O N Z E G E M E E N T E

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "O N Z E G E M E E N T E"

Transcriptie

1 3 INFORMATIEF GEMEENTEMAGAZINE VERANTW. UITGEVER: LUC VAN HOVE, LIERSEBAAN 12, 2240 ZANDHOVEN AFGIFTEKANTOOR: ZANDHOVEN - VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS / MEI - JUNI 2015 ONZE GEMEENTE M A S S E N H O V E N P U L D E R B O S P U L L E V I E R S E L Z A N D H O V E N ONZE GEMEENTE

2 INHOUD Colofon Verantwoordelijke uitgever Luc Van Hove College van Burgemeester en Schepenen Liersebaan 12, 2240 Zandhoven Adressen Burgemeester Luc Van Hove O.L.Vrouwestraat 7, 2240 Zandhoven Tel.: Bereikbaar: elke voormiddag in het gemeentehuis Tel.: Voorzitter Gemeenteraad Louis Lenaerts Nachtegaaldreef 26, 2242 Pulderbos Tel.: Schepenen Steven Van Staeyen Schaaflaan 30, 2242 Pulderbos Tel.: Rudy Willems Lijsterlaan 8, 2243 Pulle Tel.: Richard Bastanie Kerkstraat 21, 2240 Massenhoven Tel.: May Peeters Herentalsebaan Viersel Tel.: Hans Soetemans Heuvelheide 27, 2240 Zandhoven Tel.: Voorzitter OCMW en zesde schepen Mieke Maes Salvatorstraat 14, 2242 Pulderbos Tel.: r ubriek p agina Voorwoord 3 Gemeenteraadszittingen 4 Mededelingen 6 Cultuur & Toerisme 11 Bouwen & Werken 15 Milieu & Natuur 18 Gezondheid & Opvoeding 22 Sociaal nieuws 26 Seniorama 31 Veiligheid 33 Feest- en cultuurkalender 37 Jeugdig hoekje 44 Sport 48 Kort genoteerd 52 Nuttige informatie 55 Gemeentehuis Liersebaan 12, 2240 Zandhoven Tel , Fax Website: OCMW Zandhoven Schriekweg 3, 2240 Zandhoven Tel: , Fax: Website: Dit magazine is gedrukt op 100% gerecycleerd papier 2

3 VOORWOORD Beste mensen, In mijn speeches benadruk ik regelmatig dat wij gelukzakken zijn. Wij worden niet geteisterd door aardbevingen, cyclonen en andere natuurrampen. Oorlogen en bomaanslagen zien we gelukkig alleen maar op tv. We blijven tot op heden gespaard van geweld en andere ellende. En we beseffen té weinig dat we tot één van de weinige generaties behoren die dit kunnen zeggen. Alle reden om gelukkig te zijn, zou ik zeggen Maar ook als we ons focussen op onze eigen gemeente, mogen we best tevreden zijn: het gemiddelde inkomen van onze inwoners ligt hoger dan het Vlaamse gemiddelde; de werkloosheidsgraad ligt in Zandhoven op 5,1%, in Vlaanderen op 7,5%; Zandhoven telt 1,8 mensen met een leefloon op inwoners, in Vlaanderen is dat 7,5 per inwoners; de kansarmoede-index is in onze gemeente 3% t.o.v. 11,2% in Vlaanderen; onze personenbelasting bedraagt 7%, het Vlaamse gemiddelde is 7,3%; onze opcentiemen voor de onroerende voorheffing (of grondbelasting): 975, het Vlaamse gemiddelde is 1.393; de gemiddelde schuld per inwoner: in Zandhoven bedraagt deze euro, in Vlaanderen euro. Zeggen deze cijfers u niet veel? Laten we het dan even wat concreter maken. Stel: we voeren de gemiddelde Vlaamse belastingvoet in onze gemeente in. Dan betaalt u vanaf nu 204 euro méér gemeentebelasting. Duidelijk, toch? En ja hoor: wij hebben veel faciliteiten voor jonge gezinnen (onthaalouders, kinderdagverblijven, IBO Stekelbees, ); er zijn rust- en verzorgingstehuizen en een fantastisch netwerk van mantelzorgers; 39,9% van onze inwoners is uitlener in onze bib (in Vlaanderen is dit 23,3%); in elke deelgemeente zijn speelpleintjes die goed bespeeld worden; de grabbelpas en onze vakantiewerking zijn schitterend uitgewerkt; De Populier én Het Veld zijn voorbeelden van grote investeringen die enorm veel gebruikt worden; we hebben 235 km wegen (dat is dus naar de kust en terug!) die goed onderhouden worden; er zijn vele trage wegen, een plezier om te wandelen of om veilig te fietsen; onze verenigingen zijn knap gehuisvest en floreren het hele jaar door; ons gemeentepersoneel behoort tot de besten én op de koop toe tot de vriendelijksten; in Zandhoven krijgen de trouwers een kleine receptie aangeboden, worden de jubilarissen (nog ieder apart!) in de bloemen gezet en kunnen we mekaar graag zien op de Valentijnsdrink; we hebben MuMoZa, de Tettenkotconcerten, Jazza, de WAK en ook enorme sportmogelijkheden; we hebben 8 scholen, stuk voor stuk op een hoog niveau, in uw buurt en u kan er inschrijven zonder kamperen. En toch: hebben we erg bewust en als 1 van de weinige gemeenten geen GAS-boetes; kan je in Zandhoven met het merendeel van de afvalstoffen GRATIS terecht op het containerpark; wordt uw GFT-bak nog gratis geledigd en kosten de afvalzakken nog erg weinig t.o.v. vele andere gemeenten. Een vraagje: denkt u dat dit alles er zomaar vanzelf komt? Met fiere groeten Uw burgemeester, Luc Van Hove 3

