Brief aan bank 1 / 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brief aan bank 1 / 11"

Transcriptie

1 1 / 11 Brief aan bank Doelwitten van oplichterspraktijken door een bank gaan een frontale confrontatie met deze bank aan. Ze willen de opbrengst van hun actie aan slachtoffers van banken weggeven. Zal de legende van Robin Hood zich op een hedendaagse manier herhalen? Zullen anderen dit voorbeeld volgen? De onderstaande brief, die is opgesteld als een manifest (https://en.wikipedia.org/wiki/manifesto), is verzonden aan de Komerční banka, een Tsjechische tak van de Franse handelsbank Société Générale (https://en.wikipedia.org/wiki/société_générale). De Société Générale is de derde grote bank in Frankrijk met vestigingen in Afrika, Azië, Europa en Zuid Amerika. H.F.N. den Boer Lovčice Lovčice u Nového Bydžova Komerční banka, a. s. nám. Osvoboditelů Hradec Králové Jan Brzák Lovčice, Per aangetekende brief dd heb ik aangegeven geen verdere betalingen te kunnen doen inzake de hypothecaire lening en de daaraan gekoppelde levensverzekering. De reden was niet vermeld. Wel heb ik in deze brief beloofd om uiterlijk contact op te nemen met concrete informatie die noodzakelijk is voor de afhandeling. Deze deadline heb ik later opgeschoven naar In deze brief heb ik de KB verzocht rustig te wachten tot ik contact zou opnemen. De KB heeft dit niet gerespecteerd. Sindsdien heb ik diverse onnodige betalingsherinneringen ontvangen die geautomatiseerd per post, SMS en waren verzonden. Ook heeft de KB diverse malen gebeld. Ik beschouw het als zeer ongepast dat wij lastiggevallen worden met een machinale strategie die gericht is op manipulatie en intimidatie. Na ondertekening van het contract voor de hypothecaire lening op heb ik kennis genomen van feiten die relevant zijn voor de verdere afwikkeling van dit contract. In bijlage 1 is beschreven van welke feiten ik kennis heb genomen. De tekst is zodanig geschreven dat relevante feiten zo beknopt mogelijk, maar voldoende omschreven worden. Alvorens deze brief verder te lezen, adviseer ik dringend eerst bijlage 1 door te nemen. Na kennisname van deze feiten was ik in eerste instantie verbijsterd en boos. Niets heeft grotere gevolgen dan beschaamd vertrouwen. Aangezien ik niet uit een emotionele opwelling wilde handelen, heb ik eerst ruim de tijd genomen om informatie op waarheidsgehalte te controleren en te overdenken wat ik daar praktisch gezien mee aanmoest. Een reactie op misdaden als oplichterij moet immers duidelijk, krachtig, waardig en rechtvaardig zijn.

2 Betaalrekening Er wordt regelmatig geld van mijn betaalrekening afgeschreven voor het beheren van de rekening, het storten van contant geld enzovoort. In totaal is er vanaf 2005 tot en met eind 2013 ca kč (ca. 560) afgeschreven aan bankkosten voor de betaalrekening. Als IT specialist (analist, ontwerper, programmeur en beheerder) heb ik software ontworpen, geproduceerd, onderhouden en beheerd voor web gebaseerde boekhoudingen. Daardoor is mij bekend dat de infrastructuur voor banken grotendeels gelijk is aan die van een administratiekantoor. Er worden immers vooral boekingen behandeld die via internet bankieren worden ingevoerd door de rekeninghouder zelf. Betalingen via betaalpassen worden automatisch geregistreerd. Een administratiekantoor wat niet hebzuchtig is zou de resterende handelingen op mijn betaalrekening voor een fractie van de in rekening gebrachte kosten kunnen afhandelen. Het Bitcoin (https://nl.wikipedia.org/wiki/bitcoin) systeem handelt alle digitale betalingen en en gerelateerde controles sterk beveiligd, volledig automatisch en volledig gratis af. Met de woekerprijzen van Tsjechische banken is hun hebzucht voor wat betreft betaalrekeningen objectief vastgesteld. 2 / 11 Om te testen hoe banken zich als contractpartner gedragen, heb ik een aantal malen op een kritisch moment geen geld gestort op de rekening. Zoals te verwachten werd het geld voor de maandelijkse hypotheekbetaling deels afgeschreven, waarmee het rekeningsaldo op nul kwam. De rekening laat volgens afspraak geen negatief saldo toe. Toch constateerde ik dat de KB in plaats van netjes te wachten op bijboekingen bankkosten afschreef. Daardoor ontstond een debetsaldo, een door de KB veroorzaakt probleem wat niet volgens afspraak is. Vervolgens stuurde de KB een brief met een aanmaning dat er een ongeoorloofd debetsaldo was, waarop een boete volgde. Het debetsaldo van ca. 125 kč (ca. 5) werd bestraft met een boete van ca. 100 kč (ca. 4), waarna de KB ook nog debetrente afschreef van minder dan 1 kč. Deze gebeurtenissen hebben zich een aantal malen herhaald zodat een gedragspatroon vastgesteld kon worden. Hiermee is objectief vastgesteld dat de KB haar cliënten niet beschouwt als een gelijkwaardige partner waar fatsoenlijk mee omgegaan dient te worden, maar eerder een schier onuitputtelijke bron van extra inkomsten die zonder scrupules van rekeningen geroofd kunnen worden. Immers, de slachtoffers van deze berovingen zijn machteloos tenzij ze de rekening opzeggen. Navraag leerde dat dit bij alle Tsjechische banken hetzelfde werkt, ik heb geen enkele uitzondering op deze modus operandi gehoord. Hypothecaire lening Bij het afsluiten van de hypothecaire lening zijn er een aantal discutabele zaken gebeurd. Voor ons was de situatie erg eenvoudig. Wij wilden een huis kopen met geld van een lening. Wij veronderstelden dat de KB dit geld in haar bezit had en betrouwbaar was. Achteraf bleek dit, zo blijkt uit bijlage 1, niets meer dan een zorgvuldig geconstrueerde leugen. Er werd een looptijd, een rente, een rentevaste periode en een maandtermijn afgesproken. De woning diende als onderpand. Meer dan dit, plus de onderstaande koppelverkoop, zijn wij nooit overeengekomen met de KB. Het contract en de algemene voorwaarden waren in de Tsjechische taal, zodat wij het niet konden lezen. Er werd ons niet uitgelegd wat daarin stond, zodat niet gesteld kan worden dat wij deze bepalingen zijn overeengekomen. Om deze reden beschouw ik de niet overeengekomen bepalingen in de overeenkomst niet als bindend. Achteraf blijkt dat in het contract staat dat wij de documenten gelezen hebben en uit vrije wil accoord zijn gegaan met alle bepalingen die daarin staan. Dit is een grove leugen. Wie tegenwerpt dat wij dan niet hadden moeten tekenen vergeet dat papier niet heilig is, en iedere overeenkomst voort dient te komen uit gelijkwaardigheid, wederzijds respect, transparantie, eerlijkheid en betrouwbaarheid. Een document wat voortkomt uit dwang of misleiding is slechts een vodje met nul en generlei waarde. Bij het ondertekenen van de overeenkomst kregen wij ook met koppelverkoop te maken. Er werd ons verteld dat het huis ook verzekerd moest worden. De verzekering werd bij de KB afgesloten. Er werd ons verteld dat ik een levensverzekering moest afsluiten ter waarde van de koopsom van de woning. De verzekering werd bij de KB afgesloten met een premie die, zo bleek achteraf, ongeveer het dubbele is van de noodzakelijke kosten bij een andere aanbieder. Er werd ons geen mogelijkheid geboden om deze verzekeringen elders af te sluiten. De dwang om te dure aanvullende te diensten bij de KB af te nemen beschouw ik achteraf als respectloos en misdadig. Een ander document wat ons gevraagd werd te ondertekenen wordt in het Tsjechisch een vinkulace genoemd. Achteraf, toen wij een andere verzekering afsloten voor het huis, bleek dat er een nieuwe vinkulace ondertekend moest worden. Daarom heb ik eerst gecontroleerd wat die vinkulace nu eigenlijk inhoudt. Onze account manager heeft niet de moeite genomen om mijn vragen over dit onderwerp volledig te beantwoorden, dus heb ik zelf

