekeningen

Thema 7 Overlopende rekeningen Thema 7 Overlopende rekeningen Wat zul je leren? De noodzaak van het gebruik van overlopende rekeningen verantwoorden. Een eenvoudig voorbeeld van het gebruik van een overlopende rekening boekhoudkundig

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/10/2015 BE 0471.522.641 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15654.00593 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: 'T SMOSKE TIELT Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente 1 ACTIEF ACTIEF VASTE ACTIVA I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa (bijlage I, A) 215000 Website 215009 Af schrijving op website 20/28 20 21 21 21 30.500,00 30.500,00 (30.500,00) (30.500,00)

Nadere informatie

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013. Vineyard Gemeente Wageningen. te Wageningen

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013. Vineyard Gemeente Wageningen. te Wageningen Rapport inzake jaarrekening 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013 Vineyard Gemeente Wageningen te Wageningen INHOUD JAARVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Bestemming van het resultaat 2012-2013

Nadere informatie

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58 VKT2. 1. BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 3.591,29 I. Oprichtingskosten... 20 3.591,29 II. Immateriële vaste activa (toel. I,A)... 21 III. IV. Materiële vaste activa (toel. I,B)... A.

Nadere informatie

BELGISCHE BRANDWONDEN STICHTING Frans Landrainstraat, Wezembeek-Oppem BALANS PER 31 DECEMBER 2015

BELGISCHE BRANDWONDEN STICHTING Frans Landrainstraat, Wezembeek-Oppem BALANS PER 31 DECEMBER 2015 BELGISCHE BRANDWONDEN STICHTING Frans Landrainstraat, 43 1970 Wezembeek-Oppem ACTIVA BALANS PER 31 DECEMBER 2015 III. MATERIËLE VASTE ACTIVA 230000 Installaties, machines en uitrusting 2.776,11 230009

Nadere informatie

AMADE V.Z.W. Blz 1 Lange Gasthuisstraat 27 2000 Antwerpen BALANS NA WINSTVERDELING OP 31 december 2012 ACTIEF

AMADE V.Z.W. Blz 1 Lange Gasthuisstraat 27 2000 Antwerpen BALANS NA WINSTVERDELING OP 31 december 2012 ACTIEF BALANS NA WINSTVERDELING OP 31 december 2012 ACTIEF Blz 1 Geldbeleggingen in liquide middelen Aandelen Aanschaffingswaarde 510.000 Aandelen Petercam 17.241,40 TOTAAL Aanschaffingswaarde 17.241,40 Waardeverminderingen

Nadere informatie

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel)

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 23.731.281 16.557.840 Oprichtingskosten (+) 8.100 76.181 Immateriële vaste activa (+) 60.221 18.371

Nadere informatie

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012 Financieel plan Voor het bedrijf Vertegenwoordigd door Dirk Maartens Financiële planningen van januari 2010 tot december 2012 Studie gerealiseerd op 10 januari 2010 door De Heer Deckers op basis van de

Nadere informatie

De bestuurders van de NV IMMO-GENK ZUID, verklaren dat voor zover hen bekend:

De bestuurders van de NV IMMO-GENK ZUID, verklaren dat voor zover hen bekend: Bericht dd 26/08/2015 NV IMMO-GENK ZUID Havenlaan 12 1080 Brussel RPR 0464.358.497 Gereglementeerde informatie - KB 14 november 2007 Isin-code: BE0003740546 Als emittent van de deelbewijzen in de vastgoedbelegging

Nadere informatie

Stichting Poolse Weeskinderen Naarden Statenlaan 19 1405EV Bussum. KvK-nummer: 41194422 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014

Stichting Poolse Weeskinderen Naarden Statenlaan 19 1405EV Bussum. KvK-nummer: 41194422 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014 Stichting Poolse Weeskinderen Naarden Statenlaan 19 1405EV Bussum KvK-nummer: 41194422 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014 Inhoud JAARSTUKKEN 2014 JAARREKENING Balans Staat van baten en lasten Toelichting

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88 Pagina 1/5 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF Vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82

Nadere informatie

Ratio's en balansanalyse Hendrik Claessens

Ratio's en balansanalyse Hendrik Claessens Ratio's en balansanalyse de balans en de resultatenrekening als deel van de jaarrekening Actief BALANS Passief 6 Resultatenrekening 7 A BALANS P 6 Resultatenrekening 7 actief passief Actief Balans Passief

Nadere informatie

Rapporteringsperiode. Onderneming 1 JANUARI DECEMBER 2016 DV PELT BE OUDE MARKT OVERPELT