4 GEMEENTERAADSZITTINGEN 26 februari De gemeenteraad treft een princiepsbeslissing over de verkoop van twee bouwgronden in de verkaveling Bogaerevelden. Groen stemt tegen. 2. De gemeenteraad treft een princiepsbeslissing over de aankoop van een bandenkraan. 3. De gemeenteraad keurt de lastvoorwaarden en de gunningswijze goed voor de aankoop van een bandenkraan. N-VA stemt tegen. 4. De gemeenteraad beslist deel te nemen aan het burgemeestersconvenant. 5. De gemeenteraad verlengt de collectieve verzekering Verzorgingskosten bij hospitalisatie of ernstige ziekte. 6. De gemeenteraad sluit een gebruiksovereenkomst af met het schoolbestuur VZW Opvoeding en Cultuur in het bisdom Antwerpen voor de sportzalen in het VTI. 7. De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst Land van Playsantiën goed. 8. De gemeenteraad past de definiëring van het begrip dagelijks bestuur en de vrijstelling van het voorafgaand visum door de financieel beheerder aan. a. Exploitatiebudget tot EUR. N-VA, Groen en Vlaams Belang stemmen tegen. b. Investeringsbudget tot EUR. N-VA, Groen en Vlaams Belang stemmen tegen. c. Opdrachten waarvoor de kredieten door de gemeenteraad werden goedgekeurd, een meerkost tot +10% voor werken in uitvoering en opdrachten volgens aangenomen factuur tot EUR. 9. De gemeenteraad tekent in op de kapitaalverhoging van IKA. 10. De gemeenteraad neemt akte van de dagorde van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van dinsdag 3 februari De gemeenteraad neemt akte van het besluit van de Gouverneur van de provincie Antwerpen van 12 januari 2015, over de goedkeuring van de financiële bijdrage 2015 aan de politiezone ZARA. 12. De gemeenteraad verwerpt een princiepsbesluit voor het openstellen van gemeentelijke lokalen voor politieke partijen en 2 amendementen. CD&V stemt tegen. 26 maart De gemeenteraad keurt het wegtracé en de belofte van kosteloze grondafstand goed voor de verkaveling Bisschoppenbos 2A, 2B, 2C en 2D in Zandhoven. 2. De gemeenteraad verdaagt het punt over de Erfpacht sportcomplex Het Veld met bijhorende grond. 3. De gemeenteraad past de gebruiksovereenkomst van de Parochiezaal Sint-Stefaancentrum Massenhoven aan. 4. De gemeenteraad keurt een reglement goed voor het gebruik van de parochiezaal Sint- Stefaancentrum Massenhoven. N-VA, Groen en Vlaams Belang stemmen tegen. 5. De gemeenteraad keurt een retributiereglement goed voor het gebruik van de parochiezaal Sint- Stefaancentrum Massenhoven. 6. De gemeenteraad past het retributiereglement aan voor het gebruik van het voormalig gemeentehuis van Pulderbos. 4

5 GEMEENTERAADSZITTINGEN 7. De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst voor de Vlaamse energielening goed. 8. De gemeenteraad keurt de aangepaste personeelsformatie en het organogram goed. 9. De gemeenteraad keurt het functieprofiel, de functie-inhoud en de aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden voor een ICT-coördinator goed. 10. De gemeenteraad neemt akte van de dagorde van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van dinsdag 3 maart De gemeenteraad bespreekt de verkeersveiligheid van fietsers op de N14: T-kruispunt N116-14; op de N14: kruispunt N14/Herentalsebaan; op de N14: vanaf grens Ranst tot brug Massenhoven. 12. De gemeenteraad past in geheime zitting een vroeger getroffen beslissing over de samenstelling van de GECORO aan. 16 april De gemeenteraad gaat over tot de definitieve verkoop van twee bouwpercelen in de verkaveling Bogaerevelden en keurt de verkoopsvoorwaarden goed. Groen stemt tegen. 2. De gemeenteraad keurt het ontwerp van notariële akte goed over de erfpacht van sportcomplex Het Veld met bijhorende grond. Onthouding N-VA, Groen en Vlaams Belang. 3. De gemeenteraad keurt de projectovereenkomst met EANDIS over het energiezorgplan goed. 4. De gemeenteraad keurt de aanpassing van het huishoudelijk reglement van IKA goed. 5. De gemeenteraad keurt de kapitaalsverhoging en statutenwijziging voor de algemene vergadering van 15 juni 2015 van PIDPA goed. 6. De gemeenteraad keurt het gemeentelijke energie- en klimaatactieplan in het kader van het Burgemeestersconvenant goed. 7. De gemeenteraad duidt een vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan voor de Vlaamse energielening. 8. De gemeenteraad neemt akte van de dagorde van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 7 april De gemeenteraad bespreekt het afschaffen van de belbus: motie tegen het besparingsplan openbaar vervoer. N-VA steunt de motie niet. 10. De gemeenteraad bespreekt een zwerfvuilvoorstel. Gemeenteraadszittingen 2015 Donderdag 21 mei 2015 Donderdag 18 juni 2015 Donderdag 10 september 2015 Donderdag 15 oktober 2015 Donderdag 19 november 2015 Donderdag 17 december

6 MEDEDELINGEN Familienieuws Huwelijken Bert Verhoeven en Romy Nauwelaers ZA Eddie Guldentops en Magdalena Caeyers VI Christoph Bal en Rachel Maes PB Evelien De Craene PL Juliette Van Tendeloo PL Sam Hooyberghs PL Lili De Bie ZA Lauren Alen PL Noé Oorts PB Vinn Bervoets PB Jef Peeters PL Bent Van Regemortel ZA Juliette Van Paesschen PL Camiel Cools PB Geboortes Juule Meuris VI Annette Moris ZA Elisabeth Rochtus ZA Jules Olyslaegers PL Stig Brabants ZA Skye Kennes ZA Sep Dens VI Olivia De Cleyn PL Stan Verheyen MA Lotta Swannet PB Caithlin Gils PB Camile Grootjans PB Juliette Rommers PL Roos Gysels PL Sam Willems PB

7 MEDEDELINGEN Overlijdens Liliane Langhmans ZA Louise Delaruye PL Albert Dierckx PB Josephus Lievens ZA Denise Ottevaere PB Ludovicus De Schutter MA Victor Geysels PB Maria De Lamper ZA Roger Reyniers ZA Henri Piret PB Mikis Ketels ZA Elisabeth Acda ZA Willy Laenen PB Julia Heylen VI Melania Marinus PL Maria Obbels PB Julia Heylen VI Veronique Ozog ZA Frans Wens VI Jubilarissen Briljanten jubilarissen (65 jaar getrouwd) Moris De Vos en Maria Bauweraerts Diamanten jubilarissen (60 jaar getrouwd) Hendrik Van Laer en Julia Lembrechts ZA PL Het volgende gemeenteblad wordt bedeeld in de week van 29 juni tot 3 juli Wie een tekst wil publiceren, moet deze vóór 8 juni 2015 insturen naar Ook activiteiten voor de kalender moeten opgenomen zijn in de UiT-databank vóór 8 juni 2015! Foto s en verslagjes voor Kort Genoteerd kunnen nog tot en met 12 juni 2015 ingestuurd worden. Zeker doen! Sluitingsdagen dagen gemeentehuis containerpark bibliotheek OCMW vrijdag 1 mei (dag van de arbeid) donderdag 14 mei (Hemelvaartsdag) vrijdag 15 mei (brugdag) zondag 24 mei (Pinksteren) maandag 25 mei (Pinkstermaandag) Sportcomplex Het Veld x x x x x x x x x x x OPEN OPEN x OPEN NVT NVT NVT NVT x x x x x x 7

