Hoe ziet het Dorp er over vijf jaar uit?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe ziet het Dorp er over vijf jaar uit?"

Transcriptie

1 Maart e jaargang nr. 3 Maandelijkse uitgave van de gemeente Nazareth Afgiftekantoor Gent X SLUITINGSUUR CONTAINERPARK p. 2 PROJECT EERSTE WERELDOORLOG p. 2 NOORD-ZUIDWERKGROEP p. 3 JEUGDKRANT p. 5 Hoe ziet het Dorp er over vijf jaar uit? Openbare werken in 2012 Herinrichting Dorp Dit jaar zet Nazareth de eerste stappen naar de herinrichting van het Dorp. Een studiebureau zal binnenkort een projectdefinitie opstellen, dit is een document waarin alle noodzakelijke elementen voor het vernieuwde dorpsplein vermeld worden. Het is de basis voor het uiteindelijke ontwerp en daarom wil de gemeente nu al een overleg met alle betrokkenen en de geïnteresseerde inwoners. Inspraak van de Nazarethse bevolking Het studiebureau heeft uiteraard zelf veel kennis en ervaring om zo n projectdefinitie te formuleren. Maar de inbreng van de Nazarethse inwoners en de lokale handelaars is onontbeerlijk. Wie anders weet immers beter wat de noden zijn voor dit Dorp? Wilt u meer het gevoel van een dorpskern? Vindt u het doorgaande autoverkeer of eerder de fietsers belangrijk? Wat is de beste oplossing voor de busstrook? Zijn parkeerplaatsen nodig voor langparkeren en/of kortparkeren? Moet er tweerichtingsverkeer mogelijk blijven? Is het wenselijk om groen aan te planten? Wat is er nodig voor de wekelijkse markt, de horeca, de handelszaken en de scholen? Is er behoefte aan nieuwe voorzieningen? Infoavond en publiek debat op 13 maart Wij vernemen graag uw mening! Daarom bent u van harte uitgenodigd op dinsdag 13 maart 2012 om 19u30 in cc De Zwaan. Het studiebureau geeft een korte presentatie over de geschiedenis van het Dorp en licht ook de huidige functie van het Dorp toe. Daarna kunnen alle aanwezigen hun bedenkingen formuleren. Er zijn nog geen concrete plannen voor de herinrichting, wat betekent dat alle suggesties welkom zijn. Bent u niet zo enthousiast om te spreken in publiek? Dan mag u die avond ook een geschreven tekst afgeven of ten laatste op donderdag 15 maart 2012 een brief of sturen. Infoavond en publiek debat Dinsdag 13 maart 2012, 19u30, cc De Zwaan Info: T Inschrijven is niet verplicht maar wel gewenst. Wat doen we met uw advies? Het studiebureau zal alle opmerkingen noteren en nadien verwerken in de projectdefinitie. Dit proces zal een combinatie zijn van het eigen onderzoek en de adviezen van de inwoners en lokale betrokkenen. Het resultaat leest u in een volgende Infokrant. Ontwerp en uitvoering Eens de projectdefinitie klaar is, zal het gemeentebestuur een raming van de kosten maken. De Vlaams Bouwmeester lanceert in de zomer van 2012 een open oproep naar ontwerpbureaus. Drie tot vijf bureaus zullen effectief een ontwerp mogen indienen en een jury duidt één winnaar aan. Vooraleer het ontwerp definitief is, wordt het verder verfijnd in overleg met de gemeente en de Vlaams Bouwmeester. Ook in deze fase zal de gemeente de inwoners maximaal betrekken. De uitvoering zal ten vroegste in 2015 starten. Na een intensieve periode van wegwerkzaamheden plant de gemeente dit jaar weinig openbare werken. Het Vlaams Gewest daarentegen start in maart met twee projecten. Herstelling wegdek s Gravenstraat en Klapstraat Vanaf 5 maart 2012 zal het Vlaams Gewest het wegdek laten herstellen in twee delen van de N437. Het gaat om: de Klapstraat-Kortrijkseheerweg vanaf de spoorweg in Deurle tot aan het kruispunt met de Biezenstraat, de s Gravenstraat vanaf huisnummer 98 tot de N35. Beide werfzones worden één week volledig afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer. Doorgaand verkeer zal omgeleid worden via de N35 (Steenweg Deinze) naar Deinze en vandaar langs de N43 (Gentstraat) richting Astene-Gent. Fietsers en voetgangers behouden vrije doorgang in de s Gravenstraat tussen N35 en Dorp, maar ter hoogte van de Klapstraat zullen zij een omleiding moeten volgen langs de Biezenstraat en de Kortrijkseheerweg richting De Pinte. Rotondes op de N35 ter hoogte van de E17 Het op- en afrittencomplex op de N35 over de E17 wordt heringericht met twee rotondes. De aannemer start op 12 maart Blijf op de hoogte via de website, nieuwsberichten en de Infokrant van april. Info: T Meer snelheidscontroles Sinds de invoering van zone 50 (december 2011) heeft de gemeente verschillende snelheidsmetingen uitgevoerd. Hieruit blijkt dat velen zich niet aan de maximale snelheid houden: 70 km/u en zelfs 90 km/u zijn geen uitzonderingen. Overtredingen werden tijdens de eerste weken nog door de vingers gezien, maar nu houdt de politie effectieve controles, ook in de nieuwe snelheidszones. Inbreuken worden streng bestraft. Vakantieplannen? Denk aan de kids-id! We schrijven het nog maar eens: als u naar het buitenland gaat, dan hebt u een kids-id nodig voor uw kinderen. Vanaf 12 jaar hebben kinderen een gewone identiteitskaart, maar als ze jonger zijn moet u een speciaal kaartje aanvragen bij de gemeente. De kids-id kost 3 euro. Neem een pasfoto van het kind mee wanneer u naar het loket komt. Let op: de procedure duurt minstens 14 dagen. De kids-id is drie jaar geldig. Wacht dus niet tot het laatste moment om hem aan te vragen. Gaat u al over een week met het vliegtuig weg, dan kan u nog de spoedprocedure volgen. De kostprijs daarvan kan echter al snel oplopen tot 170 euro! Info: T Bron foto s links: Dorpsbeelden uit het verleden. Nazareth-Eke. Deel 2, Girvan Degraeuwe, De Klaroen, 1991