3 onderzoek gedaan. Het bleek dat de KB door deze vinkulace bij een schadeuitkering van de verzekering na bijvoorbeeld brand in onze woning absolute controle krijgt over het geld, ongeacht welk deel van de woning door de KB wordt gefinancieerd en wat de marktwaarde van de woning is. Pas na toestemming van de KB kunnen leveranciers betaald worden. De rol van een bank is uitsluitend het verstrekken van krediet. De rol van een huiseigenaar is onder andere te zorgen voor zijn woning. Doordat de KB zich middels een vinkulace in een machtspositie wurmt, is de eigenaar na het ondertekenen van een vinkulace niet meer vrij om naar eigen inzicht een planning te maken, opdrachten te verstrekken, zijn woning te repareren na schade en betalingen te verrichten. Sterker, de eigenaar wordt ernstig belemmerd om te doen wat hij noodzakelijk acht en door de KB als een klein kind behandeld. Dit is voor mij volstrekt onaanvaardbaar. Daarom heb ik vorig jaar geen nieuwe vinkulace ondertekend. Niemand met enig gezond verstand zal, wanneer hij weet wat een vinkulace inhoudt, ooit een dergelijk document ondertekenen. Het gegeven dat verschillende Tsjechische banken haar cliënten dergelijke documenten als standaard procedure ter ondertekening voorleggen bewijst de absolute minachting voor haar cliënten. 3 / 11 Conclusies Wanneer een aap een gouden ring omgedaan wordt, blijft het een aap. Wanneer een oplichter zich presenteert met mooie woorden, nette pakken en mooie gebouwen, blijft het een oplichter. Dat en niets anders is de nuchtere werkelijkheid. Uit de voorgaande en de bijgevoegde tekst blijkt dat bankiers oplichters in hart en nieren zijn, parasieten, een verwoestende plaag voor de samenleving. Uit de voorgaande en de bijgevoegde tekst blijkt dat wij op diverse punten zijn misleid en opgelicht. De ondertekende overeenkomst behartigt slechts de belangen van de KB. De in de kleine letters beschreven ongelijke verhouding tussen de KB en ons als cliënten is weerzinwekkend. Aangezien deze overeenkomst voortkomt uit misleiding en bedrog, is zij van nul en generlei waarde. Afhandeling Ontbinding overeenkomsten Het moge duidelijk zijn dat wij geen enkele relatie met een organisatie van oplichters wensen. Om die reden delen wij mede dat onze relatie met de KB met onmiddellijke ingang ontbonden is. Dat betekent dat de betaalrekening, de hypothecaire lening en verzekeringen die bij of via de KB lopen nu niet meer bestaan. Eindafrekening Rechtvaardigheid vereist dat de vruchten van oplichterij worden teruggegeven en dat de misdaad bestraft wordt. De KB heeft een administratieve dienst verleend van geringe waarde en daar woekerprijzen voor in rekening gebracht. Ongeveer 7 jaar lang heb ik de vrucht van mijn feitelijke inspanningen ingeleverd bij de KB. Die situatie moet nu gecorrigeerd worden. Het zou onverstandig zijn om een overheid, medeplichtige en facilitator van deze misdaden, te verzoeken de noodzakelijke corrigerende maatregelen uit te voeren. Overheidsdienaren verkeren in eenzelfde positie als medewerkers en eigenaars van banken, zijnde beklaagden en strafwaardig. Kennelijk is het hoog tijd om weer een volksrechtbank (https://en.wikipedia.org/wiki/heliaia) in te voeren naar het principe van de oud-griekse ekklesia (https://nl.wikipedia.org/wiki/ekkl%c3%a8sia), zoals die eeuwenlang in diverse culturen heeft gezorgd voor rechtvaardige rechtspraak. Een volksrechtbank is een rechtbank van, voor en door het volk. Dat is heel wat anders dan rechtbanken van overheden die de belangen van corrupte politici en bankiers dienen. Aangezien er nog geen volksrechtbank is ingesteld, rest mij niets anders dan zelf een oordeel te vellen. Bijlage 2 bevat een berekening. Daarin wordt opgesomd welke transacties hebben plaatsgevonden en welke correcties zijn toegepast. De acties van de KB blijven niet zonder verdere gevolgen. De KB meent ons boetes te mogen opleggen, zonder dat wij daar ooit toestemming voor hebben gegeven. In bijlage 2 heb ik een boete vastgesteld voor de KB. Deze is direct opeisbaar. De hoogte ervan is niet onderhandelbaar en houdt rekening met: De aard en omvang van de oplichterspraktijken en de ernst van de gepleegde misdrijven. De welvaart en vooral levenskwaliteit die gepoogd is ons te onthouden. Het gegeven dat hedendaags geld een luchtbel is die op het punt staat uiteen te spatten, waardoor ieder geldbedrag snel onbruikbaar zal worden. De opgelegde boete heeft vooral als functie om duidelijk te maken dat de grens van het toelaatbare ver is

4 overschreden. Niet alleen voor ons, maar voor iedereen die ooit een lening heeft afgesloten of belasting heeft betaald. Daarbij denk ik niet alleen aan buren in onze straat, bekenden, vrienden en familie, maar ook aan miljarden mensen die wereldwijd onnodig honger en armoede lijden door toedoen van bankiers en hun handlangers, overheden. 4 / 11 Registratie kadaster Het recht van de KB op de woning als onderpand voor de hypothecaire lening is vervallen. Immers, de KB is blijkens bijlage 2 niet langer schuldeiser, maar schuldenaar. Dat betekent dat ik verwacht dat de KB haar recht op onderpand onmiddellijk bij het kadaster afmeldt, zodat de woning vrij verkocht kan worden. Wij hebben bewust gekozen voor een lagere levensstandaard. Inmiddels hebben wij het advies van Jezus opgevolgd (Matthëus 19:21) en verschillende armen blij gemaakt, een bevrijdende ervaring. Nu willen wij nog van de ballast van een grote woning af, uiteraard zonder de ruimte te bieden voor verdere oplichting of beroving. Toepasselijk recht Geen enkele bank heeft het recht om massaal cliënten te bedriegen, te misleiden, op te lichten en te manipuleren. De gedachte dat deze praktijken zonder consequenties door kunnen gaan is krankzinnig. Op welk recht baseer ik mij, om eigenhandig de KB een boete op te leggen en te stellen dat ik de KB niets schuldig ben? De wetten van landen zijn verdorven en daardoor verwerpelijk. Weinigen realiseren zich dat deze wetten onderworpen zijn aan natuurwetten (https://nl.wikipedia.org/wiki/natuurrecht), waarboven de wetten staan die door de Schepper van het universum, de rechtmatige eigenaar van de aarde zijn vastgesteld. Twee van deze geboden worden door onder andere banken en overheden structureel overtreden: "U zult niet stelen" (Exodus 20:15) "U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienaar, noch zijn dienares, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is" (Exodus 20:17) Mijn loyaliteit is uitsluitend voor onze Schepper en mensen die goedaardig zijn. Met kwaadaardige mensen, al dan niet verenigd in organisaties, dient mijns inziens korte metten worden gemaakt. Dit inzicht is in overeenstemming met de instructies van onze Schepper. Andere wetten dan die van onze Schepper beschouw ik als verwerpelijk. Interpretatie Welke interpretatie op een bepaald moment de boventoon voert, hangt volgens Nietszche af van macht en invloed, niet van de waarheid. Een goed voorbeeld van dit principe is Robin Hood. Velen stellen dat hij van de rijken stal om de buit aan de armen te geven. In werkelijkheid haalde hij door politici en geestelijken gestolen goed op om het aan de rechtmatige eigenaren terug te geven. Ik wens mij niet te verrijken door niet langer te betalen en op een makkelijke manier een huis zonder hypothecaire lening te krijgen. Geld wat mensen tot psychopathische egoïsten maakt en waarvan de waarde over niet al te lange tijd als een luchtbel uiteen zal spatten heeft voor mij geen aantrekkingskracht meer. Dit laatste geldt voor alle bezittingen die geroofd kunnen worden. Na afmelding door de KB van het hypothecaire onderpand op de woning bij het kadaster zal de dan hyptheekvrije woning verkocht worden. De opbrengst daarvan zal weggegeven worden aan mensen die het meest te lijden hebben gehad onder de misdaden van banken en overheden. Overige opbrengsten uit dit dossier krijgen eenzelfde bestemming. Dergelijk onbaatzuchtig handelen helpt om door God gegeven (maar door mensen ontnomen) menselijke waardigheid te herstellen. Deze houding is een praktisch gevolg van mijn geloofsovertuiging en het feit dat ik de woorden van de profeten Jesaja en Jezus serieus neem; om ketenen af te werpen en anderen te helpen hetzelfde te doen (Jesaja 58:5-6, Jesaja 61:1-2, Lukas 4:17-21). Ik wijs egoïstische concurrentie tussen mensen die anderen vrijheid en welvaart ontzegt af. Ik geloof in vrijwillige samenwerking die daadwerkelijke vrijheid brengt en onbaatzuchtig en gevend van aard is. Wie mijn handelingen wenst te interpreteren doet er goed aan grondig na te denken wie in deze kwestie de misdadiger is. De 'wanbetaler' zoals de KB wellicht zal stellen, of de KB als criminele organisatie? Of misschien overheden die misdaden van banken mogelijk maken? Waaraan zal de interpretatie onderworpen zijn? Natuurwetten, de autoriteit van onze Schepper of de propaganda voor slaafse gehoorzaamheid aan overheden die