8 MEDEDELINGEN Vakantie? Denk aan de Kids-ID! De grote vakantie komt eraan Heb jij ook al wilde plannen gemaakt? Of zet je in op een voordelige last minute? Laat je vakantie niet verknallen door vervallen documenten! Kijk tijdig je identiteitskaart, paspoort, rijbewijs,... na en vergeet ook de kinderen niet! Reis je binnen Europa, dan hebben je kinderen een Kids-ID nodig. Deze kost 6,10 euro en is 3 jaar geldig. Let op: na de aanvraag moet je gemiddeld nog 3 weken wachten voor je de kaart in handen hebt! Hou hier rekening mee en vraag de pasjes tijdig aan bij de dienst bevolking. Wistjedat Ludo Wens op 1 januari zijn gemeentelijke jas aan de haak hing en nu zijn eigen tuin mooi onderhoudt? de medewerkers van de diensten Ruimtelijke Ordening en Milieu op 7 mei een opleiding volgen en die dag dus niet bereikbaar zijn? het park van Bruyneel nog gesloten blijft tot 15 mei door de werken aan het dak? de controledienst van de belastingen een zitdag houdt in het gemeentehuis van Zandhoven op dinsdag 2 en donderdag 4 juni van 9.00 tot uur? sommige bussen van De Lijn sinds 18 april naar Berchem station rijden in plaats van naar de Rooseveltplaats in Antwerpen (www.delijn.be)? Marie Van Royen Janssens geboren werd op 22 december 2014 en dat zij samen met mama Sarah Janssens (30), grootmoeder Karine Dillen (53) en overgrootmoeder Martha Van Herck (78) een mooi viergeslacht vormt? zorgverblijf Hooidonk jobstudenten zoekt voor de zorg (+18j), de keuken (+16j) en de schoonmaak (+16j) (Marjan Rubens: 8

9 MEDEDELINGEN KOTK nu al op zoek is naar vrijwilligers voor het Plantjesweekend van 18, 19 en 20 september (Griet Slaets: PC Bethanië altijd op zoek is naar vrijwilligers ( AFS gastgezinnen zoekt in Zandhoven ( Oxfam vrijwilligers zoekt om te helpen bij de Trailwalker (100 km) op 29 en 30 augustus ( Parochienieuws Na het afscheid van pastoor Stan gaven we in het vorige gemeenteblad een overzicht van alle vieringen in Zandhoven, Massenhoven, Viersel en Pulderbos. We kregen daarna de vraag waarom Pulle er niet tussen stond. Uiteraard was dat omdat Pulle wel nog een eigen pastoor heeft en er dus niets wijzigde. Maar voor de volledigheid geven we graag ook Pulle even mee: Misvieringen zondag uur Dopen Vrij te kiezen in overleg met de pastoor. Eerste communie donderdag 14 mei uur Vormsel zaterdag 2 mei uur Huwelijken Vrij te kiezen in overleg met de pastoor. Uitvaarten Vrij te kiezen in overleg met de pastoor. Ziekenzalving en ziekenzegening Zalving: vrij te kiezen in overleg met de pastoor Zegening: af te spreken met Ziekenzorg Pulle Pastoor Naam Adres Telefoon Marcel Van Peer Dorpsstraat Pulle Plaatselijke contactpersoon Ingrid Van Dijck Keulsebaan Pulle

10 MEDEDELINGEN Oproep tolken Op 14 april was het twee jaar geleden dat er in Oelegem een bus met Russische kinderen van de autostrade reed. Naast het materiële en grote lichamelijke leed, was er ook een taalbarrière die het moeilijk maakte om met de slachtoffers te praten. Al snel boden vele mensen zich aan om te komen tolken, een mooi gebaar dat zeer gewaardeerd werd. Deze (vaak niet professionele) tolken vervulden een veel grotere rol dan ze zelf denken. Zij vormden de missende schakel tussen slachtoffer en hulpverlener. Je mag nog de beste arts, verzorger of psycholoog zijn, als je elkaar niet begrijpt, kom je nergens. Dit zette ons wel aan het denken. Kunnen we ervoor zorgen dat we altijd tolken achter de hand hebben? Niet elk incident gebeurt op een rustige zondagmorgen wanneer iedereen beschikbaar is Daarom willen we als gemeentebestuur graag een lijst aanleggen van personen die wel Nederlands spreken, maar bijvoorbeeld een andere moedertaal hebben. Wanneer er zich in de toekomst nog eens een incident zou voordoen met buitenlandse slachtoffers, dan kunnen we onze lijst aflopen om te kijken wie er op dat moment beschikbaar is en wil en kan helpen. Beheers jij naast Nederlands nog een andere taal? Mogen we jou bellen als het ooit nodig is? Geef dan je naam, telefoonnummer en vreemde taal door aan onze dienst noodplanning ( De lijst zal enkel bij incidenten gebruikt worden en de gegevens worden niet verder verspreid. Foto BFM Openbare verkoop Kriekenlaan De gemeente verkoopt opnieuw twee bouwgronden in de Kriekenlaan. De openbare verkoop vindt plaats in sportcomplex Het Veld. De eerste zitdag is gepland op dinsdag 9 juni om uur. De definitieve toewijzing gebeurt op dinsdag 23 juni om uur. Oppervlakte lot 30 bis: 514 m² Oppervlakte lot 31 bis: 504 m² 10

11 CULTUUR & TOERISME Bibliotheeknieuws De bibliotheek is gesloten op vrijdag 1 mei (wel open op 2 mei), donderdag 14 mei en (pinkster) maandag 25 mei. Er is nu ook een inleverbus aan de uitleenpost van Pulderbos. Geraak je niet meer op tijd in de bib? Stop je boeken dan gewoon in de bus! De bib wordt zo als het ware dag en nacht bereikbaar Boekenwurmen stippen zaterdag 6 en zondag 7 juni best aan in hun agenda. Van 10 tot 14 uur ben je welkom op onze grote boekenverkoop. Het portaal de extra jas voor onze catalogus zeg maar zit momenteel in een testfase. Hopelijk kunnen we live gaan tegen de grote vakantie! Op donderdag 2 april waren er werkzaamheden aan onze server. Sorry dat we daardoor enkele uren onbereikbaar waren en niet konden uitlenen De tentoonstelling van Liesbeth Segers was mooi. De lezing kon bij gebrek aan belangstelling niet doorgaan. Jammer. De wissel van de strips is uitgesteld. De collectie grootletterboeken is wel gewisseld én uitgebreid. Ga je binnenkort op reis? Neem dan eens een dwarsligger mee, de dwergversie van een gewone roman die in je binnenzak of handtas past. Jeugdboekenweekquizfinale Ja, dit woord zou niet misstaan op een scrabble-bord, maar de jeugdboekenweekquizfinale was gewoon een spannende avond in Heist-op-den-Berg. De avond waarop Elisa, Manon, Robbe en Lien van Klaproos 2 onze gemeente mochten vertegenwoordigen op de Vlaamse finale van de quiz van de jeugdboekenweek. 11 ploegen streden er om de titel. De ploeg van Sint-Katelijne-Waver won dan wel, maar Pulderbos werd knap tweede na een sterke inhaalrace. Aan de pauze stonden ze nog op een vijfde plaats, maar die achterstand werd vakkundig weggewerkt. Wat volgde, was een straffe eindspurt richting podium! Na een reeks ren-je-rot-vragen, Waar is Wally?, een fotoronde met cartoons van bekende figuren, vragen over boeken en een doevraag waarbij elk team zo veel mogelijk snoepjes moest opvissen uit een bakfiets vol isomobolletjes, mocht de ploeg uit Pulderbos het zilver meenemen naar huis. Het team van Herenthout vulde de top drie aan. Een dikke proficiat aan Elisa, Manon, Robbe en Lien van Klaproos 2! 11