2 2 PROFICIAT Het gemeentebestuur wenst volgende personen van harte proficiat met hun zestigste huwelijksverjaardag. Diamanten jubileum 28 januari 2012, Georges Boone - Godelieve Van Overbeke Project slimme meters Eandis en de slimme meters In 2011 is Eandis een onderzoeksproject slimme meters gestart, onder meer in een groot deel van Nazareth. De meeste betrokken inwoners hebben ondertussen het bezoek gekregen van een medewerker van Eandis. Wilt u weten of uw straat ook in het project opgenomen is? Neem dan gerust contact op met Eandis, T (gratis). De slimme meters zijn digitale meters, die in de toekomst om de vijftien minuten informatie zullen doorsturen naar Eandis. U zal uw energieverbruik ook zelf nauwkeuriger kunnen opvolgen. Waarom dit onderzoeksproject? In de komende jaren wenst Eandis alle analoge meters te vervangen door slimme meters. Aangezien Eandis de eigenaar is van de aardgas- en elektriciteitsmeters in niet minder dan 239 Vlaamse gemeentes, zal dit een grootschalige operatie worden. Het lopende onderzoeksproject dient als voorbereiding voor de effectieve installatie in alle gemeentes. Het laat Eandis toe de haalbaarheid van bepaalde technieken te testen. Wat is de rol van gemeente Nazareth? Het gemeentebestuur van Nazareth werd in 2010 gevraagd haar steun te verlenen aan dit project. Deze steun bestaat erin dat we zo duidelijk mogelijk communiceren met de inwoners en met Eandis. Eandis is een onafhankelijk bedrijf en de gemeente heeft geen invloed op zijn beslissingen. Tijdens het onderzoeksproject is de plaatsing van de slimme meter gratis, ook als er aanpassingswerken nodig zijn aan de meetinstallatie. Verandert er iets in uw factuur? Zelfs als u zonnepanelen hebt en zelf energie levert, zal de meterwissel geen invloed hebben op uw jaarlijkse eindfactuur. De slimme meter registreert immers zowel de energie die u gebruikt als de energie die u zelf injecteert. Bij de jaarlijkse afrekening worden beide met elkaar verrekend. Als u meer energie verbruikt hebt dan dat u zelf gemaakt hebt, dan betaalt u enkel het verschil. Als u daarentegen in de loop van de tariefperiode (bv. een jaar) méér energie injecteert dan u verbruikt, dan wordt uw verbruik bij de afrekening op nul gezet. Dit is niet nieuw: de VREG heeft dit compensatiemechanisme opgenomen in de Meetcode van het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit. Is uw privacy gewaarborgd? Sommigen zijn bezorgd dat de slimme meter hun privacy zal schenden, maar Eandis zal uw gegevens uiteraard enkel gebruiken binnen de geldende regels inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Info: Eandis, T (gratis) Duurzaam omgaan met water is... Onze aarde wordt wel eens de blauwe planeet genoemd. Zeventig procent van het aardoppervlak is immers met water bedekt. Maar wist u dat slechts 0,6 % van al dat water geschikt is voor menselijk gebruik, en dat deze kleine hoeveelheid bovendien niet altijd en overal gemakkelijk beschikbaar is? Daarom is het noodzakelijk om duurzaam om te gaan met het beschikbare water. Dat kan door deze vijf acties: 1. water van hoge kwaliteit enkel gebruiken voor consumptie en voor toepassingen die dergelijk water vereisen 2. minder water gebruiken 3. water zo weinig mogelijk vervuilen 4. afvalwater zuiveren vooraleer het te lozen 5. hemelwater gescheiden opvangen voor hergebruik, buffering of infiltratie Gemeente Nazareth geeft subsidies voor het plaatsen van een vetafscheider (max. 125) en voor het installeren van een regenwaterput en -pomp (max. 500). Info: T Meer tips: Genieten van een gezonde tuin (bron Frans Desmedt) Infoavond Siertuin zonder gif, 8 maart 2012: zie pag. 4 Wie een tuin heeft, moet die onderhouden. Een lastige klus? Niet als u op voorhand rekening houdt met deze tips. Plant zo veel mogelijk streekeigen groen. Die planten zijn immers beter gewapend tegen inheemse ziekten en hebben minder beschermingsmiddelen (bv. pesticiden) nodig. Wist u dat het helpt om af en toe het terras te vegen met een stevige borstel en wat water? Zo heeft onkruid minder kans! Om te verhinderen dat er onkruid tussen de nieuwe planten groeit, kan u de bodem bedekken met houtschors of grind. Wortelonkruid houdt u tegen met een anti-worteldoek. Sommige insecten kunnen schade toebrengen aan uw groententuin. Als u echter struiken als hulst en vuurdoorn plant, zal u hier minder last van hebben. Deze struiken dragen namelijk bessen en vogels houden hiervan. Deze vogels eten ondertussen ook talrijke insecten. Meer tips: Infoavond Siertuin zonder gif, 8 maart 2012: zie pag. 4 Snoeien in uw energiefactuur Hoewel de federale regering besloot te snoeien in de fiscale voordelen voor energiebesparende maatregelen, is het nog steeds de moeite waard om hierin te investeren. Wie nu aan de slag gaat, heeft nog recht op allerhande premies en subsidies. Wist u dat u voor dakisolatie niet alleen een premie kan aanvragen maar ook een fiscaal voordeel van 30 % op het factuurbedrag? Daarnaast kan u onmiddellijke financiële ondersteuning krijgen door een FRGE-lening aan 2 % af te sluiten bij Veneco2. Info: Veneco2, Valerie Blomme, T Let op: geld lenen kost ook geld. Gezond stoken met kachel of open haard Een hout- of kolenkachel, een open haard... gezellig warm! Vaak is deze manier van verwarmen vrij voordelig, maar dan moet u wel op de juiste manier stoken. Niet alleen uw portemonnee, ook uw gezondheid zal er wel bij varen en u bespaart uw buren veel rook- en geurhinder. Trouwens, wist u dat u door verstandig te stoken ook veel meer warmte uit uw vuurtje haalt? De Vlaamse overheid heeft hierover een handige brochure gemaakt, waaruit we onder meer volgende tips onthouden. Bij windstil of mistig weer stookt u beter niet. Dan trekt uw schoorsteen namelijk niet optimaal. Het vuur ontwikkelt meer rook en schadelijke stoffen, die in de omgeving blijven hangen. Niet prettig voor uw buren, maar zelf loopt u ook meer risico op een gevaarlijke en zelfs levensbedreigende CO-vergiftiging. Gebruik alleen de brandstof waarvoor de installatie afgesteld is, zoals kolen, hout of houtpellets. Let erop dat uw schoorsteen goed trekt en ventileer de ruimte. Gebruik natuurlijke aanmaakblokjes of kleine houtjes om het vuur aan te maken en laat het vuur vanzelf uitgaan. Bestel de brochure bij de Vlaamse Infolijn (1700) of bekijk ze op Wat deden uw grootouders tijdens de Eerste Wereldoorlog? In 2014 zal het 100 jaar geleden zijn dat de Eerste Wereldoorlog begon. Niet alleen in de Westhoek maar ook in de regio van Nazareth had de oorlog het dagelijkse leven stevig in zijn greep. Zelfs tijdens de laatste weken van de oorlog werd nog zwaar gevochten aan de Leie en de Schelde en vielen duizenden slachtoffers. De projectvereniging POLS (Platform Omgeving Leie en Schelde) wil de lokale herinneringen aan deze periode verzamelen. De bedoeling is deze souvenirs in 2014 op een waardige manier te presenteren. Was uw grootvader of overgrootvader soldaat tijdens de Eerste Wereldoorlog? Wat deed uw grootmoeder om in die moeilijke jaren te overleven? Misschien hoorde u als kind verhalen over de Eerste Wereldoorlog. Laat het ons weten! Wij zoeken foto s, brieven, kaartjes, medailles, documenten, voorwerpen en verhalen. Heeft u in uw familiearchief zulke zaken of kan u herinneringen of verhalen navertellen, dan zouden wij het erg op prijs stellen indien u dit ter beschikking wil stellen van het project. Het kan misschien een plaats krijgen in een museum, maar u hoeft het niet af te staan. Het is voor ons ook interessant om over een digitale afbeelding te beschikken. Wij gaan met de grootste zorg met uw erfgoed om en hebben geen enkele commerciële intentie. Wie meewerkt aan dit project kan rekenen op uitnodigingen voor activiteiten, tentoonstellingen en boekpresentaties. Info: Loket vrije tijd, T , Erfgoedhuis tijdens de openingsuren (zie laatste blz.)