5 via scholen, media en kerken tot ons komt? 5 / 11 Keuzemogelijkheden De KB heeft nu de mogelijkheid het onderpand van de hypothecaire lening af te melden bij het kadaster en tot betaling over te gaan. Het alternatief is de praktijken van oplichterij in samenwerking met haar partners, overheid en deurwaarders, over te laten gaan in beroving. In het laatste geval zal worden getracht geld of goederen onder dwang of met geweld toe te eigenen. De KB annex Société Générale heeft net als iedere andere bank de oorlog verklaard aan bevolkingen door misdaden te plegen. De weg van beroving inslaan, ondanks toenemende kennis in de publieke ruimte over de feitelijke aard van geld en het bancaire systeem, vermeerdert de ernst van de misdrijven. Als logisch gevolg van dergelijke misdrijven is het aannemelijk dat bevolkingen bankiers, politici, medeplichtigen en andere profiteurs niet in leven zullen laten. De ernst van de misdrijven rechtvaardigt dit, waarbij aangetekend dient te worden dat dit alleen rechtvaardig zou zijn indien: Ook de buiten het zicht van het publiek verstopte eigenaren van banken eenzelfde lot ondergaan. Fractioneel bankieren voorgoed verdwijnt. Geld wordt nooit meer een machtsmiddel wordt. Anders gezegd kan alleen sprake zijn van blijvende rechtvaardigheid wanneer mensen, na afgerekend te hebben met kwaadaardige verschijnselen, voortaan onbaatzuchtig samenwerken in plaats van elkaar te blijven beconcurreren. Tot slot Met deze brief heb ik mijn belofte aan de KB om contact op te nemen met concrete informatie inzake de afhandeling van de hypothecaire lening nagekomen. Vanaf dit moment wordt er gecommuniceerd onder mijn voorwaarden: Alle verdere communicatie zal via verlopen, tenzij ik anders aangeef. Deze zal voor het publiek inzichtelijk gemaakt worden. Mijn adres voor dit dossier is Inkomende berichten die naar een ander adres verzonden worden, zullen als niet verzonden worden beschouwd. Vanaf nu zal in de Engelse taal gecommuniceerd worden. Het Tsjechischtalige orgineel verwacht ik als bijlage. Inkomende berichten die niet tweetalig zijn, zullen als niet verzonden worden beschouwd. Brieven van de KB of haar handlangers zullen als niet verzonden worden beschouwd. Telefoontjes van de KB zijn niet welkom. Niet alleen omdat de beller niet geloofwaardig zal zijn, maar ook vanwege publiekelijke transparantie. Ontmoetingen zijn in deze fase ongewenst. Niet alleen vanwege publiekelijke transparantie, maar ook omdat wij er geen behoefte aan hebben ontboden te worden op een bankkantoor of verrast te worden door onverwachte bezoekers, om vervolgens geïntimideerd te worden door misdadigers. Op deze en alle volgende communicatie zijn verder de volgende voorwaarden van toepassing: Door de communicatie voort te zetten verklaren de KB en eventueel door haar ingeschakelde partijen zich hiermee, tenzij anders overeengekomen, zonder reserves accoord. Aldus opgesteld en ondertekend te Lovčice. Nico den Boer

6 Bijlage 1 Nationale valuta Vroegere ruilmiddelen van uiteenlopende aard werden vanaf een bepaald moment in de geschiedenis vervangen door muntstukken. De ruilmiddelen en muntstukken hadden één ding gemeen; ze hadden intrinsieke waarde. Dit betekent dat het materiaal van de ruilmiddelen of muntstukken een bepaalde waarde had. Deze waarde was sterk afhankelijk door de schaarsheid van het ruilmiddel en werd verder bepaald door vrije, ongereguleerde marktmechanismen. Gewoonlijk werden muntstukken vervaardigd van goud of zilver. 6 / 11 Omdat het niet altijd even praktisch bleek deze materialen mee te nemen voor betalingen, werden later bankbiljetten gedrukt die een tegenwaarde aan goud of zilver vertegenwoordigden die fysiek in een kluis lag opgeslagen. Dit wordt de goudstandaard (https://nl.wikipedia.org/wiki/goudstandaard) genoemd. De bankbiljetten waren, zo werd op de biljetten vermeld, bij banken inwisselbaar voor de tastbare tegenwaarde zodat mensen desgewenst met goud of zilver betalingen konden verrichten. Politici steven allerlei doelen na die niet in het belang zijn van de bevolking, zoals het voeren van offensieve oorlogen om hun machtsgebied te vergroten, grondstoffen in bezit te nemen, enzovoort. Omdat het niet altijd mogelijk was om via belastingen de gewenste middelen van bevolkingen af te persen, besloten politici bij internationale bankiers geld te lenen met de toekomstige belastingopbrengsten van bevolkingen als onderpand. Deze bankiers hadden echter lang niet de bedragen in kas die politici wensten. Daarom verleenden politici aan bankiers de toestemming bankbiljetten te drukken voor grotere bedragen dan zij feitelijk aan goud en zilver in hun kluis hadden liggen. Hiermee werd de goudstandaard feitelijk losgelaten. Bankiers verleenden voortaan vooral administratieve diensten door bankbiljetten te (laten) produceren die feitelijk verhandelbare schuldpapieren waren. Er kwam daardoor veel zogenaamd fiduciair geld (https://nl.wikipedia.org/wiki/fiduciair_geld) in omloop zonder feitelijke tegenwaarde, uitgedrukt in goud of zilver. Dat geld vertegenwoordigde slechts de belofte om in de toekomst iets te betalen. Politici hadden geld geleend, maar moesten dat inclusief rente terugbetalen. Daarom werden bevolkingen middels belastingen gedwongen om ook deze rente aan bankiers te betalen. Het geld voor de rente over de staatsleningen was echter nog niet bijgedrukt. Politici konden daarom kiezen tussen verarmen of bijlenen en kozen gewoonlijk voor het laatste. Dit is waar oplopende staatsschulden vandaan komen. Deze bankiers richtten voor hun activiteiten banken op die bekend zijn als 'centrale banken' of soms 'nationale banken'. Oorlogen zijn vooral in het belang van internationale bankiers. Wie oorlog wenst te voeren leent daarvoor gewoonlijk geld bij hen. Nadat allerlei infrastructuur is vernietigd wordt opnieuw geld geleend om deze weer op te bouwen. Bankiers zijn daarmee de enige partij die feitelijk baat hebben bij langdurige en vernietigende oorlogen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het aantal oorlogen en de omvang ervan na het oprichten van centrale banken ineens explosief toenamen. De animatie jaar oorlog in 5 minuten (https://www.youtube.com/watch?v=1hsdn2knrii) brengt dit treffend in beeld. Hoewel de naam anders doet vermoeden, zijn centrale banken geen eigendom van overheden maar van een klein groepje individuen. De Joods-Duitse Rothschild (https://nl.wikipedia.org/wiki/rothschild_%28familie%29) familie is eigenaar van verschillende centrale banken. Dankzij samenwerking met overheden die geld van hen lenen zijn zij sinds de oprichting van centrale banken in een rap tempo enorm vermogend geworden. Volgens een schatting uit 2010 bedraagt het vermogen van deze familie miljard dollar, exclusief onroerend goed, goud, zilver en diamanten. Dat is kennelijk ruim de helft van de wereldrijkdom en omgerekend per hoofd van de wereldbevolking (van baby t/m grijsaard, 7.2 miljard mensen) ca dollar. Macht en recht Hoewel bankiers feitelijk alleen maar administratieve diensten verlenen, bepalen bankiers wel indirect en dwingend het beleid van overheden. Immers, overheden die geld hebben geleend dienen bankiers te gehoorzamen op straffe van directe opeisbaarheid van de 'schulden'. Hierdoor is wetgeving ontstaan die wel in het belang van bankiers en overheden is, maar niet in het belang van bevolkingen. Geef me de controle over de toevoer van het geld in een land en het maakt me niet meer uit wie haar wetten maakt. --Baron Mayer Amschel Rothschild ( ) Politici hebben bedrog en parasitair gedrag toegestaan waarvoor bevolkingen via belastingen de uiteindelijke