12 MEDEDELINGEN CULTUUR & TOERISME Podium zoekt artiest Op 15 augustus organiseert het gemeentebestuur een free podium op het gemeenteplein in Massenhoven. We rekenen op 8 tot 10 lokale groepen of artiesten die zichzelf willen smijten om het publiek een fijne en gevarieerde muzikale namiddag te bezorgen! Wie? Lokale muziekgroepen of artiesten Wanneer? 15 augustus 2015 van tot uur Waar? Gemeenteplein Massenhoven Wat? Optreden van maximaal 30 minuten Inschrijven? Vóór 1 juni 2015 Meer info? Stefanie Van Egdom, Vier mee tijdens de ste Last Post Op donderdag 9 juli 2015 wordt om uur de ste Last Post geblazen onder de Menenpoort in Ieper. De Provincie West-Vlaanderen, de Last Post Association en Wim Opbrouck willen dat zo veel mogelijk mensen van over de hele wereld samen stilstaan bij deze ste Last Post. De klaroeners van de Last Post Association worden traditioneel gerekruteerd onder de lokale brandweer. Daarom lanceren zij nu een oproep aan alle brandweerkorpsen ter wereld om deze ste Last Post samen met hen te beleven. Dit unieke moment moet een ode zijn aan de klaroeners die al keer de Last Post brachten om de gesneuvelden te herdenken en een ode aan de wereldwijde solidariteit onder brandweerlieden. Alles zal ook live te zien zijn op televisie. Post Zandhoven van de Hulpverleningszone Rand doet wat graag mee met deze actie. Kom op donderdag 9 juli 2015 om uur naar de brandweerkazerne in Zandhoven waar de Last Post geblazen zal worden. Meer informatie en een uitgewerkt programma volgen in het gemeenteblad van juli-augustus. 12

13 CULTUUR & TOERISME Kort Nog tot 31 mei kan je genieten van Eten met streken in onze regio. Meer info op eten-met-streken. Het fietsdrieluik Rondje plezier in het land van vertier komt er weer aan! Poets je fiets op en smeer je ketting in voor deze mooie fietstochten op 12 juli (Malle en Zoersel), 19 juli (Lille) en 2 augustus (Zandhoven en Ranst). Meer info in het volgende gemeenteblad. Gust Van den Brande opent opnieuw zijn elektriciteitsmuseum in Pulderbos na een korte winterslaap. Toneelvereniging KRAK uit Viersel is op zoek is naar nieuw acteertalent. Meer info bij Mark Verheyen ( Curieus Zandhoven, Amakuzand en Sant- Art organiseren op 21 juni een kunstbeurs in Zandhoven. Zin om als kunstenaar deel te nemen aan deze beurs? Schrijf je dan in bij Kurt Van Tendeloo ( De Koninklijke Harmonie De Verenigde Vrienden uit Pulle heeft een nieuw bestuur. Met Glen Willems, Sara De Schutter, Lieve Hermans, Dave Dries, Huub De Bruin en Ludo Van der Schraelen trekt de harmonie resoluut de kaart van de jeugd. Kriebelt het om mee te spelen? Mail dan snel naar Hou 11 juli alvast vrij in je agenda, want dan organiseren we weer een gezellige picknick bij Bruyneel! Je leest er alles over in het volgende gemeenteblad. Culinaire fietstochten Eindeloos fietsplezier gegarandeerd in het Land van Playsantiën! Tussen 23 april en 27 september verwelkomen de gemeenten Lille, Malle, Ranst, Zandhoven en Zoersel je erg graag met drie smaakvolle fietstochten. Deze routes bieden een sportieve dagtocht gekoppeld aan culinaire verwennerij in vier horecazaken. Onderweg word je enthousiast ontvangen en krijg je een voor-, hoofd- en nagerecht voorgeschoteld. Route 1: Malle - Zoersel (41 km) Ontvangst bij De Degustatie (Dorpsplaats Malle): dagsoep of ovenverse quiche. Voorgerecht bij Lindeloo (Dorp Zoersel): kaaskroketten met Zoerselse Haveraertkaas. Hoofdgerecht bij De Sjoks (Halle-Dorp Zoersel): stoofvlees met Westmalle en frieten (incl. koffie of thee). Dessert bij Bistro Time-out (Sint-Jozeflei Malle): gevarieerd dessertenbordje. Deze route is mogelijk op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. 13

14 MEDEDELINGEN CULTUUR & TOERISME Route 2: Zandhoven - Lille (43 km) Ontvangst bij Cafetaria Het Veld (Schildebaan 22 b 2240 Zandhoven): Klein ontbijt met koffie of thee. Voorgerecht bij t Renteniershuis (Dijkstraat Viersel): tomatensoep met brood of tartaar van zalm met wasabi-gemberdressing. Hoofdgerecht bij Nicoty (Visbeekbaan Wechelderzande): kalkoentournedos met Max Kriekenbier, groentestoverij en huisgemaakte kroketjes of gegratineerde vispan met kreeftensaus en huisgemaakte kroketjes. Nagerecht bij Cafetaria Het Veld (Schildebaan 22 b 2240 Zandhoven): Tartuffo met vers fruit en amaretto of limoncello. Deze route is mogelijk op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Route 3: Ranst (49 km, verkorting mogelijk) Ontvangst bij Bakkerij Marc Jacobs (Oudstrijdersstraat Ranst): lekkernij. Voorgerecht bij Remise (Schildesteenweg Oelegem): Zuiderse pastasalade met tonijn. Hoofdgerecht bij Den Bol (Zandhovensesteenweg Oelegem): zalmfilet met limoensaus en puree of stoofvlees met Corsendonckbier, witloofsla en frietjes Dessert bij t Lekker Koeike (Hallebaan 21 a 2520 Oelegem): Coupe vers fruit, Coupe advocaat, Coupe banana split of Dame Blanche en koffie of thee. Deze route is mogelijk op vrijdag, zaterdag en zondag. Praktisch: Reserveren is verplicht: Reserveren kan tot 48 uur vóór aanvang. (Reserveer vroeger als je de vouchers graag met de post ontvangt.) Vanaf 10 personen minimaal 10 dagen op voorhand reserveren. Kostprijs: 35 per persoon (excl. drank) te betalen op BE Vertrek tussen en uur Je krijgt een boekje met route en kaartje. Er zitten ook 4 vouchers bij voor de ontvangst, het voorgerecht, hoofdgerecht en dessert. Wil je meer tochten doen of wil je enkele dagen logeren in de regio? Kijk dan voor leuke logeeradresjes op 14