3 3 Laat uw fiets niet aan zijn slot over Seniorenrestaurant: elke weekdag in wzc Wielkine Nazareth start Noord-Zuidwerkgroep Gemeente Nazareth is op zoek naar enthousiaste mensen die samen acties op touw willen zetten om de wereldwijde Noord- Zuidthema s dichter bij de Nazarener te brengen. De werkgroep zal activiteiten bedenken en organiseren om te informeren of te sensibiliseren over de Noord-Zuidproblematiek. Iedereen die geïnteresseerd is mag aan de werkgroep deelnemen, en zeker mensen die zich al individueel of in teamverband engageren bij Broederlijk Delen, Fairtrade, Oxfam Wereld Winkel, Socialistische Solidariteit, , Vredeseilanden, Wereldsolidariteit Voelt u het kriebelen en wilt u uw engagement tonen? Neem dan vrijblijvend contact op met Lien Renaux aan het loket vrije tijd, T In 2011 werden er 120 fietsdiefstallen aangegeven in de vier gemeentes van Politiezone Schelde-Leie. In vergelijking met 2010 is dit een daling van 5,5 %, een lichte verbetering dus. Opmerkelijk: van de 120 fietsdiefstallen gebeurden er 62 (of 51,6 %) aan het station! De politie heeft een labelmaker gekocht en start in 2012 weer met fietsgraveringsacties om deze dalende trend te bestendigen. Zowel overdag als s nachts voert de politie controles uit op plaatsen waar veel fietsen worden gestolen. Wat kan u zelf doen? Laat uw fiets altijd slotvast achter. Daarnaast is het van groot belang om uw fiets te laten graveren. Dit schrikt kandidaatdieven af en het is voor de politie het enige herkenningsteken om een fietseigenaar op te sporen. Raakt uw fiets toch gestolen? Doe dan in elk geval aangifte bij de politie. Fietsendieven rekenen erop dat niemand iets tegen hen onderneemt. Aangifte van een fietsdiefstal kan online (www. scheldeleie.be) of in uw commissariaat. Verborgen waterlek Als u door een lek een abnormaal hoog waterverbruik hebt, kan u onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op een solidariteitsfonds. Dit fonds komt dan tussen in de waterfactuur. De voornaamste voorwaarden zijn: Het lek moet een verborgen oorzaak hebben. Het abnormaal hoog verbruik mag niet veroorzaakt of in stand gehouden worden door een inbreuk op de wettelijke en technische voorschriften. Wilt u zeker zijn dat uw sanitaire binneninstallatie voldoet aan de voorschriften, dan laat u die het best keuren. Deze keuring is vrijblijvend voor installaties die vóór 2005 in gebruik genomen zijn, als er geen latere wijzigingen aan zijn gebeurd. Maar ze is verplicht voor recentere installaties. Info: Aquafoon: T Leesbaar huisnummer is levensnoodzakelijk Ontbreekt er een huisnummer op uw woning, of is het nummer niet goed leesbaar vanaf de openbare weg? Dan bent u wettelijk niet in orde. Een onleesbaar huisnummer kan er overigens voor zorgen dat u (ten onrechte) belastingen moet betalen op leegstand of tweede verblijf. Bovendien kan er bij de hulpdiensten verwarring ontstaan waardoor hulp misschien te laat komt. U kan een gratis huisnummer afhalen aan het onthaalloket in het gemeentehuis, T Parkeerkaarten voor personen met een handicap De procedure om een parkeerkaart voor personen met een handicap aan te vragen is vereenvoudigd. Sinds kort is het niet meer nodig een pasfoto op te sturen naar de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, op voorwaarde dat een foto beschikbaar is in het Register van de identiteitskaarten of in het Register van de Vreemdelingenkaarten. Een parkeerkaart kan u aanvragen bij het loket bevolking. Info: T Als u wat ouder wordt en het niet meer ziet zitten om dagelijks te koken, zijn er tegenwoordig heel wat mogelijkheden: u kan bereide gerechten in warenhuizen kopen of maaltijden aan huis vragen. Toch wil u misschien liever samen met anderen aan tafel gaan en gezellig genieten van de maaltijd. In wzc Wielkine kan het nu elke weekdag, van maandag tot vrijdag, telkens om 12u30. Voor wie? thuiswonende bejaarden alleenstaanden mensen die thuis eenzaam zijn Wat moet u doen? een plaatsje reserveren ten laatste 48 uren vooraf om 12u30 aanwezig zijn en aan de kassa betalen Voor 5,50 euro krijgt u dagverse soep hoofdgerecht dessert water aan tafel Info: receptie wzc Wielkine, Stropstraat 3, T of OCMW, T (maandag tot 18u30) Komt u wel eens handen tekort? Zoekt u administratieve hulp voor uw niet-commerciële vereniging of vzw? Wenst u een oppas voor een bejaarde? We helpen u graag verder! Het gewone uurtarief bij PWA Nazareth is 6,95 euro. Neem vrijblijvend contact op met PWA Nazareth via Inès Van Welden, Sociaal Huis, Zwanestraat 30, T , Info: Sluitingsuur containerpark Van maart tot en met oktober heeft het containerpark andere toegangsuren dan in de winter. U leest ze hieronder en op www. nazareth.be > openingsuren. Het vermelde einduur is het moment waarop de toegangspoort gesloten wordt. Een kwartier later moet iedereen ook effectief het terrein verlaten. maart - oktober ma 09u-11u45 di gesloten wo 09u-18u45 do 13u-18u45 vr 13u-19u45 za 09u-18u45 Gesloten op zondag en op wettelijke feestdagen. Keuring waterafvoer verplicht Hemel- en afvalwater moeten gescheiden in de riolering terechtkomen en sinds vorig jaar is het verplicht deze waterafvoer te laten keuren. De gemeente heeft daarop beslist deze keuring ook in de bouwvergunning op te nemen. Houd hiermee rekening wanneer u uw aanvraag indient. Info: T De gemeente neemt soms foto s van activiteiten. Wilt u niet dat wij foto s van u of uw kind publiceren, laat dit dan weten via T Sportgala 2012 Vrijdag 10 februari 2012 zat cc Nova nokvol voor het Sportgala. De jury had geen gemakkelijke opdracht, want alle categorieën hadden heel sterke kandidaten. Wist u dat Nazareth twee wereldtoppers in de acrobatische gymnastiek telt? Sanne Van Overberghe en Camille van Betsbrugge eindigden in 2011 (samen met hun derde partner) op de tweede plaats in de wereldranglijst. Ze wonnen tal van ereplaatsen in wereldbekers en behaalden een zilveren medaille op het Europees kampioenschap. Karine Clauwaert (atletiek) won het afgelopen jaar zowat alles wat er te winnen valt. Ze werd Belgisch kampioen in 6 disciplines en behaalde het ene Belgische record na het andere. Ook op het Europees kampioenschap zette ze mooie prestaties neer, met onder meer een bronzen medaille in de 60 m horden. De Belgische atletiekliga bekroonde haar tot Master van het jaar. Langeafstandsloper Christiaan Clauwaert werd 4e in de Dodentocht en 17e in de Marathon van Gent. Etienne D hondt werd onlangs gehuldigd door de Belgische wielerbond: hij was er 50 jaar vooraanstaand medewerker. Een beschrijving van alle sporters vindt u op Beloftevolle sportman van het jaar Brian Ingelaere (polsstokspringen e.a.) 2. Ben Van Overberghe (trampolinespringen) Beloftevolle sportvrouw van het jaar Camille Van Betsbrugge (acrobatische gymnastiek) 2. Julie De Leeuw (ski slalom) 3. Tine Lioen (dubbele minitrampoline) Sportvrouw van het jaar Karine Clauwaert (atletiek) 2. Sanne Van Overberghe (acrobatische gymnastiek) Sportclub van het jaar Olympische Turnvereniging 2. WTC Wielervrienden 3. Tennisclub Sterrenbos Recreant van het jaar Christian Clauwaert (lange afstand lopen) 2. Koen Hauttekeete (wielertoerisme) 3. Karen Oliebos (veldloop) Sportverdienste van het jaar Etienne D Hondt (Belgische wielerbond) 2. Luc Boone (Energy 2 Run) Ondernemers kunnen gratis persluchtdetector lenen Econa vzw kocht een persluchtdetector aan. Alle zelfstandigen en ondernemers in Nazareth mogen het toestel gratis lenen, om de lekken in hun persluchtleidingen te controleren. Het toestel mag enkel in bedrijven op het grondgebied Nazareth gebruikt worden. Persluchtdetectie: besparen op uw energierekening Perslucht wordt onder meer gebruikt om onderdelen schoon te blazen en motoren aan te drijven. Het produceren van perslucht is zeer kostbaar. Het gemiddelde rendement van een compressor bedraagt slechts 10 %. De overige 90 % van de opgenomen energie verdwijnt als warmte. Bovendien gaat nog een vrij groot deel van de perslucht verloren via lekken in de leidingen. Het loont dus bijzonder de moeite deze lekken op te sporen en te dichten. De besparing kan variëren van enkele honderden tot enkele duizenden euro s per jaar! Info en reserveren: onthaalloket, T