7 rekening betalen. Dat politici dit bedrog hebben toegestaan en gelegaliseerd betekent echter niet dat deze situatie aanvaardbaar zou zijn voor bevolkingen, noch rechtvaardig. 7 / 11 Van recht kan niet gesproken worden. Een systeem van wetten faciliteert en handhaaft het onrecht wat bevolkingen wordt aangedaan. Wie kiest niet te betalen voor door politici geleend geld, noch de rente die daarover verschuldigd zou zijn, wordt terstond onder dwang beroofd van zijn bezit of in de gevangenis geworpen. Dat deze situatie is gelegaliseerd betekent niet dat zij aanvaardbaar zou zijn voor bevolkingen, noch rechtvaardig. Er is geen enkele grond om te veronderstellen dat een mens aansprakelijk zou zijn voor de schulden die voor zijn geboorte door anderen zijn aangegaan, of schulden na zijn geboorte waarvoor hij niet persoonlijk, uit vrije wil en goed geïnformeerd toestemming heeft gegeven. Wanneer schulden (of wetten) daarentegen met dwang eenzijdig en zonder toestemming opgelegd worden kan dit met recht gezien worden als gijzelneming of slavernij. Een onrechtvaardige situatie. Op dit moment zijn bevolkingen nog passief. In Polen is vorig jaar door de overheid een deel van de pensioenreserves van de bevolking in beslag genomen. In Cyprus is vorig jaar 10% van spaartegoeden van de bevolking in beslag genomen. Deze experimentele acties hebben niet tot revoluties geleid. Na overleg tussen het IMF en Europese overheden is besloten om op grotere schaal, ditmaal in verschillende Europese landen, een deel van spaartegoeden in beslag te gaan nemen. Let op: Inbeslagname staat gelijk aan beroving. In beide gevallen wordt onder dwang bezit afhandig gemaakt, een onrechtvaardige gang van zaken. Kleinschaligere leningen Terwijl internationale bankiers en politici voornamelijk handelen vanuit machtswellust, handelen individuele mensen voornamelijk vanuit materialistische overwegingen die verondersteld worden hun maatschappelijke status doen stijgen. In beide gevallen is ego gewoonlijk de drijvende factor. In beide gevallen wordt een beroep op bankiers gedaan om mogelijkheden te verkrijgen. In beide gevallen loopt men daardoor in een val die resulteert in bedrog en gewoonlijk ook gijzelneming. Onder druk van internationale bankiers hebben overheden een systeem van fractioneel bankieren (https://nl.wikipedia.org/wiki/fractional-reserve_banking) toegestaan. Dit betekent wanneer rekeninghouders geld storten, dat de bank een fractie daarvan als aanwezige reserve moet houden om rekeninghouders te kunnen uitbetalen wanneer ze geld willen opnemen. Het overige deel mag de bank gebruiken om uit te lenen. Omdat banken slechts een fractie moeten hebben van wat ze uitlenen, kunnen zij een veelvoud van stortingen uitlenen. Wie op het internet zoekt naar termen als 'geld als schuld' komt diverse artikelen en documentaires tegen die deze werkwijze meer in detail uitleggen. Leningen van overheden en kleinschaligere leningen van bijvoorbeeld particuleren hebben het volgende gemeen: Geld wat eerst niet bestond wordt op basis van een ondertekende overeenkomst van geldlening aangemaakt door getallen in een bankcomputer in te voeren. Op deze manier wordt geld in de circulatie gebracht, wat later uit de circulatie verdwijnt wanneer de lening terugbetaald wordt. Op dat moment houdt het geld namelijk op te bestaan. Een overeenkomst vereist normaliter dat beide partijen een aandeel inbrengen van gelijke waarde. Er is echter geen gelijkwaardige verhouding tussen de inspanning om een paar getallen in een computer in te voeren en de inspanning die ervoor nodig is om aan de verplichtingen van een lening te voldoen. Er wordt een buitensporige vergoeding voor de administratieve dienst van een bank betaald in de vorm van rente en overige 'bankkosten'. Het gevolg van het systeem van fractioneel bankieren is een enorme bubbel. Van al het geld wat nu in omloop is, is minder dan 5% aangemaakt door centrale banken en meer dan 95% door overige banken. Dit betekent dat minder dan 1% van het geld wat in omloop is materialen als goud of zilver als tegenwaarde heeft. Meer dan 99% vertegenwoordigt slechts een belofte om in de toekomst te betalen. De waarde van geld wordt vandaag de dag voornamelijk bepaald door het vertrouwen in samenlevingen dat schulden betaald zullen worden en dat een valuta voldoende gedekt wordt door werkelijke waarde in goud of zilver. Wanneer dit misplaatste vertrouwen verdwijnt, spat deze luchtbel direct uiteen. Ervaringen met fractioneel bankieren leren dat na een periode van vertrouwen (ca jaar) hyperinflatie volgt, waarna de munteenheid totaal ineen stort. Wie geld heeft, merkt dat het onbruikbaar is geworden. Wie schulden heeft, merkt dat banken ongeacht omstandigheden nakoming van verplichtingen blijven eisen.

8 Banken maken vrijwel ongelimiteerd geld aan. Naarmate er meer geld in omloop komt, wordt het minder waard. Dit verschijnsel heet inflatie. Door geen nieuwe leningen te verstrekken verdwijnt geld uit de circulatie. Het laatste wordt door vooral internationale bankiers gebruikt als instrument om crisissen te veroorzaken, waardoor men haar grip op overheden en bevolkingen kan verstevigen. 8 / 11 Gevolgen Het systeem van fractioneel bankieren is zodanig ontworpen dat mensen of overheden vroeger of later niet meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Bij faillissementen of een totale ineenstorting van een munt verschuiven veel bezittingen van hardwerkende mensen naar bankiers. Rente, oplopende schulden en uiteindelijk de onvermijdelijke ineenstorting van een muntsoort zijn geen toeval. Het zijn instrumenten die doelbewust ingezet zijn om uiteindelijk alle bezit te kunnen toeëigenen. Geld is hèt middel geworden om macht over mensen uit te oefenen. Wie gehoorzaam een deel van de vrucht van zijn inspanningen afdraagt aan parasieten zoals overheden en bankiers, wordt daarvoor beloond met bepaalde voorrechten. Wie niet langer wenst mee te werken of niet meer aan de gestelde eisen kan voldoen, merkt dat hij op een verdorven en psychopathische manier afgeschreven en kaalgeplukt wordt. Niet alleen is de legitimiteit van zonder wederzijdse toestemming, maar eenzijdig opgelegde wetgeving discutabel, ook de uitvoering van de wetgeving rammelt aan alle kanten. Rechters behartigen andere belangen dan die van de bevolking en interpreteren wetgeving zoals het hen uitkomt. Politieagenten gaan regelmatig over de grenzen van de wet, evenals deurwaarders. In Tsjechië zijn veel voormalige werknemers van de geheime dienst, tijdens de communistische periode, als deurwaarder gaan werken. Deze lieden lappen wetten structureel aan hun laars door wederrechtelijk in te breken in woningen, bezittingen mee te nemen van anderen dan hun beoogde slachtoffers, enzovoort. De beerput is diep en stinkt enorm. Deze totaal wetteloze maffiosi worden niet aangepakt door politie en rechters, maar door hen geruggesteunt. De hedendaagse situatie kon ontstaan doordat goedaardige mensen hebben nagelaten het kwaad in de samenleving te identificeren en uit te roeien. In plaats daarvan hebben zij toegelaten dat andere mensen ongevraagd bindende beslissingen over hen konden nemen. Op die manier werd kwaadaardige mensen de middelen verschaft om anderen te tiranniseren. De hedendaagse situatie is niet verwonderlijk, maar wel corrigeerbaar. Oplossingen Wanneer hedendaagse politici daadwerkelijk volksvertegenwoordigers zouden zijn, dan zouden ze in het belang van bevolkingen aan de slag gaan met het principe verfoeilijke schuld (https://en.wikipedia.org/wiki/odious_debt). Dat is een term uit internationale juridische kringen die betekent dat politici die schulden aangaan die niet in het belang zijn van bevolkingen, dat op persoonlijke titel doen en daarvoor dus zelf aansprakelijk zijn. Het is in zekere zin vergelijkbaar met de ongeldigheid van overeenkomsten die onder dwang zijn ondertekend. Overeenkomsten die tot stand zijn gekomen door misleiding of dwang zijn niet rechtsgeldig, noch bindend. Het hedendaagse probleem van staatsschulden kan eenvoudig opgelost worden door te weigeren nog langer internationale bankiers te betalen. Rechtvaardigheid vereist dat daarna door bedrog en afpersing verkregen bezittingen van bankiers, politici en hun medeplichtigen geretourneerd worden naar de rechtmatige eigenaar. Gezien het gedrag van politici is het noodzakelijk dat bevolkingen zelf maatregelen nemen om de huidige situatie van bedrog en afpersing voor eens en altijd een halt toe te roepen. Als eerste stap richting dat doel zullen mensen het hun aangepraatte Stockholm syndroom (https://nl.wikipedia.org/wiki/stockholm_syndroom) van zich af moeten schudden. Sympathie voor en loyaliteit aan misdadigers is immers zeer onverstandig, feitelijk krankzinnig van aard. Op een ander niveau parasiteren banken met kleinschaligere leningen aan individuele mensen door rentevergoedingen te eisen, soms extreem hoog (in Tsjechië zag ik rentepercentages van boven de 70% - voorbeeld (https://www.provident.cz/online-kalkulacka/)). Ook dit probleem kan eenvoudig opgelost worden, op dezelfde manier als overheden dat zouden kunnen doen. Wanneer mensen dat gezamelijk doen, heeft niemand meer de macht om hen te beroven. Je assisteert een kwaadaardig systeem het meest effectief door haar orders en decreten te gehoorzamen. Een kwaadaardig systeem verdient nooit een dergelijke trouw. Trouw eraan