15 BOUWEN & WERKEN Stel je investeringen niet langer uit Vanaf 2016 worden de bestaande energiepremies afgebouwd. Heb je plannen om je woning te renoveren? Wil je ingrepen doen om je energieverbruik voor de toekomst te beperken? Stel je investeringen dan niet langer uit en profiteer nog snel van een heleboel premies! Een energiezuinig huis is een huis met dakisolatie én muurisolatie én een hoogrendementsketel én dubbele beglazing Pas dan bespaar je maximaal op je energiefactuur. Het goede nieuws is dat voor elk van deze ingrepen op dit moment nog altijd premies gegeven worden in Vlaanderen. Energie én geld besparen Netbeheerder Eandis behoudt in 2015 alle interessante premies voor energiebesparende maatregelen. Het zijn premies zonder maximumbedrag voor dak-, zolder-, vloer-, buitenmuur- en spouwisolatie en hoogrendementsbeglazing. Er komt bovendien een nieuwe, extra hoge premie bij voor de combinatie van buitenmuur- of spouwisolatie en hoogrendementsbeglazing. De premies moet je rechtstreeks aanvragen bij Eandis. Meer informatie via of via Sinds 1 juli 2014 is de belastingvermindering voor dakisolatie een Vlaamse bevoegdheid. De Vlaamse overheid heeft beslist dat deze vermindering (30% belastingvermindering voor dakisolatiewerken uitgevoerd via een aannemer) nog van toepassing blijft voor investeringen in dakisolatie betaald in Wooninfopunt Het gemeentelijke Wooninfopunt geeft advies op maat. Een medewerker helpt je bijvoorbeeld om na te kijken welke premies je allemaal kan aanvragen of geeft een antwoord op al je vragen over huren en verhuren, verbouwen en aanpassen, sociale huisvesting, Het Wooninfopunt heeft elke donderdag van tot uur een zitdag op de dienst Ruimtelijke Ordening van het gemeentehuis. Eén keer per maand zijn ze er ook op maandagavond (zie voor de juiste data). info Wooninfopunt IGEAN Huisvestingsambtenaar Zandhoven Sofie Elaut Goed isoleren, niet alleen voor je eigen woning, maar ook voor je huurwoning! Vanaf 2020 is het verhuren van woningen zonder dakisolatie verboden. Laat het dak van je opbrengsteigendom nog dit jaar isoleren en geniet nog snel van de premies en een belastingvoordeel. Huurwoningen waarvan het dak onvoldoende of niet geïsoleerd is, krijgen voorlopig een beperkt aantal strafpunten en een waarschuwing bij een onderzoek van de woningkwaliteit (doorgaans op aanvraag van een huurder). In een appartementsgebouw krijgen alle appartementen evenveel strafpunten bij het ontbreken van dakisolatie, niet enkel de appartementen die onder het dak gelegen zijn. 15

16 BOUWEN & WERKEN De dakisolatienorm is in theorie, net als alle andere minimale kwaliteitsnormen voor woningen, niet beperkt tot huurwoningen. Maar de mogelijke sancties bij een ongeschiktheidsverklaring (jaarlijkse heffing, strafrechtelijke handhaving) zijn niet van toepassing indien de woning door de eigenaar zelf wordt bewoond. Premies om te isoleren Je kan bij Eandis tussen 3 en 8 euro krijgen per m² isolatie. Het bedrag hangt af van de Rd-waarde van je isolatiemateriaal en of je de isolatie zelf plaatst of met een aannemer werkt. Daarbovenop kan je van Vlaanderen nog 30% belastingvermindering krijgen op de totaalfactuur als je de werken laat uitvoeren door een aannemer. Daarnaast is er op dit moment ook een extra hoge sociale dakisolatiepremie van 23 euro per m² voor woningen die verhuurd worden aan personen uit bepaalde doelgroepen of aan een bepaalde maximale huurprijs. Deze extra premie kan enkel aangevraagd worden door een projectpromotor. Voor onze gemeente is dat Goed Wonen vzw Noorderkempen. Meer informatie hierover vind je op Verhuur je zelf een woning en overweeg je om dakisolatie te (laten) plaatsen in jouw opbrengstwoning? Neem dan contact op met het Wooninfopunt, dan ben je er zeker van dat je geen enkele premie mist! Nieuw: lenen om zo minder energie te betalen Iedereen vindt het belangrijk dat het energieverbruik daalt, al is het maar om ook minder energiekosten te moeten betalen. Daarom geeft het Vlaamse Gewest goedkope leningen aan particulieren voor structurele energiebesparende maatregelen aan hun woning. In Zandhoven verloopt deze energielening via IGEAN. Voor wie? Iedereen kan een energielening aanvragen. Niet alleen eigenaars, maar ook huurders of verhuurders kunnen van de renteloze of goedkope lening genieten. De woning waarin de werken worden uitgevoerd, moet in één van de deelnemende gemeenten liggen. Bovendien moeten de werken die uitgevoerd worden, voorkomen op de lijst van aanvaardbare werken. Het gaat onder meer over het vervangen van de cv-ketel door een energiezuinig exemplaar, het plaatsen van dak- of muurisolatie, vervangen van ramen, het plaatsen van een zonneboiler kortom allerhande werken die je helpen de energiekost te drukken. Daarin schuilt de belangrijkste winst: de lener spaart op zijn energieverbruik. Hoe werkt het? Je kan een bedrag lenen van euro tot euro dat je terugbetaalt binnen maximaal 5 jaar. Er worden geen dossierkosten of wederbeleggingsvergoeding gevraagd. De vaste intrestvoet bedraagt 2%. Voor sommige minder begoede personen is zelfs een renteloze lening mogelijk. Ook de verhuurder die zijn woning verhuurt aan een erkend sociaal verhuurkantoor (SVK) komt mogelijk in aanmerking voor de renteloze lening. Hiervoor neem je contact op met het SVK. 16