4 4 ACTIVITEITEN Henk Rijckaert Het Experiment Bart Van Peer Een echte man kent vele passies, en dat is bij Henk Rijckaert niet anders: komiek op Vlaamse en Nederlandse podia, televisiemaker in het bekroonde en kijkcijferrecords verpulverende Zonde van de Zendtijd, muzikant en improvisator, om er maar enkele te noemen. In zijn derde avondvullende voorstelling, Het Experiment, keert Henk Rijckaert terug naar zijn eerste liefde: de wetenschap. Hij ontmaskert leugens, verklaart het verband tussen homeopathie en natuurrampen en bouwt zijn eigen waarheden op, geheel volgens de regels van de leugenaars. En hij experimenteert. Helemaal wetenschappelijk verantwoord - mocht u daar nog aan twijfelen. Henk sleept in Het Experiment zoals steeds zijn toeschouwers met zich mee in zijn hoogstpersoonlijke wereld, waar het overigens aangenaam vertoeven is. Als zeer begenadigd verteller en opmerkzame observator laat hij u een werkelijkheid zien die u misschien nooit eerder had opgemerkt. Hij maakt gedachtesprongen die enkel hij kan bedenken en sleurt u gewild of ongewild mee in zijn eigen realiteit. Een puur wetenschappelijke realiteit deze keer, dat is evident. Zaterdag 3 maart 2012, 20u, cc Nova 12 / 10 voor -26, +65 en mindervaliden Tickets: T , Volgende voorstelling: 14 april 2012: Encantar, La déclinaison de la femme, cc Nova, 20u Comedynight Steven Mahieu Engerlingen, kringlooptuinieren Engerlingen kunnen het gazon flink toetakelen. De larven voeden zich met de wortels van het gras, waardoor het gazon gele plekken kan vertonen. Rudy Van Hove, milieuambtenaar in Lovendegem, legt uit hoe zijn gemeente op milieuvriendelijke wijze de engerlingen heeft bestreden. Daarna vertellen ervaren lesgevers van de Vlaamse compostorganisatie over kringlooptuinieren. Dit is een manier van tuinieren die minder tuinafval veroorzaakt: goed voor de portemonnee, want u hoeft minder afval naar het containerpark af te voeren. Dinsdag 6 maart 2012,19u30, stadhuis, Deinze, Markt 21 Donderdag 15/03/12, 19u30, Bijenkorf, Sportstr. 4, Assenede Gratis toegang - Org. I.V.M. Inschrijven: T , Siertuin zonder gif De Minaraad (milieu-adviesraad) nodigt alle inwoners uit op een gratis infoavond over een siertuin zonder gif. U verneemt van een spreker van Velt hoe u onkruid en plagen kan vermijden, hoe u natuurlijke vijanden aantrekt en hoe u het best om gaat met ongenode gasten. Donderdag 8 maart 2012, 20u, raadzaal gemeentehuis Gratis - Org. Minaraad, Info: T Praktijkles wintersnoei Velt Scheldevallei nodigde fruitboomspecialist Patrick Heyerick uit voor een praktijkles. Wie hem al aan het werk zag, zal dit niet willen missen. Hoogstamfruit kweken begint met het leren van de basisprincipes voor uitzetten, vormsnoeien en onderhouden van hoogstamfruitbomen. In enkele uren krijgt u de nodige praktische informatie om zelf uw eigen bomen te kunnen snoeien. U hoort niet te veel theorie, maar krijgt het duidelijk uitgelegd in de praktijk. Er is geen voorkennis vereist. De les is toegankelijk voor rolstoelgebruikers Zaterdag 17 maart 2012, 14u, Schraaienstraat 9 (straatje tgo. nrs ) / 3 (leden 1) / Org. Velt Scheldevallei Inschrijving: T Pientere plantencombinaties CinéBib: wereldfilms in de bib De bibliotheek legt in 2012 de filmliefhebbers extra in de watten. Met het project CinéBib brengen we u in contact met een ander filmcircuit dan het commerciële filmaanbod. De cinébibselectie bestaat uit twintig films en wisselt om de drie maanden. U krijgt er een gratis brochure bij die achtergrond geeft bij de geselecteerde films. Het thema van dit seizoen is de Latijns-Amerikaanse cinema. De films bevatten een staalkaart van de voorbije tien jaar. Films zoals Babel (2006) en Central do Brasil (1998) bereikten reeds het grote publiek, andere dvd s zullen u misschien compleet verrassen. De CinéBib-dvd s kan u, net als onze andere dvd s, gratis lenen voor een periode van 1 week. Neem ook eens een kijkje in onze vaste collectie van 2000 dvd s! Tot en met donderdag 29 maart 2012 in de bibliotheek CinéBib is een project van Cinema Novo vzw in opdracht van de Provincies West- en Oost-Vlaanderen LATIJNS AMERIKAANSE CINEMA Een filmreis doorheen het Latijns-Amerikaanse continent. Alle films leen je gratis één week lang! Earth Hour. We doen het in het donker voor onze planeet! Jeremiah Armstrong, WWF Canada Popallure brengt Steven Mahieu naar Nazareth was voor deze comedian het jaar van de grote doorbraak! De makers van het tv-programma Comedy Casino (Canvas) lieten hem de zesde reeks aftrappen. In dezelfde slipstream kaapte Steven zowel de jury- als publieksprijs weg op het prestigieuze Humorologie Concours. Zijn eerste avondvullende show MAHIEUSTUEUS werd door De Standaard en De Morgen beloond met ware toprecensies. Vrijdag 16 maart, 19u30, cc Nova 12 - Org. vzw Popallure - Tickets: Velt laat Roger Vandermaelen vertellen hoe u mooie plantencombinaties kunt creëren, aangepast aan het bodemtype. Hij zet u op weg om een geschikte beplanting te kiezen voor uw tuin en legt uit hoe u gezonde en sterke planten krijgt. Toegankelijk voor rolstoelgebruikers Donderdag 29 maart 2012, 20u, Gemeenteschool De Pinte, Polderbos 1, 3 (leden 1) - Org. Velt Scheldevallei Info: Roland De Blauwer, T Naar jaarlijkse traditie neemt Nazareth deel aan Earth Hour 2012 op 31 maart Earth Hour past in een internationale campagne van WWF tegen de klimaatverandering. Dit jaar roept WWF iedereen op om over te schakelen naar groene energie. Dat kan door je in te schrijven op Nazareth doet een oproep aan alle inwoners en bedrijven om op 31 maart 2012 een uur lang zo veel mogelijk lichten te doven, van 20u30 tot 21u30. De bedoeling is uiteraard niet om die avond energie te besparen, maar wel om een statement te sturen naar de wereldleiders en onze steun te betuigen aan de strijd tegen de klimaatverandering. De gemeente dooft alle monumentenverlichting. Handelaars kunnen hun etalageverlichting doven, inwoners hun tuin- en opritverlichting. En waarom zouden we met z n allen niet een uurtje gezellig bij kaarslicht dineren? zaterdag 31 maart 2012, 20u30-21u30 Info: duurzaamheidsambtenaar, T

5 JeUgD Krant 2012 leuke activiteiten voor KiDS van 6 tot 14 Jeugdconsulente Ann Van Peteghem is jeugdconsulente. Ze maakt het jeugdbeleidsplan en is het aanspreekpunt voor de jeugdverenigingen, de Swapaanbod samen en coördineert de speelpleinwerking, de Buitenspeeldag en Roefel. Speelpleinwerking Tijdens de zomervakantie van 2012 organiseren we speelpleinwerking voor kinderen van 5 tot 12 jaar (geboortejaar 2006 tot en met 2000). Het speelplein Sterrenbos is er voor iedereen: zowel kinderen van Nazareth als van buiten de gemeente zijn welkom! De monitoren begeleiden je in leuke activiteiten en we zorgen voor speelgoed en knutselmateriaal. Tussendoor krijg je een koek of een stuk fruit en een frisdrank. Neem ook eens een kijkje op Sportactiviteiten In de schoolvakanties zijn er sportkampen voor seert de sportdienst ook cursussen en evene- alles over in de Sportkrant (bijlage Infokrant februari) en op Of Kinderopvang deropvang (BKO) voor kleuters en leerlingen van de lagere school, die in Nazareth wonen vang voor en na de schooluren, maar ook tijdens de meeste vakanties en schoolvrije dagen. Tijdens de schoolvakanties is de opvang open van 7u tot 18u30. Er is geen opvang op feestdagen en in de kerstvakantie. In de zomer Het is nodig vooraf in te schrijven. Info: Speel-o-theek In de hoofdbibliotheek van Nazareth is er een educatief spelmateriaal kunnen uitproberen tussen in een gezellige sfeer en kunnen spontaan ervaringen uitwisselen. Openingsuren, catalogus en activiteiten: Uurschema > Maandag tot donderdag: 13u-17u > Vrijdag: 10u-17u > Elke dag opvang tot 17u30 Na 17u30 eindigt de verantwoordelijkheid van de monitoren. Als je het speelplein wil verlaten vóór 17u zonder begeleiding van een volwassene, moet je een briefje meebrengen met de toelating van je ouders. Er is geen speelpleinwerking op 11/07, 27/07, 15/08, 17/08 en van 20/08 tot 24/08. Zie kalender op de ommezijde. prijs voor een halve of hele dag speelpleinwerking > > > ter plaatse inschrijven en betalen Voor de speelpleinwerking schrijf je de dag zelf ter plaatse in, vanaf het openingsuur. Gelieve gepast geld mee te brengen, zodat de inschrijvingen vlot verlopen. College van burgemeester en schepenen OpenSpeelpleinDag Op donderdag 5 juli 2012 is het opendeurdag op het speelplein. Kinderen, ouders en grootouders zijn uitgenodigd om een namiddag speelpleinwerking mee te beleven. Trek allemaal en je hoeft niet in te schrijven. wanneer // donderdag 5/07/2012, 13u-17u Overnachting Op het Speelplein Traditioneel blijven we de voorlaatste dag van de speelpleinwerking op het speelplein Sterrenbos slapen. Breng die dag je slaapzak en ligbed mee. Eerst spelen we een avondspel, daarna kijken we naar avondmaal, ontbijt, middagmaal en slotactiviteit op het speelplein de volgende dag. Schrijf vooraf in. wanneer // woensdag 29/08 17u tot donderdag 29/08/ u Speelkamp // Wereldreizigers door de wereld met een grote wereldkaart. Onderweg leren we met stokjes eten in China, dragen we een bloemenkrans in Hawaï, dansen we met pinguïns op de Zuidpool en nog veel meer. waar // speelplein Sterrenbos wanneer // maandag 20/08 tot vrijdag 24/08/2012 uren // 9u-17u (opvang 8u-18u)