9 betekent meedoen aan het kwaad. Een goed mens zal zich daar altijd met zijn of haar hele ziel tegen verzetten. 9 / 11 --M.K. Ghandi Het op een rechtvaardige manier retourneren van bezittingen naar de rechtmatige eigenaar is niet eenvoudig. Om die reden is het wenselijk dat bevolkingen materialen zoals goud en zilver waardeloos verklaren. Men kan zich dan sneller richten op wat werkelijke waarde heeft, zoals grondstoffen, bouwmaterialen en vruchten van landbouw.

10 Bijlage 2 Berekeningen 10 / 11 Omschrijving Bedrag Betaalrekening Voldane bankkosten Correctie kč kč Hypothecaire lening Voldane rentebetalingen Correctie op voldane rente Voldane afsluitprovisie, kosten voor hyptheekvoorstel, taxatie, maandelijkse kosten voor het beheren van de hypothecaire lening en overbodige betalingsherinneringen Correctie op bankkosten Voldane maandelijkse kosten voor gekoppelde levensverzekering Correctie op levensverzekering kč kč kč kč kč kč Door bank beoogde winst Renteopbrengsten over 25 jaar op basis van de oorspronkelijke maandtermijn Bankkosten over hypothecaire lening Woekerwinst op overlijdensrisico Kosten betaalrekening, schatting Totaal beoogde winst tot einde looptijd hypothecaire lening kč kč kč kč kč Eindafrekening Bedrag hypothecaire lening Bedrag bankkosten en verzekering overlijdensrisico na correctie Voldane aflossing Overigen voldane bedragen Sub-totaal Boete voor Komerční banka ter grootte van tweemaal de beoogde winst Eindsaldo kč kč kč kč kč kč kč De Komerční banka is ons op dit moment kč (ca ) verschuldigt. Hoeveel mensen, op de korrel genomen en beschadigd door banken, zouden we met dit budget kunnen helpen? Wanneer de Komerční banka kiest voor de weg van beroving, dan kan het effect op onze liquiditeit minimaal gelijk zijn aan de bovenstaand vermelde voldane bedragen ( kč) plus onkosten bij aankoop ( kč), plus renovatie- en onderhoudskosten ( kč) minus geschatte huur van een woning over de periode juni 2007 t/m januari 2014 (ca kč) oftewel minimaal kč (ca ). Ondertussen verrijken de KB en deurwaarders zich extra met de executieverkoop van onze woning. Hoeveel dan zinloos geworden tijd heb ik gewerkt voor dit bedrag? Het voorbeeld van anderen volgen en niets doen met de verkregen informatie betekent dat ik de komende

11 ca. 19 jaar gedwongen zou zijn te werken om het totaal van de door oplichters beoogde winst (minimaal kč / ) voor hen bijeen te halen. Dit is voor mij absoluut onaanvaardbaar. Hoeveel tijd zou ik dan verliezen met werk ten behoeve van oplichters? 11 / 11

Voorwaarden. MoneYou Doorlopend. Krediet

Voorwaarden. MoneYou Doorlopend. Krediet Voorwaarden MoneYou Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Algemeen 3 Voorwaarden MoneYou Doorlopend Krediet Voor de in deze voorwaarden bedoelde Producten gelden ook de Voorwaarden MoneYou. 1. Uitvoering kredietovereenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Averus Continue. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst.

Algemene voorwaarden Averus Continue. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Algemene voorwaarden Averus Continue Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Versie 3.0 September 2014 Inhoudsopgave Definities... 3 Algemeen... 4 Artikel 1. Doorlopend krediet...

Nadere informatie

Met NLP de kredietcrisis te lijf Duurzaam winst behalen door compassie

Met NLP de kredietcrisis te lijf Duurzaam winst behalen door compassie Steven Smit Voor de mens in organisaties Met NLP de kredietcrisis te lijf Duurzaam winst behalen door compassie Door Steven Smit 2008 Steven Smit BV voor de mens in organisaties Chopinstraat 148 1817 GD

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN GELDLENING

OVEREENKOMST VAN GELDLENING OVEREENKOMST VAN GELDLENING de ondergetekenden: (bedrijfs)naam: naam vertegenwoordiger bedrijf: straatnaam en huisnummer: postcode: plaats: KvK-nummer:. nummer:. hierna te noemen: schuldeiser en (bedrijfs)naam:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Averus Classic. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst.

Algemene voorwaarden Averus Classic. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Algemene voorwaarden Averus Classic Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Versie 3.0 September 2014 Inhoudsopgave Definities... 3 Algemeen... 4 Artikel 1. Huurkoop... 4 Artikel

Nadere informatie

WMO algemene voorwaarden Versie 07-17

WMO algemene voorwaarden Versie 07-17 1 1. Wijziging en einde overeenkomst De overeenkomst kan worden gewijzigd indien beide partijen daarmee instemmen. Wij kunnen de overeenkomst eenzijdig wijzigen indien wijzigingen in wetgeving of regelgeving,

Nadere informatie

1. Behandeling van het geschil 2. Standpunt van de betrokkene

1. Behandeling van het geschil 2. Standpunt van de betrokkene Uitspraak van de Geschillencommissie Bureau Krediet Registratie, nr. 14.12 d.d. 5 januari 2015 te Amsterdam (Prof. Mr J.J.C. Kabel, A.A.M. Beijersbergen van Henegouwen, mevrouw Mr K.D. van Ringen, Mr A.H.

Nadere informatie

Voorwaarden debet geld DEGIRO

Voorwaarden debet geld DEGIRO Voorwaarden debet geld DEGIRO Inhoud Artikel 1. Definities... 3 Artikel 2. Contractuele relatie... 3 Artikel 3. Kredietregistratie... 4 Artikel 4. Debet geld... 4 Artikel 5. Execution only... 5 Artikel

Nadere informatie

De wensen van mensen zijn onbegrensd. Hoe noemen we in de economie deze wensen? BEHOEFTEN. Categorie Vraag & Antwoord

De wensen van mensen zijn onbegrensd. Hoe noemen we in de economie deze wensen? BEHOEFTEN. Categorie Vraag & Antwoord Categorie Vraag & Antwoord De wensen van mensen zijn onbegrensd. Hoe noemen we in de economie deze wensen? BEHOEFTEN Er zijn te weinig middelen om in alle behoeften te kunnen voorzien. Hoe heet dit verschijnsel?