17 BOUWEN & WERKEN Op het moment van de aanvraag mogen de werken nog niet zijn uitgevoerd. De lening wordt goedgekeurd op basis van offertes. Vul het aanvraagformulier in en zorg dat alle bijlagen zijn bijgevoegd. Als dit dossier en de gedetailleerde offerte voldoen, krijg je snel uitsluitsel of je aanvraag is goedgekeurd. Daarna kan je de werken laten uitvoeren. Meer informatie over de IGEAN energielening en over de werken die in aanmerking komen vind je op Met vragen kan je elke werkdag tussen en uur terecht op het nummer of mail naar Uiteraard kan je ook bij het Wooninfopunt terecht voor meer uitleg of hulp bij de aanvraag. Let op: geld lenen kost ook geld! Red Dot Design Award voor ANYWAYdoors Sommigen noemen het een deur. ANYWAYdoors spreekt van een Room Divider. Een taatsdeur van formaat die je dankzij unieke pivotscharnieren monteert zonder inbouwdelen in de vloer. Het plaatsen van de Room Divider kan dus zowel in nieuwe gebouwen als in bestaande woningen en kantoren. Ook de jury van de Red Dot Award was vol lof over het ontwerp en reikte ANYWAYdoors voor het eerst een Red Dot Design Award uit. Een passend verjaardagscadeau voor het bedrijf uit Massenhoven dat op 1 april precies 20 jaar oud werd. N14: Fase 5 start op 4 mei Sneller dan gepland, start AWV met fase 5 van de werken aan de N14. In deze fase wordt het laatste stuk tussen de Kerkstraat in Massenhoven en de Vierselbaan in Zandhoven aangepakt. Er is geen omleiding voorzien. Het verkeer kan in beide richtingen over de oostelijke kant van de N14 rijden. De Kerkstraat en de Vierselbaan zelf blijven open. Alle andere zijstraten op dit stuk worden afgesloten: Osseweg, Hogeweg, Bogaereweg, Galgeweg, Liersebaan en Antwerpsebaan. Bewoners kunnen wegrijden via de Oelegembaan. De afwerking van de huidige fase 4 zal in de tweede helft van mei afgerond worden. 17

18 SOCIAAL NIEUWS MILIEU EN NATUUR Huisvuilkalender Plaats het afval de dag van de ophaling uiterlijk om 07.00u. s ochtends duidelijk zichtbaar op de stoep. Bij onvoorziene omstandigheden kan de ophaling vroeger of later plaatsvinden dan normaal. G.F.T.+ en PMD (blauwe zak) wordt opgehaald op volgende dagen: Vrijdag 15 mei Vrijdag 29 mei Vrijdag 12 juni Vrijdag 26 juni Opgelet: er is geen ophaling op vrijdag 1 mei. GFT+ wordt opgehaald op zaterdag 2 mei en PMD op maandag 4 mei! KGA wordt opgehaald op zaterdag 13 juni Kerkplein Massenhoven: Kerkplein Viersel: Kerkplein Pulle: Kerkplein Pulderbos: Kerkplein Zandhoven: u u u u u. Huisvuil (grijze zak) wordt iedere maandag opgehaald. Opgelet: de ophaling van pinkstermaandag 25 mei verschuift naar vrijdag 22 mei! Groot huisvuil Ophaling Dinsdag 5 mei Dinsdag 2 juni Dinsdag 7 juli Reserveren vóór Woensdag 29 april Woensdag 27 mei Woensdag 1 juli Handelsvuil woensdag 27 mei woensdag 24 juni Reserveren kan bij de milieudienst via 03/ De ophaling kost forfaitair 40 euro en wordt aangevuld met het bedrag dat op het containerpark verschuldigd is voor de afgifte van betalende fracties. Papier en karton: Pulderbos, Viersel, Massenhoven, Zandhoven en Pulle Pulderbos, Viersel, Massenhoven, Zandhoven Pulle Woensdag 20 mei Woensdag 17 juni Zaterdag 20 juni Textielophaling aan huis op 21 mei Op 21 mei houdt Kringwinkel De Cirkel een huisaan-huis inzameling voor textiel. Enkele dagen voor de inzameling krijg je hiervoor een oranje kringwinkelzak in de brievenbus. Zet de zak (eventueel aangevuld met eigen zakken) op 21 mei aan de straatkant. Opgelet: enkel herbruikbare en herstelbare kleding, schoeisel, linnengoed, woningtextiel, komen in aanmerking. Openingsuren containerpark Tijdens de zomerperiode, dit is van 1 april tot en met 30 september: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: u. woensdag: sluitingsdag donderdag: u. zaterdag: u. Gesloten op zon- en feestdagen: Vrijdag 1 mei (Feest van de arbeid) Donderdag 14 mei (O.L.H. Hemelvaart) Maandag 25 mei (pinkstermaandag) 18

19 SOCIAAL NIEUWS MILIEU EN NATUUR Geld besparen? Gemakkelijk! Laat je inspireren op de gratis Energiefit-avond van Eandis Eandis en de energiespecialisten van de Bond Beter Leefmilieu ontwikkelden een avondsessie die een hele reeks verrassende energietips op een leuke manier uit de doeken doet. Zonder veel moeite en zonder grote investeringen kun je er al snel een paar honderd euro per jaar mee besparen. Geen extreme toestanden, maar wel een leuk anderhalf uur, vol praktische info waarmee je meteen aan de slag kunt. Wie? Iedereen die graag geld en energie bespaart met weinig moeite Wanneer? Dinsdag 19 mei 2015 van tot uur Waar? Raadzaal gemeentehuis, Liersebaan Zandhoven Prijs? Gratis! Inschrijven is wel verplicht en kan via of bij de milieudienst ( Oude stookolietank? Doe mee aan de tankslag! Oude stookolietanks vormen een bedreiging voor het milieu. Daarom ben je volgens de milieuwetgeving verplicht om elke tank die definitief buiten gebruik wordt gesteld, eerst leeg te maken, te reinigen en vervolgens te verwijderen of op te vullen. Om je te helpen, hebben IGEAN en de gemeente de handen in elkaar geslagen. Samen organiseren we een tankslag. Doe mee, druk de kostprijs en bespaar jezelf een lange administratieve procedure! Je vindt de geldende tarieven van de tankslag, het invulformulier en een handleiding op be. Schrijf je in bij IGEAN tot 15 juni Na de inschrijving krijg je van IGEAN een order. Dat moet je vóór 30 juni volledig ingevuld bezorgen aan de firma Mourik, de firma die de beste voorwaarden kon voorleggen in de prijsvergelijking van IGEAN. De tanks worden gesaneerd in de periode september-november. De timing per gemeente verschijnt eind augustus op info IGEAN milieu & veiligheid Peter Vernimmen Doornaardstraat Wommelgem Milieudienst Zandhoven Sarah Moeyersoons