Rapporteringsperiode. Onderneming 1 JANUARI DECEMBER 2016 DV PELT BE OUDE MARKT OVERPELT Rapporteringsperiode 1 JANUARI 2016-31 DECEMBER 2016 Onderneming DV PELT BE 0466.237.428 OUDE MARKT 2 3900 OVERPELT Inhoudstafel Balans 2 Toelichting activa 4 Toelichting Passiva 5 Bijlage 1 voor Leveranciers

Nadere informatie

Balans Boekjaar : 2016 Van periode 'Opening' tot en met periode 'Afsluiting'

Balans Boekjaar : 2016 Van periode 'Opening' tot en met periode 'Afsluiting' vzw Impuls Balans Boekjaar : 2016 Van periode 'Opening' tot en met periode 'Afsluiting' Op de hieropvolgende bladzijden krijgt u de Balans van de volgende deelboeken: boekhouding: vzw Impuls Deelboek:

Nadere informatie

EUR JAARREKENING IN EURO

EUR JAARREKENING IN EURO 40 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)... zijn / zijn niet VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE werd XXX / werd niet * BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM BROUWERIJ LIEFMANS NV 0400.228.136 Juridische status : Faillissement Juridische vorm : NV Wontergemstraat, 42 8720 - DENTERGEM NACE code : 11050 - Vervaardiging van bier Het bedrijf komt NIET voor op de

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2014/2015

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2014/2015 , Leuven, boekjaar 2014/2015 In het eerste halfjaar van boekjaar 2014/2015 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 10,7 miljoen euro. Dit resultaat werd in hoofdzaak bepaald door gebruikelijke

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 201 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0811575046 Blz E D VKT-VZW 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Orange House partnership Rechtsvorm: VZW Adres: Kampendaal Nr: 83 Postnummer: 1653 Gemeente: Dworp

Nadere informatie

MILIEURAAD ZWOLLE, Jaarrekening ALGEMEEN GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING. Materiële vaste activa

MILIEURAAD ZWOLLE, Jaarrekening ALGEMEEN GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING. Materiële vaste activa MILIEURAAD ZWOLLE, Jaarrekening 2016. ALGEMEEN GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten

Nadere informatie

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00 Financieel plan Naam: Adres: Telefoon: Email: michiel decavel bieststraat, 86, 86 8560 WEVELGEM decavele@hotmail.com Overzicht van de omzet Overzicht totale omzet Jaaromzet 187 500,00 187 500,00 187 500,00

Nadere informatie

De bestuurders van de NV IMMO ZENOBE GRAMME, verklaren dat voor zover hen bekend:

De bestuurders van de NV IMMO ZENOBE GRAMME, verklaren dat voor zover hen bekend: Bericht dd 30/08/2011 NV IMMO-ZENOBE GRAMME Havenlaan 12 1080 Brussel RPR 0456 572 664 Gereglementeerde informatie - KB 14 november 2007 Isin-code: BE0003809267 Als emittent van de deelbewijzen in de vastgoedbelegging

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

Stichting Gezonde Gronden - Jaarrekening 2012. 31 december 2012 31 december 2011 ACTIVA

Stichting Gezonde Gronden - Jaarrekening 2012. 31 december 2012 31 december 2011 ACTIVA 1.1 Balans per 31 december 2012 (Na resultaatbestemming) 31 december 2012 31 december 2011 ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur (1) 6.944 3.708 Vervoersmiddelen (2) 870 1.160 7.814 4.868

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015, na resultaatbestemming

Balans per 31 december 2015, na resultaatbestemming Balans per 31 december 2015, na resultaatbestemming Actief Vaste activa Materiële vaste activa 1.400 - Vlottende activa Vorderingen 695 659 Liquide middelen 15.865 14.625 17.960 15.284 Baai Dellewal 2015

Nadere informatie

Librius CVBA Te Boelaerlei 37 te 2140 Borgerhout BTW BE 0475.634.550 RPR Antwerpen

Librius CVBA Te Boelaerlei 37 te 2140 Borgerhout BTW BE 0475.634.550 RPR Antwerpen Librius CVBA Te Boelaerlei 37 te 2140 Borgerhout BTW BE 0475.634.550 RPR Antwerpen VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR INCLUSIEF JAARVERSLAG VOOR TE LEZEN OP DE JAARVERGADERING dd. 30/05/2013 Geachte vennoten,

Nadere informatie

Kenmerkende gegevens DE 1. Ondernemingsdossier BE 0999.999.999 Brussel, 31 mei 2013. Balanscentrale. Ondernemingsnummer 0999.999.

Kenmerkende gegevens DE 1. Ondernemingsdossier BE 0999.999.999 Brussel, 31 mei 2013. Balanscentrale. Ondernemingsnummer 0999.999. Balanscentrale de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel Tel. +32 2 221 30 01 Fax + 32 2 221 32 66 helpdesk.ba@nbb.be www.nbb.be ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel Ondernemingsdossier BE 0999.999.999

Nadere informatie