6 Buitenspeeldag Zomervakantie 2012 activiteit Wie Wanneer Uren prijs aantal deelnemers Op woensdag 28 maart 2012 organiseert de gemeente voor de vierde maal een Buiten- namiddag buiten op het speelplein. Tussendoor krijg je van ons een drankje en een koek. Roep je vrienden bijeen en kom allen naar Alle kinderen van 5 tot en met 12 jaar zijn van harte uitgenodigd. Het is gratis maar je moet wel vooraf inschrijven. waar // speelplein Sterrenbos wanneer // woensdag 28/03/2012, 14u-17u roefel zich allemaal afspeelt in de gro- iets voor jou. Tijdens deze bijzondere dag kun je zelf actief deelnemen aan de grotemensenwereld. normaal niet binnen mag. Zo leer je brood bakken bij de bakker, blussen bij de brandweer, bloemschikken en nog heel wat andere toffe dingen. Wie Roefel is voor alle kinderen van het lager onderwijs die in Nazareth wonen of schoollopen. Begeleiders en medewerkers Elk jaar slaan de medewerkers van de afdeling vrije tijd de handen in elkaar om samen Roefel tot in de puntjes voor te bereiden. vrijwilligers loopt deze dag gesmeerd. Maar er zijn veel medewerkers nodig om van Roefel een succes te maken. Voel je je geroepen? Neem dan met ons contact op. Meewerken waar // diverse locaties in Nazareth wanneer // Zomer 2/07-6/07 Speelpleinwerking 5-12 ma 2/07 - wo 4/07 13u-17u 5-12 do 5/07 13u-17u gratis SWap Zwemmen in de Treffer 13u30-18u max. 50 Zomer 9/07-13/07 Speelpleinwerking 5-12 ma 9/07 - do 12/07 13u-17u Speelpleinwerking 5-12 vr 13/07 10u-17u SWap vr 13/07 14u-17u max. 25 Zomer 16/07-20/07 Speelpleinwerking u-17u Speelpleinwerking 5-12 vr 20/07 10u-17u Zomer 23/07-27/07 Speelpleinwerking u-17u SWap vr 27/07 10u-20u max. 50 Zomer 30/07-3/08 Speelpleinwerking 5-12 ma 30/07 - do 2/08 13u-17u SWap Zwemmen in de Treffer vr 3/08 13u30-18u max. 50 Zomer 6/08-10/08 Speelpleinwerking u-17u Speelpleinwerking 5-12 vr 10/08 10u-17u 1,50 SWap Masterchef vr 10/08 14u-17u max. 15 Zomer 13/08-17/08 Speelpleinwerking u-17u SWap vr 17/08 10u-18u max. 50 Zomer 20/08-24/08 Speelkamp ma 20/08 - vrij 24/08 8u-18u max. 30 Zomer 27/08-30/08 Speelpleinwerking 5-12 ma 27/08 - do 29/08 13u-17u Overnachting speelplein 5-12 wo 29/08 17u - do 30/08 13u max. 30 Slotactiviteit speelplein 5-12 do 30/08 13u-17u gratis Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Swapactiviteiten Swapactiviteit Wie Wanneer Uren Waar verzamelen prijs aantal deelnemers Zwemmen in de Treffer 13u30-18u sporthal max. 50 Masterchef wo 11/04 14u-17u max. 15 do 27/12 12u30-18u gemeentehuis max. 20 Swap in de zomer: zie Zomervakantie 2012 hoe inschrijven voor onze jeugdactiviteiten? Vooraf inschrijven? Roefel Voor de speelpleinwerking in de zomer hoef je niet vooraf in te schrijven. Voor alle andere activiteiten wel, ook voor de overnachting op de laatste dag van de speelpleinwerking. Hieronder lees je hoe en wanneer je kan inschrijven. inschrijvingsformulier website of haal het af aan het loket vrije tijd in het gemeentehuis. BUitenSpeelDag, SWap, Overnachting Speelplein Bezorg ons vanaf 5 maart 2011 het ingevulde formulier aan het loket vrije tijd of via U kan ook inschrijven via de software op SpeelKaMp Inschrijven voor het Speelkamp kan vanaf maandag 19 maart 2012 om 8u30 aan het loket vrije tijd. Vanaf 2 april 2012 kan je ook inschrijven via de software op In mei 2012 verdelen we de Roefelprogrammaboekjes (met een inschrijvingsformulier) in alle lagere scholen. Iedere leerling krijgt er eentje mee naar huis. Snel inschrijven is dan de boodschap, want Roefel is elk jaar een overdonderend succes. kan een programmaboekje krijgen aan het loket vrije tijd. Schrijf Verzekering voorwerpen laat je beter thuis. Adressen > > > >

7 7 Openklasdag gemeenteschool Opendeurdag Doe de Gloob De Vrije basisschool Eke nodigt u uit om kennis te maken met de werking van de vrije school. Directie en leerkrachten staan u op beide vestigingen graag te woord. Alle klassen stellen u hun project Doe de Gloob voor. Rondleidingen voor nieuwe gezinnen. Doorlopend cafetaria en animatie. Kriebelmania. Jeugdsporthappening 8-18 jaar De gemeentelijke basisschool Nazareth heeft twee vestigingen voor kleuter- en lager onderwijs. Op twee verschillende zondagen in maart kan u een bezoekje brengen aan de klassen en kennismaken met de werking van de school. Alle leerkrachten zijn aanwezig en geven u met plezier een woordje uitleg over hun klaswerking, contractwerk, computergebruik, methodes en zorginitiatieven. Maak kennis met de volgende kleuterklas, het volgende leerjaar alle klassen open rondleidingen optreden van ballonnenclown NONO schminkstand oude volksspelen zoektocht doorheen de school rope skipping cafetaria Zondag 18 maart 2012, 15u-18u, Gemeentelijke basisschool De Vlinderboom, Steenweg 132 Zondag 25 maart 2012, 15u-18u, Gemeentelijke basisschool De Toetertrein, Drapstraat 78 T , Open Dag Muziekschool Zaterdag 24 maart 2012, 15u-17u30, Vrije basisschool Eke, Steenweg 52 en kleuterafdeling Landuit, Steenweg 246 Info: T , Poster-, strip- en boekenbeurs Vrije basisschool Nazareth duikelt de dierenwereld in. Jong en oud zijn welkom. Droom even mee met de leerkrachten: We gooien ons mensenpak af, trekken voor één keer een bontjas aan, gaan op vier poten zitten én worden dier met de dieren. We kijken diep in de ogen van onze kat. We voeren gesprekken met de hond. We duiken de struiken in en zoeken de beestjes op. We leren dieren kennen in boeken en verhalen. In de voormiddag is een aperitiefje op zijn plaats. In de namiddag kan u genieten van heerlijke pannenkoeken. Voor kleuters en leerlingen lagere school is er een verrassend programma met als thema DIEREN. Zondag 25 maart 2012, 10u-13u en 14u30-17u30, Dorp 10 Vrije basisschool Nazareth, T , Ontbijtzwemmen Kriebelmania is een avontuurlijke sportdag met tal van vernieuwende en uitdagende sporten. Je maakt actief kennis met allerhande sporten. Een greep uit het aanbod: basketbal, beachhandbal, trikebeachhandbal rugby, streetsoccer muurklimmen, karate, kickboxen, taekwondo bmx, blokarten, geocoaching, mountainbike ropeskipping, dans, paardrijden boogschieten, reddend zwemmen rolstoelparcours, tafeltennis, pannavoetbal kunstwielrijden, poi spinning, circustechnieken speleologie, vliegeren, zwemmen Er zijn ook avontuurlijke attracties zoals: benjitrampolines deathride fietsen op rollen hoog en laag touwen-parcours Alle sporttakken worden begeleid door gekwalificeerde lesgevers. Dit jaar wordt tijdens Kriebelmania ook de tweede fase van de jeugdolympiade georganiseerd, waarbij jongeren van 10 tot 14 jaar een zilveren medaille kunnen behalen. Donderdag 12 april 2012, 8u45-17u afspraak sporthal (10u-16u in domein Puyenbroeck, Wachtebeke) 4 (deelname en busvervoer) Inschrijven tot 2 april 2012: loket vrije tijd, T , Sigrid De Maeseneer Het filiaal in Nazareth van de Academie voor Muziek en Woord nodigt u uit op hun Open Dag. U kan er de verschillende muziekinstrumenten bekijken en beluisteren, er zijn initiatielessen en zelfs korte audities. Ook toonmomenten, improvisaties en open lessen dictie staan op het programma. Voor elk wat wils, dus! Er zijn korte optredens van: het 1e en 2e jaar AMV (notenleer) de leerlingen uit de initiatieklassen het 4e jaar AVV (woord) Doorlopend : Kennismaking met de instrumenten Initiatielessen en korte audities Toonmomenten, improvisaties en open lessen dictie Zaterdag 24 maart 2012, 10u-12u, Dorp 10 a Info: T , Oxfam Trailwalker De Oxfam Trailwalker een unieke uitdaging om armoede en onrecht uit de wereld te helpen. Het is een wandeltocht van 100 km door de Hoge Venen, afgelegd in maximaal 30 uur door teams van vier personen. Elk team zamelt minstens euro in ten voordele van projecten van Oxfam-Solidariteit in het Zuiden en het Noorden. Zaterdag 25 en zondag 26 augustus 2012, Hoge Venen Info: Gezinsbond Nazareth organiseert jaarlijks een originele ochtendactiviteit in de Palaestra van Deinze. Na het zwemmen (8u30-9u30) heeft iedereen een reuzenhonger en smaakt het ontbijt dubbel zo lekker. U krijgt koffie of chocolademelk en twee ontbijtkoeken. Zondag 18 maart 2012, 8u30-9u30, Palaestra Deinze 5 voor volwassenen (leden 2), gratis voor alle kinderen Inschrijven vóór 17/03/2012: T en vooraf betalen op BE met mededeling ontbijtzwemmen + naam gezin VTT Eke Ballooning Eke Ballooning organiseert opnieuw een mountainbike-event. De eerste editie had niet minder dan 539 deelnemers! Voor de tweede editie wijkt de club uit naar de gemeentelijke basisschool in Nazareth. Daar is een ruime parking en de douches zijn nu gelegen aan start en aankomst. De uitgestippelde route mag er zijn: verschillende baantjes zijn nog niet eerder in een VTT opgenomen. U kan kiezen tussen twee dagen en er zijn drie afstanden: 30, 45 en 65 km. De club voorziet bevoorrading onderweg (2 x voor de 65 km) en elke deelnemer krijgt een gratis Augustijn. Samen met IVM spant Eke Ballooning zich in voor een milieuvriendelijke evenement, onder meer met herbruikbare bekers. Zaterdag 3 en zondag 4 maart 2012, 8u, Drapstraat 76 3,50 - Org. VTT Eke Ballooning Inschr. op 3/03 van 8u tot 14u, op 4/03 van 8u tot 10u Lentewandeling Drongengoed Gezinsbond Nazareth organiseert een mooie wandeling in het Drongengoed-Maldegemveld. Dit is het grootste aaneengesloten bos van de provincie Oost-Vlaanderen (550 hectare). Na een twee uur durende wandeling met begeleiding door een natuurgids genieten we in de Drongengoedhoeve van een smakelijke op steen gebakken boterham met rauwe hesp of kaas. Zondag 25 maart 2012, 14u30, Drapstraat 16, carpooling 12 (leden 8) - Org. Gezinsbond Nazareth Inschrijven vóór 20/03: T en betalen via mededeling lentewandeling + naam gezin Jef Vermassen: Moordenaars en hun motieven Landelijke Gilde Eke wist Jef Vermassen te strikken voor een boeiende vertelavond. Vlaanderens bekendste advocaat verdedigt al meer dan 30 jaar moordenaars en slachtoffers, in ongeveer 80 assisenzaken. Denken we maar aan de zaak Freddy Horion, de parachutemoord, Annick Van Uytsel Hij schreef het boek Moordenaars en hun motieven op basis van zijn jarenlange ervaring. Hierin verkent hij ook enkele facetten van de menselijke psyche. Zijn stelling luidt: in elke mens schuilt een potentiële moordenaar. U hoort bewogen verhalen over het hoe en waarom van moorden. Achteraf kan u vrijuit vragen stellen en Vermassens boek laten signeren. dinsdag 27 maart 2012, 19u30, cc De Brouwerij Org. Landelijke Gilde Eke Info: T