20 SOCIAAL NIEUWS MILIEU EN NATUUR Tuinadvies nodig? Kom gewoon even langs! Op 6 en 7 juni staan onze tuinprofessionals je graag te woord. De Kringloopkrachten (vroeger: compostmeesters) stellen samen met Velt en Natuurpunt hun erf opnieuw open voor de nieuwsgierige bezoeker. Iedereen is welkom tussen en uur. Op zaterdag komt Ivo Pauwels langs om uur. Je kent hem zeker als de tuinman van Radio 2. Hij brengt leuke verhalen mee en antwoordt graag op al jullie tuinvragen. Maar ook de imkers van De Bij hoort erbij vertellen graag waar ze mee bezig zijn en laten je proeven van het resultaat van hun bij-zondere samenwerking met de bijtjes. Breng gerust je boterhammen mee. In ons openluchtcafé kan je gezellig iets drinken. We hopen op een heerlijk zonnetje, maar het wordt hoe dan ook een leuke en leerrijke dag met aandacht voor een ecologische tuin. Win een speelplein Onze gemeente heeft zich ingeschreven voor de grote Bebat-inzamelwedstrijd en kan zo een unieke en milieuvriendelijke speeltuin winnen. Maar daarvoor rekenen we op jou! Recycleer met ons mee! Ga op zoek naar al je lege batterijen en breng ze tussen 1 en 31 mei 2015 naar een Bebat- inzamelpunt (supermarkt, containerpark,...) in onze gemeente. Als onze gemeente de meeste lege batterijen heeft ingezameld, is de speeltuin van ons! En daar kunnen onze gemeente, onze kinderen en ook de natuur alleen maar beter van worden! Bebat zorgt ervoor dat lege batterijen gerecycleerd worden en een nieuw leven vinden in tal van toepassingen. Zoek een inzamelpunt in je buurt via 20

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6 6 / 6 2011 uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6 CULTUURWEEKEND 2011 14-15 - 16 oktober Gust-Boschmansprijs en Publieksprijs 2011 in het

Nadere informatie

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p.

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p. de Zitmoment Durf vergelijken p.4 Samenaankoop goedkopere, groene energie p.9 Programmabrochure De Meet p.13 Sociaal Verwarmingsfonds 2013 p.22 NOVEMBER 2013 UITNEEMBAAR PROGRAMMABROCHURE NAJAAR 2013 -

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

7 10 Ontdek het speelplein 15 Juni compostmaand 6 Park tegen kanker 7 Goedkoopste energieleverancier 10. www.lille.be

7 10 Ontdek het speelplein 15 Juni compostmaand 6 Park tegen kanker 7 Goedkoopste energieleverancier 10. www.lille.be Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - mei-juni 2012 jrg 36 nr.3 6 www.lille.be 7 10 Ontdek het speelplein 15 Juni compostmaand 6 Park tegen kanker 7 Goedkoopste energieleverancier

Nadere informatie

www.ruiselede.be ruiselede

www.ruiselede.be ruiselede GEMEENTE RUISELEDE www.ruiselede.be ruiselede 28ste jaargang - winter 2013-2014 bericht aan de bevolking P.3 VRIJE TIJD P.11 dossier P.16 milieu P.18 interview P.22 OCMW OCMW P.24 terugblik P.27 UIT DE

Nadere informatie

Aanpak energiearmoede Zonnebeke

Aanpak energiearmoede Zonnebeke Aanpak energiearmoede Zonnebeke Evaluatie en aanbevelingen 1. INLEIDING In 2011 werd de Westhoek erkend als lokale entiteit voor het FRGE (fonds ter reductie van de globale energiekost). De opstart van

Nadere informatie

INFO KUURNE. december 2010. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap. Groene Long Kuurne - Witte kluifzwam (Helvella crispa),

INFO KUURNE. december 2010. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap. Groene Long Kuurne - Witte kluifzwam (Helvella crispa), INFO KUURNE november december 2010 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne Groene Long

Nadere informatie

Het Gemeentebestuur van Lendelede wenst samen met haar

Het Gemeentebestuur van Lendelede wenst samen met haar L Gemeentebestuur Lendelede januari - februari - maart 2012 LENDELEDE de bezige k(r)ant van onze gemeente V R I J D A G 6 J A N U A R I 2 0 1 2 Het Gemeentebestuur van Lendelede wenst samen met haar bevolking

Nadere informatie

Het Stille Strand leeft!

Het Stille Strand leeft! JAARGANG 32 NUMMER 1 MAART 2014 SBOB jaarvergadering 20 mrt Abeelplein: de verskiosken Het Stille Strand leeft! Tips voor een betere buurt is het (gratis) kwartaalblad van de Bomenbuurt in Den Haag en

Nadere informatie

UITNODIGING RIEMST DANST! Dans- en ontspanningsnamiddag voor alle 50-plussers (p. 3)

UITNODIGING RIEMST DANST! Dans- en ontspanningsnamiddag voor alle 50-plussers (p. 3) Tweemaandelijks informatieblad van de gemeente Riemst Jaargang 35 november/december 2011 Verschijnt op 7.050 exemplaren 37 P 004432 Afgiftekantoor 3770 Riemst zeventig informatieblad 0 7 België-Belgique

Nadere informatie

INFOMAGAZINE C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 91 43 0 0. Jumborun - 23 augustus 2014. november - december 2014.

INFOMAGAZINE C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 91 43 0 0. Jumborun - 23 augustus 2014. november - december 2014. INFOMAGAZINE C M Y K 91 43 0 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 Jumborun - 23 augustus 2014 november - december 2014.06 Optreden Will Tura OC Leieland - 18 november 2014 inhoud

Nadere informatie

De boer op met vrije tijd

De boer op met vrije tijd De boer op met vrije tijd Houvast voor vrijwilligers in armoedeorganisaties FONDS VRIJETIJDSPARTICIPATIE voor mensen die in armoede leven Wat is vrijetijdsparticipatie en waarom is het belangrijk? Colofon

Nadere informatie

Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels. Armoede bij ouderen. Begeleiding van CEDES

Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels. Armoede bij ouderen. Begeleiding van CEDES Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels Armoede bij ouderen Begeleiding van CEDES Oktober 2011 VOORWOORD Oktober was voor enkele Welzijnsschakels een spannende maand. De trein op naar Brussel, niet weten

Nadere informatie

Welkom bij het Sociaal Huis

Welkom bij het Sociaal Huis TERVUREN INFO 5 Special Sociaal Huis tegen armoede 11 Boek je cursus in Papeblok 17 Middenstand op nieuw elan Welkom bij het Sociaal Huis Maandelijks informatieblad gemeente Tervuren www.tervuren.be Oktober