Nadere informatie

Samenvatting. 2. Feiten. De Commissie gaat uit van de volgende feiten.

Samenvatting. 2. Feiten. De Commissie gaat uit van de volgende feiten. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, nr. 2016-404 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. J.S.W. Holtrop, mr. E.L.A. van Emden, leden en mr. A.C. Bek, secretaris) Klacht ontvangen

Nadere informatie

UIT geld en banken

UIT geld en banken Hoe ontstaat geld in de economie? Geld heb je nodig om spullen mee te kunnen kopen, zonder geld valt er niets te kopen, en als er te weinig geld is zitten mensen te wachten op geld voordat ze het uit kunnen

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Datum: 23 oktober 2013. Rapportnummer: 2013/151

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Datum: 23 oktober 2013. Rapportnummer: 2013/151 Rapport Rapport betreffende een klacht over de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen Datum: 23 oktober 2013 Rapportnummer: 2013/151 2 Wat was er aan de hand? De heer en mevrouw S. kochten een woning en

Nadere informatie

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING tussen en [ ] OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN: (1), een besloten vennootschap statutair gevestigd en kantoorhoudende te, aan de,

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee voorbeelden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Averus Personal. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst.

Algemene voorwaarden Averus Personal. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Algemene voorwaarden Averus Personal Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. PL20150002 Juli 2015 Inhoudsopgave Definities... 3 Algemeen... 4 Artikel 1. Persoonlijke lening...

Nadere informatie

Het crowdfunding platform voor. Professionals. Voor investeerders

Het crowdfunding platform voor. Professionals. Voor investeerders Het crowdfunding platform voor Professionals Voor investeerders INDEX Hoofdpunten 3 Hoe werkt het? 4 Rente 5 Risico 6 Zekerheden leningen 7 Overige voorwaarden 8 2 Hoofdpunten Purple24 is een crowdfunding

Nadere informatie

UIT VWO geld en banken

UIT VWO geld en banken Hoe ontstaat geld in de economie? Geld heb je nodig om spullen mee te kunnen kopen, zonder geld valt er niets te kopen, en als er te weinig geld is zitten mensen te wachten op geld voordat ze het uit kunnen

Nadere informatie

Van Tol Financial service is een financieel dienstverlener in Barendrecht. Ik adviseer, bemiddel en bied (meestal op verzoek,

Van Tol Financial service is een financieel dienstverlener in Barendrecht. Ik adviseer, bemiddel en bied (meestal op verzoek, Wie zijn wij? Van Tol Financial service is een financieel dienstverlener in Barendrecht. Ik adviseer, bemiddel en bied (meestal op verzoek, maar ook uit eigen beweging) nazorg op het gebied van financiële

Nadere informatie

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1. Definities 1.1.1. De gebruiker van deze algemene voorwaarden betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A en S Financieel Adviseurs bv, gevestigd te

Nadere informatie

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven.

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven. Doel B: Relatie met Jezus de Koning : studenten ontwikkelen zich, vanuit een persoonlijke overtuiging, als leerling, vertrouweling en toegewijde volgeling van Jezus op elk terrein van hun leven. Doel van

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. Algemene voorwaarden Snelontruiming.nl 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. 2. Alle offertes en aanbiedingen

Nadere informatie

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN PREAMBULE Erkennende dat ondanks de bestaande verschillen in de nationale familierechten er evenwel een

Nadere informatie

Incasso Network Company Lawyers

Incasso Network Company Lawyers INCASSO NETWORK COMPANY LAWYERS ALGEMENE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN. A. Algemeen: 1. Incasso Network Company Lawyers hierna ook te noemen opdrachtnemer, verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig

Nadere informatie

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408 NEF0408 Algemene bepalingen voor geldleningen Inhoudsopgave Begripsbepalingen.... 2 Algemeen.... 2 Het bedrag van de lening.... 2 De looptijd van de lening.... 2 Rentepercentage en rente... 3 De aflossing;

Nadere informatie

de coöperatie Coöperatieve Rabobank Groesbeek Millingen aan de Rijn U.A., gevestigd te Groesbeek, hierna te noemen Aangeslotene.

de coöperatie Coöperatieve Rabobank Groesbeek Millingen aan de Rijn U.A., gevestigd te Groesbeek, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-32 d.d. 17 januari 2014 (mr. H.J. Schepen, voorzitter, mr. W.F.C. Baars en mr. J.S.W. Holtrop, leden, terwijl mr. M. van Pelt als secretaris)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Allianz Hypotheek

Algemene Voorwaarden Allianz Hypotheek Allianz Nederland Asset Management B.V. Algemene Voorwaarden Allianz Hypotheek Versienummer: 2013-09 1 Inhoudsopgave Waarom Algemene Voorwaarden? 4 Wat is een hypotheek? 4 Wat kunt u van uw adviseur verwachten?

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Allianz Hypotheek

Algemene Voorwaarden Allianz Hypotheek Allianz Nederland Asset Management B.V. Algemene Voorwaarden Allianz Hypotheek Versienummer: 2013-09 1 Inhoudsopgave Waarom Algemene Voorwaarden? 4 Wat is een hypotheek? 4 Wat kunt u van uw adviseur verwachten?

Nadere informatie

Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013

Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013 Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013 De kredietofferte van iedere aanbieder bevat dit standaard informatieblad. Met dit blad kunt u onze offerte gemakkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Master Productions

Algemene voorwaarden Master Productions Verklaring van termen: Algemene voorwaarden Master Productions Artiesten: DJ s, MC s, instrumentalisten en presentatoren zullen worden aangeduid met de term Artiest. Diensten: Te leveren of geleverde apparatuur

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 27 augustus 2007, nr. 8/39.07;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 27 augustus 2007, nr. 8/39.07; Sector : II Nr. : 39 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 27 augustus 2007, nr. 8/39.07; gelet op artikel 160, sub e van de Gemeentewet; besluit:

Nadere informatie

Consumenteninformatie van de AFM en het Nibud. Loop geen onnodig risico. Verstandig Lenen

Consumenteninformatie van de AFM en het Nibud. Loop geen onnodig risico. Verstandig Lenen Consumenteninformatie van de AFM en het Nibud Loop geen onnodig risico Verstandig Lenen Een lening kan soms uitkomst bieden. Maar geld lenen kan ook voor problemen zorgen. In deze folder van het Nationaal

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wij informeren u over het volgende:

Dienstenwijzer. Wij informeren u over het volgende: Dienstenwijzer Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. Daarin staat u als klant centraal. In deze dienstenwijzer treft u een

Nadere informatie

MODELOVEREENKOMST VAN GELDLENING

MODELOVEREENKOMST VAN GELDLENING Bijlage 3 MODELOVEREENKOMST VAN GELDLENING ONDERGETEKENDEN, 1. De Gemeente Oss, hierna te noemen de gemeente, krachtens de Mandaatregeling Dienst Gemeentebedrijven zoals vastgesteld bij besluit van het

Nadere informatie

Rapport. Datum: 8 mei 2007 Rapportnummer: 2007/087

Rapport. Datum: 8 mei 2007 Rapportnummer: 2007/087 Rapport Datum: 8 mei 2007 Rapportnummer: 2007/087 2 Klacht Verzoeker klaagt er over dat gerechtsdeurwaarder X te Y de Groningse Kredietbank niet op de hoogte heeft gebracht van de rente die verzoeker over

Nadere informatie

Voorwaarden: ARTIKEL 1 Definities Aanbieder Afspraak: Algemene Voorwaarden: Beloning: Contract: Gedragscode Linkd: Promotiemateriaal

Voorwaarden: ARTIKEL 1 Definities Aanbieder Afspraak: Algemene Voorwaarden: Beloning: Contract: Gedragscode Linkd: Promotiemateriaal Voorwaarden: ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbieder: aanbieder(s) van Producten met wie Linkd op enig moment samenwerkt, zoals omschreven in de Overeenkomst.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2015:4468

ECLI:NL:RBROT:2015:4468 ECLI:NL:RBROT:2015:4468 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 24-06-2015 Datum publicatie 14-07-2015 Zaaknummer C-10-459512 - HA ZA 14-950 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

De Knab Visa Card in het kort

De Knab Visa Card in het kort De Knab Visa Card in het kort De Knab Visa Card in het kort Gemakkelijk en veilig betalen in binnen- en buitenland. Dat kan met de Knab Visa Card. Of je nu een etentje in een restaurant afrekent of een

Nadere informatie

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden.