8 8 in Nazareth Clubhuis t Sterreke Open vanaf 1 maart 2012, Sterrenbosstraat 119 b ma 19u-23u / di-do-vr 18u / wo 14u / za-zo 10u Koffiestop t.v.v. Broederlijk Delen vrijdag 2 maart, 14u30-16u, Dorp 10 info T , Vrije basissschool Nazareth Snel en gezond koken vrijdag 2/03 (cc De Zwaan) en 23/03 (cc De Brouwerij), 19u, voorschot 20 (+ 5 niet-leden), inschr. T KWB Nazareth-Eke, Gezinsbowling vrijdag 2 maart, 19u45, Oudenaarde, 12 incl. 2 consumpties, inschr. vóór 29/02: T Landelijke Gilde Eke Inschrijvingsweekend tennis zaterdag 3 en zondag 4 maart, 10u-13u, t Sterreke, 105 / 50, T , TC Sterrenbos Henk Rijckaert Het Experiment zaterdag 3 maart, 20u, zie pag. 4 Gemeenschapscentrum Nazareth VTT Eke Ballooning zaterdag 3 en zondag 4 maart, zie pag. 7 Eke Ballooning Eetfestijn: vol-au-vent of beenhesp zaterdag 3/03 (19u) en zondag 4/03 (11u30 of 13u), cc De Brouwerij, 13 / 9, inschr. T KSA-VKSJ Nazareth Start zondagsritten zondag 4 maart, 9u, zie Infokrant februari 2012 WTC De Boomstampers, T Engerlingen en kringlooptuinieren dinsdag 6/03 (Deinze), donderdag 15/03 (Assenede), zie pag. 4 I.V.M. Siertuin zonder gif donderdag 8 maart, 20u, zie pag. 4 Minaraad Rockrally-finale vrijdag 9 maart, 19u45, cc Nova, gratis, T Popallure, Herinrichting Dorp: infoavond en publiek debat dinsdag 13 maart, 19u30, zie pag. 1 Gemeente Nazareth Etiquette woensdag 14 maart, 14u, P.C., voor 55+ inschr. T KVLV Eke en Nazareth Steven Mahieu, Mahieustieus vrijdag 16 maart, 19u30, zie pag. 4 Popallure Praktijkles wintersnoei zaterdag 17 maart, 14u, zie pag. 4 Velt Scheldevallei Kaas- en wijnavond t.v.v. De Kruk zaterdag 17 maart, 18u30, cc De Brouwerij, 14 / 7, inschr. T , d Ouwe Garde Ontbijtzwemmen zondag 18 maart, 8u30, zie pag. 7 Gezinsbond Nazareth Wandeldag in Zottegem zondag 18 maart, 13u15, P.C., 2 ( 1,50 leden KWB/CM), inschr. T , KWB Nazareth-Eke Daguitstap Brugge. Federale politie & ludieke wandeling zondag 18 maart, info en inschr. vóór 10/03, T , Landelijke Gilde Eke Openklasdag zondag 18 maart, 15u-18u, Steenweg 132, zie pag. 7 Gemeentelijke basisschool De Vlinderboom Puur bakplezier met Hans Martens maandag 19 maart, 19u30, cc De Zwaan, T , Markant-Nazareth Kookles Feestgerechten voor Pasen dinsdag 20 maart, 13u30, cc De Zwaan, T KAV Nazareth Infoavond Over de grens: seksueel opvoeden woensdag 21 maart, 20u, cc De Zwaan, 3 (incl. drankje), inschr. vóór 18/03, T , Gezinsbond Nazareth Kennismakings-kick-off zaterdag 24 maart, 20u, Tennisterrein Sterrenbos, T , TC Sterrenbos Open Dag in het Muziekfiliaal zaterdag 24 maart, 10u-12u, zie pag. 7 Academie voor Muziek en Woord Opendeurdag Doe de Gloob zaterdag 24 maart, 15u-17u30, zie pag. 7 Vrije basisschool Eke en kleuterafdeling Landuit Vlaams Kampioenschap Artistieke Gymnastiek Dames zaterdag 24 en zondag 25 maart, vanaf 8u, sporthal, 7/dag, 5 leden Gymfed, gratis t/m 6 jaar info Olympische Turnvereniging Nazareth Poster-, strip- en boekenbeurs zondag 25 maart, vanaf 10u, Dorp 1, zie pag. 7 Vrije basisschool Nazareth Lentewandeling in het Drongengoed zondag 25 maart, 14u30, zie pag. 7 Gezinsbond Nazareth Openklasdag zondag 25 maart, 15u-18u, Drapstraat 78, zie pag. 7 Gemeentelijke basisschool De Toetertrein Open deur in de instapklas zondag 25 maart 2012, 15u-17u, Dorp 10 Vrije basisschool Nazareth Jef Vermassen, Moordenaars en hun motieven dinsdag 27 maart, 19u30, zie pag. 7 Landelijke Gilde Eke Buitenspeeldag woensdag 28 maart, 14u, zie pag. 6 Gemeente Nazareth Bloemschikken Lentecreatie donderdag 29 maart, 19u30, cc De Brouwerij KVLV Eke, inschr. T Pientere plantencombinaties donderdag 29 maart, 20u, De Pinte, zie pag. 4 Velt Scheldevallei Bedrijfsbezoek Stora Enso en de Gentse haven zaterdag 31 maart, 8u, P.C., 32 (leden 30), inschr. T , KWB Nazareth-Eke De vlieg van UiT wijst u de weg naar activiteiten voor kinderen! Wijziging openingsuren politie De politiezone Schelde-Leie heeft de openingsuren van het wijkcommissariaat in Nazareth aangepast aan die van het gemeentehuis. Vanaf 1 maart is het commissariaat open: ma 8u30-12u 14u-18u30 di 8u30-12u wo 8u30-12u 14u-17u do 8u30-12u vr 8u30-12u Voor dringende politiehulp belt u het nummer 101. Lijndansen voor 55+ Op maandag 30 januari 2012 startte Okra Eke met een nieuwe activiteit: initiatie in lijndansen. De eerste sessie was meteen een succes. Ook zin om op een plezierige manier te bewegen en ondertussen nieuwe vrienden te maken? Iedereen is van harte welkom. U mag één keer vrijblijvend deelnemen en daarna wordt er gevraagd lid te worden van een Okra-afdeling. Per les betaalt u 3 (drankje inbegrepen). Info: Lucrece De Keyser, T De lessen vinden plaats op maandagnamiddag in cc De Brouwerij op volgende data: 5 en 19 maart 2, 16 en 30 april 7 en 21 mei 4 en 18 juni 2 juli 2012 Terugkerende activiteiten Erfgoedhuis en musea, Drapstraat 16 Erfgoedhuis: 1e zaterdag v.d. maand, 14u-17u Museum Scheldeveld: 1e zaterdag v.d. maand, 14u-17u Oorlogsmuseum : 1e zaterdag v.d. maand, 14u-19u Curve Bowls Curve Bowls: vrijdag 14u-17u, sporthal, T Kaarting De Oude Rozendalkaarters: 2e vrijdag van de maand, 20u, T Sint-Cecilia: 1e vrijdag van de maand, 14u Wielkineboys: 2e donderdag van de maand, T Petanque De Kautervrienden, niet in februari 2012, T KGA-wijkophaling zaterdag 10 maart, 9u-15u, containerpark Sticheldreef Elke maandag het laatste nieuws van de gemeente lezen? Schrijf u in voor de digitale berichten: Briefwisseling naar het gemeentebestuur College van burgemeester en schepenen Dorp 1, 9810 Nazareth T , Openingsuren gemeentediensten gemeentehuis ( ), sociaal huis ( ) ma 8u30-12u 14u-18u30 di 8u30-12u 14u-16u enkel telefonisch bereikbaar wo 8u30-12u 14u-16u30 do 8u30-12u 14u-16u enkel telefonisch bereikbaar vr 8u30-12u bib Nazareth ( ) bib Eke ( ) ma 16u-20u ma 16u-20u di 16u-19u wo 14u-19u wo 14u-18u do 9u30-11u30 vr 15u-19u za 9u30-11u30 za 9u30-11u30 Medische wachtdiensten T T T Deadlines Infokrant 24 februari 2012 voor editie april (verschijnt 23/03) 27 maart 2012 voor editie mei (verschijnt 27/04) Vermeld titel, datum, uur, plaats, prijs, telefoon, organisator. Eindredactie: Els Verbeke, V.U. Danny Claeys, Dorp 1, 9810 Nazareth Burgemeester: Danny Claeys, schepenen: Christiaan Van herzeele, Raf De Vos, Ria Vercruysse, Thomas Van Ongeval, Ivan Schaubroeck, Annemie De Gussem, secretaris: Patricia Dhondt