Nadere informatie

Kantoor van afgifte : Gent X Maandelijks, verschijnt niet in februari en augustus - Jaargang 22 - nr. 1

Kantoor van afgifte : Gent X Maandelijks, verschijnt niet in februari en augustus - Jaargang 22 - nr. 1 toelatingsnummer : 9770 Kruishoutem P209090 Kantoor van afgifte : Gent X Maandelijks, verschijnt niet in februari en augustus - Jaargang 22 - nr. 1 V.U. : Unizo vzw - Nieuwstraat 17 - Kruishoutem Foto

Nadere informatie

Glabbe KLAP. 16 Interview: Miel Guelinckx. 18 600 schapen passeren in Glabbeek. 25 De Roos: programmatie 2010-2011. 28 Infodag over wonen en bouwen

Glabbe KLAP. 16 Interview: Miel Guelinckx. 18 600 schapen passeren in Glabbeek. 25 De Roos: programmatie 2010-2011. 28 Infodag over wonen en bouwen September 2010 Glabbe KLAP Gemeentelijk Infomagazine drieëndertigste jaargang nummer 3 Attenrode-Wever Bunsbeek Glabbeek-Zuurbemde Kapellen IN DIT NUMMER: Wat te doen wanneer uw partner sterft? Armoede

Nadere informatie

Community Supported Agriculture Netwerk CSA STARTERBROCHURE

Community Supported Agriculture Netwerk CSA STARTERBROCHURE Community Supported Agriculture Netwerk CSA STARTERBROCHURE Deze brochure kwam tot stand met de steun van de Vlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling in

Nadere informatie

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 06 tweemaandelijkse uitgave NOVEMBER - DECEMBER 2011 www.kaprijke.be Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 1 Woonzorgcentrum colofon Tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

ACW Gent-Eeklo klaar voor komende vier jaar. Iedereen mee in onze gemeente. Sporentraject gemeenteraadsverkiezingen komt op gang

ACW Gent-Eeklo klaar voor komende vier jaar. Iedereen mee in onze gemeente. Sporentraject gemeenteraadsverkiezingen komt op gang België - Belgique P.B. Gent X maand bericht 2 3/1188 P 602 404 ACW en Beweging - Jaargang 68 - maart - april 2012 ACW Gent-Eeklo klaar voor komende vier jaar Iedereen mee in onze gemeente Sporentraject

Nadere informatie

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Wie heeft recht op de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas? Welke maatregelen beschermen je tegen afsluiting? Sociale maatregelen

Nadere informatie

TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK

TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK gemeente Wachtebeke informatieblad Zie p. 6-7 tweemaandelijks tijdschrift november-december 2013 TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK Het gemeentelijk informatieblad Wachtebeke wordt gedrukt

Nadere informatie

infokrant Herent - Winksele - Veltem-Beisem / juni 2012 / nummer 253

infokrant Herent - Winksele - Veltem-Beisem / juni 2012 / nummer 253 infokrant Herent - Winksele - Veltem-Beisem / juni 2012 / nummer 253 U bent welkom Voor de ingebruikname van De Kouter hebben we een basisdienstverlening aan de centrale onthaalbalie uitgewerkt die we

Nadere informatie

Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3. Bol en Budiv P.4. Extra Infodagen voor starters P.5. Inge Vervotte op bezoek P.6

Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3. Bol en Budiv P.4. Extra Infodagen voor starters P.5. Inge Vervotte op bezoek P.6 Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3 Bol en Budiv P.4 Extra Infodagen voor starters P.5 Inge Vervotte op bezoek P.6 De basisprincipes van het PAB P.10 Getuigenis: Frank P.11 Goede werkgever P.12 Rechtzetting

Nadere informatie

Op pagina 5 van deze Visie lees je hoe de prijs van geneesmiddelen tot stand komt, en hoe je zelf kunt besparen op je kosten bij de apotheker.

Op pagina 5 van deze Visie lees je hoe de prijs van geneesmiddelen tot stand komt, en hoe je zelf kunt besparen op je kosten bij de apotheker. s e 5 Regio Mechelen Vrijdag 6 maart 2015 Prijs meeste generische geneesmiddelen daalt met 6 procent Pilletjes goedkoper Door een reeks besparingsmaatregelen van de federale regering worden heel wat generische

Nadere informatie

Verschijnt driemaandelijks 29 maart 2012 V.u. Gemeentebestuur Gooik, Koekoekstraat 2, 1755 Gooik INHOUD

Verschijnt driemaandelijks 29 maart 2012 V.u. Gemeentebestuur Gooik, Koekoekstraat 2, 1755 Gooik INHOUD infogooik Verschijnt driemaandelijks 29 maart 2012 V.u. Gemeentebestuur Gooik, Koekoekstraat 2, 1755 Gooik INHOUD G O O I K O E T I N G E N K E S T E R L E E R B E E K S T R I J L A N D steeds tot uw dienst

Nadere informatie

KOM OP TEGEN KANKER. Eerste SPECIAL DAYS voor kinderen en jongeren met een mentale handicap werden een groot succes!!!

KOM OP TEGEN KANKER. Eerste SPECIAL DAYS voor kinderen en jongeren met een mentale handicap werden een groot succes!!! KOM OP TEGEN KANKER Het plantjesweekend voor Kom op tegen Kanker kende weer een enorm succes. Op 19 verkoopplaatsen en in 2 verenigingen verkochten wij met een groep van 45 enthousiaste vrijwilligers 2240

Nadere informatie

Gemeentelijk Infomagazine Glabbeek Vijfendertigste jaargang september 2012

Gemeentelijk Infomagazine Glabbeek Vijfendertigste jaargang september 2012 Verschijnt driemaandelijks Afgiftekantoor: 3200 Aarschot GlabbeKLAP Gemeentelijk Infomagazine Glabbeek Vijfendertigste jaargang september 2012 glabbeek.be GEMEENTE PROMOOT STREEK- & FAIRTRADE PRODUCTEN

Nadere informatie

Ondernemen. Kristel Vereecken Gentse Starter 2012. De Koerier van het Liberaal Verbond voor Zelfstandigen

Ondernemen. Kristel Vereecken Gentse Starter 2012. De Koerier van het Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen De Koerier van het Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Kristel Vereecken Gentse Starter 2012 Bouw eens een energiepositieve woning Over te nemen: bakkerswinkel Jaargang 66 - april/mei/juni

Nadere informatie

Een werkboek waarmee u direct aan de slag kunt!

Een werkboek waarmee u direct aan de slag kunt! Een werkboek waarmee u direct aan de slag kunt! Na het eerste deel van het educatieve pakket WWW (Wij willen weg. Wij willen wonen. Wij willen werk.), stelt de Provincie West-Vlaanderen de handleiding

Nadere informatie