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden P.F. Kamstra Recycling B.V. Artikel 1. Verbindendheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangegane overeenkomsten met en uitgevoerde werkzaamheden door P.F. Kamstra

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Voorwaarden Sparen Zakelijk.

Triodos Bank. Dit zijn onze Voorwaarden Sparen Zakelijk. Triodos Bank. Dit zijn onze Voorwaarden Sparen Zakelijk. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met Triodos Bank NV via telefoon 030 694 27 00 of mail naar info@triodos.nl.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bewindvoering, Inkomensbeheer en Budgetcoaching

Algemene voorwaarden Bewindvoering, Inkomensbeheer en Budgetcoaching Algemene voorwaarden Bewindvoering, Inkomensbeheer en Budgetcoaching Toekomst Bewindvoeringen, hierna te noemen als de opdrachtnemer, en: Naam:... Adres:... Geboortedatum:... Geboorteplaats:... Postcode

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden WMO

Algemene Voorwaarden WMO Deze algemene voorwaarden zijn gebaseerd op de modelovereenkomst maatschappelijke ondersteuning van Actiz mei 2016 Centraal Bureau Zorgcoördinator Postbus 534 7000 AM Doetinchem Ir. Visstraat 9 7001 CR

Nadere informatie

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 47. Naam Besluit Algemene bepalingen voor geldleningen 2006. Publicatiedatum 14 februari 2007

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 47. Naam Besluit Algemene bepalingen voor geldleningen 2006. Publicatiedatum 14 februari 2007 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2007 / 47 Naam Besluit Algemene bepalingen voor geldleningen 2006 Publicatiedatum 14 februari 2007 Opmerkingen - Vaststelling van de bepalingen bij besluit van Burgemeester

Nadere informatie

TOELICHTING OP ONZE DIENSTVERLENING (COMPLEXE PRODUCTEN)

TOELICHTING OP ONZE DIENSTVERLENING (COMPLEXE PRODUCTEN) TOELICHTING OP ONZE DIENSTVERLENING (COMPLEXE PRODUCTEN) Inhoudsopgave: Wat Bielderman Koetsier voor u kan betekenen.... 2 Hoe worden wij betaald?... 4 Wat verwachten wij van u... 5 Datum: 01-01-2015,

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Univé Xxxxxxxxxx Univé Rivierenland en Omstreken t.h.o.n. Mijn Hypotheek Dordrecht, Mijn Hypotheek Gorinchem, Mijn Hypotheek Ridderkerk, Mijn Hypotheek Sliedrecht en Mijn Hypotheek

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Rechten van slachtoffers. Verdrag van de Raad van Europa inzake bestrijding van mensenhandel

Rechten van slachtoffers. Verdrag van de Raad van Europa inzake bestrijding van mensenhandel Rechten van slachtoffers Verdrag van de Raad van Europa inzake bestrijding van mensenhandel Mensenhandel is een schending van de rechten van talloze mensen in Europa en daarbuiten en beïnvloedt hun leven.

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST INZAKE OVERNAME VAN ACTIVITEITEN VAN

KOOPOVEREENKOMST INZAKE OVERNAME VAN ACTIVITEITEN VAN KOOPOVEREENKOMST INZAKE OVERNAME VAN ACTIVITEITEN VAN BV KOOPOVEREENKOMST OP HOOFDLIJNEN Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid..bv. te. ( KvK nummer ) vertegenwoordigd

Nadere informatie

De 15 valkuilen om voor op te passen bij het aangaan van een lening of krediet!

De 15 valkuilen om voor op te passen bij het aangaan van een lening of krediet! De 15 valkuilen om voor op te passen bij het aangaan van een lening of krediet! Wees u bewust van deze valkuilen om niet bedrogen uit te komen Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Valkuil 1. Aanbiedingen...

Nadere informatie

Wegwijs in de wereld van (mijn) geld

Wegwijs in de wereld van (mijn) geld Wegwijs in de wereld van (mijn) geld Handleiding ontwikkeld door het Sint-Pieterscollege in samenwerking met KHLeuven- departement Economisch Hoger Onderwijs September 2013 With the support of the Lifelong

Nadere informatie

Wat is realiteit? (interactie: vraagstelling wie er niet gelooft en wie wel)

Wat is realiteit? (interactie: vraagstelling wie er niet gelooft en wie wel) Wat is realiteit? De realiteit is de wereld waarin we verblijven met alles wat er is. Deze realiteit is perfect. Iedere mogelijkheid die we als mens hebben wordt door de realiteit bepaald. Is het er, dan

Nadere informatie

EEN HYPOTHEEK IN SPANJE VOOR HET KOPEN VAN EEN HUIS

EEN HYPOTHEEK IN SPANJE VOOR HET KOPEN VAN EEN HUIS EEN HYPOTHEEK IN SPANJE VOOR HET KOPEN VAN EEN HUIS Als iemand een huis wil kopen en daarvoor een Spaanse hypotheek nodig heeft, dan is het verstandig om een aantal aspecten en algemene voorwaarden te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Admicon Hypotheken en Verzekeringen. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik

Nadere informatie

Addendum Consumentenhypotheek op Overeenkomst Lening

Addendum Consumentenhypotheek op Overeenkomst Lening Addendum Consumentenhypotheek op Overeenkomst Lening 000000 DE PARTIJEN: 1. de in Bijlage 1 bij de Overeenkomst Lening (zoals hierna gedefinieerd) genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Drie voorbeelden

Nadere informatie

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen:

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen: DIENSTWIJZER Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 21 d.d. 2 april 2009 (mr. M.M. Mendel, voorzitter, mr. E.M. Dil - Stork en mr. B. Sluijters) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

Van schuld naar schone lei

Van schuld naar schone lei Van schuld naar schone lei In Nederland hebben ruim 200.000 huishoudens te kampen met problematische schulden. Behoort u ook daartoe? Heeft u schulden die u niet kunt afbetalen? Bijvoorbeeld omdat uw inkomen

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van De Helpende Hand BV gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank s Gravenhage en ingeschreven onder nummer 14/2010 1/5 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Verkoopvoorwaarden bloot eigendom: Vastgesteld door burgemeester en wethouders van s-gravenhage

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Tekelenburg Financiële Planning

Dienstverleningsdocument Tekelenburg Financiële Planning Dienstverleningsdocument Tekelenburg Financiële Planning Dit document wordt u aangeboden door Tekelenburg Financiële Planning, Bruynssteeg 14A te Deventer. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Artikel 1. Definities 1. GSF/Opdrachtnemer: Stichting Gelderse Sport Federatie, gevestigd te (6816 VD) Arnhem aan de Papendallaan 60. 2. Opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1, 2 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Drie

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-377 d.d. 13 oktober 2014 (mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter, mr. J.W.M. Lenting en mr. A.M.T. Wigger, leden en mr. I.M.L. Venker, secretaris)

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument André van Heugten Verzekeringen

Dienstverleningsdocument André van Heugten Verzekeringen Dienstverleningsdocument André van Heugten Verzekeringen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als

Nadere informatie

Beleidsregels krediethypotheek Wet werk en bijstand. 1 januari 2005

Beleidsregels krediethypotheek Wet werk en bijstand. 1 januari 2005 Beleidsregels krediethypotheek Wet werk en bijstand 1 januari 2005 Inhoudsopgave Geregistreerd onder nummer BIVO/2013/30024 Wettelijke grondslag: Wet werk en bijstand Beleidsregels krediethypotheek Wet

Nadere informatie

Krediet op creditcard

Krediet op creditcard Krediet op creditcard Met een krediet op uw creditcard kunt u de aankopen met uw RaboCard of Rabo GoldCard desgewenst gespreid terug betalen. En dan betaalt u natuurlijk alleen rente als u dat krediet

Nadere informatie

lenen Extra geld als u het nodig heeft

lenen Extra geld als u het nodig heeft lenen Extra geld als u het nodig heeft extra geld als u het nodig heeft De juiste lening kiezen Een verstandige lening past bij het doel en bij uw persoonlijke situatie. 04 Meer ruimte op of naast uw betaalrekening