Fit in uw hoofd, goed in uw vel

Fit in uw hoofd, goed in uw vel Rood: C 0 M 80 Y 80 K 0 R 205 G 80 B 58 Blauw: C 100 M 0 Y 0 K 0 R 0 G 157 B 224 Groen: C 60 M 0 Y 100 K 0 R 141 G 182 B 60 Geel: C 0 M 27 Y 100 K 0 R 237 G 190 B 24 maart 2015 1 Fit in uw hoofd, goed

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p.

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p. de Zitmoment Durf vergelijken p.4 Samenaankoop goedkopere, groene energie p.9 Programmabrochure De Meet p.13 Sociaal Verwarmingsfonds 2013 p.22 NOVEMBER 2013 UITNEEMBAAR PROGRAMMABROCHURE NAJAAR 2013 -

Nadere informatie

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 06 tweemaandelijkse uitgave NOVEMBER - DECEMBER 2011 www.kaprijke.be Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 1 Woonzorgcentrum colofon Tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK

TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK gemeente Wachtebeke informatieblad Zie p. 6-7 tweemaandelijks tijdschrift november-december 2013 TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK Het gemeentelijk informatieblad Wachtebeke wordt gedrukt

Nadere informatie

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6 6 / 6 2011 uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6 CULTUURWEEKEND 2011 14-15 - 16 oktober Gust-Boschmansprijs en Publieksprijs 2011 in het

Nadere informatie

www.ruiselede.be ruiselede

www.ruiselede.be ruiselede GEMEENTE RUISELEDE www.ruiselede.be ruiselede 28ste jaargang - winter 2013-2014 bericht aan de bevolking P.3 VRIJE TIJD P.11 dossier P.16 milieu P.18 interview P.22 OCMW OCMW P.24 terugblik P.27 UIT DE

Nadere informatie

INFOMAGAZINE C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 91 43 0 0. Jumborun - 23 augustus 2014. november - december 2014.

INFOMAGAZINE C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 91 43 0 0. Jumborun - 23 augustus 2014. november - december 2014. INFOMAGAZINE C M Y K 91 43 0 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 Jumborun - 23 augustus 2014 november - december 2014.06 Optreden Will Tura OC Leieland - 18 november 2014 inhoud

Nadere informatie

NIEUWPOORT. Uw Stad TWEEMAANDELIJKS : SEPTEMBER - OKTOBER 2006 34 E JAARGANG NR. 5

NIEUWPOORT. Uw Stad TWEEMAANDELIJKS : SEPTEMBER - OKTOBER 2006 34 E JAARGANG NR. 5 NIEUWPOORT Uw Stad TWEEMAANDELIJKS : SEPTEMBER - OKTOBER 2006 34 E JAARGANG NR. 5 Westkust Bierhandel David-Debal Ramskapellestraat 2a NIEUWPOORT Ind. Noord de Noordvaart Tel. 058 51 13 60 Fax 058 52 32

Nadere informatie

Wingene. Opening recreatiepark. Zaterdag 7 juli 2012 - vanaf 14.00 u. - Zie pag. 10. gratis toegang iedereen welkom. www.wingene.be.

Wingene. Opening recreatiepark. Zaterdag 7 juli 2012 - vanaf 14.00 u. - Zie pag. 10. gratis toegang iedereen welkom. www.wingene.be. Info Wingene 33 Wingene-Zwevezele Jaargang 8 juli/september 2012 gratis toegang iedereen welkom Opening recreatiepark Wingene Zaterdag 7 juli 2012 - vanaf 14.00 u. - Zie pag. 10 Pag. 3 Vlaanderen feest!

Nadere informatie

april 2015 mijn dag 3 Trolleys te winnen op de markten 11 Een kijkje bij het dagverzorgingscentrum Corsala 14 Starters in Beringen

april 2015 mijn dag 3 Trolleys te winnen op de markten 11 Een kijkje bij het dagverzorgingscentrum Corsala 14 Starters in Beringen april 2015 Pieter timmers om twintig over vijf start mijn dag 3 Trolleys te winnen op de markten 11 Een kijkje bij het dagverzorgingscentrum Corsala 14 Starters in Beringen beste inwoner Nu de winter voorbij

Nadere informatie

Nokere Koerse Jeugdboekenweek

Nokere Koerse Jeugdboekenweek Gemeente Ei-vol vitaliteit! V.U.: Unizo vzw Nieuwstraat 17, Kruishoutem Toelatingsnummer: 9770 Kruishoutem,P209090 Kantoor van afgifte: Gent X Maandelijks, behalve in februari en augustus Jaargang 25 -

Nadere informatie

INFO KUURNE. december 2010. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap. Groene Long Kuurne - Witte kluifzwam (Helvella crispa),

INFO KUURNE. december 2010. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap. Groene Long Kuurne - Witte kluifzwam (Helvella crispa), INFO KUURNE november december 2010 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne Groene Long

Nadere informatie

KOM OP TEGEN KANKER. Eerste SPECIAL DAYS voor kinderen en jongeren met een mentale handicap werden een groot succes!!!