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR CONTINUÏTEIT ABN AMRO GROUP

BESTUURSREGLEMENT STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR CONTINUÏTEIT ABN AMRO GROUP BESTUURSREGLEMENT STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR CONTINUÏTEIT ABN AMRO GROUP Vastgesteld op 9 november 2015 1 TOEPASSELIJKHEID 1.1.1 Dit reglement is van toepassing op een ieder die thans of in de toekomst

Nadere informatie

Een eigen. huis. www.lindenotarissen.nl

Een eigen. huis. www.lindenotarissen.nl Een eigen huis www.lindenotarissen.nl Inhoudsopgave Een eigen huis 3 Woonhuis, de akte van levering 4 De Hypotheek 5 Samenlevingscontract 7 Testament 8 Een eigen huis U leest dit boekje waarschijnlijk

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 554 Wijziging van titel 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (regels verrekenbedingen) Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BeeDirect. 1) Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden BeeDirect. 1) Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden BeeDirect 1) Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het uitbrengen van alle offertes en overeenkomsten door de verkoper BeeDirect ten aanzien van de

Nadere informatie

EUROPESE OVEREENKOMST OVER EEN VRIJWILLIGE GEDRAGSCODE BETREFFENDE VOORLICHTING IN DE PRECONTRACTUELE FASE INZAKE WONINGKREDIETEN ("DE OVEREENKOMST")

EUROPESE OVEREENKOMST OVER EEN VRIJWILLIGE GEDRAGSCODE BETREFFENDE VOORLICHTING IN DE PRECONTRACTUELE FASE INZAKE WONINGKREDIETEN (DE OVEREENKOMST) EUROPESE OVEREENKOMST OVER EEN VRIJWILLIGE GEDRAGSCODE BETREFFENDE VOORLICHTING IN DE PRECONTRACTUELE FASE INZAKE WONINGKREDIETEN ("DE OVEREENKOMST") Deze Overeenkomst is tot stand gekomen door onderhandelingen

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013 Dienstenwijzer Inleiding Dit document geeft een beschrijving van de diensten die ik, Westerhoek Hypotheken & Verzekeringen, voor u als consument kan verrichten. Het geeft bovendien informatie over de manier

Nadere informatie

De besloten vennootschap Nationale Waarborg B.V. gevestigd te Nieuwegein en kantoorhoudende in Nieuwegein aan de Dukatenburg 84b.

De besloten vennootschap Nationale Waarborg B.V. gevestigd te Nieuwegein en kantoorhoudende in Nieuwegein aan de Dukatenburg 84b. ALGEMENE VOORWAARDEN NATIONALE WAARBORG B.V. HUURDER Voor het verlenen van huurwaarborgen in verband met huurovereenkomsten voor particulier onroerend goed onder de Leegstandwet. 1. Waarvoor dienen deze

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-233 d.d. 17 juli 2013 (mr. H.J. Schepen, voorzitter, mr. A.P. Luitingh, en mr. J.Th. de Wit, leden, en mevrouw mr. M. Nijland, secretaris)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Socialize Media

Algemene voorwaarden Socialize Media Algemene voorwaarden Socialize Media Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Opdrachtgever: de rechtspersoon die aan Socialize Media een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van advies, beheer

Nadere informatie

1.1 Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke coupon die jij bij Beauty Center Annabell koopt.

1.1 Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke coupon die jij bij Beauty Center Annabell koopt. 1. Algemene informatie 1.1 Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke coupon die jij bij Beauty Center Annabell koopt. 1.2 Met Beauty Center Annabell wordt Annabell bedoeld, een bedrijf dat is

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

Voorwaarden debet effecten DEGIRO

Voorwaarden debet effecten DEGIRO Voorwaarden debet effecten DEGIRO Inhoud Artikel 1. Definities... 3 Artikel 2. Contractuele relatie... 3 Artikel 3. Debet effecten... 4 Artikel 4. Execution only... 4 Artikel 5. Orders... 5 Artikel 6.

Nadere informatie

2 Petrus 1. Begin van de brief

2 Petrus 1. Begin van de brief 2 Petrus 1 Begin van de brief Petrus groet alle christenen 1 Dit is een brief van Simon Petrus, een dienaar en apostel van Jezus Christus. Aan alle mensen die zijn gaan geloven. Jullie geloof is net zo

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt

Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt Artikel 1 Definities Aanbod/ Aanbiedingen: een uitnodiging tot aanvaarding van een aanbod of aanbiedingen van Perspekt; Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van Pro Camerabewaking zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk uitdrukkelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE Blad 1 INHOUD Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 152 Wet van 14 maart 2002 tot wijziging van titel 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (regels verrekenbedingen) Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Siebelink Assurantiën B.V. Hazenlaan 1, 7004 BL te Doetinchem.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Siebelink Assurantiën B.V. Hazenlaan 1, 7004 BL te Doetinchem. Dienstenwijzer Siebelink Assurantiën B.V. Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Siebelink Assurantiën B.V. Hazenlaan 1, 7004 BL te Doetinchem. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

26-5-2015. Module 3 Gegevens verwerken. Geleerd in vorige presentaties. Les 2. Wat is boekhouden? Wat zijn transacties? Les 2. Leer het boekhoudproces

26-5-2015. Module 3 Gegevens verwerken. Geleerd in vorige presentaties. Les 2. Wat is boekhouden? Wat zijn transacties? Les 2. Leer het boekhoudproces Geleerd in vorige presentaties Module 3 Gegevens verwerken Les 2. Leer het boekhoudproces Business Plan op 1 A4 Budget in 5 stappen Uurtarief / DGA-salaris Papieren en digitale archief ordnersysteem Btw-administratie

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT GELDLENING

OVEREENKOMST TOT GELDLENING OVEREENKOMST TOT GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN 1. Stichting Combibaan Hengelo, gevestigd te Hengelo, vertegenwoordigd door Y.P.J. Drost, voorzitter, hierna te noemen geldneemster ; 2. Gemeente Hengelo,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webdesign. Wordpress Budget Websites KvK nummer: 34344445 Voorsteven 68, 1034 SN Amsterdam. Artikel 1.

Algemene Voorwaarden Webdesign. Wordpress Budget Websites KvK nummer: 34344445 Voorsteven 68, 1034 SN Amsterdam. Artikel 1. Algemene Voorwaarden Webdesign Wordpress Budget Websites KvK nummer: 34344445 Voorsteven 68, 1034 SN Amsterdam Artikel 1. Algemeen 1.1 Onder deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan: Opdrachtnemer:

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN GELDLENING tussen [ ] en [ ] OVEREENKOMST VAN GELDLENING De ondergetekenden: 1 [ ] B.V., statutair gevestigd te ( ) [ ] en aldaar kantoorhoudende aan [ ], hierna te noemen: de "Geldgever",te

Nadere informatie

Prospectus Persoonlijke Lening

Prospectus Persoonlijke Lening Prospectus Persoonlijke Lening Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een persoonlijke lening? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procesverloop

Samenvatting. 1. Procesverloop Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-273 d.d. 1 oktober 2012 (mr. H.J. Schepen, voorzitter, prof. mr. M.L. Hendrikse en mevrouw mr. A.M.T. Wigger, leden en mevrouw mr. M. Nijland,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. ALGEMEEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. ALGEMEEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1. ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Rachella Martina (Content Agency Rachella Martina, opdrachtnemer) en de opdrachtgever (jij/je).

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemeen Artikel 1

Algemene voorwaarden. Algemeen Artikel 1 Algemene voorwaarden ALGEMENE LEVERINGS-, BETALINGS- EN UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RECHTSVERHOUDING TUSSEN OPDRACHTGEVER EN ADMINISTRATIEKANTOOR KAANDORP & MOOIJ Algemeen Artikel 1 1.

Nadere informatie

.VASTGOEDCENTER. Advieswijzer

.VASTGOEDCENTER. Advieswijzer .VASTGOEDCENTER. Advieswijzer Advieswijzer U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken / verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van zijn dat uw financiële

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 juni 2012. Rapportnummer: 2012/102

Rapport. Datum: 13 juni 2012. Rapportnummer: 2012/102 Rapport Rapport in het onderzoek naar klachten en signalen over het Meldpunt Internetoplichting, ondergebracht bij het regionale politiekorps Kennemerland. Datum: 13 juni 2012 Rapportnummer: 2012/102 2

Nadere informatie