KOM OP TEGEN KANKER. Eerste SPECIAL DAYS voor kinderen en jongeren met een mentale handicap werden een groot succes!!! KOM OP TEGEN KANKER Het plantjesweekend voor Kom op tegen Kanker kende weer een enorm succes. Op 19 verkoopplaatsen en in 2 verenigingen verkochten wij met een groep van 45 enthousiaste vrijwilligers 2240

Nadere informatie

Maandelijks: september-oktober 2012 / 40e jaargang nr. 7 UW STAD

Maandelijks: september-oktober 2012 / 40e jaargang nr. 7 UW STAD Maandelijks: september-oktober 2012 / 40e jaargang nr. 7 UW STAD DEBRUYNE S33069025 affiche POS New Daily 650x950 NL 4.indd 1 23/01/12 09:46 Carl en Karin Debruyne-Vancoillie danken Zakenkantoor u voor

Nadere informatie

kindercoach & studiebegeleiding Loopt uw kind tegen problemen aan bij de sociaal-emotionele ontwikkeling of bij het leren?

kindercoach & studiebegeleiding Loopt uw kind tegen problemen aan bij de sociaal-emotionele ontwikkeling of bij het leren? Allez Kidz kindercoach & studiebegeleiding Loopt uw kind tegen problemen aan bij de sociaal-emotionele ontwikkeling of bij het leren? Allez Kidz helpt uw kind op de goede weg. www.allezkidz.be.be info@allezkidz.be

Nadere informatie

Verschijnt driemaandelijks 29 maart 2012 V.u. Gemeentebestuur Gooik, Koekoekstraat 2, 1755 Gooik INHOUD

Verschijnt driemaandelijks 29 maart 2012 V.u. Gemeentebestuur Gooik, Koekoekstraat 2, 1755 Gooik INHOUD infogooik Verschijnt driemaandelijks 29 maart 2012 V.u. Gemeentebestuur Gooik, Koekoekstraat 2, 1755 Gooik INHOUD G O O I K O E T I N G E N K E S T E R L E E R B E E K S T R I J L A N D steeds tot uw dienst

Nadere informatie

BILZERSE BRANDWEER WORDT DEEL VAN ZONE OOST-LIMBURG. Nieuwjaarsdrink 4 januari Bilzen toost op 2015. Extra bijlage: Jesus Christ Superstar

BILZERSE BRANDWEER WORDT DEEL VAN ZONE OOST-LIMBURG. Nieuwjaarsdrink 4 januari Bilzen toost op 2015. Extra bijlage: Jesus Christ Superstar STADSMAGAZINE BILZERSE BRANDWEER WORDT DEEL VAN ZONE OOST-LIMBURG Nieuwjaarsdrink 4 januari Bilzen toost op 2015 Extra bijlage: Jesus Christ Superstar Jaargang 2 nr. 16 Januari 2015 MILIEU stookkosten

Nadere informatie

UITNODIGING RIEMST DANST! Dans- en ontspanningsnamiddag voor alle 50-plussers (p. 3)

UITNODIGING RIEMST DANST! Dans- en ontspanningsnamiddag voor alle 50-plussers (p. 3) Tweemaandelijks informatieblad van de gemeente Riemst Jaargang 35 november/december 2011 Verschijnt op 7.050 exemplaren 37 P 004432 Afgiftekantoor 3770 Riemst zeventig informatieblad 0 7 België-Belgique

Nadere informatie

maart 2015 deze maand Nieuwe straatnamen en huisnummers Een papieren verhuizing voor duizenden inwoners van onze stad

maart 2015 deze maand Nieuwe straatnamen en huisnummers Een papieren verhuizing voor duizenden inwoners van onze stad Bezorg uw kinderen een leuke paasvakantie pagina 10-11 stadskrant Verantw. uitg.: Jan Peeters, burgemeester - Spoorwegstraat 27, 2200 Herentals Maandelijks informatieblad van het stadsbestuur van Herentals

Nadere informatie

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in Van de redactie Redactie "de Bân Jan Lammert Sijtsema jr., Merkebuorren 39a tel: 48 12 00 Annie Posthumus, Weinterp 40 tel: 48 13 81 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10 tel: 48 13 91 Durk van der Veen,

Nadere informatie

Het Gemeentebestuur van Lendelede wenst samen met haar

Het Gemeentebestuur van Lendelede wenst samen met haar L Gemeentebestuur Lendelede januari - februari - maart 2012 LENDELEDE de bezige k(r)ant van onze gemeente V R I J D A G 6 J A N U A R I 2 0 1 2 Het Gemeentebestuur van Lendelede wenst samen met haar bevolking

Nadere informatie

GEMEENTELIJK INFORMATIEMAGAZINE Maandelijkse uitgave/32 e jaargang Mei 2014 nummer 5 www.nevele.be. welkom op de infomarkt.

GEMEENTELIJK INFORMATIEMAGAZINE Maandelijkse uitgave/32 e jaargang Mei 2014 nummer 5 www.nevele.be. welkom op de infomarkt. GEMEENTELIJK INFORMATIEMAGAZINE Maandelijkse uitgave/32 e jaargang Mei 2014 nummer 5 www.nevele.be welkom op de infomarkt Windakker do 8 mei Hansbeke Doorlopend van 16.30u tot 20.30u. Kom alles te weten

Nadere informatie

info www.waarschoot.be 5 Openbaar onderzoek Berg 12 Veilig online 13 Fundels in de bib

info www.waarschoot.be 5 Openbaar onderzoek Berg 12 Veilig online 13 Fundels in de bib info 5 Openbaar onderzoek Berg 12 Veilig online 13 Fundels in de bib Gemeentelijk infoblad, verschijnt elf maal per jaar, 19 de jaargang nummer 3, maart 2013 www.waarschoot.be 3 2 Wachtdiensten COLOFON

Nadere informatie

Ondernemen. Wie wordt Energiekampioen 2012? De Koerier van het Liberaal Verbond voor Zelfstandigen

Ondernemen. Wie wordt Energiekampioen 2012? De Koerier van het Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen De Koerier van het Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Wie wordt Energiekampioen 2012? Geert Versnick (Eandis) over KMO s en energie Van leerjongen tot general manager Jaargang 66 - oktober/november/december

Nadere informatie

De boer op met vrije tijd

De boer op met vrije tijd De boer op met vrije tijd Houvast voor vrijwilligers in armoedeorganisaties FONDS VRIJETIJDSPARTICIPATIE voor mensen die in armoede leven Wat is vrijetijdsparticipatie en waarom is het belangrijk? Colofon

Nadere informatie

Glabbe KLAP. 16 Interview: Miel Guelinckx. 18 600 schapen passeren in Glabbeek. 25 De Roos: programmatie 2010-2011. 28 Infodag over wonen en bouwen

Glabbe KLAP. 16 Interview: Miel Guelinckx. 18 600 schapen passeren in Glabbeek. 25 De Roos: programmatie 2010-2011. 28 Infodag over wonen en bouwen September 2010 Glabbe KLAP Gemeentelijk Infomagazine drieëndertigste jaargang nummer 3 Attenrode-Wever Bunsbeek Glabbeek-Zuurbemde Kapellen IN DIT NUMMER: Wat te doen wanneer uw partner sterft? Armoede

Nadere informatie

7 10 Ontdek het speelplein 15 Juni compostmaand 6 Park tegen kanker 7 Goedkoopste energieleverancier 10. www.lille.be

7 10 Ontdek het speelplein 15 Juni compostmaand 6 Park tegen kanker 7 Goedkoopste energieleverancier 10. www.lille.be Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - mei-juni 2012 jrg 36 nr.3 6 www.lille.be 7 10 Ontdek het speelplein 15 Juni compostmaand 6 Park tegen kanker 7 Goedkoopste energieleverancier

Nadere informatie

info LEEUW Noël Rogghe Oudste vrijwilliger Lees meer op pag. 4 JANUARI 2015 MAANDELIJKS (UITGEZONDERD IN JULI EN AUGUSTUS) Pieter Coomans

info LEEUW Noël Rogghe Oudste vrijwilliger Lees meer op pag. 4 JANUARI 2015 MAANDELIJKS (UITGEZONDERD IN JULI EN AUGUSTUS) Pieter Coomans info JANUARI 2015 MAANDELIJKS (UITGEZONDERD IN JULI EN AUGUSTUS) LEEUW Oudste vrijwilliger Noël Rogghe Lees meer op pag. 4 Pieter Coomans Luc Deconinck burgemeester T 02 371 22 11 luc.deconinck@sint-pieters-leeuw.be

Nadere informatie